Vzpomínka na léto Hvozdík pyšný na fotografiích Jiřího Štrajta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzpomínka na léto Hvozdík pyšný na fotografiích Jiřího Štrajta"

Transkript

1 Vzpomínka na léto Hvozdík pyšný na fotografiích Jiřího Štrajta

2 MĚSTO JAVORNÍK Informace starostky - Město Javorník podruhé v tomto roce využilo nabídky Technických služeb z Jeseníku na přistavení kontejneru na papír do areálu ZŠ s tím, že finanční odměnu za tento sběr bude mít k dispozici škola např. na odměny pro žáky ve vědomostních, sportovních a jiných soutěžích - Na Zálesí byla dokončena komunikace III/4571 oprava po povodňových škodách - V MŠ Míru je dokončen nový chodník z finančních prostředků schválených v rozpočtu - Lesy ČR připravují projektovou dokumentaci na opravu Javornického potoka ve střední části města - Lesy ČR částečně vyčistily vodní tok v Bílém Potoku - Pozemkový úřad realizuje opravu komunikace k vodní nádrži Střední díly - Město Javorník, v návaznosti na uvolnění finančních prostředků ů ministerstvem financí na provozní výdaje Policie ČR a HZS ČR, nabídlo vlastní objekty, po dohodě s majiteli i vhod- né objekty v soukromém vlastnictví ke dni uzávěrky však není známa informace, zda krajské ředitelství na nákup či opravu objektu dostalo finance. - Lesní správa Javorník slavnostně otevřela turistické zázemí v Račím údolí Stanovisko k přesunu OO PČR z Javorníka do Žulové Město Javorník leží velmi blízko hranice s Polskem, patří mezi největší města okresu Jeseník. Stanice či služebna PČR má v našem městě pevné kořeny, vznikla už v období 1. republiky. Mnohokrát bylo řečeno, že město Javorník je strategickým místem a pokud dojde k přesunu OO Policie ČR R do Žulové, bude toto území ochuzeno o službu, která má zabezpečovat ochranu majetku a zdraví. Mladí lidé odcházejí do vnitrozemí a pocit žít bez ochrany a pomoci policie unese málokdo, vše to ještě umocňuje vysoká míra nezaměstnanosti, která na Javornicku kolísá mezi 20-30%. Z těchto a mnoha dalších důvodů nemohu souhlasit s přesunem OO Policie ČR z Javorníka do Žulové /Javorník je významné vstupní místo pro turisty z Polska - starostové tové polských měst podpořili snahu zachování OO v Javorníku, oprávněně vzniká obava z bezvládí na tomto území a tím i nárůstu kriminality, navyšuje se počet sociálně slabých a znevýhodněných občanů, v Javorníku zůstává Úřad práce - výplatní místo sociálních dávek/. Na počátku celého projednávání jsem vyslechla informaci, že do budovy Ministerstva vnitra bylo vloženo 13,5mil. Kč, ale do dnešního dne nemám od vedoucí územního odboru v Jeseníku p. plk. Mgr. Bc. L. Andělové tuto částku doloženu - pouze necelých 1, 4mil. Kč. Statistika poslední čísla hovoří o stejných počtech trestných činů i přestupků na Žulovsku a Javornicku /leden - říjen 2011/, ale při přepočtu na počet obyvatel v daných mikroregionech musím smutně konstatovat, že Javornicko vede. Od první informace o přesunu, proběhla jednání s vedoucí územního odboru v Jeseníku, s ředitelem Krajského ředitelství policie Ol. kraje, se starosty polských měst, starosty mikroregionu Javornicko a starosty SMOJ. Podklady a argumenty pro zachování OO Po- licie ČR v Javorníku byly předány: senátorům p. A. Jílkovi, L. Sefzigovi, hejtmanu Ol. kraje p. M. Tesaříkovi, náměstku hejtmana Ol. kraje p. P. Horákovi, převzal je také ministr vnitra p. J. Kubice, ministr práce a sociálních věcí p. J. Drábek, policejní prezident p. P. Lessy. Byla sepsána petice Jsme proti zrušení OO Policie ČR v Javorníku a předána do rukou vedoucí územního oddělení v Jeseníku s podpisy občanů. Město Javorník i soukromí majitelé nemovitostí nabídli budovy k možnému využití pro obvodní oddělení PČR

3 Dnes a denně se mluví o prevenci kriminality, řešení tíživé situace se začleňováním sociálně slabých a znevýhodněných ných /viz. Šluknovsko/, zachováním OO PČR v Javorníku by tak bylo splněno jedno z preventivních opatření. Z tohoto pohledu vnímám březnovou informaci o přesunu OO Policie ČR z Javorníka do Žulové jako kulový blesk, vždyť ani statistiky a podklady /které mám k dispozici/od územního odboru v Jeseníku tuto situaci nevysvětlují. Proto nadále trvá vyjednávání vedení města s Krajským ředitelstvím policie Ol.kraje. Tento boj nevzdávám. Mgr. Irena Karešová, starostka KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE Kancelář ředitele krajského ředitelství Preventivně informační skupina Jeseník Jeseník 17. října 2011 Upozornění pro občany Již 1. listopadu 2011 dojde k přesunu obvodního oddělení policie z Javorníku do Žulové. To však neznamená, že policisté zmizí z obce úplně. Ve stávající budově v Javorníku bude zřízena služebna, na které v úředních hodinách budou moci občané policisty navštívit. Úřední dny: pondělí a středa vždy v době od a hodin Mimo stanovené úřední hodiny si lze také domluvit individuální dobu, kdy budou policisté na služebně k zastižení. Se svým požadavkem se budete moci obrátit na telefonní linku Policie nevylučuje, že může dojít ke změně stanovených úředních hodin s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci v obci a požadavky občanů. por. Ing. Tereza Neubauerová, tisková mluvčí! UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ! - Zákon na ochranu zvířat č. 246/1992 Sb., 27 odst. 2 písmo f) - fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že neučiní opatření proti úniku zvířat; únikem zvířat se rozumí volné pobíhání zvířat bez dohledu a kontroly fyzické osoby či chovatele; v praxi to znamená, že obecní úřad obce s rozšířenou působností může za únik zvířete uložit chovateli pokutu až do výše ,- Kč. - Veterinární zákon č. 166/1999 Sb., 39 odst. 1 písmo c) - majitel volně pobíhajícího psa se vystavuje riziku odchytu psa a jeho umístění do útulku pro odchycená a opuštěná zvířata; náklady za odchyt a umístění v útulku pak hradí chovatel psa, minimální částka 3,5 tis. Kč. - Zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb., v platném znění, 47 odst. 1 písmene d) - přestupku se dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně ě přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného ejného prostranství - tím se mimo jiné rozumí i neodklizení psích výkalů. Městský úřad pak může za takovýto přestupek uložit pokutu až do výše ,- Kč. BLAHOPŘÁNÍ Mezi námi žijí lidé, kteří svůj volný čas věnují i nám všem ostatním bez nároku na odměnu. V Javorníku jich mezi námi několik najdete a mezi ně patří i paní Jana Pavličíková, která vede nepřetržitě Kondiční cvičení již desátým rokem. V minulých měsících oslavila krásné životní výročí a touto cestou jí přejeme hodně zdraví, pohody a také hodně strávených kondiček se cvičícími. Vše nejlepší přeje celá TJ SPV Javorník - 3 -

4 Správa majetku města INFORMACE KE TŘÍDĚNÍ ODPADU Město Javorník uzavřelo v měsíci srpnu smlouvy o zpětném odběru elektrozařízení se společností Elektrowin a o zpětném odběru osvětlovacích zařízení se společností Ekolamp. Co to pro nás občany znamená? Společnost Ekolamp bude z našeho sběrného dvora bezplatně odvážet použité světelné zdroje a svítidla tzn. veškeré úsporné zářivky (žárovky), lineární trubicové zářivky/výbojky, světelné zdroje s LED diodami. Odevzdáním těchto odpadů máme zajištěno, že se odpad dostane k recyklaci. Na Městském úřadě byla nově nainstalována malá sběrná nádoba společnosti Ekolamp. Najdete ji přímo za hlavními vstupními dveřmi do budovy. Můžete zde uložit veškeré výše vyjmenované úsporné žárovky a trubicové zářivky do délky 40 cm. Delší zářivky musíte odevzdat na sběrném dvoře. U malé sběrné nádoby jsou k dispozici infovizitky znázorňující, co k recyklaci patří a co ne. Společnost Elektrowin zajišťuje sběr, svoz a recyklaci veškerého elektrozařízení tzn., že z našeho sběrného dvora bude bezplatně odvážet v podstatě vše z domácností a vše ze zahrady lednice, mrazáky, pračky, sušičky, myčky, vše k vaření včetně sporáků, mikrovlnek, vše k šití, žehlení, pletení, spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, masáže, hodiny, budíky, váhy, a dále vše k řezání, broušení, drcení, sekání, stříhání, vrtání, ohýbání, svařování a spoustu dalšího. Odpady musí být na sběrném dvoře tříděny do několika skupin. Pro tyto účely jsme získali nové sběrné nádoby. Stačí však, abyste zařízení přinesli na sběrný dvůr (místo vhození do popelnice) a obsluha sběrného dvora vám ochotně poradí, kam který spotřebič umístit či vhodit. Podstatné je, že obě společnosti Ekolamp i Elektrowin nabízí za zpětný odběr zařízení několik motivačních bonusů, tzn., čím více budeme třídit, tím více získá naše město finančních odměn. Všímejte si symbolu přeškrknuté popelnice. Takto označené zařízení nepatří do komunálního odpadu a jeho vyhazování do popelnice nebo volné přírody je zakázáno. Pozn.: Obecní úřad vám podle zákona o odpadech může uložit pokutu až do výše ,- Kč, pokud spotřebiče vhodíte do popelnice či na černou skládku. správa majetku města INFORMACE KE SVOZU POPELNIC V poslední době se na Městském úřadě stále častěji objevují stížnosti občanů, že jim nebyla vyvezena popelnice. Rádi bychom vás informovali, že povinností občanů je popelnice v den svozu přistavit ke komunikaci, případně na jiné dostupné místo tak, aby bylo zřejmé, která popelnice má být vyvezena. Problémy jsou zejména u bytových a panelových domů, kde jsou sběrné nádoby uloženy v přístřešcích. řešcích. Připravujte tedy popelnice ke kraji komunikací nebo před přístřešky tak, aby obsluha svozového vozu mohla s popelnicemi jednodušeji manipulovat. Uvědomme si, že těmto lidem projde pod rukama více než 1000 popelnic. Nádoby by měly být přistaveny ke svozu pouze na nezbytně nutnou dobu a to tak, aby nepřekážely v provozu či v průchodu po chodnících. Dalšími častými důvody pro nevyvezení sběrné nádoby je, že se v ní nachází odpad, který tam nepatří, nebo je popelnice přetížená (čímž se ničí zařízení svozového vozidla) nebo je v popelnici odpad tak napěchovaný, že jej nelze z popelnice vysypat. Proto pokud se vám stane, že vaše popelnice nebude vyvezena, chviličku se, prosím, zamyslete, jestli jste neudělali jednu z popsaných chyb, a pak nás, prosím, informujte o problému. Děkujeme. správa majetku města - 4 -

5 Informace z jednání Rady města: Rada města na svém zasedání dne mimo jiné projednala: - grafický návrh na úpravu náměstí v Javorníku - havarijní stav Mariánského sloupu na náměstí v Javorníku - výměnu oken na zdravotním středisku - informaci starostky o účasti na jednání s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem o sociální reformě - žádost firmy SAN-JV s.r.o. o zábor chodníku a části přilehlé komunikace z důvodu výstavby evakuačního výtahu v Domově pro seniory Javorník - informaci o třídění odpadu v Javorníku a nákladů s tím spojených - informaci o pořizovacích cenách nových tabulek s čísly popisnými - návrh na pronajmutí nebytových prostor na ul. 17. listopadu 457(bývalá prodejna obuvi firmy SEŠN) - opravu vstupu na hřbitov v Bílém Potoku - opravu chodníku v MŠ Míru - opravu mostu v Horních Hošticích Rada Města Javorník Matrika Odešli z našich řad: Eduard Jura, Pavel Morong Marcela Minksová, matrikářka MHF KARLA DITTERSE Z DITTERSDORFU Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje pořádal ve dnech XIX. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu Malé ohlédnutí za 19. ročníkem festivalu. Již 19 let společně tvoříme historii jednoho hudebního festivalu. Festivalu, který v sobě nese jméno slavného hudebního skladatele 18. století Karla Ditterse z Dittersdorfu. Za dvacet let nám možná přibyla nějaká ta vráska a vyrostla nová generace mladých, hudbě nakloněných posluchačů, ale rozhodně se uplynulá doba nijak nepodepsala na úrovni javornického festivalu. Ba naopak. Naše nabyté zkušenosti a vaše každoroční přítomnost vytvořila jeho věhlas. Naši festivalovou podzimní pouť jsme započali v sobotu 3. září vernisáží výstavy Miniaturní svět pana Jindřicha Ulricha za jeho osobní účasti. Zahajovací koncert se konal hned na druhý den v neděli 4. září v kostele Nejsvětější Trojice v Javorníku za přítomnosti nám již velice dobře známé Moravské filharmonie Olomouc, kterou dirigoval pan Petr Chromčák. Jako host tohoto koncertu vystoupil jeden z našich nejlepších současných houslistů Jaroslav Svěcený. Zahajovací koncert třemi slovy shrnuto krásný umělecký zážitek. Hned v pátek 9. září jsme již podruhé (poprvé v roce 2009) mohli přivítat taneční skupinu Andrey Miltnerové v tanečním představení Barokní tanec pohledem současnosti. Byli jsme přeneseni do jiného světa, do světa tance v minulosti, který nám byl znenadání tak blízko. V neděli jsme se na zámku Jánský Vrch setkali se smyčcovými kvartety Karla Ditterse von Dittersdorf, Wolfganga Amadea Mozarta, Jana Křtitele Vaňhala a Josefa Haydna v podání - 5 -

6 Antiquarius kvartet Praha. Bylo krásné poslouchat tuto hudbu a současně si uvědomovat, že se tyto čtyři i velké skladatelské osobnosti opravdu setkávaly a spolu svá díla přehrávaly. GADREW WAY se nám již navždy zapíše do paměti svým netradičním pojetím vážné hudby a stylově neohraničeným repertoárem. Gadrew way - čtyři i mladé dívky, členky předních českých orchestrů, hrály virtuózně, s chutí a drivem. Večer duchovní hudby na nás čekal v kostele Navštívení Panny Marie v Bílé Vodě v podání Dany Mimrové flétna, Aleše Bárty varhany a Moniky Brychtové soprán. Atmosféra, kterou tito tři umělci mistrně vytvořili, byla ojedinělá a nevšední a my jsme si s sebou domů odnášeli nevšední hudební zážitek. A poslední koncert XIX. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu, na který jsme se celý dlouhý rok všichni těšili, byl koncert Ivy Bittové a Moravskoslezského komorního sdružení. Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se v letošním roce podíleli na hudebním festivalu. - děkuji vám, přátelé, za vaši důvěru a podporu, bez vás, našich věrných posluchačů, by se nekonal byť jen jeden jediný koncert - spolupracovníkům, kteří se podílí každoročně na hladkém průběhu festivalu, Olomouckému kraji za významnou finanční ní podporu, panu hejtmanovi Olomouckého kraje Ing. Martinu Tesaříkovi za jeho záštitu, za podporu děkuji i Městu Javorník a Sdružení měst a obcí Jesenicka, Priessnitzovým léčebným lázním, Lesům ČR, firmě Eurovia CS a.s., Omya CZ s.r.o., firmě Campanet a.s., Ondřejovické strojírenské a.s. a za mediální podporu děkuji Českému rozhlasu Olomouc. Můj zvláštní dík pak směřuje ke všem našim mecenášům, díky kterým jsme prožili sedm úžasných večerů. Hana Polášková Tento XIX. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu se konal za významné finanční ní podpory Olomouckého kraje a pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje, dále za podpory Sdružení měst a obcí Jesenicka, Města Javorník a za podpory sponzorů: Loga Ondrstroj, Omya, Český rozhlas Olomouc, Svaz měst a obcí Jesenicka loga doplní Studio 4 v barvě šedé a za podpory sponzorů AutoCont Jeseník - HAKO a Enter spol. s r.o., Autodoprava Martina Hankeová, Hunter software s.r.o., Campa NET a.s. Eko Vimar Orlaňski s.r.o., ELEKTRO - Vladimír Schubert, ENERGOROZVODY s.r.o., EUROVIA CS, a.s., Hospůdka U Potoka - Hubert Krohmer, Hotel Pod Zámkem, Hubert Krohmer - soukromá autoškola, Ing. Radovan Pavličík, Ing. Jiří Olšar - Zeměměřictví, KOLIMAX spol. s r.o., Ivan Zelenka, Jaroslav Křížek umělecké kovářství, Lenka Kolářová - Oční optika Javorník, Mgr. Milada Mrázková - Lékárna pod Jánským vrchem, LESY ČR a.s., Miroslav Ivan, MUDr. Karel Michálka - Soukromá zubní praxe, MUDr. Zuzana Smrčková - praktický lékař pro děti a dorost, Naturfyt-BIO s.r.o., Olga Papadopulosová - Květinka, OMYA CZ s. r.o., Ondřejovická strojírna a.s., PC Centrum Rychnovský, Petr Richter, Praktický lékař pro děti a dorost - MUDr. Vladislava Porvisová, Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník a.s., Sbor dobrovolných hasičů Javorník, Stavby a reality STAR s.r.o., ZETOS s.r.o. Velká Kraš, LaD MODEZ s.r.o., WAREX spol. s r.o

7 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Pozvánky na akce - 7 -

8 - 8 -

9 Město Javorník a Městské kulturní středisko Javorník vás srdečně zvou první adventní neděli v 18:00 na slavnostní rozsvěcení vánočního ního stromu u radnice Je připraven bohatý kulturní program, občerstvení zajištěno. Akce se koná za finanční podpory firmy STRABAG a.s. PRODEJNÍ VÁNOČNÍ TRHY Vánoční trhy jsou otevřeny v Kulturním domě Javorník v době: Pondělí pátek Sobota v době promítání kina Městské kulturní středisko Javorník Vlastivědné muzeum Jesenicka a Muzeum Východních Čech v Hradci Králové srdečně zvou na tradiční vánoční výstavu V odlesku vánočních ozdob v 18:00 vernisáž Výstava potrvá do Pondělí pátek: 8:00 15:30 Sobota: v době promítání kina - 9 -

10 Městské kulturní středisko Javorník a Divadlo Moravia srdečně zvou na divadelní pohádku LOTRANDO A ZUBEJDA v sobotu v 17:00 ve velkém sále kulturního domu

11 Městské kulturní středisko Javorník Vás zve na Travesti show Divoké kočky pátek v 19:00 hodin vstupné: 160,- Kč Lístky si, prosím, rezervujte dopředu v kulturním domě tel , !!! TAK NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE!!! Drakiáda Letos trochu uplakaná, ale pár odvážlivců se našlo, takže vzhůru na draky. Ohýnek nás pěkně hřál, špekáčky se opékaly, draci létali a i to počasí se nakonec umoudřilo. Na závěr dostalo každé dítko malou sladkou odměnu. MB Drakiáda2 Drakiáda Informační centrum Informační centrum v Javorníku? Ne nevím, neznám, není. Ano i takové odpovědi dostanou turisté, pokud se zeptají místních obyvatel, kde najdou Informační centrum. Někteří turisté, kteří do Javorníku přijíždějí, jí, jej najdou ihned, jiným chvilku trvá, než do něj trefí. Celý rok se snažíme o to, aby z něj všichni odcházeli informováni a spokojeni

12 A z jejich reakcí a není jich málo, víme, že se jim u nás líbí. Líbí se jim komorní a příjemné prostředí a množství informačních materiálů, které si mohou odnést, líbí se jim sezónní výstavy, které jsou pro ně v kulturním domě každoročně připraveny. Velice často návštěvu IC spojí i s návštěvou Městského muzea, prohlídkou expozice minerálů soukromé sbírky Ing. J. Jedličky a nově i s vyhlídkou z věže kulturního domu, která je veřejnosti přístupná. Jsou překvapeni, co všechno najdou na tak malém prostoru. Nám tento malý prostor někdy připraví krušné chvíle, zejména když přijde celá turistická výprava, účastníci hromadného cyklovýletu nebo více rodin najednou. Pak se náhle malý prostor stane problémem. Ale vždy si říkáme co je malé, to je milé a snaminima získat maximum. žíme se z Návštěvníci vníci jezdí do Javorníku nejen z Česka, ale i ze zahraničí hlavně z Polska a Německa. Někdy se v IC objeví i Javorníkem projíždějící světoběžník a je okouzlen. Na jaře a na podzim speciálně přijíždějí milovníci Rychlebských hor a v létě převážně rodiny s dětmi. Turisté si mohou z našeho IC odnést: spoustu propagačních materiálů o Javorníku a jeho okolí, mapy, pohlednice, turistické známky, turistické nálepky, lázeňské oplatky, Borůvkový likér, publikaci Javorník známý i neznámý, Javornické pověsti, keramické upomínkové předměty se znakem města a mnoho dalšího. Z našich statistik vyplývá, že IC v letošním roce již navštívilo 2960 turistů pěších, cyklo i motorizovaných. Nejvíc navštěvované měsíce byly červenec a srpen. Jejich nejčastější otázky jsou: Co zajímavého mohou v našem městě vidět? Kde se mohou ubytovat? Kde se dobře vaří? Kde je směnárna? Kudy na rozhlednu na Borůvkové hoře. Kdo to byl Karel Ditters a Mariana Oranžská? Mnoho dotazů na turistické atraktivity Javornicka a ubytování zodpovídáme během celého roku i telefonicky a elektronicky. Když se Vás turista v Javorníku zeptá, kde je IC, odpovězte prosím, že v kulturním domě. Monika Bukalová, pracovnice IC ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK Ukliďme svět Úklidové a sběrové akce mají na naší základní škole již několikaletou tradici. 21. září 2011 jsme vyhlásili další z nich. V rámci celosvětové kampaně Ukliďme svět jsme sbírali po celý den papír, plastové láhve, uzávěry, drobná elektrozařízení, baterie a mobilní telefony. V dolním parku a prostorách autobusového nádraží jste pak mohli potkat skupinu 14 dobrovolníků z řad sedmých a osmých tříd, jak sbírají odpady zanechané méně pořádkumilovnými občany. Celá akce se stala součástí Týdne hájení, ve kterém budou moci účastníci uplatnit získané kartičky opravňující je k odmítnutí zkoušení v týdnu od 3. do

13 7. října. Akce proběhla v pohodě a lze ji hodnotit jako úspěšnou. Naše poděkování si zaslouží ČSOP Praha, který nám poskytl pytle na sběr, informační letáky a samolepky pro žáky 1. stupně. MÚ Javorník zajistil kontejner na papír a odvoz netříděného odpadu (díky paní starostce). Velkou pochvalu si zaslouží i 14 dobrovolných sběračů odpadu v terénu byli skvělí. Děkujeme všem, kteří se svým dílem zasloužili o zdárný průběh celé akce, při níž bylo sebráno přibližně 600 kg tříděného a 120 kg netříděného odpadu. Mgr. N. Čmelová V lese, jó v lese na jehličí. svatba se sice nekonala, ale i tak jsme měli důvod k oslavě. Naše třída 2. B totiž obsadila 2. místo v soutěži Lesy v Olomouckém kraji lesy pro lidi. Soutěž byla vyhlášena u příležitosti Mezinárodního roku lesů Úkolem naší kategorie 1.stupeň ZŠ bylo zpracovat knihu na téma Naše nejhezčí místečko v lese. To našly děti v září na Travné při motivačním výletě. Vytvořily tu domečky pro skřítky, o kterých pak ve třídě napsaly pohádku a doplnily ji ilustracemi. Děti společně vymyslely básničku, nakreslily plánek lesa a vyluštily lesní křížovku. A aby toho náhodou nebylo málo, zavítaly do KD na výstavu Já jsem malý mysliveček. O jehlií se nám bude zdát ještě hodně dlouho. Školní kolektivy byly oceněny čí v Olomouci dne v rámci pořádání Oslav lesa na Floře. Kromě slavnostního vyhodnocení děti čekalo plnění úkolů s lesní tématikou, vystoupení sokolníků a trubačů nebo ukázky dřevořezby. Dvě ě zástupkyně naší třídy převzaly za naši knihu cenu od hejtmana Olomouckého kraje. Doufáme, že se krmítko, které spolu s dalšími drobnostmi dovezly, bude ptáčkům v zimě líbit. Michaela Rychlá, třídní učitelka MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDOLFA ZUBERA JAVORNÍK pozvánka Jste srdečně zváni na sobotní akci Den pro dětskou knihu sobota , 10:00 14:00 hodin - prodejní výstava nových knih - registrace na rok 2012 zdarma pro nové dětské čtenáře, dospěláci, kteří doprovodí děti registrace za polovic - hry a soutěže pro děti - výtvarná dílna

14 Městská knihovna Rudolfa Zubera Javorník srdečně zve všechny dospělé, seniory a věčné studenty na PRVNÍ VESELÝ KURZ KRESLENÍ s oblíbeným ilustrátorem ADOLFEM DUDKEM ve středu v 18:00 v Zrcadlovém sále kulturního domu Kreslíme pro radost. Cílem pořadu je dokázat všem, kteří v životě nic nenakreslili, že to dokáží také oni. Součástí pořadu je ukázka schématu výroby knih od nápadu, přes výrobu až po zakoupení knihy v obchodě. Součástí kurzu je i diskuze a autogramiáda. Veselým kurzem kreslení prošla i knihovnice V. Hradilová Návštěva v knihovně zájezd Ve čtvrtek přivítala naše městská knihovna kolegyně knihovnice ze šumperského okresu. Přijely ve velkém počtu, takže do posledního místečka zaplnily naše skromné prostory. Nejvíce se jim líbilo v dětském oddělení, kde obdivovaly výzdobu a výstavu prací žáků Základní umělecké školy Javorník. Zároveň ocenily naši práci s dětmi v tak malých prostorech. Po prohlídce a představení činnosti knihovny se děvčata vydala na prohlídku muzea a instalovaných výstav v kulturním domě. Ředitelka Městské knihovny v Šumperku paní Zdeňka Daňková, která celý zájezd organizovala, si od nás odnesla brožuru Javorník známý i neznámý a hned se vydala po jedné z tras, kterou zde popisujeme. Je vždy přínosné setkat se s kolegyněmi z oboru, protože pak zjistíte, že to co považujete za samozřejmou součást své práce, zase tak samozřejmé pro ostatní není. VH

15 DARUJTE KNIHU Vážení čtenáři a příznivci naší knihovny, přesto, že ročně nakoupíme knihy za téměř ,- Kč, stále nám mnoho knih ve fondu chybí. Jedná se o knihy, které bychom potřebovali ve více exemplářích. Tituly, které nám chybí, jsou uvedeny v našem seznamu. Pokud knihy vlastníte a jen se vám na ně doma práší, rádi je přijmeme jako dar. Pomohou jiným. Děkujeme!! Věra Hradilová, knihovnice Autor Anna Franková Arthur Rimbaud Franz Kafka Friedrich Schiller G.B. Shaw Georgie Gordon Byron Guillaume Apollinaire Henrik Ibsen Charles Baudelaire Jan Balabán Jan Zahradníček Jiří Orten Josef Karel Šlejhar Julius Zeyer Karel Hlaváček Milan Kundera N.V. Gogol Václav Havel Virginia Wolfová Vladimír Holan Vladimir Nabokov Název díla Deník Anny Frankové cokoli Proměna cokoli Pygmalion Childe Haroldova pouť Pásmo cokoli cokoli Možná, že odcházíme cokoli cokoli Kuře melancholik Radúz a Mahulena cokoli cokoli Revizor Zahradní slavnost, Audience cokoli Noc s Hamletem Lolita + jakákoliv cizojazyčná literatura Své příspěvky můžete posílat na Uzávěrka prosincového čísla je v úterý do 8:

16 - 16 -

17 ZÁMEK JÁNSKÝ VRCH pozvánka SZ Jánský Vrch a ZUŠ Javorník vás srdečně zvou na Vánoce na zámku Prohlídky vánočně vyzdobeného zámku s kulturním programem a ukázkou zdobení perníků, výroby vizovického pečiva, pletení zvonečků č ů a mnoho dalšího. Začátek v hod! Dále vždy po 30 min! Poslední prohlídka v hod! Vstupné dospělí 80,- Kč, děti do 15 let 50,- Kč Na nádvoří zámku vánoční trhy! Vstup na nádvoří volný. ŘECKÁ OBEC Řecká obec Javorník a její taneční ní soubor Evros se po prázdninách opět daly do práce Dne se v Kulturním domě v Javorníku konalo setkání souboru Evros a zástupců řeckých obcí v ČR se zpěvákem a skladatelem řeckých lidových písní Thimiem Gogidisem. Zavítal do našeho města natočit dokument o tom, jak zde Řekové žijí, ale také o tom, jak vznikl a funguje soubor Evros, který tančí za doprovodu i jeho písní. Přijel na pozvání předsedy ŘO - Alexandra Papageorgiu, který byl iniciátorem založení tanečního souboru Evros. Vystoupení tohoto souboru, který zatančil tance Thrácké oblasti, bylo v tento poder jasným důkazem, že večer zde řecká kultura nevymřela a má svoje příznivce nejen z řad řeckých, ale také českých občanů. Natočené materiály z tanečních vystoupení souboru Evros od jeho počátků a rozhovory Thimia Gogidise s Řeky žijícími v České republice si Thimios odvezl domů, do Řecka. Tento dokument chce předat v Řecku lidem prostřednictvím televizního vysílání. Celková atmosféra této vzácné návštěvy byla příjemná už proto, že jsme se mohli setkat nejen s vynikajícím umělcem, ale i člověkem, který má rád lidi, tanec a hudbu. Rádi jsme přivítali zástupce města Javorník-starostku Mgr. Irenu Karešovou, místostarostu Ing. Petra Dvořáka a ostatní příznivce řecké kultury. Dalším jeho zájmem byla návštěva rozhledny na Borůvkové hoře, kaple sv. Antonína, Čertovy kazatelny, prohlídka kulturního domu a muzea, prohlídka zámku Jánský Vrch, setkání s Javornickou dělostřeleckou gardou a rád přijal pozvání starostky města na posezení u čaje na radnici

18 Taneční soubor Evros děkuje Domovu pro seniory v Javorníku za zapůjčení harmoniky, která dělala Thimiovi celou dobu několikadenní návštěvy věrnou společnici a také díky Ing. Haně Poláškové a celému kolektivu KD za pomoc při uspořádání tohoto setkání. Za zdokumentování a článek v Jesenickém týdeníku děkujeme MUDr. Františku Hastíkovi. S příjemnými pocity jsme všichni ukončili tuto návštěvu s Thimiem. Bc. Stanislava Kotasová HASIČI JAVORNÍK zpráva o činnosti Není tomu tak dávno, co jsme psali článek o činnosti za druhé čtvrtletí letošního roku a člověk se ani nenadál a další čtvrtrok utekl jako voda. Přehled činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů Javorník za třetí kvartál vám právě přinášíme. ČERVENEC 2011 První letní měsíc byl vcelku poklidný. Za celý měsíc jsme zasahovali u dvou mimořádných událostí. V obou případech se jednalo o likvidaci obtížného hmyzu. Vůbec k první události s likvidací obtížného bodavého hmyzu jsme vyjížděli 10. července v odpoledních hodinách do Zálesí. Majiteli domku jsme byli požádáni o pomoc při likvidaci vosího hnízda. V domě bydleli alergici, a proto jsme museli hnízdo zlikvidovat fyzicky. Vosy si hnízdo udělaly za obložením dřevěné zdi balkónu v prvním patře. Po dohodě s majitelem jsme obložení rozebrali a hnízdo jsme zlikvidovali. Prostor po hnízdu jsme vystříkali nově pořízeným speciálním postřikem na hubení bodavého hmyzu, abychom zabránili tvoření dalších hnízd v prostoru. Obložení zdi jsme poté vrátili zpět na své původní místo. K obdobnému případu nás vyslalo Krajské operační středisko v Olomouci o tři dny později (13.7.). Tentokráte jsme vyjeli na Havlíčkovu ulici, kde jsme zlikvidovali hnízdo sršní v dětském zahradním domku. Majitelé čekali příjezd vnoučat a nechtěli nechat nic náhodě. Hnízdo jsme proto vystříkali speciálním postřikem a poté jsme hnízdo úplně zlikvidovali. SRPEN 2011 Druhý letní měsíc byl podstatně živější, co se zásahů týče. V tomto měsíci jsme vyjeli celkem k 15-ti mimořádným událostem. Ve většině případů se jednalo o likvidaci bodavého hmyzu. Výjezdy jednotek požární ochrany na tento druh událostí se rapidně zvýšil nejen v Javorníku a jeho okolí, ale i v celém Olomouckém kraji. Tuto informaci sdělila tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru v Olomouci, kdy k bylo v kraji zaznamenáno již 400 výjezdů k likvidaci bodavého hmyzu. Za stejné období roku 2010 bylo evidováno 78 případů, kdy hasiči likvidovali bodavý hmyz. První událost tohoto měsíce však s hmyzem neměla nic společného. Dne 2. srpna vyjela jednotka k úklidu po dopravní nehodě na javornickém náměstí, kde na křižovatce u obvod- ního oddělení Policie ČR došlo ke střetu dvou osobních vozidel. Po příjezdu na místo byl zjištěn únik provozních náplní jednoho z vozidel. Unikající PHM jsme jímali do záchytné nádoby. Po zadokumentování nehody Policií ČR jsme vozidla odtáhli mimo křižovatku, kterou jsme následně uklidili od rozbitých částí vozidel a pomocí sorbentu jsme uklidili vyteklé provozní náplně. Na místo se dostavila i jednotka profesionálních hasičů z Jeseníku

19 Hasiči1 K další, pro nás již obvyklé události, jsme vyjeli večer 10. srpna, kdy byla na Krajské operační středisko oznámena událost s typovým označením POŽÁR polní porost, který byl s největší pravděpodobností na území Polské republiky. Operační důstojník neponechal nic náhodě a povolal na místo kromě naší jednotky i jednotku SDH Bílý Potok a HZS Jeseník. Průzkum hraničního pásma jsme prováděli od Bílého Potoka přes Hamberg až k javornické vsi. Požár byl od hraničních kamenů vidět daleko na polské straně a u nás naštěstí nic nehořelo. Operační středisko informaci předalo polským hasičům a ti si událost řešili po svém. Na našem území byla událost přehodnocena na planý poplach a hasiči se mohli vrátit zpět ke svým rodinám. Následujících 13 událostí bylo spjato se včelami, vosami a sršni. Jelikož v každém případě šlo téměř o totéž, kdy bodavý hmyz ohrožoval zejména alergiky, malé děti či seniory, zmíníme se tedy o všech událostech jen okrajově. 12. srpna 14:15 hod. Likvidace sršní báně na půdě chatky na Hamberku. 12. srpna 15:34 hod. Likvidace sršního hnízda na půdě rodinného domu na Puškinově ulici. 15. srpna 13:28 hod. Likvidace vosího hnízda ve stěně vikýře rodinného domu na ulici 9. května. Zde jsme si na pomoc povolali profesionální hasiče z Jeseníku s automobilovým žebříkem. 16. srpna 18:18 hod. Likvidace vosího hnízda v dětském pískovišti na ulici Svatopluka Čecha. 22. srpna 13:21 hod. Likvidace vosího hnízda v objektu psychiatrické léčebny v Bílé Vodě. 22. srpna 14:51 hod. Likvidace vos ve stěně budovy psychiatrické léčebny v Bílé Vodě. 24. srpna 15:27 hod. Likvidace sršního hnízda pod střechou fary v Travné. Na místo jsme vyjeli i s naší plošinou. 27. srpna 10:54 hod. Likvidace sršního hnízda pod střechou bytového domu na Družstevní ulici. Na místo jsme vyjeli i s naší plošinou. 27. srpna 11:56 hod. Likvidace sršní báně uvnitř chemického záchodu na hřišti v Uhelné, kde měla odpoledne probíhat sportovní akce hasičů. 27. srpna 16:41 hod. Likvidace tří vosích a jednoho sršního hnízda v rodinném domě a na jeho zahradě v Bukové. 27. srpna 17:57 hod. Likvidace sršní báně na půdě rodinného domu v Bernarticích. Zde jsme zaznamenali dosud největší hnízdo, co jsme kdy viděli. Jeho rozměry byly 1,5 metru na výšku a 1 metr v průměru. 29. srpna 17:32 hod. Likvidace vosího hnízda na objektu Domova pro seniory na Školní ulici. Na místo jsme vyjeli i s naší plošinou. 30. srpna 8:49 hod. Likvidace dvou vosích hnízd v zemi na nádvoří zámku Jánský Vrch. ZÁŘÍ 2011 Po hektickém srpnu přišlo září. Už nebylo tak náročné na počet výjezdů k likvidaci hmyzu, ale i přesto jsme vyjeli k 9 různým mimořádným událostem

20 Jako předešlý měsíc jsme i tento začali hned druhého září, a to výjezdem na likvidaci vosího hnízda, které bylo v zemi u rodinného domku v Zálesí. V domě žila alergická rodina, a hnízdo jsme proto vykopali a zlikvidovali. O pár dní později (8.9.) vyslalo Krajské operační středisko v Olomouci naši jednotku společně s profesionální jednotkou z Jeseníku na dopravní nehodu vozidla MultiCar, které po sjetí ze silnice zůstalo ležet na boku v příkopě mezi Bílým Potokem a Horními Hošticemi. Po příjezdu na místo jsme provedli protipožární opatření na vozidle a jímali jsme drobný únik oleje. Řidič vozidla nebyl zraněn. Po příjezdu jednotky z Jeseníku jsme byli velitelem posláni zpět na základnu. Dne 12. září v 19:18 hod. jsme vyjeli opět na likvidaci sršní báně na půdě rodinného domu ve Vlčicích. Dne 14. září v 16:12 hod. jsme vyjeli na likvidaci vosího hnízda na ulici Polskou. Ve večerních hodinách dne 21. září jsme byli telefonicky informování o brzkém výjezdu jednotky na pomoc Policii ČR při pátrání po pohřešované osobě. Za pár minut poté byl Krajským operačním střediskem vyhlášen poplach jednotkám SDH Javorník, Bílý Potok, Bernartice a HZS Jeseník. Po příjezdu všech jednotek na seřadiště, které bylo na křižovatce silnic vedoucích na Travnou a Zálesí, si nás vyzvedli příslušníci Policie ČR, kteří nás nasměrovali na horní konec Zálesí, kde nám budou předány úkoly. Na místě jsme byli seznámeni s profilem pohřešovaného muže polské národnosti. Muž se ztratil při sběru hub. Velitel zásahu Policie ČR rozdělil všem jednotkám úkoly. Naše jednotka v počtu 6 hasičů byla posílena o 2 příslušníky Policie ČR a byla vyslána na průzkum lesa v okolí modré turistické trasy vedoucí ze Zálesí přes Koníček, Černý kout až ke stanovišti U Buku. Tato trasa představovala úsek dlouhý 6 km vedoucí lesním terénem. Po třech hodinách byl do akce zapojen i policejní vrtulník s termovizí, ale ani ten nebyl v hledání úspěšný. Naše pátrací skupina byla vyzvednuta u Černého koutu. V této době bylo pátrání ukončeno s tím, že se pokračování nechá na ráno, až se rozední. Okolo třetí hodiny ráno, když jsme se vrátili zpět na základnu, bylo nám chvíli poté oznámeno operačním důstojníkem, že pohřešovaný byl nalezen a ranní pátrací akce byla odvolána. Týž den, kdy jsme se vrátili z pátrací akce, jsme byli vysláni v 15 hodin na likvidaci 3 vosích hnízd v rodinném domě a na zahradě u domu do Bukové. Jen asi 12 hodin po návratu z likvidace vos jsme byli opět vysláni k řešení mimořádné události. Ve 4:16 hod. ráno jsme byli Krajským operačním střediskem v Olomouci vysláni k požáru hospodářské budovy do Bernartic. Společně s námi byly na místo vyslány i jednotky SDH Bernartice, SDH Vidnava a HZS Jeseník. Naše jednotka se na místo dostavila jako první a zjistila, že celý objekt o půdorysných rozměrech 40 x 15 metrů je plně zasažen požárem. Vedle stojící dřevěný objekt začal v době našeho příjezdu již také hořet, proto jsme začali s hašením u tohoto objektu. Z návětrné strany stála skladovací, plechová hala, kde byla uskladněna sklizeň řepky a technika zemědělců v hodnotě 20 miliónů. Celá tato hala díky příznivým povětrnostním podmínkám a nasazením většího množství hasebních proudů na hašení byla naštěstí bez poškození uchráněna. Vzhledem k rozsahu požáru a vzdáleným zdrojům hasební vody byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu a na místo byly povolány další jednotky SDH Vlčice a SDH Velká Kraš a také jednotka polských profesionálních hasičů z Paczkowa. Naši hasiči se podíleli na hasebních pracích pomocí 4 proudů, jedna z našich dvou cisteren prováděla kyvadlovou dopravu vody, prováděli jsme osvětlení prostoru, hasiči zasahovali v dýchací technice při dohašování uvnitř objektu. V průběhu našeho zásahu bylo našemu veliteli ponecháno velení jednoho ze dvou úseků. Dalšímu velel velitel zásahu z HZS Jeseník. Po čtyřech hodinách těžké práce jsme byli odesláni zpět na základnu a na místě zůstala už jen jednotka místních hasičů společně s profesionální jednotkou z Jeseníku

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o.

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. na rok 2012 _ 27.01. Bezpečnost práce členů JSDH při výkonu služby /pátek/

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Aktuality. Zápis do kroužků ALCEDA na školní rok 2014/2015. Milí čtenáři,

Aktuality. Zápis do kroužků ALCEDA na školní rok 2014/2015. Milí čtenáři, Aktuality Milí čtenáři, Nový školní rok jsme zahájili opravdu na plno! Instruktoři realizují jeden pobytový program za druhým, proběhly dva běhy adaptačních programů pro 160 studentů SOŠ J. Sousedíka.

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 Pozvánka na 15. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Boccaccio slavnostní a konferenční sál

Boccaccio slavnostní a konferenční sál Boccaccio slavnostní a konferenční sál Grand Hotel Bohemia***** Luxusní ubytování v 79 moderně vybavených pokojích a suitách pěti různých kategorií Superior, DeLuxe, Executive, Junior Suite a Suity Steiner

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008 2 0 0 8 Otevřený plavecký závod zdravotně a tělesně postižených 7. 11. Mezinárodní plavecký závod všech věkových kategoriích 8. 11. 9. 11. Hlavní partner : Organizátor akce: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST50 Číslo materiálu 50

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Obsah: 1. Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník leden 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 Zastupitelstvo obce Uhřice: - schvaluje navržené ověřovatele zápisu - schvaluje

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více