Národní ústav odborného vzdělávání 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní ústav odborného vzdělávání 1"

Transkript

1 UA UACE UACES ÜBE ÜBS ÚBVCV UC UC UCARE UCAS UCC UCC UCCA UCE UCLA UCM UCOFPL UCoSDA UDACE UDESCA UDUAL UE UEAPME UECOE UEM Ukrajina Universities Association for Continuing Education Sdružení univerzit pro další vzdělávání [Velká Británie] University Association for Contemporary European Studies Univerzitní sdružení pro soudobé evropské studie [Londýn] Überbetriebliche Einrichtung Nadpodnikové zařízení Überbetriebliche Berufsbildungsstätten Nadpodniková zařízení profesní přípravy [Německo] Ústav bezpečnostní vědy a celoživotního vzdělávání Unità di competenza Kvalifikační jednotky [Itálie] Unités capitalisables Kapitalizovatelné jednotky Unités capitalisables d adaptation régionale ou à l emploi Kapitalizovatelné jednotky pro přizpůsobení se požadavkům regionu nebo povolání University and Colleges Admissions Service Služba pro přijímání na univerzity a koleje [Cheltenham, Velká Británie] Universal Copyright Convention Mezinárodní dohoda o autorském právu University College of the Cariboo Univerzitní kolej Cariboo [Kanada] Universities Central Council for Admissions Ústřední rada pro přijímání na univerzity [Cheltenham, Velká Británie] Unsolicited commercial Nevyžádaný komerční (spam) University of California, Los Angeles Kalifornská univerzita, Los Angeles Union des classes moyennes Unie středních vrstev [Belgie] Ufficio Centrale per l'orientamento e la Formazione Professionale dei Lavoratori Ústřední úřad pro poradenství a profesní přípravu pracovníků [Itálie] Universities and Colleges Staff Development Agency Agentura pro rozvoj personálu univerzit a kolejí (dalšího vzdělávání [Velká Británie] Unit for the Development of Adult and Continuing Education Jednotka pro rozvoj dalšího vzdělávání a vzdělávání dospělých [Velká Británie] L union des établissement d enseignement supérieur catholique / Union of Catholic Establishment of Higher Education Unie katolických institucí vysokoškolského vzdělávání [Paříž] Unión de Universidades de América Latina Unie univerzit Latinské Ameriky Unión europea Evropská unie Union Européenne de l Artisanat et des Petit et Moyen Entreprises Evropská unie řemesel a malých a středních podniků Unión Española de Cooperativas de Enseñanza Španělská unie vzdělávacích družstev [Španělsko] Union économique et monétaire Hospodářská a měnová unie Národní ústav odborného vzdělávání 1

2 UEO Union européenne de l Ouest Západoevropská unie UER Unité d enseignement et de recherche Jednotka pro vyučování a výzkum [Francie] UETP University-Enterprise Training Partnerships Partnerství mezi univerzitou a podnikem v odborné přípravě UFA Unité de formation par alternance Jednotka alternační přípravy [v lyceích] UFC Universities Funding Council Rada pro financování univerzit UFD Utdannings- og forskningsdepartementet Ministerstvo vzdělávání a výzkumu [Norsko] UFFT Ufficio Federale della Formazione Professionale e della Tecnologia Federální úřad pro odborné vzdělávání a technologii [Švýcarsko, Bern] [viz též OFFT, BBT] UfI University for Industry Univerzita pro průmysl [Velká Británie] UFR Unité de formation et de recherche Jednotka pro přípravu a výzkum [fakulta] UGAP Union des Groupements d Achats Publics Svaz společností pro veřejné nákupy [Francie] UGC University Grants Committee Univerzitní grantový výbor UGT União geral de trabalhadores Všeobecný svaz pracujících [Portugalsko] UGT Unión General de Trabajadores Všeobecný svaz pracujících [Španělsko] UHÄ Universitets- och högskoleämbetet Univerzitní a vysokoškolský úřad [Švédsko] UHI University of the Higlands and Islands Univerzita (skotské) Vysočiny a ostrovů [Skotsko] UI Union interparlementaire Meziparlamentní unie UIE UNESCO Institute for Education / Institute de l UNESCO pour l éducation / UNESCO Institute für Pädagogik Ústav pro vzdělávání při UNESCO [Hamburg, Německo] UIJPFL Association internationale des journalistes et de la presse de langue française Mezinárodní sdružení francouzsky píšících novinářů a tisku UIL Unione Italiana del Lavoro Italský svaz práce UIMM Union des industries métallurgique et minière Svaz hutnického průmyslu a hornictví [Francie] ÚIP Ústav informácií a prognóz školstva [Bratislava] Institute of Information and Prognoses of Education UIS UNESCO Institute for Statistics Statistický ústav UNESCO ÚIV Ústav pro informace ve vzdělávání [Praha] Institute for Information on Education Institut de l information sur l enseignement UK UK Spojené království Univerzita Karlova Charles University 2 Národní ústav odborného vzdělávání

3 KCOSA United Kingdom Council for Overseas Student Affairs Rada Spojeného království pro záležitosti zahraničních studentů Ukerna United Kingdom Education and Research Networking Association Sdružení Spojeného království pro sítě ve vzdělávání a výzkumu [Velká Británie] ULB Université libre de Bruxelles Svobodná univerzita v Bruselu ULF Union Learning Fund Odborový vzdělávací fond [Velká Británie] ULO Universitaire eerstegraads lerarenopleiding Univerzitní příprava učitelů prvního stupně [Nizozemsko] ULP Unified Learning Project Projekt unifikovaného učení [Velká Británie] ÜLU Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung Nadpodniková výuka učňů [Německo] UMI Use of Metropolitan-Area-Networks Initiative Iniciativa Využití sítí velkoměstských oblastí [Skotsko] UN United Nations / Les Nations Unites Spojené národy [New York] UNAPEL Union national des parents d elèves de l enseignement libre Národní unie rodičů žáků svobodného vzdělávání [Francie] UNDIME União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação Národní svaz obecních pověřenců pro vzdělávání [Brazílie] UNDP United Nations Development Programme Rozvojový program Spojených národů UNECIA The Universities of England Consortium for International Activities University anglického konsorcia pro mezinárodní činnosti [Sheffield, Velká Británie] UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia Národní univerzita distančního vzdělávání [Španělsko] Unedic Union nationale pour l emploi dans l industrie et commerce Národní unie pro zaměstnání v průmyslu a v obchodu [Francie] UNEP United Nations Environment Programme Program OSN pro životní prostředí UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization / Organisations des Nations Unies pour l Education, la Science et la Culture / Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura UNETP Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu [Paříž] Union Nationale de l Enseignement Technique Privé Národní unie soukromého technického vzdělávání [Francie] UNEVOC International Centre for Technical and Vocational Education and Training / Centre international pour l'enseignement et la formation techniques et professionnels Mezinárodní středisko pro odborné a profesní vzdělávání a přípravu (založeno v roce 2000) [UNESCO] UNEVOC UNICA UNICE UNESCO International Project on Technical and Vocational Education Mezinárodní projekt UNESCO pro odborné vzdělávání (do roku 2000) Network of Universities from the Capitals of Europe / Réseau des universités des capitales d Europe Síť univerzit z hlavních měst Evropy [Brusel] Union des Industries de la Communauté Européenne Svaz průmyslových a zaměstnavatelských konfederací Evropy U Národní ústav odborného vzdělávání 3

4 UNICEF UNICOM UNIDO UNITWIN UNIV UNIVA UNL UNMFREO UNO UNOSEL UNREP UNTWIN UNU UOC UOE UPA UPA UPR URL US US USAID USEIT United Nations Children s Emergency Fund Dětský fond záchrany Spojených národů [New York] Pan-European Electronic Network Pan-evropská elektronická síť United Nations Industrial Development Organization Organizace Spojených národů pro průmyslový rozvoj International Plan for Action to strengthen Inter-University Cooperation and Academic Mobility Mezinárodní plán akcí pro posílení spolupráce mezi univerzitami a akademické mobility Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby dospělým Recognition of non-formal and informal learning in networks of schools providing educational services for adults [NÚOV] Unidades de Inserção na Vida Activa Jednotky pro vstup do aktivního života [Portugalsko] University of North London Severolondýnská univerzita Union nationale des Maisons familiales rurales d éducation et d orientation Národní unie zemědělských rodinných firem pro vzdělávání a profesní orientaci [Francie] United Nations Organization Organizace spojených národů Union nationale des organisme de séjours linguistiques et des écoles de langues Národní svaz organizací zajišťujících jazykové pobyty a jazykových škol [Francie] Union nationale rurale d éducation et de promotion Národní zemědělská unie pro vzdělávání a sociální vzestup [Francie] University Twinning Spojování univerzit United Nations University Univerzita Spojených národů Universitat Oberta de Catalunya Katalánská otevřená univerzita [Španělsko] UNESCO/OECD/Eurostat statistiky založené na společně získaných údajích Unie psychologických asociací Union Professionnelle Artisanale Řemeslnická profesní unie [Francie] Union patronale interprofessionnelle régionale Regionální mezioborová zaměstnavatelská unie [Francie] Uniform Resource Locator Jednoznačný vyhledávač zdroje [Internet] Spojené státy Universities Scotland Univerzity Skotska United States Agency for International Development Agentura Spojených států pro mezinárodní rozvoj Use in Systems of Education of Information Technologies Použití informačních technologií ve vzdělávacích systémech 4 Národní ústav odborného vzdělávání

5 USI ÚSIS USOE UT1 UTB UTU UVA ÚVIS UVP ÚVRŠ UWE UWF UWT UZ Union of Students in Ireland Svaz studentů v Irsku Úřad pro státní informační systém [dříve NIS, nyní ÚVIS] US Office of Education Ministerstvo školství USA Université Toulouse 1 Sciences Sociales Univerzita v Toulouse 1 Společenské vědy Uddannelsestilbusordningen Kurzy přípravy pro nezaměstnané [Dánsko] Universidad de Trabajo del Uruguay Uruguayská univerzita práce Utvecklingsavtalet Všeobecná dohoda (sociálních partnerů) o rozvoji [Švédsko] Úřad pro veřejné informační systémy [Praha] Office for Public Information Systems [do roku 2000 ÚSIS] Unified Vocational Preparation Sjednocená profesní příprava Ústav výzkumu a rozvoje školství Institute for Research and Development of Education [Karlova univerzita] Union wallonne des entreprises Valonský svaz podniků University of West Florida Univerzita západní Floridy Union of Women Teachers Svaz učitelek Uzbekistán Národní ústav odborného vzdělávání 5

O grade Ordinary Grade Obvyklý stupeň [Velká Británie]

O grade Ordinary Grade Obvyklý stupeň [Velká Británie] O grade Ordinary Grade Obvyklý stupeň [Velká Británie] O level Ordinary level Obvyklá úroveň [Velká Británie] O&W Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Ministerstvo školství a vědy [Nizozemsko] OA

Více

O grade Ordinary Grade Obvyklý stupeň [Velká Británie]

O grade Ordinary Grade Obvyklý stupeň [Velká Británie] grade Ordinary Grade Obvyklý stupeň [Velká Británie] O level Ordinary level Obvyklá úroveň [Velká Británie] O&W Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Ministerstvo školství a vědy [Nizozemsko] OA Open

Více

Národní ústav odborného vzdělávání 1

Národní ústav odborného vzdělávání 1 CI CI CI CI CIA CIAF CIAT CIB CIBB CIBC CIBE CIC CIC CICIC CICT CIDA CIDE CIDE CIDEAD CIDES CIDIC CIDJ CIDOC CIDOC Central Institution Centrální škola [Skotsko] Community Initiative Iniciativa Společenství

Více

Národní ústav odborného vzdělávání 1

Národní ústav odborného vzdělávání 1 E 3 A E.SY.P e.v. E2E EA EA EA EAAA EAB EABS EACEA EACRO EAD EADI EADL EADTU EAEA EAES EAGGF EAIE EAIR EAL EALE EAN EAP Education of the Third Age Vzdělávání lidí třetího věku Ethniko Symvoulio Pedias

Více

Národní ústav pro vzdělávání 1

Národní ústav pro vzdělávání 1 E 3 A e-cf E.SY.P e.v. E2E EA EA EA EAAA EAB EABS EACEA EACRO EAD EADI EADL EADTU EAEA EAES EAGGF EAIE EAIR EAL EALE EAN Education of the Third Age Vzdělávání lidí třetího věku European e-competence Framework

Více

Národní ústav odborného vzdělávání 1

Národní ústav odborného vzdělávání 1 I SEE! IAA IAB IACEE IACLEA IAE IAEA IAEP IAESTE IAEVG IAF IAG IAI IAIE IAL-CISL IALS IAM IAO IAP IAP IAPS IAQ IARTEM IASC Information System on Education and Employment Informační systém o vzdělání a

Více

Národní ústav pro vzdělávání 1

Národní ústav pro vzdělávání 1 A et M Arts et métier [Ecole nationale d ingénieurs A et M] Vysoká škola průmyslová A Level Advanced - Level General Certificate of Education Všeobecné osvědčení vzdělání - pokročilá úroveň A.B. assez

Více

SAPARD. Národní ústav pro vzdělávání 1

SAPARD. Národní ústav pro vzdělávání 1 S S II SA SABEU SACO SAD SAEMA SAF SAFARI SAFSA SAGSET SAIO SAK SALT SAMI SANET SAOB SAPARD SAPIC SAREC SAREF SARL Särvux SASE SAST SASTD viz bac S Sekundarstufe II Sekundární stupeň II Samtök atvinnulífsins

Více

BA 1. Národní ústav pro vzdělávání 1. 1 Ve zkratkách bakalářských titulů může být písmeno B odděleno mezerou, tečkou nebo neodděleno.

BA 1. Národní ústav pro vzdělávání 1. 1 Ve zkratkách bakalářských titulů může být písmeno B odděleno mezerou, tečkou nebo neodděleno. B B ès L B ès S B.A.D.G.E. B2i BA BA BA BA 1 BAA BAAS BABEL BABT bac ES bac L Bac pro bac S bac S-SI bac SMS bac ST2S bac STAE bac STG bac STI bac STL bac STPA bac STT Bachelor Bakalář [Nizozemsko] Bachelier

Více

Studie DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ELEARNING V EVROPSKÝCH ZEMÍCH. Helena Zlámalová VÝVOJ EVROPSKÉ POLITIKY V OBLASTI DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ S T U D I E

Studie DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ELEARNING V EVROPSKÝCH ZEMÍCH. Helena Zlámalová VÝVOJ EVROPSKÉ POLITIKY V OBLASTI DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ S T U D I E Studie DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ELEARNING V EVROPSKÝCH ZEMÍCH Helena Zlámalová VÝVOJ EVROPSKÉ POLITIKY V OBLASTI DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Problematika rozvoje otevřeného a distančního vzdělávání (ODL) v Evropě

Více

Národní ústav odborného vzdělávání 1

Národní ústav odborného vzdělávání 1 H&G HA HAK HANDYNET HAS HASAW HAVO HBO HCBLA HCE HCEEE HCI HCITB HCM HDTV HDE HE HEA I HEF HEFCE HEFCW Histoire et géographie Dějepis a zeměpis (tematický okruh při bakalaureátu) [Francie] Hauptausschuß

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Výzkumného ústavu odborného školství. č. 1. 5 Historie a současnost Fachhochschule Liechtenstein. 10 Education-line na Univerzitě v Leedsu.

Výzkumného ústavu odborného školství. č. 1. 5 Historie a současnost Fachhochschule Liechtenstein. 10 Education-line na Univerzitě v Leedsu. Zpravodaj Výzkumného ústavu odborného školství č. 1 (20. ledna) Klasifikace certifikáty zaměstnanost 3 Růst poptávky po vysoce kvalifikovaných pracovních silách ve většině vyspělých zemí. Teorie lidského

Více

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů. Česká republika

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů. Česká republika Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2003 2004 Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní vzdělávací fond, o. p. s. Národní agentura programu Leonardo da Vinci Opletalova

Více

Odborné vzdělávání v zahraničí. č. 5

Odborné vzdělávání v zahraničí. č. 5 Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí č. 5 (20. května) Změny ve slovinském školství 3 Prodloužení povinného vzdělávání na 9 let. Rozdělení základní školy na tři tříleté cykly. Všeobecné, odborné a

Více

Obsah. Evropské ceny za podnikání vyhlašuje Generální ředitelství Evropské komise pro podniky a průmysl

Obsah. Evropské ceny za podnikání vyhlašuje Generální ředitelství Evropské komise pro podniky a průmysl Obsah 3 Úvod 4 Profil poroty 5 Cíle Evropských cen za podnikání 6-7 Velká cena poroty 8-9 Cena za podporu podnikání 10-11 Cena za omezení byrokracie 12-13 Cena za rozvoj podnikání 14-15 Cena za investice

Více

Města. 12 InfoRelais www.inforelais.org or www.euinforelais.org. 13 International Cultural Compass www.internationaculturalcomp ass.

Města. 12 InfoRelais www.inforelais.org or www.euinforelais.org. 13 International Cultural Compass www.internationaculturalcomp ass. Města 1 Cities of Asylum Network www.autodafe.org Síť azylových měst 2 Eurocities www.eurocities.org Eurocities - evropská síť měst nad 100 000 obyvatel 3 ECCM Network of European Cities of Culture and

Více

Česko-anglický slovník odborného vzdělávání

Česko-anglický slovník odborného vzdělávání Česko-anglický slovník odborného vzdělávání Slovník je převzat z přílohy Zpravodaje V/2007, v níž jsou vysvětlující poznámky k účelu slovníku, k jeho uspořádání, důvody, proč některá slova či slovní spojení

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/

Více

Rady, jak se můžete dostat na studium do některého z dalších členských států Evropské unie (EU) nebo i jinde:

Rady, jak se můžete dostat na studium do některého z dalších členských států Evropské unie (EU) nebo i jinde: Rady, jak se můžete dostat na studium do některého z dalších členských států Evropské unie (EU) nebo i jinde: (Možností pro uchazeče je celá řada. Nicméně je třeba se k nim "proklestit" dosti spletitou

Více

Zpracovala Mgr. Zuzana Šonková a Ing. Štěpánka Skuhrová

Zpracovala Mgr. Zuzana Šonková a Ing. Štěpánka Skuhrová Co je třeba vědět o systému vzájemného uznávání odborné kvalifikace ve státech Evropské unie, smluvních státech Evropského hospodářského prostoru a Švýcarsku Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Estonsko

Více

Odborné vzdělávání a příprava v sektoru plynárenství v Evropě

Odborné vzdělávání a příprava v sektoru plynárenství v Evropě Odborné vzdělávání a příprava v sektoru plynárenství v Evropě Shrnující zpráva With the financial assistance of the European Commission listopad 2012 1 Úvod Byli jsme požádáni, abychom organizacím EPSU,

Více

Zpravodaj. č. 3/2003 (20. března) Odborné vzdělávání v zahraničí. Evropská strategie zaměstnanosti 3 Návrh Evropské komise z ledna 2003.

Zpravodaj. č. 3/2003 (20. března) Odborné vzdělávání v zahraničí. Evropská strategie zaměstnanosti 3 Návrh Evropské komise z ledna 2003. Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí Evropská strategie zaměstnanosti 3 Návrh Evropské komise z ledna 2003. č. 3/2003 (20. března) Gender mainstreaming Tendence ve vývoji školských systémů (6) Itálie

Více

E N E T O S H. Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

E N E T O S H. Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci E N E T O S H AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE PRODUKTY PARTNEŘI Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci European Network Education and Training in Occupational

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Zlepšení rovnosti ve zdraví

Zlepšení rovnosti ve zdraví Zlepšení rovnosti ve zdraví v EU ovlivněním sociálních determinant zdraví Souhrnná zpráva o aktivitách projektu Determine - an EU Consortium for Action on Socio-economic Determinants of Health v prvním

Více

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU Jako občané Evropské unie máme právo žít, pracovat a studovat v jiné zemi EU. S tím souvisejí i základní práva, která jako občané

Více

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. 2 2. MUP V DATECH 4 3. SÍDLO A BUDOVY ŠKOLY 6 4. UNIVERZITNÍ STŘEDISKA

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě

TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě Česká verze Vydání 2009 Evropská komise 01 - Teorie výchovy a vzdělávání pedagogické vědy.. NT1 dějiny pedagogiky.. NT1 didaktika.. NT1 ekonomie vzdělávání....

Více