i rodiče dětí. Z průzkumů trhu jednoznačně vyplývá, že nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců na potřeby firem, zatraktivnit technické

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "i rodiče dětí. Z průzkumů trhu jednoznačně vyplývá, že nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců na potřeby firem, zatraktivnit technické"

Transkript

1 ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 11 Kampaň Impuls pro kariéru podporuje technické vzdělávání Jihočeská hospodářská komora pomáhá řešit nedostatek technických specialistů na pracovním trhu. Před rokem odstartovala informační kampaň na podporu vzdělávání ve středoškolských průmyslových oborech, letos v rámci stejného projektu spustila nový webový portál Tento v Jihočeském kraji jedinečný webový portál je určen žákům základních škol, kteří se právě rozhodují, jaký obor zvolit pro své další studium. Využijí jej také výchovní poradci poskytující kariérové poradenství a v neposlední řadě Maskotem projektu Impuls pro kariéru je robot, kterého navrhla žákyně ZŠ TGM Písek a stala se tak vítězem výtvarné soutěže o nejlepší návrh grafického designu informačních materiálů projektu, která byla v rámci projektu vyhlášena. i rodiče dětí. Z průzkumů trhu jednoznačně vyplývá, že nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců v technických oborech se stává stále akutnějším problémem. Cílem této kampaně je reagovat na potřeby firem, zatraktivnit technické obory a zvýšit zájem o střední školy a odborná učiliště s technickým zaměřením. Portál Impuls pro kariéru.cz poskytuje komplexní přehled škol i zaměstnavatelů, kteří v jihočeském regionu uplatnění v těchto oborech nabízejí, vysvětluje podstatu projektu Helena Halabicová z oddělení podpory podnikání a rozvoje lidských zdrojů při Jihočeské hospodářské komoře. Stránky uspokojí i ty, kdo hledají termíny dnů otevřených dveří na středních školách a odborných učilištích nebo aktuální legislativu týkající se přijímacích zkoušek. Vyhledávání potřebných informací usnadňuje efektivní vyhledávač. Kampaň Impuls pro kariéru cílí na mladou generaci Demografický vývoj v České republice není pro technické obory příznivý. Do budoucna se dokonce očekává, že nedostatek kvalifikovaných odborníků může další rozvoj průmyslu zpomalit. Potřebujeme vysokoškolsky i středoškolsky technicky vzdělané mladé lidi, zpětnou vazbou pro ně je prestiž, kariérní rozvoj a zajištěná budoucnost. To vše dnes technické obory nabízejí, vyjadřuje se k situaci na trhu práce předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory a generální ředitel jedné z nejvýznamnějších strojírenských společností MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvořák. Podrobný přehled technických oborů, možností studia a uplatnitelnosti na trhu práce nabídne také Profesní rozcestník, který budou mít zájemci o studium technických oborů i výchovní poradci k dispozici, v tištěné a elektronické podobě, od letošního dubna. Další nedílnou součástí projektu Jihočeské hospodářské komory jsou exkurze. Ty mají žákům základních škol přiblížit práci v průmyslových a výrobních podnicích, seznámit je s fungováním provozu, jednotlivými pracovními pozicemi, jejich náplní i požadavky na kvalifikaci. Dozví se také konkrétní možnosti spolupráce s firmou formou praxí, brigád nebo pracovního poměru. Exkurze jsou přínosné i pro výchovné poradce, kteří mohou na jejich základě lépe poskytovat kariérové poradenství v rámci své pedagogické činnosti. Do této aktivity projektu se zapojilo 25 podniků a firem z Jihočeského kraje a ke konci roku 2011 se nám podařilo zrealizovat již 32 exkurzí, kterých se zúčastnilo 959 žáků z celého Jihočeského kraje. Cyklus exkurzí pokračuje i v tomto roce, dodává Halabicová.

2 Průmyslová zóna jako ekonomický pilíř města Průmyslové zóny lákají podnikatele svou rozlohou, vybaveností a potenciálem pracovní síly. Jak se daří v průmyslové zóně Českokrumlovska firmě Schwan STABILO ČR s.r.o., se přijeli přesvědčit starosta města Český Krumlov Dalibor Carda, místopředseda představenstva JHK a předseda ObHK Český Krumlov Otakar Veselý a ředitelka oblastní kanceláře Zdenka Doleželová. Význam průmyslových zón pro rozvoj daného regionu je nepopiratelný. Najdou zde vhodné zázemí i firmy, které mají mimořádné nároky na prostor a bez existence takových zón by v regionu neusídlily. Svá know how, pracovní místa i tržby by přenesly jinam. Český Krumlov vykazuje ve srovnání s ostatními okresy Jihočeského kraje vyšší míru nezaměstnanosti a právě díky firmám v průmyslových zónách mohou zdejší lidé najít práci, říká zástupce Jihočeské hospodářské komory Otakar Veselý. Jeho slova potvrzuje starosta Českého Krumlova Dalibor Carda: Průmyslové zóny mají podíl na růstu ekonomiky. Klesající příjmy do městské pokladny se snažíme kompenzovat dotacemi ze státních a evropských fondů, přesto jsou ale daňové výnosy z českokrumlovské průmyslové zóny momentálně jedním z hlavních ekonomických pilířů města. Dalším je cestovní ruch, zde je ale zejména v posledních letech situace poměrně nestabilní. Jednou z firem sídlících právě v českokrumlovské průmyslové zóně je společnost Schwan STABILO ČR s.r.o. Pod- Starosta Českého Krumlova Mgr. Dalibor Carda, místopředseda představenstva JHK a předseda oblasti Český Krumlov Ing. Otakar Veselý a vedoucí Back office firmy Schwan STABILO ČR Ing. Magdalena Boháčová při prohlídce výrobních hal českokrumlovské firmy nik se zaměřuje na výrobu dřevěných tužek, pastelek, výrobu a montáž školních a kancelářských potřeb z plastu, včetně balení a expedice. Ročně vyrobí 150 milionů dřevěných tužek a pastelek, a také zhruba 15 milionů dalších kancelářských potřeb. Budujeme podnik světové třídy a s tímto mottem připravujeme veškeré naše strategie. Každoročně vkládáme nemalé finanční prostředky do rozvoje firmy, v letošním roce plánujeme například přístavbu a rozšíření skladových kapacit. Co nás trochu tíží, je horší infrastruktura v regionu. Jak vzdálenost od dálnice 150 kilometrů, tak, zejména v letních měsících, časově náročný průjezd městem i napojení z Tovární ulice na hlavní tahy. To jsou negativa, se kterými se musíme potýkat, říká jednatel firmy Tomáš Dundr. Schwan STABILO ČR, s.r.o. je společnost se stoprocentní účastí zahraničního kapitálu. Je řízena českým managementem a letos v červnu firma oslaví 20 let existence. Společnost zaměstnává cca zaměstnanců, z nichž tvoří nadpoloviční většinu ženy. Přijďte zvolit rady oblastí Po volbách do českobudějovické rady oblasti, které proběhly letos v lednu, dostávají i členské firmy z dalších regionů opět po třech letech příležitost rozhodnout o obsazení rad oblastí v Jihočeském kraji. Každý člen má právo volit svého zástupce do řídících orgánů Jihočeské hospodářské komory. Vzhledem k tomu, že se jedná o volbu těch, kdo budou po dobu tříletého volebního období zastupovat podnikatele při jednáních s orgány státní správy a samosprávy, apelujeme na všechny členy, aby se do složení komorových orgánů zapojili, konstatuje ředitelka českokrumlovské kanceláře JHK Zdenka Doleželová. Rada oblasti nominuje své zástupce do představenstva a dozorčí rady Jihočeské hospodářské komory, delegáty na shromáždění delegátů JHK a delegáta na sněm Hospodářské komory ČR. Rady oblastí řeší důležité aktuální otázky podnikatelské činnosti v daném regionu tak, aby oblastní kanceláře působily v souladu s potřebami podnikatelů. Zastupují rovněž své členy při řešení složitých spotřebitelských, právních a dalších problémů, vyjádřila se k činnosti Rad oblastí JHK Zdenka Doleželová. Dodala, že pozvánky na jednotlivá volební zasedání budou zaslány v předstihu všem členům dané oblasti. 2

3 Exkurze pro podnikatele pokračují i v letošním roce Vážené dámy, vážení pánové, Oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory v Českém Krumlově již několik let rozšiřuje standardní nabídku služeb pro podnikatele o možnost účasti na odborných domácích i zahraničních exkurzích. Stejně tomu bude i v letošním roce. Exkurze jsou mnohdy jedinečnou příležitostí nahlédnout do každodenní činnosti hostitelské organizace. Součástí programu jsou i besedy se zástupci firem, které připravujeme tak, aby odpovídaly zájmům konkrétní skupiny s ohledem na jejich věkovou strukturu, profesní zařazení a podobně. S potěšením mohu konstatovat, že naše dosavadní akce proběhly vždy ve velmi příjemné atmosféře a kromě informačního a osvětového efektu mají zároveň efekt relaxační. Věřím, že tomu tak bude i do budoucna. Na setkání s vámi se těší Mgr. Zdenka Doleželová ředitelka Oblastní kanceláře Český Krumlov Cyklus exkurzí zahájí návštěva automobilky BMW v Dingolfingu v polovině března a 7. května. Tato exkurze patří mezi jednu z nejoblíbenějších. Zřejmě proto, že je skutečně velmi zajímavá a názorná. Ukazuje v podstatě celou výrobu osobního automobilu. Zatím sice bez výroby motoru, ale i o této možnosti jednáme a doufáme, že v nejbližších dnech budeme moci nabídnout milovníkům rychlých vozů výrobu dieslových motorů pro vozy BMW v rakouském Steyru, říká ředitelka českokrumlovské oblastní kanceláře JHK Zdenka Doleželová. Do provozoven automobilového průmyslu zvou i exkurze 11. dubna, tentokrát do tuzemských automobilek TPCA v Kolíně a ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. S příchodem jarního počasí se pro návštěvníky opět otevřou i brány podzemních prostor lipenské vodní elektrárny, kde pracují v nepřetržitém provozu v hloubce 160 metrů dvě Francisovy turbíny. Všechny technologické pochody v elektrárně jsou bezobslužné, plně automatizované, dálkově řízené z dispečinku ČEZ, a. s., Vodní elektrárny ve Štěchovicích. Termíny konání: 19. dubna a 10. května. Na podzim 24. září a 23. října nás zavede českokrumlovská oblastní kancelář do německé automobilky v Ingolstadtu. Touto exkurzí nabízíme účastníkům příležitost vidět výrobu automobilů nesoucích čtyři kruhy značky AUDI. Kromě návštěvy samotného výrobního závodu s filozofií náskok díky technice, kde pracuje 31 tisíc zaměstnanců a denní produkce dosahuje 2,5 tisíce vozů, je součástí programu také prohlídka muzea AUDI s historickými vozy, říká Francisova turbína v podzemí Vodní elektrárny Lipno ředitelka oblastní kanceláře JHK v Českém Krumlově. Podrobné informace k jednotlivým exkurzím je možné získat v českokrumlovské kanceláři JHK na telefonních číslech a Vodní elektrárna Lipno 3

4 Ve víru tance aneb plesová sezóna je v plném proudu Plesy se těší velké oblibě a patří již neodmyslitelně k oblíbeným akcím v zimním období. Nabízíme pohled na tři plesy Jihočeské hospodářské komory, které proběhly v uplynulých několika týdnech. V pátek 13. ledna v Prachaticích se již posedmé uskutečnil Společenský ples Jihočeské hospodářské komory. Prvotní obavy z nešťastného pátku třináctého se rozplynuly hned s prvními tóny skvělé prachatické kapely Top Band, která provázela tanečníky a tanečnice celým večerem. V tanečním sále prachatického Národního domu se sešlo 160 plesajících nejen z řad podnikatelů. Předtančení zajistili tanečníci ze skupin Crabdance a 4ever. O atraktivní vsuvku v programu se postaraly Elegantní dámy z Brna, které roztančily a rozohnily přítomné svým půlnočním kankánem. Sponzory večera byly firmy PERSEDI CZ s.r.o. a Koritenský Spedition s.r.o. Milovníci tance, hudby a dobré zábavy se sešli v sobotu 11. února v Třeboni na 9. Společenském plesu. Tančilo se tentokrát v nově zrekonstruovaném společenském sále Beseda s galerií i barem a díky propojení s budovou sousedního divadla J.K.Tyla byla zaplněna i tzv. divadelní kavárna. O předtančení a taneční vystoupení se postarala skupina Trnky Brnky, která před půlnocí překvapila vystoupením Jeptišek, k tanci a poslechu hrála po celý večer kapela Face. Za vynikající spolupráce a servisu Bertiných lázní bylo připraveno dobré víno a skvělé jídlo a tak Beseda v Třeboni stejně jako před několika lety obstála jako reprezentativní společenské centrum. Hlavními partnery večera byly mj. Bertiny lázně Třeboň s.r.o. a Lázně Aurora s.r.o., Pekárna Suchdol v.o.s., Bohemia Constructiva Graf stavební společnost, spol. s r.o., Santal spol. s r.o., PTR Strojní závod Třeboň s.r.o. a Kooperativa pojišťovna a.s. V pátek 24. února v Českých Budějovicích proběhl ples ve znamení Black&White. Večerem provázela Gábina Partyšová, k tanci a poslechu hrál Rozhlasový swingový orchestr Václava Hlaváče a nejen dámy se nechaly okouzlit módní přehlídkou salonu Amelie, za účasti české Miss 2011 Jitky Nováčkové. O zábavu se dále postarali hosté večera Martina Pártlová, Los Alegres Zulay Fonseca a Štěpán Veselý. Na taneční parket zavítal i primátor Českých Budějovic Juraj Thoma s manželkou. Generálním partnerem večera byly firmy Kodetka a Monto spol. s r.o., hlavními partnery ArtIGY, Nejlevnější pneu a Viscofan CZ s.r.o. Velké poděkování patří všem, kdo se na organizaci akcí podíleli, obzvláště pak sponzorům plesu, kteří svými dary přispěli k hladkému průběhu celé akce. 4

5 Společnými silami ke zlepšení ekonomiky a zaměstnanosti Ředitelka ObHK Jindřichův Hradec Jana Ježková a předseda Rady oblasti Jindřichův Hradec Bohdan Soukup přejí nejen podnikatelům mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě Zástupci měst, podnikatelů a Jihočeské hospodářské komory na pravidelných společných setkáních připravují rozvojové strategie, jejichž hlavním cílem je zejména podpora ekonomiky a zaměstnanosti v dané oblasti. dan Soukup. Jihočeská hospodářská komora sdružuje v současné době kolem 1200 členů. Její hlavní činností je poskytovat informace podnikatelům a vytvářet v jihočeském regionu příznivé podnikatelské prostředí. Servis zahrnuje mj. poradenství, organizaci vzdělávacích akcí a pořádání výstav a veletrhů v ČR i zahraničí. Angažuje se rovněž v podpoře řemesel a technických oborů. Se zástupci firem se v Milevsku sešli starosta města Zdeněk Herout, členové zastupitelstva Milevska a členové oblastní rady Jihočeské hospodářské komory, aby zhodnotili spolupráci v uplynulém roce a projednali plán činností a společně realizovaných akcí v dalším období. Chceme-li město i nadále rozvíjet, musíme hledat cesty, jak zlepšit podporu podnikání, nárůst nových pracovních míst a jak zkvalitnit úroveň zdejšího podnikatelského prostředí. Máme připraveny krátkodobé a dlouhodobé cíle, kterých chceme postupně dosáhnout. Jde nám o to, vytvářet takové podmínky pro podnikání, aby majitelé neměli důvod stěhovat své firmy jinam, řekl v úvodní řeči předseda Rady oblasti JHK v Milevsku Petr Bašík. Společně se starostou Milevska Zdeňkem Heroutem pak v rámci setkání mj. vyhlásili další ročník soutěže Významná společnost roku, Významný živnostník roku a Významná osobnost roku. Uzávěrka soutěže je 22. listopadu 2012 a vítězové budou vyhlášeni a oceněni na tradičním Novoročním setkání v lednu Rozvojové aktivity letošního roku byly hlavním tématem také při setkáních zástupců firem, měst a Jihočeské hospodářské komory v Jindřichově Hradci a Dačicích. Růst nebo případný pokles životní úrovně v regionech se odvíjí s ohledem na spokojenost místních podnikatelů, disponibilitu pracovní síly, sociální prostředí a úroveň vzdělanosti. Společnými silami se snažíme využívat místní podmínky a vytvářet takové prostředí, které přispěje k dalšímu rozvoji podnikání, míní předseda jindřichohradecké oblasti JHK Bohinzerce 5

6 inzerce Obnovitelným zdrojem (někdy označovaným jako alternativní zdroj energie) rozumíme využitelný energetický zdroj, jehož energetický potenciál se obnovuje přírodními procesy a tak je, v časovém poměru k lidské existenci, prakticky nevyčerpatelný. Moderní doba si žádá chytrá, ekonomická a přitom ekologická řešení vytápění a větrání domů či budov. To vše splňuje sluneční a geotermální energie. Sluneční energie se využívá pomocí solárních a fotovoltaických panelů, díky nimž vytopí dům a ohřeje vodu. Vakuové trubicové sluneční kolektory přemění maximum energie i v mrazivém počasí. Geotermání energie poskytuje efektivní vytápění pomocí tepelných čerpadel. Tento způsob vytápění v sobě spojuje kladné vlastnosti všech doposud známých tepelných systémů. Výhody tepelných čerpadel rychlá návratnost počátečního vkladu nezávislost na neustále stoupajících cenách energií vytápění domu je nejen ekonomické, ale i ekologické téměř bezobslužný vytápěcí komponent možnost využití i jako klimatizace EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt je financován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Evropská územní spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko PROJEKT EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projekt je realizován Jihočeskou hospodářskou komorou () společně s: IHK Pasov (Industrie- und Handelskammer für Niederbayern in Passau; ) a dále s: HWK NO (Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz; SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Hitem posledních let je tzv. rekuperace (zpětné získávání tepla), která v létě příjemně ochladí místnosti a v zimě díky funkci ohřevu chladného vzduchu vytopí celý objekt. Rekuperace je několikanásobně úspornější BLOWER DOOR TEST - Měření vzduchotěsnosti budov dle ČSN EN obnovitelný zdroj. Neopomenutelnou součástí rekuperace je větrání. Současné moderní stavebnictví počítá již převážně jen s nízkoenergetickými (měrná spotřeba na vytápění 50 kwh/(m 2 rok)) nebo pasivními ( 15 kwh/(m 2 rok)) stavbami s minimálními nároky na energie během roku. A budoucnost nízkoenergetického stavění zná již i nové termíny jako je nulový dům (dům s nulovou potřebou energie, s potřebou tepla 5 kwh/(m 2 rok) a dům Energie-plus (dům s kompletně pokrytou potřebou a s přebytečnou elektrickou nebo tepelnou energií, kterou odvádí do rozvodné sítě). Jihočeská hospodářská komora pořádá ve dnech seminář Vytápění a využití obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu. Tento seminář je zaměřen na tepelně-technické parametry a určení energetické bilance nízkoenergetických a pasivních budov. Seminář se bude zabývat vhodnými zdroji pro vytápění a přípravu TV, jejich návrhem a ekonomikou provozu. Prezentována budou typická schémata zapojení zdrojů a otopné soustavy. Součástí bude i metodika výpočtu roční energetické bilance solární soustavy a metodika výpočtu roční energetické bilance tepelného čerpadla s praktickou ukázkou. Tento seminář je určen hlavně projektantům, technikům, dodavatelům a investorům staveb, ale také studentům stavebních fakult či veřejnosti, která se o toto téma zajímá. Měření vzduchotěsnosti (tzv. blower door test) je nezbytné nejen pro zajištění samotného správného provozu řízeného větrání v pasivním domě, ale též pro zamezení kondenzace vlhkosti v konstrukci domů. Při testu je vytvořen v dané budově podtlak (přetlak) a je sledováno množství pronikajícího vzduchu, resp. odhalování netěsností pomocí speciálních přístrojů. Doporučuje se provádět dvakrát během výstavby, kvůli případnému odstranění nedostatků ještě před dokončením stavby. Norma ČSN EN předepisuje metodiku měření vzduchotěsnosti a měření rozděluje podle účelu do 2 skupin: metoda A měření budovy v provozním stavu Větrací otvory v obálce budovy se uzavřou (například okna a větrací mřížky), ostatní záměrné otvory (komíny, odvětrání kanalizace, atd.) se ponechají ve stavu typickém pro období, kdy je v provozu systém vytápění nebo chlazení. Výsledky měření metodou A mají charakterizovat vzduchotěsnost budovy v provozním stavu. Měření by tedy mělo probíhat až po úplném dokončení budovy. Výsledky se použijí zejména jako vstupy do energetických výpočtů. metoda B měření vzduchotěsnosti obálky budovy Větrací otvory v obálce budovy se uzavřou, ostatní otvory se utěsní (odpady, komín, vzduchotechnika apod.). Metodou B lze měřit jak během výstavby, tak po jejím dokončení. Cílem tohoto testu je odhalit defekty v těsnosti a zjistit úspěšnost vzduchotěsnících opatření. Při provádění testu v průběhu výstavby je třeba, aby byla dokončena vzduchotěsnící vrstva (správně provedené utěsnění pásek kolem otvorů, hydroizolace, parotěsná fólie, atd.), zapravena okna a venkovní dveře. Při blower door testu je sledováno množství vzduchu nutného stabilně odčerpávat při snížení a udržení tlaku v budově tak, aby byl o 50 Pa nižší než v exteriéru. Prakticky změřené hodnoty v pasivních domech v ČR se pohybují v následujících hodnotách: n50=0,2 ~ 0,6 h-1. Limitní hodnota pro nejvyšší přípustnou intenzitu výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa je pro pasivní domy stanovena na 0,6 h-1. Přehled akcí pořádaných v rámci projektu Datum konání Název akce Větrací zařízení se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu, energetický management, odborný dvoudenní seminář Systémy vytápění a využití OZE, Alternativní zdroje energie, energetický management, alternativní zdroje energie odborný dvoudenní seminář Blower door test a termovizní měření Kontrolní činnosti na nízkoenergetických a pasivních stavbách, energetický management, odborný dvoudenní seminář ENB - kurz k získání oprávnění vydávat průkazy ENB, energetický management, odborný seminář ENB - kurz k získání oprávnění vydávat průkazy ENB, nároky na provoz nízkoenergetických a pasivních staveb odborný seminář ENB - kurz k získání oprávnění vydávat průkazy ENB, energetický management, odborný seminář Architektonické ztvárnění nízkoenergetických a pasivních staveb, konference Tepelně technické výpočty pro projektování pasivních staveb, odborný seminář Obnovitelné zdroje energie, kongres Zpasivnění stávající výstavby a stavební úpravy, odborný seminář Propagace nízkoenergetických a pasivních staveb odborný seminář Filozofie a principy trvale udržitelných staveb odborný seminář Slavnostní ukončení projektu Efektivní energetický region Jižní Čechy - Dolní Bavorsko, tisková konference Kontakt pro informace a přihlášky: Jitka Jandusová, E: T: , M: Na semináře se můžete přihlásit také online na nebo na 6

7 Ceník služeb Hospodářské komory České republiky Kontaktní místo veřejné správy Vydání ověřeného výpisu z 1. strana další strana Obchodního rejstříku 90 Kč 50 Kč Živnostenského rejstříku 90 Kč 50 Kč Katastru nemovitostí 90 Kč 50 Kč Rejstříku trestů (bez ohledu na počet stran) 100 Kč Neúčtuje se Registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby 60 Kč 50 Kč Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 90 Kč 50 Kč Registru Ministerstva životního prostředí - MA ISOH (správa a kontrola agendy) 90 Kč 50 Insolvenčního rejstříku 90 Kč 50 Další služby Přijetí podání podle 72 živnostenského zákona Provedení autorizované konverze dokumentů (za každou i započatou stranu) Vyřízení žádosti o zřízení datové schránky Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (za každou i započatou stranu) Ověřování pravosti podpisu (za každý jednotlivý podpis) 50,- Kč 30,- Kč bezplatně 30,- Kč 30,- Kč Tento ceník je součástí ověřovatelského řádu a je platný od 1. ledna Ceník stanovuje výši odměny Kontaktního místa veřejné správy Hospodářské komory ČR za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy, za přijetí podání podle 72 živnostenského zákona, za provedení autorizované konverze dokumentů a za ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu akreditovanou Ověřovatelskou kanceláří Hospodářské komory České republiky. Jednou stránkou se rozumí formát A4, jeden list má dvě stránky, poplatek je osvobozen od DPH, cena nezávisí od počtu stránek nejsou možné množstevní nebo jiné slevy. inzerce Opakované vydání stejného výstupu z ISVS se považuje za další případ, nikoliv za druhou nebo další stránku. Vytištěný výstup z ISVS nesmí být kopírován, musí být znovu získán předepsaným způsobem z ISVS a jako další případ řádně zaevidován pod vlastním číslem jednacím. Stránka s ověřovací doložkou se do celkového počtu stránek nezapočítává, stránka s ověřovací doložkou není účtována. Odměna hospodářské komory, za výše uvedené služby, se řídí zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 7

8 TopBio Business Angels Club není jen pro vyvolené Firma TopBio, a.s., sídlící v Jihočeském vědeckotechnickém parku v Českých Budějovicích, odstartovala v září 2011 projekt TopBio BAC (Top- Bio Business Angels Club). Důvodem k jeho spuštění byla vysoká poptávka začínajících inovačních firem po finančních prostředcích. Zaměřuje se na podporu financování inovačních firem prostřednictvím soukromých investorů - Business Angels. Cílovou skupinu pro finančníky představují potravinářské firmy, producenti biopotravin, biotechnologií, technologií pro ochranu životního prostředí, alternativních zdrojů energií, pro snížení energetické náročnosti, případně technologií zcela nových. Business Angel, jako privátní investor, může dle zájmu a potřeby firem poskytovat nejen finance, ale též pomoci se strategií, marketingem, navazováním spolupráce a vstupem na trh. Do Business Angels Clubu mohou vstoupit jak investoři, kteří mají zájem do začínajících a inovativních firem investovat svůj čas, kontakty a peníze, tak firmy, které uvažují o vstupu investora. Zástupce Business Angels Clubu bude od počátku firmám nápomocen při přípravě podnikatelského záměru a dalších podkladů, jež budou později prezentovány na vzájemném setkání s investorem. Projekt, kofinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, má svou základnu v Jihočeském vědeckotechnickém parku (JVTP) v Českých Budějovicích s pobočkami v Jindřichově Hradci, Jihlavě, Brně a Znojmě. Více informací lze získat na 8

9 Dotace z programu NEMOVITOSTI Do 30. dubna mohou podnikatelé žádat o finanční podporu z programu NEMOVITOSTI na přípravu podnikatelských zón, rekonstrukci staveb a částečně i na výstavbu nájemních objektů zpracovatelského průmyslu. Cílem programu Nemovitosti je podněcovat vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury, a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení investičního a životního prostředí České republiky. Z programu, který vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, lze získat finance na přípravu projektu, výstavbu, rozvoj a regeneraci nemovitostí, přičemž důraz je kladen zejména na rekonstrukci nemovitostí. Bližší informace o podmínkách a výši podpory, způsobu příjmu žádostí a další specifikace jsou uvedeny ve výzvě na: nemovitosti-vyzva-ii-prodlouzeni Vzdělávání v dopravě Ještě rok mají zaměstnanci dopravních firem příležitost zvýšit si odbornou kvalifikaci a zlepšit tak své šance na trhu práce. Projekt Vzdělávání zaměstnanců členských firem JHK v oboru doprava realizuje pro své členské firmy podnikající v oboru doprava Jihočeská hospodářská komora. Projektem se snažíme reagovat na současnou situaci, kdy firmy jednak nemají na vzdělávání svých zaměstnanců dostatečné finanční prostředky, navíc ve firmách mnohdy chybí systematický přístup ke vzdělávání, aktivity jsou organizovány nahodile a většinou jen ty nezbytné ve vazbě na platnou legislativu. V rámci projektu je postupně proškolováno 6 tisíc osob z 16 dopravních firem, říká o projektu vedoucí oddělení zahraničních vztahů JHK Růžena Štemberková. Projekt se zaměřuje na zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců, růst konkurenceschopnosti firem a v neposlední řadě na zkvalitnění služeb pro cestující. Vzdělávání se týká technických, výkonných i manažerských pozic. Školením tak procházejí servisní technici a diagnostici, řidiči kamionové přepravy, autobusů, trolejbusů i management. Více informací o projektu na cz. Kontaktní osobou projektu je Růžena Štemberková, cz, tel.: Kontaktní místa = komplexní poradenství pro všechny obory podnikání Potřebujete poradit v oblasti poskytování služeb, zajímají vás informace o podnikání v jiných členských státek EU nebo řešíte spotřebitelský spor? Pak právě pro vás jsou tu Kontaktní místa Hospodářské komory ČR, na která se můžete obrátit s jakýmkoliv dotazem souvisejícím s vaší podnikatelskou činností. V kancelářích získáte rychle a bezplatně odpovědi na otázky týkající se podnikatelské činnosti v rámci Čech a Evropské unie, poskytování služeb v rámci zahraničních obchodu, evropských fondů nebo daňové a pracovněprávní problematiky. S pomocí kontaktního místa Hospodářské komory České republiky je možné založit firmu, získat k tomu potřebné informace či pomoc se zaregistrováním apod. Mezi další služby kontaktních míst HK ČR patří poskytování dlouhodobých konzultací pro podnikání, připomínkování podnikatelské legislativy, vydávání dokumentů pro podnikání a zahraniční obchod, mimosoudní řešení sporů, zprostředkování kontaktů, podpora exportu, certifikace, podnikatelské akce, podpora odborného vzdělávání a celoživotní učení a marketingové služby. Kontaktní místa vám pomohou v orientaci v podnikatelském prostředí. Ušetříte tak svůj čas a kapacity, které můžete věnovat vlastnímu podnikání. Na kontaktní místa se můžete se svými dotazy obrátit osobně, telefonicky, pomocí elektronické pošty nebo prostřednictvím formuláře na internetové stránce inmp.komora.cz. 9

10 Pro úspěch musíme dál než za humna, říká Martin Frelich Průzkumy trhu ukazují, že české firmy mají rostoucí zájem o vývoz zboží a služeb. O tom, že export není jen doménou velkých silných firem, ale že úspěšně exportovat mohou i menší firmy, jsme si povídali s ředitelem Odboru syndikací a akvizic České exportní banky Ing. Martinem Frelichem. Pane řediteli, pod pojmem akvizice se skrývá aktivní vyhledávání nových klientů a obchodních případů. Jak konkrétně vypadá akviziční činnost v České exportní bance co přesně je jejím cílem a liší se nějak od akviziční činnosti soukromých bank? Jak už z názvu banky vyplývá, Česká exportní banka je zaměřena na podporu českých exportérů. Z této specializace vyplývají i specifika našich akvizic. Zatímco soukromé banky si navzájem konkurují, ČEB primárně soukromým bankám konkurovat nechce. Naše akviziční činnost spočívá v oslovení co nejširšího spektra exportérů a jejich subdodavatelů s tím, že jim nabízíme alternativní řešení financování takových exportních aktivit, které soukromé banky z různých důvodů odmítají. Druhým pilířem naší nové akviziční činnosti je aktivní působení v prioritních teritoriích, kde bychom rádi napomáhali k získání nových příležitostí pro naše exportéry. V jakých teritoriích má podle vás v současné době smysl rozhodit sítě? Když se podíváte na mapu světa a srovnáte země podle počtu obyvatel, růstu HDP či tradic exportu, dojdete pravděpodobně k velmi podobným závěrům jako my. Kromě Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu jako je Kazachstán a Ukrajina, se jako velmi zajímavá teritoria jeví Indie, Vietnam, Irák a další okolní arabské země, Turecko, státy severní Afriky, Brazílie a Mexiko. Většinou jde o země ve stádiu růstu a rozvoje, s velkým nerostným bohatstvím. A právě zde navazujeme nové obchodní kontakty. Co děláte pro to, abyste byli úspěšní? Základní podmínkou úspěchu je umět se na těchto trzích aktivně pohybovat, navazovat kontakty s lokálními bankami, hospodářskými komorami i administrativou. V týmu máme takzvané teritoriální experty se znalostí místního trhu a legislativy, kteří jsou schopni poradit s jakýmikoliv problémy a upozornit na odlišnosti v podnikání. Je nezbytné tyto země důkladně poznat a umět identifikovat konkrétní příležitosti pro naše exportéry. Disponujeme značným exportním know how, které neustále rozvíjíme. Nová vládní proexportní strategie klade mnohem větší důraz na spolupráci institucí státní podpory exportu, takže v mnoha případech spolupracujeme například s Agenturou na podporu obchodu CzechTrade. Máte zastoupení v Rusku. Chystáte se otevřít pobočky i v jiných zemích? Určitě ano. Jde o jeden z klíčových úkolů naší rozvojové strategie. Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, ambasádami, konzuláty a agenturou CzechTrade chceme najít optimální formu tzv. exportních center. Tedy středisek, kde by byli stále zástupci České exportní banky. Je nám jasné, že bez stálého zastoupení těžko uspějeme v lokalitách, jako je například Indie, Vietnam, Irák, Brazílie nebo Turecko. Mluvil jste o prohloubení spolupráce institucí státní podpory exportu. A co soukromý sektor? Jsou pro vás partnerem soukromé banky? A jaká je vlastně role České exportní banky jako státního subjektu na českém bankovním trhu? Kdybych to trošku zlehčil, říkáme, že tam, kde ostatní banky končí, my začínáme... Ale vážně. Jak už bylo řečeno, rolí České exportní banky není konkurovat soukromým bankám, ale doplňovat je tam, kde se necítí tak komfortně. Jedná se zejména o financování transakcí v rizikovějších teritoriích. Zde mám na mysli např. země jako Pákistán, Mongolsko, Bělorusko, Ukrajina, Tunisko nebo Egypt. Dále je naše role důležitá u objemově velkých transakcí, které se ale snažíme formou klubových půjček dělat společně právě se soukromými bankami. Rovněž nabízíme záruky subdodavatelům našich exportérů. Na jejich základě pak soukromé banky mohou těmto firmám snáze poskytnout komerční úvěry na výrobu pro další export. Důležitost podpory exportu se ještě zvyšuje v době finanční krize, kdy, stejně jako tomu bylo u nás v roce 2009, soukromý bankovní sektor víceméně přestává financovat investiční aktivity firem. Tehdy je role České exportní banky naprosto klíčová. Propadnou-li se tedy kvůli dluhové krizi eurozóny evropské ekonomiky do hluboké recese, čeká vás hodně práce Na tuto situaci se intenzivně připravujeme. Souvisí s tím i již zmíněné aktivity v regionech mimo eurozónu, kde v příštích letech naopak očekáváme výrazný růst. Musíme si uvědomit, že Česká republika je otevřenou ekonomikou závislou z velké části na exportu. Vyvážíme-li ale více jak z osmdesáti procent do zemí EU, koledujeme si v souvislosti se zmíněnou evropskou dluhovou krizí o vážné problémy. To je potřeba změnit. Jak? Řešením je snížit závislost na zemích EU a využít obrovský potenciál trhů zemí jako je Indie, Vietnam, Irák, Turecko apod. Pro tuto změnu chceme v příštích letech udělat maximum. Jednoznačnou výhodou je naše pozice banky vlastněné státem. Nejde jen o možnosti vyplývající z infrastruktury kontaktů budovaných na- 10

11 šimi zastupitelskými úřady včetně napojení na místní administrativu. Svou roli hraje i tradiční prestiž České republiky v řadě jmenovaných zemí. Díky tomu se mnohdy dostaneme k velmi zajímavým projektům a dalším příležitostem pro naše exportéry. Musíme ale udělat ještě jeden důležitý krok zmapovat potenciál českého exportu a vytvořit katalog exportu, který bude obsahovat podrobnou oborovou a teritoriální specifikaci firem. To abychom vždy přesně věděli, co můžeme nabídnout, mohli neprodleně reagovat na konkrétní nabídku/poptávku a efektivně pomáhat českým exportérům při vstupu na nové trhy. Jsou vaší cílovou skupinou jen velcí exportéři nebo podporujete i malé a střední firmy? Snažíme se být bankou pro všechny exportéry bez ohledu na jejich velikost. Podporujeme tedy jak velké, tak malé a střední firmy. Zejména na ně zaměřujeme v oblasti akvizic velký důraz, protože se z hlediska českého exportu jedná o velmi perspektivní skupinu klientů. Zatím mají podle našeho názoru povědomí o ČEB spíš větší exportéři a my hledáme cesty jak se dostat s našimi službami více do povědomí i těch menších firem. Co u vás mohou malí a střední podnikatelé získat? Nabízíme jim například státem podpořené úvěry pro financování výroby určené pro vývoz, překlenovací úvěry pro financování vývozu a širokou škálu bankovních záruk. Pomáháme malým a středním podnikatelům s financováním jejich exportních aktivit buď formou přímého financování, nebo ve spolupráci s partnerskými finančními institucemi. Jak je na tom s proexportní politikou jihočeský region a zdejší firmy? Bohužel musím konstatovat, že jihočeské firmy tvoří v našem klientském portfoliu jen velmi malé procento. Zřejmě je to dáno tradičními příhraničními vazbami na rakouské a německé partnery, což nejsou naše prioritní teritoria. Každopádně bychom toto rádi změnili a pomohli více jihočeským firmám k získání exportních zakázek. Jde o to, hledat správné projekty a teritoria, která mají k zaměření jihočeských firem patřičné vazby. Jihočeský kraj je tradičně hodně zaměřen na zemědělství a strojírenství. Mohu potvrdit, že právě v těchto oblastech máme s místními firmami nejvíce kontaktů a profinancovaných projektů. Vždy s velmi dobrou zkušeností. Doufám, že totéž mohou směrem k nám potvrdit i místní exportéři. Které obory považujete za prioritní? Samozřejmě platí, že jsou z hlediska hospodářských cyklů více a méně rizikové obory. Zároveň ale platí, že se snažíme podporovat všechny obory a hlavně každý konkrétní projekt posuzujeme samostatně. Z hlediska zastoupení financovaných oborů v portfoliu naší banky se pak z velké části vyskytují tradiční české obory, ve kterých máme neustále ve světě značné renomé, jako jsou například strojírenské technologie nebo energetické celky. Jaké nároky kladete na své klienty? Co musí splňovat váš potenciální klient, než se vás rozhodne navštívit? Předně je třeba říci, že našimi klienty jsou převážně odběratelé našich exportérů v zahraničí. Takovýto klient pak musí splňovat řadu kritérií, mj. zejména dobrou finanční sílu a stabilitu, schopnost vložení vlastních zdrojů do projektu, kvalitní management. Ale klíčové je, aby měl klient kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr, respektive feasibility study, neboli studii proveditelnosti, která prokáže, že investice financovaná naší bankou bude generovat kvalitní produkt. Produkt, který najde uplatnění na trhu a přinese tak dostatečné množství zdrojů na splátky našeho úvěru. Je cesta k získání podpory ČEB složitá? Nesetkají se v bance vlastněné státem klienti s větší byrokracií než u soukromé banky? Neřekl bych, že ČEB jako státní banka je zatížena větší byrokracií než soukromé banky. Někdy je to právě naopak. Díky naší akcionářské struktuře jsme schopni mnohdy velmi rychle poskytnout poptávané financování na rozdíl od soukromých bank, které musí velmi často řešit exportní transakce se svými mateřskými bankami v zahraničí. To proces schvalování někdy komplikuje a prodlužuje. Naše banka navíc v současné době přistupuje k zefektivnění úvěrového procesu. Ten by měl proceduru schvalování ještě zjednodušit a učinit naprosto transparentní. Pane řediteli, co byste na závěr popřál českým exportérům? Situace na trhu je složitá a export může být jednou z cest, jak firmu posílit a zvýšit její renomé. Přeji všem podnikatelům, aby potkávali solidní partnery, společně se kterými dojdou ke kýženému cíli. O České exportní bance: Česká exportní banka, a.s. (ČEB) je specializovaná bankovní instituce pro státní podporu vývozu vlastněná státem. Vznikla v roce 1995 a tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky. Posláním ČEB je poskytovat státní podporu vývozu, a to poskytováním a financováním vývozních úvěrů a dalších služeb s vývozem souvisejících. inzerce jeden tým, jedna vize Vnímejme vývoj zahraničních trhů Inspirujme domácí výrobce Zvolme cestu partnerství Exportujme! 11

12 Akce JHK PRONÁJEM KONFERENČNÍCH PROSTOR České Budějovice Manažer pro 21.století Prodej zboží v EU:Práva spotřebitelů vs. povinnosti provozovatelů e-shopů Úspěšně s kůží na trh Manažer jako kouč Jak dovést sebe i druhé k vrcholovým výkonům Primátorská cesta Kulatý stůl Klubu personalistů Jihočeská hospodářská komora nabízí možnost krátkodobých pronájmů nově zrekonstruovaných konferenčních prostor na adrese Husova 9, České Budějovice. K pronajatým místnostem jsme schopni zajistit catering a další služby dle domluvy. Český Krumlov Starostenská cesta Exkurze: Automobilka BMW v Dingolfingu Exkurze: ŠKODA AUTO Mladá Boleslav + TPCA Kolín Exkurze: AUDI Ingolstadt Prachatice Sociální a zdravotní pojištění 2012 v příkladech Nemovitosti v účetnictví a daních Tábor Účetní závěrka Daň z příjmů fyzických osob BOZP a požární ochrana prakticky Sociální a zdravotní pojištění 2012 v příkladech Nemovitosti v účetnictví a daních Daňový řád a nová indikatura Velká zasedací místnost: Kapacita 50 míst Bezdrátové připojení k internetu Promítací technika Ozvučení Flipchart a další potřeby pro prezentaci Malá zasedací místnost: Kapacita 20 míst Při využití jako PC učebny kap. 15 míst Bezdrátové připojení Promítací technika Flipchart a další potřeby pro prezentaci Kontaktní osoba Gabriela Švecová, tel.: , , inzerce Třeboň Setkání podnikatelů Třeboňska v cestovním ruchu Impuls pro kariéru Strakonice Sociální a nemocenské pojištění v příkladech 2012 Nemovitosti v účetnictví a daních Písek Starostenská cesta po firmách JHK BOZP a požární ochrana prakticky Milevsko Novela zákona Nemocenského pojištění Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Impuls pro kariéru Sociální a zdravotní pojištění 2012 v příkladech Nemovitosti v účetnictví a daních Jindřichův Hradec Setkání s představiteli města Jindřichův Hradec Zákoník práce Podrobné informace o jednotlivých akcích, včetně termínů a místa konání, jsou k dispozici na. Zpravodaj Jihočeské hospodářské komory Uzávěrka tohoto čísla byla v pondělí 20. února Vydavatel: Jihočeská hospodářská komora Redaktorka: Bohdana Mrkáčková, tel.: Grafické zpracování: FP Print, s.r.o., České Budějovice Tisk: Hořická ofsetová tiskárna, s.r.o., Hořice na Šumavě Tisk povolen MK ČR E

Nové vedení Rady oblasti České Budějovice JHK podpoří další rozvoj podnikání v jihočeské metropoli

Nové vedení Rady oblasti České Budějovice JHK podpoří další rozvoj podnikání v jihočeské metropoli ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 11 Nové vedení Rady oblasti České Budějovice JHK podpoří další rozvoj podnikání v jihočeské metropoli Rada Oblastní hospodářské komory České Budějovice zvolila

Více

Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější

Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější S nedostatkem absolventů technických škol se potýká pracovní trh celé Evropy, Česko

Více

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu V dubnu se sešli zástupci JHK a několika firem, aby prodiskutovali aktuální hospodářskou situaci

Více

Předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslav Dvořák: V krizi základní pravidla byznysu nefungují. Přežijí ti schopnější.

Předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslav Dvořák: V krizi základní pravidla byznysu nefungují. Přežijí ti schopnější. ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 9 2/2009 Předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslav Dvořák: V krizi základní pravidla byznysu nefungují. Přežijí ti schopnější. Jaké jsou

Více

ZPRAVODAJ. Cítím odpovědnost za rozvoj firem JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory 6/2013

ZPRAVODAJ. Cítím odpovědnost za rozvoj firem JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory 6/2013 Pane předsedo, jaký byl pro JHK rok 2013? Náročný, ale úspěšný. Zaznamenali jsme nárůst zájmu o semináře, akce a další služby. V oblasti podnikatelského poradenství z plánovaných 250 na téměř 475 akcí

Více

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba navštívil Jihočeský kraj

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba navštívil Jihočeský kraj ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 12 Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba navštívil Jihočeský kraj S cílem seznámit zástupce měst, obcí i místních firem s proexportní politikou ČR a podporou

Více

Jihočeští podnikatelé diskutovali s guvernérem České národní banky o vývoji české i světové ekonomiky

Jihočeští podnikatelé diskutovali s guvernérem České národní banky o vývoji české i světové ekonomiky ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 13 Jihočeští podnikatelé diskutovali s guvernérem České národní banky o vývoji české i světové ekonomiky Guvernér ČNB Miroslav Singer v rámci své přednášky

Více

Jihočeského kraje zahájilo činnost

Jihočeského kraje zahájilo činnost ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Sdružení Hospodářští junioři Jihočeského kraje zahájilo činnost Zástupci sdružení Hospodářští junioři s podepsanými dohodami o spolupráci. V pátek 5. února

Více

ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Technické školství získává více studentů, pomoci mají i stavebnice ve školkách

ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Technické školství získává více studentů, pomoci mají i stavebnice ve školkách ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 14 Technické školství získává více studentů, pomoci mají i stavebnice ve školkách Střední školy a učiliště na jihu Čech mají, pokud se poklesu počtu studentů

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

Spotřebitelské spory? Už žádné zdlouhavé soudy! Od začátku dubna letošního

Spotřebitelské spory? Už žádné zdlouhavé soudy! Od začátku dubna letošního ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY Ročník 8 ZPRAVODAJ JHK www.jhk.cz H Komora chce řešit úbytek řemeslníků ospodářská komora (HK) České republiky chce čelit úbytku zručných řemeslníků, který se v poslední

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz Potřebujeme stabilní

Více

Vladimír Tošovský: Chci zjednodušit podmínky pro podnikání. Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost

Vladimír Tošovský: Chci zjednodušit podmínky pro podnikání. Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost Společník ve S větě podnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost Kongres EUROCHAMBRES: Podnikatelé

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Strojírenské technologie jsou sexy

Strojírenské technologie jsou sexy Ročník 17 (8/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Strojírenské technologie jsou sexy Podnikatelské mise HK ČR do zahraničí zažívají rekordní rok Patří strojaři do starého železa? Tato otázka, pro někoho možná

Více

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 CESTOVNÍ RUCH V OLOMOUCKÉM KRAJI ROP STŘEDNÍ MORAVA PRO PODNIKATELE MBA V REGIONU NOVÉ LOKALITY PRO PODNIKÁNÍ V OLOMOUCI

Více

Společensky odpovědné firmy považují zaměstnanci i zákazníci za důvěryhodnější a úspěšnější

Společensky odpovědné firmy považují zaměstnanci i zákazníci za důvěryhodnější a úspěšnější ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 13 Společensky odpovědné firmy považují zaměstnanci i zákazníci za důvěryhodnější a úspěšnější Společný projekt Deníku, Hospodářské komory ČR a Agrární komory

Více

Ocenění Cross Border Award získaly další dvě jihočeské firmy

Ocenění Cross Border Award získaly další dvě jihočeské firmy ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Ocenění Cross Border Award získaly další dvě jihočeské firmy projektů. Díky tomu se na jihu Čech každoročně koná řada akcí jak pro širokou veřejnost, tak

Více

ZPRAVODAJ. Burzu pracovních příležitostí si chválili nezaměstnaní i firmy JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Dobrodružství s technikou. www.jhk.

ZPRAVODAJ. Burzu pracovních příležitostí si chválili nezaměstnaní i firmy JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Dobrodružství s technikou. www.jhk. ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 14 Burzu pracovních příležitostí si chválili nezaměstnaní i firmy Marek Nekola z Týna nad Vltavou dokončil studium na vysoké škole, práci však nenašel a ocitl

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

REGIONÁLNÍ. zpravodaj DOHODA MEZI KRAJEM, SDRUŽENÍM A KOMOROU. ČELÍME RECESI nejen na str. 2 a 7 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA KRAJE.

REGIONÁLNÍ. zpravodaj DOHODA MEZI KRAJEM, SDRUŽENÍM A KOMOROU. ČELÍME RECESI nejen na str. 2 a 7 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA KRAJE. ročník 9 REGIONÁLNÍ podnikatelský zpravodaj červen 2009 čtvrtletník Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje DOHODA MEZI KRAJEM, SDRUŽENÍM A KOMOROU

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

INOVACE 2009 týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR

INOVACE 2009 týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Na prvním místě je dnes konkurenceschopnost Zájem o služby CzechTrade vzrostl, potvrdil Ing. Ivan Jukl, generální ředitel, v rozhovoru pro náš list

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY

ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY PARTNER FIREMNÍ 2/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY > 4: Zblízka: Jak nemít problémy s inspektorátem práce > 6: Mediátoři: Vyhrát mohou

Více

4/2014 ročník IX. FIREMNÍ. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji

4/2014 ročník IX. FIREMNÍ. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji PARTNER FIREMNÍ 4/2014 ročník IX. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji Financování automobilů > 6: Igor Zámorský: Pokud se netrefíte, ztratíte > 8: Zpravodajství: Firma roku. Titul míří do Bojkovic

Více

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric Jak je neznáme Plnicí stanice CNG 2 Jan Janoušek i v Českém Krumlově 4 6 Generální ředitel mezi bývalými zaměstnanci Profesní kariéru zahájil v MOTOR JIKOV před 35 lety Další stanici stavíme ve městě na

Více

Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou. Export a podpora státu záchrana v době krize. Společník ve S větě podnikání

Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou. Export a podpora státu záchrana v době krize. Společník ve S větě podnikání Společník ve S větě podnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou Export a podpora státu záchrana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Obsah Poslání.............................................................1 Úvodní slovo....................................................... 2 Členové pléna......................................................

Více