Swissvoice Eurit 535 a 565

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Swissvoice Eurit 535 a 565"

Transkript

1 Swissvoice Eurit 535 a 565 f e e l f r e e a t h o m e! Návod k obsluze Pozor : Před použitím a zavedením přístroje do provozu si prosím podrobně přečtěte návod k obsluze.

2

3 Vážená zákaznice, vážený zákazníku Děkujeme vám za zakoupení Swissvoice Eurit přístroje 535/565. K přístroji Pomocí Swissvoice Eurit 535/565 přístroje jste získali bezdrátový telefon, který spojuje nevázané telefonování s komfortem ISDN. Tento přístroj je vybaven moderní digitální technologií pro bezdrátové telefony podle evropského standardu DECT. DECT technologie se zakódovaným přenosem hovoru vás přesvědčí o vysoké bezpečnosti proti odposlechu a čistým spojením. Vedle běžných funkcí vám Eurit 535/565 nabízí: Všechny funkce lze ovládat z menu. Telefonní seznam (uložení až 150 jmen a čísel). Nastavení poplatkového čítače. Opakovaná volba posledních 15-ti telefonních čísel. Seznam 30-ti přijatých nebo nepřijatých hovorů. 5 programovatelných MSN čísel. Zpětné volání při obsazení. 5 programovatelných provozovatelů sítě. Baby-fon / přímá volba. Hlasité telefonování (Handsfree). Rozšiřující možnosti k pobočkové ústředně: Provoz až 6-ti ruček na jedné základnové stanici. Bezplatné interní hovory mezi dvěma ručkami. Provoz jedné ručky až na 4-ech základnových stanicích (možnost rozšíření dosahu). ETV (elektronický telefonní seznam). Možnost zasílání SMS zpráv. Digitální záznamník (jen u Eurit 565). Odkazy na bezpečnost Před použitím si prosím podrobně přečtěte návod k obsluze: Zásady bezpečnosti strana 10 K ovládání Pro správné používání vašeho přístroje vám doporučujeme pročíst si následující kapitoly: Uvedení do provozu strana 12 Základy obsluhy strana Nastavení uživatele (MSN) strana 24 Nastavení záznamníku (jen Eurit 565) strana ISDN funkce jsou závislé na provozovateli sítě a proto mohou být jen částečně dostupné. Tento návod popisuje maximální funkční rozsah Eurit 535/565. Odchylky nebo omezení k předloženému návodu, týkající se možných funkcí a popisu návodu, jsou podmíněny platnými lokálními předpisy nebo specifikacemi jednotlivých provozovatelů sítě. Své dotazy volejte prosím na naše odborníky, provozovatele sítě nebo Swissvoice Support Centrum. 3

4 Ručka Sluchátko Multi-tlačítko Handsfree Symboly na displeji SOFTKEY symboly Displej Fox-tlačítko Interní tlačítko Přímý přístup na záznamník Zpětné tlačítko Hovorové tlačítko Klávesnice (číslice a písmena) Řídící tlačítko (zpětný dotaz) Hotkey/ETV Mikrofon Nabíjecí kontakty podmíněné oblastí/zemí Symboly na displeji záznamník je zapojen označení stavu aku nové zprávy na záznamníku označení jednotlivých nebo hlasové schránce ruček (1-6) nové SMS zprávy nepřijatý hovor v seznamu označení základnové stanice aktiv. přesměrování hovorů Tóny vypnuté Aktivované zpětné volání 4

5 Základnová stanice bez záznamníku Interní tlačítko / hromadné hovorové tlačítko LED 1 červená: svítí při obsazení linky bliká pomalu při přicházejícím hovoru bliká rychle při přihlašování ručky Základnová stanice se záznamníkem (jen Eurit 565) Záznamník ZAP / VYP / STOP Interní tlačítko / Hromadné hovorové tlačítko LED 1 červená : svítí při obsazení linky bliká pomalu při přicházejícím hovoru bliká rychle při přihlašování ručky + hlasitost - hlasitost tl. smazat Tlačítko vpřed / opakovací tlačítko Zpětné tlačítko LED 2 červená : - svítí při zapnutí záznamníku - svítí při nové příchozí zprávě - bliká rychle při přeplněném záznamníku nebo při PIN alarmu (vzdálené ovládání) 5

6 Stručný návod Tento krátký návod obsahuje nejdůležitější popis obsluhy. Další informace najdete dále v tomto návodu k obsluze. Po stlačení tlačítka FOX pod máte následující možnosti: 4. Stiskněte. Hlavní menu v klidu Změna uživatele Záznamník (jen Eurit 565) Seznam volajících Uzamčení klávesnice Vypnutí / zapnutí tónů Nastavení ručky Nastavení základnové stanice Servisní funkce Poplatky Služby Zprávy (závisející na zemi) Menu během hovoru Hlasitost (jen u Handsfree) Parkování Hlasitý poslech Hlasitost sluchátka Zasílání DTMF/ Keypad Telefonní adresář Záznam ZAP / VYP (jen Eurit 565) Příposleh na 2 ručce Přepojování Zprávy (závisející na zemi) Přihlášení ručky Jen pro doplňkové ručky. 1. Stlačte na základnové stanici a držte než začne tlačítko blikat. 2. Připravte ručku pro přihlášení. V menu ručky pod Nastavení základnové stanice - Přihlásit - Na základnovou stanici. 3. Zadejte PIN základnové stanice (dodací Přihlášení ručky na cizí zák. stanici 1. Připravte cizí základnovou stanici. 2. Připravte ručku pro přihlášení. V menu Nastavení základnové stanice - Přihlásit - Na cizí základnovou stanici. 3. Zadejte PIN základnové stanice (stav po dodání 0000 ). Přijmutí / ukončení hovoru 1. Stiskněte. Volba přes klávesnici 1. Stiskněte. 2. Zadejte číslo volajícího. nebo 1. Zadejte číslo volajícího. (Smazání posledního zadaného znaku pomocí.) Volba z opakované volby 1. Stiskněte. 2. Zvolte záznam. 3. Stiskněte. Volba ze seznamu hovorů 1. Stiskněte. 2. Zvolte Seznam hovorů. 3. Stiskněte. 4. Zvolte Přijaté nebo Nepřijaté hovory. 5. Stiskněte. 6. Zvolte záznam. 7. Stiskněte. Volba z telefonního adresáře Stiskněte. 1. Zadejte začáteční písmeno. 2. Zvolte záznam. 3. Stiskněte. Záznam do telefonního adresáře stav 0000 ). 1. Zadejte požadované číslo. 4. Stiskněte. 3. Zadejte jméno. 4. Stiskněte. 5. Zadejte požadovanou pozici. 6

7 Příposlech na základnové stanici Ukončení přepínání Vedete hovor. Jste v přepínání. 1. Stiskněte. 1. Stiskněte. 2. Zvolte Příposlech. 2. Zvolte Ukončení. 3. Stiskněte. 3. Stiskněte. Interní hovor mezi dvěma ručkami 1. Stiskněte. 2. Stiskněte číslo 3. Vedete hovor. 4. ukončení hovoru. Interní předání hovoru Vedete externí hovor. 1. Stiskněte. 2. Zadejte interní číslo 3. Stiskněte 4. ukončení hovoru. Externí hovor je přepojen s druhým interním hovořícím. Zapnutí Handsfree Vedete hovor. 1. Stiskněte víceúčelové tlačítko na ručce. Svítí. 2. Odložte ručku. 3. Veďte dál Handsfree hovor. Vypnutí Handsfree Handsfree je zapnuto. 1. Stiskněte víceúčelové tlačítko. 2. Ručku si dejte k uchu. 3. Veďte dál hovor. Následující nastavení je možné jen na Eurit 565. Externí předání hovoru Vedete interní hovor. ZAP / VYP záznamníku na zákl. stanici 1. Stiskněte. stiskněte. Záznamník bude spuštěn a záznamy zazní přes hlasitý poslech. 3. ukončení hovoru. Interní hovorový partner je spojen s externím. Záznamník je zapnutý. stiskněte. Záznamník je vypnutý. Zpětný externí dotaz Vedete hovor. 1. Stiskněte. Vymazání záznamu během poslechu 2. Zadejte externí číslo. stiskněte. 3. Stiskněte. 4. Vedete zpětný dotaz. Vymazání všech zpráv Záznamník je vypnutý. Přepínání stiskněte. Zahájili jste externí zpětný dotaz. držte stlačené. 1. Stiskněte. Přehrávání zpráv / posouvací funkce Záznamník je zapnut Trojkonference stiskněte. Jste v přepínání. Zprávy zazní přes reproduktor. 1. Stiskněte. stiskněte jednou. 2. Zvolte Trojkonference. Zpět na začátek zprávy. 3. Stiskněte. Stiskněte dvakrát. K předešlé zprávě. Zpět k přepínání stiskněte. Jste v trojkonferenci. Vpřed k další zprávě 1. stlačte /. stiskněte. Ukončení odposlechu. 7

8 Obsah: Stručný návod...6 Zásady bezpečnosti...10 Tísňová volání...10 Odstranění...10 Obsah balení...11 Uvedení do provozu...12 Umístění...12 Dosah...12 Zabezpečení proti odposlechu...12 Zapojení základnové stanice...13 Odpojení základnové stanice...13 Nasazení držáku...14 Odstranění držáku...14 Zavedení aku článků do ručky...15 Nabíjení aku článků...16 Provozní doba...16 Označení aku...16 Odstranění...16 Základy obsluhy...17 Orientace v návodu k ovládání...19 Vyvolání funkce v menu...19 Volba nastavení...20 Zapnutí / Vypnutí funkcí...20 Důležitá základní nastavení...20 Komfort s ISDN...21 Euro-ISDN...21 Provozovatel sítě...21 Uživatelský koncept...21 Uživatelské možnosti...22 Tabulka - uživatele...22 Příklad použití...22 Programování vícenásobného čísla (MSN)...23 Přiřazení uživatelského jména k MSN číslu...23 Nastavení MSN (uživatele)...24 Přiřazení MSN k ručkám...24 (CLIR) Anonymní telefonát...25 Zaklepání...25 Externí telefonování...26 Externí volba pomocí číslicových kláves...26 Převzetí hovoru...26 Registrace a zadržení zlomyslných telefonátů (MCID)...26 Ukončení hovoru...26 Příprava volby...27 Volba z opakované volby...27 Další možnosti volby...27 Úprava opakované volby...28 Zpětné volání při obsazení...28 Telefonní adresář...29 Uložit záznam do telefonního adresáře...29 Stanovení / změna voleb...29 Volba z adresáře...30 Změna záznamů v telefonním adresáři...30 Smazání záznamu z telefonního adresáře...30 Převzít záznam z adresáře do připravované volby...30 Seznam volajících...31 Hovory v nepřítomnosti...31 Volba záznamu ze seznamu volajících...32 Zpracování seznamu volajících...32 Smazání seznamu volajících...32 SMS zprávy (na pevné lince)...33 Nastavení přístupového čísla (Gateway)...33 Zasílání (SMS) zpráv...34 Přijímání a prohlížení SMS zpráv (Příchozích)...34 Zprávy smazat, odpovědět nebo předat dál...35 Předat zprávu dál...35 Prohlížení SMS zpráv (odchozí)...36 Prohlížení SMS zpráv (neodeslaná)...36 Během hovoru...37 Menu při hovoru...37 Přímý hlasitý hovor (dále jen Handsfree)...37 Parkování / odparkování...38 Parkovací kód...38 Příposlech na základnové stanici...38 Změna hlasitosti...39 Zasílání Keypad/DTMF...39 Telefonní adresář...39 Vypnutí mikrofonu...39 Nahrávání (jen u 565)...39 Příposlech na druhé ručce...40 Zachytávání...40 Zpracování zpráv během hovoru...40 Během hovoru - spojovací funkce...41 Externí naklepání...41 Interní nebo externí zpětný dotaz...41 Změna hovoru (přepínání)...42 Trojkonference...42 Zpět k přepínání / ukončení trojkonference...42 Ukončení přepínání...42 Přepojení / předání hovoru...42 Interní telefonování...43 Hovor mezi dvěma ručkami...43 Vyvolání hromadného (paging) hovoru z ručky...43 Vyvolání hromadného hovoru ze základnové stanice...43 Přímý přístup k funkcím...44 Naprogramování...44 Vyvolání...44 Služby...45 Přesměrování hovorů...45 Aktivace přesměrování hovorů...45 Stav přesměrování hovorů / ukončení...46 Předání hovoru (Call Deflection)...46 Celková deaktivace (GD)...46 Odmítnutí anonymního hovoru (ACR)...46 Záznamník...47 Hotkey (závisející na zemi)...48 ETV (Elektronický telefonní adresář) v pevné síti...48 Nastavení přístupového čísla (gateway)...48 Použití ETV (dotaz na data)...49 Poplatky hovorů a délka hovorů...50 Nastavení faktoru...50 Nastavení měny...50 Zobrazení a vymazání částek...51 Způsob zobrazení...51 Provoz s více ručkami...52 Přihlášení ručky...52 Přihlášení ručky na cizí základnovou stanici (GAP)...53 Přihlášení cizí ručky na základnovou stanici (GAP)...53 Možnosti použití GAP...54 Odhlášení ručky od základnové stanice...54 Provoz s více ručkami...55 Příklad použití...55 Výběr základnové stanice...55 Přímá volba (Babyfon)...56 Aktivace přímé volby...56 Vyvolání přímé volby...56 Vypnutí přímé volby...56 Zamknutí klávesnice / vypnutí tónů...57 Aktivace zamknutí klávesnice...57 Deaktivace zamknutí klávesnice...57 Vypnutí tónů...57 Zapnutí tónu...57 Nastavení ručky...58 Vypnout / zapnout...58 Nastavení jazyka...58 Volba typu aku...58 Nastavení jména uživatele...58 Obecná nastavení...59 Tón kláves...59 Tón zpráv...59 Tón dosahu

9 Tón nabíjení...59 Automatické přijmutí...59 Osvětlení...59 Automatické DTMF...59 Tóny ručky...60 Vzrůstající...60 PIN ručky (osobní identifikační číslo)...60 Nastavení základnové stanice...61 Tóny základnové stanice...61 Čas a datum...61 Anonymní volání (CLIR)...61 PIN základnové stanice...61 Telefonní ústředna...62 Předvolba...62 Příchozí předvolba...62 Automatické ECT...62 Automatický Keypad...62 Servisní funkce...63 Baby-stráž...63 Zapojení Baby-stráže...63 Vypnutí Baby-stráže...63 Přenos telefonních záznamů na další ručky Před přenosem...64 Zasílání záznamů...64 Příjem záznamů...64 Volba providera...65 Call by Call...65 Nastavení ručky do stavu po dodání...66 Smazání telefonního adresáře...66 Nastavení základnové stanice do stavu po dodání...66 Verze software...66 Nastavení záznamníku...67 Úvod...67 Základní vlastnosti...67 Všeobecné funkce...67 Funkce pro MSN uživatele...68 Datum a čas...68 Nastavení počtu zazvonění...68 Příposlech zpráv vypnout / zapnout...69 Časové omezení...69 Způsoby provozu...69 Volba způsobu provozu...69 Jazyk fixního ohlášení (Plug a Play)...70 Konečné ohlášení...70 Ovládání záznamníku pomocí ručky...71 Úvod...71 Vypnutí / zapnutí záznamníku...71 Nahrát ohlášení...71 Vymazat ohlášení...72 Změna způsobu provozu/ Kontrola ohlášení...72 Zobrazení nových zpráv...72 Přehrávání zpráv...73 Během přehrávání...73 Vymazání zpráv...74 Převzetí příchozího hovoru...74 Nahrávání telefonátů...75 Dotaz na zbývající čas...75 VIP - číslo...75 Ovládání záznamníku na základnové stanici...76 Zapnutí / vypnutí záznamníku...76 Přehrávání zpráv...76 Během přehrávání...76 Smazání zpráv...77 Dočasný společný poslech...77 Vzdálené ovládání záznamníku...78 Úvod...78 PIN vzdáleného ovládání...78 Přístup s VIP číslem pro uživatele (MSN)...78 Přístup bez VIP čísla...79 PIN-alarm...79 Vypnout / zapnout záznamník pro MSN...79 Přehrávání zpráv...80 Během přehrávání...80 Funkce při zapojení záznamníku...80 Funkce při vypnutém záznamníku...81 Poruchy a samostatná pomoc při vyhledávání poruch...82 Záruka...83 Čištění...83 Schválení...83 CE ochranná značka...83 Technická data

10 Zásady bezpečnosti DECT Cordless telefony slouží k přenosu hovoru přes digitální telefonní síť (Euro-ISDN). Žádné jiné využití není povoleno. Návod obsluhy se zásadami bezpečnosti, je součástí telefonu a musí být přiložen při případném prodeji nebo změně majitele. Pozor! Používejte jen povolené aku články a jen správný typ: Nikl-Metal-Hydrid (NiMH AAA) Sanyo: HR-4U Toshiba: TH-680AAAR HHR65 AAA Z1B Nikl-Kadmium (NiCd AAA) Panasonic: P-25 AAAR Sanyo: N-4U Sanyo: N-4U Použití jiných aku článků nebo nepřípustných baterií může být nebezpečné a vést k narušení funkcí přístroje popř. vést k jeho poškození. Swissvoice nepřijímá pro tyto případy žádnou záruku. Prosím dbejte na správné vkládání aku článků - podle označení na ručce. Aku články nesmí přijít do styku s vodou nebo ohněm. Aku články se můžou během nabíjení zahřát, toto je normální a bezpečný jev. Nepoužívejte žádné jiné nabíjecí zařízení, aku články se mohou poškodit. Pro základnovou stanici a nabíjecí základnu používejte jen dodaný síťový zdroj typ SNG 5. Uživatelé sluchového přístroje by měli před použitím telefonu zvážit možný nepříjemný bručící tón, který můžou vyvolat přijímané signály. Nepoužívejte váš DECT Cordless telefon v explozivních prostorech (např. lakovny, čerpací stanice, atd.) Nestavte základnovou stanici do koupelny nebo ke sprchovacímu koutu. Medicínské přístroje mohou být funkčně ovlivněny přijímanými signály. Při obecném výpadku el. proudu, nebo při prázdných aku článcích váš přístroj DECT Cordless telefon nefunguje. Babyfon funkce je podpora, nenahradí ale osobní kontrolu. Při výpadku proudu nebo prázdných aku článků Babyfon nefunguje. Ručka nesmí být nabíjena bez aku článků nebo víka. Nedotýkejte se holých kontaktních míst. Tísňová volání Pokud jsou aktivní určité funkce (zablokování klávesnice, přímé volání, Babyfon) musí být před tísňovým voláním eventuálně vypnuty. Informace najdete v této dokumentaci. Odstranění Aku, základnovou stanici, ručku, nabíječku a síťový zdroj odstraňte prosím s ohledem na ochranu životního prostředí. 10

11 Obsah balení V balení se nachází. 1 ručka 3 aku články 1 základnová stanice 1 držák 1 síťový zdroj 1 připojovací kabel 1 klip 1 návod k obsluze Síťový zdroj se nachází pod vložkou v balení. Příslušenství Následující doplňky jsou k dispozici u Swissvoice odborného prodejce: Nabíječka pro ručku Další ručky 11

12 Uvedení do provozu Umístění Váš telefon je určen k normální potřebě v domácnosti nebo kanceláři. Dbejte prosím při umístění přístroje následujících bodů: Doporučeno Umístit na neklouzavý materiál, aby jste nepoškodili nábytek. Umístit ve středu akčního rádiusu. Umístit s minimálním odstupem 1m mezi základnovou stanicí a jiným elektronickým přístrojem. Nedoporučuje se Umístění na kovovém nebo klouzavém materiálu. Umístění v blízkosti el. přístrojů (př. HiFi věž, mikrovlnná trouba). Umístění v blízkosti tepelných zdrojů (např. topení, přímé sluneční záření). Umístění za kovovými nebo prosklenými dveřmi s kovovou výplní. Umístění v komoře, spíži. Umístění bez podložky na lakovaný nábytek nebo PVC. Dosah Ve volném prostranství 300m. V budově asi 50 m, závislé na prostorách a rozmístění stavebních elementů. Mimo dosah: Signalizace je možná pomocí dálkového varovného tónu, pokud je aktivován. Přerušení spojení. Příjmový stín (bez signálu) je podmíněn stavebními elementy, způsobuje krátké přerušení spojení. Zabezpečení proti odposlechu Mezi základnovou stanicí a ručkou jsou hovory přenášeny tzv. zakličované a nemohou být přijímány žádnými jinými přijímači nebo jinak skenovány. 12

13 Zapojení základnové stanice Základnová stanice Pozor: Napětí Telefon Dbejte, aby jste nezaměnili propojovací a síťový kabel. Při záměně kabelů může dojít i k poškození základnové stanice. Propojovací kabel Propojovací kabel má dvě rozdílné zástrčky. 1. Menší zástrčku zastrčte do zásuvky na spodní straně telefonu, až zaklapne. 2. Kabel zasuňte do příslušného kabelového kanálu. 3. Větší zástrčku zasuňte do zásuvky vaší telefonní přípojky. Kabel síťového zdroje 1. Zástrčku síťového kabelu zasuňte do zásuvky, až zaklapne. 2. Kabel zasuňte do příslušného kabelového kanálu. 3. Nakonec zasuňte síťový zdroj do 230V zásuvky. Při neúplném zastrčení zásuvky nebo při výpadku proudu je váš telefon nefunkční. Váš telefon může být zprovozněn jen s pomocí zaslaného síťového zdroje SNG 5 af, otestovaným na ochrannou třídu 2 EN Odpojení základnové stanice 1. Nejprve vytáhněte zdroj ze zásuvky 230V. 2. K vyjmutí konektoru tlačte zámek konektoru směrem k zásuvce (např. malým šroubovákem) a současně vytáhněte zástrčku za kabel. 13

14 Nasazení držáku 1. Držák zasaďte do výřezu na základnové stanice a lehce zatlačte. 2. Dbejte prosím na správné zasazení podpěrky do výřezu na zadní straně. Jakmile je držák dobře uchycen, uslyšíte západku. Úhel držáku je dán, nelze změnit. Bez použití držáku, nemůže být ručka dobíjena. Odstranění držáku 1. Oběma palci držte základnovou stanici. 2. Ukazováčkem tlačte na bodech 1 a 2, poté křídlo lehkým pohybem nadzdvihněte a vytáhněte

15 Zavedení aku článků do ručky 1. Odstraňte kryt aku. Na horním okraji kryt lehce stlačte a tlačte směrem dolů. 2. Vložte nyní 3 aku články (dle zobrazení), dbejte na jejich správné uložení. 3. Přiložte kryt, až zaklapne. Při špatném uložení baterií, je telefon nefunkční. Použijte současně jen identické typy aku. 15

16 Nabíjení aku článků Označení aku Po dodání nejsou aku články nabity, je nutno je dobít. Stav nabití je při nasazení aku článků nejasný. Správné zobrazení na displeji je možné, až po 1. Vložte ručku (Handy) do základnové, nebo nabíjecí stanice. úplném nabití. Při správném vložení zazní tón. běžící: aku se nabíjí trvalý: aku mezi 70% a 100% trvalý: aku mezi 50 a 70% Nepoužívejte obyčejné baterie. trvalý: aku mezi 30 a 50% trvalý: aku mezi 5 a 30% Bez vložených aku článků nesmí být ručka trvalý: aku pod 5% uložena do nabíječky. blikající: aku skoro vybité Před zavedením do provozu musí být NiMH aku články minimálně 12h a popř. NiCd aku články 6h bez přerušení nabíjeny. Pokud chcete aku články nahradit, vyndejte je z ručky. trvalý: aku stav je nejasný blikající: aku skoro vybité Jestliže stav nabití aku klesne pod 5% ozve se varovný signál. Aku články nenabíjejte mimo ručku. Provozní doba Jedna sada NiMH Aku článků stačí asi pro: 150h pohotovosti 15h provozu Odstranění Defektní aku články nevhazujte do běžného odpadu, ale příslušně je odstraňte. Jedna sada NiCd - Aku článků stačí asi pro: 80h pohotovosti 8h provozu Nastavte správný typ aku, viz kap. Nastavení ručky. Nabíjecí kontakty nesmí přijít do styku s kovem nebo mazivem. Po delším odstavení přístroje (dovolená) je nutné je před znovu použitím dobít. 16

17 Základy obsluhy Ovládání (Tlačítka + displej viz. strana 2). Zapnutí ručky Stlačte hovorové tlačítko (klidový stav). Displej Ve stavu klidu se znázorní: Interní číslo ručky, základnová stanice, stav nabití, datum a čas. K dispozici jsou tyto funkce: Opakovaná volba, tel. seznam a hlavní menu. Textové odchylky mezi návodem a displejem jsou možné. 17

18 Fox tlačítko Funkce, které jsou přímo pod symbolem na displeji, budou po stlačení Fox tlačítka provedeny přímo. Zpětné tlačítko S každým stlačením tlačítka se pohybujete v Menu jeden krok nazpět. Po dlouhém stlačení dospějete do klidové pozice. Interní tlačítko Pro sestavení hovoru na další ručky (interní hovory). Hotkey/ETV (závisející na zemi) Hotkey volí přímo jedno naprogramované číslo, resp. provádí síťové služby. ETV - provádí zaslání dat. Řídící tlačítko Diversní řídící tlačítko k základně (např. zpětný dotaz, přepínání, atd.) Vložení volící pausy (dlouze stlačte). Hovorové tlačítko Pro volbu externího čísla. Pro převzetí nebo ukončení hovoru. Pro vypnutí ručky. V menu : ukončení průběhu volby a návrat zpět do klidové pozice. Číslicová tlačítka 1 9 K zadání číslic a písmen. Přímý přístup k funkcím. Číslicové tlačítko 1 (stlačte dlouze) Dotaz na záznamník. Víceúčelové tlačítko Handsfree hovor. Zadání jmen Na klávesnici pod číslicemi jsou uvedena písmena, pro jejich použití stiskněte jednou nebo vícekrát příslušné tlačítko. Po zadání velkého písmene se automaticky přechází na písmena malá, po prázdném znaku na velká, přepíná se jen u záznamu do adresáře. Tlačítko První stisk Alfanumerické zadání ve velký písmenech * # Znak 1 Znak 2 Znak 3 Znak 4 Znak 5 Znak 6 Znak 7 Znak 8 Znak 9 Znak 0 Znak * Znak # -.?!, : ; 1 ' " A B C 2 Ä À Á Å Æ Ç D E F 3 È É Ê G H I 4 Ì Í Î i Ĝ J K L 5 M N O 6 Ö Ò Ô Ó Ø Ñ P Q R S 7 Ş T U V 8 Ü Ù Ú W X Y Z * ( ) = & $ mezera # Alfanumerické zadání v malých písmenech -.?!, : ; 1 ' " a b c 2 ä à á å æ ç d e f 3 è é ê g h i 4 ì í î ý ĝ ı j k l 5 m n o 6 ö ò ô ó ø ñ p q r s 7 ß ş t u v 8 ü ù ú w x y z 9 ÿ + 0 * ( ) = & $ mezera # 18

19 Orientace v návodu k ovládání Každá kapitola a funkce je popsána krátkým úvodem. Pomocí grafiky v menu se dovíte, na jakém místě v menu se máte nacházet, pro vyvolání určité funkce. Návod k obsluze popisuje pouze kroky důležité pro dosažení funkce. Kroky obsluhy jsou očíslované od 1. Mezní výsledky po jednom kroku jsou napsány kurzívou. Jisté kroky obsluhy jsou znázorněny pomocí grafiky na displeji. Povšimněte si vždy důležitých poznámek u jednotlivých funkcí. Vyvolání funkce v menu Široký výběr funkcí vám zajistí optimální využití vašeho telefonu. Tyto funkce jsou rozčleněny do menu a podmenu. Přístroj je v klidové pozici. 1. Stiskněte. Nacházíte se v menu a máte nyní k dispozici tyto funkce: Změna uživatele Záznamník Seznam volajících Uzamčení klávesnice VYP / ZAP tónů Nastavení ručky Nastavení základnové stanice Servisní funkce Poplatky Služby Zprávy Pomocí " " nebo " " můžete listovat horizontálně a s " " nebo " " listovat v menu vertikálně (navigace). Jen u Euritu 565. Pokud je zadán jen jeden uživatel, nebude zobrazena volba změna uživatele. Objeví se jen při záznamu. Pokud je podporována provozovatelem sítě. 19

20 Obsahuje-li menu podmenu (např. Nastavení ručky ) stiskněte k jeho dosažení. Volba nastavení Pomocí vyberete ze seznamu zvolenou položku (např. Jazyk ). Pro dosažení dalších podmenu (např. Jazyk ) opakujte tyto kroky. Ze seznamu je možné vybrat vždy jen jednu položku. Zapnutí / Vypnutí funkcí Pomocí / zapínáte / vypínáte funkci (např. tón klávesnice). Stlačením zpětného tlačítka dospějete k předešlému bodu v menu. Pokud podržíte stlačené zpětné tlačítko, stlačíte hovorového tlačítko nebo přijmete hovor, dospějete zpět do klidové pozici, beze změny v nastavení. Jako příklad se podívejte na funkci Nastavení jazyka v kapitole Nastavení ručky. Je možné zapnout / vypnout více funkcí najednou. Důležitá základní nastavení Nastavení datumu a času viz. kapitola Nastavení základnové stanice. Čas a datum se nastaví při prvním spojení s provozovatelem sítě. 20

21 Komfort s ISDN Euro-ISDN Váš Swissvoice Eurit 535 / 565 je určen pro euro ISDN přípojku. Euro - ISDN je digitální síť, platná v celé Evropě. Obsahuje široké spektrum funkcí, které jsou obsaženy v rozsahu služeb vaší přípojky a nebo jako doplňkové služby. Existuje více druhů ISDN přípojek, které se liší svým rozsahem služeb. Eurit 535 / 565 podporuje všechny tyto Euro- ISDN nabízené služby. Může se stát, že nebudete moct využívat všechny tyto funkce, neboť nejsou obsaženy v rozsahu služeb vaší přípojky. Jaké možnosti vám nabízí vaše přípojka se dozvíte z podkladů vašeho provozovatele sítě. Provozovatel sítě Máte možnost vést vaše telefonáty přes různé provozovatele sítě a to nezávazně na tom u jakého provozovatele sítě máte telefonní přípojku. Možnosti, funkce, služby kterých můžete pomocí Eurit 535 / 565 využívat, jsou podmíněny vaším provozovatelem sítě u kterého máte přípojku. Uživatelský koncept Váš provozovatel sítě vám poskytne až 5 telefonních čísel (MSN - odborný termín pro vícenásobná účastnická čísla). Přidělená telefonní čísla musí být uložena pomocí jedné z přihlášených ruček a to jako MSN A, MSN B, atd. MSN A číslo bude automaticky přiděleno uživateli A, MSN B uživateli B atd. Pro A, B, C, D, E uživatele musí být přiřazeno uživatelské jméno (např.soukromé, služební, Anna,..) Potom může každý z uživatelů využívat nabídky individuálních funkcí. Tyto MSN jsou v činnosti po zvolení příslušného uživatele (změna uživatele). Naprogramované MSN (uživatelé) může být přiděleno max. 6 ručkám. Pro využívání všech nabízených služeb musí být naprogramované nejméně jedno MSN číslo a zadáno jedno uživatelské jméno. V dodávaném stavu je již naprogramován uživatel A. 21

22 Uživatelské možnosti Pro jednotlivého uživatele (MSN) můžou být naprogramované individuální nastavení / funkce. Jméno uživatele. Tón. Neznámý telefonát. Vypnutí / Zapnutí naklepání. Vypnutí / Zapnutí přesměrování hovoru. Zapsání / udání poplatků za hovor. Programovatelné číslo převedení hovoru (Call Deflection). Programovatelné přístupové číslo na záznamník. Vypnutí / Zapnutí záznamníku (jen Eurit 565). Nastavit různé možné funkce záznamníku (jen Eurit 565). Tabulka - uživatele Nastavení, která můžete provést na základnové stanici, by jste si měli zapsat. Příklad použití V domácnosti si přejete rozlišovat příchozí soukromé a služební telefonáty, přejete si obdržet samostatné účty a rozeznat akustiku příchozích hovorů. Přístroj 1 užíváte převážně v pracovně. Přístroj 2 převážné v obytné části. Státní linka (MSN A: soukromé) (MSN B: služební) Základnová stanice A Ručka 1 Uživatel A : soukromé Melodie 1 Uživatel B : služební Melodie 3 Ručka 2 Uživatel A : soukromé Melodie 1 Při přicházejícím hovoru na číslo zazní ručka 1 + ručka 2 s melodií 1 (soukromé). Na ručce obdržíte výpis nákladů uživatele soukromý a uživatele služební. Při přicházejícím hovoru na zazní jen ručka 1 s melodií 3 (služební). 22

23 Programování vícenásobného čísla (MSN) Vaše základnová stanice / ručka může spravovat max. 5 MSN čísel. Pro využití všech nabízených funkcí Swissvoice Eurit 535 / 565 musíte naprogramovat nejméně jedno MSN číslo a jednoho uživatele. Nastavení zákl. stanice Přiřazení uživatelského jména k MSN číslu Pokud jste naprogramovali jedno nebo více MSN čísel, můžete každému MSN číslu přiřadit uživatele. Tím bude znázorněno, který uživatel je nastaven a komu je určen příchozí hovor. Nastavení ručky Nastavení MSN Uživatelské jméno MSN čísla Uživatel A MSN A. 1. Zvolte Nastavení MSN. 3. Popř. zadejte PIN základnové stanice. 4. Stiskněte. 5. Zvolte MSN čísla. 6. Stiskněte. 7. Zvolte MSN (např. MSN A). 8. Stiskněte. 9. Zadejte telefonní číslo. 10. Stiskněte. (Pro další zadání MSN opakujte příslušné kroky.). 1. Zvolte Uživatelské jméno. 3. Zvolte uživatele. 4. Stiskněte. 5. Zadejte jméno nebo jej změňte. 6. Stiskněte. Uživatel A odpovídá vždy MSN číslu A. Jsou-li programovaná dvě nebo více MSN čísla, objeví se po stlačení změna uživatele MSN A bude automaticky přiřazeno uživateli A. 23

24 Nastavení MSN (uživatele) Tímto nastavením MSN kladete základní požadavky na funkce vašeho telefonu. Tyto nastavení jsou platná pro všechny přihlášené ručky, které jsou přiřazeny MSN číslu. Přiřazení MSN k ručkám Každému MSN číslu (uživateli) může být přiřazeno až 6 ruček. Nastavení zákl. stanice Nastavení zákl. stanice Nastavení MSN MSN čísla Přiřazení MSN Anonymní volání Naklepání Nastavení MSN Přiřazení MSN MSN A Ručka Zvolte Nastavení MSN. 3. Popř. zadejte systém PIN. 4. Stiskněte. 5. Zvolte Přiřazení MSN. 6. Stiskněte. 7. Zvolte MSN (např. MSN A). 8. Stiskněte. 9. Zvolte ručku. 10. Stiskněte. (Pro další přiřazení opakujte tyto kroky.) Nebude-li ručce přiděleno žádné MSN číslo, volí telefon vždy MSN A číslo, tzn. při přicházejícím hovoru zazní tón na všech přihlášených ručkách. 24

25 (CLIR) Anonymní telefonát Pro každé MSN číslo můžete zadat, pokud chcete, svého číslo utajit nebo zaslat. 1. Zvolte Anonymní volání. 3. Zvolte MSN. 4. Stiskněte. Zatajení telefonního čísla viz. Telefonní adresář stanovení / změna volby Pokud aktivujete Anonymní volání u základnové stanice, následuje každý telefonát anonymně, nezávisle na jeho nastavení v telefonním adresáři. Pokud máte nastaven CLIR, je možné, že není možný žádný hovor. Zaklepání Každému MSN (uživateli) číslu, můžete určit jestli má být během hovoru aktivováno zaklepání nově příchozího hovoru, nebo nikoliv. 1. Zvolte Zaklepání. 3. Zvolte MSN. 4. Stiskněte. 25

26 Externí telefonování Externí volání znamená volat přes telefonní síť. Externí volba pomocí číslicových kláves Ručka je v klidu: 1. Stiskněte. Slyšíte oznamovací tón. 2. Zadejte volané číslo. Vedete hovor. Registrace a zadržení zlomyslných telefonátů (MCID) Zlomyslné a anonymní telefonáty můžete registrovat během spojení a 20 sekund potom, co volající položil sluchátko. Během spojení: 1. Zvolte Registrovat. Telefonní číslo volajícího, bude registrováno spolu s časem a datumem u provozovatele sítě. Tato služba musí být vyžádána u provozovatele sítě, je placená. Převzetí hovoru Ukončení hovoru Na základnové stanici zazní oznamovací tón a pomalu bliká červená dioda. 1. Stiskněte. Na ručce se ozve nastavená melodie. Na displeji se objeví číslo volajícího (CLIP). Pokud je číslo uloženo v adresáři zobrazí se odpovídající jméno. 1. Stiskněte. Vedete hovor. Číslo volajícího (CLIP) nebude zobrazeno pokud je potlačováno (CLIR), popř. není-li přenášeno provozovatelem sítě. nebo Položte ručku do nabíječky nebo na základnovou stanici. 26

Avena 135/135 Duo. Bezdrátový analogový DECT telefon

Avena 135/135 Duo. Bezdrátový analogový DECT telefon Avena 135/135 Duo Bezdrátový analogový DECT telefon 1 2 Obsah Vaše Avena 135 / 135 Duo je navržena pro připojení k analogové telefonní síti. Tento telefon je dostupný s jednou ručkou (Avena 135) nebo jako

Více

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz V1 R3.x V1 R4.x

Více

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station Obsah balení SL45 Stereofonní sluchátka Uživatelská příručka SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM Sync Station Nabíječ Datový kabel Bezpečnost... 3 Přehled... 4 Úvod... 5 Použité

Více

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE Obsah této pfiíruãky se mûïe li it od va eho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním

Více

Stručný návod k obsluze Elmeg C410/410-U

Stručný návod k obsluze Elmeg C410/410-U Stručný návod k obsluze Elmeg C410/410-U Obsah Popis a instalace... 1 Bezpečnostní pokyny... 2 Vybalení a umístění telefonu... 3 Připojení telefonu (ISDN a mikrotelefon)... 3 Piktogramy... 5 Místní nastavení...

Více

Přehled Y C. e r. Dialogová tlačítka. d Telefon.seznam. [Provozovatel sítì] 18.06.1999 10:35 (Jméno?) (Menu) Britta

Přehled Y C. e r. Dialogová tlačítka. d Telefon.seznam. [Provozovatel sítì] 18.06.1999 10:35 (Jméno?) (Menu) <Vlastní èíslo> <Nový záznam> Britta 21.12.99 35a-vts.fm P 35 - pro, tsche., A31008-H4100-A17-1-2D19 Přehled 1 Infračervený port (pro komunikaci s PC) Indikátory na displeji Intenzita signálu, nabití akumulátoru. Levá boční tlačítka Nastavení

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

Ericsson Dialog 4225 Vision

Ericsson Dialog 4225 Vision Ericsson Systémový telefon pro komunikační systém MD110 Uživatelský návod Damovo Česká republika s.r.o. 2004 Obsah Obsah strana Úvod Popis... 4... 5 Free seating... 17 Příchozí volání... 18 Odchozí volání...

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 8 Část I. Začínáme... 9 Uvedení telefonu do provozu... 9 Vložení baterie... 9 Vložení SIM karty... 10 Vyjmutí SIM karty... 10 Vložení paměťové

Více

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 česky Přenosná část pro A260/A265 Přenosná část pro A160/A165 Základna bez hlasového záznamníku 14 5 1 Stav nabití akumulátoru 2 Interní číslo přenosné části 3 Dialogová tlačítka

Více

Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7

Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7 Obsah R520 5 Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7 Volání 10 Zapnutí telefonu...10 Volání...11 Přijetí hovoru...13 Vypnutí telefonu...14 Během hovoru 15 Hlasitost

Více

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. 4.3.x

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. 4.3.x 2N OpenStage 40T Uživatelský manuál Verze 4.3.x www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí, patří

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Hledání nápovědy 6 Nápověda v přístroji 6 Podpora 6 Aktualizace softwaru přístroje a aplikací z přístroje 7 Aktualizace

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

2N EasyGate Pro. GSM brána. Uživatelský manuál 1.0.1

2N EasyGate Pro. GSM brána. Uživatelský manuál 1.0.1 2N EasyGate Pro GSM brána Uživatelský manuál Verze 1.0.1 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí,

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

ATEUS - GSM GATE ISDN. Verze: 5.3

ATEUS - GSM GATE ISDN. Verze: 5.3 ATEUS - GSM GATE ISDN Uživatelský manuál Verze: 5.3 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi výrobku ATEUS - GSM GATE ISDN. Tento nový výrobek byl vyvinut a vyroben s důrazem na maximální užitnou hodnotu,

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Dokumentace. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA www.telconnect.cz

Více

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1 C530 IP Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji.balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.

Více

Nokia 5250 - Uživatelská příručka

Nokia 5250 - Uživatelská příručka Nokia 5250 - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Hledání nápovědy 9 Nápověda v přístroji 9 Podpora 9 Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově 10

Více

Nokia C5-00 - Uživatelská příručka

Nokia C5-00 - Uživatelská příručka Nokia C5-00 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 8 Tlačítka a části 8 Instalace karty SIM a baterie 8 Vložení

Více

2N EasyGate GSM brána

2N EasyGate GSM brána 2N EasyGate GSM brána Uživatelský manuál Verze 1.1.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí,

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

Výrobce si vyhrazuje právo na takové úpravy výrobku oproti předložené dokumentaci, které povedou ke zlepšení vlastností výrobku.

Výrobce si vyhrazuje právo na takové úpravy výrobku oproti předložené dokumentaci, které povedou ke zlepšení vlastností výrobku. s Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi výrobku EasyGate. Tento nový výrobek byl vyvinut a vyroben s důrazem na maximální užitnou hodnotu, kvalitu a spolehlivost. Našim přáním je, abyste byl s GSM

Více

Vítejte. Vítejte ve světě digitální mobilní komunikace Motorola! Jsme rádi, že jste si vybrali mobilní telefon Motorola C200.

Vítejte. Vítejte ve světě digitální mobilní komunikace Motorola! Jsme rádi, že jste si vybrali mobilní telefon Motorola C200. Vítejte Vítejte ve světě digitální mobilní komunikace Motorola! Jsme rádi, že jste si vybrali mobilní telefon Motorola C200. Vítejte - 1 www.hellomoto.com MOTOROLA, stylizované logo M a veškeré ostatní

Více

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

GT-I9100. Uživatelská příručka

GT-I9100. Uživatelská příručka GT-I900 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí

Více

Nokia 500 - Uživatelská příručka

Nokia 500 - Uživatelská příručka Nokia 500 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 9 Vložení paměťové karty 10 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14 První použití

Více