STRELA. Zpravodaj obecního úřadu v Postřelmově. ĆERVEN - číslo Informace z obecního úřadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRELA. Zpravodaj obecního úřadu v Postřelmově. ĆERVEN - číslo 6 26. 5. 2009. Informace z obecního úřadu"

Transkript

1 ĆERVEN - číslo ˇ STRELA Zpravodaj obecního úřadu v Postřelmově Informace z obecního úřadu Zasedání zastupitelstva obce Zasedání zastupitelstva obce se bude konat v pondělí v hodin v malém sále kulturního domu Postřelmov. Na programu se budou projednávat: informace o čerpání rozpočtu obce za leden až květen 2009 rozpočtová změna č. 1 zařazení obce Postřelmov do územní působnosti MAS Horní Pomoraví o.p.s. přijetí dotace z Olomouckého kraje pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů a přehled o plánovaných investičních akcích. Podrobný program zasedání bude zveřejněn na plakátech. Volby do evropského parlamentu Volby do evropského parlamentu na území ČR se uskuteční dne 5. června 2009 od do hodin a 6. června od 8.00 do hod. V naší obci se volby budou konat v malém sále kulturního domu v ulici Klubovní č. p V obci budou zřízeny dva volební okrsky: Volební okrsek č. 1 - pro voliče bydlící v ulicích: ČSA, Klubovní, Luční, Moravní, Na Konečné, Na Lužích, Nová, Novodvorská, Nový Dvůr, Osvobození, Příční, Růžová, Sadová, Spálená, Spojovací, Tichá, Tovární, U Zahrádek, Vyhnálovská, Zahradní. Volební okrsek č. 2 - pro voliče bydlící v ulicích: Ballonova, Brachtlova, Hradecká, Komenského, Krátká, Lihovarská, 1. máje, Mírová, Na Borech, Pod Lipami, Potoční, prof. Jursy, Školní, U Mýta, U Kapličky, V Kopci, Závořická, Žerotínova. Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny před volbami. V obálce s hlasovacími lístky bude přiložen leták s informacemi k volbám. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči bude umožněno hlasování po prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

2 Výsadba nových biokoridorů V měsíci dubnu byly zahájeny práce na realizaci nových biokoridorů K 1-2 a K 2-R v katastrálním území naší obce. Lokální biokoridory jsou součástí společných zařízení, které byly v rámci komplexních pozemkových úprav schváleny zastupitelstvem obce Postřelmov a sborem zástupců vlastníků pozemků. Investorem je Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Šumperk. Biokoridor K 1-2 propojí podél toku Hraniční strouhy již vysázená biocentra LBC 1 Šiklův Mlýn s biocentrem LBC 2 Pod Rovenskem. Biokoridor K 2-R pokračuje od kapličky Sv. Františka podél potoka Rakovec až k Novému Dvoru. Celková výměra nově vzniklých biokoridorů bude 9,3 ha. Celé dílo bude dokončeno do konce letošního roku. Plánovaná uzavírka železničních přejezdů v Postřelmově V rámci rekonstrukce a elektrifikace železniční trati Zábřeh Šumperk dojde k omezení dopravy v obci, protože budou postupně uzavírány železniční přejezdy. Železniční přejezd na ulici Osvobození bude uzavřen od 12,00 hod. do ,00 hod. a potom ve dnech září v době od 6,00 hod. do 12,00 hod. budou postupně uzavírány železniční přejezdy na ulici Vyhnálovská, polní cesta za sídlištěm Závořická a polní cesta ze silnice I/44 k Novému Dvoru. Ve stejnou dobu bude uzavřen vždy jen jeden přejezd. Železniční přejezd na ulici Vyhnálovská bude uzavřen od 19. června do 23. srpna. Železniční přejezdy na polních cestách za sídlištěm Závořická a ze silnice I/44 budou částečně uzavřeny od 17. června do 5. srpna (průjezd bude časově omezen) a úplně uzavřeny budou ve dnech srpna Železniční přejezd na ulici Zahradní bude uzavřen ve dnech srpna Objízdné trasy budou vyznačeny dopravním značením. V průběhu výstavby bude v obci zvýšený provoz stavební techniky a proto žádáme občany o pochopení a shovívavost. odečty vodoměrů Od konce měsíce června a začátkem července 2009 bude správce vodovodní sítě, firma HaK Zábřeh, provádět odečty stavu fakturačních vodoměrů. Žádáme odběratele pitné vody, aby umožnili pracovníkům firmy (prokáží se průkazem firmy) přístup k vodoměrům v objektech, zahradách a studnách za účelem provedení jejich odečtu a kontroly. Pokud ze závažných důvodů nebude možné zajistit přístup k vodoměru žádáme majitele, aby stav vodoměru nahlásili: telefonicky na čísle na sídle firmy nebo na OÚ Postřelmov na tel nebo je donesli písemně se zapsáním a označením odběrného místa, tj. jména, ulice, čísla popisného, výrobním číslem a konečným stavem vodoměru

3 Místo zpětného odběru elektrozařízení bude otevřeno v obvyklou dobu ve čtvrtek 4. a 18. června Úřední hodiny pokladny OÚ Postřelmov: Po 8.00 hod hod hod hod. St 8.00 hod hod hod hod. Číslo účtu obce Postřelmov: /0800. Postřehy z obce Změna dopravního značení V prvním červnovém týdnu dojde ke změně dopravního značení v ulici Závořická. Pro zlepšení průjezdnosti bude tato ulice zřízena jako jednosměrná, a to ve směru od obchodu s potravinami. Cyklistům bude umožněn vjezd v obou směrech. Parkování vozidel Stále častěji se v naší obci setkáváme s nešvarem řidičů, parkováním vozidel na chodníku. Vjíždění na chodník a parkování na chodníku (pokud není stanoveno dopravní značkou) je dopravní přestupek. Chodníky jsou určeny pro chodce, a proto vyzýváme řidiče, aby toto respektovali. Krádeže v obci V poslední době se množí drobné krádeže v bytech, chatkách zahrádkářské kolonie, garážích a na místním hřbitově. Žádáme proto občany, aby nedávali příležitost pro nenechavce a řádně si zabezpečovali svůj majetek (např. při větrání oken) v nastupujícím letním období. Rovněž upozorňujeme na lidi vydávající se za pracovníky různých humanitárních organizací, kteří vybírají finanční částky na pomoc obětem různých katastrof, na podomní prodejce, členy různých náboženských organizací, kteří mohou v nestřežené chvíli využít situaci k případné krádeži. Prosíme občany, aby si všímali svého okolí. V případě, že budete svědky nějaké krádeže nebo jiné trestné činnosti, nahlaste tuto neprodleně na Policii ČR. Tentokrát také něco z našeho penzionu... Snad každý občan ví, že v naší obci stojí Penzion pro seniory, ale mnozí nemají tušení, jaké aktivity a jak se seniorům v domově žije. Velké změny nastalyv minulém roce v personálním obsazení. V únoru na místo pečovatelky po paní Klimkové nastoupila slečna Jana Romanová. V červnu po odchodu vedoucí penzionu Hany Novákové, které touto cestou chceme poděkovat za její mnohaleté úsilí a práci, byla vybrána v konkurzním řízení na její funkci Naďa Joklíková.

4 Jaké služby a v jakém rozsahu se v našem penzionu poskytují, najdete na internetových stránkách Ale u nás se také žije společenským životem. Vloni jsme se zúčastnili sportovních her v Šumperku, pak následovalo letní posezení pod altánem, v předvánočním čase přišly naše obyvatele potěšit svými vystoupeními děti ze základní a mateřské školy. Na Mikuláše jsme se všichni sešli, abychom společně oslavili nadcházející svátky. Nachystalo se pohoštění a jako krásné zpestření a vytvoření pravé vánoční atmosféry naší besídky, nám zazpívala paní Velčovská s panem Švecem, na varhany doprovázela paní Zajícová a vše podpořil svou přítomností pan Velčovský. Na Štědrý večer náš domov zářil krásnou výzdobou a dýchal vánoční pohodou. Letos jsme se sešli ke svátečnímu posezení v předvelikonočním čase s panem farářem Jahnem, který nám přednášel z bible o Starém a Novém zákoně na téma Velikonoce. Jeho návštěvy jsou u nás pravidelné, za což jsme mu vděčni a moc děkujeme za čas s námi strávený. Na Den matek nám přišly krásným vystoupením popřát děti z mateřské školky a každá z nás od dětí obdržela dáreček. Poslední naší akcí byla oslava Dne matek, kdy nám přišli zahrát k poslechu i k tanci muzikanti z Dubicka a zábava se protáhla až do pozdních večerních hodin. Tady všichni vidíte, že i v Domově pro seniory se dá společensky žít. Obyvatelé se zapojují jak do příprav zábavy, tak pomáhají s údržbou naší zahrady, o kterou se pečlivě starají a díky jim je náš domov tak hezký. Až budete mít cestu, přijďte se k nám podívat. (N. J.) Mateřská škola Postřelmov V měsíci dubnu se v mateřské škole uskutečnil zápis 3-letých dětí. Zapsalo se celkem 31 nových dětí. 35 dětí usedne po letních prázdninách do školních lavic. Ve školním roce 2009/2010 bude navštěvovat mateřskou školu celkem 103 dětí. V květnu měly také děti z naší mateřské školy spoustu práce. Mezi vyráběním dárečků a přáníček pro své milované maminky si našly také chvilku, aby potěšily naše starší spoluobčany, tedy především babičky a tetičky a k jejich svátku jim věnovaly krásná vystoupení. Nejdříve dne 7. května zatancovaly děti z tanečního kroužku pod vedením p. učitelek M. Matějíčkové a P. Borikové bývalým pracovnicím ve školství v Kulturním domě a ještě totéž odpoledne stihly potěšit svým tanečním vystoupením také bývalé zaměstnankyně MEPu Postřelmov, které měly své setkání v Sokolovně. Nezapomněly také na naše babičky v Penzionu a i pro ně připravily děti z pěveckého kroužku Srdíčko spolu s p. učitelkami D. Indrovou a Š. Tempírovou velice pěkné pásmo básniček a písniček. Nejedna slzička ukápla také při vystoupení malých zpěváčků dne 15 května na setkání

5 důchodců z naší obce v Kulturním domě, konaného ku příležitosti oslav Dne matek. Odměnou byl pro všechny děti veliký potlesk a sladkosti, které si za svá vystoupení určitě zasloužily. P. učitelkám a dětem děkujeme za pěkná vystoupení a všem maminkám a babičkám přejeme hodně zdraví a životní pohody! (Š. T.) Po devíti letech opět v Bukovce V sobotu 23. května 2009 navštívili zástupci Vlastivědné společnosti v Postřelmově na pozvání představitelů obcí Bukovka a Rohovládova Bělá opět jmenované východočeské obce, odkud pochází rod Bukůvků. Zástupci obou vesnic při návštěvě v Postřelmově v roce 2004 byli přijati vedením obce a prohlédli si hrobku Bukůvků a místa spojená s tímto rodem. Při letošním neformálním jednání spojeným s návštěvou památek v okolí projevili zástupci obce Bukovka přání rozšířit vzájemná setkávání o další společenské a sportovní aktivity, například o fotbalová utkání, případně účast v turnaji pořádaném některou z obcí, a o možnost změřit síly v hasičských soutěžích. (Z. D.) ZŠ Postřelmov Úvodem přehled několika událostí ze sportovního života naší školy. Fotbalisté 2. a 3. třídy se dne zúčastnili okrskového kola turnaje MC Donald CUP, kde se jen těsně nedostali mezi nejlepší. Výrazným hráčem tohoto týmu byl Radim Sakáč ze 3. A. Ještě lépe se vedlo fotbalistům 4. a 5. třídy, kteří postoupili do okresního kola v Šumperku. V ohromné konkurenci se umístili na 3. místě. Výkony jednotlivých hráčů byly vyrovnané, ale přesto nejvíce vynikl Mirek Rýznar z 5. A. Sportovci 8. a 9. třídy se průběžně účastní floorballové ligy v Mohelnici, žáci 6. a 8. třídy (i děvčata) tříkolového bassetballového turnaje Havraní pálka. Odvážlivci z řad žáků 2. stupně vyrazili pod vedením p. učitelů Jiřího Řmota a Miloslava Pospíšila na rafty. Šlo o zdařilou akci, při které naštěstí svítilo sluníčko po celý den, protože došlo i na koupel. Prvňáčci oslavili Svátek Slabikáře. Dočetli svoji první knížku, zvládli všechna písmenka, a to je přece důvod k radosti a přípitku zaručeně pravým šampaňským. Malé čtenáře přivítal pan ředitel základní školy a paní učitelka Iveta Petríková rozdala všem žáčkům pamětní medaile. Před obecenstvem z řad rodičů předvedlo sedm nejlepších své čtenářské dovednosti. Malí čtenáři sklidili bouřlivý potlesk, dostali pochvalné listy a odměny. Došlo i na tanec a na písničku když oslava, tak se vším všudy jeli žáci 2. stupně v rámci výuky na jednodenní návštěvu Osvětimi. Připomněli si tak nelehkou válečnou dobu a smutný konec mnoha nevinných lidí odletělo 14 žáků 9. A společně s iniciátorkou projektu Comenius p. uč. Lucií Kristenovou a p. uč. Miroslavem Šimákem na jeden týden do Španělska. O průběhu této mimořádné akce budeme informovat v příštím vydání Střely. Závěrem slovo k organizaci konce školního roku. Ten bude již v pátek Žáci 9. A si na úterý připravují Školní akademii s vlastním programem, kdy se po devíti letech se školou i učiteli v ní rozloučí. Přejeme jim šťastné vykročení do další etapy jejich života. I. P.

6 sport TJ Postřelmov fotbalový oddíl Výsledky našich mužstev ve květnových utkáních: Muži: Písařov Postřelmov 2 : 0 Postřelmov Podolí 0 : 0 Postřelmov Bludov B 2 : 0 (Skála, Wiesner) Rapotín Postřelmov 2 : 2 (Ladislav, Procházka) Postřelmov Zvole 2 : 0 (Kašpar M., Suchomel) Bratrušov Postřelmov 3 : 2 (Krátký, Wiesner) Dorostenci: Postřelmov Bratrušov 2 : 0 (Neoral J., Vepřek R.) Nový Malín Postřelmov 0 : 2 (Nimrichtr, Vepřek R.) Postřelmov Sobotín 1 : 1 (Vepřek R.) Bohdíkov Postřelmov 3 : 4 (Vepřek R. 3, Nimrichtr) Žáci: Loučná n. D. Postřelmov 0 : 0 Postřelmov Ruda n. M. 3 : 4 (Dittrich 3) Postřelmov Staré Město 2 : 2 (Ditrich, Zatloukal) Sudkov Postřelmov 8 : 1 (Vepřek M.) Příznivce kopané zveme na poslední zápasy okresního přeboru mužů ročníku 2008/2009: Sudkov Postřelmov Postřelmov Brníčko Začátky utkání jsou v 16,30 hod. Soutěže dorostenců a žáků byly v květnu již dohrány. (J. N.) kultura v obci KNIHOVNA - Výňatek z knihovního řádu. Využití internetu: Registrovaní uživatelé - 1/2 hodinu zdarma; za každou další 1/4 hod. 5,- Kč Uživatelé ZTP a ÚP - 1/2 hod zdarma; za každou další 1/4 hod. 5,-Kč Neregistrovaní uživatelé - poplatek za každých 30 min. 10,- Kč Dle počtu zájemců může vedoucí korigovat. KINO POSTRELMOV ˇ na červen 2009 připravuje: BOLT pes pro každý případ - středa v 18:15 hod. USA 2009, 103 min, český dabing, mládeži přístupný, animovaný/rodinný (režie: Chris Williams a Byron Howard) Život superpsa Bolta je plný dobrodružství, nebezpečí a nástrah. Náhodou se ocitne v New Yorku a tam teprve začne to jeho největší dobrodružství cesta napříč Amerikou za jeho majitelkou Penny. S sebou má dva bizardní kamarády, apatickou kočku Micku a křečka s televizní závislostí. Nakonec zjišťuje, že k tomu, aby se stal hrdinou, nepotřebuje žádné superschopnosti Předprodej vstupenek půl hodiny před začátkem představení!

7 KRUH PRÁTEL ˇ HUDBY V POSTRELMOVE ˇ ˇ uvádí koncert: USA hoboj a varhany ve čtvrtek 4. června 2009 v 19:00 hod. ve Farním kostele sv. Matouše v Postřelmově Hrají: Joan DeVee DIXON varhany Kristen COOPER hoboj Program: Emma Lou Diemer: Aria (May God be gracious to us and bless us), Scherzo (Happy is the soul who trusts in God); Gilbert M. Martin: Early American Hymns, Pisgah (Kentucky Harmony), Peace (The Revivalist), Salvation (Davisson s Kentucky Harmony) Joan De Vee Dixon: American Spiritual (Org. Solo), Just a Closer Walk with Thee; Gerald Bales: Prelude in e minor; Emma Lou Diemer: Fantasy and Faith at Oxford; Joan De Vee Dixon: American Spirituals, Ezekiel in the Valley of Dry Bones, Church in the Wildwood, Gospel Train (Get on Board, Little Children), O When the Saints Go Marching In. Koncert sponzoruje: Zahradnictví Ing. Oldřich Kleveta inzerce CK ALFA-ZET Ing. Jiří Suchánek Radniční 25, Šumperk SUPER CENA Tel CHORVATSKO - CRIKVENICA pavilon hotelu AD TURRES s bazénem - 7x ubytování s polopenzí , , , ,- Doprava luxusním busem BOVA pouze 1.500,-/os, dítě do 12 let 1.000,- pobytová taxa 300,-/osobu, kompletní pojištění včetně storna 300,-/osobu Nástupní místa: Postřelmov, Šumperk, Zábřeh, Olomouc, Přerov, Otrokovice, Uherské Hradiště, Slavkov, Brno, Mikulov.

8 Firma Jan Loub, oficiální partner: Vyhnálovská 181, Postřelmov - zajišťujeme ekologickou likvidaci aut - prodej použitých náhradních dílů - dodání nových náhradních dílů do 24hodin přezutí a vyvážení pneu akce letní pneu 165/70-13 od 650 Kč 175/70-13 od 690 Kč 165/70-14 od 750 Kč 185/60-14 od 850 Kč Ceny ostatních rozměrů najdete na: Tel: Velký koncert Suzanne VEGA na Letní filmové škole SUZANNE VEGA od 19 hod. KO ABOJ MARACA FRAGILE (sk) NOVEMBER 2nd p edprodej: 2009 UHERSKÉ HRADIŠT Studentské nám stí Milým překvapením pro všechny fanoušky americké písničkářky Suzanne VEGA bude její prázdninové vystoupení, které připravila agentura Solis art ve spolupráci s Asociací českých filmových klubů, pořadatelem 35. ročníku Letní filmové školy. Suzanne VEGA bude účinkovat 26. července 2009 v Uherském Hradišti se dvěma vynikajícími kolegy: doprovodí ji kytarista Gerry Leonard, známý také rozsáhlou spoluprací s Davidem Bowie a baskytarista Mike Visceglia, spoluhráč Philla Collinse, Bruce Springsteena aj. Další informace na: Předprodej lístků v síti Ticketpro v ČR i SR. Děti do 15 let s doprovodem a ZP vstup zdarma. Roman Veverka - producent gsm: Střela, měsíčník, vydává obec Postřelmov, Komenského 193, Postřelmov, IČO , redakční rada: šéfredaktor Marek Novák, jazyková úprava Dr. Zdeněk Doubravský, příspěvky Ing. Eva Vlčková, Zdena Hrachovinová, Luděk Nevoral. MK ČTR 10302, určeno občanům obce Postřelmov Měsíčník Střela lze prohlížet v elektronické podobě na Připomínky, náměty zasílejte na: nebo přímo na OÚ Postřelmov. Archiv střely na

9

ZASTUPITELSTVO OBCE. Zastupitelstvo obce se koná v pondělí 29. 6. 2015 od 17.00 hod.

ZASTUPITELSTVO OBCE. Zastupitelstvo obce se koná v pondělí 29. 6. 2015 od 17.00 hod. Zpravodaj obce Postřelmov ČERVEN 2015 číslo 6 STŘELA ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU ZASTUPITELSTVO OBCE Zastupitelstvo obce se koná v pondělí 29. 6. 2015 od 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Postřelmov. Program

Více

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Staré Hamry Baška Malenovice Lhotka, Staré Hamry Kultura Pržno, Metylovice Janovice, Ostravice Pstruží, Kunčice p. O. Čeladná, Bílá Zpravodaj

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

STŘELA ŘÍJEN číslo 10 30. 9. 2012

STŘELA ŘÍJEN číslo 10 30. 9. 2012 STŘELA ŘÍJEN číslo 10 30. 9. 2012 Zpravodaj Obecního úřadu v Postřelmově ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE se koná v pondělí dne 22. 10. 2012 v 17. 00 hod. v zasedací místnosti OÚ Postřelmov.

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek:

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek: říjen 4 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek: Jan Zapletal, Jaroměřice Jitka Vašková, Jaroměřice

Více

se zprávami z Jaroměřic a Chornic

se zprávami z Jaroměřic a Chornic se zprávami z Jaroměřic a Chornic KVĚTEN/2010 65 let od osvobození Československa Občané Jevíčka v nacistických věznicích a koncentračních táborech Tragické události roku 1938 a to, co následovalo po té,

Více

Černovický ostatke. Černovická krojovaná skupina. v pátek 20. února 2009 od 20 00 do 01 00 hod. v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí

Černovický ostatke. Černovická krojovaná skupina. v pátek 20. února 2009 od 20 00 do 01 00 hod. v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 1 / 29 leden SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, v minulém čísle Černovin jsem slíbil vyhodnocení Programového prohlášení Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Černovice

Více

KUNOVJAN. U Pálenice mají novou jídelnu. Mìstský zpravodaj. CENA 10 Kè 10/2014 ROÈNÍK 25. NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. U Pálenice mají novou jídelnu. Mìstský zpravodaj. CENA 10 Kè 10/2014 ROÈNÍK 25. NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 10/2014 CENA 10 Kè U Pálenice mají novou jídelnu Od 2. září 2014 mají žáci Základní školy U Pálenice k dispozici novou jídelnu, která se po prázdninové rekonstrukci stala jednou

Více

Šilheřovický zpravodaj

Šilheřovický zpravodaj Šilheřovický zpravodaj Březen 2014 Doplnění historické aleje u Pasek (směrem k lesu) z akce Stromy 2011 Nadace ČEZ ÚVODNÍ SLOVO Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi připomenout Vám některé významnější

Více

Vánoční zamyšlení OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM

Vánoční zamyšlení OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD RUDA NAD MORAVOU t ROČNÍK XVI. t DATUM VYDÁNÍ: 13. PROSINEC 2007 t ČÍSLO 6 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2007 Jak je již skautskou tradicí, i letos přivezeme našim přátelům, známým a všem lidem dobré

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Prodloužená... Výročí bitvy Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce Informace 4 Další informace 4 203. výročí bitvy u Slavkova 4 Poděkování 5 Kulatá

Více

Číslo 2.-3. ročník XIV, březen 2009

Číslo 2.-3. ročník XIV, březen 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 2.-3. ročník XIV, březen 2009 LOSINSKÉ TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ BUDE MÍT NOVÉHO MAJITELE Zastupitelstvo obce Velké Losiny na svém 14. zasedání dne 9. 3. 2009 schválilo

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA Bludovan ZDARMA 4/2009 Datum vydání 30. dubna 2009 130 let od založení dobrovolného hasičského sboru v Bludově Roku 1879 byl několika nadšenci založen v Bludově hasičský sbor. Podle zakládajícího zápisu

Více

V Y C H Á Z Í Č T V R T L E T N Ě B Ř E Z E N 2 0 0 7

V Y C H Á Z Í Č T V R T L E T N Ě B Ř E Z E N 2 0 0 7 V Y C H Á Z Í Č T V R T L E T N Ě B Ř E Z E N 2 0 0 7 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz 3 Slovo starosty 4 Usnesení č. 4/ZO/06 Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna 6 Hlavní úkoly obce 2007 9 Zpráva

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Z obsahu novin. Letní kino. Závìreèný koncert. Napajedelský fesťák 2009. Ročník XIII.

Z obsahu novin. Letní kino. Závìreèný koncert. Napajedelský fesťák 2009. Ročník XIII. Èerven 06 / 2009 Ročník XIII. Letní kino I letos se můžeme těšit na již třetí ročník letního kina, který se bude konat v areálu za klášterem. Tentokrát proběhne od 13. července do 19. července s tím, že

Více

Noví občánci Štěpánkovic BLAHOPŘEJEME

Noví občánci Štěpánkovic BLAHOPŘEJEME 3 Vážení spoluobčané, skončila doba dovolených, žáci zasedli do školních lavic, blíží se podzim a s ním volby do obecního zastupitelstva. Chtěl bych využít tuto příležitost a poděkovat všem členům obecního

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz BŘEZEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK MÍSTNÍ REFERENDUM O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V BRUŠPERKU

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz BŘEZEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK MÍSTNÍ REFERENDUM O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V BRUŠPERKU VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj MÍSTNÍ REFERENDUM O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V BRUŠPERKU SOBOTA 16. BŘEZNA 2013 OD 8.00 DO 21.00 HODIN BŘEZEN 2013 www.brusperk mesto.cz Informace o

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

Číslo 7, ročník XV, září 2012

Číslo 7, ročník XV, září 2012 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 7, ročník XV, září 2012 Obec zahájila realizaci dlouho připravovaných projektů Na zelené louce u zámku byly zahájeny práce na realizaci tří projektů spolufinancovaných

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 2, duben 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty

Více

Volby do zastupitelstva se konají 10. a 11. října

Volby do zastupitelstva se konají 10. a 11. října + navíc speciální příloha: KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 vyšlo 1. října 2014 cena 10 Kč Z OBSAHU: Velký přehled investic ve městě: 2010 2014 Rozhovor s místostarostou nejen o sportu Vítězem Ecce Homo Historic je

Více

Bludovan 8/2014 ZDARMA ZPRÁVA O PRŮBĚHU VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2010 2014. Mikulášská nadílka kalendáře 2015. Datum vydání 30.zárí ˇ 2014

Bludovan 8/2014 ZDARMA ZPRÁVA O PRŮBĚHU VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2010 2014. Mikulášská nadílka kalendáře 2015. Datum vydání 30.zárí ˇ 2014 Bludovan ZDARMA 8/2014 Datum vydání 30.zárí ˇ 2014 ZPRÁVA O PRŮBĚHU VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2010 2014 V roce 2010 bylo v komunálních volbách zvoleno 15 členů zastupitelstva obce. Byli to: Za ODS: Ing. Pavel Ston,

Více

Bludovan 10/2009 ZDARMA. Jak jsme naložili se získanými dotacemi. Datum vydání 28. listopadu 2009

Bludovan 10/2009 ZDARMA. Jak jsme naložili se získanými dotacemi. Datum vydání 28. listopadu 2009 Bludovan ZDARMA 10/2009 Datum vydání 28. listopadu 2009 Jak jsme naložili se získanými dotacemi V rámci bilancování s končícím rokem bych chtěl čtenáře Bludovanu seznámit s tím, jak jsme využili získaných

Více