Výuka archeologie a příbuzných oborů v České a Slovenské republice. Zimní semestr 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výuka archeologie a příbuzných oborů v České a Slovenské republice. Zimní semestr 2010/2011"

Transkript

1 Výuka archeologie a příbuzných oborů v České a Slovenské republice Zimní semestr 2010/2011 Masarykova univerzita Brno 2010

2

3 Výuka archeologie a příbuzných oborů v České a Slovenské republice Zimní semestr 2010/2011 Masarykova univerzita Brno 2010

4 Editor: prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. Sestavily: Mgr. Šárka Krupičková, Mgr. Martina Zavadilová 2010 Masarykova univerzita ISBN

5 OBSAH Stručná historie výuky archeologie na českých a slovenských univerzitách Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno Archeologický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Sekce archeologie Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Ústav archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě Katedra archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Katedra najstarších dejín a dejín relígií Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove Katedra klasickej archeológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave Použité zkratky

6 4

7 Stručná historie výuky archeologie na českých a slovenských univerzitách Stručná historie výuky archeologie na českých a slovenských univerzitách Studium archeologie má v česko-slovenských dějinách téměř 150 let trvající tradici. Průkopníkem v této oblasti byla nejstarší středoevropská Univerzita Karlova v Praze, kde se začala výuka archeologie konstituovat za působení mimořádné osobnosti Jana Erazima Wocela. České země se tak zařadily mezi historicky první území s výukou archeologie (včetně pravěké) na světě. V roce 1907 byly potom v rámci pražské univerzity položeny institucionální základy moderního archeologického pracoviště zřízením Archeologického semináře (zaměřeného na klasickou archeologii) a c. k. Archeologického kabinetu s oddělením prehistorie a klasické archeologie. Na nejstarší moravské Masarykově univerzitě v Brně založil a vybudoval Ústav prehistorie a protohistorie v rámci nově zřízené Filosofické fakulty univerzitní profesor Emanuel Šimek v roce Počátky výuky archeologie na Slovensku sahají také do období první republiky a jsou spojeny především se jménem akademika Jana Eisnera, který dlouhodobě působil na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Právě na této univerzitě byl poprvé zaveden studijní obor archeologie na Katedre všeobecných dejín a archeológie v roce Postupný institucionální vývoj univerzitní archeologie byl přerušen nejprve 2. světovou válkou a následně utlumen reformami českého školství za éry komunismu. Ve 2. polovině 20. století působila tedy v rámci bývalého Československa 3 univerzitní archeologická pracoviště, zastupující 3 historická území státu Čechy, Moravu a Slovensko. Konec totalitní centralizace po roce 1989 přinesl větší variabilitu i na univerzitní půdě a již v průběhu 90. let 20. století začala vznikat na českých a slovenských vysokých školách další archeologická pracoviště Katedra archeologie na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře, Archeologické oddělení Ústavu historických věd (dnešní Ústav archeologie) na Slezské univerzitě v Opavě a první slovenské univerzitní pracoviště zaměřené na klasickou archeologii Katedra klasické archeologie na Trnavské univerzitě. Rozvoj a zakládání nových archeologických univerzitních pracovišť potom kulminuje po roce 2000, kdy jsou postupně založeny Katedra archeologie na Západočeské univerzitě v Plzni, Katedra archeologie na Univerzitě Hradec Králové a Archeologický ústav na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Pracoviště historických studií potom poskytují základnu pro archeologické sekce v rámci Univerzity Palackého v Olomouci a v rámci Prešovské univerzity. Aktuálně tedy probíhá výuka archeologie v rámci České a Slovenské republiky na 11 univerzitách a vysokých školách, což nepochybně svědčí o progresivitě oboru a vede k obohacení vědeckovýzkumných výsledků. 5

8 Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno Arne Nováka 1, , Brno sekretariát: tel.: ARCHEOLOGIE Bakalářské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Úvod do studia archeologie prof. PhDr. Vladimír Podborský, CSc., Mgr. Martin Hložek 2 zápočet Státní závěrečná bakalářská Jmenovaná komise 0 státní Laboratorní praktikum Mgr. Martin Kuča, Kateřina Jenáčková, DiS. 2 zápočet Výpočetní technika IA prof. PhDr. Jiří Macháček, Ph.D., Mgr. Petr Dresler, Ph.D. 2 zápočet Dokumentační techniky Mgr. Soňa Plchová 2 zápočet Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce 0 zápočet Seminář k bakalářské diplomové práci Vedoucí práce 15 zápočet Seminář k bakalářské oborové práci Vedoucí práce 5 zápočet Bakalářská oborová práce Vedoucí práce 0 zápočet Mgr. Martin Kuča, Metodologie archeologické prospekce Mgr. Jana Mazáčková, a exkavace: workshop I prospekce Mgr. Renáta Přichystalová, 1 kolokvium Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. PhDr. Martina Ireinová, Ph.D., Mgr. Zdeňka Šrámková, Kurz správného psaní pro nebohemisty PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D., 3 zápočet Mgr. Jana Zemanová, Mgr. Jana Zmrzlíková Archeologie středověku I prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc Bronz a halštat střední Evropy A prof. PhDr. Vladimír Podborský, CSc., Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. 2 zápočet Bloky povinně volitelných kurzů Znalectví hmotné kultury doby bronzové a halštatské Mgr. Zdenka Kosarová, Mgr. Erika Makarová, Mgr. Zuzana Pančíková, Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. 2 zápočet Znalectví staroslovanské hmotné kultury Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D. 2 zápočet Středověká archeologie seminář prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., PhDr. Rudolf Procházka, CSc. 2 zápočet Antropologie pro archeology doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. 3 kolokvium Petrografie pro archeology prof. PhDr. Antonín Přichystal, CSc. 3 kolokvium

9 Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno Magisterské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Seminář k magisterské diplomové práci I Vedoucí práce 15 zápočet Seminární práce Vedoucí práce 3 zápočet Magisterská diplomová práce Vedoucí práce 0 zápočet Státní závěrečná magisterská Jmenovaná komise 0 státní Privatissimum A Vedoucí práce 1 zápočet Seminář k magisterské oborové práci Vedoucí práce 10 zápočet Magisterská oborová práce Vedoucí práce 0 zápočet Blok povinně volitelných kurzů Doba římská a doba stěhování národů doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc., v Evropě Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D Evropa v raném středověku prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc Doktorské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Semestrální kolokvium Školitel 0 kolokvium Doktorandský seminář I prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. 10 zápočet Doktorandský seminář II prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. 10 zápočet Doktorandský seminář III prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. 10 zápočet Doktorandský seminář IV prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. 10 zápočet Odborný referát prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. 10 zápočet Disertační práce Školitel 50 zápočet Speciální přednáška I Školitel 10 kolokvium Speciální přednáška II Školitel 10 kolokvium Speciální přednáška III Školitel 10 kolokvium Speciální přednáška IV Školitel 10 kolokvium Pramenné studium, výzkum Školitel 10 zápočet Textová příprava I Školitel 5 zápočet Textová příprava II Školitel 5 zápočet Textová příprava III Školitel 5 zápočet Textová příprava IV Školitel 5 zápočet Teze dizertační práce Školitel 10 zápočet Publikace v cizím jazyce Školitel 5 kolokvium Referát v cizím jazyce Školitel 5 kolokvium

10 Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno Volitelné kurzy pro všechny typy studia Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Volitelné kurzy Bibliografie Mgr. Renáta Přichystalová 1 zápočet Využití geografických informačních systémů Mgr. Petr Dresler, Ph.D. 3 zápočet v archeologii A - seminář Využití geografických informačních systémů Mgr. Petr Dresler, Ph.D. 3 zápočet v archeologii A Pomocné vědy historické pro archeology a muzeology Mgr. David Kalhous, Ph.D. 3 kolokvium Výroba pravěké a středověké keramiky Mgr. Martin Kuča, Kateřina Jenáčková, DiS. 3 zápočet Evropa ve starší době kamenné doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D Textilní produkce v pravěku a raném až vrcholném středověku Vývoj chladných zbraní, zbroje a evropských bojových systémů století Evropská metodologická studia pro archeology I Evropská metodologická studia pro archeology II Evropská metodologická studia pro archeology III Evropská metodologická studia pro archeology IV Evropská metodologická studia pro archeology V Evropská metodologická studia pro archeology VI PhDr. Milena Bravermanová, PhDr. Helena Březinová, Ph.D., Mgr. Kristýna Urbanová 3 zápočet Mgr. Petr Žákovský 3 kolokvium Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková 1 zápočet Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková 1 zápočet Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková 1 zápočet Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková 1 zápočet Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková 1 zápočet Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková 1 zápočet Geoprostorová archeologie Mgr. Peter Milo 5 zápočet Dějiny skla a sklářské výroby PhDr. Hedvika Sedláčková, CSc. 3 kolokvium Počátky produktivního hospodářství Předního východu doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 3 kolokvium Hospodársky a kultúrny vývoj stredného Podunajska vo včasnej PhDr. Karol Pieta, DrSc. 3 kolokvium dobe dejinnej II Numismatika pro archeology PhDr. Jan Šmerda 3 zápočet Archeoastronomie Ing. Rostislav Rajchl 3 kolokvium Skýtové prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. 3 kolokvium Vybrané kapitoly z halštatu a laténu Mgr. Petra Goláňová, Mgr. Martin Golec, Ph.D. 3 kolokvium

11 Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno KLASICKÁ ARCHEOLOGIE Bakalářské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Metodologie archeologické prospekce a exkavace: workshop I prospekce Mgr. Martin Kuča, Mgr. Jana Mazáčková, Mgr. Renáta Přichystalová, Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. 1 kolokvium Řecké umění I (geometrické a archaické) prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. 4 kolokvium Seminář z klasické archeologie k řeckému PhDr. Marie Pardyová, CSc., umění I Mgr. Jitka Píchová 3 zápočet Klasická řečtina pro klasické archeology I Mgr. Pavel Dudzik, Ph.D., Mgr. Jana Steklá 3 kolokvium Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce 0 zápočet Bakalářská oborová práce Vedoucí práce 0 zápočet Státní bakalářská z klasické archeologie Jmenovaná komise 0 státní Latinský jazyk pro paleogrecisty a klasické Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. archeology III 2 zápočet Volitelné kurzy A history of art in miniature. Greek glyptics, Mycenaean to Early Classical age Elisabetta Gagetti, Ph.D. 3 kolokvium Magisterské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Magisterská diplomová práce z klasické archeologie PhDr. Marie Pardyová, CSc. 0 zápočet Magisterská oborová práce z klasické archeologie Vedoucí práce 0 zápočet Limes Romanus v Evropě doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc Státní závěrečná Jmenovaná komise 0 státní Volitelné kurzy Drahé kameny starověkých civilizací RNDr. Ivan Mrázek, PhDr. Marie Pardyová, CSc. 3 kolokvium When the Nile flows to West. Egyptomanies in Greek and Roman art Elisabetta Gagetti, Ph.D. 3 kolokvium Greek and Roman silver plate. A precious iconographical medium Elisabetta Gagetti, Ph.D. 3 kolokvium

12 Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno PRAVĚKÁ ARCHEOLOGIE PŘEDNÍHO VÝCHODU Bakalářské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Úvod do studia archeologie prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc., Mgr. Martin Hložek 2 zápočet Mgr. Martin Kuča, Metodologie archeologické Mgr. Jana Mazáčková, prospekce a exkavace: Mgr. Renáta Přichystalová, workshop I prospekce Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. 1 kolokvium Dokumentační techniky Mgr. Soňa Plchová 2 zápočet Základy moderní spisovné arabštiny. Hovorový jazyk IA. PhDr. Eva Složilová, M.A. 5 zápočet Základy moderní spisovné arabštiny. Hovorový jazyk IIA. Mgr. Hana Nováková 5 zápočet Laboratorní praktikum Mgr. Martin Kuča, Kateřina Jenáčková, DiS. 2 zápočet Využití geografických informačních systémů Mgr. Petr Dresler, Ph.D. 3 zápočet v archeologii A The early and middle bronze age Zuzana Wygnańska, Ph.D. of Mesopotamia and Levant Výpočetní technika IA prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., Mgr. Petr Dresler, Ph.D. 2 zápočet Volitelné kurzy Literatura starého Orientu prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 3 kolokvium Úvod do náboženství starého Orientu prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 3 kolokvium Turečtina pro archeology I. Mgr. Petra Prahlová Vznik mezopotámských civilizací prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc Introduction to cultural anthropology for archaeologists B Dr. phil. Maximilian Wilding 3 kolokvium

13 Archeologický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Archeologický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Branišovská 31a, České Budějovice sekretariát: tel.: ARCHEOLOGIE Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Pomocné vědy historické doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D Doba bronzová Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. 4 zápočet, Doba kamenná Mgr. Jan John, Ph.D. 6 zápočet, Úvod do archeologie I Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. 4 zápočet Dějiny středověku I PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D Historiografie doc. PhDr. Josef Blüml, CSc Hmotná kultura středověku I doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. 4 zápočet Slovanské osídlení a raný středověk PhDr. Pavel Břicháček 5 zápočet, Úvod do environmentální archeologie I PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D. 3 zápočet Dějiny umění středověku a raného novověku Mgr. Hynek Látal Dějiny novověku I prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc Hmotná kultura středověku III doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. 6 zápočet, Specializační seminář pro archeology I doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. 6 zápočet Dějiny filozofie a vzdělanosti I doc. PhDr. Josef Blüml, CSc., doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc. 2 zápočet Diplomový seminář I doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. 6 zápočet Středověká sídla (šlechtická a královská) PhDr. Pavel Břicháček 7 zápočet, Krajinná archeologie PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D Povinně volitelné kurzy Významné památky evropské archeologie Mgr. Jan John, Ph.D. 2 zápočet Středověké osídlení a rudní hornictví na Českomoravské vrchovině Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. 2 zápočet Laboratorní cvičení Mgr. Jan John, Ph.D. 2 zápočet

14 Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Rokitanského 62, Hradec Králové 3 sekretariát: tel.: ARCHEOLOGIE Bakalářské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Rekonstrukce v archeologii PhDr. Milan Slezák, Ph.D. 2 zápočet Úvod do dějin pravěku PhDr. Milan Slezák, Ph.D Archeologie a veřejnost doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D Úvod do archeologie doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D Úvod do archeologie středověku PhDr. Milan Slezák, Ph.D Letní praxe Mgr. Hana Dohnálková 4 zápočet praxe 60h za semestr Halštat a latén Čech a Moravy PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D Laboratorní práce doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 3 zápočet Doba bronzová Čech a Moravy PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D Dokumentace v archeologii 1 Mgr. Hana Dohnálková 3 zápočet Archeologický proseminář 2 PhDr. Jiří Kalferst 3 zápočet Kolektivní praxe 1 Mgr. Václav Drnovský 4 zápočet Bakalářská práce 1 PALM 4 zápočet řízené konzultace 1h za semestr Základy informatiky 2 Mgr. Hana Dohnálková 3 zápočet Individuální praxe Mgr. Václav Drnovský 5 zápočet Dokumentace v archeologii 3 Mgr. Hana Dohnálková 3 zápočet Archeologie raného středověku 2 PhDr. Naďa Profantová, CSc Archeologie středověké vesnice Velimský Archeologie středověkého města Mgr. Radek Bláha Povinně volitelné kurzy Regionální archeologie PhDr. Jiří Kalferst 2 zápočet Morfologie a klasifikace artefaktů 2 PhDr. Jiří Waldhauser, CSc. 2 zápočet Problémy poznání halštatu PhDr. Miloslav Slabina 2 zápočet Letecká archeologie doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Kastelologie prof. PhDr. František Musil, CSc. 2 zápočet Morfologie a klasifikace artefaktů 4 Mgr. Radek Bláha 2 zápočet Anglický jazyk (úroveň B1) Mgr. Milan Dostál 3 zápočet řízené konzultace 12h za semestr, Francouzský jazyk (úroveň B1) Mgr. Hana Dohnálková 3 zápočet

15 Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Německý jazyk (úroveň B1) Mgr. Tomáš Pozler 3 zápočet řízené konzultace 12h za semestr, Archeologie římských provincií doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D. 2 zápočet Pravěký a středověký textil PhDr. Helena Březinová, Ph.D. 2 zápočet Fyzická antropologie doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. 2 zápočet Kolektivní praxe 3 Mgr. Václav Drnovský 5 zápočet Středověká kolonizace doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. 2 zápočet Cizí jazyk odborná angičtina 1 Mgr. Jan Turek 2 zápočet Cizí jazyk odborná francouzština 1 Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Cizí jazyk odborná němčina 1 doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Cizí jazyk odborná angličtina 3 Mgr. Jan Turek 2 zápočet Cizí jazyk odborná němčina 3 doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Cizí jazyk odborná francouzština 3 Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Magisterské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Doba bronzová a halštat v Evropě Mgr. Richard Thér, Ph.D Formativní procesy 1 doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. 2 zápočet GIS v archeologii 1 Mgr. Richard Thér, Ph.D. 2 zápočet Kulturní a sociální antropologie Mgr. Richard Thér, Ph.D. 2 zápočet Neolit a eneolit Evropy doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D Praxe terénní 1 Mgr. Hana Dohnálková 3 zápočet praxe 60h za semestr Základy počítačové grafiky Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Archeologie středověku prof. PhDr. Josef Unger, CSc Diplomová práce I doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. 4 zápočet Etnoarcheologie Mgr. Petr Květina, Ph.D. 3 zápočet Fakultní letní praxe PhDr. Petr Šída, Ph.D. 2 zápočet praxe 9h týdně Kapitoly z archeologie novověku doc. PhDr. Václav Matoušek, CSc. 3 zápočet Praxe terénní 3 PhDr. Petr Šída, Ph.D. 3 zápočet praxe 60h za semestr Raný středověk Evropy PhDr. Naďa Profantová, CSc. 2 zápočet Teorie a metody v archeologii Mgr. Jan Turek 3 zápočet Tvorba WWW stránek Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Povinně volitelné kurzy Analýzy artefaktů 1 doc. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. 2 zápočet Dějiny a hmotná kultura Egypta a Předního východu doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D Neolit a eneolit střední Evropy doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Experimentální archeologie 1 Mgr. Richard Thér, Ph.D. 2 zápočet České dějiny do r prof. PhDr. František Musil, CSc. 2 zápočet Dějiny starověku PhDr. Milan Slezák, Ph.D. 2 zápočet Příroda ve čtvrtohorách PhDr. Petr Šída, Ph.D. 2 zápočet Obecné dějiny do r doc. PhDr. Radek Fukala, Ph.D. 2 zápočet

16 Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Anglický jazyk (úroveň B2) Mgr. Milan Dostál 3 zápočet 0 0 2, řízené konzultace 12h za semestr Francouzský jazyk (úroveň B2) Mgr. Hana Dohnálková 3 zápočet Německý jazyk (úroveň B2) Mgr. Tomáš Pozler 3 zápočet 0 0 2, řízené konzultace 12h za semestr Rondelová archeologie doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Technologie mědi a bronzu PhDr. Luboš Jiráň, CSc. 2 zápočet Zvoncovité poháry v Evropě Mgr. Jan Turek 2 zápočet Archeologie Pražského hradu doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. 2 zápočet Čechy a Morava v 11. a 12. století prof. PhDr. František Musil, CSc. 2 zápočet Nauka o historiografických pramenech PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D. 2 zápočet Technologie keramiky Mgr. Richard Thér, Ph.D. 2 zápočet Numismatika PhDr. Věra Němečková, Ph.D. 2 zápočet Cizí jazyk odborná angličtina 1 Mgr. Jan Turek 2 zápočet Cizí jazyk odborná francouzština 1 Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Cizí jazyk odborná němčina 1 doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Cizí jazyk odborná angličtina 3 Mgr. Jan Turek 2 zápočet Cizí jazyk odborná němčina 3 doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Cizí jazyk odborná francouzština 3 Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet POČÍTAČOVÁ PODPORA V ARCHEOLOGII (2010) Bakalářské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Povinné kurzy Archeologie a veřejnost doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D Dějiny pravěku PhDr. Milan Slezák, Ph.D Úvod do archeologie doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D Informační a komunikační seminář 7h za semestr, Mgr. Václav Maněna, Ph.D. 2 zápočet technologie seminář 3h za semestr, Algoritmy a datové struktury doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc. 2 zápočet přednáška 4h za semestr, Multimediální systémy 1. Mgr. Václav Maněna, Ph.D., 2 zápočet seminář 6h za semestr, Internet ve vzdělání Mgr. Václav Maněna, Ph.D. 2 zápočet seminář 7h za semestr, Základy matematiky 1. doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc. 2 zápočet přednáška 4h za semestr, seminář 3h za semestr, Analýzy artefaktů 1 doc. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. 2 zápočet Aplikovaná informatika v archeologii 1 Mgr. Petr Květina, Ph.D Dokumentace archeologických pramenů 1 Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Fakultní letní praxe doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. 2 zápočet GIS v krajinné archeologii Mgr. Richard Thér, Ph.D

17 Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Halštat a latén Čech a Moravy PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D Doba bronzová Čech a Moravy PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D Databázové systémy 1. Kučera 2 zápočet přednáška 4h za semestr, seminář 6h za semestr, Programování 2. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D. 2 zápočet přednáška 3h za semestr, seminář 4h za semestr, Bakalářská práce 1 PALM 4 zápočet řízené konzultace 1h za semestr Dokumentace archeologických pramenů 3 Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Grafická příprava tisku STUL 2 zápočet Terénní archeologická praxe Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Archeologie raného středověku 2 PhDr. Naďa Profantová, CSc Archeologie středověké vesnice Velimský Archeologie středověkého města Mgr. Radek Bláha Počítačová grafika 1. Mgr. Václav Maněna, Ph.D. 2 zápočet přednáška 4h za semestr, seminář 6h za semestr, Videotvorba Mgr. Richard Brun 2 zápočet seminář 7h za semestr, [P] seminář 2h týdně přednáška 4h za semestr, Technologie publikování doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. 4 seminář 6h za semestr, na webu Povinně volitelné kurzy Rekonstrukce v archeologii PhDr. Milan Slezák, Ph.D. 2 zápočet Morfologie a klasifikace artefaktů 2 PhDr. Jiří Waldhauser, CSc. 2 zápočet Letecká archeologie doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Morfologie a klasifikace artefaktů 4 Mgr. Radek Bláha 2 zápočet Anglický jazyk (úroveň B1) Mgr. Milan Dostál 3 zápočet řízené konzultace 12h za semestr, Francouzský jazyk (úroveň B1) Mgr. Hana Dohnálková 3 zápočet Německý jazyk (úroveň B1) Mgr. Tomáš Pozler 3 zápočet řízené konzultace 12h za semestr, Pravěký a středověký textil PhDr. Helena Březinová, Ph.D. 2 zápočet Rondelová archeologie doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Regionální archeologie PhDr. Jiří Kalferst 2 zápočet Archeologie římských provincií doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D. 2 zápočet Kastelologie prof. PhDr. František Musil, CSc. 2 zápočet Cizí jazyk odborná angičtina 1 Mgr. Jan Turek 2 zápočet Cizí jazyk odborná francouzština 1 Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet Cizí jazyk odborná němčina 1 doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Cizí jazyk odborná angličtina 3 Mgr. Jan Turek 2 zápočet Cizí jazyk odborná francouzština 3 doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 2 zápočet Cizí jazyk odborná němčina 3 Mgr. Hana Dohnálková 2 zápočet

18 Sekce archeologie katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Sekce archeologie Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Na Hradě 5, Olomouc sekretariát: ARCHEOLOGIE Bakalářské dvouoborové studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Úvod do studia archeologie Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. 2 kolokvium, zápočet Teorie archeologického výzkumu PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D., kolokvium, 2 Mgr. Peter Kováčik. Ph.D. zápočet Paleolit a mezolit Mgr. Martin Novák, Ph.D. 4 zápočet, Doba bronzová a halštat PhDr. Jaroslav Peška, zápočet, 4 PhDr. Ing. Lubomír Smejtek Slovanská a středověká archeologie prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 4 zápočet, Artefaktuální archeologie I keramika Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 2 kolokvium Artefaktuální archeologie II kámen Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková 2 kolokvium Artefaktuální archeologie V kovy prof. Dr. Martin Bartelheim, prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 2 kolokvium Artefaktuální archeologie VI enviroment PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D. 2 kolokvium Výběrová přednáška z archeologie 1 10 různí přednášející 2 kolokvium Výběrová přednáška z interdisciplinárního obroru 1 3 různí přednášející 2 kolokvium Dějiny pravěku Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. 4 kolokvium, zápočet Dějiny starověku PhDr. Ivana Koucká Dějiny raného novověku Mgr. Martin Elbel, Ph.D., M.A., doc. PhDr. Jaroslav Miller, Ph.D Seminář k dějinám starověku PhDr. Ivana Koucká 2 zápočet Seminář k dějinám raného novověku různí přednášející 2 zápočet Dokumentace a evidence archeologických Mgr. Petra Veselá, nálezů 1 5 Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. 2 zápočet Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., různá Odborná archeologická exkurze 1 2 PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D., prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 1 zápočet délka exkurze Seminář k bakalářské diplomové práci 1 3 Obhajoba bakalářské práce Státní závěrečná z archeologie Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D., prof. PhDr. Josef Unger, CSc. Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D., prof. PhDr. Josef Unger, CSc. Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D., prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 3 zápočet Odborná práce Závěrečná

19 Ústav archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě Ústav archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě Masarykova třída 343/37, Opava-Město sekretariát: tel.: ARCHEOLOGIE Bakalářské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Úvod do studia dějin středověku doc. PhDr. Rudolf Žáček, CSc., a raného novověku Mgr. Markéta Kouřilová 3 zápočet Informatika, systém. dokum. sbírek doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. 3 zápočet Základy latinské gramatiky PhDr. Karla Vymětalová 2 zápočet Úvod do archeologie paleolitu a mezolitu Mgr. Petr Neruda, Ph.D. 4 zápočet Cvičení k zákl. přehledu pravěku českých zemí PhDr. Markéta Tymonová 3 zápočet Základy kulturní antropologie PhDr. Věra Tomolová 3 zápočet Úvod do studia archeologie I doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. 3 zápočet Filozofie I PhDr. Jiří Sedláček 1 zápočet Zákl. přehled pravěku českých zemí doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. 3 zápočet VS-Postmezolitická štípaná kamenná industrie Mgr. Petr Kašpárek 3 zápočet Němčina 1 Mgr. Vilém Sýkora 2 zápočet Archeologie českých zemí doba laténská PhDr. Jana Čižmářová Archeologie českých zemí doba bronzová a halštská prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. 4 zápočet Architektura v pravěku prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. 3 zápočet Zásady odborné publikace prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. 3 zápočet Pohřební ritus v pravěku prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc Archeologie českých zemí paleolit a mezolit Mgr. Petr Neruda, Ph.D Numismatika Irena Korbelářová 3 zápočet Památková péče I Petr Vojtal 3 zápočet Historická topografie a vlastivěda prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. 3 zápočet Seminář pro bakalářskou práci I 5 zápočet Standardní seminář I PhDr. Vladimír Goš, Petr Kašpárek 4 zápočet Archeologie českých zemí doba hradištní PhDr. Vladimír Goš Středověké hrnčířství ve světle arch. pramenů PhDr. Vladimír Goš 3 zápočet Archeologie českých zemí neolit a eneolit I doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. 4 zápočet VS-Pravěké náboženství PhDr. Jiří Juchelka 3 zápočet

20 Ústav archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě Archeologie českých zemí doba římská a SN PhDr. Ondrej Šedo, Ph.D Výrobní techniky a technologie v pravěku PhDr. Ondrej Šedo, Ph.D. 2 zápočet Archeologie Evropy doba laténská PhDr. Jana Čižmářová Magisterské studium Název kurzu Vyučující Kredity Ukončení Archeologie Evropy doba bronzová a halštatská prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. 4 zápočet Problematika postmedievální keramiky PhDr. Vladimír Goš Retrospektivní sem. z metodologie I doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc 5 zápočet Archeologie Evropy neolit a eneolit I PhDr. Vratislav Janák, CSc. zápočet Reprospektivní sem. ze střed. arch. PhDr. Vladimír Goš 5 zápočet Středověká hmotná kultura Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. zápočet VS-Lužická kultura ve Slezsku PhDr. Jiří Juchelka 3 zápočet Archeologie církevních památek na Moravě prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 5 zápočet Diplomový seminář I 10 zápočet Doktorské studium Název kurzu Vyučující Ukončení Seminář k vybr. problémům a metody SA doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. zápočet Seminář k prakt probl. věd. práce v arch. prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. zápočet Vybrané problémy stud. paleolitu a mezolitu Mgr. Petr Neruda, Ph.D. zápočet Vybrané problémy stud. neolitu a eneolitu doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. zápočet Vybrané problémy stud. doby bronz. a halštat. prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. zápočet Vybrané problémy stud. doby laténské doc. PhDr. Miloš Čižmář, CSc. zápočet Vybrané problémy stud. doby řím. a stěh. nar. PhDr. Ondrej Šedo, Ph.D. zápočet Vybrané problémy stud. raného středověku PhDr. Vladimír Goš, CSc. zápočet Vybrané problémy arch. vrcholného středověku doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. zápočet Doktorandský seminář Školitel zápočet Doktorandská prezentace Školitel zápočet Angličtina Výuka zajišťována Ústavem cizých jazyků FPF SU Francouzština Výuka zajišťována Katedrou cizích jazyků OPF Karviná Ruština Výuka zajišťována Katedrou cizích jazyků OPF Karviná Němčina Výuka zajišťována Ústavem cizých jazyků FPF SU Polština Výuka zajišťována Katedrou cizích jazyků OPF Karviná Publikace v cizím jazyce Školitel zápočet Filozofický a metodologický základ prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. zápočet Disertační práce Školitel zápočet

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Ústav archeologie a muzeologie obor Archeologie obor Klasická archeologie obor Muzeologie

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Ústav archeologie a muzeologie obor Archeologie obor Klasická archeologie obor Muzeologie MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2008 2009 Ústav archeologie a muzeologie obor Archeologie obor Klasická archeologie obor Muzeologie 1 Masarykova univerzita, 2008 ISBN 978-80-210-4635-1

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG Ústav archeologie a muzeologie

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG Ústav archeologie a muzeologie MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2011 2012 Ústav archeologie a muzeologie Archeologie PREZENČNÍ FORMA STUDIA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Bakalářské studium jednooborové Informace o studiu

Více

Výuka archeologie a příbuzných oborů v České a Slovenské republice. Letní semestr 2010/2011

Výuka archeologie a příbuzných oborů v České a Slovenské republice. Letní semestr 2010/2011 Výuka archeologie a příbuzných oborů v České a Slovenské republice Letní semestr 2010/2011 Masarykova univerzita Brno 2011 Výuka archeologie a příbuzných oborů v České a Slovenské republice Letní semestr

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Ústav archeologie obor archeologie obor klasická archeologie obor muzeologie

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Ústav archeologie obor archeologie obor klasická archeologie obor muzeologie MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM 2006 2007 Ústav obor obor klasická obor muzeologie Masarykova univerzita, 2006 ISBN 80 210 4026 2 2 ARCHEOLOGIE Obor lze studovat buď jednooborově

Více

ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń

ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń Celkový plán studia I. cyklus 201. Dějiny pravěku 2/- Zk 202. Neolit v ČR a SR 2/- Kv 203. Eneolit a doba bronzová v ČR a SR 3/- Kv 204. Doba

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG Ústav archeologie a muzeologie

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG Ústav archeologie a muzeologie MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2012 2013 Ústav archeologie a muzeologie Archeologie PREZENČNÍ FORMA STUDIA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Bakalářské studium jednooborové Informace o studiu

Více

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019)

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty PP 1 Archeologie Řecka OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 ak. Kv k Druh

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Min. 126 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci Ikonografia. 5 2S H 1 Z Chmelinová

Min. 126 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci Ikonografia. 5 2S H 1 Z Chmelinová Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: AboDU - dejiny - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.17. - dejiny a teória garant : doc. PhDr.

Více

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace:

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: 10.12. 2008 31.12. 2016) 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 K p 6 3

Více

KLASICKÁ ARCHEOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7105 Historické vědy

KLASICKÁ ARCHEOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7105 Historické vědy KLASICKÁ ARCHEOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7105 Historické vědy Název předmětu 1. Úvod do filozofie * PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. 2. Cizí jazyk ** 0p + 12s 2 Zk (typ

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

ARK / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń

ARK / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń ARCHEOLOGIE KLASICKÁ ARK ARK / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń I. cyklus 201. Úvod do studia 1/- Zk 202. Proseminář k úvodu do studia -/1 Z 203. Seminář archeologický I -/2 Z 204. Seminář archeologický

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda.

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda. Polská literatura Oborová komise: předseda místopředseda Interní členové prof. PhDr. Krystyna Kardyni-Pelikánová, DrSc. (em.) Externí členové dr Marek Bernacki (Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała,

Více

Výběrové semináře II -/2 Z -/2 Z

Výběrové semináře II -/2 Z -/2 Z KLASICKÁ ARCHEOLOGIE KAR KAR / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (tříleté) (1. rok studia) KAR011001 / Úvod do studia 2/- Zk -/- KAR011002 / Proseminář -/2 Z -/- KAR011003 / Egejská oblast Jan

Více

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra histórie

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra histórie Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska - 19. a 20. storočie Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska II Názov semestr. predmetu:

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Bakalářský studijní obor: Historie. Ústav českých dějin Ústav hospodářských a sociálních dějin Ústav světových dějin

Bakalářský studijní obor: Historie. Ústav českých dějin Ústav hospodářských a sociálních dějin Ústav světových dějin Bakalářský studijní obor: Historie Ústav českých dějin Ústav hospodářských a sociálních dějin Ústav světových dějin Ústav českých dějin - struktura Ředitel ústavu: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. Zástupce

Více

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti 1 Aubrecht Vladimír, prof., RNDr., CSc. Vysoké učení technické v Brně 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 1/45 KHV 2010 kandidáti Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 3 Bartoš

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze Seznam nově jmenovaných profesorů 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie 2. doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. pro obor fyzika molekulárních a biologických struktur 3. doc. Ing.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

druh před. způs. zak. Z Z 1p + 2s Zk p 6 2p + 0s Zk p 8 druh

druh před. způs. zak. Z Z 1p + 2s Zk p 6 2p + 0s Zk p 8 druh INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ (jednooborové bakalářské studium) B 7201 Informační studia a knihovnictví (Platnost akreditace: 30.10. 2009 31.7. 2016) 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

Ústav českých dějin. Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu

Ústav českých dějin. Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu Ústav českých dějin Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu Ústav českých dějin - struktura Ředitel ústavu: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. Zástupci ředitele: doc.

Více

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Studijní program: Studijní or: Učitelství pro střední školy Učitelství všeecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

Více

Ruská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc. místopředseda.

Ruská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc. místopředseda. Ruská literatura Oborová komise: předseda místopředseda Interní členové prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc. doc. PhDr. Galina Binová, CSc. prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. Externí členové

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. (tento rozvrh je pouze orientační, rozhodující jsou informace v systému STAG) Místo výuky: ÚSTÍ n. L.

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. (tento rozvrh je pouze orientační, rozhodující jsou informace v systému STAG) Místo výuky: ÚSTÍ n. L. Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP Ochrana životního prostředí Místo výuky: ÚSTÍ n. L. 1. ročník, 2008/09 3.,4./10. 40 24.,25./10. 43 7.,8./11. 45 28.,29./11. 48 8-00 - 9-50 Základy geografie

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v170 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Min. 86 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 4 2PS H 1 Z Szapuová. 4 2S H 1 Z Sabela

Min. 86 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 4 2PS H 1 Z Szapuová. 4 2S H 1 Z Sabela Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: AboFI - - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.1. - garant : doc. PhDr. Mariana Szapuová, CSc.

Více

INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie

INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie S společný základ S 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 (Platnost akreditace: 30.11. 2009 31.12. 2017) p 6 2 1 / S, LS p 6 5 od 1 / S S 2

Více

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2006/07 ZIMNÍ SEMESTR

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2006/07 ZIMNÍ SEMESTR Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP Ochrana životního prostředí ÚSTÍ n.l. 1. ročník, 2006/07 29.,30./9. 39 20.,21./10. 42 10.,11./11. 45 8.,9./12. 49 8-00 - 9-50 Základy geografie RNDr. Petr

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: )

HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: ) HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: 16.3. 2009 1.12. 2013) SZ společný základ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 Předmět s označením

Více

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika vychází ze Zákona o vysokých školách

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ *

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * ARCHIVNICTVÍ ARCH ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * I. cyklus 201. Historický proseminář Hojda -/2 -/2 Hrdina 002. Svět. jazyk (spol. základ) němčina Hřebíčková 1/1 1/1 Zk 203. Proseminář PVH Bláhová

Více

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: 10.5. 2011 31.5. 2017) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 dop. kr. přednášející

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 13. 4. 2015 Čas:

Více

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Ing. arch. Tomáš Efler Ústav památkové péče - FA ČVUT Praha - teoretické

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

Jan Mařík. Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku. Early Medieval agglomeration of Libice and its hinterland

Jan Mařík. Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku. Early Medieval agglomeration of Libice and its hinterland Jan Mařík Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku Early Medieval agglomeration of Libice and its hinterland Jan Klápště et Zdeněk Měřínský curantibus editae Univerzita Karlova v Praze

Více

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2007/08 ZIMNÍ SEMESTR

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2007/08 ZIMNÍ SEMESTR Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP Ochrana životního prostředí ÚSTÍ n.l. 1. ročník, 2007/08 5.,6./10. 40 26.,27./10. 43 9.,10./11. 45 7.,8./12. 49 8-00 - 9-50 Základy geografie RNDr. Petr Jirásek

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Iberoamerikanistika je interdisciplinární obor tzv. areálních studií, jenž se zabývá problematikou zeměpisného a kulturně historického regionu ibero-amerického

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management Schváleno na zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 18. 02. 2015 disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management zkratka pracoviště doc. Ing. Jiří

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2016 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma Počet Uspělo

Více

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty Program jednání Středa 12. listopadu 8:45 9:15 prezence účastníků 9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku 9:30 12:00 I. blok: Vývoj písma a písemné kultury od nejstarších

Více

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava Zápis z 9. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 19. června 2002 Přítomni: Ger, Klapka, Lenc, Marvan, Mikeš, Smítal, Smítalová,

Více

Zápis ze zasedání VR FZV UP

Zápis ze zasedání VR FZV UP Zápis ze zasedání VR FZV UP 15. 04. 2013 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 15. 04. 2013 Čas: 13:00 hod. Přítomni: Omluveni: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. prof.

Více

Termíny konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2004/05 ZIMNÍ SEMESTR

Termíny konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2004/05 ZIMNÍ SEMESTR Ochrana životního prostředí ÚSTÍ n.l. 1. ročník, 2004/05 23.,24./9. 39 14.,15./10. 42 25.,26./11. 48 16.,17./12. 51 čtvrtek Předmět Vyučující Učebna 8-00 -9-50 Základy výp. techniky - 2. skup. Ing. Tomáš

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám. Obor: archeologie Typ studia: bakalářský (jedno- i dvouoborový)

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám. Obor: archeologie Typ studia: bakalářský (jedno- i dvouoborový) Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám. Obor: archeologie Typ studia: bakalářský (jedno- i dvouoborový) OKRUH A. Obecná archeologie: teorie, metodologie 1/ Archeologie jako vědecká disciplína: vymezení

Více

Název studijního oboru

Název studijního oboru SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ PLATNÝ K 19. 10. 2015 S KOMENTÁŘEM - doplněno čj. rozhodnutí MŠMT (popř. datum doporučení AK)

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace:

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 710 Filologie (Platnost akreditace: 11.5. 2010 0.6. 2018) OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 1. Metody lingvistické práce B * 0p + 2s Zk

Více

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 Pondělí 8:30-11:30 HI5 Sběratelství a starožitnosti Mgr. Martina Obrazová 19.10.2015, 23.11.2015, 14.12.2015, 18.1.2016 PR6 - Geografie cestovního

Více

Seznam a plány přednášek bakalářského studijního oboru DĚJINY KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ

Seznam a plány přednášek bakalářského studijního oboru DĚJINY KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ Seznam a plány přednášek bakalářského studijního oboru DĚJINY KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ Platí jen pro studenty přijaté ke studiu před rokem 2013 (tj. 3. ročník) Základní charakteristiky Studijní program: Typ

Více

ARHP / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté)

ARHP / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) ARCHIVNICTVÍ A POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ ARCH ARHP / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) realizace pro studenty zapsané v akad. r. 2002/2003 a 2003/2004 ARHP11001 / 901. Němčina

Více

Bc. ŠTÁTNICOVÉ OTÁZKY akad. rok 2015/2016

Bc. ŠTÁTNICOVÉ OTÁZKY akad. rok 2015/2016 Bc. ŠTÁTNICOVÉ OTÁZKY akad. rok 2015/2016 predmet: Archeológia praveku a doby rímskej časť: NEOLIT, ENEOLIT A DOBA BRONZOVÁ dr. J. Mellnerová, prof. J. Bátora 1. Neolitizácia Karpatskej kotliny a kultúry

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

12:30-13:15. 13:20-14:05 ATK100024 - Sociologie kultury a+b Doc. Martin Matějů (306) ATK100013 - Psychologie kultury c+d PhDr. Karel Hnilica (138)

12:30-13:15. 13:20-14:05 ATK100024 - Sociologie kultury a+b Doc. Martin Matějů (306) ATK100013 - Psychologie kultury c+d PhDr. Karel Hnilica (138) Pátek Čtvrtek Středa Úterý Pondělí ZS 2010/2011 1. ročník 2. ročník 3. ročník 09:10-09:55 10:00-10:45 10:50-11:35 11:40-12:25 ATK100007 - Psychologie kultury a+b PhDr. Karel Hnilica (138) 12:30-13:15 13:20-14:05

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:05 Denní vyhlášení výsledků: 12:10 Pavla Krtilová pr. - Anglický jazyk 8:15 8:30 Mgr. Štěpánka Králová / Mgr. Ladislav Douša / Martina

Více

Znalostní technologie proč a jak?

Znalostní technologie proč a jak? Znalostní technologie proč a jak? Peter Mikulecký Kamila Olševičová Daniela Ponce Univerzita Hradec Králové Motivace 1993 vznik Fakulty řízení a informační technologie na Vysoké škole pedagogické v Hradci

Více

Pořadové číslo (abecední uspořádání)

Pořadové číslo (abecední uspořádání) Pracovní skupina ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů Garant: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Členové Pracovní

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1. ročník zimní semestr (1. semestr) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1.stupeň (bakalářský) dálkové studium Úvod do Bible 4 P 8 Mgr. Tonzarová,

Více

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr.

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr. Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým ústavem v Opavě 1) 2) 3) 4) 5) B 1101 Matematika 1103R004 Aplikovaná matematika 3 P Bc. 6207R005 Matematické metody v ekonomice

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY SMĚRNICE DĚKANA. Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na FTK UP Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY SMĚRNICE DĚKANA. Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na FTK UP Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY SMĚRNICE DĚKANA Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na FTK UP Olomouc OBSAH: Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie

Více

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí 23. 5. 2011 dopoledne Martin Pavlík pr. - Anglický jazyk 8:20 8:35 Mgr. Miloš Sedlák / Ing. Dagmar Čadová / Josef Kolář pr. - Matematika 8:35 8:50 Mgr.

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7311 Anglistika-amerikanistika

ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7311 Anglistika-amerikanistika Název předmětu 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 rozsah 2p+0s 2p+0s způs. zak. druh před.

Více

OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie Y SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 1. Úvod do filozofie* 2. Cizí jazyk** 0p + 12s 3 Zk (Platnost akreditace: 17.2. 2009 1.3. 2015) Zk p 6

Více

Katedra ekonomiky (182)

Katedra ekonomiky (182) Katedra ekonomiky (182) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra ekonomiky zajišťovala výuku předmětů, které poskytují především teoretické základy pro aplikované ekonomické disciplíny,

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S S T E J N O P I S N 734/2013 Nz 634/2013 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný jménem JUDr. Josefa Kawuloka, notáře se sídlem v Ostravě, kancelář na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova 1670/12dne dvacátého

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekanovi, ak získal najmenej 140 kreditov, bez zarátania kreditov prideľovaných za prijatie

Více

KATEDRA ASIJSKÝCH STUDIÍ Křížkovského 8

KATEDRA ASIJSKÝCH STUDIÍ Křížkovského 8 KATEDRA ASIJSKÝCH STUDIÍ Křížkovského 8 www.kas.upol.cz Katedra asijských studií (KAS) zajišťuje výuku v oborech čínská a japonská filologie bakalářského dvouoborového a navazujícího magisterského dvouoborového

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013 Podle Zákona č.111/1998 Sb., 53 a Vyhlášky děkanky č. 19VD/2012, čl.3 stanovila FPE Komise pro pedagogiku a psychologii: Předseda: Doc. PaedDr. Ladislav P o d r o u ž e k, Ph.D. Místopředseda: PhDr. Dagmar

Více

Název studijního oboru

Název studijního oboru SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ PLATNÝ K 1. 9. 2016 S KOMENTÁŘEM - doplněno čj. rozhodnutí MŠMT (popř. datum doporučení AK) s

Více

Sinologii (bakalářské studium) lze studovat jednooborově. Bakalářské tříleté studium je zároveň přípravou pro navazující magisterské studium.

Sinologii (bakalářské studium) lze studovat jednooborově. Bakalářské tříleté studium je zároveň přípravou pro navazující magisterské studium. SINOLOGIE SIN Sinologii (magisterské studium) lze studovat dvouoborově (tj. v kombinaci s jiným oborem), jako jednooborové studium s blokem volitelných předmětů (specializačním blokem předmětů), nebo jako

Více

Obor NMgr: Komerční elektrotechnika KE

Obor NMgr: Komerční elektrotechnika KE doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. děkan Univerzitní 26, 306 14 Plzeň tel.: 377634000, fax: 377634002 e-mail: fel@fel.zcu.cz V Plzni 27. 2. 2015 V souladu s 53 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více