CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů"

Transkript

1 CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů Studijní opora pro distanční vzdělávání Ing. Ivana Brožíková

2 Obsah: 1. Zásobování Příklad č. 1 Příklad č. 2 Příklad č. 3 Příklad č. 4 plán nákupu materiálu normování zásob normování zásob normování zásob 2. Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 účetní odpisy Příklad č. 2 účetní odpisy Příklad č. 3 daňové odpisy Příklad č. 4 daňové odpisy Příklad č. 5 účetní a daňové odpisy Příklad č. 6 daňové odpisy s technickým zhodnocením Příklad č. 7 výrobní kapacita Příklad č. 8 využití výrobní kapacity Příklad č. 9 výrobní kapacita a plán produkce 3. Mzdy a odměňování Příklad č. 1 výpočet základní časové mzdy Příklad č. 2 výpočet základní úkolové mzdy Příklad č. 3 výpočet mezd k výplatě Příklad č. 4 výpočet mezd k výplatě 4. Management Příklad č. 1 sestavení plánu produkce Příklad č. 2 sestavení plánu počtu zaměstnanců Příklad č. 3 sestavení plánu spotřeby materiálu Příklad č. 4 sestavení plánu odpisů Příklad č. 5 sestavení plánu mzdových a osobních nákladů Příklad č. 6 sestavení plánu nákladů, výnosů a HV Příklad č. 7 sestavení taktických plánů podniku Příklad č. 8 kontrolní činnost podniku 5. Kalkulace stanovení plánovaných nákladů Příklad č. 1 předběžná kalkulace dělením Příklad č. 2 předběžná kalkulace přirážková Příklad č. 3 předběžná kalkulace přirážková 6. Financování podniku Příklad č. 1 finanční analýza 7. Daňová soustava Příklad č. 1 daň z příjmu FO - zaměstnanec Příklad č. 2 daň z příjmu FO zaměstnanec a OSVČ Příklad č. 3 daň z příjmu PO Příklad č. 4 daň z přidané hodnoty 2

3 8. Souvislé příklady Příklad č. 1 souvislý příklad 9. Využití internetu v příkladech Příklad č. 1 nedostatek finančních prostředků 10. Řešení příkladů 3

4 Používané symboly Průvodce studiem Pojmy k zapamatování Shrnutí Kontrolní otázky a úkoly Korespondenční úkol Část pro zájemce 4

5 5 Úvod Milí studenti, mezi předměty, které jste se v rámci vámi zvoleného oboru rozhodli studovat, je také předmět ekonomika, s nímž se setkáváte ve všech ročnících vašeho studia. Ekonomika je základem odborných ekonomických předmětů, neboť vás seznamuje s ekonomickými informacemi, o jejichž důležitosti nelze pochybovat. Abychom lépe porozuměli ekonomickým souvislostem různých situací podniku, vyřešíme spolu několik základních a souvislých příkladů. Dejme se tedy s chutí do práce a snažme se spolupracovat, aby vaše znalosti byly obohaceny praktickými dovednostmi. Přeji vám pěkné chvíle při řešení zadaných úkolů a těším se na naši společnou výuku prostřednictvím počítače. Ivana Brožíková 5

6 6 1. Zásobování Téma kapitoly: - praktické příklady k procvičení problematiky zásobování podniku. Cílem této kapitoly je: - získání praktických dovedností při řešení zadaných úkolů. Průvodce studiem: V hodinách ekonomiky 1. a 2. ročníku jste se seznámili s problematikou zásobování podniku materiálem. Abychom lépe porozuměli vzorcům a vztahům, ukážeme si jejich praktické využití. Příklad č. 1: plán nákupu materiálu Sestavte plán nákupu materiálu v naturálních a peněžních jednotkách. NS (norma spotřeby materiálu) pro výrobu jednoho výrobku je 10 kg. Plán produkce pro příští rok je ks výrobků. Normovaná zásoba je určena na kg, skutečná zásoba ke dni sestavení bilance je kg, předpokládaná spotřeba do konce roku je kg, očekávané dodávky do konce roku kg. Cena materiálu je 25,- Kč / 1kg. Ukazatel Výsledek Počáteční zásoba v kg Konečná zásoba v kg Roční spotřeba v kg Nákup v kg Nákup v Kč 6

7 7 Příklad č. 2: normování zásob Vypočítejte normu zásob materiálu a normativ zásob materiálu. Podnik vyrábí dětská trička. Roční plán produkce je sestaven na ks triček. Norma spotřeby NS je 0,5 m látky, cena materiálu je 150 Kč/1 m látky. Materiál dodává dodavatel v pravidelných termínech 10 dnů, pojistná zásoba je stanovena na 3 dny, s technickou zásobou se neuvažuje. Ukazatel Výsledek Roční spotřeba materiálu Denní spotřeba materiálu Časová norma Norma zásob Normativ zásob Příklad č. 3: normování zásob Vypočítejte normu zásob materiálu a normativ zásob materiálu. Příklad je vhodné počítat s použitím excelu. Podnik vyrábí pracovní oděvy. Roční pán produkce je ks oděvů. Jeden oděv se vyrábí ze tří druhů materiálu : látka šedá, modrá a žlutá Druh Norma Dodávkový Počet dnů Počet dnů Cena /1m materiálu spotřeby cyklus c pojistné z. p tech. zás. t v Kč Šedá látka 2 m Modrá 1 m Žlutá 2,5 m

8 8 Vypočítejte normu zásob materiálu a normativ zásob materiálu. Druh látky Šedá Modrá Žlutá Roční Denní Časová Norma Normativ spotřeba spotřeba norma zásob zásob S s ČN Z N Příklad č. 4: normování zásob Vypočítejte normu zásob materiálu a normativ zásob materiálu, minimální a maximální zásobu materiálu a sestavte plán nákupu materiálu pro následující roční období. Hlavní činnost podniku: výroba doplňkového nábytku (police, stolky) Roční plán produkce: ks polic prodejní cena 1 ks 5 500,- Kč ks stolků prodejní cena 1 ks ,- Kč Norma spotřeby materiálu: 32 dm 3 smrkového dřeva (police) cena 100,-/dm 3 40 dm 3 mahagonového dřeva (stolek) cena 200,-/dm 3 Předpokládaná počáteční zásoba v plánovaném období (skutečný stav ke dni sestavení bilance + očekávané dodávky očekávaná spotřeba materiálu do konce roku). 640 dm 3 smrkového dřeva 100,- Kč/dm dm 3 mahagonového dřeva 200,- Kč/dm 3 Propočítejte, v jaké optimální výši by měla mít firma na skladě oba druhy materiálu. vyjádřete v měrných i v peněžních jednotkách. Vyjádřete výši minimální a maximální zásoby u obou druhů materiálů a sestavte plán nákupu pro oba druhy materiálu na následující roční období. Druh materiálu Dodávkový cyklus Počet dnů pojistné z. Počet dnů technické z. Smrkové dřevo 7 dní 2 dny - Mahagonové dřevo 10 dní 3 dny 2 dny 8

9 9 Ukaz. Smrkové dřevo výpočet S s ČN Z Zb Zp Zt Z max Z min N Výsledek Mahagonové dřevo výpočet Výsledek Plán nákupu smrkové dřevo Ukazatel Výsledek Počáteční zásoba v dm 3 Konečná zásoba v dm 3 Roční spotřeba v dm 3 Nákup v dm 3 Nákup v Kč Plán nákupu mahagonové dřevo Ukazatel Výsledek Počáteční zásoba v dm 3 Konečná zásoba v dm 3 Roční spotřeba v dm 3 Nákup v dm 3 Nákup v Kč 9

10 10 2. Dlouhodobý majetek Téma kapitoly: - praktické příklady k procvičení problematiky odepisování dlouhodobého majetku a výpočtu výrobní kapacity podniku. Cílem této kapitoly je: - získání praktických dovedností při řešení zadaných úkolů. Průvodce studiem: V hodinách ekonomiky 1. a 2. ročníku jste se seznámili s problematikou pořízení, odepisování a vyřazení DM. Abychom lépe porozuměli vzorcům a vztahům, procvičíme si jejich praktické využití. Příklad č. 1: účetní odpisy Podnik si pořídil nový stroj Pořizovací cena stroje je ,- Kč. Podnik se rozhodl, že bude stroj používat po dobu 6 let. Účetní odpisy se počítají od následujícího měsíce po zařazení stroje do majetku podniku. Rok Počet měsíců Odpis Oprávky Zůstatková cena

11 11 Příklad č. 2: účetní odpisy Podnik si pořídil osobní automobil Pořizovací cena automobilu je ,- Kč. Podnik se rozhodl, že bude automobil používat po dobu 5 let. Účetní odpisy se počítají od následujícího měsíce po zařazení automobilu do majetku podniku. Rok Počet měsíců Odpis Oprávky Zůstatková cena Příklad č. 3: daňové odpisy Podnik si pořídil nový stroj Pořizovací cena stroje je ,- Kč. Stroj je zařazen do 2. odpisové skupiny. Vypočítejte odpisy rovnoměrným i zrychleným způsobem. Rovnoměrný způsob odepisování Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena

12 12 Zrychlený způsob odepisování Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena Příklad č. 4: daňové odpisy Podnik si pořídil osobní automobil Pořizovací cena automobilu je ,- Kč. Automobil je zařazen do druhé odpisové skupiny. Vypočítejte odpisy rovnoměrným a zrychleným způsobem. Rovnoměrný způsob odepisování Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena Zrychlený způsob odepisování Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena

13 13 Příklad č. 5: účetní a daňové odpisy Podnik si pořídil nový stroj Pořizovací cena stroje je ,- Kč. Podnik se rozhodl, že bude stroj používat po dobu 6 let. Účetní odpisy se počítají od následujícího měsíce po zařazení stroje do majetku podniku. Stroj je zařazen do 2. odpisové skupiny, podnik si zvolil zrychlený způsob výpočtu daňových odpisů. Do následující tabulky doplňte odpisy účetní, daňové a rozdíl účetních a daňových odpisů. Rok Počet měsíců Odpisy účetní Odpisy daňové Rozdíl Příklad č. 6 : daňové odpisy s technickým zhodnocením Podnik si pořídil nový stroj Pořizovací cena stroje je ,- Kč. Stroj je zařazen do 2. odpisové skupiny. V roce 2009 bylo provedeno technické zhodnocení v částce Kč. Vypočítejte daňové odpisy rovnoměrným i zrychleným způsobem. Rovnoměrný způsob odepisování Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena

14 14 Zrychlený způsob odepisování Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena Příklad č. 7 : výrobní kapacita Předmět činnosti podniku je výroba pracovních oděvů. Podnik má v majetku zařazeno 10 ks šicích strojů. Kapacitní norma 1 stroje je 3 ks / hod. Vypočítejte výrobní kapacitu podniku. Časové údaje pro rok 2010: Počet dnů v roce 365 Dny pracovního klidu 114 Plánovaná dovolená dny 15 Ostatní plánovaná absence ve dnech 5 Jednosměnný provoz 1 směna 8 hodin Plánované opravy v hodinách 20 hodin / stroj Využitelný časový fond Výrobní kapacita Výsledek 14

15 15 Příklad č.8: využití výrobní kapacity Podnik vyrábějící pracovní oděvy vyrobil v roce ks výrobků. Vypočítejte procentní využití výrobní kapacity podniku. Výrobní kapacita ---- Skutečná výroba ---- Využití výrobní kapacity Výsledek Příklad č.9: výrobní kapacita a plán produkce Předmětem činnosti podniku je výroba součástek do motorů. Kapacitní norma soustruhu je 20 ks součástek / hod. V majetku podniku je zařazeno 5 soustruhů. Podle výsledků z minulých let podnik využívá výrobní kapacitu na 85 %. Naplánujte produkci podniku na následující rok. Časové údaje pro následující rok: Počet dnů v roce 365 Dny pracovního klidu 112 Plánovaná dovolená dny 20 Ostatní plánovaná absence ve dnech 5 Dvousměnný provoz 1 směna 8 hodin Plánované opravy v hodinách 30 hodin / stroj Využitelný časový fond Výrobní kapacita Plán produkce Výsledek 15

16 16 3. Mzdy a odměňování Téma kapitoly: - praktické příklady k procvičení problematiky výpočtu mezd, povinných srážek z mezd zaměstnanců a sestavení výplatní a zúčtovací listiny. Cílem této kapitoly je: - získání praktických dovedností při řešení zadaných úkolů. Průvodce studiem: V hodinách ekonomiky 1. a 2. ročníku jste se seznámili s problematikou personálních činností podniku, mezi které patří výpočet odměny za práci zaměstnance. Vypočítáme mzdu k výplatě některým zaměstnancům. Příklad č. 1: výpočet základní časové mzdy Pan Paleček odpracoval v měsíci 22 směn. Pracovních dnů v měsíci bylo 22, odpracoval tedy všechny směny. Pracovní doba zaměstnance je 8 hodin. Mzdový tarif má stanoven ve výši 60 Kč/hod. Vypočítejte základní mzdu a mzdu k výplatě, zaměstnanec má 1 dítě, na které uplatňuje daňové zvýhodnění. Zdravotní pojištění zaměstnanec 4,5 % Zdravotní pojištění zaměstnavatel 9 % Sociální pojištění zaměstnanec 6,5 % Sociální pojištění zaměstnavatel 25 % Daň z příjmu 15 % Sleva na poplatníka Kč Daňové zvýhodnění na dítě 890 Kč Časová mzda Hrubá mzda Sociální pojištění zam-tel Zdravotní pojištění zam-tel Základ daně Zaokrouhlený ZD Záloha na daň Sleva na poplatníka Záloha po slevě Výsledek 16

17 17 Daňové zvýhodnění Záloha po slevách Daňový bonus Sociální pojištění zam-nec Zdravotní pojištění zam-nec K výplatě Příklad č. 2: výpočet základní úkolové mzdy Pan Malíček pracuje v podniku jako dělník, má stanovenou výkonovou normu 5 ks výrobků / hod., mzdový tarif ve výši 70 Kč. V měsíci odpracoval všech 22 směn, vyrobil celkem 890 ks výrobků. Vypočítejte základní mzdu a mzdu k výplatě, zaměstnanec má 1 dítě, na které uplatňuje daňové zvýhodnění. Úkolová sazba Úkolová mzda = hrubá mzda Sociální pojištění zam-tel Zdravotní pojištění zam-tel Základ daně Zaokrouhlený ZD Záloha na daň Sleva na poplatníka Záloha po slevě Daňové zvýhodnění Záloha po slevách Daňový bonus Sociální pojištění zam-nec Zdravotní pojištění zam-nec K výplatě Výsledek 17

18 18 Příklad č. 3: výpočet mezd k výplatě V měsíci bylo 21 pracovních dnů, pracovní doba je 8 h. Všichni zaměstnanci podepsali prohlášení k dani. Jméno MT VN Průměr/h Přesčas Odměna Dovolená Noční sm. Děti Medvěd 64,- - 72,- 8 h 1 000,- 3 dny 10 2 Zajíc 72,- 10 ks / h 80,- - 1 Veverka 74,- 8 ks / h 82, ,- 1 den 5 3 Kohout 68,- - 70,- 16 h - 2 dny - 1 Zajíc a Veverka dodrželi výkonovou normu. : Medvěd Zajíc Veverka Kohout Vyrobeno výrobků - - Úkolová sazba - - Základní mzda Příplatek za přesčas Příplatek noční směna Dovolená Odměna Hrubá mzda Sociální pojištění z-tel Zdravotní pojištění z-l Základ daně Zaokrouhlená ZD Záloha na daň Sleva na poplatníka Záloha po slevě Daňové zvýhodnění Záloha po slevách Daňový bonus Sociální pojištění z-c Zdravotní pojištění z-c K výplatě Zaměstnancům budou vyplaceny tyto částky: Medvěd.. Zajíc.. Veverka.. Kohout 18

19 19 Příklad č. 4: výpočet mzdy k výplatě V měsíci březnu 2009 bylo celkem 22 pracovních dnů. Pracovní doba ve firmě je 8 hod. Zaměstnanec Zač. prac.poměru Prohlášení k dani Prac. zařazení Počet dětí 1. Jíří Veselý podepsal Dělník 1 2. Jan Zelený podepsal Dělník 1 3. Pavel Pohoda podepsal technik 2 Evidence pracovní doby Č. MT Přesčas Prémie Odměna Dovolená Průměr VN Počet ks 1. 72,-/ h 4 h 10% ZM 1 000,- 4 dny 80, ,-/ h 16 h 15 % - 2 dny 75,- 10 ks/h ,- 8 h 5 % 2 000,- 5 dnů 120,- Sestavte výplatní a zúčtovací listinu za březen Základní mzda Příplatek přesč. Prémie Odměna Dovolená Hrubá mzda Sociální pojištění z-tel Zdravotní pojištění z-l Základ daně Zaokrouhlená ZD Záloha na daň Sleva na poplatníka Záloha po slevě Daňové zvýhodnění Záloha po slevách Daňový bonus Sociální pojištění z-c Zdravotní pojištění z-c K výplatě 1. Jiří Veselý 2. Jan Zelený 3. Pavel Pohoda Zaměstnancům budou vyplaceny tyto částky: Veselý Zelený Pohoda 19

20 20 4. Management Téma kapitoly: - praktické příklady k procvičení problematiky základní funkce managementu plánování, sestavení plánů podniku. Cílem této kapitoly je: - získání praktických dovedností při řešení zadaných úkolů. Průvodce studiem: V hodinách ekonomiky 1. ročníku jste se seznámili s problematikou managementu, i když jen velmi okrajovou formou. Ve čtvrtém ročníku se však zabýváte výše uvedenou vědou podrobným způsobem. K funkcím managementu patří plánování.pokusíme se sestavit základní druhy plánů, které si podniky sestavují.. Příklad č. 1: sestavení plánu produkce Naplánujte produkci podniku, který vyrábí pracovní oděvy. Plán je stanoven na rok Časové údaje pro rok 112 dnů pracovního klidu, 15 dnů průměrné dovolené, 5 dnů ostatní plánovaná absence jednosměnný provoz, v 1 směně se pracuje 8 hodin, plánované opravy 20 hodin na 1 stroj Kapacitní norma 5 ks / hod Počet strojů 20 ks Využití výrobní kapacity 85 % Ukazatel Výsledek VČF Výrobní kapacita Plán produkce 20

21 21 Příklad č. 2: sestavení plánu počtu zaměstnanců Naplánujte počet výrobních dělníků. Vycházejte ze zadání a výpočtu předchozího příkladu. Časové údaje pro rok Kapacitní norma Počet strojů Výkonová norma Plán produkce 112 dnů pracovního klidu, 15 dnů průměrné dovolené, 5 dnů ostatní plánovaná absence jednosměnný provoz, v 1 směně se pracuje 8 hodin, plánované opravy 20 hodin na 1 stroj 5 ks / hod 20 ks 5 ks / hod doplňte z př.č.1 Ukazatel Výsledek VČF dělníka Normohodiny celkem Počet dělníků Příklad č. 3: sestavení plánu spotřeby materiálu Naplánujte, kolik materiálu spotřebuje podnik v stanoveném roce na výrobu plánovaného počtu výrobků. Plán produkce Norma spotřeby materiálu Cena materiálu ks 1,5 m 300,- Kč/m Ukazatel Výsledek Spotřeba materiálu v m Spotřeba materiálu v Kč 21

22 22 Příklad č. 4: sestavení odpisového plánu Sestavte odpisový plán pro zadaný počet strojů, předpokládáme, že účetní odpisy se rovnají daňovým odpisům. Evidence DHM: DHM Dat. pořízení Pořizovací cena Počet ks Odpis.skupina Způsob odepisování A zrychlený A rovnoměrný A zrychlený Stroje A-021 Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena Stroje A-031 Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena Stroje A-051 Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena

23 23 Rok sestavení odpisového plánu Typ stroje Počet ks Odpis 1 ks Odpis ks A-021 A-031 A-051 Celkem Příklad č. 5: sestavení plánu mzdových a osobních nákladů Sestavte plán mzdových a osobních nákladů podle uvedeného zadání. Pracovní zařazení Počet zaměstnanců Mzdový tarif Dělník ve výrobě 70 Kč / hod Pomocný dělník 4 60 Kč / hod Technický pracovník Kč Časové údaje pro rok Výkonová norma Plán produkce 112 dnů pracovního klidu, 15 dnů průměrné dovolené, 5 dnů ostatní plánovaná absence jednosměnný provoz, v 1 směně se pracuje 8 hodin 5 ks / hod ks Ukazatel Výsledek VČF dělníka Normohodiny celkem Počet dělníků Mzdové náklady dělníků ve výrobě Mzdové náklady pomocných dělníků Mzdové náklady technických pracovníků Plánované hrubé mzdy celkem Sociální pojištění zaměstnanců Zdravotní pojištění zaměstnanců 23

24 24 Mzdové náklady Pojištění sociální a zdravotní Osobní náklady celkem Příklad č. 6: sestavení plánu nákladů, výnosů a hospodářského výsledku Sestavte plán nákladů, výnosů a HV našeho podniku. Plánované náklady jsme zjišťovali v předcházejících příkladech, použijeme tedy výsledky příkladů 1 5. Další zadaní nutné k vyřešení příkladů jsou uvedeny v následující tabulce. Prodejní cena 1 ks pracovního oděvu Ostatní plánované náklady (náklady na energii, cestovné, opravy, finanční náklady, ostatní provozní náklady...) Plán produkce (viz.př.č.1) 850 Kč Kč ks Plánované náklady Odkaz Částka Spotřeba materiálu Příklad č.3 Plánované odpisy Příklad č.4 Osobní náklady Příklad č.5 Ostatní náklady V zadání Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek 24

25 25 Příklad č. 7: sestavení taktických plánů podniku Podnik vyrábí součástky pro strojní zařízení. Sestavte plány podniku pro rok.. - plán produkce, - plán počtu výrobních dělníků, - plán spotřeby materiálu - plán odpisů - plán osobních nákladů - plán nákladů, výnosů a hospodářského výsledku. Časové údaje pro rok 110 dnů pracovního klidu, 20 dnů průměrné dovolené, 5 dnů ostatní plánovaná absence jednosměnný provoz, v 1 směně se pracuje 8 hodin, plánované opravy 40 hodin na 1 stroj Kapacitní norma 5 min / 1 ks součástky Výkonová norma 12 ks / hod Norma spotřeby materiálu 0,25 kg slitiny Počet strojů 8 ks soustruhů Využití výrobní kapacity 85 % Cena materiálu 210 Kč / kg Mzdový tarif dělníků ve výrobě 75 Kč/ hod Mzdový tarif techniků Kč Počet technických pracovníků 5 Ostatní plánované náklady Kč Prodejní cena 80 Kč / 1 ks součástky Evidence DHM Druh DHM Počet ks Dat.pořízení PC Odpis.sk. Způsob Soustruh Kč 2. rovnoměrný Osobní auto Kč 2. zrychlený Počítač Kč 1. rovnoměrný Odpisy soustruhu Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena

26 26 Odpisy osobního automobilu Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena Odpisy počítače Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena Rok sestavení odpisového plánu Druh DHM Počet ks Odpis 1 ks Odpis ks Soustruh Osobní automobil Počítač Celkem Druh plánu Plán Plán produkce Plán počtu dělníků Plán spotřeby materiálu Plán odpisů Plán osobních nákladů Ostatní náklady Plán nákladů Plán výnosů Plán HV 26

27 27 Příklad č. 8: kontrolní činnost podniku Vypočítejte procento splnění plánů v jednotlivých provozech podniku za stanovený rok. Provoz Plán Skutečnost %splnění plánu A ks ks B ks ks C ks ks 5. Kalkulace stanovení plánovaných nákladů Téma kapitoly: - praktické příklady k procvičení sestavení předběžné kalkulace dělením a kalkulace přirážkové Cílem této kapitoly je: - získání praktických dovedností při řešení zadaných úkolů Průvodce studiem: Z ekonomiky víte, že kalkulací si podnik stanoví plánované náklady na jednotku produkce. Sestavujeme ji pomocí kalkulačního vzorce a podle typu výroby použijeme kalkulaci přirážkovou nebo kalkulaci dělením, pokud podnik vyrábí jeden druh výrobku. 27

28 28 Příklad č. 1: předběžná kalkulace dělením Podnik vyrábí 1 druh výrobku dřevěné hračky. Plán produkce ks výrobků Norma spotřeby materiálu 2 m 3 dřeva, cena 300,- Kč/ m 3 Výkonová norma 3 hod /1 ks Mzdový tarif výrob.dělníků 62 Kč Výrobní režie Kč Zásobovací režie Kč Správní režie Kč Odbytová režie Kč Sestavte předběžnou kalkulaci a určete prodejní cenu, je-li zisk 25 % ÚVNV. Kalkulační vzorec Přímý materiál Přímé mzdy Ostatní př.náklady Výrobní režie Vlastní náklady výroby Zásobovací režie Správní režie Vlastní náklady výkonu Odbytová režie Úplné vlastní náklady výk. Zisk Prodejní cena Částka 28

29 29 Příklad č. 2: předběžná kalkulace přirážková Podnik vyrábí 2 druhy výrobků A, B. A B Norma spotřeby materiálu 10 m 11 m Cena za m 113 Kč 10 Kč Výkonová norma 2 ks / hod 30 min. / ks Mzdový tarif výrob.dělníků 70 Kč 60 Kč Plán produkce ks ks Výrobní režie Zásobovací režie... Správní režie Odbytová režie ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Míra zisku 30 % ÚVNV Rozvrhovou základnou pro VR, SR je přímý materiál, pro ZR a OR přímé mzdy. % přirážku zaokrouhlete na celá %. Kalkulační vzorec A B Přímý materiál Přímé mzdy Ostatní př.náklady Výrobní režie Vlastní náklady výroby Zásobovací režie Správní režie Vlastní náklady výkonu Odbytová režie Úplné vlastní náklady výk. Zisk Prodejní cena 29

30 30 Příklad č. 3: předběžná kalkulace přirážková Podnik vyrábí 2 druhy výrobků police a stolky. Propočítejte předběžnou kalkulaci a zjistěte výši předpokládaného zisku pro oba druhy výrobků. Rozvrhovou základnou jsou přímé mzdy. THN a další údaje Police Stolek Norma spotřeby materiálu 32 dm 3 smrkového dřeva 40 dm 3 mahagonového dřeva Výkonová norma 2 hod./ ks police 3 hod./ ks stolku Mzdový tarif 80 Kč / hod 80 Kč / hod Cena materiálu 100 Kč / dm 3 smrk 200 Kč / dm 3 mahagon Plán produkce ks ks Prodejní cena Kč Kč Výrobní režie.. Zásobovací režie.. Správní režie. Odbytová režie ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Kalkulační vzorec Police Stolek Přímý materiál Přímé mzdy Ostatní př.náklady Výrobní režie Vlastní náklady výroby Zásobovací režie Správní režie Vlastní náklady výkonu Odbytová režie Úplné vlastní náklady výk. Zisk Prodejní cena 30

31 31 6. Financování podniku Téma kapitoly: - praktické příklady k procvičení problematiky financování podniku Cílem této kapitoly je: - získání praktických dovedností při řešení zadaných úkolů Průvodce studiem: Financování podniku se uskutečňuje z vlastních a cizích zdrojů, které jsou uvedeny v rozvaze na straně pasiv. V průběhu řešení příkladu sestavíme rozvahu a zjistíme HV. Tyto vstupy pak použijeme k výpočtům ukazatelů finanční analýzy. Příklad č. 1: finanční analýza Sestavte rozvahu k Peníze v pokladně ,-, závazky vůči dodavatelům ,-, dlouhodobý bankovní úvěr ,-, základní kapitál ,-, bankovní účet ,-, závazky vůči zaměstnancům ,-, materiál na skladě ,-, závazky vůči institucím soc. a zdr ,-, zálohy na daň z příjmu zaměstnanců (závazek vůči FÚ) ,-, výrobky na skladě ,-, rezervní fond ,-, pohledávky za odběrateli ,-, DHM stroje ,-, HV minulých let ,-, software ,-, stavby,- HV běžného roku dopočítejte. Sestavte Výkaz zisku a ztráty Spotřeba materiálu ,- Tržby za prodej výrobků ,- Mzdové náklady ,- Tržby za služby ,- Pojištění 34 % ,- Úroky z vkladů ,- Služby ,- Spotřeba energie ,- Odpisy ,- Úroky z úvěrů ,- Poplatky bance ,- 31

32 32 : Rozvaha k Aktiva Pasiva Celkem Celkem Výkaz zisku a ztráty k Položka Provozní výnosy Provozní náklady Provozní HV Finanční výnosy Finanční náklady Finanční HV HV z běžné činnosti Daň z běžné činnosti 20 % HV po zdanění disponibilní zisk z BČ Mimořádné výnosy Mimořádné náklady HV z mimořádné činnosti Daň z mimořádné činnosti HV celkem HV celkem po zdanění Částka 32

33 33 Vypočítejte ukazatele finanční analýzy: Ukazatel Vzorec Výsledek Rentabilita celkového kapitálu před zdaň. Rentabilita vlastního kapitálu před zdaň. Rentabilita tržeb Rentabilita nákladů Produktivita Účinnost celkového kapitálu Účinnost vlastního kapitálu Nákladovost Materiálová náročnost Mzdová náročnost Běžná likvidita Pohotová likvidita Pokladní likvidita Finanční nezávislost Zadluženost Doba obratu pohledávek Doba obratu závazků 33

34 34 7. Daňová soustava Téma kapitoly: - praktické příklady k procvičení výpočtu daňové povinnosti daně z příjmu fyzických osob zaměstnance, daně z příjmu fyzických osob OSVČ, daně z příjmu právnických osob a DPH. Cílem této kapitoly je: - získání praktických dovedností při řešení zadaných úkolů Průvodce studiem: V hodinách ekonomiky 3. ročníku jste se seznámili s problematikou daňové soustavy. Procvičíme si výpočet daňových povinností daní z příjmů a daně z přidané hodnoty. Příklad č. 1: daň z příjmu fyzických osob - zaměstnanec Pan Jiříček je zaměstnancem firmy. Podepsal prohlášení k dani. Má 1 dítě, na které uplatňuje daňové zvýhodnění, po celý rok platil penzijní připojištění 800,- Kč, životní pojištění 1 100,- Kč, zaplatil úroky z hypotéky ve výši ,- Kč. V jednotlivých měsících roku měl tyto příjmy: Měsíc Hrubá mzda Záloha na daň Celkem 34

35 35 Pan Jiříček požádal zaměstnavatele o roční vyúčtování daně z příjmu. Daňový základ Nezdanitelné části: Částka Upravený daňový základ Daň Sleva Daň po slevě Daňové zvýhodnění Daň po slevách Roční daňová povinnost Zaplacené zálohy Rozdíl Příklad č. 2: daň z příjmu fyzických osob OSVČ a zaměstnanec Jméno: Svatopluk Novák Rodné číslo: /1852 Bydliště: Havířov, K Lesu 125 Děti: Pavla Nováková RČ /3225 Dopočítejte na mzdovém listě zaměstnance Svatopluka Nováka, který je zaměstnancem podniku, zálohu na daň z příjmu za lednu roku 2009, který podepsal prohlášení k dani, má 1 dítě, manželka pracuje, platí měsíčně životní pojištění 1 100,- Kč, daroval nadaci školy 500,- Kč, roční výše úroků z úvěru stavebního spoření je 5 300,- Kč, odborové organizaci zaplatil příspěvky ve výši 1 500,- Kč. Pan Novák podniká, příjmy z podnikání měl za rok 2008 ve výši ,- Kč, výdaje ,- Kč. Úroky z podnikatelského účtu měl ve výši 5 100,- Kč. Vyhotovte daňové přiznání daně z příjmu pana Svatopluka Nováka.. 35

36 36 M HM v Kč ZD ZD zaokrouhlený Záloha na daň Daň po slevě Daň po zvýh. v Kč C Příjem Příjmy ze závislé činnosti Příjmy z podnikání Příjmy z kapitálového majetku Základ daně Dílčí daňový základ Základ daně Daň Daň po slevách Roční daňová povinnost Součet záloh na daň Rozdíl (přepl.,nedopl.) 36

37 37 Příklad č. 3: daň z příjmu právnických osob K měla společnost s ručením omezeným na výsledkových účtech tyto konečné stavy: Tržba z prodeje výrobků Změna stavu zásob Aktivace služeb Ostatní výnosy (náhrada škody na materiálu od pojišťovny) Spotřeba materiálu Spotřeba energie Oprava strojů Cestovné Mzdové náklady Zákonné soc. a zdrav. pojištění Stravné do výše 55% Stravné nad limit Náklady na reprezentaci Pokuta dodavateli(není zaplacena) Pokuta FÚ Dary (z toho na účely školství ) Ostatní náklady Škoda na materiálu Úroky z úvěru Poplatky bance Odpisy účetní Odpisy daňové S.r.o. zaměstnává 2 zaměstnance s těžším zdravotním postižením. Vypočítejte, jakou daňovou povinnost daně z příjmu by měla společnost za rok Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Částky zvyšující základ daně Částky snižující základ daně Základ daně Odčitatelné položky Základ daně Daň 20% Slevy na dani Daň po slevě 37

38 38 Nedaňové náklady Náklad Částka Příklad č. 4: daň z přidané hodnoty Vypočítejte daňovou povinnost plátce DPH za zdaňovací období měsíce ledna Datum Doklad Text Cena bez DPH DPH 20 % Cena s DPH 2.1. PF 1 Nákup materiálu 150 m, 150 Kč/m 5.1. PF 2 Oprava stroje VF 1 Prodej výrobků 50 ks, Kč/ ks 8.1. PPD 1 Prodej výrobků 10 ks, Kč/ ks 9.1. VF 2 Za účetní poradenství PF 3 Za energii VF3 Prodej výrobků 120 ks PF4 Nákup materiálu 100 m, 152 Kč/m VF4 Za poskytnuté služby PF5 Nákup počítače VF5 Prodej výrobků 20 ks, Kč/ks VPD 1 Nákup kanc.potřeb PPD 2 Za účetní poradenství

39 39 Přijatá zdanitelná plnění Doklad Cena bez DPH DPH 10 % Cena bez DPH DPH 20 % Celkem Uskutečněná zdanitelná plnění Doklad Cena bez DPH DPH 10 % Cena bez DPH DPH 20 % Celkem DPH VÝSTUP DPH VSTUP DPH 39

40 40 8. Souvislé příklady Téma kapitoly: - výpočty úkolů, jejichž výsledky na sebe navazují Cílem této kapitoly je: - získání praktických dovedností při řešení zadaných úkolů Průvodce studiem: V hodinách ekonomiky 1.až 4. ročníku jste se seznámili s problematikou jednotlivých podnikových činností. V následujícím příkladu si některé z nich znovu procvičíte. Příklad č. 1:souvislý příklad Technickohospodářské normy: THN Označení Velikost normy Ocenění jednotky Norma spotřeby materiálu NS 0,3 m 3 dřeva Kč / m 3 Výkonová norma VN 2 ks / hod 60 Kč / hod Kapacitní norma KN 2 ks / hod Časové údaje pro rok 2010: Počet dnů v roce 365 Dny pracovního klidu 114 Plánovaná dovolená dny 15 Ostatní plánovaná absence ve dnech 5 Jednosměnný provoz 1 směna 8 hodin Plánované opravy v hodinách 20 hodin / stroj Dlouhodobý majetek firmy: Druh DHM Počet ks Datum pořízení Pořizovací cena Odpisová skupina Způsob odepisování Osobní 1 ks skupina zrychlený automobil Počítač 1 ks skupina zrychlený Stroje 3 ks skupina rovnoměrný 40

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více