PODMÍNKY CESTOVÁNÍ PO ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODMÍNKY CESTOVÁNÍ PO ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE"

Transkript

1 PODMÍNKY CESTOVÁNÍ PO ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE Každý občan České republiky se může dovolávat práva svobodného pohybu a pobytu v jiném členském státě EU, a to na základě těchto ustanovení: článku 45 Listiny základních práv Evropské unie článku 3 Smlouvy o Evropské unii článku 21 Smlouvy o fungování Evropské unie Například článek 21 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že každý občan Evropské unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států s výhradou omezení a podmínek stanovených ve Smlouvách a v opatřeních přijatých k jejich provedení. Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR. Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Od roku 2012 musí mít každé dítě bez rozdílu věku vlastní platný cestovní pas. Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 a podle zákona č. 197/2010 Sb., skončilo dnem 1. července 2011 zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Provedené zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů byly platné pouze do 26. června 2012, po tomto datu mohou děti cestovat jen s vlastním cestovním dokladem. Toto opatření se týká i zápisu dětí provedených do občanských průkazů rodičů. Skončením platnosti zápisu dětí v cestovních dokladech rodičů však nekončí platnost cestovních dokladů rodičů V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázové cestě do ČR.

2 BULHARSKO Podmínky pro vstup do země: Občané České republiky potřebují pro vstup do Bulharska platný občanský průkaz nebo cestovní pas, který musí platit po dobu pobytu v Bulharsku. Od roku 2012 musí mít každé dítě vlastní pas. Občané členských zemí Evropské unie víza k cestě do Bulharska v současnosti nepotřebují. Státní příslušníci ostatních zemí a osoby bez státní příslušnosti se musí o pasových a vízových povinnostech a zdravotních formalitách informovat u příslušného konzulátu nebo velvyslanectví Pro občany jiných zemí obecně platí, že žádost o vízum je nutné podat minimálně 3 pracovní dny před cestou a jejich cestovní doklady by měly platit ještě 3 měsíce po termínu pobytu v Bulharsku. Upozornění: s platností od došlo k úpravě Přepravních podmínek letecké společnosti Travel Service, podle nichž cestující do zemí mimo Schengenský prostor (Bulharsko) může být přepravcem odmítnut k přepravě již při odletu z ČR v případě, že v době odletu nesplňuje vstupní požadavky pro návrat do země letiště odletu. Měna: Místní měnou je leva BGN. Orientační směnný kurs k datu : 1 BGN = cca 14,17 Kč. Dovoz a vývoz leva a cizí měny, vzácných kovů a drahých kamenů: od Bulharsko uplatňuje nařízení Rady a EP č. 1889/2005 o kontrolách finančních prostředků vstupujících nebo vystupujících z prostoru Společenství. Volně lze dovážet nebo vyvážet částku do EUR nebo protihodnotu v jiné měně. Zahraniční fyzické osoby povinně vyplňují a předkládají celním orgánům devizové celní prohlášení, pokud dovážejí nebo vyvážejí částku vyšší než EUR nebo její protihodnotu v cizí měně. Celní ustanovení: Bezcelní dovoz a vývoz se vztahuje jen na věci osobní potřeby, které svým množstvím a hodnotou nemají obchodní charakter. Co se týká množství zboží, používá se definice přiměřené množství, přičemž pro občany EU platí u dovozu a vývozu alkoholických a tabákových výrobků liberálnější režim. Všechny ostatní věci, zejména drahá elektronika, šperky aj., je třeba deklarovat. Zvláštnímu režimu podléhá dovoz a vývoz starožitností. Upozornění: Postihy za porušení bulharského Devizového zákona jsou velmi tvrdé - kromě zabavení předmětu porušení zákona jsou vyměřovány velmi vysoké pokuty, současně může být rovněž zahájeno trestního řízení. Platební karty: Všechny běžné kreditní karty akceptují od léta 2002 téměř všude. Ve všech přímořských letoviscích najdete EC automaty (max. 200 BGL/den). Eurošeky a cestovní šeky přijímají a vymění v každém hotelu.

3 Zdravotnictví: Velvyslanectví ČR v Sofii zásadně doporučuje, aby občané ČR před svou cestou do Bulharska uzavřeli cestovní zdravotní připojištění pokrývající nezbytnou zdravotní péči v plném rozsahu, stejně jako i náklady na repatriaci do ČR v případě úrazu či úmrtí. Od vstupu Bulharska do EU ( ) je zde ve zdravotnických zařízeních, které jsou součástí systému veřejného zdravotního pojištění, českým občanům poskytována neodkladná lékařská péče na základě evropského průkazu zdravotního pojištění za stejných podmínek jako bulharským občanům. Tato péče v žádném případě nezahrnuje náklady na repatriaci do ČR v případě zranění či úmrtí. Tyto náklady v řádu desítek až stovek tisíc Kč musí v případě potřeby hradit přímo daný občan ČR či jeho příbuzní. V Bulharsku také existuje u některých standardních lékařských výkonů daleko vyšší finanční spoluúčast ze strany pacienta a obvyklé je hrazení některých lékařských pomůcek a léků, a to např. i při operacích apod. Hrazení těchto nákladů se opět lze vyhnout pouze uzavřením cestovního zdravotního připojištění. V případě provozování rizikových sportů (létání na rogalech, vodní sporty, horolezectví aj.) je nutné mít speciální připojištění pokrývající i tyto aktivity Důležitá telefonní čísla: Předvolba z ČR do BG: +359 Předvolby v BG: 02 (Sofie), 056 (Burgas), 052 (Varna) Tísňová linka 112: Od je na území Bulharska funkční národní systém tísňového volání na jednotné evropské číslo 112. Příjem tísňových volání se uskutečňuje ve světových jazycích (angličtina, němčina, francouzština, ruština), v regionálních jazycích a podle nejnovějších informací i v češtině. Lékařská první pomoc ( barza pomošt ): 150 Policie (i dopravní): 166 Hasiči: 160 Lékárny s nepřetržitým provozem: 178 Velvyslanectví ČR v Bulharsku: , Fax.: Pohotovostní telefon na konzulární službu velvyslanectví pro případ nouze mimo pracovní dobu: (z BG: ) Honorární konzulát ve Varně: , Pohotovostní telefon pro případy nouze českých občanů a volání v nočních hodinách: Více informací o podmínkách pro vstup do země, celních a devizových ustanovení lze získat na Velvyslanectví Bulharské republiky: Krakovská 6, Praha 1, tel: ,

4 ŘECKO Podmínky pro vstup do země: Občané České republiky potřebují pro vstup do Řecka platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Od roku 2012 musí mít každé dítě vlastní pas. Občané členských zemí Evropské unie víza k cestě do Řecka v současnosti nepotřebují. Státní příslušníci ostatních zemí a osoby bez státní příslušnosti se musí o pasových a vízových povinnostech a zdravotních formalitách informovat u příslušného konzulátu nebo velvyslanectví. Osoby ze zemí mimo EU, žijící v České republice a mající platné povolení k pobytu, mohou do Řecka vycestovat s platným cestovním pasem bez víza (na dobu maximálně 90 dnů). Povolení k pobytu musí být zapsáno v cestovním pasu nebo na samostatném dokumentu vystaveném ve spojení s pasem. Cestovní pas a povolení k pobytu musí být po návratu z Řecka platné ještě minimálně 3 měsíce. Vstup na území Řecka může být odepřen těm osobám, které se nacházejí v řecké národní databázi nežádoucích osob. Zvířata musí být vybavena cestovním pasem, obsahujícím záznamy o očipování nebo tetování a o provedených očkováních (povinně proti vzteklině). Měna: Národní měnou je euro. Orientační směnný kurs k datu : 1 = cca 27,8 Kč. V hotovosti lze převážet nejvíce EUR, resp. ekvivalent této částky v jiné měně. Platební karty: Přijímají všechny banky i řada obchodů. Od je v Řecku možné hradit hotově zboží a služby (včetně plateb ve prospěch státu či zdravotních a sociálních pojišťoven) v hodnotě do 1 500,- EUR. Celní ustanovení: Fyzická osoba může, bez povinnosti dorovnat spotřební daň a bez sankčních poplatků, dovézt z ČR do Řecka a vyvézt z Řecka do ČR následující zboží v uvedených množstevních limitech za podmínky, že toto zboží je určeno k osobní potřebě, nikoli pro účely obchodu či řemesla, a nepodléhá zákazu dovozu do Řecka (resp. průvozu): Množstevní limity: -10 litrů alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 22 % - 20 litrů meziproduktu (např. vermut, likér apod.) - 90 litrů vína, z toho u šumivých vín 60 litrů litrů piva ks cigaret ks cigarillos (krátkých doutníků) a doutníků o váze menší než 3 gr/kus ks ostatních doutníků - 1 kg tabáku. Bez zvláštního povolení je zakázán vývoz a dovoz zbraní a střeliva, léků (vyjma těch určených pro osobní potřebu), starožitností a uměleckých předmětů, chráněných rostlin, zvířat a přírodnin. Převoz a přechovávání i malého množství drog je často trestáno dlouholetým vězením. Nošení nože nebo slzného spreje je posuzováno jako nepovolené ozbrojování.

5 Zdravotnictví: Občan ČR má po předložení formuláře E111 vydaného příslušnou zdravotní pojišťovnou nebo Evropské karty zdravotního pojištění (případně Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění) nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči za stejných podmínek jako řecký pojištěnec I.K.A. (řecký Úřad sociálního pojištění). Návštěvu u lékaře I.K.A. lze sjednat na tel. čísle 184, kde lze také získat bližší informace o tom, jak v daném případě postupovat. Je ovšem nutno počítat se spoluúčastí (tj. platbou v hotovosti) u léků, a sice ve výši cca 25 %. Pohotovostní službu poskytují řecké státní nemocnice. V případě ošetření v nesmluvním zařízení je třeba, aby pacient upozornil lékaře, že chce být ošetřen jako pojištěnec I.K.A. Převoz do ČR v případě onemocnění či úrazu, a v případě úmrtí též převoz tělesných pozůstatků, není zahrnut do nutné a neodkladné zdravotní péče. Z tohoto důvodu se doporučuje před cestou sjednání komerčního zdravotního připojištění. Důležitá telefonní čísla: Předvolba z ČR do Řecka: +30 Tísňová linka: 112 První pomoc: 166 Policie: 100 Turistická policie: 171 Hasiči: 199 Lékařská pohotovost 1016 Informace o službu konajících nemocnicích a lékárnách Centrum pro otravy Velvyslanectví České republiky v Řecku: G. Seferis Str. 6, Palaio Psychico, Athens Úřední hodiny pro veřejnost: středa Tel.: +30/ , , , přímá provolba +30/ linka, KO +30/ Pohotovostní telefon pro případy nouze českých občanů a volání v nočních hodinách: +30/ Honorární konzulát Heraklion: Giamalaki & Sof. Venizelou 50, Heraklion Tel.: / Provozní hodiny úřadu: středa, čtvrtek Více informací o podmínkách pro vstup do země, celních a devizových ustanovení lze získat na Velvyslanectví Řecké republiky: Na Ořechovce 559/19, Praha 6 Střešovice, tel: ,

6 ŠPANĚLSKO Podmínky pro vstup do země: Občané České republiky potřebují pro vstup do Španělska platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Doklad musí být platný minimálně po dobu pobytu na území Španělska. Od roku 2012 musí mít každé dítě vlastní pas. Občané členských zemí Evropské unie víza k cestě do Španělska nepotřebují. Státní příslušníci ostatních zemí a osoby bez státní příslušnosti se musí o pasových a vízových povinnostech a zdravotních formalitách informovat u příslušného konzulátu nebo velvyslanectví. Osoby ze zemí mimo EU, žijící v České republice a mající platné povolení k pobytu, mohou do Řecka vycestovat s platným cestovním pasem bez víza (na dobu maximálně 90 dnů). Povolení k pobytu musí být zapsáno v cestovním pasu nebo na samostatném dokumentu vystaveném ve spojení s pasem. Cestovní pas a povolení k pobytu musí být po návratu ze Španělska platné ještě minimálně 3 měsíce. Měna: Národní měnou je euro. Orientační směnný kurs k datu : 1 = cca 27,8 Kč. V hotovosti lze převážet nejvíce EUR, resp. ekvivalent této částky v jiné měně. Platební karty: Přijímají všechny banky i řada obchodů. Celní ustanovení: V rámci Evropské unie platí volný pohyb zboží, nicméně určitou výjimkou z tohoto volného režimu je zboží, které podléhá spotřební dani. Bez dodatečných poplatků je možné převážet v rámci zemí EU limitované množství tohoto zboží pro osobní potřebu. Pro obecné množstevní vymezení osobní spotřeby byly pro Španělsko stanoveny tyto limity: -10 litrů alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 22 % - 20 litrů meziproduktu (např. vermut, likér apod.) - 90 litrů vína, z toho u šumivých vín 60 litrů litrů piva ks cigaret ks krátkých doutníků a doutníků o váze menší než 3 gr/kus ks ostatních doutníků - 1 kg tabáku. Zdravotnictví: Před odjezdem by měl cestovatel požádat svou českou zdravotní pojišťovnu o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění. Pokud příslušná zdravotní pojišťovna průkaz ještě nevydává nebo jeho vydání není technicky možné, postačí vystavení Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. S tímto průkazem je možno se v případě potřeby přímo obrátit na veřejná zdravotnická zařízení ve Španělsku. Ošetření nebude hradit pacient (bude hrazeno českou pojišťovnou). Za léky je nutno zaplatit spoluúčast cca 40 %, která je stejná pro španělské občany s výjimkou důchodců. Náklady na ošetření u zubního lékaře bude ve většině případů hradit sám pacient. Pro turistické cesty se doporučuje kombinace evropského průkazu" a komerčního cestovního pojištění, které by pokrývalo nadstandardní problémy spojené se zdravotními obtížemi a event. repatriací, odpovědností za škodu a ztrátou zavazadel.

7 Důležitá telefonní čísla: Předvolba z ČR do Španělska: +34 Tísňová linka: 112 Občanská garda (Guardia Civil): 062 Národní policie (Policía Nacional): 091 Záchranná služba (Samur): 092 Velvyslanectví České republiky ve Španělsku: Avda. Pío XII, 22-24, Madrid Tel.: , sekretariát , KO Pohotovostní telefon pro případy nouze českých občanů a volání v nočních hodinách: Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí - pátek Konzulární jednatelství Barcelona: Travessera de Gracia 50, entresuelo 1a, Barcelona Tel.: Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek Honorární konzulát Palma de Mallorca: Pza. Sant Antoni, 11A, 3-der., Palma de Mallorca Tel.: Provozní hodiny úřadu: pondělí, středa, pátek Více informací o podmínkách pro vstup do země, celních a devizových ustanovení lze získat na Velvyslanectví Španělské republiky: Badeniho 401/4, Praha 7, tel: , /urgent case/

8 TURECKO Podmínky pro vstup do země: Vláda Turecké republiky zrušila s účinností od 1. ledna 2005 vízovou povinnost pro držitele cestovních pasů České republiky, kteří cestují do Turecké republiky za turistickým účelem a jejichž pobyt nepřesáhne 90 dnů. Občané ČR, kteří cestují do Turecké republiky za jiným účelem než turistickým, si nadále musí k cestám do Turecké republiky obstarat vízum. Upozorňujeme všechny klienty, že do Turecka není možné cestovat pouze s občanským průkazem, protože Turecko není součástí Evropské unie. K cestování do Turecka je nutné mít cestovní pas, jehož doba platnosti přesahuje nejméně 150 dní od příletu do země. Od roku 2012 musí mít každé dítě vlastní cestovní pas. Občané členských zemí Evropské unie víza k cestě do Turecka za turistickým účelem a na max. 90 dnů, nepotřebují. Státní příslušníci ostatních zemí se musí o pasových a vízových povinnostech a zdravotních formalitách vztahujících se k jejich státní příslušnosti informovat u příslušného konzulátu nebo velvyslanectví. Osoby, na něž se vztahuje vízová povinnost, bychom rádi informovali, že od zavedlo Turecko systém elektronického udělování víz. Elektronické vízum plně nahrazuje dosud na velvyslanectvích a hraničních přechodech vydávaná víza; jeho vyřízení je možné prostřednictvím internetové stránky Klientům, na něž se vízová povinnost vztahuje, doporučujeme, aby si víza obstarali před odletem do destinace, neboť se spekuluje o zrušení k vydávání víz na letištích a hraničních přechodech do Turecka. Upozornění: s platností od došlo k úpravě Přepravních podmínek letecké společnosti Travel Service, podle nichž cestující do zemí mimo Schengenský prostor (Turecko) může být přepravcem odmítnut k přepravě již při odletu z ČR v případě, že v době odletu nesplňuje vstupní požadavky pro návrat do země letiště odletu. Měna: turecká lira mezinárodní kód TRY, vnitrostátní TL. Orientační směnný kurs k datu : 1 TRY = cca 10,1 Kč. Cizí měny jsou volně směnitelné, v zahraničním obchodě se využívají USD i EUR. Používání cizích měn ve vnitřním platebním styku není zakázáno, některé obchody jej provozují běžně a ceny uvádějí buď v místní, nebo i volné měně. Z Turecka do země EU či ze země EU do Turecka lze v hotovosti dovézt/vyvézt maximálně ,- EUR, či ekvivalent této částky. Pokud se bude jednat o cestu z Turecka do třetí země či ze třetí země do Turecka, platí maximální limit hotovosti ve výši 5 000,-USD, či jeho ekvivalentu. Platební karty: Cestovní šeky a běžné kreditní karty přijímají banky, hotely a obchody. Celní ustanovení: Bezcelně lze do Turecka dovézt 200 ks cigaret, 50 ks cigár (tj. doutníků, jejichž váha nepřesahuje 3 g), 10 ks doutníků, 200 g cigaretového tabáku společně s 200 ks cigaretových papírků (nebo 200 g dýmkového tabáku nebo 200 g žvýkacího tabáku nebo 50 g šňupacího tabáku), 1 kg kávy, 1 kg instantní kávy, 500 g čaje, 1 kg cukrovinek, 1 kg čokolády, 1 láhev alkoholických nápojů o obsahu 100 cl nebo 2 láhve alkoholických nápojů o obsahu 75 cl, 5 balení parfému, toaletní vody nebo vody po holení, jejichž obsah nesmí přesahovat 120 ml. Léky, léčiva a zdravotní potřeby je možné bezcelně dovážet pouze pro osobní potřebu. Ostré náboje a zbraně nesmějí být dovezeny bez zvláštního povolení.

9 Obecně osvobození od cla platí pro zboží, jehož celková hodnota nepřekračuje 300 EUR, v případě dětí mladších 15 let je tato částka stanovena na 145 EUR. Podsekretariát celnic však má právo osvobození od cla omezit v závislosti na charakteru a množství zboží. Vývoz starožitných předmětů (starších 100 let) je zakázán. Při vývozu nově vyrobeného koberce je nutno předložit doklad o koupi. Vývoz starších cenných předmětů podléhá povolení Generálního ředitelství pro správu muzeí. Vývozní kontroly jsou přísné a porušení předpisu je stíháno vysokými peněžními tresty a tresty odnětí svobody. Při koupi drahých koberců a uměleckých předmětů doporučujeme zejména v turistických oblastech zvýšenou obezřetnost s ohledem na časté případy podvodů. Zakázán je dovoz drog a jiných omamných látek, obchodování s nimi a jejich spotřeba. Za nedovolenou výrobu, vývoz a dovoz omamných nebo psychotropních látek (již za 1 gram) hrozí trest odnětí svobody ve výši 10 až 20 let a vysoké peněžité tresty. Při celním odbavení na příjezdu do země mohou být do pasu vyznačeny všechny cennější předměty (např. fotoaparáty, notebooky atd.) za účelem kontroly o pohybu předmětů při výjezdu. Ostré náboje a zbraně nesmějí být dovezeny bez zvláštního povolení. Zdravotnictví: Mezi ČR a TR existuje smlouva o sociálním zabezpečení, která pokrývá i zdravotní péči. Dle této dohody mají občané ČR v akutním případě nárok na bezplatné ošetření ve státních zdravotnických zařízeních, resp. na následné proplacení takto provedeného ošetření po návratu do ČR. Za tímto účelem je však nezbytné, aby si občan před cestou do Turecka u své české zdravotní pojišťovny obstaral formulář "CZ/TR 111". Zmíněná dohoda nepokrývá náklady na repatriaci, vyžaduje spoluúčast (např. 20 % na předepsané léky) a v praxi se mohou objevit problémy při proplácení vzešlé z posuzování naléhavosti lékařského zákroku. Proto důrazně doporučujeme občanům ČR sjednat si standardní cestovní zdravotní připojištění na celou dobu pobytu v Turecku. Toto připojištění navíc umožňuje ošetření i v soukromých zdravotních zařízeních, kde kvalita poskytované péče je obecně vyšší, než u státních institucí. Důležitá telefonní čísla: Předvolba z ČR do Turecka: +90 Policie: 155 První pomoc: 112 Hasiči: 110 Turistické informační kanceláře: Ankara: 0312/ Istanbul: 0212/ Velvyslanectví České republiky v Turecku: Kaptanpasa Sokak No. 15, G.O.P., Ankara Tel.: ústředna (strom) / , recepce (přímá) , KO , sekretariát VV bez přepojení. Pohotovostní telefon pro případy nouze českých občanů a volání v nočních hodinách: / Úřední hodiny pro veřejnost: pátek

10 Honorární konzulát Antalya: Zerdalilik Mahallesi, 1385 Sokak No. 20/1, TR Antalya. Tel.: / Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek (v letním období) V době od je v Turecku ramadán. V této době nemusejí být veřejná zařízení jako např. banky, pošta, konzuláty apod. pravidelně otevřeny. Více informací o podmínkách pro vstup do země, celních a devizových ustanovení lze získat na Velvyslanectví Turecké republiky: Na Ořechovce 69, Praha 6, tel: ,

11 Vstupní podmínky pro občany EU a občany států nepatřících do EU Země OBČANÉ EVROPSKÉ UNIE OBČANÉ STÁTŮ NEPATŘÍCÍCH DO EVROPSKÉ UNIE PAS OBČANSKÝ PRŮKAZ PLATNOST VÍZUM PAS PLATNOST PASU SCHENGENSKÉ VÍZUM VÍZUM Bulharsko ANO ANO po dobu pobytu NE ANO 3 měsíce po návratu NE ** Řecko ANO ANO po dobu pobytu NE ANO 3 měsíce po návratu ANO ** Španělsko ANO ANO po dobu pobytu NE ANO 3 měsíce po návratu ANO ** Turecko ANO NE 3 měsíců po návratu ** ANO 6 měsíců po návratu NE ** Cestování po Schengenském prostoru - Řecko a Španělsko Pravidla vstupu, pobytu a cestování v Schengenském prostoru pro občany států nepatřících do EU najdete na: * * BULHARSKO: Pobyt na území zemí EU, které není součástí Schengenského prostoru, se řídí individuální vízovou povinností pro zemi původu daného cizince. Pro občany zemí nepatřících do EU platí, že žádost o vízum je nutné podat minimálně 3 pracovní dny před cestou. Pro podrobnější informace o Vašich nezbytných dokladech volejte: Konzulární oddělení Krakovská 6, , Praha 1 Provozní hodiny: 08:30 11:30 (Po-Pá) Telefon: Upozornění: s platností od došlo k úpravě Přepravních podmínek letecké společnosti Travel Service, podle nichž cestující do zemí mimo Schengenský prostor (Turecko) může být přepravcem odmítnut k přepravě již při odletu z ČR v případě, že v době odletu nesplňuje vstupní požadavky pro návrat do země letiště odletu. ŘECKO: Občané zemí nepatřících do EU, kteří chtějí vstoupit na řecké území, musejí mít příslušné tranzitní nebo pobytové vízum, pokud z důvodu své státní příslušnosti podléhají tomuto požadavku. Pro podrobnější informace o vstupních podmínkách a dokladech občanů třetích zemí volejte: Konzulární oddělení Na Ořechovce 19, Praha 6 Střešovice Provozní hodiny: 09:00 13:00 Telefon: ,

12 ŠPANĚLSKO: Občané zemí nepatřících do EU, kteří chtějí vstoupit na španělské území, musejí mít příslušné tranzitní nebo pobytové vízum, pokud z důvodu své státní příslušnosti podléhají tomuto požadavku. Pro podrobnější informace o vstupních podmínkách a dokladech třetích zemí volejte: Velvyslanectví Španělska Badeniho 401/4, Praha 7 Provozní hodiny: 08:30 16:00 (Po-Pá) / Vízové oddělení: 09:00 12:00 (Po, St, Pá) Telefon: sted.aspx TURECKO: Vízová povinnost turistů, kteří cestují do Turecka, se liší podle státní příslušnosti. Pro podrobnější informace o vstupních podmínkách a dokladech třetích zemí volejte: Konzulární oddělení Na Ořechovce 69, , Praha 6 Provozní hodiny: 09:00 12:30, 14:00 17:30 / podání žádostí o víza: 9:30 12:00 Telefon: /3 Upozornění: S platností od došlo k úpravě Přepravních podmínek letecké společnosti Travel Service, podle nichž cestující do zemí mimo Schengenský prostor (Turecko) může být přepravcem odmítnut k přepravě již při odletu z ČR v případě, že v době odletu nesplňuje vstupní požadavky pro návrat do země letiště odletu. Osoby, na něž se vztahuje vízová povinnost, bychom rádi informovali, že od zavedlo Turecko systém elektronického udělování víz. Elektronické vízum plně nahrazuje dosud na velvyslanectvích a hraničních přechodech vydávaná víza; jeho vyřízení je možné prostřednictvím internetové stránky Klientům, na něž se vízová povinnost vztahuje, doporučujeme, aby si víza obstarali před odletem do destinace, neboť se spekuluje o zrušení k vydávání víz na letištích a hraničních přechodech do Turecka.

13 .

PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY

PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY BULHARSKO Podmínky cestování po EU: Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem

Více

Souhrnná teritoriální informace Turecká republika k 30.9.2013

Souhrnná teritoriální informace Turecká republika k 30.9.2013 1 Souhrnná teritoriální informace Turecká republika k 30.9.2013 Zpracovali: A. Kareš (kapitoly 1, 5, 7, 8, 9, 10) M. Lubojacký (kapitoly 2, 3) P. Buchta (kapitoly 4, 6) V. Michalík (kapitola 1) Schválil:

Více

Některá specifika cestování do turisticky atraktivních zemí

Některá specifika cestování do turisticky atraktivních zemí Příloha k podkladům k tiskové konferenci Zahájení turistické sezóny 2012 Některá specifika cestování do turisticky atraktivních zemí RAKOUSKO Rakouský statistický úřad sice registruje 2 078 822 českých

Více

b) platným diplomatickým pasem ČR a cestuje do RF na krátkodobou návštěvu (celková doba pobytu nesmí přesáhnout 90 dní během půl roku), nebo

b) platným diplomatickým pasem ČR a cestuje do RF na krátkodobou návštěvu (celková doba pobytu nesmí přesáhnout 90 dní během půl roku), nebo Rusko Dokumenty Při cestě do Ruské federace musí mít cestující u sebe: 1) cestovní pas nebo jiný cestovní doklad opatřený platným ruským vízem, cestovní doklad musí být platný minimálně 6 měsíců po ukončení

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A- POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A- POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A- POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY B- POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL C- POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB D- GOLFOVÉ POJIŠTĚNÍ E- POJIŠTĚNÍ ZPOŢDĚNÉHO ODJEZDU

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A- POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A- POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A- POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY B- POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL C- POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB D- GOLFOVÉ POJIŠTĚNÍ E- POJIŠTĚNÍ ZPOŢDĚNÉHO ODJEZDU

Více

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice INFORMACE PRO INVESTORY Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Exotika 2011/2012

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Exotika 2011/2012 Podmínky pro cestující Cestovní Ceník kanceláře DestinaceFISCHER Exotika 2011/2012 str. 1 Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Exotika 2011/2012 1. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře

Více

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Informační příručka pro cizince, kteří společně se svými dětmi dlouhodobě pobývají v ČR. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy 2005 Tato

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 2, Vinohrady, Kunětická 2534/2,

Více

Průvodce. České republiky. systémem zdravotní péče. Informační příručka pro cizince. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy

Průvodce. České republiky. systémem zdravotní péče. Informační příručka pro cizince. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy Průvodce systémem zdravotní péče České republiky Informační příručka pro cizince INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy www.izpe.cz Prosinec 2004 Průvodce systémem zdravotní

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K EMBOSOVANÝM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 15. 1. 2013

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K EMBOSOVANÝM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 15. 1. 2013 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K EMBOSOVANÝM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 15. 1. 2013 Pojistný program držitelů Embosovaných karet, Embosovaných G2 karet, Intercard, Intercard G2, Stříbrných firemních

Více

Prosíme vás, abyste si tyto informace osvojili; dodržením uvedených doporučení se vyhnete zbytečným nedorozuměním.

Prosíme vás, abyste si tyto informace osvojili; dodržením uvedených doporučení se vyhnete zbytečným nedorozuměním. Diners Club CS, s. r. o. organizační složka Široká 36/5, 110 00 Praha 1 Česká republika Tel.: +420 255 712 712 Fax: +420 255 712 719 customer.service@dinersclub.cz www.dinersclub.cz Vážený kliente, spolu

Více

Práce v České republice

Práce v České republice Obsah Česká republika ve zkratce Práce v České republice Uznávání kvalifikací Žádost o práci Pracovní smlouvy a pracovní právo Daně Sociální zabezpečení Ztráta zaměstnání Důchod Život v České republice

Více

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ Platnost od: 1.5.2014 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ TRAVEL SERVICE, A.S. A SMARTWINGS 0 OBSAH 0 OBSAH...

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER str. 126 Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER 1. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. (dále jen Podmínky pro cestující

Více

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNĚ 1.1 DEFINICE 1.2 ROZSAH PŮSOBNOSTI 2 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ 2.1 LETENKA 2.

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNĚ 1.1 DEFINICE 1.2 ROZSAH PŮSOBNOSTI 2 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ 2.1 LETENKA 2. PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNĚ 1.1 DEFINICE 1.2 ROZSAH PŮSOBNOSTI 2 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ 2.1 LETENKA 2.2 PŘERUŠENÍ CESTY 2.3 JÍZDNÉ 2.4 ZAJIŠTĚNÍ MÍSTA 2.5 POVINNOSTI

Více

Průvodce Zdravotní péče při pobytu ve státech EU, zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a smluvních státech

Průvodce Zdravotní péče při pobytu ve státech EU, zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a smluvních státech Průvodce Zdravotní péče při pobytu ve státech EU, zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a smluvních státech Centrum mezistátních úhrad OBSAH I. Úvod........................................

Více

Cestovní pojištění v České republice

Cestovní pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Cestovní pojištění v České republice Bakalářská práce Autor: Anastasia Savická Pojišťovnictví Vědoucí práce: doc.ing. Miroslav

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny OBSAH Úvod Pokyny pro pojištěné při cestách do zahraničí Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Prohlášení

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. 1. Přeprava: Autobusy, auty různého typu, letecky, vlaky, loděmi (včetně člunů), na slonech, velbloudech, pštrosech, koních a jiných zvířatech používaných

Více

OBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY... 3 1 DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ... 3 Agent/IATA agent... 3 IATA (International Air Transport Association)... 3 Dopravce...

OBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY... 3 1 DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ... 3 Agent/IATA agent... 3 IATA (International Air Transport Association)... 3 Dopravce... OBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY... 3 1 DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ... 3 Agent/IATA agent... 3 IATA (International Air Transport Association)... 3 Dopravce... 3 Operující letecký dopravce... 3 Codesharový let...

Více

POKYNY NA CESTU A PRAKTICKÉ RADY

POKYNY NA CESTU A PRAKTICKÉ RADY POKYNY NA CESTU A PRAKTICKÉ RADY Pokyny odesíláme nejpozději 7 dnů před realizací zájezdu na uvedenou kontaktní adresu poštou, e-mailem nebo jsou ke stažení pohodlně na našich webových stránkách www.vtt.cz

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY Cestovní pojištění a asistenční služby

POJISTNÉ PODMÍNKY Cestovní pojištění a asistenční služby POJISTNÉ PODMÍNKY Cestovní pojištění a asistenční služby Všeobecné pojistné podmínky Zvláštní pojistné podmínky pro Pojištění léčebných výloh v zahraničí Úrazové pojištění Pojištění zavazadel Pojištění

Více

Cestovní pojištění a asistenční služby

Cestovní pojištění a asistenční služby Cestovní pojištění a asistenční služby Všeobecné pojistné podmínky Zvláštní pojistné podmínky S vámi od A do Z 01.05.2012 Centrála asistenčních služeb kontaktní telefonní číslo: +420 241 170 000 POJISTNÉ

Více

Reklamační řád. Reklamační řád str. 24. Článek 8. Článek 1. Článek 5. Článek 2. Článek 9. Článek 4. Článek 6. Článek 3. Článek 7

Reklamační řád. Reklamační řád str. 24. Článek 8. Článek 1. Článek 5. Článek 2. Článek 9. Článek 4. Článek 6. Článek 3. Článek 7 Reklamační řád str. 24 Reklamační řád K zajišťování správného postupu při uplatňování a vyřizování práv občanů nebo právnických osob (dále jen zákazník ) z odpovědnosti za vady služeb poskytnutých nebo

Více

Bezpečnostní opatření Upozornění Délka zájezdu Přeprava zvířat Vlastní doprava

Bezpečnostní opatření Upozornění Délka zájezdu Přeprava zvířat Vlastní doprava DŮLEŽITÉ INFORMACE Doporučujeme pečlivé přečtení následujících informací a upozornění, které by měly napomoci k vašemu bezproblémovému pobytu a zabránit případným nedorozuměním při porovnání reality s

Více

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ TRAVEL SERVICE, A.S. A SMARTWINGS

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ TRAVEL SERVICE, A.S. A SMARTWINGS PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ TRAVEL SERVICE, A.S. A SMARTWINGS 0 OBSAH 0 OBSAH... 1 1 DEFINICE... 2 1.1 Definice pojmů... 2 2 POUŽITELNOST... 3 2.1 Obecně... 3 2.2 Pronájmy

Více

Všeobecné obchodní podmínky pořadatele Air Berlin

Všeobecné obchodní podmínky pořadatele Air Berlin Všeobecné obchodní podmínky pořadatele Air Berlin Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH, a Belair Airlines AG 1.

Více