Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Monika Žákavcová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Monika Žákavcová"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Monika Žákavcová Tvorba bezdrátové domácí sítě Wi-fi a možnost sdílení pomocí technologie Bluetooth Bakalářská práce 2009

2

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Tvorba bezdrátové domácí sítě Wi-fi a možnost sdílení pomocí technologie Bluetooth zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Podpis

4 Obsah Obsah...4 Anotace Úvod Bezdrátové sítě Bezdrátová místní síť WLAN (Wireless Local Area Network) Bezdrátová osobní síť WPAN (Wireless Personal Area Network) Bezdrátová dálková síť WWAN (Wireless Wide Area Network) Technologie Wi-fi Standard a jeho varianty Ad-hoc síť Infrastrukturní sítě Zabezpečení sítě Wi-fi Bezpečnost na fyzické vrstvě (WLAN) Bezpečnost na spojové vrstvě (WLAN) Bezpečnost na síťové vrstvě (vyšší protokoly) Bezpečnost na aplikační vrstvě (vyšší protokoly) WEP WPA WPA Technologie Bluetooth Standardy bezdrátových osobních sítí Využití technologie Bluetooth Připojení doplňků Vzájemný přenos dat Přístupové body Spojení více zařízení Jak Bluetooth pracuje Přenos dat a hlasu Třídy a dosah Architektura Bluetooth Profily Zabezpečení technologie Bluetooth Autentizace a šifrování Bluetooth...29 Útoky na Bluetooth Vytvoření bezdrátové sítě Vytvoření pracovní skupiny

5 5.2. Vytvoření a konfigurace ad-hoc sítě Připojení druhého počítače k síti Sdílení Internetu Nastavení sdílení dat a tiskárny v síti Konfigurace ad-hoc sítě v OS Linux Ubuntu Sdílení pomocí technologie Bluetooth Spárování v MS Windows Vista Spárování v Linux Ubuntu Vlastní přínosy práce Závěr Použité zdroje

6 Anotace Souhrn: Bakalářská práce se zabývá architekturou sdílení dat a Internetu pomocí technologií Wi-fi a Bluetooth. V teoretické části technologie Wi-fi se zaměřuji na její standardy, typy sítí a zabezpečení. U technologie Bluetooth jsou popsány druhy standardů, které ji spravují. Dále popisuji druhy využití, na jakém principu Bluetooth pracuje a možnosti zabezpečení. V praktické části jsem vytvořila ad-hoc síť v operačních systémech MS Windows a Linux. Pro sdílení pomocí technologie Bluetooth jsem spárovala mobilní telefon a počítač, nejdříve v operačním systému MS Windows a poté v Linux. Sumary: This thesis topic is architecture of data and Internet connection sharing using Wi-fi and Bluetooth technologies. In teretical part of thesis aimed on Wi-fi I focus on its standards, network types and security. For Bluetooth technology I describe types of standards which controls it, ways of using it, its general principles and security options. In practical part I created ad-hoc network using computers with MS Windows and Linux operational systems. For sharing based on Bluetooth technology I paired mobile phone and computer with at first MS Windows and than Linux operatinal systems. 6

7 1. Úvod Téma bakalářské práce Tvorba domácí bezdrátové sítě Wi-fi a možnost sdílení pomocí technologie Bluetooth jsem si zvolila proto, že se domnívám, že se jedná o aktuální problematiku. Většina notebooků a mobilních telefonů nebo jiných multimediálních zařízení má přímo integrované Wi-fi či Bluetooth. A proto se také často využívá. Může nastat situace, že potřebujeme rychle propojit počítače mezi sebou, sdílet Internet či propojit další zařízení jako například mobilní telefon či zařízení PDA. Když je potřeba sdílet data, ale pouze na určitou dobu a přeposílání na není možné z důvodu velikosti souboru a také nemáme u sebe kompaktní disk, je možnou variantou vytvoření krátkodobé bezdrátové sítě na bázi ad-hoc prostřednictvím technologie Wi-fi. Takto lze řešit i krátkodobé sdílení Internetu například v případě poruchy UTP kabelu. Tento režim má však omezení dosahu signálu přibližně 10ti metrů. Druhou variantou sdílení je využít technologii Bluetooth. Cílem práce je vyřešit problém jak rychle a jednoduše vytvořit malou bezdrátovou síť, abychom si mohli vzájemně posílat mezi sebou objemné data. Také abychom mohli sdílet Internet. Nejdříve se zaměřím na technologii Wi-fi. Rozepíši jednotlivé standardy a typy sítí Wi-fi. Poté popíši jednotlivé způsoby zabezpečení sítě. V praktické části ukáži jak vytvořit malou domácí síť ad-hoc. Srovnám konfiguraci sítě v operačních systémech MS Windows Vista a Linux Ubuntu. V druhé části budu popisovat technologii Bluetooth. Zde se zaměřím na její standardy, využití, zabezpečení a jak Bluetooth pracuje. V praktické části nastíním jak propojit dvě zařízení podporované technologií Bluetooth a jak sdílet data a Internet. Také budu pracovat ve dvou operačních systémech, MS Windows Vista a Linux Ubuntu. 7

8 2. Bezdrátové sítě Technologie bezdrátového připojení k síti jsou používané v nejrůznějších síťových prostředcích od globálních hlasových a datových sítí, které uživatelům umožňují vytvářet bezdrátová připojení na dlouhé vzdálenosti, až po technologie využívající infračervené světlo a rádiové vlny, optimalizované pro bezdrátová připojení na krátkou vzdálenost. Zařízení používaná běžně pro bezdrátové připojení k síti zahrnují přenosné počítače, stolní počítače, kapesní počítače, osobní digitální asistenty (PDA), mobilní telefony, počítače ovládané perem a operátory. Bezdrátové technologie slouží mnoha praktickým účelům. Například mobilní uživatelé mohou používat mobilní telefon pro přístup k u. Lidé, kteří cestují s přenosným počítačem, se mohou připojit k síti Internet prostřednictvím základních stanic instalovaných na letištích, na nádražích a na dalších veřejných místech. Doma mohou uživatelé připojovat zařízení ke svému stolnímu počítači a synchronizovat data či přenášet soubory. [1] Existují tři druhy bezdrátových sítí. Jsou následně popsané a citované dle použité literatury [2] Bezdrátová místní síť WLAN (Wireless Local Area Network) V síti WLAN přenáší vlny radiokomunikační zařízení zvané bezdrátový směrovač, který poskytuje počítačům připojení k Internetu (obr. 1). Bezdrátový směrovač je malý a lehký a má připojenou anténu, která odesílá informace mezi počítači s technologií pro bezdrátové připojení. Dosah signálu sítě WLAN je zhruba 45 až 90 metrů v závislosti na fyzickém prostředí. 8

9 Bezdrátové sítě LAN se stávají běžné ve veřejně přístupných zařízeních. Takzvané aktivní body obsahují bezdrátové směrovače ke komunikaci s kartou pro bezdrátové sítě ve vašem přenosném nebo kapesním počítači. Pro přístup k bezdrátové síti LAN na veřejném místě může být nutný účet u poskytovatele bezdrátové služby. Na některých místech mohou být vyžadovány dodatečné poplatky za přístup. Dosah a rychlost sítě se u veřejných aktivních bodů liší v závislosti na prostředí a dalších faktorech. Obr. 1: Bezdrátová místní síť WLAN [2] Komponenty nezbytné pro bezdrátovou síť: 1. Širokopásmové připojení k Internetu (kabelové nebo DSL) 2. Širokopásmový modem 3. Bezdrátový směrovač 4. Stolní počítač s možností bezdrátového připojení 5. Notebook s možností bezdrátového připojení 2.2. Bezdrátová osobní síť WPAN (Wireless Personal Area Network) Bezdrátové osobní sítě jsou bezdrátové sítě krátkého dosahu. Nejpoužívanějšími typy technologií WPAN pro bezdrátové připojení přehrávačů MP3, klávesnic a myší Bluetooth, mobilních telefonů a dalších zařízení k počítači jsou Bluetooth TM a UltraWideBand (obr. 2). Síť WPAN má maximální dosah asi 10 metrů. 9

10 Technologie Bluetooth je nejoblíbenější standard pro práci v síti WPAN. Zařízení sítě WPAN nemohou komunikovat se zařízeními sítí WLAN či WWAN. Použití sítě WPAN může snížit počet kabelů a šňůr v pracovní oblasti. Obr. 2: Bezdrátová osobní síť WPAN [2] 2.3. Bezdrátová dálková síť WWAN (Wireless Wide Area Network) Bezdrátovou dálkovou síť nebo mobilní širokopásmové připojení lze vytvořit pomocí signálů mobilních telefonů. Mobilní širokopásmové sítě obvykle poskytují a spravují konkrétní poskytovatelé mobilních telefonních služeb. Mobilní širokopásmové připojení umožňuje připojení, i když jste vzdáleni od jiných forem přístupu k síti. Některé bezdrátové dálkové sítě poskytují konektivitu všude tam, kde je k dispozici mobilní telefonní služba poskytovatele. Na některých místech mohou být vyžadovány dodatečné poplatky za přístup. Obr. 3: Bezdrátová dálková síť WWAN [2] 1. Notebook s podporou mobilního širokopásmového připojení 2. Vysílací věž sítě WWAN nebo mobilní širokopásmové sítě 10

11 3. Technologie Wi-fi V této kapitole se budu zabývat technologií Wi-fi, jejími standardy, typy sítí a zabezpečením. Využít ji lze doma nebo v kanceláři k bezproblémovému sestavení sítě, aniž by bylo zapotřebí použití kabelů. Wi-fi (wireless fidelity - bezdrátová věrnost), je způsob komunikace mezi bezdrátovými zařízeními. Organizace Wi-fi Alliance certifikuje bezdrátový standard používaný k bezdrátové komunikaci Standard a jeho varianty Mezinárodně uznávaná organizace zabývající se bezdrátovými sítěmi je IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). V roce 1980 založila výbor nazvaný 802, který se používá k označování místních a metropolitních sítích (LAN, WAN). Standard je název specifikacích bezdrátových LAN obecně. Pro vysílání a komunikaci není zapotřebí žádná licence. Volnými částmi rádiového spektra jsou pásma 2,4 GHz a nověji také 5 GHz. Standardy specifikují vrstvu řízení přístupu k médiu (Medium Access Control MAC) a fyzickou vrstvu (Physical Layer PHY) s využitím technologie DSSS Direct Sequence Spread Spectrum). Vrstva MAC je sada protokolů zodpovídajících za udržování pořádku při používání sdíleného média. Má na starosti například šifrování dat. Vrstva PHY zpracovává přenosy mezi uzly nebo-li zařízeními na síti. Jinými slovy, zabývá se především hardwarem. DSSS je technika určená k rozdělování a následnému spojování informací, aby nedocházelo ke kolizím mezi různými datovými proudy. [3] Protokol Frekvence (GHz) Tab. 1: Přehled standardů Kapacita (Mbit/s) Třída (Mbit/s) Modulace Dosah Int. (m) Dosah Ext. (m) Původně 2,4 0, a OFDM b 2,4 4,3 11 DSSS g 2, OFDM n 2, y 3,

12 IEEE a Tento standard používá modulaci OFDM a byl schválen v roce Využívá Wi-fi v pásmu 5Ghz. Má větší povolený vyzařovací výkon, proto ho lze používat na delší vzdálenosti. Nevýhodou je zpětná kompatibilita, protože systémy a nelze provozovat ve spojení se zařízeními b nebo g, jelikož využívají jiné spektrum. IEEE b Zabývá se definicí bezdrátového komunikačního standardu známým pod názvem Wi-fi. Přenosová rychlost je 11 Mbit/s v přenosovém pásmu 2,4 GHz. Doplněk byl schválen v roce IEEE g Doplněk IEEE g je obdobou IEEE b na frekvenci 2,4 GHz. Pro dosažení vyšší rychlosti, až do 54 Mbit/s, se používá na fyzické vrstvě OFDM, a navíc se používá DSSS pro zpětnou kompatibilitu s IEEE b. Doplněk byl schválen v roce IEEE n Studuje různé možnosti nastavení parametrů fyzické vrstvy a MAC podvrstvy pro zvýšení datové propustnosti. Mezi tyto možnosti patří použití více antén, změny kódovacích schémat a změny MAC protokolů. Aktuální cíl skupiny je přenosová rychlost minimálně 100 Mbit/s na frekvenci 2,4 GHz i 5 GZz. Navíc má IEEE n zajistit vyšší dosah se zachováním co největší rychlosti a zvětšit odolnost proti rušení. [4] IEEE y Tento standard se využívá ve frekvenčním pásmu 3,7 GHz, což je veřejné pásmo v USA. Byl schválen v roce 2008 a dosahuje rychlosti 54 Mbit/s. 12

13 3.2. Ad-hoc síť V praktické části se zaměřuji na typ sítě ad-hoc. Je to spojení počítačů mezi sebou na bázi peer-to-peer (obr. 4), kdy všechny počítače jsou si rovnocenné. Konfigurace sítě je velmi rychlá a jednoduchá. Obr. 4: Ad-hoc síť [12] Ad-hoc sítě umožňují rychlou, jednoduchou a cenově příznivou výstavbu, ale má také stinné stránky. Všechny počítače, které spolu komunikují, musí být ve vzájemném dosahu. Tedy každý musí být v radiovém dosahu s každým počítačem. Pro trvalé síťování se téměř nepoužívají, ale jsou vhodné pro rychlou potřebu přenést data či sdílet Internet Infrastrukturní sítě Protipólem ad-hoc sítě je infrastrukturní (obr. 5), vybavená speciálním komunikačním prvkem access point (AP), česky zvaný přístupový bod. Díky tomu jednotlivé počítače nemusí komunikovat přímo mezi sebou, ale prostřednictvím AP, který předává jejich komunikaci dále. Následující obrázek znázorňuje infrastrukturní síť, kde páteř tvoří pevně vedený ethernet, ten propojuje jednotlivé access pointy a teprve z nich se šíří signál Wi-fi sítě k počítačům. Obr. 5: Infrastrukturní síť [12] 13

14 3.4. Zabezpečení sítě Wi-fi Problém bezpečnosti bezdrátových sítí vyplívá z toho, že se signál šíří i mimo zabezpečené prostory, což si mnoho uživatelů neuvědomuje. Nezvaný host se snadno připojí i do vzdálené sítě pomocí směrové antény. Navíc většina používaných zabezpečení bezdrátových sítí má omezenou účinnost a dá se snadno obejít Bezpečnost na fyzické vrstvě (WLAN) Funkce fyzické vrstvy je modulace, řešení šumu, rušení, vazba mezi propustností dat a vzdáleností. Pro vymezení prostoru a omezení průniku signálu použijeme stavební materiály budovy nebo místnosti s minimalizací průniku signálu, tzn. že uzemníme kovové prvky. Dále použijeme okna s terminální izolací prostřednictvím kovové folie, metalické zástěny do oken místo rolet či závěsů a nátěr na bázi kovu pro vnitřní i venkovní stěny. Tyto kroky fyzicky lépe zabezpečí WLAN, ale také omezí používání dalších technologií, které mají komunikovat směrem ven, například mobilní telefony. Směrovost antény je velice důležité pro zachování či zvýšení bezpečnosti. Neautorizovaní uživatelé se musí dostat do oblasti signálu dané WLAN, proto si musíme dát pozor na únik signálu z antény málo očekávaným směrem. Doporučuje se používat směrové, nikoli všesměrové antény. Pro průnik do WLAN musí útočník použít stejný typ modulace DSSS, FHSS či firemní. DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) je nejpoužívanější metoda aplikovaná na fyzické vrstvě IEEE Posloupnost bitů je kódována prostřednictvím fázové bipolární BPSK (5 Mb/s) a kvadraturní modulace PQSK (11 Mb/s). Rozšíření spektra je dosahováno pomocí tzv. chip kódu, kdy se každý informační bit zakóduje prostřednictvím předem definované posloupnosti 10 bitů. Logicky rozšířením spektra je zvýšena redundance přenášené informace, což je využíváno na korekci chyb při přenosu. Pro jiné úzkopásmové zdroje se takový signál jeví jen jako aditivní šum. 14

15 OFDM Ortogonal Frequency Division Multiplex je nejvýkonnější a současně nejkomplikovanější metoda pracující v pásmu 5 GHz. Přenášené bity jsou rozděleny na skupiny po 1, 2, 4, a 6 bitech, kterým jsou přiřazena komplexní čísla, vyjádřená prostřednictvím fázových modulací BPSK, QPSK a kvadraturně amplitudových modulací 16- QAM, 64-QAM. Tím se dosahuje možnosti volit přenosový výkon od 6,4 do 54 Mb/s. Fyzická vrstva se také podílí na vytváření fyzických rámců PLCP, které obsahují synchronizační pole SIGNAL přenášející informace o zvolené přenosové rychlosti, délce, a zabezpečení kódem BSPK. Následuje vlastní datová část tvořená posloupností symbolů OFDM a typem modulace podle zvolené rychlosti. Ve stejném fyzickém prostoru může koexistovat několik logických sítí, které jsou odlišeny svým identifikátorem, typicky SSID nebo ESSID. Bez znalosti identifikátoru sítě se klient nemůže k dané WLAN připojit. Přístupový bod vysílá pravidelně každých několik sekund svůj identifikátor v majákovém rámci (beacon frame) a klienti si tak mohou snadno vybrat, ke které bezdrátové síti se připojí. Parametr SSID se skládá z řetězce ASCII znaků dlouhého maximálně 32 znaků. Tento parametr představuje klíč, kterým dochází ke spojení jednotlivých adaptérů v rámci bezdrátové sítě. Všechna bezdrátová zařízení pokoušející se o vzájemnou komunikaci mezi sebou musí předávat ten samý SSID. Pokud klíč klientského adaptéru se neshoduje s klíčem přístupového bodu, je mu odmítnut přístup, proto se musí nastavit klíč shodně na přístupovém bodu a na klientském adaptéru. Nastavením různých klíčů můžeme zajistit fungování několika bezdrátových sítí v jedné lokalitě a v rámci stejného frekvenčního rozsahu Bezpečnost na spojové vrstvě (WLAN) Má funkci propojování mostů STP (Spanning Tree Protocol), přepínání a VLAN (Virtual LAN). Funkce podvrstvy MAC má na starosti chybové řízení, management zahlcení sítě, agregaci paketů a volitelné šifrování. MAC adresa (Media Access Control) je celosvětově jedinečný identifikátor síťového zařízení. Je přiřazována síťové kartě NIC bezprostředně při její výrobě. Adresy jednotlivých stanic mohou sloužit pro specifikování povolených a zakázaných klientů v dané WLAN. Přístupový seznam ACL (Access Control List) definuje na bázi MAC adres pravidla přístupu. Při použití bezdrátových mostů lze také provést filtraci na základě dvojic adres, tzn. povolit či zakázat komunikaci mezi dvěma adresami MAC. V případě podpory více síťových protokolů ve WLAN lze filtrovat provoz, například zakázat IPX, AppleTalk apod. 15

16 Ověřování identity klienta se odehrává na druhé vrstvě. Autentizace může probíhat otevřeně nebo prostřednictvím WEP na základě sdíleného klíče. Další možností je 802.1x EAP s využitím autentizačního serveru (typicky RADIUS). Šifrování probíhá na bázi mechanizmů specifikovaných ve WEP. nebo DES/3DES (64bitový klíč), či AES (128bitový klíč), platí pouze pro bezdrátový spoj Bezpečnost na síťové vrstvě (vyšší protokoly) Funkce síťové vrstvy je směrování, management přidělování šířky pásma, podpora QoS a roaming na třetí vrstvě. Filtraci IP adres spravují bezdrátové směrovače, které dovolují realizovat řízení přístupu na základě přístupových seznamů IP adres. Firewall mají zabudovaný některé bezdrátové směrovače a slouží k blokaci z Internetu do WLAN. Virtuální privátní síť (VPN) je prostředek k propojení několika počítačů prostřednictvím veřejné (nedůvěryhodné) počítačové sítě. Při navazování spojení je totožnost obou stran ověřována pomocí digitálních certifikátů a dojde k autentizaci. Veškerá komunikace je šifrována, a proto můžeme takové propojení považovat za bezpečné. IP VPN se budují prostřednictvím mechanizmů nejnižších tří vrstev šifrování pomocí IPSec a tunelování prostřednictvím L2TP. Pomocí PPTP zajišťuje koncové zašifrování provozu mezi WLAN stanicí a VPN serverem Bezpečnost na aplikační vrstvě (vyšší protokoly) Funkcí aplikační vrstvy je management, monitorování a návrh RADIUS server (Remote Authentication Dial In User Service je AAA protokol, používaný pro přístup k síti nebo pro IP mobilitu. Při připojení k poskytovateli Internetu je někdy vyžadováno přihlašovací uživatelské jméno a heslo. Tato informace je poslána do NAS zařízení (Network Access Server) přes Point-to-Point Protocol. Poté je předána RADIUS serveru přes RADIUS protokol. RADIUS server ověří pravost informace použitím autentizačních schémat jako PAP, CHAP nebo EAP. Pokud je jméno a heslo přijato, server autorizuje přístup k poskytovateli Internetu a vybere IP adresu a další parametry spojení, například přihlašovací údaje, rychlost připojení a jiná omezení. RADIUS protokol neposílá hesla mezi NAS a RADIUS serverem v čistém textu, ale používá se MD5 hashování. 16

17 WEP Wired Equivalent Privacy pracuje jako volitelný doplněk k pro řízení přístupu k síti a zabezpečení přenášených dat. WEP používá symetrický postup šifrování, kdy pro šifrování a dešifrování se používá stejný algoritmus i stejný klíč. Autentizace je považována za velice slabou, až nulovou. Nejčastější 40bitový klíč pro ověření totožnosti je stejný pro všechny uživatele dané sítě (sdílený klíč) a klienti jej používají spolu se svou adresou MAC pro autentizaci vůči přístupovému bodu. Ve skutečnosti se ověřuje totožnost síťové karty, nikoli samotného uživatele. Autentizace se provádí pouze jednostranně, nikoli vzájemně. WEP používá proudovou šifrovací metodu RC4. Pro utajení informací a pro ověření jejich správnosti používá metodu CRC-32 kontrolního součtu. Šifrování přenášených dat se provádí 64bitovým klíčem, který je složen z uživatelského klíče a dynamicky se měnícího vektoru IV (Initialization Vector) v délce 24 bitů. IV se posílá v otevřené formě a mění se s každým paketem, takže výsledné šifrování je jedinečné pro každý jednotlivý paket. Výrobce může také nabízet silnější zabezpečení ve formě 128bitového šifrování. Sdílený klíč má délku 104 bitů a vektor poté 24 bitů. Bezpečnost sítě s WEP lze snadno narušit mechanicky, tzn. krádeží jednoho z koncových zařízení s příslušnou Wi-fi kartou. Další variantou je odposlech, kde je možné klíče snadno zlomit pomocí přenosového počítače, karty pro a veřejně dostupného softwaru. Je proto třeba použít doplňkové metody pro zabezpečení koncového přenosu a na ochranu páteřních sítí, k nímž je WLAN připojena WPA Wi-fi Protected Access je druh zabezpečení bezdrátových počítačových sítí. Vnikl jako reakce na bezpečnostní nedostatky objevené v předchozím systému WEP. Modernizace většiny zařízení šla provést pouze prostřednictvím softwarových/firmwarových změn. Na konci roku 2002 sdružení výrobců Wi-fi Alliance představilo WPA, které bylo přijato jako dočasné řešení do doby než bude schválen bezpečnostní doplněk normy IEEE i. Používá stejný šifrovací mechanismus RC4 jako WEP. Protokol použitý ve WPA (TKIP) má kvůli své vyšší složitosti určitý vliv na výkonnost zařízení. Kromě autentizace a šifrování WPA také vylepšuje kontrolu správnosti dat a používá algoritmus nazvaný Michael. 17

18 Díky prodloužení klíčů a inicializačních vektorů, snížení počtu zaslaných paketů s příbuznými klíči a systému ověřující zprávy je těžké WPA prolomit. Algoritmus Michael představuje to nejsilnější, co mohli autoři WPA použít při zachování kompatibility se staršími síťovými kartami. Díky nevyhnutelné slabosti algoritmu Michael obsahuje WPA speciální ochranný mechanismus, který detekuje pokus o prolomení TKIP a dočasně blokuje komunikaci s útočníkem. [6] WPA2 Implementuje povinné prvky IEEE i. Konkrétně přidává k TKIP a algoritmu Michael nový algoritmus CCMP (Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol) založený na AES, který je považován za zcela bezpečný. Od 13. března 2006 je certifikace WPA2 povinná pro všechna nová zařízení, jež chtějí být certifikována jako Wi-fi. [6] Tab. 2: Porovnání vlastností WEP, WPA, WPA2 WEP WPA i (WPA2) Autentizace otevřená EAP-TLS nebo PEAP EAP-TLS nebo PEAP šifrování statický WEP TKIP/CKIP AES Tab. 3: Porovnání odolnosti útoků na WEP, WPA, WPA2 Útok WEP odolnost WPA - odolnost WPA2 - odolnost na integritu, dobrá lepší nejlepší důvěrnost dat falešná autentizace nedostatečná nejlepší nejlepší na slabý klíč nedostatečná nejlepší nejlepší falšované pakety minimální nejlepší nejlepší falešný přístupový minimální lepší lepší bod úroveň šifrování pro domácí síť (40ti nebo 104bitový klíč; 24bitový vektor IV) pro podnikovou síť (128bitový klíč; 48bitový vektor IV) pro podniky i vládu (128+bitový klíč; 48bitový vektor IV) 18

19 4. Technologie Bluetooth V této kapitole popisuji technologii Bluetooth, její standardy, využití, způsob jakým pracuje a zabezpečení. V roce 1994 představila švédská firma Ericsson koncept bezdrátové technologie Bluetooth. Pojmenovala ji po dánském králi Haraldu Bla tandovi, který během 10. století sjednotil skandinávský lid. Dostal přezdívku Blatand, což se překládá do angličtiny jako Bluetooth (Modrý zub). Označení pochází od tmavých vlasů a pleti, nikoliv od modrých zubů Standardy bezdrátových osobních sítí Normalizací WPAN se zabývá podvýbor IEEE s cílem umožnit bezdrátovou komunikaci bez velkých nároků na konfiguraci i spotřebu energie u malých příručních zařízení. V roce 1998 vznikla skupina Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group), již vytvořili zástupci firem Ericsson, IBM, Intel, Nokia a Toshiba. Později se připojili další čtyři giganti v oboru, firmy Microsoft, 3Com, Lucent a Motorola. Cílem této skupiny bylo vytvořit univerzální standard pro tzv. Wireless Personal Area Networks (WPAN). První hotovou specifikaci pak BSIG uveřejnilo ve verzi 1.0a v červenci roku Bluetooth 1.0 a 1.0B První verze technologie vznikla roku Bylo mnoho problémů s kompatibilitou, čistou implementací pikosítí a jednoznačným přiřazení rolí Master či Slave. Bluetooth 1.1 Verze 1.1 je normalizována jako IEEE Vznikla roku 2001 a je opravená od nepřesností a chyb verze 1.0. Také byla přidána podpora pro šifrované non-kanály. Bluetooth 1.2 Tato verze je zpětně kompatibilní s 1.1. Má rychlejší připojení a lepší odolnost vůči rušení. Také má rozsáhlejší podporu HID zařízení, například klávesnice a myši. Bluetooth 2.0 Verze vnikla roku 2004 a je zpětně kompatibilní s 1.1 a 1.2. Dosahuje přenosové rychlosti až 3 Mbps a má poloviční spotřebu. 19

20 Bluetooth 2.1+EDR Verze vnikla v roce 2007 a přináší podporu pro Nier Field Communications a umožňuje i rychlejší párování zařízení. Bluetooth 3.0 Zcela nová verze standardu, která platí od 21.dubna Nabývá krátko-dosahové bezdrátové rychlosti až 480 Mbit/s, snižuje možnost přerušení spojení při synchronizaci a umožňuje přenosovou rychlost srovnatelnou s Wi-fi Využití technologie Bluetooth Hlavním účelem vzniku Bluetooth bylo nahrazení do té doby používaných technologií, které nevyhovovaly budoucím záměrům na pohodlné používání mobilních zařízení a vzájemné komunikaci mezi nimi a dalšími doplňky. V té době převládaly kabely pro spojení mezi mobilním telefonem a PC či notebookem. Infraporty byly vybaveny pouze dražší přístroje. Prvním důvodem vzniku byl přenos dat pomocí technologie GSM (později GPRS a HSCSD). Druhým byla potřeba pohodlné editace informací uložených na mobilním telefonu nebo na SIM kartě. Dalším důvodem byl požadavek na synchronizaci s informacemi uloženými na PC nebo notebooku. Primárně šlo především o kontakty, ale později se přidali tzv. PIM (Personal Information Management) aplikace. Mezi ně počítáme například kalendář, seznam úkolů a poznámky. Také vznikají různé programy pro mobilní telefony a přenos z PC se jevil jako optimální. V dnešní době se Bluetooth používá pro odlišné typy využití, které je následně popsané dle literatury [7] Připojení doplňků Příkladem může být spojení mobilního telefonu a handsfree, kapesního počítače a přijímače GPS, stolního počítače a myši nebo bezdrátové klávesnice. Pro zjednodušení si představíme, že jedno zařízení je aktivní. Je víceúčelové, má vlastní procesor, paměť a displej. Zatímco druhé zařízení je pasivní, většinou jednoúčelové a bývá označováno jako doplněk. Slouží pro rozšíření možností aktivních zařízení. 20

21 Vzájemný přenos dat Tento druh využití slouží ke spojení mobilního telefonu a počítače pro předání kontaktů, synchronizaci kalendáře, pro předání obrázků, melodií nebo her. Také lze přenášet programy a další soubory mezi dvěma počítači nebo PDA. Musí být splněny dvě základní podmínky. Obě zařízení musí umět pracovat s technologií Bluetooth a velikost posílaného souboru musí být zpracovatelná v cílovém zařízení Přístupové body Třetím bodem využití může být spojení notebooku s mobilním telefonem, který je pomocí integrovanému hardwarovému modemu připojený přes GPRS k Internetu. Dalším používaným příkladem je domácí síť připojená přes přístupový bod k Internetu nebo několik počítačů v budově takto připojených k firemní síti Spojení více zařízení Jedno zařízení je spojeno s více zařízeními a označuje se jako point-to-multipoint. Sestava více jednotek, sdílejících stejný přenosový kanál se nazývá piconet. V rámci piconetu je jedno zařízení nadřízené (master) a ostatní jsou podřízené (slave). V piconetu může být až sedm podřízených zařízení. Další mohou být přiřazena k této síti ve zvláštním pohotovostním režimu (parked state). Piconety lze dále sdružovat do tzv. scatternetů (obr. 6). Dochází k vzájemnému překrývání funkcí a každá jednotka může figurovat ve více piconetech. Každý piconet používá vlastní přenosový kanál. Obr. 6: Scatternety a piconety Scatternet (master=červený, slave=zelený, parked state=modrý) 21

22 4.3. Jak Bluetooth pracuje Bluetooth je bezdrátová rádiová technologie a pracuje v pásmu ISM (Industrial Scientific Medicine), které je v volné bez nutnosti licencování. Jedná se o pásmo 2,4 GHz. V tomto pásmu je definováno 79 frekvenčních pozic (kanálů) se šířkou pásma 1 MHz [7] Přenos dat a hlasu Spojení může přenášet spolehlivě a rychle data i hlasový signál. Bluetooth dovoluje pro přenos použít asynchronní datový kanál, současně až tři synchronní zvukové kanály a současně asynchronní datový a synchronní zvukový kanál. Data je možné přenášet dvojím způsobem. Prvním je, že je zvolen asynchronní způsob, kdy je příjem (uplink) 721 kbps a vysílání (downlink) 57,6 kbps. Druhým je, že se zvolí synchronní mód, kdy má vysílání i příjem propustnost 432,6 kbps. Používá komunikační kanál typu ACL (Asynchronous Connectionless). U přenosu hlasu je situace jiná. Současně lze přenášet až tři zvukové kanály a lze ho využít i v prostředí, které je rušeno jinými signály. Maximální přenosová rychlost je 64 kb/s v obou směrech, protože jde o synchronní mód. Zvuk a obraz, které je nutno předávat v určitém časovém režimu jsou přenášeny pomocí komunikačního kanálu typu SCO (Synchronous Connection Oriented). Pokud zařízení přenáší současně hlas i data, dochází ke kombinaci obou předchozích způsobů a pracuje jak kanál typu ACL, tak kanál typu SCO Třídy a dosah Jednotlivá zařízení vybavená technologií Bluetooth se řadí do tří tříd (class) tab. 4, podle vysílacího výkonu a dosahu. Tab. 4: Třídy technologie Bluetooth Třída Výkon Dosah Class 1 10 mw (20 dbm) 100 m Class 2 2,5 mw (4 dbm) m Class 3 1 mw (0 dbm) 10 m 22

23 Nelze říci, že Class 1 je lepší než Class 2 nebo Class 3, protože s delším dosahem výrazně stoupá i energetická náročnost, což je u mobilních zařízení velmi důležité. U dosahu je jeden důležitý aspekt, který je nutno zmínit. Signál z vysílacího zařízení se musí dostat do přijímacího zařízení, a toho lze docílit pouze tak, že se přijímací část dostane do dosahu vysílače. Pokud máme 2 zařízení a první má dosah 100 metrů a druhý 10 metrů, budou spolu moci komunikovat pouze na vzdálenost, která je rovná menšímu dosahu Architektura Bluetooth Modul Bluetooth se skládá ze tří základních částí: rádiový vysílač, který zajišťuje samotný rádiový přenos linkový ovladač (Link Controller), který řídí navázání spojení, identifikaci, přístup a samotnou komunikaci správce linky a I/O obvodů spoje (Link Manager a I/O), který zajišťuje komunikaci se zařízením Popis komunikačního protokolu v sobě zahrnuje všechny úrovně vrstev. Soubor protokolů neobsahuje pouze protokoly typické pro Bluetooth, ale využívá i protokoly vyskytující se ve vyšších aplikačních vrstvách. Obr. 7: Vrstvy technologie Bluetooth 23

24 Vrstva Bluetooth Radio specifikuje frekvenční pásmo, organizaci kanálů, modulaci a třídu. Rovněž řídí vysílací výkon. Vrstva Baseband se stará o propojení s dalšími Bluetooth moduly v rámci piconet. Řídí synchronizaci a komunikaci pomocí Frequency hopping a časového dělení kanálů. Spravuje kanály SCO a ACL. Vrstva Link Manager (LMP) sestavuje, kontroluje a ukončuje spojení. Také má na starosti bezpečnost ve formě autentizace, správy klíčů, párování zařízení a řízení šifrování. Vrstva Audio definuje služby pro přenos hlasu. Hlasové přenosy nevyužívají služeb vyšších vrstev, ale po spojení a sestavení přenosové linky se realizují přímo. Host Controller Interface zajišťuje jednotné rozhraní a jednotnou metodu přístupu k hardwaru Bluetooth. Zároveň se stará o jednotný přístup k funkcím Link Manageru. Dále obsahuje monitor stavu hardwaru a řadu registrů. Je specifikován pro různá fyzická rozhraní. Vrstva Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP) je určena pouze pro kanály ACL. Zajišťuje tzv. multiplexing protokolů TSC, RFCOMM a SDP. Dále se stará o rozdělení a znovusložení dlouhých paketů, které přesahují maximální povolenou délku. Vysílací zařízení je rozloží a přijímací je musí umět zpět složit. Velmi důležitou funkcí je i starost o přenosovou rychlost a zpoždění, které je mezi zařízeními třeba předem dohodnout. V rámci sítě piconet implementuje práva pro mapování jednotek. Vrstva Telephony Control Specification (TCP) je bitově orientovaná funkce, která definuje řízení, sestavení přenosové linky a přenos dat a hlasu mezi moduly Bluetooth, a to v režimu telefonního terminálu pro PTSN nebo GSM sítě. S případě headsetu se stará o hlasitost, zisk mikrofonu, generování vyzváněcího tónu, vyzvednutí a zavěšení. 24

25 Vrstva Radio Frequency Communications Port (RFCOMM) slouží pro emulaci sériového portu. Je používán pro přenos dat klasickým sériovým portem. Vrstva Service Discovery Protocol (SDP) se stará o vyhledávání dalších jednotek a služeb Bluetooth. Určuje jakým způsobem se má postupovat při vyhledávání i ukončování služeb. AT commands je servisní příkaz, který je využívaný pro textové nastavení telefonních modemů Protokol Point-to-Point (PPP) je orientován paketově. Používá se k přenosů paketů pomocí TCP/IP přes sériové rozhraní RS 232 a v rámci komutovaných linek přes modem. Protokol TCP/IP slouží k připojení modulu Bluetooth k službám Internetu. Wireless applicattion protocol (WAP) je určen pro zpřístupnění internetového obsahu mobilním zařízením v rámci různých typů bezdrátového připojení. Protokol OBject EXchange (OBEX) je potřebný k výměně dat a řídících informací. Využívá architekturu klient-server a používá se pro výměnu vizitek, synchronizaci kalendáře atd. 25

26 Profily Způsoby použití modulů Bluetooth v zařízeních definují tzv. profily. Ty určují, které z jednotlivých protokolů budou použity v každé z vrstev. Každý výrobek obsahující Bluetooth má pomocí profilů pevně nastaveno, jaký druh dat a jakým způsobem se bude přenášet. Zatím v nejrozšířenější verzi Bluetooth 1.1 je specifikováno třináct základních profilů. Generic Access Profile (GAP) je základní a nejdůležitější profil, který má na starosti spojení mezi dvěmi jednotkami. Zajišťuje prohledávání okolí, samotné navázání spojení a základní zabezpečení. Bez tohoto profilu nemůže vzniknout žádná komunikace s použitím technologie Bluetooth. Service Discovery Aplication Profile (SDAP) vyhledává služby poskytované ostatními dostupnými jednotkami Bluetooth a zajišťuje i jejich výměnu. Cordless Telephony Profile (CTP) umožňuje využívat Bluetooth pro zajištění spolupráce bezdrátového telefonu a jeho základové stanice. Určuje způsob jakým se telefon má řídit, když ve svém okolí nalezne základovou stanici s Bluetooth. Intercom Profile (IP) umožňuje dvěma bezdrátovým telefonům vzájemnou komunikaci bez potřeby využívat obvyklou telefonní síť. Slouží jako doplněk předchozího profilu TCP. Serial Port Profile (SPP) vytváří virtuální obdobu sériového spojení, odpovídajíc známému RS-232 při použití klasického kabelového spojení. Umožňuje přenášet data až do rychlosti 128 kbps. Headset Profile (HP) zajišťuje spojení bezdrátového sluchátka s mikrofonem k počítači, PDA nebo mobilu. 26

27 Dial-up Network Profile (DUN) umožňuje využít Bluetooth pro spojení notebooku, kapesního počítače nebo PC k Internetu nebo k jiné síti. K tomu je třeba odpovídající modem se stejným profilem. Standardně se k tomuto účelu používají mobilní telefony GSM s Bluetooth a zabudovaným modemem. Fax Profile (FP) je podobný DUN profilu, avšak stará se pouze o bezdrátový přenos faxů. K jeho uplatnění je nutno mít k dispozici zařízení, které lze propojit s veřejnou telefonní sítí. LAN Access Profile zprostředkovává komunikaci se zařízeními v rámci LAN sítě. Generic Object Exchange Profile (GOEP) slouží k vzájemné výměně datových objektů mezi zařízeními s Bluetooth. Určuje použití konkrétních protokolů a procedur, které zajišťují předávání objektů. Bez tohoto profilu by nebyla možná synchronizace, ale ani přenos souborů. Object Push Profile (OPP) zajišťuje možnost posílání elektronických vizitek. Jde o malé datové objekty, které nevyžadují párování a složitější ochranné procedury. File Transfer Profile (FTP) slouží pro zajištění přenosu souborů různého druhu. V praxi může jít o obrázky, loga, zvonění a další datové objekty. Synchronization Profile (SP) řídí synchronizaci údajů například kalendáře nebo adresáře na jednom zařízení s údaji stejného typu na zařízení jiném. Těchto třináct profilů představuje základ, ovšem dnes již existuje celá řada nových profilů, které byly vytvořeny na základě vývoje této technologie a potřeb výrobců nových zařízení. S každou novou verzí Bluetooth přichází i další sada nových profilů, které jsou přidány k těm předchozím. 27

28 4.4. Zabezpečení technologie Bluetooth Bluetooth poskytuje tři základní bezpečnostní služby: autentizaci ověření totožnosti komunikujících stran důvěrnost ochrana před odposloucháváním autorizaci povolení přístupu ke službám Specifikace nabízí tři úrovně bezpečnosti, dvě úrovně důvěry vůči zařízení a tři úrovně bezpečnosti služby. Zařízení Bluetooth může pracovat v jednom ze tří bezpečnostních režimů (obr. 8). bez zabezpečení režim umožňující jakémukoli jinému zařízení navázat komunikaci. Bezpečnost na úrovni služeb zajišťuje autorizaci přístupu ke službám na daném zařízení Bezpečnost na úrovni spoje zařízení iniciuje bezpečnostní postupy (autentizace a šifrování) před vlastním navázáním spojení. Obr. 8: Bezpečnostní režimy 28

29 Řízení přístupu lze zajistit prostřednictvím volby bezpečnostního režimu pro službu a úrovně důvěry vůči zařízení. Zařízení s podporou Bluetooth jsou schopna vzájemně se lokalizovat, ale ve fázi inicializace, kdy se dvě zařízení párují, je zapotřebí zásah uživatele. Nejprve se vygeneruje inicializační klíč na základě identického PIN na obou zařízeních, unikátní adresy uživatele (BD_ADDR) a čísla náhodně vygenerované ověřovatelem a odlišného pro každou transakci. PIN je dlouhý 8 až 128 bitů a většinou se skládá ze čtyř čísel. Uživatel ho může zadávat ručně nebo může být uložený v paměti zařízení. Pokud má zařízení minimální paměť, je PIN pevně zadaný již ve výrobě. Adresa je veřejná a jedinečná pro každé zařízení. Veřejné je také náhodné číslo, které je nepředvídatelné pro každou transakci. Inicializační fáze výměny informací je nejnebezpečnější, protože není nijak chráněna. Proto se nedoporučuje párování na veřejných místech, kde hrozí odposlech. S pomocí inicializačního klíče se vygeneruje klíč spoje (link key), který sdílí dvojice stanic. Na jeho základě probíhá autentizace a šifrování spoje. Tento klíč je tajný a zařízení jej nikdy nevysílá Autentizace a šifrování Bluetooth Pro autenticaci se používá klíč spoje. Odlišujeme klíč zařízení, kombinační klíč a hlavní klíč. Klíč zařízení (unit key) se generuje při instalaci zařízení a aplikace při inicializaci rozhodne, čí klíč použije pro daný spoj. Kombinační klíč (combination key) se po dohodě generuje ve fázi inicializace kombinací klíčů komunikačního páru stanic. Je bezpečnější než použití klíče zařízení, který je stejný pro jakoukoli komunikaci daného zařízení. Klíč spoje může být trvalý nebo dočasný. Trvalý klíč lze použít ve stejném tvaru i pro další spojení, uživatel ho však může změnit. Dočasný klíč slouží pouze pro danou relaci, například pro mnohobodovou komunikaci, kdy všichni účastníci musí sdílet jeden hlavní klíč (master key), který nahrazuje jednotlivé klíče spoje. Proces autentizace používá proces výzva-odpověď. Vyzyvatel zašle svojí adresu a od druhé strany dostane náhodné číslo. Na základě těchto hodnot a sdíleného klíče spoje se pomocí autentizační funkce spočítá výsledek, který si obě strany porovnají. Cílem je ověřit, zda druhá strana zná sdílený klíč. Tento proces může být pro uživatele skrytý, protože zařízení se mohou automaticky autentizovat, jakmile se octnou v dosahu vysílání. 29

30 Šifrovací klíč se odvozuje od autentizačního klíče, ale pro každý paket nově. Délka šifrovacího klíče se musí mezi komunikačními stranami předem dohodnout. Oddělení klíčů pak umožňuje použít slabší zabezpečení kratším klíčem, aniž by se ovlivnila síla autentizace. Vlastní režim šifrování přenášených dat pak závisí na typu klíče spoje. Útoky na Bluetooth Útok formou zadních vrátek používá standardní párování, kdy důvěryhodné zařízení, které již bylo ze seznamu partnerů vyjmuto, může stále navázat anonymní komunikaci. Tak lze získat neautorizovaný přístup k zařízení bez zobrazení identifikace. Využívat může přístup k datům nebo k placeným službám jako přístup k Internetu, WAP či GPRS. Je možné permanentně odstranit seznam spárovaných zařízení, ale pouze přestavením ve výrobě, čímž se také ztratí veškeré osobní data. Mobilním telefonům hrozí útok zvaný bluesnarf. Jím lze modifikovat a kopírovat kalendář, adresář, ukrást identitu uživatele nebo získat přístup k bankovním účtům majitele telefonu. Bluesnarf obchází proces párování před vlastní komunikací. Útočník se tak může bez varování připojit k cizímu zařízení a získat přístup k určité části uložených dat. Díky Bluetooth SIG je riziko na mobilních telefonech relativně malé. Doporučuje se přepnout zařízení do režimu non-discoverable, aby na veřejných místech bylo skryté. 30

31 5. Vytvoření bezdrátové sítě V následující části popíši jak vytvořit a nakonfigurovat domácí bezdrátovou síť typu ad-hoc. Srovnám konfiguraci v operačních systémech MS Windows Vista a Linux Ubuntu. Sestavení sítě je velmi rychlé a lze ji dobře využít při náhlé potřebě propojení dvou počítačů vlastnící Wi-fi adaptér. Nevýhodou je, že počítače musí být ve vzájemném dosahu signálu přibližně 10ti metrů. V první části vytvořím bezdrátovou síť typu ad-hoc v operačním systému MS Windows Vista. Máme následující situaci: První počítač je laptop a vlastní operační systém MS Windows Vista. Má integrovanou Wi-fi kartu b/g. Na tomto počítači budeme vytvářet domácí bezdrátovou síť. Druhý počítač je desktop s operačním systémem MS Windows XP a má pevné připojení k Internetu ADSL. Nemá integrovanou Wi-fi kartu a proto použijeme USB Wi-fi adaptér. Z tohoto počítače se budeme připojovat k vytvořené domácí síti. 31

32 5.1. Vytvoření pracovní skupiny Nejdříve popíši jak nastavit domácí síť. Pro přehlednost a správnou funkci by počítače měli být ve stejné pracovní skupině. Nastavení můžeme vidět na obr. 9 a obr. 10. Klikneme pravým tlačítkem myši na Tento počítač a vybereme Vlastnosti. Přejdeme na záložku Název počítače a klikneme na Změnit. V novém okně přiřadíme počítač do síťové pracovní skupiny a můžeme změnit i jméno počítače. Změny se projeví až po restartu systému. Obr. 9: Vytvoření pracovní skupiny v MS XP Obr. 10: Vytvoření pracovní skupiny v MS Vista 32

33 5.2. Vytvoření a konfigurace ad-hoc sítě Nyní ukáži jak vytvořit bezdrátovou síť typu ad-hoc. V laptopu otevřeme Ovládací panely - Centrum sítí a sdílení - Spravovat bezdrátové sítě - Přidat a vybereme Vytvořit síť mezi počítači (obr. 11). Obr. 11: Vytvoření Ad-hoc sítě 1 33

34 V novém okně dáme tlačítko Další a otevře se nám okno (obr. 12) kde vyplníme síťový název (SSID), vybereme typ zabezpečení (v našem případě WEP) a vyplníme bezpečnostní klíč. Potvrdíme tlačítkem Další. Obr. 12: Vytvoření Ad-hoc sítě Připojení druhého počítače k síti Síť ad-hoc je připravena k použití. Připojíme se k ní z druhého počítače. Jak jsem se již zmínila, nemá zabudovanou Wi-fi kartu, proto použijeme Wi-fi adaptér (obr. 13). Zvolila jsem ZYXEL G-202 bezdrátový klient. Nainstalujeme potřebný software. Je to běžná instalace. Obr. 13: Wi-fi adaptér [13] 34

35 V následujícím obr. 14 máme otevřený program, kde v záložce Site Survey vyhledáme dostupné sítě pomocí tlačítka Scan. Vybereme naší síť a zvolíme volbu Connect. Obr. 14: Připojení k síti v programu Zyxel 1 Podle obr. 15 napíšeme bezpečnostní klíč a zvolíme Next. Obr. 15: Připojení k síti v programu Zyxel 2 35

36 Ukáže se nám naše síť a uložíme ji tlačítkem Save. Oba počítače jsou vzájemně propojené. Obr. 16: Připojení k síti v programu Zyxel 3 36

37 5.4. Sdílení Internetu Pro sdílení Internetu je zapotřebí provést několik kroků. Na druhém počítači otevřeme Ovládací panely - Síťová připojení. Pravým tlačítkem myši klikneme na spojení pomocí kterého jsme připojeni k Internetu a zvolíme Vlastnosti (obr. 17). Obr. 17: Sdílení Internetu 1 37

38 Dle obr. 18 v záložce Upřesnit zaškrtneme Umožnit ostatním uživatelům v síti využívat připojení k Internetu tohoto počítače, vybereme typ připojení k domácí síti a potvrdíme OK. Obr. 18: Sdílení Internetu 2 38

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.1.1.1 Základní pojmy Bezdrátové sítě WI-FI Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský

Více

Fakulta Elektrotechnická

Fakulta Elektrotechnická Fakulta Elektrotechnická Předmět: 37MK Mobilní komunikace Úloha : Bezdrátové sítě jako řešení moderní komunikační služby Datum odevzdání: 25-05-2007 Jiří Šmukař Ročník/St.sk.: 5/18 1. Bezdrátové sítě Od

Více

Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace.

Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace. Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace. Využívají rádiový komunikační kanál: různé šíření signálu dle frekvenčního pásma, vícecestné šíření změny parametrů přenosové cesty

Více

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 3. Počítačové sítě Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 3.1. Peer-to-peer 3.2. Klient-server

Více

1. Základy bezdrátových sítí

1. Základy bezdrátových sítí 1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a

Více

Mobilita a roaming Možnosti připojení

Mobilita a roaming Možnosti připojení Projekt Eduroam Projekt Eduroam je určený pro bezdrátové a pevné připojení mobilních uživatelů do počítačové sítě WEBnet. Mohou jej využívat studenti, zaměstnanci a spřátelené organizace. V rámci tohoto

Více

5. Zabezpečení Wi-Fi

5. Zabezpečení Wi-Fi 5. Zabezpečení Wi-Fi Bezpečnost Bezpečnost sítí je v poslední době stále důležitější, dnes v době kdy máme v počítači uložená důvěryhodná data je jejich ochrana prioritou. Stejně tak jako sdílení internetového

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10. Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15

Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10. Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15 Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10 KAPITOLA 1 Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15 Šifrování 15 Soukromý klíč 15 Veřejný klíč

Více

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény)

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) 1. Popis produktu ARC FreeStation 5 je produkt, který přináší bezkonkurenční cenu v poměru s výkonem. Má integrovanou

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

1. Obecná konfigurace autentizace osob. 2. Konfigurace klienta Windows Vista

1. Obecná konfigurace autentizace osob. 2. Konfigurace klienta Windows Vista 1. Obecná konfigurace autentizace osob K autentizaci jakéhokoliv bezdrátového klienta k bezdrátové síti ISS-COP v Brně je nutné nastavit následující parametry. SSID pro učitele: ISSCOP_V1 SSID pro studenty:

Více

Mini adaptér USB2.0 -> Bluetooth 2.0, class II (10m) Katalogové číslo: 15.92.7520

Mini adaptér USB2.0 -> Bluetooth 2.0, class II (10m) Katalogové číslo: 15.92.7520 Mini adaptér USB2.0 -> Bluetooth 2.0, class II (10m) Katalogové číslo: 15.92.7520 Úvod Model Mini adaptér USB2.0 -> Bluetooth 2.0, class II (10m) je adaptér Bluetooth Class 2 s dosahem do vzdálenosti 10m.

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS)

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS) Počítačové sítě Je to spojení dvou a více uzlů (uzel = počítač nebo další síť), za pomoci pasivních a aktivních prvků při čemž toto spojení nám umožňuje = sdílení technických prostředků, sdílení dat, vzdálenou

Více

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N TL-WR740N Hlavní znaky: Bezdrátový přenos dat rychlostí až 150 Mbit/s je ideální pro hraní online her, vysílání datového proudu videa a internetovou telefonii Snadné

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Cisco Networking Accademy. 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks)

Cisco Networking Accademy. 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks) Cisco Networking Accademy 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks) Elektromagnetické spektrum vlnová délka a frekvence vhodnost pro různé technologie licenční vs. bezlicenční použití zdravotní omezení IRF

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

Bezdrátový přenos dat

Bezdrátový přenos dat Obsah Počítačové systémy Bezdrátový přenos dat Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2007-1/21- Západočeská univerzita v Plzni Obsah Obsah přednášky 1 Úvod 2 IrDA 3 Bluetooth 4 ZigBee 5 Datové přenosy v

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi IEEE802.11 Wi FI Wi Fi 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Návod na nastavení klienta pro připojení k WiFi síti SPŠE Brno

Návod na nastavení klienta pro připojení k WiFi síti SPŠE Brno Návod na nastavení klienta pro připojení k WiFi síti SPŠE Brno V Brně dne 20.září 2009 Bc. Jiří Žiška, Ing. Jan Šafář 1. Obecná konfigurace autentizace osob K autentizaci jakéhokoliv bezdrátového klienta

Více

VPN - Virtual private networks

VPN - Virtual private networks VPN - Virtual private networks Přednášky z Projektování distribuovaných systémů Ing. Jiří Ledvina, CSc. Virtual Private Networks Virtual Private Networks Privátní sítě používají pronajaté linky Virtuální

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski Kapitola třináctá Datové sítě Učební text Mgr. Radek Hoszowski Datové sítě Datové sítě Datové sítě jsou prostředkem komunikace počítače s ostatními počítači. Existují však i jiné datové sítě, o kterých

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Autor: Spoluautoři: Dalibor Eliáš Petr Mojžíš Praha, 8. července 2004 T:\PROROCTVI\WI-FI_PLZENSKY KRAJ\040730_ZAKLADY WI-FI PRO PLZENSKY KRAJ.DOC ANECT

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Počítačová síť a internet. V. Votruba

Počítačová síť a internet. V. Votruba Počítačová síť a internet V. Votruba Obsah Co je to počítačová síť Služby sítě Protokoly a služby TCP/IP model Nastavení sítě ve Windows XP Diagnostika Bezdrátové sítě Co je to počítačová síť? Síť je spojením

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Matzenauerova 8, 616 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000,

Více

TC-502L TC-60xL. Tenký klient

TC-502L TC-60xL. Tenký klient TC-502L TC-60xL Tenký klient Popis přístroje Tenký klient TC-502L s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. TC-604 navíc

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

Bluetooth Dongle. Model BTD-305. Návod k použití

Bluetooth Dongle. Model BTD-305. Návod k použití Bluetooth Dongle Model BTD-305 Návod k použití Instalace Nepřipojujte, prosím, žádné bluetooth zařízení k počítači dříve než provedete instalaci software. Předejdete tak případným problémům. Po instalaci

Více

Aktivní prvky: síťové karty

Aktivní prvky: síťové karty Aktivní prvky: síťové karty 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky Síťové karty (Network Interface Card) 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software:

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PŘEHLED WI-FI STANDARDŮ Seminární práce 2007 Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) je standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN,

Více

K čemu slouží počítačové sítě

K čemu slouží počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení prostředků

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M)

Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M) Dvoupásmový venkovní přístupový bod / systém mostů poskytuje služby přístupového bodu nebo mostů prostřednictvím radiových rozhraní s frekvencí 5 GHz nebo 2,4 GHz. Bezdrátové přemosťovací jednotky lze

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC7000N WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 300 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC7000N WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 300 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000, E-mail:

Více

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013 Škola Autor Číslo projektu Číslo DUM Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Jiří Tinka CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_01_ICT_08.01

Více

X.25 Frame Relay. Frame Relay

X.25 Frame Relay. Frame Relay X.25 Frame Relay Frame Relay 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy X.25, Frame relay _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software).

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software). LW056V2 Sweex bezdrátový LAN Cardbus adaptér 54 Mbps Úvod Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 54 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Představení WDS 3 WDS režimy 3 Tenda vs. WDS 4 WDS scénáře 4 WDS přes 2 uzly 4 WDS přes tři

Více

Vysoce výkoný bezdrátový USB adaptér Wi-FI N K-300MWUN. Uživatelská příručka

Vysoce výkoný bezdrátový USB adaptér Wi-FI N K-300MWUN. Uživatelská příručka Vysoce výkoný bezdrátový USB adaptér Wi-FI N K-300MWUN Uživatelská příručka Úvod Děkujeme vám za zakoupení vysoce výkonného bezdrátového N USB miniadaptéru Kozumi K- 300MWUN. Představujeme bezdrátovou

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Interface LPG / CNG Bluetooth. Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz. U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná.

Interface LPG / CNG Bluetooth. Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz. U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná. Interface LPG / CNG Bluetooth ProjektTECH Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná. (párovací kód: 1234) 1. Požadavky na hardware : - PC

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 12. Virtuální sítě (VLAN) Studijní cíl Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 1 hodina VLAN Virtuální síť bývá definována jako logický segment LAN, který spojuje koncové uzly, které

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Zabezpečení v síti IP

Zabezpečení v síti IP Zabezpečení v síti IP Problematika zabezpečení je dnes v počítačových sítích jednou z nejdůležitějších oblastí. Uvážíme-li kolik citlivých informací je dnes v počítačích uloženo pak je požadavek na co

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient

Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient Příprava k nastavení Příprava k nastavení Ethernet port routeru označený 1 spojíme UTP kabelem s ethernetovým portem počítače.

Více

Rocrail. Nejprve: Obecný úvod. Instalace

Rocrail. Nejprve: Obecný úvod. Instalace Rocrail Nejprve: Používám operační systém Windows XP a digitální systém od DCCKoleje (Hcentrála + GenLi USB), proto bude vše popsáno pro tyto systémy. Pro jiné systémy se mohou některé postupy lišit. Obecný

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

SIMATIC S7-200 - GPRS. Micro Automation. Promoters Meeting October 2005. Aplikace pro GPRS. Vzdálená stanice. Server SINAUT MICRO SC.

SIMATIC S7-200 - GPRS. Micro Automation. Promoters Meeting October 2005. Aplikace pro GPRS. Vzdálená stanice. Server SINAUT MICRO SC. SIMATIC S7-200 - GPRS 2005, Page 1 WORKSHOP S7-200 Program workshopu Začátek: 9.00 GPRS - aplikace pro GPRS, základy - jak nastavit vzdálenou stanici, knihovna instrukcí pro GPRS - jak nastavit server

Více

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá příručka Vám pomůže správně zapojit a zprovoznit Wi-Fi zařízení TP-LINK TL-WR741ND. Zařízení je nezávislé na použitém operačním systému. Postup zprovoznění

Více

7/28/2015. Projekt Lan2M

7/28/2015. Projekt Lan2M Projekt Lan2M Vývoj a výroba modemů pro vzdálenou správu strojů a zařízení Založeno na šifrované komunikaci mezi modemy Eliminuje rizika spojového serveru třetí strany Minimální nároky na součinnost IT

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

3.13 Úvod do počítačových sítí

3.13 Úvod do počítačových sítí Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Návod na nastavení sítě Eduroam v prostorách 3.LF

Návod na nastavení sítě Eduroam v prostorách 3.LF Návod na nastavení sítě Eduroam v prostorách 3.LF Kvalita připojení je závislá i na kvalitě vysílačů. Nejspolehlivěji fungují vysílače v 6. patře budovy. 1. Nastavení hesla pro Eduroam Nejprve musíte mít

Více

Sítě IEEE 802.11 (WiFi)

Sítě IEEE 802.11 (WiFi) Sítě IEEE 802.11 (WiFi) Petr Grygárek rek 1 Sítě IEEE 802.11 Rádiové sítě provozované v nelicencovaném pásmu ISM (Instrumental-Scientific-Medicine) 2,4 GHz 5 GHz V Evropě požadavek dynamické volby kanálu

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Počítačové sítě internet

Počítačové sítě internet 1 Počítačové sítě internet Historie počítačových sítí 1969 ARPANET 1973 Vinton Cerf protokoly TCP, základ LAN 1977 ověření TCP a jeho využití 1983 rozdělení ARPANETU na vojenskou a civilní část - akademie,

Více

íta ové sít baseband narrowband broadband

íta ové sít baseband narrowband broadband Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Mobilní sítě sítě 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Mobilní sítě _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1 Síťové prvky

Více

-Wi-Fi- uděluje certifikát o kompatibilitě s ostatními zařízeními standardu Zařízení, která byla schválena WiFi alianci jsou opatřeny logem

-Wi-Fi- uděluje certifikát o kompatibilitě s ostatními zařízeními standardu Zařízení, která byla schválena WiFi alianci jsou opatřeny logem -Wi-Fi- Co je WiFi Typy sítí Architektury Síťový model Přenosová rychlost ISM Kódovací schémata Síťový model Koordinace přístupu k médiu Bezpečnost WiFi I Roaming Bezpečnost WiFi II Signál Antény Co je

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér This product works with the following operating system software: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér Než začnete Musíte mít minimálně

Více

Analýza aplikačních protokolů

Analýza aplikačních protokolů ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PROJEKT Č. 4 Analýza aplikačních protokolů Vypracoval: V rámci předmětu: Jan HLÍDEK Komunikace v datových sítích (X32KDS) Měřeno: 28. 4. 2008

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

Zkušební provoz wifi sítě na SPŠ a VOŠ Písek

Zkušební provoz wifi sítě na SPŠ a VOŠ Písek Zkušební provoz wifi sítě na SPŠ a VOŠ Písek 3.1.2011 byl zahájen zkušební provoz wifi sítě, který potrvá cca jeden měsíc, během kterého by měly být odstraněny veškeré chyby, a případně doladěna konfigurace.

Více

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík PK IT a ICT, SŠ IT a SP, Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz LL vrstva (linky) 2 Obsah 2. bloku Význam LL, SLIP, PPP, HDLC, Ethernet.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 21 Název materiálu: Možnosti komunikace a synchronizace Ročník: Identifikace materiálu:

Více

Přihlášení do bezdrátové sítě Eduroam Univerzity Pardubice - Microsoft Windows 8

Přihlášení do bezdrátové sítě Eduroam Univerzity Pardubice - Microsoft Windows 8 Přihlášení do bezdrátové sítě Eduroam Univerzity Pardubice - Microsoft Windows 8 Obsah Přihlášení do bezdrátové sítě Eduroam Univerzity Pardubice - Microsoft Windows 8...1 Instalace certifikátu...2 Přidání

Více

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Obsah 3 Obsah O autorech 9 Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Předmluva 13 Co je nového v tomto vydání? 13 Cílová skupina čtenářů 14 Čím je tato učebnice jedinečná? 14 Přístup shora dolů 14 Zaměření na Internet

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci)

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Středisko správy HW a SW 1 Nastavení hesla v Intranetu Po přihlášení do intranetu klikněte na Personália

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi IEEE802.11 Wi FI Wi Fi Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část II. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS 1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS Pro přístup do administrace služby GTS Bezpečný Internet používejte zákaznický WebCare GTS Czech, který je přístupny přes webové

Více

Administrace služby - GTS Network Storage

Administrace služby - GTS Network Storage 1. Návod k ovládání programu Cisco VPN Client (IP SECový tunel pro přístup GTS Network Storage) Program Cisco VPN client lze bezplatně stáhnout z webových stránek GTS pod odkazem: Software ke stažení http://www.gts.cz/cs/zakaznicka-podpora/technicka-podpora/gtspremium-net-vpn-client/software-ke-stazeni.shtml

Více

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007 Počítačové sítě Miloš Hrdý 21. října 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Rozdělení sítí 2 2.1 Podle rozlehlosti........................... 2 2.2 Podle topologie............................ 2 2.3 Podle přístupové metody.......................

Více

3.17 Využívané síťové protokoly

3.17 Využívané síťové protokoly Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více