OBSAH. 5-7 INFORMACE 5 Předmluva 5 Pokyny k použití 5-6 Bezpečnostní pokyny 7 Životní prostředí 7 Obal 7 Baterie a akumulátory 7 Výrobek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. 5-7 INFORMACE 5 Předmluva 5 Pokyny k použití 5-6 Bezpečnostní pokyny 7 Životní prostředí 7 Obal 7 Baterie a akumulátory 7 Výrobek"

Transkript

1 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 2 OBSAH 5-7 INFORMACE 5 Předmluva 5 Pokyny k použití 5-6 Bezpečnostní pokyny 7 Životní prostředí 7 Obal 7 Baterie a akumulátory 7 Výrobek 8-13 UVEDENÍ DO PROVOZU 8 Rozsah dodávky Calios A1/Calios 8 Stav při dodání 9 Umístění a dosah 9 Vkládání baterií do mobilního zařízení 10 Připojení základní stanice (Calios A1) 11 Připojení základní stanice (Calios) 12 Připojení dalšího mobilního zařízení sluchátka (volitelné příslušenství) 12 Baterie 13 Výběr země Bezpečnostní pokyny pro baterii STRUČNÝ PŘEHLED 16 Mobilní zařízení 17 Základní stanice (Calios A1) 18 Základní stanice (Calios) 19 Displej symboly a jejich význam TELEFONOVÁNÍ 20 Volba pomocí tlačítek s číslicemi 20 Volba pomocí funkce opakovaného vytáčení 21 Vytáčení pomocí klávesové zkratky 21 Volání čísla z telefonního seznamu 22 Volání ze seznamu volaných čísel 23 Funkce CLIP 24 Přijmutí hovoru 24 Ukončení hovoru 24 Hlasitý poslech 25 Opakované volání obsazeného čísla 25 Čekající hovor (přijmutí/odmítnutí) 26 Další volání 26 Přepínání 27 onferenční hovor

2 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 3 OBSAH 28 Blokování tlačítek zapnutí a vypnutí 28 Zapnutí a vypnutí mobilního zařízení 28 Zapnutí a vypnutí mikrofonu 28 Nastavení hlasitosti OMFORTNÍ FUNCE 29 Navigace v nabídce Telefonní seznam 34 Budík 35 Vytáčení pomocí klávesové zkratky (rychlé vytáčení) 35 Záznam hovoru (pouze Calios A1) 36 ontrola místnosti FUNCE SMS 37 Výběr nabídky SMS 38 Psaní a odesílání SMS 39 Příchozí SMS 39 Nabídka»Návrh«40 Nabídka»Výstup«40 Nabídka»Centrum SMS«41 Částečné vymazání archivu SMS (automatické mazání) ZÁZNAMNÍ (pouze Calios A1) 42 Zapínání a vypínání funkce záznamník 43 Aktivace ohlášení nebo upozornění Namluvení vlastního textu upozornění nebo hlášení 45 Poslech zpráv 46 Vymazání zpráv Nastavení provozu záznamníku Poslech zpráv ze vzdáleného zařízení 52 Nastavení funkce poslechu zpráv ze vzdáleného zařízení 53 HLASOVÉ POZNÁMY (pouze Calios A1) 53 Záznam hlasových poznámek 53 Poslech a zpracování hlasových poznámek DALŠÍ MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ 54 Přihlášení nového mobilního zařízení (příslušenství) na základní stanici 55 Zadání vlastního názvu mobilního zařízení Zvláštnosti telefonování pomocí několika mobilních zařízení 58 Odhlášení mobilního zařízení od základní stanice ČESY 3

3 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 4 OBSAH PROVOZ TELEOMUNIAČNÍHO ZAŘÍZENÍ 59 Nastavení času flash 60 Zadání služebního identifikačního čísla a nastavení pauzy volání NASTAVENÍ 61 Nastavení času a data 61 Nastavení jazyka a nabídek Nastavení zvuku 64 Úsporný režim 65 Nastavení pozadí a kontrastu Blokování nastavení (PIN) 67 Přímé přijetí hovoru 68 Reset nastavení 69 TECHNICÉ ÚDAJE 4

4 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 5 INFORMACE Předmluva Vázˇený zákazníku, Děkujeme vám za zakoupení bezdrátového digitálního telefonu SAGEM DECT a velice si ceníme vaší důvěry. Tomuto výrobku byla při výrobě věnována nejvyšší péče. Pokud byste však během jeho používání narazili na nějaké obtíže, prostudujte si nejprve tuto uživatelskou příručku. přislušné informace lze rovněž najít na následujících internetových stránkách: Pro svou vlastní bezpečnost a pohodlí si laskavě nejprve pozorně přečtěte následující odstavce: Pokyny k použití Telefon slouží k přenosu mluveného slova pomocí telefonní sítě. Jakýkoliv jiný způsob použití není dovolen a je v rozporu s účelem použití. Bezpečnostní pokyny Neinstalujte telefon DECT ve vlhkém prostředí (koupelny, umývárny, kuchyně apod.), v blízkosti vodních zdrojů (méně než 1,50 m) nebo venku. Přístroj je dimenzován k použití za teplot od 5 do 45 C. Používejte výhradně dodaný síťový zdroj a připojte jej k síti výhradně v souladu s instalačními pokyny uvedenými v této uživatelské příručce a s údaji na štítku přístroje (napětí, druh proudu, frekvence). V případě nebezpečí odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky z důvodu přerušení napájení 230 V. Zásuvka musí být z tohoto důvodu v blízkosti přístroje a musí být snadno přístupná. Tento přístroj je konstruován pro připojení pro veřejné telefonní síti. Pokud dojde pro problémům, obraťte se nejprve na svého specializovaného prodejce. Používejte výhradně dodaný telefonní kabel. Z bezpečnostních důvodů nestavte mobilní zařízení do základní stanice bez vložených baterií nebo bez víčka přihrádky pro baterie. Vzniká tak riziko elektrického šoku. ČESY 5

5 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 6 INFORMACE Poškození mobilního zařízení zabráníte výhradním používáním přiložených dobíjecích baterií. Použité baterie likvidujte v souladu s ustanoveními o recyklaci, uvedenými v této uživatelské příručce. Bezdrátový telefon DECT má dosah více než 50 m uvnitř místnosti a až 300 m na volném prostranství. Bezprostřední blízkost kovových předmětů a elektrických přístrojů (např. televizoru) může snížit dosah. Vysílací výkon telefonu může narušit funkci určitých medicínských a citlivých přístrojů nebo bezpečnostního zařízení. V každém případě doporučujeme dodržovat bezpečnostní pokyny. V oblastech, které jsou často postiženy bouřkami, doporučujeme chránit telefonní vedení zvláštním zařízením proti elektrickému přepětí. Při výpadku proudu nelze přístroj používat (nelze telefonovat). Pro případ nouze během výpadku elektrického proudu mějte v záloze jiný telefon. Společnosti Grundig a Sagem nenesou jakoukoli zodpovědnost ani záruku za poškození přístroje vlivem statického náboje nebo přepětí bez ohledu na místo vzniku poškození (např. na telefonním vedení nebo napájecí síti). Označení CE potvrzuje základní shodu výrobku s předpisem 1999/5 EC Parlamentu Evropského Společenství k ochraně uživatelů a prevenci elektromagnetického rušení, které se týká rádiových a telekomunikačních zařízení. V souladu s tím je efektivně využito přiřazené vysílací spektrum a je zabráněno poruchám vysílání. Prohlášení o shodě je k dispozici na webové stránce nebo je lze vyžádat prostřednictvím zákaznické linky. 6

6 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 7 INFORMACE Životní prostředí A.S. SAGEM dbá v největší možné míře o ochranu životního prostředí. oncernovyę podnik SAGEM usiluje o kvalitní využívání zařízení určeného k ochraně životního prostředí. Navíc se snaží o zavádění potřebnyęch prvků do nabízených a běžně používanyęch výrobků, včetně jejich likvidace. Obal Logo na obalu (zelený bod) znamená, že jedné z akreditovaných národních organizací byl poukázán poplatek k rozvoji infrastruktur k recyklaci a regeneraci obalů. V souladu se zlepšováním procesu recyklace váš žádáme o dodržování místních směrnic o třídění odpadů platných pro tento typ obalů. Baterie a akumulátory V případě, že váš výrobek obsahuje baterie a akumulátory, musíte je odevzdat k likvidaci na stanovených sběrných místech. Výrobek Symbol přeškrtnuté popelnice, umístěný na výrobku znamená, že patří do skupiny elektrických a elektronických přístrojů. V této souvislosti vás ustanovení EU žádá o třídění použitých přístrojů: Odevzdání v prodejnách v případě zakoupení stejného přístroje, Odevzdání na příslušných sběrných místech ( ekodvůr, tříděný sběr apod.). Tím se podílíte na recyklaci a valorizaci použitých elektrických a elektronických přístrojů, které by jinak mohly mít negativní vlivy na životní prostředí a na lidské zdraví. ČESY 7

7 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 8 UVEDENÍ DO PROVOZU Rozsah dodávky Calios A1/Calios Základní stanice Mobilní zařízení - sluchátko 1 baterie (typ li-ion, 3,7 V 600 mah) Napájecí zdroj se zástrčkou Připojovací kabel k telefonní zásuvce Návod k obsluze Stav při dodání Základna: Hlasitost vyzvánění: 3 Melodie vyzvánění: 3 PIN: 0000 CLIP: zap Pauza: 1 vteřina Doba flash: 200 ms Mobilní zařízení: Hlasitost vyzvánění: 5 Melodie vyzvánění: 1 Hlasitost reproduktoru: 1 Tón tlačítek: zap Tón nabíjení: zap Výstražný tón baterie: zap V stra n tón mimo dosah: vyp Tón po dosažení konce seznamu: vyp Jazyk hlášení na displeji: polský Autom. přijetí hovoru: vyp Telefonní seznam: prázdný Seznam hovorů: prázdný Opakovaná volba: prázdný Název mobilního zařízení: mobilní zařízení Záznamník: Poslech zpráv z jiného zařízení TAD-PIN: 123 Záznamník: zap Texty: 1 text ohlášení a 1 upozornění 8

8 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 9 UVEDENÍ DO PROVOZU Umístění a dosah Umístěte základní stanici na volně přístupné centrální místo v oblasti, ve které chcete telefonovat. V závislosti na okolních podmínkách je dosah venku až cca. 300 metrů. V budovách je dosah až 50 metrů v závislosti na prostorovém a stavebně technickém uspořádání. Z důvodu stavebně technického uspořádání může dojít ke stínění signálu. Následkem nedostatečného přenosu může být hovor přerušovaný. Pokud pole nedosáhne potřebné intenzity, bude spojení po krátké době přerušeno. Položte pod základní stanici protiskluzovou podložku. Za běžných okolností nezanechává podstavec přístroje žádné stopy. Vzhledem k tomu, že se při výrobě nábytku používá široká paleta různých laků a leštidel nelze vyloučit, že kontakt částí přístroje může zanechat na ploše stopy. Společnost Grundig vylučuje jakékoliv uplatňování nároků na záruční plnění z důvodu takovéhoto poškození. Používání základní nebo nabíjecí stanice venku nebo v prostorách vystavených působení mrazu je zakázáno. Doporučená okolní teplota k použití základní stanice je +5 C a +45 C, doporučená relativní vlhkost je 20 % a 75 %. V místě instalace musí být umístěna síťová zásuvka 230 V~ určená k napájení základní nebo nabíjecí stanice. Plný vyhovující příslušné evropské a státní normí. Vkládání baterií do mobilního zařízení 1 Přiměřený zatlačte na horní díl víka bateriové přihrádky (na zadní straně mobilního zařízení) a posuňte víko směrem dolů. 2 Zasuňte konektor baterie do zásuvky a vložte baterii (včetně propojovacího kablíku). 3 Opatrný nasaďte víko baterie na mobilní zařízení a zasuňte je na doraz. ČESY 9

9 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 10 UVEDENÍ DO PROVOZU Připojení základní stanice (Calios A1) Telefonní zásuvka Připojovací kabel k telefonní zásuvce Napájecí zdroj se zástrčkou Zapojení připojovacího kabelu do telefonní zásuvky 1 Zasuňte zástrčku Western - RJ11 připojovacího kabelu do zdířky» «na zadní straně základní stanice a zajistěte ji. 2 Zasuňte zástrčku připojovacího kabelu do telefonní zásuvky. Pro uvolnění zástrčky Western - RJ11 stiskněte háček směrem dolů a vytáhněte zástrčku. Připojení napájecího zdroje Používejte pouze dodaný napájecí zdroj. 1 Zasuňte zástrčku napájecího zdroje do zdířky» «na zadní straně základní stanice a zajistěte ji. 2 Připojte napájecí zdroj k síťové zásuvce 230 V~. Indikace na horní straně základní stanice:» «. 10

10 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 11 UVEDENÍ DO PROVOZU Připojení základní stanice (Calios) Telefonní zásuvka Napájecí zdroj se zástrčkou Připojovací kabel k telefonní zásuvce Zapojení připojovacího kabelu do telefonní zásuvky 1 Zasuňte zástrčku Western - RJ11 připojovacího kabelu do zdířky» «na zadní straně základní stanice a zajistěte ji. 2 Zasuňte zástrčku připojovacího kabelu do telefonní zásuvky. Pro uvolnění zástrčky Western - RJ11 stiskněte háček směrem dolů a vytáhněte zástrčku. Připojení napájecího zdroje Používejte pouze dodaný napájecí zdroj. 1 Zasuňte zástrčku napájecího zdroje do zdířky» «na zadní straně základní stanice a zajistěte ji. 2 Připojte napájecí zdroj k síťové zásuvce 230 V~. Světelná kontrolka na horní straně základní stanice svítí. ČESY 11

11 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 12 UVEDENÍ DO PROVOZU Připojení dalšího mobilního zařízení sluchátka (Volitelné příslušenství) Používejte pouze dodaný napájecí zdroj. 1 Zasuňte zástrčku napájecího zdroje do zdířky na zadní straně nabíjecí stanice a zajistěte ji. 2 Připojte napájecí zdroj k síťové zásuvce 230 V~. Baterie Nabíjení baterie Před použitím telefonu musíte nabít baterii. Vložte mobilní zařízení do přihrádky základní nebo nabíjecí stanice (volitelné příslušenství) klávesnicí dopředu. Pokud je baterie vybitá (indikace»ä«na displeji mobilního zařízení bliká nebo je displej prázdný), trvá cyklus nabíjení 12 až 15 hodin. Stav baterie Stav baterie je zobrazen na displeji. Počet čárek zobrazuje stav baterie (»Ä«prázdná,»Ü«nabitá). Pokud je kapacita baterií téměř vyčerpaná, bliká symbol»ä«, podsvícení displeje se nezapne a zazní výstražný signál (pokud jste jej nevypnuli, viz kapitola Nastavení na straně 62). tomuto jevu dojde i v případě, že baterii na chvíli vyjmete a opět vložíte. Nové bateriové články dosáhnou své plné kapacity zpravidla až po několika cyklech nabití a vybití. Ačkoliv ukazatel stavu baterie signalizuje, že je baterie mobilního zařízení nabitá musíte v této počáteční fázi počítat s tím, že zatím není dosaženo běžných hodnot doby hovoru a doby pohotovosti. 12

12 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 13 UVEDENÍ DO PROVOZU Výdrž baterie Baterie vydrží v pohotovostním režimu (stand-by) až 5 dní nebo až 10 hodin při trvalém hovoru. Životnost baterie Pokud chcete, aby baterie dosáhly dlouhé životnosti, pamatujte: zástrčku nezkratujte. používejte vaše mobilní zařízení jako mobilní telefon a neodkládejte je po každém telefonátu do základní nebo nabíjecí stanice (volitelné příslušenství) k nabíjení. raj POLSA MAGYARORSZÁG ROMÂNIA ĆESO Slovakia Výběr země Po vložení baterie nebo pokud bylo mobilní zařízení a základní stanice resetovány do nastavení z výroby musíte provést nastavení země, ve které telefon používáte. 1 Vyberte tlačítky» «nebo» «zemi, ve které budete telefon používat a potvrďte nastavení pravým funkčním tlačítkem»o«. ČESY 13

13 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 14 UVEDENÍ DO PROVOZU! VÝSTRAHA Bezpečnostní pokyny pro baterii Před použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny o bateriích. Nesprávné použití baterií může mít za následek nejen přehřívání, požár, výbuch a pokles výkonu, ale může také způsobit vážná zranění. 7 Nevystavujte baterii ohni ani vysoké teplotě. Neskladujte baterii v horkém prostředí. 7 Při vkládání baterie do mobilního zařízení nezaměňte póly (+ a ). 7 Při skladování baterie chraňte póly (+ a ) před kontaktem s drátem a jinými kovovými prvky. Propojení pólů může mít za následek zkrat. 7 Neotevírejte baterii pomocí hřebíků, kladivem, razníkem nebo podobnými nástroji. Nepoužívejte žádné násilí. 7 Baterii nedeformujte ani jiným způsobem neměňte její tvar. 7 Nenamáčejte baterii do vody. Neskladujte baterii a mobilní zařízení ve vlhkých místnostech. 7 Nabíjejte dodanou baterii pouze pomocí dodaného mobilního zařízení a základní stanice. Dbejte přitom na správný způsob připojení a řádný provoz. 7 Používejte baterii pouze společně s dodaným mobilním zařízením. 7 Nepoužívejte mobilní zařízení s jinými bateriemi nebo akumulátory, tzn. baterie NI-MH, NI-CD a lithiovými bateriemi. Může dojít k explozi, požáru nebo přehřívání. 14

14 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 15 UVEDENÍ DO PROVOZU 7 Nenechávejte baterii v mobilním zařízení, pokud dochází k nezvyklému zápachu a zahřívání, k barevným nebo tvarovým změnám, pokud vytéká kapalina nebo pokud pozorujete jakékoliv jiné anomálie. 7 Pokud používají mobilní zařízení děti, informujte je o bezpečném použití a ujistěte se, že jsou baterie a mobilní zařízení vždy správně používány. 7 Mobilní zařízení používejte pouze za uvedených podmínek. V opačném případě může baterie způsobit přehřívání, požár a explozi nebo dojde k rapidnímu poklesu výkonu baterie. 7 Provozní podmínky: 7 Nabíjení: 0 C až +45 C 7 Provoz: -20 C až +60 C 7 Skladování: -20 C až +45 C ČESY 15

15 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 16 STRUČNÝ PŘEHLED Mobilní zařízení - sluchátko Levé funkční tlačítko, hlavní funkce je opakování vytáčení. Prostřední funkční tlačítko, hlavní funkce je telefonní seznam. Pravé funkční tlačítko, hlavní funkce je výběr hlavní nabídky. (Přiřazené funkce se na displeji zobrazí po stisknutí tohoto tlačítka.) Vyvolání seznamu hovorů; listování nahoru. Vyvolání seznamu hovorů; listování dolů. Zahájení a ukončení hovoru; ukončení funkce nabídky; po delším stisknutí mobilní zařízení vypnete a opět zapnete. Spojení pomocí funkce hlasitého odposlechu a jeho ukončení. R Tlačítko signálu (Hook-Flash), používá se na vedlejších zařízeních. Modrý kroužek kolem tlačítek na ovládání kurzoru bliká během hovoru, při doručení nové zprávy, v případě zmeškaného hovoru a nové zprávy SMS Číselná tlačítka. Hvězdička; * po stisknutí a podržení: zamknutí a odemknutí tlačítek. # Int řížek; po stisknutí a podržení předvolba pro interní hovor. 16

16 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 17 STRUČNÝ PŘEHLED Základní stanice (Calios A1) Nastavení hlasitosti základní stanice. Po krátkém stisknutí tlačítka zazní na cca. 30 vteřin vyzváněcí tón všech mobilních zařízení; pokud stisknete tlačítko na 5 vteřin, bliká světelná kontrolka, základní stanice je připravena k přihlášení. Po zvednutí mobilního zařízení kontrolka svítí. 5 Přehrávání vlastního namluveného textu; přetočení aktuální zprávy na začátek; vyvolání předchozích zpráv. 87 Spuštění a zastavení přehrávání zprávy. 6 Přetočení aktuální zprávy na konec; vyvolání dalších zpráv. x Vymazání zpráv. Zapnutí nebo vypnutí záznamníku; výběr přehrávaného ohlášení. SIM Zásuvka pro kartu SIM. 8 8 Zobrazení stavu záznamníku (zap/vyp), došlé zprávy, počet zpráv. ČESY 17

17 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 18 STRUČNÝ PŘEHLED Základní stanice (Calios) Po krátkém stisknutí tlačítka zazní na cca. 30 vteřin vyzváněcí tón všech mobilních zařízení; pokud stisknete tlačítko na 5 vteřin, bliká světelná kontrolka, základní stanice je připravena k přihlášení. Po zvednutí mobilního zařízení kontrolka svítí. SIM Zásuvka pro kartu SIM. 18

18 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 19 STRUČNÝ PŘEHLED III MOBIL :22 d D Nabídka Displej symboly a jejich význam III Intenzita přijímaného signálu; Symboly jsou viditelné v případě, že je mobilní zařízení v dosahu základní stanice; Symboly blikají, pokud je mobilní zařízení mimo dosah základní stanice nebo pokud vyhledává signál základní stanice. Ä MOBIL 1 Stav baterií. Název a číslo mobilního zařízení :50 Datum a čas. d Aktuální funkce levého funkčního tlačítka opakované vytáčení. Aktuální funkce středního funkčního tlačítka telefonní seznam. Nabídka Aktuální funkce pravého funkčního tlačítka hlavní nabídka. ČESY 19

19 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 20 TELEFONOVÁNÍ Volba pomocí tlačítek s číslicemi 1 Zadejte volané číslo tlačítky»1...0«. Zadané telefonní číslo můžete potvrdit po dalších cca. 60 vteřin. Podsvícení displeje se po prvním stisknutí tlačítka automaticky rozsvítí a 20 vteřin po posledním stisknutí tlačítka opět zhasne. Nesprávně zadaná čísla můžete postupně mazat funkčním tlačítkem» «. 2 Hovor zahájíte stisknutím tlačítka» «nebo» «. Tím vytočíte volané číslo. 3 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka» «. 20 Volba pomocí funkce opakovaného vytáčení Funkce opakovaného vytáčení ukládá 10 posledních volaných telefonních čísel. Pokud je příslušné telefonní číslo uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se i jméno. 1 Stiskněte levé funkční tlačítko» d «. Zobrazí se poslední volané telefonní číslo. Pomocí tlačítka» «nebo» «můžete listovat v seznamu posledních volaných čísel. 2 Hovor zahájíte stisknutím tlačítka» «nebo» «. Tím vytočíte volané číslo. 3 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka» «. Telefonní čísla můžete ze seznamu volaných čísel vymazat. Požadované telefonní číslo vyberte tlačítkem» «nebo» «a aktivujte je pravým funkčním tlačítkem»možnosti«. Vyberte pomocí tlačítek» «nebo» «řádek»vymazat«a potvrďte jej pravým funkčním tlačítkem»o«. Pokud chcete vymazat všechna čísla ze seznamu vyberte tlačítky» «nebo» «řádek»vymazat vše?«a potvrďte pravým funkčním tlačítkem»o«.

20 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 21 TELEFONOVÁNÍ Vytáčení pomocí klávesové zkratky Pod číselná tlačítka 1, 2 až 8 a 9 můžete ukládat telefonní čísla. Způsob přiřazení klávesové zkratky ke jménu a číslu naleznete v kapitole omfortní funkce na straně Volání čísel pod klávesovými zkratkami provedete stisknutím a podržením tlačítek»1«až»9«. 2 Hovor zahájíte stisknutím tlačítka» «nebo» «. Tím vytočíte volané číslo. 3 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka» «. Volání čísla z telefonního seznamu Po dodání přístroje je telefonní seznam prázdný. Způsob ukládání jmen a čísel do telefonního seznamu naleznete v kapitole omfortní funkce na straně 23 až Telefonní seznam vyvoláte stisknutím tlačítka» «. Zobrazí se první záznam uložený v telefonním seznamu. 2 Stiskejte tlačítko» «nebo» «tak často, dokud se na displeji nezobrazí jméno hledaného kontaktu; nebo k cílenému vyhledávání kontaktu v telefonním seznamu stiskejte číselné tlačítko, vedle kterého je příslušné písmeno, tak dlouho, dokud se nezobrazí první jméno začínající požadovaným písmenem (např. po dvojím stisknutí tlačítka»8«vyberete kontakt začínající písmenem U ). 3 Hovor zahájíte stisknutím tlačítka» «nebo» «. Tím vytočíte volané číslo. 4 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka» «. ČESY 21

21 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 22 TELEFONOVÁNÍ Volání ze seznamu volaných čísel Při volání telefonního čísla, během kterého došlo k přenosu hovoru, je telefonní číslo zaznamenáno do seznamu volaných čísel nezávisle na tom, zda hovor přijmete nebo ne. Pokud používáte zařízení se záznamníkem (Calios A1), je zobrazen i seznam hlasových zpráv. V případě, že u některých hovorů není zobrazeno telefonní číslo, nebude tento hovor v případě jeho zmeškání zobrazen. V seznamu hovorů je uloženo max. 30 záznamů. aždý záznam obsahuje jméno (max. 12 znaků), číslo (max. 24 čísel), datum a čas. 1 Seznam volaných čísel vyvoláte stisknutím tlačítka» «. 2 V případě, že je v seznamu hovorů uloženo několik hovorů, (např. Záznam»# 03«) můžete listovat mezi záznamy pomocí tlačítek» «nebo» «. Upozornění Číslice v závorkách informují o tom, kolikrát se zobrazené číslo pokoušelo dovolat. 3 Hovor zahájíte stisknutím tlačítka» «nebo» «. Tím vytočíte volané číslo. 4 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka» «nebo» «. Vymazání záznamu ze seznamu hovorů 1 Seznam hovorů vyvoláte stisknutím tlačítka» «. 2 Vyberte požadovaný kontakt stisknutím tlačítka» «nebo» «. 3 Stiskněte pravé funkční tlačítko»možnosti«. 4 Vyberte pomocí tlačítek» «nebo» «položku»vymazat«a vymažte záznam stisknutím pravého funkčního tlačítka»o«. 22

22 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 23 TELEFONOVÁNÍ ontrola seznamu hovorů Seznam hovorů můžete nastavit tak, aby byly v seznamu zobrazeny všechny hovory nebo pouze zmeškané hovory. Nastavení Nastavení MT Výchozí nastavení BS Výchozí nastavení BS Změna PIN Odhlásit telefon Původní nastavení Čas flash Pauza Seznam volání položku»nastavení«a aktivujte volbu pravým funkčním tlačítkem»o«. 3 Vyberte tlačítky» «nebo» «řádek»výchozí nastavení BS«a aktivujte pravým funkčním tlačítkem»o«. 4 Vyberte pomocí tlačítek» «nebo» «řádek»seznam volání«a aktivujte pravým funkčním tlačítkem»zap«. 5 Vyberte tlačítky» «nebo» «řádek»všechna volání«nebo»zmeškané hovory«a aktivujte pravým funkčním tlačítkem»zap«. Zobrazí se hovory. 6 Nastavování ukončete stisknutím tlačítka» «. Funkce CLIP Pokud chcete využívat funkci identifikace volajícího (CLIP), musí ji podporovat provozovatel telefonní sítě a funkci musí mít na svém přístroji aktivní i volající. Provozovatel telefonní sítě může tuto funkci poskytovat za zvláštní tarif nebo může být aktivace této funkce podléhat poplatku. V případě, že je telefonní číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se u volajícího čísla také jméno volajícího. V případě, že volající nemá aktivní funkci identifikace volajícího, zobrazí se hlášení»neznámý«. ČESY 23

23 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 24 TELEFONOVÁNÍ Přijmutí hovoru Příchozí hovor je signalizován vyzváněcím tónem na mobilním zařízení. Modré kolečko kolem tlačítka pro ovládání kurzoru bliká. Hlasitost a melodii vyzvánění lze nastavit, viz kapitola Nastavení, na straně 60. Během volání, při kterém je součástí přenosu i telefonní číslo volajícího, zobrazí se také jeho telefonní číslo. V případě, že je k zobrazenému telefonnímu číslu v telefonním seznamu již uloženo jméno, zobrazí se také toto jméno. 1 Odeberte mobilní zařízení ze základní stanice. Hovor bude automaticky přijat; nebo stiskněte tlačítko» «v případě, že mobilní zařízení není uloženo v základní stanici. Ukončení hovoru 1 Stiskněte tlačítko» «; nebo odložte mobilní zařízení do základní stanice. Hlasitý odposlech Během hovoru můžete přepnout na hlasitý odposlech, odložit telefon a pokračovat v hovoru. 1 Během hovoru stiskněte tlačítko» «. 2 Funkci hlasitého odposlechu vypnete tlačítkem» «. 24

24 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 25 TELEFONOVÁNÍ Opakované volání obsazeného čísla V případě, že je volané číslo obsazeno, můžete aktivovat funkci opakovaného volání obsazeného čísla. Jakmile se linka uvolní, zazní na mobilním zařízení vyzváněcí tón. 1 Odeberte mobilního zařízení ze základní stanice. Hovor bude automaticky přijat; nebo stiskněte tlačítko» «v případě, že mobilní zařízení není uloženo v základní stanici. Aktivace funkce opakovaného volání obsazeného čísla Pokud slyšíte obsazovací tón 1 Stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»opakované volání obs. č.«a aktivujte ji pravým funkčním tlačítkem»o«. 2 Po potvrzení funkce z telefonní sítě stiskněte tlačítko» «. Funkce je aktivní cca. 45 minut. Ve stejném okamžiku můžete aktivovat pouze jedno opakované volání. Čekající hovor (přijmutí/odmítnutí) Tato funkce umožňuje přijmout nebo odmítnout další externí telefonát. 1 Externí hovor přijmete stisknutím tlačítka» «. Jste spojeni s externím volajícím. Pokud vám během externího hovoru zavolá další externí volající, uslyšíte zvukové upozornění na čekající hovor (krátký tón). 2 Stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»přijmout+podržet«a aktivujte ji pravým funkčním tlačítkem»o«. Přijmete druhý hovor, první hovor bude podržen; nebo stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»přijmout+ukončit«a potvrďte pravým funkčním tlačítkem»o«. Přijmete druhý hovor, první hovor bude ukončen; ČESY 25

25 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 26 TELEFONOVÁNÍ nebo stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»odmítnout«a potvrďte pravým funkčním tlačítkem»o«. Druhý hovor bude odmítnut, volající uslyší obsazovací tón. Další volání Během externího hovoru můžete volat dalšího externího účastníka. 1 Externí hovor přijmete stisknutím tlačítka» «. Jste spojeni s externím volajícím. 2 Stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»další volání«a aktivujte ji pravým funkčním tlačítkem»o«. První hovor bude podržen, účastník hovoru uslyší hlášení. 3 Zadejte telefonní číslo druhého účastníka pomocí tlačítek»1...0«a potvrďte volání tlačítkem» «nebo» «. Byl spojen další hovor. 4 Stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»ukončit druhý hovor«a potvrďte ji pravým funkčním tlačítkem»o«. Přepnete na první hovor. 5 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka» «. 26 Přepínání Během externího hovoru můžete střídavě hovořit s druhým volajícím. 1 Externí hovor přijmete stisknutím tlačítka» «. Jste spojeni s externím volajícím. 2 Stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«a vyberte funkci»přepínání«. Mezi oběma externími hovory přepínáte funkčním tlačítkem»o«. 3 Stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»ukončit první hovor«a potvrďte ji pravým funkčním tlačítkem»o«;

26 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 27 TELEFONOVÁNÍ nebo stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»ukončit druhý hovor«a potvrďte ji pravým funkčním tlačítkem»o«. 4 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka» «. onferenční hovor Můžete hovořit se dvěma volajícími současně. 1 Externí hovor přijmete stisknutím tlačítka» «. Jste spojeni s externím volajícím. 2 Stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»další volání«a aktivujte ji pravým funkčním tlačítkem»o«. První hovor bude podržen, účastník hovoru uslyší hlášení. 3 Zadejte telefonní číslo druhého účastníka pomocí tlačítek»1...0«a potvrďte volání tlačítkem» «nebo» «. 4 Stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»onference«a aktivujte ji pravým funkčním tlačítkem»o«. Jste spojeni s oběma externími volajícími. 5 Stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»ukončit první hovor«a potvrďte ji pravým funkčním tlačítkem»o«; nebo stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»ukončit druhý hovor«a potvrďte ji pravým funkčním tlačítkem»o«. 6 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka» «. ČESY 27

27 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 28 TELEFONOVÁNÍ Blokování tlačítek zapnutí a vypnutí lávesnici mobilního zařízení můžete chránit před neúmyslným stisknutím tlačítek. Zablokování tlačítek 1 V klidovém režimu stiskejte tlačítko» g«tak dlouho, dokud se nezobrazí symbol» «. lávesnice mobilního zařízení je zablokovaná. Lze přijímat příchozí hovory. Odblokování tlačítek 1 V klidovém režimu opět stiskněte a podržte tlačítko» g«. Zapnutí a vypnutí mobilního zařízení Vypnutí mobilního zařízení 1 V klidovém režimu stiskejte tlačítko» «tak dlouho, dokud se nedojde k vypnutí displeje. Nelze telefonovat. Zapnutí mobilního zařízení 1 Stiskněte tlačítko» «vypnutého telefonu. Mobilní zařízení je opět zapnuto. Zapnutí a vypnutí mikrofonu Během hovoru můžete vypnout a zapnout mikrofon. 1 Během hovoru stiskněte pravé funkční tlačítko» «. Zobrazené hlášení:»vypnout zvuk«, mikrofon je odpojen. 2 Pro zapnutí opět stiskněte pravé funkční tlačítko» «. 28 Nastavení hlasitosti Během hovoru můžete měnit hlasitost poslechu. Způsob, jakým lze trvale změnit hlasitost, naleznete v kapitole Nastavení na straně Během hovoru můžete nastavit hlasitost pomocí tlačítek» «nebo» «.

28 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 29 OMFORTNÍ FUNCE Telefonní Telefonbuch seznam Zpět Zurück O Navigace v nabídce Nabídka Stisknutím jediného tlačítka získáte přehled různých nabídek. Ovládání pomocí nabídky a tlačítek Nabídku vyvoláte stisknutím pravého funkčního tlačítka Na displeji vidíte jednotlivé položky nabídky. Položky v nabídce vybíráte pomocí tlačítek k ovládání kurzoru» «,» «,» «nebo»r«. Vybranou nabídku můžete aktivovat pravým funkčním tlačítkem»o«. O úroveň zpět se dostanete stisknutím levého funkčního tlačítka»zpět«. V příslušné nabídce můžete vybírat jednotlivé funkce tlačítky k ovládání kurzoru» «,» «a ukládat funkce pravým funkčním tlačítkem»o«. Jaké funkce můžete ovládat pomocí levého nebo pravého funkčního tlačítka je vždy uvedeno na displeji nad funkčními tlačítky. Aktivovaná funkce je označena symbolem» «. Po výběru nebo nastavení příslušné funkce můžete přepnout o úroveň zpět (levé funkční tlačítko»zpět«) nebo můžete nabídku opustit (stisknutím» «). ČESY 29

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Obrázek: verze s TZ Rozhraní: a/b (analog) Provoz: HA / PBX Standardy: DECT, GAP, F-SMS Konfigurace o Připojení 1 externí linky o Registrovat lze až 6 sluchátek

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci www.upc.cz 1. Co je aplikace UPC Telefon? UPC Telefon je bezplatná aplikace, která po instalaci do mobilního telefonu umožňuje

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Bezpečnostní upozornění NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj během řízení auta. Telefonování během řízení auta je zakázané. Ověřte si zákony

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití GSM 103 Mikrokamera Návod na použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Vzhled produktu: Ovládání přístroje: A) Volání pro MMS, nahrávání

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

A300. Mobilní telefon. Návod k použití

A300. Mobilní telefon. Návod k použití A300 Mobilní telefon Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu. Bezpečnostní pokyny Nezapínejte a nepoužívejte

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Manuál GSM-01 Alarmu

Manuál GSM-01 Alarmu Manuál GSM-01 Alarmu 1. Vložení SIM karty do alarmu Stiskněte jemně žlutý bod špičkou propisovačky a vyjměte držák SIM karty. Vložte do něj SIM a zasuňte zpět. UPOZORNĚNÍ! Kovové kontakty SIM karty musí

Více

Parrot MK6000 ČESKY 2

Parrot MK6000 ČESKY 2 27 ČESKY Obsah ÚVODEM... p 29 OBSAH BALENÍ... p 29 PRVNÍ POUŽITÍ... p 29 Instalace soupravy MK6000... p 29 Popis soupravy MK6000... p 32 Připojení telefonu/pda Bluetooth... p 33 FUNKCE... p 33 Telefonování...

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

KONKA Q3. Návod k použití

KONKA Q3. Návod k použití KONKA Q3 Návod k použití Poslední revize: 12. 6. 2013 OBSAH: VAROVÁNÍ... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 3 POPIS TELEFONU... 3 POPIS ZOBRAZENÝCH IKON... 4 INSTALACE SIM KARTY A BATERIE... 4 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PŘÍSTROJE...

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Rychlý návod k použití

Rychlý návod k použití Rychlý návod k použití Než začnete Informace k tomuto návodu Pro snížení spotřeby papíru v rámci odpovědného přístupu šetrného k životnímu prostředí společnost Parrot upřednostňuje poskytování dokumentů

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com PARROT CK3100 Návod k použití www.parrot.com Obsah balení LCD displej Napájecí kabel Elektronická řídící jednotka Mikrofon Kabel funkce Mute Návod k použití MONTÁŽ CK3100 Instalace elektronické jednotky

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

DJ slims. bluetooth. sluchátka

DJ slims. bluetooth. sluchátka DJ slims bluetooth sluchátka obsah Stručné instrukce...1 1. Bluetooth bezdrátová komunikační technologie...1 2. O sluchátkách DJ SLIMS...1 Před použitím...3 1. Přehled...3 2. Nabíjení sluchátek...4 Jak

Více

Návod na použití GSM Alarmu

Návod na použití GSM Alarmu Návod na použití GSM Alarmu Obj. č: 3117 GSM Alarm slouží ke sledování napětí v elektrické ohradě. Při poklesu napětí, může GSM Alarm poslat sms zprávu až na 5 různých telefonních čísel. Kontrolu lze provést

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

3G SERVER. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

3G SERVER. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: 3G SERVER Návod k použití Hlavní výhody produktu: Online monitoring z jakéhokoliv telefonu s funkcí videohovorů Velmi snadná instalace a obsluha Vzdálená správa přes SMS s možností např. nahrát si video

Více

Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka

Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka 1.4. vydání 2 Úvod Informace o headsetu S headsetem Nokia Bluetooth BH-112U můžete telefonovat bez pomoci rukou, a to i v případě, že používáte dva

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 Stručná úvodní příručka v1.0 Než začnete používat zařízení YOGA TABLET, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Veškeré informace v této příručce označené * se vztahují pouze

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

ELEKTRONICKÝ HLÍDAČ DĚTÍ SBC SC 468 NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRONICKÝ HLÍDAČ DĚTÍ SBC SC 468 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ HLÍDAČ DĚTÍ SBC SC 468 NÁVOD K OBSLUZE 1 Firma Philips se věnuje vývoji a výrobě spolehlivých elektronických přístrojů, které mohou značně ulehčit život novopečeným matkám nebo otcům. Zařízení

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

CPA GPS Locator T300. Uživatelská příručka

CPA GPS Locator T300. Uživatelská příručka CPA GPS Locator T300 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, velmi si vážíme vašeho rozhodnutí využívat CPA GPS Locator T300, který je určen primárně pro použití se službou T-Mobile GPS Locator. GPS Locator

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

3. Využití. 4. Specifikace

3. Využití. 4. Specifikace Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš GPS tracker 01. V tomto manuálu se dozvíte, jak zařízení správně používat. Přečtěte si tento manuál pečlivě dříve, než začnete zařízení používat. Informace a specifikace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální záznamník telefonních hovorů AUDIOLINE AB 830

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální záznamník telefonních hovorů AUDIOLINE AB 830 NÁVOD K OBSLUZE Digitální záznamník telefonních hovorů AUDIOLINE AB 830 Objednací číslo: 92 13 76 Záznamník telefonních hovorů Audioline AB 830G Záznam 15 minut Počitadlo zpráv Zcela digitální záznamník

Více