GLORIA EU FP7 Project

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GLORIA EU FP7 Project"

Transkript

1 GLORIA EU FP7 Project René Hudec.. Astronomical Institute AV ČR Ondřejov Praha TC AV CR I

2 GLORIA GLObal Robotic telescope Intelligent Array for e-science First attempt to create a network of ~20 robotic telescopes for public access, education, science and much more Praha TC AV CR I

3 EU FP 7 GLORIA Responsibles Project coodinator: Francisco SANCHEZ Associated professor at UPM - Computer Science Faculty Project scientist: Alberto CASTRO-TIRADO Research Professor at CSIC Instituto de Astrofísica de Andalucía GLORIA (GLObal Robotic telescope Intelligent Array) FP7 european project (G.A. Nº ) Total budget 2,5 MEUR Starting date October 2011 (3 years) 13 partners, 8 countries: UPM, CSIC, UMA, IAC (Spain) ASU-CAS, FZU-CAS, CTU (Czech Republic) INAF (Italy) SAO (Russia) UCD (Ireland) UCH (Chile) UOXF (UK) UWAR (Poland) Praha TC AV CR I

4 Partners Praha TC AV CR I

5 Universities Professional astronomers Schools Public Amateur astronomers Children Praha TC AV CR I

6 GLORIA philosophy: Free + open! Praha TC AV CR I

7 Robotic Telescopes The GLORIA Network has 17 network telescopes Few others expected to join us soon Praha TC AV CR I

8 Objectives (1/8) Obj. 1: Create a social network for researching astronomy Praha TC AV CR I

9 T1 T2 T3 T4 Optional subtitle - 28pt T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 Praha TC AV CR I

10 Small robotic telescopes in Ondřejov: BART and D50 Based on sophisticated RTS2 operating software by Petr Kubánek: run on 10 telescopes (e.g. WATCHER, BOOTES, FRAM, BART etc.) Fast observations of GRBs & automated longterm dense monitoring of HE and CV sources Support for ESA satellites INTEGRAL, Gaia, etc. GRB R mag 18.9 Praha TC AV CR I

11 BOOTES (in Spain) TT Ari LC Developed in Spanish-Czech collaboration Praha TC AV CR I

12 WATCHER (Univ of Dublin) South Africa Praha TC AV CR I

13 Objectives (2/8) Objective 2: Increase the number of telescopes In Czech Republic, 2 RTs in network, 2 more will be added soon Praha TC AV CR I

14 Access to robotic telescopes Robotise your telescope Research Online experiments (observations) Offline experiments (research on acquired images) Live broadcasting Social network + community Education Citizen astronomy Support Praha TC AV CR I

15 Objectives (4/8) Objective 3.1: Increase the number of on-line experiment (i.e. "The Sun") Praha TC AV CR I

16 Objectives (5/8) Objective 3.2: Increase the number of off-line experiments (i.e. "Galaxy Zoo") Praha TC AV CR I

17 Objectives (6/8) Objective 4: Engage newcomers (1/2) Praha TC AV CR I

18 Objective 4 Live Broadcasting Praha TC AV CR I

19 Praha TC AV CR I

20 Achievements and impact - 1 GLORIA web followers New multi-language public website ~ 6 months ago. Website visitors: 94,271 visits 71,686 unique visitors 172,662 page views 99 different countries Facebook page: 1347 followers YouTube channel: 18 videos, 53,138 views Twitter channel: 139 followers gloria-project.eu 9/22

21 Personal Space GLORIA Praha TC AV CR I

22 Tisková zpráva Praha TC AV CR I

23 ct AD-step-by-step.doc Praha TC AV CR I

24 Vyžádané osobní zkušenosti Praha TC AV CR I

25 Zapojení do konsorcia Tento projekt vznikl z dlouhodobé téměř 20 let spolupráce se španělskými partnery na vývoji robotických dalekohledů Podpořeno v minulosti společ. projektem AV ČR- CSIC BART CZ 1.RT a poté BOOTES CZ-S 4 robotické teleskopy Toto je evidentně vhodné řešení, odpadá hledání partnerů, většina z nás se znala a spolupracovala už roky Praha TC AV CR I

26 Zapojení do konsorcia II Postupně přizváni další partneři z dalších zemí, a to vesměs na bázi osobních kontaktů a přátelství podstatný vliv naší spolupráce s těmito institucemi, včetně práce mých minulých studentů v nich Velký CZ vliv mezi 13 partnery jsou 3 CZ a ve 2 dalších pracují mí bývalí studenti Předstupeň projektu: Hledání cest dalšího rozvoje a podpory RTs Praha TC AV CR I

27 Příprava a podání projektu Návrh podat EU projekt FP7 byl společný tj. od počátku jsme členy konsorcia Hledání vhodného project coordinatora (PC) v odpovídající pozici a majícího čas na administrativní přípravu projektu zapojení Prof. F. Sancheze S. Velká admin. i časová časová zátěž 120 stran jen vlastní proposal. GLORIA proposal podán 2x, poprvé nepodpořen Praha TC AV CR I

28 Koordinace konsorcia Konsorcium početné, 13 partnerů, značná administrativní i managerská náročnost Pozor na přípravu proposalu zejména definici WP a popis jejich náplně a rozdělení a počet PM a kdy který končí. Má dopady na finance výkazy práce atd Jakákoli změna v průběhu řešení je obtížná ne-li nemožná Přitom toto je velmi obtížné v době psaní proposalu přesně a dobře odhadnout či přesně definovat PMs 2x ročně plus steering board telekons ca 1x měsíčně Praha TC AV CR I

29 Reportování Reportování odborné project reviews a finanční vždy po 1 roce (dosud 2x) Následná project reviews za účasti project officer (PO) z Bruselu a 2 hodnotitelů vybraných Bruselem Výběr těchto hodnotitelů zůstává záhadou, v našem případě nešlo o přímé odborníky ani kapacity daného oboru, ani o publikačně zdatné vědce Praha TC AV CR I

30 Reportování II Finanční reportování vzorně a s velkou obětavostí zajišťovala nově přijatá projektová manažerka ústavu pro projekty EU Time Sheety na každého pracovníka i na OON a na každý měsíc, a to je maximálně možné období Praha TC AV CR I

31 Vedení WP ASÚ v projektu pouze spoluvedení jedné WP, podílí se na 5 z 9 Problém: definice a popis a plány WP v době psaní projektu a pak reálně během řešení projektu, minimální prostor pro flexibilitu Obtížná role vedoucích WP při rozdělení prací mezi podílející se partnery Obtížná spolupráce při absenci financí na cestovné Praha TC AV CR I

32 WP2 in GLORIA WP3: Definition of standards and protocols for RTNs and for collaborative astronomical experiments (UMA) WP1: Project management (UPM) WP7: Development of standards for GLORIA robotic telescope network (UPM) WP5: Implementation of standards for GLORIA robotic telescope network (CVUT) WP8: Development of experiments for GLORIA (UOXF) WP6: Implementation of experiments for GLORIA (UNIWARSAW) WP9: Multimedia broadcasting and storage (UPM) WP2: Dissemination of knowledge and future plans (INAF) WP4: Scientific community access to the network & new telescope access to the network & support (CSIC) Network activities Service activities Joint research activities 2/22

33 Celkový management projektu Po 1. roce řešení se ustálil systém tzv ToDo tasků viz další slide dosud ca 1000 tasků Info o nich rozesílány em, plus vkládané do ToDo tabulek, obtížné to vše registrovat při ca 20 ech denně bez administrativní pracovnice Náročné na kontrolu a management PC dostává denně desítky ů s nemožností vše odpovědět Náročné na organizaci ů prakticky jsme byli spamování desítkami mailů denně z nichž ne všechny se týkaly všech adresátů Čísla tasků ToDo seznamu nejsou identická s čísly tasků v DoW ani deliverables Praha TC AV CR I

34 Praha TC AV CR I

35 Praha TC AV CR I

36 Project Reviews Vždy po roce řešení za účasti PC, 2 hodnotitelů a celého konsorcia Trvání celý den, netriviální Obvykle navazují na PM and rehearsaly (nácviky) Velmi administrativně náročné na přípravu podkladů reportů a talků. Jen report má kolem 200 stran. Praha TC AV CR I

37 GLORIA PM and IBWS Workshop in Karlovy Vary 2012 Praha TC AV CR I

38 Chyby Pozor na volbu metody indirect costs při registraci organizace Špatné odhadnutí počtu potřebných PM u jednotlivých WP a doby trvání WP Pozor na ohlídání příspěvku MŠMT, termíny Pozor na podfinancování. V našem případě jen 3.5% celku, konkrétně /99457 Eur celkové náklady/eu příspěvek za 3 roky neadekvátní slíbeným a požadovaným pracem Podhodnocený odhad nákladů na cesty na PM a PR Praha TC AV CR I

39 Chyby II Pozor na náročné práce které nebyly v době psaní návrhu předvídatelné. Příklad překlady do češtiny velkého množství podkladů a manuálů. Nemáme možnost zaplatit překladatele překládáme sami. Praha TC AV CR I

40 Problémy s nimiž jsme se setkali Indiret costs-režie: Simplified method kdysi zadaný v Bruselu, nedá se změnit nebo jen velmi obtížně a pro organizaci je nevýhodný. Ostatní partneři měli výhodnější flat rate. V důsledku nižší režie pak obtížné čerpání pro potřeby projektu indirect costs Nesoulad mzdových tabulek EU a mzdových tabulek ústavu AV ČR (hodinové mzdy) vedoucí k umělému navýšení počtu PM, nemožnosti zaplatit špičkové pracovníky a z toho se odvíjející řadu problémů. V tomto ohledu systém např. na ČVUT je pravděpodobně flexibilnější s možností až 200% OH Praha TC AV CR I

41 Problémy II Občasné neshody v konsorciu, zejména mezi španělskými partnery, v našem případě evidentně ovlivněné ekonomickou krizí ve Španělsku a následnou snahou odejmout část financí některým partnerům. CZ partneři z AV se pro toto přímo nabízejí s ohledem na opticky navýšené počty extra PM díky nízkým hodinovým mzdám v AV Pozor na pomůcky a technické potřeby ty nelze pořídit z projektu (pokud nebylo žádáno v přihlášce) pouze z indirect costs Jakkoli jsme se na některých WP nepodíleli, tak jejich charakter si přesto vynutil naši práci na nich, např. překlady atd. Tuto práci pak provádíme ve volném čase gratis. Praha TC AV CR I

42 Problémy III Lokální řešitel se často ocitá v kleštích, z jedné strany je nucen řešit novými a novými úkoly zadávanými PC, PS a vedoucími WP, z druhé je omezen lokálními předpisy, vyhláškami, zvyklostmi a podmínkami. Podmínky řešení nejsou pro partnery identické jelikož reflektují lokální zvyklosti. Byrokracie je tak obsáhlá a časově náročná že silně ukousne z času který by měl věnován vlastnímu řešení projektu Celá řada prací nakonec probíhá mimo rámce původních WP. Nedá se tomu vyhnout, nedá se vše vtěsnat do WP. GLORIA silně interdisciplinární projekt, občas problémy že třeba informatik nerozumí Praha TC AV CR astronomovi I 2014 a naopak 42

43 Doporučení Na přípravu proposalu si rezervovat dostatečný čas, pozor na definici WP, Deliverables, a odhady potřebných PMs Pozor na plán doby trvání jednotlivých WP, v případě potřeby pokračování prací na dané WP po jejím formálním ukončení je to administrativně náročné. Vhodnější je co nevíce WP nechat až do konce projektu Pozor zdaleka ne všechny typy aktivit mají plné financování Instituce by kromě řešitelů měla mít i projektovou Praha TC AV CR I manažerku starající se o reporting atd

44 Doporučení II Vhodné je mít administrativní sílu i na pomoc s ohledem na náročnou administrativní agendu kterou pak musí dělat řešitelé a to de-facto gratis Přípravy některých dodatečně vyžádaných podkladů během řešení přišly na mnohem více než několik PM Pozor na Consortium Agreement Praha TC AV CR I

45 Na co si dát pozor Hlídat termín podání žádosti o doplatek na MŠMT Zejména v případě že projekt nezačne od 1.1. DPH zjišťuje se i z každé jízdenky paragonu atd a neproplácí se (platí pro FP7 projekty) Rozdělení do Activity Type COORD RTD MANAGEMENT- SUPPORT, de facto 2D prostor Jelikož od toho se odvíjí výše příspěvku Osoba PC má velké kompetence ale kladeny vysoké nároky, musí být především dokonalý manager, zvládat krizové situace atd Evidence může být vyžadována až na úroveň tasků v ToDo tabulce kterých Praha může TC AV být CR I 2014 přes

46 Na co si dát pozor II Plán financí na cesty na PM a PR, v našem případě byl podhodnocen, zahr. partneři organizovali PM s destinacích s drahými letenkami i ubytováním, museli jsme hledat alternativní levná ubytování a další úspory Pozor na pravidlo že organizátor PM nepotřebuje finance na cestovné toto není pravda jelikož náklady jsou i pro cesty v rámci jedné země (doprava, hotel) Praha TC AV CR I

47 A závěrem Jak dál po skončení projektu? Co se sítí sloužící veřejnosti která zde vznikla? Jak zajistit pokračování a financování? Podle konzultace v Bruselu extenze ani navazující projekt není možný. Praha TC AV CR I

48 Poděkování Ing Ivě Tužinské, projektové manažerce ASÚ AV ČR, za její obětavý přístup a pomoc. Často nám pomáhala i po večerech a o víkendech tak jak si projekt vyžadoval. PR ASÚ v čele s Pavlem Suchanem za vzornou práci zejména s médii a vydávání TZ Praha TC AV CR I

49 The End Praha TC AV CR I

Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity)

Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity) Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity) Vademecum 7. RP EU DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY Základní informace o 7. RP http://cordis.europa.eu http://ec.europa.eu/research

Více

Management projektů 7. RP: teorie a praxe

Management projektů 7. RP: teorie a praxe Management projektů 7. RP: teorie a praxe Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace o 7. RP (v angličtině) http://cordis.europa.eu/fp7 http://ec.europa.eu/research Informace o 7. RP (v češtině) http://www.fp7.cz/

Více

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady listopad 2010 Lenka Chvojková a Kateřina Rakušanová chvojkova@tc.cz, rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR 1 Úvod do 7. RP;

Více

Finanční pravidla projektů 7.RP

Finanční pravidla projektů 7.RP Finanční pravidla projektů 7.RP - dopolední část Žilina, prosinec 2007 Marie Kolmanová kolmanova@tc.cz OBSAH přednášky Dokumenty vztahující se k finančním pravidlům Formy grantu Grantová dohoda Uznatelné

Více

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Podaktivita: Činnost, úkol: Vymezení aktivit nezbytných pro zajištění komplexu procesů vyplývajících ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

Deset let EPMA Příklad posílení kapacity samosprávy pro evropskou spolupráci a řízení evropských projektů

Deset let EPMA Příklad posílení kapacity samosprávy pro evropskou spolupráci a řízení evropských projektů Deset let EPMA Příklad posílení kapacity samosprávy pro evropskou spolupráci a řízení evropských projektů Deset let EPMA Příklad posílení kapacity samosprávy pro evropskou spolupráci a řízení evropských

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR OK 437

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR OK 437 Průběžná zpráva o realizaci projektu Identifikační číslo projektu: OK 437 Příjemce : Řešitel : Název projektu : Sociologický ústav Akademie věd České republiky PhDr. Marie Čermáková Národní kontaktní centrum

Více

Pravidla financování projektů

Pravidla financování projektů VADEMECUM H2020 Pravidla financování projektů Horizont 2020 2020 2020 2020 Pravidla financování projektů Lucie Matoušková Milena Lojková Vydalo Technologické centrum AV ČR s podporou projektu CZERA modul

Více

Financování sociálních pobytových služeb pro seniory

Financování sociálních pobytových služeb pro seniory Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Financování sociálních pobytových služeb pro seniory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

PŘÍPRAVA A PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Mgr. Dora Truncová Ing. Martin Sedláček

PŘÍPRAVA A PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Mgr. Dora Truncová Ing. Martin Sedláček PŘÍPRAVA A PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Mgr. Dora Truncová Ing. Martin Sedláček studijní materiál ke kurzu Projektový management Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt

Více

Finální verze. V Praze, červenec 2013 Verze dokumentu 2.0

Finální verze. V Praze, červenec 2013 Verze dokumentu 2.0 Návrh implementace jednotného systému pro nákup EIZ Pracovní dokument pro skupinu zodpovědnou za realizaci Priority 7 Koncepce rozvoje knihoven České republiky na léta 2011 2015 Zabezpečení efektivní dostupnosti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL EURO SERVICE GROUP, s.r.o. AUDITCOM, s.r.o. INTERMUNDIA, o.p.s. OBSAH SHRNUTÍ... 5 SEZNAM ZKRATEK... 20 ÚVOD...

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

UDÁLOSTI NA VUT V BRNĚ

UDÁLOSTI NA VUT V BRNĚ UDÁLOSTI NA VUT V BRNĚ OBOR EBF MÁ PRVNÍ ABSOLVENTY 2 / 2010 / 20. ROČNÍK ARCHITEKT PETR UHLÍŘ DOSTAL CENU MĚSTA BRNA BUSINESS POINT 2010 OBSAH 2 / 2010 / 20. ROČNÍK / UDÁLOSTI NA VUT V BRNĚ 03 NÁŠ ROZHOVOR:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI TECHNOLOGICKÉHO CENTRA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006

ZPRÁVA O ČINNOSTI TECHNOLOGICKÉHO CENTRA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006 ZPRÁVA O ČINNOSTI TECHNOLOGICKÉHO CENTRA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006 duben 2007 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. INFORMAČNÍ ČINNOST PRO VÝZKUM A VÝVOJ...4 2.1. Hromadné informační aktivity...5 Mezinárodní

Více

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Hodnocení Akreditační komisí Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Václav Vinš Praha, 2004 Obsah 1. Úvodem, z historie 2. Statut Akreditační

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Sborník z konference

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Sborník z konference PROJEKTOVÝ MANAGEMENT NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Sborník z konference Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci 12. 9. 2013 Brožura vznikla v rámci projektu: Síť spolupráce vysokých škol v oblasti projektových

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Media4u Magazine. 8. ročník 1/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 8. ročník 1/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 8. ročník 1/2011 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly

Více

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions verze 02/04/2009 Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel červen 2009 Lenka Lepičová, Kateřina Slavíková lepicova@tc.cz, slavikovak@tc.cz

Více

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (PRAŽSKÁ ris3) [ září 2014 ] 1 Regionální inovační strategii hlavního města Prahy schválilo Zastupitelstvo

Více

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions verze 02/04/2009 Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel 23. září 2009 Lenka Lepičová, Kateřina

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Výroční zpráva České kosmické kanceláře, o.p.s., za rok 2012 2 Obsah 1. Představení společnosti a základní údaje... 4 2.

Více

- http://www.docx-to-doc-converter.com ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTU ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S KOSOVEM

- http://www.docx-to-doc-converter.com ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTU ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S KOSOVEM Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTU ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S KOSOVEM Podpora integrace sluchově

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh modelu řízení lidských zdrojů v oddělení s nepřetržitým provozem

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh modelu řízení lidských zdrojů v oddělení s nepřetržitým provozem BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh modelu řízení lidských zdrojů v oddělení s nepřetržitým provozem Design a model of human resources within continuous operation department Jaroslav Drga Unicorn College 2 Unicorn

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci I s málem peněz dokáží české neziskové organizace mnoho Věra Řiháčková

Více