za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2011-2012"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek - Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok Zpracoval: Ing. Jaroslav Konečný ředitel školy

2 Školní rok 2011/ Základní údaje o škole 1.1 Název 1.2 Sídlo 1.3 Charakteristika 1.4 Zřizovatel 1.5 Údaje o vedení školy 1.6 Adresa pro dálkový přístup 1.7 Údaje o školské radě 2. Přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Údaje o přijímacím řízení 4.1 Přijímací řízení na denní studium 4.2 Přijímací řízení na večerní studium 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků maturitních zkoušek 5.1 Údaje o žácích - tabulky 5.2 Účast žáků v soutěžích, SOČ a evaluačních akcích 5.3 Odborná praxe 5.4 Práce předmětových komisí 5.5 Zpráva koordinátora EVVO 5.6 Poznávací zájezdy a exkurze 5.7 Maturity 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1 Zprávy o činnosti VP 6.2 Plnění minimálního preventivního programu 7. Údaje o dalším vzdělávání 7.1 Údaje o dalším vzdělávání ped.prac. ze zpráv předsedů PK 7.2 Údaje o dalším vzdělávání provozních zaměstnanců 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Hlavní aktivity mimo vyučování a prezentace školy 8.2 Spolupráce s Klubem rodičů Nejúspěšnější žák Nejoblíbenější učitel 8.3 Spolupráce se ZŠ a SŠ a zahraničními školami 8.4 Spolupráce s NFGF 8.5 Účast v metodických a dalších orgánech 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a dalšími orgány 10. Základní údaje o hospodaření školy v roce Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupráce s odborovými organizacemi Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů Asociace ředitelů gymnázií 2

3 1. Základní údaje o škole (Ký) 1.1 Název školy (od ) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace 1.2 Sídlo školy (od ) Cihelní Frýdek-Místek 1.3 Charakteristika školy Naše škola vznikla sloučením do té doby samostatné Střední odborné školy, Frýdek-Místek,tř. T. G. Masaryka 451 a Gymnázia, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451. SOŠ je pokračovatelkou Rodinné školy, která začala působit od v rámci tehdejšího SOU, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451, osamostatnila se a k se transformovala na SOŠ. Gymnázium zahájilo svou činnost Škola působila v prostorách školního areálu, který měla pronajatý, a částečně ho sdílela s jmenovaným SOU, které bylo správcem nemovitosti. Od do proběhl přesun školy do školního areálu na ul. Cihelní 410, kde Gymnázium a SOŠ působily v nájmu u vlastníka objektu Města Frýdek-Místek, a to do Tento areál byl Městem Frýdek - Místek převeden formou daru na Moravskoslezský kraj. Smlouva byla podepsána starostkou města paní Ing. Richtrovou a hejtmanem MSK panem Ing. Tošenovským. Ředitel školy, který byl pověřen správou areálu, ho převzal od zástupce města i s částí technické dokumentace. V areálu spravovaném naší školou dále sídlí: 1. Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. (dále jen ČOG) formou nájmu na dobu neurčitou. 2. Střední škola gastronomie a služeb (dále jen SŠGaS), která zde provozuje kuchyň s jídelnou (formou 10leté výpůjčky prostor). Od zní název této školy Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb (SŠGOS). 1.4 Zřizovatel školy Moravskoslezský kraj 1.5 Údaje o vedení školy Ředitel školy: Ing. Jaroslav Konečný Zástupci ředitele: Zástupce statut. orgánu: Mgr. Jaroslava Dvořáková Zástupce ředitele: PaedDr. Iva Krulikovská Zástupce ředitele vedoucí provozního úseku (dále jen ZŘ-VPÚ): Mgr. Lenka Horutová 1.6 Adresa pro dálkový přístup 3

4 1.7 Údaje o školské radě (zprac. Ki) Školská rada při Gymnáziu a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p. o. je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve šk. roce 2010/2011 skončilo volební období předchozí školské rady. Podle nových Zásad zřizování školských rad. ze dne se změnil počet členů školských rad. Dva členové byli jmenováni zřizovatelem, další členové zastupující zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a pedagogické pracovníky byli zvoleni v řádných volbách. Školská rada pracovala ve šk. roce 2011/2012 v tomto složení: a) členové jmenovaní zřizovatelem: Mgr. Zbyněk Šostý předseda prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček b) členové zastupující zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky: Lucie Sačková Petr Birke c) členové zastupující pedagogické pracovníky: PaedDr. Iva Krulikovská místopředseda Mgr. et PhDr. Pavel Carbol Ve školním roce 2011/2012 svolal předseda školské rady 4 zasedání. Zúčastnil se jich také ředitel školy. Školská rada schválila školní řád, výroční zprávu o činnosti školy, vyjádřila se k rozboru hospodaření za rok 2011, byla informována o investičních záměrech na rok 2012, zkušenostech se zaváděním školského vzdělávacího programu u obou oborů vzdělání v 1., 2. a 3 ročníku, o průběhu přijímacího řízení na školní rok 2012/2013. Zvolila svého zástupce do konkurzní komise konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele školy. 4

5 2. Přehled oborů vzdělání (zprac.ký) 1. Obor K/401 Gymnázium všeobecné, denní forma vzdělávání, čtyřletý obor, 4. ročník. 2. Obor K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání (dle ŠVP), čtyřletý obor, 3. ročník. 3. Obor K/41 Gymnázium, zaměření: všeobecné, denní forma vzdělávání (dle ŠVP), čtyřletý obor, 1. a 2. ročník. 4. Obor K/41 Gymnázium, zaměření: matematika, výp. technika a fyzika, denní forma vzdělávání (dle ŠVP), čtyřletý obor, 1. a 2. ročník. Žáci těchto oborů, s ohledem na to, že dle záměru státu má projít 60% populace nějakou formou terciálního vzdělávání, jsou připravováni především pro další studium na VŠ, příp. VOŠ. 5. Obor M/001 Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání, čtyřletý obor, 4. ročník. 6. Obor M/01 Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání (dle ŠVP), čtyřletý obor, ročník. 7. Obor M/001 Veřejnosprávní činnost, večerní forma vzdělávání, pětiletý obor, 4. ročník. 8. Obor M/01 Veřejnosprávní činnost, večerní forma vzdělávání, pětiletý obor, 1. ročník. Žáci tohoto oboru jsou (v denní i večerní formě vzdělávání) připravováni na výkon různých funkcí ve veřejné a státní správě, v různých sociálních ústavech a institucích, ale také pro práci v cestovních, obchodních i výrobních firmách. Nemalá část absolventů denního studia se také zapojuje do terciálního vzdělávacího cyklu - vyšší odborné školy (VOŠ) a vysoké školy (VŠ). Učební plány: 2.1 Obor K/401 Gymnázium - všeobecné Třídy čtvrtého ročníku byly vyučovány dle učebního plánu schváleného MŠMT ČR, č.j.20595/99-22 ze dne , s platností od pro I. ročník. Na tento plán byl modifikován konkretizovaný plán školy vycházející z předcházejícího plánu schváleného V rámci rozvojového programu Podpora zvýšení počtu vyučovacích hodin v oborech vzdělání gymnázia byla navýšena od hodinová dotace všech tříd ročníku o dvě vyučovací hodiny. 2.2 Obor K/41 Gymnázium Třetí ročník je vyučován od dle školního vzdělávacího programu s názvem Všestrannost pro každého. Ten vychází z RVP pro gymnázia vydaného VÚP v Praze v r Obor K/41 Gymnázium, zaměření: všeobecné První a druhý ročník je od vyučován dle ŠVP s názvem Všestrannost pro každého. Ten vychází z RVP pro gymnázia vydaného VÚP v Praze v r

6 2.4 Obor K/41 Gymnázium, zaměření: matematika, výp. technika a fyzika První a druhý ročník je od vyučován dle ŠVP s názvem Od povrchnosti k přesnosti a zodpovědnosti. Ten vychází z RVP pro gymnázia vydaného VÚP v Praze v r Obor M/001 Veřejnosprávní činnost, denní i večerní forma vzdělávání Čtvrtý ročník denního i čtvrtý ročník večerního studia byly vyučovány dle učebního plánu schváleného MŠMT ČR ze dne , pod č.j / , s platností od aplikovaného na podmínky naší školy. 2.6 Obor M/01 Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání První až třetí ročník denního studia je od vyučován dle školního vzdělávacího programu Prakticky do praxe, první ročník večerního studia dle školního vzdělávacího programu s názvem Nikdy není pozdě, které vychází z RVP MŠMT ČR dne , č. j /

7 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy (zprac. Ký) Ve školním roce 2011/2012 zaměstnávala škola celkem 62 pracovníků. Z toho bylo 49 pedagogů včetně ředitele a jeho tří zástupkyň, provozní úsek měl 13 zaměstnanců, které řídila na částečný úvazek zástupkyně ředitele vedoucí provozního úseku. V personální oblasti jsme se opět, z důvodu mateřských a rodičovských dovolených, nemocí a úrazů, neobešli bez dlouhodobějších zástupů, jejichž koordinace a realizace byla poměrně složitá. Poprvé se mezi pedagogickými pracovníky objevila funkce asistent pedagoga. Pedagogický úsek fungoval bez větších problémů, drobné nesnáze byly řešeny za pochodu. Nejsložitější je situace v předmětové komisi německého jazyka, kde několik vyučujících pobývá na mateřské a rodičovské dovolené. Několik dalších kolegyň pracovalo na zkrácený úvazek, takže vnitřní komunikace byla složitá. Osvědčilo se zavedení funkce místopředsedy PK v matematice a anglickém jazyce, stejně jako funkce zástupců třídního učitele (ZTU) Provozní úsek pod vedením ZŘ VPÚ Mgr. Horutové pracoval rovněž velmi dobře. Technicko - hospodářské pracovnice se musely vyrovnávat se stále rostoucím rozsahem úkolů. Ve školním roce 2011/2012 připravovala a realizovala škola tři velké akce: 1. Zateplení Gymnázia a Střední odborné školy ve Frýdku na ulici Cihelní (příprava od poč. r. 2011, realizace od dubna 2012). 2. Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech MS kraje (příprava a realizace 2012). 3. Oprava podlahy v tělocvičně (příprava a realizace 2012). Tyto akce přinesly především pracovníkům provozních úseků enormní zátěž jak po stránce administrativní, organizační (velmi složité pracovní podmínky a stěhování pracovišť v letních měsících), tak v oblasti vlastního pracovního nasazení (úklid, údržba, administrativně organizační pracovníci). Přestože do konce šk. roku 2011/2012 nebyly práce ještě zdaleka dokončeny, lze hodnotit úsilí a výsledky provozního úseku, včetně jeho vedoucí, velice klidně. V průběhu šk. roku 2011/2012 pracovalo na plný úvazek 44 zaměstnanců (36 pedagogů a 8 provozních pracovníků). Na zkrácený pracovní úvazek pracovalo 18 zaměstnanců (z toho 13 pedagogů a 5 provozních pracovníků). Mimo zaměstnanců v pracovním poměru škola spolupracovala v rámci dohod s instruktory a zdravotníky na lyžařský a turistických kurzech, s prázdninovými brigádníky atd. V rámci dohod o provedení práce byli najímáni pracovníci na různé přednášky a další akce. Seznam provozních zaměstnanců k PŘÍJMENÍ A JMÉNO Bandíková Zuzana Božoň Blažej Fábryová Jana Fanta Peter Golíková Alena Houzar Jiří Jenknerová Monika Matzová Petra Oháňková Lenka Pekárková Blanka Plouhar Jaroslav Sačková Lucie Horutová Lenka FUNKCE uklízečka školník-údržbář uklízečka domovník uklízečka údržbář uklízečka účetní uklízečka hospodářská referentka - personalistka údržbář referentka zást. ředitele - ved. provoz. úseku 7

8 Seznam pedagogických pracovníků k (včetně MD a RD) PŘÍJMENÍ A JMÉNO APROBACE FUNKCE Adamusová Lucie Aj, Bi, Tv učitel Baierová Ruth Bi,CH,Nj učitel Bartoňová Irena Nj,ZSV učitel Bednářová Marie Tv,ZSV učitel Bužková Brigita Čj,Nj učitel Brzezná Zuzana Nj, ZSV, Šj, Jap.j učitel/ RD Carbol Pavel D,ZSV učitel Dlouhá Kateřina Ch, Bi učitel Dvořáková Hana Aj učitel Dvořáková Jaroslava CH,M statut.zást. ředitele Eddins Christopher Aj- konverzace učitel Exner Petr Aj,D,ZSV učitel Friedlová Alena Aj učitel Haganová Eva D,Ev,Rj učitel Handlová Kateřina Nj, Čj učitel Holubová Jindřiška Z,Nj učitel / RD Horut Tomáš Horutová Lenka M, F, IVT CH,M učitel zást. ředitele- VPÚ Hradil Lumír Čj,ZSV učitel Hrnčířová Jarmila Čj, Šj učitel Hůlová Hana F,M učitel Janecká Martina PN,VS učitel Kabieszová Lenka Nj, ZSV učitel/rd Konečná Hana Ev,IVT,M učitel, VP, ŠMP Konečný Jaroslav Ekl,CH ředitel Koval David Aj, Bi učitel Král Pavel F,IVT,M učitel, koord. ICT, metodik ICT Krpešová Jarmila Krplová Irena Nj PN,VS učitel učitel Krublová Dagmar Aj,Z,Fj učitel Krulikovská Iva Čj,D,Nj zást. ředitele Kuběna Pavel Kupčová Kateřina Kurowská Naděžda Čj Aj Bi,M učitel učitel/ RD učitel Langrová Kateřina Nj, TV učitel Lepík Libor F,IVT,M učitel Málková Jarmila Mynář Pavel Čj.ZSV Tv, Z učitel /RD učitel Nytrová Dagmar HOK,TA učitel Rudzká Pavla Aj,Rj,Z učitel Samiecová Ivana DG,M učitel Schneiderová Lenka Čj, D učitel Sojková Jana Ek,TA učitel Steblová Daniela Z, Nj, Aj učitel Svobodová Lenka Nj,ZSV učitel Ševčík Zbyněk IVT, F učitel Šrubařová Milena Rj,Tv učitel, VP, ŠMP Typovská Stanislava Ekl,Rj,Z učitel,koord. EVVO 8

9 4. Údaje o přijímacím řízení (zprac. Ki) 4.1 Přijímací řízení - denní forma vzdělávání GYMNÁZIUM, zaměření: M, VT a F Žáci byli přijímáni na základě údajů ze ZŠ a podle dosaženého bodového výsledku u přijímacích zkoušek (testy z českého jazyka a matematiky vytvořené firmou CERMAT). GYMNÁZIUM, zaměření: všeobecné Žáci byli přijímáni podle dosaženého bodového výsledku u přijímacích zkoušek (testy z českého jazyka a matematiky vytvořené firmou CERMAT) a na základě údajů ze ZŠ. VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Žáci byli přijímáni na základě údajů ze ZŠ a podle dosaženého bodového výsledku u přijímacích zkoušek (testy z českého jazyka a matematiky vytvořené firmou CERMAT). Kód a název oboru M/01 Veřejnosprávní činnost K/41 Gymnázium (zaměření: mat., výp. technika a fyzika) K/41 Gymnázium (zaměření:všeobecné) Předpoklad pro přijetí Přihlášení do 1. ročníku v 1. kole Přihlášení do 1. ročníku v 2. a dalších kolech Přijatí do 1. ročníku v 1. kole Přijatí do 1. ročníku v 2. a dalších kolech 4.2 Přijímací řízení večerní forma vzdělávání Žáci byli přijímáni na základě předložených údajů o nejvyšším dosaženém vzdělání a pohovoru na uvolněná místa v 1. ročníku. Přijímací zkoušky se nekonaly. 9

10 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků maturitních zkoušek 5.1 Údaje o žácích - tabulky (zprac. Dv) - Souhrnná statistika tříd za 1. pololetí šk. roku 2011/ Souhrnná statistika tříd za 2. pololetí šk. roku 2011/ Přehled prospěchu dle jednotlivých předmětů v 1. pololetí šk. roku 2011/ Přehled prospěchu dle jednotlivých předmětů ve 2. pololetí šk.roku 2011/2012 Viz. tabulkové přehledy 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 5. 2 Účast žáků v soutěžích, SOČ a evaluačních akcích (zprac. Ki) Tyto údaje jsou podrobně zpracovány v hodnotících zprávách předsedů předmětových komisí, které jsou přílohou originálu této zprávy. Uvádíme proto jen nejdůležitější z nich. OLYMPIÁDY PŘEDMĚT KOLO Místo JMÉNO ŽÁKA TŘÍDA Český jazyk školní 1. R. Michaláková 4. C 2. A. Šmídová 4. D 3. H. Pituchová 4. C okresní 2. R. Michaláková 4. C krajské R. Michaláková 4. C Ekonomickomanažerská školní neurčeno 27 žáků 3. roč. (ZSV) ZSV školní 1. A. Hegedüs 3. B 2. P.Humpolíčková 3. B 3. M. Matula 3. B A. Gottwald 3. B M. Křibíková 3. B K. Káňová 3. B Odborné školní účast 26 žáků 3. A, B, C, D. S předměty (ekonomie) Zeměpis školní 1. J. Syřínek 2. A okresní 7. J. Syřínek 2. A Matematika školní - Klokan 1.(kat. Junior) J. Hrbáček 2. A T. Došlík 1. C R. Ostruzska 1. A školní - Klokan 1.(kat. Student) F. Řeha 4. C 2. V. Kohutová 4. B 3. A. Dašková 3. A 3. A. Gottwald 3. B školní (kat. A) 1. F. Řeha 4. C školní (kat. B) 1. V. Václavík 2. A školní (kat. C) 1. V. Končický 1. A 2. R. Ostruzska 1. A 3. M. Juroška 1. A krajské (kar. A) F. Řeha 4. C Logická olymp. školní 1. P. Kubaláková 1. B 2. J. Hrbáček 2. A 3. M. Ryzí 4. C krajské M. Ryzí 4. C Chemie školní 1. J. Syřínek 2. A 2. J. Golembiovská 2. B 3. J. Kašík 2. B T. Nožičková 2. C J. Fišer 2. C krajské J. Kašík 2. B J. Golembiovská 2. B Dějepis školní 1. B. Víznerová 2. B Fyzika školní úspěšný řešitel M. Juroška 1. B krajské úspěšný řešitel M. Juroška 1. B 17

18 KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V CIZÍM JAZYCE PŘEDMĚT KOLO Místo JMÉNO ŽÁKA TŘÍDA Anglický jazyk školní 1. H. Kuriplachová 3. D 2. K. Obručová 3. B 3. M. Rašnerová 3. D okresní 3. H. Kuriplachová 3. D Německý jazyk školní 1. E. Zientková 3. C 2. P. Vjatrák 3. C 3. M. Kasztura 1. C okresní 3. E. Zientková 3. C Francouzský jazyk krajské 9. P.Humpolíčková 3. B DALŠÍ EVALUAČNÍ AKCE PŘEDMĚT NÁZEV SOUTĚŽE VÝSTUP Fyzika Fyzikální liga účast žáků 1. a 2. roč. Biologie Soutěž z biologie pro žáky ročníku Estetická výchova Výtvarná soutěž vánoční tematika Výtvarná soutěž jarní tematika O nejzdařilejší prezentaci školní kolo 1. roč.: 1. m.-v. Končický 2. roč.: 1. m.-k. Sztefková 3. roč.: 1. m.-j. Pastorová školní kolo, žáci 1. a 2. ročníku 1. m.: D. Kožušníková 1.A školní kolo, žáci 1. a 2. ročníku 1. m.: T. Nožičková 2. C L. Rzepková 2. C školní kolo, žáci 1. a 2. roč. 1. m.: J. Syřínek 2. A 2. m.: R. Ostruzska 1. A A. Kubicová 2. B K. Mičulková 1. A 3. m.: M. Konečná 2. A A. Doleželová 2. A Tělesná výchova volejbal 1. místo chlapci, okresní kolo volejbal 5. místo chlapci, krajské kolo volejbal 1. místo dívky, okresní kolo volejbal 2. místo dívky, krajské kolo košíková 2. místo dívky, okresní kolo Corny pohár - atletika 2. místo dívky, okresní kolo Corny pohár - atletika 1. místo chlapci, okresní kolo IVT soutěž v informatice- Orlová účast žáci 2. A a 4. A soutěž v MS Office 2010-NJ účast žáků roč. soutěžní přehlídka studentských programů Gymnázium Ostrava-Zábřeh účast žáků roč. 18

19 SOUTĚŽ ŽÁKŮ Z MATEMATIKY V RÁMCI PROJEKTU e MAN Předmět Kolo Umístění Jméno žáka Třída Matematika školní 1. Radek Ostruszka 1. A Matematika školní 1. Karolína Mičulková 1. A Matematika školní 1. Eliška Chovančáková 1. B Matematika školní 1. Martin Němec 1. C Matematika školní 1. Jáchym Mück 2. A Matematika školní 1. Bára Viznerová 2. B Matematika školní 1. Magda Rulíková 2. C Matematika školní 1. Veronika Kolčářová 3. A Matematika školní 1. Adam Gottwald 3. B Matematika školní 1. Aleš Bařina 3. C Matematika školní 1. Michaela Rašnerová 3. D Matematika školní 1. David Buček 4. A Matematika školní 1. Tomáš Konečný 4. B Matematika školní 1. Filip Řeha 4. C Matematika školní 1. Petra Wygrysová 4. D PROJEKTY PŘEDMĚT NÁZEV, POŘADATEL VÝSTUP Český jazyk Studenti čtou a píší noviny, MF Dnes uveřejněné články v novinách Německý jazyk Ferien bei uns prezentace našeho kraje německy mluvícím studentům Matematika SAKO (OPVK) exkurze, přednášky, semináře, soustředění Elearning Člověk a příroda testy a práce v MOODLE OPVK MSK Odborné předměty Sociální politika (ekonomika) prezentace, známka Práce s normou (právní prezentace, známka nauka) Komunikace v zaměstnání prezentace, známka (veřejná správa) projekty ve veřejné správě prezentace, známka (veřejná správa) Řízení na úřadech prezentace, známka (veřejná správa) Biologie Člověk a příroda experimentálně (OPVK MSK) testování MOODLE Chemie Student a konkurenceschopnost (OPVK MSK) eman (OPVK MSK) pokusy s využitím moderních edukačních sad rozšiřování znalostí žáků v oblasti ICT v rámci 19

20 Fyzika SAKO (OPVK) iman (OPVK MSK Člověk a příroda experimentálně GG OPVK MSK Elearning Člověk a příroda GG OPVK MSK Člověk a příroda interaktivně GG OPVK MSK Student a konkurenceschopnost GG OPVK MSK Tvorba výukových materiálů do fyziky SIPVZ MSK předmětu rozvoj kompetencí žáků v rámci předmětu rozvoj a využívání znalostí ICT v rámci předmětu laboratorní práce testy v Moodlu pokusy, 3D výukový program exkurze, práce se sadou PASCO prezentace VÝSLEDKY ŠKOLY V PROGRAMU KVALITA VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání název skupiny oborů vzdělání gymnaziální P(01) Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání název skupiny oborů vzdělání společenskovědné P(08) úspěšnost percentil percentil percentil Jazyk český Matematika Jazyk anglický Jazyk německý

21 Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol úspěšnost percentil percentil Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání název skupiny oboru vzdělání gymnaziální P(01) přidaná hodnota Jazyk český stupeň Matematika stupeň Jazyk anglický stupeň Jazyk německý stupeň Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol úspěšnost percentil percentil Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání název skupiny oboru vzdělání společenskovědné P(o8) přidaná hodnota Jazyk český stupeň Matematika stupeň Jazyk anglický stupeň Jazyk německý stupeň 21

22 5.3 Odborná praxe (zprac. Ki) Odborné praxi vykonávali žáci 2., 3. a 4. ročníku oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání a žáci třídy V 4. S, večerní forma vzdělávání. 2. S (2 týdny celá třída) 3. S od (průběžná praxe 2 žáci/týden - ÚSP) (2 týdny celá třída) 4. S (2 týdny celá třída) V4. S (2 týdny celá třída) Výsledky praxe škola kontroluje. S firmami jsou sepisovány dohody (náplň práce, bezpečnost, délka a doba trvání, způsob hodnocení). Žáci si vedou záznamy o náplni práce. Na závěr firmy písemnou formou žáky zhodnotí. Firmám jsme zasílali předtištěné hodnotící formuláře. Žáci obsah formulářů znají, více se tedy snaží. Při negativním hodnocení bude žákům doporučeno zopakování praxe v náhradním termínu. Odborná praxe splňuje svůj účel. Se začleňováním žáků na praxi jsou značné problémy, ne všechny firmy vycházejí vstříc našim žádostem. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků Počet firem Dlouhodobě spolupracující firmy (uveďte názvy firem, v případě jejich velkého počtu stačí uvést firmy z hlediska spolupráce nejvýznamnější) 8 Správa sociálního zabezpečení, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Okresní archiv, Statutární město Frýdek-Místek, Probační a mediační služba, ÚSP Náš svět, Český červený kříž, Stavební bytové družstvo. 22

23 5.4 Práce předmětových komisí (dále jen PK) (zprac. Ki) Práce předsedů PK je velmi náročná a její materiální podmínky se vzhledem k nelehké situaci v oblasti provozních prostředků krajských středních škol nadále nelepší. Jako hlavní úkoly i pro příští rok zůstávají: - průběžná kontrola plnění tematických plánů daných předmětů, - sjednocování klasifikačních požadavků v rámci PK, - především u oboru Gymnázium stanovení klasifikačních nároků tak, aby studijní výsledky našich žáků korespondovaly s jejich úspěšností v dalším studiu, - sjednocení nároků u maturitních zkoušek (hlavně u ČJ, AJ, NJ a M). PK český jazyk a literatura (dále jen ČJ) Výsledky maturitních zkoušek Maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury konali všichni žáci v rámci společné části MZ. Ústní zkouška se bodovala a tvořila jen třetinu výsledné známky. V profilové části MZ nikdo z žáků zkoušku z ČJ a lit. nekonal. PK anglický jazyk (dále jen AJ) V tabulce jsou uvedeny výsledky žáků, kteří vykonali zkoušku v rámci profilové části maturitní zkoušky. Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A ,67 4. B ,29 4. C ,78 4. D ,25 4. S PK německý jazyk (dále jen NJ) V tabulce jsou uvedeny výsledky žáků, kteří vykonali zkoušku v rámci profilové části maturitní zkoušky. Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A ,00 4. B ,00 4. C ,00 4. D ,00 4. S

24 PK základy společenských věd (dále jen ZSV) Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A ,87 4. B ,92 4. C ,56 4. D ,00 4. S ,00 - přednášky: Termín Název Přednášející Management J. Sojková červen 2012 Klinická psychologie D. Dokoupilová PK dějepis Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A ,57 4. B ,00 4. C ,00 4. D ,33 4. S PK zeměpis Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A , B C , 9 4. D , S přednášky: Předmět Termín Název Přednášející Zeměpis a geologie Martin Stiller Na kole napříč Amerikou Afrika Češi v Antarktidě Hynek Adámek Hynek Adámek 24

25 PK- matematika Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A ,25 4. B ,56 4. C ,50 4. D ,00 4. S Vstupní test z matematiky pro žáky 1. ročníku, 1. A, 1. B, 1. C, 1. S, G a SOŠ, září PK chemie -přednášky: Předmět Termín Název Přednášející Matematika Den přírodních věd s Přírodovědeckou fakultou UP Olomouc 3D krychle, konstrukční úlohy Matematika Příprava na maturitní zkoušku z matematiky 2012 základní úroveň Matematika Matematika Den přírodních věd Matematika Den přírodních věd Matematika Den přírodních věd Matematika Den přírodních věd Matematika - FYZMA Matematika - FYZMA Příprava na maturitní zkoušku z matematiky 2012 vyšší úroveň Nekonečné mnohostěny Mnohostěny v chemii a geologii Vypočítejte druhou odmocninu Test geometrické představivosti Projektové nápady z fyziky a matematiky Slavnostní setkání učitelů matematiky a fyziky na G a SOŠ k 150. výročí založení Jednoty českých matematiků a fyziků pokusy a projekty v matematice a fyzice Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. Mgr. Ivana Machalčíková Mgr. Libor Lepík Mgr. Libor Lepík Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. Mgr. Ivana Machalčíková Mgr. Ivana Machalčíková Mgr. Ivana Machalčíková Mgr. Libor Lepík Mgr. Libor Lepík 25

26 Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A ,14 4. B ,88 4. C ,0 4. D ,0 4. S přednášky: Předmět Termín Název Přednášející Semináře z chemie Besedy o VŠCHT Jan Martyčák PK fyzika Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A B C D S PK biologie a ekologie Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A ,50 4. B ,86 4. C ,63 4. D ,2 4. S PK ruský jazyk Výsledky maturitních zkoušek Maturitní zkouška z ruského jazyka se v tomto školním roce nekonala. 26

27 PK informatika a výpočetní technika (dále jen IVT) Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A ,00 4. B C ,66 4. D S PK- odborných předmětů (dále jen OP) Výsledky maturitních zkoušek třída 4. S Předmět průměr VS PN Praktická maturitní zkouška přednášky: Název akce Termín Třídy/Ročník Beseda provedena pracovníky VZP Beseda VZP Beseda ÚP Přednáška VŠ T. Bati o ekonomických oborech Beseda ÚP Přednáška z managementu Exkurze s přednáškou k problematice soc. péče. Pečovatelská služba F-M Beseda KB o aktivních a pasivních službách bank Exkurze s přednáškou v instituci Domovinka a 3. ročník 2. ročník a V4.S V4.S 3. ročník 3. S 3. ročník 3. S 1. S 2. S PK estetická výchova (dále jen EV) Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A ,00 4. B ,00 4. C ,00 4. D ,00 4. S

28 - přednášky: Předmět UK Termín Název Přednášející Přednášky k dějinám uměni pro maturanty říjen duben 2012 Dějiny umění E. Haganová PK tělesná výchova (dále jen TV) - Příprava testů v rámci výuky TV volejbal, košíková, atletika, zdatnost. - Příprava žáků na talentové zkoušky na VŠ probíhala v průběhu 2. pololetí šk. - Individuální zdokonalování vlastní fyzické zdatnosti všichni vyučující TV. 28

29 5.5 Závěrečná zpráva o činnosti koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO) (zprac. Ty) Závěrečná zpráva vychází z programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Závěrečná zpráva o práci koordinátora EVVO ve školním roce 2011/12 1. Práce koordinátora EVVO: - Ekologie a nauka o životním prostředí se vyučovala jako všeobecně vzdělávací předmět. - Ve 4. ročníku oboru Gymnázium, žáci SOŠ studovali problematiku především v odborných předmětech. - Všichni pedagogičtí pracovníci v rámci svých předmětových komisí plnili projekty, exkurze a činnosti dle rámcového plánu- viz závěrečné zprávy PK. - V rámci ŠVP byl zpracován Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s přehledem aktivit pro jednotlivé ročníky a obory studia, postupně byl realizován v jednotlivých předmětových komisích nebo individuálně pod vedením pedagogických pracovníků. - Škola pokračovala v odběru ekologického časopisu hnutí Duha Sedmá generace a časopisu Příroda. - Pravidelně byla zveřejňována významná data v kalendáři na nástěnce 2.NP bloku A. - Škola pokračovala v třídění plastů a papíru, na začátku roku poučil koordinátor žáky 1. ročníku o třídění odpadu ve škole a šetření energiemi. - Žáci 1. ročníku obou oborů vzdělávání vyplnili vstupní dotazník environmentálních znalostí a dovedností. - Na základě nabídky firmy Rema systém se škola zapojila do dlouhodobého projektu Zelená škola a zavázala se smluvně k likvidaci elektro odpadu. Ve škole je trvale umístěn sběrný box (2.NP bloku A) a logo projektu je umístěno na webu školy. V letošním roce proběhla likvidace sběrného boxu a zároveň byl odvezen k likvidaci velkokapacitní elektro odpad (vyřazené monitory, televizory, klávesnice, tiskárny apod.) - V říjnu se zúčastnila skupina 3 žáků 3. C- Pavel Vjatrák, Kateřina Máčalová, Laura Adámková 8. ročníku ekologické kongresu středních škol s názvem Ekologie Ostrava Akce se konala pod záštitou MS kraje. Organizátorem akce bylo Producentské centrum Profil Mariánské Lázně. Naši žáci prezentovali svůj projekt s názvem Doprava, přítel Země a účastí získali peněžitou odměnu ve výši 3000 Kč, škola obdržela grant ve výši 5000 Kč. Tyto prostředky byly použity k zlepšení komfortu na dívčích toaletách (zakoupení odpadkových košů do kabinek). V následujícím školním roce předpokládáme účast na 9. ročníku. - Školení a účast na seminářích: vzdělávací program projektu Další vzdělávání ped. pracovníků škol v MS kraji s názvem Jak tvořivě na výuku vzdělávacích oborů a předmětů zeměpis, biologie, chemie a fyzika 29

30 vzdělávací program Odpady a obaly, organizovaný společností Eko-kom, a. s. Projekty: V Operačním programu Životní prostředí postoupil projekt Zateplení Gymnázia a SOŠ ve FM na ulici Cihelní do další fáze realizace. Od začala realizace stavebních prací. Od se v novém projektu z OPVK s názvem eman koordinátor EVVO zapojil do tvorby testů v programu Moodle. Byla vytvořena databáze 300 otázek v 10 testech do předmětu Environmentální výchova. Projekt e-learning Člověk a příroda končí V červnu 2011 byl zahájen další projekt z OPVK s názvem Student a konkurenceschopnost (SAKO), v němž se koordinátor zapojil tvorbou 6 výukových materiálů s tematikou životního prostředí a účastí na odborných exkurzích. Projekt Sako skončil V únoru 2012 byla zahájena činnost projektu z OPVK s názvem Člověk a příroda interaktivně, ve kterém na pozici koordinátora aktivit pracuje Stanislava Typovská. 2. Celkové zhodnocení práce: Program EVVO byl ve školním roce splněn. 30

31 5.6. Poznávací a studijní zájezdy a exkurze (zprac. Ki) PŘEDMĚT TERMÍN ROČNÍK MÍSTO Český jazyk a lit. IX Praha Anglický jazyk Poznávací zájezd Anglie, Skotsko Chemie (seminář) OU Ostrava, katedra chemievysokoškolské laboratoře (seminář) VŠB TU Ostrava - Poruba (seminář) HZS Frýdek-Místek IV. VI Lékárna, Frýdek-Místek III SAFT FERAK Raškovice Biologie a ekologie Arboretum, Stěbořice Fyzika S, 2.S Planetárium, Ostrava Planetárium, Ostrava Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, papírna Velké Losiny Matematika LandekPark a interaktivní výstava TOP SECRET Jaderná elektrárna Dukovany, vodní dílo Dalešice-Mohelno Továrna Hyunday, Nošovice Velký palác objevů, Paříž NKP Vítkovice a Tatra Kopřivnice Planetárium a Technické muzeum, Brno Vědohraní, MFF UK Praha Základy společen. věd Muzeum S. Freuda, Příbor Odborné předměty III S Pečovatelská služba, Frýdek- Místek S Domovinka, Frýdek-Místek IVT a VT Interaktivní PC, K Trio, Ostrava Umění a kultura (ve spolupráci s fyzikou) Poznávací zájezd Francie 31

32 Profilová Společná 5.7 Maturitní zkoušky (zprac. Dv) Ve školním roce 2011/2012 maturovalo celkem 5 tříd; z toho 4 třídy oboru Gymnázium všeobecné, denní forma vzdělávání (4. A, 4. B, 4. C, 4. D ), 1 třída oboru Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání (4. S). Profilová část maturitní zkoušky u oboru vzdělání Gymnázium obsahovala 2 povinné ústní zkoušky, u oboru Veřejnosprávní činnost 2 povinné ústní zkoušky a 1 povinnou praktickou zkoušku z odborných předmětů. Praktická zkouška proběhla dne Ústní zkoušky profilové a společné části proběhly ve dnech Písemné zkoušky společné části proběhly ve dnech VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK za školní rok 2011/2012 Přehled výsledků MZ v termínu jarním Část Předmět Obor Úspěšně Úroveň/ Počet Prům. vykonalo forma prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ ČJ G základní vyšší AJ G základní vyšší M G základní vyšší NJ G základní ČJ VS základní AJ VS základní M VS základní NJ VS základní Anglický G ústní jazyk Německý G ústní jazyk ZSV G ústní Dějepis G ústní Zeměpis G ústní Matematika G ústní Chemie G ústní Fyzika G ústní Biologie G ústní IVT G ústní Estetická G ústní vých.- výtv. Deskriptivní G ústní geometrie Právo VS ústní Veřejná VS ústní správa Praktická VS písemná zkouška z OP 32

33 Profilová Společná VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK za školní rok 2011/2012 Přehled výsledků MZ v termínu podzimním Úspěšně Úroveň/ Počet Prům. Část Předmět Obor vykonalo forma prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ ČJ G základní AJ G základní ČJ VS základní AJ VS základní M VS základní Chemie G ústní Biologie G ústní Právo VS ústní Veřejná správa VS ústní Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2011/2012 Jarní termín Podzimní termín Obor Termín prospěl prům. prospěl prům. prospěl neprospěl prospěl neprospěl s vyzn. prospěch s vyzn. prospěch G řádný opravný VS řádný opravný

34 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1 Závěrečná hodnotící zpráva výchovného poradce za školní rok 2011/2012 obor vzdělání VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST, denní a večerní forma vzdělávání (zprac. Ka) Činnost výchovného poradce vycházela z plánu práce, který byl schválen vedením Gymnázia a SOŠ. Týkala se: Spolupráce s vedením školy Průběžné informování o závažných problémech žáků a spolupráce při jejich řešení, informace o stavu výchovného poradenství na škole. Spolupráce při organizování a zajišťování besed pro studenty, zajišťování informací o pomaturitním studiu. Podpora účasti VP na školeních a dalších akcích souvisejících s prací výchovného poradce. Podpora při organizaci adaptačního pobytu žáků prvního ročníku. Informace pro rodiče Třídním učitelům prvnícho ročníku byly předány informace pro rodiče o výchovném poradenství na naší škole a o možnostech poskytování poradenských služeb. Prostřednictvím nástěnek, webových stránek školy a ve spolupráci s třídními učiteli byli informováni i rodiče ostatních ročníků o konzultačních hodinách a práci VP. Rodiče nastupujícího ročníku byli na informativní schůzce v červnu seznámeni s prací VP a připravovaným adaptačním pobytem. Informace pro žáky 4. ročníku Žáci byli informování o možnostech pomaturitního studia. Na webu školy byly umístěny pro žáky zajímavé odkazy týkající se vysokých škol, informace o systému uplatnění absolventů na trhu práce, informace týkající se výběru vysokých škol, vyplnění přihlášek, psaní odvolání atd. Aktuální dostupné informace o pomaturitním studiu, nabídkách VOŠ a VŠ jsou na nástěnce výchovného poradenství. Poskytování poradenských služeb o studiu na naší škole Na Trhu vzdělávání 2011 ve Frýdku-Místku a Třinci, ve dnech 15. a Na setkání s výchovnými poradci základních škol, které proběhlo v rámci Dne otevřených dveří a kde ve spolupráci s vedením školy byly předány informace o systému přijímacího řízení pro školní rok 2012/13. Na informativních schůzkách základních škol, které projevily přání informovat zájemce o možnosti studia na naší škole, do těchto akcí byli zapojeni nejen výchovní poradci ale i ostatní pedagogičtí pracovníci naší školy. Na Dnech otevřených dveří na naší škole, kde byly rodičům a žákům devátého ročníku ZŠ poskytnuty informace a materiály o studiu na naší škole. V rámci individuálních konzultací pro rodiče budoucích žáků. V rámci vytvořených propagačních materiálů. 34

35 Oblast volby povolání a pomaturitního studia Každoročně dobrá spolupráce je s vyučujícím odborných předmětů, kteří seznamují žáky s postupy při nepřijetí na VŠ či VOŠ, či případné registraci na Úřadu práce. Z 30 žáků 4. ročníku oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost podalo 24 přihlášku na VŠ. V tomto školním roce bylo v maturitním ročníku oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost denní studium 30. žákyň třídy 4.S, 24 žákyň odmaturovalo. Pro žáky 4. ročníku byla připravena přednáška na téma Přijímací řízení na VŠ a odvolání při nepřijetí. Další činnost výchovného poradce se týkala Účasti na školeních, seminářích a vzdělávacích akcích: Integrace žáků s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním - pořádáno SPC v rámci projektu Centra integrované podpory vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami. Seminář pro výchovné poradce středních škol a další pracovníky působící v oblasti pro volbu povolání pořádáno Úřadem práce ČR Frýdek-Místek. Program pro kvalifikované výchovné poradce k rozšíření jejich kompetencí v rámci DVPP (v rozsahu 250 hodin) akreditovaný program MŠMT v rámci DVPP pořádaný KVIC. Zajištění přednášek pro žáky na téma Komunikace (1. ročník) RENARKON Ostrava Vztahy v kolektivu (1. ročník) RENARKON Ostrava S tebou o tobě (1. ročník) Drogy a já (2. ročník) RENARKON Ostrava Sexualita (2. ročník) RENARKON Ostrava Příprava a uskutečnění adaptačního pobytu pro žáky prvního ročníku zaměřeného na aklimatizaci a lepší začlenění žáků do nových třídních kolektivů. Spolupráce s pracovnicemi SPC při péči o žáka s DMO a žákyni se sluchovým postižením při vypracovávání a hodnocení IVP. Spolupráce s asistentkou pedagoga a třídní učitelkou žáka s DMO. Pro KÚ moravskoslezského kraje byl zpracován dotazník o začleňování dětí a žáků (se zdravotním postižením) v běžných MŠ, ZŠ, SŠ Využití materiálu získaného na semináři na ÚP vyučujícími veřejné správy. Spolupráce s třídními učiteli a rodiči při řešení problémů žáků Byly řešeny nejen problémy žáků oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost, ale i problémy které nastaly v průběhu nepřítomnosti VP pro obor vzdělání Gymnázium. M. K. třída 1. S V průběhu roku opakovaně projednávána zvýšená absence a přestupky proti školnímu řádu. Situace byla projednávaná s otcem i matkou. Byl dohodnut způsob spolupráce se školou a projednány případné sankce při opětovném porušování školního řádu. Po rozvodu rodičů se situace uklidnila. 35

36 K. M. třída 1.S Ve spolupráci s TU opětovně projednávána zvýšená absence (zletilé žákyně) leden 2012 ukončení studia. M. Ž. třída 1. S Žák s DMO. Pravidelná spolupráce s TU, asistentkou pedagoga, pracovnicí SPC při tvorbě IVP, jeho plnění a kontrole. Průběžné řešení dalších situací souvisejících se zdravotním stavem žáka. K. B. - třída 2. S Spolupráce s TU, vypracování IVP k integraci žákyně se sluchovým postižením, pravidelná spolupráce s pracovnicí SPC. P. M. 4. S Ve spolupráci se zletilou žákyní a TU řešena zvýšena absence a studijní problémy. Žákyně ukončila studium na naší škole. G. B. 4. S Ve spolupráci se zletilou žákyní a TU řešena zvýšena absence a studijní problémy. Žákyně vzhledem k rodičovským povinnostem pokračuje ve studiu na večerní škole. M. O. 3. B Ve spolupráci s TU, vyučujícími příslušných předmětů projednáváno nevhodné chování žáka. V.V. - 4.A Pravidelná spolupráce s rodiči a TU - opakované řešení problémů s docházkou. Ze zdravotních důvodů žák ukončil studium na naší škole. Spolupráce s třídními učiteli večerního studia oboru vzdělání Veřejnoprávní činnost Tato spolupráce se týká především řešení problémů docházky, případného přerušení či ukončení studia. 36

37 Závěrečná zpráva výchovného poradce za rok 2011 /2012 obor vzdělání GYMNÁZIUM, denní forma vzdělávání (zprac. Šr) Spolupráce s vedením školy Projednává se stále se vyšší počet žádostí žáků o povolení navýšení omluvené absence. Spolupráce při zajišťování informačních schůzek pro testování SCIO (4. ročníky) k přijímacímu řízení na VŠ. Zajištění Učitelských novin se seznamem všech vysokých a vyšších odborných škol a další dostupné literatury o možnostech dalšího studia. Informace o problémových žácích a možnostech řešení jejich přestupků a informace o žácích s problémy v rodinném zázemí. Spolupráce při zajišťování účasti výchovných poradců na vzdělávacích akcích pořádaných PPP a KVIC. Účast VP na Trhu vzdělávání pořádaném Úřadem práce ve Frýdku-Místku a Třinci a na náboru žáků ze ZŠ do 1. ročníku. Spolupráce při organizaci besed pro žáky, náborových akcí a prezentací zástupců VŠ a VOŠ k dalšímu pomaturitnímu studiu absolventů. Informace pro rodiče Rodiče žáků nastupujících do 1. ročníku byli informováni o konání adaptačního pobytu na počátku školního roku (Informační schůzka v červnu). Na nástěnce výchovného poradenství byly vyvěšeny konzultační hodiny jednotlivých výchovných poradců a na webových stránkách školy byly zveřejněny kontakty na ně. Rodiče žáků 1. ročníku byli informováni o možnosti využívání služeb výchovného poradce ve škole. Na Dnech otevřených dveří, které se uskutečnily počátkem prosince 2011 a února 2012, byli rodiče informováni o přijímacím řízení pro příští školní rok. Informace pro žáky Žákům 4. ročníku byla poskytnuta pomoc při výběru VŠ a VOŠ a při vyplňování ových přihlášek na tyto školy Pro vybrané žáky 4. ročníku (tzv. hlasové profesionály) byla zajištěna odborná logopedická a foniatrická vyšetření v době mimo vyučování (u vybraných škol). Ve spolupráci s PK českého jazyka byl pro studenty vytvořen vzor životopisu a odvolání proti nepřijetí na VŠ (VOŠ). Výchovná poradkyně měla individuální konzultace pro zájemce o studium architektury, uměleckých VŠ a tělovýchovy. Pro žáky nižších ročníků byly poskytovány individuální konzultace dle aktuálních požadavků. Aktuálně byly na nástěnce výchovného poradenství pro všechny žáky zveřejňovány informace o možnostech dalšího studia po maturitě. Poskytování poradenských služeb a informací o studiu na naší škole Informace o studiu pro veřejnost byly poskytovány VP na Trhu vzdělávání ve Frýdku Místku a Třinci. Pro zájemce z jednotlivých ZŠ proběhly na jejich školách informativní schůzky o možnostech studia na naší škole. Byly poskytovány poradenské služby rodičům a žákům naší školy (studijní problémy, problémy v komunikaci v rodině apod.) po předchozí domluvě a dohodnutí termínu. 37

38 Na setkání s výchovnými poradci základních škol, které proběhlo v rámci Dne otevřených dveří, byli tito vedením školy informováni o přijímacím řízení pro školní rok 2012/ Plnění minimálního preventivního programu (zprac. Ka, Šr) Závěrečná zpráva o plnění minimálního preventivního programu za školní rok 2011/2012 Činnost preventistů vycházela z plánu, který byl schválen vedením Gymnázia a SOŠ. Týkala se: Zajištění přednášek a akcí pro žáky: Ve spolupráci s centrem primární prevence RENARKON v Ostravě byl pro žáky připraven cyklus přednášek a prožitkových programů na téma: o Komunikace 1. ročník o Vztahy v kolektivu 1. ročník o Drogy a já 2. ročník o Sexualita - 2. ročník Žáci 1. ročníku se zúčastnili přednášky na téma sexuální výchovy s názvem S tebou o tobě. Přednášky pro rodiče Na úvodní schůzce byli rodiče žáků nastupujícího prvního ročníku seznámeni s činností školního metodika prevence. Byli také informováni o připravovaném adaptačním pobytu pro žáky prvního ročníku. Rodiče vyšších ročníků byli ve spolupráci s třídními učiteli informování o možnostech využití spolupráce školních metodiků prevence při řešení případných problémů a zájemcům byly poskytnuty různé informační materiály. Další akce Organizace a uskutečnění adaptačního pobytu pro žáky nastupujícího prvního ročníku. Cílem tohoto pobytu bylo pomoci začínajícím žákům rychleji se adaptovat v novém kolektivu a tím i pomoci v oblasti předcházení a prevence sociálně pat. jevů. Byl zpracován projekt zaměřený na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování, který byl vyhlášen MŠMT ČR, pod názvem Budeme dobrý kolektiv krok k prevenci prvního ročníku - nebyl schválen. Žáci a rodiče byli seznámeni s časy konzultačních hodin, byla dána možnost řešit problémy po domluvě i kdykoli jindy mimo určený čas. Většina jednání se uskutečnila mimo konzultační hodiny. Pravidelné sledování schránky důvěry během roku byl řešen jeden problém. Spolupráce s třídními učiteli a vedením školy. Vedení informační nástěnky k tématu Stop drogám, rasismu, xenofobii. Vyučující byli v průběhu šk. roku seznámeni s novinkami v primární prevenci rizikového chování žáků ve školách. Byli informování o situaci na škole. Na webových stránkách školy je pro rodiče umístěno znění Metodického doporučení Ministerstva školství k primární prevenci. 38

39 Pro oblastního metodika preventivních aktivit při PPP F-M byl vypracován dotazník drogové prevence na naší škole. Práce s třídními kolektivy Stmelování kolektivů a vytváření pozitivního klimatu jednotlivých tříd je podporováno i jednorázovými akcemi, jako jsou např. lyžařské a turistické kurzy, exkurze, školní výlety, ples školy, akce s družebními školami, adaptační pobyt pro žáky prvního ročníku a různé sportovní akce organizované během školního roku, např. 24 hodinový volejbalový turnaj, turnaj v kopané atd. Do učiva jednotlivých předmětů bylo doporučeno zařazení témat přispívajících k rozvoji sociálních dovedností, odpovědnosti, zdravému životnímu stylu, kladnému přístupu k sobě, společnosti a podpoře protidrogových postojů. Spolupráce s třídními učiteli a třídními kolektivy, ve kterých se objevilo podezření na užívání drog. Akce pro žáky, volnočasové aktivity Žáci byli zapojeni do práce kroužků, které působily na škole (výtvarný, různé sportovní a jazykové kroužky, fotografický kroužek a další). Zájemci se mohli účastnit společenských a kulturních akcí (zájezdy na divadelní představení ostravských divadel, taneční kurzy, výstavy atd.), pro zájemce byl uspořádán zájezd do Anglie a Francie. Byla připravena spousta akcí pro žáky ve škole: turnaj ve stolním tenise, Cihelní volejbalová liga (celoroční soutěž mezi třídními kolektivy), 24hodinový turnaj ve volejbale, fotbalový turnaj a účast žáků na přátelských fotbalových utkáních, týden s čísly, vydávání školního studentského časopisu. Zájemci z řad žáků se mohli zapojit do řady dalších akcí pořádaných vyučujícími v jednotlivých předmětech, např. konverzační soutěž v NJ, překladatelská soutěž v AJ, M Klokan. Zájemcům o práci s PC je umožněno v odpoledních hodinách pravidelně využívat učebny výpočetní techniky. Účast na školeních : Zahájení studia pro metodiky prevence pořádaného občanským sdružením RESOCIA (v rozsahu 250 hodin), akreditovaný program MŠMT Studium k výkonu specializovaných činnosti Metodik prevence. 39

40 Závěrečná zpráva o plnění minimálního preventivního programu za školní rok 2011/2012 Činnost preventisty vycházela z programu, který byl schválen vedením gymnázia a SOŠ a zahrnovala: 1. Spolupráci s třídními učiteli, rodiči, vedením školy a dalšími ped. pracovníky Při sledování a řešení sociálně patologických jevů studentů - v letošním roce nebylo nutno řešit žádný konkrétní problém. Schránka důvěry, která byla zřízena po případu šikanování na SOŠ v předcházejícím roce, byla pravidelně sledována a během roku nebylo nutno řešit žádný konkrétní problém tohoto druhu. 2. Spolupráci se žáky a rodiči Formou nástěnek, pohovorů a na třídních schůzkách byli žáci a rodičovská veřejnost informováni o dění ve škole, o možnostech aktivit nabízených školou mimo vyučování (sportovní kroužky, výtvarný kroužek) i jinými organizacemi. Žákům byly nabídnuty taneční kurzy a také možnosti účastnit se různých kulturních vystoupení. Někteří studenti využili nabídky navštěvovat jazykové kurzy na jazykové škole, mohli se zapojit i do činnosti Klubu malých debrujárů apod. Pro žáky gymnázia nebyly stanoveny pevné konzultační hodiny, ale po předcházející domluvě měli možnost případné problémy řešit kdykoli. Ve výchovně vzdělávacím procesu bylo do jednotlivých předmětů doporučeno zařazení témat vedoucích k posilování odolnosti proti stresu, k rozvoji sociálních dovedností, k odpovědnosti, ke zdravému životnímu stylu, kladnému přístupu k sobě, společnosti a celkově k životu a k podpoře protidrogových postojů. 3. Účast třídních učitelů TU se podíleli na zlepšování vztahů ve třídě, vytváření stmeleného kolektivu třídy, vytváření vzájemné důvěry mezi žáky a vyučujícími a na předcházení výchovným problémům a negativním jevům. Stmelování kolektivů jednotlivých tříd bylo podporováno jednorázovými akcemi, jako byly např. adaptační pobyt a lyžařský kurz pro žáky 1. ročníku, turistický kurz pro žáky 3. ročníku, školní výlety, ples školy, akce s družební školou v Osvětimi, Cihelní liga v odbíjené apod. 4. Volnočasové aktivity pro studenty Kromě již výše zmiňovaných činností měli žáci možnost účastnit se dne otevřených dveří, jednorázových akcí pořádaných školou fotbalový turnaj, volejbalový turnaj 24hodinovka, týden s čísly, víkendová soustředění se zaměřením na fyziku. Pro zájemce škola také pravidelně organizovala zájezdy do ostravských divadel, uvolňovala dobrovolníky na různé charitativní akce, které probíhaly ve městě. Zájemci mohli v odpoledních hodinách také navštěvovat učebny výpočetní techniky. 40

41 5. Zajišťování besed a přednášek Beseda S tebou o tobě sexuální výchova pro 1. ročníky Komunikace -1. ročník září (Renarkon Ostrava) Právní minimum pro žáky - 1. ročník (Policie ČR) Látková závislost - prožitkový program (CNN Frýdek) Vztahy v kolektivu - prožitkový program (Renarkon Ostrava) Další besedy s problematikou sexuální výchovy, výchovy k partnerství a rodičovství, prevence kriminality mládeže, prevence AIDS, prevence obchodu se ženami. Další vzdělávání Studium odborných časopisů, doplňování literatury, účast na školeních a seminářích a vzdělávacích kurzech pořádaných KVIC, CNN,PPP, okresním metodikem preventivních aktivit. V letošním roce zahájila preventistka 250 hodinové víkendové vzdělávání pro školní metodiky prevence (bude ukončeno v r. 2013). 41

42 7. Údaje o dalším vzdělávání(zprac. Ki) 7.1 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ze zpráv předsedů PK a ved. provozního úseku Český jazyk Jméno učitele Název akce pořadatel Místo konání akce Mgr. Pavel Kuběna PaedDr. Lenka Schneiderová Mgr. Jarmila Hrnčířová Konzultační semináře k ústní zkoušce z ČJ Konzultační semináře k ústní zkoušce z ČJ Hodnotitel ústní zkoušky - Český jazyk a literatura NIDV Ostrava NIDV Ostrava NIDV Ostrava SPŠ Frýdek- Místek SPŠ Frýdek- Místek Ostrava Německý jazyk Jméno učitele Název akce pořadatel Místo konání akce Mgr. Zuzana Brzezná Mgr. Jarmila Krpešová Mgr. Brigita Bužková Mgr. Kateřina Langrová Mgr. Lenka Svobodová Konference projektu Dialog bez bariér Babylon konference učitelů cizích jazyků KVIC Nový Jičín Ostrava Mgr. Kateřina Handlová Hodnotitel ústní maturitní zkoušky základní a vyšší úroveň Mgr. Kateřina Langrová Konzultační seminář k ústní mat. zkoušce Mgr. Brigita Bužková Konzultační seminář Mgr. Lenka Svobodová k ústní mat. zkoušce CERMAT CERMAT CERMAT Ostrava Frýdek- Místek Frýdek- Místek 42

43 Anglický jazyk Jméno učitele Název akce pořadatel Místo konání akce Mgr. David Koval Konzultační semináře k ústní Cermat Frýdek-Místek - SPŠ, OA a JŠ zkoušce z anglického jazyka Mgr. Pavla ELT Signposts 2011 ATECR Brno Rudzká CUP webinar CUP (elektronicky) Doplňkové materiály na internetu zdarma Macmillan Frýdek-Místek - Jazyková škola Francouzský jazyk Jméno učitele Název akce pořadatel Místo konání akce Bc. Regina Nováková Bc. Regina Nováková Mgr. Dagmar Krublová Mgr. Dagmar Krublová Mgr. Dagmar Krublová Mgr. Dagmar Krublová Seminář CLE k výukovým materiálům ECO e-learning ke státní maturitě francouzštiny CŽV Francouzský jazyk a literatura pro SŠ Francouzská výslovnost v lingvodidaktickém kontextu KVIC NIDV OSU OSU Projekt OP VpK SYNERGIE Ostrava Ostrava Ostrava Konference učitelů SUF Praha francouzského jazyka Régions de la France Alliance française Ostrava Dějepis Jméno učitele Název akce pořadatel Místo konání akce Dr. Pavel Carbol, Projekt šablony KVIC G a SOŠ Mgr. Petr Exner (tzv.dumy) Dr. Pavel Carbol FFOU doktorské studium 43

44 Zeměpis Jméno učitele Název akce pořadatel Místo konání akce Mgr. Daniela Steblová Mgr. Stanislava Typovská Mgr. Pavla Rudzká Mgr. Pavla Rudzká Zeměpis v nové perspektivě Exkurze do vých. Čech OU Přírodovědecká fakulta OU Přírodovědecká fakulta Ostrava Náchod, Bělohrad a okolí Matematika Jméno učitele Název akce pořadatel Místo konání akce Mgr. Libor Lepík Práce s matematickými JČMF a GJŠ Mikulov Mgr. Libor Lepík Mgr. Libor Lepík talenty Klokan 2012 úlohy pro děti se zájmem o matematiku Moderní výukové metody JČMF pobočka Olomouc Projekt SAKO Malá Morávka Chata Kurzovní, Jeseníky Fyzika Vzdělávání v rámci jednotlivých projektů z OPVK MSK Člověk a příroda experimentálně, Člověk a příroda interaktivně, Elearning Člověk a příroda, Student a konkurenceschopnost, Tvorba výukových programů do fyziky. Odborné předměty Studium nových zákonů, všichni vyučující odborných předmětů. Ruský jazyk Jméno učitele Název akce pořadatel Místo konání akce Mgr.Eva Haganová Mgr. Milena Šrubařová Mgr. Pavla Rudzká Mgr. Milena Šrubařová Mgr. Pavla Rudzká Babylonkonference cizích jazyků Hodnotitel ústní zkoušky KVIC Frýdek- Místek NIDV Ostrava Ostrava Ostrava 44

45 IVT Jméno učitele Název akce pořadatel Místo konání akce Mgr. Pavel Král Elektronická třídní Služba škole MB Ostrava kniha Mgr. Pavel Král, Mgr. Tomáš Horut Kurz tvorba webu v prostředí PHP OSU Ostrava Mgr. Pavel Král, Mgr. Tomáš Horut Mgr. Pavel Král Mgr. Pavel Král Mgr. Pavel Král Kurz "Úvod do objektové technologie v PHP Hromadné nasazení systémů Windows Server správa kont, lokálních politik a souborů Windows server 2008-Active Directory a politika skupin OSU KVIC VSB VSB Ostrava Ostrava Ostrava Ostrava Mgr. Pavel Král Kurz programování VSB Ostrava v jazyce C (4 lekce) Mgr. Pavel Král Krajské konference KVIC Ostrava ICT Mgr. Pavel Král Virtualizace ve škole DLNK Havířov Mgr. Pavel Král, Mgr. Hana Hůlová Použití ipadů ve škole KVIC, autocont Estetická výchova Jméno učitele Název akce pořadatel Místo konání akce Mgr.Hana Konečná Nebojme se dumů KVIC G SOŠ F-M, Cihelní 410 Mgr. Eva Haganová Nebojme se dumů KVIC G SOŠ F-M, Cihelní 410 Tělesná výchova Všichni vyučující Tv měli během roku samostudium ve sportech dle svého výběru a dle možností navštěvovali sportovní aktivity a zvyšovali si svou fyzickou kondici. 45

46 Vedení školy Novela zákoníku práce (Ing. Jaroslav Konečný) Školský zákon (Ing. Jaroslav Konečný, PaedDr. Iva Krulikovská, Mgr. Jaroslava Dvořáková, Mgr. Lenka Horutová)) Platové předpisy (Ing. Jaroslav Konečný, PaedDr. Iva Krulikovská, Mgr. Jaroslava Dvořáková) Novely právních předpisů (Ing. Jaroslav Konečný, PaedDr. Iva Krulikovská, Mgr. Jaroslava Dvořáková) 46

47 7.2 Údaje o dalším vzdělávání provozních pracovníků (zprac.ht) Účetní i mzdová účetní naší organizace průběžně absolvovaly školení nezbytná pro výkon jejich funkce: pí Pekárková mzdová školení: Inventarizace VEMA mzdový program Novela zákoníku práce Bc. Matzová účetní školení: Inventarizace Aktuality účetnictví 47

48 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Hlavní aktivity mimo vyučování a prezentace školy (zprac. Ki) PROJEKTY SE ŽÁKY Studenti čtou a píší noviny, MF Dnes, říjen 2011 (žáci ročníku). Adaptační pobyt pro žáky 1. ročníku ( ) zabezpečení a realizace, zvyšování právního vědomí v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů , Den přírodních věd s přírodovědeckou fakultou UP Olomouc. Studenti čtou a píší noviny, MF Dnes, duben 2012 (žáci ročníku). březen červen 2012, KROUCH kroužek chemie, podpora, prohlubování a rozšiřování znalostí žáků v rámci předmětu , Soutěžní přehlídka studentských programů v rámci IVT, Ostrava Zábřeh. TESTOVÁNÍ ÚROVNĚ ZNALOSTÍ ŽÁKŮ SŠ CELOSTÁTNÍ PROJEKTY KVALITA 2011 říjen 2011, testování žáků tříd 1. roč. z ČJ, CJ, M a OSP. KVALITA 2012 duben 2012, testování žáků tříd 3. roč. z ČJ, CJ, M a OSP. CHARITA Spolupráce s Nadačním fondem dětské onkologie Fakultní nemocnice v Brně. KURZY, ZÁJEZDY A VÝMĚNNÉ POBYTY zabezpečení charitativní sbírky Srdíčkové dny. prosinec zabezpečení charitativní sbírky KRTEK. prosinec 2011 zabezpečení charitativní sbírky pro africké děti v Tengenenge. Spolupráce s Nadačním fondem dětské onkologie Fakultní nemocnice v Brně , realizace LSVVZ pro žáky 1. ročníku v lyžařském areálu Kohútka v Javorníkách , příprava a realizace zájezdu žáků do Velké Británie a Skotska , exkurzně vzdělávací zájezd do Francie, vědecko-technické cestování , příprava a realizace turistického kurzu v RS Mokřinky Zálužné , příprava a realizace turistického kurzu ve Vítkově Podhradí. červen 2012, příprava a podpora realizace zájezdu do Francie v průběhu října , exkurzně vzdělávací zájezd do Anglie a Skotska , exkurzně vzdělávací zájezd do Francie (Paříž Palác velkých objevů). 48

49 MIMOŠKOLNÍ AKCE Využití školního hřiště pro žáky i veřejnost. Podpora činnosti sportovních kroužků (odbíjená, fotbal) působících ve škole. září 2011 únor 2012 Cihelní liga ve volejbale průběžně hraný turnaj mezi třídami Volejbalový maraton 24 hodinový turnaj v prostorách školy Vánoční turnaj v kopané. Zabezpečení zájezdů žáků do ostravských divadel. říjen 2011 duben 2012, Cihelní liga ve volejbale , soustředění matematických talentů, Chocerady , soustředění žáků z matematických tříd, Jeseníky Karlov , soustředění žáků zaměřených na M a přírodní vědy (měření se sadou Pasco), Horní Bečva. Organizace návštěv kulturních akcí v regionu. Využívání školního hřiště pro žáky i veřejnost v období březen červen SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI V ČR A V ZAHRANIČÍ Spolupráce se Strojní fakultou TU VŠB Ostrava. Podpora rozvoje spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci, exkurze žáků v rámci výuky M a F. Příprava zájezdu žáků školy do družební školy v Osvětimi. Rozvoj spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UK Praha. Spolupráce s Jazykovou akademií Language Academy zájezd žáků do družební školy v Osvětimi a Den přírodovědných věd na Gymnáziu a SOŠ. PROPAGACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Informační schůzky s vedením základních škol a rodiči ZŠ v okrese FM, celková propagace činnosti školy a zvláště nového zaměření oboru vzdělání Gymnázium (M, VT a F) prezentace oborů vzdělání na Trhu vzdělávání ve Frýdku-Místku prezentace oborů vzdělání na Trhu vzdělávání v Třinci prezentace oborů vzdělání na Trhu vzdělávání v Českém Těšíně Den otevřených dveří na Gymnáziu a SOŠ Den otevřených dveří na Gymnáziu a SOŠ významný podíl na přípravě a realizaci plesu Klubu rodičů při Gymnáziu a SOŠ s představením maturitních tříd. Podpora žáků při vydávání školního časopisu RAZZAČAS. Podpora žáků při pravidelném měsíčním vydávání školního časopisu RAZZAČAS. Příprava propagačních předmětů k 20. výročí založení školy , Vědohraní, Praha (pořádá MFF UK Praha). 49

50 ROZŠÍŘENÍ STUDIJNÍ NABÍDKY V rámci oboru vzdělání K/41 Gymnázium koordinace tvorby učebního plánu a ŠVP pro obor vzdělání K/41 Gymnázium, zaměření: matematika, výpočetní technika a fyzika. V rámci oboru vzdělání M/01 Veřejnosprávní činnost, večerní forma vzdělávání, koordinace tvorby učebního plánu a ŠVP pro 2. ročník. Propagace tohoto nového zaměření a realizace přijímacího řízení. Zabezpečení rozšířené realizace výuky II. cizího jazyka (JR, JN, JF) do III. ročníku. 50

51 8.2 Spolupráce s Klubem rodičů (zprac. Ký) Funkci předsedy vykonávala paní Silvie Boráková, funkci místopředsedy paní Marie Mücková. Funkci pokladníka/hospodáře Klubu rodičů obětavě vykonávala paní Blažena Vincurová a v závěru roku ji předala paní Kamile Tovaryšové. Klub podporoval všechny společenské akce školy - setkání s výchovnými poradci ZŠ, Dny otevřených dveří, setkání se zaměstnanci a studenty družební školy z polské Osvětimi, byl rovněž garantem Plesu Klubu rodičů 2012 a také vyhlašovatelem anket: O nejoblíbenějšího učitele ve šk. r. 2011/2012 O nejúspěšnějšího žáka ve šk. r. 2011/2012 V současné nelehké situaci v oblasti provozních prostředků podporovala rodičovská organizace finančně rovněž základní provoz školy. Řada aktivit se mohla konat jen díky podpoře Klubu rodičů (nákup nezbytného spotřebního materiálu pro výuku, odborná literatura, zabezpečení občerstvení u maturit, propagace školy atd.). Celkový příspěvek Klubu rodičů na aktivity školy činil ve šk. r. 2011/ Kč. Bohužel, stejný duch dělné spolupráce nevládne vždy při jednáních s rodiči na třídních schůzkách a při řešení konkrétních kázeňských či prospěchových problémů. Rodiče si poměrně často budují své stanovisko pouze na základě leckdy zkreslených informací od svých potomků, aniž by konzultovali problém s druhou stranou. Další problém je se seznámením rodičů a zákonných zástupců se zásadami školního řádu, i když je tento přístupný ve škole, na jejich webových stránkách a škola má písemné potvrzení o seznámení jmenovaných s tímto dokumentem. V některých případech narážejí třídní učitelé, výchovní poradci i další pracovníci školy na poměrně značnou a narůstající agresivitu ze strany rodičů, jindy se setkávají s hlubokým nezájmem o vlastní potomky. Nastávají však bohužel situace, kdy se i při velmi dobré spolupráci rodičů a zástupců školy nepodaří některé problémové záležitosti žáků vyřešit. 51

52 Nejúspěšnější žák (zprac. Ki) Anketu vyhlašuje tradičně Klub rodičů při Gymnáziu a SOŠ. 1. místo: Nikola Kubalová, Petra Sobková, žákyně třídy 4. S Žákyně vedly tým, který se připravoval na soutěž z práva. V regionálním kole soutěže v Ostravě zvítězil. Celkem se zúčastnilo 11 škol Moravskoslezského kraje. Na Středoškolské politologické konferenci na Univerzitě Palackého v Olomouci obhájily žákyně velmi úspěšně své práce a obsadily 1. a 2. místo. 2. místo: Jakub Syřínek, žák třídy 2. A Žák navštěvuje třídu se zaměřením na matematiku, výpočetní techniku a fyziku. Účastnil se školního kola chemické olympiády a získal 1. místo. Pod jeho vedením pracovali žáci v chemickém kroužku Krouch a samostatně plnili zadané úkoly. Aktivně se žák zapojil i do projektu SAKO, kde prováděl různá měření a pokusy se stavebnicí Pasco. 3. místo: Radka Michaláková, žákyně třídy 4. C Po celou dobu studia na gymnáziu byla žákyně úspěšnou řešitelkou Olympiády z českého jazyka. V tomto školním roce postoupila z okresního kola do regionálního, kde obsadila místo Anketa o nejoblíbenějšího učitele (zprac. Ký) Anketa byla Klubem rodičů při Gymnáziu a SOŠ vyhlášena v tomto školním roce již po třinácté. Hlasy žáků rozhodly o následujícím pořadí: 1. místo: Mgr. Tomáš Horut 2. místo: Ing. Jana Sojková 3. místo: Mgr. Naděžda Kurowská 52

53 8.3 Spolupráce se základními a dalšími středními školami (zprac.ký) Spolupráce se základními školami Kontakty vedení školy s řediteli základních škol byly vždy na velmi dobré úrovni. V minulých letech se však ukázalo, že změna zřizovatele u SŠ má nechtěný dopad v omezení kontaktů mezi řediteli základních a středních škol, neboť jejich pracovní porady, základní místo pro výměnu informací i zkušeností, již nejsou společné. Členové vedení školy dříve nahrazovali částečně tento handicap tím, že se účastnili řady školení a kurzů navštěvovaných rovněž řediteli ZŠ. Tato školení měla vedle vlastní náplně také i doprovodný význam v udržování kontaktů mezi řediteli škol. Ty ovšem pochopitelně nezůstaly v takové šíři jako před zahájením reformy veřejné správy. Bohužel i tyto kontakty, z důvodu enormního vytížení vedení prakticky všech škol v minulých letech, ekonomické krizi a změnám na postech ředitelů, vyhasínají. Domníváme se, že v budoucnu bude třeba hledat obnovení předcházejícího stavu alespoň na bilatelární úrovni. Přínosem by jistě byla i setkání ředitelů SŠ a ZŠ, která plánoval pan primátor Frýdku-Místku Mgr. Petr Cvik. Spolupráce se ZŠ je rovněž vedena na bázi spolupráce s výchovnými poradci těchto škol. Základní informace o škole, aktivitách a především o předpokládaných počtech přijímaných žáků pro příští školní roky poskytuje vedení školy výchovným poradcům na pravidelných Trzích vzdělávání organizovaných Úřadem práce ve Frýdku-Místku. Tyto údaje jsou rovněž zasílány na většinu úplných ZŠ okresu v písemné podobě. Za velmi dobrou možnost kontaktu s kolegy - výchovnými poradci - považujeme pravidelná setkání, která s nimi organizujeme v rámci Dne otevřených dveří. Ředitelství školy seznamuje hosty se svými plány pro příští šk. rok i další léta. V rámci tohoto přátelského posezení pak vedení našeho Gymnázia a SOŠ zodpovídá nejen dotazy kolegů ze ZŠ, ale také získávají informace o životě a činnosti základních škol v regionu. Blízkou a trvalou spolupráci má naše škola s I. ZŠ (řed. Mgr. Zbyněk Šostý), se kterou již roky sdílíme některé pedagogické pracovníky a spolupracujeme, je-li to možné, i v dalších oblastech. Mgr. Šostý zároveň vykonává funkci předsedy školské rady působící na naší škole. V rámci propagace stále relativně nové studijní možnosti na naší škole - studijního oboru K/41 Gymnázium, zaměření: matematika, výpočetní technika a fyzika (dále jen Gymnázium, M,VT a F) - udělali těžko kvantifikovatelný kus práce především ZŘ Dr. Iva Krulikovská a garant tohoto zaměření Mgr. Libor Lepík, kteří s velkým nasazením objížděli řadu základních škol v blízkém i vzdálenějším regionu. Věříme, že v rámci tohoto zaměření navážeme spolupráci i se ZŠ, které nepatří přímo do naší spádové oblasti Spolupráce se středními školami V rámci toho, že sdílíme společný školní areál, spolupracujeme nejúžeji se soukromým Čtyřletým a osmiletým gymnáziem, s.r.o., Frýdek-Místek, Cihelní 410 (dále jen ČOG) a se Střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451, p.o. (dále jen SŠGOS). SŠGOS má od v desetileté výpůjčce pavilon E, kde provozuje činnost kuchyně a jídelny. Kvalita produkované stravy byla v minulém šk. roce na velmi dobré úrovni. V rámci setkání většího rozsahu (přednášky, schůzky s rodiči) si my, stejně jako ČOG, můžeme od SŠGOS pronajmout prostor jídelny. Spolupráce s ČOGem je ještě užší, neboť s ním společně užíváme některé odborné učebny (chemie, tělocvičny) a některé z našich učeben se v důsledku historického vývoje nacházejí v části areálu, který má ČOG pronajat (NJ, Bi, Ch, F). Snažíme se o nalezení 53

54 mechanizmů, které by zabezpečily dlouhodobou spolupráci, pokud možno s minimem závažnějších problémů, a to platí i ve vztahu k SŠGOS. Z dalších SŠ spolupracuje naše škola tradičně především se Střední průmyslovou školou, obchodní akademií a jaz. školou (SPŠ, OA, JŠ) v Místku (ředitel Mgr. Martin Tobiáš), a to v různých oblastech (materiálně, personálně ). V rámci osobních kontaktů, společných akcí, výměn, tvorby a realizace projektů spolupracujeme s Gymnáziem P. Bezruče v Místku, Gymnáziem ve Frýdlantě nad Ostr., SPŠ v Ostravě - Vítkovicích, SOŠ a SOU v Novém Jičíně, Gymnáziem a SOŠ v Orlové, Gymnáziem v Havířově i dalšími školami Spolupráce se školami v zahraničí Po letech neúspěšných snah o nalezení partnerské školy v západní či severní Evropě jsme se začali orientovat na partnery v oblasti bližšího regionu. Tato snaha přináší od šk.r.2002/2003 ovoce. Ředitel ustanovil tým pro zabezpečování zahraničních kontaktů ve složení: Mgr. Zuzana Škorňoková, Dr. Marie Bednářová, Mgr. Tomáš Horut, Mgr. Libor Lepík, který se zabývá konkretizací jednotlivých akcí. Velice dobře funguje spolupráce s polskou střední školou v Oswietimi, jejíž název je Powiatowy Zespól Nr.4 Szkól Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej. V uplynulém školním roce se uskutečnily následující společné akce: Zájezd do Osvětimi, Krakova a Věličky studenti G a SOŠ. Na druhé straně se tradiční výměnný pobyt polských studentů v Beskydech neuskutečnil z důvodů posunutí termínu maturitních zkoušek v ČR. Pro budoucnost bychom rádi rozšířili naše kontakty o spolupráci především s některou střední školou v Německu z důvodu dosahu v jeho východní části. Na získání konkrétního kontaktu pracuje především ZŘ Dr. Iva Krulikovská, Mgr. Libor Lepík a členové PK NJ. V současné době proběhly první kontakty se školou v italské Ferraře. 8.4 Spolupráce s Nadačním fondem Gymnázia Frýdek (NFGF) (zprac. Ki) Tento fond byl veden Správní radou NFGF ve složení: předseda PaedDr. Iva Krulikovská místopředseda Mgr. Jaroslava Dvořáková člen pí Jana Zmijová NFGF slouží potřebám celé školy. V rámci svých možností maximálně podporoval materiálně - technický rozvoj školy a mimoškolní aktivity žáků. 8.5 Účast v metodických a dalších orgánech (zprac. Ki) Mgr. Pavel Král je vedoucí Informačního centra Moravskoslezského kraje na naší škole. Mgr. Libor Lepík je předsedou Okresního výboru fyzikální olympiády ČR, zástupcem ČR v MILSET za AMD (Asociace malých debrujárů) ČR, prezident AMD ČR Moravskoslezského regionu. PaedDr. Iva Krulikovská působí v metodických orgánech jazyka českého, je členkou komise pro okresní a regionální kolo Olympiády v českém jazyce. Mgr. Stanislava Typovská pracuje v okresní komisi zeměpisné olympiády. Mgr. Pavla Rudzká je vedoucí čtenářské skupiny při Britském centru Ostrava. PaedDr. Lenka Schneiderová působí v metodických orgánech jazyka českého, je členkou komise pro okresní kolo Olympiády v českém jazyce. 54

55 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a dalšími orgány (zprac. Ký) 9.1 Inspekce ČŠI Ve školním roce 2011/2012 na Gymnáziu a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p. o. ze strany ČŠI inspekce neproběhla. 9.2 Kontrola Hasičského záchranného sboru v prostorách ČOGu. Kontrolní pracovníci: nprap. Ing. Lucie Němečková Za organizaci: Předmět kontroly: Mgr. Eva Zykmundová (ČOG) Mgr. Lenka Horutová a PhDr. Pavel Carbol řešili záležitosti z pohledu pronajímatele Dodržování povinností stanovených předpisy o PO Datum kontroly: Kontrolní zjištění: Zjištění týkající se pronajímatele: - provozované prostory dovybavit dostatečným počtem přenosných hasicích přístrojů (PHP) dle vyhl. 246/2001 Sb., - prokázat dokladem provozuschopnost PHP v počítačové učebně, - označit dveře na únikových cestách v I. NP vedoucích k šatnám. Vzhledem k tomu, že naše škola měla smlouvu o zabezpečení oblasti PO s odborně způsobilou osobou, která uváděla, že je ve škole vše v pořádku, ukončili jsme s touto osobou spolupráci v nejbližším možném termínu a uzavřeli smlouvu s jinou OSO v oblasti PO. Nedostatky byly odstraněny dle požadavků HZS. 9.3 Prověrka BOZP dle 108 odst. 5 zák. práce Kontrolní pracovníci: Ing. Jan Romaněnko Za organizaci: Mgr. Lenka Horutová (ZŘ) pí Lucie Sačková (referentka) Datum kontroly: Předmět kontroly: Kontrolní zjištění: Prověrka BOZP dle 108 odst. 5 zák. práce Viz. Záznamy z prověrky... bod II. odst. 7. Závady a nedostatky byly odstraněny buď okamžitě, nebo v nejbližším možném termínu, případně v rámci rekonstrukčních akcí v průběhu r

56 10. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2011 Výnosy Moravskoslezský kraj jako zřizovatel naší organizace uplatňuje při finančním řízení diferencovaně soustavu závazných ukazatelů dle 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Finanční prostředky jsou určeny k použití do a podléhají ročnímu zúčtování za daný rok. Konečný závazný ukazatel byl schválen Radou Moravskoslezského kraje usnesením č.99/6416 ze dne Konečné závazné ukazatele na rok 2011 Příspěvek na provoz celkem ,23 1. na přímé náklady na vzdělávání ,00 2. na provozní náklady ,00 3. na projekt neinvestiční-projekt OP VK ,23 Odvod do rozpočtu kraje-odvod z odpisů ,00 Výsledek hospodaření za rok Příspěvky a dotace MŠMT (dle 160, 163 a 171 zák.č. 561/2004 Sb. a 14 zákona č. 250/2000 Sb. ÚZ Přímé náklady na vzdělávání - kraje ,00 v tom:prostředky na platy - pedagogové prostředky na platy nepedagogové ostatní osobní náklady pedagogové ostatní osobní náklady - nepedagogové zákonné odvody FKSP přímý ONIV - náhrady přímý ONIV - přímý ÚZ Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. v tom: prostředky na platy zákonné odvody včetně FKSP ÚZ Rozvojový program částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky , , , , , , , , , , , ,00 v tom: ONIV ,00 3. CELKEM Příspěvky a dotace - MŠMT ,00 56

57 Přímé náklady na vzdělávání jsou největším zdrojem příjmů v naší organizaci, jsou to prostředky na platy, OPPP a zákonné odvody (sociální a zdravotní pojištění) pedagogických a provozních pracovníků. 2. Příspěvky a dotace od zřizovatele ÚZ 1 provozní náklady ,00 ÚZ 1 provozní náklady-zajištění přístupu ICT ,00 ÚZ 1-provozní náklady akce Vybavení školních tříd nábytkem (lavice, židle) a na opravy ,00 ÚZ 1 Částečné pokrytí nákladů na odměny pracovníkům, kteří se podíleli na realizaci přijímacích zkoušek 1.kolo přijímacího řízení ,00 ÚZ 1 Částečné pokrytí zvýšených nákladů na zajištění státních maturitních zkoušek ,00 ÚZ 1 Odměny a zákonné odvody za práce spojené s přípravou a realizací projektu zateplení budov ,00 ÚZ 205 Účelově určeno na na krytí odpisů DHM a DNM v hlavní činnosti ,00 2. CELKEM Příspěvky a dotace od zřizovatele ,00 Peněžní prostředky na příspěvek na provozní náklady ze strany zřizovatele jsou dalším nezbytným zdrojem příjmů k zabezpečení nákladů na provozní náklady. 3. Projekty neinvestiční (dle 28 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb.) ÚZ účelově určeno na financování grantových projektů v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Člověk a příroda experimentálně časová použitelnost do ,00 ÚZ účelově určeno na financování grantových projektů v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském z Operačního programu Vzdělávání pro ,23 konkurenceschopnost na projekt elearning - Člověk a příroda časová použitelnost do CELKEM Projekty neinvestiční ,23 Dle 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je příspěvková organizace povinna se těmito závaznými ukazateli při svém hospodaření řídit. Limit počtu zaměstnanců 53,00 Závazný ukazatel limit přepočteného stavu zaměstnanců organizace splnila. 57

58 Účelová investiční dotace do investičního fondu ÚZ 252 TDS projektu Zateplení Gymnázia a SOŠ ve Frýdku- Místku ÚZ 253 Stavební úpravy projektu Zateplení Gymnázia a SOŠ ve Frýdku-Místku ÚZ 254 ÚZ , , , ,00 CELKEM Účelová investiční dotace do investičního fondu ,00 Odvod do rozpočtu kraje odvod z investičního fondu Odvod z investičního fondu ,00 Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele v částce ,00 Kč organizace odvedla ve stanovených čtvrtletních splátkách. 4. Rozbor příjmů z vlastní činnosti: Vlastní zdroje v hlavní činnosti v Kč Výnos z pronájmu (energie)-výpůjčka ,11 Finanční dar 5 000,00 Použití investičního fondu na opravy ,00 Ostatní výnosy 2 044,00 Úroky 758,87 Ostatní finanční výnosy 3 930,00 CELKEM příjem z vlastních zdrojů ,98 58

59 Náklady Náklady celkem v hlavní činnosti Přímé náklady Spotřeba materiálu Provozní náklady Projekty OP VK Vlastní zdroje v Kč Celkem , , , ,59 Spotřeba energie , , ,22 Opravy a udržování , , ,00 Cestovné , , , , ,00 Náklady na repre , , ,00 Ostatní služby , , , , ,39 Mzdové náklady , , , ,00 Zdrav. a soc.pojištění Zákonné sociální náklady , , , , , , ,00 Jiné soc. náklady , , ,00 Ostatní daně a poplatky Ostatní náklady z činnosti Ostatní finanční náklady Odpisy DHM a DNM , , , , , , ,00 318, , , ,00 CELKEM , , , , , , , ,20 Náklady CELKEM v hlavní činnosti bez vlastních zdrojů dle účetních výkazů ,53Kč souhlasí s výnosy z transferů dle účetních výkazů. Rozdíl 31,69 Kč úroky projektu. Náklady (bez nákladů z vlastních zdrojů) ,22 vlastní zdroje ,98 CELKEM náklady v hlavní činnosti ,20 59

60 Doplňková činnost Na základě usnesení č. 12/1117 ze dne 23. června 2010 zastupitelstvo kraje vydalo naší organizaci nové úplné znění zřizovací listiny a vymezilo v článku X Doplňková činnost organizace - okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace: 1. Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně zprostředkování. 2. Pronájem majetku. 3. Kopírovací práce. Změnou zřizovací listiny organizace od provozuje doplňkovou činnost. Doplňkovou činnost organizace provozuje pronájmem části pavilonu soukromé škole (viz bod E. 5) na základě smlouvy o pronájmu budovy a smlouvy o úhradě provozních nákladů, obsahující dle kalkulace na daný rok služby za energie, které se každoročně zúčtovávají dle skutečných nákladů. V částce je zahrnutý podíl na odpisech ve výši 30 tis. Kč. Výnosy z pronájmu budovy ve výši ,00 Kč byly v roce 2011 použity na úhrady nákladů na odpisy budovy ve výši 150 tis. Kč, dále na opravy budovy ve výši 44 tis. Kč a inzerci. Výnosy ze služeb kopírovacích prací, tisku a zprostředkování školení byly použity na úhrady nákladů za tonery a nákladů spojených s kopírováním. Ostatní služby spojené s energiemi a pronájmem byly použity na spotřební materiál organizace a náklady na energie. DOPLŇKOVÁ ČINNOST VÝNOSY v Kč Výnosy z prodeje služeb 700,00 Pronájem budovy ČOG ,00 Služby spojené s pronájmem-energie ČOG ,35 Pronájem ostatní ,00 Služby spojené s pronájmem-energie ostatní ,00 Služby - zprostředkování školení (KVIC) ,00 Kopírovací práce, tisk ,00 CELKEM příjem v doplňkové činnosti ,35 DOPLŇKOVÁ ČINNOST - NÁKLADY Spotřeba materiálu ,00 Energie ĆOG ,35 Ostatní energie ,69 Opravy a udržování ,00 Inzerce ,40 Kopírovací práce, tonery ,13 Odpisy budovy (v tom 30 tis. ČOG) ,00 CELKEM náklady v doplňkové činnosti ,57 Výnosy rok 2011 Náklady rok 2011 Výsledek hospodaření k , , ,78 v Kč 60

61 Výsledek hospodaření Rada Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 99/6416 ze dne schválila konečné závazné ukazatele na rok 2011 podle 12 zákona č. 250/2000 Sb. Výsledek hospodaření v hlavní činnosti za organizaci je roven 0. Výsledek hospodaření v HLAVNÍ ČINNOSTI v Kč ROK 2011 Výnosy Náklady Výsledek hospodaření Přímé náklady , ,00 0 Provozní náklady , ,00 0 Vlastní zdroje , ,98 0 Výsledek hospodaření v DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI ROK 2011 Výnosy Náklady Výsledek hospodaření Vlastní zdroje , , ,78 v Kč Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2011 byl vytvořen v doplňkové činnosti ve výši ,78 Kč a vznikl z pronájmu části pavilonu budovy. Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, lze navrhnout příděl VH do následujících fondů (do fondů lze navrhnout příděl pouze, je-li vypořádána ztráta minulých let) : Návrh na rozdělení výsledku hospodaření Rozdělení do fondů Stav k Příděl ze zlepšeného VH roku 2011 v Kč Stav po přídělu Fond odměn , , ,45 Rezervní fond , , ,35 CELKEM , , ,80 61

62 Stručná analýza nákladů v letech (zprac. Ký) A) Analýza přímých nákladů Průměrné platy v organizaci po celé sledované období narůstaly, byť s různou intenzitou. U pedagogických pracovníků pokračoval tento nárůst i v r u nepedagogických pracovníků zaznamenáváme v r pokles o 2.7% proti výši průměrného platu roku Graf č. 1: VÝVOJ PRŮMĚRNÉHO PLATU V ORGANIZACI Graf č. 2: VÝVOJ PRŮMĚRNÉHO PLATU PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 62

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

za školní rok 2014-2015

za školní rok 2014-2015 Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek - Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2014-2015 Zpracoval: Ing. Jaroslav Konečný ředitel školy Školní rok 2014/

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

2011/2012. tobiasm@spsoafm.cz A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY

2011/2012. tobiasm@spsoafm.cz A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) : Střední průmyslová škola,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

za školní rok 2010-2011

za školní rok 2010-2011 Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek - Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010-2011 Zpracoval: Ing. Jaroslav Konečný ředitel školy Školní rok 2010/

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

za školní rok 2009-2010

za školní rok 2009-2010 Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek - Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2009-2010 Zpracoval: Ing. Jaroslav Konečný ředitel školy Školní rok 2009/

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

OSNOVA PROJEVU VEDENÍ A DALŠÍCH ZÁSTUPCŮ ŠKOLY NA SETKÁNÍ SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKŮ NASTUPUJÍCÍCH DO I. ROČNÍKU DNE 22. 6. 2010

OSNOVA PROJEVU VEDENÍ A DALŠÍCH ZÁSTUPCŮ ŠKOLY NA SETKÁNÍ SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKŮ NASTUPUJÍCÍCH DO I. ROČNÍKU DNE 22. 6. 2010 OSNOVA PROJEVU VEDENÍ A DALŠÍCH ZÁSTUPCŮ ŠKOLY NA SETKÁNÍ SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKŮ NASTUPUJÍCÍCH DO I. ROČNÍKU DNE 22. 6. 2010 1. Přivítání a představení přítomných (ředitel školy Ing. Jaroslav Konečný).

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PaedDr. Hynek Pálka ředitel školy Zpracoval: Mgr. Jiří Skříček výchovný poradce PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE 1. Na úseku prevence negativních jevů chování:

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Pomůcka k použití systému

Pomůcka k použití systému Pomůcka k použití systému KEVIS (Krajský EVidenční Informační Systém) evidence Školské organizace Výroční zpráva 2014/2015 (sběr dat a podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004 / 2005 obsah Charakteristika školy Zhodnocení současného stavu školy Vzdělávací programy školy Způsob zabezpečení odborné praxe Personální a statistické

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více