CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů"

Transkript

1 CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů Studijní opora pro distanční vzdělávání Ing. Ivana Brožíková

2 Obsah: 1. Zásobování Příklad č. 1 Příklad č. 2 Příklad č. 3 Příklad č. 4 plán nákupu materiálu normování zásob normování zásob normování zásob 2. Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 účetní odpisy Příklad č. 2 účetní odpisy Příklad č. 3 daňové odpisy Příklad č. 4 daňové odpisy Příklad č. 5 účetní a daňové odpisy Příklad č. 6 daňové odpisy s technickým zhodnocením Příklad č. 7 výrobní kapacita Příklad č. 8 využití výrobní kapacity Příklad č. 9 výrobní kapacita a plán produkce 3. Mzdy a odměňování Příklad č. 1 výpočet základní časové mzdy Příklad č. 2 výpočet základní úkolové mzdy Příklad č. 3 výpočet mezd k výplatě Příklad č. 4 výpočet mezd k výplatě 4. Management Příklad č. 1 sestavení plánu produkce Příklad č. 2 sestavení plánu počtu zaměstnanců Příklad č. 3 sestavení plánu spotřeby materiálu Příklad č. 4 sestavení plánu odpisů Příklad č. 5 sestavení plánu mzdových a osobních nákladů Příklad č. 6 sestavení plánu nákladů, výnosů a HV Příklad č. 7 sestavení taktických plánů podniku Příklad č. 8 kontrolní činnost podniku 5. Kalkulace stanovení plánovaných nákladů Příklad č. 1 předběžná kalkulace dělením Příklad č. 2 předběžná kalkulace přirážková Příklad č. 3 předběžná kalkulace přirážková 6. Financování podniku Příklad č. 1 finanční analýza 7. Daňová soustava Příklad č. 1 daň z příjmu FO - zaměstnanec Příklad č. 2 daň z příjmu FO zaměstnanec a OSVČ Příklad č. 3 daň z příjmu PO Příklad č. 4 daň z přidané hodnoty 2

3 8. Souvislé příklady Příklad č. 1 souvislý příklad 9. Využití internetu v příkladech Příklad č. 1 nedostatek finančních prostředků 10. Řešení příkladů 3

4 Používané symboly Průvodce studiem Pojmy k zapamatování Shrnutí Kontrolní otázky a úkoly Korespondenční úkol Část pro zájemce 4

5 5 Úvod Milí studenti, mezi předměty, které jste se v rámci vámi zvoleného oboru rozhodli studovat, je také předmět ekonomika, s nímž se setkáváte ve všech ročnících vašeho studia. Ekonomika je základem odborných ekonomických předmětů, neboť vás seznamuje s ekonomickými informacemi, o jejichž důležitosti nelze pochybovat. Abychom lépe porozuměli ekonomickým souvislostem různých situací podniku, vyřešíme spolu několik základních a souvislých příkladů. Dejme se tedy s chutí do práce a snažme se spolupracovat, aby vaše znalosti byly obohaceny praktickými dovednostmi. Přeji vám pěkné chvíle při řešení zadaných úkolů a těším se na naši společnou výuku prostřednictvím počítače. Ivana Brožíková 5

6 6 1. Zásobování Téma kapitoly: - praktické příklady k procvičení problematiky zásobování podniku. Cílem této kapitoly je: - získání praktických dovedností při řešení zadaných úkolů. Průvodce studiem: V hodinách ekonomiky 1. a 2. ročníku jste se seznámili s problematikou zásobování podniku materiálem. Abychom lépe porozuměli vzorcům a vztahům, ukážeme si jejich praktické využití. Příklad č. 1: plán nákupu materiálu Sestavte plán nákupu materiálu v naturálních a peněžních jednotkách. NS (norma spotřeby materiálu) pro výrobu jednoho výrobku je 10 kg. Plán produkce pro příští rok je ks výrobků. Normovaná zásoba je určena na kg, skutečná zásoba ke dni sestavení bilance je kg, předpokládaná spotřeba do konce roku je kg, očekávané dodávky do konce roku kg. Cena materiálu je 25,- Kč / 1kg. Ukazatel Výsledek Počáteční zásoba v kg Konečná zásoba v kg Roční spotřeba v kg Nákup v kg Nákup v Kč 6

7 7 Příklad č. 2: normování zásob Vypočítejte normu zásob materiálu a normativ zásob materiálu. Podnik vyrábí dětská trička. Roční plán produkce je sestaven na ks triček. Norma spotřeby NS je 0,5 m látky, cena materiálu je 150 Kč/1 m látky. Materiál dodává dodavatel v pravidelných termínech 10 dnů, pojistná zásoba je stanovena na 3 dny, s technickou zásobou se neuvažuje. Ukazatel Výsledek Roční spotřeba materiálu Denní spotřeba materiálu Časová norma Norma zásob Normativ zásob Příklad č. 3: normování zásob Vypočítejte normu zásob materiálu a normativ zásob materiálu. Příklad je vhodné počítat s použitím excelu. Podnik vyrábí pracovní oděvy. Roční pán produkce je ks oděvů. Jeden oděv se vyrábí ze tří druhů materiálu : látka šedá, modrá a žlutá Druh Norma Dodávkový Počet dnů Počet dnů Cena /1m materiálu spotřeby cyklus c pojistné z. p tech. zás. t v Kč Šedá látka 2 m Modrá 1 m Žlutá 2,5 m

8 8 Vypočítejte normu zásob materiálu a normativ zásob materiálu. Druh látky Šedá Modrá Žlutá Roční Denní Časová Norma Normativ spotřeba spotřeba norma zásob zásob S s ČN Z N Příklad č. 4: normování zásob Vypočítejte normu zásob materiálu a normativ zásob materiálu, minimální a maximální zásobu materiálu a sestavte plán nákupu materiálu pro následující roční období. Hlavní činnost podniku: výroba doplňkového nábytku (police, stolky) Roční plán produkce: ks polic prodejní cena 1 ks 5 500,- Kč ks stolků prodejní cena 1 ks ,- Kč Norma spotřeby materiálu: 32 dm 3 smrkového dřeva (police) cena 100,-/dm 3 40 dm 3 mahagonového dřeva (stolek) cena 200,-/dm 3 Předpokládaná počáteční zásoba v plánovaném období (skutečný stav ke dni sestavení bilance + očekávané dodávky očekávaná spotřeba materiálu do konce roku). 640 dm 3 smrkového dřeva 100,- Kč/dm dm 3 mahagonového dřeva 200,- Kč/dm 3 Propočítejte, v jaké optimální výši by měla mít firma na skladě oba druhy materiálu. vyjádřete v měrných i v peněžních jednotkách. Vyjádřete výši minimální a maximální zásoby u obou druhů materiálů a sestavte plán nákupu pro oba druhy materiálu na následující roční období. Druh materiálu Dodávkový cyklus Počet dnů pojistné z. Počet dnů technické z. Smrkové dřevo 7 dní 2 dny - Mahagonové dřevo 10 dní 3 dny 2 dny 8

9 9 Ukaz. Smrkové dřevo výpočet S s ČN Z Zb Zp Zt Z max Z min N Výsledek Mahagonové dřevo výpočet Výsledek Plán nákupu smrkové dřevo Ukazatel Výsledek Počáteční zásoba v dm 3 Konečná zásoba v dm 3 Roční spotřeba v dm 3 Nákup v dm 3 Nákup v Kč Plán nákupu mahagonové dřevo Ukazatel Výsledek Počáteční zásoba v dm 3 Konečná zásoba v dm 3 Roční spotřeba v dm 3 Nákup v dm 3 Nákup v Kč 9

10 10 2. Dlouhodobý majetek Téma kapitoly: - praktické příklady k procvičení problematiky odepisování dlouhodobého majetku a výpočtu výrobní kapacity podniku. Cílem této kapitoly je: - získání praktických dovedností při řešení zadaných úkolů. Průvodce studiem: V hodinách ekonomiky 1. a 2. ročníku jste se seznámili s problematikou pořízení, odepisování a vyřazení DM. Abychom lépe porozuměli vzorcům a vztahům, procvičíme si jejich praktické využití. Příklad č. 1: účetní odpisy Podnik si pořídil nový stroj Pořizovací cena stroje je ,- Kč. Podnik se rozhodl, že bude stroj používat po dobu 6 let. Účetní odpisy se počítají od následujícího měsíce po zařazení stroje do majetku podniku. Rok Počet měsíců Odpis Oprávky Zůstatková cena

11 11 Příklad č. 2: účetní odpisy Podnik si pořídil osobní automobil Pořizovací cena automobilu je ,- Kč. Podnik se rozhodl, že bude automobil používat po dobu 5 let. Účetní odpisy se počítají od následujícího měsíce po zařazení automobilu do majetku podniku. Rok Počet měsíců Odpis Oprávky Zůstatková cena Příklad č. 3: daňové odpisy Podnik si pořídil nový stroj Pořizovací cena stroje je ,- Kč. Stroj je zařazen do 2. odpisové skupiny. Vypočítejte odpisy rovnoměrným i zrychleným způsobem. Rovnoměrný způsob odepisování Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena

12 12 Zrychlený způsob odepisování Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena Příklad č. 4: daňové odpisy Podnik si pořídil osobní automobil Pořizovací cena automobilu je ,- Kč. Automobil je zařazen do druhé odpisové skupiny. Vypočítejte odpisy rovnoměrným a zrychleným způsobem. Rovnoměrný způsob odepisování Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena Zrychlený způsob odepisování Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena

13 13 Příklad č. 5: účetní a daňové odpisy Podnik si pořídil nový stroj Pořizovací cena stroje je ,- Kč. Podnik se rozhodl, že bude stroj používat po dobu 6 let. Účetní odpisy se počítají od následujícího měsíce po zařazení stroje do majetku podniku. Stroj je zařazen do 2. odpisové skupiny, podnik si zvolil zrychlený způsob výpočtu daňových odpisů. Do následující tabulky doplňte odpisy účetní, daňové a rozdíl účetních a daňových odpisů. Rok Počet měsíců Odpisy účetní Odpisy daňové Rozdíl Příklad č. 6 : daňové odpisy s technickým zhodnocením Podnik si pořídil nový stroj Pořizovací cena stroje je ,- Kč. Stroj je zařazen do 2. odpisové skupiny. V roce 2009 bylo provedeno technické zhodnocení v částce Kč. Vypočítejte daňové odpisy rovnoměrným i zrychleným způsobem. Rovnoměrný způsob odepisování Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena

14 14 Zrychlený způsob odepisování Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena Příklad č. 7 : výrobní kapacita Předmět činnosti podniku je výroba pracovních oděvů. Podnik má v majetku zařazeno 10 ks šicích strojů. Kapacitní norma 1 stroje je 3 ks / hod. Vypočítejte výrobní kapacitu podniku. Časové údaje pro rok 2010: Počet dnů v roce 365 Dny pracovního klidu 114 Plánovaná dovolená dny 15 Ostatní plánovaná absence ve dnech 5 Jednosměnný provoz 1 směna 8 hodin Plánované opravy v hodinách 20 hodin / stroj Využitelný časový fond Výrobní kapacita Výsledek 14

15 15 Příklad č.8: využití výrobní kapacity Podnik vyrábějící pracovní oděvy vyrobil v roce ks výrobků. Vypočítejte procentní využití výrobní kapacity podniku. Výrobní kapacita ---- Skutečná výroba ---- Využití výrobní kapacity Výsledek Příklad č.9: výrobní kapacita a plán produkce Předmětem činnosti podniku je výroba součástek do motorů. Kapacitní norma soustruhu je 20 ks součástek / hod. V majetku podniku je zařazeno 5 soustruhů. Podle výsledků z minulých let podnik využívá výrobní kapacitu na 85 %. Naplánujte produkci podniku na následující rok. Časové údaje pro následující rok: Počet dnů v roce 365 Dny pracovního klidu 112 Plánovaná dovolená dny 20 Ostatní plánovaná absence ve dnech 5 Dvousměnný provoz 1 směna 8 hodin Plánované opravy v hodinách 30 hodin / stroj Využitelný časový fond Výrobní kapacita Plán produkce Výsledek 15

16 16 3. Mzdy a odměňování Téma kapitoly: - praktické příklady k procvičení problematiky výpočtu mezd, povinných srážek z mezd zaměstnanců a sestavení výplatní a zúčtovací listiny. Cílem této kapitoly je: - získání praktických dovedností při řešení zadaných úkolů. Průvodce studiem: V hodinách ekonomiky 1. a 2. ročníku jste se seznámili s problematikou personálních činností podniku, mezi které patří výpočet odměny za práci zaměstnance. Vypočítáme mzdu k výplatě některým zaměstnancům. Příklad č. 1: výpočet základní časové mzdy Pan Paleček odpracoval v měsíci 22 směn. Pracovních dnů v měsíci bylo 22, odpracoval tedy všechny směny. Pracovní doba zaměstnance je 8 hodin. Mzdový tarif má stanoven ve výši 60 Kč/hod. Vypočítejte základní mzdu a mzdu k výplatě, zaměstnanec má 1 dítě, na které uplatňuje daňové zvýhodnění. Zdravotní pojištění zaměstnanec 4,5 % Zdravotní pojištění zaměstnavatel 9 % Sociální pojištění zaměstnanec 6,5 % Sociální pojištění zaměstnavatel 25 % Daň z příjmu 15 % Sleva na poplatníka Kč Daňové zvýhodnění na dítě 890 Kč Časová mzda Hrubá mzda Sociální pojištění zam-tel Zdravotní pojištění zam-tel Základ daně Zaokrouhlený ZD Záloha na daň Sleva na poplatníka Záloha po slevě Výsledek 16

17 17 Daňové zvýhodnění Záloha po slevách Daňový bonus Sociální pojištění zam-nec Zdravotní pojištění zam-nec K výplatě Příklad č. 2: výpočet základní úkolové mzdy Pan Malíček pracuje v podniku jako dělník, má stanovenou výkonovou normu 5 ks výrobků / hod., mzdový tarif ve výši 70 Kč. V měsíci odpracoval všech 22 směn, vyrobil celkem 890 ks výrobků. Vypočítejte základní mzdu a mzdu k výplatě, zaměstnanec má 1 dítě, na které uplatňuje daňové zvýhodnění. Úkolová sazba Úkolová mzda = hrubá mzda Sociální pojištění zam-tel Zdravotní pojištění zam-tel Základ daně Zaokrouhlený ZD Záloha na daň Sleva na poplatníka Záloha po slevě Daňové zvýhodnění Záloha po slevách Daňový bonus Sociální pojištění zam-nec Zdravotní pojištění zam-nec K výplatě Výsledek 17

18 18 Příklad č. 3: výpočet mezd k výplatě V měsíci bylo 21 pracovních dnů, pracovní doba je 8 h. Všichni zaměstnanci podepsali prohlášení k dani. Jméno MT VN Průměr/h Přesčas Odměna Dovolená Noční sm. Děti Medvěd 64,- - 72,- 8 h 1 000,- 3 dny 10 2 Zajíc 72,- 10 ks / h 80,- - 1 Veverka 74,- 8 ks / h 82, ,- 1 den 5 3 Kohout 68,- - 70,- 16 h - 2 dny - 1 Zajíc a Veverka dodrželi výkonovou normu. : Medvěd Zajíc Veverka Kohout Vyrobeno výrobků - - Úkolová sazba - - Základní mzda Příplatek za přesčas Příplatek noční směna Dovolená Odměna Hrubá mzda Sociální pojištění z-tel Zdravotní pojištění z-l Základ daně Zaokrouhlená ZD Záloha na daň Sleva na poplatníka Záloha po slevě Daňové zvýhodnění Záloha po slevách Daňový bonus Sociální pojištění z-c Zdravotní pojištění z-c K výplatě Zaměstnancům budou vyplaceny tyto částky: Medvěd.. Zajíc.. Veverka.. Kohout 18

19 19 Příklad č. 4: výpočet mzdy k výplatě V měsíci březnu 2009 bylo celkem 22 pracovních dnů. Pracovní doba ve firmě je 8 hod. Zaměstnanec Zač. prac.poměru Prohlášení k dani Prac. zařazení Počet dětí 1. Jíří Veselý podepsal Dělník 1 2. Jan Zelený podepsal Dělník 1 3. Pavel Pohoda podepsal technik 2 Evidence pracovní doby Č. MT Přesčas Prémie Odměna Dovolená Průměr VN Počet ks 1. 72,-/ h 4 h 10% ZM 1 000,- 4 dny 80, ,-/ h 16 h 15 % - 2 dny 75,- 10 ks/h ,- 8 h 5 % 2 000,- 5 dnů 120,- Sestavte výplatní a zúčtovací listinu za březen Základní mzda Příplatek přesč. Prémie Odměna Dovolená Hrubá mzda Sociální pojištění z-tel Zdravotní pojištění z-l Základ daně Zaokrouhlená ZD Záloha na daň Sleva na poplatníka Záloha po slevě Daňové zvýhodnění Záloha po slevách Daňový bonus Sociální pojištění z-c Zdravotní pojištění z-c K výplatě 1. Jiří Veselý 2. Jan Zelený 3. Pavel Pohoda Zaměstnancům budou vyplaceny tyto částky: Veselý Zelený Pohoda 19

20 20 4. Management Téma kapitoly: - praktické příklady k procvičení problematiky základní funkce managementu plánování, sestavení plánů podniku. Cílem této kapitoly je: - získání praktických dovedností při řešení zadaných úkolů. Průvodce studiem: V hodinách ekonomiky 1. ročníku jste se seznámili s problematikou managementu, i když jen velmi okrajovou formou. Ve čtvrtém ročníku se však zabýváte výše uvedenou vědou podrobným způsobem. K funkcím managementu patří plánování.pokusíme se sestavit základní druhy plánů, které si podniky sestavují.. Příklad č. 1: sestavení plánu produkce Naplánujte produkci podniku, který vyrábí pracovní oděvy. Plán je stanoven na rok Časové údaje pro rok 112 dnů pracovního klidu, 15 dnů průměrné dovolené, 5 dnů ostatní plánovaná absence jednosměnný provoz, v 1 směně se pracuje 8 hodin, plánované opravy 20 hodin na 1 stroj Kapacitní norma 5 ks / hod Počet strojů 20 ks Využití výrobní kapacity 85 % Ukazatel Výsledek VČF Výrobní kapacita Plán produkce 20

21 21 Příklad č. 2: sestavení plánu počtu zaměstnanců Naplánujte počet výrobních dělníků. Vycházejte ze zadání a výpočtu předchozího příkladu. Časové údaje pro rok Kapacitní norma Počet strojů Výkonová norma Plán produkce 112 dnů pracovního klidu, 15 dnů průměrné dovolené, 5 dnů ostatní plánovaná absence jednosměnný provoz, v 1 směně se pracuje 8 hodin, plánované opravy 20 hodin na 1 stroj 5 ks / hod 20 ks 5 ks / hod doplňte z př.č.1 Ukazatel Výsledek VČF dělníka Normohodiny celkem Počet dělníků Příklad č. 3: sestavení plánu spotřeby materiálu Naplánujte, kolik materiálu spotřebuje podnik v stanoveném roce na výrobu plánovaného počtu výrobků. Plán produkce Norma spotřeby materiálu Cena materiálu ks 1,5 m 300,- Kč/m Ukazatel Výsledek Spotřeba materiálu v m Spotřeba materiálu v Kč 21

22 22 Příklad č. 4: sestavení odpisového plánu Sestavte odpisový plán pro zadaný počet strojů, předpokládáme, že účetní odpisy se rovnají daňovým odpisům. Evidence DHM: DHM Dat. pořízení Pořizovací cena Počet ks Odpis.skupina Způsob odepisování A zrychlený A rovnoměrný A zrychlený Stroje A-021 Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena Stroje A-031 Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena Stroje A-051 Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena

23 23 Rok sestavení odpisového plánu Typ stroje Počet ks Odpis 1 ks Odpis ks A-021 A-031 A-051 Celkem Příklad č. 5: sestavení plánu mzdových a osobních nákladů Sestavte plán mzdových a osobních nákladů podle uvedeného zadání. Pracovní zařazení Počet zaměstnanců Mzdový tarif Dělník ve výrobě 70 Kč / hod Pomocný dělník 4 60 Kč / hod Technický pracovník Kč Časové údaje pro rok Výkonová norma Plán produkce 112 dnů pracovního klidu, 15 dnů průměrné dovolené, 5 dnů ostatní plánovaná absence jednosměnný provoz, v 1 směně se pracuje 8 hodin 5 ks / hod ks Ukazatel Výsledek VČF dělníka Normohodiny celkem Počet dělníků Mzdové náklady dělníků ve výrobě Mzdové náklady pomocných dělníků Mzdové náklady technických pracovníků Plánované hrubé mzdy celkem Sociální pojištění zaměstnanců Zdravotní pojištění zaměstnanců 23

24 24 Mzdové náklady Pojištění sociální a zdravotní Osobní náklady celkem Příklad č. 6: sestavení plánu nákladů, výnosů a hospodářského výsledku Sestavte plán nákladů, výnosů a HV našeho podniku. Plánované náklady jsme zjišťovali v předcházejících příkladech, použijeme tedy výsledky příkladů 1 5. Další zadaní nutné k vyřešení příkladů jsou uvedeny v následující tabulce. Prodejní cena 1 ks pracovního oděvu Ostatní plánované náklady (náklady na energii, cestovné, opravy, finanční náklady, ostatní provozní náklady...) Plán produkce (viz.př.č.1) 850 Kč Kč ks Plánované náklady Odkaz Částka Spotřeba materiálu Příklad č.3 Plánované odpisy Příklad č.4 Osobní náklady Příklad č.5 Ostatní náklady V zadání Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek 24

25 25 Příklad č. 7: sestavení taktických plánů podniku Podnik vyrábí součástky pro strojní zařízení. Sestavte plány podniku pro rok.. - plán produkce, - plán počtu výrobních dělníků, - plán spotřeby materiálu - plán odpisů - plán osobních nákladů - plán nákladů, výnosů a hospodářského výsledku. Časové údaje pro rok 110 dnů pracovního klidu, 20 dnů průměrné dovolené, 5 dnů ostatní plánovaná absence jednosměnný provoz, v 1 směně se pracuje 8 hodin, plánované opravy 40 hodin na 1 stroj Kapacitní norma 5 min / 1 ks součástky Výkonová norma 12 ks / hod Norma spotřeby materiálu 0,25 kg slitiny Počet strojů 8 ks soustruhů Využití výrobní kapacity 85 % Cena materiálu 210 Kč / kg Mzdový tarif dělníků ve výrobě 75 Kč/ hod Mzdový tarif techniků Kč Počet technických pracovníků 5 Ostatní plánované náklady Kč Prodejní cena 80 Kč / 1 ks součástky Evidence DHM Druh DHM Počet ks Dat.pořízení PC Odpis.sk. Způsob Soustruh Kč 2. rovnoměrný Osobní auto Kč 2. zrychlený Počítač Kč 1. rovnoměrný Odpisy soustruhu Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena

26 26 Odpisy osobního automobilu Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena Odpisy počítače Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena Rok sestavení odpisového plánu Druh DHM Počet ks Odpis 1 ks Odpis ks Soustruh Osobní automobil Počítač Celkem Druh plánu Plán Plán produkce Plán počtu dělníků Plán spotřeby materiálu Plán odpisů Plán osobních nákladů Ostatní náklady Plán nákladů Plán výnosů Plán HV 26

27 27 Příklad č. 8: kontrolní činnost podniku Vypočítejte procento splnění plánů v jednotlivých provozech podniku za stanovený rok. Provoz Plán Skutečnost %splnění plánu A ks ks B ks ks C ks ks 5. Kalkulace stanovení plánovaných nákladů Téma kapitoly: - praktické příklady k procvičení sestavení předběžné kalkulace dělením a kalkulace přirážkové Cílem této kapitoly je: - získání praktických dovedností při řešení zadaných úkolů Průvodce studiem: Z ekonomiky víte, že kalkulací si podnik stanoví plánované náklady na jednotku produkce. Sestavujeme ji pomocí kalkulačního vzorce a podle typu výroby použijeme kalkulaci přirážkovou nebo kalkulaci dělením, pokud podnik vyrábí jeden druh výrobku. 27

28 28 Příklad č. 1: předběžná kalkulace dělením Podnik vyrábí 1 druh výrobku dřevěné hračky. Plán produkce ks výrobků Norma spotřeby materiálu 2 m 3 dřeva, cena 300,- Kč/ m 3 Výkonová norma 3 hod /1 ks Mzdový tarif výrob.dělníků 62 Kč Výrobní režie Kč Zásobovací režie Kč Správní režie Kč Odbytová režie Kč Sestavte předběžnou kalkulaci a určete prodejní cenu, je-li zisk 25 % ÚVNV. Kalkulační vzorec Přímý materiál Přímé mzdy Ostatní př.náklady Výrobní režie Vlastní náklady výroby Zásobovací režie Správní režie Vlastní náklady výkonu Odbytová režie Úplné vlastní náklady výk. Zisk Prodejní cena Částka 28

29 29 Příklad č. 2: předběžná kalkulace přirážková Podnik vyrábí 2 druhy výrobků A, B. A B Norma spotřeby materiálu 10 m 11 m Cena za m 113 Kč 10 Kč Výkonová norma 2 ks / hod 30 min. / ks Mzdový tarif výrob.dělníků 70 Kč 60 Kč Plán produkce ks ks Výrobní režie Zásobovací režie... Správní režie Odbytová režie ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Míra zisku 30 % ÚVNV Rozvrhovou základnou pro VR, SR je přímý materiál, pro ZR a OR přímé mzdy. % přirážku zaokrouhlete na celá %. Kalkulační vzorec A B Přímý materiál Přímé mzdy Ostatní př.náklady Výrobní režie Vlastní náklady výroby Zásobovací režie Správní režie Vlastní náklady výkonu Odbytová režie Úplné vlastní náklady výk. Zisk Prodejní cena 29

30 30 Příklad č. 3: předběžná kalkulace přirážková Podnik vyrábí 2 druhy výrobků police a stolky. Propočítejte předběžnou kalkulaci a zjistěte výši předpokládaného zisku pro oba druhy výrobků. Rozvrhovou základnou jsou přímé mzdy. THN a další údaje Police Stolek Norma spotřeby materiálu 32 dm 3 smrkového dřeva 40 dm 3 mahagonového dřeva Výkonová norma 2 hod./ ks police 3 hod./ ks stolku Mzdový tarif 80 Kč / hod 80 Kč / hod Cena materiálu 100 Kč / dm 3 smrk 200 Kč / dm 3 mahagon Plán produkce ks ks Prodejní cena Kč Kč Výrobní režie.. Zásobovací režie.. Správní režie. Odbytová režie ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Kalkulační vzorec Police Stolek Přímý materiál Přímé mzdy Ostatní př.náklady Výrobní režie Vlastní náklady výroby Zásobovací režie Správní režie Vlastní náklady výkonu Odbytová režie Úplné vlastní náklady výk. Zisk Prodejní cena 30

31 31 6. Financování podniku Téma kapitoly: - praktické příklady k procvičení problematiky financování podniku Cílem této kapitoly je: - získání praktických dovedností při řešení zadaných úkolů Průvodce studiem: Financování podniku se uskutečňuje z vlastních a cizích zdrojů, které jsou uvedeny v rozvaze na straně pasiv. V průběhu řešení příkladu sestavíme rozvahu a zjistíme HV. Tyto vstupy pak použijeme k výpočtům ukazatelů finanční analýzy. Příklad č. 1: finanční analýza Sestavte rozvahu k Peníze v pokladně ,-, závazky vůči dodavatelům ,-, dlouhodobý bankovní úvěr ,-, základní kapitál ,-, bankovní účet ,-, závazky vůči zaměstnancům ,-, materiál na skladě ,-, závazky vůči institucím soc. a zdr ,-, zálohy na daň z příjmu zaměstnanců (závazek vůči FÚ) ,-, výrobky na skladě ,-, rezervní fond ,-, pohledávky za odběrateli ,-, DHM stroje ,-, HV minulých let ,-, software ,-, stavby,- HV běžného roku dopočítejte. Sestavte Výkaz zisku a ztráty Spotřeba materiálu ,- Tržby za prodej výrobků ,- Mzdové náklady ,- Tržby za služby ,- Pojištění 34 % ,- Úroky z vkladů ,- Služby ,- Spotřeba energie ,- Odpisy ,- Úroky z úvěrů ,- Poplatky bance ,- 31

32 32 : Rozvaha k Aktiva Pasiva Celkem Celkem Výkaz zisku a ztráty k Položka Provozní výnosy Provozní náklady Provozní HV Finanční výnosy Finanční náklady Finanční HV HV z běžné činnosti Daň z běžné činnosti 20 % HV po zdanění disponibilní zisk z BČ Mimořádné výnosy Mimořádné náklady HV z mimořádné činnosti Daň z mimořádné činnosti HV celkem HV celkem po zdanění Částka 32

33 33 Vypočítejte ukazatele finanční analýzy: Ukazatel Vzorec Výsledek Rentabilita celkového kapitálu před zdaň. Rentabilita vlastního kapitálu před zdaň. Rentabilita tržeb Rentabilita nákladů Produktivita Účinnost celkového kapitálu Účinnost vlastního kapitálu Nákladovost Materiálová náročnost Mzdová náročnost Běžná likvidita Pohotová likvidita Pokladní likvidita Finanční nezávislost Zadluženost Doba obratu pohledávek Doba obratu závazků 33

34 34 7. Daňová soustava Téma kapitoly: - praktické příklady k procvičení výpočtu daňové povinnosti daně z příjmu fyzických osob zaměstnance, daně z příjmu fyzických osob OSVČ, daně z příjmu právnických osob a DPH. Cílem této kapitoly je: - získání praktických dovedností při řešení zadaných úkolů Průvodce studiem: V hodinách ekonomiky 3. ročníku jste se seznámili s problematikou daňové soustavy. Procvičíme si výpočet daňových povinností daní z příjmů a daně z přidané hodnoty. Příklad č. 1: daň z příjmu fyzických osob - zaměstnanec Pan Jiříček je zaměstnancem firmy. Podepsal prohlášení k dani. Má 1 dítě, na které uplatňuje daňové zvýhodnění, po celý rok platil penzijní připojištění 800,- Kč, životní pojištění 1 100,- Kč, zaplatil úroky z hypotéky ve výši ,- Kč. V jednotlivých měsících roku měl tyto příjmy: Měsíc Hrubá mzda Záloha na daň Celkem 34

35 35 Pan Jiříček požádal zaměstnavatele o roční vyúčtování daně z příjmu. Daňový základ Nezdanitelné části: Částka Upravený daňový základ Daň Sleva Daň po slevě Daňové zvýhodnění Daň po slevách Roční daňová povinnost Zaplacené zálohy Rozdíl Příklad č. 2: daň z příjmu fyzických osob OSVČ a zaměstnanec Jméno: Svatopluk Novák Rodné číslo: /1852 Bydliště: Havířov, K Lesu 125 Děti: Pavla Nováková RČ /3225 Dopočítejte na mzdovém listě zaměstnance Svatopluka Nováka, který je zaměstnancem podniku, zálohu na daň z příjmu za lednu roku 2009, který podepsal prohlášení k dani, má 1 dítě, manželka pracuje, platí měsíčně životní pojištění 1 100,- Kč, daroval nadaci školy 500,- Kč, roční výše úroků z úvěru stavebního spoření je 5 300,- Kč, odborové organizaci zaplatil příspěvky ve výši 1 500,- Kč. Pan Novák podniká, příjmy z podnikání měl za rok 2008 ve výši ,- Kč, výdaje ,- Kč. Úroky z podnikatelského účtu měl ve výši 5 100,- Kč. Vyhotovte daňové přiznání daně z příjmu pana Svatopluka Nováka.. 35

36 36 M HM v Kč ZD ZD zaokrouhlený Záloha na daň Daň po slevě Daň po zvýh. v Kč C Příjem Příjmy ze závislé činnosti Příjmy z podnikání Příjmy z kapitálového majetku Základ daně Dílčí daňový základ Základ daně Daň Daň po slevách Roční daňová povinnost Součet záloh na daň Rozdíl (přepl.,nedopl.) 36

37 37 Příklad č. 3: daň z příjmu právnických osob K měla společnost s ručením omezeným na výsledkových účtech tyto konečné stavy: Tržba z prodeje výrobků Změna stavu zásob Aktivace služeb Ostatní výnosy (náhrada škody na materiálu od pojišťovny) Spotřeba materiálu Spotřeba energie Oprava strojů Cestovné Mzdové náklady Zákonné soc. a zdrav. pojištění Stravné do výše 55% Stravné nad limit Náklady na reprezentaci Pokuta dodavateli(není zaplacena) Pokuta FÚ Dary (z toho na účely školství ) Ostatní náklady Škoda na materiálu Úroky z úvěru Poplatky bance Odpisy účetní Odpisy daňové S.r.o. zaměstnává 2 zaměstnance s těžším zdravotním postižením. Vypočítejte, jakou daňovou povinnost daně z příjmu by měla společnost za rok Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Částky zvyšující základ daně Částky snižující základ daně Základ daně Odčitatelné položky Základ daně Daň 20% Slevy na dani Daň po slevě 37

38 38 Nedaňové náklady Náklad Částka Příklad č. 4: daň z přidané hodnoty Vypočítejte daňovou povinnost plátce DPH za zdaňovací období měsíce ledna Datum Doklad Text Cena bez DPH DPH 20 % Cena s DPH 2.1. PF 1 Nákup materiálu 150 m, 150 Kč/m 5.1. PF 2 Oprava stroje VF 1 Prodej výrobků 50 ks, Kč/ ks 8.1. PPD 1 Prodej výrobků 10 ks, Kč/ ks 9.1. VF 2 Za účetní poradenství PF 3 Za energii VF3 Prodej výrobků 120 ks PF4 Nákup materiálu 100 m, 152 Kč/m VF4 Za poskytnuté služby PF5 Nákup počítače VF5 Prodej výrobků 20 ks, Kč/ks VPD 1 Nákup kanc.potřeb PPD 2 Za účetní poradenství

39 39 Přijatá zdanitelná plnění Doklad Cena bez DPH DPH 10 % Cena bez DPH DPH 20 % Celkem Uskutečněná zdanitelná plnění Doklad Cena bez DPH DPH 10 % Cena bez DPH DPH 20 % Celkem DPH VÝSTUP DPH VSTUP DPH 39

40 40 8. Souvislé příklady Téma kapitoly: - výpočty úkolů, jejichž výsledky na sebe navazují Cílem této kapitoly je: - získání praktických dovedností při řešení zadaných úkolů Průvodce studiem: V hodinách ekonomiky 1.až 4. ročníku jste se seznámili s problematikou jednotlivých podnikových činností. V následujícím příkladu si některé z nich znovu procvičíte. Příklad č. 1:souvislý příklad Technickohospodářské normy: THN Označení Velikost normy Ocenění jednotky Norma spotřeby materiálu NS 0,3 m 3 dřeva Kč / m 3 Výkonová norma VN 2 ks / hod 60 Kč / hod Kapacitní norma KN 2 ks / hod Časové údaje pro rok 2010: Počet dnů v roce 365 Dny pracovního klidu 114 Plánovaná dovolená dny 15 Ostatní plánovaná absence ve dnech 5 Jednosměnný provoz 1 směna 8 hodin Plánované opravy v hodinách 20 hodin / stroj Dlouhodobý majetek firmy: Druh DHM Počet ks Datum pořízení Pořizovací cena Odpisová skupina Způsob odepisování Osobní 1 ks skupina zrychlený automobil Počítač 1 ks skupina zrychlený Stroje 3 ks skupina rovnoměrný 40

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Účetní dokumentace prac_listy Společná pro celou

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Výrobní kapacita. 100 [%] = 242 000 zákazníků. VK 1 = 242 000 1,1 [navýšení pracovní doby o 10%] = 266 200 zákazníků

Výrobní kapacita. 100 [%] = 242 000 zákazníků. VK 1 = 242 000 1,1 [navýšení pracovní doby o 10%] = 266 200 zákazníků Adam Luňáček 2008 Výrobní kapacita př.: Hypermarket TESCO má měsíčně 193 600 zákazníků, což činí 80% kapacity pokladen. Vedení se rozhodlo zvýšit využití kapacity z 80% na 90% a prodloužit pracovní dobu

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

b) DPH 21%...Kč ,-

b) DPH 21%...Kč ,- ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 5.3.20XX základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady PŘÍKLAD 2 Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady Údaje o účetní jednotce 1. Založte účetní jednotku. Výňatek ze živnostenského listu Jméno a příjmení: Jaroslav Moser

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Podnik na výrobu obuvi měl na konci účetního období tato aktiva a pasiva:

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Podnik na výrobu obuvi měl na konci účetního období tato aktiva a pasiva: 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ OBSAH: 5. 1. Rozvaha 5. 2. Změny rozvahových položek 5. 3. Změny rozvahových položek 5. 4. Rozvahové účty 5. 5. Rozvahové účty 5. 6. Rozvahové a výsledkové účty 5. 7. Rozvahové a výsledkové

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5 ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 5.1.1 Aktiva a pasiva Pro účetnictví je charakteristické, že se na majetek dívá

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Ukázkový příklad pro účtování celého průběhu roku včetně závěrky

Ukázkový příklad pro účtování celého průběhu roku včetně závěrky Ukázkový příklad pro účtování celého průběhu roku včetně závěrky Firma Společnost s ručením omezeným Způsob účtování zásob: A Plátce PH atum vzniku účetní jednotky: 15. 2. 2008 Účetní odpisy = daňové odpisy

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Ing. Miriam Jandlová Tematický celek Základy daňové evidence a účetnictví Cílová skupina žáci střední školy s výukou předmětu účetnictví a daně Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami,

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Výpočet mezd. 3. Zadávání osobních údajů o zaměstnanci: Ostatní/mzdy a zaměstnanci/zaměstnanci/osobní evidence,

Výpočet mezd. 3. Zadávání osobních údajů o zaměstnanci: Ostatní/mzdy a zaměstnanci/zaměstnanci/osobní evidence, Výpočet mezd 1. Založ firmu, 2. Pořízení údajů o zaměstnanci a zdravotních pojišťovnách: tiskopisy/adresář firem/formulář, 3. Zadávání osobních údajů o zaměstnanci: Ostatní/mzdy a zaměstnanci/zaměstnanci/osobní

Více

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena 10. Kalkulace Obsah kapitoly: Kalkulace (definice, postup výpočtu) Kalkulační vzorec (popis položek) Náklady přímé a nepřímé (režie) Kalkulační metody (kalkulace dělením, kalkulace přirážková) Stanovení

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Tabulka 1: Ukazatele rentability ukazatel vzorec rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA): Z + U (1 d) CA rentabilita vlastního kapitálu

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Rozvaha analyticky TEDOS Mikulov s.r.o. IČ: Rok: 2015 Dne:

Rozvaha analyticky TEDOS Mikulov s.r.o. IČ: Rok: 2015 Dne: Rozvaha analyticky Strana 1 Aktiva 022 Samostatné hmotné movité věci a s 11327188,00 72500,00 0,00 72500,00 11399688,00 022000 Samostatné hmotné movité věci a 8674136,00 72500,00 0,00 72500,00 8746636,00

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Základy účetnictví 2012

Základy účetnictví 2012 2012 5. Pokladna, banka a ceniny 5.1. Pokladna (211) Aktivní účet Eviduje se tu stav a pohyb hotových peněz, dále šek a poukázek např.na odběr zboží y příjmový a výdajový pokladní Povinnost vést pokladní

Více

Výnosy, náklady a hospodářský výsledek.

Výnosy, náklady a hospodářský výsledek. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Výnosy, náklady a hospodářský výsledek. Eva Štichhauerová Technická univerzita v

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE 5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE Náklady podniku můžeme charakterizovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů včetně dalších nutných nákladů

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více