VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 1"

Transkript

1 FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 1

2 2

3 ÚVODNÍ SLOVO Když člověk vždycky dělá jen to, co již dělal, tak může vždy dosáhnout jen toho, čeho již dosáhl. G. B.Shaw V roce 2009 jsme složili zkoušku z trpělivosti, odvahy a zkoušku z přežití. Počátkem roku jsme zahájili přípravné práce potřebné k otevření pobočky ve Strakonicích. Pár dní po té přišla studená sprcha v podobě přidělené dotace, která odpovídala 25 % celkových nákladů potřebných k udržení provozu Fokusu v Písku. Přesto jsme pobočku otevřeli a doufali, že nám bude dotace na základě odvolání navýšena. Naše odvolání však bylo zamítnuto. Nastalo propouštění a utlumení činnosti. Díky dobrovolné práci již bývalých zaměstnanců jsme činnost udrželi. Velkou oporou se nám stal Úřad práce v Písku, díky kterému jsme mohli opět zaměstnat tři naše kolegyně. Nečekaným zlomem našeho financování byl pak konec roku, kdy jsme dostali dorovnání dotace a příspěvek od Jihočeského kraje. Zároveň jsme získali rozhodnutí o přidělení evropského grantu Most do budoucnosti. Po tak těžkém roce musím poděkovat všem pracovníkům a dobrovolníkům za jejich pracovní nasazení a obětavost. Děkuji všem našim uživatelům za projevenou důvěru. Zároveň děkuji všem, kteří nás finančně podpořili a tím nám pomohli zachovat naše služby v potřebné kvalitě a rozsahu. Ing. Miluše Balková Předsedkyně sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 3

4 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 OBSAH... 4 POSLÁNÍ... 5 STRUKTURA ORGANIZACE... 5 HISTORIE O.S. FOKUS PÍSEK... 5 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM SOCIÁLNÍ REHABILITACE AMBULANTNÍ CENTRUM... 7 POBOČKA STRAKONICE... 9 TERÉNNÍ SLUŽBA PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ TRÉNINKOVÁ DÍLNA STATISTIKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE AKCE PRO VEŘEJNOST ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE PODĚKOVÁNÍ MOŽNOSTI PODPORY

5 POSLÁNÍ Posláním občanského sdružení Fokus Písek je pomáhat duševně nemocným spoluobčanům a jejich blízkým zkvalitnit život. Cílem je podporovat klienty v překonávání problémů spojených s duševní nemocí a s integrací do běžného života společnosti a vzdělávat veřejnost v oblasti duševního zdraví a nemoci. Fokus Písek nabízí klientům smysluplné trávení času a podporu v nepříznivé životní situaci. HISTORIE O.S. FOKUS PÍSEK V roce 2001 se zrodila myšlenka založit v Písku občanské sdružení, které se bude věnovat poskytování sociálních služeb lidem s duševním onemocněním s cílem začlenit tyto lidi do běžného života společnosti. Lidé trpící duševním handicapem, který je pro většinu veřejnosti nepředstavitelný a nepochopitelný, se často nacházejí na okraji společnosti. Záměrem občanského sdružení Fokus Písek je navázat na ústavní a ambulantní psychiatrickou péči. V okrese Písek se nachází Psychiatrická léčebna U Honzíčka a tři psychiatrické ambulance. Ty však neřeší sociálně zdravotní problematiku a nenabízí rehabilitační a volnočasové aktivity pro nehospitalizované pacienty. Fokus Písek se snaží pomáhat lidem s duševním onemocněním právě v této oblasti. Občanské sdružení Fokus Písek vzniklo registrací Ministerstva vnitra ČR. Číslo registrace: VS/1-1/47722/01-R. STRUKTURA ORGANIZACE Nejvyšším orgánem občanského sdružení je valná hromada, statutárním orgánem výbor sdružení a kontrolním orgánem revizní komise: Valná hromada: MUDr. Jolana Hejlová, Mgr. Miroslava Šímová, Mgr. Kateřina Slabová, Monika Nováková, DiS., Mgr. Danka Trojáčková Rada sdružení: Ing. Miluše Balková předsedkyně, Eva Čermáková, DiS., Martina Pajmová Revizní komise: Romana Kotrbatá V roce 2006 se do té doby pouze ambulantně poskytovaná služba rozšířila o terénní práci s klienty. Tento rozvoj služeb byl podpořen globálním grantem NROS, který začal v srpnu 2006 a skončil v lednu Od začátku roku 2008 sídlí Fokus v nových prostorech na Kollárově ulici v Písku. Tradiční součástí činnosti se stalo organizování kulturně-vzdělávací akce pro veřejnost Týdny pro duševní zdraví. V roce 2009 byla otevřena pobočka Fokusu ve Strakonicích. Již v říjnu 2008 byl navázán pravidelný kontakt s lidmi s duševním onemocněním ve Strakonicích. Zároveň se začal připravovat projekt otevření pobočky Fokusu Písek ve Strakonicích. Došlo k tomu 10. března 2009 v prostorech Husova sboru na Bezděkovské ul VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 5

6 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2009 Pobočka ve Strakonicích jednou z nejvýznamnějších událostí roku bylo rozšíření služeb do blízkých Strakonic. Na základě kontaktu s bývalými klienty OS Polidon, který ukončil činnost v roce 2007, vzešel nápad nabídnout služby lidem s duševním onemocněním ve Strakonicích. Dne 10. března proběhlo slavnostní otevření pobočky na adrese Bezděkovská 216 a začal její zkušební provoz. Zpočátku pouze několik dní v týdnu. V průběhu roku se kapacita rozšířila a od podzimu probíhá program každý den. Nedostatečné dotace finanční situace sdružení v roce 2009 odrážela celospolečenskou ekonomickou krizi. Ministerstvo práce a sociálních věcí Fokusu přidělilo pouze 25 % dotace na provozování služeb. Někteří pracovníci museli být dočasně propuštěni a spolupracovali jako dobrovolníci. Provoz v Písku i v nově otevřené pobočce ve Strakonicích byl utlumen. Finanční situace se zlepšila v podzimních měsících, kdy jsme získali grant Jihočeského kraje na podporu terénní služby. Na konci roku nám byla přidělena dodatečná dotace. Dostali jsme též granty z několika nadací a významnou finanční oporou byl i Úřad práce v Písku. Služby pro klienty v roce 2009 pokračovalo poskytování služeb sociální rehabilitace, služby byly rozšířeny i na Strakonice. Díky grantu Jihočeského kraje byl podpořen rozvoj terénních služeb. Fokus navázal bližší spolupráci s psychiatrickou léčebnou v Písku a ve Lnářích, kam nyní pravidelně dochází terénní pracovník. Akce pro klienty kromě pravidelného programu Fokus připravil pro klienty výlety do Českých Budějovic, do přírody, do Prahy na předvánoční setkání Fokusů, několikrát jsme opékali buřty na strakonické zahradě, zúčastnili jsme se kulturních akcí. Nové aktivity: dílna, muzikoterapie, individuální terapie. V roce 2009 byly zavedeny některé novinky. Klienti mají možnost pravidelně navštěvovat tréninkovou rukodělnou dílnu dva dny v týdnu. Novou aktivitou je též muzikoterapie a individuální terapie. Zapojování veřejnosti i v roce 2009 pokračovala tradice kulturněhumanitární akce Týdny pro duševní zdraví. Fokus se zapojil do zářijové akce Evropský den bez aut. Veřejnost měla možnost prohlédnout si prostory Fokusu v Písku i ve Strakonicích v rámci dnů otevřených dveří. Prostor pro vzdělávání pracovníci Fokusu absolvovali různé kurzy zvyšující jejich kvalifikaci pro práci s klienty (psychiatrické minimum, case management, vzdělávání v oblasti sociálního zabezpečení a další). Pravidelně probíhá supervize pod vedením Mgr. Kateřiny Slabové. Fokus podporuje stáže a praxe pro studenty společenskovědních oborů vysokých a vyšších odborných škol. 6

7 Spolupráce, sítě Zástupci Fokusu se v září zúčastnili konference o sociálním podnikání Social firms Europe CEFEC. V témže měsíci se Fokus Písek stal členem Tématické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky TESSEA. Jde o názorovou platformu právnických a fyzických osob, které uznávají základy, význam, vliv, priority a znaky sociální ekonomiky a chtějí společně podporovat rozvoj sociálního podnikání v ČR. TESSEA nemá právní subjektivitu. Fokus dlouhodobě spolupracuje s neziskovými organizacemi a dalšími institucemi v Písku i ve Strakonicích. V roce 2009 byla prohloubena spolupráce s psychiatrickou léčebnou U Honzíčka. Další sítí, do které se Fokus zapojuje, je Komunitní koalice neziskových organizací v Písku. Fokus není sám Fokus Písek je součástí sítě 10 Fokusů v celé republice, kterou zastřešuje Fokus ČR. Jedná se o nejstarší a největší organizaci zabývající se podporou lidí s duševním onemocněním, která vznikla již v roce Fokus ČR podporoval založení a počátky fungování Fokusu v Písku. Nabízí odborné konzultace a spolupráci. Klienti jihočeských Fokusů (Písek, Tábor a České Budějovice) se společně scházejí v rámci bowlingových či pingpongových turnajů a dalších společenských akcí. SOCIÁLNÍ REHABILITACE AMBULANTNÍ CENTRUM Fokus Písek poskytuje sociální službu Sociální rehabilitace (dle 70 zákona 108/2006, o sociálních službách). Služba je určena lidem s duševním onemocněním a jejich rodinným příslušníkům ve věku od 18 let. Službu využívají zejména lidé z regionu Písecko a Strakonicko. Ambulantní forma je poskytována v prostorech Fokusu v Písku (Kollárova 485) a ve Strakonicích (Bezděkovská 216). Cílem služby je nabízet prostor pro sdílení zkušeností, podporu v nepříznivé situaci, nácvik praktických dovedností, zvyšování soběstačnosti, Kontrola Fokus Písek je financován z veřejných zdrojů. V tomto roce uskutečnil Finanční úřad v Písku kontrolu čerpání dotací v letech Bowlingový turnaj v táborském Fokusu komunikace a asertivity. Umožňuje vzájemné setkávání a sdílení zkušeností lidí s podobnými životními situacemi, smysluplné trávení času, navazování nových kontaktů a pomáhá v překonávání problémů spojených s nemocí. Důležitý je též pocit jistoty a pravidelnosti aktivit. Klientům nabízíme individuální přístup, na základě zkoumání životní situace a individuálních potřeb společně pracovník s klientem vytvoří individuální rehabilitační plán služeb. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 7

8 Nabízené služby ambulantní sociální rehabilitace v denním centru: Sociální poradenství - Základní sociálně-právní poradenství, poradenství v oblasti sociálních dávek, důchodů, databáze odborných zařízení a specialistů v oblasti péče o duševní zdraví. Vzdělávací a aktivizační činnosti - Kurzy PC a Internetu, při kterých mají klienti možnost se naučit základnímu ovládání počítače, seznámí se s internetem a vyhledáváním informací. Zájemci mohou požádat o kurz anglického jazyka. Mezi další vzdělávací aktivity patří občasné přednášky a besedy pro klienty (přednášky o sociálních dávkách a o komunikaci a vztazích, cestovatelské přednášky). Klub Pohoda nabízí společná setkávání při různých příležitostech, oslavy, společenské hry, pravidelné vycházky, výlety do přírody, kulturní a sportovní akce, návštěvy neziskových organizací v Jihočeském kraji. Aktivity přispívají ke zlepšování komunikace, ohleduplnosti a tolerance při společné činnosti, podporují motivaci, soutěživost, vzájemnou pomoc, nácvik společenského chování v různých situacích. Arteterapie - terapie uměním pomáhá rozvíjet fantazii, motorické a výtvarné schopnosti, udržovat koncentraci na určitou činnost, využívá různých výtvarných technik a působení barev, práci a poznávání různých materiálů. Spíš než o vytváření uměleckých děl jde o způsob sebevyjádření, rozvíjení tvořivosti a o prožitek, který tvorbu doprovází. Kromě arteterapie nabízíme klientům Zpěvohrátky společné zpívání s prvky muzikoterapie. Vařečka společné přípravy a vaření oběda. Klienti mají možnost naučit se samostatnosti v přípravě jídelníčku, rozpočtu, nákupu surovin, přípravy jídla, společného stolování či vzájemné komunikace. Probíhá pravidelně jednou týdně. Terapie klientům nabízíme individuální a skupinovou terapii rozhovorem na témata přinesená klienty a týkající se jejich obtíží s nemocí, krizových situací, vztahů s okolím a rodinou, neporozuměním, nejistot apod. Kontakt: Kollárova 485, Písek tel.: , Statistika ambulantní sociální rehabilitace a sociálně-právního poradenství v roce 2009 v Písku a ve Strakonicích: Ambulantní služba Celkem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Počet kontaktů Počet klientů Poradenství počet kontaktů Ambulantní služby v roce 2009 využívalo 55 opakujících se klientů (dále služby využívali klienti, kteří přišli pouze jednou). Celkem byly poskytnuty ambulantní služby v 1145 kontaktech. Poradenství bylo poskytnuto klientům v 79 kontaktech. V tabulce jsou popsány služby a počty klientů v jednotlivých měsících roku

9 POBOČKA STRAKONICE Otevření pobočky ve Strakonicích bylo jednou z největších událostí roku V březnu začal zkušební provoz pobočky, od září 2009 je denní centrum otevřeno každý den. Pravidelný program se v roce 2009 skládá z těchto aktivit: Každé pondělí vaříme a odpoledne máme PC kurz dle individuální domluvy. V úterý máme dovedné ruce, kde tvoříme z papíru, krabic, různých látek..., odpoledne máme individuální terapie. Ve středu chodíme na pravidelné vycházky do přírody, na Podskalí, posedět do čajovny, navštěvujeme psí útulek a venčíme pejsky, den je zakončen zpíváním s panem Tkadlečkem. Ve čtvrtek cvičíme na míčích, chodíme do solné jeskyně, pečeme dobrůtky, relaxujeme při józe s odbornicí Alenou Pilnou, nebo máme arteterapii, nebo jedeme na výlet. V pátek hrajeme společenské hry, navlékáme korálky, pleteme a občas máme nějaké tematické povídání či přednášku. (Petra Krejsová, vedoucí pobočky) Kromě pravidelných aktivit nabízejí sociální pracovnice individuální poradenství a konzultace. V plánu je rozšířit ve Strakonicích terénní službu. Prozatím byla navázána spolupráce s psychiatrickou léčebnou v nedalekých Lnářích. Kromě pravidelných aktivit se klienti a pracovníci strakonické pobočky zúčastnili různých společenských a kulturních akcí. Za zmínku stojí zorganizování turnaje v bowlingu s účastí klientů píseckého, táborského a českobudějovického Fokusu dne 25. listopadu ve Strakonicích. Dále se strakonický tým velmi úspěšně zapojil do turnaje ve stolním tenise v Českých Budějovicích, kde VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK strakonický Jirka Vondra vyhrál za jednotlivce a také jeho tým celkově vyhrál. Kontakt: Bezděkovská 216, Strakonice tel.: , Opékání buřtů na zahradě strakonické pobočky léto

10 Počty klientů a kontaktů s klienty v roce 2009 ve Strakonicích: Pobočka Strakonice celkem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Počet kontaktů Počet klientů Cíle pro rok 2010 ve Strakonicích: Zachovat kvalitu stávajících služeb a rozšiřovat kapacity Prohloubit spolupráci s psychiatrickou léčebnou ve Lnářích Rozvíjet terénní službu ve Strakonicích SOCIÁLNÍ REHABILITACE TERÉNNÍ SLUŽBA Terénní sociální rehabilitace je poskytována v přirozeném prostředí klienta. Cílem služby je vyhledávat lidi s duševním onemocněním, posilovat jejich samostatnost, podporovat je při zvládání běžných životních situací a podporovat je ve schopnosti žít svůj život spokojený a naplněný. Může jít o krátkodobou pomoc v krizi nebo o dlouhodobou podporu. Služba je poskytována individuálně, její intenzita se přizpůsobuje potřebám jednotlivých uživatelů. Služba funguje na základě uzavření dohody o spolupráci. Sociální pracovník vypracuje s klientem individuální plán, který zahrnuje např. podporu při zvládání projevů nemoci, samostatné bydlení, Navázat spolupráci s psím útulkem a rozvíjet canisterapii Rozšířit muzikoterapii hospodaření s penězi, pracovní uplatnění, vztahy s lidmi. Plán je pravidelně hodnocen a v případě potřeby pružně přizpůsobován novým situacím. Služba je poskytována v úzké spolupráci s psychiatrickou léčebnou, místními psychiatry a praktickými lékaři. V roce 2009 byla terénní služba nabízena ve městě Písku a okolí, v plánu je zřídit ji též ve Strakonicích. Kontakt: Kollárova 485, Písek tel.: , Statistika terénní sociální rehabilitace v roce 2009 v Písku: Terénní služby Celkem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Počet klientů Počet kontaktů

11 Terénní sociální rehabilitace nabízí následující aktivity: Doprovody při jednáních na úřadech, s lékaři, při vycházkách, nákupech apod. Návštěvy v domácnosti a pomoc s nácvikem konkrétních dovedností (vaření, úklid, hospodaření s penězi, vedení účtu, telefonování, doprava apod.) Poradenství v oblasti sociálních dávek, invalidních důchodů, pracovní problematiky apod. Podpora při řešení osobních potíží (sebedůvěra, komunikační dovednosti, zvládání stresu, rozpoznávání a zvládání projevů nemoci, konflikty v rodině) Pomoc s navazováním a udržováním vztahů se svým okolím Zprostředkování dalších potřebných služeb Intenzivní podpora v situaci krize KAZUISTIKA ANEB CO KONKRÉTNĚ DĚLÁME? Slečna Iveta se do naší terénní péče dostala krátce po smrti své matky. Zůstala sama v zanedbané chalupě na okraji malé vesnice. Byla depresívní, prožívala strach z budoucnosti, stesk po blízké osobě, pocity osamění a zbytečnosti. Nevěděla, co bude dál a ani co by chtěla, aby bylo dál. Často mluvila o možnosti nebýt vůbec. Její domácnost byla zanedbaná, úřední záležitosti nevyřízené. Zaměřili jsme se nejprve na řešení praktických věcí - jednání s úřady a organizacemi, finanční rozpočet, péči o domácnost, nákupy, péči o sebe a své zdraví atp. Slečně Ivetě jsme také poskytovali intenzívní psychoterapii. Rozhovory byly zaměřené na osobnostní rozvoj a sebepoznání. Pomalu se začal její psychický stav zlepšovat. Časem, ještě stále s velkými obavami, se Iveta rozhodla ke změně bydlení. Postupně došlo k prodeji chalupy a Iveta se přestěhovala do Písku, nejprve na ubytovnu, později si koupila vlastní byt. Od svého přestěhování do Písku začala Iveta navštěvovat pravidelně další aktivity Fokusu (tréninkovou dílnu, muzikoterapii, výlety). Nadále využívala možnost psychoterapií. V současné době je slečna Iveta schopná bez problémů zvládat samostatné bydlení, navštěvuje pravidelně tréninkovou dílnu, zapojila se do projektu Most do budoucnosti zaměřeného na obnovení pracovních návyků a možnost uplatnění se na trhu práce. Prostřednictvím Fokusu si také našla nové přátele, hledá a vytváří si své zájmy a koníčky a dále si ujasňuje svou pozici ve společnosti. (Ladislava Kašperová, červen 2010) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 11

12 PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ Fokus Písek ve spolupráci s Domovní a bytovou správou Města Písku nabízí klientům možnost užívat samostatný byt. V roce 2009 měl Fokus k dispozici tři městské byty v Písku. Klienti mají sepsanou podnájemní smlouvu na jeden rok s možností dalšího prodloužení. Za pomoci terénního pracovníka si klienti osvojují dovednosti spojené s chodem domácnosti, navazují a udržují kontakty s okolím, učí se odpovědně rozhodovat a řešit obtížné životní situace vlastními silami a tím se stávat v co nejvyšší možné míře nezávislými na pomoci druhých. 12

13 TRÉNINKOVÁ DÍLNA Jedná se o novou aktivitu, která se zrodila v roce Dva dny v týdnu mají klienti možnost navštěvovat tréninkovou dílnu. Ta nabízí pravidelnou sociálně-pracovní pracovní terapii, učení se dovednostem, zlepšování komunikace, nácvik pracovních dovedností, rozvoj kreativity, relaxaci u tvůrčích a výtvarných činností, vyjádření emocí a pocitů uměním. Záměrem je, aby klienti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK navštěvovali dílnu pravidelně a postupně si osvojovali různé rukodělné techniky filcování, tkaní, pletení z vlny, ruční šití skřítků, decoupage, pletení z pedigu, malování, korálkování apod. Budoucím cílem je rozšířit kapacitu dílny na více dní a začít ji nabízet klientům i ve Strakonicích a později vytvořit novou registrovanou sociální službu sociálně-terapeutická sociálně dílna. 13

14 STATISTIKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2009 Fokus Písek v roce 2009 poskytoval ambulantní a terénní sociální služby 72 opakujícím se klientům v Písku a ve Strakonicích (dále navštěvovali Fokus klienti, kteří přišli pouze jednou). Uskutečnilo se dohromady 1664 kontaktů s klienty, během kterých byly poskytovány terénní či ambulantní služby. Dohromady bylo věnováno klientům 3275 hodin. Následující tabulka popisuje počty poskytnutých služeb, počty klientů a počet hodin strávených s klienty v rámci jednotlivých měsíců roku Další tabulka se věnuje důvodům, proč klienti vyhledávají naše služby a jaká je struktura programu ve Fokusu. Statistika počtu služeb (kontaktů s klientem), počtu klientů a počtu hodin strávených poskytováním služeb: Kritérium Celkem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Počet kontaktů s klienty Počet hodin práce s klienty Počet opakujících se klientů

15 Počet kontaktů s klienty v roce 2009 dle důvodů kontaktování organizace: Proč k nám klienti chodí Počet kontaktů z daných důvodů Proč k nám klienti chodí Počet kontaktů z daných důvodů Vařečka - společné vaření 244 Dovedné ruce 38 Sportovní a relaxační aktivity 167 Návštěva kulturních akcí 36 Klub Pohoda 139 Práce na počítači a internetu 35 Řešení osobních problémů 126 Vzdělávání (kurzy PC, komunikace a jiné) 33 Povídání, posezení 119 Finanční problémy, dluhy 32 Vycházky a výlety 112 Doprovod - úřady, instituce a další 32 Tréninková dílna 87 Doprovod na nákup 30 Pomoc při vyřizování osobních záležitostí 84 Muzikoterapie 13 Arteterapie, artedílna 69 Hledání bydlení 11 Terapie 46 Řešení rodinných záležitostí 10 Kurz angličtiny 40 Klient se nachází v krizi 10 Sociálně-právní poradenství 39 Doprovod k lékaři, hledání nového lékaře 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 15

16 AKCE PRO VEŘEJNOST Týdny pro duševní zdraví Fokus každoročně pořádá Týdny pro duševní zdraví, které tentokrát probíhaly od 22. září do 30 října 2009 v Písku a v době od 30. září do 23. listopadu ve Strakonicích. Jedná se o součást celostátní kulturně-humanitární akce vztahující se ke Světovému dnu duševního zdraví 10. října. V České republice je tradice této ojedinělé akce udržována již 20 let. Cílem je zvýšit informovanost veřejnosti o problematice duševního zdraví a nemoci, duševní hygieně, ale i o aktivitách organizací působících v sociálnězdravotní oblasti. Záměrem je přispět ke zlepšení postoje k duševně nemocným a větší toleranci ve společnosti. Více informací na Program akce Týdny pro duševní zdraví 2009 v Písku: Bazárek ve dnech 22. až 24. září proběhl dobročinný bazar pro klienty i veřejnost spojený se Dnem otevřených dveří Výstavu fotografií Kazachstán očima Tibora K. spojenou s prezentací služeb a aktivit Fokusu a výrobků klientů mohli návštěvníci zhlédnout v Městské knihovně v Písku v době od 5. do 30. října. Seminář relaxačního jógového cvičení s Pepanem Šupčíkem v tělocvičně mateřské školy navštívilo 7. října 15 lidí Umění komunikace a zpevnění sociální sítě přednáška Th.B. Rosti Homoly pro klienty Fokusu Koncert folk-celtic kapely SHIVERS v kavárně U Vavřiny se uskutečnil 20. října. Přednášku a diskusi se studenty gymnázia na téma duše a duševního zdraví vedla MUDr. Jolana Hejlová 20. října 16

17 Ve Strakonicích úspěšně proběhl první ročník Týdnů pro duševní zdraví v roce 2009: Dobročinný bazárek ve Strakonicích ve dnech 29. září až 2. října zaznamenal příznivé ohlasy Den otevřených dveří pro veřejnost se uskutečnil 30. září Cvičení na míčích mohli zájemci navštívit 8. října Ukázka arteterapie pro veřejnost proběhla dne 22. října Výstava Kazachstán očima Tibora K. se z Písku přestěhovala do Strakonic ve dnech 3. až 13. listopadu 2009 Do přednášky Umění komunikace a zpevnění sociální sítě pod vedením Th.B. Rosti Homoly se mohli zájemci zapojit 23. listopadu 2009 Evropský den bez aut S ostatními píseckými neziskovými organizacemi se Fokus zapojil do každoroční akce Města Písku a občanského sdružení INKANO. Jedná se o celoevropskou osvětovou kampaň zaměřenou na ochranu životního prostředí. Fokus Písek s dalšími neziskovými organizacemi zajišťoval zábavné a tvůrčí aktivity pro širokou veřejnost. Akce měla zároveň za cíl prezentaci neziskových organizací na Písecku. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 17

18 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2009 Rozvaha za rok 2009 (stav k ) (v tisících Kč) Položka Kč Položka Kč Dlouhodobý majetek celkem 0 Vlastní zdroje celkem 229 Krátkodobý majetek celkem 535 Výsledek hospodaření celkem 229 Zásoby celkem -37 Cizí zdroje celkem 306 Pohledávky celkem 21 Krátkodobé závazky celkem 306 Krátkodobý finanční majetek celkem 551 Jiná pasiva celkem 0 Aktiva celkem 535 Pasiva celkem 535 Přehled finančních zdrojů MPSV ČR Jednota Milevsko Jihočeský kraj MUDr. Ondřej Nývlt Město Písek Ing. Tibor Kovalský Město Strakonice Jiří Pobříslo Úřad práce v Písku Ladislava Kašperová Ministerstvo zdravotnictví ČR Ing. Miluše Balková Fond pomoci Siemens Mgr. Miroslava Janoušková Nadace BONA Ivan Čuřín Nadace KONABO Anonymní dárce

19 Výkaz zisku a ztrát za rok 2009 (v tisících Kč) Náklady Spotřebované nákupy celkem 372 Služby celkem 493 Osobní náklady celkem Daně a poplatky celkem 0 Ostatní náklady celkem 9 Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 0 Poskytnuté příspěvky celkem 0 Daň z příjmů celkem Náklady celkem Kč Výnosy Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 119 Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 Aktivace celkem 0 Ostatní výnosy celkem 7 Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 0 Přijaté příspěvky celkem 278 Provozní dotace celkem Výnosy celkem Kč Výsledek hospodaření 188 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 19

20 CÍLE PRO ROK 2010 udržení kvality stávajících služeb v Písku a ve Strakonicích podpora klientů ve zvyšování soběstačnosti, integrace do společnosti, nabídka smysluplného trávení času pro lidi s duševním onemocněním spolupráce s rodinnými příslušníky lidí s duševním onemocněním informování veřejnosti o problematice duševního onemocnění (např. během Týdnů pro duševní zdraví) otevření terapeutické dílny v Písku zavedení terénní služby ve Strakonicích založení sociálního podniku 20

21 PODĚKOVÁNÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Krajský úřad Jihočeského kraje Úřad práce v Písku Město Písek Město Strakonice Domovní a bytová správa Města Písku Fokus ČR Nadace Bona Nadace KONABO Nadace Fond Pomoci Siemens Jednota SD Milevsko Tiskárna Hemala Písek STRAKON s.r.o. Mgr. Mirka Šímová MUDr. Jolana Hejlová Martina Pajmová Mgr. Danka Trojáčková Ing. Miluše Balková Mgr. Kateřina Slabová Eva Čermáková, DiS. Monika Nováková, DiS. Romana Kotrbatá Miriam Gregarová, DiS. Ladislava Kašperová Mgr. Kristýna Tomanová Mgr. Miroslava Janoušková Iva Svobodová Mgr. Petra Krejsová Bc. Romana Stříbrná Ivan Čuřín MUDr. Jaroslav Pachta MUDr. Marie Pachtová MUDr. František Žahourek MUDr. Eva Kadlecová MUDr. Martin Čech Alexandra Zajíčková MUDr. Alena Kukačková MUDr. Vladimír Muchl MUDr. František Kučera Mgr. Ivana Stráská Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc. Th.B. Rostislav Homola Josef Šupčík Psychiatrická léčebna U Honzíčka Psychiatrická léčebna Lnáře Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Volyni Písecké postřehy Listy Písecka Infocentrum Písek OS INKANO Mgr. Jiří Gregar Jiří Pobříslo Ing. Tibor Kovalský MUDr. Ondřej Nývlt Mgr. Hynek Tkadleček Ladislav Žížek s rodinou Jaromír Měšťan Jiří Vondra a kolegové z neziskového sektoru v regionu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 21

22 MOŽNOSTI PODPORY Je Vám blízká či Vás oslovila činnost našeho sdružení a chtěli byste nás podpořit? Zde jsou možnosti: Finanční podpora: Můžete zaslat finanční příspěvek na náš účet č /0100, zaslat složenkou nebo jednorázovým převodem z účtu či si v bance zadat trvalý příkaz. Váš příspěvek bude věnován na podporu služby podle Vašeho přání nebo obecně na podporu činnosti našeho sdružení. Nákup výrobků: Přijďte se k nám podívat a vybrat si z výrobků vytvořených v tréninkové dílně. Na požádání zašleme katalog. 22 Nefinanční podpora: Sdružení můžete pomoci také materiálním darem, službou, pronájmem nebo svými nápady či podněty. Kontaktujte nás! Dobrovolnictví: Pokud vás zaujaly naše aktivity a chtěli byste sami přiložit ruku k dílu jako dobrovolníci, jste vítáni. Vámi poskytnutá podpora a pomoc nám pomůže udržet a zlepšovat kvalitu našich služeb pro lidi s duševním onemocněním.

23 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 23

24 Fokus Písek, o.s. Kollárova Písek Tel./fax: Mobil: IČO: Číslo účtu: /

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK 0

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK FOKUS PÍSEK 0 FOKUS PÍSEK 1 ÚVODNÍ SLOVO Rok 2008 byl pro naše sdružení rokem velkých změn. Zahájili jsme činnost v nových prostorech na Kollárově ulici, které nám umožňují

Více

VÝ RO ČN Í ZP RÁ VA 20 11

VÝ RO ČN Í ZP RÁ VA 20 11 VÝ RO ČN Í ZP RÁ VA 20 11 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd 1 26.6.2012 12:37:30 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd 2 26.6.2012 12:37:30 ÚVODNÍ SLOVO Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu. Václav Havel

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS TÁBOR JE NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE, ZAMĚŘENÁ NA ODBORNOU POMOC LIDEM S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, JAKO JE SCHIZOFRENIE A DALŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY PSYCHOTICKÉHO RÁZU. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér Student Rukodělná dílna Malý princ Case management Volnočasové aktivity Vzdělávací kurzy Rekondiční pobyty Kurz zdravého životního stylu

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 občanské sdružení Péče o duševní zdraví region Pardubice Výroční zpráva za rok 2005 1 Obsah : 1. Úvod popis organizace Základní charakteristika Poslání činnosti Historie Struktura občanského sdružení Struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP. rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP. rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP rok 2006 1. Úvodní slovo představenstva sdružení OBSAH 1.1. Vznik, poslání a cíle sdružení 1.2. Hlavní cílové skupiny 2. Přehled činnosti

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti obsah Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. 3 Základní údaje a kontakty 4 Struktura společnosti 5 Organizační schéma společnosti 5 Poskytované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření MENS SANA o. s. v roce 2013

Zpráva o činnosti a hospodaření MENS SANA o. s. v roce 2013 Zpráva o činnosti a hospodaření MENS SANA o. s. v roce 2013 MENS SANA ZDRAVÁ MYSL ZDRAVĚ MYSLET ZDRAVÍ S MYSLÍ ZDRAVÝ SMYSL ZDRAVÍ MYSLÍ ZDRAVĚ SMÝŠLET 2 VIZE Chceme být silnou organizací, která bude vnímána

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

neměla proti jiným lidem, napsala mladá žena s autismem ve své autobiografické knize Nikdo nikde (Williams, 2009).

neměla proti jiným lidem, napsala mladá žena s autismem ve své autobiografické knize Nikdo nikde (Williams, 2009). Výroční zpráva 2011 Čím víc jsem si uvědomovala svět kolem sebe, tím víc jsem se bála. Ostatní lidé byli moji nepřátelé a snaha o kontakt se mnou byla jejich zbraní. Existovalo jen několik výjimek dědeček

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, V uplynulém roce jsme še oslavili patnácté výročí vzniku občanského sdružení ESET-HELP. Aniž jsme si to uvědomili, ušli jsme

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Vize Veřejnost přistupující bez předsudků k lidem s duševním onemocněním. FOKUS jako průvodce na cestě zotavení a zároveň odrazový můstek do otevřené

Vize Veřejnost přistupující bez předsudků k lidem s duševním onemocněním. FOKUS jako průvodce na cestě zotavení a zároveň odrazový můstek do otevřené Vize Veřejnost přistupující bez předsudků k lidem s duševním onemocněním. FOKUS jako průvodce na cestě zotavení a zároveň odrazový můstek do otevřené společnosti vytvářející šance NA ÚVOD Před Vánoci roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

SLOVO ŘEDITELE. Vážení a milí zaměstnanci, klienti, příznivci a přátelé Farní charity Karlovy Vary,

SLOVO ŘEDITELE. Vážení a milí zaměstnanci, klienti, příznivci a přátelé Farní charity Karlovy Vary, Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Provozy FCH Karlovy Vary 2011... 5 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2011... 6 UZÁVĚRKA... 7 ZPRÁVA AUDITORA... 8 DŮM SVATÉ

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více