ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII."

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII. cena 10 Kč Březen 2015 František Laňka 6. A Literatura kniha Kniha je nejtrpělivější a nejzábavnější společník (S. Smiles) Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha (L. A. Seneca ml.) K dobré knize je třeba i dobrých čtenářů (V. Hugo) Nejdřív si knihu koupíš a pak si ji přečteš. Kolik spisovatelů by zemřelo hlady, kdyby tomu bylo naopak (J. Kraus) Klasický román je takový, který lidé chválí, ale nečtou (M. Twain) Dobrý román říká pravdu o svých hrdinech, špatný o autorovi (G. K. Chesterton) Nepišme pouze proto, aby nám přibývalo knih, hleďme každou knihou důkladně zakrýt nějakou mezeru v naší literatuře (K. Havlíček Borovský) Když čtu špatnou knihu, lituji z celého srdce, že v dnešních dobách umí každý psát (B. Bolzano) Z obsahu: Z rady a zastupitelstva 2 Oprava varhan 11 Závody v Černé Říčce 12 Karneval 13 Lyžařské kurzy dětí 13 a 17 Mariánské schody před otočkou autobusu v Desné I (pod bývalou úpravnou vody) z odbočky na Albrechtice zabočte doprava a můžete stoupat po kamenných schodech na Mariánskou Horu. Z původních 365 se zachovalo zhruba 350 kamenných stupňů. Kdysi tu bývala křížová cesta ke kapličce stojící na stejnojmenné hoře.

2 Z rady a zastupitelstva města Co projednalo zastupitelstvo Na svém 1. zasedání kromě jiného schválilo koupi pozemku pč. 429/1, jehož součástí je stavba čp. 10 a pozemku pč. 430, vše v k. ú. Desná I, od společnosti Jizerská porcelánka s. r. o., se sídlem Údolní 138 Desná. Zároveň pověřilo vedení města dopracováním smlouvy vzalo na vědomí žádost organizace Lesy ČR s. p. o výkup pozemků pod komunikacemi v komplexu státního lesa v lokalitách Desná I a Desná III a pověřilo vedení města vést další jednání o podmínkách případného výkupu a směny, průběžně informovat zastupitele o průběhu jednání vzalo na vědomí žádost společnosti FEEL s. r. o. se sídlem U Lesíka 619 Tanvald a neschválilo prodej bytového domu čp. 456 v k. ú. Desná II schválilo následující investiční výdaje pro rok 2015: meliorace Riedelova vila, rekonstrukce Riedelova hrobka, hřbitov, objekt JIPO, městská policie, atletický areál, objekt MěÚ, kamery, místnost pro spolkovou činnost, bytové jednotky č. p. 456, úpravy sběrného dvora, přemístění dětského hřiště MŠ a nákup hracích prvků schválilo poskytnutí finančního daru jednotlivým členům výborů zastupitelstva města a komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, za rok 2014 dle předloženého návrhu schválilo obnovu kontokorentního úvěru s Českou spořitelnou, a. s. ve výši 2 mil. Kč se splatností do schválilo hlavního partnera, a to Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou, pro Sympozium Desná 2015 a zároveň schválilo rozdělení výtěžku z letošního Sympozia mezi Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou a město Desná Co projednala rada města Na svém 1. zasedání kromě jiného schválila pronajmout plochu na budově č. p. 883 v k. ú. Desná III společnosti První bobová a. s., Ctiborova 407, Kladno na dobu od do za účelem umístění reklamy schválila pronajmout cca 15 m2 z pozemkové parcely pč. 344 v k. ú. Desná III panu Jiřímu Oleníčkovi, Tovární 2914/51, Jablonec nad Nisou na dobu od do za účelem instalace reklamní plochy vzala na vědomí informaci o stavu finančního účtu města k a návrhu investičních akcí pro rok 2015 a doporučila zastupitelstvu návrh projednat a určit prioritní akce schválila zveřejnění záměru k pronájmu prostor prodejny Maso uzeniny v objektu č. p. 630 Desná II na základě statického posouzení a doporučení bytové komise neschválila pronájem výměníku Poštovní 641 z důvodu havarijního stavu objektu a trvá na jeho vyklizení. Zároveň uložila pracovníkům místního hospodářství zajistit vyklizení schválila poskytnutí jednorázového finančního příspěvku ve výši Kč pro VLTAVA-LABE-PRESS a. s., Region Severní Čechy k uspořádání tradiční ankety Nejlepší sportovec okresu Jablonec nad Nisou zároveň schválila užití znaku města Desná při příležitosti ocenění Sportovce roku 2014 dne na pozvánkách na akci a videosmyčce v divadle při předávání cen schválila pronájem tělocvičny v objektu č. p. 500 v Desné II v ulici Krkonošská ve výši 90 Kč za jednu hodinu schválila spolupráci při realizaci projektu periodika KRAJ Příloha Libereckého kraje prostřednictvím webových stránek a novin města Beseda s občany v Desné I V pondělí 16. února proběhla první letošní beseda s občany. Tradičně celoroční cyklus začal v Desné I. Sešlo se zhruba 15 účastníků a celé jednání probíhalo v příjemné atmosféře, přestože některé dotazy či odpovědi na ně nebyly vždy jednoduché. Beseda probíhala v konstruktivním duchu, dotazovaní i tazatelé byli schopni rozumné komunikace a vznášené dotazy byly stručné a vždy ke konkrétní věci. V průběhu necelých dvou hodin se ke slovu dostali všichni přítomní, někteří i opakovaně. Beseda v Desné I splnila přesně svůj účel. Ti, kdo se jí zúčastnili, odcházeli s pocitem užitečně stráveného času. Chtěli bychom všem přítomným za jejich účast poděkovat, zpětná vazba od občanů je pro nás velice důležitá. J. Kořínek Informace k obsazení místa zubního lékaře Na základě podnětu města Desná bylo Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem zdravotnictví, vyhlášeno dne 23. ledna 2015 výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb na ambulantní péči v oboru zubní lékařství pro území Desná. Lékař, který splňuje podmínky výběrového řízení a má zájem provozovat tuto praxi, má povinnost přihlásit se do tohoto řízení do 9. března Město Desná je předběžně pevně domluveno s konkrétním lékařem, který má o tuto praxi v Desné zájem. Po ukončení lhůty pro podání přihlášky do výběrového řízení proběhne v průběhu března samotné výběrové řízení. Předpokládaný nástup lékaře, v případě doporučení výběrovou komisí, je k termínu červen 2015, neboť tento zubní lékař bude muset ukončit svůj současný pracovní poměr, kde ze zákona vyplývá dvouměsíční výpovědní lhůta. J. Müller Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČ: , Krkonošská 318, Desná. Odpovědný redaktor: Mgr. Dana Nývltová. Redakční rada: Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: Riedelova vila, Krkonošská 120, Desná, tel.: , , , , Grafika a tisk: Jablonecká tiskárna, Podhorská 22, Jablonec nad Nisou, Vychází měsíčně nákladem 400 výtisků. Datum vydání: 28. února Povoleno pod registračním číslem MK ČR E Desenské noviny 03/2015

3 Společenská kronika Blahopřání V únoru tohoto roku oslavil své životní jubileum pan Jaroslav Kořínek, starosta města Desná. Rád bych Ti, Jardo, za nás za všechny, co Tě máme rádi a vážíme si Tě, popřál pevné zdraví do dalších let, ocelové nervy v této funkci a mnoho životního optimismu. Ať se našemu městu daří pod Tvým velením. A hlavně, nebuď smutný, že číslovka 4 již nebude nikdy na začátku Tvého věku. Za nás za všechny s úctou k Tobě Josef Želinský Redakce Desenských novin a Kulturní a informační středisko RV se připojují k tomuto milému blahopřání. Úspěšný start Desenského divadelního předjaří 31. ledna bylo zahájeno letošní Desenské divadelní předjaří. dospělé, ale i pro dětské diváky. Jmenovala se Zubatá story a jednalo se o volné zpracování námětu hry Dentální rapsodie, jejímž autorem je Alexandr Guha. Ve svém repertoáru ji měla i liberecká Ypsilonka. My jsme ji měli možnost zhlédnout v podání souboru Vojan Mladá haluz. Jsme již zvyklí, že tento soubor předvádí prvotřídní výkony a ani tentokrát to nebylo jinak. Diváci sledovali opravdu vydařené představení, takže start našeho předjaří se povedl. Vyprodaný sál, úspěch souboru a závěrečný aplaus dojal nejen režisérku a současně vedoucí souboru paní Vlaďku Koďouskovou. Desná má herecký spolek, na který může být právem pyšná. V únoru pokračovala divadelní přehlídka představením Strašidlo Cantervillské. Představení proběhlo po uzávěrce listu, ohlasy přineseme v dubnových novinách. Začalo trošku netradičně již v 15 hodin. Důvodem bylo to, že divadelní hra, která byla vybrána jako první z celého cyklu představení, byla nejen pro Děkujeme! Za kulturní a informační středisko L. Neumannová Gratulace březnovým jubilantům Alžběta Melichová Jaroslav Jakoubě Irena Müllerová Eva Bochová Libuše Bončková Josef Boch Jiří Janouš Věra Jiroušová Svá životní jubilea v bžeznu oslaví: Jaroslav Šimon Jaroslav Mikulášek Emilie Blažková Dobroslav Breuer Jiří Pačes Helena Malá Josef Janoušek Josef Beneš Do dalších let přejeme mnoho zdraví. Jubilanti narození v měsíci dubnu, kteří nechtějí být zveřejněni, mohou zavolat na tel. č.: matrika. Poděkování Děkujeme všem přátelům a známým, kteří přišli v pátek 13. února do smuteční síně šumburského hřbitova, aby se naposledy rozloučili s Otou Jiřincem. Jeho odchod nás bolestně zasáhl a chceme touto cestou vyjádřit náš dík za projevy soustrasti i za květinové dary. Za zarmoucenou rodinu Jana Jiřincová Desenské noviny 03/2015 3

4 Informace z Desné Opravenou tělocvičnu ve víceúčelovém objetku je možné opět využívat V průběhu druhé poloviny měsíce prosince 2014 a počátkem ledna letošního roku došlo k realizaci úprav a oprav tělocvičny ve víceúčelovém objektu. Součástí oprav bylo kompletní vymalování tělocvičny, opravy všech dřevěných prvků (cvičební prvky, kryty radiátorů, skříňka na sportovní materiál) a natažení sítí přes okna tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození. Předcházející stav, kdy okna byla zakryta lepenkovým papírem, je naštěstí již minulostí. Cenové náklady byly minimální a pracovní činnosti relalizovali místní řemeslníci p. Frománek a p. Kašík společně se zaměstnanci MěÚ. Touto cestou jim chceme poděkovat za kvalitně provedené práce. V současné době se již v tělocvičně opět sportuje. Radou města byl schválený poplatek za používání tělocvičny, který činí 90,- Kč za hodinu jejího pronájmu. Jedná o částku, která obsahuje náklady na světlo, teplo a úklid. Město nemá zájem tělocvičnu komerčně využívat, ale chce podporovat občany Desné, kteří mají zájem sportovat. Tomu odpovídá i uvedená cena. V případě zájmu o pronájem tělocvičny se mohou občané obrátit telefonicky na vedoucího odboru místního a bytového hospodářství pana Žáka, tel. čísla či Předpokládané investiční akce roku 2015 Zastupitelstvo města Desná na svém jednání dne odsouhlasilo, na základě doporučení rady města, seznam investičních akcí na letošní rok. Jedná se následující akce: meliorace Riedelova vila Kč rekonstrukce Riedelova hrobka Kč hřbitov Kč (dům posledního rozloučení) objekt JIPO Kč, (1 splátka) Kč opravy objektu služebna městské policie Kč, atletický areál Kč (rekonstrukce objektu na atlet. materiál) objekt MěÚ Kč (výměna oken) kamery Kč (objekt ZŠ, MŠ Desná II, ZMŠ Desná I, Riedelova vila, MP) místnost pro spolkovou činnost Kč bytové jednotky č. p Kč, úpravy sběrný dvůr Kč, přemístění dětského hřiště MŠ a nákup hracích prvků Kč v celkové výši 5,200 mil. Kč Musíme konstatovat, že výčet těchto akcí není neměnný. Lze přistoupit, na základě dalších objektivních okolností, ke změnám. Těmito změnami je myšlena zejména možnost účastnit se různých projektů, které s nejvyšší pravděpodobností budou vyhlášeny jednotlivými ministerstvy či Krajským úřadem Libereckého kraje v 1. pololetí tohoto roku a které budou vyžadovat spolufinancování města. Předpokládáme, že budou vyhlášeny programy týkající se ochrany životního prostředí, nakládání s různými druhy odpadů, zateplení památkových objektů apod. Cílem těchto investic je účelně využít finanční prostředky města tak, aby se to projevilo pozitivně na stávajícím majetku města a napomohlo občanům v jejich běžném každodenním životě. O samotném využití těchto prostředků na konkrétní akce za přesně stanovených podmínek bude rozhodovat vždy zastupitelstvo města na základě doporučení rady města. Mimo tyto uvedené akce je již v rozpočtu na tento rok Kč na výměnu oken v posledním nájemním panelovém domě v Desné I, který je v majetku města. Od roku 2015 chceme každý rok investovat stejnou částku do střech těchto panelových domů, neboť tyto střechy jsou ve velice špatném stavu a vyžadují generální opravu. Předpokládáme, že každý rok opravíme jednu střechu s tím, že začneme tou, která je v nejhorším stavu. J. Müller 4 Desenské noviny 03/2015

5 Informace z Desné Víceúčelové vozidlo již v provozu V rámci operačního programu Životní prostředí, který byl vyhlášen Státním fondem životního prostředí, došlo ke konci roku k zakoupení vozidla Ladog T 1550, kdy prioritním cílem tohoto vyhlášeného programu bylo snížení prašnosti ve městě Desná. Celková hodnota tohoto vozidla činí Kč, přičemž Kč byla dotace z fondu EU a Kč ze Státního fondu životního prostředí. Vzhledem k tomu, že město Desná mělo zájem toto vozidlo využívat nejen za účelem snížení prašnosti, ale také za účelem zimní údržby, byl podíl města, který muselo hradit ze svého rozpočtu, ve výši Kč. V případě, že by tento stroj nebyl využíván pro zimní údržbu, by město zaplatilo nižší finanční částku ve výši Kč. V průběhu měsíce ledna 2015 došlo nezávisle na tomto projektu k zakoupení komponentů vozidla Ladog T 1550, a to radlice a sypače, za cenu Kč. K zakoupení došlo na základě výběrového řízení, které proběho v měsíci prosinec 2014, kdy jsme přesně specifikovali požadavky na parametry těchto komponentů, a po splnění těchto podmínek byla jediným kritériem jejich prodejní cena. Po proškolení zaměstnanců města je vozidlo již využíváno a lze ho vidět při pravidlené zimní údržbě. Vzhledem ke klimatickým podmínkám nebylo doposud možné vozidlo využít k zametání. Předpokládáme, že k této činnosti bude stroj využíván ihned, jak to podmínky dovolí. Na závěr lze konstatovat, že nákup vozidla je dobrou investicí, která nám umožní zajistit v následujícím období čisté a upravené komunikace v průběhu celého kalendářního roku. To jistě přispěje ke spokojenosti obyvatel i návštěvníků našeho města. J. Müller Odpověď na žádost o znovu projednání petice Dne obdrželo město Desná žádost o znovuprojednání petice občanů společenství Desná, Poštovní 614. Pod petici se podepsalo 56 osob, které požadují zrušení dětského hřiště, a 13 osob, které se vyjádřily proti jeho zrušení. Žádost byla poskytnuta radě města, která na svém jednání dne konstatovala, že lze pochopit, že při využívání tohoto hřiště dochází k zvýšení hlučnosti, což vadí zejména obyvatelům č. p Členové rady jsou si vědomi, že toto hřiště využívají i skupiny dospívající mládeže, pro které není toto určeno, a že se zde i někdy chovají nevhodně. Za celou dobu od podání petice v roce 2013 zde ovšem nedošlo k žádnému poškození tohoto zařízení. MP tento prostor pravidelně monitorovala a ani ona zde nezaznamenala žádný vážný incident. Toto hřiště zde bylo zbudováno na základě petice, která požadovala jeho vybudování, kdy o toto žádali občané z více obytných domů (ze všech panelových domů ulice Poštovní). V současné době nemáme adekvátní místo, kam bychom mohli hřiště přestěhovat. Stěhování musí vždy provádět specializovaná firma, která je dodavatelem a nese veškerá rizika za instalaci prvků a jejich používání. V horizontu tří let zvažujeme revitalizaci Poštovní ulice, jejíž součástí by mělo být i přemístění hřiště do prostou k MěÚ (u podchodu). Vzhledem k těmto okolnostem rada města v současné době nedoporučila zrušení tohoto hřiště. Pro zvýšení veřejného pořádku bude využita monitorovací kamera umístěná na objektu č. p. 614 s tím, že prostor bude označen jako monitorovaný a bude ve zvýšené míře probíhat kontrola dodržování provozńiho řádu MP. Tato odpověď byla odeslána k rukám předsedkyně společenství občanů Desná, Poštovní 614 dne J. Müller Desenské noviny 03/2015 5

6 Velikonoce v Desné Připravujeme Velikonoce v Riedelově vile Podobně jako v loňském roce proběhne v Riedelově vile velikonoční program spojený s tvůrčími dílnami a jarmarkem. Možná je dobré připomenout, že každá předvelikonoční neděle měla svoje jméno: 1. Černá ženy během půstu odkládaly pestré oblečení a oblékaly se do černé. Někdy se jí říká Liščí maminky tajně pekly v noci preclíky, navěšely je na stromy do zahrady a ráno dětem řekly, že tudy běžela liška a nechala tam pro ně preclíčky 2. Pražná podle názvu postního jídla pražma (upražená zrna obilí) 3. Kýchavá podle různých pověr kolikrát kdo tuto neděli kýchne, tolik let bude žít, jiná kdo kýchne 3x, bude celý rok zdráv. Lidé se báli moru (jedna z jeho forem se projevuje kýcháním), proto si říkali Pomáhej Pán Bůh nebo Pozdrav Pán Bůh (odtud dnešní zdravíčko, pámbíček, na zdraví ) 4. Družebná tato neděle měla zvláštní postavení bylo možné uvolnit postní kázeň (mohlo se tancovat, také jídlo bylo pestřejší). V tuto neděli také chodil ženich s družbou (=ženichův kamarád) navštívit dům, kam chtěli jít po Velikonocích na námluvy 5. Smrtná v ten den vynášeli lidé ze vsi symbol zimy slaměnou smrt (Mořenu) - loutku oblečenou do ženských šatů, figurína byla nastrčená na tyč. Za vsí ji hodili do vody (kde nebyla voda, tak ze skály, nebo ji zahrabali do země) 6. Květná připomíná památku slavného Kristova vjezdu do Jeruzaléma, kde ho vítali palmovými ratolestmi. U nás palmy nejsou, roli převzaly větve jívy, protože jako první má květy kočičky. Ty se pak v kostele světily Týden před Velikonocemi se jmenuje Pašijový (v kostele se četly pašije = úryvky z Nového zákona): po Květné neděli přišlo Modré pondělí, Žluté úterý to byly úklidové dny ; Škaredá středa vymetaly se komíny (proto také Sazometná), pověra kdo se tento den mračí, bude takový po celý rok; Zelený čtvrtek tehdy proběhla poslední večeře Páně, v ten den umlkají zvony (odlétají do Říma), zahalují se oltáře, jedly se pouze zelené pokrmy (špenát, kopřivy, zelí), pekly se jidáše ); Velký pátek je ve znamení smutku je to den Ježíšova ukřižování. Pověra jedenkrát do roka se otvírají poklady označuje je světélko nebo zářící kapradí (Erben balada Poklad, Krkonošské pohádky Anče: Horo, horo, otevři se pro člověka poctivýho a vydej mu málo z bohatství svýho ) Bílá sobota světil se oheň před kostelem, doma se oheň uhasil a přinesl se posvěcený (oheň a světlo patří k nejstarším přírodním symbolům, které naznačovaly přítomnost Boží a sílu Boží. Oheň symbolizuje zároveň Boží lásku, která plane a hřeje i uprostřed chladu a temnoty. Pro člověka je oheň nezbytnou podmínkou pozemského života: dává teplo, dává světlo, přináší potěšení i radost. Zároveň je i pradávným symbolem smrti a očisty. Toto všechno se střetává ve velikonoční symbolice paradoxů: život i smrt, láska i očištění. A právě ohněm začínají velikonoční obřady). Na Bílou sobotu se opět rozezněly zvony, je to doba Vzkříšení Velká noc (odtud název Velikonoce) Boží hod velikonoční všichni chodili do kostela, kde se světily velikonoční pokrmy. Červené pondělí je lidovým zvykem, žádné liturgické úkony se k němu nevážou. Toho dne se odbývá velikonoční pomlázka a zdobí se vajíčka. K jarním tradicím patří: Pálení čarodějnic je to na Filipojakubskou noc (ze 30. dubna na 1. května). Tuto noc měly zlé síly větší moc než jindy. Lidé nosili na ochranu květ z kapradí nebo svěcenou křídu. Věřili, že v povětří létá spousta čarodějnic vidět je bylo možné v noci na opuštěném místě nebo na křižovatce. Na ochranu proti nim se pálily na kopcích ohně (světlo i v noci) Stavění máje tradiční symbol jara. Stavěly se na návsi, musely se hlídat (vzájemně se snažili z jednotlivých vesnic máj ukrást to byla potupa). Malé májky stavěli chlapci před domy svých vyvolených Den matek (druhá květnová neděle), Letnice (7. neděle velikonoční), Jízda králů, Otevírání studánek, Svatojánská noc. Chcete obohatit náš velikonoční jarmark svými produkty či výrobky? Pokud máte chuť a nápad, stánek je pro vás bezplatně k dispozici. Stačí zavolat nebo přijít do Riedelovy vily a rezervovat si místo. Vaši spolupráci velmi rádi přijmeme. 6 Desenské noviny 03/2015

7 Informace z knihovny Ještě že nejsem kat Vlastimil Vondruška Dobrodružný detektivní příběh, který se odehrává v renesanční Praze. Román vznikl na podkladu autorovy stejnojmenné divadelní hry. Nabízí plno zvratů, napětí, ale i zábavných situací a nečekané rozuzlení. Hlavními hrdiny nejsou detektivové, známí z jiných Vondruškových románů, ale zdánlivě nesourodá trojice hrdinů staroměstský rychtář, katovka a zběhlý student teologie. Láskobraní Blanka Hošková Román Láskobraní je výsostně ženskou četbou. Je příběhem ženy ve středním věku, na kterou doléhá syndrom prázdného hnízda a zároveň velmi těžce nese chování svého manžela, který ji nechává v prázdném domě i na vinici samotnou a plní si své obchodní (a jak se později ukáže i citové) sny a potřeby jinde. Nejprve bojuje, pak rezignuje, a když se blíží k samému dnu svých sil, vstoupí jí do života nový muž. Happy end? Ani v nejmenším. Dědečku, ještě vyprávěj Ladislav Špaček Knížka Dědečku, ještě vyprávěj je volným pokračováním úspěšné knihy pro děti Dědečku, vyprávěj. Laskavá slova moudrého dědečka provázejí opět půvabné ilustrace Jany Fernandes. Malá Viktorka naslouchá pohádkám a příběhům, které ji učí základům etikety a pomáhají jí utvářet si názor na svět kolem sebe. S dědečkem prožívá různé příhody společné dětem jejího věku a učí se, jak se zachovat v různých situacích, které život přináší. Na rozdíl od prvního dílu je pokračování Dědečka zaměřeno nejen na etiketu a základy slušného chování, ale i na etiku, tedy pěstování mravních hodnot a postojů dětí. Kniha je určena dětem předškolního a raného školního věku Isabela: Neohrožená královna Colin Falconer Zachránkyně trůnu. Isabele je pouhých dvanáct let, když je provdána za anglického krále Eduarda II. Pro francouzskou princeznu je to láska na první pohled, ale Eduardovo skrývané tajemství hrozí zničit nejen její lásku, ale i anglické království. Isabela musí volit mezi rodinou a zájmy říše. V sázku dává i vlastní život, aby zachránila království. Colin Falconer předkládá čtenářům další kritikou oceňovaných románů, jimž neschází ani čtivost, ani historická věrnost. Příběh královny Isabely vypráví osudy jediné ženy, která kdy zaútočila na Anglii a vyhrála. Tato historická událost, která i po staletích zůstává v Anglii tabu, změnila dějiny. Devátá dívka Tami Hoag Kovac už viděl víc mrtvých, než by dokázal spočítat. Ale něco takového snad dosud ne... V mrazivém silvestrovském Minneapolisu vypadne z kufru jedoucího auta zohavené tělo dívky. Spekulace, jestli byla ještě naživu, když dopadla na zledovatělou vozovku, vedou k její přezdívce: Zombie Doe. Jako neidentifikovaná a zároveň neidentifikovatelná je už devátou ženskou obětí roku a detektivové Sam Kovac a Nikki Lisková mají za úkol zjistit její totožnost a najít toho, kdo jí tohle provedl. Co by byla horší představa: že by pachatelem mohl být cestující sériový vrah známý jako Doc Holiday, anebo že monstrum, které by něčeho takového bylo schopno, nemusí pocházet zdaleka? Malý český poutník Ondřej Hník Básník Ondřej Hník navazuje na úspěšnou sbírku veršů o Praze. Tentokrát se vydává na putování po Čechách, Moravě a Slezsku. Ve více než padesátce básní přibližuje zvláštnosti a typické motivy jednotlivých měst a krajů, opět s typickou směsicí romantiky a jemného nonsensového humoru. Desenské noviny 03/2015 7

8 Okénko zajímavostí Co to znamená, když se řekne Přehrady v našem kraji Přehrada Bedřichov Je to nejvýše položená přehrada v Jizerských horách. Byla vybudována na říčce Černá Nisa (pravostranný přítok Lužické Nisy) u obce Bedřichov. Vodní družstvo v Liberci provádělo její stavbu v letech Podkladem pro návrh a stavbu byla povodeň z roku Říčka Černá Nisa, pramenící na úbočí Olivetské hory, způsobovala po déletrvajících srážkách mimořádně velké škody ve svém okolí, kde byl soustředěn poměrně velký průmyslový potenciál. Přehrada je umístěna přímo v pramenné oblasti Černé Nisy. Projekt na zděnou gravitační hráz s předsypem vypracoval profesor Dr. Ing. Otto Intze. Po očištění základů byla provedena základní betonová vrstva s odvodněním základů trubkovou drenáží. Podkladní beton se dělal z cementotrasové malty, zdivo pochází z místní žuly, cement byl dovážen z Čížkovic. Stavba byla dokončena , kolaudace proběhla 28. června V letech byl vybudován převaděč vody k elektrárně v Rudolfově. V průběhu provozu přehrady bylo na vodním díle Bedřichov provedeno několik významných zásahů, do roku 2001 byla postupně prováděna celková rekonstrukce. V roce 1970 se ze dna uvolnila rašelina a vytvořila na hladině přehradního jezera dva plovoucí ostrovy. Jejich tloušťka byla 2 metry a celková kubatura m3. Jeden z nich byl z prostoru přehrady vytěžen, druhý byl zakotven u pravého břehu nádrže 300 metrů od hráze. V období let tu prováděla Česká akademie věd ústav hydrodynamiky výzkum proudění vody, v 60. letech minulého století zde byla pozorována vodní fauna a flóra a byl sledován výskyt řas v těchto mimořádných nadmořských a klimatických poměrech. Dnes tato přehrada napájí 3 vodní elektrárny, slouží k rekreaci a rybaření. neporušená krása okolí bedřichovské přehrady, která je umístěna v poměrně velké nadmořské výšce, láká nejen turisty, ale i filmaře. Její rozloha je kolem 42 hektarů, průměrná hloubka 15 metrů. DNy Megera Pro vysvětlení, kdo byla Megera, musíme do řecké mytologie. Že to není dáma, kterou bychom vyhledávali, je patrné už z toho, že se zrodila díky smrtelnému hříchu. Když totiž Kronos zabil svého otce Úrana, zrodily se z jeho kapek krve tři Erinye (Litice, Fúrie) = hněvivé bohyně.: Tésifoné Mstitelka, Alléktó Vytrvalá v hněvu a Megera Závistivá. Sídlily v předpeklí a čekaly, až někdo spáchá zločin. Pak se za ním vydaly zahaleny do mlhy a nebylo před nimi úniku. Dostihly každého, kdo se provinil. Říkalo se jim také dcery noci a nebyly vítanými hosty už pro svůj vzhled. Místo prstů měly drápy, místo vlasů zmije a už tohle stačí, abychom pochopili, že dostižený viník při pohledu na ně zkameněl. Megera z nich byla nejznámější a stala se jakýmsi zosobněním trestající msty. K ní se činností a zjevem řadila Harpyje nestvůra s tváří ženy a páchnoucím supím tělem a s křídly. Zatímco označení harpyje jako žena ošklivá a hašteřivá se moc často v současnosti neobjevuje, zbývající dva názvy pro jednu a touž mytologickou postavu se objevují poměrně často. Mají ale poněkud přenesený význam, i když to, že označení jejich jménem není pro ženu nikterak lichotivé, jim zůstalo. Megera není dnes představitelkou tvrdé spravedlnosti a osudové nutnosti, ale nazývá se tak zběsilá, zuřivá ženská, která ohrožuje dobré vztahy a ničí všechno hezké. Fúrie se používá spíš pro označení přezíravé, nafoukané, ale také zlé ženy, která s nikým nevyjde, vždy se hádá a je naprosto nesnášenlivá. Takže od Meger a Fúrií raději utečme. O takové přítelkyně není opravdu o co stát. DNy 8 Desenské noviny 03/2015

9 Kultura O DESENSKÉHO MEDVĚDA 2015 sobota 14. března ZAHÁJENÍ 1. MRAZÍK (divadelní představení, od 5 let ) ZŠ Lučany nad Nisou žáci 5. ročníku 2. ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ (taneční představení, od 4 15 let ) ZŠ Plavy Vážení čtenáři a rodiče našich malých čtenářů, blíží se kouzelná Noc s Andersenem, která se bude konat v naší knihovně Pokud je Vašim ratolestem mezi 7 11 lety včetně, neváhejte je přihlásit. Děti zažijí kouzelnou noc plnou her a zábavy. Přihlášky si můžete vyzvednout osobně v knihovně a vyplněné odevzdat do Noc s námi prožije prvních 15 přihlášených dětí. 3. VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY TŘÍDNÍ KNIHY (divadelní představení, let ) ZŠ Desná dramatický kroužek 4. MEDVĚDI A OPICE (divadelní představení, 8 let ) ZŠ Liberecká, Jablonec nad Nisou dramatický kroužek PŘESTÁVKA (OBĚD, ZÁBAVA PRO DĚTI) 5. MARNIVÝ CÍSAŘ (divadelní představení, 3 14 let ) ZŠ Kořenov - dramatický kroužek 6. NEVIDITELNÁ (divadelní představení, 10 let ) Těžká dohoda - ZUŠ ŽELEZNÝ BROD 7. Z POHÁDKY DO POHÁDKY (divadelní představení, 3 10 let ) Strčprstskrzkrk DDM ULITA TANVALD 8. O HODINÁŘI PÉRKOVI (divadelní představení, 3 10 let ) Dramatický kroužek Čmeláčci, Desná cca VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ Přijďte podpořit své favority! Můžete přijít kdykoliv během celého dne.!!! ČASY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!! VSTUPNÉ 30 Kč Mariánské schody Mnozí z návštěvníků Desné by rádi vystoupali po Mariánských schodech na Mariánskou Horu. Cesta k nim se poněkud obtížněji hledá. Jdete-li z Desné směrem na Protrženou přehradu, po levé straně silnice narazíte na odbočku do Albrechtic, z níž po několika metrech odbočíte doprava (navede vás hnědá šipka) a můžete stoupat po kamenných Mariánských schodech až do osady Mariánská Hora. Podle pověsti jich bylo 365, každý den v roce byl položen jeden a položili je dělníci, kteří scházeli z hor za prací. Původně to ale byla poutní cesta z údolí Desné ke kapličce Panny Marie na Mariánské Hoře. Koncem 20. let 19. století zřídil Franz Linke podél poutní cesty jednoduchou křížovou cestu do prkenných kastlíků na dřevěných sloupech umístil kolorované rytiny s tradičními výjevy z Kristova ukřižování. Každou neděli odpoledne chodili lidé ke kapličce právě po těchto schodech. Proto se jim někdy říká svaté schody. Ve strmé zalesněné stráni se jich dochovalo asi 350, křížovou cestu nikdo neudržoval, a tak její zastavení zchátrala. Desenské noviny 03/2015 9

10 Informace z Desné Nejmenší fotbalisté Desné opět dominovali Na pěkně obsazeném turnaji v jablonecké městské hale se v nejlepším světle opět představili naši nejmenší fotbalisté ročníku narození Turnaj se konal v sobotu 14. února 2015 a zúčastnily se ho týmy FK Jablonec 2, Mladá Boleslav, Xaverov, Admira Praha a TJ Desná. Naši borečci si vedli od začátku turnaje velice zdatně, když si poradili se stejně starými fotbalisty FK Mladá Boleslav 9:3. Dále dokázali porazit tým z Admiry Praha 4:2, když v průběhu tohoto utkání již prohrávali 0:2. V dalším utkání si kluci zcela jednoznačně poradili s B týmem Jablonce 5:0. Po těchto třech utkáních našim hochům trochu docházel dech, jelikož utkání byla na tuto kategorii dost dlouhá a náš tým je dost úzký. V těchto chvílích ale klukům hodně pomohla silná podpora našich fanoušků (rodičů), kteří byli skvělým dopingem pro naše borečky. Ve čtvrtém utkání naši hráči nastoupili proti jabloneckému A týmu a dost smolně remizovali, když vyrovnávající branka padla současně se závěrečným klaksonem. K vítězství v celém turnaji potřebovali kluci porazit v závěrečném utkání tým Xaverova, což se jim po nádherném a vyrovnaném průběhu podařilo výsledkem 6:4. Naši borečci neokusili za celý turnaj hořkost porážky a zaslouženě si mohli zvednout nad hlavu svůj další pohár za vítězství v turnaji. Navíc byl náš hráč Honzik Lorenc vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Chtěl bych ještě jednou pogratulovat našim hráčům za krásný další úspěch v této kategorii a všem rodičům poděkovat za skvělou podporu při turnaji. J. Ducháč Jizerský klub lyžařů informuje Vážení přátelé lyžování v Desné, zimní sezona se již posunula do druhé poloviny a s tím i závody a především výkony sportovců našeho lyžařského oddílu. Vystoupení našich závodníků na EYOFU a MSJ Na prvně jmenované akci v rakouském středisku Tchagguns reprezentovalo desenský oddíl celkem 5 závodníků: David Zemek - severská kombinace 17. místo 10 km, 14. místo 5 km, 4. místo družstva Zdena Pešatová skok na lyžích 7. místo jednotlivci, 3. místo team mix (2 kluci + 2 holky) Jana Mrákotová skok na lyžích 8. místo jednotlivci, 3. místo team mix (2 kluci + 2 holky) Veronika Ptáčková skok na lyžích 20. místo jednotlivci Kateřina Matatová skok na lyžích 23. místo jednotlivci Na MSJ v kazachstánském Almaty reprezentovalo desenský oddíl kvarteto děvčat: Karolína Indáčková 29. místo jednotlivci, 6. místo družstva Jana Mrákotová 27. místo jednotlivci, 6. místo družstva Zdena Pešatová 24. místo jednotlivci, 6. místo družstva Barbora Blažková 16. místo jednotlivci, 6. místo družstva Další závody Na závodech COC,tedy 2 kategorie SP, ve Švédském Falunu obsadila Zdena Pešatová 5. a 3. místo. Na závodech SP v rumunském Rasnově obsadila V. Ptáčková místo Martin Zeman se umístil na Světové zimní univerziádě na Štrbském Plese na 15. a 23. místě. Na COC v Ramsau na 36. místě. Proběhly již krajské závody předžactva, které se konaly v Harrachově Zde nás reprezentovalo 5 závodníků: Daniela Peštová, Ondra Sova, Jakub Jirák, Pavel Balaš (syn úspěšného závodníka v trialu ) a Martin Balatka. O víkendu proběhly závody žactva ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde nás reprezentovalo 8 závodníků, o víkendu se konaly závody žactva v Lomnici nad Popelkou, o dalším víkendu ( ) závody v Harrachově v areálu na Kamlu a další týden ( ) patřil závodům v Desné. Ve středu proběhl na můstku K8 Krajský závod předžactva O víkendu náš klub uspořádá RKZ žactva (republikový klasifikační závod) na můstcích K-24 a K-40. Informace o těchto závodech můžete sledovat na stránkách facebooku/skokydesna P. Chlum Poděkování sponzorům Dne se konal v kulturním domě Sklář tradiční Myslivecký ples. Myslivci děkují sponzorům za dary do tomboly. Za MS Kořenov - Desná Rydval Rudolf, jednatel Sponzoři Mysliveckého plesu 2015: ELSKLO Desná v Jiz. h. ELSAP Princ Tanvald KOVO Držkov Horská cukrárna Smržovka SATO Tanvald Pekařství Schneider SKLO M. Štefánek Desná Večerník K. Tanvald Pekařství Mašek KB Tanvald Mtex J. Mikš Tanvald PAS J. Racaj Jablonec Klempířství Bambusz Desná Papír,hračky Z. Vedral Quatro Desná Hotel Lesní chata Kořenov M. Třeska sklenářství Tanvald Obec Kořenov Zdravá výživa Portan Čejková Z. Zítek Velké Hamry V. Josífek ml. Tanvald Kosmetika Koutná Desná Liberecký kraj ASYX Ferfecký Jablonec n. N. J. Tomáš řeznictví Tanvald SK mobil Tanvald Justovi Desná V. Kubů Dom. potř. Tanvald Jizerská porcelánka Desná Kartonážka Preussler Desná Zahradnictví Špicar Tanvald JISO Tanvald KOVO Bohdalovice Lékárna RNDr. A. Polová Desná FEEL s. r. o. Tanvald Bernard Příchovice DETOA Albrechtice Farma Příchovice Paliva staviva Stránský Tanvald Pekařství Vokřínek Harrachov Šindelářovi Šumburk Kancelářská technika Hollman Tanvald Preciosa Ornela Desná Město Desná a Kulturní a informační středisko Riedelova vila SIZ s. r. o. Velké Hamry Laňková Desná děkuje jednatel R. Rydval 10 Desenské noviny 03/2015

11 Informace z Desné Oprava varhan ve starokatolickém kostele Kostel Nanebevstoupení Páně prochází postupnou rekonstrukcí. Tentokrát se týká varhan. Jedná se o jednomanuálové varhany s pedálem, které postavila v roce 1892 varhanářská firma Schuster & Sohn ze Žitavy. Obnovu tohoto historicky cenného nástroje provádí varhanář Peter Nožina. V současné době byla dokončena první etapa prací v hodnotě Kč. Finanční prostředky pocházejí z těchto zdrojů: Státní fond kultury ČR Kč; Starokatolická církev v ČR Kč; město Desná ,-. Varhany budou schopné hry až po 2. etapě oprav, momentálně jsou rozebrané. Na letošní rok je plánována 2. etapa za Kč. Budeme se snažit opět získat podporu všech subjektů, stejně jako tomu bylo v 1. etapě, za jejíž úspěšnou realizaci také děkujeme všem dárcům i varhanáři. Celkem bude stát generální oprava varhan Kč K. Koláček Sběrný dvůr I tento měsíc budu pokračovat na téma odpad. Minule jsem psala o sběrném dvoře. Většina z vás sběrný dvůr zná a ví, kde ho najde. Přesto pro úplnost uvedu, že sběrný dvůr se nachází u hlavní silnice směrem na Harrachov hned za viaduktem napravo. Provozní doba sběrného dvora je středa od 13 do 17 hodin a sobota od 8 do 12 hodin. V zimním období, tj. od 1. prosince do 31. března je provozní doba zkrácena, a to ve středu od 14 do 16 hodin a v sobotu od 9 do 11. Provoz na sběrném dvoře se řídí provozním řádem, který je k nahlédnutí na webových stránkách města. Na sběrný dvůr mohou odvézt svůj odpad osoby s trvalým bydlištěm v Desné a všichni majitelé objektů ve městě. Je vhodné s sebou nosit doklad o zaplacení místního poplatku. V předchozích článcích jsem psala o tom, že na sběrném dvoře lze odevzdat jednak barevné pytle na tříděný odpad, jednak nebezpečné složky komunálního odpadu. To ale není zdaleka všechno. Největší podíl odpadu odevzdaného na sběrném dvoře tvoří tzv. odpad objemný. Objemný odpad je takový odpad, který vzniká v domácnosti, ale vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob. Patří jsem nábytek, podlahové krytiny, matrace, zařízení koupelen a toalet, rozměrné hračky a sportovní vybavení, dveře a okna, obalové materiály, dětské autosedačky apod. Odpad lze odevzdávat zdarma, ale v případě jeho většího množství (hlavně v případě rekonstrukcí či vyklizení bytů a objektů), je nutno počítat s platbou v hotovosti přímo na místě. Sběrný dvůr má v systému nakládání s odpadem města velmi významné místo. Přestože přes něj neprojde největší množství odpadu, je nejdůležitější z hlediska druhů odpadu. Již jsem zmiňovala, že nejvíce je objemného, resp. směsného komunálního. Je zde místo pro odložení nebezpečného i tříděného odpadu. Po poslední změně legislativy je obec od 1. ledna letošního roku povinna v době vegetace ( od 1.dubna do 31. října) do svého systému zahrnout i sběr biologického odpadu z údržby pozemků. Přestože systém nakládání s biologickým odpadem teprve vzniká, lze s určitostí říci, že odložení tohoto odpadu na sběrném dvoře bude jednou z možností daného systému. Další možnosti toho, co lze na sběrném dvoře odložit, jsou elektrozařízení. V současnosti je zákon nepovažuje za odpad. Vámi odevzdaná kompletní elektrozařízení jsou oprávněnými společnostmi rozebírána a materiály z nich získané jsou určeny k dalšímu použití. Celý systém se nazývá zpětný odběr a sběrný dvůr je v tomto případě místem zpětného odběru. Toto téma je ale mnohem obsáhlejší, proto se k němu v některém z dalších čísel Desenských novin vrátíme. R. Vedralová Desenské noviny 03/

12 Škola, informace z Desné Lyžařský kurz MŠ Riedelova vila Ve dnech ledna 2015 probíhal lyžařský kurz našich dětí na Severáku, SKI BIŽU s. r. o. v Hraběticích. Instruktoři odvedli skvělou práci všechny děti zvládly jak jízdu na vleku, tak závěrečné závody ve slalomu. Důležité ale nejsou jenom zvládnuté dovednosti, ale i to, že děti byly nadšené a lyžování je bavilo. To pak samozřejmě vyvolává pocit spokojenosti i u učitelek a rodičů. Chceme moc poděkovat za celkový servis, který nám organizátoři poskytli od přístupu instruktorů přes zázemí až po zapůjčení lyžařského vybavení. Stejný dík patří i sponzorům, bez jejichž pomoci by podobné akce nebylo možné uspořádat. Spokojení byli jistě i rodiče, takže doufáme, že se můžeme těšit na další spolupráci v příštím roce. Čeká nás už 10., tedy jubilejní ročník. Poděkování patří těmto organizátorům a sponzorům: Štěpán Juřík vedoucí areálu a instruktoři, VTR autoškola MOTOR - SPORT (Brandýs n/l), Ladislav Nyč, hotel Maruška, chata Arnika Martin OIL, chata Slovanka, občerstvení MC Kapr, Eda Halbig, farma Na Gruntě, Bina sport, LUTECO Karel Lhotský I. Suchardová Závody v Černé Říčce pokračují V pondělí se u nás konal 21. ročník Zimních národních her České pošty. Kvůli nepříznivým sněhovým podmínkám v místě původně plánovaného konání pořadatelé ze Ski klubu Rokytnice dohodli uspořádání dvou kol obřího slalomu s 18 brankami na našem svahu. K úspěšnému průběhu přispěly naše výborné sněhové podmínky a vhodné zázemí pro vyhodnocení výsledků. První místo mezi 33 přihlášenými ženami získala Jarmila Karlová a mezi 35 muži byl první Petr Zakopal. Manfred Friedrich Další, velmi podařený veřejný závod byl a to 2. ročník Night race, noční obří slalom. Na tradičně výborně upraveném a osvětleném svahu připravil bývalý závodník Ruda Weinert trať s 19 brankami, kterou bohužel potom při vlastním závodě nezdolal, a připravil se tak ve své kategorii o přední umístění. K závodu se přihlásilo 46 startujících všech věkových kategorií a pohlaví. Soutěž probíhala tříkolově a postupovalo vždy osm závodníků. S troškou nadsázky můžeme říci, že závod byl mezinárodní, startoval jeden lyžař z Berlína, na české borce ale nestačil a do dalších kol nepostoupil. Dosažené časy v závěrečných kolech kolem 25 vteřin svědčí o vysoké úrovni některých závodníků. Celkově nejlepších časů v obou kolech dosáhl Ladislav Náhlovský z Frýdštejna 00:50:10, druhý čas 00:50:17 dosáhl Jan Calta z Pski Kořenov, oba muži let, a třetí Markus Lauer z Černé Říčky, 00:51:69 v kategorii muži let. V kategorii ženy let, která nebyla plně obsazená, vyhrála třináctiletá Aneta Neumannová. Věra Hoferová z Příchovic vyhrála kategorii ženy let časem 00:56:74, snowboard vyhrál Viktor Neumann z Černé Říčky časem 01:06:66. A na závěr ještě pozvánka na tradiční Zimní finále, poslední (na)mazání, loučení se sněhem na Velikonoce 5. a 6. dubna Pevně věříme, že nám to sněhové podmínky dovolí, protože v Černé Říčce se od října jezdí až do dubna. Přijďte se podívat a zúčastnit. D. Lauer Karolína Kolářová, Aneta Neumannová Markus Lauer 12 Desenské noviny 03/2015

13 Dětský karneval s DS Vojan - Mladá haluz Dětský karneval v kulturním domě Sklář Kulturní dům Sklář přivítal v neděli odpoledne karnevalově naladěné a natěšené děti v maskách v doprovodu rodičů. Kulturní středisko Riedelova vila pro ně připravilo ve spolupráci s Divadelním souborem Vojan Desná - Mladá haluz karnevalovou zábavu nazvanou Capri -Sonne. Program moderoval Honza Lála, děti tancovaly a soutěžily za pomoci klauna, Křemílka a Vochomůrky, ve stylovém oblečení na celou akci dozíraly i organizátorky Lenka Neumannová a Kateřina Strnadová. Děti se výborně bavily, rodiče byli spokojeni. Zajímavým zpestřením pro všechny byla ukázka výcviku záchranářského psa Horské služby. Pan Aleš Bittner a jeho čtyřnohý kamarád Yahoo, pětiletý československý vlčák, předvedli krátkou ukázku poslušnosti psa a vyhledávání ztracené osoby. Děti asi nejvíc ocenily to, že po jejím skončení mohly jednotlivě vlčáka pohladit. Dětský karneval 2015 lze právem připojit k programům, které se opravdu povedly. Poděkování patří nejen oběma organizátorkám a Divadelnímu souboru Vojan Desná - Mladá haluz, ale také partnerům a sponzorům, kterými byli: Capri - Sonne, Detoa Albrechtice s.r.o, Ski aréna Jizerky a Horská služba Jizerské hory. DNy Desenské noviny 03/

14 Rozhovor s Janem Pražákem Cimrman v Desné V úterý 27. ledna jsme měli možnost v Kulturním a společenském centru Alfa vidět hru Járy Cimrmana České nebe. Tentokrát ale nikoli v podání herců Divadla Járy Cimrmana, ale amatérského souboru mladých cimrmanovských nadšenců, kteří si říkají Ansámbl Mikoláše Dačického z Heslova. Nejsou z Heslova, ale z Liberce (alespoň většina z nich) a předvedli parádní výkon. Spokojení byli určitě jak diváci, tak samotní herci. Kontakt s publikem byl výborný, atmosféra uvolněná a příjemná. Skoro se nechce věřit, že jde opravdu o amatérský soubor. Pojďme si ho přiblížit formou krátkého rozhovoru s jeho vedoucím Janem Pražákem, který se sám označuje jako principál ansámblu. 1. Právě jsme zhlédli cimrmanovskou hru České nebe. Jste spokojen s reakcí diváků? Určitě. Publikum bylo výborné, hrálo se nám tu velice dobře. Možná to bylo dané i jevištěm, které plynule přechází do hlediště a umožňuje bezprostřední kontakt s divákem. Reakce byla bezvadná. 2. Pojďme Váš soubor trochu přiblížit, lépe řečeno představit. Přiznám se, že jsem o Vás dnes slyšela poprvé. Máte poněkud neobvyklý název, můžete říct, jak jste k němu přišli? Samozřejmě. Máte pravdu, zvolili jsme si dost neobvyklý (v kontextu místa, odkud pocházíme) název souboru, jenž se zove Ansámbl Mikoláše Dačického z Heslova. Tato historická postava má totiž úzkou spojitost s Kutnou Horou, což nám nevadí. Ale jaká to byla figura, panečku! Mnohovrstevnatost a nezatříditelnost tohoto velkolepého bonvivána obsahuje v sobě esenci Járy Cimrmana. To jsou však druhoplánové souvislosti. Jméno souboru vyplynulo během zkoušek první hry, při nichž nám vinný nektar poskytl duševní podporu v podobě múz bezprostřednosti. Tehdy jsem donesl láhev, jež nesla jméno pozdějšího patrona našeho ansámblu. To víno bylo, mírně řečeno, velmi, velmi svérázné, ostatně jako naše uskupení a s ním i autor, jehož divadelní kusy hrajeme. Inspirováni těmito skutečnostmi, pojmenovat tak naši družinu nám přišlo sebeironicky atraktivní a trefné. 3. Jak dlouho Váš soubor existuje? V letošním roce začínáme jedenáctou sezonu. Premiéru jsme měli v roce 2004 uvedením hry Záskok. 4. Dnes to bylo České nebe. Mám tomu rozumět tak, že ve Vašem repertoáru jsou pouze hry Járy Cimrmana? Ano, je to přesně tak. Jsme výhradně cimrmanovský spolek. Každý rok nastudujeme jednu hru. 5. Logicky teď následuje otázka, které hry se už ve Vašem repertoáru objevily. Pokusím se je vyjmenovat podle pořadí, jak šly za sebou. Po již zmiňovaném Záskoku následoval Akt, pak Dobytí Severního pólu, Švestka, Lijavec, Blaník, Posel z Liptákova, Vražda v salónním coupé, Dlouhý, Široký a Krátkozraký a Němý Bobeš. 6. Jak často vystupujete? Není to často pouze 3x do roka. Agentura spravující autorská práva her pánů Smoljaka a Svěráka nám vydala povolení jen na tři představení jedné hry. Máme tedy premiéru a pouhé dvě reprízy. Víc nelze. 7. Máme tedy velké štěstí, že jsme Vás mohli vidět. Kde jste s hrou České nebe ještě vystupovali? Pokud to berete jako štěstí, je poznamenané navíc tím, že toto byla premiéra. Reprízy proběhnou ještě v tomto týdnu v Rychnově u Jablonce nad Nisou a v Naivním divadle v Liberci. 8. Nechce se mi věřit, že jste amatérský soubor. Skutečně nikdo z Vás není vystudovaný herec? Ne, opravdu není. Naše profese jsou velice různorodé od mistra cechu klempířského přes designéra, policistu, majitele reklamního studia nebo projekční kanceláře až po správce budovy Oblastní galerie Liberec (ta nám ostatně nezřídka významně pomáhá). 9. Jak se takováhle různorodá společnost dá dohromady? To zase nebylo tak těžké. Dnes je nám všem kolem 37 let, působíme 11 let a jsme vlastně přátelé z restaurace. Původně nás bylo šest, postupně se různě nabalovali další, v současné době je nás osm. 10. Vy jste liberecký soubor. Kde všude už jste vystupovali? Naše první vystoupení bylo v Josefově Dole, pak následoval Český Dub, Železný Brod, Proseč pod Ještědem, Liberec (Naivní divadlo), teď Desná a ještě Rychnov u Jablonce nad Nisou. 11. Mám ještě několik otázek na stručné odpovědi: viděl Vás někdy některý z členů souboru Divadla Járy Cimrmana? Můžete prozradit název další hry, kterou budete hrát (tipnu si Afriku, podle toho, že jste mi řekl, že pojedete nasávat atmosféru do Angoly)? A konečně uvidíme Vás ještě někdy v Desné? Tak postupně: ze souboru Divadla Járy Cimrmana nás zatím nikdo neviděl, další hra, kterou chceme hrát, je skutečně Afrika a do Desné bychom se určitě rádi vrátili. Chtěl bych moc poděkovat za to, jakého se nám v Alfě dostalo přijetí a jaké podmínky nám paní Kateřina Melicharová připravila. Děkuji Vám za rozhovor a těším se (a určitě nejen já) na další představení Vašeho souboru. DNy Jára Cimrman v mlze 14 Desenské noviny 03/2015

15 Městská policie Desná Zpráva o činnosti Městské policie Desná za rok 2014 Činnost městské policie zahrnuje tyto oblasti: přestupky, doprava, odchyt volně pobíhajících psů, spolupráce s PČR, trestné činy, veřejnoprávní smlouvy. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Strážníci při výkonu služby přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití, obecně závazných vyhlášek, podílejí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, podílejí se na prevenci kriminality. V roce 2014 se na výsledcích práce městské policie podíleli 3 strážníci s odbornými předpoklady pro výkon služby. Městská policie Desná pracuje s nerovnoměrným rozvržením pracovní doby dle rozpisu, svým výkonem služby pokrývá převážně všední dny. V zimních měsících, kdy je zvýšena návštěvnost Jizerských hor, i o víkendech anebo podle požadavků a potřeby jednotlivých obcí. Operativně se hlídky plánují při mimořádných situacích. Služba je vykonávána formou pěší, cyklo nebo motorizovanou, a to zpravidla dvoučlennou hlídkou. Ke komunikaci slouží občanům telefonní linky prostřednictvím mobilních telefonů ( , ). Tísňová linka 156 není zavedena, neboť není splněna podmínka nepřetržité služby. Činnost městské policie je zaměřena v rozsahu stanoveném zákonem o obecní polici zejména na zajišťování veřejného pořádku na území města. Strážníci při výkonu služby dohlížejí na dodržování obecně závazných předpisů, přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku a odhalují přestupky. V roce 2014 bylo registrováno městskou policií celkem 841 přestupků a bylo uloženo 182 pokut v celkové hodnotě Kč. V oblasti dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu má MP pouze subsidiární roli, která je přesně vymezena zákonným rámcem. Strážníci kontrolují porušování pravidel silničního provozu (neoprávněné stání vozidel, vjezd do míst, kde je to místní úpravou zakázáno, pohyb chodců na komunikacích, jízdu na jízdních kolech a zvířatech, ale také na kolečkových bruslích). Hlavní činností zůstává zajištění dopravní obslužnosti. Jednou z největších slabin je nedostatek parkovacích míst hlavně v sezónních měsících, kdy počet návštěvníků mnohonásobně převyšuje počet obyvatel v územní působnosti MP Desná. Strážníci se podílejí na usměrňování dopravy v případě různých kalamit, živelných pohrom a dopravních nehod nebo při akcích, kde by mohlo dojít k ohrožení účastníků silničního provozu, zaměstnanců města nebo jiných osob. V rámci prevence zaměřují na základní výuku pravidel silničního provozu u žáků základní a mateřských škol. Děti jsou seznamovány s bezpečným přecházením na přechodu pro chodce. Městská policie v rámci akce Bezpečná cesta do školy zabezpečuje ranní dohled na frekventovaných přechodech pro chodce v Krkonošské ulici. Městská policie Desná provádí v rámci své činnosti také dohled na dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel. Při kontrolách se zaměřujeme převážně na místa ležící v blízkosti škol, přechodů pro chodce a na místa, kde se vyskytuje větší počet chodců a cyklistů na komunikaci. V roce 2014 bylo provedeno celkem 18 akcí zaměřených na kontrolu dodržování stanovené rychlosti, při kterých bylo zjištěno 148 případů překročení nejvyšší povolené rychlosti. 140 případů bylo řešeno na místě uložením blokové pokuty a 8 případů bylo předáno k dořešení na odbor dopravy v Tanvaldě.Do oblasti veřejného pořádku patří i odchyt volně pobíhajících zvířat.. Odchycená zvířata (zpravidla psi) jsou dočasně umístěna na dobu tří dnů do kotce městské policie, a pokud se po této době nezjistí nebo se neohlásí majitel, je zvíře převezeno do útulku. V roce 2014 bylo odchyceno 15 zvířat, jednalo o 12 psů, 1 koně a 2 kočky. Do útulku byl předán 1 pes a 2 kočky. Městská policie vykonává i řadu dalších činností: asistence pro jiné instituce (OSPOD, Sociální správa); doručování písemností na základě žádosti odborů MěÚ a OÚ, soudů a jiných správních orgánů; doprovod, usměrňování a odklon dopravy při sportovních, kulturních a společenských akcích ; zajištění dopravní uzávěry při pořádání sportovních a kulturních akcí, ; zajištění a vyhrazení prostoru při kulturních a společenských akcích města Desná a smluvních obcí; kontrolní akce zaměřené na registrace výherních automatů; kontrola poplatku z místa na veřejných komunikacích (parkovací automaty Kořenov); kontrola černých skládek a nedovolené odkládání odpadů; označování autovlaků; ukázky z činnosti pro školky a školy; spolupráce se složkami IZS. MP se zabývá i prevencí kriminality. Základem je pohyb strážníků v ulicích při pěších hlídkách. Dále spočívá ve využívání nerepresivních prostředků v boji proti kriminalitě, jejichž úkolem je předcházení trestné činnosti. Z tohoto důvodu je snahou na úseku prevence kriminality aktivně působit na rizikové skupiny obyvatel, kterými jsou především děti, mládež a senioři. Náplní prevence je vytváření programů, jejichž cílem je reagovat na negativní vývoj trestné činnosti a specifické problémy našeho města, a tím snižovat míru páchané kriminality a naopak zvyšovat pocit bezpečí občanů, snižování počtu těch, kteří jsou kriminalitou ohroženi. K tomu slouží přednášková činnost (realizovaná zejména v mateřské a základní škole, v domově pro seniory a dalších podobných zařízeních), informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností (formou pravidelného zveřejňování tiskových zpráv o činnosti MP v místních novinách a v rámci preventivních informačních kampan)í. V rámci prevence kriminality městská policie provedla 5 přednášek, prezentací a ukázek činnosti Městské policie Desná pro žáky mateřských a základních, škol i širší veřejnost. Při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku spolupracujeme s OO PČR v Tanvaldě, ale i dalšími složkami PČR M. Erlebach Desenské noviny 03/

16 Škola Zajímáte se o historii? Rádi cestujete a poznáváte nové lidi a nová místa? Chcete, aby se Vaše dítě zlepšilo v angličtině? Hledáte způsob, jak mu učení zpestřit? pojeďte s námi! Zájezd do Anglie se SŠK při ZŠ Desná, určený žákům školy, jejich příbuzným a známým i žákům a studentům jiných škol. 6 dnů plných zážitků a radosti z poznání taky trochu angličtiny Londýn Buckinghamský palác, Katedrála svatého Pavla, Tower, Temže, Trafalgarské náměstí Oxford - univerzitní město Stonehange - záhadné kameny Exkurze do Lednicko valtického areálu Akce je určena žákům 2. stupně základní školy. Zeměpisná exkurze proběhne od 7. dubna do 9.dubna Celková cena je stanovena na 1100 Kč, úhrada zálohy 500 Kč do konce února, doplatek 600 Kč do konce března. Záloha (náklady na dopravu) je nevratná, v případě neúčasti je proto potřeba za sebe sehnat náhradníka. Cena Kč (dospělí 6990 Kč) zahrnuje: kompletní dopravu trajekt nebo tunel 3x nocleh v rodinách s polopenzí služby průvodce informační materiály a mapky cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK Cena nezahrnuje vstupné do objektů, bude potřeba kapesné asi 70 euro. Každý účastník si zajišťuje jídlo na cestě. Termín: Informace: tel.: Poslední šance! Zájemce o 2 uvolněná místa získá slevu 500 Kč z uvedené ceny, pokud zaplatí celou částku do 3 dnů! Do Londýna jede celý autobus, celkem 38 účastníků ze 4 škol. Ze ZŠ Desná jede 9 žáků, další jsou ze škol v Harrachově, v Zásadě a ve Velkých Hamrech. Zbývají 2 volná místa pro naplnění zájezdu Program: Úterý před příjezdem do Lednice projedeme Dolními Věstonicemi a kolem Novomlýnských nádrží, kolem poledne bude krátká zastávka v Mikulově spojená s prohlídkou historického centra města. Po příjezdu do Lednice se ubytujeme, po krátké přestávce se půjdeme podívat do zámeckých zahrad a na minaret, po návratu do penzionu bude večeře. Středa v 7.30 hod. bude snídaně, od 9 hodin máme objednánu prohlídku zámku Lednice. Poté přejezd do Valtic prohlídka centra města a pěší přesun parkem spojujícím Valtice s Lednicí se zastávkami u všech pozoruhodností tohoto areálu. Po návratu do penzionu bude večeře, po ní je možnost návštěvy bazénu v areálu lázní Lednice. Čtvrtek V 8 hodin bude snídaně, po ní úklid pokojů, uložení zavazadel do autobusu. Pátek v 9 hodin vyrazíme na procházku kolem Lednických rybníků k Hraničnímu zámečku, následuje odjezd do Desné. Pokud to čas dovolí, zastavíme se cestou v Litomyšli (náměstí a zámek jsou také památkou UNESCO) Kouzelný rok ŠSK při ZŠ Desná pořádá letní tábor pro děti od 5 do 15 let v Borečově u Mladé Boleslavi. Prožijeme týden plný her a dobrodružství, celotáborová hra zahrnuje zábavné i tvořivé činnosti pro malé i větší děti, hřiště je vhodné pro volejbal, fotbal a vybíjenou, večerní program doplňuje táborák. Doprava je zajištěna autobusem od Riedelovy vily v Desné. Odjezd ve 12:30. návrat ve 12:30. Strava 5x denně. Celý den je k dispozici pití v uzavřených nádobách. Každý den dostávají děti ovoce a zeleninu. Cena: Kč Zaměstnavatelé poskytují příspěvek na tábor. VZP poskytuje rodičům příspěvek na tábor zpětně. Přihlášky: Romana Jůnová, ZŠ Desná 16 Desenské noviny 03/2015

17 Škola, informace z Desné Zimní sportovní aktivity v ZŠ Lyžařský výcvik 7. ročníku Prvního letošního sněhu jsme využili k výuce lyžování v 7. ročníku. Nejprve na běžkách, pak na sjezdovkách na Černé Říčce. Sněhu bylo dost a sjezdovka pěkně upravená. Nejtěžší byly pochopitelně začátky, kdy bylo nutno zvládnout rovnováhu na kluzkých prknech a vstávání s nohama i rukama připoutanýma k lyžím a holím, které člověku rozhodně nepomáhají. Nakonec všichni zvládli základní techniku jízdy, většina dětí využije získané schopnosti i v dalších zimních dnech. Běžky Od začátku ledna chodí děti 2x týdně do prostoru bývalé sjezdovky Parlament zlepšovat své běžkařské schopnosti. Zimní sezonu zakončíme závody, podle sněhových podmínek pravděpodobně na Souši. Díky penězům z dotací Libereckého kraje má Školní sportovní klub při ZŠ Desná dostatek vybavení pro kteroukoli třídu. Toho již využili žáci 1. a 2. třídy, kteří se učili běžkovat na atletickém hřišti. Výlet na běžkách Na čtvrtek 5. ledna jsme připravili prázdninový výlet na běžkách. Jeli jsme z Jakuszyc na Orle a do Harrachova, celkem 15 km. Bylo krásně, slunečno a trasy byly upravené. Bylo nás 10 (Jirákovi, Zdena Horáková se synem a jeho přítelkyní, paní Kleinová s Kristýnkou (1. třída) a Lukášem (3.) a Vojta Petr ze 7. třídy). Je škoda, že nejelo víc dětí, mohly využít toho, že mají prázdniny a mohou se někam podívat. R. Jůnová Výroční členská schůze SDH Desná III V pátek proběhla v požární zbrojnici v Desné III výroční členská schůze sboru místních dobrovolných hasičů. Za účasti starosty p. Jaroslava Kořínka, místostarosty p. Petra Šikoly a zástupců SDH Desná II, Pustiny a Polubný hasiči bilancovali uplynulý rok. Byl to rok úspěšný, podařilo se zajistit opět několik kulturně- -společenských akcí jak pro členy sboru, tak pro místní obyvatele. Ať již se jednalo o tradiční pálení Čarodějnic, přípravu a realizaci oslav 140. výročí SDH v Desné či prohlubování vzájemné spolupráce s hasičských sborem družebního města Malschvitz. Také zahájená přístavba požární zbrojnice byla v loňském roce vlastními silami místních hasičů téměř dokončena. Uvedenou přístavbou vzniklo důstojné zázemí pro uložení výzbroje a výstroje zásahového družstva. Zůstává ještě dořešit vytápění objektu, které bude realizováno ve spolupráci s MÚ Desná. Závěrem byla minutou ticha uctěna památka dlouholetého člena místního sboru dobrovolných hasičů a velitele zásahové jednotky p. Josefa Jirouše, jehož náhlý a nečekaný odchod sbor zasáhl. Věříme, že i přes tuto ztrátu bude sdružení i nadále pokračovat ve své činnosti jak v oblasti ochrany majetku a životů, tak i v oblasti kulturně-společenské a bude tak platným partnerem MÚ Desná. J. Zachrová Novým manažerem projektů a výstavby se stal Ing. Viktor Kruml Ve dnech 26. a 27. ledna letošního roku proběhlo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice manažera projektů a výstavby MěÚ Desná. Výběrového řízení se účastnilo pět zájemců o tuto pozici. Každý člen komise, nezávisle na ostatních, hodnotil jednotlivé uchazeče a stanovil jejich pořadí. Následně komise vybrala uchazeče, který byl členy výběrové komise nejlépe hodnocený. Komise rozhodovala na základě profesní připravenosti a administrativních schopností každého z uchazečů. Jako nový manažer projektů a výstavby byl vybrán Ing. Viktor Kruml z Desné, který od již nastoupil na uvedené pracovní místo. Gratulujeme mu k jeho zvolení a přejeme mu úspěšné zvládnutí této nelehké funkce. Vyhlášení výzvy pro neziskové organizace k podání žádosti o finanční příspěvek Vzhledem k dlouhodobým záměrům města Desná, které se týkají poskytování dotací na činnost neziskových organizací, rozhodla rada města na svém zasedání dne vyhlásit výzvu k podání žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu města Desná na rok Příspěvek bude možné poskytnout na základě písemné žádosti, která bude předložena na předepsaném formuláři Žádost o příspěvek pro neziskovou organizaci na rok Výzva byla zveřejněna na webových stránkách města dne Neziskové organizace mohou žádat o finanční příspěvek dle Pravidel pro poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Desná na rok Žádost lze zaslat na adresu Městský úřad Desná, ul. Krkonošská 318, Desná. Bližší informace může poskytnout ekonomický odbor (tel. č ) či sekratariát (tel. č ) Termín pro podání žádosti je od do Do konce dubna 2015 bude rozhodnuto o případném poskytnutí finančních příspěvků a jejich výši. J. Müller Desenské noviny 03/

18 Informace Sportovní komise připravuje: Cílem nově ustanovené sportovní komise je zapojit co nejvíce dětí do sportování na sportovištích v našem městě. První akci tohoto typu chystá sportovní komise na konec dubna pro naše nejmenší ve věku od 5 do 8 let. Cílem této sportovní akce plné tradičních i netradičních disciplín je děti nenásilnou formou především pobavit. Na každého účastníka bude čekat diplom a sladká odměna. Součástí akce budou i soutěže pro rodinné týmy. Předběžně tedy zveme rodiče a především naše malé sportovce na toto klání. Podrobnější informace o této akci budou zveřejněny v příštím čísle Desenských novin a na desenském televizním kanálu. Smržovka výstavní síň Zámečku pondělí 16. února neděle 22. března Příroda na dlani Výstava fotografií Ing. Zdeňka Joukla Základní a mateřská škola Desná Vás zve na Ve čtvrtek v 16 hodin Kino klub Alfa Desná Žáci 2. stupně si pro Vás připravili řadu scének, hudebních představení a tanečních vystoupení. Výstavu můžete zhlédnout během týdne od 8 hodin, v pondělí do 16 hodin, v úterý, středu a čtvrtek do 15 hodin, v pátek do hodin (polední přestávka: po-pá hodin) před plánovanou návštěvou vám doporučujeme si telefonicky ověřit, zda jsme přítomny (tel.: , ), o víkendu pak od 13 do 16 hodin. Informace o prodejně Maso Uzeniny Městská Jatka s. r. o. Vrchlabí se sloučila s Masokombinátem Jičín s.r.o. a převzala jeho název. Pro občany k žádné změně nedošlo. Jde jen o dodržení litery zákona, kdy je nutné vyhlásit záměr na pronájem prostoru k podnikání a následně vystavit novou nájemní smlouvu na Masokombinát Jičín s.r.o. Pokud by po sloučení zůstala v názvu Městská Jatka, záměr by se nemusel vyhlásil a platila by původní smlouva. 18 Desenské noviny 03/2015

19 Informace Kulturní a společenské centrum Alfa tel.: Pravidelné kulturní programy pro všechny věkové kategorieprodej různých druhů kávy, sypaných čajů Oxalis i stáčených vín z Moravy filmové projekce, divadelní představení živá hudba k tanci i poslechu, disco zájmové kroužky, dětská herna s X-boxem, hlídání dětí během programů kondiční cvičení pro dospělé i děti, burzy, výstavy a cestopisy, besedy a přednášky pronájem prostor k akcím na míru, firemní prezentace i módní přehlídky Otevřeno: úterý od 16 hodin sobota od 16 hodin čtvrtek od 17 hodin pátek od 18 hodin Každou sobotu od 16 do 18 hodin je nově otevřená expozice, kde Vás seznámíme s historií i současností místního sklářství. Můžete si zde zakoupit výrobky sklářů, nebo si vyrobit svůj vlastní skleněný upomínkový předmět. Dále jsme rozšířili naši nabídku o prodej svíček, keramiky. Veškeré zboží Vám dárkově zabalíme. Věříme, že Vás naše široká nabídka zaujala a těšíme se na Vaši brzkou návštěvu. Kolektiv Alfy Hydraulické vyprošťovací zařízení Město Desná vyhlásilo výzvu na výběrové řízení na nákup hydraulického vyprošťovacího zařízení, které bude sloužit Jednotce sboru dobrovolných hasičů Desná při výjezdech k dopravním nehodám. Cenově nejvýhodnější nabídku podala firma Nordstahl, Praha. Protože splnila všechny podmínky výzvy, hodnotící komise doporučila zastupitelstvu města schválit tuto nabídku a s uvedenou firmou uzavřít smlouvu. - RV - Sdělení redakce Na základě dohody s Libereckým krajem o spolupráci při mediální prezentaci a na realizaci projektu periodika KRAJ Příloha Libereckého kraje bude v Desenských novinách počínaje březnovým číslem vycházet tato příloha, volně vložená do našich novin. Doufáme, že bude přínosem a rozšíří informovanost o dění v libereckém regionu. ZŠ a MŠ Desná podporuje mladé nadějné sportovce Ředitelství ZŠ a MŠ Desná podporuje již od září 2014 mladé nadějné sportovce. Ti mají možnost zdarma cvičit a rozvíjet svůj talent v tělocvičnách základní školy a v posilovně ŠSK. Jejich usilovná příprava přinesla již své ovoce. Jako příklad lze uvést: Lada Cermanová několikanásobná mistryně republiky ČR ve vrhu koulí Nikola Pěnička 3. místo na mistrovství ČR v ENDURU a v ENDUROSPRINTU Michaela Galuszková držitelka dorosteneckého halového krajského rekordu ve skoku do výšky Dominik Pěnička několikanásobný účastník ERZBERG RODEA v Rakousku (3. nejlepší reprezentant ČR) Milan Engel několikanásobný mistr ČR v ENDURU, několikanásobný účastník ŠESTIDENNÍ, účastník ERZBERG RODEA v Rakousku, účastník RALLY PAŘÍŽ - DAKAR Desenské noviny 03/

20 Inzerce ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ V DESNÉ Všeobecná právní praxe zkušeného advokáta Vymáhání pohledávek, exekuce, smlouvy a dohody, byty a nemovitosti, rozvody manželství, výživné, rodinné právo, pracovní právo, obhajoby v trestních řízeníchodin Pracovní doba po tel. dohodě. JUDr. Břetislav Kunc tel.: , , Krkonošská 612, Desná II (zelený věžový dům) Pro drobné podnikatele, malé i střední firmy nabízíme: VEDENÍ ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ EVIDENCE ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ VČETNĚ ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH Dolečková Iva Velké Hamry 613, Velké Hamry Tel.: Jiřetín pod Bukovou 37 Veterinární ambulance Tanvald Vážení klienti, dovolujeme si Vás upozornit na úpravu ordinačních hodin ve Veterinární ambulanci MVDr. Marka Bedrníka v Tanvaldě Ordinační doba bude od upravena následovně: Ordinační doba bez objednání: PO PÁ Předem objednaní pacienti: PO PÁ Operační hodiny: PO PÁ hodinová pohotovost na tel.: v Jablonci nad Nisou Objednávky na telefonu v ordinačních hodinách nebo na stále. ODVOZ A LIKVIDACE FEKÁLIÍ ŠTĚPKOVÁNÍ VĚTVÍ MULČOVÁNÍ TRÁVY TEL.: Sběrný dvůr Provozní doba 1. dubna 30. listopadu středa hodin sobota 8 12 hodin 1. prosince 31. března středa hodin sobota 9 11 hodin 20 Desenské noviny 03/2015

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Kořínek Jaroslav, Šikola Petr, Ing. Michek

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

itinerář VeterÁn show huť 2015 www.veteranshowhut.cz Účastník akce Startovní číslo Počet bodů SDH Huť ve spolupráci s OU Pěnčín předává

itinerář VeterÁn show huť 2015 www.veteranshowhut.cz Účastník akce Startovní číslo Počet bodů SDH Huť ve spolupráci s OU Pěnčín předává SDH Huť ve spolupráci s OU Pěnčín předává itinerář účastníkovi akce VeterÁn show huť 2015 Obec Pěnčín Účastník akce Startovní číslo Počet bodů 1 Sponzoři a partneři akce supšs Farma Dolenec Jako od Babičky

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 str. Petr Kropáč velitel Městské policie U nhošť Obsah : 1. Obecná část - Personální stav - Pracovní doba 2. Činnost městské policie - Přestupky - Doprava - Odchyt volně pobíhajících

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2011 str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť Obsah : 1. Obecná část - Personální stav - Pracovní doba -Technické vybavení 2. Činnost městské policie - Přestupky - Doprava

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA DESNÁ Zastupitelstvo města Desná se na svém zasedání dne 22.2.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Z á p i s č. 1 / 2009

Z á p i s č. 1 / 2009 Z á p i s č. 1 / 2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 p. Špeta příchod ve 20.00h občanů 5 zapisovatel: Lenka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

XVI. ročníku turnaje

XVI. ročníku turnaje Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem pořadatelů, Jablonec, z.s. a Domu dětí a mládeže Vikýř, přivítali ve sportovním areálu 6. ZŠ Mozartova na XVI. ročníku turnaje JUNIOR NORTH CUP MICRO

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 - Místní záležitosti veřejného pořádku V roce 2014 se na zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území města Nymburka a plnění dalších úkolů

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov Zámek nedávno oslavil 333 let svého výročí od založení a byl pro nás lákavou nabídkou k návštěvě, případný pobyt v Plumlově umožňuje podnikat

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO. Návrh usnesení. 9. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 10. 2008. Bod pořadu jednání:

STATUTÁRNÍ MĚSTO. Návrh usnesení. 9. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 10. 2008. Bod pořadu jednání: STATUTÁRNÍ MĚSTO L IBEREC 9. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 10. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Zpráva o činnosti Městské policie Liberec za 1. pololetí 2008 Zpracoval: odbor, oddělení: Mgr. Ladislav

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010

Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010 Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010 Přítomni : Michal Konvalina, Miloslav Zelinka, Stanislav Pavlát, Jiří Marek Omluveni : Miloš Poláček Hosté:

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1)

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 19. zasedání konaného dne 1. 7. 2015 v kanceláři starostky města v prostorách MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více