Příklady PLC. Autoři: Ing. Josef Kovář Ing. Zuzana Prokopová Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklady PLC. Autoři: Ing. Josef Kovář Ing. Zuzana Prokopová Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu:"

Transkript

1 Příklady PLC Autoři: Ing. Josef Kovář Ing. Zuzana Prokopová Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu: Rostra s.r.o. Trimill, a.s. Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu Implementace programování PLC automatů dle evropské normy IEC do výuky žáků středních škol, reg. č. CZ.1.07/1.1.08/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Příklady PLC příklad: Signál STOP Kontrolka svítí v případě, že není stisknut spínač STOP. 2. příklad: Hlídání skladů a) Siréna zazní v případě, že jeden nebo druhý senzor přítomnosti dává při poplachu signál l. b) Siréna zazni v případě, že jeden nebo druhý senzor přítomnosti dává při poplachu signál 0. c) Siréna zazní v případě, že jeden i druhý senzor přítomnosti dává při poplachu signál l. d) Siréna zazní v případě, že jeden i druhý senzor přítomnosti dává při poplachu signál l. 3. příklad: Plnění nádrží a) Tři nádrže jsou napouštěny nezávisle na sobě. Navrhněte bezpečnostní obvod, který vytvoří signál H v případě, že některý snímač maximální výše hladiny dá při zaplavení signál l. b) Tři nádrže jsou napouštěny nezávisle na sobě. Navrhněte bezpečnostní obvod, který vytvoří signál H v případě, že některý snímač maximální výše hladiny dá při zaplavení signál 0. c) Tři nádrže jsou propojeny do společné výpusti. Stav každé nádrže je hlídán senzorem, který v přítomnosti kapaliny dává log. l. Navrhněte obvod, který bude signalizovat, že už zbývá jen jedna plná nádrž. 4. příklad: Bezpečnostní tlačítka Hlavní stykač odpadne v případě, že je stisknuto kterékoliv z bezpečnostních tlačítek B 1, B 2, B příklad: Signalizace výšky hladiny Výška hladiny je snímána dvěma senzory - horním S H a dolním S D, které dávají logickou 1 v případě detekce vody. Navrhněte logické funkce, které budou rovny jedné v případě: a) Y N - v nádrži poklesla voda pod dolní senzor, horní indikuje stav bez vody b) Y P - oba senzory indikují vodu c) Y S - hladina je mezi oběma senzory d) Y E - horní senzor indikuje vodu, dolní nikoliv 6. příklad: Ovládání lisu Elektropneumatický ventil, ovládající lis, dostane signál l pro spuštění lisu v případě, že: a) jsou stisknuta obě tlačítka ručního ovládání nebo právě dva ze tří senzorů přísunu materiálu indikují přítomnost materiálu (log. l) b) jsou stisknuta obě tlačítka obouručního ovládání a zároveň senzor přítomnosti polotovaru dává signál l nebo právě dva ze tří senzorů přísunu materiálu indikují přítomnost materiálu (log. l) 7. příklad: Ovládání tisku Tiskárna vydá signál l, jestliže senzor přítomnosti papíru dává log. l a současně není aktivní signál Pause. 8. příklad: Chod tří ventilátorů Navrhněte a realizujte logickou funkci pro signalizaci chodu tří ventilátorů. Signalizace svítí: a) je-li v chodu právě jeden (libovolný) ventilátor ze tří b) jsou-li právě dva libovolné ventilátory v chodu c) jsou-li v chodu nejméně dva ventilátory 9. příklad: Ovládání světla ze dvou míst Navrhněte obvod pro ovládání světla ze dvou míst A, B. příklad: Ovládání světla ze tří míst Navrhněte obvod pro ovládáni světla ze tři míst A, B, C. (Funkci vyjádřete také pomocí XOR).

3 Příklady PLC příklad: Neúplná dvoubitová sčítačka Navrhněte logický obvod, který bude realizovat neúplnou hardwarovou sčítačku dvou bitů. Vstupy: bity A, B. Výstup: nižší řád Y 0, vyšší řád (tzv. přenos) Y 1 ). 11. příklad: Úplná dvoubitová sčítačka Navrhněte logický obvod, který bude realizovat úplnou hardwarovou sčítačku dvou bitů. Vstupy: bity A, B, přenos z nižšího řádu P. Výstup: nižší řád Y 0, vyšší řád (tzv. přenos) Y příklad: Dvoubitová násobička Navrhněte obvod, který bude násobit dvě dvoubitová čísla. Vstup - první číslo A 1 A 0, druhé B 1 B příklad: Kodér Navrhněte převodník binárního kódu v rozsahu 0-3 na kód jedna ze čtyř, který má dva vstupy A,A() a čtyři výstupy Y3Y2Y,Yo, z nichž je vždy právě jeden roven log. l. 14. příklad: Elektrický motor pracuje je-li současně zapnut hlavní vypínač (a) a zároveň osvětlení stroje (b) a není současně buď nízký stav oleje (c) v převodovce nebo rozpojená spojka (d). 15. příklad: Petr (z) je vždy doma, když prší (a) a nemá deštník (b) nebo když je zajímavý televizní program (c) a má čokoládu. 16. příklad: Žárovku lze rozsvítit není-li vypnut vypínač C a vypínač D a je-li současně sepnut vypínač A nebo B. 17. příklad: Kabinka ve výtahu se pohybuje jestliže v kabince je alespoň jedna osoba A a sepnutím tlačítka B v kabince dá povel k spuštění motoru, nebo když není v kabince osoba A a někdo sepnutím tlačítka C výtah přivolá. 18. příklad: Ovládání světel auta Navrhněte zapojení spínačů světel v osobním automobilu. V autě jsou čtyři spínače: pro zapínání světel: OB (obrysová), DT (dálková/tlumená), PM (přední mlhovky), ZM (zadní mlhovky). Dále jeden spínač PDT na přepínání tlumená/dálková světla. Spínače ovládají světla obrysová Y OB, tlumená Y T, dálková Y D, přední mlhovky Y PM, zadní mlhovky Y ZM. Žádná světla nelze rozsvítit bez zapnutí obrysových světel, zadní mlhovky lze rozsvítit jen současně s předními, přední mlhovky lze rozsvítit i bez dálkových či tlumených světel. Varianta pro pokročilé: ve skutečném autě je navíc další spínač pro ovládání světelné houkačky (dálková světla), která musí fungovat nezávisle na všech spínačích. 18. příklad: Nápojový automat - verze l Navrhněte a realizujte logickou funkci pro ovládáni nápojového automatu. Stroj obsahuje tyto volby a signály: - signál MINCE ze senzoru, je roven l v případě vhození správné mince - tlačítka VODA, SIRUP, BUBLINKY, při stisku dávají logickou jedničku (s vodou je možno chtít pouze sirup, bublinky, nebo sirup a bublinky) - výstupní signály: Y K - signál pro spuštění kelímku, Y V - ventil pro vodu, Y S - dávkování sirupu, Y B - ventil pro kysličník uhličitý (bublinky). Pozn.: Stroj nesmí reagovat na nesmyslnou kombinaci, např. není MINCE a chceme VODU.

4 Příklady PLC příklad: Nápojový automat - verze 2 Navrhněte a realizujte logickou funkci pro ovládání nápojového automatu. Stroj obsahuje tyto volby a signály: - signál MINCE ze senzoru, je roven l v případě vhození správné mince - tlačítka VODA, SIRUP, BUBLINKY, při stisku dávají logickou jedničku (s vodou je možno chtít pouze sirup, bublinky, nebo sirup a bublinky) - senzory pro kontrolu přítomnosti vody S V, sirupu S S, plynu S P, kelímků S K - výstupní signály: Y)( - signál pro spuštění kelímku, Yv - ventil pro vodu, Ys - dávkování sirupu, Yg - ventil pro kysličník uhličitý, vrácení mince Yp,. Stroj nesmí reagovat na nesmyslnou kombinaci, např. není MINCE a chceme VODU, ani na požadavek, který není možno splnit z důvodu chybějící položky, např. plynu. V tom případě je vydán signál pro vrácení mince Y,. 20. příklad: Sestavte dekodér z kódu BCD na 7-segmentový display. 21. příklad: Navrhněte čítač, který čítá do 60. Při této hodnotě se rozsvítí dioda a po 5 sekundách se vypne. Tento děj se stále opakuje. 22. příklad: Navrhněte stopky, které čítají od 0 do 59. Do obvodu navrhněte 2 tlačítka, kde první bude sloužit k zastavení a spuštění stopek a druhé k jejich nulování. 23. příklad: Navrhněte čítač, který : při 4 rozsvítí diodu č. 1 a při 8 ji zhasne, při 3 rozsvítí diodu č. 2 a při 9 ji zhasne, svítí-li obě diody, rozsvítí se dioda č příklad: Navrhněte obvod, ve kterém se bude měnit frekvence blikání diody. Po 4. bliknutí se sníží frekvence 2*, po 9. se sníží 4*. Po 11. bliknutí se nastaví původní frekvence. Obvod je možné zastavit pomocí tlačítka. 25. příklad: Navrhněte čítač, který čítá do 99. Dále navrhněte druhý čítač, který zvýší svoji hodnotu vždy, když se na prvním čítači objeví 6 (výsledek je 11). 26. příklad: Navrhněte 8 kanálový multiplexer, který automaticky přepíná vstupy na jeden výstup. K výstupu je připojena LED dioda. 27. příklad: Navrhněte obvod, kde stále dokola bude rotovat jedna dioda (dvě, tři). 28. příklad: Navrhnout čítač do 99, který ve 38 spustí světelného hada a při vynulování ho vypne. Světelný had se skládá z diod, ze kterých jsou vždy 2 rozsvícené. 29. příklad: Navrhněte obvod pro rotaci bitů. Pomocí tlačítek se v bude zadávat počet rotujících bitů. 30. příklad: Navrhněte 8-bitový obousměrný registr tak, abychom pomocí přepínače mohli nastavit směr obíhání dvou diod.

5 Příklady PLC příklad: Ovládání výtahu Motor výtahu se rozběhne v případě, že stiskneme některé ze tří tlačítek T 1, T 2, T 3 výběru patra, není-li přitom stisknuto tlačítko STOP a dává-li snímač zavření dveří D signál l. 32. příklad: Navrhněte obvod pro ovládání 3 dopravních pásů dopravní linky. Každý pás bude ovládán samostatně pomocí tlačítka START a STOP. Obvod musí zajistit blokování dopravníků tak, aby zadní dopravníky nešly spustit, pokud neběží dopravníky přední. Při vypnutí předního dopravníku se musí zadní dopravníky zastavit. 33. příklad: Sestavte schéma pro ovládání 2 elektromotorů tak, že pouze jen jeden z nich smí být v provozu. K ovládání každého elektromotoru slouží dvě tlačítka. 34. příklad: Navrhněte obvod pro ovládání elektromotoru, který se uvádí do chodu stiskem tlačítka START. Motor se zastavuje pomocí dvou koncových spínačů A a B. K zastavení dojde pouze v případě, kdy se sepne nejprve spínač A a následně spínač B. 35. příklad: Navrhněte obvod pro ovládání motoru s přepínáním HVĚZDA TROJÚHELNÍK. Pro ovládání se používají tlačítka A rozběh do hvězdy, B chod v trojúhelníku. Pro vypnutí tlačítko S. Princip činnost: Po stisku tlačítka A se sepne stykač pro zapnutí do hvězdy. Do trojúhelníku lze motor přepnout až po vypnutí hvězdy tlačítkem S, kterým lze kdykoliv vypnout oba stykače. Pokud motor běží v trojúhelníku, nelze jej tlačítkem B přepnout do hvězdy. 36. příklad: Postupné spínání elektromotorů. Máme 4 elektromotory, které se spínají jeden za druhým vždy po časové prodlevě 2s. Princip činnosti: Sekvence zapínání začne po stisku tlačítka START. Každý z motorů se dá samostatně vypnout tlačítkem STOP1 až STOP4. Protože je chod motorů na sobě navzájem závislý, musí při vypnutí jednoho z motorů dojít i k vypnutí motorů následujících. (Např.: při vypnutí motoru 2 se musí vypnou i motory 3 a 4.) 37. příklad: Zapínání elektromotoru přepínačem hvězda trojúhelník. Zapnutí a vypnutí řešte pomocí dvojtlačítka. Princip činnosti: Po stisku tlačítka START se sepne 1. stykač (pro hvězdu). Po rozběhu motoru (5s) se odpojí a po uplynutí 2s se zapne 2. stykač (pro trojúhelník). Motor se vypíná tlačítkem STOP. Pokud je sepnutý 2. stykač, je 1. stykač blokovaný nelze jej sepnout. Celou sekvenci je možné opakovat. 38. příklad: Reverzace motoru s časovou prodlevou. Pro zapnutí slouží tlačítka VPŘED a ZPĚT. Pro vypnutí tlačítko STOP. Princip činnosti: Po stisku VPŘED se sepne 1. stykač a motor běží směrem vpřed. Pokud je stisknuto tlačítko ZPĚT, 1. stykač se rozpojí, ale 2. stykač pro zpětný chod se sepne až po 5s, kdy se předpokládá, že se motor již neotáčí. Motor lze kdykoliv vypnout tlačítkem STOP. Celá sekvence platí i pro chod opačný. 39. příklad: Zapínání elektromotoru přepínačem hvězda trojúhelník s reverzací. Pro zapnutí slouží tlačítka VPŘED a ZPĚT. Pro vypnutí tlačítko STOP. Princip činnosti:

6 Příklady PLC Po stisku tlačítka VPŘED se sepne 1. stykač (pro hvězdu). Po rozběhu motoru (5s) se odpojí a po uplynutí 2s se zapne 2. stykač (pro trojúhelník). Pokud je stisknuto tlačítko ZPĚT, 2. stykač se rozpojí, ale 3. stykač pro zpětný chod (pro hvězdu) se sepne až po 5s, kdy se předpokládá, že se motor již neotáčí. Po rozběhu motoru (5s) se odpojí a po uplynutí 2s se zapne 4. stykač (pro trojúhelník). Motor lze kdykoliv vypnout tlačítkem STOP. Celá sekvence platí i pro chod opačný. 40. příklad: Postupné zapínání 4 elektromotorů přepínačem hvězda trojúhelník. Zapnutí a vypnutí řešte pomocí tlačítek START a STOP. Princip činnosti: Po stisku tlačítka START se sepne 1. stykač (pro hvězdu). Po rozběhu motoru (5s) se odpojí a po uplynutí 2s se zapne 2. stykač (pro trojúhelník). Po časové prodlevě 1s se vždy stejným způsobem zapíná další motor. Motory se vypínají tlačítky STOP1 až STOP4. Protože je chod motorů na sobě navzájem závislý, musí při vypnutí jednoho z motorů dojít i k vypnutí motorů následujících. (Např.: při vypnutí motoru 2 se musí vypnou i motory 3 a 4.) 41. příklad: Zapínání elektromotoru přepínačem hvězda trojúhelník s ručním přepínáním. Zapnutí a vypnutí řešte pomocí tlačítek HVĚZDA, TROJÚHELNÍK, STOP. Princip činnosti: Po stisku tlačítka HVĚZDA se sepne 1. stykač (pro hvězdu). Motor nejde přepnout do trojúhelníku. Musí se nejprve vypnout tlačítkem STOP. Tlačítkem TROJÚHELNÍK lze zapnout 2. stykač (pro trojúhelník) jedině v případě, pokud nejdříve byl sepnut 1. stykač a to do 5s. Motor se vypíná tlačítkem STOP. Celou sekvenci je možné opakovat. 42. příklad: Reverzace motoru s časovou prodlevou a prodlevou po stisku STOP. Pro zapnutí slouží tlačítka VPŘED a ZPĚT. Pro vypnutí tlačítko STOP. Princip činnosti: Po stisku VPŘED se sepne 1. stykač a motor běží směrem vpřed. Pokud je stisknuto tlačítko ZPĚT, 1. stykač se rozpojí, ale 2. stykač pro zpětný chod se sepne až po 5s, kdy se předpokládá, že se motor již neotáčí. Motor lze kdykoliv vypnout tlačítkem STOP. Po stisku tohoto tlačítka nelze zapnout motor po dobu 5s. Celá sekvence platí i pro chod opačný. 43. příklad: Po stisknutí tlačítka Pohyb stolu zapnout" se má stůl brusky začít pohybovat střídavě vlevo až do polohy dané levým koncovým spínačem a pak vpravo až do polohy dané pravým koncovým spínačem. Po stisknutí tlačítka Pohyb stolu vypnout" se má pohyb stolu okamžitě zastavit. Navrhněte řízení pomocí PA a napište program v jazyku mnemokódů.

7 Příklady PLC VSTUPY A VÝSTUPY - označení proměnných a definice významů jejich logických hodnot Vstupní proměnná Označení Význam log. hodnoty Konc.spínač levý SL Stůl vlevo: SL=1 Konc.spínač pravý SP Stůl vřavo: SP=1 Tlačítko zapnout ZAP Stisknuto: ZAP=1 Tlačítko vypnout VYP Stisknuto: VYP=1 Výstupní proměnná Motor stolu doleva MOTL MOTL=1: stůl doleva Motor stolu doprava MOTP MOTL=1: stůl doprava Blokové schéma 44. příklad: Čerpadlo topného oleje pro olejový hořák může být spuštěno a vypnuto dvěma různými tlačítky ze dvou míst. Čerpadlo lze ovšem spustit jen tehdy, hoří-li pomocný plamének, což indikuje bimetalické čidlo. Navrhněte program pro PA.

8 Příklady PLC VSTUPY A VÝSTUPY označení proměnných a definice významů jejich logických hodnot Vstupní proměnná Označení Význam log. hodnoty SI Stisknuto: SI změní hodnotu označení Spínač č.2 S2 Stisknuto: S2 změní hodnotu Čidlo plaménku PP Plamének hoří: PP=1 Výstupní proměnná J Čerpadlo C C=l: spustit motor čerpadla Blokové schéma 45. příklad: Agregát je chlazen dvěma ventilátory. Kontrola jejich funkce probíhá pomocí senzorů proudu vzduchu. PA má realizovat následující kontrolní a indikační funkce: a) při výpadku libovolného ventilátoru se má rozsvítit optická signalizace b) při výpadku obou ventilátorů se má navíc rozezvučet akustická signalizace. Obě hlášení jsou realizována jen tehdy, je-li spuštěn agregát, což je též signalizováno opticky. Navrhněte pro tuto úlohu program v jazyku mnemokódů pro PA. 46. příklad: Ve vodárně jsou instalována tři čerpadla, dvě malá, Cl o výkonu QC1 a C2 o výkonu QC2 a jedno velké C3 o výkonu QC3. Tato čerpadla jsou určena pro běžný provoz. Dále je ve vodárně připraveno jedno záložní čerpadlo CR. Toto záložní čerpadlo se má uvést do provozu tehdy, jestliže dojde k poruše nčkterého z čerpadel a fungující čerpadla nedodávají minimální výkon. Provoz všech provozních čerpadel má být signalizován kontrolkou a spuštění záložního čerpadla ohlášeno zvukovou signalizací. Minimální výkon

9 Příklady PLC pokryje současný provoz obou malých čerpadel nebo provoz velkého a jednoho z malých čerpadel, ale nepokryje jej provoz samotného velkého čerpadla. Platí: QC1<QC2<QC3 Navrhněte blokové schéma řízení, sestavte pravdivostní tabulku. Určete logické funkce pro požadované řídicí funkce. Navrhněte přiřazení proměnných vstupům a výstupům programovatelného automatu, napište program v jazyku mnemokódů pro PA. Vstupní proměnná Označení Význam log. hodnoty Motor čerpadla C1 Cl Běží: Cl-1 Motor čerpadla C2 C2 Běží: C2=l Motor čerpadla C3 C3 Běží:C3=l Výstupní proměnná I Motor záložního čerpadla MR MR-M:Spustit Kontrolka čerpadla C1 Kl Kl = l: Svítí=Motor čerpadla Cl běží Kontrolka čerpadla C2 K2 K2^1: Svítí=Motor čerpadla C2 běží Kontrolka čerpadla C3 K3 K3=l: Svítí=Motor čerpadla C3 běží Kontrolka čerpadla CR ZR ZR-1: Svítí=Motor čerpadla CR běží Akustická signalizace ALMA ALMA=1: Zní=motor čerpadla CR běží 47. příklad: Zboží na válečkové trati má být přesunuto pneumomotorem na další kolmý úsek válečkové trati. Protože obsluhující personál má na starosti více podobných pracovišť rozmístěných po dílně, může vydat pokyn k přesunutí ze tří různých stanovišť. Pokyn k přesunutí je realizován přepínačem VÝJEZD. Po přepnutí do polohy l se pneumotor vysune a přesune zboží na další trať. Při přepnutí do polohy 0 se pneumomotor vrátí zpět.

10 Příklady PLC Pneumomotor je ovládán monostabilním elektropneumatickým rozvaděčem. Pokud je vydán pokyn k přesunu z jednoho stanoviště, rozsvítí se na ostatních stanovištích kontrolky ZÁKAZ (manipulace). Případné povely k přesunu z dalších stanovišť musí být ignorovány. Nakreslete blokové schéma řízení manipulace na válečkové trati. Sestavte pravdivostní tabulku. VSTUPY A VÝSTUPY označení proměnných a definice významů jejich logických hodnot Vstupní proměnná Označení Význam log. hodnoty Přepínač Výjezd na stanovišti 1 SI Poloha 1:S1 = 1 Přepínač Výjezd na stanovišti 2 S2 Poloha 1:S2=1 Přepínač Výjezd na stanovišti 3 S3 Poloha 1: S3=l Výstupní proměnná Elektromag. ventil Yl Yl=l: Přesunout zboží Kontrolka na stanovišti 1 Kl Kl = l: svítí=zákaz manipulace Kontrolka na stanovišti 2 K2 Kl=2: svítí=zákaz manipulace Kontrolka na stanovišti 3 K3 Kl=3: svítí=zákaz manipulace 48. příklad: V třídicím automatu jsou testovány rozměry těles tvaru kvádru oproti dorazům. Je přitom snímána hloubka f, šířka b a výška h. Dalším snímačem je snímána zmagnetizovatelnost materiálu těles (remanentní magnetická indukce). Sledované signály mají tento význam:

11 Příklady PLC hloubka: f =1 rozměr je velký, f = 0 rozměr není velký šířka: b = 1 rozměr je velký, b = 0 rozměr není velký výška: h = 1 rozměr je velký, h = 0 rozměr není velký m = 1 zmagnetizovatelné, m = 0 nezmagnetizovatelné (těleso) Po odměření jsou výrobky tříděny nejprve výhybkou x a pak zdvojenou výhybkou y do jednoho ze čtyř zásobníků 1, 2, 3 nebo 4 (viz obr). Každá z výhybek má dvě polohy a je elektricky řízená. V klidovém bezproudovém stavu jsou výhybky nastaveny doprava. Tělesa by měla být tříděna podle těchto kritérií: do zásobníku 1 tělesa, která mají velký jen jeden rozměr. Všechna plochá tělesa (se dvěma velkými rozměry a jedním nevelkým rozměrem) a zároveň zmagneti-zovatelná by měla směřovat do zásobníku 2. Ostatní tělesa by měla směřovat do zásobníku 4 a zásobník 3 by měl zůstat prázdný. a) Sestavte úplnou pravdivostní tabulku pro signály t, b, h, m, připište do tabulky polohy x, y výhybek a čísla cílových zásobníků. b) Nalezněte pomocí Karnaughových map minimální výstupní funkce pro řídicí proměnné x, y c) Nakreslete schéma logického řízení třídicího automatu. 49. příklad: Úchop robotu je na jedné z destiček vybaven maticí 4x4 taktilních (hmatových) čidel s tlakovými snímači (obr. 1). Robot má uchopovat kulové čepy, pokud možno pomocí středů destiček úchopu, tedy tak, aby uchopená koule tlačila na čtyři prostřední snímače číslo 6, 7, 10 a 11 (obr. 2). Při jiném úchopu by měl robot uvolnit sevření úchopu, korigovat polohu ramena s úchopem a opakovat sevření. Podle kombinace signálů z tlakových snímačů při nesprávném úchopu by měl být generován řídicí signál k uvolnění úchopu (signál W = 1), řídicí signál ke korekci polohy doprava (signál R = 1), doleva (signál L = 1), nahoru (signál 0 = 1) nebo dolů (signál U = 1). Polohy snímačů jsou kódovány pomocí čtyř proměnných (signálů) a, b, c, d. Při stlačení některého snímače v horních dvou řadách (1 až 8) je generován signál a = 1. Stlačením některého snímače v levých dvou sloupcích se generuje signál b = 1. Stlačením některého snímače ve dvou vnitřních sloupcích se generuje signál c = 1 a stlačení snímače ve dvou vnitřních řadách generuje signál d = 1 (obr. 2). Úkoly: a) Sestavte úplnou pravdivostní tabulku pro vstupy a, b, c, d tak, aby binární kód čtveřice těchto signálů chápaný jako binární číslo po řádcích narůstal od 0000 do b) V tabulce vytvořte sloupce pro řídicí signály W, R, L, O, U a zapište 1 v těch řádcích (každého sloupce), které odpovídají snímačům, které by měly tento signál generovat. c) Vytvořte logický výraz pro výstupní signál W ve tvaru konjunktivní normální formy a nalezněte minimální výraz pomocí Karnaughovy mapy. d) Vytvořte logické výrazy pro výstupní signály R, L, O, U ve tvaru disjunktivních normálních forem a nalezněte minimální logické výrazy pomocí Karnaughových map. e) Napište program pro výpočet proměnných W, R, L, O, U ze vstupních proměnných a, b, c, d

12 Příklady PLC Obr.1: Úchop robota s taktilními čidly Obr.2: Uspořádání taktilních čidel 50. příklad: Manipulátor pro podávání polotovarů do lisu může uchopený plech natočit do správné polohy otočením kolem příčné osy o 180 po řídicím signálu w = 1 a (nebo) otočením kolem podélné osy o 180 po řídicím signálu d = '\. Otáčení kolem obou os může být spuštěno současně. Polotovary mají být podávány do lisu ve stálém taktu v poloze 1 (obr. 1). Pokud se dostane polotovar ze zásobníku do manipulátoru v nesprávné poloze, je tato poloha indikována třemi signály a, b, c ze tří bezkontaktních snímačů, a poloha musí být nastavena správně. Bezkontaktní snímač dává signál 0, není-li proti němu výřez. Je třeba navrhnout logický kombinační obvod, který vyhodnocuje signály a, b, c ze tří snímačů a na základě jejich hodnot dává buď povely k otáčení, nebo povel s = 1 k zastavení zařízení, neodpovídá-li kombinace signálů a, b, c přítomnosti správného polotovaru v manipulátoru. a) Sestavte úplnou (s osmi řádky) pravdivostní tabulku a přiřaďte potřebné výstupní signály a slovní popis stavu. b) Nalezněte pomocí Karnaughových map minimální výstupní funkce pro výstupní proměnné w, d, s. c) Napište program logického řízení otáčení manipulátoru a zastavení.

13 Příklady PLC příklad: 1. Na panelu nasimulujte čítač, který čítá od 0 do Na panelu nasimulujte čítač, který čítá od počáteční hodnoty do koncové hodnoty. Obě se zadávají na panelu. 3. Na panelu č.2 nasimulujte hodiny, na kterých zobrazíte minuty, sekundy a milisekundy. Použijte systémové registry. 52. příklad: Postupné spínání tří elektromotorů. a) Sekvence spínání se spouští stiskem tlačítka START. Prodleva mezi sepnutím jednotlivých motorů se zadává z klávesnice ID panelu. b) Tento příklad řešte s tím, že délka každé prodlevy se zadává samostatně a může tedy být různě dlouhá. 53. příklad: Vytvořte cyklický posuvný registr se zadaným počtem rotujících jedničkových bitů. Počet jedničkových bitů (1 až 5) se zadává na ID panelu. 54. příklad: Řešte předchozí příklad se zadáváním počtu rotujících bitů pomocí menu. 55. příklad: Vytvořte program pomocí kterého je možné vybrat si oběd na určitý den v týdnu a následně druh obědu (ze tří možností), nápoj (ze dvou možností) a polévku (ano ne). 56. příklad: Navrhněte nápojový automat, kde se na displeji zobrazuje výsledná suma vhozených mincí, je možné zvolit jeden z pěti nápojů a na závěr se ukáží vrácené mince. Např. : Vhodí se desetikoruna, nápoj stojí 7Kč, na výstupu se ukáže dvoukoruna a 1Kč. Příklad blíže vysvětlí vyučující

14 Příklady PLC příklad: Na pět vstupů přicházejí impulzy. V paměti je pět registrů, do kterých se impulzy sumují. Na panelu zobrazujte jednotlivé sumy. 58. příklad: Napište program pro řízení automatické linky dle následujících zadání K2 Přesun2 Přesun1 PÁS2 K5 K3 K4 PÁS1 K6 V1 120cm K7 PÁS3 V2 V3 K8 K1 K9 V4 START STOP I. 1. Linka se zapíná tlačítkem START 2. Pokud je obrobek na K1, Pás1 se rozjede 3. Dojezdem na K2 se zapne Přesun1, rozběhne se Pás2 a Pás1 se vypne. 4. Dojezdem na K3 se vypne Přesun1. 5. Pás2 se vypne po najetí na K5. II. III. 1. Linka se zapíná tlačítkem START 2. Pokud je obrobek na K1, Pás1 se rozjede 3. Dojezdem na K2 se zapne Přesun1, rozběhne se Pás2 a Pás1 se vypne. 4. Dojezdem na K3 se vypne Přesun1. 5. Dojezdem na K4 se pás na 4s zastaví a opět rozjede. 6. Pás2 se vypne po najetí na K5. 1. Linka se zapíná tlačítkem START 2. Pokud je obrobek na K1, Pás1 se rozjede 3. Po projetí Zav1 se spustí čítač a zastaví se po projetí Zav2. Z počtu impulzů se vyhodnotí rychlost a vypíše na displeji 4. Dojezdem na K2 se zapne Přesun1, rozběhne se Pás2 a Pás1 se vypne.

15 Příklady PLC Dojezdem na K3 se vypne Přesun1. 6. Dojezdem na K4 se pás na 4s zastaví a opět rozjede. 7. Pás2 se vypne po najetí na K5. IV. 1. Linka se zapíná tlačítkem START 2. Pokud je obrobek na K1, Pás1 se rozjede 3. Po projetí Zav1 se spustí čítač a zastaví se po projetí Zav2. Z počtu impulzů se vyhodnotí rychlost a vypíše na displeji 4. Dojezdem na K2 se zapne Přesun1, rozběhne se Pás2 a Pás1 se vypne. 5. Dojezdem na K3 se vypne Přesun1. 6. Po najetí na K4 se Pás2 zastaví a obrobek se ohřívá zapne se Topení 7. Po ohřátí indikace vstupem OHREV se Topení vypne, Pás2 se opět rozjede 8. Pás2 se vypne po najetí na K5. V. 1. Linka se zapíná tlačítkem START 2. Pokud je obrobek na K1, Pás1 se rozjede 3. Po projetí Zav1 se spustí čítač a zastaví se po projetí Zav2. Z počtu impulzů se vyhodnotí rychlost a vypíše na displeji 4. Dojezdem na K2 se zapne Přesun1, rozběhne se Pás2 a Pás1 se vypne. 5. Dojezdem na K3 se vypne Přesun1. 6. Po najetí na K4 se Pás2 zastaví a obrobek se ohřívá zapne se Topení 7. Doba, po kterou se obrobek ohřívá se zadává na displeji. 8. Po ohřátí se Topení vypne, Pás2 se opět rozjede 9. Pás2 se vypne po najetí na K5. VI. 1. Linka se zapíná tlačítkem START 2. Pokud je obrobek na K1, Pás1 se rozjede 3. Po projetí Zav1 se spustí čítač a zastaví se po projetí Zav2. Z počtu impulzů se vyhodnotí rychlost a vypíše na displeji 4. Dojezdem na K2 se zapne Přesun1, rozběhne se Pás2 a Pás1 se vypne. 5. Dojezdem na K3 se vypne Přesun1. 6. Po najetí na K4 se Pás2 zastaví a obrobek se ohřívá zapne se Topení 7. Teplota, na kterou se má obrobek ohřát se zadává na displeji (max. 90 C). Porovnává se s teplotou, která je snímána přes analogový převodník na vstupech x1.0 až x1.3 jako číslo 0 až 15 (15 odpovídá 90 C). 8. Po ohřátí se Topení vypne, Pás2 se opět rozjede 9. Pás2 se vypne po najetí na K5. VII. 1. Linka se zapíná tlačítkem START 2. Pokud je obrobek na K1, Pás1 se rozjede 3. Po projetí Zav1 se spustí čítač a zastaví se po projetí Zav2. Z počtu impulzů se vyhodnotí rychlost a vypíše na displeji

16 Příklady PLC Dojezdem na K2 se zapne Přesun1, rozběhne se Pás2 a Pás1 se vypne. 5. Dojezdem na K3 se vypne Přesun1. 6. Po najetí na K4 se Pás2 zastaví a obrobek se ohřívá zapne se Topení 7. Doba, po kterou se obrobek ohřívá se zadává na displeji. 8. Po ohřátí se Topení vypne, Pás2 se opět rozjede 9. Dojezdem na K5 se zapne Přesun2, rozběhne se Pás3 a Pás2 se vypne. Přesun2 se vypne po 2s 10. Obrobek, podle zadaného typu (na ID panelu) pokračuje na jeden z koncových spínačů K6 až K9 11. Odpovídající vyhazovák jej vyhodí do příslušného koše 12. Pás3 se zastaví a program najede na bod Linka se zastaví a uvede do počátečního stavu tlačítkem STOP 59. příklad: Navrhněte program pro řízení vstřikolisu pomocí PLC TC600. Funkce vstřikolisu: * vstřikolis se zapíná tlačítkem START * pro ohřívání plastu slouží tři topná hnízda * tlačítkem FORMA se rozběhne následující sekvence: - najíždí forma - po najetí se zapne vstřik plastu do formy - chlazení formy - odjetí formy do výchozí polohy Topná hnízda Násypka pro granulát Ochranný kryt formy Pohyb formy Vpřed Zpět Stav0 Stav1 Popis činnosti:

17 Příklady PLC Po stisku tlačítka START (vstup x0.5) se zapnou topná hnízda, která ohřívají granulovaný plast. (výstupy y0.1, y0.2, y0.3). Teploty pro jednotlivá hnízda se zadávají na ID panelu. Ohřátí plastu na určenou teplotu signalizují vstupy x1 a to následujícím způsobem: Předpokládáme, že na vstupy x1 je připojený AD převodník s multiplexerem. Měřené vstupy se přepínají pomocí výstupů y1.0 a y1.1. Podle binárního čísla na těchto výstupech vstupuje na x1 teplota odpovídajícího topného hnízda. Rozsah měřené teploty je 0 až 500 o C Pokud nedojde k vypnutí lisu tlačítkem STOP, plast se musí trvale udržovat na odpovídající teplotě nezávisle na další činnosti lisu. Vlastní lisování se může zahájit až po natavení plastu. To je signalizováno prvním dosažením přednastavené teploty na některém z topných hnízd. Forma začne najíždět (výstup y0.4) do pozice pro vstřik plastu, je-li stisknuto tlačítko FORMA (vstup x0.6) a současně je ve výchozí poloze (vstup x0.3). Uzavření formy v pracovní poloze je signalizováno vstupem x0.4. Po prodlevě 2s se spustí vstřik plastu (výstup y0.6). Čas vstřiku se zadává z ID panelu. Po ukončení vstřiku se forma chladí (výstup y0.0). Čas chlazení se opět zadává pomocí ID panelu. Po ochlazení formy se vypne výstup y0.4 a po prodlevě 2s forma odjíždí do výchozí polohy (výstup y0.5). Vrácení zpět je signalizováno vstupem x0.3. Výstup y0.5 se vypne a lis je připravený pro opakování cyklu. Vstřikolis se vypíná tlačítkem STOP (vstup x0.7) Vstupy: Stav0 x0.3 výchozí poloha formy Stav1 x0.4 pracovní poloha formy START x0.5 zapnutí vstřikolisu FORMA x0.6 zahájení cyklu vstřiku STOP x0.7 vypnutí vstřikolisu Teplota x1 vstup teplot přes AD převodník Výstupy: Chlazení y0.0 ovládání chlazení formy Hnízdo1 y0.1 ovládání ohřevu v místě 1 Hnízdo2 y0.2 ovládání ohřevu v místě 2 Hnízdo3 y0.3 ovládání ohřevu v místě 3 Vpřed y0.4 pohyb formy do pracovní polohy Zpět y0.5 pohyb formy do výchozí polohy Plast y0.6 vstřik plastu y1.0, y1.1 přepínaní měřených vstupů pro jednotlivé teploty 60. příklad: Navrhněte program pro ovládání automatické pračky. Pračka má několik režimů. Volba a zobrazování se provádí na ID panelu.

18 Příklady PLC Použitá literatura : Příklady č jsou převzaty z knihy PLC a automatizace 1, autoři : Ladislav Šmejkal, Marie Martinásková, nakladatelství BEN; Příklady č jsou převzaty z knihy Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku, autoři Dietmar Schmid a kol., nakladatelství Europa Sobotáles cz. S. r. o.;

Příklady PLC - STR. Autoři: Ing. Josef Kovář a) Ing. Zuzana Prokopová b) Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu:

Příklady PLC - STR. Autoři: Ing. Josef Kovář a) Ing. Zuzana Prokopová b) Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu: Příklady PLC - STR Autoři: Ing. Josef Kovář a) Ing. Zuzana Prokopová b) Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu: Rostra s.r.o. Trimill, a.s. Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu Implementace

Více

Příklady PLC - učitel

Příklady PLC - učitel Příklady PLC - učitel Autoři: Ing. Josef Kovář Ing. Zuzana Prokopová Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu: Rostra s.r.o. Trimill, a.s. Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu Implementace

Více

DUM 07 téma: pracovní listy KLO CMOS

DUM 07 téma: pracovní listy KLO CMOS DUM 07 téma: pracovní listy KLO CMOS ze sady: 1 Logické obvody ze šablony: 01 Automatizační technika I Určeno pro 3. ročník vzdělávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika ŠVP automatizační technika Vzdělávací

Více

DUM 09 téma: PLC řízení kombinační pracovní listy

DUM 09 téma: PLC řízení kombinační pracovní listy DUM 09 téma: PLC řízení kombinační pracovní listy ze sady: 01 PLC technika ze šablony: 02 Automatizační technika II Určeno pro 4. ročník vzdělávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika ŠVP automatizační technika

Více

DUM 14 téma: SLO vnitřní signál pracovní listy

DUM 14 téma: SLO vnitřní signál pracovní listy DUM 14 téma: SLO vnitřní signál pracovní listy ze sady: 1 Logické obvody ze šablony: 01 Automatizační technika I Určeno pro 3. ročník vzdělávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika ŠVP automatizační technika

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

DUM 12 téma: PLC řízení sekvenční pracovní listy

DUM 12 téma: PLC řízení sekvenční pracovní listy DUM 12 téma: PLC řízení sekvenční pracovní listy ze sady: 01 PLC technika ze šablony: 02 Automatizační technika II Určeno pro 3. ročník vzdělávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika ŠVP automatizační technika

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 Společnost pro elektronické aplikace SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Výstup 1. Výstup

Více

OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY

OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY Návod do měření Ing. Václav Kolář Ph.D. listopad 2006 Cíl měření: Praktické ověření kontaktního

Více

Návod k obsluze Řídící automat čerpací stanice odpadních vod S-3302

Návod k obsluze Řídící automat čerpací stanice odpadních vod S-3302 Návod k obsluze Řídící automat čerpací stanice odpadních vod S-3302 Řídící automat pro řízení čerpací stanice odpadních vod S-3302 ovládá čerpadlo čerpadla dle plovákových spínačů. Automat lze použít jak

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k základním pojmům principu řídicích systémů u výrobních strojů Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady

Více

Programovatelné relé Easy (Moeller), Logo (Siemens)

Programovatelné relé Easy (Moeller), Logo (Siemens) Programovatelné Easy (Moeller), Logo (Siemens) Základní způsob programování LOGO Programovaní pomocí P - propojení P s automatem sériovou komunikační linkou - program vytvářen v tzv ovém schématu /ladder

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

cvičebnice Kolektiv autorů:

cvičebnice Kolektiv autorů: PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ cvičebnice Kolektiv autorů: Ing. Josef Malinka Ing. Jana Horáková Stanislav Sýkora Bc. Antonín Pálka Ing. Helena Jagošová Jan Podškubka Ing. Stanislav Velfl Ing. Zdeněk Velfl Uherské

Více

Základní zapojení stykačových kombinací. Stykač. UČEBNÍ TEXT Elektrická instalace v budovách občanské vybavenosti

Základní zapojení stykačových kombinací. Stykač. UČEBNÍ TEXT Elektrická instalace v budovách občanské vybavenosti Základní zapojení stykačových kombinací Stykač Stykač je zařízení pro spínání nebo rozepínání elektrického spojení. Stykače se používají v ovládacích obvodech, např. jako řídicí stykače pro střední výkony.

Více

Programovatelné relé Easy (Moeller), Logo (Siemens)

Programovatelné relé Easy (Moeller), Logo (Siemens) Programovatelné Easy (Moeller), Logo (Siemens) Základní způsob programování LOGO Programovaní pomocí P - propojení P s automatem sériovou komunikační linkou - program vytvářen v tzv ovém schématu /ladder

Více

POPIS STROJE S500 CNC

POPIS STROJE S500 CNC Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 POPIS STROJE S500 CNC Technologické údaje: Točný průměr nad suportem Točný průměr nad ložem Průchozí otvor

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus stmívací jednotka měření proudu Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice,

Více

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace Číslo zadání: 1 Název zadání : Kombinační automat dvoubitová binární sčítačka Zadání : Navrhněte LO pro dvoubitovou binární sčítačku z TTL obvodů a) Proveďte analýzu zadané úlohy. b) Navrhněte sčítačku

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Spínací jednotka Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009 Projekt je spolufinancován

Více

AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE I. Učební text pro žáky 3. ročníku oboru 23-41-M/001 Strojírenství

AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE I. Učební text pro žáky 3. ročníku oboru 23-41-M/001 Strojírenství AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE I. Učební text pro žáky 3. ročníku oboru 23-4-M/00 Strojírenství 2.8 Úlohy pro praktická cvičení Úloha : Dávkování obrobků pro obráběcí zařízení Popis úlohy : Ovládacím tlačítkem

Více

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ - 1 / 9 - NÁVOD K OBSLUZE 6/2005 OBSAH: 1. Zapnutí ovládacího panelu a podsvětlení displeje 2. Volba režimu 3. Funkce tlačítek 4. Zobrazení údajů 5. Trestné minuty 6. Změna hracího

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGX

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGX Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGX Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus stmívací jednotka PC režim Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

... sekvenční výstupy. Obr. 1: Obecné schéma stavového automatu

... sekvenční výstupy. Obr. 1: Obecné schéma stavového automatu Předmět Ústav Úloha č. 10 BDIO - Digitální obvody Ústav mikroelektroniky Komplexní příklad - návrh řídicí logiky pro jednoduchý nápojový automat, kombinační + sekvenční logika (stavové automaty) Student

Více

Digitální indikátor přeřazení

Digitální indikátor přeřazení Digitální indikátor přeřazení s optickou a zvukovou signalizací SL-02 (fw 2.0) Stručný popis zařízení Zařízení slouží pro indikaci překročení nastavených otáček motoru, což snižuje zátěž řidiče při řazení

Více

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Odlišnosti silových a ovládacích obvodů Logické funkce ovládacích obvodů Přístrojová realizace logických funkcí Programátory pro řízení procesů Akční členy ovládacích

Více

Způsoby realizace této funkce:

Způsoby realizace této funkce: KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační

Více

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Uživatelský návod pro regulaci na akci Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Vypracoval V Praze dne 8.6.2008 Ing. Jaroslav Kurzweil Návod k automatu MPC Tento návod je určen pro vyškolenou obsluhu

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

2 Ovládání osvětlení pomocí impulzního a časového relé

2 Ovládání osvětlení pomocí impulzního a časového relé Cíl úlohy: 2 Ovládání osvětlení pomocí impulzního a časového relé Cílem laboratorní úlohy je seznámit studenty s ovládáním umělého osvětlení pomocí impulzního relé. Studenti v laboratorní úloze budou ovládat

Více

Digitální sekvenční indikátor přeřazení (Shift Light)

Digitální sekvenční indikátor přeřazení (Shift Light) Digitální sekvenční indikátor přeřazení (Shift Light) s optickou a zvukovou signalizací SL-03 (fw 1.3) Stručný popis zařízení Zařízení slouží pro indikaci dosažení nastavených otáček motoru, což snižuje

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Regulace systému slunečních kolektorů SOL56

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Regulace systému slunečních kolektorů SOL56 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Regulace systému slunečních kolektorů SOL56 Obsah: 1.0 Program... 1 1.1 Popis programu...1 2.0 Elektrické připojení... 3 3.0 Parametry

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK Digitální regulátor teploty DRT20,23 NÁVOD PRO UŽIVATELE verze 12 -diferenční regulátor teploty jednoho tepelného spotřebiče SP1 3sSTISK (nastavení) TR T0 T1 T4 Tp REGULÁTOR TEPLOTY DRT23 verze 12 C REŽIM

Více

BASPELIN RPL. Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1

BASPELIN RPL. Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1 BASPELIN RPL Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1 listopad 2007 FIN1 RPL Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy zejména do

Více

BASPELIN CPM. Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02

BASPELIN CPM. Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02 BASPELIN CPM Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02 únor 2000 Baspelin CPM K1 Vlastnosti regulátoru baspelin CPM 4 analogové vstupy, 5 binárních vstupů (230V, 50Hz), 4 nezávislé

Více

Návod k obsluze digitální stmívací jednotky TSX rack 12\1,2kW

Návod k obsluze digitální stmívací jednotky TSX rack 12\1,2kW Návod k obsluze digitální stmívací jednotky TSX rack 12\1,2kW Obsah Základní pokyny... 1 Popis... 2 Stav po zapnutí... 4 Zapnutí/vypnutí ventilátoru... 5 Verze hardware a firmware... 5 Zobr. napětí fází

Více

Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem Elektrickém zapojení Principu činnosti Způsobu programování

Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem Elektrickém zapojení Principu činnosti Způsobu programování 8. Rozšiřující deska Evb_IO a Evb_Motor Čas ke studiu: 2-3 hodiny Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete něco vědět o Výklad Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem

Více

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Zadání 1. Seznamte se s funkcemi modelu Zabezpečení a správa budovy. 2. Seznamte se s možnostmi programu GB 060 Control Panel. 3. Ověřte funkčnost bezpečnostního

Více

Základy logického řízení

Základy logického řízení Základy logického řízení 11/2007 Ing. Jan Vaňuš, doc.ing.václav Vrána,CSc. Úvod Řízení = cílené působení řídicího systému na řízený objekt je členěno na automatické a ruční. Automatickéřízení je děleno

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus spínací jednotka ruční režim Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice,

Více

BASPELIN CPM EQ21. Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPM EQ21

BASPELIN CPM EQ21. Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPM EQ21 BASPELIN CPM EQ21 Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPM EQ21 září 2002 EQ21 CPM Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

TECHNICKÉ ZÁVADY VOZU T6A5

TECHNICKÉ ZÁVADY VOZU T6A5 TECHNICKÉ ZÁVADY VOZU T5 Zpracovali: Tůma Marek 222 938 Kos Jan 1726 Tomášek Tomáš 225023 Obsah: Seznam pojistek 600V v odpojovači OTZ 3 Seznam jističů a pojistek 24V u vozů ev. č. 8601-8680 4 Seznam jističů

Více

DUM 08 téma: PLC řízení kombinační výklad

DUM 08 téma: PLC řízení kombinační výklad DUM 08 téma: PLC řízení kombinační výklad ze sady: 01 PLC technika ze šablony: 02 Automatizační technika II Určeno pro 4. ročník vzdělávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika ŠVP automatizační technika Vzdělávací

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ107/1500/340410

Více

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k použití záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Obsah: 1.0 Obecný popis...1 1.1 Popis programu...1 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...3 1.3 Ovládání přístroje...3

Více

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 1 Obsah: 1. Obecný popis... 3 1.1 Popis programu... 3 1.2 Vstupní vyhodnocované hodnoty... 3

Více

Návod k obsluze digitální stmívací jednotky TSX rack 6\5kW

Návod k obsluze digitální stmívací jednotky TSX rack 6\5kW Návod k obsluze digitální stmívací jednotky TSX rack 6\5kW Obsah Základní pokyny... 1 Popis... 2 Stav po zapnutí... 4 Zapnutí/vypnutí ventilátoru... 5 Verze hardware a firmware... 5 Zobr. napětí fází a

Více

Instalační manuál Handsfree monitor. Montážní záda pro handsfree monitor. Vid-9204-1

Instalační manuál Handsfree monitor. Montážní záda pro handsfree monitor. Vid-9204-1 Instalační manuál Handsfree monitor Montážní záda pro handsfree monitor Vid-9204-1 POPIS TLAĆÍTEK Servisní tlačítko Stiskem tlačítka se spojí svorka S1 se svorkou GND (zem) Tlačítko s přepínacím relé Toto

Více

2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ

2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ 2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ INSTALACE EGO-N 2.1 Úvod Studenti by se měli seznámit s funkcemi na přípravku charakterizující jednoduché inteligentní sběrnicový systém Ego-n firmy ABB. Úkolem

Více

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Modul: Automatizace Téma workshopu: Řízení pneumatických (hydraulických) systémů programovatelnými automaty doplněk k workshopu 1 Vypracoval: Ing. Michal Burger

Více

KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY

KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je vstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty

Více

Návod pro obsluhu horizontální trubkové pece Martínek

Návod pro obsluhu horizontální trubkové pece Martínek Obsluha regulátoru Návod pro obsluhu horizontální trubkové pece Martínek Obrázek 1 ukazuje pohled na regulátor. Přední panel sdružuje indikační a ovládací prvky regulátoru. Je zde jednořádkový displej,

Více

Návod k obsluze trenažéru

Návod k obsluze trenažéru Návod k obsluze trenažéru K ovládání trenažéru slouží kompaktní řídící systém, který je vybaven dvouřádkovým displejem a membránovou klávesnicí. Na klávesnici jsou klávesy : ENT + - - STOP nebo návrat

Více

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník Cíl úlohy: 3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník Cílem laboratorní úlohy je seznámit studenty se zapojením automatického spouštěče motoru hvězda-trojúhelník. Zapojení se využívá ke snížení proudového

Více

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 840 je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

Návod k obsluze terminálu MST 730

Návod k obsluze terminálu MST 730 Návod k obsluze terminálu MST 730 v aplikaci pro řízení vzduchotechniky WILKOP, spol. s r.o. 75654 Zubří, Hlavní 823 tel. / fax : 571 627324 e mail : wilkop@wilkop.cz OBSAH 1. ÚVOD 2 2. POPIS PRVKŮ OVLÁDACÍHO

Více

DUM 11 téma: Dvoupolohová regulace PLC výklad

DUM 11 téma: Dvoupolohová regulace PLC výklad DUM 11 téma: Dvoupolohová regulace PLC výklad ze sady: 3 Regulátor ze šablony: 01 Automatizační technika I Určeno pro 3. ročník vzdělávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika ŠVP automatizační technika Vzdělávací

Více

Synco living. Osvětlení a rolety. Ovládání a funkce. Strana1/32 Michal Bassy -Říjen 2007

Synco living. Osvětlení a rolety. Ovládání a funkce. Strana1/32 Michal Bassy -Říjen 2007 Synco living Osvětlení a rolety Ovládání a funkce Říjen 2007 Strana1/32 Michal Bassy -Říjen 2007 Přehled Přehled témat Spínací skupiny Spínací skupina "Spínání & stmívání", včetně simulace přítomnosti

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

PŘÍLOHA ČÍSLO 5. Protokol zkoušek a testování celého systému MODEL OSVĚTLENÍ ELEKTRICKÉ STANICE PS

PŘÍLOHA ČÍSLO 5. Protokol zkoušek a testování celého systému MODEL OSVĚTLENÍ ELEKTRICKÉ STANICE PS Vysoká škola báňská - Technická univerzita O s t r a v a Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrotechniky MODEL OSVĚTLENÍ ELEKTRICKÉ STANICE PS PŘÍLOHA ČÍSLO 5 Protokol zkoušek a testování

Více

MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY)

MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY) MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY) 0 1. PRACOVNÍ PLOCHA Uspořádání a vzhled pracovní plochy, se kterým se uživatel během práce může setkat, zobrazuje obr. 1. Obr. 1: Uspořádání pracovní plochy

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX

RYCHLÝ PRŮVODCE FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX RYCHLÝ PRŮVODCE K+H čerpací technika s.r.o. REŽIM VYPRAZDŇOVÁNÍ UPOZORNĚNÍ! Instrukce v tomto návodu jsou

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

KZPE semestrální projekt Zadání č. 1

KZPE semestrální projekt Zadání č. 1 Zadání č. 1 Navrhněte schéma zdroje napětí pro vstupní napětí 230V AC, který bude disponovat výstupními větvemi s napětím ±12V a 5V, kde každá větev musí být schopna dodat maximální proud 1A. Zdroj je

Více

SEKVENČNÍ LOGICKÉ OBVODY

SEKVENČNÍ LOGICKÉ OBVODY Sekvenční logický obvod je elektronický obvod složený z logických členů. Sekvenční obvod se skládá ze dvou částí kombinační a paměťové. Abychom mohli určit hodnotu výstupní proměnné, je potřeba u sekvenčních

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401 Start stroje Stroj se uvádí do provozu stisknutím talčítka START na ovládacím panelu. Po zapnutí stroje a načtení operačního systému se objeví

Více

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz ABB CHALLENGE Automatický záskok napájení Úvod Zadání se věnuje problematice automatického záskoku napájení, které se používá v systémech se dvěma izolovanými napájecími vedeními, připojenými ke dvěma

Více

REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka natápění akunádrže solárními panely, krbovou vložkou a elektrickými topnými elementy HSZ

REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka natápění akunádrže solárními panely, krbovou vložkou a elektrickými topnými elementy HSZ Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka natápění akunádrže solárními panely, krbovou vložkou a elektrickými topnými elementy HSZ 1.0 Obecný popis...2

Více

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM technology Uživatelský manuál REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM system, a.s. Petra Cingra 840, 735 11 Orlová, Obchodní oddìlení divize PCO: Tel.: +420 596 531 140, GSM: +420 603 479 095, e-mail:

Více

EMJ-01 odmagnetovací jednotka

EMJ-01 odmagnetovací jednotka EMJ-01 odmagnetovací jednotka 1. Parametry - Vstupní napájecí napětí 230VAC, pojistka F1A nad přívodní vývodkou. - Pojistky F1.6A pro magnetku a F400mA chránící modul DM2.3E. - Prosvětlený zelený vypínač

Více

DM2.3E odmagnetovací modul 130 160V AC /5A

DM2.3E odmagnetovací modul 130 160V AC /5A DM2.3E odmagnetovací modul 130 160V AC /5A Význam kontrolek (LED) na desce LD1 zelená led svítí při stisku tlačítka START pro zapínání magnetování (SB10) LD2 červená led svítí při stisku tlačítka STOP

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Velká posluchárna Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky Purkyňova

Více

Pneumatické řídicí prvky

Pneumatické řídicí prvky Pneumatické řídicí prvky 6.0 blok dvouručního ovládání kompaktní systém M5 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 4/6.0-1 hlavní údaje Quickstepper Commander pneumaticko-mechanický krokovací automat s 12

Více

Návod k obsluze terminálu MST 730

Návod k obsluze terminálu MST 730 Návod k obsluze terminálu MST 730 v aplikaci pro řízení vzduchotechniky WILKOP, spol. s r.o. 75654 Zubří, Hlavní 823 tel. / fax : 571 627324 e mail : wilkop@wilkop.cz OBSAH 1. ÚVOD 2 2. POPIS PRVKŮ OVLÁDACÍHO

Více

do předmětu Programovatelné automaty

do předmětu Programovatelné automaty Úloha č. 4 do předmětu Programovatelné automaty Řízení vjezdu na parkoviště 26. 3. 2008 Vypracovali: Ladislav Podivín a Daniel Piši 1 1 Zadání Laboratorní úloha pro imatic a model vjezdu na parkoviště

Více

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 22.1 C DAY ESC OK www.geminox.cz www.geminox.sk strana 2 Návod k obsluze QAA73.210 www.geminox.cz 1. Ovládání 1.1 Obsluha 2 1 7 06:02 22.1 DAY C 5 ESC

Více

Pravidla pro získání zápočtu vytvořením individuální semestrální práce mimo cvičení

Pravidla pro získání zápočtu vytvořením individuální semestrální práce mimo cvičení Pravidla pro získání zápočtu vytvořením individuální semestrální práce mimo cvičení Ing. Tomáš Martinec Ph.D. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento

Více

9. Rozšiřující desky Evb_Display a Evb_keyboard

9. Rozšiřující desky Evb_Display a Evb_keyboard 9. Rozšiřující desky Evb_Display a Evb_keyboard Čas ke studiu: 2-3 hodiny Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete něco vědět o Výklad Zobrazovacích displejích Principu činnosti a programování čtyřřádkového

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Návod pro instalaci jednotky 1083/78, 1083/77 a 1083/62 (jednotka 1083/77 je bez funkce připojení externích kamer)

Návod pro instalaci jednotky 1083/78, 1083/77 a 1083/62 (jednotka 1083/77 je bez funkce připojení externích kamer) Návod pro instalaci jednotky 1083/78, 1083/77 a 1083/62 (jednotka 1083/77 je bez funkce připojení externích kamer) Popis 1 - kamera 2 LED pro signalizaci sběrnice 3 mikrofon 4 integrovaná tlačítka 5 jmenovky

Více

Hydraulické lisy Lis HL 20.21

Hydraulické lisy Lis HL 20.21 Hydraulický lis HL 20.21 je určen k provádění zálisů při technologických operacích v kovovýrobě. Základem hydraulického lisu HL 20.21 je skelet z ocelových plechů svařených do profilu C a postavený na

Více

Uživatelský návod pro ovládání hydroterapeutického masážního systému Profi Whirlpool, Airpol, Combipool

Uživatelský návod pro ovládání hydroterapeutického masážního systému Profi Whirlpool, Airpol, Combipool Uživatelský návod pro ovládání hydroterapeutického masážního systému Profi Whirlpool, Airpol, Combipool SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice u Prahy Výroba a prodej hydromasážních systémů

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE TECHNICKÁ PŘÍPRAVA 15T

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE TECHNICKÁ PŘÍPRAVA 15T Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE TECHNICKÁ PŘÍPRAVA 15T Platí od září 2011 verze 02 1.

Více

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů Zdeněk Oborný Freescale 2013 1. Obecné vlastnosti Cílem bylo vytvořit zařízení, které by sloužilo jako modernizovaná náhrada stávající

Více

S2L - Obsluha, nastavení, montáž

S2L - Obsluha, nastavení, montáž S2L - Obsluha, nastavení, montáž PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín Ruční provoz (zap. nebo vyp.) Výstup P1 resp. P2 Ruční/Auto tlačítko výstup P1 Min. teplota

Více

DALI EASY RMC verze 1.0. Návod k použití III/2004

DALI EASY RMC verze 1.0. Návod k použití III/2004 Návod k použití III/2004 DALI EASY RMC verze 1.0 OSRAM GmbH Costumer-Service-Center (CSC) Steinerne Furt 6286167 Augsburg, Německo Tel. : (+49) 1803 / 677-200 (placená linka) Fax.: (+49) 1803 / 677-202

Více