UŽIVATELSKÝ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VÍŘIVÉ VANY NEMO 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÝ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VÍŘIVÉ VANY NEMO 2012"

Transkript

1 UŽIVATELSKÝ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VÍŘIVÉ VANY NEMO 2012

2 NEMO 2012 JAKO LUXUSNÍ DOMÁCÍ LÁZNĚ

3

4 UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH 1. Úvod Důležité informace pro majitele vířivé vany NEMO Pravidla pro bezpečné užívání vířivé vany NEMO Základní požadavky před zprovozněním vířivé vany NEMO Základní požadavky pro správné uložení a zapojení vířivé vany NEMO Základní doporučení pro instalaci Základní požadavky na elektrické připojení vířivé vany NEMO První spuštění vířivé vany NEMO Základní součásti technologie Ovládání vířivé vany NEMO 2012 Ovládací panel VL801D Ovládání vířivé vany NEMO 2012 nastavení režimů Pravidelná péče o vířivou vanu NEMO Čištění a údržba kartušového filtru Používám každý den, kontroluji dvakrát týdně Jednou týdně Pro majitele pískové filtrace jednou za dva týdny čištění Proplach Údržba vody ve vířivé vaně NEMO Výměna vody ve vířivé vaně NEMO Vypouštění vířivé vany NEMO Napouštění vířivé vany NEMO Péče o filtr Údržba vody ve vířivé vaně NEMO Čištění akrylátového povrchu vířivé vany NEMO Údržba přírodního kabinetu (Dřevěné obložení vířivé vany NEMO 2012) Péče o termokryt Zazimování vířivé vany NEMO Údržování čisté vody ve vířivé vaně NEMO Tvrdost vody ph Desinfekce Doplňky vhodné na údržbu vody Technické rady a hlášení Vybavení vířivé vany NEMO 2012 PROFI HYDRO COMFORT Ovládací a masážní prvky Důležitá upozornění

5 vířivá vanan nemo ÚVOD: LUXUSNÍ DOMÁCÍ LÁZNĚ JMÉNEM NEMO 2012 Vážený zákazníku, srdečně Vám gratulujeme k nákupu Vaší nové vířivé vany NEMO Vaše nové luxusní domácí lázně NEMO 2012 je komplexní hydro-terapeutického zařízení, které nabízí možnost neomezeného plavání, každodenní relaxace a nabízí dokonalé momenty hlubokého uvolnění. Vaše nové domácí lázně jsou monoliticky vytvořeny ze špičkového amerického skeletu Lucité acrylic a dalších doplňkových materiálů i komponentů od předních světových výrobců hydro masážních technologií, které zajišťují kvalitní, bezproblémový a trvanlivý provoz. Díky vyváženému a vysoce kvalitnímu koncepčnímu zpracování celé vířivé vany NEMO 2012 Canadian SPA se tak můžete mnoho let těšit z užívání celé vířivé vany. Posláním tohoto komplexního manuálu je poskytnout Vám základní informace o tom, jak maximálně a plnohodnotně využívat vlastnosti Vaší vířivé vany NEMO Základem dlouhodobé spokojenosti z vířivé vany je pravidelná péče a preventivní údržba. Pokud se budete řídit našimi radami a doporučením, stane z Vaší vířivé vany místo hlubokého relaxu a bezstarostného odpočinku. Číslo smlouvy (Viz smlouva): Datum zprovoznění oživení: Výrobní číslo/sériové číslo: Kontakty: Váš servisní technik: Tel.: Servisní linka: , Objednávky komponentů a chemie: , ,

6

7 vířivá vanan nemo Důležité informace pro majitele vířivé vany NEMO 2012 Vážený zákazníku, celkové konstrukční zpracování Vaší vířivé vany NEMO 2012 splňuje nejvyšší nároky na zařízení tohoto typu. Pro dlouhodobé a bezproblémové používání vířivé vany je nutné dodržovat určitá pravidla a opatření: 1. Pokud vířivou vanu nepoužíváte, je nutné, aby samotná vířivka byla neustále zakryta standardně dodávaným termokrytem a v zimním období je velmi důležité dbát na jeho očišťování od sněhového nánosu. V případě prolomení, nebo prohnutí termokrytu vinou špatné péče, nebo mechanického poškození, nebude takové poškození považováno za vadu výrobku. Termokryt zajišťuje nejen ekonomicky efektivní chod Vaší vířivé vany (brání úniku tepla, vlhkosti a odpařování), ale významně se podílí i na udržování kvality vody z vířivky. Zároveň také chrání povrch Vaší vířivé vany proti dlouhodobému působení UV záření a působení vysokých teplot, které mohou mít za následek degradaci materiálu použitého na výrobu vířivé vany. Na tento druh poškození se záruka nevztahuje. 2. Vaše vířivá vana je konstruována jako zařízení, ve kterém voda trvale zůstává a je cirkulována a okysličována vlastní technologií samotné vířivky. Toto však neznamená, že nepotřebuje vnější zásah majitele na úpravu hodnot vody např. ph, či hladinu chemie (Pozn. pokud není vířivá vana vybavena automatickou technologií dávkování chemie, či soli). Proto doporučujeme mít Vaši vířivku trvale naplněnou vodou i v případě, že ji delší dobu nepoužíváte. V zimním a mrazivém období nikdy nevypouštějte vířivou vanu bez dodatečného zazimování naším technikem. V případě zamrznutých technologií se tak automaticky připravíte o záruky). 3. Vždy, prosím, udržujte návod v pořádku včetně všech příloh. 4. Zařízení splňuje veškerá nařízení vlády (evropské směrnice), harmonizované normy, národní normy a technické specifikace. 5. Právo na změny a textové chyby vyhrazeno. 7

8 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 3. pravidla pro bezpečné užívání vířivé vany NEMO 2012 Vířivá vana jako koncept představuje jedinečné domácí léčebné centrum které nabízí mnoho potěšení a zábavy pro celou rodinu. S jeho správným a bezpečným užíváním však souvisí i značná odpovědnost. Nejdůležitějším faktorem je dodržování bezpečnosti. V odstavci viz.níže jsou obsaženy základní pravidla bezpečného užívání vířivé vany. Každý majitel, nebo uživatel vířivé vany je odpovědný za jeho bezpečné používání a obsluhu. 1. Nejprve si vždy řádně pročtěte tento uživatelský manuál. Provádějte v pravidelných intervalech vizuální kontrolu Vaší vířivé vany, pokud zjistíte, jakoukoliv závadu, která ovlivňuje správný chod vířivé vany, obraťte se vždy na svého servisního technika ohledně rady nebo termínu servisního zákroku. 2. Elektrickou připravenost pro připojení vířivé vany musí vždy provádět osoba (elektrikář) s platným oprávněním a vždy přes proudový chránič In = 0,03 A. 3. V případě nastavování prodlužování zdrojového kabelu nebo jeho odpojování z rozvaděče, může vést v případě neodborného zásahu k zániku záruky na vířivou vanu. Je zakázáno na samostatné zdrojové jištění připojovat jakýkoliv jiný spotřebič! 4. Ve vířivé vaně je zcela zakázáno užívání jakéhokoliv elektrického spotřebiče. 5. Doporučujeme v okolí 5 metrů od vířivé vany užívat pouze bateriemi napájená zařízení. 6. Do spodních částí vířivé vany je zakázáno vstupovat a provádět jakékoliv zásahy na zařízení, nebo filtrační jednotce, aniž by vířivá vana nebyla nejprve odpojené od elektrického zařízení. V případě filtračních jednotek je vždy nutné, nejdříve snížit vnitřní tlak v okruhu. Veškeré zásahy do vířivé vany provádí pouze specializovaný technik nebo autorizovaný servis. 7. Nikdy při napouštění nenechávejte Vaší vířivou vanu přetéci vodou přes okraj. Závady vzniklé z důvodu přetečením nejsou kryty zárukou. 8. Před použitím a v průběhu užívání vždy průběžně kontrolujte teplotu vody. Všem majitelům vířivé vany doporučujeme zakoupení nezávislého vodního teploměru, neboť závadu teplotních čidel není vždy možno 100% garantovat. 9. Do Vaší vířivé vany vždy nastupujte a vystupujte velmi obezřetně, opatrně a pomalu, mokrý povrch může mít za následek uklouznutí a zranění. 10. Jako nejbezpečnější způsob, nastupování a vystupování do vířivé vany umístěné v zapuštěné, nebo volně stojící variantě doporučujeme následující: Varianta volně stojící vířivé vany: Po schůdcích vystoupejte k okraji vířivé vany čelem ke vstupní straně, posaďte se na lem-okraj vířivé vany a velmi opatrně a pomalu se v sedící poloze otočíte přetočíte a postupně vložte obě nohy do vody do nášlapných dispozic uvnitř vířivé vany. Následně pak můžete velmi opatrně a kontrolovaně do vířivé vany vstoupit. Doporučujeme se stále přidržovat okraje lemu vířivé vany, nebo druhé osoby, pro osoby starší, či osoby s tělesným postižením je nezbytná přítomnost další osoby. (Vždy se snažte přidržovat, nebo opírat o lem vířivé vany) Obráceným postupem přistupujete k vylézání z vířivé vany. Při vylézání z vířivé vany doporučujeme použít nesmekavou podložku, na kterou se postavíte přetočením ze sedící polohy z lemu vířivé vany. Varianta zapuštěného vířivé vany: V případě zapuštěné vířivé vany pod úroveň do podlahy, nebo se s níženým uložením je třeba použít na přidržení při nastupování i vystupování speciálně přidělaného madla na kabinetu vířivé vany, nebo lépe opěrného zábradlí, které zajistí bezpečnou oporu pro vstup nebo výstup. Vždy doporučujeme používat nášlapných schůdku k vířivé vaně. 11. Vždy se snažte předcházet nehodám a úrazům ve vířivé vaně i v jejím okolí a používejte pouze nerozbitné sklo, či plastové nádoby a pomůcky. 12. VAROVÁNÍ! NIKDY NEPOUŽÍVEJTE VÍŘIVOU VANU BEZ PŘÍTOMNOSTI DRUHÉ OSOBY! 13. VAROVÁNÍ! Vždy věnujte maximální pozornost dětem okolo VÍŘIVÉ VANY i v jejím okolí! Děti do 18ti let by měly vířivou vanu užívat VŽDY ZA Přítomnosti dospělé a způsobilé osoby! 14. V blízkosti vířivé vany musí být zachován klid a nesmí v jejím blízkém okolí docházet k žádným hrátkám, nebo aktivitám, které by mohli jakkoliv zasáhnout, nebo ovlivnit bezpečné a správné užívání vířivé vany. 8

9 vířivá vanan nemo Pro bezpečí a správné užívání SPA doporučujeme vždy určit osobu zodpovědnou za celý chod a dohled nad SPA. 16. Důležité pro správný a plynulý chod čerpadel je, aby sací koše a jejich prostory zůstala vždy volná, totéž platí pro oblast skimmeru a skimmer samotný. Zamezíte tímto opatřením možností přisátí jakékoliv části těla, nebo přisátí části těla, vyvarujte se tomuto nebezpečí a poučte o něm vždy osobu, která SPA užívá! 17. Z důvodu hypertermie by teplota vodní lázně neměla přesáhnout hodnotu 40 C. Nastavení teploty je možné libovolně nastavovat a měnit. Optimální teplotu doporučujeme pro vířivku usazenou v interiéru udržovat na hodnotách C / pro vířivku ve venkovním uložení pak C. Teplota vody ve vířivé vaně usazené v exteriéru je nepřímo odvislá od ročního období: Jaro/Podzim optimálně udržovat 36 C / 37 C, v létě pak 30 C i méně dle osobního, v zimě je naopak velmi příjemné udržovat teplotu vody okolo 38 C. 18. Upozornění pro osoby s nemocemi srdce, diabetici, osoby s vysokým nebo nízkým krevním tlakem nebo s jinou vážnou chorobou a těhotné ženy by neměly vstupovat do lázně bez předchozí konzultace s lékařem a vždy v doprovody další osoby! V takových případech doporučujeme teplotu vody snížit na úroveň 35 C, nebo nižší (Vždy teplotu nižší než je tělesná teplota). 19. Upozornění! Na přehřátí organismu! Příliš dlouhý pobyt ve vířivé vaně, nebo neúměrně vysoko nastavená teplota vody může způsobit přehřátí organismu hypertermii. Takový stav se projevuje například pocením, bolestmi hlavy, závratěmi, pocity sucha v ústech a krku, zvýšeným pulsem, nepravidelným dýcháním. Člověk postižený tímto stavem nemusí včas rozeznat svůj vážný stav a nadále setrvat v horké vodě až do ztráty vědomí, takový stav může způsobit i utonutí! Osobu s tímto postižením doporučujeme položit na záda, ochlazovat jej studenými obklady, případně použít studenou sprchu. V případě přetrvávajících obtíží kontaktujte ihned lékaře. 20. Nikdy neužívejte vířivou vanu při nebo po požití alkoholu, narkotik nebo různých léků, které mohou vyvolávat ospalost, útlum, zvyšovat či snižovat krevní tlak. 22. Při požití alkoholu a omamných látek se zvyšujete riziko utonutí. 22. Doporučujeme před každým užitím vířivé vany řádné umytí celého těla mýdlem a zbavit tělo staré suché kůže, umýt hlavu šampónem a řádně osprchovat, aby se odplavily běžné kožní bakterie, krémy a deodoranty. Ideální je použít klasické mýdlo, vyvarujte se mýdel s přísadami pro zvláčnění kůže. Doporučujeme sprchovat se bez plavek, v plavkách mohou zůstat zbytky mýdla, které následně způsobí pěnivost vody. 23. Ujistěte se, že je voda vždy správně udržována a dezinfikována. 24. Pečlivě dodržujte tento návod ohledně údržby nebo případných oprav masážní lázně. V případě jakýchkoliv dotazů či nejistoty se obraťte na servisní oddělení. 25. Pro vaši osobní bezpečnost doporučujeme mít v blízkosti užívaného telefonního aparátu uvedena některá z pohotovostních telefonních čísel: Lékař, Pohotovost, Nemocnice, Policie, Hasiči. 26. Pečlivě uschovejte tento návod. 9

10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Varování k používání termokrytu 1. Nikdy nestoupejte na termokryt a vždy zamezte možnosti vniknutí na jeho plochu dítěti, či domácímu zvířeti. 2. Vždy udržujte termokryt čistý od sněhu, či jiného nánosu. 3. Vyvarujte se rizika utopení. 4. Pro bezpečnost dětí a zabezpečení proti silnému větru používejte plastové zámky upevněné do obložení vířivé vany. 5. Riziko může představovat nezabezpečený nebo špatně zabezpečený termokryt. 6. Při manipulaci s termokrytem hlídejte děti a držte je vždy v bezpečné vzdálenosti od vířivé vany. 7. Vždy odstraňujte vodu z povrchu termokrytu rovněž hrozí riziko utonutí pro děti. 8. Vždy odstraňte celý termokryt z vířivé vany před vstupem do ní předejdete riziku uvěznění osoby pod ním. 9. Nedodržení instrukcí může vést ke zranění nebo utonutí. 10. Termokryt není bezpečnostní kryt! 11. Nikdy nevystavujte termokryt do blízkosti zdrojů sálavého tepla. 12. V případě vystavení termokrytu přímému slunečnímu záření doporučujeme zakoupit speciální přípravek na péči o vinylový materiál, kterým je termokryt pokryt. 13. Po každém použití musí být termokryt zpět uložen na vířivou vanu, neboť zásadním způsobem chrání skelet vířivé vany před slunečními paprsky UV. Poškození skeletu v důsledku nezakrývání vířivé vany termokrytem před slunečními paprsky, nebude na takové poškození brát zřetel jako na výrobní vadu a nebude kryto žádnou záruční ochranou. 10

11 vířivá vanan nemo Základní požadavky před zprovozněním vířivé vany 4.1 Základní požadavky pro správné uložení a zapojení vířivé vany 1. Z důvodu vysoké hmotnosti po naplnění je pro vířivou vanu nutné připravit plochý, vodorovný a dostatečně pevný podklad (např cm silná betonová deska s kari sítí s oky po 15 cm a tloušťkou drátu 6 mm na jakékoliv závady vzniklé nesprávným technickým zázemím a podložím se záruka nevztahuje. V případě uložení vířivé vany na stropní desky je nutné počítat s plošným zatížením 650 kg/m V případě zapuštěné nebo částečně zapuštěné instalace je vždy potřebná konzultace s dodavatelem vířivé vany a maximální respektování požadavků na stavební připravenost. 3. Vždy je nutné zajistit možnost odtoku vody v případě havárie, nebo většího úniku vody tak, abyste se vyvarovali zatopení elektro technologií Vaší vířivé vany. 4.2 Základní doporučení pro instalaci: 1. V případě uložení vířivé vany v exteriéru jej doporučujeme umístit blízko domu pro snadný přístup a návrat. Doporučujeme vytvořit jednoduchou a vhodně nasměrovanou cestu bez překážek, nikdy nezapomeňte počítat s vhodným místem na odložení termokrytu (při nevhodném používání je termokryt náchylný k poškození). Vířivá vana umístěná v závětří má nižší nároky na spotřebu; instalace pod stromy zvyšuje nároky na údržbu termokrytu (větve, pyl, opadávající kůra, smůla, ptačí trus atd.). Umístění vířivé vany na přímém slunci může mít negativní vliv na životnost vnějších částí vířivé vany. V případě poškození povrchu skeletu, nebo jiných částí vířivé vany důsledkem neustálého vystavení skeletu slunci, nebude takové poškození kryto záruční dobou. 2. V případě uložení vířivé vany v interiéru požadujeme neumísťovat vířivou vanu ke stěně na menší vzdálenost než 700 mm od strany. Optimální je možnost vytvoření průchozí uličky na všech stranách vířivé vany (možnost vytření okolo vířivé vany v případě nastříkání vody při použití). Opět upozorňujeme počítat s vhodným místem na odložení termokrytu (při nevhodném používání je termokryt náchylný k poškození). Doporučujeme zajistit vhodnou technologii pro odpařování vody, např. mobilním kondenzačním odvlhčovačem, či pasivním odvětráváním místnosti, neboť při používání vířivé vany dochází ke zvýšenému odparu vody. (ODPAR VODY NASTÁVÁ POUZE PO DOBU ODKRYTÉHO TERMOKRYTU) 4.3 Základní požadavky na elektrické připojení vířivé vany 1. Vířivá vana vyžaduje jeden samostatný okruh s proudovým chráničem RCD, vybavovací proud 0,03A. Standardní připojení jistič 16 A, nebo 20 A charakteristika C, TN-S 3+NPE AC 50 Hz 400 V, vodič CYKY 5C x 2,5 maximální soudobý příkon 17 KW. Minimální délka přívodních kabelů je 3 m od bodu definovaného v níže uvedených alternativách instalace. Vodič musí být vždy přímo pevně připojen do podružného rozvaděče bazénu. V případě krátkého vodiče je kupující povinen zajistit odbornou firmu k instalaci vodiče odpovídající délky, technici společnosti SPA STUDIO nemají oprávnění k instalaci nových vodičů. Pro spojení s provozní částí vířivé vany je zakázáno používat jakékoli napojovací a prodlužovací řešení, jakými jsou např. svorkovnice aj. výsledkem jejich použití může být závada, na kterou se nebude vztahovat záruka. Všechny elektro práce musí být prováděny v souladu s národním elektrotechnickým předpisem a musí být provedeny kvalifikovaným elektrikářem (kvalifikace dle vyhlášky ČUBP č.50/78sb. 2. Všechny instalace vyžadují, aby elektro systém (vodní čerpadla a pumpy, elektro skříň, topení, ozonátor) byl chráněn před vlivy počasí, přičemž musí být zajištěna jeho přístupnost. V případě umístění systému mimo vířivou vanu, například písková filtrace, je nutné jeho zakrytí. Za toto zakrytí je zodpovědný vždy zákazník. Kabinet-nebo-li vnější obložení má za funkci nejen tepelně izolovat vařivou vanu, ale i chránit technologie před vlivy počasí a vodou. Proto je jeho přítomnost zásadní i v případech vnitřního uložení. Nikdy sami nedemontujte obložení kabinetu, ani nevstupujte do spodních prostor vířivé vany. 11

12 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 5. První spuštění vířivé vany Před prvním oživení vířivé vany si připravte dostatečný přísun vody a dostatečně dlouhý přívod. Dále doporučujeme mít k dispozici chemii, nebo desinfekci, doporučujeme napouštět vířivou vanu přes otevřený skimmer, nebo-li přes filtrační okruh, aby byly vtlačeny všechny možné vzduchové kapsy a zabránilo se tak zavzdušnění okruhu filtrace a filtračního čerpadla. Pokud to bude nutné, je možné si vířivou vanu vyčistit, vystříkat hadicí a jakýmkoliv přírodním mýdlovým přípravkem a bavlněným hadrem, či neškrábavou a jemnou houbičkou si vířivou vanu vymýt. Vaše vířivá vana je povrchově vybavena speciální akrylátovou vrstvou, ze které veškeré nečistoty je možné velmi snadno smýt. Po napuštění je správná hladina vody ve vířivé vaně znázorněna ryskou na rámečku skimmeru viz foto. Varování! Vždy se vyvarujte přetečení vířivé vany při napouštění, nebo dopouštění-závady vzniklé přetečením vířivé vany nejsou kryty zárukou! Vždy doporučujeme použití vody z řadu, nikoli vodu neupravenou, např. studniční; neupravená voda může obsahovat vodní minerály, které mohou zkomplikovat údržbu vody ve vířivé vaně, popřípadě poškodit některé součásti vířivé vany, na takové závady se nevztahuje záruka. Silně mineralizované-tvrdé vody mohou zásadním způsobem zkrátit životnost technologií. Vždy doporučujeme použití změkčovač vody, nebo maskovač tvrdosti, aby tvrdost vody byla v rozmezí 2-5 N (Stupňů německých) příliš měkká vody má vlastnosti silně korozní, pro případné zvýšení tvrdosti vody napusťte část vody bez změkčovače nebo můžete použít přípravek na zvýšení tvrdosti vody). V případě tvrdé vody doporučujeme konzultaci s prodejcem pro návrh optimálního řešení. Sejmutí mřížky skimmeru Správná úroveň hladiny vody je na úrovni osvětlení vany 1. Před prvním spuštěním vířivé vany se ujistěte, že hladina vody je již ve správné výši. Minimální nutná výška hladiny vody je taková, aby spodní část skimmeru byla pod vodou. Viz. skimmer hladina vody 2. Zkontrolujte a zapněte hlavní jistič a proudový chránič. 3. Po prvních minutách se jako první systém automaticky sepne filtrační cirkulační pumpa Poté následuje automatická detekce na tepelných senzorech a následné sepnutí topení. 5. Po prvních 6 7 minutách si řídící jednotka automaticky začne spínat jednotlivé technologie, JETS 1, JETS 2, JETS 3, popřípadě BLOWER. 6. V krátkém mezičase si systém změří aktuální teplotu vody a opět automaticky začne nahřívat na poslední teplotu nastavenou (Teplota nastavena od výrobce bývá C ) 7. Na ovládacím panelu si již můžete nastavit požadovanou teplotu v rozmezí 26 C až 40 C. Na ovládacím panelu si tlačítky WARM nebo COOL snižováním a zvyšováním po hodnotách 0,5 C nastavíte požadovanou teplotu. (doba ohřátí napuštěné vody je závislá na velikosti vířivé vany, teplotě napuštěné vody a teplotě vzduchu). 8. Před započetím koupání nejprve vždy změřte chemické hodnoty vody. Tedy ph vody a její tvrdost. 9. Proveďte zkoušku alkality pomocí kapkových nebo jiných testerů a příslušně upravte. 10. Po změkčení vody (V případě tvrdé vody) a následné úpravě ph do optima můžete nasadit chemii desinfekci. Mezi kroky změkčení vody, úpravy ph a nasazením desinfekce doporučujeme alespoň 2 hodinové intervaly pro správné reagování činidel. 12

13 vířivá vanan nemo V případě užití chlorové chemie zkontrolujte hodnotu volného chloru, v případě potřeby přidejte chlorový granulát. V případě jiné desinfekce přidejte patřičné množství. 12. Zakryjte SPA termokrytem, aby bylo dosaženo rychlejšího ohřátí vody. 13. Doporučené měření a údržbu provádějte pravidelně a včas doporučenou údržbu a můžete si užívat své domácí lázně naplno každý den! 13

14 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 6. Základní součásti TECHNOLOGIE Řídicí jednotka BALBOA GS SERIES + HEATER Řídící jednotka BALBOA GS SERIES zajišťuje chod celého systému SPA a je vyráběna předním americkým světovým výrobcem společností BALBOA WATER GROUP USA. Součástí celkové jednotky GS SERIES je topení, které ohřívá vodu před jejím návratem do vířivé vany. Upozornění: Vždy nejdříve zkontrolujte, zda máte řádně upravenou vodu, tedy změkčenou a nastavenou správnou hladinu ph. Neupravená a tvrdá voda narušuje kovové součásti zařízení nebo vytváří usazeniny vápníku, které mohou případně způsobit selhání topení. Takové stavy nebudou v případě reklamace akceptovány jako porucha na přístroji, ale především jako nesprávné užívání vířivé vany. Řídicí jednotka Cirkulační pumpa: Cirkulační pumpa je cirkulační čerpadlo, které pracuje až 24 hodin denně a nasává vodu z vířivé vany skrze kartušovou nebo pískovou filtraci a pohání ji do ohřívacího a ozonizačního systému. Následně je ošetřená voda poháněna zpět do vířivé vany. Neustálé proudění a okysličování vody je jedním z nejlepších způsobů, které napomáhají udržovat vodu ve vířivé vaně čistou. Cirkulační čerpadlo není možné nijak ovládat, řídicí jednotka si tuto technologii spíná a vypíná sama dle potřeby např. nahřívání, nebo spuštění filtračního cyklu. Tlaková a masážní čerpadla JETS 1, JETS 2 Tlaková Čerpadla jsou nejvíce namáhanou součástí zařízení Vaší vířivé vany. Instalovaná jedno rychlostní čerpadla slouží pro hydromasáž (u hydromasážních dispozic) a jako proti proudové chrliče (u plavecké dispozice). Masážní a tlaková čerpadla pohání komplexní systém trysek ve vaší vířivé vaně. Blower Stisknutím tlačítka BLOWER zapínáte perličkovou koupel. Opětovným stisknutím tuto funkci vypnete. Jedná se o spuštění vzduchovače, který ve vodní lázni vytváří bublinkovou perličkovou masáž. Ozonizátor Vaše vířivá vana je osazena technologií pro sanitaci vody a udržování vyššího stupně čistoty, Tuto schopnost zastává výkonný a vysoce efektivní ozónový generátor. Ozón je přírodní čistící a desinfekční látka (oxidační činidlo), která reaguje s organickými látkami, likviduje baktérie a viry. V kombinaci se správnou desinfekcí určenou pro vířivé vany je mnohonásobně zvýšený efekt čisté a okysličené vody. Díky používání ozonizátoru je snížena náročnost sanitačních prostředků na vodu. Po technické stránce funguje ozonátor způsobem takovým, že zařízení nasává okolní vzduch, poté jej ozónovým výbojem štěpí a injektuje do vody filtračního okruhu. Z filtračního okruhu jsou pak tyto molekuly kyslíku hnány do vodní lázně ve vířivce, kde si selektivně vyhledávají zárodky virů, bakterie, kvasinek a dalších organických látek, které udusí oxidací. Velmi praktickou a další vlastností pro uživatele vířivek je požitek z kvalitní vody bez podrážděných očí, vysušené pokožky a pěny a závěrem snížená spotřeba desinfekčních činidel až o 1/3. Cirkulační pumpa JETS 1, JETS 2 Blower Ozonizátor 14

15 vířivá vanan nemo 2012 Ovládací panel BALBOA WATER GROUP VL801D Vaše vířivá vana je osazena luxusním digitálním LCD ovládacím panelem s aktuálními ukazateli teploty vody, režimu a času. Díky jednoduchosti a funkčnosti tak máte pod kontrolou celý ovládací systém technologií, tedy chodu čerpadel, časování filtračních režimů, osvětlení a samozřejmostí zůstává možnost nastavit požadovanou teplotu vody, popřípadě vypnutí topení atd. Upozornění: Je zakázáno provádět zásahy do jakýchkoli elektrických částí Vaší vířivé vany. Pokud některá ze součástí nepracuje správně, vždy zavolejte autorizovaného technika; tím se také vyvarujete možnosti zániku záruky. Ovládací panel 15

16 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7. Ovládání vířivé vany OVLÁDACÍ PANEL VL801D 7.1. Sepnutí tlačítka JETS1 Stisknutím tlačítka JETS1 sepnete hydromasážní pumpu. Druhým stisknutím pumpu JETS1 vypnete. V případě, že nebude pumpa vypnuta manuálně, ochranný systém vypne pumpu automaticky po 20 minutách. POZNÁMKA: Hlavní systém je naprogramován na preventivní proplachy masážních a proudových okruhů. Tento čisticí režim je zcela automatický a časově neurčitý, odvislý a časovaný od posledního použití. Toto znamená, že si vířivá vana automaticky sepne všechny pracovní technologie, interval je v délce trvání pouze několika minut, odvislý od časování filtrace a posledního použití Sepnutí tlačítka JETS2 Stisknutím tlačítka JETS2 sepnete hydromasážní pumpu. Druhým stisknutím pumpu JETS2 vypnete. V případě, že nebude pumpa vypnuta manuálně, ochranný systém vypne pumpu automaticky po 20 minutách Sepnutí tlačítka BLOWER JETS3 (U modelu se SPA funguje BLOWER jako vzduchovač) Stisknutím tlačítka BLOWER sepnete třetí hydromasážní pumpu. Druhým stisknutím pumpu vypnete. U systémů se třemi pumpami budete mít tlačítko BLOWER představovat JETS3. V případě, že nebude pumpa vypnuta manuálně, ochranný systém vypne pumpu automaticky po 20 minutách Sepnutí tlačítka LIGHT stisknutím tlačítka LIGHT spustíte barevné osvětlení. Dalším stisknutím osvětlení vypnete. Opakovaným stisknutím se osvětlení sepne do jiného barevného spektra. Celkem je Vaše vířivá vana vybavena pěti barevnými tóny a následnými sedmi kombinačními programy. Osvětlení funguje stacionární barvou, blikáním, nebo plynulou přeměnou barevného světla dle potřeby. V případě, že nebude vypnuto manuálně, vestavěný časovač vypne osvětlení automaticky po 4 hodinách. 16

17 vířivá vanan nemo Ovládání vířivé vany NASTAVENÍ REŽIMŮ Počáteční nastavení Vířivá vana se po zapnutí nastaví do Priming/přípravného režimu indikovaného hlášením Pr. Během Priming/přípravného režimu opakovaně stiskněte tlačítka Jets, aby došlo k odvzdušnění trysek. Priming/přípravný režim je aktivní po dobu kratší 5 minut. Stisknutím tlačítka Warm nebo Cool ukončíme Priming/přípravný režim. Poté bude vířivá vana operovat v Standard/standardním režimu (viz sekce Režim/Nastavení). Teplota/Nastavení (80 F 104 F /26 C 40 C) Poslední měřená teplota vody se neustále zobrazuje na LCD. Poslední měřená teplota vody je aktuální v případě, že čerpadlo bylo v provozu minimálně po dobu 2 minuty. K zobrazení nastavené teploty stiskněte jednou tlačítko Warm nebo Cool. Ke změně nastavené teploty, stiskněte tlačítko po druhé, ještě než přestane displej blikat. Po 3 sekundách displej přestane blikat a zobrazí aktuální teplotu. Trysky 1 Stiskněte tlačítko Jets 1 ke spuštění nebo vypnutí trysky 1, nebo pro zvyšování a snižování rychlosti (je-li součástí výbavy). Nízká rychlost se vypne automaticky po 4 hodinách. Vysoká rychlost se vypne automaticky po 15 minutách. Nízká rychlost může být automaticky v provozu během doby, kdy není možné její deaktivování na panelu, ovšem vysokou rychlost lze ovládat. Trysky 2/Trysky 3/Fukar (BLOWER) (je-li součástí výbavy) Stiskněte odpovídající tlačítko jednou k zapnutí či vypnutí. Zařízení se vypne po 15ti minutách. Čerpadlo 2 může být u některých systému dvou rychlostní. Disponuje-li panel tlačítkem ovládajícím dvě zařízení, jako čerpadlo 2 a čerpadlo 3, stiskněte toto tlačítko opakovaně k postupnému přechodu kombinacemi vypnutí a zapnutí obou zařízení. Světlo Stiskněte tlačítko Light k zapnutí či vypnutí světla ve vířivce. Vypne se automaticky po 4 hodinách. Nastavení času Následně po prvním zapnutí spa začne blikat na displeji hlášení SET TIME. Stiskněte tlačítka Time, poté Mode/Prog, poté Warm nebo Cool, Nastavení času se bude měnit v intervalu jedné minuty. Stisknutím tlačítka Warm nebo Cool dojde k zastavení nastavování času. Stisknutím tlačítka Time potvrdíme nastavení. Čerpadlo ovládající ohřev a filtraci (čerpadlo nízko rychlostní u ne cirkulačních systémů, nebo cirkulační čerpadlo u cirkulačních systémů) bude zjednodušeně nazýváno jako čerpadlo. U více tlačítkových sekvencí při příliš rychlém stlačení tlačítka systém nemusí zaregistrovat výběr či nastavení. Režim/Nastavení Ke změně režimu dochází stisknutím tlačítka Warm nebo Cool, poté stisknutím tlačítka Mode/Prog. STANDARD režim zachovává nastavenou teplotu a zobrazuje ikonu STANDARD. ECONOMY režim zahřívá vodu na nastavenou teplotu pouze během filtrování. Ecn se zobrazí, pokud není teplota aktuál ní, a bude alternovat s hodnotou teploty vody během provozu čerpadla. Zobrazuje ikonu ECONOMY. SLEEP/Klidový režim zahřívá vodu v rozmezí 10 C/20 F z nastavené teploty během filtrování. SLP se zobrazí, pokud není teplota aktuální, a bude alternovat s hodnotou teploty vody během provozu čerpadla. Předvolba filtračních cyklů První přednastavený cyklus filtrace začíná v 8:00 a končí v 10:00. Druhý přednastavený filtrační cyklus začíná v 20:00 a končí 22:00. U ne cirkulačních systémů nízko rychlostní čerpadlo 1 a ozonátor (je-li součástí výbavy) jsou v provozu během filtrace. 17

18 UŽIVATELSKÝ MANUÁL U 24 hodinových cirkulačních systémů cirkulační čerpadlo a ozonátor (je-li součástí výbavy) jsou v provozu 24 hodin. V horkém klimatu, může být cirkulační čerpadlo vypínáno po 30ti minutách mimo doby, kdy dochází k filtraci. U ne cirkulačních 24 hodinových systémů cirkulační čerpadlo a ozonátor (je-li součástí výbavy) jsou v provozu během filtrace (a mohou být automaticky spuštěny i v jiných časech). Na začátku každého filtračního cyklu další zařízení budou v provozu pouze krátce k pročištění potrubí. Volitelné nastavení filtračního cyklu Filtrační cyklus není nutné měnit mimo nastavení požadavků uživatele stisknutím tlačítek Time, Mode/Prog, Mode/Prog během 3 sekund. Objeví se hlášení SET START FILTER 1 (AM). Stiskněte tlačítka Warm nebo Cool k resetování nastaveného času pro začátek filtrace. Stiskněte tlačítko Mode/Prog k zobrazení SET STOP FILTER 1 a nastavte čas tlačítky Warm nebo Cool viz shora. Stiskněte tlačítko Mode/Prog k zobrazení SET STOP FILTER 2 (PM) a pokračujte dle kroků uvedených shora. Stiskněte tlačítko Mode/Prog k zobrazení SET STOP FILTER 2 a pokračujte dle kroků uvedených shora. Stiskněte tlačítko Mode/Prog pro potvrzení. Uzamčení panelu Stiskněte tlačítka Time, Blower, a Warm v tří sekundovém intervalu. Panel bude uzamčen. K odemčení panelu stiskněte tlačítka Time, Blower, a Cool v dvou sekundovém intervalu. Uzamčení funkce teploty Stiskněte tlačítka Time, Blower, a Warm v tří sekundovém intervalu. Tlačítka Warm a Cool jsou nyní uzamčena. K odblokování tlačítek pro ovládání teploty stiskněte tlačítka Time, Blower, a Cool v dvou sekundovém intervalu. Poznámka: Výpadek proudu způsobí odemknutí klávesnice. 18

19 vířivá vanan nemo Pravidelná péče o vířivou vanu Nejdůležitějším faktorem pro bezvadný chod a funkci všech systému je správné nastavení hodnot vody ve vířivé vaně. Dále je důležité udržovat v čistotě okraje vířivé vany a termokryt. Největší hygienické nároky na vody vznikají v případě špatné, nebo nedostatečné hygieny těla. Před vstupem do vířivé vany se vždy řádně omyjte a zbavte tělo staré kůže, potu a vlasů. 9.1 Čištění a údržba kartušového filtru Kartušový filtr měňte a očišťujte vždy mimo časové období nastavené filtrace. Díky tomuto opatření se vyhnete nežádoucímu podtlaku ve filtračním okruhu způsobeného filtračním čerpadlem. Časování filtrace je vždy znázorněné na displeji a nastaveno uživatelem dle potřeby. 1. Před vyjmutím kartušových filtrů pootočte skimmerovou horní část s lapačem hrubých nečistot směrem doleva. 2. Poté vyjměte kartušový filtr pohybem směrem nahoru. 3. Doporučujeme zakoupit náhradní kartušové jednotky, které je možné obratem zaměnit za kartušové jednotky znečištěné. 4. Po vyčištění vraťte kartuš zpět do nádoby filtru, zkontrolujte, zda je správně zasazen do středového otvoru uvnitř tubusu poté zaletujte filtrační kartušovou vložku nasazením lapače hrubých nečistot. 9.2 Používám každý den, kontroluji dvakrát týdně Pokud vířivou vanu používáte denně, je vhodné dvakrát týdně vizuálně zkontrolovat čistotu vody. Je-li třeba, změřte a upravte tvrdost vody a její hodnotu ph. Vždy upravujte nejprve tvrdost vody, je-li voda tvrdá a teprve po dosažení správné úrovně vody přejděte k úpravám ph. Vyrovnané hodnoty ph a tvrdosti pomáhají zásadním způsobem efektivnímu fungování ostatních desinfekce ve vířivé vaně. pokud je hodnota ph a úroveň alkality vysoká, přidejte přípravek na snížení ph a alkality (obě hodnoty se běžně snižují stejným přípravkem); upravte nejdříve hodnotu alkality, potom můžete použít přípravek pro úpravu hodnoty ph jestliže je hladina alkality v požadovaných mezích, ale ph je nízké, přidejte přípravek na zvýšení ph (tím zvýšíte hodnotu ph, úroveň alkality se nezmění). Správná hodnota ph je velmi důležitá, dlouhodobě nízká hodnota ph voda je kyselá vyvolá korozi kovových součástí vaší vířivé vany. jestliže je hodnota ph v požadovaných mezích, ale hladina alkality je nízká, přidejte přípravek na zvýšení alkality (tím se zvýší hladina alkality a hladina ph zůstane nezměněna) je důležité udržovat správně vyrovnané hodnoty jak ph, tak úrovně alkality, protože se snaží vzájemně jedna druhou ovlivňovat. 19

20 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 9.3 Jednou týdně vyčistěte kartušový filtr, v případě potřeby použijte nový a znečištený omyjte, nebo nechte odmočit např. v octové nebo citrónové lázni. otestujte vodu ve vířivé vaně pomocí kapkových nebo jiných testerů přidejte základní desinfekci (např. chlor, Guanicid), abyste dosáhli požadované úrovně volného chloru 3 5 mg/l, nebo správné hladiny Guanicidu v případě potřeby přidejte vhodný přípravek na projasnění vody, nebo přípravek na ochranu proti usazování vápníku, ochranu kovových součástí v případě mastnoty na hladině přidejte přípravek na eliminaci tuků ve vodě (přípravky na bázi enzymů je možno používat i preventivně) 9.4. Pro majitele pískové filtrace jednou za dva týdny čištění Proplach Proplach Před jakýmkoliv pohybem s pákou filtrační jednotky je nejdůležitější, aby bylo vypnuté filtrační čerpadlo, tzn. abyste tyto úkony prováděli vždy mimo dobu filtračního času! Je možné využít vypínač na pískové jednotce, nebo časové nastavování režimu. Preventivně propláchněte pískovou filtraci změnou polohy hlavní páky na pískové filtraci z polohy Filtrace na pozici Proplach. Jakmile nastavíte páku pískové filtrace do pozice Proplach je možné zahájit proplach sedimentů z pískové jednotky. V této chvíli můžete zapnout cirkulační čerpadlo, např změnou nastavení filtrační doby na stávající moment, nebo sepnout vypínač na cirkulační čerpadlo. Pokud máte vypínač na pískovou filtraci, vypnutí pískové jednotky, nebo změna polohy páky na polohu Proplach a opětovné spuštění pískové jednotky by mělo být provedeno max. do pěti sekund. Průběžný stav proplachované vody můžete vizuálně sledovat na průtokovém průhledném prstenci na výpusti z pískové filtrace. Jakmile je voda opět průzračná, můžete filtraci vypnou a následuje po vypnutí poloha Zafiltrování. Zafiltrování: Zafiltrování je krátký proces následný po Proplachu písku. Opět provádějte změnu z polohy z pozice Proplach s mezi vypnutím pískové jednotky a opětovném zapnutí po nastavené páky do polohy Zafiltrování. V poloze Zafiltrování doporučujeme tento proces provádět max. po dobu 10ti sekund. Filtrace: Po tomto procesu opět vypněte filtrační jednotku a nastavte páku na polohu Filtrace. Po přemístění páky do polohy Filtrace můžete sepnout filtrační jednotku a nechat vodu filtrovat. Můžete opakovat Proplach optimálně každých 14 dní. Poznámka: Při procesu čištění filtrační jednotky po Proplachu a Zafiltrování upustíte z vířivé vany cca. 100 litrů vody, po tomto čisticím procesu je potřeba vodu zpátky dopustit! NEZAPOMÍNEJTE čistit kartušový filtr pravidelně kontrolovat a čistit termokryt. udržovat vodu měkkou a dbát správnou hladinu ph a dostatečné množství desinfekce 20

NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida. Solární systém

NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida. Solární systém NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida Solární systém vyhřívání vání pro všechny typy bazénů Solární ohřev Pyramida 2010 1 OBSAH 1. Důležitá bezpečnostní pravidla...str. 2 2. Otázky a odpovědi...str.

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

Masážní vana nohou DF350C-5

Masážní vana nohou DF350C-5 Masážní vana nohou DF350C-5 Návod k použití Varování: Pro správné používání výrobku pozorně čtěte tento návod. Návod uschovejte k pozdějšímu použití. Obsah Úvod... 2 Instrukce 2 Údržba a péče o přístroj...

Více

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady:

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: 6kW 195210 9kW 195211 12kW 195212 15kW 195213 18kW 195214 SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice

Více

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 V masážní vaně SPA-201 je již nainstalován kompletní masážní systém. Vana je vybavena stabilním nosným rámem, dále pak přívodem teplé a studené vody a odpadem.

Více

Spa pro 5 osob. Stavební připravenost Varianta zapuštěná

Spa pro 5 osob. Stavební připravenost Varianta zapuštěná Spa pro 5 osob Stavební připravenost Varianta zapuštěná Základní specifikace modelu: Vnější rozměry 2280x2180x900 mm Objem vody 1100 litrů Váha bez vody cca 380 kg Váha s vodou cca 1480 kg Celkový počet

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO JRSF DN65-DN100 -filtr pro studenou vodu JUDO JRSF-HW DN65-DN100 -filtr pro horkou

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Popis funkcí základních typů ovladačů

Popis funkcí základních typů ovladačů Popis funkcí základních typů ovladačů Profi - Whirlpool TM20/SL20-Tento systém je vybaven hydro (vodní) masáží a pulsací Whirlpool-vodní masáž Stisknutím tlačítka dojde k zapnutí/vypnutí hydro (vodní)

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UV lampa - UVC INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití UV-SP Nebezpečné záření Řada UVC UVC-09; UVC-11; UVC-18; UVC-36; UVC-72 Úvod Před prvním použitím si přečtěte tento návod

Více

Sada pro koupelnová otopná tělesa

Sada pro koupelnová otopná tělesa Návod na instalaci a obsluhu Sada pro koupelnová otopná tělesa (elektrické topné těleso a prostorový zásuvkový termostat) V 1.0-1 - OBSAH 1. Popis zařízení... 2 2. Obecné informace... 2 3. Technické údaje...

Více

Aktualizováno 17.03.2015. Čistící sada INTEX Deluxe

Aktualizováno 17.03.2015. Čistící sada INTEX Deluxe Aktualizováno 17.03.2015 Čistící sada INTEX Deluxe 1 NEŽ ZAČNETE SE SAMOTNÝM POUŽÍVÁNÍM, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ TÝKAJÍCÍ SE VŠECH SOUČÁSTÍ. TATO DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ SI PROSÍM USCHOVEJTE PRO

Více

Uživatelský návod pro ovládání hydroterapeutického masážního systému Profi Whirlpool, Airpol, Combipool

Uživatelský návod pro ovládání hydroterapeutického masážního systému Profi Whirlpool, Airpol, Combipool Uživatelský návod pro ovládání hydroterapeutického masážního systému Profi Whirlpool, Airpol, Combipool SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice u Prahy Výroba a prodej hydromasážních systémů

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny dole. Jejich neuposlechnutí by mohlo vést k úrazu či smrti.

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny dole. Jejich neuposlechnutí by mohlo vést k úrazu či smrti. solární ohřev pro kartušové filtrace 1 1. Bezpečnostní varování Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny dole. Jejich neuposlechnutí by mohlo vést k úrazu či smrti. Pečlivě si přečtěte všechna varování

Více

Obsah návodu k použití. I. Popis jednotlivých částí přístroje. II. Hlavní vlastnosti přístroje.

Obsah návodu k použití. I. Popis jednotlivých částí přístroje. II. Hlavní vlastnosti přístroje. ULTRAZVUKOVÝ ZVLHČOVAČ VZDUCHU SH8301 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš výrobek Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu. Prosím, přečtěte si tento Návod k použití dříve, než

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Strojek pro čištění pórů. Obj. č.: 84 02 59

Strojek pro čištění pórů. Obj. č.: 84 02 59 NÁVOD K OBSLUZE Strojek pro čištění pórů Obj. č.: 84 02 59 Čistí do hloubky pod kožním povrchem vytváří tím čistou, pěknou pleť. ZÁRUKA Váš strojek pro čištění pórů byl při vyskladnění z výrobního závodu

Více

Skimmer NÁVOD K INSTALACI. Skimmer 082012 OBCHOD S BAZÉNY. www.marimex.cz. 3.028 15.140 litrů/h (800 4.000 galonů/h) INTERNETOVÝ

Skimmer NÁVOD K INSTALACI. Skimmer 082012 OBCHOD S BAZÉNY. www.marimex.cz. 3.028 15.140 litrů/h (800 4.000 galonů/h) INTERNETOVÝ NÁVOD K INSTALACI Skimmer Požadovaný průtok filtračního zařízení: 3.028 15.140 litrů/h (800 4.000 galonů/h) NEJVĚTŠÍ INTERNETOVÝ ETOV A OBCHOD S BAZÉNY 1 Skimmer 082012 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady...str.

Více

NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO TERMOSTATU SALUS T105

NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO TERMOSTATU SALUS T105 Kapitola: NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO TERMOSTATU SALUS T105, strana 1/5 NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO TERMOSTATU SALUS T105 SALUS 097B - PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY S TÝDENNÍM PROGRAMEM

Více

El. ohřev RTI-L titanový

El. ohřev RTI-L titanový El. ohřev RTI-L titanový Návod na použití a údržbu 1/8 2/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil odborný personál i uživatel

Více

OŠETŘOVÁNÍ VODY ZÁKLADNÍ SADA NA OŠETŘOVÁNÍ VODY OBSAHUJE: Clarifier přípravek zabraňuje růstu řas, vyvločkuje nečistoty a minerály, nepění

OŠETŘOVÁNÍ VODY ZÁKLADNÍ SADA NA OŠETŘOVÁNÍ VODY OBSAHUJE: Clarifier přípravek zabraňuje růstu řas, vyvločkuje nečistoty a minerály, nepění OŠETŘOVÁNÍ VODY ZÁKLADNÍ SADA NA OŠETŘOVÁNÍ VODY OBSAHUJE: Clarifier přípravek zabraňuje růstu řas, vyvločkuje nečistoty a minerály, nepění ph plus granulátový přípravek ke zvýšení hodnoty ph vody Desinfekce

Více

1. NÁVOD NA ÚPRAVU BAZÉNOVÉ VODY 3. Před uvedení bazénu do provozu 3 Po napuštění bazénu 3 Úprava vody během sezóny 3 Dopouštění nové vody do bazénu 4

1. NÁVOD NA ÚPRAVU BAZÉNOVÉ VODY 3. Před uvedení bazénu do provozu 3 Po napuštění bazénu 3 Úprava vody během sezóny 3 Dopouštění nové vody do bazénu 4 Obsah 1. NÁVOD NA ÚPRAVU BAZÉNOVÉ VODY 3 Před uvedení bazénu do provozu 3 Po napuštění bazénu 3 Úprava vody během sezóny 3 Dopouštění nové vody do bazénu 4 2. PŘECHOD Z CHLÓRU NA GUAA 5 3. MOŽNÉ PROBLÉMY

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

Bazénová filtrace My Pool návod k sestavení a použití 390-70

Bazénová filtrace My Pool návod k sestavení a použití 390-70 Bazénová filtrace My Pool návod k sestavení a použití 250 35 330 40 330 60 390-70 1.1 Vícecestný ventil Popis poloh ovládacího ventilu: Filtration Filtrace Backwash Zpětný proplach filtrace Rinse Dopírání

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

HHF12. Návod k obsluze anemometru

HHF12. Návod k obsluze anemometru HHF12 Návod k obsluze anemometru ANEMOMETR HHF12 Nový, inovovaný výrobek zajišťuje měření rychlosti větru, chladu a informace o teplotních stavech pro venkovní aplikace. Ovládání přístroje je velmi jednoduché

Více

JOY - hydromasážní systém

JOY - hydromasážní systém svět v českých koupelnách NÁVOD K OBSLUZE JOY - hydromasážní systém www.roltechnik.cz POPIS Hydromasážní systémy s dotykovým ovládáním integrovaným do akrylátové vany. Jemnost a zbrusu novou kvalitu řízení

Více

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady:

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: 195200 3kW SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice u Prahy Czech Republic Výroba a prodej hydromasážních

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

UV lampa 18W pro pískové filtrace

UV lampa 18W pro pískové filtrace Aktualizované 12.6.2014 UV lampa 18W pro pískové filtrace NÁVOD K INSTALACI 1 OBSAH 1. Důležitá bezpečnostní pravidla... str. 2 2. Upozornění... str. 3 3. Všeobecné informace... str. 3 4. Instalace...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Záruční list a návod k obsluze www.babypoint.eu VAROVÁNÍ! Před použitím židličky si pečlivě prostudujte návod a poté jej uschovejte pro pozdější nahlédnutí. Odstraňte plastový obal,

Více

Uživatelský návod MALDEN / BALBI / ALTAR

Uživatelský návod MALDEN / BALBI / ALTAR Uživatelský návod MALDEN / BALBI / ALTAR Systém COMFORT F C AM PM 2 Čerpadlo Denní čas Kompresor Filtrační čerpadlo, interval Světlo/Chromoterapie Ekonomický provoz ohřevu Tlačítka nastavení - - UN systém

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

Uživatelský návod MALDEN / BALBI / ALTAR

Uživatelský návod MALDEN / BALBI / ALTAR Uživatelský návod MALDEN / BALBI / ALTAR Systém HANDY HYDRO AIR LIGHT - - Obsah: A) Úvod Str 2 B) Zprovoznění Spa a udržovací funkce Spa Připojení zařízení na el. síť Str 3 Napouštění SPA studenou vodou

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka HARVIA XENIO COMBI Řídící jednotka 1 Tyto pokyny k montáži a použití jsou určeny jak pro majitele nebo osobu zodpovědnou za provoz sauny, topných těles a řídicích jednotek, tak pro elektrotechnika zodpovědného

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE OHŘÍVAČ VODY S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE SDWHP-400-3.8+ OBSAH 1. Instalační instrukce 1.1 Instalační schéma 4 1.2 Požadavky na instalaci 5 1.3 Varování... 5 1.4 Přehled

Více

Masážní přístroj chodidel Jett 350 C

Masážní přístroj chodidel Jett 350 C Masážní přístroj chodidel Jett 350 C Uživatelská příručka Poslední revize: 17. 5. 2013 Upozornění: Před použitím, si prosím, pečlivě prostudujte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Obsah

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

E-S A D A. TranzX ESCALANTE / ACRON PARK CITY / FRANCIS INDUKTORA / TRAMWAY ROSARNO / VIVALO LITHIUM -POLYMER 36/24 V TRANZ X 24V- 250W / 36V-250W

E-S A D A. TranzX ESCALANTE / ACRON PARK CITY / FRANCIS INDUKTORA / TRAMWAY ROSARNO / VIVALO LITHIUM -POLYMER 36/24 V TRANZ X 24V- 250W / 36V-250W E-S A D A TranzX ESCALANTE / ACRON PARK CITY / FRANCIS INDUKTORA / TRAMWAY ROSARNO / VIVALO LITHIUM -POLYMER 36/24 V TRANZ X 24V- 250W / 36V-250W OVLÁDACÍ DISPLAY BATERKA MOTOR SENZOR ŠLAPÁNÍ Display PST

Více

Chemikálie pro úpravu bazénové vody, privátní a veřejná správa. GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7

Chemikálie pro úpravu bazénové vody, privátní a veřejná správa. GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 Chemikálie pro úpravu bazénové vody, privátní a veřejná správa GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 I tak může vypadat voda v bazénu bez použití správných chemických přípravků. Stejný bazén

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"

BAZÉNOVÝ ČISTIČ SPEED CLEAN RX 5 BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5" Art.č. 061018 Stránka 1 z 9 Obsah BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"... 1 1 Bezpečnostní upozornění... 3 2 Návod k sestavení... 4 3 Příprava a provoz... 5 4 Typy a doporučení...

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

Sprchový parní box Atlantic

Sprchový parní box Atlantic soubor UN uživatelský návod Atlantic d09 09 16 Uživatelský návod Sprchový parní box Atlantic Obsah: Úvod Str 1 Popis komponentů boxu Str 2 Popis baterie a trysky Str 3 Popis ovládacího panelu boxu Str

Více

Návod k instalaci a obsluze. Solinátor pro úpravu slané vody

Návod k instalaci a obsluze. Solinátor pro úpravu slané vody Návod k instalaci a obsluze Solinátor pro úpravu slané vody v bazénu max. do 75 m 3 Obsah: Obsah balení... 3 Instalace... 4 Obsluha... 6 Údržba... 8 Všeobecné informace... 9 Obsah balení 1. 1 Elektronický

Více

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.abyste zajistili správný chod spotřebiče, doporučujeme přečtení tohoto manuálu dříve než uvedete

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Stavební připravenost pro masážní vanu SH A202

Stavební připravenost pro masážní vanu SH A202 Stavební připravenost pro masážní vanu SH A202 V masážní vaně SH-A202 je již nainstalován kompletní masážní systém. Vana je vybavena stabilním nosným rámem, dále pak přívodem teplé a studené vody a odpadem.

Více

Dometic HB 2500. Uživatelský manuál, návod k použití

Dometic HB 2500. Uživatelský manuál, návod k použití Klimatizační jednotka Dometic HB 2500 Uživatelský manuál, návod k použití Výrobek splňuje zákonné záruční podmínky a prováděcí směrnice podle 1999/44/CE Záruka zaniká v případě poškození vnějšími vlivy,

Více

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze Masážní přístroj m 286 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

Návod k odstranění vodního kamene pro parní vyvíječgenerátor řady:

Návod k odstranění vodního kamene pro parní vyvíječgenerátor řady: Návod k odstranění vodního kamene pro parní vyvíječgenerátor řady: 6kW 195210 9kW 195211 12kW 195212 15kW 195213 18kW 195214 SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice u Prahy Czech Republic

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

ELEKTRICKÝ OHŘEV NÁVOD K POUŽITÍ. Aktualizováno 15.6.2012

ELEKTRICKÝ OHŘEV NÁVOD K POUŽITÍ. Aktualizováno 15.6.2012 Aktualizováno 15.6.2012 ELEKTRICKÝ OHŘEV Ohřev elektrický pro nadzemní bazény Model HT30220 230 V~, 50 Hz 3000 W, IP25 Max. teplota vody 35 C NÁVOD K POUŽITÍ 1 PŘED INSTALACÍ ČTĚTE A POSTUPUJTE PODLE VŠECH

Více

Od zdraví ke kráse. Luxusní multifunkční lázeňská vana HYDROJETT-5. Návod k použití

Od zdraví ke kráse. Luxusní multifunkční lázeňská vana HYDROJETT-5. Návod k použití Od zdraví ke kráse Luxusní multifunkční lázeňská vana HYDROJETT-5 Návod k použití Před instalací a používáním produktu si prosím pečlivě přečtěte návod. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu použití. Obsah

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX Aktualizováno 22.1.2013 PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 Důležité bezpečnostní zásady Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se veškerými pokyny.

Více

Závěsný skimmer INTEX

Závěsný skimmer INTEX Aktualizováno 21.1.2013 Závěsný skimmer INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 OBSAH Důležitá upozornění Popis součástek Montáž háku na bazény EASY-SET s nafukovacím prstencem Montáž háku na bazény s kovovým rámem Instrukce

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TPL 60x60 Příkon: 36 Wattů Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 3.000-3.500, 4.000-4.500, 5.500-6.000K Tvar: Hranatý Tloušťka: 9mm Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

Uživatelský manuál pro Inteligentní solární řídící jednotku GOMON SR868C6 Certifikace: CE AC 220-240V, 50Hz, 900W

Uživatelský manuál pro Inteligentní solární řídící jednotku GOMON SR868C6 Certifikace: CE AC 220-240V, 50Hz, 900W Uživatelský manuál pro Inteligentní solární řídící jednotku GOMON SR868C6 Certifikace: CE AC 220-240V, 50Hz, 900W Upozornění: Tento produkt je neustále zdokonalovaný a mohou se vyskytnout menší odchylky

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Termostatický sprchový set TH 80017 TH 80011. návod k instalaci a obsluze

Termostatický sprchový set TH 80017 TH 80011. návod k instalaci a obsluze Termostatický sprchový set TH 80017 TH 80011 CZ návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho výrobku. Záruka, její podmínky a doba platnosti jsou uvedeny na záručním listu.

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Poloautomatický bazénový vysavač. Kontiki 2. Návod k použití

Poloautomatický bazénový vysavač. Kontiki 2. Návod k použití Poloautomatický bazénový vysavač Kontiki 2 Návod k použití Blahopřejeme! Stal jste se vlastníkem automatického vysavače KONTIKI 2, speciálně konstruovaného pro nadzemní bazény a zapuštěné bazény s plochým

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Bezpečnostní upozornění 2 3. Ovládací panel regulátoru 2 4. Uživatelské menu 2 4.1 Struktura uživatelského

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!!

Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!! Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!! KRANZLE SPOL. S R. O. hlavní dovozce strojů Kranzle a Columbus pro Českou republiku komplexní nabídka čisticí a úklidové

Více

Stěnové. světlo na bazény NÁVOD K INSTALACI OBCHOD S BAZÉNY. www.marimex.cz. Stěnové světlo Intex INTERNETOVÝ TOVÝ

Stěnové. světlo na bazény NÁVOD K INSTALACI OBCHOD S BAZÉNY. www.marimex.cz. Stěnové světlo Intex INTERNETOVÝ TOVÝ NÁVOD K INSTALACI Stěnové světlo na bazény Stěnové světlo Intex NEJVĚTŠÍ INTERNETOVÝ N ETOV TOVÝ OBCHOD S BAZÉNY OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady...str. 3 2. Seznam dílů...str. 4 3. Montáž...str.

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

montážní návod pro hydromasážní vanu M-LUX kočka AploMačka doporučuje.

montážní návod pro hydromasážní vanu M-LUX kočka AploMačka doporučuje. montážní návod pro hydromasážní vanu M-LUX kočka AploMačka doporučuje. Montážní návod: Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před instalací boxu přečtěte si pozorně tento návod. Výkresy v příručce

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

montážní návod pro hydromasážní vanu B-LUX kočka AploMačka doporučuje.

montážní návod pro hydromasážní vanu B-LUX kočka AploMačka doporučuje. montážní návod pro hydromasážní vanu B-LUX kočka AploMačka doporučuje. Montážní návod: Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před instalací boxu přečtěte si pozorně tento návod. Výkresy v příručce

Více

(155) POOL LED LIGHT CZECH TRANSLATION. Návod k instalaci. Stěnové světlo na bazény. Stěnové světlo Intex 2010 TYTO INFORMACE USCHOVEJTE.

(155) POOL LED LIGHT CZECH TRANSLATION. Návod k instalaci. Stěnové světlo na bazény. Stěnové světlo Intex 2010 TYTO INFORMACE USCHOVEJTE. Stěnové světlo na bazény Návod k instalaci Stěnové světlo Intex 2010 Strana 1 Obsah: 1. Důležité bezpečnostní zásady str.3 2. Seznam dílů str.4 3. Montáž..str.4 4. Dlouhodobé uskladnění str.6 5. Průvodce

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD VANOVÁ ZÁSTĚNA GERONA

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD VANOVÁ ZÁSTĚNA GERONA MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD VANOVÁ ZÁSTĚNA GERONA Všeobecné informace Prosím řádně překontrolujte obal i zboží z důvodu možného mechanického poškození při přepravě. Překontrolujte prosím i obsah balení, jestli obsahuje

Více

Návod k použití. Dexion LP Čísla stránky

Návod k použití. Dexion LP Čísla stránky Návod k použití Obsah Kap. 1 Úvod Kap. 2 Instalace 2.1 Manipulace a vybalení 2.2 Připojení k elektrickému proudu 2.3 Připojení ke zdroji vody 2.4 Připojení k odvodu vody 2.5 Nastavení 2.6 Dávkovač prostředku

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000 NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU Radon skener 3000 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení digitálního skeneru výskytu radonu. Věříme, že Vám přístroj bude spolehlivě sloužit k Vaší

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: M01650 Ušetřete si čas a neutrácejte zbytečně peníze! Toto malé čerpadlo Vám usnadní výměnu motorového oleje ve Vašem automobilu bez problémů a bez velkých nákladů. Vyčerpání

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

2. Obsah balení. 3. Přehled funkcí

2. Obsah balení. 3. Přehled funkcí Dennerle ph-controller Evolution DeLuxe Měří elektronicky hodnotu ph v akváriu a reguluje automaticky přidávání CO 2 Prosím, přečtěte si před uvedením do provozu pozorně celý tento návod k použití a zachovejte

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek C 30 PREMIUM, C 40 PREMIUM, C 40 premium LCD 2 OBSAH OBECNÉ POKYNY...4 1 INSTALACE...5 1.1 Umístění centrální jednotky... 5 2 ÚDRŽBA... 5 2.1

Více

MALDEN BALBI ALTAR. Uživatelský návod. Systém ECO

MALDEN BALBI ALTAR. Uživatelský návod. Systém ECO 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 Uživatelský návod MALDEN BALBI ALTAR Systém ECO ver. 06/2008 Obsah

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Hmotnosti. Nabíječka se zástrčkou. Napájení. Jmenovitý příkon. Krytí IP 65. Nabíječka akumulátoru. Krytí IP 40

Hmotnosti. Nabíječka se zástrčkou. Napájení. Jmenovitý příkon. Krytí IP 65. Nabíječka akumulátoru. Krytí IP 40 DENTO-LIFT S POUŽITÍ Zvedák do vany je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více