SALON LASER TM LAHC5. Odstraňovač chĺpkov x60

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SALON LASER TM LAHC5. Odstraňovač chĺpkov x60"

Transkript

1 SALON LASER TM Odstraňovač chĺpkov x60 LAHC5 808 nm vlnová dĺžka Nosenie laserových ochranných okuliarov nie je nutné, pretože výrobok bol navrhnutý so zabudovanými bezpečnostnými prvkami. Výrobok triedy 1 obsahuje laser triedy 3B Používajte výrobok zodpovedne. Prečítajte si návod pozorne pred použitím. Viď informačnú príručku: Upozornenia Poradie bezpečnostných tlačidiel Ako laser funguje? Vhodné typy kože Test Cyklus rastu vlasov Prečo je nutná séria ošetrení? Často kladené otázky Odstránenie možných problémov

2 Upozornenia Prečítajte si tento návod a odložte si ho na bezpečnom mieste pre použitie v budúcnosti. Nevhodné pre Afro-karibskú alebo čiernu kožu. Nevhodné pre biele alebo šedivé vlasy. Laserový odstraňovač chĺpkov nesmie spôsobovať nepríjemné pocity. Ak sa necítite dobre alebo cítite bolesť, nastavenie môže byť vysoké, alebo odtieň vašej kože je nevhodný (farba), nie je vhodné prístroj používať. Zabudovaná bezpečnostná funkcia chráni oči pred vystavením sa laseru, napriek tomu nesmerujte rameno na oči ani do blízkosti očí. NEPOUŽÍVAJTE v blízkosti horľavých materiálov. Držte mimo dosahu detí a zvierat. Riziko odrazu: odstráňte všetky šperky z blízkosti oblasti ošetrenia pred použitím. Ak prístroj nepoužívate, uložte ho na bezpečnom mieste mimo dosah detí. NEOŠETRUJTE rovnakú oblasť opakovane v jednej operácii. NEPOUŽÍVAJTE po požití alkoholu alebo ak cítite únavu či nevoľnosť. NEOŠETRUJTE nasledujúce oblasti: tetovanie, permanentný makeup, bradavice, vlasy na čiernych škvrnách, chorú kožu, znamienka, popáleniny, pery, bradavky, genitálie alebo análne oblasti, ekzémy, mihalnice, obočie, v blízkosti očí, nosné alebo ušné chĺpky. Toto je citlivý laserový prístroj. Nepoškoďte mechanizmus ramena. Tento prístroj nie je určený pre použitie osobami so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, kým nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Upozornenie Prístroj nedemontujte ani neopravujte. V prípade poškodenia kontaktujte servisné stredisko. Nesprávne použitie prístroja môže spôsobiť zranenie. Neobchádzajte bezpečnostné funkcie prístroja ani ho neotvárajte. Používajte prístroj len na určený účel. Držte mimo silné elektromagnetické pole a magnety.

3 Komponenty n o p q r s f e g k i c d a h j l m a. Sieťový adaptér b. Kľúče c. Konektor napájania d. Tlačidlo Mute e. Kľúčový otvor f. Kontrolka výkonu g. Tlačidlo zvýšenia výkonu (+) h. Tlačidlo zníženia výkonu (-) i. Tlačidlo x60 SCAN j. Tlačidlo x20 SCAN k. Tlačidlo SINGLE l. Rameno m. Tlačidlo lasera b n. Oranžová kontrolka o. Biela kontrolka p. Kontakty q Výstup lasera r. Vodítko s. Predný

4 Oblasť ošetrenia Režim SCAN postupne zameriava jednotlivé vlasy v každom ošetrení. Režim x60 SCAN prekrytie tretinou Oblast ošetrenia Znak odsazenia Režim x20 SCAN prekrytie polovicou Oblasť ošetrenia Znak odsadenia

5 Ako pomôcka k oblasti ošetrenia, malý znak odsadenia bude ponechaný pritlačením ramena na kožu. V režime x60 SCAN prekryte jemne znak odsadenia pri presunutí ramena v každom smere, čo zaistí efektívne pokrytie. V režime x20 SCAN prekryte znak odsadenia do polovice. Režim SINGLE Oblasť ošetrenia Znak odsadenia Režim SINGLE je pre ošetrenie jednotlivých vlasov. Oblasť ošetrenia je uprostred vodítka s rozmermi 1 mm x 1 mm. Test DÔLEŽITÉ: 24 hodín pred ošetrením je dôležité vykonať test. Test potvrdí maximálnu úroveň výkonu pre váš typ kože. Každú oblasť musíte skontrolovať, pretože farba kože môže byť rôzna. Viď časť Test v príručke a na DVD pre pokyny. Po ošetrení sa môže objaviť mierne sčervenanie. Akékoľvek lokálne sčervenanie po ošetrení je spôsobené likvidáciou vlasových vačkov a je úplne normálne. Avšak, ak sčervenanie zostane po 24 hodinách, znamená to, že ste zvolili pre danú oblasť veľmi vysoký výkon.

6 Začíname Prečítajte si informácie v príručke a časť Upozornenia a Bezpečnosť prístroja skôr ako budete pokračovať. Umyte oblasť ošetrenia. Zaistí to, že laser se dostane priamo na korienok vlasu a zabránite popáleniu povrchu kože. Zložte všetky šperky z blízkosti ošetrovanej oblasti. Vykonajte test 24 hodín pred ošetrením pre voľbu správneho výkonu. KROK 1 Pripojte sieťový adaptér k základni na zadnej strane a k elektrickej sieti. 1 KROK 2 Odomknite kľúčom pre zapnutie. Kontrolka okolo kľúča bliká zelenou farbou.

7 KROK 3 Zadajte Poradie stlačenia tlačidiel. Návod nájdete v informačnej príručke. 3 BUTTON Zelená kontrolka okolo kľúča svieti. Kontrolka okolo x60 SCAN, x20 SCAN a SINGLE tlačidiel bliká modrou pre voľbu. Spodná kontrolka úrovne výkonu svieti. KROK 4 Použite +/- tlačidlá na voľbu správneho výkonu podľa typu kože. Viď časť Test v informačnom návode pre typy kože. Po každom nastavení výkonu je nutné zvoliť x60 SCAN, x20 SCAN alebo SINGLE režim. Poznámka: Ak nestlačíte tlačidlo počas ďalších 20 minút, prístroj sa prepne do režimu úspory energie. Oranžová kontrolka blikne a zostane aktívna úroveň výkonu 1. Pre reštartovanie vypnite kľúč a opäť zapnite a začnite od kroku 3. Ošetrenie vlasov KROK 5 Stlačte raz tlačidlo x60 SCAN. Modrá kontrolka okolo tlačidla sa rozsvieti. Oranžová kontrolka na ramene sa rozsvieti. 5 Alebo stlačte raz tlačidlo x20 SCAN.

8 KROK 6 Položte rameno na kožu cez požadovanú oblasť, zaistite kontakt kolíčkov s kožou. Oranžová kontrolka zhasne a biela sa rozsvieti. Modrá kontrolka okolo tlačidla SCAN rotuje pre indikáciu, že ošetrenie môže začať. KROK 7 Stlačte a podržte tlačidlo Lasera na ramene pre aktiváciu lasera. 7 Biele svetlo bliká pre indikáciu, že ošetrenie laserom prebieha a zariadenie opakovane vydáva akustický signál (môžete ho stlmiť). Laser neuvidíte. Môžete cítiť ošetrovanie jednotlivých vlasov, čo je podobné miernemu prepichnutiu a jemnému zahriatiu ošetrovanej oblasti. Keď ošetrenie skončí, rozsvieti sa oranžové svetlo. Teraz môžete presunúť na ďalšiu oblasť. Pri premiestňovaní ramena na ďalšiu oblasť musíte prerušiť kontakt kolíčkov s kožou. Viď Oblasť ošetrenia, režim SCAN.

9 DÔLEŽITÉ POZNÁMKY - čítajte pozorne Nepresúvajte rameno počas ošetrovania. Počas použitia sa môže rameno ohrievať. Ak sa stratí kontakt medzi kolíčkami a kožou počas ošetrenia, rozsvieti sa oranžová kontrolka ramena. Ošetrenie pokračuje po obnovení kontaktu. Pre vaši bezpečnosť, ak nie je rameno umiestnené správne na koži, striedavo bliká biela a oranžová kontrolka a výstup lasera bude prerušený. Niekedy môžete cítiť slabé pálenie alebo vidieť malé množstvo dymu. Úspešne ošetrené vlasy nevypadnú vždy ihneď, uvoľnia sa časom, môžete pomôcť miernym trením. Môžete cítiť bodnutie počas ošetrenia. Lokálne sčervenanie po ošetrení je spôsobené likvidáciou vlasových vačkov a je to úplne normálne. Ak sčervenanie zostane aj po 24 hodinách od ošetrenia, znamená to, že ste zvolili veľmi vysoký výkon pre váš typ kože. Viď časť Test v informačnom návode. KROK 8 Otočte kľúčom proti smeru hodinových ručičiek pre zamknutie prístroja. Vytiahnite kľúč a odložte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí. 8 Poznámka: ak prístroj nefunguje správne, bol vystavený elektromagnetickému rušeniu, napr elektrické motory/reproduktory, atď. Odstráňte tento zdroj a reštartujte prístroj pre obnovenie plnej prevádzky. Ošetrovanie jedného vlasu Môžete zvoliť režim na ošetrenie jedného vlasu pomocou režimu SINGLE. Stlačte raz tlačidlo SINGLE. Tlačidlo SINGLE sa rozsvieti modrou farbou. Oranžová kontrolka na ramene sa rozsvieti. Postupujte rovnako ako pri ošetrení v režime SCAN od kroku 6, alebo teraz stlačte tlačidlo SINGLE.

10 V režime SINGLE modrá kontrolka okolo tlačidla SINGLE bliká. Viď Nasmerovanie a umiestnenie, režim SINGLE. Dodatočné informácie Stlačte tlačidlo MUTE na zadnej strane prístroja pre stlmenie akustických signálov. Opätovným stlačením zvuk obnovíte. Poznámka: toto nevypne varovné signály. Resetovanie po výpadku Ak nastane výpadok indikovaný opakovaným blikaním modrých kontroliek, len resetujte prístroj vypnutím pomocou kľúča, počkajte 5 sekúnd a opäť zapnite. Čistenie výstupu lasera Pravidelne kontrolujte výstup lasera z hľadiska znečistenia. Nahromadené nečistoty ovplyvňujú účinok lasera. Ak si všimnete nečistoty, prístroj vypnite a odpojte napájací adaptér. Potom len vyčistite vatovým tampónom alebo tyčinkou, zaistite, aby nezostali vlákna na výstupe lasera. okienko lasera

11 SALON LASER TM Odstraňovač chĺpkov 808 nm vlnová dĺžka Nosenie laserových ochranných okuliarov nie je nutné, pretože výrobok bol navrhnutý so zabudovanými bezpečnostnými prvkami. PATENTS PENDING Výrobok triedy 1 obsahuje laser triedy 3B Používajte výrobok zodpovedne. Prečítajte si návod pozorne pred použitím. Upozornenia Poradie bezpečnostných tlačidiel Ako laser funguje? Vhodné typy kože Test Cyklus rastu vlasov Prečo je nutná séria ošetrenia? Často kladené otázky Odstránenie možných problémov

12 Vážený zákazník, Blahoželáme Vám k zakúpeniu. Laserový prístroj na ošetrenie vlasov ponúka dlhotrvajúce riešenie redukcie vlasov. Ošetrením trvale ničíte korienky vlasov, čím dosiahnete požadované výsledky. Ošetrením v domácnosti ušetríte sériu drahých ciest do salónu a čas. Ošetrenie laserom je pomalé v porovnaní s inými spôsobmi odstránenia vlasov, ale čas investovaný do ošetrenia sa vráti v podobe dosiahnutých trvalých výsledkov. Pochopenie procesu a cyklu rastu je dôležité. Tento návod vám pomôže dosiahnuť redukciu vlasov, ktorú hľadáte, preto si ho dôkladne preštudujte. Ak máte otázky alebo odporúčania, kontaktujte zákaznícke stredisko na Radi Vám pomôžu s dosiahnutím najlepších výsledkov z vášho prístroja.

13 Upozornenia Prečítajte si tento návod a odložte si ho na bezpečnom mieste pre použitie v budúcnosti. Nevhodné pre Afro-karibskú alebo čiernu kožu. Nevhodné pre šedivé vlasy. Laserový odstraňovač chĺpkov nesmie spôsobovať nepríjemné pocity. Ak sa necítite dobre alebo cítite bolesť, nastavenie môže byť vysoké, alebo odtieň vašej kože je nevhodný (farba), nie je vhodné prístroj používať. Úrovne výkonu je možné zvoliť na základe typu Vašej kože podľa definície v časti Fototypy kože podľa Fitzpatricka. NEOŠETRUJTE nasledujúce oblasti: tetovanie, permanentný makeup, bradavice, vlasy na čiernych škvrnách, chorú kožu, znamienka, popáleniny, pery, bradavky, genitálie alebo análne oblasti, ekzémy, mihalnice, obočie, v blízkosti očí, nosné či ušné chĺpky. NEOŠETRUJTE rovnakú oblasť opakovane v jednej operácii. Zabudovaná bezpečnostná funkcia chráni oči pred vystavením sa laseru, napriek tomu nesmerujte rameno na oči ani do blízkosti očí. NEPOUŽÍVAJTE po požití alkoholu alebo ak cítite únavu či nevoľnosť. NEPOUŽÍVAJTE v blízkosti horľavých materiálov. Riziko odrazu: odstráňte všetky šperky z blízkosti oblasti ošetrenia pred použitím. Držte výrobok mimo dosahu detí a zvierat. Ak ho nepoužívate, uložte ho na bezpečnom mieste mimo dosahu detí. Nesprávne použitie prístroja môže spôsobiť zranenie. NEOBCHÁDZAJTE bezpečnostné funkcie prístroja.

14 Poradie bezpečnostných tlačidiel Zadajte bezpečnostný postup stlačením tlačidiel (zvýraznených čiernou) v nasledujúcom poradí: Ak stlačíte tlačidlá v správnom poradí, prístroj vydá 2 akustické signály a kontrolka prestane blikať a svieti zelenou. Najnižšia úroveň výkonu svieti modrou a x60, x20 a SINGLE tlačidlá blikajú modrou, pripravené pre nastavenie. Poznámka: prístroj sa vypne, ak je kód nesprávny (kontrolka sa zmení z blikajúcej zelenej na blikajúcu oranžovú a zaznejú dva akustické signály). Prístroj vypnite, počkajte niekoľko sekúnd a opäť zapnite a stlačte tlačidlá v správnom poradí.

15 Ak laser funguje? Laser ponúka intenzívny lúč svetla, ktorý je zložený z jednej vlnovej dĺžky alebo farby. Koža je priehľadná voči svetlu v rozsahu vlnovej dĺžky nm (nano metrov), zatiaľ čo melanín obsahujúci štruktúry absorbuje laserovú energiu tejto vlnovej dĺžky. Preto je možné zamerať sa na vlasový vačok, ktorý má koncentráciu melanínu bez ovplyvnenia okolitej oblasti. Svetelná energia absorbovaná pigmentmi melanínu spôsobí rýchly ohrev vlasového vačku. Toto teplo zlikviduje bunky (papily) zodpovedné za rast vlasu. Ak dosiahnete adekvátny ohrev, potom je vačok trvalo zlikvidovaný a tým sa zabráni ďalšiemu rastu vlasu. Vhodné typy kože Melanín v koži taktiež absorbuje energiu a obmedzuje hĺbku penetrácie lasera do kože. Použitie svetla s vlnovou dĺžkou 808 nm umožňuje ošetrenie relatívne tmavej aj svetlej kože. Ošetrení laserom nie je vhodné pre Afro-karibský alebo čierny typ kože. Ošetrenie laserom je taktiež neefektívne pri odstránení bielych alebo šedivých vlasov. Ako alternatívu je možné použiť elektrolýzu. Ako príručku si prečítajte časť o farbách kože klasifikovaných vo Fototypy kože podľa Fitzpatricka. Test 24 hodín pred ošetrením skontrolujte reakcie na malé oblasti kože. Tlačidlá + a - zvyšujú a znižujú úrovne výkonu. Ošetrite každú časť s každou úrovňou výkonu až po maximálny výkon pre váš typ kože (viď tabuľka). Ak sa cítite nepríjemne, predchádzajúca nastavená úroveň bola maximálna úroveň vhodná pre vás. Môže sa objaviť mierne sčervenanie, ale nie vždy, do hodiny po ošetrení. Toto miestne sčervenanie je spôsobené zničením vlasových vačkov a je to úplne normálne. Ak sčervenanie zostane aj po 24 hodinách, znamená to, že zvolená úroveň výkonu bola pre vašu kožu veľmi vysoká. Použite ďalšiu nižšiu úroveň pre nasledujúce ošetrenie. Poznámka: farby kože sú rôzne na rôznych oblastiach tela - môžte používať rôzne úrovne výkonov na rôznych miestach tela. Každú oblasť otestujte na vhodný výkon.

16 Fototypy kože podľa Fitzpatricka Úrovne výkonu je nutné zvoliť na základe typu kože podľa nižšie uvedenej definície. Typ kože Farba kože Priebeh opaľovania Maximálna úroveň výkonu I Veľmi bledá, priehľadná Vždy sa spáli, nikdy neopáli Môžete použiť II Bledá Vždy sa spáli všetkých 5 úrovní výkonu po teste III Bledá až mierne olivová Spáli mierne IV Olivovo hnedá Zriedka spáli, opaľuje sa ľahko Použite výkony 1, 2 a 3 V Tmavo hnedá Veľmi zriedka sa spáli Nevhodná pre laserové ošetrenie VI Čierna Nikdy sa nespáli

17 Cyklus rastu vlasov Je dôležité pochopiť normálny cyklus rastov vlasov pre pochopenie činnosti Laserového odstraňovača vlasov. Vlasový vačok je anatomická štruktúra, ktorá je určená na produkciu a vytlačovanie vlasu. Vlas je zložený z proteínov zvaných keratín. Rast ľudských vlasov má nepretržitý cyklický vzorec známy ako cyklus rastu vlasov. Sú tri fázy cyklu: Anagénna = aktívna fáza rastu Katagénna = fáza degradácie Telogénna = kľudová fáza Periódy rastu (anagénna) medzi dvoma a siedmymi rokmi sú nasledované periódou, v ktorej sa vačok úplne znehodnotí. Ďalšia fáza (telogénna) začína a trvá od šesť týždňov do šesť mesiacov. Preliv vlasu sa objavuje až po nasledujúcom cykle rastu (anagénny) a začnú sa vytvárať nové vlasové vačky. V priemere telogénnych vlasov stratíte každý deň. Je to to úplne normálna strata vlasov v sprche a pri česaní. Tieto vlasy opäť narastú. Percento vačkov v ďalšej fáze (telogénna) sa mení v závislosti od oblasti tela. Je dôležité si všimnúť, že na cyklus rastu majú vplyv rôzne faktory a spôsobujú dočasnú alebo trvalú stratu vlasov (alopecia) vrátane liečby, ožarovania, chemoterapie, vystaveniu sa chemikáliám, hormonálne a nutričné faktory, ochorenie štítnej žľazy, rôzne kožné choroby a stres.

18 Cyklus rastu vlasov Anagénna Katagénna Telogénna Rast Zapletenie Kľud Stredná anagénna Obnova Anagénna Nový rast

19 Prečo je nutná séria ošetrení? Každému rastú vlasy rôzne, v závislosti na veku, hmotnosti, metabolizme, hormónoch, etnickej príslušnosti, liečiv a ďalších faktorov. Ale všetky vlasy prechádzajú troma rôznymi fázami rastu: Aktívny rast (zvaná anagénna fáza), ktorá trvá medzi 2 a 7 rokmi. Počas tejto fázy kožné papily aktívne produkujú bunky z ktorých sa formujú vlasy. V určitých oblastiach tela, ako je lebka sa vytvorí základ vlasov (83%) v tejto fáze. Počas anagénnej fázy majú vlasy nadbytok melanínu. Fáza degradácia (katagénna fáza), ktorá trvá medzi 10 a 20 dňami, počas ktorej vlasy prestanú rasť, ale ešte nepadajú. Je to približne 3 4% vlasov tela. Vlasové vačky sa stiahnu, keď sa vlas pripravuje pre vypadnutie. Fáza kľudu (telogénna fáza), ktorá môže trvať niekoľko mesiacov, počas ktorej vlasy padajú a začínajú sa formovať nové vlasy. Počas tejto fázy nie sú vlasové vačky udržiavateľné. Laserové ošetrenie je efektívne len v prípade, ak je vlas v aktívnej fáze rastu. Vlasy alebo vlasové váčky vo fáze degradácie alebo kľudu musia postúpiť do aktívnej fázy pred ošetrením. Preto je potrebných niekoľko ošetrení pre dlhotrvajúci efekt redukcie vlasov. Taktiež v jednom ošetrení nie je možné zničiť všetky vlasové vačky v aktívnej fáze. Niektoré vačky sa zlikvidujú, ďalšie sa môžu zmenšiť na jemné chĺpky (jemné vlasy) a niektoré prejdú do stavu letargie. Počiatočné ošetrenie sa musí opakovať pre starostlivosť o aktívne vlasové vačky, ktoré sa efektívne neošetrili v prvej časti, môžu sa objaviť nové vlasy, to je hlavne typické 3 4 týždne po ošetrení v závislosti od oblasti ošetrenia. Ďalšie ošetrenie je potrebné naplánovať v pravidelných intervaloch pre ošetrenie vlasov, pri ktorých končí fáza kľudu a prechádzajú do fázy aktívneho rastu. Všeobecne odporúčame 6 ošetrení počas 6 mesiacov. Vzhľadom k vytvoreniu množstva vlasových vačkov vo fáze kľudu, môže narásť veľké množstvo vlasov. Akékoľvek vačky bez vlasu opäť porastú a je nutné v tomto bode opäť ošetrovať.

20 Oblasť tela Hustota vačkov na cm 2 Fáza kľudu Čas vo fáze kľudu Aktívny rast Hlava % 3 mesiace 83% Ramená 80 18% 5 mesiacov 79% Nohy 60 18% 6 mesiacov 79% Fúzy % 10 týždňov 30% Horná pera % 6 týždňov 34% Podpažie 65 28% 3 mesiace 69% Hruď/Chrbát 70 28% 3 mesiace 69% Intímne miesta 70 25% 3 mesiace 71%

21 Často kladené otázky Ako mám pripraviť kožu pre laserové odstránenie vlasov? Toto ošetrenie nevyžaduje žiadnu špeciálnu prípravu kože, aj keď je vhodné zaistiť, aby bola koža čistá. Laserové ošetrenie je najefektívnejšie na bledej koži, preto sa neopaľujte. Ako mám pripraviť vlasy pre odstránenie laserom? Umyte pred ošetrením požadovanú oblasť. Zaistí to, že laser sa dostane priamo do koreňa vlasu a zabráni spáleniu povrchu kože. Ako bude vypadať koža po ošetrení? Všeobecne sa neobjavia značné zmeny. Môže sa objaviť mierne sčervenanie kože, ale bežne zmizne do 24 hodín. Lokálne sčervenanie po ošetrení je spôsobené likvidáciou vlasových vačkov a je úplne normálne. Ak sčervenanie zostane aj po 24 hodinách, znamená to, že ste zvolili veľmi vysoký stupeň výkonu pre Váš typ kože. Viď časť Test. Čomu sa mám vyhýbať po ošetrení kože? Nevystavujte sa slnku ani silnému opaľovaniu najmenej týždeň. Ak vystavíte kožu slnku, použite krém na opaľovanie. Vyhnite sa použitiu drsných čističov alebo peelingov. Vyhnite sa vode s vysokým obsahom chlóru ani nepoužívajte horúci kúpeľ 48 hodín. Chlór vo vode môže spôsobiť svrbenie. Platí zásada ošetrenia po použití prístroja? Ak chcete, môžete aplikovať neparfémované ukľudňujúce mlieko, ľadový blok alebo vlhký uterák pre schladenie ošetrenej oblasti. Udržiavajte ošetrenú oblasť v čistote 3 dni. Ideálne je použitie antibakteriálneho mydla dvakrát denne. Pri ošetrovaní podpažia nepoužívajte antiperspiranty a deodoranty 2 3 dni.

22 Ako často môžem opakovať ošetrenie laserom? Ak vlasové vačky alebo okolitá kože nie je červená ani zapálená, ošetrenie môžete opakovať po 24 hodinách. Väčšina ľudí čaká 3 4 týždne medzi ošetrením pre kontrolu, ktoré vlasy vypadli a pre identifikáciu nových. Časovanie pre opakovanie nie je zásadné. Zvoľte čas, ktorý je vhodný pre vás. Vyhnite sa intenzívnemu opakovanému ošetreniu jednej oblasti. Môže to spôsobiť sčervenanie a opuch. Koľko ošetrení budem potrebovať? Redukcia vlasov laserom je všeobecne efektívna a trvalá po 6 ošetreniach počas 6 mesiacov. Závisí to od osoby a od oblasti ošetrenia, hustoty vlasov, cyklu rastu vlasov a farby. Tmavé vlasy na svetlej koži reagujú najlepšie, ale tmavé vlasy a svetlé vlasy môžu vyžadovať niekoľko ošetrení pre dlhodobé výsledky. Niekto môže vyžadovať viac, niekto menej ošetrení pre dosiahnutie uspokojivého výsledku. Pri každom ošetrení si všimnite postupné stenčovanie/redukciu rastu vlasov v ošetrenej oblasti. Ženy, ktoré trpia nadmerným rastom vlasov z dôvodu typu mužského hormónu vyžadujú dlhodobé ošetrenie. Ktoré oblasti sa môžu ošetrovať? Ošetrovať je možné väčšinu častí tela - najbežnejšia je tvár, podpažie, nohy, hruď, chrbát a línia bikín. Neodporúčame použitie ošetrenia na obočie. Môže sa laserové ošetrenie použiť na citlivú kožu? Áno, laser reaguje s vlasmi, preto okolitá koža nebude ovplyvnená. Čo budem cítiť? Väčšina ľudí necíti nič, niekto môže cítiť jemné bodnutie.

23 Môžu sa použiť iné spôsoby odstránenia vlasov medzi ošetreniami? Pretože prístroj potrebuje na ošetrenie, aby bol vlas vo vačku, vytrhávanie alebo voskovanie vlasov nie je vhodné medzi jednotlivými ošetreniami. Farbenie vlasov taktiež nie je vhodné, pretože odstraňuje pigment a laser je potom neefektívny. Umývanie, mikrodembrázia a krémové depilátory sú ideálne pre použitie medzi ošetreniami. Odstránenie možných problémov Stratil som môj kľúč. Poznačte si sériové číslo vášho výrobku zo základne a kontaktujte zákaznícke centrum na (0) , zašlú vám náhradný. Kontrolky na prístroji fungujú, ale nevyžaruje sa laser po stlačení tlačidla. Uistite sa, či sa kontaktní kolíčkami dotýkajú kože. Žiadne svetlo z prístroja. Uistite sa, či je pripojený adaptér a kábel je úplne pripojený k prístroju. Ak ovládače na hlavnej jednotke alebo ramene nestlačíte 20 minút, systém sa vypne. Pre reštartovanie otočte kľúč proti smeru hodinových ručičiek do vypnutej pozície, potom reštartujte prístroj. Prístroj nereaguje a jedna z kontroliek bliká. Indikácia výpadok. Ak nastane výpadok, len resetujte prístroj vypnutím pomocou kľúča. Počkajte 5 sekúnd pred opätovným zapnutím.

24 Údržba spotrebiča Po použití prístroja odpojte adaptér a uložte mimo dosahu detí. Používajte prístroj len s dodaným adaptérom. Pre ochranu lasera prístroj neskladujte pri teplotách nad 40ºC. Ak je prístroj odpojený, vyčistite prednú časť ramena a kontaktných kolíčkov vatovým tampónom pre zaistenie optimálneho výstupu lasera. Neponárajte prístroj ani rameno do vody. Rameno skladujte na prístroji a nepoužívajte ho na iné účely. Po použití utrite rameno navlhčenou utierkou. Môžete utrieť taktiež hlavnú jednotku. Pre účinok laseru, pravidelne čistite laserový výstup vatovým tampónom alebo tyčinkou, nesmú zostať nečistoty. Ak prístroj nefunguje normálne, mohol byť vystavený elektromagnetickému rušeniu. Odstráňte zdroj rušenia a reštartujte prístroj. Prístroj nedemontujte ani neopravujte. Ak máte problémy s prístrojom, kontaktujte zákaznícke stredisko. Bezpečnosť výrobku Z dôvodu laserového lúča nie je tu riziko ohrozenia života alebo fyzického stavu nežiadúcim nasmerovaním laserového lúča na osoby, ak ste nemanipulovali s objektívom. Laserový mechanizmus môže nastavovať len servisný technik. Tento výrobok vyhovuje Európskym bezpečnostným predpisom. Zákaznícky servis Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na Rio Careline alebo om: Pre registráciu dvojročnej záruky online navštívte:

25 Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti) Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou. Pre právnické osoby v Európskej únii Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa. Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

26

27 SALON LASER TM Odstraňovač chloupků x60 LAHC5 808 nm vlnová délka Nošení laserových ochranných brýlí není nutné, protože výrobek byl navržen s vestavěnými bezpečnostními prvky. Výrobek třídy 1 obsahuje laser třídy 3B Používejte výrobek odpovědně. Přečtěte si návod pozorně před použitím. Viz informační příručku: Upozornění Pořadí bezpečnostních tlačítek Jak laser funguje? Vhodné typy kůže Test Cyklus růstu vlasů Proč je nutná série ošetření? Často kladené dotazy Odstranění možných problémů

28 Varování Přečtěte si tento návod a odložte si jej na bezpečném místě pro použití v budoucnosti. Nevhodné pro Afro-karibskou nebo černou kůži. Nevhodné pro bílé nebo šedivé vlasy. Laserový odstraňovač chloupků nesmí způsobovat nepříjemné pocity. Pokud se necítíte dobře nebo cítíte bolest, nastavení může být vysoké, nebo odstín vaši kůže je nevhodný (barva), není vhodné přístroj používat. Vestavěná bezpečnostní funkce chrání oči před vystavením se laseru, přesto nesměrujte rameno na oči ani do blízkosti očí. NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti hořlavých materiálů. Držte mimo dosah dětí a zvířat. Riziko odrazu: odstraňte veškeré šperky z blízkosti oblasti ošetření před použitím. Pokud přístroj nepoužíváte, uložte jej na bezpečném místě mimo dosah dětí. NEOŠETŘUJTE stejnou oblast opakovaně v jedné operaci. NEPOUŽÍVEJTE po požití alkoholu nebo pokud cítíte únavu či nevolnost. NEOŠETŘUJTE následující oblasti: tetování, permanentní makeup, pupínky, bradavice, vlasy na černých skvrnách, nemocnou kůži, znamínka, popáleniny, rty, bradavky, genitálie nebo anální oblasti, ekzémy, řasy, obočí, v blízkosti očí, nosní či ušní chloupky. Toto je citlivý laserový přístroj. Nepoškoďte mechanismus ramena. Tento přístroj není určený pro použití osobami se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, dokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Upozornění Přístroj nedemontujte ani neopravujte. V případě poškození kontaktujte servisní středisko. Nesprávné použití přístroje může způsobit zranění. Neobcházejte bezpečnostní funkce přístroje ani jej neotevírejte. Používejte přístroj pouze k určenému účelu. Udržujte mimo silného elektromagnetického pole a magnetů.

29 Komponenty n o p q r s f e g k i c d a h j l m a. Síťový adaptér b. Klíče c. Konektor napájení d. Tlačítko Mute e. Klíčový otvor f. Kontrolka výkonu g. Tlačítko zvýšení výkonu (+) h. Tlačítko snížení výkonu (-) i. Tlačítko x60 SCAN j. Tlačítko x20 SCAN k. Tlačítko SINGLE l. Rameno m. Tlačítko laseru b n. Oranžová kontrolka o. Bílá kontrolka p. Kontakty q Výstup laseru r. Vodítko s. Přední panel

30 Oblast ošetření Režim SCAN postupně zaměřujte jednotlivé vlasy v každém ošetření. Režim x60 SCAN překrytí třetinou Oblast ošetření Znak odsazení Režim x20 SCAN překrytí polovinou Oblast ošetření Znak odsazení

31 Jako pomůcka k oblasti ošetření, malý znak odsazení bude ponechán přitlačením ramena na kůži. V režimu x60 SCAN překryjte jemně znak odsazení při přesunutí ramene v každém směru, což zajistí efektivní pokrytí. V režimu x20 SCAN překryjte znak odsazení do poloviny. Režim SINGLE Oblast ošetření Znak odsazení Režim SINGLE je pro ošetření jednotlivých vlasů. Oblast ošetření je uprostřed vodítka s rozměry 1 mm x 1 mm. Test DŮLEŽITÉ: 24 hodin před ošetřením je důležité provést test. Test potvrdí maximální úroveň výkonu pro váš typ kůže. Každou oblast musíte zkontrolovat, neboť barva kůže může být různá. Viz část Test v příručce a na DVD pro pokyny. Po ošetření se může objevit mírné zrudnutí. Jakékoliv lokální zrudnutí po ošetření je způsobené likvidací vlasových váčků a je zcela normální. Avšak, pokud zrudnutí zůstane po 24 hodinách, znamená to, že jste zvolili pro danou oblast příliš vysoký výkon.

32 Začínáme Přečtěte si informace v příručce a část Upozornění a Bezpečnost přístroje dříve než budete pokračovat. Umyjte oblast k ošetření. Zajistí to, že laser se dostane přímo na kořínek vlasu a zabráníte popálení povrchu kůže. Sundejte veškeré šperky z blízkosti ošetřované oblasti. Proveďte test 24 hodin před ošetřením pro volbu správného výkonu. KROK 1 Připojte síťový adaptér k základně na zadní straně a k elektrické síti. 1 KROK 2 Odemkněte klíčem k zapnutí. Kontrolka kolem klíče bliká zelenou barvou.

33 KROK 3 Zadejte Pořadí stisknutí tlačítek Návod najdete v informační příručce. 3 BUTTON Zelená kontrolka kolem klíče svítí. Kontrolka kolem x60 SCAN, x20 SCAN a SINGLE tlačítek bliká modrou pro volbu. Spodní kontrolka úrovně výkonu svítí. KROK 4 Použijte +/- tlačítka na volbu správného výkonu podle typu kůže. Viz část Test v informační příručce pro typy kůže. Po každém nastavení výkonu je nutné zvolit x60 SCAN, x20 SCAN nebo SINGLE režim. Poznámka: Pokud nestisknete tlačítko během dalších 20 minut, přístroj se přepne do režimu úspory energie. Oranžová kontrolka blikne a zůstane aktivní úroveň výkonu 1. K restartování vypněte klíč a opět zapněte a začněte od kroku 3. Ošetření vlasů KROK 5 Stiskněte jednou tlačítko x60 SCAN. Modrá kontrolka kolem tlačítka se rozsvítí. Oranžová kontrolka na rameni se rozsvítí. 5 Nebo stiskněte jednou tlačítko x20 SCAN.

34 KROK 6 Položte rameno na kůži přes požadovanou oblast, zajistěte kontakt kolíčků s kůží. Oranžová kontrolka zhasne a bílá se rozsvítí. Modrá kontrolka kolem tlačítka SCAN rotuje pro indikaci, že ošetření může začít. KROK 7 Stiskněte a podržte tlačítko Laseru na rameni k aktivaci laseru. 7 Bílé světlo bliká pro indikaci, že ošetření laserem probíhá a zařízení opakovaně vydává akustický signál (lze jej ztlumit). Laser neuvidíte. Můžete ucítit ošetřování jednotlivých vlasů, což je podobné mírnému propíchnutí a jemnému zahřátí ošetřované oblasti. Když ošetření skončí, rozsvítí se oranžové světlo. Nyní můžete přesunout na další oblast. Při přemisťování ramene na další oblast musíte přerušit kontakt kolíčků s kůží. Viz Oblast ošetření, režim SCAN.

SALON LASER TM LAHC. Odstraňovač chloupků

SALON LASER TM LAHC. Odstraňovač chloupků SALON LASER TM Odstraňovač chloupků LAHC 808 nm vlnová délka Nošení laserových ochranných brýlí není nutné, protože výrobek byl navržen s vestavěnými bezpečnostními prvky. Používejte výrobek odpovědně.

Více

SALON LASER TM PENDING. Odstraňovač chloupků

SALON LASER TM PENDING. Odstraňovač chloupků SALON LASER TM Odstraňovač chloupků 808 nm vlnová délka Nošení laserových ochranných brýlí není nutné, protože výrobek byl navržen s vestavěnými bezpečnostními prvky. PENDING Výrobek třídy 1 obsahuje laser

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

SKINREVIVE TM. přirozená redukce jemných linek a vrásek

SKINREVIVE TM. přirozená redukce jemných linek a vrásek SKINREVIVE TM přirozená redukce jemných linek a vrásek Upozornění Přečtěte si prosím důkladně všechny pokyny a odložte si je na bezpečném místě pro případ použití v budoucnosti. Zabraňte přímému kontaktu

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze Masážní přístroj m 286 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

Ventilátor Ventilátor

Ventilátor Ventilátor Ventilátor Ventilátor AR5B30 CZ SK 1 Návod k použití Návod na obsluhu Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez

Více

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze MOD. 6276-6277 MOD. 6399 Návod k obsluze CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY. Spotřebič byl navržen pouze pro použití v domácnosti

Více

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití Vinotéka GZ 100/RD 100W 1 Návod k použití Úvod Děkujeme za volbu a koupi vinotéky. Pro správné použití si přečtěte prosím pokyny před instalací a použitím. Abyste zabránili nežádoucímu poškození, odložte

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití Pohlcovač vlhkosti 590 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti.

Více

IK 23. Návod k použití

IK 23. Návod k použití IK 23 CZ Návod k použití Keramická plotna Základna Ovládací pole Funkční kontrolky Displej Tlačítko zapnutí Tlačítko funkcí Tlačítko plus/mínus Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti

Více

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze Elektrický lapač hmyzu zak 630, 640 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

#4;# +05647%6+10 /#07#. Návod k použití s 1

#4;# +05647%6+10 /#07#. Návod k použití s 1 Návod k použití 1 J L I H A G F K E E M B C D * Pouze u určitých modelů 2 a) b) c) 2 click 36 74 75 76 7 108 7 24 hod. 12 9 10 11 10 7 12 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento vysavač je určený pouze pro

Více

SP-1000 Napařovací žehlička Návod k obsluze

SP-1000 Napařovací žehlička Návod k obsluze SP-1000 Napařovací žehlička Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento Návod

Více

IK 11 Indukce - Fondue - Wok

IK 11 Indukce - Fondue - Wok IK 11 Indukce - Fondue - Wok CZ Návod k použití Ovládací pole Sklokeramická plotna Základna Časovač Teplota Výkon Tlačítko zapnutí/vypnutí Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv

Více

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba CZ SK 1 Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba Přečtěte si pozorně tento návod. Na zakoupený spotřebič se vztahuje 2letá záruka na výrobní vady vzniklé při obsluze spotřebiče

Více

Vibrační masážní přístroj zad BKP-112. S ohřevem. Návod k použití

Vibrační masážní přístroj zad BKP-112. S ohřevem. Návod k použití BKP-112 Vibrační masážní přístroj zad S ohřevem Návod k použití PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM. ODLOŽTE SI TYTO POKYNY PRO POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI. Důležité bezpečnostní pokyny PŘI POUŽITÍ ELEKTRICKÝCH

Více

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA Indukční varná deska Návod k obsluze HPI 430 BLA 1 Všeobecná varování PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY. Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Návod k použití NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

118/1 Návod k obsluze

118/1 Návod k obsluze 118/1 Návod k obsluze Obr. 1 Obr. 2 Vysoké napětí Nesundávejte kryt! Uvnitř je vysoké napětí! DŮLEŽITÉ POKYNY Přečtěte si tyto pokyny před použitím. Pokud používáte elektrické spotřebiče, dodržujte následujících

Více

DF 100. Fritéza. Návod k použití

DF 100. Fritéza. Návod k použití DF 100 Fritéza CZ Návod k použití Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku. Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený přívodní kabel nebo pokud zástrčka

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Zastříhávač vlasů ARM 377. Návod k obsluze

Zastříhávač vlasů ARM 377. Návod k obsluze Zastříhávač vlasů ARM 377 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

ES-166 Napařovací žehlička

ES-166 Napařovací žehlička ES-166 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležitá upozornění Pro zamezení poruch jsi tento Návod k obsluze pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se zařízením

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

E 120. Odšťavňovač. Návod k použití

E 120. Odšťavňovač. Návod k použití E 120 Odšťavňovač CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití a nesmí se používat na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně a odložte si jej na bezpečném

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

B-228 Strojek na vlasy Návod k obsluze

B-228 Strojek na vlasy Návod k obsluze B-228 Strojek na vlasy Návod k obsluze PŘEČTĚTE JSI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM A ODLOŽTE NÁVOD PRO PŘÍPAD POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI 1 Důležité bezpečnostní pokyny Všeobecné bezpečnostní pokyny Pro zamezení

Více

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č.

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. 48005800) /CZ/ Návod k použití 1 nabíjecí sloty na powerbanky 2 LED kontrolky

Více

NÁVOD. DuFurt automat

NÁVOD. DuFurt automat NÁVOD Odpadkový koš s automatickým/nášlapným otevíráním DuFurt automat OK12NX Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Bezdotykový

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI Návod k obsluze 1 Vážený zákazník: Děkujeme za koupi indukční varné desky. Doufáme, že vám nabídne hodně let bezproblémového provozu. Přečtěte si prosím tento návod pozorně

Více

Jazz Car. Návod k použití

Jazz Car. Návod k použití Jazz Car Návod k použití 1 G A F B C D E 2 3 4 NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou. Než začnete spotřebič

Více

KOMPRESOROVÁ VINOTÉKA GZ-51

KOMPRESOROVÁ VINOTÉKA GZ-51 KOMPRESOROVÁ VINOTÉKA GZ-51 Návod k obsluze Návod na obsluhu 1 Tento návod obsahuje důležité informace včetně bezpečnostních a instalačních pokynů spotřebiče. Přečtěte si jej prosím pozorně před použitím

Více

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod k obsluze FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod na použitie 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio

Více

UPOZORNĚNÍ BĚLENÍ MODRÝM SVĚTLEM CO ZPŮSOBUJE ŽLUTÉ ZUBY? ČESKÝ

UPOZORNĚNÍ BĚLENÍ MODRÝM SVĚTLEM CO ZPŮSOBUJE ŽLUTÉ ZUBY? ČESKÝ UPOZORNĚNÍ BĚLENÍ MODRÝM SVĚTLEM Tento výrobek nedoporučujeme pro použití dětem do 12 let. Držte mimo dosah dětí. Nepolykejte. Nepoužívejte během léčby zubů. Nedoporučujeme použití těhotným ženám. Pokud

Více

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 NÁVOD Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 Dodržujte základní zásady bezpečnosti : přečtěte si pozorně tento návod i bezpečnostní pokyny. Dodržujte všechny provozní a bezpečnostní pokyny. Návod

Více

Před instalací a používáním produktu si prosím zkontrolujte, zda máte k dispozici tyto položky:

Před instalací a používáním produktu si prosím zkontrolujte, zda máte k dispozici tyto položky: NVT-1093 ČESKÝ NÁVOD Digitální dětská chůvička Nuvita 1093 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto produktu. Díky této DIGITÁLNÍ dětské chůvičce budete mít dokonalý přehled o dění v dětském pokoji i v

Více

Webkamera pre telekonferenciu a Video dozor MT4023 WATCHER LT. Návod na obsluhu

Webkamera pre telekonferenciu a Video dozor MT4023 WATCHER LT. Návod na obsluhu WATCHER LT Webkamera pre telekonferenciu a Video dozor 1 MT4023 Návod na obsluhu Ïakujeme za výber na ej webkamery novej generácie s vysokým rozlí ením. Je to zariadenie pre prenos dát v reálnom èase cez

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730 Meteorologická stanice s budíkem 2730 Návod na použití Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Tesla. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

MOD. 181. Palačinkovač. Návod k obsluze

MOD. 181. Palačinkovač. Návod k obsluze MOD. 181 Palačinkovač Návod k obsluze CZ 1 3 4 2 5 6 Obr. Fig. 1 Obr. 2 Obr. 3 Vysoké napětí Nesundávejte kryty! Uvnitř se nachází vysoké napětí Důležitá varování TOTO ZAŘÍZENÍ NENÍ HRAČKA. JE URČENÉ PRO

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ PRACHU

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ PRACHU BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ PRACHU PŘÍRUČKA UŽIVATELE Model : RCC-240 RCC-850 Příručka obsahuje návod k obsluze vysavače a jeho technické údaje PŘÍSLUŠENSTVÍ VYSAVAČE 1. Podlahový nástavec 2. Teleskopická trubice

Více

Návod k obsluze. Vinotéka JC-85GME JC-125GME JC-165GME

Návod k obsluze. Vinotéka JC-85GME JC-125GME JC-165GME Návod k obsluze Vinotéka JC-85GME JC-125GME JC-165GME CZ SK Český Vinotéka Obsah Bezpečnostní opatření Popis vinotéky Instalace vinotéky Vybalení Instalace Zajištění správné cirkulace vzduchu Požadavky

Více

Myčka nádobí CDS 220. Návod k použití

Myčka nádobí CDS 220. Návod k použití Myčka nádobí CDS 220 Návod k použití 1 Děkujeme Vám, že jste si vybrali spotřebiče Candy; kvalitní myčky, které zaručují kvalitní provoz a spolehlivost. Společnost Candy vyrábí široký sortiment domácích

Více

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie LA-EA1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér CZ

Více

Detektor 4 v 1 TS530

Detektor 4 v 1 TS530 Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Detektor 4 v 1 TS530 Úvod Tato jednotka je pokročílým detekčním zařízením. Může detekovat kov, AC napětí a dřevo. Navíc v sobě má svinovací metr. Lze ji

Více

Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92. Návod k použití

Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92. Návod k použití Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92 Návod k použití 1 INSTLCE Odsavač je dostupný ve verzi s odtahem (vzduch je odváděn z místnosti ven) nebo ve filtrační verzi (vzduch cirkuluje v místnosti). 1) Následující

Více

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy.

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. CHLADNIČKA Návod k obsluze Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. 1 Před použitím spotřebiče Váš nový spotřebič je navržen výhradně pro použití v domácnosti. K

Více

ČESKY BLUE LIGHT BĚLENÍ ZUBŮ. návod k použití

ČESKY BLUE LIGHT BĚLENÍ ZUBŮ. návod k použití BLUE LIGHT BĚLENÍ ZUBŮ ČESKY návod k použití UPOZORNĚNÍ BĚLENÍ MODRÝM SVĚTLEM Tento výrobek nedoporučujeme pro použití dětem do 12 let. Držte mimo dosah dětí. Nepolykejte. Nepoužívejte během léčby zubů.

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

Elektrické chladničky

Elektrické chladničky Elektrické chladničky Modely: 1 FID - 22 FID - 22 FID - 24 FIC - 38 FIC - 45 Návod na používanie a inštaláciu CH 22B Návod k použití a instalaci 2. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A VŠEOBECNÉ RADY RECYKLOVATELNOST

Více

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749

Více

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 607 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

Ohřívač postele 410-420. Návod k použití

Ohřívač postele 410-420. Návod k použití Ohřívač postele 410-420 CZ Návod k použití Pokyny k použití Rozprostřete ohřívač postele mezi matrace a plachtu. Připojte konektor kabelu ke konektoru na panelu, podle naznačených šipek na dílech (obr.

Více

Návod na používanie a inštaláciu

Návod na používanie a inštaláciu Vestavné polyvalentní vařidlové desky elektrické Vstavané polyvalentné varné dosky elektrické SKLOKERAMICKÉ DESKY SKLOKERAMICKÉ DOSKY VFP - 320 TI VFP - 320 TS VFP - 400 TI VFP - 400 TS VFP - 212 VI VFP

Více

1-IN-WAXR-UK/1.1 ROLLER WAXER. Návod na obsluhu

1-IN-WAXR-UK/1.1 ROLLER WAXER. Návod na obsluhu 1-IN-WAXR-UK/1.1 ROLLER WAXER TM Návod na obsluhu Upozornenia Prečítajte si dôkladne pokyny a odložte si ich pre použitie v budúcnosti. Používajte prístroj len na účel popísaný v tomto návode. Počas použitia

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X NÁVOD K POUŽITÍ Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití, aby bylo zajištěno správné užívání váhy a její dobrá údržba. Nosnost (Max.) Rozlišení (g)

Více

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze Odsavač par HSHD 9102 Návod k obsluze 1 POPIS Odsavač je k dispozici ve filtrační verzi nebo verzi s odtahem. Filtrační verze (Obr. 1A nebo 1B): Odsavač nasává výpary z kuchyně, převede jej přes tukové/

Více

Jazz Dry s lithiovou baterií. Návod k použití

Jazz Dry s lithiovou baterií. Návod k použití Jazz Dry s lithiovou baterií Návod k použití 1 K A B J C D E F G H I 2 3 NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou.

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P13 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250 CZ / SK NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU VYSAVAČ / VYSÁVAČ RCC-250 PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ Děkujeme, že jste si pořídili tento vysavač. Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze. PREČÍTAJTE

Více

Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001. Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz. strana 1

Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001. Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz. strana 1 Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001 Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz strana 1 - Před prvním použitím si pečlivě přečtěte Návod k použití a uschovejte jej pro pozdější potřebu. - Diamantový

Více

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu Zastřihovač chloupků Návod k obsluze Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu 3-5 6-8 Zastřihovač chloupků VAL000092327 CZ Návod k obsluze Přečtěte si podrobně tento návod k obsluze, zahrnuje důležité informace

Více

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia Elektronischer Durchlauferhitzer CDX 11-U Gebrauchsanleitung für den Anwender Elektronicky řízený průtokový ohřívač CDX 11-U 03.10 Návod k obsluze pro uživatele D 2 GB 2 CDX 11-U 1 Bezpečnostní upozornění

Více

Instalační příručka a návod k obsluze

Instalační příručka a návod k obsluze Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB

Více

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Úvod Teploměry sérii EM588 a EM589 jsou mikroprocesorem řízené digitální teploměry. Jsou přesné a snadno se ovládají.

Více

LE 100. Odvlhčovač. Návod k obsluze

LE 100. Odvlhčovač. Návod k obsluze LE 100 Odvlhčovač CZ Návod k obsluze 1. Výstup vzduchu 2. Panel 3. Madlo 4. Přední panel 5. Zadní panel 6. Výstup vody 7. Zásobník vody Ovládací panel: Vyprázdnění zásobníku vody: Obr. 1 Obr. 2 Nepřetržité

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Ampermetr klešťový EM264

Ampermetr klešťový EM264 Ampermetr klešťový EM264 Úvod Tento AC/DC ampérmetr je založen na technologii Hallova jevu a je navržen, aby byl použit ve spojení s multimetrem pro měření AC a DC proudu. Zapojení baterie VAROVÁNÍ - Abyste

Více

Výrobník zmrzliny a jogurtovač

Výrobník zmrzliny a jogurtovač Výrobník zmrzliny a jogurtovač Návod k použití Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ

Více

Shiatzu masážní přístroj

Shiatzu masážní přístroj Shiatzu masážní přístroj M 233 CZ Návod k obsluze Úvod Shiatsu je bezpochyby jednou z nejstarších a přirozených forem masážní terapie. Funguje stimulací povrchu kůže s třením a tlakem, čímž ihned účinkuje,

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

Čokoládová fontána FC 250. Návod k obsluze

Čokoládová fontána FC 250. Návod k obsluze Čokoládová fontána FC 250 Návod k obsluze 1 Šnek 2 Nádoba na čokoládu 3 Tělo spotřebiče 4 Zapnutí ohřevu 5 Kontrolka 6 Motor/tok POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE TYTO

Více

CZ: AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA

CZ: AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA CZ: AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA bateriová (2x AAA) ASK200 CERTIFIKOVÁNO Filtr: 4/9-13 Prokop 1/2/3 379 CE Kukla: Prokop 175 CE Krycí štítky: Prokop 1 S CE, Prokop CE Návod pro uživatele. Úvod:

Více

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Stereo mikrofón CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie ECM-SST1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Návod k obsluze

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více