Výuka archeologie a příbuzných oborů v České a Slovenské republice. Zimní semestr 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výuka archeologie a příbuzných oborů v České a Slovenské republice. Zimní semestr 2010/2011"

Transkript

1 Výuka archeologie a příbuzných oborů v České a Slovenské republice Zimní semestr 2010/2011 Masarykova univerzita Brno 2010

2

3 Výuka archeologie a příbuzných oborů v České a Slovenské republice Zimní semestr 2010/2011 Masarykova univerzita Brno 2010

4 Editor: prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. Sestavily: Mgr. Šárka Krupičková, Mgr. Martina Zavadilová 2010 Masarykova univerzita ISBN

5 OBSAH Stručná historie výuky archeologie na českých a slovenských univerzitách Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno Archeologický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Sekce archeologie Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Ústav archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě Katedra archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Katedra najstarších dejín a dejín relígií Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove Katedra klasickej archeológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave Použité zkratky

6 4

7 Stručná historie výuky archeologie na českých a slovenských univerzitách Stručná historie výuky archeologie na českých a slovenských univerzitách Studium archeologie má v česko-slovenských dějinách téměř 150 let trvající tradici. Průkopníkem v této oblasti byla nejstarší středoevropská Univerzita Karlova v Praze, kde se začala výuka archeologie konstituovat za působení mimořádné osobnosti Jana Erazima Wocela. České země se tak zařadily mezi historicky první území s výukou archeologie (včetně pravěké) na světě. V roce 1907 byly potom v rámci pražské univerzity položeny institucionální základy moderního archeologického pracoviště zřízením Archeologického semináře (zaměřeného na klasickou archeologii) a c. k. Archeologického kabinetu s oddělením prehistorie a klasické archeologie. Na nejstarší moravské Masarykově univerzitě v Brně založil a vybudoval Ústav prehistorie a protohistorie v rámci nově zřízené Filosofické fakulty univerzitní profesor Emanuel Šimek v roce Počátky výuky archeologie na Slovensku sahají také do období první republiky a jsou spojeny především se jménem akademika Jana Eisnera, který dlouhodobě působil na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Právě na této univerzitě byl poprvé zaveden studijní obor archeologie na Katedre všeobecných dejín a archeológie v roce Postupný institucionální vývoj univerzitní archeologie byl přerušen nejprve 2. světovou válkou a následně utlumen reformami českého školství za éry komunismu. Ve 2. polovině 20. století působila tedy v rámci bývalého Československa 3 univerzitní archeologická pracoviště, zastupující 3 historická území státu Čechy, Moravu a Slovensko. Konec totalitní centralizace po roce 1989 přinesl větší variabilitu i na univerzitní půdě a již v průběhu 90. let 20. století začala vznikat na českých a slovenských vysokých školách další archeologická pracoviště Katedra archeologie na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře, Archeologické oddělení Ústavu historických věd (dnešní Ústav archeologie) na Slezské univerzitě v Opavě a první slovenské univerzitní pracoviště zaměřené na klasickou archeologii Katedra klasické archeologie na Trnavské univerzitě. Rozvoj a zakládání nových archeologických univerzitních pracovišť potom kulminuje po roce 2000, kdy jsou postupně založeny Katedra archeologie na Západočeské univerzitě v Plzni, Katedra archeologie na Univerzitě Hradec Králové a Archeologický ústav na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Pracoviště historických studií potom poskytují základnu pro archeologické sekce v rámci Univerzity Palackého v Olomouci a v rámci Prešovské univerzity. Aktuálně tedy probíhá výuka archeologie v rámci České a Slovenské republiky na 11 univerzitách a vysokých školách, což nepochybně svědčí o progresivitě oboru a vede k obohacení vědeckovýzkumných výsledků. 5

8 Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno Arne Nováka 1, , Brno sekretariát: tel.: ARCHEOLOGIE Bakalářské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Úvod do studia archeologie prof. PhDr. Vladimír Podborský, CSc., Mgr. Martin Hložek 2 zápočet Státní závěrečná bakalářská Jmenovaná komise 0 státní Laboratorní praktikum Mgr. Martin Kuča, Kateřina Jenáčková, DiS. 2 zápočet Výpočetní technika IA prof. PhDr. Jiří Macháček, Ph.D., Mgr. Petr Dresler, Ph.D. 2 zápočet Dokumentační techniky Mgr. Soňa Plchová 2 zápočet Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce 0 zápočet Seminář k bakalářské diplomové práci Vedoucí práce 15 zápočet Seminář k bakalářské oborové práci Vedoucí práce 5 zápočet Bakalářská oborová práce Vedoucí práce 0 zápočet Mgr. Martin Kuča, Metodologie archeologické prospekce Mgr. Jana Mazáčková, a exkavace: workshop I prospekce Mgr. Renáta Přichystalová, 1 kolokvium Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. PhDr. Martina Ireinová, Ph.D., Mgr. Zdeňka Šrámková, Kurz správného psaní pro nebohemisty PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D., 3 zápočet Mgr. Jana Zemanová, Mgr. Jana Zmrzlíková Archeologie středověku I prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc Bronz a halštat střední Evropy A prof. PhDr. Vladimír Podborský, CSc., Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. 2 zápočet Bloky povinně volitelných kurzů Znalectví hmotné kultury doby bronzové a halštatské Mgr. Zdenka Kosarová, Mgr. Erika Makarová, Mgr. Zuzana Pančíková, Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. 2 zápočet Znalectví staroslovanské hmotné kultury Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D. 2 zápočet Středověká archeologie seminář prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., PhDr. Rudolf Procházka, CSc. 2 zápočet Antropologie pro archeology doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. 3 kolokvium Petrografie pro archeology prof. PhDr. Antonín Přichystal, CSc. 3 kolokvium

9 Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno Magisterské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Seminář k magisterské diplomové práci I Vedoucí práce 15 zápočet Seminární práce Vedoucí práce 3 zápočet Magisterská diplomová práce Vedoucí práce 0 zápočet Státní závěrečná magisterská Jmenovaná komise 0 státní Privatissimum A Vedoucí práce 1 zápočet Seminář k magisterské oborové práci Vedoucí práce 10 zápočet Magisterská oborová práce Vedoucí práce 0 zápočet Blok povinně volitelných kurzů Doba římská a doba stěhování národů doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc., v Evropě Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D Evropa v raném středověku prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc Doktorské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Semestrální kolokvium Školitel 0 kolokvium Doktorandský seminář I prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. 10 zápočet Doktorandský seminář II prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. 10 zápočet Doktorandský seminář III prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. 10 zápočet Doktorandský seminář IV prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. 10 zápočet Odborný referát prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. 10 zápočet Disertační práce Školitel 50 zápočet Speciální přednáška I Školitel 10 kolokvium Speciální přednáška II Školitel 10 kolokvium Speciální přednáška III Školitel 10 kolokvium Speciální přednáška IV Školitel 10 kolokvium Pramenné studium, výzkum Školitel 10 zápočet Textová příprava I Školitel 5 zápočet Textová příprava II Školitel 5 zápočet Textová příprava III Školitel 5 zápočet Textová příprava IV Školitel 5 zápočet Teze dizertační práce Školitel 10 zápočet Publikace v cizím jazyce Školitel 5 kolokvium Referát v cizím jazyce Školitel 5 kolokvium

10 Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno Volitelné kurzy pro všechny typy studia Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Volitelné kurzy Bibliografie Mgr. Renáta Přichystalová 1 zápočet Využití geografických informačních systémů Mgr. Petr Dresler, Ph.D. 3 zápočet v archeologii A - seminář Využití geografických informačních systémů Mgr. Petr Dresler, Ph.D. 3 zápočet v archeologii A Pomocné vědy historické pro archeology a muzeology Mgr. David Kalhous, Ph.D. 3 kolokvium Výroba pravěké a středověké keramiky Mgr. Martin Kuča, Kateřina Jenáčková, DiS. 3 zápočet Evropa ve starší době kamenné doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D Textilní produkce v pravěku a raném až vrcholném středověku Vývoj chladných zbraní, zbroje a evropských bojových systémů století Evropská metodologická studia pro archeology I Evropská metodologická studia pro archeology II Evropská metodologická studia pro archeology III Evropská metodologická studia pro archeology IV Evropská metodologická studia pro archeology V Evropská metodologická studia pro archeology VI PhDr. Milena Bravermanová, PhDr. Helena Březinová, Ph.D., Mgr. Kristýna Urbanová 3 zápočet Mgr. Petr Žákovský 3 kolokvium Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková 1 zápočet Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková 1 zápočet Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková 1 zápočet Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková 1 zápočet Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková 1 zápočet Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková 1 zápočet Geoprostorová archeologie Mgr. Peter Milo 5 zápočet Dějiny skla a sklářské výroby PhDr. Hedvika Sedláčková, CSc. 3 kolokvium Počátky produktivního hospodářství Předního východu doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 3 kolokvium Hospodársky a kultúrny vývoj stredného Podunajska vo včasnej PhDr. Karol Pieta, DrSc. 3 kolokvium dobe dejinnej II Numismatika pro archeology PhDr. Jan Šmerda 3 zápočet Archeoastronomie Ing. Rostislav Rajchl 3 kolokvium Skýtové prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. 3 kolokvium Vybrané kapitoly z halštatu a laténu Mgr. Petra Goláňová, Mgr. Martin Golec, Ph.D. 3 kolokvium

11 Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno KLASICKÁ ARCHEOLOGIE Bakalářské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Metodologie archeologické prospekce a exkavace: workshop I prospekce Mgr. Martin Kuča, Mgr. Jana Mazáčková, Mgr. Renáta Přichystalová, Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. 1 kolokvium Řecké umění I (geometrické a archaické) prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. 4 kolokvium Seminář z klasické archeologie k řeckému PhDr. Marie Pardyová, CSc., umění I Mgr. Jitka Píchová 3 zápočet Klasická řečtina pro klasické archeology I Mgr. Pavel Dudzik, Ph.D., Mgr. Jana Steklá 3 kolokvium Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce 0 zápočet Bakalářská oborová práce Vedoucí práce 0 zápočet Státní bakalářská z klasické archeologie Jmenovaná komise 0 státní Latinský jazyk pro paleogrecisty a klasické Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. archeology III 2 zápočet Volitelné kurzy A history of art in miniature. Greek glyptics, Mycenaean to Early Classical age Elisabetta Gagetti, Ph.D. 3 kolokvium Magisterské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Magisterská diplomová práce z klasické archeologie PhDr. Marie Pardyová, CSc. 0 zápočet Magisterská oborová práce z klasické archeologie Vedoucí práce 0 zápočet Limes Romanus v Evropě doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc Státní závěrečná Jmenovaná komise 0 státní Volitelné kurzy Drahé kameny starověkých civilizací RNDr. Ivan Mrázek, PhDr. Marie Pardyová, CSc. 3 kolokvium When the Nile flows to West. Egyptomanies in Greek and Roman art Elisabetta Gagetti, Ph.D. 3 kolokvium Greek and Roman silver plate. A precious iconographical medium Elisabetta Gagetti, Ph.D. 3 kolokvium

12 Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno PRAVĚKÁ ARCHEOLOGIE PŘEDNÍHO VÝCHODU Bakalářské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Úvod do studia archeologie prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc., Mgr. Martin Hložek 2 zápočet Mgr. Martin Kuča, Metodologie archeologické Mgr. Jana Mazáčková, prospekce a exkavace: Mgr. Renáta Přichystalová, workshop I prospekce Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. 1 kolokvium Dokumentační techniky Mgr. Soňa Plchová 2 zápočet Základy moderní spisovné arabštiny. Hovorový jazyk IA. PhDr. Eva Složilová, M.A. 5 zápočet Základy moderní spisovné arabštiny. Hovorový jazyk IIA. Mgr. Hana Nováková 5 zápočet Laboratorní praktikum Mgr. Martin Kuča, Kateřina Jenáčková, DiS. 2 zápočet Využití geografických informačních systémů Mgr. Petr Dresler, Ph.D. 3 zápočet v archeologii A The early and middle bronze age Zuzana Wygnańska, Ph.D. of Mesopotamia and Levant Výpočetní technika IA prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., Mgr. Petr Dresler, Ph.D. 2 zápočet Volitelné kurzy Literatura starého Orientu prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 3 kolokvium Úvod do náboženství starého Orientu prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 3 kolokvium Turečtina pro archeology I. Mgr. Petra Prahlová Vznik mezopotámských civilizací prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc Introduction to cultural anthropology for archaeologists B Dr. phil. Maximilian Wilding 3 kolokvium

13 Archeologický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Archeologický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Branišovská 31a, České Budějovice sekretariát: tel.: ARCHEOLOGIE Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Pomocné vědy historické doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D Doba bronzová Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. 4 zápočet, Doba kamenná Mgr. Jan John, Ph.D. 6 zápočet, Úvod do archeologie I Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. 4 zápočet Dějiny středověku I PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D Historiografie doc. PhDr. Josef Blüml, CSc Hmotná kultura středověku I doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. 4 zápočet Slovanské osídlení a raný středověk PhDr. Pavel Břicháček 5 zápočet, Úvod do environmentální archeologie I PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D. 3 zápočet Dějiny umění středověku a raného novověku Mgr. Hynek Látal Dějiny novověku I prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc Hmotná kultura středověku III doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. 6 zápočet, Specializační seminář pro archeology I doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. 6 zápočet Dějiny filozofie a vzdělanosti I doc. PhDr. Josef Blüml, CSc., doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc. 2 zápočet Diplomový seminář I doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. 6 zápočet Středověká sídla (šlechtická a královská) PhDr. Pavel Břicháček 7 zápočet, Krajinná archeologie PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D Povinně volitelné kurzy Významné památky evropské archeologie Mgr. Jan John, Ph.D. 2 zápočet Středověké osídlení a rudní hornictví na Českomoravské vrchovině Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. 2 zápočet Laboratorní cvičení Mgr. Jan John, Ph.D. 2 zápočet

14 Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Rokitanského 62, Hradec Králové 3 sekretariát: tel.: ARCHEOLOGIE Bakalářské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Rekonstrukce v archeologii PhDr. Milan Slezák, Ph.D. 2 zápočet Úvod do dějin pravěku PhDr. Milan Slezák, Ph.D Archeologie a veřejnost doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D Úvod do archeologie doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D Úvod do archeologie středověku PhDr. Milan Slezák, Ph.D Letní praxe Mgr. Hana Dohnálková 4 zápočet praxe 60h za semestr Halštat a latén Čech a Moravy PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D Laboratorní práce doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 3 zápočet Doba bronzová Čech a Moravy PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D Dokumentace v archeologii 1 Mgr. Hana Dohnálková 3 zápočet Archeologický proseminář 2 PhDr. Jiří Kalferst 3 zápočet Kolektivní praxe 1 Mgr. Václav Drnovský 4 zápočet Bakalářská práce 1 PALM 4 zápočet řízené konzultace 1h za semestr Základy informatiky 2 Mgr. Hana Dohnálková 3 zápočet Individuální praxe Mgr. Václav Drnovský 5 zápočet Dokumentace v archeologii 3 Mgr. Hana Dohnálková 3 zápočet Archeologie raného středověku 2 PhDr. Naďa Profantová, CSc Archeologie středověké vesnice Velimský Archeologie středověkého města Mgr. Radek Bláha Povinně volitelné kurzy Regionální archeologie PhDr. Jiří Kalferst 2 zápočet Morfologie a klasifikace artefaktů 2 PhDr. Jiří Waldhauser, CSc. 2 zápočet Problémy poznání halštatu PhDr. Miloslav Slabina 2 zápočet Letecká archeologie doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Kastelologie prof. PhDr. František Musil, CSc. 2 zápočet Morfologie a klasifikace artefaktů 4 Mgr. Radek Bláha 2 zápočet Anglický jazyk (úroveň B1) Mgr. Milan Dostál 3 zápočet řízené konzultace 12h za semestr, Francouzský jazyk (úroveň B1) Mgr. Hana Dohnálková 3 zápočet

15 Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Německý jazyk (úroveň B1) Mgr. Tomáš Pozler 3 zápočet řízené konzultace 12h za semestr, Archeologie římských provincií doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D. 2 zápočet Pravěký a středověký textil PhDr. Helena Březinová, Ph.D. 2 zápočet Fyzická antropologie doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. 2 zápočet Kolektivní praxe 3 Mgr. Václav Drnovský 5 zápočet Středověká kolonizace doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. 2 zápočet Cizí jazyk odborná angičtina 1 Mgr. Jan Turek 2 zápočet Cizí jazyk odborná francouzština 1 Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Cizí jazyk odborná němčina 1 doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Cizí jazyk odborná angličtina 3 Mgr. Jan Turek 2 zápočet Cizí jazyk odborná němčina 3 doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Cizí jazyk odborná francouzština 3 Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Magisterské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Doba bronzová a halštat v Evropě Mgr. Richard Thér, Ph.D Formativní procesy 1 doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. 2 zápočet GIS v archeologii 1 Mgr. Richard Thér, Ph.D. 2 zápočet Kulturní a sociální antropologie Mgr. Richard Thér, Ph.D. 2 zápočet Neolit a eneolit Evropy doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D Praxe terénní 1 Mgr. Hana Dohnálková 3 zápočet praxe 60h za semestr Základy počítačové grafiky Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Archeologie středověku prof. PhDr. Josef Unger, CSc Diplomová práce I doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. 4 zápočet Etnoarcheologie Mgr. Petr Květina, Ph.D. 3 zápočet Fakultní letní praxe PhDr. Petr Šída, Ph.D. 2 zápočet praxe 9h týdně Kapitoly z archeologie novověku doc. PhDr. Václav Matoušek, CSc. 3 zápočet Praxe terénní 3 PhDr. Petr Šída, Ph.D. 3 zápočet praxe 60h za semestr Raný středověk Evropy PhDr. Naďa Profantová, CSc. 2 zápočet Teorie a metody v archeologii Mgr. Jan Turek 3 zápočet Tvorba WWW stránek Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Povinně volitelné kurzy Analýzy artefaktů 1 doc. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. 2 zápočet Dějiny a hmotná kultura Egypta a Předního východu doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D Neolit a eneolit střední Evropy doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Experimentální archeologie 1 Mgr. Richard Thér, Ph.D. 2 zápočet České dějiny do r prof. PhDr. František Musil, CSc. 2 zápočet Dějiny starověku PhDr. Milan Slezák, Ph.D. 2 zápočet Příroda ve čtvrtohorách PhDr. Petr Šída, Ph.D. 2 zápočet Obecné dějiny do r doc. PhDr. Radek Fukala, Ph.D. 2 zápočet

16 Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Anglický jazyk (úroveň B2) Mgr. Milan Dostál 3 zápočet 0 0 2, řízené konzultace 12h za semestr Francouzský jazyk (úroveň B2) Mgr. Hana Dohnálková 3 zápočet Německý jazyk (úroveň B2) Mgr. Tomáš Pozler 3 zápočet 0 0 2, řízené konzultace 12h za semestr Rondelová archeologie doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Technologie mědi a bronzu PhDr. Luboš Jiráň, CSc. 2 zápočet Zvoncovité poháry v Evropě Mgr. Jan Turek 2 zápočet Archeologie Pražského hradu doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. 2 zápočet Čechy a Morava v 11. a 12. století prof. PhDr. František Musil, CSc. 2 zápočet Nauka o historiografických pramenech PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D. 2 zápočet Technologie keramiky Mgr. Richard Thér, Ph.D. 2 zápočet Numismatika PhDr. Věra Němečková, Ph.D. 2 zápočet Cizí jazyk odborná angličtina 1 Mgr. Jan Turek 2 zápočet Cizí jazyk odborná francouzština 1 Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Cizí jazyk odborná němčina 1 doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Cizí jazyk odborná angličtina 3 Mgr. Jan Turek 2 zápočet Cizí jazyk odborná němčina 3 doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Cizí jazyk odborná francouzština 3 Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet POČÍTAČOVÁ PODPORA V ARCHEOLOGII (2010) Bakalářské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Archeologie a veřejnost doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D Dějiny pravěku PhDr. Milan Slezák, Ph.D Úvod do archeologie doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D Informační a komunikační seminář 7h za semestr, Mgr. Václav Maněna, Ph.D. 2 zápočet technologie seminář 3h za semestr, Algoritmy a datové struktury doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc. 2 zápočet přednáška 4h za semestr, Multimediální systémy 1. Mgr. Václav Maněna, Ph.D., 2 zápočet seminář 6h za semestr, Internet ve vzdělání Mgr. Václav Maněna, Ph.D. 2 zápočet seminář 7h za semestr, Základy matematiky 1. doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc. 2 zápočet přednáška 4h za semestr, seminář 3h za semestr, Analýzy artefaktů 1 doc. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. 2 zápočet Aplikovaná informatika v archeologii 1 Mgr. Petr Květina, Ph.D Dokumentace archeologických pramenů 1 Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Fakultní letní praxe doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. 2 zápočet GIS v krajinné archeologii Mgr. Richard Thér, Ph.D

17 Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Halštat a latén Čech a Moravy PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D Doba bronzová Čech a Moravy PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D Databázové systémy 1. Kučera 2 zápočet přednáška 4h za semestr, seminář 6h za semestr, Programování 2. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D. 2 zápočet přednáška 3h za semestr, seminář 4h za semestr, Bakalářská práce 1 PALM 4 zápočet řízené konzultace 1h za semestr Dokumentace archeologických pramenů 3 Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Grafická příprava tisku STUL 2 zápočet Terénní archeologická praxe Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Archeologie raného středověku 2 PhDr. Naďa Profantová, CSc Archeologie středověké vesnice Velimský Archeologie středověkého města Mgr. Radek Bláha Počítačová grafika 1. Mgr. Václav Maněna, Ph.D. 2 zápočet přednáška 4h za semestr, seminář 6h za semestr, Videotvorba Mgr. Richard Brun 2 zápočet seminář 7h za semestr, [P] seminář 2h týdně přednáška 4h za semestr, Technologie publikování doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. 4 seminář 6h za semestr, na webu Povinně volitelné kurzy Rekonstrukce v archeologii PhDr. Milan Slezák, Ph.D. 2 zápočet Morfologie a klasifikace artefaktů 2 PhDr. Jiří Waldhauser, CSc. 2 zápočet Letecká archeologie doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Morfologie a klasifikace artefaktů 4 Mgr. Radek Bláha 2 zápočet Anglický jazyk (úroveň B1) Mgr. Milan Dostál 3 zápočet řízené konzultace 12h za semestr, Francouzský jazyk (úroveň B1) Mgr. Hana Dohnálková 3 zápočet Německý jazyk (úroveň B1) Mgr. Tomáš Pozler 3 zápočet řízené konzultace 12h za semestr, Pravěký a středověký textil PhDr. Helena Březinová, Ph.D. 2 zápočet Rondelová archeologie doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Regionální archeologie PhDr. Jiří Kalferst 2 zápočet Archeologie římských provincií doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D. 2 zápočet Kastelologie prof. PhDr. František Musil, CSc. 2 zápočet Cizí jazyk odborná angičtina 1 Mgr. Jan Turek 2 zápočet Cizí jazyk odborná francouzština 1 Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Cizí jazyk odborná němčina 1 doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Cizí jazyk odborná angličtina 3 Mgr. Jan Turek 2 zápočet Cizí jazyk odborná francouzština 3 doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Cizí jazyk odborná němčina 3 Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet

18 Sekce archeologie katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Sekce archeologie Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Na Hradě 5, Olomouc sekretariát: ARCHEOLOGIE Bakalářské dvouoborové studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Úvod do studia archeologie Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. 2 kolokvium, zápočet Teorie archeologického výzkumu PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D., kolokvium, 2 Mgr. Peter Kováčik. Ph.D. zápočet Paleolit a mezolit Mgr. Martin Novák, Ph.D. 4 zápočet, Doba bronzová a halštat PhDr. Jaroslav Peška, zápočet, 4 PhDr. Ing. Lubomír Smejtek Slovanská a středověká archeologie prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 4 zápočet, Artefaktuální archeologie I keramika Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 2 kolokvium Artefaktuální archeologie II kámen Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková 2 kolokvium Artefaktuální archeologie V kovy prof. Dr. Martin Bartelheim, prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 2 kolokvium Artefaktuální archeologie VI enviroment PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D. 2 kolokvium Výběrová přednáška z archeologie 1 10 různí přednášející 2 kolokvium Výběrová přednáška z interdisciplinárního obroru 1 3 různí přednášející 2 kolokvium Dějiny pravěku Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. 4 kolokvium, zápočet Dějiny starověku PhDr. Ivana Koucká Dějiny raného novověku Mgr. Martin Elbel, Ph.D., M.A., doc. PhDr. Jaroslav Miller, Ph.D Seminář k dějinám starověku PhDr. Ivana Koucká 2 zápočet Seminář k dějinám raného novověku různí přednášející 2 zápočet Dokumentace a evidence archeologických Mgr. Petra Veselá, nálezů 1 5 Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. 2 zápočet Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., různá Odborná archeologická exkurze 1 2 PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D., prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 1 zápočet délka exkurze Seminář k bakalářské diplomové práci 1 3 Obhajoba bakalářské práce Státní závěrečná z archeologie Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D., prof. PhDr. Josef Unger, CSc. Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D., prof. PhDr. Josef Unger, CSc. Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D., prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 3 zápočet Odborná práce Závěrečná

19 Ústav archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě Ústav archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě Masarykova třída 343/37, Opava-Město sekretariát: tel.: ARCHEOLOGIE Bakalářské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Úvod do studia dějin středověku doc. PhDr. Rudolf Žáček, CSc., a raného novověku Mgr. Markéta Kouřilová 3 zápočet Informatika, systém. dokum. sbírek doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. 3 zápočet Základy latinské gramatiky PhDr. Karla Vymětalová 2 zápočet Úvod do archeologie paleolitu a mezolitu Mgr. Petr Neruda, Ph.D. 4 zápočet Cvičení k zákl. přehledu pravěku českých zemí PhDr. Markéta Tymonová 3 zápočet Základy kulturní antropologie PhDr. Věra Tomolová 3 zápočet Úvod do studia archeologie I doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. 3 zápočet Filozofie I PhDr. Jiří Sedláček 1 zápočet Zákl. přehled pravěku českých zemí doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. 3 zápočet VS-Postmezolitická štípaná kamenná industrie Mgr. Petr Kašpárek 3 zápočet Němčina 1 Mgr. Vilém Sýkora 2 zápočet Archeologie českých zemí doba laténská PhDr. Jana Čižmářová Archeologie českých zemí doba bronzová a halštská prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. 4 zápočet Architektura v pravěku prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. 3 zápočet Zásady odborné publikace prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. 3 zápočet Pohřební ritus v pravěku prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc Archeologie českých zemí paleolit a mezolit Mgr. Petr Neruda, Ph.D Numismatika Irena Korbelářová 3 zápočet Památková péče I Petr Vojtal 3 zápočet Historická topografie a vlastivěda prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. 3 zápočet Seminář pro bakalářskou práci I 5 zápočet Standardní seminář I PhDr. Vladimír Goš, Petr Kašpárek 4 zápočet Archeologie českých zemí doba hradištní PhDr. Vladimír Goš Středověké hrnčířství ve světle arch. pramenů PhDr. Vladimír Goš 3 zápočet Archeologie českých zemí neolit a eneolit I doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. 4 zápočet VS-Pravěké náboženství PhDr. Jiří Juchelka 3 zápočet

20 Ústav archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě Archeologie českých zemí doba římská a SN PhDr. Ondrej Šedo, Ph.D Výrobní techniky a technologie v pravěku PhDr. Ondrej Šedo, Ph.D. 2 zápočet Archeologie Evropy doba laténská PhDr. Jana Čižmářová Magisterské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Archeologie Evropy doba bronzová a halštatská prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. 4 zápočet Problematika postmedievální keramiky PhDr. Vladimír Goš Retrospektivní sem. z metodologie I doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc 5 zápočet Archeologie Evropy neolit a eneolit I PhDr. Vratislav Janák, CSc. zápočet Reprospektivní sem. ze střed. arch. PhDr. Vladimír Goš 5 zápočet Středověká hmotná kultura Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. zápočet VS-Lužická kultura ve Slezsku PhDr. Jiří Juchelka 3 zápočet Archeologie církevních památek na Moravě prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 5 zápočet Diplomový seminář I 10 zápočet Doktorské studium Název kurzu Vyučující Ukončení Seminář k vybr. problémům a metody SA doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. zápočet Seminář k prakt probl. věd. práce v arch. prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. zápočet Vybrané problémy stud. paleolitu a mezolitu Mgr. Petr Neruda, Ph.D. zápočet Vybrané problémy stud. neolitu a eneolitu doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. zápočet Vybrané problémy stud. doby bronz. a halštat. prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. zápočet Vybrané problémy stud. doby laténské doc. PhDr. Miloš Čižmář, CSc. zápočet Vybrané problémy stud. doby řím. a stěh. nar. PhDr. Ondrej Šedo, Ph.D. zápočet Vybrané problémy stud. raného středověku PhDr. Vladimír Goš, CSc. zápočet Vybrané problémy arch. vrcholného středověku doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. zápočet Doktorandský seminář Školitel zápočet Doktorandská prezentace Školitel zápočet Angličtina Výuka zajišťována Ústavem cizých jazyků FPF SU Francouzština Výuka zajišťována Katedrou cizích jazyků OPF Karviná Ruština Výuka zajišťována Katedrou cizích jazyků OPF Karviná Němčina Výuka zajišťována Ústavem cizých jazyků FPF SU Polština Výuka zajišťována Katedrou cizích jazyků OPF Karviná Publikace v cizím jazyce Školitel zápočet Filozofický a metodologický základ prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. zápočet Disertační práce Školitel zápočet

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 MUZEUM 50 / 2 / 2012 / s. 67 97 Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 K 50. výročí vydávání časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce vám přinášíme bibliografii

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Opava, červen 2013 Obsah: Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 1 Úvod 7 2 Základní údaje o SU 8 2.1 Úplný název

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Opava, květen 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 1. Úvod 9 2. Organizační schéma Slezské univerzity

Více

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Hradec Králové 2004 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2003 vypracovanou ve

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty veřejných politik v Opavě za rok 2011 OPAVA 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze O PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Univerzitě Karlově v Praze informace KATALOG KURZŮ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU v akademickém roce 2014/2015 2015/2016 UNIVERZITA KARLOVA

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze O PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Univerzitě Karlově v Praze informace KATALOG KURZŮ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU v akademickém roce 2014/2015 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2014

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie

Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie nln.cz Edice Výpravné historické monografie zpřístupňují textovou, encyklopedickou i bohatou ilustrační formou důležitá dynastická či jinak ohraničená

Více

Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky...

Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky... Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky... 5 Katedra ekonomie... 9 Katedra informačních technologií... 12 Katedra

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. IČ: 68081758 Sídlo: Čechyňská 363/19, 602 00 Brno Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Rozsáhlá výstava Velká Morava a počátky křesťanství seznámila

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Seznam přednášek 2014 2015 Adresa: Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Branišovská 31 370 05 České Budějovice

Více

Stalo se na UHK. Obsah. Z Univerzity Hradec Králové vzejdou profesoři v oboru Systémové inženýrství a informatika

Stalo se na UHK. Obsah. Z Univerzity Hradec Králové vzejdou profesoři v oboru Systémové inženýrství a informatika Z Univerzity Hradec Králové vzejdou profesoři v oboru Systémové inženýrství a informatika Stalo se na UHK 24. května 2007 navštívil Univerzitu Hradec Králové předseda vlády České republiky Ing. Mirek Topolánek.

Více

Kysilková Kristýna Mgr. kristyna.kysilkova@seznam.cz

Kysilková Kristýna Mgr. kristyna.kysilkova@seznam.cz SGS 2010 Historická zkušenost, proměny životního stylu a udržitelný rozvoj Seznam členů řešitelského týmu: Jméno e-mail Navrhovatel: Chmel Filip Ing. f. c h @ c e n t r u m. c z Školitel navrhovatele:

Více

Studijní obor: Astrofyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01/A - Základní kurz fyziky Počet kreditů: 60

Studijní obor: Astrofyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01/A - Základní kurz fyziky Počet kreditů: 60 1 Studijní program: B1701 Fyzika Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Astrofyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01/A - Základní kurz fyziky Počet kreditů:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2 0 0 9 Osnova: 1. Úvod... 3 2. Informace o fakultě, struktura a její orgány... 4 3. Studium...11 4. Kvalita akademického života...20 5. Internacionalizace...28 6. Věda, výzkum

Více

informace o programech celoţivotního vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze 2013/2014

informace o programech celoţivotního vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze 2013/2014 1 informace o programech celoţivotního vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze KATALOG KURZŮ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU 2013/2014 Univerzita Karlova v Praze, Informačně-poradenské centrum UK, 2013 2 ÚVOD...

Více

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 Policejní akademie České republiky Výroční zpráva za rok 2004 Předkládá: doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka PA ČR (do 31.10. 2004) doc. JUDr. František Novotný, CSc. pověřen řízením PA ČR (od 01.11.

Více

Zprávy o činnosti Reports Berichte

Zprávy o činnosti Reports Berichte Zprávy o činnosti Reports Berichte ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČR, BRNO, V. V. I. BILANCE ROKU 2010 V roce 2010 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., ve shodě se svým dlouhodobým směrováním věnoval

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2012 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s., za rok

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 1 Obsah 1 Úvod 2 Organizace a řízení Státního ústavu památkové péče 3 Souhrn hlavních činností 4 Rozbor hospodaření

Více

Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Březen 2011 Ročník 16/2 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc., v přítomnosti

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Olomouc duben 2011 1 ÚVOD 1.1 Úplný název veřejné vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa, názvy a adresy všech jejích fakult

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ISBN 80-86234-59-2 ISBN 80-86234-57-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-58-4 (NPÚ, ústřední pracoviště)

Více

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2007/2008

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2007/2008 Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Zpracovaly: Ing. Lenka Sokolová pí Ľubica Ševečková

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2013 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R.

Více