Tento dokument nenahrazuje oficiální materiály. Pouze pro informaci!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento dokument nenahrazuje oficiální materiály. Pouze pro informaci!"

Transkript

1 RALLYE PRVODCE 1 1

2 OBSAH (aktualizováno ) strana 1. ÚVOD - UVÍTÁNÍ 2 2. HISTORIE 3 3. ORGANIZACE 6 4. PROGRAM RALLYE 6 5. PIHLÁŠKY 7 6. ASOVÝ HARMONOGRAM 9 7. SERVIS SEZNAMOVACÍ JÍZDY TESTOVACÍ RZ POJIŠTNÍ MÉDIA DIVÁCI VŠEOBECNÉ INFORMACE PÍLOHY ÚVOD - UVÍTÁNÍ Jménem organizaního týmu srden vítám všechny úastníky, jezdce, týmy, zástupce médií i diváky, kteí se chystají zúastnit 35. Rallye eský Krumlov 2007, jedné z nejpopulárnjších soutží u nás. 35. Rallye eský Krumlov 2007 je tetím podnikem GLOBAL ASSISTANCE Mezinárodního mistrovství eské republiky v rallye a jako pohár poadatele je vypsán pro vozy skupiny S a historických automobil dle NS FAS AR na rok Rallye eský Krumlov 2007 se uskutení ve dnech kvtna Prbh a program rallye vychází z úspšných roník minulých let, ale pro jednotlivé posádky bude v letošním roce ješt obtížnjší. Opt chceme navrátit ten správný význam slovu rallye, nepoádáme tedy žádné sprinterské etapy, ale nároné a dlouhé sekce s minimálním potem zastávek v servisním parkovišti. Soutžní posádky však mohou stejn jako v loském roce využít systém Super rally a mohou tak získat dležité body do koneného sítání bod celého šampionátu. Centrem 35. Rallye eský Krumlov 2007 je msto eský Krumlov, editelství bude umístno v budov Gymnázia a prostor startu a cíle na parkovišti Jelení zahrada v tsném sousedství eskokrumlovského zámku. V krajské mst eské Budjovice bude zízeno jediné centrální servisní parkovišt, v letošním roce poprvé v areálu Výstavišt eské Budjovice. Tšíme se, že si užijete kouzelnou a bezpenou 35. Rallye eský Krumlov Brzy nashledanou Stanislav Fošum editel rallye Tento dokument nenahrazuje oficiální materiály. Pouze pro informaci! RALLYE PRVODCE 1 2

3 2. HISTORIE 2.1 HISTORIE SOUTŽE Rallye eský Krumlov má za sebou bohatou a úspšnou historii, na kterou stále navazuje. První roník se konal v roce 1971 jako amatérská orientaní automobilová soutž a od druhého roníku se postupn šplhala na nejvyšší píky. Pes oblastní podnik a mistrovství ech se brzy dostala mezi republikovou elitu. V letech došlo ke krátkému perušení, vzniklému snižováním mistrovských soutží a nesouhlasem poadatel se vzniklým stavem, od roku 1984 se tedy zaínalo znovu od nižší soutže. Kvalita tratí, poadatelského sboru i oblíbenost se brzy projevila v optovném zaazení Rallye eský Krumlov do mistrovství republiky. Po roce 1990 nové vedení navázalo na ty nejlepší tradice a Rallye eský Krumlov tak zstala mezi nejvyšší elitou domácích automobilových rallye. V poátením ptiletém období se generálním partnerem stala spolenost Motor Jikov eské Budjovice, od roku 1996 spolenost Import Volkswagen Group. Se znakou Volkswagen byla rallye spojena v letech 1996 až 2001, od roku 2002 pevzala generální partnerství divize SEAT, 33.roník v roce 2005 ukonil desetileté partnerství Rallye eský Krumlov se spoleností Import Volkswagen Group s.r.o., Praha. V roce 2002 oslavila SEAT Rallye eský Krumlov ticetileté jubileum. V souasnosti je spolu s Barum rallye Zlín a Rallye Šumava Klatovy tetí nejstarší soutží v eské republice. V tak bohaté historii se Rallye eský Krumlov zúastnila ada nejlepších eských a eskoslovenských jezdc a mnoho z nich se také zapsalo do galerie vítz. K nejúspšnjším patí domácí Jií Urban, který zvítzil v letech 1972 a 1976 s vozem Škoda 120S, dvakrát zvítzili v poslední dob i Václav Pech s vozem Ford Focus WRC (2002 a 2003) a Roman Kresta, který se pedstavil s vozy Škoda Octavia WRC (2000) a Subaru Impreza WRC (2004), trojnásobným vítzem z let 1997 až 1999 je Milan Dolák s vozy znaky Toyota a nejúspšnjšími v dlouhé historii jsou dva slavní eští jezdci Leo Pavlík a Ladislav Keek, kteí mají na svém kont po tyech vítzstvích v Rallye eský Krumlov. Leo Pavlík zvítzil v letech 1978 až 1980 s legendárními vozy Škoda 130RS a Renault 5 Alpine a v roce 1989 se tykolkou Audi Quattro, Ladislav Keek dominoval v roce 1981 na voze Škoda 130RS, v letech 1992 a 1993 s Fordem Sierra Cosworth a naposledy v roce 1996 s Fordem Escort Cosworth. Do anál vítz se v letech 1994 a 1995 zapsali také Italové Deila a Bertone. Bhem uplynulých roník trasa rallye zavítala na rzná místa Jihoeského kraje, pesto se vždy valná ást uskutenila na území okresu eský Krumlov a samozejm zajíždla do míst ležících na okresech eské Budjovice a Prachatice. Slavné rychlostní zkoušky minulosti v okolí hory Kle nahradily nemén nároné úseky, z nichž nkteré, uve me napíklad trasy u Pídolí a Malont, jsou v rzných variantách v itinerái od založení dlouhé historie. Populární Malontská rychlostní zkouška s délkou okolo 30 km je jednou z nejznámjších v celé eské republice, nov jsou mezi startujícími oblíbeny i úseky Tisovka i Kohout. Od prvního roníku zstává centrem rallye historické msto eský Krumlov. Již nkolik let startují nejmodernjší automobily z parkovišt v Jelení zahrad se siluetou rozlehlého hradu a zámku eský Krumlov za zády. Desítky tisíc divák se každoron rády vrací do okolí eského Krumlova, aby sledovali podle slov mnohých z nich nejhezí soutž eského šampionátu. RALLYE PRVODCE 1 3

4 2.2 PEHLED VÍTZ Janouch Škoda 1100 MB 1972 Urban - Mareek Škoda 120 S 1973 Kudláek - Dlouhý Fiat 128 S 1974 Lank - Teichman Fiat 125 P 1975 Janoušek - Burda VAZ Urban - Mareek Škoda 120 S 1977 Saidl - Horecký Škoda 120 S 1978 Pavlík - Gottfried Škoda 130 RS 1979 Pavlík - Motl Renault 5 Alpine 1980 Pavlík - Motl Renault 5 Alpine 1981 Keek - Motl Škoda 130 RS 1984 Procházka - Kreman Škoda 120 LS 1985 Chlustina - Hrbek Lada Šefr - ervený Škoda 130 LR 1987 Fadrný - Havlík Lada VFTS 1988 Mrština - Kabátek Škoda 130 L 1989 Pavlík - Jirátko Audi Quattro 1990 Endrych - Kounovský Škoda 130 L 1991 Blahna - Schovánek Opel Kadett GSi 1992 Keek - Kreman Ford Sierra Cosworth 1993 Keek - Kreman Ford Sierra Cosworth 1994 Deila - Scalvini Lancia Delta HF Integrale 1995 Bertone - Chiapponi Toyota Celica 4 WD Turbo 1996 Keek - Kreman Ford Escort RS Cosworth 1997 Dolák - Palivec Toyota Celica GT-Four 1998 Dolák - Palivec Toyota Corolla WRC 1999 Dolák - Palivec Toyota Celica GT-Four 2000 Kresta - Tománek Škoda Octavia WRC 2001 Triner - Hlka Škoda Octavia WRC 2002 Pech - Uhel Ford Focus WRC 2003 Pech - Uhel Ford Focus WRC 2004 Kresta - Tománek Subaru Impreza WRC 2005 Vojtch Š. - Ernst Peugeot 206 WRC 2006 Vojtech Š. - Palivec Peugeot 206 WRC 2.3 SHRNUTÍ LOSKÉHO ROKU 34. Rallye eský Krumlov 2006 / Trasa rallye: trasa celkem 651 km, 12 rychlostních zkoušek o délce 199,40 km 98 % asfalt, 2 % šotolina 1.etapa 4 RZ 76,50 km 2.etapa 8 RZ 122,90 km Odstartovalo: Klasifikováno: 83 posádek 56 posádek RALLYE PRVODCE 1 4

5 2.3.1 VÝSLEDKY Prvních 10 klasifikovaných St.. Posádka Vítzství v RZ RZ Název RZ Posádka as RZ 1 Záto I Vojtch Štpán Palivec Štpán 13:19.5 RZ 2 Sobnov I Vojtch Štpán Palivec Štpán 08:56.0 RZ 3 Záto II Vojtch Štpán Palivec Štpán 14:11.3 RZ 4 Sobnov II Vojtch Štpán Palivec Štpán 09:23.3 RZ 5 Malonty I Vojtch Štpán Palivec Štpán 15:28.1 RZ 6 Pídolí I Vojtch Štpán Palivec Štpán 05:29.9 RZ 7 Malonty II Vojtch Štpán Palivec Štpán 15:16.4 RZ 8 Pídolí II Vojtch Štpán Palivec Štpán 05:28.0 RZ 9 ímov I Vojtch Štpán Palivec Štpán 03:13.6 RZ 10 Kohout I Vojtch Štpán Palivec Štpán 09:00.0 RZ 11 ímov II Vojtch Štpán Palivec Štpán 03:23.8 RZ 12 Kohout II Vojtch Štpán Palivec Štpán 09:23.8 Vítzové skupin a tíd Vz Skupina/tída St.. Posádka Vz Tída A8 5 Vojtch Štpán - Palivec Štpán Peugeot 206 WRC Produkní vozy N/4 1 Pech Václav - Uhel Petr Mitsubishi Lancer EVO IX Skupina N 43 Tarabus Jaromír - Trunkát Daniel Honda Civic VTi Skupina A 3 Peták Josef - Benešová Alena Renault Clio S1600 Tída N/1 73 Pibyl Pavel - Šeba Miloš Škoda Felicia Tída N/2 44 Trojan Jií - Trojanová Eva VW Polo 1.6 GTi Tída N/3 53 Smékal Egon - Chvojková Zuzana Honda Civic Type R Tída A/5 39 Brynda Petr - Pašek Pavel Škoda Felicia Tída A/6 3 Peták Josef - Benešová Alena Renault Clio S1600 Tída A/7 47 Skoupil Jií - Vajík Karel Nissan Almera GTi Tída A/7 VK 28 Berger Vladimír - Gross Petr Škoda Octavia Skupina S 10 Triner Emil - Omelka Marek Škoda Fabia Kit Car HA 201 Tenkl Lubomír - Šubrt Pavel Opel Kadett Coupe Sk /T Celkový as Ztráta na ved. Ztráta ped. 1 5 Vojtch Štpán Palivec Štpán Peugeot 206 WRC A/8 1:52: :00:00.0 0:00: Pech Václav - Uhel Petr Mitsubishi Lancer EVO IX N/4 1:57:20.9 0:04:47.2 0:04: Mörtl Achim - Schwarz Siegfried Subaru Impreza Sti N/4 1:58:34.6 0:06:00.9 0:01: Trojan Karel - ihák Petr Mitsubishi Lancer EVOVII N/4 1:59:34.8 0:07:01.1 0:01: Jandík Miroslav - Chrastecký R. Mitsubishi Lancer EVOVII N/4 1:59:36.4 0:07:02.7 0:00: Arazim Václav - Gál Julius Mitsubishi Lancer EVO IX N/4 1:59:56.1 0:07:22.4 0:00: Peták Josef - Benešová Alena Renault Clio S1600 A/6 2:01:16.4 0:08:42.7 0:01: Votava Jan - Syná Franta Mitsubishi Lancer EVOVIII N/4 2:02:02.1 0:09:28.4 0:00: Triner Emil - Omelka Marek Škoda Fabia Kit Car A/6 2:03:29.0 0:10:55.3 0:01: Tlusák Antonín -Ddic Vlastimil Citroën Saxo Kit Car A/6 2:04:06.5 0:11:32.8 0:00:37.5 RALLYE PRVODCE 1 5

6 3. ORGANIZACE 3.1 STÁLÝ SEKRETARIÁT ÚAMK Rallye eský Krumlov, P.O. Box 106, eský Krumlov Tel.: (+420) , FAX: (+420) , mobil: (+420) EDITELSTVÍ A TISKOVÉ CENTRUM BHEM RALLYE Gymnázium eský Krumlov Chvalšinská 112, eský Krumlov Tel./Fax: pozdji editelství a tiskové stedisko je umístno ve 2.pate budovy Gymnázia v eském Krumlov, okraj msta eský Krumlov, smr erná v Pošumaví, Prachatice. 3.3 HLAVNÍ INOVNÍCI editel rallye Stanislav Fošum Tajemník rallye Jií Venuš Zástupce editele Luboš Šalát Zástupce editele Karel Mach Zástupce editele - vedoucí trati Jindich Kunc Zástupce editele - hlavní poadatel Jan Bláha Zástupce editele - bezpenost Tomáš Musil inovník pro styk s tiskem František Fošum inovník pro styk se soutžícími Dana Píchová Hlavní léka MUDr.Lumír Mraek Ekonom Vra Nedvdická Webmaster Dalibor Benych 4. PROGRAM RALLYE ( ) 4.1 PROGRAM PED TÝDNEM RALLYE tvrtek zahájení píjmu pihlášek - vydání zvláštních ustanovení Úterý uzávrka pihlášek I (16:00 hod.) s uveejnním ve startovní listin programu Nedle uzávrka pihlášek II (18:00 hod.) bez uveejnní ve startovní listin programu Nedle uzávrka akreditace médií Pondlí zveejnní itineráe, mapy - zveejnní pihlášek pijatých poadatelem RALLYE PRVODCE 1 6

7 4.2 PROGRAM TÝDNE RALLYE Úterý :00-21:00 prezentace posádek a výdej itineráe editelství Steda :00-11:00 prezentace posádek a výdej itineráe editelství 08:00 zaátek seznamovacích jízd tvrtek :30-17:30 testovací RZ Mojné 17:00-18:00 kontrola a znaení mechanických ástí STK KOMAT Dolní Tebonín 17:30-21:30 administrativní pejímka STK KOMAT Dolní Tebonín 18:00-22:00 technické pejímky STK KOMAT Dolní Tebonín 19:00-20:00 pedstavení vybraných posádek a vozidel Pivovar Eggenberg.Krumlov Pátek :00 konec seznamovacích jízd 12:00 první zasedání sportovních komisa editelství 14:00 tisková konference ped startem rallye editelství 16:00 start 1.etapy eský Krumlov, Jelení zahrada Sobota :00 Technická kontrola a odevzdání vozidel do UP v rámci Super rally eské Budjovice, Výstavišt 07:00 start 2.etapy eské Budjovice, Výstavišt 17:35 cíl rallye eský Krumlov, Jelení zahrada 21:00-22:00 rozdílení cen eský Krumlov, Jelení zahrada 5. PIHLÁŠKY 5.1 DATUM ZAHÁJENÍ PÍJMU A UZÁVRKA Zahájení píjmu: :00 hod. Ukonení píjmu I: :00 hod. Ukonení píjmu II: hod. (bez uveejnní ve startovní listin programu) 5.2 POSTUP PI PIHLÁŠENÍ Podrobnosti o spolujezdci mohou být doplnny dodaten až do zahájení administrativní pejímky. Pihlášky zasílané elektronickou poštou mají platnost originálu. Podpisy musí být doplnny nejpozdji pi vydání itinerá. 5.3 POET PIJATÝCH A VYPSANÉ SKUPINY A TÍDY Maximální poet pijatých posádek: Povolená vozidla pro MMR Skupina N: tída 1: do 1400 cm 3 tída 2: cm 3 tída 3: cm 3 tída 4 nad 2000 cm 3 vetn S 2000 R Skupina A : tída 5: do 1400 cm 3 tída 6: cm 3 vetn S-1600 tída 7: cm 3 vetn voz Diesel, bez VK>1600 cm 3 RALLYE PRVODCE 1 7

8 Vozy homologované jako Kit car s objemem 1400 až 1600 cm3 mohou být pijaty, pokud budou pln odpovídat lánku Váhy Pílohy J. Vozy se dvma pohánnými koly a s peplovaným motorem Diesel, jehož jmenovitý objem nepesahuje 2000 cm3, jsou povoleny ve skup. A a ve skup. N Vozy homologované jako R1, R2 a R3 mohou být pijaty ve skupin A Povolená vozidla pro Pohár poadatele (Super série): Skupina S: vozy Kit car s objemem nad 1600 cm3, vozy A8 vetn WRC (podle pedpisu 2005) a dále vozy s prošlou homologaci FIA (homologace platné od ) s možností maximálních úprav pro skupinu A a s bezpenostními prvky, restriktory a hmotností podle souasn platných pedpis, vozy s národní homologací. Historické automobily: kategorie I.-III. s platným HTP 5.4 Pohár poadatel (Super série): Samostatn hodnocený volný podnik pro vozidla uvedená v l ZU bude zaazen s potebným odstupem za startovní pole MMR a jeho výsledky budou vydávány oddlen od MMR. V prbhu rally platí pro úastníky Poháru všechna ustanovení tchto ZU. Soutžící, jezdci a spolujezdci musí být držiteli mezinárodní licence, vyjma historických automobil, jejichž soutžící, jezdci a spolujezdci mohou mít národní licenci. 5.5 PIHLAŠOVACÍ VKLAD VETN POJIŠTNÍ Vklad s volitelnou reklamou nabídnutou poadatelem: K Vklad bez této reklamy: K Vklad pro kat. HA s volitelnou reklamou nabídnutou poadatelem: K Vklad pro kat. HA bez této reklamy: K 5.6 PLATBA Poštovní poukázkou na adresu nebo bankovním pevodem na úet íslo / 0800 vedený u eské spoitelny, poboka eské Budjovice, pracovišt eský Krumlov. Variabilním symbolem bude íslo licence jezdce. 5.7 VSTUPNÍ BALÍEK 1 vozidlo Administrativní: Zvláštní ustanovení 1 Itinerá (sada) 1 Oficiální rallye program 1 Servisní itinerá 1 Oznaení vozidel: Sada ísel 1 Tabulka rallye 2 Servis 2 Doprovod 1 Visaky: Jezdec 2 Servis 4 Doprovod 2 Zvláštní oznaení dalšího vozidla Doprovod s právem vjet do servisního parkovišt je možno zakoupit za K / 1 oznaení. RALLYE PRVODCE 1 8

9 6. TRASA A ASOVÝ HARMONOGRAM 6.1 PÁTEK K/TC Místo KM RZ Tra bez RZ KM dílí Jízdní doba 1.vozidlo RZ/SS Place SS dist. Total dist. Target time 1st vehicle 0 Start I..Krumlov :00 (Pezouvací zóna.krumlov) 1 K 1 Záto -- 16,40 16,40 0:30 16:30 RZ 1 Záto I 9, :03 16:33 2 K 2 Silniní Domky -- 7,57 17,28 0:22 16:55 RZ 2 Pídolí I 10, :03 16:58 3 K 3 Sobnov -- 26,98 37,50 0:46 17:44 RZ 3 Ján I 13, :03 17:47 4 K 4.Budjovice -- 27,75 41,36 0:50 18:37 RZ 4.Budjovice I 3, :03 18:40 4A Peskupení za./in -- 0,34 3,42 0:06 18:46 Peskupení.Budjovice 0:20 4B Servis typ I. za./in 0:00 19:06 Servis A.Budjovice 36,92 79,04 115,96 0:20 4C Servis konec/out :26 5 K 5 Záto -- 40,33 40,33 0:50 20:16 RZ 5 Záto II 9, :03 20:19 6 K 6 Silniní Domky -- 7,57 17,28 0:22 20:41 RZ 6 Pídolí II 10, :03 20:44 7 K 7 Sobnov -- 26,98 37,50 0:46 21:30 RZ 7 Ján II 13, :03 21:33 7A Servis typ I. za./in -- 27,75 41,36 0:50 22:23 Servis B.Budjovice 33,84 102,63 136,47 0:45 7B Cíl/Finish B konec/out :08 SEKCE / SECTION 2 SEKCE / SECTION 1 1.etapa/leg Totals 70,76 181,67 252,43 RALLYE PRVODCE 1 9

10 RALLYE PRVODCE 1 10

11 6.2 SOBOTA K/TC Místo KM RZ Tra bez RZ KM dílí Jízdní doba 1.vozidlo RZ/SS Place SS dist. Total dist. Target time 1st vehicle 7C Start II..Budjovice :00 Servis C.Budjovice 0,00 0,00 0,00 0:20 7D Servis konec/out :20 8 K 8 Besednice -- 31,31 31,31 0:38 7:58 RZ 8 Kohout I 15, :03 8:01 9 K 9 Kuí -- 14,69 30,17 0:36 8:37 RZ 9 Malonty I 29, :03 8:40 9A Peskupení za./in -- 42,23 72,04 1:24 10:04 Peskupení.Budjovice 0:20 9B Servis typ I. za./in :24 Servis D.Budjovice 45,29 88,23 133,52 0:20 9C Servis konec/out :44 10 K 10 Kuí -- 37,58 37,58 0:46 11:30 RZ 10 Malonty II 29, :03 11:33 (Tank/Refuelling D.Dvoišt) 29,81 39,91 69,72 11 K 11 Kyselov -- 23,08 52,89 1:03 12:36 RZ 11 Vtrná I 25, :03 12:39 12 K 12.Budjovice -- 37,92 63,29 1:14 13:53 RZ 12.Budjovice II 3, :03 13:56 12A Peskupení za./in -- 0,34 3,42 0:06 14:02 Peskupení.Budjovice 0:20 12B Servis typ I. za./in :22 Servis E.Budjovice 58,26 98,92 157,18 0:20 12C Servis konec/out :42 13 K 13 Besednice -- 31,31 31,31 0:38 15:20 RZ 13 Kohout I 15, :03 15:23 14 K 14 Kyselov -- 35,05 50,53 1:00 16:23 RZ 14 Vtrná II 25, :03 16:26 14A Servis typ I. za./in -- 9,22 34,59 0:41 17:07 Servis F Kájov 40,85 75,58 116,43 0:20 14B Servis konec/out :27 14C Cíl/Finish.Krumlov -- 4,38 4,38 0:08 17:35 SEKCE / SECTION 5 SEKCE / SECTION 4 SECTION 3 2.etapa/leg Totals 144,40 267,11 411,51 1.etapa/leg Totals 70,76 181,67 252,43 2.etapa/leg Totals 144,40 267,11 411,51 Celkem / Totals 215,16 448,78 663,94 RALLYE PRVODCE 1 11

12 RALLYE PRVODCE 1 12

13 7. SERVIS 7.1 Bhem 35. Rallye eský Krumlov 2007 je servisní stanovišt A,B,C,D, E umístno v eských Budjovicích, Výstavišt eské Budjovice. Servisní parkovišt F je umístno v Kájov. 7.2 Pi rallye má povoleno vjet do servisního parkovišt eské Budjovice pouze jedno servisní vozidlo s oznaením SERVIS A. Do servisního parkovišt eské Budjovice je povolen vjezd jednoho vozidla DOPROVOD. Do servisního parkovišt Kyjov má povolen vjezd jedno z vozidel SERVIS A nebo SERVIS B a jedno vozidlo DOPROVOD 7.3 as vjezdu servisních vozidel: eské Budjovice pátek od 8.00 hodin Kyjov sobota od hodin 7.4 Oznaení vozidel SERVIS a DOPROVOD budou vydávána pi prezentaci posádek 7.5 Poplatek za rozšíení servisního místa a vjezd dalšího vozidla DOPROVOD do servisního parkovišt eské Budjovice K / 1 oznaení 7.5 NÁVRH PROSTOROVÉHO USPOÁDÁNÍ ESKé BUDJOVICE WC UP PF WC HASII LÉKA RALLYE PRVODCE 1 13

14 WC PARKOVIŠT PEPRAVNÍK PARKOVIŠT PEPRAVNÍK WC 24 HOD HASII LÉKA RALLYE PRVODCE 1 14

15 KÁJOV AREÁL BOXIT VJEZD-VÝJEZD SERVICE-DOPROVOD KÁJOV - RALLYE PRVODCE 1 15

16 8. SEZNAMOVACÍ JÍZDY 8.1 PROGRAM Datum RZ as Steda RZ 9 / 10 Malonty RZ 3 / 7 Ján RZ 8 / 13 Kohout tvrtek Pátek RZ 1 / 5 Záto RZ 2 / 6 Pídolí RZ 11 / 14 Vtrná Testovací RZ / Shakedown RZ 4 / 12 eské Budjovice Startovní íslo Startovní íslo 1 30 Startovní íslo :00 16:00 14:00 19:00 15:00 19:00 07:00 16:00 07:00 16:00 07:00 16:00 13:00 13:30 08:00 09:00 09:00 10:00 10:00 11: Seznamovací jízdy Poadatelé, kteí se rozhodnou zaadit do zvláštních ustanovení rally text o seznamovacích jízdách, musí umožnit použití seznamovacích vozidel odpovídajících následujícímu lánku Seznamovací vozidla sériové vozidlo vozidlo jednobarevné, bez reklam, nálepek apod motor sériový (odpovídající pedpism skupiny N) pevodovka sériová (odpovídající pedpism skupiny N) výfuk sériový, jehož hladina hluku nepekrauje zákonný limit platný v zemi poadatele zavšení musí odpovídat pedpism skupiny N spodní ochranné kryty jsou povoleny (v souladu s pedpisy skupiny N) montáž ocelového bezpenostního oblouku podle Pílohy J, l až 8.4 je povolena bezpenostní pásy v barv odpovídající interiéru vozidla jsou povoleny anatomická sedadla v barv odpovídající interiéru vozidla jsou povolena dv pídavná svtla homologovaná pro silniní provoz jsou povolena libovolná kola odpovídající Píloze J pro skupinu N mohou být opatena: sériovými pneumatikami pro asfalt homologovanými pro silniní provoz libovolnými pneumatikami pro šotolinu (pi mistrovství R a PR: sériovými pneumatikami M+S pro šotolinu homologovanými pro silniní provoz) posádka mže používat lehký interkomunikaní systém (bez pileb) Pro seznamovací jízdy pi mistrovství R a PR platí tato další ustanovení: Seznamovací jízdy ped rally nebo sprintrally musí být provádny jen podle pokyn uvedených ve zvláštních nebo provádcích ustanoveních a posádky jsou rovnž povinny dodržet všechny pedpisy NS a SPR FAS, které se seznamovacích jízd týkají. Pi seznamovacích jízdách musí být všechna místa radiobod na RZ viditeln oznaena standardním symbolem radiobodu, jeho velikost však mže být menší Jakákoliv pítomnost jezdce a/nebo jeho spolujezdce na trati rychlostních zkoušek v dob od vydání zvláštních ustanovení rally (sprintrally) je považována za seznamovací jízdu. Toto omezení se týká všech jezdc a spolujezdc, kteí se chtjí zúastnit rally nebo sprintrally, a to bez ohledu na skutenost, zda již podali pihlášku nebo obdrželi zvláštní ustanovení. Každý jezdec nebo spolujezdec, který se má v tomto období z jakéhokoliv dvodu nacházet na území využívaném pro uritou rally nebo sprintrally (s výjimkou jezdc a spolujezdc, kteí zde žijí nebo trvale pracují), musí o tom pedem informovat editele rally a dodržet podmínky, které mu individuáln stanoví Pi seznamovacích jízdách nesmí žádná posádka pekroit ti povolené prjezdy stejnou rychlostní zkouškou. Poet povolených prjezd mže být snížen jen RALLYE PRVODCE 1 16

17 ve zvláš odvodnných pípadech uznaných rally komisí. asový harmonogram seznamovacích jízd poadatel zvolí podle místních podmínek a musí jej spolu se systémem kontroly uvést ve zvláštních nebo provádcích ustanoveních. Kontrolu na startu a v cíli, pípadn i uvnit rychlostní zkoušky, provedou inovníci jmenovaní editelem rally. Jejich stanovišt budou oznaena standardními panely pro start a STOP s erveným podkladem znaku. Posádky seznamovacích vozidel jsou povinny u tchto panel zastavit a ídit se pokyny vedoucího kontroly Ped zahájením seznamovacích jízd je každá posádka povinna oznámit poadateli registraní znaku vozidla, se kterým bude seznamovací jízdy provádt. Na toto vozidlo poadatel vydá identifikaní oznaení se startovním íslem posádky. Oznaení musí být pi všech seznamovacích jízdách nalepeno zevnit v pravém horním rohu pedního skla seznamovacího vozidla. Toto oznaení musí být po skonení doby urené pro seznamovací jízdy z vozidla odstranno. Pípadnou zmnu ohlášeného vozidla musí posádka pedem oznámit poadateli Pi seznamovacích jízdách musí být pln respektovány dopravní pedpisy pro jízdu na veejných komunikacích i požadavky na bezpenost a práva ostatních uživatel komunikací. Jízda v protismru RZ je zakázána až na výjimky, které jsou uvedeny ve zvláštních ustanoveních. Poadatel má právo stanovit posádkám maximální povolenou rychlost na RZ pi seznamovacích jízdách. Seznamovací vozidla musí být pojištna tak, jak to vyžaduje zákon a poadatel nenese v tomto pípad žádnou odpovdnost Poadatel je povinen provádt namátkové kontroly dodržování pedpis pro seznamovací jízdy. inovníky povené kontrolou seznamovacích jízd editel jmenuje jako rozhodí faktu Od zahájení seznamovacích jízd musí být soutžícím k dispozici inovník editelství, jehož povinností je pijímat v urené dob a na ureném míst pipomínky posádek k rychlostním zkouškám a k uspoádání trati, které pedá k vyešení editeli rally. O všech závažných pipomínkách a provedených opateních informuje editel sportovní komisae pi prvním zasedání Sankce za porušení pedpis Nedodržování pravidel pro seznamovací jízdy je považováno za velmi závažný pestupek, který je projevem ignorace vi ádm, narušuje vztah veejnosti k poadatelm rally a ohrožuje samu podstatu tohoto sportu. Navíc, poskytuje posádkám výhodu v píprav a tím i neoprávnnou možnost dosáhnout lepšího výsledku. Za porušení pedpis o seznamovacích jízdách proto musí být uplatovány tvrdé a nekompromisní sankce vetn asových penalizací Všem posádkám, které realizovaly seznamovací jízdy ped uzávrkou pihlášek, organizaní výbor odmítne pihlášku. Všem posádkám, které realizovaly seznamovací jízdy mimo oficiální dobu seznamovacích jízd po uzávrce pihlášek, editel rally odmítne start a nebude jim vrácen vklad Formální a mén závažné porušení pedpis pro seznamovací jízdy nebo pekroení povolené rychlosti zjištné rozhodím faktu bude potrestáno penžitou pokutou podle rozhodnutí editele Pekroení maximální povolené rychlosti a dopravní pestupky, které zjistí policie, budou ešeny standardním zpsobem. Pokud policie bžné sankce neuplatní a o pekroení rychlosti (nebo jiném pestupku) písemn informuje poadatele ped zasedáním SSK, bude posádka oznámena sportovním komisam Závažná porušení pravidel pro seznamovací jízdy oznámí editel sportovním komisam, kteí rozhodnou o asové penalizaci nebo o odmítnutí startu Všechna rozhodnutí editele o pokutách podle l a oznámení o zjištných pestupcích podle l a budou vyvšena na oficiální vývsce. Rozhodnutí sportovních komisa o sankcích musí být zveejnno na oficiální vývsce nejpozdji v okamžiku vyvšení seznamu pevzatých posádek, jinak pozbývá platnosti Pi všech závažných porušeních pravidel pro seznamovací jízdy, zejména v opakovaných pípadech, mohou sportovní komisai podat návrh na další sankce ze strany disciplinární komise. RALLYE PRVODCE 1 17

18 UP Mítko 1 : Mapový podklad eský úad zemmický a katastrální RALLYE PRVODCE 1 18

19 9. TESTOVACÍ RZ 9.1 PODMÍNKY Ú ASTI testovací zkouška je ur ena pro sout žící, jejichž p ihláška byla p ijata - bude se konat se stejným bezpe nostním zajišt ním jako každá jiná RZ - ú ast posádek není povinná a nebude vybírán žádný poplatek - registrace posádek bude provedena p i p edání itinerá e - každá osoba, která je výjime n ve vozidle a není mezi p ijatými k rally musí mít písemné povolení od editele a musí spolu se sout žícím podepsat prohlášení o zprošt ní zodpov dnosti po adatele - pro použití neho lavého oble ení platí stejná pravidla jako na RZ p i rally - na vozidle musí být nalepena startovní ísla i reklamy dodané po adatelem Pojišt ní ástka za p ipojišt ní odpov dnosti pro testovací zkoušku bude vybírána p i p evzetí itinerá. MÍSTO: Mojné ASOVÝ ROZVRH: hod RALLYE PR VODCE 1 19

20 10. POJIŠTNÍ 10.1 Pojištní posádek a soutžících ástka za pipojištní odpovdnosti pro jízdu na uzavených tratích uzavená prostednictvím pojišovny Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft je souástí pihlašovacího vkladu. Každý jezdec a spolujezdec je povinen sjednat si své osobní úrazové pojištní. Zahraniní posádky musí na administrativní pejímce pedložit mezinárodní zelenou kartu státu pvodu pro eskou republiku, bez níž nemže být vozidlo pevzato. l. VI. STANDARDNÍCH PROPOZIC RALLY FAS AR POJIŠTNÍ 6.1 Ve zvláštních ustanoveních rally musí být pesn uvedeny podrobnosti o pojistném krytí, které uzavel poadatel i o tch, které se týkají ruení posádek (popis rizik a krytých ástek). Pojištní nabývá úinnosti okamžikem startu a koní v cíli rally nebo v okamžiku odstoupení i vylouení ze soutže. Pro pojištní pi podnicích v R platí ustanovení NS Pi rally poádané v R musí být ve zvláštních ustanoveních uvedena pojišovna a íslo pojistné smlouvy o pojištní odpovdnosti za hmotnou škodu. Poadatelé, na které se nevztahuje pojistka AR, doloží pi zaslání zvláštních ustanovení ke schválení na FAS AR kopii pojistné smlouvy v rozsahu l kap. A. Obecná ást NS V pípad poádání shakedownu musí poadatel doložit smlouvu o pipojištní Všichni jezdci i spolujezdci se na vyžádání poadatele pi administrativní pejímce prokáží dokladem o svém osobním úrazovém pojištní (íslo pojistky, adresa pojišovny, pojistná ástka a mna). 6.2 Pojistné obsažené v pihlašovacím vkladu musí soutžícím poskytnout krytí civilní odpovdnosti vi tetím osobám Zahraniní posádky musí na administrativní pejímce pedložit mezinárodní zelenou kartu státu pvodu pro eskou republiku, bez níž nemže být vozidlo pevzato Posádka je povinna nejpozdji do ukonení rally oznámit poadateli škodu zpsobenou jejím vozidlem na trati rally. Nedodržení této povinnosti znamená pedvolání soutžícího i píslušné posádky k disciplinární komisi. 6.3 Servisní (a doprovodná) vozidla, i když jsou oznaena zvláštními tabulkami, které jim vydal poadatel, nemohou být v žádném pípad považována za oficiální úastníky rally. Nejsou kryta pojistkou (poadatele) a jedou vždy na vlastní odpovdnost. RALLYE PRVODCE 1 20

21 11. MÉDIA 11.1 AKREDITANÍ PRAVIDLA Bez ohledu na typ akreditace je povinen každý akreditovaný žurnalista postupovat dle pravidel stanovených poadatelem 35. Rallye eský Krumlov 2007 Pette si prosím následující akreditaní pravidla a k pijetí Vaší akreditace pošlete, prosím, spolu s akreditaním formuláem požadované dokumenty, které jsou nedílnou souástí žádosti o akreditaci (toto neplatí pro novináe s permanentní akreditací FAS AR - viz. NS FAS AR 2007) OBECNÁ USTANOVENÍ : - o akreditaci se žádá pedem, udlení akreditace je výhradn záležitostí poadatele podniku. Každé pípadné odmítnutí žádosti, které je výhradním právem organizátor rallye, bude zdvodnno; - každý žadatel o akreditaci musí být starší 18-ti let; - každý žadatel o akreditaci souasn s obdržením akreditace pedá podepsané (úedn ovený podpis) Ruení odpovdnosti a práva a povinnosti akreditovaného novináe ; - fotografickou vestu, která opravuje k volnému vstupu do všech prostor na trati, obdrží pouze 1 fotograf za každou redakci eventuáln 2 kameramani za jeden televizní štáb. Vesty musí být nošeny viditeln; - žádost o akreditaci mohou podávat pouze novinái i fotografové, nikoliv ostatní zamstnanci organizace (editor, grafik apod.); - žadatel o akreditaci pi jejím vyzvednutí pedloží potvrzení akreditace a platný novináský prkaz; - materiály získané v rámci akreditace lze využívat pouze k novináským (televizním) úelm. Komerní využití je nutno ešit smlouvou s poadatelem; - pokud poadatel stanoví extrémn nebezpená místa na trati, kde bude zakázán i pístup ádn oznaeným fotografm, musí vedoucí tiskového stediska pi akreditaci o tomto rozhodnutí píslušné fotografy (televizní štáby) informovat. O takovýchto omezeních bude informován i vedoucí píslušné sekce (rychlostní zkoušky apod.) eventuáln pímo daný traový komisa; - k odebrání akreditace povede závažné porušení stanovených pravidel (pjování novináského prkazu, ohrožení bezpenosti, zneužívání novináské práce ke komerním úelm atd.). Takovouto skutenost oznámí poadatel sportovní autorit, která má právo vyvodit dsledky; - žurnalisti bez prkazu Syndikátu noviná, Klubu motoristických noviná nebo Klubu sportovních noviná jsou považováni za komerní media. Poadatel bude pi jejich akreditaci postupovat na komerní bázi podle typu akreditace C. A. VEEJNÁ TISKOVÁ MÉDIA (noviny, asopisy), TISKOVÉ AGENTURY, ZPRAVODAJSKÉ WWW SERVERY Žadatel zašle - kompletn a pravdiv vyplnný originál akreditaního formuláe zveejnný na potvrzený šéfredaktorem nebo vydavatelem. V píloze všechny další dokumenty požadované ve formulái - potvrzený formulá Ruení odpovdnosti a práva i povinnosti akreditovaného novináe rovnž zveejnný na Akreditace je limitována maximem dvou zástupc na vydavatelství, organizaci i redakci, z toho maximáln 1 fotograf UPOZORNNÍ PRO FOTOGRAFY : Vydavatelé všech publikací (provozovatelé elektronického media) urují akreditaci a musí stanovit, který fotograf/fotografové jsou pro akreditaci na 35. Rallye eský Krumlov 2007 ureni. Za zap jení fotovesty bude požadována vratná záloha 500 K. RALLYE PRVODCE 1 21

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 34. RALLYE ESKÝ KRUMLOV

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 34. RALLYE ESKÝ KRUMLOV ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 34. RALLYE ESKÝ KRUMLOV Global Assistance Mezinárodní mistrovství R v rally Rally Super Série Rally se bude konat podle MS FIA (a jejich píloh), Všeobecných pedpis pro rally mistrovství

Více

RALLYE PRVODCE 1 (aktualizováno 15.5.2006)

RALLYE PRVODCE 1 (aktualizováno 15.5.2006) RALLYE PRVODCE 1 (aktualizováno 15.5.2006) OBSAH strana 1. ÚVOD - UVÍTÁNÍ 2 2. HISTORIE 3 3. ORGANIZACE 6 4. PROGRAM RALLYE 6 5. PIHLÁŠKY 7 6. ASOVÝ HARMONOGRAM 8 7. SERVIS 9 8. SEZNAMOVACÍ JÍZDY 10 9.

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 36. RALLYE ESKÝ KRUMLOV 2008

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 36. RALLYE ESKÝ KRUMLOV 2008 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 36. RALLYE ESKÝ KRUMLOV 2008 Mediasport Mezinárodní mistrovství R v rally Rally se bude konat podle MS FIA (a jejich píloh), Všeobecných pedpis pro rally mistrovství FIA (VPR FIA),

Více

RALLYE PRŮVODCE 1 (aktualizováno 23.3.2005) OBSAH

RALLYE PRŮVODCE 1 (aktualizováno 23.3.2005) OBSAH RALLYE PRŮVODCE 1 (aktualizováno 23.3.2005) OBSAH strana 1. ÚVOD - UVÍTÁNÍ 2 2. HISTORIE 3 3. ORGANIZACE 6 4. PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM RALLYE 6 5. PŘIHLÁŠKY 7 6. ČASOVÝ HARMONOGRAM 8 7. SERVIS 10 8. SEZNAMOVACÍ

Více

X. Rally Lužické hory 2007 Hrádek nad Nisou 11-12.5.2007,MIO GPS MČR Sprintrally, K4 pohár ČR v rally, Lužický pohár ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

X. Rally Lužické hory 2007 Hrádek nad Nisou 11-12.5.2007,MIO GPS MČR Sprintrally, K4 pohár ČR v rally, Lužický pohár ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X. Rally Lužické hory 2007 se bude konat podle Mezinárodních sportovních řádů FIA a jejich příloh, všeobecných předpisů pro rally mistrovství FIA, Standardních propozic FAS AČR pro

Více

Bezpečnostní plán. INFORMACE PRO OBCE pátek 12. 6. 2009. AGROTEC MOGUL rally. Hustopeče 12. 13. 6. 2009

Bezpečnostní plán. INFORMACE PRO OBCE pátek 12. 6. 2009. AGROTEC MOGUL rally. Hustopeče 12. 13. 6. 2009 Bezpečnostní plán INFORMACE PRO OBCE pátek 12. 6. 2009 AGROTEC MOGUL rally Hustopeče 12. 13. 6. 2009 REGIONÁLNÍ POHÁR MISTROVSTVÍ EVROPY STŘED, koeficient 5 MEDIASPORT MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V RALLY

Více

Školení pořadatelů a činovníků rally 22. 2. 2014, Zlín

Školení pořadatelů a činovníků rally 22. 2. 2014, Zlín Školení pořadatelů a činovníků rally 22. 2. 2014, Zlín F automobilové rally NSŘ FAS AČR Stanislav Kafka Pro rok 2014 jsou v rally vypsána tyto mistrovství: Mezinárodní mistrovství ČR Mistrovství ČR ve

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 3. RC Rallye Český Krumlov 2013. Volný závod

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 3. RC Rallye Český Krumlov 2013. Volný závod ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 3. RC Rallye Český Krumlov 2013 Volný závod OBSAH: 1. Úvod 2. Organizace 3. Program 4. Přihlášky 5. Pojištění 6. Reklama a označení 7. Pneumatiky 8. Palivo 9. Seznamovací jízdy 10.

Více

RALLY GUIDE 1 (CZ) RALLY GUIDE 1 0

RALLY GUIDE 1 (CZ) RALLY GUIDE 1 0 (CZ) 0 OBSAH (aktualizováno 15. 3. 2010) strana 1. ÚVOD - UVÍTÁNÍ 1 2. ORGANIZACE 5 3. PROGRAM RALLYE 6 4. PŘIHLÁŠKY 7 5. SERVIS 9 6. PALIVO / PNEUMATIKY 11 7. SEZNAMOVACÍ JÍZDY 11 8. VYBAVENÍ POSÁDEK

Více

Rally Příbram Klub v AČR, Brodská 95, Příbram VIII.

Rally Příbram Klub v AČR, Brodská 95, Příbram VIII. Z V L Á Š T N Í U S T A N O V E N Í XXXI. SEVENOAKS Rally Příbram 2009 18. 19. září 2009 Příbram Mistrovství ČR v rally HA 2009 Rally se bude konat podle MSŘ FIA (a jejich příloh), Sportovních předpisů

Více

RALLY GUIDE RALLY GUIDE 1 0

RALLY GUIDE RALLY GUIDE 1 0 RALLY GUIDE 0 OBSAH (aktualizováno 31. 3. 2011) strana 1. ÚVOD - UVÍTÁNÍ 1 2. ORGANIZACE 5 3. PROGRAM RALLYE 6 4. PŘIHLÁŠKY 7 5. SERVIS 9 6. PALIVO / PNEUMATIKY 11 7. SEZNAMOVACÍ JÍZDY 11 8. SHAKEDOWN

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. RALLY LEGEND - Historic show

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. RALLY LEGEND - Historic show ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ RALLY LEGEND - Historic show Obsah zvláštních ustanovení 1. PROGRAM Obsah zvláštních ustanovení 1.Program 2.Organizace a popis 3.Pøihlášky 4.Pojištìní 5.Reklama a oznaèení 6.Pneumatiky

Více

& Jan Marek RALLY GUIDE 1

& Jan Marek RALLY GUIDE 1 RALLY GUIDE HISTORIC 1 (CZ) 0 & Jan Marek OBSAH (aktualizováno 15. 3. 2010) strana 1. HISTORIE 2 2. ORGANIZACE 3 3. PROGRAM RALLYE 4 4. PŘIHLÁŠKY 4 5. SERVIS 7 6. PNEUMATIKY 9 7. SEZNAMOVACÍ JÍZDY 9 8.

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Jednotné zásady pro akreditaci novinářů

Jednotné zásady pro akreditaci novinářů Standardní propozice RALLY 2011 PŘÍLOHA č. VII Jednotné zásady pro akreditaci novinářů 1. AKREDITAČNÍ PROCES (první žádost) Žádosti o akreditaci musí být podávány prostřednictvím informačního systému dostupného

Více

RALLYSPRINT KLUB V AČR PODKOPNÁ LHOTA 136, 763 18 TRNAVA IČ:: 75040557

RALLYSPRINT KLUB V AČR PODKOPNÁ LHOTA 136, 763 18 TRNAVA IČ:: 75040557 XVI. IMPROMAT RALLYSPRINT KOPNÁ MIO GPS MISTROVSTVÍ ČR VE SPRINTRALLY POHÁR MLÁDEŽE V RALLY VOLNÝ ZÓNOVÝ PODNIK VOLNÝ PODNIK POHÁR ČR V RALLY 18. 7. 2008 19. 7. 2008 SLUŠOVICE RALLYSPRINT KLUB V AČR R

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

VII. ro ník FLORBALOVÉHO TURNAJE ST EDO ESKÝCH ZÁKLADNÍCH #KOL

VII. ro ník FLORBALOVÉHO TURNAJE ST EDO ESKÝCH ZÁKLADNÍCH #KOL VII. ročník FLORBALOVÉHO TURNAJE STŘEDOČESKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Základní!kola Bene!ov " Jiráskova 888, S-trio SP# Bene!ov, Sport " hobby Bene!ov, Kony Video, Squash Trio, SK Florbal Bene!ov a St edo eský

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Vyvšeno dne : - 4 08-1998 Sejmuto dne : Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Mstské zastupitelstvo v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU Zastupitelstvo msta Vizovice rozhodlo dne 26. listopadu 2001 usnesením. VIII/149/01 vydat

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ HA - 0 -

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ HA - 0 - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ HA - 0 - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 39. RALLYE ČESKÝ KRUMLOV 2011 Mistrovství ČR v rally historických automobilů Volný mezinárodní podnik v rally HA OBSAH: strana 1. Úvod....1 2. Organizace...

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

IX. AUTOMOBILOVÝ SLALOM

IX. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ IX. AUTOMOBILOVÝ SLALOM MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Pořádá Auto klub Bažantnice v AČR Hodonín Sobot 3.6.2006 HODONÍN PÁNOV (Autocvičiště ELKO) I. PROGRAM A) Časový harmonogram Uzávěrka

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

II. Rally Vyškov 2010

II. Rally Vyškov 2010 Celkové pořadí závodu II. Rally Vyškov 2010 Jezdec Team Karoserie Celkový čas Ztráta na 1. Ztráta na př. Pavlát Petr 02. 84 Havlík Petr 03. 5 Oppitz Michal 04. 77 Mudřík Martin 05. 6 Horák Aleš 06. 12

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Pohár České republiky v rally. Agrotec autoklub v AČR Brněnská Hustopeče

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Pohár České republiky v rally. Agrotec autoklub v AČR Brněnská Hustopeče ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Pohár České republiky v rally Agrotec autoklub v AČR Brněnská 74 693 01 Hustopeče 1 Obsah: strana 1. Úvod....2 2. Organizace 2 3. Program 3 4. Přihlášky 3 9. Seznamovací jízdy 4 12.

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Propozice. Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007. Poádá : kynologický klub Beclav. dne 14.4.2007

Propozice. Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007. Poádá : kynologický klub Beclav. dne 14.4.2007 Propozice Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007 Poádá : kynologický klub Beclav dne 14.4.2007 na fotbalovém hišti TJ Sokol Hlohovec Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mistrovství České republiky v závodech automobilů do vrchu 2006. Mistrovství ČR historických automobilů 2006. Brněnský drak 2006

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mistrovství České republiky v závodech automobilů do vrchu 2006. Mistrovství ČR historických automobilů 2006. Brněnský drak 2006 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Mistrovství České republiky v závodech automobilů do vrchu 2006 Mistrovství ČR historických automobilů 2006 Brněnský drak 2006 Automotodrom Brno 2. dubna 2006 Kapitola I Všeobecný program

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

STANDARDNÍ PROPOZICE RALLY FAS AČR 2014

STANDARDNÍ PROPOZICE RALLY FAS AČR 2014 STANDARDNÍ PROPOZICE RALLY FAS AČR 2014 PRAVIDLA PRO RALLY 2014 MEZINÁRODNĚ PLATÍ: SPORTOVNÍ PŘEDPISY PRO REGIONÁLNÍ MISTROVSTVÍ A POHÁRY RALLY FIA + dodatky pro regiony + přílohy RRR V ČR PLATÍ: STANDARDNÍ

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 6. 6. 2010

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 6. 6. 2010 I. PROGRAM ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 6. 6. 2010 FIA Zóna Střední Evropy, Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení květen 2010

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EXPO CZECH RALLY Volný podnik

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EXPO CZECH RALLY Volný podnik ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EXPO CZECH RALLY 2010 13. - 14. 3. 2010 Volný podnik Tato rally se bude konat podle Mezinárodních sportovních řádů a jejich příloh, Standardních propozic FAS AČR, Národních sportovních

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXII. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 22. 5. 2011 FIA Zóna Střední Evropy, Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXII. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 22. 5. 2011 FIA Zóna Střední Evropy, Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXII. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 22. 5. 2011 FIA Zóna Střední Evropy, Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení duben 2011

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 330-1368/1765/06 Pr-5 Vyizuje: Ing. Robert Proka Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 26.09.2006

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Msto Stíbro. obecn závazná vyhláška. 27/97. o místních poplatcích

Msto Stíbro. obecn závazná vyhláška. 27/97. o místních poplatcích Msto Stíbro obecn závazná vyhláška. 27/97 o místních poplatcích Msto Stíbro vydává podle 16 a 14 písm. h) zákona. 367/90 Sb., o obcích ve znní pozdjších novel a podle 15 zákona. 565/90 Sb., o místních

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

38. MOGUL ŠUMAVA RALLYE 2003 KLATOVY, 13. - 15.03. 2003

38. MOGUL ŠUMAVA RALLYE 2003 KLATOVY, 13. - 15.03. 2003 38. MOGUL ŠUMAVA RALLYE 2003 KLATOVY, 13. - 15.03. 2003 Konečné výsledky - oficiální Final Official Classification Poř. St.č. Soutěžící Priorita Značka vozu F2 MCZ Kat A B C D E RZ čas Součet Ztráta ved.

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R

Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R za okres v katastru Praha-východ Brandýs nad Labem Datum vyhlášení kola : 1.22006 Poslední den podání žádosti o nabídnuté

Více

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz Zvláštní ustanovení Násedlovice 22. 8. 2015 Mistrovství České Republiky Československý autoslalom www.csautoslalom.cz I. PROGRAM A) Časový harmonogram Uzávěrka písemných přihlášek: 20. 8. 2015 Sobota -

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í #4571/SKL/2014-SKLM@T 4571/SKL/2014-SKLM.j.: UZSVM/SKL/4468/2014-SKLM ad pro zastupování státu ve vcech majetkových Územní pracovišt Stední echy, Rašínovo nábeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

3. New Energies Rallye Český Krumlov 2014 2.-3.5.2014

3. New Energies Rallye Český Krumlov 2014 2.-3.5.2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 3. New Energies Rallye Český Krumlov 2014 2.-3.5.2014 Jízda pravidelnosti vozidel s elektrickým nebo alternativním pohonem s hvězdicovou jízdou do místa startu a vloženými měřenými

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

AUTOSLALOM ZLÍN. Zvláštní ustanovení. www.autoslalom.cz. Řetechov 17. 5. část RZ Biskupice

AUTOSLALOM ZLÍN. Zvláštní ustanovení. www.autoslalom.cz. Řetechov 17. 5. část RZ Biskupice AUTOSLALOM ZLÍN www.autoslalom.cz Mistrovství České republiky Česká Trofej Junior Zóna střední Evropy Řetechov 17. 5. část RZ Biskupice Zvláštní ustanovení ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXVI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Znaka íslo jednací Vyizuje Trhové Sviny ODSH/05/200/.- II/157 8910/05

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 Píloha. 6 usnesení z 30. zasedání zastupitelstva msta Stíbra dne 13.12.2001 Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 o místních poplatcích Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 13.12.2001 v souladu s

Více

1. Všeobecná pravidla 1.1. Kalendá závod

1. Všeobecná pravidla 1.1. Kalendá závod MSP / RYCHVALDSKÝ POHÁR zima 2010 2011 1/5 editel soutže: Ludk Szostek www.rcteamrychvald.cz RcTeamRychvald@seznam.cz Stavební a soutžní pravidla pro závody rádiem ízených model poádaných DDM Rychvald

Více

RAL LY GUIDE 1 RALLY GUIDE

RAL LY GUIDE 1 RALLY GUIDE RALLY GUIDE 0 OBSAH (aktualizováno 30. 3. 2014) strana 1. ÚVOD - UVÍTÁNÍ 1 2. ORGANIZACE 8 3. PROGRAM RALLYE 9 4. PŘIHLÁŠKY 10 5. SERVIS 13 6. PALIVO / PNEUMATIKY 14 7. SEZNAMOVACÍ JÍZDY 15 8. SHAKEDOWN

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000

Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000 ESKÝ NORMALIZANÍ INSTITUT ve spolupráci s asopisem Elektro si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000 který se bude konat dne 13. listopadu

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích)

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo obce Telnice vydává dne v souladu s ustanoveními 10 písm. D) a 84 odst. 2, písm. I) zákona.

Více

MISTROVSTVÍ A POHÁRY RALLY FIA. + dodatky pro regiony

MISTROVSTVÍ A POHÁRY RALLY FIA. + dodatky pro regiony STANDARDNÍ PROPOZICE RALLY FAS STANDARDNÍ PROPOZICE RALLY FAS AČR 2015 2015 SPORTOVNÍ PŘEDPISY PRO REGIONÁLNÍ MISTROVSTVÍ A POHÁRY RALLY FIA + dodatky pro regiony + přílohy SPORTOVNÍ PŘEDPISY PRO REGIONÁLNÍ

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

NABÍDKA PRO PREZENTACI VAŠÍ FIRMY NA MISTROVSTVÍ ČR V AUTOMOBILOVÝCH SOUTĚŽÍCH

NABÍDKA PRO PREZENTACI VAŠÍ FIRMY NA MISTROVSTVÍ ČR V AUTOMOBILOVÝCH SOUTĚŽÍCH NABÍDKA PRO PREZENTACI VAŠÍ FIRMY NA MISTROVSTVÍ ČR V AUTOMOBILOVÝCH SOUTĚŽÍCH Stručná charakteristika soutěže: soutěž seriálu mistrovství ČR v automobilových rally centrum soutěže v Okříškách cca 10 km

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

ESKÁ FEDERACE AIKIDÓ, Z.S. Stránka 1. Technické p edpisy Zkoušky DAN

ESKÁ FEDERACE AIKIDÓ, Z.S. Stránka 1. Technické p edpisy Zkoušky DAN ESKÁ FEDERACE AIKIDÓ, Z.S. Stránka 1 Technické pedpisy Zkoušky DAN Stránka 2 Historie zmn Datum revize, verze. Zmny, doplnní (popis) Vypracoval 11.7.2016, V1.0 Nové pojetí. Ruší všechny pedchozí pedpisy

Více

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los.

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los. Mstský úad Sobslav námstí Republiky 55/I 392 01 Sobslav V... dne... Vc: Žádost o povolení tomboly název a sídlo provozovatele tomboly žádá o povolení tomboly pi akci konané dne:... na míst:... Vydáno bude...

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 159 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 16.7. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pan Ing. Daniel Procházka paní MUDr.

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

PROGRAM Zahájení p íjmu p lášek Uzáv rka p ihlášek: Uzáv rka p ihlášek pro spolujezdce: Administrativní p ejímka Technická p ejímka voz

PROGRAM Zahájení p íjmu p lášek Uzáv rka p ihlášek: Uzáv rka p ihlášek pro spolujezdce: Administrativní p ejímka Technická p ejímka voz ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Příbram 29-30. 5. 2009 Autoklub Příbram v AČR Pod záštitou starosty města Příbram MVDr. J. Řiháka 1 Cross country rally Příbram 2009, která se uskuteční ve dnech 29. - 30. 5. 2009,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Fax: +420 571 438 280 Mobil: +420 606 677 620 www.vsetin.rally.cz ; www.autoklubvsetin.com Email: sekretariat@autoklubvsetin.com

Fax: +420 571 438 280 Mobil: +420 606 677 620 www.vsetin.rally.cz ; www.autoklubvsetin.com Email: sekretariat@autoklubvsetin.com WÜRTH PARTR RALLY VSETÍN 24. - 25. ŘÍJNA 2008, VSETÍN, Czech Republic Mio GPS Mistrovství ČR ve sprintrally K4 Pohár ČR v rally Vsetín, 24. 25. ŘÍJNA 2008 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Obsah ZU: 1. Program 2. Organizace

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více