NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (stříbrná barva) Obj. č.: (zlatá barva) Obj. č.: (černá barva) Obj. č.: (modrá barva)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 32 20 (stříbrná barva) Obj. č.: 34 32 21 (zlatá barva) Obj. č.: 34 32 22 (černá barva) Obj. č.: 34 32 23 (modrá barva)"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: (stříbrná barva) Obj. č.: (zlatá barva) Obj. č.: (černá barva) Obj. č.: (modrá barva) Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho moderního přehrávače s mnoha důležitými a užitečnými funkcemi. Tento digitální multimediální přehrávač je vybaven velkým, velmi dobře čitelným a plochým barevným displejem (TFT) s úhlopříčkou 2" (5 cm). Kromě zobrazení fotografií a video záznamů Vám poslouží tento přístroj i jako rádio v pásmu VKV (FM) s možností provádění nahrávání pořadů rozhlasových stanic do vnitřní paměti přehrávače. Vnitřní paměť 2 GB tohoto přehrávače můžete rozšířit použitím přídavných paměťových karet SD nebo MMC. Kromě toho můžete tento přehrávač používat i jako diktafon. Obsah Strana Úvod... 1 Bezpečnostní předpisy... 3 Základní charakteristiky přehrávače... 3 Rozsah dodávky... 4 Součásti přehrávače... 4 Nabíjení do přehrávače zabudovaného akumulátoru... 5 Do přehrávače zabudovaný reproduktor (připojení sluchátek)... 5 Funkce zablokování ovládací tlačítek... 5 Zapnutí a vypnutí přehrávače (jeho přepnutí do pohotovostního režimu)... 5 Výběr nabídek menu (podmenu)... 6 Nabídka (podmenu) Musik (Hudba), reprodukce zvukových nahrávek... 6 Několik poznámek ke zvukovým formátům MP3 a WMA... 6 Přepnutí přehrávače do režimu reprodukce zvukových formátů MP3 nebo WMA... 7 Zobrazení na displeji (podmenu Musik)... 7 Reprodukce zvukových nahrávek (titulů)... 7 Opakované přehrávání určité zvolené pasáže použití tlačítka A B... 7 Zobrazení doprovodných textů zvukových nahrávek (LRC)... 8 Nabídka (podmenu) Video, reprodukce video nahrávek ve formátu AVI... 8 Nabídka (podmenu) Foto, zobrazení snímků (fotografií) ve formátu JPG... 8 Případné vymazání fotografií (snímků)... 8 Nabídka (podmenu) FM, poslech rozhlasových stanic v pásmu VKV... 9 Nahrávání rozhlasových pořadů (nabídka FM Aufnahmen)... 9 Provádění záznamů pomocí interního mikrofonu (funkce diktafonu) Funkce záznamu zvuku ve formátu WAV (funkce diktafonu) Zobrazení na displeji (podmenu Aufnahme) Nabídka (podmenu) Text, zobrazení (načtení) textových souborů ve formátu TXT Nabídka (podmenu) Navigation, správa souborů a adresářů Vymazání souborů (Datei löschen) Nabídka (podmenu) Einstellungen, režim nastavení přehrávače Musik (reprodukce zvukových nahrávek) s následujícími podparametry EQ Einstellung (nastavení ekvalizéru) FM Radio (provedení některých nastavení rádia) Bildschirm (nastavení osvětlení displeje) System (nastavení systému přehrávače a zobrazení informací o systému) Použití paměťových karet SD nebo MMC Připojení přehrávače k osobnímu počítači (k notebooku) Odhlášení přehrávače ze seznamu připojených zařízení k počítači Případné závady a jejich odstranění Použití konvertoru video záznamů (konverze souborů do formátu AVI) Instalace programu (konvertoru) AVIConverter

2 Bezpečnostní předpisy Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přehrávače do provozu a k jeho obsluze. Z důvodů své bezpečnosti si přečtěte pozorně všechny pokyny, které se týkají bezpečnosti a které se nacházejí v tomto návodu k obsluze. Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které by byly způsobeny nedodržováním bezpečnostních předpisů nebo neodborným zacházením s tímto přístrojem. Akumulátor (3,7 V) vložený do tohoto přístroje smíte nabíjet pouze přiloženou nabíječkou (síťovým napájecím zdrojem). Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě a nestavte na něj žádné nádoby naplněné vodou nebo jinými kapalinami. Nevystavujte dále tento přístroj nárazům (silným vibracím), vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu záření. Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do vnitřního zapojení přístroje a síťového napájecího zdroje (nabíječky). Případné opravy přístroje nebo nabíječky svěřte autorizovanému servisu (spojte se v tomto případě se svým prodejcem, který Vám zajistí opravu přístroje nebo nabíječky v autorizovaném servisu). Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Multimediální přehrávač Síťová nabíječka (síťový napájecí zdroj) USB-kabel Stereofonní sluchátka CD se software a návod k obsluze Rozsah dodávky Součásti přehrávače Konstrukce tohoto přehrávače splňuje požadavky platných evropských a národních norem a směrnic o elektromagnetické slučitelnosti. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými evropskými normami a směrnicemi (CE). Odpovídající prohlášení a doklady jsou uloženy u výrobce. Základní charakteristiky přehrávače Napájení: Do přístroje zabudovaný výkonný akumulátor Li-Polymer (3,7 V). K nabíjení tohoto akumulátoru použijte přiloženou nabíječku nebo některý z volných USB-portů na osobním počítači (notebooku). Výstupní výkon (stereofonní): 2 x 5 mw (32 Ω). Frekvenční rozsah (audio): 20 Hz až 20 khz. Přenosová rychlost (komprese): 32 až 320 kb/s (Kbps). USB-port k připojení k počítači (verze USB 2.0). Reprodukce zvukových, obrazových a textových formátů: MP3, WMA, AVI, WAV, JPG, TXT. Formát provádění zvukových záznamů: WAV. Slot pro paměťové karty SD/MMC (možnost rozšíření paměti). Provádění záznamu přímo z rádia nebo pomocí zabudovaného mikrofonu (funkce diktafonu). Rádio VKV (FM): 87,5 až 108 MHz. Zobrazení informací ID3-Tag (MP3) - zobrazení názvů titulů (zvukových nahrávek) během reprodukce. Funkce elektronické knihovny - zobrazení (načtení) textových souborů ve formátu TXT (E-Book). Elektronické zablokování ovládacích tlačítek. 8 ekvalizérů. Vícejazyčné menu (OSD) na plochém barevném displeji (TFT) s úhlopříčkou 2" (5 cm). Funkce opakování reprodukce záznamů. Rozměry (š x v x h): 75 x 42 x 14 mm. Hmotnost: 42 g. 1 Přepínač zapnutí a vypnutí přehrávače (hlavní vypínač) 2 Mikrofon 3 Tlačítko MENU (volba různých nastavení) 4 Tlačítko VOL snížení úrovně hlasitosti poslechu, volba předchozí nabídky menu 5 Tlačítko VOL + zvýšení úrovně hlasitosti poslechu (VOL +), volba následující nabídky menu 6 Tlačítko ke spuštění provádění záznamu (nahrávání z rádia nebo z interního mikrofonu), opakování určité pasáže (určitého úseku) záznamu (A B), vymazání souborů z vnitřní paměti přehrávače nebo z paměťové karty 7 Tlačítko spuštění a pozastavení reprodukce, zapnutí a vypnutí přehrávače (pohotovostní režim) 8 Tlačítko přetáčení titulů zpět (vyhledávání titulů), volba předchozí nabídky menu 9 Tlačítko přetáčení titulů vpřed (vyhledávání titulů), volba následující nabídky menu 10 Slot pro paměťové karty SD/MMC 11 Reproduktor 12 Zdířka k připojení stereofonních sluchátek 13 Příchytka k připevnění řemínku 14 USB-port (připojení přehrávače k PC), konektor k připojení nabíječky 3 4

3 Nabíjení do přehrávače zabudovaného akumulátoru Jakmile bude tento akumulátor vybitý, zobrazí se na displeji přehrávače symbol vybitého akumulátoru (baterie) a dojde k automatickému vypnutí všech funkcí přehrávače. Proveďte v tomto případě k přehrávači přiloženou nabíječkou nabití do přehrávače vloženého akumulátoru. Zapojte konektor kabelu nabíječky do USB-portu na přehrávači a nabíječku zastrčte do síťové zásuvky. Jakmile toto provedete, dojde k automatickému zapnutí procesu nabíjení akumulátoru a přehrávač zůstane během nabíjení vypnutý. Postup procesu nabíjení akumulátoru je zobrazován na displeji (obrazovce) přehrávače jako symbol baterie. Podle zaplnění tohoto symbolu poznáte stav nabití do přehrávače vloženého akumulátoru. Bude-li akumulátor zcela nabit, bude tento symbol zcela vyplněný. Tento akumulátor můžete nabít také připojením přehrávače pomocí přiloženého USB-kabelu k volnému USB-portu na svém počítači (notebooku). Důležitá upozornění: Protože není tento akumulátor zcela nabitý, musíte jej k dosažení jeho plné kapacity nabít před prvním uvedením přehrávače do provozu po dobu asi 12 hodin. Poté postačí tento akumulátor po jeho vybití nabíjet po dobu asi 5 hodin. Do přehrávače zabudovaný reproduktor (připojení sluchátek) Připojíte-li k přehrávači přiložená stereofonní sluchátka (do příslušné zdířky na jeho spodní straně), dojde k automatickému vypnutí zvuku v reproduktoru přehrávače. Funkce zablokování ovládací tlačítek Aby nedocházelo k náhodnému zapnutí přehrávače například při jeho přenášení, můžete provést zablokování (uzamčení) jeho ovládacích tlačítek v pohotovostním režimu následujícím způsobem: Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko. Aniž byste stisknutí tlačítka uvolňovali, stiskněte současně tlačítko MENU. Na displeji (obrazovce) přehrávače se zobrazí symbol visacího zámku (viz vyobrazení vlevo). Uvolnění zablokování (uzamčení) ovládacích tlačítek provedete stejným způsobem jako jejich zablokování. Z displeje přehrávače zmizí symbol visacího zámku. Zapnutí a vypnutí přehrávače (jeho přepnutí do pohotovostního režimu) Normální zapnutí a kompletní vypnutí přehrávače provedete posuvným přepínačem na levé straně přehrávače. Poloha tohoto přepínače ON znamená zapnutí přehrávače (nikoliv však kompletní, pouze do pohotovostního režimu), poloha OFF tohoto přepínače znamená úplné (kompletní) vypnutí přehrávače. Úplné zapnutí přehrávače: V pohotovostním režimu po normálním zapnutí přehrávače (viz výše) stiskněte jedenkrát (1 x) dlouze tlačítko (asi 2 sekundy). Tím přepnete přehrávač z pohotovostního režimu do režimu normálního provozu. Na displeji přehrávače se zobrazí hlavní menu. Přepnutí přehrávače do pohotovostního režimu: Stiskněte v normálním režimu provozu jedenkrát (1 x) dlouze tlačítko (asi 2 sekundy). Tím přepnete přehrávač z normálního režimu provozu do pohotovostního režimu. Na displeji přehrávače se zobrazí následující hlášení:... auf Wiedersehen. Goodbye (Nashledanou). Výběr nabídek menu (podmenu) Bude-li na displeji přehrávače zobrazeno hlavní menu (pokud ne, pak stiskněte jednou dlouze tlačítko MENU), pak můžete zvolit jednotlivé nabídky (podmenu) postupným tisknutím tlačítek / nebo VOL + / VOL. Příslušnou volbu (nabídku) potvrďte krátkým stisknutím tlačítka MENU. Tím otevřete příslušná zvolená podmenu (zvolené nabídky). Dlouhým stisknutím tlačítka MENU (minimálně 2 sekundy) zobrazíte na displeji přehrávače opět hlavní menu. Nabídka (podmenu) Musik (Hudba), reprodukce zvukových nahrávek Několik poznámek ke zvukovým formátům MP3 a WMA Zvukové nahrávky (hudbu), které slyšíte normálně ze stereofonních zařízení, z kuchyňského rádia nebo z rádia ve svém automobilu, nazýváme pro zjednodušení analogovými signály. Tímto způsobem provedené záznamy jste si mohli dříve pořídit (respektive ještě můžete) na gramofonových deskách nebo na magnetofonových kazetách. Toto má některé nevýhody: Zvuk gramofonových desek ztrácí působením prachu a častým přehráváním svoji kvalitu, magnetofonové kazety následkem odmagnetizování reprodukují po určité době zvuky jako ze záhrobí. Na kompaktních discích (CD) jsou oproti tomu uloženy zvukové nahrávky v digitální formě. Záznamy na tyto média se provádějí následujícím způsobem: V určitých velmi krátkých intervalech se provádí proměření analogového signálu, který je poté transformován na číslicovou (digitální) hodnotu a vypálen v určitém formátu na CD. CD-přehrávač vypočítá z této digitální hodnoty analogový signál, který poté uslyšíte z reproduktorů (sluchátek) v normální zvukové podobě. Většina lidí (pokud tito lidé nejsou například houslovými virtuózy v symfonickém orchestru) nezjistí žádný rozdíl kvality při reprodukci hudby z analogových médií (z gramofonových desek či z magnetofonových kazet) nebo z digitálních médií (z kompaktních disků či z paměťových karet). Na normální Audio-CD lze zaznamenat maximálně 70 až 80 minut hudby. Toto odpovídá kapacitě 650 a 700 MB. V počátcích počítačové techniky, kdy byla vnitřní paměť počítačů pouze 1 MB a pevných disků 100 MB a kdy se používal modem s 28 kilobity, znamenal digitální záznam veliký problém. Z tohoto důvodu byly vyvinuty metody, které provádějí další komprimaci množství dat na zvukových kompaktních discích (Audio-CD). Oproti různým programům, které provádějí komprimaci (zhuštění) počítačových dat (například WINZIP), dochází při komprimaci zvuku do formátu MP3 (nebo do jiného komprimovaného formátu) k absolutní ztrátě původních informací. Lidské ucho však při reprodukci takto pořízených záznamů (nahrávek) do formátu MP3 nerozezná téměř žádný rozdíl, zda se jedná o formát MP3 nebo o reprodukci zvuku z normálního CD (Audio). Předpokladem pro zachování vynikající kvality zvuku je vyšší úroveň komprimace. Další velmi často používaný (druhý nejpoužívanější po MP3) je formát WMA. Pro všechny operační systémy (např. Windows) existují různé programy, pomocí kterých můžete převést nahrávky z Audio-CD (nebo z jiných zvukových zdrojů) do formátů MP3 nebo WMA. Soubory MP3 nebo WMA nejsou vlastně nic jiného než zvukové komprimované nahrávky, které šetří paměť. Dejte při této transformaci pozor na následující skutečnosti: Mnoho CD je vybaveno ochranou proti kopírování, která má zabránit nezákonnému kopírování. Tato ochrana ztěžuje v mnoha případech převod těchto nekomprimovaných nahrávek do komprimovaných zvukových formátů. CD-přehrávače (HiFi) nebývají touto ochranou proti kopírování omezeny. Některé CD-mechaniky počítačů však po provedené komprimaci odmítnou takto upravené (komprimované) zvukové formáty reprodukovat. Protože mnohé DVD-přehrávače, autorádia a přenosné problémy mají značné problémy s touto ochranou proti kopírování, začínají se opět vyrábět kompaktní disky se zvukovými nahrávkami bez ochrany proti kopírování. Tato opatření měla zabránit bezplatnému kopírování disků a delšímu jejich prodeji, čímž docházelo k porušování autorských práv a ke ztrátám zisků legálních výrobců zvukových kompaktních disků. Čím složitější byla tato ochrana, tím více vznikalo nelegálních kopií, které byly dále rozšiřovány například na internetu ve formátu MP3 na takzvaných burzách online. V současné době existuje na internetu mnoho různých nabídek zvukových komprimovaných nahrávek, které si můžete pořídit legálně. V těchto případech existuje možnost zkušebního odposlechu a přímého stažení oblíbených nahrávek z internetu. Existují dokonce internetová rádia (rozhlasové stanice), na které se můžete napojit pomocí vhodného software. 5 6

4 Přepnutí přehrávače do režimu reprodukce zvukových formátů MP3 nebo WMA Podle kapitoly Výběr nabídek menu (podmenu) zvolte nabídku (podmenu) Musik. Zobrazení na displeji (podmenu Musik) A A-B: Opakování určité pasáže (určitého zvoleného úseku) záznamu B Reset: Zpětné nastavení C Symbol režimu reprodukce D Symbol stavu nabití akumulátoru E Číslo aktuálně přehrávaného titulu a celkový počet titulů (nahrávek) F Přenosová rychlost v bitech (kb/s, Kbps) G Zvolený ekvalizér H Zobrazení nastavené úrovně hlasitosti poslechu I Název titulu (ID3-Tag) a případné zobrazení doprovodného textu (LRC) J Doba trvání reprodukce titulu od jeho spuštění K Celková doba trvání reprodukce Reprodukce zvukových nahrávek (titulů) V režimu reprodukce (Musik) spustíte přehrávání titulů krátkým stisknutím tlačítka. Dalším krátkým stisknutím tlačítka můžete reprodukci titulu přerušit a opět ji obnovit od místa, kde jste přerušení provedli, dalším krátkým stisknutím tohoto tlačítka. Dlouhým stisknutím tlačítka (asi 2 sekundy) reprodukci zcela zastavíte (vypnete). Vyhovující úroveň hlasitosti poslechu nastavte postupným tisknutím tlačítka VOL + nebo VOL. Podržíte-li tato tlačítka déle stisknutá, urychlíte tím nastavení požadované úrovně hlasitosti poslechu. Postupným tisknutím tlačítka nebo zvolíte titul, kterých chcete přehrát. Krátkým stisknutím tlačítka zvolíte reprodukci následujícího titulu, krátkým stisknutím tlačítka zvolíte reprodukci předchozího titulu. Podržíte-li tato tlačítka déle stisknutá (alespoň 2 sekundy) přetočíte tituly vpřed nebo zpět. Krátkým stisknutím tlačítka MENU zobrazíte na displeji přehrávače seznam zvukových (hudebních) nahrávek (adresáře neboli alba nahrávek). Požadovaný adresář (požadované album), který budete chtít přehrát, zvolíte postupným tisknutím tlačítka VOL + nebo VOL. Zvolené album poté přehrajete krátkým stisknutím tlačítka MENU. Požadované tituly ve zvoleném adresáři (albu) zvolíte opět postupným tisknutím tlačítka nebo (viz předchozí pododstavec). Opakované přehrávání určité zvolené pasáže použití tlačítka A B Během reprodukce stiskněte na místě, od kterého chcete opakovaně přehrávat určitou pasáž (určitý úsek) krátce tlačítko A B. Poté stiskněte tlačítko A B na místě, do kterého chcete opakovaně přehrávat určitou pasáž (určitý úsek). Po této akci začne přehrávač reprodukovat zvolenou pasáž od místa (bodu) A do místa (bodu) B. Na displeji přehrávače se zobrazí symbol A B. Dalším stisknutím tlačítka A B tuto funkci vypnete a přepnete opět přehrávač na normální reprodukci. Zobrazení doprovodných textů zvukových nahrávek (LRC) Tento přehrávač zobrazuje doprovodné texty zvukových nahrávek (hudebních skladeb), jejichž soubory mají příponu *.lrc (= Lyric Music). Tento doprovodný text znamená většinou psaný text reprodukované písně. Tento doprovodný textový soubor ve formátu LRC musí mít stejný název jako soubor se zvukovou nahrávkou ve formátu MP3 nebo WMA (kromě přípony). Tyto zvukové soubory ve formátu LRC včetně zvukových nahrávek (MP3/WMA) naleznete na internetu vyhledáním LRC Music. Zkopírujte tento doprovodný textový soubor (LRC) do stejného adresáře, ve kterém máte uložen soubor se zvukovou nahrávkou ve formátu MP3 nebo WMA. K zpracování těchto souborů můžete na svém počítači použít například program Winamp nebo speciální editor LRC-Editor. Nabídka (podmenu) Video, reprodukce video nahrávek ve formátu AVI Podle kapitoly Výběr nabídek menu (podmenu) zvolte nabídku (podmenu) Video. Postupným tisknutím tlačítka nebo zvolíte soubor s video nahrávkou, kterou chcete přehrát. Vyhovující úroveň hlasitosti poslechu nastavte postupným tisknutím tlačítka VOL + nebo VOL. Krátkým stisknutím tlačítka MENU zobrazíte na displeji přehrávače seznam video nahrávek (filmů, videoklipů). Postupným tisknutím tlačítka nebo zvolte video nahrávku, kterou chcete přehrát. Zvolenou video nahrávku poté přehrajete krátkým stisknutím tlačítka MENU. Nabídka (podmenu) Foto, zobrazení snímků (fotografií) ve formátu JPG Podle kapitoly Výběr nabídek menu (podmenu) zvolte nabídku (podmenu) Foto. Postupným tisknutím tlačítka nebo zvolte fotografii, kterou chcete na displeji přehrávače zobrazit. Krátkým stisknutím tlačítka MENU zobrazíte na displeji přehrávače seznam fotografií (snímků). Postupným tisknutím tlačítka nebo zvolte fotografii, kterou chcete na displeji přehrávače zobrazit. Zvolenou fotografii zobrazíte poté na displeji přehrávače krátkým stisknutím tlačítka MENU. Případné vymazání fotografií (snímků) Zvolte výše uvedeným způsobem (viz předchozí text) snímek, který chcete vymazat. Poté stiskněte dlouze tlačítko A B (asi 2 sekundy), abyste mohli vymazat označenou fotografii (označený snímek). Označenou fotografii vymažete zvolením nabídky Ja (ano) pomocí tlačítka nebo a tuto volbu potvrdíte krátkým stisknutím tlačítka MENU (toto tlačítko musíte stisknout celkem 2 x). Viz též kapitola Nabídka (podmenu) Navigation, správa souborů a adresářů a její odstavec Vymazání souborů (Datei löschen). 7 8

5 Nabídka (podmenu) FM, poslech rozhlasových stanic v pásmu VKV Připojte k přehrávači přiložená stereofonní sluchátka. Tato sluchátka slouží jako anténa. Podle kapitoly Výběr nabídek menu (podmenu) zvolte nabídku (podmenu) FM. Abyste mohli zvolit příslušné funkce rádia, stiskněte nejprve tlačítko. Tyto možné funkce nastavení rádia se zobrazují v horním řádku displeje přehrávače. Příslušné funkce nastavení rádia zvolíte poté pomocí tlačítka nebo. Zvolenou funkci potvrďte krátkým stisknutím tlačítka. Jedná se o následující funkce (nabídky): Manuell (ruční ladění rozhlasových stanic) Požadovanou rozhlasovou stanici (její frekvenci) naladíte po této volbě dolů nebo nahoru postupným tisknutím tlačítka nebo. Viz dále funkce Memory (paměť rozhlasových stanic). Auto (automatické naladění rozhlasových stanic) Po stisknutí tlačítka provede přehrávač automatické naladění všech dostupných rozhlasových stanic a jejich frekvence uloží přehrávač do své paměti. Viz dále funkce Preset (předvolby rozhlasových stanic uložených do paměti přehrávače). Memory (paměť rozhlasových stanic) Po stisknutí tlačítka se na displeji přehrávače zobrazí okénko se všemi paměťovými místy rozhlasových stanic, která jsou k dispozici. Zvolte postupným tisknutím tlačítka VOL + nebo VOL příslušné číslo paměti, do kterého chcete uložit ručně naladěnou rozhlasovou stanici (její frekvenci). Tuto frekvenci uložíte do příslušného paměťového místa (pod příslušné číslo paměti) krátkým stisknutím tlačítka MENU a potvrzením nabídky Ja (ano). Viz dále funkce Preset (předvolby rozhlasových stanic uložených do paměti přehrávače). Preset (předvolby rozhlasových stanic uložených do paměti přehrávače) Postupným tisknutím tlačítka nebo zvolíte všechny rozhlasové stanice, které byly předtím uloženy do paměti přehrávače. Vysílání takto zvolené stanice ve sluchátkách. Entfernen (vymazání předvoleb rozhlasových stanic uložených do paměti přehrávače) Zvolte postupným tisknutím tlačítka VOL + nebo VOL příslušné číslo paměti, které chcete vymazat. Zvolené paměťové místo (příslušné číslo paměti) vymažete krátkým stisknutím tlačítka MENU a potvrzením nabídky Ja (ano). Nahrávání rozhlasových pořadů (nabídka FM Aufnahmen) FM Aufnahmen (nahrávání z rádia) Nalaďte výše uvedeným způsobem rozhlasovou stanici, jejíž vysílání chcete nahrát. Stiskněte poté dlouze tlačítko A B (asi 2 sekundy). Tím přepnete přehrávač do pohotovostního režimu nahrávání. Vlastní provádění záznamu (nahrávání) spustíte poté dalším krátkým stisknutím tlačítka A B. Přerušení nahrávání provedete krátkým stisknutím tlačítka A B. Dalším krátkým stisknutím tlačítka A B můžete v provádění záznamu (nahrávání) pokračovat. Ukončení nahrávání a uložení příslušného záznamu do paměti přehrávače (nebo na paměťovou kartu) do adresáře FM ve zvukovém formátu WAV provedete dlouhým stisknutím tlačítka A B (asi 2 sekundy). Tyto nahrávky si můžete poté přehrát po vyvolání nabídky (podmenu) Musik. Provádění záznamů pomocí interního mikrofonu (funkce diktafonu) Funkce záznamu zvuku ve formátu WAV (funkce diktafonu) Tento přehrávač je vybaven funkcí digitálního diktafonu, pomocí které si můžete například na svých cestách zaznamenat důležité myšlenky (abyste na ně později nezapomněli). Zapnutí této funkce diktafonu (nahrávání zvuku z interního mikrofonu přehrávače do formátu WAV) můžete provést při zobrazení hlavního menu dlouhým stisknutím tlačítka A B (asi 2 sekundy) nebo můžete podle kapitoly Výběr nabídek menu (podmenu) zvolit nabídku (podmenu) Aufnahme. Vlastní provádění záznamu (nahrávání) spustíte poté dalším krátkým stisknutím tlačítka A B. Přerušení nahrávání provedete krátkým stisknutím tlačítka A B. Dalším krátkým stisknutím tlačítka A B můžete v provádění záznamu (nahrávání) pokračovat. Ukončení nahrávání a uložení příslušného záznamu do paměti přehrávače (nebo na paměťovou kartu) do příslušného souboru ve zvukovém formátu WAV provedete dlouhým stisknutím tlačítka A B (asi 2 sekundy). Tyto nahrávky si můžete poté přehrát po vyvolání nabídky (podmenu) Musik. Zobrazení na displeji (podmenu Aufnahme) A Symbol stavu nabití akumulátoru B Provádění záznamu (Recording) C Název zaznamenávaného souboru D Celková doba trvání záznamu E Zbývající doba trvání záznamu Nabídka (podmenu) Text, zobrazení (načtení) textových souborů ve formátu TXT V tomto režimu (podmenu) můžete zobrazit na displeji přehrávače textové soubory, které byly uloženy do příslušného adresáře s příponou.txt. Jedná se takzvanou elektronickou knihovnu (E-Book), do které si můžete uložit například texty knih. Tyto soubory si můžete stáhnout z internetu nebo z vlastního osobního počítače (notebooku). Podle kapitoly Výběr nabídek menu (podmenu) zvolte nabídku (podmenu) Text. Postupným tisknutím tlačítka VOL + nebo VOL zvolte elektronickou knihovnu, kterou chcete načíst. Krátkým stisknutím tlačítka MENU zobrazíte zvolenou elektronickou knihovnu. Postupným tisknutím tlačítka VOL + nebo VOL zobrazíte jednotlivé řádky textu. Postupným tisknutím tlačítka nebo zobrazíte jednotlivé stránky textu. Při zobrazení zvolené elektronické knihovny (adresáře) můžete krátkým stisknutím tlačítka MENU zobrazit seznam všech souborů (jednotlivé knihy) v této elektronické knihovně (v příslušném adresáři). Postupným tisknutím tlačítka nebo zobrazíte jednotlivé textové soubory (knihy). Vybraný textový soubor zobrazíte poté na displeji přehrávače krátkým stisknutím tlačítka MENU. 9 10

6 Nabídka (podmenu) Navigation, správa souborů a adresářů Podle kapitoly Výběr nabídek menu (podmenu) zvolte nabídku (podmenu) Navigation. V tomto podmenu zobrazíte adresáře a soubory v interní paměti A:\ Interner Speicher nebo na paměťové kartě B:\ SD/MMC-Karte. Postupným tisknutím tlačítka VOL + nebo VOL můžete v příslušném seznamu listovat nahoru nebo dolů. Po zvolení požadovaného adresáře stiskněte krátce tlačítko MENU. Tím otevřete zvolený adresář a zobrazíte v něm obsažené jednotlivé soubory. Stisknutím tlačítka zvolíte naposledy používaný adresář. Po zvolení požadovaného souboru můžete tento otevřít krátkým stisknutím tlačítka MENU. Dateiverwaltung = správa souborů Vymazání souborů (Datei löschen) Zvolte výše uvedeným způsobem (viz předchozí text) soubor, který chcete vymazat. Poté stiskněte dlouze tlačítko A B (asi 2 sekundy). Na displeji přehrávače se zobrazí hlášení Datei löschen? (Vymazat soubor?) Označený (zvolený) fotografii vymažete zvolením nabídky Ja (ano) stisknutím tlačítka nebo. Potvrďte tuto nabídku krátkým stisknutím tlačítka MENU. Na displeji přehrávače se poté objeví další dotaz, zdali chcete zvolený soubor opravdu vymazat. Pokud ano, pak stiskněte znovu krátce tlačítko MENU. Nabídka (podmenu) Einstellungen, režim nastavení přehrávače Podle kapitoly Výběr nabídek menu (podmenu) zvolte nabídku (podmenu) Einstellungen. Příslušné parametry (funkce), které budete chtít nastavit, vyberete pomocí tlačítka VOL + nebo VOL. Zvolenou funkci nastavení potvrďte krátkým stisknutím tlačítka MENU. Jedná se o následující funkce (parametry, nabídky): Musik (reprodukce zvukových nahrávek) s následujícími podparametry Repeat Modus (režimy opakování reprodukce) Po stisknutí tlačítka MENU zvolte dále tlačítkem nebo následující nabídky: Once Repeat 1 Folder Once Folder Repeat All Once All Repeat Intro Všechny nahrávky (tituly) budou přehrány pouze jednou v normálním pořadí (sledu). Stálé opakovaní reprodukce jednoho vybraného titulu. Všechny nahrávky (tituly) ve zvoleném adresáři (albu) budou přehrány pouze jednou v normálním pořadí (sledu). Stálé opakovaní reprodukce titulů ve zvoleném adresáři v normálním pořadí (sledu). Všechny nahrávky (tituly) za všech adresářů (alb) budou přehrány pouze jednou v normálním pořadí (sledu). Stálé opakovaní reprodukce titulů ze všech adresářů (alb) v normálním pořadí (sledu). Reprodukce prvních 10 sekund každého titulu (všech titulů) v normálním pořadí (sledu). Zvláštní režimy reprodukce (Abspielmodus): 11 Order Shuffle Reprodukce titulů ze všech adresářů (alb) ve stanoveném (zadaném) pořadí (sledu). Reprodukce titulů ze všech adresářů (alb) v náhodném pořadí (sledu). Příslušná provedená nastavení potvrďte krátkým stisknutím tlačítka MENU. EQ Einstellung (nastavení ekvalizéru) Po stisknutí tlačítka MENU zvolte dále tlačítkem nebo některou z následujících nabídek: Normal 3D Rock Pop Classic Bass Jazz User EQ (= vlastní nastavení ekvalizéru) Vlastní nastavení ekvalizéru Po zvolení nabídky User EQ zvolte tlačítkem nebo frekvenci, kterou chcete změnit. Požadovanou frekvenci (její hodnotu) nastavte pomocí tlačítka VOL + nebo VOL. Po zvolení všech požadovaných frekvencí označte pomocí tlačítka VOL + nebo VOL nabídku Ja (ano) a uložte své vlastní nastavení ekvalizéru do paměti přehrávače krátkým stisknutím tlačítka MENU. FM Radio (provedení některých nastavení rádia) Po stisknutí tlačítka MENU zvolte dále tlačítkem nebo některou z následujících nabídek: Stereo SW (stereofonní nebo monofonní příjem rozhlasových stanic) Stisknutím tlačítka VOL + nebo VOL můžete zapnout An nebo vypnout Aus stereofonní příjem rozhlasových stanic v pásmu VKV (FM). Provedete-li toto vypnutí, budete slyšet všechny naladěné rozhlasové stanice pouze monofonně. Provedené nastavení potvrďte krátkým stisknutím tlačítka MENU. FM Region (poslech pouze místních neboli regionálních rozhlasových stanic) Stisknutím tlačítka VOL + nebo VOL můžete zvolit požadovaný region. Provedené nastavení potvrďte krátkým stisknutím tlačítka MENU. Aufnahme (záznam, nahrávání) Aufnahmequalität (kvalita záznamů) Stisknutím tlačítka VOL + nebo VOL zvolte vysokou kvalitu provádění záznamu Hohe Qualität nebo normální kvalitu provádění záznamu Normale Qualität. Provedené nastavení potvrďte krátkým stisknutím tlačítka MENU. Aufnahmelautstärke (úroveň hlasitosti při provádění záznamů) Stisknutím tlačítka VOL + nebo VOL zvolte požadovanou úroveň hlasitosti při provádění záznamů. Provedené nastavení potvrďte krátkým stisknutím tlačítka MENU. Bildschirm (nastavení osvětlení displeje) Po stisknutí tlačítka MENU zvolte dále tlačítkem nebo některou z následujících nabídek: Dauer Hintergrundbeleuchtung (nastavení doby trvání zadního podsvícení displeje) Stisknutím tlačítka VOL + nebo VOL nastavte dobu trvání zadního podsvícení displeje. Provedené nastavení potvrďte krátkým stisknutím tlačítka MENU. Luminanz (nastavení jasu displeje) Stisknutím tlačítka VOL + nebo VOL nastavte požadovaný jas displeje (jeho zadního podsvícení). Provedené nastavení potvrďte krátkým stisknutím tlačítka MENU. Beleuchtungsmodus (režim osvětlení displeje) Stisknutím tlačítka VOL + nebo VOL můžete nastavit normální režim zadního podsvícení displeje Normal nebo úsporný režim zadního podsvícení displeje Stromsparend (režim šetřící do přehrávače vložený akumulátor). Provedené nastavení potvrďte krátkým stisknutím tlačítka MENU. System (nastavení systému přehrávače a zobrazení informací o systému) Po stisknutí tlačítka MENU zvolte dále tlačítkem nebo některou z následujících nabídek: 12

7 Über (informace o sytému) V tomto režimu můžete na displeji přehrávače zobrazit následující informace: Číslo verze základního programového vybavení přehrávače (firmware) Kapacita interní paměti přehrávače Volná paměť interní paměti přehrávače Kapacita paměťové karty Volná paměť paměťové karty Upgrade Pokud zvolíte tuto nabídku, pak můžete provést změnu, doplnění nebo nahrání nové verze základního programového vybavení přehrávače (firmware). Werkeinstellungen (základní, dílenské nastavení přehrávače) Pokud zvolíte tuto nabídku, pak můžete znovu nastavit na přehrávači jeho základní (dílenské) parametry. Automatisch Ausschalten (automatické vypínání přehrávače po určitém nastaveném čase) V tomto podmenu nastavíte čas, po jehož uplynutí má docházet k automatickému vypínání přehrávače při jeho nečinnosti (k jeho přepínání do pohotovostního režimu). Zvolíte-li Aus (Off), tuto funkci vypnete a přehrávač se nebude automaticky vypínat. Sprache (volba jazyka menu) V tomto režimu zvolte jazyk menu (OSD), který Vám bude vyhovovat a potvrďte tuto volbu krátkým stisknutím tlačítka MENU. Použití paměťových karet SD nebo MMC Budete-li chtít rozšířit paměť přehrávače, můžete do něj vložit paměťovou kartu SD nebo MMC. Důležité upozornění: Do slotu tohoto přehrávače můžete zasunout karty výše uvedených typů s maximální kapacitou paměti 2 GB. Zasuňte jednoduše tuto paměťovou kartu do slotu na horní zadní straně přehrávače po otevření krytu takovým způsobem, aby karta do tohoto slotu (otvoru) zcela zaskočila. Toto proveďte pomocí přiloženého USB-kabelu. Pokud budete chtít tento přehrávač propojit se svým počítačem (s notebookem), pak zapojte příslušný konektor USB-kabelu nejprve do přehrávače a teprve poté druhý konektor tohoto kabelu zapojte do volného USB-portu na svém počítači. Po odpojování přehrávače postupujte opačným způsobem. Pokud toto nedodržíte, může dojít ke kolapsu příslušného programu a k možné ztrátě dat, za což v žádném případě neposkytujeme žádnou náhradu. Po propojení přehrávače s počítačem se na displeji přehrávače zobrazí vlevo vyobrazený symbol. Připojíte-li přehrávač k osobnímu počítači (k notebooku), pak bude počítač (operační systém Windows) považovat vnitřní paměť přehrávače za jeden vyjímatelný disk a paměťovou kartu za druhý vyjímatelný disk. Takto můžete například pomocí počítače kopírovat soubory z jednoho média na druhé (z paměťové karty do vnitřní paměti přehrávače a naopak). Protože software tohoto přehrávače zabírá určitou část jeho vnitřní paměti, může být celková vnitřní paměť přehrávače pro zvukové a obrazové soubory nižší než udávaná (nižší než 2 GB). Otevřete na svém osobním počítači například Windows-Explorer nebo v případě, jestliže budete používat například Total Commander, klikněte dvakrát myší na pracovní plochu na monitoru počítače na příslušnou adresu tohoto média. Poté otevřete na počítači adresář se zvukovými nebo obrazovými soubory, zvolte myší soubor nebo soubory (ve výše uvedených formátech), které chcete přenést z počítače do přehrávače (které chcete nahrát, respektive zkopírovat do vnitřní paměti přehrávače či na paměťovou kartu, kterou jste do přehrávače vložili), a stáhněte tyto soubory (zkopírujte je) do přehrávače obvyklým způsobem. Tímto způsobem můžete zkopírovat i soubory z přehrávače na pevný disk do příslušného adresáře na svém počítači. Tyto soubory můžete též známým způsobem vymazat. Neodpojujte během provádění kopírování souborů USB-kabel od přehrávače. Důležité upozornění: Nepropojujte nikdy přehrávač s PC během reprodukce! Pokud budete provádět formátování vnitřní paměti nebo paměťové karty pomocí počítače, použijte k tomuto účelu formát FAT! Nikoliv formát FAT 32! Vypnutí přehrávače během provádění formátování nebo přenosu dat může způsobit ztrátu dat nebo poškození přehrávače. Odhlášení přehrávače ze seznamu připojených zařízení k počítači Toto proveďte u operačního systému Windows XP známým způsobem kliknutím myší na ikonu (= Bezpečně odebrat hardware, u operačního systému Windows 98 SE tato ikona neexistuje). Po odhlášení můžete nechat za účelem nabíjení do přehrávače vloženého akumulátoru přehrávač propojený s počítačem nebo můžete provést odpojení USB-kabelu. Případné závady a jejich odstranění Žádná reakce ovládacích tlačítek Provedli jste zablokování (uzamčení) ovládacích tlačítek (vypněte tuto funkci). Nehraje rádio Nedostatečný kontakt konektoru kabelu sluchátek v příslušné zdířce na přehrávači. Přehrávač nelze propojit s PC Zkontrolujte kontakt konektorů USB-kabelu. Důležité upozornění: Během načítání adresářů a souborů z paměťové karty do vnitřní paměti přehrávače, nesmíte tuto kartu vyndat z přehrávače. Tímto byste mohli vymazat obsah paměťové karty nebo způsobit její poškození či zničení. Paměťovou kartu můžete vyndat z přehrávače pouze po jeho úplném vypnutí. Totéž platí i pro vkládání paměťové karty do přehrávače Připojení přehrávače k osobnímu počítači (k notebooku) Přehrávač nelze ovládat nebo nastavit Vybitý akumulátor v přehrávači (proveďte jeho nabití). Provedli jste zablokování (uzamčení) ovládacích tlačítek (vypněte tuto funkci). Nelze přehrávat video záznamy (videoklipy) Zkontrolujte, zda mají tyto záznamy (soubory) příponu.avi. Pokud ne, pak proveďte konverzi těchto souborů do formátu AVI pomocí programu AVIConverter na svém počítači

8 Použití konvertoru video záznamů (konverze souborů do formátu AVI) Instalace programu (konvertoru) AVIConverter Vložte do příslušné mechaniky na svém počítači přiložený kompaktní disk (CD). Z tohoto CD si zkopírujte do svého počítače adresář Avi Converter tool. Spuštění tohoto konvertoru provedete poté dvojím (2 x) kliknutím myší na soubor AviConverter.exe v adresáři Avi Converter tool. Na monitoru počítače se objeví následující zobrazení: 1. V poli Resolution zvolte rozlišení 220 x 176 pixelů. 2. V poli SourceFile zvolte video soubor, který chcete konvertovat do formátu AVI. Důležité upozornění: Tento konvertor nedokáže konvertovat všechny formáty. Tento konvertor můžete použít pouze ke konverzi následujících formátů: RAW, AVI, DIVX, MICROSOFT, INTEL, INDEO, WMV a MPG. 3. V poli TargetFile (cílový soubor) zvolte video soubor, do kterého chcete provést konverzi. Tento soubor musí mít příponu.avi. 4. V poli nastavení Setting v nabídce Quality zvolte například vysokou kvalitu záznamu High a dále například celou obrazovku Full display. Čím vyšší kvalitu zvolíte, tím vyšší budete paměť potřebovat paměť na pevném disku počítače a poté v přehrávači. 5. V řádku Begin from můžete zadat čas k provedení příslušné konverze. Vlastní spuštění konverze provedete kliknutím myší na nabídku AVIConverter. Ukončení konverze (programu) provedete kliknutím myší na nabídku StopConverter. 15

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 14 64 (512 MB), 34 14 63 (256 MB)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 14 64 (512 MB), 34 14 63 (256 MB) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 14 64 (512 MB), 34 14 63 (256 MB) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přehrávače do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

MP4 přehrávač T 31. Návod k použití. Stručný přehled:

MP4 přehrávač T 31. Návod k použití. Stručný přehled: MP4 je přehrávač nové generace podporující formáty souborů typu MP1, MP2, MP3, WMV, WMA, ASF a WAV. MP4 přehrávač T 31 Návod k použití Upozornění : Pro nastavení češtiny zvolte v hlavním menu přehrávače

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál MP4 ipulse 5 Uživatelský manuál, Technické specifikace 3,8cm (1.5") CSTN displej s 65tisíci barev (128X128 pixel) Podporuje MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV formáty AMV filmový formát, AVI filmový formát

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Systémové požadavky Systémové požadavky Operační systém Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 Procesor Intel Pentium III s vice než 800MHz Vnitřní paměť Větší než

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Návod k použití / česky

Návod k použití / česky Návod k použití / česky Strana 1 z 11 Výstraha Nevystavujte přístroj silným nárazům a zabraňte pádu z výšky. Nepoužívejte přístroj v extrémně studených, horkých nebo prašných podmínkách. Nevystavujte ho

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Rádio s CD přehrávačem a enkodérem MP3 HRA 5000. Obj. č.: 34 64 02

Rádio s CD přehrávačem a enkodérem MP3 HRA 5000. Obj. č.: 34 64 02 Rádio s CD přehrávačem a enkodérem MP3 HRA 5000 Obj. č.: 34 64 02 1. Úvod, účel použití rádia a jeho základní funkce Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za Váš nákup tohoto revolučního stereofonního

Více

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením.

Více

Elegantní brýle s HD kamerou

Elegantní brýle s HD kamerou Elegantní brýle s HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody HD kamera v brýlích vám umožní natáčet překvapivě kvalitní, ostré a čisté záběry s kvalitním zvukem; Velmi elegantní design s možností výměny

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah:

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah: Návod k obsluze DB 72026 CD CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203 Obsah: Funkce... 2 Kompaktní disk (CD)... 2 Výběr titulu... 2 Hledání v titulu... 2 Zvolení titulu na CD disku... 2 Programování... 2 Obslužné prvky...

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 08 24

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 08 24 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 08 24 Obsah Strana Úvod... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Ovládací prvky (tlačítka) a součásti přijímače... 4 Zobrazení na displeji... 5 Napájení rozhlasového přijímače pomocí

Více

Obsah. 1. Úvod 1. 2. Bezpečnostní pokyny 1. 3. Některé funkce přehrávače 2. 4. Přenos dat a nabíjení 2. 5. Tlačítka a ovládání 3. 6.

Obsah. 1. Úvod 1. 2. Bezpečnostní pokyny 1. 3. Některé funkce přehrávače 2. 4. Přenos dat a nabíjení 2. 5. Tlačítka a ovládání 3. 6. Obsah 1. Úvod 1 2. Bezpečnostní pokyny 1 3. Některé funkce přehrávače 2 4. Přenos dat a nabíjení 2 5. Tlačítka a ovládání 3 6. Hudba 4 7. Obrázky 6 8. Video 7 9. Fotoaparát 8 10. Diktafon 9 11. FM rádio

Více

Rychlý průvodce. 1) Popis

Rychlý průvodce. 1) Popis Rychlý průvodce 1) Popis A Tlačítko On / Off / Play / Pause / Stop (zapnuto/vypnuto/přehrát/pozastavit/zastavit) B Tlačítko C Tlačítko D Tlačítko E Poutko na popruh F Mikrofon G OLED displej H Zdířka na

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

HD AUTOKAMERA Návod k použití

HD AUTOKAMERA Návod k použití HD AUTOKAMERA Návod k použití 87231 Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí. Pozor 1. Vložte do autokamery paměťovou kartu a naformátujte

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

HDTV kamera do auta černá skříňka

HDTV kamera do auta černá skříňka HDTV kamera do auta černá skříňka (uživatelská příručka) v1.2 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35 NÁVOD K OBSLUZE Verze 12 / 02 Box na uložení 150 kusů kompaktních disků s elektronickou archivací Obj. č.: 97 02 35 Geniální systém archivace pomocí osobního počítače (software, který dodáváme společně

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Průvodce Quick Start AU822 (Cover)

Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Obsah Přehled o výrobku... 4 Základní funkce... 5 Režim hudby... 6 Režim video... 8 Režim nahrávání... 8 FM Tuner... 10 Prohlížeč obrázků...11 Režim e-book... 12 Nastavení

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku

DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby

Více

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 Video monitorovací systém Sailor SA 6123 představuje kompletní hlídací zařízení včetně televizoru. Pro individuální použití máte

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

Elegantní brýle se skrytou HD kamerou

Elegantní brýle se skrytou HD kamerou Elegantní brýle se skrytou HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody Velmi elegantní design s možností výměny skel za dioptrická; Skvělý poměr výkon/cena Snadné ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Instalační příručka a návod k obsluze

Instalační příručka a návod k obsluze Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

XXL Bikes. HGW-IPD-DMP - Digitální přehrávač MP3. tel. 602 595 751 Jaselská 31, Opava. pokis@volny.cz www.goldwing-cz.cz POKYNY K INSTALACI

XXL Bikes. HGW-IPD-DMP - Digitální přehrávač MP3. tel. 602 595 751 Jaselská 31, Opava. pokis@volny.cz www.goldwing-cz.cz POKYNY K INSTALACI XXL Bikes HGW-IPD-DMP - Digitální přehrávač MP3 tel. 602 595 751 Jaselská 31, Opava pokis@volny.cz www.goldwing-cz.cz POKYNY K INSTALACI Klíčkem vypněte zapalování motorky a odpojte baterii. Po odpojení

Více

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-430DVR2 Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením. Můžete také přímo nahrávat

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

MP3 přehrávač MP-222 Uživatelská příručka

MP3 přehrávač MP-222 Uživatelská příručka MP3 přehrávač MP-222 Uživatelská příručka Do rámečku prosím vepište sériové číslo svého zařízení, abyste zajistili hladký průběh reklamačního řízení. V případě reklamace jej zašlete spolu s kopií dokladu

Více

Rychlý průvodce. 1) Popis TrekStor i.beat censo. USB port LCD displej Tlačítko. Mikrofon Otvor na popruh Kryt bateriového prostoru Zdířka na sluchátka

Rychlý průvodce. 1) Popis TrekStor i.beat censo. USB port LCD displej Tlačítko. Mikrofon Otvor na popruh Kryt bateriového prostoru Zdířka na sluchátka Rychlý průvodce 1) Popis TrekStor i.beat censo A B C D E F G H I J K L M N USB port LCD displej Mikrofon Otvor na popruh Kryt bateriového prostoru Zdířka na sluchátka 2) Připojení TrekStor i.beat censo

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB. Pokud některá z těchto.součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele.

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB. Pokud některá z těchto.součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele. MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Úvod Především vám děkujeme za zakoupení tohoto přehrávače MP3 Sweex. S tímto kompaktním přehrávačem MP3 si můžete vychutnat

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Monitorovací přijímač (s 5 frekvenčními pásmy včetně leteckého vysílání) Scanner FR-100. Obj. č.: 930 161

NÁVOD K OBSLUZE. Monitorovací přijímač (s 5 frekvenčními pásmy včetně leteckého vysílání) Scanner FR-100. Obj. č.: 930 161 NÁVOD K OBSLUZE Monitorovací přijímač (s 5 frekvenčními pásmy včetně leteckého vysílání) Scanner FR-100 Obj. č.: 930 161 Vysoký výkon a kompaktní design. K zvláštnostem tohoto monitorovacího přijímače

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Návod k obsluze DX50

Návod k obsluze DX50 Návod k obsluze DX50 Obsah 1. Obsah balení 2. Popis přístroje a jeho funkcí 3. Základní obsluha 4. Uživatelské rozhraní přehrávače Obsah balení DX50 Micro USB kabel / Koaxiální kabel Pouzdro Ochranná fólie

Více

Příručka uživatele 1

Příručka uživatele 1 Příručka uživatele 1 Pro vaši bezpečnost Varování Tento výrobek nedemontujte ani znovu nesestavujte, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění. Nepoužívejte tento výrobek ve vlhkém

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

RC60 Spolupráce s SD/MMC kartami do 512M Rozhraní USB 2.0 OLED displej Integrovaná paměť 256M FM rádio Záznamník

RC60 Spolupráce s SD/MMC kartami do 512M Rozhraní USB 2.0 OLED displej Integrovaná paměť 256M FM rádio Záznamník RC60 Spolupráce s SD/MMC kartami do 512M Rozhraní USB 2.0 OLED displej Integrovaná paměť 256M FM rádio Záznamník Vlastnosti přístroje Podpora MMC/SD paměťových karet (podpora do 512MB) Vnitřní paměť 256MB.

Více

Rychlý průvodce. 1) Popis i.beat cebrax RS

Rychlý průvodce. 1) Popis i.beat cebrax RS Rychlý průvodce Vestavěný FM vysílač je schválen k provozu v České republice a dalších zemích Evropské unie. V ČR je oprávnění dáno generální licencí ČTU... pro vysílače s nízkým vyzářeným výkonem. Společnost

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 10 24

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 10 24 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 10 24 Tento budík je vybaven 2 vlnovými rozsahy VKV (FM = velmi krátké vlny, stereo) a SV (MW = střední vlny), přehrávačem kompaktních disků, zeleným přehledným displejem (LED)

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Obsah. Návod k obsluze. Obj. č.: 77 55 35. Digitální diktafon Olympia MEMO 99. 3. Zobrazení na displeji diktafonu. 1. Úvod + účel použití diktafonu

Obsah. Návod k obsluze. Obj. č.: 77 55 35. Digitální diktafon Olympia MEMO 99. 3. Zobrazení na displeji diktafonu. 1. Úvod + účel použití diktafonu Obsah Návod k obsluze Digitální diktafon Olympia MEMO 99 Obj. č.: 77 55 35 1. Úvod + účel použití diktafonu... 3 2. Bezpečnostní předpisy... 3 Manipulace s bateriemi a s akumulátory... 3 3. Zobrazení na

Více

DVR-2280. Autokamera NÁVOD K POUŽITÍ

DVR-2280. Autokamera NÁVOD K POUŽITÍ DVR-2280 Autokamera NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme že jste si zakoupili DVR-2280 přístroj naší firmy! Aby se přístrojem nakládalo správně, prosím přečtěte si tento návod k použití. 1: USB slot(napájení/přenos

Více

Návod na hodinky s kamerou model SY-195

Návod na hodinky s kamerou model SY-195 Návod na hodinky s kamerou model SY-195 ( doplněk k originálnímu návodu ) Funkce hodinek : - Pracují i při nízkém osvětlení - Volitelné video rozlišení : 1280x720, 640x480, 352x288 - Rozlišení fotek :

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž Miniaturní rozměry Kvalitní záznam zvuku www.spyshops.cz Stránka 1 1. Začátek 1.1 Obsah balení Rekordér USB kabel

Více

Hodinky s kamerou Návod k použití

Hodinky s kamerou Návod k použití Hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 Program Vývojové prostředí RJK Řízení automatické kotelny počítač ESRAK 02.3 je určen k řízení oběhových čerpadel, směšovacích ventilů, zónových ventilů, bojlerů,

Více

PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Uživatelská příručka

PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Uživatelská příručka PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Před uvedením zařízení do provozu si nejprve přečtěte tuto příručku! Bezpečnostní upozornění Zařízení napájejte pouze z přiloženého napájecího zdroje.

Více

Monitor pro endoskopy BS-1000T. Obj. č.: 12 33 19. Obsah Strana. 1. Úvod

Monitor pro endoskopy BS-1000T. Obj. č.: 12 33 19. Obsah Strana. 1. Úvod Monitor pro endoskopy BS-1000T Obj. č.: 12 33 19 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup monitoru pro endoskopické kamery BS-100T. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

Rychlý průvodce. 1) Popis

Rychlý průvodce. 1) Popis Rychlý průvodce 1) Popis A) USB port B) Mikrofon C) Tlačítko D) LCD displej E) Tlačítko F) Tlačítko G) Tlačítko H) Zdířka na sluchátka I) Poutko na popruh J) Tlačítko K) Slot pro paměťové karty SD/MMC

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více