Dětská chůvička PA330 AUDIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětská chůvička PA330 AUDIO"

Transkript

1 Dětská chůvička PA330 AUDIO 1

2 Obsah Bezpečnostní pokyny... 2 Úvod... 4 Důležité pokyny... 4 Obsah balení... 5 Popis produktu... 6 Zdroje napájení... 7 Zapnutí a spojení obou jednotek... 8 Umístění dětské jednotky... 8 Nastavení hlasitosti na rodičovské jednotce... 8 Upozornění na nízký stav nabití baterie (síťový adaptér není zapojen)... 9 Dosah přístroje a signál upozornění mimo dosah... 9 Hlasové ovládání (systém VOX) na rodičovské jednotce... 9 Režim ECO na rodičovské jednotce... 9 Funkce vyhledávání mezi rodičovskou jednotkou a dětskou jednotkou... 9 Odstraňování poruch Likvidace Zákaznický servis & podpora Záruční podmínky Prohlášení o shodě Bezpečnostní pokyny Upozornění Tato dětská chůvička odpovídá všem relevantním standardům týkajícím se elektromagnetického pole a její použití je bezpečné, pokud je použita dle popsaných pokynů k používání. Proto si, prosím, předtím, než přístroj začnete používat, tyto provozní pokyny pečlivě přečtěte. Vysvětlete jejich obsah vašim dětem a řekněte jim o nebezpečích spojených s používáním přístroje. Dětská chůvička byla vyvinuta k poskytnutí bezpečnosti navíc v okamžicích, kdy nemůžete být ve stejné místnosti jako vaše dítě. Tento systém nenahrazuje odpovědný dozor dospělé osoby nad dítětem. Během používání musí dospělá osoba vždy zůstat v dosahu dětské chůvičky. Dětská chůvička není ani medicínský přístroj, ani přístroj k zabránění syndromu náhlého úmrtí kojenců. Je důležité, abyste stav vašeho dítěte pravidelně kontrolovali. 2

3 Bezpečnostní pokyny Dávejte pozor na to, aby dětská jednotka a kabel byly vždy mimo dosah vašeho dítěte (alespoň 1 metr). Nikdy nepokládejte dětskou jednotku do postýlky nebo dětské ohrádky. Používejte pouze dodanou napájecí jednotku. Nepoužívejte žádné jiné napájecí jednotky, neboť by mohlo dojít k poškození přístroje nebo dobíjecích baterií. Ujistěte se, že napětí zásuvky odpovídá napětí napájecí jednotky. Poškozenou napájecí jednotku je možné nahradit pouze originálním náhradním dílem. V rodičovské jednotce nepoužívejte jednorázové alkalické baterie. Používejte pouze dobíjecí baterie, které odpovídají specifikaci (viz Technické údaje ). Baterie a dobíjecí baterie mohou vybuchnout, jsou-li vystaveny přímému slunci, ohni nebo jiným zdrojům vysoké teploty. Rodičovská jednotka: Používejte pouze dobíjecí baterie, které odpovídají specifikaci (2x 550 mah AAA NiMH), jinak nelze vyloučit závažné poškození zdraví nebo poranění. Baterie, které jsou zjevně poškozené, musejí být ihned vyměněné. Zabráníte tak poškození způsobenému vyteklými bateriemi nebo dobíjecími bateriemi. 1. Odstraňte baterie/dobíjecí baterie, pokud dětskou chůvičku nehodláte používat po dobu jednoho měsíce či delší. 2. Nenechávejte vybité baterie v dětské chůvičce. Fungování medicínských přístrojů může být narušeno. Vezměte na vědomí technické podmínky relevantního prostředí, například lékařské praxe. Získejte, prosím, informace od výrobce přístroje, pokud používáte medicínské přístroje (např. kardiostimulátor). Výrobce vám může poskytnout informace týkající se míry, do které je váš přístroj imunní vůči vysokofrekvenční energii (viz Technická data pro informace o vašem produktu Gigaset). Přístroje nejsou chráněny před stříkající vodou. Proto je nepoužívejte v mokrých prostorech, například v koupelnách či ve sprše. Žádnou část dětské chůvičky neponořujte do vody či jiných tekutin. S výjimkou krytu prostoru pro baterie není možné přístroj a napájecí jednotku otevírat, neboť může dojít k elektrickému šoku. Pokud přístroj řádně nefunguje, prosím, NESNAŽTE se problém napravit sami. V takovém případě kontaktujte telefonní hotline Gigaset. Nepoužívejte vadné přístroje, neboť může dojít k narušení jiných radiových služeb. Rodičovskou ani dětskou jednotku neponořujte do vody, ani nečistěte pod tekoucí vodou. Nepoužívejte čistící sprej ani čistící látky. 1. Je-li zapojen, vytáhněte nabíjecí adaptér rodičovské nebo dětské jednotky ze zásuvky. 2. Vyčistěte rodičovskou a dětskou jednotku vlhkým hadříkem. 3. Nabíjecí adaptér čistěte pouze suchým hadříkem. Ujistěte se, že jsou obě jednotky suché předtím, než je znovu připojíte k napájení. Vaši dětskou chůvičku Gigaset věnujte jiným lidem pouze společně s provozními pokyny. 3

4 Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali dětskou chůvičku Gigaset. Tento přístroj představuje elektronický bezdrátový komunikační systém, který vám umožňuje dohlížet na vaše dítě, když spí. Důležité pokyny Tato dětská chůvička NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NAHRADIT dohled dospělé osoby nad dítětem. Vysílač byl navržen tak, aby detekoval zvuky na normální úrovni v okruhu zhruba 1 až 1,5 metru. Nemůže detekovat nehlučné aktivity, například pohyby dítěte. Vždy se ujistěte, že jsou elektrické přístroje a jejich kabely mimo dosah dětí. Pokud nebudete přijímač používat delší dobu, vždy vyjměte všechny baterie z prostoru pro baterie. K dosažení maximální dosahu doporučujeme zapojit vysílač do napájení ze sítě. Je-li mezi přijímačem a vysílačem příliš krátká vzdálenost, může dojít ke zpětné vazbě (pískání). Abyste tomu zabránili, jednoduše prodlužte vzdálenost mezi přijímačem a vysílačem nebo snižte hlasitost na přijímači. Je-li vzdálenost mezi přijímačem a vysílačem příliš dlouhá, můžete slyšet rušení. To ukazuje na to, že jste dosáhli maximálního dosahu vašeho přístroje. K vyřešení tohoto problému jednoduše zkraťte vzdálenost mezi přijímačem a vysílačem. Dosah přístroje se liší podle překážek, na které narazí (reliéf krajiny, počet dělících stěn mezi vysílačem a přijímačem, přítomnost kovových struktur, úroveň nabití baterií apod.). Systém by neměl být používán k odposlechu soukromých konverzací. Tento druh využití je nezákonný. Přečtěte si, prosím, všechny pokyny předtím, než tuto dětskou chůvičku začnete používat. Uchovejte tento leták, neboť může být použit pro identifikační účely v případě krádeže. Nikdy se nesnažte dětskou chůvičku sami rozebrat. Udržujte přístroje mimo zdroje tepla (maximálně 40 C) a vlhka. Pravidelně kontrolujte, zda vaše dětská chůvička řádně funguje. 4

5 Úvod Přístroj čistěte jemným suchým hadříkem. Neponořujte jej do vody, ani jej nevystavujte kapkám vody či postříkání vodou. Adaptéry se mohou zahřát, když se přístroj používá; když je používáte, ujistěte se, že se teplo může rozptýlit, a nezakrývejte je. Přístroj by neměl spadnout nebo být vystaven prudkým nárazům. Na přístroj nepokládejte zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky. Pečujte, prosím, o životní prostředí: nevyhazujte použité baterie do komunálního odpadu a odevzdejte je na určených sběrných místech. Poznámka Abyste se vyhnuli veškerému riziku usmrcení elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkým podmínkám. Baterie by neměly být vystaveny přílišnému teplu (slunce, oheň atd.). Napájecí adaptér slouží jako izolační přístroj a měl by být snadno přístupný. Obsah balení 1 dětská jednotka (vysílač) 1 rodičovská jednotka (přijímač) 2 napájecí adaptéry 2 dobíjecí AAA baterie NiMH, 2x 1,2V, 550 mah (pro přijímač) 1 sada provozních pokynů 5

6 Popis produktu Rodičovská jednotka: 1napájecí zásuvka 2indikační světlo ukazující, že je přístroj zapnutý, upozornění na nízký stupeň nabití baterie a signál mimo dosah 3tlačítko zapnutí/vypnutí 4indikátor hluku 5tlačítka pro nastavení hlasitosti 6hlasové ovládání (systém VOX): ON/OFF 7prostor pro baterie pod výrobkem (2x dodané AAA) Dětská jednotka: 8indikační světlo 9tlačítko zapnutí/vypnutí 10aktivace vyhledávání rodičovské jednotky 11napájecí zásuvka (pod produktem) 12mikrofon 6

7 Popis produktu Zdroje napájení Rodičovská jednotka (přijímač) Přijímač je napájen buď dvěma dobíjecími AAA bateriemi (2x 550 mah AAA NiMH), nebo síťovým adaptérem (dodaným). Použití s bateriemi: otevřete prostor pro baterie, vložte dvě AAA baterie podle správné polarity a prostor zavřete. Poznámka Jednorázové baterie by neměly být dobíjeny. Používejte baterie stejného typu. Nemíchejte použité a nové baterie. Poznámka POUŽÍVEJTE POUZE S DODANÝMI BATERIEMI. TYP AAA, 1,2V, 550 mah, NiMH Poznámka RIZIKO VÝBUCHU, JE-LI BATERIE VYMĚNĚNA ZA NESPRÁVNÝ TYP. POUŽITÝCH BATERIÍ SE ZBAVTE DLE POKYNŮ. Použití s adaptérem: konektor síťového adaptéru zasuňte do DC zdířky na boku rodičovské jednotky. Adaptér zapojte do standardní zásuvky ve zdi. Poznámka POUŽÍVEJTE POUZE S DODANÝM ADAPTÉREM. TEN PAO S003IV V 50/60 Hz 150 ma; 6V 500mA Dětská jednotka (vysílač) Vysílač (dětská jednotka) funguje se síťovým adaptérem (dodaným). Vložte konektor síťového adaptéru do DC zdířky na spodní části dětské jednotky. Adaptér zapojte do standardní zásuvky ve zdi. Poznámka Používejte pouze dodaný adaptér. 7

8 Popis produktu Zapnutí a spojení obou jednotek Rodičovská jednotka Stiskněte tlačítko po dobu tří vteřin, abyste zapnuli rodičovskou jednotku. Indikační světlo zapnutí/vypnutí 2 se rozsvítí zeleně a každou půl vteřinu bude blikat, dokud nedojde k navázání spojení s dětskou jednotkou. Jakmile dojde k navázání spojení, svítí indikační světlo trvale zeleně, nebo stále bliká, pokud není spojení možné navázat. Je-li stav nabití rodičovské jednotky nízký, změní se barva indikačního světla na trvalou červenou. Nabíjí-li se baterie, bliká světlo červeně. Dětská jednotka Stiskněte tlačítko po dobu tří vteřin, abyste zapnuli dětskou jednotku. Indikační světlo zapnutí/vypnutí 8 se rozsvítí zeleně a každou půl vteřinu bude blikat, dokud nedojde k navázání spojení s rodičovskou jednotkou. Jakmile dojde k navázání spojení, svítí indikační světlo trvale zeleně, nebo stále bliká, pokud není možné spojení navázat. Umístění dětské jednotky Dětská jednotka by měla být umístěna ve vzdálenosti přibližně 1 1,5 metru od dítěte na plochém stabilním povrchu tak, aby byl mikrofon obrácen směrem k dítěti. Upozornění Dětská jednotka, síťový adaptér a kabel by měly být mimo dosah dítěte. Nastavení hlasitosti na rodičovské jednotce Stiskněte tlačítko pro nastavení hlasitosti 5+ nebo pro zvýšení nebo snížení úrovně hlasitosti. Celkem je k dispozici 10 úrovní hlasitosti a pípnutí ohlašuje zvýšení nebo snížení její úrovně. Dosáhnete-li minimální nebo maximální úrovně hlasitosti, zapípá rodičovská jednotka dvakrát. Tovární nastavení hlasitosti je na úrovni 5. Vizuální indikátory pláče V závislosti na intenzitě pláče bude úroveň zvuku zobrazena na stupnici tří LED. Čím více dítě pláče, tím více LED se rozsvítí (oranžově). 8

9 Popis produktu Upozornění na nízký stav nabití baterie(síťový adaptér není zapojen) Je-li stav nabití baterie v rodičovské jednotce nízký, ozve se upozornění a indikátor 2 se trvale červeně rozsvítí, aby uživatele informoval o tom, že je třeba vyměnit baterie. Alarm utichne a indikátor začne červeně blikat (baterie se nabíjejí), jakmile je do rodičovské jednotky zapojen síťový adaptér. Dosah přístroje a signál upozornění mimo dosah Ve volných prostorech a za ideálních podmínek je dosah až 300 m. Ztratí-li rodičovská jednotka spojení s dětskou jednotkou, začne rodičovská jednotka pro upozornění pípat až do té doby, než dojde k opětovnému navázání spojení. Indikační světlo 2 bude navíc zeleně blikat. Jakmile dojde k opětovnému navázání spojení, světlo začne svítit trvale zeleně. Hlasové ovládání (systém VOX) na rodičovské jednotce Hlasové ovládání (systém VOX) umožňuje aktivaci rodičovské jednotky například pouze tehdy, pokud dítě pláče. To znamená, že nemusíte neustále poslouchat, a zabraňuje to rušení rodičovského přijímače trvalým zvukem v pozadí, pokud dítě klidně spí. Je-li tlačítko VOX 6 přepnuto na pozici OFF, bude rodičovská jednotka hlídat dítě bez ohledu na úroveň hluku v pokoji. Přepněte tlačítko 6na pozici ON a rodičovská jednotka bude aktivována pouze tehdy, až dítě bude plakat nebo se hlasitě ozve. Tovární nastavení systému VOX je na pozici OFF. Režim ECO na rodičovské jednotce Je-li rodičovská jednotka umístěna blíže dětské jednotce, vysílací výkon se dynamicky sníží za účelem úspory energie. Nemá to žádný vliv na kvalitu zvuku nebo na účinnost spojení. Funkce vyhledávání mezi rodičovskou jednotkou a dětskou jednotkou Stiskněte tlačítko vyhledávání 10 na dětské jednotce. Rodičovská jednotka bude pípat do té doby, než na ní stiskněte jakékoli tlačítko, aby pípat přestala (přepínač systému VOX pípání neovlivní). To vám umožňuje rychle a snadno najít rodičovskou jednotku, pokud ji dáte na nesprávné místo. 9

10 Odstraňování poruch Máte-li problém, přečtěte si, prosím, níže uvedený seznam a zkontrolujte, zda: je rodičovská i dětská jednotka zapnutá. je rodičovská i dětská jednotka připojena ke svému síťovému adaptéru a zapojena do zásuvky, nebo zda jsou baterie zcela nabity. Porucha Možné příčiny Řešení Indikátor LED napájení elektřinou na dětské (nebo rodičovské) jednotce je vypnutý. Rodičovská jednotka nevydává žádný zvuk. Dětská (nebo rodičovská) jednotka je vypnutá. Dobíjecí baterie v rodičovské jednotce jsou vybité. Síťový adaptér dětské (nebo rodičovské) jednotky není zapojen nebo není zapojen správně. Žádný přívod elektřiny. Dětská jednotka nevydává žádný zvuk. Byl aktivován režim VOX. Hlasitost rodičovské jednotky byla nastavena příliš tiše. Baterie v rodičovské jednotce jsou vybité. Rodičovská jednotka je vypnutá. Rušení Může být někdy způsobeno jiným podobným přístrojem používaným v blízkosti. Elektromagnetické rušení (blízké antény, radiový vysílač, dráty vysokého napětí atd.) Snížení dosahu Přítomnost překážek, kovových struktur, stěn ze železobetonu atd. mezi dětskou jednotkou a rodičovskou jednotkou. Baterie v rodičovské jednotce jsou vybité. Elektrostatický nebo elektromagnetický hluk Elektrostatické nebo elektromagnetické rušení způsobené elektrostatickým nebo elektromagnetickým polem vydávaným jinými elektrickými přístroji: např. mobilními nebo Wi-Fi telefony atd. Zapněte dětskou (nebo rodičovskou) jednotku. Vyměňte (nebo nahraďte) dobíjecí baterie v rodičovské jednotce. Jsou-li jednotky napájeny síťovým adaptérem, zkontrolujte, zda jsou řádně zapojeny do zásuvky ve zdi. Zkontrolujte, zda do zásuvky ve zdi proudí elektřina. Dětská jednotka je aktivována, jakmile detekuje hluk/zvuk. Abyste zjistili, zda funguje, požádejte někoho, aby do dětské jednotky promluvil, abyste zkontrolovali, že je příjem v pořádku. Zapněte dětskou a rodičovskou jednotku. Zvyšujte nastavení hlasitosti na rodičovské jednotce, dokud neuslyšíte zvuk. Vyměňte (nebo nahraďte) dobíjecí baterie v rodičovské jednotce. Umístěte dětskou i rodičovskou jednotku pryč od podobných zařízení a/nebo je přemístěte z této pozice. Umístěte dětskou a rodičovskou jednotku blíže k sobě nebo je přemístěte, abyste snížili počet překážek, kovových struktur, stěn ze železobetonu atd. mezi nimi. Vyměňte (nebo nahraďte) dobíjecí baterie v rodičovské jednotce. Je-li to možné, snažte se odstranit zdroj rušení. 10

11 Odstraňování poruch Porucha Možné příčiny Řešení Přítomnost pískavých zvuků Rodičovská jednotka vydává velmi tichý zvuk. Dětská a rodičovská jednotka jsou umístěny příliš blízko od sebe. Hlasitost rodičovské jednotky byla nastavena příliš nahlas. Hlasitost rodičovské jednotky byla nastavena příliš tiše. Baterie v rodičovské jednotce jsou vybité. Umístěte dětskou a rodičovskou jednotku dále od sebe. Snižte nastavení hlasitosti na rodičovské jednotce. Zvyšte nastavení hlasitosti na rodičovské jednotce. Vyměňte (nebo nahraďte) dobíjecí baterie v rodičovské jednotce. Likvidace Akumulátory nepatří do domovního odpadu. Dbejte přitom na místní ustanovení týkající se odstraňování odpadu. Informujte se na ně na místním úřadě. Veškeré elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady. Tento symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES. Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže zabránit negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení. Pro více informací o likvidaci vašeho starého přístroje kontaktujte, prosím, oddělení pro odpady na vašem místním úřadě nebo původního dodavatele tohoto přístroje. 11

12 Zákaznický servis & podpora Krok za krokem k vyřešení vašeho problému se zákaznickým servisem Gigaset Registrujte svůj přístroj Gigaset ihned po zakoupení tímto způsobem vám pomůžeme ještě rychleji v případě otázek či záruky. Váš osobní účet vám umožňuje: řízení vašich osobních údajů, registraci vašich přístrojů Gigaset, online registraci oprav a přihlášení k našemu newsletteru. Navštivte webovou stránku našeho zákaznického servisu: Zde najdete: otázky a odpovědi software a provozní pokyny ke stažení zdarma zákaznické fórum Gigaset Kontaktujte naše servisní zaměstnance: Nenašli jste řešení v Otázkách & odpovědích? Rádi vám pomůžeme telefonicky během pracovní doby od neděle 23 h do pátku 23 hodin na čísle (poplatek za místní spojení) nebo 24/7 em na Při telefonování mějte, prosím, připraven doklad o koupi. Na vnější straně balení (krabičky) produktu, vedle označení CE, je jasně uvedeno, pro kterou zemi či pro které země byl konkrétní produkt a jeho příslušenství vyvinuto. Pokud přístroj nebo jeho příslušenství nebylopoužíváno podle této informace, informace v provozních pokynech nebo na produktu samotném, nelze záruku uplatnit (oprava či výměna). Před podáním záručního nároku je kupující povinen poskytnout doklad o koupi, na kterém je uvedeno datum zakoupení a produkt, který byl zakoupen. 12

13 Záruční podmínky Bez ohledu na odpovědnost za vadu uplatňovanou vůči prodejci má spotřebitel (zákazník) právo na záruku na tento přístroj podle následujících podmínek: Podle uvážení společnosti Gigaset Communications budou výrobní a/nebo materiálové vady, ke kterým dojde do 24 měsíců od data zakoupení tohoto přístroje, bezplatně opraveny, nebo dojde k výměně přístroje za odpovídající přístroj. U součástí, které se opotřebovávají (např. baterie, kryt, držák, tlačítka), pokrývá tato záruka období šesti měsíců od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na případy, kdy dojde k poškození přístroje, kdy byl přístroj nesprávně používán nebo opravován nebo kdy došlo k neautorizovaným opravám. Tato záruka závisí na prokázání datovaného dokladu o koupi. Záruční nároky musejí být podány během záruční doby maximálně do dvou měsíců od zjištění vady kryté zárukou. Vyměněné přístroje nebo jejich součásti, které jsou společnosti Gigaset Communications vráceny v kontextu výměny, se stávají majetkem společnosti Gigaset Communications. Tato záruka se vztahuje na nové přístroje zakoupené v Evropské unii. Poskytovatelem záruky pro přístroje zakoupené ve Velké Británii je Gigaset Communications UK Limited, 2 WhiteFriars, Chester, CH1 1NZ. Další či jiné nároky jsou v rámci záruky vyloučeny, pokud nejsou povinné podle právních ustanovení. Nevztahuje-li se na vadu záruka, vyhrazuje si společnost Gigaset Communications právo zákazníkovi výměnu nebo opravufakturovat. Společnost Gigaset Communications o tom bude zákazníka předem informovat. Výše uvedená ustanovení nepředstavují změnu důkazního břemene v neprospěch zákazníka. K uplatnění záruky kontaktujte, prosím, společnost Gigaset Communications. Prohlášení o shodě Tento přístroj je určen k použití v rámci Evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku. V ostatních zemích závisí provoz na národním povolení. Specifické zvláštnosti jednotlivých zemí jsou zohledněny. Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že tento přístroj je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Kopii prohlášení o shodě naleznete na této internetové adrese: 13

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Obsah: Bezpečnostní upozornění str. 8 Popis produktu str. 9 Použití Kartáčku Sensonic začínáme str. 10 Údržba přístroje str. 11 Likvidace str.

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Alarm proti ztrátě- návod na použití

Alarm proti ztrátě- návod na použití Alarm proti ztrátě- návod na použití Hlídání mobilního telefonu Hlídání domácích mazlíčků Hlídání dětí Volná regulace a kontrola ve vzdálenosti 0-25 metrů (tato vzdálenost je aktuální, pokud mezi přijímačem

Více

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna: Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7.

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 38. 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 38. 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 26 00 38 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace Než začnete přístroje používat, přečtěte si prosím pozorně celý tento návod k obsluze. Předáte-li

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

INSTALACE SLUŽBY, SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ IP TELEFONU WELL 8820 IP. SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK VOLNÝ TelefoNet

INSTALACE SLUŽBY, SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ IP TELEFONU WELL 8820 IP. SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK VOLNÝ TelefoNet INSTALACE SLUŽBY, SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ IP TELEFONU WELL 8820 IP SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK VOLNÝ TelefoNet Instalace a obsluha IP telefonu Well 8820 IP Upozornění: Než zařízení IP telefon WELL 8820IP připojíte

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

ELEKTRONICKÝ HLÍDAČ DĚTÍ SBC SC 468 NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRONICKÝ HLÍDAČ DĚTÍ SBC SC 468 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ HLÍDAČ DĚTÍ SBC SC 468 NÁVOD K OBSLUZE 1 Firma Philips se věnuje vývoji a výrobě spolehlivých elektronických přístrojů, které mohou značně ulehčit život novopečeným matkám nebo otcům. Zařízení

Více

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 Stručná úvodní příručka v1.0 Než začnete používat zařízení YOGA TABLET, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Veškeré informace v této příručce označené * se vztahují pouze

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Studiové blesky MENIK. Návod k použití

Studiové blesky MENIK. Návod k použití Studiové blesky MENIK Návod k použití Směrné číslo (ISO 100) Doba nabytí Regulace výkonu Modelová lampa Teplota chromatičnosti Odpalování blesku Odpalovací napětí Synchronizační vzdálenost Pracovní napětí

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Návod k použití VoIP analogového adaptéru SPA 2102 pro službu viphone break

Návod k použití VoIP analogového adaptéru SPA 2102 pro službu viphone break Návod k použití VoIP analogového adaptéru SPA 2102 pro službu viphone break 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Připojení přístroje Připojte adaptér k Vaší síti do zdířky Internet, počítač

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL Testováno samotnými dětmi Při používání nočníku, mějte svoje dítě stále pod dohledem Proč zrovna inteligentní nočník? Inteligentní nočník, je inteligentní dětská

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise Informace OpenStage OpenStage 20/40/60/80 www.siemens.com/enterprise IP telefony OpenStage 40 (podobný OpenStage 20 kromě 1 ) Napájení PC [1] pouze OpenStage 40 [2] pouze OpenStage 40 HFA Přepínač Náhlavní

Více

Interaktivní Bluetooth R/C připoj, ovládej, jezdi jako nikdy předtím. Manuál. Použij svůj ipod touch, iphone nebo ipad jako své Bluetooth ovládání.

Interaktivní Bluetooth R/C připoj, ovládej, jezdi jako nikdy předtím. Manuál. Použij svůj ipod touch, iphone nebo ipad jako své Bluetooth ovládání. Interaktivní Bluetooth R/C připoj, ovládej, jezdi jako nikdy předtím Manuál El-5627 Použij svůj ipod touch, iphone nebo ipad jako své Bluetooth ovládání. Interaktivní Bluetooth R/C připoj, ovládej, jezdi

Více

OPATŘENÍ PRO OMEZENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ OSOB

OPATŘENÍ PRO OMEZENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ OSOB Návod k použití Holicí strojek pro muže REMINGTON MS2561 Důleţité bezpečnostní instrukce Během používání strojku musí být splněna základní opatření, včetně následujících. Dříve než začněte strojek používat,

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5"

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5 Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5" obj. č: 3273 Úvod: Tento produkt pracuje v pásmu o rozsahu ISM-2,4GHz a proto může být legálně používán po celém světě bez

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 41. Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 41. Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 26 00 41 Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis... 2 Jednotka chůvičky... 2 Jednotka dálkového ovládání pro rodiče... 3 AC adaptér... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break 1 Siemens Gigaset C450 IP-v07.02 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Nastavení jazyka Nastavení českého jazyka přenosné části

Více

Návod na použití Bluetooth reproduktoru

Návod na použití Bluetooth reproduktoru Návod na použití Bluetooth reproduktoru Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení nového Bluetooth reproduktoru. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k jeho použití a uschovejte jej k pozdějšímu použití.

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele 2005 Eaton Corporation Všechna práva vyhrazena. Na obsah této příručky se vztahují autorská práva vydavatele a nelze jej (ani jeho části) reprodukovat bez písemného

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka ver. 2.11 (13/01/2015) HWPRO JAROŠ Milan OBSAH: 1 Seznámení... 3 1.1 Popis... 3 1.2 Použití... 3 1.3 Složení dodávky... 3 2 Specifikace... 4 2.1 Technické parametry... 4 2.2 Popis

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

MBP11. Příručka uživatele. Vítejte. Sada pro monitorování kojenců a malých dětí

MBP11. Příručka uživatele. Vítejte. Sada pro monitorování kojenců a malých dětí Příručka uživatele MBP11 Sada pro monitorování kojenců a malých dětí Funkce popsané v této příručce mohou být změněny bez předchozího oznámení. Vítejte zdraví vás vaše nová souprava pro monitorování kojenců

Více

T35 W35. Thermoelectric cooler Instruction Manual. Thermoelektrische Kühlbox. Glacière thermoélectrique. Nevera termoeléctrica

T35 W35. Thermoelectric cooler Instruction Manual. Thermoelektrische Kühlbox. Glacière thermoélectrique. Nevera termoeléctrica _T35_W35.book Seite Dienstag, 7. Oktober 2006 2:0 4 T35 W35 GB Thermoelectric cooler Instruction Manual 6 D Thermoelektrische Kühlbox F Glacière thermoélectrique E Nevera termoeléctrica I Frigorifero termoelettrico

Více

Digitální alkohol tester

Digitální alkohol tester Digitální alkohol tester Návod k použití Poslední revize: 14.5.2013 OBSAH: POPIS ZAŘÍZENÍ... 3 Reference... 3 Vlastnosti... 3 Vložení baterií... 4 POUŽITÍ ALKOHOL TESTERU... 4 Příprava přístroje... 4 Testování...

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nahrání nového firmware Před samotnou konfiguraci SIP klienta

Více

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 1 OBSAH DODÁVKY Video-Endoskop, sonda s labutím krkem 100cm, TV-kabel, USB-kabel, Li-Ion akumulátor, nabíječka, magnet, hák, zrcadlo, kufr, návod k použití VAROVNÉ

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více