Zábřeh vstoupí do spolku na likvidaci odpadů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zábřeh vstoupí do spolku na likvidaci odpadů"

Transkript

1 Číslo 9/2015 vydáno dne Zábřeh vstoupí do spolku na likvidaci odpadů V rámci pokračování rekonstrukce kanalizace v centru města se připravuje úplná uzavírka pro veškerou motorovou dopravu v nejvytíženějším prostoru, a to od křižovatky ulic Havlíčkova Žižkova po křižovatku Valová Sušilova. Pohyb chodců bude po obou stranách zachován. Toto výrazné dopravní omezení by mělo nastat přibližně 11. května a trvat má dva měsíce. Přesný termín se dnes projednává s dotčenými správními orgány, Policií ČR a provozovatelem veřejné hromadné dopravy. Po jeho dohodnutí bude veřejnost neprodleně informována všemi dostupnými informačními kanály. Předpokládané objízdné trasy se projednávají s kompetentními orgány a dopravním inspektorátem. Ve směru na Nemili bude objízdná trasa vedena od Postřelmovské a ČSA po ulici Kosmonautů Především vstupem města do spolku Odpady Olomouckého kraje se zabývali zastupitelé na svém zasedání ve středu 29. dubna. O zapojení se do Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji zastupitelstvo jednalo už loni v únoru, tehdy ale o vstupu ještě nerozhodlo. Také tentokrát se objevily námitky týkající se mj. stanov spolku, ze kterých podle kritiků hrozí možnost pro město nepříznivých kroků. Především se ale kritika točila kolem krajské spalovny odpadů, od roku 2024 totiž nebude možné odpad ukládat na skládkách. Právě zapojení se do integrovaného systému by pak podle nich mohlo způsobit pokles vytříděného odpadu ve snaze zachovat nasmlouvané množství komunálního a ke spálení určeného odpadu, který se jako palivo stává zajímavou komoditou. Tuto argumentaci ale odmítla jak Zuzana Ochmanová z krajského úřadu, přítomen byl i náměstek hejtmana Michael Symerský, tak starosta František John. Členství ve spolku, k němuž se hlásí již všechny obce s rozšířenou působností v kraji, naopak označili za možnost co nejefektivněji likvidovat odpad. K otázce spalovny Zuzana Ochmanová uvedla, že dnes žádná z obcí v kraji o budování spalovny nemá zájem, odpad lze vozit do Brna či Ostravy, zájem o něj ale má i Švédsko, Nizozemsko či Německo. Právě vytvoření systému shromažďování odpadu a jeho přepravy pak má být hlavním cílem spolku. Do toho město nakonec vstoupí, zastupitelé totiž jasnou většinou hlasů schválili členství Zábřeha, zakladatelskou smlouvu i stanovy spolku Odpady Olomouckého kraje. Zároveň za město delegovali na ustavující členskou schůzi starostu Františka Johna a zástupcem na valných hromadách spolku místostarostu Karla Crhonka. (mk) Centrum města čeká výrazné dopravní omezení kolem sladovny na Havlíčkovu, ve směru z ulice Sokolské po stávajících komunikacích na Jiráskovu a dále do Nemile. Ve směru na Krumpach a ulici Sokolskou bude pro osobní a lehkou nákladní dopravu obousměrná objízdná trasa vedena z Postřelmovské a ČSA po ulici Bezručově, Dvorské a Sušilově. Těžká nákladní doprava pak bude svedena po Postřelmovské až na obchvat na Rovensko, kde se na jeho konci vrátí zpět do města na Dvorskou a dále na Sušilovu a Sokolskou. Příští číslo zpravodaje přinese podrobnější informace včetně mapy dojednaných objízdných tras. Město Zábřeh se tímto omlouvá občanům, podnikatelům, firmám a institucím za způsobené komplikace vzniklé realizací rozsáhlého záměru společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk. Informace z města Svoz odpadu o státním svátku. EKO servis oznamuje, že svoz komunálního odpadu z domácností nebude v pátek 8. května prováděn. Náhradním termínem bude čtvrtek 7. května. Proměna náměstí Osvobození. Město Zábřeh prostřednictvím odboru rozvoje a územního plánování připravuje celkovou proměnu náměstí Osvobození. Pro tyto účely byl zřízen speciální na který je stále možné zasílat dobové fotografie či informace z doby minulé a také vlastní představy a nápady. Na výstavě autoveteránů bude i historická formule Pod názvem Velká cena Eskymo Welzla se uskuteční v sobotu 16. května na Masarykově náměstí v Zábřehu po roční přestávce další výstava a soutěž automobilových a motocyklových veteránů. Tentokrát jsou zváni i majitelé vozů vyrobených do roku Soutěžní kategorie jsou vypsány pro automobily a motocykly starší třiceti let, vozidla vyrobená do roku 1945 a pro kategorii dámskou, kde řídí a soutěžní úkoly plní žena. Akce se bude rozbíhat již od 8 hodin, kdy začíná prezence účastníků. Ti nemusejí posílat přihlášky, ale měli by se dostavit nejpozději do půl desáté, připomíná Jolana Šilarová z pořádajícího 1. dámského klubu historických vozidel. O půl jedenácté startuje závod, během něhož automobiloví dědečci absolvují trasu vedoucí okolím Zábřeha. (Pokračování na straně 5) Májový jarmark se kvůli kanalizaci přestěhoval Především z důvodu probíhající rekonstrukce kanalizace se letošní Májový jarmark přesunul na Masarykovo náměstí. Už od ranních hodin pátku 1. května se zaplnilo náměstí stánkaři s rozličným jarmarečním zbožím i bohatou nabídkou občerstvení. Náladu jim i organizátorům ale poněkud kalilo počasí, které bylo tentokrát k jarmarku vcelku macešské. Připraven byl tradičně pestrý kulturní program. Na pódiu před zámkem od devíti hodin až do večera muzicírovaly postupně kapely Noa, Fleksible, Headache či domácí Atom. Předvedly se zde i úspěšné mažoretky ze zábřežské ZUŠ a taneční skupiny DDM. Přihlížející pobavilo i vystoupení skupiny historického šermu Vanir. Bohatá nabídka čekala i pro děti: tvůrčí dílny a pohybové aktivity nachystané domem dětí a mládeže Krasohled. V prostoru před kostelem sv. Bartoloměje se prezentovaly zábřežské skautské oddíly. Zájemce sem lákala nejen táborová osada a možnost prohlédnout si týpí, ale také řada stanovišť s interaktivním programem. Novinkou, určenou spíše pro dospělé, byla možnost seznámit se a vyzkoušet si čínské meditační cvičení Falun Gong. Nechyběla ani výstava drobného hospodářského zvířectva. Na závěr programu vystoupily medailemi ověnčené mažoretky, které dorazily přímo z mistrovství ČR v Bělotíně. Milovníky historie jistě potěšila ukázka automobilových veteránů, která byla zároveň pozvánkou na sraz historických vozidel v neděli 16. května. Své prostory otevřelo i muzeum, farní muzeum a po celý den Galerie Tunklův dvorec. (mk) Občané upřednostňují bazén s vodními atrakcemi V rámci ankety vyvolané radnicí k rekonstrukci venkovního bazénu se sešlo celkem 788 hlasů. Velká většina zúčastněných preferuje variantu s vodními atrakcemi. Anketa měla za cíl zjistit názor občanů na jednotlivé návrhy, které byly představeny na veřejném seznámení 30. března. Venkovní koupaliště je uzavřeno od roku 2010, kdy probíhala rekonstrukce vnitřního bazénu. Hlasovat bylo možné na webových stránkách města nebo vyplněním anketního lístku. Zábřežští občané tak měli do 20. dubna možnost vyjádřit se, zda chtějí zachovat někdejší osmidráhový plavecký bazén bez atrakcí či realizovat bazén opticky rozdělený na dvě části, přičemž ve čtyřech drahách by se mohlo plavat a ve druhé polovině by byly umístěny vodní atrakce. Z celkem 788 hlasujících bylo 683 pro druhou z nabízených variant. Zbývajících 105 by upřednostnilo osm plaveckých drah. Veřejná anketa potvrdila, že větší atraktivitu koupaliště zajistí vyčlenění poloviny velkého bazénu pro atrakce. Současně pozitivně vnímáme i zájem o kondiční plavání a sportovní využití areálu, ve výsledném řešení pro něj bude taktéž místo, okomentoval výsledek ankety starosta města František John. Vítězná varianta řeší rozdělení bazénu na plaveckou a rekreační část. V té plavecké jsou plánovány čtyři padesátimetrové plavecké dráhy. Rekreační by měla obsahovat vícedráhovou skluzavku, pochůzí plováky, masážní lůžka a lavice, houpací jeskyně, chrliče vody, vodní hříbek a potřebné zázemí. V současné době probíhá příprava projektové dokumentace a veřejné zakázky na zhotovitele. Předpokládané náklady jsou ve výši 27 milionů korun. Finanční prostředky na realizaci máme připravené v rozpočtu letošního roku, z důvodu nutnosti záměr předem důkladně připravit a respektovat technologické požadavky výstavby zvažujeme termín dokončení před sezónou příštího roku, komentoval další postup města František John. Otevřeli jsme pro Vás novou Levandulovou kavárnu & Riesling house v objektu staré knihovny na horním náměstí. Čeká Vás vynikající BIO káva, domácí dezerty, skvělá vína a hlavně levandule! Levandulová kavárna & Riesling house Masarykovo náměstí 13, Zábřeh

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 9/2015 KRÁTCE Z RADY Rada města na svém zasedání poslední den března mimo jiné projednala následující materiály: Uložila starostovi města jednat s investorem a zhotovitelem kanalizace o systematické údržbě provizorně zapravených povrchů a stavenišť po realizaci kanalizace. Vzala na vědomí rezignaci Růženy Vinklerové na funkci vedoucí III. pracovní skupiny Děti, mládež a rodina a s účinností od jmenovala vedoucí této pracovní skupiny Lenku Musilovou. Schválila poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč pro TJ Sokol Václavov, která je určena na celoroční činnost organizace. Schválila pronájem nemovitostí pozemku s budovou čp. 57 (Farní ulice) Římskokatolické farnosti Zábřeh. Jedná o prozatímní řešení do vypořádání majetkoprávních vztahů. Schválila výpůjčku nemovitostí s budovou čp (Sušilova ulice) Charitě na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. Schválila krátkodobý pronájem pozemků za účelem umístění letních restauračních předzahrádek u Levandulové kavárny na Masarykově náměstí, kavárny Stres café, u klubu Ve Zdi a u baru Brooklyn. Uložila starostovi a odborům městského úřadu projednat s vlastníky inženýrských sítí v ulici V Opravě technický stav těchto sítí a v případě potřeby u nich zajistit jejich rekonstrukci, projektovou dokumentaci oprav komunikace a chodníku i provizorní opravu komunikace. Souhlasila s prezentací města na Dni mikroregionu Zábřežsko, který se uskuteční 30. května ve Štítech. Souhlasila s provedením průběžné likvidace dřevitého náletu a ručním sečením s cílem posílení populací druhů Červeného seznamu ČR v letech na pozemku p. č v Růžovém údolí v souladu s Programem péče o krajinu ministerstva životního prostředí. Vzala na vědomí předloženou závěrečnou zprávu týkající se finančních příspěvků přijatých společností EKO servis zastupující Město Zábřeh od společnosti Elektrowin ve výši Kč. Pověřila místostarostu Karla Crhonka k účasti a zastupování Města Zábřeh na XIV. sněmu Svazu měst a obcí ČR, který se uskuteční května v Olomouci. Výsledky soutěže druhého ročníku diplomových prací Do druhého ročníku soutěže bakalářských a magisterských diplomových prací se vztahem k obcím a území mikroregionu Zábřežsko byly přihlášeny tři práce dvě bakalářské a jedna diplomová. Soutěže se zúčastnili: Aneta Březinová (Prezentace vybrané destinace pomocí moderních informačních a komunikačních technologií Olomoucký kraj), Štěpán Brablec (Mapování a hodnocení vysokokmenných jabloní na Zábřežsku) a Jana Dvořáková (Centrum města Zábřeha). Práce byly hodnoceny v jedné společné kategorii. Jejich autoři je odborné komisi a publiku z řad občanů představili na veřejné prezentaci. Odborná komise se s ohledem na tematickou různorodost prací nakonec rozhodla vítěze neurčit. Soutěžící byli za účast v soutěži odměněni pamětním listem a věcnými cenami. Den Země se letos zaměřil na rostliny Po více než sto deseti letech od svého putování Sibiří se Jan Eskymo Welzl vrací do Jakutska a vzbuzuje zde pozornost stejnou, jako kdysi vzbudil při návštěvě Zábřeha. Předseda České welzlologické a cestovatelské společnosti Martin Strouhal se vydal již na svoji třetí cestu na zmrzlou Sibiř, aby připravil podmínky pro plánovanou expedici. Ta by se měla snad letos či příští rok dostat do míst, kam žádný středoevropan kromě Welzla nevkročil Novosibiřské a Ljachovské ostrovy, které se Welzlovi staly na třicet let jeho arktickým domovem. Jedná se o velmi nedostupná místa, která leží v pohraniční a dnes ostře sledované oblasti Ruské federace, kam je potřeba získat příslušná povolení ke vstupu. Neexistují zde žádné cesty. Jediná doprava je možná po vodě, na níž i v létě plavou ledové kry, nebo v zimě přes zamrzlou tajgu. Krajina je zcela liduprázdná, na ploše velké jako Česká republika se pohybuje jen několik skupin hledačů mamutoviny. Úspěšné cestě do těchto míst dnes nestojí nic v cestě kromě vrtochů arktického počasí a financí, říká Martin Strouhal. Na čtyřicet stanovišť inspirovaných především rostlinami, které změnily svět tak vypadal letošní Den Země, který proběhl v areálu a okolí ZŠ B. Němcové ve čtvrtek 23. dubna. Organizátoři z domu dětí a mládeže Krasohled spolu s celou řadou spolupracujících organizací připravili množství aktivit, z nichž si mohly stovky návštěvníků vybrat. Program nabízel vyžití pro každého. Od přednášek o invazivních rostlinách a konopí přes galerii v parku, čokodílnu až po sázení kytek do květináče, malování rostlinnými barvami či výrobu čajových pytlíků. V pestré nabídce se tradičně objevila řada sportovních disciplín s lanovou dráhou a lezením na strom, pozornost dětí poutala minizoo, v nichž nechyběli včely, koně, vydra, dravci a ovce. Připraveny byly výtvarné a rukodělné činnosti. Zájemci mohli navštívit také duhovou čajovnu či biobufet nebo si koupit ovčí a jiné regionální produkty. Nával byl již tradičně na bubnování (na snímku), do kterého se s chutí pustili i ti nejmenší návštěvníci ze školek, nechyběli ale ani žáci škol základních a středních. Pozornost poutala i nevšední možnost na vlastní oči si prohlédnout tak známé, ale pro středoevropana exotické živé rostliny bavlníku, rýže, sóji, cukrové třtiny či čajovníku. (mk) Cena za odpad zůstává na pětistovce Stejně jako jiné roky upozorňuje radnice na blížící se termín splatnosti poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek pro letošní rok zůstává ve výši 500 Kč na poplatníka a je splatný do konce června. Úhradu lze provést v hotovosti na pokladně nebo bezhotovostně na účet města. Město tak i letos nechává výši poplatku nezměněnou, v jejím rámci mají občané na výběr ze široké škály nabízených služeb. Mezi ty mj. patří každý týden svoz a likvidace komunálního odpadu, třídění odpadů do kontejnerů na tříděný odpad, svoz a likvidace bioodpadů jednou za 14 dní či přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad (jarní úklid). Občané mají k dispozici také dvě sběrná místa, a to v EKO servisu na ulici Dvorská 19 (pondělí až pátek od 7 do 17 hodin) a v areálu Separexu na ulici Leštinská 36 (pondělí až pátek 6 až 16 hodin). Na středisku Separex také od dubna do listopadu probíhají tzv. sběrové soboty (sobota 8 až 12 hodin), po celý rok je zde možno likvidovat velkoobjemový odpad včetně většího množství bioodpadu. Na obou sběrných místech pak probíhá likvidace nebezpečných odpadů, vyřazených elektrozařízení a elektrospotřebičů (ty lze stejně jako textil vytřídit i do kontejnerů ve městě) či zářivek, tonerů a cartridgí. Welzl budí pozornost i ve svém arktickém domově Na své dvoutýdenní návštěvě Jakutska absolvoval řadu setkání s řediteli muzeí, jakutskou inteligencí, které přednášel o Welzlovi, a také s představiteli hlavního města Sibiře s primátorem města a jeho náměstky. Projel také část zimní cesty podél řeky Leny, po které Welzl putoval. Všude, kam jsem přišel, projevovali lidé velký zájem o historii spojenou s naším cestovatelem, včetně primátora města Jakutsk, který slíbil, že případné expedici maximálně pomůže. Současně nabídl pomoc, pokud bychom chtěli v budoucnu budovat muzeum Jana Welzla, do kterého by bylo možno zajistit exponáty spojené s historií Sibiře, dodává Martin Strouhal. I když je pravděpodobnost objevit konkrétní místa, kde Welzl žil, velmi malá, přicházejí i zprávy, které zní povzbudivě. V loňském roce objevili jukagirští lovci na ostrově Malý Ljachovský loveckou chatu, kde jsou do dřeva vyryty cizojazyčné nápisy. Možná se tedy v dalších letech alespoň částečně odkryje poslední velké bílé místo v životě zábřežského rodáka Jana Welzla. Poslední zvonění ohlásilo příchod maturit Mohutné zvonění, které se rozléhalo od středy 29. dubna ulicemi Zábřeha, dávalo tušit, že studentům posledních ročníků středních škol se blíží zkouška dospělosti. Skupinky vymaškařených studentů obléhaly své alma mater, aby poté vyrazily do ulic získat drobný peníz. Poslední zvonění tak odstartovalo tradiční svaťák, po němž přijde závěrečná zkouška maturita. Ta je ale kvůli organizaci státních maturit už trochu jiná. Nejdříve na studenty čeká písemná část, tedy didaktický test a slohová práce z češtiny a testy z cizího jazyka nebo matematiky, až poté přijde na řadu ústní zkouška. (mk) Hasiči dostanou stříkačku Na údržbu výzbroje, výstroje, hasičské techniky, nákup ochranných pomůcek či úhradu energií na zbrojnici přispěje rada města sborům dobrovolných hasičů spadajícím pod Zábřeh. Částku 20 tisíc korun obdrží hasiči z Hněvkova, po pětadvaceti tisících putuje na Skaličku a do Václavova. Třicet tisíc korun dostal k dispozici SDH Zábřeh. Stejnou částku bude mít k dispozici i Spolek Metoděj. V tomto případě je dotace určena na vybavení evakuačního střediska nezbytnými prostředky k zabezpečení potřeb evakuovaných občanů. Nového pomocníka při hašení požáru dostane zábřežská jednotka sboru dobrovolných hasičů. Rada schválila hodnotící komisí doporučené pořadí nabídek na dodávku cisternové automobilové stříkačky. Technické zázemí zábřežských dobrovolných hasičů se tak rozroste o vůz značky Dennis Rapier z roku 1995 za pořizovací cenu Kč. Půlmaraton odstartuje v závěru května Poslední květnovou neděli se v Zábřehu uskuteční už třetí ročník Půlmaratonu údolím Moravské Sázavy, tentokrát pořádaného současně i jako veteránské mistrovství České republiky. Trať závodu je certifikovaná, měří přesně ,5 m Závodníci absolvují tradiční trasu start u bazénu, okruh městem, potom směr Hoštejn a zpátky do cíle před bazénem. Závod je rovinatý, s jedním mírným stoupáním. Hlavní devízou půlmaratonu jsou atraktivní úseky podél Moravské Sázavy a celý úsek po cyklostezce do Lupěného. Na účastníky závodu, jehož partnery jsou mj. Město Zábřeh a veteránská sekce Českého atletického svazu, čekají občerst- vovací stanice na trase i v cíli. Prezence, zázemí pro účastníky a vyhlášení výsledků bude v prostorách venkovního koupaliště. Součástí akce bude vložený závod pro děti, točené pivo Holba a živá hudba. Zájemci se mohou přihlásit s předstihem na Do 24. května zaplatí účastníci 150 Kč, při registraci na místě se platí startovné ve výši 250 Kč. Prezence bude probíhat v prostorách venkovního koupaliště v sobotu 30. května od 17 do 20 hodin a v den závodu 31. května do 9 hodin.

3 Zábřeh 9/2015 INZERCE strana 3 OBEC KOSOV NABÍZÍME PRONÁJEM obecní budovy za účelem provozování POHOSTINSTVÍ cena dohodou. Možnost pronájmu od Kontakt: Kosov 84, Zábřeh tel: , ZAHRADNICTVÍ ALBRECHT zve zahrádkáře k jarnímu nákupu Nabízíme: - široký sortiment balkónových květin - okurky, papriky, rajčata - sazenice jahod Otevřeno: Po - Pá So Přes sezónu otevřeno do 18h. Zahradnictví Albrecht Jan, Třešňová 19, Zábřeh; tel.: Společnost MBG, spol. s r.o., Zábřeh, vypisuje výběrové řízení na pozice: DĚLNÍK V LAKOVNĚ ZÁMEČNÍK Více na nebo tel ,

4 strana 4 ZPRAVODAJSTVÍ / INZERCE Zábřeh 9/2015 Květnová rodinná akademie v Hnízdě Mateřské a rodinné centrum Hnízdo zve v květnu na zajímavé úterní přednášky pro všechny věkové skupiny. Dopolední akademie v 9.30 hodin na Masarykově náměstí 7 nabídne 12. května přednášku Aleny Hudosové na téma Dětské emoce, jak na ně? Porodu se bude věnovat 19. května beseda v rámci Světového dne respektu k porodu. V úterý 26. května se diskuze rozvine na téma Ohrožuje gender- -ideologie rodinu? s Marií Jílkovou. Na programu je i odpolední přednáška se zkušenou rodinnou terapeutkou Jarmilou Pospíšilovou. Přednáška Sourozenecké konstelace aneb jak zachovat režim a řád v rodině proběhne v klubovně Hnízda 21. května v 16 hodin. Další přednášky a program na Technické tvořivosti kraloval žák ze ZŠ Školská V období, kdy většina škol zrušila technickou výchovu a nahradila ji informatikou, přišla soutěž technické tvořivosti, do které se mohli zapojit žáci základních škol Olomouckého kraje. Tu vyhlásila katedra technické výchovy Univerzity Palackého v Olomouci. Do soutěže se zapojili i žáci ze ZŠ Školská Jakub Soják a Tomáš Krejčí. Ti se probojovali se svými výrobky do semifinálového kola. Tomáš Krejčí navíc postoupil do finále, kde na téma mimozemské civilizace vyrobil model lunárního modulu, se kterým s přehledem vyhrál. Dámské a pánské kadeřnictví LENKA GRULICHOVÁ v domácím prostředí se zázemím pro děti otevřeno od na adrese: Smetanova 54, Zábřeh Objednávky na tel KRMIVO PRO PSY ZA ZAJÍMAVÉ CENY Prodej balíčků vařených kuřecích křidélek a skeletů ve směsi s vařenou kořenovou zeleninou, bez soli. Firemní prodejna Via Delicia, suterén prodejny Jednota Coop u interny, Na Farském 1, Zábřeh. tel.: , otevřeno ve všední dny 7:00-14:30 V Domově Na Výsluní zavzpomínali na staré časy Kdo z nás neměl v dětství svého plyšového medvídka, kterého k sobě tisknul, když šel spát, nebo kterému svěřoval svá dětská tajemství? Velká hlava, vysoké čelo, velké nízko posazené oči a buclaté tváře, právě tyto rysy vzbuzují v lidech pocit roztomilosti, a tak není divu, že většina plyšáků má právě podobu medvěda. Své ručně šité mohérové medvídky představí v galerii kina Retro šumperská výtvarnice Eva Pšenčíková 14. května v 19 hodin. Medvídky šije již pátým rokem a v její dílně vyrostla již téměř stovka roztomilých plyšáků. Každý z nich má svůj výraz a do života si nese své jméno i svůj rodný list. Mohéroví medvídci jsou v zahraničí velmi populární, a tak jich velká část Ve dnech 15. a 16. dubna proběhla v Domově Na Výsluní (součásti Interny Zábřeh) výstava ve vzpomínkovém duchu s názvem Staré časy. V rámci reminiscenční terapie a připomenutí si minulosti uživatelé a zaměstnanci vytvořili společenskou místnost plnou věcí, které si většina zachovává jako vzpomínku na rodiče či prarodiče. Tematicky byly exponáty uspořádány tak, aby připomněly obývací pokoj, knihovnu, pokojíček dětí, šicí dílnu nebo dílnu pro muže. Pří aranžování exponátů si klienti užili hezké chvilky vzpomínání a následná výstava byla zakončením společného díla. Mnoho uživatelů si připomnělo, jak doma pekli bábovky právě v těchto formách, šili na stejné singrovce, nosili mléko ve stejných konvičkách Ti, kteří již málo mluví, se najednou rozpovídali o krásném dětství. Občas se tak objevily slzy dojetí i smutku, ale i to patří ke stáří a k jeho projevům. Vernisáž medvídků zahájí bubeníci míří právě tam. Můj Niko našel rodinu dokonce v Japonsku a Kody v USA, popisuje výtvarnice Eva Pšenčíková. Vernisáž otevře šumperská bubenická skupina Drum Orchestra s rytmy z oblasti Mali, Senegalu, Guinei či Pobřeží slonoviny. Do Afriky doputuje i výtěžek z celé akce. Během výstavy budeme v kině sbírat klubíčka vlny, která pak dáme k dispozici těm, kteří z nich vykouzlí čtverce. Ty jsou v Jižní Africe sešity do dek pro děti, o které se nemá kdo starat, láká k neobvyklé sbírce vedoucí kina Věra Smrčková a dodává: Klubíčka vlny mohou být jakékoliv barvy, mohou být i páraná. Měla by však být příjemná na omak, aby pak pokrývka ze čtverců byla hřejivá a nekousavá. Vetchý a Stašová hrají manžele v bláznivé komedii Kino Retro v květnu rozzáří bláznivá česká komedie režiséra Milana Cieslara s názvem Život je život. Ústřední dvojici ztvární Simona Stašová a Ondřej Vetchý, kteří v rolích manželů řeší milostné a životní eskapády svých tří dcer i své vlastní problémy. Zatímco Ondřej Vetchý, uťápnutý stárnoucí policista, se ve svých snech vidí jako neohrožený tajný agent, Simona Stašová touží vyměnit každoroční pobyt na Mácháči za romantickou dovolenou u moře. Ve filmu nechybí akční honičky, skoky ze střechy, kaskadéři visící na lanech, ale ani exotické lokace. Štáb například vyjel do Itálie na historický škuner, kde se odehrává jedna z dobrodružných sekvencí, další scény vznikaly v legendárním tunelu Blanka, který oko běžného smrtelníka ještě nespatřilo. V dalších rolích se představí Barbora Poláková, Tereza Voříšková nebo Marek Taclík. Postavu Bond girl ve snech Ondřeje Vetchého ztvárnila slovenská zpěvačka Kristína. Zábřežská premiéra komedie Život je život se uskuteční v pátek 22. května. Během května máme naplánováno ještě šest repríz. V sobotu 30. května přijede do Zábřehu spolu s dalšími tvůrci filmu i režisér Milan Cieslar, aby film osobně uvedl. Můžeme se tak určitě těšit na zajímavý podvečer plný zážitků z natáčení, láká do kina Retro Věra Smrčková. Pampelišky na Zlaté lyře Jako každým rokem odjeli v sobotu 18. dubna zpěváčci z mateřské školy Pohádka do Šumperka na prestižní přehlídku pěveckých sborů Zlatá lyra, která se koná pravidelně v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie. Vystoupení, na které se děti ze sboru Pampelišky těšily, obstálo na výbornou. Přihlížející porota vyjádřila obdiv k jejich výkonu. Pochvaly od poroty se dostalo i sbormistryni Janě Jílkové, pod jejímž vedením sboreček dosahuje velmi dobrých výsledků již celá léta. Na klavír děti doprovází Jitka Hošková, na flétnu Martina Mrákavová. Retro nabízí dárek ke Dni matek, vstupenku zdarma Den matek letos připadá na neděli 10. května. Právě pro tento významný den připravilo zábřežské kino k filmu Je prostě báječná akci 1+1 vstupenka zdarma. Americký režisér Peter Bogdanovich, dvakrát nominovaný na Oscara, se vrací k režii celovečerního filmu po čtrnácti letech a přináší ztřeštěnou romantickou komedii postavenou na slovních přestřelkách s kadencí kulometu. Třebaže je kolem Isabel, slečny na zavolání, lechtivě dráždivo, nic neřestného se neodhalí, sex a nevěra se přetřásají jen v cudné nadsázce jako ve starých filmech, o nichž hrdinka tak nadšeně mluví. Živelnou komedii plnou zmatků a dobře mířených facek uvede Retro o svátku matek ve 20 hodin. Legendární Debustrol zahraje v Lesnici V sobotu 23. května dorazí do Lesnice legenda tvrdé muziky Debustrol. Kapela, která se do paměti fanoušků za téměř třicet let své existence vryla především díky své nekompromisní muzice a poctivosti, se kterou ji hraje. I díky tomu si Debustrol mezi příznivci i kritiky vydobyl velký respekt a k tomu přezdívku Český Slayer. Vedle nich se na hřišti Sokola Lesnice představí také šumperská grindcore mlátička Critical Madness. Celou akci bude provázet zábavová kapela Arconat. Start ve 20 hodin, vstupenky lze zakoupit v Infocentru Zábřeh, v Mohelnici v Rock metal Zapletal a v Šumperku na Hlavní třídě v knihkupectví Tón za 110 Kč v předprodeji a na místě pak za 140 Kč. Vstupenky lze i objednat na tel V případě nepříznivého počasí vyroste v areálu pivní stan, k dispozici bude i nová pergola. ( pr ) V současné době nabízíme následující pracovní pozice: Papírna dělník v papírenské výrobě (obsluha převinovacího stroje 3x muž, řízení rozvlákňování 1x muž, obsluha mlecí a třídící linky 2x žena) vzdělání základní příp.výuční list Sáčkárna a úpravna obsluha sáčkových strojů 2x žena vzdělání základní Energetika rozvodný, vedoucí směny 1x muž vzdělání střední odborné, vyhl.50/78sb., 5 obsluha rozvodny VN a středotlakých plynových kotlů. Expedice manipulační dělník (manipulace s materiálem ve skladu hotových výrobků) 1x muž, vzdělání základní, ŘP B a oprávnění na VZV. Pracovní doba nepřetržitý provoz v 12-ti hod. režimu, krátký a dlouhý týden. Benefity příspěvek na obědy, odpolední příplatek, příplatek na noční a víkendovou práci, 4 dny na zotavenou, zvláštní prémie. Nástup možný od Lukavice Lukavice 21, Zábřeh telefon: mob:

5 Zábřeh 9/2015 kultura strana 5 V Bartoloměji zahraje laureát Pražského jara Zábřežský hudební cyklus Bravo se po půldruhém roce opět vrací do farního kostela sv. Bartoloměje, aby zde v neděli 10. května představil špičkového českého varhaníka, laureáta Pražského jara z roku 2013 Pavla Svobodu. Toho doprovodí profesorka houslové hry na Konzervatoři Pardubice Iva Kramperová. V programu koncertu se začátkem v 16 hodin zazní především zásadní díla Johanna Sebastiana Bacha, ale i hudební ochutnávky z děl Giuseppe Tartiniho, Ference Liszta či Jana Jiřího Bendy. Koncert slibuje opravdu výjimečný zážitek. Hráčské mistrovství Pavla Svobody totiž budeme snímat kamerou a posluchači jej budou moci sledovat na plátně před sebou, popisuje Zdeněk David ze Zábřežské kulturní. Pořadatelé upozorňují, že vstupenky zakoupené v předprodeji jsou o 30 korun levnější než vstupné na místě. Výraznou slevu mají rovněž abonenti Bravo, děti za vstup na koncert neplatí. Na Školské znovu vystoupilo anglické divadlo Ve čtvrtek 16. dubna opět zavítal mezi žáky ZŠ Školská netradiční divadelní soubor The Bear Educational Theatre. Tato mezinárodní divadelní společnost se specializuje na výuku angličtiny formou interaktivních divadelních představení a dalších inovativních metod. Stejně jako v loňském roce sklidily hry aplaus především díky výbornému a sympatickému hereckému obsazení. Herci si připravili tři představení pro žáky 4. až 9. ročníku. Žáci 4. a 5. ročníku si ověřovali své jazykové dovednosti při představení Jackie and the Horrible Family, vtipně zpracované pohádky s říkankami a písněmi. Smích obecenstva doprovázelo i druhé představení Love in the Jeans Department určené pro žáky 6. a 7. tříd. V této hře měli diváci řadu příležitostí zopakovat si gramatiku. Třetí divadelní hra Murder at Wimbledon pro nejstarší žáky byla postavena na pochopení děje a spolupráci při hledání pachatele zločinu. Všechna představení žáky přímo vtáhla do děje. Hlavním přínosem bylo praktické použití anglického jazyka jednak porozuměním, ale také konverzací, která výborně ověřila jejich znalostí. Městská policie Zábřeh tísňové volání: 156 mobil na hlídku: Halina radila, jak nezabít sebe ani ostatní Prosycená humorem, laskavostí a nostalgií byla talk show Haliny Pawlowské Chuť do života. V pondělí 20. dubna předstoupila populární scenáristka, moderátorka a publicistka před zábřežské publikum, aby mu prostřednictvím vzpomínek a příběhů ze svého okolí představila svou novou knihu. Chuť do života s podtitulem Rady a recepty, abyste nezabili sebe ani ostatní navazuje na dříve vydané úspěšné tituly Až se mě dcera zeptá a Zeptej se mámy, v nichž nejčtenější česká spisovatelka umně kombinuje svůj literární talent a dlouholetou vášeň vaření. Obecenstvo se tak bavilo chvílemi až neuvěřitelnými historkami při vzpomínání na rodiče, především excentrického tatínka, dětství i dospívání se všemi jeho průvodními znaky či vlastními trapasy autorky z dob minulých i nepříliš vzdálených. Jedno se Halině Pawlowské upřít nedá byť by byly její knížky sebelepší, nikdy nenahradí přímý kontakt. Rtuťovitá a temperamentní, s výraznou mimikou je Pawlowská nepřehlédnutelná, svou bezprostřední přímočarostí a snad nekonečnou sebeironií odzbrojuje. Není se tak co divit, že po skončení show ještě měla spisovatelka plné ruce práce na autogramiádě v obležení svých příznivců. Na výstavě autoveteránů bude i historická formule (Dokončení ze strany 1) Na trase čekají posádky samoobslužné i průjezdní kontroly, v cíli na Masarykově náměstí jsou všichni očekáváni do půl třetí. Zde bude pro nejlepší připraveno tradičně množství zajímavých cen, včetně téměř metrových putovních pohárů, ceny pro nejlépe dobově oblečenou posádku, nejvzdálenějšího účastníka a další ocenění. Stejně jako při posledním ročníku i letos bude start a cíl na Masarykově náměstí. Po celou dobu výstavy aut a i po startu závodu až do vyhlášení výsledků kolem 15. hodiny bude na náměstí pro návštěvníky připraven program a také možnost občerstvení, upozorňuje Zdeněk David ze spolupořádající Zábřežské kulturní. Doprovodný program dopolední části srazu zajistí mažoretky základní umělecké školy a po poledni country skupina Slza. Lákadlem bude účast historické formule ze 70. let, která bude na náměstí, stejně jako 110 let starý Maurer Union ze zábřežské VOŠ automobilní, vystavena. Návštěvníci se mohou těšit také na výstavu závodních historických motocyklů. Uvítáme každého, kdy by měl chuť ukázat svoji sbírku jízdních kol, stabilní motor nebo cokoli, čím by chtěl potěšit diváky a co souvisí s motorismem, uvedla k akci šéfová 1. dámského klubu Jolana Šilarová. Třináctý ročník výstavy a soutěžní jízdy automobilových veteránů se koná za finanční podpory a pod záštitou Města Zábřeh. Představení Shirley Valentine hlásí vyprodáno Simona Stašová exceluje v komediálním monodramatu Shirley Valentine na prknech pražských i mimopražských divadel již několik let. Její bravurní herecký koncert zhlédnou 13. května i návštěvníci kulturního domu. I když se jedná o představení, které u nás po čtyřech letech reprízujeme, je už téměř dva měsíce vyprodané. Svědčí to především o obrovské popularitě Simony Stašové, které navíc role matky od rodiny, jež se rozhodne opustit stereotyp manželského života, opravdu sedne, říká produkční Vratislav Jarmar. Zábřežská kulturní již nyní nabízí vstupenky na zářijové kriminální drama Deštivé dny v hlavních rolích s Davidem Švehlíkem a Richardem Krajčem, který získal za ztvárnění role Dennyho, drsného chlapíka z chicagského předměstí, cenu Thálie za rok Kromě toho lze v zábřežském infocentru zakoupit vstupenky na exkluzivní představení Shylock v hlavní roli s Janem Třískou. To mělo mít českou premiéru v pražském Divadle Na Jezerce 14. května a v Zábřehu se mělo uskutečnit v červnu. Z důvodu nedávné autonehody Jana Třísky monodrama Shylock uvedeme v náhradním termínu ještě v letošním roce. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti, nový termín představení včas oznámíme, uvedl Jarmar. O koncert Lucie Bílé je opět velký zájem Mimořádný zájem opět vzbudila nabídka koncertního vystoupení Lucie Bílé v Zábřehu. Recitál nejlepší české zpěvačky posledních dvaceti let se uskuteční ve středu 20. května v sále kulturního domu. Bílá zde vystoupí po boku klavíristy Petra Maláska. Hvězdnému obsazení koncertu odpovídá i cena vstupenek. Ty patří k nejdražším, které lze na jakoukoli kulturní akci na Šumpersku či Jesenicku zakoupit. Vstupenky lze pořídit v cenových relacích od 490 do 990 korun. Do prodeje byl dán maximálně možný počet míst, nyní jich je k dispozici zhruba sedmdesát. Největší zájem byl o vstupenky za 790 korun, uvedl ředitel pořádající Zábřežské kulturní Zdeněk David. Lucie Bílá dominuje české pěvecké scéně po celá léta. Za svou kariéru vydala dvacet sólových alb. Její hity jako Ave Maria, Láska je láska či Jsi můj pán atakovaly horní příčky hitparád. Za osudové lze označit setkání a dlouholetou spolupráci s autorskou dvojící Ondřej Soukup a Gábina Osvaldová či s klavíristou Petrem Maláskem. Bílá excelovala v řadě muzikálů, jako je Excalibur, Láska je láska nebo Carmen. Za titulní roli v muzikálu Johanka z Arku získala v roce 2000 cenu Thálie. Zahrála si však nejen v divadelních rolích, ale ztvárnila také řadu filmových postav. Televizní diváci ji mohli vidět například v pohádkách Princezna ze mlejna, V peřině nebo ve filmu Král Ubu. Poslední vstupenky na zábřežský koncert Lucie Bílé lze zakoupit v informačním centru v pracovní dny od 8 do 17 hodin. KRÁTCE Z KULTURY Výstava na Skaličce Od soboty 9. května bude v zámku na Skaličce k vidění výstava Dar okamžiku zábřežské fotografky Gabriely Nečasové. Výstava se otevře vernisáží v 15 hodin. Název výstavy trefně vystihuje tvorbu fotografky. Témata svých snímků nehledá v exotických dálkách, cíleně nešokuje a neprovokuje, nekouzlí s technickými možnostmi Photoshopu Síla jejího díla tkví v neobyčejné schopnosti zachytit prchavý okamžik, který oko běžného člověka nevidí. Rogalista na pozadí komína někdejší Perly, láhev ve vodách Oborníka či labutě tvořící svými krky srdce ukazují, že důležitý je skutečně dar okamžiku, který Gabriele Nečasové rozhodně nechybí. Výstava bude na Skaličce k vidění do 28. června každou neděli od 14 do 18 hodin. Den matek oslaví u Tunkla Všechny maminky a babičky zve KDU-ČSL, Orel jednota Zábřeh a Mateřské a rodinné centrum Hnízdo v neděli 10. května do Galerie Tunklův dvorec. Začátek v 15 hodin. Vystoupí Divadélko na okraji a spojené dětské sbory Písnička a Slavík ze ZŠ B. Němcové a ZŠ Školská. Pro maminky a babičky bude připraveno malé pohoštění. Vstupné dobrovolné. Zábřežský slavíček již počtrnácté Již 14. ročník nesoutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů s názvem Zábřežský slavíček uspořádají ve čtvrtek 14. května v kulturním domě. Na přehlídce vystoupí malí zpěváci z mateřských škol Pohádka, Strejcova a Zahradní a sbory ze základních škol Severovýchod, Boženy Němcové a Školská, která akci spolupořádá. Koncert začíná v 16 hodin, vstupné je dobrovolné. Taneční odpoledne s Bludověnkou V neděli 17. května nabídne kulturní dům další taneční odpoledne, tentokrát s populární dechovou hudbou Bludověnka, jejíž bohatý repertoár tvoří zejména písně moravského Slovácka, Hané, ale i skladby taneční. Pro návštěvníky jsou připraveny tradiční soutěže a losování vstupenek o hezké ceny. Odpolednem provede herec a moderátor Vladimír Hrabal. V červnu zavítá do Zábřehu populární Veselá trojka Pavla Kršky známá především z televize Šlágr. Na tento poslechový pořad jsou v prodeji poslední volné vstupenky. V kulturáku zatančí děti i dospělí Malí i velcí tanečníci ze skupin Dance Club Juniors a Dance Club zvou na tradiční jarní vystoupení, které se uskuteční v pátek 22. května v sále kulturního domu. Taneční skupiny domu dětí a mládeže Krasohled tentokrát představí pásmo lidových skladeb, písně ze světoznámého muzikálu Chicago, ale i nesmrtelné melodie od švédské legendy ABBA. Jako speciální host večera vystoupí netaneční spolek zábřežských dobrovolných hasičů. Akce startuje v 17 hodin, vstupné činí padesátikorunu, děti do šesti let mají vstup zdarma. Kapesní atlas pohádek Další pohádku pro malé i velké připravila Zábřežská kulturní na nedělní odpoledne 24. května, kdy se v sále kulturního domu představí divadelní scéna SemTamFór ze Slavičína. Ta přiveze pro děti od tří let kapesní atlas pohádek pro nejmenší divadelní fanoušky s názvem Pohádky do kapsy. Děti se mohou těšit na Kašpárka, který je provede nejhezčími pohádkovými příběhy. Představení začíná v 16 hodin.

6 strana 6 INFORMACE Zábřeh 9/2015 Kulturní, společenský a sportovní kalendář na období Pátek 8. května Sport & Relax areál Bozeňov Klub důchodců města Zábřeh OTEVŘENÍ ADRENALIN PARKU ( ) Areál bude otevřen v případě příznivého počasí. Sport & Relax areál Bozeňov, 10:00 18:00 MORAVSKÝ VRABEC Soutěžní přehlídka folkových kapel spojená se Zahradním posezením. Kolo štěstí, skákací hrad, makrely a ostatní občerstvení zajištěno.. Zahrada Katolického domu, 14:00 POPELKA + PŘEDFILM OSLAVA V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ Dobrodružný/drama/romantický, přístupný, dabing, USA 2015, 114 min. Kino Retro, 17:30, 80 Kč KRÁLOVA ZAHRADNICE Drama/romantický, dop. od 12 let, titulky, Velká Británie 2014, 116 min. Kino Retro, 20:00, 110 Kč Sobota 9. května VÁCLAVOV DROZDOV PIVONÍN RŮŽOVÉ ÚDOLÍ Vedoucí p. Dvořáček, ATB Valová, 9:30 Zpátečka ZÁBŘEŽSKÝ HŘEBÍK III. ročník Více na Areál zámeckého parku Skalička, od 11:00 MAS Horní Pomoraví OVEČKA SHAUN VE FILMU Animovaný/rodinný, přístupný, dabing, Velká Británie/Francie 2015, 85 min. Kino Retro, 17:30, 90 Kč SAMBA Komedie/drama, dop. od 12 let, titulky, Francie 2014, 120 min. Kino Retro, 20:00, 70 Kč Neděle 10. května Z POHÁDKY DO POHÁDKY MOJA Pro s.r.o. Zábavná pohádková cesta. Spousta překvapení, tvoření, soutěží a úkolů s odměnou. Více informací na Bezručovy sady, 13:00 18:00, 80 Kč, dospělák a mimi zdarma MO KDU-ČSL DEN MATEK Zábřeh Vystoupí Divadélko na okraji, spojené dětské sbory Písnička a Slavík ze ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Školská. Malé občerstvení zajištěno. Galerie Tunklův dvorec, 15:00, vstupné dobrovolné PAVEL SVOBODA VARHANY, IVA KRAMPEROVÁ HOUSLE Prestižní koncert laureáta Pražského jara a profesorky houslové hry na Konzervatoři Pardubice. Kostel sv. Bartoloměje, 16:00, v předprodeji 90 Kč, v den koncertu 120 Kč, na slevovou kartu Bravo v předprodeji 70 Kč, v den koncertu 90 Kč, děti do 15 let zdarma RYCHLE A ZBĚSILE 7 Akční/krimi/thriller, dop. od 12 let, titulky, USA 2015, 137 min. Kino Retro, 17:00, 110 Kč JE PROSTĚ BÁJEČNÁ DEN MATEK (VÝHODNÉ VSTUPNÉ 1+1 ZDARMA) Komedie, dop. od 12 let, titulky, USA 2014, 93 min. Kino Retro, 20:00, 110 Kč (+1 vstupenka zdarma) Úterý 12. května DĚTSKÉ EMOCE, JAK NA NĚ? Beseda s Alenou Hudosovou. Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30 VELKOLEPÉ MUZEUM FILMOVÉ VEČERY Dokumentární, dop. od 12 let, titulky, Rakousko 2014, 94 min. Úvodní slovo: Miroslav Macek. Kino Retro, 20:00, 80 Kč Středa 13. května O POKLAD PANÍ MAGDALENY ZŠ B. Němcové Dějepisná soutěž pro žáky 5. ročníku ZŠ v Zábřehu a blízkého okolí. Muzeum Zábřeh POPELKA + PŘEDFILM OSLAVA V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ Dobrodružný/drama/romantický, přístupno, dabing, USA 2015, 114 min. Kino Retro, 17:30, 80 Kč SHIRLEY VALENTINE Bravurní herecký koncert Simony Stašové. Velký sál KLUBu, 19:00, VYPRODÁNO SAMBA Komedie/drama, dop. od 12 let, titulky, Francie 2014, 120 min. Kino Retro, 20:00, 70 Kč Čtvrtek 14. května HISTORICKÉ OLOMOUCKO FORT KŘELOV Vedoucí p. Kajnar, Odjezd ČD, 8:21/8:36 MATEŘINKOVÁ OLYMPIÁDA Sportovní a zábavná akce pro děti z MŠ a maminky s dětmi. Městský stadion, 8:30 POSEZENÍ S HUDBOU KE DNI MATEK Setkání členů klubu, vystoupení Severomoravských učitelů. Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00 ZŠ Školská ZÁBŘEŽSKÝ SLAVÍČEK 14. ročník přehlídky dětských pěveckých sborů. Velký sál KLUBu, 16:00, vstupné dobrovolné MŮJ MÉĎA Vernisáž výstavy ručně šitých medvídků šumperské výtvarnice Evy Pšenčíkové. Vystoupení souboru Drum Orchestra. Výstava potrvá do 21. června. Kino Retro, 19:00, vstupné dobrovolné = klubíčko vlny Pátek 15. května MALÝ PÁN Loutkový, přístupný, české znění, Česko/Slovensko 2014, 83 min. Kino Retro, 17:30, 110 Kč ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 3D Sci-fi/akční/dobrodružný/thriller, dop. od 15 let, titulky, Austrálie Kino Retro, 20:00, 130 Kč Sobota 16. května BRANDÝS NAD ORLICÍ BEZPRÁVÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Vedoucí p. Baráková, Odjezd ČD, 6:52 SK Vodní sporty Zábřeh SOBOTA PRO ŽENY Aerobic na trampolínách a další moderní cvičební aktivity. Přihlášky na kontaktech , , do středy 13. května. Malý sál KLUBu, 9:00 10:30 KANOISTICKÉ ZÁVODY ( ) Dvoudenní kajakářské závody, účast oddílů z celé ČR. Diváci vítáni, bohaté občerstvení zajištěno. Areál SK Vodních sportů (u lomu), vždy 10:00 16:00 VELKÁ CENA ESKYMO WELZLA VÝSTAVA A SOUTĚŽ AUTOVETERÁNŮ Výstava a soutěžní jízda historických vozidel vyrobených do roku Vystoupí skupina Slza a mažoretky ZUŠ. Občerstvení zajištěno. Pořádáno s 1. dámským klubem historických vozidel. Masarykovo náměstí, start v 10:30, cíl 12:30 14:30, vstup volný LADÍME 2 Komedie/hudební, dop. od 12 let, titulky, USA 2015, 113 min. Kino Retro, 17:30, 110 Kč AVENGERS: AGE OF ULTRON 3D Akční/dobrodružný/sci-fi, dop. od 12 let, dabing, USA 2015, 145 min. Kino Retro, 20:00, děti do 15 let 135 Kč, dospělí 155 Kč Neděle 17. května BLUDOVĚNKA Taneční odpoledne s populární dechovou hudbou. Velký sál KLUBu, 14:00, 100 Kč sk sulko SK SULKO ZÁBŘEH 1. HFK OLOMOUC Městský stadion, 16:30 POPELKA + PŘEDFILM OSLAVA V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ Dobrodružný/drama/romantický, přístupný, dabing, USA 2015, 114 min. Kino Retro, 17:30, 80 Kč ZABIJÁCI Thriller/krimi, dop. od 15 let, Dánsko 2014, 119 min. Kino Retro, 20:00, 80 Kč Úterý 19. května SVĚTOVÝ DEN RESPEKTU K PORODU Beseda. Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30 PÍSEŇ MOŘE Animovaný/rodinný/fantasy, dabing, přístupno, 2014, 93 min. Kino Retro, 10:00, 50 Kč JARNÍ KONCERT S DĚTMI PS Slavice Jarní koncert pěveckého sboru Slavice. Spoluúčinkují: Zvoneček MŠ Zahradní, Komorní sbor ZUŠ Zábřeh. Koncertní sál ZUŠ Zábřeh, 17:00, vstupné dobrovolné Středa 20. května MALÝ PÁN Loutkový, přístupno, české znění, Česko/Slovensko 2014, 83 min. Kino Retro, 17:30, 110 Kč HUSOVO POJETÍ PRAVDY Přednáška Jakuba S. Trojana Farní sbor Českobratrské církve evangelické, U Vodárny 2, 18:00, vstupné dobrovolné RECITÁL LUCIE BÍLÉ Vystoupení nejpopulárnější české zpěvačky současnosti za klavírního doprovodu Petra Maláska. Velký sál KLUBu, 19:00, 490, 590, 790 a 990 Kč AVENGERS: AGE OF ULTRON 3D Akční/dobrodružný/sci-fi, dop. od 12 let, dabing, USA 2015, 145 min. Kino Retro, 20:00, děti do 15 let 135 Kč, dospělí 155 Kč Čtvrtek 21. května SOUROZENECKÉ KONSTELACE Beseda s Jarmilou Pospíšilovou. Koncertní sál ZUŠ Zábřeh, 17:00, vstupné dobrovolné Pátek 22. května 12. OBLASTNÍ SRAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ( ) Kontakt Danuše Kirchnerová, Dolní Bušínov SMETIŠŤÁK TOM Interaktivní pohádka, kterou připravilo Divadlo SemTamFór Slavičín. Určeno pro MŠ, I. stupeň ZŠ, děti, které nenavštěvují MŠ, i veřejnost. Velký sál KLUBu, 8:30 a 10:00, 40 Kč PUTOVÁNÍ S JEŽKEM MŠ Pohádka Akce pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Putování městem, plnění úkolů, odměna pro děti. Občerstvení zajištěno, opékání špekáčků, poslech živé hudby. Start u brány MŠ Pohádka, 16:30, cíl na zahradě VE VÍRU TANCE Vystoupení tanečních skupin Dance Club Juniors a Dance Club. Host večera spolek SDH &. Pořádáno ve spolupráci s DDM Krasohled. Velký sál KLUBu, 17:00, 50 Kč, děti do 6 let zdarma OVEČKA SHAUN VE FILMU Animovaný/rodinný, přístupný, dabing, Velká Británie/Francie 2015, 85 min. Kino Retro, 17:30, 90 Kč ŽIVOT JE ŽIVOT Komedie, dop. od 12 let, české znění, Česko 2015, 95 min. Kino Retro, 20:00, 110 Kč Sobota 23. května POTŮČNÍK KAPLE SV. ANNY VELKÉ LOSINY Vedoucí p. Balcárková, Odjezd ČD, 7:31 ŽIVOT JE ŽIVOT Komedie, dop. od 12 let, české znění, Česko 2015, 95 min. Kino Retro, 17:30 a 20:00, 110 Kč TJ Sokol Lesnice DEBUSTROL Metalový nářez. Host: Critical Madness a Arconat. Předprodej vstupenek v Infocentru Zábřeh. Fotbalové hřiště Lesnice, 20:00, předprodej 110 Kč, na místě 140 Kč Smutný je domov, smutno je v něm, chybíš nám, tatínku, chybíš nám všem. Nebylo Ti dopřáno, dále s námi být, nebylo léku, abys mohl žít.nikdy už, tatínku, nikdy nám neporadíš, nikdy se neusměješ, vnoučata svá nepohladíš. Dne uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Václav Badal ze Zábřehu. S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami. Dne 12. května 2015 už to budou 3 roky, co nás navždy opustil pan Josef Plicka. S láskou a s bolestí v srdci vzpomíná manželka, děti a ostatní příbuzní. Kdo jste ho znali, věnujte prosím tichou vzpomínku. ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, periodický tisk územního samosprávného celku, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, zabreh.cz. Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 13. května 2015.

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

PROPOZICE VALENTÝNSKÉHO SAMC PRAHA

PROPOZICE VALENTÝNSKÉHO SAMC PRAHA PROPOZICE VALENTÝNSKÉHO SAMC PRAHA ZŠ A MŠ PETŘINY JIH SOUTĚŽNÍ AEROBIC MASTER CLASS 2010 POSTUPOVÁ SOUTĚŽ KDY? 6. února 2010 KDE? Ve sportovní hale ZŠ Petřiny Jih, Šantrochova 2, Praha 6 (u školy lze

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015 Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 16. 5. 2015 silnice před areálem Škodaland 11:00 21,0975 km silnice před areálem Škodaland 3 hodiny Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

BARVÁM NEUTEČEŠ Olomouc, 2.5.2015

BARVÁM NEUTEČEŠ Olomouc, 2.5.2015 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ČASOVÝ HARMONOGRAM (1. 2.5.2015) 1.5.2015 (pátek) 12:00 20:00 Vyzvednutí startovních balíčků v OC Haná Doporučujeme vyzvednutí startovního balíčku v tento den, abyste předešli dlouhým

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Celkový kulturní přehled říjen 2013

Celkový kulturní přehled říjen 2013 Celkový kulturní přehled říjen 2013 - od 1. října 2013 Zahájení pravidelného cvičení(dle rozpisu) Sokolovna TJ Sokol - od 1. října 2013 Burza knih nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 SOBOTA 18.4.2015 Pardubický vinařský půlmaratón Závod na dlouhé trati 21,097km ve spolupráci s běžci, kteří poběží na stejné trati jeden ze závodů mistrovství

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E S V A Z P O T Á P Ě Č Ů Č E S K É R E P U B L I K Y PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E 2012 Místo konání: Bazén Hotelu Thermal,

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/017/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/017/991/01/00

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Informace a fotografie jsou ke stažení na adrese www.grilmanie.cz v sekci PRESS

Informace a fotografie jsou ke stažení na adrese www.grilmanie.cz v sekci PRESS Informace a fotografie jsou ke stažení na adrese www.grilmanie.cz v sekci PRESS GLOBUS GRILMÁNIE 2009 ZAHAJUJE GRILOVACÍ SEZÓNU! - Hudebním hostem bude Michal David - Mezinárodního finále v Praze se zúčastní

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

22. 5. 2010 13. 00. Pražský hrad - Staroměstské náměstí. Charitativní běh v maskách goril Prahou. V cíli koncerty a další doprovodné opičí aktivity

22. 5. 2010 13. 00. Pražský hrad - Staroměstské náměstí. Charitativní běh v maskách goril Prahou. V cíli koncerty a další doprovodné opičí aktivity Charitativní běh v maskách goril Prahou Dobročinná akce - výnos z akce na záchranu goril v Africe 22. 5. 2010 Trasa: Pražský hrad - Staroměstské náměstí V cíli koncerty a další doprovodné opičí aktivity

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Příloha č. 3 ové v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Č. Název organizace Projekt Požadovaná 1 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE OSTRAVA Celoroční organizovaná činnost dětí a mládeže

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

BRNO ITU Triathlon European Cup

BRNO ITU Triathlon European Cup BRNO ITU Triathlon European Cup Statut: EKOL SUPERPRESTIGE 2009 BRNO ITU Triathlon European Cup - Evropský pohár v triatlonu New Balance Mistrovství ČR v triatlonu 2009 Místo: Brno, Česká republika Areál

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

O VALAŠSKÝ KLOBOUK. DDM Valašské Klobouky, Mlýnská 432, 766 01 Valašské Klobouky vás zve na soutěž PROPOZICE TANEČNÍ SOUTĚŽE

O VALAŠSKÝ KLOBOUK. DDM Valašské Klobouky, Mlýnská 432, 766 01 Valašské Klobouky vás zve na soutěž PROPOZICE TANEČNÍ SOUTĚŽE DDM Valašské Klobouky, Mlýnská 432, 766 01 Valašské Klobouky vás zve na soutěž O VALAŠSKÝ KLOBOUK PROPOZICE TANEČNÍ SOUTĚŽE Druh soutěže: Nepostupová, neprofesionální mezinárodní soutěžní přehlídka tanečních

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN

POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN VYHLAŠOVATEL Pohyb Praha o.s., Pražského 661/40., 152 00 Praha 5 POŘADATEL Hb Dance taneční škola ve spolupráci s Pohyb Praha o.s. SPOLUPOŘADATEL ATVA-vzdělávací centrum,

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově www.nova.cz Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Johanu Indrákovou, tel.: 777 886 555 e-mail: johana.indrakova@nova.cz Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově Vem si mě! Dvacet dívek,

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zlín (nejenom) na víkend. Bc. Ľudmila Vašková Bc. David Klouda

Zlín (nejenom) na víkend. Bc. Ľudmila Vašková Bc. David Klouda Zlín (nejenom) na víkend Insight Zlín má mnoho atrakcí, a je zajímavý i pro několikadenní pobyty. Turisté však získají představu o tom, co se dá ve Zlíně dělat, až po návštěvě turistického centra Našim

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

ZRCADLO UMĚNÍ 16. 19. 6. 2015

ZRCADLO UMĚNÍ 16. 19. 6. 2015 Tisková zpráva ZRCADLO UMĚNÍ 16. 19. 6. 2015 Pardubice 27. 5. 2015 Festival Zrcadlo umění se letos v Pardubicích rozzáří už po patnácté. Zrcadlo umění přináší do ulic města odrazy a střípky amatérského

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj 3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj Zastupitelstvo V roce 2011 se o město starali následující zastupitelé: Mgr. Pavel Horák (SNK1), Monika Ševčíková (SNK1), Kamila Charvátová (SNK1), Mgr. Bronislava

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

PROGRAM DĚTSKÉ SCÉNY 2015

PROGRAM DĚTSKÉ SCÉNY 2015 PROGRAM DĚTSKÉ SCÉNY 2015 OZNAČENÍ PROSTOR Fabrika Svitavy Divadlo OttD Ottendorferův dům Střední zdravotnická škola MMG Městské muzeum a galerie ve Svitavách farní svitavské římskokatolické farnosti PÁTEK

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny.

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny. Zpráva z akce: Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny Den konání: sobota 18. 5. 2013 Místo konání: Hanácké náměstí Akce se konala v rámci projektu Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny spolufinancovaného

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!!

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!! QantoCup 2015 O víkendu 27.6.-28.6.2015 se uskuteční již sedmnácté pokračování QantoCupu. Na hlavním Svitavském stadionu se o tomto víkendu potká 85 týmů v turnaji mužů a 16 týmů v turnaji veteránů. První

Více

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo:

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 17. 1. 2012 č. 1 / 2012 Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: 17. mimořádné zasedání ZO: Smlouvu o uzavření

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

2. ročník Konference Národních geoparků

2. ročník Konference Národních geoparků Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba se záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové, ministra zemědělství Mariana Jurečky, ministra

Více

Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat.

Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat. Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat. Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Středa 14. ledna 2015

Více

Rekonstrukce kanalizace se blíží k polovině. Zámecká zahrada zněla kladivy kovářů. Číslo 10/2015 vydáno dne 20. 5. 2015

Rekonstrukce kanalizace se blíží k polovině. Zámecká zahrada zněla kladivy kovářů. Číslo 10/2015 vydáno dne 20. 5. 2015 Číslo 10/2015 vydáno dne 20. 5. 2015 Rekonstrukce kanalizace se blíží k polovině Výsledky dotazníkového šetření k proměně náměstí Osvobození jsou již známy. Stanou se jedním z podkladů pro zadání architektonické

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají

Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají 1. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů Pálavský záchranář

Více

www.sachy-slavia-lbc.cz

www.sachy-slavia-lbc.cz TJ Slavia Liberec a Šachový svaz České republiky pořádají pod záštitou náměstka hejtmana pro Liberecký kraj pana Josefa Jadrného 3.10.2015 Pohár ČR v rapid šachu čtyřčlenných družstev 4.10.2015 Mistrovství

Více

2015 3. ročník KONGRES MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY

2015 3. ročník KONGRES MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY 2015 3. ročník KONGRES MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY 10. a 11. března 2015 kongresové centrum JEZERKA Seč - Ústupky Povolební ohlédnutí aneb JSME V TOM ZASE ZÁKON O OBCÍCH aktuální výklad a judikatura Problematická

Více

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř Výstava Grafik Vendy Hoblinky Chalupy datum začátku akce: 06.01.2015 datum ukončení akce: 19.02.2015 čas začátku akce: 08.00 místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř stručný

Více