OBSAH. 5-7 INFORMACE 5 Předmluva 5 Pokyny k použití 5-6 Bezpečnostní pokyny 7 Životní prostředí 7 Obal 7 Baterie a akumulátory 7 Výrobek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. 5-7 INFORMACE 5 Předmluva 5 Pokyny k použití 5-6 Bezpečnostní pokyny 7 Životní prostředí 7 Obal 7 Baterie a akumulátory 7 Výrobek"

Transkript

1 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 2 OBSAH 5-7 INFORMACE 5 Předmluva 5 Pokyny k použití 5-6 Bezpečnostní pokyny 7 Životní prostředí 7 Obal 7 Baterie a akumulátory 7 Výrobek 8-13 UVEDENÍ DO PROVOZU 8 Rozsah dodávky Calios A1/Calios 8 Stav při dodání 9 Umístění a dosah 9 Vkládání baterií do mobilního zařízení 10 Připojení základní stanice (Calios A1) 11 Připojení základní stanice (Calios) 12 Připojení dalšího mobilního zařízení sluchátka (volitelné příslušenství) 12 Baterie 13 Výběr země Bezpečnostní pokyny pro baterii STRUČNÝ PŘEHLED 16 Mobilní zařízení 17 Základní stanice (Calios A1) 18 Základní stanice (Calios) 19 Displej symboly a jejich význam TELEFONOVÁNÍ 20 Volba pomocí tlačítek s číslicemi 20 Volba pomocí funkce opakovaného vytáčení 21 Vytáčení pomocí klávesové zkratky 21 Volání čísla z telefonního seznamu 22 Volání ze seznamu volaných čísel 23 Funkce CLIP 24 Přijmutí hovoru 24 Ukončení hovoru 24 Hlasitý poslech 25 Opakované volání obsazeného čísla 25 Čekající hovor (přijmutí/odmítnutí) 26 Další volání 26 Přepínání 27 onferenční hovor

2 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 3 OBSAH 28 Blokování tlačítek zapnutí a vypnutí 28 Zapnutí a vypnutí mobilního zařízení 28 Zapnutí a vypnutí mikrofonu 28 Nastavení hlasitosti OMFORTNÍ FUNCE 29 Navigace v nabídce Telefonní seznam 34 Budík 35 Vytáčení pomocí klávesové zkratky (rychlé vytáčení) 35 Záznam hovoru (pouze Calios A1) 36 ontrola místnosti FUNCE SMS 37 Výběr nabídky SMS 38 Psaní a odesílání SMS 39 Příchozí SMS 39 Nabídka»Návrh«40 Nabídka»Výstup«40 Nabídka»Centrum SMS«41 Částečné vymazání archivu SMS (automatické mazání) ZÁZNAMNÍ (pouze Calios A1) 42 Zapínání a vypínání funkce záznamník 43 Aktivace ohlášení nebo upozornění Namluvení vlastního textu upozornění nebo hlášení 45 Poslech zpráv 46 Vymazání zpráv Nastavení provozu záznamníku Poslech zpráv ze vzdáleného zařízení 52 Nastavení funkce poslechu zpráv ze vzdáleného zařízení 53 HLASOVÉ POZNÁMY (pouze Calios A1) 53 Záznam hlasových poznámek 53 Poslech a zpracování hlasových poznámek DALŠÍ MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ 54 Přihlášení nového mobilního zařízení (příslušenství) na základní stanici 55 Zadání vlastního názvu mobilního zařízení Zvláštnosti telefonování pomocí několika mobilních zařízení 58 Odhlášení mobilního zařízení od základní stanice ČESY 3

3 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 4 OBSAH PROVOZ TELEOMUNIAČNÍHO ZAŘÍZENÍ 59 Nastavení času flash 60 Zadání služebního identifikačního čísla a nastavení pauzy volání NASTAVENÍ 61 Nastavení času a data 61 Nastavení jazyka a nabídek Nastavení zvuku 64 Úsporný režim 65 Nastavení pozadí a kontrastu Blokování nastavení (PIN) 67 Přímé přijetí hovoru 68 Reset nastavení 69 TECHNICÉ ÚDAJE 4

4 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 5 INFORMACE Předmluva Vázˇený zákazníku, Děkujeme vám za zakoupení bezdrátového digitálního telefonu SAGEM DECT a velice si ceníme vaší důvěry. Tomuto výrobku byla při výrobě věnována nejvyšší péče. Pokud byste však během jeho používání narazili na nějaké obtíže, prostudujte si nejprve tuto uživatelskou příručku. přislušné informace lze rovněž najít na následujících internetových stránkách: Pro svou vlastní bezpečnost a pohodlí si laskavě nejprve pozorně přečtěte následující odstavce: Pokyny k použití Telefon slouží k přenosu mluveného slova pomocí telefonní sítě. Jakýkoliv jiný způsob použití není dovolen a je v rozporu s účelem použití. Bezpečnostní pokyny Neinstalujte telefon DECT ve vlhkém prostředí (koupelny, umývárny, kuchyně apod.), v blízkosti vodních zdrojů (méně než 1,50 m) nebo venku. Přístroj je dimenzován k použití za teplot od 5 do 45 C. Používejte výhradně dodaný síťový zdroj a připojte jej k síti výhradně v souladu s instalačními pokyny uvedenými v této uživatelské příručce a s údaji na štítku přístroje (napětí, druh proudu, frekvence). V případě nebezpečí odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky z důvodu přerušení napájení 230 V. Zásuvka musí být z tohoto důvodu v blízkosti přístroje a musí být snadno přístupná. Tento přístroj je konstruován pro připojení pro veřejné telefonní síti. Pokud dojde pro problémům, obraťte se nejprve na svého specializovaného prodejce. Používejte výhradně dodaný telefonní kabel. Z bezpečnostních důvodů nestavte mobilní zařízení do základní stanice bez vložených baterií nebo bez víčka přihrádky pro baterie. Vzniká tak riziko elektrického šoku. ČESY 5

5 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 6 INFORMACE Poškození mobilního zařízení zabráníte výhradním používáním přiložených dobíjecích baterií. Použité baterie likvidujte v souladu s ustanoveními o recyklaci, uvedenými v této uživatelské příručce. Bezdrátový telefon DECT má dosah více než 50 m uvnitř místnosti a až 300 m na volném prostranství. Bezprostřední blízkost kovových předmětů a elektrických přístrojů (např. televizoru) může snížit dosah. Vysílací výkon telefonu může narušit funkci určitých medicínských a citlivých přístrojů nebo bezpečnostního zařízení. V každém případě doporučujeme dodržovat bezpečnostní pokyny. V oblastech, které jsou často postiženy bouřkami, doporučujeme chránit telefonní vedení zvláštním zařízením proti elektrickému přepětí. Při výpadku proudu nelze přístroj používat (nelze telefonovat). Pro případ nouze během výpadku elektrického proudu mějte v záloze jiný telefon. Společnosti Grundig a Sagem nenesou jakoukoli zodpovědnost ani záruku za poškození přístroje vlivem statického náboje nebo přepětí bez ohledu na místo vzniku poškození (např. na telefonním vedení nebo napájecí síti). Označení CE potvrzuje základní shodu výrobku s předpisem 1999/5 EC Parlamentu Evropského Společenství k ochraně uživatelů a prevenci elektromagnetického rušení, které se týká rádiových a telekomunikačních zařízení. V souladu s tím je efektivně využito přiřazené vysílací spektrum a je zabráněno poruchám vysílání. Prohlášení o shodě je k dispozici na webové stránce nebo je lze vyžádat prostřednictvím zákaznické linky. 6

6 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 7 INFORMACE Životní prostředí A.S. SAGEM dbá v největší možné míře o ochranu životního prostředí. oncernovyę podnik SAGEM usiluje o kvalitní využívání zařízení určeného k ochraně životního prostředí. Navíc se snaží o zavádění potřebnyęch prvků do nabízených a běžně používanyęch výrobků, včetně jejich likvidace. Obal Logo na obalu (zelený bod) znamená, že jedné z akreditovaných národních organizací byl poukázán poplatek k rozvoji infrastruktur k recyklaci a regeneraci obalů. V souladu se zlepšováním procesu recyklace váš žádáme o dodržování místních směrnic o třídění odpadů platných pro tento typ obalů. Baterie a akumulátory V případě, že váš výrobek obsahuje baterie a akumulátory, musíte je odevzdat k likvidaci na stanovených sběrných místech. Výrobek Symbol přeškrtnuté popelnice, umístěný na výrobku znamená, že patří do skupiny elektrických a elektronických přístrojů. V této souvislosti vás ustanovení EU žádá o třídění použitých přístrojů: Odevzdání v prodejnách v případě zakoupení stejného přístroje, Odevzdání na příslušných sběrných místech ( ekodvůr, tříděný sběr apod.). Tím se podílíte na recyklaci a valorizaci použitých elektrických a elektronických přístrojů, které by jinak mohly mít negativní vlivy na životní prostředí a na lidské zdraví. ČESY 7

7 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 8 UVEDENÍ DO PROVOZU Rozsah dodávky Calios A1/Calios Základní stanice Mobilní zařízení - sluchátko 1 baterie (typ li-ion, 3,7 V 600 mah) Napájecí zdroj se zástrčkou Připojovací kabel k telefonní zásuvce Návod k obsluze Stav při dodání Základna: Hlasitost vyzvánění: 3 Melodie vyzvánění: 3 PIN: 0000 CLIP: zap Pauza: 1 vteřina Doba flash: 200 ms Mobilní zařízení: Hlasitost vyzvánění: 5 Melodie vyzvánění: 1 Hlasitost reproduktoru: 1 Tón tlačítek: zap Tón nabíjení: zap Výstražný tón baterie: zap V stra n tón mimo dosah: vyp Tón po dosažení konce seznamu: vyp Jazyk hlášení na displeji: polský Autom. přijetí hovoru: vyp Telefonní seznam: prázdný Seznam hovorů: prázdný Opakovaná volba: prázdný Název mobilního zařízení: mobilní zařízení Záznamník: Poslech zpráv z jiného zařízení TAD-PIN: 123 Záznamník: zap Texty: 1 text ohlášení a 1 upozornění 8

8 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 9 UVEDENÍ DO PROVOZU Umístění a dosah Umístěte základní stanici na volně přístupné centrální místo v oblasti, ve které chcete telefonovat. V závislosti na okolních podmínkách je dosah venku až cca. 300 metrů. V budovách je dosah až 50 metrů v závislosti na prostorovém a stavebně technickém uspořádání. Z důvodu stavebně technického uspořádání může dojít ke stínění signálu. Následkem nedostatečného přenosu může být hovor přerušovaný. Pokud pole nedosáhne potřebné intenzity, bude spojení po krátké době přerušeno. Položte pod základní stanici protiskluzovou podložku. Za běžných okolností nezanechává podstavec přístroje žádné stopy. Vzhledem k tomu, že se při výrobě nábytku používá široká paleta různých laků a leštidel nelze vyloučit, že kontakt částí přístroje může zanechat na ploše stopy. Společnost Grundig vylučuje jakékoliv uplatňování nároků na záruční plnění z důvodu takovéhoto poškození. Používání základní nebo nabíjecí stanice venku nebo v prostorách vystavených působení mrazu je zakázáno. Doporučená okolní teplota k použití základní stanice je +5 C a +45 C, doporučená relativní vlhkost je 20 % a 75 %. V místě instalace musí být umístěna síťová zásuvka 230 V~ určená k napájení základní nebo nabíjecí stanice. Plný vyhovující příslušné evropské a státní normí. Vkládání baterií do mobilního zařízení 1 Přiměřený zatlačte na horní díl víka bateriové přihrádky (na zadní straně mobilního zařízení) a posuňte víko směrem dolů. 2 Zasuňte konektor baterie do zásuvky a vložte baterii (včetně propojovacího kablíku). 3 Opatrný nasaďte víko baterie na mobilní zařízení a zasuňte je na doraz. ČESY 9

9 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 10 UVEDENÍ DO PROVOZU Připojení základní stanice (Calios A1) Telefonní zásuvka Připojovací kabel k telefonní zásuvce Napájecí zdroj se zástrčkou Zapojení připojovacího kabelu do telefonní zásuvky 1 Zasuňte zástrčku Western - RJ11 připojovacího kabelu do zdířky» «na zadní straně základní stanice a zajistěte ji. 2 Zasuňte zástrčku připojovacího kabelu do telefonní zásuvky. Pro uvolnění zástrčky Western - RJ11 stiskněte háček směrem dolů a vytáhněte zástrčku. Připojení napájecího zdroje Používejte pouze dodaný napájecí zdroj. 1 Zasuňte zástrčku napájecího zdroje do zdířky» «na zadní straně základní stanice a zajistěte ji. 2 Připojte napájecí zdroj k síťové zásuvce 230 V~. Indikace na horní straně základní stanice:» «. 10

10 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 11 UVEDENÍ DO PROVOZU Připojení základní stanice (Calios) Telefonní zásuvka Napájecí zdroj se zástrčkou Připojovací kabel k telefonní zásuvce Zapojení připojovacího kabelu do telefonní zásuvky 1 Zasuňte zástrčku Western - RJ11 připojovacího kabelu do zdířky» «na zadní straně základní stanice a zajistěte ji. 2 Zasuňte zástrčku připojovacího kabelu do telefonní zásuvky. Pro uvolnění zástrčky Western - RJ11 stiskněte háček směrem dolů a vytáhněte zástrčku. Připojení napájecího zdroje Používejte pouze dodaný napájecí zdroj. 1 Zasuňte zástrčku napájecího zdroje do zdířky» «na zadní straně základní stanice a zajistěte ji. 2 Připojte napájecí zdroj k síťové zásuvce 230 V~. Světelná kontrolka na horní straně základní stanice svítí. ČESY 11

11 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 12 UVEDENÍ DO PROVOZU Připojení dalšího mobilního zařízení sluchátka (Volitelné příslušenství) Používejte pouze dodaný napájecí zdroj. 1 Zasuňte zástrčku napájecího zdroje do zdířky na zadní straně nabíjecí stanice a zajistěte ji. 2 Připojte napájecí zdroj k síťové zásuvce 230 V~. Baterie Nabíjení baterie Před použitím telefonu musíte nabít baterii. Vložte mobilní zařízení do přihrádky základní nebo nabíjecí stanice (volitelné příslušenství) klávesnicí dopředu. Pokud je baterie vybitá (indikace»ä«na displeji mobilního zařízení bliká nebo je displej prázdný), trvá cyklus nabíjení 12 až 15 hodin. Stav baterie Stav baterie je zobrazen na displeji. Počet čárek zobrazuje stav baterie (»Ä«prázdná,»Ü«nabitá). Pokud je kapacita baterií téměř vyčerpaná, bliká symbol»ä«, podsvícení displeje se nezapne a zazní výstražný signál (pokud jste jej nevypnuli, viz kapitola Nastavení na straně 62). tomuto jevu dojde i v případě, že baterii na chvíli vyjmete a opět vložíte. Nové bateriové články dosáhnou své plné kapacity zpravidla až po několika cyklech nabití a vybití. Ačkoliv ukazatel stavu baterie signalizuje, že je baterie mobilního zařízení nabitá musíte v této počáteční fázi počítat s tím, že zatím není dosaženo běžných hodnot doby hovoru a doby pohotovosti. 12

12 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 13 UVEDENÍ DO PROVOZU Výdrž baterie Baterie vydrží v pohotovostním režimu (stand-by) až 5 dní nebo až 10 hodin při trvalém hovoru. Životnost baterie Pokud chcete, aby baterie dosáhly dlouhé životnosti, pamatujte: zástrčku nezkratujte. používejte vaše mobilní zařízení jako mobilní telefon a neodkládejte je po každém telefonátu do základní nebo nabíjecí stanice (volitelné příslušenství) k nabíjení. raj POLSA MAGYARORSZÁG ROMÂNIA ĆESO Slovakia Výběr země Po vložení baterie nebo pokud bylo mobilní zařízení a základní stanice resetovány do nastavení z výroby musíte provést nastavení země, ve které telefon používáte. 1 Vyberte tlačítky» «nebo» «zemi, ve které budete telefon používat a potvrďte nastavení pravým funkčním tlačítkem»o«. ČESY 13

13 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 14 UVEDENÍ DO PROVOZU! VÝSTRAHA Bezpečnostní pokyny pro baterii Před použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny o bateriích. Nesprávné použití baterií může mít za následek nejen přehřívání, požár, výbuch a pokles výkonu, ale může také způsobit vážná zranění. 7 Nevystavujte baterii ohni ani vysoké teplotě. Neskladujte baterii v horkém prostředí. 7 Při vkládání baterie do mobilního zařízení nezaměňte póly (+ a ). 7 Při skladování baterie chraňte póly (+ a ) před kontaktem s drátem a jinými kovovými prvky. Propojení pólů může mít za následek zkrat. 7 Neotevírejte baterii pomocí hřebíků, kladivem, razníkem nebo podobnými nástroji. Nepoužívejte žádné násilí. 7 Baterii nedeformujte ani jiným způsobem neměňte její tvar. 7 Nenamáčejte baterii do vody. Neskladujte baterii a mobilní zařízení ve vlhkých místnostech. 7 Nabíjejte dodanou baterii pouze pomocí dodaného mobilního zařízení a základní stanice. Dbejte přitom na správný způsob připojení a řádný provoz. 7 Používejte baterii pouze společně s dodaným mobilním zařízením. 7 Nepoužívejte mobilní zařízení s jinými bateriemi nebo akumulátory, tzn. baterie NI-MH, NI-CD a lithiovými bateriemi. Může dojít k explozi, požáru nebo přehřívání. 14

14 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 15 UVEDENÍ DO PROVOZU 7 Nenechávejte baterii v mobilním zařízení, pokud dochází k nezvyklému zápachu a zahřívání, k barevným nebo tvarovým změnám, pokud vytéká kapalina nebo pokud pozorujete jakékoliv jiné anomálie. 7 Pokud používají mobilní zařízení děti, informujte je o bezpečném použití a ujistěte se, že jsou baterie a mobilní zařízení vždy správně používány. 7 Mobilní zařízení používejte pouze za uvedených podmínek. V opačném případě může baterie způsobit přehřívání, požár a explozi nebo dojde k rapidnímu poklesu výkonu baterie. 7 Provozní podmínky: 7 Nabíjení: 0 C až +45 C 7 Provoz: -20 C až +60 C 7 Skladování: -20 C až +45 C ČESY 15

15 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 16 STRUČNÝ PŘEHLED Mobilní zařízení - sluchátko Levé funkční tlačítko, hlavní funkce je opakování vytáčení. Prostřední funkční tlačítko, hlavní funkce je telefonní seznam. Pravé funkční tlačítko, hlavní funkce je výběr hlavní nabídky. (Přiřazené funkce se na displeji zobrazí po stisknutí tohoto tlačítka.) Vyvolání seznamu hovorů; listování nahoru. Vyvolání seznamu hovorů; listování dolů. Zahájení a ukončení hovoru; ukončení funkce nabídky; po delším stisknutí mobilní zařízení vypnete a opět zapnete. Spojení pomocí funkce hlasitého odposlechu a jeho ukončení. R Tlačítko signálu (Hook-Flash), používá se na vedlejších zařízeních. Modrý kroužek kolem tlačítek na ovládání kurzoru bliká během hovoru, při doručení nové zprávy, v případě zmeškaného hovoru a nové zprávy SMS Číselná tlačítka. Hvězdička; * po stisknutí a podržení: zamknutí a odemknutí tlačítek. # Int řížek; po stisknutí a podržení předvolba pro interní hovor. 16

16 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 17 STRUČNÝ PŘEHLED Základní stanice (Calios A1) Nastavení hlasitosti základní stanice. Po krátkém stisknutí tlačítka zazní na cca. 30 vteřin vyzváněcí tón všech mobilních zařízení; pokud stisknete tlačítko na 5 vteřin, bliká světelná kontrolka, základní stanice je připravena k přihlášení. Po zvednutí mobilního zařízení kontrolka svítí. 5 Přehrávání vlastního namluveného textu; přetočení aktuální zprávy na začátek; vyvolání předchozích zpráv. 87 Spuštění a zastavení přehrávání zprávy. 6 Přetočení aktuální zprávy na konec; vyvolání dalších zpráv. x Vymazání zpráv. Zapnutí nebo vypnutí záznamníku; výběr přehrávaného ohlášení. SIM Zásuvka pro kartu SIM. 8 8 Zobrazení stavu záznamníku (zap/vyp), došlé zprávy, počet zpráv. ČESY 17

17 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 18 STRUČNÝ PŘEHLED Základní stanice (Calios) Po krátkém stisknutí tlačítka zazní na cca. 30 vteřin vyzváněcí tón všech mobilních zařízení; pokud stisknete tlačítko na 5 vteřin, bliká světelná kontrolka, základní stanice je připravena k přihlášení. Po zvednutí mobilního zařízení kontrolka svítí. SIM Zásuvka pro kartu SIM. 18

18 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 19 STRUČNÝ PŘEHLED III MOBIL :22 d D Nabídka Displej symboly a jejich význam III Intenzita přijímaného signálu; Symboly jsou viditelné v případě, že je mobilní zařízení v dosahu základní stanice; Symboly blikají, pokud je mobilní zařízení mimo dosah základní stanice nebo pokud vyhledává signál základní stanice. Ä MOBIL 1 Stav baterií. Název a číslo mobilního zařízení :50 Datum a čas. d Aktuální funkce levého funkčního tlačítka opakované vytáčení. Aktuální funkce středního funkčního tlačítka telefonní seznam. Nabídka Aktuální funkce pravého funkčního tlačítka hlavní nabídka. ČESY 19

19 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 20 TELEFONOVÁNÍ Volba pomocí tlačítek s číslicemi 1 Zadejte volané číslo tlačítky»1...0«. Zadané telefonní číslo můžete potvrdit po dalších cca. 60 vteřin. Podsvícení displeje se po prvním stisknutí tlačítka automaticky rozsvítí a 20 vteřin po posledním stisknutí tlačítka opět zhasne. Nesprávně zadaná čísla můžete postupně mazat funkčním tlačítkem» «. 2 Hovor zahájíte stisknutím tlačítka» «nebo» «. Tím vytočíte volané číslo. 3 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka» «. 20 Volba pomocí funkce opakovaného vytáčení Funkce opakovaného vytáčení ukládá 10 posledních volaných telefonních čísel. Pokud je příslušné telefonní číslo uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se i jméno. 1 Stiskněte levé funkční tlačítko» d «. Zobrazí se poslední volané telefonní číslo. Pomocí tlačítka» «nebo» «můžete listovat v seznamu posledních volaných čísel. 2 Hovor zahájíte stisknutím tlačítka» «nebo» «. Tím vytočíte volané číslo. 3 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka» «. Telefonní čísla můžete ze seznamu volaných čísel vymazat. Požadované telefonní číslo vyberte tlačítkem» «nebo» «a aktivujte je pravým funkčním tlačítkem»možnosti«. Vyberte pomocí tlačítek» «nebo» «řádek»vymazat«a potvrďte jej pravým funkčním tlačítkem»o«. Pokud chcete vymazat všechna čísla ze seznamu vyberte tlačítky» «nebo» «řádek»vymazat vše?«a potvrďte pravým funkčním tlačítkem»o«.

20 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 21 TELEFONOVÁNÍ Vytáčení pomocí klávesové zkratky Pod číselná tlačítka 1, 2 až 8 a 9 můžete ukládat telefonní čísla. Způsob přiřazení klávesové zkratky ke jménu a číslu naleznete v kapitole omfortní funkce na straně Volání čísel pod klávesovými zkratkami provedete stisknutím a podržením tlačítek»1«až»9«. 2 Hovor zahájíte stisknutím tlačítka» «nebo» «. Tím vytočíte volané číslo. 3 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka» «. Volání čísla z telefonního seznamu Po dodání přístroje je telefonní seznam prázdný. Způsob ukládání jmen a čísel do telefonního seznamu naleznete v kapitole omfortní funkce na straně 23 až Telefonní seznam vyvoláte stisknutím tlačítka» «. Zobrazí se první záznam uložený v telefonním seznamu. 2 Stiskejte tlačítko» «nebo» «tak často, dokud se na displeji nezobrazí jméno hledaného kontaktu; nebo k cílenému vyhledávání kontaktu v telefonním seznamu stiskejte číselné tlačítko, vedle kterého je příslušné písmeno, tak dlouho, dokud se nezobrazí první jméno začínající požadovaným písmenem (např. po dvojím stisknutí tlačítka»8«vyberete kontakt začínající písmenem U ). 3 Hovor zahájíte stisknutím tlačítka» «nebo» «. Tím vytočíte volané číslo. 4 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka» «. ČESY 21

21 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 22 TELEFONOVÁNÍ Volání ze seznamu volaných čísel Při volání telefonního čísla, během kterého došlo k přenosu hovoru, je telefonní číslo zaznamenáno do seznamu volaných čísel nezávisle na tom, zda hovor přijmete nebo ne. Pokud používáte zařízení se záznamníkem (Calios A1), je zobrazen i seznam hlasových zpráv. V případě, že u některých hovorů není zobrazeno telefonní číslo, nebude tento hovor v případě jeho zmeškání zobrazen. V seznamu hovorů je uloženo max. 30 záznamů. aždý záznam obsahuje jméno (max. 12 znaků), číslo (max. 24 čísel), datum a čas. 1 Seznam volaných čísel vyvoláte stisknutím tlačítka» «. 2 V případě, že je v seznamu hovorů uloženo několik hovorů, (např. Záznam»# 03«) můžete listovat mezi záznamy pomocí tlačítek» «nebo» «. Upozornění Číslice v závorkách informují o tom, kolikrát se zobrazené číslo pokoušelo dovolat. 3 Hovor zahájíte stisknutím tlačítka» «nebo» «. Tím vytočíte volané číslo. 4 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka» «nebo» «. Vymazání záznamu ze seznamu hovorů 1 Seznam hovorů vyvoláte stisknutím tlačítka» «. 2 Vyberte požadovaný kontakt stisknutím tlačítka» «nebo» «. 3 Stiskněte pravé funkční tlačítko»možnosti«. 4 Vyberte pomocí tlačítek» «nebo» «položku»vymazat«a vymažte záznam stisknutím pravého funkčního tlačítka»o«. 22

22 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 23 TELEFONOVÁNÍ ontrola seznamu hovorů Seznam hovorů můžete nastavit tak, aby byly v seznamu zobrazeny všechny hovory nebo pouze zmeškané hovory. Nastavení Nastavení MT Výchozí nastavení BS Výchozí nastavení BS Změna PIN Odhlásit telefon Původní nastavení Čas flash Pauza Seznam volání položku»nastavení«a aktivujte volbu pravým funkčním tlačítkem»o«. 3 Vyberte tlačítky» «nebo» «řádek»výchozí nastavení BS«a aktivujte pravým funkčním tlačítkem»o«. 4 Vyberte pomocí tlačítek» «nebo» «řádek»seznam volání«a aktivujte pravým funkčním tlačítkem»zap«. 5 Vyberte tlačítky» «nebo» «řádek»všechna volání«nebo»zmeškané hovory«a aktivujte pravým funkčním tlačítkem»zap«. Zobrazí se hovory. 6 Nastavování ukončete stisknutím tlačítka» «. Funkce CLIP Pokud chcete využívat funkci identifikace volajícího (CLIP), musí ji podporovat provozovatel telefonní sítě a funkci musí mít na svém přístroji aktivní i volající. Provozovatel telefonní sítě může tuto funkci poskytovat za zvláštní tarif nebo může být aktivace této funkce podléhat poplatku. V případě, že je telefonní číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se u volajícího čísla také jméno volajícího. V případě, že volající nemá aktivní funkci identifikace volajícího, zobrazí se hlášení»neznámý«. ČESY 23

23 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 24 TELEFONOVÁNÍ Přijmutí hovoru Příchozí hovor je signalizován vyzváněcím tónem na mobilním zařízení. Modré kolečko kolem tlačítka pro ovládání kurzoru bliká. Hlasitost a melodii vyzvánění lze nastavit, viz kapitola Nastavení, na straně 60. Během volání, při kterém je součástí přenosu i telefonní číslo volajícího, zobrazí se také jeho telefonní číslo. V případě, že je k zobrazenému telefonnímu číslu v telefonním seznamu již uloženo jméno, zobrazí se také toto jméno. 1 Odeberte mobilní zařízení ze základní stanice. Hovor bude automaticky přijat; nebo stiskněte tlačítko» «v případě, že mobilní zařízení není uloženo v základní stanici. Ukončení hovoru 1 Stiskněte tlačítko» «; nebo odložte mobilní zařízení do základní stanice. Hlasitý odposlech Během hovoru můžete přepnout na hlasitý odposlech, odložit telefon a pokračovat v hovoru. 1 Během hovoru stiskněte tlačítko» «. 2 Funkci hlasitého odposlechu vypnete tlačítkem» «. 24

24 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 25 TELEFONOVÁNÍ Opakované volání obsazeného čísla V případě, že je volané číslo obsazeno, můžete aktivovat funkci opakovaného volání obsazeného čísla. Jakmile se linka uvolní, zazní na mobilním zařízení vyzváněcí tón. 1 Odeberte mobilního zařízení ze základní stanice. Hovor bude automaticky přijat; nebo stiskněte tlačítko» «v případě, že mobilní zařízení není uloženo v základní stanici. Aktivace funkce opakovaného volání obsazeného čísla Pokud slyšíte obsazovací tón 1 Stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»opakované volání obs. č.«a aktivujte ji pravým funkčním tlačítkem»o«. 2 Po potvrzení funkce z telefonní sítě stiskněte tlačítko» «. Funkce je aktivní cca. 45 minut. Ve stejném okamžiku můžete aktivovat pouze jedno opakované volání. Čekající hovor (přijmutí/odmítnutí) Tato funkce umožňuje přijmout nebo odmítnout další externí telefonát. 1 Externí hovor přijmete stisknutím tlačítka» «. Jste spojeni s externím volajícím. Pokud vám během externího hovoru zavolá další externí volající, uslyšíte zvukové upozornění na čekající hovor (krátký tón). 2 Stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»přijmout+podržet«a aktivujte ji pravým funkčním tlačítkem»o«. Přijmete druhý hovor, první hovor bude podržen; nebo stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»přijmout+ukončit«a potvrďte pravým funkčním tlačítkem»o«. Přijmete druhý hovor, první hovor bude ukončen; ČESY 25

25 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 26 TELEFONOVÁNÍ nebo stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»odmítnout«a potvrďte pravým funkčním tlačítkem»o«. Druhý hovor bude odmítnut, volající uslyší obsazovací tón. Další volání Během externího hovoru můžete volat dalšího externího účastníka. 1 Externí hovor přijmete stisknutím tlačítka» «. Jste spojeni s externím volajícím. 2 Stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»další volání«a aktivujte ji pravým funkčním tlačítkem»o«. První hovor bude podržen, účastník hovoru uslyší hlášení. 3 Zadejte telefonní číslo druhého účastníka pomocí tlačítek»1...0«a potvrďte volání tlačítkem» «nebo» «. Byl spojen další hovor. 4 Stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»ukončit druhý hovor«a potvrďte ji pravým funkčním tlačítkem»o«. Přepnete na první hovor. 5 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka» «. 26 Přepínání Během externího hovoru můžete střídavě hovořit s druhým volajícím. 1 Externí hovor přijmete stisknutím tlačítka» «. Jste spojeni s externím volajícím. 2 Stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«a vyberte funkci»přepínání«. Mezi oběma externími hovory přepínáte funkčním tlačítkem»o«. 3 Stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»ukončit první hovor«a potvrďte ji pravým funkčním tlačítkem»o«;

26 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 27 TELEFONOVÁNÍ nebo stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»ukončit druhý hovor«a potvrďte ji pravým funkčním tlačítkem»o«. 4 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka» «. onferenční hovor Můžete hovořit se dvěma volajícími současně. 1 Externí hovor přijmete stisknutím tlačítka» «. Jste spojeni s externím volajícím. 2 Stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»další volání«a aktivujte ji pravým funkčním tlačítkem»o«. První hovor bude podržen, účastník hovoru uslyší hlášení. 3 Zadejte telefonní číslo druhého účastníka pomocí tlačítek»1...0«a potvrďte volání tlačítkem» «nebo» «. 4 Stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»onference«a aktivujte ji pravým funkčním tlačítkem»o«. Jste spojeni s oběma externími volajícími. 5 Stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»ukončit první hovor«a potvrďte ji pravým funkčním tlačítkem»o«; nebo stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»ukončit druhý hovor«a potvrďte ji pravým funkčním tlačítkem»o«. 6 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka» «. ČESY 27

27 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 28 TELEFONOVÁNÍ Blokování tlačítek zapnutí a vypnutí lávesnici mobilního zařízení můžete chránit před neúmyslným stisknutím tlačítek. Zablokování tlačítek 1 V klidovém režimu stiskejte tlačítko» g«tak dlouho, dokud se nezobrazí symbol» «. lávesnice mobilního zařízení je zablokovaná. Lze přijímat příchozí hovory. Odblokování tlačítek 1 V klidovém režimu opět stiskněte a podržte tlačítko» g«. Zapnutí a vypnutí mobilního zařízení Vypnutí mobilního zařízení 1 V klidovém režimu stiskejte tlačítko» «tak dlouho, dokud se nedojde k vypnutí displeje. Nelze telefonovat. Zapnutí mobilního zařízení 1 Stiskněte tlačítko» «vypnutého telefonu. Mobilní zařízení je opět zapnuto. Zapnutí a vypnutí mikrofonu Během hovoru můžete vypnout a zapnout mikrofon. 1 Během hovoru stiskněte pravé funkční tlačítko» «. Zobrazené hlášení:»vypnout zvuk«, mikrofon je odpojen. 2 Pro zapnutí opět stiskněte pravé funkční tlačítko» «. 28 Nastavení hlasitosti Během hovoru můžete měnit hlasitost poslechu. Způsob, jakým lze trvale změnit hlasitost, naleznete v kapitole Nastavení na straně Během hovoru můžete nastavit hlasitost pomocí tlačítek» «nebo» «.

28 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 29 OMFORTNÍ FUNCE Telefonní Telefonbuch seznam Zpět Zurück O Navigace v nabídce Nabídka Stisknutím jediného tlačítka získáte přehled různých nabídek. Ovládání pomocí nabídky a tlačítek Nabídku vyvoláte stisknutím pravého funkčního tlačítka Na displeji vidíte jednotlivé položky nabídky. Položky v nabídce vybíráte pomocí tlačítek k ovládání kurzoru» «,» «,» «nebo»r«. Vybranou nabídku můžete aktivovat pravým funkčním tlačítkem»o«. O úroveň zpět se dostanete stisknutím levého funkčního tlačítka»zpět«. V příslušné nabídce můžete vybírat jednotlivé funkce tlačítky k ovládání kurzoru» «,» «a ukládat funkce pravým funkčním tlačítkem»o«. Jaké funkce můžete ovládat pomocí levého nebo pravého funkčního tlačítka je vždy uvedeno na displeji nad funkčními tlačítky. Aktivovaná funkce je označena symbolem» «. Po výběru nebo nastavení příslušné funkce můžete přepnout o úroveň zpět (levé funkční tlačítko»zpět«) nebo můžete nabídku opustit (stisknutím» «). ČESY 29

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE Obsah této pfiíruãky se mûïe li it od va eho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz V1 R3.x V1 R4.x

Více

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 česky Přenosná část pro A260/A265 Přenosná část pro A160/A165 Základna bez hlasového záznamníku 14 5 1 Stav nabití akumulátoru 2 Interní číslo přenosné části 3 Dialogová tlačítka

Více

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Bezpečnostní upozornění NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj během řízení auta. Telefonování během řízení auta je zakázané. Ověřte si zákony

Více

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1 C530 IP Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji.balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.

Více

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station Obsah balení SL45 Stereofonní sluchátka Uživatelská příručka SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM Sync Station Nabíječ Datový kabel Bezpečnost... 3 Přehled... 4 Úvod... 5 Použité

Více

Avena 135/135 Duo. Bezdrátový analogový DECT telefon

Avena 135/135 Duo. Bezdrátový analogový DECT telefon Avena 135/135 Duo Bezdrátový analogový DECT telefon 1 2 Obsah Vaše Avena 135 / 135 Duo je navržena pro připojení k analogové telefonní síti. Tento telefon je dostupný s jednou ručkou (Avena 135) nebo jako

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz Návod k použití GSM telefon EVOLVE Survivor GX780 www.evolve.cz Upozornění Tento produkt byl vytvořen tak aby vyhovoval standardu voděodolnosti IPX4. S ohledem na mnoho různých způsobů používání, jako

Více

move Uživatelská příručka

move Uživatelská příručka move Uživatelská příručka Život je sdílení. Život je sdílení. Bezpečnost a používání Před použitím telefonu doporučujeme důkladně se seznámit s touto kapitolou. Výrobce se zříká veškeré zodpovědnosti za

Více

Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7

Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7 Obsah R520 5 Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7 Volání 10 Zapnutí telefonu...10 Volání...11 Přijetí hovoru...13 Vypnutí telefonu...14 Během hovoru 15 Hlasitost

Více

Přehled Y C. e r. Dialogová tlačítka. d Telefon.seznam. [Provozovatel sítì] 18.06.1999 10:35 (Jméno?) (Menu) Britta

Přehled Y C. e r. Dialogová tlačítka. d Telefon.seznam. [Provozovatel sítì] 18.06.1999 10:35 (Jméno?) (Menu) <Vlastní èíslo> <Nový záznam> Britta 21.12.99 35a-vts.fm P 35 - pro, tsche., A31008-H4100-A17-1-2D19 Přehled 1 Infračervený port (pro komunikaci s PC) Indikátory na displeji Intenzita signálu, nabití akumulátoru. Levá boční tlačítka Nastavení

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-19406A Czech. 11/2009. Rev. 1.2. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-19406A Czech. 11/2009. Rev. 1.2. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Nokia C5-00 - Uživatelská příručka

Nokia C5-00 - Uživatelská příručka Nokia C5-00 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 8 Tlačítka a části 8 Instalace karty SIM a baterie 8 Vložení

Více

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Tlačítka a části telefonu 6 Zapnutí a vypnutí 6 Nabíjení baterie 6 Antény

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

Vítejte. Vítejte ve světě digitální mobilní komunikace Motorola! Jsme rádi, že jste si vybrali mobilní telefon Motorola C200.

Vítejte. Vítejte ve světě digitální mobilní komunikace Motorola! Jsme rádi, že jste si vybrali mobilní telefon Motorola C200. Vítejte Vítejte ve světě digitální mobilní komunikace Motorola! Jsme rádi, že jste si vybrali mobilní telefon Motorola C200. Vítejte - 1 www.hellomoto.com MOTOROLA, stylizované logo M a veškeré ostatní

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Nokia 700 - Uživatelská příručka

Nokia 700 - Uživatelská příručka Nokia 700 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 7 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 11 Nabíjení baterie přes rozhraní USB

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 8 Část I. Začínáme... 9 Uvedení telefonu do provozu... 9 Vložení baterie... 9 Vložení SIM karty... 10 Vyjmutí SIM karty... 10 Vložení paměťové

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Hledání nápovědy 6 Nápověda v přístroji 6 Podpora 6 Aktualizace softwaru přístroje a aplikací z přístroje 7 Aktualizace

Více

Návod na mobilní telefon. myphone 1050 - CPA Halo

Návod na mobilní telefon. myphone 1050 - CPA Halo Návod na mobilní telefon myphone 1050 - CPA Halo OBSAH 1 Obsah 5 Popis ovládacích prvků telefonu 5 Bezpečnostní pokyny Začínáme 8 Vložení baterie 9 Vyjmutí baterie 10 Vložení / vyjmutí SIM karty 11 Nabíjení

Více

GT-I9100. Uživatelská příručka

GT-I9100. Uživatelská příručka GT-I900 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Nokia 5250 - Uživatelská příručka

Nokia 5250 - Uživatelská příručka Nokia 5250 - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Hledání nápovědy 9 Nápověda v přístroji 9 Podpora 9 Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově 10

Více