Příklady k přednášce 11 - Regulátory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklady k přednášce 11 - Regulátory"

Transkript

1 Příklady k přednášce 11 - Regulátory Michael Šebek Automatické řízení

2 Soustavy s oscilujícími módy V běžných průmyslových procesech je to méně časté, ale některé důležité aplikace mají hodně oscilující módy: pružné rameno robota disková mechanika AMF (Atomic Force Microscope) MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) pružné konstrukce v kosmu spalovací systémy Velmi obtížně se řídí, zejména je-li tlumení velmi malé, takže systém hodně rezonuje Skoro nemožné řídit PI nepřidá fázový předstih, proto je uzavřená smyčka ještě méně tlumená PI regulátor nesmí vybudit oscilační módy, proto je výsledná reakce velmi pomalá D akce velmi pomůže 2

3 Příklad: Málo tlumená oscilující soustava Pro oscilující soustavu s velmi malým tlumením 2 a Gs () = 2 2 s + 2ς as + a ς = I regulátor (P pomůže jen málo) Cs () = s PID regulátor 27 Cs ( ) = s s ještě lépe b = 0, pak skok nevybudí vysoké frekvence CL OL CL AH_3_5_Oscil.mdl OL Ts 1500s Ts 3s 3

4 Příklad: Soustava vyššího řádu Pro soustavu 3. řádu Gs () = PID regulátor 1 ( s + 1) 3 1 Cs ( ) = s 2.0s TDF regulátor 3.řádu AH_Ex3_3_HiOr.mdl >> G=1/(1+s)^3 >> PID=(1+1/2/s+.6*s) >> R=s*(s^2+11.5*s+57.5), S=144*s^3+575*s^2+870*s+512, T=8*s^3+77*s^2+309*s+512, RST=[T, -S]/R Rsu () = Ssy () + Tsy () sp Rs = ss + s+ 2 ( ) ( ) Ss () = T s s 575s 870s ( ) 8s 77s 309 = s y sp y rst y pid je lepší než PID d 4

5 Příklad: Soustava s dopravním zpožděním Pro soustavu s velkým zpožděním 1 4s Gs () = e 1 + 2s PI regulátor (složka D nepomůže) AH_Ex3_4_TD.mdl 1 Cs ( ) = s Smithův prediktor s PI regulátorem C 0 1 ( s) = s y smith y pi je ve srovnání s PID lepší: má o dost lepší reakce na skok reference a o něco lepší reakce na skok poruchy y sp d 5

6 Rychlá odezva pulzní vstup Větší akční zásahy rychlejší odezva - v praxi omezeny Pak dá nejrychlejší odezvu pulzní vstup bang-bang ut () umin, u Přesný tvar vstupu lze vypočítat (časově optimální řízení) není lineární [ ] max Příklad Soustava Ps () = PI regulátor 1 ( s + 1) K = 0.43, Ti = 2.25 b= 1,( M = 1.4) S 4 u u min max = 4 = 4 AH_5_11_FFPulse.mdl ut () PI regulátor K = 0.78, Ti = 2.05 b= 0.23,( M = 2.0) S Pulzní FF 6 yt ()

7 Rychlá odezva omezená rychlost akce Jiné praktické omezení: rychlost akčního zásahu Také časté kombinované omezení: na velikost i rychlost akčního zásahu Také není lineární Příklad Soustava jako minule Ps () = ale musí být 1 ( s + 1) 4 ut () AH_5_11_FFPulse.mdl du dt < konst yt () 7

8 Hraní s P-I-D a dalšími regulátory po internetu je mnoho zajímavých stránek o PID regulátorech např. o ladění PID regulátorů jsou celé knihy 8

9 Nastavení podle Zieglera a Nicholse 2 klasické metody nastavení (ladění) PID regulátoru publikoval Callender et al. 1936, J.G. Ziegler a N.B. Nichols 1941 a 1943 od té doby se hojně požívají Výhody: nepotřebují model jsou jednoduché jsou založeny na experimentu se samotným procesem prakticky vyzkoušené na mnoha případech fungují rozumně (?) Nevýhody nikdy nebyly dokázány ani pořádně vysvětleny byly nalezeny pomocí pokusů a omylů lze teoreticky ukázat, že mnoho systémů nedokážou ani stabilizovat Shrnuto praktici je mají rádi, teoretici ne používaly se pro řízení procesů opravdu často ale s postupujícím časem jejich význam upadá Metoda Ziegler-Nicholsova 9

10 Metoda 1: Odezva na skok 1/4 poměr útlumu Mnoho řízených procesů má dopravní zpoždění a OL odezvu na skok tvaru S říká se jí reakční křivka procesu můžeme ji aproximovat odezvou na skok jednoduchého systému 1. řádu s dopravním zpožděním Y() s a = e U s τ s Postup získání parametrů u procesu změříme odezvu na skok reference a nakreslíme tečnu v inflexním bodě hodnoty parametrů L přímo odečteme RL z grafu () + 1 yt () a st d yt () a tečna v inflexním bodě R= a τ L= t d τ časová konstanta směrnice = rychlost reakce ustálená hodnota L= t d τ t zpoždění změřená aproximace 1. řád ustálená hodnota t 10

11 Metoda 1: Odezva na skok 1/4 poměr útlumu Cílem ladění 1. metodou je, aby výsledný CL systém měl asi 25% poměr útlumu za jednu periodu to znamená, že druhé maximum je čtvrtinou prvního, což je rozumný kompromis mezi rychlostí a bezpečnou stabilitou. U systému 2. řádu tomu odpovídá ζ = 0.21 sérií experimentálních simulací na analogovém počítači dostali ZN empirické hodnoty pro nastavení parametrů PID regulátoru P PI PID kp = 1 RL k = 0.9 RL, T = 3L P I k = 1.2 RL, T = 2 L, T = 0.5L P I D 1 yt () perioda D () 1 Ts C s = kp + + D Ts I P I D t 11

12 Metoda 2: mezní citlivost frekvenční odezva Založená na měření systému na mezi stability: budíme krátkým impulsem (nenulovými pp.) postupně zvětšujeme zesílení P členu až se systém dostane na mez stability a začne kmitat stálými oscilacemi s amplitudou omezenou saturací akčního členu (s co nejmenší ale ustálenou amplitudou) periodu těchto kmitů změříme a nazveme mezní periodou P U zesílení při němž to nastane nazveme mezním zesílením K U z těchto naměřených hodnot určili ZN empirické P k hodnoty 0.5 pro nastavení P = KU parametrů PID regulátoru PI PID k = 0.45 K, T = P 1.2 P U I U k = 0.6 K, T = P 2, T = P 8 P U I U D U KU yt () proces P U mezní perioda P I D 1 D () 1 Ts C s = kp + + D Ts I t 12

13 Příklad: výměník tepla (volně podle Franklin 5e s 201, Ex. 4.9) Metoda 1 odezva na skok experimentálně určíme odezvu na skok a z ní odměříme L = 18, RL = 02. z toho vypočteme konstanty F=1/((35*s+1)*(25*s+1)),td=10,Ftd=tf(F), Ftd=set(Ftd,'ioDelay',td) L =18 pro P regulátor kp = 1 RL = 5 pro PI regulátor kp = 0.9 RL = 4.5 T = L 0.3 = 60 I RL = D () 1 Ts C s = kp + + D Ts I PI V obou případech je výsledek moc kmitavý Pomůže redukce na polovinu k P P 13

14 Příklad: výměník tepla Volně podle Franklin 5e s 201, Ex Metoda 2 mezní citlivost zapojíme P regulátor a postupně budíme krátkým pulsem (nebo nenulovými pp) zvyšujeme zesílení až nastanou ustálené (lineární) oscilace pak odměříme zesílení a periodu K = 6.87 P = 75s U z toho vypočteme konstanty pro P regulátor D 1 C s kp I kp = 0.5KU = 3.44 pro PI regulátor kp = 0.45KU = 3.09 T = P 1.2 = 62.5 ZN.mdl U 1 () = + + Ts D Ts I U 14 PI Moc kmitá: snížit k p o 50%! P

15 Příklad: Proti-intuitivní chování Obvyklé pravidlo pro manuální ladění říká, že když snížíme K, tak zvýšíme stabilitu a potlačíme oscilace (zvýšíme tlumení) Platí to obvykle, ale ne vždy: 1 Uvažme soustavu 1 s PI regulátorem Cs () = KP 1+ Gs () = Ts s i Uzavřená smyčka má charakteristický polynom 2 2 K pcl () s = Ts i + KPTs i + K s + KPs+ Proti intuici: Ti PM roste s K P Porovnáním s obecným polynomem 2 2 pro systém 2. řádu s + 2ζωns+ ωn vypočteme tlumení jako K = 0.2 KT P i ς = 2 které zřejmě závisí na K P právě opačně, než říká pravidlo K =1 K = 5 Michael Šebek Pr-ARI

16 Příklad: Soustava 2. řádu a PID regulátor Použití umístění pólů v extrémní situaci, kdy ostatní metody ladění nefungují soustava s nestabilní nulou a málo tlumenými oscilačními módy bs () 1 s = 2 tento příklad nelze jinými (klasickými) metodami řešit as () s + 1 (diskuse viz Åström, Hägglund: Advanced PID Control, s 180) zvolíme cs s s s s s j s j 3 2 ( ) = = ( + 1)( )( ) pak sestavíme soustavu a vyřešíme ji (PolTbx) >> c=s^3+2*s^2+2*s+1,a=s^2+1,b=1-s c = 1 + 2s + 2s^2 + s^3 a = 1 + s^2 b = 1 - s >> [x,y]=axbyc(a*s,b,c) x = y = 1 + 2s^2 qs ks + ks+ k + = = ps () s 3s 2 2 () D P I 2s 1 k k k P I D = 0 = 13 = 23 16

17 jeho kořeny, tedy CL póly jsou jeden z pólů (vlastně dvojnásobný) byl umístěn do požadované polohy a přitom je dominantní Příklad na umístění jednoho pólu bs () 1 k Gs () = = I h D ( ) 2 C () s = ( ) k as () I = = h 1 h = h 2h + h s + 1 s G( h) zvolíme-li s= hh, > 0, pak tento pól přiřadí konstanta vybereme-li např. h = 13 tj. pól v s = 13 pak je potřebná konstanta Tedy I regulátor s přenosem 4 27 k I = 4 27 D () C s = s přiřadí CL charakteristický polynom cs ( ) = s+ 2 s + s 2 3 >> format rat >> P=1/(s+1)^2; >> h=1/3,ki=h/value(p,-h) h = 1/3 ki = 4/27 >> D=kI/s D = 0.15 / s >> c=p.den*d.den+p.num*d.num c = s + 2s^2 + s^3 >> roots(c) ans = -4/3-1/3 + 1/ i -1/3-1/ i 17

18 ideální derivace má pro vysoké frekvence příliš velké zesílení poměr šum : signál Praktické triky: Filtrování derivace dy y = sin t+ asinωt = cost+ aωcos ωt signál šum dt = a = aω D = KTd s KTd s ω D = D KT s 1 + std N d D KN, N 2, 20 ω Proto ji často ještě filtrujeme: místo použijeme [ ] Alternativně nefiltrujeme jen D, ale všechny složky regulátoru 1 1 Cs () = CsC () f () s = K 1+ + std 2 sti 1 + stf + ( stf ) 2 filtr 2. řádu s tlumením ς =1 2 a konstantou pro PI a pro PID T f T = T N = Ti N f d lim C ( jω) = 0 ω high frequency roll-off 18

19 Často se užívá flexibilnější struktura 1 t ut () = K ep() t + e( τ) dτ T T + 0 i e = by y, e = cy y p sp d sp Praktické triky: Set-point weighting ded () t dt Změnou vah dále ladíme např. b = 0 zpomaluje reakci na změnu, ale zase snižuje překmit Je to ekvivalentní struktuře se standardním PID a přímovazebním F d e= y y sp v integrační složce zůstává regulační odchylka kvůli nulové ustálené odchylce! Fs () PID Ps () b =1 b = 0.5 Fs () = ctt s TT s + bst i d i 2 i d sti volbou vah b, c tedy ovlivňujeme nuly výsledného přenosu b = 0 AH_3_9_SetPoint.mdl 19

20 Windup Saturace akčního členu každý reálný akční člen má omezený rozsah ventil může být nejvýše úplně otevřený a nejméně úplně zavřený řídicí plochy letadla se nemohou vychýlit za jistý úhel od nominální polohy elektronické zesilovače mohou produkovat nejvýše konečné napětí Když dojde k saturaci řídicí signál dále neroste/neklesá a smyčka je v podstatě otevřená výstup integračního členu regulátoru za této situace stále zvyšuje svou hodnotu, ale není to k ničemu když se změní znaménko regulační odchylky, začne klesat, ale dlouho trvá, než se dostane pod úroveň saturace důsledkem je velký překmit a špatná odezva na skok v otevřené smyčce je integrační člen nestabilním prvkem a musí být extra stabilizován 20

21 Anti-Windup ±1.0 bez saturace se saturací bez saturace se saturací 21

22 Anti-Windup řešením je obvod anti-windup, který vypne integrální akci, jakmile dojde k saturaci tím se zmenší překývnutí a přechodová charakteristika z hlediska stability způsobuje nelinearita typu saturace dočasné rozpojování smyčky účelem zařízení anti-windup je pomocí lokální ZV stabilizovat regulátor v době, kdy je hlavní smyčka rozpojena saturací každé řešení, které tohle umožní, může být použito jako anti-windup Digitální řešení pokud je regulátor implementován digitálně, řešení je snadné: prostě logika I člen vypne: if u u max, k I = 0 22

23 Anti-Windup: Analogové řešení 1 (snadno se vysvětluje, nesnadno realizuje potřebuje další nelinearitu) k P k I ±u max ±u max po dobu saturace je to ekvivalentní zapojení směrnice k A tedy po dobu saturace má regulátor přenos ki P s+ kk + k I A k P k I který uděláme stabilní po skončení saturace se přidaná ZV rozpojí a regulátor je zase PI 23 k A

24 Anti-Windup: Analogové řešení 2 (nesnadno se vysvětluje, snadno realizuje nepotřebuje další nelinearitu) k P ±u max po dobu saturace je to ekvivalentní zapojení k I k P k A tedy po dobu saturace je přenos regulátoru ks P + ki s+ kk I A k I u C k A ±u max po skončení saturace se přidaná ZV rozpojí a regulátor je zase PI k I k A u C u = 0 C 24

25 Anti-Windup ±1.0 bez anti-windup s anti-windup bez anti-windup s anti-windup 25

O /OFF a PID REGULACE Co je to O /OFF regulace?

O /OFF a PID REGULACE Co je to O /OFF regulace? O /OFF a PID REGULACE Pro jednoduchost se budeme zabývat regulací na konstantní hodnotu žádaná hodnota se v čase nemění. Co je to O /OFF regulace? Je to základní typ regulace zapnuto / vypnuto, též dvoupolohová

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

4 - Vlastnosti systému: Stabilita, převrácená odezva, řiditelnost a pozorovatelnost

4 - Vlastnosti systému: Stabilita, převrácená odezva, řiditelnost a pozorovatelnost 4 - Vlastnosti systému: Stabilita, převrácená odezva, řiditelnost a pozorovatelnost Michael Šebek Automatické řízení 25 25-2-5 Stabilita obecně Automatické řízení - Kybernetika a robotika Stabilita obecně

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití - mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití Následující text byl poprvé zveřejněn v modelářském časopisu Praktická Elektronika Amatérské Radio (www.aradio.cz) v roce 2012 jako seriál článků. Seriál,

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

Univerzální regulovatelný spínaný zdroj

Univerzální regulovatelný spínaný zdroj 2001 ročník IX cena 25 Kč předplatné 20 Kč 9 Uvnitř čísla: Teplotní spínač MIDI komunikace II LM334 zdroj proudu Univerzální regulovatelný spínaný zdroj výst. napětí 5 25 V výst. proud max. 5 A kmitočet

Více

Energetický systém v ustáleném stavu

Energetický systém v ustáleném stavu Energetický systém v ustáleném stavu Jedním z charakteristických rysů energetického systému je potřeba spojitě přizpůsobovat jeho provozní podmínky tak, aby v každém okamžiku reagoval na stále se měnící

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov, Školní 50, 430 01 Chomutov, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov, Školní 50, 430 01 Chomutov, příspěvková organizace Střední průmyslová šola a Vyšší odborná šola Chomutov, Šolní 5, 43 Chomutov, příspěvová organiace Střední průmyslová šola a Vyšší odborná šola, Chomutov, Šolní 5, příspěvová organiace Šolní 6/5, 43 Chomutov

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Diplomová práce Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Autor práce: Bc. Martin Švejda Vedoucí práce: Ing. Matouš Bartl Plzeň

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

Využití robota Lego Mindstorms Návrh a realizace speciálních úloh. Usage of the Lego Minstorms Robots Design and realization of the special tasks

Využití robota Lego Mindstorms Návrh a realizace speciálních úloh. Usage of the Lego Minstorms Robots Design and realization of the special tasks ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra řídící techniky Využití robota Lego Mindstorms Návrh a realizace speciálních úloh Usage of the Lego Minstorms Robots Design and realization

Více

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Jelikož se zajímám o napájecí zdroje a jejich konstrukce, pustil jsem se do návrhu dosti obsahově rozsáhlé konstrukce

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

Elektrokardiografie, vznik a měření signálů

Elektrokardiografie, vznik a měření signálů Elektrokardiografie, vznik a měření signálů Úvod Elektrokardiografy jsou přístroje, které registruji elektrické aktivity srdce prostřednictvím elektrod, připevněných na těle pacienta. Po krátkém anatomickém

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

Napájecí zdroje koncových zesilovačů

Napájecí zdroje koncových zesilovačů Napájecí zdroje koncových zesilovačů Následující článek má sloužit jako sbírka konstrukčních poznámek při individuální stavbě lineárních napájecích zdrojů pro napájení koncových zesilovačů výkonu běžné,

Více

Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních SPŠD Masná 18, Praha 1

Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních SPŠD Masná 18, Praha 1 Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních SPŠD Masná 18, Praha 1 Úvod Ing. L. Harwot, CSc. Osciloskop zobrazuje na stínítku obrazovky (CRT) nebo LC displeji v časové (amplituda/čas)

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Diagnostika stavu valivých ložisek

Diagnostika stavu valivých ložisek Diagnostika stavu valivých ložisek RNDr. Radomír Sglunda V nákladech podniku hrají nezanedbatelnou roli finanční prostředky spotřebované na údržbu strojních zařízení. Pokud rozebereme strukturu nákladů

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH

Více

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany Minia Aplikační příručka Přepěťové ochrany www.oez.cz www.oez.sk Přepěťové ochrany Minia OBSAH TEORETICKÁ ČÁST 1. PRINCIP OCHRANY PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM... 3 1.1. Spínací přepětí... 3 1.2. Atmosférická

Více