ZÁPIS. Kateřina Vavroňová, zapisovatel. Hosté: za Škoda Auto, a.s.: Pavel Kolář Martin Feller Ondřej Všianský

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS. Kateřina Vavroňová, zapisovatel. Hosté: za Škoda Auto, a.s.: Pavel Kolář Martin Feller Ondřej Všianský"

Transkript

1 ZÁPIS z jednání valné hromady SDRUŽENÍ AUTORIZOVANÝCH PRODEJCŮ A OPRAVCŮ AUTOMOBILŮ ZNAČKY ŠKODA ČR, se sídlem: Ústřední 14/21, Praha 10, IČ: Dne se uskutečnila v konferenční místnosti zámku ve Vinařicích valná hromada SDRUŽENÍ AUTORIZOVANÝCH PRODEJCŮ A OPRAVCŮ AUTOMOBILŮ ZNAČKY ŠKODA ČR (dále jen Sdružení ). Přítomni: Seznam osob přítomných na valné hromadě Sdružení tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Představenstvo: Jiří Tůma, předseda představenstva Jiří Bayer Mgr. Sabina Jelínková Ing. Zdenka Kramlová Kateřina Vavroňová, zapisovatel Hosté: za Škoda Auto, a.s.: Pavel Kolář Martin Feller Ondřej Všianský 1

2 Zahájení: Jednání valné hromady bylo zahájeno v 13:00 hodin panem Jiřím Tůmou, předsedou představenstva. Na úvod pan Jiří Tůma uvítal všechny přítomné členy a uvedl, že zasedání valné hromady je usnášeníschopné s celkovým počtem 46 hlasů. BOD č. 1. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů Jiří Tůma navrhl, aby do výše uvedených funkcí byly zvoleny tyto osoby: Zapisovatel: Kateřina Vavroňová, ověřovatel zápisu: Zdeněk Menčík, sčítatel hlasů: Jaroslav Jelínek. Jiří Tůma dal hlasovat o návrhu: valná hromada schvaluje navržené kandidáty do výše uvedených funkcí. BOD č. 2. Schválení programu valné hromady Návrh programu, který byl sestaven představenstvem, přečetl pan Jiří Tůma. Zahájení jednání Valné Hromady 1, Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů 2, Schválení programu valné hromady 3, Zpráva o členské základně, přijetí nových členů 4, prezentace Škoda pojištění Ondřej Všianský ze Škody Auto a.s. 5, prezentace Směrnice 1.19 Martin Feller ze Škody Auto a.s. 6, Směrnice 1.19 připomínky, diskuse 7, Zpráva o činnosti představenstva za minulé období - Informace k podmětu na ÚOHS 8, Informace k blokové výjimce 9, Pojišťovny likvidace 10, Zpráva o hospodaření a stavu financí 11, Výše členského příspěvku na rok

3 12, Zpráva k dotačnímu programu z EU 13, Různé ZÁVĚR - USNESENÍ Jiří Tůma dal hlasovat o návrhu: valná hromada schvaluje jednotlivé body programu dnešní valné hromady. BOD č. 3. Zpráva o členské základně, přijetí nových členů Jiří Tůma přítomné informoval, že od konání poslední valné hromady má Sdružení jednoho nového člena a to: AK AUTO KOSTELEC, s.r.o., IČ: Dále pan Tůma informoval, že člen Sdružení Horácké autodružstvo, IČ: k dnešnímu dni stále neuhradil členský příspěvek pro rok 2012 a z tohoto důvodu mu bude členství ukončeno. Jiří Tůma dal hlasovat o návrhu: valná hromada schvaluje přijetí nového člena Sdružení společnost AK AUTO KOSTELEC, s.r.o., IČ: BOD č. 4. prezentace Škoda pojištění Ondřej Všianský ze Škody Auto a.s. V úvodu pan Všianský poděkoval za pozvání a možnost představit přítomným členům Sdružení produkt Škoda pojištění, na jehož vzniku se spolu se Škodou Auto a.s. také podílí leasingová společnost ŠkoFIN s.r.o., Česká pojišťovna a.s. a Allinaz pojišťovna a.s.. Pan Všianský přítomným popsal, proč Škoda pojištění vzniklo a jaké výhody by mělo přinést. Informoval, že pojištění bude mít dvě varianty Standart a Plus a sdělil, jaké rozdíly mezi variantami budou. Dále přítomné informoval o průběhu spuštění projektu nejdříve spustíme pilotní projekt s Allinaz pojišťovnou a.s. a to pouze na model Škoda Fabia. Po té bude následovat rozšíření pilotního provozu s Českou pojišťovnou a ve 2. kvartálu bychom chtěli projekt oficiálně spustit pro všechny modelové značky. 3

4 Prezentace pana Všianského tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. BOD č. 5. prezentace Směrnice 1.19 Martin Feller ze Škody Auto a.s. Pan Feller prezentoval návrh změn směrnice 1.19, ve kterém jsou již zapracovány připomínky z jednání představenstva. Prezentace pana Fellera tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Pan Feller vyzval všechny členy Sdružení, aby mu nejpozději do pátku zaslali připomínky k směrnici 1.19, aby je případně stihli do směrnice zapracovat. Koncem měsíce října 2012 bychom chtěli směrnici oficiálně rozeslat. BOD č. 6. Směrnice 1.19 připomínky, diskuse Připomínky: Jaké budou kontrolní nástroje pro leasingové společnosti? Odpověď ŠA: Leasingová společnost není koncový zákazník, ale kontrolní systém bude stejný jako u koncového zákazníka. Dále budeme od statutárních zástupců leasingových společností požadovat čestná prohlášení, včetně souhlasu s umožněním kontrol dodržování podmínek. Připomínka: Proč neprovážete prodejní podmínky na servis? Odpověď ŠA: Podpory nelze spojovat se servisem, docházelo by k protiprávnímu jednání. Do budoucna chceme vypracovat nějaké Rámcové servisní smlouvy, které budou výhodné pro zákazníka i pro autorizované servisy. Připomínka: Máme obavu, že systém kontrol nebude skutečný, pokud nebudou kontrolováni všichni obchodníci. Navrhujeme zrušit bonusový systém a stanovit doporučenou prodejní cenu a doporučené slevy podle počtu prodaných vozů. Obchodník pak sám může s procenty pracovat, podle toho kolik vozů danému zákazníkovi prodá. Připomínka: Nerozumím tomu, proč se navrhuje, aby půjčovny měly podmínku držení vozidla pouze 6 měsíců a ne 12 měsíců. Dle mého názoru je to jasný návod proto, aby se tyto vozidla opět prodávala se slevou. Odpověď: Je to kvůli velkým nadnárodním půjčovnám, které si tuto podmínku dávají při koupi vozidla. Velké autopůjčovny tyto vozidla skutečně každého půl roku mění, z důvodu toho, že s vozidlem mají minimální náklady a také mohou zákazníkům nabízet stále nová vozidla. Podmínkou při prodeji vozů těmto půjčovnám se vždy dealer musí zavázat, že vůz 4

5 zpětně vykoupí a to za 65% původní ceny. Obáváme se, že pokud bychom nařídili minimální počet 12 měsíců pro držení těchto vozidel, půjčovny se obrátí na jinou značku, která jim bude vozidla dodávat bez omezení. Připomínka: Má připomínka sice není k směrnici 1.19, ale využiji toho, že jsou zde přítomni zástupci Škody Auto a.s.. Jednotně jsme se shodli na tom, že uvedení nového modelu na trh není dobře organizováno. Přišel nám manuál na uspořádání velké akce k představení nového modelu Škoda Rapid. Na přípravu máme pouze 14 dní a co je nejhorší, že máme uspořádat velkou akci a na převáděcí jízdy dostaneme pouze jeden vůz. Někteří, malý obchodníci dokonce nebudou mít žádný vůz k dispozici, v tomto případě nemá vůbec smysl akci pořádat. Musíme konstatovat, že na takto velkou akci se Škoda Auto a.s. dostatečně nepřipravila. Odpověď: Pan Feller sdělil, že Škoda Auto a.s. informovala obchodníky již v Mikulově o tom, že na akci k představení vozu Škoda Rapid budou mít obchodníci k dispozici pouze 2 vozy a sdělil, že tyto připomínky přicházejí příliš pozdě. Dále pan Feller sdělil, že pevně věří, že u většiny obchodníku bude mít akce úspěch. BOD č.7. Zpráva o činnosti představenstva za minulé období Informace k podmětu na ÚOHS - Jiří Tůma v krátkosti přítomné informoval o ukončeném podnětu, které podalo Sdružení na ÚOHS. Vysvětlení naši advokátní kanceláře bylo rozesláno všem členům SPOČR do u. V podstatě byl podnět ukončen, jelikož byl podnět podán příliš dlouhou dobu a to již 3 roky. Úředníci z ÚOHS byli nuceni buď zahájit správní řízení anebo věc ukončit. Jelikož jsme jim již v minulosti předložili naši dohodu se Škodou Auto a.s., ve které je uvedeno, že obchodní podmínky, které narušovaly hospodářskou soutěž, byly již napraveny a zavázali jsme se společně projednávat dodatky či směrnice k platné obchodní smlouvě, mohli úředníci z ÚOHS podnět ukončit. V případě, že by Škoda Auto a.s. jakýmkoliv způsobem porušila naší dohodu nebo bychom se domnívali, že nějakým způsobem dochází k porušování zákona o hospodářské soutěži, máme možnost vznést na ÚOHS dotaz, zda je chování Škody Auto a.s. v souladu se zákonem. 5

6 BOD č. 8., Informace k blokové výjimce Pan Tůma seznámil členy se změnou výkladu zprostředkovatele v blokových výjimkách, kde již není možno při zprostředkování koupě automobilu získat jej byť i na nejkratší dobu do majetku. To znamená, že kupní smlouva musí být uzavřena prodávajícím již na konečného kupujícího, včetně vystavené faktury. Dále se jedná o zprostředkovateli koupě ND, kdy by mohla být pověřena jiná společnost pro zprostředkování nákupu ND. Výsledek tohoto bodu bude dále dán na vědomí všem členům Sdružení. BOD č. 10. Pojišťovny likvidace Pan Tůma informoval o schůzkách s panem Vokatým, který má v České pojišťovně a.s. na starost likvidace. S panem Vokatým jsme se několikrát potkali, abychom vyřešili problémy s likvidacemi pojistných události, především amortizace. Stále se setkáváme s tím, že pojišťovny doporučují našim zákazníkům, aby si vůz nechali odvést do jiného servisu, kde nebudou amortizaci hradit. Další bod, který jsme projednávali je projekt s názvem Domovský servis, který se jako Sdružení snažíme již delší dobu prosadit. Chceme docílit toho, aby si zákazník zvolil sám svůj domovský servis a v případě, že se mu stane dopravní nehoda, bude jeho vůz vždy směrován na opravu do jeho domovského servisu. Do budoucna chceme s pojišťovnami řešit certifikované klempírny a lakovny. BOD č. 11. Zpráva o hospodaření a stavu financí Pan Tůma se přítomným omluvil, že vzhledem k nedostatku času a složitosti rozdělení nákladů a příjmů ohledně dotace z EU, jsme nestihli připravit Zprávu o hospodaření a stavu financi. Kompletní zpráva Vám bude prezentována na příští valné hromadě. BOD č. 12. Výše členského příspěvku na rok 2013 Pan Tůma vznesl návrh, aby na příští kalendářní rok byl členský příspěvek opět navýšen na částku ,- Kč a vyzval přítomné, že pokud mají jiný návrh, ať jej sdělí. 6

7 Jiří Tůma dal hlasovat o návrhu: valná hromada schvaluje výši členské příspěvku pro rok 2013 ve výši ,- Kč. BOD č. 13. Zpráva k dotačnímu programu z EU Pan Tůma v krátkosti informoval o školeních, která proběhla v rámci dotačního programu z EU. Dále pan Tůma informoval, že proběhla kontrola z MPSV a zatím nejsou známé výsledky z této kontroly. Bohužel jsme díky kontrole zjistili určitá pochybení ze strany společnosti Amity, která nám má projekt administrativně zpracovávat. V případě postihů ze strany MPSV jsme připravení přenést tuto odpovědnost na Amity. O výsledku kontroly Vás budu informovat. BOD č. 14, Různé vrácené faktury od společnosti Business lease společnost BL začala všem obchodníků vracet faktury za servis s tím, že neproplatí DJM, což oficiálně uznatelný náklad, který akceptují i všechny pojišťovny. Dokonce začali vracet faktury, které byly po splatnosti. Jiří Tůma sdělil, že již společnosti BL zaslal dopis a doporučil všem obchodníkům, aby tak také učinili. Dále sdělil, že představenstvo dohodne schůzku s generálním ředitelem BL a tuto záležitost projedná. připomínky k servisní problematice: - garanční audit požadujeme, aby se konal 1 x ročně, kde se dozvíme nedostatky a jak je napravit a né, aby se konal 1 x za 3 roky a my pak dostávali vysoké pokuty - požadujeme projednat fungování servis mobilů - měli bychom vyvolat jednání se Škodou Auto a.s. ohledně servisní problematiky Reakce na připomínky: Pan Tůma sdělil, že je pravda, že co se týká servisní problematiky, tak se neřeší dostatečně rychle, ale sdělil, že on sám nemá tolik času, aby stihl všechno projednat. V minulosti byly vytvořeny pracovní skupiny SPOČR, do kterých byli zvoleni zástupci, kteří by se měli zabývat 7

8 danou problematikou. Pan Tůma vyzval, aby se pracovní skupiny více zapojily a dále sdělil, že do pracovní skupiny se může zapojit, kterýkoliv člen Sdružení. Každá skupina by měla vždy k danému problému zjistit jednotný názor Sdružení a s jasným stanoviskem jít na jednotlivá jednání. Pokud Vás v tuto chvíli tíží problémy servisu je nutné si k tomu sednou a dohodnout se co budeme ve Škodě Auto a.s. projednávat a hlavně co budeme požadovat. Nemůžeme do Škody Auto a.s. přijít a sdělit jim, že se nám něco nelíbí, když nemáme návrh na vyřešení daného problému. Sdružení ze Švédska pan Tůma informoval, že Asociaci VW/AUDI, které je v EDC (Evropské sdružení obchodníků VW, Audi) kontaktoval jeden dealer ze Švédská s dotazem, zda v naší republice existuje nějaké sdružení značky Škoda a pokud existuje, zda je ochotno s nimi spolupracovat v rámci nových obchodních podmínek. Ve Švédsku došlo k vypovězení všech obchodních smluv s tím, že budou zvyšovat standardy a novou obchodní smlouvu uzavřou pouze s obchodníky, kteří nové standardy splní. Jejich dealerům se nové obchodní podmínky zdají příliš tvrdé. Navrhuji jim poslat kontakt na nás, aby věděli, že existujeme a sdělit jim, že v případě potřeby jsme ochotni s nimi spolupracovat. Jiří Tůma dal hlasovat o návrhu: valná hromada schvaluje odepsat dealerovi ze Švědska a poslat mu kontakt na naše Sdružení. USNESENÍ VALNÉ HROMADY SDRUŽENÍ AUTORIZOVANÝCH PRODEJCŮ A OPRAVCŮ AUTOMOBILŮ ZNAČKY ŠKODA ČR ze dne VALNA HROMADA: I. BERE NA VĚDOMÍ: o činnosti představenstva za minulé období zánik členství společnosti: 1, Horácké Autodružstvo, IČ: zprávu o dotačním programu 8

9 II. SCHVALUJE: schvaluje program valné hromady přijetí nových členů: 1, AK AUTO KOSTELEC, IČ: členský příspěvek pro rok 2013 ve výši ,- Kč odpovědět na kontakt dealera ze Švédska III. UKLÁDÁ PŘEDSTAVENSTVU: sestavit jednotné stanovisko SPOČRu k směrnici 1.19 obnovení náplně činnosti jednotlivých pracovních skupin a řešení připomínek členů SPOČR Hlasováno o předloženém návrhu 100% Předseda představenstva pan Jiří Tůma ukončil valnou hromadu v 17:00 hodin. V Praze dne 2. října Jiří Tůma Zdeněk Menčík Kateřina Vavroňová předseda představenstva ověřovatel zápisu zapisovatel 9

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20.3.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter,

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno.

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Starosta zahájil zasedání v 17:05, přivítal přítomné zastupitele (občané,

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ Zápis č. 3/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí dne 17. 6. 2013 v sálu SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomni: 19 Bartoš, Barvínek, Blažková, Černohorský,

Více

Zápis. 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012

Zápis. 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Zápis 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluveno Členové ZM 41 39 2 0 Vedoucí odborů MMK

Více

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: přítomno 25 členů ZM Patnácté zasedání zastupitelstva města bylo svoláno dle zákona

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Mgr. Hromádka Tomáš, Ing. Šimůnek

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z 18. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 15. 10. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

ZÁPIS Z 18. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 15. 10. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 ZÁPIS Z 18. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 15. 10. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 Ověřovatelé: Mgr. Jiří Šolc Ing. Jiří Rutkovský K bodu č. 1 Zahájení Pan náměstek primátorky Mgr. J. Šolc zahájil

Více

Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zápis z 16. řádného zasedání AS FPE konaného dne 13.

Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zápis z 16. řádného zasedání AS FPE konaného dne 13. Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Zápis z 16. řádného zasedání AS FPE konaného dne 13. listopadu 2013 Prezence AS FPE viz tabulka o hlasování. Přítomno: 15 členů Omluveni:

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Já vás vítám na 11. zasedání zastupitelstva města,

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

24. zasedání ZMČ Praha 5 18. 4. 2013

24. zasedání ZMČ Praha 5 18. 4. 2013 24. zasedání ZMČ Praha 5 18. 4. 2013 Dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 24. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je dle prezenční listiny přítomno členů

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 28. 1. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 28. 1. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 28. 1. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě Zasedání bylo zahájeno v 17,08 hod Přítomno: 13 členů zastupitelstva obce (dle

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 spisová značka Dr. XXXIV 7 vedená u rejstříkového soudu v Brně

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 spisová značka Dr. XXXIV 7 vedená u rejstříkového soudu v Brně MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 spisová značka Dr. XXXIV 7 vedená u rejstříkového soudu v Brně ZÁPIS ze shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo, konaného dne

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 5. zasedání zastupitelstva. Zkonstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli pozváni všichni

Více

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 Dovolte, abych zahájil 18. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je přítomno zastupitelů. P. O t t o m a n s k ý : Dobrý

Více

Z á p i s z 35. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.6. 2014

Z á p i s z 35. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.6. 2014 Z á p i s z 35. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.6. 2014 Zahájeno: 18.05 hod. Ukončeno: 20.25 hod. Přítomni: L. Přichystal, Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, M. Herman,

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené kolegyně, vážení kolegové, na základě prezence

Více

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zahájení: Předseda Disciplinární komise Tomáš Šárik v 11:15 zahájil valnou hromadu a přivítal přítomné

Více

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 Z Á P I S z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 15. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů Zastupitelstva

Více

O B S A H. Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002... 3

O B S A H. Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002... 3 3 / 2002 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 2 O B S A H Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002..... 3 Valná hromada ČSDP Zápis z druhé valné hromady. 5 Revizní zpráva o činnosti ČSDP. 8 Aktuální

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Praha 4, CZ, tel./fax: +420 261 341 216, sekretariát: Blanka Mizerová, mobil: 603 180444, e-mail: scoo@scoo.cz, www.scoo.cz

Praha 4, CZ, tel./fax: +420 261 341 216, sekretariát: Blanka Mizerová, mobil: 603 180444, e-mail: scoo@scoo.cz, www.scoo.cz - scoo SPOLEČENSTVO ČESKÝCH OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ ZPRÁVY Novodvorská 1062/12, 14201 prosinec 2013 3 SPOLEČENSTVA Praha 4, CZ, tel./fax: +420 261 341 216, sekretariát: Blanka Mizerová, mobil: 603 180444,

Více

Zápis průběhu 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne 08.10.2014

Zápis průběhu 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne 08.10.2014 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne 08.10.2014 Místo konání: Předsedající: zasedací místnost č. 306 v budově Radnice města Ostravy

Více