k v û t e n - ã e r v e n roãník IV ãíslo 3 správnû vyváïená investice ZÁKLAD ÚSPùCHU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "k v û t e n - ã e r v e n 2 0 0 2 roãník IV ãíslo 3 správnû vyváïená investice ZÁKLAD ÚSPùCHU"

Transkript

1 k v û t e n - ã e r v e n roãník IV ãíslo 3 správnû vyváïená investice ZÁKLAD ÚSPùCHU

2 Obecná kola investora 2 ZÁKLAD ÚSPùCHU: VYVÁÎENÁ INVESTICE Možností, jak naložit se svými úsporami a kam je uložit, je sice již mnoho, naši střadatelé se však stále nevymanili z tradičních přístupů. Z dob, kdy nezbývalo než peníze odnést do banky. Na bankovních vkladech mají tedy české a moravské domácnosti neuvěřitelných 918 miliard korun. Valná většina těchto peněz nejenže nic nevynáší, ale reálně (tedy po odečtení inflace) dokonce prodělává. Výhodné je pouze stavební spoření díky státní podpoře a osvobození úroků od daní. Čítanková je situace loňského roku: z úspor na bankovních vkladech inflace odečetla 43 miliard, tedy přes korun na průměrnou domácnost. Dalších 5 miliard si vzal stát na daních a úroky tak vynesly jen 23 miliardy korun. Naše průměrná domácnost tedy tratila přes 5000 korun. Jinými slovy, musela dalších 5000 přispořit, aby vůbec udržela hodnotu svých úspor. Ani pak ještě všechny její vklady nevydělaly ani korunu. Inflace niãí úspory Mnoho lidí si stále ještě neuvědomuje, že peníze ve slamníku tratí plnou hodnotu inflace, ale ani to, že vyplácené úroky z vkladů jsou vždy zdaněny 15% sazbou. Jestliže loni byl průměrný úrok z vkladů domácností 2,98 %, ve skutečnosti střadatelé dostali jen 2,54 %. Po započtení inflace vklady tedy nejenže nevydělaly, ale přes 1,5 % prodělaly. Nyní po dubnovém snížení úrokových sazeb o půl procenta budou úroky ještě nižší. Závěr je jasný: vklady opět prodělají, i když inflace bude zřejmě také nižší. Kolik loni zbylo ze stokoruny: Ve slamníku: 95,3 Na běžném účtu: 96,70 Na termínovaném vkladu: 98,20 Ve fondu peněžního trhu: 99,60 až 100,50 V dluhopisovém fondu: 102,40 až 106,20 Ve stavebním spoření: 108 V akciovém fondu:??? Je samozřejmé, že stavební spoření je výhodné jen do 18 tisíc ročně, naopak úroky z větších vkladů bývají nepatrně vyšší zde uvádíme průměry podle ČNB. Pozorný čtenář jistě namítne, že jsme neuvedli, kolik tratily úspory v akciovém fondu. Skutečně, akciové trhy loni citelně poklesly, ztráty investic v nich tak často přesahovaly 10 %, ze stokoruny tedy zbylo jen méně než 90. Ale: průměrný výnos akcií za posledních pět let se stále blíží +10 % viz článek na stránce 17 tohoto Zpravodaje. Kolik trhy vyná ejí Podívejme se na obrázek, který podle knihy J. C. Francise Management of Investments vyhodnocuje americké trhy let 1971 až Průměrný roční výnos akcií dosáhl 11,7 %, dluhopisů 9,4 %, pokladničních poukázek 8,6 % a nemovitostí 7,3 %. Průměrná roční míra inflace ovšem tehdy dosáhla 6,3 %. Vůbec to nebyla snadná desetiletí, americká ekonomika tehdy zažila ropné šoky, vleklé recese, stagflaci a posléze tvrdé snižování inflace. % Reálné zhodnocení rûzn ch typû investic v USA V âr jako v Americe? Naše ekonomická historie je sice jen velmi krátká, ale mnohá srovnání bychom zkusit mohli například za posledních pět let bylo i u nás velmi podobně: Průměrná inflace v ČR dosáhla rovných 6 %. Peníze ve slamníku českém tedy tratily prakticky stejně jako ve slamníku americkém. Fond peněžního trhu (Sporoinvest) vynesl průměrně ročně 8,87 %. Dluhopisový fond (Bondinvest) měl průměrný roční výkon 10,45 %. Porovnávat náš malý a provinční akciový trh by ovšem nebylo korektní, ale půjčíme-li si dlouhodobější světová čísla, dostaneme také roční průměrný výnos akcií 12 %. Z toho plyne pouãení Můžeme tedy považovat tuzemský peněžní i dluhopisový trh za zcela standardní a srovnatelné se světovými. Akciové trhy v posledních dvou letech sice korigují svůj předchozí bouřlivý růst, v dostatečně dlouhém období jsou však stále nejvýnosnější a není důvodu usuzovat, že by tomu v budoucnu mělo být jinak. Ředitel jedné významné zahraniční investiční společnosti tvrdí, že vývoj průmyslu fondů v jednotlivých zemích mívá většinou tři stadia riskantní investice za účelem rychlého zbohatnutí, masivní prodej méně riskantních produktů bankami či finančními poradci a nakonec ochotu lidí přijmout sofistikovanější produkty s vyšší mírou rizika. V České republice teď zatím vidí začátek druhé fáze. Při volbě celkového rozložení investic či úspor by zásadním hlediskem měla být jejich vyváženost na různých trzích. Zejména podle investičního horizontu: na jak dlouhou dobu chceme peníze investovat? Na kratší dobu než rok je určen peněžní trh. Na dva roky již je vhodnější zvolit, na delší období již by měl střadatel s částí svých úspor využít i akcií. Pochopitelně také podle odvahy a věku. Vyšší výnos totiž může očekávat jen při vyšším podílu akcií, tedy s vyšším nebezpečím kolísání své investice. Proto například SPOROMIX 3 doporučovaný na tříleté období obsahuje jen 30 % akcií a SPOROMIX 5 pro dobu alespoň pěti let si může dovolit do akcií ukládat již kolem 50 % majetku. A takto by vypadaly jejich průměrné výnosy v uplynulých pěti letech: SPOROMIX 3 62 % celkem, tj. 12,8 % p. a. SPOROMIX 5 50 % celkem, tj. 10,6 % p. a. roků akcie peněžní trh nemovitosti slamník

3 Máte jiï svûj SPOROPLÁN? SPOROPLÁN 3 Nemáte svůj SPOROPLÁN? Naši poradci vám ochotně a zdarma sestaví SPOROPLÁN podle vašich přání a potřeb tak, abyste v budoucnu dosáhli na vše, po čem toužíte. Nechte své peníze dělat to, co mají vydělávat. Potfiebuji milion Paní dr. Černá je zubní lékařka. Většinu přístrojů má na leasing, ale počítá s tím, že za 7 let bude potřebovat na obnovení svého zařízení v ordinaci částku zhruba milion korun. V současné době má již ušetřeno korun ve Sporoinvestu, s nimiž na tento účel počítá téměř jistě je tedy v příštích letech nebude potřebovat. Má navíc již určité zkušenosti s kapitálovými trhy a uvědomuje si jejich kolísání. Poradce v České spořitelně jí tedy navrhl dynamický SPOROPLÁN, který by jednorázově investovanou částku SPOROPLÁN paní dr. âerné pfii zhodnocení 8 % * Jednorázovû vloïí Pravidelná mûsíãní úloïka po dobu 7 let Jednorázová v plata po sedmi letech Kã Kã Kã měl zhodnocovat o 8 % ročně. Navrhl také využít dvouletou zajišťovací fázi jako ochranu před rizikem korekce trhů k předpokládanému horizontu. Tato investice by se tak měla zhodnotit na korun. K dosažení milionu tedy chybí a poradce spočítal, že této částky lze dosáhnout pravidelným měsíčním investováním částky 2800 korun, když i zde navrhl zajištění vytvořeného majetku. 60 % akcie 20 % PT 20 % Zhodnocení v % inflace *) Předpokládané průměrné roční zhodnocení výnos není předem zaručen a skutečný výnos může být nižší nebo vyšší podle podmínek na kapitálovém trhu. SPOROPLÁN je možno uzavřít již na všech 700 pobočkách České spořitelny. Vhodnou investiční strategii a volbu optimálního SPOROPLÁNU by měl klient přesto co nejpodrobněji konzultovat se svým investičním poradcem na pobočce České spořitelny. Z vkladních kníïek do fondû Velmi zajímavou možností, kam uložit peníze z rušených vkladních knížek jsou investice do otevřených podílových fondů. Zejména fond peněžního trhu SPOROINVEST, ale i dluhopisové fondy (SPOROBOND, BONDINVEST a TRENDBOND) využívá k tomu účelu stále více klientů. Už nyní, v předstihu a bez front se vyplatí navštívit pobočku České spořitelny, starou vkladní knížku zrušit a peníze z ní hned na místě na některý z nich převést. Peníze do tří dnů Hlavní výhodou všech fondů je možnost získat do tří dnů zpět své vložené peníze, a to bez jakékoli srážky. Tak rychlému přístupu k uloženým penězům nemůže vkladní knížka ani termínovaný vklad konkurovat. Rychlý přístup ke svým penězům je pro většinu lidí stále důležitější. Výnosy investičních fondů jsou navíc po uplynutí 6 měsíců osvobozeny od daní. Nadprůměrné výnosy fondů jsou sice vykoupeny možností kolísání kurzů, u SPOROINVESTU je ovšem kolísání minimální a je tedy vhodný i pro krátkodobé investice. Některé klienty může znejistit, že investice není pojištěná. Mnoho z nich si však vůbec neuvědomuje, že ani na anonymní vkladní knížce nebyl vklad pojištěn. Důvěryhodnost našich fondů je přitom dána nejen celou historií České spořitelny (nyní i ERSTE BANK), ale i šestiletou existencí tohoto vůbec největšího fondu v ČR (s majetkem přes 20 miliard ) s dlouhodobými výnosy nad úrovní inflace. Snadno a rychle Zrušení staré vkladní knížky trvá obvykle jen několik minut a na většině poboček jsou pro klienty k dispozici speciální přepážky. Právě tak jen několik minut trvá zřízení smlouvy o investování a vyřízení objednávky podílových listů konkrétního fondu. Obsah ãísla 2. Základ úspûchu: vyváïená investice 3. Máte jiï svûj SPOROPLÁN? 4. Dluhopisy nezklamou 5. SPOROINVEST 6. SPOROBOND 7. TRENDBOND 8. SPOROMIX 3 (dfiíve 2. OPF) 9. SPOROMIX 5 (dfiíve V eobecn OPF) 10. SPOROTREND 11. EUROTREND 12. GLOBALTREND FF 13. MERKUR 14. BONDINVEST 15. âesk OPF 16. V NOSOV OPF 17. Akcie: Stále jen polojasno 18. Zjednodu ení investic do fondû Ptáme se poradcû v âeské spofiitelnû 19. Vkladní kníïky âeské spofiitelny

4 Pokles sazeb dluhopisûm svûdãí 4 DLUHOPISY NEZKLAMOU V posledních měsících se příliv investic do dluhopisových fondů značně ztenčil. Pravděpodobně k tomu dochází i z toho důvodu, že došlo k citelnému poklesu jejich výkonnosti: roční výnos klesl z prosincových 6 11 % p. a. na jen asi 3 6 % p. a. na konci března Je třeba zopakovat, že rok 2001 byl pro české enormně příznivý, kdy nadprůměrnému výnosu pomohl nejen pokles inflace v druhé polovině roku, ale částečně i krize způsobená teroristickým útokem na Spojené státy (snižování sazeb v USA i západní Evropě). Naproti tomu v prvním čtvrtletí 2002, přestože centrální banka v lednu dvakrát snížila sazby (celkem o 50 bazických bodů), ceny dluhopisů klesaly toto snížení sazeb bylo totiž předvídáno a do cen zahrnuto již v prosinci. Ceny dluhopisů letos na jaře klesaly především v souvislosti s vývojem na zahraničních trzích. V březnu se ve zvýšené míře začaly objevovat zprávy potvrzující oživení americké ekonomiky a prognózy silného růstu už v prvním čtvrtletí 2002, což mělo pozitivní efekt na akciové trhy, ale negativní vliv na. Trh začal očekávat brzké zvyšování sazeb v USA a tento předpoklad se projevil v cenách dluhopisů nejen v Americe, ale i v celé Evropě včetně České republiky. Až od začátku dubna došlo k určitému oživení na dluhopisových trzích, nicméně další vývoj tuzemského trhu bude hodně záviset především na dalším vývoji světové ekonomiky, který lze jen velmi obtížně odhadnout. SníÏení sazeb pomohlo V současné době se trhy již vyrovnaly s překvapivým rozhodnutím České národní banky, která 25. dubna snížila klíčové úrokové sazby na historicky nejnižší úroveň (z 4,25 na 3,75 %). Nejvíce jsou postiženy úroky z termínovaných vkladů, které banky snížily až o 0,5 %. Poněkud poklesne i výkonnost fondů peněžního trhu, ale zde si vždy musíme uvědomit, že se očekává i pokles inflace. Snížení sazeb tedy mělo pozitivní vliv pouze na výkonnost dluhopisových fondů. Ostatně již během obchodní seance ve čtvrtek 25. dubna posílily české během několika hodin na dlouhém konci o 1,8 %. Ptáte se, jak je možné, že vzrostly o tolik? Jednoduše řečeno: výkonnost dluhopisových fondů je dána dvěma faktory. Prvním z nich jsou kuponové platby, druhým je kapitálový výnos spojený právě s růstem cen dluhopisů. A ten se v případě změn úrokových sazeb promítá podle jejich délky, tedy doby do splatnosti jak, ukazuje tabulka: Jak poklesnou ceny dluhopisû s rûznou dobou do splatnosti Doba do splatnosti (výnos kuponu 5 8 %) 1 rok 5 let 10 let růst sazeb o 0,5 % 0,48 0,47 % 2,135 1,98 % 4,09 3,25 % Jak si SPOROBOND polep il 1,42 1,40 1,38 1,36 1,34 1,32 1, V voj kurzu dluhopisového OPF Sporobond za posledních 12 mûsícû Analytici mají podobně pozitivní výhled pro výkonnosti dluhopisových indexů v Polsku a Maďarsku, protože i tam inflace atakuje svá historická minima a pokles úrokových sazeb bude mít pozitivní dopad na růst cen dluhopisů. Navíc pokles kurzu koruny přilévá procenta právě do fondů, které tyto mají v majetku. Zdá se tedy, že by na vývoji situace měl profitovat zejména TRENDBOND Jak vzrostou ceny dluhopisû s rûznou dobou do splatnosti Doba do splatnosti (výnos kuponu 5 8 %) 1 rok 5 let 10 let pokles sazeb o 0,5 % 0,485 0,47 % 2,245 2,08 % 4,09 3,56 % Ale zároveň si musíme uvědomit, že sazby dříve nebo později opět stoupnou a ceny dluhopisů zase klesnou: Nebuďte smutná, paní, stejně by vám ty peníze sebrala inflace!

5 SPOROINVEST 5 Rating FOND SHOP Scoring Peníze.CZ a CRA Rating Agency 3 měsíce 6 měsíců 1 rok ( ) 0,75 % 2,08 % 3,35 % 8,58 % Durace portfolia (roky) ,57 Euroobligace 1,615 1,605 1,595 1,585 1,575 1,565 1, % , , , ,99 České 10 % Polské 8 % Depozita 29 % Dluhopisy var. kupon 18 % POLISH GB 8.5/ ,78 AHOLD NV VAR/ ,20 CEZ / ,97 Otevřený podílový fond SPOROINVEST fond peněžního trhu. Sporoinvest je určen především pro krátkodobé investování. Je vhodný i pro uložení peněz na dobu kratší než jeden rok. Vývoj ceny podílového listu podléhá zejména riziku kolísání a vlivu změn úrokových sazeb. Shromážděné peněžní prostředky jsou investovány především do nástrojů peněžního trhu, státních dluhopisů, hypotečních zástavních listů, korunových eurodluhopisů a střednědobých dluhopisů důvěryhodných emitentů, z nichž jsou preferovány zejména s pohyblivým úrokovým výnosem. Průměrná doba do splatnosti dluhopisů v portfoliu nepřekračuje jeden rok. Při investování bude i nadále kladen důraz na nízkou rizikovost investic spolu s přiměřenou výnosností. Vývoj obchodování na peněžním trhu byl v průběhu března a dubna ovlivňován zejména posilováním české koruny a s tím souvisejícím vývojem očekávání investorů ohledně dalšího boje ČNB proti posilování domácí měny. Podle vývoje české koruny se na trhu střídavě objevovalo i očekávání možného snížení klíčových úrokových sazeb, které tlačilo sazby na peněžním trhu na nižší úrovně. V samém závěru měsíce dubna Bankovní rada ČNB rozhodla o snížení všech klíčových úrokových sazeb o půl procenta, čímž se čtrnáctidenní repo sazba dostala na historicky nejnižší úroveň 3,75 %. Půlprocentní pokles sazeb úrokových sazeb se samozřejmě projevil i v poklesu sazeb mezibankovního trhu depozit a swapového trhu a naopak v růstu cen krátkodobých dluhopisů. V posledních dvou měsících prokázaly zahraniční ekonomiky náznaky hospodářského oživení, což se zprostředkovaně projevilo růstem korporátních eurobondů s variabilním kuponem, které jsou denominovány v české koruně a tvoří důležitou část portfolia fondu. Má nějaký vliv na cenu podílového listu Sporoinvestu snížení úrokových sazeb ČNB? Finanční produkty jsou ve velké většině vázané na úrokovou sazbu PRIBOR. Ta poklesla 26. dubna, tedy den po snížení sazeb ČNB, ze 4,28 % na 3,81 %, tedy o přibližně stejného půl procenta. Naopak došlo ovšem k růstu cen delších dluhopisů, což krátkodobě více než kompenzovalo ztráty způsobené poklesem sazeb na finančních trzích. Do konce roku se však více projeví vliv poklesu sazeb a fondy peněžního trhu tak zřejmě dosáhnou o několik desetin procenta nižšího výnosu.

6 6 Otevřený podílový fond SPOROBOND investuje převážně do dluhopisů. Je určen pro investování na dobu delší než jeden rok. Získává a kumuluje výnosy z kvalitních, zejména českých dluhopisů. SPOROBOND neinvestuje do akcií. Vývoj ceny podílového listu podléhá zejména riziku kolísání na trhu dluhopisů. V omezené míře se může projevit i měnové riziko. Peněžní prostředky SPOROBONDU jsou přednostně investovány do dluhopisů důvěryhodných emitentů, především státních dluhopisů včetně pokladničních poukázek, hypotečních zástavních listů, dluhopisů, jejichž emitenty jsou Česká národní banka a jiné renomované banky, i dalších kvalitních dluhopisů. Až 40 % aktiv fondu může být investováno do zahraničních dluhopisů. Strategie fondu je zaměřena zejména na aktivní obchodování na domácím dluhopisovém trhu, řízení úrokového rizika a na využití investičních příležitostí na zahraničních trzích. SPOROBOND V březnu i nadále pokračoval vývoj domácích dluhopisů ve vleku zahraničních trhů. Vzhledem k cenovému oslabení na těchto trzích došlo proto i k oslabení domácích dluhopisů. Aukce státního dluhopisu s kuponem 5,7 % se splatností v roce 2006 však skončila úspěšně s mohutnou poptávkou přes 20 mld. Dluhopisový index CoreActiveCZ v březnu oslabil o 1,35 %. V březnu ČNB opakovaně prohlašovala, že sazby jsou na adekvátní úrovni. V druhé polovině dubna však centrální banka přikročila k razantnímu snížení své klíčové repo sazby na 3,75 %. Tímto svým krokem velmi překvapila všechny účastníky trhu. Jako vysvětlení tohoto kroku centrální banka použila příznivější prognózu inflace. Aukce nejdelšího státního dluhopisu se splatností v roce 2016 skončila také velmi úspěšně s celkovou poptávkou přes 13 mld.. Hlavní událostí měsíce března a dubna však byl nepochybně vývoj měnového kurzu. V dubnu dosáhl kurz historického minima a pokořil hranici 30 korun za euro a nepochybně se stal onou poslední kapkou při rozhodování centrální banky o změně nastavení sazeb. Jak se odráží v dluhopisových fondech snížení úrokové sazby ČNB? Na, které má investor v majetku, má snížení sazeb jednoznačně pozitivní vliv jejich cena totiž vzrostla (viz článek na stránce 4). To je ostatně zřejmé i na grafu vývoje kurzu podílových listů, kdy křivka vykázala růst. Nedojde-li k opětovnému zvýšení sazeb, měl by se tento růst projevit i v celoročním výkonu fondů o několik desetin procenta. Rating FOND SHOP Scoring Peníze.CZ a CRA Rating Agency 3 měsíce 6 měsíců 1 rok ( ) SD 6.55/ ,52 POLISH GB 8.5/ ,51 POLISH GB 8.5/ ,60 1,41 1,40 1, ,37 1,36 1,35 1,34 1, ,70 % 2,20 % 5,31 % 8,64 % České 52 % Depozita 20 % 1998 (za 9 měsíců) , , , ,05 Durace portfolia (roky) ,35 Euroobligace 6 % Polské 16 % Německé 6 %

7 TRENDBOND 7 za za za od vzniku 3 měsíce 6 měsíců 1 rok ( ) 1,11 % 2,18 % n. a. 1,57 % 2001 (od ) ,22 Maďarské 38 % Depozita 17 % České 23 % Polské 22 % POLISH GB 8.5/ ,12 POLISH GB 8.5/ ,58 SD 5.7/ ,30 Otevřený podílový fond TRENDBOND investuje převážně do dluhopisů kandidátských zemí EU. Je určen pro investování na dobu delší než jeden rok. Získává a kumuluje výnosy z kvalitních českých a zejména zahraničních dluhopisů. TRENDBOND neinvestuje do akcií. Vývoj ceny podílového listu podléhá zejména riziku kolísání na trhu dluhopisů, v míře podílu na zahraničních trzích i měnovému riziku. Peněžní prostředky TRENDBONDU jsou přednostně investovány do dluhopisů důvěryhodných emitentů s regionálním zaměřením na země usilující o vstup do Evropské unie, které jsou zároveň členy OECD. Až 70 % aktiv fondu může být investováno do zahraničních dluhopisů. Strategie fondu je zaměřena zejména na aktivní obchodování na určených trzích, řízení měnového rizika a na využití investičních příležitostí na zahraničních trzích. V březnu a dubnu byly veškeré zahraniční investice negativně postiženy především posilující korunou. Na začátku března byl směnný kurz koruny k euru asi 31,50 a v půlce dubna dosáhl rekordních úrovní pod 30 za euro. Koruna tak jen za toto období posílila téměř o 5 %. Tento negativní dopad se neprojevil v portfoliu Trendbondu zdaleka v plné síle také díky zajištění významné části zahraničních investic proti kurzovému riziku. Poklesu hodnoty podílové listu se však fond nevyhnul. Druhá polovina dubna byl příznivá především pro polské státní, které výrazněji získaly. Polská centrální banka se rozhodla pro mírné snížení sazeb o 0,5 % a nadále tak vydatně přiživuje očekávání dalšího poklesu sazeb. Návratem koruny asi o 50 haléřů spolu s nečekaným snížením sazeb v České republice o 0,5 % a následným posílením českých dluhopisů se tak kurz Trendbondu závěrem měsíce opět odrazil vzhůru. 1,04 1,03 1,02 1,01 Z jakého důvodu byl snížen podíl polských dluhopisů v portfoliu fondu? 1,00 0,99 0,98 Krátkodobě byl skutečně jejich podíl záměrně snížen (k 19. dubnu až na 13 %), ale již opět dosáhl téměř 38 % majetku fondu, tedy dokonce více než činí neutrální pozice. Naopak došlo ke snížení podílu českých dluhopisů z až 54 % na současných 28 %. Tímto aktivním přístupem chceme optimalizovat výnos na jednotlivých trzích a co nejméně podléhat měnovému riziku.

8 3 8 SPOROMIX SPOROMIX 3 smíšený fond s mírnou převahou dluhopisů. Vznikl ke dni přeměnou 2. spořitelního privatizačního investičního fondu, a. s., jako 2. OPF. V březnu 2002 došlo k jeho přejmenování na SPOROMIX 3 a statutem byla nově vymezena jeho investiční strategie. Vývoj ceny podílového listu podléhá zejména riziku kolísání dluhopisového trhu, v menší míře závisí na vývoji kurzů akcií a částečně i měn. Peněžní prostředky fondu jsou investovány do veřejně obchodovatelných likvidních zahraničních i tuzemských akcií a kvalitních dluhopisů. Podíl akcií se bude pohybovat kolem 30 %. Je určen pro investování na dobu delší než tři roky. Uplynulé týdny se nesly ve znamení silné koruny, jež výrazně zpevnila jak vůči euru, tak i vůči měnám okolních postkomunistických zemí, což se negativně promítlo do hodnoty těch zahraničních investic, jež nebyly zajištěny proti kurzovému riziku (akcie). Dluhopisová část portfolia kromě korunových instrumentů profitovala z vývoje na polském dluhopisovém trhu (pozice byla zajištěna proti měnovému riziku), po odeznění nervozity spojené s tamními volbami byla část portfolia umístěna i do krátkodobých maďarských instrumentů s pevným výnosem. Z akciových titulů byl vývoj příznivý zejména u Komerční banky, které prospěly zprávy o zamýšleném stažení akcií České spořitelny z oběhu, a rovněž u ČEZ (podmínky reintegraceó s rozvodnými společnostmi výhodné pro ČEZ). Dařilo se rovněž maďarským akciím, jež těžily z vítězství aliance socialistů a liberálů v parlamentních volbách. V západní Evropě se dařilo zejména bankovním titulům a pojišťovnám (Royal Bank of Scotland, Prudential, Barclays, Zurich Financial, ING), jakož i potravinářským firmám (Nestlé, Diageo), naopak nepříliš pozitivní výhledy hospodaření ze strany představitelů firem se podepsaly zejména na technologických společnostech (Ericsson, Nokia, Alcatel). Vzrůstající pochyby o schopnosti telekomunikačních společností snižovat své ohromné zadlužení pak tlačily dolů tituly jako Deutsche Telekom, Vodafone a Telecom Italia. Slyšela jsem, že tento fond vznikl přejmenováním 2. otevřeného podílového fondu. Můžete mi vysvětlit tento nový název? Peněžní prostředky fondu jsou investovány do veřejně obchodovatelných likvidních zahraničních a tuzemských akcií a kvalitních dluhopisů. Podíl akcií se bude pohybovat kolem 30 % a je určen pro investování na dobu delší než tři roky, což naznačuje ona trojka v jeho názvu. Maďarské 8 % 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 Scoring Peníze.CZ a CRA Rating Agency 3 měsíce 6 měsíců 1 rok ( ) 2,36 % 0,08 % 6,06 % 5,38 % 2000 (od 1. 5.) , ,90 Depozita Německé 15 % 4 % Polské 9 % Euroobligace 9 % Středoevropské akcie 8 % České 18 % POLISH GB 8.5/ ,05 SD 6.55/ ,34 HUNGARIAN GB 8.5/ ,96 Západoevropské akcie 27 %

9 SPOROMIX 5 Scoring Peníze.CZ a CRA Rating Agency 3 měsíce 6 měsíců 1 rok ( ) 3,98 % 2,69 % 2,28 % 0,74 % SPOROMIX 5 smíšený fond s mírnou převahou akcií. Vznikl přeměnou Všeobecného investičního fondu, a. s., na otevřený podílový fond ke dni 28. srpna 2000 jako Všeobecný OPF. V březnu 2002 byl přejmenován na SPOROMIX 5 a statutem byla nově vymezena jeho investiční strategie. Vývoj ceny podílového listu podléhá zejména riziku kolísání akciových trhů, v menší míře závisí na vývoji cen dluhopisů a částečně i měnových kurzů (od ) , ,44 Maďarské 6 % Polské 8 % Euroobligace 6 % České 13 % Depozita 8 % Středoevropské akcie 13 % Západoevropské akcie 46 % SD 6.55/ ,89 UNIPETROL 9/ ,48 POLISH GB 8.5/ ,73 Peněžní prostředky fondu jsou investovány do veřejně obchodovatelných likvidních zahraničních i tuzemských akcií a kvalitních dluhopisů. Podíl akcií se bude pohybovat kolem 50 %. Je určen pro investování na dobu delší než pět let. V průběhu března a dubna fond profitoval z akciových pozic v České republice a Maďarsku a ve vybraných sektorech západoevropských akcií, ztrácel pak v Polsku a v evropských technologických a telekomunikačních pozicích, což bylo ještě umocněno výrazným oslabením eura ( 3,2 %) i středoevropských měn vůči koruně. Z českých titulů rostla zejména Komerční banka, u níž se očekávaly dobré výsledky za 1. čtvrtletí letošního roku, avšak nejvíce jí pomohla zpráva o odkupu a zamýšleném stažení akcií České spořitelny z trhu. Česká vláda podle očekávání rozhodla o prodeji státních podílů v elektrorozvodných společnostech do rukou ČEZ, na což reagovaly akcie růstem, který akceleroval počátkem května. Maďarské akcie (zejména OTP Bank, ropná společnost MOL, farmaceutické tituly) zareagovaly příznivě na výsledek tamějších parlamentních voleb, v níž zvítězila aliance socialistů a liberálů, od níž se čeká, že udělá pro kapitálový trh více než dosavadní vláda. V západní Evropě se dařilo zejména bankovním titulům a pojišťovnám, jakož i potravinaářským firmám, naopak trpěly zejména technologické a telekomunikační tituly jako Nokia, Ericsson, Alcatel, Vodafone, Deutsche Telekom, Telefonica. Dluhopisová část portfolia byla zainvestována kromě ČR i do polských dluhopisů zajištěných proti kurzovému riziku a do krátkodobých maďarských instrumentů s pevným výnosem. 1,12 1,11 1,10 1,09 1,08 Vlastním podílové listy Všeobecného otevřeného podílového fondu. V poslední době ale tento fond zmizel z Teletextu, nenašel jsem ho ani v novinách. Co se s tímto fondem stalo? 1,07 1,06 1,05 Tento fond byl v březnu 2002 přejmenován na SPOROMIX 5 a statutem byla nově vymezena jeho investiční strategie. Peněžní prostředky fondu jsou investovány do veřejně obchodovatelných likvidních zahraničních i tuzemských akcií a kvalitních dluhopisů. Podíl akcií se bude pohybovat kolem 50 %. Je určen pro investování na dobu delší než pět let.

10 10 SPOROTREND Otevřený podílový fond SPOROTREND akciový fond. Je určen pro investování na delší dobu několika let a při využívání výhody pravidelného způsobu investování i malých částek usiluje o maximální využití možností, které představují investice na akciovém trhu. Vývoj ceny podílového listu podléhá zejména riziku kolísání kapitálového trhu, v případě podílu zahraničních investic i měnovému riziku. Prostředky jsou investovány do veřejně obchodovaných likvidních akcií důvěryhodných českých a zahraničních emitentů. Tedy těch, kteří mají významné postavení, příznivou finanční situaci a dobrou prognózu dalšího vývoje. Pokračující zájem domácích i zahraničních investorů podpořil další posilování středoevropských akciových trhů v březnu a dubnu 2002, především u nás a v Maďarsku. Český akciový trh po zisku 3,75 % v březnu pokračoval v razantním růstu i v dubnu, když koncem měsíce vystoupal dokonce na nejvyšší úroveň za uplynulých 13 měsíců. Index PX- D přidal přes 5 % a duben uzavřel na hodnotě těsně nad 1200 body. Charakteristickým rysem obchodování na pražské burze zůstala značná nezávislost na dění v zahraničí a trh se vyvíjel především pod vlivem domácích událostí. Rostla většina hlavních titulů, k růstu indexu nejvíce přispěly akcie Komerční banky, které navzdory cenové korekci v polovině měsíce celkově vzrostly o silných 11 % na 1760, akcie ČEZ meziměsíčně o 7 %. Akcie Českého Telecomu byly v posledních měsících obchodovány v poměrně úzkém cenovém pásmu mezi 310 až 340, cena akcie v dubnu vzrostla o více než 4%, České radiokomunikace si připsaly téměř 3 %. Podobně velmi příznivý byl vývoj maďarských akcií. Měřeny indexem BUX v březnu posílily o více než 2 %, aby následující měsíc především díky bankovním a petrochemickým akciím přidaly dokonce 7,8 %. Pro porovnání, index BUX za první čtyři měsíce vzrostl (v přepočtu na CZK) o silných 17,7 %, zatímco český PX-D index za stejné období 12,8 %. Přitom podíl aktiv obou těchto trhů na majetku fondu představoval okolo 70 % majetku fondu. Pouze polský trh, zejména pod vlivem zhoršujícího se makroekonomického prostředí ztrácel, když index WIG-20 v březnu oslabil o 2,1 % a v dubnu naopak mírně rostl o 0,1 %. V korunovém vyjádření index od začátku roku přidal pouze 1,5 %, a to i díky razantnímu posilování naší měny. Rating FOND SHOP Scoring Peníze.CZ a CRA Rating Agency 0,84 0,79 3 měsíce 6 měsíců 1 rok ( ) 1,90 % 14,08 % 1,68 % 6,33 % 1998 (od ) , , , ,58 Ostatní 3 % Maďarské akcie 37 % České akcie 30 % Polské akcie 30 % ČEZ ,00 MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI RT... 10,00 ČESKÝ TELECOM ,00 GEDEON RICHTER RT ,85 MATAV RT ,71 0,74 0,69 Budu při zpětném odkupu podílových listů Sporotrendu platit manipulační poplatek a v jaké výši? Výše manipulačního poplatku činí 50. Ale vzhledem k tomu, že Sporotrend účtuje poplatek 1,75 % při nákupu podílových listů, není manipulační poplatek při zpětném odkupu účtován. 0,64 0,59 0,54

11 EUROTREND 11 Scoring Peníze.CZ a CRA Rating Agency 3 měsíce 6 měsíců 1 rok ( ) 7,34 % 9,40 % 28,53 % 29,05 % Itálie 4 % Holandsko 12 % Švédsko 1 % Depozita 1 % Německo 9 % Španělsko 4 % Finsko 3 % Francie 11 % Velká Británie 39 % BP PLC ,78 GLAXOSMITHKLINE PLC ,74 NOVARTIS-REG ,83 Švýcarsko 16 % Otevřený podílový fond EUROTREND akciový fond. Fond je určen pro investování na dobu několika let a usiluje o maximální využití možností, které představují investice na evropském akciovém trhu. Fond investuje do báze indexu evropských blue-chips akcií DJ STOXX 50 ve spolupráci s Erste Sparinvest. Vývoj ceny podílového listu podléhá zejména riziku kolísání evropského kapitálového trhu i kurzovému riziku. Prostředky jsou investovány do veřejně obchodovaných likvidních akcií důvěryhodných evropských emitentů, kteří mají významné postavení, příznivou finanční situaci a dobrou prognózu dalšího vývoje. Evropa byla a je neustále negativně ovlivňována telekomunikačním sektorem. Silně zadlužené telekomunikační společnosti spolu s dominantními výrobci GSM technologií jsou hlavními viníky negativního vývoje akciového trhu v Evropě. Ikdyž tyto dohromady netvoří ani 15 % portfolia (a podobně i trhu), stále udávají náladu a směr na trhu. Vedle těchto akcií se úplně ztrácí nové a nové historicky rekordně vysoké ceny akcií, jako např. u bank (BNP Paribas, Royal Bank of Scotland atd.), u potravinářských společností (Nestle, Diageo apod.) a také třeba u ropných společností (ENI v ČR známe jejich distribuční dceru Agip). Ikdyž se Evropa definitivně vyhnula recesi, pro některé společnosti znamenalo ekonomické zpomalení konec aktivity. Nejznatelnější je krach mediálního impéria Kirch. Můžeme jen doufat, že krachy přispějí v Evropě ke zvýšení produktivity a že se dočkáme podobně silného růstu produktivity jako v USA. 0,8500 0,8000 0,7500 0,7000 0,6500 Mám zájem nakoupit podílové listy tohoto fondu. Můžete mi sdělit, do kterých akcií tento fond investuje? 0,6000 0,5500 0,5000 Struktura majetku fondu podle jednotlivých investic je uvedena v portfoliu fondu, které je možno získat nejen na prodejních místech, ale také přímo v sídle Investiční společnosti České spořitelny nebo na internetových stránkách

12 FF 12 GLOBALTREND Otevřený podílový fond GLOBALTREND FF fond z akciových fondů. Fond je určen pro investování na delší dobu několika let a usiluje o maximální využití možností, které představují investice do světových akciových trhů. Fond investuje podle indexu světových kapitálových trhů FTSE World ve spolupráci s Erste Sparinvest. Vývoj ceny podílového listu podléhá zejména riziku kolísání světových kapitálových trhů i kurzovému riziku. Cílem fondu je dosažení vyšších výnosů, než poskytují pevně úročené cenné papíry, a to při vysoké likviditě, kterou umožňují podílové listy fondů. Přelom prvního čtvrtletí byl ve znamení zveřejňování výsledků hospodaření společností. Investoři očekávali zastavení poklesů zisků po několika čtvrtletích a hlavně indikace rázného ekonomického oživení v dalších měsících. Výsledky společností neukázaly příliš citelné zlepšení a hlavně odhady na další vývoj nenaznačily prudké oživení. Tento vývoj měl za důsledek značnou volatilitu cen akcií spojenou převážně s jejich poklesem. Hlavní souhrnné indexy vykázaly poklesy, nicméně byly i takové, které se v polovině dubna dostaly na svá historická maxima. Lze jmenovat především S&P 600 Small Cap. nebo Russell 2000 Value. Ke konci dubna značně narostly pochybnosti o rychlosti ekonomického oživení a index DJI propadl opět po dvou měsících pod hodnotu Ikdyž růst HDP v USA podpořený výrazným růstem produktivity, který v prvním kvartále dosáhl silných 5,8 %, bylo to málo k povzbuzení akciového trhu. Českým investorům přinesl zklamání vývoj na devizových trzích. Dominantní měna globálních trhů US Dollar ztrácí a zdá se, že definitivně ztratila svou několikaletou sílu. Tento vývoj spolu se silnou korunou připravil fond přibližně o 10 % výnosu za poslední půlrok. Při nákupu podílových listů Globaltrendu v březnu loňského roku mi byl účtován prodejní poplatek 3,5 %. Nyní chci dokoupit další podílové listy. Budu platit znovu poplatek 3,5 %. 3 měsíce 6 měsíců 1 rok ( ) 9,48 % 8,85 % 28,69 % 29,17 % 2000 (od 4. 9.) , ,05 Depozita 1 % Sektorové fondy 14 % DWS INTERVEST ,54 UNIGLOBAL ,51 JPMF-GLOBAL SELECT EQUITY A/USD... 9,47 GOLDMAN SACHS GLOB.EQUITY PORTF... 9,25 0,850 0,800 0,750 0,700 0,650 Globální fondy 85 % Prodejní poplatek je účtován při každém dokupování podílových listů. Nebudete ale platit 3,5 %, ale pouze 1,75 % z prodejní ceny podílových listů, protože s platností od byl prodejní poplatek snížen. 0,600 0,550

13 MERKUR Scoring Peníze.CZ a CRA Rating Agency 3 měsíce 6 měsíců 1 rok ( ) 0,79 % 1,77 % 3,65 % 3,63 % Durace portfolia (roky) ,34 Depozita 34 % České 6 % Polské 7 % 1,035 1,030 1,025 1,020 1,015 1,010 1,005 Euroobligace 53 % GE CAPITAL VAR/ ,93 VORARLBERG LND-HYPOBK 6/ ,27 KREDITANSTALT WIEDERAUFBAU 4.5/37,93 Výplata výnosů 2000 (od 3. 7.) , ,92 Otevřený podílový fond MERKUR specializovaný fond peněžního trhu výnosového typu. MERKUR je určen zejména pro podnikatele právnické i fyzické osoby kterým umožňuje nejen daňově výhodné zhodnocení volných finančních aktiv, ale navíc zároveň i jejich operativní obsluhu. Podíly na zisku vyplácí MERKUR dvakrát ročně již zdaněné sazbou srážkové daně ve výši 15 %, takže již nevstupují do základu daně. Vysoká likvidita ovšem umožňuje i velmi krátkodobé investice, kdy odkoupení podílových listů a vyplacení příslušné částky proběhne zpravidla třetí pracovní den. Riziko kolísání ceny podílového listu závisí zejména na pohybech úrokové míry a sazeb úroků na finančních trzích. MERKUR jako fond peněžního trhu investuje shromážděné prostředky výhradně do nástrojů peněžního a dluhopisového trhu, zejména do pokladničních poukázek nebo krátkodobých vysoce kvalitních dluhopisů. Zvláštní důraz je kladen na bonitu emitentů a mezi fondy peněžního trhu patří MERKUR k nejkonzervativnějším. Statut omezuje podíl dluhopisů s dobou do splatnosti delší než jeden rok na max. 30 % portfolia. Omezuje i měnové riziko, kdy podíl investic do cizích měn stanoví na max. 20 % majetku. Totéž omezení platí i pro cenné papíry zahraničních emitentů. Souhrn obou podílů však nesmí překročit 30 % majetku. Domácí peněžní trh byl v březnu a dubnu nejvíce ovlivněn situací kolem posilování české koruny a snaze ČNB omezit toto posilování. Mezi investory se tak v různé intenzitě objevovalo očekávání dalšího možného snižování sazeb. V závěru dubna nakonec ČNB poměrně překvapivě snížila klíčové úrokové sazby o 0,5 %. V reakci na snížení sazeb došlo přirozeně k největšímu propadu na trhu mezibankovních depozit a na trhu úrokových swapů, kde poklesly nejvíce kratší swapy. Vzhledem k velmi podobné strategii, jakou má i Sporoinvest, také portfolio Merkuru těžilo ze zlepšování kreditní situace zahraničních korporátních subjektů, které se odrazilo v růstu jejich dluhopisů vydaných v korunách, tzv. korunových eurobondů. Od 2002 se vyplácejí podíly na zisku. Pravidelně jsou mi za ně připisovány další podílové listy. Je možné si nechávat peníze vyplácet? Vaše rozhodnutí o způsobu vyplácení podílů na zisku je uvedeno ve smlouvě o nákupu podílových listů. Vyplácené částky podílu na zisku si můžete také nechat zasílat na účet vedený v České republice. Změnu vašeho rozhodnutí o způsobu výplaty provedete na pobočce České spořitelny dodatkem ke smlouvě. 13

14 14 BONDINVEST Otevřený podílový fond BONDINVEST specializovaný dluhopisový fond výnosového typu, na doručitele. Je určen pro dlouhodobou investici do dluhopisů spojenou s pravidelnou výplatou výnosů. Nominální hodnota jednoho podílového listu fondu činí Je vhodný pro podílníky, kteří preferují zachování anonymity investice, možnost předání listinného cenného papíru bez jakýchkoli administrativních omezení nebo například jako dárku. Vývoj ceny podílového listu podléhá zejména riziku kolísání dluhopisového trhu. Peněžní prostředky jsou investovány pouze do dluhopisů důvěryhodných tuzemských i zahraničních emitentů, kteří mají významné postavení, příznivou finanční situaci a dobrou prognózu dalšího vývoje. V březnu i nadále pokračoval vývoj domácích dluhopisů ve vleku zahraničních trhů. Vzhledem k cenovému oslabení na těchto trzích došlo proto i k oslabení domácích dluhopisů. Aukce státního dluhopisu 5,7 % se splatností v roce 2006 skončila úspěšně s mohutnou poptávkou přes 20 mld.. Dluhopisový index CoreActiveCZ v březnu oslabil 1,35 %. V březnu ČNB opakovaně prohlašovala, že sazby jsou na adekvátní úrovni. V druhé polovině dubna však centrální banka přikročila ke razantnímu snížení své klíčové repo sazby na 3,75 %. Tímto svým krokem velmi překvapila všechny účastníky trhu. Jako vysvětlení tohoto kroku centrální banka použila příznivější prognózu inflace. Aukce nejdelšího státního dluhopisu se splatností v roce 2016 skončila také velmi úspěšně s celkovou poptávkou přes 13 mld. Hlavní událostí měsíce března a dubna však byl nepochybně vývoj měnového kurzu. V dubnu dosáhl kurz historického minima a pokořil hranici 30 korun za euro a nepochybně se stal onou poslední kapkou při rozhodování centrální banky o změně nastavení sazeb. Od kdy a v jaké výši se vyplácejí výnosy? Zahájení výplaty výnosů za rok 2001 bylo stanoveno na 22. dubna Vyplácí se kupon č. 7 a čistý výnos k výplatě činí 300,10. Rating FOND SHOP Scoring Peníze.CZ a CRA Rating Agency 3 měsíce 6 měsíců 1 rok ( ) 0,23 % 2,64 % 5,22 % 10,90 % SD 6.95/ ,77 POLISH GB 8.5/ ,75 POLISH GB 8.5/ , , , , ,87 Durace portfolia (roky) ,24 Depozita 22 % České 39 % Euroobligace 17 % Polské 16 % Maďarské 6 % Výplata výnosů

15 âesk OPF 15 Scoring Peníze.CZ a CRA Rating Agency 1,23 1,22 1,21 1,20 1,19 1,18 1,17 1,16 1,15 3 měsíce 6 měsíců 1 rok ( ) 1,67 % 3,99 % 4,07 % 6,97 % 1999 (od 7. 6.) , , ,09 Dluhopisy 50 % Depozita 18 % České akcie 6 % Euroobligace 16 % Dluhopisy var. kupon 10 % SD 6.55/ ,87 ŠKODA AUTO 7.25/ ,49 SD 5.7/ ,32 Český otevřený podílový fond smíšený fond s převahou dluhopisů a pokladničních poukázek. Vznikl přeměnou Spořitelní privatizační Českého investičního fondu, a. s., na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry ze dne 7. dubna Jedná se o uskutečnění první dobrovolné přeměny investičního fondu, vzniklého z privatizace, na otevřený podílový fond. Vývoj ceny podílového listu podléhá zejména riziku kolísání dluhopisového trhu, v menší míře kolísání úrokových sazeb na peněžním trhu a z malé části i vývoji kurzů akcií. Přes 90 % majetku fondu je zainvestováno do likvidních tuzemských dluhopisů a pokladničních poukázek. Preferovány jsou státní s dobou splatnosti do tří let a kvalitní podnikové. Dluhopisová část portfolia zůstávala stále ovlivňována zahraničními trhy. Vzhledem k cenovému oslabení na těchto trzích došlo proto i k oslabení domácích dluhopisů. Aukce státního dluhopisu 5,7 % se splatností v roce 2006 skončila úspěšně, ale dluhopisový index CoreActiveCZ v březnu oslabil o 1,35 %. V březnu ČNB opakovaně prohlašovala, že sazby jsou na adekvátní úrovni. V druhé polovině dubna však centrální banka přikročila k razantnímu snížení své klíčové repo sazby na 3,75%. Tímto svým krokem velmi překvapila všechny účastníky trhu. Jako vysvětlení tohoto kroku centrální banka použila příznivější prognózu inflace. Aukce nejdelšího státního dluhopisu se splatností v roce 2016 skončila velmi úspěšně s celkovou poptávkou přes 13 mld. Hlavní událostí měsíce března a dubna však byl nepochybně vývoj měnového kurzu. V dubnu dosáhl kurz historického minima a pokořil hranici 30 korun za euro a nepochybně se stal onou poslední kapkou při rozhodování centrální banky o změně nastavení sazeb. Akciový trh v České republice zažíval v měsících březen a duben velmi úspěšné období za tyto dva měsíce posílil index PX-D o více než 8 %, když k růstu indexu nejvíce přispěly akcie Komerční banky a ČEZ. Zapomněla jsem si vyzvednout dividendy za rok Je možné je ještě vyzvednout na pobočce České spořitelny, nebo přímo v sídle Vaší společnosti? Právo na výplatu dividend se promlčí uplynutím promlčecí doby stanovené zákonem, tj. uplynutím čtyř let ode dne splatnosti dividendy, stanovené příslušným rozhodnutím valné hromady investičního fondu, která o výplatě rozhodla. Výjimku tvoří případ, kdy v promlčecí době bylo právo, jež podléhá promlčení, předmětem soudního řízení. Ve Vašem případě je právo na výplatu dividendy již promlčeno.

16 OPF 16 V NOSOV Výnosový otevřený podílový fond smíšený fond s převahou dluhopisů a pokladničních poukázek. Vznikl přeměnou Spořitelní privatizační Výnosového investičního fondu, a. s., ke dni 1. prosince Vývoj ceny podílového listu podléhá zejména riziku kolísání úrokových sazeb na peněžním trhu, v menší míře závisí na vývoji trhu dluhopisů a jen nepatrně na vývoji kurzů akcií. Při přeměně investičního fondu byl majetek jednorázově převeden do otevřeného podílového fondu. Přes 90 % majetku je investováno do likvidních tuzemských dluhopisů a pokladničních poukázek. Dluhopisová část portfolia byla stále ovlivňována zahraničními trhy a vzhledem k cenovému oslabení na těchto trzích došlo proto i oslabení domácích dluhopisů. Aukce státního dluhopisu s kuponem 5,7 % se splatností v roce 2006 skončila úspěšně s mohutnou poptávko přes 20 mld. korun. Dluhopisový index CoreActiveCZ ovšem v březnu oslabil o 1,35 %. V březnu ČNB opakovaně prohlašovala, že sazby jsou na adekvátní úrovni, koncem dubna však centrální banka přikročila ke razantnímu snížení své klíčové repo sazby na 3,75 %. Tímto svým krokem velmi překvapila všechny účastníky trhu. Jako vysvětlení tohoto kroku centrální banka použila příznivější prognózu inflace. Aukce nejdelšího státního dluhopisu se splatností v roce 2016 skončila velmi úspěšně s celkovou poptávkou přes13 mld. Hlavní událostí měsíce března a dubna však byl nepochybně vývoj měnového kurzu. V dubnu dosáhl kurz historického minima a pokořil hranici 30korun za EUR a nepochybně se stal onou poslední kapkou při rozhodování centrální banky o změně nastavení sazeb. Rating FOND SHOP Scoring Peníze.CZ a CRA Rating Agency 3 měsíce 6 měsíců 1 rok ( ) 0,99 % 3,70 % 5,02 % 6,34 % Depozita 42 % Dluhopisy 38 % České akcie 1 % 1999 (od ) , , ,37 Dluhopisy var. kupon 3 % Euroobligace 16 % SD 6.55/ ,51 SD 6.05/ ,29 SD 5.7/ ,69 1,25 1,24 1,23 Na pobočce České spořitelny jsem zjistil, že již nemám nárok na výplatu dividend za rok Co se s těmito nevyzvednutými penězi dále děje? Nevyplacené dividendy zůstávají v souladu se zákonem v majetku podílového fondu, vzniklého přeměnou z původního investičního fondu, tedy v majetku Výnosového otevřeného podílového fondu. 1,22 1,21 1,20 1,19 1,18 1,17

17 Stále jen polojasno Americké akciové trhy se stále nemohou opřít o dostatečný růst hospodářských výsledků firem. Koncem dubna se dokonce propadly nejvíce v průběhu jednoho týdne od zářijových událostí z minulého roku. Index S&P500 ztratil 4,3 %, Dow Jones 3,4 % a uzavřel poprvé pod body od 22. února. Nejhůře dopadl technologický index Nasdaq, který ze své hodnoty upsal 7,4 % a skončil na šestiměsíčním minimu. Již tři čtvrtiny z pěti set společností indexu S&P zveřejnilo čtvrtletní výsledky, které vykázaly průměrný propad o 12,2 %. Predikce růstu zisků na současné čtvrtletí se snížila z 9 % předpokládaných v únoru na 7,4 %. Oslabily společnosti z telekomunikačního sektoru a další nečekaný úder přišel zveřejněním výsledků společnosti Exxon Mobil. Klesaly i akcie Microsoftu, když Bill Gates na obranu své společnosti pohrozil možným stažením svých Windows z trhu, pokud soud schválí sankce navrhované žalujícími devíti státy. Zveřejněný růst HDP 5,8 % (trh v průměru očekával zhruba 5,0 %) sice nejprve vehnal vítr do plachet, který jim následně sebral průzkum Michiganské univerzity o spotřebitelské důvěře a indexy tak prohloubily své propady z předešlých dní. Zlom pfiijde, ale kdy? Kromě matematických analýz a všech možných historizujících studií je stále větší pozornost věnována investiční psychologii. Ukazuje se totiž, že dosavadní pojetí příliš zdůrazňovalo mikroekonomický princip individuálního rozhodování jednotlivců. Navíc rozhodování racionálního. Kapitálový trh je tvořen velkým počtem jednotlivců. Moderní teorie portfolia předpokládá, že každý z nich činí racionální rozhodnutí na podkladě faktických údajů nezávisle na ostatních. Z toho vyplývá, že velké množství účastníků trhu podává nezávisle na sobě prodejní a nákupní příkazy a kumulace těchto příkazů vede podle zákona velkých čísel ke změnám tržních cen akcií podle normálního rozdělení. Ve skutečnosti jsou však silné růsty kurzů i hluboké pády mnohem četnější, než by odpovídalo teorii. Euforie bývají vystřídány depresemi; ani euforie ani deprese přitom nejsou v rámci teorie portfolia vysvětlitelné. Ukazuje se, že omyl tkví v předpokladu racionality a nezávislosti účastníků trhu. To je také hlavní příčina, proč na burzách nastávají euforie a deprese. Účastníci trhu spolu komunikují, ovlivňují je i média. Výsledkem je velmi silné vzájemné ovlivňování názorů: davové chování. Silnûj í v kyvy Některé modely takové davové polarizace popisují skutečné chování trhů lépe než moderní teorie portfolia. Navíc se v obdobích euforie projevuje i zajímavý důsledek efekt bohatství. Jestliže totiž všem akcie rostou, všichni se najednou cítí bohatí. Nejen nakupují další akcie, ale dokonce i více utrácejí. Tím roste i hrubý domácí produkt. Jakmile se ale trend najednou zlomí, nálada trhu se náhle obrátí: všichni se najednou cítí chudí, a tím se prohlubuje nejen pokles trhu, ale pokles spotřeby vede často až k hospodářské recesi. Tyto okamžiky přepólování tržní psychologie nelze předpovídat, a proto stále platí základní důsledky moderní teorie portfolia: trhy nelze časovat, diverzifikace portfolia je naprostou nutností. Jen efektivní diverzifikace portfolia je AKCIE obtížnější. Riziko hlubokých propadů (i nadměrných přehřátých růstů) je totiž větší, než by vyplývalo z klasické teorie. To opět ukazuje zejména na požadavek vyhnout se základní chybě amatérských investorů: kupovat v euforii (draze) a prodávat v depresi (levně). Zkrátka co nejméně podléhat náladám trhu, na což je základní lék již dlouho znám: pravidelné investování, kdy efekt průměrování nákladů (cost averrage effect) pomáhá překonat i hluboké propady trhu. A prûmûrn v nos Kdo investoval ve vrcholu euforie před dvěma lety, jistě prodělává i desítky procent. Podívejme se ale na obrázcích na průměrný výnos investice do klasického indexu Dow Jones za různá období Dow Jones 20 let: 13 % roãnû 1983 Dow Jones 10 let: 12 % roãnû Za posledních dvacet let sice vydělal průměrně přes 13 % ročně, ale také při vyšší průměrné inflaci 4,5 %. Reálný výnos tedy odpovídá 8,5 % p. a. Za posledních deset let vynesla investice již jen 12 %, ale při citelně nižší inflaci kolem 3,5 %, tedy reálně opět 8,5 %. A za poslední pětileté období? Přes tvrdý pokles za poslední dva roky stále nominální výnos dosahuje 9,2 % ročně. A protože v těchto letech byla již inflace v USA stlačena na průměr 2,2 % reálný výnos i za poslední pětiletku dosáhl stále velmi solidní průměr 7 % Dow Jones 5 let: 9,2 % roãnû index prûmûr 1999 index prûmûr 1999 index prûmûr

18 Investování v âeské spofiitelnû nabízí fiadu unikátních moïností 18 INFORMACE PRO KLIENTY Za své dominantní postavení na tuzemském trhu vděčí Investiční společnost České spořitelny (ISČS) nejen široké nabídce 12 podílových fondů, ale zejména nadstandardním službám České spořitelny. Investování do jejích fondů skýtá řadu unikátních možností. Mezi zajímavé služby patří tzv. Servis 24. Tato služba umožňuje, aby klient telefonem obsluhoval nejen svůj sporožirový účet, ale i své majetkové účty: může telefonicky zadávat pokyny k nákupu, odkupům či výměnám podílových listů ve svých fondech. Při jednorázovém nákupu podílových listů některého z fondů ISČS jsou použity peníze ze sporožirového účtu; prostředky získané odkoupením podílových listů jsou (zpravidla do tří pracovních dní) připraveny na přepážce k vyzvednutí v hotovosti, anebo poukázány na zvolený libovolný účet. Využitím pravidelného odkupování podílových listů fondů ISČS tak lze výhodně bez jakýchkoli poplatků hradit opakované platby (nájmy, splátky a podobně). Na nízko úročeném běžném účtu tedy nemusí mít klient zbytečně uloženy vysoké prostředky. Kromě pravidelného ukládání peněz do fondů lze využít i možnost volného investování, kdy lze z libovolného účtu odesílat příležitostně jakékoli částky. Výměna podílových listů je bezplatná možnost, jak přesouvat část investovaných úspor například z konzervativnějšího fondu peněžního trhu do dluhopisového, anebo do některého akciového fondu. Ty jsou dlouhodobě výnosnější, ale protože jejich kurz krátkodobě více kolísá, odborníci doporučují postupné pravidelné investování s využitím efektu průměrování nákladů. Služba SPOROEFEKT umožňuje efektivní regulaci zůstatku na sporožirového účtu, kdy po překročení zadaného limitu mohou být přebývající peníze automaticky investovány do zvolených podílových fondů ISČS, v nichž se zhodnocují mnohanásobně lépe. Další unikátní službou, které si mohou klienti České spořitelny zřídit na téměř všech 700 pobočkách po celé ČR, je tzv. SPOROPLÁN. Tento program vytváření úspor umožňuje optimální zhodnocení investice na předem stanovenou dobu. Je sestaven na míru klienta, kdy podle jeho požadavků, investičního profilu, plánovaného cíle a délky je nastaven podíl jednotlivých složek (akciové, dluhopisové i finančního trhu). Může trvat jen několik, ale i třeba dvacet let. V případě nových fondů SPOROMIX 3 a SPOROMIX 5 se jedná o uložení finanční částky na tři nebo pět let do aktivně strukturovaného portfolia. Rozložení investice je přitom takové, že po uplynutí této doby byl měl být výnos na optimální výši. Celá investovaná suma je ale po celou dobu stále dostupná a je možné ji kdykoliv vybrat. Jedinečnou možností je dále vydání Chage karty Visa Gold těm podílníkům fondu SPOROINVEST, kteří splní stanovené podmínky. Propojení kreditní karty s podílovým fondem je moderní trend. Jsme rádi, že s ním jako první v ČR přichází právě Česká spořitelna, říká náměstek generálního ředitele ISČS Petr Schůt. Ještě v tomto roce podle něj bude moci využít kreditní karty ještě širší okruh podílníků fondu SPOROINVEST. Ptáme se poradcû v âeské spofiitelnû Hovoříme s investičním poradcem České spořitelny v Domažlicích Lubomírem Skryjou. 1. O jaké fondy je na Domažlicku největší zájem? Jak se tento zájem vyvíjí za poslední roky? Myslím, že Chodsko se nijak nevymyká republikovým statistikám a přetrvává dominantní zájem o Sporoinvest. Důvěra v tento fond je vysoká jak u běžných klientů České spořitelny, tak i u značného počtu institucionálních investorů. Kombinace nadstandardního výnosu, nulových vstupních poplatků a vysoké likvidity tvoří pro mnoho našich klientů vždy připravenou rezervu pro neočekávaná finanční zatížení. Zájem o fondy ISČS se projevuje nejen stabilním růstem vkládaných prostředků, ale také nárůstem počtu investorů, kteří takto snadným způsobem řeší dopady stále klesajícího výnosu u termínovaných vkladů. 2. Jsou lidé na Chodsku konzervativní, nebo spíše odvážnější investoři? Chodsko patří k zemědělsky orientovaným regionům s méně rozvinutým průmyslem a nižší průměrnou mzdou. Z toho se odvijí dlouhodobě mírně konzervativnější povaha. Na druhou stranu jsem velmi rád, že mohu poskytovat servis řadě našich klientů, volících odvážnější strategii investování do podílových fondů a pro některé je investování koníčkem. 3. Jaké máte zkušenosti s Trendbondem? Osobně věřím schopnostem manažerů fondu Trendbond přetavit stávájící vyšší úrokové sazby polského a maďarského trhu do výnosů fondu Trendbond. Trendbond je opravdu zajímavá investiční příležitost pro každého, kdo se chce před výrazným sblížením východoevropských sazeb s nízkými úrokovými sazbami v EU získat vyšší zhodnocení svých prostředků s přijatelnou mírou rizika. Toho nyní využívá stále vyšší počet našich klientů. 4. Co říkáte na Sporomixy a na související plány na zjednodušování obsluhy klientů na přepážkách? Sporomixy jsou dlouho očekáváným doplňkem do široké palety stávajících investičních fondů. Je to kompromisní řešení pro ty, kteří nejsou ochotni investovat přímo do akciových fondů a hledají řešení, jak se částečně podílet na výnosech

19 INFORMACE PRO KLIENTY Vkladní kníïky âeské spofiitelny V březnu letošního roku schválil Parlament České republiky návrh novely zákona o bankách, dle něhož končí k vkladní knížky na doručitele, tedy tzv. anonymní vkladní knížky. Vkladní knížky na jméno zůstávají i nadále v platnosti. Vkladní knížka na jméno se pozná podle toho, že jsou v ní uvedeny následující údaje: Předtištěný text Na jméno, Jméno a příjmení klienta, Adresa klienta, Datum narození klienta Všechny tyto údaje jsou zapsány na první dvoustraně. Pokud některý z uvedených údajů chybí (stačí i jediný z nich), jde o vkladní knížku na doručitele. Výhodou vkladní knížky na jméno na rozdíl od vkladní knížky na doručitele je, že vklad je pojištěný a též lépe úročený. Navíc, pokud náhodou knížku klient ztratí nebo mu ji někdo odcizí, o svůj vklad nepřijde. Je tedy výrazně bezpečnější. Podle zákona končí platnost vkladních knížek na doručitele 31. prosince I po tomto datu však mohou klienti vybrat svůj vklad,a to ještě po dobu následujících 10 let. Od však banky nesmí anonymní vklady dále úročit. Česká spořitelna proto klientům doporučuje převést vkladní knížku na doručitele co nejdříve na vkladní knížku na jméno. Tím bude zajištěno, že vklad bude úročen i po uvedeném datu. Prostředky z vkladní knížky na doručitele s výpovědní lhůtou je možné nechat převést ještě před jejím vypršením bez jakýchkoliv sankčních poplatků za předpokladu, že si klient pro převod svých financí zvolí jiný produkt u České spořitelny se stejnou nebo delší dobou splatnosti. Vkladní knížky na doručitele si klienti mohou nechat převést na kterékoliv pobočce. Na všech velkých pobočkách zřizuje Česká spořitelna dočasně dokonce zvláštní přepážky pouze pro účel převodu vkladních knížek a i na ostatních pobočkách bude zajištěna dostatečná kapacita. Vzhledem k očekávanému zájmu o převody anonymních vkladních knížek v druhé polovině letošního roku může dojít k nárůstu čekací doby, a proto Česká spořitelna doporučuje klientům návštěvu pobočky neodkládat. Klára Gajdušková, tisková mluvčí České spořitelny 19 akciových trhů, a to při minimalizací rizika. Jasná investiční strategie Sporomixů navíc pomůže bývalým kuponovým investorům při rozhodování, který fond z bývalé rodiny Sporofondů nejlépe použít do rodinného portfolia. 5. Co doporučíte klientům, kteří budou rušit vkladní knížky a zároveň hledají výnosnější způsob inves- Poradce ČS Lubomír Skryja tice? Současný svět je daleko složitější, než býval v době, kdy jsme si zakládali vkladní knížky s výpovědní lhůtou. Doba vyžaduje rychlé jednání, rychlé rozhodování a také rychlé placení. Domnívám se, že i rychlost přeměny své investice na hotovost je jedním z požadavků moderní doby. Z tohoto důvodu nemám pocit, že nástroje s dlouhou výpovědní lhůtou by mne dostatečně chránily při nečekaných událostech. Při požadavcích na snadnou dostupnost investovaných prostředků, dobré zhodnocení a kvalitní a spolehlivou správu prostředků se nabízí investice do rodiny fondů Investiční společnosti České spořitelny jako optimální řešení uložení rodinných financí. 6. Jak dlouho fyzicky trvá investice do fondů na přepážce? Technologie investování i následné správy je v České spořitelně dobře propracována, a pokud již klient má přesnou představu, pak vlastní vyřízení požadavku klienta je otázkou několika málo minut. Investice do fondů trvá přibližně stejně dlouho, jako zřízení nové vkladní knížky na jméno, a na některých pobočkách se dokonce provádí i u téže přepážky. Ale pozor, v závěru roku očekáváme na našich přepážkách fronty v souvislosti s ukončením úročení anonymních vkladů. Své finanční záležitosti je proto časově výhodnější řešit s předstihem, klidně už třeba v těchto dnech. Česká spořitelna přitom umožňuje převod prostředků z vkladní knížky na doručitele do jiných nástrojů finanční skupiny bez výpovědních lhůt a poplatků. Již nyní, v průběhu roku, je řada klientů prozíravá a své peníze z vkladních knížek převádí průběžně třeba do termínovaných vkladů, stavebního spoření, životního pojištění nebo právě do podílových fondů ISČS.

20 Investiční společnost České spořitelny, a. s. člen Unie investičních společností ČR Řásnovka čp. 768/12, Praha 1 IČO: , DIČ: Telefon: 02/ ústředna zelená linka 02/ aktuální kurzy Fax: 02/ Internet: Teletext: ČT 1, str. 866 Jak máte rozhled pro své peníze? âím v tím víc vy í v nos za vy í kolísání e 5 let 4 roky 5. patro 4. patro SPOROTREND EUROTREND 6-8 % GLOBALTREND FF SPOROMIX 5 Dlouhodobû v % p. a. nad inflací 5-6 % 3 roky 3. patro SPOROMIX % niï í v nos témûfi bez kolísání 2 roky 1 rok 2. patro 1. patro přízemí TRENDBOND SPOROBOND 1-2 % SPOROINVEST 0,5-1 % Nejvýhodnější je pravidelné investování menších částek. S volbou vašeho SPOROPLÁNU vám pomohou naši poradci na všech pobočkách České spořitelny. Všechna čísla Zpravodaje Investiční společnosti České spořitelny jsou ve formátu pdf ke stažení na internetové adrese Tato publikace má dočasný charakter. Přesné názvy fondů Investiční společnosti České spořitelny, a. s., jsou uvedeny ve statutech fondů, které je možné obdržet na prodejních místech pobočkách České spořitelny, a. s., nebo v sídle Investiční společnosti České spořitelny, a. s. Veškeré další informace: Zelená linka: nebo pobočky České spořitelny, a. s. Vydavatel: INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s., Řásnovka 12, Praha 1. Nakladatel: GLOBAL RELATIONS, s. r. o., Soběslavská 4, Praha 3, tel.: 02/ Odpovědný redaktor: Mgr. Jan Kroča. Grafická úprava a tisk: INNA REKLAMA, s. r. o., Dlouhá 16, Praha 1, tel./fax: 02/ Uzávěrka tohoto čísla: ISSN X. NEPRODEJNÉ.

zpravodaj ČERVEN ČERVENEC 2003

zpravodaj ČERVEN ČERVENEC 2003 zpravodaj ČERVEN ČERVENEC 2003 ÚVOD Vážení přátelé, jistě jste postřehli změnu designu Zpravodaje. Tato změna je změnou pouze optickou, takže ve Zpravodaji i nadále naleznete Vám dobře známé koláčové grafy

Více

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 ZPRAVODAJ Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 Víte, jaký je Váš investiční profil? Naladíme vám investici přesně podle Vaší osobnosti. ÚVOD Váš investiční profil Milí čtenáři, v novém čísle našeho Zpravodaje

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomická data z února a začátku března se nadále nesou v pozitivním duchu. Bilance zahraničního obchodu potvrzuje přebytky

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci.

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Akciové trhy: Listopadový pád vystřídán prosincovým růstem. Peněžní trhy

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ ukončila rok 2006 bez stabilní vlády. Pravicová ODS, která loni v červnu vyhrála parlamentní volby, získala druhý pokus

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,0 mld. Kč, tj. o 624 mil. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 6,6 mld. Kč, zatímco

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

ZPRAVODAJ. Červenec září 2005 ročník VII číslo 3

ZPRAVODAJ. Červenec září 2005 ročník VII číslo 3 ZPRAVODAJ Červenec září 2005 ročník VII číslo 3 Nový ESPA ČS zajištěný fond 7 Co jsou to profilové fondy? Vybereme Vám Investiční profil přesně podle Vašich potřeb INFOLINKA: 800 207 207 ESPA ČS zajištěný

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST

Vývoj fondů ČP INVEST. Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 1 Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 2 Konzervativní fond Prosinec -0,17% Od ledna +0,95% 101,20% 101,00% 100,80% 100,60% 100,40% 100,20% 100,00% 99,80% 99,60% Konzervativní

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav B. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU 1. Vývoj státního dluhu Celkový státní dluh dosáhl ke konci září nominální hodnoty 589,3 mld Kč a proti stavu na začátku letošního roku se zvýšil o 96,1 mld Kč, tj. o 19,5 % (schválený

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Aktuální vývoj na finančních trzích za červenec 2016 AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH K 31. 7. 2016 DLUHOPISOVÉ TRHY

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

ZPRAVODAJ. Srpen září 2003 ročník V číslo 4

ZPRAVODAJ. Srpen září 2003 ročník V číslo 4 ZPRAVODAJ Srpen září 2003 k V číslo 4 ÚVOD Také hledáte ten svůj správný fond? Patříte také mezi investory, kteří stále hledají jeden správný fond, který by splnil vaše očekávání? Rádi bychom tímto článkem

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích.

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích. Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích.

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích. Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme.

Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme. Investiční oddělení Duben 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme. Průmyslová

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2005 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2005 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Říjen 2005 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Rozhodujícím makroekonomickým údajem, na který finanční trh upírá svoji pozornost, se v posledním období stal vývoj spotřebitelských

Více

Peněžní trh Domácí i eurový peněžní trh se pevně stabilizoval na hodnotách blízkých nule.

Peněžní trh Domácí i eurový peněžní trh se pevně stabilizoval na hodnotách blízkých nule. Peněžní trh Domácí i eurový peněžní trh se pevně stabilizoval na hodnotách blízkých nule. Dluhopisový trh Oznámení Evropské centrální banky o rozšíření kvantitativního mělo na dluhopisové trhy zcela podle

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

HVĚZDY MĚSÍCE. Září 2009

HVĚZDY MĚSÍCE. Září 2009 Září 2009 HVĚZDY MĚSÍCE Fondy investující do akcií nemovitostních firem Parvest STEP 90 Euro vyvážená investice s ochranou při medvědím trhu Conseq Invest Fond dluhopisů nové Evropy Fondy investující do

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, as, pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1 OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2 OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Srpen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Růst HDP české ekonomiky dosáhl ve druhém čtvrtletí letošního roku úrovně 6 procent meziročně. Údaj za první

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích.

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích. Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Květen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) v květnu přistoupila ke zpřísnění měnové politiky zvýšením klíčových úrokových sazeb

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ je bez stabilní vlády i půl roku po parlamentních volbách. Prezident dal v listopadu pravicové ODS druhou šanci sestavit

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích.

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích. Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

l e d e n - ú n o r 2 0 0 2 roãník IV ãíslo 1

l e d e n - ú n o r 2 0 0 2 roãník IV ãíslo 1 l e d e n - ú n o r 2 0 0 2 roãník IV ãíslo 1 Co nabídneme klientûm letos 2 TÉMA DNE Strategie produktû Investiãní spoleãnosti âeské spofiitelny Rok 2002 bude rokem značných proměn České spořitelny. Nepůjde

Více

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 2. květen 2016 Agenda dnešního online semináře Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR 1. Politika

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 2. 0. 206 Věc: Portfolio města Předkládá: Ing. Eva Burešová, starostka města Zpracoval (a): Ing. Pavinská, VFO MěÚ Doksy

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí 2009 podává následující tabulka: Půjčky. Stav (a)

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí 2009 podává následující tabulka: Půjčky. Stav (a) B. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU 1. Vývoj státního dluhu V 1.-3. čtvrtletí 2009 došlo ke zvýšení státního dluhu o 167,9 mld. Kč z 999,8 mld. Kč na 1 167,7 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 1.-3. čtvrtletí 2009

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Červenec 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných v červenci stouply spotřebitelské ceny v červnu 2007 o 2,5 procenta meziročně,

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Rozhodný den Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno žádné konkrétní datum, platí údaje k tomuto rozhodnému dni. Kategorie investic Třída aktiv a její stručný

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Březen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Vláda představila v březnu návrh fiskálních reforem, který počítá s postupným poklesem firemní daně na 19

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Aktuální vývoj na finančních trzích za září 2016 AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH K 30. 9. 2016 DLUHOPISOVÉ TRHY V

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

Důvodová zpráva. V průběhu ¾ roku 2016 správce uskutečnil následující transakce:

Důvodová zpráva. V průběhu ¾ roku 2016 správce uskutečnil následující transakce: Důvodová zpráva Správu aktiv města Jablonce nad Nisou vykonávala na základě uzavřené smlouvy společnost J&T Investiční společnost, a.s. Dne 29.4.2016 došlo k prodeji části závodu zabývající se poskytováním

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Říjen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem listopadu stouply spotřebitelské ceny v říjnu o 4,0 procenta meziročně, což

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu Státní dluh se v 1. čtvrtletí 2016 zvýšil z 1 673,0 mld. Kč na 1 694,7 mld. Kč, tj. o 21,7 mld. Kč, resp. 1,3 %, přičemž vnitřní státní dluh vzrostl o 21,8 mld. Kč a korunová hodnota

Více