Tento dokument nenahrazuje oficiální materiály. Pouze pro informaci!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento dokument nenahrazuje oficiální materiály. Pouze pro informaci!"

Transkript

1 RALLYE PRVODCE 1 1

2 OBSAH (aktualizováno ) strana 1. ÚVOD - UVÍTÁNÍ 2 2. HISTORIE 3 3. ORGANIZACE 6 4. PROGRAM RALLYE 6 5. PIHLÁŠKY 7 6. ASOVÝ HARMONOGRAM 9 7. SERVIS SEZNAMOVACÍ JÍZDY TESTOVACÍ RZ POJIŠTNÍ MÉDIA DIVÁCI VŠEOBECNÉ INFORMACE PÍLOHY ÚVOD - UVÍTÁNÍ Jménem organizaního týmu srden vítám všechny úastníky, jezdce, týmy, zástupce médií i diváky, kteí se chystají zúastnit 35. Rallye eský Krumlov 2007, jedné z nejpopulárnjších soutží u nás. 35. Rallye eský Krumlov 2007 je tetím podnikem GLOBAL ASSISTANCE Mezinárodního mistrovství eské republiky v rallye a jako pohár poadatele je vypsán pro vozy skupiny S a historických automobil dle NS FAS AR na rok Rallye eský Krumlov 2007 se uskutení ve dnech kvtna Prbh a program rallye vychází z úspšných roník minulých let, ale pro jednotlivé posádky bude v letošním roce ješt obtížnjší. Opt chceme navrátit ten správný význam slovu rallye, nepoádáme tedy žádné sprinterské etapy, ale nároné a dlouhé sekce s minimálním potem zastávek v servisním parkovišti. Soutžní posádky však mohou stejn jako v loském roce využít systém Super rally a mohou tak získat dležité body do koneného sítání bod celého šampionátu. Centrem 35. Rallye eský Krumlov 2007 je msto eský Krumlov, editelství bude umístno v budov Gymnázia a prostor startu a cíle na parkovišti Jelení zahrada v tsném sousedství eskokrumlovského zámku. V krajské mst eské Budjovice bude zízeno jediné centrální servisní parkovišt, v letošním roce poprvé v areálu Výstavišt eské Budjovice. Tšíme se, že si užijete kouzelnou a bezpenou 35. Rallye eský Krumlov Brzy nashledanou Stanislav Fošum editel rallye Tento dokument nenahrazuje oficiální materiály. Pouze pro informaci! RALLYE PRVODCE 1 2

3 2. HISTORIE 2.1 HISTORIE SOUTŽE Rallye eský Krumlov má za sebou bohatou a úspšnou historii, na kterou stále navazuje. První roník se konal v roce 1971 jako amatérská orientaní automobilová soutž a od druhého roníku se postupn šplhala na nejvyšší píky. Pes oblastní podnik a mistrovství ech se brzy dostala mezi republikovou elitu. V letech došlo ke krátkému perušení, vzniklému snižováním mistrovských soutží a nesouhlasem poadatel se vzniklým stavem, od roku 1984 se tedy zaínalo znovu od nižší soutže. Kvalita tratí, poadatelského sboru i oblíbenost se brzy projevila v optovném zaazení Rallye eský Krumlov do mistrovství republiky. Po roce 1990 nové vedení navázalo na ty nejlepší tradice a Rallye eský Krumlov tak zstala mezi nejvyšší elitou domácích automobilových rallye. V poátením ptiletém období se generálním partnerem stala spolenost Motor Jikov eské Budjovice, od roku 1996 spolenost Import Volkswagen Group. Se znakou Volkswagen byla rallye spojena v letech 1996 až 2001, od roku 2002 pevzala generální partnerství divize SEAT, 33.roník v roce 2005 ukonil desetileté partnerství Rallye eský Krumlov se spoleností Import Volkswagen Group s.r.o., Praha. V roce 2002 oslavila SEAT Rallye eský Krumlov ticetileté jubileum. V souasnosti je spolu s Barum rallye Zlín a Rallye Šumava Klatovy tetí nejstarší soutží v eské republice. V tak bohaté historii se Rallye eský Krumlov zúastnila ada nejlepších eských a eskoslovenských jezdc a mnoho z nich se také zapsalo do galerie vítz. K nejúspšnjším patí domácí Jií Urban, který zvítzil v letech 1972 a 1976 s vozem Škoda 120S, dvakrát zvítzili v poslední dob i Václav Pech s vozem Ford Focus WRC (2002 a 2003) a Roman Kresta, který se pedstavil s vozy Škoda Octavia WRC (2000) a Subaru Impreza WRC (2004), trojnásobným vítzem z let 1997 až 1999 je Milan Dolák s vozy znaky Toyota a nejúspšnjšími v dlouhé historii jsou dva slavní eští jezdci Leo Pavlík a Ladislav Keek, kteí mají na svém kont po tyech vítzstvích v Rallye eský Krumlov. Leo Pavlík zvítzil v letech 1978 až 1980 s legendárními vozy Škoda 130RS a Renault 5 Alpine a v roce 1989 se tykolkou Audi Quattro, Ladislav Keek dominoval v roce 1981 na voze Škoda 130RS, v letech 1992 a 1993 s Fordem Sierra Cosworth a naposledy v roce 1996 s Fordem Escort Cosworth. Do anál vítz se v letech 1994 a 1995 zapsali také Italové Deila a Bertone. Bhem uplynulých roník trasa rallye zavítala na rzná místa Jihoeského kraje, pesto se vždy valná ást uskutenila na území okresu eský Krumlov a samozejm zajíždla do míst ležících na okresech eské Budjovice a Prachatice. Slavné rychlostní zkoušky minulosti v okolí hory Kle nahradily nemén nároné úseky, z nichž nkteré, uve me napíklad trasy u Pídolí a Malont, jsou v rzných variantách v itinerái od založení dlouhé historie. Populární Malontská rychlostní zkouška s délkou okolo 30 km je jednou z nejznámjších v celé eské republice, nov jsou mezi startujícími oblíbeny i úseky Tisovka i Kohout. Od prvního roníku zstává centrem rallye historické msto eský Krumlov. Již nkolik let startují nejmodernjší automobily z parkovišt v Jelení zahrad se siluetou rozlehlého hradu a zámku eský Krumlov za zády. Desítky tisíc divák se každoron rády vrací do okolí eského Krumlova, aby sledovali podle slov mnohých z nich nejhezí soutž eského šampionátu. RALLYE PRVODCE 1 3

4 2.2 PEHLED VÍTZ Janouch Škoda 1100 MB 1972 Urban - Mareek Škoda 120 S 1973 Kudláek - Dlouhý Fiat 128 S 1974 Lank - Teichman Fiat 125 P 1975 Janoušek - Burda VAZ Urban - Mareek Škoda 120 S 1977 Saidl - Horecký Škoda 120 S 1978 Pavlík - Gottfried Škoda 130 RS 1979 Pavlík - Motl Renault 5 Alpine 1980 Pavlík - Motl Renault 5 Alpine 1981 Keek - Motl Škoda 130 RS 1984 Procházka - Kreman Škoda 120 LS 1985 Chlustina - Hrbek Lada Šefr - ervený Škoda 130 LR 1987 Fadrný - Havlík Lada VFTS 1988 Mrština - Kabátek Škoda 130 L 1989 Pavlík - Jirátko Audi Quattro 1990 Endrych - Kounovský Škoda 130 L 1991 Blahna - Schovánek Opel Kadett GSi 1992 Keek - Kreman Ford Sierra Cosworth 1993 Keek - Kreman Ford Sierra Cosworth 1994 Deila - Scalvini Lancia Delta HF Integrale 1995 Bertone - Chiapponi Toyota Celica 4 WD Turbo 1996 Keek - Kreman Ford Escort RS Cosworth 1997 Dolák - Palivec Toyota Celica GT-Four 1998 Dolák - Palivec Toyota Corolla WRC 1999 Dolák - Palivec Toyota Celica GT-Four 2000 Kresta - Tománek Škoda Octavia WRC 2001 Triner - Hlka Škoda Octavia WRC 2002 Pech - Uhel Ford Focus WRC 2003 Pech - Uhel Ford Focus WRC 2004 Kresta - Tománek Subaru Impreza WRC 2005 Vojtch Š. - Ernst Peugeot 206 WRC 2006 Vojtech Š. - Palivec Peugeot 206 WRC 2.3 SHRNUTÍ LOSKÉHO ROKU 34. Rallye eský Krumlov 2006 / Trasa rallye: trasa celkem 651 km, 12 rychlostních zkoušek o délce 199,40 km 98 % asfalt, 2 % šotolina 1.etapa 4 RZ 76,50 km 2.etapa 8 RZ 122,90 km Odstartovalo: Klasifikováno: 83 posádek 56 posádek RALLYE PRVODCE 1 4

5 2.3.1 VÝSLEDKY Prvních 10 klasifikovaných St.. Posádka Vítzství v RZ RZ Název RZ Posádka as RZ 1 Záto I Vojtch Štpán Palivec Štpán 13:19.5 RZ 2 Sobnov I Vojtch Štpán Palivec Štpán 08:56.0 RZ 3 Záto II Vojtch Štpán Palivec Štpán 14:11.3 RZ 4 Sobnov II Vojtch Štpán Palivec Štpán 09:23.3 RZ 5 Malonty I Vojtch Štpán Palivec Štpán 15:28.1 RZ 6 Pídolí I Vojtch Štpán Palivec Štpán 05:29.9 RZ 7 Malonty II Vojtch Štpán Palivec Štpán 15:16.4 RZ 8 Pídolí II Vojtch Štpán Palivec Štpán 05:28.0 RZ 9 ímov I Vojtch Štpán Palivec Štpán 03:13.6 RZ 10 Kohout I Vojtch Štpán Palivec Štpán 09:00.0 RZ 11 ímov II Vojtch Štpán Palivec Štpán 03:23.8 RZ 12 Kohout II Vojtch Štpán Palivec Štpán 09:23.8 Vítzové skupin a tíd Vz Skupina/tída St.. Posádka Vz Tída A8 5 Vojtch Štpán - Palivec Štpán Peugeot 206 WRC Produkní vozy N/4 1 Pech Václav - Uhel Petr Mitsubishi Lancer EVO IX Skupina N 43 Tarabus Jaromír - Trunkát Daniel Honda Civic VTi Skupina A 3 Peták Josef - Benešová Alena Renault Clio S1600 Tída N/1 73 Pibyl Pavel - Šeba Miloš Škoda Felicia Tída N/2 44 Trojan Jií - Trojanová Eva VW Polo 1.6 GTi Tída N/3 53 Smékal Egon - Chvojková Zuzana Honda Civic Type R Tída A/5 39 Brynda Petr - Pašek Pavel Škoda Felicia Tída A/6 3 Peták Josef - Benešová Alena Renault Clio S1600 Tída A/7 47 Skoupil Jií - Vajík Karel Nissan Almera GTi Tída A/7 VK 28 Berger Vladimír - Gross Petr Škoda Octavia Skupina S 10 Triner Emil - Omelka Marek Škoda Fabia Kit Car HA 201 Tenkl Lubomír - Šubrt Pavel Opel Kadett Coupe Sk /T Celkový as Ztráta na ved. Ztráta ped. 1 5 Vojtch Štpán Palivec Štpán Peugeot 206 WRC A/8 1:52: :00:00.0 0:00: Pech Václav - Uhel Petr Mitsubishi Lancer EVO IX N/4 1:57:20.9 0:04:47.2 0:04: Mörtl Achim - Schwarz Siegfried Subaru Impreza Sti N/4 1:58:34.6 0:06:00.9 0:01: Trojan Karel - ihák Petr Mitsubishi Lancer EVOVII N/4 1:59:34.8 0:07:01.1 0:01: Jandík Miroslav - Chrastecký R. Mitsubishi Lancer EVOVII N/4 1:59:36.4 0:07:02.7 0:00: Arazim Václav - Gál Julius Mitsubishi Lancer EVO IX N/4 1:59:56.1 0:07:22.4 0:00: Peták Josef - Benešová Alena Renault Clio S1600 A/6 2:01:16.4 0:08:42.7 0:01: Votava Jan - Syná Franta Mitsubishi Lancer EVOVIII N/4 2:02:02.1 0:09:28.4 0:00: Triner Emil - Omelka Marek Škoda Fabia Kit Car A/6 2:03:29.0 0:10:55.3 0:01: Tlusák Antonín -Ddic Vlastimil Citroën Saxo Kit Car A/6 2:04:06.5 0:11:32.8 0:00:37.5 RALLYE PRVODCE 1 5

6 3. ORGANIZACE 3.1 STÁLÝ SEKRETARIÁT ÚAMK Rallye eský Krumlov, P.O. Box 106, eský Krumlov Tel.: (+420) , FAX: (+420) , mobil: (+420) EDITELSTVÍ A TISKOVÉ CENTRUM BHEM RALLYE Gymnázium eský Krumlov Chvalšinská 112, eský Krumlov Tel./Fax: pozdji editelství a tiskové stedisko je umístno ve 2.pate budovy Gymnázia v eském Krumlov, okraj msta eský Krumlov, smr erná v Pošumaví, Prachatice. 3.3 HLAVNÍ INOVNÍCI editel rallye Stanislav Fošum Tajemník rallye Jií Venuš Zástupce editele Luboš Šalát Zástupce editele Karel Mach Zástupce editele - vedoucí trati Jindich Kunc Zástupce editele - hlavní poadatel Jan Bláha Zástupce editele - bezpenost Tomáš Musil inovník pro styk s tiskem František Fošum inovník pro styk se soutžícími Dana Píchová Hlavní léka MUDr.Lumír Mraek Ekonom Vra Nedvdická Webmaster Dalibor Benych 4. PROGRAM RALLYE ( ) 4.1 PROGRAM PED TÝDNEM RALLYE tvrtek zahájení píjmu pihlášek - vydání zvláštních ustanovení Úterý uzávrka pihlášek I (16:00 hod.) s uveejnním ve startovní listin programu Nedle uzávrka pihlášek II (18:00 hod.) bez uveejnní ve startovní listin programu Nedle uzávrka akreditace médií Pondlí zveejnní itineráe, mapy - zveejnní pihlášek pijatých poadatelem RALLYE PRVODCE 1 6

7 4.2 PROGRAM TÝDNE RALLYE Úterý :00-21:00 prezentace posádek a výdej itineráe editelství Steda :00-11:00 prezentace posádek a výdej itineráe editelství 08:00 zaátek seznamovacích jízd tvrtek :30-17:30 testovací RZ Mojné 17:00-18:00 kontrola a znaení mechanických ástí STK KOMAT Dolní Tebonín 17:30-21:30 administrativní pejímka STK KOMAT Dolní Tebonín 18:00-22:00 technické pejímky STK KOMAT Dolní Tebonín 19:00-20:00 pedstavení vybraných posádek a vozidel Pivovar Eggenberg.Krumlov Pátek :00 konec seznamovacích jízd 12:00 první zasedání sportovních komisa editelství 14:00 tisková konference ped startem rallye editelství 16:00 start 1.etapy eský Krumlov, Jelení zahrada Sobota :00 Technická kontrola a odevzdání vozidel do UP v rámci Super rally eské Budjovice, Výstavišt 07:00 start 2.etapy eské Budjovice, Výstavišt 17:35 cíl rallye eský Krumlov, Jelení zahrada 21:00-22:00 rozdílení cen eský Krumlov, Jelení zahrada 5. PIHLÁŠKY 5.1 DATUM ZAHÁJENÍ PÍJMU A UZÁVRKA Zahájení píjmu: :00 hod. Ukonení píjmu I: :00 hod. Ukonení píjmu II: hod. (bez uveejnní ve startovní listin programu) 5.2 POSTUP PI PIHLÁŠENÍ Podrobnosti o spolujezdci mohou být doplnny dodaten až do zahájení administrativní pejímky. Pihlášky zasílané elektronickou poštou mají platnost originálu. Podpisy musí být doplnny nejpozdji pi vydání itinerá. 5.3 POET PIJATÝCH A VYPSANÉ SKUPINY A TÍDY Maximální poet pijatých posádek: Povolená vozidla pro MMR Skupina N: tída 1: do 1400 cm 3 tída 2: cm 3 tída 3: cm 3 tída 4 nad 2000 cm 3 vetn S 2000 R Skupina A : tída 5: do 1400 cm 3 tída 6: cm 3 vetn S-1600 tída 7: cm 3 vetn voz Diesel, bez VK>1600 cm 3 RALLYE PRVODCE 1 7

8 Vozy homologované jako Kit car s objemem 1400 až 1600 cm3 mohou být pijaty, pokud budou pln odpovídat lánku Váhy Pílohy J. Vozy se dvma pohánnými koly a s peplovaným motorem Diesel, jehož jmenovitý objem nepesahuje 2000 cm3, jsou povoleny ve skup. A a ve skup. N Vozy homologované jako R1, R2 a R3 mohou být pijaty ve skupin A Povolená vozidla pro Pohár poadatele (Super série): Skupina S: vozy Kit car s objemem nad 1600 cm3, vozy A8 vetn WRC (podle pedpisu 2005) a dále vozy s prošlou homologaci FIA (homologace platné od ) s možností maximálních úprav pro skupinu A a s bezpenostními prvky, restriktory a hmotností podle souasn platných pedpis, vozy s národní homologací. Historické automobily: kategorie I.-III. s platným HTP 5.4 Pohár poadatel (Super série): Samostatn hodnocený volný podnik pro vozidla uvedená v l ZU bude zaazen s potebným odstupem za startovní pole MMR a jeho výsledky budou vydávány oddlen od MMR. V prbhu rally platí pro úastníky Poháru všechna ustanovení tchto ZU. Soutžící, jezdci a spolujezdci musí být držiteli mezinárodní licence, vyjma historických automobil, jejichž soutžící, jezdci a spolujezdci mohou mít národní licenci. 5.5 PIHLAŠOVACÍ VKLAD VETN POJIŠTNÍ Vklad s volitelnou reklamou nabídnutou poadatelem: K Vklad bez této reklamy: K Vklad pro kat. HA s volitelnou reklamou nabídnutou poadatelem: K Vklad pro kat. HA bez této reklamy: K 5.6 PLATBA Poštovní poukázkou na adresu nebo bankovním pevodem na úet íslo / 0800 vedený u eské spoitelny, poboka eské Budjovice, pracovišt eský Krumlov. Variabilním symbolem bude íslo licence jezdce. 5.7 VSTUPNÍ BALÍEK 1 vozidlo Administrativní: Zvláštní ustanovení 1 Itinerá (sada) 1 Oficiální rallye program 1 Servisní itinerá 1 Oznaení vozidel: Sada ísel 1 Tabulka rallye 2 Servis 2 Doprovod 1 Visaky: Jezdec 2 Servis 4 Doprovod 2 Zvláštní oznaení dalšího vozidla Doprovod s právem vjet do servisního parkovišt je možno zakoupit za K / 1 oznaení. RALLYE PRVODCE 1 8

9 6. TRASA A ASOVÝ HARMONOGRAM 6.1 PÁTEK K/TC Místo KM RZ Tra bez RZ KM dílí Jízdní doba 1.vozidlo RZ/SS Place SS dist. Total dist. Target time 1st vehicle 0 Start I..Krumlov :00 (Pezouvací zóna.krumlov) 1 K 1 Záto -- 16,40 16,40 0:30 16:30 RZ 1 Záto I 9, :03 16:33 2 K 2 Silniní Domky -- 7,57 17,28 0:22 16:55 RZ 2 Pídolí I 10, :03 16:58 3 K 3 Sobnov -- 26,98 37,50 0:46 17:44 RZ 3 Ján I 13, :03 17:47 4 K 4.Budjovice -- 27,75 41,36 0:50 18:37 RZ 4.Budjovice I 3, :03 18:40 4A Peskupení za./in -- 0,34 3,42 0:06 18:46 Peskupení.Budjovice 0:20 4B Servis typ I. za./in 0:00 19:06 Servis A.Budjovice 36,92 79,04 115,96 0:20 4C Servis konec/out :26 5 K 5 Záto -- 40,33 40,33 0:50 20:16 RZ 5 Záto II 9, :03 20:19 6 K 6 Silniní Domky -- 7,57 17,28 0:22 20:41 RZ 6 Pídolí II 10, :03 20:44 7 K 7 Sobnov -- 26,98 37,50 0:46 21:30 RZ 7 Ján II 13, :03 21:33 7A Servis typ I. za./in -- 27,75 41,36 0:50 22:23 Servis B.Budjovice 33,84 102,63 136,47 0:45 7B Cíl/Finish B konec/out :08 SEKCE / SECTION 2 SEKCE / SECTION 1 1.etapa/leg Totals 70,76 181,67 252,43 RALLYE PRVODCE 1 9

10 RALLYE PRVODCE 1 10

11 6.2 SOBOTA K/TC Místo KM RZ Tra bez RZ KM dílí Jízdní doba 1.vozidlo RZ/SS Place SS dist. Total dist. Target time 1st vehicle 7C Start II..Budjovice :00 Servis C.Budjovice 0,00 0,00 0,00 0:20 7D Servis konec/out :20 8 K 8 Besednice -- 31,31 31,31 0:38 7:58 RZ 8 Kohout I 15, :03 8:01 9 K 9 Kuí -- 14,69 30,17 0:36 8:37 RZ 9 Malonty I 29, :03 8:40 9A Peskupení za./in -- 42,23 72,04 1:24 10:04 Peskupení.Budjovice 0:20 9B Servis typ I. za./in :24 Servis D.Budjovice 45,29 88,23 133,52 0:20 9C Servis konec/out :44 10 K 10 Kuí -- 37,58 37,58 0:46 11:30 RZ 10 Malonty II 29, :03 11:33 (Tank/Refuelling D.Dvoišt) 29,81 39,91 69,72 11 K 11 Kyselov -- 23,08 52,89 1:03 12:36 RZ 11 Vtrná I 25, :03 12:39 12 K 12.Budjovice -- 37,92 63,29 1:14 13:53 RZ 12.Budjovice II 3, :03 13:56 12A Peskupení za./in -- 0,34 3,42 0:06 14:02 Peskupení.Budjovice 0:20 12B Servis typ I. za./in :22 Servis E.Budjovice 58,26 98,92 157,18 0:20 12C Servis konec/out :42 13 K 13 Besednice -- 31,31 31,31 0:38 15:20 RZ 13 Kohout I 15, :03 15:23 14 K 14 Kyselov -- 35,05 50,53 1:00 16:23 RZ 14 Vtrná II 25, :03 16:26 14A Servis typ I. za./in -- 9,22 34,59 0:41 17:07 Servis F Kájov 40,85 75,58 116,43 0:20 14B Servis konec/out :27 14C Cíl/Finish.Krumlov -- 4,38 4,38 0:08 17:35 SEKCE / SECTION 5 SEKCE / SECTION 4 SECTION 3 2.etapa/leg Totals 144,40 267,11 411,51 1.etapa/leg Totals 70,76 181,67 252,43 2.etapa/leg Totals 144,40 267,11 411,51 Celkem / Totals 215,16 448,78 663,94 RALLYE PRVODCE 1 11

12 RALLYE PRVODCE 1 12

13 7. SERVIS 7.1 Bhem 35. Rallye eský Krumlov 2007 je servisní stanovišt A,B,C,D, E umístno v eských Budjovicích, Výstavišt eské Budjovice. Servisní parkovišt F je umístno v Kájov. 7.2 Pi rallye má povoleno vjet do servisního parkovišt eské Budjovice pouze jedno servisní vozidlo s oznaením SERVIS A. Do servisního parkovišt eské Budjovice je povolen vjezd jednoho vozidla DOPROVOD. Do servisního parkovišt Kyjov má povolen vjezd jedno z vozidel SERVIS A nebo SERVIS B a jedno vozidlo DOPROVOD 7.3 as vjezdu servisních vozidel: eské Budjovice pátek od 8.00 hodin Kyjov sobota od hodin 7.4 Oznaení vozidel SERVIS a DOPROVOD budou vydávána pi prezentaci posádek 7.5 Poplatek za rozšíení servisního místa a vjezd dalšího vozidla DOPROVOD do servisního parkovišt eské Budjovice K / 1 oznaení 7.5 NÁVRH PROSTOROVÉHO USPOÁDÁNÍ ESKé BUDJOVICE WC UP PF WC HASII LÉKA RALLYE PRVODCE 1 13

14 WC PARKOVIŠT PEPRAVNÍK PARKOVIŠT PEPRAVNÍK WC 24 HOD HASII LÉKA RALLYE PRVODCE 1 14

15 KÁJOV AREÁL BOXIT VJEZD-VÝJEZD SERVICE-DOPROVOD KÁJOV - RALLYE PRVODCE 1 15

16 8. SEZNAMOVACÍ JÍZDY 8.1 PROGRAM Datum RZ as Steda RZ 9 / 10 Malonty RZ 3 / 7 Ján RZ 8 / 13 Kohout tvrtek Pátek RZ 1 / 5 Záto RZ 2 / 6 Pídolí RZ 11 / 14 Vtrná Testovací RZ / Shakedown RZ 4 / 12 eské Budjovice Startovní íslo Startovní íslo 1 30 Startovní íslo :00 16:00 14:00 19:00 15:00 19:00 07:00 16:00 07:00 16:00 07:00 16:00 13:00 13:30 08:00 09:00 09:00 10:00 10:00 11: Seznamovací jízdy Poadatelé, kteí se rozhodnou zaadit do zvláštních ustanovení rally text o seznamovacích jízdách, musí umožnit použití seznamovacích vozidel odpovídajících následujícímu lánku Seznamovací vozidla sériové vozidlo vozidlo jednobarevné, bez reklam, nálepek apod motor sériový (odpovídající pedpism skupiny N) pevodovka sériová (odpovídající pedpism skupiny N) výfuk sériový, jehož hladina hluku nepekrauje zákonný limit platný v zemi poadatele zavšení musí odpovídat pedpism skupiny N spodní ochranné kryty jsou povoleny (v souladu s pedpisy skupiny N) montáž ocelového bezpenostního oblouku podle Pílohy J, l až 8.4 je povolena bezpenostní pásy v barv odpovídající interiéru vozidla jsou povoleny anatomická sedadla v barv odpovídající interiéru vozidla jsou povolena dv pídavná svtla homologovaná pro silniní provoz jsou povolena libovolná kola odpovídající Píloze J pro skupinu N mohou být opatena: sériovými pneumatikami pro asfalt homologovanými pro silniní provoz libovolnými pneumatikami pro šotolinu (pi mistrovství R a PR: sériovými pneumatikami M+S pro šotolinu homologovanými pro silniní provoz) posádka mže používat lehký interkomunikaní systém (bez pileb) Pro seznamovací jízdy pi mistrovství R a PR platí tato další ustanovení: Seznamovací jízdy ped rally nebo sprintrally musí být provádny jen podle pokyn uvedených ve zvláštních nebo provádcích ustanoveních a posádky jsou rovnž povinny dodržet všechny pedpisy NS a SPR FAS, které se seznamovacích jízd týkají. Pi seznamovacích jízdách musí být všechna místa radiobod na RZ viditeln oznaena standardním symbolem radiobodu, jeho velikost však mže být menší Jakákoliv pítomnost jezdce a/nebo jeho spolujezdce na trati rychlostních zkoušek v dob od vydání zvláštních ustanovení rally (sprintrally) je považována za seznamovací jízdu. Toto omezení se týká všech jezdc a spolujezdc, kteí se chtjí zúastnit rally nebo sprintrally, a to bez ohledu na skutenost, zda již podali pihlášku nebo obdrželi zvláštní ustanovení. Každý jezdec nebo spolujezdec, který se má v tomto období z jakéhokoliv dvodu nacházet na území využívaném pro uritou rally nebo sprintrally (s výjimkou jezdc a spolujezdc, kteí zde žijí nebo trvale pracují), musí o tom pedem informovat editele rally a dodržet podmínky, které mu individuáln stanoví Pi seznamovacích jízdách nesmí žádná posádka pekroit ti povolené prjezdy stejnou rychlostní zkouškou. Poet povolených prjezd mže být snížen jen RALLYE PRVODCE 1 16

17 ve zvláš odvodnných pípadech uznaných rally komisí. asový harmonogram seznamovacích jízd poadatel zvolí podle místních podmínek a musí jej spolu se systémem kontroly uvést ve zvláštních nebo provádcích ustanoveních. Kontrolu na startu a v cíli, pípadn i uvnit rychlostní zkoušky, provedou inovníci jmenovaní editelem rally. Jejich stanovišt budou oznaena standardními panely pro start a STOP s erveným podkladem znaku. Posádky seznamovacích vozidel jsou povinny u tchto panel zastavit a ídit se pokyny vedoucího kontroly Ped zahájením seznamovacích jízd je každá posádka povinna oznámit poadateli registraní znaku vozidla, se kterým bude seznamovací jízdy provádt. Na toto vozidlo poadatel vydá identifikaní oznaení se startovním íslem posádky. Oznaení musí být pi všech seznamovacích jízdách nalepeno zevnit v pravém horním rohu pedního skla seznamovacího vozidla. Toto oznaení musí být po skonení doby urené pro seznamovací jízdy z vozidla odstranno. Pípadnou zmnu ohlášeného vozidla musí posádka pedem oznámit poadateli Pi seznamovacích jízdách musí být pln respektovány dopravní pedpisy pro jízdu na veejných komunikacích i požadavky na bezpenost a práva ostatních uživatel komunikací. Jízda v protismru RZ je zakázána až na výjimky, které jsou uvedeny ve zvláštních ustanoveních. Poadatel má právo stanovit posádkám maximální povolenou rychlost na RZ pi seznamovacích jízdách. Seznamovací vozidla musí být pojištna tak, jak to vyžaduje zákon a poadatel nenese v tomto pípad žádnou odpovdnost Poadatel je povinen provádt namátkové kontroly dodržování pedpis pro seznamovací jízdy. inovníky povené kontrolou seznamovacích jízd editel jmenuje jako rozhodí faktu Od zahájení seznamovacích jízd musí být soutžícím k dispozici inovník editelství, jehož povinností je pijímat v urené dob a na ureném míst pipomínky posádek k rychlostním zkouškám a k uspoádání trati, které pedá k vyešení editeli rally. O všech závažných pipomínkách a provedených opateních informuje editel sportovní komisae pi prvním zasedání Sankce za porušení pedpis Nedodržování pravidel pro seznamovací jízdy je považováno za velmi závažný pestupek, který je projevem ignorace vi ádm, narušuje vztah veejnosti k poadatelm rally a ohrožuje samu podstatu tohoto sportu. Navíc, poskytuje posádkám výhodu v píprav a tím i neoprávnnou možnost dosáhnout lepšího výsledku. Za porušení pedpis o seznamovacích jízdách proto musí být uplatovány tvrdé a nekompromisní sankce vetn asových penalizací Všem posádkám, které realizovaly seznamovací jízdy ped uzávrkou pihlášek, organizaní výbor odmítne pihlášku. Všem posádkám, které realizovaly seznamovací jízdy mimo oficiální dobu seznamovacích jízd po uzávrce pihlášek, editel rally odmítne start a nebude jim vrácen vklad Formální a mén závažné porušení pedpis pro seznamovací jízdy nebo pekroení povolené rychlosti zjištné rozhodím faktu bude potrestáno penžitou pokutou podle rozhodnutí editele Pekroení maximální povolené rychlosti a dopravní pestupky, které zjistí policie, budou ešeny standardním zpsobem. Pokud policie bžné sankce neuplatní a o pekroení rychlosti (nebo jiném pestupku) písemn informuje poadatele ped zasedáním SSK, bude posádka oznámena sportovním komisam Závažná porušení pravidel pro seznamovací jízdy oznámí editel sportovním komisam, kteí rozhodnou o asové penalizaci nebo o odmítnutí startu Všechna rozhodnutí editele o pokutách podle l a oznámení o zjištných pestupcích podle l a budou vyvšena na oficiální vývsce. Rozhodnutí sportovních komisa o sankcích musí být zveejnno na oficiální vývsce nejpozdji v okamžiku vyvšení seznamu pevzatých posádek, jinak pozbývá platnosti Pi všech závažných porušeních pravidel pro seznamovací jízdy, zejména v opakovaných pípadech, mohou sportovní komisai podat návrh na další sankce ze strany disciplinární komise. RALLYE PRVODCE 1 17

18 UP Mítko 1 : Mapový podklad eský úad zemmický a katastrální RALLYE PRVODCE 1 18

19 9. TESTOVACÍ RZ 9.1 PODMÍNKY Ú ASTI testovací zkouška je ur ena pro sout žící, jejichž p ihláška byla p ijata - bude se konat se stejným bezpe nostním zajišt ním jako každá jiná RZ - ú ast posádek není povinná a nebude vybírán žádný poplatek - registrace posádek bude provedena p i p edání itinerá e - každá osoba, která je výjime n ve vozidle a není mezi p ijatými k rally musí mít písemné povolení od editele a musí spolu se sout žícím podepsat prohlášení o zprošt ní zodpov dnosti po adatele - pro použití neho lavého oble ení platí stejná pravidla jako na RZ p i rally - na vozidle musí být nalepena startovní ísla i reklamy dodané po adatelem Pojišt ní ástka za p ipojišt ní odpov dnosti pro testovací zkoušku bude vybírána p i p evzetí itinerá. MÍSTO: Mojné ASOVÝ ROZVRH: hod RALLYE PR VODCE 1 19

20 10. POJIŠTNÍ 10.1 Pojištní posádek a soutžících ástka za pipojištní odpovdnosti pro jízdu na uzavených tratích uzavená prostednictvím pojišovny Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft je souástí pihlašovacího vkladu. Každý jezdec a spolujezdec je povinen sjednat si své osobní úrazové pojištní. Zahraniní posádky musí na administrativní pejímce pedložit mezinárodní zelenou kartu státu pvodu pro eskou republiku, bez níž nemže být vozidlo pevzato. l. VI. STANDARDNÍCH PROPOZIC RALLY FAS AR POJIŠTNÍ 6.1 Ve zvláštních ustanoveních rally musí být pesn uvedeny podrobnosti o pojistném krytí, které uzavel poadatel i o tch, které se týkají ruení posádek (popis rizik a krytých ástek). Pojištní nabývá úinnosti okamžikem startu a koní v cíli rally nebo v okamžiku odstoupení i vylouení ze soutže. Pro pojištní pi podnicích v R platí ustanovení NS Pi rally poádané v R musí být ve zvláštních ustanoveních uvedena pojišovna a íslo pojistné smlouvy o pojištní odpovdnosti za hmotnou škodu. Poadatelé, na které se nevztahuje pojistka AR, doloží pi zaslání zvláštních ustanovení ke schválení na FAS AR kopii pojistné smlouvy v rozsahu l kap. A. Obecná ást NS V pípad poádání shakedownu musí poadatel doložit smlouvu o pipojištní Všichni jezdci i spolujezdci se na vyžádání poadatele pi administrativní pejímce prokáží dokladem o svém osobním úrazovém pojištní (íslo pojistky, adresa pojišovny, pojistná ástka a mna). 6.2 Pojistné obsažené v pihlašovacím vkladu musí soutžícím poskytnout krytí civilní odpovdnosti vi tetím osobám Zahraniní posádky musí na administrativní pejímce pedložit mezinárodní zelenou kartu státu pvodu pro eskou republiku, bez níž nemže být vozidlo pevzato Posádka je povinna nejpozdji do ukonení rally oznámit poadateli škodu zpsobenou jejím vozidlem na trati rally. Nedodržení této povinnosti znamená pedvolání soutžícího i píslušné posádky k disciplinární komisi. 6.3 Servisní (a doprovodná) vozidla, i když jsou oznaena zvláštními tabulkami, které jim vydal poadatel, nemohou být v žádném pípad považována za oficiální úastníky rally. Nejsou kryta pojistkou (poadatele) a jedou vždy na vlastní odpovdnost. RALLYE PRVODCE 1 20

21 11. MÉDIA 11.1 AKREDITANÍ PRAVIDLA Bez ohledu na typ akreditace je povinen každý akreditovaný žurnalista postupovat dle pravidel stanovených poadatelem 35. Rallye eský Krumlov 2007 Pette si prosím následující akreditaní pravidla a k pijetí Vaší akreditace pošlete, prosím, spolu s akreditaním formuláem požadované dokumenty, které jsou nedílnou souástí žádosti o akreditaci (toto neplatí pro novináe s permanentní akreditací FAS AR - viz. NS FAS AR 2007) OBECNÁ USTANOVENÍ : - o akreditaci se žádá pedem, udlení akreditace je výhradn záležitostí poadatele podniku. Každé pípadné odmítnutí žádosti, které je výhradním právem organizátor rallye, bude zdvodnno; - každý žadatel o akreditaci musí být starší 18-ti let; - každý žadatel o akreditaci souasn s obdržením akreditace pedá podepsané (úedn ovený podpis) Ruení odpovdnosti a práva a povinnosti akreditovaného novináe ; - fotografickou vestu, která opravuje k volnému vstupu do všech prostor na trati, obdrží pouze 1 fotograf za každou redakci eventuáln 2 kameramani za jeden televizní štáb. Vesty musí být nošeny viditeln; - žádost o akreditaci mohou podávat pouze novinái i fotografové, nikoliv ostatní zamstnanci organizace (editor, grafik apod.); - žadatel o akreditaci pi jejím vyzvednutí pedloží potvrzení akreditace a platný novináský prkaz; - materiály získané v rámci akreditace lze využívat pouze k novináským (televizním) úelm. Komerní využití je nutno ešit smlouvou s poadatelem; - pokud poadatel stanoví extrémn nebezpená místa na trati, kde bude zakázán i pístup ádn oznaeným fotografm, musí vedoucí tiskového stediska pi akreditaci o tomto rozhodnutí píslušné fotografy (televizní štáby) informovat. O takovýchto omezeních bude informován i vedoucí píslušné sekce (rychlostní zkoušky apod.) eventuáln pímo daný traový komisa; - k odebrání akreditace povede závažné porušení stanovených pravidel (pjování novináského prkazu, ohrožení bezpenosti, zneužívání novináské práce ke komerním úelm atd.). Takovouto skutenost oznámí poadatel sportovní autorit, která má právo vyvodit dsledky; - žurnalisti bez prkazu Syndikátu noviná, Klubu motoristických noviná nebo Klubu sportovních noviná jsou považováni za komerní media. Poadatel bude pi jejich akreditaci postupovat na komerní bázi podle typu akreditace C. A. VEEJNÁ TISKOVÁ MÉDIA (noviny, asopisy), TISKOVÉ AGENTURY, ZPRAVODAJSKÉ WWW SERVERY Žadatel zašle - kompletn a pravdiv vyplnný originál akreditaního formuláe zveejnný na potvrzený šéfredaktorem nebo vydavatelem. V píloze všechny další dokumenty požadované ve formulái - potvrzený formulá Ruení odpovdnosti a práva i povinnosti akreditovaného novináe rovnž zveejnný na Akreditace je limitována maximem dvou zástupc na vydavatelství, organizaci i redakci, z toho maximáln 1 fotograf UPOZORNNÍ PRO FOTOGRAFY : Vydavatelé všech publikací (provozovatelé elektronického media) urují akreditaci a musí stanovit, který fotograf/fotografové jsou pro akreditaci na 35. Rallye eský Krumlov 2007 ureni. Za zap jení fotovesty bude požadována vratná záloha 500 K. RALLYE PRVODCE 1 21

RALLYE PRŮVODCE 1 (aktualizováno 23.3.2005) OBSAH

RALLYE PRŮVODCE 1 (aktualizováno 23.3.2005) OBSAH RALLYE PRŮVODCE 1 (aktualizováno 23.3.2005) OBSAH strana 1. ÚVOD - UVÍTÁNÍ 2 2. HISTORIE 3 3. ORGANIZACE 6 4. PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM RALLYE 6 5. PŘIHLÁŠKY 7 6. ČASOVÝ HARMONOGRAM 8 7. SERVIS 10 8. SEZNAMOVACÍ

Více

RALLY GUIDE RALLY GUIDE 1 0

RALLY GUIDE RALLY GUIDE 1 0 RALLY GUIDE 0 OBSAH (aktualizováno 31. 3. 2011) strana 1. ÚVOD - UVÍTÁNÍ 1 2. ORGANIZACE 5 3. PROGRAM RALLYE 6 4. PŘIHLÁŠKY 7 5. SERVIS 9 6. PALIVO / PNEUMATIKY 11 7. SEZNAMOVACÍ JÍZDY 11 8. SHAKEDOWN

Více

RAL LY GUIDE 1 RALLY GUIDE

RAL LY GUIDE 1 RALLY GUIDE RALLY GUIDE 0 OBSAH (aktualizováno 30. 3. 2014) strana 1. ÚVOD - UVÍTÁNÍ 1 2. ORGANIZACE 8 3. PROGRAM RALLYE 9 4. PŘIHLÁŠKY 10 5. SERVIS 13 6. PALIVO / PNEUMATIKY 14 7. SEZNAMOVACÍ JÍZDY 15 8. SHAKEDOWN

Více

RAL LY GUIDE 1 0 RALLY GUIDE

RAL LY GUIDE 1 0 RALLY GUIDE RALLY GUIDE 0 OBSAH (aktualizováno 28. 4. 2015) strana 1. ÚVOD - UVÍTÁNÍ 1 2. ORGANIZACE 8 3. PROGRAM RALLYE 9 4. PŘIHLÁŠKY 10 5. SERVIS 13 6. PALIVO / PNEUMATIKY 14 7. SEZNAMOVACÍ JÍZDY 15 8. SHAKEDOWN

Více

ACCR - Car Club of Nuclear Power Plant Dukovany XV. HORÁCKÁ RALLY. Třebíč 21. 23. 10. 2004. Mezinárodní mistrovství České republiky v rally

ACCR - Car Club of Nuclear Power Plant Dukovany XV. HORÁCKÁ RALLY. Třebíč 21. 23. 10. 2004. Mezinárodní mistrovství České republiky v rally AČR - Auto klub elektrárna Dukovany ACCR - Car Club of Nuclear Power Plant Dukovany XV. HORÁCKÁ RALLY Třebíč 21. 23. 10. 2004 Mezinárodní mistrovství České republiky v rally Zvláštní ustanovení AČR AK

Více

Zveřejnění mapy trasy a RZ Místo: tiskoviny, www.rallykrkonose.cz, www.autosport.cz a další webové servery Datum: 1. 6. 2008

Zveřejnění mapy trasy a RZ Místo: tiskoviny, www.rallykrkonose.cz, www.autosport.cz a další webové servery Datum: 1. 6. 2008 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 2. Rally Krkonoše Trutnov 13. - 14. 6. 2008 Mistrovství České republiky historických automobilů Pohár České republiky v rally Pohár mládeže Česká Trophy Rally pravidelnosti Volný pohár

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

U příležitosti 5. ročníku rally Krkonoše si dovolím pár slov.

U příležitosti 5. ročníku rally Krkonoše si dovolím pár slov. Obsah: 1. úvodní slovo 2. historie Rally Krkonoše 3. organizace 4. program rally 5. přihlášení 6. administrativní a technická přejímka 7. start a cíl rally 8. povolená vozidla 9. harmonogram 10. servisní

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

XXIII. RALLY VYŠKOV. Vyškov, 24. - 25. července 2015 RALLYSPRINT SÉRIE POHÁR 2+ XGT OPEL ADAM CUP POHÁR MLÁDEŽE POHÁR POŘADATELE

XXIII. RALLY VYŠKOV. Vyškov, 24. - 25. července 2015 RALLYSPRINT SÉRIE POHÁR 2+ XGT OPEL ADAM CUP POHÁR MLÁDEŽE POHÁR POŘADATELE ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXIII. RALLY VYŠKOV Vyškov, 24. - 25. července 2015 RALLYSPRINT SÉRIE POHÁR 2+ XGT OPEL ADAM CUP POHÁR MLÁDEŽE POHÁR POŘADATELE Pořadatel: Hanácký rally klub v AČR, Purkyňova 419/2c,

Více

Sportovní předpisy pro Regionální mistrovství v rally FIA 2015 lze nalézt na www.fia.com.

Sportovní předpisy pro Regionální mistrovství v rally FIA 2015 lze nalézt na www.fia.com. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 43. RALLYE ČESKÝ KRUMLOV 2015 FIA European Rally Trophy Mistrovství České republiky v rally Mistrovství České republiky v rally historických automobilů Volný mezinárodní podnik v rally

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 2/2005

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 2/2005 ÍSLO / V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU. USNESENÍ Z. ZASEDÁNÍ RR ZS konané dne. dubna v Lázních Bohdane# Za úasti, tj., % len Republikové rady!zs a n#kterých vedoucích pracovník úst(edí!zs se uskutenilo

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

ÚVOD 1.1 Všeobecně 1.2 Povrch trati

ÚVOD 1.1 Všeobecně 1.2 Povrch trati 1. Úvod... 1 2. Organizace... 2 3. Program... 3 4. Přihlášky... 6 5. Pojištění... 8 6. Reklama a označení... 8 7. Pneumatiky... 9 8. Palivo... 9 9. Seznamovací jízdy... 9 10. Administrativní přejímka...

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

KONTAKTY NA POŘADATELE...

KONTAKTY NA POŘADATELE... OBSAH 1. PŘIVÍTÁNÍ... 4 1.1 Představení rally... 5 2 HISTORIE... 5 2.1 Historie rally... 5 2.2 Ročník 2007... 6 3 KONTAKTY NA POŘADATELE... 8 3.1 Stálý sekretariát... 8 3.2 Ředitelství rally... 8 3.3 Média

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

RALLYSPRINT KLUB V AČR PODKOPNÁ LHOTA 136, 763 18 TRNAVA IČ: 75040557

RALLYSPRINT KLUB V AČR PODKOPNÁ LHOTA 136, 763 18 TRNAVA IČ: 75040557 XV. IMPROMAT RALLYSPRINT KOPNÁ MIO GPS MISTROVSTVÍ ČR VE SPRINTRALLY K4 POHÁR ČR V RALLY POHÁR MLÁDEŽE V RALLY VOLNÝ ZÓNOVÝ PODNIK VOLNÝ PODNIK V RALLY HISTORICKÝCH VOZIDEL 29. 6. 2007 30. 6. 2007 SLUŠOVICE

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. XXXVI. EPLcond Rally AGROPA 2015. Pačejov, 7. - 8. srpna 2015

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. XXXVI. EPLcond Rally AGROPA 2015. Pačejov, 7. - 8. srpna 2015 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXXVI. EPLcond Rally AGROPA 2015 Pačejov, 7. - 8. srpna 2015 RALLYSPRINT SÉRIE POHÁR 2+ MISTROVSTVÍ ČR V RALLY HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ POHÁR MLÁDEŽE XTG Opel ADAM CUP POHÁR POŘADATELE

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 43. Rallye Český Krumlov 2015 IX. RALLYELEGENDY SHOW ČESKÝ KRUMLOV

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 43. Rallye Český Krumlov 2015 IX. RALLYELEGENDY SHOW ČESKÝ KRUMLOV ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 43. Rallye Český Krumlov 2015 IX. RALLYELEGENDY SHOW ČESKÝ KRUMLOV Demonstrační jízdy historických soutěžních vozidel (přehlídky) po trati RZ bez měření času průjezdu mají za účel předvést

Více

ÚVOD 1.1 Všeobecně 1.2 Povrch trati 1.3 Trať 150.78 km 517,98 km

ÚVOD 1.1 Všeobecně 1.2 Povrch trati 1.3 Trať 150.78 km 517,98 km 1. Úvod... 1 2. Organizace... 2 3. Program... 3 4. Přihlášky... 6 5. Pojištění... 8 6. Reklama a označení... 8 7. Pneumatiky... 9 8. Palivo... 9 9. Seznamovací jízdy... 9 10. Administrativní přejímka...

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 8. Trotina Rally Krkonoše 8. 9. 11. 2014. Volný podnik OBSAH:

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 8. Trotina Rally Krkonoše 8. 9. 11. 2014. Volný podnik OBSAH: ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 8. Trotina Rally Krkonoše 8. 9. 11. 2014 Volný podnik OBSAH: 1. Úvod 2 2. Organizace 2 3. Program 3 4. Přihlášky 4 5. Pojištění 5 6. Reklama a označení 5 7. Pneumatiky 5 8. Palivo 6

Více

www.rallysprintkopna.cz Slušovice, 30. 31. května 2014

www.rallysprintkopna.cz Slušovice, 30. 31. května 2014 www.rallysprintkopna.cz Slušovice, 30. 31. května 2014 TIMESEAL Mistrovství České republiky ve sprintrally Juniorský mistr ČR Dámský pohár ČR Pohár ČR v rally Pohár mládeže Pohár pořadatele 1 OBSAH: strana

Více

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 48/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997 o veejném zdravotním

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 8. Rally Krkonoše 25. 26. 7. 2014

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 8. Rally Krkonoše 25. 26. 7. 2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 8. Rally Krkonoše 25. 26. 7. 2014 TIMESEAL Mistrovství České republiky ve sprintrally Mistrovství ČR juniorů Dámský pohár ČR Pohár ČR v rally Pohár mládeže Česká Trophy Rally pravidelnosti

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011

Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011 STATUTÁRNÍ MSTO PLZE Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011 Zpracovala: Mgr. Karolína Vodiková manažer prevence kriminality V Plzni 14. ervence 2008 ÚVOD 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MST 6

Více