Pracovní skupina Pojištění a sociální otázky v zemědělství 17. a 18.5.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní skupina Pojištění a sociální otázky v zemědělství 17. a 18.5."

Transkript

1 Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Pojištění a sociální otázky v zemědělství 17. a Pracovní skupina Zdraví ochrana zvířat Pracovní skupina ad hoc Víno POCC/CCC Ciolos - pilíře Potočnik užití vody Dovozy a půda EU standardy mezinárodní? Sója Investice na Ukrajině Mléko COPA, COGECA Pracovní skupina Pojištění a sociální otázky v zemědělství 17. a První část této pracovní skupiny byla řízena místo-předsedkyní Paola Grossi (It), předseda skupiny Hebig, se omluvil. Agenda a zápis byly schváleny bez připomínek, k dnešnímu programu byly sděleny především informace ohledně tří příspěvků. Paola v úvodu hovořila o dopadech krize o konferenci o pojištění v Madridu (měli jste zde velký komentář v březnové zprávě). Pro ty, kteří v Madridu nebyli jen shrnula hlavní body (i když to trvalo skoro půl hodiny). Dále na tento úvod navázala s možností RM (risk management) v rámci CAP To bylo opakováno také již několikrát v různých pracovních skupinách, nebudu zde tyto věci opakovat. Také přehled Pasquale di Rubbo ohledně některých článků ohledně řízení rizik, pojištění či dalších nástrojů řízení trhu v rámci CAP 2013 nepřinesl nic nového. Nakonec není špatné, že někdo udělá občas přehled dosavadního vývoje, i když se celá řada věcí opakuje, zde si uvědomíte, co je podstatné a co nemá cenu ani zaznamenávat. I když dnešní jednání o pojištění zůstává jakýmsi sirotkem pro zájmy z nových členských zemí, ani jeden zástupce zde nebyl. Nemá cenu tento stav kritizovat, komentuji to již přes tři roky se stejným výsledkem, vím, že není jednoduché sehnat experty, ale jsou věci, které se musí monitorovat, protože pojištění (Příjmů), může být jednou z alternativ v rámci plateb po Takže se teď budu věnovat třem bodům, kde byly ukázky přístupu francouzské vlády, zástupce analýz pojištění v USA a v Kanadě a také španělský zástupce, který odpolední část zakončil, zde byla analýza podobná jako závěry z Madridu z konference 15. až 17. března. Daniel Perrin, generální inspektor financí na ministerstvu financí ekonomie Francie, měl první příspěvek s názvem Řízení ekonomických krizí v zemědělství a jak na to reaguje francouzský vláda a jak chce dále postupovat. Nebudu zde uvádět obecnosti, jako že zemědělství je vystaveno rizikům jak ekonomickým, tak klimatickým a také velkým výkyvům u příjmů. Z jeho přehledu bylo jasné, že v rámci Francie mezi lety 2000 až 2008 mělo zhruba 35% farem výkyvy příjmů méně než 30%, ale 70% přes 70%. První část se dotkla 35% farem, poslední přes 25%. A evropské zemědělství je vystaveno větším ekonomickým rizikům než americké či kanadské. 1

2 Francie začala pracovat na řízení ekonomických rizik a strategických výzvách pro zemědělství od roku Ne evropské úrovni to bylo uděláno v rámci Health check a další mezinárodní úpravy v rámci WTO. Celá řada nástrojů může být užita v rámci současného rámce CAP a organizace sektorů zemědělství. RMI risk management instruments Normální: zde se řeší příjmy na úrovni farmy (zdanění, strategie produkce). Pojistitelné: pojistné kontrakty, kombinované kontrakty (pojištění úrody, příjmů) a finanční kontrakty (futurem, opce...). Katastrofy: přes veřejné zásahy (sítě záchrany a platby za katastrofy). U futurem, které má kdekdo dnes i v Evropě na jazyku existuje v EU jen velmi omezené zkušenosti a objem obchodů je stále asi stokrát nižší než v USA. Diskuse o různé roli různých nástrojů včetně pojištění příjmů a jejich závislost na celkovém vývoji CAP po V rámci předvídavosti u prvního stupně ekonomického řízení rizik je: - farmáři se musí přizpůsobit v řízení produkce a prodeje na nový trend rizik a musí stále hledět, jak zvýšit svoji konkurenčnost. - daňové výjimky, které pomáhají reflexu předvídavosti by měly být podpořeny: sníženo pro rizika, sníženo pro nutné investice. Různé grafy zde byly prezentovány, jak se dělají analýzy vývoje cen u obilí, jak reagovat na různé možnosti a jak se vyhnout negativním maržím ve vývoji. Jaké principy předvídavosti 4 hlavní směry: Jako první bod je zde posílení vlastního kapitálu a na něj soustředit první úroveň řízení rizik, ale ten musí být víceletý. Změna řídících praktik a také prodeje. Stabilizovat nebo změnit investice a řízení rizik, usnadnit jejich prosazování. Dále byla uvedena řada případů o obchodování futurem v Paříži (obilí, řepka, kukuřice). To co je velmi rozvinuté v USA a Kanadě (Chicago burza), je stále málo vyvinuté v Evropě. V Americe se obchoduje s přes 80% produkce, v Evropě je to jen zlomek. O přestávce jsem se inspektora zeptal, jak je to v EU s regulacemi pro tento druh obchodu. Zatím velmi nejasné, skoro žádné. V USA a v Kanadě musí být všechny obchody deklarovány a v Kanadě je vše kontrolováno přes daňové přiznání, každé farmy, či obchodní firmy. Podpory. Které jdou do pojištění produkce: Podpory pojištění hodnota produkce podpory/hodnota Kanada 1,5 mld C$ 40 mld C$ 3,8% USA 5,7 mld US $ 240 mld US$ 2,4% Španělsko 440m 40mld 1,1% Francie 130m 70mld 0,2% Už z tohoto rozdělení je jasné jak se situace vyvíjí v Evropě a jak v Americe, v konečné fázi řekl Perrin, že se musíme snažit o lepší rozdělení marží v rámci potravinového řetězce, pojišťovny by zde měly pomoci (ale nikdo neříká jak). Otázkou zůstává, jak bude (pokud se tak stane) zahrnuto pojištění do CAP 2013, a hlavně jak se vše bude financovat. Další otázkou je, zda se vše prosadí na úrovni EU, nebo se to bude i nadále dělat především na národní úrovni a jaký to bude mít vliv na konkurenční schopnost země. Diskuse trvala asi 20 minut, ale nic podstatného zde nebylo. Další přehled měl Jean-Christophe Debar, který provádí analýzy US zemědělství ve Francii a zabývá se také vývojem pojišťovacích schémat jak v USA, tak v Kanadě. Úvodem hned řekl, že obě vlády ( US a Kanada) vybízejí farmáře, aby dělaly úspory z lepších let úrody, šetřili na horší doby produkce a k tomu používají obě vlády celou řadu pobídek. 2

3 Kanada: vláda podporuje AgriInvest (pro mírné výkyvy příjmů do 15% referenční marže 3 roky 2 extrémy z 5 let se vyloučí. To co ušetří producent je vyrovnáno 60% vládou a 40% provincií (celkový poměr je 50:50). Producent se rozhodne kdy a jak a kolik si vybere. Deposit 1,5% z celkových prodejů (max 1,5 m C$), dolarů na producenta. USA: pojištění příjmů z úrody: zajištěný příjem (GR guarenteed revenue) dobrovolné Harvest revenue (příjem ze sklizně HR). Pojištění/prémie jsou podporovány do 60%. Odškodné GR-HR. Group risk income plan (GRIP) - farmář dostane oděkodnění pokud je výnos nižší než zaručený příjem okresu (výhodou nké administrativní náklady) Mléko - USA Livestock gross margin for dairy LGM Dairy založeno na futures cenách pro mléko, kukuřici a sóji. Každý měsíc se může farmář rozhodnout jestli pojistí svoji marží (hrubou) pro 1 až 10 měsíců. Agristability: pro výkyvy nad 15%. Producenti platí malý poplatek za účast (v malém procentu referenční marže). Také zde jsou z pětiletého průměru vyloučeny 2 roky s extrémními ukazateli. Výkyvy mezi 15 30% (vláda platí 70% ztrát), limit max 3 m$. US - whole farm isurance: AGR-AGRLite. Zaručuje % z hrubého příjmu 5 let (založeno na daňovém přiznání). ACRE (average crop revenue election) US (pojištění na průměrný soubor příjmů z úrody). Pokud chce sem farmář zapojit, musí se zříci všech anticyklických plateb. Zapojit všechny pěstované kultury farmy po celou dobu platnosti Farm Bill ( ). Tento způsob je přednostně uplatňován u většiny farmářů: - nejen pro pojištění příjmů, ale také umožňuje lepší přístup k bankovním půjčkám. Dále možnost kombinace různých nástrojů na řízení rizik. Pružnost vládní intervence: Agrirecovery (Kanada) Ad hoc disaster programy + SURE program USA. Velká pravomoc Kongresu, kde následuje téměř okamžitá úhrada. Poznámka: téměř polovina podpor na pojištění v US jde pojišťovnám. V rámci WTO je většinou označováno pojištění v oranžové skříňce, ale technicky se to dává do výjimek de minimis a tím pádem spadne do zelené, a to platí u většiny pojištění. Pro EU - použije se část jednotných plateb na farmu pro spořící účet farem? Fernandez Torano- president Agroseguro, Španělsko. Pojištění příjmů. To bylo vlastně pokračování konference v Madridu, kde Torano rovněž vystoupil. Zde své komentáře o rozvoji pojištění ve Španělsku rozvinul také o celou řadu statistických údajů, které se budu snažit zde rozvézt. Španělský systém zemědělského pojištění: - pojištění škod (klima, nemoci) - kompenzace ztrát zvířat - kompenzace založená na hodnotě produkce nebo zvířat, v době podpisu kontraktu - škoda se rovná rozdílu mezi skutečně očekávanou produkcí a finální produkcí. Průměrné podpory 57%, podle významu pojistného pokrytí, odstranění uhynutých zvířat na farmě (představovalo 24,30% z celkové hodnoty prémií 2009). Pokrytí: - prakticky všechnu rostlinou produkci - živočišnou produkci (nehody, smrt z nákazy, odstranění ) - produkce aquakultury 3

4 - lesní produkce. Rok Čistá prémie 650m Ztráty 588m Poměr ztrát k prémiím: 85,84% Hlavní složky 2009: Odstranění a likvidace zvířat 157 m (24,15%) Ovocné stromy 114m (17,54%) Pastviny 70m (10,77%) Dobytek (nehody a nemoci) 55m (8,46%) Víno 46m (7,00%) Citrusové stromy 43m ( 6,61% Pojištění příjmů: Musí být v souhlasu s: Příloha 2, sekce 7, WTO dohody o zemědělství Kriteria o Řízení rizik a krizí v zemědělství (COM 2005/74) Definice krize situace: nepředvídatelné následky jsou nad kapacitu reakce farmářů jsou tak vážné, že ohrožují životnost farmy Podmínky, kdy se uvažuje o existenci ztrát, požadavky zelené skříňky: ztráta příjmu vzniká jen ze zemědělské činnosti ztráta je vyšší než 30% průměrného hrubého příjmu z posledních 5 let (vyloučení nejhoršího a nejlepšího). Platba kompenzuje méně než 70% ztrát. Celkový součet plateb, které dostane farmář nesmí překročit 100% skutečných celkových ztrát. Definice účetního příjmu: 1. Roční hrubý příjem totální produkce za kampaň (cena produkce v průběhu kampaně, + podpora a platby nespojené s kampaní). 2. Průměrný hrubý příjem průměrná produkce za období ( průměrná cena produkce za období + podpora a nespojené průměrné platby obdržené za období). Referenční cena: každoroční index ( /kg), založené pro specifickou oblast a odrůdy či skupiny podobných kultur, které se chovají podobně na trhu, vždy po sklizni každého druhu. Italský příspěvek studie ISMEA, systém RICA, Raffaelle Borriello, ředitel ISMEA, risk management. Celá studie ukazuje, jak je v Itálii vše komplikované, problémy jsou nejen se získání odpovídajících dat celá řada údajů není dostupná z fiskálního systému. A také chybí porovnání k jiným zemí, protože nejsou použity stejná účtovací kriteria. Zkoumala se celá řada možností, jaký druh pojištění by byl nevhodnější, ale ani zde není úplná shoda. Některé příklady: Index insurance neměří přímé škody, ale je to řada ukazatelů, které jsou provázeny průměry (sklizeň, deště, sucho), výhodou je malá administrativní zátěž, uniformní kontrakty a úhrady za průměry. Nevýhody: rozdíly mezi výplatou a skutečnou ztrátou (je to průměr za oblast). Někde jsou rozdíly vysoké tam, kde nejsou stejné podmínky, homogenní. Některé úpravy se dělají přes satelitní zaměření. Kombinace výnosů na plochu + příjmů z určité plochy. Itálie se zabývá právě touto možností (podobně jako část USA), ale studie nakonec udělala závěr, že je pro Itálii nepraktické, chybí oblasti se stejnými podmínkami (homogenní), na rozdíl od středozápadu USA. 4

5 Podobně se studuje kanadský příklad index pojištění pro pastviny. Jiný příklad- weather index insurance (počasí)- ten se zdál být přístupnější, ale i zde chybí dostatečné množství dat za určité období, nejsou historické reference, aby se z toho odvozil dlouhodobý vývoj. Diskuse: index počasí (It, Šp, D), bohužel takový index nikde zatím nemají (sucho, přívalové deště, velké variace), US mají index od 90. let. Nikdo neví, jak bude dlouho trvat (zástupci pojišťoven z Itálie, Francie a Německa), kdy bude k dispozici dostatečné množství odpovídajících dat, aby se z toho mohlo uvažovat o určitém produktu pro pojištění. Mezitím si italský zástupce myslí, že by se měl vytvořit evropský trh Futures, ten by pomohl vytvořit index vývoje cen. Jak jsem řekl v úvodu, toto byla samá teorie a úvahy, konkrétního toho moc nebylo. Také zástupce DG Agri, Maciej Krzysztofowicz, který měl zde příspěvek o roli pojišťovacích schémat v rámci CAP po 2013, nebyl ve svých poznámkách příliš jasný. Jedna věc z toho vyplývá, že Komise uvažuje o mnoha různých kombinacích podpor a plateb po U některých jsou jakoby zaraženi někde v myšlení před krizí, jinde se zase uvažuje o různých formách rozdělení podpor, včetně pojištění z I. Pilíře. Ale tuto alternativu většina odmítá. EU a risk management: - trvale nestabilní situace - malá stabilita cen - klimatické problémy EU řešení? - podpory na pojištění úrody - vývoj vzájemných fondů - stabilizační schémata příjmů Jak toto vše zakomponovat do CAP 2013, kompenzace a PP. U všech schémat, které zde předložil je hlavní otázkou, jestli budou mít EU rámec, jestli budou mít země možnost určitých úprav, dobrovolná či povinná pro MS. Úvahy: rozpočet rozdělení mezi členské země a sektory klady a zápory nynějších nástrojů administrativní zátěž veřejné/privátní partnerství propojení na ostatní CAP podpory Stále chybí přesná definice příjmů na farmu, není jednotný účetní a fiskální systém v ČZ. EU nemá ani konečnou definici farmy. V dotazech byla kromě jiného také otázka o tom, jestli je pojištění ve shodě s podmínkami zelené skříňky WTO. Polovina účastníků poukázala na to, že USA a Kanada se tím zatím příliš nezabývaly, EU si klade omezení a překážky samo, že by měla být snaha o změnu některých rozjednaných podmínek WTO. Diskuse, která zde na závěr proběhla, ukázala shodu, že se odstranily nástroje na stabilizaci trhu, pojištění jako doplněk k PP (pojištění je pružnější, může sloužit jako kompenzace výkyvů). Většina ale požaduje dobrovolný systém pojištění, který je doplňkem safety net (bezpečnostní sítě). Není shoda okolo financování, některé země chtějí spolufinancování (D), shoda u nutnosti legislativního rámce EU. Také není jasné, zda se bude pro pojištění po 2013 možné pokračovat v užití čl. 68. Řada zemí to používá na podporu specifických sektorů a nechce ze stejně omezených prostředků věnovat část na pojištění. Španělé, kteří vyvíjejí svůj systém již přes 30 let, který není nijak závislý na CAP, ale přijali by ještě některá vylepšení. A podobně jako většina zemí zatím nechtějí toto financování z I. Pilíře, obava z určitého omezení výše PP pro každou zemi. 5

6 Francouzi propagují postupné rozvinutí pojištění tak,, jak jeden systém začne fungovat, nabalí se na něj další druhy pojištění včetně pojištění příjmů. U problému zelené skříňky by si EU měla počínat stejně jako USA či Kanada. Pracovní skupina Zdraví ochrana zvířat Velmi rozsáhlý program, který uvedl místopředseda Klaas Osinga (NL). Nechal schválit agendu a zápis a pak následovala první série řečníků. Zástupkyně DG Sanco, Barbara Logar a Martha Garcia udělaly přehled aktualizace zákona o zdraví zvířat. Rozděleno do 3 částí: - dopadová studie - konzultace - legislativní návrh - další rozvrh Studie: administrativní zátěž, data ze studie a pokračování zprávy. Konzultace: 4 schůze v průběhu 2009, poslední březen 2010 administrativní zátěž a náklady Otázky AHL (animal health law): odpovědělo 153 organizací, další konzultace přes website DG Sanco. Dotazníky rozeslány na: 1 členské země a odpovídající úřady provádění AHL (zákon zdraví zvířat) 2. operátoři (kontroly, původ, certifikace, plány na opatření). Nové otázky AH: biobezpečnost, dohlížecí síť operátorů seznamy veterinářů. Legislativní návrh: pomalý postup, vše se hodnotí, příprava celé nové struktury, propojení na jiné politiky (finanční, bezpečnost, kontroly, nemoci, krmiva). Hledá se lepší sledovatelnost a zlepšení kontrol na hranicích a příprava nové kategorizace nemocí (spolu s OIE). Časový rozvrh: Poradní výbor AHL červnu, legislativní návrh v první polovině 2011, mezitím zveřejněn dopadové studie.crss costs and responsibility schering schemes. Problémy: žádná politika na prevenci, přednost oblastem s vysokým rizikem jen částečná kompenzace ztrát komplexnost pravidel rizika pro EU + rozpočet Cíle: prevence + pobídky rovnováha mezi náklady a odpovědností lepší výkonnost likvidace, prevence nemocí vyloučit konkurenční problém, stropy pro intervenci veřejných fondů (někde v kombinaci s privátní úhradou) spolufinancování, emergency fond. životnost farem Studie: opce: EU harmonizovaný rámec pro CRSS 1. beze změny 2. stejné, ale s maximálním procentem veřejných příspěvků 3. harmonizovaný rámec EU: a) povinnost zavést postupně ve všech ČZ b) možnost ČZ zavészt vlastní CRSS, ale které mají společné minimální kriteria s ostatními ČZ 4. Deregulace: - intervence jen při katastrofách - dát obálku ČZ a ty se rozhodnou - plně harmonizovaný EU CRSS + EU kompenzace. Úkoly: rozdělit odpovědnost 6

7 pobídky financování prevence Administrativní a finanční možnosti ČZ, včetně pojištění Náklady na vytvoření systému je to udržitelné Průměr financí, které by měl farmář ročně platit (včetně operátorů CRSS). Kapacita jak čelit katastrofám Jak vytvářet rezervy Italové systém kritizují vše se připravuje již 15 let pro sektor živočišné produkce je to katastrofální. Všechno riziko zůstává na farmářích. Očkování jako prevence? Koncept Niel Craven IFAH Evropa. Trh s veterinárními léky Je čas pro jednotnou proceduru EU registrace. Postupně se vše harmonizuje, nejprve vzájemná uznání v jedné či více zemích. Dopadová studie má být hotova do léta, návrhy pro příští rok (delší procedura spolurozhodování EP). Centrální registrace EU Inovace nejsou zatím podporovány Čas a náklady: na tom závisí úspěch projektu Údržba: drahá Náklady na nové produkty stoupají, stejně tak vývoj a uvedení do výroby. Vytvořit výkonnou síť vědecké spolupráce. Máme jednotný trh s potravinami x ale ne pro veterinární léky!!!!! jedna složka, jedno hodnocení, jedno rozhodnutí jednoduché, bez duplicity. Jedna procedura pro všechny produkty + centrální koordinační úřad (v něm jeden člen za každou ČZ): Vydává aplikace, určuje vědecký tým, který prověřuje. Koordinace harmonizovaných standardů hodnocení. 4. Výzkum a příprava evropský výzkumné agendy pro AW (ochranu zvířat). Příspěvek Alex Morrow, Defra UK. SCAR pracovní skupina. Potřeba koordinace, způsoby financování (regionální, národní, charita, zdravotní sektor a průmysl, živočišná produkce a příspěvky Komise). EMIDA ERA NET: koordinace na EU úrovni (ERA na národní). Zahrnují většinu infekčních nemocí v živočišné produkci. 27 partnerů v 19 zemích, rozpočet 270 m. ČR a Litva jediní z NČZ. Většina koordinace v zemích jde přes Mze (13) zdraví (5), vzdělání (5). Po 2011 dále rozšířit práci nadnárodní spolupráce. Zástupkyně DG Sanco: v červenci (dosavadní program končí v červnu) bude zveřejněno pokračování výzkumných programů. - rozdělení kategorií nemocí - AI (ptačí chřipka), SLAK - TB V UK je činnost aktivní i v sektorech (vepřové, drůbež), otázkou je jak vše koordinovat na EU úrovni. Další vývoj situace u TSE (BSE). Od června má DG Sanco oznámit jak dále u: - věk testování - přítomnost prionů v mléku (kozím) Belgické předsednictví chce mít tuto otázku na programu. Antimicrobial resistence. Odolnost se všude zvyšuje, je nutný systematický monitoring Risk assessment AMR (antimicrobial resistence-microbial je stejný jako antibiotika): 7

8 - na zdraví zvířat - na lidi - domácí produkce a dovozy Ochrana zvířat Jason Gittins, Heleen van de Weerd ADAG Hodnocení EU politiky AW (animal welfare) ochrana zvířat a opce pro budoucnost. Provádí se již přes půl roku, konečná zpráva má být v listopadu. Jedná se o analýzu akci z let Podrobnosti lze nalézt na Cíle: výsledky (analýza) AW politiky standardy, očekávání, kde jsou třeba změny. Rozsah hodnocení: 4 zvířat farma, experimentální, divoká, domácí 4 nástroje legislativa, výzkum, komunikace + internet 11 otázek: z těch vyplyne vyhodnocení politiky EU AW Konzultují se všechny hlavní skupiny : dotazníky, , také přes website Pět témat: odpovídá očekávání, propojení na ostatní politiky, má přidanou hodnotu? výkonnost a účinnost. Mise do 12 zemí, které mají největší podíl živočišné produkce v EU, konzultace vlád a všech sektorů živočišné produkce. Odpovědi: dosáhlo se plánovaných cílů zlepšení AW a jak se to měří. Druhou část zde uvedl Denis Simonet z DG Sanco, který udělal řadu doplňků k první části, a pak se věnoval celé řadě otázek jako je doprava zvířat, označení (labelling). Situace se zde příliš nezměnila, Simonet upozornil, že se nyní začalo také diskutovat, jaké postihy udělat při nedodržování, tato pravidla by se měla přijmout do podzimu Welfare quality nic nového se nestalo. Labelling nic v EP a ani Rada se tím nezabývá, nevypadá to, že se nyní bude pokračovat (žádný další pohyb v letošním roce). Raport Paulsen potřeba EU zákona o AW principy pro všechna zvířata. Vytvořit síť referenčních center vědecká střediska ČZ. Podobné reference má USA. - financování výzkumu a vzdělání okolo AW EP rozhoduje i o rozpočtu, proto nutná spolupráce. Rada Evropy - přerušila práci na AW soustřeďuje se nyní jen na politické otázky (demokracie, Lisabon...). Je málo prostředků. Letos se nebude pokračovat. Jsou členské země připraveny pokračovat neví se. Pracovní skupina ad hoc Víno Mimořádná schůze skupiny, která měla především řešit situaci CMO v jednotlivých zemích, což také předseda Thierry Coste, dal jako první bod jednání. Přehled přítomných zemí, nebyly zde ani velké rozdíly v názorech či přístupu, spíš jak hodně finančních prostředků má země na sektor vína. Francie: má dobrý národní program, ale problémy s financováním. Opatření: restrukturace, problémy u promoce (také dopad krize), slabá odezva u veřejnosti i u úřadů. Mají připravenu celou řadu projektů, ale zavádění jde pomalu. Itálie: podobná situace jako ve Francii. Problém je hlavně k přístupu k úvěrům a u spolufinancování. Kromě restrukturace a investic, letos též zelená sklizeň a pojištění ale tam stále ještě pokračuje diskuse s Mze. Provázanost na RV nefunguje co ostatní země? Promoce: z 30% hrazena z národní obálky, z 70% z regionální. 30m na zelenou sklizeň. Na pojištění 20m, jen pojištění úrody (je to málo). Španělsko: 2009 komplikace, nevyužili fondy, hlavně u promoce, národní regulace publikována příliš pozdě. 8

9 Destilace, restrukturace. Problémy s odbytem (jako všude), spotřeba trvale klesá a export se propadl, zvyšuje se destilace na pitný alkohol (ale nová část nemá žádnou podporu) průmysl platí přímo. Třeba stabilizovat trh a zastavit pád cen. Promoce až letos se využije plně. Řecko: expert nepřijel pozice poštou. Slovensko: trh je velmi špatný, velké dovozy, tlak řetězců. Užití fondů je problematické. U pojištění je 85% producentů bez, nemají na spolufinancování. Promoce - většina produkce spotřebována na domácím trhu, v cizině je to problém. Další problém je v tom, že producenti nevlastní půdu. ČR. Dobrá restrukturalizace, ale chybí prostředky. Letos dobrý investiční plán, chybí promoce v cizině. Rakousko: Přeměny, investice, promoce v 3. zemích program platný až do Německo: Podpory na změny, investice, promoce a také pojištění. Systém federální, ale provádí spolkové země velmi rozdílné provádění. Změny nebyly všude provedeny, jak se očekávalo, chybí prostředky na spolufinancování. Promoce není vždy zajímavé pro producenty bojovat na cizím trhu (kde mají jen velmi malý podíl). Promoce by měla být větší i uvnitř EU. President: má CMO vliv na situaci na trhu? Nová CMO snížila podpory, ale zavedla opatření na promoci v 3. zemích. Italové si myslí, že to velký vliv nemá. Slovenský delegát říká, že to likvidovalo starý systém klasifikace, dovozy a nálepky klamou lidi různým extra označením, i když jde o prakticky stolní vína. Německo: Není specificky financováno víno může to mít dopad na rozdělení CAP 2013 pro víno. C/C musí mít poziční dokument a mít debatu a ukázat že celá řada nových nástrojů nefunguje a také je třeba se postarat, aby byl dostatek prostředků. Nástroje, které nyní existují vůbec neovlivňují prodej, a navíc je také třeba změnit strukturu prodeje. Španělsko: pro ně existuje určitá závislost mezi CMO a trhem (ale nyní je zde také vliv krize). Mechanismy, které fungovaly, dnes nejsou, vede to k propadu cen. Celé zemědělství je v krizi, všechny sektory.cmo přišlo ve špatnou chvíli, nástroje nepraktické, je třeba nové, které pomohou stabilizovat trh. Rozvoj venkova jak je provázán na sektor? Francie: Národní plán regionální plány přidávají na komplexnosti. Národní program funguje. Španělsko, které má regionální programy hlásí jen samé komplikace. Ale Francouzi zde uvedou jeden zajímavý fakt vigne éponge přeloženo vinice houba na mytí. Liberalizace vede k tomu, že některé vinice produkují daleko nad normální kapacitu, kvalitní víno stejné, ale nadprodukce je prodána jinde a to škodí trhu. Liberalizace vede ke zničení kvalitního vína, také dovozy nízké kvality (Rakousko tvrdí stejnou věc). A další tlak na ceny. Skupina se rozhodla udělat seznam plusů a mínusů u požadavků CMO a sekci vína CAP K tomu bude svolána další mimořádná schůze na 9. července CAP Eva Corral udělala přehled obecné pozice, kterou C/C přijala počátkem měsíce. Zástupci se vyjádřili k potřebě mít také společnou pozici za sektor, které spolu s pozicemi jiných sektorů bude dána jako příloha k pozice CAP 2013 a zveřejněna na podzim. Francie zde chce zachovat právo na založení vinic pro všechny kategorie, ale s rozumnou regulací, propojenou na politiku EU kvality. Italové pak zdůrazňují specifický rys sektoru vína, hodnota kulturní, historická a ekonomická. Potřeba lépe propagovat sektor, některé oblasti jsou známy jen díky vínu (Brunello). Propagace vína jako součást potravy spojeno se zdravím a vzděláním. 9

10 Španělsko: lepší propagace celého zemědělství zdroj potravy, kultura, změna chování víno se kritizuje, ale mladí pijí víc alkohol a neznají hodnotu vína. Ztrácí se kultura jídla. Řecká zástupkyně souhlasí s propagací kvality vína a s regulací výsadby. Také Slovensko a ČR tvrdí, že sektor je specifický, musí se postupovat opatrně u převodu pravidel u vína, CAP a WTO neukazují stejné povinnosti, ani se nedoplňují. ČR chce zachovat právo na výsadbu. Rakousko: celkově přijatelné, ale zdůraznit specifickou roli vína a příliš obecný postoj v CAP Víno je také součástí turistických rysů krajiny (terasy), malé struktury jsou zde velmi atraktivní z hlediska turistické hodnoty krajiny, ale to zase vyvolává problémy s investicemi a jejich rozdělení. Zachovat a udržet právo na osazení (i u nejmenších parcel). Německo: vše bylo již řečeno, ale jednotná CMO nefunguje. Je třeba najít odvahu a žádat, aby se to znovu otevřelo. Víno spotřeba mírná, jako součást zdravého přístupu. Letos má iniciativa končit, ale většina říká, že by se v této osvětové činnosti mělo pokračovat. Jsou dělány trvalé úroky, ale ty pocházejí většinou ze zemí, kde není žádná kultura vína (anglosaské). Ve většině zemí, kde se víno pěstuje, znají problém mezi vínem a alkoholem jinde chybí komunikace. Zeměpisné označení: pozice C/C. Je proti propojení 3 registrů, většina tento postoj stále podporuje. Není třeba dělat nové označení a zavádění nového systému potrvá nejméně 10 let a o jeho výsledku se již nyní pochybuje. Proti propojení 3 registrů (víno, alkohol, zemědělské produkty) je většina, připomínky jsou minimální. Ale jak se protahuje diskuse, dochází k opakování argumentů tak, jak to bylo na schůzích vloni a předloni. Němci navrhují se vrátit k dřívějšímu systému a ponechat Statut quo. Komise to sice nenavrhuje ve svých řešeních, ale to neznamená, že každý nový návrh musí být schválen, nebo že je lepší. POCC/CCC Krátká schůze této skupiny měla na pořadu především jednání Rady z tohoto týdne, kde pod španělským předsednictvím byly na pořadu dvě otázky. Jaká je konkurenční pozice EU sektoru agrifood a role žen na venkově. Značná část zemí zde rovněž vyjádřila znepokojení s pokračováním obchodních rozhovorů se zeměmi Mercosur, které se Komise rozhodla obnovit. Španělé organizovali již v dubnu (15.a v Sevilla) seminář nazvaný Vnější konkurenční pozice Evropy v zemědělsko-potravinovém modelu. Zde se jednalo především o regulacích při výměně s třetími zeměmi. Debata se vedla okolo 3 bodů Současný evropský model odpovídá očekávání a potřebám evropské společnosti, je udržitelný a vyrovnaný z pohledu sociálního, environmentálního a ekonomického. Je to model dostatečné známý a uznaný v mezinárodním měřítku a pokud ano, jak ho dále propagovat a vylepšit jeho pozici v jednání EU s třetími zeměmi. Jaké nástroje promoce pro tento evropský model jsou nejlepší, odpovídající a potřebné a to také s ohledem na nový CAP a jak zlepšit jeho výkonnost. Kromě toho udělalo španělské předsednictví velkou diskusi o roli žen v rozvoji venkova, na toto téma byl rovněž udělán seminář koncem dubna. V semináři se především zdůraznila rovnost mezi oběma pohlavími a to je jedna z hlavních podmínek k udržení živého prostoru na venkově. A i zde se objeví v rámci příští reformy celá řada návrhů, které mají jít směrem k vyrovnání. FAO. Pokud bude produkce potravin stoupat o 0,4% rychleji než přírůstek obyvatel, pak se zdá, že navýšení produkce na dvojnásobek či trojnásobek k nakrmení 9 mld lidí v 2050, není tím 10

11 nejlepším řešením. Dnes je také otázka produkovat více pro potravu planety nebo jíst méně masa. Na konferenci AFJA (zemědělských novinářů) řekl jeden z expertů, že nárůst populace je hlavní problém. Začal mírný pokles a ten je vidět všude na světě. Pokles je téměř univerzální v celém světě. Pokud se tento problém neuzná, dává se vina zemím jihu. Pokud se říká, že se má jít méně masa, dává se vina severu. Dříve bylo potřeba 0,45 ha pro nakrmení jedné osoby, dnes je to 0,25 ha. Problém, který dnes máme, je zvětšující se rozdíly mezi různými částmi světa. Ve vyspělých zemích je 45% kalorií potravy živočišného původu, v rozvojových zemích ale jen 3%. Podle evropského modelu by se dalo dobře nakrmit 3 mld lidí. Musí se tedy víc pracovat na různých modelech, které budou lépe odpovídat jednotlivým částem světa. A hlavně musíme mít správné informace, říkají zástupci. Mercosur. Shelby k této otázce, která se za posledních pár týdnů opakuje řekla, že z francouzské iniciativy přišel požadavek na Komisi, aby přerušila navržené obnovení obchodních rozhovorů se zeměmi Mercosur. Francie pro svůj požadavek získala prozatím podporu Finska, Rakouska, Irska, Řecka, Maďarska, Polska, Lucemburku a Rumunska. Obnovení jednání je velké nebezpečí pro Evropu. Devět zemí požaduje ministerskou Radu, aby zastavila jednání. Především je nutné, aby byla Rada o takových krocích předem informována od Komise (to se nestalo). Podle skupiny jsou obavy, že se opět snaží Komise obejít zemědělské otázky, podobným způsobem jako při kole Doha WTO. WTO. Shelby rovněž informovala o novém americkém velvyslanci, jmenovaným pro jednání kola Doha WTO, Michael Punke. Ten ve své úvodní řeči prohlásil, že jednání, která začala v roce 2001 se mohou úspěšně dokončit, ale jen za předpokladu, že země s rozvíjející se ekonomikou (BRA, Čína...) udělají nezbytné ústupky. Tyto země, které zaznamenaly prudký vývoj v posledních letech musí s tím vzít na sebe také určitou odpovědnost. Určité klíčové otázky musí být vyjasněny, aby bylo kolo Doha vyrovnané. Celý cyklus je podle amerického velvyslance v nerovnováze, třeba přes dvě třetiny celních poplatků v zemích s rozvíjející ekonomikou, jsou placeny jinými rozvojovými zeměmi. Jednání musí pokračovat, řekl Punke, to co někteří pozorovatelé tvrdí, že vnitřní americká politika nepřeje dalšímu jednání, je jen výmluvou, jak tyto země nechtějí nic udělat a svalují vinu na USA. Sekretariát. Od minulého týdne se toho moc nestalo. Pekka měl příspěvek v Lucemburku, kde o PAC jednal také Soudní dvůr a řešil finanční dopady. Rovněž požadavek na další opatření v sektoru mléka byl řešen v průběhu tohoto týdne. Pekka rovněž oznámil, že jsou určité problémy s pořádáním presidency Copa ve Španělsku, omluvil se již Sonnleitner, Kendall a Veleba, takže se neví, jestli se má vůbec konat, nebo nahradit jako minule telekonferencí. Rovněž nebyla potvrzena možnost účasti na neformální ministerské Radě, která bude 1.června a tak je zatím celý projekt trochu na vodě. 11

12 Ciolos - pilíře Komisař prohlásil, že kromě jiného rozdělení PP může se také uvažovat o jiném rozdělení i v rámci pilířů. Revize kriterií na rozdělení PP v prvním pilíři povede k diskusi podle čeho rozdělit platby v II. Pilíři. Komisař pro rozdělení použil termínu spravedlivé, ne stejné, což vede k potvrzení plánů na rozdělení PP od historického základu, ale ne ke stejné sazbě napříč EU. Nemůžeme vytvořit takovou nerovnováhu, kdy zcela splníme očekávání na jedné straně a jinému očekávání na straně druhé. Musí být nalezena nová rovnováha. Potočnik užití vody Komisař pro prostředí Janez Potočnik rovněž rozvinul úsilí udělat CAP zelenější s velkým důrazem na řízení vody jak v I. tak ve II. Pilíři. Tento požadavek přichází ze strany Komisaře, aniž by byl nějak konzultování s Komisařem pro zemědělství. Ale Potočnik ve svém projevu v EP, minulý týden u skupiny o Vodě řekl, že EU musí ve všech politikách brát zřetel na otázku vody, podobně jako na půdu a biodiversitu a to povede k většímu dohledu na farmy. Nadměrné užití vody v EU je převážně kvůli zemědělské produkci, na jihu EU to dělá až 85%, ale v celé EU to představuje skoro dvě třetiny. Členské země se musí touto otázkou zabývat a musí připravit národní plány na zavedení rámcové direktivy vody. Většina zemí okolo Středozemního moře jako Portugalsko, Španělsko, Kypr a Malta ještě tyto plány nepřipravily. Potočník dále říká, že se vodě musí dát cena, tak budou všichni uživatelé nuceni investovat do nových technologií a zlepšených druhů kultur a musí zvýšit využití vody. Příjmy a zaměstnanost Zaměstnanost v EU zemědělství klesla o 25% mezi 2000 a Příjmy průměrně klesly o 11,6% v V EU15 klesla zaměstnanost o 17%, ale v EU12 o 31%, což představuje za deset let ztrátu 3,7 miliónů míst. Koncem 2009 bylo v EU 11,2 m pracovních míst na plný úvazek, 5,4 m v EU15 a 5,8 m v EU12. Rok 2009 v důsledku krize došlo k poklesu prakticky ve všech sektorech, ale třeba sektor obilí klesl o 30%, 24% u olivového oleje, 21% u mléka a 12% u ovoce a zeleniny. Mezi 2000 a 2009 se zvýšil příjem na pracovníka o 5%, i když změna je dost velká mezi EU 12 (161%) a EU15 (-10%). Největší propad příjmů byl v Maďarsku (-32%), Lucemburku (-25%), Irsku (- 24%), Německu a Itálii (obě -21%). Ze strany Copa Cogeca přišla rovněž reakce, jsou to čísla, která potvrzují naše největší obavy, řekl k tomu generální sekretář Pekka Pesonen. To je neudržitelné, ještě před krizí byly příjmy okolo 50% příjmů v ostatních sektorech. Politici by měli okamžitě něco udělat, než dojde ke katastrofě v celém sektoru. Dovozy a půda Nová studie, kterou udělalo italské výzkumné centrum OPERA a financované Bayer Cropscience spolu se Syngent došla k závěru, že EU musí zvýšit svoji produktivitu, aby zajistila potravu pro sebe, ale také pro jiné oblasti světa, ze kterých přicházejí dodávky potravy do Evropy. V analýze, která pokrývá obchodní toky 40 kultur a 240 komoditních skupin, ukazuje, že v 2007/08 byla EU čistým dovozcem z celkem 35 m ha v jiných částech světa. Tato tendence se prohlubuje, za deset let se zvýšila o 40% nebo 10 m ha. EU je sice druhý největší vývozce potravy na světě, ale to je víc než vyrovnáno stále rostoucím dovozy. 12

13 EU požadavky na globální půdní zdroje, pomáhají k zvětšování hladu ve světě. Jedinou možností je další zvýšení produktivity na existující půdě a zastavit likvidaci lesů v třetích zemích. Celá zpráva OPERA je na EU standardy mezinárodní? Minulý týden se dohodlo španělské předsednictví, Komise a EP na tom, že by evropské zemědělství nemělo ztrácet pozice vůči mezinárodním konkurentům, kvůli velkému tlaku standardů a požadavků. Ale tato pozice není jednoznačná. EU by neměla snížit hodnotu svých standardů, měla by naopak vyžadovat, aby ostatní země měly standardy stejné. V Evropě je potřeba nejdříve přesvědčit spotřebitele, že by měli platit více za vzšší standarta bezpečnost, tvrdí španělská ministryně Espinoza. Musíme vyžadovat od třetích zemí stejné standardy. Ministryně šla ještě dále a požadovala mezinárodní uznání evropských standardů. Přitom také přiznává, že to nebude vůbec jednoduché, vzhledem ke kulturním rozdílům mezi nastávajícími a vyspělými trhy. V rámci WTO by soustředěný EU požadavek mohl vést k rozšíření EU standardů a požaduje rovněž harmonizaci těchto standardů, ne pouhý ekvivalent, pro produkty přicházející do EU. EP se k tomuto kroku přidal, tlačí jak na Komisi tak na Radu, aby zajistily farmářům rovnější podmínky na trhu. Sója Produkce v tomto roce by měla být historicky nejvyšší s 258,2 mt, o 2,7 m t více než v dřívějším odhadu, a o 46,5 mt více než loňská sklizeň. Tento odhad přišel od analytiků z Oil World tento týden. V obou nevětší producentských zemích Jižní Ameriky, Brazílie a Argentině bude letos sklizeň o víc než 10 m t vyšší. Zásoby se zvýšily téměř na dřívější úroveň s 82 mt. Brazílie s nynějším odhadem přes 68 mt, má obavy, že export klesne o víc než 2 mt /pelety a také, že se vyveze méně oleje. Ceny sóji jsou o 20% nižší, vývoz všech sójových produktů přinese jen 15,1 mld $ (vloni 17,24 mld). 30mt zůstává neprodaných a farmáři jen doufají, že se ceny trochu zvednou a s tím i poptávka. Investice na Ukrajině Celá řada investorů má zájem o půdu na Ukrajině. Vloni britská společnost, která shromažďuje 325 společníků začala sérii investic do půdy na Krymu. První část projektu, který začal v červenci 2009 přinesl koupi ha v oblasti černozemě. Většina investorů zatím koupila mezi 2ha a 250 ha. Dosavadní investice ale nemají uniformní úspěch. Všichni vědí, že Ukrajina má 70% orné půdy a z toho 40% černozemě, což jsou jedny z největších rezerv úrodné půdy na Zemi. Minimální investic pro zájemce začíná na 1250 dolarech za ha, i když zdroje nejsou nevyčerpatelné. Potenciál Ukrajiny je obrovský. Odhady jsou, že produktivita vzroste z dnešních 3,5t obilí/ha na běžných 8t/ha v příštích 5 letech. Za poslední rok vyvezla Ukrajina 11,5 mt pšenice, 5,9 mt ječmene a 4,8 mt kukuřice. Problémy mezi Ukrajinou a Ruskem držely ceny na minimu, ale to se začíná opět měnit. Podle platné legislativy si mohou investoři buď půdu krátkodobě pronajmout (2-5 let), střednědobě (5-25 let), nebo dlouhodobě (do 49 let). Půda, které se investice týkaly ležela před tím ladem. 13

14 Mléko 2011 Zemědělský výbor parlamentu spolu s několika státy prohlásil, že je dost překvapen velkým optimismem Komise u vývoje trhů a v přípravě návrhu rozpočtu na příští rok. Zpravodaj výboru EP, irská Maired McGuiness ve své zprávě z počátku května poukazuje na snížení prostředků na podpory trhů, jak to navrhuje Komise pro Podle ní nikdo nemůže tvrdit, že trhy se budou chovat, jak předpokládá Komise. Marže stropů pro výdaje (719 m ) je příliš slabá, než se mělo počítat, co vede k obavám, že se sníží přímé platby kvůli finanční disciplíně. Připomněla, že až do 2013 budou stoupat platby pro NČZ. Podobný názor přišel od francouzského socialisty Le Foll a portugalského poslance Santos. Oba ve své připomínce říkají, že Komise má přehnaně optimistický odhad vývoje. A v podobném smyslu se vyjádřily představitelé Belgie, Francie, Irska a Rakouska. Francie argumentuje také tím, že krize ještě neskončila a s faktem, že 21 zemí se dohodlo na účasti v programu o mléku. 14

Obsah: COPA, COGECA. Určeno všem členům. Pracovní skupina Hovězí 18/5.

Obsah: COPA, COGECA. Určeno všem členům. Pracovní skupina Hovězí 18/5. Obsah: COPA, COGECA... 1 CAP - zjednodušení... 9 Zemědělství klíč ke Kodani... 10 Lamy světu chybí vize agri-obchodu... 10 EU GM politika- krmiva ztrácí 2,5 mld ročně... 10 Obilí předpověď... 11 Poptávka

Více

Pracovní skupina Lepší fungování dodavatelských vztahů potravin v EU 26.1.

Pracovní skupina Lepší fungování dodavatelských vztahů potravin v EU 26.1. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Lepší fungování dodavatelských vztahů potravin v EU 26.1... 1 CAP po 2013. 27.1.... 3 Pracovní skupina Ovoce a zelenina 28.1... 5 POCC-CCC 29.1.... 8 Borchardt

Více

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH:

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH: OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3... 1 Pokračování ad hoc skupiny CAP po 2013 a POCC/CCC 1.4.... 3 Členské země potřeba nástrojů na překonání krize... 5 Sarkozy návrat CAP?...

Více

COPA, COGECA. Pracovní skupina Environment 22.02. OBSAH:

COPA, COGECA. Pracovní skupina Environment 22.02. OBSAH: OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Environment 22.02.... 1 Voda... 2 Presidium Cogeca 24.2., Business forum 25.2. a kongres Coag 26.2. (to bylo navíc), Zaragoza, Španělsko... 6 COPA, COGECA Pracovní

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2.... 1 POCC/CCC 19.2... 3 Intervence pšenice?... 5 Polsko klece... 5 Irsko sliby u SFP... 5 Bio progres FR... 6 Vepřové DK:

Více

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc.

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Zemědělství v globalizovaném světě MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Brusel Slušovice 2010 Zemědělství je obor s velmi širokou oblastí působnosti, není to zdaleka

Více

Tůma: ČR může v příštích letech růst dvakrát rychleji než EU

Tůma: ČR může v příštích letech růst dvakrát rychleji než EU L I S T P O T R A V I N Á Ř S K É K O M O R Y Č E S K É R E P U B L I K Y Potravinářský FEDERACE VÝROBCŮ POTRAVIN, NÁPOJŮ A ZPRACOVATELŮ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE zpravodaj Číslo 5 Ročník V 11. května 2004 Cena

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

KAPITOLA 3 ROZPOČET EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A DOPADY PŘISTOUPENÍ NOVÝCH ZEMÍ

KAPITOLA 3 ROZPOČET EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A DOPADY PŘISTOUPENÍ NOVÝCH ZEMÍ Evropský rozpočet a dopady přistoupení nových zemí 87 KAPITOLA 3 ROZPOČET EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A DOPADY PŘISTOUPENÍ NOVÝCH ZEMÍ Pro země střední a východní Evropy bude mít členství v Evropské unii 1*

Více

XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012. ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období

XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012. ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012 ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období Vážený pane ministře, vážení páni senátoři a poslanci, vážení hosté, vážení

Více

Ekonomická krize pohled odborů 1

Ekonomická krize pohled odborů 1 Motto: Ekonomická krize pohled odborů 1 V Praze dne 13. ledna 2009 Nejvyšší prioritou musí být ochrana občanů před nejhoršími dopady finanční krize. Občané jsou těmi prvními, na které krize dopadne, ať

Více

V říjnu loňského roku jsem se na stránkách Potravinářského

V říjnu loňského roku jsem se na stránkách Potravinářského Číslo 7 Ročník IX 8. července 2008 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně č. 10 Vám přinášíme informace o akci Dny chleba 2008. Obilí bude dost, přesto nezlevní Žně se blíží a s nimi i očekávání výše úrody

Více

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy NSK: přísliby pro český trh práce Rozhodčí soud posílil

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Ke smlouvě cestou kompromisů

Ke smlouvě cestou kompromisů Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti si v EU váží ducha spolupráce Evropan, str. 5 Iva Holmerová předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČSL JEP píše o nových

Více

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky SPEKTRUM 11 2013 Inovační barometr: Pád o tři příčky Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání Valná hromada upravila stanovy Svazu Úvodní slovo... 03 Konkurenceschopnost Inovační barometr pád o tři

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

října byl pařížský SIAL. Tohoto mezinárodního

října byl pařížský SIAL. Tohoto mezinárodního Vážení čtenáři, na stranách č. 16 17 Vám přinášíme informace o třetím ročníku odborné konference Kroměřížské mlékařské dny Číslo 11 Ročník IX 11. listopadu 2008 Cena 16 Kč Mléko na ex Zatímco Mariann Fischer

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Jak to (asi) bude se zatížením VDJ/ha

Jak to (asi) bude se zatížením VDJ/ha SVAZ MARGINÁLNÍCH OBLASTÍ SDRUŽUJE FARMÁŘE Z HORSKÝCH, PODHORSKÝCH A PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTÍ ČR, ZABÝVAJÍCÍ SE PŘEVÁŽNĚ ŽIVOČIŠNOU VÝROBOU. ČLENY SMO ČI JEHO ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ JE VÍCE NEŽ 950 ZEMĚDĚLSKÝCH

Více

Od žní na konferenci Severní Amerika EU

Od žní na konferenci Severní Amerika EU AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka 1 Interspar nesplňuje podmnínky zákona o potravinách Strana 3 Renezance konopí a jeho návrat na česká pole Strana 21 Genetika pomáhá indickým farmářům k lepším

Více

Společná zemědělská politika EU

Společná zemědělská politika EU Speciální analýzy červen 2004 Společná zemědělská politika EU Jan Jedlička EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 140 EU 00 OFFICE Praha 4 tel.: Česká +420 spořitelna,

Více

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE ENERGIE A DOPRAVA Zpráva o vývoji za období let 2000-2004 Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE OBSAH ÚVOD... 3 1. Ekonomický kontext, vliv událostí a obecné směry politiky... 6 1.1

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Krize si žádá i mimořádná opatření Světová hospodářská krize na nás denně kouká z novin, obrazovky a slyšíme o ní doslova na každém kroku. Během nejsilnější zemědělské demonstrace

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

EVROPSKÁ OBČANSK Á KONZULTACE NA TÉMA UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY

EVROPSKÁ OBČANSK Á KONZULTACE NA TÉMA UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY EVROPSKÁ OBČANSK Á KONZULTACE NA TÉMA UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY OBSAH 2 ÚVOD Úvod do občanské konzultace 8 1. KAPITOLA Současná situace: nástroje tvorby politiky ÚVOD DO OBČANSKÉ KONZULTACE 16 2. KAPITOLA Změna

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z listopadu Vinařský věstník 11 2013 Obsah: Zprávy Z EU 2 Z MZe ČR, Z AK ČR 6 Z PK ČR 10 Z Monitoringu EU europoslance Hynka Fajmona září 2013 15 Vinařství v Argentině

Více

Zemědělci bránili krávy

Zemědělci bránili krávy Dne 5. března se v Olomouci konal XVII. sněm AK ČR Strany 6 8 Liptál a Lidečko vesnice roku Zlínského kraje Strany 19 a 20 Brazílie země velkých agrárních možností Strany 36 a 37 Informační noviny Agrární

Více