Metodické pokyny projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické pokyny projektu"

Transkript

1 Metodické pokyny projektu Posílení odborného profilu žáků zvýšením jejich jazykových a odborných kompetencí aneb Anglicky mluvící prodavači v obchodech v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.1.07/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. za odborné předměty zpracovaly: B. Beránková, Š. Ganobčíková, B. Čápová, N. Kašpříková leden

2 Klíčová aktivita 01 vytváření podmínek pro činnost týmu listopad 2008 leden 2009 Výstup aktivity Metodické pokyny stanovení postupu práce, způsobu práce, metod Pracovník realizačního týmu na pozici odborný garant: Ing. Božena Beránková Motivace žáků ke spolupráci co žákům přinese spolupráce na projektu: - možnost spoluvytvářet něco nového, být spoluautory - seberealizovat se v kolektivu vrstevníků při společné práci - zvládnout skupinovou práci, sehrát dobře svou roli v pracovní skupině - učit se respektovat názory ostatních - dokázat hodnotit činnost jednotlivých pracovních skupin, i svou vlastní činnost - utřídit si doposud získané teoretické znalosti a propojit je s praktickým použitím v pracovním i občanském životě - uvědomit si vzájemné vazby v učivu jednotlivých předmětů - lépe se uplatnit ve své profesi, nejen v ČR, ale i v zemích EU. Vytvoření pracovních skupin - žáci tříd O2.A, O3.A, O4.A, O4.B Po počáteční motivaci si žáci v rámci jednotlivých tříd sami vytvoří 3 6 členné neformální pracovní skupiny. Tímto krokem se přihlásí k projektu a projeví prvotní souhlas se zveřejněním jejich spoluautorstvím v projektu. V průběhu konkrétních prací si každá skupina vybere svého vedoucího mluvčího (v této roli se žáci mohou střídat nebo zvolí trvalého zástupce). Jmenné seznamy žáků zařazených do jednotlivých pracovních skupin viz. příloha č. 3 Prvotní publicita projektu seznamy žáků, kteří se přihlásili ke spolupráci v projektu a společné fotografie žáků jednotlivých tříd a odborných garantů budou vyvěšeny na samostatné nástěnce (v budově školy v ulici Na Mlýnici, konkrétně 1. patro, naproti učebně č.12). Jmenné seznamy všech žáků SŠ obchodní, Ostrava, kteří se jako spoluautoři zúčastní tvorby odborné slovní zásoby v českém jazyce viz. příloha č. 4 (bez ohledu na to, s kterým odborným garantem budou slovní zásobu vytvářet). 2

3 Metody a způsoby tvorby odborné slovní zásoby v českém jazyce: - pozorování, odposlech v terénu (při výuce v odborném výcviku, v běžných životních situacích) - shromažďování slovní zásoby za podpory různých studijních materiálů (zápisy v sešitech, odborné publikace, odborné časopisy, propagační materiály) - vyhledávání slovní zásoby za pomoci internetu - diskuse, rozhovory - brainstorming (metoda rozhodování, při které zúčastnění předem neznají téma problém; členové skupiny rozvíjí vzájemně své myšlenky, podporují se, nekritizují se, rozvíjí se i na první pohled nesmyslné názory jednotlivých členů pracovní skupiny) - myšlenková mapa rozvíjení klíčových slov, řetězení nápadů Témata (okruhy) z oblasti, obchodního provozu, ekonomiky, marketingu, daňové evidence a dalších odborných předmětů pro tvorbu odborné slovní zásoby (viz. příloha č.1) je nutné brát pouze jako náměty pro práci žáků. Předpokládá se, že v průběhu samotné práce žáci témata sami rozvinou, dotvoří, upraví, případně navrhnout témata další. Každá z výše uvedených tříd bude vytvářet slovní zásobu pro 3 4 témata (okruhy). Vlastní tvorba slovní zásoby za použití jedné z metod bude probíhat formou soutěže mezi pracovními skupinami. Jednotlivá slovíčka, slovní obraty a fráze budou žáci zapisovat do záznamových archů. Po ukončení práce na konkrétním tématu budou hodnotit práci vedoucí skupin (v rámci jedné třídy). Posoudí práci ostatních skupin i práci vlastní skupiny. Po vzájemné diskusi vyberou nejlepší vytvořenou slovní zásobu, která bude nejlépe odpovídat zadanému tématu a bude nejvhodnější z hlediska použití v praktickém životě. Hodnocení práce jednotlivých skupin bude také probíhat na setkání všech žáků zapojených do tvorby slovní zásoby na tzv. projektovém dnu. Takto vytvořenou slovní zásobu posoudí další kolega odborný garant pro tvorbu slovní zásoby a odborný garant pro překlad. Záznam vytvořené slovní zásoby v ČJ - shromážděná a vytříděná slovní zásoba bude žáky jednotlivých skupin zaznamenávána - přepisována v českém jazyce do připravených souborů v PC v projektové učebně. Zpracovala: Ing. Božena Beránková pracovník realizačního týmu na pozici odborný garant 3

4 Přílohy: č. 1 Témata z oblasti, obchodního provozu, ekonomiky, marketingu, daňové evidence a dalších odborných předmětů pro tvorbu odborné slovní zásoby č. 2 Plánovaný časový harmonogram prací č. 3 - Jmenné seznamy žáků zařazených do jednotlivých pracovních skupin viz strana č. 4 - Jmenné seznamy všech žáků SŠ obchodní, Ostrava, kteří se jako spoluautoři zúčastní tvorby odborné slovní zásoby v českém jazyce 4

5 Příloha č. 1 Témata z oblasti, obchodního provozu, ekonomiky, marketingu, daňové evidence a dalších odborných předmětů pro tvorbu odborné slovní zásoby Témata okruhy nejsou pevně dané. Předpokládá se, že v průběhu samotné práce žáci témata sami rozvinou, dotvoří, upraví, případně navrhnout témata další. Taktéž třídy, které jsou uvedeny pod jednotlivými okruhy, mohou být podle potřeby změněny. 1. Prodej zboží zákazníkovi (pozdravy, oslovení, zjišťování přání, vyúčtování, poděkování, rozloučení se zákazníkem) O4.B 2. Formy prodeje O2.A 3. Nákup zboží (odběr a přejímka zboží) O2.A 4. Skladování zboží O2.A 5. Formy prodeje O2.A 6. Hotovostní a bezhotovostní platební styk O3.A 7. Písemnosti spojené s nákupem a prodejem zboží O4.A 8. Základní pojmy z účetnictví, účetní doklady, daňové doklady O3.A 9. Banky činnost, služby klientům O3.A 10. Pojišťovny činnost, služby klientům O4.B 11. Marketingové prostředí O4.A 12. Marketingový výzkum, trh, segmentace trhu O4.B 5

6 13. Marketingový mix (s důrazem na propagaci, propagační prostředky) O4.A 14. Základní manažerské funkce O4.B 6

7 Příloha č. 2 Plánovaný časový harmonogram prací: Únor 2009 Tvorba slovní zásoby pro navrhovaná témata 1, 2, 6, 7. Březen 2009 Tvorba slovní zásoby pro navrhovaná témata 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Duben 2009 Tvorba slovní zásoby pro navrhovaná témata 5, 14. Posouzení vytvořené slovní zásoby dalším odborným garantem a odborným garantem pro překlad. Květen 2009 Záznam přepisování vytvořené slovní zásoby v českém jazyce do připravených souborů v PC v projektové učebně. Červen 2009 Záznam přepisování vytvořené slovní zásoby v českém jazyce do připravených souborů v PC v projektové učebně. 7

8 Příloha č. 3 Jmenné seznamy žáků zařazených do jednotlivých pracovních skupin Třída O2.A Pracovní skupina č.1 Pracovní skupina č.2 Kielorová Nela Fabianová Veronika Kyjánková Aneta Jašková Martina Tkačik Rudolf Šimčíková Michaela Beschel Roman Soukupová Petra Václavíková Pavla Pracovní skupina č.3 Pracovní skupina č.4 Kokavecz Petr Friedecká Jana Latečka Marek Kurková Michaela Špaček Tomáš Kratochvílová Natálie Jírovcová Markéta Rábarová Lenka Kretková Petra Kusová Michaela Třída O3.A Pracovní skupina č.1 Pracovní skupina č.2 Koka Marcel Hávová Lada Lasák Martin Gottwaldová Zuzana Křižák Michal Kutějová Lucie Macura René Šmakovičová Lucie Dobřanská Andrea Pracovní skupina č.3 Pracovní skupina č.4 Augustýnková Nikola Lettrichová Lucie Kubičková Veronika Martinásková Radana Vanková Silvie Mikušová Nikola Relovská Michaela Matoušová Jana Čepková Petra Třída O4.A Pracovní skupina č.1 Pracovní skupina č.2 Kavinová Markéta Kočařová Denisa Kudláčková Veronika Heráková Barbora Schrammová Šárka Paskudová Marie Marečková Andrea Maléřová Lucie Nguyen Nhat Anh 8

9 Pracovní skupina č.3 Pracovní skupina č.4 Michálková Barbora Bureš Michal Paličková Nikola Santer Lukáš Kopčová Kateřina Friedel Lukáš Růžičková Hana Kusý Roman Hrubá Sabrina Inés Novotná Lucie Třída O4.B Pracovní skupina č.1 Pracovní skupina č.2 Ignác Vojtěch Liberda Jakub Bělíčková Hana Muchová Lucie Cingelová Marie Žurková Stanislava Tořová Pavlína Slováková Andrea Kročilová Eva Bodoloszová Lenka Václavíková Petra Pracovní skupina č.3 Pracovní skupina č.4 Žišková Nikola Tvrdá Petra Birtek Vojtěch Wiaczková Nikola Burianová Šárka Mandíková Nikol Čecháčková Tereza Zapletalová Taťána Pavlíčková Markéta Pracovní skupina č.5 Súčanová Tereza Vránová Lucie Kotalová Marie Danková Ester 9

10 10

11 Klíčová aktivita 01 vytváření podmínek pro činnost týmu listopad 2008 leden 2009 Výstup aktivity Metodické pokyny stanovení postupu práce, způsobu práce, metod Pracovník realizačního týmu na pozici odborný garant: Mgr. Šárka Ganobčíková Motivace žáků ke spolupráci co žákům přinese spolupráce na projektu: - možnost spoluvytvářet něco nového, být spoluautory - seberealizovat se v kolektivu vrstevníků při společné práci - zvládnout skupinovou práci, sehrát dobře svou roli v pracovní skupině - učit se respektovat názory ostatních - dokázat hodnotit činnost jednotlivých pracovních skupin, i svou vlastní činnost - utřídit si doposud získané teoretické znalosti a propojit je s praktickým použitím v pracovním i občanském životě - uvědomit si vzájemné vazby v učivu jednotlivých předmětů - lépe se uplatnit ve své profesi, nejen v ČR, ale i v zemích EU. Vytvoření pracovních skupin - žáci tříd O 3.A, M 1.A Po počáteční motivaci si žáci v rámci jednotlivých tříd sami vytvoří 4 6 členné neformální pracovní skupiny. Tímto krokem se přihlásí k projektu a projeví prvotní souhlas se zveřejněním jejich spoluautorstvím v projektu. V průběhu konkrétních prací si každá skupina vybere svého vedoucího mluvčího (v této roli se žáci mohou střídat nebo zvolí trvalého zástupce). Jmenné seznamy žáků zařazených do jednotlivých pracovních skupin viz. příloha č. 2, příloha č. 3 Prvotní publicita projektu seznamy žáků, kteří se přihlásili ke spolupráci v projektu a společné fotografie žáků jednotlivých tříd a odborných garantů budou vyvěšeny na samostatné nástěnce (v budově školy v ulici Na Mlýnici, konkrétně 1. patro, naproti učebně č.12). Jmenné seznamy všech žáků SŠ obchodní, Ostrava, kteří se jako spoluautoři zúčastní tvorby odborné slovní zásoby v českém jazyce viz příloha č. 1 (bez ohledu na to, s kterým odborným garantem budou slovní zásobu vytvářet). Metody a způsoby tvorby odborné slovní zásoby v českém jazyce: - pozorování, odposlech v terénu (při výuce v odborném výcviku, v běžných životních situacích) 11

12 - shromažďování slovní zásoby za podpory různých studijních materiálů (zápisy v sešitech, odborné publikace, odborné časopisy, propagační materiály) - vyhledávání slovní zásoby za pomoci internetu - diskuse, rozhovory - brainstorming (metoda rozhodování, při které zúčastnění předem neznají téma problém; členové skupiny rozvíjí vzájemně své myšlenky, podporují se, nekritizují se, rozvíjí se i na první pohled nesmyslné názory jednotlivých členů pracovní skupiny) - myšlenková mapa rozvíjení klíčových slov, řetězení nápadů Témata (okruhy) z oblasti zbožíznalství (přehled sortimentních skupin) jsou uvedena v příloze č. 4. Předpokládá se, že v průběhu samotné práce žáci témata sami rozvinou, dotvoří, upraví, případně navrhnou témata další. Každá z výše uvedených tříd bude vytvářet slovní zásobu v předem stanovených sortimentních skupinách, viz příloha č. 5. Vlastní tvorba slovní zásoby za použití jedné z metod bude probíhat formou soutěže mezi pracovními skupinami. Jednotlivá slovíčka (názvy zboží) budou žáci zapisovat do záznamových archů. Po ukončení práce na konkrétním tématu proběhne diskuse s žáky (řešení případných problémů při tvorbě slovní zásoby, hodnocení forem a metod použitých při tvorbě slovní zásoby, náměty žáků na využití jiných inovativních forem a metod při tvorbě slovní zásoby). Vytvořenou slovní zásobu jednotlivých pracovních skupin bude hodnotit komise, která vybere nejlepší a v praxi nejpoužitelnější slovní zásobu. Předpokládané složení komise: odborní garanti za předmět zbožíznalství, odborní garanti pro anglický jazyk, 1 člen z každého pracovního týmu. Hodnocení práce jednotlivých skupin bude také probíhat na setkání všech žáků zapojených do tvorby slovní zásoby na tzv. projektovém dnu. Takto vytvořenou slovní zásobu posoudí další kolega odborný garant pro tvorbu slovní zásoby a odborný garant pro překlad. Záznam vytvořené slovní zásoby v ČJ - shromážděná a vytříděná slovní zásoba bude žáky jednotlivých skupin zaznamenávána - přepisována v českém jazyce do připravených souborů v PC v projektové učebně. Zpracovala: Mgr. Šárka Ganobčíková pracovník realizačního týmu na pozici odborný garant 12

13 Přílohy: č. 1 - Jmenné seznamy všech žáků SŠ obchodní, Ostrava, kteří se jako spoluautoři zúčastní tvorby odborné slovní zásoby v českém jazyce č. 2 - Přehled pracovních skupin třídy O 3.A č. 3 - Přehled pracovních skupin třídy M 1.A č. 4 - Přehled sortimentních skupin pro tvorbu slovní zásoby v jazyce českém č. 5 - Harmonogram tvorby slovní zásoby pro všechny pracovní skupiny tříd O 3.A a M 1.A č. 6 - Metodická příprava tvorba slovní zásoby, třída O 3.A č. 7 - Metodická příprava tvorba slovní zásoby, třída M 1.A č. 8 Návrh projektového dne 13

14 Příloha č. 1 14

15 Příloha č. 2 Přehled pracovních skupin třída O 3.A 1. Pracovní skupina KOKA Marcel LASÁK Martin KŘIŽÁK Michal MACURA René 2. Pracovní skupina HÁVOVÁ Lada GOTTWALDOVÁ Zuzana KUTĚJOVÁ Lucie ŠMAKOVIČOVÁ Lucie DOBŘANSKÁ Andrea 3. Pracovní skupina AUGUSTÝNKOVÁ Nikola KUBIČKOVÁ Veronika VANKOVÁ Silvie RELOVSKÁ Michaela ČEPKOVÁ Petra 4. Pracovní skupina LETTRICHOVÁ Lucie MARTINÁSKOVÁ Radana MIKUŠOVÁ Nikola MATOUŠOVÁ Jana 15

16 Příloha č. 3 Přehled pracovních skupin třída M 1.A 1. Pracovní skupina PLESINGEROVÁ Tereza LUKÁČ Michal TRÁVNÍČEK Marek HADAŠČOK Petr 2. Pracovní skupina NESRSTOVÁ Bohumila LOJKÁSKOVÁ Jana SMETKOVÁ Pavla KOMÁROVÁ Petra BLAHAK Petr HUSAR Pavel 3. Pracovní skupina SVOBODOVÁ Petra FORGÁČOVÁ Petra OKONOVÁ Lucie PRAŽÁKOVÁ Nikola MOŠA Jan 4. Pracovní skupina VOJTEK Michal MANDELÍK Petr KRÁLOVIČOVÁ Markéta KAŠPAROVÁ Zuzana 5. Pracovní skupina LEMEŠOVÁ Andrea KUCZOVÁ Nikola KOVÁŘOVÁ Michaela CHOVANEČKOVÁ Jana GRUNDZOVÁ Sabina 6. Pracovní skupina ZÁRECKÝ Tomáš TILL Michal HMURA Ondřej ZÁVORKOVÁ Zuzana KOCHOVÁ Monika 16

17 Příloha č. 4 Přehled sortimentních skupin pro tvorbu slovní zásoby v češtině Název sortimentní skupiny POTRAVINÁŘSKÉ ZBOŽÍ Zpracuje Mlýnské výrobky, chléb a pečivo, těstoviny M 1.A Trvanlivé pečivo, luštěniny, cukr, med, cukrovinky, cukrářské O 3.A výrobky Ovoce a zelenina M 1.A Mléko a mléčné výrobky, tuky, vejce O 3.A Maso a masné výrobky O 3.A Koření a dochucovací prostředky O 3.A Pochutiny povzbudivé (káva, čaj ) O 3.A Nápoje nealkoholické a alkoholické O 3.A Výrobky studené kuchyně O 3.A PRUMYSLOVÉ ZBOŽÍ Drogistické zboží M 1.A Papír, školní a kancelářské potřeby M 1.A Elektrotechnické zboží p. Čápová Textil a oděvy M 1.A Zboží z usní M 1.A Sklo a keramika p. Čápová Domácí potřeby p. Čápová Nábytek M 1.A 17

18 Příloha č. 5 Harmonogram tvorby slovní zásoby pro všechny pracovní skupiny tříd O 3.A a M 1.A Měsíc Třída O 3.A sortimentní skupina Únor 2009 Trvanlivé pečivo, luštěniny, cukr, med, cukrovinky, cukrářské výrobky Březen 2009 Duben 2009 Květen 2009 Červen 2009 Mléko a mléčné výrobky, tuky, vejce Maso a masné výrobky Pochutiny povzbudivé, nápoje nealkoholické a alkoholické Koření a dochucovací prostředky, výrobky studené kuchyně Měsíc Třída M 1.A sortimentní skupina Únor 2009 Mlýnské výrobky, chléb a pečivo, těstoviny, ovoce a zelenina Březen 2009 Duben 2009 Květen 2009 Červen 2009 Textil a oděvy Zboží z usní Papír, školní a kancelářské potřeby, nábytek Drogistické zboží 18

19 Příloha č. 6 Metodická příprava tvorba slovní zásoby Třída: M 1.A Počet pracovních skupin: 6 Datum: Téma: - Obiloviny a mlýnské výrobky - Chléb a pečivo - Těstoviny Formy a metoda tvorby slovní zásoby: - za podpory studijních materiálů - za podpory odborných časopisů (D test, Výživa) - za podpory seminárních prací Pomůcky: - formuláře pro shromažďování slovní zásoby v ČJ pro žáky - formulář pro shromažďování slovní zásoby v ČJ pro potřeby odborného garanta - studijní materiály, odborné časopisy, seminární práce Postup při tvorbě slovní zásoby: - seznámení žáků s danými tématy - vysvětlení postupu při tvorbě slovní zásoby za podpory výše uvedených pomůcek - samostatná práce pracovních skupin - odborný garant sleduje práci jednotlivých týmů, pomáhá při řešení případných dílčích problémů, zodpovídá dotazy žáků, zapisuje si poznámky o průběhu tvorby slovní zásoby žáky - ukončení práce - diskuse s žáky (problémy při tvorbě slovní zásoby, hodnocení forem a metod použitých při tvorbě slovní zásoby, náměty žáků na využití jiných inovativních forem a metod při tvorbě slovní zásoby) 19

20 Příloha č. 7 Metodická příprava tvorba slovní zásoby Třída: O 3.A Počet pracovních skupin: 4 Datum: Téma: - Cukr a med - Trvanlivé pečivo - Luštěniny Formy a metoda tvorby slovní zásoby: - za podpory studijních materiálů - za podpory odborných časopisů (D test, Výživa) - za podpory seminárních prací Pomůcky: - formuláře pro shromažďování slovní zásoby v ČJ pro žáky - formulář pro shromažďování slovní zásoby v ČJ pro potřeby odborného garanta - studijní materiály, odborné časopisy, seminární práce Postup při tvorbě slovní zásoby: - seznámení žáků s danými tématy - vysvětlení postupu při tvorbě slovní zásoby za podpory výše uvedených pomůcek - samostatná práce pracovních skupin - odborný garant sleduje práci jednotlivých týmů, pomáhá při řešení případných dílčích problémů, zodpovídá dotazy žáků, zapisuje si poznámky o průběhu tvorby slovní zásoby žáky - ukončení práce - diskuse s žáky (problémy při tvorbě slovní zásoby, hodnocení forem a metod použitých při tvorbě slovní zásoby, náměty žáků na využití jiných inovativních forem a metod při tvorbě slovní zásoby) 20

21 Příloha č. 8 Návrh projektového dne oficiální zahájení projektu Účastníci: - pracovní skupiny žáků SŠO Ostrava a partnerské SŠO Klimkovice - členové realizačního týmu - zástupce vedení SŠO Ostrava Den konání: dle domluvy členů realizačního týmu ( v předpokládaném čase 1 2 hodiny) Místo konání: SŠO Ostrava Cíl: - oficiální zahájení projektu - představení jednotlivých členů realizačního týmu - představení žáků a odborného garanta z partnerské školy - cíl projektu, publicita projektu, spolufinancování projektu - zdůraznění významu spolupráce žáků na projektu (využití motivačních metod a forem při tvorbě slovní zásoby, získání zodpovědnosti a samostatnosti v práci, spolupráce ve skupině, podpora soutěživosti atd.) Význam: žáci si uvědomí vážnost a smysl projektu, dále pak velký význam jejich spoluautorství na projektu Ostatní: - organizace projektového dne (žáci mají v různých dnech odbornou praxi, při stanovení dne je třeba k tomu přihlédnout) - výzdoba prostor, kde se bude konat projektový den publicita 21

22 Posílení odborného profilu žáků zvýšením jejich jazykových a odborných kompetencí aneb Anglicky mluvící prodavači v obchodech v Moravskoslezském kraji Klíčová aktivita 01 vytváření podmínek pro činnost týmu listopad 2008 leden 2009 Výstup aktivity Metodické pokyny stanovení postupu práce, způsobu práce, metod a forem Pracovník realizačního týmu na pozici odborný garant: Mgr.Bohumila Čápová Motivace žáků ke spolupráci co žákům přinese spolupráce na projektu: - možnost spoluvytvářet něco nového, být spoluautory - seberealizovat se v kolektivu vrstevníků při společné práci - zvládnout skupinovou práci, sehrát dobře svou roli v pracovní skupině - učit se respektovat názory ostatních - dokázat hodnotit činnost jednotlivých pracovních skupin, i svou vlastní činnost - utřídit si doposud získané teoretické znalosti a propojit je s praktickým použitím v pracovním i občanském životě - uvědomit si vzájemné vazby v učivu jednotlivých předmětů - lépe se uplatnit ve své profesi, nejen v ČR, ale i v zemích EU. Vytvoření pracovních skupin - žáci skupin odborného výcviku ze tříd: 1.B,2.A, 3.E Po počáteční motivaci si žáci v rámci jednotlivých skupin OV sami vytvoří 3 6členné neformální pracovní skupiny. Tímto krokem se přihlásí k projektu a projeví prvotní souhlas se zveřejněním jejich spoluautorstvím v projektu. V průběhu konkrétních prací si každá skupina vybere svého vedoucího mluvčího (v této roli se žáci mohou střídat nebo zvolí trvalého zástupce). Jmenné seznamy žáků zařazených do jednotlivých pracovních skupin jsou uvedeny jako příloha. Prvotní publicita projektu seznamy žáků, kteří se přihlásili ke spolupráci v projektu a společné fotografie žáků jednotlivých tříd a odborných garantů budou vyvěšeny na samostatné nástěnce (v budově školy v ulici Na Mlýnici, konkrétně 1. patro, naproti učebně č.12). Jmenné seznamy všech žáků SŠ obchodní, Ostrava, kteří se jako spoluautoři zúčastní tvorby odborné slovní zásoby v českém jazyce jsou uvedeny jako příloha. (bez ohledu na to, s kterým odborným garantem budou slovní zásobu vytvářet). 22

23 Metody a způsoby tvorby odborné slovní zásoby v českém jazyce: - pozorování, odposlech v terénu (při výuce v odborném výcviku, v běžných životních situacích) - shromažďování slovní zásoby za podpory různých studijních materiálů (zápisy v sešitech, odborné publikace, odborné časopisy, propagační materiály) - vzorky zboží při odborném prodeji - vyhledávání slovní zásoby za pomoci internetu - diskuse, rozhovory - brainstorming (metoda rozhodování, při které zúčastnění předem neznají téma problém; členové skupiny rozvíjí vzájemně své myšlenky, podporují se, nekritizují se, rozvíjí se i na první pohled nesmyslné názory jednotlivých členů pracovní skupiny) - myšlenková mapa rozvíjení klíčových slov, řetězení nápadů Témata (okruhy) z oblasti, odborného výcviku,zbožíznalství, obchodního provozu, ekonomiky, marketingu, daňové evidence a dalších odborných předmětů pro tvorbu odborné slovní zásoby je nutné brát pouze jako náměty pro práci žáků. Předpokládá se, že v průběhu samotné práce žáci témata sami rozvinou, dotvoří, upraví, případně navrhnout témata další. Každá z výše uvedených skupin OV bude vytvářet slovní zásobu dle zadaných témat. Vlastní tvorba slovní zásoby za použití jedné z metod bude probíhat formou soutěže mezi pracovními skupinami. Jednotlivá slovíčka, slovní obraty a fráze budou žáci zapisovat do záznamových archů. Po ukončení práce na konkrétním tématu budou hodnotit práci vedoucí skupin (v rámci jedné třídy). Posoudí práci ostatních skupin i práci vlastní skupiny. Po vzájemné diskusi vyberou nejlepší vytvořenou slovní zásobu, která bude nejlépe odpovídat zadanému tématu a bude nejvhodnější z hlediska použití v praktickém životě. Hodnocení práce jednotlivých skupin bude také probíhat na setkání všech žáků zapojených do tvorby slovní zásoby na tzv. projektovém dnu. Takto vytvořenou slovní zásobu posoudí další kolega odborný garant pro tvorbu slovní zásoby a odborný garant pro překlad. Záznam vytvořené slovní zásoby v ČJ - shromážděná a vytříděná slovní zásoba bude žáky jednotlivých skupin zaznamenávána - přepisována v českém jazyce do připravených souborů v PC v projektové učebně. Zpracovala: Mgr.Bohumila Čápová, pracovník realizačního týmu na pozici odborný garant 23

24 Přílohy: Příloha č. 1 - Harmonogram tvorby slovní zásoby v ČJ Příloha č. 2 - Výběr sortimentu zboží pro tvorbu slovní zásoby v ČJ Příloha č. 3 - Seznam žáků v pracovních skupinách Příloha č. 4 - Příprava na jednání se sociálními partnery v rámci publicity realizovaného projektu 24

25 Příloha č. 1 Harmonogram tvorby slovní zásoby v ČJ pro všechny pracovní skupiny Únor 2009 Elektrické spotřebiče 2.A Spotřební elektronika 3.E Elektroinstalační materiál 1.B Březen 2009 Elektrické spotřebiče 2.A + 3.E doplnění novinek Spotřební elektronika 3.E Elektroinstalační materiál 1.B Duben 2009 Elektroinstalační materiál 3.E doplnění sortimentu Elektrické ruční nářadí 3.E Skleněné zboží 2.A Porcelán a keramika 1.B Květen 2009 Kovové nádobí 2.A Nástroje a nářadí 2.A Nářadí pro domácnost 1.B Nožířské zboží 1.B Červen 2009 Jízdní kola 2.A Ostatní železářské zboží 1.B 25

26 Příloha č. 2 Výběr sortimentu zboží pro tvorbu slovní zásoby v ČJ 1. Sortiment elektrotechnického zboží Elektroinstalační materiál pracovní skupina třídy 1.B + 3.E vodiče úložný materiál trubky,lišty,krabice spínače jističe a pojistky zásuvky a vidlice objímky el. zvonky spojovací materiál baterie galvanické články a akumulátory Elektrické spotřebiče pracovní skupina třídy 2.A + 3.E tepelné spotřebiče malé : žehličky,konvice,toastery,sendvičovače,kávovary tepelné spotřebiče velké : sporáky,trouby,grily,vařiče akumulační spotřebiče zásobníky vody, topná tělesa chladničky a mrazničky aut. pračky myčky nádobí kuchyňské strojky a roboty kávomlýnky,mixéry,odšťavňovače,expresa.. spotřebiče pro osobní hygienu vysoušeče vlasů, kulmy,holící strojky,depilátory.. spotřebiče zdravotní teploměry,tlakoměry, chůvičky. Novinky v sortimentu Spotřební elektronika pracovní skupina třídy 3.E audiovizuální technika televizory, videorekordéry, setoboxy. rozhlasové přijímače a autorádia osobní přehrávače doplňkový sortiment nosiče dat, propojovací elementy.. novinky v sortimentu PC a příslušenství 26

27 2. Sortiment sklo a porcelán Skleněné zboží pracovní skupina třídy 2.A nápojové sklo figurální sklo užitkové sklo doplňkový sortiment skleněné nádobí nápojové soupravy a sady obalové sklo Porcelánové zboží a keramika pracovní skupina třídy 1.B jídelní soupravy kávové a mocca soupravy užitkový porcelán a keramika figurální porcelán a keramika drobné užitkové předměty sanitární keramika zahradní keramika 3. Sortiment domácích potřeb Kovové nádobí pracovní skupina třídy 2.A nádobí smaltované,hliníkové,nerezové nádobí pocínované nádobí pozinkované Nářadí a náčiní pro domácnost pracovní skupina třídy 1.B kuchyňské potřeby dřevěné výrobky výrobky mosazné a niklované kuchyňské strojky kuchyňské váhy Nožířské zboží pracovní skupina třídy 1.B. jídelní příbory kapesní nože kuchyňské nože 27

28 řeznické nože řemeslnické nože škrabky nůžky Nástroje a nářadí pracovní skupina třídy 2.A na zpracování dřeva na zpracování kovu hospodářské nářadí Jízdní kola pracovní skupina třídy 2.A příslušenství výstroj Ostatní železářské zboží pracovní skupina třídy 1.B drobné zahradní nářadí ostatní hospodářské potřeby ruční dopravní prostředky Elektrické ruční nářadí pracovní skupina třídy 3.E sortiment v prodeji 28

29 Příloha č. 3 Seznam žáků v pracovních skupinách 1.B Dobšínský Jan Havlín Václav Kalwar Jiří Kocián Radek Vozňák Aleš Ctibor Lukáš 2.A Flašar Filip Halíř Lukáš Kotala Petr Pompe Petr Šimíčková Lenka Žižka Filip 3.E Beinhauer Marek Nováková Julie Pospíšil Jan Zapletal Petr Zouhar Jan 29

30 Příloha č. 4 Příprava na jednání se sociálními partnery v rámci publicity realizovaného projektu Anglicky mluvící prodavači v obchodech v Moravskoslezském kraji 1. projednat a dohodnout spolupráci na pracovištích odborného výcviku : Elektro Krupa Hlučín Elektro Ertelt Ostrava Televizní služba NOVA Ostrava DATART prodejny I. III. Ostrava centrála Praha 2. předložit návrh oznámení o spolupráci oznamující základní informace o projektu 3. seznámit se základními informacemi vedení prodejen nebo jejich centrály 4. zajistit umístění informativní vývěsky na viditelném místě v prodejně či provozovně 5. pořídit fotodokumentaci o probíhající publicitě projektu 6. průběžně informovat soc. partnery o realizaci tvorby slovní zásoby v ČJ 7. spolupracovat na aktualizaci průřezových témat tvorby slovní zásoby 30

31 Střední škola odborná a speciální, Klimkovice, příspěvková organizace ODBORNÝ GARANT Kašpříková Naděžda KLÍČOVÁ AKTIVITA - 02 listopad 2008 leden 2009 METODICKÉ POKYNY Metodická příprava projektu Pracovnímu týmu žáků a jednotlivým pracovním skupinám jsem stanovila metody, postupy a způsoby práce. V prvé řadě jsem je motivovala, aby sami o své vůli chtěli spolupracovat na realizaci tohoto projektu. Snažila jsem se, aby pochopili, že projekt jim pomůže získat potřebné znalosti: - lepší orientaci a pochopení ve výuce - jednodušší zvládnutí závěrečných zkoušek - lépe se uplatnit ve své profesi - získat určitou zodpovědnost a samostatnost v práci - lépe umět spolupracovat ve skupině a kolektivu atd. Metody, postupy a způsoby výukové činnosti jsem stanovila formou vyhledávání odborné slovní zásoby a terminologie za pomocí: - učebnic FLORISTIKY, KVĚTINÁŘSTVÍ, SADOVNICTVÍ (mezipředmětové vazby) - odborných knih o floristice (aranžování a vazba květin) - odborných časopisů např. Floristika, Zahradnictví atd. - ceníků zboží - odborných katalogů a nabídkových listů firem - získání informací z otevřených zdrojů, zejména s využitím celosvětové sítě Internet - podpory studijních materiálů dle mých dlouholetých odborných zkušeností Výukové činnosti si budeme organizovat formou vzájemné spolupráce: Žáci TÝM (skupiny) + učitel - ODBORNÝ GARANT (Kašpříková N.) Z důvodu lepšího pochopení porozumět všem souvislostem budeme často při společné práci používat Myšlenkovou mapu, Klíčová slova a grafické znázornění. S žáky se budu scházet, dle dohody, přibližně jednou do týdne na 2hodinové schůzce. Místo schůzky bude předem určeno - budova teorie, budova praktické výuky nebo prodejna (určená květinová síň dle dohody). Zde bych chtěla rozvinout a využít spolupráci s odborníky z praxe. Žákům jednotlivě nebo celým skupinám zadám určitá témata podle sortimentu zboží, který budou shromažďovat a třídit do určitých skupin dle použití. 31

32 Společně vše budeme konzultovat, analyzovat a hodnotit. Nutná je také vzájemná diskuze. Zároveň si musí uvědomit nutnost posoudit rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím. např. z Internetu. Skupiny v týmu budou hodnoceny za množství a kvalitu své práce, tak vznikne soutěž. Jednotlivé skupiny budou seznámeny s propozicemi soutěže a nakonec ti nejlepší budou vyhodnoceni a odměněni. Vše bude projednáno a vyhodnoceno na studentské konferenci (projektovém dnu). Zpracovala: Naděžda Kašpříková, odborný garant 32

33 Účastnický list Seznam žáků třídy PK1,PK2,Z 1, kteří se budou podílet na tvorbě slovní zásoby v českém jazyce v období od 02/09 do 06/09 Číslo projektu a název projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Posílení odborného profilu žáků zvýšením jejich jazykových a odborných kompetencí aneb Anglicky mluvící prodavači v obchodech v Moravskoslezském kraji P.č. Příjmení Jméno Obor Ročník 1. Hrnková Jana Prodavač květin 1 2. Cseslarová Michaela Prodavač květin 1 3. Bolková Kateřina Prodavač květin 1 4. Bohmová Andrea Prodavač květin 2 5. Kulová Kateřina Prodavač květin 2 6. Kvitová Lucie Prodavač květin 2 7. Lišková Markéta Prodavač květin 2 8. Macháčková Kateřina Prodavač květin 2 9. Vaculová Natálie Prodavač květin Vybíralová Alena Prodavač květin Bečicová Lenka Zahradník Kocourková Kristýna Zahradník Michnová Markéta Zahradník Ružinská Tereza Zahradník Veselá Darina Zahradník

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 66-51-H/01 Prodavač " Spokojenost zákazníka - náš cíl" 66-51-H/01Prodavač Verze 1. z 12. 11. 2008 Platnost od 1.9.2009 Obsah

Více

JAK PŘIPRAVIT ŽÁKY NA REÁLNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ. NÁVRH METODIKY ODBORNÉHO VÝCVIKU Metodický inspiromat pro skupinu oborů 66 Obchod

JAK PŘIPRAVIT ŽÁKY NA REÁLNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ. NÁVRH METODIKY ODBORNÉHO VÝCVIKU Metodický inspiromat pro skupinu oborů 66 Obchod JAK PŘIPRAVIT ŽÁKY NA REÁLNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ. NÁVRH METODIKY ODBORNÉHO VÝCVIKU Metodický inspiromat pro skupinu oborů 66 Obchod Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu POSPOLU Podpora spolupráce

Více

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 66-41-L/01. Obchodník

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 66-41-L/01. Obchodník Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách obor vzdělání 66-41-L/01 Obchodník Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů

Více

METODICKÁ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBORU PRODAVAČ

METODICKÁ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBORU PRODAVAČ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ METODICKÁ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBORU PRODAVAČ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2008 Vedoucí práce : Vypracovala : Mgr. Adam

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Prodavač 66-51-H/01 Prodavač od 1.9.2009 66-51-H/01 Prodavač 1 Identifikační údaje Název ŠVP Prodavač Název školy Adresa Osvoboditelů 380, 440 58 Louny IČ 14451042 REDIZO 600170632 Kontakty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01) Zaměření: Účetnictví a daně Obsah 1 Úvodní identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 28 42 L/51 CHEMIK OPERÁTOR Školní vzdělávací program 28-42-L/51

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Rakovník platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Kód a název oboru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ RVP: 64-41-L/51 Podnikání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek týká:

Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek týká: Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatek č.2 30. 8. 2013 Zařazení volitelného předmětu Seminář z cizího jazyka učební plán Dodatek

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ dálkové studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ dálkové studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola Brno. Blažkova 9. 638 00 Brno

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola Brno. Blažkova 9. 638 00 Brno PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Brno Blažkova 9 638 00 Brno Obsah: Obsah:... 2 I. Plán schůzí... 3 II. Organizace školního roku... 4 III. Organizační schéma řízení školy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ - 1 - 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV (v souladu s RVP OA) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 2 Školní vzdělávací program : - projednán školskou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNATIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Stravovací služby KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65 51 H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Prodavač a aranžér květin HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 5 4 Charakteristika

Více

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB ZPRACOVÁNO PODLE RVP 63 41 M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu,

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2011 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Podnikání 64-41-L/51 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 5 2.1 Úvodní identifikační údaje... 5 2.2 Popis uplatnění

Více