OLYMPIAO Rádiové poplašné zařízení Protect série 9XXX

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OLYMPIAO Rádiové poplašné zařízení Protect série 9XXX"

Transkript

1 OLYMPIAO Rádiové poplašné zařízení Protect série 9XXX

2 Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk Hattingen

3 Obsah Úvod... 5 Ovládací prvky a zobrazení Záruka... 5 Informace pro uživatele... 5 Funkce tlačítek na základní jednotce Symboly na displeji...15 Vyloučení ručení... 5 Přehled LED...16 Používání v souladu s určením Funkce tlačítek rádiového dálkového ovládání...16 Parametry výrobku Struktura nabídky funkcí Rozsah dodávky... 6 Konfigurace Bezpečnostní pokyny... 7 Všeobecné pokyny Význam symbolů... 7 Důležité bezpečnostní pokyny... 7 Výběr jazyka...19 PIN kód...19 Nastavení data/přesného času...20 Telefonní volicí jednotka GSM... 8 Individuální oznámení...20 Funkce telefonní volicí jednotky GSM... 8 SIM karta... 8 Aktivace interní telefonní volicí jednotky GSM s funkcí ohlašování.. 21 Odblokování SIM karty... 8 Funkce připomenutí... 9 Uložení čísla tísňového volání...22 Zpoždění inicializace...23 Kontrola aktiv... 9 Zpoždění pohotovosti Zabránění zablokování SIM karty Doba trvání poplachu Instalace Zapnutí/vypnutí zvuku tlačítek Pokyny k výběru místa montáže Nastavení kontrastu displeje Příprava a připojení základní jednotky Rádiové dálkové ovládání...25 Hlásič úniku vody a hlásič kouře...25 Test telefonní volicí jednotky GSM Postavení základní jednotky Nástěnná montáž NÁVOD K Strana 3

4 Obsah Přehled monitorovacích funkcí Pokyny k likvidaci Zapnutí/vypnutí monitorovacích funkcí Technické údaje Režim Alarm Základní jednotka Režim Domov Rádiové dálkové ovládání Tichý režim Technické změny Neostrý režim Značka CE Poplachový alarm Tísňové volání (SOS) Dálkový přístup prostřednictvím telefonu Obnovení výchozího nastavení (RESET) Registrace senzorů Odhlášení senzorů Systémové rozšíření Výměna baterií Rádiové dálkové ovládání Základní jednotka Pravidelná údržba a ošetřování Základní jednotka Strana NÁVOD K OBSLUZE

5 Úvod Úvod Záruka Vážený zákazníku, těší nás, že jste se rozhodli pro tento přístroj. V případě vzniku závady odevzdejte přístroj spolu s daňovým dokladem v prodejně, kde jste přístroj zakoupili. Informace pro uživatele Poplachové zařízení je pasivní zařízení a je koncipován pro ochranu majetku. Aby se předešlo a zabránilo vloupáním a krádežím je třeba učinit dodatečná předběžná opatření. Příslušné informace získáte na poradenských místech policie. Před připojením a prvním uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze. Návod k obsluze vám pomůže vyhnout se chybám při používání a současně plně využít všech technických možností rádiového poplachového zařízení. Vyloučení ručení Nepřebíráme žádnou záruku za správnost informací, které se týkají technických vlastností a zde předložené dokumentace. Výrobek a jeho příslušenství, popsaný v této dokumentaci, je neustále zlepšován a vyvíjen. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo, bez předchozího oznámení kdykoliv změnit komponenty, příslušenství, technické specifikace i tuto dokumentaci výrobku. Používání v souladu s určením Rádiové poplachové zařízení Protect 9XXX-Serie vám pomůže sledovat prostory a domy, pokud je díky místním podmínkám zajištěna bezpečná rádiová trasa k senzorům (např. dveřní/okenní senzory, detektor kouře Kromě toho musí být všechny dveře a okna opatřeny dveřními/okenními senzory. Předpokladem používání v souladu s určením je odborná instalace i dodržování a zachovávání pokynů v tomto návodu k obsluze. Jakékoliv jiné použití se považuje za použití, které není v souladu s určením. Svévolné změny nebo přestavby, které nejsou popsány v tomto návodu k obsluze, nejsou přípustné a vedou k poškození tohoto výrobku. Kromě toho nelze vyloučit ohrožení, jako např. zkrat, požár, úraz elektrickým proudem atd. NÁVOD K Strana 5

6 Parametry výrobku Parametry výrobku Bezdrátové poplachové zařízení s funkcí tísňového volání, poplachu, poslechu a handsfree S vysílací funkcí k aktivaci venkovních sirén atd. Integrovaná telefonní volicí jednotka GSM s funkcí ohlašování pro výstražná hlášení přes mobilní rádiovou síť. Lze uložit až 10 poplachových telefonních čísel a 1 číslo tísňového volání (SOS) Individuální jednotlivé oznámení u telefonického hlášení pro každý senzor o délce maximálně 10 s Automatická volba dalšího telefonního čísla při stavu obsazeno Handsfree na základní jednotce při SOS Jednotlivě, popř. v kombinaci lze navolit telefonický (tichý) alarm/ alarm se sirénou Velký displej LC, 1 numerický řádek se 7 segmenty a 24 místy, 1 alfanumerický řádek s bodovou matricí 5x7 a 13 místy, 11 symbolů pro zobrazení stavu Podsvícení displeje v žluté a modré Výstraha u málo nabitých baterií (základní jednotka a všechny registrované senzory) Jištění pro případ výpadku proudu v základní jednotce Základní jednotka s dálkovým ovládáním Možnost demontáže pro provoz až max. 32 senzorů Jednoduché připojení nových senzorů/hlásičů kouře pomocí plug & play Rozsah dodávky Základní jednotka 1 Síťový adaptér 1 Rádiové dálkové ovládání 1 Baterie Montážní materiál 3x alkaline AAA 1x lithium CR V Šrouby, hmoždinky, lepicí páska Návod k obsluze 1 Přesně zkontrolujte obsah balení. Pokud by něco chybělo nebo bylo poškozeno při přepravě, NESMÍTE bezdrátové poplachové zařízení používat! V tomto případě se s dokladem o koupi obraťte na vašeho prodejce nebo přímo na servisní centrum OLYMPIA. UPOZORNĚNÍ: Tento návod k obsluze se týká základní jednotky poplachového zařízení. Senzory jsou popsány v samostatných návodech. Strana NÁVOD K OBSLUZE

7 Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Význam symbolů VAROVÁNÍ: Upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k těžkým poraněním nebo dokonce i ke smrti POZOR: Upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým nebo středně těžkým poraněním, pokud jí není zabráněno. UPOZORNĚNÍ: Upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k věcným škodám a ohrožení životního prostředí, pokud jí není zabráněno. Důležité bezpečnostní pokyny Aby byla zaručena spolehlivá manipulace s bezdrátovým poplachovým zařízením, respektujte prosím následující bezpečnostní pokyny: Pokud si při montáži a instalaci nejste jisti, popř. máte pochybnosti o funkci, obraťte se na odborníka. Montáž a instalaci neprovádějte sami. Přístroj nikdy neotevírejte! Zařízení nepoužívejte, je-li mokré nebo v blízkosti vany, sprchy apod. Opravu přístroje může provádět pouze technik. Síťového adaptéru základní jednotky se nesmíte dotýkat vlhkýma nebo mokrýma rukama. Pokud by byl síťový adaptér poškozený, musíte před jeho vytažením odpojit od napětí příslušnou síťovou zásuvku na pojistkové skříni. Bezdrátové poplachové zařízení a obalový materiál nejsou hračky pro děti. UPOZORNĚNÍ: Tento návod k obsluze obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a manipulaci. Při předávání zařízení třetí osobě bezpodmínečně přiložte i tento návod k obsluze. NÁVOD K Strana 7

8 Telefonní volicí jednotka GSM Telefonní volicí jednotka GSM Funkce telefonní volicí jednotky GSM Telefonní volicí jednotka GSM (duální pásmo s 900/1 800 MHz) vytvoří spojení mezi poplachovým zařízením Protect 9XXX-Serie a mobilní rádiovou sítí. Tím může být vytvořeno telefonní spojení bez přístupu k pevné síti. SIM karta (Není obsažena v rozsahu dodávky) Pro provoz telefonní volicí jednotky GSM je zapotřebí SIM karta mobilního operátora. Není obsažena v rozsahu dodávky. UPOZORNĚNÍ: Poplachové zařízení nemůže být používáno bez SIM karty. V případě poplachu však nedochází k alarmu přes mobilní rádiovou síť! Používáte-li předplacenou kartu, respektujte následující body: Aktiva musí být pravidelně kontrolována. Většina předplacených karet musí být v určitých časových intervalech používána s povinnou úhradou nákladů, jinak budou karty zablokovány. Informace o lhůtách zjistíte u vašeho dealera mobilního spojení. Odblokování SIM karty SIM karty jsou zpravidla proti neoprávněnému používání chráněny 4místným PIN kódem. Při prvním použití musí být SIM karta odblokována. 1. Je-li SIM karta zabezpečena PIN kódem, na displeji se zobrazí hlášení SIM PIN?. 2. Zadejte PIN, který jste získali zároveň se SIM kartou. 3. Po zadání správného PIN kódu se na displeji zobrazí Vyhledávání. PIN je pak trvale deaktivován. Po opětovném vložení SIM karty nebo opětovném připojení základní jednotky, nemusíte PIN kód znovu zadávat. Po zadání nesprávného PIN kódu se na displeji zobrazí Opakovat. Pokud 3krát zadáte nesprávný PIN kód, na displeji se zobrazí Blokov. SIM. Pro odstranění zablokování se obraťte na vašeho mobilního operátora. Pokud SIM karta není GSM karta, na displeji se zobrazí Chyba SIM Strana NÁVOD K OBSLUZE

9 Telefonní volicí jednotka GSM Funkce připomenutí Vždy k 31. březnu, 30. červnu, 30. září a 31. prosinci se na displeji zobrazí SIM zkontr. Kontrola aktiv 4. Pokud se zobrazí zpráva pro připomenutí SIM zkontr., zadejte váš PIN kód pro dané zařízení. Zadání potvrďte tlačítkem 5. Na displeji se zobrazí: Servis SIM # 6. Zadejte servisní číslo vašeho mobilního operátora. Zadání potvrďte tlačítkem Dojde k zavolání na servisní číslo. 7. Řiďte se pokyny vašeho mobilního operátora. 8. K ukončení spojení stiskněte Dotazování může být také kdykoli realizováno prostřednictvím nabídky. 1. Zadejte PIN kód pro vaše zařízení. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky SIM zkontr.. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Na displeji se zobrazí: Servis SIM # 5. Zadejte servisní číslo vašeho mobilního operátora. Zadání potvrďte tlačítkem Dojde k zavolání na servisní číslo. 6. Řiďte se pokyny vašeho mobilního operátora. 7. K ukončení spojení stiskněte Zabránění zablokování SIM karty Většina předplacených karet musí být v určitých časových intervalech používána s povinnou úhradou nákladů, jinak budou karty zablokovány. Funkci můžete také využít ke kontrole aktiv, abyste aktivovali volání s povinnou úhradou nákladů. UPOZORNĚNÍ: U vašeho mobilního operátora získáte informace o lhůtách, ve kterých musí být předplacená karta používána. 1. Zadejte PIN kód pro vaše zařízení. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky SIM zkontr.. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Na displeji se zobrazí: Servis SIM # 5. Zadejte číslo vaší přípojky pevné sítě nebo vašeho mobilního telefonu. Zadání potvrďte tlačítkem Dojde k zavolání na číslo. 6. Přijměte hovor na pevné lince nebo mobilním telefonu. 7. K ukončení spojení stiskněte NÁVOD K Strana 9

10 Instalace Instalace Pokyny k výběru místa montáže Základní jednotka by měla být namontována nebo postavena na centrálním místě (např. na chodbě bytu/domu) uprostřed v monitorované oblasti, aby byly všechny rádiové trasy co nejkratší. Základní jednotku umístěte tam, kde je k dispozici řádně instalovaná síťová zásuvka (230 V / 50 Hz Dbejte, aby mohla základní jednotka přijímat dostatečný signál z mobilní rádiové sítě. Vyberte místo uvnitř chráněné oblasti, aby se k základní jednotce nemohl přiblížit zloděj, který by s ní mohl manipulovat. Základní jednotka a síťový adaptér nesmí být používány ve vlhkých místnostech (sklep, koupelna atd.) nebo v bezprostřední blízkosti tepelných zdrojů. Základní jednotku nemontujte/nestavte na nebo do bezprostřední blízkosti velkých kovových předmětů nebo elektrických zdrojů rušení, protože se jinak sníží dosah rádiového spojení. Příklady zdrojů rušení Kovové předměty Elektrické zdroje rušení Topná tělesa Reproduktorové soustavy Zrcadlo Motory Železobetonové stěny Nestíněná elektronická zařízení Kovové dveře Strana NÁVOD K OBSLUZE

11 RESET DC 6V? Int Ext Ext. ant OPEN Ext. ant Instalace Příprava a připojení základní jednotky Síťová zásuvka 6. Do přihrádky na baterie vložte tři baterie alkaline AAA (pozor na pólování! 7. Budete-li používat poplachové zařízení bez externí antény (volitelně), musí být anténní přepínač nastaven doleva Int. SIM karta RESET Síťový adaptér anténní přepínač 1. Šroubovákem uvolněte šroub přihrádky na baterie a připojovací zásuvky na zadní straně základní jednotky. 2. Odstraňte víko přihrádky na baterie a připojovací zásuvky. 3. K odblokování posuňte držák SIM karty doleva (A 4. Držák odklopte a zasuňte do něj SIM kartu (B 5. Držák se SIM kartou sklopte zpět a k zablokování jej posuňte doprava (C A B C RESET DC 6V? Int Ext anténní přepínač 8. Síťový adaptér zasuňte do základní jednotky. 9. Víko nasaďte na přihrádku na baterie a připojovací zásuvku. 10. Šroub zase pevně zašroubujte. LOCK LOCK NÁVOD K Strana 11

12 Instalace Test telefonní volicí jednotky GSM UPOZORNĚNÍ: Proveďte testování telefonní volicí jednotky GSM, abyste se přesvědčili, zda alarm přes mobilní rádiovou síť funguje. 1. Zadejte PIN kód pro vaše zařízení. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky SIM zkontr.. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Na displeji se zobrazí: Servis SIM # 5. Zadejte číslo vaší přípojky pevné sítě nebo vašeho mobilního telefonu. Zadání potvrďte tlačítkem Dojde k zavolání na číslo. 6. Přijměte hovor na pevné lince nebo mobilním telefonu. 7. K ukončení spojení stiskněte Postavení základní jednotky Zařízení je možné instalovat i v šikmé poloze. K tomu použijte dva dodané stojánky (1), které musí přesně sedět v nástěnném držáku (2 1 2 Strana NÁVOD K OBSLUZE

13 Instalace Nástěnná montáž Po vybrání vhodného místa pro vaši základní jednotku můžete začít s montáží. VAROVÁNÍ: Ohrožení života elektrickým proudem nebo výbuchem plynu. Dbejte, abyste nedopatřením nepoškodili elektrická nebo plynová vedení. UPOZORNĚNÍ: Také dávejte pozor na vodní potrubí. 1. Na plánované místo montáže vodorovně našroubujte do stěny dva šrouby ve vzdálenosti 100 mm. (Podle vlastností stěny musíte nejdříve vyvrtat dva otvory a šrouby upevnit pomocí hmoždinek.) 2. Šrouby našroubujte šroubovákem tak daleko, aby vzdálenost od spodní strany hlavy šroubu až ke stěně činila asi 3 mm. 3. Základní jednotku zavěste pomocí šroubů. 4. Síťový adaptér zasuňte do řádně instalované síťové zásuvky 230 V / 50 Hz. Základní jednotka je připravena k provozu. NÁVOD K Strana 13

14 Ovládací prvky a zobrazení Ovládací prvky a zobrazení Základní jednotka má tlačítko tísňového volání pro nouzové případy a tlačítko poplachu pro případ přímého ohrožení. Rádiové dálkové ovládání má tlačítko, které může být volitelně konfigurováno jako tlačítko tísňového volání nebo poplachu (viz Konfiguraci rádiového dálkového ovládání Po stisknutí tlačítka poplachu ) je okamžitě spuštěn akustický poplachový signál, nezávisle na tom, zda je poplachové zařízení zapnuto v ostrém nebo neostrém režimu. Alarm může být zasta ven prostřednictvím základní jednotky nebo rádiového dálkového ovládání (viz neostrý režim v kapitole Monitorovací funkce Stisknutí tlačítka tísňového volání ) aktivuje interní telefonní volicí jednotku GSM, pokud byla předem zadána a uložena telefonní čísla (viz Konfiguraci interní telefonní volicí jednotky GSM s funkcí ohlašování Aktivace proběhne nezávisle na tom, zda bylo poplachové zařízení zapnuto v ostrém nebo neostrém režimu. Postupně jsou nejdříve zvolena čísla tísňového volání a pak až 10 uložených telefonních čísel. Volaný účastník je oznámením vyzván, aby na svém telefonu stisknul tlačítko [1]. Funkce handsfree na základní jednotce se automaticky aktivuje a umožňuje komunikaci mezi vámi a volaným účastníkem. Funkce tlačítek na základní jednotce Tlačítko Funkce ) Tlačítko tísňového volání: Aktivace interní telefonní volicí jednotky GSM ) Potvrzení ) Tlačítko poplachu: Vyvolá akustický výstražný signál ) Vyvolá nabídku funkcí; pohyb v nabídce funkcí směrem nahoru; zvýší hlasitost v režimu handsfree Vyvolá paměťový režim pro telefonní čísla; pohyb v nabídce funkcí směrem dolů; sníží hlasitost v režimu handsfree Neostrý režim: Zařízení se přepne do neostrého režimu; ukončí nabídku funkcí a zastaví odpočítávání Tichý režim: Zařízení se přepne do neostrého režimu; v případě poplachu se aktivuje interní telefonní volicí jednotka; vymaže čísla a písmena ) Režim Alarm: Zařízení se přepne do ostrého režimu; v případě poplachu akustický výstražný signál a aktivace interní telefonní volicí jednotky Strana NÁVOD K OBSLUZE

15 Ovládací prvky a zobrazení ) Režim Domov: Zařízení se přepne do ostrého režimu; při vniknutí akustický alarm 0-9, *, # Číselné tlačítko: Při stisknutí # tlačítka se na >3 s aktivuje pauza ve volbě 2 s Symboly na displeji * V textovém režimu: Přepínání mezi velkými a malými písmeny # à á â Ç / % * # $ )t 1 Mezera -?! 1,. : ; ' < = > ( ) { }_ 2 A B C 2 Ä Æ Å à á â Ç a b c 2 ä æ å à á â ç 3 D E F 3 è É ê ë d e f 3 è é ê ë 4 G H I 4 ì í î Ï g h i 4 ì í î ï 5 J K L 5 j k l 5 6 M N O 6 ñ ö ò ó ô m n o 6 ñ ö ò ó ô 7 P Q R S 7 ß p q r s 7 ß 8 T U V 8 ù ú û Ü t u v 8 ù ú û ü 9 W X Y Z 9 w x y z 9 Symboly Význam Vysvětlení Mobilní rádiová síť Tichý režim Režim Alarm Režim Domov plný signál, T nízký signál, 'f bez signálu V případě poplachu bez akustického výstražného signálu; interní telefonní volicí jednotka GSM aktivní. V případě poplachu akustický výstražný signál; interní telefonní volicí jednotka GSM aktivní. V případě poplachu akustický výstražný signál. SOS Tísňové volání Interní telefonní volicí jednotka GSM aktivní. Časové zpoždění ) Zablokování tlačítek Interní telefonní volicí jednotka GSM aktivní Režim nahrávání Časové zpoždění aktivní. Zablokování tlačítek aktivní. Vytvoří se spojení. Oznámení se nahraje. NÁVOD K Strana 15

16 Ovládací prvky a zobrazení B Zobrazení místa v paměti Reprodukuje místo v paměti telefonních čísel. Funkce tlačítek rádiového dálkového ovládání Symbol paměti Zobrazení stavu baterie Kapacita baterie základní jednotky nízká. Přehled LED horní LED (červená) s napájením spodní LED (žlutá) horní LED (červená) bez napájení spodní LED (žlutá) Tichý režim svítí bliká vyp bliká Režim Alarm bliká vyp bliká vyp Režim Domov svítí svítí vyp svítí Neostrý režim svítí vyp vyp vyp Tlačít Funkce ko Funkce tísňového volání nebo poplachu (může volitelně nakonfigurováno na základní jednotce) Režim Alarm: Při vniknutí akustický poplachový signál a aktivace interní telefonní Režim Domov: Při vniknutí akustický poplachový signál 0 Zrušení zablokování tlačítek základní jednotky; zastavení výstražného signálu; přepnutí poplachového zařízení do neostrého režimu. Tichý režim při současném stisknutí tlačítek režim Alarm a režim Domov Strana NÁVOD K OBSLUZE

17 Struktura nabídky funkcí Struktura nabídky funkcí Přehled Magn. senz.01 Příjem Dálk.:1 Příjem Registrace Vyhledávání Magn. senz.01 Příjem Dálk.:1 Příjem Spušt. zpož. Doba Zpoždění: 0-240S Tón zpuštĕní Zap Vyp Ostr.zpožd. Zpoždění: 0-240S Zapl.& kouř Dálk. tlač. Standard Vždy zap Dálk.: SOS Dálk.: POPLACH PIN kód 1234 NÁVOD K Strana 17

18 Struktura nabídky funkcí Tlačítko tónu Kontrast Jazyk Tlač.tónu zap Tlač.tónu vyp Kontrast:1-5 Deutsch Español Nederlands Dansk Português English Français Datum/čas :00 Doba alarmu čas:1-10min SIM zkontr. Servis SIM # Strana NÁVOD K OBSLUZE

19 Konfigurace Konfigurace Všeobecné pokyny UPOZORNĚNÍ: Pro obsluhu základní jednotky musíte nejdříve zrušit zablokování tlačítek. K tomu potřebujete 4místný PIN kód. Přednastavený PIN kód pro dané zařízení najdete v přihrádce na baterii základní jednotky. Po 10 vteřinách se automaticky aktivuje zablokování tlačítek, pokud nedojde ke stisknutí nějakého tlačítka. Zablokování tlačítek můžete také zapnout ručně tlačítkem Tlačítka tísňového volání a poplachu nebudou zablokována, aby mohla být kdykoli stisknuta! Obsluha: Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky Navigace se provádí tlačítky se šipkami ) a. Potvrzení proveďte tlačítkem Pokud byla v příslušné nabídce funkcí nastavena hodnota, bude převzata a uložena. Zadané texty nebo čísla můžete korigovat tlačítkem. Po krátkém stisknutí tlačítka se dostanete na předchozí úroveň nabídky funkcí. Nebude-li během 10 vteřin stisknuto nějaké tlačítko, pak dojde automaticky k opuštění nabídky funkcí a aktivuje se zablokování tlačítek. Výběr jazyka Máte na výběr několik jazyků: 1. Zadejte PIN kód pro vaše zařízení. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky Jazyk. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Tlačítky ) a zvolte požadovaný jazyk. 5. Zadání potvrďte tlačítkem Dostanete se zpět do hlavní nabídky funkcí. 6. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. PIN kód Ke změně PIN kódu postupujte následovně: 1. Zadejte PIN kód pro vaše zařízení. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem Na displeji se zobrazí přednastavený PIN kód. Začne blikat první číslice. Zadejte váš osobní 4místný PIN kód. 4. Váš nový PIN kód si zaznamenejte a uschovejte jej na bezpečném místě. 5. Zadání potvrďte tlačítkem Dostanete se zpět do hlavní nabídky funkcí. 6. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. NÁVOD K Strana 19

20 Konfigurace Nastavení data/přesného času 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky Datum/čas. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Na displeji se zobrazí: Na tlačítkovém poli základní jednotky zadejte den, měsíc a rok. Zadání potvrďte tlačítkem 6. Na displeji se zobrazí: 00:00 7. Zadejte přesný čas v hodinách a minutách. 8. Zadání potvrďte tlačítkem Dostanete se zpět do hlavní nabídky funkcí. 9. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. Individuální oznámení UPOZORNĚNÍ: Pro každý senzor (dveřní/okenní senzor, detektro kouře atd.) můžete nahrát individuální ozná mení trvající max. 10 vteřin. Standardní ozná mení se nahradí vaším individuálním ozná mením a přehraje se při aktivaci telefonní volicí jednotky GSM! Při nahrávání individuálního oznámení pro jednotlivé senzory postupujte následovně: 3. Zvolte položku nabídky Přehled. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Tlačítky ) a zvolte různé senzory. Zadání potvrďte tlačítkem 5. Začne blikat první písmeno zvoleného senzoru. Senzor můžete přejmenovat (např. balkonové dveře, kuchyňské okno, atd. Zadání potvrďte tlačítkem 6. Zadané texty nebo čísla můžete zase vymazat tlačítkem. 7. Na displeji se zobrazí Příjem. Zadání potvrďte tlačítkem 8. Na zařízení namluvte vaše individuální oznámení pro zvolený senzor (např. balkonové dveře 9. K ukončení nahrávání stiskněte tlačítko UPOZORNĚNÍ: Pokud zadání nepotvrdíte tlačítkem ), bude po 10 vteřinách nahrávání automaticky ukončeno. 10. Bude reprodukováno vaše individuální oznámení. Dostanete se zpět do hlavní nabídky funkcí. 11. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky Strana NÁVOD K OBSLUZE

21 Konfigurace Aktivace interní telefonní volicí jednotky GSM s funkcí ohlašování UPOZORNĚNÍ: Pro provoz telefonní volicí jednotky GSM musí být instalována SIM karta. Interní telefonní volicí jednotka GSM je ze zásady deaktivována, pokud jste nezadali a neuložili žádná telefonní čísla. Můžete zadat až 10 individuálních telefonních čísel nebo čísel mobilních telefonů osob, kterým důvěřujete, jako například příslušníci rodiny, přátelé nebo sousedé. V případě poplachu telefonní volicí jednotka GSM postupně za sebou automaticky vybere tato telefonní čísla v uvedeném pořadí (počínajíc místem v paměti 0) a prostřednictvím oznámení informuje o daném stavu senzorů. Při stavu obsazeno nebo když nedošlo ke spojení, bude automaticky vybráno další telefonní číslo. Celkem jsou realizovány 3 volicí cykly! Interní telefonní volicí jednotka GSM se deaktivuje, pokud volaný účastník volání přijme a na svém telefonu stiskne číselné tlačítko [1] nebo když byly realizovány 3 volicí cykly. UPOZORNĚNÍ: Pokud možno uložte více telefonních čísel. To zvýší pravděpodobnost, že budou v případě poplachu k dosažení osoby, kterým důvěřujete. Pokud např. uložíte jen dvě telefonní čísla, která budou například v případě poplachu obsazena, pak bude volicí cyklus rychle ukončen! UPOZORNĚNÍ: Nezapomeňte tyto osoby informovat o tom, že budou v případě poplachu automaticky zavolány vaším poplachovým zařízením a domluvte s nimi chování v případě poplachu. Pro zadání až 10 telefonních čísel máte k dispozici místa v paměti 0-9 (tlačítko ) až ) Každé telefonní číslo může být dlouhé maximálně 24 znaků/čísel. Navíc může být ke každému telefonnímu číslu zadáno jedno jméno o délce 13 znaků/písmen. UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte veřejná čísla tísňového volání (112)! UPOZORNĚNÍ: Při neoprávněném použití telefonních čísel policie, hasičů a záchranných sil jste povinni uhradit náklady! Telefonní čísla uložte následovně: 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Stiskněte tlačítko. Na displeji se zobrazí Tlač. ulož.. 3. Zvolte jedno místo v paměti (tlačítko )-) Pokud jste ještě neuložili žádné telefonní číslo, na displeji se zobrazí informace Prázdný. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Zadejte telefonní číslo včetně předvolby. Zadání potvrďte tlačítkem 5. K telefonnímu číslu vložte příslušné jméno. Zadání potvrďte tlačítkem 6. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. NÁVOD K Strana 21

22 Konfigurace Po zadání telefonních čísel, byste se měli ujistit, že byla tato čísla pro případ poplachu správně zadána. Kontrolu můžete provést vyvoláním tichého poplachu. Vámi vybraná telefonní čísla budou volena v naprogramovaném pořadí za sebou. 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Stisknutím tlačítka aktivujete tichý režim. Na displeji se po uplynutí zvoleného zpoždění pohotovosti zobrazí tichý režim znakem. 3. Nyní u libovolného dveřního/okenního kontaktu (např. otevřít dveře/ okno) aktivujte tichý alarm. UPOZORNĚNÍ: V tichém režimu nezazní žádný akustický výstražný signál. Displej se rozsvítí žlutě a poskytne vám informace o inicializovaném senzoru. Po uplynutí doby zpoždění inicializace se aktivuje interní telefonní volicí jednotka GSM. Volaný účastník vezme sluchátko, přehraje se oznámení nahrané zvlášť pro tento senzor. Volaný účastník je vyzván, aby na svém telefonu stisknul číselné tlačítko [1]. Aktivuje se funkce odposlechu.tato funkce umožňuje, aby mohl účastník odposlouchávat v prostoru, ve kterém se nachází základní jednotka. Nebude-li volaný účastník během 24 vteřin aktivovat nějakou funkci, automaticky bude zvoleno další telefonní číslo. Tichý režim se ukončí, pokud stisknete tlačítko 0 na vašem rádiovém dálkovém ovládání, zadáte váš PIN kód na základní jednotce a zadání potvrdíte tlačítkem ), nebo když volaný účastník ukončí spojení. Uložení čísla tísňového volání Můžete uložit číslo tísňového volání, které bylo jako první zavoláno při stisknutí tlačítka ) na základní jednotce nebo podle konfigurace na vašem rádiovém dálkovém ovládání. Poté bude za sebou zvoleno až 10 uložených telefonních čísel (viz aktivaci interní telefonní volicí jednotky s funkcí ohlašování Číslo tísňového volání uložíte následovně: UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte veřejná čísla tísňového volání (112)! UPOZORNĚNÍ: Při neoprávněném použití telefonních čísel policie, hasičů a záchranných sil jste povinni uhradit náklady! 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Stiskněte tlačítko. Na displeji se zobrazí Tlač. ulož.. 3. Jako místo v paměti zvolte tlačítko Pokud jste ještě neuložili žádné telefonní číslo, na displeji se zobrazí informace Prázdný. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Zadejte telefonní číslo včetně předvolby. Zadání potvrďte tlačítkem 5. K telefonnímu číslu vložte příslušné jméno. Zadání potvrďte tlačítkem 6. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. Strana NÁVOD K OBSLUZE

23 Konfigurace Zpoždění inicializace Poplach se inicializuje se zpožděním, abyste při vstupu hlavními dveřmi měli možnost přepnout poplachové zařízení do neostrého režimu, aniž by byl aktivován akustický výstražný signál a interní telefonní volicí jednotka GSM. Můžete nastavit zpoždění inicializace od 0 do 240 vteřin. Je-li inicializován jeden ze senzorů, musí být zařízení v této době přepnuto do neostrého režimu, aby nemohl být poplach inicializován. Můžete zvolit, zda v této době základní jednotka vydá akustický signál. 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky Spušt. zpož.. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Zvolte položku nabídky Doba. Zadání potvrďte tlačítkem 5. Tlačítky ) a nastavte dobu zpoždění. 6. Zadání potvrďte tlačítkem Dostanete se zpět na předchozí úroveň nabídky funkcí. 7. Zvolte položku nabídky Tón spuštĕní. Zadání potvrďte tlačítkem 8. Tlačítky ) a zvolte Vyp. nebo Zap. 9. Zadání potvrďte tlačítkem Dostanete se zpět na předchozí úroveň nabídky funkcí. 10. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. Zpoždění pohotovosti Můžete zvolit zpoždění pohotovosti od 0 do 240 vteřin. Po uplynutí této doby se poplachové zařízení přepne do ostrého režimu. V této době musíte opustit váš byt nebo dům dveřmi zajištěnými alarmem. Po dobu trvání nastavené doby zpoždění zazní na základní jednotce každou vteřinu akustický signál. 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky Ostr.zpožd.. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Tlačítky ) a nastavte dobu zpoždění. 5. Zadání potvrďte tlačítkem Dostanete se zpět do hlavní nabídky funkcí. 6. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. NÁVOD K Strana 23

24 Konfigurace Doba trvání poplachu Základní jednotka má integrovanou sirénu. Dobu trvání akustického výstražného signálu můžete zvolit od minimálně 1 až do maximálně 10 minut. Doba trvání poplachu je standardně přednastavena na 3 minuty (v Německu je dovolena doba trvání poplachu maximálně 3 minuty! 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky Doba alarmu. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Tlačítky ) a nastavte dobu trvání poplachu. 5. Zadání potvrďte tlačítkem Dostanete se zpět do hlavní nabídky funkcí. 6. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. Zapnutí/vypnutí zvuku tlačítek Máte možnost zapnout, popř. vypnout zvuk tlačítek na základní jednotce: 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky Tlačítko tónu. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Tlačítky ) a zvolte funkci Tlač.tónu zap nebo Tlač.tónu vyp. 5. Zadání potvrďte tlačítkem Dostanete se zpět do hlavní nabídky funkcí. 6. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. Nastavení kontrastu displeje Můžete zvolit 5 nastavení kontrastů displeje: 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky Kontrast. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Tlačítky ) a přizpůsobíte kontrast vašim potřebám. 5. Zadání potvrďte tlačítkem Dostanete se zpět do hlavní nabídky funkcí. 6. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. Strana NÁVOD K OBSLUZE

25 Konfigurace Rádiové dálkové ovládání na rádiovém dálkovém ovládání může být nakonfigurováno základní jednotkou jako tlačítko tísňového volání nebo tlačítko poplachu. Při konfiguraci tlačítka postupujte následovně: 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky Dálk. tlač.. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Tlačítky ) a zvolte funkci Dálk.: SOS nebo Dálk.: POPLACH. 5. Zadání potvrďte tlačítkem Dostanete se zpět do hlavní nabídky funkcí. 6. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. Hlásič úniku vody a hlásič kouře Základní jednotku můžete nastavit tak, aby senzor úniku vody a detektor kouře mohly vyvolat poplach i tehdy, když je základní jednotka nastavena na neostrý režim. 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky Zapl.& kouř. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Tlačítky ) a zvolte nastavení Standard nebo Vždy zap. 5. Zadání potvrďte tlačítkem Dostanete se zpět do hlavní nabídky funkcí. 6. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. Následující tabulka vám ukáže, jak u různých nastavení inicializovat senzor úniku vody a detektor kouře. Neostrý režim Režim Domov Telefonické zavolání Standard Výstražný signál Telefonické zavolání Vždy zap Výstražný signál Ne Ne Ano Ano Ne Ano Ne Ano Tichý režim Ano Ne Ano Ano Režim Alarm Ano Ano Ano Ano NÁVOD K Strana 25

Rádiové poplachové zařízení Protect série 9XXX. Návod k obsluze. 17.12.2012 cs/cs

Rádiové poplachové zařízení Protect série 9XXX. Návod k obsluze. 17.12.2012 cs/cs Rádiové poplachové zařízení Protect série 9XXX Návod k obsluze 17.12.2012 cs/cs Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen Obsah Úvod... 5 Záruka... 5 Informace pro uživatele...

Více

Zloději nemají šanci!

Zloději nemají šanci! Rádiová poplachová zařízení série Protect 9 xxx Zloději nemají šanci! Chraňte svůj domov poplachovým systémem společnosti Olympia! Jednoduchá instalace (plug & play) Alarm bude přesměrován přímo na váš

Více

Návod na použití GSM spínače

Návod na použití GSM spínače Návod na použití GSM spínače Obj. č: 3242 Krátký popis dálkového spínače GSM: umožňuje zapínání a vypínání přístrojů přes síť GSM (i pro více uživatelů) Funkce časového zpoždění (zapínání a vypínání přístrojů

Více

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Z důvodu možných změn norem a výrobků jsou informace a obrázky uvedené v tomto dokumentu závazné jen tehdy, pokud jsou od nás potvrzeny. Programovatelný

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM01 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi a ovládáním

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. DŮLEŽITÉ Přečtěte si tyto pokyny. Věnujte pozornost všem

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Návod k základní instalaci alarmu GSM02

Návod k základní instalaci alarmu GSM02 Návod k základní instalaci alarmu GSM02 Technické parametry Vstup napětí: Standby odběr: Alarm odběr: Frekvence bezdrát. čidel: GSM Frekvence: Záložní baterie: Hlasitost alarmu: Výstup napětí DC9V~12V

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Návod k použití MW 911P2 S-567-01

Návod k použití MW 911P2 S-567-01 Návod k použití MW 911P2 S-567-01 2 3 cz czz Spotřebič není dovoleno používat pro živnostenské účely. Spotřebič je určen výlučně pro použití v domácnosti. Maximální nosnost: 2000 g / 5 Ib Tento návod na

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze Vždy na Vaší straně Návod k obsluze CZ 1 Bezpečnost 1 Bezpečnost 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 1.1.1 Instalace jen prostřednictvím servisního technika Instalaci, inspekce, údržbu a opravy výrobku i

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Dálkové ovládání systému alarmu Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování a deaktivování

Více

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III CZ OBSAH BALENÍ PROHLÉDNI SI OBRÁZEK I 1. Reproduktor

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300)

Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300) Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300) 1. Úvod Velmi často dochází ke krádežím kol nehledě na to zda jsou a nebo ne zabezpečené zámkem. Z důvodu vyšší ochrany kola před krádeží doporučujeme kolo

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání Návod k použití O 2 TV Nahrávání Pomocí Tv Pomocí internetu Pomocí telefonu Pomocí iphone O 2 TV Nahrávání nastavení nahrávání přes internet 1. Úvodní stránka Stránku, kde si můžete nastavit nahrávání,

Více

inet Box Návod k montáži

inet Box Návod k montáži Návod k montáži Strana 2 Obsah Použité symboly... 2 Návod k montáži Bezpečnostní pokyny... 2 Účel použití... 2 Rozsah dodávky... 2 Rozměry... 3 Přípojky / ovládací prvky... 3 Indikátory... 3 Montáž...

Více

Návod na použití GSM Alarmu

Návod na použití GSM Alarmu Návod na použití GSM Alarmu Obj. č: 3117 GSM Alarm slouží ke sledování napětí v elektrické ohradě. Při poklesu napětí, může GSM Alarm poslat sms zprávu až na 5 různých telefonních čísel. Kontrolu lze provést

Více

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM01 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi a ovládáním

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Hlásič pohybu a hluku "SAFE-MAN" - "Bezpečný člověk" Obj. č.: 765 477

NÁVOD K OBSLUZE. Hlásič pohybu a hluku SAFE-MAN - Bezpečný člověk Obj. č.: 765 477 NÁVOD K OBSLUZE Hlásič pohybu a hluku "SAFE-MAN" - "Bezpečný člověk" Obj. č.: 765 477 Zařízení umožňuje indikaci pohybu a indikaci hluku v blízkém okolí.. Lze jej používat jako stacionární pro úlohy dozorování

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál.

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál. UniScan 2 Uživatelský manuál verze 2/2015, s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku Ovládání systému UniScan 2 Kontroler UniScan 2 lze ovládat jednoduše pomocí

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Aplikace VERIA Manager pro EZS Model: VERIA - 8995 Panther Před instalací software si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Děkujeme, že

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1 STC-manual-CZ.qxd 5..00 : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Uživatelská příručka 1. Úvod Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Tento zabezpečovací systém představuje velký

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje vozidel Technická dokumentace Návod k obsluze EasyStart Timer CS Návod k obsluze stručný návod Montážní pokyny Ovládací prvek pro nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Obj. č.: 4805751 NÁVOD K OBSLUZE. 1. úvod

Obj. č.: 4805751 NÁVOD K OBSLUZE. 1. úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4805751 1. úvod Děkujeme vám za zakoupení HAM1000WS. Jedná se o bezdrátový zabezpečovací systém, který Vás upozorní na přítomnost a pohyb uvnitř chráněné oblasti/zóny. Tento symbol

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Návod k montáži a obsluze. Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-034

Návod k montáži a obsluze. Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-034 Návod k montáži a obsluze Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-034 Obsah Stručný úvod...1 Funkce......1 Úvod k tlačítkům...1 Montáž základní desky...2 Schéma zapojení vnitřního monitoru...3

Více

5 V= (z jednotky Motor Controller) 50 ma 433,42 MHz Kapacita paměti

5 V= (z jednotky Motor Controller) 50 ma 433,42 MHz Kapacita paměti animeo IB+ Karta dálkového ovládání RTS NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností karty dálkového ovládání RTS, přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Návod uschovejte pro pozdější

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Chuango. Vážený zákazníku,

Chuango. Vážený zákazníku, Chuango Vážený zákazníku, děkujeme vám za výběr dálkového spínače E5, vysoce moderního dálkového spínače domácích spotřebičů založeného na službách cloud serveru. K dispozici jsou dvě verze připojení:

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

Stručný přehled funkcí

Stručný přehled funkcí Stručný přehled funkcí Následuje seznam základních funkcí systému a postup k jejich aktivaci. POZNÁMKA: Některé funkce nemusí být ve Vašem systému použité. Podrobnosti Vám sdělí instalační technik. Funkce

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

CLASSE 100 V12E Handsfree video telefon s indukční smyčkou

CLASSE 100 V12E Handsfree video telefon s indukční smyčkou J J N P CLASSE 00 VE 5 Popis Přední pohled vodičový handsfree video telefon s indukční smyčkou je přednastaven na různé typy instalace v závislosti na použité příslušenství: instalace na zeď, zapuštěná

Více

11.27 Centralis Uno RTS

11.27 Centralis Uno RTS Abyste mohli plně využít všech vlastností, které Vám nabízí řídicí jednotka Centralis Uno RTS, přečtěte si prosím pozorně následující návod k použití. Řídící jednotka s integrovaným přijímačem dálkového

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH

BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH 1 2 BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH Tento produkt splňuje normu 99/05/EEC Využití: jako ovladač pro vrata a brány Produkt je schválen pro země EU. 1. Základní

Více

Průměr jádra vodiče pro propojení videotelefonu a dveřní stanice: Průmyslové CCTV kamery se připojují pomocí koaxiálního kabelu.

Průměr jádra vodiče pro propojení videotelefonu a dveřní stanice: Průmyslové CCTV kamery se připojují pomocí koaxiálního kabelu. Bezpečností upozornění před instalací zařízení - Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními - V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení - Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSTRČKA 230V

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSTRČKA 230V Přijímač dálkového ovládání Orienta Receiver RTS NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností přijímače dálkového ovládání Orienta Receiver RTS, přečtěte si prosím pečlivě tento návod

Více

*CA0056 Návod k instalaci FP52 Čtečka čipových karet

*CA0056 Návod k instalaci FP52 Čtečka čipových karet *CA0056 Návod k instalaci FP52 Čtečka čipových karet Čtečka čipových karet FP52 slouží pro ovládání dvou relé pomocí načtení magnetického kódu na přístupové kartě Technická data: Napájení: 12V AC/DC +/-

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

Návod k obsluze. Přenosná počítačka EURO mincí

Návod k obsluze. Přenosná počítačka EURO mincí Návod k obsluze Přenosná počítačka EURO mincí 1 Legenda k tlačítkům a prvkům 1. Obslužné pole 2. Displej 3. Tlačítko START/STOP 4. Tlačítko pro smazání C 5. Tlačítko pro zprávu REPORT 6. Tlačítko pro volbu

Více

Návod k montáži a obsluze. BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON pro 2 bytové jednotky MOVETO 2V-035

Návod k montáži a obsluze. BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON pro 2 bytové jednotky MOVETO 2V-035 Návod k montáži a obsluze BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON pro 2 bytové jednotky MOVETO 2V-035 Upozornění Obsah Stručný úvod...1 Úvod k tlačítkům (vnitřní monitor)...1 Úvod k tlačítkům (venkovní jednotka)...

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Barevný hands free videotelefon s LCD displejem

Barevný hands free videotelefon s LCD displejem Typ : EH9100CW EH9160CW Barevný hands free videotelefon s LCD displejem Barevný hands free videotelefon s interkomem, elektronickým zvoněním a vedením videosignálu pomocí koaxiálního kabelu. Instalace

Více

Snímač tlaku v pneumatikách

Snímač tlaku v pneumatikách Snímač tlaku v pneumatikách Uživatelská příručka Obsah Snímač tlaku v pneumatikách...2 Funkce systému............2 Alarmy........2 Technické specifikace......2 Popis řídící jednotky a displeje...3 Nastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Rádiové dálkové ovládání

Rádiové dálkové ovládání Rádiové dálkové ovládání Technický popis Provozní návod Návod k montáži Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (zentral) (0711) 939-00 Telefax (0711) 939-0500

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Bezpečností upozornění před instalací zařízení

Bezpečností upozornění před instalací zařízení Bezpečností upozornění před instalací zařízení - Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními - V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení - Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové

Více

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze Odsavač par HSHD 9102 Návod k obsluze 1 POPIS Odsavač je k dispozici ve filtrační verzi nebo verzi s odtahem. Filtrační verze (Obr. 1A nebo 1B): Odsavač nasává výpary z kuchyně, převede jej přes tukové/

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27 NÁVOD K OBSLUZE Diktafon M-Voice 32 Obj. č.: 77 35 27 OBSAH: 2 Str.: OBECNĚ... 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 POHLED NA PŘÍSTROJ... 4 POHLED NA DISPLEJ... 4 FUNKCE... 4 VLOŽENÍ / VÝMĚNA

Více

BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON MOVETOV -025

BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON MOVETOV -025 SIZE:X70X6P Návod k montáži a obsluze BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON MOVETOV -05 Obsah Stručný úvod... Funkce...... Úvod k tlačítkům... Montáž základní desky... Schéma zapojení vnitřního monitoru...3 Nastavení

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Tempus Lux Soumrakový spínač D GB CZ BZT27731. Návod na montáž a obsluhu BZT27731

Tempus Lux Soumrakový spínač D GB CZ BZT27731. Návod na montáž a obsluhu BZT27731 2 310380 01 Tempus Lux Soumrakový spínač BZT27731 CZ 0 6 12 18 24 Návod na montáž a obsluhu MENU OK 2 Lux 2000 BTZ27731 1 D GB CZ PL HR 1-2 2600 W 1-2-3 16A-10AX 250V~ 0,5mm - 2,5mm 2 1 2 3 8mm 230-240V~

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Aby jste předešli požáru nevystavujte výrobek dešti nebo vlhkému prostředí. Nepoužívejte jej v blízkosti kuchyňského

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více