Kreditní platební karty na českém bankovním trhu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kreditní platební karty na českém bankovním trhu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Kreditní platební karty na českém bankovním trhu Bakalářská práce Autor: Nikola Vorlíčková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha Duben, 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Lounech dne Nikola Vorlíčková

3 Poděkování: Ráda bych poděkovala mé vedoucí práce Ing. Olze Šeflové za její odbornou pomoc, poskytování cenných informací a důležitých připomínek ke zpracování bakalářské práce. Dále děkuji své rodině a přátelům, které mě po celou dobu studia podporovali.

4 Anotace Cílem této bakalářské práce je zhodnocení kreditních platebních karet na českém bankovním trhu. Vymezuje teoretickou problematiku bankovních platebních karet. Uvádí analýzu nabídky kreditních platebních karet u vybraných bank (Česká spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční banka a UniCredit Bank). Zabývá se i komparací parametrů, zvolených produktů a výběrem nejvhodnějšího produktu pro konkrétního klienta. Klíčová slova: co-brandová a affinity karta, charakteristika klienta, karetní asociace, kreditní karta, úrokové sazby Annotation The goal of this work is to evaluate the credit card payment on the Czech banking market. It defines a theoretical issue of bank cards. The analysis of a range of credit card payment at selected banks (Česká spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční banka a UniCredit Bank). It deals with the comparison of parameters of selected products and choice of the best product for a particular client. Keywords: co-branded and affinity cards, client characteristics, card association, credit card, interest rates

5 Obsah Úvod 1. Teoretické vymezení platebních karet Platební karty a jejich náležitosti Kreditní platební karty Debetní platební karty Charge platební karty Co-branded a affinity karty Úroky a ostatní náklady kreditních karet Používání a bezpečnost platebních karet Karetní asociace Zpracování transakcí Zúčtování transakcí Využití platebních karet Výhody a nevýhody kreditních platebních karet Výhody a nevýhody pro držitele Výhody a nevýhody pro banku Výhody a nevýhody pro obchodníka Metodologie Analýza nabídky kreditních platebních karet u vybraných bank Podmínky poskytnutí kreditních platebních karet Úvěrový registr Nabídka kreditních platebních karet v České spořitelně Nabídka kreditních platebních karet v Komerční bance Nabídka kreditních platebních karet v Československé obchodní bance Nabídka kreditních platebních karet v UniCredit Bank Czech Republic Komparace a výběr nejvhodnějšího produktu pro konkrétního klienta Charakteristika klienta Modelový příklad klienta A Modelový příklad klienta B Modelový příklad klienta C Závěr Zhodnocení výsledků... 52

6 5.2 Doporučení bankám Seznam použité literatury Seznam použitých obrázků Seznam použitých grafů Seznam použitých tabulek Seznam použitých příloh Slovník

7 Úvod Platební karty vznikly v USA v roce Jednalo se o věrnostní kartu, vydanou společností Western Union Telegraph Company. První univerzální platební kartu zavedla Diners Club International v USA v roce V roce 1951 byly vydány první bankovní platební karty, které však nebyly příliš úspěšné. Až v roce 1958 přichází Bank of America s projektem platebních karet, který byl základem VISA karet. 1 První karta v České republice byla vydána k tuzexovému účtu Živnostenskou bankou v roce V roce 1991 tatáž banka vydala první VISA kartu. V České republice se kreditní a charge karty rozšířily až od roku Lidé si kreditní karty pořizují čím dál více, přesto je nadále nejrozšířenějším nástrojem k placení debetní karta. V Česku se začaly prosazovat debetní karty v roce 1990 a kreditní karty až po roce Mnoho lidí si však často plete kreditní a debetní platební kartu. Nejčastější mylnou představou lidí je, že kreditní karta je svázána s běžným účtem. Lidé si myslí, že názvem kreditní karta mohou označovat jakoukoliv platební kartu. Velkým problémem dnešní doby, ač se to nezdá, je také neinformovanost o zásadních rozdílech v debetních a kreditních kartách. Média a propagační materiály bank poskytují mnoho informací, ale pouze k přilákání klientů, a zásadní informace, které by potencionální klienti měli znát, už se nedozvědí, pokud si kreditní kartu nezřídí. Debetní karta patří k účtu klienta, který čerpá vlastní finanční prostředky. Kreditní karta je revolvingový úvěr, který klient čerpá, nikoliv z vlastních prostředků, ale na dluh. 3,4 Cílem této bakalářské práce je zhodnocení kreditních platebních karet na českém bankovním trhu. Vymezuje teoretickou problematiku bankovních platebních karet. Uvádí analýzu nabídky kreditních platebních karet u vybraných bank. Zabývá se i komparací a výběrem nejvhodnějšího produktu pro konkrétního klienta. 1 Zpracováno podle: Dvořák Petr str Zpracováno podle: 3 Zpracováno podle: 4 Zpracováno podle: 7

8 1. Teoretické vymezení platebních karet 1.1 Platební karty a jejich náležitosti Platební karty jsou moderním produktem bezhotovostního platebního styku. Platební karty jsou vydávány fyzickým a právnickým osobám. Karty vydávají karetní asociace. Nejznámější jsou: Mastercard VISA American Express Diners club Zpracování transakcí a vydání platební karty, obvykle provádějí obchodní banky. 5 Největší obchodní banky, které působí v České republice, jsou držiteli licencí karetních asociací VISA a Mastercard. Některé banky dokonce vydávají karty čtyř a více karetních asociací. 6 V dnešní době jsou vyráběny pouze plastové karty, a to z důvodu vyšší bezpečnosti. Dříve byly papírové nebo plechové, tudíž snadno padělatelné. Platební karty mohou být embosované (s reliéfním písmem) nebo elektronické (s hladkým potiskem). Embosované karty lze použít na více místech než elektronické. Tento druh karty je výrazně dražší. Elektronické karty jsou nejrozšířenějším typem v České republice. Cena tohoto typy je velmi nízká. Nevýhodou je omezená použitelnost. Jsou použitelné pouze pro online transakce, výběry z bankomatu či omezenou platbu u obchodníka, ale v České republice touto kartou klient v dnešní době zaplatí u více než poloviny obchodníků, kteří přijímají karty. 7 Způsoby elektronického záznamu dat na kartě: s magnetickým proužkem Magnetický proužek je umístěný na zadní straně platební karty. Údaje na magnetickém proužku obsahují 2 nebo 3 záznamové stopy. - V první stopě je uvedeno číslo karty a jméno držitele karty. Slouží pouze ke čtení. 5 Pramen: Zbyněk Kalabis - Základy bankovnictví - str Zpracováno podle: Zbyněk Kalabis - Základy bankovnictví - str Zpracování podle: 8

9 - V druhé stopě se snímají informace při použití karty a také je zde uvedeno její číslo. Slouží pouze ke čtení. - Ve třetí stopě mohou být údaje přepisovány. Tato stopa se používala v off-line bankomatech, kde umožňovala snižování finančního limitu. Výhodou karty s magnetickým proužkem je jednoduchost a nízké náklady na výrobu. Nevýhodou je padělání. s laserovým záznamem Data jsou zaznamenána do podkladové vrstvy karty. Výhodou je vysoká kapacita záznamu. Nevýhodou je snadné padělání a vysoká výrobní cena. s čipem Potřebné údaje jsou uloženy v mikročipu na přední straně karty, které lze měnit či mazat. Umístění a struktura čipu podléhá mezinárodní normě ISO až Výhodou tohoto zaznamenávání dat je vyšší bezpečnost a nižší provozní náklady. Karty s tímto typem záznamu jsou v dnešní době používány nejvíce. hybridní Karty jsou vybavené čipem i magnetickým proužkem. 8 Při sjednání platební karty banka klientovi přidělí PIN kód, který chrání zůstatek finančních prostředků na kartě před neoprávněným zásahem jiné osoby. Kartu je možné využít i k hotovostnímu platebnímu styku, a to výběrem hotovosti z bankomatu. Obchodní banky usilují především o bezhotovostní platební styk. 9 Bance aktiva v hotovosti nepřinášejí výnosy ale naopak náklady. Jsou vázány na určitou věc (papír či kov), a proto nesou riziko ztráty a padělání. Bezpečné uložení a přeprava hotovostních peněz jsou spojeny s vysokými náklady. Hotovostní peníze nepřinášejí úroky, bezhotovostní peníze jsou zpravidla úročeny. 10 Pokud klient bude vybírat hotovost z bankomatu, bude platit jednorázový poplatek za výběr, který bude nižší, pokud klient bude peníze vybírat z bankomatu banky, u níž má platební kartu. Jestliže vybere hotovost v jiné bance, jednorázový poplatek za výběr bude mnohonásobně vyšší. Některé banky nabízejí další služby tzv. transakční bankomaty. Po vložení karty do bankomatu si klient zvolí službu například: Příkaz k úhradě, kde klient může provést platbu a přístroj na základě této platby vytiskne stvrzenku, dále je možné vkládat hotovost. Klient zvolí službu vklad hotovosti a některé bankomaty umožňují i 8 Zpracováno podle: Dvořák Petr Bankovnictví pro bankéře str Zpracováno podle: Zbyněk Kalabis Základy bankovnictví str Zpracováno podle: Bankovnictví str

10 dobití kreditu mobilního telefonu, ale také není výjimkou možnost zaplatit fakturu a to vše prostřednictvím platební karty. 11 Platební karty jsou vyráběny z plastu a musí vyhovovat mezinárodním normám ISO Oprávněný držitel může s kartou provádět peněžní transakce, k nimž je určena. Platební karty mají tyto náležitosti: Označení vydavatele karty mohou to být banky a bankovní asociace, finanční společnosti, obchodní domy, letecké společnosti a mnoho dalších. Jméno držitele karty držitelem je většinou majitel účtu, nikoliv majitel karty, protože karta je majetkem vydávající společnosti. Držitel může nechat vystavit i dodatkové karty blízkým osobám, které budou mít oprávnění disponovat peněžními prostředky na účtu. Jméno uvedené na kartě, musí obsahovat maximálně 27 znaků. Záznam dat data na platební kartě můžou mít formu záznamu s reliéfním písmem nebo s hladkým potiskem. Elektronický záznam dat může mít formu magnetického proužku, laserového záznamu nebo mikročipu. Číslo platební karty číslo platební karty obsahuje 16 až 19 znaků, tyto zadané znaky slouží k identifikaci držitele. Platnost platební karty doba platnosti karty se liší podle typu karty a dané společnosti, jež kartu vydává, většinou se pohybuje od jednoho roku do několika let. Některé instituce před koncem platnosti karty kontaktují klienta. Po vypršení platnosti se karta automaticky zablokuje a nelze ji nadále používat Kreditní platební karty Kreditní platební karty jsou revolvingové úvěry, které klient postupně čerpá podle svých potřeb a bez časového omezení. Karta je používána při nákupu zboží či služeb. Při sjednání karty banka určí výši minimální měsíční splátky a úroky z vyčerpaného úvěru. Podle výše čistého měsíčního přijmu klienta banka stanoví úvěrový limit, který může postupně či jednorázově čerpat a současně splácet. Klient musí bezpodmínečně hradit své závazky, pokud by tak nečinil, platil by za nedodržení data splatnosti či přečerpání úvěrového limitu nemalou pokutu nebo další sankční poplatky. Při čerpání úvěru je možné a výhodné využívat 11 Zpracováno podle: Zbyněk Kalabis str Zpracováno podle: Dvořák Petr Bankovnictví pro bankéře a klienty - str. 371,

11 bezúročné období, kde se minimalizují náklady. Peněžní prostředky má klient vždy k dispozici, může je čerpat bezhotovostní transakcí či výběrem z bankomatu, ale karta je prioritně určena k bezhotovostnímu platebnímu styku z důvodu snižování hotovosti v oběhu. Při výběru z bankomatu klientovi někdy odpadá nárok na bezúročné období. Pro držitele karty je velmi výhodné půjčit si peněžní prostředky, kdykoliv je bude potřebovat. Banka si za to účtuje vysoké úroky oproti jiným úvěrům, protože bance hrozí úvěrové riziko. 13 V současné době jsou na trhu kreditní karty velkým trendem. Banky, které nabízejí karty, se předhánějí, kdo bude mít lepší kreditní karty s nejrůznějšími výhodami pro klienta. Banky podporují tento druh úvěru i s možnými riziky, jelikož klient má finanční rezervu a může ji kdykoli použít a banka tím získává nemalé finanční prostředky na úrocích. Za rok 2013 bylo v Česku vydáno 2,075 milionu kreditních karet, což vyplývá ze statistik Sdružení pro bankovní karty. Banky, které nabízejí kreditní karty, lákají potencionální klienty na různé slevy, bonusy, ale také není výjimkou možnost pořídit si ke kartě různá pojištění. Nejčastější je pojištění schopnosti splácet, pojištění karty a osobních věcí, zneužití karty, cestovní pojištění a další. Vždy záleží na typu karty a dané bance, jakou má aktuální a stálou nabídku. Pojištění se může lišit zejména výší částky, na kterou byla smlouva uzavřena. Roční pojistné se pohybuje v průměru od 200 Kč do 800 Kč. Výhody pro klienty ke kartě se většinou nazývají doplňkové produkty. Další zajímavou službou poskytovanou bankou jsou dodatkové karty. Dodatková karta je vydávána ke kreditní kartě, kde má klient uzavřenou smlouvu. Na základě žádosti držitele hlavní karty banka vydá dodatkovou kartu. Držitel dodatkové karty má přístup ke stejným výhodám a bonusům na kreditní kartě jako hlavní držitel. Klient a jeho blízcí tím mají neustálou finanční rezervu k dispozici. Každá instituce se liší trochu jinou nabídkou, aby nalákala klienty. Většina se shoduje, že ke kreditní kartě mají tři dodatkové karty zdarma. Dodatková karta je vystavena na jméno držitele, který využívá úvěrový rámec hlavní karty. I přestože karta má více dodatkových karet, chodí jeden výpis úvěrové karty, a to hlavnímu držiteli. Vyúčtování o pohybu transakcí v daném měsíci klient obdrží pravidelně jednou měsíčně. Výpis lze klientovi zaslat poštou či elektronicky nebo si výpis může vyzvednout na obchodním místě, kde má uzavřenou smlouvu. Záleží na tom, co je pro klienta jednodušší a 13 Zpracováno podle: 11

12 pohodlnější. Na výpisu se klient dozví počáteční a konečný stav. Dále jsou zde uvedeny všechny provedené transakce, splátky, úroky, datum splatnosti a ostatní důležité náležitosti vyúčtování, které jsou uvedeny v zákoně č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Klient se může informovat o disponibilním zůstatku i v průběhu měsíce a nemusí čekat, než mu přijde vyúčtování. Lze se informovat prostřednictvím bankomatu, internetového bankovnictví a na obchodním místě instituce. 1.3 Debetní platební karty Debetní karty jsou přímo vázány na bankovní účet. Jedná se o účty podnikatelské, spořící a nejčastější osobní účty. Klient při použití karty za zboží či služby čerpá vlastní finanční prostředky. Za vedení bankovního účtu klient musí platit měsíční poplatky, které se v průměru pohybují od 0 do 250 Kč. Zúčtování probíhá ihned po uskutečnění transakce nebo maximálně do několika dnů. Banka může klientovi nabídnout různé doplňkové služby, například pojištění, dodatkovou kartu a nejčastěji kontokorent či debet. Vše záleží na bonitě klienta. Pokud banka klientovi službu kontokorent nebo debet nenabídne, není možno čerpat peníze do mínusu. Při platbě u obchodníka klientovi nebude povolena platba, jestliže nebude 14, 15 mít dostatečný zůstatek na účtu. 1.4 Charge platební karty Charge karty jsou vydávány ojediněle. Banka nabízí tento druh karty jen vysoce bonitním klientům. Tyto karty mají zcela stejné použití jako debetní i kreditní karty. Charge karty jsou spojeny s úvěrovým účtem, proto se podobají kreditním kartám. Splátky nelze rozdělit na delší časové období. Klient nakupuje zboží či služby v průběhu měsíce. Banka ke konci měsíce vystaví výpis všech provedených transakcí. Na rozdíl od kreditní karty klient musí uhradit dluh jednorázově, a to do předem stanoveného termínu (pohybuje se od 14 do 30 dnů). Pokud klient splatí včas svůj závazek vůči bance, neplatí žádné úroky. Stane-li se, že klient neuhradí z nějakého důvodu dluh ve stanoveném termínu, zaplatí značně velký sankční 16, 17 poplatek. Roční náklady jsou vyšší než u kreditních karet. 14 Zpracováno podle: 15 Zpracováno podle: jsou debetní karty 16 Zpracováno podle: 17 Zpracováno podle: 12

13 1.5 Co-branded a affinity karty Co-branded a affinity karty jsou platební karty, které vydávají banky ve spolupráci s další institucí s cílem získat přístup k novým klientům. 18 Co-branded karty jsou vydávány ve spolupráci s jiným podnikatelským subjektem. 19 Ze smluvního vztahu vyplývá oběma stranám možnost získat příležitost ke zvýšení podílu na trhu. Pro tento druh karty je charakteristické, že klientům nabízejí určité zvýhodnění či bonusy, na kterých se podílejí smluvní partneři. Partnerem mohou být letecké společnosti, pojišťovny, obchodní řetězce, hotely apod.). Tato karta představuje jednu z forem věrnostních programů vydavatelů i jejich partnerů. Poskytování výhod však bývá něčím podmíněno, nejčastěji se jedná o to, jak často klient kartu používá při platbách za zboží či služby. To má držitele karty dostatečně motivovat k častějšímu použití a vydavatelům to přináší vyšší zisk. Co-branded karty přinášejí výhody všem zúčastněným osobám. Pro partnera to znamená zvýšení tržeb, jelikož držitel karty je motivován k nákupu právě v dané partnerské firmě. Pro klienta jsou zvýhodněné podmínky v podobě slev a věrnostních programů a může získat provize pro svou organizaci. Pro banku jsou pozitivní zkušenosti přínosem, jelikož klient může využít dalších produktů. Tím se zvýší příjmy a sníží se akviziční náklady. Affinity karty jsou vydávány ve spolupráci s nepodnikatelskými subjekty, jedná se o různé zájmové či charitativní organizace, profesní či ekologická sdružení, nadace a jiné. Pro vydávající banku těchto karet přichází nová příležitost dostat se ke specifické skupině klientů, které spojuje společné zaměstnání, zájmy nebo členství v různých sdruženích. Aby byl kartový program úspěšný, musí přinést cílové skupině zvláštní hodnotu navíc. 20 Affinity karty přinášejí stejně jako u co-branded karet jisté výhody. Partnerovi se zvýší příjmy neboli provize od banky, zlepší se komunikace se členy a také partner bude mít logo na kartě, čímž si bude vytvářet reklamu a zviditelní se. Klientovi to přináší řadu zvýhodněných podmínek, které mohou mít formu nižších poplatků, úroků či lepší služby. Neopominutelnou součástí je podpora zájmů cílové skupiny neboli provize pro svou organizaci. Pro banku je výhodou snížení akvizičních nákladů, tím zvýšení příjmů a především, pokud klient bude spokojen, využije dalších služeb Zpracováno podle: Dvořák Petr Bankovnictví pro bankéře a klienty - str Pramen: Dvořák Petr - Bankovnictví pro bankéře a klienty - str Zpracováno podle: Dvořák Petr - Bankovnictví pro bankéře a klienty - str. 383, Zpracováno podle: 13

14 1.6 Úroky a ostatní náklady kreditních karet Úrok je cena za půjčku peněz. Výše úroku je stanovena pomocí úrokové míry v % za dané období. V případě, že klient nestihne v bezúročném období uhradit své závazky vůči bance, kde má zřízenou kreditní kartu, banka začne připisovat nemalé úroky. Průměrný úrok kreditních karet u čtyř vybraných bank (ČS, KB, ČSOB a UCB) je od 1,45 % p.m. do 1,81 % p.m. 22 Banky, které poskytují reklamy v podobě letáčků, na internetu nebo pomocí jiných informačních zdrojů, uvádějí měsíční úrokové sazby a velmi zřídka uvádějí roční sazby. Klient má pocit, že je nabídka kreditních karet velice výhodná, s nízkým úrokem, ale po převodu měsíční úrokové míry, pomocí složeného úročení na roční úrok, je průměrná sazba u čtyř vybraných bank (ČS, KB, ČSOB a UCB) od 17,4 % p.a. do 23,9 % p.a., 23 což je dosti vysoký úrok. Dále klient hradí měsíční poplatky za kartu, a to kolem 60 Kč i více. 24 V letácích se klient nedozví dostatečně podrobné informace o úrocích a dalších poplatcích. Tyto velmi důležité a podstatné informace klient zjistí až při podpisu smlouvy. Bývají uvedeny tím nejmenším písmem, které ani převážná většina lidí z tohoto důvodu nečte. Potencionální klienti slepě důvěřují tomu, kdo s nimi smlouvu uzavírá. Neuvědomí si však, že neznají podstatné informace. Většinou se klient tyto informace dozví až z výpisu, kde vidí, jaké úroky, poplatky a popřípadě další sankční poplatky za nedodržení smlouvy musí zaplatit. Dalším zásadním problémem je, že banky neupozorňují na rozdíly mezi debetními a kreditními kartami. To je dost pochopitelné, protože by se výrazně snížil počet uzavřených smluv, což by pro instituci bylo nevýhodné. Tudíž klient kartu používá stejně jako debetní. V peněžence má dvě karty, které na první pohled vypadají naprosto stejně, a proto neřeší, kterou použije jako první. Na konci měsíce se dozví, kolik musí zaplatit v případě, že nevyužije bezúročné období. 25 Úrokové sazby mohou být stanoveny jako: - měsíční úroková sazba (označována p.m. neboli per mensem) - čtvrtletní úroková sazba (označována p.q. neboli per quartale) - pololetní úroková sazba (označována p.s. neboli per semestre) - roční úroková sazba (označována p.a. neboli per annum) 22 Vlastní zpracování: sazby jsou účinné od Vlastní zpracování: sazby jsou účinné od Zpracováno podle: 25 Zpracováno podle: 14

15 Úrokové sazby stanovené jako čtvrtletní a pololetní jsou využívány ojediněle. Obchodní banky počítají úroky každý den ve své hlavní účetní knize. Úrokovací období je období, za které banky zaúčtují úroky klientovi obvykle měsíčně, ale může se zvolit i jiná perioda (čtvrtletní, pololetní či roční). Vzorec pro výpočet úroků: Úrok = ú á č í, kde Jistina úvěru je objem prostředků na kreditní kartě Úroková sazba je označení sazby v procentech Počet dní je, jak dlouho úvěrový vztah trvá 26 Pro výpočet počtu dní se používají tzv. standardy (konvence): 1. 30E/360 standard (evropský standard, německá metoda). V čitateli se používá měsíc s 30 dny a ve jmenovateli rok s 360 dny A/360 standard (americký standard) 3. ACT/360 standard (mezinárodní standard, francouzská metoda). Používá v čitateli měsíce se skutečným počtem dnů a ve jmenovateli rok s 360 dny. 4. ACT/365 standard (anglická metoda). Používá v čitateli měsíce se skutečným počtem dní a ve jmenovateli rok se skutečným počtem dní Používání a bezpečnost platebních karet Placení kartou přes platební terminál je v dnešní době samozřejmostí. Pro klienta je placení kartou pohodlnější a s využitím bezkontaktní platby i rychlejší. Bezkontaktní platební karty umožňují nakupovat menší nákupy do výše 500 Kč jen přiložením k platebnímu terminálu a PIN kód přitom není nutné zadávat. Tento druh platby by mohl být pro zloděje snadno zneužitelný během krátké doby. Jiný problém nastává, když klient přijde do maloobchodu, kde sice terminál na platební karty mají a je dokonce funkční, ale prodavači budou od klienta vyžadovat hotovost. Pokud 26 Zpracováno podle: 27 Zpracováno podle: Radová Jarmila - finanční matematika - str. 7, 8 15

16 jejich zákazník u sebe hotovost mít nebude, pošlou ho do nejbližšího bankomatu, což pro klienta znamená další poplatky. Důvod, proč obchodník naléhá na platbu v hotovosti, spočívá v tom, že musí odvádět bance určitá procenta z prodeje. Částka, kterou obchodník odvádí bance, se liší. Každý obchodník má uzavřenou individuální smlouvu, kde je přesně stanoveno, kolik procent z tržeb placených kartou na terminálu bude odvádět. To záleží na různých faktorech, například na výši měsíčních obratů, počtu poboček a dalších okolnostech, které ovlivňují odváděná procenta či měsíční hrazenou částku. V průměru se sazba pohybuje od 1 do 5 % p.m. Dříve mohlo dojít ke zneužití platebních karet přímo u obchodníka. Pro obchodníka nebylo obtížné zapamatovat si poslední tři číslice z řady čísel a po odchodu zákazníka si je zapsat společně s číslem karty, které měl otištěné z imprinteru. Poté postupně či jednorázově odčerpával finanční prostředky z karty. Také je možné, že obchodník naúčtoval nějaké transakce navíc. Zákazník, který byl nepozorný, zaplatil i to, co si nekoupil. Zákazník se v dnešní době s imprinterem setká jen zřídka. 28 Platby na internetu většinou umožňují embosované karty. Transakce prováděné na internetu můžou být nejnebezpečnější variantou použití karty. Klient musí při placení uvést informace z platební karty. Jedná se o dobu expirace, číslo karty a CVC kód. Pokud neoprávněná osoba zjistí tyto informace, může majiteli účtu způsobit velkou finanční ztrátu. Phishing je podvodné rozesílání ů, vytvořených tak, že vypadají, jako by byly zaslány karetními asociacemi. Je v nich žádáno, aby klient sdělil důvěrné informace (číslo karty, PIN kód, apod.). Podvodníci už jen čekají, kdo důvěrné informace poskytne. 29 Skimming je zařízení, které sbírá data z karet při běžném použití bankomatu. Dalším způsobem zneužití bankomatu může být nainstalovaná kamera nebo upravená klávesnice. Klient, kterému byla zneužita karta, nemusí o zneužití vědět i několik týdnů až do té doby, dokud nepřijde výpis z účtu Zpracováno podle: 29 Zpracováno podle: 30 Zpracováno podle: 16

17 1.8 Karetní asociace Karty vydávají obvykle obchodní banky prostřednictvím karetních asociací. Na jedné straně stojí instituce, které platební karty vydávají, a na druhé straně instituce, které transakce zpracovávají. Instituce, které vydávají a zpracovávají transakce, lze rozdělit na jednotlivé asociace: zpracovatelské, které jsou zaměřeny jen na zpracování transakcí vydavatelské, které jsou zaměřeny na vydávání karet banky, které jsou zaměřeny jak na zpracování transakcí, tak na vydávání karet V České republice jsou největší obchodní banky držiteli licencí karetních asociací VISA a MasterCard, některé finanční instituce vydávají karty až čtyř a více karetních asociací. MasterCard je nadnárodní společnost se sídlem ve Spojených státech amerických, která zpracovává veškeré platby uskutečněné platebními kartami své značky. 31 VISA je též nadnárodní společnost se sídlem ve Spojených státech amerických. Společnost provozuje síť elektronických plateb a správu plateb mezi finančními institucemi, podniky, spotřebiteli, obchodníky a orgány státní správy Zpracování transakcí Transakce, které jsou prováděny platebními kartami, musí být nejprve autorizovány. Platební karta je ověřena, zda má klient oprávnění danou transakci uskutečnit. Ověření oprávněnosti provést danou transakci je uskutečněno na žádost zpracovatelské banky u vydavatele konkrétní karty. Pokud vydavatel transakci povolí, transakce může být realizována. V opačném případě transakce nemusí být uznána. Autorizace může být provedena elektronicky či hlasově Zúčtování transakcí Zúčtovacím centrem v České republice je bankovní či nebankovní subjekt, který zpracovává transakce. Pro transakce uskutečněné pod logem asociace VISA jsou transakce zpracovány v londýnském zúčtovacím centru VISA. Pro transakce uskutečněné pod logem asociace MasterCard jsou transakce zpracovány společností Global Payment Europe. Tato společnost provádí zúčtování většiny tuzemských bank. Některé banky provádí zúčtování 31 Pramen a zpracováno podle: Kalabis Zbyněk - Základy bankovnictví - str Zpracováno podle: 33 Zpracováno podle: Kalabis Zbyněk - Základy bankovnictví - str

18 přímo asociací MasterCard. Tuzemské zúčtování je rychlejší, protože transakce jsou v českých korunách a nejsou převáděny do zúčtovací měny Využití platebních karet Platební karty všeobecně může klient využívat mnoha způsoby. Instituce se snaží nabízet co nejpestřejší škálu standardních i doplňkových služeb ke kartě. Nejčastějším standardním využitím, které používá velká část klientů, je mnohostranné využití bankomatu. Klient může vybírat hotovost, vkládat hotovost, uskutečnit jakoukoliv platbu, nastavit příkazy k úhradě, informovat se o stavu účtu a popřípadě dobít kredit mobilního telefonu. Při využití služby bankomatu klient nesmí zapomínat na to, že každá služba je jinak zpoplatněna. Platba kartou přímo u obchodníka je pro klienta určitě pohodlná záležitost, nemusí se zabývat tím, zda má u sebe dostatek finančních prostředků. Klient který platí kartou, zpravidla utratí u obchodníka větší částku, než kdyby platil hotově. Platbu lze uskutečnit i na internetu, to má své výhody, ale na druhé straně i nevýhody, jelikož karta se platby fyzicky neúčastní, držitel musí uvést důležité identifikační údaje, aby platba mohla být provedena. Tato forma využití je pravděpodobně nejvíce zneužitelná. Banky se snaží klienty chránit před zneužitím různými způsoby. Některé banky můžou povolit platbu přes internet pouze na vyžádání nebo nabízejí tzv. virtuální karty. Klient se může chránit i sám, stačí, když si nastaví limit na 0 Kč za platby na internetu. V případě, že by někdo chtěl kartu zneužít, platba nebude provedena, jelikož karta bude takto blokována. Dalším způsobem může být povolení platby na internetu jen na určitou dobu. Některé debetní karty umožňují i bezkontaktní platby. Drobné výdaje do 500 Kč je možné zaplatit prostřednictvím technologie PayPass a PayWave, a to bez zadání PIN. Cash advance je doplňková služba k platebním kartám. Funkce této služby je výběr hotovosti bez použití bankomatu. Výběr je možný na přepážkách bank či některých směnárnách. Výběr pomocí karty je podstatně dražší než z bankomatu. Při platbě klient předkládá doklad totožnosti a platební kartu. 35 Cash Back je též doplňková služba, která umožňuje výběr hotovosti přímo u obchodníka. Při využití klient předkládá průkaz totožnosti a platební kartu. Výběr je možný 34 Zpracováno podle: Kalabis Zbyněk - Základy bankovnictví - str Zpracováno podle: Kalabis Zbyněk Základy bankovnictví - str

19 od 1 Kč do 1500 Kč, a to v případě, že minimální hodnota realizovaného nákupu dosáhne 300 Kč. Informace o vybrané částce bude uvedena na účtence. V České republice je tato služba méně obvyklá. 36 Předautorizace může být využita v případě, že klient nezná přesnou částku k zaplacení. Prodejce odhadne částku a provede předautorizaci. Tím si ověří, že na kartě je dostatek finančních prostředků, a tato částka je dočasně zablokována na daný účel. V případě, že se částka liší, je později dorovnána. Předautorizace se především využívá ve službách, např. v hotelu, autoservisu či stavitelství, kde se na určitém projektu vypočítá odhadní cena a v závěru se bude mírně lišit. Late Charge znamená dodatečné zatížení držitele karty. Pokud platba u obchodníka nebyla provedená v plné výši, obchodník je oprávněn nárokovat zaplacení zbylé částky. Obchodník vypíše dodatečný doklad se všemi náležitostmi a v místě podpisu držitele karty uvede Late Charge. Kopii zašle klientovi s vysvětlením, proč byla částka doúčtována. Credit Voucher je výměna a vrácení zboží, účetní transakcí s platební kartou. Credit Voucher je doklad, kde je vyznačena částka, kterou se obchodník zavazuje vrátit. Používá se při reklamaci, nedodaném zboží, vadném zboží či výměně. 37 Ke kreditní kartě lze využít jednu z dalších služeb, která se v poslední době prosadila, a to je pojištění karet. Pojištění nabízí většina bank, jediné, v čem se liší, je pojistné krytí, zejména cena a pojistný limit. Jedná se především o pojištění karty a osobních věcí, zneužití a ztrátu karty. Součástí tohoto pojištění může být pojištění hotovosti odcizené do určité doby od výběru z bankomatu, cestovní pojištění při služebních i soukromích cestách, pojištění nákladů spojených se ztrátou osobních dokladů, pojištění zavazadel, úrazu a další. Některé banky nabízejí rovněž pojištění, které kryje také rodinné příslušníky držitele karty Výhody a nevýhody kreditních platebních karet Každá banka nabízí kreditní karty s různými možnostmi uplatnění, bonusy, úroky, využitím bezúročného období, platností karty, měsíčními poplatky atd. Klient má nespočet variant pro výběr kreditní karty, pokud se tak rozhodne. Většina bank se shoduje v nabízených doplňkových službách: pojištění, dodatkové karty, získání určitého procenta zpět z každé platby, při částce do 500 Kč možnost bezkontaktní platby, slevy, design karty a jiné. Držitel má možnost využít bezúročné období obvykle v rozmezí dnů. 36 Zpracováno podle: 37 Zpracováno podle: Kalabis Zbyněk Základy bankovnictví - str

20 Výhody a nevýhody pro držitele Klient, který se rozhodne sjednat si kreditní kartu, by měl zvážit, zda bude schopen hradit své závazky řádně a karta mu bude přinášet výhody. V případě, že nebude schopen hradit své závazky vůči bance, u níž si kartu sjednal, mohl by se dostat do nemalých finančních problémů. Výhody: - jednoduché získání nepřetržitého cizího zdroje (finanční rezerva) - snadné použití - možnost plateb na internetu i v zahraničí - doplňkové služby Nevýhody: - po vypršení bezúročného období velmi vysoký úrok - neustálá zadluženost - možnost zneužití karty - nedostatek informací o kartě při sjednání Výhody a nevýhody pro banku Banky vydávají široké spektrum platebních a kreditních karet. Klient si může vybrat kartu, která nejvíce bude splňovat požadavky na jeho životní styl. Banky usilují o bezhotovostní platební styk z důvodu snižování hotovosti v oběhu, a proto se předhánějí, kdo bude mít lepší nabídku pro klienty, aby právě u nich uzavřeli smlouvu. Výhody: - snížení hotovosti v oběhu - získání nových klientů - poplatky za kartu - udržení se v konkurenčním prostředí Nevýhody: - vysoké náklady (provozní, reklama) - riziko podvodů - riziko nesplácení - vysoká konkurence 20

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zvýšení konkurenceschopnosti České pošty, s.p. na bankovním trhu - účty pro fyzické osoby Bc. Zdenka Priatková Diplomová práce 2010 Poděkování. Ráda

Více

Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty

Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Simona Jastrabová Bankovní management

Více

Analýza nejvyužívanějších bankovních produktů pro retailovou klientelu u vybraných bank. Martin Sattek

Analýza nejvyužívanějších bankovních produktů pro retailovou klientelu u vybraných bank. Martin Sattek Analýza nejvyužívanějších bankovních produktů pro retailovou klientelu u vybraných bank Martin Sattek Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Předmětem této práce je analýza nejvyužívanějších bankovních produktů

Více

Trh platebních karet v ČR a trendy jeho budoucího vývoje

Trh platebních karet v ČR a trendy jeho budoucího vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Trh platebních karet v ČR a trendy jeho budoucího vývoje Bakalářská práce Autor: Žaneta Drahokoupilová bankovní management Vedoucí

Více

Platební karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví. Bakalářská práce. Markéta Korfová.

Platební karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví. Bakalářská práce. Markéta Korfová. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví Platební karty Bakalářská práce Autor: Markéta Korfová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce: Ing. Vanda Hadrabová

Více

UNICORN COLLEGE. Analýza kreditní karty

UNICORN COLLEGE. Analýza kreditní karty UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu Analýza kreditní karty Autor BP: Marek Pospíšil Vedoucí BP: Ing. Heřman Kopkáně Rok 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu. Martina Gallová

Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu. Martina Gallová Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu Martina Gallová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá srovnáváním úvěrových

Více

Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu

Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu Diplomová práce Autor: Petra Kubečková Obor finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů Lucie Kosmáková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Prohlášení. V Rohatci dne 15 listopadu 2012 Denisa POLÁŠKOVÁ

Prohlášení. V Rohatci dne 15 listopadu 2012 Denisa POLÁŠKOVÁ Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: RPSN u spotřebitelských úvěrů vypracovala samostatně na základě pokynů svého vedoucího práce. Literatura, odborné zdroje a ostatní materiály, jenž

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Analýza úvěrů, včetně komparace podmínek v největších tuzemských bankách

Analýza úvěrů, včetně komparace podmínek v největších tuzemských bankách Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Analýza úvěrů, včetně komparace podmínek v největších tuzemských bankách Bakalářská práce Autor: Petr Růžička Bankovní

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

Vyhodnocení parametrů spotřebitelských úvěrů finančních institucí

Vyhodnocení parametrů spotřebitelských úvěrů finančních institucí Bankovní institut vysoká škola Praha Financí a ekonomie Vyhodnocení parametrů spotřebitelských úvěrů finančních institucí Bakalářská práce Autor: Jitka Veverková Bankovní management Vedoucí práce: Ing.

Více

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky Zuzana Hegerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu

Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bakalářská práce Jakub Seibert Duben, 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a ekonomie Nebankovní subjekty

Více

Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Monika Réznerová

Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Monika Réznerová Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu Monika Réznerová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

Srovnání bankovních produktů elektronického bankovnictví

Srovnání bankovních produktů elektronického bankovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického bankovnictví Srovnání bankovních produktů elektronického bankovnictví Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Kateřina

Více

Trendy elektronické obsluhy bankovních klientů

Trendy elektronické obsluhy bankovních klientů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Trendy elektronické obsluhy bankovních klientů Diplomová práce Autor: Bc. Jana Hanzlíková Finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a účetnictví Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. David Fusek Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012

Více

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Financing of small business owners Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan KRAJÍČEK, Ph.D.

Více

Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty. Bc. Markéta Šimoníková

Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty. Bc. Markéta Šimoníková Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty Bc. Markéta Šimoníková Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT V této práci se zabývám problematikou bankovních produktů

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav ekonomických věd

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav ekonomických věd Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Srovnání stavu úvěrování obyvatelstva Bc. Denisa Grimová Diplomová práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Srovnání nabídky spotřebitelských úvěrů s cílem zjištění konkurenceschopnosti GE Money Bank. Veronika Lišková

Srovnání nabídky spotřebitelských úvěrů s cílem zjištění konkurenceschopnosti GE Money Bank. Veronika Lišková Srovnání nabídky spotřebitelských úvěrů s cílem zjištění konkurenceschopnosti GE Money Bank Veronika Lišková Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním spotřebitelských

Více

Finanční služby v České republice:

Finanční služby v České republice: Základní tipy pro snadnou orientaci v této příručce 01 Elena Marushiakova and Veselin Popov Finanční služby v České republice: průvodce pro cizince Praha 2006 Finanční služby v České republice: průvodce

Více

SROVNÁNÍ KVALITY SLUŽEB VE VYBRANÝCH BANKÁCH

SROVNÁNÍ KVALITY SLUŽEB VE VYBRANÝCH BANKÁCH Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví SROVNÁNÍ KVALITY SLUŽEB VE VYBRANÝCH BANKÁCH Comparison of quality bank services in choice banks Bakalářská práce Vedoucí

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace bankovních produktů mbank s vybranými bankami v České republice.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace bankovních produktů mbank s vybranými bankami v České republice. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Komparace bankovních produktů mbank s vybranými bankami v České republice Hana Crkvová Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Bankovní produkty pro studenty

Bankovní produkty pro studenty Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Lukáš Beier Bakalářská práce 2010 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více