k v û t e n - ã e r v e n roãník IV ãíslo 3 správnû vyváïená investice ZÁKLAD ÚSPùCHU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "k v û t e n - ã e r v e n 2 0 0 2 roãník IV ãíslo 3 správnû vyváïená investice ZÁKLAD ÚSPùCHU"

Transkript

1 k v û t e n - ã e r v e n roãník IV ãíslo 3 správnû vyváïená investice ZÁKLAD ÚSPùCHU

2 Obecná kola investora 2 ZÁKLAD ÚSPùCHU: VYVÁÎENÁ INVESTICE Možností, jak naložit se svými úsporami a kam je uložit, je sice již mnoho, naši střadatelé se však stále nevymanili z tradičních přístupů. Z dob, kdy nezbývalo než peníze odnést do banky. Na bankovních vkladech mají tedy české a moravské domácnosti neuvěřitelných 918 miliard korun. Valná většina těchto peněz nejenže nic nevynáší, ale reálně (tedy po odečtení inflace) dokonce prodělává. Výhodné je pouze stavební spoření díky státní podpoře a osvobození úroků od daní. Čítanková je situace loňského roku: z úspor na bankovních vkladech inflace odečetla 43 miliard, tedy přes korun na průměrnou domácnost. Dalších 5 miliard si vzal stát na daních a úroky tak vynesly jen 23 miliardy korun. Naše průměrná domácnost tedy tratila přes 5000 korun. Jinými slovy, musela dalších 5000 přispořit, aby vůbec udržela hodnotu svých úspor. Ani pak ještě všechny její vklady nevydělaly ani korunu. Inflace niãí úspory Mnoho lidí si stále ještě neuvědomuje, že peníze ve slamníku tratí plnou hodnotu inflace, ale ani to, že vyplácené úroky z vkladů jsou vždy zdaněny 15% sazbou. Jestliže loni byl průměrný úrok z vkladů domácností 2,98 %, ve skutečnosti střadatelé dostali jen 2,54 %. Po započtení inflace vklady tedy nejenže nevydělaly, ale přes 1,5 % prodělaly. Nyní po dubnovém snížení úrokových sazeb o půl procenta budou úroky ještě nižší. Závěr je jasný: vklady opět prodělají, i když inflace bude zřejmě také nižší. Kolik loni zbylo ze stokoruny: Ve slamníku: 95,3 Na běžném účtu: 96,70 Na termínovaném vkladu: 98,20 Ve fondu peněžního trhu: 99,60 až 100,50 V dluhopisovém fondu: 102,40 až 106,20 Ve stavebním spoření: 108 V akciovém fondu:??? Je samozřejmé, že stavební spoření je výhodné jen do 18 tisíc ročně, naopak úroky z větších vkladů bývají nepatrně vyšší zde uvádíme průměry podle ČNB. Pozorný čtenář jistě namítne, že jsme neuvedli, kolik tratily úspory v akciovém fondu. Skutečně, akciové trhy loni citelně poklesly, ztráty investic v nich tak často přesahovaly 10 %, ze stokoruny tedy zbylo jen méně než 90. Ale: průměrný výnos akcií za posledních pět let se stále blíží +10 % viz článek na stránce 17 tohoto Zpravodaje. Kolik trhy vyná ejí Podívejme se na obrázek, který podle knihy J. C. Francise Management of Investments vyhodnocuje americké trhy let 1971 až Průměrný roční výnos akcií dosáhl 11,7 %, dluhopisů 9,4 %, pokladničních poukázek 8,6 % a nemovitostí 7,3 %. Průměrná roční míra inflace ovšem tehdy dosáhla 6,3 %. Vůbec to nebyla snadná desetiletí, americká ekonomika tehdy zažila ropné šoky, vleklé recese, stagflaci a posléze tvrdé snižování inflace. % Reálné zhodnocení rûzn ch typû investic v USA V âr jako v Americe? Naše ekonomická historie je sice jen velmi krátká, ale mnohá srovnání bychom zkusit mohli například za posledních pět let bylo i u nás velmi podobně: Průměrná inflace v ČR dosáhla rovných 6 %. Peníze ve slamníku českém tedy tratily prakticky stejně jako ve slamníku americkém. Fond peněžního trhu (Sporoinvest) vynesl průměrně ročně 8,87 %. Dluhopisový fond (Bondinvest) měl průměrný roční výkon 10,45 %. Porovnávat náš malý a provinční akciový trh by ovšem nebylo korektní, ale půjčíme-li si dlouhodobější světová čísla, dostaneme také roční průměrný výnos akcií 12 %. Z toho plyne pouãení Můžeme tedy považovat tuzemský peněžní i dluhopisový trh za zcela standardní a srovnatelné se světovými. Akciové trhy v posledních dvou letech sice korigují svůj předchozí bouřlivý růst, v dostatečně dlouhém období jsou však stále nejvýnosnější a není důvodu usuzovat, že by tomu v budoucnu mělo být jinak. Ředitel jedné významné zahraniční investiční společnosti tvrdí, že vývoj průmyslu fondů v jednotlivých zemích mívá většinou tři stadia riskantní investice za účelem rychlého zbohatnutí, masivní prodej méně riskantních produktů bankami či finančními poradci a nakonec ochotu lidí přijmout sofistikovanější produkty s vyšší mírou rizika. V České republice teď zatím vidí začátek druhé fáze. Při volbě celkového rozložení investic či úspor by zásadním hlediskem měla být jejich vyváženost na různých trzích. Zejména podle investičního horizontu: na jak dlouhou dobu chceme peníze investovat? Na kratší dobu než rok je určen peněžní trh. Na dva roky již je vhodnější zvolit, na delší období již by měl střadatel s částí svých úspor využít i akcií. Pochopitelně také podle odvahy a věku. Vyšší výnos totiž může očekávat jen při vyšším podílu akcií, tedy s vyšším nebezpečím kolísání své investice. Proto například SPOROMIX 3 doporučovaný na tříleté období obsahuje jen 30 % akcií a SPOROMIX 5 pro dobu alespoň pěti let si může dovolit do akcií ukládat již kolem 50 % majetku. A takto by vypadaly jejich průměrné výnosy v uplynulých pěti letech: SPOROMIX 3 62 % celkem, tj. 12,8 % p. a. SPOROMIX 5 50 % celkem, tj. 10,6 % p. a. roků akcie peněžní trh nemovitosti slamník

3 Máte jiï svûj SPOROPLÁN? SPOROPLÁN 3 Nemáte svůj SPOROPLÁN? Naši poradci vám ochotně a zdarma sestaví SPOROPLÁN podle vašich přání a potřeb tak, abyste v budoucnu dosáhli na vše, po čem toužíte. Nechte své peníze dělat to, co mají vydělávat. Potfiebuji milion Paní dr. Černá je zubní lékařka. Většinu přístrojů má na leasing, ale počítá s tím, že za 7 let bude potřebovat na obnovení svého zařízení v ordinaci částku zhruba milion korun. V současné době má již ušetřeno korun ve Sporoinvestu, s nimiž na tento účel počítá téměř jistě je tedy v příštích letech nebude potřebovat. Má navíc již určité zkušenosti s kapitálovými trhy a uvědomuje si jejich kolísání. Poradce v České spořitelně jí tedy navrhl dynamický SPOROPLÁN, který by jednorázově investovanou částku SPOROPLÁN paní dr. âerné pfii zhodnocení 8 % * Jednorázovû vloïí Pravidelná mûsíãní úloïka po dobu 7 let Jednorázová v plata po sedmi letech Kã Kã Kã měl zhodnocovat o 8 % ročně. Navrhl také využít dvouletou zajišťovací fázi jako ochranu před rizikem korekce trhů k předpokládanému horizontu. Tato investice by se tak měla zhodnotit na korun. K dosažení milionu tedy chybí a poradce spočítal, že této částky lze dosáhnout pravidelným měsíčním investováním částky 2800 korun, když i zde navrhl zajištění vytvořeného majetku. 60 % akcie 20 % PT 20 % Zhodnocení v % inflace *) Předpokládané průměrné roční zhodnocení výnos není předem zaručen a skutečný výnos může být nižší nebo vyšší podle podmínek na kapitálovém trhu. SPOROPLÁN je možno uzavřít již na všech 700 pobočkách České spořitelny. Vhodnou investiční strategii a volbu optimálního SPOROPLÁNU by měl klient přesto co nejpodrobněji konzultovat se svým investičním poradcem na pobočce České spořitelny. Z vkladních kníïek do fondû Velmi zajímavou možností, kam uložit peníze z rušených vkladních knížek jsou investice do otevřených podílových fondů. Zejména fond peněžního trhu SPOROINVEST, ale i dluhopisové fondy (SPOROBOND, BONDINVEST a TRENDBOND) využívá k tomu účelu stále více klientů. Už nyní, v předstihu a bez front se vyplatí navštívit pobočku České spořitelny, starou vkladní knížku zrušit a peníze z ní hned na místě na některý z nich převést. Peníze do tří dnů Hlavní výhodou všech fondů je možnost získat do tří dnů zpět své vložené peníze, a to bez jakékoli srážky. Tak rychlému přístupu k uloženým penězům nemůže vkladní knížka ani termínovaný vklad konkurovat. Rychlý přístup ke svým penězům je pro většinu lidí stále důležitější. Výnosy investičních fondů jsou navíc po uplynutí 6 měsíců osvobozeny od daní. Nadprůměrné výnosy fondů jsou sice vykoupeny možností kolísání kurzů, u SPOROINVESTU je ovšem kolísání minimální a je tedy vhodný i pro krátkodobé investice. Některé klienty může znejistit, že investice není pojištěná. Mnoho z nich si však vůbec neuvědomuje, že ani na anonymní vkladní knížce nebyl vklad pojištěn. Důvěryhodnost našich fondů je přitom dána nejen celou historií České spořitelny (nyní i ERSTE BANK), ale i šestiletou existencí tohoto vůbec největšího fondu v ČR (s majetkem přes 20 miliard ) s dlouhodobými výnosy nad úrovní inflace. Snadno a rychle Zrušení staré vkladní knížky trvá obvykle jen několik minut a na většině poboček jsou pro klienty k dispozici speciální přepážky. Právě tak jen několik minut trvá zřízení smlouvy o investování a vyřízení objednávky podílových listů konkrétního fondu. Obsah ãísla 2. Základ úspûchu: vyváïená investice 3. Máte jiï svûj SPOROPLÁN? 4. Dluhopisy nezklamou 5. SPOROINVEST 6. SPOROBOND 7. TRENDBOND 8. SPOROMIX 3 (dfiíve 2. OPF) 9. SPOROMIX 5 (dfiíve V eobecn OPF) 10. SPOROTREND 11. EUROTREND 12. GLOBALTREND FF 13. MERKUR 14. BONDINVEST 15. âesk OPF 16. V NOSOV OPF 17. Akcie: Stále jen polojasno 18. Zjednodu ení investic do fondû Ptáme se poradcû v âeské spofiitelnû 19. Vkladní kníïky âeské spofiitelny

4 Pokles sazeb dluhopisûm svûdãí 4 DLUHOPISY NEZKLAMOU V posledních měsících se příliv investic do dluhopisových fondů značně ztenčil. Pravděpodobně k tomu dochází i z toho důvodu, že došlo k citelnému poklesu jejich výkonnosti: roční výnos klesl z prosincových 6 11 % p. a. na jen asi 3 6 % p. a. na konci března Je třeba zopakovat, že rok 2001 byl pro české enormně příznivý, kdy nadprůměrnému výnosu pomohl nejen pokles inflace v druhé polovině roku, ale částečně i krize způsobená teroristickým útokem na Spojené státy (snižování sazeb v USA i západní Evropě). Naproti tomu v prvním čtvrtletí 2002, přestože centrální banka v lednu dvakrát snížila sazby (celkem o 50 bazických bodů), ceny dluhopisů klesaly toto snížení sazeb bylo totiž předvídáno a do cen zahrnuto již v prosinci. Ceny dluhopisů letos na jaře klesaly především v souvislosti s vývojem na zahraničních trzích. V březnu se ve zvýšené míře začaly objevovat zprávy potvrzující oživení americké ekonomiky a prognózy silného růstu už v prvním čtvrtletí 2002, což mělo pozitivní efekt na akciové trhy, ale negativní vliv na. Trh začal očekávat brzké zvyšování sazeb v USA a tento předpoklad se projevil v cenách dluhopisů nejen v Americe, ale i v celé Evropě včetně České republiky. Až od začátku dubna došlo k určitému oživení na dluhopisových trzích, nicméně další vývoj tuzemského trhu bude hodně záviset především na dalším vývoji světové ekonomiky, který lze jen velmi obtížně odhadnout. SníÏení sazeb pomohlo V současné době se trhy již vyrovnaly s překvapivým rozhodnutím České národní banky, která 25. dubna snížila klíčové úrokové sazby na historicky nejnižší úroveň (z 4,25 na 3,75 %). Nejvíce jsou postiženy úroky z termínovaných vkladů, které banky snížily až o 0,5 %. Poněkud poklesne i výkonnost fondů peněžního trhu, ale zde si vždy musíme uvědomit, že se očekává i pokles inflace. Snížení sazeb tedy mělo pozitivní vliv pouze na výkonnost dluhopisových fondů. Ostatně již během obchodní seance ve čtvrtek 25. dubna posílily české během několika hodin na dlouhém konci o 1,8 %. Ptáte se, jak je možné, že vzrostly o tolik? Jednoduše řečeno: výkonnost dluhopisových fondů je dána dvěma faktory. Prvním z nich jsou kuponové platby, druhým je kapitálový výnos spojený právě s růstem cen dluhopisů. A ten se v případě změn úrokových sazeb promítá podle jejich délky, tedy doby do splatnosti jak, ukazuje tabulka: Jak poklesnou ceny dluhopisû s rûznou dobou do splatnosti Doba do splatnosti (výnos kuponu 5 8 %) 1 rok 5 let 10 let růst sazeb o 0,5 % 0,48 0,47 % 2,135 1,98 % 4,09 3,25 % Jak si SPOROBOND polep il 1,42 1,40 1,38 1,36 1,34 1,32 1, V voj kurzu dluhopisového OPF Sporobond za posledních 12 mûsícû Analytici mají podobně pozitivní výhled pro výkonnosti dluhopisových indexů v Polsku a Maďarsku, protože i tam inflace atakuje svá historická minima a pokles úrokových sazeb bude mít pozitivní dopad na růst cen dluhopisů. Navíc pokles kurzu koruny přilévá procenta právě do fondů, které tyto mají v majetku. Zdá se tedy, že by na vývoji situace měl profitovat zejména TRENDBOND Jak vzrostou ceny dluhopisû s rûznou dobou do splatnosti Doba do splatnosti (výnos kuponu 5 8 %) 1 rok 5 let 10 let pokles sazeb o 0,5 % 0,485 0,47 % 2,245 2,08 % 4,09 3,56 % Ale zároveň si musíme uvědomit, že sazby dříve nebo později opět stoupnou a ceny dluhopisů zase klesnou: Nebuďte smutná, paní, stejně by vám ty peníze sebrala inflace!

5 SPOROINVEST 5 Rating FOND SHOP Scoring Peníze.CZ a CRA Rating Agency 3 měsíce 6 měsíců 1 rok ( ) 0,75 % 2,08 % 3,35 % 8,58 % Durace portfolia (roky) ,57 Euroobligace 1,615 1,605 1,595 1,585 1,575 1,565 1, % , , , ,99 České 10 % Polské 8 % Depozita 29 % Dluhopisy var. kupon 18 % POLISH GB 8.5/ ,78 AHOLD NV VAR/ ,20 CEZ / ,97 Otevřený podílový fond SPOROINVEST fond peněžního trhu. Sporoinvest je určen především pro krátkodobé investování. Je vhodný i pro uložení peněz na dobu kratší než jeden rok. Vývoj ceny podílového listu podléhá zejména riziku kolísání a vlivu změn úrokových sazeb. Shromážděné peněžní prostředky jsou investovány především do nástrojů peněžního trhu, státních dluhopisů, hypotečních zástavních listů, korunových eurodluhopisů a střednědobých dluhopisů důvěryhodných emitentů, z nichž jsou preferovány zejména s pohyblivým úrokovým výnosem. Průměrná doba do splatnosti dluhopisů v portfoliu nepřekračuje jeden rok. Při investování bude i nadále kladen důraz na nízkou rizikovost investic spolu s přiměřenou výnosností. Vývoj obchodování na peněžním trhu byl v průběhu března a dubna ovlivňován zejména posilováním české koruny a s tím souvisejícím vývojem očekávání investorů ohledně dalšího boje ČNB proti posilování domácí měny. Podle vývoje české koruny se na trhu střídavě objevovalo i očekávání možného snížení klíčových úrokových sazeb, které tlačilo sazby na peněžním trhu na nižší úrovně. V samém závěru měsíce dubna Bankovní rada ČNB rozhodla o snížení všech klíčových úrokových sazeb o půl procenta, čímž se čtrnáctidenní repo sazba dostala na historicky nejnižší úroveň 3,75 %. Půlprocentní pokles sazeb úrokových sazeb se samozřejmě projevil i v poklesu sazeb mezibankovního trhu depozit a swapového trhu a naopak v růstu cen krátkodobých dluhopisů. V posledních dvou měsících prokázaly zahraniční ekonomiky náznaky hospodářského oživení, což se zprostředkovaně projevilo růstem korporátních eurobondů s variabilním kuponem, které jsou denominovány v české koruně a tvoří důležitou část portfolia fondu. Má nějaký vliv na cenu podílového listu Sporoinvestu snížení úrokových sazeb ČNB? Finanční produkty jsou ve velké většině vázané na úrokovou sazbu PRIBOR. Ta poklesla 26. dubna, tedy den po snížení sazeb ČNB, ze 4,28 % na 3,81 %, tedy o přibližně stejného půl procenta. Naopak došlo ovšem k růstu cen delších dluhopisů, což krátkodobě více než kompenzovalo ztráty způsobené poklesem sazeb na finančních trzích. Do konce roku se však více projeví vliv poklesu sazeb a fondy peněžního trhu tak zřejmě dosáhnou o několik desetin procenta nižšího výnosu.

6 6 Otevřený podílový fond SPOROBOND investuje převážně do dluhopisů. Je určen pro investování na dobu delší než jeden rok. Získává a kumuluje výnosy z kvalitních, zejména českých dluhopisů. SPOROBOND neinvestuje do akcií. Vývoj ceny podílového listu podléhá zejména riziku kolísání na trhu dluhopisů. V omezené míře se může projevit i měnové riziko. Peněžní prostředky SPOROBONDU jsou přednostně investovány do dluhopisů důvěryhodných emitentů, především státních dluhopisů včetně pokladničních poukázek, hypotečních zástavních listů, dluhopisů, jejichž emitenty jsou Česká národní banka a jiné renomované banky, i dalších kvalitních dluhopisů. Až 40 % aktiv fondu může být investováno do zahraničních dluhopisů. Strategie fondu je zaměřena zejména na aktivní obchodování na domácím dluhopisovém trhu, řízení úrokového rizika a na využití investičních příležitostí na zahraničních trzích. SPOROBOND V březnu i nadále pokračoval vývoj domácích dluhopisů ve vleku zahraničních trhů. Vzhledem k cenovému oslabení na těchto trzích došlo proto i k oslabení domácích dluhopisů. Aukce státního dluhopisu s kuponem 5,7 % se splatností v roce 2006 však skončila úspěšně s mohutnou poptávkou přes 20 mld. Dluhopisový index CoreActiveCZ v březnu oslabil o 1,35 %. V březnu ČNB opakovaně prohlašovala, že sazby jsou na adekvátní úrovni. V druhé polovině dubna však centrální banka přikročila k razantnímu snížení své klíčové repo sazby na 3,75 %. Tímto svým krokem velmi překvapila všechny účastníky trhu. Jako vysvětlení tohoto kroku centrální banka použila příznivější prognózu inflace. Aukce nejdelšího státního dluhopisu se splatností v roce 2016 skončila také velmi úspěšně s celkovou poptávkou přes 13 mld.. Hlavní událostí měsíce března a dubna však byl nepochybně vývoj měnového kurzu. V dubnu dosáhl kurz historického minima a pokořil hranici 30 korun za euro a nepochybně se stal onou poslední kapkou při rozhodování centrální banky o změně nastavení sazeb. Jak se odráží v dluhopisových fondech snížení úrokové sazby ČNB? Na, které má investor v majetku, má snížení sazeb jednoznačně pozitivní vliv jejich cena totiž vzrostla (viz článek na stránce 4). To je ostatně zřejmé i na grafu vývoje kurzu podílových listů, kdy křivka vykázala růst. Nedojde-li k opětovnému zvýšení sazeb, měl by se tento růst projevit i v celoročním výkonu fondů o několik desetin procenta. Rating FOND SHOP Scoring Peníze.CZ a CRA Rating Agency 3 měsíce 6 měsíců 1 rok ( ) SD 6.55/ ,52 POLISH GB 8.5/ ,51 POLISH GB 8.5/ ,60 1,41 1,40 1, ,37 1,36 1,35 1,34 1, ,70 % 2,20 % 5,31 % 8,64 % České 52 % Depozita 20 % 1998 (za 9 měsíců) , , , ,05 Durace portfolia (roky) ,35 Euroobligace 6 % Polské 16 % Německé 6 %

7 TRENDBOND 7 za za za od vzniku 3 měsíce 6 měsíců 1 rok ( ) 1,11 % 2,18 % n. a. 1,57 % 2001 (od ) ,22 Maďarské 38 % Depozita 17 % České 23 % Polské 22 % POLISH GB 8.5/ ,12 POLISH GB 8.5/ ,58 SD 5.7/ ,30 Otevřený podílový fond TRENDBOND investuje převážně do dluhopisů kandidátských zemí EU. Je určen pro investování na dobu delší než jeden rok. Získává a kumuluje výnosy z kvalitních českých a zejména zahraničních dluhopisů. TRENDBOND neinvestuje do akcií. Vývoj ceny podílového listu podléhá zejména riziku kolísání na trhu dluhopisů, v míře podílu na zahraničních trzích i měnovému riziku. Peněžní prostředky TRENDBONDU jsou přednostně investovány do dluhopisů důvěryhodných emitentů s regionálním zaměřením na země usilující o vstup do Evropské unie, které jsou zároveň členy OECD. Až 70 % aktiv fondu může být investováno do zahraničních dluhopisů. Strategie fondu je zaměřena zejména na aktivní obchodování na určených trzích, řízení měnového rizika a na využití investičních příležitostí na zahraničních trzích. V březnu a dubnu byly veškeré zahraniční investice negativně postiženy především posilující korunou. Na začátku března byl směnný kurz koruny k euru asi 31,50 a v půlce dubna dosáhl rekordních úrovní pod 30 za euro. Koruna tak jen za toto období posílila téměř o 5 %. Tento negativní dopad se neprojevil v portfoliu Trendbondu zdaleka v plné síle také díky zajištění významné části zahraničních investic proti kurzovému riziku. Poklesu hodnoty podílové listu se však fond nevyhnul. Druhá polovina dubna byl příznivá především pro polské státní, které výrazněji získaly. Polská centrální banka se rozhodla pro mírné snížení sazeb o 0,5 % a nadále tak vydatně přiživuje očekávání dalšího poklesu sazeb. Návratem koruny asi o 50 haléřů spolu s nečekaným snížením sazeb v České republice o 0,5 % a následným posílením českých dluhopisů se tak kurz Trendbondu závěrem měsíce opět odrazil vzhůru. 1,04 1,03 1,02 1,01 Z jakého důvodu byl snížen podíl polských dluhopisů v portfoliu fondu? 1,00 0,99 0,98 Krátkodobě byl skutečně jejich podíl záměrně snížen (k 19. dubnu až na 13 %), ale již opět dosáhl téměř 38 % majetku fondu, tedy dokonce více než činí neutrální pozice. Naopak došlo ke snížení podílu českých dluhopisů z až 54 % na současných 28 %. Tímto aktivním přístupem chceme optimalizovat výnos na jednotlivých trzích a co nejméně podléhat měnovému riziku.

8 3 8 SPOROMIX SPOROMIX 3 smíšený fond s mírnou převahou dluhopisů. Vznikl ke dni přeměnou 2. spořitelního privatizačního investičního fondu, a. s., jako 2. OPF. V březnu 2002 došlo k jeho přejmenování na SPOROMIX 3 a statutem byla nově vymezena jeho investiční strategie. Vývoj ceny podílového listu podléhá zejména riziku kolísání dluhopisového trhu, v menší míře závisí na vývoji kurzů akcií a částečně i měn. Peněžní prostředky fondu jsou investovány do veřejně obchodovatelných likvidních zahraničních i tuzemských akcií a kvalitních dluhopisů. Podíl akcií se bude pohybovat kolem 30 %. Je určen pro investování na dobu delší než tři roky. Uplynulé týdny se nesly ve znamení silné koruny, jež výrazně zpevnila jak vůči euru, tak i vůči měnám okolních postkomunistických zemí, což se negativně promítlo do hodnoty těch zahraničních investic, jež nebyly zajištěny proti kurzovému riziku (akcie). Dluhopisová část portfolia kromě korunových instrumentů profitovala z vývoje na polském dluhopisovém trhu (pozice byla zajištěna proti měnovému riziku), po odeznění nervozity spojené s tamními volbami byla část portfolia umístěna i do krátkodobých maďarských instrumentů s pevným výnosem. Z akciových titulů byl vývoj příznivý zejména u Komerční banky, které prospěly zprávy o zamýšleném stažení akcií České spořitelny z oběhu, a rovněž u ČEZ (podmínky reintegraceó s rozvodnými společnostmi výhodné pro ČEZ). Dařilo se rovněž maďarským akciím, jež těžily z vítězství aliance socialistů a liberálů v parlamentních volbách. V západní Evropě se dařilo zejména bankovním titulům a pojišťovnám (Royal Bank of Scotland, Prudential, Barclays, Zurich Financial, ING), jakož i potravinářským firmám (Nestlé, Diageo), naopak nepříliš pozitivní výhledy hospodaření ze strany představitelů firem se podepsaly zejména na technologických společnostech (Ericsson, Nokia, Alcatel). Vzrůstající pochyby o schopnosti telekomunikačních společností snižovat své ohromné zadlužení pak tlačily dolů tituly jako Deutsche Telekom, Vodafone a Telecom Italia. Slyšela jsem, že tento fond vznikl přejmenováním 2. otevřeného podílového fondu. Můžete mi vysvětlit tento nový název? Peněžní prostředky fondu jsou investovány do veřejně obchodovatelných likvidních zahraničních a tuzemských akcií a kvalitních dluhopisů. Podíl akcií se bude pohybovat kolem 30 % a je určen pro investování na dobu delší než tři roky, což naznačuje ona trojka v jeho názvu. Maďarské 8 % 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 Scoring Peníze.CZ a CRA Rating Agency 3 měsíce 6 měsíců 1 rok ( ) 2,36 % 0,08 % 6,06 % 5,38 % 2000 (od 1. 5.) , ,90 Depozita Německé 15 % 4 % Polské 9 % Euroobligace 9 % Středoevropské akcie 8 % České 18 % POLISH GB 8.5/ ,05 SD 6.55/ ,34 HUNGARIAN GB 8.5/ ,96 Západoevropské akcie 27 %

9 SPOROMIX 5 Scoring Peníze.CZ a CRA Rating Agency 3 měsíce 6 měsíců 1 rok ( ) 3,98 % 2,69 % 2,28 % 0,74 % SPOROMIX 5 smíšený fond s mírnou převahou akcií. Vznikl přeměnou Všeobecného investičního fondu, a. s., na otevřený podílový fond ke dni 28. srpna 2000 jako Všeobecný OPF. V březnu 2002 byl přejmenován na SPOROMIX 5 a statutem byla nově vymezena jeho investiční strategie. Vývoj ceny podílového listu podléhá zejména riziku kolísání akciových trhů, v menší míře závisí na vývoji cen dluhopisů a částečně i měnových kurzů (od ) , ,44 Maďarské 6 % Polské 8 % Euroobligace 6 % České 13 % Depozita 8 % Středoevropské akcie 13 % Západoevropské akcie 46 % SD 6.55/ ,89 UNIPETROL 9/ ,48 POLISH GB 8.5/ ,73 Peněžní prostředky fondu jsou investovány do veřejně obchodovatelných likvidních zahraničních i tuzemských akcií a kvalitních dluhopisů. Podíl akcií se bude pohybovat kolem 50 %. Je určen pro investování na dobu delší než pět let. V průběhu března a dubna fond profitoval z akciových pozic v České republice a Maďarsku a ve vybraných sektorech západoevropských akcií, ztrácel pak v Polsku a v evropských technologických a telekomunikačních pozicích, což bylo ještě umocněno výrazným oslabením eura ( 3,2 %) i středoevropských měn vůči koruně. Z českých titulů rostla zejména Komerční banka, u níž se očekávaly dobré výsledky za 1. čtvrtletí letošního roku, avšak nejvíce jí pomohla zpráva o odkupu a zamýšleném stažení akcií České spořitelny z trhu. Česká vláda podle očekávání rozhodla o prodeji státních podílů v elektrorozvodných společnostech do rukou ČEZ, na což reagovaly akcie růstem, který akceleroval počátkem května. Maďarské akcie (zejména OTP Bank, ropná společnost MOL, farmaceutické tituly) zareagovaly příznivě na výsledek tamějších parlamentních voleb, v níž zvítězila aliance socialistů a liberálů, od níž se čeká, že udělá pro kapitálový trh více než dosavadní vláda. V západní Evropě se dařilo zejména bankovním titulům a pojišťovnám, jakož i potravinaářským firmám, naopak trpěly zejména technologické a telekomunikační tituly jako Nokia, Ericsson, Alcatel, Vodafone, Deutsche Telekom, Telefonica. Dluhopisová část portfolia byla zainvestována kromě ČR i do polských dluhopisů zajištěných proti kurzovému riziku a do krátkodobých maďarských instrumentů s pevným výnosem. 1,12 1,11 1,10 1,09 1,08 Vlastním podílové listy Všeobecného otevřeného podílového fondu. V poslední době ale tento fond zmizel z Teletextu, nenašel jsem ho ani v novinách. Co se s tímto fondem stalo? 1,07 1,06 1,05 Tento fond byl v březnu 2002 přejmenován na SPOROMIX 5 a statutem byla nově vymezena jeho investiční strategie. Peněžní prostředky fondu jsou investovány do veřejně obchodovatelných likvidních zahraničních i tuzemských akcií a kvalitních dluhopisů. Podíl akcií se bude pohybovat kolem 50 %. Je určen pro investování na dobu delší než pět let.

10 10 SPOROTREND Otevřený podílový fond SPOROTREND akciový fond. Je určen pro investování na delší dobu několika let a při využívání výhody pravidelného způsobu investování i malých částek usiluje o maximální využití možností, které představují investice na akciovém trhu. Vývoj ceny podílového listu podléhá zejména riziku kolísání kapitálového trhu, v případě podílu zahraničních investic i měnovému riziku. Prostředky jsou investovány do veřejně obchodovaných likvidních akcií důvěryhodných českých a zahraničních emitentů. Tedy těch, kteří mají významné postavení, příznivou finanční situaci a dobrou prognózu dalšího vývoje. Pokračující zájem domácích i zahraničních investorů podpořil další posilování středoevropských akciových trhů v březnu a dubnu 2002, především u nás a v Maďarsku. Český akciový trh po zisku 3,75 % v březnu pokračoval v razantním růstu i v dubnu, když koncem měsíce vystoupal dokonce na nejvyšší úroveň za uplynulých 13 měsíců. Index PX- D přidal přes 5 % a duben uzavřel na hodnotě těsně nad 1200 body. Charakteristickým rysem obchodování na pražské burze zůstala značná nezávislost na dění v zahraničí a trh se vyvíjel především pod vlivem domácích událostí. Rostla většina hlavních titulů, k růstu indexu nejvíce přispěly akcie Komerční banky, které navzdory cenové korekci v polovině měsíce celkově vzrostly o silných 11 % na 1760, akcie ČEZ meziměsíčně o 7 %. Akcie Českého Telecomu byly v posledních měsících obchodovány v poměrně úzkém cenovém pásmu mezi 310 až 340, cena akcie v dubnu vzrostla o více než 4%, České radiokomunikace si připsaly téměř 3 %. Podobně velmi příznivý byl vývoj maďarských akcií. Měřeny indexem BUX v březnu posílily o více než 2 %, aby následující měsíc především díky bankovním a petrochemickým akciím přidaly dokonce 7,8 %. Pro porovnání, index BUX za první čtyři měsíce vzrostl (v přepočtu na CZK) o silných 17,7 %, zatímco český PX-D index za stejné období 12,8 %. Přitom podíl aktiv obou těchto trhů na majetku fondu představoval okolo 70 % majetku fondu. Pouze polský trh, zejména pod vlivem zhoršujícího se makroekonomického prostředí ztrácel, když index WIG-20 v březnu oslabil o 2,1 % a v dubnu naopak mírně rostl o 0,1 %. V korunovém vyjádření index od začátku roku přidal pouze 1,5 %, a to i díky razantnímu posilování naší měny. Rating FOND SHOP Scoring Peníze.CZ a CRA Rating Agency 0,84 0,79 3 měsíce 6 měsíců 1 rok ( ) 1,90 % 14,08 % 1,68 % 6,33 % 1998 (od ) , , , ,58 Ostatní 3 % Maďarské akcie 37 % České akcie 30 % Polské akcie 30 % ČEZ ,00 MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI RT... 10,00 ČESKÝ TELECOM ,00 GEDEON RICHTER RT ,85 MATAV RT ,71 0,74 0,69 Budu při zpětném odkupu podílových listů Sporotrendu platit manipulační poplatek a v jaké výši? Výše manipulačního poplatku činí 50. Ale vzhledem k tomu, že Sporotrend účtuje poplatek 1,75 % při nákupu podílových listů, není manipulační poplatek při zpětném odkupu účtován. 0,64 0,59 0,54

11 EUROTREND 11 Scoring Peníze.CZ a CRA Rating Agency 3 měsíce 6 měsíců 1 rok ( ) 7,34 % 9,40 % 28,53 % 29,05 % Itálie 4 % Holandsko 12 % Švédsko 1 % Depozita 1 % Německo 9 % Španělsko 4 % Finsko 3 % Francie 11 % Velká Británie 39 % BP PLC ,78 GLAXOSMITHKLINE PLC ,74 NOVARTIS-REG ,83 Švýcarsko 16 % Otevřený podílový fond EUROTREND akciový fond. Fond je určen pro investování na dobu několika let a usiluje o maximální využití možností, které představují investice na evropském akciovém trhu. Fond investuje do báze indexu evropských blue-chips akcií DJ STOXX 50 ve spolupráci s Erste Sparinvest. Vývoj ceny podílového listu podléhá zejména riziku kolísání evropského kapitálového trhu i kurzovému riziku. Prostředky jsou investovány do veřejně obchodovaných likvidních akcií důvěryhodných evropských emitentů, kteří mají významné postavení, příznivou finanční situaci a dobrou prognózu dalšího vývoje. Evropa byla a je neustále negativně ovlivňována telekomunikačním sektorem. Silně zadlužené telekomunikační společnosti spolu s dominantními výrobci GSM technologií jsou hlavními viníky negativního vývoje akciového trhu v Evropě. Ikdyž tyto dohromady netvoří ani 15 % portfolia (a podobně i trhu), stále udávají náladu a směr na trhu. Vedle těchto akcií se úplně ztrácí nové a nové historicky rekordně vysoké ceny akcií, jako např. u bank (BNP Paribas, Royal Bank of Scotland atd.), u potravinářských společností (Nestle, Diageo apod.) a také třeba u ropných společností (ENI v ČR známe jejich distribuční dceru Agip). Ikdyž se Evropa definitivně vyhnula recesi, pro některé společnosti znamenalo ekonomické zpomalení konec aktivity. Nejznatelnější je krach mediálního impéria Kirch. Můžeme jen doufat, že krachy přispějí v Evropě ke zvýšení produktivity a že se dočkáme podobně silného růstu produktivity jako v USA. 0,8500 0,8000 0,7500 0,7000 0,6500 Mám zájem nakoupit podílové listy tohoto fondu. Můžete mi sdělit, do kterých akcií tento fond investuje? 0,6000 0,5500 0,5000 Struktura majetku fondu podle jednotlivých investic je uvedena v portfoliu fondu, které je možno získat nejen na prodejních místech, ale také přímo v sídle Investiční společnosti České spořitelny nebo na internetových stránkách

b fi e z e n - d u b e n 2 0 0 2 roãník IV ãíslo 2 SPOROMIX Dobfie zacílená investice

b fi e z e n - d u b e n 2 0 0 2 roãník IV ãíslo 2 SPOROMIX Dobfie zacílená investice b fi e z e n - d u b e n 2 0 0 2 roãník IV ãíslo 2 SPOROMIX Dobfie zacílená investice Jak namíchat správn long drink 2 NOVÉ FONDY NA NA EM TRHU Koktejl podle chuti Zdá se, že střadatelé v Česku konečně

Více

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s.

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s. 2004 Výroční zpráva Investiční společnost České spořitelny, a. s. ZÁLOŽKA S KLÍČOVÝMI ÚDAJI > Koncem roku 2004 Investiční společnost České spořitelny, a. s. obhospodařovala těchto dvanáct otevřených podílových

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 2 ZHODNOCENÍ RODINNÝCH FINANCÍ 2.1 Spoření Čas ke studiu: 1/2 hodiny Cíl: Po prostudování

Více

Výroční zpráva. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Výroční zpráva. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Výroční zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, 2005 Obsah Profil společnosti 4-5 Vybrané ekonomické ukazatele 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7-8 Zpráva představenstva Situace na trhu v roce

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování do podílových fondů Investing in shares funds Marek Pešek Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. 3. 2002. Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů

PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. 3. 2002. Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů ANKETA V čem je nabídka produktů a služeb vaší společnosti pro investora nejzajímavější, popřípadě na českém trhu ojedinělá? Vladimír Fichtner, marketingový ředitel, Pioneer Investments New Europe: Už

Více

Peněžní trh. Oldřich Šoba

Peněžní trh. Oldřich Šoba Peněžní trh Oldřich Šoba Investice na peněžním trhu mají své výhody i nevýhody vyplývající z magického trojúhelníku investování. Ve většině situací se ovšem jedná o sázku tzv. na jistotu. Jaké jsou investiční

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování volných peněžních prostředků na finančních trzích Investing available funds on financial markets Milan Široký Plzeň 2012 Čestné

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 červen 2012 OBSAH Shrnutí... 3 1. Makroekonomická situace... 5 2. Prostředky použitelné na finančním trhu... 6 3. Struktura úspor domácností... 7 4. Subjekty

Více

Naučte se správně investovat

Naučte se správně investovat Naučte se správně investovat NAUČTE SE SPRÁVNĚ INVESTOVAT INVESTICE WWW.INGBANK.CZ 800 159 159 2 Rok vydání: 2011 3 Obsah Úvod 4 Jak vstoupit do velkého světa financí? 6 Jak investovat s 500 Kč měsíčně?

Více

Ekonomika a trhy. Srpen 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ:

Ekonomika a trhy. Srpen 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Srpen 2015 AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Jak vidíme svět? Ziskový potenciál je v Evropě větší než v USA Řecká sága pokračuje v mírně pozměněné podobě dál Zvýšení úrokové sazby americkou centrální bankou se blíží

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více

Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení. Florová Petra

Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení. Florová Petra Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení Florová Petra Bakalářská práce 2007 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Vyšší odborná

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Ministerstvo financí ČR. oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2006

Ministerstvo financí ČR. oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2006 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2006 Květen 2007 OBSAH 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 5 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Konsolidované hospodářské výsledky * Česká spořitelna dosáhla jednoho z nejlepších výsledků ve své dlouhodobé

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU Veronika Krejčí Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadlužení

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Balcárek Martin, Horváth Dionýz, Novotný Petr 2005 Seminární práce do předmětu: PFFINV

Více

Než se pustíme do výběru

Než se pustíme do výběru Jak sestavit osobní finanční portfolio (2) Dividendové akciové tituly (4) Komodity investování nejen do zlata u nás a ve světě (6) Obchodování s měnami pro začátečníky (8) Úvod do investování s deriváty

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Kateřina Mačáková Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Stocks and stock investments Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Gabriela Oškrdalová

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

Investiční sborník 2007. finanční server Měšec.cz

Investiční sborník 2007. finanční server Měšec.cz Měšec.cz Investiční sborník 2007 finanční server Měšec.cz Praha, březen 2007 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 2 3. Tituly SPADu v 2006 a 2007... 6 4. Telekomunikace... 9 5. Energetika... 11 5.1 Vývoj cen elektřiny

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 listopad 2005 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více