Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

2 Preambule Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod působí ve Zlínském kraji jako vzdělávací instituce, která připravuje žáky především ke studiu na vysoké škole. Poskytuje studentům nejen přístup k vědomostem v jednotlivých oborech, ale rovněž vytváří podmínky pro realizaci širokého společenského, kulturního a sportovního života, tak aby byl položen kvalitní základ pro komplexní střední vzdělání. Nicméně stejně jako každá jiná instituce i naše škola reflektuje vývoj a trendy ve svém okolí. Ve školním roce 2012/2013 zaznamenalo naše gymnázium celou řadu událostí, které se dotýkaly výchovně vzdělávacího procesu, materiálně technického zabezpečení, mezinárodní spolupráce, mimoškolních činností a soutěží. V oblasti výchovy a vzdělávání nadále škola kladla důraz na využívání multimediální techniky, týmovou práci a interaktivitu výuky prostřednictvím ICT. Výuka v osmiletém i čtyřletém vzdělávacím cyklu pokračovala podle vlastního školního vzdělávacího programu. Nastupující žáci prvních ročníků, tak jako v minulých letech, absolvovali adaptační kurzy, které jim usnadnily začlenění do nového kolektivu a přechod do náročného gymnaziálního studia. Nadále probíhala spolupráce v oblasti kariérového poradenství s KPPP ve Zlíně. O vysokých nárocích kladených na studenty svědčí také fakt, že úspěšné složení maturitní zkoušky na naší škole garantuje studentům kvalitní připravenost pro další studium zejména na vysokých školách. Naši absolventi jsou schopni obstát v náročných podmínkách vysokoškolského studia a toto studium úspěšně dokončit. A to se netýká pouze tuzemských vysokých škol, ale také zahraničních univerzit. Nelze opomenout Michala Buráně, který pokračuje ve studiu na University of Cambridge. V oblasti materiálně technického zabezpečení se nám podařilo v rámci projektu EU peníze středním školám Moderní výuka s využitím ICT vybavit 10 učeben multimediální technikou a další finanční prostředky jsme získali na nákup výpočetní techniky, což umožnilo částečnou výměnu morálně zastaralých počítačů. Ve spolupráci s Gymnáziem Uherské Hradiště byly zahájeny práce na projektu Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech na ZŠ a SŠ. Tento projekt je zaměřený na zavádění digitální a měřící techniky do vyučování a podporuje praktickou činnost žáků. Byl rovněž schválen investiční záměr, který řeší výměnu netěsnících oken v historické budově gymnázia. Zřizovatel pro tuto náročnou akci alokoval nemalé finanční prostředky. Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem představitelům Zlínského kraje, kteří se podstatnou měrou zasloužili o to, že historická budova uherskobrodského gymnázia bude zachována i pro příští generace. 1

3 Mezinárodní spolupráce se zahraničními školami byla realizována v rámci projektu e-twinning, kterého se účastní střední školy z italského Gubia, německého Berlína a rumunského Sibiu. Projekt řeší problematiku vytváření evropské identity u mladé generace. Dalším projektem, na kterém se naše škola podílela, je projekt Comenius, kde mezi naše partnery patří střední školy z Německa, Španělska, Itálie, Estonska, Velké Británie, Rumunska a Turecka. Tento projekt je zaměřen na vztah víry a mladých lidí. Významného úspěchu dosáhlo naše gymnázium v programu zaměřeném na podporu talentovaných žáků Excelence středních škol vyhlašovaného MŠMT. Mezi středními školami Zlínského kraje obsadilo 1. místo. Značnou měrou se na tomto úspěchu podílel Michal Buráň svými vynikajícími výsledky ať již v celostátních kolech matematických olympiád, respektive v mezinárodních soutěžích. Na tomto místě zmiňuji jeho vynikající 3. místo v mezinárodním kole matematické olympiády v Kolumbii. Tak jako v minulých letech škola organizovala lyžařský kurz v rakouských Alpách, tradicí se již stává sportovní kurz v severní Itálii a pokračující spolupráce s gymnáziem ve francouzském Nimes. Významnou úlohu sehrává gymnázium při organizaci krajského kola Soutěže v programování a Středoškolské odborné činnosti. V minulém školním roce naše gymnázium zaznamenalo také negativní trend spočívající v nárůstu počtu žáků, kteří studium předčasně ukončili, převážně z důvodů jejich neochoty akceptovat školou nastavené garantované výstupy. S takovými studenty se však rozloučíme předčasně i v budoucích letech. V návaznosti na výše uvedená fakta lze konstatovat, že Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky nabízí kvalitní přípravu pro další studium na vysokých školách, nadstandardní možnosti volby profilových předmětů, které korespondují s požadavky vysokých škol a v neposlední míře možnost seberealizace a rozvíjení individuálních zájmů. Výuka probíhá s podporou kvalitního technického zázemí s vysokými nároky na studenty, ale v přátelské atmosféře. Uherský Brod, RNDr. Jaroslav Krpal ředitel školy 2

4 1. Základní údaje o škole Název školy, sídlo, odloučená pracoviště Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Komenského 169, Uherský Brod, PSČ Zřizovatel Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, Zlín Ředitel školy (statutární orgán): RNDr. Jaroslav Krpal Zástupce ředitele jako statutárního orgánu: RNDr. Drahoslav Viktorýn Zástupce ředitele: Mgr. Karel Machálek, Mgr. Eva Kopečná Adresy a telefonní čísla pro dálkový přístup tel.: spojovatelka - Dana Mikesková ředitel školy - RNDr. Jaroslav Krpal zástupce Mgr. Karel Machálek web: Datum zápisu do školského rejstříku: Součásti školy Gymnázium J. A. Komenského kapacita 720 žáků Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky kapacita 200 žáků školní jídelna kapacita 600 jídel Učebnový pavilon po realizaci zateplení hlavních budov a výměny oken 3

5 2. Školská rada Byla zřízena k 1. lednu 2006 a od pracuje v níže uvedeném složení. Předsedkyně: Mgr. Lenka Ertlová Zástupci nezletilých žáků a zletilých žáků Zdeněk Masařík, jednatel firmy Agrikol, s.r.o. Mgr. Marek Ogrodník, oblastní ředitel OVB. Zástupci pedagogických pracovníků školy Mgr. Lenka Ertlová, středoškolská profesorka s aprobací český jazyk, dějepis, Mgr. Radislav Staš, středoškolský profesor s aprobací biologie, tělesná výchova Zástupci zřizovatele Ing. Ladislav Kryštof, radní pro kulturu a cestovní ruch Zlínského kraje, Ing. Pavel Josefík, vedoucí zakázky CGM Czech a. s. 4

6 3. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Typ školy Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu k Gymnázium osmileté ,1 Gymnázium čtyřleté ,5 Přepočtený počet ped. pracovníků Počet žáků na přepočteného ped. pracovníka 48,2 12,6 Typ Počet žáků Přepočtený počet školského zařízení k pracovníků Školní jídelna 607 6,5 Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole * Při škole pracuje občanské sdružení s názvem Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě, jehož registrace byla provedena MV ČR dne * Na škole velmi intenzivně pracuje Asociace školních sportovních klubů. Přehled vzdělávacích oborů - gymnázium Vyučované obory ve školním roce 2012/2013 Kód oboru (KKOV) Součást školy Denní studium Počet žáků Ukončilo M Gymnázium osmileté 7941K81 škola Gymnázium čtyřleté 7941K41 škola Přehled vzdělávacích kurzů jazyková škola Kurzy vyučované ve školním roce 2012/2013 Součást školy Denní studium Počet žáků Ukončilo SJZ či FCE AJ - začátečníci škola 7 0 AJ mírně pokročilí škola 7 0 AJ středně pokročilí škola 11 0 AJ příprava ke SJZ a FCE škola SJZ + 22 FCE + 2 B1 (i externě) Vzdělávací kurzy na Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky absolvovalo 47 frekventantů. Kromě přípravy na státní jazykovou zkoušku základní (SJZ) umožňuje škola od školního roku 2012/2013 ve spolupráci s British Council i složení mezinárodně uznávané zkoušky First Certificate in English (FCE). 5

7 Údaje o pracovnících školy Pedagogický sbor ve školním roce 2012/2013 k datu počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 50 48,09 Externí pracovníci 1 0,10 Uvolněný člen zastupitelstva Ing. Petr Vrána místostarosta Uherského Brodu Mateřská dovolená 7 zaměstnankyň (z toho 6 pedagogických) Věková struktura pedagogických pracovníků Věk (k datu ) Počet let let let a více let 10 6

8 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 poř. Pracovní zařazení Úvazek Kvalifikace 7 Roků ped. praxe číslo Funkce Stupeň vzdělání, aprobace 1. Mgr. Ančincová Yveta Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-FY PhDr. Bros-Svobodová Jana Učitel 1,00 vysokoškolské, ČJ-FJ Mgr. Bušíková Ivona Učitel 1,00 vysokoškolské, ČJ-RJ Mgr.Cahlová Jana Učitel 1,00 vysokoškolské, ČJ-AJ Mgr. Ertlová Lenka Učitel 1,00 vysokoškolské, ČJ-DĚ Mgr. Fornůsková Martina Učitel 0,29 vysokoškolské FJ Mgr. Gergela Michal Ředitel školy 1,00 vysokoškolské, FY-CH Mgr. Goldmannová Jarmila Učitel 1,00 Vysokoškolské, AJ-ČJ Mgr. Hauerlandová Zuzana Učitel 1,00 vysokoškolské, ČJ-OV Mgr. Hladiš Jiří Učitel 1,00 vysokoškolské, ZE-TV Mgr. Vlasta Hrdá Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-TV PaedDr. Kočař Jan Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-FY Mgr. Kolouchová Radka Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-INF Mgr. Kopečná Eva Zást. řed. školy 1,00 vysokoškolské, ČJ-DĚ Mgr. Kopunec Radim Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-FY Mgr. Koubová Monika Učitel 1,00 vysokoškolské, NJ-HV Mgr. Koutný Roman Učitel 1,00 vysokoškolské, FY-INF RNDr. Krpal Jaroslav Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-BI Mgr. Kryštofová Ivana Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-DG Mgr. Eva Kubišová Učitel 0,76 vysokoškolské, NJ-ZSV Mgr. Lečbych Pavel Učitel 1,00 vysokoškolské, VV-ZSV Mgr. Lukáš Vojtěch Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-CH Mgr. Machálek Karel Zást. řed. školy 1,00 vysokoškolské, ZE-TV Mgr. Lenka Manová Učitel 1,00 Vysokoškolské, FJ-DĚ Mgr. Helena Matrasová Učitel 1,00 vysokoškolské, AJ-ZSV Mgr. Mikesková Monika Učitel 1,00 vysokoškolské, NJ-OV Mgr. Ondrušková Alena Učitel 1,00 vysokoškolské, BI-TV PhDr. Ortová Jana Učitel 0,76 vysokoškolské, ČJ-NJ Mgr. Janíková Hana Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-AJ Pomajbík Petr Učitel 1,00 vysokoškolské, CH-BI Mgr. Pomykalová Blažena Učitel 1,00 vysokoškolské, ČJ-LA Mgr. Prchlíková Jaroslava Učitel 1,00 vysokoškolské, AJ-DĚ Prokopová Miriam Učitel 1,00 středoškolské, ŠJ Mgr. Pustinová Jana Učitel 1,00 vysokoškolské, NJ-TV RNDr. Rytířová Božena Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-FY-INF Mgr. Řehořová Jana Učitel 1,00 vysokoškolské, AJ-DĚ Mgr. Říhová Veronika Učitel 1,00 vysokoškolské, NJ-CH Mgr. Slabák Ladislav Učitel 1,00 vysokoškolské, ČJ-VV PhDr. Slabáková Věra Učitel 0,95 vysokoškolské, ČJ-AJ Mgr. Sochorcová Ilona Učitel 0,90 vysokoškolské, ŠJ-AJ Mgr. Střelcová Monika Učitel 1,00 vysokoškolské, NJ Mgr. Staš Radislav Učitel 1,00 vysokoškolské, BI-TV Mgr. Šedová Jaroslava Učitel 1,00 vysokoškolské, ČJ-OV RNDr. Škrabal Jaromír Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-CH-INF Mgr. Tichá Martina Učitel 1,00 vysokoškolské, AJ-NJ Mgr. Uhrová Hana Učitel 1,00 vysokoškolské, ČJ-AJ PhDr. Veselková Marie Učitel 1,00 vysokoškolské, AJ-RJ RNDr. Viktorýn Drahoslav Zást. řed. školy 1,00 vysokoškolské, MA-FY-INF Mgr. Vrba Roman Učitel 1,00 vysokoškolské, MA-CH Mgr. Zemčík Zdeněk Učitel 1,00 vysokoškolské, ZE-TV 28 Externisté 1. Mgr. Pavel Martinka Kněz 0,10 vysokoškolské, NÁB

9 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje Až na dvě výjimky měli všichni pedagogičtí pracovníci vyučující v tomto školním roce odbornou a pedagogickou způsobilost pro výuku na středních školách. Požadovaná kvalifikovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2012/2013 v % Požadovaný stupeň vzdělání 96 Kvalifikovanost výuky 96 Nepedagogičtí pracovníci školy ve školním roce 2012/2013 počet fyzických osob K datu přepočtené úvazky Interní pracovníci 22 20,2 Externí pracovníci - - Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání poř. číslo Funkce Obor 1. Mikesková Dana Hospodářka 1 úplné střední 2. Špíšková Marcela Účetní 1 úplné střední 3. Vrbová Ivana admin. Pracovnice 1 úplné střední 4. Ing. Naď Igor správce sítě 1 vysokoškolské 5. Pindešová Andrea prac.inf.centra 1 střední odborné 6. Uher Jaroslav školník, topič 1,25 střední 7. Slinták Václav údržbář, topič 1,25 střední 8. Sedláčková Andrea uklizečka 0,84 základní 9. Horňáková Ludmila uklizečka 0,84 základní 10. Kandrnálová Jana uklizečka 0,84 základní 11. Šrámková Věra uklizečka 0,84 základní 12. Švestková Eva uklizečka 0,84 základní 13. Nevařilová Marie uklizečka 0,67 základní 14. Zítková Anežka uklizečka 0,50 základní 15. Kůrová Bronislava uklízečka 0,67 střední odborné 16. Straková Dana vedoucí šk. kuchyně 1 úplné střední 17. Plášková Libuše vedoucí kuchařka 1 střední odborné 18. Stojaspalová Jarmila samostatná kuchařka 1 střední odborné 19. Novotná Ivana kuchařka 1 střední odborné 20. Uhrová Vlasta kuchařka 1 střední odborné 21. Býšková Monika kuchařka 0,5 střední odborné 22. Zajdová Petra samostatná kuchařka 1 střední odborné 8

10 4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Vzhledem k redukci rozpočtových prostředků byla tento školní rok v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků velmi obtížná situace s ohledem na velmi omezené finanční možnosti v oblasti přímých výdajů. Bylo realizováno pouze 10 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 16 pedagogů. Celkový přehled lze rozdělit do tří základních oblastí: a) celkem 5 vzdělávacích akce zaměřených na rozvoj jazykových dovedností vyučujících cizích jazyků - motivační setkání vyučujících angličtiny 2 vyučující, - seminář pro vyučující němčiny 3 vyučující, Celkové náklady na kurzovné činily 3868,- Kč, úhrada cestovních nákladů činila 1321,- Kč, b) celkem 8 vzdělávacích akcí zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků v profesních oborech matematika, fyzika, chemie, dějepis, český jazyk - alternativní metody v ČJL 1 vyučující, - FY termodynamika 1 vyučující, - Habsburkové 1 vyučující, - stylistika 1 vyučující, - arabsko-izraelský konflikt 2 vyučující. - moderní výuka chemie 1 vyučující - matematika geogebra 2 vyučující - židé, dějiny a kultura 2 vyučující Celkové náklady na kurzovné činily Kč, úhrada cestovních nákladů činila 4541,- Kč. c) pouze 1 vzdělávací akce pro vedení školy profesní rozvoj řídícího pracovníka (2 pracovníci) Celkové náklady na kurzovné činily 1420,- Kč, úhrada cestovních nákladů 365,- Kč. Pro nepedagogické pracovníky zabezpečila škola 6 školení, seminářů a kurzů. - evidence majetku, odpisy - legislativní změny v PAM - přezkoušení topiče kotelny - spisová a archivní služba - seminář PAM roční zúčtování a daně Celková cena kursovného těchto školení, kurzů a seminářů činila 7024,- Kč, částka vynaložená na cestovní náklady všech školení byla 836,- Kč. 9

11 5. Údaje o přijímacím řízení Žáci přihlášení ke studiu pro školní rok 2013/2014 Z toho Název a kód oboru Celkem Do víceletého gymnázia Do učebních oborů (ZZ) Do studijních oborů Gymnázium 7941K Gymnázium 7941K Celkem Další doplňující údaje k přijímacímu řízení Kritéria přijímacího řízení se zaměřila na prospěch uchazečů v posledních dvou pololetích základní školy, na výsledky testu obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka. Ve čtyřletém gymnáziu rovněž na umístění na prvních třech místech v okresním či krajském kole soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT. Odvolací řízení proti rozhodnutí o nepřijetí pro školní rok 2013/2014 8letý studijní cyklus: Po přijímacích zkouškách bylo přijato 29 uchazečů, z toho 22 odevzdalo zápiskové lístky, celkem šest z nepřijatých podalo odvolání proti nepřijetí, 6 z nich bylo vyhověno. Celkem nastoupilo 28 žáků. 4letý studijní cyklus: Po přijímacích zkouškách bylo přijato 60 uchazečů. Odvolání proti nepřijetí podalo celkem 23 zájemců o studium. V první fázi bylo odevzdáno 36 zápisových lístků. Celkem 23 uchazečům bylo na odvolání vyhověno, po prvním kole bylo přijato 58 žáků. Druhé kolo nebylo organizováno, protože v prvním kole byly oba vzdělávací obory naplněny. Žáci přijatí ke studiu pro školní rok 2013/2014 Z toho Název a kód oboru Celkem Do víceletého Gymnázia Do učebních oborů (ZZ) Do studijních oborů Gymnázium 7941K Gymnázium 7941K Přijatí celkem

12 6. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělání žáků Celkový prospěch žáků ve škole na konci uplynulého školního roku Gymnázium osmileté Gymnázium - čtyřleté Počet žáků k Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo k Neklasifikováno k Prospělo po opr. zkouškách Neklasifikováno Komentář analyzující prospěch žáků, včetně problematiky neprospěchu Průměrný prospěch na konci školního roku se pohyboval v rozmezí 1,34 2,22. Průměry dosažené žáky primy (1,34) svědčí o tom, že studijně žáci dobře zvládli přechod z 1.stupně ZŠ, a to i při vyšších nárocích a v prostředí silnější konkurence. Při porovnání maturitních ročníků mají oba typy studia stejné průměry. Ze 607 žáků na konci roku prospělo s vyznamenáním 177 žáků, což činí 29,16%. V prvním a ve druhém pololetí bylo uděleno celkem 54 pochval ředitele školy a 74 pochval třídního učitele. Celkem 4 žáci k datu klasifikační porady neprospěli, 5 mělo prodlouženo klasifikační období. Opravnou zkoušku v řádném srpnovém termínu úspěšně složili 2 studenti, dva ve studiu nepokračují. Prodlouženou klasifikaci do konce září všichni úspěšně zvládli. MATURITNÍ ZKOUŠKY Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou (řádný termín) Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Průměrný žáků s vyznamenáním prospěch 4.A (3) 1,70 4.B (1) 1,45 OA (1) 1,66 OB (1) 1,89 Celkem ,68 Zhodnocení maturitní zkoušky Letos potřetí konali žáci maturitní zkoušku ve formě společné části, organizované celostátně v jedné úrovni, a části profilové, organizované školou. Ve společné části maturovali ze dvou předmětů - všichni z českého jazyka a literatury a buď z cizího jazyka, anebo matematiky. V profilové části si žáci vybírali volitelně 2 předměty z nabídky školy. Maturitní zkoušky probíhaly standardně v důstojné a klidné atmosféře a byly všemi čtyřmi předsedy maturitních komisí hodnoceny na závěrečné poradě velmi pozitivně. Vyzdvižena byla připravenost maturujících studentů, úroveň znalostí při odpovědích u vylosovaných témat a vede- 11

13 ní zkoušení pedagogy. V řádném termínu neuspěli ve společné části 4 žáci gymnázia, v profilové části maturity neuspěli 3 žáci. Dva žáci uzavírali maturitní ročník až v červnu, jedna studentka byla neúspěšná. V září kromě jednoho maturitní zkoušku úspěšně absolvovali. Celkový průměrný prospěch u maturitních zkoušek byl 1,68. Absolventi při slavnostním předání maturitního vysvědčení v kině Máj Seznam absolventů školního roku 2012/ A Baladová Vendula Borýsková Martina Brogowski Dominik Bruštíková Dagmar Drha Luděk Gagová Lucie Horecká Monika Husaříková Ludmila Kadlčíková Jana Kluková Barbora Kubiš Jan Kúdela Marek Lekešová Jana Mahdal Vít Málková Simona Maršálková Olga Mikel David Navrátilová Veronika Ondrušková Michaela Pěrková Denisa Pražák Marek Surá Tereza Sušilová Vendula Szajkó Patrik Šašinka Roman Ševčík Petr Urbanová Kristýna Válek Petr Vozár Miroslav Zemková Kateřina 4.B Berčíková Renáta Blahová Barbora Bulejková Michaela Cmolová Vendula Dvořáčková Klára Gazdíková Pavla Hándlová Barbora Hasoň Filip Horecká Kristýna Hruboš David Indra Patrik Jansková Veronika Kaňovský Jan Koláček Ondřej Lošťáková Nikola Machalová Nikola Matěj Aleš Michálková Aneta Mikulášková Sandra Nguyen Thuy Lien Raková Lucie Straussová Ingrid Šebáková Adéla Trávníčková Monika Trtková Ivana Trtková Marie Vaverková Jana Viktorýnová Michaela Vrágová Lucie Zemek Martin Oktáva A Andrýsek Michal Bidmonová Šárka Bobčíková Katka Dolinský Adam Dufková Petra Hanáková Michaela Havel Martin Hloušek Petr Hodný Jan Hovězák Petr Klčová Frederika Kohoutková Alena Krajsa Antonín Krystková Karolína Kunčarová Julie Lekešová Andrea Lukášová Silvie Mlčúchová Kristýna Pijáková Michaela Polanská Tereza Popelka Michal Savara Vojtěch Smetana Martin Stejskalová Nikol Trtek Jan Večeřová Julie Výmola Patrik Žák Jakub Oktáva B Beňo David Blahová Petra Borýsková Klára Bujáčková Hana Buráň Michal Čuřík Martin Habarta Lukáš Habartová Vendula Juřeníková Martina Kadlčková Kateřina Koudelová Dita Kouřilová Anna Kovář Jakub Kubiš Daniel Kučera Roman Lečbych Martin Lysoněk Roman Máčala Radek Málková Nikola Manová Monika Mihel Rostislav Mošťková Monika Petráňová Kateřina Pěrka Matěj Rolencová Alena Sladký Jan Velecký Lukáš Vojtková Darina 12

14 7. Hodnocení výsledků výchovného působení Opatření k posílení kázně udělená během školního roku 2012/2013 Kázeňská opatření dle 10 vyhlášky č.13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, udělená v pololetí a na konci školního roku: Napomenutí třídním učitelem: 16 Důtka třídního učitele: 13 Důtka ředitele školy: 5 Podmíněné vyloučení ze studia: 0 Vyloučení ze studia: 0 Pochvaly udělené během školního roku 2012/2013 Pochvala třídního učitele: Pochvala ředitele školy: 74 žákům 54 žákům Pochvaly třídního učitele a pochvaly ředitele školy byly uděleny žákům za příkladnou a úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách, za několikaletou úspěšnou práci ve folklorním souboru školy a za vzornou sportovní reprezentaci, za pomoc při organizaci krajského kola SOČ. Snížené stupně z chování na konci školního roku Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 3 0,5% 3 - neuspokojivé 0 0% Neomluvené hodiny za školní rok 2012/2013 Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 121 0,57 (celkem hodin) 2. pololetí 34 0,12 (celkem hodin) za školní rok 155 0,31 (celkem hodin) Údaje o integrovaných žácích Ve školním roce 2012/2013 studoval na škole jeden student s mimořádným nadáním Michal Buráň, výborný matematik a fyzik. Dále jedna žákyně měla individuální studijní plán ze zdravotních důvodů. 13

15 8. Poznatky z uplatnění absolventů školy na trhu práce, úspěšnost přijetí ke studiu na vysokých školách Ve školním roce 2012/2013 odmaturovalo na našem gymnáziu ve čtyřech třídách celkem 115 studentů. Na vysoké školy si podalo přihlášku všech 115 studentů a to v počtu 1 6 přihlášek. Na vysokou školu bylo přijato 109 studentů, což činí 94,78 % z počtu všech, kteří odmaturovali. Počet přihlášených na VŠ a přijatých na VŠ podle tříd (počítána pouze jedna přihláška a jedno přijetí nebo nepřijetí): třída odmaturovali přihlášeni na VŠ přijati 4.A B OA OB Počet přijatých na VŠ podle vysokých škol a fakult: město vysoká škola fakulta Počet přijatých Praha Univerzita Karlova Fakulta filozofická 1 Fakulta právnická 1 Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 Brno České vysoké učení technické Vysoká škola ekonomická Česká zemědělská univerzita Vysoké učení technické Fakulta architektury 3 Fakulta biomedicínckého inž. 1 Fakulta mezinárodních vztahů 4 Fakulta podnikohospodářská 3 Fakulta životního prostředí 1 Fakulta tropického zemědělství 1 Fakulta lesnicko-dřevařská 1 Fakulta informačních technologií 4 Fakulta podnikatelská 1 Fakulta chemická 3 Fakulta strojní inženýrství 6 Fakulta stavební 5 Fakulta informatiky 1 14

16 Masarykova univerzita Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Fakulta ekonomicko-správní 4 Fakulta lékařská 2 Fakulta sociálních studií 3 Fakulta pedagogická 4 Fakulta právnická 1 Fakulta přírodovědecká 4 Fakulta informatiky 1 Fakulta filozofická 3 Fakulta regionálního rozvoje a 2 teritoriálních studií Provozně ekonomická fakulta 3 Fakulta zahradnická 2 Veterinární a farmaceutická univerzita Fakulta veterinárního hygieny a ekologie 1 Olomouc Hradec Králové Zlín Ostrava Univerzita obrany Univerzita Palackého Univerzita obrany Univerzita Tomáše Bati Ostravská univerzita Fakulta vojenských technologií 1 Fakulta filozofická 6 Fakulta lékařská 1 Fakulta pedagogická 3 Fakulta právnická 2 Fakulta přírodovědecká 6 Fakulta sportovních studií 3 Fakulta zdravotnických věd 1 Fakulta vojenského zdravotnictví 1 Fakulta humanitních studií 3 Fakulta managmentu a ekonomiky 1 Fakulta multimediálních komunikací 1 Fakulta filozofická 2 15

17 České Budějovice Plzeň Bratislava VŠ báňská Technická univerzita Ostrava Jihočeská univerzita Západočeská univerzita Univerzita Komenského Fakulta ekonomická 4 Fakulta bezpečnostního inženýrství 2 Fakulta pedagogická 1 Fakulta ekonomická 1 Fakulta pedagogická 2 Cambridge Univerzity of Cambridge Mathematics 1 Uvedené údaje jsou zpracovány ke dni 30. září Škola má vypracovánu vlastní metodiku zpracování výsledků a jednotlivé tabulky jsou vyhodnoceny na základě informací, které zpětně shromáždila od svých absolventů. Úspěšnost žáků při přijímacím řízení na vysoké školy ve srovnání s minulými roky mírně poklesla. 16

18 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Mezinárodní spolupráce a programy Projekt Naše Evropa-Můj kraj (Uherský Brod-Nîmes) Na jaře 2013 proběhl druhý ročník úspěšného projektu, který chce podpořit zájem o evropské regiony, jmenovitě Zlínský kraj v České republice a Languedoc-Roussillon ve Francii. Gymnázium Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a Gymnázium Alphonse Daudeta v Nîmes nabízejí studentům formou výměnného pobytu nejen možnost procvičit si libovolný cizí jazyk a zlepšit komunikaci s evropským kamarádem, ale také bohatý program, jenž se zaměřuje na prezentaci školy a regionu, jeho života, na poznání památek a tradic. Každý student si tak po absolvování pobytu odnáší do budoucna nejen krásné zážitky spjaté s pobytem, ale rovněž návrhy itinerářů v obou navštívených krajích, ze kterých bude moci při dalších návštěvách čerpat. Náplň projektu ctí Komenského požadavek názornosti ve výuce, ale sleduje důležitý cíl: Uvědomit si, že případné odlišnosti každého evropského regionu obohacují obraz celé Evropy, že v evropské kultuře najdeme také mnoho společného. V březnu se mohli čeští studenti seznámit s římskými památkami, absolvovali přednášku o římské architektuře a gladiátorských zápasech, navštívili Marseille evropské město kultury 2013, absolvovali výlet do Camargue a viděli krajinu v deltě Rhôny, prošli se uličkami a zákoutími Nîmes a poslechli si historii Aigues-Mortes. Součástí programu byla vycházka k moři. Při pobytu na Moravě měli Francouzi možnost vidět Jízdu králů ve Vlčnově, Muzeum JAK v Uherském Brodě, velice je zaujala exkurze do skláren v Květné a do pivovaru v Uherském Brodě, prohlédli si zámek ve Vizovicích a architekturu v Luhačovicích, ochutnali Vincentku, navštívili expozice ve Zlíně v budově 14 a 15, zavítali do Kroměříže a Květné zahrady. Celá skupina byla přivítaná starostou a zastupiteli UB a také hejtmanem a zastupiteli Zlínského kraje. V rámci projektu se uskutečnil v uherskobrodském Domě kultury koncert (Potajomná láska) o setkání moravské lidové písně a francouzského šansonu. Vystoupili Světlana Nálepková, Gabriela Vermelho, folklorní soubor Jakub a Joel Bros s kapelou. Joel Bros s kapelou při koncertu v Uherském Brodě 17

19 E-TWINNING BERLÍN 2013 Ve dnech se 8 studentů naší školy (Šárka Lukešová, Barbora Solníková, Magda Janigová, Dominika Lukášová, Martin Dvořák, Jan Machala, Tomáš Se,k, Radek Sucháček) zúčastnilo společného projektu se studenty Německa, Itálie a Rumunska v Berlíně. Cílem této akce bylo vzájemné poznávání kořenů Evropanů i hledání odlišností jednotlivých národů. Všichni studenti se zapojili do celoevropské soutěže na téma Ideální Evropan, zakládali novou fiktivní politickou stranu s proevropským programem, vytvářeli společný plán na budování nové Evropy. Náplní projektu byla i návštěva berlínských muzeí, okružní trasa kolem pozůstatků berlínské zdi i návštěva vězení Stasi. Oficiálním jazykem akce byla angličtina, ale studenti měli ideální možnost komunikovat i německy a rozhodně se v silné konkurenci neztratili. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci gymnázia. Mgr. Jana Řehořová Mgr. Jana Cahlová Naší studenti s německými v Berlíně 18

20 COMENIUS Estonsko 2013 Ve dnech se uskutečnila v Estonsku druhá pracovní schůzka učitelů a studentů Gymnázia J. A. Komenského Uherský Brod spolu s partnerskými školami v Německu, Španělsku, Estonsku, Rumunsku, Walesu, Turecku a Itálii v rámci projektu Comenius. Naši školu reprezentovaly Mgr. Hana Uhrová a Mgr. Martina Tichá, za studenty Miroslav Berka a Petr Šobáň ze třetího ročníku. Naším cílem cesty bylo město Kuressaare na ostrově Saaremaa, největším ostrově Estonska. Po půldenní prohlídce historické části hlavního města Tallinnu, kam jsme přiletěli na mezinárodní letiště, jsme se vydali autobusem a trajektem na tento ostrov pokrytý lesy a nedotčenou přírodou. Studenti byli ubytováni v rodinách, aby se co nejvíce zdokonalili v anglickém jazyce, seznámili se s estonskou kulturou a tradicemi. Měli svůj vlastní program, jehož součástí byly i předem připravené prezentace o rodné zemi. Učitelé se scházeli na projektových jednáních na gymnáziu v Kuressaare, plnili a prezentovali úkoly, které si již dříve stanovili. Mezi tyto patřila i výroba velikonočních balíčků, jejichž obsah měl ostatním zemím přiblížit tradice Velikonoc v té které zemi. Na balíčcích z České republiky pracovala Mgr. Hana Uhrová se svou skupinou žáků ze SA, kteří postupně dostávají balíčky z ostatních zemí a dovídají se tak o oslavě Velikonoc v jiných koutech Evropy. Proběhla i soutěž o nejlepší logo projektu. Velmi milé bylo přijetí všech učitelů starostou města. Jedno odpoledne bylo věnováno prohlídce lázeňského města Kuressaare, pro studenty i jejich vyučující byl také zorganizován půldenní výlet po ostrově Saaremaa s návštěvou několika tamních kostelů. Projekt s názvem BELIEVE IT OR NOT byl schválen Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy v Praze (NAEP) v únoru loňského roku. Velkou zásluhu na přípravě celého projektu má Mgr. Milena Šišáková, někdejší koordinátorka projektu Comenius, které patří velký dík. Další setkání se uskutečnilo v dubnu na Sardinii. Mgr. Hanka Uhrová Naše delegace se svými kamarády v Estonsku 19

21 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A VERNISÁŽ VÝTVARNÝCH DĚL Den otevřených dveří a Na několik hodin opravdu ožila celá škola, všude se něco dělo, zněla hudba, tancovalo se, sportovalo, dělaly se pokusy, řešily zajímavé úlohy a hlavolamy. Jedna z nejpoutavějších zastávek byla u mladých debrujárů - podívejte se: Vernisáž na Gymnáziu J. A. Komenského v Uherském Brodě se konala dne 30. listopadu 2012 byla bezpochyby příjemným zpestřením dne otevřených dveří, který je na naší škole připravován již tradičně. Druhý ročník se opět vydařil. Hosté měli příležitost vnímat školu nejen jako instituci, jejímž primárním úkolem je připravovat studenty na náročné studium na vysokých školách, ale také jako místo, kde je dobré se na chvíli zastavit a prohlédnout si řadu zajímavých děl vytvořených umělecky nadanými studenty gymnázia. Příjemnou atmosféru celé akce zpestřily písně folklorního souboru JAKUB. Řada obrazů byla prodána, hosté byli spokojení a celá akce byla velmi příjemná. 20

22 Soutěže a olympiády Počty účastníků soutěží a přehlídek v jednotlivých kolech školní rok 2012/2013 Soutěžě a přehlídky Počty účastníků název školní okresní krajské celostátní Olympiáda v českém jazyce 88 4 Soutěž v uměleckém přednesu Literární soutěže 1 6 Olympiáda v anglickém jazyce Citylingua Uherské Hradiště 3 skup. 45 Soutěž v německé konverzaci Olympiáda ze španělského jazyka Dějepisná olympiáda 5 2 Zeměpisná olympiáda Eurorebus Matematická olympiáda Logická olympiáda Pythagoriáda Matematický klokan 119 Internetová matematická olympiáda 6 Pisqworky 5 Přírodovědný klokan 31 Fyzikální olympiáda Fykosí fyziklání 5 Astronomická olympiáda 39 Biologická olympiáda Zelená stezka - zlatý list 5 5 Chemická olympiáda Soutěž v programování Bobřík informatiky 290 Středoškolská odborná činnost Pohár vědy NOBEL - debrujáři 8 8 bez kol 21

23 Sportovní akce 2012/2013 AKCE KDO KDY KDE SOUTĚŽ DOPROVOD Sprinterský víceboj H+D UB ŽSL Ondrůšková Přespolní běh H UO OF Pustinová 12 PO- ČET Umístění Ž-1.,S- 1.,2x1.,2x2., Přespolní běh D UO OF Pustinová 6 S-1.,1x1.,1x Přespolní běh H Bp/H KF Pustinová 12 ž-1.,s-3.1x1.,1x Přespolní běh D Bp/H KF Pustinová Basketbal H VIA UB OF Zemčík Přespolní běh H IV HK RF Pustinová Kopaná H UB OFPJM Zemčík Florbal H III UB Okrs.k. Zemčík Střelba H UB UBL Staš Střelba D UB UBL Staš Florbal H IV UB Okrs.k. Zemčík Hokej H UB UBL Viktorýn Florbal H IV UB OF Zemčík Basketbal H VIA ZL KF Zemčík Volejbal D UB UBL Staš, Zemčík Volejbal H UB UBL Staš, Zemčík Šachy H IV UH OF Hrdá Sálová kopaná H UB UBL Zemčík Florbal H-V UB OF Zemčík Florbal D-V UB OF Zemčík Florbal D-V UB KF Zemčík Florbal D-V UB kval.rep.f Zemčík Florbal D-V Jedov. Rep.fin. Zemčík Basketbal H 4.4. UB UBL Zemčík Silový pětiboj ml UB ŽSL Hladiš Silový pětiboj st UB ŽSL Hladiš Velikonoční laťka H UB UBL Pustinová Velikonoční laťka D UB UBL Pustinová Basketbal - Rotary MML H-st UB Staš Basketbal - Rotary MML H-ml UB Staš Basketbal - Rotary MML D-st UB Staš Basketbal - Rotary MML D-ml UB Staš Florbal H-V UB UBL Zemčík Florbal D-V UB UBL Zemčík Atletika H UB UBL Hrdá Atletika D UB UBL Hrdá OVOV odznak zdatnosti H-IIId 6.6. UB OF Pustinová OVOV odznak zdatnosti H-IVj 6.6. UB OF Pustinová OVOV odznak zdatnosti D-IIId 6.6. UB OF Pustinová 4 3.d, 2x1.j, 1x3.j OVOV odznak zdatnosti D-IIId Val.Mez KF Pustinová 3 5.D, 6.D, 14.Ch Kopaná H UB UBL Zemčík 15 22

24 Největší sportovní úspěchy: Nádherného úspěchu dosáhly naše florbalistky. Na mistrovství republiky středních škol vybojovaly stříbrné medaile. Dne 19. října v Hradci Králové uspěli naší starší žáci, když vybojovali na republikovém finále přespolního běhu bronzové medaile. Výsledky Uherskobrodské ligy v kategorii chlapců i dívek jsme jako loni opět zvítězili. 23

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 V Uherském Brodě dne 13. říjen 2006 Mgr. Michal Gergela

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 V Uherském Brodě dne 2č. září 2004 RNDr. Karel Radil ředitel školy 2 Charakteristika školského zařízení

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie 30 19 6 2 6

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 1 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 V Uherském Brodě dne 4. září 2002 RNDr. Karel Radil ředitel školy Charakteristika školského zařízení

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

P L Á N. Časový plán maturitních zkoušek

P L Á N. Časový plán maturitních zkoušek P L Á N maturitních zkoušek IV. A ročníku oboru Agropodnikání na Střední škole zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm ve školním roce 2012 2013. Legislativní zázemí maturitní zkoušky tvoří zákon

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G.

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Obsah Základní údaje o škole, charakteristika... 2 Vzdělávací program školy... 3 Údaje o pracovnících školy... 3 Další vzdělávání pedagogických

Obsah Základní údaje o škole, charakteristika... 2 Vzdělávací program školy... 3 Údaje o pracovnících školy... 3 Další vzdělávání pedagogických V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 1 3-2 0 1 4 Obsah Základní údaje o škole, charakteristika... 2 Vzdělávací program školy... 3 Údaje o pracovnících školy... 3

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 A. ČTYŘLETÉ STUDIUM obor 79-41-K/41 V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 150 bodů, z toho: a) za prospěch na základní škole max. 25 bodů b) za přijímací

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE Termín konání: 05.12.2006 budova Krajského úřadu ve Zlíně (21.budova; zasedací místnost Místo jednání: Zastupitelstva Zlínského

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 Září Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 1. 3. 9. GO kurz třídy 1. A 3. 5. 9. GO kurz třídy 1. C 18. 9. přednáška historika Vojtěcha Kyncla na téma LIDICE, MFC Hlinsko studenti

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Informace pro rodiče školní rok 2011/2012

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Informace pro rodiče školní rok 2011/2012 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Informace pro rodiče školní rok 2011/2012-1 - Vážení rodiče, ráda bych Vás i letos prostřednictvím tohoto dopisu pozdravila a seznámila

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2005/2006 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 2.1. Předání odměn za vynikající výsledky v soutěžích: Odměnu za výborné výsledky v školní soutěži: 1. English Writing Cup Štěpán Lauda oktáva, 1. místo v

Více