Pracovní skupina Pojištění a sociální otázky v zemědělství 17. a 18.5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní skupina Pojištění a sociální otázky v zemědělství 17. a 18.5."

Transkript

1 Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Pojištění a sociální otázky v zemědělství 17. a Pracovní skupina Zdraví ochrana zvířat Pracovní skupina ad hoc Víno POCC/CCC Ciolos - pilíře Potočnik užití vody Dovozy a půda EU standardy mezinárodní? Sója Investice na Ukrajině Mléko COPA, COGECA Pracovní skupina Pojištění a sociální otázky v zemědělství 17. a První část této pracovní skupiny byla řízena místo-předsedkyní Paola Grossi (It), předseda skupiny Hebig, se omluvil. Agenda a zápis byly schváleny bez připomínek, k dnešnímu programu byly sděleny především informace ohledně tří příspěvků. Paola v úvodu hovořila o dopadech krize o konferenci o pojištění v Madridu (měli jste zde velký komentář v březnové zprávě). Pro ty, kteří v Madridu nebyli jen shrnula hlavní body (i když to trvalo skoro půl hodiny). Dále na tento úvod navázala s možností RM (risk management) v rámci CAP To bylo opakováno také již několikrát v různých pracovních skupinách, nebudu zde tyto věci opakovat. Také přehled Pasquale di Rubbo ohledně některých článků ohledně řízení rizik, pojištění či dalších nástrojů řízení trhu v rámci CAP 2013 nepřinesl nic nového. Nakonec není špatné, že někdo udělá občas přehled dosavadního vývoje, i když se celá řada věcí opakuje, zde si uvědomíte, co je podstatné a co nemá cenu ani zaznamenávat. I když dnešní jednání o pojištění zůstává jakýmsi sirotkem pro zájmy z nových členských zemí, ani jeden zástupce zde nebyl. Nemá cenu tento stav kritizovat, komentuji to již přes tři roky se stejným výsledkem, vím, že není jednoduché sehnat experty, ale jsou věci, které se musí monitorovat, protože pojištění (Příjmů), může být jednou z alternativ v rámci plateb po Takže se teď budu věnovat třem bodům, kde byly ukázky přístupu francouzské vlády, zástupce analýz pojištění v USA a v Kanadě a také španělský zástupce, který odpolední část zakončil, zde byla analýza podobná jako závěry z Madridu z konference 15. až 17. března. Daniel Perrin, generální inspektor financí na ministerstvu financí ekonomie Francie, měl první příspěvek s názvem Řízení ekonomických krizí v zemědělství a jak na to reaguje francouzský vláda a jak chce dále postupovat. Nebudu zde uvádět obecnosti, jako že zemědělství je vystaveno rizikům jak ekonomickým, tak klimatickým a také velkým výkyvům u příjmů. Z jeho přehledu bylo jasné, že v rámci Francie mezi lety 2000 až 2008 mělo zhruba 35% farem výkyvy příjmů méně než 30%, ale 70% přes 70%. První část se dotkla 35% farem, poslední přes 25%. A evropské zemědělství je vystaveno větším ekonomickým rizikům než americké či kanadské. 1

2 Francie začala pracovat na řízení ekonomických rizik a strategických výzvách pro zemědělství od roku Ne evropské úrovni to bylo uděláno v rámci Health check a další mezinárodní úpravy v rámci WTO. Celá řada nástrojů může být užita v rámci současného rámce CAP a organizace sektorů zemědělství. RMI risk management instruments Normální: zde se řeší příjmy na úrovni farmy (zdanění, strategie produkce). Pojistitelné: pojistné kontrakty, kombinované kontrakty (pojištění úrody, příjmů) a finanční kontrakty (futurem, opce...). Katastrofy: přes veřejné zásahy (sítě záchrany a platby za katastrofy). U futurem, které má kdekdo dnes i v Evropě na jazyku existuje v EU jen velmi omezené zkušenosti a objem obchodů je stále asi stokrát nižší než v USA. Diskuse o různé roli různých nástrojů včetně pojištění příjmů a jejich závislost na celkovém vývoji CAP po V rámci předvídavosti u prvního stupně ekonomického řízení rizik je: - farmáři se musí přizpůsobit v řízení produkce a prodeje na nový trend rizik a musí stále hledět, jak zvýšit svoji konkurenčnost. - daňové výjimky, které pomáhají reflexu předvídavosti by měly být podpořeny: sníženo pro rizika, sníženo pro nutné investice. Různé grafy zde byly prezentovány, jak se dělají analýzy vývoje cen u obilí, jak reagovat na různé možnosti a jak se vyhnout negativním maržím ve vývoji. Jaké principy předvídavosti 4 hlavní směry: Jako první bod je zde posílení vlastního kapitálu a na něj soustředit první úroveň řízení rizik, ale ten musí být víceletý. Změna řídících praktik a také prodeje. Stabilizovat nebo změnit investice a řízení rizik, usnadnit jejich prosazování. Dále byla uvedena řada případů o obchodování futurem v Paříži (obilí, řepka, kukuřice). To co je velmi rozvinuté v USA a Kanadě (Chicago burza), je stále málo vyvinuté v Evropě. V Americe se obchoduje s přes 80% produkce, v Evropě je to jen zlomek. O přestávce jsem se inspektora zeptal, jak je to v EU s regulacemi pro tento druh obchodu. Zatím velmi nejasné, skoro žádné. V USA a v Kanadě musí být všechny obchody deklarovány a v Kanadě je vše kontrolováno přes daňové přiznání, každé farmy, či obchodní firmy. Podpory. Které jdou do pojištění produkce: Podpory pojištění hodnota produkce podpory/hodnota Kanada 1,5 mld C$ 40 mld C$ 3,8% USA 5,7 mld US $ 240 mld US$ 2,4% Španělsko 440m 40mld 1,1% Francie 130m 70mld 0,2% Už z tohoto rozdělení je jasné jak se situace vyvíjí v Evropě a jak v Americe, v konečné fázi řekl Perrin, že se musíme snažit o lepší rozdělení marží v rámci potravinového řetězce, pojišťovny by zde měly pomoci (ale nikdo neříká jak). Otázkou zůstává, jak bude (pokud se tak stane) zahrnuto pojištění do CAP 2013, a hlavně jak se vše bude financovat. Další otázkou je, zda se vše prosadí na úrovni EU, nebo se to bude i nadále dělat především na národní úrovni a jaký to bude mít vliv na konkurenční schopnost země. Diskuse trvala asi 20 minut, ale nic podstatného zde nebylo. Další přehled měl Jean-Christophe Debar, který provádí analýzy US zemědělství ve Francii a zabývá se také vývojem pojišťovacích schémat jak v USA, tak v Kanadě. Úvodem hned řekl, že obě vlády ( US a Kanada) vybízejí farmáře, aby dělaly úspory z lepších let úrody, šetřili na horší doby produkce a k tomu používají obě vlády celou řadu pobídek. 2

3 Kanada: vláda podporuje AgriInvest (pro mírné výkyvy příjmů do 15% referenční marže 3 roky 2 extrémy z 5 let se vyloučí. To co ušetří producent je vyrovnáno 60% vládou a 40% provincií (celkový poměr je 50:50). Producent se rozhodne kdy a jak a kolik si vybere. Deposit 1,5% z celkových prodejů (max 1,5 m C$), dolarů na producenta. USA: pojištění příjmů z úrody: zajištěný příjem (GR guarenteed revenue) dobrovolné Harvest revenue (příjem ze sklizně HR). Pojištění/prémie jsou podporovány do 60%. Odškodné GR-HR. Group risk income plan (GRIP) - farmář dostane oděkodnění pokud je výnos nižší než zaručený příjem okresu (výhodou nké administrativní náklady) Mléko - USA Livestock gross margin for dairy LGM Dairy založeno na futures cenách pro mléko, kukuřici a sóji. Každý měsíc se může farmář rozhodnout jestli pojistí svoji marží (hrubou) pro 1 až 10 měsíců. Agristability: pro výkyvy nad 15%. Producenti platí malý poplatek za účast (v malém procentu referenční marže). Také zde jsou z pětiletého průměru vyloučeny 2 roky s extrémními ukazateli. Výkyvy mezi 15 30% (vláda platí 70% ztrát), limit max 3 m$. US - whole farm isurance: AGR-AGRLite. Zaručuje % z hrubého příjmu 5 let (založeno na daňovém přiznání). ACRE (average crop revenue election) US (pojištění na průměrný soubor příjmů z úrody). Pokud chce sem farmář zapojit, musí se zříci všech anticyklických plateb. Zapojit všechny pěstované kultury farmy po celou dobu platnosti Farm Bill ( ). Tento způsob je přednostně uplatňován u většiny farmářů: - nejen pro pojištění příjmů, ale také umožňuje lepší přístup k bankovním půjčkám. Dále možnost kombinace různých nástrojů na řízení rizik. Pružnost vládní intervence: Agrirecovery (Kanada) Ad hoc disaster programy + SURE program USA. Velká pravomoc Kongresu, kde následuje téměř okamžitá úhrada. Poznámka: téměř polovina podpor na pojištění v US jde pojišťovnám. V rámci WTO je většinou označováno pojištění v oranžové skříňce, ale technicky se to dává do výjimek de minimis a tím pádem spadne do zelené, a to platí u většiny pojištění. Pro EU - použije se část jednotných plateb na farmu pro spořící účet farem? Fernandez Torano- president Agroseguro, Španělsko. Pojištění příjmů. To bylo vlastně pokračování konference v Madridu, kde Torano rovněž vystoupil. Zde své komentáře o rozvoji pojištění ve Španělsku rozvinul také o celou řadu statistických údajů, které se budu snažit zde rozvézt. Španělský systém zemědělského pojištění: - pojištění škod (klima, nemoci) - kompenzace ztrát zvířat - kompenzace založená na hodnotě produkce nebo zvířat, v době podpisu kontraktu - škoda se rovná rozdílu mezi skutečně očekávanou produkcí a finální produkcí. Průměrné podpory 57%, podle významu pojistného pokrytí, odstranění uhynutých zvířat na farmě (představovalo 24,30% z celkové hodnoty prémií 2009). Pokrytí: - prakticky všechnu rostlinou produkci - živočišnou produkci (nehody, smrt z nákazy, odstranění ) - produkce aquakultury 3

4 - lesní produkce. Rok Čistá prémie 650m Ztráty 588m Poměr ztrát k prémiím: 85,84% Hlavní složky 2009: Odstranění a likvidace zvířat 157 m (24,15%) Ovocné stromy 114m (17,54%) Pastviny 70m (10,77%) Dobytek (nehody a nemoci) 55m (8,46%) Víno 46m (7,00%) Citrusové stromy 43m ( 6,61% Pojištění příjmů: Musí být v souhlasu s: Příloha 2, sekce 7, WTO dohody o zemědělství Kriteria o Řízení rizik a krizí v zemědělství (COM 2005/74) Definice krize situace: nepředvídatelné následky jsou nad kapacitu reakce farmářů jsou tak vážné, že ohrožují životnost farmy Podmínky, kdy se uvažuje o existenci ztrát, požadavky zelené skříňky: ztráta příjmu vzniká jen ze zemědělské činnosti ztráta je vyšší než 30% průměrného hrubého příjmu z posledních 5 let (vyloučení nejhoršího a nejlepšího). Platba kompenzuje méně než 70% ztrát. Celkový součet plateb, které dostane farmář nesmí překročit 100% skutečných celkových ztrát. Definice účetního příjmu: 1. Roční hrubý příjem totální produkce za kampaň (cena produkce v průběhu kampaně, + podpora a platby nespojené s kampaní). 2. Průměrný hrubý příjem průměrná produkce za období ( průměrná cena produkce za období + podpora a nespojené průměrné platby obdržené za období). Referenční cena: každoroční index ( /kg), založené pro specifickou oblast a odrůdy či skupiny podobných kultur, které se chovají podobně na trhu, vždy po sklizni každého druhu. Italský příspěvek studie ISMEA, systém RICA, Raffaelle Borriello, ředitel ISMEA, risk management. Celá studie ukazuje, jak je v Itálii vše komplikované, problémy jsou nejen se získání odpovídajících dat celá řada údajů není dostupná z fiskálního systému. A také chybí porovnání k jiným zemí, protože nejsou použity stejná účtovací kriteria. Zkoumala se celá řada možností, jaký druh pojištění by byl nevhodnější, ale ani zde není úplná shoda. Některé příklady: Index insurance neměří přímé škody, ale je to řada ukazatelů, které jsou provázeny průměry (sklizeň, deště, sucho), výhodou je malá administrativní zátěž, uniformní kontrakty a úhrady za průměry. Nevýhody: rozdíly mezi výplatou a skutečnou ztrátou (je to průměr za oblast). Někde jsou rozdíly vysoké tam, kde nejsou stejné podmínky, homogenní. Některé úpravy se dělají přes satelitní zaměření. Kombinace výnosů na plochu + příjmů z určité plochy. Itálie se zabývá právě touto možností (podobně jako část USA), ale studie nakonec udělala závěr, že je pro Itálii nepraktické, chybí oblasti se stejnými podmínkami (homogenní), na rozdíl od středozápadu USA. 4

5 Podobně se studuje kanadský příklad index pojištění pro pastviny. Jiný příklad- weather index insurance (počasí)- ten se zdál být přístupnější, ale i zde chybí dostatečné množství dat za určité období, nejsou historické reference, aby se z toho odvozil dlouhodobý vývoj. Diskuse: index počasí (It, Šp, D), bohužel takový index nikde zatím nemají (sucho, přívalové deště, velké variace), US mají index od 90. let. Nikdo neví, jak bude dlouho trvat (zástupci pojišťoven z Itálie, Francie a Německa), kdy bude k dispozici dostatečné množství odpovídajících dat, aby se z toho mohlo uvažovat o určitém produktu pro pojištění. Mezitím si italský zástupce myslí, že by se měl vytvořit evropský trh Futures, ten by pomohl vytvořit index vývoje cen. Jak jsem řekl v úvodu, toto byla samá teorie a úvahy, konkrétního toho moc nebylo. Také zástupce DG Agri, Maciej Krzysztofowicz, který měl zde příspěvek o roli pojišťovacích schémat v rámci CAP po 2013, nebyl ve svých poznámkách příliš jasný. Jedna věc z toho vyplývá, že Komise uvažuje o mnoha různých kombinacích podpor a plateb po U některých jsou jakoby zaraženi někde v myšlení před krizí, jinde se zase uvažuje o různých formách rozdělení podpor, včetně pojištění z I. Pilíře. Ale tuto alternativu většina odmítá. EU a risk management: - trvale nestabilní situace - malá stabilita cen - klimatické problémy EU řešení? - podpory na pojištění úrody - vývoj vzájemných fondů - stabilizační schémata příjmů Jak toto vše zakomponovat do CAP 2013, kompenzace a PP. U všech schémat, které zde předložil je hlavní otázkou, jestli budou mít EU rámec, jestli budou mít země možnost určitých úprav, dobrovolná či povinná pro MS. Úvahy: rozpočet rozdělení mezi členské země a sektory klady a zápory nynějších nástrojů administrativní zátěž veřejné/privátní partnerství propojení na ostatní CAP podpory Stále chybí přesná definice příjmů na farmu, není jednotný účetní a fiskální systém v ČZ. EU nemá ani konečnou definici farmy. V dotazech byla kromě jiného také otázka o tom, jestli je pojištění ve shodě s podmínkami zelené skříňky WTO. Polovina účastníků poukázala na to, že USA a Kanada se tím zatím příliš nezabývaly, EU si klade omezení a překážky samo, že by měla být snaha o změnu některých rozjednaných podmínek WTO. Diskuse, která zde na závěr proběhla, ukázala shodu, že se odstranily nástroje na stabilizaci trhu, pojištění jako doplněk k PP (pojištění je pružnější, může sloužit jako kompenzace výkyvů). Většina ale požaduje dobrovolný systém pojištění, který je doplňkem safety net (bezpečnostní sítě). Není shoda okolo financování, některé země chtějí spolufinancování (D), shoda u nutnosti legislativního rámce EU. Také není jasné, zda se bude pro pojištění po 2013 možné pokračovat v užití čl. 68. Řada zemí to používá na podporu specifických sektorů a nechce ze stejně omezených prostředků věnovat část na pojištění. Španělé, kteří vyvíjejí svůj systém již přes 30 let, který není nijak závislý na CAP, ale přijali by ještě některá vylepšení. A podobně jako většina zemí zatím nechtějí toto financování z I. Pilíře, obava z určitého omezení výše PP pro každou zemi. 5

6 Francouzi propagují postupné rozvinutí pojištění tak,, jak jeden systém začne fungovat, nabalí se na něj další druhy pojištění včetně pojištění příjmů. U problému zelené skříňky by si EU měla počínat stejně jako USA či Kanada. Pracovní skupina Zdraví ochrana zvířat Velmi rozsáhlý program, který uvedl místopředseda Klaas Osinga (NL). Nechal schválit agendu a zápis a pak následovala první série řečníků. Zástupkyně DG Sanco, Barbara Logar a Martha Garcia udělaly přehled aktualizace zákona o zdraví zvířat. Rozděleno do 3 částí: - dopadová studie - konzultace - legislativní návrh - další rozvrh Studie: administrativní zátěž, data ze studie a pokračování zprávy. Konzultace: 4 schůze v průběhu 2009, poslední březen 2010 administrativní zátěž a náklady Otázky AHL (animal health law): odpovědělo 153 organizací, další konzultace přes website DG Sanco. Dotazníky rozeslány na: 1 členské země a odpovídající úřady provádění AHL (zákon zdraví zvířat) 2. operátoři (kontroly, původ, certifikace, plány na opatření). Nové otázky AH: biobezpečnost, dohlížecí síť operátorů seznamy veterinářů. Legislativní návrh: pomalý postup, vše se hodnotí, příprava celé nové struktury, propojení na jiné politiky (finanční, bezpečnost, kontroly, nemoci, krmiva). Hledá se lepší sledovatelnost a zlepšení kontrol na hranicích a příprava nové kategorizace nemocí (spolu s OIE). Časový rozvrh: Poradní výbor AHL červnu, legislativní návrh v první polovině 2011, mezitím zveřejněn dopadové studie.crss costs and responsibility schering schemes. Problémy: žádná politika na prevenci, přednost oblastem s vysokým rizikem jen částečná kompenzace ztrát komplexnost pravidel rizika pro EU + rozpočet Cíle: prevence + pobídky rovnováha mezi náklady a odpovědností lepší výkonnost likvidace, prevence nemocí vyloučit konkurenční problém, stropy pro intervenci veřejných fondů (někde v kombinaci s privátní úhradou) spolufinancování, emergency fond. životnost farem Studie: opce: EU harmonizovaný rámec pro CRSS 1. beze změny 2. stejné, ale s maximálním procentem veřejných příspěvků 3. harmonizovaný rámec EU: a) povinnost zavést postupně ve všech ČZ b) možnost ČZ zavészt vlastní CRSS, ale které mají společné minimální kriteria s ostatními ČZ 4. Deregulace: - intervence jen při katastrofách - dát obálku ČZ a ty se rozhodnou - plně harmonizovaný EU CRSS + EU kompenzace. Úkoly: rozdělit odpovědnost 6

7 pobídky financování prevence Administrativní a finanční možnosti ČZ, včetně pojištění Náklady na vytvoření systému je to udržitelné Průměr financí, které by měl farmář ročně platit (včetně operátorů CRSS). Kapacita jak čelit katastrofám Jak vytvářet rezervy Italové systém kritizují vše se připravuje již 15 let pro sektor živočišné produkce je to katastrofální. Všechno riziko zůstává na farmářích. Očkování jako prevence? Koncept Niel Craven IFAH Evropa. Trh s veterinárními léky Je čas pro jednotnou proceduru EU registrace. Postupně se vše harmonizuje, nejprve vzájemná uznání v jedné či více zemích. Dopadová studie má být hotova do léta, návrhy pro příští rok (delší procedura spolurozhodování EP). Centrální registrace EU Inovace nejsou zatím podporovány Čas a náklady: na tom závisí úspěch projektu Údržba: drahá Náklady na nové produkty stoupají, stejně tak vývoj a uvedení do výroby. Vytvořit výkonnou síť vědecké spolupráce. Máme jednotný trh s potravinami x ale ne pro veterinární léky!!!!! jedna složka, jedno hodnocení, jedno rozhodnutí jednoduché, bez duplicity. Jedna procedura pro všechny produkty + centrální koordinační úřad (v něm jeden člen za každou ČZ): Vydává aplikace, určuje vědecký tým, který prověřuje. Koordinace harmonizovaných standardů hodnocení. 4. Výzkum a příprava evropský výzkumné agendy pro AW (ochranu zvířat). Příspěvek Alex Morrow, Defra UK. SCAR pracovní skupina. Potřeba koordinace, způsoby financování (regionální, národní, charita, zdravotní sektor a průmysl, živočišná produkce a příspěvky Komise). EMIDA ERA NET: koordinace na EU úrovni (ERA na národní). Zahrnují většinu infekčních nemocí v živočišné produkci. 27 partnerů v 19 zemích, rozpočet 270 m. ČR a Litva jediní z NČZ. Většina koordinace v zemích jde přes Mze (13) zdraví (5), vzdělání (5). Po 2011 dále rozšířit práci nadnárodní spolupráce. Zástupkyně DG Sanco: v červenci (dosavadní program končí v červnu) bude zveřejněno pokračování výzkumných programů. - rozdělení kategorií nemocí - AI (ptačí chřipka), SLAK - TB V UK je činnost aktivní i v sektorech (vepřové, drůbež), otázkou je jak vše koordinovat na EU úrovni. Další vývoj situace u TSE (BSE). Od června má DG Sanco oznámit jak dále u: - věk testování - přítomnost prionů v mléku (kozím) Belgické předsednictví chce mít tuto otázku na programu. Antimicrobial resistence. Odolnost se všude zvyšuje, je nutný systematický monitoring Risk assessment AMR (antimicrobial resistence-microbial je stejný jako antibiotika): 7

8 - na zdraví zvířat - na lidi - domácí produkce a dovozy Ochrana zvířat Jason Gittins, Heleen van de Weerd ADAG Hodnocení EU politiky AW (animal welfare) ochrana zvířat a opce pro budoucnost. Provádí se již přes půl roku, konečná zpráva má být v listopadu. Jedná se o analýzu akci z let Podrobnosti lze nalézt na Cíle: výsledky (analýza) AW politiky standardy, očekávání, kde jsou třeba změny. Rozsah hodnocení: 4 zvířat farma, experimentální, divoká, domácí 4 nástroje legislativa, výzkum, komunikace + internet 11 otázek: z těch vyplyne vyhodnocení politiky EU AW Konzultují se všechny hlavní skupiny : dotazníky, , také přes website Pět témat: odpovídá očekávání, propojení na ostatní politiky, má přidanou hodnotu? výkonnost a účinnost. Mise do 12 zemí, které mají největší podíl živočišné produkce v EU, konzultace vlád a všech sektorů živočišné produkce. Odpovědi: dosáhlo se plánovaných cílů zlepšení AW a jak se to měří. Druhou část zde uvedl Denis Simonet z DG Sanco, který udělal řadu doplňků k první části, a pak se věnoval celé řadě otázek jako je doprava zvířat, označení (labelling). Situace se zde příliš nezměnila, Simonet upozornil, že se nyní začalo také diskutovat, jaké postihy udělat při nedodržování, tato pravidla by se měla přijmout do podzimu Welfare quality nic nového se nestalo. Labelling nic v EP a ani Rada se tím nezabývá, nevypadá to, že se nyní bude pokračovat (žádný další pohyb v letošním roce). Raport Paulsen potřeba EU zákona o AW principy pro všechna zvířata. Vytvořit síť referenčních center vědecká střediska ČZ. Podobné reference má USA. - financování výzkumu a vzdělání okolo AW EP rozhoduje i o rozpočtu, proto nutná spolupráce. Rada Evropy - přerušila práci na AW soustřeďuje se nyní jen na politické otázky (demokracie, Lisabon...). Je málo prostředků. Letos se nebude pokračovat. Jsou členské země připraveny pokračovat neví se. Pracovní skupina ad hoc Víno Mimořádná schůze skupiny, která měla především řešit situaci CMO v jednotlivých zemích, což také předseda Thierry Coste, dal jako první bod jednání. Přehled přítomných zemí, nebyly zde ani velké rozdíly v názorech či přístupu, spíš jak hodně finančních prostředků má země na sektor vína. Francie: má dobrý národní program, ale problémy s financováním. Opatření: restrukturace, problémy u promoce (také dopad krize), slabá odezva u veřejnosti i u úřadů. Mají připravenu celou řadu projektů, ale zavádění jde pomalu. Itálie: podobná situace jako ve Francii. Problém je hlavně k přístupu k úvěrům a u spolufinancování. Kromě restrukturace a investic, letos též zelená sklizeň a pojištění ale tam stále ještě pokračuje diskuse s Mze. Provázanost na RV nefunguje co ostatní země? Promoce: z 30% hrazena z národní obálky, z 70% z regionální. 30m na zelenou sklizeň. Na pojištění 20m, jen pojištění úrody (je to málo). Španělsko: 2009 komplikace, nevyužili fondy, hlavně u promoce, národní regulace publikována příliš pozdě. 8

9 Destilace, restrukturace. Problémy s odbytem (jako všude), spotřeba trvale klesá a export se propadl, zvyšuje se destilace na pitný alkohol (ale nová část nemá žádnou podporu) průmysl platí přímo. Třeba stabilizovat trh a zastavit pád cen. Promoce až letos se využije plně. Řecko: expert nepřijel pozice poštou. Slovensko: trh je velmi špatný, velké dovozy, tlak řetězců. Užití fondů je problematické. U pojištění je 85% producentů bez, nemají na spolufinancování. Promoce - většina produkce spotřebována na domácím trhu, v cizině je to problém. Další problém je v tom, že producenti nevlastní půdu. ČR. Dobrá restrukturalizace, ale chybí prostředky. Letos dobrý investiční plán, chybí promoce v cizině. Rakousko: Přeměny, investice, promoce v 3. zemích program platný až do Německo: Podpory na změny, investice, promoce a také pojištění. Systém federální, ale provádí spolkové země velmi rozdílné provádění. Změny nebyly všude provedeny, jak se očekávalo, chybí prostředky na spolufinancování. Promoce není vždy zajímavé pro producenty bojovat na cizím trhu (kde mají jen velmi malý podíl). Promoce by měla být větší i uvnitř EU. President: má CMO vliv na situaci na trhu? Nová CMO snížila podpory, ale zavedla opatření na promoci v 3. zemích. Italové si myslí, že to velký vliv nemá. Slovenský delegát říká, že to likvidovalo starý systém klasifikace, dovozy a nálepky klamou lidi různým extra označením, i když jde o prakticky stolní vína. Německo: Není specificky financováno víno může to mít dopad na rozdělení CAP 2013 pro víno. C/C musí mít poziční dokument a mít debatu a ukázat že celá řada nových nástrojů nefunguje a také je třeba se postarat, aby byl dostatek prostředků. Nástroje, které nyní existují vůbec neovlivňují prodej, a navíc je také třeba změnit strukturu prodeje. Španělsko: pro ně existuje určitá závislost mezi CMO a trhem (ale nyní je zde také vliv krize). Mechanismy, které fungovaly, dnes nejsou, vede to k propadu cen. Celé zemědělství je v krizi, všechny sektory.cmo přišlo ve špatnou chvíli, nástroje nepraktické, je třeba nové, které pomohou stabilizovat trh. Rozvoj venkova jak je provázán na sektor? Francie: Národní plán regionální plány přidávají na komplexnosti. Národní program funguje. Španělsko, které má regionální programy hlásí jen samé komplikace. Ale Francouzi zde uvedou jeden zajímavý fakt vigne éponge přeloženo vinice houba na mytí. Liberalizace vede k tomu, že některé vinice produkují daleko nad normální kapacitu, kvalitní víno stejné, ale nadprodukce je prodána jinde a to škodí trhu. Liberalizace vede ke zničení kvalitního vína, také dovozy nízké kvality (Rakousko tvrdí stejnou věc). A další tlak na ceny. Skupina se rozhodla udělat seznam plusů a mínusů u požadavků CMO a sekci vína CAP K tomu bude svolána další mimořádná schůze na 9. července CAP Eva Corral udělala přehled obecné pozice, kterou C/C přijala počátkem měsíce. Zástupci se vyjádřili k potřebě mít také společnou pozici za sektor, které spolu s pozicemi jiných sektorů bude dána jako příloha k pozice CAP 2013 a zveřejněna na podzim. Francie zde chce zachovat právo na založení vinic pro všechny kategorie, ale s rozumnou regulací, propojenou na politiku EU kvality. Italové pak zdůrazňují specifický rys sektoru vína, hodnota kulturní, historická a ekonomická. Potřeba lépe propagovat sektor, některé oblasti jsou známy jen díky vínu (Brunello). Propagace vína jako součást potravy spojeno se zdravím a vzděláním. 9

10 Španělsko: lepší propagace celého zemědělství zdroj potravy, kultura, změna chování víno se kritizuje, ale mladí pijí víc alkohol a neznají hodnotu vína. Ztrácí se kultura jídla. Řecká zástupkyně souhlasí s propagací kvality vína a s regulací výsadby. Také Slovensko a ČR tvrdí, že sektor je specifický, musí se postupovat opatrně u převodu pravidel u vína, CAP a WTO neukazují stejné povinnosti, ani se nedoplňují. ČR chce zachovat právo na výsadbu. Rakousko: celkově přijatelné, ale zdůraznit specifickou roli vína a příliš obecný postoj v CAP Víno je také součástí turistických rysů krajiny (terasy), malé struktury jsou zde velmi atraktivní z hlediska turistické hodnoty krajiny, ale to zase vyvolává problémy s investicemi a jejich rozdělení. Zachovat a udržet právo na osazení (i u nejmenších parcel). Německo: vše bylo již řečeno, ale jednotná CMO nefunguje. Je třeba najít odvahu a žádat, aby se to znovu otevřelo. Víno spotřeba mírná, jako součást zdravého přístupu. Letos má iniciativa končit, ale většina říká, že by se v této osvětové činnosti mělo pokračovat. Jsou dělány trvalé úroky, ale ty pocházejí většinou ze zemí, kde není žádná kultura vína (anglosaské). Ve většině zemí, kde se víno pěstuje, znají problém mezi vínem a alkoholem jinde chybí komunikace. Zeměpisné označení: pozice C/C. Je proti propojení 3 registrů, většina tento postoj stále podporuje. Není třeba dělat nové označení a zavádění nového systému potrvá nejméně 10 let a o jeho výsledku se již nyní pochybuje. Proti propojení 3 registrů (víno, alkohol, zemědělské produkty) je většina, připomínky jsou minimální. Ale jak se protahuje diskuse, dochází k opakování argumentů tak, jak to bylo na schůzích vloni a předloni. Němci navrhují se vrátit k dřívějšímu systému a ponechat Statut quo. Komise to sice nenavrhuje ve svých řešeních, ale to neznamená, že každý nový návrh musí být schválen, nebo že je lepší. POCC/CCC Krátká schůze této skupiny měla na pořadu především jednání Rady z tohoto týdne, kde pod španělským předsednictvím byly na pořadu dvě otázky. Jaká je konkurenční pozice EU sektoru agrifood a role žen na venkově. Značná část zemí zde rovněž vyjádřila znepokojení s pokračováním obchodních rozhovorů se zeměmi Mercosur, které se Komise rozhodla obnovit. Španělé organizovali již v dubnu (15.a v Sevilla) seminář nazvaný Vnější konkurenční pozice Evropy v zemědělsko-potravinovém modelu. Zde se jednalo především o regulacích při výměně s třetími zeměmi. Debata se vedla okolo 3 bodů Současný evropský model odpovídá očekávání a potřebám evropské společnosti, je udržitelný a vyrovnaný z pohledu sociálního, environmentálního a ekonomického. Je to model dostatečné známý a uznaný v mezinárodním měřítku a pokud ano, jak ho dále propagovat a vylepšit jeho pozici v jednání EU s třetími zeměmi. Jaké nástroje promoce pro tento evropský model jsou nejlepší, odpovídající a potřebné a to také s ohledem na nový CAP a jak zlepšit jeho výkonnost. Kromě toho udělalo španělské předsednictví velkou diskusi o roli žen v rozvoji venkova, na toto téma byl rovněž udělán seminář koncem dubna. V semináři se především zdůraznila rovnost mezi oběma pohlavími a to je jedna z hlavních podmínek k udržení živého prostoru na venkově. A i zde se objeví v rámci příští reformy celá řada návrhů, které mají jít směrem k vyrovnání. FAO. Pokud bude produkce potravin stoupat o 0,4% rychleji než přírůstek obyvatel, pak se zdá, že navýšení produkce na dvojnásobek či trojnásobek k nakrmení 9 mld lidí v 2050, není tím 10

11 nejlepším řešením. Dnes je také otázka produkovat více pro potravu planety nebo jíst méně masa. Na konferenci AFJA (zemědělských novinářů) řekl jeden z expertů, že nárůst populace je hlavní problém. Začal mírný pokles a ten je vidět všude na světě. Pokles je téměř univerzální v celém světě. Pokud se tento problém neuzná, dává se vina zemím jihu. Pokud se říká, že se má jít méně masa, dává se vina severu. Dříve bylo potřeba 0,45 ha pro nakrmení jedné osoby, dnes je to 0,25 ha. Problém, který dnes máme, je zvětšující se rozdíly mezi různými částmi světa. Ve vyspělých zemích je 45% kalorií potravy živočišného původu, v rozvojových zemích ale jen 3%. Podle evropského modelu by se dalo dobře nakrmit 3 mld lidí. Musí se tedy víc pracovat na různých modelech, které budou lépe odpovídat jednotlivým částem světa. A hlavně musíme mít správné informace, říkají zástupci. Mercosur. Shelby k této otázce, která se za posledních pár týdnů opakuje řekla, že z francouzské iniciativy přišel požadavek na Komisi, aby přerušila navržené obnovení obchodních rozhovorů se zeměmi Mercosur. Francie pro svůj požadavek získala prozatím podporu Finska, Rakouska, Irska, Řecka, Maďarska, Polska, Lucemburku a Rumunska. Obnovení jednání je velké nebezpečí pro Evropu. Devět zemí požaduje ministerskou Radu, aby zastavila jednání. Především je nutné, aby byla Rada o takových krocích předem informována od Komise (to se nestalo). Podle skupiny jsou obavy, že se opět snaží Komise obejít zemědělské otázky, podobným způsobem jako při kole Doha WTO. WTO. Shelby rovněž informovala o novém americkém velvyslanci, jmenovaným pro jednání kola Doha WTO, Michael Punke. Ten ve své úvodní řeči prohlásil, že jednání, která začala v roce 2001 se mohou úspěšně dokončit, ale jen za předpokladu, že země s rozvíjející se ekonomikou (BRA, Čína...) udělají nezbytné ústupky. Tyto země, které zaznamenaly prudký vývoj v posledních letech musí s tím vzít na sebe také určitou odpovědnost. Určité klíčové otázky musí být vyjasněny, aby bylo kolo Doha vyrovnané. Celý cyklus je podle amerického velvyslance v nerovnováze, třeba přes dvě třetiny celních poplatků v zemích s rozvíjející ekonomikou, jsou placeny jinými rozvojovými zeměmi. Jednání musí pokračovat, řekl Punke, to co někteří pozorovatelé tvrdí, že vnitřní americká politika nepřeje dalšímu jednání, je jen výmluvou, jak tyto země nechtějí nic udělat a svalují vinu na USA. Sekretariát. Od minulého týdne se toho moc nestalo. Pekka měl příspěvek v Lucemburku, kde o PAC jednal také Soudní dvůr a řešil finanční dopady. Rovněž požadavek na další opatření v sektoru mléka byl řešen v průběhu tohoto týdne. Pekka rovněž oznámil, že jsou určité problémy s pořádáním presidency Copa ve Španělsku, omluvil se již Sonnleitner, Kendall a Veleba, takže se neví, jestli se má vůbec konat, nebo nahradit jako minule telekonferencí. Rovněž nebyla potvrzena možnost účasti na neformální ministerské Radě, která bude 1.června a tak je zatím celý projekt trochu na vodě. 11

12 Ciolos - pilíře Komisař prohlásil, že kromě jiného rozdělení PP může se také uvažovat o jiném rozdělení i v rámci pilířů. Revize kriterií na rozdělení PP v prvním pilíři povede k diskusi podle čeho rozdělit platby v II. Pilíři. Komisař pro rozdělení použil termínu spravedlivé, ne stejné, což vede k potvrzení plánů na rozdělení PP od historického základu, ale ne ke stejné sazbě napříč EU. Nemůžeme vytvořit takovou nerovnováhu, kdy zcela splníme očekávání na jedné straně a jinému očekávání na straně druhé. Musí být nalezena nová rovnováha. Potočnik užití vody Komisař pro prostředí Janez Potočnik rovněž rozvinul úsilí udělat CAP zelenější s velkým důrazem na řízení vody jak v I. tak ve II. Pilíři. Tento požadavek přichází ze strany Komisaře, aniž by byl nějak konzultování s Komisařem pro zemědělství. Ale Potočnik ve svém projevu v EP, minulý týden u skupiny o Vodě řekl, že EU musí ve všech politikách brát zřetel na otázku vody, podobně jako na půdu a biodiversitu a to povede k většímu dohledu na farmy. Nadměrné užití vody v EU je převážně kvůli zemědělské produkci, na jihu EU to dělá až 85%, ale v celé EU to představuje skoro dvě třetiny. Členské země se musí touto otázkou zabývat a musí připravit národní plány na zavedení rámcové direktivy vody. Většina zemí okolo Středozemního moře jako Portugalsko, Španělsko, Kypr a Malta ještě tyto plány nepřipravily. Potočník dále říká, že se vodě musí dát cena, tak budou všichni uživatelé nuceni investovat do nových technologií a zlepšených druhů kultur a musí zvýšit využití vody. Příjmy a zaměstnanost Zaměstnanost v EU zemědělství klesla o 25% mezi 2000 a Příjmy průměrně klesly o 11,6% v V EU15 klesla zaměstnanost o 17%, ale v EU12 o 31%, což představuje za deset let ztrátu 3,7 miliónů míst. Koncem 2009 bylo v EU 11,2 m pracovních míst na plný úvazek, 5,4 m v EU15 a 5,8 m v EU12. Rok 2009 v důsledku krize došlo k poklesu prakticky ve všech sektorech, ale třeba sektor obilí klesl o 30%, 24% u olivového oleje, 21% u mléka a 12% u ovoce a zeleniny. Mezi 2000 a 2009 se zvýšil příjem na pracovníka o 5%, i když změna je dost velká mezi EU 12 (161%) a EU15 (-10%). Největší propad příjmů byl v Maďarsku (-32%), Lucemburku (-25%), Irsku (- 24%), Německu a Itálii (obě -21%). Ze strany Copa Cogeca přišla rovněž reakce, jsou to čísla, která potvrzují naše největší obavy, řekl k tomu generální sekretář Pekka Pesonen. To je neudržitelné, ještě před krizí byly příjmy okolo 50% příjmů v ostatních sektorech. Politici by měli okamžitě něco udělat, než dojde ke katastrofě v celém sektoru. Dovozy a půda Nová studie, kterou udělalo italské výzkumné centrum OPERA a financované Bayer Cropscience spolu se Syngent došla k závěru, že EU musí zvýšit svoji produktivitu, aby zajistila potravu pro sebe, ale také pro jiné oblasti světa, ze kterých přicházejí dodávky potravy do Evropy. V analýze, která pokrývá obchodní toky 40 kultur a 240 komoditních skupin, ukazuje, že v 2007/08 byla EU čistým dovozcem z celkem 35 m ha v jiných částech světa. Tato tendence se prohlubuje, za deset let se zvýšila o 40% nebo 10 m ha. EU je sice druhý největší vývozce potravy na světě, ale to je víc než vyrovnáno stále rostoucím dovozy. 12

13 EU požadavky na globální půdní zdroje, pomáhají k zvětšování hladu ve světě. Jedinou možností je další zvýšení produktivity na existující půdě a zastavit likvidaci lesů v třetích zemích. Celá zpráva OPERA je na EU standardy mezinárodní? Minulý týden se dohodlo španělské předsednictví, Komise a EP na tom, že by evropské zemědělství nemělo ztrácet pozice vůči mezinárodním konkurentům, kvůli velkému tlaku standardů a požadavků. Ale tato pozice není jednoznačná. EU by neměla snížit hodnotu svých standardů, měla by naopak vyžadovat, aby ostatní země měly standardy stejné. V Evropě je potřeba nejdříve přesvědčit spotřebitele, že by měli platit více za vzšší standarta bezpečnost, tvrdí španělská ministryně Espinoza. Musíme vyžadovat od třetích zemí stejné standardy. Ministryně šla ještě dále a požadovala mezinárodní uznání evropských standardů. Přitom také přiznává, že to nebude vůbec jednoduché, vzhledem ke kulturním rozdílům mezi nastávajícími a vyspělými trhy. V rámci WTO by soustředěný EU požadavek mohl vést k rozšíření EU standardů a požaduje rovněž harmonizaci těchto standardů, ne pouhý ekvivalent, pro produkty přicházející do EU. EP se k tomuto kroku přidal, tlačí jak na Komisi tak na Radu, aby zajistily farmářům rovnější podmínky na trhu. Sója Produkce v tomto roce by měla být historicky nejvyšší s 258,2 mt, o 2,7 m t více než v dřívějším odhadu, a o 46,5 mt více než loňská sklizeň. Tento odhad přišel od analytiků z Oil World tento týden. V obou nevětší producentských zemích Jižní Ameriky, Brazílie a Argentině bude letos sklizeň o víc než 10 m t vyšší. Zásoby se zvýšily téměř na dřívější úroveň s 82 mt. Brazílie s nynějším odhadem přes 68 mt, má obavy, že export klesne o víc než 2 mt /pelety a také, že se vyveze méně oleje. Ceny sóji jsou o 20% nižší, vývoz všech sójových produktů přinese jen 15,1 mld $ (vloni 17,24 mld). 30mt zůstává neprodaných a farmáři jen doufají, že se ceny trochu zvednou a s tím i poptávka. Investice na Ukrajině Celá řada investorů má zájem o půdu na Ukrajině. Vloni britská společnost, která shromažďuje 325 společníků začala sérii investic do půdy na Krymu. První část projektu, který začal v červenci 2009 přinesl koupi ha v oblasti černozemě. Většina investorů zatím koupila mezi 2ha a 250 ha. Dosavadní investice ale nemají uniformní úspěch. Všichni vědí, že Ukrajina má 70% orné půdy a z toho 40% černozemě, což jsou jedny z největších rezerv úrodné půdy na Zemi. Minimální investic pro zájemce začíná na 1250 dolarech za ha, i když zdroje nejsou nevyčerpatelné. Potenciál Ukrajiny je obrovský. Odhady jsou, že produktivita vzroste z dnešních 3,5t obilí/ha na běžných 8t/ha v příštích 5 letech. Za poslední rok vyvezla Ukrajina 11,5 mt pšenice, 5,9 mt ječmene a 4,8 mt kukuřice. Problémy mezi Ukrajinou a Ruskem držely ceny na minimu, ale to se začíná opět měnit. Podle platné legislativy si mohou investoři buď půdu krátkodobě pronajmout (2-5 let), střednědobě (5-25 let), nebo dlouhodobě (do 49 let). Půda, které se investice týkaly ležela před tím ladem. 13

14 Mléko 2011 Zemědělský výbor parlamentu spolu s několika státy prohlásil, že je dost překvapen velkým optimismem Komise u vývoje trhů a v přípravě návrhu rozpočtu na příští rok. Zpravodaj výboru EP, irská Maired McGuiness ve své zprávě z počátku května poukazuje na snížení prostředků na podpory trhů, jak to navrhuje Komise pro Podle ní nikdo nemůže tvrdit, že trhy se budou chovat, jak předpokládá Komise. Marže stropů pro výdaje (719 m ) je příliš slabá, než se mělo počítat, co vede k obavám, že se sníží přímé platby kvůli finanční disciplíně. Připomněla, že až do 2013 budou stoupat platby pro NČZ. Podobný názor přišel od francouzského socialisty Le Foll a portugalského poslance Santos. Oba ve své připomínce říkají, že Komise má přehnaně optimistický odhad vývoje. A v podobném smyslu se vyjádřily představitelé Belgie, Francie, Irska a Rakouska. Francie argumentuje také tím, že krize ještě neskončila a s faktem, že 21 zemí se dohodlo na účasti v programu o mléku. 14

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Účastníci jednání za ČR: Ing. Jiří Sedlo, CSc., Velké Bílovice 1,2 Ing. Karel Matoušek,

Více

Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% mléka dopady. Vepřové - vývoj

Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% mléka dopady. Vepřové - vývoj Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% Zabezpečit potravu UK EU x Brazílie 2. generace biopaliv Deregulace trhu mléka dopady Vepřové - vývoj US struktury farem FNSEA COPA, COGECA

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

Program pojištění úrody v USA

Program pojištění úrody v USA Program pojištění úrody v USA Ben Latham Představenstvo, ProAg Insurance Group Řízení rizik v zemědělství s pomocí pojistných řešení Vídeň, Rakousko 21. leden 2010 Přehled témat popis zemědělství a pojištění

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008

Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008 Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008 Účast: B,DE,DK,FI,PL,SW,F,IT,IR,UK, NL,CZ (ing.kopáček-čmsm, ing.vaclíková-madeta) EDA: B.Masure, Joop Kleibeuker, Tijn van

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Obsah: COPA, COGECA. Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5.

Obsah: COPA, COGECA. Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5. Obsah: COPA, COGECA... 1 Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5.... 1 Pracovní skupina Vepřové 5.5... 2 POCC/CCC 6.5... 4 500 m výdajů vracení peněz do Bruselu... 6 GMO - ČZ špatná data...

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Zdraví a ochrana zvířat 8.11.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Zdraví a ochrana zvířat 8.11. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Zdraví a ochrana zvířat 8.11... 1 Pracovní skupina Osiva 10/11... 3 Copa-Geopa/Effat sociální dialog 10/11... 5 POCC/CCC 12/11.... 6 Mléko redukční plán... 8 Rada

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika Společná zemědělská politika Důvody vzniku SZP 1. Zajištění potravinové soběstačnosti členů ES 2. Nutnost zvládnout migrační proud obyvatelstva z venkova do měst 3. Politické důvody zemědělci významnou

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Víno 11.5.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Víno 11.5. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Víno 11.5.... 1 POCC/CCC 13.5... 2 UK příjmy klesly i v 2010... 4 Chorvatsko... 4 Obilí... 4 Sucho USA, Německo... 4 Počasí ničí produkci drůbeže... 5 Francie

Více

Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova. Moderní české zemědělství do roku 2020

Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova. Moderní české zemědělství do roku 2020 Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova Moderní české zemědělství do roku 2020 Evropský kontext SZP EU Rok 2008 Health Check pouze kosmetické změny Přetrvávají problémy: Přílišná regulace a složitost

Více

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH:

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH: OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3... 1 Pokračování ad hoc skupiny CAP po 2013 a POCC/CCC 1.4.... 3 Členské země potřeba nástrojů na překonání krize... 5 Sarkozy návrat CAP?...

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

Koncernové pojistné stabilní s výškou 8,2 miliard EUR (plus 1,2 procenta)

Koncernové pojistné stabilní s výškou 8,2 miliard EUR (plus 1,2 procenta) Č. 02/2010 26. ledna 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009: 1 Stabilita i během složitého období Koncernové pojistné stabilní s výškou 8,2 miliard EUR (plus 1,2 procenta) Zisk koncernu (před zdaněním)

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 17. 12. 2009 2009/2157(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Zpravodaj:

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 01.07.1999 COM(1999) 323 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ FINANČNÍ INFORMACE O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH Dokument je přiložen k návrhu rozpočtu na rok 2000 Obsah Předmluva...2

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Vývoj strukturálních deficitů v EU Zlepšení strukturálních deficitů díky pozitivnímu ekonomickému vývoji v roce

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/335 PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU podepsanou dne 13. prosince 2007 30.3.2010 Úřední věstník

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek Tři poznámky k bankovní unii David Marek Tři úhly pohledu Bankovní unie v kontextu evropské integrace Bankovní unie a evropské krize Problémy dosavadní konstrukce bankovní unie Definice bankovní unie Preventivní

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Vladimír r Tomší šík člen bankovní rady ČNB SeminářČeské společnosti ekonomické a ŠkodyAuto Vysoké školy Pozice nových zemí EU v rámci evropské integrace 12.

Více

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 NÁVRH REFORMY SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S OVOCEM A ZELENINOU Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Mléko a mléčné produkty

Mléko a mléčné produkty Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce mléka zůstávají další vyhlídky pro mléčný trh a mléčné výrobky příznivé, a to díky stále rostoucí světové poptávce. Spíše se tedy očekává

Více

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost Zemědělská politika EU Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost CS Od svého vzniku před více než 50 lety se společná zemědělská politika (SZP) neustále vyvíjela, aby se přizpůsobila měnícím se hospodářským,

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel a předseda představenstva VÚTS, a.s.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

Na tuto pracovní skupinu nenavazovala poradní skupina, a tak zde nebyla velká účast.

Na tuto pracovní skupinu nenavazovala poradní skupina, a tak zde nebyla velká účast. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Víno 11.7.... 1 POCC/CCC 15.7... 5 Chorvatsko... 7 Brusel chce vlastní zdroje... 7 Indie a zásoby... 7 Drůbež - FAO... 7 Německo restrukturalizace pokračuje...

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020

Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020 Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020 Program rozvoje venkova Schvalovací proces PRV 2014-2020 - říjen 2014 (resp. do 3 měsíců od předložení PRV, tj. od 16.

Více

Live Cattle long Nákup hovězího spekulace na vzestup ceny

Live Cattle long Nákup hovězího spekulace na vzestup ceny Live Cattle long Nákup hovězího spekulace na vzestup ceny srpen 2002 1 Úvod Díky rozlehlým pastvinám a velké nabídce obilnin se ve Spojených státech postupně vytvořil silný sektor chovu hovězího. USA se

Více

Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009

Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009 Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009 1. Výchozí stav a předpoklady Výhled je zpracován na základě statistické analýzy produkce a spotřeby vína. Je uvažováno ve třech scénářích:

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

CZBR CHAM NEWSLETTER HLAVNÍ EKONOMICKÉ A POLITICKÉ ZPRÁVY Z BRAZÍLIE 25.-29.10.2010

CZBR CHAM NEWSLETTER HLAVNÍ EKONOMICKÉ A POLITICKÉ ZPRÁVY Z BRAZÍLIE 25.-29.10.2010 CZBR CHAM NEWSLETTER HLAVNÍ EKONOMICKÉ A POLITICKÉ ZPRÁVY Z BRAZÍLIE 25.-29.10.2010 Rezervace v hotelech v Rio de Janeiro na Nový rok už jsou ve výši 85% kapacity Rezervace v hotelech v Riu na Silvestra

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro rozpočtovou kontrolu PRACOVNÍ DOKUMENT

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro rozpočtovou kontrolu PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 2009 19. 12. 2008 PRACOVNÍ DOKUMENT o zvláštní zprávě č. 11/2008 Evropského účetního dvora týkající se řízení podpory EU určené na operace související

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

ENERGIE Z POLE - PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN. Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 6. květen 2010, Hustopeče

ENERGIE Z POLE - PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN. Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 6. květen 2010, Hustopeče ENERGIE Z POLE - PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 6. květen 2010, Hustopeče AKTUÁLNÍ STAV SEKTORU Nízké cenové ohodnocení produkce, problémy s odbytem prakticky

Více

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU Anna Teličková Ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO) mnohostranný obchodní systém WTO je i základem SOP EU WTO významná

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 10.7.2009 KOM(2009) 356 v konečném znění ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU PŘEHLED OBCHODNÍCH OCHRANNÝCH OPATŘENÍ UPLATŇOVANÝCH TŘETÍMI

Více

Vývoj reformy SZP 2014-2020

Vývoj reformy SZP 2014-2020 Vývoj reformy SZP 2014-2020 10. května 2012, Větrný Jeníkov Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Reforma SZP Současný stav dotací do skotu Odhad vývoje dotací v období 2014-2020 Aktuální

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více