DODAVATELŮ PRO ENERGETIKU ČESKÉ REPUBLIKY 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DODAVATELŮ PRO ENERGETIKU ČESKÉ REPUBLIKY 2012"

Transkript

1

2 Podmínky účasti v 14. vydání katalogu DODAVATELŮ PRO ENERGETIKU ČESKÉ REPUBLIKY 2012 Členění katalogu Katalog je složen z barevných plošných inzerátů a odborných článků. Plošné inzeráty jsou v katalogu řazeny abecedně podle názvu firmy. Odborné články jsou řazeny abecedně podle názvu firmy v úvodní části katalogu. Firmy v těchto článcích mohou prezentovat nabídku svých nejnovějších strojů, zařízení a technologií. Nabídka firem je členěna v odborných rejstřících, které jsou zařazeny v úvodní části katalogu. V rejstřících jsou firmy řazeny abecedně pod názvem, který uvádí firma ve Smlouvě o dílo s označením všech oborů, ve kterých podniká a s číslem strany v katalogu, kde je firemní pezentace zveřejněna. Obsah rejstříků je uveden v rámci Smlouvy o dílo na zadní straně tohoto informačního materiálu. K lepší orientaci slouží také Podrobnější specifikace výrobků a služeb. Hlavní členění katalogu: VÝROBA A DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE DODAVATELÉ PALIV STROJNÍ ZAŘÍZENÍ VÝROBEN ELEKTŘINY A TEPLA STROJNÍ ZAŘÍZENÍ ROZVODŮ CENTRALIZOVANÉHO TEPLA ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ - A. Výrobny - B. Přenos a rozvod elektřiny - C. Rozvody tepla SPECIÁLNÍ STAVBY PRO ENERGETIKU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SLUŽBY PRO PODNIKY Technické parametry 1. Náklad výtisků 2. Formát publikace A4 3. Křídový papír, barevný ofsetový tisk 4. Vazba V1, obálka 250 g lakovaná Formáty a ceny jednotlivých inzerátů Ceník inzerce podle kategorie (formátu inzerátu): PLOŠNÁ INZERCE: A - 1/8 A4; 90 x 63 mm B - 1/4 A4; 90 x128 mm C - 1/2 A4; 185x128 mm D - 1 A4; 185x260 mm 7 500,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Odborné články: E - 1/2 strany A4, ,- Kč; F - strana A4, ,- Kč

3 Cenové a platební podmínky Cena zahrnuje grafickou úpravu inzerátu z dodaných podkladů, vytištění a distribuci katalogu včetně zaslání dokladového výtisku. Ceny jsou uvedeny bez DPH 20%. Platba na základě proforma-faktury (předúčtu) zaslané spolu s korekturou inzerátu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den zaplacení proforma-faktury. Po zaplacení bude zaslána faktura - daňový doklad. Při nedodržení platby v daném termínu bude udělováno vydavatelem penále - 1 za den. Při nedodržení termínu splatnosti proforma-faktury si vyhrazuje vydavatel právo případně inzerát do katalogu nezařadit. O tomto opatření bude inzerent písemně informován. Distribuce Katalog bude ZDARMA distribuován v nákladu výtisků na vybrané stupně řízení společností podnikajících v odvětví energetiky, které zajišťují zásobování, objednávají či zajišťují dodávky pro své podniky. Dále bude distribuován vrcholovým managerům, dalším podnikatelským subjektům v odvětví a na vybraných výstavách a veletrzích v ČR. Termín distribuce: I. čtvrtletí Způsob účasti 1. Firmy se účastní v katalogu buď plošným inzerátem nebo prostřednictvím odborných článků. 2. Každá firma si může v oborovém rejstříku označit libovolný počet oborů, ve kterých nabízí své výrobky, služby apod. 3. Počet označených oborů v oborovém rejstříku nemá vliv na cenu inzerátu! 4. Umístění inzerátu na obálce katalogu je předmětem individuální dohody s firmou Direkta Group. Rozhodli jste se zúčastnit tohoto projektu? 1. Vyplňte objednávku - smlouvu o dílo. 2. V oborovém rejstříku vyznačte všechny obory, ve kterých nabízíte výrobky, služby apod. 3. Vyplňte přiložený formulář PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A SLUŽEB též v ceně inzerce! 4. Zkompletujte podklady tj. kvalitní reprodukovatelné logo, nebo kvalitní barevné fotografie, texty psané na počítači s uvedením Vaší adresy a telefonním spojením. Podklady, které chcete zaslat v jiné elektronické podobě, předem projednejte s naším výrobním útvarem, aby byla zabezpečena potřebná kvalita přenosu. V případě zasílání podkladů em doporučujeme zasílat soubory do velikosti 5 MB (větší soubory je vhodné zasílat poštou na jiných médiích). Naše doporučení - využívejte maximálně barevného zpracování katalogu tím, že dodáte maximum barevných podkladů. Zlepší se tak Vaše prezentace! 5. Odstřihněte objednávku a zašlete spolu s podklady a vyplněným formulářem Podrobnější specifikace výrobků a služeb na adresu firmy Direkta Group s.r.o. 6. Textovou korekturu provede zadávající firma. 7. Grafické zpracování je řešeno vydavatelem. 8. Nevyžádáné rukopisy a podklady nevracíme! Objednavatel je povinen na základě zaslané dokumentace provést odsouhlasení textu svého inzerátu a vrátit v daném termínu své vyjádření. Nevrácené návrhy textu se považují za odsouhlasené! Termín uzávěrky objednávek Realizace projektu DIREKTA GROUP s.r.o., Zenklova 37, Praha 8 ISO 9001:2008 tel.: ; fax:

4 OBJEDNÁVKA - Smlouva o dílo INZERCE V KATALOGU "ENERGETIKA 2012 Tuto objednávku vyplňte a zašlete zpět firmě Direkta OBJEDNAVATEL PŘEDMĚT PLNĚNÍ Název firmy:... (Pozor - prvé písmeno názvu firmy je určující pro zařazení v katalogu a v rejstřících!) I.I. 1 II III IV Adresa:... PSČ:... IČ:... DIČ:...,... Tel.:... Fax:... Další jednání ve věci účasti naší firmy v katalogu veďte, prosím, s tímto pověřeným zástupcem naší firmy: Titul, jméno, příjmení:... Tel.: Přihlašujeme se tímto k účasti do katalogu ENERGETIKA 2012 v rozsahu, který odpovídá kategorii (zaškrtněte vybranou kategorii inzerátu): Plošná inzerce: A B C D Odborné články: Označte v rejstříku všechny obory, které odpovídají Vaší činnosti: VÝROBA A DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE Výroba a dodávky elektrické energie DODAVATELÉ PALIV Tuhá paliva - hnědé uhlí Vápenec a vápenné výrobky Mazadla, chemikálie a ostatní pomocné materiály STROJNÍ ZAŘÍZENÍ VÝROBEN ELEKTŘINY A TEPLA Zdvihací zařízení Dopravníky Překládací zařízení Váhy a vážicí zařízení Zařízení mlecích okruhů (pro tuhá paliva) Zařízení olejového hospodářství (pro kapalná paliva) Armatury, spojovací potrubí a těsnění Jaderně energetická zařízení Kotle - parní Kotle - horkovodní Spalinové kotle Turbíny parní - kondenzační Turbíny parní - odběrové Turbíny parní - protitlakové Spalovací (plynové) turbíny Vodní turbíny (nad 10 MW) Malé vodní turbíny Reversibilní vodní turbíny Dieselagregáty Spalovací (plynové) motory pro kogenerační jednotky Čerpadla včetně oprav Ventilátory včetně oprav Dmychadla a kompresory Vývěvy Hořáky Ohříváky vzduchu Ofukovače a ostřikovače výhřevných ploch Zařízení chemických úpraven vody Kondenzátory - vodní Kondenzátory - vzduchové Zařízení chladicích okruhů Tepelné výměníky Nádrže, tlakové nádoby Kontejnery pro transport a sklad. vyhořelého jaderného paliva Zařízení potrubní dopravy tuhých materiálů Odlučovače - mechanické Odlučovače - elektrické Filtry Odsiřovací zařízení Odvod spalin Mechanické čištění kapalin, separace sedimentu Ložiska, těsnění, klínové řemeny, Segerovy pojistky Servopohony elektrické STROJNÍ ZAŘÍZENÍ ROZVODŮ CENTRAL. TEPLA Parní prim. sítě - potrubí, armatury, kompenzátory, uložení, závěsy Horkovodní prim. sítě - potrubí, armatury, kompenzátory, uložení, závěsy Tepelné izolace Ochranné obaly Akumulátory tepla Zařízení předávacích stanic Kompaktní domovní předávací stanice Ohříváky vody V. A B C VI Čerpadla Vodoměry, průtokoměry Měřiče tepla Nekovové materiály pro rozvod tepla Expanzní nádrže Nádrže na kondenzát ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ Výrobny Alternátory včetně oprav Elektrické motory, řízené pohony včetně oprav Transformátory - blokové Transformátory vlastní spotřeby Transformátory vn/nn včetně oprav Kabely a kabelové příslušenství (spojky, koncovky, elektroizolace) Holé profilové vodiče Vodící lana Zapouzdřené vodiče Spínače Odpojovače Měřící transformátory proudu a napětí Elektrické ochrany Svodiče přepětí Měřicí a signalizační zařízení Automatické systémy řízení technologických procesů výroben Přenos a rozvod elektřiny Stožáry Vodiče a vodící lana Kabely a kabelové příslušenství (spojky, koncovky) Izolátory a izolátorové závěsy Rozvodny a transformovny Transformátory, náhradní díly Spínací technika Osvětlovací technika Rozváděče, včetně zapouzdřených Pojistky, jističe Elektrické ochrany Měřicí přístroje Bleskojistky Zhášecí tlumivky Baterie a akumulátory, záložní zdroje Elektromagnety Dálkové ovládání rozvoden Regulační zařízení Automatizace elektrických stanic Sdělovací technika Zařízení HDO Diagnostika poruch v sítích, diagnostika zkušebnictví vysokonapěťových kabelů Dispečerská a řídicí technika Domovní elektroinstalační materiál Rozvody tepla Regulace předávacích stanic Systémy signalizace poruchových stavů Sdělovací technika Měřící přístroje Automat. systémy řízení technolog. procesů v tepelných sítích SPECIÁLNÍ STAVBY PRO ENERGETIKU Chladicí věže Komíny Přehrady a nádrže VII a 115b 115c 115d a 116b 116c a 117b 117c a 118b 118c a 119b 119c 119d a 120b 120c 120d 120e VIII E F Jezy, včetně hydraulických částí Složiště popela, včetně hrází Úložiště vyhořelých palivových článků Žáruvzdorné vyzdívky tepelných agregátů Ocel pro energetiku OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Tepelná čerpadla provádění vrtů kolektorové části tepelná čerpadla, instalační rozvody elektroinstalace Fotovoltaické články měniče solární panely rozvody, stavební prvky, regulační prvky Sluneční kolektory panely rozvody vody stavební prvky Zařízení malých vodních elektráren(mve) turbíny a potrubí stavební dodávky pro VE regulační prvky Větrné elektrárny regulační zařízení stavební části VE elektro příslušenství generátory Zařízení na využití biomasy kotle, dmychadla pro biomasu sušárny a jejich zařízení secí a sklízecí stroje dopravníky elektro příslušenství Služby pro podniky Projektování, inženýrské služby včetně ekologizace a optimalizace spalovacích procesů, dodavatelské služby Inženýrská a průmyslová geodézie Komplexní řešení v oblasti informatiky Opravárenské služby, kalibrace momentu síly při zatahování včetně šroubových spojů Zařízení pro konzervaci odstavených bloků a zařízení Hasicí přístroje a protipožární zařízení Ochranné a pracovní pomůcky VN,VVN; snižování hluku Stavebně-montážní služby, vybavení garáží, autodílen, provozní kontroly Zařízení pro stavbu a rekonstrukce el. vedení, plynovodů, stroje na výstavbu a rekonstrukce vedení NN,VN, VVN Povrchová úprava kovů Poradenství a školení, energetické audity, ekologické řízení, certifikace personálu Podnikový software Finanční služby, leasing a pojištění Vybavení kancelářskou technikou, přístupové a docházkové systémy Vybavení telekomunikační technikou Vybavení počítačovou technikou Vybavení nábytkem Snižování prašnosti Prohlašujeme, že nám jsou známé "Podmínky účasti v katalogu" ENERGETIKA 2012 a zavazujeme se je dodržet. ZHOTOVITEL: Datum:... Vyřizuje za Direktu: Podpis a razítko Zenklova 37, Praha 8 tel.: fax: Dr. Vl. Kokoška ředitel

5 INFORMACE PRO VAŠE ZÁKAZNÍKY PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A SLUŽEB V KATALOGU Ke zlepšení informovanosti uživatelů katalogu a z důvodu přesnější specifikace Vaší nabídky bude zpracována podrobnější specifikace výrobků a služeb firem prezentujících se v katalogu. Jednoduchý systém umožňuje vyhledat podle abecedního seznamu výrobků a služeb dodavatele. U příslušného výrobku, služby je vždy uvedeno číslo strany katalogu, kde je informace zveřejněna. Vpište do předtištěných řádků slova - hesla, která charakterizují nabídku Vaší firmy. Tento formulář nenahrazuje oborový rejstřík, který je součástí objednávky Smlouvy o dílo, a který je vytištěn na zadní straně barevného informačního prospektu. Vyplněný formulář zašlete spolu s dalšími materiály na adresu firmy: DIREKTA GROUP s.r.o., Zenklova 37, Praha 8 tel.: , fax: Pište krátká hesla - neuvádějte obchodní značky výrobků! Na každou řádku napište samostatné heslo! Katalog ENERGO 2012 Firma:......

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE DŮLEŽITÁ DATA První termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za m 2 30. 11. 2011 Druhý termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za m 2 31. 1. 2012 Uzávěrka záznamu do Katalogu 9. 2. 2012

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE DŮLEŽITÁ DATA První termín uzávěrky pro zvýhoděné ceny za m 2 20. 11. 2009 Druhý termín uzávěrky pro zvýhoděné ceny za m 2 10. 2. 2010 Uzávěrka technických služeb 22. 2. 2010 Uzávěrka

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU STAVEB SOUSTAVY ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU STAVEB SOUSTAVY ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU STAVEB SOUSTAVY ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ 1. ÚVOD Pražská teplárenská a.s. (dále jen PT) vydává Připojovací podmínky pro projektování,

Více

Obsah. EKOL, spol. s r. o.

Obsah. EKOL, spol. s r. o. Obsah 1 1. Vybrané finanční ukazatele 2 2. Komentář generálního manažera 3 3. Vývoj v letech 2000 2010 4 4. Komentář finančního ředitele 5 5. Vedoucí pracovníci společnosti 6 6. Organizační struktura 7

Více

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW)

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW) KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW) DĚLÁME VELKÉ VĚCI 2012: NOVÉ A ČISTŠÍ TUŠIMICE II Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II se stala prvním z řady projektů programu obnovy výrobních zdrojů

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE A B FOR ARCH 2013 FOR THERM 2013 FOR WOOD 2013 24. mezinárodní stavební veletrh 4. veletrh vytápění, alternativních zdrojů energie a vzduchotechniky 8. veletrh dřevostaveb a využití

Více

Dokumentace záměru Paroplynový zdroj 880 MW e v Elektrárně Počerady dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Dokumentace záměru Paroplynový zdroj 880 MW e v Elektrárně Počerady dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění Dokumentace záměru Paroplynový zdroj 880 MW e v Elektrárně Počerady dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění Oznamovatel Zpracovatel dokumentace ČEZ, a. s. SCES - Group, spol. s r. o. prosinec 2008

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2. strana obálky EKOL, spol. s r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 EKOL, spol. s r. o. Obsah 1. Vybrané finanční ukazatele 4 2. Komentář generálního manažera 5 3. Vývoj v letech 2002

Více

Zavedení ERP a souvisejících agend

Zavedení ERP a souvisejících agend ELMO Schoř, s.r.o. Web: www.elmoschor.cz E-mail: info@elmoschor.cz ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 IČ: 25445421 sídlo společnosti: Máchova 3, 410 02

Více

EKM. Profil společnosti. Statutární orgán společnosti. Výrobní a ekonomické údaje. Kontaktní údaje

EKM. Profil společnosti. Statutární orgán společnosti. Výrobní a ekonomické údaje. Kontaktní údaje Profil společnosti Společnost EKM vznikla 18. května 1992 zápisem do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně odd. C, číslo 5863 s obchodním jménem Elektro Kroměříž, s. r. o. Sídlo: Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah v ý r o č n í z p r á v a 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah 1. Vybrané finanční ukazatele 2 2. Komentář generálního manažera 3 3. Vývoj v letech 1996 2008 4 4. Komentář finančního ředitele 5 5. Vedoucí pracovníci

Více

Siemens v České republice

Siemens v České republice Siemens v České republice Produkty, služby a řešení VSTOUPIT English version ENG Seznam produktů a řešení Seznam produktů a řešení Sektory Seznam společností Průmysl Infrastructure & Cities Energetika

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE FOR HABITAT 2015 FOR FURNITURE 2015 FOR OFFICE 2015 FOR GARDEN 2015 22. veletrh bydlení 5. mezinárodní veletrh nábytku a bytového designu 5. mezinárodní veletrh kancelářského nábytku,

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ONIVON a. s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ONIVON a. s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ONIVON a. s. Pravidla provozování lokální distribuční soustavy stanovují základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE A B. Oborové členění. 26. mezinárodní stavební veletrh

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE A B. Oborové členění. 26. mezinárodní stavební veletrh PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE FOR ARCH 2015 FOR THERM 2015 FOR WOOD 2015 BAZÉNY, SAUNY & SPA 2015 FOR WASTE & WATER 2015 26. mezinárodní stavební veletrh 6. veletrh vytápění, alternativních zdrojů energie a

Více

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Profil společnosti Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Společně najdeme řešení Let s find solution together O společnosti Společnost BSJ group

Více

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 1) Charakteristika profesní uplatnitelnosti Absolvent tříletého učebního oboru je připraven vykonávat činnosti související s povoláním provozní montér vodovodů a kanalizací,

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je největším českým dodavatelem energetických celků a jejich technologických částí. Působíme primárně v klasické

Více

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MIX MAX - ENERGETIKA, s. r.o. Štefánikova 38a, 612 00 Brno

MIX MAX - ENERGETIKA, s. r.o. Štefánikova 38a, 612 00 Brno Zastupitelstvo města Uherský Brod Územní energetická koncepce města Uherský Brod Osnova: 1. Informace o zadání a průběhu zpracování Územní energetické koncepce města Uherský Brod (dále jen ÚEK) 2. Shrnutí

Více

oborové členění katalogu Made in CZ Industry

oborové členění katalogu Made in CZ Industry oborové členění katalogu Made in CZ Industry DŮLNÍ, ZEMĚVRTNÁ A ÚPRAVÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ 1.1 Stroje a přístroje pro geologický průzkum 1.2 Těžní pro hlubinné doly 1.3 Stroje pro povrchovou těžbu 1.4 Stroje

Více

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH ČESKÉ DRÁHY, státní organizace DIVIZE DOPRAVNÍ CESTY, o.z. TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH Kapitola 28 SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ Třetí - aktualizované vydání změna č. 3 Schváleno VŘ DDC č.j.

Více

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Technický týdeník 25 3. 16. 12. 2013 17 Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Součást nadnárodní skupiny Doosan Heavy Industries and Construction (DHIC), Doosan Škoda

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1 vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program EFEKT 2008 (Státní program na podporu úspor energie a využití

Více

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel :

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB PŮSOBNOST HOLDINGU RUSKá federace - Филиал НВТ A.C. Velká Británie - NWT International Ltd. Česká republika - NWT A.S. - EMEA s.r.o. - PARZLICH s.r.o. Slovensko - NWT Slovakia

Více

autorizace Doc.Ing. Roman Povýšil, CSc. 4554-500-2/2-KP-01 revize 0 listopad 2000 strana 2

autorizace Doc.Ing. Roman Povýšil, CSc. 4554-500-2/2-KP-01 revize 0 listopad 2000 strana 2 strana 2 autorizace zpracoval: Ing. Miroslav Mareš Doc.Ing. Roman Povýšil, CSc. schválil: Ing. Miroslav Mareš Praha, strana 3 1 Úvod, formulace úlohy 4 2 Specifikace optimální varianty zásobování města

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více