Schválený rozpočet obce na rok Příjmy. Třída 1- Daňové príjmy položka: Sdílené daně: 1113 Daň z příjm ů FO vybíraná srážkou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schválený rozpočet obce na rok 2006. Příjmy. Třída 1- Daňové príjmy položka: Sdílené daně: 1113 Daň z příjm ů FO vybíraná srážkou"

Transkript

1 1 Příjmy Schválený rozpočet obce na rok 2006 Třída 1- Daňové príjmy Sdílené daně: 1111 Daň z příjm ů FO ze záv. činnosti Kč 1112 Daň z příjm ů FO ze sam.výděl. čin Kč 1113 Daň z příjm ů FO vybíraná srážkou Kč 1121 Daň z příjm ů práv. osob Kč 1211 DPH Kč Výlučné daně: 1122 Daň z příjm ů práv. osob za obce Kč 1511 Daň z nemovitostí Kč 1112 Daň z příjm ů FO z podnik Kč C: Kč Poplatky a daně z vyb.činností a služeb 1361 Správní poplatky Kč 1361 Správní poplatek za hrací automaty Kč 1332 Poplatky za vyp.škodliv.látek do ovzduší 500 Kč 1334 Odvody za odnětí zem.půdy 500 Kč 1335 Poplatek za odnětí pozemku plnění funkcí lesa Kč 1337 Poplatek za komunální odpad Kč 1341 Poplatek ze psů Kč 1342 Poplatek pobytový-lázeňský Kč 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství Kč 1344 Poplatek ze vstupného Kč 1345 Poplatek z ubytovací kapacity Kč 1347 Poplatek za hrací automaty-dle vyhl. obce Kč C: Kč

2 2 Třída 2 - Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti OD-PA položka Příjmy z pronájmů pozemků Kč Příjmy z pronájmu pozemků Kč (Bludovit,Bludovská,ostatní) Příjem za pronájem lesa Kč Příjem -knihovna Kč Příjmy z pronájmu Kult.dům Kč Příjmy ostatní-kulturní dům Kč Příjem-místní rozhlas Kč Příjem-Obecní ples Kč Příjmy -byty za služby Kč Příjmy z pronájmů bytů Kč Příjem byty minulé období Kč Příjmy -pronájem nebyt.prostor Kč Příjmy pronájem Oranžerie Kč Příjmy-nájemné OL-pískovna Kč Příjmy-pronájem OL-kotelny Kč Příjmy-pronájem OL-budova staré kotelny ZŠ Kč Př.nebyt.prost.za vodu,elektř Kč OL-prodej majetku v r Kč Příjmy z pronájmů hrob.míst Kč

3 Příjem z VHA r Kč Příjem za tříděný odpad Kč Příjem za KO-podnikatelé Kč Příjem z vydobýv. prostoru Kč Příjem za dovoz obědů Kč SDH-příjem (elektřina,voda) 500 Kč Příjmy z poskyt. služeb Kč Příjem z akcií-dividenda Kč Příjmy z úroků Kč C: Kč Třída 3-Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Kč Příjmy z prodeje majetku Kč C: Kč Třída 4 -Přijaté dotace 4112 Neinv. dotace-od KÚ Olomouc Kč 4121 Neinv.přijaté dotace od obcí Kč z toho: Bohutín -dluh Bohutín Chromeč Vyšehoří Olšany Inv.dotace ze SFŽP- "ČOV a kanalizace" Kč 4218 Inv.dotace ze ERDF - "ČOV a kanalizace" Kč 4216 Inv.dotace MŠaT-školní hřiště Kč 4216 Inv. dotace SFRB-přestavba MŠ na 17 b.j Kč C: Kč

4 4 Třída 8 - Financování 8123 Přijetí dlouhodobého úvěru (ČOV a kanalizace) Kč 8123 Přijetí hypotečního úvěru na akci " MŠ- 17 b.j." Kč 8124 Splátky úvěrů Kč 8115 Použití zůstatků účtů z r.2005 spojovací účet "Kanal.ČOV" Kč použití zůstatku BÚ Kč 8901 Pozastávka mezd za 12/ Kč C: Kč Příjmy celkem: Kč Příjmy celkem: Výdaje ekonom.správní odbor: Výdaje odbor výstavby a ŽP Výdaje celkem: Rozdíl: Kč Kč Kč Kč 0 Kč

5 5 ORG -rozdělení výdajů Výdaje: odbor ekonomicko-správní odpovídá vedoucí odboru Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo 3111 Mateřská škola ORG 5331 dotace na provoz příspěv.organizace od obce Kč 5173 cestovné-dovoz obědů Kč C: Kč 3113 Základní škola 5331 neinv. dotace příspěv. organizaci na provoz od obce Kč C: Kč 3314 Činnosti knihovnické 5021 plat na dohodu Kč 5031 soc.pojištění Kč 5032 zdrav.pojištění Kč 5136 knihy Kč 5139 materiál Kč 5161 poštovné Kč 5162 internet Kč 5169 služby Kč 5171 opravy Kč C: Kč

6 Činnost církví a nábož. společností 5223 dotace pro CHARITU Kč 5222 Farní knihovna Kč C: Kč 3392 Zájmová činnost v kultuře- kulturní dům 5011 mzdy Kč 5021 mzdy-dohody Kč 5031 sociální pojištění Kč 5032 zdravotní pojištění Kč 5132 ochranné pomůcky Kč 5137 digitální fotoaparát Kč 5139 materiál Kč 5139 garnyže, závěsy vestibul Kč 5154 elektřina Kč 5169 služby Kč 5151 voda Kč 5152 teplo Kč 5169 služby Kč 5169 Bludovan Kč 5161 služby pošt Kč 5162 telefony telekom. a radiokom Kč 5171 opravy a udržování Kč 5175 pohoštění,dary Kč 5163 služby peněž.ústavů Kč 5192 poplatky OSA Kč 5169 zástěna v kinosále-zakrytí kuch. linky Kč 5139 zářivky-osvětlení sálu Kč 6121 drátkovací stroj na parkety Kč oprava fasády osvětlení zahrada nová okna na balkonech C: Kč

7 Ostatní záležitosti kultury 5194 SPOZ, vítání občánků atd Kč 5139 Obecní ples-materiál Kč 5169 Obecní ples-služby Kč 5175 Obecní ples -pohoštění Kč 5194 Obecní ples-věcné dary Kč 5169 Družba-Slovensko-služby Kč 5175 Družba-Slovensko-pohoštění Kč 5194 Družba-Slovensko-věcné dary Kč C: Kč 3419 Tělovýchovná činnost Převod tržeb z VHA r Kč (pro TJ Sokol + -) C: 0 Kč Podpůrný program obce: 200 Podpůrný program obce 3419 Tělovýchovná činnost 5222 dotace občanským sdružením-ppo Kč 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5222 příspěvky nesportovním dětským a mládežnickým Kč organizacím 3429 Ostatní kulturní a zájmová činnost Kč 5222 dotace ostatním organizacím 3745 Péče o vzhled obci a veř.zeleň 5492 výsadba zeleně Kč 5492 památková zóna Kč

8 Požární ochrana 5222 dotace pro mladé hasiče Kč 4341 Sociální výpomoc 5492 fin.příspěvky občanům Kč C: Kč Skupina 4 -Sociální věci a politika zaměstnanosti 4174 Dávky sociální péče pro staré občany 5410 sociální dávky UZ Kč C: Kč 4314 Pečovatelská služba(ostatní organ.) 5229 dotace Kč C: Kč 4318 Ostatní sociální péče a pomoc starým lidem-klub důchodců 5139 materiál Kč 5136 noviny Kč 5151 voda Kč 5154 elektřina Kč 5169 služby Kč 5162 polatky za rozhlas a televize Kč 5171 drobné opravy Kč C: Kč 4318 Sociální péče a pomoc starýmlidem- dovoz obědů 5173 cestovné na rozvoz obědů Kč C: Kč

9 Ostatní sociální péče 5229 Organizace nevidomých C: Kč 4329 Ostatní soc.péče-pomoc dětem a mládeži 5222 Poradna pro ženy a dívky C: Kč Skupina 6- Všeobecná veřejná správa a služby 6112 Místní zastupitelské orgány 5023 mzdy Kč 5021 odměny členů výborů a komisí Kč 5031 sociální pojištění Kč 5032 zdravotní pojištění Kč C: Kč 6171 Činnost místní správy 5011 mzdy Kč 5021 mzdy na dohody Kč 5031 sociální pojištění Kč 5032 zdravotní pojištění Kč 5038 zákonné pojištění Kč 5136 noviny,časop., knihy Kč 5137 DDHIM Kč 5139 materiál Kč 5151 voda Kč 5153 plyn Kč 5154 elektřina Kč 5156 pohonné hmoty Kč 5161 služby pošt Kč 5162 služby telekom Kč 5163 pojištění Kč 5164 nájemné(ing.mornstein) Kč 5166 konzultační, právní a porad.služby Kč

10 školení Kč 5169 služby( program Gordic) Kč 5169 služby a správní poplatky Kč 5171 opravy budov,strojů a zařízení Kč 5171 opravy služební auto Kč 5172 programové vybavení Kč 5173 cestovné Kč 5175 pohoštění Kč 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené Kč 5194 věcné dary Kč 5229 neinv.dotace-svazky Kč 5321 příspěvek na řešení přestupků pro MěÚ Špk Kč 5329 popl.sdružení obcí stř. Moravy Kč 5342 jednotný příděl do SF obce Kč 5362 daň z nemov., poplatky Kč 5362 odvod daně z příjmů za obec Kč 5492 finanční dary Kč 5164 nájemné obřadní síň Kč 6130 případná koupě pozemků Kč C: Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 bankovní služby Kč 5141 úroky z úvěrů KB Kč 5141 úroky půjčka z FRB Kč C: Kč

11 Finanční vypořádání minulých let 5364 finanční vypořádání -vratka soc.dávek r Kč C: Kč Výdaje za odbor ekonomicko-správní: Kč Výdaje za odbor výstavby a životního prostředí: Kč Výdaje celkem: Kč

12 ORG rozdělení výdajů Výdaje:odbor výstavby a živ.prostředí odpovídá vedoucí odboru Skupina 1: Zeměděl.a lesní hospodářství a životní prostředí 1014 Zvláštní veterinární péče 5169 odchyt a odvoz psů do útulku Kč C: Kč 1031 Pěstební činnost -les, dřevosklad ORG 5169 odborná správa lese Kč 5169 údržba lesních komunikací Kč C: Kč Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 Silnice ORG 5139 materiál na opravy komunikací Kč 5171 opravy chodníků a místních komunikací Kč 5169 dopravní značení v obci Kč 5169 úklid komunikací,svoz odpadků Kč 5169 služby - zimní údržba Kč 5139 materiál-zimní údržba Kč 5171 oprava mostů - Bludov (u Markovského) Kč 6121 lázeňský chodník-ing.sítě Kč 6121 chodník "Husí rynk" - II.etapa, ul.8.května Kč 6121 Příprava pro kruhový objezd u Zámku Kč 5169 PD (vč.chodníky"lázeňská kolonáda") Kč 6121 "Cyklotrasa" Bludov-Šumperk na PD Kč C: Kč

13 Příspěvek na dopravní obslužnost Kč C: Kč 2310 Pitná voda 5151 voda Kč 5154 elektřina ve vodárně Kč C: Kč 2321 Odvádění a čištění odpadních vod ORG 5362 poplatek za zneč. toku Kč 5169 služby Kč 5169 laboratorní rozbory vody Kč 5169 čištění kanalizace Kč 5139 materiál Kč 5171 opravy a udržování Kč 5171 oprava dešťové kanalizace v obci Kč 6121 ČOV a kanalizace-technický dozor a inž. činnost Kč 6121 ČOV a kanalizace-autorský dozor Kč 6121 ČOV a kanalizace-vlastní akce Kč 6121 Kanalizační přípojky-(soukromě) Kč 6121 ČOV - úroky z úvěru Kč C: Kč 2333 Úpravy drobných vodních toků 5169 čištění potoka,zpevnění břeh ů,úprava zídek Kč C: Kč

14 2341 Vodní díla v zemědělské krajině ORG 6121 záchytný příkop ZP-1 v Dolečkách Kč Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo C: Kč 3113 Základní škola ORG 5171 opravy a údržba Kč 6121 kotelna ZŠ -dovybavení Kč C: Kč 3326 Zachování kulturních památek ORG 5171 opravy Kč C: Kč 3341 Místní rozhlas 5139 materiál Kč 5171 opravy Kč C: Kč 3419 Tělovýchovná činnost 6121 Dok. studny+vyhodnocení,čerp.pokusy Kč 6121 rekonstrukce školního hřiště Kč C: Kč

15 3429 Zájmová činnost a rekreace Areál koupaliště: 5169 služby Kč 5171 opravy Kč 5171 "Vlčí důl" - rampa pro imobilní, plocha před vstupem, Kč oplocení, dokončení výměny oken C: Kč 3612 Bytové hospodářství ORG 5151 voda Kč 5137 vyb.bytů-bojlery,sporáky,kamna Kč 5139 materiál Kč 5153 plyn Kč 5154 elektřina Kč 5166 poradenské služby Kč 5169 služby-vyvážení septiku,revize Kč 5171 opravy Kč b.j. v areálu MŠ Kč 6121 Úrok z úvěru na b.j Kč C: Kč 3613 Nebytové prostory 5139 materiál Kč 5166 konzultační služby Kč 5151 voda Kč 5154 elektřina Kč 5171 opravy a udržování Kč 5171 rekonstrukce výtahu Penzion(II.+III.)etapa Kč 5169 služby Kč 5171 Rekonstrukce ÚT - "Penzion" Kč C: Kč

16 3631 Veřejné osvětlení ORG 5139 materiál na opravy Kč 5154 elektřina Kč 5169 služby,revize Kč 5171 opravy a udržování Kč 6121 Rozšíření VO (ulice B.Němcové, Lázeňská) Kč C: Kč 3632 Pohřebnictví 5139 materiál Kč 5169 služby-odpady Kč 5151 voda Kč 5154 elektřina Kč C: Kč 3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí ORG 5171 oprava MK - Bludoveček/obec Kč 5171 posyp místní komunik.zámeček-žid.hřbitov Kč C: Kč 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 sběr,svoz a likvidace Kč C: Kč

17 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů ORG 5137 nákup DHIM Kč 5169 skládkovné a odvoz odpadů Kč 5169 osvěta třídění odpadu Kč 5139 nákup popelnic, kontejnerů a obal ů na plasty Kč odpadkové koše 5164 nájemné nádob na odpad Kč C: Kč 3743 Rekultivace půdy po skládkách odpadů ORG 5169 Drážník-údržba(záchyt.nádrže,příkopů,zeleně) Kč 5169 Drážník - deponie Kč C: Kč 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň ORG 5169 nákup služeb Kč 6121 rekonstrukce zámeckého parku + Gryngle Kč spoluúčast na dotacích + údržba 5169 PD-aktualizace parku+gryngle Kč 5169 ostatní (mimořádné akce při údržbě obecní zeleně) Kč C: Kč

18 Skupina 5 -Obrana, bezpečnost a právní ochrana 5512 Požární ochrana 5171 nové pneumatiky na automobil T Kč 5156 Oleje - aut. Tatra Kč 5171 Oprava motoru AVIA Kč 5156 PHM - nafta Kč 5154 elektřina Kč 5151 voda Kč 5156 Benzin - PS -12, PS - 8, plovoucí čerpadlo, mot.pila Kč 5132 Rukavice pracovní Kč 5132 Boty pracovní Kč 5132 Kabáty pracovní Kč 5139 Lano záchranné Kč 5139 Pákové nůžky Kč 5139 Hadice D Kč 5139 Bedna nerezová na výstroj aut. Tatra Kč 5171 malování chodby, schodiště a prostor WC Kč 5171 nátěry klempířských prvků, okapy, svody, parapety apod Kč 5171 oprava obkladů v budově PZ Kč 5137 dřevěný sklad na stroje a nářadí - oplechování,svody,stř.krytina apod Kč 5169 Elektroinstalace - dřevák Kč 5169 Napuštění parket ochr.voskem CC-Mat na parkety Kč C: Kč 6171 Činnost místní správy 5169 Studie, průzkumy, PD Kč areál"na farském",značení ulic+orient. systém obce,hotel Vlčí důl,okolí Oranžerie a jiné 5169 Změna ÚP č. 2 - dle SoD s Fi. K+K Kč C: Kč Výdaje za odbor výstavby a živ.prostředí: Kč

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK Obsah strana číslo usnesení 1 důvodová zpráva 2,3 tabulky příjmů tabulky výdajů I.,II. III.,IV. PŘÍLOHY č.1 - č.20 činnost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 5 300 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti 1 550 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 436 000,00 1121 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje k 31.12.2005 čerpání * běžné 190 518,80 208 439,58 215 953,43 103,60 * investiční (kapitálové) příjmy 15

Více

Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013

Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013 Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013 Závazné ukazatele rozpočtu Města Loštice na rok 2013 závazný ukazatel Příjmy Běžné příjmy celkem 34 506 694,00 z toho Daňové příjmy 27 951 550,00 Nedaňové příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Přílohy Příloha č.1 Výdaje za období leden - prosinec 2013 dle položek Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče - se stanovuje ve výši 0 tisíc Kč. 2013

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE OBEC O S Í K IČO 00277100 ROZPOČET NA ROK 2014 Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu obce dne : 26. března 2014 podpis starosty Číslo telefonu : 461612573

Více