NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. muzeum. dny evropského dědictví. FotoGalerie. život je poznání, loučení a vzpomínání (jan Neruda)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. muzeum. dny evropského dědictví. FotoGalerie. život je poznání, loučení a vzpomínání (jan Neruda)"

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2013 cena: 10 Kč dny evropského dědictví str. 4 muzeum nová stálá expozice Vernisáž v 17 hod FotoGalerie mariánská pouť str. 20 a 21 život je poznání, loučení a vzpomínání (jan Neruda) Vážení spoluobčané! Věřím, že jste si užili nadmíru teplého léta a nabrali sil ke své každodenní činnosti. Po době dovolených, prázdnin a pohody se vracíme k věcem zásadním, často vážným a s tím souvisí i můj zářijový úvodník. Jsem si dobře vědom toho, že jedním z dlouhodobě neřešených míst, činících městu ostudu, je smuteční síň na Lesním hřbitově. Současný nevyhovující technický, kapacitní i estetický stav smuteční síně jsme začali řešit již před dvěma lety, kdy jsme o pomoc se zpracováním návrhu na úpravy požádali Fakultu umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Bohužel ani po roce nebylo dosaženo žádného hmatatelného výstupu. Díky RNDr. Tomáši Tichému, členu výboru rozvoje zastupitelstva města, jsme získali kontakty na prof. Ing. arch. akad. arch. Václava Girsu z Fakulty architektury ČVUT v Praze, který dlouhodobě působí v oblasti dějin architektury a ochrany památek. Ten se našeho problému velmi iniciativně ujal a výsledkem je podrobná studie a návrh nového architektonického řešení, jehož autorkou je Bc. Marie Křížová, jedna ze studentek prof. Girsy. Z rešerše, která je úvodní částí studie, je zřejmé, že autorka věnovala pozornost lesním hřbitovům v ČR i v zahraničí. Inspiračními zdroji se staly smuteční síně na lesním hřbitově Skogskyrkogärdenu ve Stockholmu, na lesním hřbitově v Mnichově, na hřbitově Srebrniče ve Slovinsku, ale především smuteční síně v Turnově a v Opavě. Bc. Křížová se zcela jednoznačně přiklání k takovému architektonickému řešení, které reflektuje geomorfologické prvky krajiny. Těmi jsou pro Novoborsko kopce, neboť přímo z Lesního hřbitova jsou mezi stromy zahlédnutelné vrchy Borský, Chudý a Strážný. Studie dále poukazuje na skutečnost, že poslední razantní úprava proběhla před více než 30 lety, konkrétně v roce 1981, je tedy zcela logické, že řada prvků je z dnešního pohledu esteticky i technicky nevyhovující. Problémem jsou malé kapacitní prostory pro smuteční hosty, esteticky dožité obložení interiéru, osvětlení, záclonový katafalk, z technických prvků pak nefungující chladírna a nevyhovující zázemí pro obsluhu. Mezi hodnotné prvky, které naopak zaslouží pozornost, zařadila autorka studie skládací dveře a charakteristickou architekturu z roku 1909 podle návrhu M. Dittricha. Proto po prostudování historických Studie na úpravu smuteční síně na Lesním hřbitově (pohled do prostoru závětří) plánů a pohlednic navrhuje historické jádro budovy ponechat a odstranit přístavby z 80. let minulého století. Původní historické jádro budovy navrhuje rozšířit novými přístavbami o prostor se zázemím pro personál a místnost pro obsluhu rakve, velmi podstatnou změnou pak je zvýšení kapacity obřadní síně včetně vybudování krytého závětří. Pro umístění hygienického zázemí (toalety, úklidová místnost, sklady), které je nedůstojné pro smuteční síň, by sloužil dům správce. Předpokladem je, že toto hygienické zázemí by zároveň sloužilo pro potřeby provozu celého hřbitova. Rada města, která se konala , tuto studii schválila a doporučila pokračovat v dalším stupni dokumentace, kterou je dokumentace pro územní řízení a stavební povolení s tím, že se bude dále jednat o barevném řešení a zachování autorských práv. Předpokládám, že se tak skutečně podařilo nastartovat proces rekonstrukce Lesního hřbitova, bez ohledu na to, kdo bude v budoucnu město řídit. Myslím si, že jsme tím zavázáni našim předkům, ale i generacím následujícím, a věřím, že tato plánovaná změna bude obyvateli města přijata pozitivně. Mgr. Jaromír Dvořák starosta Nového Boru

2 Zprávy z města město Nový Bor nabízí k prodeji nebytový prostor do OV v panelovém domě čp. 748 v ul. Rumburských hrdinů, v 1.PP Cena Kč Nebytový prostor je volný bez nájemníků, podlahová plocha 22,4 m². Vhodný jako sklep, dílna, sklad. Bližší informace na tel: nebo na (úřední deska) Miluše Svatoňová zastupující vedoucí odboru správy majetku parcelu pč. 1701/1 o výměře 529 m² v k.ú. Arnultovice u Nového Boru Cena Kč místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu Upozorňujeme občany, že končí splatnost pro úhradu tohoto místního poplatku za 2. pololetí. Způsoby úhrady bankovním převodem (pro platby komunálního odpadu převodem na číslo účtu: / příslušný variabilní symbol pro platbu platební kartou (pokladna MěÚ Nový Bor - budova B - přízemí) složenkou na vyžádání (složenky nejsou hromadně zasílány) hotovostně (pokladna MěÚ Nový Bor - budova B - přízemí) prostřednictvím služby SIPO, pokud máte zájem hradit místní poplatek za komunální odpad prostřednictvím služby SIPO, dostavte se na MěÚ Nový Bor, nám. Míru 1, budova A, 2. patro, č. dv. 8 - místní poplatky. Zde sdělíte své spojovací číslo SIPO a svým písemným souhlasem umožníte provedení úhrady (zaevidování nových zájemců je možné nejpozději do 30. ledna 2014). termíny příštích zasedání zastupitelstva města středa středa zasedací místnost MěÚ 3. patro budova A začátek v 16:30 hodin Při provádění plateb poplatku je nutné uvádět příslušný variabilní symbol, který je jednoznačnou identifikací platby. Toto prosím dodržujte při hrazení plateb místních poplatků. Pokud dochází k jakékoliv změně v evidenci poplatníků, je nutno tyto změny ohlásit správci poplatku (finanční odbor, nám. Míru 1, 2. patro č. dv. 8, F. Menšík) ještě před úhradou poplatku a v ternímu do 15 dnů od vzniku změny nebo nové skutečnosti pro evidenci poplatku. S dotazy se obracejte na MěÚ Nový Bor finanční odbor (místní poplatky - Menšík - tel , cz) V případě nezaplacení místního poplatku, je poplatek vyměřován dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a vymáhán v návaznosti na zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Zpracoval: František Menšík starostův den otevřených dveří Ing. Jiří Anděl, CSc. vedoucí finančního odboru středa 4. září od 13:00 do 17:00 hodin NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Cena: 10 Kč Sídlo redakce: MěÚ Nový Bor, odbor školství, kultury a sportu, nám. Míru 1, Nový Bor Tel: , Redakce: Markéta Růžičková Internetové stránky MěÚ Nový Bor: Redakční rada: Mgr. Miroslav Šeps - předseda, Mgr. Kateřina Mašková, Mgr. Magdaléna Svobodová, Ing. Otakar Válek, Mgr. Stanislav Valdman, Daniela Žďárková DTP: Markéta Růžičková Tisk: Reklama Klapka, s.r.o., Dubická 991, Česká Lípa, tel: Povoleno: evidenční číslo MK ČR E Náklad: ks Vytištěno: Vydáno: Redakční rada má právo zamítnout příspěvky, které budou v rozporu se statutem měsíčníku nebo budou dodány po uzávěrce. Vydavatel nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody. 2 Novoborský měsíčník / září 2013

3 Zprávy z města co obec dobříň spojuje s městem nový bor Jsem starostou v malé obci na břehu řeky Labe, v Dobříni u Roudnice nad Labem. Naší obci město Nový Bor pomohlo překonat následky povodní na Labi V červnu tohoto roku proběhly v Novém Boru Krajské a Sklářské slavnosti, při kterých město Nový Bor uspořádalo finanční sbírku ve prospěch naší obce postižené povodní, včetně sbírky materiální pomoci. Neměl jsem možnost být u předání těchto darů, proto naši obec zastoupila místostarostka obce paní Mrázková. Několikrát jsem však mluvil telefonem s místostarostkou Nového Boru Ing. Silnou - úžasný a velmi milý rozhovor. Nemohl jsem pochopit, že si někdo tak daleko od nás mohl na nás vzpomenout a rozhodnul se nám pomoci. Nebyli jsme mediálně prezentováni a ani jsme nepatřili k nejvíce postiženým obcím. Pořád mi tato myšlenka sedí v hlavě. Přemýšlím, co vše mne i naši obec spojuje s Novým Borem. Jednou mi lékař ošetřil zub, když jsme byli na dovolené v Krkonoších. Nejbližší byl v Novém Boru. V rámci mého zaměstnání jsem se podílel na rekonstrukcích a nástavbách panelových domů v Novém Boru. Na dovolené na lyžích jsem se setkal s jedním novoborským zastupitelem, který nám daroval nádherné sklo. Dodnes z tohoto poháru piji při rodinných slavnostech. Říkám tomu starostův pohár. Do Arnultovic pro ně jezdíme každý rok do malé domácí sklárny. Tyto poháry z lesního skla potom jako poháry cti při největší slavnosti, při vánočním koncertu, předáváme našim občanům za pomoc a službu prokázanou spoluobčanům. Pomyslný pohár bych rád předal na dálku všem, kteří nám po povodních pomohli. Paní farářka Československé církve husitské uspořádala koncert a výtěžek poslala do Dobříně. Díky za úžasný křesťanský projev, vždyť mohla raději opravit kus kostela Žáci a učitelé ze základní stav hladiny toků na novoborsku mohou lidé sledovat on-line Vydatné deště na začátku června vyvolaly u řady obyvatel města obavy z povodní. Ty pak pomohla rozptýlit speciální čidla, která zaznamenávají aktuální stavy a změny hladiny Šporky a Dobranovského potoka. Podrobné údaje ze sledovaných lokalit jsou dostupné na webových stránkách Regionálního hydrologického informačního servisu: Zde lidé naleznou také přehled o počasí v Novém Boru, a to na základě měření meteorologické stanice, která je umístěna na budově místní základní školy. Jana Maněnová školy U Lesa vybrali Kč. Pan ředitel Mgr. Jindřich Novák mohl objednat autobus a jet s dětmi třeba někam na výlet. On si však vzpomněl na nás Humanitární organizace ADRA, pastor pan Matoušek, jednal s novoborskou radnicí a vybrali jako cílovou obec pomoci, obec Dobříň. Rodák z Dobříně, český básník Josef Hora si ještě před válkou oblíbil Nový Bor a život novoborských sklářů ovlivnil texty jeho nádherných básní. Není těch náhod trochu moc? Určitě není. Tam kde bydlí hodní lidé, to není náhoda, oni jsou prostě takoví. Mohli si za ty peníze koupit cokoli. V takovém velkém městě je vždy za co platit a nikdy není peněz dost. Celé akci dodal navíc nesmírnou důstojnost a váhu starosta Nového Boru Mgr. Jaromír Dvořák, při osobním předání daru. A co už vůbec nemohu pochopit, jak se dočítám z tisku, že přijel a osobně se zúčastnil i hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta. Taky máme své hejtmany. Modré, oranžové, červené, ale nikdy jsme je neviděli. Váš hejtman přijel za zástupci naší obce a mluvil z pódia o důležitosti pomoci právě těm nejmenším. Úžasné. Chtěl bych Vám všem poděkovat a prostřednictvím Novoborského měsíčníku podat ruku. Děkuji zejména těm nejmenším, kteří přispěli třeba dvacetikorunou, dětem ve škole, občanům věřícím, učitelům, podnikatelům i živnostníkům, úředníkům městského úřadu, vedoucím pracovníkům, na jejichž ramenou leží tíha zodpovědnosti za město Nový Bor, pánům starostovi i hejtmanovi, prostě všem občanům, které potkáváme na ulicích. Díky. S úctou Miroslav Kvintus starosta obce Dobříň sloupská ulice se dočká opravy Od minulého roku omezuje řidiče i chodce propadlá část vozovky ve Sloupské ulici v Novém Boru. Opravy se pak má tato komunikace, která je ve správě Libereckého kraje, dočkat na podzim. Rada Libereckého kraje totiž na svém srpnovém zasedání schválila zahájení její rekonstrukce. Je to dobrá zpráva pro řidiče i pro chodce, kterým propadlá vozovka v tomto úseku znesnadňovala pohyb. Rada Libereckého kraje stanovila termín dokončení opravy, a tím je 15. listopad tohoto roku, sdělil starosta města Jaromír Dvořák a zároveň doplnil, že náklady na rekonstrukci komunikace ve Sloupské ulici byly vyčísleny na 1 milion a 600 tisíc korun bez DPH. Jana Maněnová novoborští senioři vycestují ze samoty Samota, izolovanost a ztráta kontaktů s okolním prostředím, to jsou problémy, se kterými se potýkají senioři s omezenou pohyblivostí. Jejich každodenní realitu má ale změnit projekt s názvem Cestování ze samoty. Ten pro novoborské klienty připravují Sociální služby města Nový Bor, a to ve spolupráci s místním Svazem důchodců a Unií roztroušené sklerózy. Cílem projektu je reagovat na přání seniorů žijících v domech s pečovatelskou službou nebo ve svých domácnostech v Novém Boru, kteří využívají sociální služby, zejména pečovatelskou službu, potýkají se s pocity samoty a s ohledem na svoji sníženou soběstačnost již nemají možnost samostatného pohybu. Bezbariérovým autobusem a za pomoci pečovatelů dopravíme seniory na místa, kam se sami nemohou dostat. Na místa, kde si mohou alespoň chvíli povídat, sdílet své zkušenosti, životní strasti i radosti. Na místa, kde se lidské setkání může změnit v přátelství, přiblížil smysl projektu jeho hlavní organizátor Daniel Nerad, ředitel příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor. Ten zároveň doplnil, že v rámci prvního výletu ze samoty se těžce pohybliví klienti podívají do liberecké botanické zahrady a navštíví i oblíbené turistické místo Obří sud na Javorníku. Jak dále uvedl Daniel Nerad, projekt zaměřený na zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a prevenci sociální izolace seniorů s pohybovým omezením podpořila finanční částkou ve výši 17 tisíc korun Nadace České spořitelny. Jana Maněnová Novoborský měsíčník / září

4 Zprávy z města senioři v Novém Boru mohou vybírat ze široké NaBídky sociálních služeb Dovážka obědů od dvou dodavatelů, nabídka několika druhů jídel, zajištění nákupů až do bytu, pomoc při osobní hygieně, praní prádla nebo pedikúra, to je jen částečný výčet činností a úkonů, které seniorům ve městě a jeho jednotlivých částech zajišťují Sociální služby města Nový Bor. Podle Daniela Nerada, ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor, pak jejich cílovou skupinou nejsou jen senioři, ale také osoby s tělesným a zrakovým postižením. Smyslem našich služeb je umožnit setrvat lidem s handicapem v přirozeném domácím prostředí a současně poskytnout takové úkony, které zvyšují kvalitu jejich života. Seniorům, zrakově a tělesně postiženým obyvatelům Nového Boru tak například dovezeme nejen jídlo, provedeme masáže, ale dohlédneme na ně mimo jiné i tehdy, když jejich rodinní příslušníci odjíždějí na dovolenou, přiblížil Daniel Nerad s tím, že tyto služby pomáhají znevýhodněným klientům ve značné míře udržovat soběstačnost a samostatnost. Zájemci o sociální služby se dozvědí podrobnosti na telefonních číslech , nebo mohou osobně kontaktovat sociální pracovnici v kanceláři Domova s pečovatelskou službou ve Špálově ulici, č.p. 944 (za kostelem). NovoBorští strážníci a hasiči zpříjemnili prázdninové odpoledne ohroženým dětem Jana Maněnová Strážníci Městské policie v Novém Boru, hasiči a zástupci Policie ČR vyrazili předposlední červencový týden na dětský tábor do rekreačního střediska Oáza ve Sloupu v Čechách. Cílem společného výjezdu pak nebyl zásah u nehody nebo jiného případu, ale prezentace jejich práce. V rekreačním středisku pak strážníci, policisté a hasiči zpříjemnili odpoledne dětem pocházejícím ze sociálně znevýhodněného prostředí a ohroženým sociálně patologickými jevy. Malí táborníci si zde například vyzkoušeli, jak funguje narkotizační foukačka, odchytová tyč se smyčkou nebo alkohol tester, dostali možnost prohlédnout si mimo jiné i defibrilátor, hasičskou techniku a služební vozy policistů a strážníků. Velký zájem pak děti měly také o policejní vysílačky. Jana Maněnová Foto: Jana Maněnová Malí táborníci si mohli vyzkoušet, jak funguje alkohol tester a jiné vybavení strážníků. dny evropského dědictví září 2013 Město Nový Bor se také v roce 2013 připojuje ke Dnům evropského dědictví (EHD European Heritage Days), které se v roce 2013 konají od 7. do 15. září. Národní zahájení se uskuteční 7. září v Olomouci a téma letošního ročníku je Památky v novém světle. Součástí Dnů evropského dědictví 2013 je akce Industriální stopy 2013/ Den památek techniky a průmyslového dědictví. V sobotu 14. září se návštěvníkům otevřou brány pivovarů, mlýnů, skláren, dolů a další doklady technické práce generací našich předchůdců. Bližší informace o zpřístupněných objektech cz/ehd/cz/ Město Nový Bor nabídne v rámci EHD občanům i návštěvníkům města zpřístupnění některých památek, některé ukáže v novém světle a v rámci doprovodných akcí bude prezentovat i památky techniky a průmyslového vlastnictví na Novoborsku. Srdečně zveme všechny zájemce o novoborskou historii k jejímu oživení: hodin v prostoru bývalého evangelického kostela (za cukrárnou Michaela) představení nové publikace Smutný osud evangelického kostela v Novém Boru za přítomnosti autora Michala Rádla (autogramiáda) Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Novém Boru a hodin bude návštěvníkům zpřístupněna věž kostela a v interiéru kostela je připravena po restaurování nová instalace plátna Josefa Mánesa Kristus na kříži od hodin v Navrátilově sále Zajímavosti z historie mlýnů a brusíren skla na Novoborsku - beseda s Mgr. Miroslavem Kolkou, pracovníkem NPÚ, územní odborné pracoviště Liberec od hodin v Kostele sv. Ducha v Arnultovicích koncert mezi obrazy, na housle hraje Jana Herajnová Sklářské muzeum Nový Bor v hodin slavnostní otevření nové stálé expozice Kostel sv. Ducha v Arnultovicích hodin bude kostel volně přístupný, současně je možno v jeho interiéru zhlédnout výstavu Rudolfa Schiffnera Obrazy, kameny, dřevo Při procházce městem zamiřte na schody z ulice Wintrova do ulice U starého hřbitova, kde jsou nově instalovány 3 klasicistní náhrobky z přelomu 18. a 19. století volně přístupné Magaléna Riedelová DiS. (OŠKS) a Bc. Štěpánka Janotová (SÚ) 4 Novoborský měsíčník / září 2013

5 Zprávy z města obnova válečných pomníků v Novém Boru V červenci byly na území Nového Boru zahájeny opravy válečných památníků, a to v lokalitách Lesní hřbitov, Arnultovice a Janov. Památník padlým v I. světové válce na Lesním hřbitově v podobě šestimetrového sloupu s vytesanými jmény padlých bude odbornou firmou šetrně rozebrán a následně převezen do ateliéru k vyhotovení kopie. Kopie bude instalována na původní místo a originál bude uložen v depozitáři. U památníku padlým v I. světové válce v Arnultovicích před Kostelem sv. Ducha budou vyhotoveny nové kamenné desky s kamenickým způsobem vytesanými jmény padlých. Tyto nové desky budou odborně instalovány náhradou za stávající kamenné desky, které jsou již počasím a stářím degradované a některá jména tak již nejsou čitelná. Památník padlým v I. světové válce v obci Janov bude celkově očištěn a vyspraven a budou vyhotoveny tři nové žulové pamětní desky s nápisem odkazujícím k památce padlým. Nové žulové desky budou odborně instalovány na pomník, na kterém původní desky již mnoho desítek let chybí. Obnova všech tří pomníků bude prováděna do října 2013 odbornými firmami a všechny práce jsou prováděny na základě odborné projektové dokumentace. Na obnovu všech tří pomníků získalo město Nový Bor státní dotaci od Ministerstva obrany České republiky ve výši cca Kč, což představuje 75% z celkových nákladů, které budou na obnovu vynaloženy. Lukáš Janků referent pro zajišťování dotací MěÚ Nový Bor poděkování novoborským hasičům Chtěli bychom touto cestou poděkovat za profesionální zásah novoborských hasičů. V pondělí 12. srpna ve večerních hodinách v bytě na T.G.M., kde se nám zasekl zámek. Velmi si vážíme jejich slušného chování a lidského přístupu. Děkujeme Rodina Šimkova informace o červnových povodních O prvním i druhém červnovém víkendu vzhledem k vytrvalým srážkám a špatné předpovědi počasí drželi službu někteří členové povodňové komise města a povodňové komise ORP (obec s rozšířenou působností - 16 obcí). Práci výrazně usnadnilo první využití nového digitálního povodňového plánu města. Čidla na Šporce a Dobranovském potoce totiž automaticky zasílají SMS při dosažení povodňových stupňů. Nakonec naštěstí byla činnost obou komisí spíše preventivního a monitorovacího charakteru. Na Dobranovském potoce byl dosažen téměř 2. SPA (stupeň povodňové aktivity) a na Šporce max. 1. SPA. Situace v obcích ORP Nový Bor byla na základě informací starostů obcí pod kontrolou. V některých obcích byly dosaženy 1. SPA nebo nebyl vyhlášen žádný SPA. Vyhlášen II. SPA byl dne v dopoledních hodinách v obci Skalice u České Lípy na Okrouhlickém potoce. V odpoledních hodinách kolem 16 h byl II.SPA odvolán na I.SPA, který byl ještě téhož dne také odvolán. Mimořádná situace vznikla v Okrouhlé v sobotu v pozdních odpoledních hodinách. Spadlo zde na malém území velké množství srážek, což mělo za následek zvláštní povodeň a vyhlášení 3. SPA starostou obce. Stav zkomplikovala těžba v lesích nad Okrouhlou. O mnoho složitější situace byla např. v České Lípě a jiných městech. Město zorganizovalo humanitární a finanční pomoc obci Dobříň. Na našem území byly hlášeny zatopené sklepy a zahrady několika domů, vybřežení bezejmenné vodoteče v Arnultovicích si vyžádalo zásah hasičů. Větší škody nebyly zaznamenány. Po celou dobu fungovala hlásná služba, která vždy informuje obce o stavu po toku. Jednotlivé kroky byly zaznamenány do povodňové knihy, průběžně byly ukládány na povodňový portál Libereckého kraje, informace byly i na webových stránkách města. Na základě červnových povodní byla vyhodnocena a překalibrována činnost jednotlivých čidel, v červenci byla svolána preventivní info schůzka všech členů povodňových komisí a starostů obcí ORP. Do 3 měsíců bude zpracována podle vodního zákona i závěrečná zpráva o povodni. Pro informovanost občanů připojujeme ještě tento odkaz (http://cidla.mopos.cz/regions/4/) na sledování hladinových čidel. Digitální povodňový plán města lze najít na webových stránkách města. Děkujeme všem za aktivitu a spolupráci, a doufáme, že se letos podobná situace nebude opakovat. Ing. Jitka Kopčáková, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Nový Bor Ing. Vladimír Prskavec pracovník krizového řízení změna v ulici v lomech Před 15ti lety byly vykáceny dva nemocné kaštany (jírovce maďaly) na úpatí travnatého schodiště v ulici V Lomech v Novém Boru a poté i několik buků a 2 lípy na skalnatém výběžku nad schodištěm. Tím došlo ke zrušení registrovaného VKP (významného krajinného prvku) podle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, protože tato vyšší ochrana přírody zde pozbyla smyslu. V letošním roce odbor životního prostředí v místě bývalého VKP nechal vysadit 2 nové malokorunné neplodící jírovce, a zároveň nechal osadit na patě schodiště novou dřevěnobetonovou lavičku a koš ve stejném stylu. Doufáme, že nově vzniklé odpočinkové místo bude dobře sloužit občanům Nového Boru i návštěvníkům a předpokládáme, že se stane součástí plánované Skleněné cesty po Novém Boru. Ing. Jitka Kopčáková vedoucí OŽP MěÚ Nový Bor Novoborský měsíčník / září

6 Zprávy z města dotace Na výměnu kotlů pro vytápění domácností V poslední době se občané stále častěji obrací s dotazem na odbor životního prostředí Městského úřadu Nový Bor s dotazem: Jak je to v letošním roce s dotací na výměnu kotlů pro domácnost? OŽP proto poskytuje tuto informaci: Dne Ministerstvo životního prostředí a Moravskoslezský kraj vyhlásily 1. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů. Žádost o dotaci z tohoto programu mohou podat pouze občané s trvalým pobytem v Moravskoslezském kraji. Občané z jiných krajů mohou žádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám K dispozici je samostatný web nzu2013.cz/, kde žadatelé najdou informace jak získat dotaci krok za krokem. Dále zájemci o dotaci mohou využít bezplatnou informační telefonní linku (PO PÁ 7:30 16:00). Příjem žádostí o dotace pro vlastníky rodinných domů bude zahájen v srpnu zpracovala: Kateřina Tvrdíková, DiS. Ing. Jitka Kopčáková vedoucí OŽP MěÚ Nový Bor svozy odpadů s čárovými kódy v roce 2013 Svozy pytlů papíru a plastů z domácností, které jsou opatřeny čárovými kódy, budou probíhat zpravidla první pondělí v měsíci, tedy v termínech: Protože se objevily nejasnosti a dotazy, znovu důrazně žádáme občany, aby kontrolovali průběžně svá odevzdaná množství na webových stránkách města: městský úřad - odbory - odbor správy majetku komunální odpady evidence sběru tříděného odpadu s čárovým kódem nebo přímo na úřadě a aby své kódy před svozem důsledně přelepovali průhlednou izolepou (lépe drží)!! Upozorňujeme občany, že účetní období pro separaci s čárovými kódy končí vždy k Od začalo nové účetní období. Zpracoval: Mgr. Petr Škop 2. 9., , , Má to smysl, třiďte odpad! Miluše Svatoňová zastupující vedoucí odboru správy majetku sběrové soboty v roce 2013 Sběrové soboty v Novém Boru - sběr železného šrotu Výše uvedený odpad je třeba uložit ve stanovený den k popelnicím, svoz uskuteční v průběhu celého dne firma COMPAG CZ s.r.o. Velkoobjemové kontejnery v Bukovanech, Horním a Dolním Pihelu, Janově u CO a u autobusové zastávky, u rybníčku, u restaurace, ve spodní části Janova u hradu a v Chomoutech , Vedle přistavených kontejnerů je možné v těchto dnech přistavit i lednice, TV - kompletní, svázaný papír a železný šrot. Zpracoval: Mgr. Petr Škop Miluše Svatoňová zastupující vedoucí odboru správy majetku starožitné hodiny v obřadní síni opět Bijí V měsíci červnu byla provedena oprava starožitných stojacích hodin v obřadní síni Městského úřadu Nový Bor. Opravu provedl zkušený hodinář pan Josef Pecha z Nového Boru na své náklady, čímž mu náleží velké poděkování vedení města Nového Boru. Nově opravené hodiny tak budou svým odbíjením doprovázet manžele na jejich společné cestě. Ing. Miluše Rychtářová vedoucí Správního odboru informace pro občany Na základě požadavku Ministerstva životního prostředí je zveřejněna na úřední desce města informace o oznámení koncepce - zahájení zjišťovacího řízení - k Návrhu změn Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období Dokumenty jsou k dispozici k nahlížení na podatelně MÚ a jsou uveřejněny na webových stránkách města. sekretariát starosty Foto: Markéta Růžičková trhy na náměstí Míru v Novém Boru 19. září října listopadu prosince Novoborský měsíčník / září 2013

7 Zprávy z města starosta města si prohlédl absolventské práce Na sklonku června přijal starosta města Jaromír Dvořák pozvání vedení zdejší Vyšší odborné školy sklářské (VOŠ) k prohlídce závěrečných prací studentů. Projekty letošních absolventů zaujaly svou invencí i řemeslnou kvalitou zpracování. Starostu města na půdě školy přivítala pedagožka Stanislava Grebeníčková společně se svým kolegou Milanem Handlem. Ti zároveň uvedli, že studenti letošního závěrečného ročníku VOŠ prokázali velkou míru talentu i znalostí. Polovina našich současných absolventů byla přijata k dalšímu studiu na vysokých školách a univerzitách s uměleckým zaměřením. Další pak získali profesní uplatnění v prestižních sklářských a designérských firmách, přiblížil Milan Handl s tím, že taková bilance svědčí rovněž o vysoké kvalitě novoborské sklářské školy. Na jeho slova poté navázala Stanislava Grebeníčková, která poukázala na důležitost komplexnosti přípravy studentů. Klademe důraz na to, aby naši absolventi obstáli na trhu práce i v dalším studiu. Studenti tak musejí zvládnout vše, co souvisí se sklářskou tvorbou, a to od zpracování grafického návrhu, výrobu, až po prezentaci jejich tvorby, popsala Stanislava Grebeníčková. Starosta města Jaromír Dvořák během své návštěvy VOŠ vyjádřil přesvědčení, že tento způsob vzdělávání i samotná škola mají značný význam pro město Nový Bor. Jsem velmi mile překvapen vysokou profesionální úrovní absolventských prací. Je zřetelné, že vedení školy má jasnou Foto: Jana Maněnová Starosta města byl mile překvapen vysokou úrovní absolventských prací koncepci i perspektivu dalšího rozvoje. Novoborská sklářská škola je také neodmyslitelnou součástí života města a díky svému renomé zvyšuje i jeho atraktivitu, sdělil na závěr Jaromír Dvořák. Veřejnost se bude moci seznámit s tvorbou letošních absolventů VOŠ na chystané výstavě v novoborském Turistickém informačním centru. Jana Maněnová výpis usnesení z 32. zasedání zastupitelstva města konaného dne usnesení č. 1100/13/zm32 Schválení Návrhu závěrečného účtu Svazku obcí kanalizace Sloup za r včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí a Dodatku č. 1 ke stanovám Svazku obcí kanalizace Sloup. Zastupitelstvo města (dále jen ZM) po projednání schvaluje a) Návrh závěrečného účtu Svazku obcí kanalizace Sloup na r včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí kanalizace Sloup, IČ: za r dle předloženého návrhu. b) Dodatek č. 1 ke stanovám Svazku obcí kanalizace Sloup. usnesení č. 1105/13/zm32 Rezignace člena redakční rady Novoborského měsíčníku a volba nového člena. ZM po projednání bere na vědomí rezignaci Mgr. Alexandry Šlegrové na členství v redakční radě Novoborského měsíčníku a volí nového člena redakční rady pana Mgr. Stanislava Valdmana. usnesení č. 1113/13/zm32 Záměr prodeje parcel pč. 715/2, pč. 716/2, pč, 716/3, pč. 717/1 a stavby bez čp/če na parcele pč. 716/3 vše v k.ú. Nový Bor (lokalita Rumburských hrdinů pod Lesním hřbitovem). ZM po projednání schvaluje záměr prodat parcely pč. 715/2 o výměře 512 m 2 (trv. trav. porost), pč. 716/2 o výměře 496 m 2 (ostatní plocha, zeleň), pč. 716/3 o výměře 29 m 2 (zastavěná plocha a nádvoří), pč. 717/1 o výměře 108 m 2 (trvalý trav. porost) a budovu bez pč/če na parcele pč. 716/3 vše v k.ú. Nový Bor za minimální kupní cenu Kč + náklady s převodem spojené (správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva + další případné náklady vzniklé v souvislosti s prodejem nemovitostí), bez stanovených podmínek prodeje nemovitostí, dle přiložené průvodky záměru prodeje nemovitostí. usnesení č. 1114/13/zm32 Záměr prodeje parcel pč. 146/5 a pč. 146/4 (dle GP oddělené z parcely pč. 146/1) v k.ú. Nový Bor (lokalita nám. Míru). ZM po projednání schvaluje záměr prodat parcelu pč. 146/5 o výměře 135 m 2 zahrady (dvůr vedle domu čp. 103) oddělené dle GP č /2005 z parcely pč. 146/1 o výměře 1756 m 2 zahrady v k.ú. Nový Bor, za minimální kupní cenu 600 Kč / m 2 + náklady s převodem spojené (tj. správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí Kč náklady na vypracování znaleckého posudku, případně další náklady vzniklé v souvislosti s převodem nemovitosti), bez stanovených podmínek prodeje, dle přiložené průvodky záměru prodeje nemovitosti a neschvaluje záměr prodat parcelu pč. 146/4 (část zahrady za domem) v k.ú. Nový Bor. usnesení č. 1115/13/zm32 Záměr prodeje parcely st. 256/2 a pč. 345/7 v k.ú. Pihel. ZM po projednání neschvaluje záměr prodat parcelu st. 256 o výměře 504 m 2 a parcelu pč. 345/7 o výměře 50 m 2 oddělenou dle GP č /2006 z parcely pč. 345/2 vše v k.ú. Pihel. usnesení č. 1116/13/zm32 Podání žádosti o odkoupení parcely pč. 1992/1 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (lokalita Zátiší). ZM po projednání schvaluje podání žádosti o odkoupení parcely pč. 1992/1 o výměře 157 m 2 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru za kupní cenu Kč z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Bílý Kostel, státní podnik v likvidaci IČ: , se sídlem Hrádek nad Nisou, Žitavská 100, okres Liberec do majetku Města Nový Bor. usnesení č. 1117/13/zm32 Prodej parcely pč. 1634/9 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (lokalita Gen. Svobody - levá strana směrem na Polevsko nad obchvatem). ZM po projednání schvaluje prodej parcely pč. 1634/9 o výměře 119 m 2 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru oddělené dle GP č /2013 z parcely pč. 1634/8 o výměře 1193 m 2 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, do SJM za kupní cenu Kč tj. 200 Kč/m 2, dle přiložené kupní smlouvy a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy v předloženém znění. usnesení č. 1118/13/zm32 Prodej nebytové jednotky č. 748/92 v domě pč. 748 v ul. Rumburských hrdinů (14,9 m 2, 1.PP). ZM po projednání schvaluje prodej nebytové jednotky (způsob využití dílna, provozovna) č. 748/92 v domě čp. 748, čp. 749, čp. 750 na parcelách pč. 535/7, pč. 535/8, pč. 535/9 (podlahová plocha 14,9 m 2, 1. PP) v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, ke kterému náleží spoluvlastnický podíl ke společným částem budovy a výše uvedeným parcelám, který činí 149/47060, za kupní cenu Kč + náklady s převodem spojené (správní poplatek za návrh vlastnického Pokračování na str. 8 Novoborský měsíčník / září

8 Zprávy z města Výpis usnesení z 32. zasedání zastupitelstva města konaného dne Dokončení ze str. 7 práva do katastru nemovitostí), do výlučného vlastnictví dle přiložené smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o převodu vlastnictví jednotky v předloženém znění. Usnesení č. 1119/13/ZM32 Servisní smlouva o poskytování podpory s firmou Geovap spol. s r.o.. Pardubice. ZM po projednání schvaluje servisní smlouvu o poskytování služeb technické podpory k aplikačnímu programovému vybavení CityWare - modul Sociálně právní ochrana dětí a náhradní rodinná péče s firmou Geovap spol s r. o. Pardubice, IČ , v předloženém znění a pověřuje starostu podpisem této smlouvy v předloženém znění. Usnesení č. 1120/13/ZM32 Návrh termínů zasedání zastupitelstva města ve 2. pololetí ZM po projednání schvaluje termíny řádných zasedání zastupitelstva města ve 2. pololetí 2013: , , , , Usnesení č. 1121/13/ZM32 Odkoupení parcel pod chodníky u Kauflandu a převod staveb - chodník na město Nový Bor. ZM po projednání schvaluje a) odkoupení parcely pč. 923/74 o výměře 91 m 2 a pč. 923/75 o výměře 19 m 2 obě oddělené dle GP č /2013 z parcely pč. 923/54 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru z podílového spoluvlastnictví za celkovou kupní cenu Kč Organizační složky města (parcela pč. 923/74 - kupní cena 819 Kč, parcela pč. 923/75 - kupní cena 181 Kč), dle přiložené kupní smlouvy a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy v předloženém znění a schvaluje b) odkoupení parcel pč. 923/72 o výměře 110 m 2 a parcely pč. 923/73 o výměře 58 m 2 oddělené dle GP č /2013 z parcely pč. 923/19 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru z vlastnictví společnosti Kaufland Česká republika v. o. s., IČ , se sídlem Praha 4, Pod Višňovkou 25, PSČ za celkovou kupní cenu Kč (parcela pč. 923/72 - kupní cena 600 Kč, parcela pč. 923/73 - kupní cena 400 Kč), dle přiložené kupní smlouvy a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy v předloženém znění a schvaluje c) odkoupení staveb SO 05.3 Odvodnění komunikace B. Egermanna SO 09.3 Osvětlení přechodů pro chodce na ul. B. Egermanna SO 10 Komunikace, zpevněné plochy, konečné terénní úpravy na pozemcích pč. 924/3, pč. 923/72 a pč. 923/73 oddělených dle GP č /2013 z pozemku pč. 923/19, pč. 923/74 a pč. 923/75 oddělených dle GP č /2013 z pozemku pč. 923/54 vše v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, za celkovou kupní cenu 1 Kč z vlastnictví společnosti LUPER Vysoké Mýto a.s. IČ , Vysoké Mýto, Dráby 542 do vlastnictví Města Nový Bor, dle přiložené kupní smlouvy a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy v předloženém znění. Usnesení č. 1122/13/ZM32 Návrh na doplnění plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru na rok 2013 o další kontrolní činnost. ZM po projednání schvaluje doplnění plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru na rok 2013 o bod - Kontrola dotazů zastupitelů, případně občanů nezodpovězených přímo na zasedání Zastupitelstva města. Usnesení č. 1123/13/ZM32 Namátková kontrola usnesení Rady města ze dne ZM po projednání bere na vědomí usnesení z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne o namátkové kontrole usnesení Rady města č. 1257/12/RM35, 1355/12/ RM36 a 1475/12/RM39. Usnesení č. 1124/13/ZM32 Přijetí dotace na projekt Snížení energetické náročnosti MŠ Pohádka Nový Bor. ZM po projednání schvaluje a) Přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti MŠ pohádka Nový Bor ve výši Kč s finanční spoluúčastí města v roce 2013 ve výši Kč. b) Vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Snížení energetické náročnosti MŠ Pohádka Nový Bor. Usnesení č. 1125/13/ZM32 Přijetí dotace na projekt Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice v Novém Boru. ZM po projednání neschvaluje přijetí dotace z Operačního programu Životní prostřední na projekt Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice v Novém Boru ve výši Kč s finanční spoluúčastí města v roce 2013 ve výši Kč. Usnesení č. 1126/13/ZM32 Zplnomocnění k zastupování města, jako vlastníka nemovitostí, při správních řízeních. ZM po projednání ruší usnesení ZM č. 178/11/ZM7 ze dne ve znění: Zastupitelstvo města zplnomocňuje Bc. Lenku Kazberukovou, vedoucí odboru správy majetku Městského úřadu Nový Bor, v její nepřítomnosti starostu města, k zastupování města Nový Bor, jako vlastníka nemovitostí, při správních řízeních a pověřuje starostu města Mgr. Jaromíra Dvořáka podpisem plné moci a zmocňuje od Miluši Svatoňovou, pověřenou vedením odboru správy majetku Městského úřadu Nový Bor, v její nepřítomnosti starostu města, k zastupování města Nový Bor, jako vlastníka nemovitostí, při správních řízeních a pověřuje starostu města Mgr. Jaromíra Dvořáka, podpisem plné moci. Mgr. Jaromír Dvořák starosta Města Nový Bor Plné znění usnesení je k dispozici na úřední desce MěÚ nebo na internetových stránkách Městská knihovna novinky v knihovně (oddělení pro dospělé čtenáře) Detektivní romány Komisaři a vrazi / Stach Jan Tajemství obří číše / Prošková Hana Arcibiskupova smrt / Češka Stanislav Historické romány Přemyslovská epopej III - Král rytíř Přemysl II. Otakar / Vondruška Vlastimil Msta písecké panny 17 - hříšní lidé království českého / Vondruška Vlastimil Ďábel na řetězu - historický román z 11. století / Dvořák Otomar Ženy na pranýři - mocní a ubozí Markrabství moravského / Horáková Naďa Královna diamantů / Plaidy Jean Královna z Provance / Plaidy Jean Přísaha na volavku: Dynastie Plantagenetů 9 / Plaidy Jean Romány - lékařské prostředí Urgentní péče / Lyons CJ Kritický stav / Lyons CJ Šokující Stephen diagnóza / Klaidman Romány pro ženy Nevěrná / Müllerová Lucie Vdané / Havranová Ivana Čarovný princ / Garwood Julie Hudba meče / Garwood Julie Tři podoby lásky / Johnson Susan Kráska a špión / Callen Gayle Barbar z Vysočiny / Howell Hannah Krásná rebelka / Needham Linda S vikomtem v ložnici / Callen Gayle Vévodovo pokušení / Hunter Jillian Mladá šlechtična / Scott Amanda Pokračování na str. 9 8 Novoborský měsíčník / září 2013

9 Organizační složky města městská knihovna NoviNky v knihovně (oddělení pro dospělé čtenáře) Dokončení ze str. 8 Nevinné šílenství / Ondriová Ivana Modré z nebe / McNaught Judith Na sklonku léta / Pilcher Rosamunde Soudce Ding / Cimický Jan Půlnoční krystal / Quick Amanda Takovým patří svět / Coulter Catherine Nutkání / Coulter Catherine myslivecké příběhy Lovecké vzpomínky / Štefančík Michal Lovy s kamerou / Siegelbauer Jiří válečné romány Krvavý Sevastopol / Nowak Helmuth Únik do Říše z cyklu Ponorky 5. část / Kessler Leo Oheň na západě 4. / Kessler Leo Pochod na Varšavu / Kessler Leo Operace Hess / Kessler Leo Humor Silnější pes / Čáp Maxim Fantasy Hlad jako žádný jiný - V říši Lorů 1. / Cole Kresley Dnem i nocí / Hayes Gwen Heisenbergovy oči / Herbert Frank thrillery Horory Šepoty ze záhrobí 1. díl / Harris Charlaine Pronásledovaná 1. / Hillier Jennifer NaučNá literatura Digitální svět: 50 myšlenek, které musíte znát / Chatfield Tom Vše je tak, jak má být: jak uzdravit svoje tělo pomocí medicíny, afirmací a intuice / Hay Louise L. Stévie místo cukru: 365 receptů s použitím stévie sladké / Doležalová Alena Radka Zemancová NoviNky v knihovně (oddělení pro dětské čtenáře) pohádky Moje první pohádky / vypráví Plicková Edita Malované čtení z pohádky do pohádky / převyprávěla Tetourová Marie NaučNá literatura pro děti Cesty dětí do staletí aneb Jak Běla a Kuba poznávali naši historii / Schwabiková Kateřina tvořivé dílničky pletení z papíru Po prázdninové pauze jsem tu opět s naší dílničkou. Jak už jsem se zmínila, nebudeme otálet a pustíme se do vánočních věcí. Máme v plánu stromečky a adventní věnce, také hvězdy na stůl nebo do prostoru na zavěšení. Na začátek listopadu chystám tvořivou dílnu z nových přírodních materiálů, úplně něco jiného než pletení z papíru, to nám zabere jednu celou dílnu, ale věřím, že se vám to bude moc líbit. Tento měsíc si připomeneme kroucené pletení a pustíme se tedy do slibovaného stromečku. Přineste si ruličky (min. 60 ks) mohou být už namořené a každý jednu čtvrtku A4, z které si vytvoříme kužel, budeme ho potřebovat k obplétání. Těším se opět v úterý od 10:00 a 16:00 hod. Radka Zemancová městská knihovna Nový Bor od 15:00 hodin kontakty městské knihovny Nový Bor tel: Novoborský měsíčník / září

10 Organizační složky města infocentrum nový bor Sklářské muzeum výstava autorských šperků ze skla - natělo Od 2. 9 do bude v městském informačním a turistickém centru Nový Bor probíhat výstava Autorských šperků ze skla. Šperky jsou dílem výtvarné skupiny NATĚLO z Nového Boru. Výtvarná skupina má pět členů. Autorky získaly pro své výrobky regionální certifikát Lužické hory a Máchův kraj. výtvarná skupina Natělo: založena 2012 členky: Karolína Kopřivová, Anna Mikešová, Eva Ranšová, Bohdana Vydrová, Šárka Zikmundová cíl skupiny: založení galerie se statusem regionální prodejny v Novém Boru. Jana Maněnová Tel: turistické informační centrum nový bor Otevírací doba: KVĚTEN - ZÁŘÍ: Po - So Ne - 9:00-12:00 Kontakt: Tel.: Novoborský měsíčník / září 2013

11 Společenská kronika první zlatá svatba v letošním roce Dne 20. července 2013 se uskutečnila v obřadní síni Městského úřadu Nový Bor zlatá svatba manželů Františka a Věry Fischerových z Nového Boru. Jubilanty doprovázela nejbližší rodina. Zlatá svatba má vždy své kouzlo a určitou nostalgii, ale tato se obzvláště vryla do paměti svou nádhernou atmosférou nejen všem přítomným, ale také oddávajícímu Mgr. Jaromíru Dvořákovi, starostovi města Nový Bor a Ing. Veronice Holubové, úřednici matriky Městského úřadu Nový Bor. Ing. Miluše Rychtářová vedoucí Správního odboru Foto: archiv MěÚ státoobčanský slib Dne složila pí. Alicja Lucyna Knesplová, občanka Polska, státoobčanský slib do rukou starosty města Nový Bor Mgr. Jaromíra Dvořáka za účasti úřednice matriky Ing. Veroniky Holubové. Tímto slavnostním aktem, který se uskutečnil v obřadní síni Městského úřadu Nový Bor, se stala pí. Alicja Lucyna Knesplová právoplatnou občankou České republiky. Blahopřejeme. Ing. Miluše Rychtářová vedoucí Správního odboru Foto: archiv MěÚ Zlatá svatba manželů Františka a Věry Fischerových jubilanti - září V měsíci září oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané: Věra Rosická, Růžena Pokorná, Jaroslava Vaňková, Věra Šípková, Miloslav Rozumek, Jiřina Machytková a Božena Mertlíková Všem oslavencům přejeme pevné zdraví do dalších let života. Paní Alicja Lucyna Knesplová složila státoobčanský slib do rukou starosty Jaromíra Dvořáka Nemůžeme si vybrat, kolika let se dožijeme, ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát. Nemůžeme ovlivnit krásu naší tváře, ale můžeme ovlivnit její výraz. Nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je ulehčit. Nemůžeme ovlivnit negativní atmosféru celého světa, ale můžeme ovlivnit atmosféru, která panuje v naší mysli. Často se snažíme ovlivňovat věci, se kterými nemůžeme nic dělat. Příliš málo se snažíme ovlivňovat to, co je v našich silách naše postoje John C. Maxwell Ze školních lavic zš u lesa trojboj s adamem Poslední sportovní událostí ke konci školního roku byl atletický Trojboj s Adamem určený pro I. stupeň základních škol. Děti závodily ve třech disciplínách v běhu na 50 metrů, ve skoku do dálky s rozběhem a v hodu kriketovým míčkem. Na školách proběhla školní kola, a jelikož počasí nepřálo, okresní kolo se nekonalo. Výsledky školních kol se zaslaly ke zpracování a na základě nich bylo vybráno celkem 40 dětí z našeho okresu do krajského kola. Z Českolipska usilovalo o vyslání atletů celkem 10 škol a tak nás potěšilo, že lesáků jelo celkem 11. Pokračování na str. 12 Foto: archiv školy Naši školu reprezentovali: Damien Valeš, Václav Šup (1. třída), Lukáš Bělka, Jakub Havlas (2. třída), Petr Stehlík (3. třída), Vendula Ryšavá, Anna Tymešová, Libor Ulrich, Jiří Rozsypal, Luboš Fotr (4. třída) a Klára Hlobeňová (5. třída na fotce chybí). Novoborský měsíčník / září

12 Ze školních lavic zš u lesa trojboj s adamem Dokončení ze str. 11 Krajské kolo proběhlo v Turnově za nádherného slunného počasí a poměřit své síly přijely děti ze 45 škol z celého kraje. Konkurence zde byla opravdu veliká a pro většinu z dětí to byla i první velká atletická zkušenost. Na stupně vítězů jsme bohužel nedosáhli, ale přivezli jsme si alespoň 1 pomyslnou bramborovou medaili zásluhou Damiena Valeše v kategorii 1. tříd. Ostatní lesáci se za své výkony rozhodně stydět nemusí, protože většina skončila svými výkony uprostřed startovního pole. Tyto závody probíhají pod záštitou českého nadějného desetibojaře ADAMA Sebastiana Helceleta. Velká škoda, že se před srpnovým mistrovstvím světa zranil a s naší úspěšnou českou výpravou do Moskvy neodjel. Děti by patrona této soutěže mohly vidět i v televizi při vrcholné atletické soutěži. S novým školním rokem přejeme všem lesákům sportovní nadšení a další skvělé úspěchy. Jarmila Nováková zš gen. svobody v základní škole v arnultovicích Bylo rušno Během letních prázdnin Foto: archiv školy Nová zámková dlažba před školní družinou I během letošních letních prázdnin, v době, kdy žáci opustili školní třídy, se objevili řemeslníci, kteří rekonstruovali sociální zařízení v budově pavilonu. Střecha hlavní budovy získala nový nátěr. Nejviditelnější změnou bylo nahrazení poničené betonové plochy v okolí budovy školní družiny a pavilonu zámkovou dlažbou. Již během školního roku proběhla rekonstrukce osvětlení v budově školní družiny. Děkujeme našemu zřizovateli, městu Nový Bor, za rekonstrukci a zvelebování zázemí, jež nám školní budovy poskytují. Děkuji všem zaměstnancům, kteří se podíleli na realizaci, úklidu a přípravě na zahájení nového školního roku. Přejeme všem žáčkům naší školy, aby do školy i ze školy chodili s úsměvem a rodičům hodně trpělivosti. Moc bychom si přáli, abychom nadále zůstali školou otevřenou pro děti, rodiče i prarodiče, protože rodinu považujeme za důležitého partnera školy. Ať je nový školní rok 2013/2014 pro všechny úspěšný. Mgr. Jiřina Jelínková základní umělecká škola 18. setkání s flétnou a klavírem Dne 22. června se uskutečnilo v sále Základní umělecké školy Nový Bor 18. setkání s flétnou a klavírem, které bylo posledním koncertem žáků z flétnové třídy Ivety Šudové a klavírní třídy Radka Poláčka ve školním roce 2012/2013. Program byl zaměřený na hudbu 19. století, tzn. skladby pozdního klasicismu, raného a vrcholného romantismu. Necelý týden před koncem školního roku jsme ještě koncert nepořádali. Také jsme se už všichni těšili na letní prázdniny a ve sluníčkem vyhřáté škole nebylo snadné se koncentrovat na provedení nastudovaných skladeb. Publikum bylo však jako vždy velmi vřelé a odměnilo klavíristy a flétnisty zaslouženým potleskem. Pro školní rok 2013/2014 připravujeme koncerty na témata Renesance a baroko, Film, pohádka, muzikál a Čas. Děkujeme zejména rodičům, kteří nám svěřují své ratolesti a podporují je v tak náročné práci, jakou je studium na základní umělecké škole. Radek Poláček 18. setkání s flétnou a klavírem Foto: archiv ZUŠ Internetové stránky ZUŠ: 12 Novoborský měsíčník / září 2013

13 Ze školních lavic sklářská škola a gymnázium předávání maturitních vysvědčení poprvé Na NovoBorské radnici Dny rychle ubíhaly a naši gymnaziální studenti zvládli jednu z nejtěžších životních zkoušek na jedničku. Maturita, na kterou se třída G4 dlouho a usilovně připravovala, je úspěšně za nimi. A to si žádá velkou oslavu. Proto si velice vážíme toho, že jsme mohli letos předat maturitní vysvědčení v krásném prostoru novoborské radnice. Tímto bychom chtěli mnohokrát poděkovat panu starostovi Mgr. Jaromíru Dvořákovi a vedoucí odboru školství, kultury a sportu RNDr. Aleně Forgáčové, kteří byli přítomní a pronesli krásná slova k našim absolventům. Celá akce se nesla ve skutku slavnostním duchu. Zazpívat přišel školní sbor SKLENĚNKY, zazněla píseň Gaudeamus igitur a česká hymna Kde domov můj. Za celou třídu pohovořila Petra Košťálová, jejíž slova vzala u srdce snad každého. Z rukou třídní učitelky Mgr. Lenky Bečvaříkové převzali naši úspěšní absolventi svá maturitní vysvědčení. Na závěr promluvila paní ředitelka PaedDr. Ilona Jindrová a poděkovala našim studentům za výborné studijní výsledky a popřála všem mnoho dalších životních úspěchů. Bc. Markéta Bočková Maturantky třídy G4 Foto: archiv školy školní akademie vošs a sš Nový Bor Foto: archiv školy Děti ráje. Písně Nonstop, Děti ráje a Pár přátel zná snad každý a společně s nimi si je mohl buď zazpívat, či zatančit. Někteří rodiče jistě zavzpomínali na svá dětská léta. Akademie naší školy se dle ohlasů velice povedla. Dokazuje to i video z celé naší letošní akademie, které můžete zhlédnout pod tímto internetovým odkazem: watch?v=fkwsgclzh3m. A my doufáme, že i Vy se těšíte na příští, v pořadí již třetí ročník. Bc. Markéta Bočková Vystoupení Alles Gute mělo velký ohlas A je to opět tady!!! Naši studenti spojili své síly a vytvořili pro Vás, pro naše jedinečné publikum úžasný a bohatý program! Těmito slovy zahájili akademii novoborské Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy v Novém Boru moderátoři večera Jan Kubelka a Matěj Dvořák, kteří kromě moderování navštěvují stejnou třídu, první ročník novoborského gymnázia. Svůj moderátorský úkol splnili na výbornou, všechna představení provázeli s přehledem a důvtipem. Přítomní mohli zhlédnout hudební vystoupení dívčího sboru SKLENĚNKY a školní kapely GLASSBAND. Dech se divákům tajil při sólovém zpěvu Šárky Neprašové a Veroniky Severové, které vyhrály celou řadu pěveckých soutěží. Publiku se představila zumba, různé druhy scének, velký ohlas mělo vystoupení Alles Gute a Partička. V závěru programu zaujala diváky světélková show v podání třídy P2. A jak jinak se rozloučit než známými hity od zpěváka Michala Davida? Studenti prvního ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika si připravili vystoupení s názvem skleněnky zpívaly Na sklářských slavnostech Sklářské slavnosti, oslavy tradiční řemeslné výroby, se uskutečnily v sobotu 15. června 2013 a náš školní sbor SKLENĚNKY vystoupil ve 20:00 hodin na novoborském náměstí Míru. Z úst děvčat zazněly písně, jako např. Komáři se ženili, Široký, hluboký, Get it Right, Lucky a skladby od světoznámé hudební skupiny ABBA. Vystoupení se všem přítomným moc líbilo, někteří se s chutí přidali a zazpívali si spolu s námi. Naši šikovní skláři nezaháleli, předvedli na náměstí jedinou mobilní sklářskou pec v České republice. Zájemci si tak mohli přímo na vlastní kůži vyzkoušet veškeré sklářské techniky. Sklářská škola připravila přímo na náměstí dílny, ve kterých si zájemci mohli vyrobit skleněné vitráže i šperky a vyzkoušet si rytí a malování skla, říká ředitelka novoborské sklářské školy PaedDr. Ilona Jindrová. Bc. Markéta Bočková Novoborský měsíčník / září

14 Ze školních lavic sklářská škola a gymnázium pohádkové dopoledne v režii studentů střední školy Foto: archiv školy Studenti předvedli operetku O dvanácti měsíčkách Studenti novoborské střední školy, oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika se rozhodli ukázat své hudební, dramatické i taneční umění. A proto uspořádali pro děti z novoborských a českolipských mateřských škol dvě krásná, pohádková představení. První ročník předvedl hudební operetku s názvem O dvanácti měsíčkách. V hlavní roli Marušky se dětem představila talentovaná zpěvačka Kateřina Hrebeňáková. Druhý ročník zahrál pohádku O zlatovlásce. A jak se představení líbila? Důkazem je děkovný dopis českolipské mateřské školy KLÍČ, z kterého budu nyní citovat: Pohádky i krásný zpěv všech účinkujících děti naprosto uchvátil. Chvílemi snad ani nedýchaly, jak se o Marušku bály. Na závěr nám studentky převlečené za indiánky připravily zajímavé soutěže, kde se děti mohly přetrhnout, aby nasbíraly co nejvíce razítek a dostaly sladké odměny. Toto dopoledne uteklo jak voda a dětem se ani nechtělo jet zpátky do školky. Bc. Markéta Bočková Zájmová činnost NovoBorské mažoretky, aneb cesta kolem světa Jednoho krásného dne se nám stalo něco, co by nás nejspíš nikdy nenapadlo Náš tým mažoretek byl pozván na festival, který se konal ve slunné Dubaji. Neváhaly jsme proto a s těmi nejstaršími děvčaty mohly začít přípravy. Vymýšlení nových choreografií, šití nových kostýmků - tímto bychom chtěli poděkovat naším maminkám Evičce a Ivance..! Trošku stresů před cestou a mohlo se vyrazit. Dne se nás všech 13 cestovatelů sešlo na letišti Václava Havla, odkud jsme luxusním letadlem od společnosti Emirates mohli vyrazit. Čekalo nás necelých 6 hodin letu a všechna děvčata (i Kubík), si let užívala. Před námi bylo 17 nádherných dní, které jsme si naplno užívali. Díky téměř každodennímu vystoupení jsme měli možnost procestovat různé části Dubaje. Vystupovali jsme v největším obchodním centru v Dubaji, fotili jsme se u nejvyššího mrakodrapu, viděli jsme nádhernou vodní fontánu a to hned v několika verzích. Skvělou zprávou pro nás bylo zjištění - na střeše máme bazén..! Skvělé koupání, výhled, klid a hlavně soukromí. Děti se u bazénu vyřádily téměř každý den. Párkrát jsme vyrazily na pláž, kde na nás čekalo nádherné, čisté a průzračné moře, palmy a spousta krásných mušliček. Jindy jsme zase vyrazili na nákupy na trhy, na výlet do akvária, Dubajského muzea nebo do aquaparku, který byl naprosto úžasný. Ovšem největším zážitkem byl pro nás pro všechny asi výlet do pouště. Nejprve nás čekala jízda v pouštních dunách v krásných velkých autech. Nádherná podívaná, adrenalin v krvi, prostě bezva. Poté nás zavezli do vesničky, kde nás čekalo typické prostředí ze života pouštních lidí. Mohli jsme si vyzkoušet hábity, které nosí v běžném životě, povozit se na velbloudovi, zhlédnout taneční představení, okusit vodní dýmku a užít si nádherný, teplý večer. A vše je u konce. V úterý na nás v Praze čekali s transparenty naši milí rodičové a my jsme mohli zase vyrazit domů. Moc bychom chtěli poděkovat společnosti CMART, že nám tuto cestu plnou zážitků umožnila a těšíme se v budoucnu na další spolupráci. Avšak po návratu zpět do reality nás čekal další šok. Naše nejstarší děvčata - seniorky, byla dodatečně nominována na postup na MISTROVSTVÍ SVĚTA, které se letos uskuteční v Praze. Děvčatům tedy končí prázdniny dříve a začínají nám tréninky dříve, abychom ukázali, co v nás vše je. V neděli před začátkem školy nás tedy čeká den D. Držíme děvčatům palce, aby se umístila co nejlépe!!! A již dlouho očekávaný - NÁBOR MAŽORETEK..! Přijímáme všechna děvčátka, slečny a dámy, ve věku od 4 do 100 let. Podmínkou je: pohybová dovednost, radost, nadšení, láska a trpělivost a každodenní úsměv na tváři! Těšíme se na Vás na náboru, který se koná: , v 16:00, DDM Smetanka Nový Bor Největším zážitkem byl pro všechny výlet do pouště Jana Bílková za Novoborské mažoretky Foto: archiv mažoretek 14 Novoborský měsíčník / září 2013

15

16 16 Novoborský měsíčník / červen 2013

17

18

19 ahoj léto po indiánsku Začátek nového školního roku je zde a s ním i konec prázdnin a také léta. Letošní léto jistě potěšilo všechny milovníky teplého počasí a i nadcházející září nám jistě několik teplých dnů ještě nabídne. Doufejme, že nás sluníčko bude provázet i v sobotu 7. září, kdy se v areálu koupaliště v Novém Boru s létem rozloučíme. Město Nový Bor ve spolupráci s TJ Jiskra a DDM Smetanka připravilo den plný sportu a zábavy, soutěží a her, chybět nebude ani večerní koncert. Těšit se můžete také na vystoupení artistů, ohňostroj, vyhlídkové lety vrtulníkem i ochutnávku potápění. Zveme tedy děti a jejich rodiče i prarodiče do areálu koupaliště na společné rozloučení s létem, tentokrát po indiánsku. RNDr. Alena Forgáčová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu

20 Fotogalerie Mariánská pouť 2013 Foto: Ilona Rejholcová

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bohušov, konaného dne 31. března 2015 v kanceláři starosty obce Zahájení : 18,10hodin Přítomni : G.Meissner, A.Zemánková, J.Schnaubeltová, D.Dub, M.Michalica, R.Schaffartzik,

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 4/2007 Přítomni: Václav Nový, Antonín Kadlec, Magda Kindlová, Miroslav Oplt,

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice.

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Program: 1) Zahájení a přivítání přítomných. 2) Volby orgánů mikroregionu. 3) Organizační a různé: - Návrh rozpočtu mikroregionu

Více

USNESENÍ č. 5/2015. Ze 5. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 29. září 2015 v obřadní místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 5/2015. Ze 5. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 29. září 2015 v obřadní místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 5/2015 Ze 5. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 29. září 2015 v obřadní místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2010 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích.

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. zá P I S ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. Přítomni: Josef Prudík, Marie Procházková, Ivana

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1477/85/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010

Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010 Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010 Přítomni : Michal Konvalina, Miloslav Zelinka, Stanislav Pavlát, Jiří Marek Omluveni : Miloš Poláček Hosté:

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011 Ing.

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více