Swissvoice Eurit 535 a 565

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Swissvoice Eurit 535 a 565"

Transkript

1 Swissvoice Eurit 535 a 565 f e e l f r e e a t h o m e! Návod k obsluze Pozor : Před použitím a zavedením přístroje do provozu si prosím podrobně přečtěte návod k obsluze.

2

3 Vážená zákaznice, vážený zákazníku Děkujeme vám za zakoupení Swissvoice Eurit přístroje 535/565. K přístroji Pomocí Swissvoice Eurit 535/565 přístroje jste získali bezdrátový telefon, který spojuje nevázané telefonování s komfortem ISDN. Tento přístroj je vybaven moderní digitální technologií pro bezdrátové telefony podle evropského standardu DECT. DECT technologie se zakódovaným přenosem hovoru vás přesvědčí o vysoké bezpečnosti proti odposlechu a čistým spojením. Vedle běžných funkcí vám Eurit 535/565 nabízí: Všechny funkce lze ovládat z menu. Telefonní seznam (uložení až 150 jmen a čísel). Nastavení poplatkového čítače. Opakovaná volba posledních 15-ti telefonních čísel. Seznam 30-ti přijatých nebo nepřijatých hovorů. 5 programovatelných MSN čísel. Zpětné volání při obsazení. 5 programovatelných provozovatelů sítě. Baby-fon / přímá volba. Hlasité telefonování (Handsfree). Rozšiřující možnosti k pobočkové ústředně: Provoz až 6-ti ruček na jedné základnové stanici. Bezplatné interní hovory mezi dvěma ručkami. Provoz jedné ručky až na 4-ech základnových stanicích (možnost rozšíření dosahu). ETV (elektronický telefonní seznam). Možnost zasílání SMS zpráv. Digitální záznamník (jen u Eurit 565). Odkazy na bezpečnost Před použitím si prosím podrobně přečtěte návod k obsluze: Zásady bezpečnosti strana 10 K ovládání Pro správné používání vašeho přístroje vám doporučujeme pročíst si následující kapitoly: Uvedení do provozu strana 12 Základy obsluhy strana Nastavení uživatele (MSN) strana 24 Nastavení záznamníku (jen Eurit 565) strana ISDN funkce jsou závislé na provozovateli sítě a proto mohou být jen částečně dostupné. Tento návod popisuje maximální funkční rozsah Eurit 535/565. Odchylky nebo omezení k předloženému návodu, týkající se možných funkcí a popisu návodu, jsou podmíněny platnými lokálními předpisy nebo specifikacemi jednotlivých provozovatelů sítě. Své dotazy volejte prosím na naše odborníky, provozovatele sítě nebo Swissvoice Support Centrum. 3

4 Ručka Sluchátko Multi-tlačítko Handsfree Symboly na displeji SOFTKEY symboly Displej Fox-tlačítko Interní tlačítko Přímý přístup na záznamník Zpětné tlačítko Hovorové tlačítko Klávesnice (číslice a písmena) Řídící tlačítko (zpětný dotaz) Hotkey/ETV Mikrofon Nabíjecí kontakty podmíněné oblastí/zemí Symboly na displeji záznamník je zapojen označení stavu aku nové zprávy na záznamníku označení jednotlivých nebo hlasové schránce ruček (1-6) nové SMS zprávy nepřijatý hovor v seznamu označení základnové stanice aktiv. přesměrování hovorů Tóny vypnuté Aktivované zpětné volání 4

5 Základnová stanice bez záznamníku Interní tlačítko / hromadné hovorové tlačítko LED 1 červená: svítí při obsazení linky bliká pomalu při přicházejícím hovoru bliká rychle při přihlašování ručky Základnová stanice se záznamníkem (jen Eurit 565) Záznamník ZAP / VYP / STOP Interní tlačítko / Hromadné hovorové tlačítko LED 1 červená : svítí při obsazení linky bliká pomalu při přicházejícím hovoru bliká rychle při přihlašování ručky + hlasitost - hlasitost tl. smazat Tlačítko vpřed / opakovací tlačítko Zpětné tlačítko LED 2 červená : - svítí při zapnutí záznamníku - svítí při nové příchozí zprávě - bliká rychle při přeplněném záznamníku nebo při PIN alarmu (vzdálené ovládání) 5

6 Stručný návod Tento krátký návod obsahuje nejdůležitější popis obsluhy. Další informace najdete dále v tomto návodu k obsluze. Po stlačení tlačítka FOX pod máte následující možnosti: 4. Stiskněte. Hlavní menu v klidu Změna uživatele Záznamník (jen Eurit 565) Seznam volajících Uzamčení klávesnice Vypnutí / zapnutí tónů Nastavení ručky Nastavení základnové stanice Servisní funkce Poplatky Služby Zprávy (závisející na zemi) Menu během hovoru Hlasitost (jen u Handsfree) Parkování Hlasitý poslech Hlasitost sluchátka Zasílání DTMF/ Keypad Telefonní adresář Záznam ZAP / VYP (jen Eurit 565) Příposleh na 2 ručce Přepojování Zprávy (závisející na zemi) Přihlášení ručky Jen pro doplňkové ručky. 1. Stlačte na základnové stanici a držte než začne tlačítko blikat. 2. Připravte ručku pro přihlášení. V menu ručky pod Nastavení základnové stanice - Přihlásit - Na základnovou stanici. 3. Zadejte PIN základnové stanice (dodací Přihlášení ručky na cizí zák. stanici 1. Připravte cizí základnovou stanici. 2. Připravte ručku pro přihlášení. V menu Nastavení základnové stanice - Přihlásit - Na cizí základnovou stanici. 3. Zadejte PIN základnové stanice (stav po dodání 0000 ). Přijmutí / ukončení hovoru 1. Stiskněte. Volba přes klávesnici 1. Stiskněte. 2. Zadejte číslo volajícího. nebo 1. Zadejte číslo volajícího. (Smazání posledního zadaného znaku pomocí.) Volba z opakované volby 1. Stiskněte. 2. Zvolte záznam. 3. Stiskněte. Volba ze seznamu hovorů 1. Stiskněte. 2. Zvolte Seznam hovorů. 3. Stiskněte. 4. Zvolte Přijaté nebo Nepřijaté hovory. 5. Stiskněte. 6. Zvolte záznam. 7. Stiskněte. Volba z telefonního adresáře Stiskněte. 1. Zadejte začáteční písmeno. 2. Zvolte záznam. 3. Stiskněte. Záznam do telefonního adresáře stav 0000 ). 1. Zadejte požadované číslo. 4. Stiskněte. 3. Zadejte jméno. 4. Stiskněte. 5. Zadejte požadovanou pozici. 6

7 Příposlech na základnové stanici Ukončení přepínání Vedete hovor. Jste v přepínání. 1. Stiskněte. 1. Stiskněte. 2. Zvolte Příposlech. 2. Zvolte Ukončení. 3. Stiskněte. 3. Stiskněte. Interní hovor mezi dvěma ručkami 1. Stiskněte. 2. Stiskněte číslo 3. Vedete hovor. 4. ukončení hovoru. Interní předání hovoru Vedete externí hovor. 1. Stiskněte. 2. Zadejte interní číslo 3. Stiskněte 4. ukončení hovoru. Externí hovor je přepojen s druhým interním hovořícím. Zapnutí Handsfree Vedete hovor. 1. Stiskněte víceúčelové tlačítko na ručce. Svítí. 2. Odložte ručku. 3. Veďte dál Handsfree hovor. Vypnutí Handsfree Handsfree je zapnuto. 1. Stiskněte víceúčelové tlačítko. 2. Ručku si dejte k uchu. 3. Veďte dál hovor. Následující nastavení je možné jen na Eurit 565. Externí předání hovoru Vedete interní hovor. ZAP / VYP záznamníku na zákl. stanici 1. Stiskněte. stiskněte. Záznamník bude spuštěn a záznamy zazní přes hlasitý poslech. 3. ukončení hovoru. Interní hovorový partner je spojen s externím. Záznamník je zapnutý. stiskněte. Záznamník je vypnutý. Zpětný externí dotaz Vedete hovor. 1. Stiskněte. Vymazání záznamu během poslechu 2. Zadejte externí číslo. stiskněte. 3. Stiskněte. 4. Vedete zpětný dotaz. Vymazání všech zpráv Záznamník je vypnutý. Přepínání stiskněte. Zahájili jste externí zpětný dotaz. držte stlačené. 1. Stiskněte. Přehrávání zpráv / posouvací funkce Záznamník je zapnut Trojkonference stiskněte. Jste v přepínání. Zprávy zazní přes reproduktor. 1. Stiskněte. stiskněte jednou. 2. Zvolte Trojkonference. Zpět na začátek zprávy. 3. Stiskněte. Stiskněte dvakrát. K předešlé zprávě. Zpět k přepínání stiskněte. Jste v trojkonferenci. Vpřed k další zprávě 1. stlačte /. stiskněte. Ukončení odposlechu. 7

8 Obsah: Stručný návod...6 Zásady bezpečnosti...10 Tísňová volání...10 Odstranění...10 Obsah balení...11 Uvedení do provozu...12 Umístění...12 Dosah...12 Zabezpečení proti odposlechu...12 Zapojení základnové stanice...13 Odpojení základnové stanice...13 Nasazení držáku...14 Odstranění držáku...14 Zavedení aku článků do ručky...15 Nabíjení aku článků...16 Provozní doba...16 Označení aku...16 Odstranění...16 Základy obsluhy...17 Orientace v návodu k ovládání...19 Vyvolání funkce v menu...19 Volba nastavení...20 Zapnutí / Vypnutí funkcí...20 Důležitá základní nastavení...20 Komfort s ISDN...21 Euro-ISDN...21 Provozovatel sítě...21 Uživatelský koncept...21 Uživatelské možnosti...22 Tabulka - uživatele...22 Příklad použití...22 Programování vícenásobného čísla (MSN)...23 Přiřazení uživatelského jména k MSN číslu...23 Nastavení MSN (uživatele)...24 Přiřazení MSN k ručkám...24 (CLIR) Anonymní telefonát...25 Zaklepání...25 Externí telefonování...26 Externí volba pomocí číslicových kláves...26 Převzetí hovoru...26 Registrace a zadržení zlomyslných telefonátů (MCID)...26 Ukončení hovoru...26 Příprava volby...27 Volba z opakované volby...27 Další možnosti volby...27 Úprava opakované volby...28 Zpětné volání při obsazení...28 Telefonní adresář...29 Uložit záznam do telefonního adresáře...29 Stanovení / změna voleb...29 Volba z adresáře...30 Změna záznamů v telefonním adresáři...30 Smazání záznamu z telefonního adresáře...30 Převzít záznam z adresáře do připravované volby...30 Seznam volajících...31 Hovory v nepřítomnosti...31 Volba záznamu ze seznamu volajících...32 Zpracování seznamu volajících...32 Smazání seznamu volajících...32 SMS zprávy (na pevné lince)...33 Nastavení přístupového čísla (Gateway)...33 Zasílání (SMS) zpráv...34 Přijímání a prohlížení SMS zpráv (Příchozích)...34 Zprávy smazat, odpovědět nebo předat dál...35 Předat zprávu dál...35 Prohlížení SMS zpráv (odchozí)...36 Prohlížení SMS zpráv (neodeslaná)...36 Během hovoru...37 Menu při hovoru...37 Přímý hlasitý hovor (dále jen Handsfree)...37 Parkování / odparkování...38 Parkovací kód...38 Příposlech na základnové stanici...38 Změna hlasitosti...39 Zasílání Keypad/DTMF...39 Telefonní adresář...39 Vypnutí mikrofonu...39 Nahrávání (jen u 565)...39 Příposlech na druhé ručce...40 Zachytávání...40 Zpracování zpráv během hovoru...40 Během hovoru - spojovací funkce...41 Externí naklepání...41 Interní nebo externí zpětný dotaz...41 Změna hovoru (přepínání)...42 Trojkonference...42 Zpět k přepínání / ukončení trojkonference...42 Ukončení přepínání...42 Přepojení / předání hovoru...42 Interní telefonování...43 Hovor mezi dvěma ručkami...43 Vyvolání hromadného (paging) hovoru z ručky...43 Vyvolání hromadného hovoru ze základnové stanice...43 Přímý přístup k funkcím...44 Naprogramování...44 Vyvolání...44 Služby...45 Přesměrování hovorů...45 Aktivace přesměrování hovorů...45 Stav přesměrování hovorů / ukončení...46 Předání hovoru (Call Deflection)...46 Celková deaktivace (GD)...46 Odmítnutí anonymního hovoru (ACR)...46 Záznamník...47 Hotkey (závisející na zemi)...48 ETV (Elektronický telefonní adresář) v pevné síti...48 Nastavení přístupového čísla (gateway)...48 Použití ETV (dotaz na data)...49 Poplatky hovorů a délka hovorů...50 Nastavení faktoru...50 Nastavení měny...50 Zobrazení a vymazání částek...51 Způsob zobrazení...51 Provoz s více ručkami...52 Přihlášení ručky...52 Přihlášení ručky na cizí základnovou stanici (GAP)...53 Přihlášení cizí ručky na základnovou stanici (GAP)...53 Možnosti použití GAP...54 Odhlášení ručky od základnové stanice...54 Provoz s více ručkami...55 Příklad použití...55 Výběr základnové stanice...55 Přímá volba (Babyfon)...56 Aktivace přímé volby...56 Vyvolání přímé volby...56 Vypnutí přímé volby...56 Zamknutí klávesnice / vypnutí tónů...57 Aktivace zamknutí klávesnice...57 Deaktivace zamknutí klávesnice...57 Vypnutí tónů...57 Zapnutí tónu...57 Nastavení ručky...58 Vypnout / zapnout...58 Nastavení jazyka...58 Volba typu aku...58 Nastavení jména uživatele...58 Obecná nastavení...59 Tón kláves...59 Tón zpráv...59 Tón dosahu

9 Tón nabíjení...59 Automatické přijmutí...59 Osvětlení...59 Automatické DTMF...59 Tóny ručky...60 Vzrůstající...60 PIN ručky (osobní identifikační číslo)...60 Nastavení základnové stanice...61 Tóny základnové stanice...61 Čas a datum...61 Anonymní volání (CLIR)...61 PIN základnové stanice...61 Telefonní ústředna...62 Předvolba...62 Příchozí předvolba...62 Automatické ECT...62 Automatický Keypad...62 Servisní funkce...63 Baby-stráž...63 Zapojení Baby-stráže...63 Vypnutí Baby-stráže...63 Přenos telefonních záznamů na další ručky Před přenosem...64 Zasílání záznamů...64 Příjem záznamů...64 Volba providera...65 Call by Call...65 Nastavení ručky do stavu po dodání...66 Smazání telefonního adresáře...66 Nastavení základnové stanice do stavu po dodání...66 Verze software...66 Nastavení záznamníku...67 Úvod...67 Základní vlastnosti...67 Všeobecné funkce...67 Funkce pro MSN uživatele...68 Datum a čas...68 Nastavení počtu zazvonění...68 Příposlech zpráv vypnout / zapnout...69 Časové omezení...69 Způsoby provozu...69 Volba způsobu provozu...69 Jazyk fixního ohlášení (Plug a Play)...70 Konečné ohlášení...70 Ovládání záznamníku pomocí ručky...71 Úvod...71 Vypnutí / zapnutí záznamníku...71 Nahrát ohlášení...71 Vymazat ohlášení...72 Změna způsobu provozu/ Kontrola ohlášení...72 Zobrazení nových zpráv...72 Přehrávání zpráv...73 Během přehrávání...73 Vymazání zpráv...74 Převzetí příchozího hovoru...74 Nahrávání telefonátů...75 Dotaz na zbývající čas...75 VIP - číslo...75 Ovládání záznamníku na základnové stanici...76 Zapnutí / vypnutí záznamníku...76 Přehrávání zpráv...76 Během přehrávání...76 Smazání zpráv...77 Dočasný společný poslech...77 Vzdálené ovládání záznamníku...78 Úvod...78 PIN vzdáleného ovládání...78 Přístup s VIP číslem pro uživatele (MSN)...78 Přístup bez VIP čísla...79 PIN-alarm...79 Vypnout / zapnout záznamník pro MSN...79 Přehrávání zpráv...80 Během přehrávání...80 Funkce při zapojení záznamníku...80 Funkce při vypnutém záznamníku...81 Poruchy a samostatná pomoc při vyhledávání poruch...82 Záruka...83 Čištění...83 Schválení...83 CE ochranná značka...83 Technická data

10 Zásady bezpečnosti DECT Cordless telefony slouží k přenosu hovoru přes digitální telefonní síť (Euro-ISDN). Žádné jiné využití není povoleno. Návod obsluhy se zásadami bezpečnosti, je součástí telefonu a musí být přiložen při případném prodeji nebo změně majitele. Pozor! Používejte jen povolené aku články a jen správný typ: Nikl-Metal-Hydrid (NiMH AAA) Sanyo: HR-4U Toshiba: TH-680AAAR HHR65 AAA Z1B Nikl-Kadmium (NiCd AAA) Panasonic: P-25 AAAR Sanyo: N-4U Sanyo: N-4U Použití jiných aku článků nebo nepřípustných baterií může být nebezpečné a vést k narušení funkcí přístroje popř. vést k jeho poškození. Swissvoice nepřijímá pro tyto případy žádnou záruku. Prosím dbejte na správné vkládání aku článků - podle označení na ručce. Aku články nesmí přijít do styku s vodou nebo ohněm. Aku články se můžou během nabíjení zahřát, toto je normální a bezpečný jev. Nepoužívejte žádné jiné nabíjecí zařízení, aku články se mohou poškodit. Pro základnovou stanici a nabíjecí základnu používejte jen dodaný síťový zdroj typ SNG 5. Uživatelé sluchového přístroje by měli před použitím telefonu zvážit možný nepříjemný bručící tón, který můžou vyvolat přijímané signály. Nepoužívejte váš DECT Cordless telefon v explozivních prostorech (např. lakovny, čerpací stanice, atd.) Nestavte základnovou stanici do koupelny nebo ke sprchovacímu koutu. Medicínské přístroje mohou být funkčně ovlivněny přijímanými signály. Při obecném výpadku el. proudu, nebo při prázdných aku článcích váš přístroj DECT Cordless telefon nefunguje. Babyfon funkce je podpora, nenahradí ale osobní kontrolu. Při výpadku proudu nebo prázdných aku článků Babyfon nefunguje. Ručka nesmí být nabíjena bez aku článků nebo víka. Nedotýkejte se holých kontaktních míst. Tísňová volání Pokud jsou aktivní určité funkce (zablokování klávesnice, přímé volání, Babyfon) musí být před tísňovým voláním eventuálně vypnuty. Informace najdete v této dokumentaci. Odstranění Aku, základnovou stanici, ručku, nabíječku a síťový zdroj odstraňte prosím s ohledem na ochranu životního prostředí. 10

11 Obsah balení V balení se nachází. 1 ručka 3 aku články 1 základnová stanice 1 držák 1 síťový zdroj 1 připojovací kabel 1 klip 1 návod k obsluze Síťový zdroj se nachází pod vložkou v balení. Příslušenství Následující doplňky jsou k dispozici u Swissvoice odborného prodejce: Nabíječka pro ručku Další ručky 11

12 Uvedení do provozu Umístění Váš telefon je určen k normální potřebě v domácnosti nebo kanceláři. Dbejte prosím při umístění přístroje následujících bodů: Doporučeno Umístit na neklouzavý materiál, aby jste nepoškodili nábytek. Umístit ve středu akčního rádiusu. Umístit s minimálním odstupem 1m mezi základnovou stanicí a jiným elektronickým přístrojem. Nedoporučuje se Umístění na kovovém nebo klouzavém materiálu. Umístění v blízkosti el. přístrojů (př. HiFi věž, mikrovlnná trouba). Umístění v blízkosti tepelných zdrojů (např. topení, přímé sluneční záření). Umístění za kovovými nebo prosklenými dveřmi s kovovou výplní. Umístění v komoře, spíži. Umístění bez podložky na lakovaný nábytek nebo PVC. Dosah Ve volném prostranství 300m. V budově asi 50 m, závislé na prostorách a rozmístění stavebních elementů. Mimo dosah: Signalizace je možná pomocí dálkového varovného tónu, pokud je aktivován. Přerušení spojení. Příjmový stín (bez signálu) je podmíněn stavebními elementy, způsobuje krátké přerušení spojení. Zabezpečení proti odposlechu Mezi základnovou stanicí a ručkou jsou hovory přenášeny tzv. zakličované a nemohou být přijímány žádnými jinými přijímači nebo jinak skenovány. 12

13 Zapojení základnové stanice Základnová stanice Pozor: Napětí Telefon Dbejte, aby jste nezaměnili propojovací a síťový kabel. Při záměně kabelů může dojít i k poškození základnové stanice. Propojovací kabel Propojovací kabel má dvě rozdílné zástrčky. 1. Menší zástrčku zastrčte do zásuvky na spodní straně telefonu, až zaklapne. 2. Kabel zasuňte do příslušného kabelového kanálu. 3. Větší zástrčku zasuňte do zásuvky vaší telefonní přípojky. Kabel síťového zdroje 1. Zástrčku síťového kabelu zasuňte do zásuvky, až zaklapne. 2. Kabel zasuňte do příslušného kabelového kanálu. 3. Nakonec zasuňte síťový zdroj do 230V zásuvky. Při neúplném zastrčení zásuvky nebo při výpadku proudu je váš telefon nefunkční. Váš telefon může být zprovozněn jen s pomocí zaslaného síťového zdroje SNG 5 af, otestovaným na ochrannou třídu 2 EN Odpojení základnové stanice 1. Nejprve vytáhněte zdroj ze zásuvky 230V. 2. K vyjmutí konektoru tlačte zámek konektoru směrem k zásuvce (např. malým šroubovákem) a současně vytáhněte zástrčku za kabel. 13

14 Nasazení držáku 1. Držák zasaďte do výřezu na základnové stanice a lehce zatlačte. 2. Dbejte prosím na správné zasazení podpěrky do výřezu na zadní straně. Jakmile je držák dobře uchycen, uslyšíte západku. Úhel držáku je dán, nelze změnit. Bez použití držáku, nemůže být ručka dobíjena. Odstranění držáku 1. Oběma palci držte základnovou stanici. 2. Ukazováčkem tlačte na bodech 1 a 2, poté křídlo lehkým pohybem nadzdvihněte a vytáhněte

15 Zavedení aku článků do ručky 1. Odstraňte kryt aku. Na horním okraji kryt lehce stlačte a tlačte směrem dolů. 2. Vložte nyní 3 aku články (dle zobrazení), dbejte na jejich správné uložení. 3. Přiložte kryt, až zaklapne. Při špatném uložení baterií, je telefon nefunkční. Použijte současně jen identické typy aku. 15

16 Nabíjení aku článků Označení aku Po dodání nejsou aku články nabity, je nutno je dobít. Stav nabití je při nasazení aku článků nejasný. Správné zobrazení na displeji je možné, až po 1. Vložte ručku (Handy) do základnové, nebo nabíjecí stanice. úplném nabití. Při správném vložení zazní tón. běžící: aku se nabíjí trvalý: aku mezi 70% a 100% trvalý: aku mezi 50 a 70% Nepoužívejte obyčejné baterie. trvalý: aku mezi 30 a 50% trvalý: aku mezi 5 a 30% Bez vložených aku článků nesmí být ručka trvalý: aku pod 5% uložena do nabíječky. blikající: aku skoro vybité Před zavedením do provozu musí být NiMH aku články minimálně 12h a popř. NiCd aku články 6h bez přerušení nabíjeny. Pokud chcete aku články nahradit, vyndejte je z ručky. trvalý: aku stav je nejasný blikající: aku skoro vybité Jestliže stav nabití aku klesne pod 5% ozve se varovný signál. Aku články nenabíjejte mimo ručku. Provozní doba Jedna sada NiMH Aku článků stačí asi pro: 150h pohotovosti 15h provozu Odstranění Defektní aku články nevhazujte do běžného odpadu, ale příslušně je odstraňte. Jedna sada NiCd - Aku článků stačí asi pro: 80h pohotovosti 8h provozu Nastavte správný typ aku, viz kap. Nastavení ručky. Nabíjecí kontakty nesmí přijít do styku s kovem nebo mazivem. Po delším odstavení přístroje (dovolená) je nutné je před znovu použitím dobít. 16

17 Základy obsluhy Ovládání (Tlačítka + displej viz. strana 2). Zapnutí ručky Stlačte hovorové tlačítko (klidový stav). Displej Ve stavu klidu se znázorní: Interní číslo ručky, základnová stanice, stav nabití, datum a čas. K dispozici jsou tyto funkce: Opakovaná volba, tel. seznam a hlavní menu. Textové odchylky mezi návodem a displejem jsou možné. 17

18 Fox tlačítko Funkce, které jsou přímo pod symbolem na displeji, budou po stlačení Fox tlačítka provedeny přímo. Zpětné tlačítko S každým stlačením tlačítka se pohybujete v Menu jeden krok nazpět. Po dlouhém stlačení dospějete do klidové pozice. Interní tlačítko Pro sestavení hovoru na další ručky (interní hovory). Hotkey/ETV (závisející na zemi) Hotkey volí přímo jedno naprogramované číslo, resp. provádí síťové služby. ETV - provádí zaslání dat. Řídící tlačítko Diversní řídící tlačítko k základně (např. zpětný dotaz, přepínání, atd.) Vložení volící pausy (dlouze stlačte). Hovorové tlačítko Pro volbu externího čísla. Pro převzetí nebo ukončení hovoru. Pro vypnutí ručky. V menu : ukončení průběhu volby a návrat zpět do klidové pozice. Číslicová tlačítka 1 9 K zadání číslic a písmen. Přímý přístup k funkcím. Číslicové tlačítko 1 (stlačte dlouze) Dotaz na záznamník. Víceúčelové tlačítko Handsfree hovor. Zadání jmen Na klávesnici pod číslicemi jsou uvedena písmena, pro jejich použití stiskněte jednou nebo vícekrát příslušné tlačítko. Po zadání velkého písmene se automaticky přechází na písmena malá, po prázdném znaku na velká, přepíná se jen u záznamu do adresáře. Tlačítko První stisk Alfanumerické zadání ve velký písmenech * # Znak 1 Znak 2 Znak 3 Znak 4 Znak 5 Znak 6 Znak 7 Znak 8 Znak 9 Znak 0 Znak * Znak # -.?!, : ; 1 ' " A B C 2 Ä À Á Å Æ Ç D E F 3 È É Ê G H I 4 Ì Í Î i Ĝ J K L 5 M N O 6 Ö Ò Ô Ó Ø Ñ P Q R S 7 Ş T U V 8 Ü Ù Ú W X Y Z * ( ) = & $ mezera # Alfanumerické zadání v malých písmenech -.?!, : ; 1 ' " a b c 2 ä à á å æ ç d e f 3 è é ê g h i 4 ì í î ý ĝ ı j k l 5 m n o 6 ö ò ô ó ø ñ p q r s 7 ß ş t u v 8 ü ù ú w x y z 9 ÿ + 0 * ( ) = & $ mezera # 18

19 Orientace v návodu k ovládání Každá kapitola a funkce je popsána krátkým úvodem. Pomocí grafiky v menu se dovíte, na jakém místě v menu se máte nacházet, pro vyvolání určité funkce. Návod k obsluze popisuje pouze kroky důležité pro dosažení funkce. Kroky obsluhy jsou očíslované od 1. Mezní výsledky po jednom kroku jsou napsány kurzívou. Jisté kroky obsluhy jsou znázorněny pomocí grafiky na displeji. Povšimněte si vždy důležitých poznámek u jednotlivých funkcí. Vyvolání funkce v menu Široký výběr funkcí vám zajistí optimální využití vašeho telefonu. Tyto funkce jsou rozčleněny do menu a podmenu. Přístroj je v klidové pozici. 1. Stiskněte. Nacházíte se v menu a máte nyní k dispozici tyto funkce: Změna uživatele Záznamník Seznam volajících Uzamčení klávesnice VYP / ZAP tónů Nastavení ručky Nastavení základnové stanice Servisní funkce Poplatky Služby Zprávy Pomocí " " nebo " " můžete listovat horizontálně a s " " nebo " " listovat v menu vertikálně (navigace). Jen u Euritu 565. Pokud je zadán jen jeden uživatel, nebude zobrazena volba změna uživatele. Objeví se jen při záznamu. Pokud je podporována provozovatelem sítě. 19

20 Obsahuje-li menu podmenu (např. Nastavení ručky ) stiskněte k jeho dosažení. Volba nastavení Pomocí vyberete ze seznamu zvolenou položku (např. Jazyk ). Pro dosažení dalších podmenu (např. Jazyk ) opakujte tyto kroky. Ze seznamu je možné vybrat vždy jen jednu položku. Zapnutí / Vypnutí funkcí Pomocí / zapínáte / vypínáte funkci (např. tón klávesnice). Stlačením zpětného tlačítka dospějete k předešlému bodu v menu. Pokud podržíte stlačené zpětné tlačítko, stlačíte hovorového tlačítko nebo přijmete hovor, dospějete zpět do klidové pozici, beze změny v nastavení. Jako příklad se podívejte na funkci Nastavení jazyka v kapitole Nastavení ručky. Je možné zapnout / vypnout více funkcí najednou. Důležitá základní nastavení Nastavení datumu a času viz. kapitola Nastavení základnové stanice. Čas a datum se nastaví při prvním spojení s provozovatelem sítě. 20

21 Komfort s ISDN Euro-ISDN Váš Swissvoice Eurit 535 / 565 je určen pro euro ISDN přípojku. Euro - ISDN je digitální síť, platná v celé Evropě. Obsahuje široké spektrum funkcí, které jsou obsaženy v rozsahu služeb vaší přípojky a nebo jako doplňkové služby. Existuje více druhů ISDN přípojek, které se liší svým rozsahem služeb. Eurit 535 / 565 podporuje všechny tyto Euro- ISDN nabízené služby. Může se stát, že nebudete moct využívat všechny tyto funkce, neboť nejsou obsaženy v rozsahu služeb vaší přípojky. Jaké možnosti vám nabízí vaše přípojka se dozvíte z podkladů vašeho provozovatele sítě. Provozovatel sítě Máte možnost vést vaše telefonáty přes různé provozovatele sítě a to nezávazně na tom u jakého provozovatele sítě máte telefonní přípojku. Možnosti, funkce, služby kterých můžete pomocí Eurit 535 / 565 využívat, jsou podmíněny vaším provozovatelem sítě u kterého máte přípojku. Uživatelský koncept Váš provozovatel sítě vám poskytne až 5 telefonních čísel (MSN - odborný termín pro vícenásobná účastnická čísla). Přidělená telefonní čísla musí být uložena pomocí jedné z přihlášených ruček a to jako MSN A, MSN B, atd. MSN A číslo bude automaticky přiděleno uživateli A, MSN B uživateli B atd. Pro A, B, C, D, E uživatele musí být přiřazeno uživatelské jméno (např.soukromé, služební, Anna,..) Potom může každý z uživatelů využívat nabídky individuálních funkcí. Tyto MSN jsou v činnosti po zvolení příslušného uživatele (změna uživatele). Naprogramované MSN (uživatelé) může být přiděleno max. 6 ručkám. Pro využívání všech nabízených služeb musí být naprogramované nejméně jedno MSN číslo a zadáno jedno uživatelské jméno. V dodávaném stavu je již naprogramován uživatel A. 21

22 Uživatelské možnosti Pro jednotlivého uživatele (MSN) můžou být naprogramované individuální nastavení / funkce. Jméno uživatele. Tón. Neznámý telefonát. Vypnutí / Zapnutí naklepání. Vypnutí / Zapnutí přesměrování hovoru. Zapsání / udání poplatků za hovor. Programovatelné číslo převedení hovoru (Call Deflection). Programovatelné přístupové číslo na záznamník. Vypnutí / Zapnutí záznamníku (jen Eurit 565). Nastavit různé možné funkce záznamníku (jen Eurit 565). Tabulka - uživatele Nastavení, která můžete provést na základnové stanici, by jste si měli zapsat. Příklad použití V domácnosti si přejete rozlišovat příchozí soukromé a služební telefonáty, přejete si obdržet samostatné účty a rozeznat akustiku příchozích hovorů. Přístroj 1 užíváte převážně v pracovně. Přístroj 2 převážné v obytné části. Státní linka (MSN A: soukromé) (MSN B: služební) Základnová stanice A Ručka 1 Uživatel A : soukromé Melodie 1 Uživatel B : služební Melodie 3 Ručka 2 Uživatel A : soukromé Melodie 1 Při přicházejícím hovoru na číslo zazní ručka 1 + ručka 2 s melodií 1 (soukromé). Na ručce obdržíte výpis nákladů uživatele soukromý a uživatele služební. Při přicházejícím hovoru na zazní jen ručka 1 s melodií 3 (služební). 22

23 Programování vícenásobného čísla (MSN) Vaše základnová stanice / ručka může spravovat max. 5 MSN čísel. Pro využití všech nabízených funkcí Swissvoice Eurit 535 / 565 musíte naprogramovat nejméně jedno MSN číslo a jednoho uživatele. Nastavení zákl. stanice Přiřazení uživatelského jména k MSN číslu Pokud jste naprogramovali jedno nebo více MSN čísel, můžete každému MSN číslu přiřadit uživatele. Tím bude znázorněno, který uživatel je nastaven a komu je určen příchozí hovor. Nastavení ručky Nastavení MSN Uživatelské jméno MSN čísla Uživatel A MSN A. 1. Zvolte Nastavení MSN. 3. Popř. zadejte PIN základnové stanice. 4. Stiskněte. 5. Zvolte MSN čísla. 6. Stiskněte. 7. Zvolte MSN (např. MSN A). 8. Stiskněte. 9. Zadejte telefonní číslo. 10. Stiskněte. (Pro další zadání MSN opakujte příslušné kroky.). 1. Zvolte Uživatelské jméno. 3. Zvolte uživatele. 4. Stiskněte. 5. Zadejte jméno nebo jej změňte. 6. Stiskněte. Uživatel A odpovídá vždy MSN číslu A. Jsou-li programovaná dvě nebo více MSN čísla, objeví se po stlačení změna uživatele MSN A bude automaticky přiřazeno uživateli A. 23

24 Nastavení MSN (uživatele) Tímto nastavením MSN kladete základní požadavky na funkce vašeho telefonu. Tyto nastavení jsou platná pro všechny přihlášené ručky, které jsou přiřazeny MSN číslu. Přiřazení MSN k ručkám Každému MSN číslu (uživateli) může být přiřazeno až 6 ruček. Nastavení zákl. stanice Nastavení zákl. stanice Nastavení MSN MSN čísla Přiřazení MSN Anonymní volání Naklepání Nastavení MSN Přiřazení MSN MSN A Ručka Zvolte Nastavení MSN. 3. Popř. zadejte systém PIN. 4. Stiskněte. 5. Zvolte Přiřazení MSN. 6. Stiskněte. 7. Zvolte MSN (např. MSN A). 8. Stiskněte. 9. Zvolte ručku. 10. Stiskněte. (Pro další přiřazení opakujte tyto kroky.) Nebude-li ručce přiděleno žádné MSN číslo, volí telefon vždy MSN A číslo, tzn. při přicházejícím hovoru zazní tón na všech přihlášených ručkách. 24

25 (CLIR) Anonymní telefonát Pro každé MSN číslo můžete zadat, pokud chcete, svého číslo utajit nebo zaslat. 1. Zvolte Anonymní volání. 3. Zvolte MSN. 4. Stiskněte. Zatajení telefonního čísla viz. Telefonní adresář stanovení / změna volby Pokud aktivujete Anonymní volání u základnové stanice, následuje každý telefonát anonymně, nezávisle na jeho nastavení v telefonním adresáři. Pokud máte nastaven CLIR, je možné, že není možný žádný hovor. Zaklepání Každému MSN (uživateli) číslu, můžete určit jestli má být během hovoru aktivováno zaklepání nově příchozího hovoru, nebo nikoliv. 1. Zvolte Zaklepání. 3. Zvolte MSN. 4. Stiskněte. 25

26 Externí telefonování Externí volání znamená volat přes telefonní síť. Externí volba pomocí číslicových kláves Ručka je v klidu: 1. Stiskněte. Slyšíte oznamovací tón. 2. Zadejte volané číslo. Vedete hovor. Registrace a zadržení zlomyslných telefonátů (MCID) Zlomyslné a anonymní telefonáty můžete registrovat během spojení a 20 sekund potom, co volající položil sluchátko. Během spojení: 1. Zvolte Registrovat. Telefonní číslo volajícího, bude registrováno spolu s časem a datumem u provozovatele sítě. Tato služba musí být vyžádána u provozovatele sítě, je placená. Převzetí hovoru Ukončení hovoru Na základnové stanici zazní oznamovací tón a pomalu bliká červená dioda. 1. Stiskněte. Na ručce se ozve nastavená melodie. Na displeji se objeví číslo volajícího (CLIP). Pokud je číslo uloženo v adresáři zobrazí se odpovídající jméno. 1. Stiskněte. Vedete hovor. Číslo volajícího (CLIP) nebude zobrazeno pokud je potlačováno (CLIR), popř. není-li přenášeno provozovatelem sítě. nebo Položte ručku do nabíječky nebo na základnovou stanici. 26

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Obrázek: verze s TZ Rozhraní: a/b (analog) Provoz: HA / PBX Standardy: DECT, GAP, F-SMS Konfigurace o Připojení 1 externí linky o Registrovat lze až 6 sluchátek

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte Information and Communication Networks HiPath 1220... prostě telefonujte ISDN telefonní systém...... pro hlasovou komunikaci s velkým množstvím funkcí prostřednictvím optipoint 500 i cenově výhodnými analogovými

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

HiPath 3000 HiPath AllServe

HiPath 3000 HiPath AllServe HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Stručný návod k použití Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Avena 135/135 Duo. Bezdrátový analogový DECT telefon

Avena 135/135 Duo. Bezdrátový analogový DECT telefon Avena 135/135 Duo Bezdrátový analogový DECT telefon 1 2 Obsah Vaše Avena 135 / 135 Duo je navržena pro připojení k analogové telefonní síti. Tento telefon je dostupný s jednou ručkou (Avena 135) nebo jako

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12 Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz Strana 1 z 12 Obsah 1 Přihlášení... 3 2 Změna hesla... 4 3 Hlavní stránka aplikace základní popis... 4 4 Použití interaktivní nápovědy... 4 5 Úprava

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

POPIS SLUŽBY VISION 2013

POPIS SLUŽBY VISION 2013 POPIS SLUŽBY VISION 2013 1. Obsah služby Veřejně dostupná služba elektronických komunikací, jejíž podstatou je poskytování veřejně dostupných telefonních služeb prostřednictvím volby operátora. Existují

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Vedle systémových telefonů HiPath nabízí Siemens i bezšňůrové telefony, které lze provozovat ve spolupráci se systémem HiPath. Tyto bezšňůrové telefony umožňují neustálou

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz 2N OpenStage 40T Uživatelský manuál Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

KONKA Q3. Návod k použití

KONKA Q3. Návod k použití KONKA Q3 Návod k použití Poslední revize: 12. 6. 2013 OBSAH: VAROVÁNÍ... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 3 POPIS TELEFONU... 3 POPIS ZOBRAZENÝCH IKON... 4 INSTALACE SIM KARTY A BATERIE... 4 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PŘÍSTROJE...

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

GPAPRO pager uživatelský návod

GPAPRO pager uživatelský návod GPAPRO pager uživatelský návod OBSAH ÚVOD str.1 VÁŠ GPAPRO PAGER str.1 JAK FUNGUJE GPAPRO PAGER?..str.1 VAROVNÁ HLÁŠENÍ..str.2 OVLÁDÁNÍ GPAPRO PAGERU str.3 KONFIGURAČNÍ LIST. str.4 TABULKA PŘÍKAZŮ.str.5

Více

3G SERVER. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

3G SERVER. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: 3G SERVER Návod k použití Hlavní výhody produktu: Online monitoring z jakéhokoliv telefonu s funkcí videohovorů Velmi snadná instalace a obsluha Vzdálená správa přes SMS s možností např. nahrát si video

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 620d Uživatelská příručka A150 A300

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 620d Uživatelská příručka A150 A300 Komunikační systémy Ascotel IntelliGate A150 A150 A300 A300 2025 2025 2045 2065 Aastra 620d Uživatelská příručka Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací prvky

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise Informace OpenStage OpenStage 20/40/60/80 www.siemens.com/enterprise IP telefony OpenStage 40 (podobný OpenStage 20 kromě 1 ) Napájení PC [1] pouze OpenStage 40 [2] pouze OpenStage 40 HFA Přepínač Náhlavní

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

A300. Mobilní telefon. Návod k použití

A300. Mobilní telefon. Návod k použití A300 Mobilní telefon Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu. Bezpečnostní pokyny Nezapínejte a nepoužívejte

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 ph_gst1_v1004:layout 1 11.12.2007 0:06 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 Teplota 23 Příslušenství k systému PocketHome Dálkové ovládání centrální

Více

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. 4.3.x

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. 4.3.x 2N OpenStage 40T Uživatelský manuál Verze 4.3.x www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí, patří

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 Komfortní spojovatelské pracoviště AC-Win IP V1.0 pro IP systémy HiPath 4000 je realizováno jako aplikace Windows na osobním počítači.

Více

Ericsson Dialog 4225 Vision

Ericsson Dialog 4225 Vision Ericsson Systémový telefon pro komunikační systém MD110 Uživatelský návod Damovo Česká republika s.r.o. 2004 Obsah Obsah strana Úvod Popis... 4... 5 Free seating... 17 Příchozí volání... 18 Odchozí volání...

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE!

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE! Obsah 1 Vstup do weborderu... 2 1.1 Výběr služby... 2 1.2 Úvodní stránka... 2 2 Přehled parametrů SIM karty a čerpání FUP... 3 3 Aktivace nové SIM... 4 4 Změny parametrů a další operace pro aktivní SIM...

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 TecGo Online Local Váš vstup do TecCom Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 OBSAH I. Druh instalace II. III. Instalace programu TecLocal Nastavení online-připojení a. Online-připojení

Více

DJ slims. bluetooth. sluchátka

DJ slims. bluetooth. sluchátka DJ slims bluetooth sluchátka obsah Stručné instrukce...1 1. Bluetooth bezdrátová komunikační technologie...1 2. O sluchátkách DJ SLIMS...1 Před použitím...3 1. Přehled...3 2. Nabíjení sluchátek...4 Jak

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx)

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) OBSAH: 1. Úvod 2. Set Top Box (STB) 3. MENU IPTV portálu 3.1. Hlavní nabídka 3.2. Přepínání TV kanálů 4. Samoobsluha 5. Videopůjčovna 6. Zabezpečení 7. Doplňkové

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

JABRA EVOLVE 80. Návod k obsluze. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Návod k obsluze. jabra.com/evolve80 Návod k obsluze jabra.com/evolve80 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Všechna práva vyhrazena. Jabra je zapsaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní zde uvedené ochranné známky

Více

Návod na použití GSM Alarmu

Návod na použití GSM Alarmu Návod na použití GSM Alarmu Obj. č: 3117 GSM Alarm slouží ke sledování napětí v elektrické ohradě. Při poklesu napětí, může GSM Alarm poslat sms zprávu až na 5 různých telefonních čísel. Kontrolu lze provést

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

MEDIXcom drátový systém pacient sestra

MEDIXcom drátový systém pacient sestra MEDIXcom drátový systém pacient sestra Základní popis Komunikační jednotka - (dále jen KJ) oboustranná hovorová jednotka s možností optické signalizace KJ se připojuje k analogové telefonní lince dané

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Manuál GSM-01 Alarmu

Manuál GSM-01 Alarmu Manuál GSM-01 Alarmu 1. Vložení SIM karty do alarmu Stiskněte jemně žlutý bod špičkou propisovačky a vyjměte držák SIM karty. Vložte do něj SIM a zasuňte zpět. UPOZORNĚNÍ! Kovové kontakty SIM karty musí

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky 1 1) Popis přístroje Telefonní přístroje Aastra 6730a patří do produktové řady 67xx společnosti Aastra Telecom a ve své třídě nabízí vynikající

Více

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití GSM 103 Mikrokamera Návod na použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Vzhled produktu: Ovládání přístroje: A) Volání pro MMS, nahrávání

Více

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci www.upc.cz 1. Co je aplikace UPC Telefon? UPC Telefon je bezplatná aplikace, která po instalaci do mobilního telefonu umožňuje

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

JABRA STEP WIRELESS. Návod k použití. jabra.com/stepwireless. jabra

JABRA STEP WIRELESS. Návod k použití. jabra.com/stepwireless. jabra L jabra Návod k použití jabra.com/stepwireless 2014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je zapsaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené jsou

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více