Příklady PLC. Autoři: Ing. Josef Kovář Ing. Zuzana Prokopová Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklady PLC. Autoři: Ing. Josef Kovář Ing. Zuzana Prokopová Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu:"

Transkript

1 Příklady PLC Autoři: Ing. Josef Kovář Ing. Zuzana Prokopová Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu: Rostra s.r.o. Trimill, a.s. Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu Implementace programování PLC automatů dle evropské normy IEC do výuky žáků středních škol, reg. č. CZ.1.07/1.1.08/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Příklady PLC příklad: Signál STOP Kontrolka svítí v případě, že není stisknut spínač STOP. 2. příklad: Hlídání skladů a) Siréna zazní v případě, že jeden nebo druhý senzor přítomnosti dává při poplachu signál l. b) Siréna zazni v případě, že jeden nebo druhý senzor přítomnosti dává při poplachu signál 0. c) Siréna zazní v případě, že jeden i druhý senzor přítomnosti dává při poplachu signál l. d) Siréna zazní v případě, že jeden i druhý senzor přítomnosti dává při poplachu signál l. 3. příklad: Plnění nádrží a) Tři nádrže jsou napouštěny nezávisle na sobě. Navrhněte bezpečnostní obvod, který vytvoří signál H v případě, že některý snímač maximální výše hladiny dá při zaplavení signál l. b) Tři nádrže jsou napouštěny nezávisle na sobě. Navrhněte bezpečnostní obvod, který vytvoří signál H v případě, že některý snímač maximální výše hladiny dá při zaplavení signál 0. c) Tři nádrže jsou propojeny do společné výpusti. Stav každé nádrže je hlídán senzorem, který v přítomnosti kapaliny dává log. l. Navrhněte obvod, který bude signalizovat, že už zbývá jen jedna plná nádrž. 4. příklad: Bezpečnostní tlačítka Hlavní stykač odpadne v případě, že je stisknuto kterékoliv z bezpečnostních tlačítek B 1, B 2, B příklad: Signalizace výšky hladiny Výška hladiny je snímána dvěma senzory - horním S H a dolním S D, které dávají logickou 1 v případě detekce vody. Navrhněte logické funkce, které budou rovny jedné v případě: a) Y N - v nádrži poklesla voda pod dolní senzor, horní indikuje stav bez vody b) Y P - oba senzory indikují vodu c) Y S - hladina je mezi oběma senzory d) Y E - horní senzor indikuje vodu, dolní nikoliv 6. příklad: Ovládání lisu Elektropneumatický ventil, ovládající lis, dostane signál l pro spuštění lisu v případě, že: a) jsou stisknuta obě tlačítka ručního ovládání nebo právě dva ze tří senzorů přísunu materiálu indikují přítomnost materiálu (log. l) b) jsou stisknuta obě tlačítka obouručního ovládání a zároveň senzor přítomnosti polotovaru dává signál l nebo právě dva ze tří senzorů přísunu materiálu indikují přítomnost materiálu (log. l) 7. příklad: Ovládání tisku Tiskárna vydá signál l, jestliže senzor přítomnosti papíru dává log. l a současně není aktivní signál Pause. 8. příklad: Chod tří ventilátorů Navrhněte a realizujte logickou funkci pro signalizaci chodu tří ventilátorů. Signalizace svítí: a) je-li v chodu právě jeden (libovolný) ventilátor ze tří b) jsou-li právě dva libovolné ventilátory v chodu c) jsou-li v chodu nejméně dva ventilátory 9. příklad: Ovládání světla ze dvou míst Navrhněte obvod pro ovládání světla ze dvou míst A, B. příklad: Ovládání světla ze tří míst Navrhněte obvod pro ovládáni světla ze tři míst A, B, C. (Funkci vyjádřete také pomocí XOR).

3 Příklady PLC příklad: Neúplná dvoubitová sčítačka Navrhněte logický obvod, který bude realizovat neúplnou hardwarovou sčítačku dvou bitů. Vstupy: bity A, B. Výstup: nižší řád Y 0, vyšší řád (tzv. přenos) Y 1 ). 11. příklad: Úplná dvoubitová sčítačka Navrhněte logický obvod, který bude realizovat úplnou hardwarovou sčítačku dvou bitů. Vstupy: bity A, B, přenos z nižšího řádu P. Výstup: nižší řád Y 0, vyšší řád (tzv. přenos) Y příklad: Dvoubitová násobička Navrhněte obvod, který bude násobit dvě dvoubitová čísla. Vstup - první číslo A 1 A 0, druhé B 1 B příklad: Kodér Navrhněte převodník binárního kódu v rozsahu 0-3 na kód jedna ze čtyř, který má dva vstupy A,A() a čtyři výstupy Y3Y2Y,Yo, z nichž je vždy právě jeden roven log. l. 14. příklad: Elektrický motor pracuje je-li současně zapnut hlavní vypínač (a) a zároveň osvětlení stroje (b) a není současně buď nízký stav oleje (c) v převodovce nebo rozpojená spojka (d). 15. příklad: Petr (z) je vždy doma, když prší (a) a nemá deštník (b) nebo když je zajímavý televizní program (c) a má čokoládu. 16. příklad: Žárovku lze rozsvítit není-li vypnut vypínač C a vypínač D a je-li současně sepnut vypínač A nebo B. 17. příklad: Kabinka ve výtahu se pohybuje jestliže v kabince je alespoň jedna osoba A a sepnutím tlačítka B v kabince dá povel k spuštění motoru, nebo když není v kabince osoba A a někdo sepnutím tlačítka C výtah přivolá. 18. příklad: Ovládání světel auta Navrhněte zapojení spínačů světel v osobním automobilu. V autě jsou čtyři spínače: pro zapínání světel: OB (obrysová), DT (dálková/tlumená), PM (přední mlhovky), ZM (zadní mlhovky). Dále jeden spínač PDT na přepínání tlumená/dálková světla. Spínače ovládají světla obrysová Y OB, tlumená Y T, dálková Y D, přední mlhovky Y PM, zadní mlhovky Y ZM. Žádná světla nelze rozsvítit bez zapnutí obrysových světel, zadní mlhovky lze rozsvítit jen současně s předními, přední mlhovky lze rozsvítit i bez dálkových či tlumených světel. Varianta pro pokročilé: ve skutečném autě je navíc další spínač pro ovládání světelné houkačky (dálková světla), která musí fungovat nezávisle na všech spínačích. 18. příklad: Nápojový automat - verze l Navrhněte a realizujte logickou funkci pro ovládáni nápojového automatu. Stroj obsahuje tyto volby a signály: - signál MINCE ze senzoru, je roven l v případě vhození správné mince - tlačítka VODA, SIRUP, BUBLINKY, při stisku dávají logickou jedničku (s vodou je možno chtít pouze sirup, bublinky, nebo sirup a bublinky) - výstupní signály: Y K - signál pro spuštění kelímku, Y V - ventil pro vodu, Y S - dávkování sirupu, Y B - ventil pro kysličník uhličitý (bublinky). Pozn.: Stroj nesmí reagovat na nesmyslnou kombinaci, např. není MINCE a chceme VODU.

4 Příklady PLC příklad: Nápojový automat - verze 2 Navrhněte a realizujte logickou funkci pro ovládání nápojového automatu. Stroj obsahuje tyto volby a signály: - signál MINCE ze senzoru, je roven l v případě vhození správné mince - tlačítka VODA, SIRUP, BUBLINKY, při stisku dávají logickou jedničku (s vodou je možno chtít pouze sirup, bublinky, nebo sirup a bublinky) - senzory pro kontrolu přítomnosti vody S V, sirupu S S, plynu S P, kelímků S K - výstupní signály: Y)( - signál pro spuštění kelímku, Yv - ventil pro vodu, Ys - dávkování sirupu, Yg - ventil pro kysličník uhličitý, vrácení mince Yp,. Stroj nesmí reagovat na nesmyslnou kombinaci, např. není MINCE a chceme VODU, ani na požadavek, který není možno splnit z důvodu chybějící položky, např. plynu. V tom případě je vydán signál pro vrácení mince Y,. 20. příklad: Sestavte dekodér z kódu BCD na 7-segmentový display. 21. příklad: Navrhněte čítač, který čítá do 60. Při této hodnotě se rozsvítí dioda a po 5 sekundách se vypne. Tento děj se stále opakuje. 22. příklad: Navrhněte stopky, které čítají od 0 do 59. Do obvodu navrhněte 2 tlačítka, kde první bude sloužit k zastavení a spuštění stopek a druhé k jejich nulování. 23. příklad: Navrhněte čítač, který : při 4 rozsvítí diodu č. 1 a při 8 ji zhasne, při 3 rozsvítí diodu č. 2 a při 9 ji zhasne, svítí-li obě diody, rozsvítí se dioda č příklad: Navrhněte obvod, ve kterém se bude měnit frekvence blikání diody. Po 4. bliknutí se sníží frekvence 2*, po 9. se sníží 4*. Po 11. bliknutí se nastaví původní frekvence. Obvod je možné zastavit pomocí tlačítka. 25. příklad: Navrhněte čítač, který čítá do 99. Dále navrhněte druhý čítač, který zvýší svoji hodnotu vždy, když se na prvním čítači objeví 6 (výsledek je 11). 26. příklad: Navrhněte 8 kanálový multiplexer, který automaticky přepíná vstupy na jeden výstup. K výstupu je připojena LED dioda. 27. příklad: Navrhněte obvod, kde stále dokola bude rotovat jedna dioda (dvě, tři). 28. příklad: Navrhnout čítač do 99, který ve 38 spustí světelného hada a při vynulování ho vypne. Světelný had se skládá z diod, ze kterých jsou vždy 2 rozsvícené. 29. příklad: Navrhněte obvod pro rotaci bitů. Pomocí tlačítek se v bude zadávat počet rotujících bitů. 30. příklad: Navrhněte 8-bitový obousměrný registr tak, abychom pomocí přepínače mohli nastavit směr obíhání dvou diod.

5 Příklady PLC příklad: Ovládání výtahu Motor výtahu se rozběhne v případě, že stiskneme některé ze tří tlačítek T 1, T 2, T 3 výběru patra, není-li přitom stisknuto tlačítko STOP a dává-li snímač zavření dveří D signál l. 32. příklad: Navrhněte obvod pro ovládání 3 dopravních pásů dopravní linky. Každý pás bude ovládán samostatně pomocí tlačítka START a STOP. Obvod musí zajistit blokování dopravníků tak, aby zadní dopravníky nešly spustit, pokud neběží dopravníky přední. Při vypnutí předního dopravníku se musí zadní dopravníky zastavit. 33. příklad: Sestavte schéma pro ovládání 2 elektromotorů tak, že pouze jen jeden z nich smí být v provozu. K ovládání každého elektromotoru slouží dvě tlačítka. 34. příklad: Navrhněte obvod pro ovládání elektromotoru, který se uvádí do chodu stiskem tlačítka START. Motor se zastavuje pomocí dvou koncových spínačů A a B. K zastavení dojde pouze v případě, kdy se sepne nejprve spínač A a následně spínač B. 35. příklad: Navrhněte obvod pro ovládání motoru s přepínáním HVĚZDA TROJÚHELNÍK. Pro ovládání se používají tlačítka A rozběh do hvězdy, B chod v trojúhelníku. Pro vypnutí tlačítko S. Princip činnost: Po stisku tlačítka A se sepne stykač pro zapnutí do hvězdy. Do trojúhelníku lze motor přepnout až po vypnutí hvězdy tlačítkem S, kterým lze kdykoliv vypnout oba stykače. Pokud motor běží v trojúhelníku, nelze jej tlačítkem B přepnout do hvězdy. 36. příklad: Postupné spínání elektromotorů. Máme 4 elektromotory, které se spínají jeden za druhým vždy po časové prodlevě 2s. Princip činnosti: Sekvence zapínání začne po stisku tlačítka START. Každý z motorů se dá samostatně vypnout tlačítkem STOP1 až STOP4. Protože je chod motorů na sobě navzájem závislý, musí při vypnutí jednoho z motorů dojít i k vypnutí motorů následujících. (Např.: při vypnutí motoru 2 se musí vypnou i motory 3 a 4.) 37. příklad: Zapínání elektromotoru přepínačem hvězda trojúhelník. Zapnutí a vypnutí řešte pomocí dvojtlačítka. Princip činnosti: Po stisku tlačítka START se sepne 1. stykač (pro hvězdu). Po rozběhu motoru (5s) se odpojí a po uplynutí 2s se zapne 2. stykač (pro trojúhelník). Motor se vypíná tlačítkem STOP. Pokud je sepnutý 2. stykač, je 1. stykač blokovaný nelze jej sepnout. Celou sekvenci je možné opakovat. 38. příklad: Reverzace motoru s časovou prodlevou. Pro zapnutí slouží tlačítka VPŘED a ZPĚT. Pro vypnutí tlačítko STOP. Princip činnosti: Po stisku VPŘED se sepne 1. stykač a motor běží směrem vpřed. Pokud je stisknuto tlačítko ZPĚT, 1. stykač se rozpojí, ale 2. stykač pro zpětný chod se sepne až po 5s, kdy se předpokládá, že se motor již neotáčí. Motor lze kdykoliv vypnout tlačítkem STOP. Celá sekvence platí i pro chod opačný. 39. příklad: Zapínání elektromotoru přepínačem hvězda trojúhelník s reverzací. Pro zapnutí slouží tlačítka VPŘED a ZPĚT. Pro vypnutí tlačítko STOP. Princip činnosti:

6 Příklady PLC Po stisku tlačítka VPŘED se sepne 1. stykač (pro hvězdu). Po rozběhu motoru (5s) se odpojí a po uplynutí 2s se zapne 2. stykač (pro trojúhelník). Pokud je stisknuto tlačítko ZPĚT, 2. stykač se rozpojí, ale 3. stykač pro zpětný chod (pro hvězdu) se sepne až po 5s, kdy se předpokládá, že se motor již neotáčí. Po rozběhu motoru (5s) se odpojí a po uplynutí 2s se zapne 4. stykač (pro trojúhelník). Motor lze kdykoliv vypnout tlačítkem STOP. Celá sekvence platí i pro chod opačný. 40. příklad: Postupné zapínání 4 elektromotorů přepínačem hvězda trojúhelník. Zapnutí a vypnutí řešte pomocí tlačítek START a STOP. Princip činnosti: Po stisku tlačítka START se sepne 1. stykač (pro hvězdu). Po rozběhu motoru (5s) se odpojí a po uplynutí 2s se zapne 2. stykač (pro trojúhelník). Po časové prodlevě 1s se vždy stejným způsobem zapíná další motor. Motory se vypínají tlačítky STOP1 až STOP4. Protože je chod motorů na sobě navzájem závislý, musí při vypnutí jednoho z motorů dojít i k vypnutí motorů následujících. (Např.: při vypnutí motoru 2 se musí vypnou i motory 3 a 4.) 41. příklad: Zapínání elektromotoru přepínačem hvězda trojúhelník s ručním přepínáním. Zapnutí a vypnutí řešte pomocí tlačítek HVĚZDA, TROJÚHELNÍK, STOP. Princip činnosti: Po stisku tlačítka HVĚZDA se sepne 1. stykač (pro hvězdu). Motor nejde přepnout do trojúhelníku. Musí se nejprve vypnout tlačítkem STOP. Tlačítkem TROJÚHELNÍK lze zapnout 2. stykač (pro trojúhelník) jedině v případě, pokud nejdříve byl sepnut 1. stykač a to do 5s. Motor se vypíná tlačítkem STOP. Celou sekvenci je možné opakovat. 42. příklad: Reverzace motoru s časovou prodlevou a prodlevou po stisku STOP. Pro zapnutí slouží tlačítka VPŘED a ZPĚT. Pro vypnutí tlačítko STOP. Princip činnosti: Po stisku VPŘED se sepne 1. stykač a motor běží směrem vpřed. Pokud je stisknuto tlačítko ZPĚT, 1. stykač se rozpojí, ale 2. stykač pro zpětný chod se sepne až po 5s, kdy se předpokládá, že se motor již neotáčí. Motor lze kdykoliv vypnout tlačítkem STOP. Po stisku tohoto tlačítka nelze zapnout motor po dobu 5s. Celá sekvence platí i pro chod opačný. 43. příklad: Po stisknutí tlačítka Pohyb stolu zapnout" se má stůl brusky začít pohybovat střídavě vlevo až do polohy dané levým koncovým spínačem a pak vpravo až do polohy dané pravým koncovým spínačem. Po stisknutí tlačítka Pohyb stolu vypnout" se má pohyb stolu okamžitě zastavit. Navrhněte řízení pomocí PA a napište program v jazyku mnemokódů.

7 Příklady PLC VSTUPY A VÝSTUPY - označení proměnných a definice významů jejich logických hodnot Vstupní proměnná Označení Význam log. hodnoty Konc.spínač levý SL Stůl vlevo: SL=1 Konc.spínač pravý SP Stůl vřavo: SP=1 Tlačítko zapnout ZAP Stisknuto: ZAP=1 Tlačítko vypnout VYP Stisknuto: VYP=1 Výstupní proměnná Motor stolu doleva MOTL MOTL=1: stůl doleva Motor stolu doprava MOTP MOTL=1: stůl doprava Blokové schéma 44. příklad: Čerpadlo topného oleje pro olejový hořák může být spuštěno a vypnuto dvěma různými tlačítky ze dvou míst. Čerpadlo lze ovšem spustit jen tehdy, hoří-li pomocný plamének, což indikuje bimetalické čidlo. Navrhněte program pro PA.

8 Příklady PLC VSTUPY A VÝSTUPY označení proměnných a definice významů jejich logických hodnot Vstupní proměnná Označení Význam log. hodnoty SI Stisknuto: SI změní hodnotu označení Spínač č.2 S2 Stisknuto: S2 změní hodnotu Čidlo plaménku PP Plamének hoří: PP=1 Výstupní proměnná J Čerpadlo C C=l: spustit motor čerpadla Blokové schéma 45. příklad: Agregát je chlazen dvěma ventilátory. Kontrola jejich funkce probíhá pomocí senzorů proudu vzduchu. PA má realizovat následující kontrolní a indikační funkce: a) při výpadku libovolného ventilátoru se má rozsvítit optická signalizace b) při výpadku obou ventilátorů se má navíc rozezvučet akustická signalizace. Obě hlášení jsou realizována jen tehdy, je-li spuštěn agregát, což je též signalizováno opticky. Navrhněte pro tuto úlohu program v jazyku mnemokódů pro PA. 46. příklad: Ve vodárně jsou instalována tři čerpadla, dvě malá, Cl o výkonu QC1 a C2 o výkonu QC2 a jedno velké C3 o výkonu QC3. Tato čerpadla jsou určena pro běžný provoz. Dále je ve vodárně připraveno jedno záložní čerpadlo CR. Toto záložní čerpadlo se má uvést do provozu tehdy, jestliže dojde k poruše nčkterého z čerpadel a fungující čerpadla nedodávají minimální výkon. Provoz všech provozních čerpadel má být signalizován kontrolkou a spuštění záložního čerpadla ohlášeno zvukovou signalizací. Minimální výkon

9 Příklady PLC pokryje současný provoz obou malých čerpadel nebo provoz velkého a jednoho z malých čerpadel, ale nepokryje jej provoz samotného velkého čerpadla. Platí: QC1<QC2<QC3 Navrhněte blokové schéma řízení, sestavte pravdivostní tabulku. Určete logické funkce pro požadované řídicí funkce. Navrhněte přiřazení proměnných vstupům a výstupům programovatelného automatu, napište program v jazyku mnemokódů pro PA. Vstupní proměnná Označení Význam log. hodnoty Motor čerpadla C1 Cl Běží: Cl-1 Motor čerpadla C2 C2 Běží: C2=l Motor čerpadla C3 C3 Běží:C3=l Výstupní proměnná I Motor záložního čerpadla MR MR-M:Spustit Kontrolka čerpadla C1 Kl Kl = l: Svítí=Motor čerpadla Cl běží Kontrolka čerpadla C2 K2 K2^1: Svítí=Motor čerpadla C2 běží Kontrolka čerpadla C3 K3 K3=l: Svítí=Motor čerpadla C3 běží Kontrolka čerpadla CR ZR ZR-1: Svítí=Motor čerpadla CR běží Akustická signalizace ALMA ALMA=1: Zní=motor čerpadla CR běží 47. příklad: Zboží na válečkové trati má být přesunuto pneumomotorem na další kolmý úsek válečkové trati. Protože obsluhující personál má na starosti více podobných pracovišť rozmístěných po dílně, může vydat pokyn k přesunutí ze tří různých stanovišť. Pokyn k přesunutí je realizován přepínačem VÝJEZD. Po přepnutí do polohy l se pneumotor vysune a přesune zboží na další trať. Při přepnutí do polohy 0 se pneumomotor vrátí zpět.

10 Příklady PLC Pneumomotor je ovládán monostabilním elektropneumatickým rozvaděčem. Pokud je vydán pokyn k přesunu z jednoho stanoviště, rozsvítí se na ostatních stanovištích kontrolky ZÁKAZ (manipulace). Případné povely k přesunu z dalších stanovišť musí být ignorovány. Nakreslete blokové schéma řízení manipulace na válečkové trati. Sestavte pravdivostní tabulku. VSTUPY A VÝSTUPY označení proměnných a definice významů jejich logických hodnot Vstupní proměnná Označení Význam log. hodnoty Přepínač Výjezd na stanovišti 1 SI Poloha 1:S1 = 1 Přepínač Výjezd na stanovišti 2 S2 Poloha 1:S2=1 Přepínač Výjezd na stanovišti 3 S3 Poloha 1: S3=l Výstupní proměnná Elektromag. ventil Yl Yl=l: Přesunout zboží Kontrolka na stanovišti 1 Kl Kl = l: svítí=zákaz manipulace Kontrolka na stanovišti 2 K2 Kl=2: svítí=zákaz manipulace Kontrolka na stanovišti 3 K3 Kl=3: svítí=zákaz manipulace 48. příklad: V třídicím automatu jsou testovány rozměry těles tvaru kvádru oproti dorazům. Je přitom snímána hloubka f, šířka b a výška h. Dalším snímačem je snímána zmagnetizovatelnost materiálu těles (remanentní magnetická indukce). Sledované signály mají tento význam:

11 Příklady PLC hloubka: f =1 rozměr je velký, f = 0 rozměr není velký šířka: b = 1 rozměr je velký, b = 0 rozměr není velký výška: h = 1 rozměr je velký, h = 0 rozměr není velký m = 1 zmagnetizovatelné, m = 0 nezmagnetizovatelné (těleso) Po odměření jsou výrobky tříděny nejprve výhybkou x a pak zdvojenou výhybkou y do jednoho ze čtyř zásobníků 1, 2, 3 nebo 4 (viz obr). Každá z výhybek má dvě polohy a je elektricky řízená. V klidovém bezproudovém stavu jsou výhybky nastaveny doprava. Tělesa by měla být tříděna podle těchto kritérií: do zásobníku 1 tělesa, která mají velký jen jeden rozměr. Všechna plochá tělesa (se dvěma velkými rozměry a jedním nevelkým rozměrem) a zároveň zmagneti-zovatelná by měla směřovat do zásobníku 2. Ostatní tělesa by měla směřovat do zásobníku 4 a zásobník 3 by měl zůstat prázdný. a) Sestavte úplnou pravdivostní tabulku pro signály t, b, h, m, připište do tabulky polohy x, y výhybek a čísla cílových zásobníků. b) Nalezněte pomocí Karnaughových map minimální výstupní funkce pro řídicí proměnné x, y c) Nakreslete schéma logického řízení třídicího automatu. 49. příklad: Úchop robotu je na jedné z destiček vybaven maticí 4x4 taktilních (hmatových) čidel s tlakovými snímači (obr. 1). Robot má uchopovat kulové čepy, pokud možno pomocí středů destiček úchopu, tedy tak, aby uchopená koule tlačila na čtyři prostřední snímače číslo 6, 7, 10 a 11 (obr. 2). Při jiném úchopu by měl robot uvolnit sevření úchopu, korigovat polohu ramena s úchopem a opakovat sevření. Podle kombinace signálů z tlakových snímačů při nesprávném úchopu by měl být generován řídicí signál k uvolnění úchopu (signál W = 1), řídicí signál ke korekci polohy doprava (signál R = 1), doleva (signál L = 1), nahoru (signál 0 = 1) nebo dolů (signál U = 1). Polohy snímačů jsou kódovány pomocí čtyř proměnných (signálů) a, b, c, d. Při stlačení některého snímače v horních dvou řadách (1 až 8) je generován signál a = 1. Stlačením některého snímače v levých dvou sloupcích se generuje signál b = 1. Stlačením některého snímače ve dvou vnitřních sloupcích se generuje signál c = 1 a stlačení snímače ve dvou vnitřních řadách generuje signál d = 1 (obr. 2). Úkoly: a) Sestavte úplnou pravdivostní tabulku pro vstupy a, b, c, d tak, aby binární kód čtveřice těchto signálů chápaný jako binární číslo po řádcích narůstal od 0000 do b) V tabulce vytvořte sloupce pro řídicí signály W, R, L, O, U a zapište 1 v těch řádcích (každého sloupce), které odpovídají snímačům, které by měly tento signál generovat. c) Vytvořte logický výraz pro výstupní signál W ve tvaru konjunktivní normální formy a nalezněte minimální výraz pomocí Karnaughovy mapy. d) Vytvořte logické výrazy pro výstupní signály R, L, O, U ve tvaru disjunktivních normálních forem a nalezněte minimální logické výrazy pomocí Karnaughových map. e) Napište program pro výpočet proměnných W, R, L, O, U ze vstupních proměnných a, b, c, d

12 Příklady PLC Obr.1: Úchop robota s taktilními čidly Obr.2: Uspořádání taktilních čidel 50. příklad: Manipulátor pro podávání polotovarů do lisu může uchopený plech natočit do správné polohy otočením kolem příčné osy o 180 po řídicím signálu w = 1 a (nebo) otočením kolem podélné osy o 180 po řídicím signálu d = '\. Otáčení kolem obou os může být spuštěno současně. Polotovary mají být podávány do lisu ve stálém taktu v poloze 1 (obr. 1). Pokud se dostane polotovar ze zásobníku do manipulátoru v nesprávné poloze, je tato poloha indikována třemi signály a, b, c ze tří bezkontaktních snímačů, a poloha musí být nastavena správně. Bezkontaktní snímač dává signál 0, není-li proti němu výřez. Je třeba navrhnout logický kombinační obvod, který vyhodnocuje signály a, b, c ze tří snímačů a na základě jejich hodnot dává buď povely k otáčení, nebo povel s = 1 k zastavení zařízení, neodpovídá-li kombinace signálů a, b, c přítomnosti správného polotovaru v manipulátoru. a) Sestavte úplnou (s osmi řádky) pravdivostní tabulku a přiřaďte potřebné výstupní signály a slovní popis stavu. b) Nalezněte pomocí Karnaughových map minimální výstupní funkce pro výstupní proměnné w, d, s. c) Napište program logického řízení otáčení manipulátoru a zastavení.

13 Příklady PLC příklad: 1. Na panelu nasimulujte čítač, který čítá od 0 do Na panelu nasimulujte čítač, který čítá od počáteční hodnoty do koncové hodnoty. Obě se zadávají na panelu. 3. Na panelu č.2 nasimulujte hodiny, na kterých zobrazíte minuty, sekundy a milisekundy. Použijte systémové registry. 52. příklad: Postupné spínání tří elektromotorů. a) Sekvence spínání se spouští stiskem tlačítka START. Prodleva mezi sepnutím jednotlivých motorů se zadává z klávesnice ID panelu. b) Tento příklad řešte s tím, že délka každé prodlevy se zadává samostatně a může tedy být různě dlouhá. 53. příklad: Vytvořte cyklický posuvný registr se zadaným počtem rotujících jedničkových bitů. Počet jedničkových bitů (1 až 5) se zadává na ID panelu. 54. příklad: Řešte předchozí příklad se zadáváním počtu rotujících bitů pomocí menu. 55. příklad: Vytvořte program pomocí kterého je možné vybrat si oběd na určitý den v týdnu a následně druh obědu (ze tří možností), nápoj (ze dvou možností) a polévku (ano ne). 56. příklad: Navrhněte nápojový automat, kde se na displeji zobrazuje výsledná suma vhozených mincí, je možné zvolit jeden z pěti nápojů a na závěr se ukáží vrácené mince. Např. : Vhodí se desetikoruna, nápoj stojí 7Kč, na výstupu se ukáže dvoukoruna a 1Kč. Příklad blíže vysvětlí vyučující

14 Příklady PLC příklad: Na pět vstupů přicházejí impulzy. V paměti je pět registrů, do kterých se impulzy sumují. Na panelu zobrazujte jednotlivé sumy. 58. příklad: Napište program pro řízení automatické linky dle následujících zadání K2 Přesun2 Přesun1 PÁS2 K5 K3 K4 PÁS1 K6 V1 120cm K7 PÁS3 V2 V3 K8 K1 K9 V4 START STOP I. 1. Linka se zapíná tlačítkem START 2. Pokud je obrobek na K1, Pás1 se rozjede 3. Dojezdem na K2 se zapne Přesun1, rozběhne se Pás2 a Pás1 se vypne. 4. Dojezdem na K3 se vypne Přesun1. 5. Pás2 se vypne po najetí na K5. II. III. 1. Linka se zapíná tlačítkem START 2. Pokud je obrobek na K1, Pás1 se rozjede 3. Dojezdem na K2 se zapne Přesun1, rozběhne se Pás2 a Pás1 se vypne. 4. Dojezdem na K3 se vypne Přesun1. 5. Dojezdem na K4 se pás na 4s zastaví a opět rozjede. 6. Pás2 se vypne po najetí na K5. 1. Linka se zapíná tlačítkem START 2. Pokud je obrobek na K1, Pás1 se rozjede 3. Po projetí Zav1 se spustí čítač a zastaví se po projetí Zav2. Z počtu impulzů se vyhodnotí rychlost a vypíše na displeji 4. Dojezdem na K2 se zapne Přesun1, rozběhne se Pás2 a Pás1 se vypne.

15 Příklady PLC Dojezdem na K3 se vypne Přesun1. 6. Dojezdem na K4 se pás na 4s zastaví a opět rozjede. 7. Pás2 se vypne po najetí na K5. IV. 1. Linka se zapíná tlačítkem START 2. Pokud je obrobek na K1, Pás1 se rozjede 3. Po projetí Zav1 se spustí čítač a zastaví se po projetí Zav2. Z počtu impulzů se vyhodnotí rychlost a vypíše na displeji 4. Dojezdem na K2 se zapne Přesun1, rozběhne se Pás2 a Pás1 se vypne. 5. Dojezdem na K3 se vypne Přesun1. 6. Po najetí na K4 se Pás2 zastaví a obrobek se ohřívá zapne se Topení 7. Po ohřátí indikace vstupem OHREV se Topení vypne, Pás2 se opět rozjede 8. Pás2 se vypne po najetí na K5. V. 1. Linka se zapíná tlačítkem START 2. Pokud je obrobek na K1, Pás1 se rozjede 3. Po projetí Zav1 se spustí čítač a zastaví se po projetí Zav2. Z počtu impulzů se vyhodnotí rychlost a vypíše na displeji 4. Dojezdem na K2 se zapne Přesun1, rozběhne se Pás2 a Pás1 se vypne. 5. Dojezdem na K3 se vypne Přesun1. 6. Po najetí na K4 se Pás2 zastaví a obrobek se ohřívá zapne se Topení 7. Doba, po kterou se obrobek ohřívá se zadává na displeji. 8. Po ohřátí se Topení vypne, Pás2 se opět rozjede 9. Pás2 se vypne po najetí na K5. VI. 1. Linka se zapíná tlačítkem START 2. Pokud je obrobek na K1, Pás1 se rozjede 3. Po projetí Zav1 se spustí čítač a zastaví se po projetí Zav2. Z počtu impulzů se vyhodnotí rychlost a vypíše na displeji 4. Dojezdem na K2 se zapne Přesun1, rozběhne se Pás2 a Pás1 se vypne. 5. Dojezdem na K3 se vypne Přesun1. 6. Po najetí na K4 se Pás2 zastaví a obrobek se ohřívá zapne se Topení 7. Teplota, na kterou se má obrobek ohřát se zadává na displeji (max. 90 C). Porovnává se s teplotou, která je snímána přes analogový převodník na vstupech x1.0 až x1.3 jako číslo 0 až 15 (15 odpovídá 90 C). 8. Po ohřátí se Topení vypne, Pás2 se opět rozjede 9. Pás2 se vypne po najetí na K5. VII. 1. Linka se zapíná tlačítkem START 2. Pokud je obrobek na K1, Pás1 se rozjede 3. Po projetí Zav1 se spustí čítač a zastaví se po projetí Zav2. Z počtu impulzů se vyhodnotí rychlost a vypíše na displeji

16 Příklady PLC Dojezdem na K2 se zapne Přesun1, rozběhne se Pás2 a Pás1 se vypne. 5. Dojezdem na K3 se vypne Přesun1. 6. Po najetí na K4 se Pás2 zastaví a obrobek se ohřívá zapne se Topení 7. Doba, po kterou se obrobek ohřívá se zadává na displeji. 8. Po ohřátí se Topení vypne, Pás2 se opět rozjede 9. Dojezdem na K5 se zapne Přesun2, rozběhne se Pás3 a Pás2 se vypne. Přesun2 se vypne po 2s 10. Obrobek, podle zadaného typu (na ID panelu) pokračuje na jeden z koncových spínačů K6 až K9 11. Odpovídající vyhazovák jej vyhodí do příslušného koše 12. Pás3 se zastaví a program najede na bod Linka se zastaví a uvede do počátečního stavu tlačítkem STOP 59. příklad: Navrhněte program pro řízení vstřikolisu pomocí PLC TC600. Funkce vstřikolisu: * vstřikolis se zapíná tlačítkem START * pro ohřívání plastu slouží tři topná hnízda * tlačítkem FORMA se rozběhne následující sekvence: - najíždí forma - po najetí se zapne vstřik plastu do formy - chlazení formy - odjetí formy do výchozí polohy Topná hnízda Násypka pro granulát Ochranný kryt formy Pohyb formy Vpřed Zpět Stav0 Stav1 Popis činnosti:

17 Příklady PLC Po stisku tlačítka START (vstup x0.5) se zapnou topná hnízda, která ohřívají granulovaný plast. (výstupy y0.1, y0.2, y0.3). Teploty pro jednotlivá hnízda se zadávají na ID panelu. Ohřátí plastu na určenou teplotu signalizují vstupy x1 a to následujícím způsobem: Předpokládáme, že na vstupy x1 je připojený AD převodník s multiplexerem. Měřené vstupy se přepínají pomocí výstupů y1.0 a y1.1. Podle binárního čísla na těchto výstupech vstupuje na x1 teplota odpovídajícího topného hnízda. Rozsah měřené teploty je 0 až 500 o C Pokud nedojde k vypnutí lisu tlačítkem STOP, plast se musí trvale udržovat na odpovídající teplotě nezávisle na další činnosti lisu. Vlastní lisování se může zahájit až po natavení plastu. To je signalizováno prvním dosažením přednastavené teploty na některém z topných hnízd. Forma začne najíždět (výstup y0.4) do pozice pro vstřik plastu, je-li stisknuto tlačítko FORMA (vstup x0.6) a současně je ve výchozí poloze (vstup x0.3). Uzavření formy v pracovní poloze je signalizováno vstupem x0.4. Po prodlevě 2s se spustí vstřik plastu (výstup y0.6). Čas vstřiku se zadává z ID panelu. Po ukončení vstřiku se forma chladí (výstup y0.0). Čas chlazení se opět zadává pomocí ID panelu. Po ochlazení formy se vypne výstup y0.4 a po prodlevě 2s forma odjíždí do výchozí polohy (výstup y0.5). Vrácení zpět je signalizováno vstupem x0.3. Výstup y0.5 se vypne a lis je připravený pro opakování cyklu. Vstřikolis se vypíná tlačítkem STOP (vstup x0.7) Vstupy: Stav0 x0.3 výchozí poloha formy Stav1 x0.4 pracovní poloha formy START x0.5 zapnutí vstřikolisu FORMA x0.6 zahájení cyklu vstřiku STOP x0.7 vypnutí vstřikolisu Teplota x1 vstup teplot přes AD převodník Výstupy: Chlazení y0.0 ovládání chlazení formy Hnízdo1 y0.1 ovládání ohřevu v místě 1 Hnízdo2 y0.2 ovládání ohřevu v místě 2 Hnízdo3 y0.3 ovládání ohřevu v místě 3 Vpřed y0.4 pohyb formy do pracovní polohy Zpět y0.5 pohyb formy do výchozí polohy Plast y0.6 vstřik plastu y1.0, y1.1 přepínaní měřených vstupů pro jednotlivé teploty 60. příklad: Navrhněte program pro ovládání automatické pračky. Pračka má několik režimů. Volba a zobrazování se provádí na ID panelu.

18 Příklady PLC Použitá literatura : Příklady č jsou převzaty z knihy PLC a automatizace 1, autoři : Ladislav Šmejkal, Marie Martinásková, nakladatelství BEN; Příklady č jsou převzaty z knihy Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku, autoři Dietmar Schmid a kol., nakladatelství Europa Sobotáles cz. S. r. o.;

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Způsoby realizace této funkce:

Způsoby realizace této funkce: KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační

Více

AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE I. Učební text pro žáky 3. ročníku oboru 23-41-M/001 Strojírenství

AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE I. Učební text pro žáky 3. ročníku oboru 23-41-M/001 Strojírenství AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE I. Učební text pro žáky 3. ročníku oboru 23-4-M/00 Strojírenství 2.8 Úlohy pro praktická cvičení Úloha : Dávkování obrobků pro obráběcí zařízení Popis úlohy : Ovládacím tlačítkem

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k základnímu popisu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník Cíl úlohy: 3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník Cílem laboratorní úlohy je seznámit studenty se zapojením automatického spouštěče motoru hvězda-trojúhelník. Zapojení se využívá ke snížení proudového

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

CNC frézování - Mikroprog

CNC frézování - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 3. ročník Jindřich Bančík 14.3.2012 Název zpracovaného celku: CNC frézování - Mikroprog CNC frézování - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci

Více

Bezpečnostní jednotka FS1A

Bezpečnostní jednotka FS1A jednotka FS1A Splňuje hlavní bezpečnostní standardy řídicí jednotka SafetyOne slouží k zajištění bezpečnosti obsluhy strojů, kde se jako ochranné prvky používají spínače, nouzová tlačítka, světelné závory

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda Návod ovladače 66172808 Návod k modelům: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K GRS-CQ14Pd/Na-K GRS-CQ16Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-M GRS-CQ14P

Více

BLOKOVÉ KLÁVESNICE INT-S-GR INT-S-BL

BLOKOVÉ KLÁVESNICE INT-S-GR INT-S-BL BLOKOVÉ KLÁVESNICE INT-S-GR INT-S-BL int-s_cz 04/06 Blokové klávesnice INT-S-GR a INT-S-BL jsou navrženy pro ovládání zabezpečovacích ústředen INTEGRA a CA-64. Klávesnice se odlišují pouze v barvě podsvětlení

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

BASPELIN KTR. Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky KTR2

BASPELIN KTR. Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky KTR2 BASPELIN KTR Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky červenec 2000 Baspelin Všeobecný popis Regulátor baspelin je elektronické zařízení určené pro měření a indikaci dvou alogových veličin a pro řízení

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z ČÍSLICOVÉ TECHNIKY

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z ČÍSLICOVÉ TECHNIKY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, rno, Trnkova 113 Trnkova 113, rno, 628 00 Tel.: +420 544 422 811 http://www.sos-soubrno.cz SÍRKA PŘÍKLADŮ Z ČÍSLIOVÉ TEHNIKY

Více

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Synco living QAX913 Dohled Funkce & ovládání Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Přehled Nastavení Nepřítomnost a dohled Dohled oken / dveří Signalizace (zvuková signalizace a stavový výstup)

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 Úvod! Před instalací si prosím zkontrolujte kompatibilitu alarmu T CAN podle přiloženého seznamu podporovaných vozidel.!

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Vyhlédání závady u zařízení VRF S-MMS

Vyhlédání závady u zařízení VRF S-MMS Vyhledávání závady u S-MMS česky Strana 1 Vyhlédání závady u zařízení VRF S-MMS Upozornění na výskyt chyby V případě detekce nějaké chyby se na displeji zobrazí odpovídající chybový kód a číslo příslušné

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Knihovna BuildingLib TXV 003 47.01

Knihovna BuildingLib TXV 003 47.01 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY Knihovna BuildingLib TXV 003 47.01 BuildingLib Knihovna BuildingLib 2. vydání srpen 2011 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. JEDNOTLAČÍTKOVÝ STMÍVAČ DMA1... 4 3. SCHODIŠŤOVÝ AUTOMAT SE SIGNALIZACÍ

Více

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56.

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56. [ 0 Návod k obsluze Regulační přístroj KOTEL C 56. 85.0 A ( Netz [ [[ 0 [ 0 Logamatic 2114 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte! 6 720 618 096-03/2007 CZ Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a upozornění

Více

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Obsah Stav po zapnutí... 3 Nabídka Menu... 4 Nastavení Zobrazení... 4 Nastavení Dimery... 5 Nastavení Krivky... 6 Nastaveni TSC... 7 Funkce v režimu Servis... 8

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

HMP - 33. H=0125kWh 10:22 001sT 0.97 T+ Regulátor odběru elektrické energie. Obsah

HMP - 33. H=0125kWh 10:22 001sT 0.97 T+ Regulátor odběru elektrické energie. Obsah HMP - 33 Regulátor odběru elektrické energie 22 23 24 25-1 2 3 H=0125kWh 10:22 001sT 0.97 T+ STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ 3 230V~ 3x relé 250V/8A L N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 20 Obsah Popis a použití 1 Instalace

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul Vytvořeno: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 28.1.2009 Počet stran: 19 ixport ETH I4O4 Inteligentní modul 4 galvanicky oddělené logické vstupy 4 výstupy s přepínacím kontaktem relé rozhraní pro připojení

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí)

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) AIRBAG Jednotka 15 - přizpůsobení funkce 10 1- deaktivován Kanál 01 airbag spolujezdce BRZDY kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) 1J0 907 379 D 12812 1J0

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E

ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E CS3-16 ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E 8 funkcí v jednom zapojení, s velkým rozsahem časů od 0,5 s do 20 hod. spínacím prvkem je silové relé montáž do instalační krabice MADE IN CZECH REPUBLIC

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Ústředna MHU 115 Popis ovládání ústředny Verze 9/2011

Ústředna MHU 115 Popis ovládání ústředny Verze 9/2011 POPIS OVÁDACÍCH PRVKŮ ÚSTŘEDNY MHU 115: víceúčelová tlačítka: T A T B T C T D T E T F CD displej POŽÁR ^ [ >0< \ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 C PROVOZ VYPNUTO TEST PORUCHA SYSTÉMOVÁ PORUCHA volně programovatelné

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Regulátor odběru elektrické energie HM2006 RS485 12 V DC STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ 3 STUPEŇ 4 STUPEŇ 5 STUPEŇ 6

Regulátor odběru elektrické energie HM2006 RS485 12 V DC STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ 3 STUPEŇ 4 STUPEŇ 5 STUPEŇ 6 Regulátor odběru elektrické energie HM2006 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 L N - + B A COM 1 2 3 4 5 230 V AC 12 V DC RS485 VSTUPY B M R OU TPUT 1 2 3 4 5 6 420.5 SET MAN STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

CZ.1.07/1.1.14/01.0032 Inovace výuky v Písku a okolí 2012-2014. Pracovní list. Automatizační cvičení. Konfigurace inteligentní instalace Ego-n

CZ.1.07/1.1.14/01.0032 Inovace výuky v Písku a okolí 2012-2014. Pracovní list. Automatizační cvičení. Konfigurace inteligentní instalace Ego-n Pracovní list Automatizační cvičení Konfigurace inteligentní instalace Ego-n Stmívání - LCD ovladač Vypracoval žák Jméno, příjmení Datum vypracování Datum odevzdání SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 402, 397

Více

Řízení filtrace na úpravně vody

Řízení filtrace na úpravně vody Řízení filtrace na úpravně vody Ing. Oldřich Hladký VAE CONTROLS s.r.o., Ostrava Úvod Na konferenci VODA ZLÍN 2000 byl přednesen příspěvek na téma Řídící systém jako nástroj zvyšování efektivnosti provozu

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA Model: LWR-8kW Provozní manuál 28.1.2014 Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho zařízení Firma REVEL neodpovídá za

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser CZ_manual_ETC manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser díl 2 : ETC - řídící jednotka řazení NORGREN I. Použití jednotky ETC Řídící jednotka ETC je určena pro ovládání semi - automatického řazení převodových

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

TSC diagnostika. Prezentace programu

TSC diagnostika. Prezentace programu Prezentace programu Na následujících stránkách Vám představíme funkci programu TSC diagnostika, programu zajišťujícího zpětnou diagnostiku a vzdálenou správu digitální rozvodny TSX 48AF modularsystem.

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Nástěnné klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

SlimDPset SlimKeySet. PC program pro Windows 98SE - Windows 7. Návod k programu

SlimDPset SlimKeySet. PC program pro Windows 98SE - Windows 7. Návod k programu SlimDPset SlimKeySet PC program pro Windows 98SE - Windows 7 Návod k programu Verze manuálu V2.0. 03.2010 Alphatech spol. s r.o. Jeremenkova 88 140 00 Praha 4 Tel/fax: 272103334 www.alphatech.cz / info@alphatech.cz

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 1. POPIS - URâENÍ Digitální spínací hodiny Grässlin uvedeného typu jsou elektronické hodiny, jejichž pomocí

Více

AGE MONITOR Manuál OBSAH:

AGE MONITOR Manuál OBSAH: AGE s.r.o. České Meziříčí 51771 tel: 494661237 AGE MONITOR Manuál OBSAH: 1. Informační panel... 2 2. Systémová nastavení... 3 3. Správa uživatelů... 4 4. Globální náhled jednotek a kamer... 5 5. Správa

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3)

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) MGB Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) Obsah 1 Připojení...4 1.1 Připojení ovládacích prvků v MGB...4 1.2 Ovládání zamykacího solenoidu...4 1.3 Paralelní ovládání zamykání...4 1.4

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ Přílohy : - elektrické schema kód. 07.013 Kód. 769.02 Strana 1 z 6 QTD20/kW-A-AR Třífázový rozvaděč s přímým rozběhem pro 2 elektrická kalová čerpadla s proudovou ochranou Charakteristiky : elektronický

Více