NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2151/2003. ze dne 16. prosince 2003,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2151/2003. ze dne 16. prosince 2003,"

Transkript

1 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2151/2003 ze dne 16. prosince 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) (Text s významem pro EHP) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) 1, a zejména na článek 2 uvedeného nařízení, vzhledem k těmto důvodům: (1) Nařízení (ES) č. 2195/2002 stanovilo jednotný klasifikační systém pro veřejné zakázky za účelem sjednocení údajů užívaných zadavateli k popisu předmětu smluv. (2) S ohledem na vývoj na trzích a požadavky uživatelů mohou struktura a kódy CPV vyžadovat úpravy nebo změny. (3) S ohledem na konkrétní potřeby členských států a uživatelů CPV a aby byly opraveny věcné chyby zjištěné v různých jazykových verzích, je třeba strukturu a kódy CPV aktualizovat. (4) Do příloh uvedeného nařízení je třeba promítnout technické úpravy a vylepšení, k nimž došlo v rámci legislativního procesu vedoucího k přijetí nařízení (ES) č. 2195/2002, avšak které v něm nemohly být zohledněny. (5) Ve svém stanovisku 2 k návrhu nařízení o CPV Výbor regionů upozornil na potřebu vylepšení klasifikace léčivých přípravků a doporučil, aby byla pro doplnění struktury a kódů CPV pro léčivé přípravky použita anatomickoterapeuticko-chemická klasifikace (ATC) vypracovaná Světovou zdravotnickou organizací. (6) Zúčastněné strany a uživatelé CPV předložili konkrétní návrhy na vylepšení CPV. (7) Aktualizace struktury a kódů CPV by se měla zohlednit v informativních srovnávacích tabulkách mezi CPV a prozatímní ústřední klasifikací produkce 1 2 Úř. věst. č. L 340, , s. 1. Úř. věst. č. C 192, , s

2 (CPC Prov.) Spojených národů, klasifikací ekonomických činností v Evropských společenstvích (NACE rev.1) a kombinovanou nomenklaturou (KN). (8) V zájmu jasnosti by měly být CPV a srovnávací tabulka mezi CPV a CPC Prov. zcela nahrazeny. Všechny změny kódů CPV a jejich popisu by měly být uvedeny v samostatné nové příloze nařízení (ES) č. 2195/2002. (9) Vstupem v platnost nařízení Komise (ES) č. 204/2002 ze dne 19. prosince , kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 ze dne 29. října 1993 o statistické klasifikaci produkce podle činností (CPA) v Evropském hospodářském společenství, zastaraly údaje uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 2195/2002, která obsahuje srovnání mezi CPV a CPA 96. (10) Ve společném postoji (ES) č. 33/2003 ze dne 20. března 2003 přijatém Radou s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby 4 a ve společném postoji (ES) č. 34/2003 ze dne 20. března 2003 přijatém Radou s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb 5 nejsou oblasti produktů stanoveny odkazem na statistickou klasifikaci produkce podle činností (CPA). (11) Z uvedených důvodů není vhodné aktualizovat srovnávací tabulku mezi CPV a CPA 96 stanovenou v příloze II nařízení (ES) č. 2195/2002. Přílohu je tudíž třeba zrušit. (12) Nařízení (ES) č. 2195/2002 je tudíž třeba náležitě změnit. (13) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Poradního výboru pro zadávání veřejných zakázek, PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: Nařízení (ES) č. 2195/2002 se mění takto: Článek 1 příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení; příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení; příloha III se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení; příloha IV se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení; příloha V se mění v souladu s přílohou V tohoto nařízení Úř. věst. č. L 36, , s. 1. Úř. věst. č. C 147 E, , s. 1. Úř. věst. č. C 147 E, , s

3 Článek 2 Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. V Bruselu dne 16. prosince Za Komisi Frederik BOLKESTEIN člen Komise 3

4 PŘÍLOHA I SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV) Struktura klasifikačního systému 1. CPV se skládá z hlavního slovníku a doplňkového slovníku. 2. Hlavní slovník je založen na stromové struktuře sestávající nejvýše z devítimístných kódů se slovním popisem produktu, činnosti nebo služby, které jsou předmětem smlouvy. Číselný kód je osmimístný a dále se dělí na: oddíly, určené prvními dvěma číslicemi (XX Y); skupiny, určené prvními třemi číslicemi (XXX00000-Y); třídy, určené prvními čtyřmi číslicemi (XXXX0000-Y); kategorie, určené prvními pěti číslicemi (XXXXX000-Y). Každá z posledních tří číslic kódu odpovídá dalšímu upřesnění v rámci jednotlivých kategorií. Devátá číslice slouží k ověření předešlých čísel. 3. K rozšíření popisu předmětu smlouvy může být použit doplňkový slovník. Položky doplňkového slovníku jsou označeny alfanumerickým kódem, kterému odpovídá slovní popis umožňující další upřesnění charakteristik nebo účelu zboží, které je předmětem nákupu. Alfanumerický kód obsahuje: první úroveň určenou písmenem odpovídajícím sekci; druhou úroveň určenou čtyřmi číslicemi, z nichž první tři označují pododdíl a na posledním místě je kontrolní číslice. 4

5 Kód CPV Popis Produkty zemědělství, myslivosti a související služby Produkty rostlinné výroby vč. zelinářství a zahradnictví Obiloviny a jiné kulturní plodiny Obiloviny Pšenice Pšenice tvrdá Pšenice obecná Kukuřice Rýže Ječmen Žito Oves Slad Produkty z obilovin Brambory a sušená zelenina Brambory Sušené vyluštěné luštěniny a luštěninová zelenina Sušené vyluštěné luštěniny Čočka Cizrna (Garbanzos) Sušený hrách Luštěninová zelenina Olejnatá semena a olejnaté plody Sójové boby Podzemnice olejná Slunečnicová semena Bavlníková semena 5

6 Kód CPV Popis Sezamová semena Hořčičná semena Nezpracovaný tabák Rostliny využívané pro výrobu cukru Cukrovka Cukrová třtina Sláma a pícniny Sláma Pícniny Rostlinné suroviny Rostlinné suroviny používané při výrobě textilu Bavlna Juta Len Přírodní kaučuk a latex a příbuzné produkty Přírodní kaučuk Přírodní latex Latexové produkty Rostliny pro speciální použití Rostliny používané v parfumerii, lékařství nebo jako insekticidy, nebo k podobným účelům Rostliny používané v parfumerii Rostliny používané v lékařství Rostliny používané jako insekticidy Rostliny používané jako fungicidy nebo k podobným účelům Semena rostlin pro speciální použití Zelenina, zahradnické speciality a školkařské výpěstky Zelenina Kořenová a cibulová zelenina 6

7 Kód CPV Popis Kořenová zelenina Řepa Mrkev Cibule Vodnice Cibulová zelenina Plodová zelenina Fazole Bob polní Fazol obecný Fazol šarlatový Hrách Hrách zahradní Hrách cukrový Papriky Rajčata Cukety Houby Okurky Listová zelenina Hlávkový salát Salátové listy Artyčoky Špenát Zelí Zelí bílé Květák Brokolice 7

8 Kód CPV Popis Růžičková kapusta Semena zeleniny Zahradnické speciality Živé rostliny, cibule, kořeny, řízky a odnože Řezané květiny Květinové dekorace Semena květin Ovoce, ořechy a rostliny pěstované pro výrobu nápojů a koření Ovoce a ořechy Tropické ovoce a ořechy Tropické ovoce Banány Ananasy Mango Datle Hrozinky Fíky Avokádo Kiwi Kokosové ořechy Citrusové ovoce Citróny Pomeranče Grapefruity Mandarinky Kyselé lajmy Jiné než tropické ovoce Bobulové ovoce 8

9 Kód CPV Popis Rybíz Angrešt Jahody Maliny Brusinky Jablka, hrušky a kdoule Jablka Hrušky Kdoule Peckové ovoce Meruňky Broskve Třešně Švestky Hrozny Stolní hrozny Vinné hrozny Olivy Semena ovoce Rostliny pěstované pro výrobu nápojů Káva Čajovníky Maté Kakaové boby Nezpracované koření Živá zvířata a produkty z jejich chovu Skot živý a produkty z jeho chovu Skot 9

10 Kód CPV Popis Živý skot Telata Čerstvé kravské mléko Býčí sperma Hospodářská užitková zvířata a produkty jejich chovu Hospodářská zvířata Ovce Kozy Koně Čerstvé ovčí a kozí mléko Ovčí mléko Kozí mléko Vlna a zvířecí chlupy Střižní vlna Zvířecí chlupy Prasata Drůbež živá a vejce Drůbež živá Vejce Drobná živá zvířata a produkty jejich chovu Králíci a zajíci Králíci Zajíci Produkty živočišné výroby Přírodní med Plži Jedlé produkty živočišného původu Vosky 10

11 Kód CPV Popis Produkty smíšeného hospodářství Zemědělský pomocný materiál Produkty lesnictví a těžby dřeva Dřevo Jehličnaté dřevo Tropické dřevo Palivové dřevo Surové dřevo Měkké dřevo Dřevěný odpad Dřevěné zbytky Klády Dřevěné sloupy Kůly Užitkové dřevo Produkty z užitkového dřeva Gumy Balzámy Šelak Korek Ostatní produkty lesnictví Okrasné rostliny, trávy, mechy a lišejníky Produkty lesních školek Rostliny Sazenice rostlin Cibule květin Keře Stromy 11

12 Kód CPV Popis Ryby a ostatní produkty akvakultury, související služby Ryby Ryby živé Ryby, čerstvé nebo chlazené Platýsovité ryby, čerstvé nebo chlazené Jazyk mořský, čerstvý nebo chlazený Platýs velký, čerstvý nebo chlazený Ryby čeledi treskovitých, čerstvé nebo chlazené Tresky, čerstvé nebo chlazené Treska pollak, čerstvá nebo chlazená Štikozubci, čerství nebo chlazení Treska jednoskvrnná, čerstvá nebo chlazená Sleď, čerstvý nebo chlazený Tuňák, čerstvý nebo chlazený Treska bezvousá, čerstvá nebo chlazená Šprot obecný, čerstvý nebo chlazený Losos, čerstvý nebo chlazený Rybí maso Korýši Čerství korýši Ústřice Měkkýši Vodní bezobratlí Produkty akvakultury Korály a podobné produkty Přírodní houba živočišného původu Řasy Chaluhy 12

13 Kód CPV Popis Vedlejší produkty rybolovu Rybí moučka Černé uhlí, hnědé uhlí, lignit a rašelina a ostatní produkty odvozené z uhlí Uhlí a paliva vyrobená z uhlí Uhlí Tuhá paliva vyrobená z uhlí Černé uhlí a černouhelné brikety Brikety Tuhá paliva Fosilní paliva Paliva na bázi dřeva Lignit a rašelina Hnědé uhlí a lignit, hnědouhelné brikety Rašelina Produkty odvozené z uhlí Petrolej Koksárenské produkty Koks Ropa, zemní plyn, nafta a přidružené produkty Ropa (surová) Zemní plyn Nafta a přidružené produkty Živičná nebo ropná břidlice Uranové a thoriové rudy Uranové rudy Uranové rudy Thoriové rudy Rudy kovů 13

14 Kód CPV Popis Železné rudy Neželezné rudy Měděné rudy Niklové rudy Hliníkové rudy Rudy drahých kovů Olovnaté rudy Zinkové rudy Cínové rudy Různé druhy rud Produkty těžebního průmyslu a další doprovodné produkty Stavební materiály z kamene Kámen pro stavební účely Mramor a vápenatý kámen pro stavební účely Mramor Travertin Různé kameny pro stavební účely Žula Pískovec Čedič Obrubníky Vápenec, sádrovec a křída Vápenec a sádrovec Sádrovec Vápno Práškové vápno Vápenec Křída a dolomit 14

15 Kód CPV Popis Křída Dolomit Břidlice Písky a jíly Kamenivo, písky a štěrkopísky, drcené kamenivo a jiná plniva do betonu Písky Přírodní písek Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu Říční štěrk a kamenivo Říční štěrk Kamenivo Plniva do betonu Štěrkopísky Těžené a drcené kamenivo Štěrkopísek Drcená žula Drcený čedič Zemina Ornice Podzákladí Drť z kamenů Makadamový štěrk, dehtový makadamový štěrk a dehtové písky Makadamový štěrk Dehtový makadamový štěrk Živičné písky Jíly a kaolin Jíly Kaolin 15

16 Kód CPV Popis Suroviny pro chemický průmysl a výrobu hnojiv Suroviny pro výrobu hnojiv Přírodní vápník, fosfát hlinitovápenatý a surové přírodní draselné soli Přírodní vápník Fosfáty hlinitovápenaté Surové přírodní draselné soli Pyrity Nepražené pyrity Suroviny pro chemický průmysl Sůl a čistý chlorid sodný Sůl kamenná Mořská sůl Odpařená sůl a čistý chlorid sodný Posypová sůl Solný roztok Produkty těžby ostatních nerostných surovin j.n Přírodní asfalt a přírodní asfaltové směsi Přírodní asfalt Přírodní asfaltové směsi Drahokamy a polodrahokamy, pemza, smirek, přírodní brusiva, ostatní nerostné suroviny a drahé kovy Drahokamy a polodrahokamy Drahokamy Diamanty Rubíny Smaragdy Drť nebo prach z drahých kamenů Polodrahokamy Drť nebo prach z polodrahokamů 16

17 Kód CPV Popis Průmyslové diamanty, pemza, smirek a jiná přírodní brusiva Pemza Průmyslové diamanty Smirek Přírodní brusiva Příbuzné nerosty, drahé kovy a přidružené produkty Nerosty Zlato Stříbro Platina Potravinářské výrobky a nápoje Živočišné produkty, maso a masné výrobky Maso Maso skotu Hovězí maso Corned beef Jatečně upravená těla skotu Hovězí části Bifteky Telecí maso Telecí části Drůbež Čerstvá drůbež, celá zvířata Husy Krůty Kuřata Kachny Části drůbeže 17

18 Kód CPV Popis Části kuřat Části krůt Části kachen, hus a perliček Drůbeží játra Foie gras Vepřové maso Vepřové kotlety Jatečně upravená těla prasat Droby Jehněčí a skopové maso Jehněčí maso Skopové maso Kozí maso Koňské a oslí maso, maso mul a mezků Koňské maso Maso oslů, mul a mezků Různá masa Králičí maso Zaječí maso Zvěřina Žabí stehýnka Holubi Živočišná vlna, kůže a kožky Vlna Zvířecí kůže Zvířecí kožky Kůže ptáků a peří Masné produkty 18

19 Kód CPV Popis Masné konzervy a přípravky Výrobky z prejtu Prejt Uzeniny Uzenky Játrové uzenky Hovězí uzenky Vepřové uzenky Jelita a tlačenky Drůbeží uzenky Sušené, solené, uzené nebo kořeněné maso Uzená šunka Slanina Salám Přípravky z jater Paštika Přípravky z husích nebo kachních jater Výrobky z vepřového masa Šunka Masové kuličky Připravená jídla z vepřového masa Výrobky z drůbežího masa Výrobky z hovězího a telecího masa Kuličky z hovězího masa Mleté hovězí maso Hovězí burgery Přípravky z masa Přípravky a konzervy z ryb 19

20 Kód CPV Popis Rybí filé, játra a jikry Rybí filé Rybí filé, čerstvé Jikry Rybí játra Ryby, rybí filé nebo jiné rybí maso, zmrazené Ryby, zmrazené Rybí filé, zmrazené Části ryb, zmrazené Zmrazené výrobky z ryb Sušené nebo solené ryby; ryby ve slaném nálevu; uzené ryby Sušené ryby Solené ryby Ryby ve slaném nálevu Uzené ryby Uzený losos Uzený sleď Uzený pstruh Rybí konzervy Ryby v konzervách nebo jiných obalech a jiné přípravky a konzervy z ryb Ryby obalené, v konzervách nebo jiných obalech Losos v konzervě Přípravky a konzervy ze sleďů Sardinky Tuňák v konzervě Makrely Sardele Rybí prsty 20

21 Kód CPV Popis Přípravky z ryb, obalené Připravená rybí jídla Přípravky z ryb Kaviár a kaviárové náhražky Kaviár Kaviárové náhražky Plody moře Korýši, zmrazení Přípravky a konzervy z korýšů Výrobky z měkkýšů Ovoce, zelenina a podobné produkty Brambory a výrobky z brambor Brambory zmrazené Hranolky Brambory nakrájené na kostičky, na plátky a ostatní zmrazené brambory Výrobky z brambor Instantní bramborové kaše Předsmažené hranolky Bramborové lupínky Ochucené bramborové lupínky Slané pečivo z brambor Bramborové krokety Upravené brambory Ovocné a zeleninové šťávy Ovocné šťávy Pomerančová šťáva Zahuštěná pomerančová šťáva Grapefruitová šťáva 21

22 Kód CPV Popis Citrónová šťáva Ananasová šťáva Hroznová šťáva Jablečná šťáva Směsi nezahuštěných šťáv Zahuštěné šťávy Zeleninové šťávy Rajčatová šťáva Ovoce a zelenina Upravená zelenina Zelenina, čerstvá nebo zmrazená Upravená kořenová zelenina Upravená cibulová zelenina Fazole, hrách, papriky, rajčata a ostatní zelenina Upravené fazole Upravený hrách Půlený hrách Upravená rajčata Upravené houby Upravené papriky Sójové klíčky Lanýže Listová zelenina a zelí Upravené zelí Upravené luštěniny Zmrazená zelenina Konzervovaná zelenina a/nebo zeleninové konzervy Fazole v rajčatové omáčce 22

23 Kód CPV Popis Pečené fazole v rajčatové omáčce Konzervovaná rajčata Rajčata v konzervě Rajčatový protlak Rajčatový koncentrát Rajčatová omáčka Houby v konzervě Upravené olivy Zelenina v konzervě Kyselé zelí v konzervě Hrách v konzervě Vyloupané fazole v konzervě Fazolové lusky v konzervě Chřest v konzervě Olivy v konzervě Kukuřice cukrová Zelenina zpracovaná jako polotovar Zelenina naložená v octě Upravené ovoce a ořechy Upravené ovoce Upravená jablka Upravené hrušky Upravené banány Rebarbora Melouny Džemy a marmelády; ovocná želé; ovocné a ořechové protlaky a pasty Marmelády Pomerančová marmeláda 23

24 Kód CPV Popis Citrónová marmeláda Ovocná želé Ovocné pasty Ořechové pasty Arašídové máslo Ovocné protlaky Džemy Meruňkový džem Ostružinový džem Džem z černého rybízu Třešňový džem Malinový džem Jahodový džem Upravené ořechy Pražené nebo solené ořechy Konzervované ovoce Sušené ovoce Upravené korintky Upravené hrozinky Sultánky Vedlejší produkty rostlinné výroby Oleje a tuky živočišné a rostlinné Oleje a tuky živočišné a rostlinné surové Oleje živočišné a rostlinné Rostlinné oleje Olivový olej Sezamový olej Podzemnicový olej 24

25 Kód CPV Popis Kokosový olej Olej na vaření Olej na smažení Tuky Živočišné tuky Rostlinné tuky Pevné zbytky rostlinných tuků nebo olejů Olejné pokrutiny Rafinované oleje a tuky Rafinované oleje Rafinované tuky Hydrogenované nebo esterifikované oleje a tuky Rostlinné vosky Jedlé tuky Margarín a podobné přípravky Margarín Tekutý margarín Pomazánky se sníženým nebo s nízkým obsahem tuku Mléčné výrobky Mléko a smethana Mléko Pasterované mléko Sterilované mléko UHT mléko Odstředěné mléko Polotučné mléko Plnotučné mléko Zahuštěné mléko 25

26 Kód CPV Popis Sušené mléko Smethana Tekutá smethana do kávy Sladká hustá smethana Zahuštěná smethana Smethana ke šlehání Máslo Sýry Stolní sýry Čerstvé sýry Tvaroh Měkké sýry Feta sýr Strouhaný sýr, sýr v prášku, sýr s modrou plísní a ostatní sýry Sýr s modrou plísní Sýr čedar Strouhaný sýr Parmazán Tvrdý sýr Roztíratelné sýry Různé mléčné výrobky Jogurty a ostatní fermentované mléčné výrobky Jogurt Neochucený jogurt Ochucený jogurt Podmáslí Kasein Laktosa nebo laktosový sirup 26

27 Kód CPV Popis Syrovátka Zmrzlina a podobné výrobky Zmrzlina Sorbet Mlýnské a škrobárenské výrobky Mlýnské výrobky Loupaná rýže Obilná nebo rostlinná mouka a příbuzné produkty Pšeničná mouka Celozrnná mouka Mouka na pečení chleba Mouka bez kvasnic Mouka na jemné pečivo Mouka s přísadou kypřícího prášku Obilná mouka Kukuřičná mouka Rýžová mouka Zeleninová mouka a krupice Směsi pro přípravu pekárenských výrobků Směsi pro přípravu sladkého pečiva Směsi pro pečení Pekárenské výrobky Výrobky z obilných zrn Obilný šrot Výrobky z obilovin Připravené cereální snídaně Kukuřičné vločky Ovesné směsi 27

28 Kód CPV Popis Müsli Pšeničné burizony Ovesné vločky Upravená rýže Rýže dlouhozrnná Omletá rýže Zlomková rýže Otruby Škrobárenské výrobky Kukuřičný olej Glukosa a výrobky z glukosy; fruktosa a výrobky z fruktosy Glukosa a výrobky z glukosy Glukosa Glukosový sirup Fruktosa a výrobky z fruktosy Fruktosa Přípravky z fruktosy Fruktosový roztok Fruktosový sirup Škroby Tapioka Mouka semolina z tvrdé pšenice Pudinkový prášek Krmiva Průmyslová krmiva pro hospodářská a jiná zvířata Krmiva pro ryby Suché pícniny Krmiva pro zvířata v zájmovém chovu 28

29 Kód CPV Popis Různé potravinářské výrobky Výrobky pekárenské a cukrářské kromě trvanlivého pečiva Pekárenské výrobky Chléb Rohlíky Croissanty Lívance Připravené pekárenské výrobky Sendviče Připravené sendviče Pečivo a cukroví Pečivo Koláče Zeleninové koláče Ovocné koláče Cukroví Snídaňové pečivo Výrobky pekárenské trvanlivé Opékané pekárenské výrobky a pečivo Opékané pekárenské výrobky Opékaný chléb Křupavý chléb zvaný knäckebrot Suchary Sladké sušenky Cukr a příbuzné výrobky Cukr Bílý cukr Javorový cukr a javorový sirup 29

30 Kód CPV Popis Melasy Cukrové sirupy Med Odpady z výroby cukru Produkty z cukru Moučníky Dortové korpusy Kakao, čokoláda a cukrovinky Kakao Kakaová hmota Kakaové máslo, tuk nebo olej Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr Kakaový prášek obsahující přidaný cukr Čokoláda a cukrovinky Čokoláda Výrobky z čokolády Čokoládové nápoje Čokoládové tyčinky Cukrovinky Bonbóny Nugát Ovoce, ořechy nebo ovocné kůry a slupky konzervované cukrem Těstoviny Moučné výrobky Nevařené těstoviny Makaróny Nudle Špagety 30

31 Kód CPV Popis Připravené těstoviny a kuskus Připravené těstoviny Plněné těstoviny Lasagne Kuskus Těstoviny v konzervě Káva, čaj a příbuzné produkty Káva Pražená káva Káva bez kofeinu Káva s kofeinem Kávové náhražky Čaj Zelený čaj Černý čaj Přípravky z čaje nebo maté Porcovaný čaj Bylinkové čaje Koření a aromatické výtažky Ocet; omáčky; kořenící směsi; hořčičná moučka a prášek; připravená hořčice Ocet a náhražky octa Ocet Náhražky octa Omáčky, kořenící směsi a směsi přísad pro ochucení Sójová omáčka Rajčatový kečup Hořčice Omáčky 31

32 Kód CPV Popis Kořenící směsi Majonéza Pomazánky Chutney Byliny a koření Pepř Koření Byliny Sůl Zázvor Výrobky zvláštní výživy Výrobky potravinářské homogenizované Dietní přípravky Dětská výživa Různé potravinářské výrobky j. n.a sušené zboží Polévky a bujóny Masové polévky Rybí polévky Míchané polévky Polévky Instantní polévky Bujóny Bujóny jako základy polévek Instantní bujóny Zeleninové polévky Zeleninové šťávy, výtažky, peptické látky a zahušťovadla Zeleninové šťávy Zeleninové výtažky 32

33 Kód CPV Popis Zahušťovadla Sušené zboží Instantní potraviny Instantní moučníky Instantní šťávy Upravené potravinářské výrobky Vegetariánská jídla Připravená jídla Jídla pro školy Jídla pro nemocnice Připravené pokrmy Svačiny Potraviny do prodejních automatů Náplně sendvičů Lahůdky Potraviny pro rychlé občerstvení Hamburgery Hluboce zmrazené výrobky Potraviny v konzervách Polní dávky potravin Kvasnice Prášek do pečiva Nápoje Destilované alkoholické nápoje Alkoholické nápoje Lihoviny Likéry Vína 33

SEKCE A PRODUKTY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

SEKCE A PRODUKTY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ SEKCE A PRODUKTY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Produkty zemědělství a myslivosti a související služby 01.1 Plodiny jiné než trvalé 01.11 Obiloviny (kromě rýže), luštěniny a olejnatá semena

Více

Část OKEČ, která se převádí do CZ-NACE. Pěstování rýže. Pěstování cukrové třtiny. Příprava tabákových listů. Příprava semen plodin třídy 01.

Část OKEČ, která se převádí do CZ-NACE. Pěstování rýže. Pěstování cukrové třtiny. Příprava tabákových listů. Příprava semen plodin třídy 01. 1 01.11 Pěstování obilí a jiných kulturních plodin 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen 01.12 Pěstování rýže 01.13 Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz 01.14 Pěstování

Více

PROTOKOL 2 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce

PROTOKOL 2 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce PROTOKOL 2 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní verzí) O B S A H HLAVA I Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek

Více

- 36 - Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností

- 36 - Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností - 36 - Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností Obor činnosti 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví

Více

Živnost volná - Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., živnostenskému zákonu

Živnost volná - Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., živnostenskému zákonu Živnost volná - Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., živnostenskému zákonu Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých činností: 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství,

Více

Obsahová náplň volných živností

Obsahová náplň volných živností Obsahová náplň volných živností 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Poskytování služeb nezemědělskými subjekty pro zemědělce zemědělskou technikou,

Více

OBSAHOVÉ NÁPLNĚ VOLNÝCH ŽIVNOSTÍ. 1. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

OBSAHOVÉ NÁPLNĚ VOLNÝCH ŽIVNOSTÍ. 1. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 469/2000 Sb. OBSAHOVÉ NÁPLNĚ VOLNÝCH ŽIVNOSTÍ 1. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví Poskytování služeb nezemědělskými subjekty pro zemědělce zemědělskou

Více

základní číselník dle NACE

základní číselník dle NACE základní číselník dle NACE SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 1.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 1.11 Pěstování obilovin

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008 Příloha Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008 Oddíl 01 Skupina Třída SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 11000 PĚSTOVÁNÍ PLODIN JINÝCH NEŽ TRVALÝCH 11100 PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN (KROMĚ RÝŽE), LUŠTĚNIN

Více

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) - do elektronického formuláře pro DPH je nutné uvést číslo v 6-ti místném formátu (např.11400 zapíšete jako 114000): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen 01.12 Pěstování rýže 01.13

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin

Více

Národní registr nemocí z povolání

Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS Národní registr nemocí z povolání 905_20100101 Pokyny k obsahu datové struktury Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS 905_20100101 Obsah Obsah...2 1. Základní informace...3

Více

Národní registr nemocí z povolání

Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS Národní registr nemocí z povolání 905-20080101 Pokyny k obsahu datové struktury Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS Obsah Obsah...2 1. Základní informace...3 1.1 Národní

Více

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice 08.12 Provoz pískoven

Více

SEZNAM PŘÍLOH. CE/AL/LA/cs 1

SEZNAM PŘÍLOH. CE/AL/LA/cs 1 SEZNAM PŘÍLOH Příloha I Albánské celní koncese pro průmyslové výrobky Společenství Příloha IIa Albánské celní koncese pro primární zemědělské produkty pocházející ze Společenství (podle čl. 27 odst. 3

Více

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek Přihlášky ochranných známek, které byly na základě výsledků formálního a věcného průzkumu provedeného Úřadem shledány schopné zápisu do rejstříku ochranných

Více

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 73 SEZNAM PŘÍLOH

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 73 SEZNAM PŘÍLOH 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 73 SEZNAM PŘÍLOH Příloha I Albánské celní koncese pro průmyslové výrobky Společenství Příloha IIa Albánské celní

Více

Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE

Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE Kód Odvětví SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene,

Více

Spotřební koš pro výpočet indexu spotřebitelských cen od ledna 2014 domácnosti celkem - stálé váhy roku 2012

Spotřební koš pro výpočet indexu spotřebitelských cen od ledna 2014 domácnosti celkem - stálé váhy roku 2012 Spotřební koš pro výpočet indexu spotřebitelských cen od ledna 2014 domácnosti celkem - stálé váhy roku 2012 COICOP NAZEV MĚRNÁ JEDNOTKA VÁHA v 0 ÚHRN 1000,000000 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 170,824417

Více

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek Přihlášky ochranných známek, které byly na základě výsledků formálního a věcného průzkumu provedeného Úřadem shledány schopné zápisu do rejstříku ochranných

Více

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek Přihlášky ochranných známek, které byly na základě výsledků formálního a věcného průzkumu provedeného Úřadem shledány schopné zápisu do rejstříku ochranných

Více

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 36 Část C... 40 Část D... 50 Část M... 52

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 36 Část C... 40 Část D... 50 Část M... 52 CONTENTS Část A... 2 Část B... 36 Část C... 4 Část D... 5 Část M... 52 ČÁST A A.1. 74 3 8555294 17/9/29 PROTECTOR Kongsberg Defence & Aerospace AS Postboks 13 361 Kongsberg NO PLESNER Amerika Plads 37

Více

30. 3. 2011 Ročník XLV Cena 59 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

30. 3. 2011 Ročník XLV Cena 59 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 30. 3. 2011 Ročník XLV Cena 59 Kč ISSN-0322-9653 3 MINISTERSTVO FINANCÍ 9. Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 54 Část C... 124 Část D... 138 Část M... 140

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 54 Část C... 124 Část D... 138 Část M... 140 CONTENTS Část A... 2 Část B... 54 Část C... 124 Část D... 138 Část M... 14 ČÁST A A.1. 546 591 531 9384751 18/9/21 CÎME La Comba sarl La Comba, 2615 Ponet et Saint Auban FR EN FR 3 - Bělicí prostředky

Více

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2.

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2. 1 z 26 Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 374/2008 Sb. s účinností od 1. listopadu 2008 (Poslední změny jsou podtrženy) 381 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí

Více

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 160 Část C... 199 Část D... 223 Část M... 225

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 160 Část C... 199 Část D... 223 Část M... 225 CONTENTS Část A... 2 Část B... 16 Část C... 199 Část D... 223 Část M... 225 ČÁST A A.1. 8849812 1/2/21 HANNAH MONTANA 27.5.1 DISNEY ENTERPRISES, INC. 5 South Buena Vista Street Burbank, California 91 US

Více

SEZNAM PROTOKOLŮ. o obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty mezi Albánií a Společenstvím

SEZNAM PROTOKOLŮ. o obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty mezi Albánií a Společenstvím 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 373 SEZNAM PROTOKOLŮ Protokol 1 o výrobcích ze železa a oceli Protokol 2 o obchodu se zpracovanými zemědělskými

Více

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek Přihlášky ochranných známek, které byly na základě výsledků formálního a věcného průzkumu provedeného Úřadem shledány schopné zápisu do rejstříku ochranných

Více