cena 5 Kč Komentář starosty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cena 5 Kč Komentář starosty"

Transkript

1 cena 5 Kč F u l n e c k ý z p r a v o d a j Vážení spoluobčané, duben, první měsíc druhého čtvrtletí, počasím věrný dlouhodobým pranostikám je již minulostí a vlády se ujímá nejkrásnější měsíc v roce květen. Květen díky rozkvetlé přírodě a již teplým počasím oznamující příchod léta otevírá srdce nejen milencům, a tak je po právu nazýván měsícem lásky. Je však i měsícem vzpomínek významných událostí, které vzhledem k paměti národa nemohou být nikdy zapomenuty, a proto Komentář starosty je nutno je stále, bez toho jestli se to někomu líbí nebo ne, připomínat zejména mladým lidem. Jako každý rok měsíc květen zahajujeme vzpomínkou výročí ukončení II. světové války. V letošním roce si připomeneme 65. výročí osvobození našeho města, které bylo válečnými událostmi ze dvou třetin zničeno a nezměrným úsilím původních i nově příchozích občanů vybudováno do dnešní podoby. K uctění památky obětí II. Informace o možnostech předkládání návrhů na udělení čestného občanství města Fulnek Zastupitelstvo města Fulneku schválilo dne Statut pro udělování čestného občanství města Fulnek. Udělení čestného občanství města je nejvyšší poctou fyzickým osobám, které se výjimečným způsobem podílely nebo podílejí na rozvoji či propagaci města, případně celé České republiky. Čestné občanství města je udělováno na základě písemného návrhu, který mohou podávat členové Zastupitelstva města Fulnek, občané s trvalým pobytem na území města a rovněž organizace a spolky působící na území města. Čestné občanství města může být uděleno občanovi narozenému ve Fulneku, případně žijícímu ve Fulneku minimálně 5 let, který je významným rodákem, myslitelem, vědcem, vynálezcem, historikem, pedagogem, architektem, lékařem, duchovním, literárním či výtvarným umělcem, hercem, hudebníkem, sportovcem apod. Čestné občanství může být také uděleno občanovi, který svou činností mimořádně přispěl k propagaci a podpoře města Fulneku v různých oblastech života, ale také občanovi, který je spjat s městem Fulnekem svou výzkumnou prací, uměleckou, propagační a publicistickou tvorbou. Čestné občanství lze udělit i cizímu státnímu příslušníku, např. při ocenění rozvoje partnerských vztahů nebo za podíl na propagaci a rozvoji města. Návrhy na udělení čestného občanství, které podléhají schválení Zastupitelstva města Fulneku, je možno podat do odboru vnitřních věcí MěÚ Fulnek. Slavnostní předání Listiny o čestném občanství bude součástí programu oslav Dne města. MěÚ Fulnek Z OBSAHU Komentář starosty Z jednání RM, ZM Volby Informace z MěÚ Koupaliště ve Fulneku Jak dál s fotbalem Udělení čestného občanství 65. výročí osvobození našeho města ZŠ, MŠ, ZUŠ informuje Hasiči informují Ohlédnutí za kulturou Kinokavárna květen 2010 číslo 5 světové války proběhne dne 30. dubna v hodin v oratoři kostela sv. Josefa ve Fulneku vernisáž výstavy válečných vyznamenání a dokumentů a křest publikace Medailonky statečných vydané za pomoci města, okolních obcí a sponzorů Českým svazem bojovníků za svobodu ve Fulneku. V následujících dnech pak budou pokračovat pietní akty u pomníků padlých ve Fulneku a okolních obcích. Věřím, že svou účastí na těchto akcích společně s vedením města vyjádříte úctu padlým při osvobozování našeho města. Termíny jejich konání najdete na jiném místě tohoto Zpravodaje. Květen však není jen kvetoucí a proteplenou hříčkou přírody, ale i svátkem toho nejkrásnějšího a nejteplejšího slova na světě, jímž je matka. Matka není jen dárcem života, je to bytost, ke které se obracíme v dobách dobrých i zlých. Ztrátu matky prožíváme nejbolestivěji, a proto nezapomeňme všem našim matkám v den jejich svátku popřát vše nejlepší a hodně zdraví. Připojuji se tedy ke gratulantům a všem matkám, maminkám k jejich svátku přeji hodně zdraví a trpělivosti s námi, svými dětmi. Vážení spoluobčané, jak jsem se již dříve zmínil, rok 2010 je rokem volebním a ve dnech května se poprvé otevřou volební místnosti k volbám do Parlamentu České republiky. Jedině svou účastí můžete ovlivnit jeho podobu a složení pro příští volební období. Do tohoto výběru vám přeji šťastnou ruku. (pokračování na straně 2)

2 Komentář (pokračování ze strany 1) Jistě jste zaznamenali rozhodnutí zastupitelstva města ze dne , jímž byl počet zastupitelů pro volební období stanoven na 15. Tuto skutečnost zaznamenal na zasedání zastupitelstva přítomný redaktor Novojičínského deníku, který toto rozhodnutí popsal ve dvou článcích uveřejněných na stránkách deníku ze dne 9. dubna pod titulkem Zastupitelstvo zeštíhlí, k němuž připojil i svůj komentář, a dne 13. dubna pod titulkem Zastupitelstvo Fulneku bude mít o dost méně členů. Až na dvě chyby ve jméně se lze s obsahem obou článků ztotožnit. Nemohu se však zcela ztotožnit s obsahem zmíněného komentáře uvedeného pod titulkem Na pořádnou hádku stačí dva. Zde pan redaktor hodnotí jednání zastupitelstva od doby nástupu starosty Josefa Dubce zjednodušeně tak, že se prvním volebním obdobím prohádali, ve druhém o něco lépe, avšak tak, že to, co někdy bylo k vidění ve Fulneku, v žádném okolním městě nepřekonali. O pozitivních skutcích ani slovo. Jsem ve funkci starosty krátce, avšak jednání zastupitelstva, jehož jsem členem, není nikdy bez problému a nedovedu si představit zastupitelstvo, které by projednávanou záležitost bez jakékoliv diskuse schválilo. Nazvat však diskutující zastupitele křiklouny, jejichž účast v příštím zastupitelstvu by byla ke škodě, je i na mne příliš silná káva. Věřím, že v tomto ohledu jistě se mnou budete zajedno. Přeji krásné květnové dny plné slunce a pohody. Mgr. Jiří Dener, starosta Termíny uctění památky obětí 2. světové války v roce května hod. Jílovec hod. Pohořílky 5. května hod. Stachovice hod. Fulnek hod. Dolejší Kunčice hod. Vlkovice hod. Děrné 8. května hod. Lukavec Přijďte se společně s námi poklonit památce obětí 2. světové války. Mgr. Jiří Dener, starosta Jaroslav Štekbauer, místostarosta Budoucnost Technických služeb ve Fulneku Středisko technických služeb při Městských lesích Fulnek bylo zřízeno a schváleno v zastupitelstvu města dne s provozováním od V té době nešlo z časových a legislativních důvodů vytvořit samostatnou příspěvkovou organizaci. Rada města Fulneku dne zadala úkol C/1/64 připravit legislativu ke zřízení PO Technické služby města Fulneku od To znamená i výběrové řízení na vedoucího této organizace. Problém, kde organizaci umístit, byl již předmětem jednání Zastupitelstva města Fulneku konaného dne , kdy odkup nemovitosti areálu bývalých technických služeb fy Bobr za cenu 7,6 mil. Kč nebyl schválen. Na tomtéž zastupitelstvu podal nabídku zastupitel města pan PaedDr. Bohumír Kusý a spoluvlastník areálu Ing. Josef Rychtárik k odkoupení jejich pozemků včetně příslušenství za 6,5 mil. Kč. Řešení umístění technických služeb nelze odkládat, a proto v zastupitelstvu dne byly předloženy 4 varianty, a to: 1. Realizace nové stavby (náklady cca 12 mil. Kč) Koupaliště ve Fulneku Za st upitel st vo měst a Fu l neku si na svém jednání dne vyslechlo možnosti zainvestování do rekonstrukce nebo nové výstavby koupaliště, které prezentoval zástupce společnosti Berndorf Bäderbau z Bystřice nad Olší pan Ing. Jan Šebesta. Bylo předneseno několik variant řešení: Kde a za kolik? Nejefektivnější, a zdá se, že i finančně, se jeví rekonstrukce koupaliště a areálu autokempu v Jerlochovicích. Dne byla za účasti projektanta společnosti a pana Šebesty uskutečněna prohlídka areálu autokempu, Dovolte mi, abych nejdříve poděkoval panu Romanu Mročkov i (Fotbal Fulnek, a. s.) za fotbalové zážitky z kvalitního fotbalu ve Fulneku od roku Vysoká liga dospělých skončila, avšak dlouhodobá historie fotbalu ve Fulneku musí pokračovat dál. Zastupitelstvo města Fulneku v rozpočtu uvolnilo finance na mládežnický 2. Areál fy Bobr (7,6 mil. Kč) 3. Areál bývalé garáže ROMO (7,5 mil. Kč) 4. Areál bývalé cihelny na ul. Bílovecké (6,5 mil. Kč) různé varianty dělení pozemků. Zastupitelstvo opět neschválilo ani jednu ze 4 variant, přestože byla svolána pracovní schůzka před zastupitelstvem na prohlídku areálu fy Bobr a areálu bývalé cihelny k objektivnímu posouzení stavu obou areálů. Areál pana Broukala je vhodný jak polohou, přístupem, tak možností okamžitého provozování. Areál bývalé cihelny pana zastupitele PaedDr. B. Kusého a pana Ing. J. Rychtárika by si vyžádal investice a některé objekty jsou na demolici. Současný stav provozovny technických služeb je nevyhovující, jedná se především o prostory a podmínky v jakých středisko funguje. Šatny, umývárny, hygiena, prostředí pro pracovníky je nadále neudržitelné a doufáme, že zastupitelstvo na červnovém zasedání zváží všechny tyto skutečnosti. Jaroslav Štekbauer, místostarosta byly konzultovány technické možnosti. Bylo dohodnuto, že se v nejbližším termínu zpracují návrhy řešení, které budou předloženy do Zastupitelstva města Fulneku na červnovém zasedání ke konzultaci a případnému schválení realizace daného projektu. Se společností Berndorf se jedná již od podzimu 2009, i když novojičínský tisk píše, že se na zastupitelstvu města objevil a učinil zajímavou nabídku. Nicméně důležitější je, ať je nabídka výhodná a nezatíží rozpočet vysokými provozními náklady. Jaroslav Štekbauer, místostarosta Jak dál s fotbalem ve Fulneku fotbal, ale za jasných podmínek na provoz, údržbu a účast v soutěžích ČMFS. Po dlouhých jednáních s výborem občanského sdružení Fotbal Fulnek došlo k dohodě. Jarní část soutěží dohrají v rozlosovaných soutěžích. V průběhu dubna a května 2010 rozhodne sdružení o přihlášce do sezóny 2010/2011 pod sdružením Fotbal Fulnek ve stejných 2

3 soutěžích nebo přihláškou do soutěží nejnižších. Další variantou je vrátit fotbal pod TJ Fulnek. Pro jarní soutěž bude dle smlouvy o poskytnutí dotace uvolněno 270 tis. Kč z rozpočtu města Fulneku pro činnost Z jednání Rady a Zastupitelstva Vážení občané, Rada města na své plánované 64. schůzi dne vzala na vědomí: zprávu o stavu požární ochrany na území města Fulneku za rok 2009; zprávu o zhodnocení činnosti PO MLF za rok 2009; návrh aktivit mezi družebními městy; organizační změnu PO MLF; přehled o současném stavu kulturních památek na území města Fulneku, které jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, jejichž správcem je Muzeum Novojičínska, p. o.; žádost občanského sdružení K Pramenům, Fulnek, o pronájem a chod mládežnických družstev Fotbalu Fulnek, o. s. Věříme, že fotbal má další budoucnost a dobrovolný amatérský a zájmový fotbal nás všechny opět potěší. Jaroslav Štekbauer, místostarosta Informace z 3. jednání odborné komise pro přípravu protipovodňových a protierozních opatření ve Fulneku Na 3. jednání odborné komise byl odsouhlasen materiál Návrh dílčího souboru opatření protipovodňových a protierozních opatření včetně návrhů priorit a dalších postupů. Rada města dne schválila výzvu k podání cenové nabídky na projektovou dokumentaci pro stavbu Suchý poldr Fulnek Jerlochovice. Schválila komisi pro vyhodnocení nabídek ve složení Ing. Krištofová, Ing. Mana, Ing. Kvarta. Dokumentace a územní řízení je nezbytným podkladem pro podání žádosti o finanční dotaci na realizaci suchého poldru (termín podání žádosti na MZE je listopad 2010). Další podmínkou je jednání města Fulneku s majiteli pozemků, na kterých bude výstavba poldru realizována, jednání se uskuteční dne Na příštím jednání bude projednán návrh projektu Vypracování podkladů pro následnou realizaci vybraných, přírodě blízkých protipovodňových opatření ve správním obvodu města Fulneku a podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Jaroslav Štekbauer, místostarosta Město se připravilo při prodeji domu o čtvrt milionu Obdobný titulek byl uveden v Regionu, dokonce byl větší než jiné titulky dalších důležitějších zpráv, a proto je nutné k tomuto zavádějícímu článku podat vysvětlení. Jednalo se o prodej domu č.p. 394 ve Fulneku. Zájemci byli dva, pan Ladislav Ferenc a bývalý starosta Ing. Josef Rychtárik. Kdo má dobrou paměť, ví, že pan Rychtárik svou nabídku před hlasováním stáhl a hlasovalo se tak pouze o nabídce pana Ference, a to zastupitelé schválili. To, že pan Ferenc následně odstoupil, je věcí pana Ference. Vedení města vypsalo nový záměr prodeje se stejnou vyvolávací cenou, a to 850 tis. Kč dle znaleckého posudku. Dům byl prodán za 855 tis. Kč. V článku Regionu byla uvedena vyjádření zastupitele pana B. Kusého a pana J. Rychtárika, která neodpovídají skutečnosti. Tyto zavádějící informace mystifikují fulnecké občany a čtenáře Regionu a záměrně škodí městu Fulneku. Pan Ing. Rychtárik se mohl zúčastnit druhého kola prodeje a stejnou nabídku 1,1 mil. Kč městu nabídnout stejně jako před rokem. Poté dochází ke zveřejnění zkreslených informací v médiích. Jaroslav Štekbauer, místostarosta nebytových prostor v Knurrově domě pro provoz Mateřského centra. Rada města schválila: uzavřít smlouvu na pronájem nebytového prostoru (logopedická poradna) o vel. 62,00 m 2 na ul. Sborová čp. 81 ve Fulneku mezi SMMF a DD a ŠJ Fulnek, p.o., Fulnek, ve výši 500 Kč/m 2 /rok, tj. roční nájemné Kč na dobu neurčitou od V nájemném nejsou zahrnuty náklady za služby, tj. el. energii, vodné, stočné, vytápění; prodloužení nájemních smluv: byt č. 1/2, vel. 1+kk, ul. Masarykova čp. 390, Fulnek, nájemní Vybudování přípojky na zprovozněný kanalizační řad v Jerlochovicích V loňském roce byl v Jerlochovicích vybudován nový kanalizační řad pro svedení splaškových vod z jednotlivých domů na čistírnu odpadních vod ve Fulneku. Dle 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pro veřejnou potřebu obec může vlastníkům staveb uložit povinnost připojit se na kanalizaci v případě, že je toto technicky možné. Město Fulnek bude v červnu t.r. v zastupitelstvu města schvalovat výzvu k podání žádostí do programu půjček z fondu rozvoje bydlení Města Fulneku, kdy bude tato výzva specificky vyhlášena právě pro vybudování kanalizačních přípojek. Jedná se o půjčky Města Fulneku, které jsou úročeny pouze 3 %. Jelikož v podmínkách půjčky bude povinnost vyúčtování (tzn. také vybudování) v tomtéž kalendářním roce, bude nutno, aby vlastníci nemovitostí již v předstihu zadali zpracování projektové dokumentace a poté požádali na příslušném stavebním úřadě o požadované povelení ke stavbě. Toto povolení bude povinnou přílohou žádosti. Z výše uvedených důvodů podáváme tuto informaci již nyní, aby si vlastníci jednotlivých nemovitostí začali vyřizovat projektovou dokumentaci včetně povolení ke stavbě kanalizačních přípojek. Odbor ÚR a ŽP smlouva do ; byt č. 14, vel. 2+1, ul. 1.máje čp. 638, Fulnek, nájemní smlouva do ; byt č. 10, vel. 2+1, ul. Palackého čp. 307, Fulnek, nájemní smlouva do ; byt č. 15, vel. 2+1, ul. 1.máje čp. 638, Fulnek, nájemní smlouva do ; byt č. 1, vel. 3+1, Fulnek Jerlochovice čp. 113, nájemní smlouva do ; byt č. 3, vel. 3+1, ul. Řeznická čp. 17, Fulnek, nájemní smlouva do ; byt č. 11, vel. 1+1, ul. Palackého čp. 307, Fulnek, nájemní smlouva do ; byt č. 4, vel. 2+1, ul. Řeznická čp. 31, Fulnek, nájemní smlouva do ; byt č. 1, (pokračování na straně 4) 3

4 Z jednání (pokračování ze strany 3) vel. 2+1, ul. Masarykova čp. 59, Fulnek, nájemní smlouva do ; byt č. 7, vel. 2+1, ul. Palackého čp. 307, Fulnek, nájemní smlouva do ; prodloužení 3měsíční výpovědní lhůty na 12 měsíců z pronájmu nebytového prostoru pro provozovnu České pošty, s.p., pošty Fulnek 3 Lukavec od ; uzavření nájemní smlouvy, byt č. 3, vel. 2+1 na ul. Palackého čp. 307 ve Fulneku, a to na dobu určitou od do s tím, že budou řádně platit běžné měsíční nájemné vč. služeb spojených s bydlením. Dluh na nájemném a zálohách za služby ve výši Kč budou hradit v měsíčních splátkách po Kč. V dlužné částce je zahrnuto nájemné a zálohy za služby po inkasní období 11/2009. Po uhrazení dlužné částky za nájemné bude následně vypočten poplatek z prodlení. Pokud nebude dlužná částka pravidelně splácena a nebude splácen poplatek z prodlení, nebude nájemní smlouva prodloužena a budou povinni předat vyklizený byt bez zajištění přístřeší ze strany pronajímatele. Dále Rada města schválila: záměr pronajmout část pozemku parc. č. 517/1 zahrada o vým. cca 45 m 2 v k.ú. Děrné; smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu mezi městem Fulnek, jako budoucím povinným, a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, jako budoucím oprávněným týkající se uložení zemního kabelu v pozemku parc. č. 319/1 a 75 v k.ú. Jestřabí u Fulneku, které jsou ve vlastnictví města Fulnek. Dohodnutá cena věcného břemene činí 500 Kč. Jedná se o přípojku k rodinnému domu č.p. 30 v Jestřabí; smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Správou lesů Fulnek, spol. s r.o., jako budoucím povinným a městem Fulnek, jako budoucí oprávněným, týkající se strpění cyklostezky č a práva chůze a jízdy v obou směrech na pozemcích parc. č. 1613/4, 1613/4, 1551/9, 1613/9 a části parc.č. 1610/1 v k.ú. Fulnek. Dohodnutá cena věcného břemene činí Kč; předložené zadávací podmínky k podání cenové nabídky: na zajištění navazujících činností spojených s přípravou a realizací dotační investiční akce Stavební úpravy Knurrův dům čp. 81 na ul. Sborové, Fulnek, včetně návrhu firem: K.P projekt s.r.o. pobočka Ostrava Mariánské Hory, ASA expert a.s., Moravská Ostrava, DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s.r.o., 4 Moravská Ostrava a současně jmenuje komisi pro vyhodnocení předložených cenových nabídek; uzavření kupní smlouvy na dodávku tepla od do z kotelny umístěné v budově Knurrův dům na ul.sborové čp. 81 ve Fulneku pro ústřední vytápění nebytového prostoru muzea J. A. Komenského, Fulnek, mezi SMMF a Okresním vlastivědným muzeem, v Novém Jičíně, zastoupené ředitelkou PhDr. S. Dvořáčkovou; uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Hasičským záchranným sborem MSK a Městem Fulnek o výpůjčce radiostanic a nabíječů na dobu 8 let; výzvu k podání cenové nabídky na akci Barokní kašna se sochou sv. Jana Sarkandra restaurátorské práce vč. statického zajištění a návrh firem na realizaci projektu vč. statického zajištění : Ivan Hamáček, Praha 3, akademický malíř a sochař, Milan Hubeňák, Praha 4 Michle, akademický sochař, Vojtěch Míča, Praha Nové Město, akademický architekt, Libor Pisklák, Litoměřice, akademický sochař a jmenovala komisi pro vyhodnocení předložených cenových nabídek; dodatek č. 2 smlouvy o zajištění provozu sběrného místa biologicky rozložitelného odpadu sepsaný mezi Městem Fulnek a firmou ASOMPO, a.s., Životice u Nového Jičína 194. Předmětem dodatku je změna ceny ze 40 Kč za odvoz (vysypání) jedné nádoby na 60 Kč za odvoz (vysypání) nádoby, změna ceny z 200 Kč/tuna na 220 Kč/tuna za likvidaci odpadu vlastními prostředky do zařízení k úpravě odpadu v sídle odběratele; smlouvu o dílo na provedení výsadby stromů a keřů v lokalitě hřiště ul. 1. máje, sepsanou mezi Městem Fulnek a firmou Zuzana Kotoučová, Zahradnické služby, Jeseník nad Odrou Blahutovice, za cenu díla Kč; smlouvu o dílo na provedení výsadby stromů a keřů v lokalitě Řeznická ulice, sepsanou mezi Městem Fulnek a firmou Zuzana Kotoučová, Zahradnické služby, Jeseník nad Odrou Blahutovice, za cenu díla Kč; smlouvu o dílo na provedení výsadby stromů a keřů v lokalitě hřiště ul. U Sýpky, sepsanou mezi Městem Fulnek a firmou Zuzana Kotoučová, Zahradnické služby, Jeseník nad Odrou Blahutovice, za cenu díla Kč. Součástí smluv je dvouletá záruka na sadební materiál a dvouletá následná péče; poskytnutí peněžitého daru ve výši Kč Sdružení rodičů při Střední škole, Šenov u Nového Jičína, na zajištění dopravy žáků na přehlídku technických profesí Řemeslo má zlaté dno ; poskytnutí peněžitého daru ve výši Kč Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. MO Nový Jičín denní stacionář Škola života; poskytnutí peněžitého daru ve výši Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých v Novém Jičíně; uzavřít mandátní smlouvu v dohodnuté ceně Kč na provedení zadavatelské činnosti k veřejné zakázce Stavební úpravy Knurrův dům čp. 81 na ul. Sborové ve Fulneku v předpokládané hodnotě do 2 milionu Kč a to v souladu se zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách s fa JUSTITIA, s.r.o., ul. 28.října 1142/ Ostrava, zastoupená Mgr. Vl. Křesálkem jednatelem společnosti; uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací mezi ÚP v Novém Jičíně a městem Fulnek; uzavření Dohody o užívání budovy bývalé ZŠ Vlkovice mezi majitelem budovy městem Fulnek a osadním výborem v místní části Fulneku ve Vlkovicích, za účelem využití pro pořádání veřejných schůzí, kulturních, společenských akcí osadního výboru a místních občanských sdružení a spolků. Rada města neschválila: prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 8 na ul. Fučíkově čp. 179, o vel. 3+1 ve Fulneku a to od do s tím, že bude řádně platit běžné měsíční nájemné včetně služeb spojených s bydlením a do uhradí dluh na nájemném a zálohách za služby ve výši Kč. V dlužné částce je zahrnuto nájemné a zálohy za služby po inkasní období 12/2009. Po uhrazení dlužné částky za nájemné bude následně v ypočten poplatek z prodlení. Pokud nebude dlužná částka pravidelně splácena a nebude splácen poplatek z prodlení, nebude nájemní smlouva prodloužena a nájemník bude povinen předat vyklizený byt bez zajištění přístřeší ze strany pronajímatele; poskytnutí peněžitého daru Městu Kostelec nad Černými lesy na každoroční setkání Kostelců ČR. Rada města doporučila Zastupitelstvu města Fulnek schválit: vyhlásit záměr na odprodej bytů č. 1 3 v bytovém domu na ul. Řeznická čp. 31 ve Fulneku. Rada města na své mimořádné 65. schůzi dne schválila: rozpočtová opatření č. 3/2010 Stav rozpočtu po změnách v Kč: příjmy = Kč výdaje = Kč; financ. = Kč; ponechání zůstatku ve výši Kč (podíl Města Fulnek Kč) na účtu sdružených prostředků pro zajištění nových spojů

5 ostatní dopravní obslužnosti, případně snížení částky jednotlivých obcí v roce 2011 (vedený Městem Nový Jičín); dohodu o ukončení platnosti smlouvy o dílo s Ing. Lubomírem Novákem AVONA, Nový Jičín, kdy předmětem smlouvy bylo zpracování PD Protipovodňová opatření Fulnek Opavská, L. Mašínové SO 014 Dešťová kanalizace průmyslového areálu a pily, za cenu Kč vč. DPH, schválené Radou města Fulneku dne pod č.j. B/38/62; uzavření smlouvy o právu provést stavbu s TJ Fulnek, kdy předmětem smlouvy je právo zřídit stavbu Chodníkové těleso a parkoviště Fulnek, ul. Fučíkova (SO-03 část parkoviště, SO-05 ozelenění, travnatá plocha a SO- 04 stávající chodníkové těleso, výměna zámkové dlažby) na pozemcích p.č. 473 a 472, obě v k.ú. Fulnek; uzavření smlouvy o právu provést stavbu s panem Davidem Rožnovjákem, kdy předmětem smlouvy je právo zřídit stavbu Řešení havarijního stavu zřícený svah v Lukavci U Rožnovjáka na části pozemku p.č. 1370/7 v k.ú. Lukavec u Bílovce; výzvu k podání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace pro stavbu Suchý poldr Fulnek Jerlochovice a návrh firem na zpracování projektové dokumentace: Ivo Hradil VODOPROJEKTA, Valašské Meziříčí, Ing. Jaroslav Groman, Studénka, VODING Hranice, spol. s r.o., Hranice, VHS Ing. Jaroslav Beneš, Opava, a jmenovala komisi pro vyhodnocení předložených cenových nabídek; podání žádosti o dotaci do XVII. výzvy Operačního programu Životní prostředí na investiční akci MŠ Jerlochovice zateplení objektu a ekologický způsob vytápění ; uzavření smlouvy o dílo s akademickým sochařem Vojtěchem Míčou, Praha 1 Nové Město, kdy předmětem smlouvy je realizace: Barokní kašna se sochou sv. Jana Sarkandra restaurátorské práce vč. statického zajištění, za Kč s DPH 10 % (poskytovaná záruka na dílo je 6 let). Rada města neschválila: poskytnutí peněžitého daru ve výši Kč ZO ČSOP 70/02 Nový Jičín Záchranné stanici a centru ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě; ponechání přeplatku ve výši Kč dopravci na pořízení investic (podíl Města Fulnek Kč); převedení zůstatku ve výši Kč z účtu sdružených prostředků na zajištění dopravní obslužnosti za rok 2009 (vedený Městem Nový Jičín) na účet Města Fulnek. Rada města souhlasila: s čerpáním investičního fondu ZŠ a MŠ TGM Fulnek ve výši Kč na úhradu varného kotle o objemu 150 l do školní jídelny U Sýpky. Rada města pověřila: starostu Města Fulneku, Mgr. Jiřího Denera, k projednávání všech záležitostí se Státním fondem životního prostředí v oblasti žádosti o dotaci na akci: MŠ Jerlochovice zateplení objektu a ekologický způsob vytápění z Operačního programu Životní prostředí. Rada města vydala: Nařízení města č. 1/2010 o konání shromáždění v rámci předvolebních kampaní v roce 2010 v centru města Fulneku. Rada města rozhodla: že nejvýhodnější nabídku na akci Barokní kašna se sochou sv. Jana Sarkandra restaurátorské práce včetně statického zajištění předložil ak. sochař Vojtěch Míča, Praha 1 Nové Město. Cena díla je vč. DPH 10 %. Pozn. Usnesení ze schůze RM a ze zasedání ZM jsou uložena na webových stránkách města Fulneku. Mgr. Jiří Dener, starosta volby 2010 volby 2010 volby 2010 volby 2010 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Starosta Města Fulnek podle 14c písm. a) a 15 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční dne od 14:00 do 22:00 hod. dne od 08:00 do 14:00 hod. 2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je ve volebním okrsku č. 1 (Hasičská zbrojnice, Jerlochovice č.p. 99 zasedací místnost) pro voliče bydlící ve Fulneku, část Jerlochovice. ve volebním okrsku č. 2 (Hasičská zbrojnice Fulnek, 1. máje č.p. 247 zasedací místnost v I. poschodí) pro voliče bydlící ve Fulneku, ul. Fučíkova, Hranická, Krátká, Lužní, Mendlova, Na Stráni, Požární, Spartakiádní, Sportovní, Tovární, Tyršova, 1. máje. ve volebním okrsku č. 3 (Městský úřad Fulnek, nám. Komenského č.p. 12 zasedací místnost přízemí vlevo) pro voliče bydlící ve Fulneku, ul. Cechovní, Kledenského, Kostelní, nám. Komenského, Pivovarská, Řeznická, Sborová a pro voliče bydlící ve Fulneku, část Jestřabí. ve volebním okrsku č. 4 (Městské kulturní centrum Fulnek, Palackého č.p. 305 salonek u restaurace) pro voliče bydlící ve Fulneku, ul. Česká, Jar. Konečného, Kapucínská, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky, Lukavská, Na Výsluní, Palackého, Říční, U Sýpky, Vančurova, Wolkerova, Zahradní, Za Klášterem. ve volebním okrsku č. 5 (Základní škola T. G. Masaryka, Masarykova č.p. 426, Fulnek hlavní vchod do staré budovy, třída č. 6 přízemí) pro voliče bydlící ve Fulneku, ul. Bezručova, Bílovecká, Cihelní, Č. Kramoliše, Dělnická, Děrenská, Jelení, Leoše Janáčka, L. Mašínové, Masarykova, Mlýnská, Na Slezsku, Nádražní, Opavská, Pekařská, Polní, Švédská, Švermova, Vojt. Martínka, Zámecká. ve volebním okrsku č. 6 (Osadní výbor, Jílovec č.p. 2 zasedací místnost) pro voliče bydlící ve Fulneku, část Jílovec a Pohořílky. ve volebním okrsku č. 7 (Osadní výbor, Děrné č.p. 109 zasedací místnost) pro voliče bydlící ve Fulneku, část Děrné a Kostelec. ve volebním okrsku č. 8 (Hasičská zbrojnice, Vlkovice č.p. 102 zasedací místnost v I. poschodí) pro voliče bydlící ve Fulneku, část Vlkovice. (pokračování na straně 6) 5

6 volby 2010 volby 2010 volby 2010 volby 2010 (pokračování ze strany 5) ve volebním okrsku č. 9 (Osadní výbor, Dolejší Kunčice č.p. 30) pro voliče bydlící ve Fulneku, část Dolejší Kunčice. ve volebním okrsku č. 10 (Hasičská zbrojnice, Stachovice č.p. 90 zasedací místnost v I. poschodí) pro voliče bydlící ve Fulneku, část Stachovice. ve volebním okrsku č. 11 (Osadní výbor, Lukavec č.p. 86 zasedací místnost v I. poschodí) pro voliče bydlící ve Fulneku, část Lukavec. 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky a nebo cestovním průkazem České republiky). 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Ve Fulneku dne 22. duben 2010 Mgr. Jiří Dener starosta Předvolební kampaň pro volby do PS PČR Okresní výbor ČSSD a MO ČSSD zve své příznivce na předvolební kampaň pro volby do PS PČR v úterý ve hod. na náměstí ve Fulneku. Druhá předvolební kampaň proběhne v úterý v 17 hod. opět na náměstí ve Fulneku. Akce se zúčastní: poslanec L. Zaorálek, D. Váhalová a další kandidáti ČSSD do PS PČR. MO ČSSD Fulnek Představujeme Vám P ř e d s t a v u j e m e V á m Mgr. Danu Váhalovou číslo Mgr. 3 na D kandidátce a n u V á h ČSSD a l o v o u MS číslo kraje 3 na pro kandidátce volby do ČSSD PS MS PČR kraje pro volby do PS PČR Narodila se v roce 1966, je vdaná, má tři děti a žije Narodila se v roce 1966, je vdaná, má tři děti a žije v Dubu u Nového v Jičína. Dubu Vystudovala u Nového SZTŠ Jičína. obor veterinářství Vystudovala v Kroměříži, SZTŠ PF OU obor veterinářství sociální pedagogika v prevence Kroměříži, a resocializace PF OU a FF OU obor obor sociální práce s poradenským zaměřením na katedře sociální psychologie pedagogika a sociální práce. prevence V současné a době resocializace dokončuje VŠMVV obor diplomatické služby v Praze. a FF OU obor sociální práce s poradenským zaměřením na katedře psychologie V roce 2004 a i sociální v 2008 byla práce. zvolena V současné do Zastupitelstva době Moravskoslezského kraje, je předsedkyni Sociálního výboru a působí ve Výboru zahraničním. Zastává dokončuje VŠMVV obor diplomatické služby v Praze. funkci místopředsedkyně KVV ČSSD Moravskoslezského kraje a již 8 let je předsedkyní OVV ČSSD Nový Jičín. V Rozhovor roce s 2004 Mgr. Danou i 2008 Váhalovou: byla zvolena do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, je předsedkyní Sociálního výboru a působí ve Výboru zahraničním. Dokážete svou osobnost charakterizovat jedním slovem? Zastává Energická funkci místopředsedkyně KVV ČSSD Moravskoslezského kraje a Jaké již jsou 8 let Vaše je záliby předsedkyní a koníčky? OVV ČSSD Nový Jičín. Koníček: opravdu koně, záliby: cestovaní, turistika Jste političkou ČSSD - proč právě ČSSD? Solidarita a sociální spravedlnost pro mne rozhodně nejsou jen slova. Rozhovor V každodenním životě s Mgr. se setkávám Danou s lidmi, Váhalovou: kteří potřebuji pomoc nebo alespoň radu. Jsem žena, jsem empatická a tak se snažím pomoci. Tedy proto, že ČSSD je strana, která má svým programem a postojem nejširší záběr Dokážete pomoci a ochrany svou občanů. osobnost charakterizovat jedním slovem? Energická Není solidarita a sociální spravedlnost v podání ČSSD poněkud bezbřehá? Ne, to si nemyslím. Sociální demokracie usiluje o vytváření důstojných podmínek života pro důchodce, rodiny Jaké s dětmi, nemocné jsou Vaše a zdravotně záliby postižené, a nezaměstnané koníčky? a také o návrat sociálně vyloučených do společnosti. Je Koníček: to výraz vyspělosti opravdu a lidskosti koně, společnosti. záliby: Ovšem cestovaní, se zneužíváním turistika sociálního systému ČSSD se rozhodně neztotožňuje. Jste Chcete něco političkou vzkázat spoluobčanům? ČSSD proč právě ČSSD? Především bych je chtěla srdečně pozdravit Solidarita a sociální spravedlnost P a ř také e d pozvat s k pro t parlamentním a mne v u rozhodně j volbám e m ve e dnech V nejsou á m května jen slova. Účast ve volbách do PS PČR je příležitostí, jak můžete ovlivnit vývoj této země a potažmo svůj vlastní život. V A koho každodenním volit? ČSSD byla a životě je stranou, se která setkávám hájí zájmy nejširší s lidmi, vrstvy kteří společnosti. potřebují ČSSD je pomoc správná volba. nebo alespoň radu. Jsem žena, Mgr. jsem empatická, D a n u a V tak á se h snažím a l o pomoci. v o u Tedy proto, že ČSSD je strana, číslo která 3 na má kandidátce svým programem ČSSD a MS postojem kraje nejširší záběr pomoci a ochrany pro volby občanů. do PS PČR Není solidarita a sociální spravedlnost v podání ČSSD poněkud bezbřehá? Narodila se v roce 1966, je vdaná, má tři děti a žije v Dubu u Nového Ne, to si nemyslím. Sociální Jičína. Vystudovala demokracie SZTŠ usiluje obor veterinářství o vytváření v Kroměříži, důstojných PF OU obor sociální pedagogika prevence a resocializace a FF OU podmínek života pro důchodce, obor sociální rodiny práce s dětmi, poradenským nemocné zaměřením a zdravotně na katedře postižené, nezaměstnané psychologie a také a sociální o návrat práce. sociálně V současné vyloučených době dokončuje do společnosti. Je to VŠMVV výraz vyspělosti obor diplomatické a lidskosti služby v společnosti. Praze. Ovšem se zneužíváním sociálního systému se ČSSD rozhodně neztotožňuje. V roce 2004 i v 2008 byla zvolena do Zastupitelstva Moravskoslezského Chcete kraje, něco je předsedkyni vzkázat spoluobčanům? Sociálního výboru a působí ve Výboru zahraničním. Zastává funkci místopředsedkyně Především bych KVV ČSSD je chtěla Moravskoslezského srdečně pozdravit kraje a již a také 8 let je pozvat předsedkyní k parlamentním OVV ČSSD Nový Jičín. volbám ve dnech května Rozhovor s Účast Mgr. Danou ve Váhalovou: volbách do PS PČR je příležitostí, jak můžete ovlivnit vývoj této země a potažmo svůj Dokážete svou vlastní osobnost život. charakterizovat jedním slovem? Energická Jaké jsou Vaše A koho záliby a volit? koníčky? ČSSD byla a je stranou, která hájí Koníček: opravdu zájmy koně, nejširší záliby: cestovaní, vrstvy společnosti. turistika ČSSD je správná Jste političkou volba. ČSSD - proč právě ČSSD? Solidarita a sociální spravedlnost pro mne rozhodně nejsou jen slova. V každodenním životě se setkávám s lidmi, kteří potřebuji pomoc nebo alespoň radu. Jsem žena, jsem empatická a tak se snažím pomoci. Tedy proto, že ČSSD je strana, která má svým programem a postojem nejširší záběr pomoci a ochrany občanů. Není solidarita 6 a sociální spravedlnost v podání ČSSD poněkud bezbřehá? Ne, to si nemyslím. Sociální demokracie usiluje o vytváření důstojných podmínek života pro důchodce, rodiny s dětmi, nemocné a zdravotně postižené, nezaměstnané a také o návrat sociálně vyloučených do společnosti. Je to výraz vyspělosti a lidskosti společnosti. Ovšem se zneužíváním sociálního systému ČSSD se rozhodně KSČM podává ruku všem, kdo stojí o práci a sociální jistoty Už potřetí jsem kandidátkou do sněmovny, už potřetí kandiduji za Komunistickou stranu Čech a Moravy. Pravidelně se před volbami setkávám s otázkou, proč kandiduji. Moje odpověď se za ta léta nezměnila. KSČM je stranou, která zastupuje zájmy slušných a poctivých lidí. A za takovým politickým subjektem mohu sebevědomě stát a snažit se v Poslanecké sněmovně pro něj získat co nejlepší podmínky. Zmínka, že KSČM stojí za poctivými a slušnými lidmi, nebyla náhodná. Vyplývá z ní, že nechceme stejně jako dosud podporovat bující korupci v našem státě, přinášející miliony do kapes těm, kteří nemusejí poctivě pracovat. Stačí, že v tom umí chodit a zneužívat své známosti. Boj s fenoménem korupce považujeme za svoji prioritu. Také proto usilujeme o zavedení každoročních majetkových přiznání u majetků nad 10 milionů korun. Poctivým to vadit nebude, ti druzí pak budou muset na své špinavé kšefty zapomenout. Mezi naše priority patří také základní sociální jistoty, kterých se dnes mnohým lidem nedostává. A pro další jsou jejich sociální jistoty přinejmenším v ohrožení. Přitom mluvíme o zdánlivě obyčejných věcech, jako je mít střechu nad hlavou, zajistit rodinu, nebát se stáří ani nemoci, umožnit dětem vzdělání, nepřijít o práci. To vše je totiž značně omezeno kvůli asociálním reformám veřejných financí a také díky snaze pravicových stran krájet větší díly rozpočtového koláče ve prospěch horních deseti tisíc. Jako příklad našeho přístupu bych uvedla oblast, která jejich zásahy trpí nejvíce. Mám na mysli zdravotnictví. Zdá se, jako by někteří zejména pravicoví politici měli v hlavě spíše zdravé tučné konto firem, které z tohoto resortu těží, než zdraví většiny lidí. KSČM je však jednoznačně na straně té druhé skupiny. Nesouhlasí s poplatky, rušením nemocnic či jejich převáděním do soukromých rukou. Jde jí o to, aby péče o zdraví nebyla závislá na výši příjmů. Kandiduji za občany této země, občany Moravskoslezského kraje i našeho regionu Nový Jičín. Jsem jednou z vás, a proto se domnívám, že priority, za nimiž stojím já, jsou také vašimi prioritami. A já mohu slíbit, že se nikdy nezpronevěřím důvěře lidí, kteří ji ve mě vložili, a budu v Poslanecké sněmovně prosazovat zájmy všech občanů a především občanů Moravskoslezského kraje. Věřím, že vaše účast u volebních uren pomůže naplnit nejen náš program, ale především zajistí možnost prosazovat základní potřeby každého z vás. Ing. Kateřina Konečná poslankyně Parlamentu ČR a vedoucí kandidátka KSČM do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za Moravskoslezský kraj

7 Ekologický koutek Vážení občané, vychází nové číslo Fulneckého zpravodaje a s ním další tipy, jak žít v souladu s přírodou, nebo alespoň tak, abychom ji příliš nezatěžovali. Paní Zima už definitivně předala vládu jaru a s ním k nám přichází slunné a teplé dny. Je nejvyšší čas zapřemýšlet o tom, zda je nutné používat ke své přepravě automobil nebo jiný dopravní prostředek. Nejlepším a pro člověka nejpřirozenějším způsobem přepravy je chůze. Představte si situaci, kdy se potřebujete dostat např. do obchodu vzdáleného cca 400 m. Jedna z možností je jít pěšky. Po cestě zahlédnete např. ptáky zpívající v korunách stromů, ryby v potoce, květiny na sousedově zahradě, brouky pobíhající v trávě, popovídáte se známými... Nebo také můžeme sednout do auta, nervovat se za volantem a nevidět nic. Která varianta je lepší? Rozhodně varianta první. Ta je také pro nás všechny (i pro přírodu) zdravější. Navíc, podle průzkumů je pro člověka nejlepší ujít nejméně 20 km za týden. Dalším ekologickým způsobem přepravy je jízda na kole. Jízdní kolo nespaluje žádná paliva, pouze energii vydanou cyklistou. Nedochází tudíž ke zvyšování emisí skleníkových plynů. Tak jako pěší chůze je i jízda na jízdním kole pro člověka prospěšná. Jen se nesmí zapomínat na to, že cyklista je účastníkem silničního provozu. I pro něj jsou závazná pravidla silničního provozu, včetně dopravního značení! Je velmi důležité, aby se k sobě všichni účastníci provozu na silnici chovali ohleduplně. Nemá-li člověk možnost docházet např. do zaměstnání pěšky nebo jezdit na kole, je vhodnější používat hromadnou dopravu (např. autobusy). Jeden autobus pojme zhruba 40 lidí, což při přepočtu na jednu osobu způsobí menší znečištění, než když jede jedna osoba automobilem. V některých lokalitách není možno používat hromadné dopravy např. pro nedostatek autobusových linek. Je-li někdo v této situaci, může se domluvit se svými známými či sousedy a jezdit spolu jedním automobilem. Plně vytížené auto je určitě ekologičtější způsob přepravy, než když v něm jede jen jeden člověk. Jsme-li přece jen odkázáni na přepravu automobilem, můžeme udělat jedno neudržovat motor ve vysokých otáčkách. Pro udržení snížené spotřeby paliva je vhodné jezdit plynule a udržovat konstantní rychlost. Každá rychlost automobilu má své optimální otáčky. Poznáme je jednoduše buď sluchem (motor pěkně přede a neřve ) a nebo na otáčkoměru. Myslím, že stojí za to hlídat si otáčky motoru. Za prvé to v konečném důsledku šetří životní prostředí a za druhé to šetří naši peněženku. Veškeré zplodiny z výfuků automobilů a jiných vozidel se dostávají do ovzduší, které dýcháme. Proč si proto nezlepšit životní prostředí kolem sebe už jenom tím, že uděláme něco pro své zdraví a zapojíme do své přepravy vlastní svaly? odbor ÚR a ŽP Den Země na ZŠ a MŠ TGM Jako každoročně se na naší škole v měsíci dubnu rozběhne několik aktivit ke Dni Země. Žáci 1. stupně se zapojí do programů ekologického střediska Hájenka: Povídání o vodě, Kdo šetří má za tři, Práva zvířat. Dozví se, co dělat s odpady, abychom neubližovali přírodě ani sobě, jak správně využívat energii, šetřit s ní a chránit tak životní prostředí. Žáci vyššího stupně poznávají nejbližší okolí Fulneku, přírodní lokalitu Stříbrného jezírka v Jestřábí, projdou naučnou stezkou přírodní rezervace Kotvice, poznávají pobytová znamení živočichů, poškození lesa lýkožroutem v lokalitě Lesních Albrechtic, navštíví ZOO v Ostravě, výstavu a ekostav organizace Ekodomov. Žáci devátého ročníku se podílí na úklidu naučné stezky (pokračování na straně 8) Nakresli radnici Při příležitosti čtyřstého výročí založení fulnecké radnice vyhlašuje Městské kulturní centrum Fulnek výtvarnou tvorbu občanů a žáků mateřských, základních a uměleckých škol pod názvem Nakresli radnici. Zájemci výtvarné tvorby mohou nakreslit radnici města svým pohledem a veřejně tak projevit své schopnosti. Nejlepší kresby budou vystaveny v kapli sv. Rocha a v restauraci MKCF. Výstava bude probíhat v kapli sv. Rocha od do a v restauraci MKCF od do Práce odevzdávejte podepsané s adresou uvedenou na zadní straně výkresu do Městské knihovny, U Sýpky do Potvrzení účasti a bližší informace na (Eva Kočí) do více na Přírodovědná soutěž na ZŠ T. G. Masaryka ve Fulneku V měsíci březnu se na ZŠ T. G. Masaryka konal III. ročník přírodovědné soutěže pro žáky 2. stupně. Na tříčlenné týmy čekaly otázky i praktické úkoly z matematiky, fyziky, chemie, zeměpisu a přírodopisu. Dvoukolové soutěže rozdělené do 2 kategorií se zúčastnilo celkem 30 žáků. V kategorii tříd se na 1. místě umístilo družstvo AMIGOS ve složení: Cihlářová Veronika, Přikrylová Pavlína a Špičáková Jiřina. Kategorii tříd ovládl tým PMS ve složení: Velech František, Juroška Vladislav a Slezák Jiří. Děkujeme všem zúčastněným, vítězům gratulujeme a těšíme se na další ročník. Výsledky: Kategorie tříd 1. místo: AMIGOS ve složení: Cihlářová Veronika, Přikrylová Pavlína Špičáková Jiřina 2. místo: HROŠI ve složení: Švandová Jana, Zemanová Klára, Jančálková Klára 3. místo RESERVÉ ve složení: Růčková Klára, Schöberle Dan,Víchová Zuzana Kategorie 8 9. tříd 1. místo: PMS ve složení: Velech František, Juroška Vladislav, Slezák Jiří 2. místo: CLEVERS ve složení: Matúšů Barbora, Kahaja Martin, Zuzaňák David 3. místo: 3MMM ve složení: Kešeláková Michaela,Barnincová Marie, Sokol Martin Mgr. Baláš Jan 7

8 Škola hrou SUDOKU V pondělí 19. dubna 2010 proběhl v sále Městského kulturního centra IV. ročník Školy hrou SUDOKU, který je součástí projektu EDU & ART Fulnek IV. ročníku Sudoku se zúčastnilo 31 žáků ze ZŠ J.A.K. Fulnek, ZŠ a MŠ T. G. M. Fulnek, ZŠ Pohořská, Odry, ZŠ Komenského, Odry, ZŠ a MŠ T. G. M. Ostravská, Bílovec. Kategorie nad 15 let a dospělí se zúčastnily 4 osoby. Vyhodnocení: třída 1. místo Zuzana Jurkovičová ZŠ J. A. K. Fulnek 2. místo Barbora Homolová ZŠ a MŠ T. G. M. Ostravská, Bílovec 3. místo Dominika Praunspergrová ZŠ Pohořská, Odry Čestná cena Karolína Kadlčíková ZŠ J. A. K. Fulnek třída 1. místo Petra Jurkovičová ZŠ a MŠ T. G. M. Fulnek 2. místo Tereza Ceralová ZŠ Pohořská, Odry 3. místo Michal Mikulenka ZŠ J. A. K. Fulnek Čestná cena Markéta Hrabálková ZŠ a MŠ T. G. M. Fulnek Nad 15 let a dospělí 1. místo Ing. Dušan Schindler 2. místo Martina Dočkálková 3. místo Jana Španihelová Čestná cena Klára Seidelová Hlavní organizátor: Městské kulturní centrum Fulnek, p.o. Partneři projektu: Nadace OKD, Moravskoslezský kraj, Město Fulnek, Comenius Fulnek, o.s. Sponzoři soutěže: Nábytek Libuše Stavjařová, Petr Podstavek a Cyklocentrum Košárek, kterým chceme tímto poděkovat za podporu a sponzorské dary, které nám věnovali. Fotky ze soutěže ke zhlédnutí na www. mkcf.cz. Eva Kočí, kulturní referent Den matek Místní organizace ČSSD Fulnek zve všechny babičky, matky a maminky na promenádní koncert v neděli v hod. na náměstí ve Fulneku. K poslechu hraje Děrničanka. Všechny srdečně zveme. MO ČSSD Fulnek Den Země na (pokračování ze strany 7) Člověče, zastav se, zároveň upraví ptačí budky a provedou jejich instalaci v blízkosti stezky. Všichni žáci 2. stupně se mohou zapojit do fotosoutěže školy s ekologickou tematikou, celkem ve třech stanovených okruzích. Ve spolupráci se sdružením Comenius tak budou nejlepší snímky vyhodnoceny a naše škola se také zúčastní prezentací ekologických aktivit jednotlivých základních škol, které proběhnou v kostele sv. Josefa ve Fulneku. Na škole zároveň probíhají dvě celoškolní akce. Velmi oblíbenou se již opakovaně stala Víčkovaná, kdy jednotlivé třídní kolektivy soutěží ve zhotovení mozaiky z nasbíraných víček od PET lahví, letos na téma české památky. V rámci projektu Ukliďme si svět, pořádaného firmou Elektrowin, žáci sbírají vysloužilé elektrospotřebiče, a to jak malé typu nefunkční varné konvice, sekačky, ale také velké, jako jsou lednice či pračky a elektrické trouby. Pomáháme tak nejen si uklidit své nejbližší okolí, ale také ulehčit naší přírodě. Za ZŠ a MŠ TGM koordinátor ekol. výchovy Víchová Jana Hurá, vysvitlo sluníčko! V první polovině března jsme v rámci tréninku s dětmi plnili další úkoly v naší celoroční hře Soptík. Tentokráte se jednalo o individuální kreativní dovednosti soptíka Batistikuse, kdy si děti donesly vlastní trička a pod vedením našich zkušených vedoucích si vyrobily opravdu nádherné batikované vzory. Děti byly seznámeny s celým postupem, takže nyní se mohou doma klidně před rodiči vytáhnout a cokoliv si nabatikovat. Letošní zima byla opravdu dlouhá, a proto není divu, že jsme se prvních jarních a teplejších dnů už ani nemohli dočkat. Jen co to bylo možné, zahájili jsme přípravu a trénink na soutěže mladých hasičů, kterých je i v letošním roce opravdu dost. Takže sbohem klubovno a hurá ven. Nejprve jsme však vysbírali papíry a uklidili nepořádek kolem zbrojnice, kterého po letošní zimě bylo požehnaně. Ani naše jednotka a ostatní členové sboru s nástupem jara nezahálí. Strojníci se každý pátek scházejí a opravují veterána Tatru T805 a máme za sebou také první jarní velkou brigádu, kde 8

9 jsme uklidili celou zbrojnici a vytřídili již nepotřebné a nefunkční věci. V rámci tréninku a přípravy na splutí řeky Moravice, které se uskuteční 17. až jsme byli trénovat na řece Ostravici. Pravidelné jarní odpouštění přehrady s výpustí 22 m 3 /s je pro vodáky srdeční záležitostí. Dá se říci, že v našem regionu není dravější řeky, naplní-li se koryto na tento průtok, dosahuje stupnice obtížnosti řeky hranice WW III a místy až WW IV. Počasí nám velmi přálo, takže i když člověk nemá zrovna moc času sledovat okolní krajinu, byl to opravdu velmi hezký a vydařený den. Moravici s námi budou splouvat i děti z řad mladých hasičů, takže trénink v podstatně tvrdších podmínkách je dobrou přípravou. Fotografie našeho sjezdu a opravdu nádherného prostředí řeky Ostravice můžete zhlédnout na idnes.cz. Všem čtenářům Fulneckého zpravodaje přejeme krásný jarní čas. Zprávy ze ZŠ JAK Letošní březen byl bohatý nejen na sněhovou a mrazivou nadílku, ale i na řadu akcí, které právě v březnu na naší škole proběhly nebo jichž se naši žáci a učitelé zúčastnili. Určitě jsme měli velkou radost z umístění našich žáků v soutěži Svět slova a všichni vyhodnocení se velmi rádi zúčastnili slavnostního vyhodnocení v kostele sv. Josefa. V rámci tohoto projektu jsme rovněž zhlédli divadelní představení Radúz a Mahulena /2. stupeň/ a Velikonoční pohádku /1. stupeň/, obě představení se nám líbila. Proběhlo okresní kolo recitační soutěže /M. Vaňurová/, krajské kolo chemické olympiády /J. Klevar/. I když se našim želízkům v ohni tolik nedařilo, přesto oba odvedli kus dobré práce a určitě si zaslouží pochvalu a dík za vzornou reprezentaci školy i města. Událostí měsíce března bylo tradiční společenské setkání učitelů, které se konalo v MKC v pátek 19. března. Na jeho přípravě se podílely paní učitelky /výzdoba, propagace, tisk letáků, vstupenek, příprava jednohubek, losů do tomboly/, akční maminky a tatínkové našich žáků /zajištění a prodej občerstvení, tombola, úklid, organizace vůbec/, někdy byli zapojeni i samotní žáci. Ples se po všech stránkách povedl! Byl vyprodán do posledního místečka, a ač nás těšil i zároveň děsil počet návštěvníků, na zábavě, občerstvení a celkové náladě to nebylo znát. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zainteresovaným kolegům i rodičům, všem sponzorům za dárky do tomboly /jejich seznam najdete na pracovníkům MKCF i všem účastníkům za pomoc, skvělou atmosféru, kterou se nám společnými silami podařilo vytvořit. Ve středu 24. března se konaly poslední přijímačky nanečisto. Proč poslední? Protože letošní deváťáci jsou posledním ročníkem staré koncepce, a tak jsme je zkoušeli ještě postaru. Celé dopoledne měli plno starostí se splněním zadaných úkolů psali úvahu na téma Co mi škola dala, vzala, vytvářeli propagační leták svému povolání, které si vybrali, a hlavně před komisí obhajovali svůj výběr budoucího povolání, diskutovali o tom, co jim v našem městě chybí, jak by se zachovali při řešení některých situací apod. V komisích letos zasedli pan místostarosta J. Štekbauer, p. Ing. M.Holík, p. A. Müller, p. L. Kostelník a bývalé žákyně M. Schenková a N. Divincová. Děkuji všem jmenovaným za jejich čas, který jistě nebyl marný. A jak naši žáci dopadli? Vcelku jsou i tihle žáci /i když podle staré koncepce/ schopni na úrovni obhajovat své názory, mít jasnou představu o svých plánech a cílech, nebát se projevit i negativní postoj. Den učitelů slavíme na naší škole spolu se žáky. I letos jsme uskutečnili řadu zajímavých dílen v rámci Dne s Amosem, který proběhl poslední březnový den. Děti na 1. stupni tvořily různé (pokračování na straně 10) Informace o likvidaci autovraků MĚSTSKÝ ÚŘAD FULNEK ve spolupráci s firmou ŽDB GROUP, a.s. Bohumín uskuteční sběr autovraků (vozidel určených k likvidaci) Místo sběru: FULNEK, místní část Stachovice dne 18. května 2010 (ÚTERÝ) v době od 11 do 15 hod. Ceny za fyzickou likvidaci a odvoz autovraků: likvidace kompletního autovraku je BEZPLATNÁ nekompletní autovrak bez motoru 600 Kč - vozidlo musí mít kola nasazená na nápravách, za každé chybějící kolo účtujeme poplatek 100 Kč (kromě rezervy) Potřebné doklady: majitel vozu: občanský průkaz, velký technický průkaz vozidla ostatní osoby: plná moc od majitele vozidla jako souhlas k likvidaci (nemusí být notářsky ověřena), velký technický průkaz vozidla, občanský průkaz Majitelé (nebo doručitelé) takto předaných autovraků obdrží na místě od ŽDB GROUP,a.s. (vlastnící souhlas KÚ Moravskoslezského kraje pro sběr, výkup a využívání autovraků a ostatních dopravních prostředků) Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků doklad potřebný pro vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel Majitelům nepojízdných vozidel nabízíme odvoz vraku z místa jeho odstavení. Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit do 17. května 2010 na telefonním čísle , kde budou zapsáni do pořadníku. Potvrzení o převzetí vozidla k likvidaci bude vystaveno řidičem ihned na místě po předložení výše uvedených dokladů + úhradě poplatku za odtah ve výši 100 Kč/kompletní vozidlo (nekompletní za příplatek viz výše). Využijte tuto možnost ekologického odstranění autovraků! Bližší informace vám poskytnou pracovníci odboru ÚR a ŽP MěÚ Fulnek na tel: , a ŽDB GROUP a.s., Bohumín, provoz Recyklace tel , , ,

10 Výzva Občanské sdružení Comenius Fulnek shromažďuje materiály a historické fotografie k plánované výstavě věnované znovuobnovení města po druhé světové válce a rozvoji města do současnosti. Ze získaných materiálů bude v roce 2011 v Městském kulturním centru instalována výstava. Žádáme, prosíme občany o zapůjčení fotodokumentace, která zachycuje historii a význačné události ve městě. Zapůjčené materiály vám budou po převedení do digitální podoby a úpravě vad a poškození vráceny zpět spolu s disketou vašich digitalizovaných fotografií. Pokud budou vaše fotografie jakkoliv použity, bude (na základě vašeho souhlasu) vždy uváděno vaše jméno jako majitele nebo autora. Jestliže se k zapůjčení dokumentu rozhodnete, kontaktujte nás na telefonu , popř. se informujte na Městském informačním centru ve Fulneku. Za vaši spolupráci předem děkujeme. Jan Mariánek Comenius Fulnek, o.s. SPOZ informuje Dne 10. dubna 2010 jsme v obřadní síni Městského úřadu ve Fulneku přivítali manžele Vackovy, kteří oslavili 60 let společného života diamantovou svatbu. Do dalších manželských let jim přejeme ještě jednou hodně štěstí a spokojenosti. Zprávy (pokračování ze strany 9) velikonoční dekorace a žáci druhého stupně si vybírali ze široké nabídky aktivit, na které není v běžných hodinách tolik času. A tak to po škole vonělo, neboť se v kuchyňce vařily, pekly, smažily dobroty, v tělocvičně se hrály různé hry, luštilo se sudoku, vytvářel se kalendář státních svátků, na počítači se malovalo grafitti, v chemii se žáci pokoušeli proniknout do tajů této tajuplné vědy, hrálo se anglické pexeso, v učebně výtvarné výchovy to chvilku vypadalo jako u mumií, protože si žáci vyráběli masku ze sádry, někteří se vydali na stezku Člověče, zastav se, někteří soutěžili o titul Nejlepší přírodovědec školy. Ze zpětných dotazníků víme, že se na tento den všichni žáci těší, a nás učitele zase těší, že můžeme občas mimo osnovy a všechny povinnosti připravit takovouto hodinu. Na konci března jsme Nadaci ČEZ poslali žádost o grant na Oranžovou učebnu, kde můžeme získat až Kč na modernizaci učebny fyziky a chemie. Posouzení žádosti je v rukou kompetentních členů Nadace ČEZ, ale svou troškou do mlýna může přispět i každý příznivec školy. Podíváte-li se na naše webové stránky a kliknete-li na odkaz Nadace ČEZ hned na úvodní stránce, podpoříte naše úsilí a my vám budeme vděční. Děkujeme. Mgr. Vilma Klevarová SPOZ připravuje: Dne 13. května setkání jubilantů a 15. května vítání občánků. Účastníkům budou zaslány pozvánky. Přijímačky nanečisto Dne 19. března proběhly na naší škole,,přijímačky nanečisto. Ve srovnání s loňským rokem se změnila náplň i provedení zkoušek. V souladu s plněním cílů školního vzdělávacího programu měli žáci předvést své dovednosti získané v různých vyučovacích předmětech a to tak, že zpracují zadaná témata, využijí k tomu dostupnou techniku a provedou prezentaci před zkušební komisí. Předloží také vlastní portfolia s ukázkami školních prací, osobních koníčků a dosažených úspěchů. Vlastně si měli vyzkoušet, jak se dovedou prosadit na trhu práce. Asi tři týdny předem nás svolala paní ředitelka Anna Kolovratová a stanovila pravidla blížící se akce. Vedoucí tříčlenných týmů si vylosovali jedno ze zadaných témat. Zaměření bylo rozmanité: Život v multikulturní společnosti, Štramberk fauna a flora, J. A. Komenský myšlenky a odkaz pro dnešek, Kopřivnice výroba automobilů, Adrenalinové sporty a mladí lidé aj. Měřítkem pro hodnocení nebylo množství informací, ale hlavně originalita. Zpočátku jsme trávili hodně času na internetu, ale postupně se přicházelo s novými nápady. V několika skupinách se dokonce natáčelo video nebo ankety se žáky a učiteli. V pátek ráno proběhlo slavnostní zahájení a vylosovali jsme si, v ja- 10

11 Mladí hasiči z Děrného obdrželi poděkování kém pořadí nastoupíme před zkušební komisi. Tu tvořili místostarosta pan J. Štekbauer, paní I. Mročková, paní P. Vráblová, dále pan B. Kusý ze SOU a paní Chytilová z Úřadu práce v Novém Jičíně. Celý den byl pro nás takový slavnostní. Všichni jsme se objevili ve společenském oblečení, žvýkačky zůstaly mimořádně doma a my jsme se chovali slušně. Ve třídě mezi žáky, kteří ještě nepřišli na řadu, panovala nervozita, ale ti, co už měli přijímačky za sebou, uklidňovali ostatní, že porota je docela mírná. Velikonoce 2010 Velikonoce se u nás slaví vždy o víkendu po prvním jarním úplňku, který letos vycházel na úterý 30. března. Přípravy na Velikonoce však začaly na naší škole už v únoru. Využili jsme nabídky katechetického centra v Ostravě a jejich lektorka paní Lenka Mužná u nás postupně realizovala dva interaktivní velikonoční programy. Pro mladší žáky tříd to byl program Když jedna cesta zkříží druhou, pro starší žáky 4., 5., 8. a 9. tříd to byly Velikonoce v umění. Děti se prožitkovými metodami seznámily s tradicí Velikonoc, větší děti pak s velikonočním příběhem a se symbolikou kříže. Lektorka velmi vhodně propojila pohybové, dramatické i pěvecké aktivity. Beseda byla vedena citlivě, v příjemné atmosféře a většina účastníků s nadšením spolupracovala. Po vystoupení a pohovorech s námi deváťáky v multimediální učebně si dali zkoušející krátkou přestávku a poté zhodnotili naše úsilí. Pochválili, co se nám povedlo, a poradili, co by se dalo zlepšit. Myslím, že jsme je docela překvapili. S odstupem času se nám zdá, že přijímačky byly úplně v pohodě. Určitě své zkušenosti v životě uplatníme, někteří už brzy na svých budoucích středních školách. B. Matúšů, žákyně 9. ročníku ZŠ a MŠ T. G. Masaryka ve Fulneku Neoddělitelnou součástí všech svátečních dnů je výzdoba. Ani tady jsme neponechali nic náhodě a pozvali si k její přípravě odborníky lektorky z nakladatelství Anagram, které postupně se všemi dětmi 1. stupně vyráběly papírové zápichy, loutky z vařeček a květináčků, papírových tácků či kolíčků. Pozadu nezůstal ani keramický kroužek či kroužek šikulek. Vše vyvrcholilo v posledním březnovém týdnu velikonoční výstavkou, na které se představili se svými výrobky také žáci 2. stupně. A že bylo co vystavovat, o tom se můžete přesvědčit sami na fotografiích. Eva Kapolková, ZŠ T. G. Masaryka Fulnek Liga proti rakovině Praha je nezisková organizace angažující se již 20 let v boji proti rakovině, pořádá řadu preventivních akcí, snaží se zlepšovat péči o nemocné, podporuje výzkum a dovybavování onkologických center. Finanční prostředky získává především díky květnové sbírce zvané Květinový den Český den proti rakovině, kdy její dobrovolníci vyrážejí do ulic a nabízejí žluté látkové kytičky se stužkou a zároveň rozdávají letáky s informacemi o prevenci rakoviny. V loňském roce se poprvé mezi tyto dobrovolníky zapojila také sdružení dobrovolných hasičů v okrese Nový Jičín, konkrétně oddíl mladých hasičů z Děrného vedený paní J. Krampotovou a R. Válkovou. Svou účast potvrdili i v letošní sbírce a Liga proti rakovině Praha jim za tuto pomoc velmi děkuje a moc si jí váží. Klub důchodců Fulnek Jaro již je opravdu tady. Na procházkách se můžeme těšit z rozkvetlé přírody a sluníčka. Což o to, zima byla krásná, ale trochu dlouhá. V klubu jsme si ji krátili ručními pracemi, hrami a četbou. V klubu máme malou knihovnu, kterou členky náležitě využívají. Ti větší čtenáři ještě navštěvují městskou knihovnu. Pochvalují si, jak jsou pracovnice knihovny vstřícné, ochotně poradí, pomohou najít potřebnou knihu, což my, senioři, dokážeme ocenit. Tři členky našeho klubu se zúčastnily akce Babičko, přečti mi pohádku, která se ve spolupráci s MKC a MŠ konala právě v knihovně. Byly to paní Benková, Andrýsková a paní Machovská. Teď se již chystáme na aktivity v přírodě: opékání, návštěvy kulturních památek i filmových představení. Už jen aby nám přálo počasí. Eva Kadlečková předsedkyně Klubu důchodců 11

12 SVĚT SLOVA III. Březen duben 2010 V měsících březen až duben se uskutečnil ve Fulneku projekt výtvarné a literární soutěže Svět slova III, do kterého se zapojily školy z širokého okolí a také škola z partnerského města Téglas z Maďarska. V průběhu projektu proběhly různé aktivity. Děti, ale i dospělí si mohli vyzkoušet výrobu ručního papíru. Pro všechny věkové kategorie byla připravena divadelní představení, proběhla výstava dětského ilustrátora Lubomíra Anlaufa Jak se dělá pexeso, které je možno zakoupit v Informačním centru anebo v restauraci Městského kulturního centra. Městská knihovna připravila soutěžní kvíz pro děti 3. tříd, ale také jsme se mohli v těchto dnech zaposlouchat do vyprávění příběhu Milana Barboříka Terezka, princezna z Fulneku a jak to bylo dál. Snad se již brzy dočkáme vydání knihy o princezně Terezce a budeme se moci dozvědět, jak vše v tomto poutavém příběhu dopadne. Svět slova Vyhodnocení literární a výtvarné soutěže s programem proběhlo 25. března Ceny byly předány za přítomnosti náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věry Pálkové, starosty města Fulneku Mgr. Jiřího Denera, místostarosty města Fulneku pana Jaroslava Štekbauera, pana Lubomíra Anlaufa a zpěvačky Heidi Janků. Výsledky soutěže najdete na www. Děkujeme všem, kteří se do projektu aktivně zapojili, sponzorům a partnerům projektu za finanční a materiální podporu. Věra Čatkosová vedoucí MKCF, p.o. Jan Amos Komenský v roce 2010 ve fiktivní 8.B Stala se obdivuhodná věc, J. A. Komenský se ocitl v 21. století v roce Zřejmě putoval nějakým zázračným a neodzkoušeným strojem času. Vše prasklo, když měl přijít na ZŠ a MŠ T. G. Masaryka jako nový učitel 8.B. Toho rána, podle výpovědi žáků, vešel do třídy starší pán v černém hábitu. Učitel se rozhlédl po třídě a pravil klidným a přátelským hlasem: Mé jméno je Jan Amos Komenský a budu tu větu však nedořekl, protože v tu chvíli, když se učitel představil, se žáci rozesmáli, posmívali se, váleli se v křečích smíchu po zemi, přes slzy neviděli a někteří dokonce posílali učitele za doktorem Chocholouškem, říkali: Ten vám snad pomůže pane učiteli, a ostatní volali: Pane učiteli, nespletl jste si náhodou století? Nejeden žák poté popisoval, že na ně pan učitel hleděl jak na lékárnu (v překladu: byl moc vylekaný a ohromený). Pan učitel se snažil vzchopit. Takové uvítání opravdu nečekal. Snažil se žáky utišit, však marně. Pomohl snad zadaný projekt, který se měl později oznámkovat. 12

13 Vypracování úkolu nebylo složité až na dvě věci. Ze zadání vyplývalo, že mají žáci vypracovat nákres okolí svého bydliště. Žáci měli k dispozici knihy s užitečnými informacemi a pro jistotu učitel rozdal inkoust v kalamáři i pera. Myslel si, že by je přece nenechal škrábat těmi novými vymoženostmi. Do nákresu měli zakreslit i napsat bublající řeky, říčky, potůčky a velké i malé rybníčky. To by ovšem nebyl takový problém, ale oni to měli zapsat latinsky a to už problém byl. Studenti se moc divili, dokonce se jeden nešťastník odvážil přihlásit a oponovat učiteli. Řekl mu, že latina se v dnešní době neučí a že se na to můžou všichni vykašlat. Hlásal: Pane učiteli, to by byla lepší už anglina. Teď se však divil učitel, ovšem to taky dlouho netrvalo. Zanedlouho se rozčílil, co že si to dovoluje s učitelem takhle mluvit, že svět snad takovou drzost neviděl. Po chvíli se trochu uklidnil a řekl, že se přijde podívat do jiných hodin, aby viděl, jak to tam vypadá. Naštěstí zazvonilo a učitelův proslov zůstal bez odezvy. J. A. Komenský odešel do sborovny, však zanedlouho byl podivuhodnými zvuky přiváben zpět. Jen na velmi kratičkou chvíli otevřel dveře a hned je zase zavřel. V hlavě se mu promítla celá učitelská praxe, byť jen náznaky něčeho takového v ní nebylo. Skoro všichni žáci pobíhali po třídě. Jeden pískal botami o zem, druhý honil hadrem po zemi rozlitý inkoust z kalamáře, třetí bubnoval na nějakou plastovou věc, zřejmě to byl koš. Někteří se dokonce vzadu poprali a tohle stačilo zkušenému učiteli, aby ihned zavřel dveře. Nyní přemýšlel, jestli má nějaký smysl tuhle zvěř učit. Moudrost zvítězila, J. A. Komenský se rozhodl, že vezme žáky na procházku. Ta se vydařila, hlavně její účel, v další hodině žáci a učitel s radostí spolupracovali. Místo hodiny přírodopisu mu ukazovali vypracované prezentace v interaktivní třídě. Učitel se nestačil divit, neustále se ptal: Co je to za moderní techniku? Žáci ochotně vysvětlovali. Učitel zakončil hodinu tím, že nabádal žáky, aby správně využívali své schopnosti a stále je rozvíjeli. Ještě ten den byl ukončen výlet J. A. Komenského do našeho století. Tato událost se sice nestala, ale přece, kdyby se stala, J. A. Komenský by byl v 21. století a učil, snažme se, aby se nemusel divit výrokům a chování žáků, ba naopak, by mohl obdivovat výkony i úspěchy žáků. To už záleží na každém zvlášť, ale aby potom mohl tvořit pěkný celek, tak se musíme snažit všichni. 1. místo II. kategorie literární soutěže SVĚT SLOVA III. M. B., ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Fulnek Okresní finále Nestlé Basket Cupu Dne se v Příboře konalo okresní finále Nestlé Basket Cupu v kategorii mladších děvčat (6. 7. tříd). Účast ve finále si naše děvčata vybojovala předchozí týden v Odrách. V pětičlenné skupině vyhrála všechna utkání a postoupila z 1. místa. V příborském finále se naše děvčata umístila na krásném 3. místě, když nestačila pouze na hráčky z basketbalového klubu Příbor, reprezentující příborské základní školy. Děkuji všem hráčkám za reprezentaci školy a přeji mnoho dalších úspěchů ve sportovních soutěžích. Výsledky OF: základní skupina: ZŠ a MŠ TGM Fulnek ZŠ Jičínská Příbor 6:22 (4:11) ZŠ a MŠ TGM Fulnek ZŠ Tyršova Nový Jičín 10:3 (8:3) o 3. místo: ZŠ a MŠ TGM Fulnek ZŠ Pohořská Odry 14:13 (4:5) Mgr. Baláš Jan Družstvo mladších dívek: horní řada zleva Šiváková Soňa, Šreková Veronika, Fusková Michaela, Sinčáková Kateřina, Tomšů Kristýna, Růčková Klára kapitán družstva, Wölflová Sára, Jančálková Klára; dolní řada zleva Kešeláková Lenka, Špičáková Jiřina, Wisurová Veronika, Víchová Zuzana, Feilhauerová Magdaléna Vítání jara v MŠ Jerlochovice Nesem zimu ze vsi, kde jsi, jaro, kde jsi? Byla zima mezi náma a teď už je za horama Těmito slovy se děti z MŠ Jerlochovice rozloučily se zimou. V pátek obě třídy Žabičky a Broučci vyšly se svými učitelkami na vycházku. Ta páteční se však od ostatních lišila. V čem byla jiná? Tentokrát děti po celou dobu společně přeříkávaly texty související s koncem zimy a střídaly se v nesení papírové Moreny. Na velkém mostě přes Husí potok byla Morena, symbol končící zimy, paní učitelkou zapálena a hořící vhozena přímo do potoka. Měla pro tento rok skoncovat se zimou a přinést tak dlouho očekávané jaro. Zážitek, který dětem z paměti dlouho nevymizí a bude určitě spojován s tím pěkným, co v mateřské škole prožívaly a prožily Rozloučení se zimou nastartovalo další jarní aktivity naší MŠ. Úterní odpoledne (pokračování na straně 14) 13

14 ZUŠ J. A. Komenského informuje Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, Butovická 376, tel , pobočka Fulnek, Kostelní 110, tel.: , Úspěšné akce: Předtančení žákyň TO na plesech ve Fulneku a v Kujavách se uskutečnila vernisáž a výstava modrotisku a paličkované krajky v prostorách výtvarného oboru ve Studénce. (Vyučující VO Niki Klazarová, Janis Masmanidis). Vítání jara (pokračování ze strany 13) ( ) patřilo setkání rodičů a dětí. Velikonoční dílna jim umožnila, aby společně prožili čas předvelikonočních příprav. A tak si mohli vyzdobit vajíčka, vyrobit netradiční velikonoční ozdoby. Všichni - chlapci i děvčata - si navíc jako bonus odnášeli hotový tatar. Kdo byl dárcem těchto nezbytných doplňků pro pondělní šmigrustovníky? Paní Alena Koubková, dobrá sousedka naší mateřské školy. Každým rokem uplete z jarního proutí pro všechny děti velikonoční pomlázku. Uplést kolem padesáti tatarů není málo. Určitě si zaslouží náš velký obdiv a ještě větší poděkování. Vždyť kolik radosti udělá tatar malému obdarovanému dítěti! Radost nám i dětem udělali rodiče. Ve dvou slunečných dubnových odpoledních - hned po Velikonocích přišli po své práci, aby pomohli uklidit a zkulturnit naši školkovou zahradu. Po letošní nekonečné zimě vyžadovala rázný zásah a očistu. A to se podařilo. Rodičům patří náš dík za pomoc a ochotu. Aprílové počasí však překazilo plány těm ostatním, kteří chtěli s úklidem zahrady také pomoci. Snad se jaro konečně umoudří a zahrada bude i díky jejich ochotě zase v pořádku a uklizená. Hu, hu, hu, jaro už je tu! Ať závěr lidového říkadla vítající jaro přinese dětem, jejich rodičům i nám všem pohodu, radost a spoustu krásných a nezapomenutelných zážitků Za MŠ Jerlochovice M. Mergentalová, text i foto se konal velmi úspěšný Jarní koncert ve Fulneku. Program koncertu byl obohacen o hosta ze svého klavírního repertoáru zahrála paní učitelka Pavlína Hubová díla Brahmse a Janáčka. Přehlídku prací žáků výtvarného oboru jsme mohli obdivovat na krajské výstavě Zrzavý salón v ZUŠ Karviná v dubnu 2010, kde naši školu svými výtvarnými pracemi reprezentovali žáci pod pedagogickým vedením Janise Masmanidise a Niki Klazarové. Viz foto: Jarní koncert Fulnek: Pěvecké vystoupení dětí v Domově sv. Anny 1. 4., které připravila paní učitelka Jana Nádvorníková. Přibyslavský pantoflíček taneční soutěž, která proběhla , obeslala se svými žákyněmi v počtu 5 tanečních čísel paní učitelka tanečního oboru Niki Brožková. Přivezli 2 zlaté a 2 stříbrné medaile. Velmi příjemný byl Jarní koncert hudebního oboru na hlavní budově ZUŠ ve Studénce 14. dubna. Krajská přehlídka dětských skupin scénického tance Ostrava 2010, Janáčkova konzervatoř a gymnázium Ostrava , TO FULNEK, nastudovala Vlasta Tarčová, doprovod Jelena Ryšavá. Krajské kolo soutěže jazzových a tanečních orchestrů v ZUŠ Leoše Janáčka 14

15 v Havířově , soutěžil SWING BAND pana učitele Martina Maléře. O výsledku krajského kola si budete moci přečíst v dalším vydání Zpravodaje. Žáky naší školy čeká další vystoupení: Krajská klavírní přehlídka v ZUŠ Karviná přivítá mladé klavíristy. Krajská přehlídka žáků ZUŠ ve hře na dechové nástroje proběhne na Janáčkově konzervatoři Ostrava , na které vystoupí žáci pana učitele Petra Habernala. Ke Dni matek v Pustějově popřejí svými hudebními čísly žáci pana ředitele Zdeňka Nováka, paní učitelky Xenie Hélové a pana učitele Zdeňka Vlka. Koncert pro maminky v Bartošovicích se uskuteční a hudební blahopřání předvedou žáci paní učitelky Lubomíry Vlkové a paní učitelky Xenie Hélové. Den pro parčík v Klimkovicích je akcí, na které mají příležitost reprezentovat ZUŠ naše soubory. Absolventský koncert hudebního oboru ve Studénce 18. května Závěrečný taneční koncert tanečního oboru ve Studénce TABLO ABSOLVENTŮ: V tomto školním roce bude na naší ZUŠ absolvovat přes 50 žáků I. nebo II. stupně, z čehož 20 žáků připadá na pobočku ve Fulneku. V průběhu měsíce března se proto uskutečnilo fotografování absolventů a veřejnost bude moci zhlédnout tabla, jejichž zhotovení se ujali učitelé výtvarného oboru Niki Klazarová a Janis Masmanidis. Tabla budou umístěna ve Studénce obchod Ryšavý, ve Fulneku prodejna Optik na náměstí. PaedDr. Zdeněk Novák ředitel ZUŠ Vzpomínky jsou stále živé (pokračování) Vážení občané, v únorovém vydání Fulneckého zpravodaje jsem vám nabídl několik vzpomínek a myšlenek z nedávné historie města Fulneku, tak jak jsem to prožil, jak jsem to viděl, nic jsem nezkreslil, nic jsem nemaloval. Byla to čistá fakta. Odezva na tento článek byla veliká a stále trvá. Lidé mě zastavují na ulici, děkují, že něco podobného dosud nevyšlo. Dokonce nabízejí spolupráci a všichni chtějí, abych ve vzpomínkách na dřívější dobu pokračoval. Našli se však i kritici, kteří mne upozornili, že tam chyběla fakta, jak občané jedné blízké obce Fulnek vykradli, nebo fakta, kdo Fulnek tak vypálil. Nevím, nebyl jsem tam. Pochopitelně, ozvali se občané ze Stachovic, kde jsem po osvobození začínal. Mne samého z toho upoutaly dvě věci že Fulnecký zpravodaj se čte i v přilehlých obcích a také, že střední generace o nedávné historii neví vůbec nic. Původně jsem měl v úmyslu tímto článkem vzpomínky na Fulnek ukončit. Bál jsem se kritiky a také přání lidu nemusí být totožné s názorem redakce Fulneckého zpravodaje. Pak jsem si vzpomněl, že mám velkou vzornou rodinu, doktora historika a 8 pravnoučat. Ti všichni se jednou budou zajímat o Fulnek, kde pradědeček prožil nejkrásnější roky života. A bylo rozhodnuto. Každý začátek je těžký. Také já jsem hledal pramen ve vzpomínání, aby moje články zaujaly jak střední generaci, tak i mladé lidi. U těch starších lidí, třeba v obou klubech důchodců, se kritiky nebojím, mnozí měli stejné nebo podobné zážitky. Když však porovnávám dnešní mládež a moje mládí, tam je hluboká propast. Je až neuvěřitelné, jak se za těch 70 let změnil svět od základu, někdy k lepšímu, někdy k horšímu. To nechám, milí čtenáři, na vás, pravda bude taková, z jakého úhlu se s odstupem času na jednotlivé příběhy podíváte. Věřte, že to bude zajímavé. Když vzpomínat, tak jsem se rozhodl z gruntu. Aby vyprávění mělo návaznost na další povídání o Fulneku, musel jsem opět začít od sebe. Bude to kousek mého životopisu, přes který se budeme postupně dostávat do Fulneku. Vzpomínky jsem rozdělil na dvě části, těm dnešním jsem dal název: PROŽIL JSEM PRVNÍ KAPITALISTIC- KOU REPUBLIKU Byla chudobná, ale spravedlivá. Narodil jsem se v roce 1923 v malebné vesničce pod horami, ve Straníku. Dětská léta jsem prožil ve mlýně u tatínkova bratra Jana, který tenkráte byl vzdálen 2 km od vesnice. Tam jsem poznal živou přírodu v podobě srnčí zvěře, zajíce, bažanty, křepelky, kvíčaly, straky a pstruhy. Bál jsem se různých druhů sov, kání, ale také potkanů a ondater. Těm jsem se pokud možno vyhýbal, i když později jsem je střílel jako škodnou. Mlýn mi daroval lásku k přírodě, kterou miluji a obdivuji doposud. Mlýn se zástavou vody, velkým mlýnským a vodním kolem se spoustou různých soukolí, to bylo pro takového ogara nabídkou k různým hrám. Pochopitelně jsem jako zvědavý využil všechny dostupné možnosti a výsledkem je zlomený palec na levé ruce. Mlýn byl pro mě pohádkový, ale také nebezpečný. Žil jsem tam na volné noze, rodiče na mne neměli čas. Moje povinnost byla chodit do školy, (pokračování na straně 16) 15

16 (pokračování ze strany 15) učit se a pást krávy. Ani při tom pasení krav jsem nedal pokoj přírodě, čmeláci, vosy a včely mě denně pronásledovali. Když došlo na sršně, tak jsem nejkratší cestou utíkal do mlýna i s krávami. Nejkrásnější vzpomínky na mlýn nosím doposud, když sedláci jezdili do mlýna s obilím nebo již pro hotovou mouku. Vždy to byli krásní koně s vyleštěnými postroji, a když kolem koní běhalo malé hříbátko, moje radost neznala konce. To, že jsem pobýval ve mlýně, nebylo vždy pro mne příjemné. Ztratil jsem kontakt s vesnicí a neměl jsem žádné kamarády. Tento stav vyvrcholil, když jsem začal chodit do školy. Spolužáci mne měli za nějakého cizince a několikrát mne kamením vyprovodili až do mlýna. Později, když jsem povyrostl, jsem jim to vrátil i s úroky. Učební hodiny byly od 8 do 12 hodin, odpoledne od 14 do 16 hodin. Místní spolužáci chodili domů na oběd, já to měl daleko, tak jsem ty dvě hodiny účelově využil k návštěvě rodiny. U kaple měli domek Knápkovi, paní Lojzína byla sestrou mojí maminky a ta mě pohostila vždy kávou. Moc mi nechutnala, žili už moderně a do kávy přidávali zrnkovou. Proto jsem častěji chodil na statek k Bajarům, tam se narodil můj tatínek, tam byla káva a mléko stále na sporáku. Paní statkářka byla na mě velice hodná, chodil jsem tam jako domů a ještě mi přidala koláč nebo namazaný chleba. Do školy jsem chodil rád. První dva ročníky nás vyučoval sám ředitel Segeťa, který jediný do vyučování nosil housle a výuka začínala zpěvem. Stalo se, že nepozorně klepl smyčcem. Škoda, že nás učil jen dva roky. Další roky nás vyučoval učitel Dorčák. Byl na nás přísný, ale spravedlivý. Právě ten rozhodl o mém dalším školství a vzdělávání. Asi jsem se dobře učil, tak přemlouval moje rodiče, aby mne dali studovat na Gymnásium do Nového Jičína. Neuspěl. Rodiče měli strach, že by to finančně neutáhli a poslali mě jen do měšťanské školy. Po roce, z vlastní iniciativy, jsem podal žádost pokračovat na studiích Reálného gymnásia v Novém Jičíně. Nic jsem neztratil, udělal jsem zkoušky do druhého ročníku. Studovat v naší rodině nebylo jednoduché. Maminka vlastnila obchod se smíšeným zbožím, tatínek s pronájmem 3 ha pole, 2 3 krávy a nějaké to prasátko, slepice, kačeny i husy. Tatínek na rozsah polní výroby sám nestačil, potřeboval mne více do hospodářství než na studie. Pak se často stávalo, že jsem ze školy nedošel přímo domů. Tatínek po cestě už mě čekal a tak jsem třeba ve svátečním oblečení, v polobotkách a s kravatou na krku rozhazoval hnůj. V sobotu se chodilo do práce i do školy, v neděli do kostela na Starý Jičín a jenom jsme poobědvali, celá rodina včetně maminky odjela s kravským zápřahem na pole. Studovat v okresním městě bylo složité. Autobusy nejezdily a nejbližší nádraží bylo v Hodslavicích 3 4 km. Proto studenti a dělníci většinou chodili horami přes známou restauraci Čerťák a Skalky. Bylo to pouhých 7 km za každého počasí, ať mrzlo nebo padal déšť. Pláštěnky do deště tenkrát nebyly, na hlavě jsme nosili papírové pytle. Přesto jsme přišli do školy promočeni. Bylo to někdy kruté, zvláště když napadlo hodně sněhu a mrzlo. Zimní oblečení nahrazovaly jen trika a letní obutí, flanelové onuce. Každá cesta za nepříznivého počasí byla vysilující, nejvíce však trpěla děvčata. Těm slabším jsme pomáhali s nošením aktovek a nepamatuji se, že se někdo pro špatné počasí ulil a zůstal doma. Velká výhoda byla v tom, že jsme chodili ve skupině a jeden druhému pomáhali. Zpáteční cestu jsme někdy šlapali po silnici přes Bludovice, a to zvláště na podzim když byla brzy tma. Boty byly drahé 39 až 50 Kč, proto si je jak Nedělní odpoledne s Děrničankou dělníci, tak i studenti šetřili. V létě chodili naboso a boty kolem krku. Byli jsme mladí, rozmary počasí nás sice trápily, ale chuť do života byla silnější a podobné překážky jsme obyčejně překonali humorem. Toho nám nikdy nechybělo. Na Reálném gymnásiu v Novém Jičíně studovali převážně žáci bohatších rodičů. Byly to děti státních úředníků, živnostníků, podnikatelů a statkářů. I když jsme měli doma obchod, spadl jsem do sítě sociálně chudobných a čas od času jsem dostával podporu ve výši 50 korun a na zimu jedny boty a kabát. V naší třídě příspěvek chudoby pobíral také vám známý učitel z Fulneku František Kyselý. Studovali jsme spolu, byl skromný a pocházel z Mořkova. Ředitelství ústavu zřídilo pro tento účel Spolek pro podporu chudých studujících a byly v něm desítky dárců. V té době, jako milovník přírody a hor, jsem měl už za sebou výstupy na Radhošť, Javorník a Hostýn. O Fulneku jsem toho věděl málo, než jsem se seznámil se studenty Vlastimilem Lavrukem a Františkem Münsterem z Fulneku. Pak jsem krátce dvakrát po sobě Fulnek navštívil. Tu první návštěvu jsem věnoval zámku, druhou pak prohlídce města. Zámek mne uchvátil víc Z důvodu nestálého a chladného počasí bylo zrušeno nedělní odpoledne s Děrničankou plánované na duben Protože vás nechceme jako milovníky pěkných lidových písniček zklamat, tak jsme pro vás připravili náhradní termín. Srdečně vás všechny zveme v neděli 23. května 2010 do zahrady Městského kulturního centra ve Fulneku v 15:00 hodin, kde vám dechová hudba DĚRNI- ČANKA představí své nové skladby z oblasti taneční hudby, která jí, jak uslyšíte, není až tak cizí. 16

17 než město. Samotné náměstí s výchozí ulicí směrem k nádraží byly samé malé obchůdky a hospůdky, pokud se nemýlím, napočítal jsem jich 11. Bylo to staré město, staré domy, neudržované. Jediná radnice byla výjimkou. Všechno proběhlo ve spěchu, abych stihl vlak na zpáteční cestu. Na delší návštěvu jsem se dostal v roce 1938, když strýček Ignác Bajar jel kupovat jalovice do Partutovic. Sice jsme si trochu zajeli, ale strýček na náměstí nakrmil a napojil koně. To byl čas pro mě, měl jsem dobré dvě hodiny volna. To jsem stihl udělat zámek i s kostelem a ještě si na druhé straně prohlédnout klášter. Musím ještě dodat, že na náměstí byl velký nepořádek, zbytky sena a slámy, kopce kobylinců a bláta. V té době jsem napočítal na náměstí 12 koní včetně našich. Musím podotknout, že když jsme pokračovali v cestě do Oder, ta dnešní kolem benzínové pumpy neexistovala. Původní silnice vedla přes dřívější areál JZD Jerlochovice se strmým stoupáním. Přes tyto negativní jevy byl Fulnek se zámkem pro mě jednička. Když jsem ve zdraví přežil protektorát a měl možnost posilnit pohraničí, vybral jsem si Fulnek. Když jsem tam po sedmi letech přijel, nevěřil jsem svým očím.z náměstí byla halda rozvalin, strašný puch a v místech kde je dnešní hotel Jelen ještě doutnal oheň. Jediná radnice vypadala, že je nepoškozená. Bylo to dílo zkázy, dosud jsem nic podobného neviděl na vlastní oči. Že válka je krutá jsem viděl na fotkách zničeného Londýna nebo Drážďan. Ale proč malý Fulnek? kladl jsem si otázku. Také mne napadlo, zda to přežili moji fulnečtí spolužáci Lavruk a Münster. Dnes jsem nemusel spěchat, tak jsem si sedl na břeh proti kostelu s pohledem na spálené náměstí. Dnes budu spát v jedné posteli s Němcem Kretschmerem bývalým majitelem obchodu se smíšeným zbožím ve Stachovicích. Před týdnem jsem tento obchod znovu otevřel. Myšlenky se však znovu vrací na poslední dny, než Nový Jičín okupovali Němci, do školních lavic reálného gymnásia. Kolik jich přežilo tu zlou dobu, kde se teď nachází mí spolužáci? Copak asi dělá Libuše Bajtková z Pustějova? Možná už je vdaná a fotbalista Ondřej Kulík z Hodslavic a František Kyselý z Mořkova. Takové myšlenky se mi honily hlavou, že došlo až na učitelský sbor. Učitele profesorského sboru jsem miloval, měl jsem k nim úctu. Možná by teď měli zpozornit rodiče, kteří mají své děti na studiích nebo na škole. Byli na nás hodní, těm slabším pomáhali a při hodnocení nedělali rozdíl mezi bohatým a chudobným studentem. Vzpomínám si, jak mi profesorka Jaroslava Pelikánová při školním výletě na Lysé hoře koupila polévku. Rodiče mi na výlet nedali ani korunu. Mohl bych pokračovat, jak krásný byl vztah mezi učiteli a žáky. Při vyučování by bylo slyšet spadnout špendlík, doslova jsem hltal látku, kterou nám přednášeli. Proto jsem si vzpomněl na profesorku RNDr Jiřinu Kašparovou, naši třídní, na Antonína Tuláčka, který nás učil matematiku, na Jaroslava Štochla, který nás učil češtinu, na tělocvikáře St. Pešku a Frant. Kramoliše, který vyučoval katolické náboženství, ale také profesora Františka Slavíka. Z tohoto snění mě vyrušil hluk nákladního auta, které právě projíždělo náměstím. Také za potokem pod klášterem bylo slyšet pracovat lidi. Pracovali na zahradě a byli dost hluční. Když jsem přes spálené náměstí pozoroval tuto skupinu pracujících občanů a také několik domků zdravých a nepoškozených, v tu chvíli jsem si uvědomil, že sice střed města lehl popelem, ale město na okrajových částech žije normálním životem. To mne tak potěšilo, že jsem odcházel s vírou, že Fulnek žije a žít bude! Byl by to vhodný závěr mého vzpomínání, ale zároveň bych vám nabídl malý prostor k přemýšlení, jaký je rozdíl mezi první kapitalistickou republikou a tou současnou, ve které žijeme. Tenkráte byli lidé k sobě ohleduplní, byli skromní. Nebyly takové rozdíly mezi bohatými a chudými. Například když někdo ve vesnici stavěl dům, pomáhali všichni dospělí a zdraví chlapi. Sám jsem se několika staveb zúčastnil. Lidé ctili více pokoru a byli věřící, vesnice žila v klidu a míru. Větší rozruch způsobili mladí, když si katolík vzal za ženu evangeličku nebo opačně. Ale také když svobodná dívka přišla do jiného stavu. Je pravdou, že se také kradlo, sem tam se někomu ztratila slepice nebo kačena, také se občas ztratil v církevním lese strom, ale to bylo vše. Na kole přijel četník a stejně nic nenašel. Každý měl kus pole nebo lesa. Určitě se více pytlačilo, zvěře však bylo stále dost. V první kapitalistické republice jsem prožil mládí a plných krásných 17 let. Za celou dobu si nepamatuji, že by někdo někoho přepadl, znásilnil nebo zabil. Zámky ve dveřích to byla výjimka. Více se v rodinách dbalo na to, aby bohatý ženich si vzal bohatou nevěstu a byly výjimky s dobrým koncem, když tomu bylo opačně. Nikdy jsem neslyšel slovo exekutor. Finanční úřady však byly přísné, podvody a úpadky se trestaly odnětím svobody. Nebyli bezdomovci a žebráci. Pro tak chudobné lidi byly v každé obci postaveny chudobince, kde se jim i skromně vyvařovalo. Nebyly občanky, každý nosil u sebe domovský list. Když ho chytili v Praze při žebrání, četnická eskorta ho šupem doprovodila až ke starostovi domovské obce. Žebrání bylo povoleno jen u některých kostelů, jako na Hostýně. Neznali jsme, co to jsou drogy, bary, automaty, nevěstince, neznali jsme, co je to AIDS. Za těch 17 roků jsem byl jen jednou u lékaře, když mi Dr. Turek z Hodslavic přišíval palec u ruky. Na angínu jsem musel polknout lžíci petroleje a při horečce jsem byl obložen tvarohem. A to je dnes konec. Příští pokračování bude mít název: Fulnek se obléká do nového a modernějšího. Josef Bajer, důchodce 17

18 65. výročí osvobození našeho města a jeho okolí pokračování První rudoarmějci vstoupili do obce Kujavy již kolem čtvrté hodiny ranní ve čtvrtek 3. května. Postup byl zahájen ze směrů od Pustějova, Bílova a Pohořílek. Dělostřelectvo Rudé armády ostřelovalo obec z návrší zvaného Pohořílská skalka, zejména prostor kolem kostela, na němž byla německá pozorovatelna. V obci při osvobozování sehrály svoji úlohu i tanky, jeden německý byl zneškodněn v prostoru kostela a jeden sovětský u jmenované Pohořílské skalky na silnici mezi Pohořílkami a Kujavami. Němečtí vojáci ustupovali polními cestami na Hladké Životice a Stachovice v cílovém směru na Suchdol. Obec byla až na jihovýchodní část osvobozena. Padlo zde sedmnáct sovětských vojáků, čtyřicet německých a dvě ženy německé národnosti. Byly jimi Leipertová střelbou z pušky a Bienertová střepinou granátu. Dělostřeleckou a minometnou palbou bylo zničeno šest domů, sedm chlévů a čtyři stodoly. Téhož dne pronikla průzkumná hlídka od Bravinného k severnímu okraji sousední obce Jílovec. V prostoru lesa mezi Jílovcem a Bravinným vybudovali němečtí vojáci silná obranná postavení. Těm se sovětská armáda vyhnula útokem od Pohořílek a obec Jílovec kolem osmé hodiny večerní osvobodila. Při osvobození nebyl použit letecký útok. Padlo zde pět rudoarmějců, počet padlých německých vojáků není znám. Při útoku byly světelnými střelami zapáleny a vyhořely tři usedlosti a dvě stodoly. Němci spolu s příslušníky SS ustoupili směrem na Děrné. Mezi německými jednotkami byli i vojáci oddílů vlasovců, kteří odmítali poslušnost německým důstojníkům. Ve dnech května byl opět Fulnek bombardován letectvem, dělostřelectvem a nakonec kaťušemi. Požár se ve městě rozšířil na radniční straně náměstí, na ulici Fučíkově i Masarykově. Na toto období se zachovaly vzpomínky tehdy třiadvacetileté Mimi Krejči : Nyní nebylo více záchrany. Všechny nervy v nás pracovaly. Na náměstí ve Fulneku jsem vyslyšela došlá hlášení. Rudá armáda je již v Bravinném a Bílovci. A jak jsem se ptala jednoho kolemjdoucího německého vojáka, zda-li myslí, musíme-li snad také pryč, zítra ne docela; raději už musím dnes uprchnout. Totiž strašné bombardování, které mne vrátilo do skutečnosti. Na ulicích byla panika, všechno běhalo a všichni křičeli páté přes deváté. Staří a nemocní byli vynášeni z domů, balili malá zavazadla, děti byly svolávány. Vše bylo v jasném vzrušení. Každý ještě třásl rukou svým známým a přál jim vše dobré. 18 Ve všech očích byly slzy. Pokud jsem mohla, dívala jsem se ještě na můj rodný dům. Ráda jsem ještě jednou chtěla běžet zpátky. Přece nás dostihla nemilosrdná válka... Členům Volkssturmu se během pátku 4. května podařilo vyhodit do vzduchu mosty, přádelnu a kotelnu Pollakovy továrny /bývalý závod Retex/. Na zničení přádelny se měli podílet její dřívější němečtí zaměstnanci František Theimer a Gross. Ráno město opustili a s nimi i poslední nacisté. Ve stejný den se průzkumná jednotka Rudé armády zmocnila osady Kostelec u obce Děrné. Po ústupu německého dělostřelectva zůstala v samotné obci skupina 15 až 20 příslušníků zbraní SS, kteří se rozdělili do skupinek a obsadili vhodně položené domy. Kolem šesté hodiny večerní se sovětská hlídka stáhla zpět do osady Kostelec. O tři hodiny poté ustoupily skupiny SS na Fulnek. Zároveň ve večerních hodinách německá vojska opustila obranná postavení na linii Lukavec Děrné a ustupovala na Českomoravskou vysočinu. Příštího dne zahájila sovětská vojska okolo čtvrté hodiny ranní postup na Děrné od Kujav, Jílovce, Lukavce a obec osvobodila. Po osvobození obce ostřelovalo německé dělostřelectvo po celý den vesnici. V odpoledních a večerních přestřelkách minulého dne padlo v obci devatenáct rudoarmějců, z toho dva důstojníci. Německých příslušníků SS zahynulo asi šest. Dělostřeleckým granátem byla usmrcena i jedna obyvatelka Böhmová. Zničeny byly zcela tři domy, čtyři stodoly, těžce bylo poškozeno dvanáct domů a šestnáct stodol. Dále byly poškozeny obě školy a věž kostela. Bis 4. Mai abends dauerte der Kampf vor Fulnek. Am 5. Mai marschierten die Russen in Fulnek ein, (Do večera 4. května probíhaly boje před Fulnekem. 5.května vpochodovali Rusové do Fulneku) zaznamenává kapucínská kronika. Vnikli do města z prostoru obcí Lukavec a Děrné přes Jelení vrch. První bojový sled ihned následoval ustupující německé vojsko. Po prvních úderných četách do Fulneku dorazily čistící oddíly a vozatajstvo s proviantem. První sovětské jednotky vstoupily do Fulneku mezi hodinou ranní. Postupovaly Říční ulicí podél potoka k Jerlochovicím, protože na náměstí dopadaly občas granáty německého dělostřelectva pálícího z návrší Oder. I přesto okolo poledne bylo celé město i obec Jerlochovice osvobozeny. Rudá armáda dorazila do Fulneku ve třech liniích. První pronikl tzv. předvoj. Jednalo se o průzkumný oddíl složený většinou z Ukrajinců. První sled měl velmi dobrou bojovou morálku, ničeho si nevšímal a stále pronásledoval ustupující Němce. Ti varovali Fulnečany před příchodem tzv. Asiatů, kteří do Fulneku dorazili vzápětí bez mechaniky a chovali se zde velmi zpupně a neeticky. Posledním sledem byl příchod Rusů. Den po osvobození sovětskou armádou dorazily do města také vojáci 1. československé samostatné tankové brigády. Válečný deník 3. tankového praporu stručně hlásí: Náš nový směr postupu Fulnek Odry Olomouc... Nepřítel ustoupil během dne jižně k Fulneku, zde zaujal obranu, dále pokračuje Fulnek... V noci přijely nám 3 tanky plus 1 velitel 6. brigády. Během dopoledne celý prapor přesunuje se z Butovic do Fulneku. Příjezd na místo všech tanků v Po příjezdu byly tanky doopraveny, velitel praporu s 1. pobočníkem navazuje styk s 142. brig., zde dostává úkol útočit s tanky spolu s 142. brigádou na Odry. Ve Fulneku byly doplněny pohonnými hmotami, střelivem a dle deníku: V tanky vyjíždí z Fulneku a útočí na město Odry. Nepřítel zde kladl nepatrný odpor, a proto v deset hodin večer obdrželi vojáci rozkaz od velitele brigády k návratu zpět. Deník opět líčí tuto situaci: Přes celou noc vyvádíme tanky zpět silnice je zajmuta těžkými tanky 42. brigády /2 tanky, které byly poškozeny minami. Fulnek opouští jednotky 3. tankového praporu v osmé hodině ranní dne 7. května, kdy vyráží v novém směru po ose Fulnek Vítkov Čermná Budišov. Podle zapisovatele deníku mjr. Bičiště byl zdravotní a morální stav velmi dobrý. Tehdy, jak již bylo zmíněno, hořelo město podruhé a odolávalo plamenům ještě osm dní. Sovětští vojáci měli Fulnek ve svých mapách označen hnědým kroužkem, což bylo znamením, že město bylo silným centrem nacismu a nemělo se při osvobozování šetřit. Při osvobozování padlo patnáct sovětských vojáků, z toho dva důstojníci, a nezjištěný počet německých vojáků. Devět civilistů přičiněním bomb a úlomků granátů. Podle záznamů ve hřbitovní knize zemřeli v den osvobození Jan Sokol a Josefa Seidlerová. Z původních 546 domů bylo úplně zničeno 223, silně poškozeno 125, ostatních poškozených v menším rozsahu okolo 70. Ke konci roku 1945 bylo obyvatelných pouhých 190 domů. Dne 9. května 1945 do města dorazila Národní stráž z Moravské Ostravy, která převzala bezpečnostní a pořádkovou

19 službu. V té době zuřil požár ještě natolik, že nebylo možno projít na náměstí po hlavní třídě. Fulnek byl osvobozen zejména díky náporu vojenských sil ze severu, severovýchodu a východu. Hlavní podíl na osvobození patří 60. armádě a jejímu úderu z prostoru obcí Lukavec, Děrné popřípadě Vrchy. Spíše pomocné a vyčišťovací akce přisuzuji 38. armádě, která se do města přesunula později ze směru jihovýchodního, jejíž součástí byli i českoslovenští vojáci. Radostné ovzduší osvobození bylo bohužel provázeno rabováním, plundrováním a příchozím zlatokopectvím. Jejími aktéry byli kromě sovětských vojáků také i někteří fulnečtí občané a zejména obyvatelé jedné z okolních vesnic. Veškerá násilnost a chování lidí bylo důsledkem německé okupace a s ní spojené války. Kapucínská kronika dny po osvobození barvitě líčí: Domy na samotném náměstí jsou ohněm, částečně žhářstvím přeměněny ve hrůzné ruiny. Jako oční důlky lebek na nás působí rozbitá okna ohořelých domů... Drancování a znásilňování snášelo obyvatelstvo... Obchůzka vyhořelým městem vedla sutěmi, štěrky a mnoha střepy. Mnohé dobré věci byly v krátkém čase ztraceny... S příchodem Rusů byla u konce nešťastná válka. Vážení čtenáři, tímto přehledem květnových událostí jsme vám chtěli přiblížit dobu ukončení II. světové války a průběh osvobození našeho města. Přesto, že uplynulo 65 let, je nutno si stále připomínat toto období a události, které si vyžádaly nesmírné oběti a obrovskou daň za znovunabytou svobodu. Josef Pavlíček, Mgr. Martin Pavlíček Charita Odry Půjčuje kompenzační pomůcky všem potřebným občanům Zapůjčení si občan hradí dle platného ceníku kompenzačních pomůcek. Zapůjčení poskytujeme dlouhodobě, ale je možné i krátkodobé zapůjčení. Kompenzační pomůcky Sedačka přes vanu, do sprchy Jídelní stolek Antidecubitní matrace s kompresorem Biotronová lampa Mechanický invalidní vozík Pokojové WC Chodítko Francouzské hole Podložní mísa Oxygenerátor Antidecuba Adresa: Charita Odry, Hranická 162/ Odry Web: Vedoucí zdravotního úseku: Renata Sedláková Telefon: Mobil:

20 Nová informace pro spoluobčany Od je v provozu masérna, kde provádím: MASÁŽE sportovní a rekondiční, lymfatických cest, baňkování a Breussova masáž páteře masáže dětí PORADENSTVÍ dornova metoda je druhem jemné manuální terapie, kdy klouby a obratle mohou být přesně uvedeny do správné polohy. Tato metoda se např. zabývá klouby, skoliotickým držením těla, kulatými zády, vybočením palců na nohách atd. (Více informací najdete na MgA. Zuzana Prouzová-Lehrmann, včetně doporučených terapeutů-poradců.) OŠETŘENÍ pomocí energie Reiki. Jedná se o přírodní léčbu, která doplňuje klasickou medicínu, při léčení různých nemocí Kontakt: Josef Benýšek, Mendlova 162, Fulnek Příjem objednávek na tel.: nebo Městské kulturní centrum Fulnek vás srdečně zve na Kdy: v sobotu 22. května 2010 Start v!:30 h ze zahrady MKCF Startovné: 30,- Kč /rasa 0 Fulnek, Jerlochovice, zpět přes Valteřovskou cestu do zahrady MKCF,kde bude přichystáno ohniště k opékání buřtů. Buřty a chleba s sebou. Během trasy budou pro vás připravena stanoviště s občerstvením a soutěžemi pro dospělé i děti. -lavní výhra: pro dospělé soudek piva, pro děti sladký balíček. Stanoviště: Špalkovna Promenáda U Urbanů Sponzor této akce 20

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

RO 11. Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj p. Košáková, Mgr. Lubomír Bardaševský, MUDr. Petr Bělan, Mgr. Ing. Jindřich Hudeček, p. Olšák, p.

RO 11. Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj p. Košáková, Mgr. Lubomír Bardaševský, MUDr. Petr Bělan, Mgr. Ing. Jindřich Hudeček, p. Olšák, p. VÝTAH z USNESENÍ z 11. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Hanykýř Omluveni: p. Krčil, p. Pokorná

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Nový Jičín Nový Jičín 19. 66,přízemí,učebna Nový Jičín, Komenského 571/66 731136417. Základní škola,komenského. Základní škola,komenského

Nový Jičín Nový Jičín 19. 66,přízemí,učebna Nový Jičín, Komenského 571/66 731136417. Základní škola,komenského. Základní škola,komenského Telefonní seznam volebních místností v obcích správního obvodu MěÚ Nový Jičín jako POÚ obec s poveřeným obecním úřadem obec okrsek č. sídlo okrsku adresa okrsku telefonní číslo Nový Jičín Bernartice nad

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

RO 97. VÝTAH z USNESENÍ z 97. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 9. 6. 2014 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 97. VÝTAH z USNESENÍ z 97. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 9. 6. 2014 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 97. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 5.5.2010 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 5.5.2010 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 5.5.2010 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 10 členů zastupitelstva obce 17 občanů Omluveni: p. Michaela Valešová, p. Pavel

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 26. schůze konaná dne: 04. 01. 2012 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Boček, Ing. Kohut, p. Kiková, Ing. Veselá Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Josef Bedřich, Monika Peniaková, Ing. Petr Kollert,

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. května 2007, v 16. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více