NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (stříbrná barva) Obj. č.: (zlatá barva) Obj. č.: (černá barva) Obj. č.: (modrá barva)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 32 20 (stříbrná barva) Obj. č.: 34 32 21 (zlatá barva) Obj. č.: 34 32 22 (černá barva) Obj. č.: 34 32 23 (modrá barva)"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: (stříbrná barva) Obj. č.: (zlatá barva) Obj. č.: (černá barva) Obj. č.: (modrá barva) Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho moderního přehrávače s mnoha důležitými a užitečnými funkcemi. Tento digitální multimediální přehrávač je vybaven velkým, velmi dobře čitelným a plochým barevným displejem (TFT) s úhlopříčkou 2" (5 cm). Kromě zobrazení fotografií a video záznamů Vám poslouží tento přístroj i jako rádio v pásmu VKV (FM) s možností provádění nahrávání pořadů rozhlasových stanic do vnitřní paměti přehrávače. Vnitřní paměť 2 GB tohoto přehrávače můžete rozšířit použitím přídavných paměťových karet SD nebo MMC. Kromě toho můžete tento přehrávač používat i jako diktafon. Obsah Strana Úvod... 1 Bezpečnostní předpisy... 3 Základní charakteristiky přehrávače... 3 Rozsah dodávky... 4 Součásti přehrávače... 4 Nabíjení do přehrávače zabudovaného akumulátoru... 5 Do přehrávače zabudovaný reproduktor (připojení sluchátek)... 5 Funkce zablokování ovládací tlačítek... 5 Zapnutí a vypnutí přehrávače (jeho přepnutí do pohotovostního režimu)... 5 Výběr nabídek menu (podmenu)... 6 Nabídka (podmenu) Musik (Hudba), reprodukce zvukových nahrávek... 6 Několik poznámek ke zvukovým formátům MP3 a WMA... 6 Přepnutí přehrávače do režimu reprodukce zvukových formátů MP3 nebo WMA... 7 Zobrazení na displeji (podmenu Musik)... 7 Reprodukce zvukových nahrávek (titulů)... 7 Opakované přehrávání určité zvolené pasáže použití tlačítka A B... 7 Zobrazení doprovodných textů zvukových nahrávek (LRC)... 8 Nabídka (podmenu) Video, reprodukce video nahrávek ve formátu AVI... 8 Nabídka (podmenu) Foto, zobrazení snímků (fotografií) ve formátu JPG... 8 Případné vymazání fotografií (snímků)... 8 Nabídka (podmenu) FM, poslech rozhlasových stanic v pásmu VKV... 9 Nahrávání rozhlasových pořadů (nabídka FM Aufnahmen)... 9 Provádění záznamů pomocí interního mikrofonu (funkce diktafonu) Funkce záznamu zvuku ve formátu WAV (funkce diktafonu) Zobrazení na displeji (podmenu Aufnahme) Nabídka (podmenu) Text, zobrazení (načtení) textových souborů ve formátu TXT Nabídka (podmenu) Navigation, správa souborů a adresářů Vymazání souborů (Datei löschen) Nabídka (podmenu) Einstellungen, režim nastavení přehrávače Musik (reprodukce zvukových nahrávek) s následujícími podparametry EQ Einstellung (nastavení ekvalizéru) FM Radio (provedení některých nastavení rádia) Bildschirm (nastavení osvětlení displeje) System (nastavení systému přehrávače a zobrazení informací o systému) Použití paměťových karet SD nebo MMC Připojení přehrávače k osobnímu počítači (k notebooku) Odhlášení přehrávače ze seznamu připojených zařízení k počítači Případné závady a jejich odstranění Použití konvertoru video záznamů (konverze souborů do formátu AVI) Instalace programu (konvertoru) AVIConverter

2 Bezpečnostní předpisy Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přehrávače do provozu a k jeho obsluze. Z důvodů své bezpečnosti si přečtěte pozorně všechny pokyny, které se týkají bezpečnosti a které se nacházejí v tomto návodu k obsluze. Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které by byly způsobeny nedodržováním bezpečnostních předpisů nebo neodborným zacházením s tímto přístrojem. Akumulátor (3,7 V) vložený do tohoto přístroje smíte nabíjet pouze přiloženou nabíječkou (síťovým napájecím zdrojem). Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě a nestavte na něj žádné nádoby naplněné vodou nebo jinými kapalinami. Nevystavujte dále tento přístroj nárazům (silným vibracím), vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu záření. Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do vnitřního zapojení přístroje a síťového napájecího zdroje (nabíječky). Případné opravy přístroje nebo nabíječky svěřte autorizovanému servisu (spojte se v tomto případě se svým prodejcem, který Vám zajistí opravu přístroje nebo nabíječky v autorizovaném servisu). Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Multimediální přehrávač Síťová nabíječka (síťový napájecí zdroj) USB-kabel Stereofonní sluchátka CD se software a návod k obsluze Rozsah dodávky Součásti přehrávače Konstrukce tohoto přehrávače splňuje požadavky platných evropských a národních norem a směrnic o elektromagnetické slučitelnosti. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými evropskými normami a směrnicemi (CE). Odpovídající prohlášení a doklady jsou uloženy u výrobce. Základní charakteristiky přehrávače Napájení: Do přístroje zabudovaný výkonný akumulátor Li-Polymer (3,7 V). K nabíjení tohoto akumulátoru použijte přiloženou nabíječku nebo některý z volných USB-portů na osobním počítači (notebooku). Výstupní výkon (stereofonní): 2 x 5 mw (32 Ω). Frekvenční rozsah (audio): 20 Hz až 20 khz. Přenosová rychlost (komprese): 32 až 320 kb/s (Kbps). USB-port k připojení k počítači (verze USB 2.0). Reprodukce zvukových, obrazových a textových formátů: MP3, WMA, AVI, WAV, JPG, TXT. Formát provádění zvukových záznamů: WAV. Slot pro paměťové karty SD/MMC (možnost rozšíření paměti). Provádění záznamu přímo z rádia nebo pomocí zabudovaného mikrofonu (funkce diktafonu). Rádio VKV (FM): 87,5 až 108 MHz. Zobrazení informací ID3-Tag (MP3) - zobrazení názvů titulů (zvukových nahrávek) během reprodukce. Funkce elektronické knihovny - zobrazení (načtení) textových souborů ve formátu TXT (E-Book). Elektronické zablokování ovládacích tlačítek. 8 ekvalizérů. Vícejazyčné menu (OSD) na plochém barevném displeji (TFT) s úhlopříčkou 2" (5 cm). Funkce opakování reprodukce záznamů. Rozměry (š x v x h): 75 x 42 x 14 mm. Hmotnost: 42 g. 1 Přepínač zapnutí a vypnutí přehrávače (hlavní vypínač) 2 Mikrofon 3 Tlačítko MENU (volba různých nastavení) 4 Tlačítko VOL snížení úrovně hlasitosti poslechu, volba předchozí nabídky menu 5 Tlačítko VOL + zvýšení úrovně hlasitosti poslechu (VOL +), volba následující nabídky menu 6 Tlačítko ke spuštění provádění záznamu (nahrávání z rádia nebo z interního mikrofonu), opakování určité pasáže (určitého úseku) záznamu (A B), vymazání souborů z vnitřní paměti přehrávače nebo z paměťové karty 7 Tlačítko spuštění a pozastavení reprodukce, zapnutí a vypnutí přehrávače (pohotovostní režim) 8 Tlačítko přetáčení titulů zpět (vyhledávání titulů), volba předchozí nabídky menu 9 Tlačítko přetáčení titulů vpřed (vyhledávání titulů), volba následující nabídky menu 10 Slot pro paměťové karty SD/MMC 11 Reproduktor 12 Zdířka k připojení stereofonních sluchátek 13 Příchytka k připevnění řemínku 14 USB-port (připojení přehrávače k PC), konektor k připojení nabíječky 3 4

3 Nabíjení do přehrávače zabudovaného akumulátoru Jakmile bude tento akumulátor vybitý, zobrazí se na displeji přehrávače symbol vybitého akumulátoru (baterie) a dojde k automatickému vypnutí všech funkcí přehrávače. Proveďte v tomto případě k přehrávači přiloženou nabíječkou nabití do přehrávače vloženého akumulátoru. Zapojte konektor kabelu nabíječky do USB-portu na přehrávači a nabíječku zastrčte do síťové zásuvky. Jakmile toto provedete, dojde k automatickému zapnutí procesu nabíjení akumulátoru a přehrávač zůstane během nabíjení vypnutý. Postup procesu nabíjení akumulátoru je zobrazován na displeji (obrazovce) přehrávače jako symbol baterie. Podle zaplnění tohoto symbolu poznáte stav nabití do přehrávače vloženého akumulátoru. Bude-li akumulátor zcela nabit, bude tento symbol zcela vyplněný. Tento akumulátor můžete nabít také připojením přehrávače pomocí přiloženého USB-kabelu k volnému USB-portu na svém počítači (notebooku). Důležitá upozornění: Protože není tento akumulátor zcela nabitý, musíte jej k dosažení jeho plné kapacity nabít před prvním uvedením přehrávače do provozu po dobu asi 12 hodin. Poté postačí tento akumulátor po jeho vybití nabíjet po dobu asi 5 hodin. Do přehrávače zabudovaný reproduktor (připojení sluchátek) Připojíte-li k přehrávači přiložená stereofonní sluchátka (do příslušné zdířky na jeho spodní straně), dojde k automatickému vypnutí zvuku v reproduktoru přehrávače. Funkce zablokování ovládací tlačítek Aby nedocházelo k náhodnému zapnutí přehrávače například při jeho přenášení, můžete provést zablokování (uzamčení) jeho ovládacích tlačítek v pohotovostním režimu následujícím způsobem: Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko. Aniž byste stisknutí tlačítka uvolňovali, stiskněte současně tlačítko MENU. Na displeji (obrazovce) přehrávače se zobrazí symbol visacího zámku (viz vyobrazení vlevo). Uvolnění zablokování (uzamčení) ovládacích tlačítek provedete stejným způsobem jako jejich zablokování. Z displeje přehrávače zmizí symbol visacího zámku. Zapnutí a vypnutí přehrávače (jeho přepnutí do pohotovostního režimu) Normální zapnutí a kompletní vypnutí přehrávače provedete posuvným přepínačem na levé straně přehrávače. Poloha tohoto přepínače ON znamená zapnutí přehrávače (nikoliv však kompletní, pouze do pohotovostního režimu), poloha OFF tohoto přepínače znamená úplné (kompletní) vypnutí přehrávače. Úplné zapnutí přehrávače: V pohotovostním režimu po normálním zapnutí přehrávače (viz výše) stiskněte jedenkrát (1 x) dlouze tlačítko (asi 2 sekundy). Tím přepnete přehrávač z pohotovostního režimu do režimu normálního provozu. Na displeji přehrávače se zobrazí hlavní menu. Přepnutí přehrávače do pohotovostního režimu: Stiskněte v normálním režimu provozu jedenkrát (1 x) dlouze tlačítko (asi 2 sekundy). Tím přepnete přehrávač z normálního režimu provozu do pohotovostního režimu. Na displeji přehrávače se zobrazí následující hlášení:... auf Wiedersehen. Goodbye (Nashledanou). Výběr nabídek menu (podmenu) Bude-li na displeji přehrávače zobrazeno hlavní menu (pokud ne, pak stiskněte jednou dlouze tlačítko MENU), pak můžete zvolit jednotlivé nabídky (podmenu) postupným tisknutím tlačítek / nebo VOL + / VOL. Příslušnou volbu (nabídku) potvrďte krátkým stisknutím tlačítka MENU. Tím otevřete příslušná zvolená podmenu (zvolené nabídky). Dlouhým stisknutím tlačítka MENU (minimálně 2 sekundy) zobrazíte na displeji přehrávače opět hlavní menu. Nabídka (podmenu) Musik (Hudba), reprodukce zvukových nahrávek Několik poznámek ke zvukovým formátům MP3 a WMA Zvukové nahrávky (hudbu), které slyšíte normálně ze stereofonních zařízení, z kuchyňského rádia nebo z rádia ve svém automobilu, nazýváme pro zjednodušení analogovými signály. Tímto způsobem provedené záznamy jste si mohli dříve pořídit (respektive ještě můžete) na gramofonových deskách nebo na magnetofonových kazetách. Toto má některé nevýhody: Zvuk gramofonových desek ztrácí působením prachu a častým přehráváním svoji kvalitu, magnetofonové kazety následkem odmagnetizování reprodukují po určité době zvuky jako ze záhrobí. Na kompaktních discích (CD) jsou oproti tomu uloženy zvukové nahrávky v digitální formě. Záznamy na tyto média se provádějí následujícím způsobem: V určitých velmi krátkých intervalech se provádí proměření analogového signálu, který je poté transformován na číslicovou (digitální) hodnotu a vypálen v určitém formátu na CD. CD-přehrávač vypočítá z této digitální hodnoty analogový signál, který poté uslyšíte z reproduktorů (sluchátek) v normální zvukové podobě. Většina lidí (pokud tito lidé nejsou například houslovými virtuózy v symfonickém orchestru) nezjistí žádný rozdíl kvality při reprodukci hudby z analogových médií (z gramofonových desek či z magnetofonových kazet) nebo z digitálních médií (z kompaktních disků či z paměťových karet). Na normální Audio-CD lze zaznamenat maximálně 70 až 80 minut hudby. Toto odpovídá kapacitě 650 a 700 MB. V počátcích počítačové techniky, kdy byla vnitřní paměť počítačů pouze 1 MB a pevných disků 100 MB a kdy se používal modem s 28 kilobity, znamenal digitální záznam veliký problém. Z tohoto důvodu byly vyvinuty metody, které provádějí další komprimaci množství dat na zvukových kompaktních discích (Audio-CD). Oproti různým programům, které provádějí komprimaci (zhuštění) počítačových dat (například WINZIP), dochází při komprimaci zvuku do formátu MP3 (nebo do jiného komprimovaného formátu) k absolutní ztrátě původních informací. Lidské ucho však při reprodukci takto pořízených záznamů (nahrávek) do formátu MP3 nerozezná téměř žádný rozdíl, zda se jedná o formát MP3 nebo o reprodukci zvuku z normálního CD (Audio). Předpokladem pro zachování vynikající kvality zvuku je vyšší úroveň komprimace. Další velmi často používaný (druhý nejpoužívanější po MP3) je formát WMA. Pro všechny operační systémy (např. Windows) existují různé programy, pomocí kterých můžete převést nahrávky z Audio-CD (nebo z jiných zvukových zdrojů) do formátů MP3 nebo WMA. Soubory MP3 nebo WMA nejsou vlastně nic jiného než zvukové komprimované nahrávky, které šetří paměť. Dejte při této transformaci pozor na následující skutečnosti: Mnoho CD je vybaveno ochranou proti kopírování, která má zabránit nezákonnému kopírování. Tato ochrana ztěžuje v mnoha případech převod těchto nekomprimovaných nahrávek do komprimovaných zvukových formátů. CD-přehrávače (HiFi) nebývají touto ochranou proti kopírování omezeny. Některé CD-mechaniky počítačů však po provedené komprimaci odmítnou takto upravené (komprimované) zvukové formáty reprodukovat. Protože mnohé DVD-přehrávače, autorádia a přenosné problémy mají značné problémy s touto ochranou proti kopírování, začínají se opět vyrábět kompaktní disky se zvukovými nahrávkami bez ochrany proti kopírování. Tato opatření měla zabránit bezplatnému kopírování disků a delšímu jejich prodeji, čímž docházelo k porušování autorských práv a ke ztrátám zisků legálních výrobců zvukových kompaktních disků. Čím složitější byla tato ochrana, tím více vznikalo nelegálních kopií, které byly dále rozšiřovány například na internetu ve formátu MP3 na takzvaných burzách online. V současné době existuje na internetu mnoho různých nabídek zvukových komprimovaných nahrávek, které si můžete pořídit legálně. V těchto případech existuje možnost zkušebního odposlechu a přímého stažení oblíbených nahrávek z internetu. Existují dokonce internetová rádia (rozhlasové stanice), na které se můžete napojit pomocí vhodného software. 5 6

4 Přepnutí přehrávače do režimu reprodukce zvukových formátů MP3 nebo WMA Podle kapitoly Výběr nabídek menu (podmenu) zvolte nabídku (podmenu) Musik. Zobrazení na displeji (podmenu Musik) A A-B: Opakování určité pasáže (určitého zvoleného úseku) záznamu B Reset: Zpětné nastavení C Symbol režimu reprodukce D Symbol stavu nabití akumulátoru E Číslo aktuálně přehrávaného titulu a celkový počet titulů (nahrávek) F Přenosová rychlost v bitech (kb/s, Kbps) G Zvolený ekvalizér H Zobrazení nastavené úrovně hlasitosti poslechu I Název titulu (ID3-Tag) a případné zobrazení doprovodného textu (LRC) J Doba trvání reprodukce titulu od jeho spuštění K Celková doba trvání reprodukce Reprodukce zvukových nahrávek (titulů) V režimu reprodukce (Musik) spustíte přehrávání titulů krátkým stisknutím tlačítka. Dalším krátkým stisknutím tlačítka můžete reprodukci titulu přerušit a opět ji obnovit od místa, kde jste přerušení provedli, dalším krátkým stisknutím tohoto tlačítka. Dlouhým stisknutím tlačítka (asi 2 sekundy) reprodukci zcela zastavíte (vypnete). Vyhovující úroveň hlasitosti poslechu nastavte postupným tisknutím tlačítka VOL + nebo VOL. Podržíte-li tato tlačítka déle stisknutá, urychlíte tím nastavení požadované úrovně hlasitosti poslechu. Postupným tisknutím tlačítka nebo zvolíte titul, kterých chcete přehrát. Krátkým stisknutím tlačítka zvolíte reprodukci následujícího titulu, krátkým stisknutím tlačítka zvolíte reprodukci předchozího titulu. Podržíte-li tato tlačítka déle stisknutá (alespoň 2 sekundy) přetočíte tituly vpřed nebo zpět. Krátkým stisknutím tlačítka MENU zobrazíte na displeji přehrávače seznam zvukových (hudebních) nahrávek (adresáře neboli alba nahrávek). Požadovaný adresář (požadované album), který budete chtít přehrát, zvolíte postupným tisknutím tlačítka VOL + nebo VOL. Zvolené album poté přehrajete krátkým stisknutím tlačítka MENU. Požadované tituly ve zvoleném adresáři (albu) zvolíte opět postupným tisknutím tlačítka nebo (viz předchozí pododstavec). Opakované přehrávání určité zvolené pasáže použití tlačítka A B Během reprodukce stiskněte na místě, od kterého chcete opakovaně přehrávat určitou pasáž (určitý úsek) krátce tlačítko A B. Poté stiskněte tlačítko A B na místě, do kterého chcete opakovaně přehrávat určitou pasáž (určitý úsek). Po této akci začne přehrávač reprodukovat zvolenou pasáž od místa (bodu) A do místa (bodu) B. Na displeji přehrávače se zobrazí symbol A B. Dalším stisknutím tlačítka A B tuto funkci vypnete a přepnete opět přehrávač na normální reprodukci. Zobrazení doprovodných textů zvukových nahrávek (LRC) Tento přehrávač zobrazuje doprovodné texty zvukových nahrávek (hudebních skladeb), jejichž soubory mají příponu *.lrc (= Lyric Music). Tento doprovodný text znamená většinou psaný text reprodukované písně. Tento doprovodný textový soubor ve formátu LRC musí mít stejný název jako soubor se zvukovou nahrávkou ve formátu MP3 nebo WMA (kromě přípony). Tyto zvukové soubory ve formátu LRC včetně zvukových nahrávek (MP3/WMA) naleznete na internetu vyhledáním LRC Music. Zkopírujte tento doprovodný textový soubor (LRC) do stejného adresáře, ve kterém máte uložen soubor se zvukovou nahrávkou ve formátu MP3 nebo WMA. K zpracování těchto souborů můžete na svém počítači použít například program Winamp nebo speciální editor LRC-Editor. Nabídka (podmenu) Video, reprodukce video nahrávek ve formátu AVI Podle kapitoly Výběr nabídek menu (podmenu) zvolte nabídku (podmenu) Video. Postupným tisknutím tlačítka nebo zvolíte soubor s video nahrávkou, kterou chcete přehrát. Vyhovující úroveň hlasitosti poslechu nastavte postupným tisknutím tlačítka VOL + nebo VOL. Krátkým stisknutím tlačítka MENU zobrazíte na displeji přehrávače seznam video nahrávek (filmů, videoklipů). Postupným tisknutím tlačítka nebo zvolte video nahrávku, kterou chcete přehrát. Zvolenou video nahrávku poté přehrajete krátkým stisknutím tlačítka MENU. Nabídka (podmenu) Foto, zobrazení snímků (fotografií) ve formátu JPG Podle kapitoly Výběr nabídek menu (podmenu) zvolte nabídku (podmenu) Foto. Postupným tisknutím tlačítka nebo zvolte fotografii, kterou chcete na displeji přehrávače zobrazit. Krátkým stisknutím tlačítka MENU zobrazíte na displeji přehrávače seznam fotografií (snímků). Postupným tisknutím tlačítka nebo zvolte fotografii, kterou chcete na displeji přehrávače zobrazit. Zvolenou fotografii zobrazíte poté na displeji přehrávače krátkým stisknutím tlačítka MENU. Případné vymazání fotografií (snímků) Zvolte výše uvedeným způsobem (viz předchozí text) snímek, který chcete vymazat. Poté stiskněte dlouze tlačítko A B (asi 2 sekundy), abyste mohli vymazat označenou fotografii (označený snímek). Označenou fotografii vymažete zvolením nabídky Ja (ano) pomocí tlačítka nebo a tuto volbu potvrdíte krátkým stisknutím tlačítka MENU (toto tlačítko musíte stisknout celkem 2 x). Viz též kapitola Nabídka (podmenu) Navigation, správa souborů a adresářů a její odstavec Vymazání souborů (Datei löschen). 7 8

5 Nabídka (podmenu) FM, poslech rozhlasových stanic v pásmu VKV Připojte k přehrávači přiložená stereofonní sluchátka. Tato sluchátka slouží jako anténa. Podle kapitoly Výběr nabídek menu (podmenu) zvolte nabídku (podmenu) FM. Abyste mohli zvolit příslušné funkce rádia, stiskněte nejprve tlačítko. Tyto možné funkce nastavení rádia se zobrazují v horním řádku displeje přehrávače. Příslušné funkce nastavení rádia zvolíte poté pomocí tlačítka nebo. Zvolenou funkci potvrďte krátkým stisknutím tlačítka. Jedná se o následující funkce (nabídky): Manuell (ruční ladění rozhlasových stanic) Požadovanou rozhlasovou stanici (její frekvenci) naladíte po této volbě dolů nebo nahoru postupným tisknutím tlačítka nebo. Viz dále funkce Memory (paměť rozhlasových stanic). Auto (automatické naladění rozhlasových stanic) Po stisknutí tlačítka provede přehrávač automatické naladění všech dostupných rozhlasových stanic a jejich frekvence uloží přehrávač do své paměti. Viz dále funkce Preset (předvolby rozhlasových stanic uložených do paměti přehrávače). Memory (paměť rozhlasových stanic) Po stisknutí tlačítka se na displeji přehrávače zobrazí okénko se všemi paměťovými místy rozhlasových stanic, která jsou k dispozici. Zvolte postupným tisknutím tlačítka VOL + nebo VOL příslušné číslo paměti, do kterého chcete uložit ručně naladěnou rozhlasovou stanici (její frekvenci). Tuto frekvenci uložíte do příslušného paměťového místa (pod příslušné číslo paměti) krátkým stisknutím tlačítka MENU a potvrzením nabídky Ja (ano). Viz dále funkce Preset (předvolby rozhlasových stanic uložených do paměti přehrávače). Preset (předvolby rozhlasových stanic uložených do paměti přehrávače) Postupným tisknutím tlačítka nebo zvolíte všechny rozhlasové stanice, které byly předtím uloženy do paměti přehrávače. Vysílání takto zvolené stanice ve sluchátkách. Entfernen (vymazání předvoleb rozhlasových stanic uložených do paměti přehrávače) Zvolte postupným tisknutím tlačítka VOL + nebo VOL příslušné číslo paměti, které chcete vymazat. Zvolené paměťové místo (příslušné číslo paměti) vymažete krátkým stisknutím tlačítka MENU a potvrzením nabídky Ja (ano). Nahrávání rozhlasových pořadů (nabídka FM Aufnahmen) FM Aufnahmen (nahrávání z rádia) Nalaďte výše uvedeným způsobem rozhlasovou stanici, jejíž vysílání chcete nahrát. Stiskněte poté dlouze tlačítko A B (asi 2 sekundy). Tím přepnete přehrávač do pohotovostního režimu nahrávání. Vlastní provádění záznamu (nahrávání) spustíte poté dalším krátkým stisknutím tlačítka A B. Přerušení nahrávání provedete krátkým stisknutím tlačítka A B. Dalším krátkým stisknutím tlačítka A B můžete v provádění záznamu (nahrávání) pokračovat. Ukončení nahrávání a uložení příslušného záznamu do paměti přehrávače (nebo na paměťovou kartu) do adresáře FM ve zvukovém formátu WAV provedete dlouhým stisknutím tlačítka A B (asi 2 sekundy). Tyto nahrávky si můžete poté přehrát po vyvolání nabídky (podmenu) Musik. Provádění záznamů pomocí interního mikrofonu (funkce diktafonu) Funkce záznamu zvuku ve formátu WAV (funkce diktafonu) Tento přehrávač je vybaven funkcí digitálního diktafonu, pomocí které si můžete například na svých cestách zaznamenat důležité myšlenky (abyste na ně později nezapomněli). Zapnutí této funkce diktafonu (nahrávání zvuku z interního mikrofonu přehrávače do formátu WAV) můžete provést při zobrazení hlavního menu dlouhým stisknutím tlačítka A B (asi 2 sekundy) nebo můžete podle kapitoly Výběr nabídek menu (podmenu) zvolit nabídku (podmenu) Aufnahme. Vlastní provádění záznamu (nahrávání) spustíte poté dalším krátkým stisknutím tlačítka A B. Přerušení nahrávání provedete krátkým stisknutím tlačítka A B. Dalším krátkým stisknutím tlačítka A B můžete v provádění záznamu (nahrávání) pokračovat. Ukončení nahrávání a uložení příslušného záznamu do paměti přehrávače (nebo na paměťovou kartu) do příslušného souboru ve zvukovém formátu WAV provedete dlouhým stisknutím tlačítka A B (asi 2 sekundy). Tyto nahrávky si můžete poté přehrát po vyvolání nabídky (podmenu) Musik. Zobrazení na displeji (podmenu Aufnahme) A Symbol stavu nabití akumulátoru B Provádění záznamu (Recording) C Název zaznamenávaného souboru D Celková doba trvání záznamu E Zbývající doba trvání záznamu Nabídka (podmenu) Text, zobrazení (načtení) textových souborů ve formátu TXT V tomto režimu (podmenu) můžete zobrazit na displeji přehrávače textové soubory, které byly uloženy do příslušného adresáře s příponou.txt. Jedná se takzvanou elektronickou knihovnu (E-Book), do které si můžete uložit například texty knih. Tyto soubory si můžete stáhnout z internetu nebo z vlastního osobního počítače (notebooku). Podle kapitoly Výběr nabídek menu (podmenu) zvolte nabídku (podmenu) Text. Postupným tisknutím tlačítka VOL + nebo VOL zvolte elektronickou knihovnu, kterou chcete načíst. Krátkým stisknutím tlačítka MENU zobrazíte zvolenou elektronickou knihovnu. Postupným tisknutím tlačítka VOL + nebo VOL zobrazíte jednotlivé řádky textu. Postupným tisknutím tlačítka nebo zobrazíte jednotlivé stránky textu. Při zobrazení zvolené elektronické knihovny (adresáře) můžete krátkým stisknutím tlačítka MENU zobrazit seznam všech souborů (jednotlivé knihy) v této elektronické knihovně (v příslušném adresáři). Postupným tisknutím tlačítka nebo zobrazíte jednotlivé textové soubory (knihy). Vybraný textový soubor zobrazíte poté na displeji přehrávače krátkým stisknutím tlačítka MENU. 9 10

6 Nabídka (podmenu) Navigation, správa souborů a adresářů Podle kapitoly Výběr nabídek menu (podmenu) zvolte nabídku (podmenu) Navigation. V tomto podmenu zobrazíte adresáře a soubory v interní paměti A:\ Interner Speicher nebo na paměťové kartě B:\ SD/MMC-Karte. Postupným tisknutím tlačítka VOL + nebo VOL můžete v příslušném seznamu listovat nahoru nebo dolů. Po zvolení požadovaného adresáře stiskněte krátce tlačítko MENU. Tím otevřete zvolený adresář a zobrazíte v něm obsažené jednotlivé soubory. Stisknutím tlačítka zvolíte naposledy používaný adresář. Po zvolení požadovaného souboru můžete tento otevřít krátkým stisknutím tlačítka MENU. Dateiverwaltung = správa souborů Vymazání souborů (Datei löschen) Zvolte výše uvedeným způsobem (viz předchozí text) soubor, který chcete vymazat. Poté stiskněte dlouze tlačítko A B (asi 2 sekundy). Na displeji přehrávače se zobrazí hlášení Datei löschen? (Vymazat soubor?) Označený (zvolený) fotografii vymažete zvolením nabídky Ja (ano) stisknutím tlačítka nebo. Potvrďte tuto nabídku krátkým stisknutím tlačítka MENU. Na displeji přehrávače se poté objeví další dotaz, zdali chcete zvolený soubor opravdu vymazat. Pokud ano, pak stiskněte znovu krátce tlačítko MENU. Nabídka (podmenu) Einstellungen, režim nastavení přehrávače Podle kapitoly Výběr nabídek menu (podmenu) zvolte nabídku (podmenu) Einstellungen. Příslušné parametry (funkce), které budete chtít nastavit, vyberete pomocí tlačítka VOL + nebo VOL. Zvolenou funkci nastavení potvrďte krátkým stisknutím tlačítka MENU. Jedná se o následující funkce (parametry, nabídky): Musik (reprodukce zvukových nahrávek) s následujícími podparametry Repeat Modus (režimy opakování reprodukce) Po stisknutí tlačítka MENU zvolte dále tlačítkem nebo následující nabídky: Once Repeat 1 Folder Once Folder Repeat All Once All Repeat Intro Všechny nahrávky (tituly) budou přehrány pouze jednou v normálním pořadí (sledu). Stálé opakovaní reprodukce jednoho vybraného titulu. Všechny nahrávky (tituly) ve zvoleném adresáři (albu) budou přehrány pouze jednou v normálním pořadí (sledu). Stálé opakovaní reprodukce titulů ve zvoleném adresáři v normálním pořadí (sledu). Všechny nahrávky (tituly) za všech adresářů (alb) budou přehrány pouze jednou v normálním pořadí (sledu). Stálé opakovaní reprodukce titulů ze všech adresářů (alb) v normálním pořadí (sledu). Reprodukce prvních 10 sekund každého titulu (všech titulů) v normálním pořadí (sledu). Zvláštní režimy reprodukce (Abspielmodus): 11 Order Shuffle Reprodukce titulů ze všech adresářů (alb) ve stanoveném (zadaném) pořadí (sledu). Reprodukce titulů ze všech adresářů (alb) v náhodném pořadí (sledu). Příslušná provedená nastavení potvrďte krátkým stisknutím tlačítka MENU. EQ Einstellung (nastavení ekvalizéru) Po stisknutí tlačítka MENU zvolte dále tlačítkem nebo některou z následujících nabídek: Normal 3D Rock Pop Classic Bass Jazz User EQ (= vlastní nastavení ekvalizéru) Vlastní nastavení ekvalizéru Po zvolení nabídky User EQ zvolte tlačítkem nebo frekvenci, kterou chcete změnit. Požadovanou frekvenci (její hodnotu) nastavte pomocí tlačítka VOL + nebo VOL. Po zvolení všech požadovaných frekvencí označte pomocí tlačítka VOL + nebo VOL nabídku Ja (ano) a uložte své vlastní nastavení ekvalizéru do paměti přehrávače krátkým stisknutím tlačítka MENU. FM Radio (provedení některých nastavení rádia) Po stisknutí tlačítka MENU zvolte dále tlačítkem nebo některou z následujících nabídek: Stereo SW (stereofonní nebo monofonní příjem rozhlasových stanic) Stisknutím tlačítka VOL + nebo VOL můžete zapnout An nebo vypnout Aus stereofonní příjem rozhlasových stanic v pásmu VKV (FM). Provedete-li toto vypnutí, budete slyšet všechny naladěné rozhlasové stanice pouze monofonně. Provedené nastavení potvrďte krátkým stisknutím tlačítka MENU. FM Region (poslech pouze místních neboli regionálních rozhlasových stanic) Stisknutím tlačítka VOL + nebo VOL můžete zvolit požadovaný region. Provedené nastavení potvrďte krátkým stisknutím tlačítka MENU. Aufnahme (záznam, nahrávání) Aufnahmequalität (kvalita záznamů) Stisknutím tlačítka VOL + nebo VOL zvolte vysokou kvalitu provádění záznamu Hohe Qualität nebo normální kvalitu provádění záznamu Normale Qualität. Provedené nastavení potvrďte krátkým stisknutím tlačítka MENU. Aufnahmelautstärke (úroveň hlasitosti při provádění záznamů) Stisknutím tlačítka VOL + nebo VOL zvolte požadovanou úroveň hlasitosti při provádění záznamů. Provedené nastavení potvrďte krátkým stisknutím tlačítka MENU. Bildschirm (nastavení osvětlení displeje) Po stisknutí tlačítka MENU zvolte dále tlačítkem nebo některou z následujících nabídek: Dauer Hintergrundbeleuchtung (nastavení doby trvání zadního podsvícení displeje) Stisknutím tlačítka VOL + nebo VOL nastavte dobu trvání zadního podsvícení displeje. Provedené nastavení potvrďte krátkým stisknutím tlačítka MENU. Luminanz (nastavení jasu displeje) Stisknutím tlačítka VOL + nebo VOL nastavte požadovaný jas displeje (jeho zadního podsvícení). Provedené nastavení potvrďte krátkým stisknutím tlačítka MENU. Beleuchtungsmodus (režim osvětlení displeje) Stisknutím tlačítka VOL + nebo VOL můžete nastavit normální režim zadního podsvícení displeje Normal nebo úsporný režim zadního podsvícení displeje Stromsparend (režim šetřící do přehrávače vložený akumulátor). Provedené nastavení potvrďte krátkým stisknutím tlačítka MENU. System (nastavení systému přehrávače a zobrazení informací o systému) Po stisknutí tlačítka MENU zvolte dále tlačítkem nebo některou z následujících nabídek: 12

7 Über (informace o sytému) V tomto režimu můžete na displeji přehrávače zobrazit následující informace: Číslo verze základního programového vybavení přehrávače (firmware) Kapacita interní paměti přehrávače Volná paměť interní paměti přehrávače Kapacita paměťové karty Volná paměť paměťové karty Upgrade Pokud zvolíte tuto nabídku, pak můžete provést změnu, doplnění nebo nahrání nové verze základního programového vybavení přehrávače (firmware). Werkeinstellungen (základní, dílenské nastavení přehrávače) Pokud zvolíte tuto nabídku, pak můžete znovu nastavit na přehrávači jeho základní (dílenské) parametry. Automatisch Ausschalten (automatické vypínání přehrávače po určitém nastaveném čase) V tomto podmenu nastavíte čas, po jehož uplynutí má docházet k automatickému vypínání přehrávače při jeho nečinnosti (k jeho přepínání do pohotovostního režimu). Zvolíte-li Aus (Off), tuto funkci vypnete a přehrávač se nebude automaticky vypínat. Sprache (volba jazyka menu) V tomto režimu zvolte jazyk menu (OSD), který Vám bude vyhovovat a potvrďte tuto volbu krátkým stisknutím tlačítka MENU. Použití paměťových karet SD nebo MMC Budete-li chtít rozšířit paměť přehrávače, můžete do něj vložit paměťovou kartu SD nebo MMC. Důležité upozornění: Do slotu tohoto přehrávače můžete zasunout karty výše uvedených typů s maximální kapacitou paměti 2 GB. Zasuňte jednoduše tuto paměťovou kartu do slotu na horní zadní straně přehrávače po otevření krytu takovým způsobem, aby karta do tohoto slotu (otvoru) zcela zaskočila. Toto proveďte pomocí přiloženého USB-kabelu. Pokud budete chtít tento přehrávač propojit se svým počítačem (s notebookem), pak zapojte příslušný konektor USB-kabelu nejprve do přehrávače a teprve poté druhý konektor tohoto kabelu zapojte do volného USB-portu na svém počítači. Po odpojování přehrávače postupujte opačným způsobem. Pokud toto nedodržíte, může dojít ke kolapsu příslušného programu a k možné ztrátě dat, za což v žádném případě neposkytujeme žádnou náhradu. Po propojení přehrávače s počítačem se na displeji přehrávače zobrazí vlevo vyobrazený symbol. Připojíte-li přehrávač k osobnímu počítači (k notebooku), pak bude počítač (operační systém Windows) považovat vnitřní paměť přehrávače za jeden vyjímatelný disk a paměťovou kartu za druhý vyjímatelný disk. Takto můžete například pomocí počítače kopírovat soubory z jednoho média na druhé (z paměťové karty do vnitřní paměti přehrávače a naopak). Protože software tohoto přehrávače zabírá určitou část jeho vnitřní paměti, může být celková vnitřní paměť přehrávače pro zvukové a obrazové soubory nižší než udávaná (nižší než 2 GB). Otevřete na svém osobním počítači například Windows-Explorer nebo v případě, jestliže budete používat například Total Commander, klikněte dvakrát myší na pracovní plochu na monitoru počítače na příslušnou adresu tohoto média. Poté otevřete na počítači adresář se zvukovými nebo obrazovými soubory, zvolte myší soubor nebo soubory (ve výše uvedených formátech), které chcete přenést z počítače do přehrávače (které chcete nahrát, respektive zkopírovat do vnitřní paměti přehrávače či na paměťovou kartu, kterou jste do přehrávače vložili), a stáhněte tyto soubory (zkopírujte je) do přehrávače obvyklým způsobem. Tímto způsobem můžete zkopírovat i soubory z přehrávače na pevný disk do příslušného adresáře na svém počítači. Tyto soubory můžete též známým způsobem vymazat. Neodpojujte během provádění kopírování souborů USB-kabel od přehrávače. Důležité upozornění: Nepropojujte nikdy přehrávač s PC během reprodukce! Pokud budete provádět formátování vnitřní paměti nebo paměťové karty pomocí počítače, použijte k tomuto účelu formát FAT! Nikoliv formát FAT 32! Vypnutí přehrávače během provádění formátování nebo přenosu dat může způsobit ztrátu dat nebo poškození přehrávače. Odhlášení přehrávače ze seznamu připojených zařízení k počítači Toto proveďte u operačního systému Windows XP známým způsobem kliknutím myší na ikonu (= Bezpečně odebrat hardware, u operačního systému Windows 98 SE tato ikona neexistuje). Po odhlášení můžete nechat za účelem nabíjení do přehrávače vloženého akumulátoru přehrávač propojený s počítačem nebo můžete provést odpojení USB-kabelu. Případné závady a jejich odstranění Žádná reakce ovládacích tlačítek Provedli jste zablokování (uzamčení) ovládacích tlačítek (vypněte tuto funkci). Nehraje rádio Nedostatečný kontakt konektoru kabelu sluchátek v příslušné zdířce na přehrávači. Přehrávač nelze propojit s PC Zkontrolujte kontakt konektorů USB-kabelu. Důležité upozornění: Během načítání adresářů a souborů z paměťové karty do vnitřní paměti přehrávače, nesmíte tuto kartu vyndat z přehrávače. Tímto byste mohli vymazat obsah paměťové karty nebo způsobit její poškození či zničení. Paměťovou kartu můžete vyndat z přehrávače pouze po jeho úplném vypnutí. Totéž platí i pro vkládání paměťové karty do přehrávače Připojení přehrávače k osobnímu počítači (k notebooku) Přehrávač nelze ovládat nebo nastavit Vybitý akumulátor v přehrávači (proveďte jeho nabití). Provedli jste zablokování (uzamčení) ovládacích tlačítek (vypněte tuto funkci). Nelze přehrávat video záznamy (videoklipy) Zkontrolujte, zda mají tyto záznamy (soubory) příponu.avi. Pokud ne, pak proveďte konverzi těchto souborů do formátu AVI pomocí programu AVIConverter na svém počítači

8 Použití konvertoru video záznamů (konverze souborů do formátu AVI) Instalace programu (konvertoru) AVIConverter Vložte do příslušné mechaniky na svém počítači přiložený kompaktní disk (CD). Z tohoto CD si zkopírujte do svého počítače adresář Avi Converter tool. Spuštění tohoto konvertoru provedete poté dvojím (2 x) kliknutím myší na soubor AviConverter.exe v adresáři Avi Converter tool. Na monitoru počítače se objeví následující zobrazení: 1. V poli Resolution zvolte rozlišení 220 x 176 pixelů. 2. V poli SourceFile zvolte video soubor, který chcete konvertovat do formátu AVI. Důležité upozornění: Tento konvertor nedokáže konvertovat všechny formáty. Tento konvertor můžete použít pouze ke konverzi následujících formátů: RAW, AVI, DIVX, MICROSOFT, INTEL, INDEO, WMV a MPG. 3. V poli TargetFile (cílový soubor) zvolte video soubor, do kterého chcete provést konverzi. Tento soubor musí mít příponu.avi. 4. V poli nastavení Setting v nabídce Quality zvolte například vysokou kvalitu záznamu High a dále například celou obrazovku Full display. Čím vyšší kvalitu zvolíte, tím vyšší budete paměť potřebovat paměť na pevném disku počítače a poté v přehrávači. 5. V řádku Begin from můžete zadat čas k provedení příslušné konverze. Vlastní spuštění konverze provedete kliknutím myší na nabídku AVIConverter. Ukončení konverze (programu) provedete kliknutím myší na nabídku StopConverter. 15

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 83 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s MP3-/CD-přehrávačem s mnoha užitečnými funkcemi a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při

Více

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 92 Poznámka: Tento návod k montáži a k obsluze popisuje i modely rádia DEH-3900MP, DEH-2920MP a DEH-2900MPB. Toto kvalitní stereofonní autorádio se všemi běžnými

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více

SIMPLY CLEVER. Navigační systém Columbus Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Navigační systém Columbus Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Navigační systém Columbus Návod k obsluze Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA vybavené navigačním systémem Columbus (dále jen navigačním systémem), srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru.

Více

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1 Obj. č.: 20 93 67 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Součásti testovacího přístroje a rozsah dodávky... 3 3. Účel použití testovacího přístroje... 4 4. Bezpečnostní předpisy,

Více

ipod shuffle Uživatelská příručka

ipod shuffle Uživatelská příručka ipod shuffle Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: O ipodu shuffle 4 Kapitola 2: Základní informace o ipodu shuffle 4 Seznámení s ipodem shuffle 5 Použití ovládacích prvků ipodu shuffle 5 Připojení

Více

8.1 Hodiny... 30 8.2 Kalkulačka... 31 8.3 Správce souborů... 31 9 Instalace aplikací... 34 9.1 Instalace... 34 9.2 Odinstalování... 34 9.

8.1 Hodiny... 30 8.2 Kalkulačka... 31 8.3 Správce souborů... 31 9 Instalace aplikací... 34 9.1 Instalace... 34 9.2 Odinstalování... 34 9. Obsah Obsah... 1 1 Úvod... 1 1.2 Sdělení... 1 1.3 Bezpečnostní pokyny... 2 1.4 Zkratky / terminologie... 3 2 Úvod... 3 2.1 Příslušenství... 4 2.2 Použití a příprava... 4 2.3 Stavový řádek... 4 3 Uživatelská

Více

Samsung I8510 Uživatelská příručka

Samsung I8510 Uživatelská příručka Samsung I8510 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho přístroje. Rychlý start naleznete ve Stručné příručce.

Více

Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP

Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP 80880 Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji

Více

BL20 Uživatelská příručka

BL20 Uživatelská příručka Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. BL20 Uživatelská příručka Všeobecné otázky

Více

COLOR TELEVISION VISION 3 26-3830 T VISION 3 32-3830 T VISION 3 37-3830 T

COLOR TELEVISION VISION 3 26-3830 T VISION 3 32-3830 T VISION 3 37-3830 T COLOR TELEVISION VISION 3 26-3830 T VISION 3 32-3830 T VISION 3 37-3830 T OBSAH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 INSTALACE

Více

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom. Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC5300/5301HDCI-PVR-20091105 PŘÍJEM KÓDOVANÝCH PROGRAMŮ Pro příjem kódovaných

Více

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-229-196-21 (1) 3-229-200-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW přehrávač kompaktních disků Návod k obsluze CZ Instalace a propojení jsou popsány v zadní části návodu. CDX-CA850 2001 Sony Corporation

Více

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů.

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. CZ DIGIT K3X e 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Ilustrace...6 3 Přečtěte

Více

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Původní Vydání: Únor 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

USB PVR, USB MEDIAPLAYER

USB PVR, USB MEDIAPLAYER DVBT přijímač MC550T USB PVR, USB MEDIAPLAYER Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC550T-20101104 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní opatření a další doporučení... 3 Ovládací prvky, popisy

Více

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání

Více

Acer Aspire Řady 2020. Uživatelská Příručka

Acer Aspire Řady 2020. Uživatelská Příručka Acer Aspire Řady 2020 Uživatelská Příručka Copy right 2004 Všechna Práva Vyhrazena Notebook Acer Aspire Řady 2020 Uživatelská Příručka Původní Vydání: Březen 2004 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština Návod k obsluze ARIVA 200 Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o

2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o 2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o Představení Vážení zákazníci, Děkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek firmy Homecast, leadera na trhu digitální televize. Abychom předešli případným nedorozuměním, dovolujeme

Více

ipod Návod k použití

ipod Návod k použití ipod Návod k použití Obsah ipod základy... 4 Základní popis ipodu... 5 Ovládání ipodu... 5 Vypnutí zvuku kruhového ovladače... 7 Blokování tlačítek ipodu... 7 Menu ipodu... 8 Přidání a odebrání položek

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka Aspire řady 9500 Uživatelská příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 9500 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize

Více

Multimediální přehrávač 80895 R/G

Multimediální přehrávač 80895 R/G Multimediální přehrávač 80895 R/G Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Důležitá upozornění... 2 Funkce přehrávače... 3 Obsah balení... 4 Funkce tlačítek a konektorů přehrávače... 5 Hlavní nabídky...

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-126-490-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, doporučení a informace o výrobcích a službách Sony najdete na internetové adrese (webových stránkách): www.sony-europe.com/myproduct

Více

ÚVOD. Děkujeme vám, že jste si zakoupili Android tablet Orin HD od společnosti Vonino.

ÚVOD. Děkujeme vám, že jste si zakoupili Android tablet Orin HD od společnosti Vonino. UŽIVATELSKÝ MANUÁL ÚVOD Děkujeme vám, že jste si zakoupili Android tablet Orin HD od společnosti Vonino. Než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě tento uživatelský manuál, který vám poskytuje

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-116-131-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, tipy a informace o výrobcích a službách Sony najdete na: www.sony-europe.com/myproduct DVP-FX875 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TM-9768HD TABLET

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TM-9768HD TABLET UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TM-9768HD TABLET 1 Obsah Obecné informace...4 Pokyny k používání...4 Pravidla používání akumulátorových baterií...7 Obsah balení...9 Technické vlastnosti...10 Účel tabletu...11 Celkový

Více

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 6 Přednosti projektoru... 6 Obsah balení... 7 Vnější vzhled projektoru... 8 Ovládací prvky a funkce...

Více