ČERVENEC-SRPEN ročník XX / 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČERVENEC-SRPEN ročník XX / 2010"

Transkript

1 ČERVENEC-SRPEN ročník XX / Půvabné dívky se představily 22. května na programovém pódiu u přístaviště lodní dopravy na Brněnské přehradě. Soutěž MISS přehrada se těší velké oblibě diváků, vždy jich přivítá velké množství a nejinak tomu bylo i letos. Ze čtyřiceti dívek, které se do soutěže přihlásily, bylo vybráno dvanáct krásných finalistek a ty soutěžily o atraktivní a hodnotné ceny, jako například videokameru, televizor, DVD přehrávač, víkendový pobyt v hotelu Žákova hora v Heralci, kosmetické a dárkové balíčky atd. Na programu soutěže o korunku královny krásy byla módní přehlídka, rozhovor s moderátorem i promenáda v plavkách. V pestrém programu vystoupili i další účinkující, například taneční skupina Efekt dance, orientální tanečnice z Tanečního studia Maya a člen Městského divadla v Brně muzikálový zpěvák Dušan Vitázek, držitel Ceny Thalie. Šestičlenná porota, ve které zasedl již tradičně starosta MČ Brno-Bystrc Ing. Svatopluk Beneš a zástupci sponzorů, zvolila vítězkou soutěže MISS přehrada 2010 osmnáctiletou Lucii Kučerovou z Dolních Bystrcké volby v číslech Ke květnovým volbám do parlamentu přišlo v Bystrci občanů, to je 67,05% voličů, naše účast tedy byla vyšší než celorepublikových 62,6%. U prvních dvou vedoucích stran byly výsledky v Bystrci takřka totožné s celostátními, u dalších už došlo i k výrazným rozdílům. V Bystrci by se do parlamentu dostala i strana KDU-ČSL a Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. ČSSD ODS TOP09 VV KSČM KDU- ČSL SPOZ Bystrc 22,03% 20,23% 19,28% 9,7% 8,17% 6,15% 5,11% ČR 22,08% 20,22% 16,70% 10,88% 11,27% 4,39% 4,33% MISS PŘEHRADA 2010 V rámci festivalu Brno, město uprostřed Evropy 2010 proběhl letos v Bystrci jubilejní, již desátý ročník soutěže krásy MISS přehrada. Pořádala jej MČ Brno-Bystrc ve spolupráci s agenturou M STUDIO Jany Mazalové. Bojanovic, která studuje Vinařskou školu ve Valticích. Druhá v silné konkurenci se umístila dvaadvacetiletá Kateřina Suchárová z Přerova, studentka Vysoké školy báňské v Ostravě a třetí místo vybojovala Lenka Ďulíková z Brna, osmnáctiletá studentka Klasického a španělského gymnázia v Brně-Bystrci. Do soutěže se zapojili i přihlížející diváci, kteří svým potleskem Pomoc pro zatopené povodněmi Zapůjčení vysoušečů pro Karvinou a Bohumín. Dne byl na severu Moravy vyhlášen III. stupeň povodňové aktivity, stav ohrožení na řekách a začalo se s odčerpáváním vody na mimořádném zasedání vláda vyslala do postižené oblasti 800 příslušníků armády. Městská část Brno-Bystrc vlastní od povodní v roce 2002 pět vysoušečů, které tehdy poskytla na pomoc městu Písek, kde byly využity po dobu pěti měsíců. Tyto vysoušeče ještě posloužily v roce 2009 na Zámečku ve Střelicích, kde je Domov pro osoby se zdravotním postižením k vysušení stavby po zatečení. Logicky po zatopení musí dojít k vysoušení objektů, proto jsme začali připravovat další zápůjčku. Již za dva dny, , Rada a povzbuzováním zvolili MISS sympatií Karinu Lamačovou, studentku střední školy sociálně správní. Dívce je 18 let a je také z Brna. Velké poděkování patří sponzorům, kteří darovali do soutěže hodnotné ceny. Jsou to Ivan Krebs, majitel hotelu Žákova hora v Heralci, provozovatel sítě NETBOX, SMART Comp. a.s., kadeřnictví TX Salon, BETA CONTROL s.r.o., FANN parfumerie, hotel Santon Brno a ZONER software, a.s., Zoner Press. Ivana Křepelová, odbor kultury Foto: Jaroslav Vejrosta Příjemné prožití l é t a podle Vašich představ Vám přejí tvůrci Bystrckých novin městské části Brno-Bystrc rozhodla o zapůjčení těchto pěti vysoušečů Diecézní charitě ostravsko-opavské v Ostravě, která v místě organizuje pomoc postiženým záplavami. Vysoušeče budou použity pro Karvinou a Bohumín. Vysoušeče typu AWT 19 byly pořízeny v roce 2002 za ,- Kč za kus. Svatopluk Beneš, starosta Oznámení Oznamujeme s politováním, že 26. května 2010 zemřela paní Filoména Cejnarová, která byla nejstarší bystrckou a brněnskou občankou. Dožila se úctyhodných 106 let. Čest její památce. Eliška Kovářová, místostarostka Vážení čtenáři Někdo sbírá známky, někdo pivní tácky, já (s trochou nadsázky) chodníky. Někdy se kvůli důležitýma nákladným velkým akcím přehlédnou drobnější záležitosti, a tak se snažím myslet i na ně. Například před časem jsem si všimla, že občané z domů Černého - prostřední řada přebíhají v dost nepřehledné zatáčce před smyčkou přes silnici, protože přechod je až kus dál a na chodník nenavazuje. Podařilo se docílit vybudování pár metrů chodníčku, který ulici s přechodem spojil, a tím, doufám, zvýšil bezpečnost přecházení. V jiném místě pod dvěma bloky na Černéhonízká sudá zas měl velký kus chodníku mimořádně poničený povrch, asi nějaká šturmovština z dob budování sídliště, protože jinde je povrch daleko zachovalejší. Sice se bude přilehlý blok teprve zateplovat, a tedy zde budou ještě probíhat stavební práce, ale aspoň nový povrch bylo potřeba, aby obyvatelé neklopýtali. I to se podařilo. Maličkost, ale potěší. Tedy, doufám, že nejen mě, ale i procházející občany. Alena Křivánková, předsedkyně RR

2 2 Lidé používají nejrůznější cesty a zkratky přes cizí pozemky a vůbec neuvažují nad tím, co je opravňuje k tomuto užívání. Vyhrocení nastane, jakmile se vlastníci využívaných pozemků ohradí a brání cizím uživatelům v jejich návyku. Přesto právní vztahy nabízejí různé možnosti úprav vazeb mezi vlastníky a uživateli. Je na rozhodnutí vlastníka pozemku přistoupit na nejvýhodnější právní úpravu a pouze v nejkrajnějším případě se obracet na soud a nebo na správní orgán. Jedna z právních úprav vztahů v přístupu ke své nemovitosti přes cizí pozemek je d o h o d a, uzavřená buď písemnou a nebo ústní formou. Forma může být úplatná a nebo bezúplatná. Záleží na dohodě smluvních stran, která z variant jim vyhovuje. Další forma užívání je v ý p r o - s a. Především jde o neformální dohodu, kdy vlastník mlčky toleruje využívání svého pozemku, aniž by uzavřel s uživateli nějakou úmluvu, či smlouvu. Při tomto vztahu se především uplatňují dobré sousedské vztahy, kdy nedochází ke konfliktním situacím. Výprosa přesto může být 23. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc Zastupitelstvo městské části Brno- Bystrc požaduje, aby v Generelu cyklistické dopravy na území města Brna v MČ Brno-Bystrc, byla uvedena pouze zelená varianta vycházející ze studie Variantní posouzení vedení cyklotrasy v k.ú. Bystrc ulice Pod Horkou z května 2007, zpracované Útvarem dopravního inženýrství BKOM, a.s. Zastupitelstvo městské části Brno- Bystrc schvaluje: a) 3. změnu rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2010 na straně příjmů a výdajů na celkovou výši tis. Kč b) celkovou částku na provozní výdaje a ostatní neinvestiční výdaje ve výši tis. Kč v členění na jednotlivé paragrafy c) celkovou částku výdajů na opravy a údržbu ve výši tis. Kč, z toho do oblasti bytového hospodářství 0 tis. Kč, oblasti pečovatelské služby a SPOD tis. Kč, oblasti ostatních oprav a údržby tis. Kč, oblasti školství tis. Kč d) celkovou částku na investice ve výši tis. Kč, z toho do oblasti bytového hospodářství tis. Kč, oblasti pečovatelské služby a SPOD 0 tis. Kč, oblasti ostatních investic tis. Kč, oblasti školství tis. Kč, splátky úvěru bytového hospodářství tis. Kč e) finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím f) výši odpisů zřízených příspěvkových organizací g) další výdaje rozpisu rozpočtu označené znakem * Zastupitelstvo městské části Brno- Bystrc: - schvaluje Seznam oprav a investic - bere na vědomí stanovisko Rady městské části Brno-Bystrc ve věci návrhu na doplnění Statutu města Brna v části II, čl. 11 a v části III, čl. 41 (místní referendum), dané usnesením 5/40. RMČ , bez připomínek - bere na vědomí stanovisko Rady městské části Brno-Bystrc, dané usnesením RMČ 5/ , ve věci návrhu obecně závazné vyhlášky města Brna o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, bez připomínek - bere na vědomí stanovisko Rady městské části Brno-Bystrc, dané usnesením RMČ 5/ , ve věci návrhu obecně závazné vyhlášky města Brna k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání, bez připomínek - bere na vědomí stanovisko Rady MČ Brno-Bystrc, dané usnesením RMČ 5/ , ve věci návrhu obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, bez připomínek - nemá připomínky k předloženému návrhu znění Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se ruší a nahrazuje původní Obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna 17/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - schvaluje následující návrhy pojmenování ulic v nově vznikající obytné oblasti: ulice Markůvky, ulice Síčky. Zastupitelstvo a) zřizuje Sociální fond pro pracovníky Úřadu MČ Brno-Bystrc a uvolněné Přístupové cesty k pozemkům a stavbám vlastníkem kdykoliv jednostranně ukončena a uživateli nezakládá žádné nároky k užívání pozemku. Jinou možností je využití práva vázaného na nemovitost a ne na osobu. Je to tzv. v ě c n é b ř e m e - n o. Takovéto právo je potom zavazující i pro budoucí vlastníky pozemku. Tento způsob upravuje Občanský zákoník. Věcné břemeno vzniká na základě uzavřené smlouvy mezi stranami a okamžikem zapsání do katastru nemovitostí. Plnění povinností lze v tomto případně vymáhat občanskoprávní cestou a v případě nedohody může o sporu ve věci přístupu rozhodnout soud, nebo v krajním případě správní orgán vyvlastňovací úřad. Jak již vyplývá ze shora uvedeného, věcné břemeno není závazkovým vztahem k osobám, ale jde o vázané právo k nemovitostem. V takových případech může soud funkcionáře MČ Brno-Bystrc b) schvaluje Statut Sociálního fondu MČ Brno-Bystrc c) schvaluje převod dosavadních prostředků FKSP do Sociálního fondu - stanovuje pro volební období počet členů zastupitelstva na 27 - považuje aktivity a výsledky posádky dračí lodě Draci Bystrc za prospěšnou propagaci městské části Brno-Bystrc a tyto aktivity podporuje - bere na vědomí Zprávu o výsledku kontroly provedené Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR na ÚMČ Brno-Bystrc za období od do doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna o regulaci provozu VHP ve variantě č. II. - místní regulace a časová regulace (výherní hrací přístroje nesmí být provozovány v pracovních dnech od 7 do 18 h) - schvaluje dar Národnímu památkovému ústavu za účelem pořízení projektu a vstupní realizace pro zbudování expozice Jakuba Obrovského na Státním hradě Veveří ve výši ,- Kč - projednalo řízení předsedajícího při odebrání slova Ing. Kuchařovi na minulém 22. zasedání Zastupitelstva a považuje řízení jednání, s ohledem na situace, kdy vystupující Ing. Milan Kuchař opakovaně zneužívá práva občana, podle 16 odst. 2 písmena c) zákona o obcích č. 128/200 Sb. v platném znění, tím, že nemluví k věci, hrubě i sprostě bezdůvodně napadá přítomné zastupitele, mluví i po odebrání slova a v důsledku ruší řádné projednávání schváleného programu, za odpovídající situaci. Svatopluk Beneš, starosta ve prospěch vlastníka resp. majitele nemovitosti zřídit břemeno s přístupem přes cizí pozemek. Tuto variantu lze aplikovat v krajních případech, kdy současné uspořádání pozemků nemá řešení například při rozčlenění parcely různým vlastníkům na základě dědického řízení. Aby byl zachován přístup k nemovitostem, tak se požadavky na změnu dispozic od žadatelů vyhodnocují samostatně a orgány obce doporučují taková řešení, která nekomplikují místní uspořádání a nevytváří narušení pokojného stavu v dané lokalitě. Složitější situace nastává, když se nejedná o soukromoprávní důvody užívání pozemku, ale na pozemku se nachází komunikace, která v rámci věcného břemene je přesně vymezena jen pro určitý okruh osob a nebo jde o komunikaci obecně užívanou pro neuzavřený okruh osob. Zde se v prvním případě jedná o regulaci soukromého práva a v druhém případě se setkáváme s právem veřejným a to se zákonem o komunikacích. Vladimír Borský, místostarosta INFOSLOUPEK Strana Zelených v Bystrci Vážení obyvatelé Bystrce, Strana zelených již tradičně hájí vaše zájmy a zájmy životního prostředí. Chceteli se do veřejného dění aktivně zapojovat, rádi Vás přivítáme v řadách podporovatelů či členů naší strany. Můžete navštívit webové stránky nebo napsat předsedovi klubu zelených zastupitelů na Zveme také všechny zájemce na pravidelné schůzky s občany, které se konají každé druhé úterý v měsíci v klubovně Společenského centra Bystrc od 18 do 19 hodin nejbližší termín je po prázdninách: 14. září. Po domluvě se lze samozřejmě sejít i kdykoli dříve. Těšíme se na vaše podněty, dotazy a připomínky ke všemu, co se v Bystrci děje. Petr Laštůvka zastupitel za Stranu zelených MŠ Laštůvkova vyhrála V měsíci únoru jsme se zúčastnili soutěže s názvem:,,pomozte s námi Heikovi, kterou vyhlašovala Zoologická zahrada Brno s Českou pojišťovnou. Děti měly za úkol výtvarně ztvárnit opičáka Heika. Jako mateřská škola jsme se zúčastnili ve dvou kategoriích: mateřské školy a učitelky. Ceny byly předány na vernisáži, která se konala v atriu České pojišťovny Rašínova 1, Brno. V kategorii pro mateřské školy získala 1. místo Kateřinka Kuchařová ze třídy A. V kategorii pro paní učitelky získala 1. místo paní učitelka ze třídy C Alena Majerová a její zásluhou jsme také obdrželi pro celou mateřskou školu vstupenky do Zoologické zahrady Brno zdarma. Výhercům gratulujeme....a děkuje rodičům Mateřská škola Laštůvkova 57/59 velice děkuje všem rodičům, kteří nám pomáhají s opravami a vybavením mateřské školy sponzorskými dary ve formě nákupu pomůcek a materiálu pro školu. Děkujeme především tatínkovi, který zajistil nový písek na výměnu do všech šesti pískovišť mateřské školy, dále rodičům, kteří pomáhali při výměně písku v pískovištích, s nátěry zahradních domečků, zahradního nábytku a branky, s opravami lehátek atd. Děkujeme též za výtvarný materiál, pomůcky, hračky. Za kolektiv mateřské školy Mgr. Dagmar Procházková ředitelka školy Poděkování Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní ředitelce Ludmile Cecavové ze Zdravé MŠ Zvídálek na Kachlíkové 17 a celému jejímu kolektivu za vzornou každoroční péči o děti ve školce i za to, že ve svém volném čase pořádají pěkné pravidelné akce pro děti i jejich rodiče. Manželé Pekařovi

3 V polovině června byla slavnostně předána panem Ing. Svatoplukem Benešem starostou MČ Brno-Bystrc ředitelce ZŠ a MŠ Mgr. Ireně Rotreklové opravená třída mateřské školy Pramínek, která byla v lednu neznámým lupičem nejen vykradena, ale i podpálena. Ukradené věci za tisíce, oprava části budovy za miliony. Děkujeme především za velkou iniciativu, obětavost a velké nasazení paní Mgr. Elišce Kovářové, která byla nápomocna nejen při obhajování výše rozpočtu na opravu budovy, ale P t á č c i z a č í n a j í z n o v u pomohla navázat společně s Petrem Duchoňem, bývalým primátorem města Brna a europoslancem, kontakty s firmami, které svými sponzorskými dary byly nápomocny v realizaci oprav. Náš dík náleží i panu starostovi Ing Svatopluku Benešovi, který projevoval velkou obětavost, aby třída byla co nejdříve v provozu. Rada MČ Brno-Bystrc společným úsilím zajistila, že od září, po dodání potřebného vybavení, si začnou děti opět ve vyhovujícím prostoru společně hrát, radovat se, zpívat, cvičit a tancovat. Děkujeme za Vaši solidaritu a schopnosti pomoci v nouzi. Božena Havelková Starosta ing. Svatopluk Beneš, místostarostka Mgr. Eliška Kovářová a ředitelka MŠ Pramínek Mgr. Irena Rotreklová při společném stříhání pásky. A děti jim zatleskaly... Foto: Ing. Zdeněk Zych a Petr Župra Ubíhají týdny od definitivního dokončení skateparku na Vejrostově a provoz se naplno rozběhl. Ostatně, park byl už intenzivně užíván i před posledními nátěry. Nijak se té nedočkavosti nedivím, protože náš skateareál je v současné době jediný tohoto druhu a kvality v Brně i okolí. Je vybudován na dřevěné masivní konstrukci Mystic Wood, pokryté monolitickým povrchem Mystic Metal, to si vynutil sklon parkoviště a hrubost jeho asfaltového povrchu. Jeho předchůdci, první překážky a U-rampa, byly na Vejrostově postaveny už v roce 1997 investicí Kč z dotačního titulu Prevence kriminality. Po deseti letech provozu byla zvažována renovace a doplnění překážek, akce byla zařazena s předpokládanou částkou 400 tisíc do Seznamu oprav a investic. Na základě návrhu členky Rady MČ byla ale akce přehodnocena a rozhodnuto o výstavbě nového areálu pro skateboarding i BMX freestyle street. Měli jsme snahu najít vhodnější větší prostor, Už se čile trénuje Kolečka a kola už frčí kde by nepřekážel sklon povrchu, ale všechny zvažované lokality byly zavrženy, ať už na městských pozemcích kvůli podzemním kabelům DPmB, či vedení společnosti EON, nebo kvůli požadovaným, značně vysokým výkupním cenám pozemků ze strany soukromých vlastníků. Po konzultaci se zástupci firmy MysticConstructions Praha jsme se vrátili opět na Vejrostovu, a sice na horní část parkoviště u ZŠ. V roce 2008 byl zpracován projekt, v září 2009 ukončeno stavební řízení a mohlo se začít stavět. Areál v ceně Kč (s DPH) byl dokončen v prosinci 2009, s nátěry a posledními detaily se pak muselo počkat na teplé počasí až do dubna. Foto: Alena Křivánková Myslím, že tento areál dnes nabízí opravdu vše, co má moderní skatepark obsahovat. Ve streetové části rozjezdové rádiusy, kombinované se středovým bengem, všelijaké grindboxy s pyramidami, raily různých velikostí a sklonů, manuál bedny i speciální eurogap s přeskokem přes řetízek. Středová část je ukončena bengovou stěnou, ze které vede vjezdový kaňon do bazénu, další to perličky našeho areálu. Plochu okolo bazénu pak lze s výhodou využít jako rozjezd pro streetovou část. Jedinou drobnou vadou na kráse, aspoň z pohledu skejtařů, je fakt, že se ustoupilo od zakončení hrany bazénu dlaždicemi, které by ale nepřežily ježdění bikerů, a použil se místo toho odolnější trubkový koping. Skateboarding, u nás mladý sport, který bývá někdy označován jako extrémní, má už šedesátiletou tradici. Vznikl pravděpodobně začátkem padesátých let v Kalifornii, když surfařům nefoukal vítr a nebyly vlny. Tak si přidělali na prkna kolečka z bruslí. U nás se tento atraktivní sport začal rozvíjet až v devadesátých letech, přesto se naši jezdci dokážou umísit na mnoha evropských i celosvětových závodech na předních pozicích. Doufám, že těm našim bystrckým, i dalším jezdcům z okolí, náš park poslouží k tréninku i potěšení z jízdy. A také, že se v něm shlédnou i jiné městské části a podobných areálů bude přibývat. RNDr. Alena Křivánková, radní za ODS INFOSLOUPEK Vybruslete ze starých cest... Abstinujete, léčíte se ze závislosti na alkoholu nebo máte psychické problémy a jste nezaměstnaní? Potřebujete pomoc a podporu při hledání zaměstnání? CENTRUM PODPORY ZAMĚSTNA- NOSTI A Kluby ČR, o.p.s., pro vás zřídila nové pracoviště, kde můžete využít služeb profesionálů při hledání zaměstnání i psychologické poradenství a můžete se naučit nové dovednosti, potřebné na otevřeném trhu práce... Všechny služby poskytujeme bezplatně! Pondělí až čtvrtek od 8 do 16 h a v pátek od 8 do h, Křenová 62a, Brno, 1. patro, telefon: , Šarka Syslová Cyklo pozvánka... Cykloklub Komín zve všechny cyklisty, kteří si chtějí ověřit svou zdatnost, na 15. ročník klubové časovky, který se pojede v neděli 26. září 2010 na trase Bystrc Kníničky Jinačovice Kuřim Mor. Knínice Chudčice, délka 15 km. Prezentace: h, místo prezentace a startu: Brno- Bystrc, parkoviště pro ZOO. Rozprava: 9.45 h, start v 10 h, po minutě. Cíl: Chudčice U Pavlíčků, vyhlášení výsledků v cca 13 h. Kategorie: muži a ženy do 40 let, muži a ženy nad 40 let. Tento jubilejní ročník bude organizován ve stylu RETRO. Každý přihlášený bude mít možnost výběru retrocyklodresu na památku. Startovné: 50 Kč, občerstvení zajištěno. Vítězové budou odměněni věcnými cenami. Upozornění: časovka se jede za plného silničního provozu na vlastní nebezpečí. Informace: také tel.: Ludvík Zimola Čím je nebezpečný oheň pro děti? Děti mohou velmi často svým jednáním způsobit požár, neboť si při hře většinou neumí představit nebezpečí, které jim hrozí. Rodiče by měli zejména: - zamezit přístupu dětí ke zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům, sporáku apod., - poučit o nebezpečí při nesprávném použití elektrických spotřebičů (žehlička, fén, kulma, elektrické zásuvky, ) - vysvětlit dětem nebezpečí, které oheň představuje, - vysvětlit dětem zásady správného chování v mimořádné situaci oznámení požáru na tísňovou linku, opuštění domácnosti, atd. Více na Ing. Silvie Kocmanová, krizové řízení ÚMČ Dětský svět KVÍTEK: Miniškolka, ul. Kubíčkova 8 (OC MAX) dopolední program od 8 do12 h pro děti od 1,5 roku v Bystrci. Výtvarné cvičení rodičů pro děti od 1 roku v Bystrci. Plavání rodičů s dětmi od 1 roku bazén Královo Pole. Tel.: pí. Fialová, pí. Sedláčková.

4 Červnový výjezd Ve středu 9. června proběhl obvyklý červnový výjezd zastupitelstva. Tedy, zastupitelstva, celé akce se nás zúčastnilo jen osm, 5 za ODS a po jednom za ČSSD, SZ a KDU-ČSL. V poledne se ještě dva připojili, další člen ČSSD a člen SNK-ED, nyní TOP09. Cílem byla bystrcká sportoviště. Začali jsme areálem Lodních sportů na Rakovci. Předseda TJ Ing. Štorek nám poskytl informace o historii a činnosti jednoty, jejíž zásluhou je naše přehrada jednou ze dvou vodních ploch v České republice, která má dráhu Albano vhodnou pro mezinárodní závody. Bohužel jim občas nějaká loď poničí bóje nebo lana a oprava je nákladná. Zastupitelé si zkusili plavbu na dračí lodi, pod vedením kapitána bystrcké posádky a pro tuto chvíli i kormidelníka pana starosty. Pak jsme pěšky přešli na ZŠ Vejrostova, kde jsme otestovali kvalitu školní kuchyně (opravdu dobrá) a pan ředitel Černošek nás seznámil se školou a jejími sportovišti. Dalším cílem byl nový skatepark, který jsme letos pro mládež postavili. Když jsem k parku dorazila já, kluci tam právě do pytle sbírali nějaký povalující se odpad. Po příchodu všech nám bikeři předvedli v tzv. bazénu pár kousků na kolech, při kterých se tajil dech, i přítomní skejtaři vyzkoušeli svoje triky. Následoval pochod pod ulici Štouračovu, kde je dirt areál. Ten právě bikeři vlastními silami upravují, i za pomoci finančního daru, přiděleného zastupitelstvem. Také tam kluci předvedli dech beroucí skoky na překážkách. Výjezd byl úspěšný a přínosný, považuji za důležité vidět, že ti mladí nečekají jen na to, co se pro ně udělá, ale dokážou i sami na svém sportovišti máknout. Doufám, že je my zastupitelé budeme i nadále podporovat. Škoda, že se nás na obhlídku sportovišť pro mládež vypravila jen třetina. Alena Křivánková, ODS Informace, informace Občané české republiky mají zajištěno právo na informace několika právními předpisy počínaje ústavou. Toto právo je ovšem často definováno velmi obecně a v některých konkrétních případech je pojmenováno jen povinné minimum. V naší zemi je, bohužel, společenská kultura orientovaná na dodržování minimálních povinností a co by mělo být navíc je opomíjeno, až zatracováno. Například oficiální webové stránky Bystrce všechny povinně zveřejňované informace tam najdete, to je v pořádku pokuste se ale dozvědět něco více o Bystrci, o tom co se tu děje, jaké tu působí organizace, co je zde zajímavého zjistíte, že jako zdroj nepovinných informací krachuje. V Bystrci se děje spousta bohulibých, sportovních i kulturních činností kde se ale o nich máte dozvědět? Pan Kuchař si stěžuje, že v Bystrckých novinách nejsou zveřejňovány informace o jednáních a usneseních rady městské části pravda, povinnost tohoto ze zákona ani jiného předpisu přímo nevyplývá na druhou stranu je to v řadě obcí i městských částí běžné a je to jeden ze základních způsobů jak samospráva informuje obyvatele o své práci. Informace čím dál více vládnou světem jen je někde obtížné se k nim dostat. Petr Laštůvka, SZ INFOSLOUPEK Letní bál hotelu Santon Hotel Santon a Městská část Brno-Bystrc si vás dovolují pozvat na LETNÍ BÁL, který se uskuteční od 19 do 22 h v prostorách hotelu Santon. K tanci a poslechu zahrají a zazpívají náladové skladby Eva a Vašek SURF Blansko, známé a oblíbené duo. Na setkání se těší pořadatelé. Rezervace vstupenek na telefonu nebo em Hynek Dvořáček Brněnská sedmikráska Časopis a nakladatelství Host vyhlašují druhý ročník básnické soutěže Brněnská sedmikráska nejlepší oslavná báseň o Brně. Vítěz obdrží prémii Kč a připraveny jsou i další hodnotné ceny. Slavnostní vyhlášení proběhne v sobotu 25. září 2010 v rámci druhého ročníku festivalu Brněnské kulturní HOSTování. Básně v rozsahu nejvýše tří stran A4 posílejte em na adresu nebo poštou na adresu Host (Sedmikráska), Radlas 5, Brno. Uzávěrka soutěže je 1. září 2010, více na Dana Blatná Účastníci výjezdního zasedání si pod vedením pana starosty u kormidla zkoušejí pádlování na dračí lodi Foto: A. Křivánková V letošním školním roce naše škola na Vejrostově poprvé uskutečnila závěrečné prezentace prací žáků 9. tříd. Cílem je, aby žáci prokázali zvládnutí klíčových kompetencí (souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot). Během března připravili vyučující 2. stupně témata z nejrůznějších oborů, žáci si mohli z navržených témat jedno vybrat. Duben a květen měli na samostatné zpracování, radit se mohli s přiděleným konzultantem. Umění závěrečné prezentace Vlastní prezentace proběhly a před ostatními žáky 9. tříd. Hodnoceny byly dvěma známkami: jazyková správnost, slohová vhodnost, zvuková stránka a celkové vystupování mluvčího byly zahrnuty do známky z předmětu Český Dračí lodě v Bystrci Bystrčtí draci rádi přivítají do svého úspěšného družstva novou krev. V týmu jsou mladí i starší, ženy i muži. Na draku podle bubeníka pádluje dvacet osob a loď řídí kormidelník Další informace, včetně zajímavé historie dračích lodí se dočtete na centrálním serveru Též telefon , Svatopluk Beneš kapitán jazyk a literatura, obsah, orientace v daném problému, srozumitelnost a logická návaznost se promítly do známky předmětu daného oboru. Až na nemocné se prezentací zúčastnili všichni. Většina k tomuto nelehkému úkolu přistoupila zodpovědně, mnozí využili moderní techniku a výjimkou nebyla vystoupení na velmi vysoké úrovni! Slavnostní oblečení podtrhovalo důstojnost celé akce. Všichni zúčastnění na společném shromáždění získali pamětní list. Za podíl na dlouhodobém projektu zaslouží poděkování nejen žáci 9. ročníků, kteří dokázali, že kompetence potřebné pro dnešní život zvládají, ale i jejich pedagogové, kteří tuto náročnou akci připravili a úspěšně realizovali! Mgr. Marcela Dokoupilová zástupkyně ředitele

5 Na přehradě kralovali rumunští veslaři Třináct z celkových dvaadvaceti závodů 39. ročníku Brněnské mezinárodní regaty FISA juniorských a dorosteneckých kategorií vyhrály rumunské posádky. Prestižní veslařský podnik uspořádaly 21. až 23. května na Brněnské přehradě Lodní sporty, které mají loděnici na Rakovci. Z Brňanů byla nejúspěšnější dvojka bez kormidelníka dorostenek Pálková Antošová z Lodních sportů Brno Letošní ročník měl výbornou účast. Startovaly, kromě Rumunů, také reprezentační týmy Slovinska, Maďarska, Polska a Slovenska, dále klubové posádky z Vídně a ze Saska. Závodili i veslaři ze 26 českých a moravských oddílů. Do Brna přejel rumunský tým v nejsilnější sestavě. Čítal celkem šedesát veslařů a veslařek a patnáct členů doprovodu. K jeho přepravě bylo potřeba dvou autobusů a jednoho tahače pro lodě. Odvezli si také poháry Záměr Statutárního města Brna, městské části Brno-Bystrc pronajmout byt V souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínkami zajišťování bytové náhrady a v souladu s kritérii pro výběr žadatelů o byt a bytovou náhradu v Brně-Bystrci zveřejňujeme tento záměr Městské části Brno-Bystrc: - pronajmout na dobu neurčitou byt č. 1 v domě Filipova 19, velikosti 2+1 o celkové výměře 62,22 m² v 1. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši ,- Kč a opravy vlastním nákladem v předpokládané výši ,- Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek v celkové výši ,- Kč. V tomto domě probíhá privatizace po bytových jednotkách. Záměr MČ Brno-Bystrc pronajmout byt bude vyvěšen na úředních deskách MČ Brno- Bystrc po dobu 30-ti dnů od do Písemné nabídky na formuláři Žádost o pronájem bytu, na kterém je účetně vykázán dluh (formuláře žádosti jsou k vyzvednutí na podatelně ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60), mohou občané zasílat v termínu od do na odbor bytového hospodářství ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno. Předpoklady pro zaevidování žádosti o pronájem bytu a způsob výběru nájemce bytu jsou uvedeny v Kritériích pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v MČ Brno-Bystrc. Žadatel musí splňovat Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady. JUDr. Pavel Veselý, vedoucí odboru bytového hospodářství za vítězství v obou královských disciplínách, tedy za první místa v závodech osem juniorů a osem juniorek. Rumunští junioři Luca s Panghiem byli nejlepší též mezi dvojskifaři, takže získali Pohár městské části Brno-Bystrc. Sestavy z České republiky vybojovaly šest prvních míst. Z Brna však pouze jediná, a to dvojka bez kormidelnice dorostenek Pálková Antošová z Lodních sportů. Brněnská mezinárodní regata se tak po roční odmlce opět vrátila na Brněnskou přehradu. Loni se totiž výjimečně neuskutečnila v Brně, ale Lodní sporty ji zorganizovaly na veslařském kanále v Račicích u Roudnice nad Labem. To proto, že hladina brněnské vodní nádrže byla během značné části roku 2009 snížena o deset metrů, takže nebylo možné zajistit regulérní podmínky. Celkové výsledky regaty jsou k dohledání na webových stánkách veslařského oddílu Lodních sportů (www.lsbrno.cz). Dodávám k tomu, že tělovýchovná jednota Lodní sporty Brno je v Bystrci jedna z těch organizací, které se desítky roků starají o mládež, nabízí jim zajímavou seberealizaci pod kvalitním vedením lidí, zapálených pro sport. Svatopluk Beneš, starosta Asi před dvanácti lety jsem iniciovala založení Nízkoprahového centra Jonáš na Kubíčkové ulici. Tehdejší spolupráce se asi po třech čtyřech letech vytratila do ztracena. Nyní, s novým vedením v Jonáši, dochází opět k navázání spolupráce a jsem tomu velmi ráda. Vítám, že bystrcká mládež bude mít kam chodit a hlavně, bude jí nabídnut kvalitní volnočasový program pod odborným dohledem. Každý měsíc v Bystrckých novinách budeme zveřejňovat program v Jonášovi. Na osobním setkání jsem sociálním pracovnicím Jonáše položila pár otázek, týkajících se jejich programu. Zde je: Nízkoprahové centrum pro děti a mládež (NZDM) Jonáš funguje jako sociální služba určená dětem a mládeži od 9 do 20 let především z městské části Brno- Bystrc, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy a sociálním vyloučením. Nízkoprahové centrum Jonáš Jonáš funguje pod záštitou Armády spásy ČR a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. NZDM Jonáš je otevřený prostor, který však má striktní pravidla, za kterých mohou uživatelé klub navštěvovat. V Jonáši poskytujeme dětem a mládeži prostor k trávení jejich volného času užitečným způsobem. Nabízíme činnosti širokého zaměření: volnočasové (fotbálek, kulečník...), vzdělávací (doučování, přednášky), kreativní a preventivní. Současně se snažíme o navázání individuálního kontaktu a podpory schopností a dovedností našich uživatelů. Každý měsíc se zaměřujeme na jedno téma, kterým v klubu žijeme a věnujeme se mu. V květnu to byla šikana, v červnu to bude bezpečné sexuální chování. V rámci realizace preventivního programu proběhne promítání tématického filmu, diskuse na dané téma a další aktivity. Kromě klubu v současné době rozjíždíme terénní práci v Brně- Bystrci. Do terénu dvakrát týdně chodí pracovníci klubu, kteří kontaktují mládež pohybujících se v jednotlivých lokalitách a snaží se o navázání kontaktu a později o nabídku smysluplnějšího trávení volného času. Terénní práce je však zatím v plenkách a bude trvat ještě nějaký čas než se dostaneme tam, kam bychom chtěli. A kde a kdy nás můžete kontaktovat? Klub je otevřen pro děti od 9 do 14 let v pondělí od do a v úterý a v pátek od do 16.45, pro mládež od 15 do 20 let v pondělí a ve středu a čtvrtek od do Dále je možné se domluvit na individuální práci s klientem, která se může odehrávat i v čase vymezeném pro administrativní činnost. V budoucnu bychom chtěli navázat bližší spolupráci s MČ Brno-Bystrc a se školami v této lokalitě a propojit péči o naše uživatele. Za ÚMČ sociální odbor a rovněž za koordinátorku NZDM Jonáš paní Karolínu Kubicovou a její kolegyni mohu říci, že se budeme pravidelně scházet a vzájemně spolupracovat a řešit konkrétní problémy. Eliška Kovářová, místostarostka

6 6 N e n e c h t e s v é d ě t i o p r á z d n i n á c h z a h á l e t! Občanské sdružení pro podporu tradičního karate ve spolupráci s oddílem Karate Bystrc pořádá v rámci příměstského soustředění týdenní školu karate. kde se naši závodníci umisťují na medailových pozicích. Nejde nám však jen o budování závodního družstva. Plně si totiž uvědomujeme fakt, že ne každý chce být závodníkem. Naše cíle jsou proto mnohem širší. Snažíme se o smysluplné naplnění volného času dětí sportovními aktivitami, motivujeme je ke zlepšování jejich sportovních dovedností a předáváme jim morální a etická pravidla, která ke karate neodmyslitelně patří. Velmi podstatná je pro nás také soudržnost celého oddílu a přátelství, která se mezi členy vytváří. Další informace najdete na webových stránkách oddílu nebo Vám je ochotně poskytneme na telefonním čísle Mgr. Martin Staníček Nabízíme Vašim dětem organizovanou náplň jejich volného času v předposledním prázdninovém týdnu. Na vlastní kůži zažijí tréninky karatistů, zdokonalí svou fyzickou kondici a rozvinou ducha. Budou cvičit koordinaci pohybů, zlepší své reflexy, naučí se bojové techniky a hlavně během tohoto týdne poznají nové kamarády. Oddíl Karate Bystrc, založený v roce 1992 panem Miroslavem Koťou, se specializuje na tradiční Shotokan - Ryu a sebeobranu. Za dobu své existence jsme nasbírali úspěchy na domácím i mezinárodním poli. Pravidelně se účastníme mistrovství ČR i Evropy, Bystrcký kalendář 2011 Bystrcký fotograf Ota Tučka vydává ve spolupráci s Duha Press a tiskárnou Stuare velmi pěkný kalendář, kde najdete vždy starou dobovou fotografii doplněnou současnou fotkou, pokud možno bráno ze stejného místa jako před mnoha lety. Můžeme si tak porovnat k jakým změnám v Bystrci došlo. Bystrc určitě zkrásněla. Na závěr kalendáře je něco málo z historie Bystrce. Kalendář bude koncem června v prodeji za částku okolo 150,- Kč. Pan Tučka chystá i půvabnou knihu fotografií o Bystrci, ta však zatím není ještě v tisku. Budeme se na ni těšit před Vánocemi. Eliška Kovářová, místostarostka E x k u r z e d o s r d c e E v r o p y O našem hlavním městě se říká, že je srdcem Evropy a že patří k nejkrásnějším městům světa. Zájemci z 8. a 9. tříd ZŠ Heyrovského dostali možnost si toto tvrzení ověřit v měsíci květnu, kdy jsme vyrazili na dvoudenní kulturně přírodovědnou exkurzi do hlavního města. Cíl: posilování národního sebevědomí a získávání dalších poznatků názorným způsobem... V Praze jsme nejprve navštívili Vyšehrad a hřbitov, kde jsou pohřbeny významné osobnosti českého národa. Žáci měli za úkol vyplnit pracovní listy, do kterých si zapisovali jména umělců, spisovatelů, sportovců, politiků i vědců. Zjistili například, že je zde pohřbený i Jaroslav Heyrovský, po němž je pojmenována ulice, v níž stojí naše škola. Za nejzajímavější mnozí označili hrob Karla Čapka, který má náhrobek ve tvaru otevřené knihy, nebo náhrobek Vlasty Buriana s plastikou spojených rukou. Ze hřbitova jsme pokračovali cestou kolem Vltavy a chvíli postáli na místě, odkud údajně kněžna Libuše věštila založení Prahy a o kousek dál jsme se dívali na sráz, ze kterého skočil Šemík a tím zachránil život Horymírovi. Dále jsme prošli Staroměstské náměstí, počítali zvonění na orloji a mávali apoštolům v okně. Následovala prohlídka muzea voskových figurín, kde jsme se setkali s dalšími významnými osobnostmi v životní velikosti. Před večeří jsme ještě zvládli prohlídku muzea tortury, která byla pro psychicky odolné jedince (absolvovali jsme ji všichni, jen někteří víc spěchali na vzduch). Po večeři jsme se nastrojili do společenského obleče- ní a vydali se na představení Naši furianti do Národního divadla. Ještě před jeho zhlédnutím jsme si prohlédli interiér tohoto kulturního svatostánku, zaujaly nás základní kameny divadla, které byly přivezené za všech koutů naší země. Národní divadlo nás nezklamalo ani svou výzdobou, ani hereckými výkony osobností, z nichž mnohé známe z televize. Pak jsme se ještě prošli po Karlově mostě a nechali na sebe působit tajemnou noční atmosféru májové Prahy. Druhý den jsme zajeli do Tróje, abychom obdivovali exotická zvířata místní zoologické zahrady. Posledním místem, které na nás čekalo, bylo Národní muzeum. Prohlédli jsme si úžasnou sbírku minerálů i zoologickou sbírku, skoro všichni jsme si vyzkoušeli interaktivní tabule a nechali na sebe působit demonstraci zemětřesení. I když jsme byli hodně unavení, exkurze stála za to. Žáci ji v hodnoticích dotaznících oznámkovali velkou jedničkou. Tu si zaslouží nejen krása Prahy, ale celková pohodová atmosféra mezi účastníky výletu. Bylo to zkrátka bezva! Mgr. Simona Krejčí Mgr. Jiří Mitaš ZŠ Heyrovského 32

7 Expozice Jakuba Obrovského na hradě Městská část Brno-Bystrc usiluje již delší dobu o zřízení expozice z prací významného brněnského a bystrckého rodáka Jakuba Obrovského v jeho rodišti. Jakub Obrovský odkázal svoje dílo státu s tím, že bude vystaveno. Trvalou expozici obrazů a plastik J. Obrovského má Galerie Hodonín, ale s ohledem na prostory není schopna vystavovat celý Obrovského odkaz. S vedením galerie již dříve bylo dohodnuto půjčování děl za určitých podmínek. Jednou z možností naplnit podmínku zveřejnění celého díla, bylo umístění expozice na Státním hradě Veveří. Druhou z možností bylo umístění expozice v plánované nové pobočce Knihovny Jiřího Mahena na Kamechách. To se v průběhu přípravy ukázalo jako nereálné. V únoru roku 2008 proběhlo v brněnském pracovišti Národního památkového ústavu jednání za účasti zástupců Magistrátu města Brna. Výsledkem byla shoda o umístění expozice Jakuba Obrovského na Státním hradě Veveří s tím, že expozice by mohla být otevřena již v roce I když se předpokládaný termín otevření expozice nenaplnil, věc se částečně posunula. Ve středu 26. května 2010 se zainteresování, tedy zástupci Národního památkového ústavu, Galerie v Hodoníně, města Brna a městské části Brno-Bystrc sešli na hradě, aby si prohlédli případné budoucí prostory pro expozici ta má být živá a obměňovaná. Dnes je, po hrubých stavebních úpravách, připravena velká prostorná místnost v prvním patře anglického traktu. Přítomní se shodli, že prostory jsou vhodné. K dotažení záměru budou ovšem potřebny jako vždy peníze až na prvním místě. Bude nutno dokončit nejen vybrané prostory, včetně vnitřního zařízení, ale i přístupy, zajistit zabezpečení, temperování, průvodcovství atd. Vůle byla společná a při optimálních podmínkách je odhad otevření nyní posunut na rok Zastupitelé Bystrce na 23. zasedání ve středu dne 9. června 2010 odsouhlasili účelový dar ve výši 200 tisíc Kč pro Národní památkový ústav na projekt expozice a počáteční úpravy. Svatopluk Beneš, starosta Ř Á D K O V Á I N Z E R C E n Získejte až 5000 Kč měsíčně bez práce! Pronajměte auto, dům, balkon, či plot pro reklamní účely a nechte je vydělávat. Volejte n Počítačové služby instalace, odvirování, opravy, nové PC a notebooky, počítačové sítě. Tel.: n Přepisy 8mm filmů. Tel.: n Malíř pokojů, tel.: , n Malířské a natěračské práce malého i velkého rozsahu. Zn: po nás se neuklízí. Tel.: n Opravy v bytech. Po domluvě vrtání do zdi. Stolařské, zednické, kovářské, vodařské práce. Tel.: n Elektrikářské práce. Tel.: n Video + DVD opravy. J. Vejtasa, Nedbalova 33, Kohoutovice. Tel.: n Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka na vaši kuchyň a vys. šuplíky pod linku, skříňky na míru, výměna pracovní desky, Tel.: n Dřevostavby na klíč. Tel.: n Čištění koberců. Tel.: n Instalatérské, zednické, obkladačské, malířské práce Tel.: n Podlahářské práce. Tel.: Hledá se kočička, Britská modrá 1 rok, barva béžová, slyší na jméno Miky. Ztratila se na ulici K Dálnici 6 ve večerních hodinách. Nálezce dostane odměnu. Volejte na tel.: Místo pro expozici Jakuba Obrovského

8 ŘÁDKOVÁ INZERCE n Koupím byt či RD do 4 mil. n Hledám pronájem bytu pro Doktorka s hotovostí. pár. Tel. (SMS): Tel.: n Koupím byt 3+1 v Bystrci I. Tel.: n Malby, nátěry Onderka. Tel.: , n Koupím byt v Bystrci. Nabídn STUDIO SVĚTLA manikúra ky prosíme na tel.: pedikúra masáže. Lichý týden n Pronajmu autodílnu v BystrPo,Út, Pá sudý St, Čt vždy od ci. Půjčovna dodávek. 10 do 16 h. Tel.: Tel.: n Doučím MAT., FYZ., zákl. AJ. (6-9. tř.) o prázdninách připravím na reparát a na úspěšný start do 1.r. SŠ. (gym. SPŠ, EŠ aj.) Tel.: n Zajímavá, seriózní práce, ne nábor a prodej, pěkné výdělky. PC + net nutný. Volejte na tel.: n Kdo našel na přehran Vyměním OB 1+1 na ul. Fili- dě dámské hodinky, ať zavolá na pova 4.p. za OB 2+1, 3+1. Pouze tel.: Jde o památku, Bystrc, i po neplatičích. dobře odměním. Tel.: n Občané kontrolují činnost n Ekologická úklidová fir- RMČ tak, že starosta musí na ma nabízí úklid v domácnosti, každém zasedání zastupitelstva v bytech, i RD. Záruka kvality informovat o jejich záměrech zajištěna od profesionálních pra- a rozhodování. Zprávu dát i do covníků. I o víkendech. Bystrckých novin. Věci veřejné Tel.: Ing. Kuchař. n Vyměním menší OB 3+1 za n Výuka anglického jazyka, OB 4+1, oba v Bystrci, doplatím. individuální hodiny a doučovátel.: ní v Bystrci, od září odpolední n Rychlá půjčka Kč a večerní kurzy v CVČ Bystrouška. Tel.: Brno a okolí. Tel.: n Auto-opravna a pneuservis Brno-Žebětín. Provádíme opravy motorových vozidel, lakýrnické, klempířské, mechanické práce, příprava a realizace STK. Kompletní pneuservis včetně nových pneu. Tel.: , n Odborný servis a prodej PC i notebooků, domácích sítí. Oprava nefunkčních Windows, odvirování, záchrana dat. Nově otevřeno, zavádějící ceny. Kuršova 1a (bývalá prodejna drogerie), Tel.: , n Hledám menší prostor pro n Doučovací týdenní prázdninové kurzy do 25 m². ne.cz Tel.: n Překlady do slovenštiny. n hledá pro vyřešení vazby byt 1+1 Tel.: větší typ s lodžií pouze v Bystrn Hledám k výměně OB 4+1 ci. Prosím nabídněte. Bystrci za OB 3+1 na Kachlí- tyvbystrci.cz, tel.: kové. Zděné jádro, plast. okna, n nabízatepleno, krásný výhled. zí: pronájmy bytů v Bystrci Tel.: prodej na ul. Foltýnově, ul. n Vyvenčím Vašeho pejska. Fleischnerově 1+1, ul. Kuršově Tel.: , ul. Teyschlově, Vondrákově 3+1. Pronájem nebytového pron Prodám dvě italská moderstoru na ul. Ečerově. Vhodné pro ní zánovní menší křesla ušáky. obchod, služby. Cena za kus 1500,- Kč. Volejte tel.: Tel.: n nabín Reflexní a regenerační mazí: DB 2+1 na ul. Fleischnerově sáže. Poradenství v obl. výživy. nová KL, lodžie. Cena 1, ,Tel.: Kč, DB 2+1 na ul. Teyschlově n Naléhavě hledám ke kou- zděné jádro, nová KL. Cena pi byt 2+kk a větší, ne přízemí 1, ,- Kč, OV 2+1 na ul. a poslední patro. Rychlé a serióz- Štouračově, cena 1, ,ní jednání. Tel.: Kč, více info na tel.: AUTO a MOTO BATERIE Sortiment pro všechny typy automobilů a motocyklů. Náhradní díly a příslušenství na všechny vozy. Žárovky, oleje, filtry. Kontrola baterie před dovolenou zdarma!! Bystrcká prodejna: Brno Bystrc, ulice Kamechy 1. odbočka vlevo za konečnou tramvaje Ečerova, po 100 m rovně je vpravo naše prodejna. PO - PÁ 8-12 a hod., SO 8 11 hod. Tel., fax: , mobil: , Kurzy Francouzštiny v CVČ Bystrouška Ve školním roce 2010/2011 Začátečníci ČT Mírně pokročilí ČT Kontakt: BEZ STAROSTÍ NA KLÍČ KOUPELNY, modernizace bytů Zajistíme po dohodě projekt, statický výpočet,až po stavební povolení. Poradenská činnost, graf.návrh, cenová nabídka ZDARMA. BOSAN, s.r.o., Foltýnova 1, Brno (areál SBD Průkopník) Mob: , Uzávěrka příštího čísla je 13. srpna 2010 ve 12 hod. Bystrcké noviny vydává MČ Brno Bystrc, reg. č. MK ČR E Řídí redakční rada. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: T. Růžičková, tel Sběr inzerce na podatelně ÚMČ Brno Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakční rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Sazba a tisk BEKROS Brno. Náklad výtisků. Uzávěrka Tisk Zdarma.

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

- 0309/RMOb-Pro/1418/30

- 0309/RMOb-Pro/1418/30 30. schůze rady městského obvodu konané dne 08.02.2016 čís. 0303/RMOb-Pro/1418/30-0309/RMOb-Pro/1418/30 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení rady

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Z Á P I S. o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ

Z Á P I S. o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ Z Á P I S o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ V 14:08:53 přítomno členů: 9 PhDr. Jiří Altman; Mgr. Petr Fedor; Pavel Greňo; Ing. Jaroslav

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 23.11.2009 U S N E S E N Í 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 72/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Výpis z usnesení 15. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. srpna 2015

Výpis z usnesení 15. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. srpna 2015 Výpis z usnesení 15. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. srpna 2015 1/ Kontrola usnesení 15/80 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 10/15 15/81 s

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 13. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 2.4.2007 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 13/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na desátý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Spolupořadatel: OR AŠSK Litoměřice

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 11-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 07. 11. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý

Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý 1 Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý 4. 8.2015 Přítomni: Hana Dufková, Iveta Rabasová Houfová, Ladislava Dolejšková, Anežka Ješinová, Milan Živný, Petr Šmíd,

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 2. 2011 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Toušek, Verner,

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 2. zasedání zastupitelstva města,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 1 Obec Kostice Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 2 Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 12.12.2011 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 04.04.2016 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host Omluveni: Předsedající:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 24/2012, které se konalo v pondělí dne v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 24/2012, které se konalo v pondělí dne v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 24/2012, které se konalo v pondělí dne 26. 11. 2012 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/24/2012 Rada města schvaluje program 24. zasedání s navrženým doplněním.

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 21.12.2016 Čížkov Bod 01. 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola unesení z minulého zasedání 4. Zpráva starosty 5. Žádost o odkoupení

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 11. ÚNORA 2014 R A D A M Ě S T A N E J D K U 87. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobný, p. Cingroš, p. Kaššák Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008 TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008 19. týden Po 5.5. Út 6.5. St 7.5. Čt 8.5. 20. týden Po 12.5. Út 13.5. St 14.5. Čt 15.5. 13:00 15:00 Aromaterapie státní svátek 6:00

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 2.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: Petra Pelikánová účetní městyse Program jednání:

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 9.7.2007 v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Přítomni: J. Strýček, M. Glejtek, S. Zemba, R. Rajnochová, B. Kostiha, L. Švehla, P. Pargač,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 8. 2012 ve 14:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na patnáctý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Mediální partneři: Litoměřický

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 9. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klimová, F. Toušek

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 27.11.2013 VI/69/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. r. 2013 RMČ bere na vědomí výsledky rozpočtového

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.6.2011 Bod č. 95 OZ schválilo navržený program jednání OZ Bod č. 96 OZ souhlasí a nemá žádných připomínek k předchozímu zápisu. Bod č. 97 OZ nemá

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více