Úvodem Hlavní výhody a přednosti: Parametry:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodem Hlavní výhody a přednosti: Parametry:"

Transkript

1 1

2 Obsah Úvodem...3 Vybavení...4 Instrukce k zacházení se zařízením...4 Používání baterií....5 Popis telefonu...6 Symboly na displeji telefonu Před použitím Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Vložení a nabíjení baterie Návod k použití Zapnutí a vypnutí telefonu Práce s menu Odchozí hovory Příchozí hovory Hlasitý odposlech Nastavení hlasitosti Telefonní seznam (Kontakty) Vyhledání kontaktu Textové zprávy (SMS) Multimédia Nastavení Organizér Služby...16 Možné závady a způsoby jejich odstranění...16 Doprava a skladování

3 Úvodem Děkujeme Vám, že jste si vybrali mobilní telefon texet TM-510R. Než začnete zařízení používat, přečtěte si pozorně tento návod, abyste plně využili všechny možnosti mobilního telefonu a prodloužili jeho životnost. Návod si uschovejte, kdybyste jej v budoucnu potřebovali. V návodu najdete informace o technických parametrech zařízení, o jeho ovládacích prvcích, seznam bezpečnostních opatření, jejichž nedodržení může vést k poškození, poruchám nebo selhání zařízení. Texet TM-510R je mobilní telefon (účastnická radiostanice), určený pro použití jako koncové účastnické zařízení v sítích GSM 900/1800. Hlavní výhody a přednosti: nárazuvzdorný, vodotěsný plášť; ochrana před vniknutím vody a prachu stupeň krytí IP67; dvě aktivní SIM karty; 2,0 barevný LCD displej s vysokým rozlišením; kamera s možností nahrávání videa; Bluetooth; GPRS, WAP, MMS; FM rádio, MP3 přehrávač, videopřehrávač, fotoalbum, elektronické knihy; slot pro paměťové karty microsd s podporou režimu vyměnitelného disku; hlasité vyzvánění; vibrace; jasná LED svítilna; vysokokapacitní baterie. Parametry: - GSM 900/1800/1900, Dual SIM; barevný LCD displej, 320х240 pixelů; - nárazuvzdorný plášť; - ochrana před vniknutím vody a prachu (IP67); - 64 tónová polyfonie; - vibrace; - hlasité vyzvánění; - rychlá volba; - Bluetooth; - kamera 1.3 Mpix s bleskem; - GPRS Class 12; WAP 2.0; MMS 1.2; - FM rádio ( МHz); - formáty textových souborů: TXT, PDB; - formáty video souborů: AVI, 3GP, MP4; 3

4 - formáty audio souborů: MP3, AMR, AAC, MID; - formáty obrazových souborů: JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG; - slot pro paměťové karty microsd (max. 16 GB); - Li-ion baterie 1500 mah; - nabíječka V; - rozměry: 126х58х23 mm; - hmotnost: 160 g. Vybavení - mobilní telefon; - přenosná nabíječka; - baterie; - sluchátka; - držák telefonu na opasek, s kompasem; - QSG; - záruční list. Instrukce k zacházení se zařízením Telefon je vyroben a určen pro mobilní používání. Níže uvedené pokyny Vám pomohou používat telefon správně, tak, abyste neohrozili něčí bezpečnost a zachovali funkčnost zařízení. Pozorně si přečtěte tuto kapitolu a pečlivě dodržujte instrukce zde uvedené. Třída odolnosti telefonu (stupeň krytí) je IP67 (úplná ochrana před vniknutím vody nebo prachu), to znamená, že voda ani prach telefon nepoškodí, je možné telefon ponořit do vody. Přesto je třeba dodržovat pravidla používání telefonu, aby byla zachována jeho funkčnost. Telefon je třeba uchovávat v dostatečné vzdálenosti od míst s extrémními změnami teplot a od zařízení vyzařujících teplo a chránit jej před vlivem přímého slunečního záření. Zařízení chraňte před vlhkostí, před prašným a zakouřeným prostředím. Zabraňte kontaktu zařízení s aktivními chemickými látkami. Telefon chraňte před údery, neklaďte na něj těžké předměty a nevkládejte do něj cizí předměty. Telefon dobíjejte pouze v interiéru, ze standardní síťové zásuvky a používejte pouze kompatibilní nabíječku. Nepoužívejte telefon při řízení automobilu. Dodržujte platné zákony a pravidla silničního provozu. Doporučuje se udržovat určitou vzdálenost mezi lékařskými přístroji a zapnutým mobilním telefonem, aby nedošlo k působení radiových vln. 4

5 Během letu v letadle musí být mobilní telefon vypnutý. V blízkosti benzínových čerpacích stanic a dalších objektů s hořlavými materiály je třeba telefon vypnout. Nikdy nemiřte paprskem LED svítilny do očí lidí nebo zvířat. Používání baterií Je zakázáno používat poškozené nabíječky a baterie. Nabíječky a baterie je třeba používat jen pro účely, pro které byly primárně určeny. Je zakázáno rozebírat, modifikovat nebo nahřívat baterie a síťové nabíječky a také vyvolat zkrat na jejich kontaktech. Je zakázáno odřezávat, poškozovat nebo modifikovat kabel síťové nabíječky nebo kabel USB, lámat je nebo na ně stavět těžké předměty. Podobné zacházení může vyvolat zkrat a způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Používejte pouze baterie, nabíječky a kabely určené výrobcem zařízení. Použití jakéhokoliv příslušenství, součástek a doplňků jiných než doporučovaných výrobcem může způsobit poškození zařízení nebo úraz, může představovat ohrožení bezpečnosti. Je zakázáno baterie zahřívat nebo je házet do ohně, může dojít k výbuchu. Baterie a nabíječky je zakázáno používat v prostředí se zvýšenou vlhkostí, například v koupelně. Chraňte baterie před pádem a mechanickým poškozením, které mohou způsobit poškození pláště. V důsledku toho může dojít k úniku elektrolytu a následně ke zranění, zničení nebo výbuchu zařízení. Baterie chraňte před teplem a ohněm. Zabraňte vlivu přímého slunečního záření. Zabraňte krátkému spojení baterií. Baterie neuchovávejte volně v krabičce apod., kde může při vzájemném dotyku baterií nebo při jejich kontaktu s kovovými předměty dojít ke zkratu. Baterie chraňte před mechanickým poškozením. V případě, že z baterie vytéká elektrolyt, zabraňte jeho kontaktu s pokožkou nebo s očima. Pokud k potřísnění dojde, omyjte zasažené místo dostatečným množství vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Všímejte si označení polarity na baterii a na zařízení, abyste je použili správně. Nepoužívejte baterie s různými parametry, různých typů a od různých výrobců v jednom zařízení. Jsou-li kontakty baterií znečištěné, otírejte je suchým hadříkem. Nenabíjejte nepoužitelné baterie. Po delší nečinnosti může být zapotřebí baterie několikrát opakovaně nabít a 5

6 vybít, aby dosáhly maximální kapacity. Baterie dosahují maximálních charakteristik při běžné pokojové teplotě (20±5) С. Když zařízení nepoužíváte, vyjměte z něj baterie. Baterie uchovávejte na čistém a suchém místě mimo dosah dětí. Likvidace již nepoužitelných baterií se provádí v souladu s platnými zákony a podle instrukcí jejich výrobce. Je zakázáno baterie likvidovat spalováním. Baterie řádně zlikvidujte. Poznámka: Výrobce zařízení si vyhrazuje právo vybavit zařízení bateriemi s jinými než uvedenými parametry. Popis telefonu 1 Zapnutí a vypnutí kamery 2 Konektor microusb pro připojení napájecího adaptéru a sluchátek, která jsou dodávána se zařízením 3 Pravé funkční tlačítko: v pohotovostním režimu: Hlavní menu; v režimu menu: Potvrzení výběru. V režimu volání: Možnosti volání 6

7 4 Tlačítko «Volání» V pohotovostním režimu: Historie hovorů 5 Navigační tlačítko «OK» středové tlačítko. Dlouhé stisknutí: Zapnutí svítilny Krátké stisknutí: Potvrzení operace (dubluje pravé funkční tlačítko) Tlačítka: «Nahoru», «Dolů», «Vpravo», «Vlevo» Pohyb mezi položkami menu V režimu úprav: Pohyb kurzorem V režimu volání: Změna úrovně hlasitosti V pohotovostním režimu: Zvláštní tlačítka*: «Nahoru» - Kalkulačka «Dolů» Audio přehrávač «Vpravo» - Kalendář «Vlevo» Seznam příchozích hovorů * Funkce zvláštních tlačítek je možné měnit v nastavení telefonu (Nastavení Telefon Zvláštní tlačítka) 6 Levé funkční tlačítko V režimu menu: Změna výběru položky, Zpět V pohotovostním režimu: Seznam kontaktů V režimu volání: Zapnutí/Vypnutí hlasitého odposlechu 7 Tlačítko «Storno» Dlouhé stisknutí: Zapnutí/Vypnutí telefonu V režimu volání: Ukončit hovor V pohotovostním režimu: Uzamčení klávesnice. Stiskněte tlačítko «Storno», pak tlačítko «#» 8 Zapnutí a vypnutí svítilny 9 Kamera 10 Svítilna Číslicová a funkční tlačítka: «#»: V pohotovostním režimu: Zapnutí tichého režimu; «0»: Dlouhé stisknutí: Přepínání mezi jazyky; «*»: Opakované stisknutí: Symbol «+». 7

8 Symboly na displeji telefonu Úroveň signálu na SIM1 Úroveň signálu na SIM2 Nová SMS zpráva Zapnuto Bluetooth Zapnutý režim «Pouze vibrace» Připojena sluchátka Zapnutý budík Úroveň nabití baterie Zapnutý režim «Hlasitě» Zapnutý režim «Normální» 8

9 1 Před použitím 1.1 Vložení SIM karty Tento telefon umožňuje používat dvě SIM karty současně, dvě aktivní SIM karty v pohotovostním režimu, tj. když voláte, posíláte/přijímáte zprávy nebo pracujete s mobilním internetem na jedné ze SIM karet, druhá SIM karta není dostupná. Instalace SIM karet: otevřete krytku bateriového prostoru; vložte SIM karty do slotů zlatými kontakty dolů. 1.2 Vložení paměťové karty Mobilní telefon TM-510R má slot pro paměťové karty formátu microsd. Kartu vložíte následovně: otevřete krytku bateriového prostoru; kartu microsd vložte do slotu a pevně zavřete krytku, až uslyšíte charakteristické cvaknutí. Poznámka: Mobilní telefon TM-510R podporuje paměťové karty s kapacitou do 16 GB. 9

10 1.3 Vložení a nabíjení baterie 1. Baterii vložte a upevněte v bateriovém prostoru; 2. Uzavřete krytku, zajistěte ji šrouby; 3. Připojte nabíječku do konektoru (viz obrázek). Během nabíjení se na displeji objeví odpovídající indikátor. Až bude proces nabíjení ukončen, všechny dílky indikátoru budou zaplněny a animace se zastaví. POZOR! Před prvním použitím mobilního telefonu se doporučuje baterii plně nabít. 2 Návod k použití 2.1 Zapnutí a vypnutí telefonu Zapnout telefon: Stiskněte a přidržte tlačítko, dokud se nerozsvítí displej. Telefon podporuje režim práce se dvěma SIM kartami. Při zapnutí telefonu můžete aktivovat jednu se SIM karet, anebo obě SIM karty. (Podrobnosti viz kapitola 2.14.) Při použití nové SIM karty je třeba zadat čtyřmístný PIN kód a potvrdit jej stisknutím tlačítka. Vypnout telefon: V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko, dokud obrazovka nezhasne. 2.2 Práce s menu Vejít do hlavního menu: Stiskněte levé funkční tlačítko nebo středové navigační tlačítko «OK». Pomocí navigačních tlačítek (,,, ) můžete vybrat potřebnou položku menu; pro potvrzení stiskněte ; pro přechod o jednu úroveň výš stiskněte pravé funkční tlačítko «Zpět»; pro přechod na hlavní obrazovku stiskněte. 10

11 2.3 Odchozí hovory Uskutečnit hovor: Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko, vyberte SIM1 nebo SIM2 a stiskněte levé funkční tlačítko. Opakovat hovor: 1. stiskněte tlačítko (ok pro přístup k seznamu Historie hovorů; 2. pro výběr historie hovorů na SIM1 nebo SIM2 zvolte SIM1 nebo SIM2 a stiskněte levé funkční tlačítko ; 3. pomocí navigačních tlačítek (, ) vyberte požadované číslo a stiskněte tlačítko ; 4. vyberte SIM1 nebo SIM2 a stiskněte levé funkční tlačítko. Ukončit hovor: Stiskněte tlačítko «Storno». Poznámka: Pro zadání znaku «+» při mezinárodních hovorech stiskněte 2x tlačítko. 2.4 Příchozí hovory Přijmout hovor: stiskněte tlačítko. Používáte-li sluchátka dodávaná s telefonem, zapne se automatické přijetí hovoru. Ukončit hovor: - během hovoru stiskněte tlačítko, anebo zavřete telefon. Používáte-li sluchátka dodávaná s telefonem, stiskněte tlačítko na kabelu sluchátek. Odmítnout hovor: - stiskněte tlačítko. 2.5 Hlasitý odposlech Hlasitý odposlech zapnete stisknutím pravého funkčního tlačítka, během hovoru pak stisknutím zkratky «Hlas.odp». Hlasitý odposlech vypnete stisknutím pravého funkčního tlačítka, během hovoru pak stisknutím zkratky «Norm». 11

12 2.6 Nastavení hlasitosti Během hovoru stiskněte navigační tlačítka nebo. Indikátor na displeji se přitom bude měnit bude ukazovat úroveň hlasitosti. 2.7 Telefonní seznam (Kontakty) Menu Kontakty Pro rychlý přechod do seznamu všech kontaktů stiskněte pravé funkční tlačítko «Jména». Můžete vytvářet nové nebo upravovat již existující kontakty. Vytvořit nový kontakt: zadejte telefonní číslo; stiskněte levé funkční tlačítko «Možnosti»; pro uložení kontaktu vyberte «Uložit»; vyberte z možností SIM1, SIM2 nebo «Тelefon»; zadejte jméno a stiskněte «ОK». 2.8 Vyhledání kontaktu 1. Pro rychlý přechod do seznamu všech kontaktů stiskněte pravé funkční tlačítko «Jména»; 2. pomocí navigačních tlačítek ( nebo ) najděte požadovaný kontakt; 3. popř. začněte zadávat první písmena jména, abyste se dostali do požadované části seznamu; 4. hovor zahájíte stisknutím tlačítka ; 5. menu dalších možností otevřete stisknutím pravého funkčního tlačítka «Jména». 2.9 Textové zprávy (SMS) Služba SMS zpráv umožňuje pomocí mobilního telefonu přijímat a odesílat krátké textové zprávy (z angl. Short message service). Maximální délka zprávy při použití latinky a čísel je 160 znaků, při používání cyrilice 70 znaků. Napsat SMS: Menu Zprávy SMS Napsat zprávu Napsat text je velmi jednoduché. Na každém tlačítku je několik znaků, které se postupně zobrazují na displeji, v závislosti na počtu stisknutí. Chceteli např. napsat slovo «ahoj», musíte stisknout tlačítka v následujícím pořadí: 12

13 2x stiskněte tlačítko «2», 3x tlačítko «4», 4x tlačítko «6» a 2x tlačítko «5». Tabulka symbolů: Tlačítko Symboly 1., : # $ / _ 1 2 A B C 2abc 3 D E F 3def 4 G H I 4ghi 5 J K L 5jkl 6 M 7 PR QS N O 6mno 7pqrs 8 T U V 8tuv Y 9W X Z 9wxyz *+ Doplňkové symboly. ]0 Mezerník, 0. # Přepínání mezi režimy zadání znaků. Výběr režimu zadání znaků: tiskněte tlačítko #, dokud se v levém horním rohu neobjeví požadovaný režim: абв, abc všechna písmena malá; Абв, Abc první písmeno velké, ostatní písmena malá; АБВ, ABC všechny písmena velká; 123 číslice. Odeslat SMS zprávu, kterou jste napsali, můžete následovně: 1. stiskněte tlačítko a vyberte možnost Оdeslat; 2. zadejte telefonní číslo ručně, popř. je vyberte z telefonního seznamu stisknutím levého funkčního tlačítka «Hledat» ; 3. stiskněte levé funkční tlačítko «OK». Přečíst SMS: Krátký signál a informace na displeji oznamují doručení nové zprávy. Zprávu si přečtete tak, že stisknete levé funkční tlačítko «Otevřít». Všechny přijaté zprávy zobrazíte tak, že vyberete možnost «Přijaté» v kapitole «Zprávy» v hlavním menu telefonu. 13

14 2.10 Multimédia Pomocí zařízení můžete fotografovat, natáčet video, prohlížet si pořízené foto- a video snímky, poslouchat přehrávač a FM rádio. Audio přehrávač Мenu Multimédia Audio přehrávač Do playlistu můžete doplnit audio soubory z telefonu nebo z paměťové karty. Pro přehrávání souboru použijte tlačítkа, ; pro přechod k následující skladbě stiskněte tlačítko «Vpřed» («Vpravo») ; pro návrat k předchozí skladbě stiskněte tlačítko «Vzad» («Vlevo») ; úroveň hlasitosti zvýšíte stisknutím 2 A B U C, hlasitost ztlumíte stisknutím 8 T V. Hudbu můžete poslouchat na pozadí. Stačí pouze stisknout tlačítko pro přechod do pohotovostního režimu. FM rádio Menu Multimédia FM rádio Nastavení frekvence FM rozhlasové stanice: Frekvenci rozhlasové stanice můžete nastavit ručně (Možnosti Ruční nastavení), anebo zapnout automatické vyhledávání (Možnosti Automatické vyhledávání). Mezi rozhlasovými stanicemi seznamu můžete přepínat tak, že stisknete Možnosti Seznam kanálů a odpovídající číslicové tlačítko. Nahrávat můžete po stisknutí Možnosti Nahrávání; nahrávání ukončíte pomocí pravého funkčního tlačítka «Stop». Rádio vypnete stisknutím středového tlačítka. Fotoalbum Menu Multimédia Fotoalbum Fotky si můžete prohlížet pomocí navigačních tlačítek nebo. Fotografie můžete použít pro natavení tapety, a to takto: 1) stiskněte «Možnosti»; 2) vyberte «Použít»; 3) zvolte «Tapeta» a stiskněte levé funkční tlačítko «OK». Fotoaparát Menu Multimédia Fotoaparát Chcete-li fotografovat, stisknete středové navigační tlačítko. Jas nastavíte stisknutím nebo. Zoom nastavíte pomocí tlačítek nebo. Pro přechod do menu nastavení stiskněte tlačítko (ok. Video Menu Multimédia Videokamera Pro nahrávání videa stiskněte 5 J K L. Jas nastavíte pomocí tlačítek nebo. Zoom nastavíte pomocí tlačítek nebo. Pro přechod do menu nastavení stiskněte levé funkční tlačítko «Možnosti». 14

15 2.11 Nastavení V této části menu můžete měnit nastavení telefonu, sítě, parametry zabezpečení a také obnovit tovární nastavení. Parametry SIM karet Menu Nastavení Parametry SIM Můžete si nastavit způsob práce se SIM kartami - vybrat pouze SIM 1, nebo pouze SIM 2, popř. zvolit práci s oběma SIM kartami. Nastavení telefonu Menu Nastavení Telefon V této části můžete nastavit čas a datum, automatické vypnutí, původní jazyk zadání, změnit parametry obrazovky (tapetu, spořič obrazovky, animaci apod.). Nastavení zabezpečení Menu Nastavení Zabezpečení Zde můžete zapnout nebo vypnout zadávání PIN kódu pro každou ze SIM karet. Např. pro zrušení zabezpečení karty SIM1 pomocí PIN kódu vyberte: Мenu Nastavení Zabezpečení SIM1 Uzamčení SIM1 Zadejte PIN kód pro SIM1. Při opětovném zapnutí telefonu nebude PIN kód pro SIM1 požadován. PIN kód je čtyřmístné číslo (tzv. osobní identifikační číslo, z angl. personal identification number), které chrání Vaši SIM kartu před zneužitím cizími osobami. Poznámka: Při zadávání PIN kódu máte pouze 3 pokusy, buďte proto pozorní! V případě potíží se obraťte na službu zákaznické podpory Vašeho operátora. Uzamčení telefonu Zadání kódu ochrání Váš telefon před zneužitím cizími lidmi. Když si tuto funkci aktivujete, budete muset zadávat kód při zapnutí telefonu. Jestliže kód zapomenete, budete se muset obrátit na servisní centrum. Výchozí kód telefonu je «0000». Tovární nastavení Chcete-li zrušit všechna Vámi provedená nastavení, vyberte: Menu Nastavení Tovární nastavení Objeví se okno, ve kterém zadáte kód «1122» a pak stisknete tlačítko «OK» Organizér V této části menu můžete provádět následující operace: nastavit Bluetooth; otevřít Kalendář; vytvořit Úkol; 15

16 nastavit Budík; zjistit Světový čas; zapnout Kalkulačku; otevřít Převodník jednotek nebo Převodník měn; vypočítat index tělesné hmotnosti BMI; zapnout Stopky; otevřít Knihy; zapnout svítilnu Služby V této části můžete nastavit připojení k internetu a také používat nejrůznější aplikace poskytované mobilními operátory. Tyto doplňkové služby mohou být placené. Podrobnější informace Vám podá Váš mobilní operátor. Možné závady a způsoby jejich odstranění Závada Indikátor chybí, displej nesvítí. Telefon se nezapíná. Nabíjení neprobíhá. Telefon se během nabíjení samovolně vypíná a znovu zapíná. Pravděpodobná příčina 1. Baterie není vložena nebo nabita. 2. Telefon je vypnutý. 1. Kontakt v kontaktním spojení napájecího kabelu nabíječky chybí, nebo je poškozený. 2. Přerušení napájecího kabelu; 3. Nabíječka je odpojena ze sítě. 1. Baterie není vložena. 2. Kontakt v kontaktním spojení baterie chybí, nebo je poškozený. Způsob odstranění 1. Vložte a nabijte baterii. 2. Zapněte telefon. 1. Zkontrolujte připojení napájecího kabelu a počkejte několik minut. 2. Použijte jinou kompatibilní nabíječku. 3. Nabíječku zapojte do jiné síťové zásuvky. Jestliže proces nabíjení do 10 minut nezačne, obraťte se na servisní centrum. 1. Vložte baterii. 2. Zkontrolujte kontaktní spojení a znovu vložte baterii. 16

17 Závada Funkce telefonu jsou nedostupné, na displeji svítí hlášení Zadejte PIN. Funkce telefonu jsou nedostupné, na displeji svítí hlášení Zadejte PUK. Funkce telefonu jsou nedostupné, na displeji svítí hlášení SIM karta zablokována. Na displeji svítí hlášení Není vložena SIM karta. Není možné uskutečnit hovor. Při příchozím volání, příchozí zprávě nebo při upozornění se neozývá žádný zvuk. Pravděpodobná příčina Je vložena nová SIM karta, popř. je zapnut požadavek na zadání PIN kódu. PIN kód byl 3x zadán chybně. PUK kód byl 10x zadán chybně. 1. SIM karta není vložena. 2. Kontakt v kontaktních spojeních SIM karty chybí, nebo je poškozen. 1. Na účtu není dostatek kreditu. 2. Chybí znak «+» před mezinárodní předvolbou. 3. Chybné zadání mezinárodní nebo meziměstské předvolby nebo chybné zadání telefonního čísla. Je zapnut tichý režim. Způsob odstranění Zadejte čtyřmístný PIN kód pro Vaši SIM kartu, popř. vložte jinou SIM kartu. Pro odblokování Vaší SIM karty zadejte osmimístný PUK kód, popř. vložte jinou SIM kartu. Obraťte se na Vašeho operátora, popř. vložte jinou SIM kartu. 1. Vložte SIM kartu. 2. Zkontrolujte, zda je SIM správně vložena. 1. Zkontrolujte a popř. doplňte Váš kredit. 2. Před kódem země zadejte znak «+». 3. Zkontrolujte, zda je správně zadána mezinárodní nebo meziměstská předvolba, popř. zda je správně zadáno účastnické číslo. Vypněte tichý režim. 17

18 Doprava a skladování Mobilní telefon je možné transportovat v obalu, a to v jakýchkoliv uzavřených dopravních prostředcích při teplotě od -25ºС do +35ºС; je třeba jej chránit před přímým vlivem srážek, slunečního záření a před mechanickým poškozením. 18

19 19

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

V menu: pohyb nahoru.

V menu: pohyb nahoru. myphone HAMMER Návod Pozice Popis Funkce 1 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2 HF

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

1 Kontakty dobíjení Kontakty určené pro dobíjení ve stojánku. Udržujte tyto kontakty čisté. 2 Micro USB konektor

1 Kontakty dobíjení Kontakty určené pro dobíjení ve stojánku. Udržujte tyto kontakty čisté. 2 Micro USB konektor myphone ONE Návod Pozice Popis Funkce 1 Kontakty dobíjení Kontakty určené pro dobíjení ve stojánku. Udržujte tyto kontakty čisté. 2 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA...

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA... Obsah Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA...5 INFORMACE O ZAŘÍZENÍ...9 MULTIMÉDIA...9 KLÁVESNICE

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 23 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA...

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA... Obsah Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA...5 INFORMACE O ZAŘÍZENÍ...9 MULTIMÉDIA...9 KLÁVESNICE

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 28 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 32 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

TABLET TAB M723G NÁVOD K OBSLUZE

TABLET TAB M723G NÁVOD K OBSLUZE TABLET TAB M723G NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM DALŠÍ INFORMACE O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte tuto příručku; uschovejte

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Vzhled. 9 Přijetí hovoru 10 Číselná klávesnice 11 Rozhraní pro nabíjení 12 Fotoaparát 13 Reproduktor 14 SOS tlačítko

Vzhled. 9 Přijetí hovoru 10 Číselná klávesnice 11 Rozhraní pro nabíjení 12 Fotoaparát 13 Reproduktor 14 SOS tlačítko Vzhled Tlačítka a spínače 1 Vstup pro sluchátka 2 Reproduktor 3 Svítilna LED 4 Přepínač svítilny 5 Potvrzovací tlačítko OK 6 Tlačítko zrušit 7 Tlačítko nahoru a dolů 8 Ukončení hovoru 9 Přijetí hovoru

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Zkrácený návod k použití 7 Tablet Android 4.0

Zkrácený návod k použití 7 Tablet Android 4.0 Zkrácený návod k použití 7 Tablet Android 4.0 MODECOM CZ Model: MODECOM FreeTAB 2096 1. Tlačítka a funkce přístroje 1. Fotoaparát Fotoaparát s rozlišením 2 megapixely 2. Tlačítko zpět Stiskem tlačítka

Více

Návod k telefonu myphone 6651

Návod k telefonu myphone 6651 Návod k telefonu myphone 6651 Děkujeme Vám za nákup mobilního telefonu myphone. Abyste zakoupený telefon využili co nejlépe, doporučujeme Vám přečtení tohoto návodu k obsluze. Tento telefon podporuje mobilní

Více

Uživatelský návod. Před použitím si přečtěte tento návod Uschovejte tento návod pro pozdější použití ČESKY

Uživatelský návod. Před použitím si přečtěte tento návod Uschovejte tento návod pro pozdější použití ČESKY Uživatelský návod Před použitím si přečtěte tento návod Uschovejte tento návod pro pozdější použití ČESKY OBSAH Bezpečnostní pokyny... 1 Části a funkce... 1 Příslušenství... 2 Začínáme... 3 Párujeme...

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Představení telefonu

Představení telefonu Český manuál Představení telefonu Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

HD AUTOKAMERA Návod k použití

HD AUTOKAMERA Návod k použití HD AUTOKAMERA Návod k použití 87231 Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí. Pozor 1. Vložte do autokamery paměťovou kartu a naformátujte

Více

Upozornění. V dopravním prostředku / Ke sportování v přírodě / K vodním sportům / Pod vodou / Doma

Upozornění. V dopravním prostředku / Ke sportování v přírodě / K vodním sportům / Pod vodou / Doma Upozornění 1. Jedná se o precizní výrobek, není odolný nárazům. 2. Neumisťujte výrobek do blízkosti přístrojů, které produkují silné magnetické pole: např. magnetické/elektrické motory. Magnetické pole

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1 Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE Git1 TM Parametry Procesor: Cmos: Objektiv: Úhel pohledu: Rozlišení fotek: Novatek 96655 SONY CMOS IMX322 Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky 160, 120 12MP (4032*3024)

Více

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím si prosím přečtěte pozorně tento návod k obsluze.

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 60 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce)

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce) 1. Obsah balení 1. Digitálníkamera 4. USB kabel 7. Prestigio do auta 2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 28 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE TM Parametry kamery Procesor: Novatek 96655 Cmos: SONY CMOS IMX322 Objektiv: Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky Úhel pohledu: 160, 120 Rozlišení fotek: 12MP (4032*3024)

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Prestigio Nobile PER3464B. Základní ovládání. Přehled zařízení CS 1

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Prestigio Nobile PER3464B. Základní ovládání. Přehled zařízení CS 1 Základní ovládání Přehled zařízení CS 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Předchozí Zpět NAHORU DOLŮ Nabídka Další Hlavní vypínač Konektor sluchátek USB port Slot pro kartu Micro SD Reset UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Slouží

Více

Uživatelský manuál dual sim telefonu myphone 6650

Uživatelský manuál dual sim telefonu myphone 6650 Uživatelský manuál dual sim telefonu myphone 6650 Hlavní funkce: Podpora dvou SIM karet najednou, příjem a volání z obou SIM, příjem SMS na obě SIM, možnost odesílání SMS z libovolné SIM. Pozor telefon

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Dětské hodinky s GPS a mobilem

Dětské hodinky s GPS a mobilem Dětské hodinky s GPS a mobilem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Možnost telefonování www.spyshops.cz Stránka 1 1 Shrnutí Hodinky jsou vhodné pro kontrolu malých

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Tablet EAGET FAMILY N7A Uživatelská příručka

Tablet EAGET FAMILY N7A Uživatelská příručka Tablet EAGET FAMILY N7A Uživatelská příručka Tento návod k použití je pouze pro referenční účely, mohou být změněny bez předchozího upozornění 1 Poděkování Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Produkt

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

BlindShell uživatelský manuál

BlindShell uživatelský manuál Datum: 1.6.2015 BlindShell uživatelský manuál BlindShell je chytrý telefon pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. Ovládá se jednoduchými dotykovými gesty. Hlasová zpětná vazba používá výstup s převodem

Více

Nastavení telefonu Alcatel One Touch 2001X

Nastavení telefonu Alcatel One Touch 2001X Nastavení telefonu Alcatel One Touch 2001X Telefon Alcatel One Touch 2001X, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Návod pro LG E430 Optimus L3 II

Návod pro LG E430 Optimus L3 II 1 z 26 112013 12:42 Návod pro LG E430 Optimus L3 II 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do

Více

GPRS TELEFON SGH-D500

GPRS TELEFON SGH-D500 * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. SAMSUNG ELECTRONICS Printed in Korea World Wide Web

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

CAR P50 N. kamera pro Váš automobil. Noční vidění. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt.

CAR P50 N. kamera pro Váš automobil. Noční vidění. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. CAR P50 N kamera pro Váš automobil Noční vidění Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Ještě než se vrhnete na natáčení svých prvních cestovních záběrů, pročtěte si prosím tento

Více