VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I VÝPOČTOVÁ CVIČENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I VÝPOČTOVÁ CVIČENÍ"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I VÝPOČTOVÁ CVIČENÍ Studijní oory ro magisterskou formu studia Do Ing Anton Humár, CS 003

2 OBSAH Str 1 Měření 3 Příklad č11 - sinusové ravítko 3 Příklad č1 - sinusové ravítko 5 Břitové diagramy 6 Příklad č1 - břitový diagram čela 6 Příklad č - břitový diagram hřbetu 7 3 Trvanlivost nástroje 9 Příklad č31 9 Příklad č3 10 Příklad č33 - otimální trvanlivost 10 4 Pohyby a růřez třísky ři obrábění 18 Příklad č41 - odélné soustružení 18 Příklad č4 - odélné soustružení 19 Příklad č43 - válové frézování 1 Příklad č44 - čelní frézování Příklad č45 - vrtání 4 5 Jednotkový strojní čas 6 Příklad č51 - soustružení 6 Příklad č5 - čelní soustružení 8 Příklad č53 - válové frézování 31 Příklad č54 - čelní frézování 33 Příklad č55 - broušení rovinné lohy 34 Příklad č56 - broušení válové lohy 36 Příklad č57 - bezhroté broušení válové lohy 39 6 Řezné síly a odory 41 Příklad č61 - odélné soustružení 41 Příklad č6 - odélné soustružení 4 Příklad č63 - válové frézování 43 Příklad č64 - válové frézování 44 Příklad č65 - čelní frézování 47 Příklad č66 - vrtání 50 Příklad č67 - vrtání 5 Příklad č68 - broušení 53 7 Telo a telota řezání 55 Příklad č71 - odélné soustružení 55 Příklad č7 - odélné soustružení 56 Příklad č73 - odélné soustružení 57 Příklad č74 - broušení válové lohy 59

3 1 MĚŘENÍ Příklad č11 - sinusové ravítko Úhel sklonu stěny lihoběžníkové součásti je kontrolován omoí sinusového ravítka Stanovte hodnotu sestavy měrek H (včetně konkrétníh měrek ze sady odle tabulky číslo 11-1), úhylku úhlu α a úhel α, jestliže jsou známy hodnoty α n, l, z 1, z (tab11-) Hodnota L100 mm α n [º] - jmenovitá hodnota úhlu α [º] - úhel na měřené součásti α [º] - úhylka úhlu α L [mm] - délka sinusového ravítka H [mm] - hodnota sestavy kon měrek l [mm] - měřená délka na součásti z 1 [mm] - údaj úhylkoměru v oloze 1 z [mm] - údaj úhylkoměru v oloze Obr11 Sinusové ravítko Výočtové vztahy: H L sin α n α Pro (z -z 1 )<0 je α>0 a ro (z -z 1 )>0 je α<0 ( z z ) 1 artg α α n + α l Tab11-1 Sada měrek Počet měrek Dělení [mm] Rozsah hodnot [mm] 9 0,001 1,001-1, ,01 1,01-1, ,5 0,5-9,

4 Tab11- Zadané hodnoty Číslo zadání α n [º] l [mm] z 1 [mm] z [mm] 1 5º6` 60 3,0 3,17 5º1` 61 3,170 3,0 3 5º18` 6 3,00 3, º4` 63 3,187 3,11 5 5º30` 64 3,198 3, º36` 65 3,171 3, º4` 66 3,51 3,30 8 5º48` 67 3,8 3,50 9 8º6` 60,856, º1` 61,834, º18` 6,7, º4` 63,740, º30` 64,789,8 14 8º36` 65,656, º4` 66,633, º48` 67,354, º6` 60 1,98 1, º1` 61 1,910 1, º18` 6 1,934 1, º4` 63 1,895 1, º30` 64 1,95 1,898 30º36` 65 1,895 1, º4` 66 1,785 1, º48` 67 1,758 1,781 4

5 Příklad č1 - sinusové ravítko Stanovte hodnotu sestavy měrek H (včetně konkrétníh měrek ze sady odle tabulky číslo 1-1) a hodnotu rozdílu údajů úhylkoměrů v oloze 1 a (z 1 -z ) ro oakované měření úhlu sklonu stěny lihoběžníkovýh součástek omoí sinusového ravítka, jestliže jsou známy hodnoty α n, l, α (tab1-) Hodnota L100 mm α n [º] - jmenovitá hodnota úhlu α [º] - úhel na měřené součásti α [º] - úhylka úhlu α L [mm] - délka sinusového ravítka H [mm] - hodnota sestavy kon měrek l [mm] - měřená délka na součásti z 1 [mm] - údaj úhylkoměru v oloze 1 z [mm] - údaj úhylkoměru v oloze Obr1 Sinusové ravítko Výočtové vztahy: H L sin α n z 1 - z l tg α Tab1-1 Sada měrek Počet měrek Dělení [mm] Rozsah hodnot [mm] 9 0,001 1,001-1, ,01 1,01-1, ,5 0,5-9, Tab1- Zadané hodnoty Číslo zadání α n [º] l [mm] α ['] Číslo zadání α n [º] l [mm] α ['] 1 7º6` 70 3` 13 9º30` 74 6` 7º1` 71 4` 14 9º36` 75 7` 3 7º18` 7 5` 15 9º4` 76 8` 4 7º4` 73 6` 16 9º48` 77 9` 5 7º30` 74 7` 17 31º6` 70 10` 6 7º36` 75 8` 18 31º1` 71 9` 7 7º4` 75 9` 19 31º18` 7 3` 8 7º48` 77 10` 0 31º4` 73 4` 9 9º6` 70 10' 1 31º30` 74 5` 10 9º1` 71 3` 31º36` 75 6` 11 9º18` 7 4` 3 31º4` 76 7` 1 9º4` 73 5` 4 31º48` 77 8` 5

6 Příklad č1 - břitový diagram čela BŘITOVÉ DIAGRAMY Sestrojte břitový diagram čela ravého římého uběraího soustružnikého nože a stanovte hodnoty nástrojového bočního úhlu čela γ f, nástrojového zadního úhlu čela γ, nástrojového úhlu největšího sádu čela γ g a úhel sklonu základní římky břitového diagramu κ γ (tento úhel je totožný s úhlem, který svírají roviny P a P g ) Zadané hodnoty nástrojového úhlu nastavení hlavního ostří κ r, nástrojového úhlu sklonu hlavního ostří λ s a nástrojového ortogonálního úhlu čela γ o jsou uvedeny v tabule č1 Obr1 Obený břitový diagram čela Tab1 Zadané hodnoty Číslo zadání κ r [º] λ s [º] γ o [º] Postu ři sestrojování břitového diagramu čela: 1 Sestrojit souřadný systém z rovin P f a P (vodorovná čára a na ni kolmá svislá čára se rotínají v bodě A) Zvolit měřítko m (obvykle v hodnotáh 5 10) 3 V bodě A zakreslit rovinu P s od úhlem κ r (měřeno od roviny P f ) 4 Stanovit olohu bodu S (AS m otg λ s ) - odle znaménka úhlu λ s se bod S vynáší od bodu A směrem dolů (kladná hodnota úhlu λ s ) nebo nahoru (záorná hodnota úhlu λ s ) 6

7 5 6 V bodě A sestrojit kolmii na rovinu P s a vytvořit tím rovinu P o, stanovit olohu bodu O (AO [mm] m otg γ o ) - směr vynášení bodu O závisí na tom, zda je úhel γ o kladný (dolů) nebo záorný (nahoru) Sojit body S a O tak, aby jejih sojnie rotnula rovinu P f v bodě F a rovinu P v bodě P 7 Změřit úsečky AF a AP a z těhto hodnot stanovit úhly γ f a γ : AF [mm] γ f arotg AF/m, AP [mm] γ arotg AP/m Znaménko úhlů γ f a γ závisí na oloze bodu F (vravo od bodu A kladná hodnota), res P (dolů od bodu A kladná hodnota) 8 V bodě A sestrojit kolmii na úsečku SF a získat tak bod G Změřit úsečku AG a z její hodnoty stanovit úhel γ g : AG [mm] γ g arotg AG/m Znaménko úhlu γ g závisí na oloze bodu G vůči bodu A (dolů kladná hodnota) Vzhledem k tomu, že úsečka AG je v trojúhelníku SAF nejkratší, ředstavuje největší hodnotu kotangens, ož znamená, že úhel γ g je ze všeh úhlů čela největší 9 Změřit úhel κ γ u vrholu F trojúhelníku AFP, nebo jej vyočítat odle vztahu κ γ artg AP/AF Úhel κ γ lze změřit též mezi rovinami P a P g, nebo jej vyočítat odle vztahu κ γ aros AG/AP Příklad č - břitový diagram hřbetu Sestrojte břitový diagram hřbetu ravého římého uběraího soustružnikého nože a stanovte hodnoty nástrojového bočního úhlu hřbetu α f, nástrojového zadního úhlu hřbetu α, nástrojového úhlu největšího sádu hřbetu α b a úhel sklonu základní římky břitového diagramu κ α (tento úhel je totožný s úhlem, který svírají roviny P a P b ) Zadané hodnoty nástro- úhlu nastavení hlavního ostří κ r, nástrojového úhlu sklonu hlavního ostří λ s a nástrojo- jového vého ortogonálního úhlu hřbetu α o jsou uvedeny v tabule č Tab Zadané hodnoty Číslo κ r [º] λ s [º] α o [º] zadání Obr Obené břitové diagramy hřbetu 7

8 Postu ři sestrojování břitového diagramu hřbetu s využitím malé hodnoty měřítka m - obra: 1 Sestrojit souřadný systém z rovin P f a P (vodorovná čára a na ni kolmá svislá čára se rotínají v bodě A) Zvolit měřítko m (hodnoty: 0 50) 3 V bodě A zakreslit rovinu P s od úhlem κ r (měřeno od roviny P f ) 4 Stanovit olohu bodu S (AS m otg λ s) - odle znaménka úhlu λ s se bod S vynáší od bodu A směrem dolů (kladná hodnota úhlu λ s ) nebo nahoru (záorná hodnota úhlu λ s ) 5 V bodě A sestrojit kolmii na rovinu P s a vytvořit tím rovinu P o, stanovit olohu bodu O (AO [mm] m tg αo) 6 Sojit body S a O tak, aby jejih sojnie rotnula rovinu P f v bodě F a rovinu P v bodě P 7 Změřit úsečky AF a AP a z těhto hodnot stanovit úhly α f a α : AF [mm] α f artg AF/m, AP [mm] α artg AP/m Znaménka úhlů α f a α jsou vždy kladná 8 V bodě A sestrojit kolmii na úsečku SF a získat tak bod B Změřit úsečku AB a z její hodnoty stanovit úhel α b : AB [mm] α b artg AB/m Znaménko úhlu α b je vždy kladné Vzhledem k tomu, že úsečka AB je v trojúhelníku SAF nejkratší, ředstavuje nej- nejmenší menší hodnotu tangens, ož znamená, že úhel α b je ze všeh úhlů hřbetu 9 Změřit úhel κ α u vrholu F trojúhelníku AFP, nebo jej vyočítat odle vztahu κ α artg AP/AF Úhel κ α lze změřit též mezi rovinami P a P b, nebo jej vyočítat odle vztahu κ α aros AB/AP Postu ři sestrojování břitového diagramu hřbetu s využitím velké hodnoty měřítka m - obrb: 1 Sestrojit souřadný systém z rovin P f a P (vodorovná čára a na ni kolmá svislá čára se rotínají v bodě A) Zvolit měřítko m (hodnoty: ) Takto vysoké hodnoty měřítka zvětší trojúhelník PAF natolik, aby bylo možné solehlivě odečíst délky úseček AF a AP 3 V bodě A zakreslit rovinu P s od úhlem κ r (měřeno od roviny P f ) 4 Stanovit olohu bodu S (AS m otg λ s) - odle znaménka úhlu λ s se bod S vynáší od bodu A směrem dolů (kladná hodnota úhlu λ s ) nebo nahoru (záorná hodnota úhlu λ s ) Vzhledem k vysoké hodnotě měřítka m se bod S osune jakoby do neko nečna 5 V bodě A sestrojit kolmii na rovinu P s a vytvořit tím rovinu P o, stanovit olohu bodu O (AO [mm] m tg α o ) 6 Sojit body S a O tak, aby jejih sojnie rotnula rovinu P f v bodě F a rovinu P v bodě P Sojnie bodů S a O je v důsledku olohy bodu S rovnoběžná se stoou roviny P s 7 Změřit úsečky AF a AP a z těhto hodnot stanovit úhly α f a α: AF [mm] α f artg AF/m, AP [mm] α artg AP/m Znaménka úhlů α f a α jsou vždy kladná Vzhle- že bod S ve skutečnosti neleží v nekonečnu, vyočtené hodnoty úhlů α f a α dem k tomu, jsou zatíženy jistou hybou (skutečný úhel α f je větší než vyočtený, skutečný úhel α je menší než vyočtený) Tato hyba je z raktikého hlediska zela zanedbatelná 8 Protože úsečka AO je kolmá na sojnii bodů S a O, je bod O současně bodem B a úhel α b je totožný s úhlem α o (skutečný úhel α b je ale menší než úhel α o ) 9 Změřit úhel κ α u vrholu F trojúhelníku AFP, nebo jej vyočítat odle vztahu κ α artg AP/AF Úhel κ α lze změřit též mezi rovinami P a P b, nebo jej vyočítat odle vztahu κ α aros AB/AP Skutečný úhel κ α je menší, než úhel změřený v břitovém diagramu 8

9 3 TRVANLIVOST NÁSTROJE Příklad č31 Vyočítejte hodnoty exonentu m a konstant C T, C v ro závislost Tf(v ) jestliže jsou známy hodnoty T 1 [min], v 1 [m min -1 ], T [min], v [m min -1 ] Výočtové vztahy (viz též obr31): Obr31 T-v závislost m T v 3 T v m 1 v m 1 T v m T 3 konst C T m m T 1 v 1 T v o zlogaritmování: log T 1 + m log v 1 log T + m log v o úravě: m log T log v 1 log log T 1 v nebo m log T log v 1 log T log v T T Tab31 Zadané hodnoty Č íslo T 1 v 1 v Č íslo T 1 v 1 v zadání [ min] [m min -1 ] [ min] [m min -1 ] zadání [min] [m min -1 ] [ min] [m min -1 ]

10 Příklad č3 Na zák ladě závislosti v f(t) stanovte, o kolik se sníží trvanlivost nástroje T (absolutně i roentuelně), okud se řezná ryhlost v zvýší o hodnotu v V ýočtové vztahy: m C T C v T CT v m kde: T [min], v [m min -1 ] T T C (v + v ) T kde: T [min], T [m in], v [m min ], v [m min -1 ] T T T[%] 100 T m -1 Tab3 Zadané hodnoty Č íslo m C v v v Č íslo m C v v v zadání [-] [-] [m min -1 ] [%] zadání [-] [-] [m min -1 ] [%] 1 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Pří klad č33 - otimální trvanlivost ZADÁNÍ Při zkouškáh odélného soustružení za těhto odmínek: obráběí stroj - univerzální hrotový soustruh SU 50A, obráběný materiál - oel , nástrojový držák - PSBNR 55 M1, geometrie: α o 6º, γ o -6º, κ r 75º, λ s -8º, vyměnitelná břitová destička SUMITOMO AC5 (ovlak TiC+TiCN+TiN, včetně několika seiálníh mezivrstev), SNMG NUP, 10

11 šířka záběru ostří a mm, osuv na otáčku f 0,5 mm, bez oužití řezné kaaliny, byly zjištěny následujíí hodnoty trvanlivosti ro oužité řezné ryhlosti a hodnotu hřbetního ootřebení VB 0,4 mm: a) T 1 40 min ro v 1 50 m min -1, T 17 min ro v 30 m min -1 Proveďte analytiké a grafiké vyhodnoení T-v závislosti (určení hodnot C v, C T, m) a stanovte hodnotu v 30 b) Vyočítejte hodnotu otimální trvanlivosti ro oužitou břitovou destičku ři odélném soustružení 8 ks obrobků o rozměreh 177 x 115 mm z hlediska maximální výrobnosti (řezné odmínky: v 50 m min -1 T 40 min, f 0,5 mm, a mm) Nakreslete diagram závislostí časů (t AS - jednotkový strojní čas, jednotkový vedlejší čas t AV 40 min, t Ax, - elkový čas na výměnu a seřízení nástroje, t A - oerační čas jednotkové ráe) na trvanlivosti, když je dán čas jedné výměny nástroje t Ax 30 s (v daném říadě je to čas otřebný na uvolnění vyměnitelné břitové destičky, její ootočení o jeden břit a oětovné uevnění) ) Vyočítejte ro stejný říad hodnotu otimální trvanlivosti nástroje z hlediska minimálje dáno: ena oužité břitové destičky SUMITOMO AC5 N 195 níh nákladů, když Kč, hodnota zbytku destičky o využití všeh ostří N z10 Kč, náklady na hodinu strojní ráe D s 75 Kč, náklady na výměnu břitové destičky N vym 1,0 Kč Nakreslete dia- (N s, N v, N n, N ) na gram závislostí nákladů trvanlivosti VYPRACO VÁNÍ a) Ze základního vztahu ro T-v závislost lze ro dané zadání získat uravený vztah: T 1 v 1 m T v m, o zlogaritmování: log T 1 + m log v1 log T + m log v a úravě: log T1 log T m log v log v 1 Ze základního vztahu T-v -1/m závislosti v C v T vylývá: C v v T 1/m v 1 T 1 1/m v T 1/m Dále latí C T C v m Záis v 30 znamená, že se jedná o hodnotu řezné ryhlosti ro trvanlivost T 30 min, která se ro dané odmínky stanoví: v 30 C v 30-1/m Grafiké řešení je uvedeno na obrázku č

12 Obr33-1 T-v závislost v logaritmikýh souřadniíh Hodnoty konstant C v, C T a exonentu m budou oužity ro výočty odle zadání b) a ) VYPRACOVÁNÍ b) Oerační čas jednotkové ráe lze vyjádřit vztahem: t A t AS + t AV + t Ax, [min], (1) kde: t AS [min] - jednotkový strojní čas, t AV [min] - jednotkový vedlejší čas, t Ax, [min] - elkový čas na výměnu a seřízení nástroje 1

13 Pro daný říad (odélné soustružení q 8 ks obrobků o růměru D 177 mm a déle L 115 mm otáčkami n 450 min -1, které ro daný růměr odovídají řezné ryhlosti v 50 m min -1, a osuvem na otáčku f 0,5 mm) lze jednotkový strojní čas vyočítat odle vztahu (bez uvažování náběhu a řeběhu nástroje): q L q L t AS [min], vf n f kde: v f [mm min -1 ] - osuvová ryhlost Ze vztahu ro výočet řezné ryhlosti ři odélném soustružení: v min -1 π D n 10-3 [m ] (3) lze vyočítat otáčky: 3 10 v n [min -1 ] (4) π D Po dosazení v C v T -1/m (základní vztah T-v závislosti) do (4): 3 1/ m 10 Cv T -1 n [min ] (5) π D Po dosazení (5) do () a úravě: t AS kde: q L π D q L π D 1/ m 1/ m T k 3 1/ m 3 1 T [min] (6) 10 C T f 10 C f v v k1 q L π D 3 10 C f (7) v Celkový čas na výměnu a seřízení nástroje se vyočítá odle vztahu: t Ax, z v t Ax [min], (8) kde: t Ax [min] - čas jedné výměny nástroje, z v [-] - očet výměn nástroje ro obrobení q kusů obrobku, vyočítá se odle vztahu: t AS z v [-], (9) T Použitím vztahů (6), (8) a (9) lze o úravě získat konečný vztah ro výočet elko- vého času na výměnu a seřízení nástroje: 1/ m t k1 T AS (1/ m 1) t Ax, zv t Ax t Ax t Ax k1 T t Ax [min] (10) T T Dosazením (6) a (10) do (1) se získá konečný obený vztah ro výočet oeračního času jednotkové ráe: kde: T 40 minut - trvanlivost nástroje ři danýh řeznýh odmínkáh (v 50 m min -1, f0,5 mm, a mm) t A k 1 T 1/m + t AV + k 1 T (1/m-1) t Ax [min] Derivae vztahu (10) odle T (t AV nezávisí na T): d t A d T 1 (1/ m 1) 1 (1/ m ) k1 T k1 1 T t m m Ax () (11) (1) 13

14 Po úravě vztahu (1), za ředokladu, že jeho hodnota je rovna nule (odmínka extrému funke znamená, že hodnota její rvní derivae je nulová): 1/ m 1/ m k1 T k1 T + (1 m) t Ax 0, (13) m T m T m T o úravě (obě strany rovnie jsou násobeny zlomkem ): 1/ m k 1 1+ (1 m) t Ax 0 T Konečnou úravou (14) lze získat vztah ro výočet otimální trvanlivosti z hlediska maximální výrobnosti: T (m - 1) tax [min] (15) ot V Diagram y závislostí jednotlivýh časů na trvanlivosti budou vytvořeny odle hodnot řira venýh do tabulky č33-1 (alikae vztahů 6, 10 a 1) Diagram y, zraované odle tabulky č33-1 jsou uvedeny na obrázku č33- Tab33-1 T 1/m t AS k1 T t AV t Ax, k 1 T (1/m-1) t Ax t A t AS + t AV + t Ax, [ min] [m in] [min] [m in] [m in] 0,5 1,0 T ot V 1,5,0,5 40 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Z uvedeného říkladu je zřejmé,že ro vyměnitelné břitové destičky, u kterýh je hodnota t Ax velmi malá, vyhází ři výočtu odle maximální výrobnosti velmi nízká otimální trvanlivost, která by byla v raxi ztěží realizovatelná (ro daný říad to znamená řeznou ryhlost v 68 m min -1,otáčky n16 min -1,ož jsou hodnoty na samé hranii možností oužitého obráběího stroje) 1 T (14) 14

15 Obr33- Závislost časů na trvanlivosti nástroje VYPRACOVÁNÍ ) Celkové náklady obrábění lze vyjádřit vztahem: N N s + N v + N n [Kč], (16) kde: N s [Kč] - náklady na strojní rái, N v [Kč] - náklady na vedlejší rái, N n [Kč] - náklady na nástroj a jeho výměnu a stanoví se odle vztahů: N s Ds t AS [Kč], (17) 60 Dv Nv t AV [Kč], (18) 60 N n z v N T [Kč], (19) 15

16 N Nz N T + N [Kč], (0) vym x kde: D s [Kč] - náklady na hodinu ráe stroje, D v [Kč] - vedlejší náklady (z raktikého hlediska D v D s 75 Kč), z v [-] - očet výměn břitů destičky, x [-] - očet ostří břitové destičky (ro čtverovou, oboustrannou destičku x8), N T [Kč] - náklady na jednu trvanlivost nástroje (jeden břit destičky), N [Kč] - ena břitové destičky, N z [Kč] - hodnota zbytku destičky, N vym [Kč] - náklady na výměnu břitové destičky Po dosazení (17), (18) a (19) do (16): N Ds Dv t AS + t AV + z v NT [Kč] (1) Dosazením (6) do (1) a (6) do (9) a toho do (1) a úravě lze získat vztah: N 1/ m Ds Dv (1/ m 1) k1 T + t AV + k1 T NT [Kč], () kde ro vyjádření hodnoty k 1 latí vztah (7) Po derivai vztahu () odle trvanlivosti T (t AV nezávisí na T): d N d T 1 m D 60 1 m (1/ m 1) s (1/ m ) k1 T k1 1 T NT (3) Po úravě vztahu (3), za ředokladu, že jeho hodnota je rovna nule (odmínka ex- je trému funke znamená, že hodnota její rvní derivae nulová): 1/ m 1 k m T T Ds k1 + (1 60 m 1/ m T m) N T T o úravě (obě strany rovnie jsou násobeny zlomkem Ds 1 + (1 m) NT 0 60 T 0, (4) k m T 1/ m 1 T Konečnou úravou (5) lze získat vztah ro výočet otimální trvanlivosti z hlediska minimálníh nákladů: T otn 60 NT (m 1) [min] (6) D s Diagramy závislostí jednotlivýh nákladů na trvanlivosti budou vytvořeny odle hod- řiravenýh do tabulky č33- (alikae vztahů 17, 18, 19 a 16, za oužití vztahů 6, 9 a not 0) Diagramy, zraované odle tabulky č33- jsou uvedeny na obrázku č33-3 ): (5) 16

17 Tab33-1/ T N s k 1 T m D s /60 [min] [K č] T ot N Nv (1 N n k 1 T /m-1) N T [K č ] [K č] 50 N N s + N v + N n [K č] Obr33-3 Závislost nákladů na trvanlivosti nástroje 17

18 Příklad č41 - odélné soustružení 4 POHYBY A PRŮŘEZ TŘÍSKY PŘI OBRÁBĚNÍ Soustružení válové lohy se rovádí za následujííh odmínek: růměr obráběné lohy D [mm], otáčky obrobku n [min -1 ], osuv na otáčku f [mm] Vyočítejte řeznou ryhlost v [m min -1 ], ryhlost osuvu v f [mm min -1 ], ryhlost řezného ohybu v e [m min -1 ] a hodnotu v e- [m min -1 ], o kterou je v e větší než v Pozn: Hodnota v e- je velmi malá a roto je třeba ři jejím výočtu oužít hodnoty v e a v vyočtené s řesností alesoň na osm desetinnýh míst Obr41 Pohyby ři odélném soustružení Výočtové vztahy: v π D n 10-3 kde: v [m min -1 ], D [mm], n [min -1 ] v f f n -1 kde: v min -1 f [mm min ], f [mm], n [ ] v e + vf 10 ( 3 ) v kde: v e [m min -1 ], v [m min -1 ], v f [mm min -1 ] ve- v e - v kde: v e- [m min -1 ], v e [m min -1 ], v [m min -1 ] 18

19 Tab41 Zadané hodnoty Č íslo zadání D [mm] n [min -1 ] f [mm] Č íslo zadání D [mm] n [min -1 ] f [mm] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Příklad č4 - odélné soustružení Podélné soustružení válové lohy se rovádí za následujííh odmínek: růměr obráběné lohy D [mm], růměr obrobené lohy d [mm], řezná ryhlost v '[m min -1 ], osuv na otáčku f [mm], nástrojový úhel nastavení hlavního ostří κ r [º], oužitý stroj umožňuje stuňovitou změnu otáček vřetena v řadě 14, 18,, 8, 36, 45, 56, 71, 90, 11, 140, 180, 4, 80, 355, 450, 560, 710, 900, 110, 1800, 40, 800 min -1 Vyočítejte otáčky obrobku n [min -1 ] a jim odovídajíí skutečnou řeznou ryhlost v [m min -1 ], šířku záběru ostří a [mm], jmenovitou tloušťku třísky h D [mm], jmenovitou šířku třísky b D [mm] a jmenovitý růřez třísky A D [mm ] Obr4-1 Pohyby ři odélném soustružení Obr4- Průřez třísky ři odélném soustružení 19

20 Výočtové vztahy: 3 10 v n n' [min -1 ], v ' [m min -1 ], D [mm] Skutečné otáčky n se určí tak, že π D z otáčkové řady oužitého soustruhu se vybere nejbližší nižší hodnota (s výjimkou říadů, kdy n' je jen o velmi málo větší než n) Otáčková řada: n 14, 18,, 8, 36, 45, 56, 71, 90, 11, 140, 180, 4, 80, 355, 450, 560, 710, 900, 110, 1800, 40, 800 min -1 v π D n kde: v in -1 [m min ], D [mm], n [m ] D d a kde: a [mm], D [mm], d [mm] h D f sin κ kde: [mm], f [mm] h D r a b D sin κ r kde: b D [mm], a [mm] A D a f h D b D kde: A [mm D ], a [ mm], f [mm], hd [m m ], b D [ mm] f Ta b4 Zada né hodn oty Č íslo D d v ' κ r Č íslo D d v ' f κ r zadání [mm] [mm] [m min -1 ] [mm] [º] zadání [mm] [mm] [m min -1 ] [mm] [º] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 75 0

21 Příklad č43 - válové frézování Rovinná loha se frézuje válovou frézou s římými zuby za těhto odmínek: růměr frézy D [mm], očet zubů frézy z [-], otáčky frézy n [min -1 ], osuvová ryhlost v f [mm min -1 ], šířka záběru ostří a [mm], hloubka odebírané vrstvy H1 mm Vyočítejte řeznou ryhlost v [m min -1 ], osuv na zub f z [mm], očet zubů v současném záběru n z [-] a maxi- velikost jmenovitého růřezu třísky A Dmax [mm mální ] Obr43 Průřez třísky ři válovém frézování Výočtové vztahy: v π D n 10-3 kde: v in -1 [m min -1 ], D [mm], n [m ] f z vf n z kde: f z [mm], v ], z [-], [min -1 f [mm min -1 n ] Odvození vztah u ro sin ϕ max : D H H osϕ max 1 (vylývá z trojúhelníku XYZ, k de XZ D/) D D sinϕ H 1 4H 4H D D D max 1 os ϕ max 1 ( D H H ) D H 4H 4H 4 D D D D H 1

22 Odvození vztahu ro n z ': n ϕ ϕ z ϕ, max max max z, kde ϕ o o t [º] je zubová rozteč ϕt z Počet zubů v záběru n z se získá zaokrouhlením n z ' na elé číslo vždy nahoru! A Dmax f z a sin ϕmax kde: ADmax [mm ], f z [mm], a [mm] Tab43 Zadané hodnoty Číslo D z n v f a Číslo D z n v f a zadání [mm] [-] [min -1 ] [mm min -1 ] [mm] zadání [mm] [-] [min -1 ] [mm min -1 ] [mm] Příklad č44 - čelní frézování Rovinná loha se má frézovat frézovaí hlavou osazenou vyměnitelnými břitovými destičkami ze slinutého karbidu za těhto odmínek: růměr frézy D [mm], očet zubů frézy z [-], osuv na zub f ezná ryhlost v '[m min -1 z ' [mm], ř ], šířka záběru ostří a [mm] Vyočí- skutečnou řeznou ryhlost v [m min -1 ], sku- tejte otáčky frézy n [min -1 ] a jim odovídajíí tečnou ryhlost osuvu vf [mm min -1 ] a skutečný osuv na zub f z [mm] Vyočítejte též ma- třísky A Dmax [mm ] ximální velikost jmenovitého růřezu Výočtové vztahy: 10 v n n' [min -1 ], v ' [m min -1 ], D [mm] Skutečné otáčky n se určí tak, že π D z otáčkové řady ou žité frézky se vybere nejbližší nižší hodnota (s vý- n' je jen o velmi málo větší než n) jimkou říadů, kdy 3 Otáčková řad a : n 8, 35, 45, 56, 71, 90, 11, 140, 180, 4, 80, 335, 450, 560, 710, 900, 110, 1400 min -1

23 v π D n 10-3 kde: v [ m min -1 ], D [mm], n [m in ] v f ' f z ' z n kde: v f ' [ mm min -1 ], f z ' [mm], z [-], n [mi n -1 ] -1 Skutečná ryhlost osu vu v f se určí tak, že z ně které osuvové řady oužité frézky se vybere nejbližší nižší hodnota (s výjimkou říadů, kdy v f ' je jen o velmi málo vět ší než v f ) Posuvové řad y: v f,5-3, , , , mm min v f 10-1, , mm min -1 v f fz z n kde: f z [mm], v f [mm min -1 ], z [-], n [min -1 ] ADmax f z a, kde: A Dmax [mm ], f z [mm], a [mm] Tab44 Zadané hodnoty Číslo D z f z ' v ' a Číslo D z f z ' v ' a zadání [mm] [-] [mm] [m min -1 ] [mm] zadání [mm] [-] [mm] [m min -1 ] [mm] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

24 Příklad č45 - vrtání Vrtání je rováděno za těh to odmínek: růměr vrtáku D [mm], růměr ředvrtané -1 díry d [mm], otáčky n [min ], osuv na otáčku f [mm], úhel κ re 60º Vyočítejte řeznou ryhlost v [m min -1 ], ryhlost osuvu v f [mm min -1 ], jmenovitou šířku třísky b [mm], jme- třísky A D [mm ] (ro vrtání díry do lného materiálu novitou tloušťku třísky h [mm] a růřez a ro zvětšování ředvrtané díry) Obr45-1 Průřez třís ky ři vrtán í Obr45- Průřez třísky ři vrtání do lného materiálu do ředvrtané díry Výočtové vztahy: v π D n 10 kde: v [m min -1 ], D [mm], n [ min -1 ] v f f n -3 kde: vf [mm min - 1 ], f [mm], n [min -1 ] h f sin κ re kde: h [mm], f [mm], κ re [º] ro vrtání do lna: b D sin κ kde: b [mm], D [mm], κ re [º] ro zvětšování ředvrtané díry: re b kde: b [mm], D [mm], d [mm], κ re [º] AD b h kde: A D [mm ], b [mm], h [mm] D d sin κ re 4

25 Tab45 Zadané hodnoty Číslo D d n f Číslo D d n f zadání [mm] [mm] [min -1 ] [mm] zadání [mm] [mm] [min -1 ] [mm] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 5

26 Příklad č51 - soustružení 5 JEDNOTKOVÉ STROJNÍ ČASY Vyočítejte jednotkový strojní čas (bez uvažování náběhu a řeběhu nástroje) ro dokončovaí obrábění loh čeu, vyznačenýh na obrázku č51 čárkovanou čárou Otáčková řada oužitého soustruhu [min -1 ]: Řezné odmínky: a) ro obrábění válovýh loh: řezná ryhlost v,v 60 m min -1, osuv na otáčku f v 0,10 mm, řídavek na obrábění mm, b) ro obrábění čelní lohy: řezná ryhlost v,č 55 m min -1, osuv na otáčku f č 0,1 mm, řídavek n a obrábění mm, ) ro obrábění záihu: řezná ryhlost v,z 18 m min -1, osuv na otáčku f z 0,08 mm Obr51 Obráběný če Výočtové vztahy: Celkový jednotkový strojní čas: t AS t AS1 + t AS + t AS3 + t AS4 [min], kde: t AS1 [min] - jednotkový strojní čas ro obrábění válové lohy o růměru D 1, L 1 + L1 + t AS1 [min], v n f f1 1,s v t AS [min] - jednotkový strojní čas ro obrábění válové lohy o růměru D, L L t AS [min], v n f f,s v t AS3 [min] - jednotkový strojní čas ro obrábění čelní lohy mezi růměry D 1 a D, 6

27 t AS3 (D1 D ) / (D1 D ) [min], v n f f 3 3,s t AS4 [min] - jednotkový strojní čas ro obrábění záihu na růměr D 3, (D D3 ) / (D D3 ) t AS4 [min] v n f f 4 4,s č z Výočet teoretikýh otáček ro obrábění válové lohy o růměru D 1 : 3 10 v,v -1,t [min ] π ( D + ) n 1 1 Sku tečné otáčky ro obráb ění válové loh y o růměru D1 (n1,s) budou vy brány jako nejbližší nižší hodnota z otáčkové řa dy oužitého sous truhu Vý očet teoretikýh otáček ro obrábění válové lohy o rům ěru D : 3 10 v, v n, t [m in -1 ] π ( D + ) Sku tečné o táčky ro obráb ění válové loh y o růmě ru D ( n,s ) budou vy brány jako nejbližší nižší ho dnota z otáčkové řa dy oužitého sous truhu Vý očet teoretikýh otáček ro obrábění čelní lohy mezi růměry D1 a D : 3 10 v,č n -1 3,t [min ] π D 1 Skutečné otáčky ro obrábění čelní lohy mezi růměry D 1 a D (n 3,s ) budou vybrány jako nejbližší nižší hodnota z otáčkové řady oužitého soustruhu Výočet teoretikýh otáček ro obrábění záihu na růměr D 3 : 3 10 v,z n4,t π D [min -1 ] Skutečné otáčky ro obrábění záihu na růměr D 3 (n 4,s ) budou vybrány jako nejbližší n ižší hodnota z otáčkové řady oužitého soustruhu Tab51 Zadané hodnoty Číslo D 1 D D 3 L 1 L Číslo D 1 D D 3 L 1 L zadání [ mm] [mm] [mm] [mm] [mm] zadání [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

28 Příklad č5 - čelní soustružení a) Vyočítejte jednotkové strojní časy (bez uvažování náběhu a řeběhu nástroje, l n l 0) ro soustružení čelní lohy říruby (na obrázku č5 vyznačeno čárkovanou čárou) na svislém soustruhu s lynule měnitelnými otáčkami: t AS,f - ři obrábění konstantním osuvem na otáčku, t AS,v - ři obrábění konstantní řeznou ryhlostí Stanovte též roentuelní a skutečné rodloužení jednotkového strojního času ři obřeznou ryhlostí rábění konstantním osuvem na otáčku, ve srovnání s obráběním konstantní b) Vyočítejte jednotkové strojní časy (s uvažováním náběhu a řeběhu nástroje, l n l mm) ro soustružení čelní lohy říruby (na obrázku č5 vyznačeno čárkovanou čárou) na svislém soustruhu s lynule měnitelnými otáčkami: t AS,f - ři obrábění konstantním osuvem na otáčku, t AS,v - ři obrábění konstantní řeznou ryhlostí Stanovte též roentuelní a skutečné rodloužení jednotkového strojního času ři obrábění konstantním osuvem na otáčku, ve srovnání s obráběním konstantní řeznou ryhlostí Výočtové vztahy a): Obr5 Obráběná říruba Jednotkový strojní čas ro obrábění konstantním osuvem na otáčku: t AS,f L (D D1) / π D (D D1) [min], 3 v n f 10 v f f kde: L [mm] - dráha nástroje (úsečka AB), -1 v f [mm min ] - osuvová ryhlost, -1 n [min ] - otáčky, f [mm] - osuv na otáčku, -1 v [m min ] - řezná ryhlost Jednotkový strojní čas ro obrábění konstantní řeznou ryhlostí: 8

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

Frézování. Podstata metody. Zákl. způsoby frézování rovinných ploch. Frézování válcovými frézami

Frézování. Podstata metody. Zákl. způsoby frézování rovinných ploch. Frézování válcovými frézami Fréování obrábění rovinných nebo tvarových loch vícebřitým nástrojem réou mladší ůsob než soustružení (rvní réky 18.stol., soustruhy 13.stol.) Podstata metody řený ohyb: složen e dvou ohybů cykloida (blížící

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem Číslo šablony Číslo materiálu Název školy III/2 VY_32_INOVACE_T.9.4 Střední škola technická Žďár nad Sázavou Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012 Tématický celek Předmět, ročník Téma Anotace Obrábění

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem TC 1500 CNC soustruh - Nová řada CNC soustruhů ze zvýšenou tuhostí - Nová nástrojová hlava s rychlou výměnou nástroje - Efektivní a přesné soustružení - Provedení M s osou C a poháněnými nástroji Typ TC-1500

Více

, p = c + jω nejsou zde uvedeny všechny vlastnosti viz lit.

, p = c + jω nejsou zde uvedeny všechny vlastnosti viz lit. Statiké a dynamiké harakteristiky Úvod : Základy Laplaeovy transformae dále LT: viz lit. hlavní užití: - převádí difereniální rovnie na algebraiké (nehomogenní s konstantními koefiienty - usnadňuje řešení

Více

Statistická analýza dat - Indexní analýza

Statistická analýza dat - Indexní analýza Statistiká analýza dat Indexní analýza Statistiká analýza dat - Indexní analýza Index mohou být:. Stejnorodýh ukazatelů. Nestejnorodýh ukazatelů Index se skládají ze dvou složek:... intenzita (úroveň znaku)...

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

Pokud světlo prochází prostředím, pak v důsledku elektromagnetické interakce s částicemi obsaženými

Pokud světlo prochází prostředím, pak v důsledku elektromagnetické interakce s částicemi obsaženými 1 Pracovní úkoly 1. Změřte závislost indexu lomu vzduchu na tlaku n(). 2. Závislost n() zracujte graficky. Vyneste také závislost závislost vlnové délky sodíkové čáry na indexu lomu vzduchu λ(n). Proveďte

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje 4 ročník Bančík Jindřich 25.7.2012 Název zpracovaného celku: CAM obrábění CAM obrábění 1. Volba nástroje dle katalogu Pramet 1.1 Výběr a instalace

Více

10. Frézování. Frézováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity.

10. Frézování. Frézováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity. 10. Fréování Fréováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity. Princip réování: Při réování používáme vícebřité nástroje réy. Fréa koná hlavní řený pohyb otáčivý. Podle polohy

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma :

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma : Jednoduché vratné děje ideálního lynu ) Děj izoter mický ( = ) Za ředokladu konstantní teloty se stavová rovnice ro zadané množství lynu změní na známý zákon Boylův-Mariottův, která říká, že součin tlaku

Více

Určení počátku šikmého pole řetězovky

Určení počátku šikmého pole řetězovky 2. Šikmé pole Určení počátku šikmého pole řetězovky d h A ϕ y A y x A x a Obr. 2.1. Souřadnie počátku šikmého pole Jestliže heme určit řetězovku, která je zavěšená v bodeh A a a je daná parametrem, je

Více

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Obráběč kovů 1. Pavel Rožek 2010 1 Obsah : 1. Frézování... 3 2. Frézovací nástroje... 3 2.1 Materiály břitů fréz...5

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění TA-25 CNC soustruh - Tuhé litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem 60 - Masivní kluzné vodící plochy předurčují stroj pro silové a přesné obrábění - Lze rozšířit o C osu a poháněné nástroje - Typ

Více

Technologie III - OBRÁBĚNÍ

Technologie III - OBRÁBĚNÍ 1 EduCom Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NAVRHOVÁNÍ HOSPODÁRNÝCH ŘEZNÝCH PODMÍNEK PŘI P I OBRÁBĚNÍ 1) CO

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. Výrobní kompetence _KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ Frézování ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. WALTER PROTOTYP ConeFit modulární systém pro frézování NÁSTROJOVÝ SYSTÉM modulární frézovací systém ze slinutého

Více

Obráběcí stroje SIEG 2012 / 04

Obráběcí stroje SIEG 2012 / 04 2012 / 04 Frézky Soustruhy Kombinované stroje Sloupové a převodové vrtačky Příslušenství ve světě Výrobce SIEG Industrial Group je významnou společností, která se zabývá vlastním vývojem a výrobou obráběcích

Více

VY_52_INOVACE_H 02 23

VY_52_INOVACE_H 02 23 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5 Frézování OBSAH str. B 3 Frézovací nástroje s VBD Frézovací tělesa Frézovací vyměnitelné břitové destičky Technické informace Tvrdokovové monolitické stopkové frézy Tvrdokovové monolitické stopkové frézy

Více

( ) 7.3.16 Další metrické úlohy II. Předpoklady: 7315. Př. 1: Najdi přímku rovnoběžnou s osou I a III kvadrantu vzdálenou od bodu A[ 1;2 ] 2 2.

( ) 7.3.16 Další metrické úlohy II. Předpoklady: 7315. Př. 1: Najdi přímku rovnoběžnou s osou I a III kvadrantu vzdálenou od bodu A[ 1;2 ] 2 2. 76 Další metriké úlohy II Předpoklady: 7 Př : Najdi přímku rovnoěžnou s osou I a III kvadrantu vzdálenou od odu A[ ; ] Osou I a III kvadrantu je přímka y = x přímky s ní rovnoěžné mají rovnii x y + = 0

Více

Akce na závitové frézy

Akce na závitové frézy Akce na závitové frézy Závitové frézy z tvrdokovu za akční ceny Závitová fréza TM bez vnitřního chlazení pro metrický závit ISO Obj. č. 4133 K/ TM S dk l1 l2 Z Kód mm mm mm mm mm mm M 6 1,00 4,800 6,000

Více

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Určení řezných podmínek pro soustružení: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická oblast Programování CNC strojů a CAM systémy

Více

1.5.5 Potenciální energie

1.5.5 Potenciální energie .5.5 Potenciální energie Předoklady: 504 Pedagogická oznámka: Na dosazování do vzorce E = mg není nic obtížnéo. Problém nastává v situacíc, kdy není zcela jasné, jakou odnotu dosadit za. Hlavním smyslem

Více

Objednajte si frézovacie plátky WIDIA a dostanete k nim frézu len za 1,- Euro!

Objednajte si frézovacie plátky WIDIA a dostanete k nim frézu len za 1,- Euro! Špeciálna ponuka... Objednajte si frézovacie plátky WIDIA a dostanete k nim frézu len za 1,- Euro! Táto ponuka platí od 2.1.2009 do 31.3.2009 Objednajte si násobné množstvo rovnakých frézovacích plátkov

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn ýočty za oužití zákonů ro ideální lyn Látka v lynné stavu je tvořena volnýi atoy(onoatoickýi olekulai), ionty nebo olekulai. Ideální lyn- olekuly na sebe neůsobí žádnýi silai, jejich obje je ve srovnání

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3 - Řídící

Více

AXD NÁSTROJE NOVINKY. Multifunkční frézovací nástroje pro vysoké řezné rychlosti a vysoké výkony při obrábění hliníkových a titanových slitin.

AXD NÁSTROJE NOVINKY. Multifunkční frézovací nástroje pro vysoké řezné rychlosti a vysoké výkony při obrábění hliníkových a titanových slitin. NÁSTROJE NOVINKY Pro obrábění hliníkových a titanových slitin AXD 2014.1 Aktualizace B116CZ Multifunkční frézovací nástroje pro vysoké řezné rychlosti a vysoké výkony při obrábění hliníkových a titanových

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 15

Více

Základy programování a obsluha CNC strojů

Základy programování a obsluha CNC strojů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, JIHLAVA Základy programování a obsluha CNC strojů Učební texty Ing. Milan Chudoba, učitel odborných předmětů strojírenství - 1 - ÚVOD Cílem těchto textů je naučit obsluhu ovládat

Více

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená:

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená: [ E[M]CONOMY ] znamená: Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L Univerzální frézky s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT FB-3 [Vertikální

Více

HODNOCENÍ STAVU OBROBENÉHO POVRCHU PO VÍCEOSÉM FRÉZOVÁNÍ

HODNOCENÍ STAVU OBROBENÉHO POVRCHU PO VÍCEOSÉM FRÉZOVÁNÍ 2. mezinárodní podzimní školu povrchového inženýrství projektu Integrita Plzeň 2013 Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity

Více

MĚŘENÍ RYCHLOSTI SVĚTLA

MĚŘENÍ RYCHLOSTI SVĚTLA MĚŘENÍ RYCHLOSTI SVĚTL Měřií potřeby 1) Základní jednotka se zdrojem a detektorem světla 2) Měřií dráha s délkovou stupnií 3) Měřič frekvene (čítač) 4) Dvojité zradlo, dvě spojné čočky 5) Osiloskop, spojovaí

Více

Vrtání a vyvrtávání. 1.1.1 Charakteristika výrobní metody

Vrtání a vyvrtávání. 1.1.1 Charakteristika výrobní metody Vrtání a vyvrtávání Vrtáním se rozumí obrábění díry do plného materiálu, zatímco vyvrtáváním se díry předvrtané, předlité nebo předované zvětšují na požadovaný průměr. Vrtat lze válcové, uželové a tvarové

Více

6. Úhel a jeho vlastnosti

6. Úhel a jeho vlastnosti 6. Úhel a jeho vlastnosti 6.1 Úhel, osa úhlu 6.1.1 Úhel Úhel je část roviny ohraničená dvěma polopřímkami se společným počátkem. Polopřímkám říkáme ramena úhlu. Jejich společný počátek nazýváme vrchol

Více

CNC frézování - Mikroprog

CNC frézování - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 3. ročník Jindřich Bančík 14.3.2012 Název zpracovaného celku: CNC frézování - Mikroprog CNC frézování - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci

Více

Obrábění je technologický proces, kterým se vytváří požadovaný tvar obráběného předmětu (obrobku), v daných rozměrech a v daném stupni přesnosti, a

Obrábění je technologický proces, kterým se vytváří požadovaný tvar obráběného předmětu (obrobku), v daných rozměrech a v daném stupni přesnosti, a Obrábění Obrábění je technologický proces, kterým se vytváří požadovaný tvar obráběného předmětu (obrobku), v daných rozměrech a v daném stupni přesnosti, a to odebíráním materiálu. Tím se liší od jiných

Více

Mechanical Calculator 7 Radek Kalousek

Mechanical Calculator 7 Radek Kalousek Uživatelská příručka Radek Kalousek Uživatelská příručka Všechna práva vyhrazena 1997 2013, SODEV Technology, s.r.o. Obchodní značky a jména výrobků zmíněných v tomto dokumentu jsou ochrannými známkami

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost Zůsobilost Menu: QExert Zůsobilost Modul očítá na základě dat a zadaných secifikačních mezí hodnoty různých indexů zůsobilosti (caability index, ) a výkonnosti (erformance index, ). Dále jsou vyočítány

Více

Plynové turbíny. Nevýhody plynových turbín: - menší mezní výkony ve srovnání s parní turbínou - vyšší nároky na palivo - kvalitnější materiály

Plynové turbíny. Nevýhody plynových turbín: - menší mezní výkony ve srovnání s parní turbínou - vyšší nároky na palivo - kvalitnější materiály Plynoé turbíny Plynoá turbína je teeý stroj řeměňujíí teeou energie obsaženou raoní láte q roházejíí motorem na energii mehanikou a t (obr.). Praoní látkou je zduh, resektie saliny, které se ytářejí teeém

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,-

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,- Soustruhy na dřevo Soustruhy na dřevo jsou určeny pro běžné soustružení rotačních válcových, kuželových a tvarových ploch z měkkého i tvrdého dřeva. Pomocí příslušenství, např. kopírovacího zařízení, je

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Střední průmyslová škola Jihlava EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Pracovní sešit Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Úvod Tento sešit slouží k procvičení základů CNC frézování

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Řezná keramika Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Obrábění pomocí řezné keramiky Použití Keramické třídy je možné použít pro široký okruh aplikací a materiálů, přičemž nejčastěji

Více

Střední průmyslová škola, Jihlava. EMCO WinNC SINUMERIK 840D Soustružení

Střední průmyslová škola, Jihlava. EMCO WinNC SINUMERIK 840D Soustružení Střední průmyslová škola, Jihlava EMCO WinNC SINUMERIK 840D Soustružení Pracovní sešit Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů - 2 - Úvod Tento sešit slouží k procvičení základních prací

Více

1. Opakování učiva 6. ročníku

1. Opakování učiva 6. ročníku . Opakování učiva 6. ročníku.. Čísla, zlomek ) Z číslic, 6 a sestavte všechna trojciferná čísla tak, aby v každém z nich byly všechny tři číslice různé. ) Z číslic, 0, 3, sestavte všechna čtyřciferná čísla

Více

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies Kdo jsme? Naše společnost byla založena 15. dubna 1994 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14824. Statutárním orgánem společnosti

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

Trochu teorie o obrábění

Trochu teorie o obrábění Trochu teorie o obrábění Základní pojmy: 1.VRTÁNÍ-Patří mezi nejstarší a nejpoužívanější technologické operace.provádí se do plného materiálu a takto získané otvory se mohou dále vystružovat, vyhrubovat

Více

Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika

Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika ČELÁKOVICE GPS: 50 9'49.66"N; 14 44'29.05"E Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika Tel.: +420 283 006 229 Tel.: +420 283 006 217 Fax: +420

Více

The heart of engineering

The heart of engineering The heart of engineering BOHATÁ HISTORIE SPOLEČNÁ BUDOUCNOST 2 3 1942 1962 2005 současnost ahájena výroba a montáž přesných vyvrtávacích strojů, soustruhů, konzolových frézek a speciálních strojů v nově

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 06 Frézování kapes a drážek Siemens 840 - Frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu Kapitola 2

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Základním úkolem při souřadnicovém určování polohy bodů je výpočet směrníků a délky strany mezi dvěma body, jejichž pravoúhlé souřadnice jsou známé.

Základním úkolem při souřadnicovém určování polohy bodů je výpočet směrníků a délky strany mezi dvěma body, jejichž pravoúhlé souřadnice jsou známé. 1 Určování poloh bodů pomocí souřadnic Souřadnicové výpočt eodetických úloh řešíme v pravoúhlém souřadnicovém sstému S-JTSK, ve kterém osa +X je orientována od severu na jih a osa +Y od východu na západ.

Více

Nové rohové frézy WIDIA M6800S, M, LX

Nové rohové frézy WIDIA M6800S, M, LX ředstavujeme ové rohové frézy WIDIA 6800,, LX OVIA!...navržené speciálně pro urychlení operací při frézování čelní válcovou frézou! Hloubka řezu 7-17 mm! Široký rozsah nájezdových úhlů při sestupném frézování!

Více

101 7 HOBLÍK Y HORNÍ FRÉZK Y

101 7 HOBLÍK Y HORNÍ FRÉZK Y 101 7 HOBLÍKY HORNÍ FRÉZKY 102 hoblíky P20SA2 HOBLÍK HOBLOVACÍ ŠÍŘKA (MM) 82 MAX. HLOUBKA DRÁŽKY (MM) 25 MAX. TLOUŠŤKA TŘÍSKY (MM) 3 PŘÍKON (W) 720 POČET OTÁČEK NAPRÁZDNO (1/MIN) 14 000 HMOTNOST (KG) 3,0

Více

Návod na tvorbu výrobního postupu

Návod na tvorbu výrobního postupu Návod na tvorbu výrobního postupu Následující text je pomocný studijní materiál, který by měl pomoci studentům se sestavováním výrobního postupu zadaného v předmětu Technologie II. Rozsah a zaměření tohoto

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

3. Celistvé výrazy a jejich úprava 3.1. Číselné výrazy

3. Celistvé výrazy a jejich úprava 3.1. Číselné výrazy . Celistvé výrazy a jejich úprava.1. Číselné výrazy 8. ročník. Celistvé výrazy a jejich úprava Proměnná je znak, zpravidla ve tvaru písmene, který zastupuje čísla z dané množiny čísel. Většinou se setkáváme

Více

NOVÉ SMĚRY V PROGRESIVNÍM OBRÁBĚNÍ

NOVÉ SMĚRY V PROGRESIVNÍM OBRÁBĚNÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava NOVÉ SMĚRY V PROGRESIVNÍM OBRÁBĚNÍ učební text Josef Brychta, Robert Čep, Marek Sadílek, Lenka Petřkovská, Jana Nováková Ostrava 2007 Recenze: doc. Ing.

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Hoblování, obrážení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Hoblování, obrážení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Hoblování, obrážení Ing. Kubíček Miroslav

Více

Různostranný (obecný) žádné dvě strany nejsou stějně dlouhé. Rovnoramenný dvě strany (ramena) jsou stejně dlouhé, třetí strana je základna

Různostranný (obecný) žádné dvě strany nejsou stějně dlouhé. Rovnoramenný dvě strany (ramena) jsou stejně dlouhé, třetí strana je základna 16. Trojúhelník, Mnohoúhelník, Kružnice (typy trojúhelníků a jejich vlastnosti, Pythagorova věta, Euklidovy věty, čtyřúhelníky druhy a jejich vlastnosti, kružnice obvodový a středový, úsekový úhel, vzájemná

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem T-obrábění z 5 stran T- typ obráběcích center s pojizným stojanem a výsuvným smykadlem poskytuje dvojnásobný pracovní rozsah. Se zdvihem v příčné ose 1500+2000

Více

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - -

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - - Prostý kružnicový oblouk Prostý kružnicový oblouk se používá buď jako samostatné řešení změny směru osy nebo nám slouží jako součást směrové změny v kombinaci s přechodnicemi nebo složenými oblouky. Nejmenší

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pohybové šrouby Ing. Magdalena

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

MODELOVÁNÍ POPTÁVKY, NABÍDKY A TRŽNÍ ROVNOVÁHY

MODELOVÁNÍ POPTÁVKY, NABÍDKY A TRŽNÍ ROVNOVÁHY MODELOVÁÍ POPTÁVKY, ABÍDKY A TRŽÍ ROVOVÁHY Schéma tržní rovnováhy Modely otávky na trhu výrobků a služeb Formulace otávkové funkce Komlexní model Konstrukce modelu otávky Tržní otávka Dynamcké modely otávky

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Frézování - řezné podmínky - výpočet

Frézování - řezné podmínky - výpočet Předmě: Ročník: Vyvořil: Daum: Základy výroby 2 M. Geisová 10. červen 2012 Název zpracovaného celku: Frézování - řezné podmínky - výpoče Posup při určování řezných podmínek, výpoče řezné síly Fř, výkonu

Více

Značení krystalografických rovin a směrů

Značení krystalografických rovin a směrů Značení krystalografických rovin a směrů (studijní text k předmětu SLO/ZNM1) Připravila: Hana Šebestová 1 Potřeba označování krystalografických rovin a směrů vyplývá z anizotropie (směrové závislosti)

Více

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING PSP Engineering a.s. VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING výroba podle dokumentace zákazníka náhradní díly velkorozměrové rotační části velkorozměrové ozubení strojní obrábění svařování

Více