OLYMPIAO Rádiové poplašné zařízení Protect série 9XXX

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OLYMPIAO Rádiové poplašné zařízení Protect série 9XXX"

Transkript

1 OLYMPIAO Rádiové poplašné zařízení Protect série 9XXX

2 Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk Hattingen

3 Obsah Úvod... 5 Ovládací prvky a zobrazení Záruka... 5 Informace pro uživatele... 5 Funkce tlačítek na základní jednotce Symboly na displeji...15 Vyloučení ručení... 5 Přehled LED...16 Používání v souladu s určením Funkce tlačítek rádiového dálkového ovládání...16 Parametry výrobku Struktura nabídky funkcí Rozsah dodávky... 6 Konfigurace Bezpečnostní pokyny... 7 Všeobecné pokyny Význam symbolů... 7 Důležité bezpečnostní pokyny... 7 Výběr jazyka...19 PIN kód...19 Nastavení data/přesného času...20 Telefonní volicí jednotka GSM... 8 Individuální oznámení...20 Funkce telefonní volicí jednotky GSM... 8 SIM karta... 8 Aktivace interní telefonní volicí jednotky GSM s funkcí ohlašování.. 21 Odblokování SIM karty... 8 Funkce připomenutí... 9 Uložení čísla tísňového volání...22 Zpoždění inicializace...23 Kontrola aktiv... 9 Zpoždění pohotovosti Zabránění zablokování SIM karty Doba trvání poplachu Instalace Zapnutí/vypnutí zvuku tlačítek Pokyny k výběru místa montáže Nastavení kontrastu displeje Příprava a připojení základní jednotky Rádiové dálkové ovládání...25 Hlásič úniku vody a hlásič kouře...25 Test telefonní volicí jednotky GSM Postavení základní jednotky Nástěnná montáž NÁVOD K Strana 3

4 Obsah Přehled monitorovacích funkcí Pokyny k likvidaci Zapnutí/vypnutí monitorovacích funkcí Technické údaje Režim Alarm Základní jednotka Režim Domov Rádiové dálkové ovládání Tichý režim Technické změny Neostrý režim Značka CE Poplachový alarm Tísňové volání (SOS) Dálkový přístup prostřednictvím telefonu Obnovení výchozího nastavení (RESET) Registrace senzorů Odhlášení senzorů Systémové rozšíření Výměna baterií Rádiové dálkové ovládání Základní jednotka Pravidelná údržba a ošetřování Základní jednotka Strana NÁVOD K OBSLUZE

5 Úvod Úvod Záruka Vážený zákazníku, těší nás, že jste se rozhodli pro tento přístroj. V případě vzniku závady odevzdejte přístroj spolu s daňovým dokladem v prodejně, kde jste přístroj zakoupili. Informace pro uživatele Poplachové zařízení je pasivní zařízení a je koncipován pro ochranu majetku. Aby se předešlo a zabránilo vloupáním a krádežím je třeba učinit dodatečná předběžná opatření. Příslušné informace získáte na poradenských místech policie. Před připojením a prvním uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze. Návod k obsluze vám pomůže vyhnout se chybám při používání a současně plně využít všech technických možností rádiového poplachového zařízení. Vyloučení ručení Nepřebíráme žádnou záruku za správnost informací, které se týkají technických vlastností a zde předložené dokumentace. Výrobek a jeho příslušenství, popsaný v této dokumentaci, je neustále zlepšován a vyvíjen. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo, bez předchozího oznámení kdykoliv změnit komponenty, příslušenství, technické specifikace i tuto dokumentaci výrobku. Používání v souladu s určením Rádiové poplachové zařízení Protect 9XXX-Serie vám pomůže sledovat prostory a domy, pokud je díky místním podmínkám zajištěna bezpečná rádiová trasa k senzorům (např. dveřní/okenní senzory, detektor kouře Kromě toho musí být všechny dveře a okna opatřeny dveřními/okenními senzory. Předpokladem používání v souladu s určením je odborná instalace i dodržování a zachovávání pokynů v tomto návodu k obsluze. Jakékoliv jiné použití se považuje za použití, které není v souladu s určením. Svévolné změny nebo přestavby, které nejsou popsány v tomto návodu k obsluze, nejsou přípustné a vedou k poškození tohoto výrobku. Kromě toho nelze vyloučit ohrožení, jako např. zkrat, požár, úraz elektrickým proudem atd. NÁVOD K Strana 5

6 Parametry výrobku Parametry výrobku Bezdrátové poplachové zařízení s funkcí tísňového volání, poplachu, poslechu a handsfree S vysílací funkcí k aktivaci venkovních sirén atd. Integrovaná telefonní volicí jednotka GSM s funkcí ohlašování pro výstražná hlášení přes mobilní rádiovou síť. Lze uložit až 10 poplachových telefonních čísel a 1 číslo tísňového volání (SOS) Individuální jednotlivé oznámení u telefonického hlášení pro každý senzor o délce maximálně 10 s Automatická volba dalšího telefonního čísla při stavu obsazeno Handsfree na základní jednotce při SOS Jednotlivě, popř. v kombinaci lze navolit telefonický (tichý) alarm/ alarm se sirénou Velký displej LC, 1 numerický řádek se 7 segmenty a 24 místy, 1 alfanumerický řádek s bodovou matricí 5x7 a 13 místy, 11 symbolů pro zobrazení stavu Podsvícení displeje v žluté a modré Výstraha u málo nabitých baterií (základní jednotka a všechny registrované senzory) Jištění pro případ výpadku proudu v základní jednotce Základní jednotka s dálkovým ovládáním Možnost demontáže pro provoz až max. 32 senzorů Jednoduché připojení nových senzorů/hlásičů kouře pomocí plug & play Rozsah dodávky Základní jednotka 1 Síťový adaptér 1 Rádiové dálkové ovládání 1 Baterie Montážní materiál 3x alkaline AAA 1x lithium CR V Šrouby, hmoždinky, lepicí páska Návod k obsluze 1 Přesně zkontrolujte obsah balení. Pokud by něco chybělo nebo bylo poškozeno při přepravě, NESMÍTE bezdrátové poplachové zařízení používat! V tomto případě se s dokladem o koupi obraťte na vašeho prodejce nebo přímo na servisní centrum OLYMPIA. UPOZORNĚNÍ: Tento návod k obsluze se týká základní jednotky poplachového zařízení. Senzory jsou popsány v samostatných návodech. Strana NÁVOD K OBSLUZE

7 Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Význam symbolů VAROVÁNÍ: Upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k těžkým poraněním nebo dokonce i ke smrti POZOR: Upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým nebo středně těžkým poraněním, pokud jí není zabráněno. UPOZORNĚNÍ: Upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k věcným škodám a ohrožení životního prostředí, pokud jí není zabráněno. Důležité bezpečnostní pokyny Aby byla zaručena spolehlivá manipulace s bezdrátovým poplachovým zařízením, respektujte prosím následující bezpečnostní pokyny: Pokud si při montáži a instalaci nejste jisti, popř. máte pochybnosti o funkci, obraťte se na odborníka. Montáž a instalaci neprovádějte sami. Přístroj nikdy neotevírejte! Zařízení nepoužívejte, je-li mokré nebo v blízkosti vany, sprchy apod. Opravu přístroje může provádět pouze technik. Síťového adaptéru základní jednotky se nesmíte dotýkat vlhkýma nebo mokrýma rukama. Pokud by byl síťový adaptér poškozený, musíte před jeho vytažením odpojit od napětí příslušnou síťovou zásuvku na pojistkové skříni. Bezdrátové poplachové zařízení a obalový materiál nejsou hračky pro děti. UPOZORNĚNÍ: Tento návod k obsluze obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a manipulaci. Při předávání zařízení třetí osobě bezpodmínečně přiložte i tento návod k obsluze. NÁVOD K Strana 7

8 Telefonní volicí jednotka GSM Telefonní volicí jednotka GSM Funkce telefonní volicí jednotky GSM Telefonní volicí jednotka GSM (duální pásmo s 900/1 800 MHz) vytvoří spojení mezi poplachovým zařízením Protect 9XXX-Serie a mobilní rádiovou sítí. Tím může být vytvořeno telefonní spojení bez přístupu k pevné síti. SIM karta (Není obsažena v rozsahu dodávky) Pro provoz telefonní volicí jednotky GSM je zapotřebí SIM karta mobilního operátora. Není obsažena v rozsahu dodávky. UPOZORNĚNÍ: Poplachové zařízení nemůže být používáno bez SIM karty. V případě poplachu však nedochází k alarmu přes mobilní rádiovou síť! Používáte-li předplacenou kartu, respektujte následující body: Aktiva musí být pravidelně kontrolována. Většina předplacených karet musí být v určitých časových intervalech používána s povinnou úhradou nákladů, jinak budou karty zablokovány. Informace o lhůtách zjistíte u vašeho dealera mobilního spojení. Odblokování SIM karty SIM karty jsou zpravidla proti neoprávněnému používání chráněny 4místným PIN kódem. Při prvním použití musí být SIM karta odblokována. 1. Je-li SIM karta zabezpečena PIN kódem, na displeji se zobrazí hlášení SIM PIN?. 2. Zadejte PIN, který jste získali zároveň se SIM kartou. 3. Po zadání správného PIN kódu se na displeji zobrazí Vyhledávání. PIN je pak trvale deaktivován. Po opětovném vložení SIM karty nebo opětovném připojení základní jednotky, nemusíte PIN kód znovu zadávat. Po zadání nesprávného PIN kódu se na displeji zobrazí Opakovat. Pokud 3krát zadáte nesprávný PIN kód, na displeji se zobrazí Blokov. SIM. Pro odstranění zablokování se obraťte na vašeho mobilního operátora. Pokud SIM karta není GSM karta, na displeji se zobrazí Chyba SIM Strana NÁVOD K OBSLUZE

9 Telefonní volicí jednotka GSM Funkce připomenutí Vždy k 31. březnu, 30. červnu, 30. září a 31. prosinci se na displeji zobrazí SIM zkontr. Kontrola aktiv 4. Pokud se zobrazí zpráva pro připomenutí SIM zkontr., zadejte váš PIN kód pro dané zařízení. Zadání potvrďte tlačítkem 5. Na displeji se zobrazí: Servis SIM # 6. Zadejte servisní číslo vašeho mobilního operátora. Zadání potvrďte tlačítkem Dojde k zavolání na servisní číslo. 7. Řiďte se pokyny vašeho mobilního operátora. 8. K ukončení spojení stiskněte Dotazování může být také kdykoli realizováno prostřednictvím nabídky. 1. Zadejte PIN kód pro vaše zařízení. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky SIM zkontr.. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Na displeji se zobrazí: Servis SIM # 5. Zadejte servisní číslo vašeho mobilního operátora. Zadání potvrďte tlačítkem Dojde k zavolání na servisní číslo. 6. Řiďte se pokyny vašeho mobilního operátora. 7. K ukončení spojení stiskněte Zabránění zablokování SIM karty Většina předplacených karet musí být v určitých časových intervalech používána s povinnou úhradou nákladů, jinak budou karty zablokovány. Funkci můžete také využít ke kontrole aktiv, abyste aktivovali volání s povinnou úhradou nákladů. UPOZORNĚNÍ: U vašeho mobilního operátora získáte informace o lhůtách, ve kterých musí být předplacená karta používána. 1. Zadejte PIN kód pro vaše zařízení. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky SIM zkontr.. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Na displeji se zobrazí: Servis SIM # 5. Zadejte číslo vaší přípojky pevné sítě nebo vašeho mobilního telefonu. Zadání potvrďte tlačítkem Dojde k zavolání na číslo. 6. Přijměte hovor na pevné lince nebo mobilním telefonu. 7. K ukončení spojení stiskněte NÁVOD K Strana 9

10 Instalace Instalace Pokyny k výběru místa montáže Základní jednotka by měla být namontována nebo postavena na centrálním místě (např. na chodbě bytu/domu) uprostřed v monitorované oblasti, aby byly všechny rádiové trasy co nejkratší. Základní jednotku umístěte tam, kde je k dispozici řádně instalovaná síťová zásuvka (230 V / 50 Hz Dbejte, aby mohla základní jednotka přijímat dostatečný signál z mobilní rádiové sítě. Vyberte místo uvnitř chráněné oblasti, aby se k základní jednotce nemohl přiblížit zloděj, který by s ní mohl manipulovat. Základní jednotka a síťový adaptér nesmí být používány ve vlhkých místnostech (sklep, koupelna atd.) nebo v bezprostřední blízkosti tepelných zdrojů. Základní jednotku nemontujte/nestavte na nebo do bezprostřední blízkosti velkých kovových předmětů nebo elektrických zdrojů rušení, protože se jinak sníží dosah rádiového spojení. Příklady zdrojů rušení Kovové předměty Elektrické zdroje rušení Topná tělesa Reproduktorové soustavy Zrcadlo Motory Železobetonové stěny Nestíněná elektronická zařízení Kovové dveře Strana NÁVOD K OBSLUZE

11 RESET DC 6V? Int Ext Ext. ant OPEN Ext. ant Instalace Příprava a připojení základní jednotky Síťová zásuvka 6. Do přihrádky na baterie vložte tři baterie alkaline AAA (pozor na pólování! 7. Budete-li používat poplachové zařízení bez externí antény (volitelně), musí být anténní přepínač nastaven doleva Int. SIM karta RESET Síťový adaptér anténní přepínač 1. Šroubovákem uvolněte šroub přihrádky na baterie a připojovací zásuvky na zadní straně základní jednotky. 2. Odstraňte víko přihrádky na baterie a připojovací zásuvky. 3. K odblokování posuňte držák SIM karty doleva (A 4. Držák odklopte a zasuňte do něj SIM kartu (B 5. Držák se SIM kartou sklopte zpět a k zablokování jej posuňte doprava (C A B C RESET DC 6V? Int Ext anténní přepínač 8. Síťový adaptér zasuňte do základní jednotky. 9. Víko nasaďte na přihrádku na baterie a připojovací zásuvku. 10. Šroub zase pevně zašroubujte. LOCK LOCK NÁVOD K Strana 11

12 Instalace Test telefonní volicí jednotky GSM UPOZORNĚNÍ: Proveďte testování telefonní volicí jednotky GSM, abyste se přesvědčili, zda alarm přes mobilní rádiovou síť funguje. 1. Zadejte PIN kód pro vaše zařízení. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky SIM zkontr.. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Na displeji se zobrazí: Servis SIM # 5. Zadejte číslo vaší přípojky pevné sítě nebo vašeho mobilního telefonu. Zadání potvrďte tlačítkem Dojde k zavolání na číslo. 6. Přijměte hovor na pevné lince nebo mobilním telefonu. 7. K ukončení spojení stiskněte Postavení základní jednotky Zařízení je možné instalovat i v šikmé poloze. K tomu použijte dva dodané stojánky (1), které musí přesně sedět v nástěnném držáku (2 1 2 Strana NÁVOD K OBSLUZE

13 Instalace Nástěnná montáž Po vybrání vhodného místa pro vaši základní jednotku můžete začít s montáží. VAROVÁNÍ: Ohrožení života elektrickým proudem nebo výbuchem plynu. Dbejte, abyste nedopatřením nepoškodili elektrická nebo plynová vedení. UPOZORNĚNÍ: Také dávejte pozor na vodní potrubí. 1. Na plánované místo montáže vodorovně našroubujte do stěny dva šrouby ve vzdálenosti 100 mm. (Podle vlastností stěny musíte nejdříve vyvrtat dva otvory a šrouby upevnit pomocí hmoždinek.) 2. Šrouby našroubujte šroubovákem tak daleko, aby vzdálenost od spodní strany hlavy šroubu až ke stěně činila asi 3 mm. 3. Základní jednotku zavěste pomocí šroubů. 4. Síťový adaptér zasuňte do řádně instalované síťové zásuvky 230 V / 50 Hz. Základní jednotka je připravena k provozu. NÁVOD K Strana 13

14 Ovládací prvky a zobrazení Ovládací prvky a zobrazení Základní jednotka má tlačítko tísňového volání pro nouzové případy a tlačítko poplachu pro případ přímého ohrožení. Rádiové dálkové ovládání má tlačítko, které může být volitelně konfigurováno jako tlačítko tísňového volání nebo poplachu (viz Konfiguraci rádiového dálkového ovládání Po stisknutí tlačítka poplachu ) je okamžitě spuštěn akustický poplachový signál, nezávisle na tom, zda je poplachové zařízení zapnuto v ostrém nebo neostrém režimu. Alarm může být zasta ven prostřednictvím základní jednotky nebo rádiového dálkového ovládání (viz neostrý režim v kapitole Monitorovací funkce Stisknutí tlačítka tísňového volání ) aktivuje interní telefonní volicí jednotku GSM, pokud byla předem zadána a uložena telefonní čísla (viz Konfiguraci interní telefonní volicí jednotky GSM s funkcí ohlašování Aktivace proběhne nezávisle na tom, zda bylo poplachové zařízení zapnuto v ostrém nebo neostrém režimu. Postupně jsou nejdříve zvolena čísla tísňového volání a pak až 10 uložených telefonních čísel. Volaný účastník je oznámením vyzván, aby na svém telefonu stisknul tlačítko [1]. Funkce handsfree na základní jednotce se automaticky aktivuje a umožňuje komunikaci mezi vámi a volaným účastníkem. Funkce tlačítek na základní jednotce Tlačítko Funkce ) Tlačítko tísňového volání: Aktivace interní telefonní volicí jednotky GSM ) Potvrzení ) Tlačítko poplachu: Vyvolá akustický výstražný signál ) Vyvolá nabídku funkcí; pohyb v nabídce funkcí směrem nahoru; zvýší hlasitost v režimu handsfree Vyvolá paměťový režim pro telefonní čísla; pohyb v nabídce funkcí směrem dolů; sníží hlasitost v režimu handsfree Neostrý režim: Zařízení se přepne do neostrého režimu; ukončí nabídku funkcí a zastaví odpočítávání Tichý režim: Zařízení se přepne do neostrého režimu; v případě poplachu se aktivuje interní telefonní volicí jednotka; vymaže čísla a písmena ) Režim Alarm: Zařízení se přepne do ostrého režimu; v případě poplachu akustický výstražný signál a aktivace interní telefonní volicí jednotky Strana NÁVOD K OBSLUZE

15 Ovládací prvky a zobrazení ) Režim Domov: Zařízení se přepne do ostrého režimu; při vniknutí akustický alarm 0-9, *, # Číselné tlačítko: Při stisknutí # tlačítka se na >3 s aktivuje pauza ve volbě 2 s Symboly na displeji * V textovém režimu: Přepínání mezi velkými a malými písmeny # à á â Ç / % * # $ )t 1 Mezera -?! 1,. : ; ' < = > ( ) { }_ 2 A B C 2 Ä Æ Å à á â Ç a b c 2 ä æ å à á â ç 3 D E F 3 è É ê ë d e f 3 è é ê ë 4 G H I 4 ì í î Ï g h i 4 ì í î ï 5 J K L 5 j k l 5 6 M N O 6 ñ ö ò ó ô m n o 6 ñ ö ò ó ô 7 P Q R S 7 ß p q r s 7 ß 8 T U V 8 ù ú û Ü t u v 8 ù ú û ü 9 W X Y Z 9 w x y z 9 Symboly Význam Vysvětlení Mobilní rádiová síť Tichý režim Režim Alarm Režim Domov plný signál, T nízký signál, 'f bez signálu V případě poplachu bez akustického výstražného signálu; interní telefonní volicí jednotka GSM aktivní. V případě poplachu akustický výstražný signál; interní telefonní volicí jednotka GSM aktivní. V případě poplachu akustický výstražný signál. SOS Tísňové volání Interní telefonní volicí jednotka GSM aktivní. Časové zpoždění ) Zablokování tlačítek Interní telefonní volicí jednotka GSM aktivní Režim nahrávání Časové zpoždění aktivní. Zablokování tlačítek aktivní. Vytvoří se spojení. Oznámení se nahraje. NÁVOD K Strana 15

16 Ovládací prvky a zobrazení B Zobrazení místa v paměti Reprodukuje místo v paměti telefonních čísel. Funkce tlačítek rádiového dálkového ovládání Symbol paměti Zobrazení stavu baterie Kapacita baterie základní jednotky nízká. Přehled LED horní LED (červená) s napájením spodní LED (žlutá) horní LED (červená) bez napájení spodní LED (žlutá) Tichý režim svítí bliká vyp bliká Režim Alarm bliká vyp bliká vyp Režim Domov svítí svítí vyp svítí Neostrý režim svítí vyp vyp vyp Tlačít Funkce ko Funkce tísňového volání nebo poplachu (může volitelně nakonfigurováno na základní jednotce) Režim Alarm: Při vniknutí akustický poplachový signál a aktivace interní telefonní Režim Domov: Při vniknutí akustický poplachový signál 0 Zrušení zablokování tlačítek základní jednotky; zastavení výstražného signálu; přepnutí poplachového zařízení do neostrého režimu. Tichý režim při současném stisknutí tlačítek režim Alarm a režim Domov Strana NÁVOD K OBSLUZE

17 Struktura nabídky funkcí Struktura nabídky funkcí Přehled Magn. senz.01 Příjem Dálk.:1 Příjem Registrace Vyhledávání Magn. senz.01 Příjem Dálk.:1 Příjem Spušt. zpož. Doba Zpoždění: 0-240S Tón zpuštĕní Zap Vyp Ostr.zpožd. Zpoždění: 0-240S Zapl.& kouř Dálk. tlač. Standard Vždy zap Dálk.: SOS Dálk.: POPLACH PIN kód 1234 NÁVOD K Strana 17

18 Struktura nabídky funkcí Tlačítko tónu Kontrast Jazyk Tlač.tónu zap Tlač.tónu vyp Kontrast:1-5 Deutsch Español Nederlands Dansk Português English Français Datum/čas :00 Doba alarmu čas:1-10min SIM zkontr. Servis SIM # Strana NÁVOD K OBSLUZE

19 Konfigurace Konfigurace Všeobecné pokyny UPOZORNĚNÍ: Pro obsluhu základní jednotky musíte nejdříve zrušit zablokování tlačítek. K tomu potřebujete 4místný PIN kód. Přednastavený PIN kód pro dané zařízení najdete v přihrádce na baterii základní jednotky. Po 10 vteřinách se automaticky aktivuje zablokování tlačítek, pokud nedojde ke stisknutí nějakého tlačítka. Zablokování tlačítek můžete také zapnout ručně tlačítkem Tlačítka tísňového volání a poplachu nebudou zablokována, aby mohla být kdykoli stisknuta! Obsluha: Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky Navigace se provádí tlačítky se šipkami ) a. Potvrzení proveďte tlačítkem Pokud byla v příslušné nabídce funkcí nastavena hodnota, bude převzata a uložena. Zadané texty nebo čísla můžete korigovat tlačítkem. Po krátkém stisknutí tlačítka se dostanete na předchozí úroveň nabídky funkcí. Nebude-li během 10 vteřin stisknuto nějaké tlačítko, pak dojde automaticky k opuštění nabídky funkcí a aktivuje se zablokování tlačítek. Výběr jazyka Máte na výběr několik jazyků: 1. Zadejte PIN kód pro vaše zařízení. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky Jazyk. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Tlačítky ) a zvolte požadovaný jazyk. 5. Zadání potvrďte tlačítkem Dostanete se zpět do hlavní nabídky funkcí. 6. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. PIN kód Ke změně PIN kódu postupujte následovně: 1. Zadejte PIN kód pro vaše zařízení. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem Na displeji se zobrazí přednastavený PIN kód. Začne blikat první číslice. Zadejte váš osobní 4místný PIN kód. 4. Váš nový PIN kód si zaznamenejte a uschovejte jej na bezpečném místě. 5. Zadání potvrďte tlačítkem Dostanete se zpět do hlavní nabídky funkcí. 6. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. NÁVOD K Strana 19

20 Konfigurace Nastavení data/přesného času 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky Datum/čas. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Na displeji se zobrazí: Na tlačítkovém poli základní jednotky zadejte den, měsíc a rok. Zadání potvrďte tlačítkem 6. Na displeji se zobrazí: 00:00 7. Zadejte přesný čas v hodinách a minutách. 8. Zadání potvrďte tlačítkem Dostanete se zpět do hlavní nabídky funkcí. 9. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. Individuální oznámení UPOZORNĚNÍ: Pro každý senzor (dveřní/okenní senzor, detektro kouře atd.) můžete nahrát individuální ozná mení trvající max. 10 vteřin. Standardní ozná mení se nahradí vaším individuálním ozná mením a přehraje se při aktivaci telefonní volicí jednotky GSM! Při nahrávání individuálního oznámení pro jednotlivé senzory postupujte následovně: 3. Zvolte položku nabídky Přehled. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Tlačítky ) a zvolte různé senzory. Zadání potvrďte tlačítkem 5. Začne blikat první písmeno zvoleného senzoru. Senzor můžete přejmenovat (např. balkonové dveře, kuchyňské okno, atd. Zadání potvrďte tlačítkem 6. Zadané texty nebo čísla můžete zase vymazat tlačítkem. 7. Na displeji se zobrazí Příjem. Zadání potvrďte tlačítkem 8. Na zařízení namluvte vaše individuální oznámení pro zvolený senzor (např. balkonové dveře 9. K ukončení nahrávání stiskněte tlačítko UPOZORNĚNÍ: Pokud zadání nepotvrdíte tlačítkem ), bude po 10 vteřinách nahrávání automaticky ukončeno. 10. Bude reprodukováno vaše individuální oznámení. Dostanete se zpět do hlavní nabídky funkcí. 11. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky Strana NÁVOD K OBSLUZE

21 Konfigurace Aktivace interní telefonní volicí jednotky GSM s funkcí ohlašování UPOZORNĚNÍ: Pro provoz telefonní volicí jednotky GSM musí být instalována SIM karta. Interní telefonní volicí jednotka GSM je ze zásady deaktivována, pokud jste nezadali a neuložili žádná telefonní čísla. Můžete zadat až 10 individuálních telefonních čísel nebo čísel mobilních telefonů osob, kterým důvěřujete, jako například příslušníci rodiny, přátelé nebo sousedé. V případě poplachu telefonní volicí jednotka GSM postupně za sebou automaticky vybere tato telefonní čísla v uvedeném pořadí (počínajíc místem v paměti 0) a prostřednictvím oznámení informuje o daném stavu senzorů. Při stavu obsazeno nebo když nedošlo ke spojení, bude automaticky vybráno další telefonní číslo. Celkem jsou realizovány 3 volicí cykly! Interní telefonní volicí jednotka GSM se deaktivuje, pokud volaný účastník volání přijme a na svém telefonu stiskne číselné tlačítko [1] nebo když byly realizovány 3 volicí cykly. UPOZORNĚNÍ: Pokud možno uložte více telefonních čísel. To zvýší pravděpodobnost, že budou v případě poplachu k dosažení osoby, kterým důvěřujete. Pokud např. uložíte jen dvě telefonní čísla, která budou například v případě poplachu obsazena, pak bude volicí cyklus rychle ukončen! UPOZORNĚNÍ: Nezapomeňte tyto osoby informovat o tom, že budou v případě poplachu automaticky zavolány vaším poplachovým zařízením a domluvte s nimi chování v případě poplachu. Pro zadání až 10 telefonních čísel máte k dispozici místa v paměti 0-9 (tlačítko ) až ) Každé telefonní číslo může být dlouhé maximálně 24 znaků/čísel. Navíc může být ke každému telefonnímu číslu zadáno jedno jméno o délce 13 znaků/písmen. UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte veřejná čísla tísňového volání (112)! UPOZORNĚNÍ: Při neoprávněném použití telefonních čísel policie, hasičů a záchranných sil jste povinni uhradit náklady! Telefonní čísla uložte následovně: 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Stiskněte tlačítko. Na displeji se zobrazí Tlač. ulož.. 3. Zvolte jedno místo v paměti (tlačítko )-) Pokud jste ještě neuložili žádné telefonní číslo, na displeji se zobrazí informace Prázdný. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Zadejte telefonní číslo včetně předvolby. Zadání potvrďte tlačítkem 5. K telefonnímu číslu vložte příslušné jméno. Zadání potvrďte tlačítkem 6. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. NÁVOD K Strana 21

22 Konfigurace Po zadání telefonních čísel, byste se měli ujistit, že byla tato čísla pro případ poplachu správně zadána. Kontrolu můžete provést vyvoláním tichého poplachu. Vámi vybraná telefonní čísla budou volena v naprogramovaném pořadí za sebou. 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Stisknutím tlačítka aktivujete tichý režim. Na displeji se po uplynutí zvoleného zpoždění pohotovosti zobrazí tichý režim znakem. 3. Nyní u libovolného dveřního/okenního kontaktu (např. otevřít dveře/ okno) aktivujte tichý alarm. UPOZORNĚNÍ: V tichém režimu nezazní žádný akustický výstražný signál. Displej se rozsvítí žlutě a poskytne vám informace o inicializovaném senzoru. Po uplynutí doby zpoždění inicializace se aktivuje interní telefonní volicí jednotka GSM. Volaný účastník vezme sluchátko, přehraje se oznámení nahrané zvlášť pro tento senzor. Volaný účastník je vyzván, aby na svém telefonu stisknul číselné tlačítko [1]. Aktivuje se funkce odposlechu.tato funkce umožňuje, aby mohl účastník odposlouchávat v prostoru, ve kterém se nachází základní jednotka. Nebude-li volaný účastník během 24 vteřin aktivovat nějakou funkci, automaticky bude zvoleno další telefonní číslo. Tichý režim se ukončí, pokud stisknete tlačítko 0 na vašem rádiovém dálkovém ovládání, zadáte váš PIN kód na základní jednotce a zadání potvrdíte tlačítkem ), nebo když volaný účastník ukončí spojení. Uložení čísla tísňového volání Můžete uložit číslo tísňového volání, které bylo jako první zavoláno při stisknutí tlačítka ) na základní jednotce nebo podle konfigurace na vašem rádiovém dálkovém ovládání. Poté bude za sebou zvoleno až 10 uložených telefonních čísel (viz aktivaci interní telefonní volicí jednotky s funkcí ohlašování Číslo tísňového volání uložíte následovně: UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte veřejná čísla tísňového volání (112)! UPOZORNĚNÍ: Při neoprávněném použití telefonních čísel policie, hasičů a záchranných sil jste povinni uhradit náklady! 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Stiskněte tlačítko. Na displeji se zobrazí Tlač. ulož.. 3. Jako místo v paměti zvolte tlačítko Pokud jste ještě neuložili žádné telefonní číslo, na displeji se zobrazí informace Prázdný. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Zadejte telefonní číslo včetně předvolby. Zadání potvrďte tlačítkem 5. K telefonnímu číslu vložte příslušné jméno. Zadání potvrďte tlačítkem 6. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. Strana NÁVOD K OBSLUZE

23 Konfigurace Zpoždění inicializace Poplach se inicializuje se zpožděním, abyste při vstupu hlavními dveřmi měli možnost přepnout poplachové zařízení do neostrého režimu, aniž by byl aktivován akustický výstražný signál a interní telefonní volicí jednotka GSM. Můžete nastavit zpoždění inicializace od 0 do 240 vteřin. Je-li inicializován jeden ze senzorů, musí být zařízení v této době přepnuto do neostrého režimu, aby nemohl být poplach inicializován. Můžete zvolit, zda v této době základní jednotka vydá akustický signál. 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky Spušt. zpož.. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Zvolte položku nabídky Doba. Zadání potvrďte tlačítkem 5. Tlačítky ) a nastavte dobu zpoždění. 6. Zadání potvrďte tlačítkem Dostanete se zpět na předchozí úroveň nabídky funkcí. 7. Zvolte položku nabídky Tón spuštĕní. Zadání potvrďte tlačítkem 8. Tlačítky ) a zvolte Vyp. nebo Zap. 9. Zadání potvrďte tlačítkem Dostanete se zpět na předchozí úroveň nabídky funkcí. 10. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. Zpoždění pohotovosti Můžete zvolit zpoždění pohotovosti od 0 do 240 vteřin. Po uplynutí této doby se poplachové zařízení přepne do ostrého režimu. V této době musíte opustit váš byt nebo dům dveřmi zajištěnými alarmem. Po dobu trvání nastavené doby zpoždění zazní na základní jednotce každou vteřinu akustický signál. 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky Ostr.zpožd.. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Tlačítky ) a nastavte dobu zpoždění. 5. Zadání potvrďte tlačítkem Dostanete se zpět do hlavní nabídky funkcí. 6. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. NÁVOD K Strana 23

24 Konfigurace Doba trvání poplachu Základní jednotka má integrovanou sirénu. Dobu trvání akustického výstražného signálu můžete zvolit od minimálně 1 až do maximálně 10 minut. Doba trvání poplachu je standardně přednastavena na 3 minuty (v Německu je dovolena doba trvání poplachu maximálně 3 minuty! 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky Doba alarmu. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Tlačítky ) a nastavte dobu trvání poplachu. 5. Zadání potvrďte tlačítkem Dostanete se zpět do hlavní nabídky funkcí. 6. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. Zapnutí/vypnutí zvuku tlačítek Máte možnost zapnout, popř. vypnout zvuk tlačítek na základní jednotce: 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky Tlačítko tónu. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Tlačítky ) a zvolte funkci Tlač.tónu zap nebo Tlač.tónu vyp. 5. Zadání potvrďte tlačítkem Dostanete se zpět do hlavní nabídky funkcí. 6. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. Nastavení kontrastu displeje Můžete zvolit 5 nastavení kontrastů displeje: 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky Kontrast. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Tlačítky ) a přizpůsobíte kontrast vašim potřebám. 5. Zadání potvrďte tlačítkem Dostanete se zpět do hlavní nabídky funkcí. 6. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. Strana NÁVOD K OBSLUZE

25 Konfigurace Rádiové dálkové ovládání na rádiovém dálkovém ovládání může být nakonfigurováno základní jednotkou jako tlačítko tísňového volání nebo tlačítko poplachu. Při konfiguraci tlačítka postupujte následovně: 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky Dálk. tlač.. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Tlačítky ) a zvolte funkci Dálk.: SOS nebo Dálk.: POPLACH. 5. Zadání potvrďte tlačítkem Dostanete se zpět do hlavní nabídky funkcí. 6. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. Hlásič úniku vody a hlásič kouře Základní jednotku můžete nastavit tak, aby senzor úniku vody a detektor kouře mohly vyvolat poplach i tehdy, když je základní jednotka nastavena na neostrý režim. 1. Zadejte váš osobní PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem 2. Nabídku funkcí vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka nabídky 3. Zvolte položku nabídky Zapl.& kouř. Zadání potvrďte tlačítkem 4. Tlačítky ) a zvolte nastavení Standard nebo Vždy zap. 5. Zadání potvrďte tlačítkem Dostanete se zpět do hlavní nabídky funkcí. 6. Po stisknutí tlačítka opustíte nabídku funkcí. Následující tabulka vám ukáže, jak u různých nastavení inicializovat senzor úniku vody a detektor kouře. Neostrý režim Režim Domov Telefonické zavolání Standard Výstražný signál Telefonické zavolání Vždy zap Výstražný signál Ne Ne Ano Ano Ne Ano Ne Ano Tichý režim Ano Ne Ano Ano Režim Alarm Ano Ano Ano Ano NÁVOD K Strana 25

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz V1 R3.x V1 R4.x

Více

Návod k obsluze. System STYLISTIC Q550

Návod k obsluze. System STYLISTIC Q550 Návod k obsluze System STYLISTIC Q550 Blahopřejeme vám k rozhodnutí pro vyspělý výrobek firmy Fujitsu. Aktuální informace k našim výrobkům, rady, aktualizace atd. naleznete na Internetu: "http://ts.fujitsu.com"

Více

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE Obsah této pfiíruãky se mûïe li it od va eho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním

Více

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla OBSAH OBSAH... 1 1. EYE-02 BEZPEČNOSTNÍ KAMERA - ÚVOD... 1 1.1 Úvod Základní funkce... 1 1.2 Začínáme... 2 1.3 Vnitřní části kamery EYE-02... 2 2. INSTALACE KAMERY... 2 2.1 Obsah balení... 2 2.2 Instalace...

Více

Několik slov o Vašem systému

Několik slov o Vašem systému Několik slov o Vašem systému Bezpečnostní systém DSC je zkonstruován tak, aby Vám poskytoval co možná největší pohodlí. Přečtěte si pečlivě tuto příručku. Instalační technik Vám vysvětlí všechny příkazy

Více

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1 C530 IP Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji.balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz Návod k použití GSM telefon EVOLVE Survivor GX780 www.evolve.cz Upozornění Tento produkt byl vytvořen tak aby vyhovoval standardu voděodolnosti IPX4. S ohledem na mnoho různých způsobů používání, jako

Více

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 Verze 3.6 CZ Právní ustanovení SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Právní ustanovení Informace obsažené v

Více

Obsah. testo 735 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 735 Teploměr. Návod k obsluze testo 735 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...4 2. Použití...5 3. Popis výrobku...6 3.1 Displej a ovládací prvky...6 3.2 Rozhraní...8 3.3 Napájení...8 4. Uvedení

Více

Move&Fun. Uživatelská příručka. Čeština

Move&Fun. Uživatelská příručka. Čeština Move&Fun Uživatelská příručka Čeština Červen 2012 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se

Více

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM03 Uživatelská příručka

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM03 Uživatelská příručka Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM03 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi a ovládáním

Více

Vítejte. Vítejte ve světě digitální mobilní komunikace Motorola! Jsme rádi, že jste si vybrali mobilní telefon Motorola C200.

Vítejte. Vítejte ve světě digitální mobilní komunikace Motorola! Jsme rádi, že jste si vybrali mobilní telefon Motorola C200. Vítejte Vítejte ve světě digitální mobilní komunikace Motorola! Jsme rádi, že jste si vybrali mobilní telefon Motorola C200. Vítejte - 1 www.hellomoto.com MOTOROLA, stylizované logo M a veškeré ostatní

Více

GSM Alarm IG 2. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP.

GSM Alarm IG 2. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP. Zabezpečovací systém GSM Intelliguard je určen pro hlídání bytových a komerčních prostor. Nabízí plně integrovanou centrální jednotku s možností připojení bezdrátových detektorů. Integrovaný GSM modul

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

GSM Alarm IG 2. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP.

GSM Alarm IG 2. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP. Zabezpečovací systém GSM Intelliguard je určen pro hlídání bytových a komerčních prostor. Nabízí plně integrovanou centrální jednotku s možností připojení bezdrátových detektorů. Integrovaný GSM modul

Více

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Tlačítka a části telefonu 6 Zapnutí a vypnutí 6 Nabíjení baterie 6 Antény

Více

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém CZ GSM SMS alarm - zabezpečovací systém Uživatelská příručka LYD-111 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, si před jeho použitím důkladně prostudujte tuto uživatelskou příručku. Příslušenství: Centrální

Více

návod k obsluze 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 Český výrobek

návod k obsluze 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 Český výrobek návod k obsluze 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 Český výrobek Poslední aktualizace 14.10.2013 Představení kamery 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 miniaturní 3G kamera pohlídá váš dům, byt, garáž či chalupu vyfotí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

2N EasyGate GSM brána

2N EasyGate GSM brána 2N EasyGate GSM brána Uživatelský manuál Verze 1.1.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí,

Více

2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o

2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o 2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o Představení Vážení zákazníci, Děkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek firmy Homecast, leadera na trhu digitální televize. Abychom předešli případným nedorozuměním, dovolujeme

Více

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station Obsah balení SL45 Stereofonní sluchátka Uživatelská příručka SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM Sync Station Nabíječ Datový kabel Bezpečnost... 3 Přehled... 4 Úvod... 5 Použité

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

GSM bezpečnostní kamera EYE-02

GSM bezpečnostní kamera EYE-02 GSM bezpečnostní kamera EYE-02 Buď v obraze...... vždy a všude. Kamera EYE-02: 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2 Infračervený PIR senzor 7 Zapnutí / vypnutí 8 Napájení 3 Zelené světlo 4 Červené světlo 1 Objektiv

Více

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 česky Přenosná část pro A260/A265 Přenosná část pro A160/A165 Základna bez hlasového záznamníku 14 5 1 Stav nabití akumulátoru 2 Interní číslo přenosné části 3 Dialogová tlačítka

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 8 Část I. Začínáme... 9 Uvedení telefonu do provozu... 9 Vložení baterie... 9 Vložení SIM karty... 10 Vyjmutí SIM karty... 10 Vložení paměťové

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-19406A Czech. 11/2009. Rev. 1.2. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-19406A Czech. 11/2009. Rev. 1.2. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

NÁVOD K OBSLUZE T10J

NÁVOD K OBSLUZE T10J NÁVOD K OBSLUZE T10J č. F 4109 Obsah Kapitola...Strana Bezpečnostní ustanovení...3 1. Obsah setu...4 2. Všeobecný popis...4 2.1 Vysílač T10J...4 2.2 Přijímač R 3008 SB...5 3. Technická data...5 3.1 Vysílač

Více