Dětská chůvička PA330 AUDIO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětská chůvička PA330 AUDIO"

Transkript

1 Dětská chůvička PA330 AUDIO 1

2 Obsah Bezpečnostní pokyny... 2 Úvod... 4 Důležité pokyny... 4 Obsah balení... 5 Popis produktu... 6 Zdroje napájení... 7 Zapnutí a spojení obou jednotek... 8 Umístění dětské jednotky... 8 Nastavení hlasitosti na rodičovské jednotce... 8 Upozornění na nízký stav nabití baterie (síťový adaptér není zapojen)... 9 Dosah přístroje a signál upozornění mimo dosah... 9 Hlasové ovládání (systém VOX) na rodičovské jednotce... 9 Režim ECO na rodičovské jednotce... 9 Funkce vyhledávání mezi rodičovskou jednotkou a dětskou jednotkou... 9 Odstraňování poruch Likvidace Zákaznický servis & podpora Záruční podmínky Prohlášení o shodě Bezpečnostní pokyny Upozornění Tato dětská chůvička odpovídá všem relevantním standardům týkajícím se elektromagnetického pole a její použití je bezpečné, pokud je použita dle popsaných pokynů k používání. Proto si, prosím, předtím, než přístroj začnete používat, tyto provozní pokyny pečlivě přečtěte. Vysvětlete jejich obsah vašim dětem a řekněte jim o nebezpečích spojených s používáním přístroje. Dětská chůvička byla vyvinuta k poskytnutí bezpečnosti navíc v okamžicích, kdy nemůžete být ve stejné místnosti jako vaše dítě. Tento systém nenahrazuje odpovědný dozor dospělé osoby nad dítětem. Během používání musí dospělá osoba vždy zůstat v dosahu dětské chůvičky. Dětská chůvička není ani medicínský přístroj, ani přístroj k zabránění syndromu náhlého úmrtí kojenců. Je důležité, abyste stav vašeho dítěte pravidelně kontrolovali. 2

3 Bezpečnostní pokyny Dávejte pozor na to, aby dětská jednotka a kabel byly vždy mimo dosah vašeho dítěte (alespoň 1 metr). Nikdy nepokládejte dětskou jednotku do postýlky nebo dětské ohrádky. Používejte pouze dodanou napájecí jednotku. Nepoužívejte žádné jiné napájecí jednotky, neboť by mohlo dojít k poškození přístroje nebo dobíjecích baterií. Ujistěte se, že napětí zásuvky odpovídá napětí napájecí jednotky. Poškozenou napájecí jednotku je možné nahradit pouze originálním náhradním dílem. V rodičovské jednotce nepoužívejte jednorázové alkalické baterie. Používejte pouze dobíjecí baterie, které odpovídají specifikaci (viz Technické údaje ). Baterie a dobíjecí baterie mohou vybuchnout, jsou-li vystaveny přímému slunci, ohni nebo jiným zdrojům vysoké teploty. Rodičovská jednotka: Používejte pouze dobíjecí baterie, které odpovídají specifikaci (2x 550 mah AAA NiMH), jinak nelze vyloučit závažné poškození zdraví nebo poranění. Baterie, které jsou zjevně poškozené, musejí být ihned vyměněné. Zabráníte tak poškození způsobenému vyteklými bateriemi nebo dobíjecími bateriemi. 1. Odstraňte baterie/dobíjecí baterie, pokud dětskou chůvičku nehodláte používat po dobu jednoho měsíce či delší. 2. Nenechávejte vybité baterie v dětské chůvičce. Fungování medicínských přístrojů může být narušeno. Vezměte na vědomí technické podmínky relevantního prostředí, například lékařské praxe. Získejte, prosím, informace od výrobce přístroje, pokud používáte medicínské přístroje (např. kardiostimulátor). Výrobce vám může poskytnout informace týkající se míry, do které je váš přístroj imunní vůči vysokofrekvenční energii (viz Technická data pro informace o vašem produktu Gigaset). Přístroje nejsou chráněny před stříkající vodou. Proto je nepoužívejte v mokrých prostorech, například v koupelnách či ve sprše. Žádnou část dětské chůvičky neponořujte do vody či jiných tekutin. S výjimkou krytu prostoru pro baterie není možné přístroj a napájecí jednotku otevírat, neboť může dojít k elektrickému šoku. Pokud přístroj řádně nefunguje, prosím, NESNAŽTE se problém napravit sami. V takovém případě kontaktujte telefonní hotline Gigaset. Nepoužívejte vadné přístroje, neboť může dojít k narušení jiných radiových služeb. Rodičovskou ani dětskou jednotku neponořujte do vody, ani nečistěte pod tekoucí vodou. Nepoužívejte čistící sprej ani čistící látky. 1. Je-li zapojen, vytáhněte nabíjecí adaptér rodičovské nebo dětské jednotky ze zásuvky. 2. Vyčistěte rodičovskou a dětskou jednotku vlhkým hadříkem. 3. Nabíjecí adaptér čistěte pouze suchým hadříkem. Ujistěte se, že jsou obě jednotky suché předtím, než je znovu připojíte k napájení. Vaši dětskou chůvičku Gigaset věnujte jiným lidem pouze společně s provozními pokyny. 3

4 Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali dětskou chůvičku Gigaset. Tento přístroj představuje elektronický bezdrátový komunikační systém, který vám umožňuje dohlížet na vaše dítě, když spí. Důležité pokyny Tato dětská chůvička NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NAHRADIT dohled dospělé osoby nad dítětem. Vysílač byl navržen tak, aby detekoval zvuky na normální úrovni v okruhu zhruba 1 až 1,5 metru. Nemůže detekovat nehlučné aktivity, například pohyby dítěte. Vždy se ujistěte, že jsou elektrické přístroje a jejich kabely mimo dosah dětí. Pokud nebudete přijímač používat delší dobu, vždy vyjměte všechny baterie z prostoru pro baterie. K dosažení maximální dosahu doporučujeme zapojit vysílač do napájení ze sítě. Je-li mezi přijímačem a vysílačem příliš krátká vzdálenost, může dojít ke zpětné vazbě (pískání). Abyste tomu zabránili, jednoduše prodlužte vzdálenost mezi přijímačem a vysílačem nebo snižte hlasitost na přijímači. Je-li vzdálenost mezi přijímačem a vysílačem příliš dlouhá, můžete slyšet rušení. To ukazuje na to, že jste dosáhli maximálního dosahu vašeho přístroje. K vyřešení tohoto problému jednoduše zkraťte vzdálenost mezi přijímačem a vysílačem. Dosah přístroje se liší podle překážek, na které narazí (reliéf krajiny, počet dělících stěn mezi vysílačem a přijímačem, přítomnost kovových struktur, úroveň nabití baterií apod.). Systém by neměl být používán k odposlechu soukromých konverzací. Tento druh využití je nezákonný. Přečtěte si, prosím, všechny pokyny předtím, než tuto dětskou chůvičku začnete používat. Uchovejte tento leták, neboť může být použit pro identifikační účely v případě krádeže. Nikdy se nesnažte dětskou chůvičku sami rozebrat. Udržujte přístroje mimo zdroje tepla (maximálně 40 C) a vlhka. Pravidelně kontrolujte, zda vaše dětská chůvička řádně funguje. 4

5 Úvod Přístroj čistěte jemným suchým hadříkem. Neponořujte jej do vody, ani jej nevystavujte kapkám vody či postříkání vodou. Adaptéry se mohou zahřát, když se přístroj používá; když je používáte, ujistěte se, že se teplo může rozptýlit, a nezakrývejte je. Přístroj by neměl spadnout nebo být vystaven prudkým nárazům. Na přístroj nepokládejte zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky. Pečujte, prosím, o životní prostředí: nevyhazujte použité baterie do komunálního odpadu a odevzdejte je na určených sběrných místech. Poznámka Abyste se vyhnuli veškerému riziku usmrcení elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkým podmínkám. Baterie by neměly být vystaveny přílišnému teplu (slunce, oheň atd.). Napájecí adaptér slouží jako izolační přístroj a měl by být snadno přístupný. Obsah balení 1 dětská jednotka (vysílač) 1 rodičovská jednotka (přijímač) 2 napájecí adaptéry 2 dobíjecí AAA baterie NiMH, 2x 1,2V, 550 mah (pro přijímač) 1 sada provozních pokynů 5

6 Popis produktu Rodičovská jednotka: 1napájecí zásuvka 2indikační světlo ukazující, že je přístroj zapnutý, upozornění na nízký stupeň nabití baterie a signál mimo dosah 3tlačítko zapnutí/vypnutí 4indikátor hluku 5tlačítka pro nastavení hlasitosti 6hlasové ovládání (systém VOX): ON/OFF 7prostor pro baterie pod výrobkem (2x dodané AAA) Dětská jednotka: 8indikační světlo 9tlačítko zapnutí/vypnutí 10aktivace vyhledávání rodičovské jednotky 11napájecí zásuvka (pod produktem) 12mikrofon 6

7 Popis produktu Zdroje napájení Rodičovská jednotka (přijímač) Přijímač je napájen buď dvěma dobíjecími AAA bateriemi (2x 550 mah AAA NiMH), nebo síťovým adaptérem (dodaným). Použití s bateriemi: otevřete prostor pro baterie, vložte dvě AAA baterie podle správné polarity a prostor zavřete. Poznámka Jednorázové baterie by neměly být dobíjeny. Používejte baterie stejného typu. Nemíchejte použité a nové baterie. Poznámka POUŽÍVEJTE POUZE S DODANÝMI BATERIEMI. TYP AAA, 1,2V, 550 mah, NiMH Poznámka RIZIKO VÝBUCHU, JE-LI BATERIE VYMĚNĚNA ZA NESPRÁVNÝ TYP. POUŽITÝCH BATERIÍ SE ZBAVTE DLE POKYNŮ. Použití s adaptérem: konektor síťového adaptéru zasuňte do DC zdířky na boku rodičovské jednotky. Adaptér zapojte do standardní zásuvky ve zdi. Poznámka POUŽÍVEJTE POUZE S DODANÝM ADAPTÉREM. TEN PAO S003IV V 50/60 Hz 150 ma; 6V 500mA Dětská jednotka (vysílač) Vysílač (dětská jednotka) funguje se síťovým adaptérem (dodaným). Vložte konektor síťového adaptéru do DC zdířky na spodní části dětské jednotky. Adaptér zapojte do standardní zásuvky ve zdi. Poznámka Používejte pouze dodaný adaptér. 7

8 Popis produktu Zapnutí a spojení obou jednotek Rodičovská jednotka Stiskněte tlačítko po dobu tří vteřin, abyste zapnuli rodičovskou jednotku. Indikační světlo zapnutí/vypnutí 2 se rozsvítí zeleně a každou půl vteřinu bude blikat, dokud nedojde k navázání spojení s dětskou jednotkou. Jakmile dojde k navázání spojení, svítí indikační světlo trvale zeleně, nebo stále bliká, pokud není spojení možné navázat. Je-li stav nabití rodičovské jednotky nízký, změní se barva indikačního světla na trvalou červenou. Nabíjí-li se baterie, bliká světlo červeně. Dětská jednotka Stiskněte tlačítko po dobu tří vteřin, abyste zapnuli dětskou jednotku. Indikační světlo zapnutí/vypnutí 8 se rozsvítí zeleně a každou půl vteřinu bude blikat, dokud nedojde k navázání spojení s rodičovskou jednotkou. Jakmile dojde k navázání spojení, svítí indikační světlo trvale zeleně, nebo stále bliká, pokud není možné spojení navázat. Umístění dětské jednotky Dětská jednotka by měla být umístěna ve vzdálenosti přibližně 1 1,5 metru od dítěte na plochém stabilním povrchu tak, aby byl mikrofon obrácen směrem k dítěti. Upozornění Dětská jednotka, síťový adaptér a kabel by měly být mimo dosah dítěte. Nastavení hlasitosti na rodičovské jednotce Stiskněte tlačítko pro nastavení hlasitosti 5+ nebo pro zvýšení nebo snížení úrovně hlasitosti. Celkem je k dispozici 10 úrovní hlasitosti a pípnutí ohlašuje zvýšení nebo snížení její úrovně. Dosáhnete-li minimální nebo maximální úrovně hlasitosti, zapípá rodičovská jednotka dvakrát. Tovární nastavení hlasitosti je na úrovni 5. Vizuální indikátory pláče V závislosti na intenzitě pláče bude úroveň zvuku zobrazena na stupnici tří LED. Čím více dítě pláče, tím více LED se rozsvítí (oranžově). 8

9 Popis produktu Upozornění na nízký stav nabití baterie(síťový adaptér není zapojen) Je-li stav nabití baterie v rodičovské jednotce nízký, ozve se upozornění a indikátor 2 se trvale červeně rozsvítí, aby uživatele informoval o tom, že je třeba vyměnit baterie. Alarm utichne a indikátor začne červeně blikat (baterie se nabíjejí), jakmile je do rodičovské jednotky zapojen síťový adaptér. Dosah přístroje a signál upozornění mimo dosah Ve volných prostorech a za ideálních podmínek je dosah až 300 m. Ztratí-li rodičovská jednotka spojení s dětskou jednotkou, začne rodičovská jednotka pro upozornění pípat až do té doby, než dojde k opětovnému navázání spojení. Indikační světlo 2 bude navíc zeleně blikat. Jakmile dojde k opětovnému navázání spojení, světlo začne svítit trvale zeleně. Hlasové ovládání (systém VOX) na rodičovské jednotce Hlasové ovládání (systém VOX) umožňuje aktivaci rodičovské jednotky například pouze tehdy, pokud dítě pláče. To znamená, že nemusíte neustále poslouchat, a zabraňuje to rušení rodičovského přijímače trvalým zvukem v pozadí, pokud dítě klidně spí. Je-li tlačítko VOX 6 přepnuto na pozici OFF, bude rodičovská jednotka hlídat dítě bez ohledu na úroveň hluku v pokoji. Přepněte tlačítko 6na pozici ON a rodičovská jednotka bude aktivována pouze tehdy, až dítě bude plakat nebo se hlasitě ozve. Tovární nastavení systému VOX je na pozici OFF. Režim ECO na rodičovské jednotce Je-li rodičovská jednotka umístěna blíže dětské jednotce, vysílací výkon se dynamicky sníží za účelem úspory energie. Nemá to žádný vliv na kvalitu zvuku nebo na účinnost spojení. Funkce vyhledávání mezi rodičovskou jednotkou a dětskou jednotkou Stiskněte tlačítko vyhledávání 10 na dětské jednotce. Rodičovská jednotka bude pípat do té doby, než na ní stiskněte jakékoli tlačítko, aby pípat přestala (přepínač systému VOX pípání neovlivní). To vám umožňuje rychle a snadno najít rodičovskou jednotku, pokud ji dáte na nesprávné místo. 9

10 Odstraňování poruch Máte-li problém, přečtěte si, prosím, níže uvedený seznam a zkontrolujte, zda: je rodičovská i dětská jednotka zapnutá. je rodičovská i dětská jednotka připojena ke svému síťovému adaptéru a zapojena do zásuvky, nebo zda jsou baterie zcela nabity. Porucha Možné příčiny Řešení Indikátor LED napájení elektřinou na dětské (nebo rodičovské) jednotce je vypnutý. Rodičovská jednotka nevydává žádný zvuk. Dětská (nebo rodičovská) jednotka je vypnutá. Dobíjecí baterie v rodičovské jednotce jsou vybité. Síťový adaptér dětské (nebo rodičovské) jednotky není zapojen nebo není zapojen správně. Žádný přívod elektřiny. Dětská jednotka nevydává žádný zvuk. Byl aktivován režim VOX. Hlasitost rodičovské jednotky byla nastavena příliš tiše. Baterie v rodičovské jednotce jsou vybité. Rodičovská jednotka je vypnutá. Rušení Může být někdy způsobeno jiným podobným přístrojem používaným v blízkosti. Elektromagnetické rušení (blízké antény, radiový vysílač, dráty vysokého napětí atd.) Snížení dosahu Přítomnost překážek, kovových struktur, stěn ze železobetonu atd. mezi dětskou jednotkou a rodičovskou jednotkou. Baterie v rodičovské jednotce jsou vybité. Elektrostatický nebo elektromagnetický hluk Elektrostatické nebo elektromagnetické rušení způsobené elektrostatickým nebo elektromagnetickým polem vydávaným jinými elektrickými přístroji: např. mobilními nebo Wi-Fi telefony atd. Zapněte dětskou (nebo rodičovskou) jednotku. Vyměňte (nebo nahraďte) dobíjecí baterie v rodičovské jednotce. Jsou-li jednotky napájeny síťovým adaptérem, zkontrolujte, zda jsou řádně zapojeny do zásuvky ve zdi. Zkontrolujte, zda do zásuvky ve zdi proudí elektřina. Dětská jednotka je aktivována, jakmile detekuje hluk/zvuk. Abyste zjistili, zda funguje, požádejte někoho, aby do dětské jednotky promluvil, abyste zkontrolovali, že je příjem v pořádku. Zapněte dětskou a rodičovskou jednotku. Zvyšujte nastavení hlasitosti na rodičovské jednotce, dokud neuslyšíte zvuk. Vyměňte (nebo nahraďte) dobíjecí baterie v rodičovské jednotce. Umístěte dětskou i rodičovskou jednotku pryč od podobných zařízení a/nebo je přemístěte z této pozice. Umístěte dětskou a rodičovskou jednotku blíže k sobě nebo je přemístěte, abyste snížili počet překážek, kovových struktur, stěn ze železobetonu atd. mezi nimi. Vyměňte (nebo nahraďte) dobíjecí baterie v rodičovské jednotce. Je-li to možné, snažte se odstranit zdroj rušení. 10

11 Odstraňování poruch Porucha Možné příčiny Řešení Přítomnost pískavých zvuků Rodičovská jednotka vydává velmi tichý zvuk. Dětská a rodičovská jednotka jsou umístěny příliš blízko od sebe. Hlasitost rodičovské jednotky byla nastavena příliš nahlas. Hlasitost rodičovské jednotky byla nastavena příliš tiše. Baterie v rodičovské jednotce jsou vybité. Umístěte dětskou a rodičovskou jednotku dále od sebe. Snižte nastavení hlasitosti na rodičovské jednotce. Zvyšte nastavení hlasitosti na rodičovské jednotce. Vyměňte (nebo nahraďte) dobíjecí baterie v rodičovské jednotce. Likvidace Akumulátory nepatří do domovního odpadu. Dbejte přitom na místní ustanovení týkající se odstraňování odpadu. Informujte se na ně na místním úřadě. Veškeré elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady. Tento symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES. Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže zabránit negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení. Pro více informací o likvidaci vašeho starého přístroje kontaktujte, prosím, oddělení pro odpady na vašem místním úřadě nebo původního dodavatele tohoto přístroje. 11

12 Zákaznický servis & podpora Krok za krokem k vyřešení vašeho problému se zákaznickým servisem Gigaset Registrujte svůj přístroj Gigaset ihned po zakoupení tímto způsobem vám pomůžeme ještě rychleji v případě otázek či záruky. Váš osobní účet vám umožňuje: řízení vašich osobních údajů, registraci vašich přístrojů Gigaset, online registraci oprav a přihlášení k našemu newsletteru. Navštivte webovou stránku našeho zákaznického servisu: Zde najdete: otázky a odpovědi software a provozní pokyny ke stažení zdarma zákaznické fórum Gigaset Kontaktujte naše servisní zaměstnance: Nenašli jste řešení v Otázkách & odpovědích? Rádi vám pomůžeme telefonicky během pracovní doby od neděle 23 h do pátku 23 hodin na čísle (poplatek za místní spojení) nebo 24/7 em na Při telefonování mějte, prosím, připraven doklad o koupi. Na vnější straně balení (krabičky) produktu, vedle označení CE, je jasně uvedeno, pro kterou zemi či pro které země byl konkrétní produkt a jeho příslušenství vyvinuto. Pokud přístroj nebo jeho příslušenství nebylopoužíváno podle této informace, informace v provozních pokynech nebo na produktu samotném, nelze záruku uplatnit (oprava či výměna). Před podáním záručního nároku je kupující povinen poskytnout doklad o koupi, na kterém je uvedeno datum zakoupení a produkt, který byl zakoupen. 12

13 Záruční podmínky Bez ohledu na odpovědnost za vadu uplatňovanou vůči prodejci má spotřebitel (zákazník) právo na záruku na tento přístroj podle následujících podmínek: Podle uvážení společnosti Gigaset Communications budou výrobní a/nebo materiálové vady, ke kterým dojde do 24 měsíců od data zakoupení tohoto přístroje, bezplatně opraveny, nebo dojde k výměně přístroje za odpovídající přístroj. U součástí, které se opotřebovávají (např. baterie, kryt, držák, tlačítka), pokrývá tato záruka období šesti měsíců od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na případy, kdy dojde k poškození přístroje, kdy byl přístroj nesprávně používán nebo opravován nebo kdy došlo k neautorizovaným opravám. Tato záruka závisí na prokázání datovaného dokladu o koupi. Záruční nároky musejí být podány během záruční doby maximálně do dvou měsíců od zjištění vady kryté zárukou. Vyměněné přístroje nebo jejich součásti, které jsou společnosti Gigaset Communications vráceny v kontextu výměny, se stávají majetkem společnosti Gigaset Communications. Tato záruka se vztahuje na nové přístroje zakoupené v Evropské unii. Poskytovatelem záruky pro přístroje zakoupené ve Velké Británii je Gigaset Communications UK Limited, 2 WhiteFriars, Chester, CH1 1NZ. Další či jiné nároky jsou v rámci záruky vyloučeny, pokud nejsou povinné podle právních ustanovení. Nevztahuje-li se na vadu záruka, vyhrazuje si společnost Gigaset Communications právo zákazníkovi výměnu nebo opravufakturovat. Společnost Gigaset Communications o tom bude zákazníka předem informovat. Výše uvedená ustanovení nepředstavují změnu důkazního břemene v neprospěch zákazníka. K uplatnění záruky kontaktujte, prosím, společnost Gigaset Communications. Prohlášení o shodě Tento přístroj je určen k použití v rámci Evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku. V ostatních zemích závisí provoz na národním povolení. Specifické zvláštnosti jednotlivých zemí jsou zohledněny. Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že tento přístroj je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Kopii prohlášení o shodě naleznete na této internetové adrese: 13

Dětská chůvička PV830 VIDEO

Dětská chůvička PV830 VIDEO Dětská chůvička PV830 VIDEO 1 Obsah Přehled funkcí... 4 Bezpečnostní pokyny... 5 Všeobecné... 6 Informace týkající se toho uživatelského návodu... 6 Copyright... 6 Řádné používání... 6 Provozní prvky...

Více

Dětská chůvička. PA530 AUDIO plus

Dětská chůvička. PA530 AUDIO plus Dětská chůvička PA530 AUDIO plus 1 Obsah Bezpečnostní pokyny... 3 Provozní prvky... 4 Dětská jednotka (vysílač)... 4 Rodičovská jednotka (přijímač)... 5 Displej rodičovské jednotky... 6 Začínáme... 7 Bezpečnostní

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

Alarm proti ztrátě- návod na použití

Alarm proti ztrátě- návod na použití Alarm proti ztrátě- návod na použití Hlídání mobilního telefonu Hlídání domácích mazlíčků Hlídání dětí Volná regulace a kontrola ve vzdálenosti 0-25 metrů (tato vzdálenost je aktuální, pokud mezi přijímačem

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levé/pravé 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto 6. Mikrofon 7. Vyvážení úrovně zvuku ve sluchátkách 8. Baterie Vysílací

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. DŮLEŽITÉ Přečtěte si tyto pokyny. Věnujte pozornost všem

Více

NASTAVENÍ KANÁLŮ A DIGITÁLNÍCH KÓDŮ. A / Kanály 1. Kamera. 2. Přijímač

NASTAVENÍ KANÁLŮ A DIGITÁLNÍCH KÓDŮ. A / Kanály 1. Kamera. 2. Přijímač Dříve, než začnete výrobek používat, přečtěte si pozorně pokyny k obsluze. Dětskou chůvičku Babyphone Video nelze považovat za zdravotnický přístroj. Nedonošené nebo jinak ohrožené děti by měly být pod

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

Univerzální AC adaptér & nabíječka DA30 pro notebook. LCD obrazovka

Univerzální AC adaptér & nabíječka DA30 pro notebook. LCD obrazovka Univerzální AC adaptér & nabíječka DA30 pro notebook Uživatelská příručka AC síťový kabel LCD obrazovka Charakter výrobku: USB port 1. Nabíjení baterie notebooku mimo notebook. 2. Zdroj energie pro notebooky,

Více

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ CZ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET 10 Milionů kandel PRM 20179 Před použitím si buďte jistí, že jste si přečetli a uchovali tyto bezpečnostní instrukce. 1. POPIS (Fig A/C) : 1. Přepínač

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

TORNADO STUNT CAR 4x4

TORNADO STUNT CAR 4x4 CZ TORNADO STUNT CAR 4x4 Model No.KS124532 NÁVOD K POUŽITÍ Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU

OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Popis přístroje Užití zesilovače zvuku Nastavte hlasitost na

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS SCD603 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5394605

Vaše uživatelský manuál PHILIPS SCD603 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5394605 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Obsah: Bezpečnostní upozornění str. 8 Popis produktu str. 9 Použití Kartáčku Sensonic začínáme str. 10 Údržba přístroje str. 11 Likvidace str.

Více

Jazz Car. Návod k použití

Jazz Car. Návod k použití Jazz Car Návod k použití 1 G A F B C D E 2 3 4 NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou. Než začnete spotřebič

Více

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH Uživatelská příručka 33040 Při používání modelu 33040 se řiďte následuj ícími pokyny 1. Zařízení 33040 zapněte tlačítkem napájení umístěným na jeho spodní

Více

Duux Bluetooth Projektor. [gratulujeme! ] Gratulujeme vám k zakoupení vašeho produktu Duux!

Duux Bluetooth Projektor. [gratulujeme! ] Gratulujeme vám k zakoupení vašeho produktu Duux! Duux Bluetooth Projektor [gratulujeme! ] Gratulujeme vám k zakoupení vašeho produktu Duux! Duux vyvíjí spolehlivou dětskou elektroniku s krásným designem a maximální jednoduchost použití, aby se život

Více

Audio přijímač Bluetooth s nabíjecím portem USB Uživatelská příručka 50002

Audio přijímač Bluetooth s nabíjecím portem USB Uživatelská příručka 50002 Audio přijímač Bluetooth s nabíjecím portem USB Uživatelská příručka 50002 PŘED POUŽITÍM TÉTO JEDNOTKY SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE A USCHOVEJTE JEJ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

VZDUCHOVÉ LYMFODRENÁŽNÍ LEGÍNY MC0094 NÁVOD K POUŽITÍ

VZDUCHOVÉ LYMFODRENÁŽNÍ LEGÍNY MC0094 NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVÉ LYMFODRENÁŽNÍ LEGÍNY MC0094 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah ÚVOD... 2 MOŽNOSTI POUŽITÍ... 2 VAROVÁNÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NEPOUŽÍVEJTE KDYŽ:... 3 JAK AIR LEGGY FUNGUJE?... 3 OBSAH BALENÍ... 4 POPIS

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-BTP50.B M-BTP50.W Obsah CZ Záruka 3 Specifikace 3 Přehled o produktu 4 Nabíjení baterie 5 LED indikátor stavu 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení se zařízením

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA

GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA Návod k obsluze VLASTNOSTI Kompatibilní z PS3/XBox360/PC/Wii (Bez funkce mikrofonu na Wii) Ovládání hlasitosti hudby ve hře / ovládání hlasitosti mikrofonu 4 režimy

Více

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze Masážní přístroj m 286 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Protištěkací stanice PetSafe

Protištěkací stanice PetSafe Protištěkací stanice PetSafe venkovní stanice s ultrazvukovým signálem PBC19-11794 Návod k použití Přečtěte si prosím pozorně tento návod před uvedením stanice do provozu Pro další informace o výrobku

Více

Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300)

Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300) Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300) 1. Úvod Velmi často dochází ke krádežím kol nehledě na to zda jsou a nebo ne zabezpečené zámkem. Z důvodu vyšší ochrany kola před krádeží doporučujeme kolo

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna: Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7.

Více

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů Uživatelský manuál Druhé vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Přečtete si pečlivě tyto instrukce předtím, než budete chtít přístroj

Více

Cokoliv může být váš reproduktor

Cokoliv může být váš reproduktor Uživatelský manuál Cokoliv může být váš reproduktor X-Vibe je revoluční reproduktor, který díky své technologii vytváří nepředvídatelné zvukové efekty. Můžete ho přilepit na různé objekty jako je například

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Návod k použití P/box

Návod k použití P/box herní konzole herní konzole herní konzole manual_konzole_herni.indd 1 16.07.15 13:26 Návod k použití P/box CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku.

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

PROFI HOLÍCÍ STROJEK

PROFI HOLÍCÍ STROJEK PROFI HOLÍCÍ STROJEK NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Pokud výrobek předáváte další osobě, předejte jí i tento návod. BEZPEČNOSTNÍ

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank Manuál - obsah Obsah... 2 Obsah balení... 2 Zprovoznění tanku... 3 Popis tanku... 3 Ovládací rozhraní... 4 Popis funkcí... 6 Resetování tanku... 7 Instalace baterií... 8 Ovládání tanku... 9 Pohybové ovládání...

Více

Dětská elektronická chůvička

Dětská elektronická chůvička Dětská elektronická chůvička BC-2000 Návod k použití Poděkování Děkujeme Vám za nákup dětské elektronické chůvičky BC-2000. Tento přístroj byl vyroben a poté testován pod přísným dohledem a tato důkladná

Více

Návod k použití telefonu Nokia E65 pro službu viphone break

Návod k použití telefonu Nokia E65 pro službu viphone break Návod k použití telefonu Nokia E65 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nastavení Před nastavením přístupových údajů k síti viphone si vyhledejte

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Projekční hodiny s rádiově řízeným časem se zobrazením interiérové/ exterérové teploty MODEL: RMR329P

Projekční hodiny s rádiově řízeným časem se zobrazením interiérové/ exterérové teploty MODEL: RMR329P Projekční hodiny s rádiově řízeným časem se zobrazením interiérové/ exterérové teploty MODEL: RMR329P Návod k obsluze 1 Obsah Úvod... 3 Přehled zařízení... 3 Začínáme... 5 Dálkový senzor... 6 Hodiny...

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

CLED PLUS. Uživatelská příručka

CLED PLUS. Uživatelská příručka CLED PLUS Světelný polymerační přístroj Uživatelská příručka 1. Úvod Světelná LED lampa určená pro polymeraci světlem tuhnoucích materiálů. Personál, který bude přístroj obsluhovat, musí být odborně vyškolen.

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Xiaomi Yi bezdrátová spoušť. uživatelská příručka

Xiaomi Yi bezdrátová spoušť. uživatelská příručka Xiaomi Yi bezdrátová spoušť uživatelská příručka 2015 Bezpečnostní pokyny a informace Baterie Knoflíková baterie je uložena pod šroubovacími dvířky na spodní straně spouště. Výdrž baterie záleží na míře

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver cs Návod k použití Návod k použití STABILA je z hlediska obsluhy nenáročný přijímač určený k rychlé detekci laserových čar. Přijímačem lze přijímat pouze pulzně modulované laserové paprsky vysílané

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

Zastříhávač vlasů ARM 377. Návod k obsluze

Zastříhávač vlasů ARM 377. Návod k obsluze Zastříhávač vlasů ARM 377 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Aby jste předešli požáru nevystavujte výrobek dešti nebo vlhkému prostředí. Nepoužívejte jej v blízkosti kuchyňského

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV Česky Popis a Víko b Nádrž c Držák filtru d Ohřívací destička e Tlačítko zapnout/vypnout nebo ovládací panel f Odměrná lžíce g Konvice nebo izolovaná nádoba

Více

SVĚTLO + ZVONEK + ALARM

SVĚTLO + ZVONEK + ALARM SVĚTLO + ZVONEK + ALARM CZ NÁVOD K POUŽITÍ Model:MB8915 MULTIFUNKČNÍ PŘÍSTROJ AUTOMATICKÝ SENZOR POHYBU OHLÁSÍ NÁVŠTĚVNÍKA ROSZVÍCENÍM SVĚTLA A MELODIÍ. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme,

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

TOALETNÍ STOLEK NÁVOD K POUŽITÍ MONTÁŽ. Bezpečnostní upozornění

TOALETNÍ STOLEK NÁVOD K POUŽITÍ MONTÁŽ. Bezpečnostní upozornění TOALETNÍ STOLEK NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod a dodržujte instrukce v něm uvedené. Vkládání baterií 2x AA 1.5V baterie 2x AA 1.5V

Více

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrolní jednotka SM-EC79 OBSAH n Použití kontrolní jednotky Postup vyhledávání problémů pomocí kontrolní jednotky 4 Problémy s přesmykačem nebo zadním

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

SkyFunk 4. Návod k obsluze. Přenosový radiový systém pro 2 zdroje signálu AV

SkyFunk 4. Návod k obsluze. Přenosový radiový systém pro 2 zdroje signálu AV SkyFunk 4 Návod k obsluze Přenosový radiový systém pro 2 zdroje signálu AV se 4 kanály pro přenos signálů audio / video a se 16 kanály pro přenos signálů infračerveného dálkového ovládání Obsah: 1. Pro

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Jazz Dry s lithiovou baterií. Návod k použití

Jazz Dry s lithiovou baterií. Návod k použití Jazz Dry s lithiovou baterií Návod k použití 1 K A B J C D E F G H I 2 3 NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou.

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Čistička vzduchu ADA 685-02

Čistička vzduchu ADA 685-02 Čistička vzduchu ADA 685-02 DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI TENTO PRODUKT. Důležité bezpečnostní instrukce Při používání jakéhokoliv elektrického zařízení by měly být dodržovány základní bezpečnostní opatření,

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více