Kreditní platební karty na českém bankovním trhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kreditní platební karty na českém bankovním trhu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Kreditní platební karty na českém bankovním trhu Bakalářská práce Autor: Nikola Vorlíčková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha Duben, 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Lounech dne Nikola Vorlíčková

3 Poděkování: Ráda bych poděkovala mé vedoucí práce Ing. Olze Šeflové za její odbornou pomoc, poskytování cenných informací a důležitých připomínek ke zpracování bakalářské práce. Dále děkuji své rodině a přátelům, které mě po celou dobu studia podporovali.

4 Anotace Cílem této bakalářské práce je zhodnocení kreditních platebních karet na českém bankovním trhu. Vymezuje teoretickou problematiku bankovních platebních karet. Uvádí analýzu nabídky kreditních platebních karet u vybraných bank (Česká spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční banka a UniCredit Bank). Zabývá se i komparací parametrů, zvolených produktů a výběrem nejvhodnějšího produktu pro konkrétního klienta. Klíčová slova: co-brandová a affinity karta, charakteristika klienta, karetní asociace, kreditní karta, úrokové sazby Annotation The goal of this work is to evaluate the credit card payment on the Czech banking market. It defines a theoretical issue of bank cards. The analysis of a range of credit card payment at selected banks (Česká spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční banka a UniCredit Bank). It deals with the comparison of parameters of selected products and choice of the best product for a particular client. Keywords: co-branded and affinity cards, client characteristics, card association, credit card, interest rates

5 Obsah Úvod 1. Teoretické vymezení platebních karet Platební karty a jejich náležitosti Kreditní platební karty Debetní platební karty Charge platební karty Co-branded a affinity karty Úroky a ostatní náklady kreditních karet Používání a bezpečnost platebních karet Karetní asociace Zpracování transakcí Zúčtování transakcí Využití platebních karet Výhody a nevýhody kreditních platebních karet Výhody a nevýhody pro držitele Výhody a nevýhody pro banku Výhody a nevýhody pro obchodníka Metodologie Analýza nabídky kreditních platebních karet u vybraných bank Podmínky poskytnutí kreditních platebních karet Úvěrový registr Nabídka kreditních platebních karet v České spořitelně Nabídka kreditních platebních karet v Komerční bance Nabídka kreditních platebních karet v Československé obchodní bance Nabídka kreditních platebních karet v UniCredit Bank Czech Republic Komparace a výběr nejvhodnějšího produktu pro konkrétního klienta Charakteristika klienta Modelový příklad klienta A Modelový příklad klienta B Modelový příklad klienta C Závěr Zhodnocení výsledků... 52

6 5.2 Doporučení bankám Seznam použité literatury Seznam použitých obrázků Seznam použitých grafů Seznam použitých tabulek Seznam použitých příloh Slovník

7 Úvod Platební karty vznikly v USA v roce Jednalo se o věrnostní kartu, vydanou společností Western Union Telegraph Company. První univerzální platební kartu zavedla Diners Club International v USA v roce V roce 1951 byly vydány první bankovní platební karty, které však nebyly příliš úspěšné. Až v roce 1958 přichází Bank of America s projektem platebních karet, který byl základem VISA karet. 1 První karta v České republice byla vydána k tuzexovému účtu Živnostenskou bankou v roce V roce 1991 tatáž banka vydala první VISA kartu. V České republice se kreditní a charge karty rozšířily až od roku Lidé si kreditní karty pořizují čím dál více, přesto je nadále nejrozšířenějším nástrojem k placení debetní karta. V Česku se začaly prosazovat debetní karty v roce 1990 a kreditní karty až po roce Mnoho lidí si však často plete kreditní a debetní platební kartu. Nejčastější mylnou představou lidí je, že kreditní karta je svázána s běžným účtem. Lidé si myslí, že názvem kreditní karta mohou označovat jakoukoliv platební kartu. Velkým problémem dnešní doby, ač se to nezdá, je také neinformovanost o zásadních rozdílech v debetních a kreditních kartách. Média a propagační materiály bank poskytují mnoho informací, ale pouze k přilákání klientů, a zásadní informace, které by potencionální klienti měli znát, už se nedozvědí, pokud si kreditní kartu nezřídí. Debetní karta patří k účtu klienta, který čerpá vlastní finanční prostředky. Kreditní karta je revolvingový úvěr, který klient čerpá, nikoliv z vlastních prostředků, ale na dluh. 3,4 Cílem této bakalářské práce je zhodnocení kreditních platebních karet na českém bankovním trhu. Vymezuje teoretickou problematiku bankovních platebních karet. Uvádí analýzu nabídky kreditních platebních karet u vybraných bank. Zabývá se i komparací a výběrem nejvhodnějšího produktu pro konkrétního klienta. 1 Zpracováno podle: Dvořák Petr str Zpracováno podle: 3 Zpracováno podle: 4 Zpracováno podle: 7

8 1. Teoretické vymezení platebních karet 1.1 Platební karty a jejich náležitosti Platební karty jsou moderním produktem bezhotovostního platebního styku. Platební karty jsou vydávány fyzickým a právnickým osobám. Karty vydávají karetní asociace. Nejznámější jsou: Mastercard VISA American Express Diners club Zpracování transakcí a vydání platební karty, obvykle provádějí obchodní banky. 5 Největší obchodní banky, které působí v České republice, jsou držiteli licencí karetních asociací VISA a Mastercard. Některé banky dokonce vydávají karty čtyř a více karetních asociací. 6 V dnešní době jsou vyráběny pouze plastové karty, a to z důvodu vyšší bezpečnosti. Dříve byly papírové nebo plechové, tudíž snadno padělatelné. Platební karty mohou být embosované (s reliéfním písmem) nebo elektronické (s hladkým potiskem). Embosované karty lze použít na více místech než elektronické. Tento druh karty je výrazně dražší. Elektronické karty jsou nejrozšířenějším typem v České republice. Cena tohoto typy je velmi nízká. Nevýhodou je omezená použitelnost. Jsou použitelné pouze pro online transakce, výběry z bankomatu či omezenou platbu u obchodníka, ale v České republice touto kartou klient v dnešní době zaplatí u více než poloviny obchodníků, kteří přijímají karty. 7 Způsoby elektronického záznamu dat na kartě: s magnetickým proužkem Magnetický proužek je umístěný na zadní straně platební karty. Údaje na magnetickém proužku obsahují 2 nebo 3 záznamové stopy. - V první stopě je uvedeno číslo karty a jméno držitele karty. Slouží pouze ke čtení. 5 Pramen: Zbyněk Kalabis - Základy bankovnictví - str Zpracováno podle: Zbyněk Kalabis - Základy bankovnictví - str Zpracování podle: 8

9 - V druhé stopě se snímají informace při použití karty a také je zde uvedeno její číslo. Slouží pouze ke čtení. - Ve třetí stopě mohou být údaje přepisovány. Tato stopa se používala v off-line bankomatech, kde umožňovala snižování finančního limitu. Výhodou karty s magnetickým proužkem je jednoduchost a nízké náklady na výrobu. Nevýhodou je padělání. s laserovým záznamem Data jsou zaznamenána do podkladové vrstvy karty. Výhodou je vysoká kapacita záznamu. Nevýhodou je snadné padělání a vysoká výrobní cena. s čipem Potřebné údaje jsou uloženy v mikročipu na přední straně karty, které lze měnit či mazat. Umístění a struktura čipu podléhá mezinárodní normě ISO až Výhodou tohoto zaznamenávání dat je vyšší bezpečnost a nižší provozní náklady. Karty s tímto typem záznamu jsou v dnešní době používány nejvíce. hybridní Karty jsou vybavené čipem i magnetickým proužkem. 8 Při sjednání platební karty banka klientovi přidělí PIN kód, který chrání zůstatek finančních prostředků na kartě před neoprávněným zásahem jiné osoby. Kartu je možné využít i k hotovostnímu platebnímu styku, a to výběrem hotovosti z bankomatu. Obchodní banky usilují především o bezhotovostní platební styk. 9 Bance aktiva v hotovosti nepřinášejí výnosy ale naopak náklady. Jsou vázány na určitou věc (papír či kov), a proto nesou riziko ztráty a padělání. Bezpečné uložení a přeprava hotovostních peněz jsou spojeny s vysokými náklady. Hotovostní peníze nepřinášejí úroky, bezhotovostní peníze jsou zpravidla úročeny. 10 Pokud klient bude vybírat hotovost z bankomatu, bude platit jednorázový poplatek za výběr, který bude nižší, pokud klient bude peníze vybírat z bankomatu banky, u níž má platební kartu. Jestliže vybere hotovost v jiné bance, jednorázový poplatek za výběr bude mnohonásobně vyšší. Některé banky nabízejí další služby tzv. transakční bankomaty. Po vložení karty do bankomatu si klient zvolí službu například: Příkaz k úhradě, kde klient může provést platbu a přístroj na základě této platby vytiskne stvrzenku, dále je možné vkládat hotovost. Klient zvolí službu vklad hotovosti a některé bankomaty umožňují i 8 Zpracováno podle: Dvořák Petr Bankovnictví pro bankéře str Zpracováno podle: Zbyněk Kalabis Základy bankovnictví str Zpracováno podle: Bankovnictví str

10 dobití kreditu mobilního telefonu, ale také není výjimkou možnost zaplatit fakturu a to vše prostřednictvím platební karty. 11 Platební karty jsou vyráběny z plastu a musí vyhovovat mezinárodním normám ISO Oprávněný držitel může s kartou provádět peněžní transakce, k nimž je určena. Platební karty mají tyto náležitosti: Označení vydavatele karty mohou to být banky a bankovní asociace, finanční společnosti, obchodní domy, letecké společnosti a mnoho dalších. Jméno držitele karty držitelem je většinou majitel účtu, nikoliv majitel karty, protože karta je majetkem vydávající společnosti. Držitel může nechat vystavit i dodatkové karty blízkým osobám, které budou mít oprávnění disponovat peněžními prostředky na účtu. Jméno uvedené na kartě, musí obsahovat maximálně 27 znaků. Záznam dat data na platební kartě můžou mít formu záznamu s reliéfním písmem nebo s hladkým potiskem. Elektronický záznam dat může mít formu magnetického proužku, laserového záznamu nebo mikročipu. Číslo platební karty číslo platební karty obsahuje 16 až 19 znaků, tyto zadané znaky slouží k identifikaci držitele. Platnost platební karty doba platnosti karty se liší podle typu karty a dané společnosti, jež kartu vydává, většinou se pohybuje od jednoho roku do několika let. Některé instituce před koncem platnosti karty kontaktují klienta. Po vypršení platnosti se karta automaticky zablokuje a nelze ji nadále používat Kreditní platební karty Kreditní platební karty jsou revolvingové úvěry, které klient postupně čerpá podle svých potřeb a bez časového omezení. Karta je používána při nákupu zboží či služeb. Při sjednání karty banka určí výši minimální měsíční splátky a úroky z vyčerpaného úvěru. Podle výše čistého měsíčního přijmu klienta banka stanoví úvěrový limit, který může postupně či jednorázově čerpat a současně splácet. Klient musí bezpodmínečně hradit své závazky, pokud by tak nečinil, platil by za nedodržení data splatnosti či přečerpání úvěrového limitu nemalou pokutu nebo další sankční poplatky. Při čerpání úvěru je možné a výhodné využívat 11 Zpracováno podle: Zbyněk Kalabis str Zpracováno podle: Dvořák Petr Bankovnictví pro bankéře a klienty - str. 371,

11 bezúročné období, kde se minimalizují náklady. Peněžní prostředky má klient vždy k dispozici, může je čerpat bezhotovostní transakcí či výběrem z bankomatu, ale karta je prioritně určena k bezhotovostnímu platebnímu styku z důvodu snižování hotovosti v oběhu. Při výběru z bankomatu klientovi někdy odpadá nárok na bezúročné období. Pro držitele karty je velmi výhodné půjčit si peněžní prostředky, kdykoliv je bude potřebovat. Banka si za to účtuje vysoké úroky oproti jiným úvěrům, protože bance hrozí úvěrové riziko. 13 V současné době jsou na trhu kreditní karty velkým trendem. Banky, které nabízejí karty, se předhánějí, kdo bude mít lepší kreditní karty s nejrůznějšími výhodami pro klienta. Banky podporují tento druh úvěru i s možnými riziky, jelikož klient má finanční rezervu a může ji kdykoli použít a banka tím získává nemalé finanční prostředky na úrocích. Za rok 2013 bylo v Česku vydáno 2,075 milionu kreditních karet, což vyplývá ze statistik Sdružení pro bankovní karty. Banky, které nabízejí kreditní karty, lákají potencionální klienty na různé slevy, bonusy, ale také není výjimkou možnost pořídit si ke kartě různá pojištění. Nejčastější je pojištění schopnosti splácet, pojištění karty a osobních věcí, zneužití karty, cestovní pojištění a další. Vždy záleží na typu karty a dané bance, jakou má aktuální a stálou nabídku. Pojištění se může lišit zejména výší částky, na kterou byla smlouva uzavřena. Roční pojistné se pohybuje v průměru od 200 Kč do 800 Kč. Výhody pro klienty ke kartě se většinou nazývají doplňkové produkty. Další zajímavou službou poskytovanou bankou jsou dodatkové karty. Dodatková karta je vydávána ke kreditní kartě, kde má klient uzavřenou smlouvu. Na základě žádosti držitele hlavní karty banka vydá dodatkovou kartu. Držitel dodatkové karty má přístup ke stejným výhodám a bonusům na kreditní kartě jako hlavní držitel. Klient a jeho blízcí tím mají neustálou finanční rezervu k dispozici. Každá instituce se liší trochu jinou nabídkou, aby nalákala klienty. Většina se shoduje, že ke kreditní kartě mají tři dodatkové karty zdarma. Dodatková karta je vystavena na jméno držitele, který využívá úvěrový rámec hlavní karty. I přestože karta má více dodatkových karet, chodí jeden výpis úvěrové karty, a to hlavnímu držiteli. Vyúčtování o pohybu transakcí v daném měsíci klient obdrží pravidelně jednou měsíčně. Výpis lze klientovi zaslat poštou či elektronicky nebo si výpis může vyzvednout na obchodním místě, kde má uzavřenou smlouvu. Záleží na tom, co je pro klienta jednodušší a 13 Zpracováno podle: 11

12 pohodlnější. Na výpisu se klient dozví počáteční a konečný stav. Dále jsou zde uvedeny všechny provedené transakce, splátky, úroky, datum splatnosti a ostatní důležité náležitosti vyúčtování, které jsou uvedeny v zákoně č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Klient se může informovat o disponibilním zůstatku i v průběhu měsíce a nemusí čekat, než mu přijde vyúčtování. Lze se informovat prostřednictvím bankomatu, internetového bankovnictví a na obchodním místě instituce. 1.3 Debetní platební karty Debetní karty jsou přímo vázány na bankovní účet. Jedná se o účty podnikatelské, spořící a nejčastější osobní účty. Klient při použití karty za zboží či služby čerpá vlastní finanční prostředky. Za vedení bankovního účtu klient musí platit měsíční poplatky, které se v průměru pohybují od 0 do 250 Kč. Zúčtování probíhá ihned po uskutečnění transakce nebo maximálně do několika dnů. Banka může klientovi nabídnout různé doplňkové služby, například pojištění, dodatkovou kartu a nejčastěji kontokorent či debet. Vše záleží na bonitě klienta. Pokud banka klientovi službu kontokorent nebo debet nenabídne, není možno čerpat peníze do mínusu. Při platbě u obchodníka klientovi nebude povolena platba, jestliže nebude 14, 15 mít dostatečný zůstatek na účtu. 1.4 Charge platební karty Charge karty jsou vydávány ojediněle. Banka nabízí tento druh karty jen vysoce bonitním klientům. Tyto karty mají zcela stejné použití jako debetní i kreditní karty. Charge karty jsou spojeny s úvěrovým účtem, proto se podobají kreditním kartám. Splátky nelze rozdělit na delší časové období. Klient nakupuje zboží či služby v průběhu měsíce. Banka ke konci měsíce vystaví výpis všech provedených transakcí. Na rozdíl od kreditní karty klient musí uhradit dluh jednorázově, a to do předem stanoveného termínu (pohybuje se od 14 do 30 dnů). Pokud klient splatí včas svůj závazek vůči bance, neplatí žádné úroky. Stane-li se, že klient neuhradí z nějakého důvodu dluh ve stanoveném termínu, zaplatí značně velký sankční 16, 17 poplatek. Roční náklady jsou vyšší než u kreditních karet. 14 Zpracováno podle: 15 Zpracováno podle: jsou debetní karty 16 Zpracováno podle: 17 Zpracováno podle: 12

13 1.5 Co-branded a affinity karty Co-branded a affinity karty jsou platební karty, které vydávají banky ve spolupráci s další institucí s cílem získat přístup k novým klientům. 18 Co-branded karty jsou vydávány ve spolupráci s jiným podnikatelským subjektem. 19 Ze smluvního vztahu vyplývá oběma stranám možnost získat příležitost ke zvýšení podílu na trhu. Pro tento druh karty je charakteristické, že klientům nabízejí určité zvýhodnění či bonusy, na kterých se podílejí smluvní partneři. Partnerem mohou být letecké společnosti, pojišťovny, obchodní řetězce, hotely apod.). Tato karta představuje jednu z forem věrnostních programů vydavatelů i jejich partnerů. Poskytování výhod však bývá něčím podmíněno, nejčastěji se jedná o to, jak často klient kartu používá při platbách za zboží či služby. To má držitele karty dostatečně motivovat k častějšímu použití a vydavatelům to přináší vyšší zisk. Co-branded karty přinášejí výhody všem zúčastněným osobám. Pro partnera to znamená zvýšení tržeb, jelikož držitel karty je motivován k nákupu právě v dané partnerské firmě. Pro klienta jsou zvýhodněné podmínky v podobě slev a věrnostních programů a může získat provize pro svou organizaci. Pro banku jsou pozitivní zkušenosti přínosem, jelikož klient může využít dalších produktů. Tím se zvýší příjmy a sníží se akviziční náklady. Affinity karty jsou vydávány ve spolupráci s nepodnikatelskými subjekty, jedná se o různé zájmové či charitativní organizace, profesní či ekologická sdružení, nadace a jiné. Pro vydávající banku těchto karet přichází nová příležitost dostat se ke specifické skupině klientů, které spojuje společné zaměstnání, zájmy nebo členství v různých sdruženích. Aby byl kartový program úspěšný, musí přinést cílové skupině zvláštní hodnotu navíc. 20 Affinity karty přinášejí stejně jako u co-branded karet jisté výhody. Partnerovi se zvýší příjmy neboli provize od banky, zlepší se komunikace se členy a také partner bude mít logo na kartě, čímž si bude vytvářet reklamu a zviditelní se. Klientovi to přináší řadu zvýhodněných podmínek, které mohou mít formu nižších poplatků, úroků či lepší služby. Neopominutelnou součástí je podpora zájmů cílové skupiny neboli provize pro svou organizaci. Pro banku je výhodou snížení akvizičních nákladů, tím zvýšení příjmů a především, pokud klient bude spokojen, využije dalších služeb Zpracováno podle: Dvořák Petr Bankovnictví pro bankéře a klienty - str Pramen: Dvořák Petr - Bankovnictví pro bankéře a klienty - str Zpracováno podle: Dvořák Petr - Bankovnictví pro bankéře a klienty - str. 383, Zpracováno podle: 13

14 1.6 Úroky a ostatní náklady kreditních karet Úrok je cena za půjčku peněz. Výše úroku je stanovena pomocí úrokové míry v % za dané období. V případě, že klient nestihne v bezúročném období uhradit své závazky vůči bance, kde má zřízenou kreditní kartu, banka začne připisovat nemalé úroky. Průměrný úrok kreditních karet u čtyř vybraných bank (ČS, KB, ČSOB a UCB) je od 1,45 % p.m. do 1,81 % p.m. 22 Banky, které poskytují reklamy v podobě letáčků, na internetu nebo pomocí jiných informačních zdrojů, uvádějí měsíční úrokové sazby a velmi zřídka uvádějí roční sazby. Klient má pocit, že je nabídka kreditních karet velice výhodná, s nízkým úrokem, ale po převodu měsíční úrokové míry, pomocí složeného úročení na roční úrok, je průměrná sazba u čtyř vybraných bank (ČS, KB, ČSOB a UCB) od 17,4 % p.a. do 23,9 % p.a., 23 což je dosti vysoký úrok. Dále klient hradí měsíční poplatky za kartu, a to kolem 60 Kč i více. 24 V letácích se klient nedozví dostatečně podrobné informace o úrocích a dalších poplatcích. Tyto velmi důležité a podstatné informace klient zjistí až při podpisu smlouvy. Bývají uvedeny tím nejmenším písmem, které ani převážná většina lidí z tohoto důvodu nečte. Potencionální klienti slepě důvěřují tomu, kdo s nimi smlouvu uzavírá. Neuvědomí si však, že neznají podstatné informace. Většinou se klient tyto informace dozví až z výpisu, kde vidí, jaké úroky, poplatky a popřípadě další sankční poplatky za nedodržení smlouvy musí zaplatit. Dalším zásadním problémem je, že banky neupozorňují na rozdíly mezi debetními a kreditními kartami. To je dost pochopitelné, protože by se výrazně snížil počet uzavřených smluv, což by pro instituci bylo nevýhodné. Tudíž klient kartu používá stejně jako debetní. V peněžence má dvě karty, které na první pohled vypadají naprosto stejně, a proto neřeší, kterou použije jako první. Na konci měsíce se dozví, kolik musí zaplatit v případě, že nevyužije bezúročné období. 25 Úrokové sazby mohou být stanoveny jako: - měsíční úroková sazba (označována p.m. neboli per mensem) - čtvrtletní úroková sazba (označována p.q. neboli per quartale) - pololetní úroková sazba (označována p.s. neboli per semestre) - roční úroková sazba (označována p.a. neboli per annum) 22 Vlastní zpracování: sazby jsou účinné od Vlastní zpracování: sazby jsou účinné od Zpracováno podle: 25 Zpracováno podle: 14

15 Úrokové sazby stanovené jako čtvrtletní a pololetní jsou využívány ojediněle. Obchodní banky počítají úroky každý den ve své hlavní účetní knize. Úrokovací období je období, za které banky zaúčtují úroky klientovi obvykle měsíčně, ale může se zvolit i jiná perioda (čtvrtletní, pololetní či roční). Vzorec pro výpočet úroků: Úrok = ú á č í, kde Jistina úvěru je objem prostředků na kreditní kartě Úroková sazba je označení sazby v procentech Počet dní je, jak dlouho úvěrový vztah trvá 26 Pro výpočet počtu dní se používají tzv. standardy (konvence): 1. 30E/360 standard (evropský standard, německá metoda). V čitateli se používá měsíc s 30 dny a ve jmenovateli rok s 360 dny A/360 standard (americký standard) 3. ACT/360 standard (mezinárodní standard, francouzská metoda). Používá v čitateli měsíce se skutečným počtem dnů a ve jmenovateli rok s 360 dny. 4. ACT/365 standard (anglická metoda). Používá v čitateli měsíce se skutečným počtem dní a ve jmenovateli rok se skutečným počtem dní Používání a bezpečnost platebních karet Placení kartou přes platební terminál je v dnešní době samozřejmostí. Pro klienta je placení kartou pohodlnější a s využitím bezkontaktní platby i rychlejší. Bezkontaktní platební karty umožňují nakupovat menší nákupy do výše 500 Kč jen přiložením k platebnímu terminálu a PIN kód přitom není nutné zadávat. Tento druh platby by mohl být pro zloděje snadno zneužitelný během krátké doby. Jiný problém nastává, když klient přijde do maloobchodu, kde sice terminál na platební karty mají a je dokonce funkční, ale prodavači budou od klienta vyžadovat hotovost. Pokud 26 Zpracováno podle: 27 Zpracováno podle: Radová Jarmila - finanční matematika - str. 7, 8 15

16 jejich zákazník u sebe hotovost mít nebude, pošlou ho do nejbližšího bankomatu, což pro klienta znamená další poplatky. Důvod, proč obchodník naléhá na platbu v hotovosti, spočívá v tom, že musí odvádět bance určitá procenta z prodeje. Částka, kterou obchodník odvádí bance, se liší. Každý obchodník má uzavřenou individuální smlouvu, kde je přesně stanoveno, kolik procent z tržeb placených kartou na terminálu bude odvádět. To záleží na různých faktorech, například na výši měsíčních obratů, počtu poboček a dalších okolnostech, které ovlivňují odváděná procenta či měsíční hrazenou částku. V průměru se sazba pohybuje od 1 do 5 % p.m. Dříve mohlo dojít ke zneužití platebních karet přímo u obchodníka. Pro obchodníka nebylo obtížné zapamatovat si poslední tři číslice z řady čísel a po odchodu zákazníka si je zapsat společně s číslem karty, které měl otištěné z imprinteru. Poté postupně či jednorázově odčerpával finanční prostředky z karty. Také je možné, že obchodník naúčtoval nějaké transakce navíc. Zákazník, který byl nepozorný, zaplatil i to, co si nekoupil. Zákazník se v dnešní době s imprinterem setká jen zřídka. 28 Platby na internetu většinou umožňují embosované karty. Transakce prováděné na internetu můžou být nejnebezpečnější variantou použití karty. Klient musí při placení uvést informace z platební karty. Jedná se o dobu expirace, číslo karty a CVC kód. Pokud neoprávněná osoba zjistí tyto informace, může majiteli účtu způsobit velkou finanční ztrátu. Phishing je podvodné rozesílání ů, vytvořených tak, že vypadají, jako by byly zaslány karetními asociacemi. Je v nich žádáno, aby klient sdělil důvěrné informace (číslo karty, PIN kód, apod.). Podvodníci už jen čekají, kdo důvěrné informace poskytne. 29 Skimming je zařízení, které sbírá data z karet při běžném použití bankomatu. Dalším způsobem zneužití bankomatu může být nainstalovaná kamera nebo upravená klávesnice. Klient, kterému byla zneužita karta, nemusí o zneužití vědět i několik týdnů až do té doby, dokud nepřijde výpis z účtu Zpracováno podle: 29 Zpracováno podle: 30 Zpracováno podle: 16

17 1.8 Karetní asociace Karty vydávají obvykle obchodní banky prostřednictvím karetních asociací. Na jedné straně stojí instituce, které platební karty vydávají, a na druhé straně instituce, které transakce zpracovávají. Instituce, které vydávají a zpracovávají transakce, lze rozdělit na jednotlivé asociace: zpracovatelské, které jsou zaměřeny jen na zpracování transakcí vydavatelské, které jsou zaměřeny na vydávání karet banky, které jsou zaměřeny jak na zpracování transakcí, tak na vydávání karet V České republice jsou největší obchodní banky držiteli licencí karetních asociací VISA a MasterCard, některé finanční instituce vydávají karty až čtyř a více karetních asociací. MasterCard je nadnárodní společnost se sídlem ve Spojených státech amerických, která zpracovává veškeré platby uskutečněné platebními kartami své značky. 31 VISA je též nadnárodní společnost se sídlem ve Spojených státech amerických. Společnost provozuje síť elektronických plateb a správu plateb mezi finančními institucemi, podniky, spotřebiteli, obchodníky a orgány státní správy Zpracování transakcí Transakce, které jsou prováděny platebními kartami, musí být nejprve autorizovány. Platební karta je ověřena, zda má klient oprávnění danou transakci uskutečnit. Ověření oprávněnosti provést danou transakci je uskutečněno na žádost zpracovatelské banky u vydavatele konkrétní karty. Pokud vydavatel transakci povolí, transakce může být realizována. V opačném případě transakce nemusí být uznána. Autorizace může být provedena elektronicky či hlasově Zúčtování transakcí Zúčtovacím centrem v České republice je bankovní či nebankovní subjekt, který zpracovává transakce. Pro transakce uskutečněné pod logem asociace VISA jsou transakce zpracovány v londýnském zúčtovacím centru VISA. Pro transakce uskutečněné pod logem asociace MasterCard jsou transakce zpracovány společností Global Payment Europe. Tato společnost provádí zúčtování většiny tuzemských bank. Některé banky provádí zúčtování 31 Pramen a zpracováno podle: Kalabis Zbyněk - Základy bankovnictví - str Zpracováno podle: 33 Zpracováno podle: Kalabis Zbyněk - Základy bankovnictví - str

18 přímo asociací MasterCard. Tuzemské zúčtování je rychlejší, protože transakce jsou v českých korunách a nejsou převáděny do zúčtovací měny Využití platebních karet Platební karty všeobecně může klient využívat mnoha způsoby. Instituce se snaží nabízet co nejpestřejší škálu standardních i doplňkových služeb ke kartě. Nejčastějším standardním využitím, které používá velká část klientů, je mnohostranné využití bankomatu. Klient může vybírat hotovost, vkládat hotovost, uskutečnit jakoukoliv platbu, nastavit příkazy k úhradě, informovat se o stavu účtu a popřípadě dobít kredit mobilního telefonu. Při využití služby bankomatu klient nesmí zapomínat na to, že každá služba je jinak zpoplatněna. Platba kartou přímo u obchodníka je pro klienta určitě pohodlná záležitost, nemusí se zabývat tím, zda má u sebe dostatek finančních prostředků. Klient který platí kartou, zpravidla utratí u obchodníka větší částku, než kdyby platil hotově. Platbu lze uskutečnit i na internetu, to má své výhody, ale na druhé straně i nevýhody, jelikož karta se platby fyzicky neúčastní, držitel musí uvést důležité identifikační údaje, aby platba mohla být provedena. Tato forma využití je pravděpodobně nejvíce zneužitelná. Banky se snaží klienty chránit před zneužitím různými způsoby. Některé banky můžou povolit platbu přes internet pouze na vyžádání nebo nabízejí tzv. virtuální karty. Klient se může chránit i sám, stačí, když si nastaví limit na 0 Kč za platby na internetu. V případě, že by někdo chtěl kartu zneužít, platba nebude provedena, jelikož karta bude takto blokována. Dalším způsobem může být povolení platby na internetu jen na určitou dobu. Některé debetní karty umožňují i bezkontaktní platby. Drobné výdaje do 500 Kč je možné zaplatit prostřednictvím technologie PayPass a PayWave, a to bez zadání PIN. Cash advance je doplňková služba k platebním kartám. Funkce této služby je výběr hotovosti bez použití bankomatu. Výběr je možný na přepážkách bank či některých směnárnách. Výběr pomocí karty je podstatně dražší než z bankomatu. Při platbě klient předkládá doklad totožnosti a platební kartu. 35 Cash Back je též doplňková služba, která umožňuje výběr hotovosti přímo u obchodníka. Při využití klient předkládá průkaz totožnosti a platební kartu. Výběr je možný 34 Zpracováno podle: Kalabis Zbyněk - Základy bankovnictví - str Zpracováno podle: Kalabis Zbyněk Základy bankovnictví - str

19 od 1 Kč do 1500 Kč, a to v případě, že minimální hodnota realizovaného nákupu dosáhne 300 Kč. Informace o vybrané částce bude uvedena na účtence. V České republice je tato služba méně obvyklá. 36 Předautorizace může být využita v případě, že klient nezná přesnou částku k zaplacení. Prodejce odhadne částku a provede předautorizaci. Tím si ověří, že na kartě je dostatek finančních prostředků, a tato částka je dočasně zablokována na daný účel. V případě, že se částka liší, je později dorovnána. Předautorizace se především využívá ve službách, např. v hotelu, autoservisu či stavitelství, kde se na určitém projektu vypočítá odhadní cena a v závěru se bude mírně lišit. Late Charge znamená dodatečné zatížení držitele karty. Pokud platba u obchodníka nebyla provedená v plné výši, obchodník je oprávněn nárokovat zaplacení zbylé částky. Obchodník vypíše dodatečný doklad se všemi náležitostmi a v místě podpisu držitele karty uvede Late Charge. Kopii zašle klientovi s vysvětlením, proč byla částka doúčtována. Credit Voucher je výměna a vrácení zboží, účetní transakcí s platební kartou. Credit Voucher je doklad, kde je vyznačena částka, kterou se obchodník zavazuje vrátit. Používá se při reklamaci, nedodaném zboží, vadném zboží či výměně. 37 Ke kreditní kartě lze využít jednu z dalších služeb, která se v poslední době prosadila, a to je pojištění karet. Pojištění nabízí většina bank, jediné, v čem se liší, je pojistné krytí, zejména cena a pojistný limit. Jedná se především o pojištění karty a osobních věcí, zneužití a ztrátu karty. Součástí tohoto pojištění může být pojištění hotovosti odcizené do určité doby od výběru z bankomatu, cestovní pojištění při služebních i soukromích cestách, pojištění nákladů spojených se ztrátou osobních dokladů, pojištění zavazadel, úrazu a další. Některé banky nabízejí rovněž pojištění, které kryje také rodinné příslušníky držitele karty Výhody a nevýhody kreditních platebních karet Každá banka nabízí kreditní karty s různými možnostmi uplatnění, bonusy, úroky, využitím bezúročného období, platností karty, měsíčními poplatky atd. Klient má nespočet variant pro výběr kreditní karty, pokud se tak rozhodne. Většina bank se shoduje v nabízených doplňkových službách: pojištění, dodatkové karty, získání určitého procenta zpět z každé platby, při částce do 500 Kč možnost bezkontaktní platby, slevy, design karty a jiné. Držitel má možnost využít bezúročné období obvykle v rozmezí dnů. 36 Zpracováno podle: 37 Zpracováno podle: Kalabis Zbyněk Základy bankovnictví - str

20 Výhody a nevýhody pro držitele Klient, který se rozhodne sjednat si kreditní kartu, by měl zvážit, zda bude schopen hradit své závazky řádně a karta mu bude přinášet výhody. V případě, že nebude schopen hradit své závazky vůči bance, u níž si kartu sjednal, mohl by se dostat do nemalých finančních problémů. Výhody: - jednoduché získání nepřetržitého cizího zdroje (finanční rezerva) - snadné použití - možnost plateb na internetu i v zahraničí - doplňkové služby Nevýhody: - po vypršení bezúročného období velmi vysoký úrok - neustálá zadluženost - možnost zneužití karty - nedostatek informací o kartě při sjednání Výhody a nevýhody pro banku Banky vydávají široké spektrum platebních a kreditních karet. Klient si může vybrat kartu, která nejvíce bude splňovat požadavky na jeho životní styl. Banky usilují o bezhotovostní platební styk z důvodu snižování hotovosti v oběhu, a proto se předhánějí, kdo bude mít lepší nabídku pro klienty, aby právě u nich uzavřeli smlouvu. Výhody: - snížení hotovosti v oběhu - získání nových klientů - poplatky za kartu - udržení se v konkurenčním prostředí Nevýhody: - vysoké náklady (provozní, reklama) - riziko podvodů - riziko nesplácení - vysoká konkurence 20

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty VY_32_INOVACE_BAN_110 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz.

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim15 Vypracoval, Dne

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty Modul č. 7 Ing. Miroslav Škvára Platební karty a jak se v nich vyznat Co si myslíte? Platební karta je VÝHRA nebo POHROMA? 2 Druhy platebních karet 1. Debetní platební karta 2. Kreditní platební karta

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80 Sazebník Osobní účet České spořitelny Základní operace spojené se správou účtu Zřízení Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu Přechod na jiný typ účtu Zrušení Měsíční cena za produkty a služby

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Od 1. 9. 2014 Raiffeisenbank a.s. především zavádí nový tarif SMART. Současně přidává Bezkontaktní nálepku MasterCard do ceny tarifu KOMPLET,

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

1. Osobní účet České Spořitelny

1. Osobní účet České Spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České Spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 05.09.2013 Vedení účtu Běžný účet CZK* Vedení účtu při průměrném měsíčním zůstatku do 100 000 Kč (měsíčně) 149 Kč Vedení účtu při

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Co se na vašem účtu mění Způsob podepisování Nyní už všechny dokumenty podepisujete pouze vy. Platební karta Týdenní limit pro výběry z bankomatů

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení

Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení HOR_62_INOVACE_8.ZSV.4 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 10. 2012 Základy společenský věd 8. ročník; Úhradová forma placení. Nástroje

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Zaplatí to zákazníci?

Zaplatí to zákazníci? Zaplatí to zákazníci? Dopady PSD2 na uživatele platebních karet Pavel Juřík Senior Business Consultant Cards & Mobile Services Interchange Fee Interchange Fee - počátek 70. let 20. století - odměna pro

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Pokladní systémy Společná pro celou sadu oblast

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Jak nejlépe využít kartu Exclusive

Jak nejlépe využít kartu Exclusive Podrobné informace o kartě Generali a programu Exclusive naleznete na www.rb.cz a www.exclusiveprogram.cz. Jak nejlépe využít kartu Exclusive Příručka pro členy programu Exclusive Příručka pro držitele

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o.

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu Název školy Autor VY_62_INOVACE_ZEL16 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Ing.

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny ERSTE GROUP Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Co je? Cenové zvýhodnění klientů, kteří aktivně využívají Českou spořitelnu a její finanční skupinu Je postaven na

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

PRŮVODCE SVĚTEM DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET

PRŮVODCE SVĚTEM DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET PRŮVODCE SVĚTEM DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET www.gemoney.cz zákaznická linka: 224 443 636 Podle Vašich představ 082012 GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, zapsáno u MS v Praze,

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z www.zlinskedumy.cz plat - mzda, kterou dostávají státní zaměstnanci promile jedna tisícina ze základu pohledávka právo věřitele na plnění určitého dluhu dlužníkem

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem?

2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem? Pracovní list č. 2 1. Jaké služby poskytují obchodní banky? 2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem? 4. Jste pracovník

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu.

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. Souhlasím s šířením obchodních sdělení elektronickou formou. Tento souhlas poskytuji na dobu 10 let. počáteční

Více

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Pasivní operace Zůstatky na účtech Přehled transakcí Přehled příkazů k úhradě zadaných on-line kanály Zobrazení nezaúčtovaných transakcí Zobrazení odmítnutých

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Osobní konto České spořitelny 3. Internetový osobní účet České spořitelny iúčet 4.

Více

JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro. členy BD Sv. Ján

JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro. členy BD Sv. Ján JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro členy BD Sv. Ján Váženíčlenové družstva, předkládám Vám nabídku vybraných bankovních služeb připravenou právě pro Vás. Dovolte, abych Vám předně

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Osobní konto České spořitelny 3. Osobní účet České spořitelny,

Více

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Kontakt: Simona Hornychová Tel.: + 420 731 433 865 Email: simona.hornychova@agmo.eu www.agmo.eu 1 Platební metody Tradiční platebni metody hotovost,

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová Bezhotovostní platební styk Bc. Alena Kozubová Depozita Podniky i občané si ukládají své finanční prostředky na účty v bankách. Jde o vklady, které se označují jako depozita. Jedná-li se o cizí měnu, označujeme

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery

Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery Československá obchodní banka, a. s. Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery Česká republika, ve znění k 1. 11. 2009 Obsah A B C Kreditní karta

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. září 2015 budeme mít nový Sazebník ČSOB pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Finanční služby SOB pro municipality

Finanční služby SOB pro municipality Finanční služby SOB pro municipality Rozšíření nabídky ČSOB pro municipality Využití předností a možností obchodních míst ČSOB a České pošty pro zlepšení kvality obsluhy municipalit Pobočková síť ČSOB

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

PLATEBNÍ STYK. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

PLATEBNÍ STYK. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_16 Název materiálu: PLATEBNÍ STYK Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům co znamená platební styk, jaké jsou druhy

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PENÍZE A PLACENÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PENÍZE A PLACENÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková PENÍZE A PLACENÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Služba BLUE a Osobní konto České spořitelny 3. Internetový osobní účet České spořitelny

Více

Ztrácíte přehled o svých dluzích?

Ztrácíte přehled o svých dluzích? Ztrácíte přehled o svých dluzích? Záznam o každém úvěru Pořízení kreditní karty Přečerpání běžného účtu Leasing Pojišťovny Telekomunikační Energetické spol. SMS Osobně Poštou 1 Záznamy se liší podle společnosti,

Více