SALON LASER TM LAHC5. Odstraňovač chĺpkov x60

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SALON LASER TM LAHC5. Odstraňovač chĺpkov x60"

Transkript

1 SALON LASER TM Odstraňovač chĺpkov x60 LAHC5 808 nm vlnová dĺžka Nosenie laserových ochranných okuliarov nie je nutné, pretože výrobok bol navrhnutý so zabudovanými bezpečnostnými prvkami. Výrobok triedy 1 obsahuje laser triedy 3B Používajte výrobok zodpovedne. Prečítajte si návod pozorne pred použitím. Viď informačnú príručku: Upozornenia Poradie bezpečnostných tlačidiel Ako laser funguje? Vhodné typy kože Test Cyklus rastu vlasov Prečo je nutná séria ošetrení? Často kladené otázky Odstránenie možných problémov

2 Upozornenia Prečítajte si tento návod a odložte si ho na bezpečnom mieste pre použitie v budúcnosti. Nevhodné pre Afro-karibskú alebo čiernu kožu. Nevhodné pre biele alebo šedivé vlasy. Laserový odstraňovač chĺpkov nesmie spôsobovať nepríjemné pocity. Ak sa necítite dobre alebo cítite bolesť, nastavenie môže byť vysoké, alebo odtieň vašej kože je nevhodný (farba), nie je vhodné prístroj používať. Zabudovaná bezpečnostná funkcia chráni oči pred vystavením sa laseru, napriek tomu nesmerujte rameno na oči ani do blízkosti očí. NEPOUŽÍVAJTE v blízkosti horľavých materiálov. Držte mimo dosahu detí a zvierat. Riziko odrazu: odstráňte všetky šperky z blízkosti oblasti ošetrenia pred použitím. Ak prístroj nepoužívate, uložte ho na bezpečnom mieste mimo dosah detí. NEOŠETRUJTE rovnakú oblasť opakovane v jednej operácii. NEPOUŽÍVAJTE po požití alkoholu alebo ak cítite únavu či nevoľnosť. NEOŠETRUJTE nasledujúce oblasti: tetovanie, permanentný makeup, bradavice, vlasy na čiernych škvrnách, chorú kožu, znamienka, popáleniny, pery, bradavky, genitálie alebo análne oblasti, ekzémy, mihalnice, obočie, v blízkosti očí, nosné alebo ušné chĺpky. Toto je citlivý laserový prístroj. Nepoškoďte mechanizmus ramena. Tento prístroj nie je určený pre použitie osobami so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, kým nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Upozornenie Prístroj nedemontujte ani neopravujte. V prípade poškodenia kontaktujte servisné stredisko. Nesprávne použitie prístroja môže spôsobiť zranenie. Neobchádzajte bezpečnostné funkcie prístroja ani ho neotvárajte. Používajte prístroj len na určený účel. Držte mimo silné elektromagnetické pole a magnety.

3 Komponenty n o p q r s f e g k i c d a h j l m a. Sieťový adaptér b. Kľúče c. Konektor napájania d. Tlačidlo Mute e. Kľúčový otvor f. Kontrolka výkonu g. Tlačidlo zvýšenia výkonu (+) h. Tlačidlo zníženia výkonu (-) i. Tlačidlo x60 SCAN j. Tlačidlo x20 SCAN k. Tlačidlo SINGLE l. Rameno m. Tlačidlo lasera b n. Oranžová kontrolka o. Biela kontrolka p. Kontakty q Výstup lasera r. Vodítko s. Predný

4 Oblasť ošetrenia Režim SCAN postupne zameriava jednotlivé vlasy v každom ošetrení. Režim x60 SCAN prekrytie tretinou Oblast ošetrenia Znak odsazenia Režim x20 SCAN prekrytie polovicou Oblasť ošetrenia Znak odsadenia

5 Ako pomôcka k oblasti ošetrenia, malý znak odsadenia bude ponechaný pritlačením ramena na kožu. V režime x60 SCAN prekryte jemne znak odsadenia pri presunutí ramena v každom smere, čo zaistí efektívne pokrytie. V režime x20 SCAN prekryte znak odsadenia do polovice. Režim SINGLE Oblasť ošetrenia Znak odsadenia Režim SINGLE je pre ošetrenie jednotlivých vlasov. Oblasť ošetrenia je uprostred vodítka s rozmermi 1 mm x 1 mm. Test DÔLEŽITÉ: 24 hodín pred ošetrením je dôležité vykonať test. Test potvrdí maximálnu úroveň výkonu pre váš typ kože. Každú oblasť musíte skontrolovať, pretože farba kože môže byť rôzna. Viď časť Test v príručke a na DVD pre pokyny. Po ošetrení sa môže objaviť mierne sčervenanie. Akékoľvek lokálne sčervenanie po ošetrení je spôsobené likvidáciou vlasových vačkov a je úplne normálne. Avšak, ak sčervenanie zostane po 24 hodinách, znamená to, že ste zvolili pre danú oblasť veľmi vysoký výkon.

6 Začíname Prečítajte si informácie v príručke a časť Upozornenia a Bezpečnosť prístroja skôr ako budete pokračovať. Umyte oblasť ošetrenia. Zaistí to, že laser se dostane priamo na korienok vlasu a zabránite popáleniu povrchu kože. Zložte všetky šperky z blízkosti ošetrovanej oblasti. Vykonajte test 24 hodín pred ošetrením pre voľbu správneho výkonu. KROK 1 Pripojte sieťový adaptér k základni na zadnej strane a k elektrickej sieti. 1 KROK 2 Odomknite kľúčom pre zapnutie. Kontrolka okolo kľúča bliká zelenou farbou.

7 KROK 3 Zadajte Poradie stlačenia tlačidiel. Návod nájdete v informačnej príručke. 3 BUTTON Zelená kontrolka okolo kľúča svieti. Kontrolka okolo x60 SCAN, x20 SCAN a SINGLE tlačidiel bliká modrou pre voľbu. Spodná kontrolka úrovne výkonu svieti. KROK 4 Použite +/- tlačidlá na voľbu správneho výkonu podľa typu kože. Viď časť Test v informačnom návode pre typy kože. Po každom nastavení výkonu je nutné zvoliť x60 SCAN, x20 SCAN alebo SINGLE režim. Poznámka: Ak nestlačíte tlačidlo počas ďalších 20 minút, prístroj sa prepne do režimu úspory energie. Oranžová kontrolka blikne a zostane aktívna úroveň výkonu 1. Pre reštartovanie vypnite kľúč a opäť zapnite a začnite od kroku 3. Ošetrenie vlasov KROK 5 Stlačte raz tlačidlo x60 SCAN. Modrá kontrolka okolo tlačidla sa rozsvieti. Oranžová kontrolka na ramene sa rozsvieti. 5 Alebo stlačte raz tlačidlo x20 SCAN.

8 KROK 6 Položte rameno na kožu cez požadovanú oblasť, zaistite kontakt kolíčkov s kožou. Oranžová kontrolka zhasne a biela sa rozsvieti. Modrá kontrolka okolo tlačidla SCAN rotuje pre indikáciu, že ošetrenie môže začať. KROK 7 Stlačte a podržte tlačidlo Lasera na ramene pre aktiváciu lasera. 7 Biele svetlo bliká pre indikáciu, že ošetrenie laserom prebieha a zariadenie opakovane vydáva akustický signál (môžete ho stlmiť). Laser neuvidíte. Môžete cítiť ošetrovanie jednotlivých vlasov, čo je podobné miernemu prepichnutiu a jemnému zahriatiu ošetrovanej oblasti. Keď ošetrenie skončí, rozsvieti sa oranžové svetlo. Teraz môžete presunúť na ďalšiu oblasť. Pri premiestňovaní ramena na ďalšiu oblasť musíte prerušiť kontakt kolíčkov s kožou. Viď Oblasť ošetrenia, režim SCAN.

9 DÔLEŽITÉ POZNÁMKY - čítajte pozorne Nepresúvajte rameno počas ošetrovania. Počas použitia sa môže rameno ohrievať. Ak sa stratí kontakt medzi kolíčkami a kožou počas ošetrenia, rozsvieti sa oranžová kontrolka ramena. Ošetrenie pokračuje po obnovení kontaktu. Pre vaši bezpečnosť, ak nie je rameno umiestnené správne na koži, striedavo bliká biela a oranžová kontrolka a výstup lasera bude prerušený. Niekedy môžete cítiť slabé pálenie alebo vidieť malé množstvo dymu. Úspešne ošetrené vlasy nevypadnú vždy ihneď, uvoľnia sa časom, môžete pomôcť miernym trením. Môžete cítiť bodnutie počas ošetrenia. Lokálne sčervenanie po ošetrení je spôsobené likvidáciou vlasových vačkov a je to úplne normálne. Ak sčervenanie zostane aj po 24 hodinách od ošetrenia, znamená to, že ste zvolili veľmi vysoký výkon pre váš typ kože. Viď časť Test v informačnom návode. KROK 8 Otočte kľúčom proti smeru hodinových ručičiek pre zamknutie prístroja. Vytiahnite kľúč a odložte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí. 8 Poznámka: ak prístroj nefunguje správne, bol vystavený elektromagnetickému rušeniu, napr elektrické motory/reproduktory, atď. Odstráňte tento zdroj a reštartujte prístroj pre obnovenie plnej prevádzky. Ošetrovanie jedného vlasu Môžete zvoliť režim na ošetrenie jedného vlasu pomocou režimu SINGLE. Stlačte raz tlačidlo SINGLE. Tlačidlo SINGLE sa rozsvieti modrou farbou. Oranžová kontrolka na ramene sa rozsvieti. Postupujte rovnako ako pri ošetrení v režime SCAN od kroku 6, alebo teraz stlačte tlačidlo SINGLE.

10 V režime SINGLE modrá kontrolka okolo tlačidla SINGLE bliká. Viď Nasmerovanie a umiestnenie, režim SINGLE. Dodatočné informácie Stlačte tlačidlo MUTE na zadnej strane prístroja pre stlmenie akustických signálov. Opätovným stlačením zvuk obnovíte. Poznámka: toto nevypne varovné signály. Resetovanie po výpadku Ak nastane výpadok indikovaný opakovaným blikaním modrých kontroliek, len resetujte prístroj vypnutím pomocou kľúča, počkajte 5 sekúnd a opäť zapnite. Čistenie výstupu lasera Pravidelne kontrolujte výstup lasera z hľadiska znečistenia. Nahromadené nečistoty ovplyvňujú účinok lasera. Ak si všimnete nečistoty, prístroj vypnite a odpojte napájací adaptér. Potom len vyčistite vatovým tampónom alebo tyčinkou, zaistite, aby nezostali vlákna na výstupe lasera. okienko lasera

11 SALON LASER TM Odstraňovač chĺpkov 808 nm vlnová dĺžka Nosenie laserových ochranných okuliarov nie je nutné, pretože výrobok bol navrhnutý so zabudovanými bezpečnostnými prvkami. PATENTS PENDING Výrobok triedy 1 obsahuje laser triedy 3B Používajte výrobok zodpovedne. Prečítajte si návod pozorne pred použitím. Upozornenia Poradie bezpečnostných tlačidiel Ako laser funguje? Vhodné typy kože Test Cyklus rastu vlasov Prečo je nutná séria ošetrenia? Často kladené otázky Odstránenie možných problémov

12 Vážený zákazník, Blahoželáme Vám k zakúpeniu. Laserový prístroj na ošetrenie vlasov ponúka dlhotrvajúce riešenie redukcie vlasov. Ošetrením trvale ničíte korienky vlasov, čím dosiahnete požadované výsledky. Ošetrením v domácnosti ušetríte sériu drahých ciest do salónu a čas. Ošetrenie laserom je pomalé v porovnaní s inými spôsobmi odstránenia vlasov, ale čas investovaný do ošetrenia sa vráti v podobe dosiahnutých trvalých výsledkov. Pochopenie procesu a cyklu rastu je dôležité. Tento návod vám pomôže dosiahnuť redukciu vlasov, ktorú hľadáte, preto si ho dôkladne preštudujte. Ak máte otázky alebo odporúčania, kontaktujte zákaznícke stredisko na Radi Vám pomôžu s dosiahnutím najlepších výsledkov z vášho prístroja.

13 Upozornenia Prečítajte si tento návod a odložte si ho na bezpečnom mieste pre použitie v budúcnosti. Nevhodné pre Afro-karibskú alebo čiernu kožu. Nevhodné pre šedivé vlasy. Laserový odstraňovač chĺpkov nesmie spôsobovať nepríjemné pocity. Ak sa necítite dobre alebo cítite bolesť, nastavenie môže byť vysoké, alebo odtieň vašej kože je nevhodný (farba), nie je vhodné prístroj používať. Úrovne výkonu je možné zvoliť na základe typu Vašej kože podľa definície v časti Fototypy kože podľa Fitzpatricka. NEOŠETRUJTE nasledujúce oblasti: tetovanie, permanentný makeup, bradavice, vlasy na čiernych škvrnách, chorú kožu, znamienka, popáleniny, pery, bradavky, genitálie alebo análne oblasti, ekzémy, mihalnice, obočie, v blízkosti očí, nosné či ušné chĺpky. NEOŠETRUJTE rovnakú oblasť opakovane v jednej operácii. Zabudovaná bezpečnostná funkcia chráni oči pred vystavením sa laseru, napriek tomu nesmerujte rameno na oči ani do blízkosti očí. NEPOUŽÍVAJTE po požití alkoholu alebo ak cítite únavu či nevoľnosť. NEPOUŽÍVAJTE v blízkosti horľavých materiálov. Riziko odrazu: odstráňte všetky šperky z blízkosti oblasti ošetrenia pred použitím. Držte výrobok mimo dosahu detí a zvierat. Ak ho nepoužívate, uložte ho na bezpečnom mieste mimo dosahu detí. Nesprávne použitie prístroja môže spôsobiť zranenie. NEOBCHÁDZAJTE bezpečnostné funkcie prístroja.

14 Poradie bezpečnostných tlačidiel Zadajte bezpečnostný postup stlačením tlačidiel (zvýraznených čiernou) v nasledujúcom poradí: Ak stlačíte tlačidlá v správnom poradí, prístroj vydá 2 akustické signály a kontrolka prestane blikať a svieti zelenou. Najnižšia úroveň výkonu svieti modrou a x60, x20 a SINGLE tlačidlá blikajú modrou, pripravené pre nastavenie. Poznámka: prístroj sa vypne, ak je kód nesprávny (kontrolka sa zmení z blikajúcej zelenej na blikajúcu oranžovú a zaznejú dva akustické signály). Prístroj vypnite, počkajte niekoľko sekúnd a opäť zapnite a stlačte tlačidlá v správnom poradí.

15 Ak laser funguje? Laser ponúka intenzívny lúč svetla, ktorý je zložený z jednej vlnovej dĺžky alebo farby. Koža je priehľadná voči svetlu v rozsahu vlnovej dĺžky nm (nano metrov), zatiaľ čo melanín obsahujúci štruktúry absorbuje laserovú energiu tejto vlnovej dĺžky. Preto je možné zamerať sa na vlasový vačok, ktorý má koncentráciu melanínu bez ovplyvnenia okolitej oblasti. Svetelná energia absorbovaná pigmentmi melanínu spôsobí rýchly ohrev vlasového vačku. Toto teplo zlikviduje bunky (papily) zodpovedné za rast vlasu. Ak dosiahnete adekvátny ohrev, potom je vačok trvalo zlikvidovaný a tým sa zabráni ďalšiemu rastu vlasu. Vhodné typy kože Melanín v koži taktiež absorbuje energiu a obmedzuje hĺbku penetrácie lasera do kože. Použitie svetla s vlnovou dĺžkou 808 nm umožňuje ošetrenie relatívne tmavej aj svetlej kože. Ošetrení laserom nie je vhodné pre Afro-karibský alebo čierny typ kože. Ošetrenie laserom je taktiež neefektívne pri odstránení bielych alebo šedivých vlasov. Ako alternatívu je možné použiť elektrolýzu. Ako príručku si prečítajte časť o farbách kože klasifikovaných vo Fototypy kože podľa Fitzpatricka. Test 24 hodín pred ošetrením skontrolujte reakcie na malé oblasti kože. Tlačidlá + a - zvyšujú a znižujú úrovne výkonu. Ošetrite každú časť s každou úrovňou výkonu až po maximálny výkon pre váš typ kože (viď tabuľka). Ak sa cítite nepríjemne, predchádzajúca nastavená úroveň bola maximálna úroveň vhodná pre vás. Môže sa objaviť mierne sčervenanie, ale nie vždy, do hodiny po ošetrení. Toto miestne sčervenanie je spôsobené zničením vlasových vačkov a je to úplne normálne. Ak sčervenanie zostane aj po 24 hodinách, znamená to, že zvolená úroveň výkonu bola pre vašu kožu veľmi vysoká. Použite ďalšiu nižšiu úroveň pre nasledujúce ošetrenie. Poznámka: farby kože sú rôzne na rôznych oblastiach tela - môžte používať rôzne úrovne výkonov na rôznych miestach tela. Každú oblasť otestujte na vhodný výkon.

16 Fototypy kože podľa Fitzpatricka Úrovne výkonu je nutné zvoliť na základe typu kože podľa nižšie uvedenej definície. Typ kože Farba kože Priebeh opaľovania Maximálna úroveň výkonu I Veľmi bledá, priehľadná Vždy sa spáli, nikdy neopáli Môžete použiť II Bledá Vždy sa spáli všetkých 5 úrovní výkonu po teste III Bledá až mierne olivová Spáli mierne IV Olivovo hnedá Zriedka spáli, opaľuje sa ľahko Použite výkony 1, 2 a 3 V Tmavo hnedá Veľmi zriedka sa spáli Nevhodná pre laserové ošetrenie VI Čierna Nikdy sa nespáli

17 Cyklus rastu vlasov Je dôležité pochopiť normálny cyklus rastov vlasov pre pochopenie činnosti Laserového odstraňovača vlasov. Vlasový vačok je anatomická štruktúra, ktorá je určená na produkciu a vytlačovanie vlasu. Vlas je zložený z proteínov zvaných keratín. Rast ľudských vlasov má nepretržitý cyklický vzorec známy ako cyklus rastu vlasov. Sú tri fázy cyklu: Anagénna = aktívna fáza rastu Katagénna = fáza degradácie Telogénna = kľudová fáza Periódy rastu (anagénna) medzi dvoma a siedmymi rokmi sú nasledované periódou, v ktorej sa vačok úplne znehodnotí. Ďalšia fáza (telogénna) začína a trvá od šesť týždňov do šesť mesiacov. Preliv vlasu sa objavuje až po nasledujúcom cykle rastu (anagénny) a začnú sa vytvárať nové vlasové vačky. V priemere telogénnych vlasov stratíte každý deň. Je to to úplne normálna strata vlasov v sprche a pri česaní. Tieto vlasy opäť narastú. Percento vačkov v ďalšej fáze (telogénna) sa mení v závislosti od oblasti tela. Je dôležité si všimnúť, že na cyklus rastu majú vplyv rôzne faktory a spôsobujú dočasnú alebo trvalú stratu vlasov (alopecia) vrátane liečby, ožarovania, chemoterapie, vystaveniu sa chemikáliám, hormonálne a nutričné faktory, ochorenie štítnej žľazy, rôzne kožné choroby a stres.

18 Cyklus rastu vlasov Anagénna Katagénna Telogénna Rast Zapletenie Kľud Stredná anagénna Obnova Anagénna Nový rast

19 Prečo je nutná séria ošetrení? Každému rastú vlasy rôzne, v závislosti na veku, hmotnosti, metabolizme, hormónoch, etnickej príslušnosti, liečiv a ďalších faktorov. Ale všetky vlasy prechádzajú troma rôznymi fázami rastu: Aktívny rast (zvaná anagénna fáza), ktorá trvá medzi 2 a 7 rokmi. Počas tejto fázy kožné papily aktívne produkujú bunky z ktorých sa formujú vlasy. V určitých oblastiach tela, ako je lebka sa vytvorí základ vlasov (83%) v tejto fáze. Počas anagénnej fázy majú vlasy nadbytok melanínu. Fáza degradácia (katagénna fáza), ktorá trvá medzi 10 a 20 dňami, počas ktorej vlasy prestanú rasť, ale ešte nepadajú. Je to približne 3 4% vlasov tela. Vlasové vačky sa stiahnu, keď sa vlas pripravuje pre vypadnutie. Fáza kľudu (telogénna fáza), ktorá môže trvať niekoľko mesiacov, počas ktorej vlasy padajú a začínajú sa formovať nové vlasy. Počas tejto fázy nie sú vlasové vačky udržiavateľné. Laserové ošetrenie je efektívne len v prípade, ak je vlas v aktívnej fáze rastu. Vlasy alebo vlasové váčky vo fáze degradácie alebo kľudu musia postúpiť do aktívnej fázy pred ošetrením. Preto je potrebných niekoľko ošetrení pre dlhotrvajúci efekt redukcie vlasov. Taktiež v jednom ošetrení nie je možné zničiť všetky vlasové vačky v aktívnej fáze. Niektoré vačky sa zlikvidujú, ďalšie sa môžu zmenšiť na jemné chĺpky (jemné vlasy) a niektoré prejdú do stavu letargie. Počiatočné ošetrenie sa musí opakovať pre starostlivosť o aktívne vlasové vačky, ktoré sa efektívne neošetrili v prvej časti, môžu sa objaviť nové vlasy, to je hlavne typické 3 4 týždne po ošetrení v závislosti od oblasti ošetrenia. Ďalšie ošetrenie je potrebné naplánovať v pravidelných intervaloch pre ošetrenie vlasov, pri ktorých končí fáza kľudu a prechádzajú do fázy aktívneho rastu. Všeobecne odporúčame 6 ošetrení počas 6 mesiacov. Vzhľadom k vytvoreniu množstva vlasových vačkov vo fáze kľudu, môže narásť veľké množstvo vlasov. Akékoľvek vačky bez vlasu opäť porastú a je nutné v tomto bode opäť ošetrovať.

20 Oblasť tela Hustota vačkov na cm 2 Fáza kľudu Čas vo fáze kľudu Aktívny rast Hlava % 3 mesiace 83% Ramená 80 18% 5 mesiacov 79% Nohy 60 18% 6 mesiacov 79% Fúzy % 10 týždňov 30% Horná pera % 6 týždňov 34% Podpažie 65 28% 3 mesiace 69% Hruď/Chrbát 70 28% 3 mesiace 69% Intímne miesta 70 25% 3 mesiace 71%

21 Často kladené otázky Ako mám pripraviť kožu pre laserové odstránenie vlasov? Toto ošetrenie nevyžaduje žiadnu špeciálnu prípravu kože, aj keď je vhodné zaistiť, aby bola koža čistá. Laserové ošetrenie je najefektívnejšie na bledej koži, preto sa neopaľujte. Ako mám pripraviť vlasy pre odstránenie laserom? Umyte pred ošetrením požadovanú oblasť. Zaistí to, že laser sa dostane priamo do koreňa vlasu a zabráni spáleniu povrchu kože. Ako bude vypadať koža po ošetrení? Všeobecne sa neobjavia značné zmeny. Môže sa objaviť mierne sčervenanie kože, ale bežne zmizne do 24 hodín. Lokálne sčervenanie po ošetrení je spôsobené likvidáciou vlasových vačkov a je úplne normálne. Ak sčervenanie zostane aj po 24 hodinách, znamená to, že ste zvolili veľmi vysoký stupeň výkonu pre Váš typ kože. Viď časť Test. Čomu sa mám vyhýbať po ošetrení kože? Nevystavujte sa slnku ani silnému opaľovaniu najmenej týždeň. Ak vystavíte kožu slnku, použite krém na opaľovanie. Vyhnite sa použitiu drsných čističov alebo peelingov. Vyhnite sa vode s vysokým obsahom chlóru ani nepoužívajte horúci kúpeľ 48 hodín. Chlór vo vode môže spôsobiť svrbenie. Platí zásada ošetrenia po použití prístroja? Ak chcete, môžete aplikovať neparfémované ukľudňujúce mlieko, ľadový blok alebo vlhký uterák pre schladenie ošetrenej oblasti. Udržiavajte ošetrenú oblasť v čistote 3 dni. Ideálne je použitie antibakteriálneho mydla dvakrát denne. Pri ošetrovaní podpažia nepoužívajte antiperspiranty a deodoranty 2 3 dni.

22 Ako často môžem opakovať ošetrenie laserom? Ak vlasové vačky alebo okolitá kože nie je červená ani zapálená, ošetrenie môžete opakovať po 24 hodinách. Väčšina ľudí čaká 3 4 týždne medzi ošetrením pre kontrolu, ktoré vlasy vypadli a pre identifikáciu nových. Časovanie pre opakovanie nie je zásadné. Zvoľte čas, ktorý je vhodný pre vás. Vyhnite sa intenzívnemu opakovanému ošetreniu jednej oblasti. Môže to spôsobiť sčervenanie a opuch. Koľko ošetrení budem potrebovať? Redukcia vlasov laserom je všeobecne efektívna a trvalá po 6 ošetreniach počas 6 mesiacov. Závisí to od osoby a od oblasti ošetrenia, hustoty vlasov, cyklu rastu vlasov a farby. Tmavé vlasy na svetlej koži reagujú najlepšie, ale tmavé vlasy a svetlé vlasy môžu vyžadovať niekoľko ošetrení pre dlhodobé výsledky. Niekto môže vyžadovať viac, niekto menej ošetrení pre dosiahnutie uspokojivého výsledku. Pri každom ošetrení si všimnite postupné stenčovanie/redukciu rastu vlasov v ošetrenej oblasti. Ženy, ktoré trpia nadmerným rastom vlasov z dôvodu typu mužského hormónu vyžadujú dlhodobé ošetrenie. Ktoré oblasti sa môžu ošetrovať? Ošetrovať je možné väčšinu častí tela - najbežnejšia je tvár, podpažie, nohy, hruď, chrbát a línia bikín. Neodporúčame použitie ošetrenia na obočie. Môže sa laserové ošetrenie použiť na citlivú kožu? Áno, laser reaguje s vlasmi, preto okolitá koža nebude ovplyvnená. Čo budem cítiť? Väčšina ľudí necíti nič, niekto môže cítiť jemné bodnutie.

23 Môžu sa použiť iné spôsoby odstránenia vlasov medzi ošetreniami? Pretože prístroj potrebuje na ošetrenie, aby bol vlas vo vačku, vytrhávanie alebo voskovanie vlasov nie je vhodné medzi jednotlivými ošetreniami. Farbenie vlasov taktiež nie je vhodné, pretože odstraňuje pigment a laser je potom neefektívny. Umývanie, mikrodembrázia a krémové depilátory sú ideálne pre použitie medzi ošetreniami. Odstránenie možných problémov Stratil som môj kľúč. Poznačte si sériové číslo vášho výrobku zo základne a kontaktujte zákaznícke centrum na (0) , zašlú vám náhradný. Kontrolky na prístroji fungujú, ale nevyžaruje sa laser po stlačení tlačidla. Uistite sa, či sa kontaktní kolíčkami dotýkajú kože. Žiadne svetlo z prístroja. Uistite sa, či je pripojený adaptér a kábel je úplne pripojený k prístroju. Ak ovládače na hlavnej jednotke alebo ramene nestlačíte 20 minút, systém sa vypne. Pre reštartovanie otočte kľúč proti smeru hodinových ručičiek do vypnutej pozície, potom reštartujte prístroj. Prístroj nereaguje a jedna z kontroliek bliká. Indikácia výpadok. Ak nastane výpadok, len resetujte prístroj vypnutím pomocou kľúča. Počkajte 5 sekúnd pred opätovným zapnutím.

24 Údržba spotrebiča Po použití prístroja odpojte adaptér a uložte mimo dosahu detí. Používajte prístroj len s dodaným adaptérom. Pre ochranu lasera prístroj neskladujte pri teplotách nad 40ºC. Ak je prístroj odpojený, vyčistite prednú časť ramena a kontaktných kolíčkov vatovým tampónom pre zaistenie optimálneho výstupu lasera. Neponárajte prístroj ani rameno do vody. Rameno skladujte na prístroji a nepoužívajte ho na iné účely. Po použití utrite rameno navlhčenou utierkou. Môžete utrieť taktiež hlavnú jednotku. Pre účinok laseru, pravidelne čistite laserový výstup vatovým tampónom alebo tyčinkou, nesmú zostať nečistoty. Ak prístroj nefunguje normálne, mohol byť vystavený elektromagnetickému rušeniu. Odstráňte zdroj rušenia a reštartujte prístroj. Prístroj nedemontujte ani neopravujte. Ak máte problémy s prístrojom, kontaktujte zákaznícke stredisko. Bezpečnosť výrobku Z dôvodu laserového lúča nie je tu riziko ohrozenia života alebo fyzického stavu nežiadúcim nasmerovaním laserového lúča na osoby, ak ste nemanipulovali s objektívom. Laserový mechanizmus môže nastavovať len servisný technik. Tento výrobok vyhovuje Európskym bezpečnostným predpisom. Zákaznícky servis Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na Rio Careline alebo om: Pre registráciu dvojročnej záruky online navštívte:

25 Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti) Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou. Pre právnické osoby v Európskej únii Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa. Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

26

27 SALON LASER TM Odstraňovač chloupků x60 LAHC5 808 nm vlnová délka Nošení laserových ochranných brýlí není nutné, protože výrobek byl navržen s vestavěnými bezpečnostními prvky. Výrobek třídy 1 obsahuje laser třídy 3B Používejte výrobek odpovědně. Přečtěte si návod pozorně před použitím. Viz informační příručku: Upozornění Pořadí bezpečnostních tlačítek Jak laser funguje? Vhodné typy kůže Test Cyklus růstu vlasů Proč je nutná série ošetření? Často kladené dotazy Odstranění možných problémů

28 Varování Přečtěte si tento návod a odložte si jej na bezpečném místě pro použití v budoucnosti. Nevhodné pro Afro-karibskou nebo černou kůži. Nevhodné pro bílé nebo šedivé vlasy. Laserový odstraňovač chloupků nesmí způsobovat nepříjemné pocity. Pokud se necítíte dobře nebo cítíte bolest, nastavení může být vysoké, nebo odstín vaši kůže je nevhodný (barva), není vhodné přístroj používat. Vestavěná bezpečnostní funkce chrání oči před vystavením se laseru, přesto nesměrujte rameno na oči ani do blízkosti očí. NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti hořlavých materiálů. Držte mimo dosah dětí a zvířat. Riziko odrazu: odstraňte veškeré šperky z blízkosti oblasti ošetření před použitím. Pokud přístroj nepoužíváte, uložte jej na bezpečném místě mimo dosah dětí. NEOŠETŘUJTE stejnou oblast opakovaně v jedné operaci. NEPOUŽÍVEJTE po požití alkoholu nebo pokud cítíte únavu či nevolnost. NEOŠETŘUJTE následující oblasti: tetování, permanentní makeup, pupínky, bradavice, vlasy na černých skvrnách, nemocnou kůži, znamínka, popáleniny, rty, bradavky, genitálie nebo anální oblasti, ekzémy, řasy, obočí, v blízkosti očí, nosní či ušní chloupky. Toto je citlivý laserový přístroj. Nepoškoďte mechanismus ramena. Tento přístroj není určený pro použití osobami se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, dokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Upozornění Přístroj nedemontujte ani neopravujte. V případě poškození kontaktujte servisní středisko. Nesprávné použití přístroje může způsobit zranění. Neobcházejte bezpečnostní funkce přístroje ani jej neotevírejte. Používejte přístroj pouze k určenému účelu. Udržujte mimo silného elektromagnetického pole a magnetů.

29 Komponenty n o p q r s f e g k i c d a h j l m a. Síťový adaptér b. Klíče c. Konektor napájení d. Tlačítko Mute e. Klíčový otvor f. Kontrolka výkonu g. Tlačítko zvýšení výkonu (+) h. Tlačítko snížení výkonu (-) i. Tlačítko x60 SCAN j. Tlačítko x20 SCAN k. Tlačítko SINGLE l. Rameno m. Tlačítko laseru b n. Oranžová kontrolka o. Bílá kontrolka p. Kontakty q Výstup laseru r. Vodítko s. Přední panel

30 Oblast ošetření Režim SCAN postupně zaměřujte jednotlivé vlasy v každém ošetření. Režim x60 SCAN překrytí třetinou Oblast ošetření Znak odsazení Režim x20 SCAN překrytí polovinou Oblast ošetření Znak odsazení

31 Jako pomůcka k oblasti ošetření, malý znak odsazení bude ponechán přitlačením ramena na kůži. V režimu x60 SCAN překryjte jemně znak odsazení při přesunutí ramene v každém směru, což zajistí efektivní pokrytí. V režimu x20 SCAN překryjte znak odsazení do poloviny. Režim SINGLE Oblast ošetření Znak odsazení Režim SINGLE je pro ošetření jednotlivých vlasů. Oblast ošetření je uprostřed vodítka s rozměry 1 mm x 1 mm. Test DŮLEŽITÉ: 24 hodin před ošetřením je důležité provést test. Test potvrdí maximální úroveň výkonu pro váš typ kůže. Každou oblast musíte zkontrolovat, neboť barva kůže může být různá. Viz část Test v příručce a na DVD pro pokyny. Po ošetření se může objevit mírné zrudnutí. Jakékoliv lokální zrudnutí po ošetření je způsobené likvidací vlasových váčků a je zcela normální. Avšak, pokud zrudnutí zůstane po 24 hodinách, znamená to, že jste zvolili pro danou oblast příliš vysoký výkon.

32 Začínáme Přečtěte si informace v příručce a část Upozornění a Bezpečnost přístroje dříve než budete pokračovat. Umyjte oblast k ošetření. Zajistí to, že laser se dostane přímo na kořínek vlasu a zabráníte popálení povrchu kůže. Sundejte veškeré šperky z blízkosti ošetřované oblasti. Proveďte test 24 hodin před ošetřením pro volbu správného výkonu. KROK 1 Připojte síťový adaptér k základně na zadní straně a k elektrické síti. 1 KROK 2 Odemkněte klíčem k zapnutí. Kontrolka kolem klíče bliká zelenou barvou.

33 KROK 3 Zadejte Pořadí stisknutí tlačítek Návod najdete v informační příručce. 3 BUTTON Zelená kontrolka kolem klíče svítí. Kontrolka kolem x60 SCAN, x20 SCAN a SINGLE tlačítek bliká modrou pro volbu. Spodní kontrolka úrovně výkonu svítí. KROK 4 Použijte +/- tlačítka na volbu správného výkonu podle typu kůže. Viz část Test v informační příručce pro typy kůže. Po každém nastavení výkonu je nutné zvolit x60 SCAN, x20 SCAN nebo SINGLE režim. Poznámka: Pokud nestisknete tlačítko během dalších 20 minut, přístroj se přepne do režimu úspory energie. Oranžová kontrolka blikne a zůstane aktivní úroveň výkonu 1. K restartování vypněte klíč a opět zapněte a začněte od kroku 3. Ošetření vlasů KROK 5 Stiskněte jednou tlačítko x60 SCAN. Modrá kontrolka kolem tlačítka se rozsvítí. Oranžová kontrolka na rameni se rozsvítí. 5 Nebo stiskněte jednou tlačítko x20 SCAN.

34 KROK 6 Položte rameno na kůži přes požadovanou oblast, zajistěte kontakt kolíčků s kůží. Oranžová kontrolka zhasne a bílá se rozsvítí. Modrá kontrolka kolem tlačítka SCAN rotuje pro indikaci, že ošetření může začít. KROK 7 Stiskněte a podržte tlačítko Laseru na rameni k aktivaci laseru. 7 Bílé světlo bliká pro indikaci, že ošetření laserem probíhá a zařízení opakovaně vydává akustický signál (lze jej ztlumit). Laser neuvidíte. Můžete ucítit ošetřování jednotlivých vlasů, což je podobné mírnému propíchnutí a jemnému zahřátí ošetřované oblasti. Když ošetření skončí, rozsvítí se oranžové světlo. Nyní můžete přesunout na další oblast. Při přemisťování ramene na další oblast musíte přerušit kontakt kolíčků s kůží. Viz Oblast ošetření, režim SCAN.

IPL7000. z Epilátor SatinSkin Pro Návod k použití. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

IPL7000. z Epilátor SatinSkin Pro Návod k použití. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com IPL7000 z Epilátor SatinSkin Pro Návod k použití BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com Česky Obsah 1. Vysvětlení symbolů...4 2. Úvod...4 3. Varovné a bezpečnostní pokyny...5

Více

AUTOMATIC TEA MAKER &KETTLE AUTOMATICKÁ KONVICE PRO PŘÍPRAVU ČAJE AUTOMATICKÁ KANVICA NA PRÍPRAVU ČAJU AUTOMATIKUS TEAFORRALÓ

AUTOMATIC TEA MAKER &KETTLE AUTOMATICKÁ KONVICE PRO PŘÍPRAVU ČAJE AUTOMATICKÁ KANVICA NA PRÍPRAVU ČAJU AUTOMATIKUS TEAFORRALÓ AUTOMATIC TEA MAKER &KETTLE AUTOMATICKÁ KONVICE PRO PŘÍPRAVU ČAJE AUTOMATICKÁ KANVICA NA PRÍPRAVU ČAJU AUTOMATIKUS TEAFORRALÓ TM AUTOMATICKÁ KONVICE PRO P ÍPRAVU âaje OBSAH 4 Gratulujeme 6 Vaše bezpečnost

Více

CZ - BĚŽECKÝ PÁS GALLOP (GLP3202) IN 1153 UŽIVATELSKÝ MANUÁL ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email:

Více

electrolux Vitajte vo svete Electrolux

electrolux Vitajte vo svete Electrolux 28 electrolux Vitajte vo svete Electrolux Ďakujeme vám za výber prvotriedneho výrobku spoločnosti Electrolux, ktorý vám prinesie veľa radosti v budúcnosti. Cieľom našej spoločnosti je ponuka širokej palety

Více

Natáčky na vlasy Návod k obsluze. Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu

Natáčky na vlasy Návod k obsluze. Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu Natáčky na vlasy Návod k obsluze Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu 3-6 7-10 2 CZ Natáčky na vlasy VAL000092322 NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte

Více

3-7. Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze 8-12. Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu

3-7. Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze 8-12. Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu 3-7 8-12 CZ Profesionální zastřihovač vlasů VAL000092340 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CRM 129 SU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PŘEHRÁVAČ CD, MP3, SD/MMC a USB S TUNEREM FM/AM PREHRÁVAČ CD, MP3, SD/MMC a USB S TUNEROM FM/AM

Více

Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE

Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE Elektrické zariadenie na čapovanie piva NÁVOD NA OBSLUHU 5-16 17-29 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 13 14 15 8 g 16 g 300 g 16 17 4 Elektrické výčepní zařízení

Více

SECURITY M1B Domácí Mini Alarm Instalační manuál CZ

SECURITY M1B Domácí Mini Alarm Instalační manuál CZ SECURITY M1B Domácí Mini Alarm Instalační manuál CZ www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3879 Běžecký pás insportline Cirrus 1 Poděkování Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Cvičením na tomto přístroji procvičujete Vaše svalstvo a zlepšujete tělesnou kondici.

Více

8-19. Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze 20-32. Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu AQUILL

8-19. Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze 20-32. Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu AQUILL Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu 8-19 20-32 AQUILL 2 3 4 5 + 6 7 CZ Elektrický víceúčelový vysavač eta 0412 90 015 AQUILL Návod k obsluze

Více

2-6. Nástavce pro tvorbu dutých těstovin a nudlí Návod k obsluze 7-11. Nadstavce na tvorbu dutých cestovín a rezancov Návod NA obsluhu

2-6. Nástavce pro tvorbu dutých těstovin a nudlí Návod k obsluze 7-11. Nadstavce na tvorbu dutých cestovín a rezancov Návod NA obsluhu Nástavce pro tvorbu dutých těstovin a nudlí Návod k obsluze Nadstavce na tvorbu dutých cestovín a rezancov Návod NA obsluhu 2-6 7-11 28/7/2014 CZ Nástavce pro tvorbu dutých těstovin a nudlí k přídavnému

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO OPERAČNÍ SYSTÉM

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO OPERAČNÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO OPERAČNÍ SYSTÉM 1 2 OBSAH UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO OPERAČNÍ SYSTÉM... 1 OBSAH... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 PRAVIDLA PRO POUŽITÍ TABLETU... 5 HLAVNÍ FUNKCE... 6 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ TABLETU...

Více

i-light SYSTEM DIAGRAM REFERENCE

i-light SYSTEM DIAGRAM REFERENCE IPL6000 SKIN CHART Read instructions manual before use. Před použitím si přečtěte návod k obsluze. Használat előtt olvassa el a használati utasításokat! Przed użyciem należy przeczytać instrukcję. Перед

Více

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ESPRESSO Návod k obsluze ESPRESSO Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ES 8013 ESPRESSO OBSAH 5 Vaše bezpečnost na prvním místě 10 Seznamte se se svým novým Catler spotřebičem 14 Použití

Více

Návod k použití SGI 45N05EU

Návod k použití SGI 45N05EU Návod k použití SGI 45N05EU Q4ACZM0788 1 Obsah Bezpečnostní pokyny............ 4 Seznámení s myčkou............ 6 Zařízení ke změkčování vody...... 7 Plnění speciální soli............. 8 Plnění lešticího

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 Strana 1 (celkem 13) Popis přístroje Otevírací páka pro prostor na vkládání kapslí Přihrádka pro kapsle Kryt nádrže na vodu Nádrž na vodu Nastavitelný dávkovač kávy Vypínač

Více

14-23 24-33. CZ BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ - Návod k obsluze 4-13. H BENZINES BOZÓTVÁGÓ - Kezelési utasítas

14-23 24-33. CZ BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ - Návod k obsluze 4-13. H BENZINES BOZÓTVÁGÓ - Kezelési utasítas CZ BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ - Návod k obsluze 4-13 SK BENZÍNOVÝ KROVINOREZ - Návod na obsluhu 14-23 H BENZINES BOZÓTVÁGÓ - Kezelési utasítas 24-33 RO MOTOCOASA DE PUTERE - Instructiuni de utilizare 34-44 SYMBOLS

Více

Návod k použití SMS 58M12EU

Návod k použití SMS 58M12EU Návod k použití SMS 58M12EU Q4ACZM1284 1 Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si,prosím, zjistěte na panelu vašeho spotřebiče.

Více

WM 10E362 BY SM-324-01

WM 10E362 BY SM-324-01 Návod k použití WM 10E362 BY SM-324-01 1 Vaše pračka.. Blahopřejeme - rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně vysoce hodnotný domácí spotřebič značky Siemens. Pračka se vyznačuje malou spotřebou vody

Více

Váš telefon HTC HD7 Manuál

Váš telefon HTC HD7 Manuál HTC HD7 Manuál Bezpečnostní a regulační příručka Manuál Bezpečnostná a regulačná príručka Felhasználói kézikönyv Biztonsági és szabályozási útmutató CZ SK HU Váš telefon HTC HD7 Manuál Získání více informací

Více

Epilátor NÁVOD K OBSLUZE. Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU. Epilator USER MANUAL

Epilátor NÁVOD K OBSLUZE. Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU. Epilator USER MANUAL Epilátor NÁVOD K OBSLUZE Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU Epilator USER MANUAL GB SK CZ Popis částí a příslušenství Ochranná krytka Epilační disky Epilační hlava Kryt disků Pojistka krytu disků Vypínač s pojistkou

Více

Řezačka dlažby Sharks SH 110

Řezačka dlažby Sharks SH 110 INSTRUKČNÍ MANUÁL Řezačka dlažby Sharks SH 110 Obj.č. SHK262 Distributor:Steen QOS s.r.o.,. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

2. Prepínač funkcií rúry 3. Ovládací knoflík levé přední plotny. 3. Ovládací gombík ľavej prednej platničky 4. Ovládací knoflík levé zadní plotny

2. Prepínač funkcií rúry 3. Ovládací knoflík levé přední plotny. 3. Ovládací gombík ľavej prednej platničky 4. Ovládací knoflík levé zadní plotny CZ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady elektrických sporáků. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat podle

Více

Návod k použití LI 44630

Návod k použití LI 44630 LI 44630 Návod k použití LI 44630 Q4ACZM0557 1 Obsah Popis odsavače...4 Druhy provozu...4 Provoz s odvětráváním... 4 Provoz s cirkulací vzduchu... 4 Před prvním použitím...5 Důležitá upozornění... 5 Plynové

Více

EGT7355NOK... CS VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK VARNÝ PANEL NÁVOD NA POUŽÍVANIE 16 TR OCAK KULLANMA KILAVUZU 30

EGT7355NOK... CS VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK VARNÝ PANEL NÁVOD NA POUŽÍVANIE 16 TR OCAK KULLANMA KILAVUZU 30 EGT7355NOK...... CS VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK VARNÝ PANEL NÁVOD NA POUŽÍVANIE 16 TR OCAK KULLANMA KILAVUZU 30 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Více

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 1 V tomto přehledu je uveden max. možný počet programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si prosím zjistěte na ovládacím panelu. Obsah

Více

Návod k obsluze HBN 231E1L

Návod k obsluze HBN 231E1L Návod k obsluze HBN 231E1L Q4ACZM1215 1 Abyste měli z vaření takové potěšení jako z jídla přečtěte si, prosím, tento návod k obsluze. Poté budete moci využívat všechny technologické přednosti svého nového

Více

Epilátor NÁVOD K OBSLUZE. Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU. Epilator USER MANUAL

Epilátor NÁVOD K OBSLUZE. Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU. Epilator USER MANUAL Epilátor NÁVOD K OBSLUZE Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU Epilator USER MANUAL GB SK CZ CZ Popis částí a příslušenství Ochranná krytka Epilační disky Epilační hlava Osvětlení neviditelných chloupků Vypínač epilátoru

Více

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz GSM telefon Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz 1 Prosíme přečtěte si tato jednoduchá pravidla. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné. Bezpečné řízení Netelefonujte během řízení. Pro

Více