Výroční zpráva. SOU Sedlčany o.p.s. za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. SOU Sedlčany o.p.s. za rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti SOU Sedlčany o.p.s. za rok 2013 Sídlo společnosti: Na Červeném Hrádku 766 IČ: Tato zpráva je vyhotovena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů. Zpráva je veřejně přístupná, je uložena u ředitele školy a na webových stránkách školy OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled činností obecně prospěšné společnosti 3. Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů 4. Úplný objem výdajů v členění na výdaje vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti 5. Vývoj a konečný stav fondů 6. Změny zakládající listiny a složení řídících orgánů, k nimž došlo v průběhu roku 7. Přílohy: 7.1. Roční účetní závěrka Rozvaha k

2 Výkaz zisku a ztráty k Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Střední odborné učiliště Sedlčany o.p.s. Na Červeném Hrádku 766, Sedlčany Zřizovatel: Profes Sedlčany-družstvo, IČO , Na Červeném Hrádku 763, Sedlčany, PSČ Správní rada: Dozorčí rada: Vedení školy: Mgr. Libuše Michálková předseda správní rada Ing Pavel Staněk Ing. Karel Hocke Mgr. Pavel Pína předseda dozorčí rady Mgr. Stanislav Urban Ing. Jiří Barták ředitel: Mgr. Josef Nádvorník zástupce ředitele pro odborný výcvik: Bc. Jaroslav Jarůšek Mgr. Jitka Chocholoušková Petra Vystydová Rada školy: Ing. Vladimír Stibor Ing Pavel Staněk Martin Děd Monika Pánková Petra Vystydová Stanislav Šťástka Kontakty umožňující dálkový přístup: tel.: fax:

3 2. Přehled činností obecně prospěšné společností Hlavní předmět činnosti Zabezpečování přípravy v učebních a studijních oborech dle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle souvisejících předpisů. Kód oboru Název vzdělávacího programu Počet žáků v přípravě ( k ) H/01, Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Strojní mechanik - zámečník H/01 Instalatér H/01 Zedník L/51 Podnikání - forma denní L/51 Podnikání - forma dálková E/01 Zednické práce 2 Další činnosti vykonávané v souvislosti s plněním vzdělávacího programu Kursy svařování oceli, mědi, plastů. Kursy svařování pro žáky školy i veřejnost Kursy řízení motorových vozidel - B, C Sportovní kursy lyžařský kurs Odborná cvičení v oboru Instalatér Diagnostická cvičení v oboru Automechanik Den otevřených dveří A je to soutěž organizovaná pro žáky základních škol Ples absolventů; Návštěvy výstav, veletrhů FOR ARCH, AQUA THERM, HOBBY, Návštěvy divadla-kdjs Sedlčany, Městská knihovna, Městské muzeum, Exkurse-Balínek Trade, KDS Sedlčany, STROS Sedlčany, MB Komplex, STK Sedlčany, Závěrečné zkoušky Maturitní zkoušky Slavnostní vyřazení absolventů Sportovní den Účast na Středoškolských hrách v sálové kopané, florbal Bílá pastelka spolupráce na sbírce zrakově postižených Účast v odborných soutěžích - SUSO soutěž učňů stavebních oborů Organizace odborných praxí žáků školy ve spolupráci s podnikatelskými subjekty včetně zahraničních

4 Projekty podporované Evropskými vzdělávacími fondy Odborné stáže žáků SOU Sedlčany o.p.s. v rakouských firmách Tradiční projekt odborných stáží předkládaný v rámci programu Leonardo da Vinci byl realizován v období březen-duben Dva žáci oboru automechanik absolvovali pěti týdenní stáž a pět žáků oboru zedník, instalatér a strojní mechanik absolvovalo čtyřtýdenní odbornou stáž ve firmách v okolí hornorakouského města Rohrbachu. Hrajeme si s řemesly II Projekt navazuje na projekt Hrajeme si s řemesly. Jeho realizace byla zahájena 1. dubna 2013 a bude ukončen Projekt podporuje počáteční odborné vzdělání. Klíčovými aktivitami je Zvyšování motivace žáků základních škol ke studiu technických a řemeslných oborů, Zvýšení kvality přenositelných kompetencí žáků střední školy a organizace odborných stáží žáků střední školy ve spolupráci s podnikatelskými subjekty v regionu. Zlepšení podmínek pro využití ICT na SOU Sedlčany Projekt operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost využívá principu tzv. Šablon pro střední školy. Projekt byl zahájen 14. května 2012 a bude ukončen k V rámci projektu byl zvoleny tyto klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 4x V/1 Praktické vyučování 2x II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků 2x VI/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků středních škol Doplňkové činnosti Správa a údržba nemovitostí Poskytování technických služeb Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství Provozování autoškoly 3.Výhledy a plány Výhled a plánování úzce souvisí s vývojem a hlavními problémy středního školství. Ty lze charakterizovat těmito aspekty: nepříznivý charakter demografické křivky žáků, kteří přicházejí do středního vzdělávání. Počty žáků, kteří přicházejí do středního vzdělávání jsou z dlouhodobého pohledu na nejnižší úrovni. Počty 15 ti letých ještě mírně poklesnou v roce 2014 v dalších letech by mělo docházet k mírnému nárůstu (zdroj ČSÚ). nadbytečná kapacita škol poskytujících střední vzdělávání. Je možné, že stát bude regulovat počty žáků přijímané na čtyřleté střední školy centrálně stanoveným přijímacím řízením malý zájem o nástavbové studium. S nižším počtem absolventů učebních oborů a náročností maturitní zkoušky počet uchazečů o nástavbové studium poklesl.

5 Stagnující poptávka po absolventech učebních, zejména řemeslných oborů. V důsledku výše uvedených aspektů dochází ke snižování počtu žáků školy. S cílem zastavit trend klesajícího počtu žáků připravovaných na škole byla přijímána tato opatření. 1. Zejména s využitím projektu Hrajeme si s řemesly II aktivně spolupracujeme se základními školami v regionu a na těchto školách realizuje klíčovou aktivitu Zvyšování motivace žáků základních škol ke studiu technických a řemeslných oborů. V rámci projektu podporujeme technické kroužky, soutěže v manuálních dovednostech a exkurze do podnikatelských subjektů ve spolupráci s podnikatelskými subjekty jsme zorganizovali odborné stáže pedagogů na pracovištích podnikatelských subjektů. V návaznosti na tyto stáže zvyšujeme kvalitu odborných kompetencí žáků střední školy (inovace ŠVP a modernizace materiálního vybavení) ve spolupráci s podnikatelskými subjekty organizujeme odborné stáže žáků na pracovištích podnikatelských subjektů dále rozvíjíme vnější i vnitřní informační systém s cílem podpořit publicitu školy 2. Budeme vyhledávat možnosti dalších úspor ve všech nákladových skupinách. 3. Dále budeme vyhledávat příležitosti k efektivnímu využití majetku, který má škola ve vlastnictví nebo pronájmu Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů Dotace - hlavní ,00 Kč Dotace - asistent pedagoga ,00 Kč Dotace - projekt Leonardo ,12 Kč Dotace - projekt Zlepšení podmínek ICT na SOU Sedlčany ,92 Kč Dotace - projekt Hrajeme si s řemesly II ,32 Kč Dotace celkem ,36 Kč Školné ,00 Kč Práce žáků ,00 Kč Úklidové služby ,00 Kč Podnájem budov ,00 Kč Prodej zboží - školní prodejna ,00 Kč Úroky v bance 4 843,77 Kč Prodej drobného majetku ,00 Kč Příjmy - maturitní ples ,00 Kč Jiné výnosy ,90 Kč a. prodej odpadu ,00 Kč b. opis vysvědčení 1 200,00 Kč c. kurzový zisk ,90 Kč Ostatní výnosy ,74 Kč Výnosy celkem ,77 Kč

6 5. Úplný objem výdajů v členění na výdaje vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti Náklady v podrobném členění mzdy zaměstnanců - NIVU mzdy zaměstnanců - MOV mzdy zaměstnanců - ostatní mzdy - žáci mzdy - úklid mzdy - projekt Leonardo mzdy - projekt Zlepšení podmínek ICT na SOU Sedlčany mzdy - projekt Hrajeme si s řemesly II. mzdy - náhrada mzdy při nemoci Mzdové náklady sociální pojištění zdravotní pojištění Odvody celkem Zákonné sociální náklady Osobní náklady celkem ,00 Kč ,00 Kč ,73 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,27 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč elektřina voda Energie celkem ,00 Kč 5 011,00 Kč ,00 Kč DHM DHM - projekt Hrajeme si s řemesly II. DHM - projekt Hrajeme si s řemesly II. - NEPŘÍMÉ NÁLADY DHM - projekt Zlepšení podmínek ICT na SOU Sedlčany DHM - Leonardo kancelářské potřeby kancelářské potřeby - projekt Leonardo kancelářské potřeby -projekt Hrajeme si s řemesly II. NEPŘÍMÉ NÁKLADY spotřeba materiálu - čistící a hygienické prostředky spotřeba materiálu - ostatní spotřeba materiálu - ostatní projekt Hrajeme si s řemesly II. NEPŘÍMÉ NÁLADY spotřeba materiálu - projekt Hrajeme si s řemesly II. PHM PHM - projekt Hrajeme si s řemesly II. NEPŘÍMÉ NÁKLADY učebnice učebnice - Leonardo Spotřebované nákupy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 6 073,00 Kč 9 849,80 Kč 550,00 Kč ,35 Kč ,00 Kč ,65 Kč ,10 Kč ,94 Kč ,00 Kč ,00 Kč 9 380,00 Kč 2 720,00 Kč ,84 Kč

7 Nákup zboží - školní prodejna ,00 Kč oprava a udržování oprava a udržování - projekt Hrajeme si s řemesly II. NEPŘÍMÉ NÁKLADY Oprava a udržování - celkem ,70 Kč 3 673,00 Kč ,70 Kč cestovné cestovné projekt Leonardo cestovné projekt Zlepšení podmínek ICT na SOU Sedlčany Cestovné projekt Hrajeme si s řemesly II. NEPŘÍMÉ NÁKLADY Cestovné celkem ,40 Kč ,06 Kč 140,00 Kč 1 764,00 Kč ,46 Kč náklady na reprezentaci náklady na reprezentaci - projekt Hrajeme si s řemesly II. náklady na reprezentaci - projekt Hrajeme si s řemesly II. -NEPŘÍMÉ NÁKLADY Náklady na reprezentace - celkem ,00 Kč 4 788,30 Kč 2 553,70 Kč ,00 Kč nájem KDS nájem budov nájem budov - projekt Hrajeme si s řemesly II. NEPŘÍMÉ NÁKLADY Nájem celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč poštovné poštovné - projekt Hrajeme si s řemesly II. NEPŘÍMÉ NÁKLADY telefon,internet telefon,internet - projekt Hrajeme si s řemesly II. NEPŘÍMÉ NÁKLADY školení a vzdělávání školení a vzdělávání - projekt Hrajeme si s řemesly II. NEPŘÍMÉ NÁKLADY software software - projekt Zlepšní podmínek ICT na SOU Sedlčany ostatní služby ostatní služby projekt Leonardo ostatní služby projekt Hrajeme si s řemesly II. NEPŘÍMÉ NÁKLADY ostatní služby - nedaňové Služby celkem 4 745,00 Kč 2 682,00 Kč ,08 Kč ,67 Kč 5 221,00 Kč 1 420,00 Kč 4 743,00 Kč ,92 Kč ,02 Kč ,86 Kč ,28 Kč 4 748,00 Kč ,83 Kč poplatky bance poplatky bance projekt Hrajeme si s řemesly II. NEPŘÍMÉ NÁKLADY pojištění majetku, osob pojištění osob - Leonardo daň silniční ostatní daně a poplatky odpisy pohledávek a tvorba opravných položek k pohledávkám kurzové ztráty ostatní výdaje ostatní výdaje- nedaňové Ostatní výdaje celkem ,99 Kč 1 503,00 Kč ,40 Kč 5 362,60 Kč ,00 Kč 2 629,00 Kč ,00 Kč ,39 Kč 6 209,32 Kč 1 287,40 Kč ,10 Kč

8 Daň z příjmů 0,00 Kč Náklady celkem ,93 Kč 6. Vývoj a konečný stav fondů Text úbytek přírůstek Fond základního jmění ,30 Kč ,30 Kč Rezervní fond ,36 Kč , ,55 Kč ,55 Kč Hospodářský výsledek ,55 Kč ,16 Kč ,16 Kč Neuhrazená ztráta min.let ,05 Kč , ,14 Kč 7. Změny zakládající listiny a složení řídících orgánů, k nimž došlo v průběhu roku V průběhu roku 2013 nedošlo ke změnám v zakládající listině. V Sedlčanech dne 27. května 2014 Mgr. Josef Nádvorník ředitel SOU Sedlčany o.p.s.

9 Odborná cvičení žáků 3.ročníku oboru Instalatér byla organizována ve spolupráci s Firmou Havle Veletrh FOR ARCH Projekt Hrajeme si s řemesly II exkurze žáků ZŠ Petrovice-firma KM Racing Exkurze-Elektrárna Štěchovice Projekt Hrajeme si s řemesly II exkurze žáků ZŠ Kosova Hora-firma STROS Sedlčany Projekt Hrajeme si s řemesly -odborné stáže žáků u podnikatelských subjektů- Firma QAMA

10 Projekt Hrajeme si s řemesly soutěž v odborných dovednostech žáků základních škol Kurs lyžování a snowboardingu Janské Lázně V závěru školního roku a v době prázdnin jsme provedli rekonstrukci zámečnické dílny Národního finále soutěže učňů stavebních oborů - Lukáš Pánek a Ondřej Trmal Středoškolské hry ve florbalu těl. GOA Sedlčany Projekt Odborné stáže v rakouských firmách- program Leonardo da Vinci -firma Bruder-Resch- Josef Martínek

11 Projekt Odborné stáže v rakouských firmách- program Leonardo da Vinci -firma Bruder-Resch- Josef Bílek, Lukáš Pánek Projekt Odborné stáže v rakouských firmách- Linec Projekt Odborné stáže v rakouských firmách- program Leonardo da Vinci -firma Gahleitner - David Heran Projekt Odborné stáže v rakouských firmách- program Leonardo da Vinci -firma Oberaigner-Milan Dvořák Projekt Odborné stáže v rakouských firmách- program Leonardo da Vinci -firma Kirchberger- Patrik Štekl Projekt Odborné stáže v rakouských firmách- program Leonardo da Vinci -firma AUTO JAGER- Jan Šiška

12

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva. o činnosti příspěvkové organizace za školní rok STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PLYNÁRENSKÉ PARDUBICE

Výroční zpráva. o činnosti příspěvkové organizace za školní rok STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PLYNÁRENSKÉ PARDUBICE STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PLYNÁRENSKÉ PARDUBICE Poděbradská 93; 530 09 Pardubice tel.: 466 798 641 4; fax: 466 798 655 sekretariat@sou-plynarenske.cz; www.sou-plynarenske.cz Výroční zpráva o činnosti příspěvkové

Více

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 OBSAH

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLA ŽELEZNIČNÍ A STAVEBNÍ ŠUMPERK, BULHARSKÁ 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012-2013 (Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, vyhláškou MŠMT č. 15/2005 Sb., včetně novely

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1. LEDEN 31. PROSINEC 2014 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Střední odborné učiliště, Hluboš 178

Střední odborné učiliště, Hluboš 178 1. Základní údaje o škole Strana 1 (celkem 18) Střední odborné učiliště, Hluboš 178 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Název školy, adresa : Střední odborné učiliště, Hluboš 178, Hluboš

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 8. října 2012 ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul.

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2011/2012 Nymburk 15.10.2012 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 33) Obsah:

Více

Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 80 Most - Velebudice

Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 80 Most - Velebudice Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 80 Most - Velebudice ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 OBSAH 1. Úvodní slovo str. 3 2. Základní údaje o škole str. 4

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-534/08-14. Soukromá střední škola PRAKTIK s. r. o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-534/08-14. Soukromá střední škola PRAKTIK s. r. o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-534/08-14 Soukromá střední škola PRAKTIK s. r. o. Adresa: Tyršova 59, Horní Benešov, 793 12 Identifikátor:

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Krnov, 22. září 2014 Zpracoval: RNDr. Milan Osladil Školská rada schválila dne: 16. října 2014 S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Obsah: Číslo Kapitola Stránka

Obsah: Číslo Kapitola Stránka Obsah: Číslo Kapitola Stránka 1. Základní údaje o škole... 2 1.1 Název školy... 2 1.2 Kontakty... 2 1.3 Školská rada... 2 1.4 Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení... 3 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední školy technické Znojmo za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední školy technické Znojmo za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P. O. BOX 32, 669 02 Znojmo, tel.: 515 222 202, fax: 515 225 768, IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz Číslo organizace : 7861 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Problematika financování regionálního školství The issue of financing of regional education Iveta HAVLÍČKOVÁ Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2010 Ing.

Více

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 367, 541 01 Trutnov V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 OBSAH 1 Základní údaje o škole...

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 443/09-01. Střední odborné učiliště gastronomie. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 443/09-01. Střední odborné učiliště gastronomie. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 443/09-01 Název školy: Střední odborné učiliště gastronomie Adresa: U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 Identifikátor: 600006581 IČ: 4119072

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2546/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola informačních technologií, s.r.o. Pionýrů 2069,

Více