Výuka archeologie a příbuzných oborů v České a Slovenské republice. Zimní semestr 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výuka archeologie a příbuzných oborů v České a Slovenské republice. Zimní semestr 2010/2011"

Transkript

1 Výuka archeologie a příbuzných oborů v České a Slovenské republice Zimní semestr 2010/2011 Masarykova univerzita Brno 2010

2

3 Výuka archeologie a příbuzných oborů v České a Slovenské republice Zimní semestr 2010/2011 Masarykova univerzita Brno 2010

4 Editor: prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. Sestavily: Mgr. Šárka Krupičková, Mgr. Martina Zavadilová 2010 Masarykova univerzita ISBN

5 OBSAH Stručná historie výuky archeologie na českých a slovenských univerzitách Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno Archeologický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Sekce archeologie Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Ústav archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě Katedra archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Katedra najstarších dejín a dejín relígií Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove Katedra klasickej archeológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave Použité zkratky

6 4

7 Stručná historie výuky archeologie na českých a slovenských univerzitách Stručná historie výuky archeologie na českých a slovenských univerzitách Studium archeologie má v česko-slovenských dějinách téměř 150 let trvající tradici. Průkopníkem v této oblasti byla nejstarší středoevropská Univerzita Karlova v Praze, kde se začala výuka archeologie konstituovat za působení mimořádné osobnosti Jana Erazima Wocela. České země se tak zařadily mezi historicky první území s výukou archeologie (včetně pravěké) na světě. V roce 1907 byly potom v rámci pražské univerzity položeny institucionální základy moderního archeologického pracoviště zřízením Archeologického semináře (zaměřeného na klasickou archeologii) a c. k. Archeologického kabinetu s oddělením prehistorie a klasické archeologie. Na nejstarší moravské Masarykově univerzitě v Brně založil a vybudoval Ústav prehistorie a protohistorie v rámci nově zřízené Filosofické fakulty univerzitní profesor Emanuel Šimek v roce Počátky výuky archeologie na Slovensku sahají také do období první republiky a jsou spojeny především se jménem akademika Jana Eisnera, který dlouhodobě působil na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Právě na této univerzitě byl poprvé zaveden studijní obor archeologie na Katedre všeobecných dejín a archeológie v roce Postupný institucionální vývoj univerzitní archeologie byl přerušen nejprve 2. světovou válkou a následně utlumen reformami českého školství za éry komunismu. Ve 2. polovině 20. století působila tedy v rámci bývalého Československa 3 univerzitní archeologická pracoviště, zastupující 3 historická území státu Čechy, Moravu a Slovensko. Konec totalitní centralizace po roce 1989 přinesl větší variabilitu i na univerzitní půdě a již v průběhu 90. let 20. století začala vznikat na českých a slovenských vysokých školách další archeologická pracoviště Katedra archeologie na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře, Archeologické oddělení Ústavu historických věd (dnešní Ústav archeologie) na Slezské univerzitě v Opavě a první slovenské univerzitní pracoviště zaměřené na klasickou archeologii Katedra klasické archeologie na Trnavské univerzitě. Rozvoj a zakládání nových archeologických univerzitních pracovišť potom kulminuje po roce 2000, kdy jsou postupně založeny Katedra archeologie na Západočeské univerzitě v Plzni, Katedra archeologie na Univerzitě Hradec Králové a Archeologický ústav na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Pracoviště historických studií potom poskytují základnu pro archeologické sekce v rámci Univerzity Palackého v Olomouci a v rámci Prešovské univerzity. Aktuálně tedy probíhá výuka archeologie v rámci České a Slovenské republiky na 11 univerzitách a vysokých školách, což nepochybně svědčí o progresivitě oboru a vede k obohacení vědeckovýzkumných výsledků. 5

8 Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno Arne Nováka 1, , Brno sekretariát: tel.: ARCHEOLOGIE Bakalářské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Úvod do studia archeologie prof. PhDr. Vladimír Podborský, CSc., Mgr. Martin Hložek 2 zápočet Státní závěrečná bakalářská Jmenovaná komise 0 státní Laboratorní praktikum Mgr. Martin Kuča, Kateřina Jenáčková, DiS. 2 zápočet Výpočetní technika IA prof. PhDr. Jiří Macháček, Ph.D., Mgr. Petr Dresler, Ph.D. 2 zápočet Dokumentační techniky Mgr. Soňa Plchová 2 zápočet Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce 0 zápočet Seminář k bakalářské diplomové práci Vedoucí práce 15 zápočet Seminář k bakalářské oborové práci Vedoucí práce 5 zápočet Bakalářská oborová práce Vedoucí práce 0 zápočet Mgr. Martin Kuča, Metodologie archeologické prospekce Mgr. Jana Mazáčková, a exkavace: workshop I prospekce Mgr. Renáta Přichystalová, 1 kolokvium Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. PhDr. Martina Ireinová, Ph.D., Mgr. Zdeňka Šrámková, Kurz správného psaní pro nebohemisty PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D., 3 zápočet Mgr. Jana Zemanová, Mgr. Jana Zmrzlíková Archeologie středověku I prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc Bronz a halštat střední Evropy A prof. PhDr. Vladimír Podborský, CSc., Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. 2 zápočet Bloky povinně volitelných kurzů Znalectví hmotné kultury doby bronzové a halštatské Mgr. Zdenka Kosarová, Mgr. Erika Makarová, Mgr. Zuzana Pančíková, Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. 2 zápočet Znalectví staroslovanské hmotné kultury Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D. 2 zápočet Středověká archeologie seminář prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., PhDr. Rudolf Procházka, CSc. 2 zápočet Antropologie pro archeology doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. 3 kolokvium Petrografie pro archeology prof. PhDr. Antonín Přichystal, CSc. 3 kolokvium

9 Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno Magisterské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Seminář k magisterské diplomové práci I Vedoucí práce 15 zápočet Seminární práce Vedoucí práce 3 zápočet Magisterská diplomová práce Vedoucí práce 0 zápočet Státní závěrečná magisterská Jmenovaná komise 0 státní Privatissimum A Vedoucí práce 1 zápočet Seminář k magisterské oborové práci Vedoucí práce 10 zápočet Magisterská oborová práce Vedoucí práce 0 zápočet Blok povinně volitelných kurzů Doba římská a doba stěhování národů doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc., v Evropě Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D Evropa v raném středověku prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc Doktorské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Semestrální kolokvium Školitel 0 kolokvium Doktorandský seminář I prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. 10 zápočet Doktorandský seminář II prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. 10 zápočet Doktorandský seminář III prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. 10 zápočet Doktorandský seminář IV prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. 10 zápočet Odborný referát prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. 10 zápočet Disertační práce Školitel 50 zápočet Speciální přednáška I Školitel 10 kolokvium Speciální přednáška II Školitel 10 kolokvium Speciální přednáška III Školitel 10 kolokvium Speciální přednáška IV Školitel 10 kolokvium Pramenné studium, výzkum Školitel 10 zápočet Textová příprava I Školitel 5 zápočet Textová příprava II Školitel 5 zápočet Textová příprava III Školitel 5 zápočet Textová příprava IV Školitel 5 zápočet Teze dizertační práce Školitel 10 zápočet Publikace v cizím jazyce Školitel 5 kolokvium Referát v cizím jazyce Školitel 5 kolokvium

10 Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno Volitelné kurzy pro všechny typy studia Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Volitelné kurzy Bibliografie Mgr. Renáta Přichystalová 1 zápočet Využití geografických informačních systémů Mgr. Petr Dresler, Ph.D. 3 zápočet v archeologii A - seminář Využití geografických informačních systémů Mgr. Petr Dresler, Ph.D. 3 zápočet v archeologii A Pomocné vědy historické pro archeology a muzeology Mgr. David Kalhous, Ph.D. 3 kolokvium Výroba pravěké a středověké keramiky Mgr. Martin Kuča, Kateřina Jenáčková, DiS. 3 zápočet Evropa ve starší době kamenné doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D Textilní produkce v pravěku a raném až vrcholném středověku Vývoj chladných zbraní, zbroje a evropských bojových systémů století Evropská metodologická studia pro archeology I Evropská metodologická studia pro archeology II Evropská metodologická studia pro archeology III Evropská metodologická studia pro archeology IV Evropská metodologická studia pro archeology V Evropská metodologická studia pro archeology VI PhDr. Milena Bravermanová, PhDr. Helena Březinová, Ph.D., Mgr. Kristýna Urbanová 3 zápočet Mgr. Petr Žákovský 3 kolokvium Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková 1 zápočet Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková 1 zápočet Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková 1 zápočet Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková 1 zápočet Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková 1 zápočet Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková 1 zápočet Geoprostorová archeologie Mgr. Peter Milo 5 zápočet Dějiny skla a sklářské výroby PhDr. Hedvika Sedláčková, CSc. 3 kolokvium Počátky produktivního hospodářství Předního východu doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 3 kolokvium Hospodársky a kultúrny vývoj stredného Podunajska vo včasnej PhDr. Karol Pieta, DrSc. 3 kolokvium dobe dejinnej II Numismatika pro archeology PhDr. Jan Šmerda 3 zápočet Archeoastronomie Ing. Rostislav Rajchl 3 kolokvium Skýtové prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. 3 kolokvium Vybrané kapitoly z halštatu a laténu Mgr. Petra Goláňová, Mgr. Martin Golec, Ph.D. 3 kolokvium

11 Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno KLASICKÁ ARCHEOLOGIE Bakalářské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Metodologie archeologické prospekce a exkavace: workshop I prospekce Mgr. Martin Kuča, Mgr. Jana Mazáčková, Mgr. Renáta Přichystalová, Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. 1 kolokvium Řecké umění I (geometrické a archaické) prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. 4 kolokvium Seminář z klasické archeologie k řeckému PhDr. Marie Pardyová, CSc., umění I Mgr. Jitka Píchová 3 zápočet Klasická řečtina pro klasické archeology I Mgr. Pavel Dudzik, Ph.D., Mgr. Jana Steklá 3 kolokvium Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce 0 zápočet Bakalářská oborová práce Vedoucí práce 0 zápočet Státní bakalářská z klasické archeologie Jmenovaná komise 0 státní Latinský jazyk pro paleogrecisty a klasické Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. archeology III 2 zápočet Volitelné kurzy A history of art in miniature. Greek glyptics, Mycenaean to Early Classical age Elisabetta Gagetti, Ph.D. 3 kolokvium Magisterské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Magisterská diplomová práce z klasické archeologie PhDr. Marie Pardyová, CSc. 0 zápočet Magisterská oborová práce z klasické archeologie Vedoucí práce 0 zápočet Limes Romanus v Evropě doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc Státní závěrečná Jmenovaná komise 0 státní Volitelné kurzy Drahé kameny starověkých civilizací RNDr. Ivan Mrázek, PhDr. Marie Pardyová, CSc. 3 kolokvium When the Nile flows to West. Egyptomanies in Greek and Roman art Elisabetta Gagetti, Ph.D. 3 kolokvium Greek and Roman silver plate. A precious iconographical medium Elisabetta Gagetti, Ph.D. 3 kolokvium

12 Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno PRAVĚKÁ ARCHEOLOGIE PŘEDNÍHO VÝCHODU Bakalářské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Úvod do studia archeologie prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc., Mgr. Martin Hložek 2 zápočet Mgr. Martin Kuča, Metodologie archeologické Mgr. Jana Mazáčková, prospekce a exkavace: Mgr. Renáta Přichystalová, workshop I prospekce Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. 1 kolokvium Dokumentační techniky Mgr. Soňa Plchová 2 zápočet Základy moderní spisovné arabštiny. Hovorový jazyk IA. PhDr. Eva Složilová, M.A. 5 zápočet Základy moderní spisovné arabštiny. Hovorový jazyk IIA. Mgr. Hana Nováková 5 zápočet Laboratorní praktikum Mgr. Martin Kuča, Kateřina Jenáčková, DiS. 2 zápočet Využití geografických informačních systémů Mgr. Petr Dresler, Ph.D. 3 zápočet v archeologii A The early and middle bronze age Zuzana Wygnańska, Ph.D. of Mesopotamia and Levant Výpočetní technika IA prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., Mgr. Petr Dresler, Ph.D. 2 zápočet Volitelné kurzy Literatura starého Orientu prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 3 kolokvium Úvod do náboženství starého Orientu prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 3 kolokvium Turečtina pro archeology I. Mgr. Petra Prahlová Vznik mezopotámských civilizací prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc Introduction to cultural anthropology for archaeologists B Dr. phil. Maximilian Wilding 3 kolokvium

13 Archeologický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Archeologický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Branišovská 31a, České Budějovice sekretariát: tel.: ARCHEOLOGIE Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Pomocné vědy historické doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D Doba bronzová Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. 4 zápočet, Doba kamenná Mgr. Jan John, Ph.D. 6 zápočet, Úvod do archeologie I Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. 4 zápočet Dějiny středověku I PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D Historiografie doc. PhDr. Josef Blüml, CSc Hmotná kultura středověku I doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. 4 zápočet Slovanské osídlení a raný středověk PhDr. Pavel Břicháček 5 zápočet, Úvod do environmentální archeologie I PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D. 3 zápočet Dějiny umění středověku a raného novověku Mgr. Hynek Látal Dějiny novověku I prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc Hmotná kultura středověku III doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. 6 zápočet, Specializační seminář pro archeology I doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. 6 zápočet Dějiny filozofie a vzdělanosti I doc. PhDr. Josef Blüml, CSc., doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc. 2 zápočet Diplomový seminář I doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. 6 zápočet Středověká sídla (šlechtická a královská) PhDr. Pavel Břicháček 7 zápočet, Krajinná archeologie PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D Povinně volitelné kurzy Významné památky evropské archeologie Mgr. Jan John, Ph.D. 2 zápočet Středověké osídlení a rudní hornictví na Českomoravské vrchovině Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. 2 zápočet Laboratorní cvičení Mgr. Jan John, Ph.D. 2 zápočet

14 Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Rokitanského 62, Hradec Králové 3 sekretariát: tel.: ARCHEOLOGIE Bakalářské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Rekonstrukce v archeologii PhDr. Milan Slezák, Ph.D. 2 zápočet Úvod do dějin pravěku PhDr. Milan Slezák, Ph.D Archeologie a veřejnost doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D Úvod do archeologie doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D Úvod do archeologie středověku PhDr. Milan Slezák, Ph.D Letní praxe Mgr. Hana Dohnálková 4 zápočet praxe 60h za semestr Halštat a latén Čech a Moravy PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D Laboratorní práce doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 3 zápočet Doba bronzová Čech a Moravy PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D Dokumentace v archeologii 1 Mgr. Hana Dohnálková 3 zápočet Archeologický proseminář 2 PhDr. Jiří Kalferst 3 zápočet Kolektivní praxe 1 Mgr. Václav Drnovský 4 zápočet Bakalářská práce 1 PALM 4 zápočet řízené konzultace 1h za semestr Základy informatiky 2 Mgr. Hana Dohnálková 3 zápočet Individuální praxe Mgr. Václav Drnovský 5 zápočet Dokumentace v archeologii 3 Mgr. Hana Dohnálková 3 zápočet Archeologie raného středověku 2 PhDr. Naďa Profantová, CSc Archeologie středověké vesnice Velimský Archeologie středověkého města Mgr. Radek Bláha Povinně volitelné kurzy Regionální archeologie PhDr. Jiří Kalferst 2 zápočet Morfologie a klasifikace artefaktů 2 PhDr. Jiří Waldhauser, CSc. 2 zápočet Problémy poznání halštatu PhDr. Miloslav Slabina 2 zápočet Letecká archeologie doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Kastelologie prof. PhDr. František Musil, CSc. 2 zápočet Morfologie a klasifikace artefaktů 4 Mgr. Radek Bláha 2 zápočet Anglický jazyk (úroveň B1) Mgr. Milan Dostál 3 zápočet řízené konzultace 12h za semestr, Francouzský jazyk (úroveň B1) Mgr. Hana Dohnálková 3 zápočet

15 Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Německý jazyk (úroveň B1) Mgr. Tomáš Pozler 3 zápočet řízené konzultace 12h za semestr, Archeologie římských provincií doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D. 2 zápočet Pravěký a středověký textil PhDr. Helena Březinová, Ph.D. 2 zápočet Fyzická antropologie doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. 2 zápočet Kolektivní praxe 3 Mgr. Václav Drnovský 5 zápočet Středověká kolonizace doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. 2 zápočet Cizí jazyk odborná angičtina 1 Mgr. Jan Turek 2 zápočet Cizí jazyk odborná francouzština 1 Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Cizí jazyk odborná němčina 1 doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Cizí jazyk odborná angličtina 3 Mgr. Jan Turek 2 zápočet Cizí jazyk odborná němčina 3 doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Cizí jazyk odborná francouzština 3 Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Magisterské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Doba bronzová a halštat v Evropě Mgr. Richard Thér, Ph.D Formativní procesy 1 doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. 2 zápočet GIS v archeologii 1 Mgr. Richard Thér, Ph.D. 2 zápočet Kulturní a sociální antropologie Mgr. Richard Thér, Ph.D. 2 zápočet Neolit a eneolit Evropy doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D Praxe terénní 1 Mgr. Hana Dohnálková 3 zápočet praxe 60h za semestr Základy počítačové grafiky Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Archeologie středověku prof. PhDr. Josef Unger, CSc Diplomová práce I doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. 4 zápočet Etnoarcheologie Mgr. Petr Květina, Ph.D. 3 zápočet Fakultní letní praxe PhDr. Petr Šída, Ph.D. 2 zápočet praxe 9h týdně Kapitoly z archeologie novověku doc. PhDr. Václav Matoušek, CSc. 3 zápočet Praxe terénní 3 PhDr. Petr Šída, Ph.D. 3 zápočet praxe 60h za semestr Raný středověk Evropy PhDr. Naďa Profantová, CSc. 2 zápočet Teorie a metody v archeologii Mgr. Jan Turek 3 zápočet Tvorba WWW stránek Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Povinně volitelné kurzy Analýzy artefaktů 1 doc. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. 2 zápočet Dějiny a hmotná kultura Egypta a Předního východu doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D Neolit a eneolit střední Evropy doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Experimentální archeologie 1 Mgr. Richard Thér, Ph.D. 2 zápočet České dějiny do r prof. PhDr. František Musil, CSc. 2 zápočet Dějiny starověku PhDr. Milan Slezák, Ph.D. 2 zápočet Příroda ve čtvrtohorách PhDr. Petr Šída, Ph.D. 2 zápočet Obecné dějiny do r doc. PhDr. Radek Fukala, Ph.D. 2 zápočet

16 Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Anglický jazyk (úroveň B2) Mgr. Milan Dostál 3 zápočet 0 0 2, řízené konzultace 12h za semestr Francouzský jazyk (úroveň B2) Mgr. Hana Dohnálková 3 zápočet Německý jazyk (úroveň B2) Mgr. Tomáš Pozler 3 zápočet 0 0 2, řízené konzultace 12h za semestr Rondelová archeologie doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Technologie mědi a bronzu PhDr. Luboš Jiráň, CSc. 2 zápočet Zvoncovité poháry v Evropě Mgr. Jan Turek 2 zápočet Archeologie Pražského hradu doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. 2 zápočet Čechy a Morava v 11. a 12. století prof. PhDr. František Musil, CSc. 2 zápočet Nauka o historiografických pramenech PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D. 2 zápočet Technologie keramiky Mgr. Richard Thér, Ph.D. 2 zápočet Numismatika PhDr. Věra Němečková, Ph.D. 2 zápočet Cizí jazyk odborná angličtina 1 Mgr. Jan Turek 2 zápočet Cizí jazyk odborná francouzština 1 Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Cizí jazyk odborná němčina 1 doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Cizí jazyk odborná angličtina 3 Mgr. Jan Turek 2 zápočet Cizí jazyk odborná němčina 3 doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Cizí jazyk odborná francouzština 3 Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet POČÍTAČOVÁ PODPORA V ARCHEOLOGII (2010) Bakalářské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Archeologie a veřejnost doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D Dějiny pravěku PhDr. Milan Slezák, Ph.D Úvod do archeologie doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D Informační a komunikační seminář 7h za semestr, Mgr. Václav Maněna, Ph.D. 2 zápočet technologie seminář 3h za semestr, Algoritmy a datové struktury doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc. 2 zápočet přednáška 4h za semestr, Multimediální systémy 1. Mgr. Václav Maněna, Ph.D., 2 zápočet seminář 6h za semestr, Internet ve vzdělání Mgr. Václav Maněna, Ph.D. 2 zápočet seminář 7h za semestr, Základy matematiky 1. doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc. 2 zápočet přednáška 4h za semestr, seminář 3h za semestr, Analýzy artefaktů 1 doc. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. 2 zápočet Aplikovaná informatika v archeologii 1 Mgr. Petr Květina, Ph.D Dokumentace archeologických pramenů 1 Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Fakultní letní praxe doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. 2 zápočet GIS v krajinné archeologii Mgr. Richard Thér, Ph.D

17 Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Halštat a latén Čech a Moravy PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D Doba bronzová Čech a Moravy PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D Databázové systémy 1. Kučera 2 zápočet přednáška 4h za semestr, seminář 6h za semestr, Programování 2. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D. 2 zápočet přednáška 3h za semestr, seminář 4h za semestr, Bakalářská práce 1 PALM 4 zápočet řízené konzultace 1h za semestr Dokumentace archeologických pramenů 3 Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Grafická příprava tisku STUL 2 zápočet Terénní archeologická praxe Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Archeologie raného středověku 2 PhDr. Naďa Profantová, CSc Archeologie středověké vesnice Velimský Archeologie středověkého města Mgr. Radek Bláha Počítačová grafika 1. Mgr. Václav Maněna, Ph.D. 2 zápočet přednáška 4h za semestr, seminář 6h za semestr, Videotvorba Mgr. Richard Brun 2 zápočet seminář 7h za semestr, [P] seminář 2h týdně přednáška 4h za semestr, Technologie publikování doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. 4 seminář 6h za semestr, na webu Povinně volitelné kurzy Rekonstrukce v archeologii PhDr. Milan Slezák, Ph.D. 2 zápočet Morfologie a klasifikace artefaktů 2 PhDr. Jiří Waldhauser, CSc. 2 zápočet Letecká archeologie doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Morfologie a klasifikace artefaktů 4 Mgr. Radek Bláha 2 zápočet Anglický jazyk (úroveň B1) Mgr. Milan Dostál 3 zápočet řízené konzultace 12h za semestr, Francouzský jazyk (úroveň B1) Mgr. Hana Dohnálková 3 zápočet Německý jazyk (úroveň B1) Mgr. Tomáš Pozler 3 zápočet řízené konzultace 12h za semestr, Pravěký a středověký textil PhDr. Helena Březinová, Ph.D. 2 zápočet Rondelová archeologie doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Regionální archeologie PhDr. Jiří Kalferst 2 zápočet Archeologie římských provincií doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D. 2 zápočet Kastelologie prof. PhDr. František Musil, CSc. 2 zápočet Cizí jazyk odborná angičtina 1 Mgr. Jan Turek 2 zápočet Cizí jazyk odborná francouzština 1 Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Cizí jazyk odborná němčina 1 doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Cizí jazyk odborná angličtina 3 Mgr. Jan Turek 2 zápočet Cizí jazyk odborná francouzština 3 doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Cizí jazyk odborná němčina 3 Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet

18 Sekce archeologie katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Sekce archeologie Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Na Hradě 5, Olomouc sekretariát: ARCHEOLOGIE Bakalářské dvouoborové studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Úvod do studia archeologie Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. 2 kolokvium, zápočet Teorie archeologického výzkumu PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D., kolokvium, 2 Mgr. Peter Kováčik. Ph.D. zápočet Paleolit a mezolit Mgr. Martin Novák, Ph.D. 4 zápočet, Doba bronzová a halštat PhDr. Jaroslav Peška, zápočet, 4 PhDr. Ing. Lubomír Smejtek Slovanská a středověká archeologie prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 4 zápočet, Artefaktuální archeologie I keramika Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 2 kolokvium Artefaktuální archeologie II kámen Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková 2 kolokvium Artefaktuální archeologie V kovy prof. Dr. Martin Bartelheim, prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 2 kolokvium Artefaktuální archeologie VI enviroment PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D. 2 kolokvium Výběrová přednáška z archeologie 1 10 různí přednášející 2 kolokvium Výběrová přednáška z interdisciplinárního obroru 1 3 různí přednášející 2 kolokvium Dějiny pravěku Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. 4 kolokvium, zápočet Dějiny starověku PhDr. Ivana Koucká Dějiny raného novověku Mgr. Martin Elbel, Ph.D., M.A., doc. PhDr. Jaroslav Miller, Ph.D Seminář k dějinám starověku PhDr. Ivana Koucká 2 zápočet Seminář k dějinám raného novověku různí přednášející 2 zápočet Dokumentace a evidence archeologických Mgr. Petra Veselá, nálezů 1 5 Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. 2 zápočet Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., různá Odborná archeologická exkurze 1 2 PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D., prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 1 zápočet délka exkurze Seminář k bakalářské diplomové práci 1 3 Obhajoba bakalářské práce Státní závěrečná z archeologie Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D., prof. PhDr. Josef Unger, CSc. Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D., prof. PhDr. Josef Unger, CSc. Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D., prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 3 zápočet Odborná práce Závěrečná

19 Ústav archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě Ústav archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě Masarykova třída 343/37, Opava-Město sekretariát: tel.: ARCHEOLOGIE Bakalářské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Úvod do studia dějin středověku doc. PhDr. Rudolf Žáček, CSc., a raného novověku Mgr. Markéta Kouřilová 3 zápočet Informatika, systém. dokum. sbírek doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. 3 zápočet Základy latinské gramatiky PhDr. Karla Vymětalová 2 zápočet Úvod do archeologie paleolitu a mezolitu Mgr. Petr Neruda, Ph.D. 4 zápočet Cvičení k zákl. přehledu pravěku českých zemí PhDr. Markéta Tymonová 3 zápočet Základy kulturní antropologie PhDr. Věra Tomolová 3 zápočet Úvod do studia archeologie I doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. 3 zápočet Filozofie I PhDr. Jiří Sedláček 1 zápočet Zákl. přehled pravěku českých zemí doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. 3 zápočet VS-Postmezolitická štípaná kamenná industrie Mgr. Petr Kašpárek 3 zápočet Němčina 1 Mgr. Vilém Sýkora 2 zápočet Archeologie českých zemí doba laténská PhDr. Jana Čižmářová Archeologie českých zemí doba bronzová a halštská prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. 4 zápočet Architektura v pravěku prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. 3 zápočet Zásady odborné publikace prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. 3 zápočet Pohřební ritus v pravěku prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc Archeologie českých zemí paleolit a mezolit Mgr. Petr Neruda, Ph.D Numismatika Irena Korbelářová 3 zápočet Památková péče I Petr Vojtal 3 zápočet Historická topografie a vlastivěda prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. 3 zápočet Seminář pro bakalářskou práci I 5 zápočet Standardní seminář I PhDr. Vladimír Goš, Petr Kašpárek 4 zápočet Archeologie českých zemí doba hradištní PhDr. Vladimír Goš Středověké hrnčířství ve světle arch. pramenů PhDr. Vladimír Goš 3 zápočet Archeologie českých zemí neolit a eneolit I doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. 4 zápočet VS-Pravěké náboženství PhDr. Jiří Juchelka 3 zápočet

20 Ústav archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě Archeologie českých zemí doba římská a SN PhDr. Ondrej Šedo, Ph.D Výrobní techniky a technologie v pravěku PhDr. Ondrej Šedo, Ph.D. 2 zápočet Archeologie Evropy doba laténská PhDr. Jana Čižmářová Magisterské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Archeologie Evropy doba bronzová a halštatská prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. 4 zápočet Problematika postmedievální keramiky PhDr. Vladimír Goš Retrospektivní sem. z metodologie I doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc 5 zápočet Archeologie Evropy neolit a eneolit I PhDr. Vratislav Janák, CSc. zápočet Reprospektivní sem. ze střed. arch. PhDr. Vladimír Goš 5 zápočet Středověká hmotná kultura Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. zápočet VS-Lužická kultura ve Slezsku PhDr. Jiří Juchelka 3 zápočet Archeologie církevních památek na Moravě prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 5 zápočet Diplomový seminář I 10 zápočet Doktorské studium Název kurzu Vyučující Ukončení Seminář k vybr. problémům a metody SA doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. zápočet Seminář k prakt probl. věd. práce v arch. prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. zápočet Vybrané problémy stud. paleolitu a mezolitu Mgr. Petr Neruda, Ph.D. zápočet Vybrané problémy stud. neolitu a eneolitu doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. zápočet Vybrané problémy stud. doby bronz. a halštat. prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. zápočet Vybrané problémy stud. doby laténské doc. PhDr. Miloš Čižmář, CSc. zápočet Vybrané problémy stud. doby řím. a stěh. nar. PhDr. Ondrej Šedo, Ph.D. zápočet Vybrané problémy stud. raného středověku PhDr. Vladimír Goš, CSc. zápočet Vybrané problémy arch. vrcholného středověku doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. zápočet Doktorandský seminář Školitel zápočet Doktorandská prezentace Školitel zápočet Angličtina Výuka zajišťována Ústavem cizých jazyků FPF SU Francouzština Výuka zajišťována Katedrou cizích jazyků OPF Karviná Ruština Výuka zajišťována Katedrou cizích jazyků OPF Karviná Němčina Výuka zajišťována Ústavem cizých jazyků FPF SU Polština Výuka zajišťována Katedrou cizích jazyků OPF Karviná Publikace v cizím jazyce Školitel zápočet Filozofický a metodologický základ prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. zápočet Disertační práce Školitel zápočet

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2006/07 ZIMNÍ SEMESTR

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2006/07 ZIMNÍ SEMESTR Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP Ochrana životního prostředí ÚSTÍ n.l. 1. ročník, 2006/07 29.,30./9. 39 20.,21./10. 42 10.,11./11. 45 8.,9./12. 49 8-00 - 9-50 Základy geografie RNDr. Petr

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ *

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * ARCHIVNICTVÍ ARCH ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * I. cyklus 201. Historický proseminář Hojda -/2 -/2 Hrdina 002. Svět. jazyk (spol. základ) němčina Hřebíčková 1/1 1/1 Zk 203. Proseminář PVH Bláhová

Více

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1. ročník zimní semestr (1. semestr) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1.stupeň (bakalářský) dálkové studium Úvod do Bible 4 P 8 Mgr. Tonzarová,

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

12:30-13:15. 13:20-14:05 ATK100024 - Sociologie kultury a+b Doc. Martin Matějů (306) ATK100013 - Psychologie kultury c+d PhDr. Karel Hnilica (138)

12:30-13:15. 13:20-14:05 ATK100024 - Sociologie kultury a+b Doc. Martin Matějů (306) ATK100013 - Psychologie kultury c+d PhDr. Karel Hnilica (138) Pátek Čtvrtek Středa Úterý Pondělí ZS 2010/2011 1. ročník 2. ročník 3. ročník 09:10-09:55 10:00-10:45 10:50-11:35 11:40-12:25 ATK100007 - Psychologie kultury a+b PhDr. Karel Hnilica (138) 12:30-13:15 13:20-14:05

Více

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Studijní program: Studijní or: Učitelství pro střední školy Učitelství všeecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 sp. - Český jazyk a literatura 8:15 8:35 PaedDr. Jiří Posselt / Mgr. Monika Peková / sp. - Český jazyk

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Zápis z jednání poroty

Zápis z jednání poroty Kategorie: K1 Seminární práce Doc. RNDr. Ivan Trenčanský, CSc. PhDr. Jana Cachová, PhD. Mgr. Derek Pilous Martina Babinská: Súčasný stav a možnosti e-learningovej podpory vzdelávania na všetkých typoch

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení RNDr. Kamily Olševičové, Ph.D. 3.

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630 Prodejna skript PA ČR Lhotecká 559/7 143 01 PRAHA 4 tel: 974 828 612 prodejní doba PO 9 00-11 30 12 00-15 00 ÚT 9 00-11 30 12 00-15 00 ST 9 00-11 30 12 00-15 00- ČT 9 00-11 30 - PÁ 9 00-13 00 - Do odvolání

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE projektu JPD 3 EKOGRAMOTNOST pod

Více

Od slova k modelu jazyka

Od slova k modelu jazyka OLOMOUC 2012 7. 9. května XIII. mezinárodní setkání mladých lingvistů Od slova k modelu jazyka Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici započatou v roce 2000 v Ústavu pro jazyk

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Environmentální modelování Doktorský studijní program

Environmentální modelování Doktorský studijní program ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Environmentální modelování Doktorský studijní program (prezenční a kombinovaná forma, čtyřletá standardní doba studia) Profil absolventa

Více

Národní technické muzeum, 7. a 8. prosince 2010 PROGRAM

Národní technické muzeum, 7. a 8. prosince 2010 PROGRAM Národní technické muzeum, 7. a 8. prosince 2010 PROGRAM Úterý 7. prosince 2010 8.00 9.00 registrace účastníků (před kinosálem NTM) 9.00 9.10 zahájení konference: Bc. Karel Ksandr Generální ředitel Národního

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus

Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus Obecně pedagogická a historická analýza pedagogického pragmatismu a příklad zlínského pokusného a Baťova školství Mezinárodní vědecká konference Zlín 29.

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IVIG 25. 9. 2014, Aula Univerzita Karlovy, Praha 5, Jinonice (13:14:15) Téma konference: Vzdělávání doktorandů ů a začínajících vědeckých pracovníkůů -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní porada vyučujících: 11:40 Denní vyhlášení výsledků: 11:55 Maxim Sáblík pr. - Informatika a 8:15 8:45 Mgr. Jan Linhart Mgr. Pavel Železný komunikace sp. - Český

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ

ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ ČESKÁ PEDAGOGICKÁ SPOLEČNOST UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ 10. a 11. února 2010 Pedagogická

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

Tisková zpráva. Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost"

Tisková zpráva. Konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost Tisková zpráva Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost" čtvrtek 28. 3. 2013 v Mladé Boleslavi areál Vysoké školy Škoda Auto a.s. a Vzdělávacího střediska Na Karmeli Vzdělávací agentura

Více

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ KULTUROLOGIE KULT KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ I. cyklus KULT022001 / 204. Základy kulturologie 2/- Zk -/- KULT022002 / 206. Přehled kulturolog. koncepcí Borecký 2/- Zk

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Maturitní zkouška jaro 2015

Maturitní zkouška jaro 2015 Komise I. 36-47-M/01 Stavebnictví Třída 4. A 7. 5. Německý jazyk D(od 8:00) Praktická část z odborných předmětů: 12.5. - 13. 5. 2014 Předseda komis : Ing. Martin Prikner Ing. Alice Turanská Petr Kryl,

Více

47. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Archaeologia historica. Archeologie sociální a kulturní identity ve středověku

47. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Archaeologia historica. Archeologie sociální a kulturní identity ve středověku 47. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Archaeologia historica Archeologie sociální a kulturní identity ve středověku Pořádá Katedra archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby Zkušební k absolutoriu: společné pro studenty denní a dálkové formy - z předmětu Anglický jazyk rozdílné - Německý jazyk - (pro S. Daška, který v denní formě ukončil studium v roce 2010 dle původní akreditace,

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Praha 2010 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (JU) Branišovská 31, 370

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Friedrich-Ebert-Stiftung si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: ruch a volnočasové aktivity podnikání ve volnočasových aktivitách

Více

Plavecké závody O pohár CMG

Plavecké závody O pohár CMG Plavecké závody O pohár CMG 9. dubna 2014 Plavecký pohár byl realizován s finanční podporou statutárního města Prostějov Rozhodčí: Vrchní rozhodčí: Ing. Markéta Novotná III.tř. Vrchní časoměřič: Mgr. Ivana

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Děkan LF UP vypisuje výběrové řízení pro studenty LF UP v Olomouci na obsazení míst na studijní pobyty v rámci programu Erasmus pro akademický rok 2014/2015. Předpokládané

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie Jméno Příjmení Tituly Specializační obory nelékařských zdravotnických povolání Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie 1. Vlastimil Král RNDr., CSc. 2. Ivo Lochman RNDr., CSc. 3. Helena Marečková

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní vyhlášení výsledků: 12:20 Jan Flek sp. - Český jazyk a literatura 8:15 8:35 Mgr. Libuše Mikulecká / Mgr. Yvonna Šindelková / pr. - Anglický jazyk - ÚZ 9:15 9:30

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

MAPUJEME V KRAJINĚ - Materiál pro učitele -

MAPUJEME V KRAJINĚ - Materiál pro učitele - MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MAPUJEME V KRAJINĚ - Materiál pro učitele - Brno 2014 Materiál byl zpracován v rámci projektu CZ.1.07/1.3.41/02.0044 Učitel přírodovědy, nejmodernější technologie

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více