Zábřeh vstoupí do spolku na likvidaci odpadů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zábřeh vstoupí do spolku na likvidaci odpadů"

Transkript

1 Číslo 9/2015 vydáno dne Zábřeh vstoupí do spolku na likvidaci odpadů V rámci pokračování rekonstrukce kanalizace v centru města se připravuje úplná uzavírka pro veškerou motorovou dopravu v nejvytíženějším prostoru, a to od křižovatky ulic Havlíčkova Žižkova po křižovatku Valová Sušilova. Pohyb chodců bude po obou stranách zachován. Toto výrazné dopravní omezení by mělo nastat přibližně 11. května a trvat má dva měsíce. Přesný termín se dnes projednává s dotčenými správními orgány, Policií ČR a provozovatelem veřejné hromadné dopravy. Po jeho dohodnutí bude veřejnost neprodleně informována všemi dostupnými informačními kanály. Předpokládané objízdné trasy se projednávají s kompetentními orgány a dopravním inspektorátem. Ve směru na Nemili bude objízdná trasa vedena od Postřelmovské a ČSA po ulici Kosmonautů Především vstupem města do spolku Odpady Olomouckého kraje se zabývali zastupitelé na svém zasedání ve středu 29. dubna. O zapojení se do Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji zastupitelstvo jednalo už loni v únoru, tehdy ale o vstupu ještě nerozhodlo. Také tentokrát se objevily námitky týkající se mj. stanov spolku, ze kterých podle kritiků hrozí možnost pro město nepříznivých kroků. Především se ale kritika točila kolem krajské spalovny odpadů, od roku 2024 totiž nebude možné odpad ukládat na skládkách. Právě zapojení se do integrovaného systému by pak podle nich mohlo způsobit pokles vytříděného odpadu ve snaze zachovat nasmlouvané množství komunálního a ke spálení určeného odpadu, který se jako palivo stává zajímavou komoditou. Tuto argumentaci ale odmítla jak Zuzana Ochmanová z krajského úřadu, přítomen byl i náměstek hejtmana Michael Symerský, tak starosta František John. Členství ve spolku, k němuž se hlásí již všechny obce s rozšířenou působností v kraji, naopak označili za možnost co nejefektivněji likvidovat odpad. K otázce spalovny Zuzana Ochmanová uvedla, že dnes žádná z obcí v kraji o budování spalovny nemá zájem, odpad lze vozit do Brna či Ostravy, zájem o něj ale má i Švédsko, Nizozemsko či Německo. Právě vytvoření systému shromažďování odpadu a jeho přepravy pak má být hlavním cílem spolku. Do toho město nakonec vstoupí, zastupitelé totiž jasnou většinou hlasů schválili členství Zábřeha, zakladatelskou smlouvu i stanovy spolku Odpady Olomouckého kraje. Zároveň za město delegovali na ustavující členskou schůzi starostu Františka Johna a zástupcem na valných hromadách spolku místostarostu Karla Crhonka. (mk) Centrum města čeká výrazné dopravní omezení kolem sladovny na Havlíčkovu, ve směru z ulice Sokolské po stávajících komunikacích na Jiráskovu a dále do Nemile. Ve směru na Krumpach a ulici Sokolskou bude pro osobní a lehkou nákladní dopravu obousměrná objízdná trasa vedena z Postřelmovské a ČSA po ulici Bezručově, Dvorské a Sušilově. Těžká nákladní doprava pak bude svedena po Postřelmovské až na obchvat na Rovensko, kde se na jeho konci vrátí zpět do města na Dvorskou a dále na Sušilovu a Sokolskou. Příští číslo zpravodaje přinese podrobnější informace včetně mapy dojednaných objízdných tras. Město Zábřeh se tímto omlouvá občanům, podnikatelům, firmám a institucím za způsobené komplikace vzniklé realizací rozsáhlého záměru společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk. Informace z města Svoz odpadu o státním svátku. EKO servis oznamuje, že svoz komunálního odpadu z domácností nebude v pátek 8. května prováděn. Náhradním termínem bude čtvrtek 7. května. Proměna náměstí Osvobození. Město Zábřeh prostřednictvím odboru rozvoje a územního plánování připravuje celkovou proměnu náměstí Osvobození. Pro tyto účely byl zřízen speciální na který je stále možné zasílat dobové fotografie či informace z doby minulé a také vlastní představy a nápady. Na výstavě autoveteránů bude i historická formule Pod názvem Velká cena Eskymo Welzla se uskuteční v sobotu 16. května na Masarykově náměstí v Zábřehu po roční přestávce další výstava a soutěž automobilových a motocyklových veteránů. Tentokrát jsou zváni i majitelé vozů vyrobených do roku Soutěžní kategorie jsou vypsány pro automobily a motocykly starší třiceti let, vozidla vyrobená do roku 1945 a pro kategorii dámskou, kde řídí a soutěžní úkoly plní žena. Akce se bude rozbíhat již od 8 hodin, kdy začíná prezence účastníků. Ti nemusejí posílat přihlášky, ale měli by se dostavit nejpozději do půl desáté, připomíná Jolana Šilarová z pořádajícího 1. dámského klubu historických vozidel. O půl jedenácté startuje závod, během něhož automobiloví dědečci absolvují trasu vedoucí okolím Zábřeha. (Pokračování na straně 5) Májový jarmark se kvůli kanalizaci přestěhoval Především z důvodu probíhající rekonstrukce kanalizace se letošní Májový jarmark přesunul na Masarykovo náměstí. Už od ranních hodin pátku 1. května se zaplnilo náměstí stánkaři s rozličným jarmarečním zbožím i bohatou nabídkou občerstvení. Náladu jim i organizátorům ale poněkud kalilo počasí, které bylo tentokrát k jarmarku vcelku macešské. Připraven byl tradičně pestrý kulturní program. Na pódiu před zámkem od devíti hodin až do večera muzicírovaly postupně kapely Noa, Fleksible, Headache či domácí Atom. Předvedly se zde i úspěšné mažoretky ze zábřežské ZUŠ a taneční skupiny DDM. Přihlížející pobavilo i vystoupení skupiny historického šermu Vanir. Bohatá nabídka čekala i pro děti: tvůrčí dílny a pohybové aktivity nachystané domem dětí a mládeže Krasohled. V prostoru před kostelem sv. Bartoloměje se prezentovaly zábřežské skautské oddíly. Zájemce sem lákala nejen táborová osada a možnost prohlédnout si týpí, ale také řada stanovišť s interaktivním programem. Novinkou, určenou spíše pro dospělé, byla možnost seznámit se a vyzkoušet si čínské meditační cvičení Falun Gong. Nechyběla ani výstava drobného hospodářského zvířectva. Na závěr programu vystoupily medailemi ověnčené mažoretky, které dorazily přímo z mistrovství ČR v Bělotíně. Milovníky historie jistě potěšila ukázka automobilových veteránů, která byla zároveň pozvánkou na sraz historických vozidel v neděli 16. května. Své prostory otevřelo i muzeum, farní muzeum a po celý den Galerie Tunklův dvorec. (mk) Občané upřednostňují bazén s vodními atrakcemi V rámci ankety vyvolané radnicí k rekonstrukci venkovního bazénu se sešlo celkem 788 hlasů. Velká většina zúčastněných preferuje variantu s vodními atrakcemi. Anketa měla za cíl zjistit názor občanů na jednotlivé návrhy, které byly představeny na veřejném seznámení 30. března. Venkovní koupaliště je uzavřeno od roku 2010, kdy probíhala rekonstrukce vnitřního bazénu. Hlasovat bylo možné na webových stránkách města nebo vyplněním anketního lístku. Zábřežští občané tak měli do 20. dubna možnost vyjádřit se, zda chtějí zachovat někdejší osmidráhový plavecký bazén bez atrakcí či realizovat bazén opticky rozdělený na dvě části, přičemž ve čtyřech drahách by se mohlo plavat a ve druhé polovině by byly umístěny vodní atrakce. Z celkem 788 hlasujících bylo 683 pro druhou z nabízených variant. Zbývajících 105 by upřednostnilo osm plaveckých drah. Veřejná anketa potvrdila, že větší atraktivitu koupaliště zajistí vyčlenění poloviny velkého bazénu pro atrakce. Současně pozitivně vnímáme i zájem o kondiční plavání a sportovní využití areálu, ve výsledném řešení pro něj bude taktéž místo, okomentoval výsledek ankety starosta města František John. Vítězná varianta řeší rozdělení bazénu na plaveckou a rekreační část. V té plavecké jsou plánovány čtyři padesátimetrové plavecké dráhy. Rekreační by měla obsahovat vícedráhovou skluzavku, pochůzí plováky, masážní lůžka a lavice, houpací jeskyně, chrliče vody, vodní hříbek a potřebné zázemí. V současné době probíhá příprava projektové dokumentace a veřejné zakázky na zhotovitele. Předpokládané náklady jsou ve výši 27 milionů korun. Finanční prostředky na realizaci máme připravené v rozpočtu letošního roku, z důvodu nutnosti záměr předem důkladně připravit a respektovat technologické požadavky výstavby zvažujeme termín dokončení před sezónou příštího roku, komentoval další postup města František John. Otevřeli jsme pro Vás novou Levandulovou kavárnu & Riesling house v objektu staré knihovny na horním náměstí. Čeká Vás vynikající BIO káva, domácí dezerty, skvělá vína a hlavně levandule! Levandulová kavárna & Riesling house Masarykovo náměstí 13, Zábřeh

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 9/2015 KRÁTCE Z RADY Rada města na svém zasedání poslední den března mimo jiné projednala následující materiály: Uložila starostovi města jednat s investorem a zhotovitelem kanalizace o systematické údržbě provizorně zapravených povrchů a stavenišť po realizaci kanalizace. Vzala na vědomí rezignaci Růženy Vinklerové na funkci vedoucí III. pracovní skupiny Děti, mládež a rodina a s účinností od jmenovala vedoucí této pracovní skupiny Lenku Musilovou. Schválila poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč pro TJ Sokol Václavov, která je určena na celoroční činnost organizace. Schválila pronájem nemovitostí pozemku s budovou čp. 57 (Farní ulice) Římskokatolické farnosti Zábřeh. Jedná o prozatímní řešení do vypořádání majetkoprávních vztahů. Schválila výpůjčku nemovitostí s budovou čp (Sušilova ulice) Charitě na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. Schválila krátkodobý pronájem pozemků za účelem umístění letních restauračních předzahrádek u Levandulové kavárny na Masarykově náměstí, kavárny Stres café, u klubu Ve Zdi a u baru Brooklyn. Uložila starostovi a odborům městského úřadu projednat s vlastníky inženýrských sítí v ulici V Opravě technický stav těchto sítí a v případě potřeby u nich zajistit jejich rekonstrukci, projektovou dokumentaci oprav komunikace a chodníku i provizorní opravu komunikace. Souhlasila s prezentací města na Dni mikroregionu Zábřežsko, který se uskuteční 30. května ve Štítech. Souhlasila s provedením průběžné likvidace dřevitého náletu a ručním sečením s cílem posílení populací druhů Červeného seznamu ČR v letech na pozemku p. č v Růžovém údolí v souladu s Programem péče o krajinu ministerstva životního prostředí. Vzala na vědomí předloženou závěrečnou zprávu týkající se finančních příspěvků přijatých společností EKO servis zastupující Město Zábřeh od společnosti Elektrowin ve výši Kč. Pověřila místostarostu Karla Crhonka k účasti a zastupování Města Zábřeh na XIV. sněmu Svazu měst a obcí ČR, který se uskuteční května v Olomouci. Výsledky soutěže druhého ročníku diplomových prací Do druhého ročníku soutěže bakalářských a magisterských diplomových prací se vztahem k obcím a území mikroregionu Zábřežsko byly přihlášeny tři práce dvě bakalářské a jedna diplomová. Soutěže se zúčastnili: Aneta Březinová (Prezentace vybrané destinace pomocí moderních informačních a komunikačních technologií Olomoucký kraj), Štěpán Brablec (Mapování a hodnocení vysokokmenných jabloní na Zábřežsku) a Jana Dvořáková (Centrum města Zábřeha). Práce byly hodnoceny v jedné společné kategorii. Jejich autoři je odborné komisi a publiku z řad občanů představili na veřejné prezentaci. Odborná komise se s ohledem na tematickou různorodost prací nakonec rozhodla vítěze neurčit. Soutěžící byli za účast v soutěži odměněni pamětním listem a věcnými cenami. Den Země se letos zaměřil na rostliny Po více než sto deseti letech od svého putování Sibiří se Jan Eskymo Welzl vrací do Jakutska a vzbuzuje zde pozornost stejnou, jako kdysi vzbudil při návštěvě Zábřeha. Předseda České welzlologické a cestovatelské společnosti Martin Strouhal se vydal již na svoji třetí cestu na zmrzlou Sibiř, aby připravil podmínky pro plánovanou expedici. Ta by se měla snad letos či příští rok dostat do míst, kam žádný středoevropan kromě Welzla nevkročil Novosibiřské a Ljachovské ostrovy, které se Welzlovi staly na třicet let jeho arktickým domovem. Jedná se o velmi nedostupná místa, která leží v pohraniční a dnes ostře sledované oblasti Ruské federace, kam je potřeba získat příslušná povolení ke vstupu. Neexistují zde žádné cesty. Jediná doprava je možná po vodě, na níž i v létě plavou ledové kry, nebo v zimě přes zamrzlou tajgu. Krajina je zcela liduprázdná, na ploše velké jako Česká republika se pohybuje jen několik skupin hledačů mamutoviny. Úspěšné cestě do těchto míst dnes nestojí nic v cestě kromě vrtochů arktického počasí a financí, říká Martin Strouhal. Na čtyřicet stanovišť inspirovaných především rostlinami, které změnily svět tak vypadal letošní Den Země, který proběhl v areálu a okolí ZŠ B. Němcové ve čtvrtek 23. dubna. Organizátoři z domu dětí a mládeže Krasohled spolu s celou řadou spolupracujících organizací připravili množství aktivit, z nichž si mohly stovky návštěvníků vybrat. Program nabízel vyžití pro každého. Od přednášek o invazivních rostlinách a konopí přes galerii v parku, čokodílnu až po sázení kytek do květináče, malování rostlinnými barvami či výrobu čajových pytlíků. V pestré nabídce se tradičně objevila řada sportovních disciplín s lanovou dráhou a lezením na strom, pozornost dětí poutala minizoo, v nichž nechyběli včely, koně, vydra, dravci a ovce. Připraveny byly výtvarné a rukodělné činnosti. Zájemci mohli navštívit také duhovou čajovnu či biobufet nebo si koupit ovčí a jiné regionální produkty. Nával byl již tradičně na bubnování (na snímku), do kterého se s chutí pustili i ti nejmenší návštěvníci ze školek, nechyběli ale ani žáci škol základních a středních. Pozornost poutala i nevšední možnost na vlastní oči si prohlédnout tak známé, ale pro středoevropana exotické živé rostliny bavlníku, rýže, sóji, cukrové třtiny či čajovníku. (mk) Cena za odpad zůstává na pětistovce Stejně jako jiné roky upozorňuje radnice na blížící se termín splatnosti poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek pro letošní rok zůstává ve výši 500 Kč na poplatníka a je splatný do konce června. Úhradu lze provést v hotovosti na pokladně nebo bezhotovostně na účet města. Město tak i letos nechává výši poplatku nezměněnou, v jejím rámci mají občané na výběr ze široké škály nabízených služeb. Mezi ty mj. patří každý týden svoz a likvidace komunálního odpadu, třídění odpadů do kontejnerů na tříděný odpad, svoz a likvidace bioodpadů jednou za 14 dní či přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad (jarní úklid). Občané mají k dispozici také dvě sběrná místa, a to v EKO servisu na ulici Dvorská 19 (pondělí až pátek od 7 do 17 hodin) a v areálu Separexu na ulici Leštinská 36 (pondělí až pátek 6 až 16 hodin). Na středisku Separex také od dubna do listopadu probíhají tzv. sběrové soboty (sobota 8 až 12 hodin), po celý rok je zde možno likvidovat velkoobjemový odpad včetně většího množství bioodpadu. Na obou sběrných místech pak probíhá likvidace nebezpečných odpadů, vyřazených elektrozařízení a elektrospotřebičů (ty lze stejně jako textil vytřídit i do kontejnerů ve městě) či zářivek, tonerů a cartridgí. Welzl budí pozornost i ve svém arktickém domově Na své dvoutýdenní návštěvě Jakutska absolvoval řadu setkání s řediteli muzeí, jakutskou inteligencí, které přednášel o Welzlovi, a také s představiteli hlavního města Sibiře s primátorem města a jeho náměstky. Projel také část zimní cesty podél řeky Leny, po které Welzl putoval. Všude, kam jsem přišel, projevovali lidé velký zájem o historii spojenou s naším cestovatelem, včetně primátora města Jakutsk, který slíbil, že případné expedici maximálně pomůže. Současně nabídl pomoc, pokud bychom chtěli v budoucnu budovat muzeum Jana Welzla, do kterého by bylo možno zajistit exponáty spojené s historií Sibiře, dodává Martin Strouhal. I když je pravděpodobnost objevit konkrétní místa, kde Welzl žil, velmi malá, přicházejí i zprávy, které zní povzbudivě. V loňském roce objevili jukagirští lovci na ostrově Malý Ljachovský loveckou chatu, kde jsou do dřeva vyryty cizojazyčné nápisy. Možná se tedy v dalších letech alespoň částečně odkryje poslední velké bílé místo v životě zábřežského rodáka Jana Welzla. Poslední zvonění ohlásilo příchod maturit Mohutné zvonění, které se rozléhalo od středy 29. dubna ulicemi Zábřeha, dávalo tušit, že studentům posledních ročníků středních škol se blíží zkouška dospělosti. Skupinky vymaškařených studentů obléhaly své alma mater, aby poté vyrazily do ulic získat drobný peníz. Poslední zvonění tak odstartovalo tradiční svaťák, po němž přijde závěrečná zkouška maturita. Ta je ale kvůli organizaci státních maturit už trochu jiná. Nejdříve na studenty čeká písemná část, tedy didaktický test a slohová práce z češtiny a testy z cizího jazyka nebo matematiky, až poté přijde na řadu ústní zkouška. (mk) Hasiči dostanou stříkačku Na údržbu výzbroje, výstroje, hasičské techniky, nákup ochranných pomůcek či úhradu energií na zbrojnici přispěje rada města sborům dobrovolných hasičů spadajícím pod Zábřeh. Částku 20 tisíc korun obdrží hasiči z Hněvkova, po pětadvaceti tisících putuje na Skaličku a do Václavova. Třicet tisíc korun dostal k dispozici SDH Zábřeh. Stejnou částku bude mít k dispozici i Spolek Metoděj. V tomto případě je dotace určena na vybavení evakuačního střediska nezbytnými prostředky k zabezpečení potřeb evakuovaných občanů. Nového pomocníka při hašení požáru dostane zábřežská jednotka sboru dobrovolných hasičů. Rada schválila hodnotící komisí doporučené pořadí nabídek na dodávku cisternové automobilové stříkačky. Technické zázemí zábřežských dobrovolných hasičů se tak rozroste o vůz značky Dennis Rapier z roku 1995 za pořizovací cenu Kč. Půlmaraton odstartuje v závěru května Poslední květnovou neděli se v Zábřehu uskuteční už třetí ročník Půlmaratonu údolím Moravské Sázavy, tentokrát pořádaného současně i jako veteránské mistrovství České republiky. Trať závodu je certifikovaná, měří přesně ,5 m Závodníci absolvují tradiční trasu start u bazénu, okruh městem, potom směr Hoštejn a zpátky do cíle před bazénem. Závod je rovinatý, s jedním mírným stoupáním. Hlavní devízou půlmaratonu jsou atraktivní úseky podél Moravské Sázavy a celý úsek po cyklostezce do Lupěného. Na účastníky závodu, jehož partnery jsou mj. Město Zábřeh a veteránská sekce Českého atletického svazu, čekají občerst- vovací stanice na trase i v cíli. Prezence, zázemí pro účastníky a vyhlášení výsledků bude v prostorách venkovního koupaliště. Součástí akce bude vložený závod pro děti, točené pivo Holba a živá hudba. Zájemci se mohou přihlásit s předstihem na Do 24. května zaplatí účastníci 150 Kč, při registraci na místě se platí startovné ve výši 250 Kč. Prezence bude probíhat v prostorách venkovního koupaliště v sobotu 30. května od 17 do 20 hodin a v den závodu 31. května do 9 hodin.

3 Zábřeh 9/2015 INZERCE strana 3 OBEC KOSOV NABÍZÍME PRONÁJEM obecní budovy za účelem provozování POHOSTINSTVÍ cena dohodou. Možnost pronájmu od Kontakt: Kosov 84, Zábřeh tel: , ZAHRADNICTVÍ ALBRECHT zve zahrádkáře k jarnímu nákupu Nabízíme: - široký sortiment balkónových květin - okurky, papriky, rajčata - sazenice jahod Otevřeno: Po - Pá So Přes sezónu otevřeno do 18h. Zahradnictví Albrecht Jan, Třešňová 19, Zábřeh; tel.: Společnost MBG, spol. s r.o., Zábřeh, vypisuje výběrové řízení na pozice: DĚLNÍK V LAKOVNĚ ZÁMEČNÍK Více na nebo tel ,

4 strana 4 ZPRAVODAJSTVÍ / INZERCE Zábřeh 9/2015 Květnová rodinná akademie v Hnízdě Mateřské a rodinné centrum Hnízdo zve v květnu na zajímavé úterní přednášky pro všechny věkové skupiny. Dopolední akademie v 9.30 hodin na Masarykově náměstí 7 nabídne 12. května přednášku Aleny Hudosové na téma Dětské emoce, jak na ně? Porodu se bude věnovat 19. května beseda v rámci Světového dne respektu k porodu. V úterý 26. května se diskuze rozvine na téma Ohrožuje gender- -ideologie rodinu? s Marií Jílkovou. Na programu je i odpolední přednáška se zkušenou rodinnou terapeutkou Jarmilou Pospíšilovou. Přednáška Sourozenecké konstelace aneb jak zachovat režim a řád v rodině proběhne v klubovně Hnízda 21. května v 16 hodin. Další přednášky a program na Technické tvořivosti kraloval žák ze ZŠ Školská V období, kdy většina škol zrušila technickou výchovu a nahradila ji informatikou, přišla soutěž technické tvořivosti, do které se mohli zapojit žáci základních škol Olomouckého kraje. Tu vyhlásila katedra technické výchovy Univerzity Palackého v Olomouci. Do soutěže se zapojili i žáci ze ZŠ Školská Jakub Soják a Tomáš Krejčí. Ti se probojovali se svými výrobky do semifinálového kola. Tomáš Krejčí navíc postoupil do finále, kde na téma mimozemské civilizace vyrobil model lunárního modulu, se kterým s přehledem vyhrál. Dámské a pánské kadeřnictví LENKA GRULICHOVÁ v domácím prostředí se zázemím pro děti otevřeno od na adrese: Smetanova 54, Zábřeh Objednávky na tel KRMIVO PRO PSY ZA ZAJÍMAVÉ CENY Prodej balíčků vařených kuřecích křidélek a skeletů ve směsi s vařenou kořenovou zeleninou, bez soli. Firemní prodejna Via Delicia, suterén prodejny Jednota Coop u interny, Na Farském 1, Zábřeh. tel.: , otevřeno ve všední dny 7:00-14:30 V Domově Na Výsluní zavzpomínali na staré časy Kdo z nás neměl v dětství svého plyšového medvídka, kterého k sobě tisknul, když šel spát, nebo kterému svěřoval svá dětská tajemství? Velká hlava, vysoké čelo, velké nízko posazené oči a buclaté tváře, právě tyto rysy vzbuzují v lidech pocit roztomilosti, a tak není divu, že většina plyšáků má právě podobu medvěda. Své ručně šité mohérové medvídky představí v galerii kina Retro šumperská výtvarnice Eva Pšenčíková 14. května v 19 hodin. Medvídky šije již pátým rokem a v její dílně vyrostla již téměř stovka roztomilých plyšáků. Každý z nich má svůj výraz a do života si nese své jméno i svůj rodný list. Mohéroví medvídci jsou v zahraničí velmi populární, a tak jich velká část Ve dnech 15. a 16. dubna proběhla v Domově Na Výsluní (součásti Interny Zábřeh) výstava ve vzpomínkovém duchu s názvem Staré časy. V rámci reminiscenční terapie a připomenutí si minulosti uživatelé a zaměstnanci vytvořili společenskou místnost plnou věcí, které si většina zachovává jako vzpomínku na rodiče či prarodiče. Tematicky byly exponáty uspořádány tak, aby připomněly obývací pokoj, knihovnu, pokojíček dětí, šicí dílnu nebo dílnu pro muže. Pří aranžování exponátů si klienti užili hezké chvilky vzpomínání a následná výstava byla zakončením společného díla. Mnoho uživatelů si připomnělo, jak doma pekli bábovky právě v těchto formách, šili na stejné singrovce, nosili mléko ve stejných konvičkách Ti, kteří již málo mluví, se najednou rozpovídali o krásném dětství. Občas se tak objevily slzy dojetí i smutku, ale i to patří ke stáří a k jeho projevům. Vernisáž medvídků zahájí bubeníci míří právě tam. Můj Niko našel rodinu dokonce v Japonsku a Kody v USA, popisuje výtvarnice Eva Pšenčíková. Vernisáž otevře šumperská bubenická skupina Drum Orchestra s rytmy z oblasti Mali, Senegalu, Guinei či Pobřeží slonoviny. Do Afriky doputuje i výtěžek z celé akce. Během výstavy budeme v kině sbírat klubíčka vlny, která pak dáme k dispozici těm, kteří z nich vykouzlí čtverce. Ty jsou v Jižní Africe sešity do dek pro děti, o které se nemá kdo starat, láká k neobvyklé sbírce vedoucí kina Věra Smrčková a dodává: Klubíčka vlny mohou být jakékoliv barvy, mohou být i páraná. Měla by však být příjemná na omak, aby pak pokrývka ze čtverců byla hřejivá a nekousavá. Vetchý a Stašová hrají manžele v bláznivé komedii Kino Retro v květnu rozzáří bláznivá česká komedie režiséra Milana Cieslara s názvem Život je život. Ústřední dvojici ztvární Simona Stašová a Ondřej Vetchý, kteří v rolích manželů řeší milostné a životní eskapády svých tří dcer i své vlastní problémy. Zatímco Ondřej Vetchý, uťápnutý stárnoucí policista, se ve svých snech vidí jako neohrožený tajný agent, Simona Stašová touží vyměnit každoroční pobyt na Mácháči za romantickou dovolenou u moře. Ve filmu nechybí akční honičky, skoky ze střechy, kaskadéři visící na lanech, ale ani exotické lokace. Štáb například vyjel do Itálie na historický škuner, kde se odehrává jedna z dobrodružných sekvencí, další scény vznikaly v legendárním tunelu Blanka, který oko běžného smrtelníka ještě nespatřilo. V dalších rolích se představí Barbora Poláková, Tereza Voříšková nebo Marek Taclík. Postavu Bond girl ve snech Ondřeje Vetchého ztvárnila slovenská zpěvačka Kristína. Zábřežská premiéra komedie Život je život se uskuteční v pátek 22. května. Během května máme naplánováno ještě šest repríz. V sobotu 30. května přijede do Zábřehu spolu s dalšími tvůrci filmu i režisér Milan Cieslar, aby film osobně uvedl. Můžeme se tak určitě těšit na zajímavý podvečer plný zážitků z natáčení, láká do kina Retro Věra Smrčková. Pampelišky na Zlaté lyře Jako každým rokem odjeli v sobotu 18. dubna zpěváčci z mateřské školy Pohádka do Šumperka na prestižní přehlídku pěveckých sborů Zlatá lyra, která se koná pravidelně v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie. Vystoupení, na které se děti ze sboru Pampelišky těšily, obstálo na výbornou. Přihlížející porota vyjádřila obdiv k jejich výkonu. Pochvaly od poroty se dostalo i sbormistryni Janě Jílkové, pod jejímž vedením sboreček dosahuje velmi dobrých výsledků již celá léta. Na klavír děti doprovází Jitka Hošková, na flétnu Martina Mrákavová. Retro nabízí dárek ke Dni matek, vstupenku zdarma Den matek letos připadá na neděli 10. května. Právě pro tento významný den připravilo zábřežské kino k filmu Je prostě báječná akci 1+1 vstupenka zdarma. Americký režisér Peter Bogdanovich, dvakrát nominovaný na Oscara, se vrací k režii celovečerního filmu po čtrnácti letech a přináší ztřeštěnou romantickou komedii postavenou na slovních přestřelkách s kadencí kulometu. Třebaže je kolem Isabel, slečny na zavolání, lechtivě dráždivo, nic neřestného se neodhalí, sex a nevěra se přetřásají jen v cudné nadsázce jako ve starých filmech, o nichž hrdinka tak nadšeně mluví. Živelnou komedii plnou zmatků a dobře mířených facek uvede Retro o svátku matek ve 20 hodin. Legendární Debustrol zahraje v Lesnici V sobotu 23. května dorazí do Lesnice legenda tvrdé muziky Debustrol. Kapela, která se do paměti fanoušků za téměř třicet let své existence vryla především díky své nekompromisní muzice a poctivosti, se kterou ji hraje. I díky tomu si Debustrol mezi příznivci i kritiky vydobyl velký respekt a k tomu přezdívku Český Slayer. Vedle nich se na hřišti Sokola Lesnice představí také šumperská grindcore mlátička Critical Madness. Celou akci bude provázet zábavová kapela Arconat. Start ve 20 hodin, vstupenky lze zakoupit v Infocentru Zábřeh, v Mohelnici v Rock metal Zapletal a v Šumperku na Hlavní třídě v knihkupectví Tón za 110 Kč v předprodeji a na místě pak za 140 Kč. Vstupenky lze i objednat na tel V případě nepříznivého počasí vyroste v areálu pivní stan, k dispozici bude i nová pergola. ( pr ) V současné době nabízíme následující pracovní pozice: Papírna dělník v papírenské výrobě (obsluha převinovacího stroje 3x muž, řízení rozvlákňování 1x muž, obsluha mlecí a třídící linky 2x žena) vzdělání základní příp.výuční list Sáčkárna a úpravna obsluha sáčkových strojů 2x žena vzdělání základní Energetika rozvodný, vedoucí směny 1x muž vzdělání střední odborné, vyhl.50/78sb., 5 obsluha rozvodny VN a středotlakých plynových kotlů. Expedice manipulační dělník (manipulace s materiálem ve skladu hotových výrobků) 1x muž, vzdělání základní, ŘP B a oprávnění na VZV. Pracovní doba nepřetržitý provoz v 12-ti hod. režimu, krátký a dlouhý týden. Benefity příspěvek na obědy, odpolední příplatek, příplatek na noční a víkendovou práci, 4 dny na zotavenou, zvláštní prémie. Nástup možný od Lukavice Lukavice 21, Zábřeh telefon: mob:

5 Zábřeh 9/2015 kultura strana 5 V Bartoloměji zahraje laureát Pražského jara Zábřežský hudební cyklus Bravo se po půldruhém roce opět vrací do farního kostela sv. Bartoloměje, aby zde v neděli 10. května představil špičkového českého varhaníka, laureáta Pražského jara z roku 2013 Pavla Svobodu. Toho doprovodí profesorka houslové hry na Konzervatoři Pardubice Iva Kramperová. V programu koncertu se začátkem v 16 hodin zazní především zásadní díla Johanna Sebastiana Bacha, ale i hudební ochutnávky z děl Giuseppe Tartiniho, Ference Liszta či Jana Jiřího Bendy. Koncert slibuje opravdu výjimečný zážitek. Hráčské mistrovství Pavla Svobody totiž budeme snímat kamerou a posluchači jej budou moci sledovat na plátně před sebou, popisuje Zdeněk David ze Zábřežské kulturní. Pořadatelé upozorňují, že vstupenky zakoupené v předprodeji jsou o 30 korun levnější než vstupné na místě. Výraznou slevu mají rovněž abonenti Bravo, děti za vstup na koncert neplatí. Na Školské znovu vystoupilo anglické divadlo Ve čtvrtek 16. dubna opět zavítal mezi žáky ZŠ Školská netradiční divadelní soubor The Bear Educational Theatre. Tato mezinárodní divadelní společnost se specializuje na výuku angličtiny formou interaktivních divadelních představení a dalších inovativních metod. Stejně jako v loňském roce sklidily hry aplaus především díky výbornému a sympatickému hereckému obsazení. Herci si připravili tři představení pro žáky 4. až 9. ročníku. Žáci 4. a 5. ročníku si ověřovali své jazykové dovednosti při představení Jackie and the Horrible Family, vtipně zpracované pohádky s říkankami a písněmi. Smích obecenstva doprovázelo i druhé představení Love in the Jeans Department určené pro žáky 6. a 7. tříd. V této hře měli diváci řadu příležitostí zopakovat si gramatiku. Třetí divadelní hra Murder at Wimbledon pro nejstarší žáky byla postavena na pochopení děje a spolupráci při hledání pachatele zločinu. Všechna představení žáky přímo vtáhla do děje. Hlavním přínosem bylo praktické použití anglického jazyka jednak porozuměním, ale také konverzací, která výborně ověřila jejich znalostí. Městská policie Zábřeh tísňové volání: 156 mobil na hlídku: Halina radila, jak nezabít sebe ani ostatní Prosycená humorem, laskavostí a nostalgií byla talk show Haliny Pawlowské Chuť do života. V pondělí 20. dubna předstoupila populární scenáristka, moderátorka a publicistka před zábřežské publikum, aby mu prostřednictvím vzpomínek a příběhů ze svého okolí představila svou novou knihu. Chuť do života s podtitulem Rady a recepty, abyste nezabili sebe ani ostatní navazuje na dříve vydané úspěšné tituly Až se mě dcera zeptá a Zeptej se mámy, v nichž nejčtenější česká spisovatelka umně kombinuje svůj literární talent a dlouholetou vášeň vaření. Obecenstvo se tak bavilo chvílemi až neuvěřitelnými historkami při vzpomínání na rodiče, především excentrického tatínka, dětství i dospívání se všemi jeho průvodními znaky či vlastními trapasy autorky z dob minulých i nepříliš vzdálených. Jedno se Halině Pawlowské upřít nedá byť by byly její knížky sebelepší, nikdy nenahradí přímý kontakt. Rtuťovitá a temperamentní, s výraznou mimikou je Pawlowská nepřehlédnutelná, svou bezprostřední přímočarostí a snad nekonečnou sebeironií odzbrojuje. Není se tak co divit, že po skončení show ještě měla spisovatelka plné ruce práce na autogramiádě v obležení svých příznivců. Na výstavě autoveteránů bude i historická formule (Dokončení ze strany 1) Na trase čekají posádky samoobslužné i průjezdní kontroly, v cíli na Masarykově náměstí jsou všichni očekáváni do půl třetí. Zde bude pro nejlepší připraveno tradičně množství zajímavých cen, včetně téměř metrových putovních pohárů, ceny pro nejlépe dobově oblečenou posádku, nejvzdálenějšího účastníka a další ocenění. Stejně jako při posledním ročníku i letos bude start a cíl na Masarykově náměstí. Po celou dobu výstavy aut a i po startu závodu až do vyhlášení výsledků kolem 15. hodiny bude na náměstí pro návštěvníky připraven program a také možnost občerstvení, upozorňuje Zdeněk David ze spolupořádající Zábřežské kulturní. Doprovodný program dopolední části srazu zajistí mažoretky základní umělecké školy a po poledni country skupina Slza. Lákadlem bude účast historické formule ze 70. let, která bude na náměstí, stejně jako 110 let starý Maurer Union ze zábřežské VOŠ automobilní, vystavena. Návštěvníci se mohou těšit také na výstavu závodních historických motocyklů. Uvítáme každého, kdy by měl chuť ukázat svoji sbírku jízdních kol, stabilní motor nebo cokoli, čím by chtěl potěšit diváky a co souvisí s motorismem, uvedla k akci šéfová 1. dámského klubu Jolana Šilarová. Třináctý ročník výstavy a soutěžní jízdy automobilových veteránů se koná za finanční podpory a pod záštitou Města Zábřeh. Představení Shirley Valentine hlásí vyprodáno Simona Stašová exceluje v komediálním monodramatu Shirley Valentine na prknech pražských i mimopražských divadel již několik let. Její bravurní herecký koncert zhlédnou 13. května i návštěvníci kulturního domu. I když se jedná o představení, které u nás po čtyřech letech reprízujeme, je už téměř dva měsíce vyprodané. Svědčí to především o obrovské popularitě Simony Stašové, které navíc role matky od rodiny, jež se rozhodne opustit stereotyp manželského života, opravdu sedne, říká produkční Vratislav Jarmar. Zábřežská kulturní již nyní nabízí vstupenky na zářijové kriminální drama Deštivé dny v hlavních rolích s Davidem Švehlíkem a Richardem Krajčem, který získal za ztvárnění role Dennyho, drsného chlapíka z chicagského předměstí, cenu Thálie za rok Kromě toho lze v zábřežském infocentru zakoupit vstupenky na exkluzivní představení Shylock v hlavní roli s Janem Třískou. To mělo mít českou premiéru v pražském Divadle Na Jezerce 14. května a v Zábřehu se mělo uskutečnit v červnu. Z důvodu nedávné autonehody Jana Třísky monodrama Shylock uvedeme v náhradním termínu ještě v letošním roce. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti, nový termín představení včas oznámíme, uvedl Jarmar. O koncert Lucie Bílé je opět velký zájem Mimořádný zájem opět vzbudila nabídka koncertního vystoupení Lucie Bílé v Zábřehu. Recitál nejlepší české zpěvačky posledních dvaceti let se uskuteční ve středu 20. května v sále kulturního domu. Bílá zde vystoupí po boku klavíristy Petra Maláska. Hvězdnému obsazení koncertu odpovídá i cena vstupenek. Ty patří k nejdražším, které lze na jakoukoli kulturní akci na Šumpersku či Jesenicku zakoupit. Vstupenky lze pořídit v cenových relacích od 490 do 990 korun. Do prodeje byl dán maximálně možný počet míst, nyní jich je k dispozici zhruba sedmdesát. Největší zájem byl o vstupenky za 790 korun, uvedl ředitel pořádající Zábřežské kulturní Zdeněk David. Lucie Bílá dominuje české pěvecké scéně po celá léta. Za svou kariéru vydala dvacet sólových alb. Její hity jako Ave Maria, Láska je láska či Jsi můj pán atakovaly horní příčky hitparád. Za osudové lze označit setkání a dlouholetou spolupráci s autorskou dvojící Ondřej Soukup a Gábina Osvaldová či s klavíristou Petrem Maláskem. Bílá excelovala v řadě muzikálů, jako je Excalibur, Láska je láska nebo Carmen. Za titulní roli v muzikálu Johanka z Arku získala v roce 2000 cenu Thálie. Zahrála si však nejen v divadelních rolích, ale ztvárnila také řadu filmových postav. Televizní diváci ji mohli vidět například v pohádkách Princezna ze mlejna, V peřině nebo ve filmu Král Ubu. Poslední vstupenky na zábřežský koncert Lucie Bílé lze zakoupit v informačním centru v pracovní dny od 8 do 17 hodin. KRÁTCE Z KULTURY Výstava na Skaličce Od soboty 9. května bude v zámku na Skaličce k vidění výstava Dar okamžiku zábřežské fotografky Gabriely Nečasové. Výstava se otevře vernisáží v 15 hodin. Název výstavy trefně vystihuje tvorbu fotografky. Témata svých snímků nehledá v exotických dálkách, cíleně nešokuje a neprovokuje, nekouzlí s technickými možnostmi Photoshopu Síla jejího díla tkví v neobyčejné schopnosti zachytit prchavý okamžik, který oko běžného člověka nevidí. Rogalista na pozadí komína někdejší Perly, láhev ve vodách Oborníka či labutě tvořící svými krky srdce ukazují, že důležitý je skutečně dar okamžiku, který Gabriele Nečasové rozhodně nechybí. Výstava bude na Skaličce k vidění do 28. června každou neděli od 14 do 18 hodin. Den matek oslaví u Tunkla Všechny maminky a babičky zve KDU-ČSL, Orel jednota Zábřeh a Mateřské a rodinné centrum Hnízdo v neděli 10. května do Galerie Tunklův dvorec. Začátek v 15 hodin. Vystoupí Divadélko na okraji a spojené dětské sbory Písnička a Slavík ze ZŠ B. Němcové a ZŠ Školská. Pro maminky a babičky bude připraveno malé pohoštění. Vstupné dobrovolné. Zábřežský slavíček již počtrnácté Již 14. ročník nesoutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů s názvem Zábřežský slavíček uspořádají ve čtvrtek 14. května v kulturním domě. Na přehlídce vystoupí malí zpěváci z mateřských škol Pohádka, Strejcova a Zahradní a sbory ze základních škol Severovýchod, Boženy Němcové a Školská, která akci spolupořádá. Koncert začíná v 16 hodin, vstupné je dobrovolné. Taneční odpoledne s Bludověnkou V neděli 17. května nabídne kulturní dům další taneční odpoledne, tentokrát s populární dechovou hudbou Bludověnka, jejíž bohatý repertoár tvoří zejména písně moravského Slovácka, Hané, ale i skladby taneční. Pro návštěvníky jsou připraveny tradiční soutěže a losování vstupenek o hezké ceny. Odpolednem provede herec a moderátor Vladimír Hrabal. V červnu zavítá do Zábřehu populární Veselá trojka Pavla Kršky známá především z televize Šlágr. Na tento poslechový pořad jsou v prodeji poslední volné vstupenky. V kulturáku zatančí děti i dospělí Malí i velcí tanečníci ze skupin Dance Club Juniors a Dance Club zvou na tradiční jarní vystoupení, které se uskuteční v pátek 22. května v sále kulturního domu. Taneční skupiny domu dětí a mládeže Krasohled tentokrát představí pásmo lidových skladeb, písně ze světoznámého muzikálu Chicago, ale i nesmrtelné melodie od švédské legendy ABBA. Jako speciální host večera vystoupí netaneční spolek zábřežských dobrovolných hasičů. Akce startuje v 17 hodin, vstupné činí padesátikorunu, děti do šesti let mají vstup zdarma. Kapesní atlas pohádek Další pohádku pro malé i velké připravila Zábřežská kulturní na nedělní odpoledne 24. května, kdy se v sále kulturního domu představí divadelní scéna SemTamFór ze Slavičína. Ta přiveze pro děti od tří let kapesní atlas pohádek pro nejmenší divadelní fanoušky s názvem Pohádky do kapsy. Děti se mohou těšit na Kašpárka, který je provede nejhezčími pohádkovými příběhy. Představení začíná v 16 hodin.

6 strana 6 INFORMACE Zábřeh 9/2015 Kulturní, společenský a sportovní kalendář na období Pátek 8. května Sport & Relax areál Bozeňov Klub důchodců města Zábřeh OTEVŘENÍ ADRENALIN PARKU ( ) Areál bude otevřen v případě příznivého počasí. Sport & Relax areál Bozeňov, 10:00 18:00 MORAVSKÝ VRABEC Soutěžní přehlídka folkových kapel spojená se Zahradním posezením. Kolo štěstí, skákací hrad, makrely a ostatní občerstvení zajištěno.. Zahrada Katolického domu, 14:00 POPELKA + PŘEDFILM OSLAVA V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ Dobrodružný/drama/romantický, přístupný, dabing, USA 2015, 114 min. Kino Retro, 17:30, 80 Kč KRÁLOVA ZAHRADNICE Drama/romantický, dop. od 12 let, titulky, Velká Británie 2014, 116 min. Kino Retro, 20:00, 110 Kč Sobota 9. května VÁCLAVOV DROZDOV PIVONÍN RŮŽOVÉ ÚDOLÍ Vedoucí p. Dvořáček, ATB Valová, 9:30 Zpátečka ZÁBŘEŽSKÝ HŘEBÍK III. ročník Více na Areál zámeckého parku Skalička, od 11:00 MAS Horní Pomoraví OVEČKA SHAUN VE FILMU Animovaný/rodinný, přístupný, dabing, Velká Británie/Francie 2015, 85 min. Kino Retro, 17:30, 90 Kč SAMBA Komedie/drama, dop. od 12 let, titulky, Francie 2014, 120 min. Kino Retro, 20:00, 70 Kč Neděle 10. května Z POHÁDKY DO POHÁDKY MOJA Pro s.r.o. Zábavná pohádková cesta. Spousta překvapení, tvoření, soutěží a úkolů s odměnou. Více informací na Bezručovy sady, 13:00 18:00, 80 Kč, dospělák a mimi zdarma MO KDU-ČSL DEN MATEK Zábřeh Vystoupí Divadélko na okraji, spojené dětské sbory Písnička a Slavík ze ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Školská. Malé občerstvení zajištěno. Galerie Tunklův dvorec, 15:00, vstupné dobrovolné PAVEL SVOBODA VARHANY, IVA KRAMPEROVÁ HOUSLE Prestižní koncert laureáta Pražského jara a profesorky houslové hry na Konzervatoři Pardubice. Kostel sv. Bartoloměje, 16:00, v předprodeji 90 Kč, v den koncertu 120 Kč, na slevovou kartu Bravo v předprodeji 70 Kč, v den koncertu 90 Kč, děti do 15 let zdarma RYCHLE A ZBĚSILE 7 Akční/krimi/thriller, dop. od 12 let, titulky, USA 2015, 137 min. Kino Retro, 17:00, 110 Kč JE PROSTĚ BÁJEČNÁ DEN MATEK (VÝHODNÉ VSTUPNÉ 1+1 ZDARMA) Komedie, dop. od 12 let, titulky, USA 2014, 93 min. Kino Retro, 20:00, 110 Kč (+1 vstupenka zdarma) Úterý 12. května DĚTSKÉ EMOCE, JAK NA NĚ? Beseda s Alenou Hudosovou. Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30 VELKOLEPÉ MUZEUM FILMOVÉ VEČERY Dokumentární, dop. od 12 let, titulky, Rakousko 2014, 94 min. Úvodní slovo: Miroslav Macek. Kino Retro, 20:00, 80 Kč Středa 13. května O POKLAD PANÍ MAGDALENY ZŠ B. Němcové Dějepisná soutěž pro žáky 5. ročníku ZŠ v Zábřehu a blízkého okolí. Muzeum Zábřeh POPELKA + PŘEDFILM OSLAVA V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ Dobrodružný/drama/romantický, přístupno, dabing, USA 2015, 114 min. Kino Retro, 17:30, 80 Kč SHIRLEY VALENTINE Bravurní herecký koncert Simony Stašové. Velký sál KLUBu, 19:00, VYPRODÁNO SAMBA Komedie/drama, dop. od 12 let, titulky, Francie 2014, 120 min. Kino Retro, 20:00, 70 Kč Čtvrtek 14. května HISTORICKÉ OLOMOUCKO FORT KŘELOV Vedoucí p. Kajnar, Odjezd ČD, 8:21/8:36 MATEŘINKOVÁ OLYMPIÁDA Sportovní a zábavná akce pro děti z MŠ a maminky s dětmi. Městský stadion, 8:30 POSEZENÍ S HUDBOU KE DNI MATEK Setkání členů klubu, vystoupení Severomoravských učitelů. Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00 ZŠ Školská ZÁBŘEŽSKÝ SLAVÍČEK 14. ročník přehlídky dětských pěveckých sborů. Velký sál KLUBu, 16:00, vstupné dobrovolné MŮJ MÉĎA Vernisáž výstavy ručně šitých medvídků šumperské výtvarnice Evy Pšenčíkové. Vystoupení souboru Drum Orchestra. Výstava potrvá do 21. června. Kino Retro, 19:00, vstupné dobrovolné = klubíčko vlny Pátek 15. května MALÝ PÁN Loutkový, přístupný, české znění, Česko/Slovensko 2014, 83 min. Kino Retro, 17:30, 110 Kč ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 3D Sci-fi/akční/dobrodružný/thriller, dop. od 15 let, titulky, Austrálie Kino Retro, 20:00, 130 Kč Sobota 16. května BRANDÝS NAD ORLICÍ BEZPRÁVÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Vedoucí p. Baráková, Odjezd ČD, 6:52 SK Vodní sporty Zábřeh SOBOTA PRO ŽENY Aerobic na trampolínách a další moderní cvičební aktivity. Přihlášky na kontaktech , , do středy 13. května. Malý sál KLUBu, 9:00 10:30 KANOISTICKÉ ZÁVODY ( ) Dvoudenní kajakářské závody, účast oddílů z celé ČR. Diváci vítáni, bohaté občerstvení zajištěno. Areál SK Vodních sportů (u lomu), vždy 10:00 16:00 VELKÁ CENA ESKYMO WELZLA VÝSTAVA A SOUTĚŽ AUTOVETERÁNŮ Výstava a soutěžní jízda historických vozidel vyrobených do roku Vystoupí skupina Slza a mažoretky ZUŠ. Občerstvení zajištěno. Pořádáno s 1. dámským klubem historických vozidel. Masarykovo náměstí, start v 10:30, cíl 12:30 14:30, vstup volný LADÍME 2 Komedie/hudební, dop. od 12 let, titulky, USA 2015, 113 min. Kino Retro, 17:30, 110 Kč AVENGERS: AGE OF ULTRON 3D Akční/dobrodružný/sci-fi, dop. od 12 let, dabing, USA 2015, 145 min. Kino Retro, 20:00, děti do 15 let 135 Kč, dospělí 155 Kč Neděle 17. května BLUDOVĚNKA Taneční odpoledne s populární dechovou hudbou. Velký sál KLUBu, 14:00, 100 Kč sk sulko SK SULKO ZÁBŘEH 1. HFK OLOMOUC Městský stadion, 16:30 POPELKA + PŘEDFILM OSLAVA V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ Dobrodružný/drama/romantický, přístupný, dabing, USA 2015, 114 min. Kino Retro, 17:30, 80 Kč ZABIJÁCI Thriller/krimi, dop. od 15 let, Dánsko 2014, 119 min. Kino Retro, 20:00, 80 Kč Úterý 19. května SVĚTOVÝ DEN RESPEKTU K PORODU Beseda. Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30 PÍSEŇ MOŘE Animovaný/rodinný/fantasy, dabing, přístupno, 2014, 93 min. Kino Retro, 10:00, 50 Kč JARNÍ KONCERT S DĚTMI PS Slavice Jarní koncert pěveckého sboru Slavice. Spoluúčinkují: Zvoneček MŠ Zahradní, Komorní sbor ZUŠ Zábřeh. Koncertní sál ZUŠ Zábřeh, 17:00, vstupné dobrovolné Středa 20. května MALÝ PÁN Loutkový, přístupno, české znění, Česko/Slovensko 2014, 83 min. Kino Retro, 17:30, 110 Kč HUSOVO POJETÍ PRAVDY Přednáška Jakuba S. Trojana Farní sbor Českobratrské církve evangelické, U Vodárny 2, 18:00, vstupné dobrovolné RECITÁL LUCIE BÍLÉ Vystoupení nejpopulárnější české zpěvačky současnosti za klavírního doprovodu Petra Maláska. Velký sál KLUBu, 19:00, 490, 590, 790 a 990 Kč AVENGERS: AGE OF ULTRON 3D Akční/dobrodružný/sci-fi, dop. od 12 let, dabing, USA 2015, 145 min. Kino Retro, 20:00, děti do 15 let 135 Kč, dospělí 155 Kč Čtvrtek 21. května SOUROZENECKÉ KONSTELACE Beseda s Jarmilou Pospíšilovou. Koncertní sál ZUŠ Zábřeh, 17:00, vstupné dobrovolné Pátek 22. května 12. OBLASTNÍ SRAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ( ) Kontakt Danuše Kirchnerová, Dolní Bušínov SMETIŠŤÁK TOM Interaktivní pohádka, kterou připravilo Divadlo SemTamFór Slavičín. Určeno pro MŠ, I. stupeň ZŠ, děti, které nenavštěvují MŠ, i veřejnost. Velký sál KLUBu, 8:30 a 10:00, 40 Kč PUTOVÁNÍ S JEŽKEM MŠ Pohádka Akce pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Putování městem, plnění úkolů, odměna pro děti. Občerstvení zajištěno, opékání špekáčků, poslech živé hudby. Start u brány MŠ Pohádka, 16:30, cíl na zahradě VE VÍRU TANCE Vystoupení tanečních skupin Dance Club Juniors a Dance Club. Host večera spolek SDH &. Pořádáno ve spolupráci s DDM Krasohled. Velký sál KLUBu, 17:00, 50 Kč, děti do 6 let zdarma OVEČKA SHAUN VE FILMU Animovaný/rodinný, přístupný, dabing, Velká Británie/Francie 2015, 85 min. Kino Retro, 17:30, 90 Kč ŽIVOT JE ŽIVOT Komedie, dop. od 12 let, české znění, Česko 2015, 95 min. Kino Retro, 20:00, 110 Kč Sobota 23. května POTŮČNÍK KAPLE SV. ANNY VELKÉ LOSINY Vedoucí p. Balcárková, Odjezd ČD, 7:31 ŽIVOT JE ŽIVOT Komedie, dop. od 12 let, české znění, Česko 2015, 95 min. Kino Retro, 17:30 a 20:00, 110 Kč TJ Sokol Lesnice DEBUSTROL Metalový nářez. Host: Critical Madness a Arconat. Předprodej vstupenek v Infocentru Zábřeh. Fotbalové hřiště Lesnice, 20:00, předprodej 110 Kč, na místě 140 Kč Smutný je domov, smutno je v něm, chybíš nám, tatínku, chybíš nám všem. Nebylo Ti dopřáno, dále s námi být, nebylo léku, abys mohl žít.nikdy už, tatínku, nikdy nám neporadíš, nikdy se neusměješ, vnoučata svá nepohladíš. Dne uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Václav Badal ze Zábřehu. S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami. Dne 12. května 2015 už to budou 3 roky, co nás navždy opustil pan Josef Plicka. S láskou a s bolestí v srdci vzpomíná manželka, děti a ostatní příbuzní. Kdo jste ho znali, věnujte prosím tichou vzpomínku. ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, periodický tisk územního samosprávného celku, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, zabreh.cz. Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 13. května 2015.

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 )

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 ) Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky Mozart opět v Olomouci 2015! Jménem pořádajícího klavírního oddělení ZUŠ Žerotín Olomouc Vás chci co nejsrdečněji pozvat do Olomouce a vyjádřit přání,

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Usnesení z 8. zasedání ZM konaného dne 09. 12. 2015. Program ZM. Kontrola plnění usnesení ZM

Usnesení z 8. zasedání ZM konaného dne 09. 12. 2015. Program ZM. Kontrola plnění usnesení ZM Usnesení z 8. zasedání ZM konaného dne 09. 12. 2015 Program ZM 15/008/002/00/00 - Program 8. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 8. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh v upraveném

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Celkový kulturní přehled říjen 2013

Celkový kulturní přehled říjen 2013 Celkový kulturní přehled říjen 2013 - od 1. října 2013 Zahájení pravidelného cvičení(dle rozpisu) Sokolovna TJ Sokol - od 1. října 2013 Burza knih nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Usnesení z 13. jednání RM konané dne 05. 05. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Oddělení životního prostředí

Usnesení z 13. jednání RM konané dne 05. 05. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Oddělení životního prostředí Usnesení z 13. jednání RM konané dne 05. 05. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/013/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

PROPOZICE SOUTĚŽE. Taneční škola DANCE No. 1. o.s., vyhlašuje taneční soutěž:

PROPOZICE SOUTĚŽE. Taneční škola DANCE No. 1. o.s., vyhlašuje taneční soutěž: PROPOZICE SOUTĚŽE Taneční škola DANCE No. 1. o.s., vyhlašuje taneční soutěž: OBECNÉ INFO: NÁZEV SOUTĚŽE MEZINÁRODNÍ DANCE CUP OSTRAVA 2012!!! O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA OSTRAVY DATUM KONÁNÍ MÍSTO KONÁNÍ 4.

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Šlágr TV v Habrech datum začátku akce 02.08.2014 čas začátku akce 17:00 h.

Šlágr TV v Habrech datum začátku akce 02.08.2014 čas začátku akce 17:00 h. Šotek v muzeu Chotěboř datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 26.10.2014 místo konání: Městské muzeum - zámek stručný popis akce: Hravá výstava pro celou rodinu + nové stálé expozice Jindřich

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

HAVÍŘSKÁ DESÍTKA 1. ROČNÍK

HAVÍŘSKÁ DESÍTKA 1. ROČNÍK HAVÍŘSKÁ DESÍTKA 1. ROČNÍK Od loňského nultého ročníku Havířské desítky uplynula řada týdnů a měsíců a blíží se ročník první. V minulém roce jste měli možnost potkat havířovského rodáka a hlavně mistra

Více

Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava v AČR

Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava v AČR Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava v AČR VETERAN RALLYE OSTRAVA 2011 XIII. ročník Memoriálu Ing. Františka Procházky Historická auta v rytmu swingu Sobota 28. května Vážení příznivci historických vozidel

Více

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 Pozvánka na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013 ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 1 Vážené dámy a pánové, milovníci rybářského sportu a turistiky!! Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji ji pozvat

Více

22. 5. 2010 13. 00. Pražský hrad - Staroměstské náměstí. Charitativní běh v maskách goril Prahou. V cíli koncerty a další doprovodné opičí aktivity

22. 5. 2010 13. 00. Pražský hrad - Staroměstské náměstí. Charitativní běh v maskách goril Prahou. V cíli koncerty a další doprovodné opičí aktivity Charitativní běh v maskách goril Prahou Dobročinná akce - výnos z akce na záchranu goril v Africe 22. 5. 2010 Trasa: Pražský hrad - Staroměstské náměstí V cíli koncerty a další doprovodné opičí aktivity

Více

BARVÁM NEUTEČEŠ Olomouc, 2.5.2015

BARVÁM NEUTEČEŠ Olomouc, 2.5.2015 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ČASOVÝ HARMONOGRAM (1. 2.5.2015) 1.5.2015 (pátek) 12:00 20:00 Vyzvednutí startovních balíčků v OC Haná Doporučujeme vyzvednutí startovního balíčku v tento den, abyste předešli dlouhým

Více

TJ Sokol Žatčany oznamuje, že během března bude nadále pokračovat cvičení Ivy Oujezdské každé pondělí od 18.30 hodin. Cvičení thai-boxu bylo

TJ Sokol Žatčany oznamuje, že během března bude nadále pokračovat cvičení Ivy Oujezdské každé pondělí od 18.30 hodin. Cvičení thai-boxu bylo Obecní vysílání 3C Pozvánka na ples pořádaný Motobandou VOKUŠI Žatčany 22.2. 2014 Žatčany Orlovna od 14:00 16:30 hod. KARNEVAL PRO DĚTI od 20:00 hod. Pohádkový maškarní ples pro dospělé Program: Krasojízda

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008 2 0 0 8 Otevřený plavecký závod zdravotně a tělesně postižených 7. 11. Mezinárodní plavecký závod všech věkových kategoriích 8. 11. 9. 11. Hlavní partner : Organizátor akce: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

http://www.hc-kladno.cz/cz/jagruv-gol-roku-i-pateruv-hlas-na-festivalu-klapka

http://www.hc-kladno.cz/cz/jagruv-gol-roku-i-pateruv-hlas-na-festivalu-klapka http://www.hc-kladno.cz/cz/jagruv-gol-roku-i-pateruv-hlas-na-festivalu-klapka Jágrův gól roku i Paterův hlas na festivalu Klapka 20.02.2013 - Kladenský festival amatérského a nekomerčního filmu Klapka

Více

Mladá vína 7. 11. 2009 v kavárně a Anglickém klubu penzionu Jaroňkova pekárna na Štramberském náměstí

Mladá vína 7. 11. 2009 v kavárně a Anglickém klubu penzionu Jaroňkova pekárna na Štramberském náměstí Více informací k akcím podává Infocentrum Relax v podhůří Beskyd Náměstí 40, Štramberk Tel./fax 556 801 935 infocentrum@relaxvpodhuri.cz nebo sl. Simona Grznárová, produkční (tel. 602 206 936) Relax v

Více

Usnesení z 11. jednání RM konané dne 31. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Městská knihovna Zábřeh. Odbor finanční

Usnesení z 11. jednání RM konané dne 31. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Městská knihovna Zábřeh. Odbor finanční Usnesení z 11. jednání RM konané dne 31. 03. 2015 15/011/006/01/00 RM ukládá starostovi města jednat s investorem a zhotovitelem kanalizace o systematické údržbě provizorně zapravených povrchů a stavenišť

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

PROPOZICE VALENTÝNSKÉHO SAMC PRAHA

PROPOZICE VALENTÝNSKÉHO SAMC PRAHA PROPOZICE VALENTÝNSKÉHO SAMC PRAHA ZŠ A MŠ PETŘINY JIH SOUTĚŽNÍ AEROBIC MASTER CLASS 2010 POSTUPOVÁ SOUTĚŽ KDY? 6. února 2010 KDE? Ve sportovní hale ZŠ Petřiny Jih, Šantrochova 2, Praha 6 (u školy lze

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

IV. OBECNÍ PLES. Závody pro děti

IV. OBECNÍ PLES. Závody pro děti Vážení spoluobčané, dostáváte první číslo Občasníku OÚ Rájec, vydávané v roce, kdy proběhnou volby do Poslanecké sněmovny PČR, do Senátu a na podzim volby do zastupitelstev obcí. Je na každém z Vás, koho

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Předkládá: Jiří Kočandrle, 1. místostarosta města Město Česká Lípa

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více