Swissvoice Eurit 535 a 565

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Swissvoice Eurit 535 a 565"

Transkript

1 Swissvoice Eurit 535 a 565 f e e l f r e e a t h o m e! Návod k obsluze Pozor : Před použitím a zavedením přístroje do provozu si prosím podrobně přečtěte návod k obsluze.

2

3 Vážená zákaznice, vážený zákazníku Děkujeme vám za zakoupení Swissvoice Eurit přístroje 535/565. K přístroji Pomocí Swissvoice Eurit 535/565 přístroje jste získali bezdrátový telefon, který spojuje nevázané telefonování s komfortem ISDN. Tento přístroj je vybaven moderní digitální technologií pro bezdrátové telefony podle evropského standardu DECT. DECT technologie se zakódovaným přenosem hovoru vás přesvědčí o vysoké bezpečnosti proti odposlechu a čistým spojením. Vedle běžných funkcí vám Eurit 535/565 nabízí: Všechny funkce lze ovládat z menu. Telefonní seznam (uložení až 150 jmen a čísel). Nastavení poplatkového čítače. Opakovaná volba posledních 15-ti telefonních čísel. Seznam 30-ti přijatých nebo nepřijatých hovorů. 5 programovatelných MSN čísel. Zpětné volání při obsazení. 5 programovatelných provozovatelů sítě. Baby-fon / přímá volba. Hlasité telefonování (Handsfree). Rozšiřující možnosti k pobočkové ústředně: Provoz až 6-ti ruček na jedné základnové stanici. Bezplatné interní hovory mezi dvěma ručkami. Provoz jedné ručky až na 4-ech základnových stanicích (možnost rozšíření dosahu). ETV (elektronický telefonní seznam). Možnost zasílání SMS zpráv. Digitální záznamník (jen u Eurit 565). Odkazy na bezpečnost Před použitím si prosím podrobně přečtěte návod k obsluze: Zásady bezpečnosti strana 10 K ovládání Pro správné používání vašeho přístroje vám doporučujeme pročíst si následující kapitoly: Uvedení do provozu strana 12 Základy obsluhy strana Nastavení uživatele (MSN) strana 24 Nastavení záznamníku (jen Eurit 565) strana ISDN funkce jsou závislé na provozovateli sítě a proto mohou být jen částečně dostupné. Tento návod popisuje maximální funkční rozsah Eurit 535/565. Odchylky nebo omezení k předloženému návodu, týkající se možných funkcí a popisu návodu, jsou podmíněny platnými lokálními předpisy nebo specifikacemi jednotlivých provozovatelů sítě. Své dotazy volejte prosím na naše odborníky, provozovatele sítě nebo Swissvoice Support Centrum. 3

4 Ručka Sluchátko Multi-tlačítko Handsfree Symboly na displeji SOFTKEY symboly Displej Fox-tlačítko Interní tlačítko Přímý přístup na záznamník Zpětné tlačítko Hovorové tlačítko Klávesnice (číslice a písmena) Řídící tlačítko (zpětný dotaz) Hotkey/ETV Mikrofon Nabíjecí kontakty podmíněné oblastí/zemí Symboly na displeji záznamník je zapojen označení stavu aku nové zprávy na záznamníku označení jednotlivých nebo hlasové schránce ruček (1-6) nové SMS zprávy nepřijatý hovor v seznamu označení základnové stanice aktiv. přesměrování hovorů Tóny vypnuté Aktivované zpětné volání 4

5 Základnová stanice bez záznamníku Interní tlačítko / hromadné hovorové tlačítko LED 1 červená: svítí při obsazení linky bliká pomalu při přicházejícím hovoru bliká rychle při přihlašování ručky Základnová stanice se záznamníkem (jen Eurit 565) Záznamník ZAP / VYP / STOP Interní tlačítko / Hromadné hovorové tlačítko LED 1 červená : svítí při obsazení linky bliká pomalu při přicházejícím hovoru bliká rychle při přihlašování ručky + hlasitost - hlasitost tl. smazat Tlačítko vpřed / opakovací tlačítko Zpětné tlačítko LED 2 červená : - svítí při zapnutí záznamníku - svítí při nové příchozí zprávě - bliká rychle při přeplněném záznamníku nebo při PIN alarmu (vzdálené ovládání) 5

6 Stručný návod Tento krátký návod obsahuje nejdůležitější popis obsluhy. Další informace najdete dále v tomto návodu k obsluze. Po stlačení tlačítka FOX pod máte následující možnosti: 4. Stiskněte. Hlavní menu v klidu Změna uživatele Záznamník (jen Eurit 565) Seznam volajících Uzamčení klávesnice Vypnutí / zapnutí tónů Nastavení ručky Nastavení základnové stanice Servisní funkce Poplatky Služby Zprávy (závisející na zemi) Menu během hovoru Hlasitost (jen u Handsfree) Parkování Hlasitý poslech Hlasitost sluchátka Zasílání DTMF/ Keypad Telefonní adresář Záznam ZAP / VYP (jen Eurit 565) Příposleh na 2 ručce Přepojování Zprávy (závisející na zemi) Přihlášení ručky Jen pro doplňkové ručky. 1. Stlačte na základnové stanici a držte než začne tlačítko blikat. 2. Připravte ručku pro přihlášení. V menu ručky pod Nastavení základnové stanice - Přihlásit - Na základnovou stanici. 3. Zadejte PIN základnové stanice (dodací Přihlášení ručky na cizí zák. stanici 1. Připravte cizí základnovou stanici. 2. Připravte ručku pro přihlášení. V menu Nastavení základnové stanice - Přihlásit - Na cizí základnovou stanici. 3. Zadejte PIN základnové stanice (stav po dodání 0000 ). Přijmutí / ukončení hovoru 1. Stiskněte. Volba přes klávesnici 1. Stiskněte. 2. Zadejte číslo volajícího. nebo 1. Zadejte číslo volajícího. (Smazání posledního zadaného znaku pomocí.) Volba z opakované volby 1. Stiskněte. 2. Zvolte záznam. 3. Stiskněte. Volba ze seznamu hovorů 1. Stiskněte. 2. Zvolte Seznam hovorů. 3. Stiskněte. 4. Zvolte Přijaté nebo Nepřijaté hovory. 5. Stiskněte. 6. Zvolte záznam. 7. Stiskněte. Volba z telefonního adresáře Stiskněte. 1. Zadejte začáteční písmeno. 2. Zvolte záznam. 3. Stiskněte. Záznam do telefonního adresáře stav 0000 ). 1. Zadejte požadované číslo. 4. Stiskněte. 3. Zadejte jméno. 4. Stiskněte. 5. Zadejte požadovanou pozici. 6

7 Příposlech na základnové stanici Ukončení přepínání Vedete hovor. Jste v přepínání. 1. Stiskněte. 1. Stiskněte. 2. Zvolte Příposlech. 2. Zvolte Ukončení. 3. Stiskněte. 3. Stiskněte. Interní hovor mezi dvěma ručkami 1. Stiskněte. 2. Stiskněte číslo 3. Vedete hovor. 4. ukončení hovoru. Interní předání hovoru Vedete externí hovor. 1. Stiskněte. 2. Zadejte interní číslo 3. Stiskněte 4. ukončení hovoru. Externí hovor je přepojen s druhým interním hovořícím. Zapnutí Handsfree Vedete hovor. 1. Stiskněte víceúčelové tlačítko na ručce. Svítí. 2. Odložte ručku. 3. Veďte dál Handsfree hovor. Vypnutí Handsfree Handsfree je zapnuto. 1. Stiskněte víceúčelové tlačítko. 2. Ručku si dejte k uchu. 3. Veďte dál hovor. Následující nastavení je možné jen na Eurit 565. Externí předání hovoru Vedete interní hovor. ZAP / VYP záznamníku na zákl. stanici 1. Stiskněte. stiskněte. Záznamník bude spuštěn a záznamy zazní přes hlasitý poslech. 3. ukončení hovoru. Interní hovorový partner je spojen s externím. Záznamník je zapnutý. stiskněte. Záznamník je vypnutý. Zpětný externí dotaz Vedete hovor. 1. Stiskněte. Vymazání záznamu během poslechu 2. Zadejte externí číslo. stiskněte. 3. Stiskněte. 4. Vedete zpětný dotaz. Vymazání všech zpráv Záznamník je vypnutý. Přepínání stiskněte. Zahájili jste externí zpětný dotaz. držte stlačené. 1. Stiskněte. Přehrávání zpráv / posouvací funkce Záznamník je zapnut Trojkonference stiskněte. Jste v přepínání. Zprávy zazní přes reproduktor. 1. Stiskněte. stiskněte jednou. 2. Zvolte Trojkonference. Zpět na začátek zprávy. 3. Stiskněte. Stiskněte dvakrát. K předešlé zprávě. Zpět k přepínání stiskněte. Jste v trojkonferenci. Vpřed k další zprávě 1. stlačte /. stiskněte. Ukončení odposlechu. 7

8 Obsah: Stručný návod...6 Zásady bezpečnosti...10 Tísňová volání...10 Odstranění...10 Obsah balení...11 Uvedení do provozu...12 Umístění...12 Dosah...12 Zabezpečení proti odposlechu...12 Zapojení základnové stanice...13 Odpojení základnové stanice...13 Nasazení držáku...14 Odstranění držáku...14 Zavedení aku článků do ručky...15 Nabíjení aku článků...16 Provozní doba...16 Označení aku...16 Odstranění...16 Základy obsluhy...17 Orientace v návodu k ovládání...19 Vyvolání funkce v menu...19 Volba nastavení...20 Zapnutí / Vypnutí funkcí...20 Důležitá základní nastavení...20 Komfort s ISDN...21 Euro-ISDN...21 Provozovatel sítě...21 Uživatelský koncept...21 Uživatelské možnosti...22 Tabulka - uživatele...22 Příklad použití...22 Programování vícenásobného čísla (MSN)...23 Přiřazení uživatelského jména k MSN číslu...23 Nastavení MSN (uživatele)...24 Přiřazení MSN k ručkám...24 (CLIR) Anonymní telefonát...25 Zaklepání...25 Externí telefonování...26 Externí volba pomocí číslicových kláves...26 Převzetí hovoru...26 Registrace a zadržení zlomyslných telefonátů (MCID)...26 Ukončení hovoru...26 Příprava volby...27 Volba z opakované volby...27 Další možnosti volby...27 Úprava opakované volby...28 Zpětné volání při obsazení...28 Telefonní adresář...29 Uložit záznam do telefonního adresáře...29 Stanovení / změna voleb...29 Volba z adresáře...30 Změna záznamů v telefonním adresáři...30 Smazání záznamu z telefonního adresáře...30 Převzít záznam z adresáře do připravované volby...30 Seznam volajících...31 Hovory v nepřítomnosti...31 Volba záznamu ze seznamu volajících...32 Zpracování seznamu volajících...32 Smazání seznamu volajících...32 SMS zprávy (na pevné lince)...33 Nastavení přístupového čísla (Gateway)...33 Zasílání (SMS) zpráv...34 Přijímání a prohlížení SMS zpráv (Příchozích)...34 Zprávy smazat, odpovědět nebo předat dál...35 Předat zprávu dál...35 Prohlížení SMS zpráv (odchozí)...36 Prohlížení SMS zpráv (neodeslaná)...36 Během hovoru...37 Menu při hovoru...37 Přímý hlasitý hovor (dále jen Handsfree)...37 Parkování / odparkování...38 Parkovací kód...38 Příposlech na základnové stanici...38 Změna hlasitosti...39 Zasílání Keypad/DTMF...39 Telefonní adresář...39 Vypnutí mikrofonu...39 Nahrávání (jen u 565)...39 Příposlech na druhé ručce...40 Zachytávání...40 Zpracování zpráv během hovoru...40 Během hovoru - spojovací funkce...41 Externí naklepání...41 Interní nebo externí zpětný dotaz...41 Změna hovoru (přepínání)...42 Trojkonference...42 Zpět k přepínání / ukončení trojkonference...42 Ukončení přepínání...42 Přepojení / předání hovoru...42 Interní telefonování...43 Hovor mezi dvěma ručkami...43 Vyvolání hromadného (paging) hovoru z ručky...43 Vyvolání hromadného hovoru ze základnové stanice...43 Přímý přístup k funkcím...44 Naprogramování...44 Vyvolání...44 Služby...45 Přesměrování hovorů...45 Aktivace přesměrování hovorů...45 Stav přesměrování hovorů / ukončení...46 Předání hovoru (Call Deflection)...46 Celková deaktivace (GD)...46 Odmítnutí anonymního hovoru (ACR)...46 Záznamník...47 Hotkey (závisející na zemi)...48 ETV (Elektronický telefonní adresář) v pevné síti...48 Nastavení přístupového čísla (gateway)...48 Použití ETV (dotaz na data)...49 Poplatky hovorů a délka hovorů...50 Nastavení faktoru...50 Nastavení měny...50 Zobrazení a vymazání částek...51 Způsob zobrazení...51 Provoz s více ručkami...52 Přihlášení ručky...52 Přihlášení ručky na cizí základnovou stanici (GAP)...53 Přihlášení cizí ručky na základnovou stanici (GAP)...53 Možnosti použití GAP...54 Odhlášení ručky od základnové stanice...54 Provoz s více ručkami...55 Příklad použití...55 Výběr základnové stanice...55 Přímá volba (Babyfon)...56 Aktivace přímé volby...56 Vyvolání přímé volby...56 Vypnutí přímé volby...56 Zamknutí klávesnice / vypnutí tónů...57 Aktivace zamknutí klávesnice...57 Deaktivace zamknutí klávesnice...57 Vypnutí tónů...57 Zapnutí tónu...57 Nastavení ručky...58 Vypnout / zapnout...58 Nastavení jazyka...58 Volba typu aku...58 Nastavení jména uživatele...58 Obecná nastavení...59 Tón kláves...59 Tón zpráv...59 Tón dosahu

9 Tón nabíjení...59 Automatické přijmutí...59 Osvětlení...59 Automatické DTMF...59 Tóny ručky...60 Vzrůstající...60 PIN ručky (osobní identifikační číslo)...60 Nastavení základnové stanice...61 Tóny základnové stanice...61 Čas a datum...61 Anonymní volání (CLIR)...61 PIN základnové stanice...61 Telefonní ústředna...62 Předvolba...62 Příchozí předvolba...62 Automatické ECT...62 Automatický Keypad...62 Servisní funkce...63 Baby-stráž...63 Zapojení Baby-stráže...63 Vypnutí Baby-stráže...63 Přenos telefonních záznamů na další ručky Před přenosem...64 Zasílání záznamů...64 Příjem záznamů...64 Volba providera...65 Call by Call...65 Nastavení ručky do stavu po dodání...66 Smazání telefonního adresáře...66 Nastavení základnové stanice do stavu po dodání...66 Verze software...66 Nastavení záznamníku...67 Úvod...67 Základní vlastnosti...67 Všeobecné funkce...67 Funkce pro MSN uživatele...68 Datum a čas...68 Nastavení počtu zazvonění...68 Příposlech zpráv vypnout / zapnout...69 Časové omezení...69 Způsoby provozu...69 Volba způsobu provozu...69 Jazyk fixního ohlášení (Plug a Play)...70 Konečné ohlášení...70 Ovládání záznamníku pomocí ručky...71 Úvod...71 Vypnutí / zapnutí záznamníku...71 Nahrát ohlášení...71 Vymazat ohlášení...72 Změna způsobu provozu/ Kontrola ohlášení...72 Zobrazení nových zpráv...72 Přehrávání zpráv...73 Během přehrávání...73 Vymazání zpráv...74 Převzetí příchozího hovoru...74 Nahrávání telefonátů...75 Dotaz na zbývající čas...75 VIP - číslo...75 Ovládání záznamníku na základnové stanici...76 Zapnutí / vypnutí záznamníku...76 Přehrávání zpráv...76 Během přehrávání...76 Smazání zpráv...77 Dočasný společný poslech...77 Vzdálené ovládání záznamníku...78 Úvod...78 PIN vzdáleného ovládání...78 Přístup s VIP číslem pro uživatele (MSN)...78 Přístup bez VIP čísla...79 PIN-alarm...79 Vypnout / zapnout záznamník pro MSN...79 Přehrávání zpráv...80 Během přehrávání...80 Funkce při zapojení záznamníku...80 Funkce při vypnutém záznamníku...81 Poruchy a samostatná pomoc při vyhledávání poruch...82 Záruka...83 Čištění...83 Schválení...83 CE ochranná značka...83 Technická data

10 Zásady bezpečnosti DECT Cordless telefony slouží k přenosu hovoru přes digitální telefonní síť (Euro-ISDN). Žádné jiné využití není povoleno. Návod obsluhy se zásadami bezpečnosti, je součástí telefonu a musí být přiložen při případném prodeji nebo změně majitele. Pozor! Používejte jen povolené aku články a jen správný typ: Nikl-Metal-Hydrid (NiMH AAA) Sanyo: HR-4U Toshiba: TH-680AAAR HHR65 AAA Z1B Nikl-Kadmium (NiCd AAA) Panasonic: P-25 AAAR Sanyo: N-4U Sanyo: N-4U Použití jiných aku článků nebo nepřípustných baterií může být nebezpečné a vést k narušení funkcí přístroje popř. vést k jeho poškození. Swissvoice nepřijímá pro tyto případy žádnou záruku. Prosím dbejte na správné vkládání aku článků - podle označení na ručce. Aku články nesmí přijít do styku s vodou nebo ohněm. Aku články se můžou během nabíjení zahřát, toto je normální a bezpečný jev. Nepoužívejte žádné jiné nabíjecí zařízení, aku články se mohou poškodit. Pro základnovou stanici a nabíjecí základnu používejte jen dodaný síťový zdroj typ SNG 5. Uživatelé sluchového přístroje by měli před použitím telefonu zvážit možný nepříjemný bručící tón, který můžou vyvolat přijímané signály. Nepoužívejte váš DECT Cordless telefon v explozivních prostorech (např. lakovny, čerpací stanice, atd.) Nestavte základnovou stanici do koupelny nebo ke sprchovacímu koutu. Medicínské přístroje mohou být funkčně ovlivněny přijímanými signály. Při obecném výpadku el. proudu, nebo při prázdných aku článcích váš přístroj DECT Cordless telefon nefunguje. Babyfon funkce je podpora, nenahradí ale osobní kontrolu. Při výpadku proudu nebo prázdných aku článků Babyfon nefunguje. Ručka nesmí být nabíjena bez aku článků nebo víka. Nedotýkejte se holých kontaktních míst. Tísňová volání Pokud jsou aktivní určité funkce (zablokování klávesnice, přímé volání, Babyfon) musí být před tísňovým voláním eventuálně vypnuty. Informace najdete v této dokumentaci. Odstranění Aku, základnovou stanici, ručku, nabíječku a síťový zdroj odstraňte prosím s ohledem na ochranu životního prostředí. 10

11 Obsah balení V balení se nachází. 1 ručka 3 aku články 1 základnová stanice 1 držák 1 síťový zdroj 1 připojovací kabel 1 klip 1 návod k obsluze Síťový zdroj se nachází pod vložkou v balení. Příslušenství Následující doplňky jsou k dispozici u Swissvoice odborného prodejce: Nabíječka pro ručku Další ručky 11

12 Uvedení do provozu Umístění Váš telefon je určen k normální potřebě v domácnosti nebo kanceláři. Dbejte prosím při umístění přístroje následujících bodů: Doporučeno Umístit na neklouzavý materiál, aby jste nepoškodili nábytek. Umístit ve středu akčního rádiusu. Umístit s minimálním odstupem 1m mezi základnovou stanicí a jiným elektronickým přístrojem. Nedoporučuje se Umístění na kovovém nebo klouzavém materiálu. Umístění v blízkosti el. přístrojů (př. HiFi věž, mikrovlnná trouba). Umístění v blízkosti tepelných zdrojů (např. topení, přímé sluneční záření). Umístění za kovovými nebo prosklenými dveřmi s kovovou výplní. Umístění v komoře, spíži. Umístění bez podložky na lakovaný nábytek nebo PVC. Dosah Ve volném prostranství 300m. V budově asi 50 m, závislé na prostorách a rozmístění stavebních elementů. Mimo dosah: Signalizace je možná pomocí dálkového varovného tónu, pokud je aktivován. Přerušení spojení. Příjmový stín (bez signálu) je podmíněn stavebními elementy, způsobuje krátké přerušení spojení. Zabezpečení proti odposlechu Mezi základnovou stanicí a ručkou jsou hovory přenášeny tzv. zakličované a nemohou být přijímány žádnými jinými přijímači nebo jinak skenovány. 12

13 Zapojení základnové stanice Základnová stanice Pozor: Napětí Telefon Dbejte, aby jste nezaměnili propojovací a síťový kabel. Při záměně kabelů může dojít i k poškození základnové stanice. Propojovací kabel Propojovací kabel má dvě rozdílné zástrčky. 1. Menší zástrčku zastrčte do zásuvky na spodní straně telefonu, až zaklapne. 2. Kabel zasuňte do příslušného kabelového kanálu. 3. Větší zástrčku zasuňte do zásuvky vaší telefonní přípojky. Kabel síťového zdroje 1. Zástrčku síťového kabelu zasuňte do zásuvky, až zaklapne. 2. Kabel zasuňte do příslušného kabelového kanálu. 3. Nakonec zasuňte síťový zdroj do 230V zásuvky. Při neúplném zastrčení zásuvky nebo při výpadku proudu je váš telefon nefunkční. Váš telefon může být zprovozněn jen s pomocí zaslaného síťového zdroje SNG 5 af, otestovaným na ochrannou třídu 2 EN Odpojení základnové stanice 1. Nejprve vytáhněte zdroj ze zásuvky 230V. 2. K vyjmutí konektoru tlačte zámek konektoru směrem k zásuvce (např. malým šroubovákem) a současně vytáhněte zástrčku za kabel. 13

14 Nasazení držáku 1. Držák zasaďte do výřezu na základnové stanice a lehce zatlačte. 2. Dbejte prosím na správné zasazení podpěrky do výřezu na zadní straně. Jakmile je držák dobře uchycen, uslyšíte západku. Úhel držáku je dán, nelze změnit. Bez použití držáku, nemůže být ručka dobíjena. Odstranění držáku 1. Oběma palci držte základnovou stanici. 2. Ukazováčkem tlačte na bodech 1 a 2, poté křídlo lehkým pohybem nadzdvihněte a vytáhněte

15 Zavedení aku článků do ručky 1. Odstraňte kryt aku. Na horním okraji kryt lehce stlačte a tlačte směrem dolů. 2. Vložte nyní 3 aku články (dle zobrazení), dbejte na jejich správné uložení. 3. Přiložte kryt, až zaklapne. Při špatném uložení baterií, je telefon nefunkční. Použijte současně jen identické typy aku. 15

16 Nabíjení aku článků Označení aku Po dodání nejsou aku články nabity, je nutno je dobít. Stav nabití je při nasazení aku článků nejasný. Správné zobrazení na displeji je možné, až po 1. Vložte ručku (Handy) do základnové, nebo nabíjecí stanice. úplném nabití. Při správném vložení zazní tón. běžící: aku se nabíjí trvalý: aku mezi 70% a 100% trvalý: aku mezi 50 a 70% Nepoužívejte obyčejné baterie. trvalý: aku mezi 30 a 50% trvalý: aku mezi 5 a 30% Bez vložených aku článků nesmí být ručka trvalý: aku pod 5% uložena do nabíječky. blikající: aku skoro vybité Před zavedením do provozu musí být NiMH aku články minimálně 12h a popř. NiCd aku články 6h bez přerušení nabíjeny. Pokud chcete aku články nahradit, vyndejte je z ručky. trvalý: aku stav je nejasný blikající: aku skoro vybité Jestliže stav nabití aku klesne pod 5% ozve se varovný signál. Aku články nenabíjejte mimo ručku. Provozní doba Jedna sada NiMH Aku článků stačí asi pro: 150h pohotovosti 15h provozu Odstranění Defektní aku články nevhazujte do běžného odpadu, ale příslušně je odstraňte. Jedna sada NiCd - Aku článků stačí asi pro: 80h pohotovosti 8h provozu Nastavte správný typ aku, viz kap. Nastavení ručky. Nabíjecí kontakty nesmí přijít do styku s kovem nebo mazivem. Po delším odstavení přístroje (dovolená) je nutné je před znovu použitím dobít. 16

17 Základy obsluhy Ovládání (Tlačítka + displej viz. strana 2). Zapnutí ručky Stlačte hovorové tlačítko (klidový stav). Displej Ve stavu klidu se znázorní: Interní číslo ručky, základnová stanice, stav nabití, datum a čas. K dispozici jsou tyto funkce: Opakovaná volba, tel. seznam a hlavní menu. Textové odchylky mezi návodem a displejem jsou možné. 17

18 Fox tlačítko Funkce, které jsou přímo pod symbolem na displeji, budou po stlačení Fox tlačítka provedeny přímo. Zpětné tlačítko S každým stlačením tlačítka se pohybujete v Menu jeden krok nazpět. Po dlouhém stlačení dospějete do klidové pozice. Interní tlačítko Pro sestavení hovoru na další ručky (interní hovory). Hotkey/ETV (závisející na zemi) Hotkey volí přímo jedno naprogramované číslo, resp. provádí síťové služby. ETV - provádí zaslání dat. Řídící tlačítko Diversní řídící tlačítko k základně (např. zpětný dotaz, přepínání, atd.) Vložení volící pausy (dlouze stlačte). Hovorové tlačítko Pro volbu externího čísla. Pro převzetí nebo ukončení hovoru. Pro vypnutí ručky. V menu : ukončení průběhu volby a návrat zpět do klidové pozice. Číslicová tlačítka 1 9 K zadání číslic a písmen. Přímý přístup k funkcím. Číslicové tlačítko 1 (stlačte dlouze) Dotaz na záznamník. Víceúčelové tlačítko Handsfree hovor. Zadání jmen Na klávesnici pod číslicemi jsou uvedena písmena, pro jejich použití stiskněte jednou nebo vícekrát příslušné tlačítko. Po zadání velkého písmene se automaticky přechází na písmena malá, po prázdném znaku na velká, přepíná se jen u záznamu do adresáře. Tlačítko První stisk Alfanumerické zadání ve velký písmenech * # Znak 1 Znak 2 Znak 3 Znak 4 Znak 5 Znak 6 Znak 7 Znak 8 Znak 9 Znak 0 Znak * Znak # -.?!, : ; 1 ' " A B C 2 Ä À Á Å Æ Ç D E F 3 È É Ê G H I 4 Ì Í Î i Ĝ J K L 5 M N O 6 Ö Ò Ô Ó Ø Ñ P Q R S 7 Ş T U V 8 Ü Ù Ú W X Y Z * ( ) = & $ mezera # Alfanumerické zadání v malých písmenech -.?!, : ; 1 ' " a b c 2 ä à á å æ ç d e f 3 è é ê g h i 4 ì í î ý ĝ ı j k l 5 m n o 6 ö ò ô ó ø ñ p q r s 7 ß ş t u v 8 ü ù ú w x y z 9 ÿ + 0 * ( ) = & $ mezera # 18

19 Orientace v návodu k ovládání Každá kapitola a funkce je popsána krátkým úvodem. Pomocí grafiky v menu se dovíte, na jakém místě v menu se máte nacházet, pro vyvolání určité funkce. Návod k obsluze popisuje pouze kroky důležité pro dosažení funkce. Kroky obsluhy jsou očíslované od 1. Mezní výsledky po jednom kroku jsou napsány kurzívou. Jisté kroky obsluhy jsou znázorněny pomocí grafiky na displeji. Povšimněte si vždy důležitých poznámek u jednotlivých funkcí. Vyvolání funkce v menu Široký výběr funkcí vám zajistí optimální využití vašeho telefonu. Tyto funkce jsou rozčleněny do menu a podmenu. Přístroj je v klidové pozici. 1. Stiskněte. Nacházíte se v menu a máte nyní k dispozici tyto funkce: Změna uživatele Záznamník Seznam volajících Uzamčení klávesnice VYP / ZAP tónů Nastavení ručky Nastavení základnové stanice Servisní funkce Poplatky Služby Zprávy Pomocí " " nebo " " můžete listovat horizontálně a s " " nebo " " listovat v menu vertikálně (navigace). Jen u Euritu 565. Pokud je zadán jen jeden uživatel, nebude zobrazena volba změna uživatele. Objeví se jen při záznamu. Pokud je podporována provozovatelem sítě. 19

20 Obsahuje-li menu podmenu (např. Nastavení ručky ) stiskněte k jeho dosažení. Volba nastavení Pomocí vyberete ze seznamu zvolenou položku (např. Jazyk ). Pro dosažení dalších podmenu (např. Jazyk ) opakujte tyto kroky. Ze seznamu je možné vybrat vždy jen jednu položku. Zapnutí / Vypnutí funkcí Pomocí / zapínáte / vypínáte funkci (např. tón klávesnice). Stlačením zpětného tlačítka dospějete k předešlému bodu v menu. Pokud podržíte stlačené zpětné tlačítko, stlačíte hovorového tlačítko nebo přijmete hovor, dospějete zpět do klidové pozici, beze změny v nastavení. Jako příklad se podívejte na funkci Nastavení jazyka v kapitole Nastavení ručky. Je možné zapnout / vypnout více funkcí najednou. Důležitá základní nastavení Nastavení datumu a času viz. kapitola Nastavení základnové stanice. Čas a datum se nastaví při prvním spojení s provozovatelem sítě. 20

21 Komfort s ISDN Euro-ISDN Váš Swissvoice Eurit 535 / 565 je určen pro euro ISDN přípojku. Euro - ISDN je digitální síť, platná v celé Evropě. Obsahuje široké spektrum funkcí, které jsou obsaženy v rozsahu služeb vaší přípojky a nebo jako doplňkové služby. Existuje více druhů ISDN přípojek, které se liší svým rozsahem služeb. Eurit 535 / 565 podporuje všechny tyto Euro- ISDN nabízené služby. Může se stát, že nebudete moct využívat všechny tyto funkce, neboť nejsou obsaženy v rozsahu služeb vaší přípojky. Jaké možnosti vám nabízí vaše přípojka se dozvíte z podkladů vašeho provozovatele sítě. Provozovatel sítě Máte možnost vést vaše telefonáty přes různé provozovatele sítě a to nezávazně na tom u jakého provozovatele sítě máte telefonní přípojku. Možnosti, funkce, služby kterých můžete pomocí Eurit 535 / 565 využívat, jsou podmíněny vaším provozovatelem sítě u kterého máte přípojku. Uživatelský koncept Váš provozovatel sítě vám poskytne až 5 telefonních čísel (MSN - odborný termín pro vícenásobná účastnická čísla). Přidělená telefonní čísla musí být uložena pomocí jedné z přihlášených ruček a to jako MSN A, MSN B, atd. MSN A číslo bude automaticky přiděleno uživateli A, MSN B uživateli B atd. Pro A, B, C, D, E uživatele musí být přiřazeno uživatelské jméno (např.soukromé, služební, Anna,..) Potom může každý z uživatelů využívat nabídky individuálních funkcí. Tyto MSN jsou v činnosti po zvolení příslušného uživatele (změna uživatele). Naprogramované MSN (uživatelé) může být přiděleno max. 6 ručkám. Pro využívání všech nabízených služeb musí být naprogramované nejméně jedno MSN číslo a zadáno jedno uživatelské jméno. V dodávaném stavu je již naprogramován uživatel A. 21

22 Uživatelské možnosti Pro jednotlivého uživatele (MSN) můžou být naprogramované individuální nastavení / funkce. Jméno uživatele. Tón. Neznámý telefonát. Vypnutí / Zapnutí naklepání. Vypnutí / Zapnutí přesměrování hovoru. Zapsání / udání poplatků za hovor. Programovatelné číslo převedení hovoru (Call Deflection). Programovatelné přístupové číslo na záznamník. Vypnutí / Zapnutí záznamníku (jen Eurit 565). Nastavit různé možné funkce záznamníku (jen Eurit 565). Tabulka - uživatele Nastavení, která můžete provést na základnové stanici, by jste si měli zapsat. Příklad použití V domácnosti si přejete rozlišovat příchozí soukromé a služební telefonáty, přejete si obdržet samostatné účty a rozeznat akustiku příchozích hovorů. Přístroj 1 užíváte převážně v pracovně. Přístroj 2 převážné v obytné části. Státní linka (MSN A: soukromé) (MSN B: služební) Základnová stanice A Ručka 1 Uživatel A : soukromé Melodie 1 Uživatel B : služební Melodie 3 Ručka 2 Uživatel A : soukromé Melodie 1 Při přicházejícím hovoru na číslo zazní ručka 1 + ručka 2 s melodií 1 (soukromé). Na ručce obdržíte výpis nákladů uživatele soukromý a uživatele služební. Při přicházejícím hovoru na zazní jen ručka 1 s melodií 3 (služební). 22

23 Programování vícenásobného čísla (MSN) Vaše základnová stanice / ručka může spravovat max. 5 MSN čísel. Pro využití všech nabízených funkcí Swissvoice Eurit 535 / 565 musíte naprogramovat nejméně jedno MSN číslo a jednoho uživatele. Nastavení zákl. stanice Přiřazení uživatelského jména k MSN číslu Pokud jste naprogramovali jedno nebo více MSN čísel, můžete každému MSN číslu přiřadit uživatele. Tím bude znázorněno, který uživatel je nastaven a komu je určen příchozí hovor. Nastavení ručky Nastavení MSN Uživatelské jméno MSN čísla Uživatel A MSN A. 1. Zvolte Nastavení MSN. 3. Popř. zadejte PIN základnové stanice. 4. Stiskněte. 5. Zvolte MSN čísla. 6. Stiskněte. 7. Zvolte MSN (např. MSN A). 8. Stiskněte. 9. Zadejte telefonní číslo. 10. Stiskněte. (Pro další zadání MSN opakujte příslušné kroky.). 1. Zvolte Uživatelské jméno. 3. Zvolte uživatele. 4. Stiskněte. 5. Zadejte jméno nebo jej změňte. 6. Stiskněte. Uživatel A odpovídá vždy MSN číslu A. Jsou-li programovaná dvě nebo více MSN čísla, objeví se po stlačení změna uživatele MSN A bude automaticky přiřazeno uživateli A. 23

24 Nastavení MSN (uživatele) Tímto nastavením MSN kladete základní požadavky na funkce vašeho telefonu. Tyto nastavení jsou platná pro všechny přihlášené ručky, které jsou přiřazeny MSN číslu. Přiřazení MSN k ručkám Každému MSN číslu (uživateli) může být přiřazeno až 6 ruček. Nastavení zákl. stanice Nastavení zákl. stanice Nastavení MSN MSN čísla Přiřazení MSN Anonymní volání Naklepání Nastavení MSN Přiřazení MSN MSN A Ručka Zvolte Nastavení MSN. 3. Popř. zadejte systém PIN. 4. Stiskněte. 5. Zvolte Přiřazení MSN. 6. Stiskněte. 7. Zvolte MSN (např. MSN A). 8. Stiskněte. 9. Zvolte ručku. 10. Stiskněte. (Pro další přiřazení opakujte tyto kroky.) Nebude-li ručce přiděleno žádné MSN číslo, volí telefon vždy MSN A číslo, tzn. při přicházejícím hovoru zazní tón na všech přihlášených ručkách. 24

25 (CLIR) Anonymní telefonát Pro každé MSN číslo můžete zadat, pokud chcete, svého číslo utajit nebo zaslat. 1. Zvolte Anonymní volání. 3. Zvolte MSN. 4. Stiskněte. Zatajení telefonního čísla viz. Telefonní adresář stanovení / změna volby Pokud aktivujete Anonymní volání u základnové stanice, následuje každý telefonát anonymně, nezávisle na jeho nastavení v telefonním adresáři. Pokud máte nastaven CLIR, je možné, že není možný žádný hovor. Zaklepání Každému MSN (uživateli) číslu, můžete určit jestli má být během hovoru aktivováno zaklepání nově příchozího hovoru, nebo nikoliv. 1. Zvolte Zaklepání. 3. Zvolte MSN. 4. Stiskněte. 25

26 Externí telefonování Externí volání znamená volat přes telefonní síť. Externí volba pomocí číslicových kláves Ručka je v klidu: 1. Stiskněte. Slyšíte oznamovací tón. 2. Zadejte volané číslo. Vedete hovor. Registrace a zadržení zlomyslných telefonátů (MCID) Zlomyslné a anonymní telefonáty můžete registrovat během spojení a 20 sekund potom, co volající položil sluchátko. Během spojení: 1. Zvolte Registrovat. Telefonní číslo volajícího, bude registrováno spolu s časem a datumem u provozovatele sítě. Tato služba musí být vyžádána u provozovatele sítě, je placená. Převzetí hovoru Ukončení hovoru Na základnové stanici zazní oznamovací tón a pomalu bliká červená dioda. 1. Stiskněte. Na ručce se ozve nastavená melodie. Na displeji se objeví číslo volajícího (CLIP). Pokud je číslo uloženo v adresáři zobrazí se odpovídající jméno. 1. Stiskněte. Vedete hovor. Číslo volajícího (CLIP) nebude zobrazeno pokud je potlačováno (CLIR), popř. není-li přenášeno provozovatelem sítě. nebo Položte ručku do nabíječky nebo na základnovou stanici. 26

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Ovládání přístroje Aastra 6755

Ovládání přístroje Aastra 6755 Ovládání přístroje Aastra 6755 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na tomto řádku zobrazeno datum a čas, v průběhu hovoru

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Obrázek: verze s TZ Rozhraní: a/b (analog) Provoz: HA / PBX Standardy: DECT, GAP, F-SMS Konfigurace o Připojení 1 externí linky o Registrovat lze až 6 sluchátek

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Co je v balení Základní stanice (XL375) Základní stanice (XL370) Poznámka * Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek, nabíječek a napájecích adaptérů.

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

HiPath 4000. optipoint 410 economy optipoint 410 standard. Návod k použití

HiPath 4000. optipoint 410 economy optipoint 410 standard. Návod k použití HiPath 4000 optipoint 410 economy optipoint 410 standard Návod k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje telefon optipoint 410 ve spolupráci s komunikačním serverem HiPath 4000, verzí

Více

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon pro Aastra MX-ONE Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon 1 Displej 2 Programovatelná tlačítka 3 Soft tlačítka 4 Navigační tlačítko 5 Tlačítka menu 6 Tlačítka nastavení hlasitosti

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1 STC-manual-CZ.qxd 5..00 : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

FRITZ!Fon MT-F. Zkrácená uživatelská příručka

FRITZ!Fon MT-F. Zkrácená uživatelská příručka FRITZ!Fon MT-F Zkrácená uživatelská příručka - - Začínáme s FRITZ!Fon MT-F Práci s FRITZ!Fon MT-F můžete začít v několika jednoduchých krocích. Bezpečnostní instrukce Vyvarujte se vniknutí kapaliny do

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III CZ OBSAH BALENÍ PROHLÉDNI SI OBRÁZEK I 1. Reproduktor

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

Aastra 7433ip a Aastra 7434ip

Aastra 7433ip a Aastra 7434ip Aastra 7433ip a Aastra 7434ip IP telefony pro Aastra MX-ONE Uživatelská příručka Aastra 7433ip IP telefon 1 Displej 2 Soft tlačítka 3 Navigační tlačítka 4 Vypnutí mikrofinu 5 Funkční tlačítka 6 Tlačítka

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL ALCATEL 29362 Telefonní přístroj s identifikací volajícího ( CLIP ) a s speakerphonem Příručka uživatele ÚVOD Telefonní přístroj umožňuje uložení čísla volajícího do paměti a jeho zobrazení. Identifikace

Více

Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN. Návod k použití

Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN. Návod k použití Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN Návod k použití Obsah Hicom 150 E... 5 Vysvětlení symbolů... 5 Příjem volání... 6 Volba spojení... 6 Zpětný dotaz (neplatí

Více

Dětské hodinky s GPS. Návod k obsluze. Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad

Dětské hodinky s GPS. Návod k obsluze. Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad Dětské hodinky s GPS Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace Popis

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Návod na použití GSM spínače

Návod na použití GSM spínače Návod na použití GSM spínače Obj. č: 3242 Krátký popis dálkového spínače GSM: umožňuje zapínání a vypínání přístrojů přes síť GSM (i pro více uživatelů) Funkce časového zpoždění (zapínání a vypínání přístrojů

Více

Uživatelský návod. Před použitím si přečtěte tento návod Uschovejte tento návod pro pozdější použití ČESKY

Uživatelský návod. Před použitím si přečtěte tento návod Uschovejte tento návod pro pozdější použití ČESKY Uživatelský návod Před použitím si přečtěte tento návod Uschovejte tento návod pro pozdější použití ČESKY OBSAH Bezpečnostní pokyny... 1 Části a funkce... 1 Příslušenství... 2 Začínáme... 3 Párujeme...

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Příjem volání...15. Nastavení hlasitosti vyzvánění...15 Vypnutí vyzvánění...15 Příjem hovoru...15 Převzetí hovoru určeného pro jinou pobočku...

Příjem volání...15. Nastavení hlasitosti vyzvánění...15 Vypnutí vyzvánění...15 Příjem hovoru...15 Převzetí hovoru určeného pro jinou pobočku... Obsah Obsah Popis telefonu... 6 Přehled... 6 Navigační klávesy... 8 LED přidružené k programovatelným klávesám... 8 Alfanumerická klávesnice... 9 Standardní kódy... 9 Režimy telefonování...10 Hlasitý telefon

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Blahopřejeme Vám k zakoupení digitálního bezšňůrového telefonu TELSON.

Blahopřejeme Vám k zakoupení digitálního bezšňůrového telefonu TELSON. Blahopřejeme Vám k zakoupení digitálního bezšňůrového telefonu TELSON. Přístroj Telson TDT-2000 je moderní bezšňůrový telefon, ideální pro použití v kancelářích, nemocnicích, domácnostech, větších rodinných

Více

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte Information and Communication Networks HiPath 1220... prostě telefonujte ISDN telefonní systém...... pro hlasovou komunikaci s velkým množstvím funkcí prostřednictvím optipoint 500 i cenově výhodnými analogovými

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12 Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz Strana 1 z 12 Obsah 1 Přihlášení... 3 2 Změna hesla... 4 3 Hlavní stránka aplikace základní popis... 4 4 Použití interaktivní nápovědy... 4 5 Úprava

Více

CLASSE 100 V12E Handsfree video telefon s indukční smyčkou

CLASSE 100 V12E Handsfree video telefon s indukční smyčkou J J N P CLASSE 00 VE 5 Popis Přední pohled vodičový handsfree video telefon s indukční smyčkou je přednastaven na různé typy instalace v závislosti na použité příslušenství: instalace na zeď, zapuštěná

Více

Dětské hodinky s GPS a mobilem

Dětské hodinky s GPS a mobilem Dětské hodinky s GPS a mobilem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Možnost telefonování www.spyshops.cz Stránka 1 1 Shrnutí Hodinky jsou vhodné pro kontrolu malých

Více

GPS lokátor vhodný pro seniory

GPS lokátor vhodný pro seniory GPS lokátor vhodný pro seniory Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velmi malý a jednoduchý na ovládání Výdrž na baterii až 200 hodin Velké SOS tlačítko umožňující oboustranný interkom www.spyobchod.cz

Více

Chuango. Vážený zákazníku,

Chuango. Vážený zákazníku, Chuango Vážený zákazníku, děkujeme vám za výběr dálkového spínače E5, vysoce moderního dálkového spínače domácích spotřebičů založeného na službách cloud serveru. K dispozici jsou dvě verze připojení:

Více

GPS lokátor vhodný pro ochranu starých lidí

GPS lokátor vhodný pro ochranu starých lidí GPS lokátor vhodný pro ochranu starých lidí Návod k použití Hlavní výhody produktu: Velmi malý a jednoduchý na ovládání Výdrž na baterii až 200 hodin Velké SOS tlačítko umožňující oboustranný interkom

Více

Digitální telefon T3 Comfort připojený na telekomunikační server Integral 55. Návod na obsluhu

Digitální telefon T3 Comfort připojený na telekomunikační server Integral 55. Návod na obsluhu Digitální telefon T3 Comfort připojený na telekomunikační server Integral 55 Návod na obsluhu 2 Důležitá upozornění a informace Připojení digitálního telefonu T3 k telefonní síti Digitální telefonní přístroje

Více

Návod na použití BLUETOOTH 2 - INTERCOM

Návod na použití BLUETOOTH 2 - INTERCOM Návod na použití BLUETOOTH 2 - INTERCOM Návod na použití stereosluchátech Bluetooth Úvod do Bluetooth: Bluetooth sluchátka jsou přenosná sluchátka založena na bezdrátové Bluetooth technologii. Bluetooth

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Gigaset 2000S. řady Gigaset 1000 a 2000. 2000s-titul-1.fm Seite 1 Freitag, Juni 5, 1998 12:20 PM. Deutsch. Inhalt

Gigaset 2000S. řady Gigaset 1000 a 2000. 2000s-titul-1.fm Seite 1 Freitag, Juni 5, 1998 12:20 PM. Deutsch. Inhalt 2000s-titul-1.fm Seite 1 Freitag, Juni 5, 1998 12:20 PM 12.11.96 2000s-titul- Gigaset 2000S BRD: A30852-X1100-B101-2-19, Deutsch. Inhalt Přenosná část pro bezšňůrové telefony řady Gigaset 1000 a 2000 Gigaset

Více

HiPath 3000 HiPath AllServe

HiPath 3000 HiPath AllServe HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Stručný návod k použití Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

Návod k použití. HiPath 4000. Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Enterprise. www.siemens.cz/enterprise

Návod k použití. HiPath 4000. Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Enterprise. www.siemens.cz/enterprise Návod k použití HiPath 4000 Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Enterprise www.siemens.cz/enterprise Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Přenosná část Nebezpečí: Nepoužívejte přenosnou

Více

INTERFACE GSM VT-GSM-007

INTERFACE GSM VT-GSM-007 Popis zařízení INTERFACE GSM VT-GSM-007 Zařízení VT-GSM-007 je GSM interface s hlasovým kanálem a 2 vstupy a 2 výstupy (NO,NC). Vstupy se aktivují připojením na záporný potenciál napájení 0V. Doba pro

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

Nastavení mikrotelefonu

Nastavení mikrotelefonu CX_C.book Page Thursday, October 9, 00 : PM Nastavení mikrotelefonu Nastavení signalizace času Vyp. Postupujte podle kroků až na předchozí stránce a potom následujícím způsobem: Vyp.. Uložit. Na displeji

Více

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Dálkové ovládání systému alarmu Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování a deaktivování

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Ve spojení s aplikací Microsoft Outlook přináší software Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite vysokou

Více

Digitální ISDN telefon T3 Compact připojený na komunikační server Integral 55. Návod na obsluhu

Digitální ISDN telefon T3 Compact připojený na komunikační server Integral 55. Návod na obsluhu Digitální ISDN telefon T3 Compact připojený na komunikační server Integral 55 Návod na obsluhu 2 Důležitá upozornění a informace Připojení digitálního telefonu T3 k telefonní síti Telefonní přístroje T3

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ Yealink W52P a W52H Balení obsahuje: Telefonní sluchátko Základnová stanice (u modelu W52P) Nabíjecí stojánek Ethernetový kabel (u modelu W52P) Klip na opasek 2x AAA baterie Tištěné dokumenty 2x adaptér

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740

NÁVOD K OBSLUZE. TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740 Digitální telefon M740 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Bluetooth handsfree sada bluelogic

Bluetooth handsfree sada bluelogic Bluetooth handsfree sada bluelogic BT-MB01 Pro vozidla Mercedes Benz vybavená rozhraním MOST a bez zabudovaného telefonu Tuto HF sadu lze plně začlenit do multimediálního systému vozidla Úvodní informace

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

Průměr jádra vodiče pro propojení videotelefonu a dveřní stanice: Průmyslové CCTV kamery se připojují pomocí koaxiálního kabelu.

Průměr jádra vodiče pro propojení videotelefonu a dveřní stanice: Průmyslové CCTV kamery se připojují pomocí koaxiálního kabelu. Bezpečností upozornění před instalací zařízení - Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními - V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení - Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové

Více

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen YT-BTM) lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen Uživatelský návod Úvod YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen "YATOUR Adaptér"). Použitím YT-BTM,

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Dokumentace. HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz Úvod Úvod Řada HiPath 1100

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Vedle systémových telefonů HiPath nabízí Siemens i bezšňůrové telefony, které lze provozovat ve spolupráci se systémem HiPath. Tyto bezšňůrové telefony umožňují neustálou

Více

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál.

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál. UniScan 2 Uživatelský manuál verze 2/2015, s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku Ovládání systému UniScan 2 Kontroler UniScan 2 lze ovládat jednoduše pomocí

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Rádiové dálkové ovládání

Rádiové dálkové ovládání Rádiové dálkové ovládání Technický popis Provozní návod Návod k montáži Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (zentral) (0711) 939-00 Telefax (0711) 939-0500

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

Digitální telefon T3 Classic připojený na komunikační server Integral 55. Návod na obsluhu

Digitální telefon T3 Classic připojený na komunikační server Integral 55. Návod na obsluhu Digitální telefon T3 Classic připojený na komunikační server Integral 55 Návod na obsluhu 2 Důležitá upozornění a informace Připojení digitálního telefonu T3 k telefonní síti Digitální telefonní přístroje

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD

Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD info@domovni-videotelefony.cz ------------------------------------------------------------------------------------------------ Tato dokumentace byla vytvořena pro

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Analogový telefonní přístroj IB-2027 / IB-2027 DE LUXE / IB-2028

Analogový telefonní přístroj IB-2027 / IB-2027 DE LUXE / IB-2028 2027navodkomplet.qxd 24.2.2005 14:00 Str nka 1 Analogový telefonní přístroj IB-2027 / IB-2027 DE LUXE / IB-2028 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VLASTNOSTI - Speciální tlačítko pro přístup k službě MEMOBOX - Paměť pro

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu T-Mobile move

Nastavení telefonu T-Mobile move Nastavení telefonu T-Mobile move Telefon T-Mobile move, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k použití záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Obsah: 1.0 Obecný popis...1 1.1 Popis programu...1 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...3 1.3 Ovládání přístroje...3

Více

Smart Watch Garett GV-08 návod

Smart Watch Garett GV-08 návod Smart Watch Garett GV-08 návod 1 1. Bezpečnost 1.1 Informace obsažené v této příručce mohou být změněny nebo aktualizovány bez oznámení 1.2 Nabíjejte hodinky po dobu nejméně 2 hodiny před použitím 1.3

Více

LINE SWITCH DIN. 4 spínače ovládané telefonem. Uživatelská příručka

LINE SWITCH DIN. 4 spínače ovládané telefonem. Uživatelská příručka LINE SWITCH DIN 4 spínače ovládané telefonem Uživatelská příručka 1 PRINCIP Zařízení Line Switch DIN obsahuje 4 relé jejichž spínací kontakty jsou dálkově ovládány po telefonním vedení pomocí tónové volby.

Více

Nastavení telefonu HTC Desire

Nastavení telefonu HTC Desire Nastavení telefonu HTC Desire Telefon HTC Desire, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Důležitá upozornění Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím výbuchu!

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

Ericsson Dialog 4220 Lite/ Dialog 3210. Komunikační platforma BusinessPhone. Uživatelský návod

Ericsson Dialog 4220 Lite/ Dialog 3210. Komunikační platforma BusinessPhone. Uživatelský návod Ericsson Dialog 4220 Lite/ Dialog 3210 Komunikační platforma BusinessPhone Uživatelský návod Translation Damovo Česká republika s.r.o. 2004 Obsah Obsah strana Úvod... 4 Popis... 6 Příchozí volání... 14

Více

BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH

BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH 1 2 BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH Tento produkt splňuje normu 99/05/EEC Využití: jako ovladač pro vrata a brány Produkt je schválen pro země EU. 1. Základní

Více

Návod k obsluze. Návod k obsluze s bezpečnostními pokyny. Před použitím si prosím návod bedlivě pročtěte a poté pečlivě uschovejte.

Návod k obsluze. Návod k obsluze s bezpečnostními pokyny. Před použitím si prosím návod bedlivě pročtěte a poté pečlivě uschovejte. Návod k obsluze Návod k obsluze s bezpečnostními pokyny. Před použitím si prosím návod bedlivě pročtěte a poté pečlivě uschovejte. Vážené zákaznice, vážení zákazníci, Těší nás, že jste se rozhodli pro

Více