DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2015"

Transkript

1 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2015 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. Praha 2015

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění....8 Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Cizinci Chudí Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Cizinci Chudí Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy

4 Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY Řešení vybraných problémů ve mzdové účtárně. / KLÍMOVÁ, Růžena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.18, č. 5 (2015), s Problematika odvodu pojistného při neplaceném volnu, studiu jazykové školy a odstupném vypláceném ve splátkách. Deskriptory: ; pojistné; pojištění zdravotní; příjmy SZ; mzdy; mzdy 90 let sociálního pojištění v. / TOMEŠ, Igor In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 5 (2015), s Sedmá část seriálu k 90. výročí sociálního pojištění v : "Od liberální reformy k sociálně demokratické sociální reformě". Třetí sociální reforma byla připravena v době, kdy ministrem práce a sociálních věcí byl Vladimír Špidla ( ). Deskriptory: ; zab. sociální; reforma; historie DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ Deset let důchodového pojištění v jako členské země. / HOLUB, Martin - ŠLA- PÁK, Milan In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.9, č. 2 (2015), s. 2-6.:obr.,tab.,-lit. Vývoj důchodového pojištění po roce Parametrické úpravy přijaté po roce Tzv. malá důchodová reforma v roce Jepičí život II. penzijního pilíře ( ). Perspektivy důchodové reformy v souvislosti s procesem demografického stárnutí. Deskriptory: ; zab. důchodové; vývoj; historie; reforma; důchody; statistika; důchod starobní; důchod invalidní; důchod vdovský; důchod sirotčí; 1. pilíř; 2. pilíř; základ vyměřovací; doba pojištění; solidarita; důchodci; skupiny věkové; zákonodárství; VÚPSV; hranice věková; odchod do důchodu Slovensko Dekáda poistenia v starobe na Slovensku ako členskej krajine Európskej únie. / BEDNÁRIK, Rastislav In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.9, č. 2 (2015), s :obr.,tab.,-lit. Analýza nastavení a změny parametrů průběžného pilíře a kapitalizačního pilíře v období po vstupu Slovenska do Evropské unie v roce Deskriptory: SR; zab. důchodové; důchodci; důchody; statistika; zákonodárství; důchod starobní; důchod invalidní; důchod vdovský; důchod sirotčí; důchod sociální; výše; reforma; reforma; vývoj; muži; ženy; 2. pilíř; prognózování; 1. pilíř 5

6 SIG: uložené 1832 Pojistněmatematická zpráva o důchodovém pojištění Praha: MPSV, s.: příl. MPSV informuje veřejnost prostřednictvím Pojistněmatematických zpráv - v zásadě ve dvouletých intervalech - o problematice sociálního pojištění. Pojistněmatematická zpráva o důchodovém pojištění 2014 je dokumentem MPSV přispívajícím k objektivní informovanosti o důchodovém systému důsledně se věnující "pouze" popisu a analýze problematiky s maximální snahou vyvarovat se subjektivnímu pohledu či interpretaci. Domníváme se, že právě tento přístup je ta nejlepší služba veřejnosti a naší snahou je pokračovat v tomto úsilí i v budoucnu. Zpráva se soustředí na základní popis a aktualizaci statistických dat. Zpráva obsahuje analytickou kapitolu, která čtenáři podrobněji přiblíží okolnosti týkající se věku odchodu do důchodu v souvislosti s výhodností či nevýhodností, respektive motivací a načasováním odchodu do předčasného, řádného a odloženého odchodu do starobního důchodu. Kromě toho tato zpráva obsahuje standardně aktualizované kapitoly zabývající se např. statistickými daty a popisující legislativní změny důchodového systému. Dostupné z: Deskriptory: ; zab. důchodové; systém; zákonodárství; připojištění; statistika; příjmy sociální; výdaje sociální; důchodci; důchody; důchody-výše; odchod do důchodu; výpočet mezinárodní; Děti, penze a pojistné. / VOSTATEK, Jaroslav In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.9, č. 2 (2015), s Koncept tzv. dětské penze - sociálně-politického projektu poskytování starobního důchodu rodičům se třemi a více dětmi. Návrhy na promítnutí výchovy dětí do financování veřejných penzí se zaměřením na německý a český penzijní systém. Deskriptory: Mezinárodní; ; zab. důchodové; děti; reforma; koncepce budoucí; pojistné; SRN; daně z příjmu; ; politika populační; stát sociální Odklon od třípilířového důchodového systému ve střední Evropě. / LOUŽEK, Marek In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.9, č. 2 (2015), s Nejistá existence fondového penzijního systému neboli "důchodová kontrarevoluce" na příkladu Polska, Maďarska a Slovenska. Poučení pro Českou republiku. Deskriptory: ; ; zab. důchodové; reforma; 2. pilíř; Polsko; Maďarsko; SR Problematika důchodové reformy: fakta, souvislosti. / JANÝŠKA, Antonín In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.9, č. 2 (2015), s Autor se zamýšlí nad určitými faktory ovlivňujícími parametrické nastavení důchodového systému a související efektivní podporou ohrožených skupin osob, zejména těch s handicapem. Deskriptory: ; zab. důchodové; reforma; důchod starobní; důchod invalidní; důchod předčasný; hranice věková; odchod do důchodu; stárnutí; staří; důchodci pracující; postižení K problematice vdovských a vdoveckých důchodů. / PELIKÁNOVÁ, Helena - LANG, Roman In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.18, č. 5 (2015), s Deskriptory: ; důchod vdovský; důchody pozůstalostní; zákonodárství; podmínky nároku 6

7 Hodnocení samostatné výdělečné činnosti žadatele o důchod. / JANECKÁ, Zdenka - URBÁNKOVÁ, Simona In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 5 (2015), s Hodnocení doby pojištění OSVČ do vzniku nároku na důchod. Hodnocení doby pojištění OSVČ po vzniku nároku na důchod, ale bez jeho pobírání. Konkrétní příklady. Dostupné z: Deskriptory: ; zab. důchodové; důchod starobní; doba pojištění; samostatní Výdělečná činnost a pobírání sociálních dávek. / PŘIB, Jan In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 5 (2015), s Na příkladech je ukázán vztah mezi výdělečnou činností a pobíráním důchodu starobního, invalidního, vdovského/vdoveckého a sirotčího. Dále výdělečná činnost a nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství, nemocenského a ošetřovného. Deskriptory: ; důchodci pracující; souběh; důchod starobní; důchod předčasný; důchod sirotčí; dovolená mateřská-dávky; práce-matky; nemocenské; příspěvek rodičovský; ošetřovné; podmínky nároku Máme se bát rostoucího počtu důchodců? / ŠKRABAL, Josef In: Statistika a my. - Roč.5, č. 5 (2015), s. 10. V poslední době se stále častěji píše o stárnutí obyvatelstva a někdy jsou s tím spojeny i další závěry, např. ten, že na důchody seniorů nebude mít v budoucnu kdo vydělávat. Dostupné z: Deskriptory: ; stárnutí; důchodci; zab. důchodové Starobní důchod migrantů. / VOŘÍŠEK, Vladimír In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 6 (2015), s :tab. Podmínky nároku na tzv. řádný starobní důchod. Základní principy Koordinačních zařízení. Mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení. Specifika mezi Českou republikou a Slovenskem. Nesmluvní cizina. Deskriptory: ; důchod starobní; podmínky nároku; cizinci; horníci; harmonizace; ; integrace evropská; doba pojištění; styky mezinárodní; dohody; důchody-výše; pracovníci migrující; zákonodárství 7

8 NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Léčíme diagnózy, nikoli lidi. / JIRKU, Zdeněk In: MŮŽEŠ. - č. 3 (2015), s Rozhovor s MUDr. Zdeňkem Kalvachem o problémech posudkového lékařství. Definice funkčního hodnocení Číslo časopisu (pdf verze) dostupné z: Deskriptory: ; lékařství posudkové; systém; geriatrie; invalidita-služba posudková; služby sociální Vraťme systém lidem. / PFEIFFER, Jan - ŠVESTKOVÁ, Olga In: MŮŽEŠ. - č. 3 (2015), s Představitelé rehabilitační medicíny: posudková praxe v a její vývoj Číslo časopisu (pdf verze) dostupné z: Deskriptory: ; lékařství posudkové; lékařství sociální; péče sociálně zdravotní; rehabilitace léčebná; postižení; vývoj; systém Kdy OSVČ není povinna platit v roce 2015 zálohy na zdravotní pojištění? / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.18, č. 5 (2015), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; samostatní Ošetřovné v některých případech - 1. část. / NOVOTNÝ, Tomáš In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 5 (2015), s Podmínky nároku na ošetřovné. Konkrétní příklady možných situací. Deskriptory: ; podpora při ošetřování; ošetřovné; podmínky nároku Dohoda o pracovní činnosti a nemoc zaměstnance. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 5 (2015), s Placení pojistného na zdravotní pojištění v případě nemoci zaměstnance pracujícího na dohodu o pracovní činnosti. Deskriptory: ; poměr pracovní; dohody; pojištění zdravotní; zaměstnanci; zaměstnavatelé; základ vyměřovací; pojistné O vývoji právní úpravy posudkových komisí - 2. část. / LANGER, Radim In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 5 (2015), s Historie vývoje po roce 1990, kdy vznikly jediné sborové orgány LPS, činné do současné doby - posudkové komise MPSV. Deskriptory: ; služba posudková; zákonodárství; vývoj; historie 8

9 Výdělečná činnost a pobírání sociálních dávek. / PŘIB, Jan In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 5 (2015), s Na příkladech je ukázán vztah mezi výdělečnou činností a pobíráním důchodu starobního, invalidního, vdovského/vdoveckého a sirotčího. Dále výdělečná činnost a nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství, nemocenského a ošetřovného. Deskriptory: ; důchodci pracující; souběh; důchod starobní; důchod předčasný; důchod sirotčí; dovolená mateřská-dávky; práce-matky; nemocenské; příspěvek rodičovský; ošetřovné; podmínky nároku Nesplnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 5 (2015), s Z hlediska plnění oznamovací povinnosti se od ve zdravotním pojištění pro účel vzniku zaměstnání sčítají v rámci rozhodného období kalendářního měsíce příjmy z více dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele. Započitatelný příjem. Pokles příjmu u dohod o pracovní činnosti pod Kč. Nesprávný postup zaměstnavatele. Možnost sankčního postihu ze strany zdravotní pojišťovny. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnavatelé; příjmy; dohody Zdravotní pojištění po ukončení studia na střední škole. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 5 (2015), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; studenti; absolventi; práce-studenti; práce-absolventi; přechod do zaměstnání Zaměstnávání mladistvých a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 5 (2015), s Pojmy "zletilý" a "mladistvý". Kdo může být zaměstnancem. Placení pojistného na zdravotní pojištění. Zaměstnávání na základě dohod. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; mládež; dohody; práce-mládež; právo občanské; definice; základ vyměřovací Změny v oblasti lékařských prohlídek ke vzdělávání. / BUKOVJAN, Petr In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 5 (2015), s Posuzování zdravotní způsobilosti žáků a studentů, kteří v rámci své odborné praxe vykonávají na pracovištích zaměstnavatele určitou činnost. Deskriptory: ; lékařství pracovní; práce-studenti; žáci; stav zdravotní; vzdělávání-výcvik; studenti Ošetřovné v některých případech - 2. část. / NOVOTNÝ, Tomáš In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 6 (2015), s Ošetřovné a peněžitá pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Možnost střídání v ošetřování. Ošetřovné a výplata za dny pravovního klidu. Omezení nároku na ošetřovné. Uvádějí se konkrétní příklady. Deskriptory: ; podpora při ošetřování; ošetřovné; podmínky nároku; příspěvek rodičovský; dovolená mateřská-dávky 9

10 Jak mají zaměstnavatelé správně vypočítat pojistné. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 6 (2015), s Příklady výpočtu výše pojistného na zdravotní pojištění zaměstnance. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; výpočet; zaměstnavatelé; zaměstnanci Jak jsme stonali v roce / HRIVÍKOVÁ, Anita In: Statistika a my. - Roč.5, č. 5 (2015), s :obr. V roce 2014 v České republice v důsledku dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz denně chybělo na svých pracovištích 165,03 tis. pojištěnců. Ve srovnání se stejným obdobím v loňském roce to bylo o 4,52 tis. pojištěnců více. Nejdelší průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti byla zaznamenána ve Zlínském kraji, nejkratší zůstává v Praze. Hlavní město si tak zachovává pozici kraje s nejkratší průměrnou délkou trvání pracovní neschopnosti. Dostupné z: Deskriptory: ; nemocnost; neschopnost pracovní; kraje; statistika Ošetřovné v praktických příkladech s upozorněním na častá nedorozumění. / CI- MLEROVÁ, Květoslava - CHOTĚBORSKÁ, Šárka In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.18, č. 6 (2015), s Deskriptory: ; ošetřovné; podmínky nároku; podpora při ošetřování Zdravotní péče při cestách do zahraničí - na co máme právo v? / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.18, č. 6 (2015), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; ; harmonizace; integrace evropská; péče zdravotní; podmínky nároku ; Když manžel pracuje v zahraničí. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 6 (2015), s Princip jednoho pojištění. Nezaopatření rodinní příslušníci. Příhraniční pracovníci. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pracovníci migrující; rodina; harmonizace; integrace evropská; zákonodárství; Pokračování "státních kategorií" ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 6 (2015), s Autor na konkrétních případech z praxe popisuje některé situace, které mohou nastat v případech, kdy na sebe navazují kategorie osob, za které je ve zdravotním pojištění plátcem pojistného stát. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; osoby; pojištěnci; pojistné Neplatné rozvázání pracovního poměru ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 6 (2015), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; ukončení zaměstnání; právo pracovní 10

11 DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ SIG: uložené 1834 Peněžitá pomoc v mateřství. Rodičovský příspěvek. Praha: Úřad práce, 2015.Praha: ČSSZ, s. - ISBN Příručka pro rodiny s dětmi. Dostupné z: Deskriptory: ; zab. v mateřství; podmínky nároku; dovolená mateřská-dávky; výpočet; příspěvek rodičovský ; Nárok českých rodin na rodičovský příspěvek, pokud rodič pracuje v jiném členském státě Evropské unie. / VAŠÍČKOVÁ, Andrea - ČERNÁ, Jitka In: Právo a rodina. - Roč.17, č. 5 (2015), s Deskriptory: ; ; pracovníci v zahraničí; příspěvek rodičovský; podmínky nároku; zákonodárství Výdělečná činnost a pobírání sociálních dávek. / PŘIB, Jan In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 5 (2015), s Na příkladech je ukázán vztah mezi výdělečnou činností a pobíráním důchodu starobního, invalidního, vdovského/vdoveckého a sirotčího. Dále výdělečná činnost a nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství, nemocenského a ošetřovného. Deskriptory: ; důchodci pracující; souběh; důchod starobní; důchod předčasný; důchod sirotčí; dovolená mateřská-dávky; práce-matky; nemocenské; příspěvek rodičovský; ošetřovné; podmínky nároku ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI SIG: uložené 1835 Úřad práce - partner pro nezaměstnané i zaměstnavatele. Praha: Úřad práce, s. - ISBN Příručka pro nezaměstnané i zaměstnavatele. Dostupné z: Deskriptory: ; úřady práce; nezaměstnaní; zaměstnavatelé; informace; poradenství; poradenství pracovní; uchazeči o práci; zab. v nezaměstnanosti; podmínky nároku; politika zaměstnanosti; rekvalifikace; rehabilitace pracovní; projekty; zprostředkování práce 11

12 SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY Předpoklady, účel a limity sociální práce s cílovou skupinou rodičů užívajících návykové látky (2.). / KŘÍSTEK, Adam In: Právo a rodina. - Roč.17, č. 6 (2015), s Problematika kvalifikace sociálních pracovníků v orgánech sociálně-právní ochrany dětí k posuzování rizikového chování účastníků a jeho řešení z procesního hlediska. Deskriptory: ; práce sociální; pracovníci sociální; rodičovství; narkomani; rodina problémová; kvalifikace odborná POSTIŽENÍ OBČANÉ SIG: uložené 1833 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému. Praha: MPSV, s. - ISBN Druhé aktualizované vydání Příručky pro osoby se zdravotním postižením, jejímž cílem je poskytnout přehledné, aktuální a kvalitní informace. Příručka přináší odpovědi na řadu důležitých otázek: kdo a za jakých podmínek má nárok na příspěvek na péči, jaká je jeho výše, kde může o dávky žádat, kdo o příspěvku rozhoduje, kde se vyplácí, jaké dokumenty a tiskopisy žadatel potřebuje, jak probíhá posuzování zdravotního stavu v praxi pro účely průkazu osoby se zdravotním postižením a v neposlední řadě je také v příručce uvedeno několik důležitých kontaktů a odkazů na některé právní předpisy. Kdy, proč a jak se změnilo posuzování zdravotního stavu u lidí se zdravotním postižením a jak MPSV chrání a podporuje zaměstnávání lidí se zdravotním handicapem. Nechybí ani informace o speciálních dávkách, invalidních důchodech nebo dávkách hmotné nouze. V příručce jsou také informace o tom, jaké projekty z evropských fondů se v České republice realizují a jak se snaží pomáhat zdravotně postiženým. Dostupné z: Deskriptory: ; postižení; výhody; služba posudková; práce-postižení; rehabilitace pracovní; rekvalifikace; práce chráněná; politika zaměstnanosti; služby sociální; poradenství; dávky; příspěvek na mobilitu; příspěvek na péči; pomůcky; zab. nemocenské; zab. důchodové; zab. v mateřství; důchod invalidní; podpora sociální; pomoc sociální; potřebnost; příspěvek na živobytí; doplatek na bydlení; mimořádná okamžitá pomoc; 12

13 PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY Konference "Slaďování pracovního, rodinného a soukromého života" výzva současnosti". / BARVÍKOVÁ, Jana In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.9, č. 2 (2015), s. 30. Záznam z konference, kterou uspořádala Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) společně s Friedrich-Ebert-Stiftung dne 3. února 2015 v Praze. Deskriptory: ; sladění pracovního a rodinného života; konference; odbory; VÚPSV Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. / NOVOTNÁ, Věra In: Právo a rodina. - Roč.17, č. 5 (2015), s Definice zařízení. Důvody umístění dítěte do zařízení. Zákonem stanovená pravidla. Příspěvek na úhradu pobytu a péče. Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Deskriptory: ; děti ohrožené; děti týrané; ústavy; ochrana sociálně-právní; zákonodárství; výchova mimo vlastní rodinu Předpoklady, účel a limity sociální práce s cílovou skupinou rodičů užívajících návykové látky (1.). / KŘÍSTEK, Adam In: Právo a rodina. - Roč.17, č. 5 (2015), s Pokrač. Deskriptory: ; ochrana sociálně-právní; děti ohrožené; rodina problémová; narkomani; narkomanie; práce sociální Dilemata psychologického znalectví. / MATOUŠEK, Oldřich In: Právo a rodina. - Roč.17, č. 5 (2015), s Článek se dotýká práce znalců v opatrovnických sporech. Deskriptory: ; opatrovnictví; psychologie; rozvody; řízení soudní Musíte volit mezi zaměstnáním a péčí o děti? Řešením jsou alternativní pracovní úvazky. In: Práce a sociální politika. - Roč.12, č. 5 (2015), s. 1, 2. Řešení jak skloubit profesní život s rodinným oředstavují pro rodiče předškolních dětí alternativní pracovní úvazky a flexibilní formy práce. Český trh práce v tomto směru stále zaostává za západoevropskými státy. Přehled flexibilních a alternativních forem práce. Dostupné z: Deskriptory: ; sladění pracovního a rodinného života; zařízení péče o děti; flexibilita pracovní; doba pracovní; práce netypická SRN Cochemská praxe - vznik a vývoj. / CIRBUSOVÁ, Martina - ROGALEWICZOVÁ, Romana In: Právo a rodina. - Roč.17, č. 6 (2015), s Cochemská praxe v kontextu historického vývoje právní úpravy německého rodinného a procesního práva. Deskriptory: SRN; rodina; rodičovství; ochrana sociálně-právní; děti; řízení soudní; právo rodinné; reforma; historie 13

14 Attachement není jen předcházení citovému strádání. / NOVÁK, Tomáš In: Právo a rodina. - Roč.17, č. 6 (2015), s Význam attachmentu - emocionálního vkladu poskytovaného pečujícími osobami do psychické pohody a všestranného uspokojování potřeb dítěte. Deskriptory: ; péče pěstounská; pěstouni; psychologie; psychologie dítěte; výchova mimo vlastní rodinu "Právo na dětství" aktuálně v systému péče o ohrožené děti a rodiny. / SONNKOVÁ, Veronika In: Právo a rodina. - Roč.17, č. 6 (2015), s K informační kampani MPSV "Právo na dětství", jejímž cílem je podnítit celospolečenskou diskusi na téma péče o ohrožené děti a zapojit do aplikace systémových změn co nejširší okruh subjektů, odbornou i laickou veřejnost, podnítit spolupráci MPSV s orgány péče o ohrožené děti a rodiny. Deskriptory: ; ochrana sociálně-právní; děti ohrožené; ochrana sociální; projekty; MPSV; rodina ohrožená CIZINCI Formování komunit, nebo sociální integrace? Analýza personálních sítí ukrajinských imigrantů v Plzni. / VAŠÁT, Petr - BERNARD, Josef In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.51, č. 2 (2015), s :obr.,tab.,-lit. Deskriptory: ; cizinci; integrace; pomoc sociální; výzkum; Ukrajina; sociologie CHUDÍ Konsenzuální konference o bezdomovectví v : příprava, průběh a výstupy. /HRADECKÝ, Ilja - SIROVÁTKA, Tomáš In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.9, č. 2 (2015), s Informace o vůbec první konsenzuální konferenci o bezdomovectví, která se uskutečnila ve dnech listopadu 2014 v Praze. Deskriptory: ; bezdomovci; konference; VÚPSV Siemens - program pro lidi bez domova. / PROVAZNÍKOVÁ, Renáta In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 5 (2015), s Cílem programu je poskytnout vybraným lidem bez domova možnost vrátit se do běžného života. Deskriptory: ; bezdomovci; integrace; zaměstnanost; návrat do práce; ekonomika sociální; odpovědnost sociální 14

15 EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ ; Druhý nejrychlejší růst v. / KUČERA, Lukáš In: Statistika a my. - Roč.5, č. 4 (2015), s. 16.:obr. Podle meziročního růstu hrubé přidané hodnoty ve 4. čtvrtletí 2014 Českou republiku překonalo z unijních zemí jen Maďarsko. Dostupné z: Deskriptory: ; ; ekonomika; situace ekonomická; statistika Evropské země z pohledu různých statistik. / KAMENICKÝ, Jiří In: Statistika a my. - Roč.5, č. 4 (2015), s :obr. Nezaměstnanost, vývoj spotřebitelských cen a žadatelé o azyl jsou témata, která patří na evropském kontinentu mezi nejžhavější. Podrobnější pohled optikou aktuálních statistických údajů. Průměrná roční míra inflace za rok Žadatelé o azyl v zemích a EFTA v r. 2014, úspěšnost žadatelů. Obyvatelé narození v jiném státě (skladba v %) a jejich podíl na celkovém počtu obyvatel v roce Jaké rozdíly v postavení na trhu práce mělo vzdělání. Míra nezaměstnanosti ve vybraných evropských zemích podle klasifikace vzdělání v roce Ekonomika Unie se ocitla na prahu deflace. Dostupné z: Deskriptory: ; inflace; cizinci; osoby migrující; struktura populace; vzdělání dosažené; nezaměstnanost; statistika Firmám se daří více než jejich zaměstnancům. / KUČERA, Lukáš In: Statistika a my. - Roč.5, č. 4 (2015), s :obr. Zisky nefinančních podniků stouply v roce 2014 o 13,3 %, tedy více než v letech konjunktury. Se svými zaměstnanci se o ně firmy ale moc dělit nechtěly. Počty zaměstnanců v nefinančních podnicích narostly jen o 1,1 %, jejich mzdy se zvýšily o 2,1 %. Personální politika firem zůstala opatrná. Dostupné z: Deskriptory: ; situace ekonomická; zaměstnavatelé; zaměstnanci; strategie personální Trends in the International Business Ś Small and Medium Enterprises (SMEs).[Trendy v mezinárodním podnikání - malé a střední podniky.] / HANZLÍKOVÁ, Helena In: Scientia et Societas. - Roč.11, č. 1 (2015), s :obr.,tab.,-lit. Číslo časopisu dostupné z: Deskriptory: ; podniky malé a střední; zákonodárství; zaměstnanost; ukazatele 15

16 Labor Tax Harmonization in a Multi-Country Model.[Harmonizace zdanění práce na modelu více zemí.] / SENAJ, Matúš - VÝŠKRABKA, Milan In: Finance a úvěr. - Roč.65, č. 3 (2015), s :obr.,tab.,-lit. S využitím DSGE modelu čtyř zemí autoři zkoumají hypotetické možnosti sladění zdanění práce v členských zemích eurozóny. Dostupné z: Deskriptory: ; daně z příjmu; náklady práce; daně; politika; modelování; teorie Evropa šetří. / DUBSKÁ, Drahomíra In: Statistika a my. - Roč.5, č. 5 (2015), s. 18.:obr. Po dlouhých sedmi letech 28 dosáhla cíle, který si sama určila ľ schodky rozpočtu pod limit maastrichtského kritéria. Dostupné z: Deskriptory: ; situace ekonomická; rozpočet státní; statistika Za co evropské vlády nejvíce utrácejí? / RYBÁČEK, Václav In: Statistika a my. - Roč.5, č. 5 (2015), s. 20.:obr. Obraz o vydáních vlády poskytuje statistika výdajů členěná podle tzv. klasifikace COFOG. Výdaje zařazuje do příslušných "kolonek": národní bezpečnost, životní prostředí, vzdělávání, zdravotní péče či sociální zabezpečení. Dostupné z: Deskriptory: ; rozpočet státní; výdaje; výdaje sociální; statistika Více daní, ale i sociálních výdajů. / RYBÁČEK, Václav In: Statistika a my. - Roč.5, č. 5 (2015), s :obr. Kolik vybraly vlády v České republice na daních? Rostla, či klesala daňová zátěž občanů? Kolik z vybraných peněz vlády investovaly? Jaký objem hrubého domácího produktu byl a je přerozdělován? I na tyto otázky umí statistika odpovědět. Dostupné z: Deskriptory: ; rozpočet státní; příjmy; výdaje; výdaje sociální; daně; statistika HDP 2014: Vyšší útraty domácností hlavně za zboží z dovozu. / DUBSKÁ, Drahomíra In: Statistika a my. - Roč.5, č. 5 (2015), s :obr. Česká ekonomika loni ožila. Pohled na věc z méně obvyklých úhlů, které vykreslí úplnější obrázek loňského vývoje české ekonomiky. Dostupné z: Deskriptory: ; ; ekonomika; situace ekonomická; HDP; spotřeba-domácnosti; ceny; statistika 16

17 ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY ; mezinárodní Well-being in the Czech Republic in an Aggregate Perspective.[Well-being v České republice v celkové prespektivě.] / FIALOVÁ, Kamila - ŠTIKA, Pavel In: Národohospodářský obzor. - Roč.15, č. 1 (2015), s :obr.,tab.,-lit. Studie blahobytu v České republice v porovnání s ostatními zeměmi Visegrádu (Slovensko, Maďarsko, Polsko) sousedním Německem a Rakouskem. S využitím všech ukazatelů je míra aktuálního blahobytu v České republice v rámci zemí OECD hodnocena jako průměrná. Dostupné z: Deskriptory: ; úroveň životní; šetření; výzkum; OECD; ukazatele; c-sirovátka, Tomáš; kvalita života; Mezinárodní; Maďarsko; Polsko; SR; SRN; Rakousko Co lze vložit do spotřebního koše. / TREXLER, Jiří In: Statistika a my. - Roč.5, č. 5 (2015), s. 10. Statistici používají termín spotřební koš. Jedná se o soubor zboží a služeb, na kterém se zjišťuje vývoj spotřebitelských cen. Koš obsahuje tzv. reprezentanty, které zastupují jednotlivé výdajové položky významně se podílející na spotřebních výdajích domácností. Dostupné z: Deskriptory: ; spotřeba; domácnosti; ceny; statistika PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY SIG: uložené 1835 Úřad práce - partner pro nezaměstnané i zaměstnavatele. Praha: Úřad práce, s. - ISBN Příručka pro nezaměstnané i zaměstnavatele. Dostupné z: Deskriptory: ; úřady práce; nezaměstnaní; zaměstnavatelé; informace; poradenství; poradenství pracovní; uchazeči o práci; zab. v nezaměstnanosti; podmínky nároku; politika zaměstnanosti; rekvalifikace; rehabilitace pracovní; projekty; zprostředkování práce Od roku 2000 se průměrná mzda téměř zdvojnásobila. / SOBĚSLAVSKÁ, Alena In: Statistika a my. - Roč.5, č. 4 (2015), s :obr. V roce 1937 činila průměrná měsíční mzda 764 Kč, v roce 1955 pak Kčs a o patnáct let později, v roce 1970, už Kčs. Nejvíce stoupala v letech 1992 a 1993 kvůli růstu spotřebitelských cen. Od roku 2000 do roku 2014 se průměrná mzda zvýšila o 94,3 %, z Kč na Kč. Rozdíly ve mzdách podle odvětví. Dostupné z: Deskriptory: ; mzdy; mzda průměrná; vývoj; statistika 17

18 Z východoevropských ekonomik je nejdražší. / HOLÝ, Dalibor In: Statistika a my. - Roč.5, č. 4 (2015), s :obr. Průměrné náklady na pracovní sílu za jednu odpracovanou hodinu byly v 24,2 eur, v 10 eur. V nejdražším finančním sektoru činil evropský průměr 41,2 eur, zatímco v pohostinství a ubytování dosáhl pouze 14,4 eur. Ještě větší rozdíly najdeme ve výsledcích posledního celoevropského šetření nákladů práce v třídění podle zemí a oblastí. Parita kupní síly. Bohatá a chudá odvětví. Srovnání s rokem Dostupné z: Deskriptory: ; náklady práce; síla kupní; statistika Organizační kultura - významný faktor prosperity organizací zdravotní a sociální sféry. / MOLEK, Jan In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.9, č. 2 (2015), s : -lit. Předpoklady a význam zdravé a efektivní firemní kultury v oblasti zdravotních a sociálních služeb. Deskriptory: ; organizace práce; zdravotnictví; služby sociální; manažeři; motivace; zdroje lidské Po roce 2008 se snížily zaměstnanecké benefity. / PECINOVÁ, Petra In: Statistika a my. - Roč.5, č. 4 (2015), s :obr., tab. Náklady práce tvoří především mzdy a na ně vázané platby na sociální zabezpečení. Ostatní nemzdové náklady jsou neporovnatelně nižší a méně viditelné. V krizovém období, po roce 2008, se zaměstnavatelé snažili ušetřit právě na nich. Struktura nákladů práce v roce Nábor zaměstnanců zažil nejvýraznější pokles. Složky nákladů práce (Kč/měsíc) na 1 zaměstnance ( ). Dostupné z: Deskriptory: ; náklady práce; výhody zaměstnanecké; statistika Co ovlivňuje výši platů? Pohlaví a dobrý obor. / HOLÝ, Dalibor In: Statistika a my. - Roč.5, č. 4 (2015), s. 24. Máloco se v naší zemi za posledních 25 let tak proměnilo jako odměňování za práci. Dostupné z: Deskriptory: ; mzdy; odměňování Průměrná mzda a medián. / KOŠŤÁKOVÁ, Tereza In: Statistika a my. - Roč.5, č. 4 (2015), s. 42.:obr. Průměrná mzda je jedním z nejsledovanějších statistických ukazatelů, a přestože nebo možná právě proto, že je jeho název velmi jednoduchý, patří mezi nejčastěji nepochopené indikátory. Dostupné z: Deskriptory: ; mzda průměrná; mzdy; ukazatele; statistika 18

19 Evropské země z pohledu různých statistik. / KAMENICKÝ, Jiří In: Statistika a my. - Roč.5, č. 4 (2015), s :obr. Nezaměstnanost, vývoj spotřebitelských cen a žadatelé o azyl jsou témata, která patří na evropském kontinentu mezi nejžhavější. Podrobnější pohled optikou aktuálních statistických údajů. Průměrná roční míra inflace za rok Žadatelé o azyl v zemích a EFTA v r. 2014, úspěšnost žadatelů. Obyvatelé narození v jiném státě (skladba v %) a jejich podíl na celkovém počtu obyvatel v roce Jaké rozdíly v postavení na trhu práce mělo vzdělání. Míra nezaměstnanosti ve vybraných evropských zemích podle klasifikace vzdělání v roce Ekonomika Unie se ocitla na prahu deflace. Dostupné z: Deskriptory: ; inflace; cizinci; osoby migrující; struktura populace; vzdělání dosažené; nezaměstnanost; statistika Mzdy vzrostly všem. / ERHARTOVÁ, Jitka In: Statistika a my. - Roč.5, č. 4 (2015), s :obr., tab. Ekonomické oživení v roce 2014 přineslo zvýšení zaměstnanosti a pokles nezaměstnanosti, ovšem růst mezd si podniky hlídaly, takže žádný rekordní posun nenastal. Přesto bylo zvyšování výdělků díky nízké inflaci příjemné. Meziroční vývoj ukazuje, že výdělky rostly plošně ve všech oblastech. Mzdy z hlediska pohlaví. Mediánové mzdy podle stupňů vzdělání. Vysokoškoláci berou nejvíce. Mzdy jsou závislé i na věku. Mzdy cizinců pracujících v. Mediány a decilová rozpětí mezd podle hlavních tříd zaměstnání. Dostupné z: Deskriptory: ; mzdy; mzda průměrná; vzdělání dosažené; cizinci; muži; ženy; statistika Největší rozdíly v příjmech mají vysokoškoláci. / BRÁZDILOVÁ, Michaela In: Statistika a my. - Roč.5, č. 4 (2015), s :obr. Rozložení příjmů ve společnosti není rovnoměrné, což je přisuzováno velkému množství faktorů. Jedním z nich je nejvyšší dosažené vzdělání osob, které hraje velkou roli při posuzování výše a rovnoměrnosti rozdělení disponibilních příjmů. Rozdělení příjmů do decilů podle vzdělání v roce 2012 (v %). Vyšší stupeň dosaženého vzdělání představuje nejen vyšší úroveň příjmů, ale také větší nerovnost těchto příjmů v rámci dané skupiny. Dostupné z: Deskriptory: ; mzdy; příjmy; vzdělání dosažené; absolventi VŠ; diferenciace; statistika Povinný podíl v roce 2015 a změny v okruhu osob se zdravotním postižením. /SVĚRČINOVÁ, Eva In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.18, č. 5 (2015), s Kdo je pro účely povinného podílu 2015 považován za osobu se zdravotním postižením. Nové postupy - osoby zdravotně znevýhodněné. Problematika je ukázána na příkladech. Deskriptory: ; práce-postižení; postižení; politika zaměstnanosti; zákonodárství Změna pracovní náplně. / JOUZA, Ladislav In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 5 (2015), s Změna druhu práce. Jednostranná změna pracovní náplně. Působnost odborů. Deskriptory: ; právo pracovní; vztahy pracovní; podmínky zaměstnání 19

20 Poskytování náhrad cestovních výdajů u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. / SALAČOVÁ, Marie In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 5 (2015), s Deskriptory: ; náhrady cestovní; právo pracovní; poměr pracovní; dohody; podmínky nároku Kapesné, jeho výše a další souvislosti. / SALAČOVÁ, Marie In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 5 (2015), s Deskriptory: ; náhrady cestovní; informace; podmínky nároku; právo pracovní Výkladová stanoviska AKV (XV.) 3. část. / BUKOVJAN, Petr - ŠUBRT, Bořivoj In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 5 (2015), s K výkladovým problémům vyplývajícím ze zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů. Dohoda o individuální a společenské odpovědnosti (za schodek). Odpovědnost zaměstnavatele za škodu na dopravních prostředcích zaměstnanců. Parametry odpovědnosti zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách. Žaloba na neplatné rozvázání pracovního poměru a mladistvý zaměstnanec. Vady právního jednání vedoucího k rozvázání pracovního poměru. Prokura a výkon práce v pracovním poměru. Přechod práv a povinností a více pracovních řádů. Deskriptory: ; odbory; vztahy pracovní; právo pracovní; odpovědnost sociální; odpovědnost za škodu; zaměstnavatelé; zaměstnanci; ukončení zaměstnání Agenturní zaměstnávání a zákoník práce (II.). / STÁDNÍK, Jaroslav - KIELER, Petr In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 5 (2015), s Článek je věnován ustanovení 309 zákoníku práce a jeho jednotlivým odstavcům. V závěru jsou shrnuty změny, jimiž agenturní zaměstnávání prošlo k , a legislativní návrhy, k jejichž realizaci by v blízké budoucnosti mohlo dojít. Deskriptory: ; agentury práce; zákonodárství; právo pracovní; organizace práce; náhrada škody; podmínky pracovní; podmínky zaměstnání; mzdy; postižení; práce-postižení Máte ještě loňskou dovolenou? V červenci si určíte její nástup sami. / FETTER, Richard W. In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 6 (2015), s Pravidla pro čerpání dovolené. Žádost o dovolenou. Bez rozlišování dovolené do 4 týdnů a nad 4 týdny. Při kolizi s mateřskou dovolenou nebo pracovní neschopností dovolená nepropadá. Právo určit dovolenou má rovněž zaměstnanec. Proplácení dovolené jen při skončení pracovního poměru. Deskriptory: ; dovolená; podmínky nároku; právo pracovní Státní peněžitá pomoc zaměstnancům insolventních zaměstnavatelů. / FETTER, Richard W. In: Národní pojištění. - Roč.46, č. 6 (2015), s Dostupné z: Deskriptory: ; insolvence; kompenzace; podmínky nároku; zákonodárství; mzdy 20

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

DOKUMENTACE ZA LISTOPAD 2008

DOKUMENTACE ZA LISTOPAD 2008 DOKUMENTACE ZA LISTOPAD 2008 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2008 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky...

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i.

Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. za rok 2013 1 Obsah Charakteristika VÚPSV, v.v.i... 6 1. Informace o složení orgánů VÚPSV, v.v.i. a o jejich činnosti...

Více

DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2008

DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2008 DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2008 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Martina Malá Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie Důchodová reforma v České republice Martina Malá Bakalářská

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 4 11. 4. 2013 DOTACE Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA K VĚCI PENZE Dětská skupina aneb do práce i s dětmi Nároky na posudkové

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

2013 ISBN 978-80-87742-08-2

2013 ISBN 978-80-87742-08-2 závěrečná zpráva Komplexní analýza zdrojů - analýza příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, včetně pojistných a nepojistných systémů sociální ochrany, analýza právních závazků veřejných rozpočtů, analýza soukromých

Více

Finsko. Miriam Kotrusová Jaroslav Kux

Finsko. Miriam Kotrusová Jaroslav Kux Analýza politiky zaměstnanosti členských zemí Evropské unie v závislosti na jejich předsednictví se zřetelem na aktualizaci principů politiky zaměstnanosti České republiky Finsko Miriam Kotrusová Jaroslav

Více

Sami na děti, sami na vše ostatní?

Sami na děti, sami na vše ostatní? APERIO SPOLEČNOST PRO ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ, O.S. Sami na děti, sami na vše ostatní? Analýza postavení sólo rodičů ve Velké Británii, Irsku, na Slovensku a v České republice APERIO Společnost pro zdravé rodičovství,

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 III. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 verze 23. duben 2014 pro vnější připomínkové řízení Úvod... 5 1 Strategie pro příspěvek operačního programu

Více

Veřejný sektor v ČR se zaměřením na sociální transfery. Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

Veřejný sektor v ČR se zaměřením na sociální transfery. Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D. Veřejný sektor v ČR se zaměřením na sociální transfery Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D. 2014 ISBN 978-80-261-0483-4 Vydala Západočeská univerzita v Plzni 2014 Tvorba této publikace byla podpořena z projektu

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více