Vážení přátelé, rodiče, milí žáci.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení přátelé, rodiče, milí žáci."

Transkript

1

2

3 Základní škola Kolín V. Ovčárecká ~ 2009 Vážení přátelé, rodiče, milí žáci. Je to již 110 let, co stojí na Zálabí naše škola. Za 110 let jejího trvání opustilo tuto budovu obrovské množství absolventů, učila zde dlouhá řada učitelů a pracovalo v ní mnoho zaměstnanců. Ti všichni, spolu se současnými zaměstnanci školy, tvořili a tvoří obraz školy a její pověst. Těší nás, že bývalí žáci vodí po letech do naší školy svoje děti, máme radost, když rodiče našich žáků doporučí tuto školu svým známým a příbuzným. Žáky naší školy jsou nejen děti z Kolína, ale dojíždějí sem i děti z blízkých a vzdálenějších obcí. Snažíme se předat jim hodně našich znalostí a zkušeností, vybavit je do života potřebnými dovednostmi. Naše škola nabízí jako jediná v Kolíně již osmnáct let rozšířenou výuku cizích jazyků. Je to na základní škole něco navíc, co mají naši žáci do dalšího života - dovednost dobře se domluvit anglicky a k tomu ještě komunikovat francouzsky, německy nebo rusky. Abychom výuku angličtiny pro všechny naše žáky ještě rozšířili, vytvořili učitelé naší školy Projekt na zvýšení kvality výuky cizích jazyků na ZŠ v Ovčárecké ulici v Kolíně. Za 110 let se ve výuce mnohé změnilo. Co ale zůstává stejné, je snaha učitelů své žáky dobře připravit do života a do dalšího studia, podporovat a rozvíjet v nich to nejlepší a vychovat z nich chytré, slušné mladé lidi. Podle staré indiánské pověsti V každém člověku bojují spolu dva vlci. Jeden je zlý. Představuje zlobu, hloupost, závist, nesnášenlivost, omezenost. Druhý, ten hodný, představuje moudrost, přívětivost, pochopení, vstřícnost, trpělivost, rozvážnost. A který vyhrává?? Je to ten, kterého krmíme! A my v naší škole pomáháme dětem krmit toho hodného! Přeji naší škole do dalších let hodně šikovných žáků, vstřícných rodičů a nadšených učitelů. Mgr. Olga Pešoutová ředitelka školy 1

4 Základní škola Kolín V. Ovčárecká 374 Vážení občané, rodiče, milí žáci. Lucius Annaeus Seneca, kromě mnoha jiných hlubokých myšlenek, vyslovil i následující větu, nebo, chcete-li, citát: Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme. Jsem přesvědčen, že existuje-li, žije-li něco více jak 100 let, musí mít existence takové věci smysluplnosti a účelnosti nadmíru. Protože život, existence, Vaší školy dosáhla letos již 110 roků, bylo by nadbytečné rozepisovat se o podrobnostech, či se případně utápět v mnohdy lehce jindy i v těžce trapných pokusech o slova moudra nebo chvály, byť jistě dobře míněných. Osobně blahopřeji Vaší škole k tak významnému jubileu a přeji jí do dalších minimálně 110 let stejně úspěšnou a smysluplnou existenci, kterou má za sebou od svého založení v roce Prvořadě pak díky nelehké a mnohdy nedoceňované práci všech pedagogů, kteří se ve škole vystřídali, tedy nepochybně i Vám, dnešním. Jiří Buřič starosta města Kolín Vážení občané, VI. ZŠ v Ovčárecké ulici slaví 110 let činnosti, za která se má čím pochlubit. Úspěšné základy do života v ní získalo velké množství žáků, ze kterých se stali posléze ctihodní občané Kolína a jeho okolí. Je známou skutečností, že škola nežije jen z tradice. Opakovaně jsem se mohl přesvědčit, že vedení školy se svým kvalitním pedagogickým sborem hledá stále nové cesty, kterými výuku zkvalitnit, rozšiřovat a školu tím učinit atraktivnější. Poslední desetiletí je navíc spojeno se vstupem České republiky do Evropské unie a tím jak s novými možnostmi, tak i s vyššími nároky na proces vzdělávání. Vyvstala potřeba intenzivnější výuky jazyků i nutnost zapojování nových učebních metod a technologií. Jako významné vidím předávání zkušeností mezi školami našimi i zahraničními a účast na projektech s tím spojených. Za samotnou školu hovoří jak její historie, tak i současné výsledky. Závěrem mi dovolte popřát VI. ZŠ další úspěšná léta a desetiletí. Pedagogům, ať je jejich povolání i nadále těší a společnost ať jim k tomu vytvoří odpovídající podmínky. Žákům pak přeji, aby si odnesli do dalšího života co nejvíce prakticky využitelných znalostí a dovedností a aby na svou školu a učitele i po dlouhých letech s uznáním vzpomínali. MUDr. Pavel Hoffmann místostarosta 2

5 1899 ~ 2009 Vážení, mých pár slov adresuji všem, kteří se zájmem či ze zvědavosti otevřou tuto publikaci, ale především všem školou povinným a zkoušeným na této škole teď i těm, co prošli školou v létech předchozích, jejím rodičům a všem těm, kteří nyní i v době minulé tady působili, tedy ředitelům, učitelům, ekonomkám, sekretářkám, vedoucím školní jídelny, školníkům, uklízečkám... Bylo jich za 110 let nemálo! Po dobu své existence poskytla tato škola několika generacím základy učiva a slušného chování a připravila je pro vstup do života. A většina z jejích absolventů se stala pevnou součástí každodenního života města. Spočítal jsem si, že jenom za posledních pět šk. roků - a to je zrovna i doba, co působím ve funkci vedoucího odboru školství, kultury a sportu - absolvovalo šestku, tj. Základní školu Kolín V., Ovčárecká 374, celkem 212 žáků a zájem o návštěvu této školy je i nadále na slušné úrovni. Je zřejmé, že vedení školy i všichni její zaměstnanci vyvíjí nemalé úsilí o to, aby i v dalším období měla škola pro své žáky připravenou bohatou nabídku programů, zejména jazykových, které zaujmou a zajistí jak kolínské tak i sendražické části dostatek žáků a kvalitních učitelů, za co si zaslouží uznání a poděkování. Hlavním cílem vzdělávacího procesu obecně je výchova svobodného a samostatného mladého člověka, který bude mít největší bohatství v sobě. Dovolte mi proto skončit slovy Karla Čapka: Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávána slovem i příkladem, to je to nejdůležitější, čeho lze žádat po škole. A přidá-li se k tomu ještě zdraví a radost - zaplať pánbůh. Je toho dost pro největší pýchu vychovatelů. Do dalšího života a práce pro školu přeji všem, pro které jsem svůj příspěvek psal, jen to nejlepší. Mgr. Karel Kárník vedoucí odboru školství, kultury a sportu 3

6 Základní škola Kolín V. Ovčárecká 374 Pedagogický sbor 2009/2010 Pedagogický sbor v Sendražicích 2009/2010 4

7 1899 ~ 2009 Historie školy Již od 16. století se kolínské předměstí na pravém břehu Labe nazývá Zálabí. Dříve se zde nacházela ves Mnichovice. Kolínskou městskou částí se stala roku Až do roku 1885 nebyla na Zálabí jediná škola, která by sloužila výchově a vzdělávání zálabských dětí. Ty musely navštěvovat školy ve městě. Po dlouhém jednání zastupitelů obce byl sehnán finanční obnos na stavbu školy v Ovčárecké ulici. Jejímu otevření došlo Výpis z kroniky kolínského školství posvěcena nová škola na Zálabí. V devět hodin slavné služby boží v kostele sv. Víta, po nich se odebral lid v průvodu, který vedl důstojný pan vikář Jan Ev. Eybl z Křečhoře s četnou kněžskou asistencí k nové budově školní. Vylíčiv zde k četně shromážděnému zástupu pravý účel školy, pomodlil se a posvětil školu vně. Pak vešel duchovní hodnostář s účastníky do jedné třídy, v níž postaven oltář, vykonal tu modlitby a vysvětil školu uvnitř. Po skončených obřadech světících vybídl a napomenul pan vikář přítomné rodiče, aby dítky své ve jménu božím vždy pilně do školy posílali. C.K. okresní školní inspektor Josef Libický ve vzletné řeči poukázal na důležitost školy, v níž se učí mládež Boha, císaře a vlast znáti a milovati. Pan starosta ing. Vojtěch Formánek odevzdávaje řídícímu učiteli pnu Petru Staškovi klíče pravil, že obec postavila v tomto předměstí, v němž většina chudina bydlí, budovu školní s velikým nákladem proto, aby ukázala, že o ni zvláště pečuje, chtíc jí nahraditi na statcích duchovních, oč byla zkrácena na statku hmotném. Pedagogický sbor 2009/2010 druhá řada zleva: Jandová Dobruška, Skalníková Eva, Shanahan Paul, Martínek Tomáš, Mezlík Ivan, Skramuský Břetislav, Hanáková Alena prostřední řada zleva: Tichá Ivana, Dzodzáková Naděžda, Šafranková Martina, Slavíková Markéta, Pražanová Daniela, Čechová Drahomíra, Fialová Dagmar sedící řada zleva: Pakandlová Hana, Růžičková Věra, Pešoutová Olga, Novotná Ludmila, Kratochvílová Věra, Drahokoupilová Jana Pedagogický sbor v Sendražicích 2009/2010 zleva: Lenka Marvánková, Jana Zichová, Olga Pešoutová, Zdeňka Černá, Věra Schreiberová, dole: Iva Konvalinková 5

8 Základní škola Kolín V. Ovčárecká 374 Z historie školy jak uvádí školní kronika byla posvěcena nová škola na Zálabí v kostele sv. Víta místní školní rada rozhoduje přistavět 2. patro zahájena stavba 2. patra zřízena Měšťanská škola s počtem žáků zavedení elektrického proudu škola přeměněna na výjezdní oddělení chlapecké školy od školy dívčí budova poskytnuta pro vojenské účely škola se stala shromaždištěm pro kolínské občany židovského původu před transporty budova byla přeměněna v lazaret Prázdniny úprava budovy (fasáda školy byla poškozena dopadem bomby během války) vybudování šaten, nářaďovny založen hudební, pěvecký a taneční soubor (180 členů) výstavba bazénu dílenský pavilón zahájení činnosti Klubu mladých diváků - přestavba školní jídelny a družiny experimentální lehkoatletická třída založen Klub vědeckotechnické činnosti mládeže Únor zbourání budovy školní jídelny Září otevřena nová školní jídelna (Čelakovského ulice) ukončena činnost sportovních tříd škola se zařadila do sítě škol s rozšířenou výukou jazyků rekonstrukce tělocvičny, úprava šaten a školního hřiště připojení pracovny počítačů na internet otevřena druhá počítačová pracovna Srpen připojení školy v Sendražicích (odloučené pracoviště) pořízení první interaktivní tabule výměna oken za protihluková okna (do ulice Ovčárecké) od výuka podle školního vzdělávacího programu ŠKOLA PRO EVROPU - v 1. a 6. ročnících Červen výzdoba školního dvora (roční období) od projekt Program pro podporu a zvýšení kvality v cizojazyčném vzdělávání na ZŠ Ovčárecká 6

9 ~ 2009

10 Základní škola Kolín V. Ovčárecká 374 8

11 ~ 2009

12 Základní škola Kolín V. Ovčárecká

13 ~ 2009

14 Základní škola Kolín V. Ovčárecká 374 Rozšířená výuka jazyků Ve školním roce se škola zařadila do sítě škol s rozšířenou výukou jazyků. Výuka cizích jazyků probíhala od 3. třídy (anglický jazyk). Od 6. třídy se vyučoval druhý cizí jazyk. V současné době se s výukou angličtiny začíná již v 1. třídě. Kromě angličtiny si žáci jako druhý cizí jazyk mohou vybrat německý jazyk, francouzský jazyk a ruský jazyk. V rámci jazykové výuky mají žáci možnost účasti na řadě akcí jako jsou jazykové pobyty, poznávací zájezdy v zahraničí výměnný pobyt v Německu (Kassel) - zájezd do Londýna aktivisté PEER programu - pobyt v Chorvatsku zájezd do Francie (Projekt Euro exil) zájezd do Anglie spolupráce se školou v belgických Antverpách (zájezd belgických žáků do Krkonoš) zájezd do Belgie - návštěva muzeí, Evropského parlamentu, účast dětí při výuce (35 žáků) návštěva belgických dětí opět v Krkonoších (společně s našimi žáky - 15 žáků) připojení naší školy k projektu Sokrates Kapka vody cestuje po Evropě - zúčastněné země - ČR, Francie, Kypr, Řecko, Irská republika 2005 listopad - pracovní schůzka vyučujících v Limasssolu (Kypr) 2006 duben - pracovní schůzka vyučujících v Neohori (Řecko) 2006 květen - zájezd do Irska poznávání Irska, návštěva školy z projektu Sokrates - 25 žáků 2006 listopad - pracovní schůzka projektu Sokrates na naší škole, prezentace a slavnostní vystoupení našich žáků zájezd do Rakouska - aktivní zapojení do výuky ve škole, sportovní turnaje, alpská turistika 2006 prosinec - vánoční a adventní trhy - Vídeň, Salzburk, Linec a Drážďany prohlídka měst, vánoční atmosféra spojená s nákupy a ochutnávkou místních specialit 2007 duben - závěrečná pracovní schůzka v rámci projektu Sokrates ve francouzském Rennes zájezd do Skotska, poznávání krás Skotska, 45 žáků 2009 leden - zahájen projekt Program pro podporu a zvýšení kvality v cizojazyčném vzdělávání na ZŠ Ovčárecká 2009 červen - jazykový pobyt v Poniklé, 40 žáků II. stupně 2009 září - jazykový pobyt v Poniklé, 40 žáků I. stupně 2010 červen - plánuje se výjezd do jižní Anglie 12

15 1899 ~ 2009 Projekt výuky anglického jazyka Ve školním roce 2008/2009 byl na naší škole zahájen vzdělávací projekt vytvořený našimi pedagogy nazvaný Projekt pro podporu a zvýšení kvality v cizojazyčném vzdělávání na ZŠ Kolín V., Ovčárecká 374. Tento projekt začal v lednu 2009 a bude pokračovat až do října Hlavním cílem projektu je nadále zatraktivňovat a zkvalitňovat výuku Aj na naší škole. K tomuto cíli směřují klíčové aktivity projektu. Hlavní aktivitou projektu je výuka AJ rodilým mluvčím. Jedná se o 1-2 hodiny z celkové 3 hodinové dotace. Rodilý mluvčí navštěvuje většinu tříd pravidelně a obsah i podoba výuky je přizpůsobena věku i schopnostem žáků. Ve školním roce 2008/2009 byl s rodilým mluvčím ve všech hodinách přítomen také český vyučující, v letošním školním roce bude již rodilý mluvčí ve vyšších ročnících vyučovat samostatně. Na přípravách a celkové podobě těchto hodin se budou podílet i naši učitelé AJ. Další klíčovou aktivitou je zařazení AJ do některých předmětů, takzvaná koedukovaná výuka. Jedná se o vyučování českým učitelem za asistence a spolupráce s rodilým mluvčím, který je v hodině také přítomen. K takto vedené výuce jsou našimi učiteli vytvářeny dvojjazyčné učební materiály a pracovní listy. Žáci tedy jednodušší názvy a aktivity vnímají souběžně v českém a anglickém jazyce a přirozeně používají AJ i mimo hodiny angličtiny. Individuální přístup a zohlednění schopností žáků je samozřejmostí. Tyto hodiny jsou pro svou pestrost a netradiční podobu u našich žáků velmi oblíbené. V rámci projektu jsou také pořádány vícedenní pobyty v přírodě s intenzivní výukou angličtiny. Ve školním roce 2008/2009 se uskutečnil první z nich za účasti žáků ze tříd. Dopolední program je složen z cílených aktivit a činností s častým praktickým využitím anglického jazyka. Obdobný pobyt proběhl také v září 2009 a zúčastnili se ho žáci tříd. Projekt, jeho aktivity i materiální zabezpečení, je financován Evropským sociálním fondem (ESF). Díky přísunu těchto finančních prostředků byla pořízena technika na tvorbu metodických materiálů, které se pak přímo dostávají do rukou dětem. Ze získaných peněz byla pořízena také didaktická technika a i vícedenní pobyty jsou převážně hrazeny z těchto prostředků. 13

16 Základní škola Kolín V. Ovčárecká 374 Školní družina Školní družina je nedílnou součástí ZŠ, ale nenapodobuje vyučování ve třídě. Dává nám možnost k neformálnímu pojetí práce, má vlastní vzdělávací program. Snaží se vytvářet předpoklady k účelnému využívání volného času a relaxaci po vyučování. Pro děti organizujeme různé sportovní soutěže. K těmto aktivitám využíváme školní hřiště, lesopark v Borkách, Kmochův ostrov. Děti naší ŠD navštěvovaly kroužek Dítě a kůň, kroužek Šikovných rukou. V současné době je to kroužek Malý Kolíňák, ve kterém se děti seznamují s historií i současností našeho města. Během školního roku pořádáme různé exkurze (Hasičský záchranný sbor, Záchranná služba, knihovna). Do programu zařazujeme týdenní projekty - Naše město, Moje rodina, Zdravý jídelníček. ŠD koordinuje práci se školou, vychovatelky spolupracují s třídními učitelkami a jsou v pravidelném kontaktu s rodiči. Děti mají možnost podílet se na výběru činností, což přispívá k radostné atmosféře v kolektivu dětí. Ludmila Vejsadová vedoucí školní družiny Zájmové útvary Svůj talent, schopnosti a zájmy si mohou žáci rozvíjet v pestré nabídce kroužků: I. stupeň Kroužek anglického jazyka Malý Kolíňák Hudební hrátky Kroužek tvořivých rukou Výtvarný kroužek Florbal Pohybové hry Sportovní hry Stolní tenis Kroužek počítačů II. stupeň Kroužek českého jazyka Kroužek matematiky Aranžování květin Kroužek mladých zdravotníků Sportovní gymnastika Florbal Kroužek kombinovaných aktivit 14

17 1899 ~ 2009 Preferované školní akce 2. ročník Povinný plavecký výcvik 20 hodin 3. ročník Povinný plavecký výcvik 20 hodin 7. ročník Lyžařský výcvikový kurz 1 týden ročník Atletický víceboj 1 den ročník Ochrana člověka za mimořádných situací 6 témat 6. ročník Peer program (program protidrogové Prevence) průběžně předškoláci Školička nanečisto 4 setkání ročník Den Země 1 den ročník Den evropských jazyků 1 den 9. ročník Setkání bývalých žáků 9. tříd se současnými žáky 9. tříd (zkušenosti ze SŠ) 1 den ročník Poznávací zájezd (Německo, Rakousko) 1 den ročník Zahraniční poznávací zájezd 1 týden / 2 roky ročník Vícedenní pobyt s intenzivní výukou AJ 1 týden ročník Vícedenní pobyt s intenzivní výukou AJ 1 týden Kromě těchto akcí naši žáci navštěvují divadelní a filmová představení, výstavy, knihovnu, účastní se škol v přírodě, výletů, exkurzí, soutěží a dalších akcí. 15

18 Základní škola Kolín V. Ovčárecká 374 Slovo ředitelky na závěr - perspektiva a budoucnost školy Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO EVROPU a projekt PROGRAM NA PODPORU ZVÝŠENÍ KVALITY V CIZOJAZYČNÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ KOLÍN V., OVČÁRECKÁ 374 jsou zárukou dalšího zaměření školy na rozšířenou výuku jazyků a zapojení našich žáků do mezinárodních výchovně - vzdělávacích programů, na výjezdy do zahraničí směrované na poznávání evropských zemí a prohlubování jazykových znalostí žáků. Věřím, že i nadále bude naše škola vzhledem ke svému atraktivnímu zaměření vyhledávána rodiči, kteří chápou důležitost jazykového vzdělání svých dětí. A proto budeme i nadále vylepšovat vybavení naší školy a provádět změny ve výchovně - vzdělávacím procesu tak, aby absolventi naší školy byli v dalším životě úspěšní a konkurenceschopní! Jsem přesvědčena, že s kolektivem tvůrčích a obětavých učitelů se tato práce bude dařit a naše škola se bude dále rozvíjet k radosti naší a ku prospěchu společnosti. Mgr. Olga Pešoutová, ředitelka školy Zájezd do Londýna 16

19 1899 ~ 2009 Atletický den Mateřská školka na návštěvě 17

20 Základní škola Kolín V. Ovčárecká 374 Mikulášská nadílka Ukázková hodina francouzského jazyka 18

21 1899 ~ 2009 Den evropských jazyků Beseda o Japonsku 19

22 Základní škola Kolín V Ovčárecká 374 Den země Ze školní akademie 20

23 1899 ~ 2009 Počítačová pracovna Ukázka výcviku psů 21

24 Základní škola Kolín V Ovčárecká 374 Výuka angličtiny s rodilým mluvčím Karneval 22

25 1899 ~ 2009 Výzdoba školního dvora Projekty ke Dni evropských jazyků v Sendražicích 23

26 Základní škola Kolín V. Ovčárecká 374 Ve školní družině v Sendražicích Pozvánka na akce k výročí založení školy 24

27

28 Základní škola Kolín V. Ovčárecká 374 Tel.:

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola včera a dnes

Základní škola včera a dnes ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZŠ a MŠ ZAJEČOV Základní škola včera a dnes www.zszajecov.websnadno.cz V 90. letech minulého století vycházely Zaječovské listy a tehdejší pan ředitel RNDr. Radoslav Nop v nich často

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov je největší úplná základní škola ve městě. Součástí školy je školní družina se sedmi odděleními. Škola vyučuje

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Historie a současnost školy

Historie a současnost školy Historie a současnost školy Škola přivítala první žáky 4. září 1965. V roce 1984 byly otevřeny třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, které navštěvují všestranně nadaní žáci z

Více

Obsah: 1/ Informace o škole. str. 2 2/ Seznam potřeb pro žáka 1. třídy.. str. 6 3/ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků... str. 7

Obsah: 1/ Informace o škole. str. 2 2/ Seznam potřeb pro žáka 1. třídy.. str. 6 3/ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků... str. 7 Obsah: 1/ Informace o škole. str. 2 2/ Seznam potřeb pro žáka 1. třídy.. str. 6 3/ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků... str. 7 Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Vážení rodiče, potěší nás, že se rozhodnete

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole Vážení rodiče, jsme rádi, že Vaše dítě navštěvuje naši školu. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před zahájením školního

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Umístění školy Základní škola je jednou ze základních škol v Praze 1. Do školy jsou od školního roku 2000/2001 integrováni žáci se speciálními vzdělávacími

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Odborářů 345,530 09 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: PhDr.Michal Havlíček manažer školy: Mgr.Klára

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 V Dolním Bousově dne 1. 9. 2015 Vypracovala: Mgr. Kateřina Karnová, ředitelka školy DLOUHODOBÉ CÍLE ŠKOLY (KONCEPCE

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ 55.výročí Mateřské školy Letců Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ Mateřská škola Letců vznikla roku 1960 ve Kbelích. Roku 1968 byla obec vyjmuta ze Středočeského kraje a byla připojena k Velké Praze

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600 016 498 Termín konání inspekce: 20.

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Školní rok 2014 / 2015. Informační příručka pro rodiče

Školní rok 2014 / 2015. Informační příručka pro rodiče Školní rok 2014 / 2015 Informační příručka pro rodiče ÚVODNÍ SLOVO Vážení rodiče a přátelé školy, jsem velmi ráda, že Vás mohu opět po roce oslovit a popřát Vám i Vašim dětem příjemné prožití školního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více