VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 1"

Transkript

1 FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 1

2 2

3 ÚVODNÍ SLOVO Když člověk vždycky dělá jen to, co již dělal, tak může vždy dosáhnout jen toho, čeho již dosáhl. G. B.Shaw V roce 2009 jsme složili zkoušku z trpělivosti, odvahy a zkoušku z přežití. Počátkem roku jsme zahájili přípravné práce potřebné k otevření pobočky ve Strakonicích. Pár dní po té přišla studená sprcha v podobě přidělené dotace, která odpovídala 25 % celkových nákladů potřebných k udržení provozu Fokusu v Písku. Přesto jsme pobočku otevřeli a doufali, že nám bude dotace na základě odvolání navýšena. Naše odvolání však bylo zamítnuto. Nastalo propouštění a utlumení činnosti. Díky dobrovolné práci již bývalých zaměstnanců jsme činnost udrželi. Velkou oporou se nám stal Úřad práce v Písku, díky kterému jsme mohli opět zaměstnat tři naše kolegyně. Nečekaným zlomem našeho financování byl pak konec roku, kdy jsme dostali dorovnání dotace a příspěvek od Jihočeského kraje. Zároveň jsme získali rozhodnutí o přidělení evropského grantu Most do budoucnosti. Po tak těžkém roce musím poděkovat všem pracovníkům a dobrovolníkům za jejich pracovní nasazení a obětavost. Děkuji všem našim uživatelům za projevenou důvěru. Zároveň děkuji všem, kteří nás finančně podpořili a tím nám pomohli zachovat naše služby v potřebné kvalitě a rozsahu. Ing. Miluše Balková Předsedkyně sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 3

4 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 OBSAH... 4 POSLÁNÍ... 5 STRUKTURA ORGANIZACE... 5 HISTORIE O.S. FOKUS PÍSEK... 5 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM SOCIÁLNÍ REHABILITACE AMBULANTNÍ CENTRUM... 7 POBOČKA STRAKONICE... 9 TERÉNNÍ SLUŽBA PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ TRÉNINKOVÁ DÍLNA STATISTIKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE AKCE PRO VEŘEJNOST ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE PODĚKOVÁNÍ MOŽNOSTI PODPORY

5 POSLÁNÍ Posláním občanského sdružení Fokus Písek je pomáhat duševně nemocným spoluobčanům a jejich blízkým zkvalitnit život. Cílem je podporovat klienty v překonávání problémů spojených s duševní nemocí a s integrací do běžného života společnosti a vzdělávat veřejnost v oblasti duševního zdraví a nemoci. Fokus Písek nabízí klientům smysluplné trávení času a podporu v nepříznivé životní situaci. HISTORIE O.S. FOKUS PÍSEK V roce 2001 se zrodila myšlenka založit v Písku občanské sdružení, které se bude věnovat poskytování sociálních služeb lidem s duševním onemocněním s cílem začlenit tyto lidi do běžného života společnosti. Lidé trpící duševním handicapem, který je pro většinu veřejnosti nepředstavitelný a nepochopitelný, se často nacházejí na okraji společnosti. Záměrem občanského sdružení Fokus Písek je navázat na ústavní a ambulantní psychiatrickou péči. V okrese Písek se nachází Psychiatrická léčebna U Honzíčka a tři psychiatrické ambulance. Ty však neřeší sociálně zdravotní problematiku a nenabízí rehabilitační a volnočasové aktivity pro nehospitalizované pacienty. Fokus Písek se snaží pomáhat lidem s duševním onemocněním právě v této oblasti. Občanské sdružení Fokus Písek vzniklo registrací Ministerstva vnitra ČR. Číslo registrace: VS/1-1/47722/01-R. STRUKTURA ORGANIZACE Nejvyšším orgánem občanského sdružení je valná hromada, statutárním orgánem výbor sdružení a kontrolním orgánem revizní komise: Valná hromada: MUDr. Jolana Hejlová, Mgr. Miroslava Šímová, Mgr. Kateřina Slabová, Monika Nováková, DiS., Mgr. Danka Trojáčková Rada sdružení: Ing. Miluše Balková předsedkyně, Eva Čermáková, DiS., Martina Pajmová Revizní komise: Romana Kotrbatá V roce 2006 se do té doby pouze ambulantně poskytovaná služba rozšířila o terénní práci s klienty. Tento rozvoj služeb byl podpořen globálním grantem NROS, který začal v srpnu 2006 a skončil v lednu Od začátku roku 2008 sídlí Fokus v nových prostorech na Kollárově ulici v Písku. Tradiční součástí činnosti se stalo organizování kulturně-vzdělávací akce pro veřejnost Týdny pro duševní zdraví. V roce 2009 byla otevřena pobočka Fokusu ve Strakonicích. Již v říjnu 2008 byl navázán pravidelný kontakt s lidmi s duševním onemocněním ve Strakonicích. Zároveň se začal připravovat projekt otevření pobočky Fokusu Písek ve Strakonicích. Došlo k tomu 10. března 2009 v prostorech Husova sboru na Bezděkovské ul VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 5

6 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2009 Pobočka ve Strakonicích jednou z nejvýznamnějších událostí roku bylo rozšíření služeb do blízkých Strakonic. Na základě kontaktu s bývalými klienty OS Polidon, který ukončil činnost v roce 2007, vzešel nápad nabídnout služby lidem s duševním onemocněním ve Strakonicích. Dne 10. března proběhlo slavnostní otevření pobočky na adrese Bezděkovská 216 a začal její zkušební provoz. Zpočátku pouze několik dní v týdnu. V průběhu roku se kapacita rozšířila a od podzimu probíhá program každý den. Nedostatečné dotace finanční situace sdružení v roce 2009 odrážela celospolečenskou ekonomickou krizi. Ministerstvo práce a sociálních věcí Fokusu přidělilo pouze 25 % dotace na provozování služeb. Někteří pracovníci museli být dočasně propuštěni a spolupracovali jako dobrovolníci. Provoz v Písku i v nově otevřené pobočce ve Strakonicích byl utlumen. Finanční situace se zlepšila v podzimních měsících, kdy jsme získali grant Jihočeského kraje na podporu terénní služby. Na konci roku nám byla přidělena dodatečná dotace. Dostali jsme též granty z několika nadací a významnou finanční oporou byl i Úřad práce v Písku. Služby pro klienty v roce 2009 pokračovalo poskytování služeb sociální rehabilitace, služby byly rozšířeny i na Strakonice. Díky grantu Jihočeského kraje byl podpořen rozvoj terénních služeb. Fokus navázal bližší spolupráci s psychiatrickou léčebnou v Písku a ve Lnářích, kam nyní pravidelně dochází terénní pracovník. Akce pro klienty kromě pravidelného programu Fokus připravil pro klienty výlety do Českých Budějovic, do přírody, do Prahy na předvánoční setkání Fokusů, několikrát jsme opékali buřty na strakonické zahradě, zúčastnili jsme se kulturních akcí. Nové aktivity: dílna, muzikoterapie, individuální terapie. V roce 2009 byly zavedeny některé novinky. Klienti mají možnost pravidelně navštěvovat tréninkovou rukodělnou dílnu dva dny v týdnu. Novou aktivitou je též muzikoterapie a individuální terapie. Zapojování veřejnosti i v roce 2009 pokračovala tradice kulturněhumanitární akce Týdny pro duševní zdraví. Fokus se zapojil do zářijové akce Evropský den bez aut. Veřejnost měla možnost prohlédnout si prostory Fokusu v Písku i ve Strakonicích v rámci dnů otevřených dveří. Prostor pro vzdělávání pracovníci Fokusu absolvovali různé kurzy zvyšující jejich kvalifikaci pro práci s klienty (psychiatrické minimum, case management, vzdělávání v oblasti sociálního zabezpečení a další). Pravidelně probíhá supervize pod vedením Mgr. Kateřiny Slabové. Fokus podporuje stáže a praxe pro studenty společenskovědních oborů vysokých a vyšších odborných škol. 6

7 Spolupráce, sítě Zástupci Fokusu se v září zúčastnili konference o sociálním podnikání Social firms Europe CEFEC. V témže měsíci se Fokus Písek stal členem Tématické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky TESSEA. Jde o názorovou platformu právnických a fyzických osob, které uznávají základy, význam, vliv, priority a znaky sociální ekonomiky a chtějí společně podporovat rozvoj sociálního podnikání v ČR. TESSEA nemá právní subjektivitu. Fokus dlouhodobě spolupracuje s neziskovými organizacemi a dalšími institucemi v Písku i ve Strakonicích. V roce 2009 byla prohloubena spolupráce s psychiatrickou léčebnou U Honzíčka. Další sítí, do které se Fokus zapojuje, je Komunitní koalice neziskových organizací v Písku. Fokus není sám Fokus Písek je součástí sítě 10 Fokusů v celé republice, kterou zastřešuje Fokus ČR. Jedná se o nejstarší a největší organizaci zabývající se podporou lidí s duševním onemocněním, která vznikla již v roce Fokus ČR podporoval založení a počátky fungování Fokusu v Písku. Nabízí odborné konzultace a spolupráci. Klienti jihočeských Fokusů (Písek, Tábor a České Budějovice) se společně scházejí v rámci bowlingových či pingpongových turnajů a dalších společenských akcí. SOCIÁLNÍ REHABILITACE AMBULANTNÍ CENTRUM Fokus Písek poskytuje sociální službu Sociální rehabilitace (dle 70 zákona 108/2006, o sociálních službách). Služba je určena lidem s duševním onemocněním a jejich rodinným příslušníkům ve věku od 18 let. Službu využívají zejména lidé z regionu Písecko a Strakonicko. Ambulantní forma je poskytována v prostorech Fokusu v Písku (Kollárova 485) a ve Strakonicích (Bezděkovská 216). Cílem služby je nabízet prostor pro sdílení zkušeností, podporu v nepříznivé situaci, nácvik praktických dovedností, zvyšování soběstačnosti, Kontrola Fokus Písek je financován z veřejných zdrojů. V tomto roce uskutečnil Finanční úřad v Písku kontrolu čerpání dotací v letech Bowlingový turnaj v táborském Fokusu komunikace a asertivity. Umožňuje vzájemné setkávání a sdílení zkušeností lidí s podobnými životními situacemi, smysluplné trávení času, navazování nových kontaktů a pomáhá v překonávání problémů spojených s nemocí. Důležitý je též pocit jistoty a pravidelnosti aktivit. Klientům nabízíme individuální přístup, na základě zkoumání životní situace a individuálních potřeb společně pracovník s klientem vytvoří individuální rehabilitační plán služeb. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 7

8 Nabízené služby ambulantní sociální rehabilitace v denním centru: Sociální poradenství - Základní sociálně-právní poradenství, poradenství v oblasti sociálních dávek, důchodů, databáze odborných zařízení a specialistů v oblasti péče o duševní zdraví. Vzdělávací a aktivizační činnosti - Kurzy PC a Internetu, při kterých mají klienti možnost se naučit základnímu ovládání počítače, seznámí se s internetem a vyhledáváním informací. Zájemci mohou požádat o kurz anglického jazyka. Mezi další vzdělávací aktivity patří občasné přednášky a besedy pro klienty (přednášky o sociálních dávkách a o komunikaci a vztazích, cestovatelské přednášky). Klub Pohoda nabízí společná setkávání při různých příležitostech, oslavy, společenské hry, pravidelné vycházky, výlety do přírody, kulturní a sportovní akce, návštěvy neziskových organizací v Jihočeském kraji. Aktivity přispívají ke zlepšování komunikace, ohleduplnosti a tolerance při společné činnosti, podporují motivaci, soutěživost, vzájemnou pomoc, nácvik společenského chování v různých situacích. Arteterapie - terapie uměním pomáhá rozvíjet fantazii, motorické a výtvarné schopnosti, udržovat koncentraci na určitou činnost, využívá různých výtvarných technik a působení barev, práci a poznávání různých materiálů. Spíš než o vytváření uměleckých děl jde o způsob sebevyjádření, rozvíjení tvořivosti a o prožitek, který tvorbu doprovází. Kromě arteterapie nabízíme klientům Zpěvohrátky společné zpívání s prvky muzikoterapie. Vařečka společné přípravy a vaření oběda. Klienti mají možnost naučit se samostatnosti v přípravě jídelníčku, rozpočtu, nákupu surovin, přípravy jídla, společného stolování či vzájemné komunikace. Probíhá pravidelně jednou týdně. Terapie klientům nabízíme individuální a skupinovou terapii rozhovorem na témata přinesená klienty a týkající se jejich obtíží s nemocí, krizových situací, vztahů s okolím a rodinou, neporozuměním, nejistot apod. Kontakt: Kollárova 485, Písek tel.: , Statistika ambulantní sociální rehabilitace a sociálně-právního poradenství v roce 2009 v Písku a ve Strakonicích: Ambulantní služba Celkem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Počet kontaktů Počet klientů Poradenství počet kontaktů Ambulantní služby v roce 2009 využívalo 55 opakujících se klientů (dále služby využívali klienti, kteří přišli pouze jednou). Celkem byly poskytnuty ambulantní služby v 1145 kontaktech. Poradenství bylo poskytnuto klientům v 79 kontaktech. V tabulce jsou popsány služby a počty klientů v jednotlivých měsících roku

9 POBOČKA STRAKONICE Otevření pobočky ve Strakonicích bylo jednou z největších událostí roku V březnu začal zkušební provoz pobočky, od září 2009 je denní centrum otevřeno každý den. Pravidelný program se v roce 2009 skládá z těchto aktivit: Každé pondělí vaříme a odpoledne máme PC kurz dle individuální domluvy. V úterý máme dovedné ruce, kde tvoříme z papíru, krabic, různých látek..., odpoledne máme individuální terapie. Ve středu chodíme na pravidelné vycházky do přírody, na Podskalí, posedět do čajovny, navštěvujeme psí útulek a venčíme pejsky, den je zakončen zpíváním s panem Tkadlečkem. Ve čtvrtek cvičíme na míčích, chodíme do solné jeskyně, pečeme dobrůtky, relaxujeme při józe s odbornicí Alenou Pilnou, nebo máme arteterapii, nebo jedeme na výlet. V pátek hrajeme společenské hry, navlékáme korálky, pleteme a občas máme nějaké tematické povídání či přednášku. (Petra Krejsová, vedoucí pobočky) Kromě pravidelných aktivit nabízejí sociální pracovnice individuální poradenství a konzultace. V plánu je rozšířit ve Strakonicích terénní službu. Prozatím byla navázána spolupráce s psychiatrickou léčebnou v nedalekých Lnářích. Kromě pravidelných aktivit se klienti a pracovníci strakonické pobočky zúčastnili různých společenských a kulturních akcí. Za zmínku stojí zorganizování turnaje v bowlingu s účastí klientů píseckého, táborského a českobudějovického Fokusu dne 25. listopadu ve Strakonicích. Dále se strakonický tým velmi úspěšně zapojil do turnaje ve stolním tenise v Českých Budějovicích, kde VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK strakonický Jirka Vondra vyhrál za jednotlivce a také jeho tým celkově vyhrál. Kontakt: Bezděkovská 216, Strakonice tel.: , Opékání buřtů na zahradě strakonické pobočky léto

10 Počty klientů a kontaktů s klienty v roce 2009 ve Strakonicích: Pobočka Strakonice celkem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Počet kontaktů Počet klientů Cíle pro rok 2010 ve Strakonicích: Zachovat kvalitu stávajících služeb a rozšiřovat kapacity Prohloubit spolupráci s psychiatrickou léčebnou ve Lnářích Rozvíjet terénní službu ve Strakonicích SOCIÁLNÍ REHABILITACE TERÉNNÍ SLUŽBA Terénní sociální rehabilitace je poskytována v přirozeném prostředí klienta. Cílem služby je vyhledávat lidi s duševním onemocněním, posilovat jejich samostatnost, podporovat je při zvládání běžných životních situací a podporovat je ve schopnosti žít svůj život spokojený a naplněný. Může jít o krátkodobou pomoc v krizi nebo o dlouhodobou podporu. Služba je poskytována individuálně, její intenzita se přizpůsobuje potřebám jednotlivých uživatelů. Služba funguje na základě uzavření dohody o spolupráci. Sociální pracovník vypracuje s klientem individuální plán, který zahrnuje např. podporu při zvládání projevů nemoci, samostatné bydlení, Navázat spolupráci s psím útulkem a rozvíjet canisterapii Rozšířit muzikoterapii hospodaření s penězi, pracovní uplatnění, vztahy s lidmi. Plán je pravidelně hodnocen a v případě potřeby pružně přizpůsobován novým situacím. Služba je poskytována v úzké spolupráci s psychiatrickou léčebnou, místními psychiatry a praktickými lékaři. V roce 2009 byla terénní služba nabízena ve městě Písku a okolí, v plánu je zřídit ji též ve Strakonicích. Kontakt: Kollárova 485, Písek tel.: , Statistika terénní sociální rehabilitace v roce 2009 v Písku: Terénní služby Celkem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Počet klientů Počet kontaktů

11 Terénní sociální rehabilitace nabízí následující aktivity: Doprovody při jednáních na úřadech, s lékaři, při vycházkách, nákupech apod. Návštěvy v domácnosti a pomoc s nácvikem konkrétních dovedností (vaření, úklid, hospodaření s penězi, vedení účtu, telefonování, doprava apod.) Poradenství v oblasti sociálních dávek, invalidních důchodů, pracovní problematiky apod. Podpora při řešení osobních potíží (sebedůvěra, komunikační dovednosti, zvládání stresu, rozpoznávání a zvládání projevů nemoci, konflikty v rodině) Pomoc s navazováním a udržováním vztahů se svým okolím Zprostředkování dalších potřebných služeb Intenzivní podpora v situaci krize KAZUISTIKA ANEB CO KONKRÉTNĚ DĚLÁME? Slečna Iveta se do naší terénní péče dostala krátce po smrti své matky. Zůstala sama v zanedbané chalupě na okraji malé vesnice. Byla depresívní, prožívala strach z budoucnosti, stesk po blízké osobě, pocity osamění a zbytečnosti. Nevěděla, co bude dál a ani co by chtěla, aby bylo dál. Často mluvila o možnosti nebýt vůbec. Její domácnost byla zanedbaná, úřední záležitosti nevyřízené. Zaměřili jsme se nejprve na řešení praktických věcí - jednání s úřady a organizacemi, finanční rozpočet, péči o domácnost, nákupy, péči o sebe a své zdraví atp. Slečně Ivetě jsme také poskytovali intenzívní psychoterapii. Rozhovory byly zaměřené na osobnostní rozvoj a sebepoznání. Pomalu se začal její psychický stav zlepšovat. Časem, ještě stále s velkými obavami, se Iveta rozhodla ke změně bydlení. Postupně došlo k prodeji chalupy a Iveta se přestěhovala do Písku, nejprve na ubytovnu, později si koupila vlastní byt. Od svého přestěhování do Písku začala Iveta navštěvovat pravidelně další aktivity Fokusu (tréninkovou dílnu, muzikoterapii, výlety). Nadále využívala možnost psychoterapií. V současné době je slečna Iveta schopná bez problémů zvládat samostatné bydlení, navštěvuje pravidelně tréninkovou dílnu, zapojila se do projektu Most do budoucnosti zaměřeného na obnovení pracovních návyků a možnost uplatnění se na trhu práce. Prostřednictvím Fokusu si také našla nové přátele, hledá a vytváří si své zájmy a koníčky a dále si ujasňuje svou pozici ve společnosti. (Ladislava Kašperová, červen 2010) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 11

12 PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ Fokus Písek ve spolupráci s Domovní a bytovou správou Města Písku nabízí klientům možnost užívat samostatný byt. V roce 2009 měl Fokus k dispozici tři městské byty v Písku. Klienti mají sepsanou podnájemní smlouvu na jeden rok s možností dalšího prodloužení. Za pomoci terénního pracovníka si klienti osvojují dovednosti spojené s chodem domácnosti, navazují a udržují kontakty s okolím, učí se odpovědně rozhodovat a řešit obtížné životní situace vlastními silami a tím se stávat v co nejvyšší možné míře nezávislými na pomoci druhých. 12

13 TRÉNINKOVÁ DÍLNA Jedná se o novou aktivitu, která se zrodila v roce Dva dny v týdnu mají klienti možnost navštěvovat tréninkovou dílnu. Ta nabízí pravidelnou sociálně-pracovní pracovní terapii, učení se dovednostem, zlepšování komunikace, nácvik pracovních dovedností, rozvoj kreativity, relaxaci u tvůrčích a výtvarných činností, vyjádření emocí a pocitů uměním. Záměrem je, aby klienti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK navštěvovali dílnu pravidelně a postupně si osvojovali různé rukodělné techniky filcování, tkaní, pletení z vlny, ruční šití skřítků, decoupage, pletení z pedigu, malování, korálkování apod. Budoucím cílem je rozšířit kapacitu dílny na více dní a začít ji nabízet klientům i ve Strakonicích a později vytvořit novou registrovanou sociální službu sociálně-terapeutická sociálně dílna. 13

14 STATISTIKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2009 Fokus Písek v roce 2009 poskytoval ambulantní a terénní sociální služby 72 opakujícím se klientům v Písku a ve Strakonicích (dále navštěvovali Fokus klienti, kteří přišli pouze jednou). Uskutečnilo se dohromady 1664 kontaktů s klienty, během kterých byly poskytovány terénní či ambulantní služby. Dohromady bylo věnováno klientům 3275 hodin. Následující tabulka popisuje počty poskytnutých služeb, počty klientů a počet hodin strávených s klienty v rámci jednotlivých měsíců roku Další tabulka se věnuje důvodům, proč klienti vyhledávají naše služby a jaká je struktura programu ve Fokusu. Statistika počtu služeb (kontaktů s klientem), počtu klientů a počtu hodin strávených poskytováním služeb: Kritérium Celkem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Počet kontaktů s klienty Počet hodin práce s klienty Počet opakujících se klientů

15 Počet kontaktů s klienty v roce 2009 dle důvodů kontaktování organizace: Proč k nám klienti chodí Počet kontaktů z daných důvodů Proč k nám klienti chodí Počet kontaktů z daných důvodů Vařečka - společné vaření 244 Dovedné ruce 38 Sportovní a relaxační aktivity 167 Návštěva kulturních akcí 36 Klub Pohoda 139 Práce na počítači a internetu 35 Řešení osobních problémů 126 Vzdělávání (kurzy PC, komunikace a jiné) 33 Povídání, posezení 119 Finanční problémy, dluhy 32 Vycházky a výlety 112 Doprovod - úřady, instituce a další 32 Tréninková dílna 87 Doprovod na nákup 30 Pomoc při vyřizování osobních záležitostí 84 Muzikoterapie 13 Arteterapie, artedílna 69 Hledání bydlení 11 Terapie 46 Řešení rodinných záležitostí 10 Kurz angličtiny 40 Klient se nachází v krizi 10 Sociálně-právní poradenství 39 Doprovod k lékaři, hledání nového lékaře 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 15

16 AKCE PRO VEŘEJNOST Týdny pro duševní zdraví Fokus každoročně pořádá Týdny pro duševní zdraví, které tentokrát probíhaly od 22. září do 30 října 2009 v Písku a v době od 30. září do 23. listopadu ve Strakonicích. Jedná se o součást celostátní kulturně-humanitární akce vztahující se ke Světovému dnu duševního zdraví 10. října. V České republice je tradice této ojedinělé akce udržována již 20 let. Cílem je zvýšit informovanost veřejnosti o problematice duševního zdraví a nemoci, duševní hygieně, ale i o aktivitách organizací působících v sociálnězdravotní oblasti. Záměrem je přispět ke zlepšení postoje k duševně nemocným a větší toleranci ve společnosti. Více informací na Program akce Týdny pro duševní zdraví 2009 v Písku: Bazárek ve dnech 22. až 24. září proběhl dobročinný bazar pro klienty i veřejnost spojený se Dnem otevřených dveří Výstavu fotografií Kazachstán očima Tibora K. spojenou s prezentací služeb a aktivit Fokusu a výrobků klientů mohli návštěvníci zhlédnout v Městské knihovně v Písku v době od 5. do 30. října. Seminář relaxačního jógového cvičení s Pepanem Šupčíkem v tělocvičně mateřské školy navštívilo 7. října 15 lidí Umění komunikace a zpevnění sociální sítě přednáška Th.B. Rosti Homoly pro klienty Fokusu Koncert folk-celtic kapely SHIVERS v kavárně U Vavřiny se uskutečnil 20. října. Přednášku a diskusi se studenty gymnázia na téma duše a duševního zdraví vedla MUDr. Jolana Hejlová 20. října 16

17 Ve Strakonicích úspěšně proběhl první ročník Týdnů pro duševní zdraví v roce 2009: Dobročinný bazárek ve Strakonicích ve dnech 29. září až 2. října zaznamenal příznivé ohlasy Den otevřených dveří pro veřejnost se uskutečnil 30. září Cvičení na míčích mohli zájemci navštívit 8. října Ukázka arteterapie pro veřejnost proběhla dne 22. října Výstava Kazachstán očima Tibora K. se z Písku přestěhovala do Strakonic ve dnech 3. až 13. listopadu 2009 Do přednášky Umění komunikace a zpevnění sociální sítě pod vedením Th.B. Rosti Homoly se mohli zájemci zapojit 23. listopadu 2009 Evropský den bez aut S ostatními píseckými neziskovými organizacemi se Fokus zapojil do každoroční akce Města Písku a občanského sdružení INKANO. Jedná se o celoevropskou osvětovou kampaň zaměřenou na ochranu životního prostředí. Fokus Písek s dalšími neziskovými organizacemi zajišťoval zábavné a tvůrčí aktivity pro širokou veřejnost. Akce měla zároveň za cíl prezentaci neziskových organizací na Písecku. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 17

18 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2009 Rozvaha za rok 2009 (stav k ) (v tisících Kč) Položka Kč Položka Kč Dlouhodobý majetek celkem 0 Vlastní zdroje celkem 229 Krátkodobý majetek celkem 535 Výsledek hospodaření celkem 229 Zásoby celkem -37 Cizí zdroje celkem 306 Pohledávky celkem 21 Krátkodobé závazky celkem 306 Krátkodobý finanční majetek celkem 551 Jiná pasiva celkem 0 Aktiva celkem 535 Pasiva celkem 535 Přehled finančních zdrojů MPSV ČR Jednota Milevsko Jihočeský kraj MUDr. Ondřej Nývlt Město Písek Ing. Tibor Kovalský Město Strakonice Jiří Pobříslo Úřad práce v Písku Ladislava Kašperová Ministerstvo zdravotnictví ČR Ing. Miluše Balková Fond pomoci Siemens Mgr. Miroslava Janoušková Nadace BONA Ivan Čuřín Nadace KONABO Anonymní dárce

19 Výkaz zisku a ztrát za rok 2009 (v tisících Kč) Náklady Spotřebované nákupy celkem 372 Služby celkem 493 Osobní náklady celkem Daně a poplatky celkem 0 Ostatní náklady celkem 9 Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 0 Poskytnuté příspěvky celkem 0 Daň z příjmů celkem Náklady celkem Kč Výnosy Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 119 Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 Aktivace celkem 0 Ostatní výnosy celkem 7 Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 0 Přijaté příspěvky celkem 278 Provozní dotace celkem Výnosy celkem Kč Výsledek hospodaření 188 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 19

20 CÍLE PRO ROK 2010 udržení kvality stávajících služeb v Písku a ve Strakonicích podpora klientů ve zvyšování soběstačnosti, integrace do společnosti, nabídka smysluplného trávení času pro lidi s duševním onemocněním spolupráce s rodinnými příslušníky lidí s duševním onemocněním informování veřejnosti o problematice duševního onemocnění (např. během Týdnů pro duševní zdraví) otevření terapeutické dílny v Písku zavedení terénní služby ve Strakonicích založení sociálního podniku 20

21 PODĚKOVÁNÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Krajský úřad Jihočeského kraje Úřad práce v Písku Město Písek Město Strakonice Domovní a bytová správa Města Písku Fokus ČR Nadace Bona Nadace KONABO Nadace Fond Pomoci Siemens Jednota SD Milevsko Tiskárna Hemala Písek STRAKON s.r.o. Mgr. Mirka Šímová MUDr. Jolana Hejlová Martina Pajmová Mgr. Danka Trojáčková Ing. Miluše Balková Mgr. Kateřina Slabová Eva Čermáková, DiS. Monika Nováková, DiS. Romana Kotrbatá Miriam Gregarová, DiS. Ladislava Kašperová Mgr. Kristýna Tomanová Mgr. Miroslava Janoušková Iva Svobodová Mgr. Petra Krejsová Bc. Romana Stříbrná Ivan Čuřín MUDr. Jaroslav Pachta MUDr. Marie Pachtová MUDr. František Žahourek MUDr. Eva Kadlecová MUDr. Martin Čech Alexandra Zajíčková MUDr. Alena Kukačková MUDr. Vladimír Muchl MUDr. František Kučera Mgr. Ivana Stráská Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc. Th.B. Rostislav Homola Josef Šupčík Psychiatrická léčebna U Honzíčka Psychiatrická léčebna Lnáře Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Volyni Písecké postřehy Listy Písecka Infocentrum Písek OS INKANO Mgr. Jiří Gregar Jiří Pobříslo Ing. Tibor Kovalský MUDr. Ondřej Nývlt Mgr. Hynek Tkadleček Ladislav Žížek s rodinou Jaromír Měšťan Jiří Vondra a kolegové z neziskového sektoru v regionu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 21

22 MOŽNOSTI PODPORY Je Vám blízká či Vás oslovila činnost našeho sdružení a chtěli byste nás podpořit? Zde jsou možnosti: Finanční podpora: Můžete zaslat finanční příspěvek na náš účet č /0100, zaslat složenkou nebo jednorázovým převodem z účtu či si v bance zadat trvalý příkaz. Váš příspěvek bude věnován na podporu služby podle Vašeho přání nebo obecně na podporu činnosti našeho sdružení. Nákup výrobků: Přijďte se k nám podívat a vybrat si z výrobků vytvořených v tréninkové dílně. Na požádání zašleme katalog. 22 Nefinanční podpora: Sdružení můžete pomoci také materiálním darem, službou, pronájmem nebo svými nápady či podněty. Kontaktujte nás! Dobrovolnictví: Pokud vás zaujaly naše aktivity a chtěli byste sami přiložit ruku k dílu jako dobrovolníci, jste vítáni. Vámi poskytnutá podpora a pomoc nám pomůže udržet a zlepšovat kvalitu našich služeb pro lidi s duševním onemocněním.

23 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 23

24 Fokus Písek, o.s. Kollárova Písek Tel./fax: Mobil: IČO: Číslo účtu: /

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK 0

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK FOKUS PÍSEK 0 FOKUS PÍSEK 1 ÚVODNÍ SLOVO Rok 2008 byl pro naše sdružení rokem velkých změn. Zahájili jsme činnost v nových prostorech na Kollárově ulici, které nám umožňují

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Nic není tak dokonalé, aby se to nedalo dále zlepšit

ÚVODNÍ SLOVO. Nic není tak dokonalé, aby se to nedalo dále zlepšit ÚVODNÍ SLOVO Nic není tak dokonalé, aby se to nedalo dále zlepšit V roce 2010 jsem pokračovali v rozvoji služeb, které poskytujeme. V únoru jsme zahájili práci na projektu Most do budoucnosti, financovaném

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

VÝ RO ČN Í ZP RÁ VA 20 11

VÝ RO ČN Í ZP RÁ VA 20 11 VÝ RO ČN Í ZP RÁ VA 20 11 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd 1 26.6.2012 12:37:30 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd 2 26.6.2012 12:37:30 ÚVODNÍ SLOVO Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu. Václav Havel

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 FOKUS PÍSEK. Občanské sdružení pro podporu a pomoc lidem s duševním onemocněním

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 FOKUS PÍSEK. Občanské sdružení pro podporu a pomoc lidem s duševním onemocněním VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 FOKUS PÍSEK Občanské sdružení pro podporu a pomoc lidem s duševním onemocněním OBSAH: Editorial. 3 Historie OS Fokus Písek 4 Poslání Fokusu.. 4 Cíle Fokusu 4 Služby poskytované sdružením

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Výroční zpráva za rok 2006 SLOVO ÚVODEM. Vážení a milí příznivci občanského sdružení,

Výroční zpráva za rok 2006 SLOVO ÚVODEM. Vážení a milí příznivci občanského sdružení, SLOVO ÚVODEM Vážení a milí příznivci občanského sdružení, právě jste otevřeli již 6. Výroční zprávu občanského sdružení Fokus Písek za rok 2006. Pevně věřím, že na následujících stránkách naleznete veškeré

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Úvodní slovo. Vznik OS FOKUS Písek

Úvodní slovo. Vznik OS FOKUS Písek 1 Úvodní slovo V průběhu roku 2001 se zrodila myšlenka založit občanské sdružení, které by pomáhalo lidem s duševním onemocněním začlenit se zpět do běžného života společnosti. Sdružení, které by navazovalo

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Vyhodnocení dotazníku Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary. Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď

Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary. Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď Sociálně terapeutická dílna Karlovy Vary Dagmar Zomerská Co nabízíme? Zaplnění volného času pro dospělé

Více

FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo Poslání Fokus Písek, o. s... 4 Cílová skupina... 4 Cíle pro rok 2012... 4 Sociální rehabilitace... 4 Sociální rehabilitace ambulantní forma... 5 Ambulantní

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

ZMAPOVÁNÍ PROCESU TRANSFORMACE ZAŘÍZENÍ FORMOU FOTODOKUMENTACE

ZMAPOVÁNÍ PROCESU TRANSFORMACE ZAŘÍZENÍ FORMOU FOTODOKUMENTACE Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení Krajánek, Krnovská 185/1, 793 95 Město Albrechtice ZMAPOVÁNÍ PROCESU TRANSFORMACE ZAŘÍZENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí přátelé, v loňském roce jsem úvodní slovo psala do výroční zprávy poprvé. V tomto roce je to sice podruhé, ale zároveň také naposledy. Svou

Více

Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s.

Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s. 2013 Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s. 1. Úvodní slovo Klub celiakie Ostrava, o. s. existuje již druhým rokem. V této výroční zprávě předkládáme vedle základních informací o vzniku, organizaci,

Více

Občanské sdružení Mana, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Občanské sdružení Mana, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanské sdružení Mana, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Děkujeme za přízeň... PSYCHOSOCIÁLNÍ CENTRUM Rok 2012 znamenal pro Psychosociální centrum Mana především návrat do doby před realizací projektu Kairos,

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústí nad Labem 28.2.2015 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více