Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství"

Transkript

1 Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky

2 Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss Re přírodní katastrofy a nepříznivé přírodní jevy vysoká závažnost, zvyšující se četnost pojištění - řízení rizik ex-post velmi účinný nástroj pro eliminaci důsledků přírodních katastrof a nepříznivých přírodních jevů Cílem strategií řízení rizik v zemědělství je především zajistit stabilitu příjmů zemědělců.

3 Ekonomická pozice zemědělství v národním hospodářství 9,0 Podíl zemědělství na HDP v % 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 ČR Maďarsko Polsko Slovensko Slovinsko EU-25 EU-15 Austrálie USA 2,0 EU 1,0 0, zdroj: OECD, Eurostat

4 Vietnam Rozměr zemědělského pojištění v globálním kontextu Podíl pojistného na celkovém HDP a HDP zemědělství v roce ,40% 2,00% 1,60% 1,20% 0,80% 0,40% Svět Rozvíjející se ekonomiky 0,00% Průmyslově vyspělé ekonomiky Latinská Amerika Východní Evropa Asie Střední východ Španělsko Argentina Slovinsko Slovensko Japonsko Jižní Afrika Česká republika Maďarsko Indie Brazílie Afrika Turecko Korea Polsko Filipíny Čína Mexiko Maroko Chile Rusko Nigérie zdroj: Swiss Re % z celkového HDP (pravá osa Y) % z HDP zemědělství 0,06% 0,05% 0,04% 0,03% 0,02% 0,01% 0,00%

5 Vývoj zemědělského pojištění v ČR Význam zemědělského pojištění na pojistném trhu v ČR dle podílu předepsaného pojistného 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% podíl na neživotním pojištění podíl na celkovém předepsaném pojistném zdroj: Česká asociace pojišťoven

6 Vývoj zemědělského pojištění v ČR % % % 100% mil. Kč % 60% % % Předepsané pojistné (mil. Kč) Pojistné plnění (mil. Kč) Škodní průběh (%) 0% zdroj: Česká asociace pojišťoven

7 Vývoj zemědělského pojištění v ČR Zastoupení plodin a a hospodářských zvířat zvířat na předepsaném na pojistném pojistném plnění 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% Zvířata (%) Plodiny (%) 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% zdroj: Česká asociace pojišťoven, výpočty VÚZE

8 Vývoj zemědělského pojištění v ČR propojištěnost rostlinné výroby cca 35 % ploch propojištěnost živočišné výroby > 80 % stavů hospodářských zvířat Rok Podprogram Počet žádostí z toho schválených Pojistné (Kč) Výše podpory (Kč) Ostatní plodiny Hospodářská zvířata Ostatní plodiny Hospodářská zvířata Ostatní plodiny Speciální plodiny Hospodářská zvířata Pramen: PGRLF, a.s. vs zemědělských podniků (> 3 ha z.p.) nízká propojištěnost Státní podpora pojištění z dotačních titulů MZe od r podpora prostřednictvím PGRLF a.s. Maximální podpora pojistného v % v ČR plodiny X 10% 10% 20% 30% 30% 35% speciální plodiny X X X X X X 50% hospodářská zvířata 26% 35% 35% 30% 15% 15% 20%

9 Zemědělské pojištění v ČR mikroekonomický pohled podíl pojistného placeného podniky na pojištění zemědělské výroby: 0,65 % celkových nákladů (výdajů) Kč/ha z.p. 45 % nákladů (výdajů) na pojistné Struktura pojistného placeného zemědělskými podniky (průměr let ) 35,3% 19,1% Pojištění budov Pojištění zemědělské výroby Pojištění ostatní (vč. strojů) 45,5% zdroj: FADN CZ, výpočty VÚZE

10 Zemědělské pojištění v EU zdroj: Evropská komise JRC, 2006

11 Zemědělské pojištění mimo EU USA komplexní systém risk-managementu dostupné pojištění výnosů, cen, příjmů, důchodu, pojištění na indexní bázi (Group Risk Plan) vysoké subvence 58 % (72 % včetně státní podpory admin. nákladů a zajištění) X 32 % v EU pojistná sazba (9 %) je vyšší než v EU (4 %) zdroje příjmů z pojistného 73 % z pojištění příjmů (revenue insurance), jen 25 % z pojištění výnosů (yield insurance) Ostatní svět Systémy s vysokou podporou státu např. Indie, Brazílie, Nigérie Systémy zcela bez státní podpory např. Argentina, Jižní Afrika Ve většině sledovaných zemí existuje řešení na bázi partnerství soukromého a veřejného sektoru.

12 Budoucnost zemědělského pojištění v ČR a EU Základní právní rámec mj. definování pojmů (přírodní pohroma, nepříznivý klimatický jev), limity podpor: Nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 Pokyny Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období Tvorba koncepce řízení rizik a řešení krizí na úrovni EU podstata podpora pojištění formou subvencování pojistného vyhovuje kritériím Green Box WTO, musí být poskytována v souladu s pravidly hospodářské soutěže podpora vzájemnosti pobídky ke sdružování producentů poskytnutí základní ochrany proti příjmovým krizím Budoucnost zemědělského pojištění v EU přesun od pojištění konkrétních škod k pojištění příjmů zemědělských podniků možnost dalšího šíření zemědělského pojištění prostřednictvím vzájemných svazů pilotní studie aplikovatelnosti tzv. parametrických produktů (pojištění na indexní bázi, deriváty na počasí atd.) Budoucnost zemědělského pojištění v ČR k využití organizací producentů je nutná nejprve jejich konsolidace využít potenciál pojištění v rostlinné výrobě (vyšší škodní průběh, nízká propojištěnost) kombinace subvencování pojistného, vytvoření transparentních pravidel spolupráce veřejného a soukromého sektoru (Fond podpor), cílení podpor pouze dobrým (tedy i pojištěným) hospodářům

13 Závěry Cílem zemědělského pojištění je zejména snížení ztráty zemědělského podnikání. Lze očekávat, že připravovaná koncepce řízení rizik a řešení krizí na úrovni EU bude směřovat k podpoře národních systémů zemědělského pojištění. Je potřeba zvyšovat informovanost farmářů v oblasti risk managementu a stimulovat rozvoj organizací producentů. Potenciál zemědělského pojištění je třeba využít především v rostlinné výrobě. Neustále je nutné hledat nové nástroje pro řešení klimatických rizik.

14 Děkuji za pozornost.

T T. Think Together 2012. Josef Slaboch THINK TOGETHER. Řízení rizik v zemědělství prostřednictvím pojištění

T T. Think Together 2012. Josef Slaboch THINK TOGETHER. Řízení rizik v zemědělství prostřednictvím pojištění Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 6. února 2012 T T THINK TOGETHER Think Together 2012 Řízení rizik v zemědělství prostřednictvím pojištění Risk

Více

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Zemědělské pojištění 2001-2013

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Zemědělské pojištění 2001-2013 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Zemědělské pojištění 2001-2013 Základní údaje o zemědělském pojištění 2001 2013 - finanční podpora zemědělského pojištění je poskytována od r. 2001 (MZe

Více

POJISTITELNÁ A NEPOJISTITELNÁ ZEMĚDĚLSKÁ RIZIKA INSURABLE AND NON-INSURABLE FARMING RISK. Marie Prášilová, Rudolf Zeipelt, Pavla Hošková

POJISTITELNÁ A NEPOJISTITELNÁ ZEMĚDĚLSKÁ RIZIKA INSURABLE AND NON-INSURABLE FARMING RISK. Marie Prášilová, Rudolf Zeipelt, Pavla Hošková POJISTITELNÁ A NEPOJISTITELNÁ ZEMĚDĚLSKÁ RIZIKA INSURABLE AND NON-INSURABLE FARMING RISK Marie Prášilová, Rudolf Zeipelt, Pavla Hošková Anotace: Farmáři jsou stále častěji konfrontováni s riziky, která

Více

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Témata a struktura kurzu 1. Úvod do problematiky Zemědělství v současné etapě vývoje Formování agrárních trhů

Více

Podpora konkurenceschopnosti ČR a společná obchodní politika EU

Podpora konkurenceschopnosti ČR a společná obchodní politika EU Podpora konkurenceschopnosti ČR a společná obchodní politika EU Prof. Michal Mejstřík EEIP, a.s. International Chamber of Commerce ČR Seminář Programy a nástroje EU využitelné českými podniky Černínský

Více

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol.

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol. ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU MARTIN PĚLUCHA a kol. Tato publikace byla vydána za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 5 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 6 Implementace

Více

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Jindřich ich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Jihlava, 9. 11. 2007 Definice diverzifikovaných

Více

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova v období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

Specifika zdanění a sociálního zabezpečení v zemědělství

Specifika zdanění a sociálního zabezpečení v zemědělství Specifika zdanění a sociálního zabezpečení v zemědělství Václav Vilhelm 1 Abstrakt Speciální daňová opatření a úlevy pro zemědělce v jednotlivých zemích ztěžují mezinárodní srovnání celkové úrovně podpory

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 Výtah pro MAS Bohumínsko Str.66 5 POPIS STRATEGIE PRV, jako jeden z nástrojů Společné zemědělské politiky, musí korespondovat

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010

Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 2004 Ministersvo zemědělství České republiky Obsah Úvod... 3 A. Východiska... 6 B. Současný stav rozvoje EZ v ČR... 7 Stav ekologického

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 3.1. Vymezení základních pojmů 3.2. Cíle a principy ekologického zemědělství 3.3.Vývoj ekologického zemědělství v České republice 3.4. Vývoj ekologického zemědělství v EU a ve

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020 DRAFT ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ: NÁVRHU NAŘÍZENÍ EP A RADY O PODPOŘE ROZVOJE VENKOVA Z EZFRV PRACOVNÍHO DOKUMENTU EVROPSKÉ KOMISE ELEMENTS OF STRATEGIC

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006 listopad 2006 OBSAH 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu EGAP hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Situační a výhledová zpráva. Produkce obilovin ze sklizně 2004 v ČR je druhá nejvyšší za posledních 20 let

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Situační a výhledová zpráva. Produkce obilovin ze sklizně 2004 v ČR je druhá nejvyšší za posledních 20 let MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Situační a výhledová zpráva OBILOVINY Produkce obilovin ze sklizně 2004 v ČR je druhá nejvyšší za posledních 20 let Osevní plochy ozimých obilovin na úrovni před

Více

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství...

Více

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství...

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, červen 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM Vysoká škola ekonomie a managementu info@vsem.cz / www.vsem.cz NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE/TITLE OF THESIS Podpora exportu v České republice v kontextu společnosti ABC / Support

Více

Základní východiska. Ing. Jan Procházka předseda představenstva a generální ředitel. Exportní strategie a role EGAP

Základní východiska. Ing. Jan Procházka předseda představenstva a generální ředitel. Exportní strategie a role EGAP Obchodní strategie 1. Základní východiska Obchodní strategie EGAP vychází z Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020, která vymezuje strategický rámec proexportní politiky do roku 2020

Více

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD 2007 Materiály OECD jsou rovněž k dispozici na následující webové stránce: www.oecd.org Informace pro sdělovací prostředky Služba OECD pro vztahy

Více

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip. Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu změn legislativy

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, prosinec 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více