Pracovní skupina Pojištění a sociální otázky v zemědělství 17. a 18.5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní skupina Pojištění a sociální otázky v zemědělství 17. a 18.5."

Transkript

1 Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Pojištění a sociální otázky v zemědělství 17. a Pracovní skupina Zdraví ochrana zvířat Pracovní skupina ad hoc Víno POCC/CCC Ciolos - pilíře Potočnik užití vody Dovozy a půda EU standardy mezinárodní? Sója Investice na Ukrajině Mléko COPA, COGECA Pracovní skupina Pojištění a sociální otázky v zemědělství 17. a První část této pracovní skupiny byla řízena místo-předsedkyní Paola Grossi (It), předseda skupiny Hebig, se omluvil. Agenda a zápis byly schváleny bez připomínek, k dnešnímu programu byly sděleny především informace ohledně tří příspěvků. Paola v úvodu hovořila o dopadech krize o konferenci o pojištění v Madridu (měli jste zde velký komentář v březnové zprávě). Pro ty, kteří v Madridu nebyli jen shrnula hlavní body (i když to trvalo skoro půl hodiny). Dále na tento úvod navázala s možností RM (risk management) v rámci CAP To bylo opakováno také již několikrát v různých pracovních skupinách, nebudu zde tyto věci opakovat. Také přehled Pasquale di Rubbo ohledně některých článků ohledně řízení rizik, pojištění či dalších nástrojů řízení trhu v rámci CAP 2013 nepřinesl nic nového. Nakonec není špatné, že někdo udělá občas přehled dosavadního vývoje, i když se celá řada věcí opakuje, zde si uvědomíte, co je podstatné a co nemá cenu ani zaznamenávat. I když dnešní jednání o pojištění zůstává jakýmsi sirotkem pro zájmy z nových členských zemí, ani jeden zástupce zde nebyl. Nemá cenu tento stav kritizovat, komentuji to již přes tři roky se stejným výsledkem, vím, že není jednoduché sehnat experty, ale jsou věci, které se musí monitorovat, protože pojištění (Příjmů), může být jednou z alternativ v rámci plateb po Takže se teď budu věnovat třem bodům, kde byly ukázky přístupu francouzské vlády, zástupce analýz pojištění v USA a v Kanadě a také španělský zástupce, který odpolední část zakončil, zde byla analýza podobná jako závěry z Madridu z konference 15. až 17. března. Daniel Perrin, generální inspektor financí na ministerstvu financí ekonomie Francie, měl první příspěvek s názvem Řízení ekonomických krizí v zemědělství a jak na to reaguje francouzský vláda a jak chce dále postupovat. Nebudu zde uvádět obecnosti, jako že zemědělství je vystaveno rizikům jak ekonomickým, tak klimatickým a také velkým výkyvům u příjmů. Z jeho přehledu bylo jasné, že v rámci Francie mezi lety 2000 až 2008 mělo zhruba 35% farem výkyvy příjmů méně než 30%, ale 70% přes 70%. První část se dotkla 35% farem, poslední přes 25%. A evropské zemědělství je vystaveno větším ekonomickým rizikům než americké či kanadské. 1

2 Francie začala pracovat na řízení ekonomických rizik a strategických výzvách pro zemědělství od roku Ne evropské úrovni to bylo uděláno v rámci Health check a další mezinárodní úpravy v rámci WTO. Celá řada nástrojů může být užita v rámci současného rámce CAP a organizace sektorů zemědělství. RMI risk management instruments Normální: zde se řeší příjmy na úrovni farmy (zdanění, strategie produkce). Pojistitelné: pojistné kontrakty, kombinované kontrakty (pojištění úrody, příjmů) a finanční kontrakty (futurem, opce...). Katastrofy: přes veřejné zásahy (sítě záchrany a platby za katastrofy). U futurem, které má kdekdo dnes i v Evropě na jazyku existuje v EU jen velmi omezené zkušenosti a objem obchodů je stále asi stokrát nižší než v USA. Diskuse o různé roli různých nástrojů včetně pojištění příjmů a jejich závislost na celkovém vývoji CAP po V rámci předvídavosti u prvního stupně ekonomického řízení rizik je: - farmáři se musí přizpůsobit v řízení produkce a prodeje na nový trend rizik a musí stále hledět, jak zvýšit svoji konkurenčnost. - daňové výjimky, které pomáhají reflexu předvídavosti by měly být podpořeny: sníženo pro rizika, sníženo pro nutné investice. Různé grafy zde byly prezentovány, jak se dělají analýzy vývoje cen u obilí, jak reagovat na různé možnosti a jak se vyhnout negativním maržím ve vývoji. Jaké principy předvídavosti 4 hlavní směry: Jako první bod je zde posílení vlastního kapitálu a na něj soustředit první úroveň řízení rizik, ale ten musí být víceletý. Změna řídících praktik a také prodeje. Stabilizovat nebo změnit investice a řízení rizik, usnadnit jejich prosazování. Dále byla uvedena řada případů o obchodování futurem v Paříži (obilí, řepka, kukuřice). To co je velmi rozvinuté v USA a Kanadě (Chicago burza), je stále málo vyvinuté v Evropě. V Americe se obchoduje s přes 80% produkce, v Evropě je to jen zlomek. O přestávce jsem se inspektora zeptal, jak je to v EU s regulacemi pro tento druh obchodu. Zatím velmi nejasné, skoro žádné. V USA a v Kanadě musí být všechny obchody deklarovány a v Kanadě je vše kontrolováno přes daňové přiznání, každé farmy, či obchodní firmy. Podpory. Které jdou do pojištění produkce: Podpory pojištění hodnota produkce podpory/hodnota Kanada 1,5 mld C$ 40 mld C$ 3,8% USA 5,7 mld US $ 240 mld US$ 2,4% Španělsko 440m 40mld 1,1% Francie 130m 70mld 0,2% Už z tohoto rozdělení je jasné jak se situace vyvíjí v Evropě a jak v Americe, v konečné fázi řekl Perrin, že se musíme snažit o lepší rozdělení marží v rámci potravinového řetězce, pojišťovny by zde měly pomoci (ale nikdo neříká jak). Otázkou zůstává, jak bude (pokud se tak stane) zahrnuto pojištění do CAP 2013, a hlavně jak se vše bude financovat. Další otázkou je, zda se vše prosadí na úrovni EU, nebo se to bude i nadále dělat především na národní úrovni a jaký to bude mít vliv na konkurenční schopnost země. Diskuse trvala asi 20 minut, ale nic podstatného zde nebylo. Další přehled měl Jean-Christophe Debar, který provádí analýzy US zemědělství ve Francii a zabývá se také vývojem pojišťovacích schémat jak v USA, tak v Kanadě. Úvodem hned řekl, že obě vlády ( US a Kanada) vybízejí farmáře, aby dělaly úspory z lepších let úrody, šetřili na horší doby produkce a k tomu používají obě vlády celou řadu pobídek. 2

3 Kanada: vláda podporuje AgriInvest (pro mírné výkyvy příjmů do 15% referenční marže 3 roky 2 extrémy z 5 let se vyloučí. To co ušetří producent je vyrovnáno 60% vládou a 40% provincií (celkový poměr je 50:50). Producent se rozhodne kdy a jak a kolik si vybere. Deposit 1,5% z celkových prodejů (max 1,5 m C$), dolarů na producenta. USA: pojištění příjmů z úrody: zajištěný příjem (GR guarenteed revenue) dobrovolné Harvest revenue (příjem ze sklizně HR). Pojištění/prémie jsou podporovány do 60%. Odškodné GR-HR. Group risk income plan (GRIP) - farmář dostane oděkodnění pokud je výnos nižší než zaručený příjem okresu (výhodou nké administrativní náklady) Mléko - USA Livestock gross margin for dairy LGM Dairy založeno na futures cenách pro mléko, kukuřici a sóji. Každý měsíc se může farmář rozhodnout jestli pojistí svoji marží (hrubou) pro 1 až 10 měsíců. Agristability: pro výkyvy nad 15%. Producenti platí malý poplatek za účast (v malém procentu referenční marže). Také zde jsou z pětiletého průměru vyloučeny 2 roky s extrémními ukazateli. Výkyvy mezi 15 30% (vláda platí 70% ztrát), limit max 3 m$. US - whole farm isurance: AGR-AGRLite. Zaručuje % z hrubého příjmu 5 let (založeno na daňovém přiznání). ACRE (average crop revenue election) US (pojištění na průměrný soubor příjmů z úrody). Pokud chce sem farmář zapojit, musí se zříci všech anticyklických plateb. Zapojit všechny pěstované kultury farmy po celou dobu platnosti Farm Bill ( ). Tento způsob je přednostně uplatňován u většiny farmářů: - nejen pro pojištění příjmů, ale také umožňuje lepší přístup k bankovním půjčkám. Dále možnost kombinace různých nástrojů na řízení rizik. Pružnost vládní intervence: Agrirecovery (Kanada) Ad hoc disaster programy + SURE program USA. Velká pravomoc Kongresu, kde následuje téměř okamžitá úhrada. Poznámka: téměř polovina podpor na pojištění v US jde pojišťovnám. V rámci WTO je většinou označováno pojištění v oranžové skříňce, ale technicky se to dává do výjimek de minimis a tím pádem spadne do zelené, a to platí u většiny pojištění. Pro EU - použije se část jednotných plateb na farmu pro spořící účet farem? Fernandez Torano- president Agroseguro, Španělsko. Pojištění příjmů. To bylo vlastně pokračování konference v Madridu, kde Torano rovněž vystoupil. Zde své komentáře o rozvoji pojištění ve Španělsku rozvinul také o celou řadu statistických údajů, které se budu snažit zde rozvézt. Španělský systém zemědělského pojištění: - pojištění škod (klima, nemoci) - kompenzace ztrát zvířat - kompenzace založená na hodnotě produkce nebo zvířat, v době podpisu kontraktu - škoda se rovná rozdílu mezi skutečně očekávanou produkcí a finální produkcí. Průměrné podpory 57%, podle významu pojistného pokrytí, odstranění uhynutých zvířat na farmě (představovalo 24,30% z celkové hodnoty prémií 2009). Pokrytí: - prakticky všechnu rostlinou produkci - živočišnou produkci (nehody, smrt z nákazy, odstranění ) - produkce aquakultury 3

4 - lesní produkce. Rok Čistá prémie 650m Ztráty 588m Poměr ztrát k prémiím: 85,84% Hlavní složky 2009: Odstranění a likvidace zvířat 157 m (24,15%) Ovocné stromy 114m (17,54%) Pastviny 70m (10,77%) Dobytek (nehody a nemoci) 55m (8,46%) Víno 46m (7,00%) Citrusové stromy 43m ( 6,61% Pojištění příjmů: Musí být v souhlasu s: Příloha 2, sekce 7, WTO dohody o zemědělství Kriteria o Řízení rizik a krizí v zemědělství (COM 2005/74) Definice krize situace: nepředvídatelné následky jsou nad kapacitu reakce farmářů jsou tak vážné, že ohrožují životnost farmy Podmínky, kdy se uvažuje o existenci ztrát, požadavky zelené skříňky: ztráta příjmu vzniká jen ze zemědělské činnosti ztráta je vyšší než 30% průměrného hrubého příjmu z posledních 5 let (vyloučení nejhoršího a nejlepšího). Platba kompenzuje méně než 70% ztrát. Celkový součet plateb, které dostane farmář nesmí překročit 100% skutečných celkových ztrát. Definice účetního příjmu: 1. Roční hrubý příjem totální produkce za kampaň (cena produkce v průběhu kampaně, + podpora a platby nespojené s kampaní). 2. Průměrný hrubý příjem průměrná produkce za období ( průměrná cena produkce za období + podpora a nespojené průměrné platby obdržené za období). Referenční cena: každoroční index ( /kg), založené pro specifickou oblast a odrůdy či skupiny podobných kultur, které se chovají podobně na trhu, vždy po sklizni každého druhu. Italský příspěvek studie ISMEA, systém RICA, Raffaelle Borriello, ředitel ISMEA, risk management. Celá studie ukazuje, jak je v Itálii vše komplikované, problémy jsou nejen se získání odpovídajících dat celá řada údajů není dostupná z fiskálního systému. A také chybí porovnání k jiným zemí, protože nejsou použity stejná účtovací kriteria. Zkoumala se celá řada možností, jaký druh pojištění by byl nevhodnější, ale ani zde není úplná shoda. Některé příklady: Index insurance neměří přímé škody, ale je to řada ukazatelů, které jsou provázeny průměry (sklizeň, deště, sucho), výhodou je malá administrativní zátěž, uniformní kontrakty a úhrady za průměry. Nevýhody: rozdíly mezi výplatou a skutečnou ztrátou (je to průměr za oblast). Někde jsou rozdíly vysoké tam, kde nejsou stejné podmínky, homogenní. Některé úpravy se dělají přes satelitní zaměření. Kombinace výnosů na plochu + příjmů z určité plochy. Itálie se zabývá právě touto možností (podobně jako část USA), ale studie nakonec udělala závěr, že je pro Itálii nepraktické, chybí oblasti se stejnými podmínkami (homogenní), na rozdíl od středozápadu USA. 4

5 Podobně se studuje kanadský příklad index pojištění pro pastviny. Jiný příklad- weather index insurance (počasí)- ten se zdál být přístupnější, ale i zde chybí dostatečné množství dat za určité období, nejsou historické reference, aby se z toho odvozil dlouhodobý vývoj. Diskuse: index počasí (It, Šp, D), bohužel takový index nikde zatím nemají (sucho, přívalové deště, velké variace), US mají index od 90. let. Nikdo neví, jak bude dlouho trvat (zástupci pojišťoven z Itálie, Francie a Německa), kdy bude k dispozici dostatečné množství odpovídajících dat, aby se z toho mohlo uvažovat o určitém produktu pro pojištění. Mezitím si italský zástupce myslí, že by se měl vytvořit evropský trh Futures, ten by pomohl vytvořit index vývoje cen. Jak jsem řekl v úvodu, toto byla samá teorie a úvahy, konkrétního toho moc nebylo. Také zástupce DG Agri, Maciej Krzysztofowicz, který měl zde příspěvek o roli pojišťovacích schémat v rámci CAP po 2013, nebyl ve svých poznámkách příliš jasný. Jedna věc z toho vyplývá, že Komise uvažuje o mnoha různých kombinacích podpor a plateb po U některých jsou jakoby zaraženi někde v myšlení před krizí, jinde se zase uvažuje o různých formách rozdělení podpor, včetně pojištění z I. Pilíře. Ale tuto alternativu většina odmítá. EU a risk management: - trvale nestabilní situace - malá stabilita cen - klimatické problémy EU řešení? - podpory na pojištění úrody - vývoj vzájemných fondů - stabilizační schémata příjmů Jak toto vše zakomponovat do CAP 2013, kompenzace a PP. U všech schémat, které zde předložil je hlavní otázkou, jestli budou mít EU rámec, jestli budou mít země možnost určitých úprav, dobrovolná či povinná pro MS. Úvahy: rozpočet rozdělení mezi členské země a sektory klady a zápory nynějších nástrojů administrativní zátěž veřejné/privátní partnerství propojení na ostatní CAP podpory Stále chybí přesná definice příjmů na farmu, není jednotný účetní a fiskální systém v ČZ. EU nemá ani konečnou definici farmy. V dotazech byla kromě jiného také otázka o tom, jestli je pojištění ve shodě s podmínkami zelené skříňky WTO. Polovina účastníků poukázala na to, že USA a Kanada se tím zatím příliš nezabývaly, EU si klade omezení a překážky samo, že by měla být snaha o změnu některých rozjednaných podmínek WTO. Diskuse, která zde na závěr proběhla, ukázala shodu, že se odstranily nástroje na stabilizaci trhu, pojištění jako doplněk k PP (pojištění je pružnější, může sloužit jako kompenzace výkyvů). Většina ale požaduje dobrovolný systém pojištění, který je doplňkem safety net (bezpečnostní sítě). Není shoda okolo financování, některé země chtějí spolufinancování (D), shoda u nutnosti legislativního rámce EU. Také není jasné, zda se bude pro pojištění po 2013 možné pokračovat v užití čl. 68. Řada zemí to používá na podporu specifických sektorů a nechce ze stejně omezených prostředků věnovat část na pojištění. Španělé, kteří vyvíjejí svůj systém již přes 30 let, který není nijak závislý na CAP, ale přijali by ještě některá vylepšení. A podobně jako většina zemí zatím nechtějí toto financování z I. Pilíře, obava z určitého omezení výše PP pro každou zemi. 5

6 Francouzi propagují postupné rozvinutí pojištění tak,, jak jeden systém začne fungovat, nabalí se na něj další druhy pojištění včetně pojištění příjmů. U problému zelené skříňky by si EU měla počínat stejně jako USA či Kanada. Pracovní skupina Zdraví ochrana zvířat Velmi rozsáhlý program, který uvedl místopředseda Klaas Osinga (NL). Nechal schválit agendu a zápis a pak následovala první série řečníků. Zástupkyně DG Sanco, Barbara Logar a Martha Garcia udělaly přehled aktualizace zákona o zdraví zvířat. Rozděleno do 3 částí: - dopadová studie - konzultace - legislativní návrh - další rozvrh Studie: administrativní zátěž, data ze studie a pokračování zprávy. Konzultace: 4 schůze v průběhu 2009, poslední březen 2010 administrativní zátěž a náklady Otázky AHL (animal health law): odpovědělo 153 organizací, další konzultace přes website DG Sanco. Dotazníky rozeslány na: 1 členské země a odpovídající úřady provádění AHL (zákon zdraví zvířat) 2. operátoři (kontroly, původ, certifikace, plány na opatření). Nové otázky AH: biobezpečnost, dohlížecí síť operátorů seznamy veterinářů. Legislativní návrh: pomalý postup, vše se hodnotí, příprava celé nové struktury, propojení na jiné politiky (finanční, bezpečnost, kontroly, nemoci, krmiva). Hledá se lepší sledovatelnost a zlepšení kontrol na hranicích a příprava nové kategorizace nemocí (spolu s OIE). Časový rozvrh: Poradní výbor AHL červnu, legislativní návrh v první polovině 2011, mezitím zveřejněn dopadové studie.crss costs and responsibility schering schemes. Problémy: žádná politika na prevenci, přednost oblastem s vysokým rizikem jen částečná kompenzace ztrát komplexnost pravidel rizika pro EU + rozpočet Cíle: prevence + pobídky rovnováha mezi náklady a odpovědností lepší výkonnost likvidace, prevence nemocí vyloučit konkurenční problém, stropy pro intervenci veřejných fondů (někde v kombinaci s privátní úhradou) spolufinancování, emergency fond. životnost farem Studie: opce: EU harmonizovaný rámec pro CRSS 1. beze změny 2. stejné, ale s maximálním procentem veřejných příspěvků 3. harmonizovaný rámec EU: a) povinnost zavést postupně ve všech ČZ b) možnost ČZ zavészt vlastní CRSS, ale které mají společné minimální kriteria s ostatními ČZ 4. Deregulace: - intervence jen při katastrofách - dát obálku ČZ a ty se rozhodnou - plně harmonizovaný EU CRSS + EU kompenzace. Úkoly: rozdělit odpovědnost 6

7 pobídky financování prevence Administrativní a finanční možnosti ČZ, včetně pojištění Náklady na vytvoření systému je to udržitelné Průměr financí, které by měl farmář ročně platit (včetně operátorů CRSS). Kapacita jak čelit katastrofám Jak vytvářet rezervy Italové systém kritizují vše se připravuje již 15 let pro sektor živočišné produkce je to katastrofální. Všechno riziko zůstává na farmářích. Očkování jako prevence? Koncept Niel Craven IFAH Evropa. Trh s veterinárními léky Je čas pro jednotnou proceduru EU registrace. Postupně se vše harmonizuje, nejprve vzájemná uznání v jedné či více zemích. Dopadová studie má být hotova do léta, návrhy pro příští rok (delší procedura spolurozhodování EP). Centrální registrace EU Inovace nejsou zatím podporovány Čas a náklady: na tom závisí úspěch projektu Údržba: drahá Náklady na nové produkty stoupají, stejně tak vývoj a uvedení do výroby. Vytvořit výkonnou síť vědecké spolupráce. Máme jednotný trh s potravinami x ale ne pro veterinární léky!!!!! jedna složka, jedno hodnocení, jedno rozhodnutí jednoduché, bez duplicity. Jedna procedura pro všechny produkty + centrální koordinační úřad (v něm jeden člen za každou ČZ): Vydává aplikace, určuje vědecký tým, který prověřuje. Koordinace harmonizovaných standardů hodnocení. 4. Výzkum a příprava evropský výzkumné agendy pro AW (ochranu zvířat). Příspěvek Alex Morrow, Defra UK. SCAR pracovní skupina. Potřeba koordinace, způsoby financování (regionální, národní, charita, zdravotní sektor a průmysl, živočišná produkce a příspěvky Komise). EMIDA ERA NET: koordinace na EU úrovni (ERA na národní). Zahrnují většinu infekčních nemocí v živočišné produkci. 27 partnerů v 19 zemích, rozpočet 270 m. ČR a Litva jediní z NČZ. Většina koordinace v zemích jde přes Mze (13) zdraví (5), vzdělání (5). Po 2011 dále rozšířit práci nadnárodní spolupráce. Zástupkyně DG Sanco: v červenci (dosavadní program končí v červnu) bude zveřejněno pokračování výzkumných programů. - rozdělení kategorií nemocí - AI (ptačí chřipka), SLAK - TB V UK je činnost aktivní i v sektorech (vepřové, drůbež), otázkou je jak vše koordinovat na EU úrovni. Další vývoj situace u TSE (BSE). Od června má DG Sanco oznámit jak dále u: - věk testování - přítomnost prionů v mléku (kozím) Belgické předsednictví chce mít tuto otázku na programu. Antimicrobial resistence. Odolnost se všude zvyšuje, je nutný systematický monitoring Risk assessment AMR (antimicrobial resistence-microbial je stejný jako antibiotika): 7

8 - na zdraví zvířat - na lidi - domácí produkce a dovozy Ochrana zvířat Jason Gittins, Heleen van de Weerd ADAG Hodnocení EU politiky AW (animal welfare) ochrana zvířat a opce pro budoucnost. Provádí se již přes půl roku, konečná zpráva má být v listopadu. Jedná se o analýzu akci z let Podrobnosti lze nalézt na Cíle: výsledky (analýza) AW politiky standardy, očekávání, kde jsou třeba změny. Rozsah hodnocení: 4 zvířat farma, experimentální, divoká, domácí 4 nástroje legislativa, výzkum, komunikace + internet 11 otázek: z těch vyplyne vyhodnocení politiky EU AW Konzultují se všechny hlavní skupiny : dotazníky, , také přes website Pět témat: odpovídá očekávání, propojení na ostatní politiky, má přidanou hodnotu? výkonnost a účinnost. Mise do 12 zemí, které mají největší podíl živočišné produkce v EU, konzultace vlád a všech sektorů živočišné produkce. Odpovědi: dosáhlo se plánovaných cílů zlepšení AW a jak se to měří. Druhou část zde uvedl Denis Simonet z DG Sanco, který udělal řadu doplňků k první části, a pak se věnoval celé řadě otázek jako je doprava zvířat, označení (labelling). Situace se zde příliš nezměnila, Simonet upozornil, že se nyní začalo také diskutovat, jaké postihy udělat při nedodržování, tato pravidla by se měla přijmout do podzimu Welfare quality nic nového se nestalo. Labelling nic v EP a ani Rada se tím nezabývá, nevypadá to, že se nyní bude pokračovat (žádný další pohyb v letošním roce). Raport Paulsen potřeba EU zákona o AW principy pro všechna zvířata. Vytvořit síť referenčních center vědecká střediska ČZ. Podobné reference má USA. - financování výzkumu a vzdělání okolo AW EP rozhoduje i o rozpočtu, proto nutná spolupráce. Rada Evropy - přerušila práci na AW soustřeďuje se nyní jen na politické otázky (demokracie, Lisabon...). Je málo prostředků. Letos se nebude pokračovat. Jsou členské země připraveny pokračovat neví se. Pracovní skupina ad hoc Víno Mimořádná schůze skupiny, která měla především řešit situaci CMO v jednotlivých zemích, což také předseda Thierry Coste, dal jako první bod jednání. Přehled přítomných zemí, nebyly zde ani velké rozdíly v názorech či přístupu, spíš jak hodně finančních prostředků má země na sektor vína. Francie: má dobrý národní program, ale problémy s financováním. Opatření: restrukturace, problémy u promoce (také dopad krize), slabá odezva u veřejnosti i u úřadů. Mají připravenu celou řadu projektů, ale zavádění jde pomalu. Itálie: podobná situace jako ve Francii. Problém je hlavně k přístupu k úvěrům a u spolufinancování. Kromě restrukturace a investic, letos též zelená sklizeň a pojištění ale tam stále ještě pokračuje diskuse s Mze. Provázanost na RV nefunguje co ostatní země? Promoce: z 30% hrazena z národní obálky, z 70% z regionální. 30m na zelenou sklizeň. Na pojištění 20m, jen pojištění úrody (je to málo). Španělsko: 2009 komplikace, nevyužili fondy, hlavně u promoce, národní regulace publikována příliš pozdě. 8

9 Destilace, restrukturace. Problémy s odbytem (jako všude), spotřeba trvale klesá a export se propadl, zvyšuje se destilace na pitný alkohol (ale nová část nemá žádnou podporu) průmysl platí přímo. Třeba stabilizovat trh a zastavit pád cen. Promoce až letos se využije plně. Řecko: expert nepřijel pozice poštou. Slovensko: trh je velmi špatný, velké dovozy, tlak řetězců. Užití fondů je problematické. U pojištění je 85% producentů bez, nemají na spolufinancování. Promoce - většina produkce spotřebována na domácím trhu, v cizině je to problém. Další problém je v tom, že producenti nevlastní půdu. ČR. Dobrá restrukturalizace, ale chybí prostředky. Letos dobrý investiční plán, chybí promoce v cizině. Rakousko: Přeměny, investice, promoce v 3. zemích program platný až do Německo: Podpory na změny, investice, promoce a také pojištění. Systém federální, ale provádí spolkové země velmi rozdílné provádění. Změny nebyly všude provedeny, jak se očekávalo, chybí prostředky na spolufinancování. Promoce není vždy zajímavé pro producenty bojovat na cizím trhu (kde mají jen velmi malý podíl). Promoce by měla být větší i uvnitř EU. President: má CMO vliv na situaci na trhu? Nová CMO snížila podpory, ale zavedla opatření na promoci v 3. zemích. Italové si myslí, že to velký vliv nemá. Slovenský delegát říká, že to likvidovalo starý systém klasifikace, dovozy a nálepky klamou lidi různým extra označením, i když jde o prakticky stolní vína. Německo: Není specificky financováno víno může to mít dopad na rozdělení CAP 2013 pro víno. C/C musí mít poziční dokument a mít debatu a ukázat že celá řada nových nástrojů nefunguje a také je třeba se postarat, aby byl dostatek prostředků. Nástroje, které nyní existují vůbec neovlivňují prodej, a navíc je také třeba změnit strukturu prodeje. Španělsko: pro ně existuje určitá závislost mezi CMO a trhem (ale nyní je zde také vliv krize). Mechanismy, které fungovaly, dnes nejsou, vede to k propadu cen. Celé zemědělství je v krizi, všechny sektory.cmo přišlo ve špatnou chvíli, nástroje nepraktické, je třeba nové, které pomohou stabilizovat trh. Rozvoj venkova jak je provázán na sektor? Francie: Národní plán regionální plány přidávají na komplexnosti. Národní program funguje. Španělsko, které má regionální programy hlásí jen samé komplikace. Ale Francouzi zde uvedou jeden zajímavý fakt vigne éponge přeloženo vinice houba na mytí. Liberalizace vede k tomu, že některé vinice produkují daleko nad normální kapacitu, kvalitní víno stejné, ale nadprodukce je prodána jinde a to škodí trhu. Liberalizace vede ke zničení kvalitního vína, také dovozy nízké kvality (Rakousko tvrdí stejnou věc). A další tlak na ceny. Skupina se rozhodla udělat seznam plusů a mínusů u požadavků CMO a sekci vína CAP K tomu bude svolána další mimořádná schůze na 9. července CAP Eva Corral udělala přehled obecné pozice, kterou C/C přijala počátkem měsíce. Zástupci se vyjádřili k potřebě mít také společnou pozici za sektor, které spolu s pozicemi jiných sektorů bude dána jako příloha k pozice CAP 2013 a zveřejněna na podzim. Francie zde chce zachovat právo na založení vinic pro všechny kategorie, ale s rozumnou regulací, propojenou na politiku EU kvality. Italové pak zdůrazňují specifický rys sektoru vína, hodnota kulturní, historická a ekonomická. Potřeba lépe propagovat sektor, některé oblasti jsou známy jen díky vínu (Brunello). Propagace vína jako součást potravy spojeno se zdravím a vzděláním. 9

10 Španělsko: lepší propagace celého zemědělství zdroj potravy, kultura, změna chování víno se kritizuje, ale mladí pijí víc alkohol a neznají hodnotu vína. Ztrácí se kultura jídla. Řecká zástupkyně souhlasí s propagací kvality vína a s regulací výsadby. Také Slovensko a ČR tvrdí, že sektor je specifický, musí se postupovat opatrně u převodu pravidel u vína, CAP a WTO neukazují stejné povinnosti, ani se nedoplňují. ČR chce zachovat právo na výsadbu. Rakousko: celkově přijatelné, ale zdůraznit specifickou roli vína a příliš obecný postoj v CAP Víno je také součástí turistických rysů krajiny (terasy), malé struktury jsou zde velmi atraktivní z hlediska turistické hodnoty krajiny, ale to zase vyvolává problémy s investicemi a jejich rozdělení. Zachovat a udržet právo na osazení (i u nejmenších parcel). Německo: vše bylo již řečeno, ale jednotná CMO nefunguje. Je třeba najít odvahu a žádat, aby se to znovu otevřelo. Víno spotřeba mírná, jako součást zdravého přístupu. Letos má iniciativa končit, ale většina říká, že by se v této osvětové činnosti mělo pokračovat. Jsou dělány trvalé úroky, ale ty pocházejí většinou ze zemí, kde není žádná kultura vína (anglosaské). Ve většině zemí, kde se víno pěstuje, znají problém mezi vínem a alkoholem jinde chybí komunikace. Zeměpisné označení: pozice C/C. Je proti propojení 3 registrů, většina tento postoj stále podporuje. Není třeba dělat nové označení a zavádění nového systému potrvá nejméně 10 let a o jeho výsledku se již nyní pochybuje. Proti propojení 3 registrů (víno, alkohol, zemědělské produkty) je většina, připomínky jsou minimální. Ale jak se protahuje diskuse, dochází k opakování argumentů tak, jak to bylo na schůzích vloni a předloni. Němci navrhují se vrátit k dřívějšímu systému a ponechat Statut quo. Komise to sice nenavrhuje ve svých řešeních, ale to neznamená, že každý nový návrh musí být schválen, nebo že je lepší. POCC/CCC Krátká schůze této skupiny měla na pořadu především jednání Rady z tohoto týdne, kde pod španělským předsednictvím byly na pořadu dvě otázky. Jaká je konkurenční pozice EU sektoru agrifood a role žen na venkově. Značná část zemí zde rovněž vyjádřila znepokojení s pokračováním obchodních rozhovorů se zeměmi Mercosur, které se Komise rozhodla obnovit. Španělé organizovali již v dubnu (15.a v Sevilla) seminář nazvaný Vnější konkurenční pozice Evropy v zemědělsko-potravinovém modelu. Zde se jednalo především o regulacích při výměně s třetími zeměmi. Debata se vedla okolo 3 bodů Současný evropský model odpovídá očekávání a potřebám evropské společnosti, je udržitelný a vyrovnaný z pohledu sociálního, environmentálního a ekonomického. Je to model dostatečné známý a uznaný v mezinárodním měřítku a pokud ano, jak ho dále propagovat a vylepšit jeho pozici v jednání EU s třetími zeměmi. Jaké nástroje promoce pro tento evropský model jsou nejlepší, odpovídající a potřebné a to také s ohledem na nový CAP a jak zlepšit jeho výkonnost. Kromě toho udělalo španělské předsednictví velkou diskusi o roli žen v rozvoji venkova, na toto téma byl rovněž udělán seminář koncem dubna. V semináři se především zdůraznila rovnost mezi oběma pohlavími a to je jedna z hlavních podmínek k udržení živého prostoru na venkově. A i zde se objeví v rámci příští reformy celá řada návrhů, které mají jít směrem k vyrovnání. FAO. Pokud bude produkce potravin stoupat o 0,4% rychleji než přírůstek obyvatel, pak se zdá, že navýšení produkce na dvojnásobek či trojnásobek k nakrmení 9 mld lidí v 2050, není tím 10

11 nejlepším řešením. Dnes je také otázka produkovat více pro potravu planety nebo jíst méně masa. Na konferenci AFJA (zemědělských novinářů) řekl jeden z expertů, že nárůst populace je hlavní problém. Začal mírný pokles a ten je vidět všude na světě. Pokles je téměř univerzální v celém světě. Pokud se tento problém neuzná, dává se vina zemím jihu. Pokud se říká, že se má jít méně masa, dává se vina severu. Dříve bylo potřeba 0,45 ha pro nakrmení jedné osoby, dnes je to 0,25 ha. Problém, který dnes máme, je zvětšující se rozdíly mezi různými částmi světa. Ve vyspělých zemích je 45% kalorií potravy živočišného původu, v rozvojových zemích ale jen 3%. Podle evropského modelu by se dalo dobře nakrmit 3 mld lidí. Musí se tedy víc pracovat na různých modelech, které budou lépe odpovídat jednotlivým částem světa. A hlavně musíme mít správné informace, říkají zástupci. Mercosur. Shelby k této otázce, která se za posledních pár týdnů opakuje řekla, že z francouzské iniciativy přišel požadavek na Komisi, aby přerušila navržené obnovení obchodních rozhovorů se zeměmi Mercosur. Francie pro svůj požadavek získala prozatím podporu Finska, Rakouska, Irska, Řecka, Maďarska, Polska, Lucemburku a Rumunska. Obnovení jednání je velké nebezpečí pro Evropu. Devět zemí požaduje ministerskou Radu, aby zastavila jednání. Především je nutné, aby byla Rada o takových krocích předem informována od Komise (to se nestalo). Podle skupiny jsou obavy, že se opět snaží Komise obejít zemědělské otázky, podobným způsobem jako při kole Doha WTO. WTO. Shelby rovněž informovala o novém americkém velvyslanci, jmenovaným pro jednání kola Doha WTO, Michael Punke. Ten ve své úvodní řeči prohlásil, že jednání, která začala v roce 2001 se mohou úspěšně dokončit, ale jen za předpokladu, že země s rozvíjející se ekonomikou (BRA, Čína...) udělají nezbytné ústupky. Tyto země, které zaznamenaly prudký vývoj v posledních letech musí s tím vzít na sebe také určitou odpovědnost. Určité klíčové otázky musí být vyjasněny, aby bylo kolo Doha vyrovnané. Celý cyklus je podle amerického velvyslance v nerovnováze, třeba přes dvě třetiny celních poplatků v zemích s rozvíjející ekonomikou, jsou placeny jinými rozvojovými zeměmi. Jednání musí pokračovat, řekl Punke, to co někteří pozorovatelé tvrdí, že vnitřní americká politika nepřeje dalšímu jednání, je jen výmluvou, jak tyto země nechtějí nic udělat a svalují vinu na USA. Sekretariát. Od minulého týdne se toho moc nestalo. Pekka měl příspěvek v Lucemburku, kde o PAC jednal také Soudní dvůr a řešil finanční dopady. Rovněž požadavek na další opatření v sektoru mléka byl řešen v průběhu tohoto týdne. Pekka rovněž oznámil, že jsou určité problémy s pořádáním presidency Copa ve Španělsku, omluvil se již Sonnleitner, Kendall a Veleba, takže se neví, jestli se má vůbec konat, nebo nahradit jako minule telekonferencí. Rovněž nebyla potvrzena možnost účasti na neformální ministerské Radě, která bude 1.června a tak je zatím celý projekt trochu na vodě. 11

12 Ciolos - pilíře Komisař prohlásil, že kromě jiného rozdělení PP může se také uvažovat o jiném rozdělení i v rámci pilířů. Revize kriterií na rozdělení PP v prvním pilíři povede k diskusi podle čeho rozdělit platby v II. Pilíři. Komisař pro rozdělení použil termínu spravedlivé, ne stejné, což vede k potvrzení plánů na rozdělení PP od historického základu, ale ne ke stejné sazbě napříč EU. Nemůžeme vytvořit takovou nerovnováhu, kdy zcela splníme očekávání na jedné straně a jinému očekávání na straně druhé. Musí být nalezena nová rovnováha. Potočnik užití vody Komisař pro prostředí Janez Potočnik rovněž rozvinul úsilí udělat CAP zelenější s velkým důrazem na řízení vody jak v I. tak ve II. Pilíři. Tento požadavek přichází ze strany Komisaře, aniž by byl nějak konzultování s Komisařem pro zemědělství. Ale Potočnik ve svém projevu v EP, minulý týden u skupiny o Vodě řekl, že EU musí ve všech politikách brát zřetel na otázku vody, podobně jako na půdu a biodiversitu a to povede k většímu dohledu na farmy. Nadměrné užití vody v EU je převážně kvůli zemědělské produkci, na jihu EU to dělá až 85%, ale v celé EU to představuje skoro dvě třetiny. Členské země se musí touto otázkou zabývat a musí připravit národní plány na zavedení rámcové direktivy vody. Většina zemí okolo Středozemního moře jako Portugalsko, Španělsko, Kypr a Malta ještě tyto plány nepřipravily. Potočník dále říká, že se vodě musí dát cena, tak budou všichni uživatelé nuceni investovat do nových technologií a zlepšených druhů kultur a musí zvýšit využití vody. Příjmy a zaměstnanost Zaměstnanost v EU zemědělství klesla o 25% mezi 2000 a Příjmy průměrně klesly o 11,6% v V EU15 klesla zaměstnanost o 17%, ale v EU12 o 31%, což představuje za deset let ztrátu 3,7 miliónů míst. Koncem 2009 bylo v EU 11,2 m pracovních míst na plný úvazek, 5,4 m v EU15 a 5,8 m v EU12. Rok 2009 v důsledku krize došlo k poklesu prakticky ve všech sektorech, ale třeba sektor obilí klesl o 30%, 24% u olivového oleje, 21% u mléka a 12% u ovoce a zeleniny. Mezi 2000 a 2009 se zvýšil příjem na pracovníka o 5%, i když změna je dost velká mezi EU 12 (161%) a EU15 (-10%). Největší propad příjmů byl v Maďarsku (-32%), Lucemburku (-25%), Irsku (- 24%), Německu a Itálii (obě -21%). Ze strany Copa Cogeca přišla rovněž reakce, jsou to čísla, která potvrzují naše největší obavy, řekl k tomu generální sekretář Pekka Pesonen. To je neudržitelné, ještě před krizí byly příjmy okolo 50% příjmů v ostatních sektorech. Politici by měli okamžitě něco udělat, než dojde ke katastrofě v celém sektoru. Dovozy a půda Nová studie, kterou udělalo italské výzkumné centrum OPERA a financované Bayer Cropscience spolu se Syngent došla k závěru, že EU musí zvýšit svoji produktivitu, aby zajistila potravu pro sebe, ale také pro jiné oblasti světa, ze kterých přicházejí dodávky potravy do Evropy. V analýze, která pokrývá obchodní toky 40 kultur a 240 komoditních skupin, ukazuje, že v 2007/08 byla EU čistým dovozcem z celkem 35 m ha v jiných částech světa. Tato tendence se prohlubuje, za deset let se zvýšila o 40% nebo 10 m ha. EU je sice druhý největší vývozce potravy na světě, ale to je víc než vyrovnáno stále rostoucím dovozy. 12

13 EU požadavky na globální půdní zdroje, pomáhají k zvětšování hladu ve světě. Jedinou možností je další zvýšení produktivity na existující půdě a zastavit likvidaci lesů v třetích zemích. Celá zpráva OPERA je na EU standardy mezinárodní? Minulý týden se dohodlo španělské předsednictví, Komise a EP na tom, že by evropské zemědělství nemělo ztrácet pozice vůči mezinárodním konkurentům, kvůli velkému tlaku standardů a požadavků. Ale tato pozice není jednoznačná. EU by neměla snížit hodnotu svých standardů, měla by naopak vyžadovat, aby ostatní země měly standardy stejné. V Evropě je potřeba nejdříve přesvědčit spotřebitele, že by měli platit více za vzšší standarta bezpečnost, tvrdí španělská ministryně Espinoza. Musíme vyžadovat od třetích zemí stejné standardy. Ministryně šla ještě dále a požadovala mezinárodní uznání evropských standardů. Přitom také přiznává, že to nebude vůbec jednoduché, vzhledem ke kulturním rozdílům mezi nastávajícími a vyspělými trhy. V rámci WTO by soustředěný EU požadavek mohl vést k rozšíření EU standardů a požaduje rovněž harmonizaci těchto standardů, ne pouhý ekvivalent, pro produkty přicházející do EU. EP se k tomuto kroku přidal, tlačí jak na Komisi tak na Radu, aby zajistily farmářům rovnější podmínky na trhu. Sója Produkce v tomto roce by měla být historicky nejvyšší s 258,2 mt, o 2,7 m t více než v dřívějším odhadu, a o 46,5 mt více než loňská sklizeň. Tento odhad přišel od analytiků z Oil World tento týden. V obou nevětší producentských zemích Jižní Ameriky, Brazílie a Argentině bude letos sklizeň o víc než 10 m t vyšší. Zásoby se zvýšily téměř na dřívější úroveň s 82 mt. Brazílie s nynějším odhadem přes 68 mt, má obavy, že export klesne o víc než 2 mt /pelety a také, že se vyveze méně oleje. Ceny sóji jsou o 20% nižší, vývoz všech sójových produktů přinese jen 15,1 mld $ (vloni 17,24 mld). 30mt zůstává neprodaných a farmáři jen doufají, že se ceny trochu zvednou a s tím i poptávka. Investice na Ukrajině Celá řada investorů má zájem o půdu na Ukrajině. Vloni britská společnost, která shromažďuje 325 společníků začala sérii investic do půdy na Krymu. První část projektu, který začal v červenci 2009 přinesl koupi ha v oblasti černozemě. Většina investorů zatím koupila mezi 2ha a 250 ha. Dosavadní investice ale nemají uniformní úspěch. Všichni vědí, že Ukrajina má 70% orné půdy a z toho 40% černozemě, což jsou jedny z největších rezerv úrodné půdy na Zemi. Minimální investic pro zájemce začíná na 1250 dolarech za ha, i když zdroje nejsou nevyčerpatelné. Potenciál Ukrajiny je obrovský. Odhady jsou, že produktivita vzroste z dnešních 3,5t obilí/ha na běžných 8t/ha v příštích 5 letech. Za poslední rok vyvezla Ukrajina 11,5 mt pšenice, 5,9 mt ječmene a 4,8 mt kukuřice. Problémy mezi Ukrajinou a Ruskem držely ceny na minimu, ale to se začíná opět měnit. Podle platné legislativy si mohou investoři buď půdu krátkodobě pronajmout (2-5 let), střednědobě (5-25 let), nebo dlouhodobě (do 49 let). Půda, které se investice týkaly ležela před tím ladem. 13

14 Mléko 2011 Zemědělský výbor parlamentu spolu s několika státy prohlásil, že je dost překvapen velkým optimismem Komise u vývoje trhů a v přípravě návrhu rozpočtu na příští rok. Zpravodaj výboru EP, irská Maired McGuiness ve své zprávě z počátku května poukazuje na snížení prostředků na podpory trhů, jak to navrhuje Komise pro Podle ní nikdo nemůže tvrdit, že trhy se budou chovat, jak předpokládá Komise. Marže stropů pro výdaje (719 m ) je příliš slabá, než se mělo počítat, co vede k obavám, že se sníží přímé platby kvůli finanční disciplíně. Připomněla, že až do 2013 budou stoupat platby pro NČZ. Podobný názor přišel od francouzského socialisty Le Foll a portugalského poslance Santos. Oba ve své připomínce říkají, že Komise má přehnaně optimistický odhad vývoje. A v podobném smyslu se vyjádřily představitelé Belgie, Francie, Irska a Rakouska. Francie argumentuje také tím, že krize ještě neskončila a s faktem, že 21 zemí se dohodlo na účasti v programu o mléku. 14

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

Program pojištění úrody v USA

Program pojištění úrody v USA Program pojištění úrody v USA Ben Latham Představenstvo, ProAg Insurance Group Řízení rizik v zemědělství s pomocí pojistných řešení Vídeň, Rakousko 21. leden 2010 Přehled témat popis zemědělství a pojištění

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH:

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH: OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3... 1 Pokračování ad hoc skupiny CAP po 2013 a POCC/CCC 1.4.... 3 Členské země potřeba nástrojů na překonání krize... 5 Sarkozy návrat CAP?...

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 Přehled potencionálních obchodů: Graf č. 1: Komoditní spread CZ5-KWZ5 (zdroj: Track`n Trade) Historie ukazuje, že

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou.

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. EKONOMICKÁ REFORMA V EVROPĚ, ÚNOR 2002 - SHRNUTÍ REALIZACE EVROPSKÉHO POTENCIÁLU Aby Evropa fungovala Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. Bílá kniha

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008 Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Obsah prezentace 1) Rozdělení Kypru 2) Ekonomická charakteristika země 3) Nejdůležitější události v souvislosti s ekonomickým vývojem

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU Anna Teličková Ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO) mnohostranný obchodní systém WTO je i základem SOP EU WTO významná

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Evropská unie a její politiky

Evropská unie a její politiky Evropská unie a její politiky Rozpočet EU NF VŠE, LS 2009-2010 Prof. Ing. Luděk Urban, CSc. Literatura : 1. Baldwin, R., Wyplosz, Ch., Ekonomie evropské integrace, Grada Publishing 2008, Str. 83-90 2.

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Ad hoc pracovní skupina Klimatické změny a zemědělství a lesnictví 14.9.

Ad hoc pracovní skupina Klimatické změny a zemědělství a lesnictví 14.9. Zprávy z Bruselu ze dne 20.9.2009 OBSAH: Zprávy z Bruselu ze dne 20.9.2009... 1 COPA COGECA... 1 Rada Německo a Francie... 6 Ceny odpovědnost členských zemí a Komise... 6 Barroso GMO pravidla... 7 Komisařka

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Kapitálové trhy a fondy 4.6.- 17.6.2012. 19.6.2012 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég

Kapitálové trhy a fondy 4.6.- 17.6.2012. 19.6.2012 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég 1 4.6.- 17.6.2012 19.6.2012 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég 2 Vývoj fondů ČP Invest a Generali PPF 1. ČP Invest CZK 3 Vývoj fondů ČP Invest a Generali PPF 2. Generali PPF CZK 3. Generali

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha Současnost a budoucnost českého zemědělství Ing. Martin Pýcha Zemědělský svaz ČR Svaz je největší organizací zaměstnavatelů - podnikatelů v zemědělství a vykonává všechny funkce s tím spojené včetně práva

Více

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza Kanadský dolar - nákup Obchod na vzestup kanadského dolaru Souhrn Štěpán Pírko, leden 2006 V této analýze můžeme úspěšně navázat na předchozí analýzu Komoditní měny long, kterou jsme již v březnu 2003

Více

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA EU a její severoameričtí partneři, Spojené státy americké a Kanada, vyznávají společné hodnoty demokracie, lidských práv a hospodářské a politické svobody a rovněž

Více

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova v období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

Obsah: COPA, COGECA. Koordinační výbor Cogeca 23.11.

Obsah: COPA, COGECA. Koordinační výbor Cogeca 23.11. Obsah: COPA, COGECA... 1 Komise CAP 3 pilíře?... 8 Obsese klimatem a realita potravin... 8 Německo sektor masa... 8 Francie přebytek klesá... 9 Irsko - GMO, příjmy... 9 Dánsko ilegální dovoz chemikálií...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC Vydáno: AUDITOR spol. s r. o., 30. 3. 2012 Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC - Dvojnásobný nárůst v zemích BRIC - V mnoha evropských zemích stále

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář Kakao long Nákup kakaa očekáváme růst ceny Červen 2005 Kamil Bednář 1 Kakao na vzestup Ještě před 500 lety bylo kakao nazýváno pokrmem bohů. Nyní se zdá, že si bohové budou muset šáhnout při jeho nákupu

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Czech Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009 Přehled v českém jazyce Stručný výhled Makroekonomická situace, z níž tento střednědobý výhled vychází, na základě

Více