DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2015"

Transkript

1 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2015 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. Praha 2015

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění....8 Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Společensky nepřizpůsobení občané Cizinci Chudí Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění Úrazové zabezpečení Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy

4 Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ POLITIKA Trendy prostorové sociálně-ekonomické polarizace v Česku / MAIER, Karel - FRANKE, Daniel In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.51, č. 1 (2015), s :obr., -lit. Popis dynamiky sociálně-ekonomických změn v rámci regionálního rozvoje na základě statistických dat. Dostupné z: Deskriptory: ; struktura sociální; soudržnost sociální; ekonomika; regiony; diferenciace; vyloučení sociální; statistika; ukazatele; ukazatele sociální; demografie; vývoj; kraje; populace ekonomicky aktivní; stárnutí; bydlení; vzdělání dosažené; vzdělanost; skupiny věkové; staří SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY Změny v soukromém životním pojištění od roku / DOBEŠOVÁ, Katarína - RIN- DOVÁ, Iva In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 2 (2015), s Deskriptory: ; pojištění životní; daně z příjmu; zaměstnavatelé; informace mezinárodní Platby zaměstnanců na povinném pojistném v zemích OECD. / GOLA, Petr In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 2 (2015), s :tab. Tabulka: Povinné pojistné placené zaměstnanci v zemích OECD(2013). Deskriptory: Mezinárodní; příjmy SZ; pojistné; pojistné-výše; pojištění zdravotní; zab. sociální; OECD Sociální zabezpečení osob samostatně výdělečně činných. / GREGOROVÁ, Šárka In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 1 (2015), s Dostupné z: Deskriptory: ; samostatní; zab. sociální; zab. důchodové; zab. nemocenské; základ vyměřovací; zákonodárství; pojistné; pojistné-výše 90 let sociálního pojištění v. / TOMEŠ, Igor In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 2 (2015), s Pokrač.:tab. Čtvrtá část seriálu k výročí 90 let sociálního pojištění v : Od zabezpečení zpět k sociálnímu pojištění - první kroky. Deskriptory: ; o_nas; zab. sociální; historie 5

6 90 let sociálního pojištění v. / TOMEŠ, Igor In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 1 (2015), s Pokrač. Třetí část seriálu k výročí 90 let sociálního pojištění v : Od národního pojištění k sociálnímu zabezpečení sovětského typu. Deskriptory: ; zab. sociální; historie; vývoj 90 let sociálního pojištění v. / TOMEŠ, Igor In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 3 (2015), s Pátá část seriálu k výročí 90 let sociálního pojištění v : Od zabezpečení zpět k sociálnímu pojištění - reforma na obzoru. Deskriptory: ; zab. sociální; historie; vývoj; reforma OSVČ a zúčtování roku 2014 v sociálním pojištění. / PŘIB, Jan In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.18, č. 3 (2015), s. 18. Účast na důchodovém pojištění a placení pojistného u OSVČ vykonávající tzv. hlavní nebo vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Deskriptory: ; samostatní; pojištěnci; zab. sociální; pojistné; základ vyměřovací; zab. důchodové 90 let sociálního pojištění v. / TOMEŠ, Igor In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 4 (2015), s Pátá část seriálu k výročí 90 let sociálního pojištění v : Od federálního uspořádání k národnímu sociálnímu státu. Sociální ochrana a rozdělení státu. Počátky sociálního připojištění. Zákon o státní sociální podpoře. Transformace sociálního zabezpečení v pojištění. Reforma sociální péče a nemocenského pojištění. Deskriptory: ; zab. sociální; historie; vývoj; stát sociální; připojištění; podpora sociální; pomoc sociální; reforma; zab. nemocenské Odstupné a odvod pojistného na sociální zabezpečení. / HULEC, Vít In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 4 (2015), s Deskriptory: ; příjmy SZ; ukončení zaměstnání; kompenzace; daně z příjmu; pojistné Sociální a zdravotní pojištění - příjmy nezahrnované do vyměřovacího základu zaměstnance po 1. lednu / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 4 (2015), s Deskriptory: ; příjmy SZ; daně z příjmu; základ vyměřovací; pojistné; příjmy; pojištění zdravotní 6

7 DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ Důchodová reforma a NDC. / BOČAROVÁ, Zdena In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 1 (2015), s Prezentace dosavadních představ a koncepcí. Jak funguje důchodový systém NDC (Notional Defined Contribution) a jeho výhody a nevýhody. Deskriptory: ; zab. důchodové; reforma; koncepce budoucí Zákon o důchodovém pojištění může pomoci i "sendvičové generaci". In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 1 (2015), s Péče o osobu blízkou a náhradní doba pojištění v důchodovém zabezpečení. Deskriptory: ; zab. důchodové; péče o osobu blízkou; doba započitatelná; podmínky nároku Důchodová komise: co je a jak vám může pomoci. / POTŮČEK, Martin In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 3 (2015), s Deskriptory: ; zab. důchodové; reforma Výše základní důchodové dávky z I. pilíře v roce / VOPÁTEK, Jiří In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 3 (2015), s :tab. Tabulky: Příjmy domácností důchodců ( ). Parametry pro výpočet důchodu pro rok Hrubé roční výdělky v jednotlivých variantách výpočtu. Modelový výpočet řádného starobního důchodu přiznaného v roce Individuální náhradový poměr (podíl výše důchodu k čisté nebo k hrubé předdůchodové mzdě). Deskriptory: ; zab. důchodové; 1. pilíř; důchodci; příjmy; domácnosti-důchodci; domácnosti; výpočet; důchod starobní; základ vyměřovací; statistika; poměr náhradový; výše Průtahy soudních řízení ve věcech důchodového a nemocenského pojištění. / LO- BOTKA, Andrej In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 3 (2015), s Posuzování přiměřenosti délky řízení. Odškodnění. Tabulka: Průměrné délky vybraných typů soudních řízení ve dnech. Dostupné z: Deskriptory: ; zab. důchodové; zab. nemocenské; řízení soudní; kompenzace Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP). / NOVÁČ- KOVÁ, Vlasta In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.18, č. 3 (2015), s :tab. Deskriptory: ; zab. důchodové; informace; zaměstnanci; pojištěnci; zaměstnavatelé 7

8 Změny v dobrovolném důchodovém pojištění od 1. ledna vyslání manžela (partnera) do zahraničí. / VLKOVÁ ŠÁROVÁ, Lenka In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 4 (2015), s Deskriptory: ; pojištění dobrovolné; zab. důchodové; pracovníci v zahraničí; vysílání pracovníků NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Polsko; Medical Travels of Polish Female Migrants in Europe.[Zdravotní turistika polských žen - migrantek v Evropě.] / MAIN, Izabella In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.50, č. 6 (2014), s : - lit. Analýza fenoménu zdravotní turistiky u polských žen a jejich rodin, které po roce 1989 emigrovaly do Londýna, Barcelony a Berlína. Důvody, pro které se do své původní země vracejí za zdravotní péčí. Dostupné z: Deskriptory: Polsko; ; péče zdravotní; migrace; sociologie "Nobody in a Maternity Hospital Really Talks to You": Socialist Legacies and Consumerism in Czech Women s Childbirth Narratives.["Nikdo s vámi v porodnici nemluví". Dědictví socialismu a konzumerismus ve výpovědích českých žen o zkušenostech při porodu.] / HREŠANOVÁ, Ema In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.50, č. 6 (2014), s :tab., -lit. Dostupné z: Deskriptory: ; péče zdravotní; zdravotnictví; kvalita; šetření; výzkum; sociologie; ženy; matky Dohody a zdravotní pojištění v souvislosti se změnami k / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.18, č. 2 (2015), s Od se pro účel posouzení vzniku zaměstnání ve zdravotním pojištění sčítají příjmy z více dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele. Problematika je ilustrována na příkladech. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; dohody; poměr pracovní; zaměstnanci; příjmy; základ vyměřovací Dohody a zdravotní pojištění po / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 2 (2015), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; poměr pracovní; dohody; právo pracovní; příjmy; základ vyměřovací 8

9 Zaměstnavatelé ve zdravotním pojištění v roce / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 2 (2015), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnavatelé; informace Důležité změny v zákonech od 1. ledna / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 1 (2015), s Změny v zákonech č. 592/1992 Sb. a 48/1997 Sb., ke kterým dochází ve zdravotním pojištění s účinností od 1. ledna Dostupné z: Deskriptory: ; pojištění zdravotní; podmínky nároku; zákonodárství Změny právní úpravy v nemocenském pojištění a pojistném od 1. ledna /HULEC, Vít - HORVÁTHOVÁ, Jana In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 2 (2015), s Dostupné z: 5C8BD4A01DDC,frameless.htm?NRMODE=Published Deskriptory: ; zab. nemocenské; pojistné-výše; zaměstnanci; zaměstnavatelé; zákonodárství Přítomnost a nepřítomnost nemocných pracovníků v zaměstnání v České republice. / KRUTSKÁ, Jana In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 2 (2015), s :tab. Výzkum prezentismu - tzn. problematiky přítomnosti pracovníka v době nemoci v. Výskyt pracovní absence a prezence v České republice (únor leden 2010) podle pohlaví. Deskriptory: ; neschopnost pracovní; statistika; zaměstnanci; nemocní; nemocnost; muži; ženy Důležité hodnoty, platné od 1. ledna 2015, přehledně a ve zkratce. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 2 (2015), s Podklady pro základní orientaci v oblasti placení pojistného na zdravotní pojištění, a to jak pro zaměstnavatele, tak samoplátce, kterými jsou ve zdravotním pojištění osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; základ vyměřovací; pojistné; pojistné-výše; samostatní; zaměstnavatelé; pojištěnci Pojištění členů orgánů právnických osob - 1. část. / NOVOTNÝ, Tomáš In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 3 (2015), s Pokrač. Podmínky účasti na nemocenském pojištění u členů různých orgánů právnických osob: členové družstva, členové zastupitelstev, společníci a jednatelé společností s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, členové kolektivních orgánů právnické osoby, ředitelé obecně prospěšné společnosti. Deskriptory: ; zab. nemocenské; pojištění; pojištěnci; osoby; orgány správní; podmínky nároku 9

10 Dohody a zdravotní pojištění v roce / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 3 (2015), s Jednou z významných změn k datu 1. ledna 2015 je skutečnost, že pro účel posouzení vzniku zaměstnání se ve zdravotním pojištění sčítají příjmy z více dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele. Postup zaměstnavatelů při placení pojistného na zdravotní pojištění je vysvětlen na příkladech. Dostupné z: Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojištěnci; osoby; výpočet; pojistné; pojistné-výše; dohody; příjmy; základ vyměřovací; zaměstnavatelé Průtahy soudních řízení ve věcech důchodového a nemocenského pojištění. / LO- BOTKA, Andrej In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 3 (2015), s Posuzování přiměřenosti délky řízení. Odškodnění. Tabulka: Průměrné délky vybraných typů soudních řízení ve dnech. Deskriptory: ; zab. důchodové; zab. nemocenské; řízení soudní; kompenzace OSVČ a zúčtování roku 2014 ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.18, č. 3 (2015), s Na příkladech je rozebrán postup OSVČ při doúčtování zdravotního pojištění za rozhodné období roku Deskriptory: ; pojištění zdravotní; samostatní; výpočet; příjmy; pojistné Neplacené volno a neomluvená absence zaměstnance nově od / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 3 (2015), s Problematika je vysvětlena na konkrétních příkladech. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnanci; základ vyměřovací; výpočet; pojistné Pracovněprávní vztahy a zaměstnání ve zdravotním pojištění v roce / DA- NĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 3 (2015), s Postup zaměstnavatele při sjednání "klasické" pracovní smlouvy a v případě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Konkrétní příklady. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnanci; zaměstnavatelé; vztahy pracovní; mzda minimální; poměr pracovní; dohody Nemoc zaměstnance v různých souvislostech. / BUKOVJAN, Petr In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.18, č. 4 (2015), s Oznámení a prokázání dočasné pacovní neschopnosti. Poskytování náhrady a kontrola. Delší zkušební doba. Nemoc jako ochranná doba. Omezení zrušit pracovní poměr ve zkušební době. Vliv na dovolenou. Deskriptory: ; neschopnost pracovní; vztahy pracovní; zaměstnanci; náhrada mzdy; právo pracovní; zab. nemocenské; nemocenské; podmínky nároku; dovolená 10

11 Funkcionáři a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.18, č. 4 (2015), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; osoby; příjmy Pojištění členů orgánů právnických osob - 2. část. / NOVOTNÝ, Tomáš In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 4 (2015), s Podmínky účasti na nemocenském pojištění. Společníci v.o.s. a komplementáři komanditní společnosti. Likvidátoři. Vedoucí organizačních složek právnické osoby uvedených v 167c ZNP. Osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení. Fyzické osoby uvedené v ustanovení 5 písm. a) bodu 22 ZNP. Trvání pojištění bez přerušení. Oznamovací povinnost zaměstnavatele u členů orgánů právnické osoby. Deskriptory: ; zab. nemocenské; osoby; pojištěnci OSVČ a zúčtování roku / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 4 (2015), s Podmínky v situacích, kdy je samostatná výdělečná činnost vykonávána pouze po část kalendářního roku a v případě vykázané ztráty. Deskriptory: ; samostatní; pojištění zdravotní; pojistné; příjmy; souběh O vývoji právní úpravy posudkových komisí - 1. část. / LANGER, Radim In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 4 (2015), s Pokrač. Deskriptory: ; služba posudková; zákonodárství; vývoj; historie Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění v roce / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 4 (2015), s Problematika je vysvětlena na konkrétních příkladech. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; dovolená Příjmy z nájmu a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 4 (2015), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; osoby; bydlení; příjmy; samostatní 11

12 DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ Nástup na mateřskou dovolenou - právo nebo povinnost? / JANEČKOVÁ, Eva In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.18, č. 2 (2015), s Deskriptory: ; dovolená mateřská; podmínky nároku; právo pracovní; zákonodárství; práce-matky Dávky na bydlení v nezkolaudovaném bytě a další změny v dávkách od / VAŠÍČKOVÁ, Andrea In: Právo a rodina. - Roč.17, č. 1 (2015), s : -lit. Změny v doplatku a příspěvku na bydlení od Dávky na bydlení v jiném než obytném prostoru a v rekreační chatě. Forma bydlení jako podmínka k získání doplatku na bydlení. Opatření proti předraženým a hygienicky nevyhovujícím ubytovnám. Získání doplatku na bydlení bez podmínky trvalého pobytu. Hodnocení majetkových poměrů žadatele o doplatek na bydlení ze strany úřadu práce. Zrušení prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech u příspěvku na bydlení. Přiznání příspěvku na bydlení po přestěhování bez čekání na uplynutí kalendářního čtvrtletí. Zápočet 80 % příjmu z důchodu pro dávky pomoci v hmotné nouzi. Deskriptory: ; doplatek na bydlení; příspěvek na bydlení; podmínky nároku Změny porodného od 1. ledna In: Právo a rodina. - Roč.17, č. 1 (2015), s. 22. Deskriptory: ; porodné Postavení zaměstnankyň na mateřské a rodičovské dovolené. / HROUZKOVÁ, Věra In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.18, č. 4 (2015), s Deskriptory: ; dovolená mateřská; dovolená rodičovská; práce-matky; ukončení zaměstnání; návrat do práce ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI Maximální podpora v nezaměstnanosti a nekolidující příjem. / FETTER, Richard W. In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 3 (2015), s Dostupné z: Deskriptory: ; zab. v nezaměstnanosti; podmínky nároku; zab. v nezaměstnanostidávky; výše; dávky; výpočet; rekvalifikace; uchazeči o práci 12

13 SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY SIG: uložené 1806 Analýza personální náročnosti agendy poskytování dávek sociální potřebnosti, dávek sociální péče a státních dávek sociální péče. Praha: ELBONA a.s., s.: příl. Předmětem projektu je zjistit personální náročnost agendy poskytování dávek sociální potřebnosti v souvislosti s přípravou zákona o pomoci v hmotné nouzi, který je v současnosti projednáván. Cílem projektu je stanovit taková opatření, která povedou k optimalizaci procesu agendy poskytování dávek sociální potřebnosti. Výzkum vychází ze zkušenosti, že se postupně enormně zvýšilo zatížení pracovníků, kteří vykonávají aktivity v oblasti poskytování sociálních dávek, ale dosud nebyly zpracovány žádné normativní nástroje k regulaci objemu práce, tj. zejména počtu klientů na jednoho pracovníka v jednotlivých aktivitách souvisejících s poskytováním dávek sociální potřebnosti. Je proto nezbytné tuto situaci analyzovat a připravit podklady pro normativní nástroje. K tomu slouží tento projekt, pro který byla vybrána různá města (popř. městské části) tak, aby reprezentovala různé sídlení typy i míru nezaměstnanosti a s tím související závislost na dávkách sociální potřebnosti. Deskriptory: ; pomoc sociální; potřebnost; dávky; podpora sociální; pracovníci sociální; SRN; správa; úřady práce; obce; projekty Vybrané aspekty rozvoje pečovatelské služby v České republice. / FORMÁNKOVÁ, Petra - VACKOVÁ, Jitka In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.9, č. 1 (2015), s : -lit. Vztah mezi vybranými aspekty pečovatelské služby (územní profil, legislativa, poskytující organizace) a jejím rozvojem (zvyšování počtu uživatelů/úkonů, rozvoj časové a územní dostupnosti, zvyšování kvality poskytovaných služeb) s využitím kvantitativní metody za pomoci sekundární analýzy dat. Deskriptory: ; služba pečovatelská; služby sociální; staří; šetření; výzkum; pečovatelé Inspekce kvality poskytování sociálních služeb v České republice v období / SLÁDEK, Miloš In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.9, č. 1 (2015), s Zhodnocení fungování systému inspekce kvality sociálních služeb od , kdy došlo k převodu agendy z krajských úřadů na krajské pobočky Úřadu práce. K jejich působnost končí a inspekce byly od převedeny do gesce Ministerstva práce a sociálních věcí. Deskriptory: ; kvalita sociálních služeb; služby sociální; kvalita; kontrola; systém Mýty a omyly spojené s příspěvkem na péči a jejich uvedení na pravou míru. /SI- XTOVÁ, Eva - MATĚJČKOVÁ, Jarmila In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 1 (2015), s Institut sociálního šetření v řízení o přiznání příspěvku. Okruh žadatelů o příspěvek na péči. Změny po 1. lednu Každodenní praxe posudkových lékařů. Deskriptory: ; příspěvek na péči; podmínky nároku; služba posudková; zákonodárství 13

14 Dávky na bydlení v nezkolaudovaném bytě a další změny v dávkách od / VAŠÍČKOVÁ, Andrea In: Právo a rodina. - Roč.17, č. 1 (2015), s : -lit. Změny v doplatku a příspěvku na bydlení od Dávky na bydlení v jiném než obytném prostoru a v rekreační chatě. Forma bydlení jako podmínka k získání doplatku na bydlení. Opatření proti předraženým a hygienicky nevyhovujícím ubytovnám. Získání doplatku na bydlení bez podmínky trvalého pobytu. Hodnocení majetkových poměrů žadatele o doplatek na bydlení ze strany úřadu práce. Zrušení prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech u příspěvku na bydlení. Přiznání příspěvku na bydlení po přestěhování bez čekání na uplynutí kalendářního čtvrtletí. Zápočet 80 % příjmu z důchodu pro dávky pomoci v hmotné nouzi. Deskriptory: ; doplatek na bydlení; příspěvek na bydlení; podmínky nároku Téměř dvě třetiny neziskovek tvoří sdružení. / TANNENBERGEROVÁ, Irena In: Statistika a my. - Roč.5, č. 2 (2015), s :obr., tab. Přestože převážná část neziskových institucí nemá zaměstnance a práci v nich vykonávají dobrovolníci, podílejí se i ony na tvorbě hrubé přidané hodnoty. Potvrzují to data ze Satelitního účtu neziskových institucí. Organizace podle vybraných právních forem. Počet organizací ľ sdružení mnohonásobně převyšuje ostatní právní formy neziskových institucí. Zajímavý byl v uplynulých 25 letech i vývoj počtu nadací. Počet hodin odpracovaných dobrovolnými pracovníky ve vybraných právních formách, 2005ľ2013. Dostupné z: Deskriptory: ; činnost dobrovolná; organizace neziskové; statistika Co je to sociální práce? / ŠLAJS, Jakub In: Listy sociální práce. - Roč.3, č. 3 (2015), s Vymezení sociální práce v souvislosti s profesním zákonem, který by měl sociální pracovníky posílit v jejich postavení. Deskriptory: ; práce sociální; definice; věda Revolta sociální práce. / URBÁNEK, Lukáš In: Listy sociální práce. - Roč.3, č. 3 (2015), s. 6-8.: -lit. Potřeba jasného vymezení oboru sociální práce. Sociální práce v postmoderně. Výzvy, nové možnosti a příležitosti pro sociální práci. Současný stav připravovaného profesního zákona. Deskriptory: ; práce sociální; definice; kvalifikace odborná; kariéra profesionální; pracovníci sociální; c-musil, Libor Příklady dobré praxe v sociální práci ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. / HU- BERTOVÁ, Anna In: Listy sociální práce. - Roč.3, č. 3 (2015), s Deskriptory: ; práce sociální; kariéra profesionální; pracovníci sociální; zdravotnictví; péče zdravotní 14

15 Forenzní sociální práce a možnosti jejího uplatnění. / KVĚTENSKÁ, Daniela In: Listy sociální práce. - Roč.3, č. 3 (2015), s. 19.: -lit. Sociální práce formou podpory obětí trestných činů. Deskriptory: ; práce sociální; kriminalita Poradní tým MPSV k Profesní komoře sociálních pracovníků. / ZAJACOVÁ, Melanie - ANTONI, Petr - HAVLÍČKOVÁ, Monika In: Listy sociální práce. - Roč.3, č. 3 (2015), s Deskriptory: ; práce sociální; pracovníci sociální; kariéra profesionální; vzdělávání-výcvik; MPSV; organizace; zákonodárství mezinárodní; Možné důsledky implementace zákona o sociálních službách perspektivou kritiky modelu New Public Management. / ŠIMÍKOVÁ, Ivana In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.15, č. 1 (2015), s Koncept New Public Managementu, jeho styčné body s implementací zákona o sociálních službách a kritické proudy, týkající se zavádění NPM a důsledků, které má pro cgharakter nestátního neziskového, potažmo provádění sociální práce Deskriptory: VÚPSV; služby sociální; zákonodárství; modelování POSTIŽENÍ OBČANÉ Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav v sociálních systémech. / LANGER, Radim In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 3 (2015), s Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (DNZS) jako výchozí hledisko. DNZS a nároky ze systému dávek pro osoby se zdravotním postižením. DNZS ve vztahu k nárokům z důchodového pojištění. DNZS v systému zaměstnanosti. DNZS v sociálních službách. Deskriptory: ; postižení; invalidita; dávky; systém; mobilita; příspěvek na zvláštní pomůcku; příspěvek na zvláštní pomůcku; příspěvek na zvláštní pomůcku; příspěvek na mobilitu; zaměstnanost; příspěvek na péči; zab. důchodové mezinárodní Hůř slyší každý dvacátý. / KAČEROVÁ, Eva In: Statistika a my. - Roč.5, č. 3 (2015), s. 11. Podle upozornění Světové zdravotnické organizace (WHO) je 1,1 mld. mladých lidí potenciálně ohrožena zhoršením sluchu. Mnozí z nich mohou přijít o sluch úplně. To může mít dopad i na jejich mentální zdraví. Ohrožení dalšího vzdělávání by pak výrazně omezilo i jejich uplatnění na trhu práce. Dostupné z: Deskriptory: Mezinárodní; postižení sluchově; statistika 15

16 Loni Úřad práce podpořil zaměstnávání handicapovaných více než 4,1 miliardy korun. In: Práce a sociální politika. - Roč.12, č. 3 (2015), s. 4. Na konci r evidoval Úřad práce osob se zdravotním postižením, tedy 11,3 % z celkového počtu uchazečů. Na podporu jejich zaměstnávání poskytl od ledna do prosince 2014 celkem 4,104 mld. Kč. Dostupné z: Deskriptory: ; úřady práce; práce-postižení PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY Slovensko Predčasné ukončovanie náhradnej rodinnej starostlivosti v Slovenskej republike. / FICO, Milan In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.9, č. 1 (2015), s. 2-9.:tab., -lit. Analýza výsledků kvantitativního dotazníkového šetření mapuje důvody a faktory související s předčasným ukončováním náhradní rodinné péče na Slovensku. Využívání služeb sociálně-právní ochrany, charakteristiky a sociodemografické ukazatele přijatých dětí a náhradních rodin. Návrhy konkrétních změn. Deskriptory: SR; výchova mimo vlastní rodinu; zákonodárství; šetření; výzkum; péče pěstounská Faktory selhávání pěstounské péče v České republice v pozadí nedávných legislativních změn. / BARVÍKOVÁ, Jana In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.9, č. 1 (2015), s :tab., -lit. Autorka sleduje okolnosti předčasného ukončování pěstounské péče v České republice. Opírá se zejména o názory prezentované na toto téma v odborné diskuzi a uváděné jako důvody pro změny legislativy v oblasti pěstounské péče v posledních letech, či zaznívající ze strany odborníků nebo samotných pěstounů jako varování před některými možnými nežádoucími dopady nastolených změn. Deskriptory: ; výchova mimo vlastní rodinu; péče pěstounská; zákonodárství; VÚPSV Sleva za umístění dítěte neboli tzv. školkovné. / KLÍMOVÁ, Růžena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.18, č. 2 (2015), s Slevu si budou moci uplatnit rodiče poprvé za rok 2014, pokud vynaložili náklady na umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku. Způsob prokazování nároku na slevu za umístění dítěte je ukázán na příkladech. Deskriptory: ; zařízení péče o děti; zařízení předškolní; daně z příjmu Péče o děti v dětské skupině v otázkách a odpovědích. / KŘÍSTEK, Adam In: Právo a rodina. - Roč.17, č. 1 (2015), s Deskriptory: ; zařízení předškolní; děti; zařízení péče o děti 16

17 Soudní praxe k dohodě rozvedených manželů o vyživovací povinnosti. / KAVALÍR, Jakub In: Právo a rodina. - Roč.17, č. 2 (2015), s : -lit. Deskriptory: ; výživné; rozvody; manželství mezinárodní Zahraniční zkušenosti se střídavou péčí. / NOVÁK, Tomáš In: Právo a rodina. - Roč.17, č. 2 (2015), s Deskriptory: Mezinárodní; rodina neúplná; rozvody; děti; výzkum; šetření Výživné rozvedeného manžela. / LUŽNÁ, Romana In: Právo a rodina. - Roč.17, č. 3 (2015), s : -lit. Deskriptory: ; výživné; rozvody; manželství "Věčný student" a další aktuální rozhodnutí Ústavního soudu k vyživovací povinnosti. / KAVALÍR, Jakub In: Právo a rodina. - Roč.17, č. 3 (2015), s : -lit. Deskriptory: ; výživné; rozvody; děti Mezinárodní osvojení v praxi České republiky (1.). / ROGALEWICZOVÁ, Romana In: Právo a rodina. - Roč.17, č. 3 (2015), s Pokrač.: -lit. Co je mezinárodní osvojení? Právní předpisy. Statistické údaje. Jak probíhá osvojení z České republiky do zahraničí (zařazení do evidence, poradní sbor, interakce, předání dítěte do péče budoucích osvojitelů). Dokončení příště. Deskriptory: ; výchova mimo vlastní rodinu; adopce; zákonodárství; statistika; Mezinárodní Dítě jako možný objekt zneužívání rodiči pomocí informačních technologií. 2. část. / MATOUŠKOVÁ, Ivana - KODYMOVÁ, Pavla - FRÝDKOVÁ, Lenka - ZDRAŽILOVÁ, Petra In: Listy sociální práce. - Roč.3, č. 3 (2015), s Deskriptory: ; děti týrané; internet; násilí v rodině; děti ohrožené; práce sociální; pracovníci sociální; děti Pravidla pro rozhodování soudu o svěření dítěte do péče jmenovitě určeného ústavního zařízení. / KŘÍSTEK, Adam In: Právo a rodina. - Roč.17, č. 4 (2015), s Deskriptory: ; děti problémové; řízení soudní; výchova mimo vlastní rodinu; ústavy 17

18 A Brief Insight into Gender Inequalities in the Czech Labour Market.[Stručný přehled o genderových nerovnostech na českém trhu práce.] / KURTINOVÁ, Olga In: Demografie. - Roč.57, č. 1 (2015), s :obr.,tab.,-lit. Článek zkoumá genderovou nerovnost na trhu práce v období s využitím dat LFS a -SILC. Všímá si toho, jak postavení žen v placeném zaměstnání doznalo hlubokých změn. Výsledky studie dokumentují existenci genderové nerovnosti v závislosti na věku, vzdělání, počtu dětí atd. Ukazují také, že pravděpodobnost zaměstnání na plný úvazek je u žen nižší než v případě mužů. Čislo časopisu dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/demografie-revue-pro-vyzkumpopulacniho-vyvoje-c pyh25f16jj Deskriptory: ; trh práce; ženy; gender; sladění pracovního a rodinného života; rovnost; statistika; šetření; vývoj; zaměstnanost; nezaměstnanost; porodnost; příjmy; zaměstnání na zkrácený úvazek; poměr pracovní mezinárodní Interaktivní přístupy k domácímu násilí. / ČÍRTKOVÁ, Ludmila In: Právo a rodina. - Roč.17, č. 4 (2015), s : -lit. Zkoumání rizikových faktorů u obětí. Poučení z třiceti let výzkumů domácího násilí. Intimní partnerské násilí. Uvedení výzkumných poznatků do praxe. Deskriptory: násilí v rodině; Mezinárodní; výzkum K rozhodování o významných záležitostech dítěte. / VYPUŠŤÁK, Radim In: Právo a rodina. - Roč.17, č. 4 (2015), s Významné záležitosti podle občanského zákoníku. Procesní aspekty neshod mezi rodiči ve významné záležitosti dítěte. Deskriptory: ; rodičovství; právo občanské; rodina Mezinárodní osvojení v praxi České republiky (2.). / ROGALEWICZOVÁ, Romana In: Právo a rodina. - Roč.17, č. 4 (2015), s Osvojení dětí ze zahraničí do České republiky. Deskriptory: ; styky mezinárodní; adopce; zákonodárství; Mezinárodní; výchova mimo vlastní rodinu 18

19 SPOLEČENSKY NEPŘIZPŮSOBENÍ OBČANÉ Počet odsouzených žen se téměř ztrojnásobil. / ŘEZANKA, Marek In: Statistika a my. - Roč.5, č. 3 (2015), s :obr. K bylo v České republice evidováno odsouzených žen a odsouzených mužů. Z toho 27 žen a 285 mužů mělo vysokoškolské vzdělání. Nejvíce odsouzených mužů (42 %) bylo vyučených, 40 % pak mělo základní vzdělání. Nejvíce odsouzených žen mělo nejvyšší ukončené vzdělání základní (48 %), čtvrtina jich byla vyučena. Odsouzené ženy tak nekopírovaly vzdělanostní strukturu všech žen ve společnosti, kde nejvyšší podíl tvoří ženy s maturitou. Oběti a pachatelé z pohledu genderu. Oběti vybraných trestných činů podle vztahu k pachateli, 2013 (v %). Dostupné z: Deskriptory: ; kriminalita; vězni; muži; ženy; statistika CIZINCI V zahraničí končí pětina příjmů cizinců v Česku. / ŠIMKOVÁ, Martina In: Statistika a my. - Roč.5, č. 3 (2015), s :obr. Česká republika patří mezi imigrační země, kam přichází velké množství migrantů za prací. V současnosti zde pobývá více než půl milionu cizinců, z toho přes 80 % déle než jeden rok. Část vydělaných peněz zde utratí a část pošlou svým rodinám a přátelům do země svého původu. Remitence jsou obecně považovány za důležitý nástroj financování rozvojových zemí. Na druhou stranu znamenají odliv prostředků z vyspělých ekonomik. V případě České republiky se o žádný významně velký odliv peněz nejedná. Remitence z mediánu hrubé měsíční mzdy podle cílové země cizinců pracujících v v roce Vývoj počtu cizinců v podle účelu pobytu. Dostupné z: Deskriptory: ; cizinci; pracovníci migrující; příjmy; statistika Uprchlíkům se nevyhneme. / MAREŠOVÁ, Jarmila In: Statistika a my. - Roč.5, č. 3 (2015), s :obr., tab. V celoevropském kontextu patří zatím Česká republika mezi země s nízkými počty žadatelů o mezinárodní ochranu. Ve srovnání s většinou členských zemí Evropské unie jsou podprůměrné. Situace se však může změnit. Počty žadatelů o mezinárodní ochranu v v letech 2004ľ2014. Vývoj počtu žadatelů o mezinárodní ochranu v podle nejpočetnějších státních občanství. Uprchlické azyly v. Dostupné z: Deskriptory: ; ; cizinci; osoby migrující; politika migrační; statistika 19

20 CHUDÍ "Naše ruiny jsou našim domovem": Bezdomovci, domov a sociální organizace. /HEJNAL, Ondřej In: Sociální studia. - Roč.11, č. 4 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Cílem studie je navázat na současný stav bádání o vztahu bezdomovectví a představy domova v České republice. Na základě svého více než tříletého etnografického výzkumu bezdomovců v lokalitě středně velkého města (zahrnující aktivní zúčastněné pozorování a polostrukturované rozhovory s bezdomovci) a dílčích aspektů sociální struktury/organizace bezdomovecké skupiny popisuji (a) aktérskou definici domova; (b) nutné prvky emické definice domova; (c) opuštěnou budovu (emicky nazývanou Hilton), z níž někteří obyvatelé deklarovali, že ji považují za domov, a (d) vybrané mechanismy sociální organizace bezdomovecké skupiny. Základními pozicemi sociální struktury jsou submisivní solitéři, agresivní solitéři, submisivní skupinky a dominantní skupinky. Aktérská definice zahrnuje sociální vazby, pocit bezpečí, fyzické dispozice obydlí a jeho vybavenost. Sociální organizace odkazuje k utváření sociálních vazeb (sdílení, darování, půjčování), sociální hierarchizaci (trestání za neoplácení daru a nesplácení půjček, sklon k použití násilí) a morální ekonomii (od sdílení k okrádání). Specifická konfigurace těchto aspektů vytváří potenciál pro vnímání určitého místa coby domova. Tento interpretační rámec vysvětluje, proč někteří bezdomovci mají domov, a zároveň poodkrývá praxe, které se spolupodílí na produkci jeho absence. Dostupné z: Deskriptory: ; bezdomovci SIG: uložené 1824 Sborník z Konsensuální konference o bezdomovectví v České republice. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, s. - ISBN Konsensuální konference o bezdomovectví v se zabývala pěti klíčovými otázkami: 1) Co znamená pro společnost bezdomovectví? 2) Jaká by měla být míra solidarity veřejnosti s lidmi bez domova? 3) Jestliže platí, že prevence je efektivnější a levnější než následné řešení vzniklé situace, proč v české společnosti prevence bezdomovectví absentuje? 4) Jak uskutečňovat komplexní sociální, zdravotní a další služby lidem bez domova? 5) Jakou roli by měli hrát různí aktéři (veřejná správa na všech úrovních, poskytovatelé služeb, volení představitelé, sdělovací prostředky, lidé bez domova) k dosažení synergie? Své, často velmi rozdílné, a leckdy i zcela protichůdné názory, na konferenci, která probíhala ve dnech 26. a , prezentovalo 24 expertů na problematiku bezdomovectví z akademické sféry, ze zástupců poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb, sedm prezentujících byli samotní lidé bez domova. Všem příspěvkům naslouchala porota složená z šesti významných osobností českého veřejného života. Jejím úkolem bylo po skončení konference vydat stanovisko ke zmíněným pěti otázkám. Výstupy konference odrážejí nezávislost poroty i konsensuální způsob jejího rozhodování. Všech šest porotců došlo u každé klíčové otázky k takové odpovědi, na které se jednohlasně shodli. Sborník shromažďuje jak podklady od všech expertů, kteří na konferenci vystoupili, tak závěrečné stanovisko poroty, které hodnotí současnou situaci lidí bez domova v a zároveň navrhuje směr, kterým by se mělo dále ubírat řešení této problematiky. Dostupné z: (publ.: ) Deskriptory: ; bezdomovci; solidarita; prevence; služby sociální; péče zdravotní; bydlení; konference 20

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Pracovní právo Metodický list číslo 1

Pracovní právo Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Pracovní právo, pracovně právní vztah, pracovní poměr Tematický celek je věnován objasnění postavení pracovního práva

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30.

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30. 2. DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ za období od 1. července 2013 do 30. června 2014 Seznam právních předpisů: ODDÍL I. Část II Zdravotní péče zákon č.

Více