KX-TCD951CXB. Bezdrátový telefon. Typové. Před prvním použitím nechejte asi 4 hodiny nabíjet baterii. KX-TCD951CXB(01~05) 00.1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KX-TCD951CXB. Bezdrátový telefon. Typové. Před prvním použitím nechejte asi 4 hodiny nabíjet baterii. KX-TCD951CXB(01~05) 00.1."

Transkript

1 KX-TCD951CXB(01~05) :11 PM y[w 1 Typové označení Bezdrátový telefon KX-TCD951CXB Uživatelská příručka INT' C OK 1 ABC 2 DEF3 GHI4 JKL5 MNO6 PQRS 7 TUV8 R 0 WXYZ 9 Než začnete svůj telefon používat, přečtěte si tuto příručku a uschovejte si ji. Před prvním použitím nechejte asi 4 hodiny nabíjet baterii.

2 KX-TCD951CXB(01~05) :11 PM y[w 2 Před uvedením do provozu Děkujeme vám, že jste si koupili digitální bezdrátový telefon Panasonic. Pro budoucí potřebu Výrobní číslo (na dolní straně základní jednotky) Datum koupě Jméno a adresa prodejce Dodávané příslušenství Sí ový napáječ (str. 8) Telefonní kabel (str. 8) Baterie (str. 7) 1 kus 1 kus 3 kusy Kryt baterií (str. 7) Spona na opasek (str. 38) 1 kus 1 kus 2

3 KX-TCD951CXB(01~05) :11 PM y[w 3 Pro co nejlepší provoz Nabíjení baterie Mikrotelefon je napájen akumulátorovými bateriemi Ni-Cd. Před prvním použitím je nutno baterie instalovat do mobilní stanice (str. 7) a nabíjet asi 4 hodiny (str. 9). Funkční dosah/rušení Hovory jsou přenášeny mezi základní jednotkou a mobilní stanicí bezdrátově, prostřednictvím rádiových vln. Pro dosažení maximálního dosahu a provozu bez rušení doporučujeme toto umístění: Co nejdále od různých elektrických přístrojů jako jsou televizory, rozhlasové přijímače nebo osobní počítače. Základní jednotku umístěte co NEJVÝŠE a DOPROSTŘED, daleko od stěn a jiných překážek. 3

4 KX-TCD951CXB(01~05) :11 PM y[w 4 Obsah 4 Kapitola 1 Příprava k provozu Rozmístění ovládacích prvků...6 Displej mobilní jednotky...7 Příprava k provozu...7 Instalace baterie do mobilní jednotky...7 Připojení základní jednotky...8 Nabíjení baterie...9 Zapnutí mobilní jednotky...10 Nastavení režimu volby...10 Nastavení hlasitosti vyzvánění mobilní stanice...11 Nastavení druhu vyzvánění mobilní stanice...11 Nastavení hlasitosti vyzvánění základní jednotky...12 Kapitola 2 Základní funkce Volání...13 Příjem hovorů...14 Zrychlená volba...15 Ukládání telefonních čísel do paměti..15 Volba telefonních čísel uložených v paměti...15 Speciální funkce...16 Použití tlačítka PAUSE (pro linky analogových pobočkových ústředen/dálkové hovory)...16 Vyhledání mobilní stanice...17 Zablokování klávesnice...17 Použití funkce RECALL...17 Dočasná tónová volba (Pro uživatele systémů s pulzní volbou)...17 Kapitola 3 Další funkce (programování přístroje) Přehled programovatelných funkcí...18 Nastavení hesla...19 Přímá volba...20 Nastavení čísla pro přímou volbu...20 Volba uloženého čísla...20 Zákaz volání...21 Omezení volby čísel...22 Volba informací zobrazovaných během hovoru...23 Automatická volba spojové trasy (ARS)...24 Uložení kódu provozovatele/ směrového čísla...25 Další programovatelná nastavení...26 Nastavení akustické odezvy kláves...26 Výstraha při dosažení hranice dosahu...26 Výstraha při nízkém napětí baterie...26 Smazání nastavených parametrů v paměti...27

5 KX-TCD951CXB(01~05) :11 PM y[w 5 Kapitola 4 Použití více mikrotelefonů a základen Pro uživatele přídavných zařízení...28 Provoz několika mobilních stanic...28 Provoz několika základních jednotek...28 Registrace...29 Registrace mobilní stanice v základní jednotce...29 Volba přístupu k základní jednotce...30 Zrušení registrace mobilní stanice...31 Volba informací zobrazených v pohotovostním režimu...32 Způsob vyzvánění...32 Paging/Interkom...34 Paging (vyhledání) všech mobilních stanic ze základní jednotky...34 Interkom mezi mobilními stanicemi...34 Přepojení hovoru z jedné mobilní stanice na jinou...35 Konference...36 Nastavení tónu čekajícího hovoru...36 Kapitola 5 Užitečné informace Výměna baterie...37 Použití spony na opasek...38 Než vyhledáte pomoc...39 Důležité informace týkající se správného používání a nabíjení baterií Ni-Cd(Ni-MH)...41 Bezpečnostní pokyny...42 Terminologie...43 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5 5

6 KX-TCD951CXB(06~12) :18 PM y[w 6 Rozmístění ovládacích prvků Základní jednotka Nabíjecí kontakty (str. 9) Anténa Kontrolka nabíjení ( ) (str. 9) Tlačítko vyhledávání (paging) (str. 17, 29, 34) Kontrolka provozního stavu ( ) (str. 17, 29) Mobilní stanice Displej (str. 7) Navigační tlačítkof, G (str. 11, 13, 14, 15, 18) Tlačítko TALK (str. 13) Tlačítko interkomu (str. 10, 18, 34) INT Tlačítko CANCEL C (str. 13, 15, 18, 19) Tlačítko programování (str. 10, 15, 17, 18) Tlačítko TONE (str. 17) Tlačítko RECALL R (str. 17) 1 ABC 2 DEF3 GHI4 JKL5 MNO6 PQRS 7 TUV8 WXYZ 9 R C OKOK 0 INT' Tlačítko OK (str. 11, 18) Tlačítko REDIAL/PAUSE (str. 14, 16) Vypínač (str. 10) 6 Nabíjecí kontakty (str. 9)

7 KX-TCD951CXB(06~12) :18 PM y[w 7 Displej mobilní jednotky Symboly Znaky P F Mobilní jednotka je v dosahu základní jednotky. Když symbol bliká, je mobilní jednotka mimo dosah. Mobilní jednotka provádí paging nebo je v režimu interkomu. Jestliže symbol bliká, je mobilní jednotka hledána (paging) jinou jednotkou. Mobilní jednotka volá nebo přijímá hovor. Blikající symbol indikuje příchozí vnější hovor. Během volby čísla bylo stisknuto tlačítko. Během volby čísla bylo stisknuto tlačítko. R Příprava k provozu (Na tomto obrázku jsou všechny možné konfigurace symbolů na displeji.) 4 Tento symbol je zobrazen, když je aktivní režim přímého hovoru (str. 20). Mobilní jednotka je v režimu zákazu volání (str. 21). Mobilní jednotka je v programovém režimu. Zobrazení aktuálního stavu baterie (str. 9). Během volby čísla bylo stisknuto tlačítko. Během volby čísla bylo stisknuto tlačítko. Kapitola 1 Příprava k provozu Instalace baterie do mobilní jednotky Vložte do přístroje baterie podle obrázku. Prostor pro baterie potom uzavřete krytem. Pokud nejsou baterie správně instalovány, nebude přístroj pracovat. 7

8 KX-TCD951CXB(06~12) :39 PM y[w 8 Příprava k provozu Připojení základní jednotky Připojte napájecí kabel ze sí ového napáječe a telefonní kabel do zásuvek na spodku základní jednotky. Potom připojte kabely podle obrázku. Zaklesněte oba kabely pod háčky abyste zabránili jejich náhodnému odpojení. Háčky Zapojte napáječ do zásuvky (střídavý rozvod 230 V, 50 Hz) 8V 9V Sí ový napáječ Telefonní kabel Sí ový napáječ Zapojte telefonní kabel do zásuvky telefonní linky Telefonní kabel POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ sí ový napáječ Panasonic AC ADAPTOR KX-TCA9CE nebo KX-TCA11CE. Dbejte na to, abyste nezaměnili telefonní a napájecí zásuvku. Při nesprávném zapojení nebude přístroj pracovat a může dojít k jeho poškození. Sí ový napáječ musí být trvale připojený. (Napáječ se během provozu mírně zahřívá, což je normální.) Během výpadku v elektrické rozvodné síti zařízení nepracuje. Proto je třeba připojit k téže lince běžný telefon schválený pro samostatný provoz, který vám umožní telefonovat i v případě výpadku napájení. 8

9 KX-TCD951CXB(06~12) :19 PM y[w 9 Nabíjení baterie Baterie mikrotelefonu je dodávána v nenabitém stavu. Před prvním použitím přístroje proto vložte mikrotelefon do základní jednotky a nechejte jej zde nabíjet asi 4 hodiny. Během nabíjení baterie mikrotelefonu bude na základní jednotce svítit kontrolka nabíjení ( ). Stav baterie Okamžitý stav baterie mikrotelefonu je zobrazen na displeji. Dobíjení Stav baterie Symboly na displeji Baterie je plně nabitá Jestliže začne blikat symbol nebo když mobilní jednotka každých 15 sekund zapípá, je nutno dobít baterii. Baterie je středně vybitá NEBO Kontrolka nabíjení ( ) Baterie je silně vybitá Baterii je nutno nabít (bliká) Kapitola 1 Příprava k provozu Běžná provozní doba baterie Pokud je baterie vašeho přístroje plně nabitá: Provozní režim V provozním režimu (hovor) Průměrná životnost Ni-Cd baterie (dodávaná) Až cca 6 hodin Průměrná životnost Ni-MH baterie (volitelná)* Až cca 12 hodin V pohotovostním režimu Až cca 65 hodin Až cca 130 hodin Provozní doba baterie se může měnit podle provozních podmínek a teploty okolního prostředí. Čistěte nabíjecí kontakty mikrotelefonu i základní jednotky měkkým suchým hadříkem. Pokud je přístroj vystaven působení prachu, vlhkosti případně mastných nečistot, provádějte čistění častěji. Nečisté kontakty mohou být příčinou nedokonalého nabíjení baterie. Jakmile je baterie nabitá, nemusíte mikrotelefon odkládat do základní jednotky dokud nezačne blikat symbol. Zvýšíte tím životnost baterie. Baterii nelze přebít. * Nikl-metal-hydridové (Ni-MH) akumulátory lze koupit dodatečně. Před výměnou baterie je nutno nastavit správný typ baterie (viz. str. 37). Přečtěte si oddíl Důležité informace týkající se správného používání a nabíjení baterií Ni-Cd(Ni-MH) na str

10 KX-TCD951CXB(06~12) :19 PM y[w 10 Příprava k provozu Zapnutí mobilní jednotky Stiskněte tlačítko. Po krátkém zobrazení všech možných konfigurací se objeví následující displej. Potom je mobilní jednotka je v pohotovostním režimu. Zobrazí se číslo základní jednotky, se kterou je přístroj ve spojení. - i- Programováním lze zvolit zobrazení čísla základní jednotky, čísla mobilní jednotky nebo ničeho (str. 32). Nastavení režimu volby Chcete-li mikrotelefon vypnout, stiskněte tlačítko a držte je stisknuté dokud nezazní pípnutí. Symbol na displeji zhasne. Mobilní jednotka nebude vyzvánět. V závislosti na programovém režimu se může stát, že mobilní jednotku nebudete moci vypnout. Dbejte na to, aby byla před vypnutím v pohotovostním režimu. 10 Programováním lze nastavit bu tónovou nebo pulzní volbu. Jste-li připojeni do systému s tónovou volbou, nastavte tónový režim volby. Používáte-li systém s pulzní volbou (přístroje s rotačními číselníky) nastavte pulzní volbu. Tovární nastavení je tónová volba. Před zahájením programování ověřte, zda je zapnuté napájení (str. 10) a zda je mobilní jednotka v pohotovostním 1 Stiskněte tlačítko a potom INT. 2 Stiskněte tlačítko 3. 3o Zadejte heslo základní jednotky. Předvolené heslo základní jedotky, nastavené při výrobě, je Změna hesla je popsána na str Stiskněte tlačítko 1. Na displeji se zobrazí aktuální nastavení. 1: tónová volba 2: pulzní volba Příklad: Zvolena je tónová volba. 3 iu i 5 Chcete-li zvolit pulzní volbu (PULSE), stiskněte tlačítko 2. NEBO když chcete zvolit tónovou volbu (TONE), stiskněte tlačítko 1. 6 Po dokončení stiskněte tlačítko. Jestliže ve 3. kroku zazní 5 pípnutí, bylo zadáno nesprávné heslo. Zadejte správné heslo. Chcete-li postup programování ukončit, stiskněte tlačítko a začněte znovu od 1. kroku.

11 KX-TCD951CXB(06~12) :19 PM y[w 11 Nastavení hlasitosti vyzvánění mobilní stanice Hlasitost vyzvánění mobilní stanice lze programově nastavit na jednu ze 6 úrovní od nejnižší (1) po nejvyšší (6). Předvolené tovární nastavení je (3). Když je nastaveno OFF, nebude přístroj vyzvánět. Před zahájením programování ověřte, zda je zapnuté napájení (str. 10) a zda je mobilní jednotka v pohotovostním režimu. 1 Stiskněte tlačítko. F iuu 2 Stiskněte tlačítkog nebo F dokud se nezobrazí F22. 3 Stiskněte tlačítko OK. Na displeji se zobrazí zvolená hlasitost a přístroj zazvoní s nastavenou hlasitostí. Příklad: Je nastavena úroveň hlasitosti 3. 4 Stisknutím tlačítekg nebo F zvolte požadovanou hlasitost vyzvánění. Po každém stisknutí tlačítka se zobrazí zvolená hlasitost a přístroj zazvoní s touto hlasitostí. Chcete-i vyzvánění vypnout, smazejte symbol stisknutím tlačítkag dokud se nezobrazí. 5 Stiskněte tlačítko. Pokud bylo vypnuto vyzvánění, na displeji se zobrazí. Kapitola 1 Příprava k provozu Nastavení druhu vyzvánění mobilní stanice Programováním mobilní stanice lze nastavit jeden ze 6 druhů vyzvánění. Předvolené tovární nastavení je 1. Před zahájením programování ověřte, zda je zapnuté napájení (str. 10) a zda je mobilní jednotka v pohotovostním režimu. 1 Stiskněte tlačítko. 2 Stiskněte tlačítkog nebo F dokud se nezobrazí F23. 3 Stiskněte tlačítko OK. Na displeji se zobrazí zvolený druh vyzvánění a zazní jeho ukázka. Příklad: Je nastaven druh vyzvánění 1. F23U i 4 Stisknutím tlačítekg nebo F zvolte požadovaný druh vyzvánění. Požadovaný druh vyzvánění lze rovněž nastavit tlačítky 1 až 6. Po každém stisknutí tlačítka se zobrazí zvolený druh vyzvánění a zazní jeho ukázka. 5 Stiskněte tlačítko. 11

12 KX-TCD951CXB(06~12) :19 PM y[w 12 Příprava k provozu Nastavení hlasitosti vyzvánění základní jednotky Pro základní jednotku lze nastavit 3 úrovně hlasitosti vyzvánění (HIGH -vysoká, MEDIUM - střední, LOW - nízká). Předvolené tovární nastavení je MEDIUM. Při nastavení OFF základní jednotka nevyzvání. Před zahájením programování ověřte, zda je zapnuté napájení (str. 10)a zda je přístroj v pohotovostním režimu. 1 Stiskněte tlačítko a potom INT. 2 Stiskněte dvakrát tlačítko 2. Zobrazí se aktuální nastavení. 1: LOW 2: MEDIUM 3: HIGH 0: OFF Příklad: Je nastavena úroveň MEDIUM. 3 Stisknutím tlačítka 1, 2, 3 nebo 0 nastavte požadovanou úroveň hlasitosti. Po každém stisknutí tlačítka se zobrazí zvolená úroveň vyzvánění a zazní jeho ukázka. 4 Stiskněte tlačítko. 22u2 12

13 KX-TCD951CXB(13~17) :25 PM y[w 13 Volání Zkontrolujte, zda je zapnuté napájení (str. 10). 1 Stiskněte tlačítko. 2 Navolte požadované telefonní číslo. Navolené číslo se zobrazí na displeji. i Několik sekund po zadání volaného čísla se začne zobrazovat délka hovoru Chcete-li zavěsit, stiskněte tlačítko nebo vložte mobilní stanici do základní jednotky. Mobilní stanice se vrátí do pohotovostního režimu. Volání po ověření volaného čísla 1 Navolte požadované telefonní číslo. Navolené číslo se zobrazí na displeji. Pokud se spletete, stiskněte tlačítko C. Číslice se mažou zprava. Chcete-li smazat celé číslo stiskněte C a podržte ho. 2 Stiskněte tlačítko. Několik sekund po zadání volaného čísla se začne zobrazovat délka hovoru. 3 Chcete-li zavěsit, stiskněte tlačítko nebo vložte mobilní stanici do základní jednotky. Mobilní stanice se vrátí do pohotovostního režimu. Jestliže se po stisknutí tlačítka ozve výstražný tón a začne blikat symbol, jděte blíže k základní jednotce a zkuste volat znovu. Programováním lze určit, zda se během hovoru bude na displeji zobrazovat délka hovoru nebo volané číslo (str. 23). Nastavení hlasitosti sluchátka Pro sluchátko lze nastavit 3 úrovně hlasitosti (HIGH -vysoká, MEDIUM - střední, LOW - nízká). Předvolené tovární nastavení je MEDIUM. Požadovanou hlasitost můžete nastavit během hovoru stisknutím tlačítkaf nebo G. Příklad: Nastavena je úroveň LOW. Po několika sekundách začne displej znovu zobrazovat délku hovoru. NEBO V pohotovostním režimu použijte tento postup. 1 Stiskněte tlačítko. 2 Stiskněte tlačítko G nebo F dokud se nezobrazí F6, a potom stiskněte tlačítko OK. Na displeji se zobrazí zvolená hlasitost. Příklad: Je nastavena úroveň hlasitosti LOW. F6 3 Stiskněte tlačítko F nebo G zvolte požadovanou hlasitost. 4 Stiskněte tlačítko. Záklandí funkce 13 Kapitola 2

14 KX-TCD951CXB(13~17) :25 PM y[w 14 Volání Opakování volby posledního čísla Stiskněte postupně tlačítka. Tím se automaticky zopakuje volba posledně volaného čísla. Opakování volby po ověření čísel uložených v paměti pro opakování volby Přístroj automaticky ukládá posledních 10 volaných čísel do paměti pro opakování volby. 1 Stiskněte tlačítko. Na displeji se zobrazí poslední volané číslo. 2 Vyberte požadované číslo stisknutím tlačítka. Seznam uložených čísel lze také prohledávat od nejnovějšího k nejstaršímu číslu tlačítkem G nebo opačně tlačítkemf označuje vyčerpání paměti pro opakování volby. Chcete-li seznam opustit, podržte stisknuté tlačítko. C Příjem hovorů 3 Stiskněte tlačítko. Přístroj automaticky zahájí volbu požadovaného čísla. Jestliže máte linku s pulzní volbou, nebude žádné číslo zadané po stisknutí zahrnuto do opakování volby. Smazání všech čísel uložených v paměti pro opakování volby 1 Stiskněte tlačítko. 2 Stiskněte tlačítko G nebo F dokud se nezobrazí, a potom stiskněte tlačítko OK. 3 Stiskněte tlačítko. 14 Ověřte si, zda je mobilní stanice zapnutá (str. 10), jinak nebude vyzvánět. Pokud je mobilní stanice mimo základní jednotku, stiskněte tlačítko. Hovor lze také přijmout stisknutím tlačítka až 9, nebo ( Příjem libovolným tlačítkem). NEBO Pokud je mobilní stanice v základní jednotce, vyzvedněte ji. Pokud je na mobilní stanici i na základní jednotce nastavena úroveň vyzvánění OFF (str. 11, 12), nebude znít žádné vyzvánění. 0 Dočasně vypnutí vyzvánění mobilní stanice Jakmile začne mobilní stanice vyzvánět, podržte stisknuté tlačítko G. Na displeji se zobrazí indikace přístroj přestane vyzvánět. Pro příští hovor se vyzvánění znovu zapne. Když je mobilní stanice uložena v základní jednotce, je tato funkce neúčinná. a

15 KX-TCD951CXB(13~17) :25 PM y[w 15 Zrychlená volba Ukládání telefonních čísel do paměti Do paměti mobilní stanice lze uložit až 20 telefonních čísel. Zkontrolujte, zda je zapnuté napájení (str. 10) a zda je mobilní stanice v pohotovostním režimu. 1 Stiskněte tlačítko G nebo F dokud se nezobrazí číslo požadované pozice v paměti (00 až I ). Pro zadání čísla pozice lze místo tlačítky G nebo F zadat číslo přímo, tlačítky číselníku Stiskněte tlačítko. 3 Zadejte telefonní číslo o délce až 24 číslic Pokud se při zadávání spletete, stiskněte krátce tlačítko C. Číslice se mažou zprava. Chcete-li smazat celé číslo, stiskněte tlačítko C a podržte je stisknuté. 4 Stiskněte tlačítko. Pokud chcete uložit další čísla, zopakujte kroky 1 až 4. Pokud je třeba při volbě vložit do čísla pauzu, stiskněte na jejím místě tlačítko. Vložená pauza se do celkové délky čísla počítá jako jedna číslice (str. 16). Programový režim lze opustit stisknutím tlačítka ; začněte potom znovu od 1. kroku. Pamě ová nálepka Použijte nálepku na str. 41 k poznamenání jmen nebo čísel, uložených pro zrychlenou volbu. Vystřihněte nálepku a upevněte ji na vhodné místo. Smazání uloženého čísla 1 Stiskněte tlačítko G nebo F dokud se nezobrazí požadované telefonní číslo. Pro zadání čísla pozice lze místo tlačítky G nebo F zadat číslo přímo, tlačítky číselníku (00 až I ). 2 Stiskněte tlačítko. 3 Stiskněte tlačítko C. 4 Stiskněte tlačítko. Kapitola 2 Záklandí funkce Volba telefonních čísel uložených v paměti 1 Stiskněte tlačítko G nebo F dokud se nezobrazí požadované telefonní číslo. Pro zadání čísla pozice lze místo tlačítkyg nebo F zadat číslo přímo, tlačítky číselníku (00 až I ). Zrychlenou volbu můžete opustit stisknutím tlačítka C. 2 Stiskněte tlačítko. Požadované číslo se automaticky navolí. 15

16 KX-TCD951CXB(13~17) :25 PM y[w 16 Speciální funkce Použití tlačítka PAUSE (pro linky analogových pobočkových ústředen/dálkové hovory) Při volání přes pobočkovou ústřednu doporučujeme vložit stisknutím tlačítka pro přístup na vnější linku nebo předvolbu a vlastní telefonní číslo. Příklad: Číslo pro přístup na vnější linku je 9 9 Telefonní číslo pauzu mezi číslo Stisknutím tlačítka je do čísla vložena pauza. Tím zabráníte nesprávné volbě při vyvolání čísla uloženého v paměti. Opakovaným stisknutím tlačítka se délka vložené pauzy prodlouží. Nastavení délky pauzy Délku pauzy lze nastavit na 3 sekundy nebo 5 sekund podle požadavků pobočkové ústředny. Tovární nastavení je 3 sekundy. Zkontrolujte, zda je zapnuté napájení (str. 10) a zda je mobilní stanice v pohotovostním režimu. 1 Stiskněte postupně tlačítka a INT. 2 Stiskněte tlačítko 3. 3 Zadejte heslo základní jednotky (str. 19). Tovární přednastavení je Stiskněte tlačítko 3. Zobrazí se aktuálně nastavená délka pauzy. 1: 3 sekundy 2: 5 sekund Příklad: Nastaveny jsou 3 sekundy. 33u i 5 Chcete-li nastavit 5 sekund, stiskněte tlačítko 2. NEBO chcete-li nastavit 3 sekundy, stiskněte tlačítko 1. 6 Stiskněte tlačítko. Jestliže ve 3. kroku zazní 5 pípnutí, bylo zadáno nesprávné heslo. Zadejte správné heslo. 16

17 KX-TCD951CXB(13~17) :25 PM y[w 17 Vyhledání mobilní stanice Ze základní jednotky lze vyvolat vyzvánění mobilní stanice a upozornit tak jejího uživatele, případně zjistit, kde je přístroj odložen. 1 Stiskněte tlačítko. Kontrolka provozního stavu ( ) začne blikat. Mobilní stanice bude asi 1 minutu vyzvánět a na displeji bude blikat symbol. Základní jednotka bude během vyhledávání na displeji zobrazena jako číslo [0]. 2 Chcete-li vyhledávání ukončit, stiskněte znovu tlačítko nebo stiskněte tlačítko na klávesnici mobilní stanice. Zablokování klávesnice Klávesnici mobilní stanice je možno zablokovat. Po jejím zablokování sice lze i nadále přijímat hovory, avšak z mobilní stanice nelze volat, dokud klávesnici neodblokujete. Stiskněte v pohotovostním režimu asi na 2 sekundy tlačítko dokud nezazní pípnutí. Na displeji se zobrazí symbol jsou zablokovaná. Odblokování klávesnice a tlačítka číselníku Stiskněte znovu asi na 2 sekundy tlačítko. Symbol zhasne a tlačítka číselníku jsou odblokovaná. Klávesnici lze také odblokovat vypnutím napájení (viz. str. 10). Použití funkce RECALL Displej mobilní stanice 1. [ i ]- [ 0 ] Kapitola 2 Záklandí funkce Tlačítko R zpřístupňuje některé zvláštní (volitelné) telefonní služby, jako je např. čekání hovoru. Podrobnosti vám sdělí příslušná telefonní společnost. Stisknutí tlačítka R rovněž umožňuje používat některé speciální funkce hostitelské pobočkové ústředny, jako je např. přepojení hovoru z pobočky. Funkce RECALL je stejná jako funkce FLASH. Dočasná tónová volba (Pro uživatele systémů s pulzní volbou) Před zadáváním přístupových čísel vyžadujících tónovou volbu stiskněte tlačítko. Režim volby se změní na tónový. Nyní můžete zadat čísla pro přístup ke vzkazové službě, elektronickým bankovním službám atd. Jakmile zavěsíte, režim volby se změní zpět na pulzní. 17

18 e?e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e e?e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e h? h? h? h? h? h? g g g g g g????????ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e???ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e? e?e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee?? e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee? e?e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee?? e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee? h? h? h? h? h? h? g? g? g? g? g? g???ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee????ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee?? KX-TCD951CXB(18~23) :31 PM y[w 18 Přehled programovatelných funkcí Z mobilní stanice umístěné v blízkosti základní jednotky lze programovat následující funkce. Ověřte si, zda je mikrotelefon zapnutý (str. 10) a zda je v pohotovostním režimu. <Pohotovostní režim> -i- Stiskněte tlačítko tlačítko INT. Stiskněte tlačítko. a potom Stiskněte tlačítko G nebo F dokud se nezobrazí kód požadované funkce a potom stiskněte tlačítko OK. Kód Funkce F1 Přístup k základní jednotce (str. 30) F21 Nastavení akustické odezvy kláves (str. 26) F22 Nastavení hlasitosti vyzvánění mobilní stanice (str. 11) F23 Nastavení druhu vyzvánění mobilní stanice (str. 11) F24 Nastavení tónu čekajícího hovoru (str. 36) F25 Výstraha při dosažení hranice dosahu (str. 26) F26 Výstraha při nízkém napětí baterie (str. 26) F31 Zobrazené informace v pohotovostním režimu (str. 32) F32 Zobrazené informace během hovoru (str. 23) F33 Volba typu baterie (str. 37) F41 Nastavení zákazu volání (str. 21) F42 Nastavení čísla přímého volání (str. 20) F5 Nastavení hesla mobilní stanice (str. 19) F6 Nastavení hlasitosti sluchátka (str. 13) F70 Zrušení čísla základní jednotky (str. 31) F71 Registrace mobilní stanice v základní jednotce (str. 29) F9 Smazání paměti opakování volby (str. 14) F0 Smazání nastavených parametrů mobilní stanice (str. 27) Zadejte povel požadované funkce jak je uvedeno dále. Povel Funkce 1 Nastavení druhu vyzvánění základní jednotky (str. 32) 2 Nastavení hlasitosti vyzvánění základní jednotky (str. 12) 3 Nastavení režimu volby (str. 10) Nastavení délky pauzy (str. 16) 5 Nastavení hesla základní jednotky (str. 19) Povel Funkce 6 Nastavení zákazu volání mobilních stanic a čísel omezení (str. 22) 7 Zrušení registrace mobilní stanice (str. 31) 9 Uložení kódu nosné/kódu oblasti (str. 25) 0 Smazání nastavených parametrů základní jednotky (str. 27) Chcete-li programování přerušit, stiskněte tlačítko a začněte znovu od začátku. Chcete-li se během programování vrátit k předchozímu kroku, stiskněte tlačítko C. 18

19 KX-TCD951CXB(18~23) :31 PM y[w 19 Nastavení hesla Programováním lze nastavit 4 místné heslo mobilní stanice i základní jednotky. Továrně nastavené heslo je pro oba přístroje Změnou hesla zabráníte zneužití vašeho zařízení nepovolanými osobami. Po naprogramování již nelze heslo ověřit. Doporučujeme proto, abyste si je předem poznamenali. Jestliže heslo zapomenete, obra te se na nejbližší servis značky Panasonic. Přeprogramování hesla servisním střediskem je placenou službou. Heslo mikrotelefonu Heslo základní jednotky Zadání hesla je vyžadováno u funkcí Zákaz volání (str. 21), Smazání nastavených parametrů mobilní stanice (str. 27) a Zrušení čísla základní jednotky (str. 31). 1 Stiskněte tlačítko. 2 Stiskněte tlačítko G nebo F dokud se nezobrazí F5 a potom stiskněte tlačítko OK. F5o Zadejte aktuální heslo mobilní stanice. Továrně nastavené heslo je Zadejte dvakrát nové čtyřmístné heslo. F5o o Pokud se spletete, stiskněte tlačítko C. Číslice se mažou zprava. Jestliže ve 3. kroku zazní 5 pípnutí, bylo zadáno nesprávné heslo. Zadejte správné heslo. Zadání hesla je vyžadováno u funkcí Nastavení režimu volby (str. 10), Nastavení délky pauzy (str. 16), Omezení hovorů (str. 22), Uložení kódu provozovatele/kódu oblasti (str. 25), Smazání nastavených parametrů v paměti základní jednotky (str. 27), Registrace mobilní stanice základní jednotkou (str. 29), Zrušení registrace mobilní stanice (str. 31) a Nastavení druhu vyzvánění (str. 32). 1 Stiskněte postupně tlačítka a INT. 2 Stiskněte tlačítko 5. 5o Zadejte aktuální heslo základní jednotky. Továrně nastavené heslo je o o Zadejte dvakrát nové čtyřmístné heslo. Kapitola 3 Další funkce 19

20 KX-TCD951CXB(18~23) :31 PM y[w 20 Přímá volba Do paměti mikrotelefonu lze uložit číslo pro přímou volbu. Tato funkce umožňuje uskutečnit hovor pouhým stisknutím tlačítka. Příchozí hovory jsou nadále přijímány. Nastavení čísla pro přímou volbu Po uložení čísla pro přímou volbu přechází přístroj do režimu přímé volby automaticky. V tomto režimu lze volat POUZE telefonní číslo uložené pro přímou volbu. 1 Stiskněte tlačítko. 2 Stiskněte tlačítko G nebo F dokud se nezobrazí F42. 3 Stiskněte tlačítko OK. F42- Pokud je zobrazené číslo shodné s požadovaným, pokračujte 5. krokem. 4 Zadejte telefonní číslo o délce až 24 číslic. Pokud se při zadávání spletete, stiskněte krátce tlačítko C. Chcete-li smazat celé číslo, stiskněte tlačítko C a podržte je stisknuté. 5 Stiskněte tlačítko. Zazní potvrzovací tón. Displej se vrátí do pohotovostního režimu a zobrazí se symbol. Změna čísla pro přímou volbu: Zadejte ve 4. kroku nové číslo pro přímou volbu. Vypnutí režimu přímé volby 1 Stiskněte tlačítko. 2 Stiskněte tlačítko G nebo F dokud se nezobrazí F42. 3 Stiskněte tlačítko OK. 4 Stiskněte tlačítko. Symbol zmizí. - i- Volba uloženého čísla Zkontrolujte, zda je zobrazen symbol a potom stiskněte tlačítko. Přístroj automaticky zavolá číslo uložené v paměti přímé volby. 20

21 KX-TCD951CXB(18~23) :31 PM y[w 21 Zákaz volání Pro mobilní stanici lze nastavit zákaz volání a zabránit tak jeho použití jinými osobami. V takovém případě lze pouze přijímat hovory. Tovární nastavení je Vypnuto. 1 Stiskněte tlačítko. 2 Stiskněte tlačítko G nebo F dokud se nezobrazí F4 i. 3 Stiskněte tlačítko OK. Zrušení režimu zákazu volání Stisknutím tlačítek G nebo F vyberte v 5. kroku volbu Vypnuto. Místo toho můžete také stisknout tlačítko 0. Symbol zmizí. F4 Io Zadejte heslo mobilní stanice (str. 19). Na displeji se zobrazí aktuální nastavení. 1: Zapnuto 0: Vypnuto Příklad: Vypnuto F4 IO0 5 Stiskněte tlačítko G nebo F nastavte Zapnuto. Stiskněte tlačítko 1 (ZAPNUTO). 6 Stiskněte tlačítko. Zazní potvrzovací tón. Displej se vrátí do pohotovostního režimu a zobrazí se symbol. - i- V případě, že zapomenete heslo mobilní stanice, obra te se na nejbližší servisní středisko značky Panasonic. Přeprogramování hesla servisním střediskem je placenou službou. Kapitola 3 Další funkce 21

22 KX-TCD951CXB(18~23) :31 PM y[w 22 Omezení volby čísel Pro zvolenou(é) mobilní stanici(e) lze nastavit omezení volby určitých čísel. Po uložení do paměti pak nelze volat žádné telefonní číslo začínající číslicemi, pro které platí omezení volby. Jestliže bylo například nastaveno omezení telefonních čísel začínajících číslicemi 00, nelze z vybraného mikrotelefonu uskutečňovat mezinárodní hovory. Těchto čísel může být až 6 po maximálně 8 číslicích. V továrním nastavení je funkce omezení hovoru vypnutá Stiskněte postupně tlačítka a INT. 2 Stiskněte tlačítko 6. 3 Zadejte heslo základní jednotky (str. 19). Na displeji se zobrazí číslo(a) aktuálně registrované(ých) mobilní(ch) stanice. Příklad: Jsou registrovány mobilní stanice 1, 2, 3, 4, 5 a 6. 6O I Stiskněte tlačítko(a) s požadovaným(i) číslem(y) mobilní(ch) stanice. Číslo zvolené(ých) mobilní(ch) stanice začne blikat. Příklad: Zvoleny jsou mobilní stanice 2 a 6. 6O I23456 Pokud se spletete, zadejte zvolené(á) číslo(a) znovu. 5 Stiskněte tlačítko. Je zobrazeno I. 6O I- 6 Zadejte nejvýše osmimístné číslo pro omezení volby. Pokud se při zadávání spletete, stiskněte krátce tlačítko C. Chcete-li smazat celé číslo, stiskněte tlačítko C a podržte je stisknuté. 7 Stiskněte tlačítko. 8 Stiskněte tlačítko. Když navolíte číslo s omezenou volbou, hovor se odpojí a navolené číslo bude blikat. Příklad: Pro číslo 00 je nastaveno omezení. 00 Zazní potvrzovací tón. Na displeji se zobrazí 2 Chcete-li uložit další číslo, zadejte je a stiskněte tlačítko. Zrušení mobilních stanic s omezením volby Postupujte podle kroků 1 až 3. Ve 4. kroku zadejte číslo požadované mobilní stanice. Po dokončení se opakovaným stisknutím tlačítka vrátíte do pohotovostního režimu. Zrušení čísel pro omezení volby Postupujte podle kroků 1 až 4. V 5. kroku stiskněte tlačítko dokud se na displeji nezobrazí číslo pro omezení volby, které chcete zrušit. Potom stiskněte tlačítko C. Po dokončení se opakovaným stisknutím tlačítka vrátíte do pohotovostního režimu.

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Model č. KX-TPA50 B61. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Model č. KX-TPA50 B61. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic. Instalační příručka Přídavný bezdrátový telefon Model č. KX-TPA50 B61 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic. Toto zařízení je doplňkový mikrotelefon kompatibilní s následujícími řadami

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Obrázek: verze s TZ Rozhraní: a/b (analog) Provoz: HA / PBX Standardy: DECT, GAP, F-SMS Konfigurace o Připojení 1 externí linky o Registrovat lze až 6 sluchátek

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

3. Využití. 4. Specifikace

3. Využití. 4. Specifikace Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš GPS tracker 01. V tomto manuálu se dozvíte, jak zařízení správně používat. Přečtěte si tento manuál pečlivě dříve, než začnete zařízení používat. Informace a specifikace

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii a nabíje ku Pokud nelze nabít baterii vašeho mobilního telefonu, nebo máte pocit, že je výdrž baterie krátká, zkontrolujte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Digitální telefonní služba ACN. Obecné

Digitální telefonní služba ACN. Obecné Digitální telefonní služba ACN Obecné 1. Co potřebuji, abych mohl využívat digitální telefonní službu ACN? Zákazníci budou potřebovat širokopásmové připojení k internetu s minimální odchozí rychlostí (upload)

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com PARROT CK3100 Návod k použití www.parrot.com Obsah balení LCD displej Napájecí kabel Elektronická řídící jednotka Mikrofon Kabel funkce Mute Návod k použití MONTÁŽ CK3100 Instalace elektronické jednotky

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka

Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka 1.4. vydání 2 Úvod Informace o headsetu S headsetem Nokia Bluetooth BH-112U můžete telefonovat bez pomoci rukou, a to i v případě, že používáte dva

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE Všeobecné informace: Ohnivzdorný sejf Cambridge má jeden MASTER kód a až štyři užívatelské kódy. Každé stlačení tlačítka je provázeno

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Nastavení bezdrátového telefonu Siemens

Nastavení bezdrátového telefonu Siemens Nastavení bezdrátového telefonu Siemens A510 IP, A580 IP, C590 IP, C610 IP Zapojení telefonu V balíčku naleznete ethernetový kabel. Vezměte jej a propojte základnu Siemens se zařízením k internetu (modem,

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

Praktické rady pro váš

Praktické rady pro váš Praktické rady pro váš smartphone Samsung Baterie Kontrolní body, když je výdrž baterie krátká Kontrolní body, když baterii nelze nabít Čtyři obvyklé mylné představy Úsporný režim Úsporný režim CPU Úsporný

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky 1 1) Popis přístroje Telefonní přístroje Aastra 6730a patří do produktové řady 67xx společnosti Aastra Telecom a ve své třídě nabízí vynikající

Více