Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

2 Preambule Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod působí ve Zlínském kraji jako vzdělávací instituce, která připravuje žáky především ke studiu na vysoké škole. Poskytuje studentům nejen přístup k vědomostem v jednotlivých oborech, ale rovněž vytváří podmínky pro realizaci širokého společenského, kulturního a sportovního života, tak aby byl položen kvalitní základ pro komplexní střední vzdělání. Nicméně stejně jako každá jiná instituce i naše škola reflektuje vývoj a trendy ve svém okolí. Ve školním roce 2012/2013 zaznamenalo naše gymnázium celou řadu událostí, které se dotýkaly výchovně vzdělávacího procesu, materiálně technického zabezpečení, mezinárodní spolupráce, mimoškolních činností a soutěží. V oblasti výchovy a vzdělávání nadále škola kladla důraz na využívání multimediální techniky, týmovou práci a interaktivitu výuky prostřednictvím ICT. Výuka v osmiletém i čtyřletém vzdělávacím cyklu pokračovala podle vlastního školního vzdělávacího programu. Nastupující žáci prvních ročníků, tak jako v minulých letech, absolvovali adaptační kurzy, které jim usnadnily začlenění do nového kolektivu a přechod do náročného gymnaziálního studia. Nadále probíhala spolupráce v oblasti kariérového poradenství s KPPP ve Zlíně. O vysokých nárocích kladených na studenty svědčí také fakt, že úspěšné složení maturitní zkoušky na naší škole garantuje studentům kvalitní připravenost pro další studium zejména na vysokých školách. Naši absolventi jsou schopni obstát v náročných podmínkách vysokoškolského studia a toto studium úspěšně dokončit. A to se netýká pouze tuzemských vysokých škol, ale také zahraničních univerzit. Nelze opomenout Michala Buráně, který pokračuje ve studiu na University of Cambridge. V oblasti materiálně technického zabezpečení se nám podařilo v rámci projektu EU peníze středním školám Moderní výuka s využitím ICT vybavit 10 učeben multimediální technikou a další finanční prostředky jsme získali na nákup výpočetní techniky, což umožnilo částečnou výměnu morálně zastaralých počítačů. Ve spolupráci s Gymnáziem Uherské Hradiště byly zahájeny práce na projektu Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech na ZŠ a SŠ. Tento projekt je zaměřený na zavádění digitální a měřící techniky do vyučování a podporuje praktickou činnost žáků. Byl rovněž schválen investiční záměr, který řeší výměnu netěsnících oken v historické budově gymnázia. Zřizovatel pro tuto náročnou akci alokoval nemalé finanční prostředky. Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem představitelům Zlínského kraje, kteří se podstatnou měrou zasloužili o to, že historická budova uherskobrodského gymnázia bude zachována i pro příští generace. 1

3 Mezinárodní spolupráce se zahraničními školami byla realizována v rámci projektu e-twinning, kterého se účastní střední školy z italského Gubia, německého Berlína a rumunského Sibiu. Projekt řeší problematiku vytváření evropské identity u mladé generace. Dalším projektem, na kterém se naše škola podílela, je projekt Comenius, kde mezi naše partnery patří střední školy z Německa, Španělska, Itálie, Estonska, Velké Británie, Rumunska a Turecka. Tento projekt je zaměřen na vztah víry a mladých lidí. Významného úspěchu dosáhlo naše gymnázium v programu zaměřeném na podporu talentovaných žáků Excelence středních škol vyhlašovaného MŠMT. Mezi středními školami Zlínského kraje obsadilo 1. místo. Značnou měrou se na tomto úspěchu podílel Michal Buráň svými vynikajícími výsledky ať již v celostátních kolech matematických olympiád, respektive v mezinárodních soutěžích. Na tomto místě zmiňuji jeho vynikající 3. místo v mezinárodním kole matematické olympiády v Kolumbii. Tak jako v minulých letech škola organizovala lyžařský kurz v rakouských Alpách, tradicí se již stává sportovní kurz v severní Itálii a pokračující spolupráce s gymnáziem ve francouzském Nimes. Významnou úlohu sehrává gymnázium při organizaci krajského kola Soutěže v programování a Středoškolské odborné činnosti. V minulém školním roce naše gymnázium zaznamenalo také negativní trend spočívající v nárůstu počtu žáků, kteří studium předčasně ukončili, převážně z důvodů jejich neochoty akceptovat školou nastavené garantované výstupy. S takovými studenty se však rozloučíme předčasně i v budoucích letech. V návaznosti na výše uvedená fakta lze konstatovat, že Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky nabízí kvalitní přípravu pro další studium na vysokých školách, nadstandardní možnosti volby profilových předmětů, které korespondují s požadavky vysokých škol a v neposlední míře možnost seberealizace a rozvíjení individuálních zájmů. Výuka probíhá s podporou kvalitního technického zázemí s vysokými nároky na studenty, ale v přátelské atmosféře. Uherský Brod, RNDr. Jaroslav Krpal ředitel školy 2

4 1. Základní údaje o škole Název školy, sídlo, odloučená pracoviště Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Komenského 169, Uherský Brod, PSČ Zřizovatel Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, Zlín Ředitel školy (statutární orgán): RNDr. Jaroslav Krpal Zástupce ředitele jako statutárního orgánu: RNDr. Drahoslav Viktorýn Zástupce ředitele: Mgr. Karel Machálek, Mgr. Eva Kopečná Adresy a telefonní čísla pro dálkový přístup tel.: spojovatelka - Dana Mikesková ředitel školy - RNDr. Jaroslav Krpal zástupce Mgr. Karel Machálek web: Datum zápisu do školského rejstříku: Součásti školy Gymnázium J. A. Komenského kapacita 720 žáků Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky kapacita 200 žáků školní jídelna kapacita 600 jídel Učebnový pavilon po realizaci zateplení hlavních budov a výměny oken 3

5 2. Školská rada Byla zřízena k 1. lednu 2006 a od pracuje v níže uvedeném složení. Předsedkyně: Mgr. Lenka Ertlová Zástupci nezletilých žáků a zletilých žáků Zdeněk Masařík, jednatel firmy Agrikol, s.r.o. Mgr. Marek Ogrodník, oblastní ředitel OVB. Zástupci pedagogických pracovníků školy Mgr. Lenka Ertlová, středoškolská profesorka s aprobací český jazyk, dějepis, Mgr. Radislav Staš, středoškolský profesor s aprobací biologie, tělesná výchova Zástupci zřizovatele Ing. Ladislav Kryštof, radní pro kulturu a cestovní ruch Zlínského kraje, Ing. Pavel Josefík, vedoucí zakázky CGM Czech a. s. 4

6 3. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Typ školy Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu k Gymnázium osmileté ,1 Gymnázium čtyřleté ,5 Přepočtený počet ped. pracovníků Počet žáků na přepočteného ped. pracovníka 48,2 12,6 Typ Počet žáků Přepočtený počet školského zařízení k pracovníků Školní jídelna 607 6,5 Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole * Při škole pracuje občanské sdružení s názvem Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě, jehož registrace byla provedena MV ČR dne * Na škole velmi intenzivně pracuje Asociace školních sportovních klubů. Přehled vzdělávacích oborů - gymnázium Vyučované obory ve školním roce 2012/2013 Kód oboru (KKOV) Součást školy Denní studium Počet žáků Ukončilo M Gymnázium osmileté 7941K81 škola Gymnázium čtyřleté 7941K41 škola Přehled vzdělávacích kurzů jazyková škola Kurzy vyučované ve školním roce 2012/2013 Součást školy Denní studium Počet žáků Ukončilo SJZ či FCE AJ - začátečníci škola 7 0 AJ mírně pokročilí škola 7 0 AJ středně pokročilí škola 11 0 AJ příprava ke SJZ a FCE škola SJZ + 22 FCE + 2 B1 (i externě) Vzdělávací kurzy na Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky absolvovalo 47 frekventantů. Kromě přípravy na státní jazykovou zkoušku základní (SJZ) umožňuje škola od školního roku 2012/2013 ve spolupráci s British Council i složení mezinárodně uznávané zkoušky First Certificate in English (FCE). 5

7 Údaje o pracovnících školy Pedagogický sbor ve školním roce 2012/2013 k datu počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 50 48,09 Externí pracovníci 1 0,10 Uvolněný člen zastupitelstva Ing. Petr Vrána místostarosta Uherského Brodu Mateřská dovolená 7 zaměstnankyň (z toho 6 pedagogických) Věková struktura pedagogických pracovníků Věk (k datu ) Počet let let let a více let 10 6

8 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 poř. Pracovní zařazení Úvazek Kvalifikace 7 Roků ped. praxe číslo Funkce Stupeň vzdělání, aprobace 1. Mgr. Ančincová Yveta Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-FY PhDr. Bros-Svobodová Jana Učitel 1,00 vysokoškolské, ČJ-FJ Mgr. Bušíková Ivona Učitel 1,00 vysokoškolské, ČJ-RJ Mgr.Cahlová Jana Učitel 1,00 vysokoškolské, ČJ-AJ Mgr. Ertlová Lenka Učitel 1,00 vysokoškolské, ČJ-DĚ Mgr. Fornůsková Martina Učitel 0,29 vysokoškolské FJ Mgr. Gergela Michal Ředitel školy 1,00 vysokoškolské, FY-CH Mgr. Goldmannová Jarmila Učitel 1,00 Vysokoškolské, AJ-ČJ Mgr. Hauerlandová Zuzana Učitel 1,00 vysokoškolské, ČJ-OV Mgr. Hladiš Jiří Učitel 1,00 vysokoškolské, ZE-TV Mgr. Vlasta Hrdá Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-TV PaedDr. Kočař Jan Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-FY Mgr. Kolouchová Radka Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-INF Mgr. Kopečná Eva Zást. řed. školy 1,00 vysokoškolské, ČJ-DĚ Mgr. Kopunec Radim Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-FY Mgr. Koubová Monika Učitel 1,00 vysokoškolské, NJ-HV Mgr. Koutný Roman Učitel 1,00 vysokoškolské, FY-INF RNDr. Krpal Jaroslav Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-BI Mgr. Kryštofová Ivana Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-DG Mgr. Eva Kubišová Učitel 0,76 vysokoškolské, NJ-ZSV Mgr. Lečbych Pavel Učitel 1,00 vysokoškolské, VV-ZSV Mgr. Lukáš Vojtěch Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-CH Mgr. Machálek Karel Zást. řed. školy 1,00 vysokoškolské, ZE-TV Mgr. Lenka Manová Učitel 1,00 Vysokoškolské, FJ-DĚ Mgr. Helena Matrasová Učitel 1,00 vysokoškolské, AJ-ZSV Mgr. Mikesková Monika Učitel 1,00 vysokoškolské, NJ-OV Mgr. Ondrušková Alena Učitel 1,00 vysokoškolské, BI-TV PhDr. Ortová Jana Učitel 0,76 vysokoškolské, ČJ-NJ Mgr. Janíková Hana Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-AJ Pomajbík Petr Učitel 1,00 vysokoškolské, CH-BI Mgr. Pomykalová Blažena Učitel 1,00 vysokoškolské, ČJ-LA Mgr. Prchlíková Jaroslava Učitel 1,00 vysokoškolské, AJ-DĚ Prokopová Miriam Učitel 1,00 středoškolské, ŠJ Mgr. Pustinová Jana Učitel 1,00 vysokoškolské, NJ-TV RNDr. Rytířová Božena Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-FY-INF Mgr. Řehořová Jana Učitel 1,00 vysokoškolské, AJ-DĚ Mgr. Říhová Veronika Učitel 1,00 vysokoškolské, NJ-CH Mgr. Slabák Ladislav Učitel 1,00 vysokoškolské, ČJ-VV PhDr. Slabáková Věra Učitel 0,95 vysokoškolské, ČJ-AJ Mgr. Sochorcová Ilona Učitel 0,90 vysokoškolské, ŠJ-AJ Mgr. Střelcová Monika Učitel 1,00 vysokoškolské, NJ Mgr. Staš Radislav Učitel 1,00 vysokoškolské, BI-TV Mgr. Šedová Jaroslava Učitel 1,00 vysokoškolské, ČJ-OV RNDr. Škrabal Jaromír Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-CH-INF Mgr. Tichá Martina Učitel 1,00 vysokoškolské, AJ-NJ Mgr. Uhrová Hana Učitel 1,00 vysokoškolské, ČJ-AJ PhDr. Veselková Marie Učitel 1,00 vysokoškolské, AJ-RJ RNDr. Viktorýn Drahoslav Zást. řed. školy 1,00 vysokoškolské, MA-FY-INF Mgr. Vrba Roman Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-CH Mgr. Zemčík Zdeněk Učitel 1,00 vysokoškolské, ZE-TV 28 Externisté 1. Mgr. Pavel Martinka Kněz 0,10 vysokoškolské, NÁB

9 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje Až na dvě výjimky měli všichni pedagogičtí pracovníci vyučující v tomto školním roce odbornou a pedagogickou způsobilost pro výuku na středních školách. Požadovaná kvalifikovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2012/2013 v % Požadovaný stupeň vzdělání 96 Kvalifikovanost výuky 96 Nepedagogičtí pracovníci školy ve školním roce 2012/2013 počet fyzických osob K datu přepočtené úvazky Interní pracovníci 22 20,2 Externí pracovníci - - Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání poř. číslo Funkce Obor 1. Mikesková Dana Hospodářka 1 úplné střední 2. Špíšková Marcela Účetní 1 úplné střední 3. Vrbová Ivana admin. Pracovnice 1 úplné střední 4. Ing. Naď Igor správce sítě 1 vysokoškolské 5. Pindešová Andrea prac.inf.centra 1 střední odborné 6. Uher Jaroslav školník, topič 1,25 střední 7. Slinták Václav údržbář, topič 1,25 střední 8. Sedláčková Andrea uklizečka 0,84 základní 9. Horňáková Ludmila uklizečka 0,84 základní 10. Kandrnálová Jana uklizečka 0,84 základní 11. Šrámková Věra uklizečka 0,84 základní 12. Švestková Eva uklizečka 0,84 základní 13. Nevařilová Marie uklizečka 0,67 základní 14. Zítková Anežka uklizečka 0,50 základní 15. Kůrová Bronislava uklízečka 0,67 střední odborné 16. Straková Dana vedoucí šk. kuchyně 1 úplné střední 17. Plášková Libuše vedoucí kuchařka 1 střední odborné 18. Stojaspalová Jarmila samostatná kuchařka 1 střední odborné 19. Novotná Ivana kuchařka 1 střední odborné 20. Uhrová Vlasta kuchařka 1 střední odborné 21. Býšková Monika kuchařka 0,5 střední odborné 22. Zajdová Petra samostatná kuchařka 1 střední odborné 8

10 4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Vzhledem k redukci rozpočtových prostředků byla tento školní rok v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků velmi obtížná situace s ohledem na velmi omezené finanční možnosti v oblasti přímých výdajů. Bylo realizováno pouze 10 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 16 pedagogů. Celkový přehled lze rozdělit do tří základních oblastí: a) celkem 5 vzdělávacích akce zaměřených na rozvoj jazykových dovedností vyučujících cizích jazyků - motivační setkání vyučujících angličtiny 2 vyučující, - seminář pro vyučující němčiny 3 vyučující, Celkové náklady na kurzovné činily 3868,- Kč, úhrada cestovních nákladů činila 1321,- Kč, b) celkem 8 vzdělávacích akcí zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků v profesních oborech matematika, fyzika, chemie, dějepis, český jazyk - alternativní metody v ČJL 1 vyučující, - FY termodynamika 1 vyučující, - Habsburkové 1 vyučující, - stylistika 1 vyučující, - arabsko-izraelský konflikt 2 vyučující. - moderní výuka chemie 1 vyučující - matematika geogebra 2 vyučující - židé, dějiny a kultura 2 vyučující Celkové náklady na kurzovné činily Kč, úhrada cestovních nákladů činila 4541,- Kč. c) pouze 1 vzdělávací akce pro vedení školy profesní rozvoj řídícího pracovníka (2 pracovníci) Celkové náklady na kurzovné činily 1420,- Kč, úhrada cestovních nákladů 365,- Kč. Pro nepedagogické pracovníky zabezpečila škola 6 školení, seminářů a kurzů. - evidence majetku, odpisy - legislativní změny v PAM - přezkoušení topiče kotelny - spisová a archivní služba - seminář PAM roční zúčtování a daně Celková cena kursovného těchto školení, kurzů a seminářů činila 7024,- Kč, částka vynaložená na cestovní náklady všech školení byla 836,- Kč. 9

11 5. Údaje o přijímacím řízení Žáci přihlášení ke studiu pro školní rok 2013/2014 Z toho Název a kód oboru Celkem Do víceletého gymnázia Do učebních oborů (ZZ) Do studijních oborů Gymnázium 7941K Gymnázium 7941K Celkem Další doplňující údaje k přijímacímu řízení Kritéria přijímacího řízení se zaměřila na prospěch uchazečů v posledních dvou pololetích základní školy, na výsledky testu obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka. Ve čtyřletém gymnáziu rovněž na umístění na prvních třech místech v okresním či krajském kole soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT. Odvolací řízení proti rozhodnutí o nepřijetí pro školní rok 2013/2014 8letý studijní cyklus: Po přijímacích zkouškách bylo přijato 29 uchazečů, z toho 22 odevzdalo zápiskové lístky, celkem šest z nepřijatých podalo odvolání proti nepřijetí, 6 z nich bylo vyhověno. Celkem nastoupilo 28 žáků. 4letý studijní cyklus: Po přijímacích zkouškách bylo přijato 60 uchazečů. Odvolání proti nepřijetí podalo celkem 23 zájemců o studium. V první fázi bylo odevzdáno 36 zápisových lístků. Celkem 23 uchazečům bylo na odvolání vyhověno, po prvním kole bylo přijato 58 žáků. Druhé kolo nebylo organizováno, protože v prvním kole byly oba vzdělávací obory naplněny. Žáci přijatí ke studiu pro školní rok 2013/2014 Z toho Název a kód oboru Celkem Do víceletého Gymnázia Do učebních oborů (ZZ) Do studijních oborů Gymnázium 7941K Gymnázium 7941K Přijatí celkem

12 6. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělání žáků Celkový prospěch žáků ve škole na konci uplynulého školního roku Gymnázium osmileté Gymnázium - čtyřleté Počet žáků k Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo k Neklasifikováno k Prospělo po opr. zkouškách Neklasifikováno Komentář analyzující prospěch žáků, včetně problematiky neprospěchu Průměrný prospěch na konci školního roku se pohyboval v rozmezí 1,34 2,22. Průměry dosažené žáky primy (1,34) svědčí o tom, že studijně žáci dobře zvládli přechod z 1.stupně ZŠ, a to i při vyšších nárocích a v prostředí silnější konkurence. Při porovnání maturitních ročníků mají oba typy studia stejné průměry. Ze 607 žáků na konci roku prospělo s vyznamenáním 177 žáků, což činí 29,16%. V prvním a ve druhém pololetí bylo uděleno celkem 54 pochval ředitele školy a 74 pochval třídního učitele. Celkem 4 žáci k datu klasifikační porady neprospěli, 5 mělo prodlouženo klasifikační období. Opravnou zkoušku v řádném srpnovém termínu úspěšně složili 2 studenti, dva ve studiu nepokračují. Prodlouženou klasifikaci do konce září všichni úspěšně zvládli. MATURITNÍ ZKOUŠKY Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou (řádný termín) Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Průměrný žáků s vyznamenáním prospěch 4.A (3) 1,70 4.B (1) 1,45 OA (1) 1,66 OB (1) 1,89 Celkem ,68 Zhodnocení maturitní zkoušky Letos potřetí konali žáci maturitní zkoušku ve formě společné části, organizované celostátně v jedné úrovni, a části profilové, organizované školou. Ve společné části maturovali ze dvou předmětů - všichni z českého jazyka a literatury a buď z cizího jazyka, anebo matematiky. V profilové části si žáci vybírali volitelně 2 předměty z nabídky školy. Maturitní zkoušky probíhaly standardně v důstojné a klidné atmosféře a byly všemi čtyřmi předsedy maturitních komisí hodnoceny na závěrečné poradě velmi pozitivně. Vyzdvižena byla připravenost maturujících studentů, úroveň znalostí při odpovědích u vylosovaných témat a vede- 11

13 ní zkoušení pedagogy. V řádném termínu neuspěli ve společné části 4 žáci gymnázia, v profilové části maturity neuspěli 3 žáci. Dva žáci uzavírali maturitní ročník až v červnu, jedna studentka byla neúspěšná. V září kromě jednoho maturitní zkoušku úspěšně absolvovali. Celkový průměrný prospěch u maturitních zkoušek byl 1,68. Absolventi při slavnostním předání maturitního vysvědčení v kině Máj Seznam absolventů školního roku 2012/ A Baladová Vendula Borýsková Martina Brogowski Dominik Bruštíková Dagmar Drha Luděk Gagová Lucie Horecká Monika Husaříková Ludmila Kadlčíková Jana Kluková Barbora Kubiš Jan Kúdela Marek Lekešová Jana Mahdal Vít Málková Simona Maršálková Olga Mikel David Navrátilová Veronika Ondrušková Michaela Pěrková Denisa Pražák Marek Surá Tereza Sušilová Vendula Szajkó Patrik Šašinka Roman Ševčík Petr Urbanová Kristýna Válek Petr Vozár Miroslav Zemková Kateřina 4.B Berčíková Renáta Blahová Barbora Bulejková Michaela Cmolová Vendula Dvořáčková Klára Gazdíková Pavla Hándlová Barbora Hasoň Filip Horecká Kristýna Hruboš David Indra Patrik Jansková Veronika Kaňovský Jan Koláček Ondřej Lošťáková Nikola Machalová Nikola Matěj Aleš Michálková Aneta Mikulášková Sandra Nguyen Thuy Lien Raková Lucie Straussová Ingrid Šebáková Adéla Trávníčková Monika Trtková Ivana Trtková Marie Vaverková Jana Viktorýnová Michaela Vrágová Lucie Zemek Martin Oktáva A Andrýsek Michal Bidmonová Šárka Bobčíková Katka Dolinský Adam Dufková Petra Hanáková Michaela Havel Martin Hloušek Petr Hodný Jan Hovězák Petr Klčová Frederika Kohoutková Alena Krajsa Antonín Krystková Karolína Kunčarová Julie Lekešová Andrea Lukášová Silvie Mlčúchová Kristýna Pijáková Michaela Polanská Tereza Popelka Michal Savara Vojtěch Smetana Martin Stejskalová Nikol Trtek Jan Večeřová Julie Výmola Patrik Žák Jakub Oktáva B Beňo David Blahová Petra Borýsková Klára Bujáčková Hana Buráň Michal Čuřík Martin Habarta Lukáš Habartová Vendula Juřeníková Martina Kadlčková Kateřina Koudelová Dita Kouřilová Anna Kovář Jakub Kubiš Daniel Kučera Roman Lečbych Martin Lysoněk Roman Máčala Radek Málková Nikola Manová Monika Mihel Rostislav Mošťková Monika Petráňová Kateřina Pěrka Matěj Rolencová Alena Sladký Jan Velecký Lukáš Vojtková Darina 12

14 7. Hodnocení výsledků výchovného působení Opatření k posílení kázně udělená během školního roku 2012/2013 Kázeňská opatření dle 10 vyhlášky č.13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, udělená v pololetí a na konci školního roku: Napomenutí třídním učitelem: 16 Důtka třídního učitele: 13 Důtka ředitele školy: 5 Podmíněné vyloučení ze studia: 0 Vyloučení ze studia: 0 Pochvaly udělené během školního roku 2012/2013 Pochvala třídního učitele: Pochvala ředitele školy: 74 žákům 54 žákům Pochvaly třídního učitele a pochvaly ředitele školy byly uděleny žákům za příkladnou a úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách, za několikaletou úspěšnou práci ve folklorním souboru školy a za vzornou sportovní reprezentaci, za pomoc při organizaci krajského kola SOČ. Snížené stupně z chování na konci školního roku Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 3 0,5% 3 - neuspokojivé 0 0% Neomluvené hodiny za školní rok 2012/2013 Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 121 0,57 (celkem hodin) 2. pololetí 34 0,12 (celkem hodin) za školní rok 155 0,31 (celkem hodin) Údaje o integrovaných žácích Ve školním roce 2012/2013 studoval na škole jeden student s mimořádným nadáním Michal Buráň, výborný matematik a fyzik. Dále jedna žákyně měla individuální studijní plán ze zdravotních důvodů. 13

15 8. Poznatky z uplatnění absolventů školy na trhu práce, úspěšnost přijetí ke studiu na vysokých školách Ve školním roce 2012/2013 odmaturovalo na našem gymnáziu ve čtyřech třídách celkem 115 studentů. Na vysoké školy si podalo přihlášku všech 115 studentů a to v počtu 1 6 přihlášek. Na vysokou školu bylo přijato 109 studentů, což činí 94,78 % z počtu všech, kteří odmaturovali. Počet přihlášených na VŠ a přijatých na VŠ podle tříd (počítána pouze jedna přihláška a jedno přijetí nebo nepřijetí): třída odmaturovali přihlášeni na VŠ přijati 4.A B OA OB Počet přijatých na VŠ podle vysokých škol a fakult: město vysoká škola fakulta Počet přijatých Praha Univerzita Karlova Fakulta filozofická 1 Fakulta právnická 1 Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 Brno České vysoké učení technické Vysoká škola ekonomická Česká zemědělská univerzita Vysoké učení technické Fakulta architektury 3 Fakulta biomedicínckého inž. 1 Fakulta mezinárodních vztahů 4 Fakulta podnikohospodářská 3 Fakulta životního prostředí 1 Fakulta tropického zemědělství 1 Fakulta lesnicko-dřevařská 1 Fakulta informačních technologií 4 Fakulta podnikatelská 1 Fakulta chemická 3 Fakulta strojní inženýrství 6 Fakulta stavební 5 Fakulta informatiky 1 14

16 Masarykova univerzita Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Fakulta ekonomicko-správní 4 Fakulta lékařská 2 Fakulta sociálních studií 3 Fakulta pedagogická 4 Fakulta právnická 1 Fakulta přírodovědecká 4 Fakulta informatiky 1 Fakulta filozofická 3 Fakulta regionálního rozvoje a 2 teritoriálních studií Provozně ekonomická fakulta 3 Fakulta zahradnická 2 Veterinární a farmaceutická univerzita Fakulta veterinárního hygieny a ekologie 1 Olomouc Hradec Králové Zlín Ostrava Univerzita obrany Univerzita Palackého Univerzita obrany Univerzita Tomáše Bati Ostravská univerzita Fakulta vojenských technologií 1 Fakulta filozofická 6 Fakulta lékařská 1 Fakulta pedagogická 3 Fakulta právnická 2 Fakulta přírodovědecká 6 Fakulta sportovních studií 3 Fakulta zdravotnických věd 1 Fakulta vojenského zdravotnictví 1 Fakulta humanitních studií 3 Fakulta managmentu a ekonomiky 1 Fakulta multimediálních komunikací 1 Fakulta filozofická 2 15

17 České Budějovice Plzeň Bratislava VŠ báňská Technická univerzita Ostrava Jihočeská univerzita Západočeská univerzita Univerzita Komenského Fakulta ekonomická 4 Fakulta bezpečnostního inženýrství 2 Fakulta pedagogická 1 Fakulta ekonomická 1 Fakulta pedagogická 2 Cambridge Univerzity of Cambridge Mathematics 1 Uvedené údaje jsou zpracovány ke dni 30. září Škola má vypracovánu vlastní metodiku zpracování výsledků a jednotlivé tabulky jsou vyhodnoceny na základě informací, které zpětně shromáždila od svých absolventů. Úspěšnost žáků při přijímacím řízení na vysoké školy ve srovnání s minulými roky mírně poklesla. 16

18 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Mezinárodní spolupráce a programy Projekt Naše Evropa-Můj kraj (Uherský Brod-Nîmes) Na jaře 2013 proběhl druhý ročník úspěšného projektu, který chce podpořit zájem o evropské regiony, jmenovitě Zlínský kraj v České republice a Languedoc-Roussillon ve Francii. Gymnázium Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a Gymnázium Alphonse Daudeta v Nîmes nabízejí studentům formou výměnného pobytu nejen možnost procvičit si libovolný cizí jazyk a zlepšit komunikaci s evropským kamarádem, ale také bohatý program, jenž se zaměřuje na prezentaci školy a regionu, jeho života, na poznání památek a tradic. Každý student si tak po absolvování pobytu odnáší do budoucna nejen krásné zážitky spjaté s pobytem, ale rovněž návrhy itinerářů v obou navštívených krajích, ze kterých bude moci při dalších návštěvách čerpat. Náplň projektu ctí Komenského požadavek názornosti ve výuce, ale sleduje důležitý cíl: Uvědomit si, že případné odlišnosti každého evropského regionu obohacují obraz celé Evropy, že v evropské kultuře najdeme také mnoho společného. V březnu se mohli čeští studenti seznámit s římskými památkami, absolvovali přednášku o římské architektuře a gladiátorských zápasech, navštívili Marseille evropské město kultury 2013, absolvovali výlet do Camargue a viděli krajinu v deltě Rhôny, prošli se uličkami a zákoutími Nîmes a poslechli si historii Aigues-Mortes. Součástí programu byla vycházka k moři. Při pobytu na Moravě měli Francouzi možnost vidět Jízdu králů ve Vlčnově, Muzeum JAK v Uherském Brodě, velice je zaujala exkurze do skláren v Květné a do pivovaru v Uherském Brodě, prohlédli si zámek ve Vizovicích a architekturu v Luhačovicích, ochutnali Vincentku, navštívili expozice ve Zlíně v budově 14 a 15, zavítali do Kroměříže a Květné zahrady. Celá skupina byla přivítaná starostou a zastupiteli UB a také hejtmanem a zastupiteli Zlínského kraje. V rámci projektu se uskutečnil v uherskobrodském Domě kultury koncert (Potajomná láska) o setkání moravské lidové písně a francouzského šansonu. Vystoupili Světlana Nálepková, Gabriela Vermelho, folklorní soubor Jakub a Joel Bros s kapelou. Joel Bros s kapelou při koncertu v Uherském Brodě 17

19 E-TWINNING BERLÍN 2013 Ve dnech se 8 studentů naší školy (Šárka Lukešová, Barbora Solníková, Magda Janigová, Dominika Lukášová, Martin Dvořák, Jan Machala, Tomáš Se,k, Radek Sucháček) zúčastnilo společného projektu se studenty Německa, Itálie a Rumunska v Berlíně. Cílem této akce bylo vzájemné poznávání kořenů Evropanů i hledání odlišností jednotlivých národů. Všichni studenti se zapojili do celoevropské soutěže na téma Ideální Evropan, zakládali novou fiktivní politickou stranu s proevropským programem, vytvářeli společný plán na budování nové Evropy. Náplní projektu byla i návštěva berlínských muzeí, okružní trasa kolem pozůstatků berlínské zdi i návštěva vězení Stasi. Oficiálním jazykem akce byla angličtina, ale studenti měli ideální možnost komunikovat i německy a rozhodně se v silné konkurenci neztratili. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci gymnázia. Mgr. Jana Řehořová Mgr. Jana Cahlová Naší studenti s německými v Berlíně 18

20 COMENIUS Estonsko 2013 Ve dnech se uskutečnila v Estonsku druhá pracovní schůzka učitelů a studentů Gymnázia J. A. Komenského Uherský Brod spolu s partnerskými školami v Německu, Španělsku, Estonsku, Rumunsku, Walesu, Turecku a Itálii v rámci projektu Comenius. Naši školu reprezentovaly Mgr. Hana Uhrová a Mgr. Martina Tichá, za studenty Miroslav Berka a Petr Šobáň ze třetího ročníku. Naším cílem cesty bylo město Kuressaare na ostrově Saaremaa, největším ostrově Estonska. Po půldenní prohlídce historické části hlavního města Tallinnu, kam jsme přiletěli na mezinárodní letiště, jsme se vydali autobusem a trajektem na tento ostrov pokrytý lesy a nedotčenou přírodou. Studenti byli ubytováni v rodinách, aby se co nejvíce zdokonalili v anglickém jazyce, seznámili se s estonskou kulturou a tradicemi. Měli svůj vlastní program, jehož součástí byly i předem připravené prezentace o rodné zemi. Učitelé se scházeli na projektových jednáních na gymnáziu v Kuressaare, plnili a prezentovali úkoly, které si již dříve stanovili. Mezi tyto patřila i výroba velikonočních balíčků, jejichž obsah měl ostatním zemím přiblížit tradice Velikonoc v té které zemi. Na balíčcích z České republiky pracovala Mgr. Hana Uhrová se svou skupinou žáků ze SA, kteří postupně dostávají balíčky z ostatních zemí a dovídají se tak o oslavě Velikonoc v jiných koutech Evropy. Proběhla i soutěž o nejlepší logo projektu. Velmi milé bylo přijetí všech učitelů starostou města. Jedno odpoledne bylo věnováno prohlídce lázeňského města Kuressaare, pro studenty i jejich vyučující byl také zorganizován půldenní výlet po ostrově Saaremaa s návštěvou několika tamních kostelů. Projekt s názvem BELIEVE IT OR NOT byl schválen Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy v Praze (NAEP) v únoru loňského roku. Velkou zásluhu na přípravě celého projektu má Mgr. Milena Šišáková, někdejší koordinátorka projektu Comenius, které patří velký dík. Další setkání se uskutečnilo v dubnu na Sardinii. Mgr. Hanka Uhrová Naše delegace se svými kamarády v Estonsku 19

21 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A VERNISÁŽ VÝTVARNÝCH DĚL Den otevřených dveří a Na několik hodin opravdu ožila celá škola, všude se něco dělo, zněla hudba, tancovalo se, sportovalo, dělaly se pokusy, řešily zajímavé úlohy a hlavolamy. Jedna z nejpoutavějších zastávek byla u mladých debrujárů - podívejte se: Vernisáž na Gymnáziu J. A. Komenského v Uherském Brodě se konala dne 30. listopadu 2012 byla bezpochyby příjemným zpestřením dne otevřených dveří, který je na naší škole připravován již tradičně. Druhý ročník se opět vydařil. Hosté měli příležitost vnímat školu nejen jako instituci, jejímž primárním úkolem je připravovat studenty na náročné studium na vysokých školách, ale také jako místo, kde je dobré se na chvíli zastavit a prohlédnout si řadu zajímavých děl vytvořených umělecky nadanými studenty gymnázia. Příjemnou atmosféru celé akce zpestřily písně folklorního souboru JAKUB. Řada obrazů byla prodána, hosté byli spokojení a celá akce byla velmi příjemná. 20

22 Soutěže a olympiády Počty účastníků soutěží a přehlídek v jednotlivých kolech školní rok 2012/2013 Soutěžě a přehlídky Počty účastníků název školní okresní krajské celostátní Olympiáda v českém jazyce 88 4 Soutěž v uměleckém přednesu Literární soutěže 1 6 Olympiáda v anglickém jazyce Citylingua Uherské Hradiště 3 skup. 45 Soutěž v německé konverzaci Olympiáda ze španělského jazyka Dějepisná olympiáda 5 2 Zeměpisná olympiáda Eurorebus Matematická olympiáda Logická olympiáda Pythagoriáda Matematický klokan 119 Internetová matematická olympiáda 6 Pisqworky 5 Přírodovědný klokan 31 Fyzikální olympiáda Fykosí fyziklání 5 Astronomická olympiáda 39 Biologická olympiáda Zelená stezka - zlatý list 5 5 Chemická olympiáda Soutěž v programování Bobřík informatiky 290 Středoškolská odborná činnost Pohár vědy NOBEL - debrujáři 8 8 bez kol 21

23 Sportovní akce 2012/2013 AKCE KDO KDY KDE SOUTĚŽ DOPROVOD Sprinterský víceboj H+D UB ŽSL Ondrůšková Přespolní běh H UO OF Pustinová 12 PO- ČET Umístění Ž-1.,S- 1.,2x1.,2x2., Přespolní běh D UO OF Pustinová 6 S-1.,1x1.,1x Přespolní běh H Bp/H KF Pustinová 12 ž-1.,s-3.1x1.,1x Přespolní běh D Bp/H KF Pustinová Basketbal H VIA UB OF Zemčík Přespolní běh H IV HK RF Pustinová Kopaná H UB OFPJM Zemčík Florbal H III UB Okrs.k. Zemčík Střelba H UB UBL Staš Střelba D UB UBL Staš Florbal H IV UB Okrs.k. Zemčík Hokej H UB UBL Viktorýn Florbal H IV UB OF Zemčík Basketbal H VIA ZL KF Zemčík Volejbal D UB UBL Staš, Zemčík Volejbal H UB UBL Staš, Zemčík Šachy H IV UH OF Hrdá Sálová kopaná H UB UBL Zemčík Florbal H-V UB OF Zemčík Florbal D-V UB OF Zemčík Florbal D-V UB KF Zemčík Florbal D-V UB kval.rep.f Zemčík Florbal D-V Jedov. Rep.fin. Zemčík Basketbal H 4.4. UB UBL Zemčík Silový pětiboj ml UB ŽSL Hladiš Silový pětiboj st UB ŽSL Hladiš Velikonoční laťka H UB UBL Pustinová Velikonoční laťka D UB UBL Pustinová Basketbal - Rotary MML H-st UB Staš Basketbal - Rotary MML H-ml UB Staš Basketbal - Rotary MML D-st UB Staš Basketbal - Rotary MML D-ml UB Staš Florbal H-V UB UBL Zemčík Florbal D-V UB UBL Zemčík Atletika H UB UBL Hrdá Atletika D UB UBL Hrdá OVOV odznak zdatnosti H-IIId 6.6. UB OF Pustinová OVOV odznak zdatnosti H-IVj 6.6. UB OF Pustinová OVOV odznak zdatnosti D-IIId 6.6. UB OF Pustinová 4 3.d, 2x1.j, 1x3.j OVOV odznak zdatnosti D-IIId Val.Mez KF Pustinová 3 5.D, 6.D, 14.Ch Kopaná H UB UBL Zemčík 15 22

24 Největší sportovní úspěchy: Nádherného úspěchu dosáhly naše florbalistky. Na mistrovství republiky středních škol vybojovaly stříbrné medaile. Dne 19. října v Hradci Králové uspěli naší starší žáci, když vybojovali na republikovém finále přespolního běhu bronzové medaile. Výsledky Uherskobrodské ligy v kategorii chlapců i dívek jsme jako loni opět zvítězili. 23

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 V Uherském Brodě dne 13. říjen 2006 Mgr. Michal Gergela

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 1 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Základní údaje o škole 2 Název školy, sídlo, odloučená

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2008

MATURITNÍ ROČNÍK 2008 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2008 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2008 MATURITNÍ ROČNÍK 2008 K maturitní zkoušce v roce 2008 se přihlásilo v řádném

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2010

MATURITNÍ ROČNÍK 2010 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2010 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2010 MATURITNÍ ROČNÍK 2010 K maturitní zkoušce v roce 2010 se přihlásilo v řádném

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014/2015 1 Preambule Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Preambule Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004 / 2005 obsah Charakteristika školy Zhodnocení současného stavu školy Vzdělávací programy školy Způsob zabezpečení odborné praxe Personální a statistické

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 se na doporučení Rady Olomouckého kraje zapojilo do Pilotního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ Gymnázium Židlochovice Koordinátoři projektu: Mgr. Dana Pauková, Mgr. Hana Vybíralová 1 Základní informace cíl: o motivovat žáky a studenty gymnázia

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2013/2014

Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2013/2014 Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2013/2014 Úspěchy žáků v mezinárodních kolech Středoevropská matematická olympiáda, kategorie A Poljak Marian sexta b 22. místo - bronzová medaile Úspěchy žáků v celostátních

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie 30 19 6 2 6

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 podle zákona č. 139/95 Sb., 17, pís. e a) Mendelovo gymnázium, Opava (MGO) Komenského 5, Opava, 746 01 škola s právní subjektivitou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více