OLYMPIAO Rádiové poplašné zařízení Protect série 9XXX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OLYMPIAO Rádiové poplašné zařízení Protect série 9XXX"

Transkript

1 OLYMPIAO Rádiové poplašné zařízení Protect série 9XXX

2 Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk Hattingen

3 Obsah Úvod... 5 Ovládací prvky a zobrazení Záruka... 5 Informace pro uživatele... 5 Funkce tlačítek na základní jednotce Symboly na displeji...15 Vyloučení ručení... 5 Přehled LED...16 Používání v souladu s určením Funkce tlačítek rádiového dálkového ovládání...16 Parametry výrobku Struktura nabídky funkcí Rozsah dodávky... 6 Konfigurace Bezpečnostní pokyny... 7 Všeobecné pokyny Význam symbolů... 7 Důležité bezpečnostní pokyny... 7 Výběr jazyka...19 PIN kód...19 Nastavení data/přesného času...20 Telefonní volicí jednotka GSM... 8 Individuální oznámení...20 Funkce telefonní volicí jednotky GSM... 8 SIM karta... 8 Aktivace interní telefonní volicí jednotky GSM s funkcí ohlašování.. 21 Odblokování SIM karty... 8 Funkce připomenutí... 9 Uložení čísla tísňového volání...22 Zpoždění inicializace...23 Kontrola aktiv... 9 Zpoždění pohotovosti Zabránění zablokování SIM karty Doba trvání poplachu Instalace Zapnutí/vypnutí zvuku tlačítek Pokyny k výběru místa montáže Nastavení kontrastu displeje Příprava a připojení základní jednotky Rádiové dálkové ovládání...25 Hlásič úniku vody a hlásič kouře...25 Test telefonní volicí jednotky GSM Postavení základní jednotky Nástěnná montáž NÁVOD K Strana 3

4 Obsah Přehled monitorovacích funkcí Pokyny k likvidaci Zapnutí/vypnutí monitorovacích funkcí Technické údaje Režim Alarm Základní jednotka Režim Domov Rádiové dálkové ovládání Tichý režim Technické změny Neostrý režim Značka CE Poplachový alarm Tísňové volání (SOS) Dálkový přístup prostřednictvím telefonu Obnovení výchozího nastavení (RESET) Registrace senzorů Odhlášení senzorů Systémové rozšíření Výměna baterií Rádiové dálkové ovládání Základní jednotka Pravidelná údržba a ošetřování Základní jednotka Strana NÁVOD K OBSLUZE

5 Úvod Úvod Záruka Vážený zákazníku, těší nás, že jste se rozhodli pro tento přístroj. V případě vzniku závady odevzdejte přístroj spolu s daňovým dokladem v prodejně, kde jste přístroj zakoupili. Informace pro uživatele Poplachové zařízení je pasivní zařízení a je koncipován pro ochranu majetku. Aby se předešlo a zabránilo vloupáním a krádežím je třeba učinit dodatečná předběžná opatření. Příslušné informace získáte na poradenských místech policie. Před připojením a prvním uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze. Návod k obsluze vám pomůže vyhnout se chybám při používání a současně plně využít všech technických možností rádiového poplachového zařízení. Vyloučení ručení Nepřebíráme žádnou záruku za správnost informací, které se týkají technických vlastností a zde předložené dokumentace. Výrobek a jeho příslušenství, popsaný v této dokumentaci, je neustále zlepšován a vyvíjen. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo, bez předchozího oznámení kdykoliv změnit komponenty, příslušenství, technické specifikace i tuto dokumentaci výrobku. Používání v souladu s určením Rádiové poplachové zařízení Protect 9XXX-Serie vám pomůže sledovat prostory a domy, pokud je díky místním podmínkám zajištěna bezpečná rádiová trasa k senzorům (např. dveřní/okenní senzory, detektor kouře Kromě toho musí být všechny dveře a okna opatřeny dveřními/okenními senzory. Předpokladem používání v souladu s určením je odborná instalace i dodržování a zachovávání pokynů v tomto návodu k obsluze. Jakékoliv jiné použití se považuje za použití, které není v souladu s určením. Svévolné změny nebo přestavby, které nejsou popsány v tomto návodu k obsluze, nejsou přípustné a vedou k poškození tohoto výrobku. Kromě toho nelze vyloučit ohrožení, jako např. zkrat, požár, úraz elektrickým proudem atd. NÁVOD K Strana 5

6 Parametry výrobku Parametry výrobku Bezdrátové poplachové zařízení s funkcí tísňového volání, poplachu, poslechu a handsfree S vysílací funkcí k aktivaci venkovních sirén atd. Integrovaná telefonní volicí jednotka GSM s funkcí ohlašování pro výstražná hlášení přes mobilní rádiovou síť. Lze uložit až 10 poplachových telefonních čísel a 1 číslo tísňového volání (SOS) Individuální jednotlivé oznámení u telefonického hlášení pro každý senzor o délce maximálně 10 s Automatická volba dalšího telefonního čísla při stavu obsazeno Handsfree na základní jednotce při SOS Jednotlivě, popř. v kombinaci lze navolit telefonický (tichý) alarm/ alarm se sirénou Velký displej LC, 1 numerický řádek se 7 segmenty a 24 místy, 1 alfanumerický řádek s bodovou matricí 5x7 a 13 místy, 11 symbolů pro zobrazení stavu Podsvícení displeje v žluté a modré Výstraha u málo nabitých baterií (základní jednotka a všechny registrované senzory) Jištění pro případ výpadku proudu v základní jednotce Základní jednotka s dálkovým ovládáním Možnost demontáže pro provoz až max. 32 senzorů Jednoduché připojení nových senzorů/hlásičů kouře pomocí plug & play Rozsah dodávky Základní jednotka 1 Síťový adaptér 1 Rádiové dálkové ovládání 1 Baterie Montážní materiál 3x alkaline AAA 1x lithium CR V Šrouby, hmoždinky, lepicí páska Návod k obsluze 1 Přesně zkontrolujte obsah balení. Pokud by něco chybělo nebo bylo poškozeno při přepravě, NESMÍTE bezdrátové poplachové zařízení používat! V tomto případě se s dokladem o koupi obraťte na vašeho prodejce nebo přímo na servisní centrum OLYMPIA. UPOZORNĚNÍ: Tento návod k obsluze se týká základní jednotky poplachového zařízení. Senzory jsou popsány v samostatných návodech. Strana NÁVOD K OBSLUZE

7 Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Význam symbolů VAROVÁNÍ: Upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k těžkým poraněním nebo dokonce i ke smrti POZOR: Upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým nebo středně těžkým poraněním, pokud jí není zabráněno. UPOZORNĚNÍ: Upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k věcným škodám a ohrožení životního prostředí, pokud jí není zabráněno. Důležité bezpečnostní pokyny Aby byla zaručena spolehlivá manipulace s bezdrátovým poplachovým zařízením, respektujte prosím následující bezpečnostní pokyny: Pokud si při montáži a instalaci nejste jisti, popř. máte pochybnosti o funkci, obraťte se na odborníka. Montáž a instalaci neprovádějte sami. Přístroj nikdy neotevírejte! Zařízení nepoužívejte, je-li mokré nebo v blízkosti vany, sprchy apod. Opravu přístroje může provádět pouze technik. Síťového adaptéru základní jednotky se nesmíte dotýkat vlhkýma nebo mokrýma rukama. Pokud by byl síťový adaptér poškozený, musíte před jeho vytažením odpojit od napětí příslušnou síťovou zásuvku na pojistkové skříni. Bezdrátové poplachové zařízení a obalový materiál nejsou hračky pro děti. UPOZORNĚNÍ: Tento návod k obsluze obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a manipulaci. Při předávání zařízení třetí osobě bezpodmínečně přiložte i tento návod k obsluze. NÁVOD K Strana 7

8 Telefonní volicí jednotka GSM Telefonní volicí jednotka GSM Funkce telefonní volicí jednotky GSM Telefonní volicí jednotka GSM (duální pásmo s 900/1 800 MHz) vytvoří spojení mezi poplachovým zařízením Protect 9XXX-Serie a mobilní rádiovou sítí. Tím může být vytvořeno telefonní spojení bez přístupu k pevné síti. SIM karta (Není obsažena v rozsahu dodávky) Pro provoz telefonní volicí jednotky GSM je zapotřebí SIM karta mobilního operátora. Není obsažena v rozsahu dodávky. UPOZORNĚNÍ: Poplachové zařízení nemůže být používáno bez SIM karty. V případě poplachu však nedochází k alarmu přes mobilní rádiovou síť! Používáte-li předplacenou kartu, respektujte následující body: Aktiva musí být pravidelně kontrolována. Většina předplacených karet musí být v určitých časových intervalech používána s povinnou úhradou nákladů, jinak budou karty zablokovány. Informace o lhůtách zjistíte u vašeho dealera mobilního spojení. Odblokování SIM karty SIM karty jsou zpravidla proti neoprávněnému používání chráněny 4místným PIN kódem. Při prvním použití musí být SIM karta odblokována. 1. Je-li SIM karta zabezpečena PIN kódem, na displeji se zobrazí hlášení SIM PIN?. 2. Zadejte PIN, který jste získali zároveň se SIM kartou. 3. Po zadání správného PIN kódu se na displeji zobrazí Vyhledávání. PIN je pak trvale deaktivován. Po opětovném vložení SIM karty nebo opětovném připojení základní jednotky, nemusíte PIN kód znovu zadávat. Po zadání nesprávného PIN kódu se na displeji zobrazí Opakovat. Pokud 3krát zadáte nesprávný PIN kód, na displeji se zobrazí Blokov. SIM. Pro odstranění zablokování se obraťte na vašeho mobilního operátora. Pokud SIM karta není GSM karta, na displeji se zobrazí Chyba SIM Strana NÁVOD K OBSLUZE

9 Telefonní volicí jednotka GSM Funkce připomenutí Vždy k 31. březnu, 30. červnu, 30. září a 31. prosinci se na displeji zobrazí SIM zkontr. Kontrola aktiv 4. Pokud se zobrazí zpráva pro připomenutí SIM zkontr., zadejte váš PIN kód pro dané zařízení. Zadání potvrďte tlačítkem 5. Na displeji se zobrazí: Servis SIM # 6. Zadejte servisní číslo vašeho mobilního operátora. Zadání potvrďte tlačítkem Dojde k zavolání na servisní číslo. 7. Řiďte se pokyny vašeho mobilního operátora. 8. K ukončení spojení stiskněte Dotazování může být také kdykoli realizováno prostřednictvím nabídky. 1. Zadejte PIN kód pro vaše zařízení. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky SIM zkontr.. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Na displeji se zobrazí: Servis SIM # 5. Zadejte servisní číslo vašeho mobilního operátora. Zadání potvrďte tlačítkem Dojde k zavolání na servisní číslo. 6. Řiďte se pokyny vašeho mobilního operátora. 7. K ukončení spojení stiskněte Zabránění zablokování SIM karty Většina předplacených karet musí být v určitých časových intervalech používána s povinnou úhradou nákladů, jinak budou karty zablokovány. Funkci můžete také využít ke kontrole aktiv, abyste aktivovali volání s povinnou úhradou nákladů. UPOZORNĚNÍ: U vašeho mobilního operátora získáte informace o lhůtách, ve kterých musí být předplacená karta používána. 1. Zadejte PIN kód pro vaše zařízení. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky SIM zkontr.. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Na displeji se zobrazí: Servis SIM # 5. Zadejte číslo vaší přípojky pevné sítě nebo vašeho mobilního telefonu. Zadání potvrďte tlačítkem Dojde k zavolání na číslo. 6. Přijměte hovor na pevné lince nebo mobilním telefonu. 7. K ukončení spojení stiskněte NÁVOD K Strana 9

10 Instalace Instalace Pokyny k výběru místa montáže Základní jednotka by měla být namontována nebo postavena na centrálním místě (např. na chodbě bytu/domu) uprostřed v monitorované oblasti, aby byly všechny rádiové trasy co nejkratší. Základní jednotku umístěte tam, kde je k dispozici řádně instalovaná síťová zásuvka (230 V / 50 Hz Dbejte, aby mohla základní jednotka přijímat dostatečný signál z mobilní rádiové sítě. Vyberte místo uvnitř chráněné oblasti, aby se k základní jednotce nemohl přiblížit zloděj, který by s ní mohl manipulovat. Základní jednotka a síťový adaptér nesmí být používány ve vlhkých místnostech (sklep, koupelna atd.) nebo v bezprostřední blízkosti tepelných zdrojů. Základní jednotku nemontujte/nestavte na nebo do bezprostřední blízkosti velkých kovových předmětů nebo elektrických zdrojů rušení, protože se jinak sníží dosah rádiového spojení. Příklady zdrojů rušení Kovové předměty Elektrické zdroje rušení Topná tělesa Reproduktorové soustavy Zrcadlo Motory Železobetonové stěny Nestíněná elektronická zařízení Kovové dveře Strana NÁVOD K OBSLUZE

11 RESET DC 6V? Int Ext Ext. ant OPEN Ext. ant Instalace Příprava a připojení základní jednotky Síťová zásuvka 6. Do přihrádky na baterie vložte tři baterie alkaline AAA (pozor na pólování! 7. Budete-li používat poplachové zařízení bez externí antény (volitelně), musí být anténní přepínač nastaven doleva Int. SIM karta RESET Síťový adaptér anténní přepínač 1. Šroubovákem uvolněte šroub přihrádky na baterie a připojovací zásuvky na zadní straně základní jednotky. 2. Odstraňte víko přihrádky na baterie a připojovací zásuvky. 3. K odblokování posuňte držák SIM karty doleva (A 4. Držák odklopte a zasuňte do něj SIM kartu (B 5. Držák se SIM kartou sklopte zpět a k zablokování jej posuňte doprava (C A B C RESET DC 6V? Int Ext anténní přepínač 8. Síťový adaptér zasuňte do základní jednotky. 9. Víko nasaďte na přihrádku na baterie a připojovací zásuvku. 10. Šroub zase pevně zašroubujte. LOCK LOCK NÁVOD K Strana 11

12 Instalace Test telefonní volicí jednotky GSM UPOZORNĚNÍ: Proveďte testování telefonní volicí jednotky GSM, abyste se přesvědčili, zda alarm přes mobilní rádiovou síť funguje. 1. Zadejte PIN kód pro vaše zařízení. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky SIM zkontr.. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Na displeji se zobrazí: Servis SIM # 5. Zadejte číslo vaší přípojky pevné sítě nebo vašeho mobilního telefonu. Zadání potvrďte tlačítkem Dojde k zavolání na číslo. 6. Přijměte hovor na pevné lince nebo mobilním telefonu. 7. K ukončení spojení stiskněte Postavení základní jednotky Zařízení je možné instalovat i v šikmé poloze. K tomu použijte dva dodané stojánky (1), které musí přesně sedět v nástěnném držáku (2 1 2 Strana NÁVOD K OBSLUZE

13 Instalace Nástěnná montáž Po vybrání vhodného místa pro vaši základní jednotku můžete začít s montáží. VAROVÁNÍ: Ohrožení života elektrickým proudem nebo výbuchem plynu. Dbejte, abyste nedopatřením nepoškodili elektrická nebo plynová vedení. UPOZORNĚNÍ: Také dávejte pozor na vodní potrubí. 1. Na plánované místo montáže vodorovně našroubujte do stěny dva šrouby ve vzdálenosti 100 mm. (Podle vlastností stěny musíte nejdříve vyvrtat dva otvory a šrouby upevnit pomocí hmoždinek.) 2. Šrouby našroubujte šroubovákem tak daleko, aby vzdálenost od spodní strany hlavy šroubu až ke stěně činila asi 3 mm. 3. Základní jednotku zavěste pomocí šroubů. 4. Síťový adaptér zasuňte do řádně instalované síťové zásuvky 230 V / 50 Hz. Základní jednotka je připravena k provozu. NÁVOD K Strana 13

14 Ovládací prvky a zobrazení Ovládací prvky a zobrazení Základní jednotka má tlačítko tísňového volání pro nouzové případy a tlačítko poplachu pro případ přímého ohrožení. Rádiové dálkové ovládání má tlačítko, které může být volitelně konfigurováno jako tlačítko tísňového volání nebo poplachu (viz Konfiguraci rádiového dálkového ovládání Po stisknutí tlačítka poplachu ) je okamžitě spuštěn akustický poplachový signál, nezávisle na tom, zda je poplachové zařízení zapnuto v ostrém nebo neostrém režimu. Alarm může být zasta ven prostřednictvím základní jednotky nebo rádiového dálkového ovládání (viz neostrý režim v kapitole Monitorovací funkce Stisknutí tlačítka tísňového volání ) aktivuje interní telefonní volicí jednotku GSM, pokud byla předem zadána a uložena telefonní čísla (viz Konfiguraci interní telefonní volicí jednotky GSM s funkcí ohlašování Aktivace proběhne nezávisle na tom, zda bylo poplachové zařízení zapnuto v ostrém nebo neostrém režimu. Postupně jsou nejdříve zvolena čísla tísňového volání a pak až 10 uložených telefonních čísel. Volaný účastník je oznámením vyzván, aby na svém telefonu stisknul tlačítko [1]. Funkce handsfree na základní jednotce se automaticky aktivuje a umožňuje komunikaci mezi vámi a volaným účastníkem. Funkce tlačítek na základní jednotce Tlačítko Funkce ) Tlačítko tísňového volání: Aktivace interní telefonní volicí jednotky GSM ) Potvrzení ) Tlačítko poplachu: Vyvolá akustický výstražný signál ) Vyvolá nabídku funkcí; pohyb v nabídce funkcí směrem nahoru; zvýší hlasitost v režimu handsfree Vyvolá paměťový režim pro telefonní čísla; pohyb v nabídce funkcí směrem dolů; sníží hlasitost v režimu handsfree Neostrý režim: Zařízení se přepne do neostrého režimu; ukončí nabídku funkcí a zastaví odpočítávání Tichý režim: Zařízení se přepne do neostrého režimu; v případě poplachu se aktivuje interní telefonní volicí jednotka; vymaže čísla a písmena ) Režim Alarm: Zařízení se přepne do ostrého režimu; v případě poplachu akustický výstražný signál a aktivace interní telefonní volicí jednotky Strana NÁVOD K OBSLUZE

15 Ovládací prvky a zobrazení ) Režim Domov: Zařízení se přepne do ostrého režimu; při vniknutí akustický alarm 0-9, *, # Číselné tlačítko: Při stisknutí # tlačítka se na >3 s aktivuje pauza ve volbě 2 s Symboly na displeji * V textovém režimu: Přepínání mezi velkými a malými písmeny # à á â Ç / % * # $ )t 1 Mezera -?! 1,. : ; ' < = > ( ) { }_ 2 A B C 2 Ä Æ Å à á â Ç a b c 2 ä æ å à á â ç 3 D E F 3 è É ê ë d e f 3 è é ê ë 4 G H I 4 ì í î Ï g h i 4 ì í î ï 5 J K L 5 j k l 5 6 M N O 6 ñ ö ò ó ô m n o 6 ñ ö ò ó ô 7 P Q R S 7 ß p q r s 7 ß 8 T U V 8 ù ú û Ü t u v 8 ù ú û ü 9 W X Y Z 9 w x y z 9 Symboly Význam Vysvětlení Mobilní rádiová síť Tichý režim Režim Alarm Režim Domov plný signál, T nízký signál, 'f bez signálu V případě poplachu bez akustického výstražného signálu; interní telefonní volicí jednotka GSM aktivní. V případě poplachu akustický výstražný signál; interní telefonní volicí jednotka GSM aktivní. V případě poplachu akustický výstražný signál. SOS Tísňové volání Interní telefonní volicí jednotka GSM aktivní. Časové zpoždění ) Zablokování tlačítek Interní telefonní volicí jednotka GSM aktivní Režim nahrávání Časové zpoždění aktivní. Zablokování tlačítek aktivní. Vytvoří se spojení. Oznámení se nahraje. NÁVOD K Strana 15

16 Ovládací prvky a zobrazení B Zobrazení místa v paměti Reprodukuje místo v paměti telefonních čísel. Funkce tlačítek rádiového dálkového ovládání Symbol paměti Zobrazení stavu baterie Kapacita baterie základní jednotky nízká. Přehled LED horní LED (červená) s napájením spodní LED (žlutá) horní LED (červená) bez napájení spodní LED (žlutá) Tichý režim svítí bliká vyp bliká Režim Alarm bliká vyp bliká vyp Režim Domov svítí svítí vyp svítí Neostrý režim svítí vyp vyp vyp Tlačít Funkce ko Funkce tísňového volání nebo poplachu (může volitelně nakonfigurováno na základní jednotce) Režim Alarm: Při vniknutí akustický poplachový signál a aktivace interní telefonní Režim Domov: Při vniknutí akustický poplachový signál 0 Zrušení zablokování tlačítek základní jednotky; zastavení výstražného signálu; přepnutí poplachového zařízení do neostrého režimu. Tichý režim při současném stisknutí tlačítek režim Alarm a režim Domov Strana NÁVOD K OBSLUZE

17 Struktura nabídky funkcí Struktura nabídky funkcí Přehled Magn. senz.01 Příjem Dálk.:1 Příjem Registrace Vyhledávání Magn. senz.01 Příjem Dálk.:1 Příjem Spušt. zpož. Doba Zpoždění: 0-240S Tón zpuštĕní Zap Vyp Ostr.zpožd. Zpoždění: 0-240S Zapl.& kouř Dálk. tlač. Standard Vždy zap Dálk.: SOS Dálk.: POPLACH PIN kód 1234 NÁVOD K Strana 17

18 Struktura nabídky funkcí Tlačítko tónu Kontrast Jazyk Tlač.tónu zap Tlač.tónu vyp Kontrast:1-5 Deutsch Español Nederlands Dansk Português English Français Datum/čas :00 Doba alarmu čas:1-10min SIM zkontr. Servis SIM # Strana NÁVOD K OBSLUZE

19 Konfigurace Konfigurace Všeobecné pokyny UPOZORNĚNÍ: Pro obsluhu základní jednotky musíte nejdříve zrušit zablokování tlačítek. K tomu potřebujete 4místný PIN kód. Přednastavený PIN kód pro dané zařízení najdete v přihrádce na baterii základní jednotky. Po 10 vteřinách se automaticky aktivuje zablokování tlačítek, pokud nedojde ke stisknutí nějakého tlačítka. Zablokování tlačítek můžete také zapnout ručně tlačítkem Tlačítka tísňového volání a poplachu nebudou zablokována, aby mohla být kdykoli stisknuta! Obsluha: Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky Navigace se provádí tlačítky se šipkami ) a. Potvrzení proveďte tlačítkem Pokud byla v příslušné nabídce funkcí nastavena hodnota, bude převzata a uložena. Zadané texty nebo čísla můžete korigovat tlačítkem. Po krátkém stisknutí tlačítka se dostanete na předchozí úroveň nabídky funkcí. Nebude-li během 10 vteřin stisknuto nějaké tlačítko, pak dojde automaticky k opuštění nabídky funkcí a aktivuje se zablokování tlačítek. Výběr jazyka Máte na výběr několik jazyků: 1. Zadejte PIN kód pro vaše zařízení. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky Jazyk. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Tlačítky ) a zvolte požadovaný jazyk. 5. Zadání potvrďte tlačítkem Dostanete se zpět do hlavní nabídky funkcí. 6. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. PIN kód Ke změně PIN kódu postupujte následovně: 1. Zadejte PIN kód pro vaše zařízení. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem Na displeji se zobrazí přednastavený PIN kód. Začne blikat první číslice. Zadejte váš osobní 4místný PIN kód. 4. Váš nový PIN kód si zaznamenejte a uschovejte jej na bezpečném místě. 5. Zadání potvrďte tlačítkem Dostanete se zpět do hlavní nabídky funkcí. 6. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. NÁVOD K Strana 19

20 Konfigurace Nastavení data/přesného času 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky Datum/čas. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Na displeji se zobrazí: Na tlačítkovém poli základní jednotky zadejte den, měsíc a rok. Zadání potvrďte tlačítkem 6. Na displeji se zobrazí: 00:00 7. Zadejte přesný čas v hodinách a minutách. 8. Zadání potvrďte tlačítkem Dostanete se zpět do hlavní nabídky funkcí. 9. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. Individuální oznámení UPOZORNĚNÍ: Pro každý senzor (dveřní/okenní senzor, detektro kouře atd.) můžete nahrát individuální ozná mení trvající max. 10 vteřin. Standardní ozná mení se nahradí vaším individuálním ozná mením a přehraje se při aktivaci telefonní volicí jednotky GSM! Při nahrávání individuálního oznámení pro jednotlivé senzory postupujte následovně: 3. Zvolte položku nabídky Přehled. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Tlačítky ) a zvolte různé senzory. Zadání potvrďte tlačítkem 5. Začne blikat první písmeno zvoleného senzoru. Senzor můžete přejmenovat (např. balkonové dveře, kuchyňské okno, atd. Zadání potvrďte tlačítkem 6. Zadané texty nebo čísla můžete zase vymazat tlačítkem. 7. Na displeji se zobrazí Příjem. Zadání potvrďte tlačítkem 8. Na zařízení namluvte vaše individuální oznámení pro zvolený senzor (např. balkonové dveře 9. K ukončení nahrávání stiskněte tlačítko UPOZORNĚNÍ: Pokud zadání nepotvrdíte tlačítkem ), bude po 10 vteřinách nahrávání automaticky ukončeno. 10. Bude reprodukováno vaše individuální oznámení. Dostanete se zpět do hlavní nabídky funkcí. 11. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky Strana NÁVOD K OBSLUZE

21 Konfigurace Aktivace interní telefonní volicí jednotky GSM s funkcí ohlašování UPOZORNĚNÍ: Pro provoz telefonní volicí jednotky GSM musí být instalována SIM karta. Interní telefonní volicí jednotka GSM je ze zásady deaktivována, pokud jste nezadali a neuložili žádná telefonní čísla. Můžete zadat až 10 individuálních telefonních čísel nebo čísel mobilních telefonů osob, kterým důvěřujete, jako například příslušníci rodiny, přátelé nebo sousedé. V případě poplachu telefonní volicí jednotka GSM postupně za sebou automaticky vybere tato telefonní čísla v uvedeném pořadí (počínajíc místem v paměti 0) a prostřednictvím oznámení informuje o daném stavu senzorů. Při stavu obsazeno nebo když nedošlo ke spojení, bude automaticky vybráno další telefonní číslo. Celkem jsou realizovány 3 volicí cykly! Interní telefonní volicí jednotka GSM se deaktivuje, pokud volaný účastník volání přijme a na svém telefonu stiskne číselné tlačítko [1] nebo když byly realizovány 3 volicí cykly. UPOZORNĚNÍ: Pokud možno uložte více telefonních čísel. To zvýší pravděpodobnost, že budou v případě poplachu k dosažení osoby, kterým důvěřujete. Pokud např. uložíte jen dvě telefonní čísla, která budou například v případě poplachu obsazena, pak bude volicí cyklus rychle ukončen! UPOZORNĚNÍ: Nezapomeňte tyto osoby informovat o tom, že budou v případě poplachu automaticky zavolány vaším poplachovým zařízením a domluvte s nimi chování v případě poplachu. Pro zadání až 10 telefonních čísel máte k dispozici místa v paměti 0-9 (tlačítko ) až ) Každé telefonní číslo může být dlouhé maximálně 24 znaků/čísel. Navíc může být ke každému telefonnímu číslu zadáno jedno jméno o délce 13 znaků/písmen. UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte veřejná čísla tísňového volání (112)! UPOZORNĚNÍ: Při neoprávněném použití telefonních čísel policie, hasičů a záchranných sil jste povinni uhradit náklady! Telefonní čísla uložte následovně: 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Stiskněte tlačítko. Na displeji se zobrazí Tlač. ulož.. 3. Zvolte jedno místo v paměti (tlačítko )-) Pokud jste ještě neuložili žádné telefonní číslo, na displeji se zobrazí informace Prázdný. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Zadejte telefonní číslo včetně předvolby. Zadání potvrďte tlačítkem 5. K telefonnímu číslu vložte příslušné jméno. Zadání potvrďte tlačítkem 6. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. NÁVOD K Strana 21

22 Konfigurace Po zadání telefonních čísel, byste se měli ujistit, že byla tato čísla pro případ poplachu správně zadána. Kontrolu můžete provést vyvoláním tichého poplachu. Vámi vybraná telefonní čísla budou volena v naprogramovaném pořadí za sebou. 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Stisknutím tlačítka aktivujete tichý režim. Na displeji se po uplynutí zvoleného zpoždění pohotovosti zobrazí tichý režim znakem. 3. Nyní u libovolného dveřního/okenního kontaktu (např. otevřít dveře/ okno) aktivujte tichý alarm. UPOZORNĚNÍ: V tichém režimu nezazní žádný akustický výstražný signál. Displej se rozsvítí žlutě a poskytne vám informace o inicializovaném senzoru. Po uplynutí doby zpoždění inicializace se aktivuje interní telefonní volicí jednotka GSM. Volaný účastník vezme sluchátko, přehraje se oznámení nahrané zvlášť pro tento senzor. Volaný účastník je vyzván, aby na svém telefonu stisknul číselné tlačítko [1]. Aktivuje se funkce odposlechu.tato funkce umožňuje, aby mohl účastník odposlouchávat v prostoru, ve kterém se nachází základní jednotka. Nebude-li volaný účastník během 24 vteřin aktivovat nějakou funkci, automaticky bude zvoleno další telefonní číslo. Tichý režim se ukončí, pokud stisknete tlačítko 0 na vašem rádiovém dálkovém ovládání, zadáte váš PIN kód na základní jednotce a zadání potvrdíte tlačítkem ), nebo když volaný účastník ukončí spojení. Uložení čísla tísňového volání Můžete uložit číslo tísňového volání, které bylo jako první zavoláno při stisknutí tlačítka ) na základní jednotce nebo podle konfigurace na vašem rádiovém dálkovém ovládání. Poté bude za sebou zvoleno až 10 uložených telefonních čísel (viz aktivaci interní telefonní volicí jednotky s funkcí ohlašování Číslo tísňového volání uložíte následovně: UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte veřejná čísla tísňového volání (112)! UPOZORNĚNÍ: Při neoprávněném použití telefonních čísel policie, hasičů a záchranných sil jste povinni uhradit náklady! 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Stiskněte tlačítko. Na displeji se zobrazí Tlač. ulož.. 3. Jako místo v paměti zvolte tlačítko Pokud jste ještě neuložili žádné telefonní číslo, na displeji se zobrazí informace Prázdný. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Zadejte telefonní číslo včetně předvolby. Zadání potvrďte tlačítkem 5. K telefonnímu číslu vložte příslušné jméno. Zadání potvrďte tlačítkem 6. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. Strana NÁVOD K OBSLUZE

23 Konfigurace Zpoždění inicializace Poplach se inicializuje se zpožděním, abyste při vstupu hlavními dveřmi měli možnost přepnout poplachové zařízení do neostrého režimu, aniž by byl aktivován akustický výstražný signál a interní telefonní volicí jednotka GSM. Můžete nastavit zpoždění inicializace od 0 do 240 vteřin. Je-li inicializován jeden ze senzorů, musí být zařízení v této době přepnuto do neostrého režimu, aby nemohl být poplach inicializován. Můžete zvolit, zda v této době základní jednotka vydá akustický signál. 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky Spušt. zpož.. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Zvolte položku nabídky Doba. Zadání potvrďte tlačítkem 5. Tlačítky ) a nastavte dobu zpoždění. 6. Zadání potvrďte tlačítkem Dostanete se zpět na předchozí úroveň nabídky funkcí. 7. Zvolte položku nabídky Tón spuštĕní. Zadání potvrďte tlačítkem 8. Tlačítky ) a zvolte Vyp. nebo Zap. 9. Zadání potvrďte tlačítkem Dostanete se zpět na předchozí úroveň nabídky funkcí. 10. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. Zpoždění pohotovosti Můžete zvolit zpoždění pohotovosti od 0 do 240 vteřin. Po uplynutí této doby se poplachové zařízení přepne do ostrého režimu. V této době musíte opustit váš byt nebo dům dveřmi zajištěnými alarmem. Po dobu trvání nastavené doby zpoždění zazní na základní jednotce každou vteřinu akustický signál. 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky Ostr.zpožd.. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Tlačítky ) a nastavte dobu zpoždění. 5. Zadání potvrďte tlačítkem Dostanete se zpět do hlavní nabídky funkcí. 6. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. NÁVOD K Strana 23

24 Konfigurace Doba trvání poplachu Základní jednotka má integrovanou sirénu. Dobu trvání akustického výstražného signálu můžete zvolit od minimálně 1 až do maximálně 10 minut. Doba trvání poplachu je standardně přednastavena na 3 minuty (v Německu je dovolena doba trvání poplachu maximálně 3 minuty! 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky Doba alarmu. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Tlačítky ) a nastavte dobu trvání poplachu. 5. Zadání potvrďte tlačítkem Dostanete se zpět do hlavní nabídky funkcí. 6. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. Zapnutí/vypnutí zvuku tlačítek Máte možnost zapnout, popř. vypnout zvuk tlačítek na základní jednotce: 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky Tlačítko tónu. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Tlačítky ) a zvolte funkci Tlač.tónu zap nebo Tlač.tónu vyp. 5. Zadání potvrďte tlačítkem Dostanete se zpět do hlavní nabídky funkcí. 6. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. Nastavení kontrastu displeje Můžete zvolit 5 nastavení kontrastů displeje: 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky Kontrast. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Tlačítky ) a přizpůsobíte kontrast vašim potřebám. 5. Zadání potvrďte tlačítkem Dostanete se zpět do hlavní nabídky funkcí. 6. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. Strana NÁVOD K OBSLUZE

25 Konfigurace Rádiové dálkové ovládání na rádiovém dálkovém ovládání může být nakonfigurováno základní jednotkou jako tlačítko tísňového volání nebo tlačítko poplachu. Při konfiguraci tlačítka postupujte následovně: 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky Dálk. tlač.. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Tlačítky ) a zvolte funkci Dálk.: SOS nebo Dálk.: POPLACH. 5. Zadání potvrďte tlačítkem Dostanete se zpět do hlavní nabídky funkcí. 6. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. Hlásič úniku vody a hlásič kouře Základní jednotku můžete nastavit tak, aby senzor úniku vody a detektor kouře mohly vyvolat poplach i tehdy, když je základní jednotka nastavena na neostrý režim. 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky Zapl.& kouř. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Tlačítky ) a zvolte nastavení Standard nebo Vždy zap. 5. Zadání potvrďte tlačítkem Dostanete se zpět do hlavní nabídky funkcí. 6. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. Následující tabulka vám ukáže, jak u různých nastavení inicializovat senzor úniku vody a detektor kouře. Neostrý režim Režim Domov Telefonické zavolání Standard Výstražný signál Telefonické zavolání Vždy zap Výstražný signál Ne Ne Ano Ano Ne Ano Ne Ano Tichý režim Ano Ne Ano Ano Režim Alarm Ano Ano Ano Ano NÁVOD K Strana 25

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Návod na použití GSM Alarmu

Návod na použití GSM Alarmu Návod na použití GSM Alarmu Obj. č: 3117 GSM Alarm slouží ke sledování napětí v elektrické ohradě. Při poklesu napětí, může GSM Alarm poslat sms zprávu až na 5 různých telefonních čísel. Kontrolu lze provést

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém CZ GSM SMS alarm - zabezpečovací systém Uživatelská příručka LYD-111 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, si před jeho použitím důkladně prostudujte tuto uživatelskou příručku. Příslušenství: Centrální

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití GPS Mototrackeru je na uvážení majitele. GPS Mototracker je zařízení

Více

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Synco living QAX913 Dohled Funkce & ovládání Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Přehled Nastavení Nepřítomnost a dohled Dohled oken / dveří Signalizace (zvuková signalizace a stavový výstup)

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 1. Bezdrátové PIR čidlo aktivované pohybem (AM 552) Pasivní infračervené čidlo pohybu Držák na čidlo 2. Bezdrátové čidlo s možností upevnění na dveře a okna (AM 553) Zeď Dveře,

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Bezdrátová souprava pro QAA75

Bezdrátová souprava pro QAA75 Návod na použití pro instalatéry a uživatele CZ Bezdrátová souprava pro QAA75 CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

GPAPRO pager uživatelský návod

GPAPRO pager uživatelský návod GPAPRO pager uživatelský návod OBSAH ÚVOD str.1 VÁŠ GPAPRO PAGER str.1 JAK FUNGUJE GPAPRO PAGER?..str.1 VAROVNÁ HLÁŠENÍ..str.2 OVLÁDÁNÍ GPAPRO PAGERU str.3 KONFIGURAČNÍ LIST. str.4 TABULKA PŘÍKAZŮ.str.5

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com PARROT CK3100 Návod k použití www.parrot.com Obsah balení LCD displej Napájecí kabel Elektronická řídící jednotka Mikrofon Kabel funkce Mute Návod k použití MONTÁŽ CK3100 Instalace elektronické jednotky

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 ph_gst1_v1004:layout 1 11.12.2007 0:06 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 Teplota 23 Příslušenství k systému PocketHome Dálkové ovládání centrální

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Manuál GSM-01 Alarmu

Manuál GSM-01 Alarmu Manuál GSM-01 Alarmu 1. Vložení SIM karty do alarmu Stiskněte jemně žlutý bod špičkou propisovačky a vyjměte držák SIM karty. Vložte do něj SIM a zasuňte zpět. UPOZORNĚNÍ! Kovové kontakty SIM karty musí

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

GSM alarm s displejem SE200

GSM alarm s displejem SE200 GSM alarm s displejem SE200 Obsah: Přehled funkcí... 2 Popis ústředny... 2 Nastavení funkcí... 5 Tovární resetování... 6 Kódování dálkového ovládače... 6 Kódování chráněné zóny... 6 Změna hesla... 7 Nastavení

Více

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise Informace OpenStage OpenStage 20/40/60/80 www.siemens.com/enterprise IP telefony OpenStage 40 (podobný OpenStage 20 kromě 1 ) Napájení PC [1] pouze OpenStage 40 [2] pouze OpenStage 40 HFA Přepínač Náhlavní

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Uživatelský manuál JA-65 Maestro

Uživatelský manuál JA-65 Maestro Uživatelský manuál JA-65 Maestro 1. Indikace Signálky událostí Informují co se v systému stalo, údaj na displeji upřesňuje, odkud je událost hlášena. Poplach Sabotáž poplach vyvolaný vniknutím do objektu,

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci www.upc.cz 1. Co je aplikace UPC Telefon? UPC Telefon je bezplatná aplikace, která po instalaci do mobilního telefonu umožňuje

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více