VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I VÝPOČTOVÁ CVIČENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I VÝPOČTOVÁ CVIČENÍ"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I VÝPOČTOVÁ CVIČENÍ Studijní oory ro magisterskou formu studia Do Ing Anton Humár, CS 003

2 OBSAH Str 1 Měření 3 Příklad č11 - sinusové ravítko 3 Příklad č1 - sinusové ravítko 5 Břitové diagramy 6 Příklad č1 - břitový diagram čela 6 Příklad č - břitový diagram hřbetu 7 3 Trvanlivost nástroje 9 Příklad č31 9 Příklad č3 10 Příklad č33 - otimální trvanlivost 10 4 Pohyby a růřez třísky ři obrábění 18 Příklad č41 - odélné soustružení 18 Příklad č4 - odélné soustružení 19 Příklad č43 - válové frézování 1 Příklad č44 - čelní frézování Příklad č45 - vrtání 4 5 Jednotkový strojní čas 6 Příklad č51 - soustružení 6 Příklad č5 - čelní soustružení 8 Příklad č53 - válové frézování 31 Příklad č54 - čelní frézování 33 Příklad č55 - broušení rovinné lohy 34 Příklad č56 - broušení válové lohy 36 Příklad č57 - bezhroté broušení válové lohy 39 6 Řezné síly a odory 41 Příklad č61 - odélné soustružení 41 Příklad č6 - odélné soustružení 4 Příklad č63 - válové frézování 43 Příklad č64 - válové frézování 44 Příklad č65 - čelní frézování 47 Příklad č66 - vrtání 50 Příklad č67 - vrtání 5 Příklad č68 - broušení 53 7 Telo a telota řezání 55 Příklad č71 - odélné soustružení 55 Příklad č7 - odélné soustružení 56 Příklad č73 - odélné soustružení 57 Příklad č74 - broušení válové lohy 59

3 1 MĚŘENÍ Příklad č11 - sinusové ravítko Úhel sklonu stěny lihoběžníkové součásti je kontrolován omoí sinusového ravítka Stanovte hodnotu sestavy měrek H (včetně konkrétníh měrek ze sady odle tabulky číslo 11-1), úhylku úhlu α a úhel α, jestliže jsou známy hodnoty α n, l, z 1, z (tab11-) Hodnota L100 mm α n [º] - jmenovitá hodnota úhlu α [º] - úhel na měřené součásti α [º] - úhylka úhlu α L [mm] - délka sinusového ravítka H [mm] - hodnota sestavy kon měrek l [mm] - měřená délka na součásti z 1 [mm] - údaj úhylkoměru v oloze 1 z [mm] - údaj úhylkoměru v oloze Obr11 Sinusové ravítko Výočtové vztahy: H L sin α n α Pro (z -z 1 )<0 je α>0 a ro (z -z 1 )>0 je α<0 ( z z ) 1 artg α α n + α l Tab11-1 Sada měrek Počet měrek Dělení [mm] Rozsah hodnot [mm] 9 0,001 1,001-1, ,01 1,01-1, ,5 0,5-9,

4 Tab11- Zadané hodnoty Číslo zadání α n [º] l [mm] z 1 [mm] z [mm] 1 5º6` 60 3,0 3,17 5º1` 61 3,170 3,0 3 5º18` 6 3,00 3, º4` 63 3,187 3,11 5 5º30` 64 3,198 3, º36` 65 3,171 3, º4` 66 3,51 3,30 8 5º48` 67 3,8 3,50 9 8º6` 60,856, º1` 61,834, º18` 6,7, º4` 63,740, º30` 64,789,8 14 8º36` 65,656, º4` 66,633, º48` 67,354, º6` 60 1,98 1, º1` 61 1,910 1, º18` 6 1,934 1, º4` 63 1,895 1, º30` 64 1,95 1,898 30º36` 65 1,895 1, º4` 66 1,785 1, º48` 67 1,758 1,781 4

5 Příklad č1 - sinusové ravítko Stanovte hodnotu sestavy měrek H (včetně konkrétníh měrek ze sady odle tabulky číslo 1-1) a hodnotu rozdílu údajů úhylkoměrů v oloze 1 a (z 1 -z ) ro oakované měření úhlu sklonu stěny lihoběžníkovýh součástek omoí sinusového ravítka, jestliže jsou známy hodnoty α n, l, α (tab1-) Hodnota L100 mm α n [º] - jmenovitá hodnota úhlu α [º] - úhel na měřené součásti α [º] - úhylka úhlu α L [mm] - délka sinusového ravítka H [mm] - hodnota sestavy kon měrek l [mm] - měřená délka na součásti z 1 [mm] - údaj úhylkoměru v oloze 1 z [mm] - údaj úhylkoměru v oloze Obr1 Sinusové ravítko Výočtové vztahy: H L sin α n z 1 - z l tg α Tab1-1 Sada měrek Počet měrek Dělení [mm] Rozsah hodnot [mm] 9 0,001 1,001-1, ,01 1,01-1, ,5 0,5-9, Tab1- Zadané hodnoty Číslo zadání α n [º] l [mm] α ['] Číslo zadání α n [º] l [mm] α ['] 1 7º6` 70 3` 13 9º30` 74 6` 7º1` 71 4` 14 9º36` 75 7` 3 7º18` 7 5` 15 9º4` 76 8` 4 7º4` 73 6` 16 9º48` 77 9` 5 7º30` 74 7` 17 31º6` 70 10` 6 7º36` 75 8` 18 31º1` 71 9` 7 7º4` 75 9` 19 31º18` 7 3` 8 7º48` 77 10` 0 31º4` 73 4` 9 9º6` 70 10' 1 31º30` 74 5` 10 9º1` 71 3` 31º36` 75 6` 11 9º18` 7 4` 3 31º4` 76 7` 1 9º4` 73 5` 4 31º48` 77 8` 5

6 Příklad č1 - břitový diagram čela BŘITOVÉ DIAGRAMY Sestrojte břitový diagram čela ravého římého uběraího soustružnikého nože a stanovte hodnoty nástrojového bočního úhlu čela γ f, nástrojového zadního úhlu čela γ, nástrojového úhlu největšího sádu čela γ g a úhel sklonu základní římky břitového diagramu κ γ (tento úhel je totožný s úhlem, který svírají roviny P a P g ) Zadané hodnoty nástrojového úhlu nastavení hlavního ostří κ r, nástrojového úhlu sklonu hlavního ostří λ s a nástrojového ortogonálního úhlu čela γ o jsou uvedeny v tabule č1 Obr1 Obený břitový diagram čela Tab1 Zadané hodnoty Číslo zadání κ r [º] λ s [º] γ o [º] Postu ři sestrojování břitového diagramu čela: 1 Sestrojit souřadný systém z rovin P f a P (vodorovná čára a na ni kolmá svislá čára se rotínají v bodě A) Zvolit měřítko m (obvykle v hodnotáh 5 10) 3 V bodě A zakreslit rovinu P s od úhlem κ r (měřeno od roviny P f ) 4 Stanovit olohu bodu S (AS m otg λ s ) - odle znaménka úhlu λ s se bod S vynáší od bodu A směrem dolů (kladná hodnota úhlu λ s ) nebo nahoru (záorná hodnota úhlu λ s ) 6

7 5 6 V bodě A sestrojit kolmii na rovinu P s a vytvořit tím rovinu P o, stanovit olohu bodu O (AO [mm] m otg γ o ) - směr vynášení bodu O závisí na tom, zda je úhel γ o kladný (dolů) nebo záorný (nahoru) Sojit body S a O tak, aby jejih sojnie rotnula rovinu P f v bodě F a rovinu P v bodě P 7 Změřit úsečky AF a AP a z těhto hodnot stanovit úhly γ f a γ : AF [mm] γ f arotg AF/m, AP [mm] γ arotg AP/m Znaménko úhlů γ f a γ závisí na oloze bodu F (vravo od bodu A kladná hodnota), res P (dolů od bodu A kladná hodnota) 8 V bodě A sestrojit kolmii na úsečku SF a získat tak bod G Změřit úsečku AG a z její hodnoty stanovit úhel γ g : AG [mm] γ g arotg AG/m Znaménko úhlu γ g závisí na oloze bodu G vůči bodu A (dolů kladná hodnota) Vzhledem k tomu, že úsečka AG je v trojúhelníku SAF nejkratší, ředstavuje největší hodnotu kotangens, ož znamená, že úhel γ g je ze všeh úhlů čela největší 9 Změřit úhel κ γ u vrholu F trojúhelníku AFP, nebo jej vyočítat odle vztahu κ γ artg AP/AF Úhel κ γ lze změřit též mezi rovinami P a P g, nebo jej vyočítat odle vztahu κ γ aros AG/AP Příklad č - břitový diagram hřbetu Sestrojte břitový diagram hřbetu ravého římého uběraího soustružnikého nože a stanovte hodnoty nástrojového bočního úhlu hřbetu α f, nástrojového zadního úhlu hřbetu α, nástrojového úhlu největšího sádu hřbetu α b a úhel sklonu základní římky břitového diagramu κ α (tento úhel je totožný s úhlem, který svírají roviny P a P b ) Zadané hodnoty nástro- úhlu nastavení hlavního ostří κ r, nástrojového úhlu sklonu hlavního ostří λ s a nástrojo- jového vého ortogonálního úhlu hřbetu α o jsou uvedeny v tabule č Tab Zadané hodnoty Číslo κ r [º] λ s [º] α o [º] zadání Obr Obené břitové diagramy hřbetu 7

8 Postu ři sestrojování břitového diagramu hřbetu s využitím malé hodnoty měřítka m - obra: 1 Sestrojit souřadný systém z rovin P f a P (vodorovná čára a na ni kolmá svislá čára se rotínají v bodě A) Zvolit měřítko m (hodnoty: 0 50) 3 V bodě A zakreslit rovinu P s od úhlem κ r (měřeno od roviny P f ) 4 Stanovit olohu bodu S (AS m otg λ s) - odle znaménka úhlu λ s se bod S vynáší od bodu A směrem dolů (kladná hodnota úhlu λ s ) nebo nahoru (záorná hodnota úhlu λ s ) 5 V bodě A sestrojit kolmii na rovinu P s a vytvořit tím rovinu P o, stanovit olohu bodu O (AO [mm] m tg αo) 6 Sojit body S a O tak, aby jejih sojnie rotnula rovinu P f v bodě F a rovinu P v bodě P 7 Změřit úsečky AF a AP a z těhto hodnot stanovit úhly α f a α : AF [mm] α f artg AF/m, AP [mm] α artg AP/m Znaménka úhlů α f a α jsou vždy kladná 8 V bodě A sestrojit kolmii na úsečku SF a získat tak bod B Změřit úsečku AB a z její hodnoty stanovit úhel α b : AB [mm] α b artg AB/m Znaménko úhlu α b je vždy kladné Vzhledem k tomu, že úsečka AB je v trojúhelníku SAF nejkratší, ředstavuje nej- nejmenší menší hodnotu tangens, ož znamená, že úhel α b je ze všeh úhlů hřbetu 9 Změřit úhel κ α u vrholu F trojúhelníku AFP, nebo jej vyočítat odle vztahu κ α artg AP/AF Úhel κ α lze změřit též mezi rovinami P a P b, nebo jej vyočítat odle vztahu κ α aros AB/AP Postu ři sestrojování břitového diagramu hřbetu s využitím velké hodnoty měřítka m - obrb: 1 Sestrojit souřadný systém z rovin P f a P (vodorovná čára a na ni kolmá svislá čára se rotínají v bodě A) Zvolit měřítko m (hodnoty: ) Takto vysoké hodnoty měřítka zvětší trojúhelník PAF natolik, aby bylo možné solehlivě odečíst délky úseček AF a AP 3 V bodě A zakreslit rovinu P s od úhlem κ r (měřeno od roviny P f ) 4 Stanovit olohu bodu S (AS m otg λ s) - odle znaménka úhlu λ s se bod S vynáší od bodu A směrem dolů (kladná hodnota úhlu λ s ) nebo nahoru (záorná hodnota úhlu λ s ) Vzhledem k vysoké hodnotě měřítka m se bod S osune jakoby do neko nečna 5 V bodě A sestrojit kolmii na rovinu P s a vytvořit tím rovinu P o, stanovit olohu bodu O (AO [mm] m tg α o ) 6 Sojit body S a O tak, aby jejih sojnie rotnula rovinu P f v bodě F a rovinu P v bodě P Sojnie bodů S a O je v důsledku olohy bodu S rovnoběžná se stoou roviny P s 7 Změřit úsečky AF a AP a z těhto hodnot stanovit úhly α f a α: AF [mm] α f artg AF/m, AP [mm] α artg AP/m Znaménka úhlů α f a α jsou vždy kladná Vzhle- že bod S ve skutečnosti neleží v nekonečnu, vyočtené hodnoty úhlů α f a α dem k tomu, jsou zatíženy jistou hybou (skutečný úhel α f je větší než vyočtený, skutečný úhel α je menší než vyočtený) Tato hyba je z raktikého hlediska zela zanedbatelná 8 Protože úsečka AO je kolmá na sojnii bodů S a O, je bod O současně bodem B a úhel α b je totožný s úhlem α o (skutečný úhel α b je ale menší než úhel α o ) 9 Změřit úhel κ α u vrholu F trojúhelníku AFP, nebo jej vyočítat odle vztahu κ α artg AP/AF Úhel κ α lze změřit též mezi rovinami P a P b, nebo jej vyočítat odle vztahu κ α aros AB/AP Skutečný úhel κ α je menší, než úhel změřený v břitovém diagramu 8

9 3 TRVANLIVOST NÁSTROJE Příklad č31 Vyočítejte hodnoty exonentu m a konstant C T, C v ro závislost Tf(v ) jestliže jsou známy hodnoty T 1 [min], v 1 [m min -1 ], T [min], v [m min -1 ] Výočtové vztahy (viz též obr31): Obr31 T-v závislost m T v 3 T v m 1 v m 1 T v m T 3 konst C T m m T 1 v 1 T v o zlogaritmování: log T 1 + m log v 1 log T + m log v o úravě: m log T log v 1 log log T 1 v nebo m log T log v 1 log T log v T T Tab31 Zadané hodnoty Č íslo T 1 v 1 v Č íslo T 1 v 1 v zadání [ min] [m min -1 ] [ min] [m min -1 ] zadání [min] [m min -1 ] [ min] [m min -1 ]

10 Příklad č3 Na zák ladě závislosti v f(t) stanovte, o kolik se sníží trvanlivost nástroje T (absolutně i roentuelně), okud se řezná ryhlost v zvýší o hodnotu v V ýočtové vztahy: m C T C v T CT v m kde: T [min], v [m min -1 ] T T C (v + v ) T kde: T [min], T [m in], v [m min ], v [m min -1 ] T T T[%] 100 T m -1 Tab3 Zadané hodnoty Č íslo m C v v v Č íslo m C v v v zadání [-] [-] [m min -1 ] [%] zadání [-] [-] [m min -1 ] [%] 1 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Pří klad č33 - otimální trvanlivost ZADÁNÍ Při zkouškáh odélného soustružení za těhto odmínek: obráběí stroj - univerzální hrotový soustruh SU 50A, obráběný materiál - oel , nástrojový držák - PSBNR 55 M1, geometrie: α o 6º, γ o -6º, κ r 75º, λ s -8º, vyměnitelná břitová destička SUMITOMO AC5 (ovlak TiC+TiCN+TiN, včetně několika seiálníh mezivrstev), SNMG NUP, 10

11 šířka záběru ostří a mm, osuv na otáčku f 0,5 mm, bez oužití řezné kaaliny, byly zjištěny následujíí hodnoty trvanlivosti ro oužité řezné ryhlosti a hodnotu hřbetního ootřebení VB 0,4 mm: a) T 1 40 min ro v 1 50 m min -1, T 17 min ro v 30 m min -1 Proveďte analytiké a grafiké vyhodnoení T-v závislosti (určení hodnot C v, C T, m) a stanovte hodnotu v 30 b) Vyočítejte hodnotu otimální trvanlivosti ro oužitou břitovou destičku ři odélném soustružení 8 ks obrobků o rozměreh 177 x 115 mm z hlediska maximální výrobnosti (řezné odmínky: v 50 m min -1 T 40 min, f 0,5 mm, a mm) Nakreslete diagram závislostí časů (t AS - jednotkový strojní čas, jednotkový vedlejší čas t AV 40 min, t Ax, - elkový čas na výměnu a seřízení nástroje, t A - oerační čas jednotkové ráe) na trvanlivosti, když je dán čas jedné výměny nástroje t Ax 30 s (v daném říadě je to čas otřebný na uvolnění vyměnitelné břitové destičky, její ootočení o jeden břit a oětovné uevnění) ) Vyočítejte ro stejný říad hodnotu otimální trvanlivosti nástroje z hlediska minimálje dáno: ena oužité břitové destičky SUMITOMO AC5 N 195 níh nákladů, když Kč, hodnota zbytku destičky o využití všeh ostří N z10 Kč, náklady na hodinu strojní ráe D s 75 Kč, náklady na výměnu břitové destičky N vym 1,0 Kč Nakreslete dia- (N s, N v, N n, N ) na gram závislostí nákladů trvanlivosti VYPRACO VÁNÍ a) Ze základního vztahu ro T-v závislost lze ro dané zadání získat uravený vztah: T 1 v 1 m T v m, o zlogaritmování: log T 1 + m log v1 log T + m log v a úravě: log T1 log T m log v log v 1 Ze základního vztahu T-v -1/m závislosti v C v T vylývá: C v v T 1/m v 1 T 1 1/m v T 1/m Dále latí C T C v m Záis v 30 znamená, že se jedná o hodnotu řezné ryhlosti ro trvanlivost T 30 min, která se ro dané odmínky stanoví: v 30 C v 30-1/m Grafiké řešení je uvedeno na obrázku č

12 Obr33-1 T-v závislost v logaritmikýh souřadniíh Hodnoty konstant C v, C T a exonentu m budou oužity ro výočty odle zadání b) a ) VYPRACOVÁNÍ b) Oerační čas jednotkové ráe lze vyjádřit vztahem: t A t AS + t AV + t Ax, [min], (1) kde: t AS [min] - jednotkový strojní čas, t AV [min] - jednotkový vedlejší čas, t Ax, [min] - elkový čas na výměnu a seřízení nástroje 1

13 Pro daný říad (odélné soustružení q 8 ks obrobků o růměru D 177 mm a déle L 115 mm otáčkami n 450 min -1, které ro daný růměr odovídají řezné ryhlosti v 50 m min -1, a osuvem na otáčku f 0,5 mm) lze jednotkový strojní čas vyočítat odle vztahu (bez uvažování náběhu a řeběhu nástroje): q L q L t AS [min], vf n f kde: v f [mm min -1 ] - osuvová ryhlost Ze vztahu ro výočet řezné ryhlosti ři odélném soustružení: v min -1 π D n 10-3 [m ] (3) lze vyočítat otáčky: 3 10 v n [min -1 ] (4) π D Po dosazení v C v T -1/m (základní vztah T-v závislosti) do (4): 3 1/ m 10 Cv T -1 n [min ] (5) π D Po dosazení (5) do () a úravě: t AS kde: q L π D q L π D 1/ m 1/ m T k 3 1/ m 3 1 T [min] (6) 10 C T f 10 C f v v k1 q L π D 3 10 C f (7) v Celkový čas na výměnu a seřízení nástroje se vyočítá odle vztahu: t Ax, z v t Ax [min], (8) kde: t Ax [min] - čas jedné výměny nástroje, z v [-] - očet výměn nástroje ro obrobení q kusů obrobku, vyočítá se odle vztahu: t AS z v [-], (9) T Použitím vztahů (6), (8) a (9) lze o úravě získat konečný vztah ro výočet elko- vého času na výměnu a seřízení nástroje: 1/ m t k1 T AS (1/ m 1) t Ax, zv t Ax t Ax t Ax k1 T t Ax [min] (10) T T Dosazením (6) a (10) do (1) se získá konečný obený vztah ro výočet oeračního času jednotkové ráe: kde: T 40 minut - trvanlivost nástroje ři danýh řeznýh odmínkáh (v 50 m min -1, f0,5 mm, a mm) t A k 1 T 1/m + t AV + k 1 T (1/m-1) t Ax [min] Derivae vztahu (10) odle T (t AV nezávisí na T): d t A d T 1 (1/ m 1) 1 (1/ m ) k1 T k1 1 T t m m Ax () (11) (1) 13

14 Po úravě vztahu (1), za ředokladu, že jeho hodnota je rovna nule (odmínka extrému funke znamená, že hodnota její rvní derivae je nulová): 1/ m 1/ m k1 T k1 T + (1 m) t Ax 0, (13) m T m T m T o úravě (obě strany rovnie jsou násobeny zlomkem ): 1/ m k 1 1+ (1 m) t Ax 0 T Konečnou úravou (14) lze získat vztah ro výočet otimální trvanlivosti z hlediska maximální výrobnosti: T (m - 1) tax [min] (15) ot V Diagram y závislostí jednotlivýh časů na trvanlivosti budou vytvořeny odle hodnot řira venýh do tabulky č33-1 (alikae vztahů 6, 10 a 1) Diagram y, zraované odle tabulky č33-1 jsou uvedeny na obrázku č33- Tab33-1 T 1/m t AS k1 T t AV t Ax, k 1 T (1/m-1) t Ax t A t AS + t AV + t Ax, [ min] [m in] [min] [m in] [m in] 0,5 1,0 T ot V 1,5,0,5 40 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Z uvedeného říkladu je zřejmé,že ro vyměnitelné břitové destičky, u kterýh je hodnota t Ax velmi malá, vyhází ři výočtu odle maximální výrobnosti velmi nízká otimální trvanlivost, která by byla v raxi ztěží realizovatelná (ro daný říad to znamená řeznou ryhlost v 68 m min -1,otáčky n16 min -1,ož jsou hodnoty na samé hranii možností oužitého obráběího stroje) 1 T (14) 14

15 Obr33- Závislost časů na trvanlivosti nástroje VYPRACOVÁNÍ ) Celkové náklady obrábění lze vyjádřit vztahem: N N s + N v + N n [Kč], (16) kde: N s [Kč] - náklady na strojní rái, N v [Kč] - náklady na vedlejší rái, N n [Kč] - náklady na nástroj a jeho výměnu a stanoví se odle vztahů: N s Ds t AS [Kč], (17) 60 Dv Nv t AV [Kč], (18) 60 N n z v N T [Kč], (19) 15

16 N Nz N T + N [Kč], (0) vym x kde: D s [Kč] - náklady na hodinu ráe stroje, D v [Kč] - vedlejší náklady (z raktikého hlediska D v D s 75 Kč), z v [-] - očet výměn břitů destičky, x [-] - očet ostří břitové destičky (ro čtverovou, oboustrannou destičku x8), N T [Kč] - náklady na jednu trvanlivost nástroje (jeden břit destičky), N [Kč] - ena břitové destičky, N z [Kč] - hodnota zbytku destičky, N vym [Kč] - náklady na výměnu břitové destičky Po dosazení (17), (18) a (19) do (16): N Ds Dv t AS + t AV + z v NT [Kč] (1) Dosazením (6) do (1) a (6) do (9) a toho do (1) a úravě lze získat vztah: N 1/ m Ds Dv (1/ m 1) k1 T + t AV + k1 T NT [Kč], () kde ro vyjádření hodnoty k 1 latí vztah (7) Po derivai vztahu () odle trvanlivosti T (t AV nezávisí na T): d N d T 1 m D 60 1 m (1/ m 1) s (1/ m ) k1 T k1 1 T NT (3) Po úravě vztahu (3), za ředokladu, že jeho hodnota je rovna nule (odmínka ex- je trému funke znamená, že hodnota její rvní derivae nulová): 1/ m 1 k m T T Ds k1 + (1 60 m 1/ m T m) N T T o úravě (obě strany rovnie jsou násobeny zlomkem Ds 1 + (1 m) NT 0 60 T 0, (4) k m T 1/ m 1 T Konečnou úravou (5) lze získat vztah ro výočet otimální trvanlivosti z hlediska minimálníh nákladů: T otn 60 NT (m 1) [min] (6) D s Diagramy závislostí jednotlivýh nákladů na trvanlivosti budou vytvořeny odle hod- řiravenýh do tabulky č33- (alikae vztahů 17, 18, 19 a 16, za oužití vztahů 6, 9 a not 0) Diagramy, zraované odle tabulky č33- jsou uvedeny na obrázku č33-3 ): (5) 16

17 Tab33-1/ T N s k 1 T m D s /60 [min] [K č] T ot N Nv (1 N n k 1 T /m-1) N T [K č ] [K č] 50 N N s + N v + N n [K č] Obr33-3 Závislost nákladů na trvanlivosti nástroje 17

18 Příklad č41 - odélné soustružení 4 POHYBY A PRŮŘEZ TŘÍSKY PŘI OBRÁBĚNÍ Soustružení válové lohy se rovádí za následujííh odmínek: růměr obráběné lohy D [mm], otáčky obrobku n [min -1 ], osuv na otáčku f [mm] Vyočítejte řeznou ryhlost v [m min -1 ], ryhlost osuvu v f [mm min -1 ], ryhlost řezného ohybu v e [m min -1 ] a hodnotu v e- [m min -1 ], o kterou je v e větší než v Pozn: Hodnota v e- je velmi malá a roto je třeba ři jejím výočtu oužít hodnoty v e a v vyočtené s řesností alesoň na osm desetinnýh míst Obr41 Pohyby ři odélném soustružení Výočtové vztahy: v π D n 10-3 kde: v [m min -1 ], D [mm], n [min -1 ] v f f n -1 kde: v min -1 f [mm min ], f [mm], n [ ] v e + vf 10 ( 3 ) v kde: v e [m min -1 ], v [m min -1 ], v f [mm min -1 ] ve- v e - v kde: v e- [m min -1 ], v e [m min -1 ], v [m min -1 ] 18

19 Tab41 Zadané hodnoty Č íslo zadání D [mm] n [min -1 ] f [mm] Č íslo zadání D [mm] n [min -1 ] f [mm] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Příklad č4 - odélné soustružení Podélné soustružení válové lohy se rovádí za následujííh odmínek: růměr obráběné lohy D [mm], růměr obrobené lohy d [mm], řezná ryhlost v '[m min -1 ], osuv na otáčku f [mm], nástrojový úhel nastavení hlavního ostří κ r [º], oužitý stroj umožňuje stuňovitou změnu otáček vřetena v řadě 14, 18,, 8, 36, 45, 56, 71, 90, 11, 140, 180, 4, 80, 355, 450, 560, 710, 900, 110, 1800, 40, 800 min -1 Vyočítejte otáčky obrobku n [min -1 ] a jim odovídajíí skutečnou řeznou ryhlost v [m min -1 ], šířku záběru ostří a [mm], jmenovitou tloušťku třísky h D [mm], jmenovitou šířku třísky b D [mm] a jmenovitý růřez třísky A D [mm ] Obr4-1 Pohyby ři odélném soustružení Obr4- Průřez třísky ři odélném soustružení 19

20 Výočtové vztahy: 3 10 v n n' [min -1 ], v ' [m min -1 ], D [mm] Skutečné otáčky n se určí tak, že π D z otáčkové řady oužitého soustruhu se vybere nejbližší nižší hodnota (s výjimkou říadů, kdy n' je jen o velmi málo větší než n) Otáčková řada: n 14, 18,, 8, 36, 45, 56, 71, 90, 11, 140, 180, 4, 80, 355, 450, 560, 710, 900, 110, 1800, 40, 800 min -1 v π D n kde: v in -1 [m min ], D [mm], n [m ] D d a kde: a [mm], D [mm], d [mm] h D f sin κ kde: [mm], f [mm] h D r a b D sin κ r kde: b D [mm], a [mm] A D a f h D b D kde: A [mm D ], a [ mm], f [mm], hd [m m ], b D [ mm] f Ta b4 Zada né hodn oty Č íslo D d v ' κ r Č íslo D d v ' f κ r zadání [mm] [mm] [m min -1 ] [mm] [º] zadání [mm] [mm] [m min -1 ] [mm] [º] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 75 0

21 Příklad č43 - válové frézování Rovinná loha se frézuje válovou frézou s římými zuby za těhto odmínek: růměr frézy D [mm], očet zubů frézy z [-], otáčky frézy n [min -1 ], osuvová ryhlost v f [mm min -1 ], šířka záběru ostří a [mm], hloubka odebírané vrstvy H1 mm Vyočítejte řeznou ryhlost v [m min -1 ], osuv na zub f z [mm], očet zubů v současném záběru n z [-] a maxi- velikost jmenovitého růřezu třísky A Dmax [mm mální ] Obr43 Průřez třísky ři válovém frézování Výočtové vztahy: v π D n 10-3 kde: v in -1 [m min -1 ], D [mm], n [m ] f z vf n z kde: f z [mm], v ], z [-], [min -1 f [mm min -1 n ] Odvození vztah u ro sin ϕ max : D H H osϕ max 1 (vylývá z trojúhelníku XYZ, k de XZ D/) D D sinϕ H 1 4H 4H D D D max 1 os ϕ max 1 ( D H H ) D H 4H 4H 4 D D D D H 1

22 Odvození vztahu ro n z ': n ϕ ϕ z ϕ, max max max z, kde ϕ o o t [º] je zubová rozteč ϕt z Počet zubů v záběru n z se získá zaokrouhlením n z ' na elé číslo vždy nahoru! A Dmax f z a sin ϕmax kde: ADmax [mm ], f z [mm], a [mm] Tab43 Zadané hodnoty Číslo D z n v f a Číslo D z n v f a zadání [mm] [-] [min -1 ] [mm min -1 ] [mm] zadání [mm] [-] [min -1 ] [mm min -1 ] [mm] Příklad č44 - čelní frézování Rovinná loha se má frézovat frézovaí hlavou osazenou vyměnitelnými břitovými destičkami ze slinutého karbidu za těhto odmínek: růměr frézy D [mm], očet zubů frézy z [-], osuv na zub f ezná ryhlost v '[m min -1 z ' [mm], ř ], šířka záběru ostří a [mm] Vyočí- skutečnou řeznou ryhlost v [m min -1 ], sku- tejte otáčky frézy n [min -1 ] a jim odovídajíí tečnou ryhlost osuvu vf [mm min -1 ] a skutečný osuv na zub f z [mm] Vyočítejte též ma- třísky A Dmax [mm ] ximální velikost jmenovitého růřezu Výočtové vztahy: 10 v n n' [min -1 ], v ' [m min -1 ], D [mm] Skutečné otáčky n se určí tak, že π D z otáčkové řady ou žité frézky se vybere nejbližší nižší hodnota (s vý- n' je jen o velmi málo větší než n) jimkou říadů, kdy 3 Otáčková řad a : n 8, 35, 45, 56, 71, 90, 11, 140, 180, 4, 80, 335, 450, 560, 710, 900, 110, 1400 min -1

23 v π D n 10-3 kde: v [ m min -1 ], D [mm], n [m in ] v f ' f z ' z n kde: v f ' [ mm min -1 ], f z ' [mm], z [-], n [mi n -1 ] -1 Skutečná ryhlost osu vu v f se určí tak, že z ně které osuvové řady oužité frézky se vybere nejbližší nižší hodnota (s výjimkou říadů, kdy v f ' je jen o velmi málo vět ší než v f ) Posuvové řad y: v f,5-3, , , , mm min v f 10-1, , mm min -1 v f fz z n kde: f z [mm], v f [mm min -1 ], z [-], n [min -1 ] ADmax f z a, kde: A Dmax [mm ], f z [mm], a [mm] Tab44 Zadané hodnoty Číslo D z f z ' v ' a Číslo D z f z ' v ' a zadání [mm] [-] [mm] [m min -1 ] [mm] zadání [mm] [-] [mm] [m min -1 ] [mm] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

24 Příklad č45 - vrtání Vrtání je rováděno za těh to odmínek: růměr vrtáku D [mm], růměr ředvrtané -1 díry d [mm], otáčky n [min ], osuv na otáčku f [mm], úhel κ re 60º Vyočítejte řeznou ryhlost v [m min -1 ], ryhlost osuvu v f [mm min -1 ], jmenovitou šířku třísky b [mm], jme- třísky A D [mm ] (ro vrtání díry do lného materiálu novitou tloušťku třísky h [mm] a růřez a ro zvětšování ředvrtané díry) Obr45-1 Průřez třís ky ři vrtán í Obr45- Průřez třísky ři vrtání do lného materiálu do ředvrtané díry Výočtové vztahy: v π D n 10 kde: v [m min -1 ], D [mm], n [ min -1 ] v f f n -3 kde: vf [mm min - 1 ], f [mm], n [min -1 ] h f sin κ re kde: h [mm], f [mm], κ re [º] ro vrtání do lna: b D sin κ kde: b [mm], D [mm], κ re [º] ro zvětšování ředvrtané díry: re b kde: b [mm], D [mm], d [mm], κ re [º] AD b h kde: A D [mm ], b [mm], h [mm] D d sin κ re 4

25 Tab45 Zadané hodnoty Číslo D d n f Číslo D d n f zadání [mm] [mm] [min -1 ] [mm] zadání [mm] [mm] [min -1 ] [mm] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 5

26 Příklad č51 - soustružení 5 JEDNOTKOVÉ STROJNÍ ČASY Vyočítejte jednotkový strojní čas (bez uvažování náběhu a řeběhu nástroje) ro dokončovaí obrábění loh čeu, vyznačenýh na obrázku č51 čárkovanou čárou Otáčková řada oužitého soustruhu [min -1 ]: Řezné odmínky: a) ro obrábění válovýh loh: řezná ryhlost v,v 60 m min -1, osuv na otáčku f v 0,10 mm, řídavek na obrábění mm, b) ro obrábění čelní lohy: řezná ryhlost v,č 55 m min -1, osuv na otáčku f č 0,1 mm, řídavek n a obrábění mm, ) ro obrábění záihu: řezná ryhlost v,z 18 m min -1, osuv na otáčku f z 0,08 mm Obr51 Obráběný če Výočtové vztahy: Celkový jednotkový strojní čas: t AS t AS1 + t AS + t AS3 + t AS4 [min], kde: t AS1 [min] - jednotkový strojní čas ro obrábění válové lohy o růměru D 1, L 1 + L1 + t AS1 [min], v n f f1 1,s v t AS [min] - jednotkový strojní čas ro obrábění válové lohy o růměru D, L L t AS [min], v n f f,s v t AS3 [min] - jednotkový strojní čas ro obrábění čelní lohy mezi růměry D 1 a D, 6

27 t AS3 (D1 D ) / (D1 D ) [min], v n f f 3 3,s t AS4 [min] - jednotkový strojní čas ro obrábění záihu na růměr D 3, (D D3 ) / (D D3 ) t AS4 [min] v n f f 4 4,s č z Výočet teoretikýh otáček ro obrábění válové lohy o růměru D 1 : 3 10 v,v -1,t [min ] π ( D + ) n 1 1 Sku tečné otáčky ro obráb ění válové loh y o růměru D1 (n1,s) budou vy brány jako nejbližší nižší hodnota z otáčkové řa dy oužitého sous truhu Vý očet teoretikýh otáček ro obrábění válové lohy o rům ěru D : 3 10 v, v n, t [m in -1 ] π ( D + ) Sku tečné o táčky ro obráb ění válové loh y o růmě ru D ( n,s ) budou vy brány jako nejbližší nižší ho dnota z otáčkové řa dy oužitého sous truhu Vý očet teoretikýh otáček ro obrábění čelní lohy mezi růměry D1 a D : 3 10 v,č n -1 3,t [min ] π D 1 Skutečné otáčky ro obrábění čelní lohy mezi růměry D 1 a D (n 3,s ) budou vybrány jako nejbližší nižší hodnota z otáčkové řady oužitého soustruhu Výočet teoretikýh otáček ro obrábění záihu na růměr D 3 : 3 10 v,z n4,t π D [min -1 ] Skutečné otáčky ro obrábění záihu na růměr D 3 (n 4,s ) budou vybrány jako nejbližší n ižší hodnota z otáčkové řady oužitého soustruhu Tab51 Zadané hodnoty Číslo D 1 D D 3 L 1 L Číslo D 1 D D 3 L 1 L zadání [ mm] [mm] [mm] [mm] [mm] zadání [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

28 Příklad č5 - čelní soustružení a) Vyočítejte jednotkové strojní časy (bez uvažování náběhu a řeběhu nástroje, l n l 0) ro soustružení čelní lohy říruby (na obrázku č5 vyznačeno čárkovanou čárou) na svislém soustruhu s lynule měnitelnými otáčkami: t AS,f - ři obrábění konstantním osuvem na otáčku, t AS,v - ři obrábění konstantní řeznou ryhlostí Stanovte též roentuelní a skutečné rodloužení jednotkového strojního času ři obřeznou ryhlostí rábění konstantním osuvem na otáčku, ve srovnání s obráběním konstantní b) Vyočítejte jednotkové strojní časy (s uvažováním náběhu a řeběhu nástroje, l n l mm) ro soustružení čelní lohy říruby (na obrázku č5 vyznačeno čárkovanou čárou) na svislém soustruhu s lynule měnitelnými otáčkami: t AS,f - ři obrábění konstantním osuvem na otáčku, t AS,v - ři obrábění konstantní řeznou ryhlostí Stanovte též roentuelní a skutečné rodloužení jednotkového strojního času ři obrábění konstantním osuvem na otáčku, ve srovnání s obráběním konstantní řeznou ryhlostí Výočtové vztahy a): Obr5 Obráběná říruba Jednotkový strojní čas ro obrábění konstantním osuvem na otáčku: t AS,f L (D D1) / π D (D D1) [min], 3 v n f 10 v f f kde: L [mm] - dráha nástroje (úsečka AB), -1 v f [mm min ] - osuvová ryhlost, -1 n [min ] - otáčky, f [mm] - osuv na otáčku, -1 v [m min ] - řezná ryhlost Jednotkový strojní čas ro obrábění konstantní řeznou ryhlostí: 8

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

Technické údaje. Nástroje pro soustružení Utvařeče

Technické údaje. Nástroje pro soustružení Utvařeče Řezné nástroje Nástroje pro soustružení Utvařeče... 8 Frézovací nástroje... 1 Celokarbidové frézy... Nástroje pro vrtání Celokarbidové a pájené vrtáky... 19 TAC vrtací nástroje... 2 Dělové vrtáky... 29...

Více

Obecný úvod do problematiky CNC programování

Obecný úvod do problematiky CNC programování Obecný úvod do problematiky CNC programování Část první Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace v rozvoji kompetencí ţáků dle potřeb trhu práce Registrační

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

Přímá bruska s příslušenstvím

Přímá bruska s příslušenstvím Do tepelně lepicích pistolí je možné použít několik druhů tyčinek podle slepovaného materiálu: Univerzální (nažloutlé) jsou určeny k lepení všech běžných materiálů. Žluté určené k lepení dřeva, papíru

Více

Průvodce TNC 426 TNC 430. 4/2002 Český (cs)

Průvodce TNC 426 TNC 430. 4/2002 Český (cs) Průvodce TNC 426 TNC 430 NC-Software 280 476-xx 280 477-xx 4/2002 Český (cs) Průvodce Obsah... je stručná programovac pomůcka pro ř dic sytémy TNC 426 a TNC 430 firmy HEIDENHAIN. Kompletn návod k programován

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Brousicí kotouče a segmenty

Brousicí kotouče a segmenty Brousicí kotouče a segmenty Program úspěšnosti pro nejvyšší požadavky Velký výběr pro správné broušení Použití výkonných brousicích nástrojů je dnes důležitým faktorem pro funkci a hospodárnost produktů

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc.

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. POUŽITÁ LITERATURA : Korf, V.: Dendrometrie, Praha 1953 Assman, E.: Waldertragslehre, Mnichov 1961 Prodan, M.: Holzmeslehre, Franfurkt 1965 Korf,

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Př ručka pro uživatele

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Př ručka pro uživatele CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7 Př ručka pro uživatele Česky (cs) 8/2004 Zadávac klávesnice Provozn režim Ručn ř zen Provozn režim Automatika Programovac režimy (DIN PLUS, Simulace, TURN PLUS)

Více

Energetický systém v ustáleném stavu

Energetický systém v ustáleném stavu Energetický systém v ustáleném stavu Jedním z charakteristických rysů energetického systému je potřeba spojitě přizpůsobovat jeho provozní podmínky tak, aby v každém okamžiku reagoval na stále se měnící

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE Stavebně technický ústav-e a.s. 2005 UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE STÚ-E, a.s. Stavebně technický

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 21. 04. 2015 speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 14/ Nový Dragonskin pro frézování Společnost WNT navazuje na úspěšnou řadu Dragonskin pro soustružení 16/ iscar v roce

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Řezná keramika Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Obrábění pomocí řezné keramiky Použití Keramické třídy je možné použít pro široký okruh aplikací a materiálů, přičemž nejčastěji

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Leden 2014 Společnost DR.JOHANNES HEIDENHAIN GmbH vyvíjí a vyrábí lineární

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk ČEPS, ČEZdistribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PEdistribuce, ZSE, VSE Odsouhlasení normy PŘÍKLADY VÝPOČTŮ UZEMŇOVACÍCH SOUSTAV V

Více

Př ručka uživatele Cykly dotykové sondy. itnc 530. NC-software 340 423-xx. 340 481-xx

Př ručka uživatele Cykly dotykové sondy. itnc 530. NC-software 340 423-xx. 340 481-xx Př ručka uživatele Cykly dotykové sondy itnc 530 NC-software 340 422-xx 340 423-xx 340 480-xx 340 481-xx Česky (cs) 10/2005 Typ TNC, software a funkce Tato př ručka popisuje funkce, které jsou k dispozici

Více

Form Talysurf Intra. Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu

Form Talysurf Intra. Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu Form Talysurf Intra Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu Form Talysurf Intra.. měří rozměry, tvar i drsnost z jednoho profilu Jedinečná historie První Form Talysurf byl vyvinut v roce 1984 pro

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Aleš Flandera a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Copyright Aleš Flandera, 2014 Copyright MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze,

Více