Úvodem Hlavní výhody a přednosti: Parametry:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodem Hlavní výhody a přednosti: Parametry:"

Transkript

1 1

2 Obsah Úvodem...3 Vybavení...4 Instrukce k zacházení se zařízením...4 Používání baterií....5 Popis telefonu...6 Symboly na displeji telefonu Před použitím Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Vložení a nabíjení baterie Návod k použití Zapnutí a vypnutí telefonu Práce s menu Odchozí hovory Příchozí hovory Hlasitý odposlech Nastavení hlasitosti Telefonní seznam (Kontakty) Vyhledání kontaktu Textové zprávy (SMS) Multimédia Nastavení Organizér Služby...16 Možné závady a způsoby jejich odstranění...16 Doprava a skladování

3 Úvodem Děkujeme Vám, že jste si vybrali mobilní telefon texet TM-510R. Než začnete zařízení používat, přečtěte si pozorně tento návod, abyste plně využili všechny možnosti mobilního telefonu a prodloužili jeho životnost. Návod si uschovejte, kdybyste jej v budoucnu potřebovali. V návodu najdete informace o technických parametrech zařízení, o jeho ovládacích prvcích, seznam bezpečnostních opatření, jejichž nedodržení může vést k poškození, poruchám nebo selhání zařízení. Texet TM-510R je mobilní telefon (účastnická radiostanice), určený pro použití jako koncové účastnické zařízení v sítích GSM 900/1800. Hlavní výhody a přednosti: nárazuvzdorný, vodotěsný plášť; ochrana před vniknutím vody a prachu stupeň krytí IP67; dvě aktivní SIM karty; 2,0 barevný LCD displej s vysokým rozlišením; kamera s možností nahrávání videa; Bluetooth; GPRS, WAP, MMS; FM rádio, MP3 přehrávač, videopřehrávač, fotoalbum, elektronické knihy; slot pro paměťové karty microsd s podporou režimu vyměnitelného disku; hlasité vyzvánění; vibrace; jasná LED svítilna; vysokokapacitní baterie. Parametry: - GSM 900/1800/1900, Dual SIM; barevný LCD displej, 320х240 pixelů; - nárazuvzdorný plášť; - ochrana před vniknutím vody a prachu (IP67); - 64 tónová polyfonie; - vibrace; - hlasité vyzvánění; - rychlá volba; - Bluetooth; - kamera 1.3 Mpix s bleskem; - GPRS Class 12; WAP 2.0; MMS 1.2; - FM rádio ( МHz); - formáty textových souborů: TXT, PDB; - formáty video souborů: AVI, 3GP, MP4; 3

4 - formáty audio souborů: MP3, AMR, AAC, MID; - formáty obrazových souborů: JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG; - slot pro paměťové karty microsd (max. 16 GB); - Li-ion baterie 1500 mah; - nabíječka V; - rozměry: 126х58х23 mm; - hmotnost: 160 g. Vybavení - mobilní telefon; - přenosná nabíječka; - baterie; - sluchátka; - držák telefonu na opasek, s kompasem; - QSG; - záruční list. Instrukce k zacházení se zařízením Telefon je vyroben a určen pro mobilní používání. Níže uvedené pokyny Vám pomohou používat telefon správně, tak, abyste neohrozili něčí bezpečnost a zachovali funkčnost zařízení. Pozorně si přečtěte tuto kapitolu a pečlivě dodržujte instrukce zde uvedené. Třída odolnosti telefonu (stupeň krytí) je IP67 (úplná ochrana před vniknutím vody nebo prachu), to znamená, že voda ani prach telefon nepoškodí, je možné telefon ponořit do vody. Přesto je třeba dodržovat pravidla používání telefonu, aby byla zachována jeho funkčnost. Telefon je třeba uchovávat v dostatečné vzdálenosti od míst s extrémními změnami teplot a od zařízení vyzařujících teplo a chránit jej před vlivem přímého slunečního záření. Zařízení chraňte před vlhkostí, před prašným a zakouřeným prostředím. Zabraňte kontaktu zařízení s aktivními chemickými látkami. Telefon chraňte před údery, neklaďte na něj těžké předměty a nevkládejte do něj cizí předměty. Telefon dobíjejte pouze v interiéru, ze standardní síťové zásuvky a používejte pouze kompatibilní nabíječku. Nepoužívejte telefon při řízení automobilu. Dodržujte platné zákony a pravidla silničního provozu. Doporučuje se udržovat určitou vzdálenost mezi lékařskými přístroji a zapnutým mobilním telefonem, aby nedošlo k působení radiových vln. 4

5 Během letu v letadle musí být mobilní telefon vypnutý. V blízkosti benzínových čerpacích stanic a dalších objektů s hořlavými materiály je třeba telefon vypnout. Nikdy nemiřte paprskem LED svítilny do očí lidí nebo zvířat. Používání baterií Je zakázáno používat poškozené nabíječky a baterie. Nabíječky a baterie je třeba používat jen pro účely, pro které byly primárně určeny. Je zakázáno rozebírat, modifikovat nebo nahřívat baterie a síťové nabíječky a také vyvolat zkrat na jejich kontaktech. Je zakázáno odřezávat, poškozovat nebo modifikovat kabel síťové nabíječky nebo kabel USB, lámat je nebo na ně stavět těžké předměty. Podobné zacházení může vyvolat zkrat a způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Používejte pouze baterie, nabíječky a kabely určené výrobcem zařízení. Použití jakéhokoliv příslušenství, součástek a doplňků jiných než doporučovaných výrobcem může způsobit poškození zařízení nebo úraz, může představovat ohrožení bezpečnosti. Je zakázáno baterie zahřívat nebo je házet do ohně, může dojít k výbuchu. Baterie a nabíječky je zakázáno používat v prostředí se zvýšenou vlhkostí, například v koupelně. Chraňte baterie před pádem a mechanickým poškozením, které mohou způsobit poškození pláště. V důsledku toho může dojít k úniku elektrolytu a následně ke zranění, zničení nebo výbuchu zařízení. Baterie chraňte před teplem a ohněm. Zabraňte vlivu přímého slunečního záření. Zabraňte krátkému spojení baterií. Baterie neuchovávejte volně v krabičce apod., kde může při vzájemném dotyku baterií nebo při jejich kontaktu s kovovými předměty dojít ke zkratu. Baterie chraňte před mechanickým poškozením. V případě, že z baterie vytéká elektrolyt, zabraňte jeho kontaktu s pokožkou nebo s očima. Pokud k potřísnění dojde, omyjte zasažené místo dostatečným množství vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Všímejte si označení polarity na baterii a na zařízení, abyste je použili správně. Nepoužívejte baterie s různými parametry, různých typů a od různých výrobců v jednom zařízení. Jsou-li kontakty baterií znečištěné, otírejte je suchým hadříkem. Nenabíjejte nepoužitelné baterie. Po delší nečinnosti může být zapotřebí baterie několikrát opakovaně nabít a 5

6 vybít, aby dosáhly maximální kapacity. Baterie dosahují maximálních charakteristik při běžné pokojové teplotě (20±5) С. Když zařízení nepoužíváte, vyjměte z něj baterie. Baterie uchovávejte na čistém a suchém místě mimo dosah dětí. Likvidace již nepoužitelných baterií se provádí v souladu s platnými zákony a podle instrukcí jejich výrobce. Je zakázáno baterie likvidovat spalováním. Baterie řádně zlikvidujte. Poznámka: Výrobce zařízení si vyhrazuje právo vybavit zařízení bateriemi s jinými než uvedenými parametry. Popis telefonu 1 Zapnutí a vypnutí kamery 2 Konektor microusb pro připojení napájecího adaptéru a sluchátek, která jsou dodávána se zařízením 3 Pravé funkční tlačítko: v pohotovostním režimu: Hlavní menu; v režimu menu: Potvrzení výběru. V režimu volání: Možnosti volání 6

7 4 Tlačítko «Volání» V pohotovostním režimu: Historie hovorů 5 Navigační tlačítko «OK» středové tlačítko. Dlouhé stisknutí: Zapnutí svítilny Krátké stisknutí: Potvrzení operace (dubluje pravé funkční tlačítko) Tlačítka: «Nahoru», «Dolů», «Vpravo», «Vlevo» Pohyb mezi položkami menu V režimu úprav: Pohyb kurzorem V režimu volání: Změna úrovně hlasitosti V pohotovostním režimu: Zvláštní tlačítka*: «Nahoru» - Kalkulačka «Dolů» Audio přehrávač «Vpravo» - Kalendář «Vlevo» Seznam příchozích hovorů * Funkce zvláštních tlačítek je možné měnit v nastavení telefonu (Nastavení Telefon Zvláštní tlačítka) 6 Levé funkční tlačítko V režimu menu: Změna výběru položky, Zpět V pohotovostním režimu: Seznam kontaktů V režimu volání: Zapnutí/Vypnutí hlasitého odposlechu 7 Tlačítko «Storno» Dlouhé stisknutí: Zapnutí/Vypnutí telefonu V režimu volání: Ukončit hovor V pohotovostním režimu: Uzamčení klávesnice. Stiskněte tlačítko «Storno», pak tlačítko «#» 8 Zapnutí a vypnutí svítilny 9 Kamera 10 Svítilna Číslicová a funkční tlačítka: «#»: V pohotovostním režimu: Zapnutí tichého režimu; «0»: Dlouhé stisknutí: Přepínání mezi jazyky; «*»: Opakované stisknutí: Symbol «+». 7

8 Symboly na displeji telefonu Úroveň signálu na SIM1 Úroveň signálu na SIM2 Nová SMS zpráva Zapnuto Bluetooth Zapnutý režim «Pouze vibrace» Připojena sluchátka Zapnutý budík Úroveň nabití baterie Zapnutý režim «Hlasitě» Zapnutý režim «Normální» 8

9 1 Před použitím 1.1 Vložení SIM karty Tento telefon umožňuje používat dvě SIM karty současně, dvě aktivní SIM karty v pohotovostním režimu, tj. když voláte, posíláte/přijímáte zprávy nebo pracujete s mobilním internetem na jedné ze SIM karet, druhá SIM karta není dostupná. Instalace SIM karet: otevřete krytku bateriového prostoru; vložte SIM karty do slotů zlatými kontakty dolů. 1.2 Vložení paměťové karty Mobilní telefon TM-510R má slot pro paměťové karty formátu microsd. Kartu vložíte následovně: otevřete krytku bateriového prostoru; kartu microsd vložte do slotu a pevně zavřete krytku, až uslyšíte charakteristické cvaknutí. Poznámka: Mobilní telefon TM-510R podporuje paměťové karty s kapacitou do 16 GB. 9

10 1.3 Vložení a nabíjení baterie 1. Baterii vložte a upevněte v bateriovém prostoru; 2. Uzavřete krytku, zajistěte ji šrouby; 3. Připojte nabíječku do konektoru (viz obrázek). Během nabíjení se na displeji objeví odpovídající indikátor. Až bude proces nabíjení ukončen, všechny dílky indikátoru budou zaplněny a animace se zastaví. POZOR! Před prvním použitím mobilního telefonu se doporučuje baterii plně nabít. 2 Návod k použití 2.1 Zapnutí a vypnutí telefonu Zapnout telefon: Stiskněte a přidržte tlačítko, dokud se nerozsvítí displej. Telefon podporuje režim práce se dvěma SIM kartami. Při zapnutí telefonu můžete aktivovat jednu se SIM karet, anebo obě SIM karty. (Podrobnosti viz kapitola 2.14.) Při použití nové SIM karty je třeba zadat čtyřmístný PIN kód a potvrdit jej stisknutím tlačítka. Vypnout telefon: V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko, dokud obrazovka nezhasne. 2.2 Práce s menu Vejít do hlavního menu: Stiskněte levé funkční tlačítko nebo středové navigační tlačítko «OK». Pomocí navigačních tlačítek (,,, ) můžete vybrat potřebnou položku menu; pro potvrzení stiskněte ; pro přechod o jednu úroveň výš stiskněte pravé funkční tlačítko «Zpět»; pro přechod na hlavní obrazovku stiskněte. 10

11 2.3 Odchozí hovory Uskutečnit hovor: Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko, vyberte SIM1 nebo SIM2 a stiskněte levé funkční tlačítko. Opakovat hovor: 1. stiskněte tlačítko (ok pro přístup k seznamu Historie hovorů; 2. pro výběr historie hovorů na SIM1 nebo SIM2 zvolte SIM1 nebo SIM2 a stiskněte levé funkční tlačítko ; 3. pomocí navigačních tlačítek (, ) vyberte požadované číslo a stiskněte tlačítko ; 4. vyberte SIM1 nebo SIM2 a stiskněte levé funkční tlačítko. Ukončit hovor: Stiskněte tlačítko «Storno». Poznámka: Pro zadání znaku «+» při mezinárodních hovorech stiskněte 2x tlačítko. 2.4 Příchozí hovory Přijmout hovor: stiskněte tlačítko. Používáte-li sluchátka dodávaná s telefonem, zapne se automatické přijetí hovoru. Ukončit hovor: - během hovoru stiskněte tlačítko, anebo zavřete telefon. Používáte-li sluchátka dodávaná s telefonem, stiskněte tlačítko na kabelu sluchátek. Odmítnout hovor: - stiskněte tlačítko. 2.5 Hlasitý odposlech Hlasitý odposlech zapnete stisknutím pravého funkčního tlačítka, během hovoru pak stisknutím zkratky «Hlas.odp». Hlasitý odposlech vypnete stisknutím pravého funkčního tlačítka, během hovoru pak stisknutím zkratky «Norm». 11

12 2.6 Nastavení hlasitosti Během hovoru stiskněte navigační tlačítka nebo. Indikátor na displeji se přitom bude měnit bude ukazovat úroveň hlasitosti. 2.7 Telefonní seznam (Kontakty) Menu Kontakty Pro rychlý přechod do seznamu všech kontaktů stiskněte pravé funkční tlačítko «Jména». Můžete vytvářet nové nebo upravovat již existující kontakty. Vytvořit nový kontakt: zadejte telefonní číslo; stiskněte levé funkční tlačítko «Možnosti»; pro uložení kontaktu vyberte «Uložit»; vyberte z možností SIM1, SIM2 nebo «Тelefon»; zadejte jméno a stiskněte «ОK». 2.8 Vyhledání kontaktu 1. Pro rychlý přechod do seznamu všech kontaktů stiskněte pravé funkční tlačítko «Jména»; 2. pomocí navigačních tlačítek ( nebo ) najděte požadovaný kontakt; 3. popř. začněte zadávat první písmena jména, abyste se dostali do požadované části seznamu; 4. hovor zahájíte stisknutím tlačítka ; 5. menu dalších možností otevřete stisknutím pravého funkčního tlačítka «Jména». 2.9 Textové zprávy (SMS) Služba SMS zpráv umožňuje pomocí mobilního telefonu přijímat a odesílat krátké textové zprávy (z angl. Short message service). Maximální délka zprávy při použití latinky a čísel je 160 znaků, při používání cyrilice 70 znaků. Napsat SMS: Menu Zprávy SMS Napsat zprávu Napsat text je velmi jednoduché. Na každém tlačítku je několik znaků, které se postupně zobrazují na displeji, v závislosti na počtu stisknutí. Chceteli např. napsat slovo «ahoj», musíte stisknout tlačítka v následujícím pořadí: 12

13 2x stiskněte tlačítko «2», 3x tlačítko «4», 4x tlačítko «6» a 2x tlačítko «5». Tabulka symbolů: Tlačítko Symboly 1., : # $ / _ 1 2 A B C 2abc 3 D E F 3def 4 G H I 4ghi 5 J K L 5jkl 6 M 7 PR QS N O 6mno 7pqrs 8 T U V 8tuv Y 9W X Z 9wxyz *+ Doplňkové symboly. ]0 Mezerník, 0. # Přepínání mezi režimy zadání znaků. Výběr režimu zadání znaků: tiskněte tlačítko #, dokud se v levém horním rohu neobjeví požadovaný režim: абв, abc všechna písmena malá; Абв, Abc první písmeno velké, ostatní písmena malá; АБВ, ABC všechny písmena velká; 123 číslice. Odeslat SMS zprávu, kterou jste napsali, můžete následovně: 1. stiskněte tlačítko a vyberte možnost Оdeslat; 2. zadejte telefonní číslo ručně, popř. je vyberte z telefonního seznamu stisknutím levého funkčního tlačítka «Hledat» ; 3. stiskněte levé funkční tlačítko «OK». Přečíst SMS: Krátký signál a informace na displeji oznamují doručení nové zprávy. Zprávu si přečtete tak, že stisknete levé funkční tlačítko «Otevřít». Všechny přijaté zprávy zobrazíte tak, že vyberete možnost «Přijaté» v kapitole «Zprávy» v hlavním menu telefonu. 13

14 2.10 Multimédia Pomocí zařízení můžete fotografovat, natáčet video, prohlížet si pořízené foto- a video snímky, poslouchat přehrávač a FM rádio. Audio přehrávač Мenu Multimédia Audio přehrávač Do playlistu můžete doplnit audio soubory z telefonu nebo z paměťové karty. Pro přehrávání souboru použijte tlačítkа, ; pro přechod k následující skladbě stiskněte tlačítko «Vpřed» («Vpravo») ; pro návrat k předchozí skladbě stiskněte tlačítko «Vzad» («Vlevo») ; úroveň hlasitosti zvýšíte stisknutím 2 A B U C, hlasitost ztlumíte stisknutím 8 T V. Hudbu můžete poslouchat na pozadí. Stačí pouze stisknout tlačítko pro přechod do pohotovostního režimu. FM rádio Menu Multimédia FM rádio Nastavení frekvence FM rozhlasové stanice: Frekvenci rozhlasové stanice můžete nastavit ručně (Možnosti Ruční nastavení), anebo zapnout automatické vyhledávání (Možnosti Automatické vyhledávání). Mezi rozhlasovými stanicemi seznamu můžete přepínat tak, že stisknete Možnosti Seznam kanálů a odpovídající číslicové tlačítko. Nahrávat můžete po stisknutí Možnosti Nahrávání; nahrávání ukončíte pomocí pravého funkčního tlačítka «Stop». Rádio vypnete stisknutím středového tlačítka. Fotoalbum Menu Multimédia Fotoalbum Fotky si můžete prohlížet pomocí navigačních tlačítek nebo. Fotografie můžete použít pro natavení tapety, a to takto: 1) stiskněte «Možnosti»; 2) vyberte «Použít»; 3) zvolte «Tapeta» a stiskněte levé funkční tlačítko «OK». Fotoaparát Menu Multimédia Fotoaparát Chcete-li fotografovat, stisknete středové navigační tlačítko. Jas nastavíte stisknutím nebo. Zoom nastavíte pomocí tlačítek nebo. Pro přechod do menu nastavení stiskněte tlačítko (ok. Video Menu Multimédia Videokamera Pro nahrávání videa stiskněte 5 J K L. Jas nastavíte pomocí tlačítek nebo. Zoom nastavíte pomocí tlačítek nebo. Pro přechod do menu nastavení stiskněte levé funkční tlačítko «Možnosti». 14

15 2.11 Nastavení V této části menu můžete měnit nastavení telefonu, sítě, parametry zabezpečení a také obnovit tovární nastavení. Parametry SIM karet Menu Nastavení Parametry SIM Můžete si nastavit způsob práce se SIM kartami - vybrat pouze SIM 1, nebo pouze SIM 2, popř. zvolit práci s oběma SIM kartami. Nastavení telefonu Menu Nastavení Telefon V této části můžete nastavit čas a datum, automatické vypnutí, původní jazyk zadání, změnit parametry obrazovky (tapetu, spořič obrazovky, animaci apod.). Nastavení zabezpečení Menu Nastavení Zabezpečení Zde můžete zapnout nebo vypnout zadávání PIN kódu pro každou ze SIM karet. Např. pro zrušení zabezpečení karty SIM1 pomocí PIN kódu vyberte: Мenu Nastavení Zabezpečení SIM1 Uzamčení SIM1 Zadejte PIN kód pro SIM1. Při opětovném zapnutí telefonu nebude PIN kód pro SIM1 požadován. PIN kód je čtyřmístné číslo (tzv. osobní identifikační číslo, z angl. personal identification number), které chrání Vaši SIM kartu před zneužitím cizími osobami. Poznámka: Při zadávání PIN kódu máte pouze 3 pokusy, buďte proto pozorní! V případě potíží se obraťte na službu zákaznické podpory Vašeho operátora. Uzamčení telefonu Zadání kódu ochrání Váš telefon před zneužitím cizími lidmi. Když si tuto funkci aktivujete, budete muset zadávat kód při zapnutí telefonu. Jestliže kód zapomenete, budete se muset obrátit na servisní centrum. Výchozí kód telefonu je «0000». Tovární nastavení Chcete-li zrušit všechna Vámi provedená nastavení, vyberte: Menu Nastavení Tovární nastavení Objeví se okno, ve kterém zadáte kód «1122» a pak stisknete tlačítko «OK» Organizér V této části menu můžete provádět následující operace: nastavit Bluetooth; otevřít Kalendář; vytvořit Úkol; 15

16 nastavit Budík; zjistit Světový čas; zapnout Kalkulačku; otevřít Převodník jednotek nebo Převodník měn; vypočítat index tělesné hmotnosti BMI; zapnout Stopky; otevřít Knihy; zapnout svítilnu Služby V této části můžete nastavit připojení k internetu a také používat nejrůznější aplikace poskytované mobilními operátory. Tyto doplňkové služby mohou být placené. Podrobnější informace Vám podá Váš mobilní operátor. Možné závady a způsoby jejich odstranění Závada Indikátor chybí, displej nesvítí. Telefon se nezapíná. Nabíjení neprobíhá. Telefon se během nabíjení samovolně vypíná a znovu zapíná. Pravděpodobná příčina 1. Baterie není vložena nebo nabita. 2. Telefon je vypnutý. 1. Kontakt v kontaktním spojení napájecího kabelu nabíječky chybí, nebo je poškozený. 2. Přerušení napájecího kabelu; 3. Nabíječka je odpojena ze sítě. 1. Baterie není vložena. 2. Kontakt v kontaktním spojení baterie chybí, nebo je poškozený. Způsob odstranění 1. Vložte a nabijte baterii. 2. Zapněte telefon. 1. Zkontrolujte připojení napájecího kabelu a počkejte několik minut. 2. Použijte jinou kompatibilní nabíječku. 3. Nabíječku zapojte do jiné síťové zásuvky. Jestliže proces nabíjení do 10 minut nezačne, obraťte se na servisní centrum. 1. Vložte baterii. 2. Zkontrolujte kontaktní spojení a znovu vložte baterii. 16

17 Závada Funkce telefonu jsou nedostupné, na displeji svítí hlášení Zadejte PIN. Funkce telefonu jsou nedostupné, na displeji svítí hlášení Zadejte PUK. Funkce telefonu jsou nedostupné, na displeji svítí hlášení SIM karta zablokována. Na displeji svítí hlášení Není vložena SIM karta. Není možné uskutečnit hovor. Při příchozím volání, příchozí zprávě nebo při upozornění se neozývá žádný zvuk. Pravděpodobná příčina Je vložena nová SIM karta, popř. je zapnut požadavek na zadání PIN kódu. PIN kód byl 3x zadán chybně. PUK kód byl 10x zadán chybně. 1. SIM karta není vložena. 2. Kontakt v kontaktních spojeních SIM karty chybí, nebo je poškozen. 1. Na účtu není dostatek kreditu. 2. Chybí znak «+» před mezinárodní předvolbou. 3. Chybné zadání mezinárodní nebo meziměstské předvolby nebo chybné zadání telefonního čísla. Je zapnut tichý režim. Způsob odstranění Zadejte čtyřmístný PIN kód pro Vaši SIM kartu, popř. vložte jinou SIM kartu. Pro odblokování Vaší SIM karty zadejte osmimístný PUK kód, popř. vložte jinou SIM kartu. Obraťte se na Vašeho operátora, popř. vložte jinou SIM kartu. 1. Vložte SIM kartu. 2. Zkontrolujte, zda je SIM správně vložena. 1. Zkontrolujte a popř. doplňte Váš kredit. 2. Před kódem země zadejte znak «+». 3. Zkontrolujte, zda je správně zadána mezinárodní nebo meziměstská předvolba, popř. zda je správně zadáno účastnické číslo. Vypněte tichý režim. 17

18 Doprava a skladování Mobilní telefon je možné transportovat v obalu, a to v jakýchkoliv uzavřených dopravních prostředcích při teplotě od -25ºС do +35ºС; je třeba jej chránit před přímým vlivem srážek, slunečního záření a před mechanickým poškozením. 18

19 19

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE Obsah této pfiíruãky se mûïe li it od va eho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním

Více

B30 Uživatelská příručka

B30 Uživatelská příručka B30 Uživatelská příručka Obsah 1. Zabezpečení... 4 2. Začínáme... 6 2.1. Baterie... 6 2.1.1. Instalace a odinstalace baterie... 6 2.1.2. Nabíjení baterie... 6 2.1.3. Používání baterie... 7 2.1.4. Indikátor

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 8 Část I. Začínáme... 9 Uvedení telefonu do provozu... 9 Vložení baterie... 9 Vložení SIM karty... 10 Vyjmutí SIM karty... 10 Vložení paměťové

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TM-9768HD TABLET

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TM-9768HD TABLET UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TM-9768HD TABLET 1 Obsah Obecné informace...4 Pokyny k používání...4 Pravidla používání akumulátorových baterií...7 Obsah balení...9 Technické vlastnosti...10 Účel tabletu...11 Celkový

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-19406A Czech. 11/2009. Rev. 1.2. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-19406A Czech. 11/2009. Rev. 1.2. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

www.htc.com Návod k obsluze

www.htc.com Návod k obsluze www.htc.com Návod k obsluze Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ. VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAŘÍZENÍ ROZMONTUJETE

Více

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz Návod k použití GSM telefon EVOLVE Survivor GX780 www.evolve.cz Upozornění Tento produkt byl vytvořen tak aby vyhovoval standardu voděodolnosti IPX4. S ohledem na mnoho různých způsobů používání, jako

Více

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Tlačítka a části telefonu 6 Zapnutí a vypnutí 6 Nabíjení baterie 6 Antény

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Uživatelská příručka pro mobilní telefony s ANDROIDEM 4.4.2.

Uživatelská příručka pro mobilní telefony s ANDROIDEM 4.4.2. Uživatelská příručka pro mobilní telefony s ANDROIDEM 4.4.2. verze 1.1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVENÍ... - 6-1.1. POPIS SPODNÍCH KLÁVES TELEFONU... - 6-1.2. WIDGETY... - 6-2. FUNKCE SMS/MMS A VOLÁNÍ...

Více

Telefon Cat B25 Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili mobilní telefon Cat B25

Telefon Cat B25 Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili mobilní telefon Cat B25 Telefon Cat B25 Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si zakoupili mobilní telefon Cat B25 Stručné představení Děkujeme vám, že jste si zakoupili mobilní telefon GSM Cat B25. V této příručce najdete popis

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

www.htc.com Návod k obsluze

www.htc.com Návod k obsluze www.htc.com Návod k obsluze Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ. VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAŘÍZENÍ ROZMONTUJETE

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Autorská práva F280 1

Autorská práva F280 1 GSmart F280 F280 0 Autorská práva Všechny mobilní produkty od společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmíněné v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby a obrázků, vlastní

Více

CityTone Vision. ne Vision Manual.indd 1 04.06.2014 13

CityTone Vision. ne Vision Manual.indd 1 04.06.2014 13 ne Vision Manual.indd 1 04.06.2014 13 Smartphone Colorovo CityTone Vision * funkce dostupná v závislosti na modelu. 2 ne Vision Manual.indd 2 04.06.2014 13 Návod k obsluze přístroje CityTone Vision Děkujeme,

Více

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Bezpečnostní upozornění NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj během řízení auta. Telefonování během řízení auta je zakázané. Ověřte si zákony

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

GT-I8350. Uživatelská příručka

GT-I8350. Uživatelská příručka GT-I8350 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí

Více

BL20 Uživatelská příručka

BL20 Uživatelská příručka Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. BL20 Uživatelská příručka Všeobecné otázky

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

1 Základy 1.1 Přehled 1.2 Bezpečnostní pokyny 1.3 Bezpečnostní upozornění a informace

1 Základy 1.1 Přehled 1.2 Bezpečnostní pokyny 1.3 Bezpečnostní upozornění a informace 1 1 Základy 1.1 Přehled Děkujeme, že jste si zvolili GSM/GPRS digitální mobilní telefon. Po přečtení si návodu k použití budete svůj telefon umět dokonale používat a budete moci využívat všechny jeho funkce

Více

PREDATOR 2.0 GX801. www.evolve-europe.com

PREDATOR 2.0 GX801. www.evolve-europe.com 1 PREDATOR 2.0 GX801 www.evolve-europe.com CZ Důležité upozornění! mobilní telefon EVOLVE Predator 2.0 získal certifikaci IP57, tzn. že je za přesně definovaných okolností (norma IEC 60529, teplota 15

Více

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Uživatelská příručka Důležité informace Před použitím mobilního telefonu si přečtěte část Důležité informace. Zažijte více. Zjistěte jak. Naplňte svůj život popem a rockem. Sdílejte

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1.

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1. Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky s operačním systémem Android 4.1. Doporučení pro péči o telefon a jeho bezpečné použití tento telefon je složité elektronické zařízení,

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Uživatelská příručka Nokia 208 2.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné

Více