Dětská chůvička PA330 AUDIO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětská chůvička PA330 AUDIO"

Transkript

1 Dětská chůvička PA330 AUDIO 1

2 Obsah Bezpečnostní pokyny... 2 Úvod... 4 Důležité pokyny... 4 Obsah balení... 5 Popis produktu... 6 Zdroje napájení... 7 Zapnutí a spojení obou jednotek... 8 Umístění dětské jednotky... 8 Nastavení hlasitosti na rodičovské jednotce... 8 Upozornění na nízký stav nabití baterie (síťový adaptér není zapojen)... 9 Dosah přístroje a signál upozornění mimo dosah... 9 Hlasové ovládání (systém VOX) na rodičovské jednotce... 9 Režim ECO na rodičovské jednotce... 9 Funkce vyhledávání mezi rodičovskou jednotkou a dětskou jednotkou... 9 Odstraňování poruch Likvidace Zákaznický servis & podpora Záruční podmínky Prohlášení o shodě Bezpečnostní pokyny Upozornění Tato dětská chůvička odpovídá všem relevantním standardům týkajícím se elektromagnetického pole a její použití je bezpečné, pokud je použita dle popsaných pokynů k používání. Proto si, prosím, předtím, než přístroj začnete používat, tyto provozní pokyny pečlivě přečtěte. Vysvětlete jejich obsah vašim dětem a řekněte jim o nebezpečích spojených s používáním přístroje. Dětská chůvička byla vyvinuta k poskytnutí bezpečnosti navíc v okamžicích, kdy nemůžete být ve stejné místnosti jako vaše dítě. Tento systém nenahrazuje odpovědný dozor dospělé osoby nad dítětem. Během používání musí dospělá osoba vždy zůstat v dosahu dětské chůvičky. Dětská chůvička není ani medicínský přístroj, ani přístroj k zabránění syndromu náhlého úmrtí kojenců. Je důležité, abyste stav vašeho dítěte pravidelně kontrolovali. 2

3 Bezpečnostní pokyny Dávejte pozor na to, aby dětská jednotka a kabel byly vždy mimo dosah vašeho dítěte (alespoň 1 metr). Nikdy nepokládejte dětskou jednotku do postýlky nebo dětské ohrádky. Používejte pouze dodanou napájecí jednotku. Nepoužívejte žádné jiné napájecí jednotky, neboť by mohlo dojít k poškození přístroje nebo dobíjecích baterií. Ujistěte se, že napětí zásuvky odpovídá napětí napájecí jednotky. Poškozenou napájecí jednotku je možné nahradit pouze originálním náhradním dílem. V rodičovské jednotce nepoužívejte jednorázové alkalické baterie. Používejte pouze dobíjecí baterie, které odpovídají specifikaci (viz Technické údaje ). Baterie a dobíjecí baterie mohou vybuchnout, jsou-li vystaveny přímému slunci, ohni nebo jiným zdrojům vysoké teploty. Rodičovská jednotka: Používejte pouze dobíjecí baterie, které odpovídají specifikaci (2x 550 mah AAA NiMH), jinak nelze vyloučit závažné poškození zdraví nebo poranění. Baterie, které jsou zjevně poškozené, musejí být ihned vyměněné. Zabráníte tak poškození způsobenému vyteklými bateriemi nebo dobíjecími bateriemi. 1. Odstraňte baterie/dobíjecí baterie, pokud dětskou chůvičku nehodláte používat po dobu jednoho měsíce či delší. 2. Nenechávejte vybité baterie v dětské chůvičce. Fungování medicínských přístrojů může být narušeno. Vezměte na vědomí technické podmínky relevantního prostředí, například lékařské praxe. Získejte, prosím, informace od výrobce přístroje, pokud používáte medicínské přístroje (např. kardiostimulátor). Výrobce vám může poskytnout informace týkající se míry, do které je váš přístroj imunní vůči vysokofrekvenční energii (viz Technická data pro informace o vašem produktu Gigaset). Přístroje nejsou chráněny před stříkající vodou. Proto je nepoužívejte v mokrých prostorech, například v koupelnách či ve sprše. Žádnou část dětské chůvičky neponořujte do vody či jiných tekutin. S výjimkou krytu prostoru pro baterie není možné přístroj a napájecí jednotku otevírat, neboť může dojít k elektrickému šoku. Pokud přístroj řádně nefunguje, prosím, NESNAŽTE se problém napravit sami. V takovém případě kontaktujte telefonní hotline Gigaset. Nepoužívejte vadné přístroje, neboť může dojít k narušení jiných radiových služeb. Rodičovskou ani dětskou jednotku neponořujte do vody, ani nečistěte pod tekoucí vodou. Nepoužívejte čistící sprej ani čistící látky. 1. Je-li zapojen, vytáhněte nabíjecí adaptér rodičovské nebo dětské jednotky ze zásuvky. 2. Vyčistěte rodičovskou a dětskou jednotku vlhkým hadříkem. 3. Nabíjecí adaptér čistěte pouze suchým hadříkem. Ujistěte se, že jsou obě jednotky suché předtím, než je znovu připojíte k napájení. Vaši dětskou chůvičku Gigaset věnujte jiným lidem pouze společně s provozními pokyny. 3

4 Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali dětskou chůvičku Gigaset. Tento přístroj představuje elektronický bezdrátový komunikační systém, který vám umožňuje dohlížet na vaše dítě, když spí. Důležité pokyny Tato dětská chůvička NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NAHRADIT dohled dospělé osoby nad dítětem. Vysílač byl navržen tak, aby detekoval zvuky na normální úrovni v okruhu zhruba 1 až 1,5 metru. Nemůže detekovat nehlučné aktivity, například pohyby dítěte. Vždy se ujistěte, že jsou elektrické přístroje a jejich kabely mimo dosah dětí. Pokud nebudete přijímač používat delší dobu, vždy vyjměte všechny baterie z prostoru pro baterie. K dosažení maximální dosahu doporučujeme zapojit vysílač do napájení ze sítě. Je-li mezi přijímačem a vysílačem příliš krátká vzdálenost, může dojít ke zpětné vazbě (pískání). Abyste tomu zabránili, jednoduše prodlužte vzdálenost mezi přijímačem a vysílačem nebo snižte hlasitost na přijímači. Je-li vzdálenost mezi přijímačem a vysílačem příliš dlouhá, můžete slyšet rušení. To ukazuje na to, že jste dosáhli maximálního dosahu vašeho přístroje. K vyřešení tohoto problému jednoduše zkraťte vzdálenost mezi přijímačem a vysílačem. Dosah přístroje se liší podle překážek, na které narazí (reliéf krajiny, počet dělících stěn mezi vysílačem a přijímačem, přítomnost kovových struktur, úroveň nabití baterií apod.). Systém by neměl být používán k odposlechu soukromých konverzací. Tento druh využití je nezákonný. Přečtěte si, prosím, všechny pokyny předtím, než tuto dětskou chůvičku začnete používat. Uchovejte tento leták, neboť může být použit pro identifikační účely v případě krádeže. Nikdy se nesnažte dětskou chůvičku sami rozebrat. Udržujte přístroje mimo zdroje tepla (maximálně 40 C) a vlhka. Pravidelně kontrolujte, zda vaše dětská chůvička řádně funguje. 4

5 Úvod Přístroj čistěte jemným suchým hadříkem. Neponořujte jej do vody, ani jej nevystavujte kapkám vody či postříkání vodou. Adaptéry se mohou zahřát, když se přístroj používá; když je používáte, ujistěte se, že se teplo může rozptýlit, a nezakrývejte je. Přístroj by neměl spadnout nebo být vystaven prudkým nárazům. Na přístroj nepokládejte zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky. Pečujte, prosím, o životní prostředí: nevyhazujte použité baterie do komunálního odpadu a odevzdejte je na určených sběrných místech. Poznámka Abyste se vyhnuli veškerému riziku usmrcení elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkým podmínkám. Baterie by neměly být vystaveny přílišnému teplu (slunce, oheň atd.). Napájecí adaptér slouží jako izolační přístroj a měl by být snadno přístupný. Obsah balení 1 dětská jednotka (vysílač) 1 rodičovská jednotka (přijímač) 2 napájecí adaptéry 2 dobíjecí AAA baterie NiMH, 2x 1,2V, 550 mah (pro přijímač) 1 sada provozních pokynů 5

6 Popis produktu Rodičovská jednotka: 1napájecí zásuvka 2indikační světlo ukazující, že je přístroj zapnutý, upozornění na nízký stupeň nabití baterie a signál mimo dosah 3tlačítko zapnutí/vypnutí 4indikátor hluku 5tlačítka pro nastavení hlasitosti 6hlasové ovládání (systém VOX): ON/OFF 7prostor pro baterie pod výrobkem (2x dodané AAA) Dětská jednotka: 8indikační světlo 9tlačítko zapnutí/vypnutí 10aktivace vyhledávání rodičovské jednotky 11napájecí zásuvka (pod produktem) 12mikrofon 6

7 Popis produktu Zdroje napájení Rodičovská jednotka (přijímač) Přijímač je napájen buď dvěma dobíjecími AAA bateriemi (2x 550 mah AAA NiMH), nebo síťovým adaptérem (dodaným). Použití s bateriemi: otevřete prostor pro baterie, vložte dvě AAA baterie podle správné polarity a prostor zavřete. Poznámka Jednorázové baterie by neměly být dobíjeny. Používejte baterie stejného typu. Nemíchejte použité a nové baterie. Poznámka POUŽÍVEJTE POUZE S DODANÝMI BATERIEMI. TYP AAA, 1,2V, 550 mah, NiMH Poznámka RIZIKO VÝBUCHU, JE-LI BATERIE VYMĚNĚNA ZA NESPRÁVNÝ TYP. POUŽITÝCH BATERIÍ SE ZBAVTE DLE POKYNŮ. Použití s adaptérem: konektor síťového adaptéru zasuňte do DC zdířky na boku rodičovské jednotky. Adaptér zapojte do standardní zásuvky ve zdi. Poznámka POUŽÍVEJTE POUZE S DODANÝM ADAPTÉREM. TEN PAO S003IV V 50/60 Hz 150 ma; 6V 500mA Dětská jednotka (vysílač) Vysílač (dětská jednotka) funguje se síťovým adaptérem (dodaným). Vložte konektor síťového adaptéru do DC zdířky na spodní části dětské jednotky. Adaptér zapojte do standardní zásuvky ve zdi. Poznámka Používejte pouze dodaný adaptér. 7

8 Popis produktu Zapnutí a spojení obou jednotek Rodičovská jednotka Stiskněte tlačítko po dobu tří vteřin, abyste zapnuli rodičovskou jednotku. Indikační světlo zapnutí/vypnutí 2 se rozsvítí zeleně a každou půl vteřinu bude blikat, dokud nedojde k navázání spojení s dětskou jednotkou. Jakmile dojde k navázání spojení, svítí indikační světlo trvale zeleně, nebo stále bliká, pokud není spojení možné navázat. Je-li stav nabití rodičovské jednotky nízký, změní se barva indikačního světla na trvalou červenou. Nabíjí-li se baterie, bliká světlo červeně. Dětská jednotka Stiskněte tlačítko po dobu tří vteřin, abyste zapnuli dětskou jednotku. Indikační světlo zapnutí/vypnutí 8 se rozsvítí zeleně a každou půl vteřinu bude blikat, dokud nedojde k navázání spojení s rodičovskou jednotkou. Jakmile dojde k navázání spojení, svítí indikační světlo trvale zeleně, nebo stále bliká, pokud není možné spojení navázat. Umístění dětské jednotky Dětská jednotka by měla být umístěna ve vzdálenosti přibližně 1 1,5 metru od dítěte na plochém stabilním povrchu tak, aby byl mikrofon obrácen směrem k dítěti. Upozornění Dětská jednotka, síťový adaptér a kabel by měly být mimo dosah dítěte. Nastavení hlasitosti na rodičovské jednotce Stiskněte tlačítko pro nastavení hlasitosti 5+ nebo pro zvýšení nebo snížení úrovně hlasitosti. Celkem je k dispozici 10 úrovní hlasitosti a pípnutí ohlašuje zvýšení nebo snížení její úrovně. Dosáhnete-li minimální nebo maximální úrovně hlasitosti, zapípá rodičovská jednotka dvakrát. Tovární nastavení hlasitosti je na úrovni 5. Vizuální indikátory pláče V závislosti na intenzitě pláče bude úroveň zvuku zobrazena na stupnici tří LED. Čím více dítě pláče, tím více LED se rozsvítí (oranžově). 8

9 Popis produktu Upozornění na nízký stav nabití baterie(síťový adaptér není zapojen) Je-li stav nabití baterie v rodičovské jednotce nízký, ozve se upozornění a indikátor 2 se trvale červeně rozsvítí, aby uživatele informoval o tom, že je třeba vyměnit baterie. Alarm utichne a indikátor začne červeně blikat (baterie se nabíjejí), jakmile je do rodičovské jednotky zapojen síťový adaptér. Dosah přístroje a signál upozornění mimo dosah Ve volných prostorech a za ideálních podmínek je dosah až 300 m. Ztratí-li rodičovská jednotka spojení s dětskou jednotkou, začne rodičovská jednotka pro upozornění pípat až do té doby, než dojde k opětovnému navázání spojení. Indikační světlo 2 bude navíc zeleně blikat. Jakmile dojde k opětovnému navázání spojení, světlo začne svítit trvale zeleně. Hlasové ovládání (systém VOX) na rodičovské jednotce Hlasové ovládání (systém VOX) umožňuje aktivaci rodičovské jednotky například pouze tehdy, pokud dítě pláče. To znamená, že nemusíte neustále poslouchat, a zabraňuje to rušení rodičovského přijímače trvalým zvukem v pozadí, pokud dítě klidně spí. Je-li tlačítko VOX 6 přepnuto na pozici OFF, bude rodičovská jednotka hlídat dítě bez ohledu na úroveň hluku v pokoji. Přepněte tlačítko 6na pozici ON a rodičovská jednotka bude aktivována pouze tehdy, až dítě bude plakat nebo se hlasitě ozve. Tovární nastavení systému VOX je na pozici OFF. Režim ECO na rodičovské jednotce Je-li rodičovská jednotka umístěna blíže dětské jednotce, vysílací výkon se dynamicky sníží za účelem úspory energie. Nemá to žádný vliv na kvalitu zvuku nebo na účinnost spojení. Funkce vyhledávání mezi rodičovskou jednotkou a dětskou jednotkou Stiskněte tlačítko vyhledávání 10 na dětské jednotce. Rodičovská jednotka bude pípat do té doby, než na ní stiskněte jakékoli tlačítko, aby pípat přestala (přepínač systému VOX pípání neovlivní). To vám umožňuje rychle a snadno najít rodičovskou jednotku, pokud ji dáte na nesprávné místo. 9

10 Odstraňování poruch Máte-li problém, přečtěte si, prosím, níže uvedený seznam a zkontrolujte, zda: je rodičovská i dětská jednotka zapnutá. je rodičovská i dětská jednotka připojena ke svému síťovému adaptéru a zapojena do zásuvky, nebo zda jsou baterie zcela nabity. Porucha Možné příčiny Řešení Indikátor LED napájení elektřinou na dětské (nebo rodičovské) jednotce je vypnutý. Rodičovská jednotka nevydává žádný zvuk. Dětská (nebo rodičovská) jednotka je vypnutá. Dobíjecí baterie v rodičovské jednotce jsou vybité. Síťový adaptér dětské (nebo rodičovské) jednotky není zapojen nebo není zapojen správně. Žádný přívod elektřiny. Dětská jednotka nevydává žádný zvuk. Byl aktivován režim VOX. Hlasitost rodičovské jednotky byla nastavena příliš tiše. Baterie v rodičovské jednotce jsou vybité. Rodičovská jednotka je vypnutá. Rušení Může být někdy způsobeno jiným podobným přístrojem používaným v blízkosti. Elektromagnetické rušení (blízké antény, radiový vysílač, dráty vysokého napětí atd.) Snížení dosahu Přítomnost překážek, kovových struktur, stěn ze železobetonu atd. mezi dětskou jednotkou a rodičovskou jednotkou. Baterie v rodičovské jednotce jsou vybité. Elektrostatický nebo elektromagnetický hluk Elektrostatické nebo elektromagnetické rušení způsobené elektrostatickým nebo elektromagnetickým polem vydávaným jinými elektrickými přístroji: např. mobilními nebo Wi-Fi telefony atd. Zapněte dětskou (nebo rodičovskou) jednotku. Vyměňte (nebo nahraďte) dobíjecí baterie v rodičovské jednotce. Jsou-li jednotky napájeny síťovým adaptérem, zkontrolujte, zda jsou řádně zapojeny do zásuvky ve zdi. Zkontrolujte, zda do zásuvky ve zdi proudí elektřina. Dětská jednotka je aktivována, jakmile detekuje hluk/zvuk. Abyste zjistili, zda funguje, požádejte někoho, aby do dětské jednotky promluvil, abyste zkontrolovali, že je příjem v pořádku. Zapněte dětskou a rodičovskou jednotku. Zvyšujte nastavení hlasitosti na rodičovské jednotce, dokud neuslyšíte zvuk. Vyměňte (nebo nahraďte) dobíjecí baterie v rodičovské jednotce. Umístěte dětskou i rodičovskou jednotku pryč od podobných zařízení a/nebo je přemístěte z této pozice. Umístěte dětskou a rodičovskou jednotku blíže k sobě nebo je přemístěte, abyste snížili počet překážek, kovových struktur, stěn ze železobetonu atd. mezi nimi. Vyměňte (nebo nahraďte) dobíjecí baterie v rodičovské jednotce. Je-li to možné, snažte se odstranit zdroj rušení. 10

11 Odstraňování poruch Porucha Možné příčiny Řešení Přítomnost pískavých zvuků Rodičovská jednotka vydává velmi tichý zvuk. Dětská a rodičovská jednotka jsou umístěny příliš blízko od sebe. Hlasitost rodičovské jednotky byla nastavena příliš nahlas. Hlasitost rodičovské jednotky byla nastavena příliš tiše. Baterie v rodičovské jednotce jsou vybité. Umístěte dětskou a rodičovskou jednotku dále od sebe. Snižte nastavení hlasitosti na rodičovské jednotce. Zvyšte nastavení hlasitosti na rodičovské jednotce. Vyměňte (nebo nahraďte) dobíjecí baterie v rodičovské jednotce. Likvidace Akumulátory nepatří do domovního odpadu. Dbejte přitom na místní ustanovení týkající se odstraňování odpadu. Informujte se na ně na místním úřadě. Veškeré elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady. Tento symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES. Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže zabránit negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení. Pro více informací o likvidaci vašeho starého přístroje kontaktujte, prosím, oddělení pro odpady na vašem místním úřadě nebo původního dodavatele tohoto přístroje. 11

12 Zákaznický servis & podpora Krok za krokem k vyřešení vašeho problému se zákaznickým servisem Gigaset Registrujte svůj přístroj Gigaset ihned po zakoupení tímto způsobem vám pomůžeme ještě rychleji v případě otázek či záruky. Váš osobní účet vám umožňuje: řízení vašich osobních údajů, registraci vašich přístrojů Gigaset, online registraci oprav a přihlášení k našemu newsletteru. Navštivte webovou stránku našeho zákaznického servisu: Zde najdete: otázky a odpovědi software a provozní pokyny ke stažení zdarma zákaznické fórum Gigaset Kontaktujte naše servisní zaměstnance: Nenašli jste řešení v Otázkách & odpovědích? Rádi vám pomůžeme telefonicky během pracovní doby od neděle 23 h do pátku 23 hodin na čísle (poplatek za místní spojení) nebo 24/7 em na Při telefonování mějte, prosím, připraven doklad o koupi. Na vnější straně balení (krabičky) produktu, vedle označení CE, je jasně uvedeno, pro kterou zemi či pro které země byl konkrétní produkt a jeho příslušenství vyvinuto. Pokud přístroj nebo jeho příslušenství nebylopoužíváno podle této informace, informace v provozních pokynech nebo na produktu samotném, nelze záruku uplatnit (oprava či výměna). Před podáním záručního nároku je kupující povinen poskytnout doklad o koupi, na kterém je uvedeno datum zakoupení a produkt, který byl zakoupen. 12

13 Záruční podmínky Bez ohledu na odpovědnost za vadu uplatňovanou vůči prodejci má spotřebitel (zákazník) právo na záruku na tento přístroj podle následujících podmínek: Podle uvážení společnosti Gigaset Communications budou výrobní a/nebo materiálové vady, ke kterým dojde do 24 měsíců od data zakoupení tohoto přístroje, bezplatně opraveny, nebo dojde k výměně přístroje za odpovídající přístroj. U součástí, které se opotřebovávají (např. baterie, kryt, držák, tlačítka), pokrývá tato záruka období šesti měsíců od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na případy, kdy dojde k poškození přístroje, kdy byl přístroj nesprávně používán nebo opravován nebo kdy došlo k neautorizovaným opravám. Tato záruka závisí na prokázání datovaného dokladu o koupi. Záruční nároky musejí být podány během záruční doby maximálně do dvou měsíců od zjištění vady kryté zárukou. Vyměněné přístroje nebo jejich součásti, které jsou společnosti Gigaset Communications vráceny v kontextu výměny, se stávají majetkem společnosti Gigaset Communications. Tato záruka se vztahuje na nové přístroje zakoupené v Evropské unii. Poskytovatelem záruky pro přístroje zakoupené ve Velké Británii je Gigaset Communications UK Limited, 2 WhiteFriars, Chester, CH1 1NZ. Další či jiné nároky jsou v rámci záruky vyloučeny, pokud nejsou povinné podle právních ustanovení. Nevztahuje-li se na vadu záruka, vyhrazuje si společnost Gigaset Communications právo zákazníkovi výměnu nebo opravufakturovat. Společnost Gigaset Communications o tom bude zákazníka předem informovat. Výše uvedená ustanovení nepředstavují změnu důkazního břemene v neprospěch zákazníka. K uplatnění záruky kontaktujte, prosím, společnost Gigaset Communications. Prohlášení o shodě Tento přístroj je určen k použití v rámci Evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku. V ostatních zemích závisí provoz na národním povolení. Specifické zvláštnosti jednotlivých zemí jsou zohledněny. Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že tento přístroj je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Kopii prohlášení o shodě naleznete na této internetové adrese: 13

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1 C530 IP Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji.balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V 1 2 Bezpečnostní pokyny Pozor: Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití na CD. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu. > Používejte

Více

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla OBSAH OBSAH... 1 1. EYE-02 BEZPEČNOSTNÍ KAMERA - ÚVOD... 1 1.1 Úvod Základní funkce... 1 1.2 Začínáme... 2 1.3 Vnitřní části kamery EYE-02... 2 2. INSTALACE KAMERY... 2 2.1 Obsah balení... 2 2.2 Instalace...

Více

NUK Dětský teploměr 10.256.345. Návod k použití

NUK Dětský teploměr 10.256.345. Návod k použití NUK Dětský teploměr 10.256.345 Návod k použití Gratulujeme vybrali jste si vysoce kvalitní výrobek značky NUK! Dětský teploměr NUK 2 v 1 přináší rychlé a spolehlivé měření teploty, měří se v uchu nebo

Více

GSM bezpečnostní kamera EYE-02

GSM bezpečnostní kamera EYE-02 GSM bezpečnostní kamera EYE-02 Buď v obraze...... vždy a všude. Kamera EYE-02: 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2 Infračervený PIR senzor 7 Zapnutí / vypnutí 8 Napájení 3 Zelené světlo 4 Červené světlo 1 Objektiv

Více

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna: Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7.

Více

Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál

Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál Získání více informací Více informací si můžete stáhnout ze stránek www.htc.com/europe/support.aspx Vyberte typ svého telefonu a pak přejděte na záložku. Dále stáhněte požadovaný

Více

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 česky Přenosná část pro A260/A265 Přenosná část pro A160/A165 Základna bez hlasového záznamníku 14 5 1 Stav nabití akumulátoru 2 Interní číslo přenosné části 3 Dialogová tlačítka

Více

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz Návod k použití GSM telefon EVOLVE Survivor GX780 www.evolve.cz Upozornění Tento produkt byl vytvořen tak aby vyhovoval standardu voděodolnosti IPX4. S ohledem na mnoho různých způsobů používání, jako

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Mesh Nebulizer. Návod k použití NE-105

Mesh Nebulizer. Návod k použití NE-105 Mesh Nebulizer Návod k použití NE-105 OBSAH: 1. Úvod 2. Značky a symboly 3. Bezpečnostní informace 4. Důležité informace o zařízení 5. Popis přístroje a příslušenství 6. První použití 7. Obsluha přístroje

Více

Kapesní počítač. Česky. Návod k obsluze. Pocket LOOX N/C

Kapesní počítač. Česky. Návod k obsluze. Pocket LOOX N/C Kapesní počítač Česky Návod k obsluze Pocket LOOX N/C Máte... technické potíže nebo jiné dotazy, na které byste rádi znali odpověď? Kontaktujte: náš odborný servis (viz seznam odborných servisů nebo stránky:

Více

Uživatelská Příručka. Packard Bell EasyNote TE - 1

Uživatelská Příručka. Packard Bell EasyNote TE - 1 Uživatelská Příručka Packard Bell EasyNote TE - 1 Obsah Spuštění počítače 4 Bezdrátové připojení... 4 Registrace... 5 Instalace softwaru... 6 Obnovení... 6 Máte potíže?... 6 Základní informace o počítači

Více

Toto všechno můžete dělat s Nintendem 3DS!

Toto všechno můžete dělat s Nintendem 3DS! Toto všechno můžete dělat s Nintendem 3DS! 3D displej Zobrazí 3D obraz (strana 34) Nastavení hloubky 3D Upravuje hloubku 3D zobrazení (strana 35) Kruhový ovladač Umožňuje přesný pohyb (strana 25) Dotykový

Více

Skartovací přístroj S-series Návod k obsluze

Skartovací přístroj S-series Návod k obsluze Skartovací přístroj S-series Návod k obsluze Model 3S16 4S16 3S23 4S23 3S30 4S30 5S30 01/2013 Obsah URČENÉ POUŽITÍ... 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 PŘEHLED... 4 INSTALACE A PROVOZ... 4 SPECIFIKACE VÝROBKU...

Více

pure indoor living DIGITÁLNÍ ODVLHČOVAČ DIGITÁLNÍ MODEL BD20 NÁVOD K POUŽITÍ

pure indoor living DIGITÁLNÍ ODVLHČOVAČ DIGITÁLNÍ MODEL BD20 NÁVOD K POUŽITÍ pure indoor living DIGITÁLNÍ ODVLHČOVAČ DIGITÁLNÍ MODEL BD20 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím odvlhčovače Bionaire BD20 (dále jen odvlhčovač) si pečlivě pročtěte tento návod a uložte jej pro pozdější použití.

Více

X-SMART PLUS. mikromotor

X-SMART PLUS. mikromotor X-SMART PLUS mikromotor ÚVOD Děkujeme Vám za zakoupení X-SMART Plus mikromotoru. Před použitím zařízení si prosím nejdříve přečtěte návod k použití. Dbejte na dodržování jednotlivých doporučení a kroků.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 Strana 1 (celkem 13) Popis přístroje Otevírací páka pro prostor na vkládání kapslí Přihrádka pro kapsle Kryt nádrže na vodu Nádrž na vodu Nastavitelný dávkovač kávy Vypínač

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer VT02, VT04 Visual IR Thermometer Uživatelská příručka October 2012, Rev.1, 7/13 (Czech) 2012-2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 08/02. Obj. č.: 930 286

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 08/02. Obj. č.: 930 286 NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/02 Obj. č.: 930 286 INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY 2 Vážený zákazníku, Velice děkujeme za vaší objednávku produktu Biker Set Pocket Comm One. Prosím dbejte na to, že je VOX-nastavení

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

A M I L O A. Návod k obsluze

A M I L O A. Návod k obsluze A M I L O A Návod k obsluze Máte nějaký technický problém nebo otázku, kterou potřebujete vyřešit? Nejaktuálnější informace o naší nabídce produktů, servisu a podpoře najdete na našich internetových stránkách

Více

Uživatelský manuál 1

Uživatelský manuál 1 Uživatelský manuál 1 ODDÍL SE ZVLÁŠTNÍMI ZPRÁVAMI Pro tento výrobek používejte baterie nebo vnější zdroj elektrické energie (adaptér). NEPŘIPOJUJTE tento výrobek k žádnému jinému zdroji energie nebo adaptéru

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Nokia Lumia 530 Dual SIM. Stručná příručka. Nokia Lumia 530 RM-1017 RM-1019. 9263655 1.0. vydání CS

Nokia Lumia 530 Dual SIM. Stručná příručka. Nokia Lumia 530 RM-1017 RM-1019. 9263655 1.0. vydání CS Stručná příručka Nokia Lumia 530 Nokia Lumia 530 Dual SIM 9263655 1.0. vydání CS RM-1017 RM-1019 Tlačítka a části Důležité: Než začnete přístroj používat, přečtěte si důležité informace o bezpečném používání

Více

HD7818 HD7817 4222.200.0664.3

HD7818 HD7817 4222.200.0664.3 1 HD7818 HD7817 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4222.200.0664.3 ČEŠTINA Úvod Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou

Více

Stručná příručka. Nokia Lumia 735. 9263770 1.0. vydání CS RM-1038

Stručná příručka. Nokia Lumia 735. 9263770 1.0. vydání CS RM-1038 Stručná příručka Nokia Lumia 735 9263770 1.0. vydání CS RM-1038 Tlačítka a části Důležité: Než začnete zařízení používat, přečtěte si na webu www.nokia.com/support důležité informace o bezpečném využívání

Více

www.htc.com Návod k obsluze

www.htc.com Návod k obsluze www.htc.com Návod k obsluze Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ. VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAŘÍZENÍ ROZMONTUJETE

Více