KDE LEŽÍ ONDRÁŠOVO ONDRASZKOWO?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KDE LEŽÍ ONDRÁŠOVO ONDRASZKOWO?"

Transkript

1 XIV. ročník, 11/2009 Sídlo: Horčičkova 546, Praha 4 Turistické informace z Česka, Slovenska a Polska KDE LEŽÍ ONDRÁŠOVO ONDRASZKOWO? Pověst o zbojníkovi Ondrášovi z Janovic se stala jádrem nového turistického produktu Čtěte na str

2

3 TO JSOU TY PARADOXY Komentáfi Oficiální statistické údaje i neoficiální vyjádření hoteliérů a majitelů restaurací už více jak rok hovoří o trvalém poklesu zájmu zahraničních turistů o pobyty a služby. Zejména ty pražské. Paradoxně z míst méně známých a turisticky ne tak atraktivních máme zprávy o rostoucím zájmu turistů, hlavně domácích. Hoteliéři v Praze bijí na poplach. Někdo mění hotel obyč na hotel košer, jiný snižuje ceny za ubytování až na nevěrohodnou hranici. Nic naplat, podle údajů Českého statistického úřadu dál klesají počty turistů přijíždějících ze zahraničí. Za první tři čtvrtiny letošního roku to bylo o dalších 9,9 procent oproti stejnému období roku loňského. Aby nevypadala čísla tak hrozivě, uvádí se, že v prvním čtvrtletí ubylo 17 procent, ve druhém jen 8,7 a ve třetím 6,6. Skoro by se zdálo, že...cestovní ruch se velice pozvolně dostává z celosvětové krize..., jak uvádí v jedné své tiskové zprávě CzechTorism. Není sporu o tom, že globální hospodářská a finanční krize se na poklesu příjezdů do Česka hrubě podepsala. Ale zda se světový cestovní ruch dostává z krize, to je zřejmě téma na ještě dlouhou diskuzi a dlouhou dobu. Paradoxně však existují údaje, které hovoří optimističtěji. A lze je považovat za neméně důvěryhodné. Příkladů bychom dokázali uvést hned několik a není třeba je složitě hledat. Stačí jen vystrčit nos z Prahy a všímat si věcí, které jsou nabíledni. Vinařské obce a města na jihu Moravy si na nedostatek turistů stěžovat nemusejí, do Klášterce nad Ohří a Kadaně jezdí rok co rok více turistů a donedávna nepříliš populárnímu Litoměřicku se podařilo rozjet nejen osobní dopravu na Labi, ale i produktivní propagační kampaň, která přinesla až neuvěřitelný nárůst turistů. Ovšem ve všech uvedených případech se z podstatné části jedná o turisty domácí. Paradoxně celosvětová krize sice značně pocuchala příjezdový cestovní ruch, ale do určité míry, a ne zanedbatelné, pomohla turistice domácí. Na Slovácko, Baťův kanál, do Mikulova, východočeských Králík, Českého ráje, na Šumavu nebo do Krušných hor či Mikulčic na Hodonínsku si Češi určitě dokáží cestu najít sami. Musí ale vědět, co je kde čeká. To jsou ty paradoxy jako bych slyšel znovu, sotva se dozvím, kolik úsilí a finančních prostředků se jinde chystají vystřelit na propagaci do zahraničí. Jen jeden příklad: veletrhy v Moskvě jsou po čertech drahé a úbytek ruské klientely o více jak dvacet procent žádná propagační kampaň hned tak nezastaví. Nehledě na to, že předpokládat razantní obrat vývoje na tomto trhu, bych považoval za dost odvážné. Jsou regiony, které se účastí na takové akci dokážou vyčerpat do té míry, že doma pak omezují, co se dá. Ovšem opravdu paradoxní pak je, pokud se na naši redakci obracejí studenti vysoké školy se studijním oborem marketing CR z jedné moravské univerzity s dotazem, proč to či ono město nebo region o sobě dávají tak málo vědět. Chtělo by se věřit, že příslušná katedra bude mít dostatek materiálů a argumentů, kterými by na takové otázky mohla odpovědět. Věřím, že odpovědi naší redakce jsou dostatečně vyčerpávající. Laco Kučera VáÏení ãtenáfii, milí pfiátelé, pfiejeme Vám krásn adventní ãas a protoïe se mílov mi kroky blíïí i ãas vánoãní a konec roku, kter nepatfií zrovna k tûm jednoduch m, pfiejeme Vám také klidné a radostné Vánoce, veselého a tro ku rozverného Silvestra a do nového roku 2010 hodnû tûstí, neboè je krásné, hodnû zdraví, neboè je vzácné, hodnû lásky, neboè je jí málo a v echno dal í, co by za to stálo. Va e redakce GO a Regiontour vždy aktuálně o CR Štika Českého středohoří Litoměřice otevřely nové infocentrum Cesta do Hoštky a ještě dál Číši vína ke rtům zdvihni Vinařská turistika v Čechách? Nečekaná lovosická překvapení Víte, kde najdete Štětsko? Výprava za skleněnou krásou Kouzlo Lázní Bohdaneč Svatomartinské 2009 je na světě Ve sklepě Pod Kozím hrádkem Letos se jezdí k nám! ,28 Ohlédnutí za plavební sezonou Kde leží Ondrášovo Ondraszkowo? Lázně Smrdáky i pro zdravé Skoro zapomenuté Kaliště Pracovní večírek v hotelu LAS Co takhle dát si Silvestra v Polanicy? Jak Slovinsko vidí Holiday World TRAVEL profi měsíčník pro cestovní ruch, Šéfredaktorka: Eva Kovářová, Ediční rada a spolupracovníci redakce: Tereza Kovářová, Eliška Červená, Mgr. Marie Kysilková, Bořek Homola, Laco Kučera, Vydavatelství: Eva Kovářová - TRAVEL profi, IČO: Sídlo: Horčičkova 546, Praha 4, tel./fax: , vedení redakce - mobilní telefon: , DTP a tisk: Ivan Vopelák - polygrafická výroba, Starý Kolín. MK ČR E 5591, ISSN TRAVEL profi vychází 10 x ročně vždy poslední týden v měsíci (v prázdninových měsících nevychází). Za podklady reportáží a inzerátů odpovídá autor či zadavatel. Přebírání informací a zpráv je možné pouze se souhlasem vydavatele! 11/2009 3

4 Veletrhy GO a REGIONTOUR vïdy aktuálnû o cestovním ruchu JiÏ za necelé dva mûsíce odstartují zaãátek dal í turistické sezony tradiãní mezinárodní veletrhy cestovního ruchu GO a REGIONTOUR. Hned na zaãátku nového roku, od 14. do 17. ledna 2010, budou mít náv tûvníci brnûnského v stavi tû moïnost seznámit se s nabídkou turistick ch moïností v regionech, cestovních kanceláfií, agentur a zahraniãních turistick ch centrál. REGIONTOUR v novém a vût ím Veletrh REGIONTOUR se v roce 2010 přestěhuje do nového multifunkčního pavilonu P největšího a nejmodernějšího prostoru brněnského výstaviště. Z tuzemských krajů a turistických regionů zde nebude chybět žádný, takže se návštěvníkům dostane skutečně vyčerpávajících informací na téma tuzemská dovolená. Vedle regionů mají v expozicích početné zastoupení přímí poskytovatelé ubytovacích a dalších služeb a incomingové agentury. K nováčkům patří například Statutární město Most nebo týdeník Dobrý den s Kurýrem s atraktivní turistickou nabídkou Slovácka. Poprvé se představí také mikroregion Kahan, který sdružuje obce Brněnska s bohatou hornickou historií, ale také romantickou krajinou Pohádky máje a řadou unikátních turistických cílů, od protiatomového krytu až po Včelařské muzeum. Novinkou veletrhu je jeho produktové členění. Expozice s nabídkou např. cykloturistiky, lázní, golfu a dalších produktů cestovního ruchu budou mít speciální označení, díky kterému si je snadno najde jejich cílová skupina. REGIONTOUR ale zdaleka neprezentuje pouze krásy České republiky; najdeme zde řadu zahraničních turistických oblastí a měst. Zastoupeny jsou například regiony všech sousedních zemí zejména Slovenska a Polska. Na přípravě veletrhu pořadatelé úzce spolupracují s Asociací cestovních kanceláří ČR i Asociací českých cestovních kanceláří a agentur, jejichž expozice v pavilonu F zastřešují prezentace řady členských společností. Významné cestovní kanceláře se samozřejmě prezentují samostatnými stánky. Mezi přihlášenými nechybí například Blue Style, Eso Travel, EXIM tours, FIRO-tour, Neckermann, Kovotour Plus, Pressburg, Atis či America Tours, po letech se představí Autoturist. Celkem se návštěvníci seznámí s nabídkou více než dvou set cestovních kanceláří, jejichž zájezdy pokrývají přes sto zahraničních destinací. Silná bude i přímá zahraniční účast. Po loňské premiéře se do Brna vrací turistická centrála z Kypru a nechybí ani tradiční maďarská turistická nabídka, tentokrát v podání specializované CK Erli Klimkovice. Ve spolupráci s CK Periscope Skandinávie poprvé vystavuje turistická centrála Irska. Tato cestovní kancelář v rámci doprovodného programu také představí nabídku Skandinávie. Poprvé se na veletrhu budou prezentovat zahraniční destinace v rámci pódiového doprovodného programu. Vystřídají se zde země Černá Hora, Maďarsko, Řecko a další, které vyčleněný časový prostor zaplní ukázkami typického folkloru, kultury, gastronomie apod. Cílem dvoudenního zábavného programu je posílit víkendovou návštěvnost a oživit atmosféru podobným způsobem, jako se to dlouhodobě daří na veletrhu REGI- ONTOUR. Doprovodn veletrïní program s aktuálními tématy Ve spolupráci s garanty veletrhů, odbornými asociacemi a kraji je připravován doprovodný program, který zmapuje současnou situaci v cestovním ruchu a zareaguje na aktuální problémy. Vedle jedné z nejdůležitějších akcí Zasedání Rady Asociace krajů ČR, přinese doprovodný program v prvních dvou dnech konání veletrhů zajímavé přednášky, diskuze a prezentace určené především odborným návštěvníkům. Hlavním tématem bude Podpora cestovního ruchu v regionech v době krize. Jako stěžejní akce je v této oblasti připravováno Setkání u kulatého stolu za účasti zástupců Ministerstva pro místní rozvoj ČR, agentury Czech- Tourism, Asociace krajů ČR, všech oborových organizací a médií. Dalšími tématy u kulatého stolu pak budou spolupráce mezi regiony a čerpání dotací na podporu cestovního ruchu z fondů Evropské unie. Tradiční slavnostní vyhlášení výsledků soutěží Grand Prix Regiontour aneb Náš kraj 2009 a ProfiGO, TOPGuide junior a Region Regina bude součástí programu prvního dne veletrhů. Novinky na GO Stejně atraktivně se představí také veletrh GO. Zájemci o nabídku cestovních kanceláří, agentur a zahraničních centrál cestovního ruchu zamíří do pavilonu F. Další zajímavé informace o veletrhu najdete na Praktické informace pro náv tûvníky dny pro odborníky dny pro veřejnost ( od hod.) Otevírací doba: hod., v neděli jen do hodin. 4 11/2009

5 âeské stfiedohofií TIKA âeského ST EDOHO Í Jsou tomu dva roky, co na hladinu Labe poprvé vyplula osobní loì s pravideln m jízdním fiádem. Místem vyplutí bylo pfiístavní molo v Litomûfiicích a loì nesla jméno Porta Bohemica. Od té doby uplynulo v Labi mnoho vody. Mûsto Litomûfiice v krátké dobû pfiijalo strategick plán rozvoje turistick ch sluïeb, vzniklo funkãní a velmi akãní Centrum cestovního ruchu (CCR), zaãala se rozvíjet spolupráce s privátními subjekty a dnes mûïeme celkem zodpovûdnû tvrdit, Ïe v sledky se dostavily rychleji, neï se oãekávalo. V Litoměřicích, v hotelu Roosevelt proběhlo před měsícem slavnostní zakončení druhé plavební sezony, jehož součástí pochopitelně bylo nejen její zhodnocení, ale i diskuse nad plány pro rok 2010 a další. Stručně vyjádřeno: Po krátké kariéře lodi Porta Bohemica byla na labské vody spuštěna nová, větší a komfortně vybavená Porta Bohemica 1. V průběhu druhé plavební sezony došlo k bezmála stoprocentnímu nárůstu klientů, kteří se na Litoměřicko vypravili a využili jejích služeb. Lodní lístky si zakoupilo více jak 30 tisíc pasažérů. Starostovi Ladislavu Chlupáčovi, místostarostovi a řediteli Labské paroplavební společnosti o.p.s. Jaroslavu Tvrdíkovi i předsedovi správní rady CCR Kamilu Soukupovi se za podpory Ústeckého kraje a senátora za Litoměřicko Alexandra Vondry podařilo atraktivní turistický produkt zase o kus posunout. Trasa plavby byla rozšířena až do Štětí, které se stalo členem Labské paroplavební společnosti. V příští sezoně by mělo být otevřeno přístaviště v Nučničkách a intenzivně se jedná o prodloužení trasy až do Mělníka. Přitom by se mělo otevřít přístaviště i v Počáplech a Dolních Beřkovicích. Do systému se zapojilo i město Terezín, které si slibuje větší příliv turistů do jednoho z nejzachovalejších pevnostních měst v Evropě. Pro turisty, kteří by se chtěli vypravit z Litoměřic do Terezína a nazpět, bude využíváno nízkoponorové plavidlo pro 60 osob. Pokud se jednání s Mělníkem podaří dovést do zdárného konce, majitel a provozovatel lodi Porta Bohemice 1 kromě již zmíněného menšího plavidla je připraven koupit a na vodu spustit novou loď pro 145 pasažérů. I na její palubě by bylo možné, podobně jako na Portě Bohemice 1, přepravovat bicykly. Pro cykloturisty by se tak otevřela nová výchozí místa pro výlety do nádherného Českého středohoří. Senátor Vondra na tiskové konferenci k zakončení plavební sezony dodal: Labská paroplavební sezona jede plnou parou vřed. Její plány jsou přitom příslibem dalšího rozvoje projektu, který významnou měrou přispívá k rozvoji turistického ruchu v tomto regionu. Plavební sezonu 2009 Labské paroplavební společnosti o.p.s. je možné hodnotit kladně a výhledy do budoucna jsou slibné. Bylo tedy co oslavovat. Nejen skleničkou skvělých vín z vinic Vinařské oblasti Čechy, ale i chutným dortem, malou tombolou a pak dlouhými hovory o všem, na co se při tiskové konferenci nedostalo. Že na palubě Porty Bohemicy 1 umí být veselo, svědčilo i malé přepadení, jehož obětí se stal starosta Chlupáč. Propuštěn byl až poté, co slíbil další podporu všem plánům na Labi a v Českém středohoří. Město Litoměřice i Centrum cestovního ruchu Litoměřice chápe rozvoj cestovního ruchu nejen v hranicích svého města a nejbližšího okolí. Jejich záměrem je do procesu rozvoje infrastruktury, služeb i ucelených turistických programů postupně zapojit celé České středohoří. Region s úžasně bohatou historií, která se bezprostředně dotýká nejen měst a obcí, ale celé naší republiky. Bezpočet hradů, zámků a zřícenin by se tak mohly stát mnohem dostupnější, podobně jako malá městečka a obce, o jejichž existenci dnes česká turistická veřejnost ví příliš málo. Laco Kučera I když pravidelná plavební sezona skončila, paluba lodi Porta Bohemica 1 neosiří ani v zimě. Kromě toho, že je možné si ji pronajmout k firemním plavbám, večírkům a společenským akcím, proběhne na ní historicky 1. SILVESTROVSKÁ PLAVBA Začátek 31. prosince 2009 v hodin. Účastníky čeká loď plná příjemných a veselých překvapení. 11/2009 5

6 Litomûfiice LITOMù ICE OTEV ELY NOVÉ ÍâKO T den po zakonãení plavební sezony jsme se do Litomûfiic vypravili je tû jednou. Tentokrát pfii pfiíleïitosti neménû pfiíjemné a pro turistickou vefiejnost srovnatelnû v znamné. Na námûstí, v podloubí pod znám m litomûfiick m kalichem, bylo otevfieno nové informaãní centrum. Samozfiejmû opût pod hlaviãkou Centra cestovního ruchu Litomûfiice a za masivní podpory litomûfiické radnice. O významu turistických informačních center pro spokojenost všech návštěvníků a pro další rozvoj turistiky ve městě nebo regionu není pochyb. S touto základní premisou kalkulovaly Litoměřice a Centrum cestovního ruchu od samého počátku. Není tedy divu, že přes všechny problémy, které v posledních měsících do městských i krajských rozpočtů přinesla současná hospodářská a finanční krize, bylo otevření opraveného a moderně vybaveného informačního centra jednou z priorit radnice v oblasti cestovního ruchu. Stavební úpravy přízemí radnice na Mírovém náměstí byly náročné samy o sobě. Podařilo se zachovat jejich historický ráz a přitom je vybavit moderním a vkusným mobiliářem i moderními informačními technologiemi. V zázemí jsou pak kancelářské prostory využitelné i pro jednání s těmi, kdo budou mít zájem zařadit Litoměřice a Litoměřicko do svých obchodních záměrů. Nejpodstatnější je, že se stalo výkladní skříní, která má na první pohled přilákat každého kolemjdoucího. Na tiskové konferenci, která slavnostnímu zahájení činnosti infocentra předcházela, představili zástupci města i Centra cestovního ruchu nejen úspěchy, kterých dosáhli, ale i plány do budoucna. Kromě stále oblíbenější labské plavby to je především nový a nesnadný záměr vybudovat muzeum v bývalém dolu Richard. Od roku 1864 se v něm těžil vápenec. Za druhé světové války jej však Německo přebudovalo na podzemní továrnu vyrábějící převážně součástky motorů do tanků a dalších těžkých vozidel od firmy Auto-Union. Více jak osmnáct tisíc vězňů zde strávilo dlouhé měsíce krutého zacházení a nelidské dřiny. Richard byl pobočkou koncentračního tábora ve Flossenbürgu. Záměr vytvořit v prostorách dolu muzeum je náročný, nikoliv však nereálný. Vraťme se ale k informačnímu centru. Po slavnostním přestřihnutí pásky, k němuž kromě starosty Ladislava Chlupáče, místostarosty Jaroslava Tvrdíka a ředitele CCR Kamila Soukupa přiložila nůžky i radní Ústeckého kraje Jana Ryšánková, jsme vstoupili dovnitř. Kromě nového interiéru a jeho vybavení je velkou chloubou infocentra a celého města moderní, řekl bych jedno z nejmodernějších technických vybavení v Česku. Elektronický audio průvodce návštěvníky nejen informuje o památkách a zajímavostech, ale prostřednictvím GSM systému je i naviguje na vybraná místa. Že audioprůvodce hovoří několika jazyky, není třeba zdůrazňovat. Po krátké instruktáži s ním dokáže pracovat každý. Na dotaz, zda se odpovědní činitelé nebojí zcizení tohoto zařízení, jsme se dozvěděli, že pokud by se někomu zalíbilo natolik, že by si ho chtěl odnést domů, nebude mu moc platný. Baterka za čas dojde a program je tak zabezpečen, že zařízení je v podstatě nepoužitelné. Jak je vidět, Litoměřice a jeho Centrum cestovního ruchu vyrazily na český turistický trh odvážně a s jasnými představami. A asi nejen na český. Před měsícem se Litoměřicím dostalo významného ocenění od Swiss International Holiday Exhibition a City of Lugano v kategorii Natural Paradies. V konkurenci daleko známějších a propagovanějších turistických destinací město Litoměřice, Zahrada Čech a celé České středohoří obstály víc než důstojně. Informační centrum, Mírové náměstí 16/8, Litoměřice, tel.: /2009

7 CESTA DO HO TKY A JE Tù DÁL Pokud nevíte, kde mûsteãko Ho tka leïí, nebuìte z toho nijak nervózní. Dlouho jsme to nevûdûli ani my. AÏ pfii slavnostním otevfiení Informaãního centra v Litomûfiicích jsme se náhodnû setkali s jeho místostarostkou, která nám o svém mûstû povûdûla neãekanû zajímavé vûci. Hoštka patří do seznamu českých vinařských obcí. Leží v úrodném pásu při Labi na dohled od vršků Českého středohoří. Není sice přesně známo, kdy se zde lidé usadili, ale první písemné zmínky o ní pocházejí už z roku Ve 14. století měla Hoštka mimo jiná privilegia i právo hrdelní. Popravy se až do roku 1730 konaly na návrší Karlovka, severovýchodně od města. Vedla tudy i významná obchodní Lužická cesta. Na okolních polích se pěstovalo o- bilí, byly zde ovocné sady a samozřejmě i vinice. Každý týden se konaly trhy s dobytkem a vlnou. Není bez zajímavosti, že Hoštka měla také lázně a za vlády Rudolfa II. jí patřilo i právo výběru mýtného na Labi. Největšího hospodářského rozmachu se městečko dočkalo v 17. století. Díky rozvoji řemesel bohatlo a tak není divu, že z té doby zde stojí několik významných, většinou církevních staveb. Kostel svatého Otmara (1), patrona města, je zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Jednolodní barokní stavba stojí v centru městečka a jeho hranolovitá věž je jednou z dominant. Na levém břehu říčky Obrtky pak stojí kaple Nanebevzetí Panny Marie. Její stavba prošla dramatickými obdobími. Původní kaple byla zbourána a na jejím místě v roce 1612 nechal majitel panství, Zdeněk Vojtěch z Lobkovic, postavit novou. Později ji přestavěli do dnešní barokní podoby. V kapli je umístěna i vzácná Hoštecká Madona s Jezulátkem. Ale k nejcennějším stavbám široko daleko patří původní románský kostel sv. Jiří (2). I přes mnohé pozdější úpravy si zachoval řadu původních stavebních prvků. No a 1 2 Ho tka poslední je půvabný kostelík svatého Antonína Paduánského. V roce 2002 a 2004 prošel komplexní opravou. Na památku ničivého požáru v roce 1735 stojí na náměstí sloup Nejsvětější trojice. Jeho vrchol zdobí sousoší Boha Otce, Syna Božího a Ducha Svatého a u paty sloupu si můžete prohlédnout sochy svatých Floriána, Vavřince a biskupa s berlou. Trojboký podstavec je zdoben reliéfy s výjevy ze života Jana Nepomuckého, sv. Václava a Kristova křtu. I když vinice z pozemků kolem Hoštky prakticky zmizely, přece jen se zde dochovalo několik sice opuštěných, ale stále ještě krásných sklepů. Možná, že není daleko doba a setkáme se v některém z nich při skleničce výborného ryzlinku nebo tramínu. Do té doby je možné Hoštku považovat za příjemnou zastávku na jarním nebo letním cykloputování Litoměřickem a Českým středohořím. Sportovně založení turisté si v Hoštce můžou vybrat z velké nabídky a za velice příjemné ceny. Ve Sportovním centru se zabavíte i s vašimi ratolestmi od nejmenších po náctileté, a to i v horším počasí, neboť můžete využít sportovní halu. K dispozici je bowlingová dráha, tenisové kurty s umělým povrchem i antukou, víceúčelové hřiště pro míčové hry a další. Příjemně se budete cítit i na dobře udržovaných stezkách pro cyklisty a in-line bruslaře. V Hoštce jsou dva hotely, které mají vlastní sportovní vybavení. Při návštěvě určitě oceníte klid venkova a zároveň zázemí, které většinou nabízí pouze města. Pro ty, kdo preferují jízdu vlakem či autobusem, je sem dobré spojení. Odvážným a dobrodružným povahám doporučujeme i pěkné putování na koních. V okolí Litoměřic je hned několik koňských farem, kde je možné absolvovat základní výcvik. Zkušenější jezdci se pak mohou vypravit i na celodenní nebo dokonce několikadenní výpravu. Ukáže-li letošní zima svoje ostřejší drápky, bude stát za úvahu i zimní vyjížďka zasněženou Portou Bohemicou. Přijedete-li do Hoštky, budete spokojeni vy i vaše koně. Laco Kučera, foto: město Hoštka 11/2009 7

8 Velké Îernoseky Mezi vinafisk mi obcemi Vinafiské oblasti âechy mají Velké Îernoseky svoje témûfi v sadní postavení. Samotné jméno obce sice s vínem nijak nesouvisí, pochází od tradiãní v roby vysekávání kamenn ch ÏernovÛ na mletí obilí, ale Ïernosecká vína jsou pojem. První vinice na svazích nad Labem vysadili mni i cisterciáci nûkdy po roce 1134, kdy je sem z klá tera Steifeld nad R nem povolal král Vladislav II. âí I VÍNA KE RTÒM ZDVIHNI /2009 Mniši cisterciáci za sto let, kdy obce Lovosice, Velké Žernoseky a okolí spravovali, vykáceli na vhodných místech husté lesy, založili vinice a vyhloubili i rozlehlé sklepy, ve kterých dodnes zrají vynikající bílá, ale i červená vína. Délka sklepů je úctyhodná. Rovných metrů podzemních prostor ve skále a k tomu skoro 300 metrů spojovacích chodeb. Na několik set let starou vinařskou tradici navázala v roce po druhé světové válce Šlechtitelská stanice vinařská ve Velkých Žernosekách. Od roku 1995 změnila svoji organizační strukturu a byla převedena na privátní Žernosecké vinařství s.r.o. Dnes hospodaří na jedenatřiceti hektarech vinic a ročně vyprodukuje kolem 150 tisíc lahví výborných vín. Společnost sídlí v žernoseckém zámku, jehož dnešní podoba pochází z 18. století. Pro potřeby vinařství prošel jeho interiér moderními změnami. Velký sál s barokní štukaturou často vítá hosty, kteří sem přijíždějí degustovat nebo zde pořádají společenské akce, školení i firemní oslavy. V zámeckých sklepích se skrývají moderní nerezové tanky, které pojmou až pět tisíc hektolitrů vína. Jeden z nejkrásnějších pohledů na vinice u Velkých Žernosek je z paluby lodi Porta Bohemica 1. Na terasách se v odpoledním slunci koupou řady vinných hlav a nastavují svoje zrající hrozny příjemnému vlhkému vánku od řeky. Mezi vinicemi je možné zahlédnout dvě malé stavby takzvané viniční domky. Jsou vedeny jako památky a hlídají ty nejlepší viniční tratě. Až si na etiketě žernoseckých vín přečtete, že hrozny dozrály na Mariánské hoře, Malé nebo Velké Venduli nebo Mariánské zahradě, vězte, že ochutnáváte pravé skvosty. Nechejte se také pozvat do podzemí, k řadám sudů vyráběných ve Francii ze dřeva zvláštních dubů. Říká se jim sudy barrique. Jejich výroba je náročná. Vnitřek je vypalován buď mělce, středně nebo hluboce a podle toho v nich víno během několika měsíců získá naprosto ojedinělé senzorické vlastnosti. K výrobě barikového vína se smějí použít nejvíce třikrát. Poté se z nich stanou sudy obyčejné. I když s obsahem až 225 litrů zase tak obyčejné nejsou. Co by to bylo za vinařskou obec bez vinobraní. Ve Velkých Žernosekách se pořádalo od roku 1946 až do roku Pak bylo na dlouhých 24 let násilně přerušeno. Až v roce 1991 se zdejší vinaři k této krásné tradici vrátili a dvoudenní Žernosecké vinobraní se slavnostním průvodem s pověstným králem vína Bakchem, družinou velkého milovníka vín a podporovatele vinohradnictví císaře Karla IV. i s mnichy cisterciáky má rok co rok více a více příznivců. Věřím, že už příští rok v září se na vinobraní vypravíte a třeba se zúčastníte i dražby obrovského věnce upleteného z vinných hroznů. Pokud nebudete mít řidiče, rezervujte si ubytování. Několik zámeckých pokojů je vám k dispozici. Nemusíte ale čekat až do září příštího roku. Žernosecké vinařství vás přivítá kdykoliv. Možná, že si už letos obohatíte svůj vánoční stůl o některá ze zdejších vín stolních i přívlastkových. - lk -, foto: obec Velké Žernoseky

9 Vinafiská turistika Stále je tû není daleko doba, kdy se v moravsk ch vinafisk ch podoblastech, vinafisk ch obcích a nakonec i mezi samotn mi vinafii rodily plány, jak oïivit vinafiskou turistiku. Co pfiipravit pro náv tûvníky, ktefií mají zájem objevovat krásu moravsk ch vín a jak pfiesvûdãit ty, kdo nedûvûfiují moïnostem, kter tento relativnû nov segment turistického trhu sk tá. Mnozí si dodnes pamatujeme, jak obtíïnû se rodily první produkty, kde se udûlaly chyby, a co se podafiilo. Vinorodá Morava má doby hledání za sebou. Vinafiská oblast âechy je na konci roku 2009 na zaãátku podobného procesu. Není pfiece moïné, aby se to nepodafiilo i na Mûlnicku a Litomûfiicku. VINA SKÁ TURISTIKA V âechách? Vinařská oblast Čechy sice patří k nejsevernějším v Evropě, ale její tradice je tak dlouhá a bohatá, že pochybovat o jejích perspektivách by bylo zpozdilé. Čeští vinaři mají na co navazovat. Vždyť základy vinařství zde položil už císař Karel IV. a významně je podporoval i Rudolf II. Tehdy se víno pěstovalo na více jak hektarech vinic. Dnes, díky naprosto divoké expanzi průmyslu, je většina vinic dávno zničena a zatím není možné je dále rozšiřovat. Ale i na těch zbytcích, které byly zařazeny do oficiálně uznávané Vinařské oblasti Čechy, se daří pěstovat vína, o jejichž kvalitách určitě nepochybujte. Je dobré je ochutnávat. Nechejte se inspirovat k víkendové výpravě za víny z Čech. Na rozdíl od moravských vinařských podoblastí, jsou české poněkud méně kompaktní a mnohem menší. To však neznamená, že by se zde nenabízela vína stejně kvalitní a chutná. Do Mělnické vinařské podoblasti patří vinice roztroušené v okolí Mělníka, Roudnice nad Labem, Prahy i Čáslavi. Jejich podloží je vápencové nebo ze štěrkopískových a hlinitopískových náplav. Ideální půdy pro modré odrůdy. Proto se zdejší vinaři už od středověku orientovali na Rulandské modré. Dnes populární bílá vína, jako Ryzlink rýnský, Sylvánské zelené a Müller Thurgau, se zde objevila mnohem později, až na začátku 19. století. Stále populárnější se stává i Tramín. Na mnoha místech podoblasti jsou nejen vinařství se svými sklepy, ale i vinotéky, do jejichž boxů jsou rok co rok ukládána vína stolní, pozdní sběry, výběry z hroznů i vína slámová nebo ledová. Vína z Litoměřické vinařské podoblasti jsou bezesporu čilým konkurentem vínům z Mělnicka. V okolí Litoměřic se víno pěstovalo již kolem roku 1057, jak hovoří staré písemné záznamy. Ve středověku patřil Litoměřicím dokonce post druhého vinařského města v Čechách. Hned po Praze. Labské údolí mělo a dodnes má ideální polohy pro vinice. Ve svazích byly hloubeny vinařské sklepy. V romantické České bráně Portě Bohemice se odnepaměti daří skvělým bílým odrůdám Ryzlinku rýnskému, Rulandskému bílému, Rulandskému šedému a Mülleru Thurgau. Z červených vín ve sklepích nechybí Svatovavřinecké, Zweigeltrebe a Rulandské modré. I sem se postupně vrací kdysi vynikající Tramín, kterému zde říkali Brynšt. Vína z vinic kolem Velkých a Malých Žernosek patří zřejmě k nejznámějším. Z jednatřiceti hektarů zdejších vinic se každý rok vyrobí kolem 180 tisíc lahví. Po o- pravě žernoseckého zámku zde nabízejí degustace a uspořádání firemních akcí. Zámek poskytuje dokonce i ubytování. Hodně zajímavá vína nesou značku Českého vinařství Chrámce z Mostecka. Relativně mladá společnost hospodaří na 75 hektarech vinic. Ve firemních sklepích se pořádají degustace a určitě není daleko doba, kdy se návštěvníci budou moct podívat i na stezky mezi vinicemi. Je tedy zřejmé, že i Vinařská oblast Čechy má před sebou dobrou perspektivu vinařské turistiky. Chybí jen drobnost dobře připravené turistické programy. Laco Kučera Foto: Ladislav Šeiner 11/2009 9

10 Lovosice Na samém úpatí Českého středohoří, na dohled kopců Košťál, Sutomský vrch, Boreč i hromové hory Milešovky leží už od počátku minulého tisíciletí město Lovosice (1). Na staré kupecké cestě mezi Prahou a Drážďany bylo po celá staletí živo. Lovosice vlastně byly už před mnoha staletími průkopníkem obchodní turistiky. Karavany zde mívaly zajištěn odpočinek, zájezdní hostince se dokázaly postarat o koně i povozy, kvetla řemesla i služby. V dobách míru. Ale Lovosicím a celému kraji se nevyhýbalo ani válečné běsnění. K nejvýznamnějším světodějným událostem v Lovosicích patří vůbec první bitva sedmileté války v roce Mezi kopci Lovoš a Ovčín se rozložilo 30 tisíc vojáků pruského Fridricha II. Velikého proti třiatřicetitisícové armádě habsburské monarchie Maxmiliána U- lysses von Browna. Jednodenní bitva skončila bez přesvědčivého vítězství, přinesla však další dlouhé roky válek a bitev, které zde zanechaly hluboké jizvy. Bitvu v Lovosicích dodnes připomíná kaple Panny Marie Einsiedelské z roku 1764 (2). Procházka po bitevním poli mezi Lovošem a Labem (3) by se mohla stát jedním z důvodů, proč se do Lovosic vypravit. Samozřejmě i přes očekávaný odpor skeptiků, proč navštívit město, které proslulo spíš negativními zprávami o nečistém ovzduší, bychom dokázali najít hned několik dalších argumentů. Radní Lovosic se začali aktivně podílet na rozvoji atraktivní lodní dopravy po Labi, v centru města vyrostlo 1 O pûvabu a turistické atraktivnosti âeského stfiedohofií nikdo z nás urãitû nepochybuje. Stejnû jako o krásn ch a zajímav ch zákoutích podél toku Labe, které se, posíleno u Mûlníka Vltavou, proplétá mezi homolemi krajiny zasluhující si plnû pfiízvisko Porta Bohemica. NEâEKANÁ LOVOSICKÁ P EKVAPENÍ nové informační centrum (4), připravují se nové propagační materiály, které budou Lovosice představovat jako zajímavý výchozí bod pro výpravy do okolí ke zřícenině Házmburku, na zámky do Ploskovic a Libochovic a do celého Českého středohoří. Blízkost historických Litoměřic a kdysi nedobytného pevnostního města Terezína se pro Lovosice a jejich turistickou budoucnost může stát zajímavým impulzem. Z lodi Porta Bohemica 1, která má v lovosickém přístavu svoji pravidelnou zastávku (5), je možné se vypravit na cyklistické výlety po vyznačených stezkách za památkami, přírodou i na fotografické lovy beze zbraní. Dalším přístavem na pravidelné plavební trase Porty Bohemicy 1 je Píšťanské jezero. Přibližně devadesátihektarová vodní plocha vhodná k rekreaci, rybaření i k jachtingu. Marína na jezeře je vybavená přístavištěm pro jachty a samozřejmě i restaurací a ubytovacím zařízením. Nad jezerem ční do výšky vrchol čedičového vrchu Radobýl, který spolu s okolní krajinou skýtá další skvělé fotogenické scény. Komu se podaří vystoupat až na jeho vrchol, bude odměněn fantastickou scenérií velké části Českého středohoří. Není třeba se obávat návštěvy Lovosic a okolí. I když se město potýká a zřejmě ještě bude potýkat s pověstí aglomerace zasažené desetiletími chemické výroby, jeho šance v turistice nejsou zanedbatelné. Pokusíme se vás, kdo pochybujete o tom, že v Lovosicích je možné prožít zajímavý víkend, přesvědčit, jak hluboce se mýlíte. Laco Kučera Informační centrum Lovosice Osvoboditelů 109/ Lovosice tel.: /2009

11 VÍTE, KDE NAJDETE TùTSKO? tûtí Nebylo by divu, kdyby se název regionu tûtsko brzy stalo pojmem znám m v prostfiedí ãeského turistického svûta. Dodnes si jen málokdo dokázal spojit tûtsko s mûstem tûtí. Od nynûj ka se alespoà vy, ãtenáfii TRAVEL profi, budete správnû orientovat v prostoru obklopujícím mûsto na pravém bfiehu Labe, v okolní pobfieïní níïinû mezi nedalek mi kopci Dubské vysoãiny i v sousední CHKO Kokofiínsko a pod nedalek m ípem. Charakteristickým prvkem krajiny v okolí Štětí je mohutný tok Labe. Dosahuje zde šířky až 250 metrů. Mírně se vlnící řeka byla odjakživa plná ryb a její břehy bývaly zarostlé hlubokými smíšenými lesy. Není tedy divu, že si právě krajinu pod nedalekým Řípem vybral bájný Praotec Čech, aby se zde usadil se svým rodem. Od těch dob uplynulo v Labi velmi hodně vody a mnohé se změnilo. V dobách divokého dobývání přírody byly lesy vykáceny a díky rozmachu nerozumné a nezodpovědné výroby papíru se ryby raději stěhovaly jinam. Ale i to je již minulostí. Zatím ještě nedávnou, nicméně minulostí. Po hladině Labe už dávno neplavou záhadné a nevábně vyhlížející kusy celulózy a turisty na palubě lodi Porty Bohemicy 1 už dávno neobtěžuje protivný zápach. Věřím, že není daleko doba, kdy se na březích Labe znovu objeví i rybáři. Nevelké Štětí prodělalo v posledních dvaceti letech významné změny. Příměstské břehy Labe se proměnily v přístaviště pro jachtaře s areálem pro veslaře a kanoisty, nedávno doplněný o moderní skatepark. Nedaleko moderního koupaliště s ohřívanou vodou a tobogánem vznikly stadiony pro fotbal, házenou, tenis a odbíjenou, k dispozici jsou i prostory pro rehabilitaci. Centrum města má novou pěší zónu, v přírodním amfiteátru se každoročně pořádají koncerty a stále větší oblibu si získává pravidelný podzimní Štětský jarmark. Od začátku devadesátých let ve městě úspěšně pracuje i informační centrum, kde mohou turisté získat kolekce materiálů, mapy a informace o turistických cestách, cyklostezkách, památkách i tipech na výlety. Oblíbeným cílem pro obyvatele i návštěvníky Štětí je umělý Račický kanál. Každoročně se na jeho hladině pořádá celá série veslařských závodů mezinárodní úrovně. K populárním a divácky neuvěřitelně atraktivním událostem patří závody Dračích lodí. Když se jeho hladina vyprázdní, užívají si zde chvíle klidu rybáři, které ze zdánlivé nečinnosti dokáže vytrhnout pořádný záběr velkých ryb, kterým se zde dobře daří. Nejste-li zrovna vyznavači dlouhých hodin s pohledem upřeným na plovák udice, vezměte si na výlet k Račickému kanálu kolečkové brusle. Pětikilometrová trasa kolem vody má asfaltový povrch a od časného jara do pozdního podzimu na ní můžete prověřovat svoji fyzickou zdatnost. Využijete-li k cestě do Štětí pohostinnou palubu lodi Porta Bohemica 1, můžete nalodit i kolo a pak se vydat třeba na hrad Kokořín, na který vás dovede žlutá značka, či cyklistickou trasou přes obec Stračí, kde na blízkém vrcholu Špičák spatříte celé Štětsko jako na dlani. Dále po žluté narazíte na Mariánskou kapli a o kilometr dál na Hraběcí kapli, postavenou v roce 1720, na jejímž místě byl poddanými zavražděn krutý hrabě J. W. Clary. Na žluté trase se můžete pokochat i jeskyní Mordloch, která v době třicetileté války sloužila jako úkryt loupežníků. O několik metrů dál narazíte na zajímavý pískovcový masiv Sedm chlebů. Po cestě na Kokořín minete i několik zajímavých děl sochaře Václava Levého, které jsou vytesány do pískovcových skal, a to zejména Hada nebo Harfenici. Asi nejznámější dílo V. Levého Čertovy hlavy, pak máte možnost vidět v Želízích. Štětí a celé Štětsko by vaší pozornosti nemělo uniknout. Sami poznáte, že není třeba věřit všem katastrofickým zprávám o špatném stavu zdejšího ovzduší a přírody. - lk -, foto: město Štětí Informační centrum Štětí Obchodní 708, 1. patro, Štětí tel.: /

12 V dfievûn ch chalupách na svazích Krkono a Jizersk ch hor se po dlouhá staletí navlékaly korále. Pro rodiny zdej ích horalû to byl po celé zimy dûleïit zdroj obïivy. Není tedy divu, Ïe se z pûvodní domácké v roby v 19. století stal perspektivní prûmyslov obor. Sklárny v Îelezném Brodû i mnohé domácí dílny zaãaly produkovat sklenûnou krásu, která postupnû dobyla skoro cel svût. Narodila se pravá ãeská biïuterie. V PRAVA ZA SKLENùNOU KRÁSOU Nejen skleněné šperky, ale i nesmírně populární foukané a ručně malované vánoční ozdoby opouštěly malé dílny. Větší manufaktury a později celé továrny vyráběly skleněné lustry, lampy nebo foukané figurky. Mnoho ze sklářských tradic se v Libereckém kraji udrželo dodnes. Pojmy jako skleněné perly a skleněné kameny jsou v kraji kolem Železného Brodu, Malé Skály, celého Horního Pojizeří a části Českého ráje důvěrně známé. Výrobou skleněné krásy se dnes v kraji zabývá 186 firem větších, menších i jen rodinných. Moderní technologie a požadavky trhu dovolily rozmnožit i sortiment. Kromě tradičních mačkaných perel, korálků, jader, skleněných ověsků na lustry, foukaných figurek a foukaných vánočních ozdob vycházejí z dílen i šperky velice moderní. Avšak jejich výroba má stále výraznou vazbu na původní vzory a technologie. Samostatnou kapitolou sklářství v Libereckém kraji byla a je výroba vánočních ozdob. Jako pírko lehké skleněné, kulaté i jinak tvarované bublinky pak čekají na to, až se jim dostane pravé vánoční pozlátko, barevné linky a třpytivý povlak. Podzimní nebo zimní výprava za skleněnou krásou Libereckého kraje může být dobrým tipem nejen pro rodinný výlet, ale i pro celé firmy. V mnoha dílnách vám rádi předvedou nejen svůj ucelený sortiment. Můžete nakoupit a dokonce si sami vyzkoušet, jak by vám šlo vyrobit perlu, vyfouknout figurku a vánoční kouli a nakonec si ji sami ozdobit. Pokud s výsledkem své práce nebudete spokojeni, můžete si odvézt třeba skleněný betlém či dokonce celou kolekci skleněných šperků bohatý náhrdelník, náušnice i náramek. Chcete-li si znovu vybavit byt nebo dům novými svítidly, lustry, lampami z čirého, rubínového nebo jinak zabarveného skla, jsou zde pro vás. Naše redakce navštívila jednu z firem zabývajících se výrobou bižuterie, skleněných svítidel a vánočních ozdob v malé obci Líšný jen pár kilometrů za Malou Skálou. Mají nejen bohatě vybavenou výstavní a prodejní galerii, ale i unikátní sbírku jader ojedinělou kolekci 60 tisíc umělecko-ryteckých výrobních prostředků, které se používají pro výrobu forem, s jejichž pomocí se ručně tvoří skleněné kameny, plakety, knoflíky Laco Kučera /2009

13 Pardubick kraj KOUZLO LÁZNÍ BOHDANEâ Mûsteãko Láznû Bohdaneã se sice nehonosí svûtovou proslulostí, na druhé stranû ale dokáïe své hosty pfiíjemnû pfiekvapit. LeÏí jen pár kilometrû od krajského mûsta Pardubice a snadno dostupné je i z dálnice mezi Prahou a Hradcem Králové. PÛvodnû se jmenovalo jen Bohdaneã. Zfiejmû podle jména jednoho ze sv ch dávn ch majitelû. Láznûmi Bohdaneã se stalo aï na konci 19. století. Vraťme se o několik století zpět. Na konci 15. století vlastnil město Bohdaneč Vilém z Pernštejna, který zde založil rozsáhlý systém rybníků. O čtyři sta let později nájemce rybničního hospodářství Jan Veselý začal pokusně využívat zdejšího slatinného bahna k léčení. Prvních sedmdesát pacientů se úspěšně léčilo už v roce V prvním desetiletí 20. století se lázeňské provozy začaly úspěšně rozvíjet do té míry, že se vyplatilo zavést privátní autobusové spojení s Pardubicemi. Dnešní Lázně Bohdaneč jsou příjemným městem, jehož centrum v posledních letech doslova rozkvetlo. Většina domů zazářila novými fasádami, kavárny, restaurace, penziony i hotely výrazně zkvalitnily služby a i tak problematická místa, jako je kruhový objezd, dokázali zde vyřešit s nebývalým výtvarným citem. Místo zelené nebo asfaltové plochy jej zdobí fontána, která nejenže krásně vypadá, ale v letních parných dnech dokáže osvěžit vzduch a spláchnout prach vířený koly projíždějících aut. Pobyt v Lázních Bohdaneč však nemusí být vždy spojen s léčbou. Město i nejbližší okolí nabízí bezpočet aktivit, které dokážou naplnit víkend nebo celý týden. Až tedy budete hledat, kde strávit několik dnů, vypravte se sem. První vaše výprava za poznáním města by měla vést po naučné stezce Gočárův okruh. Tento světoznámý architekt zde zanechal několik výrazných stop. Nadchne vás nádhera Gočárova pavilonu v lázeňském areálu, můžete obdivovat uměřenost vily v Dukelské ulici, odvážně řešenou konstrukci vodojemu nebo penzion Škroup na náměstí. Tím ale výčet architektonických památek Lázní Bohdaneč zdaleka nekončí. Radnice, kostel sv. Maří Magdaleny, Kuttnerova kaplička nebo poetické Tillerovo sedátko také stojí za pozornost. Zvláštností, která skutečně překvapí, je Růžový tank. Plastika sochaře Davida Černého, která připomíná dlouhá léta, kdy ve městě pobývali nezvaní hosté. Zajímavý může být i výlet mezi zdejší rybníky. V okolí je jich celkem čtyřiačtyřicet. U mnohých z nich můžete rybařit, jiné jsou chovné. Procházky po hrázích nebo kolem zarostlých břehů se vám budou líbit. Měli byste zájem o návštěvu krajského města? Chcete si v Pardubicích po návštěvě Východočeského divadla dát skleničku? Nejezděte autem. Spojení Lázní Bohdaneč a Pardubic zajišťuje trolejbusová doprava. Anebo vás láká více příroda a sport? Pak můžete sednout na kolo a vyrazit na některou ze značených cyklotras celkem devět jich vede na desítky zajímavých míst, o nichž zatím pravděpodobně nemáte ani tušení. Například jedna z cyklotras vede kolem starého vodního díla Viléma z Pernštejna, kolem Opatovického kanálu. Za hezkého počasí se vyplatí jej sjet na pramičce nebo na kánoi. Je klidný, téměř na rovině a tudíž bezpečný i pro úplné začátečníky. V těchto týdnech, kdy netrpělivě očekáváme příchod zimy a konec roku, nabízejí Lázně Bohdaneč řadu programů kulturně, zábavně lázeňských. Silvestrovský pobyt spojený s procedurami a velkým rautem je připraven na celý týden jak pro páry, tak i pro partu kamarádů. Máte rádi pralinky? V Lázních Bohdaneč si dámy mohou zregenerovat pleť čokoládovým zábalem, po kterém se mládne. Jmenuje se Bruselská pralinka. Lákavě zní taky Medově mléčné snění, Mořský vánek nebo Čokoládová terapie. Jste překvapeni bohatostí nabídky Lázní Bohdaneč? My také. - lk - Městsko lázeňské informační centrum Pernštýnská Lázně Bohdaneč tel./fax: mobil.: /

14 SVATOMARTINSKÉ JE NA SVùTù Rozumí se Svatomartinské víno roãníku Jako pfiedchozí tfii roky byly i letos v jedenáct hodin slavnostnû otevfieny první lahve nov ch mlad ch vín. Vín z moravsk ch i ãesk ch vinic, jejichï název Svatomartinské se uï docela vïil. Na desítkách míst se se li vinafii se sv mi pfiáteli, aby ochutnali mladá a svûïí vína /2009 Svatomartinská vína nejsou ledajaká. Aby vinař mohl označit lahve s mladými víny etiketou se jménem svatého Martina, musí je nechat projít náročným posouzením odborníky, sommeliéry a zkušenými degustátory. Pak je oprávněn použít nejen název, ale i logo a charakteristickou smršťovací kapsli přes korek. Grafické ztvárnění etiket je věcí vinařů, kteří mají právo si i na lahvích se Svatomartinskými víny uchovat svoji typickou barevnost nebo výtvarné zpracování. Jen logo musí dodržet jednotný grafický manuál. Tím je naplněna záruka, že se zájemcům dostane jen to nejlepší. Na mnoha místech na Moravě i v Čechách koštovali vinaři se svými přáteli první skleničky s novými víny, aby posoudili, jaká byla úroda a co bude možné od vín ročníku 2009 očekávat. Ve vinařských sklepích, vinotékách, hotelích se setkaly tisíce lidí, kteří umí ocenit kvality domácí vinařské produkce. Den po jedenáctém listopadu uspořádal Vinařský fond České republiky ve spolupráci s Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu České republiky ochutnávku Svatomartinských vín v Hlavním sále Valdštejnského paláce v Praze. Slavnostního úvodního slova se ujali předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Jan Hajda a předseda Rady Vinařského fondu ČR Milan Venclík. Mezi hosty nechyběl ani ředitel Vinařského fondu ČR Jaroslav Machovec a se skleničkou v ruce, živé diskuzi nad kvalitou růžového, bílého nebo červeného bylo možné zahlédnout i tváře ministrů nebo představitelů politických stran. Nemohli jsme si odpustit položit alespoň některým z nich pár všetečných otázek. Ministr financí Eduard Janota, který doslova jen několik minut před začátkem ochutnávky jednal s představiteli českých pivovarů o výši spotřební daně u piva, poznamenal, že setkání s přáteli u skleničky kvalitního vína je pro něj vždy příjemným a doslova posilujícím zážitkem. I když sám sebe nepovažuje za znalce, víno má za ušlechtilý nápoj, který si zasluhuje naši pozornost po celý rok. Nakonec dodal, že o zvýšení spotřební daně u vína se opravdu neuvažuje. Z jiného konce se na Svatomartinská vína podíval předseda M. Venclík, který s neskrývanou radostí konstatoval, že Svatomartinská vína ročníku 2009 jsou jednoznačně nejlepší za uplynulé čtyři ročníky. Uvedl, že našim, domácím vinařům se podařilo doslova vymazat importované Beaujolais nouveau. Ne snad proto, že by francouzská mladá vína byla nekvalitní. Ale čeští konzumenti stále více žádají vína domácí produkce a vinaři na Slovácku, Mikulovsku, Velkopavlovicku, Znojemsku i na Litoměřicku a Mělnicku jim předkládají rok od roku lepší a kvalitnější produkci. A na Svatomartinských vínech, na jejich svěžesti, v ovocitém aroma s harmonickými kyselinkami je třeba ocenit jejich krásnou vyváženost. Díky nízkému obsahu alkoholu se výborně hodí k tradiční české a moravské kuchyni... Není tedy divu, že dlouhé stoly byly při ochutnávce obsazeny lahvemi od rovné stovky vinařů. Nechyběly mezi nimi ani známé značky výrobců jako Neoklas, Znovín Znojmo, Víno Marcinčák, Vladimír Šabata i Lobkowitzké zámecké vinařství nebo Žernosecké vinařství a mnoho dalších. Pro čtenáře, kteří se se Svatomartinskými víny teprve chystají blíže seznámit, sdělujeme, že zakoupit je mohou do konce roku. Pak jejich sezona skončí. Více informací a podrobnosti o výrobcích i možnostech nákupu jsou uvedeny na webových adresách: Laco Kučera

15 Mikulov Pod jednou z dominant Mikulova, pod zbytky vûïe s cimbufiím, které se fiíká Kozí hrádek, vede nûkolik dláïdûn ch uliãek. Dá se jimi do pomûrnû strmého kopce vystoupat aï k nenápadné brance v plotû zarostlém vinnou révou. Z malé cedulky je moïné pfieãíst, Ïe za plotem je Vinn sklep Pod Kozím hrádkem. VE SKLEPù POD KOZÍM HRÁDKEM Jako v mnoha jiných sklepích v Mikulově a v celé Mikulovské vinařské podoblasti, i Pod Kozím hrádkem se nalévají dobrá vína. Začátkem podzimu sem turisté jezdí i na výborný burčák. Ale stále mile naladěný a pohostinný majitel, vinař Ladislav Solařík, vás rád přivítá i v zimě. Hosté, kteří se zde scházejí z celé Evropy, dostanou vína, co hrdlo ráčí. Podle dohody a objednávky si mohou předem vybrat i z bohatě zásobené teplé a studené kuchyně. V teplých letních dnech a večerech je příjemné posedět pod pergolou na zahradě a sledovat, jak se připravují dobroty na venkovním grilu nebo rožni. Sklep Pod Kozím hrádkem nabízí zajímavé posezení. Je totiž přírodní a jako jeden ze dvou takových v Mikulově přístupný. Tvoří jej vápencová jeskyně. Se všemi svými temnými kouty, výstupky a komíny ve stropě, které ale nikam nevedou, je to velice působivý prostor. Zvláště pak, když jeho majitel natáhne krásně zlatavé nebo temně rudé do koštýře a s patřičným komentářem nalije první košt. Odcházet ze sklepa v hodině, kdy se první sluneční paprsky přehoupnou přes Svatý kopeček a rozsvítí střechy a fasády zámku, ozáří věž kostela svatého Václava, je také zážitek. Velká část Mikulova se rozprostírá takměř u nohou. Vyplatí se komu zbyly ještě nějaké síly vydat se na několik set metrů dlouhou cestu do kopce až na Kozí hrádek. Z nadhledu pak není těžké pochopit, proč si požehnaný kraj pod bíle zářící Pálavou podmanil pracovité vinaře, proč sem rádi jezdili a jezdí malíři, básníci i muzikanti. Jakoby sem, na jižní Moravu, někdo mávnutím kouzelného proutku přenesl kousek slunné Itálie. Ve sklepě Pod Kozím hrádkem a v Mikulově vůbec je krásně po celý rok. Návštěvu sklepa můžete už letos v zimě spojit se zajímavou procházkou městem. Informační centrum organizuje tři atraktivní trasy. Jejich součástí je prohlídka zámku, obřího sudu, Dietrichsteinské hrobky, židovské čtvrti i židovského hřbitova. Unikátní zážitek čeká návštěvníky i při prohlídce kostela svatého Václava a jeho podzemní kostnice... Po takové zimní procházce Mikulovem bude posezení u vínka a dobrého jídla ještě příjemnější. Máte-li zájem, volejte nebo pište na Laco Kučera, foto: Michal Solařík a TP 11/

16 V chodní Morava LETOS SE JEZDÍ K NÁM! Od jara do zimy a od zimy do jara je moïné se toulat po turistickém regionu V chodní Morava, kter pokr vá ãtyfii nesmírnû v razné oblasti Zlínsko a Luhaãovicko, KromûfiíÏsko, Vala sko a Slovácko. V echny bohaté folklorem, zvlá tnostmi regionální kuchynû, krásnou pfiírodou i zajímavou historií. V echny pestré a atraktivní svou turistickou nabídkou. Vyplatí se držet motta: Letos se jezdí k nám. Vyplatí se jezdit na Východní Moravu. Pro větší atraktivnost a bohatší náplň připravila Centrála cestovního ruchu Východní Morava několik tematických námětů a zpracovala je do přehledných propagačních letáků. Pro Baťův kanál je to Vzhůru na palubu, Krajem lákavých chutí a vůní se dostanete do všech oblastí za krajovými specialitami Slovácka, Valašska, Zlínska a Luhačovicka i Kroměřížska. Za lázeňskými prameny vás zavede Voda v živých proměnách, s hudebním dílem, jehož se Luhačovice a okolí staly součástí, vás seznámí "Janáčkův zdroj inspirace" a za nádherou barevných a krásně zdobených staveb vás pozve Dušan Jurkovič básník dřeva. Zejména poslední z uvedených průvodců doporučujeme vaší pozornosti. Dušan Jurkovič, rodák z malé slovenské obce Turá Lúka u Myjavy, se nechal oslnit dřevem a uměním vesnických tesařů a řezbářů do té míry, že po studiích architektury často měnil ruch velkoměsta za krásu přírody na Valašsku i dalších místech Východní Moravy. Na přelomu 19. a 20. století dokázal skloubit lidovou architekturu s tehdy módní secesí tak mistrně, že dodnes u jeho staveb zůstaneme stát v němém úžasu. Uměřenost, soulad s přírodou a přitom vrcholné projevy výtvarného citu to jsou charakteristické vlastnosti exteriérů i interiérů jeho staveb. Typickými a snad i nejznámějšími pracemi Jurkoviče v regionu jsou turistické chaty na Pustevnách. Maměnka a Libušín dnes slouží jako ubytovací zařízení. Po letech, kdy chátraly, se dočkaly vzorné rekonstrukce a modernizace. Skutečnost, že jen pár kroků od obou začínají sjezdovky, běžecké tratě a v létě i značené cesty pro pěší či cyklisty, činí celý areál Pusteven ještě zajímavější. Zaslechnete-li na Pustevnách i hlas zvonku, nedivte se, to si někdo zazvonil na Jurkovičově zvoničce. Jinou, pozornosti hodnou stavbou Dušana Jurkoviče, je Křížová cesta na Hostýn. Na svatý Hostýn, poutní místo, kde se každoročně konají slavné pouti. Ale ani mimo ně neztrácí nic ze své atraktivnosti. Předvánoční procházka do vrchu, od jednoho zastavení ke druhému vás ani neunaví. Čtrnáctkrát zůstanete stát a budete obdivovat, s jakým citem Jurkovič zpracoval prastaré církevní téma. Dušan Jurkovič zanechal hluboké stopy i v lázeňském městě Luhačovice, uložených v lesích pod hřebeny Bílých Karpat. Až budete popíjet Vincentku, Ottovku, Aloisku nebo Pramen Dr. Šťastného, projděte Luhačovice a pozorně se dívejte, na kterých domech Jurkovič doslova modeloval fasády, střechy, vikýře i ozdobně řezané trámoví. Poznáte trochu jiný rozměr lázní. Pozvánka Letos se jezdí k nám, určitě platí pro každé město, městečko i vesnici celé Východní Moravy. Platí tedy i pro Zlín. Město s průmyslovou tradicí postavenou na pevných kramflecích firmy Baťa. Čtvrtdomky a půldomky v koloniích postavených pro dělníky Baťových závodů sice nestavěl Jurkovič, ale i ony patří ke skvostům architektury. Malé, účelné, přitom pohodlné s překvapivě prostorným vnitřním uspořádáním. Až budete ve Zlíně, nezapomeňte navštívit muzeum plné bot pomník muži, který obul svět. Uvidíte, co všechno firma Baťa shromáždila. Boty ze všech koutů světa z různých materiálů a mnoha tvarů i určení. Jistě to bude zajímavá prohlídka. Příště vás pozveme zase jinam, třeba za valašskou slivovicí, na slovácké víno a vlčnovské koláčky. Laco Kučera /2009

17 BaÈÛv kanál BaÈÛv kanál, o. p. s, pfievzal v prûbûhu leto ního roku aktivity kampanû VzhÛru na palubu, kterou vymysleli kolegové v Centrále cestovního ruchu V chodní Morava. KampaÀ byla zamûfiena na kolní a skupinové v lety. Ale v duchu hesla VzhÛru na palubu pak v prûbûhu plavební sezony 2009 spoleãnost pofiádala na BaÈáku skoro v echny akce. Heslo Vzhůru na palubu mělo vždycky mobilizující účinek. Ať už to bylo při o- slavách 70. výročí přístaviště Výklopníku, plavbě Českého rozhlasu Brno s BROL- NEM či plavbě otužilců, kteří zdolali celý Baťův kanál od Otrokovic až do Skalice a ještě kus navíc, při akci Hurá do školy i Zamykání plavební sezony. Navzdory nepříznivému počasí v červenci, které však slunný srpen a září napravily, a neustále omílané ekonomické krizi se podařilo obhájit rekordní návštěvnost z loňského roku 65 tisíc turistů. V Česku sice ubylo hlavně zahraničních návštěvníků, ale jejich podíl na Baťově kanálu je zatím velmi nízký, proto se zde pokles příjezdů ze zahraničí nijak extrémně neprojevil. Do této statistiky však nepatří turisté ze Slovenska, protože Baťův kanál je mezinárodní Česko slovenská vodní cesta. Vraťme se ale na samý začátek. Plavební sezona byla zahájena slavnostním Odemykáním plavební sezony 30. dubna VZHÒRU NA PALUBU! Ohlédnutí za plavební sezonou 2009 a 1. května na celkem devíti místech. Zároveň byla otevřena přístaviště v Napajedlech a v Kostelanech nad Moravou. Významným dnem se stal i 9. červen Na Baťův kanál zavítal poprvé v historii prezident republiky. Václav Klaus s chotí Livií okusili plavbu po Baťově kanálu z Petrova do Strážnice. I letos se projevil loňský trend zvyšující se zájem o vícedenní pobyty na obytných lodích. Jejich současná kapacita je již přes léto nedostatečná. Naopak byl zaznamenán pokles výpůjček malých motorových člunů. Ten je však kompenzován rozvíjejícími se novými půjčovnami. V roce 2009 pak Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě zrealizovalo ve spolupráci s obcemi Kroměříž, Otrokovice, Napajedla, Spytihněv a Babice dvanáct kilometrů asfaltové cyklostezky vedoucí po hrázích řeky Moravy a Baťova kanálu. Spolu s úseky zbudovanými v předchozích letech vznikla tak ucelená páteřní cyklostezka z Kroměříže až do Uherského Ostrohu. Po celé délce má dokonale hladký povrch prakticky bez převýšení. Je ideální nejen pro rodiny s dětmi, ale i pro seniory a in-line bruslaře. Na ni navazují cyklostezky a cyklotrasy v okolní kopcovité krajině. Opravdovým lákadlem je bezprostřední kontakt s fungující vodní cestou s možností kombinace cyklistiky a vnitrozemské plavby. Letos budovaná cyklostezka byla financována prostřednictvím ROP Střední Morava ze zdrojů Evropské unie. Od příští sezony bude na cyklostezku podél Baťova kanálu převedena dálková cyklotrasa číslo 47, takzvaná Moravská stezka, což přespolním cyklistům výrazně usnadní orientaci. Na závěr ředitel společnosti Baťův kanál, o.p.s., Vojtěch Bártek dodal: V letošním roce rozvoj Baťova kanálu významně podpořily Jihomoravský i Zlínský kraj. Věříme, že se v rozpočtech obou krajů najdou dostatečné prostředky i pro rok Přes veškeré úspěchy, které se nám podařilo v letošním roce dosáhnout, si uvědomujeme, že stav turistické infrastruktury není ideální. Baťův kanál sloužil původně pro nákladní plavbu a tak se veškeré potřebné zázemí nutné pro cestovní ruch začalo budovat až s obnovou vodní cesty na konci tisíciletí. Chybí dostatek kvalitního sociálního zařízení včetně sprch, dětská hřiště, zázemí pro dlouhodobé kotvení lodí apod. Toto všechno si plně uvědomujeme a potvrdily nám to i výsledky ankety spokojenosti návštěvníků na Baťově kanálu, která probíhala na našich internetových stránkách. Text a foto: Baťův kanál, o.p.s., a TP Informační centrum Baťova kanálu Baťův kanál, o. p. s. Zámecká 2, Veselí nad Moravou tel.: , 11/

18 Tû ínské Beskydy KDE LEÎÍ ONDRÁ OVO ONDRASZKOWO? Ondrá ovo Ondraszkowo je nevelk kousek zemû na ãesko-polském pomezí v regionu, kter známe jako Tû ínské Beskydy. Povûst o zbojníkovi Ondrá ovi z Janovic se stala jádrem nového turistického produktu vytvofieného Regionální radou rozvoje a spolupráce se sídlem v Tfiinci. Spojuje Moravskoslezsk kraj a polsk Powiat Cieszyƒski v rámci Euroregionu Tû ínské Slezsko Slàsk Cieszyƒski. Jeho hlavním cílem je upoutat pozornost v ech kategorií individuálních turistû i touroperátorû k regionu s unikátní pfiírodou, památkami, lidovou architekturou, folklorem i vynikající regionální kuchyní. Pověst o zbojníkovi, o lidovém hrdinovi, který se díky své odvaze, hrdosti a nepoddajnosti stal ústřední postavou lidové slovesnosti v celém kraji, je dobrým marketingovým tahem. Pohádky a pověsti přece neznají věkové hranice. Mají je rádi děti od několika let až do požehnaného věku. Máme je rádi všichni do té míry, že nám není zatěžko se za nimi vypravit třeba i na česko -polské pomezí. Zbojník Ondráš pocházel z početné rodiny janovického fojta Fucimana. Žil v letech Není důležité, proč se stal zbojníkem. Daleko zajímavější se jeví, že jeho legenda je dodnes živá na neuvěřitelně velkém území od Kroměříže až po Uherskohradišťsko, slovenský Trenčín a polskou Wroclaw. Jádro regionu však tvoří Těšínské Beskydy. Součástí projektu Ondrášovo jsou kromě jiného Zbojnické stezky, turistická mapa, internetové stránky, Ondrášův dukát, na jeho území vznikají cykloturistické stezky a jako podpůrný prostředek i Ondrášův perník. Podnikatelé v cestovním ruchu a službách působící na území Ondrášova mají možnost se stát partnery celého projektu. Musí však splňovat celou řadu přísných kritérií. Proti tomu je jim nabídnuta série marketingových aktivit a podpor, které realizuje nositel projektu Regionální rada rozvoje se sídlem v Třinci. Kromě standardně zavedených pravidel pro obdobné projekty platí ještě něco navíc. V přístupu ke klientovi to jsou tyto zásady: 1. Zákazník má vždycky pravdu 2. Způsob, jakým je služba doručena, je základem úspěchu 3. Právo hosta na první dojem 4. Umíte přijmout i kritiku vlídně? První bod jinými slovy znamená: Zákazník musí mít vždy pocit, že má pravdu. I ten nejnespokojenější a nejvíce si stěžující se takto může změnit na zákazníka dělajícího zdarma reklamu turistickému zařízení po svém návratu domů... Druhé pravidlo skrývá tzv. střetnutí se službami. V restauraci, obchodě, infocentru, bance nebo hotelu, všude je třeba na prvním místě mít na mysli potřeby zákazníka. Zároveň on musí cítit, že jsme tady právě a jen pro něj. Je třeba všeho nechat a plně se věnovat tomu, co žádá... Všichni určitě máme v paměti mnoho prvních dojmů. Vstupujeme-li do nového prostředí, je pro nás velice důležitý. Jako zákazník, klient, na něj máme právo i přes všechny rozumové argumenty o filozofické kategorii pravdy a klamu. Příjemné prostředí, vstřícný pohled, vlídné slovo to je jen několik elementárních kroků, které vedou k pozitivnímu prvnímu dojmu. Ne vždy se vše podaří. Někdy něco pokazíme sami, jindy si s námi pohraje souhra náhod. Jsme-li poskytovatelem služeb, musíme být připraveni vlídně přijmout i kritiku. Nevymlouvejme se tím, že podobné a ještě horší věci se dějí i jinde. Neschovávejme se za nezřetelnou vyšší moc nebo za to může kolega, který tady zrovna není. Trpělivě a s úsměvem poděkujme za upozornění na nedostatek a ujistěme hosta, že příště se nic podobného nestane. V žádném případě není možné se snížit k reakci, která by jakkoliv naznačovala nedokonalé sebeovládání. Zdá se to složité? Vůbec ne. Jsou to principy, které by měly platit obecně /2009

19 Tû ínské Beskydy výrobek spojený s legendou o Ondrášovi a v neposlední řadě označit provozovnu znakem Ondrášovo Ondraszkowo. Teď, když už máme základní informace o tom, kde Ondrášovo Ondraszkowo leží a na jakých principech funguje, se můžeme vydat alespoň na několik míst, kudy se pravděpodobně zbojník Ondráš toulal a kde zanechal svoji nesmazatelnou stopu. Na mnoha z nich jsou instalovány informační tabule, kde si můžeme přečíst, jaká pověst se k danému prostoru váže. Na Skalce, v hoře Gírová a na mnoha dalších místech jsou dodnes ukryty poklady. Někde je třeba kopat a hledat, jinde, jako třeba právě na Skalce, je nutné přijít na Velký pátek o Velikonocích a hlavně znát správné zaklínadlo. Skalka s pokladem se pak sama otevře. Pod horou Ochodzitou, kam zbojníci rádi docházeli do koňakovské krčmy, prý dlouho stával kamenný zbojnický stůl. Stopy po Ondrášově pověstech najdeme i v pralese Mionší. Jeho část přírodní park, nese jméno Zbojnická polana. A v Salmopolu prý Ondráš sedával se svými kamarády ve starém hostinci až do té doby, než jej zradil kamarád Jurášek. Podle legendy si poté, co Ondráše sebrali, šel do Těšína pro odměnu, ale místo ní se dočkal zatčení, vězení a nakonec i potupné popravy lámání okovaným kolem. Ondrášovská legenda skutečně naplnila a dodnes plní celý rozlehlý region Těšínské Beskydy a sousední kraje v Polsku a na Slovensku. Je dobře, že se stala podstatou nového a nutno přiznat i velmi kvalitně připraveného projektu. Těšínské Beskydy tak získaly nový rozměr. Dimenzi plnou poezie i poučení. Turistické cesty po stopách Ondráše a jeho kamarádů vás dovedou na místa, o kterých jste doposud možná ani neslyšeli. Na místa ohromující svým kouzlem. Až se rozhlédnete z kopců a hor, poznáte, proč jsou zdejší goralé tak hrdí na svůj kraj, svoje nářečí, písně i legendy. Laco Kučera Turistická informační centra Stát se partnerem projektu Ondrášovo Ondraszkowo neznamená jen dodržování obecných pravidel v cestovním ruchu pro ubytovací, gastronomická zařízení a infocentra, ale také respektování pravidel a standardů podle CzechTourism. Samozřejmostí je mít v provozovně aktuální propagační materiály, suvenýry, mapy a publikace, v gastronomii nabízet alespoň jeden Jablunkovské informační centrum Dukelská 600, Jablunkov, tel.: Informační centrum Bystřice Bystřice 354, tel.: Městské informační centrum Třinec Dukelská 686, Třinec, tel.: Regionální informační centrum Těšínska Hlavní třída 15, Český Těšín, tel.: Agentura příhraničních informací Hlavní 1a, Český Těšín, tel.: IC Mikroregionu obcí povodí Stonávky Komorní Lhotka, tel.: Gorolské turistické informační centrum Mosty u Jablunkova, tel.: /

20 Nitransk kraj LÁZNù SMRDÁKY I PRO ZDRAVÉ Malá obec v pfiíjemné Záhorské níïinû na úpatí Bielych Karpat získala svoje jméno Smrdáky po sirn ch pramenech, které zde vyvûrají skoro odnepamûti. Jejich pomûrnû intenzivní aroma prozrazuje vysoké koncentrace síry ve vodû. O jejich léãiv ch úãincích se lidé pfiesvûdãili uï pfied dávn mi léty. Není tedy divu, Ïe zde byly uï v první polovinû 19. století postaveny první lázeàské objekty. Novodobé dějiny Lázní Smrdáky se začaly psát v letech 1833, kdy zde tehdejší majitel pozemků, nitrianský podžupan Jozef Vietoris, vybudoval první lázeňský dům. Jeho impozantní stavba dodnes vévodí celému lázeňskému areálu. Po několika přestavbách se honosí velkolepým klasicistním vstupním portálem zdobeným šesti bílými sloupy. Nad nimi, v tympanonu je umístěn symbol lázní. Lázně Smrdáky jsou díky svým léčivým a silně aromatickým pramenům specifické. Jezdí se sem léčit pacienti s chorobami pohybového ú- strojí a s kožními nemocemi. Přesto jsou vhodným místem i pro pobyty zdravých klientů. Vybrat si mohou z několika programů, jejichž cílem je komplexní rehabilitace, prevence a detoxikace organizmu. Lázeňské pobyty pro zdravé a unavené hosty v Lázních Smrdáky zahrnují lékařské vyšetření a stanovení optimální kombinace koupelí, masáží, diety a pohybových aktivit, které jsou doplňovány vhodnými animačními programy. Individuální léčebné a rehabilitační programy zahrnují mimo jiné třeba i koupele v sirném bahně, elektroléčbu, ošetření pleti moderními kosmetickými prostředky, bahenní zábaly, vířivé koupele a mnoho dalších, velice příjemných procedur. Pro dámy, ale i pány se nabízejí osvěžující masky na pleť a celková tělesná a psychická rehabilitace. Pobyt v Lázních Smrdáky může trvat jeden až čtyři týdny. Pro relativně zdravé hosty, kteří chtějí vyplnit čas mezi procedurami aktivním pohybem, sportem nebo dalšími činnostmi, se nabízí celá bohatá škála možností. Tenisové kurty a hřiště na volejbal jsou ideální v teplých letních dnech, za deštivého počasí je k dispozici posilovna, fitness a tělocvična. Vyznavači jízdy na bicyklech se mohou vydat po značených stezkách na výpravy za poznáním. Třeba celodenní výlet do nedaleké Skalice na hranici s Českou republikou lze spojit s výletem lodí po Baťově kanálu, pak pokračovat třeba do Hodonína nebo Mikulčic. Na slovenské straně to může být návštěva hradu Červený Kameň nebo jeskyně Drina a třeba i výlet po části Malokarpatské vinné cestě. Sklenička kvalitního a chutného vína z Modry jistě neuškodí. Po návratu všichni určitě ocení odpočinek v sauně a posilující masáž. K pobytu v lázních vždy patřily a stále patří i kulturní zážitky. Management lázní organizuje diskotéky, taneční večery, koncerty nebo setkání s folklorem. Ke klidnému lázeňskému odpoledni bezesporu patří posezení u kávy a dobrého dezertu. Prostředí hotelových kaváren čeká jen na vás. V Lázních Smrdáky jsou připraveni i na návštěvy celých skupin nebo firemních kolektivů. Je zde možné u- spořádat kongres, semináře, školení nebo netradiční pobyty pro obchodní partnery. Ubytování lze potom zajistit v několika hotelových zařízeních. Tříhvězdičkový Garni hotel Morava leží na vršku nad lázeňským areálem. Kromě standardních služeb nabízí i mimořádně nádherný výhled na celý lázeňský okrsek. Hotel Centrál se může pochlubit dvěma hvězdičkami, jeho pokoje však mají všechno, co je ke spokojenému pobytu třeba. A nakonec dvouhvězdičkový hotel Vietoris, pojmenovaný po zakladateli lázní. I v jeho pokojích nebo apartmánech se hosté budou cítit pohodlně. Malé, ale příjemné Lázně Smrdáky jsou dobrým tipem. Laco Kučera /2009

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

NĚMECKO - Údolí Mosely

NĚMECKO - Údolí Mosely NĚMECKO - Údolí Mosely Nabídka incentivní cesty spojené s degustací vín Termín: 26. 30.8. 2015 Počet: 10-15 osob rodí se zde ta nejušlechtilejší vína z odrůdy Ryzlink rýnský Program cesty Během tohoto

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Litoměřicko a cestovní ruch 2009-2010. Centrum cestovního ruchu Litoměřice, p.o.

Litoměřicko a cestovní ruch 2009-2010. Centrum cestovního ruchu Litoměřice, p.o. Litoměřicko a cestovní ruch 2009-2010 Centrum cestovního ruchu Litoměřice, p.o. Rozvoj cestovního ruchu v Litoměřicích Cestovní ruch je velmi důležitým odvětvím národního hospodářství» Trvale udržitelný

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Marketingová podpora vinařské turistiky aktivitami Národního vinařského centra

Marketingová podpora vinařské turistiky aktivitami Národního vinařského centra Marketingová podpora vinařské turistiky aktivitami Národního vinařského centra Ing. Pavel Krška Národní vinařské centrum, o.p.s. Obsah prezentace Projekt podpory a propagace vinařské turistiky Certifikace

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Otevření turistické sezony 2012

Otevření turistické sezony 2012 Otevření turistické sezony 2012 České Švýcarsko 21. 22. 4. 2012 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Jetřichovické skály otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce KDY: 12. září 2015, 10-17 hodin Pražské cyklozvonění, 12. září 2015 Popis akce KDE: Smíchovská náplavka (Janáčkovo nábřeží) více na www.cyklozvoneni.cz Základní popis: Cyklozvonění je nezisková akce, kterou

Více

Polabskými stezkami za vínem a poznáním

Polabskými stezkami za vínem a poznáním Polabskými stezkami za vínem a poznáním Projekt národní spolupráce Mgr. Ing. Miroslav Andrt místostarosta Města Štětí člen výkonné rady MAS Podřipsko Podřipsko širší vztahy Působnost MAS Podřipsko MAS

Více

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55 24. Moravská cyklistická cesta / podél Baťova kanálu ve Zlínském kraji 65,3 km Celková situace: Cyklostezka podél Baťova kanálu a Moravské stezky je budována postupně (viz. tabulka) Kompletní cyklostezka

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Dopřejte Vaší lásce luxus!

Dopřejte Vaší lásce luxus! Dopřejte Vaší lásce luxus! Budete ubytováni v jedné z nejúžasnějších historických budov jižní Moravy. Dům Pánů z Vizovic je zařazen mezi kulturní památky a představuje tak ideální místo pro Váš romantický

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

PŘEHLED SORTIMENTU A CENOVÁ NABÍDKA VÍN FLOWER LINE květinová řada

PŘEHLED SORTIMENTU A CENOVÁ NABÍDKA VÍN FLOWER LINE květinová řada FLOWER LINE květinová řada Jsou to vína, u kterých se s květinami setkáte nejen v názvu a na etiketě, ale květnatost se projevuje v celém jejích charakteru. Vína se vyznačují výrazným květinovým buketem,

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Putování Bystřickem Mikroregion Bystřicko vyhlášený turistický region EDEN 2010

Putování Bystřickem Mikroregion Bystřicko vyhlášený turistický region EDEN 2010 Putování Bystřickem Mikroregion Bystřicko vyhlášený turistický region EDEN 2010 Jmenuji se Vodomil a jsem maskotem Svratecké vodohospodářské naučné stezky, která vede návštěvníky překrásným údolím Svratky,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Průvodce "Horní Planá"

Průvodce Horní Planá Perník Kopec 48 48'58.57"N 13 54'3.46"E Zalesněný vrch Perník (1. 049 m) leží asi 10 km jižně od Volar nad pravým břehem Vltavy v Trojmezenské hornatině. Na jeho úbočích jsou četné skalní útvary, které

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Moravské vinařské stezky

Moravské vinařské stezky KSK-partner v cestovnom ruchu 24. 9. 2015 - Košice Moravské vinařské stezky Regionální produkt jižní Moravy Ing. Juraj Flamik www.vinarske.stezky.cz Dědictví vinařské turistiky na Moravě 60. 80. léta 20.století

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Zámek Bechyne! Černický zámecek

Zámek Bechyne! Černický zámecek Panství Bechyne Nachází se v lázeňském městečku Bechyně, 120 km jižně od Prahy. Nabízíme příjemný rustikální styl Hotelu a restaurace Panská, sportovně laděné prostředí residence Golf, jedinečnou atmosféru

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O.

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC Vybrané partie vín zpracované moderní technologií zrají v pískovcovém sklepě, který byl v roce 1770 vybudován u obce Chvalovice opatem řádu

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Zpravodaj. Vydání č. 1 /2016 Strana 1. březen 2016. Uvnitř tohoto vydání: Cíle A.T.I.C. ČR a Fórum cestovního ruchu. Redakce:

Zpravodaj. Vydání č. 1 /2016 Strana 1. březen 2016. Uvnitř tohoto vydání: Cíle A.T.I.C. ČR a Fórum cestovního ruchu. Redakce: Vydání č. 1 /2016 Strana 1 Uvnitř tohoto vydání: Cíle A.T.I.C. ČR a Fórum cestovního ruchu 1 Cíle asociace a Fórum cestovního ruchu 1 Jaký byl seminář v Ostravě 4.3.2016 2 Vzdělávání 2015, akce Turistická

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Městská část Praha 9 2011

Městská část Praha 9 2011 2011 Vážení přátelé, připravili jsme pro Vás kalendář pro rok 2011, ve kterém jsme se snažili zachytit alespoň část zajímavých míst a okamžiků z naší Městské části. Doufáme, že se Vám kalendář bude líbit,

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

ZÁBAVNĚ-NAUČNÝ PARK MIRAKULUM 10 HEKTARŮ ZÁBAVY PRO CELOU RODINU www.mirakulum.cz

ZÁBAVNĚ-NAUČNÝ PARK MIRAKULUM 10 HEKTARŮ ZÁBAVY PRO CELOU RODINU www.mirakulum.cz ZÁBAVNĚ-NAUČNÝ PARK MIRAKULUM 10 HEKTARŮ ZÁBAVY PRO CELOU RODINU www.mirakulum.cz V zemi Mirakulum v Milovicích necháváme děti objevovat dosud nepoznané, špinit se, dovádět, dotýkat se rostlin, zvířat

Více

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat v dubnu a květnu 2012 a jimiž bude slavnostně zahájena cyklistická

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín PREZENTACE Proč projekt a proč by Vás to mohlo zajímat Jak jsme si to namysleli teorie

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014 č.j.: 345/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 321 ze dne 07.05.2014 Účast městské části Praha 3 na akci Pražské cyklozvonění 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Karlovarský kraj Ústecký kraj

Karlovarský kraj Ústecký kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Karlovarský kraj Ústecký kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.11 1.

Více

Zdeněk Zeleňák, Lužánecká 8, Brno Tel. 728160320. www.gastrovino.cz. Vinařství Balážovi. cena. odrůda, zařazení ročník zatřídění

Zdeněk Zeleňák, Lužánecká 8, Brno Tel. 728160320. www.gastrovino.cz. Vinařství Balážovi. cena. odrůda, zařazení ročník zatřídění Vinařství Balážovi Tramín j akostní 70.00 Kč 84.70 Kč Veltlínské zelené, pozdní sběr 2012 suché 116.00 Kč 140.36 Kč Irsai oliver kabinetní 99.00 Kč 119.79 Kč Hibernal pozdní sběr 112.00 Kč 135.52 Kč Sauvignon,

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

VINNÁ GALERIE Akční nabídka. Box LaGarde. Akční cena od: 575 Kč bez Dph

VINNÁ GALERIE Akční nabídka. Box LaGarde. Akční cena od: 575 Kč bez Dph Box LaGarde Vinařství Lagarde bylo založeno v roce 1897 v nejdůležitější vinařské oblasti Argentiny. Provincie Mendoza se nachází na středozápadě země na úpatí And v mírném a suchém klimatu, které se významně

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku:

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku: LIPNO BEZ BARIÉR Lipno bez bariér je jediný produkt svého druhu obsahující komplexní nabídku s celoročním využitím nejen pro handicapované, a to díky svým synergickým efektům. Přednosti: vše na jednom

Více

Týden 29. 8. - 4. 9. 2015

Týden 29. 8. - 4. 9. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 29. 8. - 4. 9. 2015 Zveme Vás Dny evropského dědictví Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších

Více

VIZE: NAŠE VÍNA NEKOUPÍTE VŠUDE MISE: JEDINOU OPRAVDOVOU HODNOTOU JE PRO NÁS KVALITA BEZ

VIZE: NAŠE VÍNA NEKOUPÍTE VŠUDE MISE: JEDINOU OPRAVDOVOU HODNOTOU JE PRO NÁS KVALITA BEZ VÍNO ZLOMEK & VÁVRA VIZE: NAŠE VÍNA NEKOUPÍTE VŠUDE MISE: JEDINOU OPRAVDOVOU HODNOTOU JE PRO NÁS KVALITA BEZ KOMPROMISŮ. STRATEGIE: TRADICE, UNIKÁTNOST, TECHNOLOGIE. VÍNO ZLOMEK & VÁVRA S.R.O. je rodinné

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

Akční nabídka VINNÉ GALERIE. Box LaGarde. Akční cena: 575 Kč bez Dph

Akční nabídka VINNÉ GALERIE. Box LaGarde. Akční cena: 575 Kč bez Dph Box LaGarde Vinařství Lagarde bylo založeno v roce 1897 v nejdůležitější vinařské oblasti Argentiny. Provincie Mendoza se nachází na středozápadě země na úpatí And v mírném a suchém klimatu, které se významně

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyžití. Zážitkové aktivity jsou soustředěny

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

Letní lezení ve Francii

Letní lezení ve Francii Letní lezení ve Francii Někomu se možná může zdát, že jet lézt do Francie v létě je trochu šílené. Neříkám, že ne,ale určitě se tu dají najít krásné oblasti, kde si můžete pohodově zalézt, vykoupat se,

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení - termín konání: 1.- 4.10.2015, místo konání: PVA EXPO PRAHA v Letňanech - jediný největší odborný veletrh v regionu

Více

Loštice. Muzeum tvarůžků Loštice

Loštice. Muzeum tvarůžků Loštice Program zájezdu 8:00 Sraz u klubí na Dubí 10:00 Plánovaná prohlídka Muzea tvarůžků Loštice 12:00 Příjezd do Olomouce, rozchod xx:xx Odjezd z Olomouce dle domluvy v autobuse Loštice Zdejší dominantou je

Více

Po zdárné rekonstrukci lodě Kobliha vedla cesta na Baťův kanál.budou zde uvedeny zkušenosti a poznatky z plaveb během sezony 2014 a 2015.

Po zdárné rekonstrukci lodě Kobliha vedla cesta na Baťův kanál.budou zde uvedeny zkušenosti a poznatky z plaveb během sezony 2014 a 2015. S Koblihou na Baťáku Trasa z Veselí nad Moravou do Skalice Po zdárné rekonstrukci lodě Kobliha vedla cesta na Baťův kanál.budou zde uvedeny zkušenosti a poznatky z plaveb během sezony 2014 a 2015. Baťův

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Česká ráj pohádková dovolená

Česká ráj pohádková dovolená Česká ráj pohádková dovolená Hlavní turistická nabídka Českého ráje Pohádková dovolená Zpátky k přírodě Po stopách času Krajina s tradicí Relaxuj aktivně Český ráj bez bariér 3 Sdružená Český ráj zájmové

Více

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 PRESTIŽNÍ PRŮVODCE LONELY PLANET ŘADÍ PLZEŇ MEZI TOP 10 EVROPSKÝCH DESTINACÍ PRO ROK 2014 Zuzana Koubíková, ředitelka organizace Plzeň

Více

řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění

řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění téma měsíce řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění Svíčky a kadidlo. Dvě věci, bez kterých si pravoslavný kostel snad ani nelze představit. Obě věci se vyrábějí už po staletí stejným

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Regionální konference cestovního ruchu. Vinné sklepy Skalák 3.12.2015

Regionální konference cestovního ruchu. Vinné sklepy Skalák 3.12.2015 Regionální konference cestovního ruchu Vinné sklepy Skalák 3.12.2015 Kam u sousedů 5/ 2015 Projekty 2015 Projekt je zaměřen na propagaci tradičních folklórních akcí a na podporu spolupráce se sousedním

Více