UŽIVATELSKÝ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VÍŘIVÉ VANY NEMO 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÝ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VÍŘIVÉ VANY NEMO 2012"

Transkript

1 UŽIVATELSKÝ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VÍŘIVÉ VANY NEMO 2012

2 NEMO 2012 JAKO LUXUSNÍ DOMÁCÍ LÁZNĚ

3

4 UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH 1. Úvod Důležité informace pro majitele vířivé vany NEMO Pravidla pro bezpečné užívání vířivé vany NEMO Základní požadavky před zprovozněním vířivé vany NEMO Základní požadavky pro správné uložení a zapojení vířivé vany NEMO Základní doporučení pro instalaci Základní požadavky na elektrické připojení vířivé vany NEMO První spuštění vířivé vany NEMO Základní součásti technologie Ovládání vířivé vany NEMO 2012 Ovládací panel VL801D Ovládání vířivé vany NEMO 2012 nastavení režimů Pravidelná péče o vířivou vanu NEMO Čištění a údržba kartušového filtru Používám každý den, kontroluji dvakrát týdně Jednou týdně Pro majitele pískové filtrace jednou za dva týdny čištění Proplach Údržba vody ve vířivé vaně NEMO Výměna vody ve vířivé vaně NEMO Vypouštění vířivé vany NEMO Napouštění vířivé vany NEMO Péče o filtr Údržba vody ve vířivé vaně NEMO Čištění akrylátového povrchu vířivé vany NEMO Údržba přírodního kabinetu (Dřevěné obložení vířivé vany NEMO 2012) Péče o termokryt Zazimování vířivé vany NEMO Údržování čisté vody ve vířivé vaně NEMO Tvrdost vody ph Desinfekce Doplňky vhodné na údržbu vody Technické rady a hlášení Vybavení vířivé vany NEMO 2012 PROFI HYDRO COMFORT Ovládací a masážní prvky Důležitá upozornění

5 vířivá vanan nemo ÚVOD: LUXUSNÍ DOMÁCÍ LÁZNĚ JMÉNEM NEMO 2012 Vážený zákazníku, srdečně Vám gratulujeme k nákupu Vaší nové vířivé vany NEMO Vaše nové luxusní domácí lázně NEMO 2012 je komplexní hydro-terapeutického zařízení, které nabízí možnost neomezeného plavání, každodenní relaxace a nabízí dokonalé momenty hlubokého uvolnění. Vaše nové domácí lázně jsou monoliticky vytvořeny ze špičkového amerického skeletu Lucité acrylic a dalších doplňkových materiálů i komponentů od předních světových výrobců hydro masážních technologií, které zajišťují kvalitní, bezproblémový a trvanlivý provoz. Díky vyváženému a vysoce kvalitnímu koncepčnímu zpracování celé vířivé vany NEMO 2012 Canadian SPA se tak můžete mnoho let těšit z užívání celé vířivé vany. Posláním tohoto komplexního manuálu je poskytnout Vám základní informace o tom, jak maximálně a plnohodnotně využívat vlastnosti Vaší vířivé vany NEMO Základem dlouhodobé spokojenosti z vířivé vany je pravidelná péče a preventivní údržba. Pokud se budete řídit našimi radami a doporučením, stane z Vaší vířivé vany místo hlubokého relaxu a bezstarostného odpočinku. Číslo smlouvy (Viz smlouva): Datum zprovoznění oživení: Výrobní číslo/sériové číslo: Kontakty: Váš servisní technik: Tel.: Servisní linka: , Objednávky komponentů a chemie: , ,

6

7 vířivá vanan nemo Důležité informace pro majitele vířivé vany NEMO 2012 Vážený zákazníku, celkové konstrukční zpracování Vaší vířivé vany NEMO 2012 splňuje nejvyšší nároky na zařízení tohoto typu. Pro dlouhodobé a bezproblémové používání vířivé vany je nutné dodržovat určitá pravidla a opatření: 1. Pokud vířivou vanu nepoužíváte, je nutné, aby samotná vířivka byla neustále zakryta standardně dodávaným termokrytem a v zimním období je velmi důležité dbát na jeho očišťování od sněhového nánosu. V případě prolomení, nebo prohnutí termokrytu vinou špatné péče, nebo mechanického poškození, nebude takové poškození považováno za vadu výrobku. Termokryt zajišťuje nejen ekonomicky efektivní chod Vaší vířivé vany (brání úniku tepla, vlhkosti a odpařování), ale významně se podílí i na udržování kvality vody z vířivky. Zároveň také chrání povrch Vaší vířivé vany proti dlouhodobému působení UV záření a působení vysokých teplot, které mohou mít za následek degradaci materiálu použitého na výrobu vířivé vany. Na tento druh poškození se záruka nevztahuje. 2. Vaše vířivá vana je konstruována jako zařízení, ve kterém voda trvale zůstává a je cirkulována a okysličována vlastní technologií samotné vířivky. Toto však neznamená, že nepotřebuje vnější zásah majitele na úpravu hodnot vody např. ph, či hladinu chemie (Pozn. pokud není vířivá vana vybavena automatickou technologií dávkování chemie, či soli). Proto doporučujeme mít Vaši vířivku trvale naplněnou vodou i v případě, že ji delší dobu nepoužíváte. V zimním a mrazivém období nikdy nevypouštějte vířivou vanu bez dodatečného zazimování naším technikem. V případě zamrznutých technologií se tak automaticky připravíte o záruky). 3. Vždy, prosím, udržujte návod v pořádku včetně všech příloh. 4. Zařízení splňuje veškerá nařízení vlády (evropské směrnice), harmonizované normy, národní normy a technické specifikace. 5. Právo na změny a textové chyby vyhrazeno. 7

8 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 3. pravidla pro bezpečné užívání vířivé vany NEMO 2012 Vířivá vana jako koncept představuje jedinečné domácí léčebné centrum které nabízí mnoho potěšení a zábavy pro celou rodinu. S jeho správným a bezpečným užíváním však souvisí i značná odpovědnost. Nejdůležitějším faktorem je dodržování bezpečnosti. V odstavci viz.níže jsou obsaženy základní pravidla bezpečného užívání vířivé vany. Každý majitel, nebo uživatel vířivé vany je odpovědný za jeho bezpečné používání a obsluhu. 1. Nejprve si vždy řádně pročtěte tento uživatelský manuál. Provádějte v pravidelných intervalech vizuální kontrolu Vaší vířivé vany, pokud zjistíte, jakoukoliv závadu, která ovlivňuje správný chod vířivé vany, obraťte se vždy na svého servisního technika ohledně rady nebo termínu servisního zákroku. 2. Elektrickou připravenost pro připojení vířivé vany musí vždy provádět osoba (elektrikář) s platným oprávněním a vždy přes proudový chránič In = 0,03 A. 3. V případě nastavování prodlužování zdrojového kabelu nebo jeho odpojování z rozvaděče, může vést v případě neodborného zásahu k zániku záruky na vířivou vanu. Je zakázáno na samostatné zdrojové jištění připojovat jakýkoliv jiný spotřebič! 4. Ve vířivé vaně je zcela zakázáno užívání jakéhokoliv elektrického spotřebiče. 5. Doporučujeme v okolí 5 metrů od vířivé vany užívat pouze bateriemi napájená zařízení. 6. Do spodních částí vířivé vany je zakázáno vstupovat a provádět jakékoliv zásahy na zařízení, nebo filtrační jednotce, aniž by vířivá vana nebyla nejprve odpojené od elektrického zařízení. V případě filtračních jednotek je vždy nutné, nejdříve snížit vnitřní tlak v okruhu. Veškeré zásahy do vířivé vany provádí pouze specializovaný technik nebo autorizovaný servis. 7. Nikdy při napouštění nenechávejte Vaší vířivou vanu přetéci vodou přes okraj. Závady vzniklé z důvodu přetečením nejsou kryty zárukou. 8. Před použitím a v průběhu užívání vždy průběžně kontrolujte teplotu vody. Všem majitelům vířivé vany doporučujeme zakoupení nezávislého vodního teploměru, neboť závadu teplotních čidel není vždy možno 100% garantovat. 9. Do Vaší vířivé vany vždy nastupujte a vystupujte velmi obezřetně, opatrně a pomalu, mokrý povrch může mít za následek uklouznutí a zranění. 10. Jako nejbezpečnější způsob, nastupování a vystupování do vířivé vany umístěné v zapuštěné, nebo volně stojící variantě doporučujeme následující: Varianta volně stojící vířivé vany: Po schůdcích vystoupejte k okraji vířivé vany čelem ke vstupní straně, posaďte se na lem-okraj vířivé vany a velmi opatrně a pomalu se v sedící poloze otočíte přetočíte a postupně vložte obě nohy do vody do nášlapných dispozic uvnitř vířivé vany. Následně pak můžete velmi opatrně a kontrolovaně do vířivé vany vstoupit. Doporučujeme se stále přidržovat okraje lemu vířivé vany, nebo druhé osoby, pro osoby starší, či osoby s tělesným postižením je nezbytná přítomnost další osoby. (Vždy se snažte přidržovat, nebo opírat o lem vířivé vany) Obráceným postupem přistupujete k vylézání z vířivé vany. Při vylézání z vířivé vany doporučujeme použít nesmekavou podložku, na kterou se postavíte přetočením ze sedící polohy z lemu vířivé vany. Varianta zapuštěného vířivé vany: V případě zapuštěné vířivé vany pod úroveň do podlahy, nebo se s níženým uložením je třeba použít na přidržení při nastupování i vystupování speciálně přidělaného madla na kabinetu vířivé vany, nebo lépe opěrného zábradlí, které zajistí bezpečnou oporu pro vstup nebo výstup. Vždy doporučujeme používat nášlapných schůdku k vířivé vaně. 11. Vždy se snažte předcházet nehodám a úrazům ve vířivé vaně i v jejím okolí a používejte pouze nerozbitné sklo, či plastové nádoby a pomůcky. 12. VAROVÁNÍ! NIKDY NEPOUŽÍVEJTE VÍŘIVOU VANU BEZ PŘÍTOMNOSTI DRUHÉ OSOBY! 13. VAROVÁNÍ! Vždy věnujte maximální pozornost dětem okolo VÍŘIVÉ VANY i v jejím okolí! Děti do 18ti let by měly vířivou vanu užívat VŽDY ZA Přítomnosti dospělé a způsobilé osoby! 14. V blízkosti vířivé vany musí být zachován klid a nesmí v jejím blízkém okolí docházet k žádným hrátkám, nebo aktivitám, které by mohli jakkoliv zasáhnout, nebo ovlivnit bezpečné a správné užívání vířivé vany. 8

9 vířivá vanan nemo Pro bezpečí a správné užívání SPA doporučujeme vždy určit osobu zodpovědnou za celý chod a dohled nad SPA. 16. Důležité pro správný a plynulý chod čerpadel je, aby sací koše a jejich prostory zůstala vždy volná, totéž platí pro oblast skimmeru a skimmer samotný. Zamezíte tímto opatřením možností přisátí jakékoliv části těla, nebo přisátí části těla, vyvarujte se tomuto nebezpečí a poučte o něm vždy osobu, která SPA užívá! 17. Z důvodu hypertermie by teplota vodní lázně neměla přesáhnout hodnotu 40 C. Nastavení teploty je možné libovolně nastavovat a měnit. Optimální teplotu doporučujeme pro vířivku usazenou v interiéru udržovat na hodnotách C / pro vířivku ve venkovním uložení pak C. Teplota vody ve vířivé vaně usazené v exteriéru je nepřímo odvislá od ročního období: Jaro/Podzim optimálně udržovat 36 C / 37 C, v létě pak 30 C i méně dle osobního, v zimě je naopak velmi příjemné udržovat teplotu vody okolo 38 C. 18. Upozornění pro osoby s nemocemi srdce, diabetici, osoby s vysokým nebo nízkým krevním tlakem nebo s jinou vážnou chorobou a těhotné ženy by neměly vstupovat do lázně bez předchozí konzultace s lékařem a vždy v doprovody další osoby! V takových případech doporučujeme teplotu vody snížit na úroveň 35 C, nebo nižší (Vždy teplotu nižší než je tělesná teplota). 19. Upozornění! Na přehřátí organismu! Příliš dlouhý pobyt ve vířivé vaně, nebo neúměrně vysoko nastavená teplota vody může způsobit přehřátí organismu hypertermii. Takový stav se projevuje například pocením, bolestmi hlavy, závratěmi, pocity sucha v ústech a krku, zvýšeným pulsem, nepravidelným dýcháním. Člověk postižený tímto stavem nemusí včas rozeznat svůj vážný stav a nadále setrvat v horké vodě až do ztráty vědomí, takový stav může způsobit i utonutí! Osobu s tímto postižením doporučujeme položit na záda, ochlazovat jej studenými obklady, případně použít studenou sprchu. V případě přetrvávajících obtíží kontaktujte ihned lékaře. 20. Nikdy neužívejte vířivou vanu při nebo po požití alkoholu, narkotik nebo různých léků, které mohou vyvolávat ospalost, útlum, zvyšovat či snižovat krevní tlak. 22. Při požití alkoholu a omamných látek se zvyšujete riziko utonutí. 22. Doporučujeme před každým užitím vířivé vany řádné umytí celého těla mýdlem a zbavit tělo staré suché kůže, umýt hlavu šampónem a řádně osprchovat, aby se odplavily běžné kožní bakterie, krémy a deodoranty. Ideální je použít klasické mýdlo, vyvarujte se mýdel s přísadami pro zvláčnění kůže. Doporučujeme sprchovat se bez plavek, v plavkách mohou zůstat zbytky mýdla, které následně způsobí pěnivost vody. 23. Ujistěte se, že je voda vždy správně udržována a dezinfikována. 24. Pečlivě dodržujte tento návod ohledně údržby nebo případných oprav masážní lázně. V případě jakýchkoliv dotazů či nejistoty se obraťte na servisní oddělení. 25. Pro vaši osobní bezpečnost doporučujeme mít v blízkosti užívaného telefonního aparátu uvedena některá z pohotovostních telefonních čísel: Lékař, Pohotovost, Nemocnice, Policie, Hasiči. 26. Pečlivě uschovejte tento návod. 9

10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Varování k používání termokrytu 1. Nikdy nestoupejte na termokryt a vždy zamezte možnosti vniknutí na jeho plochu dítěti, či domácímu zvířeti. 2. Vždy udržujte termokryt čistý od sněhu, či jiného nánosu. 3. Vyvarujte se rizika utopení. 4. Pro bezpečnost dětí a zabezpečení proti silnému větru používejte plastové zámky upevněné do obložení vířivé vany. 5. Riziko může představovat nezabezpečený nebo špatně zabezpečený termokryt. 6. Při manipulaci s termokrytem hlídejte děti a držte je vždy v bezpečné vzdálenosti od vířivé vany. 7. Vždy odstraňujte vodu z povrchu termokrytu rovněž hrozí riziko utonutí pro děti. 8. Vždy odstraňte celý termokryt z vířivé vany před vstupem do ní předejdete riziku uvěznění osoby pod ním. 9. Nedodržení instrukcí může vést ke zranění nebo utonutí. 10. Termokryt není bezpečnostní kryt! 11. Nikdy nevystavujte termokryt do blízkosti zdrojů sálavého tepla. 12. V případě vystavení termokrytu přímému slunečnímu záření doporučujeme zakoupit speciální přípravek na péči o vinylový materiál, kterým je termokryt pokryt. 13. Po každém použití musí být termokryt zpět uložen na vířivou vanu, neboť zásadním způsobem chrání skelet vířivé vany před slunečními paprsky UV. Poškození skeletu v důsledku nezakrývání vířivé vany termokrytem před slunečními paprsky, nebude na takové poškození brát zřetel jako na výrobní vadu a nebude kryto žádnou záruční ochranou. 10

11 vířivá vanan nemo Základní požadavky před zprovozněním vířivé vany 4.1 Základní požadavky pro správné uložení a zapojení vířivé vany 1. Z důvodu vysoké hmotnosti po naplnění je pro vířivou vanu nutné připravit plochý, vodorovný a dostatečně pevný podklad (např cm silná betonová deska s kari sítí s oky po 15 cm a tloušťkou drátu 6 mm na jakékoliv závady vzniklé nesprávným technickým zázemím a podložím se záruka nevztahuje. V případě uložení vířivé vany na stropní desky je nutné počítat s plošným zatížením 650 kg/m V případě zapuštěné nebo částečně zapuštěné instalace je vždy potřebná konzultace s dodavatelem vířivé vany a maximální respektování požadavků na stavební připravenost. 3. Vždy je nutné zajistit možnost odtoku vody v případě havárie, nebo většího úniku vody tak, abyste se vyvarovali zatopení elektro technologií Vaší vířivé vany. 4.2 Základní doporučení pro instalaci: 1. V případě uložení vířivé vany v exteriéru jej doporučujeme umístit blízko domu pro snadný přístup a návrat. Doporučujeme vytvořit jednoduchou a vhodně nasměrovanou cestu bez překážek, nikdy nezapomeňte počítat s vhodným místem na odložení termokrytu (při nevhodném používání je termokryt náchylný k poškození). Vířivá vana umístěná v závětří má nižší nároky na spotřebu; instalace pod stromy zvyšuje nároky na údržbu termokrytu (větve, pyl, opadávající kůra, smůla, ptačí trus atd.). Umístění vířivé vany na přímém slunci může mít negativní vliv na životnost vnějších částí vířivé vany. V případě poškození povrchu skeletu, nebo jiných částí vířivé vany důsledkem neustálého vystavení skeletu slunci, nebude takové poškození kryto záruční dobou. 2. V případě uložení vířivé vany v interiéru požadujeme neumísťovat vířivou vanu ke stěně na menší vzdálenost než 700 mm od strany. Optimální je možnost vytvoření průchozí uličky na všech stranách vířivé vany (možnost vytření okolo vířivé vany v případě nastříkání vody při použití). Opět upozorňujeme počítat s vhodným místem na odložení termokrytu (při nevhodném používání je termokryt náchylný k poškození). Doporučujeme zajistit vhodnou technologii pro odpařování vody, např. mobilním kondenzačním odvlhčovačem, či pasivním odvětráváním místnosti, neboť při používání vířivé vany dochází ke zvýšenému odparu vody. (ODPAR VODY NASTÁVÁ POUZE PO DOBU ODKRYTÉHO TERMOKRYTU) 4.3 Základní požadavky na elektrické připojení vířivé vany 1. Vířivá vana vyžaduje jeden samostatný okruh s proudovým chráničem RCD, vybavovací proud 0,03A. Standardní připojení jistič 16 A, nebo 20 A charakteristika C, TN-S 3+NPE AC 50 Hz 400 V, vodič CYKY 5C x 2,5 maximální soudobý příkon 17 KW. Minimální délka přívodních kabelů je 3 m od bodu definovaného v níže uvedených alternativách instalace. Vodič musí být vždy přímo pevně připojen do podružného rozvaděče bazénu. V případě krátkého vodiče je kupující povinen zajistit odbornou firmu k instalaci vodiče odpovídající délky, technici společnosti SPA STUDIO nemají oprávnění k instalaci nových vodičů. Pro spojení s provozní částí vířivé vany je zakázáno používat jakékoli napojovací a prodlužovací řešení, jakými jsou např. svorkovnice aj. výsledkem jejich použití může být závada, na kterou se nebude vztahovat záruka. Všechny elektro práce musí být prováděny v souladu s národním elektrotechnickým předpisem a musí být provedeny kvalifikovaným elektrikářem (kvalifikace dle vyhlášky ČUBP č.50/78sb. 2. Všechny instalace vyžadují, aby elektro systém (vodní čerpadla a pumpy, elektro skříň, topení, ozonátor) byl chráněn před vlivy počasí, přičemž musí být zajištěna jeho přístupnost. V případě umístění systému mimo vířivou vanu, například písková filtrace, je nutné jeho zakrytí. Za toto zakrytí je zodpovědný vždy zákazník. Kabinet-nebo-li vnější obložení má za funkci nejen tepelně izolovat vařivou vanu, ale i chránit technologie před vlivy počasí a vodou. Proto je jeho přítomnost zásadní i v případech vnitřního uložení. Nikdy sami nedemontujte obložení kabinetu, ani nevstupujte do spodních prostor vířivé vany. 11

12 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 5. První spuštění vířivé vany Před prvním oživení vířivé vany si připravte dostatečný přísun vody a dostatečně dlouhý přívod. Dále doporučujeme mít k dispozici chemii, nebo desinfekci, doporučujeme napouštět vířivou vanu přes otevřený skimmer, nebo-li přes filtrační okruh, aby byly vtlačeny všechny možné vzduchové kapsy a zabránilo se tak zavzdušnění okruhu filtrace a filtračního čerpadla. Pokud to bude nutné, je možné si vířivou vanu vyčistit, vystříkat hadicí a jakýmkoliv přírodním mýdlovým přípravkem a bavlněným hadrem, či neškrábavou a jemnou houbičkou si vířivou vanu vymýt. Vaše vířivá vana je povrchově vybavena speciální akrylátovou vrstvou, ze které veškeré nečistoty je možné velmi snadno smýt. Po napuštění je správná hladina vody ve vířivé vaně znázorněna ryskou na rámečku skimmeru viz foto. Varování! Vždy se vyvarujte přetečení vířivé vany při napouštění, nebo dopouštění-závady vzniklé přetečením vířivé vany nejsou kryty zárukou! Vždy doporučujeme použití vody z řadu, nikoli vodu neupravenou, např. studniční; neupravená voda může obsahovat vodní minerály, které mohou zkomplikovat údržbu vody ve vířivé vaně, popřípadě poškodit některé součásti vířivé vany, na takové závady se nevztahuje záruka. Silně mineralizované-tvrdé vody mohou zásadním způsobem zkrátit životnost technologií. Vždy doporučujeme použití změkčovač vody, nebo maskovač tvrdosti, aby tvrdost vody byla v rozmezí 2-5 N (Stupňů německých) příliš měkká vody má vlastnosti silně korozní, pro případné zvýšení tvrdosti vody napusťte část vody bez změkčovače nebo můžete použít přípravek na zvýšení tvrdosti vody). V případě tvrdé vody doporučujeme konzultaci s prodejcem pro návrh optimálního řešení. Sejmutí mřížky skimmeru Správná úroveň hladiny vody je na úrovni osvětlení vany 1. Před prvním spuštěním vířivé vany se ujistěte, že hladina vody je již ve správné výši. Minimální nutná výška hladiny vody je taková, aby spodní část skimmeru byla pod vodou. Viz. skimmer hladina vody 2. Zkontrolujte a zapněte hlavní jistič a proudový chránič. 3. Po prvních minutách se jako první systém automaticky sepne filtrační cirkulační pumpa Poté následuje automatická detekce na tepelných senzorech a následné sepnutí topení. 5. Po prvních 6 7 minutách si řídící jednotka automaticky začne spínat jednotlivé technologie, JETS 1, JETS 2, JETS 3, popřípadě BLOWER. 6. V krátkém mezičase si systém změří aktuální teplotu vody a opět automaticky začne nahřívat na poslední teplotu nastavenou (Teplota nastavena od výrobce bývá C ) 7. Na ovládacím panelu si již můžete nastavit požadovanou teplotu v rozmezí 26 C až 40 C. Na ovládacím panelu si tlačítky WARM nebo COOL snižováním a zvyšováním po hodnotách 0,5 C nastavíte požadovanou teplotu. (doba ohřátí napuštěné vody je závislá na velikosti vířivé vany, teplotě napuštěné vody a teplotě vzduchu). 8. Před započetím koupání nejprve vždy změřte chemické hodnoty vody. Tedy ph vody a její tvrdost. 9. Proveďte zkoušku alkality pomocí kapkových nebo jiných testerů a příslušně upravte. 10. Po změkčení vody (V případě tvrdé vody) a následné úpravě ph do optima můžete nasadit chemii desinfekci. Mezi kroky změkčení vody, úpravy ph a nasazením desinfekce doporučujeme alespoň 2 hodinové intervaly pro správné reagování činidel. 12

13 vířivá vanan nemo V případě užití chlorové chemie zkontrolujte hodnotu volného chloru, v případě potřeby přidejte chlorový granulát. V případě jiné desinfekce přidejte patřičné množství. 12. Zakryjte SPA termokrytem, aby bylo dosaženo rychlejšího ohřátí vody. 13. Doporučené měření a údržbu provádějte pravidelně a včas doporučenou údržbu a můžete si užívat své domácí lázně naplno každý den! 13

14 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 6. Základní součásti TECHNOLOGIE Řídicí jednotka BALBOA GS SERIES + HEATER Řídící jednotka BALBOA GS SERIES zajišťuje chod celého systému SPA a je vyráběna předním americkým světovým výrobcem společností BALBOA WATER GROUP USA. Součástí celkové jednotky GS SERIES je topení, které ohřívá vodu před jejím návratem do vířivé vany. Upozornění: Vždy nejdříve zkontrolujte, zda máte řádně upravenou vodu, tedy změkčenou a nastavenou správnou hladinu ph. Neupravená a tvrdá voda narušuje kovové součásti zařízení nebo vytváří usazeniny vápníku, které mohou případně způsobit selhání topení. Takové stavy nebudou v případě reklamace akceptovány jako porucha na přístroji, ale především jako nesprávné užívání vířivé vany. Řídicí jednotka Cirkulační pumpa: Cirkulační pumpa je cirkulační čerpadlo, které pracuje až 24 hodin denně a nasává vodu z vířivé vany skrze kartušovou nebo pískovou filtraci a pohání ji do ohřívacího a ozonizačního systému. Následně je ošetřená voda poháněna zpět do vířivé vany. Neustálé proudění a okysličování vody je jedním z nejlepších způsobů, které napomáhají udržovat vodu ve vířivé vaně čistou. Cirkulační čerpadlo není možné nijak ovládat, řídicí jednotka si tuto technologii spíná a vypíná sama dle potřeby např. nahřívání, nebo spuštění filtračního cyklu. Tlaková a masážní čerpadla JETS 1, JETS 2 Tlaková Čerpadla jsou nejvíce namáhanou součástí zařízení Vaší vířivé vany. Instalovaná jedno rychlostní čerpadla slouží pro hydromasáž (u hydromasážních dispozic) a jako proti proudové chrliče (u plavecké dispozice). Masážní a tlaková čerpadla pohání komplexní systém trysek ve vaší vířivé vaně. Blower Stisknutím tlačítka BLOWER zapínáte perličkovou koupel. Opětovným stisknutím tuto funkci vypnete. Jedná se o spuštění vzduchovače, který ve vodní lázni vytváří bublinkovou perličkovou masáž. Ozonizátor Vaše vířivá vana je osazena technologií pro sanitaci vody a udržování vyššího stupně čistoty, Tuto schopnost zastává výkonný a vysoce efektivní ozónový generátor. Ozón je přírodní čistící a desinfekční látka (oxidační činidlo), která reaguje s organickými látkami, likviduje baktérie a viry. V kombinaci se správnou desinfekcí určenou pro vířivé vany je mnohonásobně zvýšený efekt čisté a okysličené vody. Díky používání ozonizátoru je snížena náročnost sanitačních prostředků na vodu. Po technické stránce funguje ozonátor způsobem takovým, že zařízení nasává okolní vzduch, poté jej ozónovým výbojem štěpí a injektuje do vody filtračního okruhu. Z filtračního okruhu jsou pak tyto molekuly kyslíku hnány do vodní lázně ve vířivce, kde si selektivně vyhledávají zárodky virů, bakterie, kvasinek a dalších organických látek, které udusí oxidací. Velmi praktickou a další vlastností pro uživatele vířivek je požitek z kvalitní vody bez podrážděných očí, vysušené pokožky a pěny a závěrem snížená spotřeba desinfekčních činidel až o 1/3. Cirkulační pumpa JETS 1, JETS 2 Blower Ozonizátor 14

15 vířivá vanan nemo 2012 Ovládací panel BALBOA WATER GROUP VL801D Vaše vířivá vana je osazena luxusním digitálním LCD ovládacím panelem s aktuálními ukazateli teploty vody, režimu a času. Díky jednoduchosti a funkčnosti tak máte pod kontrolou celý ovládací systém technologií, tedy chodu čerpadel, časování filtračních režimů, osvětlení a samozřejmostí zůstává možnost nastavit požadovanou teplotu vody, popřípadě vypnutí topení atd. Upozornění: Je zakázáno provádět zásahy do jakýchkoli elektrických částí Vaší vířivé vany. Pokud některá ze součástí nepracuje správně, vždy zavolejte autorizovaného technika; tím se také vyvarujete možnosti zániku záruky. Ovládací panel 15

16 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7. Ovládání vířivé vany OVLÁDACÍ PANEL VL801D 7.1. Sepnutí tlačítka JETS1 Stisknutím tlačítka JETS1 sepnete hydromasážní pumpu. Druhým stisknutím pumpu JETS1 vypnete. V případě, že nebude pumpa vypnuta manuálně, ochranný systém vypne pumpu automaticky po 20 minutách. POZNÁMKA: Hlavní systém je naprogramován na preventivní proplachy masážních a proudových okruhů. Tento čisticí režim je zcela automatický a časově neurčitý, odvislý a časovaný od posledního použití. Toto znamená, že si vířivá vana automaticky sepne všechny pracovní technologie, interval je v délce trvání pouze několika minut, odvislý od časování filtrace a posledního použití Sepnutí tlačítka JETS2 Stisknutím tlačítka JETS2 sepnete hydromasážní pumpu. Druhým stisknutím pumpu JETS2 vypnete. V případě, že nebude pumpa vypnuta manuálně, ochranný systém vypne pumpu automaticky po 20 minutách Sepnutí tlačítka BLOWER JETS3 (U modelu se SPA funguje BLOWER jako vzduchovač) Stisknutím tlačítka BLOWER sepnete třetí hydromasážní pumpu. Druhým stisknutím pumpu vypnete. U systémů se třemi pumpami budete mít tlačítko BLOWER představovat JETS3. V případě, že nebude pumpa vypnuta manuálně, ochranný systém vypne pumpu automaticky po 20 minutách Sepnutí tlačítka LIGHT stisknutím tlačítka LIGHT spustíte barevné osvětlení. Dalším stisknutím osvětlení vypnete. Opakovaným stisknutím se osvětlení sepne do jiného barevného spektra. Celkem je Vaše vířivá vana vybavena pěti barevnými tóny a následnými sedmi kombinačními programy. Osvětlení funguje stacionární barvou, blikáním, nebo plynulou přeměnou barevného světla dle potřeby. V případě, že nebude vypnuto manuálně, vestavěný časovač vypne osvětlení automaticky po 4 hodinách. 16

17 vířivá vanan nemo Ovládání vířivé vany NASTAVENÍ REŽIMŮ Počáteční nastavení Vířivá vana se po zapnutí nastaví do Priming/přípravného režimu indikovaného hlášením Pr. Během Priming/přípravného režimu opakovaně stiskněte tlačítka Jets, aby došlo k odvzdušnění trysek. Priming/přípravný režim je aktivní po dobu kratší 5 minut. Stisknutím tlačítka Warm nebo Cool ukončíme Priming/přípravný režim. Poté bude vířivá vana operovat v Standard/standardním režimu (viz sekce Režim/Nastavení). Teplota/Nastavení (80 F 104 F /26 C 40 C) Poslední měřená teplota vody se neustále zobrazuje na LCD. Poslední měřená teplota vody je aktuální v případě, že čerpadlo bylo v provozu minimálně po dobu 2 minuty. K zobrazení nastavené teploty stiskněte jednou tlačítko Warm nebo Cool. Ke změně nastavené teploty, stiskněte tlačítko po druhé, ještě než přestane displej blikat. Po 3 sekundách displej přestane blikat a zobrazí aktuální teplotu. Trysky 1 Stiskněte tlačítko Jets 1 ke spuštění nebo vypnutí trysky 1, nebo pro zvyšování a snižování rychlosti (je-li součástí výbavy). Nízká rychlost se vypne automaticky po 4 hodinách. Vysoká rychlost se vypne automaticky po 15 minutách. Nízká rychlost může být automaticky v provozu během doby, kdy není možné její deaktivování na panelu, ovšem vysokou rychlost lze ovládat. Trysky 2/Trysky 3/Fukar (BLOWER) (je-li součástí výbavy) Stiskněte odpovídající tlačítko jednou k zapnutí či vypnutí. Zařízení se vypne po 15ti minutách. Čerpadlo 2 může být u některých systému dvou rychlostní. Disponuje-li panel tlačítkem ovládajícím dvě zařízení, jako čerpadlo 2 a čerpadlo 3, stiskněte toto tlačítko opakovaně k postupnému přechodu kombinacemi vypnutí a zapnutí obou zařízení. Světlo Stiskněte tlačítko Light k zapnutí či vypnutí světla ve vířivce. Vypne se automaticky po 4 hodinách. Nastavení času Následně po prvním zapnutí spa začne blikat na displeji hlášení SET TIME. Stiskněte tlačítka Time, poté Mode/Prog, poté Warm nebo Cool, Nastavení času se bude měnit v intervalu jedné minuty. Stisknutím tlačítka Warm nebo Cool dojde k zastavení nastavování času. Stisknutím tlačítka Time potvrdíme nastavení. Čerpadlo ovládající ohřev a filtraci (čerpadlo nízko rychlostní u ne cirkulačních systémů, nebo cirkulační čerpadlo u cirkulačních systémů) bude zjednodušeně nazýváno jako čerpadlo. U více tlačítkových sekvencí při příliš rychlém stlačení tlačítka systém nemusí zaregistrovat výběr či nastavení. Režim/Nastavení Ke změně režimu dochází stisknutím tlačítka Warm nebo Cool, poté stisknutím tlačítka Mode/Prog. STANDARD režim zachovává nastavenou teplotu a zobrazuje ikonu STANDARD. ECONOMY režim zahřívá vodu na nastavenou teplotu pouze během filtrování. Ecn se zobrazí, pokud není teplota aktuál ní, a bude alternovat s hodnotou teploty vody během provozu čerpadla. Zobrazuje ikonu ECONOMY. SLEEP/Klidový režim zahřívá vodu v rozmezí 10 C/20 F z nastavené teploty během filtrování. SLP se zobrazí, pokud není teplota aktuální, a bude alternovat s hodnotou teploty vody během provozu čerpadla. Předvolba filtračních cyklů První přednastavený cyklus filtrace začíná v 8:00 a končí v 10:00. Druhý přednastavený filtrační cyklus začíná v 20:00 a končí 22:00. U ne cirkulačních systémů nízko rychlostní čerpadlo 1 a ozonátor (je-li součástí výbavy) jsou v provozu během filtrace. 17

18 UŽIVATELSKÝ MANUÁL U 24 hodinových cirkulačních systémů cirkulační čerpadlo a ozonátor (je-li součástí výbavy) jsou v provozu 24 hodin. V horkém klimatu, může být cirkulační čerpadlo vypínáno po 30ti minutách mimo doby, kdy dochází k filtraci. U ne cirkulačních 24 hodinových systémů cirkulační čerpadlo a ozonátor (je-li součástí výbavy) jsou v provozu během filtrace (a mohou být automaticky spuštěny i v jiných časech). Na začátku každého filtračního cyklu další zařízení budou v provozu pouze krátce k pročištění potrubí. Volitelné nastavení filtračního cyklu Filtrační cyklus není nutné měnit mimo nastavení požadavků uživatele stisknutím tlačítek Time, Mode/Prog, Mode/Prog během 3 sekund. Objeví se hlášení SET START FILTER 1 (AM). Stiskněte tlačítka Warm nebo Cool k resetování nastaveného času pro začátek filtrace. Stiskněte tlačítko Mode/Prog k zobrazení SET STOP FILTER 1 a nastavte čas tlačítky Warm nebo Cool viz shora. Stiskněte tlačítko Mode/Prog k zobrazení SET STOP FILTER 2 (PM) a pokračujte dle kroků uvedených shora. Stiskněte tlačítko Mode/Prog k zobrazení SET STOP FILTER 2 a pokračujte dle kroků uvedených shora. Stiskněte tlačítko Mode/Prog pro potvrzení. Uzamčení panelu Stiskněte tlačítka Time, Blower, a Warm v tří sekundovém intervalu. Panel bude uzamčen. K odemčení panelu stiskněte tlačítka Time, Blower, a Cool v dvou sekundovém intervalu. Uzamčení funkce teploty Stiskněte tlačítka Time, Blower, a Warm v tří sekundovém intervalu. Tlačítka Warm a Cool jsou nyní uzamčena. K odblokování tlačítek pro ovládání teploty stiskněte tlačítka Time, Blower, a Cool v dvou sekundovém intervalu. Poznámka: Výpadek proudu způsobí odemknutí klávesnice. 18

19 vířivá vanan nemo Pravidelná péče o vířivou vanu Nejdůležitějším faktorem pro bezvadný chod a funkci všech systému je správné nastavení hodnot vody ve vířivé vaně. Dále je důležité udržovat v čistotě okraje vířivé vany a termokryt. Největší hygienické nároky na vody vznikají v případě špatné, nebo nedostatečné hygieny těla. Před vstupem do vířivé vany se vždy řádně omyjte a zbavte tělo staré kůže, potu a vlasů. 9.1 Čištění a údržba kartušového filtru Kartušový filtr měňte a očišťujte vždy mimo časové období nastavené filtrace. Díky tomuto opatření se vyhnete nežádoucímu podtlaku ve filtračním okruhu způsobeného filtračním čerpadlem. Časování filtrace je vždy znázorněné na displeji a nastaveno uživatelem dle potřeby. 1. Před vyjmutím kartušových filtrů pootočte skimmerovou horní část s lapačem hrubých nečistot směrem doleva. 2. Poté vyjměte kartušový filtr pohybem směrem nahoru. 3. Doporučujeme zakoupit náhradní kartušové jednotky, které je možné obratem zaměnit za kartušové jednotky znečištěné. 4. Po vyčištění vraťte kartuš zpět do nádoby filtru, zkontrolujte, zda je správně zasazen do středového otvoru uvnitř tubusu poté zaletujte filtrační kartušovou vložku nasazením lapače hrubých nečistot. 9.2 Používám každý den, kontroluji dvakrát týdně Pokud vířivou vanu používáte denně, je vhodné dvakrát týdně vizuálně zkontrolovat čistotu vody. Je-li třeba, změřte a upravte tvrdost vody a její hodnotu ph. Vždy upravujte nejprve tvrdost vody, je-li voda tvrdá a teprve po dosažení správné úrovně vody přejděte k úpravám ph. Vyrovnané hodnoty ph a tvrdosti pomáhají zásadním způsobem efektivnímu fungování ostatních desinfekce ve vířivé vaně. pokud je hodnota ph a úroveň alkality vysoká, přidejte přípravek na snížení ph a alkality (obě hodnoty se běžně snižují stejným přípravkem); upravte nejdříve hodnotu alkality, potom můžete použít přípravek pro úpravu hodnoty ph jestliže je hladina alkality v požadovaných mezích, ale ph je nízké, přidejte přípravek na zvýšení ph (tím zvýšíte hodnotu ph, úroveň alkality se nezmění). Správná hodnota ph je velmi důležitá, dlouhodobě nízká hodnota ph voda je kyselá vyvolá korozi kovových součástí vaší vířivé vany. jestliže je hodnota ph v požadovaných mezích, ale hladina alkality je nízká, přidejte přípravek na zvýšení alkality (tím se zvýší hladina alkality a hladina ph zůstane nezměněna) je důležité udržovat správně vyrovnané hodnoty jak ph, tak úrovně alkality, protože se snaží vzájemně jedna druhou ovlivňovat. 19

20 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 9.3 Jednou týdně vyčistěte kartušový filtr, v případě potřeby použijte nový a znečištený omyjte, nebo nechte odmočit např. v octové nebo citrónové lázni. otestujte vodu ve vířivé vaně pomocí kapkových nebo jiných testerů přidejte základní desinfekci (např. chlor, Guanicid), abyste dosáhli požadované úrovně volného chloru 3 5 mg/l, nebo správné hladiny Guanicidu v případě potřeby přidejte vhodný přípravek na projasnění vody, nebo přípravek na ochranu proti usazování vápníku, ochranu kovových součástí v případě mastnoty na hladině přidejte přípravek na eliminaci tuků ve vodě (přípravky na bázi enzymů je možno používat i preventivně) 9.4. Pro majitele pískové filtrace jednou za dva týdny čištění Proplach Proplach Před jakýmkoliv pohybem s pákou filtrační jednotky je nejdůležitější, aby bylo vypnuté filtrační čerpadlo, tzn. abyste tyto úkony prováděli vždy mimo dobu filtračního času! Je možné využít vypínač na pískové jednotce, nebo časové nastavování režimu. Preventivně propláchněte pískovou filtraci změnou polohy hlavní páky na pískové filtraci z polohy Filtrace na pozici Proplach. Jakmile nastavíte páku pískové filtrace do pozice Proplach je možné zahájit proplach sedimentů z pískové jednotky. V této chvíli můžete zapnout cirkulační čerpadlo, např změnou nastavení filtrační doby na stávající moment, nebo sepnout vypínač na cirkulační čerpadlo. Pokud máte vypínač na pískovou filtraci, vypnutí pískové jednotky, nebo změna polohy páky na polohu Proplach a opětovné spuštění pískové jednotky by mělo být provedeno max. do pěti sekund. Průběžný stav proplachované vody můžete vizuálně sledovat na průtokovém průhledném prstenci na výpusti z pískové filtrace. Jakmile je voda opět průzračná, můžete filtraci vypnou a následuje po vypnutí poloha Zafiltrování. Zafiltrování: Zafiltrování je krátký proces následný po Proplachu písku. Opět provádějte změnu z polohy z pozice Proplach s mezi vypnutím pískové jednotky a opětovném zapnutí po nastavené páky do polohy Zafiltrování. V poloze Zafiltrování doporučujeme tento proces provádět max. po dobu 10ti sekund. Filtrace: Po tomto procesu opět vypněte filtrační jednotku a nastavte páku na polohu Filtrace. Po přemístění páky do polohy Filtrace můžete sepnout filtrační jednotku a nechat vodu filtrovat. Můžete opakovat Proplach optimálně každých 14 dní. Poznámka: Při procesu čištění filtrační jednotky po Proplachu a Zafiltrování upustíte z vířivé vany cca. 100 litrů vody, po tomto čisticím procesu je potřeba vodu zpátky dopustit! NEZAPOMÍNEJTE čistit kartušový filtr pravidelně kontrolovat a čistit termokryt. udržovat vodu měkkou a dbát správnou hladinu ph a dostatečné množství desinfekce 20

NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida. Solární systém

NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida. Solární systém NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida Solární systém vyhřívání vání pro všechny typy bazénů Solární ohřev Pyramida 2010 1 OBSAH 1. Důležitá bezpečnostní pravidla...str. 2 2. Otázky a odpovědi...str.

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Postupy čištění a desinfekce

Postupy čištění a desinfekce Postupy čištění a desinfekce POSTUPY ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE 1. Podlahy a stěny 2. Lisy a vakuové filtry 3. Sudy 4. Barrique sudy 5. Tanky, potrubí a hadice vnitřní 6. Tanky a potrubí vnější POSTUPY ČIŠTĚNÍ

Více

SAPHO Hydro & Air. SAPHO s.r.o. tel.: +420 283 090 759 Pakoměřice 87 tel.: +420 283 090 770 25065 Líbeznice u

SAPHO Hydro & Air. SAPHO s.r.o. tel.: +420 283 090 759 Pakoměřice 87 tel.: +420 283 090 770 25065 Líbeznice u SAPHO Hydro & Air HYDROMASÁŽNÍ BAZÉNY Průvodce ošetřováním vody v bazénu Přečtěte a dodržujte všechny instrukce. Uložte si tyto instrukce Přečtěte spolu s Uživatelským manuálem bazénu před jeho používáním

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 1 Poznámka: Naše společnost si vyhrazuje právo měnit vzhled a charakteristiku výrobku bez povinnosti předchozího oznámení. OBSAH BEZPEČNOSTNÍ

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Návod k instalaci terasového systému

Návod k instalaci terasového systému Návod k instalaci terasového systému Tento nový typ kompozitu-terasových prken WPC je směsí dřeva s HDPE a přídavných látek. Je vyráběn extrudací za vysokého tlaku a teploty. Přestože obsahuje přírodní

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA VR 105 / VR 106 5/2008 1. Provedení RADA VR 105 / VR 106

Více

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o.

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Zvolská 545/22a 142 00 Praha 4 www.activtek.cz info@activtek.cz tel: 725 723 161 VAROVÁNÍ: Jednotka pracuje s UV lampou. Nezapínejte přístroj pokud není kompletně sestaven.

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

comfort & standard uživatelský návod systém

comfort & standard uživatelský návod systém 763 64 Spytihněv č. p. 576 Tel.: +420 577 110 311, Fax: +420 577 110 315 E-mail: teiko@teiko.cz; www.teiko.cz ver. 09/2009 uživatelský návod CZE SPA systém comfort & standard Obsah Úvod str 2 Popis ovládacích

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci

NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci se školními tabulemi společnosti ŠKOTAB vertikal s.r.o. 1) Obecné zásady: Článek 1 Základní ustanovení Vážení zákazníku (dále jen odběratel ), děkujeme, že jste si

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SAFEtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Masážní vana SPA 201. Návod k použití. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití.

Masážní vana SPA 201. Návod k použití. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Masážní vana SPA 201 Návod k použití Úvod Děkujeme, že jste si vybrali tuto masážní vanu. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Výrobce nenese žádnou odpovědnost

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel.

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Elektronická armatura s ovládacím panelem Instrukcja obsługi Elektroniczna bateria z panelem sterującym SLO Návod na obsluhu Elektronická armatúra

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ 4/2013 2 1 sprchová hlavice pro celkový oplach 2 patice s přírubou pro ukotvení sprchy 3 - uzavírací ventil

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry:

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry: Návod k obsluze "Carbon crystal - kompozitní nástěnný infra topný systém" je systém vytápění, které kombinuje sálavé infra vytápění a konvenční vytápění v jednom panelu. Přeměna elektřiny na teplo má až

Více

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku Uživatelský manuál BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1)Nepoužívejte tento stroj před prostudováním tohoto manuálu.nedodržení uvedených instrukcí může mít za následek poškození stroje, ztrátu záruky, nebezpečí pro

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

NEO-FIP SOLARNÍ ABSORBÉR pro ohřev bazénové vody

NEO-FIP SOLARNÍ ABSORBÉR pro ohřev bazénové vody NEO-FIP SOLARNÍ ABSORBÉR pro ohřev bazénové vody Vyrobeno v Německu Kompletováno v ČR Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pro Vaší maximální spokojenost a dlouhou životnost výrobku

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Digitální alkohol tester

Digitální alkohol tester Digitální alkohol tester Návod k použití Poslední revize: 14.5.2013 OBSAH: POPIS ZAŘÍZENÍ... 3 Reference... 3 Vlastnosti... 3 Vložení baterií... 4 POUŽITÍ ALKOHOL TESTERU... 4 Příprava přístroje... 4 Testování...

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE N-SDWHP-150-3.6 N-SDWHP-190-3.6 N-SDWHP-260-3.6 N-SDWHP-300-3.6 N-SDWHP-300-3.6+ OBSAH A. DŮLEŽITÉ POZNÁMKY ------------------------------------------------------------------------------------------------1

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

BTL-3000 Series Litea 10 50

BTL-3000 Series Litea 10 50 BTL-3000 Series Litea 10 50 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 103JZ14/04/2011CZ OBSAH 1 MANIPULACE A PŘENÁŠENÍ...2 1.1 Manipulace a přenášení schodiště stavby...2 1.2 Manipulace a přenášení - půdorys stavby...3 2

Více

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohřívá. Větrá Vysušuje Filtruje

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohřívá. Větrá Vysušuje Filtruje Teplovzdušné solární kolektory Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost Ohřívá Větrá Vysušuje Filtruje V závislosti na intenzitě slunečního záření ohřívá vnitřní klima objektu řízeným průběhem teplo

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu KONVEKTOMATY INJEKČNÍ MODELY HEI - 6/11 HEI - 10/11 1. INSTALACE 1.2. Rozměry HEI - 6/11 A: Přívod měkké vody RG 3/4 B: Hlavní odpad RG 1 C: Bezpečnostní

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku 1. Odšroubujte zelený uzávěr a keramický senzor naplňte po okraj vodou. Poté

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

POZOR! Každé nebezpečí musí být odstraněno!

POZOR! Každé nebezpečí musí být odstraněno! Strana 1 z 8 2.12 Pokyny pro údržbu POZOR! Je nutno přednostně dbát pokynů výrobců příp. dodavatelů a dodržovat je. Před každým odstraněním poruchy je nutné zjistit její příčinu a zaprotokolovat ji. Poruchu

Více

Čištění a servis deskových výměníků tepla

Čištění a servis deskových výměníků tepla Čištění a servis deskových výměníků tepla Alfa Laval spol. s r.o. je v České republice spolu s prodejem aktivní i v oblasti poprodejního servisu a má vlastní servisní centrum. Servisní centrum provádí

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Elektrický zásobníkový ohřívač. Návod k montáži a obsluze CZ

Elektrický zásobníkový ohřívač. Návod k montáži a obsluze CZ Elektrický zásobníkový ohřívač VZ Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze CZ Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám, že jste se stal majitelem českého výrobku, jehož parametry uspokojí požadavky

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více