KX-TCD951CXB. Bezdrátový telefon. Typové. Před prvním použitím nechejte asi 4 hodiny nabíjet baterii. KX-TCD951CXB(01~05) 00.1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KX-TCD951CXB. Bezdrátový telefon. Typové. Před prvním použitím nechejte asi 4 hodiny nabíjet baterii. KX-TCD951CXB(01~05) 00.1."

Transkript

1 KX-TCD951CXB(01~05) :11 PM y[w 1 Typové označení Bezdrátový telefon KX-TCD951CXB Uživatelská příručka INT' C OK 1 ABC 2 DEF3 GHI4 JKL5 MNO6 PQRS 7 TUV8 R 0 WXYZ 9 Než začnete svůj telefon používat, přečtěte si tuto příručku a uschovejte si ji. Před prvním použitím nechejte asi 4 hodiny nabíjet baterii.

2 KX-TCD951CXB(01~05) :11 PM y[w 2 Před uvedením do provozu Děkujeme vám, že jste si koupili digitální bezdrátový telefon Panasonic. Pro budoucí potřebu Výrobní číslo (na dolní straně základní jednotky) Datum koupě Jméno a adresa prodejce Dodávané příslušenství Sí ový napáječ (str. 8) Telefonní kabel (str. 8) Baterie (str. 7) 1 kus 1 kus 3 kusy Kryt baterií (str. 7) Spona na opasek (str. 38) 1 kus 1 kus 2

3 KX-TCD951CXB(01~05) :11 PM y[w 3 Pro co nejlepší provoz Nabíjení baterie Mikrotelefon je napájen akumulátorovými bateriemi Ni-Cd. Před prvním použitím je nutno baterie instalovat do mobilní stanice (str. 7) a nabíjet asi 4 hodiny (str. 9). Funkční dosah/rušení Hovory jsou přenášeny mezi základní jednotkou a mobilní stanicí bezdrátově, prostřednictvím rádiových vln. Pro dosažení maximálního dosahu a provozu bez rušení doporučujeme toto umístění: Co nejdále od různých elektrických přístrojů jako jsou televizory, rozhlasové přijímače nebo osobní počítače. Základní jednotku umístěte co NEJVÝŠE a DOPROSTŘED, daleko od stěn a jiných překážek. 3

4 KX-TCD951CXB(01~05) :11 PM y[w 4 Obsah 4 Kapitola 1 Příprava k provozu Rozmístění ovládacích prvků...6 Displej mobilní jednotky...7 Příprava k provozu...7 Instalace baterie do mobilní jednotky...7 Připojení základní jednotky...8 Nabíjení baterie...9 Zapnutí mobilní jednotky...10 Nastavení režimu volby...10 Nastavení hlasitosti vyzvánění mobilní stanice...11 Nastavení druhu vyzvánění mobilní stanice...11 Nastavení hlasitosti vyzvánění základní jednotky...12 Kapitola 2 Základní funkce Volání...13 Příjem hovorů...14 Zrychlená volba...15 Ukládání telefonních čísel do paměti..15 Volba telefonních čísel uložených v paměti...15 Speciální funkce...16 Použití tlačítka PAUSE (pro linky analogových pobočkových ústředen/dálkové hovory)...16 Vyhledání mobilní stanice...17 Zablokování klávesnice...17 Použití funkce RECALL...17 Dočasná tónová volba (Pro uživatele systémů s pulzní volbou)...17 Kapitola 3 Další funkce (programování přístroje) Přehled programovatelných funkcí...18 Nastavení hesla...19 Přímá volba...20 Nastavení čísla pro přímou volbu...20 Volba uloženého čísla...20 Zákaz volání...21 Omezení volby čísel...22 Volba informací zobrazovaných během hovoru...23 Automatická volba spojové trasy (ARS)...24 Uložení kódu provozovatele/ směrového čísla...25 Další programovatelná nastavení...26 Nastavení akustické odezvy kláves...26 Výstraha při dosažení hranice dosahu...26 Výstraha při nízkém napětí baterie...26 Smazání nastavených parametrů v paměti...27

5 KX-TCD951CXB(01~05) :11 PM y[w 5 Kapitola 4 Použití více mikrotelefonů a základen Pro uživatele přídavných zařízení...28 Provoz několika mobilních stanic...28 Provoz několika základních jednotek...28 Registrace...29 Registrace mobilní stanice v základní jednotce...29 Volba přístupu k základní jednotce...30 Zrušení registrace mobilní stanice...31 Volba informací zobrazených v pohotovostním režimu...32 Způsob vyzvánění...32 Paging/Interkom...34 Paging (vyhledání) všech mobilních stanic ze základní jednotky...34 Interkom mezi mobilními stanicemi...34 Přepojení hovoru z jedné mobilní stanice na jinou...35 Konference...36 Nastavení tónu čekajícího hovoru...36 Kapitola 5 Užitečné informace Výměna baterie...37 Použití spony na opasek...38 Než vyhledáte pomoc...39 Důležité informace týkající se správného používání a nabíjení baterií Ni-Cd(Ni-MH)...41 Bezpečnostní pokyny...42 Terminologie...43 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5 5

6 KX-TCD951CXB(06~12) :18 PM y[w 6 Rozmístění ovládacích prvků Základní jednotka Nabíjecí kontakty (str. 9) Anténa Kontrolka nabíjení ( ) (str. 9) Tlačítko vyhledávání (paging) (str. 17, 29, 34) Kontrolka provozního stavu ( ) (str. 17, 29) Mobilní stanice Displej (str. 7) Navigační tlačítkof, G (str. 11, 13, 14, 15, 18) Tlačítko TALK (str. 13) Tlačítko interkomu (str. 10, 18, 34) INT Tlačítko CANCEL C (str. 13, 15, 18, 19) Tlačítko programování (str. 10, 15, 17, 18) Tlačítko TONE (str. 17) Tlačítko RECALL R (str. 17) 1 ABC 2 DEF3 GHI4 JKL5 MNO6 PQRS 7 TUV8 WXYZ 9 R C OKOK 0 INT' Tlačítko OK (str. 11, 18) Tlačítko REDIAL/PAUSE (str. 14, 16) Vypínač (str. 10) 6 Nabíjecí kontakty (str. 9)

7 KX-TCD951CXB(06~12) :18 PM y[w 7 Displej mobilní jednotky Symboly Znaky P F Mobilní jednotka je v dosahu základní jednotky. Když symbol bliká, je mobilní jednotka mimo dosah. Mobilní jednotka provádí paging nebo je v režimu interkomu. Jestliže symbol bliká, je mobilní jednotka hledána (paging) jinou jednotkou. Mobilní jednotka volá nebo přijímá hovor. Blikající symbol indikuje příchozí vnější hovor. Během volby čísla bylo stisknuto tlačítko. Během volby čísla bylo stisknuto tlačítko. R Příprava k provozu (Na tomto obrázku jsou všechny možné konfigurace symbolů na displeji.) 4 Tento symbol je zobrazen, když je aktivní režim přímého hovoru (str. 20). Mobilní jednotka je v režimu zákazu volání (str. 21). Mobilní jednotka je v programovém režimu. Zobrazení aktuálního stavu baterie (str. 9). Během volby čísla bylo stisknuto tlačítko. Během volby čísla bylo stisknuto tlačítko. Kapitola 1 Příprava k provozu Instalace baterie do mobilní jednotky Vložte do přístroje baterie podle obrázku. Prostor pro baterie potom uzavřete krytem. Pokud nejsou baterie správně instalovány, nebude přístroj pracovat. 7

8 KX-TCD951CXB(06~12) :39 PM y[w 8 Příprava k provozu Připojení základní jednotky Připojte napájecí kabel ze sí ového napáječe a telefonní kabel do zásuvek na spodku základní jednotky. Potom připojte kabely podle obrázku. Zaklesněte oba kabely pod háčky abyste zabránili jejich náhodnému odpojení. Háčky Zapojte napáječ do zásuvky (střídavý rozvod 230 V, 50 Hz) 8V 9V Sí ový napáječ Telefonní kabel Sí ový napáječ Zapojte telefonní kabel do zásuvky telefonní linky Telefonní kabel POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ sí ový napáječ Panasonic AC ADAPTOR KX-TCA9CE nebo KX-TCA11CE. Dbejte na to, abyste nezaměnili telefonní a napájecí zásuvku. Při nesprávném zapojení nebude přístroj pracovat a může dojít k jeho poškození. Sí ový napáječ musí být trvale připojený. (Napáječ se během provozu mírně zahřívá, což je normální.) Během výpadku v elektrické rozvodné síti zařízení nepracuje. Proto je třeba připojit k téže lince běžný telefon schválený pro samostatný provoz, který vám umožní telefonovat i v případě výpadku napájení. 8

9 KX-TCD951CXB(06~12) :19 PM y[w 9 Nabíjení baterie Baterie mikrotelefonu je dodávána v nenabitém stavu. Před prvním použitím přístroje proto vložte mikrotelefon do základní jednotky a nechejte jej zde nabíjet asi 4 hodiny. Během nabíjení baterie mikrotelefonu bude na základní jednotce svítit kontrolka nabíjení ( ). Stav baterie Okamžitý stav baterie mikrotelefonu je zobrazen na displeji. Dobíjení Stav baterie Symboly na displeji Baterie je plně nabitá Jestliže začne blikat symbol nebo když mobilní jednotka každých 15 sekund zapípá, je nutno dobít baterii. Baterie je středně vybitá NEBO Kontrolka nabíjení ( ) Baterie je silně vybitá Baterii je nutno nabít (bliká) Kapitola 1 Příprava k provozu Běžná provozní doba baterie Pokud je baterie vašeho přístroje plně nabitá: Provozní režim V provozním režimu (hovor) Průměrná životnost Ni-Cd baterie (dodávaná) Až cca 6 hodin Průměrná životnost Ni-MH baterie (volitelná)* Až cca 12 hodin V pohotovostním režimu Až cca 65 hodin Až cca 130 hodin Provozní doba baterie se může měnit podle provozních podmínek a teploty okolního prostředí. Čistěte nabíjecí kontakty mikrotelefonu i základní jednotky měkkým suchým hadříkem. Pokud je přístroj vystaven působení prachu, vlhkosti případně mastných nečistot, provádějte čistění častěji. Nečisté kontakty mohou být příčinou nedokonalého nabíjení baterie. Jakmile je baterie nabitá, nemusíte mikrotelefon odkládat do základní jednotky dokud nezačne blikat symbol. Zvýšíte tím životnost baterie. Baterii nelze přebít. * Nikl-metal-hydridové (Ni-MH) akumulátory lze koupit dodatečně. Před výměnou baterie je nutno nastavit správný typ baterie (viz. str. 37). Přečtěte si oddíl Důležité informace týkající se správného používání a nabíjení baterií Ni-Cd(Ni-MH) na str

10 KX-TCD951CXB(06~12) :19 PM y[w 10 Příprava k provozu Zapnutí mobilní jednotky Stiskněte tlačítko. Po krátkém zobrazení všech možných konfigurací se objeví následující displej. Potom je mobilní jednotka je v pohotovostním režimu. Zobrazí se číslo základní jednotky, se kterou je přístroj ve spojení. - i- Programováním lze zvolit zobrazení čísla základní jednotky, čísla mobilní jednotky nebo ničeho (str. 32). Nastavení režimu volby Chcete-li mikrotelefon vypnout, stiskněte tlačítko a držte je stisknuté dokud nezazní pípnutí. Symbol na displeji zhasne. Mobilní jednotka nebude vyzvánět. V závislosti na programovém režimu se může stát, že mobilní jednotku nebudete moci vypnout. Dbejte na to, aby byla před vypnutím v pohotovostním režimu. 10 Programováním lze nastavit bu tónovou nebo pulzní volbu. Jste-li připojeni do systému s tónovou volbou, nastavte tónový režim volby. Používáte-li systém s pulzní volbou (přístroje s rotačními číselníky) nastavte pulzní volbu. Tovární nastavení je tónová volba. Před zahájením programování ověřte, zda je zapnuté napájení (str. 10) a zda je mobilní jednotka v pohotovostním 1 Stiskněte tlačítko a potom INT. 2 Stiskněte tlačítko 3. 3o Zadejte heslo základní jednotky. Předvolené heslo základní jedotky, nastavené při výrobě, je Změna hesla je popsána na str Stiskněte tlačítko 1. Na displeji se zobrazí aktuální nastavení. 1: tónová volba 2: pulzní volba Příklad: Zvolena je tónová volba. 3 iu i 5 Chcete-li zvolit pulzní volbu (PULSE), stiskněte tlačítko 2. NEBO když chcete zvolit tónovou volbu (TONE), stiskněte tlačítko 1. 6 Po dokončení stiskněte tlačítko. Jestliže ve 3. kroku zazní 5 pípnutí, bylo zadáno nesprávné heslo. Zadejte správné heslo. Chcete-li postup programování ukončit, stiskněte tlačítko a začněte znovu od 1. kroku.

11 KX-TCD951CXB(06~12) :19 PM y[w 11 Nastavení hlasitosti vyzvánění mobilní stanice Hlasitost vyzvánění mobilní stanice lze programově nastavit na jednu ze 6 úrovní od nejnižší (1) po nejvyšší (6). Předvolené tovární nastavení je (3). Když je nastaveno OFF, nebude přístroj vyzvánět. Před zahájením programování ověřte, zda je zapnuté napájení (str. 10) a zda je mobilní jednotka v pohotovostním režimu. 1 Stiskněte tlačítko. F iuu 2 Stiskněte tlačítkog nebo F dokud se nezobrazí F22. 3 Stiskněte tlačítko OK. Na displeji se zobrazí zvolená hlasitost a přístroj zazvoní s nastavenou hlasitostí. Příklad: Je nastavena úroveň hlasitosti 3. 4 Stisknutím tlačítekg nebo F zvolte požadovanou hlasitost vyzvánění. Po každém stisknutí tlačítka se zobrazí zvolená hlasitost a přístroj zazvoní s touto hlasitostí. Chcete-i vyzvánění vypnout, smazejte symbol stisknutím tlačítkag dokud se nezobrazí. 5 Stiskněte tlačítko. Pokud bylo vypnuto vyzvánění, na displeji se zobrazí. Kapitola 1 Příprava k provozu Nastavení druhu vyzvánění mobilní stanice Programováním mobilní stanice lze nastavit jeden ze 6 druhů vyzvánění. Předvolené tovární nastavení je 1. Před zahájením programování ověřte, zda je zapnuté napájení (str. 10) a zda je mobilní jednotka v pohotovostním režimu. 1 Stiskněte tlačítko. 2 Stiskněte tlačítkog nebo F dokud se nezobrazí F23. 3 Stiskněte tlačítko OK. Na displeji se zobrazí zvolený druh vyzvánění a zazní jeho ukázka. Příklad: Je nastaven druh vyzvánění 1. F23U i 4 Stisknutím tlačítekg nebo F zvolte požadovaný druh vyzvánění. Požadovaný druh vyzvánění lze rovněž nastavit tlačítky 1 až 6. Po každém stisknutí tlačítka se zobrazí zvolený druh vyzvánění a zazní jeho ukázka. 5 Stiskněte tlačítko. 11

12 KX-TCD951CXB(06~12) :19 PM y[w 12 Příprava k provozu Nastavení hlasitosti vyzvánění základní jednotky Pro základní jednotku lze nastavit 3 úrovně hlasitosti vyzvánění (HIGH -vysoká, MEDIUM - střední, LOW - nízká). Předvolené tovární nastavení je MEDIUM. Při nastavení OFF základní jednotka nevyzvání. Před zahájením programování ověřte, zda je zapnuté napájení (str. 10)a zda je přístroj v pohotovostním režimu. 1 Stiskněte tlačítko a potom INT. 2 Stiskněte dvakrát tlačítko 2. Zobrazí se aktuální nastavení. 1: LOW 2: MEDIUM 3: HIGH 0: OFF Příklad: Je nastavena úroveň MEDIUM. 3 Stisknutím tlačítka 1, 2, 3 nebo 0 nastavte požadovanou úroveň hlasitosti. Po každém stisknutí tlačítka se zobrazí zvolená úroveň vyzvánění a zazní jeho ukázka. 4 Stiskněte tlačítko. 22u2 12

13 KX-TCD951CXB(13~17) :25 PM y[w 13 Volání Zkontrolujte, zda je zapnuté napájení (str. 10). 1 Stiskněte tlačítko. 2 Navolte požadované telefonní číslo. Navolené číslo se zobrazí na displeji. i Několik sekund po zadání volaného čísla se začne zobrazovat délka hovoru Chcete-li zavěsit, stiskněte tlačítko nebo vložte mobilní stanici do základní jednotky. Mobilní stanice se vrátí do pohotovostního režimu. Volání po ověření volaného čísla 1 Navolte požadované telefonní číslo. Navolené číslo se zobrazí na displeji. Pokud se spletete, stiskněte tlačítko C. Číslice se mažou zprava. Chcete-li smazat celé číslo stiskněte C a podržte ho. 2 Stiskněte tlačítko. Několik sekund po zadání volaného čísla se začne zobrazovat délka hovoru. 3 Chcete-li zavěsit, stiskněte tlačítko nebo vložte mobilní stanici do základní jednotky. Mobilní stanice se vrátí do pohotovostního režimu. Jestliže se po stisknutí tlačítka ozve výstražný tón a začne blikat symbol, jděte blíže k základní jednotce a zkuste volat znovu. Programováním lze určit, zda se během hovoru bude na displeji zobrazovat délka hovoru nebo volané číslo (str. 23). Nastavení hlasitosti sluchátka Pro sluchátko lze nastavit 3 úrovně hlasitosti (HIGH -vysoká, MEDIUM - střední, LOW - nízká). Předvolené tovární nastavení je MEDIUM. Požadovanou hlasitost můžete nastavit během hovoru stisknutím tlačítkaf nebo G. Příklad: Nastavena je úroveň LOW. Po několika sekundách začne displej znovu zobrazovat délku hovoru. NEBO V pohotovostním režimu použijte tento postup. 1 Stiskněte tlačítko. 2 Stiskněte tlačítko G nebo F dokud se nezobrazí F6, a potom stiskněte tlačítko OK. Na displeji se zobrazí zvolená hlasitost. Příklad: Je nastavena úroveň hlasitosti LOW. F6 3 Stiskněte tlačítko F nebo G zvolte požadovanou hlasitost. 4 Stiskněte tlačítko. Záklandí funkce 13 Kapitola 2

14 KX-TCD951CXB(13~17) :25 PM y[w 14 Volání Opakování volby posledního čísla Stiskněte postupně tlačítka. Tím se automaticky zopakuje volba posledně volaného čísla. Opakování volby po ověření čísel uložených v paměti pro opakování volby Přístroj automaticky ukládá posledních 10 volaných čísel do paměti pro opakování volby. 1 Stiskněte tlačítko. Na displeji se zobrazí poslední volané číslo. 2 Vyberte požadované číslo stisknutím tlačítka. Seznam uložených čísel lze také prohledávat od nejnovějšího k nejstaršímu číslu tlačítkem G nebo opačně tlačítkemf označuje vyčerpání paměti pro opakování volby. Chcete-li seznam opustit, podržte stisknuté tlačítko. C Příjem hovorů 3 Stiskněte tlačítko. Přístroj automaticky zahájí volbu požadovaného čísla. Jestliže máte linku s pulzní volbou, nebude žádné číslo zadané po stisknutí zahrnuto do opakování volby. Smazání všech čísel uložených v paměti pro opakování volby 1 Stiskněte tlačítko. 2 Stiskněte tlačítko G nebo F dokud se nezobrazí, a potom stiskněte tlačítko OK. 3 Stiskněte tlačítko. 14 Ověřte si, zda je mobilní stanice zapnutá (str. 10), jinak nebude vyzvánět. Pokud je mobilní stanice mimo základní jednotku, stiskněte tlačítko. Hovor lze také přijmout stisknutím tlačítka až 9, nebo ( Příjem libovolným tlačítkem). NEBO Pokud je mobilní stanice v základní jednotce, vyzvedněte ji. Pokud je na mobilní stanici i na základní jednotce nastavena úroveň vyzvánění OFF (str. 11, 12), nebude znít žádné vyzvánění. 0 Dočasně vypnutí vyzvánění mobilní stanice Jakmile začne mobilní stanice vyzvánět, podržte stisknuté tlačítko G. Na displeji se zobrazí indikace přístroj přestane vyzvánět. Pro příští hovor se vyzvánění znovu zapne. Když je mobilní stanice uložena v základní jednotce, je tato funkce neúčinná. a

15 KX-TCD951CXB(13~17) :25 PM y[w 15 Zrychlená volba Ukládání telefonních čísel do paměti Do paměti mobilní stanice lze uložit až 20 telefonních čísel. Zkontrolujte, zda je zapnuté napájení (str. 10) a zda je mobilní stanice v pohotovostním režimu. 1 Stiskněte tlačítko G nebo F dokud se nezobrazí číslo požadované pozice v paměti (00 až I ). Pro zadání čísla pozice lze místo tlačítky G nebo F zadat číslo přímo, tlačítky číselníku Stiskněte tlačítko. 3 Zadejte telefonní číslo o délce až 24 číslic Pokud se při zadávání spletete, stiskněte krátce tlačítko C. Číslice se mažou zprava. Chcete-li smazat celé číslo, stiskněte tlačítko C a podržte je stisknuté. 4 Stiskněte tlačítko. Pokud chcete uložit další čísla, zopakujte kroky 1 až 4. Pokud je třeba při volbě vložit do čísla pauzu, stiskněte na jejím místě tlačítko. Vložená pauza se do celkové délky čísla počítá jako jedna číslice (str. 16). Programový režim lze opustit stisknutím tlačítka ; začněte potom znovu od 1. kroku. Pamě ová nálepka Použijte nálepku na str. 41 k poznamenání jmen nebo čísel, uložených pro zrychlenou volbu. Vystřihněte nálepku a upevněte ji na vhodné místo. Smazání uloženého čísla 1 Stiskněte tlačítko G nebo F dokud se nezobrazí požadované telefonní číslo. Pro zadání čísla pozice lze místo tlačítky G nebo F zadat číslo přímo, tlačítky číselníku (00 až I ). 2 Stiskněte tlačítko. 3 Stiskněte tlačítko C. 4 Stiskněte tlačítko. Kapitola 2 Záklandí funkce Volba telefonních čísel uložených v paměti 1 Stiskněte tlačítko G nebo F dokud se nezobrazí požadované telefonní číslo. Pro zadání čísla pozice lze místo tlačítkyg nebo F zadat číslo přímo, tlačítky číselníku (00 až I ). Zrychlenou volbu můžete opustit stisknutím tlačítka C. 2 Stiskněte tlačítko. Požadované číslo se automaticky navolí. 15

16 KX-TCD951CXB(13~17) :25 PM y[w 16 Speciální funkce Použití tlačítka PAUSE (pro linky analogových pobočkových ústředen/dálkové hovory) Při volání přes pobočkovou ústřednu doporučujeme vložit stisknutím tlačítka pro přístup na vnější linku nebo předvolbu a vlastní telefonní číslo. Příklad: Číslo pro přístup na vnější linku je 9 9 Telefonní číslo pauzu mezi číslo Stisknutím tlačítka je do čísla vložena pauza. Tím zabráníte nesprávné volbě při vyvolání čísla uloženého v paměti. Opakovaným stisknutím tlačítka se délka vložené pauzy prodlouží. Nastavení délky pauzy Délku pauzy lze nastavit na 3 sekundy nebo 5 sekund podle požadavků pobočkové ústředny. Tovární nastavení je 3 sekundy. Zkontrolujte, zda je zapnuté napájení (str. 10) a zda je mobilní stanice v pohotovostním režimu. 1 Stiskněte postupně tlačítka a INT. 2 Stiskněte tlačítko 3. 3 Zadejte heslo základní jednotky (str. 19). Tovární přednastavení je Stiskněte tlačítko 3. Zobrazí se aktuálně nastavená délka pauzy. 1: 3 sekundy 2: 5 sekund Příklad: Nastaveny jsou 3 sekundy. 33u i 5 Chcete-li nastavit 5 sekund, stiskněte tlačítko 2. NEBO chcete-li nastavit 3 sekundy, stiskněte tlačítko 1. 6 Stiskněte tlačítko. Jestliže ve 3. kroku zazní 5 pípnutí, bylo zadáno nesprávné heslo. Zadejte správné heslo. 16

17 KX-TCD951CXB(13~17) :25 PM y[w 17 Vyhledání mobilní stanice Ze základní jednotky lze vyvolat vyzvánění mobilní stanice a upozornit tak jejího uživatele, případně zjistit, kde je přístroj odložen. 1 Stiskněte tlačítko. Kontrolka provozního stavu ( ) začne blikat. Mobilní stanice bude asi 1 minutu vyzvánět a na displeji bude blikat symbol. Základní jednotka bude během vyhledávání na displeji zobrazena jako číslo [0]. 2 Chcete-li vyhledávání ukončit, stiskněte znovu tlačítko nebo stiskněte tlačítko na klávesnici mobilní stanice. Zablokování klávesnice Klávesnici mobilní stanice je možno zablokovat. Po jejím zablokování sice lze i nadále přijímat hovory, avšak z mobilní stanice nelze volat, dokud klávesnici neodblokujete. Stiskněte v pohotovostním režimu asi na 2 sekundy tlačítko dokud nezazní pípnutí. Na displeji se zobrazí symbol jsou zablokovaná. Odblokování klávesnice a tlačítka číselníku Stiskněte znovu asi na 2 sekundy tlačítko. Symbol zhasne a tlačítka číselníku jsou odblokovaná. Klávesnici lze také odblokovat vypnutím napájení (viz. str. 10). Použití funkce RECALL Displej mobilní stanice 1. [ i ]- [ 0 ] Kapitola 2 Záklandí funkce Tlačítko R zpřístupňuje některé zvláštní (volitelné) telefonní služby, jako je např. čekání hovoru. Podrobnosti vám sdělí příslušná telefonní společnost. Stisknutí tlačítka R rovněž umožňuje používat některé speciální funkce hostitelské pobočkové ústředny, jako je např. přepojení hovoru z pobočky. Funkce RECALL je stejná jako funkce FLASH. Dočasná tónová volba (Pro uživatele systémů s pulzní volbou) Před zadáváním přístupových čísel vyžadujících tónovou volbu stiskněte tlačítko. Režim volby se změní na tónový. Nyní můžete zadat čísla pro přístup ke vzkazové službě, elektronickým bankovním službám atd. Jakmile zavěsíte, režim volby se změní zpět na pulzní. 17

18 e?e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e e?e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e h? h? h? h? h? h? g g g g g g????????ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e???ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e? e?e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee?? e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee? e?e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee?? e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee? h? h? h? h? h? h? g? g? g? g? g? g???ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee????ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee?? KX-TCD951CXB(18~23) :31 PM y[w 18 Přehled programovatelných funkcí Z mobilní stanice umístěné v blízkosti základní jednotky lze programovat následující funkce. Ověřte si, zda je mikrotelefon zapnutý (str. 10) a zda je v pohotovostním režimu. <Pohotovostní režim> -i- Stiskněte tlačítko tlačítko INT. Stiskněte tlačítko. a potom Stiskněte tlačítko G nebo F dokud se nezobrazí kód požadované funkce a potom stiskněte tlačítko OK. Kód Funkce F1 Přístup k základní jednotce (str. 30) F21 Nastavení akustické odezvy kláves (str. 26) F22 Nastavení hlasitosti vyzvánění mobilní stanice (str. 11) F23 Nastavení druhu vyzvánění mobilní stanice (str. 11) F24 Nastavení tónu čekajícího hovoru (str. 36) F25 Výstraha při dosažení hranice dosahu (str. 26) F26 Výstraha při nízkém napětí baterie (str. 26) F31 Zobrazené informace v pohotovostním režimu (str. 32) F32 Zobrazené informace během hovoru (str. 23) F33 Volba typu baterie (str. 37) F41 Nastavení zákazu volání (str. 21) F42 Nastavení čísla přímého volání (str. 20) F5 Nastavení hesla mobilní stanice (str. 19) F6 Nastavení hlasitosti sluchátka (str. 13) F70 Zrušení čísla základní jednotky (str. 31) F71 Registrace mobilní stanice v základní jednotce (str. 29) F9 Smazání paměti opakování volby (str. 14) F0 Smazání nastavených parametrů mobilní stanice (str. 27) Zadejte povel požadované funkce jak je uvedeno dále. Povel Funkce 1 Nastavení druhu vyzvánění základní jednotky (str. 32) 2 Nastavení hlasitosti vyzvánění základní jednotky (str. 12) 3 Nastavení režimu volby (str. 10) Nastavení délky pauzy (str. 16) 5 Nastavení hesla základní jednotky (str. 19) Povel Funkce 6 Nastavení zákazu volání mobilních stanic a čísel omezení (str. 22) 7 Zrušení registrace mobilní stanice (str. 31) 9 Uložení kódu nosné/kódu oblasti (str. 25) 0 Smazání nastavených parametrů základní jednotky (str. 27) Chcete-li programování přerušit, stiskněte tlačítko a začněte znovu od začátku. Chcete-li se během programování vrátit k předchozímu kroku, stiskněte tlačítko C. 18

19 KX-TCD951CXB(18~23) :31 PM y[w 19 Nastavení hesla Programováním lze nastavit 4 místné heslo mobilní stanice i základní jednotky. Továrně nastavené heslo je pro oba přístroje Změnou hesla zabráníte zneužití vašeho zařízení nepovolanými osobami. Po naprogramování již nelze heslo ověřit. Doporučujeme proto, abyste si je předem poznamenali. Jestliže heslo zapomenete, obra te se na nejbližší servis značky Panasonic. Přeprogramování hesla servisním střediskem je placenou službou. Heslo mikrotelefonu Heslo základní jednotky Zadání hesla je vyžadováno u funkcí Zákaz volání (str. 21), Smazání nastavených parametrů mobilní stanice (str. 27) a Zrušení čísla základní jednotky (str. 31). 1 Stiskněte tlačítko. 2 Stiskněte tlačítko G nebo F dokud se nezobrazí F5 a potom stiskněte tlačítko OK. F5o Zadejte aktuální heslo mobilní stanice. Továrně nastavené heslo je Zadejte dvakrát nové čtyřmístné heslo. F5o o Pokud se spletete, stiskněte tlačítko C. Číslice se mažou zprava. Jestliže ve 3. kroku zazní 5 pípnutí, bylo zadáno nesprávné heslo. Zadejte správné heslo. Zadání hesla je vyžadováno u funkcí Nastavení režimu volby (str. 10), Nastavení délky pauzy (str. 16), Omezení hovorů (str. 22), Uložení kódu provozovatele/kódu oblasti (str. 25), Smazání nastavených parametrů v paměti základní jednotky (str. 27), Registrace mobilní stanice základní jednotkou (str. 29), Zrušení registrace mobilní stanice (str. 31) a Nastavení druhu vyzvánění (str. 32). 1 Stiskněte postupně tlačítka a INT. 2 Stiskněte tlačítko 5. 5o Zadejte aktuální heslo základní jednotky. Továrně nastavené heslo je o o Zadejte dvakrát nové čtyřmístné heslo. Kapitola 3 Další funkce 19

20 KX-TCD951CXB(18~23) :31 PM y[w 20 Přímá volba Do paměti mikrotelefonu lze uložit číslo pro přímou volbu. Tato funkce umožňuje uskutečnit hovor pouhým stisknutím tlačítka. Příchozí hovory jsou nadále přijímány. Nastavení čísla pro přímou volbu Po uložení čísla pro přímou volbu přechází přístroj do režimu přímé volby automaticky. V tomto režimu lze volat POUZE telefonní číslo uložené pro přímou volbu. 1 Stiskněte tlačítko. 2 Stiskněte tlačítko G nebo F dokud se nezobrazí F42. 3 Stiskněte tlačítko OK. F42- Pokud je zobrazené číslo shodné s požadovaným, pokračujte 5. krokem. 4 Zadejte telefonní číslo o délce až 24 číslic. Pokud se při zadávání spletete, stiskněte krátce tlačítko C. Chcete-li smazat celé číslo, stiskněte tlačítko C a podržte je stisknuté. 5 Stiskněte tlačítko. Zazní potvrzovací tón. Displej se vrátí do pohotovostního režimu a zobrazí se symbol. Změna čísla pro přímou volbu: Zadejte ve 4. kroku nové číslo pro přímou volbu. Vypnutí režimu přímé volby 1 Stiskněte tlačítko. 2 Stiskněte tlačítko G nebo F dokud se nezobrazí F42. 3 Stiskněte tlačítko OK. 4 Stiskněte tlačítko. Symbol zmizí. - i- Volba uloženého čísla Zkontrolujte, zda je zobrazen symbol a potom stiskněte tlačítko. Přístroj automaticky zavolá číslo uložené v paměti přímé volby. 20

21 KX-TCD951CXB(18~23) :31 PM y[w 21 Zákaz volání Pro mobilní stanici lze nastavit zákaz volání a zabránit tak jeho použití jinými osobami. V takovém případě lze pouze přijímat hovory. Tovární nastavení je Vypnuto. 1 Stiskněte tlačítko. 2 Stiskněte tlačítko G nebo F dokud se nezobrazí F4 i. 3 Stiskněte tlačítko OK. Zrušení režimu zákazu volání Stisknutím tlačítek G nebo F vyberte v 5. kroku volbu Vypnuto. Místo toho můžete také stisknout tlačítko 0. Symbol zmizí. F4 Io Zadejte heslo mobilní stanice (str. 19). Na displeji se zobrazí aktuální nastavení. 1: Zapnuto 0: Vypnuto Příklad: Vypnuto F4 IO0 5 Stiskněte tlačítko G nebo F nastavte Zapnuto. Stiskněte tlačítko 1 (ZAPNUTO). 6 Stiskněte tlačítko. Zazní potvrzovací tón. Displej se vrátí do pohotovostního režimu a zobrazí se symbol. - i- V případě, že zapomenete heslo mobilní stanice, obra te se na nejbližší servisní středisko značky Panasonic. Přeprogramování hesla servisním střediskem je placenou službou. Kapitola 3 Další funkce 21

22 KX-TCD951CXB(18~23) :31 PM y[w 22 Omezení volby čísel Pro zvolenou(é) mobilní stanici(e) lze nastavit omezení volby určitých čísel. Po uložení do paměti pak nelze volat žádné telefonní číslo začínající číslicemi, pro které platí omezení volby. Jestliže bylo například nastaveno omezení telefonních čísel začínajících číslicemi 00, nelze z vybraného mikrotelefonu uskutečňovat mezinárodní hovory. Těchto čísel může být až 6 po maximálně 8 číslicích. V továrním nastavení je funkce omezení hovoru vypnutá Stiskněte postupně tlačítka a INT. 2 Stiskněte tlačítko 6. 3 Zadejte heslo základní jednotky (str. 19). Na displeji se zobrazí číslo(a) aktuálně registrované(ých) mobilní(ch) stanice. Příklad: Jsou registrovány mobilní stanice 1, 2, 3, 4, 5 a 6. 6O I Stiskněte tlačítko(a) s požadovaným(i) číslem(y) mobilní(ch) stanice. Číslo zvolené(ých) mobilní(ch) stanice začne blikat. Příklad: Zvoleny jsou mobilní stanice 2 a 6. 6O I23456 Pokud se spletete, zadejte zvolené(á) číslo(a) znovu. 5 Stiskněte tlačítko. Je zobrazeno I. 6O I- 6 Zadejte nejvýše osmimístné číslo pro omezení volby. Pokud se při zadávání spletete, stiskněte krátce tlačítko C. Chcete-li smazat celé číslo, stiskněte tlačítko C a podržte je stisknuté. 7 Stiskněte tlačítko. 8 Stiskněte tlačítko. Když navolíte číslo s omezenou volbou, hovor se odpojí a navolené číslo bude blikat. Příklad: Pro číslo 00 je nastaveno omezení. 00 Zazní potvrzovací tón. Na displeji se zobrazí 2 Chcete-li uložit další číslo, zadejte je a stiskněte tlačítko. Zrušení mobilních stanic s omezením volby Postupujte podle kroků 1 až 3. Ve 4. kroku zadejte číslo požadované mobilní stanice. Po dokončení se opakovaným stisknutím tlačítka vrátíte do pohotovostního režimu. Zrušení čísel pro omezení volby Postupujte podle kroků 1 až 4. V 5. kroku stiskněte tlačítko dokud se na displeji nezobrazí číslo pro omezení volby, které chcete zrušit. Potom stiskněte tlačítko C. Po dokončení se opakovaným stisknutím tlačítka vrátíte do pohotovostního režimu.

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Uƒivatelská pâíruçka

Uƒivatelská pâíruçka PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w Integrovanÿ telefonní systém Typové çíslo KX-TS08CXW Moƒnost pulzní nebo tónové volby Uƒivatelská pâíruçka PÂED UVEDENÍM PÂÍSTROJE DO PROVOZU SI PÂEÇTÊTE UßIVATELSKOU

Více

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1 STC-manual-CZ.qxd 5..00 : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování

Více

Nastavení mikrotelefonu

Nastavení mikrotelefonu 455CX_C.book Page 31 Sunday, August 3, 2003 10:57 AM Nastavení mikrotelefonu Časový alarm Před zahájením programování proveďte kroky 1 až 3. Před nastavením časového alarmu musíte nastavit hodiny. 1 2

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Model č. KX-TCD410CX R INT. Návod si před použitím přístroje důkladně přečtěte a uschovejte. Před prvním použitím nabíjejte baterii asi 7 hodin.

Model č. KX-TCD410CX R INT. Návod si před použitím přístroje důkladně přečtěte a uschovejte. Před prvním použitím nabíjejte baterii asi 7 hodin. 410CX_C.book Page 1 Friday, May 16, 2003 5:09 PM Digitální bezdrátový telefon Obsah Příprava Před prvním použitím... 2 Důležité informace... 3 Nastavení... 4 Bezdrátový telefon Používání telefonu... 9

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

Nastavení mikrotelefonu

Nastavení mikrotelefonu CX_C.book Page Thursday, October 9, 00 : PM Nastavení mikrotelefonu Nastavení signalizace času Vyp. Postupujte podle kroků až na předchozí stránce a potom následujícím způsobem: Vyp.. Uložit. Na displeji

Více

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Co je v balení Základní stanice (XL375) Základní stanice (XL370) Poznámka * Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek, nabíječek a napájecích adaptérů.

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Ovládání přístroje Aastra 6755

Ovládání přístroje Aastra 6755 Ovládání přístroje Aastra 6755 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na tomto řádku zobrazeno datum a čas, v průběhu hovoru

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon pro Aastra MX-ONE Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon 1 Displej 2 Programovatelná tlačítka 3 Soft tlačítka 4 Navigační tlačítko 5 Tlačítka menu 6 Tlačítka nastavení hlasitosti

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

Stručný průvodce. Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic.

Stručný průvodce. Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic. TS600FX-QG_Czech.fm Page 1 Friday, March 17, 2006 10:21 AM Stručný průvodce Standardní telefonní přístroj Typové číslo KX-TS600FX Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic. Uschovejte

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Domovní videotelefony

Domovní videotelefony Domovní videotelefony COMPETITION Uživatelský a instalační návod také pro modely s pamětí snímků Obsah Instalace...3 Zapojení se dvěma venkovními stanicemi...3 Zapojení kabeláže...4 Příklad zapojení:...5

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Startovací zdroj 12 V

Startovací zdroj 12 V Startovací zdroj 12 V 35908 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si

Více

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL ALCATEL 29362 Telefonní přístroj s identifikací volajícího ( CLIP ) a s speakerphonem Příručka uživatele ÚVOD Telefonní přístroj umožňuje uložení čísla volajícího do paměti a jeho zobrazení. Identifikace

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Bluetooth Stereo Headset uživatelská příručka (BS-209)

Bluetooth Stereo Headset uživatelská příručka (BS-209) Bluetooth Stereo Headset uživatelská příručka (BS-209) Obsah: O BS-209 Stereo headsetu... 2 O Bluetooth technologii... 2 Přehled... 2 Obsah balení... 2 Nabíjení headsetu... 2 Doba nabíjení headsetu...

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Přístroj je napájen ze systémového napájecího zdroje 13Vac / 15Vdc

Přístroj je napájen ze systémového napájecího zdroje 13Vac / 15Vdc Digitální videotelefon pro DUO systém PT562W Technická specifikace: Napájení přístroje Proudový odběr (pracovní) Proudový odběr (klidový) Zobrazení Čas náběhu Provozní teplota 0-50 C Max. vlhkost 90% RH

Více

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ OBSAH FUNKCE TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 INDIKÁTORY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 3 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 4 NASTAVENÍ HODIN...

Více

Blahopřejeme Vám k zakoupení digitálního bezšňůrového telefonu TELSON.

Blahopřejeme Vám k zakoupení digitálního bezšňůrového telefonu TELSON. Blahopřejeme Vám k zakoupení digitálního bezšňůrového telefonu TELSON. Přístroj Telson TDT-2000 je moderní bezšňůrový telefon, ideální pro použití v kancelářích, nemocnicích, domácnostech, větších rodinných

Více

Aastra 7433ip a Aastra 7434ip

Aastra 7433ip a Aastra 7434ip Aastra 7433ip a Aastra 7434ip IP telefony pro Aastra MX-ONE Uživatelská příručka Aastra 7433ip IP telefon 1 Displej 2 Soft tlačítka 3 Navigační tlačítka 4 Vypnutí mikrofinu 5 Funkční tlačítka 6 Tlačítka

Více

WP9-2 / WP9-4 / WP9-6

WP9-2 / WP9-4 / WP9-6 WP9-2 / WP9-4 / WP9-6 ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro ČR a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 Říčany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323 616 223, info@ittec.cz www.ittec.cz WP9-2/

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

LINE SWITCH DIN. 4 spínače ovládané telefonem. Uživatelská příručka

LINE SWITCH DIN. 4 spínače ovládané telefonem. Uživatelská příručka LINE SWITCH DIN 4 spínače ovládané telefonem Uživatelská příručka 1 PRINCIP Zařízení Line Switch DIN obsahuje 4 relé jejichž spínací kontakty jsou dálkově ovládány po telefonním vedení pomocí tónové volby.

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

FRITZ!Fon MT-F. Zkrácená uživatelská příručka

FRITZ!Fon MT-F. Zkrácená uživatelská příručka FRITZ!Fon MT-F Zkrácená uživatelská příručka - - Začínáme s FRITZ!Fon MT-F Práci s FRITZ!Fon MT-F můžete začít v několika jednoduchých krocích. Bezpečnostní instrukce Vyvarujte se vniknutí kapaliny do

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. DŮLEŽITÉ Přečtěte si tyto pokyny. Věnujte pozornost všem

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii a nabíje ku Pokud nelze nabít baterii vašeho mobilního telefonu, nebo máte pocit, že je výdrž baterie krátká, zkontrolujte

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

HI-FI KVALITA ZVUKU VESTAVĚNÝ ZDROJ ENERGIE PRO JINÁ ZAŘÍZENÍ

HI-FI KVALITA ZVUKU VESTAVĚNÝ ZDROJ ENERGIE PRO JINÁ ZAŘÍZENÍ HI-FI KVALITA ZVUKU VESTAVĚNÝ ZDROJ ENERGIE PRO JINÁ ZAŘÍZENÍ OUTDOOR TECH TAGS HARDWARE 1 2 3 4 5 6 7 Reproduktor Dobíjecí jack Multifunkční tlačítko LED indikátor Vestavěný mikrofon + tlačítko: zvýšit

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP.

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP Uživatelská příručka Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Obsah Přehled součástek 3 Vložení baterie 3 Připojení ovladače k ventilu

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení.

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Zákonné

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

Návod k instalaci FC52PL. Kódové klávesnice

Návod k instalaci FC52PL. Kódové klávesnice Návod k instalaci Kódové klávesnice Obj.č.: *CA1362 FC52PL Kódová klávesnice FC52MA slouží pro ovládání jednoho nebo dvou relé pomocí dvou až šestimístného číselného kódu. Technická data: Napájení: 12V

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen YT-BTM) lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen Uživatelský návod Úvod YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen "YATOUR Adaptér"). Použitím YT-BTM,

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 Popis Systém elektronického klíče umožňuje odemykání elektrického zámku pouze přiložením plastového elektronického klíče k jednotce. Do paměti jednotky může být uloženo až 2000 elektronických

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM 1. NÁVOD NA POUŽITÍ ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali tuto motocyklovou přilbu s vestavěným komunikátorem Bluetooth DWO-3. Tento návod Vám poskytne nezbytné informace k ovládání a obsluze tohoto zařízení.

Více

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalace Powerline 500 Model XAVB5221 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. 2 Začínáme Se síťovými řešeními Powerline získáte alternativu k bezdrátovým sítím nebo

Více

OBSAH. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny.3. 2. Popis produktu...4. 3. Ovládání...5. 4. Instalace a zapojení.12. 5. Technické parametry 14

OBSAH. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny.3. 2. Popis produktu...4. 3. Ovládání...5. 4. Instalace a zapojení.12. 5. Technické parametry 14 OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny.3 2. Popis produktu....4 3. Ovládání...5 4. Instalace a zapojení.12 5. Technické parametry 14 1. Bezpečnostní pokyny Ujistěte se, že splňujete následující bezpečnostní pokyny

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Model č. KX-TCD545CX

Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Model č. KX-TCD545CX 55CX_C.book Page Thursday, October 9, 00 : PM Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Kompatibilita se službou ID volajícího a se službou SMS Návod k obsluze Model č. KX-TCD55CX Před prvním použitím

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Gigaset 2000S. řady Gigaset 1000 a 2000. 2000s-titul-1.fm Seite 1 Freitag, Juni 5, 1998 12:20 PM. Deutsch. Inhalt

Gigaset 2000S. řady Gigaset 1000 a 2000. 2000s-titul-1.fm Seite 1 Freitag, Juni 5, 1998 12:20 PM. Deutsch. Inhalt 2000s-titul-1.fm Seite 1 Freitag, Juni 5, 1998 12:20 PM 12.11.96 2000s-titul- Gigaset 2000S BRD: A30852-X1100-B101-2-19, Deutsch. Inhalt Přenosná část pro bezšňůrové telefony řady Gigaset 1000 a 2000 Gigaset

Více

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Dálkové ovládání systému alarmu Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování a deaktivování

Více

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007 Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655 Verze 2007 BEZDRÁTOVÝ SENZOR ZÁKLADNOVÁ STANICE VLASTNOSTI A TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKLADNOVÁ STANICE Měření vnitřní i venkovní teploty

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

Chuango. Vážený zákazníku,

Chuango. Vážený zákazníku, Chuango Vážený zákazníku, děkujeme vám za výběr dálkového spínače E5, vysoce moderního dálkového spínače domácích spotřebičů založeného na službách cloud serveru. K dispozici jsou dvě verze připojení:

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M T3- CC T3- CV T2M je 2.4GHz RF bezdrátový regulátor teploty synchronizace / zóna barva. Řídicí systém se skládá ze dvou částí, dálkového ovládání a přijímače. Synchronizačním

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Model č. KX-TCD455CX. Návod si před použitím přístroje důkladně přečtěte a uschovejte. Před prvním použitím nabíjejte baterii asi 7 hodin.

Model č. KX-TCD455CX. Návod si před použitím přístroje důkladně přečtěte a uschovejte. Před prvním použitím nabíjejte baterii asi 7 hodin. 455CX_C.book Page Sunday, August, 00 0:57 AM Digitální bezdrátový telefon Obsah Příprava Před prvním použitím... Důležité informace... Nastavení... 4 Bezdrátový telefon Používání telefonu... 8 Hovory...

Více

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander -8-97-5 () Integrated Remote Commander Návod k obsluze Használati útmutató Návod na používanie CZ HU SK RM-VL600T 007 Sony Corporation Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

Model č. KX-TPA50 B61. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Model č. KX-TPA50 B61. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic. Instalační příručka Přídavný bezdrátový telefon Model č. KX-TPA50 B61 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic. Toto zařízení je doplňkový mikrotelefon kompatibilní s následujícími řadami

Více

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky)

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) Vodotěsný multimediální přehrávač 1. Seznámení s přístrojem 1.1 Obsah balení Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) - Digitální vodotěsný MP3 přehrávač - Vodotěsná

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více