Souhrnná teritoriální informace Vietnam

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná teritoriální informace Vietnam"

Transkript

1 Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Hanoji ke dni Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická charakteristika 3. Zahraničně-politická orientace 4. Ekonomická charakteristika země 5. Finanční a daňový sektor 6. Zahraniční obchod země 7. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR 8. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu 9. Investiční klima 10. Očekávaný vývoj v teritoriu 1/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

2 1. Základní informace o teritoriu 1.1. Oficiální název státu ská socialistická republika Nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam 1.2. Rozloha km Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva Počet obyvatel: 85,78 miliónu (dle sčítání z r. 2009, 13. nejlidnatější země světa) Hustota osídlení: 254 obyv./km 2 (jedna z nejvyšších ve světě v zemích s převažujícím zemědělstvím), v deltě Rudé řeky až 1225 obyv./km 2, v deltě Mekongu 429 obyv./km 2, v horských oblastech kolem obyv./km 2. Podíl městského a venkovského obyvatelstva: 29,6 % a 70,4 % Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 53 % Podíl nezaměstnanosti práceschopného obyvatelstva: 4,65 % 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,11 % (hanojská agentura OSN - UNFPA udává vysoký poměr potratovosti 45 potratů/100 těhotenství, poměr potratů ve skupině vdaných žen let činí 65 %, t.j. průměr 2,5 potratů/ženu) Demografické údaje - věkové složení: 0 4 let 9,52 % 5 9 let 12,00 % let 11,96 % let 6,91 % let 3,85 % let 8,87 % let 8,49 % let 7,87 % let 7,28 % let 5,90 % let 4,07 % let 2,80 % let 2,36 % let 2,31 % let 2,20 % 2/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

3 70 74 let 1,59 % let 1,10 % let 0,54 % nad 85 let 0,38 % celkem 100,00 % procento populace pod 25 let: 53 % složení populace podle pohlaví: muži 49,14 % ženy 50,86 % průměrná délka života: 71,07 let (muži 68,27 let, ženy 74,08 let) průměrná dětská úmrtnost (do 5 let věku) - 24 úmrtí/1000 živě narozených dětí 1.5. Národnostní složení 86 % populace tvoří etničtí ci (národnost Kinh), soustředění zejména v deltách hlavních vodních toků a pobřežních rovinatých oblastech, 12 % etničtí Číňané. Zbytek populace tvoří Khmerové (kolem žijící v jihozápadní deltě Mekongu), Čamové (kolem žijící převážně podél pobřeží mezi Nha Trang a Phan Thiet a v provincii An Giang v deltě Mekongu) a dalších 60 národnostně-jazykových menšin soustředěných zejména v horských oblastech Náboženské složení Buddhismus (převládá mahájánový buddhismus, cca 50 % obyvatel); katolicismus (7 8 miliónů, přibližně 10 % populace, po Filipínách nejvyšší poměr z asijských zemí); protestantismus (asi 200 tis. věřících v oblastech Centrální vrchoviny); islám (přibližně 0,5 % populace, převážně etničtí Khmerové a Čamové); hinduismus (zbytky indické komunity v Ho Či Minově Městě); sekta Cao Dai (přibližně 2 mil. věřících) a sekta Hoa Hao (buddhistická, předpokládá se asi 1,5 mil. věřících), animismus Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky Úředním jazykem je vietnamština, nejrozšířenějšími používanými cizími jazyky angličtina, čínština (kantonská a mandarínská), ruština a francouzština (převážně starší generace) Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města Země se dělí na 63 provincií a 5 měst ústřední správy - Hanoj, Ho Či Minovo Město, Hai Phong, Can Tho a Da Nang. Provincie se dále dělí na městské a venkovské okresy, městské okresy se dělí na čtvrti a venkovské okresy se dělí na obce. Hlavním městem je Hanoj s 6,44 miliony obyvatel (údaj k ) a rozkládá se na ploše 3348 km 2. Největším městem je Ho Či Minovo Město s 7,12 miliony obyvatel (údaj k ), které se rozkládá na ploše 2096 km 2. V těchto dvou městech je soustředěno kolem 44 % městské populace země. 3/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

4 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn ský dong (VND), bez dalšího členění. Oficiální kurs se nyní (konec března 2012) pohybuje kolem 21,000 VND/1USD. Při hotovém placení jsou ve většině obchodů, restaurací, apod. kromě VND běžně přijímány i USD s přepočtem téměř shodným s oficiálním kursem. Používání celosvětově známých platebních karet (AMEX, MC/EC, DINER S, JCB, VISA, MASTERCARD) je dosud omezeno a jsou přijímány jen ve vybraných hotelech, obchodech či restauracích v turistickém centru Hanoje, resp. Ho Či Minova Města a jiných větších měst. Jejich použití se však postupně rozšiřuje Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba Státní svátky: Nový rok (Tet Duong lich) 1. ledna Lunární Nový rok (Tet Nguyen Dan) čtyři dny (počínaje dnem předcházejícím první den prvního lunárního měsíce, v období od konce ledna do poloviny února kalendářního roku) Den vítězství (Ngay Chien Thang) 30. dubna (výročí kapitulace vlády Jihovietnamské republiky ) Svátek práce (Ngay Quoc te Lao dong) 1. května Národní den (Ngay Quoc Khanh) 2. září (vyhlášení Deklarace nezávislosti ské demokratické republiky prezidentem Ho Či Minem ) Pracovní doba státních úřadů, organizací a bank je od pondělí do pátku od 7:30 do 11:00 hodin a od 13:00 do 16:30 hodin, soboty a neděle jsou dny pracovního klidu. Pracovní doba v soukromém sektoru je zpravidla celotýdenní včetně sobot a nedělí. Prodejní doba většiny obchodů začíná mezi 7.00 a 9.00 hod. a končí mezi a hod. Většina obchodů je otevřena po celý týden. Pouze velmi málo obchodů dodržuje polední přestávku a neděli jako den pracovního klidu Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty Pozdrav - tradiční vietnamský způsob při zdravení je podání rukou. V případě tradičního vietnamského způsobu potřesení rukou (ruce spojené kolem zápěstí partnera) je samozřejmě vhodné pozdrav opětovat. Navštívenky - podobně jako v celé Asii i ve u je výměna navštívenek při společenském i obchodním styku naprostou samozřejmostí. Za zdvořilou formu je pokládáno předání a převzetí navštívenky oběma rukama. Předání vizitky jednou rukou či dokonce položení na stůl (podobně i podávání peněz při placení) je společensky nepřijatelné. Při jednání je pak vhodné vizitku ponechat před sebou na stole jako znamení úcty - okamžité založení vizitky je považováno za výraz nezájmu. Oděv - se zvyšující se životní úrovní a množstvím společenských styků se i někdejší vietnamská neformálnost v odívání přizpůsobuje západním zvyklostem. Při formálním společenském styku je samozřejmostí užití společenského oděvu, příp. v horkém letním podnebí pouze košile s kravatou. Krátké kalhoty (šortky) dosud nejsou běžným zjevem ani v neformálním společenském styku Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU Česká republika uzavřela s VSR dohodu v oblasti zdravotnictví, na základě které by měla být občanům smluvních stran poskytována zdravotní péče zdarma. Smluvní dokument je však plněn pouze českou stranou. ská zdravotnická zařízení za veškeré úkony vyžadují platbu a jejich úroveň zdaleka nedosahuje našich standardů. Z těchto důvodů bylo unilaterálně z české strany provedeno přehodnocení 4/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

5 Zdravotní dohody. Nově se tato dohoda vztahuje pouze na zdravotnický personál, který byl vyslán na základě výměn, plynoucích z této dohody. V Hanoji a Ho Či Minově Městě také existují soukromé mezinárodní polikliniky, jejichž služby a ceny jsou na vyšší úrovni. Tato zařízení většinou neprovádějí složitější operace, pouze zajišťují převoz do nemocnic v Thajsku, Singapuru, popřípadě v ČLR. Z tohoto důvodu je nutné mít v každém případě zdravotní a cestovní připojištění pro nenadálé události Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria Občané ČR, s výjimkou držitelů diplomatických pasů, podléhají vízové povinnosti. Vstupní víza na dobu 30 dnů se udělují na ZÚ VSR v Praze. Vízum je možné ve u prodloužit na cizinecké policii. Letištní poplatky jsou zahrnuty v cenách letenek, není nutno platit při odletu. Dle aktuální situace moho být při vstupu do u prováděny lékařské prohlídky (měření teploty termokamerou). Na území VSR neplatí český ani mezinárodní řidičský průkaz. Při krátkodobých pobytech je, vzhledem k dopravní situaci, vhodné si pronajmout vůz či motocykl s řidičem. Cizincům dlouhodobě žijícím ve VSR policie vystaví vietnamský řidičský průkaz Mezinárodní očkovací průkaz je uznáván místními úřady. Při vstupu do země se nevyžaduje žádné povinné očkování. Doporučuje se však po poradě s lékařem absolvovat základní očkování pro méně rozvinuté tropické země (hepatitida A a B, tetanus, břišní tyfus, TBC, japonská encefalitida). Na jihu země se může ve větší míře vyskytovat horečka dengue, v horských oblastech malárie, v zemi se vyskytují případy případy ptačí chřipky a chřipky H1N1. V severním u je zaznamenáno onemocnění cholerou. V posledních letech též prudce vzrůstá počet infikovaných virem HIV. Během pobytu je proto nutné dodržovat základní hygienické návyky, konzumovat tepelně zpracované potraviny a vyhýbat se nedůvěryhodným stravovacím zařízením. Balená pitná voda je běžně v prodeji po celém území státu, je však třeba kontrolovat neporušenost obalu. Více informací viz Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi V současnosti tyto oblasti ve u z hlediska politického či bezpečnostního rizika oficiálně neexistují, při cestování do odlehlejších oblastí je nicméně vhodné informovat se předem u místně příslušných orgánů. Vzhledem k latentní epidemii ptačí chřipky je třeba dbát upozornění úřadů, týkajících se zákazu vstupu do kontaminovaných míst (návštěvy tržnic s živou drůbeží, koupání ve znečištěné vodě aj.), event. zákazu konzumace drůbeže a drůbežích produktů. Doporučujeme sledovat upozornění ZÚ Hanoj, resp. MZV ČR Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) popis spojení z letiště a z centra města Velvyslanectví ČR (Embassy of the Czech Republic) 13 Chu Van An, Hanoi, teritoriální působnost: ská socialistická republika kontaktní osoby: JUDr. Michal Král, velvyslanec Ing. Milan Vágner, rada (ekonomické a obchodní vztahy) 5/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

6 Mgr. Jan Husák, II. tajemník (politická, kulturní, tisková agenda) Tel: (0084-4) , Fax: (0084-4) Mobilní telefony: (00844) RNDr. Ing. Filip Pšenička (konzulární pohotovost) nebo (obchodně ekonomický úsek) Internetové stránky: Honorární konzuláty: HK ČR HCMC (Honorary Consular Office of the Czech Republic Ho Chi Minh City) 28 bis Mac Dinh Chi, Dist. 1 Ho Chi Minh City kontaktní osoba: p. Ngo Hong Chuyen, honorární konzul Tel: ( ) Fax: ( ) Hanoj leží asi 30 minut jízdy od letiště Noi Bai (centrum 45 minut), dopravu zajišťují letištní autobusy (3 USD, VND) nebo taxislužba (cca 15 USD, VND). ZÚ Hanoj leží v diplomatické čtvrti, v těsné blízkosti hlavních státních institucí. (viz Cesta z letiště Tan Son Nhat do centra Ho Či Minova Města trvá asi 20 minut, cena za taxi činí kolem VND. Honorární konzulát je umístěn blízko středu města Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism) V roce 2007 byla otevřena v Ho Či Minově Městě Zahraniční kancelář agentury CzechTrade. Adresa: 3/25-26 Thich Quang Duc, P. 3, Phu Nhuan Dist. Ho Chi Minh City Tel./fax: Web: Vedoucí kanceláře: Ing. Luboš Marek Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.) První pomoc: 115 6/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

7 Požárníci: 114 Policie: 113 Informace: 116, 1080 Zdravotní péče: Hanoj: Hanoi Family Medical Practice: , (mobil) -French Hospital: SOS International: (24 hod. pohotovost) Hanoi Family Dental Practice: , (mobil) Ho Či Minovo Město: HCMC Family Medical Practice: , (mobil) International Medical Center: Franco-ese Hospital: An Dong Dental Clinic: Internetové informační zdroje (Národní shromáždění VSR) (Ministerstvo zahraničních věcí) (Ministerstvo plánování a investic) (Ministerstvo průmyslu a obchodu) (Ministerstvo dopravy) (Ministerstvo zemědělství) (Ministerstvo financí) (Státní banka u) (Hlavní statistický úřad) (ská energetická společnost) (Agentura Vietrade) (internetový portál trade) ( Investment Review) ( Business Forum) ( Economic Times) (Phillips Fox Laws Online) ( Law & Legal Forum) (Světová banka ve u) (zastoupení Evropské komise ve u) (Evropská obchodní komora EuroCham ve u) (WTO) (ASEAN) Adresy významných institucí Adresy hlavních obchodních a hospodářských komor a podnikatelských svazů (kompletní seznam na konci přílohy) 7/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

8 ská obchodní a průmyslová komora: Chamber of Commerce and Industry (VCCI) - hlavní sídlo 9 Dao Duy Anh Str., Hanoi Tel.: , (oddělení mezinárodních vztahů) Fax: , Pobočky ské obchodní a průmyslové komory: VCCI Ho Chi Minh City 171 Vo Thi Sau Str., Dist. 3, Ho Chi Minh City Fax: Tel: , VCCI Da Nang 256 Tran Phu Str., Da Nang City Fax: Tel: , VCCI Hai Phong 10 Dinh Tien Hoang Str., Hai Phong City Fax: Tel: VCCI - Vung Tau 1 Ho Quy Ly Str., Vung Tau City Fax: Tel: , VCCI - Vinh 8/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

9 254 Tran Phu Str., Vinh City Fax: Tel: Významné státní korporace (sdružují podniky určitého odvětví, spoluvytvářejí strategie rozvoje jednotlivých odvětví a často mají významný poradní hlas při výběru obchodních partnerů pro konkrétní výrobní podniky). Electricity of (EVN) 18 Trang Nguyen Han Str., Hanoi Tel : Fax : , Oblast působení: výroba a distribuce elektrické energie National Coal Mineral Industries Group (VINACOMIN) 226 Le Duan Str., Hanoi Tel: Fax: Oblast působení: produkce a export uhlí, obchod se zařízeními pro těžbu uhlí Steel Corporation (VSC) 91 Lang Ha Str., Dong Da Distr., Hanoi Tel : Fax : Oblast působení: výroba a obchod s ocelí a dalšími železnými materiály National Textile and Garment Corporation (VINATEX) 25 Ba Trieu Str., Hanoi Tel: Fax: Oblast působení: výroba a obchod v oblasti textilu a oděvů 9/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

10 National Chemical Corporation (VINACHEM) 1A Trang Tien Str., Hanoi Tel: Fax: Oblast působení: výroba a obchod v oblasti chemických materiálů National Cement Corporation (VNCC) 228 Le Duan Str., Hanoi Tel : Fax : Oblast působení: výroba cementu, obchod s cementem a klinkerem Paper Corporation (VINAPIMEX) 25A Ly Thuong Kiet Str., Hanoi Tel: , Fax: Oblast působení: výroba a obchod se všemi druhy papíru, obchod se zařízeními na výrobu a zpracování papíru National Alcohol - Beer - Beverage Corporation (VINABECO) 94 Lo Duc Str., Hanoi Tel: Fax: Oblast působení: výroba a obchod s alkoholickými a nealkoholickými nápoji, obchod s výrobním zařízením Engine and Agricultural Machinery Corporation (VEAM) 2 Trieu Quoc Dat Str., Hanoi Tel: , Fax: /69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

11 Oblast působení: výroba a obchod v oblasti motorů, zemědělských strojů a zařízení, automobilů a motocyklů Plastic Corporation (VINAPLAST) 39 Ngo Quyen Str.,Hanoi Tel: Fax: Oblast působení: výroba, zpracování a obchod v oblasti plastů a hliníku Ceramic and Glass Corporation (VINACEGLASS) Nguyen Cong Tru St., Dist. 1, Ho Chi Minh City Tel: Fax: Oblast působení: výroba a obchod v oblasti keramiky, porcelánu, skla a osvětlovacích těles National Leather and Footwear Corporation (LEAPRODEXIM ) 25 Ly Thuog Kiet Str., Hanoi Tel: Fax: Oblast působení: výroba a obchod v oblasti obuvi, kůže a dalších obuvnických materiálů a výrobních zařízení Dairy Products JSC (VINAMILK) Nguyen Dinh Chieu Str., Ward 6, Dist. 3, Ho Chi Minh City Tel: Fax: Oblast působení: produkce a zpracování mléka a dalších mléčných výrobků, obchod s mlékem a mléčnými produkty Food Industries Company (VIFON) 6/1B Truong Chinh Str., Tan Phu Dist., Ho Chi Minh City 11/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

12 Tel : Fax : Oblast působení: výroba a export instantních potravin (nudle, polévky) a koření Souborové přílohy: Adresy významných vietnamských institucí (37kB) 12/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

13 2. Vnitropolitická charakteristika 2.1. Stručná charakteristika politického systému Republika s politickým systémem vlády jedné stran. Vedoucí úlohu ve státě a společnosti má podle Ústavy Komunistická strana u (KSV). Jiné politické strany v zemi oficiálně neexistují Hlava státu (jméno, kompetence) Truong Tan Sang, prezident (zvolen v červenci 2011). Prezident jmenuje a odvolává členy vlády, je vrchním velitelem ozbrojených sil země, podepisuje zákony, jmenuje velvyslance, generály a admirály ozbrojených sil. Je volen z řad poslanců Národního shromáždění na období 5 let Složení vlády Dne schválilo Národní shromáždění VSR (parlament) na návrh předsedy vlády Nguyen Tan Dunga složení nové vlády. Nová vláda má celkem 27 členů, z toho čtyři místopředsedy. Nguyen Tan Dung předseda vlády Nguyen Xuan Phuc místopředseda vlády Hoang Trung Hai místopředseda vlády Nguyen Thien Nhan místopředseda vlády Vu Van Ninh místopředseda vlády Phung Quang Thanh ministr národní obrany Tran Dai Quang ministr veřejného pořádku Pham Binh Minh ministr zahraničních věcí Nguyen Thai Binh ministr vnitřních záležitostí Ha Hung Cuong ministr spravedlnosti Bui Quang Vinh ministr plánování a investic Vuong Dinh Hue ministr financí Vu Huy Hoang ministr průmyslu a obchodu Cao Duc Phat ministr zemědělství a venkovského rozvoje Dinh La Thang ministr dopravy Trinh Dinh Dung ministr stavebnictví Nguyen Minh Quang ministr přírodních zdrojů a životního prostředí Nguyen Bac Son ministr pro informace a komunikaci Pham Thi Hai Chuyen ministryně práce, invalidů a sociálních záležitostí Hoang Tuan Anh ministr kultury, sportu a cestovního ruchu Nguyen Quang ministr pro vědu a technologii Pham Vu Luan ministr školství a vzdělávání Nguyen Thi Kim Tien ministryně zdravotnictví Giang Seo Phu předseda vládního výboru pro národnostní menšiny Nguyen Van Binh guvernér ské národní banky Huynh Phong Tranh generální inspektor vlády Vu Duc Dam ministr a předseda úřadu vlády 13/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

14 3. Zahraničně-politická orientace 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních Mezinárodní organizace AIESI (Association Internationale des Ecoles des Sciences de l Information), AIF (Agence Intergouvernemental de la Francophonie), AUPELF (Association des Universités partiellement ou entierement de la langue Francaise), CIMMYT (International Center for Maize and Wheat), CIP (Centre International du Pommme de Ter), FAO (Food and Agriculture Organization), IAEA (International Agency for Atomic Energie), ICAO (International Civil Aviation Organization), ICO (International Coffee Organization), ICPO (INTERPOL), ICRC (International Committee of the Red Cross), IFAD (International Fund for Agricultural Development), IGCP (Programme International de Correlation Geologique), ILO (International Labour Organization), IMF (International Monetary Fund), IMO (International Maritime Organization), INMARSAT, INTELSAT (International Telecommunication and Satelite Organization), INTERSPUTNIK (International Organization of Space Telecommunications), IPU (Inter-parliamentary Union), ITU (International Telecommunication Union), IUCN (The World Conservation Union), NAM (Non- Aligned Movement), OIE (Organisation International des Epizzoties), UNDP (United Nations Development Programme), UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), UNFPA (United Nations Fund for Population Activities), UNHCR (United Nations High Commissioner for Refuges), UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), UNICEF (United Nations Children s Fund), UIGS (International Union of Geological Sciences), UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), UNDCP (United Nations Drug Control Programme), UNEP (United Nations Environment Programme), UPU (Universal Postal Union), WB (World Bank), WCO (World Customs Organization), WFP (World Food Programme), WHO (World Health Organization), WIPO (World Intellectual Property Organization), WMO (World Meteorogical Organization), "WTO" (World Tourism Organization), WTO (World Trade Organization) Regionální uskupení ASEAN (předsednictví v roce 2010), AIPO (Asian Inter-Parliamentary Organisation), APAARI (Asia-pacific Association of Agricultural Research Institute), APO (Asia Productivity Organization), APPU (Asia Pacific Postal Union), APQO (Asia Pacific Quality Organization), APT (Asian-Pacific Telecommunity), APEC (Asia Pacific Economic Co-operation), ARF (ASEAN Regional Forum), ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), ASEANAPOL (ASEAN Association of Police), ASEAN COST (ASEAN Committee on Science and Technology), ASEM (Asia-Europe Meeting), AVRDC (Asian Vegetable Research and Development Center), CCOP (Committee for Coordination of Joint Prospecting for Mineral Resources in Asian Offshore Areas and in the South Pacific), CIAT (Centre International d Agriculture Tropicale), CIRDAP (Center for Integrated Rural Development of Asia and the Pacific), ESCAP (Economic and Social Committee for Asia and Pacific), IDRC (International Development and Research Center), IRRI (International Rice Research Institute), ISNAR (International Service for National Agricultural research), RNAM (Regional Network of Agricultural Machinery), TECHNONET (Asian Network for Industrial Technology, Information and Extension) Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách - Ženevská konvence o ochraně obyvatelstva v době války - Ženevská konvence o zacházení s válečnými zajatci - Ženevská konvence o ochraně zraněných námořníků v době války - Ženevská konvence o ochraně zraněných vojáků v době války - Dohoda o Světové meteorologické organizaci 14/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

15 - Dohoda o Světové zdravotnické organizaci - Dohoda o Mezinárodním fondu pro rozvoj zemědělství - Dohoda o využití vesmíru pro mírové účely - Dohoda o zabránění zločinu v letecké dopravě - Konvence o zabránění únosům letadel - Konvence o zabránění nezákonných aktů proti bezpečnosti civilní letecké dopravy - Konvence o mezinárodním civilním letectví - Smlouva o zákazu rozmísťování jaderných zbraní v mořích a oceánech - Konvence o zákazu vývoje, výroby a skladování bakteriologických zbraní a jejich likvidace - Konvence o zákazu vývoje, výroby a skladování chemických zbraní a jejich likvidace - Dohoda o zásadách činnosti států při výzkumu a využití vesmíru - Konvence o zákazu použití techniky ke změně životního prostředí pro vojenské účely - Vídeňská konvence o diplomatických stycích - Vídeňská konvence o konzulárních stycích - Vídeňská konvence o právech zastoupení států v mezinárodních organizacích - Protokol o zákazu použití jedovatých plynů ve válce - Pařížská konvence o průmyslovém vlastnictví - Dohoda o registraci ochranných známek - Stockholmská konvence o vytvoření Světové organizace pro duševní vlastnictví - Konvence o zabránění a potírání zločinů genocidy - Konvence o zabránění a potírání zločinů apartheidu - Konvence o likvidaci všech forem diskriminace žen - Konvence o likvidaci všech forem rasové diskriminace - Dohoda o nešíření jaderných zbraní - Mezinárodní konvence o občanských a politických právech - Konvence o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti - Konvence o mezinárodní námořní dopravě - Statut UNIDO - Pařížská konvence o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví - Konvence o pomoci v případě jaderných katastrof 15/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

16 - Konvence o poštovní unii v oblasti Asie a Pacifiku - Konvence o výsadách imunity OSN - Obecná dohoda Světové poštovní unie - Konvence o právech dítěte - Mezinárodní konvence o zabránění znečišťování moří při námořní dopravě - Konvence o zabránění srážek na moři - Mezinárodní konvence o záchraně životů na moři - Dohoda o spolupráci a přátelství v Jihovýchodní Asii - Dohoda o ochraně patentů - Konvence o vytvoření Rady pro celní spolupráci - Konvence o ochraně ohrožených rostlin a živočichů - Konvence o námořním právu - Vídeňská konvence o ochraně ozónové vrstvy - Montrealský protokol o látkách ničících ozónovou vrstvu - Rámcová konvence OSN o změnách klimatu - Konvence Mezinárodní organizace práce - Konvence o kontrole hraniční a přeshraniční přepravy nebezpečných odpadů a jejich likvidace - Bernská konvence o mezinárodní ochraně literárních a uměleckých děl 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) mimo smluv dle kap.7.1. Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou VSR o spolupráci ve zdravotnictví ( , publikovaná pod č. 118/1967 Sb.) Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou VSR ( , publikovaná pod č. 42/1976 Sb.) Konzulární úmluva mezi vládou ČSSR a vládou VSR ( , publikovaná pod č. 15/1981 Sb.); Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských a trestních ( , publikovaná pod č. 98/1984) Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou VSR o zřízení a činnosti informačních a kulturních středisek ( , publikovaná pod č. 29/1988 Sb.) Protokol o spolupráci mezi Federálním ministerstvem zahraničních věcí ČSFR a Ministerstvem zahraničních věcí VSR ( ) Dohoda mezi vládou ČR a vládou VSR o odborné přípravě vietnamských občanů ve středních odborných učilištích v ČR ( , publikovaná pod č. 264/1995 Sb.) Ujednání mezi vládou ČR a vládou VSR o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů (platnost od ) Dohoda mezi vládou ČR a vládou VSR o předávání a přebírání občanů (platnost od ). Ujednání mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem národní obrany VSR o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání podepsána v srpnu /69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

17 4. Ekonomická charakteristika země 4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje Rok 2011 se ve u nesl ve znamení boje s inflací. Rozsáhlá restriktivní opatření vlády v monetární i fiskální oblasti sice inflaci dočasně zastavila, ale zároveň také srazila růst vietnamského HDP pod 6%. Vysoké úrokové míry a ztížený přístup k úvěrům zcela ochromily realitní trh, tvrdě dopadly také na průmysl a zejména na již tak ztrátové státní podniky, což vedlo k výraznějšímu omezení domácí spotřeby. Propad cen akcií, otřesy na realitním trhu a problémy státních podniků značně destabilizovaly také vietnamské banky. Jediným pozitivním momentem byl mimořádně rychlý růst vietnamských exportů, který pomohl u nejenom zredukovat jeho chronický obchodní deficit, ale také dostat vietnamskou platební bilanci po dlouhé době opět do kladných čísel. To umožnilo odbourat devalvační tlaky na místní měnu a stabilizovat její kurz vůči dolaru v závěru roku. Základní makroekonomické ukazatele v roce 2011 a prognóza na rok HDP (růst v %) 5,9 6,5 HDP na hlavu (USD) Průmyslová výroba (růst v %) Export (růst v %) Obchodní bilance (mld. USD) -10,4-9,5 Inflace (%) 18,6 10 Kurz VND/USD Růst vietnamského HDP v roce 2011 zpomalil na 5,9%. Hlavní příčinou zpomalení růstu HDP byla oslabená domácí spotřeba a investice (v důsledku restriktivních opatření vlády) a pomalý růst světové ekonomiky. V posledním kvartále minulého roku se objevily první známky opětovného oživení vietnamské ekonomiky. Tempo růstu HDP zrychlilo v posledních třech měsících roku 2011 na 6,1%. Nejrychleji rostl v minulém roce sektor služeb (7%), následovaný průmyslem a stavebnictvím (5,5%) a zemědělstvím (4%). Vzhledem k nutnosti pokračovat ve stabilizaci stále ještě dosti rozkolísané ekonomiky, stanovila vietnamské vláda růstový cíl na rok 2012 pouze ve výši 6-6,5%. Je ovšem otázkou, zda plánované cíle budou naplněny, protože růst HDP za 1. pololetí 2012 činil pouze 4,38% (růst v 1. kv o 4%, ve 2. kv. o 4,66%). Inflace byla v minulém roce ústředním problémem vietnamské ekonomiky. Tempo růstu cen se z lednových 12% vyšplhalo až ke 23% v srpnu 2011 a se tak dostal na druhé místo světového žebříčku zemí s největší inflací a na první místo mezi asijskými ekonomikami. Díky drastickým stabilizačním opatřením ve fiskální i monetární oblasti se ve druhé polovině roku podařilo další růst tempa inflace zastavit a celková míra inflace za rok 2011 dosáhla 18,6%. Inflační cíl na rok 2012 stanovila vietnamská vláda pod 10%. Realisticky lze ale očekávat celoroční míru inflace v tomto roce kolem 12% a její další pokles na zhruba 8% až v roce 2013 pokud bude vláda pokračovat v důsledném uplatňování restriktivní monetární politiky. 17/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

18 Současné úrokové míry ve u se nacházejí na svých tříletých maximech. Na prudký růst cen v první polovině roku musela centrální banka reagovat radikálním zpřísněním monetární politiky - omezením nabídky peněz a zvýšením hlavních úrokových sazeb až o 6 procentních bodů. REPO sazba vietnamské státní banky byla v květnu zvýšena až na 14% a od té doby zůstává nezměněna. Komerční úrokové sazby se v důsledku této přísné monetární politiky letos vyšplhaly až ke třiceti procentům. V příštím roce bude muset centrální banka dále pokračovat v uplatňování přísné monetární politiky. Její rozhodnutí jsou však velmi snadno ovlivnitelná vládou a ta se může kdykoliv rozhodnout ulehčit státním podnikům život snadnějším přístupem k úvěrům. ský premiér už na konci roku připustil postupné uvolňování nabídky peněz pro vietnamské producenty. Součástí restriktivních opatření bylo také výrazné omezení růstu objemu úvěrů. Zatímco v předchozích letech dosahovalo roční tempo růstu úvěrů ve vietnamské ekonomice zhruba 30%, v tomto roce se podařilo růst úvěrů snížit na pouhých 12%. Na rok 2012 stanovila vietnamská vláda opět poměrně restriktivní růstový cíl objemu úvěrů ve výši 15%. Při poskytování úvěrů by měly být v tomto roce upřednostňovány pouze podniky z tzv. produktivních sektorů (průmysl, zemědělství, exportně orientovaná odvětví). Restriktivní opatření vlády, které prohloubily propad realitního trhu a ztráty státních podniků, ještě více zvýraznily velmi špatný stav vietnamského bankovnictví. Agentura Standard & Poor s snížila v listopadu 2011 rating vietnamského bankovnictví na nejnižší možnou hodnotu (ve stejné skupině se nyní nachází Řecko a Bělorusko). K podobnému kroku přistoupila již v září i agentura Moody s. Důvodem ke snížení ratingu je rostoucí podíl nesplácených úvěrů, nárůst úvěrového rizika v souvislosti s pokračujícími makroekonomickými nerovnováhami, nedostatečná transparentnost a špatný regulatorní rámec bankovního sektoru. Vláda proto na konci listopadu ohlásila dlouho očekávané zahájení reformy vietnamského bankovnictví. V nejbližším období hodlá vietnamská státní banka zajistit především likviditu sektoru, zlepšit regulatorní dohled a restrukturalizovat a sloučit některé malé banky nacházející se na pokraji bankrotu (v první fázi půjde o tři menší komerční banky se sídlem v Ho Či Minově Městě, které převezme státní banka BIDV). V delším horizontu (cca 2 let) by pak mělo dojít ke kompletní restrukturalizaci celého bankovního sektoru, tedy zejména největších vietnamských státních bank. skému exportu se v minulém roce dařilo nad očekávání dobře zejména díky rostoucím světovým cenám hlavních vietnamských vývozních komodit. ské vývozy v minulém roce vzrostly o rekordních 33% na celkových 96 mld. USD. Navzdory posilujícímu podílu Číny a zemí ASEAN v teritoriální struktuře vietnamského exportu, zůstanou vyspělé trhy i nadále hlavními odběrateli vietnamského exportu (do vyspělých průmyslových zemí směřují dvě třetiny vývozu) a vývoj vietnamského exportu v tomto roce bude proto velmi záviset na vývoji ekonomické situace v Evropě a USA. ské dovozy vzrostly v minulém roce o 26% na 106 mld. USD a to navzdory rozsáhlým administrativním opatřením na omezení dovozů, což opět odhalilo jednu z největších slabin vietnamského hospodářství, kterou je přílišná závislost exportního průmyslu na materiálech a surovinách z dovozu. ským dovozům navíc stále dominují čínské výrobky a podíl Číny na celkových vietnamských dovozech se stále zvyšuje. Zatímco v roce 2004 činil podíl Číny na vietnamských dovozech pouze 13%, o sedm let později vzrostl na téměř 25%. Díky abnormálně rychlému růstu exportu se u v minulém roce podařilo výrazněji snížit svůj chronický obchodní deficit na 10 mld. USD, což je nejnižší deficit vietnamského zahraničního obchodu za posledních pět let. V relativním vyjádření v poměru k objemu exportu (10%) je to dokonce nejlepší výsledek od roku Na vietnamském obchodním deficitu se nejvíce podepisuje negativní obchodní výměna s Čínou. V minulém roce dosáhl obchodní deficit u s Čínou rekordních 11 mld. USD. Výrazný nárůst vietnamského exportu spolu s masivním přílivem plateb ze zahraničí (zahraniční ci poslali v minulém roce do u více než 9 mld. USD) dostal v minulém roce vietnamskou platební bilanci po dlouhé době opět do kladných čísel. Celkový přebytek platební bilance v roce 2011 je odhadován na 3,1 mld. USD (2009: -8,8 mld. USD, 2010: -3,1), což by mělo centrální bance pomoci doplnit vydrancované devizové rezervy použité na záchranu místní měny. Restriktivní fiskální politika, jejímž nejvýraznějším projevem bylo omezení veřejných investic, vyústila ve snížení deficitu státního rozpočtu na pouhých 4,9% HDP. Nehledě na pokračující propad realitního trhu a volání největších státních firem po uvolnění restriktivní politiky, vietnamská vláda vydala na konci roku přelomové nařízení o dalším zpřísnění dohledu nad státními investicemi. Dle tohoto nařízení 18/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

19 bude řada plánovaných investičních projektů v tomto roce zrušena a mnoha existujícím projektům bude zastaveno financování. Deficit státního rozpočtu by se tak měl v roce 2012 dostat pod 4% HDP. Poměrně velké riziko pro stabilitu vietnamských státních financí představují ztrátové státní podniky. V minulém roce se toto téma opět dostalo do popředí veřejné diskuse díky rekordní ztrátě vietnamského výrobce a distributora elektřiny firmy EVN. Ohlášená ztráta přesahující půl miliardy dolarů byla další těžkou ranou pro udržení vietnamského růstového modelu opírajícího se o klíčovou roli státních podniků v ekonomice. Rychle se zhoršující hospodářské výsledky většiny státních molochů opět oživily plány na urychlení jejich privatizace. V tomto roce proto zřejmě konečně dojde k privatizaci prvních velkých státních podniků, mezi něž vláda zařadila např. aerolinky Airlines, druhou největší vietnamskou banku BIDV, největšího producenta oceli Steel a distributora benzínu Petrolimex. Přestože veřejná prohlášení vlády o jejím pevném odhodlání privatizovat státní podniky co nejrychleji vypadají přesvědčivě, privatizační proces bude s největší pravděpodobností nadále čelit tuhému odporu vedení státních podniků propojeného s politickou elitou a státní správou a privatizace tak bude postupovat jen velmi pozvolna. Navzdory velkým problémům vietnamské ekonomiky v minulém roce dlouhodobí zahraniční investoři ukázali, že je stále atraktivní investiční destinací s perspektivními obchodními příležitostmi a objem přímých zahraničních investic zůstal zhruba na stejné úrovni jako v roce 2010 (11 mld. USD). Výrazněji však poklesl objem nově přislíbených zahraničních investic (o 35% na 14,7 mld. USD), což odráží nejen obavy investorů ze současné makroekonomické situace ve u, ale také celkový pokles investičního apetitu v globálním měřítku související se zhoršeným výhledem světové ekonomiky v nejbližším období Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/ obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti) Růst HDP v roce 2011 dosáhl 5,9 %, což znamená mírné zpomalení oproti roku 2010 (6,8 %). V roce 2012 je očekáván růst HDP ve výši 6-6,5 %. Na konci roku 2010 činila meziroční míra inflace 18,6 %. Vývoj základních makroekonomických ukazatelů během posledních 5 let Ukazatel HDP v běžných cenách (mld. USD) 70,977 88,228 89, , ,578 přírůstek HDP (v %) 8,5 6,2 5,3 6,8 5,9 HDP/obyvatele (v USD) míra inflace (v %) 8,3 23 6, ,6 nezaměstnanost: 4,6 města neuved. 4,6 neuved. 4,6 2,2 4,2 2,3 3,6 1,7 19/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

20 (odhad v %) venkov kurs VND k USD (31.12.) SBV, střed Průmyslový sektor zaznamenal v roce 2011 tempo růstu 6,8 %. V sektoru zemědělství, lesnictví a rybářství vzrostla produkce v roce 2011 o 5,2 %, z toho v zemědělství o 4,8 %, lesnictví o 5,7 % a rybolovu o 6,1 %. Produkce rýže dosáhla v minulém roce hodnoty43 mil. tun, což představuje nárůst o3 mil.tun. V sektoru služeb došlo v roce 2011 k pozitivnímu vývoji zejména v oblasti maloobchodního prodeje, dopravy a komunikací. Maloobchodní prodeje vzrostly ve sledovaném období o 24,2 %. Počet přepravených pasažérů vzrostl o 14,6 % a příjmy z nákladní dopravy o 12,1 %. Velmi rychle rostl také počet uživatelů telefonů (zejména mobilních), který v minulém roce dosáhl 133 mil. (z toho 15,5 mil. pevné linky). Počet uživatelů internetu vzrostl o 22 % na 32,6 mil. Velký růst zaznamenal v minulém roce také cestovní ruch. Počet turistů vzrostl oproti roku 2010 o 19 % na 6 miliónů. Ve struktuře HDP zaujímají služby druhou pozici za průmyslem a před zemědělstvím. Zahraniční investice zůstaly v minulém roce na zhruba stejné úrovni jako v roce Objem realizovaných přímých zahraničních investic dosáhl 11 mld. USD. Celková hodnota nově schválených zahraničních investic v roce 2011 činila jen 14,7 mld. USD (pokles o 35%). Export vzrostl v minulém roce o rekordních 33% na celkových 96 mld. USD. Hlavními exportními komoditami (hodnota vývozu nad 1 mld. USD) jsou ropa, oděvy a obuv, mořské produkty, výrobky ze dřeva, elektronika, káva a rýže. Import vzrostl ve srovnání s r o 26% (106 mld.usd). Nejvyšší procento importu tvořily strojírenské výrobky, nářadí a náhradní díly, počítače a jejich komponenty, umělé hmoty, látky a kůže, dále chemikálie a motorová vozidla. Kurs místní měny (VND): Vzhledem k výraznému deficitu zahraničně obchodní bilance byl oficiální kurs vietnamského dongu v minulém roce mírně devalvován. Na konci roku 2011 dosáhl kurs hodnoty VND za 1 USD. Kurs černého trhu se v minulém roce držel vytrvale nad hodnotou oficiálního kursu o cca VND/USD Průmysl struktura, tempo růstu, nosné obory Průmyslový sektor spolu se stavebnictvím vyprodukoval v r % HDP. Tempo růstu průmyslové výroby dosáhlo v minulém roce 6,8%. Za 1. pololetí 2012 došlo k nárůstu o 4,5%, přičemž 2. kv vykazoval rychlejší tempa růstu než 1. kv. Stavební výroba v 1. pol zaznamenalůa pokles o 0,4%. K nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím ve u patří textilní a oděvní průmysl, který je zároveň jedním z vedoucích exportních odvětví ve u. V textilním a oděvním průmyslu dnes pracuje více než 2200 podniků z toho 76 % připadá na vietnamské podniky a 24 % je vlastněno zahraničním kapitálem. Řada dalších zahraničních firem využívá spolupráce formou tzv. výrobní kooperace, což je v podstatě zakázková výroba určitého druhu a značky oděvů, či obuvi, profitující z výhody levné místní pracovní síly. Více než 55 % všech podniků textilního a oděvního průmyslu je 20/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

Souhrnná teritoriální informace Zimbabwe

Souhrnná teritoriální informace Zimbabwe Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Harare ke dni 01.06.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Súdán

Souhrnná teritoriální informace Súdán Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Egyptě ke dni 28.09.2010 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Indonésie

Souhrnná teritoriální informace Indonésie Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Jakartě ke dni 25.03.2010 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Malta

Souhrnná teritoriální informace Malta Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Římě (Itálie) ke dni 30.03.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2.

Více

Souhrnná teritoriální informace Katar

Souhrnná teritoriální informace Katar Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kuvajtu (Kuvajt) ke dni 24.07.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Souhrnná teritoriální informace Kuvajt

Souhrnná teritoriální informace Kuvajt Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v u ke dni 24.07.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

J A P O N S K O. Souhrnná teritoriální informace. za rok 2000

J A P O N S K O. Souhrnná teritoriální informace. za rok 2000 J A P O N S K O Souhrnná teritoriální informace za rok 2000 ZÚ Tokio, duben 2001 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O TERITORIU...4 1.1 Oficiální název státu...4 1.2 Rozloha...4 1.3 Počet obyvatel...4 1.4 Průměrný

Více

Souhrnná teritoriální informace San Marino

Souhrnná teritoriální informace San Marino Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno Velvyslanectvím ČR při Svatém stolci ke dni 01.10.2009 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Uzbekistán

Souhrnná teritoriální informace Uzbekistán Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Taškentu ke dni 01.01.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Spojené arabské emiráty

Souhrnná teritoriální informace Spojené arabské emiráty Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abu Dhabi ke dni 15.04.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Egypt

Souhrnná teritoriální informace Egypt Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Káhiře ke dni 01.04.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Velvyslanectví ČR Canberra & Generální konzulát ČR Sydney S O U H R N N Á T E R I T O R I Á L N Í I N F O R M A C E

Velvyslanectví ČR Canberra & Generální konzulát ČR Sydney S O U H R N N Á T E R I T O R I Á L N Í I N F O R M A C E Velvyslanectví ČR Canberra & Generální konzulát ČR Sydney S O U H R N N Á T E R I T O R I Á L N Í I N F O R M A C E N O V Ý Z É L A N D aktualizace k 1. 10. 2009 O B S A H 2 Strana 1. Základní informace

Více

Souhrnná teritoriální informace Rakousko

Souhrnná teritoriální informace Rakousko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Vídni ke dni 01.05.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

Hospodářský vývoj Číny: Příležitost?

Hospodářský vývoj Číny: Příležitost? Hospodářský vývoj Číny: Příležitost? Prof. Michal Mejstřík, PhDr. Tomáš Merkner a kol. EEIP, a.s. C Verze č. 3 z 24.února 2005 1 Upozornění Tato prezentace vznikla za použití výhradně veřejně dostupných

Více

Souhrnná teritoriální informace Venezuela

Souhrnná teritoriální informace Venezuela Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Brasílii (Brazílie) ke dni 28.09.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Bělorusko Souhrnná teritoriální informace (10/2013)

Bělorusko Souhrnná teritoriální informace (10/2013) Bělorusko Souhrnná teritoriální informace (10/2013) 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická charakteristika 3. Zahraničně-politická orientace 4. Ekonomická charakteristika země 5. Finanční

Více

Souhrnná teritoriální informace Polsko

Souhrnná teritoriální informace Polsko Souhrnná teritoriální informace 26.10.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická charakteristika 3. Zahraničně-politická orientace 4. Ekonomická

Více

Souhrnná teritoriální informace Švýcarsko

Souhrnná teritoriální informace Švýcarsko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bernu ke dni 03.09.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Polsko

Souhrnná teritoriální informace Polsko Souhrnná teritoriální informace 18.06.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická charakteristika 3. Zahraničně-politická orientace 4. Ekonomická

Více

Souhrnná teritoriální informace Itálie

Souhrnná teritoriální informace Itálie Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Římě ke dni 30.03.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Slovensko

Souhrnná teritoriální informace Slovensko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bratislavě () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

Velvyslanectví ČR Canberra & Konzulát ČR Sydney S O U H R N N Á T E R I T O R I Á L N Í I N F O R M A C E A U S T R Á L I E

Velvyslanectví ČR Canberra & Konzulát ČR Sydney S O U H R N N Á T E R I T O R I Á L N Í I N F O R M A C E A U S T R Á L I E Velvyslanectví ČR Canberra & Konzulát ČR Sydney S O U H R N N Á T E R I T O R I Á L N Í I N F O R M A C E A U S T R Á L I E aktualizace k 1.10.2014 I. Základní informace o teritoriu I.1 OFICIÁLNÍ NÁZEV

Více

Souhrnná teritoriální informace Turecká republika k 30.9.2013

Souhrnná teritoriální informace Turecká republika k 30.9.2013 1 Souhrnná teritoriální informace Turecká republika k 30.9.2013 Zpracovali: A. Kareš (kapitoly 1, 5, 7, 8, 9, 10) M. Lubojacký (kapitoly 2, 3) P. Buchta (kapitoly 4, 6) V. Michalík (kapitola 1) Schválil:

Více

Souhrnná teritoriální informace Švédsko

Souhrnná teritoriální informace Švédsko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Stockholmu () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

Souhrnná teritoriální informace Samoa

Souhrnná teritoriální informace Samoa Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno GK Sydney ve spolupráci se ZÚ Canberra (Austrálie) ke dni 07.10.2010 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2 Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR Analýza podkladových dokumentů Pracovní verze 0.2 16. září 2008 2 OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Účel dokumentu...3 1.2. Postup přípravy dokumentu...3 2. Informace,

Více

Souhrnná teritoriální informace Velká Británie

Souhrnná teritoriální informace Velká Británie Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Londýně ke dni 02.04.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu POPIS A PŘÍLEŽITOSTI

Více

Souhrnná teritoriální informace Kuba

Souhrnná teritoriální informace Kuba Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Havaně ke dni 17.02.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více