VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I VÝPOČTOVÁ CVIČENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I VÝPOČTOVÁ CVIČENÍ"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I VÝPOČTOVÁ CVIČENÍ Studijní oory ro magisterskou formu studia Do Ing Anton Humár, CS 003

2 OBSAH Str 1 Měření 3 Příklad č11 - sinusové ravítko 3 Příklad č1 - sinusové ravítko 5 Břitové diagramy 6 Příklad č1 - břitový diagram čela 6 Příklad č - břitový diagram hřbetu 7 3 Trvanlivost nástroje 9 Příklad č31 9 Příklad č3 10 Příklad č33 - otimální trvanlivost 10 4 Pohyby a růřez třísky ři obrábění 18 Příklad č41 - odélné soustružení 18 Příklad č4 - odélné soustružení 19 Příklad č43 - válové frézování 1 Příklad č44 - čelní frézování Příklad č45 - vrtání 4 5 Jednotkový strojní čas 6 Příklad č51 - soustružení 6 Příklad č5 - čelní soustružení 8 Příklad č53 - válové frézování 31 Příklad č54 - čelní frézování 33 Příklad č55 - broušení rovinné lohy 34 Příklad č56 - broušení válové lohy 36 Příklad č57 - bezhroté broušení válové lohy 39 6 Řezné síly a odory 41 Příklad č61 - odélné soustružení 41 Příklad č6 - odélné soustružení 4 Příklad č63 - válové frézování 43 Příklad č64 - válové frézování 44 Příklad č65 - čelní frézování 47 Příklad č66 - vrtání 50 Příklad č67 - vrtání 5 Příklad č68 - broušení 53 7 Telo a telota řezání 55 Příklad č71 - odélné soustružení 55 Příklad č7 - odélné soustružení 56 Příklad č73 - odélné soustružení 57 Příklad č74 - broušení válové lohy 59

3 1 MĚŘENÍ Příklad č11 - sinusové ravítko Úhel sklonu stěny lihoběžníkové součásti je kontrolován omoí sinusového ravítka Stanovte hodnotu sestavy měrek H (včetně konkrétníh měrek ze sady odle tabulky číslo 11-1), úhylku úhlu α a úhel α, jestliže jsou známy hodnoty α n, l, z 1, z (tab11-) Hodnota L100 mm α n [º] - jmenovitá hodnota úhlu α [º] - úhel na měřené součásti α [º] - úhylka úhlu α L [mm] - délka sinusového ravítka H [mm] - hodnota sestavy kon měrek l [mm] - měřená délka na součásti z 1 [mm] - údaj úhylkoměru v oloze 1 z [mm] - údaj úhylkoměru v oloze Obr11 Sinusové ravítko Výočtové vztahy: H L sin α n α Pro (z -z 1 )<0 je α>0 a ro (z -z 1 )>0 je α<0 ( z z ) 1 artg α α n + α l Tab11-1 Sada měrek Počet měrek Dělení [mm] Rozsah hodnot [mm] 9 0,001 1,001-1, ,01 1,01-1, ,5 0,5-9,

4 Tab11- Zadané hodnoty Číslo zadání α n [º] l [mm] z 1 [mm] z [mm] 1 5º6` 60 3,0 3,17 5º1` 61 3,170 3,0 3 5º18` 6 3,00 3, º4` 63 3,187 3,11 5 5º30` 64 3,198 3, º36` 65 3,171 3, º4` 66 3,51 3,30 8 5º48` 67 3,8 3,50 9 8º6` 60,856, º1` 61,834, º18` 6,7, º4` 63,740, º30` 64,789,8 14 8º36` 65,656, º4` 66,633, º48` 67,354, º6` 60 1,98 1, º1` 61 1,910 1, º18` 6 1,934 1, º4` 63 1,895 1, º30` 64 1,95 1,898 30º36` 65 1,895 1, º4` 66 1,785 1, º48` 67 1,758 1,781 4

5 Příklad č1 - sinusové ravítko Stanovte hodnotu sestavy měrek H (včetně konkrétníh měrek ze sady odle tabulky číslo 1-1) a hodnotu rozdílu údajů úhylkoměrů v oloze 1 a (z 1 -z ) ro oakované měření úhlu sklonu stěny lihoběžníkovýh součástek omoí sinusového ravítka, jestliže jsou známy hodnoty α n, l, α (tab1-) Hodnota L100 mm α n [º] - jmenovitá hodnota úhlu α [º] - úhel na měřené součásti α [º] - úhylka úhlu α L [mm] - délka sinusového ravítka H [mm] - hodnota sestavy kon měrek l [mm] - měřená délka na součásti z 1 [mm] - údaj úhylkoměru v oloze 1 z [mm] - údaj úhylkoměru v oloze Obr1 Sinusové ravítko Výočtové vztahy: H L sin α n z 1 - z l tg α Tab1-1 Sada měrek Počet měrek Dělení [mm] Rozsah hodnot [mm] 9 0,001 1,001-1, ,01 1,01-1, ,5 0,5-9, Tab1- Zadané hodnoty Číslo zadání α n [º] l [mm] α ['] Číslo zadání α n [º] l [mm] α ['] 1 7º6` 70 3` 13 9º30` 74 6` 7º1` 71 4` 14 9º36` 75 7` 3 7º18` 7 5` 15 9º4` 76 8` 4 7º4` 73 6` 16 9º48` 77 9` 5 7º30` 74 7` 17 31º6` 70 10` 6 7º36` 75 8` 18 31º1` 71 9` 7 7º4` 75 9` 19 31º18` 7 3` 8 7º48` 77 10` 0 31º4` 73 4` 9 9º6` 70 10' 1 31º30` 74 5` 10 9º1` 71 3` 31º36` 75 6` 11 9º18` 7 4` 3 31º4` 76 7` 1 9º4` 73 5` 4 31º48` 77 8` 5

6 Příklad č1 - břitový diagram čela BŘITOVÉ DIAGRAMY Sestrojte břitový diagram čela ravého římého uběraího soustružnikého nože a stanovte hodnoty nástrojového bočního úhlu čela γ f, nástrojového zadního úhlu čela γ, nástrojového úhlu největšího sádu čela γ g a úhel sklonu základní římky břitového diagramu κ γ (tento úhel je totožný s úhlem, který svírají roviny P a P g ) Zadané hodnoty nástrojového úhlu nastavení hlavního ostří κ r, nástrojového úhlu sklonu hlavního ostří λ s a nástrojového ortogonálního úhlu čela γ o jsou uvedeny v tabule č1 Obr1 Obený břitový diagram čela Tab1 Zadané hodnoty Číslo zadání κ r [º] λ s [º] γ o [º] Postu ři sestrojování břitového diagramu čela: 1 Sestrojit souřadný systém z rovin P f a P (vodorovná čára a na ni kolmá svislá čára se rotínají v bodě A) Zvolit měřítko m (obvykle v hodnotáh 5 10) 3 V bodě A zakreslit rovinu P s od úhlem κ r (měřeno od roviny P f ) 4 Stanovit olohu bodu S (AS m otg λ s ) - odle znaménka úhlu λ s se bod S vynáší od bodu A směrem dolů (kladná hodnota úhlu λ s ) nebo nahoru (záorná hodnota úhlu λ s ) 6

7 5 6 V bodě A sestrojit kolmii na rovinu P s a vytvořit tím rovinu P o, stanovit olohu bodu O (AO [mm] m otg γ o ) - směr vynášení bodu O závisí na tom, zda je úhel γ o kladný (dolů) nebo záorný (nahoru) Sojit body S a O tak, aby jejih sojnie rotnula rovinu P f v bodě F a rovinu P v bodě P 7 Změřit úsečky AF a AP a z těhto hodnot stanovit úhly γ f a γ : AF [mm] γ f arotg AF/m, AP [mm] γ arotg AP/m Znaménko úhlů γ f a γ závisí na oloze bodu F (vravo od bodu A kladná hodnota), res P (dolů od bodu A kladná hodnota) 8 V bodě A sestrojit kolmii na úsečku SF a získat tak bod G Změřit úsečku AG a z její hodnoty stanovit úhel γ g : AG [mm] γ g arotg AG/m Znaménko úhlu γ g závisí na oloze bodu G vůči bodu A (dolů kladná hodnota) Vzhledem k tomu, že úsečka AG je v trojúhelníku SAF nejkratší, ředstavuje největší hodnotu kotangens, ož znamená, že úhel γ g je ze všeh úhlů čela největší 9 Změřit úhel κ γ u vrholu F trojúhelníku AFP, nebo jej vyočítat odle vztahu κ γ artg AP/AF Úhel κ γ lze změřit též mezi rovinami P a P g, nebo jej vyočítat odle vztahu κ γ aros AG/AP Příklad č - břitový diagram hřbetu Sestrojte břitový diagram hřbetu ravého římého uběraího soustružnikého nože a stanovte hodnoty nástrojového bočního úhlu hřbetu α f, nástrojového zadního úhlu hřbetu α, nástrojového úhlu největšího sádu hřbetu α b a úhel sklonu základní římky břitového diagramu κ α (tento úhel je totožný s úhlem, který svírají roviny P a P b ) Zadané hodnoty nástro- úhlu nastavení hlavního ostří κ r, nástrojového úhlu sklonu hlavního ostří λ s a nástrojo- jového vého ortogonálního úhlu hřbetu α o jsou uvedeny v tabule č Tab Zadané hodnoty Číslo κ r [º] λ s [º] α o [º] zadání Obr Obené břitové diagramy hřbetu 7

8 Postu ři sestrojování břitového diagramu hřbetu s využitím malé hodnoty měřítka m - obra: 1 Sestrojit souřadný systém z rovin P f a P (vodorovná čára a na ni kolmá svislá čára se rotínají v bodě A) Zvolit měřítko m (hodnoty: 0 50) 3 V bodě A zakreslit rovinu P s od úhlem κ r (měřeno od roviny P f ) 4 Stanovit olohu bodu S (AS m otg λ s) - odle znaménka úhlu λ s se bod S vynáší od bodu A směrem dolů (kladná hodnota úhlu λ s ) nebo nahoru (záorná hodnota úhlu λ s ) 5 V bodě A sestrojit kolmii na rovinu P s a vytvořit tím rovinu P o, stanovit olohu bodu O (AO [mm] m tg αo) 6 Sojit body S a O tak, aby jejih sojnie rotnula rovinu P f v bodě F a rovinu P v bodě P 7 Změřit úsečky AF a AP a z těhto hodnot stanovit úhly α f a α : AF [mm] α f artg AF/m, AP [mm] α artg AP/m Znaménka úhlů α f a α jsou vždy kladná 8 V bodě A sestrojit kolmii na úsečku SF a získat tak bod B Změřit úsečku AB a z její hodnoty stanovit úhel α b : AB [mm] α b artg AB/m Znaménko úhlu α b je vždy kladné Vzhledem k tomu, že úsečka AB je v trojúhelníku SAF nejkratší, ředstavuje nej- nejmenší menší hodnotu tangens, ož znamená, že úhel α b je ze všeh úhlů hřbetu 9 Změřit úhel κ α u vrholu F trojúhelníku AFP, nebo jej vyočítat odle vztahu κ α artg AP/AF Úhel κ α lze změřit též mezi rovinami P a P b, nebo jej vyočítat odle vztahu κ α aros AB/AP Postu ři sestrojování břitového diagramu hřbetu s využitím velké hodnoty měřítka m - obrb: 1 Sestrojit souřadný systém z rovin P f a P (vodorovná čára a na ni kolmá svislá čára se rotínají v bodě A) Zvolit měřítko m (hodnoty: ) Takto vysoké hodnoty měřítka zvětší trojúhelník PAF natolik, aby bylo možné solehlivě odečíst délky úseček AF a AP 3 V bodě A zakreslit rovinu P s od úhlem κ r (měřeno od roviny P f ) 4 Stanovit olohu bodu S (AS m otg λ s) - odle znaménka úhlu λ s se bod S vynáší od bodu A směrem dolů (kladná hodnota úhlu λ s ) nebo nahoru (záorná hodnota úhlu λ s ) Vzhledem k vysoké hodnotě měřítka m se bod S osune jakoby do neko nečna 5 V bodě A sestrojit kolmii na rovinu P s a vytvořit tím rovinu P o, stanovit olohu bodu O (AO [mm] m tg α o ) 6 Sojit body S a O tak, aby jejih sojnie rotnula rovinu P f v bodě F a rovinu P v bodě P Sojnie bodů S a O je v důsledku olohy bodu S rovnoběžná se stoou roviny P s 7 Změřit úsečky AF a AP a z těhto hodnot stanovit úhly α f a α: AF [mm] α f artg AF/m, AP [mm] α artg AP/m Znaménka úhlů α f a α jsou vždy kladná Vzhle- že bod S ve skutečnosti neleží v nekonečnu, vyočtené hodnoty úhlů α f a α dem k tomu, jsou zatíženy jistou hybou (skutečný úhel α f je větší než vyočtený, skutečný úhel α je menší než vyočtený) Tato hyba je z raktikého hlediska zela zanedbatelná 8 Protože úsečka AO je kolmá na sojnii bodů S a O, je bod O současně bodem B a úhel α b je totožný s úhlem α o (skutečný úhel α b je ale menší než úhel α o ) 9 Změřit úhel κ α u vrholu F trojúhelníku AFP, nebo jej vyočítat odle vztahu κ α artg AP/AF Úhel κ α lze změřit též mezi rovinami P a P b, nebo jej vyočítat odle vztahu κ α aros AB/AP Skutečný úhel κ α je menší, než úhel změřený v břitovém diagramu 8

9 3 TRVANLIVOST NÁSTROJE Příklad č31 Vyočítejte hodnoty exonentu m a konstant C T, C v ro závislost Tf(v ) jestliže jsou známy hodnoty T 1 [min], v 1 [m min -1 ], T [min], v [m min -1 ] Výočtové vztahy (viz též obr31): Obr31 T-v závislost m T v 3 T v m 1 v m 1 T v m T 3 konst C T m m T 1 v 1 T v o zlogaritmování: log T 1 + m log v 1 log T + m log v o úravě: m log T log v 1 log log T 1 v nebo m log T log v 1 log T log v T T Tab31 Zadané hodnoty Č íslo T 1 v 1 v Č íslo T 1 v 1 v zadání [ min] [m min -1 ] [ min] [m min -1 ] zadání [min] [m min -1 ] [ min] [m min -1 ]

10 Příklad č3 Na zák ladě závislosti v f(t) stanovte, o kolik se sníží trvanlivost nástroje T (absolutně i roentuelně), okud se řezná ryhlost v zvýší o hodnotu v V ýočtové vztahy: m C T C v T CT v m kde: T [min], v [m min -1 ] T T C (v + v ) T kde: T [min], T [m in], v [m min ], v [m min -1 ] T T T[%] 100 T m -1 Tab3 Zadané hodnoty Č íslo m C v v v Č íslo m C v v v zadání [-] [-] [m min -1 ] [%] zadání [-] [-] [m min -1 ] [%] 1 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Pří klad č33 - otimální trvanlivost ZADÁNÍ Při zkouškáh odélného soustružení za těhto odmínek: obráběí stroj - univerzální hrotový soustruh SU 50A, obráběný materiál - oel , nástrojový držák - PSBNR 55 M1, geometrie: α o 6º, γ o -6º, κ r 75º, λ s -8º, vyměnitelná břitová destička SUMITOMO AC5 (ovlak TiC+TiCN+TiN, včetně několika seiálníh mezivrstev), SNMG NUP, 10

11 šířka záběru ostří a mm, osuv na otáčku f 0,5 mm, bez oužití řezné kaaliny, byly zjištěny následujíí hodnoty trvanlivosti ro oužité řezné ryhlosti a hodnotu hřbetního ootřebení VB 0,4 mm: a) T 1 40 min ro v 1 50 m min -1, T 17 min ro v 30 m min -1 Proveďte analytiké a grafiké vyhodnoení T-v závislosti (určení hodnot C v, C T, m) a stanovte hodnotu v 30 b) Vyočítejte hodnotu otimální trvanlivosti ro oužitou břitovou destičku ři odélném soustružení 8 ks obrobků o rozměreh 177 x 115 mm z hlediska maximální výrobnosti (řezné odmínky: v 50 m min -1 T 40 min, f 0,5 mm, a mm) Nakreslete diagram závislostí časů (t AS - jednotkový strojní čas, jednotkový vedlejší čas t AV 40 min, t Ax, - elkový čas na výměnu a seřízení nástroje, t A - oerační čas jednotkové ráe) na trvanlivosti, když je dán čas jedné výměny nástroje t Ax 30 s (v daném říadě je to čas otřebný na uvolnění vyměnitelné břitové destičky, její ootočení o jeden břit a oětovné uevnění) ) Vyočítejte ro stejný říad hodnotu otimální trvanlivosti nástroje z hlediska minimálje dáno: ena oužité břitové destičky SUMITOMO AC5 N 195 níh nákladů, když Kč, hodnota zbytku destičky o využití všeh ostří N z10 Kč, náklady na hodinu strojní ráe D s 75 Kč, náklady na výměnu břitové destičky N vym 1,0 Kč Nakreslete dia- (N s, N v, N n, N ) na gram závislostí nákladů trvanlivosti VYPRACO VÁNÍ a) Ze základního vztahu ro T-v závislost lze ro dané zadání získat uravený vztah: T 1 v 1 m T v m, o zlogaritmování: log T 1 + m log v1 log T + m log v a úravě: log T1 log T m log v log v 1 Ze základního vztahu T-v -1/m závislosti v C v T vylývá: C v v T 1/m v 1 T 1 1/m v T 1/m Dále latí C T C v m Záis v 30 znamená, že se jedná o hodnotu řezné ryhlosti ro trvanlivost T 30 min, která se ro dané odmínky stanoví: v 30 C v 30-1/m Grafiké řešení je uvedeno na obrázku č

12 Obr33-1 T-v závislost v logaritmikýh souřadniíh Hodnoty konstant C v, C T a exonentu m budou oužity ro výočty odle zadání b) a ) VYPRACOVÁNÍ b) Oerační čas jednotkové ráe lze vyjádřit vztahem: t A t AS + t AV + t Ax, [min], (1) kde: t AS [min] - jednotkový strojní čas, t AV [min] - jednotkový vedlejší čas, t Ax, [min] - elkový čas na výměnu a seřízení nástroje 1

13 Pro daný říad (odélné soustružení q 8 ks obrobků o růměru D 177 mm a déle L 115 mm otáčkami n 450 min -1, které ro daný růměr odovídají řezné ryhlosti v 50 m min -1, a osuvem na otáčku f 0,5 mm) lze jednotkový strojní čas vyočítat odle vztahu (bez uvažování náběhu a řeběhu nástroje): q L q L t AS [min], vf n f kde: v f [mm min -1 ] - osuvová ryhlost Ze vztahu ro výočet řezné ryhlosti ři odélném soustružení: v min -1 π D n 10-3 [m ] (3) lze vyočítat otáčky: 3 10 v n [min -1 ] (4) π D Po dosazení v C v T -1/m (základní vztah T-v závislosti) do (4): 3 1/ m 10 Cv T -1 n [min ] (5) π D Po dosazení (5) do () a úravě: t AS kde: q L π D q L π D 1/ m 1/ m T k 3 1/ m 3 1 T [min] (6) 10 C T f 10 C f v v k1 q L π D 3 10 C f (7) v Celkový čas na výměnu a seřízení nástroje se vyočítá odle vztahu: t Ax, z v t Ax [min], (8) kde: t Ax [min] - čas jedné výměny nástroje, z v [-] - očet výměn nástroje ro obrobení q kusů obrobku, vyočítá se odle vztahu: t AS z v [-], (9) T Použitím vztahů (6), (8) a (9) lze o úravě získat konečný vztah ro výočet elko- vého času na výměnu a seřízení nástroje: 1/ m t k1 T AS (1/ m 1) t Ax, zv t Ax t Ax t Ax k1 T t Ax [min] (10) T T Dosazením (6) a (10) do (1) se získá konečný obený vztah ro výočet oeračního času jednotkové ráe: kde: T 40 minut - trvanlivost nástroje ři danýh řeznýh odmínkáh (v 50 m min -1, f0,5 mm, a mm) t A k 1 T 1/m + t AV + k 1 T (1/m-1) t Ax [min] Derivae vztahu (10) odle T (t AV nezávisí na T): d t A d T 1 (1/ m 1) 1 (1/ m ) k1 T k1 1 T t m m Ax () (11) (1) 13

14 Po úravě vztahu (1), za ředokladu, že jeho hodnota je rovna nule (odmínka extrému funke znamená, že hodnota její rvní derivae je nulová): 1/ m 1/ m k1 T k1 T + (1 m) t Ax 0, (13) m T m T m T o úravě (obě strany rovnie jsou násobeny zlomkem ): 1/ m k 1 1+ (1 m) t Ax 0 T Konečnou úravou (14) lze získat vztah ro výočet otimální trvanlivosti z hlediska maximální výrobnosti: T (m - 1) tax [min] (15) ot V Diagram y závislostí jednotlivýh časů na trvanlivosti budou vytvořeny odle hodnot řira venýh do tabulky č33-1 (alikae vztahů 6, 10 a 1) Diagram y, zraované odle tabulky č33-1 jsou uvedeny na obrázku č33- Tab33-1 T 1/m t AS k1 T t AV t Ax, k 1 T (1/m-1) t Ax t A t AS + t AV + t Ax, [ min] [m in] [min] [m in] [m in] 0,5 1,0 T ot V 1,5,0,5 40 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Z uvedeného říkladu je zřejmé,že ro vyměnitelné břitové destičky, u kterýh je hodnota t Ax velmi malá, vyhází ři výočtu odle maximální výrobnosti velmi nízká otimální trvanlivost, která by byla v raxi ztěží realizovatelná (ro daný říad to znamená řeznou ryhlost v 68 m min -1,otáčky n16 min -1,ož jsou hodnoty na samé hranii možností oužitého obráběího stroje) 1 T (14) 14

15 Obr33- Závislost časů na trvanlivosti nástroje VYPRACOVÁNÍ ) Celkové náklady obrábění lze vyjádřit vztahem: N N s + N v + N n [Kč], (16) kde: N s [Kč] - náklady na strojní rái, N v [Kč] - náklady na vedlejší rái, N n [Kč] - náklady na nástroj a jeho výměnu a stanoví se odle vztahů: N s Ds t AS [Kč], (17) 60 Dv Nv t AV [Kč], (18) 60 N n z v N T [Kč], (19) 15

16 N Nz N T + N [Kč], (0) vym x kde: D s [Kč] - náklady na hodinu ráe stroje, D v [Kč] - vedlejší náklady (z raktikého hlediska D v D s 75 Kč), z v [-] - očet výměn břitů destičky, x [-] - očet ostří břitové destičky (ro čtverovou, oboustrannou destičku x8), N T [Kč] - náklady na jednu trvanlivost nástroje (jeden břit destičky), N [Kč] - ena břitové destičky, N z [Kč] - hodnota zbytku destičky, N vym [Kč] - náklady na výměnu břitové destičky Po dosazení (17), (18) a (19) do (16): N Ds Dv t AS + t AV + z v NT [Kč] (1) Dosazením (6) do (1) a (6) do (9) a toho do (1) a úravě lze získat vztah: N 1/ m Ds Dv (1/ m 1) k1 T + t AV + k1 T NT [Kč], () kde ro vyjádření hodnoty k 1 latí vztah (7) Po derivai vztahu () odle trvanlivosti T (t AV nezávisí na T): d N d T 1 m D 60 1 m (1/ m 1) s (1/ m ) k1 T k1 1 T NT (3) Po úravě vztahu (3), za ředokladu, že jeho hodnota je rovna nule (odmínka ex- je trému funke znamená, že hodnota její rvní derivae nulová): 1/ m 1 k m T T Ds k1 + (1 60 m 1/ m T m) N T T o úravě (obě strany rovnie jsou násobeny zlomkem Ds 1 + (1 m) NT 0 60 T 0, (4) k m T 1/ m 1 T Konečnou úravou (5) lze získat vztah ro výočet otimální trvanlivosti z hlediska minimálníh nákladů: T otn 60 NT (m 1) [min] (6) D s Diagramy závislostí jednotlivýh nákladů na trvanlivosti budou vytvořeny odle hod- řiravenýh do tabulky č33- (alikae vztahů 17, 18, 19 a 16, za oužití vztahů 6, 9 a not 0) Diagramy, zraované odle tabulky č33- jsou uvedeny na obrázku č33-3 ): (5) 16

17 Tab33-1/ T N s k 1 T m D s /60 [min] [K č] T ot N Nv (1 N n k 1 T /m-1) N T [K č ] [K č] 50 N N s + N v + N n [K č] Obr33-3 Závislost nákladů na trvanlivosti nástroje 17

18 Příklad č41 - odélné soustružení 4 POHYBY A PRŮŘEZ TŘÍSKY PŘI OBRÁBĚNÍ Soustružení válové lohy se rovádí za následujííh odmínek: růměr obráběné lohy D [mm], otáčky obrobku n [min -1 ], osuv na otáčku f [mm] Vyočítejte řeznou ryhlost v [m min -1 ], ryhlost osuvu v f [mm min -1 ], ryhlost řezného ohybu v e [m min -1 ] a hodnotu v e- [m min -1 ], o kterou je v e větší než v Pozn: Hodnota v e- je velmi malá a roto je třeba ři jejím výočtu oužít hodnoty v e a v vyočtené s řesností alesoň na osm desetinnýh míst Obr41 Pohyby ři odélném soustružení Výočtové vztahy: v π D n 10-3 kde: v [m min -1 ], D [mm], n [min -1 ] v f f n -1 kde: v min -1 f [mm min ], f [mm], n [ ] v e + vf 10 ( 3 ) v kde: v e [m min -1 ], v [m min -1 ], v f [mm min -1 ] ve- v e - v kde: v e- [m min -1 ], v e [m min -1 ], v [m min -1 ] 18

19 Tab41 Zadané hodnoty Č íslo zadání D [mm] n [min -1 ] f [mm] Č íslo zadání D [mm] n [min -1 ] f [mm] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Příklad č4 - odélné soustružení Podélné soustružení válové lohy se rovádí za následujííh odmínek: růměr obráběné lohy D [mm], růměr obrobené lohy d [mm], řezná ryhlost v '[m min -1 ], osuv na otáčku f [mm], nástrojový úhel nastavení hlavního ostří κ r [º], oužitý stroj umožňuje stuňovitou změnu otáček vřetena v řadě 14, 18,, 8, 36, 45, 56, 71, 90, 11, 140, 180, 4, 80, 355, 450, 560, 710, 900, 110, 1800, 40, 800 min -1 Vyočítejte otáčky obrobku n [min -1 ] a jim odovídajíí skutečnou řeznou ryhlost v [m min -1 ], šířku záběru ostří a [mm], jmenovitou tloušťku třísky h D [mm], jmenovitou šířku třísky b D [mm] a jmenovitý růřez třísky A D [mm ] Obr4-1 Pohyby ři odélném soustružení Obr4- Průřez třísky ři odélném soustružení 19

20 Výočtové vztahy: 3 10 v n n' [min -1 ], v ' [m min -1 ], D [mm] Skutečné otáčky n se určí tak, že π D z otáčkové řady oužitého soustruhu se vybere nejbližší nižší hodnota (s výjimkou říadů, kdy n' je jen o velmi málo větší než n) Otáčková řada: n 14, 18,, 8, 36, 45, 56, 71, 90, 11, 140, 180, 4, 80, 355, 450, 560, 710, 900, 110, 1800, 40, 800 min -1 v π D n kde: v in -1 [m min ], D [mm], n [m ] D d a kde: a [mm], D [mm], d [mm] h D f sin κ kde: [mm], f [mm] h D r a b D sin κ r kde: b D [mm], a [mm] A D a f h D b D kde: A [mm D ], a [ mm], f [mm], hd [m m ], b D [ mm] f Ta b4 Zada né hodn oty Č íslo D d v ' κ r Č íslo D d v ' f κ r zadání [mm] [mm] [m min -1 ] [mm] [º] zadání [mm] [mm] [m min -1 ] [mm] [º] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 75 0

21 Příklad č43 - válové frézování Rovinná loha se frézuje válovou frézou s římými zuby za těhto odmínek: růměr frézy D [mm], očet zubů frézy z [-], otáčky frézy n [min -1 ], osuvová ryhlost v f [mm min -1 ], šířka záběru ostří a [mm], hloubka odebírané vrstvy H1 mm Vyočítejte řeznou ryhlost v [m min -1 ], osuv na zub f z [mm], očet zubů v současném záběru n z [-] a maxi- velikost jmenovitého růřezu třísky A Dmax [mm mální ] Obr43 Průřez třísky ři válovém frézování Výočtové vztahy: v π D n 10-3 kde: v in -1 [m min -1 ], D [mm], n [m ] f z vf n z kde: f z [mm], v ], z [-], [min -1 f [mm min -1 n ] Odvození vztah u ro sin ϕ max : D H H osϕ max 1 (vylývá z trojúhelníku XYZ, k de XZ D/) D D sinϕ H 1 4H 4H D D D max 1 os ϕ max 1 ( D H H ) D H 4H 4H 4 D D D D H 1

22 Odvození vztahu ro n z ': n ϕ ϕ z ϕ, max max max z, kde ϕ o o t [º] je zubová rozteč ϕt z Počet zubů v záběru n z se získá zaokrouhlením n z ' na elé číslo vždy nahoru! A Dmax f z a sin ϕmax kde: ADmax [mm ], f z [mm], a [mm] Tab43 Zadané hodnoty Číslo D z n v f a Číslo D z n v f a zadání [mm] [-] [min -1 ] [mm min -1 ] [mm] zadání [mm] [-] [min -1 ] [mm min -1 ] [mm] Příklad č44 - čelní frézování Rovinná loha se má frézovat frézovaí hlavou osazenou vyměnitelnými břitovými destičkami ze slinutého karbidu za těhto odmínek: růměr frézy D [mm], očet zubů frézy z [-], osuv na zub f ezná ryhlost v '[m min -1 z ' [mm], ř ], šířka záběru ostří a [mm] Vyočí- skutečnou řeznou ryhlost v [m min -1 ], sku- tejte otáčky frézy n [min -1 ] a jim odovídajíí tečnou ryhlost osuvu vf [mm min -1 ] a skutečný osuv na zub f z [mm] Vyočítejte též ma- třísky A Dmax [mm ] ximální velikost jmenovitého růřezu Výočtové vztahy: 10 v n n' [min -1 ], v ' [m min -1 ], D [mm] Skutečné otáčky n se určí tak, že π D z otáčkové řady ou žité frézky se vybere nejbližší nižší hodnota (s vý- n' je jen o velmi málo větší než n) jimkou říadů, kdy 3 Otáčková řad a : n 8, 35, 45, 56, 71, 90, 11, 140, 180, 4, 80, 335, 450, 560, 710, 900, 110, 1400 min -1

23 v π D n 10-3 kde: v [ m min -1 ], D [mm], n [m in ] v f ' f z ' z n kde: v f ' [ mm min -1 ], f z ' [mm], z [-], n [mi n -1 ] -1 Skutečná ryhlost osu vu v f se určí tak, že z ně které osuvové řady oužité frézky se vybere nejbližší nižší hodnota (s výjimkou říadů, kdy v f ' je jen o velmi málo vět ší než v f ) Posuvové řad y: v f,5-3, , , , mm min v f 10-1, , mm min -1 v f fz z n kde: f z [mm], v f [mm min -1 ], z [-], n [min -1 ] ADmax f z a, kde: A Dmax [mm ], f z [mm], a [mm] Tab44 Zadané hodnoty Číslo D z f z ' v ' a Číslo D z f z ' v ' a zadání [mm] [-] [mm] [m min -1 ] [mm] zadání [mm] [-] [mm] [m min -1 ] [mm] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

24 Příklad č45 - vrtání Vrtání je rováděno za těh to odmínek: růměr vrtáku D [mm], růměr ředvrtané -1 díry d [mm], otáčky n [min ], osuv na otáčku f [mm], úhel κ re 60º Vyočítejte řeznou ryhlost v [m min -1 ], ryhlost osuvu v f [mm min -1 ], jmenovitou šířku třísky b [mm], jme- třísky A D [mm ] (ro vrtání díry do lného materiálu novitou tloušťku třísky h [mm] a růřez a ro zvětšování ředvrtané díry) Obr45-1 Průřez třís ky ři vrtán í Obr45- Průřez třísky ři vrtání do lného materiálu do ředvrtané díry Výočtové vztahy: v π D n 10 kde: v [m min -1 ], D [mm], n [ min -1 ] v f f n -3 kde: vf [mm min - 1 ], f [mm], n [min -1 ] h f sin κ re kde: h [mm], f [mm], κ re [º] ro vrtání do lna: b D sin κ kde: b [mm], D [mm], κ re [º] ro zvětšování ředvrtané díry: re b kde: b [mm], D [mm], d [mm], κ re [º] AD b h kde: A D [mm ], b [mm], h [mm] D d sin κ re 4

25 Tab45 Zadané hodnoty Číslo D d n f Číslo D d n f zadání [mm] [mm] [min -1 ] [mm] zadání [mm] [mm] [min -1 ] [mm] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 5

26 Příklad č51 - soustružení 5 JEDNOTKOVÉ STROJNÍ ČASY Vyočítejte jednotkový strojní čas (bez uvažování náběhu a řeběhu nástroje) ro dokončovaí obrábění loh čeu, vyznačenýh na obrázku č51 čárkovanou čárou Otáčková řada oužitého soustruhu [min -1 ]: Řezné odmínky: a) ro obrábění válovýh loh: řezná ryhlost v,v 60 m min -1, osuv na otáčku f v 0,10 mm, řídavek na obrábění mm, b) ro obrábění čelní lohy: řezná ryhlost v,č 55 m min -1, osuv na otáčku f č 0,1 mm, řídavek n a obrábění mm, ) ro obrábění záihu: řezná ryhlost v,z 18 m min -1, osuv na otáčku f z 0,08 mm Obr51 Obráběný če Výočtové vztahy: Celkový jednotkový strojní čas: t AS t AS1 + t AS + t AS3 + t AS4 [min], kde: t AS1 [min] - jednotkový strojní čas ro obrábění válové lohy o růměru D 1, L 1 + L1 + t AS1 [min], v n f f1 1,s v t AS [min] - jednotkový strojní čas ro obrábění válové lohy o růměru D, L L t AS [min], v n f f,s v t AS3 [min] - jednotkový strojní čas ro obrábění čelní lohy mezi růměry D 1 a D, 6

27 t AS3 (D1 D ) / (D1 D ) [min], v n f f 3 3,s t AS4 [min] - jednotkový strojní čas ro obrábění záihu na růměr D 3, (D D3 ) / (D D3 ) t AS4 [min] v n f f 4 4,s č z Výočet teoretikýh otáček ro obrábění válové lohy o růměru D 1 : 3 10 v,v -1,t [min ] π ( D + ) n 1 1 Sku tečné otáčky ro obráb ění válové loh y o růměru D1 (n1,s) budou vy brány jako nejbližší nižší hodnota z otáčkové řa dy oužitého sous truhu Vý očet teoretikýh otáček ro obrábění válové lohy o rům ěru D : 3 10 v, v n, t [m in -1 ] π ( D + ) Sku tečné o táčky ro obráb ění válové loh y o růmě ru D ( n,s ) budou vy brány jako nejbližší nižší ho dnota z otáčkové řa dy oužitého sous truhu Vý očet teoretikýh otáček ro obrábění čelní lohy mezi růměry D1 a D : 3 10 v,č n -1 3,t [min ] π D 1 Skutečné otáčky ro obrábění čelní lohy mezi růměry D 1 a D (n 3,s ) budou vybrány jako nejbližší nižší hodnota z otáčkové řady oužitého soustruhu Výočet teoretikýh otáček ro obrábění záihu na růměr D 3 : 3 10 v,z n4,t π D [min -1 ] Skutečné otáčky ro obrábění záihu na růměr D 3 (n 4,s ) budou vybrány jako nejbližší n ižší hodnota z otáčkové řady oužitého soustruhu Tab51 Zadané hodnoty Číslo D 1 D D 3 L 1 L Číslo D 1 D D 3 L 1 L zadání [ mm] [mm] [mm] [mm] [mm] zadání [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

28 Příklad č5 - čelní soustružení a) Vyočítejte jednotkové strojní časy (bez uvažování náběhu a řeběhu nástroje, l n l 0) ro soustružení čelní lohy říruby (na obrázku č5 vyznačeno čárkovanou čárou) na svislém soustruhu s lynule měnitelnými otáčkami: t AS,f - ři obrábění konstantním osuvem na otáčku, t AS,v - ři obrábění konstantní řeznou ryhlostí Stanovte též roentuelní a skutečné rodloužení jednotkového strojního času ři obřeznou ryhlostí rábění konstantním osuvem na otáčku, ve srovnání s obráběním konstantní b) Vyočítejte jednotkové strojní časy (s uvažováním náběhu a řeběhu nástroje, l n l mm) ro soustružení čelní lohy říruby (na obrázku č5 vyznačeno čárkovanou čárou) na svislém soustruhu s lynule měnitelnými otáčkami: t AS,f - ři obrábění konstantním osuvem na otáčku, t AS,v - ři obrábění konstantní řeznou ryhlostí Stanovte též roentuelní a skutečné rodloužení jednotkového strojního času ři obrábění konstantním osuvem na otáčku, ve srovnání s obráběním konstantní řeznou ryhlostí Výočtové vztahy a): Obr5 Obráběná říruba Jednotkový strojní čas ro obrábění konstantním osuvem na otáčku: t AS,f L (D D1) / π D (D D1) [min], 3 v n f 10 v f f kde: L [mm] - dráha nástroje (úsečka AB), -1 v f [mm min ] - osuvová ryhlost, -1 n [min ] - otáčky, f [mm] - osuv na otáčku, -1 v [m min ] - řezná ryhlost Jednotkový strojní čas ro obrábění konstantní řeznou ryhlostí: 8

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ. Technologie III - OBRÁBĚNÍ

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ. Technologie III - OBRÁBĚNÍ Tento materiál vznikl jako součást rojektu EduCom, který je soluinancován Evroským sociálním ondem a státním rozočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ Technická univerzita v Liberci

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci Příklady k procvičení podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ Příklad 1 - ŘEZNÁ RYCHL. A OBJEMOVÝ SOUČINITEL TŘÍSEK PŘI PROTAHOVÁNÍ Doporučený objemový

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení tehniké v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské tehnologie Odbor obrábění Téma: 1. vičení - Základní veličiny obrábění Okruhy: Základní pojmy, veličiny, definie, jednotky Volba

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

Frézování. Podstata metody. Zákl. způsoby frézování rovinných ploch. Frézování válcovými frézami

Frézování. Podstata metody. Zákl. způsoby frézování rovinných ploch. Frézování válcovými frézami Fréování obrábění rovinných nebo tvarových loch vícebřitým nástrojem réou mladší ůsob než soustružení (rvní réky 18.stol., soustruhy 13.stol.) Podstata metody řený ohyb: složen e dvou ohybů cykloida (blížící

Více

Obr. V1.1: Schéma přenosu výkonu hnacího vozidla.

Obr. V1.1: Schéma přenosu výkonu hnacího vozidla. říklad 1 ro dvounáravové hnací kolejové vozidlo motorové trakce s mechanickým řenosem výkonu určené následujícími arametry určete moment hnacích nárav, tažnou sílu na obvodu kol F O. a rychlost ři maximálním

Více

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ Tento materiál vznikl jako součást rojektu, který je solufinancován Evroským sociálním fondem a státním rozočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ Technická univerzita v Liberci Technologie

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Teorie frézování

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Teorie frézování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Teorie frézování Geometrie břitu frézy Aby břit mohl odebírat třísky, musí k tomu být náležitě upraven. Každý

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Druhy fréz a jejich upínání Upínání obrobků Síly a výkony při frézování

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Druhy fréz a jejich upínání Upínání obrobků Síly a výkony při frézování Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 6. cvičení - Frézování Okruhy: Druhy frézek Druhy fréz a jejich upínání Upínání obrobků Síly

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É Z O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.3 SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTOJE, UPÍNÁNÍ, OSTŘENÍ A ŘEZNÉ PODMÍNKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

Hoblování a obrážení

Hoblování a obrážení Hoblování a obrážení Charakteristické ro tyto metody obrábění je odebírání materiálu jednobřitým nástrojem hoblovacím res. obrážecím nožem, řičemž hlavní ohyb je římočarý vratný a vedlejší ohyb osuv je

Více

Soustružení. Třídění soustružnických nožů podle různých hledisek:

Soustružení. Třídění soustružnických nožů podle různých hledisek: Soustružení nejrozšířenější způsob obrábění (až 40%) račních součástí soustružnickým nožem (většinou jednobřitý nástroj) obrábění válcových ploch (vnějších, vnitřních) obrábění kuželových ploch (vnějších,

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem Číslo šablony Číslo materiálu Název školy III/2 VY_32_INOVACE_T.9.4 Střední škola technická Žďár nad Sázavou Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012 Tématický celek Předmět, ročník Téma Anotace Obrábění

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Oavě Obchodně odnikatelská fakulta v Karviné Přijímací zkouška do. ročníku OPF z matematiky (00) A Příklad. Určete definiční oboovnice a rovnici řešte. n + n =. + D : n N n = b b +

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 9. cvičení - Základy CNC programování Okruhy: SPN 12 CNC Sinumerik 810 D a výroba rotační

Více

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny U8 Ústav rocesní a zracovatelské techniky F ČVUT v Praze Aroximativní analytické řešení jednorozměrného roudění newtonské kaaliny Některé říady jednorozměrného roudění newtonské kaaliny lze řešit řibližně

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY V OBRÁBĚNÍ

EXPERIMENTÁLNÍ METODY V OBRÁBĚNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA FAKULTA STROJNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ EXPERIMENTÁLNÍ METODY V OBRÁBĚNÍ ÚLOHA č. 4 (Skupina č. 1) OPTIMALIZACE ŘEZNÉHO PROCESU (Trvanlivost břitu, dlouhodobá zkouška obrobitelnosti

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi Výroba závitů Závity se ve strojírenské výrobě používají především k vytváření rozebíratelných spojení různých součástí a dále jako pohybové šrouby strojů a zařízení či měřidel. Principem výroby závitů

Více

Soustružení. Použití: pro soustružení rotačních ploch vnějších i vnitřních, k zarovnání čela, řezání závitů, tvarové soustružení.

Soustružení. Použití: pro soustružení rotačních ploch vnějších i vnitřních, k zarovnání čela, řezání závitů, tvarové soustružení. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby druhý M. Geistová 9. března 2013 Název zpracovaného celku: Soustružení Soustružení Použití a kinematika řezného pohybu Použití: pro soustružení rotačních

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

Výrobní program. TOS Čelákovice, Slovácké strojírny a.s. ČESKÁ REPUBLIKA.

Výrobní program. TOS Čelákovice, Slovácké strojírny a.s. ČESKÁ REPUBLIKA. Výrobní program TOS Čelákovice, Slovácké strojírny a.s. ČESKÁ REPUBLIKA www.sub.cz Česká republika Váš partner Tradiční výrobce obráběcích strojů Brusky: BUA 25B NC Practic BUA 25B CNC Profi BUB 40B, 50B

Více

TECHNOLOGICKÝ PASPORT

TECHNOLOGICKÝ PASPORT JC-METAL s.r.o. Jasenice 2081 Vsetín 75501 TECHNOLOGICKÝ PASPORT Technologické a strojní vybavení firmy JC-METAL Technologie soustružení Hrotový soustruh SV18R - 1500 Oběžný průměr nad ložem Max. průměr

Více

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ 1 HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ Hoblování je obrábění jednobřitým nástrojem, hlavní pohyb přímočarý vratný koná obvykle obrobek. Vedlejší pohyb (posuv) přerušovaný a kolmý na hlavní pohyb koná nástroj. Obrážení

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Práce a síla při řezání

Práce a síla při řezání Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

(02) Soustružení I. Obr. 1 Součást se závitem.

(02) Soustružení I. Obr. 1 Součást se závitem. Vypracoval: (02) Soustružení I Stud. skupina: Datum: V elaborátu uveďte: - náčrt obráběných součástí, popis materiálu obrobku a nástrojů - výpočet řezných podmínek a strojního času - výpočet hodnoty posuvu,

Více

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 2. cvičení - Soustružení I Okruhy: Druhy soustruhů, jejich využití, parametry Upínání obrobků

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové typy nástrojů pro soustružení Obor: Obráběč kovů Ročník: 1. Zpracoval(a): Rožek Pavel Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Obsah Soustružení 3

Více

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Obrábění TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Postup řešení: Výkon na hnacích kolech se stanoví podle vztahu: = [W] (SV1.1)

Postup řešení: Výkon na hnacích kolech se stanoví podle vztahu: = [W] (SV1.1) říklad S1 Stanovte potřebný výkon spalovacího motoru siničního vozidla pro jízdu do stoupání 0 % rychlostí 50 km.h -1 za bezvětří. arametry silničního vozidla jsou: Tab S1.1: arametry zadání: G 9,8. 10

Více

Minimaster Plus Minimaster Plus 398

Minimaster Plus Minimaster Plus 398 Minimaster Plus 398 Výběr řezné hlavičky, držáku a řezných podmínek. Výběr velikosti kužele Vhodná velikost kužele je určena tvarem obrobku a zamýšleným způsobem obrábění. Pro nejvyšší tuhost a stabilitu

Více

22. STT - Výroba a kontrola ozubení 1

22. STT - Výroba a kontrola ozubení 1 22. STT - Výroba a kontrola ozubení 1 Jedná se v podstatě o výrobu zubové mezery, která tvoří boky zubů. Bok zubu je tvořen - evolventou (křivka vznikající odvalováním bodu přímky po kružnici) - cykloidou

Více

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem.

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem. BRUSKY Broušení je nejčastěji používanou dokončovací operací s ohledem geometrickou i rozměrovou přesnost a drsnost povrchu. Přídavek na opracování bývá podle velikosti obrobku a s ohledem na použitou

Více

Statistická analýza dat - Indexní analýza

Statistická analýza dat - Indexní analýza Statistiká analýza dat Indexní analýza Statistiká analýza dat - Indexní analýza Index mohou být:. Stejnorodýh ukazatelů. Nestejnorodýh ukazatelů Index se skládají ze dvou složek:... intenzita (úroveň znaku)...

Více

VOX stupňová vertikální frézovací hlava VOX400 pro extrémně vysoký výkon. Nový druh čelní frézy pro frézování litin B183E

VOX stupňová vertikální frézovací hlava VOX400 pro extrémně vysoký výkon. Nový druh čelní frézy pro frézování litin B183E Nástroj se stabilním ostřím pro litiny Aktualizace 2014.01 B183E Nový druh čelní frézy pro frézování litin 90-stupňová vertikální frézovací hlava pro extrémně vysoký výkon. Destičky s vertikálním uložením

Více

Třetí Dušan Hložanka 16. 12. 2013. Název zpracovaného celku: Řetězové převody. Řetězové převody

Třetí Dušan Hložanka 16. 12. 2013. Název zpracovaného celku: Řetězové převody. Řetězové převody Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Stavba a rovoz strojů Třetí Dušan Hložanka 6.. 03 Název zracovaného celku: Řetězové řevody Řetězové řevody A. Pois řevodů Převody jsou mechanismy s tuhými členy, které

Více

2) Nulový bod stroje používáme k: a) Kalibraci stroje b) Výchozímu bodu vztažného systému c) Určení korekcí nástroje

2) Nulový bod stroje používáme k: a) Kalibraci stroje b) Výchozímu bodu vztažného systému c) Určení korekcí nástroje 1) K čemu používáme u CNC obráběcího stroje referenční bod stroje: a) Kalibraci stroje a souřadného systému b) Zavedení souřadného systému stroje c) K výměně nástrojů 2) Nulový bod stroje používáme k:

Více

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Souřadnicový systém... 2 Vztažné body... 6 Absolutní odměřování, přírůstkové odměřování... 8 Geometrie nástroje...10 Korekce nástrojů - soustružení...13

Více

TERMODYNAMIKA 1. AXIOMATICKÁ VÝSTAVBA KLASICKÉ TD Základní pojmy

TERMODYNAMIKA 1. AXIOMATICKÁ VÝSTAVBA KLASICKÉ TD Základní pojmy ERMODYNAMIKA. AXIOMAICKÁ ÝSABA KLASICKÉ D.. Základní ojmy Soustava (systém) je část rostoru od okolí oddělený stěnou uzavřená - stěna brání výměně hmoty mezi soustavou a okolím vers. otevřená (uzavřená

Více

Technologie výroby ozubení I.

Technologie výroby ozubení I. Ústav Strojírenské technologie Speciální technologie Cvičení Technologie výroby ozubení I. č. zadání: Příklad č. 1 (parametry čelního ozubení) Pro zadané čelní ozubené kolo se šikmými zuby vypočtěte základní

Více

Základy soustružení, druhy soustruhů

Základy soustružení, druhy soustruhů Podstata soustružení Základy soustružení, druhy soustruhů při soustružení se obrobek otáčí, zatímco nástroj, tj. nůž, se obvykle pohybuje přímočaře hlavní pohyb při soustružení je vždy otáčivý. Pracovní

Více

1 VRTAČKY Stroje určené pro vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a zahlubování. Hlavní pohyb a posuv koná vřeteno stroje s nástrojem.

1 VRTAČKY Stroje určené pro vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a zahlubování. Hlavní pohyb a posuv koná vřeteno stroje s nástrojem. 1 VRTAČKY Stroje určené pro vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a zahlubování. Hlavní pohyb a posuv koná vřeteno stroje s nástrojem. Rozdělení vrtaček podle konstrukce : stolní, sloupové, stojanové,

Více

2013 / 14 Vysoce výkonné nástroje ze slinutého karbidu

2013 / 14 Vysoce výkonné nástroje ze slinutého karbidu 2013 / 14 Vysoce výkonné nástroje ze slinutého karbidu Vášeň pro dokonalost KO díl 13 Kategorie Max. tvrdé materiály Vysoce výkonné stopkové frézy pro C tvrzené a zušlechtěné oceli o tvrdosti 48 68 Rc

Více

Pokud světlo prochází prostředím, pak v důsledku elektromagnetické interakce s částicemi obsaženými

Pokud světlo prochází prostředím, pak v důsledku elektromagnetické interakce s částicemi obsaženými 1 Pracovní úkoly 1. Změřte závislost indexu lomu vzduchu na tlaku n(). 2. Závislost n() zracujte graficky. Vyneste také závislost závislost vlnové délky sodíkové čáry na indexu lomu vzduchu λ(n). Proveďte

Více

Frézování. Frézování válcovými frézami: Kinematika řezného pohybu:

Frézování. Frézování válcovými frézami: Kinematika řezného pohybu: Frézování Použití a kinematika řezného pohybu Používá se pro obrábění především ploch rovinných, ale frézování obrábíme i tvarové plochy jako jsou ozubená kola, závity a různé tvarové plochy. Kinematika

Více

J e m n á m e c h a n i k a

J e m n á m e c h a n i k a automobilová technika inženýrství hydraulické součásti upínací technika optika hodinářský průmysl zkušební a měřicí nástroje J e m n á m e c h a n i k a Představení Společnost Herbrig & Co GmbH Naše společnost

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Posloupnosti a řady funkcí. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Posloupnosti a řady funkcí. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Poslounosti a řady funkcí študenti MFF 15. augusta 2008 1 3 Poslounosti a řady funkcí Požadavky Sojitost za ředokladu stejnoměrné konvergence Mocninné

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 1, 2

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 1, 2 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ AKULTA APLIKOVANÉ INORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení, část Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 03 Tento studijní materiál vznikl za finanční odory Evroského sociálního

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

MEGA 45 Těžké hrubovací frézování

MEGA 45 Těžké hrubovací frézování MEGA 45 Těžké hrubovací frézování Hlavní aplikace Se čtyřmi skutečnými řeznými hranami na břitovou destičku MEGA 45 jste si jisti, že dostáváte nízkou cenu za řeznou hranu a vysokou produktivitu, kterou

Více

Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením

Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením Hrubování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením Cílem je odebrat co nejvíce materiálu za

Více

Analytická metoda aneb Využití vektorů v geometrii

Analytická metoda aneb Využití vektorů v geometrii KM/GVS Geometrické vidění světa (Design) nalytická metoda aneb Využití vektorů v geometrii Použité značky a symboly R, C, Z obor reálných, komleních, celých čísel geometrický vektor R n aritmetický vektor

Více

Vyměnitelné břitové destičky

Vyměnitelné břitové destičky Vyměnitelné břitové destičky Obr. Sortiment nejběžnějších normalizovaných vyměnitelných břitových destiček ze slinutého karbidu a řezné keramiky (bílé a černé destičky). Vyměnitelné břitové destičky (VBD)

Více

, p = c + jω nejsou zde uvedeny všechny vlastnosti viz lit.

, p = c + jω nejsou zde uvedeny všechny vlastnosti viz lit. Statiké a dynamiké harakteristiky Úvod : Základy Laplaeovy transformae dále LT: viz lit. hlavní užití: - převádí difereniální rovnie na algebraiké (nehomogenní s konstantními koefiienty - usnadňuje řešení

Více

Řetězy Vysokovýkonné IWIS DIN 8187

Řetězy Vysokovýkonné IWIS DIN 8187 Vysokovýkonné válečkové řetězy IWIS Přednosti a výhody Všechny komonenty jsou vyrobeny z vysokojakostních ušlechtilých ocelí s maximální řesností. V souladu s ředokládaným namáháním komonentu jsou teelně

Více

FAKULTA STAVEBNÍ. Stavební statika. Telefon: WWW:

FAKULTA STAVEBNÍ. Stavební statika. Telefon: WWW: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ Stavební statika Vnitřní síly na nosnících Jiří Brožovský Kancelář: LP H 406/3 Telefon: 597 321 321 E-mail: jiri.brozovsky@vsb.cz WWW:

Více

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Projekt: Téma: Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Obor: Nástrojař, Obráběč kovů, Zámečník Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 0 Obsah Obsah... 1

Více

2) CO TO JE OPTIMALIZACE ŘEZNÝCH PODMÍNEK

2) CO TO JE OPTIMALIZACE ŘEZNÝCH PODMÍNEK 1 1) CO TO JSOU ŘEZNÉ PODMÍNKY PŘI P I OBRÁBĚNÍ? 2) CO TO JE OPTIMALIZACE ŘEZNÝCH PODMÍNEK? 2 CNC SOUSTRUH KONVENČNÍ SOUSTRUH 3 VZÁJEMNÉ VAZBY V SOUSTAVĚ S-N-O-P 4 VLIVY PŮSOBÍCÍ NA JEDNOTLIVÉ PRVKY SOUSTAVY

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více

11. TUHOST TECHNOLOGICKÉ SOUSTAVY A PŘESNOST A KVALITA OBROBENÉHO POVRCHU

11. TUHOST TECHNOLOGICKÉ SOUSTAVY A PŘESNOST A KVALITA OBROBENÉHO POVRCHU 11. TUHOST TECHNOLOGICKÉ SOUSTAVY A PŘESNOST A KVALITA OBROBENÉHO POVRCHU Po úsěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: Vyjmenovat druhy odchylek ři obrábění Posat co zůsobují odchylky zaříčiněné

Více

Snadná obsluha Víceřadé frézy Mill 1-14 se zuby ve šroubovici od Kennametalu

Snadná obsluha Víceřadé frézy Mill 1-14 se zuby ve šroubovici od Kennametalu Snadná obsluha Víceřadé frézy Mill 1-14 se zuby ve šroubovici od Kennametalu Zvyšte axiální hloubku řezu pomocí nové víceřadé frézy Mill 1-14 se zuby ve šroubovici od společnosti Kennametal. Fréza Mill

Více

=10. Vrtání a vyvrtávání. Vrtání a vyvrtávání. Základní pojmy:

=10. Vrtání a vyvrtávání. Vrtání a vyvrtávání. Základní pojmy: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby 2 M. Geistová Březen 2014 Název zpracovaného celku: Vrtání a vyvrtávání Vrtání a vyvrtávání Základní pojmy: Vrtání je proces, při kterém zhotovujeme díry

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. VÝROBNÍ KONSTRUKCE, 4. ročník - CVIČENÍ

Evropský sociální fond Praha & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. VÝROBNÍ KONSTRUKCE, 4. ročník - CVIČENÍ Evropský sociální fond Praha & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Motivace inovace zkušenost a vzdělávání VÝROBNÍ KONSTRUKCE, 4. ročník - CVIČENÍ Jméno a příjmení: Školní rok: 2014/2015 Číslo úlohy:

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

STUDIJNÍ MATERIÁLY. Obrábění CNC

STUDIJNÍ MATERIÁLY. Obrábění CNC STUDIJNÍ MATERIÁLY Obrábění CNC Autor: Ing. Miroslav Dýčka Seminář je realizován v rámci projektu Správná praxe ve strojírenské výrobě, registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/05.0011 Vzdělávací modul: Obráběč

Více

Broušení, broušení na plocho a na kulato. Broušení součástí na CNC bruskách.

Broušení, broušení na plocho a na kulato. Broušení součástí na CNC bruskách. Projekt: Téma: Broušení, broušení na plocho a na kulato. Broušení součástí na CNC bruskách. Obor: Nástrojař, Obráběč kovů Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem TC 1500 CNC soustruh - Nová řada CNC soustruhů ze zvýšenou tuhostí - Nová nástrojová hlava s rychlou výměnou nástroje - Efektivní a přesné soustružení - Provedení M s osou C a poháněnými nástroji Typ TC-1500

Více

Technologie výroby ozubení II.

Technologie výroby ozubení II. Ústav Strojírenské technologie Speciální technologie Cvičení Technologie výroby ozubení II. č. zadání: Příklad č. 1 (výroba čelního ozubení s přímými zuby obrážením) Pro zadané čelní ozubené kolo se přímými

Více

Frézování. Objednejte 10 kusů břitových destiček na každý zub frézy a získejte frézovací těleso zdarma! Mimořádná nabídka fréz WIDIA Victory M1200

Frézování. Objednejte 10 kusů břitových destiček na každý zub frézy a získejte frézovací těleso zdarma! Mimořádná nabídka fréz WIDIA Victory M1200 Frézování imořádná nabídka fréz WIDIA Victory 1200 Objednejte 10 kusů břitových destiček na každý zub frézy a získejte frézovací těleso zdarma! Využijte této výjimečné časově omezené nabídky! ax. hloubka

Více

Obrážečky, protahovačky a hoblovky

Obrážečky, protahovačky a hoblovky 1. Obrážečky Obrážečky, protahovačky a hoblovky S ohledem na konstrukci stroje, se kterou souvisí směr hlavního pohybu, rozlišujeme vodorovné a svislé obrážení. a) Vodorovné (šepinky) se používají pro

Více

1.5.2 Mechanická práce II

1.5.2 Mechanická práce II .5. Mechanická ráce II Předoklady: 50 Př. : Jakou minimální ráci vykonáš ři řemístění bedny o hmotnosti 50 k o odlaze o vzdálenost 5 m. Příklad sočítej dvakrát, jednou zanedbej třecí sílu mezi bednou a

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 7. cvičení - Technologická příprava výroby Okruhy: Volba polotovaru Přídavky na obrábění

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Soustružení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 08 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Soustružení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 08 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Soustružení Ing. Kubíček Miroslav Číslo:

Více

Technické podmínky výběrové řízení Pořízení obráběcích strojů

Technické podmínky výběrové řízení Pořízení obráběcích strojů Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Technické podmínky výběrové řízení Pořízení obráběcích strojů Univerzální hrotový soustruh dodávka 5 kusů Technické parametry stroje

Více

Základní pojmy: Objemy a povrchy těles Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin Opakování: Obsahy a obvody rovinných útvarů

Základní pojmy: Objemy a povrchy těles Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin Opakování: Obsahy a obvody rovinných útvarů 1/13 Základní pojmy: Objemy a povrchy těles Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin Opakování: Obsahy a obvody rovinných útvarů STEREOMETRIE Stereometrie - geometrie v prostoru - zabývá se vzájemnou polohou

Více

CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY

CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY Střední růmyslová škola elektrotechnická Pardubice CVIČENÍ Z ELEKRONIKY Harmonická analýza Příjmení : Česák Číslo úlohy : Jméno : Petr Datum zadání :.1.97 Školní rok : 1997/98 Datum odevzdání : 11.1.97

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I LABORATORNÍ CVIČENÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I LABORATORNÍ CVIČENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I LABORATORNÍ CVIČENÍ Studijní opory pro magisterskou formu studia Doc. Ing. Anton Humár, CSc. 2003

Více

Kapitola 8. prutu: rovnice paraboly z = k x 2 [m], k = z a x 2 a. [m 1 ], (8.1) = z b x 2 b. rovnice sklonu střednice prutu (tečna ke střednici)

Kapitola 8. prutu: rovnice paraboly z = k x 2 [m], k = z a x 2 a. [m 1 ], (8.1) = z b x 2 b. rovnice sklonu střednice prutu (tečna ke střednici) Kapitola 8 Vnitřní síly rovinně zakřiveného prutu V této kapitole bude na příkladech vysvětleno řešení vnitřních sil rovinně zakřivených nosníků, jejichž střednici tvoří oblouk ve tvaru kvadratické paraboly[1].

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

Strojní obrábění. 1 obráběná plocha; 2 obrobená plocha; 3 řezná plocha

Strojní obrábění. 1 obráběná plocha; 2 obrobená plocha; 3 řezná plocha Strojní obrábění 1. Základy teorie třískového obrábění 1.1 Pohyby při strojním obrábění Různé části strojů, přístrojů a zařízení, ale také výrobky denní potřeby se vyrábějí obráběním na obráběcích strojích,

Více

Obráběcí stroje. Nabízíme Vám tyto služby: Obráběcí stroje. Schönfeld Oto Sládkovičova 1266 Praha 4 142 00

Obráběcí stroje. Nabízíme Vám tyto služby: Obráběcí stroje. Schönfeld Oto Sládkovičova 1266 Praha 4 142 00 Kombi brusky Srážeč hran Hoblovky, dlabačka Truhlářské frézky Soustruhy na dřevo Pily kotoučové a formátovací s předřezem Pásové pily na dřevo Odsavače prachu Pásové pily na kov Sukovací vrtačky Stolní

Více

Výrobní stroje pro obrábění. Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky

Výrobní stroje pro obrábění. Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky Výrobní stroje pro obrábění Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky Typy soustruhů a práce s nimi (soustružení) Soustruhy jsou obráběcí stroje, na kterých se metodou soustružení obrábí výrobek (obrobek) do potřebného

Více

HSC obráb ní, tepelné jevy p Definice, popis obráb Nevýhody Otá ky v etena ezné rychlosti pro HSC Strojní vybavení obráb

HSC obráb ní, tepelné jevy p Definice, popis obráb Nevýhody Otá ky v etena ezné rychlosti pro HSC Strojní vybavení obráb HSC, tepelné jevy při Definice, popis Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. Základní pojmy Teoretická část Tepelné jevy Vyhodnocení Používané pojmy a odkazy VUT Brno Z anglického překladu vysokorychlostní. Používá

Více

Opakování učiva I. ročníku

Opakování učiva I. ročníku Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

2.3.6 Práce plynu. Předpoklady: 2305

2.3.6 Práce plynu. Předpoklady: 2305 .3.6 Práce lynu Předoklady: 305 Děje v lynech nejčastěji zobrazujeme omocí diagramů grafů závislosti tlaku na objemu. Na x-ovou osu vynášíme objem a na y-ovou osu tlak. Př. : Na obrázku je nakreslen diagram

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.6 SOUSTRUŽENÍ ČELNÍCH A VÁLCOVÝCH PLOCH Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola Josefa

Více

P L A N I M E T R I E

P L A N I M E T R I E M T E M T I K P L N I M E T R I E rovinná geometrie Základní planimetrické pojmy od - značí se velkými tiskacími písmeny, např.,,. P, Q. Přímka - značí se malými písmeny, např. a, b, p, q nebo pomocí bodů

Více

Určení počátku šikmého pole řetězovky

Určení počátku šikmého pole řetězovky 2. Šikmé pole Určení počátku šikmého pole řetězovky d h A ϕ y A y x A x a Obr. 2.1. Souřadnie počátku šikmého pole Jestliže heme určit řetězovku, která je zavěšená v bodeh A a a je daná parametrem, je

Více

10. Frézování. Frézováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity.

10. Frézování. Frézováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity. 10. Fréování Fréováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity. Princip réování: Při réování používáme vícebřité nástroje réy. Fréa koná hlavní řený pohyb otáčivý. Podle polohy

Více