Dětská chůvička PA330 AUDIO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětská chůvička PA330 AUDIO"

Transkript

1 Dětská chůvička PA330 AUDIO 1

2 Obsah Bezpečnostní pokyny... 2 Úvod... 4 Důležité pokyny... 4 Obsah balení... 5 Popis produktu... 6 Zdroje napájení... 7 Zapnutí a spojení obou jednotek... 8 Umístění dětské jednotky... 8 Nastavení hlasitosti na rodičovské jednotce... 8 Upozornění na nízký stav nabití baterie (síťový adaptér není zapojen)... 9 Dosah přístroje a signál upozornění mimo dosah... 9 Hlasové ovládání (systém VOX) na rodičovské jednotce... 9 Režim ECO na rodičovské jednotce... 9 Funkce vyhledávání mezi rodičovskou jednotkou a dětskou jednotkou... 9 Odstraňování poruch Likvidace Zákaznický servis & podpora Záruční podmínky Prohlášení o shodě Bezpečnostní pokyny Upozornění Tato dětská chůvička odpovídá všem relevantním standardům týkajícím se elektromagnetického pole a její použití je bezpečné, pokud je použita dle popsaných pokynů k používání. Proto si, prosím, předtím, než přístroj začnete používat, tyto provozní pokyny pečlivě přečtěte. Vysvětlete jejich obsah vašim dětem a řekněte jim o nebezpečích spojených s používáním přístroje. Dětská chůvička byla vyvinuta k poskytnutí bezpečnosti navíc v okamžicích, kdy nemůžete být ve stejné místnosti jako vaše dítě. Tento systém nenahrazuje odpovědný dozor dospělé osoby nad dítětem. Během používání musí dospělá osoba vždy zůstat v dosahu dětské chůvičky. Dětská chůvička není ani medicínský přístroj, ani přístroj k zabránění syndromu náhlého úmrtí kojenců. Je důležité, abyste stav vašeho dítěte pravidelně kontrolovali. 2

3 Bezpečnostní pokyny Dávejte pozor na to, aby dětská jednotka a kabel byly vždy mimo dosah vašeho dítěte (alespoň 1 metr). Nikdy nepokládejte dětskou jednotku do postýlky nebo dětské ohrádky. Používejte pouze dodanou napájecí jednotku. Nepoužívejte žádné jiné napájecí jednotky, neboť by mohlo dojít k poškození přístroje nebo dobíjecích baterií. Ujistěte se, že napětí zásuvky odpovídá napětí napájecí jednotky. Poškozenou napájecí jednotku je možné nahradit pouze originálním náhradním dílem. V rodičovské jednotce nepoužívejte jednorázové alkalické baterie. Používejte pouze dobíjecí baterie, které odpovídají specifikaci (viz Technické údaje ). Baterie a dobíjecí baterie mohou vybuchnout, jsou-li vystaveny přímému slunci, ohni nebo jiným zdrojům vysoké teploty. Rodičovská jednotka: Používejte pouze dobíjecí baterie, které odpovídají specifikaci (2x 550 mah AAA NiMH), jinak nelze vyloučit závažné poškození zdraví nebo poranění. Baterie, které jsou zjevně poškozené, musejí být ihned vyměněné. Zabráníte tak poškození způsobenému vyteklými bateriemi nebo dobíjecími bateriemi. 1. Odstraňte baterie/dobíjecí baterie, pokud dětskou chůvičku nehodláte používat po dobu jednoho měsíce či delší. 2. Nenechávejte vybité baterie v dětské chůvičce. Fungování medicínských přístrojů může být narušeno. Vezměte na vědomí technické podmínky relevantního prostředí, například lékařské praxe. Získejte, prosím, informace od výrobce přístroje, pokud používáte medicínské přístroje (např. kardiostimulátor). Výrobce vám může poskytnout informace týkající se míry, do které je váš přístroj imunní vůči vysokofrekvenční energii (viz Technická data pro informace o vašem produktu Gigaset). Přístroje nejsou chráněny před stříkající vodou. Proto je nepoužívejte v mokrých prostorech, například v koupelnách či ve sprše. Žádnou část dětské chůvičky neponořujte do vody či jiných tekutin. S výjimkou krytu prostoru pro baterie není možné přístroj a napájecí jednotku otevírat, neboť může dojít k elektrickému šoku. Pokud přístroj řádně nefunguje, prosím, NESNAŽTE se problém napravit sami. V takovém případě kontaktujte telefonní hotline Gigaset. Nepoužívejte vadné přístroje, neboť může dojít k narušení jiných radiových služeb. Rodičovskou ani dětskou jednotku neponořujte do vody, ani nečistěte pod tekoucí vodou. Nepoužívejte čistící sprej ani čistící látky. 1. Je-li zapojen, vytáhněte nabíjecí adaptér rodičovské nebo dětské jednotky ze zásuvky. 2. Vyčistěte rodičovskou a dětskou jednotku vlhkým hadříkem. 3. Nabíjecí adaptér čistěte pouze suchým hadříkem. Ujistěte se, že jsou obě jednotky suché předtím, než je znovu připojíte k napájení. Vaši dětskou chůvičku Gigaset věnujte jiným lidem pouze společně s provozními pokyny. 3

4 Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali dětskou chůvičku Gigaset. Tento přístroj představuje elektronický bezdrátový komunikační systém, který vám umožňuje dohlížet na vaše dítě, když spí. Důležité pokyny Tato dětská chůvička NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NAHRADIT dohled dospělé osoby nad dítětem. Vysílač byl navržen tak, aby detekoval zvuky na normální úrovni v okruhu zhruba 1 až 1,5 metru. Nemůže detekovat nehlučné aktivity, například pohyby dítěte. Vždy se ujistěte, že jsou elektrické přístroje a jejich kabely mimo dosah dětí. Pokud nebudete přijímač používat delší dobu, vždy vyjměte všechny baterie z prostoru pro baterie. K dosažení maximální dosahu doporučujeme zapojit vysílač do napájení ze sítě. Je-li mezi přijímačem a vysílačem příliš krátká vzdálenost, může dojít ke zpětné vazbě (pískání). Abyste tomu zabránili, jednoduše prodlužte vzdálenost mezi přijímačem a vysílačem nebo snižte hlasitost na přijímači. Je-li vzdálenost mezi přijímačem a vysílačem příliš dlouhá, můžete slyšet rušení. To ukazuje na to, že jste dosáhli maximálního dosahu vašeho přístroje. K vyřešení tohoto problému jednoduše zkraťte vzdálenost mezi přijímačem a vysílačem. Dosah přístroje se liší podle překážek, na které narazí (reliéf krajiny, počet dělících stěn mezi vysílačem a přijímačem, přítomnost kovových struktur, úroveň nabití baterií apod.). Systém by neměl být používán k odposlechu soukromých konverzací. Tento druh využití je nezákonný. Přečtěte si, prosím, všechny pokyny předtím, než tuto dětskou chůvičku začnete používat. Uchovejte tento leták, neboť může být použit pro identifikační účely v případě krádeže. Nikdy se nesnažte dětskou chůvičku sami rozebrat. Udržujte přístroje mimo zdroje tepla (maximálně 40 C) a vlhka. Pravidelně kontrolujte, zda vaše dětská chůvička řádně funguje. 4

5 Úvod Přístroj čistěte jemným suchým hadříkem. Neponořujte jej do vody, ani jej nevystavujte kapkám vody či postříkání vodou. Adaptéry se mohou zahřát, když se přístroj používá; když je používáte, ujistěte se, že se teplo může rozptýlit, a nezakrývejte je. Přístroj by neměl spadnout nebo být vystaven prudkým nárazům. Na přístroj nepokládejte zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky. Pečujte, prosím, o životní prostředí: nevyhazujte použité baterie do komunálního odpadu a odevzdejte je na určených sběrných místech. Poznámka Abyste se vyhnuli veškerému riziku usmrcení elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkým podmínkám. Baterie by neměly být vystaveny přílišnému teplu (slunce, oheň atd.). Napájecí adaptér slouží jako izolační přístroj a měl by být snadno přístupný. Obsah balení 1 dětská jednotka (vysílač) 1 rodičovská jednotka (přijímač) 2 napájecí adaptéry 2 dobíjecí AAA baterie NiMH, 2x 1,2V, 550 mah (pro přijímač) 1 sada provozních pokynů 5

6 Popis produktu Rodičovská jednotka: 1napájecí zásuvka 2indikační světlo ukazující, že je přístroj zapnutý, upozornění na nízký stupeň nabití baterie a signál mimo dosah 3tlačítko zapnutí/vypnutí 4indikátor hluku 5tlačítka pro nastavení hlasitosti 6hlasové ovládání (systém VOX): ON/OFF 7prostor pro baterie pod výrobkem (2x dodané AAA) Dětská jednotka: 8indikační světlo 9tlačítko zapnutí/vypnutí 10aktivace vyhledávání rodičovské jednotky 11napájecí zásuvka (pod produktem) 12mikrofon 6

7 Popis produktu Zdroje napájení Rodičovská jednotka (přijímač) Přijímač je napájen buď dvěma dobíjecími AAA bateriemi (2x 550 mah AAA NiMH), nebo síťovým adaptérem (dodaným). Použití s bateriemi: otevřete prostor pro baterie, vložte dvě AAA baterie podle správné polarity a prostor zavřete. Poznámka Jednorázové baterie by neměly být dobíjeny. Používejte baterie stejného typu. Nemíchejte použité a nové baterie. Poznámka POUŽÍVEJTE POUZE S DODANÝMI BATERIEMI. TYP AAA, 1,2V, 550 mah, NiMH Poznámka RIZIKO VÝBUCHU, JE-LI BATERIE VYMĚNĚNA ZA NESPRÁVNÝ TYP. POUŽITÝCH BATERIÍ SE ZBAVTE DLE POKYNŮ. Použití s adaptérem: konektor síťového adaptéru zasuňte do DC zdířky na boku rodičovské jednotky. Adaptér zapojte do standardní zásuvky ve zdi. Poznámka POUŽÍVEJTE POUZE S DODANÝM ADAPTÉREM. TEN PAO S003IV V 50/60 Hz 150 ma; 6V 500mA Dětská jednotka (vysílač) Vysílač (dětská jednotka) funguje se síťovým adaptérem (dodaným). Vložte konektor síťového adaptéru do DC zdířky na spodní části dětské jednotky. Adaptér zapojte do standardní zásuvky ve zdi. Poznámka Používejte pouze dodaný adaptér. 7

8 Popis produktu Zapnutí a spojení obou jednotek Rodičovská jednotka Stiskněte tlačítko po dobu tří vteřin, abyste zapnuli rodičovskou jednotku. Indikační světlo zapnutí/vypnutí 2 se rozsvítí zeleně a každou půl vteřinu bude blikat, dokud nedojde k navázání spojení s dětskou jednotkou. Jakmile dojde k navázání spojení, svítí indikační světlo trvale zeleně, nebo stále bliká, pokud není spojení možné navázat. Je-li stav nabití rodičovské jednotky nízký, změní se barva indikačního světla na trvalou červenou. Nabíjí-li se baterie, bliká světlo červeně. Dětská jednotka Stiskněte tlačítko po dobu tří vteřin, abyste zapnuli dětskou jednotku. Indikační světlo zapnutí/vypnutí 8 se rozsvítí zeleně a každou půl vteřinu bude blikat, dokud nedojde k navázání spojení s rodičovskou jednotkou. Jakmile dojde k navázání spojení, svítí indikační světlo trvale zeleně, nebo stále bliká, pokud není možné spojení navázat. Umístění dětské jednotky Dětská jednotka by měla být umístěna ve vzdálenosti přibližně 1 1,5 metru od dítěte na plochém stabilním povrchu tak, aby byl mikrofon obrácen směrem k dítěti. Upozornění Dětská jednotka, síťový adaptér a kabel by měly být mimo dosah dítěte. Nastavení hlasitosti na rodičovské jednotce Stiskněte tlačítko pro nastavení hlasitosti 5+ nebo pro zvýšení nebo snížení úrovně hlasitosti. Celkem je k dispozici 10 úrovní hlasitosti a pípnutí ohlašuje zvýšení nebo snížení její úrovně. Dosáhnete-li minimální nebo maximální úrovně hlasitosti, zapípá rodičovská jednotka dvakrát. Tovární nastavení hlasitosti je na úrovni 5. Vizuální indikátory pláče V závislosti na intenzitě pláče bude úroveň zvuku zobrazena na stupnici tří LED. Čím více dítě pláče, tím více LED se rozsvítí (oranžově). 8

9 Popis produktu Upozornění na nízký stav nabití baterie(síťový adaptér není zapojen) Je-li stav nabití baterie v rodičovské jednotce nízký, ozve se upozornění a indikátor 2 se trvale červeně rozsvítí, aby uživatele informoval o tom, že je třeba vyměnit baterie. Alarm utichne a indikátor začne červeně blikat (baterie se nabíjejí), jakmile je do rodičovské jednotky zapojen síťový adaptér. Dosah přístroje a signál upozornění mimo dosah Ve volných prostorech a za ideálních podmínek je dosah až 300 m. Ztratí-li rodičovská jednotka spojení s dětskou jednotkou, začne rodičovská jednotka pro upozornění pípat až do té doby, než dojde k opětovnému navázání spojení. Indikační světlo 2 bude navíc zeleně blikat. Jakmile dojde k opětovnému navázání spojení, světlo začne svítit trvale zeleně. Hlasové ovládání (systém VOX) na rodičovské jednotce Hlasové ovládání (systém VOX) umožňuje aktivaci rodičovské jednotky například pouze tehdy, pokud dítě pláče. To znamená, že nemusíte neustále poslouchat, a zabraňuje to rušení rodičovského přijímače trvalým zvukem v pozadí, pokud dítě klidně spí. Je-li tlačítko VOX 6 přepnuto na pozici OFF, bude rodičovská jednotka hlídat dítě bez ohledu na úroveň hluku v pokoji. Přepněte tlačítko 6na pozici ON a rodičovská jednotka bude aktivována pouze tehdy, až dítě bude plakat nebo se hlasitě ozve. Tovární nastavení systému VOX je na pozici OFF. Režim ECO na rodičovské jednotce Je-li rodičovská jednotka umístěna blíže dětské jednotce, vysílací výkon se dynamicky sníží za účelem úspory energie. Nemá to žádný vliv na kvalitu zvuku nebo na účinnost spojení. Funkce vyhledávání mezi rodičovskou jednotkou a dětskou jednotkou Stiskněte tlačítko vyhledávání 10 na dětské jednotce. Rodičovská jednotka bude pípat do té doby, než na ní stiskněte jakékoli tlačítko, aby pípat přestala (přepínač systému VOX pípání neovlivní). To vám umožňuje rychle a snadno najít rodičovskou jednotku, pokud ji dáte na nesprávné místo. 9

10 Odstraňování poruch Máte-li problém, přečtěte si, prosím, níže uvedený seznam a zkontrolujte, zda: je rodičovská i dětská jednotka zapnutá. je rodičovská i dětská jednotka připojena ke svému síťovému adaptéru a zapojena do zásuvky, nebo zda jsou baterie zcela nabity. Porucha Možné příčiny Řešení Indikátor LED napájení elektřinou na dětské (nebo rodičovské) jednotce je vypnutý. Rodičovská jednotka nevydává žádný zvuk. Dětská (nebo rodičovská) jednotka je vypnutá. Dobíjecí baterie v rodičovské jednotce jsou vybité. Síťový adaptér dětské (nebo rodičovské) jednotky není zapojen nebo není zapojen správně. Žádný přívod elektřiny. Dětská jednotka nevydává žádný zvuk. Byl aktivován režim VOX. Hlasitost rodičovské jednotky byla nastavena příliš tiše. Baterie v rodičovské jednotce jsou vybité. Rodičovská jednotka je vypnutá. Rušení Může být někdy způsobeno jiným podobným přístrojem používaným v blízkosti. Elektromagnetické rušení (blízké antény, radiový vysílač, dráty vysokého napětí atd.) Snížení dosahu Přítomnost překážek, kovových struktur, stěn ze železobetonu atd. mezi dětskou jednotkou a rodičovskou jednotkou. Baterie v rodičovské jednotce jsou vybité. Elektrostatický nebo elektromagnetický hluk Elektrostatické nebo elektromagnetické rušení způsobené elektrostatickým nebo elektromagnetickým polem vydávaným jinými elektrickými přístroji: např. mobilními nebo Wi-Fi telefony atd. Zapněte dětskou (nebo rodičovskou) jednotku. Vyměňte (nebo nahraďte) dobíjecí baterie v rodičovské jednotce. Jsou-li jednotky napájeny síťovým adaptérem, zkontrolujte, zda jsou řádně zapojeny do zásuvky ve zdi. Zkontrolujte, zda do zásuvky ve zdi proudí elektřina. Dětská jednotka je aktivována, jakmile detekuje hluk/zvuk. Abyste zjistili, zda funguje, požádejte někoho, aby do dětské jednotky promluvil, abyste zkontrolovali, že je příjem v pořádku. Zapněte dětskou a rodičovskou jednotku. Zvyšujte nastavení hlasitosti na rodičovské jednotce, dokud neuslyšíte zvuk. Vyměňte (nebo nahraďte) dobíjecí baterie v rodičovské jednotce. Umístěte dětskou i rodičovskou jednotku pryč od podobných zařízení a/nebo je přemístěte z této pozice. Umístěte dětskou a rodičovskou jednotku blíže k sobě nebo je přemístěte, abyste snížili počet překážek, kovových struktur, stěn ze železobetonu atd. mezi nimi. Vyměňte (nebo nahraďte) dobíjecí baterie v rodičovské jednotce. Je-li to možné, snažte se odstranit zdroj rušení. 10

11 Odstraňování poruch Porucha Možné příčiny Řešení Přítomnost pískavých zvuků Rodičovská jednotka vydává velmi tichý zvuk. Dětská a rodičovská jednotka jsou umístěny příliš blízko od sebe. Hlasitost rodičovské jednotky byla nastavena příliš nahlas. Hlasitost rodičovské jednotky byla nastavena příliš tiše. Baterie v rodičovské jednotce jsou vybité. Umístěte dětskou a rodičovskou jednotku dále od sebe. Snižte nastavení hlasitosti na rodičovské jednotce. Zvyšte nastavení hlasitosti na rodičovské jednotce. Vyměňte (nebo nahraďte) dobíjecí baterie v rodičovské jednotce. Likvidace Akumulátory nepatří do domovního odpadu. Dbejte přitom na místní ustanovení týkající se odstraňování odpadu. Informujte se na ně na místním úřadě. Veškeré elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady. Tento symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES. Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže zabránit negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení. Pro více informací o likvidaci vašeho starého přístroje kontaktujte, prosím, oddělení pro odpady na vašem místním úřadě nebo původního dodavatele tohoto přístroje. 11

12 Zákaznický servis & podpora Krok za krokem k vyřešení vašeho problému se zákaznickým servisem Gigaset Registrujte svůj přístroj Gigaset ihned po zakoupení tímto způsobem vám pomůžeme ještě rychleji v případě otázek či záruky. Váš osobní účet vám umožňuje: řízení vašich osobních údajů, registraci vašich přístrojů Gigaset, online registraci oprav a přihlášení k našemu newsletteru. Navštivte webovou stránku našeho zákaznického servisu: Zde najdete: otázky a odpovědi software a provozní pokyny ke stažení zdarma zákaznické fórum Gigaset Kontaktujte naše servisní zaměstnance: Nenašli jste řešení v Otázkách & odpovědích? Rádi vám pomůžeme telefonicky během pracovní doby od neděle 23 h do pátku 23 hodin na čísle (poplatek za místní spojení) nebo 24/7 em na Při telefonování mějte, prosím, připraven doklad o koupi. Na vnější straně balení (krabičky) produktu, vedle označení CE, je jasně uvedeno, pro kterou zemi či pro které země byl konkrétní produkt a jeho příslušenství vyvinuto. Pokud přístroj nebo jeho příslušenství nebylopoužíváno podle této informace, informace v provozních pokynech nebo na produktu samotném, nelze záruku uplatnit (oprava či výměna). Před podáním záručního nároku je kupující povinen poskytnout doklad o koupi, na kterém je uvedeno datum zakoupení a produkt, který byl zakoupen. 12

13 Záruční podmínky Bez ohledu na odpovědnost za vadu uplatňovanou vůči prodejci má spotřebitel (zákazník) právo na záruku na tento přístroj podle následujících podmínek: Podle uvážení společnosti Gigaset Communications budou výrobní a/nebo materiálové vady, ke kterým dojde do 24 měsíců od data zakoupení tohoto přístroje, bezplatně opraveny, nebo dojde k výměně přístroje za odpovídající přístroj. U součástí, které se opotřebovávají (např. baterie, kryt, držák, tlačítka), pokrývá tato záruka období šesti měsíců od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na případy, kdy dojde k poškození přístroje, kdy byl přístroj nesprávně používán nebo opravován nebo kdy došlo k neautorizovaným opravám. Tato záruka závisí na prokázání datovaného dokladu o koupi. Záruční nároky musejí být podány během záruční doby maximálně do dvou měsíců od zjištění vady kryté zárukou. Vyměněné přístroje nebo jejich součásti, které jsou společnosti Gigaset Communications vráceny v kontextu výměny, se stávají majetkem společnosti Gigaset Communications. Tato záruka se vztahuje na nové přístroje zakoupené v Evropské unii. Poskytovatelem záruky pro přístroje zakoupené ve Velké Británii je Gigaset Communications UK Limited, 2 WhiteFriars, Chester, CH1 1NZ. Další či jiné nároky jsou v rámci záruky vyloučeny, pokud nejsou povinné podle právních ustanovení. Nevztahuje-li se na vadu záruka, vyhrazuje si společnost Gigaset Communications právo zákazníkovi výměnu nebo opravufakturovat. Společnost Gigaset Communications o tom bude zákazníka předem informovat. Výše uvedená ustanovení nepředstavují změnu důkazního břemene v neprospěch zákazníka. K uplatnění záruky kontaktujte, prosím, společnost Gigaset Communications. Prohlášení o shodě Tento přístroj je určen k použití v rámci Evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku. V ostatních zemích závisí provoz na národním povolení. Specifické zvláštnosti jednotlivých zemí jsou zohledněny. Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že tento přístroj je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Kopii prohlášení o shodě naleznete na této internetové adrese: 13

Dětská chůvička PV830 VIDEO

Dětská chůvička PV830 VIDEO Dětská chůvička PV830 VIDEO 1 Obsah Přehled funkcí... 4 Bezpečnostní pokyny... 5 Všeobecné... 6 Informace týkající se toho uživatelského návodu... 6 Copyright... 6 Řádné používání... 6 Provozní prvky...

Více

Dětská chůvička. PA530 AUDIO plus

Dětská chůvička. PA530 AUDIO plus Dětská chůvička PA530 AUDIO plus 1 Obsah Bezpečnostní pokyny... 3 Provozní prvky... 4 Dětská jednotka (vysílač)... 4 Rodičovská jednotka (přijímač)... 5 Displej rodičovské jednotky... 6 Začínáme... 7 Bezpečnostní

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač

Více

Asistenční příposlechová sluchátka CLA9 a CLA9T

Asistenční příposlechová sluchátka CLA9 a CLA9T 1 Uživatelská příručka Asistenční příposlechová sluchátka CLA9 a CLA9T 2 ÚVOD CLA9/CLA9T je dobíjecí zařízení pro příposlech. Zařízení zesiluje řeč spolu se zvuky z různých zdrojů, jako je televize, rádio

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Zesilovač indukční smyčky LH 160 LoopHEAR 160

Zesilovač indukční smyčky LH 160 LoopHEAR 160 1 Návod na použití Zesilovač indukční smyčky LH 160 LoopHEAR 160 2 Co je LoopHEAR 160 (LH160) Zesilovač LH160 byl vyvinut jako stacionární indukční smyčka pro použití ve vozidlech, prodejních místech,

Více

Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku.

Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku. Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku. Tento symbol upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a údržbových pokynů,

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a dbejte dodržování všech uvedených instrukcí. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Více

2 tlačítko nahoru/dolu. 3 ukazatel stavu baterie. 4 ukazatel přenosu. 5 tlačítko nočního osvětlení. 7 konektor pro adaptér

2 tlačítko nahoru/dolu. 3 ukazatel stavu baterie. 4 ukazatel přenosu. 5 tlačítko nočního osvětlení. 7 konektor pro adaptér DĚTSKÁ JEDNOTKA 1 tlačítko ON/OFF 2 tlačítko nahoru/dolu 3 ukazatel stavu baterie 4 ukazatel přenosu 5 tlačítko nočního osvětlení 6 mikrofon 7 konektor pro adaptér 8 noční osvětlení 9 ukazatel nočního

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.: 26 00 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

Bezdrátový TV Link. Uživatelská příručka

Bezdrátový TV Link. Uživatelská příručka Bezdrátový TV Link SLV3220 Uživatelská příručka Obsah Přehled 4 Ovládací prvky a displej 4 Váš bezdrátový TV Link 5 Bezpečnost 5 Instalace 6 Ovládání 7 Použití bezdrátového zařízení TV Link 7 Řešení problémů

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

Alarm proti ztrátě- návod na použití

Alarm proti ztrátě- návod na použití Alarm proti ztrátě- návod na použití Hlídání mobilního telefonu Hlídání domácích mazlíčků Hlídání dětí Volná regulace a kontrola ve vzdálenosti 0-25 metrů (tato vzdálenost je aktuální, pokud mezi přijímačem

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR Návod k obsluze TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR 4012 ECO Ceramic CFH1-100 TECHNICKÉ ÚDAJE NÁVOD K OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORU Vážený zákazníku, děkujeme Vám jménem společnosti IMETEC za zakoupení tohoto

Více

Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o.

Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o. Uživatelský manuál MEI 100 Bezdrátový In Ear odposlechový systém Součásti balení: Funkce vysílače MEI-100: Přední panel: 1) Zdířka pro sluchátka 2) Ovladání hlasitosti odposlechu (otočením doleva snížení

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme SPA2335. Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na stránkách

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme SPA2335. Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na stránkách Rádi vám vždy pomůžeme Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na stránkách www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips SPA2335 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace Čeština Obrázky a obsah v této příručce se mohou od konkrétního produktu lišit. Chcete-li získat další informace, můžete otevřít celou uživatelskou příručku. Navštivte web www.samsung.com a vyhledejte

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO

LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek FOMEI. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento manuál. E-mail: sls@fomei.com Webové stránky: www.fomei.com Upozornění

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Digitální sluchátka CL7200

Digitální sluchátka CL7200 1 Návod na použití Digitální sluchátka CL7200 2 Obsah balení 3 Instalace 4 5 Nabíjení baterií 6 Párování 7 Nastavení hlasitosti 8 Jak sluchátka CL7200 používat 9 Nyní máte vaše sluchátka CL7200 nastavené

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Zdravotní polštář s hudební terapií WM Návod k použití

Zdravotní polštář s hudební terapií WM Návod k použití Zdravotní polštář s hudební terapií WM-3000 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI PRODUKTU... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE... 3 POPIS PŘÍSTROJE... 4 POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE... 5 VLOŽENÍ

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. DŮLEŽITÉ Přečtěte si tyto pokyny. Věnujte pozornost všem

Více

TORNADO STUNT CAR 4x4

TORNADO STUNT CAR 4x4 CZ TORNADO STUNT CAR 4x4 Model No.KS124532 NÁVOD K POUŽITÍ Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levé/pravé 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto 6. Mikrofon 7. Vyvážení úrovně zvuku ve sluchátkách 8. Baterie Vysílací

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

NASTAVENÍ KANÁLŮ A DIGITÁLNÍCH KÓDŮ. A / Kanály 1. Kamera. 2. Přijímač

NASTAVENÍ KANÁLŮ A DIGITÁLNÍCH KÓDŮ. A / Kanály 1. Kamera. 2. Přijímač Dříve, než začnete výrobek používat, přečtěte si pozorně pokyny k obsluze. Dětskou chůvičku Babyphone Video nelze považovat za zdravotnický přístroj. Nedonošené nebo jinak ohrožené děti by měly být pod

Více

Terminál s tiskárnou Citaq V1. Manuál

Terminál s tiskárnou Citaq V1. Manuál Terminál s tiskárnou Citaq V1 Manuál Ovládací prvky Zapínací tlačítko Krátký stisk: probuzení nebo zámek obrazovky Dlouhý stisk: stiskněte tlačítko po dobu 2-3 sekundy a zařízení se zapne; při zapnutém

Více

OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU

OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Popis přístroje Užití zesilovače zvuku Nastavte hlasitost na

Více

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ CZ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET 10 Milionů kandel PRM 20179 Před použitím si buďte jistí, že jste si přečetli a uchovali tyto bezpečnostní instrukce. 1. POPIS (Fig A/C) : 1. Přepínač

Více

Světelná signalizace AVISO BEE

Světelná signalizace AVISO BEE 1 Rychlý návod na použití Světelná signalizace AVISO BEE 2 Hardware H2 / Software revision V3.xx 1. Vložte přijímač AVISO BEE FLASH nebo AVISO BEE FLASH K do el. sítě. Stejně tak vložte do el. sítě další

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips SPA2335 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 2

Více

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Obsah: Bezpečnostní upozornění str. 8 Popis produktu str. 9 Použití Kartáčku Sensonic začínáme str. 10 Údržba přístroje str. 11 Likvidace str.

Více

Univerzální AC adaptér & nabíječka DA30 pro notebook. LCD obrazovka

Univerzální AC adaptér & nabíječka DA30 pro notebook. LCD obrazovka Univerzální AC adaptér & nabíječka DA30 pro notebook Uživatelská příručka AC síťový kabel LCD obrazovka Charakter výrobku: USB port 1. Nabíjení baterie notebooku mimo notebook. 2. Zdroj energie pro notebooky,

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Bezdrátový TV Link. Uživatelská příručka

Bezdrátový TV Link. Uživatelská příručka Bezdrátový TV Link SLV3100 Uživatelská příručka Obsah Přehled 4 Ovládací prvky a displej 4 Váš bezdrátový TV Link 5 Bezpečnost 5 Instalace 6 Ovládání 8 Použití bezdrátového zařízení TV Link 8 Řešení problémů

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 38 02 87 Tato bezdrátová (rádiová) sluchátka v pásmu 864 MHz (FM) s dosahem až 100 m v polootevřeném provedení, která jsou vybavena automaticky nastavitelným třmenem okolo hlavy,

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Uživatelský manuál. Aputure Manufacturing Authority

Uživatelský manuál.  Aputure Manufacturing Authority R Uživatelský manuál R www.aputure.cz Aputure Manufacturing Authority Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster II 2,4 je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS SCD603 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5394605

Vaše uživatelský manuál PHILIPS SCD603 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5394605 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Jazz Car. Návod k použití

Jazz Car. Návod k použití Jazz Car Návod k použití 1 G A F B C D E 2 3 4 NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou. Než začnete spotřebič

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH Uživatelská příručka 33040 Při používání modelu 33040 se řiďte následuj ícími pokyny 1. Zařízení 33040 zapněte tlačítkem napájení umístěným na jeho spodní

Více

VZDUCHOVÉ LYMFODRENÁŽNÍ LEGÍNY MC0094 NÁVOD K POUŽITÍ

VZDUCHOVÉ LYMFODRENÁŽNÍ LEGÍNY MC0094 NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVÉ LYMFODRENÁŽNÍ LEGÍNY MC0094 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah ÚVOD... 2 MOŽNOSTI POUŽITÍ... 2 VAROVÁNÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NEPOUŽÍVEJTE KDYŽ:... 3 JAK AIR LEGGY FUNGUJE?... 3 OBSAH BALENÍ... 4 POPIS

Více

DBM01 Elektronický podavač míčku Návod k použití

DBM01 Elektronický podavač míčku Návod k použití DBM01 Elektronický podavač míčku Návod k použití Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek DOGtrace DBM01 firmy VNT electronics s.r.o., Česká republika. Současně Vás prosíme o pečlivé prostudování tohoto

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme SPA20. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme SPA20. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips SPA20 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 3 2

Více

Halogenový ohřívač. Návod k obsluze

Halogenový ohřívač. Návod k obsluze Halogenový ohřívač 436 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

AUNA FU-2-B BEZDRÁTOVÝ MIKROFON, 2 MIKROFONY VHF. Návod k použití

AUNA FU-2-B BEZDRÁTOVÝ MIKROFON, 2 MIKROFONY VHF. Návod k použití AUNA FU-2-B BEZDRÁTOVÝ MIKROFON, 2 MIKROFONY VHF Návod k použití 10002233 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození, prosíme

Více

Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300)

Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300) Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300) 1. Úvod Velmi často dochází ke krádežím kol nehledě na to zda jsou a nebo ne zabezpečené zámkem. Z důvodu vyšší ochrany kola před krádeží doporučujeme kolo

Více

Bezdrátový sluchátkový zesilovač Amplicomms TV 2400

Bezdrátový sluchátkový zesilovač Amplicomms TV 2400 1 Návod na použití Bezdrátový sluchátkový zesilovač Amplicomms TV 2400 2 3 Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levá/pravá 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

Audio přijímač Bluetooth s nabíjecím portem USB Uživatelská příručka 50002

Audio přijímač Bluetooth s nabíjecím portem USB Uživatelská příručka 50002 Audio přijímač Bluetooth s nabíjecím portem USB Uživatelská příručka 50002 PŘED POUŽITÍM TÉTO JEDNOTKY SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE A USCHOVEJTE JEJ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ

Více

PROFI HOLÍCÍ STROJEK

PROFI HOLÍCÍ STROJEK PROFI HOLÍCÍ STROJEK NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Pokud výrobek předáváte další osobě, předejte jí i tento návod. BEZPEČNOSTNÍ

Více

Duux Bluetooth Projektor. [gratulujeme! ] Gratulujeme vám k zakoupení vašeho produktu Duux!

Duux Bluetooth Projektor. [gratulujeme! ] Gratulujeme vám k zakoupení vašeho produktu Duux! Duux Bluetooth Projektor [gratulujeme! ] Gratulujeme vám k zakoupení vašeho produktu Duux! Duux vyvíjí spolehlivou dětskou elektroniku s krásným designem a maximální jednoduchost použití, aby se život

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB20.B M-HPB20.R M-HPB20.W

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB20.B M-HPB20.R M-HPB20.W BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB20.B M-HPB20.R M-HPB20.W Obsah Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení

Více

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet Návod k obsluze HI 839800 Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet 1 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento

Více

Výrobník ledu Manhattan. Návod k použití

Výrobník ledu Manhattan. Návod k použití Výrobník ledu Manhattan Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení spotřebiče značky Klarstein, věříme, že Vám bude dobře sloužit. Před prvním použitím si prosím pečlivě prostudujte tento

Více

Návod na použití k vibračnímu budíku TCL 300

Návod na použití k vibračnímu budíku TCL 300 Návod na použití k vibračnímu budíku TCL 300 Popis vibračního budíku TCL 300 1) Tlačítko Stop buzení 2) Indikátor nastavení buzení 3) Nastavení hlasitosti 4) Nastavení budícího módu (bzučák + vibrace,

Více

Protištěkací stanice PetSafe

Protištěkací stanice PetSafe Protištěkací stanice PetSafe venkovní stanice s ultrazvukovým signálem PBC19-11794 Návod k použití Přečtěte si prosím pozorně tento návod před uvedením stanice do provozu Pro další informace o výrobku

Více

GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA

GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA Návod k obsluze VLASTNOSTI Kompatibilní z PS3/XBox360/PC/Wii (Bez funkce mikrofonu na Wii) Ovládání hlasitosti hudby ve hře / ovládání hlasitosti mikrofonu 4 režimy

Více

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna: Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7.

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-BTP50.B M-BTP50.W Obsah CZ Záruka 3 Specifikace 3 Přehled o produktu 4 Nabíjení baterie 5 LED indikátor stavu 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení se zařízením

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher CZ Návod k použití Elektrická konvice Wasserkocher CZ Obsah Bezpečnostní pokyny...3 Vybalení...5 Požadavky pro místo instalace...5 Před prvním použitím...5 Vaření vody...5 Filtr vodního kamene...5 Ochrana

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

CLED PLUS. Uživatelská příručka

CLED PLUS. Uživatelská příručka CLED PLUS Světelný polymerační přístroj Uživatelská příručka 1. Úvod Světelná LED lampa určená pro polymeraci světlem tuhnoucích materiálů. Personál, který bude přístroj obsluhovat, musí být odborně vyškolen.

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Sluchátka CL 7100 pro poslech TV (infračervený přenos)

Sluchátka CL 7100 pro poslech TV (infračervený přenos) 1 Návod na použití Sluchátka CL 7100 pro poslech TV (infračervený přenos) 2 Úvod Bezdrátová sluchátka CL 7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem.

Více

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů Uživatelský manuál Druhé vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Přečtete si pečlivě tyto instrukce předtím, než budete chtít přístroj

Více

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze Masážní přístroj m 286 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

Dětská elektronická chůvička

Dětská elektronická chůvička Dětská elektronická chůvička BC-2000 Návod k použití Poděkování Děkujeme Vám za nákup dětské elektronické chůvičky BC-2000. Tento přístroj byl vyroben a poté testován pod přísným dohledem a tato důkladná

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více