ČERVENEC-SRPEN ročník XX / 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČERVENEC-SRPEN ročník XX / 2010"

Transkript

1 ČERVENEC-SRPEN ročník XX / Půvabné dívky se představily 22. května na programovém pódiu u přístaviště lodní dopravy na Brněnské přehradě. Soutěž MISS přehrada se těší velké oblibě diváků, vždy jich přivítá velké množství a nejinak tomu bylo i letos. Ze čtyřiceti dívek, které se do soutěže přihlásily, bylo vybráno dvanáct krásných finalistek a ty soutěžily o atraktivní a hodnotné ceny, jako například videokameru, televizor, DVD přehrávač, víkendový pobyt v hotelu Žákova hora v Heralci, kosmetické a dárkové balíčky atd. Na programu soutěže o korunku královny krásy byla módní přehlídka, rozhovor s moderátorem i promenáda v plavkách. V pestrém programu vystoupili i další účinkující, například taneční skupina Efekt dance, orientální tanečnice z Tanečního studia Maya a člen Městského divadla v Brně muzikálový zpěvák Dušan Vitázek, držitel Ceny Thalie. Šestičlenná porota, ve které zasedl již tradičně starosta MČ Brno-Bystrc Ing. Svatopluk Beneš a zástupci sponzorů, zvolila vítězkou soutěže MISS přehrada 2010 osmnáctiletou Lucii Kučerovou z Dolních Bystrcké volby v číslech Ke květnovým volbám do parlamentu přišlo v Bystrci občanů, to je 67,05% voličů, naše účast tedy byla vyšší než celorepublikových 62,6%. U prvních dvou vedoucích stran byly výsledky v Bystrci takřka totožné s celostátními, u dalších už došlo i k výrazným rozdílům. V Bystrci by se do parlamentu dostala i strana KDU-ČSL a Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. ČSSD ODS TOP09 VV KSČM KDU- ČSL SPOZ Bystrc 22,03% 20,23% 19,28% 9,7% 8,17% 6,15% 5,11% ČR 22,08% 20,22% 16,70% 10,88% 11,27% 4,39% 4,33% MISS PŘEHRADA 2010 V rámci festivalu Brno, město uprostřed Evropy 2010 proběhl letos v Bystrci jubilejní, již desátý ročník soutěže krásy MISS přehrada. Pořádala jej MČ Brno-Bystrc ve spolupráci s agenturou M STUDIO Jany Mazalové. Bojanovic, která studuje Vinařskou školu ve Valticích. Druhá v silné konkurenci se umístila dvaadvacetiletá Kateřina Suchárová z Přerova, studentka Vysoké školy báňské v Ostravě a třetí místo vybojovala Lenka Ďulíková z Brna, osmnáctiletá studentka Klasického a španělského gymnázia v Brně-Bystrci. Do soutěže se zapojili i přihlížející diváci, kteří svým potleskem Pomoc pro zatopené povodněmi Zapůjčení vysoušečů pro Karvinou a Bohumín. Dne byl na severu Moravy vyhlášen III. stupeň povodňové aktivity, stav ohrožení na řekách a začalo se s odčerpáváním vody na mimořádném zasedání vláda vyslala do postižené oblasti 800 příslušníků armády. Městská část Brno-Bystrc vlastní od povodní v roce 2002 pět vysoušečů, které tehdy poskytla na pomoc městu Písek, kde byly využity po dobu pěti měsíců. Tyto vysoušeče ještě posloužily v roce 2009 na Zámečku ve Střelicích, kde je Domov pro osoby se zdravotním postižením k vysušení stavby po zatečení. Logicky po zatopení musí dojít k vysoušení objektů, proto jsme začali připravovat další zápůjčku. Již za dva dny, , Rada a povzbuzováním zvolili MISS sympatií Karinu Lamačovou, studentku střední školy sociálně správní. Dívce je 18 let a je také z Brna. Velké poděkování patří sponzorům, kteří darovali do soutěže hodnotné ceny. Jsou to Ivan Krebs, majitel hotelu Žákova hora v Heralci, provozovatel sítě NETBOX, SMART Comp. a.s., kadeřnictví TX Salon, BETA CONTROL s.r.o., FANN parfumerie, hotel Santon Brno a ZONER software, a.s., Zoner Press. Ivana Křepelová, odbor kultury Foto: Jaroslav Vejrosta Příjemné prožití l é t a podle Vašich představ Vám přejí tvůrci Bystrckých novin městské části Brno-Bystrc rozhodla o zapůjčení těchto pěti vysoušečů Diecézní charitě ostravsko-opavské v Ostravě, která v místě organizuje pomoc postiženým záplavami. Vysoušeče budou použity pro Karvinou a Bohumín. Vysoušeče typu AWT 19 byly pořízeny v roce 2002 za ,- Kč za kus. Svatopluk Beneš, starosta Oznámení Oznamujeme s politováním, že 26. května 2010 zemřela paní Filoména Cejnarová, která byla nejstarší bystrckou a brněnskou občankou. Dožila se úctyhodných 106 let. Čest její památce. Eliška Kovářová, místostarostka Vážení čtenáři Někdo sbírá známky, někdo pivní tácky, já (s trochou nadsázky) chodníky. Někdy se kvůli důležitýma nákladným velkým akcím přehlédnou drobnější záležitosti, a tak se snažím myslet i na ně. Například před časem jsem si všimla, že občané z domů Černého - prostřední řada přebíhají v dost nepřehledné zatáčce před smyčkou přes silnici, protože přechod je až kus dál a na chodník nenavazuje. Podařilo se docílit vybudování pár metrů chodníčku, který ulici s přechodem spojil, a tím, doufám, zvýšil bezpečnost přecházení. V jiném místě pod dvěma bloky na Černéhonízká sudá zas měl velký kus chodníku mimořádně poničený povrch, asi nějaká šturmovština z dob budování sídliště, protože jinde je povrch daleko zachovalejší. Sice se bude přilehlý blok teprve zateplovat, a tedy zde budou ještě probíhat stavební práce, ale aspoň nový povrch bylo potřeba, aby obyvatelé neklopýtali. I to se podařilo. Maličkost, ale potěší. Tedy, doufám, že nejen mě, ale i procházející občany. Alena Křivánková, předsedkyně RR

2 2 Lidé používají nejrůznější cesty a zkratky přes cizí pozemky a vůbec neuvažují nad tím, co je opravňuje k tomuto užívání. Vyhrocení nastane, jakmile se vlastníci využívaných pozemků ohradí a brání cizím uživatelům v jejich návyku. Přesto právní vztahy nabízejí různé možnosti úprav vazeb mezi vlastníky a uživateli. Je na rozhodnutí vlastníka pozemku přistoupit na nejvýhodnější právní úpravu a pouze v nejkrajnějším případě se obracet na soud a nebo na správní orgán. Jedna z právních úprav vztahů v přístupu ke své nemovitosti přes cizí pozemek je d o h o d a, uzavřená buď písemnou a nebo ústní formou. Forma může být úplatná a nebo bezúplatná. Záleží na dohodě smluvních stran, která z variant jim vyhovuje. Další forma užívání je v ý p r o - s a. Především jde o neformální dohodu, kdy vlastník mlčky toleruje využívání svého pozemku, aniž by uzavřel s uživateli nějakou úmluvu, či smlouvu. Při tomto vztahu se především uplatňují dobré sousedské vztahy, kdy nedochází ke konfliktním situacím. Výprosa přesto může být 23. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc Zastupitelstvo městské části Brno- Bystrc požaduje, aby v Generelu cyklistické dopravy na území města Brna v MČ Brno-Bystrc, byla uvedena pouze zelená varianta vycházející ze studie Variantní posouzení vedení cyklotrasy v k.ú. Bystrc ulice Pod Horkou z května 2007, zpracované Útvarem dopravního inženýrství BKOM, a.s. Zastupitelstvo městské části Brno- Bystrc schvaluje: a) 3. změnu rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2010 na straně příjmů a výdajů na celkovou výši tis. Kč b) celkovou částku na provozní výdaje a ostatní neinvestiční výdaje ve výši tis. Kč v členění na jednotlivé paragrafy c) celkovou částku výdajů na opravy a údržbu ve výši tis. Kč, z toho do oblasti bytového hospodářství 0 tis. Kč, oblasti pečovatelské služby a SPOD tis. Kč, oblasti ostatních oprav a údržby tis. Kč, oblasti školství tis. Kč d) celkovou částku na investice ve výši tis. Kč, z toho do oblasti bytového hospodářství tis. Kč, oblasti pečovatelské služby a SPOD 0 tis. Kč, oblasti ostatních investic tis. Kč, oblasti školství tis. Kč, splátky úvěru bytového hospodářství tis. Kč e) finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím f) výši odpisů zřízených příspěvkových organizací g) další výdaje rozpisu rozpočtu označené znakem * Zastupitelstvo městské části Brno- Bystrc: - schvaluje Seznam oprav a investic - bere na vědomí stanovisko Rady městské části Brno-Bystrc ve věci návrhu na doplnění Statutu města Brna v části II, čl. 11 a v části III, čl. 41 (místní referendum), dané usnesením 5/40. RMČ , bez připomínek - bere na vědomí stanovisko Rady městské části Brno-Bystrc, dané usnesením RMČ 5/ , ve věci návrhu obecně závazné vyhlášky města Brna o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, bez připomínek - bere na vědomí stanovisko Rady městské části Brno-Bystrc, dané usnesením RMČ 5/ , ve věci návrhu obecně závazné vyhlášky města Brna k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání, bez připomínek - bere na vědomí stanovisko Rady MČ Brno-Bystrc, dané usnesením RMČ 5/ , ve věci návrhu obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, bez připomínek - nemá připomínky k předloženému návrhu znění Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se ruší a nahrazuje původní Obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna 17/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - schvaluje následující návrhy pojmenování ulic v nově vznikající obytné oblasti: ulice Markůvky, ulice Síčky. Zastupitelstvo a) zřizuje Sociální fond pro pracovníky Úřadu MČ Brno-Bystrc a uvolněné Přístupové cesty k pozemkům a stavbám vlastníkem kdykoliv jednostranně ukončena a uživateli nezakládá žádné nároky k užívání pozemku. Jinou možností je využití práva vázaného na nemovitost a ne na osobu. Je to tzv. v ě c n é b ř e m e - n o. Takovéto právo je potom zavazující i pro budoucí vlastníky pozemku. Tento způsob upravuje Občanský zákoník. Věcné břemeno vzniká na základě uzavřené smlouvy mezi stranami a okamžikem zapsání do katastru nemovitostí. Plnění povinností lze v tomto případně vymáhat občanskoprávní cestou a v případě nedohody může o sporu ve věci přístupu rozhodnout soud, nebo v krajním případě správní orgán vyvlastňovací úřad. Jak již vyplývá ze shora uvedeného, věcné břemeno není závazkovým vztahem k osobám, ale jde o vázané právo k nemovitostem. V takových případech může soud funkcionáře MČ Brno-Bystrc b) schvaluje Statut Sociálního fondu MČ Brno-Bystrc c) schvaluje převod dosavadních prostředků FKSP do Sociálního fondu - stanovuje pro volební období počet členů zastupitelstva na 27 - považuje aktivity a výsledky posádky dračí lodě Draci Bystrc za prospěšnou propagaci městské části Brno-Bystrc a tyto aktivity podporuje - bere na vědomí Zprávu o výsledku kontroly provedené Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR na ÚMČ Brno-Bystrc za období od do doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna o regulaci provozu VHP ve variantě č. II. - místní regulace a časová regulace (výherní hrací přístroje nesmí být provozovány v pracovních dnech od 7 do 18 h) - schvaluje dar Národnímu památkovému ústavu za účelem pořízení projektu a vstupní realizace pro zbudování expozice Jakuba Obrovského na Státním hradě Veveří ve výši ,- Kč - projednalo řízení předsedajícího při odebrání slova Ing. Kuchařovi na minulém 22. zasedání Zastupitelstva a považuje řízení jednání, s ohledem na situace, kdy vystupující Ing. Milan Kuchař opakovaně zneužívá práva občana, podle 16 odst. 2 písmena c) zákona o obcích č. 128/200 Sb. v platném znění, tím, že nemluví k věci, hrubě i sprostě bezdůvodně napadá přítomné zastupitele, mluví i po odebrání slova a v důsledku ruší řádné projednávání schváleného programu, za odpovídající situaci. Svatopluk Beneš, starosta ve prospěch vlastníka resp. majitele nemovitosti zřídit břemeno s přístupem přes cizí pozemek. Tuto variantu lze aplikovat v krajních případech, kdy současné uspořádání pozemků nemá řešení například při rozčlenění parcely různým vlastníkům na základě dědického řízení. Aby byl zachován přístup k nemovitostem, tak se požadavky na změnu dispozic od žadatelů vyhodnocují samostatně a orgány obce doporučují taková řešení, která nekomplikují místní uspořádání a nevytváří narušení pokojného stavu v dané lokalitě. Složitější situace nastává, když se nejedná o soukromoprávní důvody užívání pozemku, ale na pozemku se nachází komunikace, která v rámci věcného břemene je přesně vymezena jen pro určitý okruh osob a nebo jde o komunikaci obecně užívanou pro neuzavřený okruh osob. Zde se v prvním případě jedná o regulaci soukromého práva a v druhém případě se setkáváme s právem veřejným a to se zákonem o komunikacích. Vladimír Borský, místostarosta INFOSLOUPEK Strana Zelených v Bystrci Vážení obyvatelé Bystrce, Strana zelených již tradičně hájí vaše zájmy a zájmy životního prostředí. Chceteli se do veřejného dění aktivně zapojovat, rádi Vás přivítáme v řadách podporovatelů či členů naší strany. Můžete navštívit webové stránky nebo napsat předsedovi klubu zelených zastupitelů na Zveme také všechny zájemce na pravidelné schůzky s občany, které se konají každé druhé úterý v měsíci v klubovně Společenského centra Bystrc od 18 do 19 hodin nejbližší termín je po prázdninách: 14. září. Po domluvě se lze samozřejmě sejít i kdykoli dříve. Těšíme se na vaše podněty, dotazy a připomínky ke všemu, co se v Bystrci děje. Petr Laštůvka zastupitel za Stranu zelených MŠ Laštůvkova vyhrála V měsíci únoru jsme se zúčastnili soutěže s názvem:,,pomozte s námi Heikovi, kterou vyhlašovala Zoologická zahrada Brno s Českou pojišťovnou. Děti měly za úkol výtvarně ztvárnit opičáka Heika. Jako mateřská škola jsme se zúčastnili ve dvou kategoriích: mateřské školy a učitelky. Ceny byly předány na vernisáži, která se konala v atriu České pojišťovny Rašínova 1, Brno. V kategorii pro mateřské školy získala 1. místo Kateřinka Kuchařová ze třídy A. V kategorii pro paní učitelky získala 1. místo paní učitelka ze třídy C Alena Majerová a její zásluhou jsme také obdrželi pro celou mateřskou školu vstupenky do Zoologické zahrady Brno zdarma. Výhercům gratulujeme....a děkuje rodičům Mateřská škola Laštůvkova 57/59 velice děkuje všem rodičům, kteří nám pomáhají s opravami a vybavením mateřské školy sponzorskými dary ve formě nákupu pomůcek a materiálu pro školu. Děkujeme především tatínkovi, který zajistil nový písek na výměnu do všech šesti pískovišť mateřské školy, dále rodičům, kteří pomáhali při výměně písku v pískovištích, s nátěry zahradních domečků, zahradního nábytku a branky, s opravami lehátek atd. Děkujeme též za výtvarný materiál, pomůcky, hračky. Za kolektiv mateřské školy Mgr. Dagmar Procházková ředitelka školy Poděkování Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní ředitelce Ludmile Cecavové ze Zdravé MŠ Zvídálek na Kachlíkové 17 a celému jejímu kolektivu za vzornou každoroční péči o děti ve školce i za to, že ve svém volném čase pořádají pěkné pravidelné akce pro děti i jejich rodiče. Manželé Pekařovi

3 V polovině června byla slavnostně předána panem Ing. Svatoplukem Benešem starostou MČ Brno-Bystrc ředitelce ZŠ a MŠ Mgr. Ireně Rotreklové opravená třída mateřské školy Pramínek, která byla v lednu neznámým lupičem nejen vykradena, ale i podpálena. Ukradené věci za tisíce, oprava části budovy za miliony. Děkujeme především za velkou iniciativu, obětavost a velké nasazení paní Mgr. Elišce Kovářové, která byla nápomocna nejen při obhajování výše rozpočtu na opravu budovy, ale P t á č c i z a č í n a j í z n o v u pomohla navázat společně s Petrem Duchoňem, bývalým primátorem města Brna a europoslancem, kontakty s firmami, které svými sponzorskými dary byly nápomocny v realizaci oprav. Náš dík náleží i panu starostovi Ing Svatopluku Benešovi, který projevoval velkou obětavost, aby třída byla co nejdříve v provozu. Rada MČ Brno-Bystrc společným úsilím zajistila, že od září, po dodání potřebného vybavení, si začnou děti opět ve vyhovujícím prostoru společně hrát, radovat se, zpívat, cvičit a tancovat. Děkujeme za Vaši solidaritu a schopnosti pomoci v nouzi. Božena Havelková Starosta ing. Svatopluk Beneš, místostarostka Mgr. Eliška Kovářová a ředitelka MŠ Pramínek Mgr. Irena Rotreklová při společném stříhání pásky. A děti jim zatleskaly... Foto: Ing. Zdeněk Zych a Petr Župra Ubíhají týdny od definitivního dokončení skateparku na Vejrostově a provoz se naplno rozběhl. Ostatně, park byl už intenzivně užíván i před posledními nátěry. Nijak se té nedočkavosti nedivím, protože náš skateareál je v současné době jediný tohoto druhu a kvality v Brně i okolí. Je vybudován na dřevěné masivní konstrukci Mystic Wood, pokryté monolitickým povrchem Mystic Metal, to si vynutil sklon parkoviště a hrubost jeho asfaltového povrchu. Jeho předchůdci, první překážky a U-rampa, byly na Vejrostově postaveny už v roce 1997 investicí Kč z dotačního titulu Prevence kriminality. Po deseti letech provozu byla zvažována renovace a doplnění překážek, akce byla zařazena s předpokládanou částkou 400 tisíc do Seznamu oprav a investic. Na základě návrhu členky Rady MČ byla ale akce přehodnocena a rozhodnuto o výstavbě nového areálu pro skateboarding i BMX freestyle street. Měli jsme snahu najít vhodnější větší prostor, Už se čile trénuje Kolečka a kola už frčí kde by nepřekážel sklon povrchu, ale všechny zvažované lokality byly zavrženy, ať už na městských pozemcích kvůli podzemním kabelům DPmB, či vedení společnosti EON, nebo kvůli požadovaným, značně vysokým výkupním cenám pozemků ze strany soukromých vlastníků. Po konzultaci se zástupci firmy MysticConstructions Praha jsme se vrátili opět na Vejrostovu, a sice na horní část parkoviště u ZŠ. V roce 2008 byl zpracován projekt, v září 2009 ukončeno stavební řízení a mohlo se začít stavět. Areál v ceně Kč (s DPH) byl dokončen v prosinci 2009, s nátěry a posledními detaily se pak muselo počkat na teplé počasí až do dubna. Foto: Alena Křivánková Myslím, že tento areál dnes nabízí opravdu vše, co má moderní skatepark obsahovat. Ve streetové části rozjezdové rádiusy, kombinované se středovým bengem, všelijaké grindboxy s pyramidami, raily různých velikostí a sklonů, manuál bedny i speciální eurogap s přeskokem přes řetízek. Středová část je ukončena bengovou stěnou, ze které vede vjezdový kaňon do bazénu, další to perličky našeho areálu. Plochu okolo bazénu pak lze s výhodou využít jako rozjezd pro streetovou část. Jedinou drobnou vadou na kráse, aspoň z pohledu skejtařů, je fakt, že se ustoupilo od zakončení hrany bazénu dlaždicemi, které by ale nepřežily ježdění bikerů, a použil se místo toho odolnější trubkový koping. Skateboarding, u nás mladý sport, který bývá někdy označován jako extrémní, má už šedesátiletou tradici. Vznikl pravděpodobně začátkem padesátých let v Kalifornii, když surfařům nefoukal vítr a nebyly vlny. Tak si přidělali na prkna kolečka z bruslí. U nás se tento atraktivní sport začal rozvíjet až v devadesátých letech, přesto se naši jezdci dokážou umísit na mnoha evropských i celosvětových závodech na předních pozicích. Doufám, že těm našim bystrckým, i dalším jezdcům z okolí, náš park poslouží k tréninku i potěšení z jízdy. A také, že se v něm shlédnou i jiné městské části a podobných areálů bude přibývat. RNDr. Alena Křivánková, radní za ODS INFOSLOUPEK Vybruslete ze starých cest... Abstinujete, léčíte se ze závislosti na alkoholu nebo máte psychické problémy a jste nezaměstnaní? Potřebujete pomoc a podporu při hledání zaměstnání? CENTRUM PODPORY ZAMĚSTNA- NOSTI A Kluby ČR, o.p.s., pro vás zřídila nové pracoviště, kde můžete využít služeb profesionálů při hledání zaměstnání i psychologické poradenství a můžete se naučit nové dovednosti, potřebné na otevřeném trhu práce... Všechny služby poskytujeme bezplatně! Pondělí až čtvrtek od 8 do 16 h a v pátek od 8 do h, Křenová 62a, Brno, 1. patro, telefon: , Šarka Syslová Cyklo pozvánka... Cykloklub Komín zve všechny cyklisty, kteří si chtějí ověřit svou zdatnost, na 15. ročník klubové časovky, který se pojede v neděli 26. září 2010 na trase Bystrc Kníničky Jinačovice Kuřim Mor. Knínice Chudčice, délka 15 km. Prezentace: h, místo prezentace a startu: Brno- Bystrc, parkoviště pro ZOO. Rozprava: 9.45 h, start v 10 h, po minutě. Cíl: Chudčice U Pavlíčků, vyhlášení výsledků v cca 13 h. Kategorie: muži a ženy do 40 let, muži a ženy nad 40 let. Tento jubilejní ročník bude organizován ve stylu RETRO. Každý přihlášený bude mít možnost výběru retrocyklodresu na památku. Startovné: 50 Kč, občerstvení zajištěno. Vítězové budou odměněni věcnými cenami. Upozornění: časovka se jede za plného silničního provozu na vlastní nebezpečí. Informace: také tel.: Ludvík Zimola Čím je nebezpečný oheň pro děti? Děti mohou velmi často svým jednáním způsobit požár, neboť si při hře většinou neumí představit nebezpečí, které jim hrozí. Rodiče by měli zejména: - zamezit přístupu dětí ke zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům, sporáku apod., - poučit o nebezpečí při nesprávném použití elektrických spotřebičů (žehlička, fén, kulma, elektrické zásuvky, ) - vysvětlit dětem nebezpečí, které oheň představuje, - vysvětlit dětem zásady správného chování v mimořádné situaci oznámení požáru na tísňovou linku, opuštění domácnosti, atd. Více na Ing. Silvie Kocmanová, krizové řízení ÚMČ Dětský svět KVÍTEK: Miniškolka, ul. Kubíčkova 8 (OC MAX) dopolední program od 8 do12 h pro děti od 1,5 roku v Bystrci. Výtvarné cvičení rodičů pro děti od 1 roku v Bystrci. Plavání rodičů s dětmi od 1 roku bazén Královo Pole. Tel.: pí. Fialová, pí. Sedláčková.

4 Červnový výjezd Ve středu 9. června proběhl obvyklý červnový výjezd zastupitelstva. Tedy, zastupitelstva, celé akce se nás zúčastnilo jen osm, 5 za ODS a po jednom za ČSSD, SZ a KDU-ČSL. V poledne se ještě dva připojili, další člen ČSSD a člen SNK-ED, nyní TOP09. Cílem byla bystrcká sportoviště. Začali jsme areálem Lodních sportů na Rakovci. Předseda TJ Ing. Štorek nám poskytl informace o historii a činnosti jednoty, jejíž zásluhou je naše přehrada jednou ze dvou vodních ploch v České republice, která má dráhu Albano vhodnou pro mezinárodní závody. Bohužel jim občas nějaká loď poničí bóje nebo lana a oprava je nákladná. Zastupitelé si zkusili plavbu na dračí lodi, pod vedením kapitána bystrcké posádky a pro tuto chvíli i kormidelníka pana starosty. Pak jsme pěšky přešli na ZŠ Vejrostova, kde jsme otestovali kvalitu školní kuchyně (opravdu dobrá) a pan ředitel Černošek nás seznámil se školou a jejími sportovišti. Dalším cílem byl nový skatepark, který jsme letos pro mládež postavili. Když jsem k parku dorazila já, kluci tam právě do pytle sbírali nějaký povalující se odpad. Po příchodu všech nám bikeři předvedli v tzv. bazénu pár kousků na kolech, při kterých se tajil dech, i přítomní skejtaři vyzkoušeli svoje triky. Následoval pochod pod ulici Štouračovu, kde je dirt areál. Ten právě bikeři vlastními silami upravují, i za pomoci finančního daru, přiděleného zastupitelstvem. Také tam kluci předvedli dech beroucí skoky na překážkách. Výjezd byl úspěšný a přínosný, považuji za důležité vidět, že ti mladí nečekají jen na to, co se pro ně udělá, ale dokážou i sami na svém sportovišti máknout. Doufám, že je my zastupitelé budeme i nadále podporovat. Škoda, že se nás na obhlídku sportovišť pro mládež vypravila jen třetina. Alena Křivánková, ODS Informace, informace Občané české republiky mají zajištěno právo na informace několika právními předpisy počínaje ústavou. Toto právo je ovšem často definováno velmi obecně a v některých konkrétních případech je pojmenováno jen povinné minimum. V naší zemi je, bohužel, společenská kultura orientovaná na dodržování minimálních povinností a co by mělo být navíc je opomíjeno, až zatracováno. Například oficiální webové stránky Bystrce všechny povinně zveřejňované informace tam najdete, to je v pořádku pokuste se ale dozvědět něco více o Bystrci, o tom co se tu děje, jaké tu působí organizace, co je zde zajímavého zjistíte, že jako zdroj nepovinných informací krachuje. V Bystrci se děje spousta bohulibých, sportovních i kulturních činností kde se ale o nich máte dozvědět? Pan Kuchař si stěžuje, že v Bystrckých novinách nejsou zveřejňovány informace o jednáních a usneseních rady městské části pravda, povinnost tohoto ze zákona ani jiného předpisu přímo nevyplývá na druhou stranu je to v řadě obcí i městských částí běžné a je to jeden ze základních způsobů jak samospráva informuje obyvatele o své práci. Informace čím dál více vládnou světem jen je někde obtížné se k nim dostat. Petr Laštůvka, SZ INFOSLOUPEK Letní bál hotelu Santon Hotel Santon a Městská část Brno-Bystrc si vás dovolují pozvat na LETNÍ BÁL, který se uskuteční od 19 do 22 h v prostorách hotelu Santon. K tanci a poslechu zahrají a zazpívají náladové skladby Eva a Vašek SURF Blansko, známé a oblíbené duo. Na setkání se těší pořadatelé. Rezervace vstupenek na telefonu nebo em Hynek Dvořáček Brněnská sedmikráska Časopis a nakladatelství Host vyhlašují druhý ročník básnické soutěže Brněnská sedmikráska nejlepší oslavná báseň o Brně. Vítěz obdrží prémii Kč a připraveny jsou i další hodnotné ceny. Slavnostní vyhlášení proběhne v sobotu 25. září 2010 v rámci druhého ročníku festivalu Brněnské kulturní HOSTování. Básně v rozsahu nejvýše tří stran A4 posílejte em na adresu nebo poštou na adresu Host (Sedmikráska), Radlas 5, Brno. Uzávěrka soutěže je 1. září 2010, více na Dana Blatná Účastníci výjezdního zasedání si pod vedením pana starosty u kormidla zkoušejí pádlování na dračí lodi Foto: A. Křivánková V letošním školním roce naše škola na Vejrostově poprvé uskutečnila závěrečné prezentace prací žáků 9. tříd. Cílem je, aby žáci prokázali zvládnutí klíčových kompetencí (souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot). Během března připravili vyučující 2. stupně témata z nejrůznějších oborů, žáci si mohli z navržených témat jedno vybrat. Duben a květen měli na samostatné zpracování, radit se mohli s přiděleným konzultantem. Umění závěrečné prezentace Vlastní prezentace proběhly a před ostatními žáky 9. tříd. Hodnoceny byly dvěma známkami: jazyková správnost, slohová vhodnost, zvuková stránka a celkové vystupování mluvčího byly zahrnuty do známky z předmětu Český Dračí lodě v Bystrci Bystrčtí draci rádi přivítají do svého úspěšného družstva novou krev. V týmu jsou mladí i starší, ženy i muži. Na draku podle bubeníka pádluje dvacet osob a loď řídí kormidelník Další informace, včetně zajímavé historie dračích lodí se dočtete na centrálním serveru Též telefon , Svatopluk Beneš kapitán jazyk a literatura, obsah, orientace v daném problému, srozumitelnost a logická návaznost se promítly do známky předmětu daného oboru. Až na nemocné se prezentací zúčastnili všichni. Většina k tomuto nelehkému úkolu přistoupila zodpovědně, mnozí využili moderní techniku a výjimkou nebyla vystoupení na velmi vysoké úrovni! Slavnostní oblečení podtrhovalo důstojnost celé akce. Všichni zúčastnění na společném shromáždění získali pamětní list. Za podíl na dlouhodobém projektu zaslouží poděkování nejen žáci 9. ročníků, kteří dokázali, že kompetence potřebné pro dnešní život zvládají, ale i jejich pedagogové, kteří tuto náročnou akci připravili a úspěšně realizovali! Mgr. Marcela Dokoupilová zástupkyně ředitele

5 Na přehradě kralovali rumunští veslaři Třináct z celkových dvaadvaceti závodů 39. ročníku Brněnské mezinárodní regaty FISA juniorských a dorosteneckých kategorií vyhrály rumunské posádky. Prestižní veslařský podnik uspořádaly 21. až 23. května na Brněnské přehradě Lodní sporty, které mají loděnici na Rakovci. Z Brňanů byla nejúspěšnější dvojka bez kormidelníka dorostenek Pálková Antošová z Lodních sportů Brno Letošní ročník měl výbornou účast. Startovaly, kromě Rumunů, také reprezentační týmy Slovinska, Maďarska, Polska a Slovenska, dále klubové posádky z Vídně a ze Saska. Závodili i veslaři ze 26 českých a moravských oddílů. Do Brna přejel rumunský tým v nejsilnější sestavě. Čítal celkem šedesát veslařů a veslařek a patnáct členů doprovodu. K jeho přepravě bylo potřeba dvou autobusů a jednoho tahače pro lodě. Odvezli si také poháry Záměr Statutárního města Brna, městské části Brno-Bystrc pronajmout byt V souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínkami zajišťování bytové náhrady a v souladu s kritérii pro výběr žadatelů o byt a bytovou náhradu v Brně-Bystrci zveřejňujeme tento záměr Městské části Brno-Bystrc: - pronajmout na dobu neurčitou byt č. 1 v domě Filipova 19, velikosti 2+1 o celkové výměře 62,22 m² v 1. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši ,- Kč a opravy vlastním nákladem v předpokládané výši ,- Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek v celkové výši ,- Kč. V tomto domě probíhá privatizace po bytových jednotkách. Záměr MČ Brno-Bystrc pronajmout byt bude vyvěšen na úředních deskách MČ Brno- Bystrc po dobu 30-ti dnů od do Písemné nabídky na formuláři Žádost o pronájem bytu, na kterém je účetně vykázán dluh (formuláře žádosti jsou k vyzvednutí na podatelně ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60), mohou občané zasílat v termínu od do na odbor bytového hospodářství ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno. Předpoklady pro zaevidování žádosti o pronájem bytu a způsob výběru nájemce bytu jsou uvedeny v Kritériích pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v MČ Brno-Bystrc. Žadatel musí splňovat Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady. JUDr. Pavel Veselý, vedoucí odboru bytového hospodářství za vítězství v obou královských disciplínách, tedy za první místa v závodech osem juniorů a osem juniorek. Rumunští junioři Luca s Panghiem byli nejlepší též mezi dvojskifaři, takže získali Pohár městské části Brno-Bystrc. Sestavy z České republiky vybojovaly šest prvních míst. Z Brna však pouze jediná, a to dvojka bez kormidelnice dorostenek Pálková Antošová z Lodních sportů. Brněnská mezinárodní regata se tak po roční odmlce opět vrátila na Brněnskou přehradu. Loni se totiž výjimečně neuskutečnila v Brně, ale Lodní sporty ji zorganizovaly na veslařském kanále v Račicích u Roudnice nad Labem. To proto, že hladina brněnské vodní nádrže byla během značné části roku 2009 snížena o deset metrů, takže nebylo možné zajistit regulérní podmínky. Celkové výsledky regaty jsou k dohledání na webových stánkách veslařského oddílu Lodních sportů (www.lsbrno.cz). Dodávám k tomu, že tělovýchovná jednota Lodní sporty Brno je v Bystrci jedna z těch organizací, které se desítky roků starají o mládež, nabízí jim zajímavou seberealizaci pod kvalitním vedením lidí, zapálených pro sport. Svatopluk Beneš, starosta Asi před dvanácti lety jsem iniciovala založení Nízkoprahového centra Jonáš na Kubíčkové ulici. Tehdejší spolupráce se asi po třech čtyřech letech vytratila do ztracena. Nyní, s novým vedením v Jonáši, dochází opět k navázání spolupráce a jsem tomu velmi ráda. Vítám, že bystrcká mládež bude mít kam chodit a hlavně, bude jí nabídnut kvalitní volnočasový program pod odborným dohledem. Každý měsíc v Bystrckých novinách budeme zveřejňovat program v Jonášovi. Na osobním setkání jsem sociálním pracovnicím Jonáše položila pár otázek, týkajících se jejich programu. Zde je: Nízkoprahové centrum pro děti a mládež (NZDM) Jonáš funguje jako sociální služba určená dětem a mládeži od 9 do 20 let především z městské části Brno- Bystrc, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy a sociálním vyloučením. Nízkoprahové centrum Jonáš Jonáš funguje pod záštitou Armády spásy ČR a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. NZDM Jonáš je otevřený prostor, který však má striktní pravidla, za kterých mohou uživatelé klub navštěvovat. V Jonáši poskytujeme dětem a mládeži prostor k trávení jejich volného času užitečným způsobem. Nabízíme činnosti širokého zaměření: volnočasové (fotbálek, kulečník...), vzdělávací (doučování, přednášky), kreativní a preventivní. Současně se snažíme o navázání individuálního kontaktu a podpory schopností a dovedností našich uživatelů. Každý měsíc se zaměřujeme na jedno téma, kterým v klubu žijeme a věnujeme se mu. V květnu to byla šikana, v červnu to bude bezpečné sexuální chování. V rámci realizace preventivního programu proběhne promítání tématického filmu, diskuse na dané téma a další aktivity. Kromě klubu v současné době rozjíždíme terénní práci v Brně- Bystrci. Do terénu dvakrát týdně chodí pracovníci klubu, kteří kontaktují mládež pohybujících se v jednotlivých lokalitách a snaží se o navázání kontaktu a později o nabídku smysluplnějšího trávení volného času. Terénní práce je však zatím v plenkách a bude trvat ještě nějaký čas než se dostaneme tam, kam bychom chtěli. A kde a kdy nás můžete kontaktovat? Klub je otevřen pro děti od 9 do 14 let v pondělí od do a v úterý a v pátek od do 16.45, pro mládež od 15 do 20 let v pondělí a ve středu a čtvrtek od do Dále je možné se domluvit na individuální práci s klientem, která se může odehrávat i v čase vymezeném pro administrativní činnost. V budoucnu bychom chtěli navázat bližší spolupráci s MČ Brno-Bystrc a se školami v této lokalitě a propojit péči o naše uživatele. Za ÚMČ sociální odbor a rovněž za koordinátorku NZDM Jonáš paní Karolínu Kubicovou a její kolegyni mohu říci, že se budeme pravidelně scházet a vzájemně spolupracovat a řešit konkrétní problémy. Eliška Kovářová, místostarostka

6 6 N e n e c h t e s v é d ě t i o p r á z d n i n á c h z a h á l e t! Občanské sdružení pro podporu tradičního karate ve spolupráci s oddílem Karate Bystrc pořádá v rámci příměstského soustředění týdenní školu karate. kde se naši závodníci umisťují na medailových pozicích. Nejde nám však jen o budování závodního družstva. Plně si totiž uvědomujeme fakt, že ne každý chce být závodníkem. Naše cíle jsou proto mnohem širší. Snažíme se o smysluplné naplnění volného času dětí sportovními aktivitami, motivujeme je ke zlepšování jejich sportovních dovedností a předáváme jim morální a etická pravidla, která ke karate neodmyslitelně patří. Velmi podstatná je pro nás také soudržnost celého oddílu a přátelství, která se mezi členy vytváří. Další informace najdete na webových stránkách oddílu nebo Vám je ochotně poskytneme na telefonním čísle Mgr. Martin Staníček Nabízíme Vašim dětem organizovanou náplň jejich volného času v předposledním prázdninovém týdnu. Na vlastní kůži zažijí tréninky karatistů, zdokonalí svou fyzickou kondici a rozvinou ducha. Budou cvičit koordinaci pohybů, zlepší své reflexy, naučí se bojové techniky a hlavně během tohoto týdne poznají nové kamarády. Oddíl Karate Bystrc, založený v roce 1992 panem Miroslavem Koťou, se specializuje na tradiční Shotokan - Ryu a sebeobranu. Za dobu své existence jsme nasbírali úspěchy na domácím i mezinárodním poli. Pravidelně se účastníme mistrovství ČR i Evropy, Bystrcký kalendář 2011 Bystrcký fotograf Ota Tučka vydává ve spolupráci s Duha Press a tiskárnou Stuare velmi pěkný kalendář, kde najdete vždy starou dobovou fotografii doplněnou současnou fotkou, pokud možno bráno ze stejného místa jako před mnoha lety. Můžeme si tak porovnat k jakým změnám v Bystrci došlo. Bystrc určitě zkrásněla. Na závěr kalendáře je něco málo z historie Bystrce. Kalendář bude koncem června v prodeji za částku okolo 150,- Kč. Pan Tučka chystá i půvabnou knihu fotografií o Bystrci, ta však zatím není ještě v tisku. Budeme se na ni těšit před Vánocemi. Eliška Kovářová, místostarostka E x k u r z e d o s r d c e E v r o p y O našem hlavním městě se říká, že je srdcem Evropy a že patří k nejkrásnějším městům světa. Zájemci z 8. a 9. tříd ZŠ Heyrovského dostali možnost si toto tvrzení ověřit v měsíci květnu, kdy jsme vyrazili na dvoudenní kulturně přírodovědnou exkurzi do hlavního města. Cíl: posilování národního sebevědomí a získávání dalších poznatků názorným způsobem... V Praze jsme nejprve navštívili Vyšehrad a hřbitov, kde jsou pohřbeny významné osobnosti českého národa. Žáci měli za úkol vyplnit pracovní listy, do kterých si zapisovali jména umělců, spisovatelů, sportovců, politiků i vědců. Zjistili například, že je zde pohřbený i Jaroslav Heyrovský, po němž je pojmenována ulice, v níž stojí naše škola. Za nejzajímavější mnozí označili hrob Karla Čapka, který má náhrobek ve tvaru otevřené knihy, nebo náhrobek Vlasty Buriana s plastikou spojených rukou. Ze hřbitova jsme pokračovali cestou kolem Vltavy a chvíli postáli na místě, odkud údajně kněžna Libuše věštila založení Prahy a o kousek dál jsme se dívali na sráz, ze kterého skočil Šemík a tím zachránil život Horymírovi. Dále jsme prošli Staroměstské náměstí, počítali zvonění na orloji a mávali apoštolům v okně. Následovala prohlídka muzea voskových figurín, kde jsme se setkali s dalšími významnými osobnostmi v životní velikosti. Před večeří jsme ještě zvládli prohlídku muzea tortury, která byla pro psychicky odolné jedince (absolvovali jsme ji všichni, jen někteří víc spěchali na vzduch). Po večeři jsme se nastrojili do společenského obleče- ní a vydali se na představení Naši furianti do Národního divadla. Ještě před jeho zhlédnutím jsme si prohlédli interiér tohoto kulturního svatostánku, zaujaly nás základní kameny divadla, které byly přivezené za všech koutů naší země. Národní divadlo nás nezklamalo ani svou výzdobou, ani hereckými výkony osobností, z nichž mnohé známe z televize. Pak jsme se ještě prošli po Karlově mostě a nechali na sebe působit tajemnou noční atmosféru májové Prahy. Druhý den jsme zajeli do Tróje, abychom obdivovali exotická zvířata místní zoologické zahrady. Posledním místem, které na nás čekalo, bylo Národní muzeum. Prohlédli jsme si úžasnou sbírku minerálů i zoologickou sbírku, skoro všichni jsme si vyzkoušeli interaktivní tabule a nechali na sebe působit demonstraci zemětřesení. I když jsme byli hodně unavení, exkurze stála za to. Žáci ji v hodnoticích dotaznících oznámkovali velkou jedničkou. Tu si zaslouží nejen krása Prahy, ale celková pohodová atmosféra mezi účastníky výletu. Bylo to zkrátka bezva! Mgr. Simona Krejčí Mgr. Jiří Mitaš ZŠ Heyrovského 32

7 Expozice Jakuba Obrovského na hradě Městská část Brno-Bystrc usiluje již delší dobu o zřízení expozice z prací významného brněnského a bystrckého rodáka Jakuba Obrovského v jeho rodišti. Jakub Obrovský odkázal svoje dílo státu s tím, že bude vystaveno. Trvalou expozici obrazů a plastik J. Obrovského má Galerie Hodonín, ale s ohledem na prostory není schopna vystavovat celý Obrovského odkaz. S vedením galerie již dříve bylo dohodnuto půjčování děl za určitých podmínek. Jednou z možností naplnit podmínku zveřejnění celého díla, bylo umístění expozice na Státním hradě Veveří. Druhou z možností bylo umístění expozice v plánované nové pobočce Knihovny Jiřího Mahena na Kamechách. To se v průběhu přípravy ukázalo jako nereálné. V únoru roku 2008 proběhlo v brněnském pracovišti Národního památkového ústavu jednání za účasti zástupců Magistrátu města Brna. Výsledkem byla shoda o umístění expozice Jakuba Obrovského na Státním hradě Veveří s tím, že expozice by mohla být otevřena již v roce I když se předpokládaný termín otevření expozice nenaplnil, věc se částečně posunula. Ve středu 26. května 2010 se zainteresování, tedy zástupci Národního památkového ústavu, Galerie v Hodoníně, města Brna a městské části Brno-Bystrc sešli na hradě, aby si prohlédli případné budoucí prostory pro expozici ta má být živá a obměňovaná. Dnes je, po hrubých stavebních úpravách, připravena velká prostorná místnost v prvním patře anglického traktu. Přítomní se shodli, že prostory jsou vhodné. K dotažení záměru budou ovšem potřebny jako vždy peníze až na prvním místě. Bude nutno dokončit nejen vybrané prostory, včetně vnitřního zařízení, ale i přístupy, zajistit zabezpečení, temperování, průvodcovství atd. Vůle byla společná a při optimálních podmínkách je odhad otevření nyní posunut na rok Zastupitelé Bystrce na 23. zasedání ve středu dne 9. června 2010 odsouhlasili účelový dar ve výši 200 tisíc Kč pro Národní památkový ústav na projekt expozice a počáteční úpravy. Svatopluk Beneš, starosta Ř Á D K O V Á I N Z E R C E n Získejte až 5000 Kč měsíčně bez práce! Pronajměte auto, dům, balkon, či plot pro reklamní účely a nechte je vydělávat. Volejte n Počítačové služby instalace, odvirování, opravy, nové PC a notebooky, počítačové sítě. Tel.: n Přepisy 8mm filmů. Tel.: n Malíř pokojů, tel.: , n Malířské a natěračské práce malého i velkého rozsahu. Zn: po nás se neuklízí. Tel.: n Opravy v bytech. Po domluvě vrtání do zdi. Stolařské, zednické, kovářské, vodařské práce. Tel.: n Elektrikářské práce. Tel.: n Video + DVD opravy. J. Vejtasa, Nedbalova 33, Kohoutovice. Tel.: n Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka na vaši kuchyň a vys. šuplíky pod linku, skříňky na míru, výměna pracovní desky, Tel.: n Dřevostavby na klíč. Tel.: n Čištění koberců. Tel.: n Instalatérské, zednické, obkladačské, malířské práce Tel.: n Podlahářské práce. Tel.: Hledá se kočička, Britská modrá 1 rok, barva béžová, slyší na jméno Miky. Ztratila se na ulici K Dálnici 6 ve večerních hodinách. Nálezce dostane odměnu. Volejte na tel.: Místo pro expozici Jakuba Obrovského

8 ŘÁDKOVÁ INZERCE n Koupím byt či RD do 4 mil. n Hledám pronájem bytu pro Doktorka s hotovostí. pár. Tel. (SMS): Tel.: n Koupím byt 3+1 v Bystrci I. Tel.: n Malby, nátěry Onderka. Tel.: , n Koupím byt v Bystrci. Nabídn STUDIO SVĚTLA manikúra ky prosíme na tel.: pedikúra masáže. Lichý týden n Pronajmu autodílnu v BystrPo,Út, Pá sudý St, Čt vždy od ci. Půjčovna dodávek. 10 do 16 h. Tel.: Tel.: n Doučím MAT., FYZ., zákl. AJ. (6-9. tř.) o prázdninách připravím na reparát a na úspěšný start do 1.r. SŠ. (gym. SPŠ, EŠ aj.) Tel.: n Zajímavá, seriózní práce, ne nábor a prodej, pěkné výdělky. PC + net nutný. Volejte na tel.: n Kdo našel na přehran Vyměním OB 1+1 na ul. Fili- dě dámské hodinky, ať zavolá na pova 4.p. za OB 2+1, 3+1. Pouze tel.: Jde o památku, Bystrc, i po neplatičích. dobře odměním. Tel.: n Občané kontrolují činnost n Ekologická úklidová fir- RMČ tak, že starosta musí na ma nabízí úklid v domácnosti, každém zasedání zastupitelstva v bytech, i RD. Záruka kvality informovat o jejich záměrech zajištěna od profesionálních pra- a rozhodování. Zprávu dát i do covníků. I o víkendech. Bystrckých novin. Věci veřejné Tel.: Ing. Kuchař. n Vyměním menší OB 3+1 za n Výuka anglického jazyka, OB 4+1, oba v Bystrci, doplatím. individuální hodiny a doučovátel.: ní v Bystrci, od září odpolední n Rychlá půjčka Kč a večerní kurzy v CVČ Bystrouška. Tel.: Brno a okolí. Tel.: n Auto-opravna a pneuservis Brno-Žebětín. Provádíme opravy motorových vozidel, lakýrnické, klempířské, mechanické práce, příprava a realizace STK. Kompletní pneuservis včetně nových pneu. Tel.: , n Odborný servis a prodej PC i notebooků, domácích sítí. Oprava nefunkčních Windows, odvirování, záchrana dat. Nově otevřeno, zavádějící ceny. Kuršova 1a (bývalá prodejna drogerie), Tel.: , n Hledám menší prostor pro n Doučovací týdenní prázdninové kurzy do 25 m². ne.cz Tel.: n Překlady do slovenštiny. n hledá pro vyřešení vazby byt 1+1 Tel.: větší typ s lodžií pouze v Bystrn Hledám k výměně OB 4+1 ci. Prosím nabídněte. Bystrci za OB 3+1 na Kachlí- tyvbystrci.cz, tel.: kové. Zděné jádro, plast. okna, n nabízatepleno, krásný výhled. zí: pronájmy bytů v Bystrci Tel.: prodej na ul. Foltýnově, ul. n Vyvenčím Vašeho pejska. Fleischnerově 1+1, ul. Kuršově Tel.: , ul. Teyschlově, Vondrákově 3+1. Pronájem nebytového pron Prodám dvě italská moderstoru na ul. Ečerově. Vhodné pro ní zánovní menší křesla ušáky. obchod, služby. Cena za kus 1500,- Kč. Volejte tel.: Tel.: n nabín Reflexní a regenerační mazí: DB 2+1 na ul. Fleischnerově sáže. Poradenství v obl. výživy. nová KL, lodžie. Cena 1, ,Tel.: Kč, DB 2+1 na ul. Teyschlově n Naléhavě hledám ke kou- zděné jádro, nová KL. Cena pi byt 2+kk a větší, ne přízemí 1, ,- Kč, OV 2+1 na ul. a poslední patro. Rychlé a serióz- Štouračově, cena 1, ,ní jednání. Tel.: Kč, více info na tel.: AUTO a MOTO BATERIE Sortiment pro všechny typy automobilů a motocyklů. Náhradní díly a příslušenství na všechny vozy. Žárovky, oleje, filtry. Kontrola baterie před dovolenou zdarma!! Bystrcká prodejna: Brno Bystrc, ulice Kamechy 1. odbočka vlevo za konečnou tramvaje Ečerova, po 100 m rovně je vpravo naše prodejna. PO - PÁ 8-12 a hod., SO 8 11 hod. Tel., fax: , mobil: , Kurzy Francouzštiny v CVČ Bystrouška Ve školním roce 2010/2011 Začátečníci ČT Mírně pokročilí ČT Kontakt: BEZ STAROSTÍ NA KLÍČ KOUPELNY, modernizace bytů Zajistíme po dohodě projekt, statický výpočet,až po stavební povolení. Poradenská činnost, graf.návrh, cenová nabídka ZDARMA. BOSAN, s.r.o., Foltýnova 1, Brno (areál SBD Průkopník) Mob: , Uzávěrka příštího čísla je 13. srpna 2010 ve 12 hod. Bystrcké noviny vydává MČ Brno Bystrc, reg. č. MK ČR E Řídí redakční rada. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: T. Růžičková, tel Sběr inzerce na podatelně ÚMČ Brno Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakční rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Sazba a tisk BEKROS Brno. Náklad výtisků. Uzávěrka Tisk Zdarma.

ČERVENec ročník XXI / 2011

ČERVENec ročník XXI / 2011 ČERVENec ročník XXI / 2011 6 Čtěte v tomto čísle: q Dopravní omezení 2 q Anketa ve školách a školkách 4 q Jedenáct ocenění 5 q Dosta uhájila divizi 7 Čistá přehrada V průběhu roku 2010 byl spuštěn náročný

Více

Č E R V E N ročník XVIII/2008

Č E R V E N ročník XVIII/2008 NOVÉ VYDÁNÍ MONOGRAFIE JAKUBA OBROVSKÉHO V roce 2009 uplyne 60 let od úmrtí slavného bystrckého rodáka Jaku- 1949)., 1882 ) ba Obrovského Jeho monografie vyšla z iniciativy Občanského sdružení Odkaz Jakuba

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V rámci této výstavy se uskuteční přednáška

BYSTRCKÉ NOVINY. V rámci této výstavy se uskuteční přednáška BYSTRCKÉ NOVINY ŘÍJEN ročník XXII/2012 číslo 10 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Den otevřených dveří v Domově pro seniory Výlet klientů na hrad Špilberk Jako každoročně i letos přivítá návštěvníky v

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

LIST OPAD ročník XXI / 2011

LIST OPAD ročník XXI / 2011 LIST OPAD ročník XXI / 2011 9 Čtěte v tomto čísle: q Dopravní stavby 2 q Informace k zimní údržbě 2 q Manželé Káňovi jubilují 5 q CzechPoint oznamuje 7 q Sport 9-11 Vážení spoluobčané, zastupitelstvo městské

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo-

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo- BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXIV/2014 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Podzimní čištění komunikací a parkovišť v Bystrci Rozšíření pečovatelské služby Čištění místních komunikací a parkovišť

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. 7 749 voličů (39,96%) z celkového počtu 19 391 voličů a bylo odevzdáno 7 568 platných hlasů.

BYSTRCKÉ NOVINY. 7 749 voličů (39,96%) z celkového počtu 19 391 voličů a bylo odevzdáno 7 568 platných hlasů. BYSTRCKÉ NOVINY LISTOPAD ročník XXII/2012 číslo 11 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Ulice Pod Horkou, složitý problém Bystrce Poslední jednání zastupitelstva městské části se opět vrátilo k řešení otázek

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy BYSTRCKÉ NOVINY ÚNOR ročník XXII/2012 číslo 1/2 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Elektronická podpora zápisu do MŠ Nová MŠ Brno-Kamechy, ul. Kavčí 3 Rada MMB rozhodla 24. 12. 2012 o novém systému zápisu

Více

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 4 Zpráva o plnění programového prohlášení strana 3 a 4 Informace z radnice strana

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

SLOVO STAROSTY KROJOVANÉ SLAVNOSTI BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI. www.chrlice.brno.cz PŘÍPRAVA KROJOVANÝCH SLAVNOSTÍ

SLOVO STAROSTY KROJOVANÉ SLAVNOSTI BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI. www.chrlice.brno.cz PŘÍPRAVA KROJOVANÝCH SLAVNOSTÍ www.chrlice.brno.cz CHRLICKÉ OKO INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-CHRLICE ROČNÍK 16, ČÍSLO 93 ČERVENEC 2010 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, polovina roku je za námi, žáci ve škole obdrželi vysvědčení

Více

Město přeje kultuře a informovanosti

Město přeje kultuře a informovanosti Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. ledna 2014 číslo 1 - ročník 24 zdarma - neprodejné Kultura v Otrokovicích se bude mít zase o něco lépe. Díky nové Městské galerii Otrokovice, zbudované v místě bývalého

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 2, duben 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty

Více

BYSTRCKÉ HODY. Helenka jako nová. Pozvánka

BYSTRCKÉ HODY. Helenka jako nová. Pozvánka BYSTRCKÉ HODY nedûle 23. 6. 2002 (viz. program Spoleãenského centra) HORNÍ NÁMùSTÍ téma pro zastupitelstvo i obãany V minulosti bylo učiněno několik nedovršených pokusů o dořešení popsaného prostoru. Jednou

Více

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 092 0 0 9 Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna Starosta Ing. Roman Vašina si společně s představiteli Jihomoravského kraje v

Více

LISTOPAD. ročník XVI/2006 POPRVÉ DO ŠKOLY - POPRVÉ DO KNIHOVNY

LISTOPAD. ročník XVI/2006 POPRVÉ DO ŠKOLY - POPRVÉ DO KNIHOVNY Hotel Santon otevře nové wellness centrum Koncem prvního čtvrtletí roku 2007 si budete moci jít zaplavat k Brněnské přehradě. Není to však způsobeno předčasným příchodem léta, ani prudce postupujícím globálním

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Číslo 5/2013. Vychází 31. května 2013

Číslo 5/2013. Vychází 31. května 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 5/2013 Vychází 31. května 2013 Kvalitnější MHD zcela bezbariérová a ekologická Na konci března podepsala firma OSNADO, spol.

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

Domov pro seniory Koniklecová

Domov pro seniory Koniklecová zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 3 březen 2009 www.novy-liskovec.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 5 Domov pro seniory Koniklecová strana 2

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC U NÁS V ČAKOVICÍCH VYDÁVÁ MČ PRAHA - ČAKOVICE LEDEN 2008 ZDARMA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC U NÁS V ČAKOVICÍCH VYDÁVÁ MČ PRAHA - ČAKOVICE LEDEN 2008 ZDARMA Otázky a odpovědi Ohlédnutí za rokem 2007 naleznete na straně 1, 2 a 3. Zápisy do školských zařízení Podrobnosti naleznete na straně 5 a 11. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem.

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem. NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 3/2013 Vychází 2. dubna 2013 www.dvurkralove.cz Zakládáme Místní akční skupinu MAS Královédvorsko, o. s. Obcím na Královédvorsku

Více

Dne 30. dubna 2014 v 18 hodin se slétli čarodějové a čarodějnice do Lískovce na tradiční rituál Pálení čarodějnic v parku pod Plachtami KV2

Dne 30. dubna 2014 v 18 hodin se slétli čarodějové a čarodějnice do Lískovce na tradiční rituál Pálení čarodějnic v parku pod Plachtami KV2 číslo 5 květen 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu strana 3 5 Informace

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Změny v MHD. leden. Vánoční cena. Kamenná svatba. Zimní údržba. Prahy str. 18 1. komunikací str. 12. se starostou str. 7

Změny v MHD. leden. Vánoční cena. Kamenná svatba. Zimní údržba. Prahy str. 18 1. komunikací str. 12. se starostou str. 7 Listy Prahy14 leden měsíčník obyvatel Černého Mostu, Hloubětína, Kyjí a Hostavic 1/2011 Změny v MHD Kamenná svatba se starostou str. 7 Zimní údržba komunikací str. 12 Vánoční cena Prahy str. 18 1 obrazové

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více