Informace. Struhařovské. V tomto čísle: Volby Mateřská škola Stonožka Kompostárna Struhařov Opravy komunikací Odpady Zasedání zastupitelskva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace. Struhařovské. V tomto čísle: Volby Mateřská škola Stonožka Kompostárna Struhařov Opravy komunikací Odpady Zasedání zastupitelskva"

Transkript

1 3/14 Struhařovské Obecní úřad Struhařov Mnichovická 179 Informace V tomto čísle: Volby Mateřská škola Stonožka Kompostárna Struhařov Opravy komunikací Odpady Zasedání zastupitelskva Odpady Kanalizace, vodovod Kulturní kalendář Rozpočet obce Místní komunikace Rozvojová zástavba Spolky Fotbal Šachy Míkulášký běh Jízdní řády Reklamy Struhařovské informace - 3/14 - číslo vychází

2 Slovo starostky Letošní volby do zastupitelstva Obce Struhařov nastaly uprostřed realizace projektu rekonstrukce místních komunikací a tak mnozí z nás spěchali k urnám přes různé výkopy a překážky, které nás trápily celý podzim v mnoha koutech vesnice. Všemu nepohodlí navzdory jste ve většině dali důvěru stávajícímu vedení obce s novými čerstvými posilami a my všichni zvolení zastupitelé si té důvěry vážíme, děkujeme za ni a budeme dělat vše pro to, abychom ji nezklamali. V duchu předvolebních plánů obou Struhařovských kandidátek chceme pokračovat v rozvoji živého Struhařova s vyrovnaným rozpočtem a bez dalšího rozšiřování zastavitelného území obce. Nové zastupitelstvo se již sešlo na svém ustavujícím zasedání, jak zvolilo osoby a obsazení uvidíte v textu dále. Každopádně okamžitě pracuje nejen v započatých projektech, ale zároveň uvažuje nad dalšími prioritami obce, jako je základní školství, dům pro seniory, chodníky atp. Vzhledem k tomu, že priority dalšího rozvoje by měly být vedeny přáním právě Vás, občanů, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění ankety v těchto novinách. K výsledkům ankety bude přihlédnuto při sestavování Strategického plánu rozvoje obce pro nadcházející volební období. Všem zastupitelům přeji hodně elánu a trpělivosti v celém volebním období a zejména na dobu, po kterou se budou seznamovat s problematikou řízení obce, stávajících zákonů, předpisů a vyhlášek a plno energie na plnění cílů a vizí, se kterými se do zastupitelstva hlásili. Přejeme všem občanům i rekreantům pro další čtyři roky volebního období ve Struhařově příjemný a veselý život se stále se zvyšujícím životním komfortem v rozvíjející se aktivní obci! Dagmar Zajíčková, starostka MATEŘSKÁ ŠKOLA STONOŽKA STRUHAŘOV Do Štědrého dne zbývá už jen pár dnů a dětem ve školce září oči. Nemohou se dočkat, až přijde vytoužený Ježíšek. Čas, který nám do Jeho příchodu zbývá nám uteče jako voda. Těšíme se na divadelní představení O Víle Zlomyslíně, která chtěla pokazit dětem Vánoce, zazpíváme si koledy s hudební skupinou Rebel, připravujeme besídku pro rodiče, po jejímž skončení si společně s rodiči vyrobíme ozdoby na stromeček. Snad k nám poté, až stromeček v každé třídě nazdobíme, zavítá Ježíšek, který přinese dětem to, co si přály a pak už si jen budeme společně užívat voňavý čas, naplněný koledami, příběhy a vánočními zvyky, které dětem přiblíží význam tohoto krásného období roku. Dopoledne od 10,00 hodin bychom rádi potěšili vánočním programem i všechny seniory. Představení proběhne ve třídě umístěné v přízemí mateřské školy, aby se k nám všichni senioři pohodlně a bezpečně dostali. Děti si připravili dárečky, proto přijďte, budeme se těšit. Poprvé se také letos konal Vánoční jarmark, na který děti vyráběly drobné dárky, jejichž prodejem by si rády vydělaly penízky na živé zvířátko do školky. Po zralé úvaze, padla volba na suchozemskou želvičku, která nikoho neohrožuje ostrými zoubky, ani srstí, na kterou jsou některé děti alergické. Pokud jste tedy měli čas a chuť, mohli jste nás přijít na tento jarmark, konaný v Požárním domě, podpořit a udělat dvojí radost - koupí jste podpořili přání našich dětí a zároveň jste získali drobný dárek, kterým můžete udělat radost někomu dalšímu. A pokud jste se přišli jen podívat, také nás to potěšilo. Děti jsou pyšné, že mohly všem ukázat, jak se snažily a jak jsou šikovné. Všem Vám děkujeme za přízeň. S přáním spokojených Vánoc za Vaši mateřskou školu Martina Toťová 2

3 Kompostárna Struhařov jede! Kompostárna Struhařov se po zahájení provozu v dubnu 2014 brzy dostala do povědomí občanů a obcí v okolí a návoz bioodpadu tak progresivně stoupal v průběhu celého letošního roku. Kromě občanů Struhařova na Kompostárně Struhařov mohou likvidovat bioodpad občané obcí, které uzavřely se Struhařovem partnerské smlouvy. Partnerskými obcemi jsou Louňovice, Kaliště, Ondřejov, Světice, Klokočná, Stříbrná Skalice, Zvánovice, Všestary a město Mnichovice, dveře jsou otevřené i pro další obce. Jejich občané často o likvidaci bioodpadu projevují zájem a je jen na obcích, zda jim tuto službu prostřednictvím smlouvy se Struhařovem umožní, či nikoliv. Dle novelizace zákona o odpadech jsou obce od povinny zajistit svým občanům oddělený sběr a likvidaci bioodpadu a tak Kompostárna Struhařov mnoha obcím pomůže tuto povinnost jednoduše splnit. Provoz komostárny v období od do Úterý Čtvrtek Sobota v období od 1.5. do Pondělí Ůterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota 8,00-12, 00 13,00-18,00 8,00-12, 00 8,00-12, 00 8,00-12, 00 12,30-16,00 8,00-12, 00 12,30-16, ,30-16,00 8,00-12, 00 12,30-16,00 8,00-12, 00 12,30-16,00 8,00-12, Kompostárna Struhařov je vázána podmínkami dotace z OPŽP, kdy minimálně po dobu 5ti let nemůže být provozována standardně komerčním způsobem a tak nemůže od svých klientů inkasovat za likvidaci bioodpadu ani za prodej kompostu žádné příjmy. Proto je příjem bioodpadu omezen pouze na partnerské obce, které se prostřednictvím partnerských smluv podílejí na krytí provozní ztráty kompostárny. Od jarního zahájení provozu bylo do konce III. čtvrtletí navezeno občany 163,139 t a partnerskými obcemi 656,435 t biologicky rozložitelného odpadu. Celkem 819,6 t. Bylo tak vyrobeno 131 tun kompostu. Každý z vás, kteří jste nám dovezli BRO si může bezplatně odebrat kompost ve výši 16% váhy navezeného materiálu, to je například z jedné tuny 160 kg. Odvážet si můžete kdykoli v provozních hodinách uvedených na stránkách Obce Struhařov. Pavel Dlouhý, vedoucí Technických služeb Na Kompostárnu přijímáme: odpady ze zahrad, zejména tráva, shrabky, listí, větve, kůra, piliny odpady z destilace lihovin biologicky rozložitelný odpad z kuchyně (slupky a zbytky zeleniny, ovoce, kompoty v kvasném stavu) Na Kompostárnu nepatří: tekuté zbytky jídel oleje a tuky odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti uhynulá zvířata pařezy, sliné větve odpady živočišného původu Vítání občánků Rok utekl jako voda a opět jsme měli tu čest přivítat mezi obyvatele Struhařova naše nejmenší. A že jich přibylo, celkem 12, z toho 7 holčiček (Natálka, Zdeňka, Emička, Lucinka, Maruška, Terezka a Eliška) a 5 chlapečků ( Matěj, Filip, Jaroušek, Pepíček a Theodor). Nové občánky jsme přivítali v prostorách MŠ Stonožka Struhařov v pátek S kratičkým kulturním programem vystoupily děti z mateřské školky, které za hudebního doprovodu p. učitelky Prchalové zazpívaly tři dětské písničky. Paní starostka dětem i jejich rodičům popřála hodně zdraví a štěstí a jak již se stalo tradicí děti dostaly na památku keramický kočárek a plyšového medvídka. 3

4 Obec Struhařov Základní identifikační a organizační údaje Obec je právním subjektem na základě zák. č. 128/2000, o obcích ve znění pozdějších předp. IČO obce: Nejvyšší orgán samosprávy obce: obecní zastupitelstvo Počet členů zastupitelstva pro volební období : 9 Výkonný orgán obce: Obecní úřad Adresa pro kontakt s obcí (místo, kde lze získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí): Obecní úřad Struhařov, Mnichovická 179, Struhařov, Spojení: Tel: , internetový Informace zveřejněné způsobem umožňující dálkový přístup: Úřední hodiny : Kancelář OÚ, stavební a technická komise: Pokladna, Czech Point: Pondělí : 17,00 19,00 Středa: 17,00 18,00 Běžná agenda obce + ověřování, kopírování Pondělí : 8,00 12,00 a 15,00 19,00 Úterý: 8,00 12,00 Středa: 8,00 12,00 a 14,00 18,00 Výběr poplatků, výpisy Czech Point 4 Organizační struktura orgánů Obce a Obecního úřadu Struhařov Starosta Místostarosta Finanční výbor Kontrolní výbor Stavební a technická komise Kulturní, školská a sociálně zdravotní komise, sport Komise životního prostředí a veřejného pořádku Zaměstnanci úřadu Technické služby Obce Struhařov Svazek obcí Region Jih Svazek obcí Ladův kraj Místní akční skupina Říčansko Mgr. Dagmar Zajíčková Mgr. Lenka Šourková Ing. Pavel Kušička předseda Ing. Aleš Hrouda Pavel Kudrman Pavel Kudrman předseda Kamil Šubrt, PHDr. Magdaléna Adoltová Ing. Aleš Hrouda předseda Ing. Jitka Zákravská Mgr. Jan Jančík Iveta Tůmová předseda Mgr. Lenka Šourková, Ing. Kamil Šubrt, Pavel Kudrman Mgr. Jan Jančík předseda Mgr. Lenka Šourková, Ing. Kamil Šubrt Markéta Hodrová kancelář, web Dana Benešová účetní (externí) Gabriela Pořádková mzdová účetní (externí) Iva Špottová pokladní, Czech Point, úklid Hana Hroudová stavební komise, správa účtů David Klvaňa IT technik Marie Kadlecová - knihovnice Mgr. Dagmar Zajíčková odborná odpovědná osoba za vodovod a kanalizaci Pavel Dlouhý - vedoucí Technických služeb Hana Hroudová účetní, administrativa TS Ing. Pavel Kušička správa sítě Struhnet Zdeněk Našinec údržba obce, kompostárna Milan Eliáš údržba obce, kompostárna Karel Špott - obsluha vodovodu, zástup obsluha ČOV a kanalizace (ext.) Richard Erben - obsluha ČOV a kanalizace, zástup obsluha vodovodu Alena Martinková shromaždiště odpadů Oldřich Hrouda shromaždiště odpadů Mgr. Dagmar Zajíčková Mgr. Dagmar Zajíčková Ing. Pavel Kušička Provoz shromaždiště odpadů Letní od 1. 4 do Po 7,00-9,00 Út zavírací den St 8,30 10,00 Čt 16,00 18,30 Pá 16,00 18,30 So 8,30 11,00 Ne 16,00 19,00 Zimní od do Po 8,00-10,00hod Út zavírací den St 8,30-10 hod Čt 15-17,30 hod Pá 15-17,30 hod So 8,30-11 hod Ne 15,00-18,00 hod

5 Výsledky voleb do zastupitelstva obce Struhařov Do komunálních voleb se ve Struhařově přihlásily 2 kandidátky: Struhařov žije a TJ Sokol Struhařov. Volilo se devítičlenné zastupitelstvo obce. Komunálních voleb se zúčastnilo 312 Voličů z 564, což představuje volební účast 55,67%. Bylo odevzdáno 2553 hlasů s následujícím výsledkem: Kandidátní listina Hlasy Počet kandidátů Přepočtené % platných hlasů Počet mandátů 1 Struhařov Žije ,16% 9 81, TJ Sokol Struhařov ,84% 6 28,26 1 Zvolení členové zastupitelstva na základě výsledků voleb: Kandidátní listina Kandidát Hlasy abs. Pořadí zvolení z kandidátní listiny Mgr. Lenka Šourková Mgr. Dagmar Zajíčková Ing. Pavel Kušička Struhařov Žije Ing. Aleš Hrouda Mgr. Jan Jančík Pavel Kudrman Iveta Tůmová Mgr. Miroslav Hlaváček TJ Sokol Struhařov Ing. Kamil Šubrt Mgr. Miroslav Hlaváček po svém zvolení rezignoval ze zdravotních důvodů. Na jeho místo v zastupitelstvu nastoupila další v pořadí Ing. Jitka Zákravská, která ve volbách získala 240 hlasů. Zastupitelstvo Obecního úřadu Zastupitel Hlavní funkce Vyřizuje záležitosti Kontakt Mgr. Dagmar Zajíčková Starostka Mgr. Lenka Šourková místostarostka členka komise kulturní, školské, sociálně zdravotní a sportovní členka komise životního prostředí a veřejného pořádku Ing. Pavel Kušička předseda finančního výboru Pavel Kudrman Ing. Aleš Hrouda Mgr. Jan Jančík předseda kontrolního výboru člen finančního výboru člen kulturní, školské, sociálně zdravotní a sportovní komise předseda stavební komise člen finančního výboru předseda komise veřejného pořádku a životního prostředí člen stavební komise řízení obce obecně závazné vyhlášky řízení rozvojových projektů dotace smlouvy systémové provozní otázky obce včetně vodovodu, kanalizace a odpadového hospodaření technické a provozní otázky obce kontrola plateb a poplatků kulturní akce školství veřejný pořádek přestupky stížnosti občanské spory finanční kontrola příprava rozpočtu vnitřní kontrola finanční kontrola školství stavební záležitosti územní plán finanční kontrola veřejný pořádek přestupky stížnosti občanské spory stavebně-právní záležitosti předsedkyně kulturní, Iveta Tůmová školské, sociálně zdravotní a kulturní, společenské a sportovní akce sportovní komise stavební záležitosti Ing. Jitka Zákravská členka stavební komise územní plán Ing. Kamil Šubrt člen komise kulturní, školské, sociálně zdravotní a sportovní člen kontrolního výboru člen komise životního prostředí a veřejného pořádku sportovní, kulturní akce vnitřní kontrola veřejný pořádek občanské spory

6 Družstevní Jevanská K průhonu K zaječí Na výsluní Požárníků Rekonstrukce a modernizace místních komunikací Projekt Rekonstrukce a modernizace místních komunikací, realizovaný v rámci dotačního programu ROP Střední Čechy, dospěl ve své hlavní etapě do finále, rekonstruované komunikace jsou dokončeny, úprava okolního terénu obecním kompostem doplnila celkový estetický dojem a byla tou správnou tečkou hlavní etapy projektu. Ulice Družstevní s horní částí Školního náměstí, K Zaječí, Požárníků, U Lesa, U Hřiště, Zelená, Jevanská, Slunečná, V Domcích, Na Výsluní, Spojovací, části ulic Vilová a K Průhonu se tak mohou pochlubit zbrusu novým asfaltem. S hlavním dodavatelem stavby fy BES s.r.o. Benešov, byť jsme se po celou dobu potýkali s dotací utaženým termínem a harmonogramem prací i mnohde složitým technickým řešením se nakonec podařilo projekt nejen úspěšně dokončit, ale i vypořádat vzájemně více a méně práce bez konečného navýšení ceny. BES s.r.o. před prvním sněhem odstranil téměř všechny vady a nedodělky a to včetně obcí reklamovaných dvou stavbou poničených křižovatek (Vilová/ Na Výsluní a Spojovací/Jevanská), které jsou po dohodě vyskládány ze zámkové dlažby. Celkové investiční náklady projektu v úhrnné výši 13, 2 mil. Kč včetně DPH, doplněné o vedlejší náklady projektu (projektová dokumentace, výběrové řízení, TDI, řízení projektu atp.) 600 tis Kč, tj celkem 13,8 mil. Kč jsou z 80% dotovány prostřednictví Regionálního Operačního programu Střední Čechy z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši cca 11 mil. Kč, Obec Struhařov tak ze svého rozpočtu hradila 2,2mil Kč. 6

7 Slunečná Spojovací U hřiště U lesa Vilová Zelená V rámci projektu se podařilo zkontrolovat a vyčistit potrubí dešťové kanalizace v ulicích Jevanská (zde bude ve dvou místech ještě zjara potřebná oprava v zeleném pásu), Spojovací, Na Výsluní, K Zaječí, nově bylo vybudováno v ústí Vilové na Ondřejovskou, a ve dvou částech Školního náměstí. K obrubníkům jsme připoložili v ulicích Zelená a Požárníků kabel pro rozšíření veřejného osvětlení s tím, že vlastní svítidla a sloupy se dopořídí, až budou volné prostředky, v ulici Jevanská a Spojovací připravena chránička pro optický kabel Struhnetu. Projektovou dokumentaci vypracovala firma EVEX s.r.o., dodavatelem stavby na základě řádného otevřeného výběrového řízení je fy BES Benešov, spol. s.r.o., dotační administraci projektu zajišťuje fy LKA Advisory s.r.o., Technický dozor investora fy Václav Vejvoda s.r.o. v osobě Petra Špačka. Děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli a napomáhali jeho realizaci. Děkujeme trpělivým občanům, že zvládli všechny trable, které stavba přinesla. Klopýtali jsme tu přes výkopy všichni, ale teď to stojí za to. Mnoho dětí jistě letos najde jistě pod stromečkem in-liny, aby si hladké cesty pořádně užily a vůbec všichni si můžeme užívat jízdu i chůzi po nových asfaltech. Tak ať se vám hezky jezdí ať již auty, či na kolečkových bruslích! Mgr. Dagmar Zajíčková 7

8 A co bude s komunikacemi dál? Na počátku roku 2015 proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby na rekonstrukci ulice U Rybníčka. Proč neproběhla rekonstrukce již nyní? Na toto je zcela jednoduchá odpověď. V původní žádosti měla být ul. U Rybníčka součástí celého projektu, vzhledem k finančnímu limitu však byla z projektu vyloučena. Poté, co byla obci dotace přidělena, proběhlo výběrové řízení, jehož výsledkem byla vysoutěžena nižší cena než přiznaná dotace. Na základě výsledků výběrového řízení jsme tedy požádali o opětovné znovuzařazení ul. U Rybníčka do projektu - po mnohých jednáních se podařilo a souhlas s rekonstrukcí v rámci projektu jsme získali. Musíme však postupovat obdobně jako doposud, nejprve musí proběhnout v lednu 2015 řádné výběrové řízení, a poté teprve může dojít k samotné výstavbě. Důležitým faktorem je také roční období a klimatické podmínky, a tak až vykoukne první jarní sluníčko, pustíme se do dalšího kousku. Ulice U Rybníčka získá cca v dubnu květnu 2015 nový asfaltový povrch i obrubníky od hlavní ulice Ondřejovská až před zatáčku k poslednímu podnikateli. Předpokládané náklady na rekonstrukci ulice U Rybníčka činí 570 tis Kč, s předpokladem 80% dotace tak obec bude spolufinancovat cca 120 tis Kč. Slavnostní zakončení stavby Rekonstrukce místních komunikací, kdy společně oslavíme naše plánujeme až po dokončení ulice U Rybníčka, tj. předběžně v druhé polovině května V závislosti na ekonomických možnostech obce a dotačních možnostech se počítá s další postupnou rekonstrukcí komunikací, které se nám do letošní velké akce nevešly, protože nesplňovaly podmínky dotace. Na mapě komunikací pak vidíte přehled komunikací a jejich priorit z hlediska budoucích oprav. Upozorňujeme všechny vlastníky nemovitostí, že z důvodu ochrany investice do komunikací po jejich rekonstrukci platí 5ti letá stavební uzávěra, tj. není možné do komunikací vstupovat např. stavbou přípojek atp. Po uplynutí 5ti let od rekonstrukce, či při realizaci přípojek v dosud nerekonstruovaných částech komunikací musí být sanace po překopu provedena následovně: Zásyp kamenivem (zásadně ne původním výkopkem!), hutnění po 20cm, pod živicí 20cm beton se zámkem překryv 20cm na obě strany za šíři výkopu, asfalt min. 20cm, spáry proříznuty a zality asfaltovou emulzí. Výměna vodoměrů V roce 2014 proběhla povinná výměna vodoměrů ve většině nemovitostí, v roce 2015 bude ještě pokračovat v nemovitostech, kde doposud vodoměry měněny nebyly. Výměnu zajišťují pracovníci fy ITV CZ s.r.o., žádáme Vás tímto, abyste pověřeným pracovníkům umožnili vstup do objektů, aby Vám výměnu vodoměru provedli. Děkujeme za vstřícnost! 8

9 Technické služby Obce Struhařov Technické služby Obce Struhařov, založené v březnu letošního roku jako příspěvková organizace obce, postupně převzaly veškeré technicko-provozní záležitosti obce a zajišťují tak správu a provoz svých 9 složek: 1- Kompostárna 2 - Shromaždiště odpadů 3 - Údržba obce /sekání trávy, úklid listí, zimní prohrnování, úklid atp./ 4 - Struhnet bezdrátový internet 5 - Kanalizace a čistírna odpadních vod 6 - Vodovod, vodojem s úpravnou vody, vodní zdroje 7 - Obecní lesy 8 - Stavební komise 9 - Veřejné osvětlení Tuto činnost provádějí 2 osoby na plný úvazek a 8 osob na částečné úvazky. S údržbou obce pomáhají i brigádníci. Novým vedoucím Technických služeb se od listopadu 2014 stal Pavel Dlouhý, který se již v minulosti podílel na mnoha technických projektech obce a má tak všechny předpoklady pro to, aby novou náročnou roli dobře zvládnul. Činnost Technických služeb obce je široká a pestrá. Přejeme mu tímto hodně zdaru, ať ho práce pro obec těší a je ku prospěchu Struhařovu. Zároveň tímto děkujeme Ing. Ivošovi Laníčkovi, který jako první vedoucí Technických služeb napomohl jejich zavedení, v rámci kterého dokázal rozjet i fungování nové kompostárny, a který toto místo opustil ze zdravotních důvodů. Údržba obce Pro zajištění protahování místních komunikací máme připraven nový traktor se zadní radlicí s posádkou v podobě 1 osoby. Pro případ její náhlé pracovní neschopnosti hledáme i touto cestou mezi vámi zájemce o tuto práci (dočasná brigáda), hlaste se, prosím, na OÚ nebo TS , Zároveň vás tímto vyzýváme, abyste případné nedostatky v údržbě veřejných prostranství obce (ať již v létě nebo v zimě) a poruchy na veřejném osvětlení neváhali na obci hlásit, nemusíme si všimnout všeho. Naše kontakty: , či my osobně jsme Vám pro tyto účely k disposici. Děkujeme Kanalizace - provoz Pavel Dlouhý, vedoucí Technických služeb Věcná břemena kanalizačních přípojek rušení V letech proběhlo rušení věcných břemen na vodovodní kanalizační přípojky a jejich převod do majetku vlastníků nemovitostí. Pokud jsme na někoho zapomněli, či nereagoval na naši výzvu, důrazně jej žádáme, aby celou záležitost přišel na obec dořešit! Péče o kanalizační čerpadla prodlouží jejich životnost Většinou již máte kanalizační a vodovodní přípojky řádně převedeny do majetku a to Vám ale zároveň přináší potřebu se o ně jako o svůj majetek starat. Většině z nás doposud kanalizační čerpadlo nezazlobilo, tiše si vrčí v šachtě, ani o něm nevíme. Aby však tento uspokojivý stav byl dlouhodobým, dovolujeme si Vás upozornit na základní zásady k jeho používání: Do odpadních vod z domácnosti nevylévat žádné tuky! Olej od smažení, či z fritézy do kanalizace v žádném případě nepatří. V kanalizační jímce utvoří na hladině tuhou krustu, která postupně zlikviduje hladinovou sondu a čerpadlo přestane spínat, kdy má. Do odpadních vod z domácnosti nevyhazovat dětské hygienické ubrousky či pleny! Jsou vyrobeny ze zvláště houževnatých umělohmotných materiálů, které nezvládá většinou ani skvělý řezák čerpadel. Ubrousky se na čerpadlo nabalí a to se zakousne. Takovou poruchu Vám obecní technik obvykle je schopen odstranit, ale vzhledem k Vašemu zavinění, si ji zaplatíte v plné výši. Do odpadních vod nevsypat písek a drobné kamínky! Tyto materiály obrušují řezací zařízení čerpadla, tupí je a mohou poškodit nůž řezáku nevratně. Čerpací jímku pravidelně kontrolovat a čistit! Čerpadlo včetně snímače hladiny je technickým zařízením, a jako takové potřebuje kontrolu a údržbu. Proto je třeba alespoň 1-2x do roka vyčistit jímku od tukové krusty (nejlépe VAPkou), zvon snímače hladiny bývá ucpaný, rovněž jej vyčistit. Zkontrolovat stav ovládací skříňky, zda nehlásí poruchu, stav natočených motohodin atp. Pokud chcete, aby Vám kanalizační čerpadlo vydrželo deklarovaných 20 let, šetřete toto zařízení a starejte se o něj! Pokud by Vám přece jen zazlobilo, můžete si objednat opravu u Technických služeb Obce Struhařov - pana Richarda Erbena na tel

10 Pozvánky na Vánoční akce Vánoce se nám kvapem blíží, a tak je na čase Vás seznámit s plánovanými akcemi, které jsou pořádané s láskou, za účelem odlehčení tohoto pro spousty z Vás,,hektického času. Přijďte si na chvilku odpočinout a načerpat Vánoční atmosféru plnou vůní, linoucích se z vánočního cukroví a svařáčku. Vánoční čas jsme zahájili v neděli v požárním domě, kde kromě již tradiční Mikulášské besídky pro děti, proběhl I. STRUHAŘOVSKÝ JARMARK. Tento nápad vznikl ve spolupráci OS Struhadlo, Obecního úřadu a MŠ Stonožka. Spolupracovali i ostatní spolky, Hasiči například připravili drobné občerstvení. Na jarmarku jste si mohli koupit především výrobky našich nejmenších z MŠ Stonožka, drobné dárky, ozdoby, věnce, svícny, tradiční dřevěné hračky, dřevěné sochy, dárkové balíčky pro domácí mazlíčky atd. Také nám bylo předvedeno paní Jirouškovou z Brtnice tradiční české řemeslo paličkování a v pozadí jarmarku nám mimo jiné koledy hrály koledy nazpívané kapelou Muzika Rebel, která s oblibou jezdí hrát dětem do MŠ Stonožka. Pro uchování lidových tradic kapela vybírá písně z dochovaných sbírek lidového umění zaznamenaných v historických archívních pramenech a hraje Plán kulturních akci 2015 Hasičský ples ? Dětský karneval (hasiči) ? Obecní ples Sportovní karneval Čistý Ladův kraj duben Struhařovská zábava Čarodějnice Běh Krásné vyhlídky Den Matek Hasičský táborák červenec Blue Effect červenec/srpen Memoriál Jardy Medřického písně ze stol. Nápad uspořádat Vánoční jarmark vznikl spontálně a rychle, doufáme, že se návštěvníkům líbil a bude se tak moct stát tradicí. Tímto bych Vás chtěla poprosit, kdo se bude chtít případného dalšího ročníku účastnit ať už jako organizátor nebo jako prodejce neváhejte nás kontaktovat na s informací, co jste schopni nabídnout. Pečlivě si kontakty uschováme a pokud to bude trochu možné, rádi Vás v budoucnu na jarmark nebo třeba i k jiné akci pozveme. Další tradiční vánoční akce:,,vánoční setkání seniorů, se bude konat v neděli od 14hod. v kabinách TJ Sokol, drobné občerstvení a doprovod harmoniky je připraven. Poslední akcí bude také již tradiční,,vánoční zpívání pod stromem, přijďte na Školní náměstí v sobotu od 17hod. pobýt se svými sousedy, popít tradiční svařáček a zazpívat si společně koledy. Samozřejmě budeme rádi, když se opět pochlubíte svým cukrovím. Přijměte srdečné pozvání na všechny tyto akce, moc se na Vás těšíme! Markéta Hodrová Struhařovská zábava říjen Pochod Krásné vyhlídky říjen Drakiáda říjen Vítání občánků říjen Lampionový průvod listopad Mikulášský běh prosinec Mikulášská besídka, jarmark prosinec Setkání seniorů prosinec Zpívání u stromu prosinec Plán akcí je prozatím orientační, přesné termíny budou postupně doplňovány i s podrobnostmi na Pohřebiště Struhařov Pro zřízení hrobového místa je třeba podepsat Smlouvu o nájmu hrobového místa a dohodnout lokalizaci hrobového místa na OÚ ve Struhařově agendu smluv a hrobových míst vede pí Iva Špottová tel: , technické parametry zřízení nového hrobového místa stanovují a údržbu pohřebiště zajišťují Technické služby Obce Struhařov tel: Cena za nájem a za služby s nájmem spojené je stanovena ve výši za rok a inkasována za deset let trvání nájmu: Hrob urnový (100x 120cm) 120 Kč Hrob (140 x 250cm) 150 Kč Hrob rodinný urnový (200x200cm) 180 Kč Hrob rodinný ( 180x 250 cm) 210 Kč Pronájem hrobového místa a zřízení hrobu provozovatel umožní vzhledem ke kapacitě pohřebiště pouze občanům trvale bydlícím ve Struhařově. 10

11 Odpady 2015 Nová zákonná povinnost Novela zákona o odpadech obcím nově ukládá od zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu a to kromě již zavedeného papíru plastů a skla i o kovy a biologicky rozložitelný odpad. Z hlediska Biologicky rozložitelného odpadu jsme naší Kompostárnou Struhařov již legislativu předběhli a kontejner na Bio máte k disposici na Shromaždišti odpadů, či jej můžete odvézt přímo na kompostárnu. Nově pak můžete do Shromaždiště odpadů odkládat i kovy, vymezíme na ně prostor. Novela zákona o odpadech v návaznosti na evropskou legislativu rovněž ukládá minimalizaci odpadu, který bude skládkován s tím, že většina by jej měla být vytříděna k recyklaci a zbytek likvidován ve spalovnách, které budou napojeny na výrobu el. energie vzniklé spalováním. Do roku 2024 dokonce bude skládkování zcela zakázáno. Tento požadavek je celkem pochopitelný, není možné postupně skládkami zarovnat všechno. V tomto kontextu apelujeme na občany, aby s ohledem na životní prostředí v němž žijeme opravdu dbali na maximální třídění odpadů a snažili se do směsného komunálního odpadu dávat opravdu jen to, co již vytřídit nelze. Výběr poplatků na rok 2015 je od 5.ledna 2015 v úředních hodinách: pondělí 8-12, hod. středa 8-12, hod. nebo převodem na účet č /0100, VS - číslo nemovitosti Poplatky zůstávají v nezměněné výši, poplatek ze psů: 150 Kč/1.pes, 200Kč/2.pes, důchodci 70Kč/ 1. Pes, 100 Kč/ 2.pes. Kdo neuhradí poplatek za odpady do , nebude mu dále popelnice vyvážena!!! Poplatky za odpady Poplatníkem je fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jinými slovy - v každé domácnosti, či chatě odpad zákonitě vzniká a tudíž jsou poplatníky všichni vlastníci nemovitostí ve Struhařově. Krom toho každý má možnost ve Struhařově odpad likvidovat v rámci systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Velikost nádoby Četnost svozů Poplatek (Kč/rok/nemovitost) 110 l 1 x týdně 2570,-* Sezónní (1 týdně v zimním období, 1x za 14 dní v letním období) 2250,-* 1x za 14 dní 1750,-* 1x za měsíc 1250,-* 240 l 1x týdně x za 14 dní 2250,- *cena odvozu za druhou popelnici v jednom objektu je jen reálným nákladem na její odvoz tj. 2050Kč týdenní svoz, 1230Kč čtrnáctidenní svoz Roční poplatek pro rekreační objekty (nemovitosti bez popelnice ) činí: Za možnost likvidace ve společném kontejneru na Shromaždišti odpadů a u Štěrbárny (jen pro osadníky Štěrbárny) 620 Kč/rok/nemovitost. Likvidace odpadů v roce 2015 bude pokračovat obdobným způsobem jako doposud, tj. ke každé trvale obývané nemovitosti musí být povinně pořízena vlastní popelnice s možností týdenního, 14denního, měsíčního či sezónního svozu + pytle na separovaný odpad + možnost využití Shromaždiště odpadů. Pro ostatní nemovitosti je možnost rovněž vlastnit popelnici a nechat si ji vyvážet dle potřeby (týdenní, 14 denní, měsíční či jednorázové známky, dále možnost likvidace odpadu na Shromaždišti odpadů a to jak směsného komunálního odpadu, tak odpadu tříděného (papír, plast, sklo, tetrapaky, oděvy, kovy), velkoobjemového, elektroodpadu a bioodpadu. Vaše dosloužilé lednice, pračky, sekačky, vrtačky, ale i zářivky či baterie (včetně autobaterií) ekologicky vytřídíme na Shromaždišti odpadů. Za poplatek 40 Kč možnost likvidace pneumatik osobních automobilů. 2x do roka bude vyhlášen svoz nebezpečného odpadu (obvykle v dubnu a říjnu). Pro objekty bez trvalého pobytu je možno na obci vyzvednout černé pytle na směsný komunální odpad s možností odložit je naplněné na Shromaždiště odpadů, a v době, kdy není otevřeno, tak řádně zavázané je nechat u Shromaždiště odpadů u plotu. Rovněž tak budou moci i pro objekty bez trvalého pobytu na obci vyzvednout pytle na separovaný odpad ale se zásadní podmínkou jejich použití jen pro tříděný odpad. Cena pytlů na tříděný odpad zahrnuje totiž rovnou i jejich svoz, takže pokud třeba žlutý pytel ASA někdo použije např. na rajčata, vyhodil tak obci z okna 50Kč a všem jen prodražuje poplatek za odpady. Týdenní svoz Každou středu Sezónní V období od do svoz každou středu V období od 1.5. do svoz každou lichou středu 14 denní Každou lichou středu Měsíční 1. středa v měsíci Biopopelnice Duben - listopad vždy jednou za 14 dní liché úterý Tříděný odpad Dle svozového kalendáře rozdávaného s pytli na OÚ Do popelnic zásadně NEPATŘÍ!!!: Tříděný odpad sklo, papír, plast, kovy, tetrapaky Nebezpečný odpad baterie, barvy, rozpouštědla, nádoby od nich, výbojky,atp. Velkoobjemový odpad Stavební odpad Biologicky rozložitelný odpad Uhynulá zvířata a jejich části Zemina, kamení Horký popel Tekutiny a zkapalněné odpady Elektroodpad 11

12 V rámci systému a poplatku nakládání s odpady platí: Každá trvale obývaná nemovitost musí mít sběrnou nádobu (popelnici), u rekreačních objektů je popelnice možná, ba doporučená s tím, že si lze vybrat mezi sazbou rekreační 620Kč s přikupováním jednorázových známek po 55 Korunách a sazbou pravidelného svozu tj. stejný poplatek jako trvale bydlící v závislosti na vybrané frekvenci svozu. Je třeba však počítat s tím, že rekreační objekty lze vyvážet jenom tam, kam svozový vůz běžně zajíždí a hlavně, kam zajet může. Je vhodné se na OÚ vždy zeptat, zda je lokalita svozem obsloužitelná. Pokud někdo potřebuje mimořádně vyvézt popelnici nad rámec pravidelného svozu, může si přikoupit jednorázovou známku za 55Kč. Popelnice mu bude vyvezena v nejbližší svozový den, pokud bude umístěna při komunikaci, kde se svoz běžně zajišťuje. Na OÚ je třeba si vyzvednout pytle a svozový kalendář na tříděný odpad. Likvidace bioodpadu Každý struhařovský občan má několik možností, jak biologický odpad (listí, křoví, tenké větve, posekaná tráva a další rostlinné zbytky, spadané ovoce atp ) likvidovat: 1. Bezesporu nejjednodušší je objednat si přes obec od společnosti ASA popelnici na bioodpad. Díky otevření kompostárny struhařovští občané získali 50% slevu na pronájem a svoz Biopopelnic 240 l: 14 denní svoz biopopelnic = 550,- Kč/rok Týdenní svoz biopopelnic= 825,- Kč/rok Svoz bioopopelnic bude probíhat od dubna do listopadu Biopopelnice objednávejte na OÚ Struhařov. 2. Odvoz bioodpadu do kontejneru na shromaždišti odpadů - zdarma 3. Odvoz bioodpadu na Kompostárně Struhařov zdarma 4. Likvidace bioodpadu kompostováním na vlastním pozemku!!!!!! V žádném případně není přípustné odvážení bioodpadu do okolních lesů a luk!!!!!! Podívejte se trochu kolem sebe, jak to vypadá, když zvrhnete to kolečko v lese a zkuste se zamyslet, jak by se Vám líbilo, kdyby vám soused najednou přijel na zahradu a zvrhl Vám tam haldu lupení. Je to totéž. Také takto ukládáte bioodpad na cizí pozemek a hřešíte na to že je to obecní les? Jsou i tací, kteří vysypávají za chatovými osadami posekanou trávu do cesty. Pak se diví, že je cesta rozbahněná? No ano, tráva kupodivu hnije, vytváří mazlavou hmotu a po té to pak klouže Buďte prosím trochu všímaví a ohleduplní a nedělejte nám kolem obce skládku, máte už dost jiných možností jak bioodpady řešit. Děkujeme za pochopení Mgr. Dagmar Zajíčková, starostka Zvláštní užívání místních komunikací Máme krásné nové komunikace a teď je jen a jen na nás, jak se o ně budeme starat, aby nám dlouho vydržely. Jako nástroj obce na jejich ochranu proti zničení těžkými vozy při stavbách domů bylo zaveden systém povolení zvláštních užívání místních komunikací, kdy obec limituje tonáž vozidel pro zavážení staveb a stavebníci za případné poškození komunikací jejich nadměrnou zátěží skládají symbolickou kauci na jejich případnou opravu. Co vše je třeba vyřídit, pro stavbu, rekonstrukci domu či chaty ve Struhařově ve vazbě na místní komunikace? 1 Povolení zvláštního užívání komunikací -přeprava materiálu vozidly nad 3,5t -připojení na komunikaci -překop pro přípojky 2 Kauce za případné poškození komunikací -dle kvality povrchu příjezdových komunikací a objemu plánované stavby 3 Zábor veřejného prostranství - překop komunikace a deponie materiálu 4 Věcné břemeno (služebnost) Přípojky na obecním pozemku (kromě VaK) Zvláštní užívání místních komunikací Každý, kdo takto jiným způsobem než obvyklým chce místní komunikaci užívat (provádění stavebních v komunikaci (stavba přípojek), průjezd např. nákladní a stavební techniky o hmotnosti vyšší, než je povoleno nad váhový limit 3,5 t, zřízení vyhrazeného parkovacího stání, dočasné zřízení objížďky a uzavírky, napojení pozemku na místní komunikaci ) musí podat na Obecním úřadu Žádost o zvláštní užívání místní komunikace. V kanceláři Technické správy obce je k vyzvednutí formulář žádosti nebo si jej můžete stáhnout na Obecní úřad na základě žádosti může vydat souhlas se zvláštním užíváním komunikací a stanovit v něm podmínky zvláštního užívání komunikace, kdy minimalizuje především tonáž nákladních vozidel. 12

13 1) Správní poplatky za zvláštní užívání místních komunikací 10 dní a méně 100,- Kč 11 dní až 6 měsíců 500,- Kč více než 6 měsíců 1000,- Kč. Poplatek za připojení pozemku na místní komunikaci (vybudování vjezdu) - 500,- Kč. 2) Kauce Dohoda o kauci - Každý stavebník složí kauci jako formu jistiny pro případ poškození místní komunikace vlivem stavební činnosti, kterou se má na mysli především pohyb váhově pro danou komunikaci nadlimitních dopravních prostředků, stavebních strojů, zásah do komunikace za účelem vybudování přípojek na obecní síť vody a kanalizace, k síti ČEZu nebo Telefónica O2 apod V rozvojových zónách a tam kde je komunikace opravená a asfaltová výše kauce činit 60,-Kč/m3 obytných prostor nemovitosti a garáže, z toho nevratná část bude činit jednu šestinu. V ostatních částech obce bude výše kauce činit 20,-Kč/m3 obytných prostor nemovitosti a garáže, z toho nevratná částka bude činit jednu pětinu. Vratná část je vratná podmíněně, v praxi to znamená, že v případě zjevného poškození místních komunikací a inženýrských sítí budou oprava poškozené komunikace nebo inženýrské sítě a další případné škody s tímto spojené hrazeny právě z této části kauce. Nevratná část pak bude tvořit fond pro opravy místních komunikací. 3) Zábor veřejného prostranství Překop místní komunikace za účelem vybudování přípojek inženýrských sítí, uložení stavebního materiálu, nebo zaparkování stavebního stroje na veřejném prostranství. Vlastník nemovitosti má v tomto smyslu Ohlašovací povinnost a před započetím záboru jej sám musí přijít ohlásit na stavební komisi OÚ s uvedením rozsahu záboru a jeho trvání a bude mu poplatek vyměřen. Sazba poplatku činí v případě zemních prací, umístění stavebního zařízení, stavebního materiálu 10,-Kč za každý započatý m2 a den v případě zaparkování stavební techniky se účtuje částka 5,-Kč za m2 a každý započatý den V případě zanedbání oznamovací povinnosti či včasného neuhrazení poplatku může být tento zvýšen až na trojnásobek. Překop není možné provést v nově opravených asfaltových komunikacích, platí na něm 5ti letá stavební uzávěra. 4) Věcné břemeno Při umístění sítí do místních komunikací, je nezbytné provést jejich zaměření a zřídit na ně věcné břemeno (služebnost) u vlastníka komunikace. Věcné břemeno sítí je zpoplatněno ve výši 400Kč/m. Vyjímkou jsou vodovodní a kanalizační přípojky, na které obec zřízení věcného břemene nepožaduje, pouze předání geodetického zaměření v papírové a elektronické podobě na obci. Při umístění zpevněných ploch (vjezdy ze zámkové dlažby atp...) do komunikačního pruhu (komunikační pruh je od plotu k plotu) je třeba požádat na stavební komisi OÚ s okotovaným situačním plánkem o zřízení soukromé stavby na pozemku místní komunikace. Následně bude pak zřízeno bezúplatné věcné břemeno (služebnost) či smlouva o umožnění stavby, aby tato soukromá stavba na cizím pozemku byla legalizována.v rámci těchto staveb vjezdů každý stavebník musí zachovat vedení odvodnění podél komunikace a v případě zamýšleného zatrubnění příkopu toto zahrnout do žádosti a respektovat technické pokyny stavební komise. Upozorňujeme a žádáme všechny občany, aby do komunikačních pruhů, tj. i do zeleného pásu podél komunikací neumisťovali žádné překážky, tj. kameny, křoví, záhony atp.! ze zákona celý komunikační pruh od plotu k plotu musí zůstat volný z důvodu bezpečnosti na místních komunikacích i z důvodu prohrnování sněhu v zimních měsících!!! Rovněž tak zaúsťování odvodů dešťových vod ze střech objektů či pozemků do komunikací je nezákonné. Dle stavebního zákona, je každý povinen likvidovat dešťové vody na vlastním pozemku!!! 13

14 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo odsouhlasilo: zasedání č.6/2014 konané dne Rozhodnutí hodnotící komise pro projekt Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v Obci Struhařov a vítěznou firmou pro realizaci projektu vybrat fy. BES s.r.o. Benešov, a smlouvu o dílo na Rekonstrukci a modernizaci místních komunikací v Obci Struhařov fy BES s.r.o. Benešov v celkové ceně ,31,-Kč. 2. Dodatek č. 1 Partnerské smlouvy s TJ Sokol Struhařov k projektu Bezpečně za sportem, kde je zakotvena 50% spoluúčast obce na vícepracích projektu (15 tis. Kč) Nabytý majetek zpevněné plochy parkoviště a chodníků + závazek TJ Sokol Struhařov, že Nabytý majetek zpevněné plochy parkoviště a chodníků převede bezúplatně do majetku Obce Struhařov po uplynutí 5-ti leté vázací lhůty dotace. 3. Dodatek č. 1 SoD k realizaci projektu!odstranění povodňových škod, který zahrnuje náhradní plnění za opravy částí komunikací nad rekonstruovanými propustky za rekonstrukce propustku v ulici Ke Hřišti u konce fotbalového hřiště a propustku v osadě Lipská. Konečná cena o dílo se tak sníží o ,-Kč bez DPH 4. Snížením příspěvku Technickým službám obce Struhařov pro rok 2014 o 200tis.Kč na 2mil.800tis. Kč. 5. V rámci rozpočtového opatření rozpustit 165tis. Kč z položky Aktualizace územního plánu na: 10tis. na změnu č. 2 ÚP, 55tis. na výměnu vodoměrů a 100tis. na komunikace. 6. Rozpočtové opatření č.5/ Záměr prodeje pozemků parc. č. 134/71 a parc. č. 134/81 v k.ú. Struhařov u Mnichovic klientům fy. Optreal. 8. Směnnou smlouvou na poz. č. 648/2 a 646/8 pro dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům pod komunikací Na Výsluní. 9. Zastupitelstvo zplnomocňuje jednání s p. Konhefrem: Šourkovou, Kušičku, Hroudu, Šubrta. Výsledky jednání budou pobrány v dalším jednání zastupitelstva. 10. Vyhovět paní Z. a prominout ji poplatek za odpady z důvodu že nikdo vůbec nepobývá v nemovitosti č.p. 56.od úmrtí pův. majitelky 11. Přijmout jako dar pozemky parc. č. 653/1, 651/15 a 651/5 a souhlasit s Darovací smlouvou č. 9/2014 DS. 12. Smlouvou o vedení účetnictví s novou externí účetní obce. zasedání č.7/2014 konané dne Smlouvu o autorském dozoru k dotačnímu projektu,,rekonstrukce a modernizace místních komunikací s projekční firmou Evex dle cenové nabídky. 2. Investici Mnichovicím na nástavbu ZŠ 500tis. Kč rozdělenou na 2 splátky (200tis. letos, 300tis. v r. 2015) s podmínkou dlouhodobé spádovosti. Pokračování v jednání o spádovosti a spolufinancování rozšíření kapacity školy i s Ondřejovem, zatím udržovat oba možné směry pro umístění struhařovských dětí do ZŠ. 3. Kupní smlouvy na prodej pozemků č. parc. č. 134/71 a parc. č. 134/81 v k.ú. Struhařov u Mnichovic v zóně Pod Hliněným rybníkem. 4. Ve věci Konhefr zastupitelstvo odsouhlasilo návrh, který spočívá v získání Kč jako investičního příspěvku a 2 leté záruky na komunikace. 5. Neschválení Smlouvy o narovnání a trvání na tom, aby Optreal vypracoval dodatek smlouvy o spolupráci, kde bude podchyceno to, že díky nedostavěným chodníkům a zeleni bude termín celkového dokončení a následného předání celé lokality posunut o nejdéle 2 roky a dále specifikována záruka. 6. Uvolnění cca 26tis. Kč na aktualizaci pasportu místních komunikací včetně digitalizovaných katastrálních map a doplnění rozvojových zón. 7. Drobnou opravu Změny č. 2 územního plánu Obce Struhařov a to v čl.7 Zásady Regulace na str. 5 v ploše ZV v odstavci Přípustné jsou: vypustit slovo dopravní, které se do textu dostalo nedopatřením. Obec Struhařov nikdy neplánovala a nechce realizovat v zóně zeleně žádnou dopravní infrastrukturu, naopak je nežádoucí, aby v ostrůvku zeleně u Hliněného rybníka vznikala např. parkoviště či další zpevněné cesty. 8. Stanovení ceny za 1m věcných břemen u liniových staveb 400,-Kč, nevztahuje se na vodovodní a kanalizační přípojky na obecní vodovod a kanalizaci, ty zůstávají bezúplatné. zasedání č.8/2014 konané dne Ve věci Konhefr - Návrh Kupních smluv na inženýrské sítě a pozemky, návrh na vklad pozemků do katastru bez připomínek, pokud bude upraven a podepsán Dodatek č. 2. Dodatek č. 2 Plánovací smlouvy s fy. Konhefr po zanesení připomínek zastupitelstva. zasedání č.9/2014 konané dne Příkazní smlouvu s fy CGB Consulting na administraci výběrového řízení v celkové ceně 30 tis Kč bez DPH v návaznosti na rekonstrukci komunikace v ul. U Rybníčka. 2. Do výběrové komise ve věci Rekonstrukce komunikace v ul. U Rybníčka jmenovat: Zajíčkovou, Kušičku, Hroudu. Náhradníky: Šourkovou, Erbena, Vaněčka 3. Zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy o dílo rekonstrukce komunikace k ul. U Rybníčka a s provedením výběrového řízení. 4. Dohodu o vytvoření společného školského obvodu se ZŠ Mnichovice po zanesení připomínek zastupitelů. 5. Rozpočtové opatření č. 6/ Pověření starostky Obce podepsáním Smlouvy o dílo v částce ,- bez DPHs fy. Skobla na opravu komunikací (V Zahradách, Pod Rybníkem) asfaltovým recyklátem. 7. Smlouvu o dílo na prodloužení kanalizačního řadu v ul. Na Výsluní + odtěžení zborcené krajnice v max. výši 80tis. Kč bez DPH 8. Nájemní smlouvu na část pozemku č. 606 v k.ú. Struhařov u Mnichovic pod studnou Bytovky. 9. Změnu č. 2 Územního plánu Obce Struhařov. 10. Bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 756/2, 758/6, 782/2 díly h,a převedené Středočeským krajem s výhradou předkupního práva Středočeského kraje. 11. Pověření vedením Technických služeb obce po dobu než dojde k jmenování nového vedoucího TS paní starostku Dagmar Zajíčkovou. 12. Opravu usnesení -Rozpočet obce Struhařov pro rok 2014 jako přebytkový. 13. Plošná VB vjezdů a zpevněných ploch před nemovitostmi budou bezúplatná. 14. Cenu za prodej obecních pozemků za 1m2 stanovit na 800,-Kč (pouze kousky k přisloučení, ceny za prodej celých stavebních pozemků budou odsouhlasovány individuálně dle typu pozemku). 15. Stanovit ceny za nájem hrobových míst 120,- 150,- 180,- 210,- / rok dle velikosti hrobu, nájemné vždy na 10 let. 16. Vzhledem k tomu, že paní K. platí 5let kanalizaci i přesto, že není fyzicky připojena, má jen přípojku na hranici pozemku - vrátit paní K. poplatky za stočné za celé toto období s tím, že do 2 let se paní K. na kanalizaci připojí. 17. Pokud pan E. dodělá opravu propustku ve Štěrbárně do , odpustit panu E. dosavadní dluh vzniklý obci k dnešnímu datu. 18. Za opravu výpusti nádrže pod Hl. rybníkem souhlasit s úhradou částky ,- fy Marek s tím, že dodělají terénní úpravy. 19. Přijmout fy. Marek na rekonstrukci bezpečnostního přelivu a přepadového propustku Hliněného rybníka dle předložené nabídky v celkové ceně Kč bez DPH, podepsat SoD. zasedání č.10/2014 konané dne ustavující 1. V rámci programu zasedání souhlasit s přehozením bodu 7 před bod Program zasedání. 3. Vymezit jako funkci dlouhodobě uvolněnou pouze funkci starosty. 4. Výši odměny neuvolněného místostarosty 12tis. Kč hrubého. 5. Ponechání výše odměn ostatních zastupitelů ve stejné výši jako doposud, tj. 950Kč předseda výboru či komise, 665 Kč prostý člen výboru komise a to s tím, že při více funkcích se odměny nesčítají, ale platí se jen vyšší z možného nároku. 6. Z hlediska počtu místostarostů - nadále bude místostarosta jeden. 7. Veřejnou volbu starosty a místostarosty. 8. Do funkce starosty zvolit Mgr. Dagmar Zajíčkovou. 9. Do funkce místostostarosty zvolit Mgr. Lenku Šourkovou. 10. Stanovení počtu 3 členů kontrolního a finančního výboru. 11. Za členy finančního výboru zvolit Ing. Pavla Kušičku, Ing. Aleše Hroudu, Pavla Kudrmana. 12. Předsedou finančního výboru zvolit Ing. Pavla Kušičku. 13. Za členy kontrolního výboru zvolit PhDr. Magdalenu Adoltovou externě, Ing.Kamila Šubrta a Pavla Kudrmana. 14. Předsedou kontrolního výboru zvolit Pavla Kudrmana. 15. Zachování struktury komisí: stavební a technickou komisi, komisi kulturní, sportovní, školskou a sociálně zdravotní, komisi veřejného pořádku a životního prostředí. 16. Za členy stavební komise jmenovat zastupitele Ing. Aleše Hroudu, Mgr. Jana Jančíka, Ing. Jitku Zákravskou, zaměstnance Pavla Dlouhého a Hanu Hroudovou pak pověřit výkonem agendy stavební komise. 14

15 17. Předsedou stavební a technické komise jmenovat Ing.Aleše Hroudu. 18. Do komise kulturní, školské, sociálně zdravotní a sportovní jmenovat 4 zastupitele s tím, že bude kulturní komise následně doplněna o případné externí členy. Za členy komise zvolit Ing. Kamila Šubrta, Ivetu Tůmovou, Mgr. Lenku Šourkovou a Pavla Kudrmana. 19. Předsedou kulturní, školské a sociálně zdravotní komise jmenovat Ivetu Tůmovou. 20. Za členy komise životního prostředí a veřejného pořádku jmenovat Mgr. Lenku Šourkovou, Mgr. Jana Jančíka a Ing. Kamila Šubrta. 21. Předsedou komise životního prostředí a veřejného pořádku jmenovat Mgr. Jana Jančíka. 22. Jmenování na pozici vedoucího Technických služeb Obce Struhařov Pavla Dlouhého. 23. Delegování zástupce Obce Struhařov do DSO Ladův kraj Mgr. Dagmar Zajíčkovou. 24. Delegování zástupce Obce Struhařov do Svazku obcí Region Jih Mgr. Dagmar Zajíčkovou. 25. Do Výběrové komise Místní akční skupiny Říčansko potvrdit ve funkci jako zástupce Obce Struhařov Ing. Pavla Kušičku. 26. Podepsání Dohody o společném školském obvodu s Mnichovicemi ve stejném znění jako ostatní spádové obce. 27. Stanovení termínů příštích zasedání na: středa , středa, zasedání č. 11/2014 konané dne Zadání projektu pro stavební povolení (včetně rozpočtu) pro II. Etapu rekonstrukce komunikací v úsecích: Souběžná, Za Školkou, K Průhonu, zbytky ulic - Jevanská, Na Výsluní, Spojovací, Vilová, K Rybníčku, Školního náměstí (dolní část), U Hřiště, V Zahradách po proluku, Úzká ke hřbitovu. 2. Jmenovat do pracovní skupiny k výběrovému řízení na opravu ul. U Rybníčka, která dopřipomínkuje zadávací dokumentaci Kušičku, Šubrta, Zajíčkovou. 3. Rozpočtové opatření č.7/2014 po zapracování připomínek. 4. Požadavek obce Struhařov, aby předání jednotlivých sítí v rozvojové zóně Optreal proběhlo najednou, až budou hotovy chodníky i zeleň. 5. Povolení nájemcům pozemku parc. č. 134/115,,přilehnutí pozemku parc. č. 134/115 k pozemku parc. č. 134/91 s tím, že pěšinu, která mezi nimi doposud vedla posunou tak, že povede podél odvodňovacího kanálu a budou cestu i pastvinu řádně udržovat. Po odklizení deponie zemin v dolní části pozemku se pastvina a její údržba nájemci rozšíří i tam a budou se o ni starat. 6. Žádost o postavení mobilního přístřešku na obecním pozemku parc. č. 134/115 dle předložené situace s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy bude mobilní přístřešek odstraněn na náklady nájemce. zasedání zastupitelstva č. 12/2014 konaného dne Čerpámí úvěru 3,5mil Kč na projekty Rekonstrukce místních komunikací a Odstranění povodňových škod v plné výši. 2. Uvolnění z rezervního fondu MŠ Stonožka částku max ,- Kč na zahradní altán a opravu telefonní ústředny. 3. Finanční příspěvek MŠ Stonožka Struhařov pro rok 2015 ve výši ,- Kč. 4. Finanční příspěvek JSDH Struhařov pro rok 2015 ve výši ,- Kč. 5. Finanční příspěvek Technickým službám Obce Struhařov na provozní náklady pro rok 2015 ve výši ,- Kč. 6. Vytvoření pracovní skupiny ve složení Kudrman, Kušička, Dlouhý, Zajíčková, Šourková, kterou zastupitelstvo pověřuje revizí partnerských smluv pro krytí provozní ztráty s obcemi na Kompostárně Struhařov. 7. Dotaci OS Struhadlo pro rok 2015 ve výši 8000,- Kč na dvě divadelní představení. 8. Dotaci Rybářskému spolku Struhařov pro rok 2015 ve výši 8 930,- Kč na nákup kádí. 9. Dotaci Obci Baráčníků Struhařov pro rok 2015 ve výši 8000,- Kč na zhotovení pamětní desky, zajištění Dne matek, doplnění stejnokrojů nových členů. 10. Dotaci SDH Struhařov pro rok 2015 ve výši ,-Kč na úhradu nákladů spojených s organizací a vydáním propagačních materiálů k výročí 120 let od svého založení. 11. Dotaci TJ Sokolu Struhařov ve výši ,-Kč na nákup sportovního materiálu. 12. Pro rok 2015 zachování stávající výše poplatku za TKO při stejném rozsahu služeb. 13. Do lokality Zaječí pokusně umístit kontejnery na tříděný odpad od dubna 2014 s tím, že bude sledováno, zda je do nich ukládáno, co tam patří a není kolem nich zásadní nepořádek, pokud se toto neosvědčí, budou kontejnery opětovně staženy pouze na Shromaždiště odpadů. Pokud se osvědčí a lidé budou do nich ukládat, co tam patří, mohou zůstat kontejnery umístěné dlouhodobě. 14. Vypořádání investičního příspěvku Optrealu formou přímého vyplacení z kupních smluv od klientů kupujících v zóně a s podpisem souvisejících smluvních dokumentů. 15. Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 134/33 o rozloze 790 m2, v ceně 1590,- za m2, který je součástí parcely č. 44 v zóně Pod Hliněným rybníkem. 16. Dohodu o narovnání s OPTREALem s podmínkou doplnění způsobu vypořádání investičního příspěvku a s podmínkou zapracování bodu o záruce či sankci za dořešení odvodnění lokality, zejména pak obecních pozemků. 17. Vyvěšení předloženého návrhu rozpočtu na r Opravené Rozpočtové opatření č. 7/2014 dle předložených připomínek. 19. Přistavení valníku pro p. V. pro odstranění listí z obecních kaštanů na jejich pozemku. 20. Ponechání podmínky pro pronajímání Požárního domu dle původní smlouvy, k úpravě smlouvy dojde po prověření topení a energetické náročnosti. Termíny zasedání zastupitelstva Vždy v zasedací místnosti OÚ Struhařov od 18,30. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, jste srdečně zváni! 15

16 Spolky Rybářský rok Tak už se zase blížíme ke konci roku. Uteklo to, ale celá sezóna nám stejně jako ty předešlé přinesla spoustu neopakovatelných zážitků u vody. A letos jsme si to díky teplému podzimu mohli užívat opravdu hodně dlouho. No kdy se naposledy povedlo, abychom se mohli u vody vyhřívat na sluníčku ještě v polovině listopadu...samozřejmě jsme splnili to, co pokaždé. V rámci údržby okolí obou rybníků jsme na podzim shrabali listí. A teď už jenom bilancovat. Na to teď bude dostatek času. Jaká návnada se nejvíc osvědčila? Kdo chytil největšího kapra? Kdo jich chytil víc a kdo si naopak na chytání nenašel moc času? Zkrátka, každý z nás má svůj příběh spojený s rybařinou a vůbec s přírodou. A když k tomu přidáme i dobrý pocit z toho, že jsme pomohli obci a ona nám, bude to letošní bilancování veskrze příjemné. A víte vy vůbec pokolikáté už takhle bilancujeme? Náš rybářský spolek jsme založili na začátku roku 1991, takže letošní sezóna byla už čtyřiadvacátá. Takže ta příští pro nás bude sváteční, výroční, kulatá. Tak ať je následující rok takový nejen pro nás, ale i pro Vás, kteří se nepočítáte mezi takzvané tiché blázny. Hezké svátky a po našem Petrův zdar!... Jo a na jaře, na shledanou u vody.:) Antonín Zámyslický ml. jednatel RS Struhařov Obec Baráčníků Prostřednictvím Struhařovských Informací si dovolujeme poděkovat všem příznivcům, kteří navštěvují naše baráčnické akce. Vždy s dobrou náladou, písničkou na rtech, vytvářejí příjemnou atmosféru. V úterý v 18 hod. jste srdečně zváni do Kabin u fotbalového hřiště, k předvánočnímu posezení. K poslechu a dobré náladě nám zahraje a zazpívá pan Jaromír Jansa! Adventní čas už je tady, plamínky svíček přináší, stromeček a dárečky oči dětí rozzáří. Klidné a pokojné svátky vánoční, do Nového roku 2015 pevné zdraví a pohodu všem našim občanům přeje Obec Baráčníků Struhařov. Knihovna Struhařov Knihovna Struhařov bude ve dnech a uzavřena. Od se těším na všechny čtenáře každé pondělí v době od 16:00 do 18:00 hodin. Marie Kadlecová Na Silvestra bude na OÚ v úředních hodinách ZAVŘENO. Děkujeme za pochopení a přejeme šťastný vstup do nového roku. Když se kácí les, lítají třísky, než se kácí strom na zahradě, lítají lejstra. Od nabývá účinnosti vyhláška č. 222/2014 Sb., která novelizuje vyhlášku Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, jež je prováděcí vyhláškou k zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Tato nelidsky znějící věta předznamenává, že v oblasti povolování kácení dřevin došlo ke změně, jakou zákonodárce uznal za nezbytnou, a jíž odstraňuje své předchozí pochybení. Chvályhodným lze přitom shledat skutečnost, že předmětná změna nabyla účinnosti teď na podzim, kdy sezóna kácení začíná (ve smyslu ust. 5 vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení: Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny ), a tedy že ke změně nedošlo uprostřed, nebo na konci této sezóny. Tiskové prohlášení Ministerstva životního prostředí mj. uvádí, že Ke změnám jsme přistoupili z několika důvodů. Předchozí podoba vyhlášky diskriminovala vlastníky staveb pro rodinnou rekreaci a majitele zahrad v zahrádkářských koloniích. V zahradách, které byly definovány jako pozemek u rodinného či bytového domu, stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti, bylo možné kácet všechny dřeviny bez povolení, ovšem tím pádem nemohli žádné dřeviny kácet např. zahrádkáři či majitelé rekreačních objektů. Navíc vzhledem k nejasné definici došlo v některých částech republiky ke značnému úbytku zeleně, obdrželi jsme mnoho stížností od veřejnosti a také přímo od měst a obcí. Vyhláška vyvolávala i mnohé sousedské spory a administrativy úřadům naopak přibylo. Vyhláška nově upravuje definici zahrady (resp. typů pozemků, jichž se týká) která se nově řídí úpravou katastru nemovitostí. Umožňuje se tak kácet ovocné dřeviny ve všech zahradách v obcích, včetně většiny nádvoří, náměstí parků, zcela bez povolení. (viz ust. 3 vyhlášky, který definuje, v jakých případech se povolení nevyžaduje) nově se pak vyhláška nevztahuje jen na zahrady u rodinných domů. Vyhláška naopak povolení předpokládá pro kácení všech dřevin nevyjmenovaných v uvedeném ustanovení. Např. starou jabloň si vlastník pozemku může pokácet bez povolení, ale vzrostlý dub nikoliv. Vzhledem k formalismu, naší legislativě i exekutivě tak vlastnímu, upozorňuji, že vlastník pozemku vedeného v katastru nemovitostí např. jako role si bez povolení obecního úřadu těžko pokácí byť i jen mladý polokmen... 16

17 O povolení pokácet dřeviny je třeba žádat u orgánu ochrany přírody (v případě Struhařova obecní úřad Struhařov). Náležitosti takové žádosti stanoví v obecné rovině zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zejména v ust. 45 odst. 1 Žádost musí mít náležitosti uvedené v 37 odst. 2 a musí z ní být patrné, co žadatel žádá nebo čeho se domáhá. Žadatel je dále povinen označit další jemu známé účastníky, v ust. 37 odst. 2 Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle 19 odst. 3. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí. Zvláštní náležitosti žádosti pak stanoví ust. 4 vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení: (1) Žádost o povolení ke kácení dřevin ( 8 odst. 1 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat: a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres, b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku, c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin a d) zdůvodnění žádosti. (2) Oznámení o kácení dřevin ( 8 odst. 2 a odst. 4 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat: a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres, b) doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku, s výjimkou postupu podle 8 odst. 4 zákona a s výjimkou kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků a při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, c) specifikaci dřevin, které mají být káceny nebo byly pokáceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin, d) zdůvodnění oznámení a e) v případě kácení dřevin podle 8 odst. 4 zákona doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.... Na základě podané žádosti obecní úřad věc ve správním řízení posoudí a zpravidla vydá rozhodnutí o povolení kácení, popř. takovou žádost zamítne. Takový postup však není jednoduchý a neobejde se bez některých formálních postupů a úkonů. Zákonodárce předpokládá, že od podání žádosti, do vydání rozhodnutí by ve většině případů mělo uplynout max. 30 dní. Vzhledem ke skutečnosti, že zákon o ochraně přírody a krajiny, v této oblasti, velmi významně ingeruje do vlastnických práv majitelů pozemků, a vzhledem k místním poměrům v Struhařově, je na místě předpokládat, že zamítnutí žádosti bude na místě spíše ve výjimečných případech. Na vydání povolení však není právní nárok. Je však za důležité upozornit, že za pokácení dřeviny podléhající povolení, bez platného povolení, lze fyzické osobě v přestupkovém řízení, podle ust. 87 zákona o ochraně přírody a krajiny uložit pokutu až Kč ,- a právnické osobě za totéž, podle ust. 88 zákona o ochraně přírody a krajiny v podobě správního deliktu, pokutu až Kč ,-. Na pravidlo kde není žalobce, není soudce doporučuji raději nespoléhat. J. Jančík /Struhařov Habr Co mám tedy udělat, když chci pokácet strom na zahradě u rodinného domu či chaty? pokud je to ovocný strom, tak nežádám o povolení a mohu ho pokácet, nejlépe mimo vegetační dobu (listopad březen) pokud to není ovocný strom, záleží na tom, jak je veliký, resp. jakého dosáhl obvodu kmene ve výšce 130cm nad zemí. Pokud má více než 80cm obvod kmene ve výšce 130cm nad zemí, pak vždy žádám o povolení na Obecním úřadě ve Struhařově vyplním formulář, který je k dispozici na webových stránkách obce: či v tištěné podobě na OÚ. obecní úřad provede místní šetření s cílem zjistit, zda strom je nutné opravdu kácet (strom ohrožuje, či příliš stíní atp ) a dohodne se s vlastníkem na uložení náhradní výsadby, kterou vlastník provede buďto na svém pozemku či na veřejném prostranství. pokud je strom menší, tj. má méně než 80cm obvod ve výšce 130 cm nad zemí pak strom opět mohu pokácet bez povolení. pokud chci mýtit křoviny (zapojený porost) které plošně zabírají méně než 40m2, povolení není třeba, je-li plocha větší, je třeba žádat o povolení 17

18 Základní školy aneb Budou mít kam struhařovské děti chodit do školy? Demografický vývoj v regionu i ve Struhařově jednoznačně prokazuje nárůst počtu školních dětí, který převyšuje možnosti kapacit stávajících spádových škol v Ondřejově a Mnichovicích. Pro rozšíření těchto kapacit, obě obce i školy podnikají kroky a připravují rozšíření svých školních kapacit. Struhařov podporuje přípravné i realizační kroky v rámci jednání spádových obcí a rozšíření škol v zájmu zajištění míst pro struhařovské děti i spolufinancuje. ZŠ Mnichovice realizuje nástavbu tříd na stávající budovu, pro tento projekt je již získána dotace a Struhařov ji spolufinancuje nemalou částkou 650 tis. Kč v letech 2014/2015. Je podepsána dohoda o společném školském obvodu na 15 let, kde se ovšem předpokládá, že se dále Struhařov bude investičně podílet i na následně plánované přístavbě jídelny a tělocvičny. Přístavba jídelny a tělocvičny je prozatím ve fázi studie, není znám předpokládaný náklad ani podíl Struhařova. Spádové obce (Mnichovice, Všestary, Hrusice, Struhařov, Mirošovice) se podílejí na výstavbě dle počtu žáků navštěvujících Základní školu T.G. Masaryka Mnichovice, ale nezískávají žádný podíl na společně investovaném majetku. Struhařov již v roce 2013 spolufinancoval rekonstrukci budovy bývalého Mnicha na náměstí v Mnichovicích na školský objekt a to částkou 300tis. Kč, čímž zajistil přijetí Struhařovských žáků na předešlé dva roky. ZŠ Ondřejov připravuje výstavbu nové školní budovy na vyhrazeném obecním pozemku, který pro tyto účely pořídila. V současnosti je připraven projekt pro územní řízení. Probíhají jednání o spolufinancování projektu spádovými obcemi (Ondřejov, Zvánovice, Kaliště, Struhařov) prostřednictvím nově zakládaného účelového Svazku obcí, kdy by následně díky investičním příspěvkům obce měly i spoluvlastnický podíl na pořízeném majetku. Realizovatelnost projektu je závislá na výši investičních nákladů a podílu získané dotace. Vzhledem k velikosti spádových obcí se jedná o ekonomickou únosnost spolufinancování každé z nich. Proto bude vedena strategie na zapojení více obcí a minimalizaci investičních nákladů / etapizaci výstavby. Spádovost s Ondřejovem je zatím uzavřena pouze do konce tohoto školního roku s tím, že bude jednáno o jejím pokračování v závislosti na operativním řešení kapacity prozatím přestavbou možných prostor na další třídy, než by se podařilo realizovat projekt nové školy. I tady se předpokládá spolufinancování spádovými obcemi. Obec Struhařov bude dále sledovat a podporovat rozvoj spádových škol v Mnichovicích a Ondřejově, vždy však s ohledem na ekonomické možnosti obecního rozpočtu. Je pravděpodobné, že v další fázi vývoje bude z ekonomických důvodů muset učinit rozhodnutí jen pro podporu/spádovost jedné z obou škol. Po přechodnou dobu, než bude realizována dostavba obou škol, Struhařov nadále počítá s možností využití původní třídy MŠ (interaktivní dílny) pro jednu první třídu ZŠ jako odloučeného pracoviště jedné ze spádových škol. Toto využití však musí potvrdit poskytovatel dotace na Rozšíření MŠ Struhařov ROP Střední Čechy. Další potenciální možností pro zajištění míst ve školách je rekonstrukce budovy bývalé školy na Školním náměstí ve Struhařově na první stupeň základní školy a to zřejmě nejlépe opět jako odloučené pracoviště některé ze spádových škol. Bude nutné zvážit ekonomické a společenské dopady tohoto řešení. Předpokládaný náklad na rekonstrukci budovy se pohybuje mezi mil. Kč, což je v současnosti pro rozpočet Struhařova neúnosné i v případě spolufinancování z dotace. Zastupitelstvo by mělo v tomto smyslu vycházet z průzkumu zájmu místních občanů a ekonomických možností obce a nechat pro toto řešení případně vypracovat studii. Pokud se pro něj zastupitelstvo rozhodne, bude třeba připravit projekt pro stavební řízení, sehnat dotaci a sjednat provozní podmínky odloučeného pracoviště ZŠ. Rozvojové zóny Pod Hliněným Rybníkem - Optreal Po té, co Optreal dokončil rekonstrukci komunikace Úzká a V Zahradách Obec Struhařov diskutovala s Optrealem o dodržení plánovací smlouvy ve smyslu naplnění ekonomické výše za rekonstrukci komunikací. Od té doby byla vyjednána Dohoda o narovnání, která zahrnuje doplnění rekonstrukce komunikace V Zahradách o zpomalovací prahy pro omezení rychlosti projíždějících vozidel, odklad dokončení chodníků a zeleně o 2 roky (do 2016) s tím, že teprve pak bude Obec přebírat všechny komunikace a sítě, na které bude OPTREALem poskytnuta 2 letá záruka. Výstavba chodníků byla odložena o 2 roky mj. z důvodu, aby se při výstavbě rodinných domů neponičily. Obec v rámci Dohody o narovnání nadále trvá na dořešení odvodnění lokality, které se prokazuje jako nedostatečné. Investiční příspěvek z Plánovací smlouvy (Dohody o spolupráci) OPTREAL přislíbil douhradit do konce roku 2014, jedná se ještě o cca 2 mil Kč do obecního rozpočtu. Všechny komunikace a sítě v zóně jsou dokončené a zkolaudované, probíhá prodej pozemků a dá se očekávat postupná výstavba rodinných domů. Rozvojová zóna K Machlovu - Konhefr Dokončení zasíťování lokality K Machlovu se neobešlo bez značných komplikací ve smyslu kvality jejich provedení, kvůli které byla vedena dlouhá sporná jednání za účasti právních zástupců obou stran. Komunikace a sítě jsou nakonec zkolaudovány, developer odstranil zásadní vady a nedodělky, za kvalitu podepsal v rámci Dodatku k Plánovací smlouvě 2 letou záruku a uhradil zbytek investičního příspěvku ve výši Kč. Obec komunikace, pozemky pod nimi a sítě převzala do svého majetku. V lokalitě K Machlovu probíhá prodej pozemků a postupná výstavba rodinných domů. 18

19 Čím můžeme podpořit děti, aby byly samostatné 1. Vše potřebné mají v dosahu. 2. Ukážeme dítěti, jak zvládat každodenní činnosti. 3. Dopřejeme mu čas. Oblékání Připravíme dítěti skříňku s jeho oblečením, kam snadno dosáhne. Dáme dítěti k dispozici jen to, co si opravdu může obléknout (když prší, uklidíme sandálky). V roce a půl mu můžeme do poličky nebo na ramínko připravit na výběr dvě trička a tepláčky, ve třech letech už si pravděpodobně bude brát trička z hromádky všech triček, které nosí. V předsíni připevníme háček na věšení bundy tak, aby na něj dítě dosáhlo. Když pomáháme dítěti s oblékáním, posadíme se za něj, aby časem mohlo začít kopírovat pohyby našich rukou. Dáváme dítěti pohodlné oblečení, které si dokáže samo obléknout a svléknout (kalhoty na gumu, palčáky). Připevníme na zeď zrcadlo ve výšce dítěte, aby se mohlo prohlédnout. K zrcadlu mu dáme také hřeben. Ukážeme dítěti, kam dáváme špinavé prádlo. Hygiena V začátcích používáme nočník, aby dítě mohlo vše zvládnout samo. Ukážeme dítěti, kam má dát špinavé prádlo, pokud se stane nehoda. Pokud dítě dokáže stát, přebalujeme ho ve stoje, dítě se přidržuje židličky. Dáváme mu tím najevo respekt a podporujeme jeho samostatnost. Zajistíme, aby se dítě dostalo k umyvadlu, svému kartáčku na zuby, ručníku, aby se vidělo v zrcadle. Jídlo Dětské nádobí umístíme do dolní části linky. Nádobí vypadá stejně jako dospělé, jen je menší - skleničky jsou skleněné, nic není plastové. Děti si zvládnou samy namazat pečivo, v roce a půl jim připravíme máslo i marmeládu do malých mističek, později zvládnou udržovat v čistotě celou sklenici. Pokud se děti podílejí na vaření, většinou jedí s větším nadšením. Spánek Ideální pro spánek je matrace přímo na zemi. Při usínání mohou hračky dítě rušit, ale po probuzení se může dítě zabavit, pokud bude mít blízko postýlky poličku se sklenicí s vodou, lampičkou, dvěma nebo třemi hračkami a knihami. Večerní rituály pomohou dítěti usínat (koupel, čtení, zpívání). Článek připravily učitelky MŠ Mozaika. V Mozaice s láskou a respektem podporujeme rozvoj dětí, vytvořili jsme třídy vybavené pomůckami, které pomáhají rozvoji dětí od roku a půl do 3 let, od 3 do 6 let a od 6 do 12 let. Chodí k nám děti samotné, s rodiči, také připravujeme večerní kurzy pro dospělé a letní táborový program. Více na Mgr. Táňa Kadlecová a Martina Průšová 19

20 Šachy V sezóně 2014/15 se Sokol Struhařov zúčastňuje šachových soutěží se dvěma družstvy, a to ve stejných soutěžích, jako v loňské sezóně (Krajská soutěž a Regionální soutěž). Zatím jsou odehrána pouze dvě kola, ve kterých se struhařovským týmům sice příliš nedařilo, ale sezóna je teprve na začátku a bude ještě dlouhá. Struhařov A - dosavadní výsledky soutěže družstev, Krajská soutěž, skupina B: 1. kolo Sokol Kolín B - Sokol Struhařov A 4,0-4,0 2. kolo JOLY Lysá n.l. E - Sokol Struhařov A 5,5-2,5 Průběžná tabulka po 2. kole: Poř. Družstvo Z V R P B SKR 1. Šachklub města Dobrovice B ,0 2. JOLY Lysá n.l. E ,0 3. ŠK Kostelec nad Č.lesy B ,0 4. Sokol Český Brod A ,0 5. Sokol Mladá Boleslav B ,5 6. Sokol Sendražice A ,0 7. TJ AŠ Mladá Boleslav A ,0 8. Sokol Kolín B ,0 9. TJ Bohemia Poděbrady A ,0 10. Sokol Struhařov A ,5 11. TJ Sokol Nymburk B ,0 12. KŠ Říčany 1925 D ,0 (Z=zápasy, V=výhry, R=remízy, P=prohry, B=body, SKR=skóre-celkový počet bodů získaných v jednotlivých partiích) Struhařov B - dosavadní výsledky soutěže družstev, Regionální soutěž, skupina E: 1. kolo Sokol Struhařov B - ŠK Pravonín B 1,0-4,0 2. kolo Sokol Struhařov B - ŠK KDJS Sedlčany B 1,5-3,5 Průběžná tabulka po 2. kole: Poř. Družstvo V R P B SKR PAR 1. Jiskra Zruč n. Sáz , ŠK KDJS Sedlčany B , Klub šachistů Říčany 1925 J , ŠK Pravonín B , Spartak Vlašim C , Klub šachistů Říčany 1925 H , Sokol Postupice , Stříbrná Skalice B , Uhlířské Janovice , Kavalier Sázava B , Sokol Struhařov B , Jawa Brodce C ,0 2 (V=výhry, R=remízy, P=prohry, B= body, SKR=skóre-celkový počet bodů získaných v jednotlivých partiích, PAR=počet vyhraných partií) Za šachový oddíl Sokol Struhařov Radim Skála

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Městys Louňovice pod Blaníkem

Městys Louňovice pod Blaníkem Městys Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území městyse Zastupitelstvo městyse schválilo

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM.

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. OBEC SVINOŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVINOŠICE č. 03 /2007 KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. Zastupitelstvo obce Svinošice, se na svém zasedání dne 26.listopadu 2007 usnesením

Více

Zápis 2/2013. 27.2.:Přítomni: zastupitelé Zajíčková, Adoltová, Kušička, Šubrt,, Vaněček, Šourková, Erben. Zastupitelstvo je usnášeníschopné

Zápis 2/2013. 27.2.:Přítomni: zastupitelé Zajíčková, Adoltová, Kušička, Šubrt,, Vaněček, Šourková, Erben. Zastupitelstvo je usnášeníschopné ZÁPIS č.2/2013 Ze zasedání zastupitelstva obce Struhařov č. 2/2013 konaného dne 20.2.a 27.2.2013 20.2.:Přítomni: zastupitelé Zajíčková, Adoltová, Kušička, Šubrt, Kadlec, Vaněček, Šourková, Hrouda, následně

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 13 kterou se stanoví

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2007 Obecně závazná vyhláška č.1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Hnojice, včetně systému

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zápis č. 6-2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 06. 2014 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 6-2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 06. 2014 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 6-2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 06. 2014 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Zdeňka Vejmelková

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Článek č. 1. Předmět úpravy

Článek č. 1. Předmět úpravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BRNIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Brniště Zastupitelstvo obce Brniště

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem vznikajícího na katastrálním území obce Petrůvka Petrůvka se na

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013. Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013. Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013 Zastupitelstvo obce Kostelec nad Vltavou se usneslo podle 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb.,

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 12/2012

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 12/2012 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 12/2012 z 12. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 13. června 2012 V Horních Bludovicích dne 13.

Více

V Y H L Á Š K A. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl.2 Závaznost vyhlášky

V Y H L Á Š K A. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl.2 Závaznost vyhlášky O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A Vyhláška č. 2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním

Více