DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2015"

Transkript

1 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2015 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. Praha 2015

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění....8 Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Cizinci Chudí Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Cizinci Chudí Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy

4 Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY Řešení vybraných problémů ve mzdové účtárně. / KLÍMOVÁ, Růžena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.18, č. 5 (2015), s Problematika odvodu pojistného při neplaceném volnu, studiu jazykové školy a odstupném vypláceném ve splátkách. Deskriptory: ; pojistné; pojištění zdravotní; příjmy SZ; mzdy; mzdy 90 let sociálního pojištění v. / TOMEŠ, Igor In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 5 (2015), s Sedmá část seriálu k 90. výročí sociálního pojištění v : "Od liberální reformy k sociálně demokratické sociální reformě". Třetí sociální reforma byla připravena v době, kdy ministrem práce a sociálních věcí byl Vladimír Špidla ( ). Deskriptory: ; zab. sociální; reforma; historie DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ Deset let důchodového pojištění v jako členské země. / HOLUB, Martin - ŠLA- PÁK, Milan In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.9, č. 2 (2015), s. 2-6.:obr.,tab.,-lit. Vývoj důchodového pojištění po roce Parametrické úpravy přijaté po roce Tzv. malá důchodová reforma v roce Jepičí život II. penzijního pilíře ( ). Perspektivy důchodové reformy v souvislosti s procesem demografického stárnutí. Deskriptory: ; zab. důchodové; vývoj; historie; reforma; důchody; statistika; důchod starobní; důchod invalidní; důchod vdovský; důchod sirotčí; 1. pilíř; 2. pilíř; základ vyměřovací; doba pojištění; solidarita; důchodci; skupiny věkové; zákonodárství; VÚPSV; hranice věková; odchod do důchodu Slovensko Dekáda poistenia v starobe na Slovensku ako členskej krajine Európskej únie. / BEDNÁRIK, Rastislav In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.9, č. 2 (2015), s :obr.,tab.,-lit. Analýza nastavení a změny parametrů průběžného pilíře a kapitalizačního pilíře v období po vstupu Slovenska do Evropské unie v roce Deskriptory: SR; zab. důchodové; důchodci; důchody; statistika; zákonodárství; důchod starobní; důchod invalidní; důchod vdovský; důchod sirotčí; důchod sociální; výše; reforma; reforma; vývoj; muži; ženy; 2. pilíř; prognózování; 1. pilíř 5

6 SIG: uložené 1832 Pojistněmatematická zpráva o důchodovém pojištění Praha: MPSV, s.: příl. MPSV informuje veřejnost prostřednictvím Pojistněmatematických zpráv - v zásadě ve dvouletých intervalech - o problematice sociálního pojištění. Pojistněmatematická zpráva o důchodovém pojištění 2014 je dokumentem MPSV přispívajícím k objektivní informovanosti o důchodovém systému důsledně se věnující "pouze" popisu a analýze problematiky s maximální snahou vyvarovat se subjektivnímu pohledu či interpretaci. Domníváme se, že právě tento přístup je ta nejlepší služba veřejnosti a naší snahou je pokračovat v tomto úsilí i v budoucnu. Zpráva se soustředí na základní popis a aktualizaci statistických dat. Zpráva obsahuje analytickou kapitolu, která čtenáři podrobněji přiblíží okolnosti týkající se věku odchodu do důchodu v souvislosti s výhodností či nevýhodností, respektive motivací a načasováním odchodu do předčasného, řádného a odloženého odchodu do starobního důchodu. Kromě toho tato zpráva obsahuje standardně aktualizované kapitoly zabývající se např. statistickými daty a popisující legislativní změny důchodového systému. Dostupné z: Deskriptory: ; zab. důchodové; systém; zákonodárství; připojištění; statistika; příjmy sociální; výdaje sociální; důchodci; důchody; důchody-výše; odchod do důchodu; výpočet mezinárodní; Děti, penze a pojistné. / VOSTATEK, Jaroslav In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.9, č. 2 (2015), s Koncept tzv. dětské penze - sociálně-politického projektu poskytování starobního důchodu rodičům se třemi a více dětmi. Návrhy na promítnutí výchovy dětí do financování veřejných penzí se zaměřením na německý a český penzijní systém. Deskriptory: Mezinárodní; ; zab. důchodové; děti; reforma; koncepce budoucí; pojistné; SRN; daně z příjmu; ; politika populační; stát sociální Odklon od třípilířového důchodového systému ve střední Evropě. / LOUŽEK, Marek In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.9, č. 2 (2015), s Nejistá existence fondového penzijního systému neboli "důchodová kontrarevoluce" na příkladu Polska, Maďarska a Slovenska. Poučení pro Českou republiku. Deskriptory: ; ; zab. důchodové; reforma; 2. pilíř; Polsko; Maďarsko; SR Problematika důchodové reformy: fakta, souvislosti. / JANÝŠKA, Antonín In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.9, č. 2 (2015), s Autor se zamýšlí nad určitými faktory ovlivňujícími parametrické nastavení důchodového systému a související efektivní podporou ohrožených skupin osob, zejména těch s handicapem. Deskriptory: ; zab. důchodové; reforma; důchod starobní; důchod invalidní; důchod předčasný; hranice věková; odchod do důchodu; stárnutí; staří; důchodci pracující; postižení K problematice vdovských a vdoveckých důchodů. / PELIKÁNOVÁ, Helena - LANG, Roman In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.18, č. 5 (2015), s Deskriptory: ; důchod vdovský; důchody pozůstalostní; zákonodárství; podmínky nároku 6

7 Hodnocení samostatné výdělečné činnosti žadatele o důchod. / JANECKÁ, Zdenka - URBÁNKOVÁ, Simona In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 5 (2015), s Hodnocení doby pojištění OSVČ do vzniku nároku na důchod. Hodnocení doby pojištění OSVČ po vzniku nároku na důchod, ale bez jeho pobírání. Konkrétní příklady. Dostupné z: Deskriptory: ; zab. důchodové; důchod starobní; doba pojištění; samostatní Výdělečná činnost a pobírání sociálních dávek. / PŘIB, Jan In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 5 (2015), s Na příkladech je ukázán vztah mezi výdělečnou činností a pobíráním důchodu starobního, invalidního, vdovského/vdoveckého a sirotčího. Dále výdělečná činnost a nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství, nemocenského a ošetřovného. Deskriptory: ; důchodci pracující; souběh; důchod starobní; důchod předčasný; důchod sirotčí; dovolená mateřská-dávky; práce-matky; nemocenské; příspěvek rodičovský; ošetřovné; podmínky nároku Máme se bát rostoucího počtu důchodců? / ŠKRABAL, Josef In: Statistika a my. - Roč.5, č. 5 (2015), s. 10. V poslední době se stále častěji píše o stárnutí obyvatelstva a někdy jsou s tím spojeny i další závěry, např. ten, že na důchody seniorů nebude mít v budoucnu kdo vydělávat. Dostupné z: Deskriptory: ; stárnutí; důchodci; zab. důchodové Starobní důchod migrantů. / VOŘÍŠEK, Vladimír In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 6 (2015), s :tab. Podmínky nároku na tzv. řádný starobní důchod. Základní principy Koordinačních zařízení. Mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení. Specifika mezi Českou republikou a Slovenskem. Nesmluvní cizina. Deskriptory: ; důchod starobní; podmínky nároku; cizinci; horníci; harmonizace; ; integrace evropská; doba pojištění; styky mezinárodní; dohody; důchody-výše; pracovníci migrující; zákonodárství 7

8 NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Léčíme diagnózy, nikoli lidi. / JIRKU, Zdeněk In: MŮŽEŠ. - č. 3 (2015), s Rozhovor s MUDr. Zdeňkem Kalvachem o problémech posudkového lékařství. Definice funkčního hodnocení Číslo časopisu (pdf verze) dostupné z: Deskriptory: ; lékařství posudkové; systém; geriatrie; invalidita-služba posudková; služby sociální Vraťme systém lidem. / PFEIFFER, Jan - ŠVESTKOVÁ, Olga In: MŮŽEŠ. - č. 3 (2015), s Představitelé rehabilitační medicíny: posudková praxe v a její vývoj Číslo časopisu (pdf verze) dostupné z: Deskriptory: ; lékařství posudkové; lékařství sociální; péče sociálně zdravotní; rehabilitace léčebná; postižení; vývoj; systém Kdy OSVČ není povinna platit v roce 2015 zálohy na zdravotní pojištění? / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.18, č. 5 (2015), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; samostatní Ošetřovné v některých případech - 1. část. / NOVOTNÝ, Tomáš In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 5 (2015), s Podmínky nároku na ošetřovné. Konkrétní příklady možných situací. Deskriptory: ; podpora při ošetřování; ošetřovné; podmínky nároku Dohoda o pracovní činnosti a nemoc zaměstnance. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 5 (2015), s Placení pojistného na zdravotní pojištění v případě nemoci zaměstnance pracujícího na dohodu o pracovní činnosti. Deskriptory: ; poměr pracovní; dohody; pojištění zdravotní; zaměstnanci; zaměstnavatelé; základ vyměřovací; pojistné O vývoji právní úpravy posudkových komisí - 2. část. / LANGER, Radim In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 5 (2015), s Historie vývoje po roce 1990, kdy vznikly jediné sborové orgány LPS, činné do současné doby - posudkové komise MPSV. Deskriptory: ; služba posudková; zákonodárství; vývoj; historie 8

9 Výdělečná činnost a pobírání sociálních dávek. / PŘIB, Jan In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 5 (2015), s Na příkladech je ukázán vztah mezi výdělečnou činností a pobíráním důchodu starobního, invalidního, vdovského/vdoveckého a sirotčího. Dále výdělečná činnost a nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství, nemocenského a ošetřovného. Deskriptory: ; důchodci pracující; souběh; důchod starobní; důchod předčasný; důchod sirotčí; dovolená mateřská-dávky; práce-matky; nemocenské; příspěvek rodičovský; ošetřovné; podmínky nároku Nesplnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 5 (2015), s Z hlediska plnění oznamovací povinnosti se od ve zdravotním pojištění pro účel vzniku zaměstnání sčítají v rámci rozhodného období kalendářního měsíce příjmy z více dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele. Započitatelný příjem. Pokles příjmu u dohod o pracovní činnosti pod Kč. Nesprávný postup zaměstnavatele. Možnost sankčního postihu ze strany zdravotní pojišťovny. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnavatelé; příjmy; dohody Zdravotní pojištění po ukončení studia na střední škole. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 5 (2015), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; studenti; absolventi; práce-studenti; práce-absolventi; přechod do zaměstnání Zaměstnávání mladistvých a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 5 (2015), s Pojmy "zletilý" a "mladistvý". Kdo může být zaměstnancem. Placení pojistného na zdravotní pojištění. Zaměstnávání na základě dohod. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; mládež; dohody; práce-mládež; právo občanské; definice; základ vyměřovací Změny v oblasti lékařských prohlídek ke vzdělávání. / BUKOVJAN, Petr In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 5 (2015), s Posuzování zdravotní způsobilosti žáků a studentů, kteří v rámci své odborné praxe vykonávají na pracovištích zaměstnavatele určitou činnost. Deskriptory: ; lékařství pracovní; práce-studenti; žáci; stav zdravotní; vzdělávání-výcvik; studenti Ošetřovné v některých případech - 2. část. / NOVOTNÝ, Tomáš In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 6 (2015), s Ošetřovné a peněžitá pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Možnost střídání v ošetřování. Ošetřovné a výplata za dny pravovního klidu. Omezení nároku na ošetřovné. Uvádějí se konkrétní příklady. Deskriptory: ; podpora při ošetřování; ošetřovné; podmínky nároku; příspěvek rodičovský; dovolená mateřská-dávky 9

10 Jak mají zaměstnavatelé správně vypočítat pojistné. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 6 (2015), s Příklady výpočtu výše pojistného na zdravotní pojištění zaměstnance. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; výpočet; zaměstnavatelé; zaměstnanci Jak jsme stonali v roce / HRIVÍKOVÁ, Anita In: Statistika a my. - Roč.5, č. 5 (2015), s :obr. V roce 2014 v České republice v důsledku dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz denně chybělo na svých pracovištích 165,03 tis. pojištěnců. Ve srovnání se stejným obdobím v loňském roce to bylo o 4,52 tis. pojištěnců více. Nejdelší průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti byla zaznamenána ve Zlínském kraji, nejkratší zůstává v Praze. Hlavní město si tak zachovává pozici kraje s nejkratší průměrnou délkou trvání pracovní neschopnosti. Dostupné z: Deskriptory: ; nemocnost; neschopnost pracovní; kraje; statistika Ošetřovné v praktických příkladech s upozorněním na častá nedorozumění. / CI- MLEROVÁ, Květoslava - CHOTĚBORSKÁ, Šárka In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.18, č. 6 (2015), s Deskriptory: ; ošetřovné; podmínky nároku; podpora při ošetřování Zdravotní péče při cestách do zahraničí - na co máme právo v? / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.18, č. 6 (2015), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; ; harmonizace; integrace evropská; péče zdravotní; podmínky nároku ; Když manžel pracuje v zahraničí. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 6 (2015), s Princip jednoho pojištění. Nezaopatření rodinní příslušníci. Příhraniční pracovníci. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pracovníci migrující; rodina; harmonizace; integrace evropská; zákonodárství; Pokračování "státních kategorií" ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 6 (2015), s Autor na konkrétních případech z praxe popisuje některé situace, které mohou nastat v případech, kdy na sebe navazují kategorie osob, za které je ve zdravotním pojištění plátcem pojistného stát. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; osoby; pojištěnci; pojistné Neplatné rozvázání pracovního poměru ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 6 (2015), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; ukončení zaměstnání; právo pracovní 10

11 DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ SIG: uložené 1834 Peněžitá pomoc v mateřství. Rodičovský příspěvek. Praha: Úřad práce, 2015.Praha: ČSSZ, s. - ISBN Příručka pro rodiny s dětmi. Dostupné z: Deskriptory: ; zab. v mateřství; podmínky nároku; dovolená mateřská-dávky; výpočet; příspěvek rodičovský ; Nárok českých rodin na rodičovský příspěvek, pokud rodič pracuje v jiném členském státě Evropské unie. / VAŠÍČKOVÁ, Andrea - ČERNÁ, Jitka In: Právo a rodina. - Roč.17, č. 5 (2015), s Deskriptory: ; ; pracovníci v zahraničí; příspěvek rodičovský; podmínky nároku; zákonodárství Výdělečná činnost a pobírání sociálních dávek. / PŘIB, Jan In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 5 (2015), s Na příkladech je ukázán vztah mezi výdělečnou činností a pobíráním důchodu starobního, invalidního, vdovského/vdoveckého a sirotčího. Dále výdělečná činnost a nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství, nemocenského a ošetřovného. Deskriptory: ; důchodci pracující; souběh; důchod starobní; důchod předčasný; důchod sirotčí; dovolená mateřská-dávky; práce-matky; nemocenské; příspěvek rodičovský; ošetřovné; podmínky nároku ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI SIG: uložené 1835 Úřad práce - partner pro nezaměstnané i zaměstnavatele. Praha: Úřad práce, s. - ISBN Příručka pro nezaměstnané i zaměstnavatele. Dostupné z: Deskriptory: ; úřady práce; nezaměstnaní; zaměstnavatelé; informace; poradenství; poradenství pracovní; uchazeči o práci; zab. v nezaměstnanosti; podmínky nároku; politika zaměstnanosti; rekvalifikace; rehabilitace pracovní; projekty; zprostředkování práce 11

12 SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY Předpoklady, účel a limity sociální práce s cílovou skupinou rodičů užívajících návykové látky (2.). / KŘÍSTEK, Adam In: Právo a rodina. - Roč.17, č. 6 (2015), s Problematika kvalifikace sociálních pracovníků v orgánech sociálně-právní ochrany dětí k posuzování rizikového chování účastníků a jeho řešení z procesního hlediska. Deskriptory: ; práce sociální; pracovníci sociální; rodičovství; narkomani; rodina problémová; kvalifikace odborná POSTIŽENÍ OBČANÉ SIG: uložené 1833 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému. Praha: MPSV, s. - ISBN Druhé aktualizované vydání Příručky pro osoby se zdravotním postižením, jejímž cílem je poskytnout přehledné, aktuální a kvalitní informace. Příručka přináší odpovědi na řadu důležitých otázek: kdo a za jakých podmínek má nárok na příspěvek na péči, jaká je jeho výše, kde může o dávky žádat, kdo o příspěvku rozhoduje, kde se vyplácí, jaké dokumenty a tiskopisy žadatel potřebuje, jak probíhá posuzování zdravotního stavu v praxi pro účely průkazu osoby se zdravotním postižením a v neposlední řadě je také v příručce uvedeno několik důležitých kontaktů a odkazů na některé právní předpisy. Kdy, proč a jak se změnilo posuzování zdravotního stavu u lidí se zdravotním postižením a jak MPSV chrání a podporuje zaměstnávání lidí se zdravotním handicapem. Nechybí ani informace o speciálních dávkách, invalidních důchodech nebo dávkách hmotné nouze. V příručce jsou také informace o tom, jaké projekty z evropských fondů se v České republice realizují a jak se snaží pomáhat zdravotně postiženým. Dostupné z: Deskriptory: ; postižení; výhody; služba posudková; práce-postižení; rehabilitace pracovní; rekvalifikace; práce chráněná; politika zaměstnanosti; služby sociální; poradenství; dávky; příspěvek na mobilitu; příspěvek na péči; pomůcky; zab. nemocenské; zab. důchodové; zab. v mateřství; důchod invalidní; podpora sociální; pomoc sociální; potřebnost; příspěvek na živobytí; doplatek na bydlení; mimořádná okamžitá pomoc; 12

13 PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY Konference "Slaďování pracovního, rodinného a soukromého života" výzva současnosti". / BARVÍKOVÁ, Jana In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.9, č. 2 (2015), s. 30. Záznam z konference, kterou uspořádala Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) společně s Friedrich-Ebert-Stiftung dne 3. února 2015 v Praze. Deskriptory: ; sladění pracovního a rodinného života; konference; odbory; VÚPSV Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. / NOVOTNÁ, Věra In: Právo a rodina. - Roč.17, č. 5 (2015), s Definice zařízení. Důvody umístění dítěte do zařízení. Zákonem stanovená pravidla. Příspěvek na úhradu pobytu a péče. Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Deskriptory: ; děti ohrožené; děti týrané; ústavy; ochrana sociálně-právní; zákonodárství; výchova mimo vlastní rodinu Předpoklady, účel a limity sociální práce s cílovou skupinou rodičů užívajících návykové látky (1.). / KŘÍSTEK, Adam In: Právo a rodina. - Roč.17, č. 5 (2015), s Pokrač. Deskriptory: ; ochrana sociálně-právní; děti ohrožené; rodina problémová; narkomani; narkomanie; práce sociální Dilemata psychologického znalectví. / MATOUŠEK, Oldřich In: Právo a rodina. - Roč.17, č. 5 (2015), s Článek se dotýká práce znalců v opatrovnických sporech. Deskriptory: ; opatrovnictví; psychologie; rozvody; řízení soudní Musíte volit mezi zaměstnáním a péčí o děti? Řešením jsou alternativní pracovní úvazky. In: Práce a sociální politika. - Roč.12, č. 5 (2015), s. 1, 2. Řešení jak skloubit profesní život s rodinným oředstavují pro rodiče předškolních dětí alternativní pracovní úvazky a flexibilní formy práce. Český trh práce v tomto směru stále zaostává za západoevropskými státy. Přehled flexibilních a alternativních forem práce. Dostupné z: Deskriptory: ; sladění pracovního a rodinného života; zařízení péče o děti; flexibilita pracovní; doba pracovní; práce netypická SRN Cochemská praxe - vznik a vývoj. / CIRBUSOVÁ, Martina - ROGALEWICZOVÁ, Romana In: Právo a rodina. - Roč.17, č. 6 (2015), s Cochemská praxe v kontextu historického vývoje právní úpravy německého rodinného a procesního práva. Deskriptory: SRN; rodina; rodičovství; ochrana sociálně-právní; děti; řízení soudní; právo rodinné; reforma; historie 13

14 Attachement není jen předcházení citovému strádání. / NOVÁK, Tomáš In: Právo a rodina. - Roč.17, č. 6 (2015), s Význam attachmentu - emocionálního vkladu poskytovaného pečujícími osobami do psychické pohody a všestranného uspokojování potřeb dítěte. Deskriptory: ; péče pěstounská; pěstouni; psychologie; psychologie dítěte; výchova mimo vlastní rodinu "Právo na dětství" aktuálně v systému péče o ohrožené děti a rodiny. / SONNKOVÁ, Veronika In: Právo a rodina. - Roč.17, č. 6 (2015), s K informační kampani MPSV "Právo na dětství", jejímž cílem je podnítit celospolečenskou diskusi na téma péče o ohrožené děti a zapojit do aplikace systémových změn co nejširší okruh subjektů, odbornou i laickou veřejnost, podnítit spolupráci MPSV s orgány péče o ohrožené děti a rodiny. Deskriptory: ; ochrana sociálně-právní; děti ohrožené; ochrana sociální; projekty; MPSV; rodina ohrožená CIZINCI Formování komunit, nebo sociální integrace? Analýza personálních sítí ukrajinských imigrantů v Plzni. / VAŠÁT, Petr - BERNARD, Josef In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.51, č. 2 (2015), s :obr.,tab.,-lit. Deskriptory: ; cizinci; integrace; pomoc sociální; výzkum; Ukrajina; sociologie CHUDÍ Konsenzuální konference o bezdomovectví v : příprava, průběh a výstupy. /HRADECKÝ, Ilja - SIROVÁTKA, Tomáš In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.9, č. 2 (2015), s Informace o vůbec první konsenzuální konferenci o bezdomovectví, která se uskutečnila ve dnech listopadu 2014 v Praze. Deskriptory: ; bezdomovci; konference; VÚPSV Siemens - program pro lidi bez domova. / PROVAZNÍKOVÁ, Renáta In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 5 (2015), s Cílem programu je poskytnout vybraným lidem bez domova možnost vrátit se do běžného života. Deskriptory: ; bezdomovci; integrace; zaměstnanost; návrat do práce; ekonomika sociální; odpovědnost sociální 14

15 EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ ; Druhý nejrychlejší růst v. / KUČERA, Lukáš In: Statistika a my. - Roč.5, č. 4 (2015), s. 16.:obr. Podle meziročního růstu hrubé přidané hodnoty ve 4. čtvrtletí 2014 Českou republiku překonalo z unijních zemí jen Maďarsko. Dostupné z: Deskriptory: ; ; ekonomika; situace ekonomická; statistika Evropské země z pohledu různých statistik. / KAMENICKÝ, Jiří In: Statistika a my. - Roč.5, č. 4 (2015), s :obr. Nezaměstnanost, vývoj spotřebitelských cen a žadatelé o azyl jsou témata, která patří na evropském kontinentu mezi nejžhavější. Podrobnější pohled optikou aktuálních statistických údajů. Průměrná roční míra inflace za rok Žadatelé o azyl v zemích a EFTA v r. 2014, úspěšnost žadatelů. Obyvatelé narození v jiném státě (skladba v %) a jejich podíl na celkovém počtu obyvatel v roce Jaké rozdíly v postavení na trhu práce mělo vzdělání. Míra nezaměstnanosti ve vybraných evropských zemích podle klasifikace vzdělání v roce Ekonomika Unie se ocitla na prahu deflace. Dostupné z: Deskriptory: ; inflace; cizinci; osoby migrující; struktura populace; vzdělání dosažené; nezaměstnanost; statistika Firmám se daří více než jejich zaměstnancům. / KUČERA, Lukáš In: Statistika a my. - Roč.5, č. 4 (2015), s :obr. Zisky nefinančních podniků stouply v roce 2014 o 13,3 %, tedy více než v letech konjunktury. Se svými zaměstnanci se o ně firmy ale moc dělit nechtěly. Počty zaměstnanců v nefinančních podnicích narostly jen o 1,1 %, jejich mzdy se zvýšily o 2,1 %. Personální politika firem zůstala opatrná. Dostupné z: Deskriptory: ; situace ekonomická; zaměstnavatelé; zaměstnanci; strategie personální Trends in the International Business Ś Small and Medium Enterprises (SMEs).[Trendy v mezinárodním podnikání - malé a střední podniky.] / HANZLÍKOVÁ, Helena In: Scientia et Societas. - Roč.11, č. 1 (2015), s :obr.,tab.,-lit. Číslo časopisu dostupné z: Deskriptory: ; podniky malé a střední; zákonodárství; zaměstnanost; ukazatele 15

16 Labor Tax Harmonization in a Multi-Country Model.[Harmonizace zdanění práce na modelu více zemí.] / SENAJ, Matúš - VÝŠKRABKA, Milan In: Finance a úvěr. - Roč.65, č. 3 (2015), s :obr.,tab.,-lit. S využitím DSGE modelu čtyř zemí autoři zkoumají hypotetické možnosti sladění zdanění práce v členských zemích eurozóny. Dostupné z: Deskriptory: ; daně z příjmu; náklady práce; daně; politika; modelování; teorie Evropa šetří. / DUBSKÁ, Drahomíra In: Statistika a my. - Roč.5, č. 5 (2015), s. 18.:obr. Po dlouhých sedmi letech 28 dosáhla cíle, který si sama určila ľ schodky rozpočtu pod limit maastrichtského kritéria. Dostupné z: Deskriptory: ; situace ekonomická; rozpočet státní; statistika Za co evropské vlády nejvíce utrácejí? / RYBÁČEK, Václav In: Statistika a my. - Roč.5, č. 5 (2015), s. 20.:obr. Obraz o vydáních vlády poskytuje statistika výdajů členěná podle tzv. klasifikace COFOG. Výdaje zařazuje do příslušných "kolonek": národní bezpečnost, životní prostředí, vzdělávání, zdravotní péče či sociální zabezpečení. Dostupné z: Deskriptory: ; rozpočet státní; výdaje; výdaje sociální; statistika Více daní, ale i sociálních výdajů. / RYBÁČEK, Václav In: Statistika a my. - Roč.5, č. 5 (2015), s :obr. Kolik vybraly vlády v České republice na daních? Rostla, či klesala daňová zátěž občanů? Kolik z vybraných peněz vlády investovaly? Jaký objem hrubého domácího produktu byl a je přerozdělován? I na tyto otázky umí statistika odpovědět. Dostupné z: Deskriptory: ; rozpočet státní; příjmy; výdaje; výdaje sociální; daně; statistika HDP 2014: Vyšší útraty domácností hlavně za zboží z dovozu. / DUBSKÁ, Drahomíra In: Statistika a my. - Roč.5, č. 5 (2015), s :obr. Česká ekonomika loni ožila. Pohled na věc z méně obvyklých úhlů, které vykreslí úplnější obrázek loňského vývoje české ekonomiky. Dostupné z: Deskriptory: ; ; ekonomika; situace ekonomická; HDP; spotřeba-domácnosti; ceny; statistika 16

17 ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY ; mezinárodní Well-being in the Czech Republic in an Aggregate Perspective.[Well-being v České republice v celkové prespektivě.] / FIALOVÁ, Kamila - ŠTIKA, Pavel In: Národohospodářský obzor. - Roč.15, č. 1 (2015), s :obr.,tab.,-lit. Studie blahobytu v České republice v porovnání s ostatními zeměmi Visegrádu (Slovensko, Maďarsko, Polsko) sousedním Německem a Rakouskem. S využitím všech ukazatelů je míra aktuálního blahobytu v České republice v rámci zemí OECD hodnocena jako průměrná. Dostupné z: Deskriptory: ; úroveň životní; šetření; výzkum; OECD; ukazatele; c-sirovátka, Tomáš; kvalita života; Mezinárodní; Maďarsko; Polsko; SR; SRN; Rakousko Co lze vložit do spotřebního koše. / TREXLER, Jiří In: Statistika a my. - Roč.5, č. 5 (2015), s. 10. Statistici používají termín spotřební koš. Jedná se o soubor zboží a služeb, na kterém se zjišťuje vývoj spotřebitelských cen. Koš obsahuje tzv. reprezentanty, které zastupují jednotlivé výdajové položky významně se podílející na spotřebních výdajích domácností. Dostupné z: Deskriptory: ; spotřeba; domácnosti; ceny; statistika PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY SIG: uložené 1835 Úřad práce - partner pro nezaměstnané i zaměstnavatele. Praha: Úřad práce, s. - ISBN Příručka pro nezaměstnané i zaměstnavatele. Dostupné z: Deskriptory: ; úřady práce; nezaměstnaní; zaměstnavatelé; informace; poradenství; poradenství pracovní; uchazeči o práci; zab. v nezaměstnanosti; podmínky nároku; politika zaměstnanosti; rekvalifikace; rehabilitace pracovní; projekty; zprostředkování práce Od roku 2000 se průměrná mzda téměř zdvojnásobila. / SOBĚSLAVSKÁ, Alena In: Statistika a my. - Roč.5, č. 4 (2015), s :obr. V roce 1937 činila průměrná měsíční mzda 764 Kč, v roce 1955 pak Kčs a o patnáct let později, v roce 1970, už Kčs. Nejvíce stoupala v letech 1992 a 1993 kvůli růstu spotřebitelských cen. Od roku 2000 do roku 2014 se průměrná mzda zvýšila o 94,3 %, z Kč na Kč. Rozdíly ve mzdách podle odvětví. Dostupné z: Deskriptory: ; mzdy; mzda průměrná; vývoj; statistika 17

18 Z východoevropských ekonomik je nejdražší. / HOLÝ, Dalibor In: Statistika a my. - Roč.5, č. 4 (2015), s :obr. Průměrné náklady na pracovní sílu za jednu odpracovanou hodinu byly v 24,2 eur, v 10 eur. V nejdražším finančním sektoru činil evropský průměr 41,2 eur, zatímco v pohostinství a ubytování dosáhl pouze 14,4 eur. Ještě větší rozdíly najdeme ve výsledcích posledního celoevropského šetření nákladů práce v třídění podle zemí a oblastí. Parita kupní síly. Bohatá a chudá odvětví. Srovnání s rokem Dostupné z: Deskriptory: ; náklady práce; síla kupní; statistika Organizační kultura - významný faktor prosperity organizací zdravotní a sociální sféry. / MOLEK, Jan In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.9, č. 2 (2015), s : -lit. Předpoklady a význam zdravé a efektivní firemní kultury v oblasti zdravotních a sociálních služeb. Deskriptory: ; organizace práce; zdravotnictví; služby sociální; manažeři; motivace; zdroje lidské Po roce 2008 se snížily zaměstnanecké benefity. / PECINOVÁ, Petra In: Statistika a my. - Roč.5, č. 4 (2015), s :obr., tab. Náklady práce tvoří především mzdy a na ně vázané platby na sociální zabezpečení. Ostatní nemzdové náklady jsou neporovnatelně nižší a méně viditelné. V krizovém období, po roce 2008, se zaměstnavatelé snažili ušetřit právě na nich. Struktura nákladů práce v roce Nábor zaměstnanců zažil nejvýraznější pokles. Složky nákladů práce (Kč/měsíc) na 1 zaměstnance ( ). Dostupné z: Deskriptory: ; náklady práce; výhody zaměstnanecké; statistika Co ovlivňuje výši platů? Pohlaví a dobrý obor. / HOLÝ, Dalibor In: Statistika a my. - Roč.5, č. 4 (2015), s. 24. Máloco se v naší zemi za posledních 25 let tak proměnilo jako odměňování za práci. Dostupné z: Deskriptory: ; mzdy; odměňování Průměrná mzda a medián. / KOŠŤÁKOVÁ, Tereza In: Statistika a my. - Roč.5, č. 4 (2015), s. 42.:obr. Průměrná mzda je jedním z nejsledovanějších statistických ukazatelů, a přestože nebo možná právě proto, že je jeho název velmi jednoduchý, patří mezi nejčastěji nepochopené indikátory. Dostupné z: Deskriptory: ; mzda průměrná; mzdy; ukazatele; statistika 18

19 Evropské země z pohledu různých statistik. / KAMENICKÝ, Jiří In: Statistika a my. - Roč.5, č. 4 (2015), s :obr. Nezaměstnanost, vývoj spotřebitelských cen a žadatelé o azyl jsou témata, která patří na evropském kontinentu mezi nejžhavější. Podrobnější pohled optikou aktuálních statistických údajů. Průměrná roční míra inflace za rok Žadatelé o azyl v zemích a EFTA v r. 2014, úspěšnost žadatelů. Obyvatelé narození v jiném státě (skladba v %) a jejich podíl na celkovém počtu obyvatel v roce Jaké rozdíly v postavení na trhu práce mělo vzdělání. Míra nezaměstnanosti ve vybraných evropských zemích podle klasifikace vzdělání v roce Ekonomika Unie se ocitla na prahu deflace. Dostupné z: Deskriptory: ; inflace; cizinci; osoby migrující; struktura populace; vzdělání dosažené; nezaměstnanost; statistika Mzdy vzrostly všem. / ERHARTOVÁ, Jitka In: Statistika a my. - Roč.5, č. 4 (2015), s :obr., tab. Ekonomické oživení v roce 2014 přineslo zvýšení zaměstnanosti a pokles nezaměstnanosti, ovšem růst mezd si podniky hlídaly, takže žádný rekordní posun nenastal. Přesto bylo zvyšování výdělků díky nízké inflaci příjemné. Meziroční vývoj ukazuje, že výdělky rostly plošně ve všech oblastech. Mzdy z hlediska pohlaví. Mediánové mzdy podle stupňů vzdělání. Vysokoškoláci berou nejvíce. Mzdy jsou závislé i na věku. Mzdy cizinců pracujících v. Mediány a decilová rozpětí mezd podle hlavních tříd zaměstnání. Dostupné z: Deskriptory: ; mzdy; mzda průměrná; vzdělání dosažené; cizinci; muži; ženy; statistika Největší rozdíly v příjmech mají vysokoškoláci. / BRÁZDILOVÁ, Michaela In: Statistika a my. - Roč.5, č. 4 (2015), s :obr. Rozložení příjmů ve společnosti není rovnoměrné, což je přisuzováno velkému množství faktorů. Jedním z nich je nejvyšší dosažené vzdělání osob, které hraje velkou roli při posuzování výše a rovnoměrnosti rozdělení disponibilních příjmů. Rozdělení příjmů do decilů podle vzdělání v roce 2012 (v %). Vyšší stupeň dosaženého vzdělání představuje nejen vyšší úroveň příjmů, ale také větší nerovnost těchto příjmů v rámci dané skupiny. Dostupné z: Deskriptory: ; mzdy; příjmy; vzdělání dosažené; absolventi VŠ; diferenciace; statistika Povinný podíl v roce 2015 a změny v okruhu osob se zdravotním postižením. /SVĚRČINOVÁ, Eva In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.18, č. 5 (2015), s Kdo je pro účely povinného podílu 2015 považován za osobu se zdravotním postižením. Nové postupy - osoby zdravotně znevýhodněné. Problematika je ukázána na příkladech. Deskriptory: ; práce-postižení; postižení; politika zaměstnanosti; zákonodárství Změna pracovní náplně. / JOUZA, Ladislav In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 5 (2015), s Změna druhu práce. Jednostranná změna pracovní náplně. Působnost odborů. Deskriptory: ; právo pracovní; vztahy pracovní; podmínky zaměstnání 19

20 Poskytování náhrad cestovních výdajů u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. / SALAČOVÁ, Marie In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 5 (2015), s Deskriptory: ; náhrady cestovní; právo pracovní; poměr pracovní; dohody; podmínky nároku Kapesné, jeho výše a další souvislosti. / SALAČOVÁ, Marie In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 5 (2015), s Deskriptory: ; náhrady cestovní; informace; podmínky nároku; právo pracovní Výkladová stanoviska AKV (XV.) 3. část. / BUKOVJAN, Petr - ŠUBRT, Bořivoj In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 5 (2015), s K výkladovým problémům vyplývajícím ze zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů. Dohoda o individuální a společenské odpovědnosti (za schodek). Odpovědnost zaměstnavatele za škodu na dopravních prostředcích zaměstnanců. Parametry odpovědnosti zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách. Žaloba na neplatné rozvázání pracovního poměru a mladistvý zaměstnanec. Vady právního jednání vedoucího k rozvázání pracovního poměru. Prokura a výkon práce v pracovním poměru. Přechod práv a povinností a více pracovních řádů. Deskriptory: ; odbory; vztahy pracovní; právo pracovní; odpovědnost sociální; odpovědnost za škodu; zaměstnavatelé; zaměstnanci; ukončení zaměstnání Agenturní zaměstnávání a zákoník práce (II.). / STÁDNÍK, Jaroslav - KIELER, Petr In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 5 (2015), s Článek je věnován ustanovení 309 zákoníku práce a jeho jednotlivým odstavcům. V závěru jsou shrnuty změny, jimiž agenturní zaměstnávání prošlo k , a legislativní návrhy, k jejichž realizaci by v blízké budoucnosti mohlo dojít. Deskriptory: ; agentury práce; zákonodárství; právo pracovní; organizace práce; náhrada škody; podmínky pracovní; podmínky zaměstnání; mzdy; postižení; práce-postižení Máte ještě loňskou dovolenou? V červenci si určíte její nástup sami. / FETTER, Richard W. In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 6 (2015), s Pravidla pro čerpání dovolené. Žádost o dovolenou. Bez rozlišování dovolené do 4 týdnů a nad 4 týdny. Při kolizi s mateřskou dovolenou nebo pracovní neschopností dovolená nepropadá. Právo určit dovolenou má rovněž zaměstnanec. Proplácení dovolené jen při skončení pracovního poměru. Deskriptory: ; dovolená; podmínky nároku; právo pracovní Státní peněžitá pomoc zaměstnancům insolventních zaměstnavatelů. / FETTER, Richard W. In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 6 (2015), s Dostupné z: Deskriptory: ; insolvence; kompenzace; podmínky nároku; zákonodárství; mzdy 20

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: volitelný Doporučený roč./sem.: 3/6 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/- KS: 6 Způsob zakončení: zápočet Počet kreditů:

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Proč je nezbytné propojení zdravotního pojištění a sociálního systému Zdravotní

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu:

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu: Sociální pojištění Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 1/2 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/-/- KS: 8 Způsob zakončení: ZK Počet kreditů:

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu.

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu. Téze souvislostí důchodového systému. PROČ? V práci důchodové komise se potkáváme s příčinami a důsledky řady společenských jevů, které mají souvislost s důchodovým systémem a pro které chceme hledat řešení

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS Rostislav Čevela, Libuše Čeledová MPSV Praha, Odbor posudkové služby X: 1 107, 2008 ISSN 1212-4117 Souhrn Počet

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 95 973 9 991 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,3,,

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LISTOPAD PROSINEC 2015

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LISTOPAD PROSINEC 2015 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LISTOPAD PROSINEC 2015 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2015 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum. Ladislav P r ů š a Praha, 13.

Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum. Ladislav P r ů š a Praha, 13. Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum Ladislav P r ů š a Praha, 13. ledna 2015 představení VÚPSV, v.v.i. první výzkumné pracoviště v resortu

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

Sociální reformy. Bilance jejich dopadů za rok 2008. Petr NEČAS. místopředseda vlády ministr práce a sociálních věcí 8.

Sociální reformy. Bilance jejich dopadů za rok 2008. Petr NEČAS. místopředseda vlády ministr práce a sociálních věcí 8. Sociální reformy Bilance jejich dopadů za rok 2008 Petr NEČAS místopředseda vlády ministr práce a sociálních věcí 8. května 2009 Důvody sociálních reforem Výchozí stav: Neudržitelný růst zadlužování Neudržitelný

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Jaroslav Vostatek Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu 21. 5. 2015 Osnova Vysoké náklady na výběr a placení

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace (projekt ) MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Informace o projektu Účastníci Výběr tématu Cíle, cílové skupiny E-learning Web anketa, výsledky Závěr, kontakty

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více