Výuka archeologie a příbuzných oborů v České a Slovenské republice. Zimní semestr 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výuka archeologie a příbuzných oborů v České a Slovenské republice. Zimní semestr 2010/2011"

Transkript

1 Výuka archeologie a příbuzných oborů v České a Slovenské republice Zimní semestr 2010/2011 Masarykova univerzita Brno 2010

2

3 Výuka archeologie a příbuzných oborů v České a Slovenské republice Zimní semestr 2010/2011 Masarykova univerzita Brno 2010

4 Editor: prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. Sestavily: Mgr. Šárka Krupičková, Mgr. Martina Zavadilová 2010 Masarykova univerzita ISBN

5 OBSAH Stručná historie výuky archeologie na českých a slovenských univerzitách Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno Archeologický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Sekce archeologie Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Ústav archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě Katedra archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Katedra najstarších dejín a dejín relígií Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove Katedra klasickej archeológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave Použité zkratky

6 4

7 Stručná historie výuky archeologie na českých a slovenských univerzitách Stručná historie výuky archeologie na českých a slovenských univerzitách Studium archeologie má v česko-slovenských dějinách téměř 150 let trvající tradici. Průkopníkem v této oblasti byla nejstarší středoevropská Univerzita Karlova v Praze, kde se začala výuka archeologie konstituovat za působení mimořádné osobnosti Jana Erazima Wocela. České země se tak zařadily mezi historicky první území s výukou archeologie (včetně pravěké) na světě. V roce 1907 byly potom v rámci pražské univerzity položeny institucionální základy moderního archeologického pracoviště zřízením Archeologického semináře (zaměřeného na klasickou archeologii) a c. k. Archeologického kabinetu s oddělením prehistorie a klasické archeologie. Na nejstarší moravské Masarykově univerzitě v Brně založil a vybudoval Ústav prehistorie a protohistorie v rámci nově zřízené Filosofické fakulty univerzitní profesor Emanuel Šimek v roce Počátky výuky archeologie na Slovensku sahají také do období první republiky a jsou spojeny především se jménem akademika Jana Eisnera, který dlouhodobě působil na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Právě na této univerzitě byl poprvé zaveden studijní obor archeologie na Katedre všeobecných dejín a archeológie v roce Postupný institucionální vývoj univerzitní archeologie byl přerušen nejprve 2. světovou válkou a následně utlumen reformami českého školství za éry komunismu. Ve 2. polovině 20. století působila tedy v rámci bývalého Československa 3 univerzitní archeologická pracoviště, zastupující 3 historická území státu Čechy, Moravu a Slovensko. Konec totalitní centralizace po roce 1989 přinesl větší variabilitu i na univerzitní půdě a již v průběhu 90. let 20. století začala vznikat na českých a slovenských vysokých školách další archeologická pracoviště Katedra archeologie na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře, Archeologické oddělení Ústavu historických věd (dnešní Ústav archeologie) na Slezské univerzitě v Opavě a první slovenské univerzitní pracoviště zaměřené na klasickou archeologii Katedra klasické archeologie na Trnavské univerzitě. Rozvoj a zakládání nových archeologických univerzitních pracovišť potom kulminuje po roce 2000, kdy jsou postupně založeny Katedra archeologie na Západočeské univerzitě v Plzni, Katedra archeologie na Univerzitě Hradec Králové a Archeologický ústav na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Pracoviště historických studií potom poskytují základnu pro archeologické sekce v rámci Univerzity Palackého v Olomouci a v rámci Prešovské univerzity. Aktuálně tedy probíhá výuka archeologie v rámci České a Slovenské republiky na 11 univerzitách a vysokých školách, což nepochybně svědčí o progresivitě oboru a vede k obohacení vědeckovýzkumných výsledků. 5

8 Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno Arne Nováka 1, , Brno sekretariát: tel.: ARCHEOLOGIE Bakalářské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Úvod do studia archeologie prof. PhDr. Vladimír Podborský, CSc., Mgr. Martin Hložek 2 zápočet Státní závěrečná bakalářská Jmenovaná komise 0 státní Laboratorní praktikum Mgr. Martin Kuča, Kateřina Jenáčková, DiS. 2 zápočet Výpočetní technika IA prof. PhDr. Jiří Macháček, Ph.D., Mgr. Petr Dresler, Ph.D. 2 zápočet Dokumentační techniky Mgr. Soňa Plchová 2 zápočet Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce 0 zápočet Seminář k bakalářské diplomové práci Vedoucí práce 15 zápočet Seminář k bakalářské oborové práci Vedoucí práce 5 zápočet Bakalářská oborová práce Vedoucí práce 0 zápočet Mgr. Martin Kuča, Metodologie archeologické prospekce Mgr. Jana Mazáčková, a exkavace: workshop I prospekce Mgr. Renáta Přichystalová, 1 kolokvium Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. PhDr. Martina Ireinová, Ph.D., Mgr. Zdeňka Šrámková, Kurz správného psaní pro nebohemisty PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D., 3 zápočet Mgr. Jana Zemanová, Mgr. Jana Zmrzlíková Archeologie středověku I prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc Bronz a halštat střední Evropy A prof. PhDr. Vladimír Podborský, CSc., Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. 2 zápočet Bloky povinně volitelných kurzů Znalectví hmotné kultury doby bronzové a halštatské Mgr. Zdenka Kosarová, Mgr. Erika Makarová, Mgr. Zuzana Pančíková, Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. 2 zápočet Znalectví staroslovanské hmotné kultury Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D. 2 zápočet Středověká archeologie seminář prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., PhDr. Rudolf Procházka, CSc. 2 zápočet Antropologie pro archeology doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. 3 kolokvium Petrografie pro archeology prof. PhDr. Antonín Přichystal, CSc. 3 kolokvium

9 Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno Magisterské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Seminář k magisterské diplomové práci I Vedoucí práce 15 zápočet Seminární práce Vedoucí práce 3 zápočet Magisterská diplomová práce Vedoucí práce 0 zápočet Státní závěrečná magisterská Jmenovaná komise 0 státní Privatissimum A Vedoucí práce 1 zápočet Seminář k magisterské oborové práci Vedoucí práce 10 zápočet Magisterská oborová práce Vedoucí práce 0 zápočet Blok povinně volitelných kurzů Doba římská a doba stěhování národů doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc., v Evropě Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D Evropa v raném středověku prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc Doktorské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Semestrální kolokvium Školitel 0 kolokvium Doktorandský seminář I prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. 10 zápočet Doktorandský seminář II prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. 10 zápočet Doktorandský seminář III prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. 10 zápočet Doktorandský seminář IV prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. 10 zápočet Odborný referát prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. 10 zápočet Disertační práce Školitel 50 zápočet Speciální přednáška I Školitel 10 kolokvium Speciální přednáška II Školitel 10 kolokvium Speciální přednáška III Školitel 10 kolokvium Speciální přednáška IV Školitel 10 kolokvium Pramenné studium, výzkum Školitel 10 zápočet Textová příprava I Školitel 5 zápočet Textová příprava II Školitel 5 zápočet Textová příprava III Školitel 5 zápočet Textová příprava IV Školitel 5 zápočet Teze dizertační práce Školitel 10 zápočet Publikace v cizím jazyce Školitel 5 kolokvium Referát v cizím jazyce Školitel 5 kolokvium

10 Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno Volitelné kurzy pro všechny typy studia Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Volitelné kurzy Bibliografie Mgr. Renáta Přichystalová 1 zápočet Využití geografických informačních systémů Mgr. Petr Dresler, Ph.D. 3 zápočet v archeologii A - seminář Využití geografických informačních systémů Mgr. Petr Dresler, Ph.D. 3 zápočet v archeologii A Pomocné vědy historické pro archeology a muzeology Mgr. David Kalhous, Ph.D. 3 kolokvium Výroba pravěké a středověké keramiky Mgr. Martin Kuča, Kateřina Jenáčková, DiS. 3 zápočet Evropa ve starší době kamenné doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D Textilní produkce v pravěku a raném až vrcholném středověku Vývoj chladných zbraní, zbroje a evropských bojových systémů století Evropská metodologická studia pro archeology I Evropská metodologická studia pro archeology II Evropská metodologická studia pro archeology III Evropská metodologická studia pro archeology IV Evropská metodologická studia pro archeology V Evropská metodologická studia pro archeology VI PhDr. Milena Bravermanová, PhDr. Helena Březinová, Ph.D., Mgr. Kristýna Urbanová 3 zápočet Mgr. Petr Žákovský 3 kolokvium Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková 1 zápočet Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková 1 zápočet Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková 1 zápočet Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková 1 zápočet Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková 1 zápočet Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková 1 zápočet Geoprostorová archeologie Mgr. Peter Milo 5 zápočet Dějiny skla a sklářské výroby PhDr. Hedvika Sedláčková, CSc. 3 kolokvium Počátky produktivního hospodářství Předního východu doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 3 kolokvium Hospodársky a kultúrny vývoj stredného Podunajska vo včasnej PhDr. Karol Pieta, DrSc. 3 kolokvium dobe dejinnej II Numismatika pro archeology PhDr. Jan Šmerda 3 zápočet Archeoastronomie Ing. Rostislav Rajchl 3 kolokvium Skýtové prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. 3 kolokvium Vybrané kapitoly z halštatu a laténu Mgr. Petra Goláňová, Mgr. Martin Golec, Ph.D. 3 kolokvium

11 Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno KLASICKÁ ARCHEOLOGIE Bakalářské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Metodologie archeologické prospekce a exkavace: workshop I prospekce Mgr. Martin Kuča, Mgr. Jana Mazáčková, Mgr. Renáta Přichystalová, Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. 1 kolokvium Řecké umění I (geometrické a archaické) prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. 4 kolokvium Seminář z klasické archeologie k řeckému PhDr. Marie Pardyová, CSc., umění I Mgr. Jitka Píchová 3 zápočet Klasická řečtina pro klasické archeology I Mgr. Pavel Dudzik, Ph.D., Mgr. Jana Steklá 3 kolokvium Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce 0 zápočet Bakalářská oborová práce Vedoucí práce 0 zápočet Státní bakalářská z klasické archeologie Jmenovaná komise 0 státní Latinský jazyk pro paleogrecisty a klasické Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. archeology III 2 zápočet Volitelné kurzy A history of art in miniature. Greek glyptics, Mycenaean to Early Classical age Elisabetta Gagetti, Ph.D. 3 kolokvium Magisterské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Magisterská diplomová práce z klasické archeologie PhDr. Marie Pardyová, CSc. 0 zápočet Magisterská oborová práce z klasické archeologie Vedoucí práce 0 zápočet Limes Romanus v Evropě doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc Státní závěrečná Jmenovaná komise 0 státní Volitelné kurzy Drahé kameny starověkých civilizací RNDr. Ivan Mrázek, PhDr. Marie Pardyová, CSc. 3 kolokvium When the Nile flows to West. Egyptomanies in Greek and Roman art Elisabetta Gagetti, Ph.D. 3 kolokvium Greek and Roman silver plate. A precious iconographical medium Elisabetta Gagetti, Ph.D. 3 kolokvium

12 Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno PRAVĚKÁ ARCHEOLOGIE PŘEDNÍHO VÝCHODU Bakalářské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Úvod do studia archeologie prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc., Mgr. Martin Hložek 2 zápočet Mgr. Martin Kuča, Metodologie archeologické Mgr. Jana Mazáčková, prospekce a exkavace: Mgr. Renáta Přichystalová, workshop I prospekce Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. 1 kolokvium Dokumentační techniky Mgr. Soňa Plchová 2 zápočet Základy moderní spisovné arabštiny. Hovorový jazyk IA. PhDr. Eva Složilová, M.A. 5 zápočet Základy moderní spisovné arabštiny. Hovorový jazyk IIA. Mgr. Hana Nováková 5 zápočet Laboratorní praktikum Mgr. Martin Kuča, Kateřina Jenáčková, DiS. 2 zápočet Využití geografických informačních systémů Mgr. Petr Dresler, Ph.D. 3 zápočet v archeologii A The early and middle bronze age Zuzana Wygnańska, Ph.D. of Mesopotamia and Levant Výpočetní technika IA prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., Mgr. Petr Dresler, Ph.D. 2 zápočet Volitelné kurzy Literatura starého Orientu prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 3 kolokvium Úvod do náboženství starého Orientu prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 3 kolokvium Turečtina pro archeology I. Mgr. Petra Prahlová Vznik mezopotámských civilizací prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc Introduction to cultural anthropology for archaeologists B Dr. phil. Maximilian Wilding 3 kolokvium

13 Archeologický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Archeologický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Branišovská 31a, České Budějovice sekretariát: tel.: ARCHEOLOGIE Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Pomocné vědy historické doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D Doba bronzová Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. 4 zápočet, Doba kamenná Mgr. Jan John, Ph.D. 6 zápočet, Úvod do archeologie I Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. 4 zápočet Dějiny středověku I PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D Historiografie doc. PhDr. Josef Blüml, CSc Hmotná kultura středověku I doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. 4 zápočet Slovanské osídlení a raný středověk PhDr. Pavel Břicháček 5 zápočet, Úvod do environmentální archeologie I PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D. 3 zápočet Dějiny umění středověku a raného novověku Mgr. Hynek Látal Dějiny novověku I prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc Hmotná kultura středověku III doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. 6 zápočet, Specializační seminář pro archeology I doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. 6 zápočet Dějiny filozofie a vzdělanosti I doc. PhDr. Josef Blüml, CSc., doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc. 2 zápočet Diplomový seminář I doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. 6 zápočet Středověká sídla (šlechtická a královská) PhDr. Pavel Břicháček 7 zápočet, Krajinná archeologie PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D Povinně volitelné kurzy Významné památky evropské archeologie Mgr. Jan John, Ph.D. 2 zápočet Středověké osídlení a rudní hornictví na Českomoravské vrchovině Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. 2 zápočet Laboratorní cvičení Mgr. Jan John, Ph.D. 2 zápočet

14 Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Rokitanského 62, Hradec Králové 3 sekretariát: tel.: ARCHEOLOGIE Bakalářské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Rekonstrukce v archeologii PhDr. Milan Slezák, Ph.D. 2 zápočet Úvod do dějin pravěku PhDr. Milan Slezák, Ph.D Archeologie a veřejnost doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D Úvod do archeologie doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D Úvod do archeologie středověku PhDr. Milan Slezák, Ph.D Letní praxe Mgr. Hana Dohnálková 4 zápočet praxe 60h za semestr Halštat a latén Čech a Moravy PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D Laboratorní práce doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 3 zápočet Doba bronzová Čech a Moravy PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D Dokumentace v archeologii 1 Mgr. Hana Dohnálková 3 zápočet Archeologický proseminář 2 PhDr. Jiří Kalferst 3 zápočet Kolektivní praxe 1 Mgr. Václav Drnovský 4 zápočet Bakalářská práce 1 PALM 4 zápočet řízené konzultace 1h za semestr Základy informatiky 2 Mgr. Hana Dohnálková 3 zápočet Individuální praxe Mgr. Václav Drnovský 5 zápočet Dokumentace v archeologii 3 Mgr. Hana Dohnálková 3 zápočet Archeologie raného středověku 2 PhDr. Naďa Profantová, CSc Archeologie středověké vesnice Velimský Archeologie středověkého města Mgr. Radek Bláha Povinně volitelné kurzy Regionální archeologie PhDr. Jiří Kalferst 2 zápočet Morfologie a klasifikace artefaktů 2 PhDr. Jiří Waldhauser, CSc. 2 zápočet Problémy poznání halštatu PhDr. Miloslav Slabina 2 zápočet Letecká archeologie doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Kastelologie prof. PhDr. František Musil, CSc. 2 zápočet Morfologie a klasifikace artefaktů 4 Mgr. Radek Bláha 2 zápočet Anglický jazyk (úroveň B1) Mgr. Milan Dostál 3 zápočet řízené konzultace 12h za semestr, Francouzský jazyk (úroveň B1) Mgr. Hana Dohnálková 3 zápočet

15 Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Německý jazyk (úroveň B1) Mgr. Tomáš Pozler 3 zápočet řízené konzultace 12h za semestr, Archeologie římských provincií doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D. 2 zápočet Pravěký a středověký textil PhDr. Helena Březinová, Ph.D. 2 zápočet Fyzická antropologie doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. 2 zápočet Kolektivní praxe 3 Mgr. Václav Drnovský 5 zápočet Středověká kolonizace doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. 2 zápočet Cizí jazyk odborná angičtina 1 Mgr. Jan Turek 2 zápočet Cizí jazyk odborná francouzština 1 Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Cizí jazyk odborná němčina 1 doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Cizí jazyk odborná angličtina 3 Mgr. Jan Turek 2 zápočet Cizí jazyk odborná němčina 3 doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Cizí jazyk odborná francouzština 3 Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Magisterské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Doba bronzová a halštat v Evropě Mgr. Richard Thér, Ph.D Formativní procesy 1 doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. 2 zápočet GIS v archeologii 1 Mgr. Richard Thér, Ph.D. 2 zápočet Kulturní a sociální antropologie Mgr. Richard Thér, Ph.D. 2 zápočet Neolit a eneolit Evropy doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D Praxe terénní 1 Mgr. Hana Dohnálková 3 zápočet praxe 60h za semestr Základy počítačové grafiky Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Archeologie středověku prof. PhDr. Josef Unger, CSc Diplomová práce I doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. 4 zápočet Etnoarcheologie Mgr. Petr Květina, Ph.D. 3 zápočet Fakultní letní praxe PhDr. Petr Šída, Ph.D. 2 zápočet praxe 9h týdně Kapitoly z archeologie novověku doc. PhDr. Václav Matoušek, CSc. 3 zápočet Praxe terénní 3 PhDr. Petr Šída, Ph.D. 3 zápočet praxe 60h za semestr Raný středověk Evropy PhDr. Naďa Profantová, CSc. 2 zápočet Teorie a metody v archeologii Mgr. Jan Turek 3 zápočet Tvorba WWW stránek Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Povinně volitelné kurzy Analýzy artefaktů 1 doc. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. 2 zápočet Dějiny a hmotná kultura Egypta a Předního východu doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D Neolit a eneolit střední Evropy doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Experimentální archeologie 1 Mgr. Richard Thér, Ph.D. 2 zápočet České dějiny do r prof. PhDr. František Musil, CSc. 2 zápočet Dějiny starověku PhDr. Milan Slezák, Ph.D. 2 zápočet Příroda ve čtvrtohorách PhDr. Petr Šída, Ph.D. 2 zápočet Obecné dějiny do r doc. PhDr. Radek Fukala, Ph.D. 2 zápočet

16 Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Anglický jazyk (úroveň B2) Mgr. Milan Dostál 3 zápočet 0 0 2, řízené konzultace 12h za semestr Francouzský jazyk (úroveň B2) Mgr. Hana Dohnálková 3 zápočet Německý jazyk (úroveň B2) Mgr. Tomáš Pozler 3 zápočet 0 0 2, řízené konzultace 12h za semestr Rondelová archeologie doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Technologie mědi a bronzu PhDr. Luboš Jiráň, CSc. 2 zápočet Zvoncovité poháry v Evropě Mgr. Jan Turek 2 zápočet Archeologie Pražského hradu doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. 2 zápočet Čechy a Morava v 11. a 12. století prof. PhDr. František Musil, CSc. 2 zápočet Nauka o historiografických pramenech PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D. 2 zápočet Technologie keramiky Mgr. Richard Thér, Ph.D. 2 zápočet Numismatika PhDr. Věra Němečková, Ph.D. 2 zápočet Cizí jazyk odborná angličtina 1 Mgr. Jan Turek 2 zápočet Cizí jazyk odborná francouzština 1 Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Cizí jazyk odborná němčina 1 doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Cizí jazyk odborná angličtina 3 Mgr. Jan Turek 2 zápočet Cizí jazyk odborná němčina 3 doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Cizí jazyk odborná francouzština 3 Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet POČÍTAČOVÁ PODPORA V ARCHEOLOGII (2010) Bakalářské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Archeologie a veřejnost doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D Dějiny pravěku PhDr. Milan Slezák, Ph.D Úvod do archeologie doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D Informační a komunikační seminář 7h za semestr, Mgr. Václav Maněna, Ph.D. 2 zápočet technologie seminář 3h za semestr, Algoritmy a datové struktury doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc. 2 zápočet přednáška 4h za semestr, Multimediální systémy 1. Mgr. Václav Maněna, Ph.D., 2 zápočet seminář 6h za semestr, Internet ve vzdělání Mgr. Václav Maněna, Ph.D. 2 zápočet seminář 7h za semestr, Základy matematiky 1. doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc. 2 zápočet přednáška 4h za semestr, seminář 3h za semestr, Analýzy artefaktů 1 doc. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. 2 zápočet Aplikovaná informatika v archeologii 1 Mgr. Petr Květina, Ph.D Dokumentace archeologických pramenů 1 Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Fakultní letní praxe doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. 2 zápočet GIS v krajinné archeologii Mgr. Richard Thér, Ph.D

17 Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Halštat a latén Čech a Moravy PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D Doba bronzová Čech a Moravy PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D Databázové systémy 1. Kučera 2 zápočet přednáška 4h za semestr, seminář 6h za semestr, Programování 2. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D. 2 zápočet přednáška 3h za semestr, seminář 4h za semestr, Bakalářská práce 1 PALM 4 zápočet řízené konzultace 1h za semestr Dokumentace archeologických pramenů 3 Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Grafická příprava tisku STUL 2 zápočet Terénní archeologická praxe Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Archeologie raného středověku 2 PhDr. Naďa Profantová, CSc Archeologie středověké vesnice Velimský Archeologie středověkého města Mgr. Radek Bláha Počítačová grafika 1. Mgr. Václav Maněna, Ph.D. 2 zápočet přednáška 4h za semestr, seminář 6h za semestr, Videotvorba Mgr. Richard Brun 2 zápočet seminář 7h za semestr, [P] seminář 2h týdně přednáška 4h za semestr, Technologie publikování doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. 4 seminář 6h za semestr, na webu Povinně volitelné kurzy Rekonstrukce v archeologii PhDr. Milan Slezák, Ph.D. 2 zápočet Morfologie a klasifikace artefaktů 2 PhDr. Jiří Waldhauser, CSc. 2 zápočet Letecká archeologie doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Morfologie a klasifikace artefaktů 4 Mgr. Radek Bláha 2 zápočet Anglický jazyk (úroveň B1) Mgr. Milan Dostál 3 zápočet řízené konzultace 12h za semestr, Francouzský jazyk (úroveň B1) Mgr. Hana Dohnálková 3 zápočet Německý jazyk (úroveň B1) Mgr. Tomáš Pozler 3 zápočet řízené konzultace 12h za semestr, Pravěký a středověký textil PhDr. Helena Březinová, Ph.D. 2 zápočet Rondelová archeologie doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Regionální archeologie PhDr. Jiří Kalferst 2 zápočet Archeologie římských provincií doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D. 2 zápočet Kastelologie prof. PhDr. František Musil, CSc. 2 zápočet Cizí jazyk odborná angičtina 1 Mgr. Jan Turek 2 zápočet Cizí jazyk odborná francouzština 1 Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Cizí jazyk odborná němčina 1 doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Cizí jazyk odborná angličtina 3 Mgr. Jan Turek 2 zápočet Cizí jazyk odborná francouzština 3 doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Cizí jazyk odborná němčina 3 Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet

18 Sekce archeologie katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Sekce archeologie Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Na Hradě 5, Olomouc sekretariát: ARCHEOLOGIE Bakalářské dvouoborové studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Úvod do studia archeologie Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. 2 kolokvium, zápočet Teorie archeologického výzkumu PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D., kolokvium, 2 Mgr. Peter Kováčik. Ph.D. zápočet Paleolit a mezolit Mgr. Martin Novák, Ph.D. 4 zápočet, Doba bronzová a halštat PhDr. Jaroslav Peška, zápočet, 4 PhDr. Ing. Lubomír Smejtek Slovanská a středověká archeologie prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 4 zápočet, Artefaktuální archeologie I keramika Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 2 kolokvium Artefaktuální archeologie II kámen Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková 2 kolokvium Artefaktuální archeologie V kovy prof. Dr. Martin Bartelheim, prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 2 kolokvium Artefaktuální archeologie VI enviroment PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D. 2 kolokvium Výběrová přednáška z archeologie 1 10 různí přednášející 2 kolokvium Výběrová přednáška z interdisciplinárního obroru 1 3 různí přednášející 2 kolokvium Dějiny pravěku Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. 4 kolokvium, zápočet Dějiny starověku PhDr. Ivana Koucká Dějiny raného novověku Mgr. Martin Elbel, Ph.D., M.A., doc. PhDr. Jaroslav Miller, Ph.D Seminář k dějinám starověku PhDr. Ivana Koucká 2 zápočet Seminář k dějinám raného novověku různí přednášející 2 zápočet Dokumentace a evidence archeologických Mgr. Petra Veselá, nálezů 1 5 Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. 2 zápočet Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., různá Odborná archeologická exkurze 1 2 PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D., prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 1 zápočet délka exkurze Seminář k bakalářské diplomové práci 1 3 Obhajoba bakalářské práce Státní závěrečná z archeologie Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D., prof. PhDr. Josef Unger, CSc. Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D., prof. PhDr. Josef Unger, CSc. Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D., prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 3 zápočet Odborná práce Závěrečná

19 Ústav archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě Ústav archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě Masarykova třída 343/37, Opava-Město sekretariát: tel.: ARCHEOLOGIE Bakalářské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Úvod do studia dějin středověku doc. PhDr. Rudolf Žáček, CSc., a raného novověku Mgr. Markéta Kouřilová 3 zápočet Informatika, systém. dokum. sbírek doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. 3 zápočet Základy latinské gramatiky PhDr. Karla Vymětalová 2 zápočet Úvod do archeologie paleolitu a mezolitu Mgr. Petr Neruda, Ph.D. 4 zápočet Cvičení k zákl. přehledu pravěku českých zemí PhDr. Markéta Tymonová 3 zápočet Základy kulturní antropologie PhDr. Věra Tomolová 3 zápočet Úvod do studia archeologie I doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. 3 zápočet Filozofie I PhDr. Jiří Sedláček 1 zápočet Zákl. přehled pravěku českých zemí doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. 3 zápočet VS-Postmezolitická štípaná kamenná industrie Mgr. Petr Kašpárek 3 zápočet Němčina 1 Mgr. Vilém Sýkora 2 zápočet Archeologie českých zemí doba laténská PhDr. Jana Čižmářová Archeologie českých zemí doba bronzová a halštská prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. 4 zápočet Architektura v pravěku prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. 3 zápočet Zásady odborné publikace prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. 3 zápočet Pohřební ritus v pravěku prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc Archeologie českých zemí paleolit a mezolit Mgr. Petr Neruda, Ph.D Numismatika Irena Korbelářová 3 zápočet Památková péče I Petr Vojtal 3 zápočet Historická topografie a vlastivěda prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. 3 zápočet Seminář pro bakalářskou práci I 5 zápočet Standardní seminář I PhDr. Vladimír Goš, Petr Kašpárek 4 zápočet Archeologie českých zemí doba hradištní PhDr. Vladimír Goš Středověké hrnčířství ve světle arch. pramenů PhDr. Vladimír Goš 3 zápočet Archeologie českých zemí neolit a eneolit I doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. 4 zápočet VS-Pravěké náboženství PhDr. Jiří Juchelka 3 zápočet

20 Ústav archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě Archeologie českých zemí doba římská a SN PhDr. Ondrej Šedo, Ph.D Výrobní techniky a technologie v pravěku PhDr. Ondrej Šedo, Ph.D. 2 zápočet Archeologie Evropy doba laténská PhDr. Jana Čižmářová Magisterské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Archeologie Evropy doba bronzová a halštatská prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. 4 zápočet Problematika postmedievální keramiky PhDr. Vladimír Goš Retrospektivní sem. z metodologie I doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc 5 zápočet Archeologie Evropy neolit a eneolit I PhDr. Vratislav Janák, CSc. zápočet Reprospektivní sem. ze střed. arch. PhDr. Vladimír Goš 5 zápočet Středověká hmotná kultura Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. zápočet VS-Lužická kultura ve Slezsku PhDr. Jiří Juchelka 3 zápočet Archeologie církevních památek na Moravě prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 5 zápočet Diplomový seminář I 10 zápočet Doktorské studium Název kurzu Vyučující Ukončení Seminář k vybr. problémům a metody SA doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. zápočet Seminář k prakt probl. věd. práce v arch. prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. zápočet Vybrané problémy stud. paleolitu a mezolitu Mgr. Petr Neruda, Ph.D. zápočet Vybrané problémy stud. neolitu a eneolitu doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. zápočet Vybrané problémy stud. doby bronz. a halštat. prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. zápočet Vybrané problémy stud. doby laténské doc. PhDr. Miloš Čižmář, CSc. zápočet Vybrané problémy stud. doby řím. a stěh. nar. PhDr. Ondrej Šedo, Ph.D. zápočet Vybrané problémy stud. raného středověku PhDr. Vladimír Goš, CSc. zápočet Vybrané problémy arch. vrcholného středověku doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. zápočet Doktorandský seminář Školitel zápočet Doktorandská prezentace Školitel zápočet Angličtina Výuka zajišťována Ústavem cizých jazyků FPF SU Francouzština Výuka zajišťována Katedrou cizích jazyků OPF Karviná Ruština Výuka zajišťována Katedrou cizích jazyků OPF Karviná Němčina Výuka zajišťována Ústavem cizých jazyků FPF SU Polština Výuka zajišťována Katedrou cizích jazyků OPF Karviná Publikace v cizím jazyce Školitel zápočet Filozofický a metodologický základ prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. zápočet Disertační práce Školitel zápočet

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Ústav archeologie a muzeologie obor Archeologie obor Klasická archeologie obor Muzeologie

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Ústav archeologie a muzeologie obor Archeologie obor Klasická archeologie obor Muzeologie MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2008 2009 Ústav archeologie a muzeologie obor Archeologie obor Klasická archeologie obor Muzeologie 1 Masarykova univerzita, 2008 ISBN 978-80-210-4635-1

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Ústav archeologie obor archeologie obor klasická archeologie obor muzeologie

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Ústav archeologie obor archeologie obor klasická archeologie obor muzeologie MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM 2006 2007 Ústav obor obor klasická obor muzeologie Masarykova univerzita, 2006 ISBN 80 210 4026 2 2 ARCHEOLOGIE Obor lze studovat buď jednooborově

Více

ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń

ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń Celkový plán studia I. cyklus 201. Dějiny pravěku 2/- Zk 202. Neolit v ČR a SR 2/- Kv 203. Eneolit a doba bronzová v ČR a SR 3/- Kv 204. Doba

Více

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019)

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty PP 1 Archeologie Řecka OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 ak. Kv k Druh

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

KLASICKÁ ARCHEOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7105 Historické vědy

KLASICKÁ ARCHEOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7105 Historické vědy KLASICKÁ ARCHEOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7105 Historické vědy Název předmětu 1. Úvod do filozofie * PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. 2. Cizí jazyk ** 0p + 12s 2 Zk (typ

Více

ARK / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń

ARK / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń ARCHEOLOGIE KLASICKÁ ARK ARK / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń I. cyklus 201. Úvod do studia 1/- Zk 202. Proseminář k úvodu do studia -/1 Z 203. Seminář archeologický I -/2 Z 204. Seminář archeologický

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Ústav českých dějin. Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu

Ústav českých dějin. Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu Ústav českých dějin Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu Ústav českých dějin - struktura Ředitel ústavu: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. Zástupci ředitele: doc.

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze Seznam nově jmenovaných profesorů 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie 2. doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. pro obor fyzika molekulárních a biologických struktur 3. doc. Ing.

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ *

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * ARCHIVNICTVÍ ARCH ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * I. cyklus 201. Historický proseminář Hojda -/2 -/2 Hrdina 002. Svět. jazyk (spol. základ) němčina Hřebíčková 1/1 1/1 Zk 203. Proseminář PVH Bláhová

Více

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Studijní program: Studijní or: Učitelství pro střední školy Učitelství všeecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 13. 4. 2015 Čas:

Více

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Ing. arch. Tomáš Efler Ústav památkové péče - FA ČVUT Praha - teoretické

Více

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. (tento rozvrh je pouze orientační, rozhodující jsou informace v systému STAG) Místo výuky: ÚSTÍ n. L.

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. (tento rozvrh je pouze orientační, rozhodující jsou informace v systému STAG) Místo výuky: ÚSTÍ n. L. Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP Ochrana životního prostředí Místo výuky: ÚSTÍ n. L. 1. ročník, 2008/09 3.,4./10. 40 24.,25./10. 43 7.,8./11. 45 28.,29./11. 48 8-00 - 9-50 Základy geografie

Více

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2006/07 ZIMNÍ SEMESTR

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2006/07 ZIMNÍ SEMESTR Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP Ochrana životního prostředí ÚSTÍ n.l. 1. ročník, 2006/07 29.,30./9. 39 20.,21./10. 42 10.,11./11. 45 8.,9./12. 49 8-00 - 9-50 Základy geografie RNDr. Petr

Více

Jan Mařík. Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku. Early Medieval agglomeration of Libice and its hinterland

Jan Mařík. Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku. Early Medieval agglomeration of Libice and its hinterland Jan Mařík Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku Early Medieval agglomeration of Libice and its hinterland Jan Klápště et Zdeněk Měřínský curantibus editae Univerzita Karlova v Praze

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika vychází ze Zákona o vysokých školách

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Název studijního oboru

Název studijního oboru SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ PLATNÝ K 19. 10. 2015 S KOMENTÁŘEM - doplněno čj. rozhodnutí MŠMT (popř. datum doporučení AK)

Více

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty Program jednání Středa 12. listopadu 8:45 9:15 prezence účastníků 9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku 9:30 12:00 I. blok: Vývoj písma a písemné kultury od nejstarších

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 Pondělí 8:30-11:30 HI5 Sběratelství a starožitnosti Mgr. Martina Obrazová 19.10.2015, 23.11.2015, 14.12.2015, 18.1.2016 PR6 - Geografie cestovního

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

12:30-13:15. 13:20-14:05 ATK100024 - Sociologie kultury a+b Doc. Martin Matějů (306) ATK100013 - Psychologie kultury c+d PhDr. Karel Hnilica (138)

12:30-13:15. 13:20-14:05 ATK100024 - Sociologie kultury a+b Doc. Martin Matějů (306) ATK100013 - Psychologie kultury c+d PhDr. Karel Hnilica (138) Pátek Čtvrtek Středa Úterý Pondělí ZS 2010/2011 1. ročník 2. ročník 3. ročník 09:10-09:55 10:00-10:45 10:50-11:35 11:40-12:25 ATK100007 - Psychologie kultury a+b PhDr. Karel Hnilica (138) 12:30-13:15 13:20-14:05

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám. Obor: archeologie Typ studia: bakalářský (jedno- i dvouoborový)

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám. Obor: archeologie Typ studia: bakalářský (jedno- i dvouoborový) Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám. Obor: archeologie Typ studia: bakalářský (jedno- i dvouoborový) OKRUH A. Obecná archeologie: teorie, metodologie 1/ Archeologie jako vědecká disciplína: vymezení

Více

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1. ročník zimní semestr (1. semestr) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1.stupeň (bakalářský) dálkové studium Úvod do Bible 4 P 8 Mgr. Tonzarová,

Více

Pořadové číslo (abecední uspořádání)

Pořadové číslo (abecední uspořádání) Pracovní skupina ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů Garant: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Členové Pracovní

Více

Znalostní technologie proč a jak?

Znalostní technologie proč a jak? Znalostní technologie proč a jak? Peter Mikulecký Kamila Olševičová Daniela Ponce Univerzita Hradec Králové Motivace 1993 vznik Fakulty řízení a informační technologie na Vysoké škole pedagogické v Hradci

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. 23. listopadu 2011. Opava

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. 23. listopadu 2011. Opava SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ 2011 rok 20. výročí vzniku univerzity 2011 - rok 5. výročí vzniku Ústavu ošetřovatelství PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

se zaměřením na vzdělávání Časový plán (kreditové hodnocení jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

se zaměřením na vzdělávání Časový plán (kreditové hodnocení jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS) Studijní program: Studijní or: Specializace v pedagogice Český jazyk a literatura se zaměřm na vzdělávání Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS) Počet kreditů celkem:

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis 1. ročník Celky učiva v 1. ročníku. - pravěk, starověk, předklasické Řecko, klasické Řecko - starověký Řím, raný středověk v Evropě, počátky českých dějin,

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

5. workshop aktivity A2

5. workshop aktivity A2 5. workshop aktivity A2 Aplikace ICT v archeologické praxi II Témata: 1. Interdisciplinárny výzkum a aplikácia moderných ICT metód při výzkume Kostolianskej kotliny (Borza, M. Borzová, Z. - Bisták, P.,

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Obor NMgr: Komerční elektrotechnika KE

Obor NMgr: Komerční elektrotechnika KE doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. děkan Univerzitní 26, 306 14 Plzeň tel.: 377634000, fax: 377634002 e-mail: fel@fel.zcu.cz V Plzni 27. 2. 2015 V souladu s 53 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Centrum dalšího vzdělávání FF UK Univerzita třetího věku Rozvrh přednášek pro akademický rok 2015/2016

Centrum dalšího vzdělávání FF UK Univerzita třetího věku Rozvrh přednášek pro akademický rok 2015/2016 Centrum dalšího vzdělávání Univerzita třetího věku Rozvrh přednášek pro akademický rok 2015/2016 - ZS 1. skupina Termíny výuky pro 1. skupinu Co nevíme o sociálních problémech I. Shakespeare a kultura

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Doktorské studium 2015-2016

Doktorské studium 2015-2016 Doktorské studium 015-01 Doktorské studium 015-01 Karviná, 18.3.015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS Doktorské

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Company LOGO Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Úvod do studia pro 1. ročník studentů katedry sociální geografie. Kdo je kdo? Vedoucí katedry

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Předsedkyně oborové rady Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 2 182 07 Praha 8 tel.: 266 053 640 fax: 286 581 453

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Seznam akademiků navržených na jmenování

Seznam akademiků navržených na jmenování Seznam akademiků navržených na jmenování 1. doc. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D. pro obor zoologie 2. doc. Ing. Jindřich Čítek, CSc. pro obor genetika živočichů návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá muzikologickou konferenci k 90. narozeninám skladatele Karla Husy na téma K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti

Více

Dějepis - Prima. popíše základní přístupy k periodizaci dějin. jejich studia

Dějepis - Prima. popíše základní přístupy k periodizaci dějin. jejich studia - Prima Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo předmět

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ KULTUROLOGIE KULT KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ I. cyklus KULT022001 / 204. Základy kulturologie 2/- Zk -/- KULT022002 / 206. Přehled kulturolog. koncepcí Borecký 2/- Zk

Více

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 Pondělí 8:30-11:30 HI5 Sběratelství a starožitnosti Mgr. Martina Obrazová 19.10.2015, 23.11.2015, 14.12.2015, 18.1.2016 PR6 - Geografie cestovního

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa

Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa Řídící tým Hlavní manažer projektu Finanční manažerka projektu Hlavní koordinátor projektu Koordinátorka pro oblast pohybu Koordinátorka pro

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské)

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Magisterské prezenční studium historie je studium čtyřsemestrové a je zakončeno státní magisterskou zkouškou. Je určeno pro absolventy bakalářského

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2015 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015

Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015 Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015 Součást FF UK Číslo projektu Název Hlavní řešitel Rozhodnutí ÚVES FF_15_TO1_041 Nová Paradigmatika spisovné ruštiny

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru České vysoké učení technické Fakulta biomedicínského inţenýrství Biomedicínská a klinická technika

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli:

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli: 171 PODĚKOVÁNÍ RECENZENTŮM ZA ROK 2013 Každý publikovaný článek má svého autora, jehož jméno je velkým písmem uvedeno na první straně textu. Kromě toho však za každým z publikovaných textů stojí dvojice

Více