ZDARMA. V harmonii s pfiírodou Nabídka platí od do nebo do vyprodání zásob. pfii nákupu za 399 Kã ze stran 2 12.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDARMA. V harmonii s pfiírodou Nabídka platí od 11. 9. do 1. 10. 2006 nebo do vyprodání zásob. pfii nákupu za 399 Kã ze stran 2 12."

Transkript

1 8 Sprchov krém Body & Mind Obsahuje esenciální oleje z cedrového dfieva a pelargónie. 0 9 Kã 8 8 Duo lesk na rty Visions V* Lesk na rty s vûní vanilky ve dvou svûdn ch odstínech. Jeden se tfipytí, druh je leskl. V moderním balení jako pfiívû ek na zavû ení. g 8 Crush 8 Flirt 8 Tease ORIFLAME CZECH REPUBLIC, spol. s r. o., V Ol inách 8/, Praha 0 zapsáno v OR MOS v Praze oddíl C, vloïka, tel.: 0 INFOLINKA 0 999, Ceny jsou uvedeny vãetnû DPH a jsou doporuãené pfii objednání z minikatalogu po dobu jeho platnosti. Kã ZDARMA pfii nákupu za ze stran V harmonii s pfiírodou Nabídka platí od. 9. do nebo do vyprodání zásob.

2 NOVINKA Ta tiãka Saga Praktická ta tiãka na zip na potfiebné drobnosti v atraktivní v razné rûïové barvû s motivem váïky. Rozmûry x 8, cm 09 Náramek Fusion Trojfiad barevn náramek v rokokovém stylu pokoven mûdí. Bez obsahu niklu. cm dlouh + cm fietízek na prodlouïení 9 Svícny Fusion 9 Kã 9 Kã Moderní sada stojánkû se svíãkami z fialového skla. PrÛmûr cm, v ka cm 9 Náu nice Fusion Dlouhé, pestrobarevné náu nice pokovené mûdí se skvûle doplàují s Náramkem Fusion. Bez obsahu niklu., cm dlouhé 9 9 Kã 9 Kã 9 Kã ál Fusion Ozdobte se módním fialov m álem. Pfiehoìte si jej kolem ramen, omotejte okolo krku nebo si vytvofite svûj vlastní neodolateln styl. Materiál: polyesterov ÏorÏet. 0 x 0 cm 99 Náhrdelník Fusion 9 Kã 9 Kã Trojfiad náhrdelník pokoven mûdí s pestrobarevn mi kamínky v sobû snoubí eleganci s moderním retro stylem. Bez obsahu niklu. Délka jednotliv ch fiad: cm, 0 cm a cm 98 9 Kã Toaletní voda Life Circle Sap OsvûÏující kvûtinová vûnû, která ve vás probudí romantiku. 0 ml 9 Kã Tfipytivá toaletní voda Glitz & Glam Rafinovaná vûnû s obsahem luxusních zlatav ch tfipytek vychází z bohaté kvûtinové vûnû, která se rozvine do tepl ch akordû dfieva a kofiení. 0 ml 9 Kã 9 Kã Toaletní voda Lucia âistota, láska a nadûje vyjádfiena ve svûïích ovocn ch a kvûtinov ch tónech. 0 ml 9 SLEVA AÎ 00 Kã

3 Lesk na rty Blossom Na rty, které se rády smûjí, nanes vesel lesk s jemn m rûïov m nádechem. V prûhledné krabiãce ve tvaru kvûtiny. g Samolepky Blossom 9 Kã 9 Kã Sada tfií archû vesel ch samolepek s motivy ozdobí poznámkov blok, fotoalbum ãi se it. MÛÏe nalepit na libovoln povrch. Rozmûry 9 x, cm Kã Toaletní voda Blossom Potfiebuje jemnou vûni na cel den? Vyzkou ej pohádkovou, sladce kvûtinovou vûni. Nanes na pulzující místa za u i a na zápûstí. 0 ml Lak na nehty Blossom Nalakuj si nehty jedním ze dvou hrav ch tfipytiv ch odstínû rûïové. 8 ml Lilac Dazzle Flashy Fuchsia VyÏivující tûlové mléko Blossom KaÏdá mladá sleãna si jistû zamiluje toto krémové, svûtle rûïové tûlové mléko obohacené o ãervené mini kuliãky, které se aplikací rozplynou. ml 9 Kã Kã Pfiívû ek na klíãe Disco Diva 9 Kã 9 Kã 9 Kã 9 Kã 9 Kã Stylov pfiívû ek na klíãe s visacími zdobami. Délka 9 cm 8 Duo oãní stíny Visions Snadno se naná ejí, v bornû se kombinují a v sledn efekt je dokonal. g 8 Golden Jade 8 Chocolate Orange 09 Kã 9 Kã 908 Samoopalovací tónovací krém na obliãej a tûlo Tónovací krém na obliãej a tûlo dodá pfiirozenû opálen vzhled. Po pouïití si umyjte ruce. 00 ml 80 Tónující balzám na rty Visions Delikátní balzám obohacen o vitamin E a jojobov olej chrání rty pfied vysou ením a popraskáním. g 908 Bronze Shimmer 909 Peach Shimmer 9 Kã 9 Kã Tfipytivá tyãinka na oãi a tváfie Jednodu e se naná í a obsahuje vitaminy E a B pro dokonalou hydrataci a ochranu., g 8 9 Kã Kã 8 9 Kã 9 Kã 9 Kã 9 Kã JIÎ OD 9 Kã

4 Kabelka Saint Tropez Bílá kabelka dekorována zlatou barvou slunce se hodí na pláï i do mûsta. Ve vrchní ãásti je opatfiena zipem. Ve spodní ãásti se nachází prostorná kapsa. x x 8 cm 8 Dóza na vatové tampony 8, x, cm 9 Dámské triãko s límeãkem Velikost S. Materiál 00% bavlna 9 âelenka Orange Sun Elastická letní ãelenka skvûle doplní vá kaïdodenní styl. Univerzální velikost. x 0 cm 9 Kã MasáÏní tûlov kartáã tûtinky ãistí pokoïku a bohatû napûní sprchov gel pfii koupeli, masáïní v stupky na druhé stranû uvolní napnuté a unavené svaly. Délka 0 cm 9 Kã 9 Kã 9 Kã 9 Kã 09 Kã Dámské Ïebrované triãko Velikost M. Materiál 00% bavlna JIÎ OD 9 Kã 0 Kã Krém proti pocení nohou maxi balení OsvûÏující tekut pudr na nohy Hydrataãní krém pro svûïí a suché nohy po cel den. 0 ml Bez obsahu 9 Oriflame H aktivnû chránící deodorant ve spreji Sprej pro Ïeny i muïe, bez obsahu alkoholu. 0 ml 9 9 Kã 9 Kã Hydrataãní tekut pudr pro celodenní pocit svûïesti a sucha. ml 8 PomÛcka na masáï nohou 9 Kã 9 Kã Dopfiejte sv m nohám pfiíjemnou uvolàující masáï. Vhodn pro muïe i Ïeny. PouÏití: Nohy masírujte jemn m pohybem nohou po masáïních v stupcích tam a zpût., x 0 x, cm Oriflame H aktivnû chránící krémov deodorant Aktivnû chránící krém perfektní kontrola proti pocení. 0 ml 8 9 Kã Oriflame H aktivnû chránící deodorant ve spreji pro citlivou pokoïku Bez obsahu alkoholu a bez parfemace. 0 ml 8 9 Kã 9 Kã 9 Kã

5 8 Kuliãkov antiperspirant-deodorant Ochrann balzám na rty Oriflame for Men pro muïe SPF Pocit ãistoty a svûïesti pro cel den. Vodní báze bez obsahu alkoholu. 0 ml 0 9 Kã âisticí maska s obsahem jílu Krémová maska hluboce ãistí mastnou a smí enou pleè. Nechte 0 minut zaschnout na obliãeji a poté masku smyjte. Vynechte citlivou oblast oãí. 0 ml 80 Pánské sluneãní br le 9 Kã M dlo Rose Balzám na rty SPF pro aktivního muïe chrání rty pfied kodliv mi sluneãními paprsky a zároveà je díky obsahu vitaminu E vyïivuje. Nemastné sloïení. g 8 PouÏijte na celé tûlo. Vytvofite pûnu a opláchnûte. 00 g 09 Klasické ãerné sluneãní br le se hodí kaïdému modernímu muïi. S akrylov mi, ochrann mi skly. Nylonové pouzdro., x,8 x, cm Létající talífi 9 Kã 9 Kã 9 Kã 9 Kã Pobavte se v pfiírodû i na pláïi se Ïlut m plastov m létajícím talífiem. PrÛmûr 9, cm 9 Kã RozjasÀující korektor Tfipytivé pudrové oãní stíny Giordani Gold RozjasÀující korektor pomáhá minimalizovat tmavé kruhy Rozzafite své oãi tfipytiv m odstínem., g 8 pod oãima a drobné nedostatky pleti., ml 8 Rose 9 Kã g Lesk na rty Retro PrÛzraãn lesk opticky zvût uje objem rtû. ml 9 Kã 9 Kã Rtûnka Maxi Shine Candy Frost Duo lak na nehty Retro x, ml Sublime 9 Kã 9 Kã Kã 9 Kã 8 9 Kã 9 Kã Hydrataãní denní emulze Performance+ mini balení ml 9 9 Kã Osmihodinov noãní krém mini balení SniÏuje v skyt vrásek a zlep uje elasticitu pleti. Aplikujte kaïd veãer. ml 98 Rtûnka Hydra Comfort Berry Satin Obsahuje vitamin E, meruàkov olej a bambucké máslo. g 09 9 Kã Kã 9 Kã 8 9

6 0 SLEVA AÎ 0 Kã Pásek Dolce Vita Pásek Dolce Vita v barevné kombinaci krémové a svûtlerûïové. Bez obsahu niklu. Rozmûry 0 x, cm 0 Náramek Seduction Postfiíbfien náramek s 8 ãesk mi kfii Èály. Bez obsahu niklu. Univerzální velikost s otvíráním na stranû. PrÛmûr cm 80 Prsten Kelly 9 Kã 9 Kã Elegantní perk v barvû stfiíbra s prûzraãn m kamínkem pfiitáhne pozornost k va ím pûknû pûstûn m rukám. Velikosti 0 mm 9 mm 9 8 mm 98 9 mm 99 0 mm âerná spoleãenská kabelka âerná kabelka se semi ov m efektem ozdobená perliãkami. Materiál polyester. Rozmûry, x, cm. 8 Náhrdelník Kelly Kombinace jemné stfiíbrné barvy a prûzraãnosti skla vám dodá jiskru a eleganci. Délka 0 cm 90 9 Kã Kosmetická ta tiãka Oriflame Colour, x x 8 cm 98 9 Kã 9 Kã O etfiující krém na oãi Vidût znamená vûfiit mini balení Hedvábnû jemn krém urãeny pro delikátní pleè v okolí oãí. OdstraÀuje známky únavy a zmíràuje kruhy pod oãima. Pro kaïdodenní pouïití. 0 ml Módní náramek Parfémovan balzám Volare Balzám s rafinovanû Ïenskou vûní Volare. ml 9 Náramek se sklenûn mi korálky v barvû ametystu bude skvûl m doplàkem k va emu originálnímu stylu. PrÛmûr 8 cm 0 9 Kã Ananasov balzám na rty SPF 8 SvûÏí ovocná vûnû ananasu v kombinaci se zvláãàujícími sloïkami dodává rtûm hydrataci a hojí rozpraskané a suché rty.,8 g 890 Reflexologické rukavice Kã Jahodov balzám na rty SPF 8 Jemn balzám s vûní jahod hydratuje suché a rozpraskané rty jiï pfii první aplikaci.,8 g 89 Kabelka Disco Diva Kã Kabelka s motivem hadí kûïe je doplnûna stylov m kovov m fietízkem, kter mûïete také provléknout poutky dïín. Se zapínáním na zip. Kabelka x, x 0 cm, délka fietízku 0 cm Zobrazení na rukavicích ukazuje, kter reflexní bod je propojen s danou ãástí tûla. V e, co musíte udûlat, je následovat nákres a jemnû masírovat danou oznaãenou oblast. Balení obsahuje levou i pravou rukavici, univerzální velikost 9 Kã

69 Kč. Univerzální balzám. Legenda od Orifl ame. Vážení zákazníci, 13-2015 (8.9. 28.9.) Rozmazlete se luxusní péčí s mlékem a medem

69 Kč. Univerzální balzám. Legenda od Orifl ame. Vážení zákazníci, 13-2015 (8.9. 28.9.) Rozmazlete se luxusní péčí s mlékem a medem Univerzální balzám. Legenda od Orifl ame. Multifunkční použití na celé tělo! 2015 Oriflame Cosmetics SA Dovoz a distribuce v ČR: ORIFLAME CZECH REPUBLIC, spol. s r. o., V Olšinách 82/16, 100 00 Praha 10,

Více

Váš konzultant. www.lambre.eu. Le Charme de la France. LAMBRE SLOVENSKO Národná 5 01001 Žilina Slovensko www.lambre.sk

Váš konzultant. www.lambre.eu. Le Charme de la France. LAMBRE SLOVENSKO Národná 5 01001 Žilina Slovensko www.lambre.sk Váš konzultant Telefon: E-mail: www.lambre.eu LAMBRE CZECH REPUBLIC Kollárova 203/10 186 00 Praha 8 Česká republika www.lambre.cz LAMBRE SLOVENSKO Národná 5 01001 Žilina Slovensko www.lambre.sk Le Charme

Více

k a t a l o g p r o d u k t ů ČESKÁ DEKORATIVNÍ KOSMETIKA

k a t a l o g p r o d u k t ů ČESKÁ DEKORATIVNÍ KOSMETIKA k a t a l o g p r o d u k t ů ŘEŠENÍ E PRO VÁŠ DOKONALÝ O VZHLED ČESKÁ DEKORATIVNÍ KOSMETIKA 70,- RTĚNKA BIBI B I perleťové matové Odhalte smyslnost vašich rtů. Vysoce kvalitní rtěnka s exkluzivní recepturou

Více

HEALTH & BEAUTY BRUCE. 2 201s

HEALTH & BEAUTY BRUCE. 2 201s HEALTH & BEAUTY BRUCE 2 201s OBSAH DEKORATIVNÍ KOSMETIKA Deluxe 04 Colours 14 VŮNĚ DÁMSKÉ VŮNĚ 26 PÁNSKÉ VŮNĚ 44 PÉČE Zeitgard 54 Anti-Aging 62 PÉČE PRO MUŽE 69 PÉČE O PLEŤ 70 PÉČE O TĚLO 72 ANTIBAKTERIÁLNÍ

Více

Váš konzultant. www.lambre.eu. Le charme de la France. LAMBRE SLOVENSKO Národná 5 01001 Žilina Slovensko www.lambreslovensko.sk

Váš konzultant. www.lambre.eu. Le charme de la France. LAMBRE SLOVENSKO Národná 5 01001 Žilina Slovensko www.lambreslovensko.sk Váš konzultant Telefon: E-mail: www.lambre.eu LAMBRE CZECH REPUBLIC Kollárova 203/10 186 00 Praha 8 Česká republika www.lambre.cz LAMBRE SLOVENSKO Národná 5 01001 Žilina Slovensko www.lambreslovensko.sk

Více

Le charme de la France

Le charme de la France Váš konzultant LAMBRE Le charme de la France Telefon: E-mail: LAMBRE CZECH REPUBLIC Kollárova 203/10 186 00 Praha 8 Česká republika www.lambre.cz LAMBRE SLOVENSKO Národná 5 01001 Žilina Slovensko www.lambre.sk

Více

LAMBRE. Le charme de la France. Přidejte se do světa francouzské kosmetiky LAMBRE a MADAME LAMBRE

LAMBRE. Le charme de la France. Přidejte se do světa francouzské kosmetiky LAMBRE a MADAME LAMBRE Přidejte se do světa francouzské kosmetiky LAMBRE a MADAME LAMBRE Kontaktujte svého konzultanta pro více informací Telefon: LAMBRE CZECH REPUBLIC Kollárova 203/10 186 00 Praha 8 Česká republika www.lambre.cz

Více

Feel. your body. Body CREAM. DOVOLTE SI BÝT SVŮDNOU A SMYSLNOU Nové nejjemnější tělové krémy s lákavou vůní NOVINKA

Feel. your body. Body CREAM. DOVOLTE SI BÝT SVŮDNOU A SMYSLNOU Nové nejjemnější tělové krémy s lákavou vůní NOVINKA LAMBRE KATALOG Body CREAM TO JE HYDRATOVANÁ A PEVNÁ POKOŽKA, ODPOČINUTÉ TĚLO A ÚŽASNÁ VŮNĚ NOVINKA DOVOLTE SI BÝT SVŮDNOU A SMYSLNOU Nové nejjemnější tělové krémy s lákavou vůní Darujte si chvíle rozkoše

Více

Společnost Health & Beauty - Zdraví a krása

Společnost Health & Beauty - Zdraví a krása Společnost Health & Beauty - Zdraví a krása Health and Beauty (H&B) je izraelská kosmetická firma, která vyrábí a prodává přírodní kosmetické a léčebné výrobky nejvyšší kvality. Všechny produkty jsou vyráběny

Více

LÉČIVÁ KOSMETIKA S OBSAHEM MINERÁLŮ A SOLI Z MRTVÉHO MOŘE MON PLATIN - IZRAEL

LÉČIVÁ KOSMETIKA S OBSAHEM MINERÁLŮ A SOLI Z MRTVÉHO MOŘE MON PLATIN - IZRAEL LÉČIVÁ KOSMETIKA S OBSAHEM MINERÁLŮ A SOLI Z MRTVÉHO MOŘE MON PLATIN - IZRAEL SOLNÝ CHRÁM SOLNÁ JESKYNĚ LETŇANY WWW.SOLNAJESKYNELETNANY.CZ Bahenní pleťová maska 150 ml - 220 Kč Léčebná hloubkově čisticí

Více

Amazing shine. Lashes

Amazing shine. Lashes Amazing shine Lashes Profesionální péče o pleť Profesionální péče o pleť Effectivity Gold& Diamonds EFFECTIVITY GOLD KRÉM Effectivity Gold krém dosahuje okamžitě viditelného a dlouhotrvajícího liftingového

Více

BRONZING PUDR RADIANZY

BRONZING PUDR RADIANZY Vážení a milí, slavte s námi 10. výročí spolehlivých pomocníků pro pěstění a ozdravování kůže v České republice! 10 let moderních produktů, 10 let patentovaných technologií, 10 let s Jafra Cosmetics. 10

Více

Zdrojem je Středozemní moře, místo zrodu terapie mořskou vodou. Odbornost, věda a účinnost

Zdrojem je Středozemní moře, místo zrodu terapie mořskou vodou. Odbornost, věda a účinnost Moře, zdroj života Moře je nepostradatelné pro život, obsahuje vzácné stopové prvky a minerály, které jsou nezbytné pro blahobyt lidského těla. Tyto blahodárné účinky moře jsou využity v péči o pokožku.

Více

katalog PLEŤOVÁ KOSMETIKA

katalog PLEŤOVÁ KOSMETIKA katalog PLEŤOVÁ KOSMETIKA 1 Pro skvělý pocit z kosmetiky Značka Alcina představuje kvalitní a účinný recept v cílené péči o krásu tváře a těla. Značka Alcina představuje profesionální kosmetiku s dlouholetou

Více

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktický rádce Nosiče reklamy 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktick rádce Nosiče reklamy VáÏení pfiátelé, Praktick rádce Nosiãe reklamy Vydavatel:

Více

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka 2015 KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick mi pûnami,

Více

Péče o krásu je filozofie, která má hodně co do činění s pravdou a láskou.

Péče o krásu je filozofie, která má hodně co do činění s pravdou a láskou. KATALOG PRODUKTŮ 2 Péče o krásu je filozofie, která má hodně co do činění s pravdou a láskou. 3 OBSAH. Po stopách krásy 1. KONCEPT. Historie (Strana 5) 2. PÉČE. Odlíčení a čištění pleti. (Strana 6) Péče

Více

Fazetovací materiál VITAVM 13. pro kovové konstrukce v obvyklém rozsahu WAK. Návod na zpracování. Stav: 04-05

Fazetovací materiál VITAVM 13. pro kovové konstrukce v obvyklém rozsahu WAK. Návod na zpracování. Stav: 04-05 fazetovací materiály Fazetovací materiál VITAVM 3 pro kovové konstrukce v obvyklém rozsahu WAK Návod na zpracování Stav: 04-05 zuby Vita Systém servis 3D - Master pfií stroje celokeramika Koncentrace na

Více

Katalog produktů 2015-2016

Katalog produktů 2015-2016 Katalog produktů 2015-2016 1 Ecosphere Ekologickou čistotu a bezpečnost produktů z řady Ekosféra potvrzuje Mezinárodní ekologické osvědčení a zlatá známka International Ecologists Initiative 100% eco quality.

Více

FOREVER KATALOG VÝROBKU 2011

FOREVER KATALOG VÝROBKU 2011 FOREVER KATALOG VÝROBKU 2011 NOVÉ PRODUKTY FAB Forever Active Boost Přírodní energetický nápoj Náš fantastický přírodní energetický nápoj FAB Forever Active Boost vám dodá extra povzbuzení, které potřebujete,

Více

CATALOGUE. platný do 30. 5. 20143

CATALOGUE. platný do 30. 5. 20143 CATALOGUE platný do 0. 5. 0 PIKNIKBÁGL NOVÉ Stylový PIKNIK BÁGL s praktickým setem kusů nádobí je ideálním řešením pro milovníky pikniků, a to i turisticky zdatnějších, kteří se rádi před piknikem projdou.

Více

FM GROUP CZECH. 2011 katalog produktů FM GROUP č. 14

FM GROUP CZECH. 2011 katalog produktů FM GROUP č. 14 FM GROUP CZECH 2011 katalog produktů FM GROUP č. 14 Okouzleni vůněmi S neskrývanou radostí jsme přijali zprávu, že naše kolekce Spa Senses byla oceněna v polské soutěži o obal roku (Art of Packaging 2010)

Více

2010 DUBEN FABERLIC THE BEST RUSSIAN COSMETIC COMPANY

2010 DUBEN FABERLIC THE BEST RUSSIAN COSMETIC COMPANY 2010 DUBEN FABERLIC THE BEST RUSSIAN COSMETIC COMPANY drazí přátelé! Jsme rádi, že jste si vybrali Fabelic kvalitní kosmetiku, prodávanou pomocí katalogů. Miliony žen v různých zemích používají denně kosmetiku

Více

FM GROUP Czech & Slovakia

FM GROUP Czech & Slovakia FM GROUP Czech & Slovakia Katalog produktů FM GROUP číslo 20 2014 KOLEKCE LUXUSNÍ 1 Triumph of Orchids OBSAH S novým katalogem budou triumfovat orchideje. Tyto jemné květiny symboly čistoty, elegance,

Více

NOVINKY UVNITŘ KATALOGU. www.eveline.cz

NOVINKY UVNITŘ KATALOGU. www.eveline.cz www.eveline.cz NOVINKY UVNITŘ KATALOGU 1 Denní krém pro smíšenou pleť Krém vhodný pro každodenní péči o smíšenou pleť mastnou v T zóně (čelo, nos, brada) a náchylnou k nadměrnému vysušení na tvářích. Unikátní

Více

FM GROUP World 2010 katalog produktů FM GROUP č.12

FM GROUP World 2010 katalog produktů FM GROUP č.12 FM GROUP World 2010 katalog produktů FM GROUP č.12 Nová image parfémů O B S A H KOLEKCE luxusní str. 4-45 dámská pánská 4-37 36-45 KOLEKCE květinová str. 46-47 KOLEKCE feromony str. 48-49 dámská pánská

Více

NOVÉ PRODUKTY. Relaxation Massage Lotion

NOVÉ PRODUKTY. Relaxation Massage Lotion TM K A T A L O G V Ý R O B K Ů 2 0 0 9 b e t t e r h e a l t h a n d w e a l t h NOVÉ PRODUKTY Inovace našich výrobků je pro nás stejně důležitá jako zdravý životní styl. Forever Aroma Spa Collection Dopřejte

Více

VÁNOČNÍCH BALÍČKŮ + NOVINEK NOVINKY & VÁNOCE. Velká vánoční příloha k hlavnímu katalogu. Platí od 1. 11. 2013 do 1. 1. 2014 nebo do vyprodání zásob.

VÁNOČNÍCH BALÍČKŮ + NOVINEK NOVINKY & VÁNOCE. Velká vánoční příloha k hlavnímu katalogu. Platí od 1. 11. 2013 do 1. 1. 2014 nebo do vyprodání zásob. 9 VÁNOČNÍCH BALÍČKŮ + 5 NOVINEK NOVINKY & VÁNOCE Velká vánoční příloha k hlavnímu katalogu Platí od.. 0 do.. 0 nebo do vyprodání zásob. CHRISTMAS HARMONY & MAGICAL LOVE TA0 L AVIVAGE Magical love avivážní

Více

Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko

Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko Je mnoho odli ností v tom, jak probíhal porod dfiíve a jak probíhá dnes. Stejnû jako zûstává nezmûnûna fyziologie Ïeny, jeho podstata se nemûní. Pfiesto,

Více

GIGA BEST. řasenka / riasenka

GIGA BEST. řasenka / riasenka KATALOG / 2015 GIGA řasenka / riasenka Řasenka pro gigantický objem s regeneračními účinky vitamínů E, C a F. Široký objemový kartáček minimalizuje slepení řas díky rovnoměrnému nanášení. BEST řasenka

Více