Penzijní připojištění - změny od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013"

Transkript

1 Penzijní připojištění - změny od Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost odečítání úspor poslaných na penzijní připojištění od daňového základu. Vládou prosazené změny ve státním příspěvku mají motivovat lidi, aby si na důchod spořili vyšší částky. Pokud ještě nemáte penzijní připojištění, máte čas pouze do na jeho sjednání dle stávajících podmínek, které jsou do jisté míry výhodnější, a to zejména pro konzervativní investory. Navíc nepřijdete o výsluhovou penzi. K čemu slouží penzijní připojištění? Penzijní připojištění (neplést s důchodovým pojištěním) je jeden z možných způsobů ukládání peněz primárně určený k akumulaci a zhodnocování prostředků na penzi. Cílem penzijního připojištění je dát každému občanovi možnost zabezpečit si s předstihem na důchod takovou výši doplňkových příjmů, jakou si sám zvolí. Dlouhodobé spoření je výhodné pro jeho účastníky i pro celou ekonomiku, proto stát toto spoření různě podporuje. Jak penzijní připojištění funguje? Zakládá se na pravidelných měsíčních příspěvcích, které lze na účet penzijního fondu poukazovat i za delší časová období (čtvrtletí, pololetí, rok, jednorázově). K příspěvkům klient dostává státní příspěvky, podíly na zisku fondu a může také využít daňových zvýhodnění. Na penzijní připojištění může přispívat také zaměstnavatel. Kdo se může připojistit na penzi? Penzijní připojištění si může zřídit kterákoli osoba starší 18 let, která je občanem ČR či jiné země EU s trvalým pobytem v Česku nebo účastnící se veřejného zdravotního nebo důchodového pojištění v rámci České republiky. Penzijní připojištění se uzavírá na dobu neurčitou (doba spoření není omezena). Státní příspěvky na penzijní připojištění? Stát poskytuje státní příspěvky, které se vyplácí účastníkovi v závislosti na výši měsíční splátky. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny výše státního příspěvku k a od , kdy již platí nové podmínky Penzijní reforma. Měsíční spoření v Kč do do 50 let věku do do 60 let věku od do 50 i 60 let věku Kč 50 Kč 0 Kč Kč 90 Kč 0 Kč Kč 120 Kč 90 Kč Kč 140 Kč 110 Kč Kč 150 Kč 130 Kč Kč 150 Kč 150 Kč Kč 150 Kč 170 Kč Kč 150 Kč 190 Kč Kč 150 Kč 210 Kč Kč 150 Kč 230 Kč Kč 150 Kč 230 Kč Kč 150 Kč 230 Kč Kč 150 Kč 230 Kč Kč 150 Kč 230 Kč

2 Kč 150 Kč 230 Kč Kč 150 Kč 230 Kč Kč 150 Kč 230 Kč Kč 150 Kč 230 Kč Kč 150 Kč 230 Kč Kč 150 Kč 230 Kč Daňové úlevy na penzijní připojištění? Do Nárok na daňový odpočet získá každý účastník, který poukáže na svůj účet penzijního připojištění za uplynulý kalendářní rok částku vyšší než 6000 Kč. Měsíční příspěvek pak tedy musí přesahovat částku 500 Kč. Na maximální odpočet ve výši Kč od základu daně dosáhne ten účastník, který uhradí na svůj účet penzijního připojištění částku Kč ročně (tato částka je snížena o Kč). Z výše uvedeného vyplývá, že optimální výše měsíčního příspěvku činí Kč. Tímto lze dosáhnout maximálního daňového efektu v rámci penzijního připojištění. Měsíční příspěvek účastníka Roční souhrn příspěvků účastníka Snížení daňového základu Úspora na dani z příjmu *) 500 Kč 6000 Kč 0 Kč 0 Kč 1000 Kč Kč 6000 Kč 900 Kč 1500 Kč Kč Kč 1800 Kč *) Konkrétní výše úspory závisí na výši příjmu klienta. Od Od začátku roku 2013 budou mít všichni účastníci penzijního připojištění možnost snížení daňového základu o stejnou částku, tzn Kč, už se ovšem bude jednat o částku převyšující Kč (namísto stávajících Kč). Z výše uvedeného vyplývá, že optimální výše měsíčního příspěvku činí Kč. Tímto lze dosáhnout maximálního daňového efektu v rámci penzijního připojištění. Příspěvek zaměstnavatele (zaměstnanecké benefity)? Klient má možnost využít příspěvků zaměstnavatele, který za tyto příspěvky pro svého zaměstnance nemusí platit odvody na sociální a zdravotní pojištění a zároveň si je může odečíst z daní. Daňově uznatelným výdajem je příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění až do výše Kč ročně na každého zaměstnance, který je upraven v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpise zaměstnavatele. Z těchto příspěvků zaměstnavatel neodvádí pojistné na sociální zabezpečení (34 %). S platností od se navrhuje novela zákona o daních z příjmů, spočívající mimo jiné ve zvýšení osvobození příspěvků zaměstnavatele na zaměstnancovo spoření na stáří z Kč na Kč. Tento limit by se uplatňoval stejně jako v současné době na všechny příspěvky zaměstnavatele na všechny finanční produkty vyjmenované v zákoně (stejně jako dnes). Porovnání příjmů zaměstnance při přímém zvýšení mzdy a poskytnutí příspěvku zaměstnavatele na PP Přímé zvýšení mzdy zaměstnance Zvýšení formou příspěvku na PP Rozdíl Hrubá mzda Zisk klienta při navýšení Příspěvek zaměstnavatele na PP formou příspěvku Sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele

3 Daň z příjmů po odečtení slev Čistý měsíční příjem zaměstnance včetně příspěvku na PP Jak bude vyplácena? Penzijní fondy nabízejí několik druhů penzí, které začnou účastníkovi vyplácet při splnění daných podmínek. Místo lze naspořené prostředky získat najednou ve formě jednorázového vyrovnání. Pokud se účastník rozhodne penzijní připojištění ukončit před vznikem práva na penzi, získává tzv. odbytné. Druhy penzí: Starobní Invalidní Výsluhová Je doživotní penzí, která může být vyplácena po dosažení věku 60 let a minimálně po 60 měsících placení příspěvků. Je doživotní penzí, která náleží klientovi v případě, že mu byl přiznán nárok na plný invalidní důchod a příspěvky platil po dobu nejméně 36 měsíců. Je doživotní penzí, která může být vyplácena po 15 letech spoření bez ohledu na dosažený věk. Klient si takto může vybrat již po 15 letech až 50 % naspořených prostředků vč. státních příspěvků a výnosů. Výběr finančních prostředků z penzijního připojištění v případě splnění podmínek vzniku nároku na penzi daných penzijním plánem: Penze Postupná výplata naspořených prostředků s neustálým zhodnocováním zbylého zůstatku na účtu. Při výplatě je zaručeno určité zhodnocení zbylých prostředků na osobním účtu účastníka. Klient má dále možnost při výplatě využít zvýšené první splátky - až ve výši 1/3 zůstatku na účtu. Výnosy jsou daněny při výplatě dávky daní z příjmů ve výši 15% Příspěvky zaměstnavatele nejsou zdaněny Jednorázové vyrovnání Výplata celého zůstatku na účtu jednou částkou (vč. státních příspěvků a výnosů ze státních příspěvků) Výnosy jsou daněny při výplatě dávky daní z příjmů ve výši 15% Příspěvky zaměstnavatele zaplacené po jsou zdaněny sazbou 15 % Výběr finančních prostředků z penzijního připojištění v případě nesplnění podmínek vzniku nároku na penzi a splnění podmínek - zaplacení 12 měsíčních příspěvků a doby trvání penzijního připojištění alespoň 12 měsíců: Odbytné Jednorázové vracení příspěvků, které dosud zaplatil účastník, případně jiná osoba a zaměstnavatel, vč. výnosů z těchto příspěvků (klient v tomto případě neobdrží státní příspěvky a výnosy ze státních příspěvků).

4 Výnosy jsou daněny při výplatě odbytného daní z příjmů ve výši 15% Příspěvky zaměstnavatele zaplacené po jsou zdaněny sazbou 15% Jak funguje penzijní fond? Penzijní fond spravuje příspěvky účastníků a státu. Fond tyto prostředky v souladu se zákonem investuje do státních i soukromých dluhopisů (bez limitu), hypotečních zástavních listů (bez limitu), akcií a podílových listů (max. 25 %), nemovitostí a movitých věcí (max. 5 %) nebo je ukládat na účty u bank (bez limitu, max. 10 % u jedné banky). Fond také může investovat v zahraničí a to výhradně do státních dluhopisů členských zemí OECD. Hospodaření fondu podléhá státnímu dozoru. Výnosy (min. 85 %) se každoročně rozdělí mezi účastníky. Změny v penzijním připojištění po Co se mění: fondy budou moci i prodělat, nyní nesmí zaniká výsluhová (výplata poloviny peněz po 15 letech spoření) maximální státní příspěvek až od spoření 1000 Kč (nyní 500 Kč) Pokud ještě nemáte penzijní připojištění, máte čas pouze do na jeho sjednání dle stávajících podmínek, které jsou do jisté míry výhodnější a to zejména pro konzervativní investory. Penzijní fondy mají podle pravidel platných do zákonem omezeno, do čeho a jak mohou investovat peníze svých klientů. Hlavní výhodou je, že fondy nemohou ze zákona prodělat peníze klientů. Nejhorší varianta, ke které může dojít je, že fond klientům připíše nulové zhodnocení. Rozdíly mezi stávajícím systémem a novým systémem penzijního připojištění v kostce Garance návratnosti vkladu (zhodnocení vložených prostředků nemůže být záporné) Možnost výsluhové, tj. výběr poloviny naspořených peněz po 15 letech od uzavření smlouvy Možnost předčasného ukončení smlouvy Fond může investovat do rizikovějších instrumentů Smlouvy uzavřené do Smlouvy uzavřené od po 12 měsících spoření Od musí být měsíční příspěvek pro přiznání státního příspěvku minimálně 300 Kč. Maximální příspěvek 150 Kč až po 24 měsících spoření Maximální měsíční příspěvek klient získá až při měsíčním příspěvku 1 000, Kč (dříve 500 Kč). Maximální příspěvek 230 Kč Nabízí Vám poradce přerušení penzijního připojištění? Pokud dojde k přerušení penzijního připojištění a uzavření nové smlouvy penzijního připojištění se státním příspěvkem hrozí zde několik rizik.

5 Fakta: Rizika: Příklad: Dojde-li k přerušení penzijního připojištění, nově vzniklá smlouva nemůže být uzavřena u stejného penzijního fondu. U sloučení smluv trvajících méně, než 60 měsíců, vzniká nárok na zaplacení převodního poplatku v maximální výši 800 Kč. Ve třetím pilíři bude možné mít stále maximálně 1 aktivní smlouvu penzijního připojištění se státním příspěvkem. Ke splnění nároku na penzi je zapotřebí splnit, kromě věku klienta i daný počet započtených pojištěných měsíců. V případě, že u přerušené smlouvy vznikne nárok, na výplatu starobní nebo invalidní, je možné penzi vyplatit, aniž by se smlouva musela aktivovat. Novou smlouvu lze přerušit nejdříve po 36 měsících započtené pojištěné doby a čerstvě rozmraženou smlouvu jde přerušit nejdříve po 12 měsících spoření. K přerušení penzijního připojištění je zapotřebí sepsat Žádost o změnu průběhu penzijního připojištění. Při sepsání žádosti volnou formou musí být podpis klienta úředně ověřen. Přerušení penzijního připojištění bude platné od prvního dne následujícího kalendářního měsíce. Pokud klientovi vznikne nárok na výplatu, nemůže dojít ke sloučení penzijních připojištění. V případě, že by si klient chtěl vybrat na své přerušené smlouvě výsluhovou penzi, musí dojít k rozmražení smlouvy a přerušení stávající, což sebou nese hned několik administrativních úkonů. Ke sloučení smluv může dojít nejdříve v roce Pan Spolek si přeruší svoji smlouvu penzijního připojištění se státním příspěvkem u současného penzijního fondu v květnu 2012, kde mu vznikl, nebo vznikne, nárok na výsluhovou penzi, zároveň s tím uzavře u jiného penzijního fondu novou smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem. V případě, že pan Spolek bude mít zájem vybrat si výsluhovou penzi na svoji přerušené smlouvě, může tak učinit nejdříve v dubnu 2015, kdy přeruší svoji stávající smlouvu a aktivuje smlouvu přerušenou. Na nově rozmraženou smlouvu pak bude muset pan Spolek minimálně 12 měsíců spořit, aby ji mohl znovu zamrazit. Pivovarská 1 tel.: Ústí nad Labem

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje Penzijní připojištění se státním příspěvkem Stručná metodická příručka prodeje březen 2008 Otázky a odpovědi prodejce Penzijního fondu České pojišťovny Proč právě Penzijní fond České pojišťovny Penzijní

Více

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

Peníze v důchodových fondech nesmí být předmětem exekuce. III. pilíř

Peníze v důchodových fondech nesmí být předmětem exekuce. III. pilíř Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

Více

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková Srovnání penzijních fondů Mária Mikušková VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání, náklad 26 výtisků,

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

bude velkou konkurenční výhodou na trhu práce a při stabilizaci klíčových zaměstnanců.

bude velkou konkurenční výhodou na trhu práce a při stabilizaci klíčových zaměstnanců. 01/ 2013 PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNAVATELŮ JSOU I NADÁLE VÝZNAMNÝ ZAMĚSTNANECKÝ BENEFIT Zaměstnavatelé hrají ve lll. pilíři významnou roli. Jejich příspěvky jsou pro zaměstnance důležitou motivací k uzavření smlouvy

Více

Prezentace č. 1. Prezentace. Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB?

Prezentace č. 1. Prezentace. Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB? Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB? 1. Zákonné požadavky + znalosti z finančního trhu Právní předpisy související s činností Zákon 426/2011 Sb., o důchodovém

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Penzijní připojištění v České republice. Michaela Molnárová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Penzijní připojištění v České republice. Michaela Molnárová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Penzijní připojištění v České republice Michaela Molnárová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA. Tři pilíře důchodového systému po reformě: povinný státní systém s jinými pravidly).

DŮCHODOVÁ REFORMA. Tři pilíře důchodového systému po reformě: povinný státní systém s jinými pravidly). DŮCHODOVÁ REFORMA ml 1/2013 Tři pilíře důchodového systému po reformě: 1. Důchodové pojištění (stávající průběžný povinný státní systém s jinými pravidly). 2. Důchodové spoření (nový pilíř OPT-OUT ). 3.

Více

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Studie z předmětu KMA/MAB, LS 2009/2010, A09N0169P Finanční informatika a statistika tomi.rosi@seznam.cz

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Analýza penzijního připojištění u vybraných penzijních fondů. Bc. Martina Kašíková

Analýza penzijního připojištění u vybraných penzijních fondů. Bc. Martina Kašíková Analýza penzijního připojištění u vybraných penzijních fondů Bc. Martina Kašíková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Abstrakt česky Cílem této bakalářské práce je zprostředkovat pohled na současnou situaci

Více

VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÝCH FAKTORECH

VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÝCH FAKTORECH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA

Více

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/20 Sb. bylo Penzijnímu fondu České spořitelny a.s. uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti

Více

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení

Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Seznam témat určených k přezkoušení 1. Právní předpisy a souvislosti 1.1. Občanskoprávní vztahy a jejich účastníci 1.2. Právní úkony 1.3. Poskytování

Více

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc.

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc. Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění Bc. Martina Langerová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Předmětem této diplomové práce

Více

Penzijní plán č. 4 (09/2004)

Penzijní plán č. 4 (09/2004) Penzijní připojištění Penzijní fond Penzijní plány Penzijní plán č. 4 Penzijní plán č. 4 (09/2004) schváleno Ministerstvem financí ČR 22. 7. 2004, pod č.j. 32/75.964/2004 326 Úvodní ustanovení Čl. 1 (1)

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ The Life Insurance in the Czech Republic

Více

Fondové pilíře důchodových systémů zemí V4 a jejich produkty

Fondové pilíře důchodových systémů zemí V4 a jejich produkty Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Fondové pilíře důchodových systémů zemí V4 a jejich produkty Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. Bc. Klára Šteffková Brno

Více

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah:

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah: Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán Obsah: Čl. 1 Základní ustanovení Čl. 2 Vznik a trvání penzijního připojištění Čl. 3 Dávky penzijního připojištění Čl. 4 Podmínky a vznik nároků na dávky z penzijního

Více

Vývoj penzijního připojištění se státním příspěvkem v České republice

Vývoj penzijního připojištění se státním příspěvkem v České republice 2014 Volume 16 Issue 1 ISSN 1212-4117 (print) ISSN 1804-7122 (on-line) právní a ekonomické obory v lékařských a sociálních vědách Available online at www.sciencedirect.com journal homepage: http://www.elsevier.com/locate/kontakt

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele Bankovní soustava v ČR

Více

Základní body reformy důchodového systému

Základní body reformy důchodového systému Základní body reformy důchodového systému Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný a nepřiměřeně solidární, což jej činí dlouhodobě finančně neudržitelným v konečném důsledku jak pro stát, tak

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Více

~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Tabulka potřebné doby pojištění:

~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Tabulka potřebné doby pojištění: ~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Důchodový věk, předčasný starobní důchod a předdůchod: U starobního důchodu se v roce 2010 podstatně změnilo ustanovení 29 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění

Více

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Kateřina Mačáková Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více