VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 1"

Transkript

1 FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 1

2 2

3 ÚVODNÍ SLOVO Když člověk vždycky dělá jen to, co již dělal, tak může vždy dosáhnout jen toho, čeho již dosáhl. G. B.Shaw V roce 2009 jsme složili zkoušku z trpělivosti, odvahy a zkoušku z přežití. Počátkem roku jsme zahájili přípravné práce potřebné k otevření pobočky ve Strakonicích. Pár dní po té přišla studená sprcha v podobě přidělené dotace, která odpovídala 25 % celkových nákladů potřebných k udržení provozu Fokusu v Písku. Přesto jsme pobočku otevřeli a doufali, že nám bude dotace na základě odvolání navýšena. Naše odvolání však bylo zamítnuto. Nastalo propouštění a utlumení činnosti. Díky dobrovolné práci již bývalých zaměstnanců jsme činnost udrželi. Velkou oporou se nám stal Úřad práce v Písku, díky kterému jsme mohli opět zaměstnat tři naše kolegyně. Nečekaným zlomem našeho financování byl pak konec roku, kdy jsme dostali dorovnání dotace a příspěvek od Jihočeského kraje. Zároveň jsme získali rozhodnutí o přidělení evropského grantu Most do budoucnosti. Po tak těžkém roce musím poděkovat všem pracovníkům a dobrovolníkům za jejich pracovní nasazení a obětavost. Děkuji všem našim uživatelům za projevenou důvěru. Zároveň děkuji všem, kteří nás finančně podpořili a tím nám pomohli zachovat naše služby v potřebné kvalitě a rozsahu. Ing. Miluše Balková Předsedkyně sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 3

4 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 OBSAH... 4 POSLÁNÍ... 5 STRUKTURA ORGANIZACE... 5 HISTORIE O.S. FOKUS PÍSEK... 5 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM SOCIÁLNÍ REHABILITACE AMBULANTNÍ CENTRUM... 7 POBOČKA STRAKONICE... 9 TERÉNNÍ SLUŽBA PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ TRÉNINKOVÁ DÍLNA STATISTIKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE AKCE PRO VEŘEJNOST ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE PODĚKOVÁNÍ MOŽNOSTI PODPORY

5 POSLÁNÍ Posláním občanského sdružení Fokus Písek je pomáhat duševně nemocným spoluobčanům a jejich blízkým zkvalitnit život. Cílem je podporovat klienty v překonávání problémů spojených s duševní nemocí a s integrací do běžného života společnosti a vzdělávat veřejnost v oblasti duševního zdraví a nemoci. Fokus Písek nabízí klientům smysluplné trávení času a podporu v nepříznivé životní situaci. HISTORIE O.S. FOKUS PÍSEK V roce 2001 se zrodila myšlenka založit v Písku občanské sdružení, které se bude věnovat poskytování sociálních služeb lidem s duševním onemocněním s cílem začlenit tyto lidi do běžného života společnosti. Lidé trpící duševním handicapem, který je pro většinu veřejnosti nepředstavitelný a nepochopitelný, se často nacházejí na okraji společnosti. Záměrem občanského sdružení Fokus Písek je navázat na ústavní a ambulantní psychiatrickou péči. V okrese Písek se nachází Psychiatrická léčebna U Honzíčka a tři psychiatrické ambulance. Ty však neřeší sociálně zdravotní problematiku a nenabízí rehabilitační a volnočasové aktivity pro nehospitalizované pacienty. Fokus Písek se snaží pomáhat lidem s duševním onemocněním právě v této oblasti. Občanské sdružení Fokus Písek vzniklo registrací Ministerstva vnitra ČR. Číslo registrace: VS/1-1/47722/01-R. STRUKTURA ORGANIZACE Nejvyšším orgánem občanského sdružení je valná hromada, statutárním orgánem výbor sdružení a kontrolním orgánem revizní komise: Valná hromada: MUDr. Jolana Hejlová, Mgr. Miroslava Šímová, Mgr. Kateřina Slabová, Monika Nováková, DiS., Mgr. Danka Trojáčková Rada sdružení: Ing. Miluše Balková předsedkyně, Eva Čermáková, DiS., Martina Pajmová Revizní komise: Romana Kotrbatá V roce 2006 se do té doby pouze ambulantně poskytovaná služba rozšířila o terénní práci s klienty. Tento rozvoj služeb byl podpořen globálním grantem NROS, který začal v srpnu 2006 a skončil v lednu Od začátku roku 2008 sídlí Fokus v nových prostorech na Kollárově ulici v Písku. Tradiční součástí činnosti se stalo organizování kulturně-vzdělávací akce pro veřejnost Týdny pro duševní zdraví. V roce 2009 byla otevřena pobočka Fokusu ve Strakonicích. Již v říjnu 2008 byl navázán pravidelný kontakt s lidmi s duševním onemocněním ve Strakonicích. Zároveň se začal připravovat projekt otevření pobočky Fokusu Písek ve Strakonicích. Došlo k tomu 10. března 2009 v prostorech Husova sboru na Bezděkovské ul VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 5

6 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2009 Pobočka ve Strakonicích jednou z nejvýznamnějších událostí roku bylo rozšíření služeb do blízkých Strakonic. Na základě kontaktu s bývalými klienty OS Polidon, který ukončil činnost v roce 2007, vzešel nápad nabídnout služby lidem s duševním onemocněním ve Strakonicích. Dne 10. března proběhlo slavnostní otevření pobočky na adrese Bezděkovská 216 a začal její zkušební provoz. Zpočátku pouze několik dní v týdnu. V průběhu roku se kapacita rozšířila a od podzimu probíhá program každý den. Nedostatečné dotace finanční situace sdružení v roce 2009 odrážela celospolečenskou ekonomickou krizi. Ministerstvo práce a sociálních věcí Fokusu přidělilo pouze 25 % dotace na provozování služeb. Někteří pracovníci museli být dočasně propuštěni a spolupracovali jako dobrovolníci. Provoz v Písku i v nově otevřené pobočce ve Strakonicích byl utlumen. Finanční situace se zlepšila v podzimních měsících, kdy jsme získali grant Jihočeského kraje na podporu terénní služby. Na konci roku nám byla přidělena dodatečná dotace. Dostali jsme též granty z několika nadací a významnou finanční oporou byl i Úřad práce v Písku. Služby pro klienty v roce 2009 pokračovalo poskytování služeb sociální rehabilitace, služby byly rozšířeny i na Strakonice. Díky grantu Jihočeského kraje byl podpořen rozvoj terénních služeb. Fokus navázal bližší spolupráci s psychiatrickou léčebnou v Písku a ve Lnářích, kam nyní pravidelně dochází terénní pracovník. Akce pro klienty kromě pravidelného programu Fokus připravil pro klienty výlety do Českých Budějovic, do přírody, do Prahy na předvánoční setkání Fokusů, několikrát jsme opékali buřty na strakonické zahradě, zúčastnili jsme se kulturních akcí. Nové aktivity: dílna, muzikoterapie, individuální terapie. V roce 2009 byly zavedeny některé novinky. Klienti mají možnost pravidelně navštěvovat tréninkovou rukodělnou dílnu dva dny v týdnu. Novou aktivitou je též muzikoterapie a individuální terapie. Zapojování veřejnosti i v roce 2009 pokračovala tradice kulturněhumanitární akce Týdny pro duševní zdraví. Fokus se zapojil do zářijové akce Evropský den bez aut. Veřejnost měla možnost prohlédnout si prostory Fokusu v Písku i ve Strakonicích v rámci dnů otevřených dveří. Prostor pro vzdělávání pracovníci Fokusu absolvovali různé kurzy zvyšující jejich kvalifikaci pro práci s klienty (psychiatrické minimum, case management, vzdělávání v oblasti sociálního zabezpečení a další). Pravidelně probíhá supervize pod vedením Mgr. Kateřiny Slabové. Fokus podporuje stáže a praxe pro studenty společenskovědních oborů vysokých a vyšších odborných škol. 6

7 Spolupráce, sítě Zástupci Fokusu se v září zúčastnili konference o sociálním podnikání Social firms Europe CEFEC. V témže měsíci se Fokus Písek stal členem Tématické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky TESSEA. Jde o názorovou platformu právnických a fyzických osob, které uznávají základy, význam, vliv, priority a znaky sociální ekonomiky a chtějí společně podporovat rozvoj sociálního podnikání v ČR. TESSEA nemá právní subjektivitu. Fokus dlouhodobě spolupracuje s neziskovými organizacemi a dalšími institucemi v Písku i ve Strakonicích. V roce 2009 byla prohloubena spolupráce s psychiatrickou léčebnou U Honzíčka. Další sítí, do které se Fokus zapojuje, je Komunitní koalice neziskových organizací v Písku. Fokus není sám Fokus Písek je součástí sítě 10 Fokusů v celé republice, kterou zastřešuje Fokus ČR. Jedná se o nejstarší a největší organizaci zabývající se podporou lidí s duševním onemocněním, která vznikla již v roce Fokus ČR podporoval založení a počátky fungování Fokusu v Písku. Nabízí odborné konzultace a spolupráci. Klienti jihočeských Fokusů (Písek, Tábor a České Budějovice) se společně scházejí v rámci bowlingových či pingpongových turnajů a dalších společenských akcí. SOCIÁLNÍ REHABILITACE AMBULANTNÍ CENTRUM Fokus Písek poskytuje sociální službu Sociální rehabilitace (dle 70 zákona 108/2006, o sociálních službách). Služba je určena lidem s duševním onemocněním a jejich rodinným příslušníkům ve věku od 18 let. Službu využívají zejména lidé z regionu Písecko a Strakonicko. Ambulantní forma je poskytována v prostorech Fokusu v Písku (Kollárova 485) a ve Strakonicích (Bezděkovská 216). Cílem služby je nabízet prostor pro sdílení zkušeností, podporu v nepříznivé situaci, nácvik praktických dovedností, zvyšování soběstačnosti, Kontrola Fokus Písek je financován z veřejných zdrojů. V tomto roce uskutečnil Finanční úřad v Písku kontrolu čerpání dotací v letech Bowlingový turnaj v táborském Fokusu komunikace a asertivity. Umožňuje vzájemné setkávání a sdílení zkušeností lidí s podobnými životními situacemi, smysluplné trávení času, navazování nových kontaktů a pomáhá v překonávání problémů spojených s nemocí. Důležitý je též pocit jistoty a pravidelnosti aktivit. Klientům nabízíme individuální přístup, na základě zkoumání životní situace a individuálních potřeb společně pracovník s klientem vytvoří individuální rehabilitační plán služeb. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 7

8 Nabízené služby ambulantní sociální rehabilitace v denním centru: Sociální poradenství - Základní sociálně-právní poradenství, poradenství v oblasti sociálních dávek, důchodů, databáze odborných zařízení a specialistů v oblasti péče o duševní zdraví. Vzdělávací a aktivizační činnosti - Kurzy PC a Internetu, při kterých mají klienti možnost se naučit základnímu ovládání počítače, seznámí se s internetem a vyhledáváním informací. Zájemci mohou požádat o kurz anglického jazyka. Mezi další vzdělávací aktivity patří občasné přednášky a besedy pro klienty (přednášky o sociálních dávkách a o komunikaci a vztazích, cestovatelské přednášky). Klub Pohoda nabízí společná setkávání při různých příležitostech, oslavy, společenské hry, pravidelné vycházky, výlety do přírody, kulturní a sportovní akce, návštěvy neziskových organizací v Jihočeském kraji. Aktivity přispívají ke zlepšování komunikace, ohleduplnosti a tolerance při společné činnosti, podporují motivaci, soutěživost, vzájemnou pomoc, nácvik společenského chování v různých situacích. Arteterapie - terapie uměním pomáhá rozvíjet fantazii, motorické a výtvarné schopnosti, udržovat koncentraci na určitou činnost, využívá různých výtvarných technik a působení barev, práci a poznávání různých materiálů. Spíš než o vytváření uměleckých děl jde o způsob sebevyjádření, rozvíjení tvořivosti a o prožitek, který tvorbu doprovází. Kromě arteterapie nabízíme klientům Zpěvohrátky společné zpívání s prvky muzikoterapie. Vařečka společné přípravy a vaření oběda. Klienti mají možnost naučit se samostatnosti v přípravě jídelníčku, rozpočtu, nákupu surovin, přípravy jídla, společného stolování či vzájemné komunikace. Probíhá pravidelně jednou týdně. Terapie klientům nabízíme individuální a skupinovou terapii rozhovorem na témata přinesená klienty a týkající se jejich obtíží s nemocí, krizových situací, vztahů s okolím a rodinou, neporozuměním, nejistot apod. Kontakt: Kollárova 485, Písek tel.: , Statistika ambulantní sociální rehabilitace a sociálně-právního poradenství v roce 2009 v Písku a ve Strakonicích: Ambulantní služba Celkem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Počet kontaktů Počet klientů Poradenství počet kontaktů Ambulantní služby v roce 2009 využívalo 55 opakujících se klientů (dále služby využívali klienti, kteří přišli pouze jednou). Celkem byly poskytnuty ambulantní služby v 1145 kontaktech. Poradenství bylo poskytnuto klientům v 79 kontaktech. V tabulce jsou popsány služby a počty klientů v jednotlivých měsících roku

9 POBOČKA STRAKONICE Otevření pobočky ve Strakonicích bylo jednou z největších událostí roku V březnu začal zkušební provoz pobočky, od září 2009 je denní centrum otevřeno každý den. Pravidelný program se v roce 2009 skládá z těchto aktivit: Každé pondělí vaříme a odpoledne máme PC kurz dle individuální domluvy. V úterý máme dovedné ruce, kde tvoříme z papíru, krabic, různých látek..., odpoledne máme individuální terapie. Ve středu chodíme na pravidelné vycházky do přírody, na Podskalí, posedět do čajovny, navštěvujeme psí útulek a venčíme pejsky, den je zakončen zpíváním s panem Tkadlečkem. Ve čtvrtek cvičíme na míčích, chodíme do solné jeskyně, pečeme dobrůtky, relaxujeme při józe s odbornicí Alenou Pilnou, nebo máme arteterapii, nebo jedeme na výlet. V pátek hrajeme společenské hry, navlékáme korálky, pleteme a občas máme nějaké tematické povídání či přednášku. (Petra Krejsová, vedoucí pobočky) Kromě pravidelných aktivit nabízejí sociální pracovnice individuální poradenství a konzultace. V plánu je rozšířit ve Strakonicích terénní službu. Prozatím byla navázána spolupráce s psychiatrickou léčebnou v nedalekých Lnářích. Kromě pravidelných aktivit se klienti a pracovníci strakonické pobočky zúčastnili různých společenských a kulturních akcí. Za zmínku stojí zorganizování turnaje v bowlingu s účastí klientů píseckého, táborského a českobudějovického Fokusu dne 25. listopadu ve Strakonicích. Dále se strakonický tým velmi úspěšně zapojil do turnaje ve stolním tenise v Českých Budějovicích, kde VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK strakonický Jirka Vondra vyhrál za jednotlivce a také jeho tým celkově vyhrál. Kontakt: Bezděkovská 216, Strakonice tel.: , Opékání buřtů na zahradě strakonické pobočky léto

10 Počty klientů a kontaktů s klienty v roce 2009 ve Strakonicích: Pobočka Strakonice celkem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Počet kontaktů Počet klientů Cíle pro rok 2010 ve Strakonicích: Zachovat kvalitu stávajících služeb a rozšiřovat kapacity Prohloubit spolupráci s psychiatrickou léčebnou ve Lnářích Rozvíjet terénní službu ve Strakonicích SOCIÁLNÍ REHABILITACE TERÉNNÍ SLUŽBA Terénní sociální rehabilitace je poskytována v přirozeném prostředí klienta. Cílem služby je vyhledávat lidi s duševním onemocněním, posilovat jejich samostatnost, podporovat je při zvládání běžných životních situací a podporovat je ve schopnosti žít svůj život spokojený a naplněný. Může jít o krátkodobou pomoc v krizi nebo o dlouhodobou podporu. Služba je poskytována individuálně, její intenzita se přizpůsobuje potřebám jednotlivých uživatelů. Služba funguje na základě uzavření dohody o spolupráci. Sociální pracovník vypracuje s klientem individuální plán, který zahrnuje např. podporu při zvládání projevů nemoci, samostatné bydlení, Navázat spolupráci s psím útulkem a rozvíjet canisterapii Rozšířit muzikoterapii hospodaření s penězi, pracovní uplatnění, vztahy s lidmi. Plán je pravidelně hodnocen a v případě potřeby pružně přizpůsobován novým situacím. Služba je poskytována v úzké spolupráci s psychiatrickou léčebnou, místními psychiatry a praktickými lékaři. V roce 2009 byla terénní služba nabízena ve městě Písku a okolí, v plánu je zřídit ji též ve Strakonicích. Kontakt: Kollárova 485, Písek tel.: , Statistika terénní sociální rehabilitace v roce 2009 v Písku: Terénní služby Celkem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Počet klientů Počet kontaktů

11 Terénní sociální rehabilitace nabízí následující aktivity: Doprovody při jednáních na úřadech, s lékaři, při vycházkách, nákupech apod. Návštěvy v domácnosti a pomoc s nácvikem konkrétních dovedností (vaření, úklid, hospodaření s penězi, vedení účtu, telefonování, doprava apod.) Poradenství v oblasti sociálních dávek, invalidních důchodů, pracovní problematiky apod. Podpora při řešení osobních potíží (sebedůvěra, komunikační dovednosti, zvládání stresu, rozpoznávání a zvládání projevů nemoci, konflikty v rodině) Pomoc s navazováním a udržováním vztahů se svým okolím Zprostředkování dalších potřebných služeb Intenzivní podpora v situaci krize KAZUISTIKA ANEB CO KONKRÉTNĚ DĚLÁME? Slečna Iveta se do naší terénní péče dostala krátce po smrti své matky. Zůstala sama v zanedbané chalupě na okraji malé vesnice. Byla depresívní, prožívala strach z budoucnosti, stesk po blízké osobě, pocity osamění a zbytečnosti. Nevěděla, co bude dál a ani co by chtěla, aby bylo dál. Často mluvila o možnosti nebýt vůbec. Její domácnost byla zanedbaná, úřední záležitosti nevyřízené. Zaměřili jsme se nejprve na řešení praktických věcí - jednání s úřady a organizacemi, finanční rozpočet, péči o domácnost, nákupy, péči o sebe a své zdraví atp. Slečně Ivetě jsme také poskytovali intenzívní psychoterapii. Rozhovory byly zaměřené na osobnostní rozvoj a sebepoznání. Pomalu se začal její psychický stav zlepšovat. Časem, ještě stále s velkými obavami, se Iveta rozhodla ke změně bydlení. Postupně došlo k prodeji chalupy a Iveta se přestěhovala do Písku, nejprve na ubytovnu, později si koupila vlastní byt. Od svého přestěhování do Písku začala Iveta navštěvovat pravidelně další aktivity Fokusu (tréninkovou dílnu, muzikoterapii, výlety). Nadále využívala možnost psychoterapií. V současné době je slečna Iveta schopná bez problémů zvládat samostatné bydlení, navštěvuje pravidelně tréninkovou dílnu, zapojila se do projektu Most do budoucnosti zaměřeného na obnovení pracovních návyků a možnost uplatnění se na trhu práce. Prostřednictvím Fokusu si také našla nové přátele, hledá a vytváří si své zájmy a koníčky a dále si ujasňuje svou pozici ve společnosti. (Ladislava Kašperová, červen 2010) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 11

12 PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ Fokus Písek ve spolupráci s Domovní a bytovou správou Města Písku nabízí klientům možnost užívat samostatný byt. V roce 2009 měl Fokus k dispozici tři městské byty v Písku. Klienti mají sepsanou podnájemní smlouvu na jeden rok s možností dalšího prodloužení. Za pomoci terénního pracovníka si klienti osvojují dovednosti spojené s chodem domácnosti, navazují a udržují kontakty s okolím, učí se odpovědně rozhodovat a řešit obtížné životní situace vlastními silami a tím se stávat v co nejvyšší možné míře nezávislými na pomoci druhých. 12

13 TRÉNINKOVÁ DÍLNA Jedná se o novou aktivitu, která se zrodila v roce Dva dny v týdnu mají klienti možnost navštěvovat tréninkovou dílnu. Ta nabízí pravidelnou sociálně-pracovní pracovní terapii, učení se dovednostem, zlepšování komunikace, nácvik pracovních dovedností, rozvoj kreativity, relaxaci u tvůrčích a výtvarných činností, vyjádření emocí a pocitů uměním. Záměrem je, aby klienti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK navštěvovali dílnu pravidelně a postupně si osvojovali různé rukodělné techniky filcování, tkaní, pletení z vlny, ruční šití skřítků, decoupage, pletení z pedigu, malování, korálkování apod. Budoucím cílem je rozšířit kapacitu dílny na více dní a začít ji nabízet klientům i ve Strakonicích a později vytvořit novou registrovanou sociální službu sociálně-terapeutická sociálně dílna. 13

14 STATISTIKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2009 Fokus Písek v roce 2009 poskytoval ambulantní a terénní sociální služby 72 opakujícím se klientům v Písku a ve Strakonicích (dále navštěvovali Fokus klienti, kteří přišli pouze jednou). Uskutečnilo se dohromady 1664 kontaktů s klienty, během kterých byly poskytovány terénní či ambulantní služby. Dohromady bylo věnováno klientům 3275 hodin. Následující tabulka popisuje počty poskytnutých služeb, počty klientů a počet hodin strávených s klienty v rámci jednotlivých měsíců roku Další tabulka se věnuje důvodům, proč klienti vyhledávají naše služby a jaká je struktura programu ve Fokusu. Statistika počtu služeb (kontaktů s klientem), počtu klientů a počtu hodin strávených poskytováním služeb: Kritérium Celkem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Počet kontaktů s klienty Počet hodin práce s klienty Počet opakujících se klientů

15 Počet kontaktů s klienty v roce 2009 dle důvodů kontaktování organizace: Proč k nám klienti chodí Počet kontaktů z daných důvodů Proč k nám klienti chodí Počet kontaktů z daných důvodů Vařečka - společné vaření 244 Dovedné ruce 38 Sportovní a relaxační aktivity 167 Návštěva kulturních akcí 36 Klub Pohoda 139 Práce na počítači a internetu 35 Řešení osobních problémů 126 Vzdělávání (kurzy PC, komunikace a jiné) 33 Povídání, posezení 119 Finanční problémy, dluhy 32 Vycházky a výlety 112 Doprovod - úřady, instituce a další 32 Tréninková dílna 87 Doprovod na nákup 30 Pomoc při vyřizování osobních záležitostí 84 Muzikoterapie 13 Arteterapie, artedílna 69 Hledání bydlení 11 Terapie 46 Řešení rodinných záležitostí 10 Kurz angličtiny 40 Klient se nachází v krizi 10 Sociálně-právní poradenství 39 Doprovod k lékaři, hledání nového lékaře 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 15

16 AKCE PRO VEŘEJNOST Týdny pro duševní zdraví Fokus každoročně pořádá Týdny pro duševní zdraví, které tentokrát probíhaly od 22. září do 30 října 2009 v Písku a v době od 30. září do 23. listopadu ve Strakonicích. Jedná se o součást celostátní kulturně-humanitární akce vztahující se ke Světovému dnu duševního zdraví 10. října. V České republice je tradice této ojedinělé akce udržována již 20 let. Cílem je zvýšit informovanost veřejnosti o problematice duševního zdraví a nemoci, duševní hygieně, ale i o aktivitách organizací působících v sociálnězdravotní oblasti. Záměrem je přispět ke zlepšení postoje k duševně nemocným a větší toleranci ve společnosti. Více informací na Program akce Týdny pro duševní zdraví 2009 v Písku: Bazárek ve dnech 22. až 24. září proběhl dobročinný bazar pro klienty i veřejnost spojený se Dnem otevřených dveří Výstavu fotografií Kazachstán očima Tibora K. spojenou s prezentací služeb a aktivit Fokusu a výrobků klientů mohli návštěvníci zhlédnout v Městské knihovně v Písku v době od 5. do 30. října. Seminář relaxačního jógového cvičení s Pepanem Šupčíkem v tělocvičně mateřské školy navštívilo 7. října 15 lidí Umění komunikace a zpevnění sociální sítě přednáška Th.B. Rosti Homoly pro klienty Fokusu Koncert folk-celtic kapely SHIVERS v kavárně U Vavřiny se uskutečnil 20. října. Přednášku a diskusi se studenty gymnázia na téma duše a duševního zdraví vedla MUDr. Jolana Hejlová 20. října 16

17 Ve Strakonicích úspěšně proběhl první ročník Týdnů pro duševní zdraví v roce 2009: Dobročinný bazárek ve Strakonicích ve dnech 29. září až 2. října zaznamenal příznivé ohlasy Den otevřených dveří pro veřejnost se uskutečnil 30. září Cvičení na míčích mohli zájemci navštívit 8. října Ukázka arteterapie pro veřejnost proběhla dne 22. října Výstava Kazachstán očima Tibora K. se z Písku přestěhovala do Strakonic ve dnech 3. až 13. listopadu 2009 Do přednášky Umění komunikace a zpevnění sociální sítě pod vedením Th.B. Rosti Homoly se mohli zájemci zapojit 23. listopadu 2009 Evropský den bez aut S ostatními píseckými neziskovými organizacemi se Fokus zapojil do každoroční akce Města Písku a občanského sdružení INKANO. Jedná se o celoevropskou osvětovou kampaň zaměřenou na ochranu životního prostředí. Fokus Písek s dalšími neziskovými organizacemi zajišťoval zábavné a tvůrčí aktivity pro širokou veřejnost. Akce měla zároveň za cíl prezentaci neziskových organizací na Písecku. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 17

18 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2009 Rozvaha za rok 2009 (stav k ) (v tisících Kč) Položka Kč Položka Kč Dlouhodobý majetek celkem 0 Vlastní zdroje celkem 229 Krátkodobý majetek celkem 535 Výsledek hospodaření celkem 229 Zásoby celkem -37 Cizí zdroje celkem 306 Pohledávky celkem 21 Krátkodobé závazky celkem 306 Krátkodobý finanční majetek celkem 551 Jiná pasiva celkem 0 Aktiva celkem 535 Pasiva celkem 535 Přehled finančních zdrojů MPSV ČR Jednota Milevsko Jihočeský kraj MUDr. Ondřej Nývlt Město Písek Ing. Tibor Kovalský Město Strakonice Jiří Pobříslo Úřad práce v Písku Ladislava Kašperová Ministerstvo zdravotnictví ČR Ing. Miluše Balková Fond pomoci Siemens Mgr. Miroslava Janoušková Nadace BONA Ivan Čuřín Nadace KONABO Anonymní dárce

19 Výkaz zisku a ztrát za rok 2009 (v tisících Kč) Náklady Spotřebované nákupy celkem 372 Služby celkem 493 Osobní náklady celkem Daně a poplatky celkem 0 Ostatní náklady celkem 9 Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 0 Poskytnuté příspěvky celkem 0 Daň z příjmů celkem Náklady celkem Kč Výnosy Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 119 Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 Aktivace celkem 0 Ostatní výnosy celkem 7 Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 0 Přijaté příspěvky celkem 278 Provozní dotace celkem Výnosy celkem Kč Výsledek hospodaření 188 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 19

20 CÍLE PRO ROK 2010 udržení kvality stávajících služeb v Písku a ve Strakonicích podpora klientů ve zvyšování soběstačnosti, integrace do společnosti, nabídka smysluplného trávení času pro lidi s duševním onemocněním spolupráce s rodinnými příslušníky lidí s duševním onemocněním informování veřejnosti o problematice duševního onemocnění (např. během Týdnů pro duševní zdraví) otevření terapeutické dílny v Písku zavedení terénní služby ve Strakonicích založení sociálního podniku 20

21 PODĚKOVÁNÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Krajský úřad Jihočeského kraje Úřad práce v Písku Město Písek Město Strakonice Domovní a bytová správa Města Písku Fokus ČR Nadace Bona Nadace KONABO Nadace Fond Pomoci Siemens Jednota SD Milevsko Tiskárna Hemala Písek STRAKON s.r.o. Mgr. Mirka Šímová MUDr. Jolana Hejlová Martina Pajmová Mgr. Danka Trojáčková Ing. Miluše Balková Mgr. Kateřina Slabová Eva Čermáková, DiS. Monika Nováková, DiS. Romana Kotrbatá Miriam Gregarová, DiS. Ladislava Kašperová Mgr. Kristýna Tomanová Mgr. Miroslava Janoušková Iva Svobodová Mgr. Petra Krejsová Bc. Romana Stříbrná Ivan Čuřín MUDr. Jaroslav Pachta MUDr. Marie Pachtová MUDr. František Žahourek MUDr. Eva Kadlecová MUDr. Martin Čech Alexandra Zajíčková MUDr. Alena Kukačková MUDr. Vladimír Muchl MUDr. František Kučera Mgr. Ivana Stráská Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc. Th.B. Rostislav Homola Josef Šupčík Psychiatrická léčebna U Honzíčka Psychiatrická léčebna Lnáře Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Volyni Písecké postřehy Listy Písecka Infocentrum Písek OS INKANO Mgr. Jiří Gregar Jiří Pobříslo Ing. Tibor Kovalský MUDr. Ondřej Nývlt Mgr. Hynek Tkadleček Ladislav Žížek s rodinou Jaromír Měšťan Jiří Vondra a kolegové z neziskového sektoru v regionu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 21

22 MOŽNOSTI PODPORY Je Vám blízká či Vás oslovila činnost našeho sdružení a chtěli byste nás podpořit? Zde jsou možnosti: Finanční podpora: Můžete zaslat finanční příspěvek na náš účet č /0100, zaslat složenkou nebo jednorázovým převodem z účtu či si v bance zadat trvalý příkaz. Váš příspěvek bude věnován na podporu služby podle Vašeho přání nebo obecně na podporu činnosti našeho sdružení. Nákup výrobků: Přijďte se k nám podívat a vybrat si z výrobků vytvořených v tréninkové dílně. Na požádání zašleme katalog. 22 Nefinanční podpora: Sdružení můžete pomoci také materiálním darem, službou, pronájmem nebo svými nápady či podněty. Kontaktujte nás! Dobrovolnictví: Pokud vás zaujaly naše aktivity a chtěli byste sami přiložit ruku k dílu jako dobrovolníci, jste vítáni. Vámi poskytnutá podpora a pomoc nám pomůže udržet a zlepšovat kvalitu našich služeb pro lidi s duševním onemocněním.

23 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 23

24 Fokus Písek, o.s. Kollárova Písek Tel./fax: Mobil: IČO: Číslo účtu: /

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK 0

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK FOKUS PÍSEK 0 FOKUS PÍSEK 1 ÚVODNÍ SLOVO Rok 2008 byl pro naše sdružení rokem velkých změn. Zahájili jsme činnost v nových prostorech na Kollárově ulici, které nám umožňují

Více

VÝ RO ČN Í ZP RÁ VA 20 11

VÝ RO ČN Í ZP RÁ VA 20 11 VÝ RO ČN Í ZP RÁ VA 20 11 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd 1 26.6.2012 12:37:30 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd 2 26.6.2012 12:37:30 ÚVODNÍ SLOVO Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu. Václav Havel

Více

Výroční zpráva za rok 2006 SLOVO ÚVODEM. Vážení a milí příznivci občanského sdružení,

Výroční zpráva za rok 2006 SLOVO ÚVODEM. Vážení a milí příznivci občanského sdružení, SLOVO ÚVODEM Vážení a milí příznivci občanského sdružení, právě jste otevřeli již 6. Výroční zprávu občanského sdružení Fokus Písek za rok 2006. Pevně věřím, že na následujících stránkách naleznete veškeré

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 červen 2013 Obsah: Základní údaje o občanském sdružení Poslání, cíle a činnost občanského sdružení Pracovníci sdružení Služba následné péče Pavučina Další aktivity Údaje o hospodaření

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí přátelé, v loňském roce jsem úvodní slovo psala do výroční zprávy poprvé. V tomto roce je to sice podruhé, ale zároveň také naposledy. Svou

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

FOKUS Opava, o.s. Hradecká 16, 746 01 Opava fokusopava@seznam.cz www.fokusopava.cz +420 553 652 433 +420 723 457 998

FOKUS Opava, o.s. Hradecká 16, 746 01 Opava fokusopava@seznam.cz www.fokusopava.cz +420 553 652 433 +420 723 457 998 FOKUS Opava, o.s. Hradecká 16, 746 01 Opava fokusopava@seznam.cz www.fokusopava.cz +420 553 652 433 +420 723 457 998 Obsah Základní údaje ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...3 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Červen 2010. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Červen 2010. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Červen 2010 Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje OBSAH 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Pracovníci sdružení 3. Vize projektu Pavučina 4. Projekty

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Vážení přátelé, opět po roce se Vám dostává do rukou výroční zpráva našeho sdružení, ve které máte možnost seznámit se s činností v roce 2005. INKANO Písek se svými aktivitami snaží o všestranný rozvoj

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb. Výroční zpráva za rok 2008. Struktura organizace

ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb. Výroční zpráva za rok 2008. Struktura organizace ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb Struktura organizace Základními orgány společnosti jsou správní rada, dozorčí rada a ředitel. Správní rada je statutárním orgánem společnosti a má 3 členy. Je jmenována

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz www.obcanskaporadna.unas.cz!!

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

KAF A IRA A o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

KAF A IRA A o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 Základní údaje o organizaci 5 Poslání organizace 6 Cíle organizace 6 Komu jsou služby určeny 6 Poskytované služby 6 Další činnosti a aktivity organizace

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INKANO PÍSEK o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INKANO PÍSEK o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 INKANO PÍSEK o. s. Úvodní slovo předsedkyně sdružení Váţení přátelé, do rukou se Vám dostává Výroční zpráva občanského sdruţení INKANO Písek za rok 2007. Je v ní shrnuta činnost ze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Vymezení pojmů: Klient = uživatel = osoba, dítě nebo jeho zákonný zástupce, splňující podmínky cílové skupiny Poradce (pracovník) odborného sociálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Sídlo sdružení : Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08 Sdružení je registrováno u MV ČR pod č.j. VS/1-1/86183/11-R IČO: 227 68 751 Bank.spojení: Fio banka, a.s., číslo

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2012

OBSAH: Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe str. 13 Poděkování

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA INKANO PÍSEK. Úvodní slovo předsedkyně sdružení. Váţení přátelé,

VÝROČNÍ ZPRÁVA INKANO PÍSEK. Úvodní slovo předsedkyně sdružení. Váţení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 INKANO PÍSEK Úvodní slovo předsedkyně sdružení Váţení přátelé, do rukou se Vám dostává Výroční zpráva občanského sdruţení INKANO Písek za rok 2006. Je v ní shrnuta činnost ze všech

Více

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba Výroční zpráva 2013 Oblastní charita Česká Kamenice Název: Oblastní charita Česká Kamenice Subjekt: církevní právnická osoba Registrace: Ministerstvo kultury ČR Vznik: 7. 2. 2000 Působnost: Česká Kamenice,

Více

Dobrovolnické centrum, o. s.

Dobrovolnické centrum, o. s. Dobrovolnické centrum, o. s. 2015 Spolek Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života. Rok vzniku: 1999 Jsme nestátní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ... pomáháme duševně nemocným

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ... pomáháme duševně nemocným VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013... pomáháme duševně nemocným 2 CEDR Pardubice o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Vážené dámy, Vážení pánové, milí přátelé, dovolte mi, prosím, poohlédnout se za fungováním neziskové organizace

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Úvodní slovo. Vážení kolegové a přátelé,

Úvodní slovo. Vážení kolegové a přátelé, Obsah ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...3 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...4 PROJEKTY...5 FINANČNÍ ZPRÁVA...12 PODĚKOVÁNÍ...13 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...14 1 Úvodní slovo Vážení kolegové a přátelé,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením 2011 Obsah Úvod... 3 Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 4 Poslání a cíle... 4 Cílová skupina... 5

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více