Vážení prodejci krmiv a potřeb pro chovatele,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení prodejci krmiv a potřeb pro chovatele,"

Transkript

1 Vážení prodejci krmiv a potřeb pro chovatele, ve dnech se koná Mezinárodní výstava psů všech plemen FCI DOUBLE CACIB, v Praze 9, PVA EXPO Praha. V rámci MVP se uskuteční i prodejní expozice prodejců krmiv a potřeb pro chovatele. Veškeré prodejní stánky budou umístěny v hale č. 1 ( vlevo při pohledu od vstupní haly, část uprostřed u sloupů a také po pravé straně haly č. 1 do úrovně prvního vchodu zprava. Zcela výjimečně v hale 2 nebo ve vstupní hale I. ). Umístění stánků bude provedeno především s ohledem na datum doručení kompletní přihlášky (tzn. včetně dokladu o platbě - bez tohoto dokladu přihlášku nezasílejte!). Dále bude při umístění stánku brán v úvahu i jeho rozměr. Váš požadavek o umístění stánku nemusí být realizován. Stánky nebudou rozmísťovány dle nomenklatury ( prodávaného sortimentu)! I. I. uzávěrka přihlášek je Poplatek za výstavní plochu stánku je 980,- Kč/m2 ( včetně DPH ) Kč registrační poplatek pro oba dny. V uvedeném termínu již musí být přihláška s potvrzením o platbě doručena na ČKS. Požadavek pro stánek bude akceptován na základě přijaté platby, bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata.v případě neuhrazené platby se přihláška automaticky zařazuje do termínu II. uzávěrky. Č. účtu /0100, variabilní symbol platby - vaše IČ a na konci 52. II. II. uzávěrka přihlášek je Poplatek za výstavní plochu stánku je 980,- Kč/m2 ( včetně DPH ) ,- Kč registrační poplatek pro oba dny. V uvedeném termínu již musí být přihláška s potvrzením o platbě doručena na ČKS. Požadavek pro stánek bude akceptován na základě přijaté platby, bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata.v případě neuhrazené platby se přihláška automaticky stornuje. V případě zájmu je možno pronajmout volnou plochu pro vystavení zboží mimo stánek za 250 Kč/m2. Plocha nesmí přesahovat 50% plochy a délky stánku, na hloubku musí být stejná jako stánek (tzn. při rozměrech stánku 6x3m může být plocha max. 3x3m). Plocha může být umístěna pouze po pravé nebo levé straně stánku (při pohledu na stánek - do přihlášky uveďte stranu umístění). Mimo objednané prostory před stánek NELZE cokoliv umisťovat! Na dodržování budou po celou dobu výstavy dohlížet zaměstnanci výstaviště PVA EXPO Praha. V případě zájmu prosíme o vyplnění přihlášky spolu s vypočtenou cenou za celý stánek a uvedenou SPZ auta, kterým na výstavu pojedete. Auto s jinou SPZ nebude na výstaviště vpuštěno. Změnu SPZ možno nahlásit nejpozději do pátku na uvedený níže.

2 Noční parkování ve vyhrazeném parkovišti (odstavná plocha za Canabou) 1. nákladní auto nebo návěs nákladního auta samostatně stojící - 200,00 Kč/noc 2. osobní auto (dodávka) nebo přívěs osobního auta samostatně stojící - 100,00 Kč/noc Upozornění: Každý započatý metr čtvereční se účtuje jako celý (tzn. např. 2,5m se účtuje jako 3m)! Pokud bude celková plocha stánku větší než 2m 2, musí být hloubka stánku min. 2m. Faktura Vám bude vystavena na základě platby připsané na uvedený účet a zaslána e- mailem na vyžádání! Přihlášku lze zaslat i elektronicky na adresu - V tomto případě však musí skenované materiály obsahovat i podpisy objednatele! Upozorňujeme, že objednanou elektrickou přípojku může využívat pro svou potřebu pouze objednatel stánku. Ten nesmí poskytnout odběr žádné další osobě nebo firmě. Podpisem podmínek se k tomu zavazuje. Nedodržení podmínek pro vystavovatele a prodejce bude mít ve svém důsledku přijetí konkrétního opatření přímo na místě výstavy. Dále upozorňujeme, že pořadatel nezajišťuje úklid krabic a dalších obalů prodejců. V areálu je dostatek velkoobjemových kontejnerů, do kterých je možno odpad umístit. Po zkušenostech z minulých výstav upozorňujeme, abyste uvedli přesnou adresu pro zaslání parkovacích a vstupních listů, opakovaně vystavovatelé požadují další vstupenky a volné vjezdy z důvodu, že jim nebyly doručeny poštou. Vzhledem k tomu, že Vám jsou pokyny a volné vjezdy se vstupenkami zasílány doporučeně na Vámi uvedenou adresu, tak v případě, že Vám nebudou parkovací karty doručeny, budou Vám náhradní vydány pouze za úhradu. Umístění stánků bude zveřejněno nejméně týden před termínem výstavy na webu S pozdravem Silvie Dvořáčková DiS. Sekretariát MVP Mobil: Telefon:

3 Závazná objednávka prodejní plochy Prodejní expozice prodejců krmiv a potřeb pro chovatele Doprovodná akce k Mezinárodní výstavě psů všech plemen PVA EXPO Praha, Beranových 667, Praha 9 Stánky budou umísťovány dle termínů přijetí přihlášek ( I. nebo II. uzávěrka! ) a potřeb organizátora. Jakékoliv požadavky na umístění nebudou akceptovány. Poslední přihlášky včetně inzerce do katalogu budou přijímány nejpozději Po tomto termínu již není možné stánek přihlásit! Možnost stornování přihlášky s vrácením platby je do Adresa pro zasílání přihlášek: Český kynologický svaz, U Pergamenky 3, Praha 7: Vystavující firma: Adresa, PSČ: Telefon: IČ: DIČ: Vyřizuje: Umístění dle nomenklatury: vyplňte pouze jeden (převažující) obor! Nomenklatura číslo: Upřesnění oboru, činnosti: Stavba stánků, návoz, aranžování expozic: Likvidace expozic (odvoz zboží, demontáž stavby) vjezd od 14,00 hod., výjezd do 18,00 hod vjezd od 15,00 hod., výjezd do 18,00 hod vjezd od 5,45 hod., výjezd do 6,45 hod vjezd od 6,00 hod., výjezd do 6,45 hod Závazně objednávám u Českého kynologického svazu následující: m2 délka x hloubka Cena v Kč/m 2 vč. (m) 21% DPH Výstavní plocha stánku 980,- Cena v Kč celkem Přídavná plocha na zboží Strana: 250,- Registrační poplatek I. II. 900, ,- SPZ: Další volný vjezd 250,- Počet: Cena za přípojky celkem: Noční parkování 1 noc: os. auto 100,-, nákl. auto 200,- Černobílý inzerát v katalogu 1 str. A5 2400,-, ½ str. A5 1200,- CELKEM Počet nocí: Hranice zadní stěny všech stánků je pořadatelem určena cca 1m od stěny výstavní haly. Prohlašujeme, že jsme se seznámili a souhlasíme s dodržováním podmínek účasti na výstavě pořádané Českým kynologickým svazem, uvedenými na zadní straně objednávky. Dle uzavřené smlouvy s pronajímatelem areálu má pronajímatel výhradní právo na provozování občerstvení. Z tohoto důvodu nebudou přijímány přihlášky, které se budou týkat občerstvení Místo, datum Podpis vystavovatele

4 PODMÍNKY ÚČASTI PRO VYSTAVOVATELE A PRODEJCE I. Pořadatel: Český kynologický svaz, U Pergamenky 3, Praha 7 (dále jen ČKS) II. Vystavovatel: Právnické a fyzické osoby, kterým ČKS potvrdil účast na prodejní expozici. III. Přihlášení a přidělení ploch III.1. Řádně vyplněná objednávka zaslaná ČKS je pro objednavatele závazná. ČKS rozhoduje o přijetí či odmítnutí objednávky a není povinen své rozhodnutí zdůvodňovat. Cena za pronajatou plochu, registrační poplatek ap. bude uhrazena fakturou. III.2. Po obdržení řádně vyplněné a zaplacené objednávky ve stanovené výši a registračního poplatku zasílá ČKS Potvrzení o umístění, kterým ČKS přidělí vystavovateli objednanou plochu a číslo stánku. III.3. V případě nezaplacení celého pronájmu a nedodání potvrzení o zaplacení společně s přihláškou v určeném termínu, nebude přihláška přijata. IV. Nájemné za výstavní plochu, registrační poplatek IV.1. Nájemné plochy je uvedeno v objednávce na přijetí a umístění stánku. Nájemné se stanoví podle rozměru plochy a každý započatý metr čtvereční se účtuje jako celý. Nájemné je stanoveno na dobu přípravy, vlastní akci, dobu likvidace a je v něm zahrnuta výstavní plocha, WC a prezentace v katalogu akce. IV.2. Registrační poplatek vystavovatele a spoluvystavovatele zahrnuje následující položky: zařazení základních dat do katalogu akce, parkovací kartu. V ceně není zahrnuta stavba ani pronájem stánku. IV.3. Prodejce se svým podpisem zavazuje k nepřesahování objednané a zaplacené plochy, nedodržení podmínek pro vystavovatele a prodejce bude mít ve svém důsledku přijetí konkrétního opatření přímo na místě výstavy. V. Platební a sankční podmínky V.1.V případě, že vystavovatel odvolá svou účast, uhrazená částka nájemného se nevrací a zůstává ČKS jako smluvní penále. VI. Realizace a likvidace výstavních expozic VI.l. Vystavovatel může provádět montáž a demontáž vlastního stánku pouze v termínu stanoveném ČKS a nesmí likvidovat exponáty před ukončením výstavy. VI.2. Vystavovatel je povinen si ověřit a dodržovat výšky, únosnost a případně jiné technické parametry, které jsou vyšší než standardní. VI.3. Přívod elektrické energie a vody může vystavovatel objednat u ČKS v samostatné příloze, přiložené k závazné přihlášce k účasti. Zároveň musí být uhrazen poplatek dle sazebníku s registračním poplatkem a nájemném za výstavní plochu stánku. VI.4. Vystavovatel a prodejce je při realizaci a likvidaci stánku povinen řídit se pokyny organizačního pracovníka, pořadatelem k tomu určeného. VII. Vjezd do areálu, výjezd z areálu, parkoviště VII.1. Parkoviště: je zahrnuto do registračního poplatku. Místo k parkování bude přímo v areálu PVA na vyhrazeném místě, nelze parkovat přímo vedle stánku. VIII. Prezentace VIII.1. Vystavovatel má nárok na publikaci základních údajů v abecedním seznamu vystavovatelů v katalogu akce. VIII.2. Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky pouze ve vlastní expozici. Vystavovatel svojí prezentací nesmí rušit nebo omezovat okolní expozice. Poškodí-li nebo znečistí-li vystavovatel výstavní plochy, je povinen uhradit způsobené škody v plné výši. VIII.3. Vystavovatelé jsou povinni dodržet čas příchodů a odchodů do, respektive z, výstavních prostor. IX. Ztráty a pojištění ČKS neodpovídá vystavovateli ani jeho spoluvystavovateli za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození exponátů, vybavení a zařízení stánku, zboží, obalů a balicího materiálu, bez ohledu na to, zda se zničení či jiné poškození stalo před zahájením, během či po skončení výstavy. V případě odcizení exponátů je vystavovatel povinen nahlásit tuto skutečnost na policii, náhrada škody je možná pouze prostřednictvím pojišťovny. Vystavovatel k tomu účelu uzavře pojištění svých exponátů, zařízení expozice, vystaveného zboží a materiálu. X. Závěrečná ustanovení X.l. V případě, že ČKS v důsledku jím nezaviněných okolností (vis major) nemůže prodejní expozici zahájit, zajistit její konání v plném rozsahu či části, uvědomí o tom bez odkladu vystavovatele. Veškeré závazky vzniklé z uzavřené smlouvy o účasti vystavovatele zanikají a vystavovateli nepřísluší žádný nárok na náhradu vzniklých škod. X.2. Jakékoliv nároky ze strany vystavovatele vůči ČKS musí být uplatněny u zodpovědného pracovníka písemnou formou ihned po zjištění závady, max. poslední den konání výstavy, jinak jeho právo zaniká. X.3. Smluvní vztahy se řídí českým právem.

5 CENÍK A OBJEDNÁVKA ELEKTROPŘÍPOJKY, PŘÍPOJKY VODY ( PŘÍVOD a SPOTŘEBA) CENÍK PŘÍKON vč. spotřeby CENA UVNITŘ 2,0 kw/230 V 2900,- Kč 3,0 kw/230 V 3500,- Kč 5,0 kw/230 V 5000,- Kč 6,0 kw/230 V 5900,- Kč 9,0 kw/400 V 7500,- Kč 15,0 kw/400 V 10200,- Kč 21,0 kw/400 V 12800,- Kč nad 21,0 kw/400 individuální kalkulace PŘÍPOJKA VODY A ODPADU 1 přípojné místo 3900,- Kč Ceny jsou včetně 21 % DPH OBJEDNÁVKA ELEKTRO PŘÍPOJKY, PŘÍPOJKY VODY A ODPADU Nomenklatura druh sortimentu 1. Krmiva 2. Kynologické potřeby a pomůcky 3. Přípravky a kosmetika 4. Kotce, boudy, boxy a příslušenství 5. Ostatní předměty, móda pro kynology a psy 6. Odborná literatura a tematická literatura, spolky a kluby 7. Služby a různé

Podmínky, pokyny a informace pro vystavovatele a realizátory expozic 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays

Podmínky, pokyny a informace pro vystavovatele a realizátory expozic 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays Podmínky, pokyny a informace pro vystavovatele a realizátory expozic 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays 1. Místo a doba konání veletrhu Veletrh se koná v areálu nákladového nádraží železniční

Více

8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA,

8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA, Organizační pokyny 8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE DŮLEŽITÁ DATA První termín uzávěrky pro zvýhoděné ceny za m 2 20. 11. 2009 Druhý termín uzávěrky pro zvýhoděné ceny za m 2 10. 2. 2010 Uzávěrka technických služeb 22. 2. 2010 Uzávěrka

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE FOR INTERIOR 2013 FOR DECOR & PRESENT 2013 2013 4. veletrh nábytku, interiéru a designu 4. veletrh dekorací, bytových doplňků a dárků 3. veletrh gastronomického zařízení, vybavení

Více

8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA,

8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA, Organizační pokyny 8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013. INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice

Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013. INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013 INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu akcí, vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým

Více

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŢEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŢEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŢEB PRO VYSTAVOVATELE MONTÁŢNÍ A DEMONTÁŢNÍ POKYNY 10. 13. 12. 2009 Praţský veletrţní areál Letňany www.vanocnidny.cz 2 POKYNY PRO MONTÁŢ A DEMONTÁŢ Registrace vystavovatelŧ: 8.

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE DŮLEŽITÁ DATA První termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za m 2 30. 11. 2011 Druhý termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za m 2 31. 1. 2012 Uzávěrka záznamu do Katalogu 9. 2. 2012

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: UZÁVĚRKA: 18. 7.

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: UZÁVĚRKA: 18. 7. OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR OFFICE FOR GARDEN BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY OBSAH: UZÁVĚRKA: 14. 2.

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR OFFICE FOR GARDEN BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY OBSAH: UZÁVĚRKA: 14. 2. OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR OFFICE FOR GARDEN BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních

Více

Potvrzení přijetí Závazné přihlášky 1

Potvrzení přijetí Závazné přihlášky 1 Potvrzení přijetí Závazné přihlášky 1 Vážení vystavovatelé, obdrželi jsme od Vás přihlášku na 6. ročník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY & SPA 2011 nebo na 2. ročník festivalu zdravého životního

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: UZÁVĚRKA: 13. 2. 2015

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: UZÁVĚRKA: 13. 2. 2015 OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních průkazů 2a Objednávka přednáškových

Více

organizační pokyny časový plán

organizační pokyny časový plán organizační pokyny časový plán 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE A KONTAKTY 2. REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ 3. PLATBY FAKTUR, DODATEČNÉ OBJEDNÁVKY 4. KAUCE ZA PLOCHU 5. MONTÁŽ EXPOZIC 6. NÁVOZ AUTOBUSŮ A OBJEMNÝCH EXPONÁTŮ

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR INDUSTRY FOR WASTE & CLEANING FOR SURFACE ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE 1. MÍSTO KONÁNÍ: Pražský veletržní areál Letňany, ul. Beranových 667, Praha Letňany (plánek výstaviště

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE FOR HABITAT 2015 FOR FURNITURE 2015 FOR OFFICE 2015 FOR GARDEN 2015 22. veletrh bydlení 5. mezinárodní veletrh nábytku a bytového designu 5. mezinárodní veletrh kancelářského nábytku,

Více

SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA

SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA na akci I. výstava mladých králíků a mladé drůbeže z okresů MORAVY a Pronajímatel (dále pořadatel) SLEZSKA 6. - 8. 9. 2013 Dvůr Nové Zámky s.r.o., se sídlem Mladeč Nové Zámky 3, 784

Více

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE Obsah: Plánek PVA 8. Důležitá upozornění 9. Informace o soutěži GRAND PRIX 9a. Přihláška GRAND PRIX 10. Objednávka parkování 11. Objednávka čestných vstupenek

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ OBSAH: UZÁVĚRKA: 11. 9. 2015

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ OBSAH: UZÁVĚRKA: 11. 9. 2015 OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBSAH: 1 Důležitá upozornění, Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních průkazů 2 Objednávka reklamních ploch a služeb v PVA EXPO PRAHA

Více

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE 1. VELETRH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZVUKOVÉ A OSVĚTLOVACÍ TECHNIKY, JEVIŠTNÍCH TECHNOLOGIÍ 1. VELETRH FOTOGRAFICKÉ TECHNIKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE Obsah:

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: INVENTO 2013 1.

Více

Docházkové kurzy pro veřejnost, Týdenní intenzivní kurzy, Dětské tábory, Studijní pobyty,

Docházkové kurzy pro veřejnost, Týdenní intenzivní kurzy, Dětské tábory, Studijní pobyty, Všeobecné obchodní podmínky spol. ABECEDA s.r.o. Docházkové kurzy pro veřejnost, Týdenní intenzivní kurzy, Dětské tábory, Studijní pobyty, Akreditované kurzy, Firemní kurzy, Individuální kurzy. Jazykovou

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE A MONTÁŽNÍ FIRMY

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE A MONTÁŽNÍ FIRMY ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE A MONTÁŽNÍ FIRMY Důležité informace pro vystavovatele a montážní firmy REGISTRAČNÍ CENTRUM: Registrační centrum slouží jako 1. kontaktní místo pro vystavovatele a montážní

Více

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 3. ročník mezinárodního odborného veletrhu Pražský veletržní areál Letňany 9. 12. března 2005 Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 1. Montáž a demontáž informace 5. Hostesky, modelky, tlumočnice

Více

Dohoda č. /2014 o krátkodobém pronájmu nebytových prostor Besedního domu

Dohoda č. /2014 o krátkodobém pronájmu nebytových prostor Besedního domu Přílohy Příloha č. 1: Smlouva o pronájmu prostor Besedního domu v Brně Zdroj: Lucie Fišlová, referent majetkové správy, Filharmonie Brno Dohoda č. /2014 o krátkodobém pronájmu nebytových prostor Besedního

Více

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 1. ročník lifestylové výstavy privátních bazénů, spa, saun, solárií, fitness a wellness Pražský veletržní areál Letňany 20. 23. dubna 2006 Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 1. Montáž a demontáž

Více

Všeobecné obchodní a záruční podmínky CK NATUR TRAVEL s.r.o.

Všeobecné obchodní a záruční podmínky CK NATUR TRAVEL s.r.o. Všeobecné obchodní a záruční podmínky CK NATUR TRAVEL s.r.o. (dále jen Podmínky), vydané na základě zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a platné pro akce

Více

20. 23. 9. 2012 Výstaviště Praha - Holešovice

20. 23. 9. 2012 Výstaviště Praha - Holešovice 20. 23. 9. 2012 Výstaviště Praha - Holešovice Organizační pokyny www.hodinyaklenoty.cz Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu akcí Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy Calibra CZ, s.r.o., se sídlem Zelený pruh 109/1091, Praha 4, 140 00 zapsané v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 88505, IČ: 26704161 I. Preambule 1.1. Tyto Všeobecné obchodní

Více