Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

2 Preambule Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod působí ve Zlínském kraji jako vzdělávací instituce, která připravuje žáky především ke studiu na vysoké škole. Poskytuje studentům nejen přístup k vědomostem v jednotlivých oborech, ale rovněž vytváří podmínky pro realizaci širokého společenského, kulturního a sportovního života, tak aby byl položen kvalitní základ pro komplexní střední vzdělání. Nicméně stejně jako každá jiná instituce i naše škola reflektuje vývoj a trendy ve svém okolí. Ve školním roce 2012/2013 zaznamenalo naše gymnázium celou řadu událostí, které se dotýkaly výchovně vzdělávacího procesu, materiálně technického zabezpečení, mezinárodní spolupráce, mimoškolních činností a soutěží. V oblasti výchovy a vzdělávání nadále škola kladla důraz na využívání multimediální techniky, týmovou práci a interaktivitu výuky prostřednictvím ICT. Výuka v osmiletém i čtyřletém vzdělávacím cyklu pokračovala podle vlastního školního vzdělávacího programu. Nastupující žáci prvních ročníků, tak jako v minulých letech, absolvovali adaptační kurzy, které jim usnadnily začlenění do nového kolektivu a přechod do náročného gymnaziálního studia. Nadále probíhala spolupráce v oblasti kariérového poradenství s KPPP ve Zlíně. O vysokých nárocích kladených na studenty svědčí také fakt, že úspěšné složení maturitní zkoušky na naší škole garantuje studentům kvalitní připravenost pro další studium zejména na vysokých školách. Naši absolventi jsou schopni obstát v náročných podmínkách vysokoškolského studia a toto studium úspěšně dokončit. A to se netýká pouze tuzemských vysokých škol, ale také zahraničních univerzit. Nelze opomenout Michala Buráně, který pokračuje ve studiu na University of Cambridge. V oblasti materiálně technického zabezpečení se nám podařilo v rámci projektu EU peníze středním školám Moderní výuka s využitím ICT vybavit 10 učeben multimediální technikou a další finanční prostředky jsme získali na nákup výpočetní techniky, což umožnilo částečnou výměnu morálně zastaralých počítačů. Ve spolupráci s Gymnáziem Uherské Hradiště byly zahájeny práce na projektu Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech na ZŠ a SŠ. Tento projekt je zaměřený na zavádění digitální a měřící techniky do vyučování a podporuje praktickou činnost žáků. Byl rovněž schválen investiční záměr, který řeší výměnu netěsnících oken v historické budově gymnázia. Zřizovatel pro tuto náročnou akci alokoval nemalé finanční prostředky. Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem představitelům Zlínského kraje, kteří se podstatnou měrou zasloužili o to, že historická budova uherskobrodského gymnázia bude zachována i pro příští generace. 1

3 Mezinárodní spolupráce se zahraničními školami byla realizována v rámci projektu e-twinning, kterého se účastní střední školy z italského Gubia, německého Berlína a rumunského Sibiu. Projekt řeší problematiku vytváření evropské identity u mladé generace. Dalším projektem, na kterém se naše škola podílela, je projekt Comenius, kde mezi naše partnery patří střední školy z Německa, Španělska, Itálie, Estonska, Velké Británie, Rumunska a Turecka. Tento projekt je zaměřen na vztah víry a mladých lidí. Významného úspěchu dosáhlo naše gymnázium v programu zaměřeném na podporu talentovaných žáků Excelence středních škol vyhlašovaného MŠMT. Mezi středními školami Zlínského kraje obsadilo 1. místo. Značnou měrou se na tomto úspěchu podílel Michal Buráň svými vynikajícími výsledky ať již v celostátních kolech matematických olympiád, respektive v mezinárodních soutěžích. Na tomto místě zmiňuji jeho vynikající 3. místo v mezinárodním kole matematické olympiády v Kolumbii. Tak jako v minulých letech škola organizovala lyžařský kurz v rakouských Alpách, tradicí se již stává sportovní kurz v severní Itálii a pokračující spolupráce s gymnáziem ve francouzském Nimes. Významnou úlohu sehrává gymnázium při organizaci krajského kola Soutěže v programování a Středoškolské odborné činnosti. V minulém školním roce naše gymnázium zaznamenalo také negativní trend spočívající v nárůstu počtu žáků, kteří studium předčasně ukončili, převážně z důvodů jejich neochoty akceptovat školou nastavené garantované výstupy. S takovými studenty se však rozloučíme předčasně i v budoucích letech. V návaznosti na výše uvedená fakta lze konstatovat, že Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky nabízí kvalitní přípravu pro další studium na vysokých školách, nadstandardní možnosti volby profilových předmětů, které korespondují s požadavky vysokých škol a v neposlední míře možnost seberealizace a rozvíjení individuálních zájmů. Výuka probíhá s podporou kvalitního technického zázemí s vysokými nároky na studenty, ale v přátelské atmosféře. Uherský Brod, RNDr. Jaroslav Krpal ředitel školy 2

4 1. Základní údaje o škole Název školy, sídlo, odloučená pracoviště Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Komenského 169, Uherský Brod, PSČ Zřizovatel Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, Zlín Ředitel školy (statutární orgán): RNDr. Jaroslav Krpal Zástupce ředitele jako statutárního orgánu: RNDr. Drahoslav Viktorýn Zástupce ředitele: Mgr. Karel Machálek, Mgr. Eva Kopečná Adresy a telefonní čísla pro dálkový přístup tel.: spojovatelka - Dana Mikesková ředitel školy - RNDr. Jaroslav Krpal zástupce Mgr. Karel Machálek web: Datum zápisu do školského rejstříku: Součásti školy Gymnázium J. A. Komenského kapacita 720 žáků Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky kapacita 200 žáků školní jídelna kapacita 600 jídel Učebnový pavilon po realizaci zateplení hlavních budov a výměny oken 3

5 2. Školská rada Byla zřízena k 1. lednu 2006 a od pracuje v níže uvedeném složení. Předsedkyně: Mgr. Lenka Ertlová Zástupci nezletilých žáků a zletilých žáků Zdeněk Masařík, jednatel firmy Agrikol, s.r.o. Mgr. Marek Ogrodník, oblastní ředitel OVB. Zástupci pedagogických pracovníků školy Mgr. Lenka Ertlová, středoškolská profesorka s aprobací český jazyk, dějepis, Mgr. Radislav Staš, středoškolský profesor s aprobací biologie, tělesná výchova Zástupci zřizovatele Ing. Ladislav Kryštof, radní pro kulturu a cestovní ruch Zlínského kraje, Ing. Pavel Josefík, vedoucí zakázky CGM Czech a. s. 4

6 3. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Typ školy Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu k Gymnázium osmileté ,1 Gymnázium čtyřleté ,5 Přepočtený počet ped. pracovníků Počet žáků na přepočteného ped. pracovníka 48,2 12,6 Typ Počet žáků Přepočtený počet školského zařízení k pracovníků Školní jídelna 607 6,5 Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole * Při škole pracuje občanské sdružení s názvem Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě, jehož registrace byla provedena MV ČR dne * Na škole velmi intenzivně pracuje Asociace školních sportovních klubů. Přehled vzdělávacích oborů - gymnázium Vyučované obory ve školním roce 2012/2013 Kód oboru (KKOV) Součást školy Denní studium Počet žáků Ukončilo M Gymnázium osmileté 7941K81 škola Gymnázium čtyřleté 7941K41 škola Přehled vzdělávacích kurzů jazyková škola Kurzy vyučované ve školním roce 2012/2013 Součást školy Denní studium Počet žáků Ukončilo SJZ či FCE AJ - začátečníci škola 7 0 AJ mírně pokročilí škola 7 0 AJ středně pokročilí škola 11 0 AJ příprava ke SJZ a FCE škola SJZ + 22 FCE + 2 B1 (i externě) Vzdělávací kurzy na Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky absolvovalo 47 frekventantů. Kromě přípravy na státní jazykovou zkoušku základní (SJZ) umožňuje škola od školního roku 2012/2013 ve spolupráci s British Council i složení mezinárodně uznávané zkoušky First Certificate in English (FCE). 5

7 Údaje o pracovnících školy Pedagogický sbor ve školním roce 2012/2013 k datu počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 50 48,09 Externí pracovníci 1 0,10 Uvolněný člen zastupitelstva Ing. Petr Vrána místostarosta Uherského Brodu Mateřská dovolená 7 zaměstnankyň (z toho 6 pedagogických) Věková struktura pedagogických pracovníků Věk (k datu ) Počet let let let a více let 10 6

8 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 poř. Pracovní zařazení Úvazek Kvalifikace 7 Roků ped. praxe číslo Funkce Stupeň vzdělání, aprobace 1. Mgr. Ančincová Yveta Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-FY PhDr. Bros-Svobodová Jana Učitel 1,00 vysokoškolské, ČJ-FJ Mgr. Bušíková Ivona Učitel 1,00 vysokoškolské, ČJ-RJ Mgr.Cahlová Jana Učitel 1,00 vysokoškolské, ČJ-AJ Mgr. Ertlová Lenka Učitel 1,00 vysokoškolské, ČJ-DĚ Mgr. Fornůsková Martina Učitel 0,29 vysokoškolské FJ Mgr. Gergela Michal Ředitel školy 1,00 vysokoškolské, FY-CH Mgr. Goldmannová Jarmila Učitel 1,00 Vysokoškolské, AJ-ČJ Mgr. Hauerlandová Zuzana Učitel 1,00 vysokoškolské, ČJ-OV Mgr. Hladiš Jiří Učitel 1,00 vysokoškolské, ZE-TV Mgr. Vlasta Hrdá Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-TV PaedDr. Kočař Jan Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-FY Mgr. Kolouchová Radka Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-INF Mgr. Kopečná Eva Zást. řed. školy 1,00 vysokoškolské, ČJ-DĚ Mgr. Kopunec Radim Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-FY Mgr. Koubová Monika Učitel 1,00 vysokoškolské, NJ-HV Mgr. Koutný Roman Učitel 1,00 vysokoškolské, FY-INF RNDr. Krpal Jaroslav Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-BI Mgr. Kryštofová Ivana Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-DG Mgr. Eva Kubišová Učitel 0,76 vysokoškolské, NJ-ZSV Mgr. Lečbych Pavel Učitel 1,00 vysokoškolské, VV-ZSV Mgr. Lukáš Vojtěch Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-CH Mgr. Machálek Karel Zást. řed. školy 1,00 vysokoškolské, ZE-TV Mgr. Lenka Manová Učitel 1,00 Vysokoškolské, FJ-DĚ Mgr. Helena Matrasová Učitel 1,00 vysokoškolské, AJ-ZSV Mgr. Mikesková Monika Učitel 1,00 vysokoškolské, NJ-OV Mgr. Ondrušková Alena Učitel 1,00 vysokoškolské, BI-TV PhDr. Ortová Jana Učitel 0,76 vysokoškolské, ČJ-NJ Mgr. Janíková Hana Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-AJ Pomajbík Petr Učitel 1,00 vysokoškolské, CH-BI Mgr. Pomykalová Blažena Učitel 1,00 vysokoškolské, ČJ-LA Mgr. Prchlíková Jaroslava Učitel 1,00 vysokoškolské, AJ-DĚ Prokopová Miriam Učitel 1,00 středoškolské, ŠJ Mgr. Pustinová Jana Učitel 1,00 vysokoškolské, NJ-TV RNDr. Rytířová Božena Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-FY-INF Mgr. Řehořová Jana Učitel 1,00 vysokoškolské, AJ-DĚ Mgr. Říhová Veronika Učitel 1,00 vysokoškolské, NJ-CH Mgr. Slabák Ladislav Učitel 1,00 vysokoškolské, ČJ-VV PhDr. Slabáková Věra Učitel 0,95 vysokoškolské, ČJ-AJ Mgr. Sochorcová Ilona Učitel 0,90 vysokoškolské, ŠJ-AJ Mgr. Střelcová Monika Učitel 1,00 vysokoškolské, NJ Mgr. Staš Radislav Učitel 1,00 vysokoškolské, BI-TV Mgr. Šedová Jaroslava Učitel 1,00 vysokoškolské, ČJ-OV RNDr. Škrabal Jaromír Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-CH-INF Mgr. Tichá Martina Učitel 1,00 vysokoškolské, AJ-NJ Mgr. Uhrová Hana Učitel 1,00 vysokoškolské, ČJ-AJ PhDr. Veselková Marie Učitel 1,00 vysokoškolské, AJ-RJ RNDr. Viktorýn Drahoslav Zást. řed. školy 1,00 vysokoškolské, MA-FY-INF Mgr. Vrba Roman Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-CH Mgr. Zemčík Zdeněk Učitel 1,00 vysokoškolské, ZE-TV 28 Externisté 1. Mgr. Pavel Martinka Kněz 0,10 vysokoškolské, NÁB

9 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje Až na dvě výjimky měli všichni pedagogičtí pracovníci vyučující v tomto školním roce odbornou a pedagogickou způsobilost pro výuku na středních školách. Požadovaná kvalifikovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2012/2013 v % Požadovaný stupeň vzdělání 96 Kvalifikovanost výuky 96 Nepedagogičtí pracovníci školy ve školním roce 2012/2013 počet fyzických osob K datu přepočtené úvazky Interní pracovníci 22 20,2 Externí pracovníci - - Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání poř. číslo Funkce Obor 1. Mikesková Dana Hospodářka 1 úplné střední 2. Špíšková Marcela Účetní 1 úplné střední 3. Vrbová Ivana admin. Pracovnice 1 úplné střední 4. Ing. Naď Igor správce sítě 1 vysokoškolské 5. Pindešová Andrea prac.inf.centra 1 střední odborné 6. Uher Jaroslav školník, topič 1,25 střední 7. Slinták Václav údržbář, topič 1,25 střední 8. Sedláčková Andrea uklizečka 0,84 základní 9. Horňáková Ludmila uklizečka 0,84 základní 10. Kandrnálová Jana uklizečka 0,84 základní 11. Šrámková Věra uklizečka 0,84 základní 12. Švestková Eva uklizečka 0,84 základní 13. Nevařilová Marie uklizečka 0,67 základní 14. Zítková Anežka uklizečka 0,50 základní 15. Kůrová Bronislava uklízečka 0,67 střední odborné 16. Straková Dana vedoucí šk. kuchyně 1 úplné střední 17. Plášková Libuše vedoucí kuchařka 1 střední odborné 18. Stojaspalová Jarmila samostatná kuchařka 1 střední odborné 19. Novotná Ivana kuchařka 1 střední odborné 20. Uhrová Vlasta kuchařka 1 střední odborné 21. Býšková Monika kuchařka 0,5 střední odborné 22. Zajdová Petra samostatná kuchařka 1 střední odborné 8

10 4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Vzhledem k redukci rozpočtových prostředků byla tento školní rok v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků velmi obtížná situace s ohledem na velmi omezené finanční možnosti v oblasti přímých výdajů. Bylo realizováno pouze 10 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 16 pedagogů. Celkový přehled lze rozdělit do tří základních oblastí: a) celkem 5 vzdělávacích akce zaměřených na rozvoj jazykových dovedností vyučujících cizích jazyků - motivační setkání vyučujících angličtiny 2 vyučující, - seminář pro vyučující němčiny 3 vyučující, Celkové náklady na kurzovné činily 3868,- Kč, úhrada cestovních nákladů činila 1321,- Kč, b) celkem 8 vzdělávacích akcí zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků v profesních oborech matematika, fyzika, chemie, dějepis, český jazyk - alternativní metody v ČJL 1 vyučující, - FY termodynamika 1 vyučující, - Habsburkové 1 vyučující, - stylistika 1 vyučující, - arabsko-izraelský konflikt 2 vyučující. - moderní výuka chemie 1 vyučující - matematika geogebra 2 vyučující - židé, dějiny a kultura 2 vyučující Celkové náklady na kurzovné činily Kč, úhrada cestovních nákladů činila 4541,- Kč. c) pouze 1 vzdělávací akce pro vedení školy profesní rozvoj řídícího pracovníka (2 pracovníci) Celkové náklady na kurzovné činily 1420,- Kč, úhrada cestovních nákladů 365,- Kč. Pro nepedagogické pracovníky zabezpečila škola 6 školení, seminářů a kurzů. - evidence majetku, odpisy - legislativní změny v PAM - přezkoušení topiče kotelny - spisová a archivní služba - seminář PAM roční zúčtování a daně Celková cena kursovného těchto školení, kurzů a seminářů činila 7024,- Kč, částka vynaložená na cestovní náklady všech školení byla 836,- Kč. 9

11 5. Údaje o přijímacím řízení Žáci přihlášení ke studiu pro školní rok 2013/2014 Z toho Název a kód oboru Celkem Do víceletého gymnázia Do učebních oborů (ZZ) Do studijních oborů Gymnázium 7941K Gymnázium 7941K Celkem Další doplňující údaje k přijímacímu řízení Kritéria přijímacího řízení se zaměřila na prospěch uchazečů v posledních dvou pololetích základní školy, na výsledky testu obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka. Ve čtyřletém gymnáziu rovněž na umístění na prvních třech místech v okresním či krajském kole soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT. Odvolací řízení proti rozhodnutí o nepřijetí pro školní rok 2013/2014 8letý studijní cyklus: Po přijímacích zkouškách bylo přijato 29 uchazečů, z toho 22 odevzdalo zápiskové lístky, celkem šest z nepřijatých podalo odvolání proti nepřijetí, 6 z nich bylo vyhověno. Celkem nastoupilo 28 žáků. 4letý studijní cyklus: Po přijímacích zkouškách bylo přijato 60 uchazečů. Odvolání proti nepřijetí podalo celkem 23 zájemců o studium. V první fázi bylo odevzdáno 36 zápisových lístků. Celkem 23 uchazečům bylo na odvolání vyhověno, po prvním kole bylo přijato 58 žáků. Druhé kolo nebylo organizováno, protože v prvním kole byly oba vzdělávací obory naplněny. Žáci přijatí ke studiu pro školní rok 2013/2014 Z toho Název a kód oboru Celkem Do víceletého Gymnázia Do učebních oborů (ZZ) Do studijních oborů Gymnázium 7941K Gymnázium 7941K Přijatí celkem

12 6. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělání žáků Celkový prospěch žáků ve škole na konci uplynulého školního roku Gymnázium osmileté Gymnázium - čtyřleté Počet žáků k Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo k Neklasifikováno k Prospělo po opr. zkouškách Neklasifikováno Komentář analyzující prospěch žáků, včetně problematiky neprospěchu Průměrný prospěch na konci školního roku se pohyboval v rozmezí 1,34 2,22. Průměry dosažené žáky primy (1,34) svědčí o tom, že studijně žáci dobře zvládli přechod z 1.stupně ZŠ, a to i při vyšších nárocích a v prostředí silnější konkurence. Při porovnání maturitních ročníků mají oba typy studia stejné průměry. Ze 607 žáků na konci roku prospělo s vyznamenáním 177 žáků, což činí 29,16%. V prvním a ve druhém pololetí bylo uděleno celkem 54 pochval ředitele školy a 74 pochval třídního učitele. Celkem 4 žáci k datu klasifikační porady neprospěli, 5 mělo prodlouženo klasifikační období. Opravnou zkoušku v řádném srpnovém termínu úspěšně složili 2 studenti, dva ve studiu nepokračují. Prodlouženou klasifikaci do konce září všichni úspěšně zvládli. MATURITNÍ ZKOUŠKY Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou (řádný termín) Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Průměrný žáků s vyznamenáním prospěch 4.A (3) 1,70 4.B (1) 1,45 OA (1) 1,66 OB (1) 1,89 Celkem ,68 Zhodnocení maturitní zkoušky Letos potřetí konali žáci maturitní zkoušku ve formě společné části, organizované celostátně v jedné úrovni, a části profilové, organizované školou. Ve společné části maturovali ze dvou předmětů - všichni z českého jazyka a literatury a buď z cizího jazyka, anebo matematiky. V profilové části si žáci vybírali volitelně 2 předměty z nabídky školy. Maturitní zkoušky probíhaly standardně v důstojné a klidné atmosféře a byly všemi čtyřmi předsedy maturitních komisí hodnoceny na závěrečné poradě velmi pozitivně. Vyzdvižena byla připravenost maturujících studentů, úroveň znalostí při odpovědích u vylosovaných témat a vede- 11

13 ní zkoušení pedagogy. V řádném termínu neuspěli ve společné části 4 žáci gymnázia, v profilové části maturity neuspěli 3 žáci. Dva žáci uzavírali maturitní ročník až v červnu, jedna studentka byla neúspěšná. V září kromě jednoho maturitní zkoušku úspěšně absolvovali. Celkový průměrný prospěch u maturitních zkoušek byl 1,68. Absolventi při slavnostním předání maturitního vysvědčení v kině Máj Seznam absolventů školního roku 2012/ A Baladová Vendula Borýsková Martina Brogowski Dominik Bruštíková Dagmar Drha Luděk Gagová Lucie Horecká Monika Husaříková Ludmila Kadlčíková Jana Kluková Barbora Kubiš Jan Kúdela Marek Lekešová Jana Mahdal Vít Málková Simona Maršálková Olga Mikel David Navrátilová Veronika Ondrušková Michaela Pěrková Denisa Pražák Marek Surá Tereza Sušilová Vendula Szajkó Patrik Šašinka Roman Ševčík Petr Urbanová Kristýna Válek Petr Vozár Miroslav Zemková Kateřina 4.B Berčíková Renáta Blahová Barbora Bulejková Michaela Cmolová Vendula Dvořáčková Klára Gazdíková Pavla Hándlová Barbora Hasoň Filip Horecká Kristýna Hruboš David Indra Patrik Jansková Veronika Kaňovský Jan Koláček Ondřej Lošťáková Nikola Machalová Nikola Matěj Aleš Michálková Aneta Mikulášková Sandra Nguyen Thuy Lien Raková Lucie Straussová Ingrid Šebáková Adéla Trávníčková Monika Trtková Ivana Trtková Marie Vaverková Jana Viktorýnová Michaela Vrágová Lucie Zemek Martin Oktáva A Andrýsek Michal Bidmonová Šárka Bobčíková Katka Dolinský Adam Dufková Petra Hanáková Michaela Havel Martin Hloušek Petr Hodný Jan Hovězák Petr Klčová Frederika Kohoutková Alena Krajsa Antonín Krystková Karolína Kunčarová Julie Lekešová Andrea Lukášová Silvie Mlčúchová Kristýna Pijáková Michaela Polanská Tereza Popelka Michal Savara Vojtěch Smetana Martin Stejskalová Nikol Trtek Jan Večeřová Julie Výmola Patrik Žák Jakub Oktáva B Beňo David Blahová Petra Borýsková Klára Bujáčková Hana Buráň Michal Čuřík Martin Habarta Lukáš Habartová Vendula Juřeníková Martina Kadlčková Kateřina Koudelová Dita Kouřilová Anna Kovář Jakub Kubiš Daniel Kučera Roman Lečbych Martin Lysoněk Roman Máčala Radek Málková Nikola Manová Monika Mihel Rostislav Mošťková Monika Petráňová Kateřina Pěrka Matěj Rolencová Alena Sladký Jan Velecký Lukáš Vojtková Darina 12

14 7. Hodnocení výsledků výchovného působení Opatření k posílení kázně udělená během školního roku 2012/2013 Kázeňská opatření dle 10 vyhlášky č.13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, udělená v pololetí a na konci školního roku: Napomenutí třídním učitelem: 16 Důtka třídního učitele: 13 Důtka ředitele školy: 5 Podmíněné vyloučení ze studia: 0 Vyloučení ze studia: 0 Pochvaly udělené během školního roku 2012/2013 Pochvala třídního učitele: Pochvala ředitele školy: 74 žákům 54 žákům Pochvaly třídního učitele a pochvaly ředitele školy byly uděleny žákům za příkladnou a úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách, za několikaletou úspěšnou práci ve folklorním souboru školy a za vzornou sportovní reprezentaci, za pomoc při organizaci krajského kola SOČ. Snížené stupně z chování na konci školního roku Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 3 0,5% 3 - neuspokojivé 0 0% Neomluvené hodiny za školní rok 2012/2013 Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 121 0,57 (celkem hodin) 2. pololetí 34 0,12 (celkem hodin) za školní rok 155 0,31 (celkem hodin) Údaje o integrovaných žácích Ve školním roce 2012/2013 studoval na škole jeden student s mimořádným nadáním Michal Buráň, výborný matematik a fyzik. Dále jedna žákyně měla individuální studijní plán ze zdravotních důvodů. 13

15 8. Poznatky z uplatnění absolventů školy na trhu práce, úspěšnost přijetí ke studiu na vysokých školách Ve školním roce 2012/2013 odmaturovalo na našem gymnáziu ve čtyřech třídách celkem 115 studentů. Na vysoké školy si podalo přihlášku všech 115 studentů a to v počtu 1 6 přihlášek. Na vysokou školu bylo přijato 109 studentů, což činí 94,78 % z počtu všech, kteří odmaturovali. Počet přihlášených na VŠ a přijatých na VŠ podle tříd (počítána pouze jedna přihláška a jedno přijetí nebo nepřijetí): třída odmaturovali přihlášeni na VŠ přijati 4.A B OA OB Počet přijatých na VŠ podle vysokých škol a fakult: město vysoká škola fakulta Počet přijatých Praha Univerzita Karlova Fakulta filozofická 1 Fakulta právnická 1 Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 Brno České vysoké učení technické Vysoká škola ekonomická Česká zemědělská univerzita Vysoké učení technické Fakulta architektury 3 Fakulta biomedicínckého inž. 1 Fakulta mezinárodních vztahů 4 Fakulta podnikohospodářská 3 Fakulta životního prostředí 1 Fakulta tropického zemědělství 1 Fakulta lesnicko-dřevařská 1 Fakulta informačních technologií 4 Fakulta podnikatelská 1 Fakulta chemická 3 Fakulta strojní inženýrství 6 Fakulta stavební 5 Fakulta informatiky 1 14

16 Masarykova univerzita Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Fakulta ekonomicko-správní 4 Fakulta lékařská 2 Fakulta sociálních studií 3 Fakulta pedagogická 4 Fakulta právnická 1 Fakulta přírodovědecká 4 Fakulta informatiky 1 Fakulta filozofická 3 Fakulta regionálního rozvoje a 2 teritoriálních studií Provozně ekonomická fakulta 3 Fakulta zahradnická 2 Veterinární a farmaceutická univerzita Fakulta veterinárního hygieny a ekologie 1 Olomouc Hradec Králové Zlín Ostrava Univerzita obrany Univerzita Palackého Univerzita obrany Univerzita Tomáše Bati Ostravská univerzita Fakulta vojenských technologií 1 Fakulta filozofická 6 Fakulta lékařská 1 Fakulta pedagogická 3 Fakulta právnická 2 Fakulta přírodovědecká 6 Fakulta sportovních studií 3 Fakulta zdravotnických věd 1 Fakulta vojenského zdravotnictví 1 Fakulta humanitních studií 3 Fakulta managmentu a ekonomiky 1 Fakulta multimediálních komunikací 1 Fakulta filozofická 2 15

17 České Budějovice Plzeň Bratislava VŠ báňská Technická univerzita Ostrava Jihočeská univerzita Západočeská univerzita Univerzita Komenského Fakulta ekonomická 4 Fakulta bezpečnostního inženýrství 2 Fakulta pedagogická 1 Fakulta ekonomická 1 Fakulta pedagogická 2 Cambridge Univerzity of Cambridge Mathematics 1 Uvedené údaje jsou zpracovány ke dni 30. září Škola má vypracovánu vlastní metodiku zpracování výsledků a jednotlivé tabulky jsou vyhodnoceny na základě informací, které zpětně shromáždila od svých absolventů. Úspěšnost žáků při přijímacím řízení na vysoké školy ve srovnání s minulými roky mírně poklesla. 16

18 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Mezinárodní spolupráce a programy Projekt Naše Evropa-Můj kraj (Uherský Brod-Nîmes) Na jaře 2013 proběhl druhý ročník úspěšného projektu, který chce podpořit zájem o evropské regiony, jmenovitě Zlínský kraj v České republice a Languedoc-Roussillon ve Francii. Gymnázium Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a Gymnázium Alphonse Daudeta v Nîmes nabízejí studentům formou výměnného pobytu nejen možnost procvičit si libovolný cizí jazyk a zlepšit komunikaci s evropským kamarádem, ale také bohatý program, jenž se zaměřuje na prezentaci školy a regionu, jeho života, na poznání památek a tradic. Každý student si tak po absolvování pobytu odnáší do budoucna nejen krásné zážitky spjaté s pobytem, ale rovněž návrhy itinerářů v obou navštívených krajích, ze kterých bude moci při dalších návštěvách čerpat. Náplň projektu ctí Komenského požadavek názornosti ve výuce, ale sleduje důležitý cíl: Uvědomit si, že případné odlišnosti každého evropského regionu obohacují obraz celé Evropy, že v evropské kultuře najdeme také mnoho společného. V březnu se mohli čeští studenti seznámit s římskými památkami, absolvovali přednášku o římské architektuře a gladiátorských zápasech, navštívili Marseille evropské město kultury 2013, absolvovali výlet do Camargue a viděli krajinu v deltě Rhôny, prošli se uličkami a zákoutími Nîmes a poslechli si historii Aigues-Mortes. Součástí programu byla vycházka k moři. Při pobytu na Moravě měli Francouzi možnost vidět Jízdu králů ve Vlčnově, Muzeum JAK v Uherském Brodě, velice je zaujala exkurze do skláren v Květné a do pivovaru v Uherském Brodě, prohlédli si zámek ve Vizovicích a architekturu v Luhačovicích, ochutnali Vincentku, navštívili expozice ve Zlíně v budově 14 a 15, zavítali do Kroměříže a Květné zahrady. Celá skupina byla přivítaná starostou a zastupiteli UB a také hejtmanem a zastupiteli Zlínského kraje. V rámci projektu se uskutečnil v uherskobrodském Domě kultury koncert (Potajomná láska) o setkání moravské lidové písně a francouzského šansonu. Vystoupili Světlana Nálepková, Gabriela Vermelho, folklorní soubor Jakub a Joel Bros s kapelou. Joel Bros s kapelou při koncertu v Uherském Brodě 17

19 E-TWINNING BERLÍN 2013 Ve dnech se 8 studentů naší školy (Šárka Lukešová, Barbora Solníková, Magda Janigová, Dominika Lukášová, Martin Dvořák, Jan Machala, Tomáš Se,k, Radek Sucháček) zúčastnilo společného projektu se studenty Německa, Itálie a Rumunska v Berlíně. Cílem této akce bylo vzájemné poznávání kořenů Evropanů i hledání odlišností jednotlivých národů. Všichni studenti se zapojili do celoevropské soutěže na téma Ideální Evropan, zakládali novou fiktivní politickou stranu s proevropským programem, vytvářeli společný plán na budování nové Evropy. Náplní projektu byla i návštěva berlínských muzeí, okružní trasa kolem pozůstatků berlínské zdi i návštěva vězení Stasi. Oficiálním jazykem akce byla angličtina, ale studenti měli ideální možnost komunikovat i německy a rozhodně se v silné konkurenci neztratili. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci gymnázia. Mgr. Jana Řehořová Mgr. Jana Cahlová Naší studenti s německými v Berlíně 18

20 COMENIUS Estonsko 2013 Ve dnech se uskutečnila v Estonsku druhá pracovní schůzka učitelů a studentů Gymnázia J. A. Komenského Uherský Brod spolu s partnerskými školami v Německu, Španělsku, Estonsku, Rumunsku, Walesu, Turecku a Itálii v rámci projektu Comenius. Naši školu reprezentovaly Mgr. Hana Uhrová a Mgr. Martina Tichá, za studenty Miroslav Berka a Petr Šobáň ze třetího ročníku. Naším cílem cesty bylo město Kuressaare na ostrově Saaremaa, největším ostrově Estonska. Po půldenní prohlídce historické části hlavního města Tallinnu, kam jsme přiletěli na mezinárodní letiště, jsme se vydali autobusem a trajektem na tento ostrov pokrytý lesy a nedotčenou přírodou. Studenti byli ubytováni v rodinách, aby se co nejvíce zdokonalili v anglickém jazyce, seznámili se s estonskou kulturou a tradicemi. Měli svůj vlastní program, jehož součástí byly i předem připravené prezentace o rodné zemi. Učitelé se scházeli na projektových jednáních na gymnáziu v Kuressaare, plnili a prezentovali úkoly, které si již dříve stanovili. Mezi tyto patřila i výroba velikonočních balíčků, jejichž obsah měl ostatním zemím přiblížit tradice Velikonoc v té které zemi. Na balíčcích z České republiky pracovala Mgr. Hana Uhrová se svou skupinou žáků ze SA, kteří postupně dostávají balíčky z ostatních zemí a dovídají se tak o oslavě Velikonoc v jiných koutech Evropy. Proběhla i soutěž o nejlepší logo projektu. Velmi milé bylo přijetí všech učitelů starostou města. Jedno odpoledne bylo věnováno prohlídce lázeňského města Kuressaare, pro studenty i jejich vyučující byl také zorganizován půldenní výlet po ostrově Saaremaa s návštěvou několika tamních kostelů. Projekt s názvem BELIEVE IT OR NOT byl schválen Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy v Praze (NAEP) v únoru loňského roku. Velkou zásluhu na přípravě celého projektu má Mgr. Milena Šišáková, někdejší koordinátorka projektu Comenius, které patří velký dík. Další setkání se uskutečnilo v dubnu na Sardinii. Mgr. Hanka Uhrová Naše delegace se svými kamarády v Estonsku 19

21 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A VERNISÁŽ VÝTVARNÝCH DĚL Den otevřených dveří a Na několik hodin opravdu ožila celá škola, všude se něco dělo, zněla hudba, tancovalo se, sportovalo, dělaly se pokusy, řešily zajímavé úlohy a hlavolamy. Jedna z nejpoutavějších zastávek byla u mladých debrujárů - podívejte se: Vernisáž na Gymnáziu J. A. Komenského v Uherském Brodě se konala dne 30. listopadu 2012 byla bezpochyby příjemným zpestřením dne otevřených dveří, který je na naší škole připravován již tradičně. Druhý ročník se opět vydařil. Hosté měli příležitost vnímat školu nejen jako instituci, jejímž primárním úkolem je připravovat studenty na náročné studium na vysokých školách, ale také jako místo, kde je dobré se na chvíli zastavit a prohlédnout si řadu zajímavých děl vytvořených umělecky nadanými studenty gymnázia. Příjemnou atmosféru celé akce zpestřily písně folklorního souboru JAKUB. Řada obrazů byla prodána, hosté byli spokojení a celá akce byla velmi příjemná. 20

22 Soutěže a olympiády Počty účastníků soutěží a přehlídek v jednotlivých kolech školní rok 2012/2013 Soutěžě a přehlídky Počty účastníků název školní okresní krajské celostátní Olympiáda v českém jazyce 88 4 Soutěž v uměleckém přednesu Literární soutěže 1 6 Olympiáda v anglickém jazyce Citylingua Uherské Hradiště 3 skup. 45 Soutěž v německé konverzaci Olympiáda ze španělského jazyka Dějepisná olympiáda 5 2 Zeměpisná olympiáda Eurorebus Matematická olympiáda Logická olympiáda Pythagoriáda Matematický klokan 119 Internetová matematická olympiáda 6 Pisqworky 5 Přírodovědný klokan 31 Fyzikální olympiáda Fykosí fyziklání 5 Astronomická olympiáda 39 Biologická olympiáda Zelená stezka - zlatý list 5 5 Chemická olympiáda Soutěž v programování Bobřík informatiky 290 Středoškolská odborná činnost Pohár vědy NOBEL - debrujáři 8 8 bez kol 21

23 Sportovní akce 2012/2013 AKCE KDO KDY KDE SOUTĚŽ DOPROVOD Sprinterský víceboj H+D UB ŽSL Ondrůšková Přespolní běh H UO OF Pustinová 12 PO- ČET Umístění Ž-1.,S- 1.,2x1.,2x2., Přespolní běh D UO OF Pustinová 6 S-1.,1x1.,1x Přespolní běh H Bp/H KF Pustinová 12 ž-1.,s-3.1x1.,1x Přespolní běh D Bp/H KF Pustinová Basketbal H VIA UB OF Zemčík Přespolní běh H IV HK RF Pustinová Kopaná H UB OFPJM Zemčík Florbal H III UB Okrs.k. Zemčík Střelba H UB UBL Staš Střelba D UB UBL Staš Florbal H IV UB Okrs.k. Zemčík Hokej H UB UBL Viktorýn Florbal H IV UB OF Zemčík Basketbal H VIA ZL KF Zemčík Volejbal D UB UBL Staš, Zemčík Volejbal H UB UBL Staš, Zemčík Šachy H IV UH OF Hrdá Sálová kopaná H UB UBL Zemčík Florbal H-V UB OF Zemčík Florbal D-V UB OF Zemčík Florbal D-V UB KF Zemčík Florbal D-V UB kval.rep.f Zemčík Florbal D-V Jedov. Rep.fin. Zemčík Basketbal H 4.4. UB UBL Zemčík Silový pětiboj ml UB ŽSL Hladiš Silový pětiboj st UB ŽSL Hladiš Velikonoční laťka H UB UBL Pustinová Velikonoční laťka D UB UBL Pustinová Basketbal - Rotary MML H-st UB Staš Basketbal - Rotary MML H-ml UB Staš Basketbal - Rotary MML D-st UB Staš Basketbal - Rotary MML D-ml UB Staš Florbal H-V UB UBL Zemčík Florbal D-V UB UBL Zemčík Atletika H UB UBL Hrdá Atletika D UB UBL Hrdá OVOV odznak zdatnosti H-IIId 6.6. UB OF Pustinová OVOV odznak zdatnosti H-IVj 6.6. UB OF Pustinová OVOV odznak zdatnosti D-IIId 6.6. UB OF Pustinová 4 3.d, 2x1.j, 1x3.j OVOV odznak zdatnosti D-IIId Val.Mez KF Pustinová 3 5.D, 6.D, 14.Ch Kopaná H UB UBL Zemčík 15 22

24 Největší sportovní úspěchy: Nádherného úspěchu dosáhly naše florbalistky. Na mistrovství republiky středních škol vybojovaly stříbrné medaile. Dne 19. října v Hradci Králové uspěli naší starší žáci, když vybojovali na republikovém finále přespolního běhu bronzové medaile. Výsledky Uherskobrodské ligy v kategorii chlapců i dívek jsme jako loni opět zvítězili. 23

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2009/2010

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2009/2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2009/2010 0 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 1 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 V Uherském Brodě dne 4. září 2002 RNDr. Karel Radil ředitel školy Charakteristika školského zařízení

Více

Zpracovala a předkládá: Mgr. Lenka Řebíčková, ředitelka školy. V České Lípě 30. 9. 2013

Zpracovala a předkládá: Mgr. Lenka Řebíčková, ředitelka školy. V České Lípě 30. 9. 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracovala a předkládá: Mgr. Lenka Řebíčková, ředitelka školy podpis Razítko organizace V České Lípě 30. 9. 2013 Školská rada projednala a schválila

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 - 3 - TATO VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAHUJE DVĚ ČÁSTI: 1) Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium Pelhřimov šk. rok

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 Gymnázium Uherské Hradiště Obsah: 1. Charakteristika školského zařízení... 3 2. Přehled vzdělávacích programů... 4 3. Údaje o pracovnících školy... 6 4. Údaje o dalším vzdělávání

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace. 5. května 620, 432 01 Kadaň

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace. 5. května 620, 432 01 Kadaň VÝROČNÍ ZPRÁVA Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace 5. května 620, 432 01 Kadaň Předkládá: Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D., ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva 2003/2004

Výroční zpráva 2003/2004 1 Výroční zpráva 2003/2004 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Gymnázium, Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, PSČ 686 17 Zřizovatel: Zlínský kraj adresa: tř. T. Bati 3792 760 01 Zlín Ředitel: doc.

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

NÁVŠTĚVA VELVYSLANCE USA V ČESKÉ REPUBLICE RICHARDA W. GRABERA A JEHO BESEDA SE ŽÁKY ŠKOLY (Zlín, květen 2008)

NÁVŠTĚVA VELVYSLANCE USA V ČESKÉ REPUBLICE RICHARDA W. GRABERA A JEHO BESEDA SE ŽÁKY ŠKOLY (Zlín, květen 2008) NÁVŠTĚVA VELVYSLANCE USA V ČESKÉ REPUBLICE RICHARDA W. GRABERA A JEHO BESEDA SE ŽÁKY ŠKOLY (Zlín, květen 2008) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Slovo ředitele 3 Charakteristika školy 4 Ze života školy 6 Vedení školy,

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005/2006

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005/2006 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Slovo ředitele 3 Charakteristika školy 4 Vedení školy, předsedové předmětových komisí a třídní učitelé 7 Absolventi 2006 8 Vzdělávací programy školy 9 Údaje o pracovnících školy 14

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská 293, 753 11 Hranice www.gymnaziumhranice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Hranice, září 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 4

Více