OBSAH. 5-7 INFORMACE 5 Předmluva 5 Pokyny k použití 5-6 Bezpečnostní pokyny 7 Životní prostředí 7 Obal 7 Baterie a akumulátory 7 Výrobek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. 5-7 INFORMACE 5 Předmluva 5 Pokyny k použití 5-6 Bezpečnostní pokyny 7 Životní prostředí 7 Obal 7 Baterie a akumulátory 7 Výrobek"

Transkript

1 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 2 OBSAH 5-7 INFORMACE 5 Předmluva 5 Pokyny k použití 5-6 Bezpečnostní pokyny 7 Životní prostředí 7 Obal 7 Baterie a akumulátory 7 Výrobek 8-13 UVEDENÍ DO PROVOZU 8 Rozsah dodávky Calios A1/Calios 8 Stav při dodání 9 Umístění a dosah 9 Vkládání baterií do mobilního zařízení 10 Připojení základní stanice (Calios A1) 11 Připojení základní stanice (Calios) 12 Připojení dalšího mobilního zařízení sluchátka (volitelné příslušenství) 12 Baterie 13 Výběr země Bezpečnostní pokyny pro baterii STRUČNÝ PŘEHLED 16 Mobilní zařízení 17 Základní stanice (Calios A1) 18 Základní stanice (Calios) 19 Displej symboly a jejich význam TELEFONOVÁNÍ 20 Volba pomocí tlačítek s číslicemi 20 Volba pomocí funkce opakovaného vytáčení 21 Vytáčení pomocí klávesové zkratky 21 Volání čísla z telefonního seznamu 22 Volání ze seznamu volaných čísel 23 Funkce CLIP 24 Přijmutí hovoru 24 Ukončení hovoru 24 Hlasitý poslech 25 Opakované volání obsazeného čísla 25 Čekající hovor (přijmutí/odmítnutí) 26 Další volání 26 Přepínání 27 onferenční hovor

2 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 3 OBSAH 28 Blokování tlačítek zapnutí a vypnutí 28 Zapnutí a vypnutí mobilního zařízení 28 Zapnutí a vypnutí mikrofonu 28 Nastavení hlasitosti OMFORTNÍ FUNCE 29 Navigace v nabídce Telefonní seznam 34 Budík 35 Vytáčení pomocí klávesové zkratky (rychlé vytáčení) 35 Záznam hovoru (pouze Calios A1) 36 ontrola místnosti FUNCE SMS 37 Výběr nabídky SMS 38 Psaní a odesílání SMS 39 Příchozí SMS 39 Nabídka»Návrh«40 Nabídka»Výstup«40 Nabídka»Centrum SMS«41 Částečné vymazání archivu SMS (automatické mazání) ZÁZNAMNÍ (pouze Calios A1) 42 Zapínání a vypínání funkce záznamník 43 Aktivace ohlášení nebo upozornění Namluvení vlastního textu upozornění nebo hlášení 45 Poslech zpráv 46 Vymazání zpráv Nastavení provozu záznamníku Poslech zpráv ze vzdáleného zařízení 52 Nastavení funkce poslechu zpráv ze vzdáleného zařízení 53 HLASOVÉ POZNÁMY (pouze Calios A1) 53 Záznam hlasových poznámek 53 Poslech a zpracování hlasových poznámek DALŠÍ MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ 54 Přihlášení nového mobilního zařízení (příslušenství) na základní stanici 55 Zadání vlastního názvu mobilního zařízení Zvláštnosti telefonování pomocí několika mobilních zařízení 58 Odhlášení mobilního zařízení od základní stanice ČESY 3

3 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 4 OBSAH PROVOZ TELEOMUNIAČNÍHO ZAŘÍZENÍ 59 Nastavení času flash 60 Zadání služebního identifikačního čísla a nastavení pauzy volání NASTAVENÍ 61 Nastavení času a data 61 Nastavení jazyka a nabídek Nastavení zvuku 64 Úsporný režim 65 Nastavení pozadí a kontrastu Blokování nastavení (PIN) 67 Přímé přijetí hovoru 68 Reset nastavení 69 TECHNICÉ ÚDAJE 4

4 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 5 INFORMACE Předmluva Vázˇený zákazníku, Děkujeme vám za zakoupení bezdrátového digitálního telefonu SAGEM DECT a velice si ceníme vaší důvěry. Tomuto výrobku byla při výrobě věnována nejvyšší péče. Pokud byste však během jeho používání narazili na nějaké obtíže, prostudujte si nejprve tuto uživatelskou příručku. přislušné informace lze rovněž najít na následujících internetových stránkách: Pro svou vlastní bezpečnost a pohodlí si laskavě nejprve pozorně přečtěte následující odstavce: Pokyny k použití Telefon slouží k přenosu mluveného slova pomocí telefonní sítě. Jakýkoliv jiný způsob použití není dovolen a je v rozporu s účelem použití. Bezpečnostní pokyny Neinstalujte telefon DECT ve vlhkém prostředí (koupelny, umývárny, kuchyně apod.), v blízkosti vodních zdrojů (méně než 1,50 m) nebo venku. Přístroj je dimenzován k použití za teplot od 5 do 45 C. Používejte výhradně dodaný síťový zdroj a připojte jej k síti výhradně v souladu s instalačními pokyny uvedenými v této uživatelské příručce a s údaji na štítku přístroje (napětí, druh proudu, frekvence). V případě nebezpečí odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky z důvodu přerušení napájení 230 V. Zásuvka musí být z tohoto důvodu v blízkosti přístroje a musí být snadno přístupná. Tento přístroj je konstruován pro připojení pro veřejné telefonní síti. Pokud dojde pro problémům, obraťte se nejprve na svého specializovaného prodejce. Používejte výhradně dodaný telefonní kabel. Z bezpečnostních důvodů nestavte mobilní zařízení do základní stanice bez vložených baterií nebo bez víčka přihrádky pro baterie. Vzniká tak riziko elektrického šoku. ČESY 5

5 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 6 INFORMACE Poškození mobilního zařízení zabráníte výhradním používáním přiložených dobíjecích baterií. Použité baterie likvidujte v souladu s ustanoveními o recyklaci, uvedenými v této uživatelské příručce. Bezdrátový telefon DECT má dosah více než 50 m uvnitř místnosti a až 300 m na volném prostranství. Bezprostřední blízkost kovových předmětů a elektrických přístrojů (např. televizoru) může snížit dosah. Vysílací výkon telefonu může narušit funkci určitých medicínských a citlivých přístrojů nebo bezpečnostního zařízení. V každém případě doporučujeme dodržovat bezpečnostní pokyny. V oblastech, které jsou často postiženy bouřkami, doporučujeme chránit telefonní vedení zvláštním zařízením proti elektrickému přepětí. Při výpadku proudu nelze přístroj používat (nelze telefonovat). Pro případ nouze během výpadku elektrického proudu mějte v záloze jiný telefon. Společnosti Grundig a Sagem nenesou jakoukoli zodpovědnost ani záruku za poškození přístroje vlivem statického náboje nebo přepětí bez ohledu na místo vzniku poškození (např. na telefonním vedení nebo napájecí síti). Označení CE potvrzuje základní shodu výrobku s předpisem 1999/5 EC Parlamentu Evropského Společenství k ochraně uživatelů a prevenci elektromagnetického rušení, které se týká rádiových a telekomunikačních zařízení. V souladu s tím je efektivně využito přiřazené vysílací spektrum a je zabráněno poruchám vysílání. Prohlášení o shodě je k dispozici na webové stránce nebo je lze vyžádat prostřednictvím zákaznické linky. 6

6 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 7 INFORMACE Životní prostředí A.S. SAGEM dbá v největší možné míře o ochranu životního prostředí. oncernovyę podnik SAGEM usiluje o kvalitní využívání zařízení určeného k ochraně životního prostředí. Navíc se snaží o zavádění potřebnyęch prvků do nabízených a běžně používanyęch výrobků, včetně jejich likvidace. Obal Logo na obalu (zelený bod) znamená, že jedné z akreditovaných národních organizací byl poukázán poplatek k rozvoji infrastruktur k recyklaci a regeneraci obalů. V souladu se zlepšováním procesu recyklace váš žádáme o dodržování místních směrnic o třídění odpadů platných pro tento typ obalů. Baterie a akumulátory V případě, že váš výrobek obsahuje baterie a akumulátory, musíte je odevzdat k likvidaci na stanovených sběrných místech. Výrobek Symbol přeškrtnuté popelnice, umístěný na výrobku znamená, že patří do skupiny elektrických a elektronických přístrojů. V této souvislosti vás ustanovení EU žádá o třídění použitých přístrojů: Odevzdání v prodejnách v případě zakoupení stejného přístroje, Odevzdání na příslušných sběrných místech ( ekodvůr, tříděný sběr apod.). Tím se podílíte na recyklaci a valorizaci použitých elektrických a elektronických přístrojů, které by jinak mohly mít negativní vlivy na životní prostředí a na lidské zdraví. ČESY 7

7 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 8 UVEDENÍ DO PROVOZU Rozsah dodávky Calios A1/Calios Základní stanice Mobilní zařízení - sluchátko 1 baterie (typ li-ion, 3,7 V 600 mah) Napájecí zdroj se zástrčkou Připojovací kabel k telefonní zásuvce Návod k obsluze Stav při dodání Základna: Hlasitost vyzvánění: 3 Melodie vyzvánění: 3 PIN: 0000 CLIP: zap Pauza: 1 vteřina Doba flash: 200 ms Mobilní zařízení: Hlasitost vyzvánění: 5 Melodie vyzvánění: 1 Hlasitost reproduktoru: 1 Tón tlačítek: zap Tón nabíjení: zap Výstražný tón baterie: zap V stra n tón mimo dosah: vyp Tón po dosažení konce seznamu: vyp Jazyk hlášení na displeji: polský Autom. přijetí hovoru: vyp Telefonní seznam: prázdný Seznam hovorů: prázdný Opakovaná volba: prázdný Název mobilního zařízení: mobilní zařízení Záznamník: Poslech zpráv z jiného zařízení TAD-PIN: 123 Záznamník: zap Texty: 1 text ohlášení a 1 upozornění 8

8 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 9 UVEDENÍ DO PROVOZU Umístění a dosah Umístěte základní stanici na volně přístupné centrální místo v oblasti, ve které chcete telefonovat. V závislosti na okolních podmínkách je dosah venku až cca. 300 metrů. V budovách je dosah až 50 metrů v závislosti na prostorovém a stavebně technickém uspořádání. Z důvodu stavebně technického uspořádání může dojít ke stínění signálu. Následkem nedostatečného přenosu může být hovor přerušovaný. Pokud pole nedosáhne potřebné intenzity, bude spojení po krátké době přerušeno. Položte pod základní stanici protiskluzovou podložku. Za běžných okolností nezanechává podstavec přístroje žádné stopy. Vzhledem k tomu, že se při výrobě nábytku používá široká paleta různých laků a leštidel nelze vyloučit, že kontakt částí přístroje může zanechat na ploše stopy. Společnost Grundig vylučuje jakékoliv uplatňování nároků na záruční plnění z důvodu takovéhoto poškození. Používání základní nebo nabíjecí stanice venku nebo v prostorách vystavených působení mrazu je zakázáno. Doporučená okolní teplota k použití základní stanice je +5 C a +45 C, doporučená relativní vlhkost je 20 % a 75 %. V místě instalace musí být umístěna síťová zásuvka 230 V~ určená k napájení základní nebo nabíjecí stanice. Plný vyhovující příslušné evropské a státní normí. Vkládání baterií do mobilního zařízení 1 Přiměřený zatlačte na horní díl víka bateriové přihrádky (na zadní straně mobilního zařízení) a posuňte víko směrem dolů. 2 Zasuňte konektor baterie do zásuvky a vložte baterii (včetně propojovacího kablíku). 3 Opatrný nasaďte víko baterie na mobilní zařízení a zasuňte je na doraz. ČESY 9

9 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 10 UVEDENÍ DO PROVOZU Připojení základní stanice (Calios A1) Telefonní zásuvka Připojovací kabel k telefonní zásuvce Napájecí zdroj se zástrčkou Zapojení připojovacího kabelu do telefonní zásuvky 1 Zasuňte zástrčku Western - RJ11 připojovacího kabelu do zdířky» «na zadní straně základní stanice a zajistěte ji. 2 Zasuňte zástrčku připojovacího kabelu do telefonní zásuvky. Pro uvolnění zástrčky Western - RJ11 stiskněte háček směrem dolů a vytáhněte zástrčku. Připojení napájecího zdroje Používejte pouze dodaný napájecí zdroj. 1 Zasuňte zástrčku napájecího zdroje do zdířky» «na zadní straně základní stanice a zajistěte ji. 2 Připojte napájecí zdroj k síťové zásuvce 230 V~. Indikace na horní straně základní stanice:» «. 10

10 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 11 UVEDENÍ DO PROVOZU Připojení základní stanice (Calios) Telefonní zásuvka Napájecí zdroj se zástrčkou Připojovací kabel k telefonní zásuvce Zapojení připojovacího kabelu do telefonní zásuvky 1 Zasuňte zástrčku Western - RJ11 připojovacího kabelu do zdířky» «na zadní straně základní stanice a zajistěte ji. 2 Zasuňte zástrčku připojovacího kabelu do telefonní zásuvky. Pro uvolnění zástrčky Western - RJ11 stiskněte háček směrem dolů a vytáhněte zástrčku. Připojení napájecího zdroje Používejte pouze dodaný napájecí zdroj. 1 Zasuňte zástrčku napájecího zdroje do zdířky» «na zadní straně základní stanice a zajistěte ji. 2 Připojte napájecí zdroj k síťové zásuvce 230 V~. Světelná kontrolka na horní straně základní stanice svítí. ČESY 11

11 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 12 UVEDENÍ DO PROVOZU Připojení dalšího mobilního zařízení sluchátka (Volitelné příslušenství) Používejte pouze dodaný napájecí zdroj. 1 Zasuňte zástrčku napájecího zdroje do zdířky na zadní straně nabíjecí stanice a zajistěte ji. 2 Připojte napájecí zdroj k síťové zásuvce 230 V~. Baterie Nabíjení baterie Před použitím telefonu musíte nabít baterii. Vložte mobilní zařízení do přihrádky základní nebo nabíjecí stanice (volitelné příslušenství) klávesnicí dopředu. Pokud je baterie vybitá (indikace»ä«na displeji mobilního zařízení bliká nebo je displej prázdný), trvá cyklus nabíjení 12 až 15 hodin. Stav baterie Stav baterie je zobrazen na displeji. Počet čárek zobrazuje stav baterie (»Ä«prázdná,»Ü«nabitá). Pokud je kapacita baterií téměř vyčerpaná, bliká symbol»ä«, podsvícení displeje se nezapne a zazní výstražný signál (pokud jste jej nevypnuli, viz kapitola Nastavení na straně 62). tomuto jevu dojde i v případě, že baterii na chvíli vyjmete a opět vložíte. Nové bateriové články dosáhnou své plné kapacity zpravidla až po několika cyklech nabití a vybití. Ačkoliv ukazatel stavu baterie signalizuje, že je baterie mobilního zařízení nabitá musíte v této počáteční fázi počítat s tím, že zatím není dosaženo běžných hodnot doby hovoru a doby pohotovosti. 12

12 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 13 UVEDENÍ DO PROVOZU Výdrž baterie Baterie vydrží v pohotovostním režimu (stand-by) až 5 dní nebo až 10 hodin při trvalém hovoru. Životnost baterie Pokud chcete, aby baterie dosáhly dlouhé životnosti, pamatujte: zástrčku nezkratujte. používejte vaše mobilní zařízení jako mobilní telefon a neodkládejte je po každém telefonátu do základní nebo nabíjecí stanice (volitelné příslušenství) k nabíjení. raj POLSA MAGYARORSZÁG ROMÂNIA ĆESO Slovakia Výběr země Po vložení baterie nebo pokud bylo mobilní zařízení a základní stanice resetovány do nastavení z výroby musíte provést nastavení země, ve které telefon používáte. 1 Vyberte tlačítky» «nebo» «zemi, ve které budete telefon používat a potvrďte nastavení pravým funkčním tlačítkem»o«. ČESY 13

13 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 14 UVEDENÍ DO PROVOZU! VÝSTRAHA Bezpečnostní pokyny pro baterii Před použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny o bateriích. Nesprávné použití baterií může mít za následek nejen přehřívání, požár, výbuch a pokles výkonu, ale může také způsobit vážná zranění. 7 Nevystavujte baterii ohni ani vysoké teplotě. Neskladujte baterii v horkém prostředí. 7 Při vkládání baterie do mobilního zařízení nezaměňte póly (+ a ). 7 Při skladování baterie chraňte póly (+ a ) před kontaktem s drátem a jinými kovovými prvky. Propojení pólů může mít za následek zkrat. 7 Neotevírejte baterii pomocí hřebíků, kladivem, razníkem nebo podobnými nástroji. Nepoužívejte žádné násilí. 7 Baterii nedeformujte ani jiným způsobem neměňte její tvar. 7 Nenamáčejte baterii do vody. Neskladujte baterii a mobilní zařízení ve vlhkých místnostech. 7 Nabíjejte dodanou baterii pouze pomocí dodaného mobilního zařízení a základní stanice. Dbejte přitom na správný způsob připojení a řádný provoz. 7 Používejte baterii pouze společně s dodaným mobilním zařízením. 7 Nepoužívejte mobilní zařízení s jinými bateriemi nebo akumulátory, tzn. baterie NI-MH, NI-CD a lithiovými bateriemi. Může dojít k explozi, požáru nebo přehřívání. 14

14 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 15 UVEDENÍ DO PROVOZU 7 Nenechávejte baterii v mobilním zařízení, pokud dochází k nezvyklému zápachu a zahřívání, k barevným nebo tvarovým změnám, pokud vytéká kapalina nebo pokud pozorujete jakékoliv jiné anomálie. 7 Pokud používají mobilní zařízení děti, informujte je o bezpečném použití a ujistěte se, že jsou baterie a mobilní zařízení vždy správně používány. 7 Mobilní zařízení používejte pouze za uvedených podmínek. V opačném případě může baterie způsobit přehřívání, požár a explozi nebo dojde k rapidnímu poklesu výkonu baterie. 7 Provozní podmínky: 7 Nabíjení: 0 C až +45 C 7 Provoz: -20 C až +60 C 7 Skladování: -20 C až +45 C ČESY 15

15 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 16 STRUČNÝ PŘEHLED Mobilní zařízení - sluchátko Levé funkční tlačítko, hlavní funkce je opakování vytáčení. Prostřední funkční tlačítko, hlavní funkce je telefonní seznam. Pravé funkční tlačítko, hlavní funkce je výběr hlavní nabídky. (Přiřazené funkce se na displeji zobrazí po stisknutí tohoto tlačítka.) Vyvolání seznamu hovorů; listování nahoru. Vyvolání seznamu hovorů; listování dolů. Zahájení a ukončení hovoru; ukončení funkce nabídky; po delším stisknutí mobilní zařízení vypnete a opět zapnete. Spojení pomocí funkce hlasitého odposlechu a jeho ukončení. R Tlačítko signálu (Hook-Flash), používá se na vedlejších zařízeních. Modrý kroužek kolem tlačítek na ovládání kurzoru bliká během hovoru, při doručení nové zprávy, v případě zmeškaného hovoru a nové zprávy SMS Číselná tlačítka. Hvězdička; * po stisknutí a podržení: zamknutí a odemknutí tlačítek. # Int řížek; po stisknutí a podržení předvolba pro interní hovor. 16

16 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 17 STRUČNÝ PŘEHLED Základní stanice (Calios A1) Nastavení hlasitosti základní stanice. Po krátkém stisknutí tlačítka zazní na cca. 30 vteřin vyzváněcí tón všech mobilních zařízení; pokud stisknete tlačítko na 5 vteřin, bliká světelná kontrolka, základní stanice je připravena k přihlášení. Po zvednutí mobilního zařízení kontrolka svítí. 5 Přehrávání vlastního namluveného textu; přetočení aktuální zprávy na začátek; vyvolání předchozích zpráv. 87 Spuštění a zastavení přehrávání zprávy. 6 Přetočení aktuální zprávy na konec; vyvolání dalších zpráv. x Vymazání zpráv. Zapnutí nebo vypnutí záznamníku; výběr přehrávaného ohlášení. SIM Zásuvka pro kartu SIM. 8 8 Zobrazení stavu záznamníku (zap/vyp), došlé zprávy, počet zpráv. ČESY 17

17 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 18 STRUČNÝ PŘEHLED Základní stanice (Calios) Po krátkém stisknutí tlačítka zazní na cca. 30 vteřin vyzváněcí tón všech mobilních zařízení; pokud stisknete tlačítko na 5 vteřin, bliká světelná kontrolka, základní stanice je připravena k přihlášení. Po zvednutí mobilního zařízení kontrolka svítí. SIM Zásuvka pro kartu SIM. 18

18 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 19 STRUČNÝ PŘEHLED III MOBIL :22 d D Nabídka Displej symboly a jejich význam III Intenzita přijímaného signálu; Symboly jsou viditelné v případě, že je mobilní zařízení v dosahu základní stanice; Symboly blikají, pokud je mobilní zařízení mimo dosah základní stanice nebo pokud vyhledává signál základní stanice. Ä MOBIL 1 Stav baterií. Název a číslo mobilního zařízení :50 Datum a čas. d Aktuální funkce levého funkčního tlačítka opakované vytáčení. Aktuální funkce středního funkčního tlačítka telefonní seznam. Nabídka Aktuální funkce pravého funkčního tlačítka hlavní nabídka. ČESY 19

19 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 20 TELEFONOVÁNÍ Volba pomocí tlačítek s číslicemi 1 Zadejte volané číslo tlačítky»1...0«. Zadané telefonní číslo můžete potvrdit po dalších cca. 60 vteřin. Podsvícení displeje se po prvním stisknutí tlačítka automaticky rozsvítí a 20 vteřin po posledním stisknutí tlačítka opět zhasne. Nesprávně zadaná čísla můžete postupně mazat funkčním tlačítkem» «. 2 Hovor zahájíte stisknutím tlačítka» «nebo» «. Tím vytočíte volané číslo. 3 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka» «. 20 Volba pomocí funkce opakovaného vytáčení Funkce opakovaného vytáčení ukládá 10 posledních volaných telefonních čísel. Pokud je příslušné telefonní číslo uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se i jméno. 1 Stiskněte levé funkční tlačítko» d «. Zobrazí se poslední volané telefonní číslo. Pomocí tlačítka» «nebo» «můžete listovat v seznamu posledních volaných čísel. 2 Hovor zahájíte stisknutím tlačítka» «nebo» «. Tím vytočíte volané číslo. 3 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka» «. Telefonní čísla můžete ze seznamu volaných čísel vymazat. Požadované telefonní číslo vyberte tlačítkem» «nebo» «a aktivujte je pravým funkčním tlačítkem»možnosti«. Vyberte pomocí tlačítek» «nebo» «řádek»vymazat«a potvrďte jej pravým funkčním tlačítkem»o«. Pokud chcete vymazat všechna čísla ze seznamu vyberte tlačítky» «nebo» «řádek»vymazat vše?«a potvrďte pravým funkčním tlačítkem»o«.

20 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 21 TELEFONOVÁNÍ Vytáčení pomocí klávesové zkratky Pod číselná tlačítka 1, 2 až 8 a 9 můžete ukládat telefonní čísla. Způsob přiřazení klávesové zkratky ke jménu a číslu naleznete v kapitole omfortní funkce na straně Volání čísel pod klávesovými zkratkami provedete stisknutím a podržením tlačítek»1«až»9«. 2 Hovor zahájíte stisknutím tlačítka» «nebo» «. Tím vytočíte volané číslo. 3 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka» «. Volání čísla z telefonního seznamu Po dodání přístroje je telefonní seznam prázdný. Způsob ukládání jmen a čísel do telefonního seznamu naleznete v kapitole omfortní funkce na straně 23 až Telefonní seznam vyvoláte stisknutím tlačítka» «. Zobrazí se první záznam uložený v telefonním seznamu. 2 Stiskejte tlačítko» «nebo» «tak často, dokud se na displeji nezobrazí jméno hledaného kontaktu; nebo k cílenému vyhledávání kontaktu v telefonním seznamu stiskejte číselné tlačítko, vedle kterého je příslušné písmeno, tak dlouho, dokud se nezobrazí první jméno začínající požadovaným písmenem (např. po dvojím stisknutí tlačítka»8«vyberete kontakt začínající písmenem U ). 3 Hovor zahájíte stisknutím tlačítka» «nebo» «. Tím vytočíte volané číslo. 4 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka» «. ČESY 21

21 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 22 TELEFONOVÁNÍ Volání ze seznamu volaných čísel Při volání telefonního čísla, během kterého došlo k přenosu hovoru, je telefonní číslo zaznamenáno do seznamu volaných čísel nezávisle na tom, zda hovor přijmete nebo ne. Pokud používáte zařízení se záznamníkem (Calios A1), je zobrazen i seznam hlasových zpráv. V případě, že u některých hovorů není zobrazeno telefonní číslo, nebude tento hovor v případě jeho zmeškání zobrazen. V seznamu hovorů je uloženo max. 30 záznamů. aždý záznam obsahuje jméno (max. 12 znaků), číslo (max. 24 čísel), datum a čas. 1 Seznam volaných čísel vyvoláte stisknutím tlačítka» «. 2 V případě, že je v seznamu hovorů uloženo několik hovorů, (např. Záznam»# 03«) můžete listovat mezi záznamy pomocí tlačítek» «nebo» «. Upozornění Číslice v závorkách informují o tom, kolikrát se zobrazené číslo pokoušelo dovolat. 3 Hovor zahájíte stisknutím tlačítka» «nebo» «. Tím vytočíte volané číslo. 4 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka» «nebo» «. Vymazání záznamu ze seznamu hovorů 1 Seznam hovorů vyvoláte stisknutím tlačítka» «. 2 Vyberte požadovaný kontakt stisknutím tlačítka» «nebo» «. 3 Stiskněte pravé funkční tlačítko»možnosti«. 4 Vyberte pomocí tlačítek» «nebo» «položku»vymazat«a vymažte záznam stisknutím pravého funkčního tlačítka»o«. 22

22 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 23 TELEFONOVÁNÍ ontrola seznamu hovorů Seznam hovorů můžete nastavit tak, aby byly v seznamu zobrazeny všechny hovory nebo pouze zmeškané hovory. Nastavení Nastavení MT Výchozí nastavení BS Výchozí nastavení BS Změna PIN Odhlásit telefon Původní nastavení Čas flash Pauza Seznam volání položku»nastavení«a aktivujte volbu pravým funkčním tlačítkem»o«. 3 Vyberte tlačítky» «nebo» «řádek»výchozí nastavení BS«a aktivujte pravým funkčním tlačítkem»o«. 4 Vyberte pomocí tlačítek» «nebo» «řádek»seznam volání«a aktivujte pravým funkčním tlačítkem»zap«. 5 Vyberte tlačítky» «nebo» «řádek»všechna volání«nebo»zmeškané hovory«a aktivujte pravým funkčním tlačítkem»zap«. Zobrazí se hovory. 6 Nastavování ukončete stisknutím tlačítka» «. Funkce CLIP Pokud chcete využívat funkci identifikace volajícího (CLIP), musí ji podporovat provozovatel telefonní sítě a funkci musí mít na svém přístroji aktivní i volající. Provozovatel telefonní sítě může tuto funkci poskytovat za zvláštní tarif nebo může být aktivace této funkce podléhat poplatku. V případě, že je telefonní číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se u volajícího čísla také jméno volajícího. V případě, že volající nemá aktivní funkci identifikace volajícího, zobrazí se hlášení»neznámý«. ČESY 23

23 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 24 TELEFONOVÁNÍ Přijmutí hovoru Příchozí hovor je signalizován vyzváněcím tónem na mobilním zařízení. Modré kolečko kolem tlačítka pro ovládání kurzoru bliká. Hlasitost a melodii vyzvánění lze nastavit, viz kapitola Nastavení, na straně 60. Během volání, při kterém je součástí přenosu i telefonní číslo volajícího, zobrazí se také jeho telefonní číslo. V případě, že je k zobrazenému telefonnímu číslu v telefonním seznamu již uloženo jméno, zobrazí se také toto jméno. 1 Odeberte mobilní zařízení ze základní stanice. Hovor bude automaticky přijat; nebo stiskněte tlačítko» «v případě, že mobilní zařízení není uloženo v základní stanici. Ukončení hovoru 1 Stiskněte tlačítko» «; nebo odložte mobilní zařízení do základní stanice. Hlasitý odposlech Během hovoru můžete přepnout na hlasitý odposlech, odložit telefon a pokračovat v hovoru. 1 Během hovoru stiskněte tlačítko» «. 2 Funkci hlasitého odposlechu vypnete tlačítkem» «. 24

24 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 25 TELEFONOVÁNÍ Opakované volání obsazeného čísla V případě, že je volané číslo obsazeno, můžete aktivovat funkci opakovaného volání obsazeného čísla. Jakmile se linka uvolní, zazní na mobilním zařízení vyzváněcí tón. 1 Odeberte mobilního zařízení ze základní stanice. Hovor bude automaticky přijat; nebo stiskněte tlačítko» «v případě, že mobilní zařízení není uloženo v základní stanici. Aktivace funkce opakovaného volání obsazeného čísla Pokud slyšíte obsazovací tón 1 Stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»opakované volání obs. č.«a aktivujte ji pravým funkčním tlačítkem»o«. 2 Po potvrzení funkce z telefonní sítě stiskněte tlačítko» «. Funkce je aktivní cca. 45 minut. Ve stejném okamžiku můžete aktivovat pouze jedno opakované volání. Čekající hovor (přijmutí/odmítnutí) Tato funkce umožňuje přijmout nebo odmítnout další externí telefonát. 1 Externí hovor přijmete stisknutím tlačítka» «. Jste spojeni s externím volajícím. Pokud vám během externího hovoru zavolá další externí volající, uslyšíte zvukové upozornění na čekající hovor (krátký tón). 2 Stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»přijmout+podržet«a aktivujte ji pravým funkčním tlačítkem»o«. Přijmete druhý hovor, první hovor bude podržen; nebo stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»přijmout+ukončit«a potvrďte pravým funkčním tlačítkem»o«. Přijmete druhý hovor, první hovor bude ukončen; ČESY 25

25 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 26 TELEFONOVÁNÍ nebo stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»odmítnout«a potvrďte pravým funkčním tlačítkem»o«. Druhý hovor bude odmítnut, volající uslyší obsazovací tón. Další volání Během externího hovoru můžete volat dalšího externího účastníka. 1 Externí hovor přijmete stisknutím tlačítka» «. Jste spojeni s externím volajícím. 2 Stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»další volání«a aktivujte ji pravým funkčním tlačítkem»o«. První hovor bude podržen, účastník hovoru uslyší hlášení. 3 Zadejte telefonní číslo druhého účastníka pomocí tlačítek»1...0«a potvrďte volání tlačítkem» «nebo» «. Byl spojen další hovor. 4 Stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»ukončit druhý hovor«a potvrďte ji pravým funkčním tlačítkem»o«. Přepnete na první hovor. 5 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka» «. 26 Přepínání Během externího hovoru můžete střídavě hovořit s druhým volajícím. 1 Externí hovor přijmete stisknutím tlačítka» «. Jste spojeni s externím volajícím. 2 Stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«a vyberte funkci»přepínání«. Mezi oběma externími hovory přepínáte funkčním tlačítkem»o«. 3 Stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»ukončit první hovor«a potvrďte ji pravým funkčním tlačítkem»o«;

26 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 27 TELEFONOVÁNÍ nebo stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»ukončit druhý hovor«a potvrďte ji pravým funkčním tlačítkem»o«. 4 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka» «. onferenční hovor Můžete hovořit se dvěma volajícími současně. 1 Externí hovor přijmete stisknutím tlačítka» «. Jste spojeni s externím volajícím. 2 Stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»další volání«a aktivujte ji pravým funkčním tlačítkem»o«. První hovor bude podržen, účastník hovoru uslyší hlášení. 3 Zadejte telefonní číslo druhého účastníka pomocí tlačítek»1...0«a potvrďte volání tlačítkem» «nebo» «. 4 Stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»onference«a aktivujte ji pravým funkčním tlačítkem»o«. Jste spojeni s oběma externími volajícími. 5 Stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»ukončit první hovor«a potvrďte ji pravým funkčním tlačítkem»o«; nebo stiskněte levé funkční tlačítko»možnosti«, vyberte funkci»ukončit druhý hovor«a potvrďte ji pravým funkčním tlačítkem»o«. 6 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka» «. ČESY 27

27 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 28 TELEFONOVÁNÍ Blokování tlačítek zapnutí a vypnutí lávesnici mobilního zařízení můžete chránit před neúmyslným stisknutím tlačítek. Zablokování tlačítek 1 V klidovém režimu stiskejte tlačítko» g«tak dlouho, dokud se nezobrazí symbol» «. lávesnice mobilního zařízení je zablokovaná. Lze přijímat příchozí hovory. Odblokování tlačítek 1 V klidovém režimu opět stiskněte a podržte tlačítko» g«. Zapnutí a vypnutí mobilního zařízení Vypnutí mobilního zařízení 1 V klidovém režimu stiskejte tlačítko» «tak dlouho, dokud se nedojde k vypnutí displeje. Nelze telefonovat. Zapnutí mobilního zařízení 1 Stiskněte tlačítko» «vypnutého telefonu. Mobilní zařízení je opět zapnuto. Zapnutí a vypnutí mikrofonu Během hovoru můžete vypnout a zapnout mikrofon. 1 Během hovoru stiskněte pravé funkční tlačítko» «. Zobrazené hlášení:»vypnout zvuk«, mikrofon je odpojen. 2 Pro zapnutí opět stiskněte pravé funkční tlačítko» «. 28 Nastavení hlasitosti Během hovoru můžete měnit hlasitost poslechu. Způsob, jakým lze trvale změnit hlasitost, naleznete v kapitole Nastavení na straně Během hovoru můžete nastavit hlasitost pomocí tlačítek» «nebo» «.

28 03 Calios_cs :19 Uhr Seite 29 OMFORTNÍ FUNCE Telefonní Telefonbuch seznam Zpět Zurück O Navigace v nabídce Nabídka Stisknutím jediného tlačítka získáte přehled různých nabídek. Ovládání pomocí nabídky a tlačítek Nabídku vyvoláte stisknutím pravého funkčního tlačítka Na displeji vidíte jednotlivé položky nabídky. Položky v nabídce vybíráte pomocí tlačítek k ovládání kurzoru» «,» «,» «nebo»r«. Vybranou nabídku můžete aktivovat pravým funkčním tlačítkem»o«. O úroveň zpět se dostanete stisknutím levého funkčního tlačítka»zpět«. V příslušné nabídce můžete vybírat jednotlivé funkce tlačítky k ovládání kurzoru» «,» «a ukládat funkce pravým funkčním tlačítkem»o«. Jaké funkce můžete ovládat pomocí levého nebo pravého funkčního tlačítka je vždy uvedeno na displeji nad funkčními tlačítky. Aktivovaná funkce je označena symbolem» «. Po výběru nebo nastavení příslušné funkce můžete přepnout o úroveň zpět (levé funkční tlačítko»zpět«) nebo můžete nabídku opustit (stisknutím» «). ČESY 29

4_SinioA1/Sinio1_cs 12.06.2007 9:46 Uhr Seite 2

4_SinioA1/Sinio1_cs 12.06.2007 9:46 Uhr Seite 2 4_SinioA1/Sinio1_cs 12.06.2007 9:46 Uhr Seite 2 OBSAH 2 5-7 INFORMACE 5 Předmluva 5 Pokyny k použití 5-6 Bezpečnostní pokyny 7 Životní prostředí 7 Obal 7 Baterie a akumulátory 7 Výrobek 8-13 UVEDENÍ DO

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace Čeština Obrázky a obsah v této příručce se mohou od konkrétního produktu lišit. Chcete-li získat další informace, můžete otevřít celou uživatelskou příručku. Navštivte web www.samsung.com a vyhledejte

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Výrobce: Typ zařízení: Firmware: Služba: Thomson Thomson ST2022, Thomson ST2030 Thomson ST2022 (3.61), Thomson ST2030(1.61) VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Výrobce: Typ zařízení: Siemens Gigaset C470 IP Firmware: 02223 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 11.05.2010 Gigaset C470IP

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Ovládání přístroje Aastra 6755

Ovládání přístroje Aastra 6755 Ovládání přístroje Aastra 6755 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na tomto řádku zobrazeno datum a čas, v průběhu hovoru

Více

Návod na použití GSM spínače

Návod na použití GSM spínače Návod na použití GSM spínače Obj. č: 3242 Krátký popis dálkového spínače GSM: umožňuje zapínání a vypínání přístrojů přes síť GSM (i pro více uživatelů) Funkce časového zpoždění (zapínání a vypínání přístrojů

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté Stručný přehled Gigaset 5015 * 8 7 6 Tlačítka 1 Tlačítka cílové volby 2 Tlačítko opakování volby 3 Tlačítko zpětného dotazu 4 Tlačítko vypnutí zvuku (Mute) 5 Tlačítko Shift 6 Tlačítko snížení hlasitosti

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

BT220 HEADSET. Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený)

BT220 HEADSET. Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený) Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený) 6 Sluchátko 7 Mikrofon 8 Ušní spona 9 Indikátor nabíjení (červený) 10 Indikátor

Více

Doro Secure 580. Rychlý návod k použití Česky

Doro Secure 580. Rychlý návod k použití Česky Doro Secure 580 Rychlý návod k použití Česky Pozor! Veškerá vyobrazení slouží výhradně k ilustračním účelům a nemusí zcela přesně odpovídat podobě konkrétního přístroje. 1. Zapínací tlačítko ZAP/VYP 9.

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku.

Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku. Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku. Tento symbol upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a údržbových pokynů,

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Co je v balení Základní stanice (XL375) Základní stanice (XL370) Poznámka * Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek, nabíječek a napájecích adaptérů.

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 23 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. DŮLEŽITÉ Přečtěte si tyto pokyny. Věnujte pozornost všem

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

ConCorde-550CID Uživatelská příručka

ConCorde-550CID Uživatelská příručka ConCorde-550CID Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Pozorně si přečtěte následující pokyny před použitím telefonu, aby bylo zařízení použito bezpečně a správně 2. Odpojte napájecí kabel od elektrické

Více

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

Chuango. Vážený zákazníku,

Chuango. Vážený zákazníku, Chuango Vážený zákazníku, děkujeme vám za výběr dálkového spínače E5, vysoce moderního dálkového spínače domácích spotřebičů založeného na službách cloud serveru. K dispozici jsou dvě verze připojení:

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - fotka Upravení kontaktu - změna

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A Bluetooth 4.0 + EDR, apt-x, ANC Děkujeme, že jste si zakoupili bluetooth sluchátka CEL-TEC F5A. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah 1. Hlavní vlastnosti...

Více

Stručný návod k rychlému použití CD180

Stručný návod k rychlému použití CD180 Stručný návod k rychlému použití CD180 Důležité bezpečnostní pokyny Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v technických údajích. Výrobek nesmí přijít do kontaktu s tekutinami. Při výměně akumulátorů

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

HI-FI KVALITA ZVUKU VESTAVĚNÝ ZDROJ ENERGIE PRO JINÁ ZAŘÍZENÍ

HI-FI KVALITA ZVUKU VESTAVĚNÝ ZDROJ ENERGIE PRO JINÁ ZAŘÍZENÍ HI-FI KVALITA ZVUKU VESTAVĚNÝ ZDROJ ENERGIE PRO JINÁ ZAŘÍZENÍ OUTDOOR TECH TAGS HARDWARE 1 2 3 4 5 6 7 Reproduktor Dobíjecí jack Multifunkční tlačítko LED indikátor Vestavěný mikrofon + tlačítko: zvýšit

Více

Ovládání IP telefonu Panasonic KX-TGP 500 a KX-TPA 50

Ovládání IP telefonu Panasonic KX-TGP 500 a KX-TPA 50 Ovládání IP telefonu Panasonic KX-TGP 500 a KX-TPA 50 Výrobce: Panasonic Typ zařízení: KX-TGP 500, KX-TPA 50 Firmware: 22.02, 22.10, 22.53 (KX TGP 500, KX TGP 550) Služba: VoIP CTX / VoIP Connect (O2 Virtuální

Více

Kovový mini diktafon s dálkovým odposlechem

Kovový mini diktafon s dálkovým odposlechem Kovový mini diktafon s dálkovým odposlechem Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 32 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

EX3262C Instalační a uživatelský manuál

EX3262C Instalační a uživatelský manuál EX3262C Instalační a uživatelský manuál Technická data: Napájení telefonu je prováděno pomocí sběrnice Klidový odběr: Odběr při provozu: 8 ma 0,4 A Obrazovka: Barevné LCD 4 Pracovní teplota: 0 50 C Maximální

Více

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL ALCATEL 29362 Telefonní přístroj s identifikací volajícího ( CLIP ) a s speakerphonem Příručka uživatele ÚVOD Telefonní přístroj umožňuje uložení čísla volajícího do paměti a jeho zobrazení. Identifikace

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6755

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6755 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6755 Digitální telefon Aastra 6755 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno:

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Obrázek: verze s TZ Rozhraní: a/b (analog) Provoz: HA / PBX Standardy: DECT, GAP, F-SMS Konfigurace o Připojení 1 externí linky o Registrovat lze až 6 sluchátek

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Při zapnutém termostatu: Stiskněte tlačítko M a podržte je tři vteřiny stisknuté. Stisknutím nebo vyberete následující nastavení: 00 = bez časovače (funkce časovače vypnuta)

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

TG7331_7341FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Friday, July 11, :43 AM

TG7331_7341FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Friday, July 11, :43 AM TG7331_7341FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Friday, July 11, 2008 11:43 AM Stručný průvodce Připojení Model č. KX-TG7331FX KX-TG7341FX Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Zap./Vyp.

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

HiPath HiPath 1120 HiPath 1130 HiPath 1150 HiPath Návod k použití Systémový telefon Profiset 3030

HiPath HiPath 1120 HiPath 1130 HiPath 1150 HiPath Návod k použití Systémový telefon Profiset 3030 HiPath 1100 HiPath 1120 HiPath 1130 HiPath 1150 HiPath 1190 Návod k použití Systémový telefon Profiset 3030 Obsah Instalační pokyny... 3 Instalace... 4 Systémový telefon Profiset 3030... 5 Charakteristiky...

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 55 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11).

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). myphone 6310 Návod CZ Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4 Reproduktor Zadní

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 32 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 36 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 28 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB20.B M-HPB20.R M-HPB20.W

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB20.B M-HPB20.R M-HPB20.W BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB20.B M-HPB20.R M-HPB20.W Obsah Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/04 Obj. č.: 92 20 45 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho malého speciálního telefonu s náhlavní soupravou (se sluchátkem do ucha a s mikrofonem).

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815)

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu

Více

Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3

Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3 1 Návod na použití Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3 2 Artone 3 je bezdrátová indukční smyčka pro poslech zařízení vybavená bezdrátovou technologií Bluetooth. 2.1 + EDR Takto můžete poslouchat

Více

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III CZ OBSAH BALENÍ PROHLÉDNI SI OBRÁZEK I 1. Reproduktor

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 60 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Nastavení

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR500 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ Dálkový ovladač

Více

s_cz.fm euroset 805 S Návod k použití

s_cz.fm euroset 805 S Návod k použití .. euroset S Návod k použití .. euroset S euroset S MUTE R SET REDIAL RECALL ABC q DEF GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ M MEM Vkládací popisný štítek M - opakování volby uloženého čísla Cílová tlačítka SET -

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Uživatelské rozhraní Touchtone (TUI) Hlavní nabídka. Služby zasílání zpráv

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Uživatelské rozhraní Touchtone (TUI) Hlavní nabídka. Služby zasílání zpráv OmniTouch 00 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R.x Hlavní nabídka Vytočte přístupové číslo. Po připojení z libovolného telefonu, interního i externího, vás rozhraní Touchtone provede

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Bluetooth Stereo Headset uživatelská příručka (BS-209)

Bluetooth Stereo Headset uživatelská příručka (BS-209) Bluetooth Stereo Headset uživatelská příručka (BS-209) Obsah: O BS-209 Stereo headsetu... 2 O Bluetooth technologii... 2 Přehled... 2 Obsah balení... 2 Nabíjení headsetu... 2 Doba nabíjení headsetu...

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více