Souhrnná teritoriální informace Vietnam

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná teritoriální informace Vietnam"

Transkript

1 Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Hanoji ke dni Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická charakteristika 3. Zahraničně-politická orientace 4. Ekonomická charakteristika země 5. Finanční a daňový sektor 6. Zahraniční obchod země 7. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR 8. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu 9. Investiční klima 10. Očekávaný vývoj v teritoriu 1/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

2 1. Základní informace o teritoriu 1.1. Oficiální název státu ská socialistická republika Nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam 1.2. Rozloha km Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva Počet obyvatel: 85,78 miliónu (dle sčítání z r. 2009, 13. nejlidnatější země světa) Hustota osídlení: 254 obyv./km 2 (jedna z nejvyšších ve světě v zemích s převažujícím zemědělstvím), v deltě Rudé řeky až 1225 obyv./km 2, v deltě Mekongu 429 obyv./km 2, v horských oblastech kolem obyv./km 2. Podíl městského a venkovského obyvatelstva: 29,6 % a 70,4 % Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 53 % Podíl nezaměstnanosti práceschopného obyvatelstva: 4,65 % 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,11 % (hanojská agentura OSN - UNFPA udává vysoký poměr potratovosti 45 potratů/100 těhotenství, poměr potratů ve skupině vdaných žen let činí 65 %, t.j. průměr 2,5 potratů/ženu) Demografické údaje - věkové složení: 0 4 let 9,52 % 5 9 let 12,00 % let 11,96 % let 6,91 % let 3,85 % let 8,87 % let 8,49 % let 7,87 % let 7,28 % let 5,90 % let 4,07 % let 2,80 % let 2,36 % let 2,31 % let 2,20 % 2/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

3 70 74 let 1,59 % let 1,10 % let 0,54 % nad 85 let 0,38 % celkem 100,00 % procento populace pod 25 let: 53 % složení populace podle pohlaví: muži 49,14 % ženy 50,86 % průměrná délka života: 71,07 let (muži 68,27 let, ženy 74,08 let) průměrná dětská úmrtnost (do 5 let věku) - 24 úmrtí/1000 živě narozených dětí 1.5. Národnostní složení 86 % populace tvoří etničtí ci (národnost Kinh), soustředění zejména v deltách hlavních vodních toků a pobřežních rovinatých oblastech, 12 % etničtí Číňané. Zbytek populace tvoří Khmerové (kolem žijící v jihozápadní deltě Mekongu), Čamové (kolem žijící převážně podél pobřeží mezi Nha Trang a Phan Thiet a v provincii An Giang v deltě Mekongu) a dalších 60 národnostně-jazykových menšin soustředěných zejména v horských oblastech Náboženské složení Buddhismus (převládá mahájánový buddhismus, cca 50 % obyvatel); katolicismus (7 8 miliónů, přibližně 10 % populace, po Filipínách nejvyšší poměr z asijských zemí); protestantismus (asi 200 tis. věřících v oblastech Centrální vrchoviny); islám (přibližně 0,5 % populace, převážně etničtí Khmerové a Čamové); hinduismus (zbytky indické komunity v Ho Či Minově Městě); sekta Cao Dai (přibližně 2 mil. věřících) a sekta Hoa Hao (buddhistická, předpokládá se asi 1,5 mil. věřících), animismus Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky Úředním jazykem je vietnamština, nejrozšířenějšími používanými cizími jazyky angličtina, čínština (kantonská a mandarínská), ruština a francouzština (převážně starší generace) Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města Země se dělí na 63 provincií a 5 měst ústřední správy - Hanoj, Ho Či Minovo Město, Hai Phong, Can Tho a Da Nang. Provincie se dále dělí na městské a venkovské okresy, městské okresy se dělí na čtvrti a venkovské okresy se dělí na obce. Hlavním městem je Hanoj s 6,44 miliony obyvatel (údaj k ) a rozkládá se na ploše 3348 km 2. Největším městem je Ho Či Minovo Město s 7,12 miliony obyvatel (údaj k ), které se rozkládá na ploše 2096 km 2. V těchto dvou městech je soustředěno kolem 44 % městské populace země. 3/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

4 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn ský dong (VND), bez dalšího členění. Oficiální kurs se nyní (konec března 2012) pohybuje kolem 21,000 VND/1USD. Při hotovém placení jsou ve většině obchodů, restaurací, apod. kromě VND běžně přijímány i USD s přepočtem téměř shodným s oficiálním kursem. Používání celosvětově známých platebních karet (AMEX, MC/EC, DINER S, JCB, VISA, MASTERCARD) je dosud omezeno a jsou přijímány jen ve vybraných hotelech, obchodech či restauracích v turistickém centru Hanoje, resp. Ho Či Minova Města a jiných větších měst. Jejich použití se však postupně rozšiřuje Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba Státní svátky: Nový rok (Tet Duong lich) 1. ledna Lunární Nový rok (Tet Nguyen Dan) čtyři dny (počínaje dnem předcházejícím první den prvního lunárního měsíce, v období od konce ledna do poloviny února kalendářního roku) Den vítězství (Ngay Chien Thang) 30. dubna (výročí kapitulace vlády Jihovietnamské republiky ) Svátek práce (Ngay Quoc te Lao dong) 1. května Národní den (Ngay Quoc Khanh) 2. září (vyhlášení Deklarace nezávislosti ské demokratické republiky prezidentem Ho Či Minem ) Pracovní doba státních úřadů, organizací a bank je od pondělí do pátku od 7:30 do 11:00 hodin a od 13:00 do 16:30 hodin, soboty a neděle jsou dny pracovního klidu. Pracovní doba v soukromém sektoru je zpravidla celotýdenní včetně sobot a nedělí. Prodejní doba většiny obchodů začíná mezi 7.00 a 9.00 hod. a končí mezi a hod. Většina obchodů je otevřena po celý týden. Pouze velmi málo obchodů dodržuje polední přestávku a neděli jako den pracovního klidu Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty Pozdrav - tradiční vietnamský způsob při zdravení je podání rukou. V případě tradičního vietnamského způsobu potřesení rukou (ruce spojené kolem zápěstí partnera) je samozřejmě vhodné pozdrav opětovat. Navštívenky - podobně jako v celé Asii i ve u je výměna navštívenek při společenském i obchodním styku naprostou samozřejmostí. Za zdvořilou formu je pokládáno předání a převzetí navštívenky oběma rukama. Předání vizitky jednou rukou či dokonce položení na stůl (podobně i podávání peněz při placení) je společensky nepřijatelné. Při jednání je pak vhodné vizitku ponechat před sebou na stole jako znamení úcty - okamžité založení vizitky je považováno za výraz nezájmu. Oděv - se zvyšující se životní úrovní a množstvím společenských styků se i někdejší vietnamská neformálnost v odívání přizpůsobuje západním zvyklostem. Při formálním společenském styku je samozřejmostí užití společenského oděvu, příp. v horkém letním podnebí pouze košile s kravatou. Krátké kalhoty (šortky) dosud nejsou běžným zjevem ani v neformálním společenském styku Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU Česká republika uzavřela s VSR dohodu v oblasti zdravotnictví, na základě které by měla být občanům smluvních stran poskytována zdravotní péče zdarma. Smluvní dokument je však plněn pouze českou stranou. ská zdravotnická zařízení za veškeré úkony vyžadují platbu a jejich úroveň zdaleka nedosahuje našich standardů. Z těchto důvodů bylo unilaterálně z české strany provedeno přehodnocení 4/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

5 Zdravotní dohody. Nově se tato dohoda vztahuje pouze na zdravotnický personál, který byl vyslán na základě výměn, plynoucích z této dohody. V Hanoji a Ho Či Minově Městě také existují soukromé mezinárodní polikliniky, jejichž služby a ceny jsou na vyšší úrovni. Tato zařízení většinou neprovádějí složitější operace, pouze zajišťují převoz do nemocnic v Thajsku, Singapuru, popřípadě v ČLR. Z tohoto důvodu je nutné mít v každém případě zdravotní a cestovní připojištění pro nenadálé události Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria Občané ČR, s výjimkou držitelů diplomatických pasů, podléhají vízové povinnosti. Vstupní víza na dobu 30 dnů se udělují na ZÚ VSR v Praze. Vízum je možné ve u prodloužit na cizinecké policii. Letištní poplatky jsou zahrnuty v cenách letenek, není nutno platit při odletu. Dle aktuální situace moho být při vstupu do u prováděny lékařské prohlídky (měření teploty termokamerou). Na území VSR neplatí český ani mezinárodní řidičský průkaz. Při krátkodobých pobytech je, vzhledem k dopravní situaci, vhodné si pronajmout vůz či motocykl s řidičem. Cizincům dlouhodobě žijícím ve VSR policie vystaví vietnamský řidičský průkaz Mezinárodní očkovací průkaz je uznáván místními úřady. Při vstupu do země se nevyžaduje žádné povinné očkování. Doporučuje se však po poradě s lékařem absolvovat základní očkování pro méně rozvinuté tropické země (hepatitida A a B, tetanus, břišní tyfus, TBC, japonská encefalitida). Na jihu země se může ve větší míře vyskytovat horečka dengue, v horských oblastech malárie, v zemi se vyskytují případy případy ptačí chřipky a chřipky H1N1. V severním u je zaznamenáno onemocnění cholerou. V posledních letech též prudce vzrůstá počet infikovaných virem HIV. Během pobytu je proto nutné dodržovat základní hygienické návyky, konzumovat tepelně zpracované potraviny a vyhýbat se nedůvěryhodným stravovacím zařízením. Balená pitná voda je běžně v prodeji po celém území státu, je však třeba kontrolovat neporušenost obalu. Více informací viz Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi V současnosti tyto oblasti ve u z hlediska politického či bezpečnostního rizika oficiálně neexistují, při cestování do odlehlejších oblastí je nicméně vhodné informovat se předem u místně příslušných orgánů. Vzhledem k latentní epidemii ptačí chřipky je třeba dbát upozornění úřadů, týkajících se zákazu vstupu do kontaminovaných míst (návštěvy tržnic s živou drůbeží, koupání ve znečištěné vodě aj.), event. zákazu konzumace drůbeže a drůbežích produktů. Doporučujeme sledovat upozornění ZÚ Hanoj, resp. MZV ČR Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) popis spojení z letiště a z centra města Velvyslanectví ČR (Embassy of the Czech Republic) 13 Chu Van An, Hanoi, teritoriální působnost: ská socialistická republika kontaktní osoby: JUDr. Michal Král, velvyslanec Ing. Milan Vágner, rada (ekonomické a obchodní vztahy) 5/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

6 Mgr. Jan Husák, II. tajemník (politická, kulturní, tisková agenda) Tel: (0084-4) , Fax: (0084-4) Mobilní telefony: (00844) RNDr. Ing. Filip Pšenička (konzulární pohotovost) nebo (obchodně ekonomický úsek) Internetové stránky: Honorární konzuláty: HK ČR HCMC (Honorary Consular Office of the Czech Republic Ho Chi Minh City) 28 bis Mac Dinh Chi, Dist. 1 Ho Chi Minh City kontaktní osoba: p. Ngo Hong Chuyen, honorární konzul Tel: ( ) Fax: ( ) Hanoj leží asi 30 minut jízdy od letiště Noi Bai (centrum 45 minut), dopravu zajišťují letištní autobusy (3 USD, VND) nebo taxislužba (cca 15 USD, VND). ZÚ Hanoj leží v diplomatické čtvrti, v těsné blízkosti hlavních státních institucí. (viz Cesta z letiště Tan Son Nhat do centra Ho Či Minova Města trvá asi 20 minut, cena za taxi činí kolem VND. Honorární konzulát je umístěn blízko středu města Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism) V roce 2007 byla otevřena v Ho Či Minově Městě Zahraniční kancelář agentury CzechTrade. Adresa: 3/25-26 Thich Quang Duc, P. 3, Phu Nhuan Dist. Ho Chi Minh City Tel./fax: Web: Vedoucí kanceláře: Ing. Luboš Marek Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.) První pomoc: 115 6/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

7 Požárníci: 114 Policie: 113 Informace: 116, 1080 Zdravotní péče: Hanoj: Hanoi Family Medical Practice: , (mobil) -French Hospital: SOS International: (24 hod. pohotovost) Hanoi Family Dental Practice: , (mobil) Ho Či Minovo Město: HCMC Family Medical Practice: , (mobil) International Medical Center: Franco-ese Hospital: An Dong Dental Clinic: Internetové informační zdroje (Národní shromáždění VSR) (Ministerstvo zahraničních věcí) (Ministerstvo plánování a investic) (Ministerstvo průmyslu a obchodu) (Ministerstvo dopravy) (Ministerstvo zemědělství) (Ministerstvo financí) (Státní banka u) (Hlavní statistický úřad) (ská energetická společnost) (Agentura Vietrade) (internetový portál trade) ( Investment Review) ( Business Forum) ( Economic Times) (Phillips Fox Laws Online) ( Law & Legal Forum) (Světová banka ve u) (zastoupení Evropské komise ve u) (Evropská obchodní komora EuroCham ve u) (WTO) (ASEAN) Adresy významných institucí Adresy hlavních obchodních a hospodářských komor a podnikatelských svazů (kompletní seznam na konci přílohy) 7/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

8 ská obchodní a průmyslová komora: Chamber of Commerce and Industry (VCCI) - hlavní sídlo 9 Dao Duy Anh Str., Hanoi Tel.: , (oddělení mezinárodních vztahů) Fax: , Pobočky ské obchodní a průmyslové komory: VCCI Ho Chi Minh City 171 Vo Thi Sau Str., Dist. 3, Ho Chi Minh City Fax: Tel: , VCCI Da Nang 256 Tran Phu Str., Da Nang City Fax: Tel: , VCCI Hai Phong 10 Dinh Tien Hoang Str., Hai Phong City Fax: Tel: VCCI - Vung Tau 1 Ho Quy Ly Str., Vung Tau City Fax: Tel: , VCCI - Vinh 8/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

9 254 Tran Phu Str., Vinh City Fax: Tel: Významné státní korporace (sdružují podniky určitého odvětví, spoluvytvářejí strategie rozvoje jednotlivých odvětví a často mají významný poradní hlas při výběru obchodních partnerů pro konkrétní výrobní podniky). Electricity of (EVN) 18 Trang Nguyen Han Str., Hanoi Tel : Fax : , Oblast působení: výroba a distribuce elektrické energie National Coal Mineral Industries Group (VINACOMIN) 226 Le Duan Str., Hanoi Tel: Fax: Oblast působení: produkce a export uhlí, obchod se zařízeními pro těžbu uhlí Steel Corporation (VSC) 91 Lang Ha Str., Dong Da Distr., Hanoi Tel : Fax : Oblast působení: výroba a obchod s ocelí a dalšími železnými materiály National Textile and Garment Corporation (VINATEX) 25 Ba Trieu Str., Hanoi Tel: Fax: Oblast působení: výroba a obchod v oblasti textilu a oděvů 9/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

10 National Chemical Corporation (VINACHEM) 1A Trang Tien Str., Hanoi Tel: Fax: Oblast působení: výroba a obchod v oblasti chemických materiálů National Cement Corporation (VNCC) 228 Le Duan Str., Hanoi Tel : Fax : Oblast působení: výroba cementu, obchod s cementem a klinkerem Paper Corporation (VINAPIMEX) 25A Ly Thuong Kiet Str., Hanoi Tel: , Fax: Oblast působení: výroba a obchod se všemi druhy papíru, obchod se zařízeními na výrobu a zpracování papíru National Alcohol - Beer - Beverage Corporation (VINABECO) 94 Lo Duc Str., Hanoi Tel: Fax: Oblast působení: výroba a obchod s alkoholickými a nealkoholickými nápoji, obchod s výrobním zařízením Engine and Agricultural Machinery Corporation (VEAM) 2 Trieu Quoc Dat Str., Hanoi Tel: , Fax: /69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

11 Oblast působení: výroba a obchod v oblasti motorů, zemědělských strojů a zařízení, automobilů a motocyklů Plastic Corporation (VINAPLAST) 39 Ngo Quyen Str.,Hanoi Tel: Fax: Oblast působení: výroba, zpracování a obchod v oblasti plastů a hliníku Ceramic and Glass Corporation (VINACEGLASS) Nguyen Cong Tru St., Dist. 1, Ho Chi Minh City Tel: Fax: Oblast působení: výroba a obchod v oblasti keramiky, porcelánu, skla a osvětlovacích těles National Leather and Footwear Corporation (LEAPRODEXIM ) 25 Ly Thuog Kiet Str., Hanoi Tel: Fax: Oblast působení: výroba a obchod v oblasti obuvi, kůže a dalších obuvnických materiálů a výrobních zařízení Dairy Products JSC (VINAMILK) Nguyen Dinh Chieu Str., Ward 6, Dist. 3, Ho Chi Minh City Tel: Fax: Oblast působení: produkce a zpracování mléka a dalších mléčných výrobků, obchod s mlékem a mléčnými produkty Food Industries Company (VIFON) 6/1B Truong Chinh Str., Tan Phu Dist., Ho Chi Minh City 11/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

12 Tel : Fax : Oblast působení: výroba a export instantních potravin (nudle, polévky) a koření Souborové přílohy: Adresy významných vietnamských institucí (37kB) 12/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

13 2. Vnitropolitická charakteristika 2.1. Stručná charakteristika politického systému Republika s politickým systémem vlády jedné stran. Vedoucí úlohu ve státě a společnosti má podle Ústavy Komunistická strana u (KSV). Jiné politické strany v zemi oficiálně neexistují Hlava státu (jméno, kompetence) Truong Tan Sang, prezident (zvolen v červenci 2011). Prezident jmenuje a odvolává členy vlády, je vrchním velitelem ozbrojených sil země, podepisuje zákony, jmenuje velvyslance, generály a admirály ozbrojených sil. Je volen z řad poslanců Národního shromáždění na období 5 let Složení vlády Dne schválilo Národní shromáždění VSR (parlament) na návrh předsedy vlády Nguyen Tan Dunga složení nové vlády. Nová vláda má celkem 27 členů, z toho čtyři místopředsedy. Nguyen Tan Dung předseda vlády Nguyen Xuan Phuc místopředseda vlády Hoang Trung Hai místopředseda vlády Nguyen Thien Nhan místopředseda vlády Vu Van Ninh místopředseda vlády Phung Quang Thanh ministr národní obrany Tran Dai Quang ministr veřejného pořádku Pham Binh Minh ministr zahraničních věcí Nguyen Thai Binh ministr vnitřních záležitostí Ha Hung Cuong ministr spravedlnosti Bui Quang Vinh ministr plánování a investic Vuong Dinh Hue ministr financí Vu Huy Hoang ministr průmyslu a obchodu Cao Duc Phat ministr zemědělství a venkovského rozvoje Dinh La Thang ministr dopravy Trinh Dinh Dung ministr stavebnictví Nguyen Minh Quang ministr přírodních zdrojů a životního prostředí Nguyen Bac Son ministr pro informace a komunikaci Pham Thi Hai Chuyen ministryně práce, invalidů a sociálních záležitostí Hoang Tuan Anh ministr kultury, sportu a cestovního ruchu Nguyen Quang ministr pro vědu a technologii Pham Vu Luan ministr školství a vzdělávání Nguyen Thi Kim Tien ministryně zdravotnictví Giang Seo Phu předseda vládního výboru pro národnostní menšiny Nguyen Van Binh guvernér ské národní banky Huynh Phong Tranh generální inspektor vlády Vu Duc Dam ministr a předseda úřadu vlády 13/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

14 3. Zahraničně-politická orientace 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních Mezinárodní organizace AIESI (Association Internationale des Ecoles des Sciences de l Information), AIF (Agence Intergouvernemental de la Francophonie), AUPELF (Association des Universités partiellement ou entierement de la langue Francaise), CIMMYT (International Center for Maize and Wheat), CIP (Centre International du Pommme de Ter), FAO (Food and Agriculture Organization), IAEA (International Agency for Atomic Energie), ICAO (International Civil Aviation Organization), ICO (International Coffee Organization), ICPO (INTERPOL), ICRC (International Committee of the Red Cross), IFAD (International Fund for Agricultural Development), IGCP (Programme International de Correlation Geologique), ILO (International Labour Organization), IMF (International Monetary Fund), IMO (International Maritime Organization), INMARSAT, INTELSAT (International Telecommunication and Satelite Organization), INTERSPUTNIK (International Organization of Space Telecommunications), IPU (Inter-parliamentary Union), ITU (International Telecommunication Union), IUCN (The World Conservation Union), NAM (Non- Aligned Movement), OIE (Organisation International des Epizzoties), UNDP (United Nations Development Programme), UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), UNFPA (United Nations Fund for Population Activities), UNHCR (United Nations High Commissioner for Refuges), UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), UNICEF (United Nations Children s Fund), UIGS (International Union of Geological Sciences), UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), UNDCP (United Nations Drug Control Programme), UNEP (United Nations Environment Programme), UPU (Universal Postal Union), WB (World Bank), WCO (World Customs Organization), WFP (World Food Programme), WHO (World Health Organization), WIPO (World Intellectual Property Organization), WMO (World Meteorogical Organization), "WTO" (World Tourism Organization), WTO (World Trade Organization) Regionální uskupení ASEAN (předsednictví v roce 2010), AIPO (Asian Inter-Parliamentary Organisation), APAARI (Asia-pacific Association of Agricultural Research Institute), APO (Asia Productivity Organization), APPU (Asia Pacific Postal Union), APQO (Asia Pacific Quality Organization), APT (Asian-Pacific Telecommunity), APEC (Asia Pacific Economic Co-operation), ARF (ASEAN Regional Forum), ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), ASEANAPOL (ASEAN Association of Police), ASEAN COST (ASEAN Committee on Science and Technology), ASEM (Asia-Europe Meeting), AVRDC (Asian Vegetable Research and Development Center), CCOP (Committee for Coordination of Joint Prospecting for Mineral Resources in Asian Offshore Areas and in the South Pacific), CIAT (Centre International d Agriculture Tropicale), CIRDAP (Center for Integrated Rural Development of Asia and the Pacific), ESCAP (Economic and Social Committee for Asia and Pacific), IDRC (International Development and Research Center), IRRI (International Rice Research Institute), ISNAR (International Service for National Agricultural research), RNAM (Regional Network of Agricultural Machinery), TECHNONET (Asian Network for Industrial Technology, Information and Extension) Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách - Ženevská konvence o ochraně obyvatelstva v době války - Ženevská konvence o zacházení s válečnými zajatci - Ženevská konvence o ochraně zraněných námořníků v době války - Ženevská konvence o ochraně zraněných vojáků v době války - Dohoda o Světové meteorologické organizaci 14/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

15 - Dohoda o Světové zdravotnické organizaci - Dohoda o Mezinárodním fondu pro rozvoj zemědělství - Dohoda o využití vesmíru pro mírové účely - Dohoda o zabránění zločinu v letecké dopravě - Konvence o zabránění únosům letadel - Konvence o zabránění nezákonných aktů proti bezpečnosti civilní letecké dopravy - Konvence o mezinárodním civilním letectví - Smlouva o zákazu rozmísťování jaderných zbraní v mořích a oceánech - Konvence o zákazu vývoje, výroby a skladování bakteriologických zbraní a jejich likvidace - Konvence o zákazu vývoje, výroby a skladování chemických zbraní a jejich likvidace - Dohoda o zásadách činnosti států při výzkumu a využití vesmíru - Konvence o zákazu použití techniky ke změně životního prostředí pro vojenské účely - Vídeňská konvence o diplomatických stycích - Vídeňská konvence o konzulárních stycích - Vídeňská konvence o právech zastoupení států v mezinárodních organizacích - Protokol o zákazu použití jedovatých plynů ve válce - Pařížská konvence o průmyslovém vlastnictví - Dohoda o registraci ochranných známek - Stockholmská konvence o vytvoření Světové organizace pro duševní vlastnictví - Konvence o zabránění a potírání zločinů genocidy - Konvence o zabránění a potírání zločinů apartheidu - Konvence o likvidaci všech forem diskriminace žen - Konvence o likvidaci všech forem rasové diskriminace - Dohoda o nešíření jaderných zbraní - Mezinárodní konvence o občanských a politických právech - Konvence o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti - Konvence o mezinárodní námořní dopravě - Statut UNIDO - Pařížská konvence o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví - Konvence o pomoci v případě jaderných katastrof 15/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

16 - Konvence o poštovní unii v oblasti Asie a Pacifiku - Konvence o výsadách imunity OSN - Obecná dohoda Světové poštovní unie - Konvence o právech dítěte - Mezinárodní konvence o zabránění znečišťování moří při námořní dopravě - Konvence o zabránění srážek na moři - Mezinárodní konvence o záchraně životů na moři - Dohoda o spolupráci a přátelství v Jihovýchodní Asii - Dohoda o ochraně patentů - Konvence o vytvoření Rady pro celní spolupráci - Konvence o ochraně ohrožených rostlin a živočichů - Konvence o námořním právu - Vídeňská konvence o ochraně ozónové vrstvy - Montrealský protokol o látkách ničících ozónovou vrstvu - Rámcová konvence OSN o změnách klimatu - Konvence Mezinárodní organizace práce - Konvence o kontrole hraniční a přeshraniční přepravy nebezpečných odpadů a jejich likvidace - Bernská konvence o mezinárodní ochraně literárních a uměleckých děl 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) mimo smluv dle kap.7.1. Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou VSR o spolupráci ve zdravotnictví ( , publikovaná pod č. 118/1967 Sb.) Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou VSR ( , publikovaná pod č. 42/1976 Sb.) Konzulární úmluva mezi vládou ČSSR a vládou VSR ( , publikovaná pod č. 15/1981 Sb.); Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských a trestních ( , publikovaná pod č. 98/1984) Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou VSR o zřízení a činnosti informačních a kulturních středisek ( , publikovaná pod č. 29/1988 Sb.) Protokol o spolupráci mezi Federálním ministerstvem zahraničních věcí ČSFR a Ministerstvem zahraničních věcí VSR ( ) Dohoda mezi vládou ČR a vládou VSR o odborné přípravě vietnamských občanů ve středních odborných učilištích v ČR ( , publikovaná pod č. 264/1995 Sb.) Ujednání mezi vládou ČR a vládou VSR o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů (platnost od ) Dohoda mezi vládou ČR a vládou VSR o předávání a přebírání občanů (platnost od ). Ujednání mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem národní obrany VSR o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání podepsána v srpnu /69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

17 4. Ekonomická charakteristika země 4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje Rok 2011 se ve u nesl ve znamení boje s inflací. Rozsáhlá restriktivní opatření vlády v monetární i fiskální oblasti sice inflaci dočasně zastavila, ale zároveň také srazila růst vietnamského HDP pod 6%. Vysoké úrokové míry a ztížený přístup k úvěrům zcela ochromily realitní trh, tvrdě dopadly také na průmysl a zejména na již tak ztrátové státní podniky, což vedlo k výraznějšímu omezení domácí spotřeby. Propad cen akcií, otřesy na realitním trhu a problémy státních podniků značně destabilizovaly také vietnamské banky. Jediným pozitivním momentem byl mimořádně rychlý růst vietnamských exportů, který pomohl u nejenom zredukovat jeho chronický obchodní deficit, ale také dostat vietnamskou platební bilanci po dlouhé době opět do kladných čísel. To umožnilo odbourat devalvační tlaky na místní měnu a stabilizovat její kurz vůči dolaru v závěru roku. Základní makroekonomické ukazatele v roce 2011 a prognóza na rok HDP (růst v %) 5,9 6,5 HDP na hlavu (USD) Průmyslová výroba (růst v %) Export (růst v %) Obchodní bilance (mld. USD) -10,4-9,5 Inflace (%) 18,6 10 Kurz VND/USD Růst vietnamského HDP v roce 2011 zpomalil na 5,9%. Hlavní příčinou zpomalení růstu HDP byla oslabená domácí spotřeba a investice (v důsledku restriktivních opatření vlády) a pomalý růst světové ekonomiky. V posledním kvartále minulého roku se objevily první známky opětovného oživení vietnamské ekonomiky. Tempo růstu HDP zrychlilo v posledních třech měsících roku 2011 na 6,1%. Nejrychleji rostl v minulém roce sektor služeb (7%), následovaný průmyslem a stavebnictvím (5,5%) a zemědělstvím (4%). Vzhledem k nutnosti pokračovat ve stabilizaci stále ještě dosti rozkolísané ekonomiky, stanovila vietnamské vláda růstový cíl na rok 2012 pouze ve výši 6-6,5%. Je ovšem otázkou, zda plánované cíle budou naplněny, protože růst HDP za 1. pololetí 2012 činil pouze 4,38% (růst v 1. kv o 4%, ve 2. kv. o 4,66%). Inflace byla v minulém roce ústředním problémem vietnamské ekonomiky. Tempo růstu cen se z lednových 12% vyšplhalo až ke 23% v srpnu 2011 a se tak dostal na druhé místo světového žebříčku zemí s největší inflací a na první místo mezi asijskými ekonomikami. Díky drastickým stabilizačním opatřením ve fiskální i monetární oblasti se ve druhé polovině roku podařilo další růst tempa inflace zastavit a celková míra inflace za rok 2011 dosáhla 18,6%. Inflační cíl na rok 2012 stanovila vietnamská vláda pod 10%. Realisticky lze ale očekávat celoroční míru inflace v tomto roce kolem 12% a její další pokles na zhruba 8% až v roce 2013 pokud bude vláda pokračovat v důsledném uplatňování restriktivní monetární politiky. 17/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

18 Současné úrokové míry ve u se nacházejí na svých tříletých maximech. Na prudký růst cen v první polovině roku musela centrální banka reagovat radikálním zpřísněním monetární politiky - omezením nabídky peněz a zvýšením hlavních úrokových sazeb až o 6 procentních bodů. REPO sazba vietnamské státní banky byla v květnu zvýšena až na 14% a od té doby zůstává nezměněna. Komerční úrokové sazby se v důsledku této přísné monetární politiky letos vyšplhaly až ke třiceti procentům. V příštím roce bude muset centrální banka dále pokračovat v uplatňování přísné monetární politiky. Její rozhodnutí jsou však velmi snadno ovlivnitelná vládou a ta se může kdykoliv rozhodnout ulehčit státním podnikům život snadnějším přístupem k úvěrům. ský premiér už na konci roku připustil postupné uvolňování nabídky peněz pro vietnamské producenty. Součástí restriktivních opatření bylo také výrazné omezení růstu objemu úvěrů. Zatímco v předchozích letech dosahovalo roční tempo růstu úvěrů ve vietnamské ekonomice zhruba 30%, v tomto roce se podařilo růst úvěrů snížit na pouhých 12%. Na rok 2012 stanovila vietnamská vláda opět poměrně restriktivní růstový cíl objemu úvěrů ve výši 15%. Při poskytování úvěrů by měly být v tomto roce upřednostňovány pouze podniky z tzv. produktivních sektorů (průmysl, zemědělství, exportně orientovaná odvětví). Restriktivní opatření vlády, které prohloubily propad realitního trhu a ztráty státních podniků, ještě více zvýraznily velmi špatný stav vietnamského bankovnictví. Agentura Standard & Poor s snížila v listopadu 2011 rating vietnamského bankovnictví na nejnižší možnou hodnotu (ve stejné skupině se nyní nachází Řecko a Bělorusko). K podobnému kroku přistoupila již v září i agentura Moody s. Důvodem ke snížení ratingu je rostoucí podíl nesplácených úvěrů, nárůst úvěrového rizika v souvislosti s pokračujícími makroekonomickými nerovnováhami, nedostatečná transparentnost a špatný regulatorní rámec bankovního sektoru. Vláda proto na konci listopadu ohlásila dlouho očekávané zahájení reformy vietnamského bankovnictví. V nejbližším období hodlá vietnamská státní banka zajistit především likviditu sektoru, zlepšit regulatorní dohled a restrukturalizovat a sloučit některé malé banky nacházející se na pokraji bankrotu (v první fázi půjde o tři menší komerční banky se sídlem v Ho Či Minově Městě, které převezme státní banka BIDV). V delším horizontu (cca 2 let) by pak mělo dojít ke kompletní restrukturalizaci celého bankovního sektoru, tedy zejména největších vietnamských státních bank. skému exportu se v minulém roce dařilo nad očekávání dobře zejména díky rostoucím světovým cenám hlavních vietnamských vývozních komodit. ské vývozy v minulém roce vzrostly o rekordních 33% na celkových 96 mld. USD. Navzdory posilujícímu podílu Číny a zemí ASEAN v teritoriální struktuře vietnamského exportu, zůstanou vyspělé trhy i nadále hlavními odběrateli vietnamského exportu (do vyspělých průmyslových zemí směřují dvě třetiny vývozu) a vývoj vietnamského exportu v tomto roce bude proto velmi záviset na vývoji ekonomické situace v Evropě a USA. ské dovozy vzrostly v minulém roce o 26% na 106 mld. USD a to navzdory rozsáhlým administrativním opatřením na omezení dovozů, což opět odhalilo jednu z největších slabin vietnamského hospodářství, kterou je přílišná závislost exportního průmyslu na materiálech a surovinách z dovozu. ským dovozům navíc stále dominují čínské výrobky a podíl Číny na celkových vietnamských dovozech se stále zvyšuje. Zatímco v roce 2004 činil podíl Číny na vietnamských dovozech pouze 13%, o sedm let později vzrostl na téměř 25%. Díky abnormálně rychlému růstu exportu se u v minulém roce podařilo výrazněji snížit svůj chronický obchodní deficit na 10 mld. USD, což je nejnižší deficit vietnamského zahraničního obchodu za posledních pět let. V relativním vyjádření v poměru k objemu exportu (10%) je to dokonce nejlepší výsledek od roku Na vietnamském obchodním deficitu se nejvíce podepisuje negativní obchodní výměna s Čínou. V minulém roce dosáhl obchodní deficit u s Čínou rekordních 11 mld. USD. Výrazný nárůst vietnamského exportu spolu s masivním přílivem plateb ze zahraničí (zahraniční ci poslali v minulém roce do u více než 9 mld. USD) dostal v minulém roce vietnamskou platební bilanci po dlouhé době opět do kladných čísel. Celkový přebytek platební bilance v roce 2011 je odhadován na 3,1 mld. USD (2009: -8,8 mld. USD, 2010: -3,1), což by mělo centrální bance pomoci doplnit vydrancované devizové rezervy použité na záchranu místní měny. Restriktivní fiskální politika, jejímž nejvýraznějším projevem bylo omezení veřejných investic, vyústila ve snížení deficitu státního rozpočtu na pouhých 4,9% HDP. Nehledě na pokračující propad realitního trhu a volání největších státních firem po uvolnění restriktivní politiky, vietnamská vláda vydala na konci roku přelomové nařízení o dalším zpřísnění dohledu nad státními investicemi. Dle tohoto nařízení 18/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

19 bude řada plánovaných investičních projektů v tomto roce zrušena a mnoha existujícím projektům bude zastaveno financování. Deficit státního rozpočtu by se tak měl v roce 2012 dostat pod 4% HDP. Poměrně velké riziko pro stabilitu vietnamských státních financí představují ztrátové státní podniky. V minulém roce se toto téma opět dostalo do popředí veřejné diskuse díky rekordní ztrátě vietnamského výrobce a distributora elektřiny firmy EVN. Ohlášená ztráta přesahující půl miliardy dolarů byla další těžkou ranou pro udržení vietnamského růstového modelu opírajícího se o klíčovou roli státních podniků v ekonomice. Rychle se zhoršující hospodářské výsledky většiny státních molochů opět oživily plány na urychlení jejich privatizace. V tomto roce proto zřejmě konečně dojde k privatizaci prvních velkých státních podniků, mezi něž vláda zařadila např. aerolinky Airlines, druhou největší vietnamskou banku BIDV, největšího producenta oceli Steel a distributora benzínu Petrolimex. Přestože veřejná prohlášení vlády o jejím pevném odhodlání privatizovat státní podniky co nejrychleji vypadají přesvědčivě, privatizační proces bude s největší pravděpodobností nadále čelit tuhému odporu vedení státních podniků propojeného s politickou elitou a státní správou a privatizace tak bude postupovat jen velmi pozvolna. Navzdory velkým problémům vietnamské ekonomiky v minulém roce dlouhodobí zahraniční investoři ukázali, že je stále atraktivní investiční destinací s perspektivními obchodními příležitostmi a objem přímých zahraničních investic zůstal zhruba na stejné úrovni jako v roce 2010 (11 mld. USD). Výrazněji však poklesl objem nově přislíbených zahraničních investic (o 35% na 14,7 mld. USD), což odráží nejen obavy investorů ze současné makroekonomické situace ve u, ale také celkový pokles investičního apetitu v globálním měřítku související se zhoršeným výhledem světové ekonomiky v nejbližším období Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/ obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti) Růst HDP v roce 2011 dosáhl 5,9 %, což znamená mírné zpomalení oproti roku 2010 (6,8 %). V roce 2012 je očekáván růst HDP ve výši 6-6,5 %. Na konci roku 2010 činila meziroční míra inflace 18,6 %. Vývoj základních makroekonomických ukazatelů během posledních 5 let Ukazatel HDP v běžných cenách (mld. USD) 70,977 88,228 89, , ,578 přírůstek HDP (v %) 8,5 6,2 5,3 6,8 5,9 HDP/obyvatele (v USD) míra inflace (v %) 8,3 23 6, ,6 nezaměstnanost: 4,6 města neuved. 4,6 neuved. 4,6 2,2 4,2 2,3 3,6 1,7 19/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

20 (odhad v %) venkov kurs VND k USD (31.12.) SBV, střed Průmyslový sektor zaznamenal v roce 2011 tempo růstu 6,8 %. V sektoru zemědělství, lesnictví a rybářství vzrostla produkce v roce 2011 o 5,2 %, z toho v zemědělství o 4,8 %, lesnictví o 5,7 % a rybolovu o 6,1 %. Produkce rýže dosáhla v minulém roce hodnoty43 mil. tun, což představuje nárůst o3 mil.tun. V sektoru služeb došlo v roce 2011 k pozitivnímu vývoji zejména v oblasti maloobchodního prodeje, dopravy a komunikací. Maloobchodní prodeje vzrostly ve sledovaném období o 24,2 %. Počet přepravených pasažérů vzrostl o 14,6 % a příjmy z nákladní dopravy o 12,1 %. Velmi rychle rostl také počet uživatelů telefonů (zejména mobilních), který v minulém roce dosáhl 133 mil. (z toho 15,5 mil. pevné linky). Počet uživatelů internetu vzrostl o 22 % na 32,6 mil. Velký růst zaznamenal v minulém roce také cestovní ruch. Počet turistů vzrostl oproti roku 2010 o 19 % na 6 miliónů. Ve struktuře HDP zaujímají služby druhou pozici za průmyslem a před zemědělstvím. Zahraniční investice zůstaly v minulém roce na zhruba stejné úrovni jako v roce Objem realizovaných přímých zahraničních investic dosáhl 11 mld. USD. Celková hodnota nově schválených zahraničních investic v roce 2011 činila jen 14,7 mld. USD (pokles o 35%). Export vzrostl v minulém roce o rekordních 33% na celkových 96 mld. USD. Hlavními exportními komoditami (hodnota vývozu nad 1 mld. USD) jsou ropa, oděvy a obuv, mořské produkty, výrobky ze dřeva, elektronika, káva a rýže. Import vzrostl ve srovnání s r o 26% (106 mld.usd). Nejvyšší procento importu tvořily strojírenské výrobky, nářadí a náhradní díly, počítače a jejich komponenty, umělé hmoty, látky a kůže, dále chemikálie a motorová vozidla. Kurs místní měny (VND): Vzhledem k výraznému deficitu zahraničně obchodní bilance byl oficiální kurs vietnamského dongu v minulém roce mírně devalvován. Na konci roku 2011 dosáhl kurs hodnoty VND za 1 USD. Kurs černého trhu se v minulém roce držel vytrvale nad hodnotou oficiálního kursu o cca VND/USD Průmysl struktura, tempo růstu, nosné obory Průmyslový sektor spolu se stavebnictvím vyprodukoval v r % HDP. Tempo růstu průmyslové výroby dosáhlo v minulém roce 6,8%. Za 1. pololetí 2012 došlo k nárůstu o 4,5%, přičemž 2. kv vykazoval rychlejší tempa růstu než 1. kv. Stavební výroba v 1. pol zaznamenalůa pokles o 0,4%. K nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím ve u patří textilní a oděvní průmysl, který je zároveň jedním z vedoucích exportních odvětví ve u. V textilním a oděvním průmyslu dnes pracuje více než 2200 podniků z toho 76 % připadá na vietnamské podniky a 24 % je vlastněno zahraničním kapitálem. Řada dalších zahraničních firem využívá spolupráce formou tzv. výrobní kooperace, což je v podstatě zakázková výroba určitého druhu a značky oděvů, či obuvi, profitující z výhody levné místní pracovní síly. Více než 55 % všech podniků textilního a oděvního průmyslu je 20/69 Zastupitelský úřad Hanoj ()

Podpora českých firem při obchodování s Vietnamem

Podpora českých firem při obchodování s Vietnamem s Vietnamem s Vietnamem 1 Všeobecné údaje Vietnamská socialistická republika rozloha 331.221 km 2 počet obyvatel 89,7 milionů (2013) 53% obyvatel je mladších 25 let 29% městských obyvatel 71% venkovských

Více

Vietnamská socialistická republika. NuocConghoaxahoichunghia Viet Nam

Vietnamská socialistická republika. NuocConghoaxahoichunghia Viet Nam Vietnamská socialistická republika NuocConghoaxahoichunghia Viet Nam Cestopisná přednáška Vladimír Herber Letní geografická škola Brno 2015 63 administrativních oblastí 58 provincií (tỉnh) 5 měst pod ústřední

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Souhrnná teritoriální informace Vietnam

Souhrnná teritoriální informace Vietnam Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Hanoji ke dni 01.09.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY Obsah: Základní charakteristika země Ekonomika Zahraniční obchod Proč právě Nový Zéland? Perspektivní obory Jak na to? Základní charakteristika země Rozloha:

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Konvergence a růst: ČR a sousedé

Konvergence a růst: ČR a sousedé Konvergence a růst: ČR a sousedé Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka Ekonomický růst : očekávání a nástroje Mezinárodní vědecká konference Bankovní institut vysoká škola Praha, Kongresové

Více

Průmyslové zóny (PZ), exportní zpracovatelské zóny (EZZ), ekonomické zóny (EZ) ve Vietnamu: Perspektivní místo pro výrobní projekty 10/2009

Průmyslové zóny (PZ), exportní zpracovatelské zóny (EZZ), ekonomické zóny (EZ) ve Vietnamu: Perspektivní místo pro výrobní projekty 10/2009 Průmyslové zóny (PZ), exportní zpracovatelské zóny (EZZ), ekonomické zóny (EZ) ve Vietnamu: Perspektivní místo pro výrobní projekty 10/2009 OBSAH I. Přehled rozvoje průmyslových zón (PZ), exportních zpracovatelských

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ odbor Slovan Karlovy Vary. Pojeďte s námi na cestu plnou orientálních vůní, tropické přírody a cizokrajných mravů.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ odbor Slovan Karlovy Vary. Pojeďte s námi na cestu plnou orientálních vůní, tropické přírody a cizokrajných mravů. KLUB ČESKÝCH TURISTŮ odbor Slovan Karlovy Vary Pojeďte s námi na cestu plnou orientálních vůní, tropické přírody a cizokrajných mravů. VIETNAM VELKÝ TURISTICKÝ VÝLET TERMÍN: 31. 10. 19. 11. 2016 DOPRAVA:

Více

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005)

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Korejská republika 1. Základní údaje o zemi 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Obyvatelstvo (mil.) 48,42 Přírůstek obyvatelstva 0,38 % Populace - do 14 let 19,4 % - 15 64 let 72,0 % - nad 65 let 8,6

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem Konference konaná v hotelu DAP dne 4. 11. 2014 O ICC ICC - International

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 11/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

Vietnam a Česká republika: Společná příleţitost

Vietnam a Česká republika: Společná příleţitost Vietnam a Česká republika: Společná příleţitost Daniel Svoboda Development Worldwide, o.s. svoboda@dww.cz 1 2004 Evaluace projektů české rozvojové spolupráce: rekonstrukce nemocnice Viet Tiep školící obuvnické

Více

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Semestrální práce Bc. Kristýna Krásna, Bc. Markéta Nováková Obsah 1. Všeobecné informace o zemi 2. Historický background 3. Překážky vstupu do

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Číny

Perspektivní obory pro vývoz do Číny Perspektivní obory pro vývoz do Číny 1) Úvod Již ve třicátých letech minulého století dodávalo Československo do Číny např. cukrovary a pivovary. Značného objemu ve vývozu do ČLR bylo dosaženo zejména

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Číny

Perspektivní obory pro vývoz do Číny Perspektivní obory pro vývoz do Číny 1) Úvod Již ve třicátých letech minulého století dodávalo Československo do Číny investiční celky, např. cukrovary. Značného objemu ve vývozu investičních celků do

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_349 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO Anna Teličková ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky 30. října 2012 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Úředním jazykem ve Vietnamu je Vietnamština. Ve vetšině míst se ale domluvíte bez problému Anglicky.

Úředním jazykem ve Vietnamu je Vietnamština. Ve vetšině míst se ale domluvíte bez problému Anglicky. VIETNAM Řadí se mezi nádherné exotické lokality, kde můžete prožít nezapomenutelnou dovolenou. Na jedné straně si dokonale užijete nádherné bělostné pláže s azurovým mořem na straně druhé, máte jedinečnou

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Po růstu o 3,5 procenta v červnu vzrostly spotřebitelské ceny v červenci meziročně o 3,1 procenta. Vývoj

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008 Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Obsah prezentace 1) Rozdělení Kypru 2) Ekonomická charakteristika země 3) Nejdůležitější události v souvislosti s ekonomickým vývojem

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Mexiko patří k nejvyspělejším a rozlohou největším státům Latinské Ameriky. Člen OECD, Pacifické aliance Aktuálně 14. ekonomika světa (MMF) 1,972

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Sankce: EU versus Rusko. Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic

Sankce: EU versus Rusko. Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Sankce: EU versus Rusko Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Přehled Přímé dopady Sankce EU proti Rusku 3 Sankce Ruska proti EU 4 Nepřímé

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011 Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel Praha, 1.3.2011 OHLÉDNUTÍ ZPĚT Vývoj stavebnictví v roce 2010 potvrzuje pokračování trendu roku 2009 Celoroční výsledek 2010 je nejhorší od

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

CZBR CHAM NEWSLETTER HLAVNÍ EKONOMICKÉ A POLITICKÉ ZPRÁVY Z BRAZÍLIE 25.-29.10.2010

CZBR CHAM NEWSLETTER HLAVNÍ EKONOMICKÉ A POLITICKÉ ZPRÁVY Z BRAZÍLIE 25.-29.10.2010 CZBR CHAM NEWSLETTER HLAVNÍ EKONOMICKÉ A POLITICKÉ ZPRÁVY Z BRAZÍLIE 25.-29.10.2010 Rezervace v hotelech v Rio de Janeiro na Nový rok už jsou ve výši 85% kapacity Rezervace v hotelech v Riu na Silvestra

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle konečných čísel klesl HDP meziročně o 1,7 procent a mezi-čtvrtletně o 0,2 procent ve 4. čtvrtletí a potvrdil

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Makroekonomické informace 4/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 4/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 4/2009 205-05-04 00:00:00 2 V lednu 2009 činil příliv prímých zahraničních investic do Polska - dle údajů NBP (Polské národní banky) - celkem 475 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ing. Jan Zaplatílek 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu Ropa a její význam Ropa je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků.

Více

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Porada vedoucích ch obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR Mojmír r Hampl viceguvernér ČNB Praha, 23.6.2008 Obsah Vnější prostředí české ekonomiky Vývoj

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika 2. Globální aspekty světového hospodářství Ekonomika 2.1. Ekonomika a populační problém 2.1.1 Vývoj lidské populace Ekonomika je úzce spojena s populací.proto dříve než se zaměříme na jednotlivé ekonomické

Více

PROHLÍDKA SEVERNÍHO A JIŽNÍHO VIETNAMU - 23 DNÍ

PROHLÍDKA SEVERNÍHO A JIŽNÍHO VIETNAMU - 23 DNÍ PROHLÍDKA SEVERNÍHO A JIŽNÍHO VIETNAMU - 23 DNÍ 23 - denní zájezd Poznávací zájezd, 23 dní, hotely 2-3*, polopenze PRIVÁTNÍ PROGRAM s vlastním průvodcem CK - žádné velké skupiny! Cenu garantujeme již při

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 2 BENELUX Charakteristika Označení pro volné společenství Belgie, Nizozemska a Lucemburska V roce 1948 byla vytvořena celní unie, později byla přeměněna na hospodářskou

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Milan Hovorka. Ministerstvo průmyslu a obchodu

Milan Hovorka. Ministerstvo průmyslu a obchodu Milan Hovorka Mám ambici být úspěšným velvyslancem v zemi, která patří k největším a nejrychleji rostoucím ekonomikám světa. Navážu na co nejlepší tradice česko-indických hospodářských vztahů, které využiji

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA HOSPODÁŘSTVÍ POBALTÍ Mgr. Iva Švecová ESTONSKO -ekonomika nejdynamičtější přechod na tržní ekonomiku z bývalých republik

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE.

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE. HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE Vladimír Brabenec Anotace: Agrární zahraniční obchod ČR od roku 1994 vykazuje rostoucí

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce 11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce Světová banka (SB) = World Bank (WB) = Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj = International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 3/2009 205-05-04 00:00:00 2 Po celý rok 2008 dle údajů NBP (Polské národní banky) - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 50 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více