2nd INTACT Symposium Innovations in health services for patients with eating disorders & VIII. International Eating Disorders and Obesity Conference

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2nd INTACT Symposium Innovations in health services for patients with eating disorders & VIII. International Eating Disorders and Obesity Conference"

Transkript

1 2nd INTACT Symposium Innovations in health services for patients with eating disorders & VIII. International Eating Disorders and Obesity Conference Psychiatric Clinic of the 1 st Faculty of Medicine at Charles University and General University Hospital Prague March 3-5, 2011 ČTVRTEK, 3. března THURSDAY, March Lunch INTACT (at the hotel Novotel) Registrace/ registration (Vondráčkova síň, Psychiatrická klinika / Vondráček Hall, Psychiatric Clinic) Uvítací a zahajovací ceremoniál (Vondráčkova síň, Psychiatrická klinika) Welcome & Opening Ceremony (Vondráček Hall, Psychiatric Clinic) Ulrike Schmidt A Decade of ihealth: Chasing Technology and Challenges of Dissemination (Desetiletí ihealth: Honba za technologiemi a náročné úkoly v oblasti šíření informací ) Bulik, C Přestávka / Coffee break Tony Lam Panel 1 Internet-based guided self-help for overweight and obese patients with Binge-Eating Disorder: A multi-center, randomized controlled trial ( INTERBED ) (Řízená svépomoc prostřednictvím internetu pro pacienty s nadváhou a pro obézní pacienty s poruchou přejídání: Multicentrické, randomizované, kontrolované klinické hodnocení ( INTERBED )) de Zwaan, M. & Hilbert, A. Adherence in online guided self-help treatment for bulimia nervosa and binge eating disorder (Dodržování zásad při on-line svépomocné léčbě mentální bulimie a poruch přejídání) Carrard, I., Crépin, C., Rouget, P., Van der Linden, M., Golay, A., Lam, T. Do attentional biases predict binge eating symptomatology after an on-line treatment? (Mohou předsudky ohledně pozornosti a péče předpovídat symptomatologii poruchy přejídání po on-line léčbě?) Crépin, C., Carrard, I., Billieux, J., Lam, T., Van der Linden, M., Golay, A. Novel endocrine factors regulating energy homeostatis in patients with anorexia nervosa (Nové endokrinní faktory regulující energetickou homeostázi u pacientů s mentální anorexií) Haluzik, M. Neuropsychology in anorexia nervosa: Decision making, set shifting and central coherence in currently ill and recovered women (Neuropsychologie při mentální anorexii: Rozhodování, distribuce pozornosti a přesouvání pozornosti a centrální koherence u právě nemocných a uzdravených žen) Danner, U.N., Sanders, N., Smeets, P.A.M., van Meer, F., van Elburg, A.A., & Adan, R Prezentace posterů a recepce (Denní stacionář) Poster Session and Reception (Day care for children and adolescents)

2 PÁTEK, 4. března FRIDAY, March Ferenc Tury Panel 2 The therapist as (con)founding factor in the treatment of eating disorders: Do we need new wine or new bottles? (Terapeut jakožto jeden ze základních faktorů v léčbě poruch příjmu potravy: Potřebujeme nové víno nebo nové láhve?) Vandereycken, W. Enhancing Sustainability of Treatment Effects in Eating Disorders: Efficacy and Sufficiency (Zvýšení trvanlivosti účinků léčby poruch příjmu potravy: Účinnost a trvanlivost) Moessner, M. & Bauer, S. The pattern of symptom change during inpatient treatment of AN-Patients: Need for individualisation. (Vzorec změny symptomů v průběhu nemocniční léčby anorektických pacientů: Potřeba individuálního přístupu.) Zuchova, S., Zimmer, B. et al. Preparing patients for inpatient treatment: evaluation of an online pre-treatment counseling program. (Příprava pacientů na nemocniční léčbu: zhodnocení onlinového předléčebného poradenského programu.) Zimmer, B., Dogs, C. & Kordy, H Přestávka / Coffee break Paulo Machado Oběd / Lunch Francois Lang Panel 3 Ecological Momentary Assessment: Momentary Measurement of Psychopathology and Relevance for Treatment (Metoda Ecological Momentary Assessment: Měření psychopatologie a relevantnosti léčby v daný okamžik) Wonderlich, S. Temporal courses of ED risk factors prior to the onset of ED symptoms (Časový průběh rizikových faktorů poruch příjmu potravy před nástupem symptomů těchto poruch) Fassnacht, D., Moessner, M., Szabo, L. & Machado, P. Risk factors for development of ED: contributing factors and their temporal patterns in a French student population (Rizikové faktory pro rozvoj poruchy příjmu potravy: přispívající faktory a jejich časové vzorce u francouzské studentské populace) Szabo, L. & Lang, F. Experimental examination of the exposure to pro-eating disorders and pro-recovery website contents (Experimentální zkouška expozice poruchám příjmu potravy a obsah webových stránek týkajících se rekonvalescence) Theis, F. & Wolf, M. Panel 4 A The Role of Statistics in Eating Disorder Research: The Times They are A-Changin (Postavení statistiky ve výzkumu poruch příjmu potravy: Časy se mění) Crosby, R. Understanding Worry in ED: Process and Content Characteristics (Pochopení úzkosti při poruchách přijmu potravy: typické znaky týkající se postupu a obsahu) Sternheim, L., Startup, H. & Schmidt, U. Trait focused internet-based prevention of common mental health problems in university students (Charakter cílené internetové prevence běžných mentálních zdravotních problémů u univerzitních studentů) Musiat, P., Treasure, J., Tylee, A., Conrod, P., Williams, C. & Schmidt, U. Treatment Outcomes in Bariatric Surgery: the Role of Eating Behaviors and Eating Symptomatology (Výsledky léčby v oblasti bariatrické chirurgie: role jídelních zvyklostí a související symptomatologie ) Conceição, E. & Machado, P. Meta-analyses reveal that BDNF serum plasma levels, but not the BDNF Val66Met variant, are associated with AN (Pomocí metaanalýz bylo zjištěno, že s mentální anorexií souvisejí sérové hladiny BDNF, kromě Val66Met polymorfismu v genu BDNF) Brandys, M., Kas, M., van Elburg, A. et al Libuše Stárková Panel 4 B (v češtině / Czech) v budově děkanátu (at Deanery) Temperament a charakter u pacientok s mentálnou anorexiou neodpovedajúcich na štandardnú terapiu (Disposition and Character of Patients with Anorexia Nervosa Not Responding to the Standard Therapy ) Paulinyova, M., Hradečná, Z., Tiňová, M. & Škodáček, I. Syndrom Prader-Willi : porucha příjmu potravy na genetickém podkladě (Prader-Willi Syndrome: Eating Disorder on a Gene Basis) Nesrstová, M. & Marinov, Z.

3 Výsledky průzkumu jídelních zvyklostí školních dětí preventivního programu Žij zdravě Všeobecné zdravotní pojišťovny (Outcomes of the Research of Eating Behaviours of School Children in the Healthy Life Prevention Program launched by the General Health Insurance Company ) Marinov, Z., Vondruška, D. & Chloubová, J Jak spolu souvisí bariatrická chirurgie a poruchy příjmu potravy? (What Is the Link between Bariatric Surgery and Eating Disorder?) Stárková, L. Komorbidita ADHD, neurastenie a psychogenní zvracení (Comorbidity of ADHD and Eating Disorder) Uhlíková P Přestávka / Coffee break Frantisek David Krch Panel 5 (v češtině / Czech) Multi Family Therapy 6 let zkušeností v léčbě poruch příjmu potravy (Multi Family Therapy 6-Year Experience in the Treatment of Eating Disorders) Tomanová, J., Papežová, H., Mehl, A. Muzikoterapie v léčbě poruch příjmu potravy v pedopsychiatrii (Music Therapy in the Treatment of Eating Disorders in Paedopsychiatry) Stejskalová, M., Následná péče a skupinový program pro rodinné příslušníky a blízké osoby pacientů s PPP (Follow-up care and group programme for family members and close persons of patients with eating disorders) Krch, F.D. Poruchy příjmu potravy a sociální sítě (Eating disorders and social networks) Kulhánek, J. Poruchy příjmu potravy a komorbidní trauma. Nové poznatky a terapeutická doporučení. (Eating Disorders and Comorbid Trauma. New findings and Treatment Recommendations.) Papežová, H Koncert v kostele v kostele sv. Kateřiny / Concert in the Church of St. Catherine

4 SOBOTA, 5. března SATURDAY, March Roger Adan Panel 6 Evaluation of single and multiple family therapy for adolescent anorexia nervosa (Vyhodnocení jednotlivé a vícenásobné rodinné terapie u mentální anorexie adolescentů) Eisler, I. Extending the Reach of Treatment Providers: Experiences with an Online Maintenance Support Program (Zvýšení dosažitelnosti poskytovatelů léčby: Zkušenosti s on-line podpůrným programem) Güleç, H., Bauer, S., Moessner, M., Mezei, A., Kohls, E. & Túry, F. Therapist-guided chat-sessions for primary caregivers of patients with an eating disorder: First experiences and results of our pilot study (Terapeuty řízené on-line diskuse pro primární poskytovatele péče pacientům s poruchami příjmu potravy: První zkušenosti a výsledky naší pilotní studie) Mehl, A., Papezova, H. & Tomanova, J. Is there a relationship between depression, food preference and insulin resistence? (Existuje vztah mezi depresí, preferencí určitých druhů potravin a inzulínovou rezistencí?) Brunerová, L., Potočková, J., Horáček, J. & Anděl, M Workshop 6 A and B (v češtině / Czech) Dlouhá I. Příjem pacientů na Jednotku pro léčbu poruch příjmu potravy, opakované hospitalizace Pro sociální pracovníky (Myslivečkův sál) (Admission of Patients to the Eating Disorders Treatment Unit, repeated hospitalizations For social workers (Mysliveček Hall).) Bartová, K. & Šimůnková, H. Režim na specializovaném lůžkovém oddělení pro poruchy příjmu potravy. Pro specializované sestry (Denní stacionář pro adolescenty) (Regime in the Specialized Inpatient Ward for Patients with Eating Disorders. For specialized nurses (Day care for adolescents)) Workshop 6 C and D (v češtině / Czech) Uhlíková P. Role učitele v prevenci, diagnostice a léčbě poruch příjmu potravy. Pro učitele (Myslivečkův sál).presentation of PRO-YOUTH Program (The role of teacher in prevention, diagnostic and treatment of eating disorder.) For teachers (Mysliveček Hall) Dušková, H. Kinezioterapie při léčbě poruch příjmu potravy (Denní stacionář pro adolescenty) (Kineziotherapy in the treatment of eating disorders) (Day care for adolescents) Přestávka / Coffee break Janet Treasure Panel 7 New Technologies in Guided Self-help for Bulimia nervosa: 1.5 years of follow-up of a RCT (Nové technologie v řízené svépomoci při mentální bulimii: sledování v délce 1,5 roku u randomizovaného kontrolovaného klinického hodnocení) Karwautz, A. & Wagner, G. The internet-delivered eating disorder prevention program YoungEs[s]prit: Results from the 2-year interim analysis (Program prevence poruch příjmů potravy YoungEs[s]prit poskytovaný prostřednictvím internetu. Výsledky z dvouleté předběžné analýzy ) Lindenberg, K., Bauer, S., Moessner, M., Fernandez, S., Theis, F. & Kordy, H. PRO-YOUTH: A European initiative for eating disorder prevention (PRO-YOUTH: Evropská iniciativa zaměřená na prevenci poruch příjmu potravy) Bauer, S., Moessner, M., Özer, F., Lindenberg, K. & Kordy, H Workshop 7A (v češtině / Czech) Štěpánková T. & Spurná I. Poruchy příjmu potravy a mateřství (Myslivečkův sál)

5 (Eating Disorders and Motherhood (Mysliveček Hall) Workshop 7B (v češtině / Czech) Pelková, L. Možné využití katatymně-imaginativní psychoterapie v léčbě poruch příjmu potravy (Denní stacionář pro adolescenty) (Potential Use of Katatym Imaginative Psychotherapy in the Treatment of Eating Disorders) (Day Care for Adolescents ) Hans Kordy Eating Disorders Research: The Past Thirty Years and the Next Ten Years (Výzkum poruch příjmu potravy: Uplynulých třicet let a následujících deset let) Mitchell, J Oběd / Lunch Závěrečný ceremoniál, Univerzitní sál, Velká Aula Karolina Closing Ceremony, University Hall Večeře INTACT/ Conference dinner INTACT

6 POSTERY / POSTER Presentations 1 Food craving: A strong multidimensional psychological trait in bulimic eating disorders (Neodolatelná touha po jídle: Silný multidimesionální psychologický rys u bulimických poruch příjmu potravy) Koskina, A. van den Eynde, F., Kenyon, M., Campbell, I., Schmidt, U. 2 Quality of screening tools for eating disorders among French schoolchildren (Kvalita screeningových nástrojů pro zjišťování poruch příjmu potravy mezi francouzskými školáky) Billard, S. & Lang, F. 3 Body Dissatisfaction and Dysfunctional Eating in Portuguese Children: The role of BMI (Neuspokojování tělesných potřeb a nevhodné stravování u portugalských dětí: Úloha BMI) Silva, C., Fassnacht, D.B., Martins, C., & Machado, P. 4 Promoting Healthy Behaviors in Children via SMS (Propagace zdravých stravovacích návyků u dětí prostřednictvím SMS) Ali, K., Fassnacht, D.B., Silva, C., Gonçalves, S., Machado, P. 5 Antecedent life events in the development of anorexia nervosa: A case control study (Jakou roli hrají předchozí životní události při vzniku a rozvoji mentální anorexie: případová kontrolní studie) Machado, B.C., Gonçalves, S., Martins, C. & Machado, P. 6 Antecedent life events in the development of bulimia nervosa (Jakou roli hrají předchozí životní události při vzniku a rozvoji mentální bulimie) Gonçalves, S., Machado, B.C., Martins, C. & Machado, P. 7 Therapy process and adaptations in eclectic treatment of eating disorders: What therapists think they do? (Proces terapie a adaptace při různorodé léčbě poruch příjmu potravy: Co si terapeuti myslí, že dělají?) Kohls, E., Güleç, H. & Túry, F. 8 Obesity Disordered Eating Questionnaire: a self-report measure for dysfunctional eating in obese patients undergoing bariatric surgery (Dotazník týkající se obezity jako poruchy příjmu potravy: samostatně vykazované měření nevhodného stravování u obézních pacientů podstupujících bariatrický chirurgický zákrok ) Conceição, E. & Machado, P. 9 Long-term follow-up assessment in bariatric surgery: maladaptive eating behaviors and outcomes (Vyhodnocení dlouhodobého sledování v bariatrické chirurgii: obtížně změnitelné stravovací návyky a výsledky) Conceição E., Venâncio, C.,Vaz, A. & Machado, P. 10 Actúa: An Internet based aftercare program for patients with eating disorders (Actúa: Internetový program následné péče o pacienty s poruchami příjmu potravy) Sánchez, M., Moessner, M., Gülec, H. & Bauer, S. 11 Experiences with Chat Communication in Maintenance Treatment for Patients with Bulimic Symptomatology (Zkušenosti s on-line komunikací při udržovací léčbě pacientů s bulimickou symptomatologií) Mezei, A., Güleç, H., Moessner, M., Kohls, E., Túry, F. 12 Promotion and recruitment strategies for Internet-based ED Prevention Programs (Propagační a náborové strategie pro internetové preventivní programy zaměřené na poruchy příjmu potravy) Núñez-Navarro, A., Ramos, I., Fernández, S. & Machado P. 13 The challenges faced on the implementation of an internet-based program for the prevention of eating disorders in France (Problémy při realizaci internetového programu prevence poruch příjmu potravy ve Francii) Ramos, I. & Lang, F. 14 Attitudes towards Help Seeking in Spanish College Students (Postoje k vyhledávání pomoci u španělských univerzitních studentů) Fernández, S. & Núñez-Navarro, A. 15 Muscle dysmorphia, eating disorders and exercise dependence among Hungarian male bodybuilders (Svalová dysmorfie, poruchy příjmu potravy a závislost na cvičení u maďarských kulturistů) Babusa, B. & Túry, F.

7 16 Guided self help CBT treatment for bulimic disorders: end of treatment and 6 months follow up data (Řízená svépomoc při kognitivní behaviorální terapii bulimických poruch příjmu potravy: údaje z doby ukončení léčby a z šestiměsíčního následného sledování) Vaz, A., Conceição, E. & Machado, P. 17 Do Plasma Levels of Leptin and Ghrelin Predict Outcome in Patients with Anorexia Nervosa (Lze z plazmatické hladiny leptinu a ghrelinu předpovědět výsledek u pacientů s mentální anorexií) Bulant, J., van Elburg, A.A., Papežová, H., Adan, R.A.H. 18 Functional MRI during cognitive processing of food stimuli in chronically ill and recovered women with Anorexia Nervosa (Funkční zobrazování pomocí MR během kognitivního zpracování potravinových stimulů u chronicky nemocných a uzdravených žen s mentální anorexií) Sanders, N., Smeets, P., Danner, U., van Elburg, A., Hoek, H. & Adan, R. 19 Epigenetic measurements in a longitudinal process-outcome study in anorexia nervosa. (Epigenetická měření v dlouhodobé studii mentální anorexie zaměřené na průběh a výsledky) Pjetri, E., Mill, J., Woerwag-Mehta, S., Koskina, A., Van den Eynde, F., Collier, D., Campbell, I. & Schmidt, U. 20 Arteterapeutická skupina pro klientky s poruchou příjmu potravy (Artetherapeutic group for female clients with eating disorders) Kubešová, J. 21 Syndrom týrané rodiny dítětem v dětské obezitologické ambulanci (The Syndrome of a Family Mistreated by a Child in the Outpatient Department of Child Obesitology) Marinov, Z. Nesrstová, M, Baraniková, Z: 22 Hodnotenie liečby pacientov s PPP počas štvorročného obdobia rozšíreného terapeutického programu na špecializovanom oddelení pre PPP a adolescentnom oddelení pri PK LF UK a UN Bratislava (Evaluation of the Treatment of Patients with Eating Disorders during the 4-Year Period of Extended Therapeutic Program at the Specialized Eating Disorders Department and Adolescent Department of PC of Medical Faculty of Komensky University and Teaching Hospital Bratislava) Horváthová, V., Havlíčková, E. 23 Fetuin A as a parameter of nutrition in anorexia nervosa (Fetuin A jako parametr výživy u mentální anorexie) Sulek, S., Kalousová, M., Koutek, J., Hrdlička, M., Beláček, J., Bayer, M., Kabíček, P. 24 Psychopatologie u pacientů s třetím stupněm obezity (Psychopathology in Patients with a Third-Grade Obesity) Kravarová, E., Slabá, S. 25 Role of dehydroepiandrosterone and cortisol in nociceptive sensitivity to thermal pain in anorexia nervosa (Role dehydroepiandrosteronu a kortizolu při nocicentivní tepelné bolesti u mentální anorexie) Yamamotová, A., Kmoch, V., Papežová, H. 26 Body and Brain. Pathologic body perception and BDNF polymorphism in patients with eating disorders (Tělo a mozek. Patologické vnímání svého těla a polymorfismus BDNF u pacientu s poruchami příjmu potravy) Šlachtová, L, Martasková, D, Martásek, P, Yamamotová, A., Papežová, H 27 Arteterapie sebereflexe prostřednictvím výtvarného projevu (Artetherapy Self Reflection through Art) Dvořáková, I. 28 Aktivita CYP2D6 při léčbě mentální bulimie paroxetinem ve srovnání s neurotickými pacientkami (Activity of CYP2D6 in paroxetine treatment of famale patients with bulimia nervosa compared to neurotic female patients) Palčíková, I., Žourková, A., Valentová, D., Juřica, J., Flodrová-Pindurová, E.

8 Acknowledgement This symposium is supported by funding from the EU Marie Curie Research Training Network INTACT (Individually tailored stepped care for women with eating disorders; MRTN-CT ; The conference is part of a preventative programme supported by General Health Insurance Company of the Czech Republic (VZP ČR). We would like to thank local partners: ELI LILLY ČR s.r.o. ZENTIVA člen skupiny sanofi aventis BRISTOL - MYERS SQUIBB spol. s.r.o. VIPHARM SLOVAKIA s.r.o. GRADA Publishing, a.s. Mladá fronta a.s. PORTÁL, s.r.o. Psychiatrické centrum Praha

9th International Eating Disorders and Obesity Conference. PRO YOUTH Symposium Innovations in health services for patients with eating disorders

9th International Eating Disorders and Obesity Conference. PRO YOUTH Symposium Innovations in health services for patients with eating disorders 9th International Eating Disorders and Obesity Conference PRO YOUTH Symposium Innovations in health services for patients with eating disorders Charles University Prague, March 21-23, 2013 ČTVRTEK, 21.

Více

9th International Eating Disorders and Obesity Conference. PRO YOUTH Symposium Innovations in health services for patients with eating disorders

9th International Eating Disorders and Obesity Conference. PRO YOUTH Symposium Innovations in health services for patients with eating disorders 9th International Eating Disorders and Obesity Conference PRO YOUTH Symposium Innovations in health services for patients with eating disorders Charles University Prague, March 21-23, 2013 ČTVRTEK, 21.

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

Praha, března 2009 Prague, March 19 21, 2009

Praha, března 2009 Prague, March 19 21, 2009 Sekce pro poruchy příjmu potravy ČPS ČLS JEP Svépomocná asociace pro psychogenní poruchy příjmu potravy Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha VII. MEZIOBOROVÁ KONFERENCE O PORUCHÁCH PŘÍJMU POTRAVY

Více

Praha, března 2009 Prague, March 19 21, 2009

Praha, března 2009 Prague, March 19 21, 2009 Sekce pro poruchy příjmu potravy ČPS ČLS JEP Svépomocná asociace pro psychogenní poruchy příjmu potravy VII. MEZIOBOROVÁ KONFERENCE O PORUCHÁCH PŘÍJMU POTRAVY A OBEZITĚ s mezinárodní účastí VII. INTERNATIONAL

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Healthy and Free internetový projekt včasné intervence u poruch příjmu potravy

Healthy and Free internetový projekt včasné intervence u poruch příjmu potravy Healthy and Free internetový projekt včasné intervence u poruch příjmu potravy Hanusová, J., Žufníček, J., Štěpánková, T., Papežová, H. Podpořeno grantem z Norska Supported by grant from Norway E-clinic,

Více

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze & Centrum sociálních služeb Praha, odd. Pražské centrum primární prevence Jana Hanusová Markéta Čermáková Tereza Štěpánková

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 55 Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F50.9 - poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F50.9 - poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 11. 2011 60 Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F50.9 - poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních

Více

Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory

Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory pozvánka a program Top Hotel Praha 3. 11. 2015 Společnost pro porty a permanentní katetry SPPK Vás zve na Mezinárodní vědeckou konferenci Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory - Novinky

Více

VZTAH MEZI TĚLESNOU SPOKOJENOSTÍ A KVALITOU ŽIVOTA ČESKÝCH ADOLESCENTŮ

VZTAH MEZI TĚLESNOU SPOKOJENOSTÍ A KVALITOU ŽIVOTA ČESKÝCH ADOLESCENTŮ Left.gif (10785 Midlle.gif (12243 Right.gif (10788 VZTAH MEZI TĚLESNOU SPOKOJENOSTÍ A KVALITOU ŽIVOTA ČESKÝCH ADOLESCENTŮ Relationship Between Body Satisfaction and Quality of Life of the Czech Adolescents

Více

key words: eating disorder, comparison of men and women, symptoms, quality of life

key words: eating disorder, comparison of men and women, symptoms, quality of life Muži vs. ženy s diagnózou porucha příjmu potravy Monika Víchová Psychologický ústav FFMU, Brno info@psychologon.cz Anorexia nervosa and bulimia nervosa are often nicknamed as disease of models. Number

Více

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce Předseda: MUDr. Martin Anders Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc.

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Psychiatrie PRO PRAXI

Psychiatrie PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI Suppl. B 2009 Suppl. B ISBN 978-80-87327-02-9 ročník 10 VII. mezioborová konference o poruchách příjmu potravy a obezitě s mezinárodní účastí VII. International and Interdisciplinary

Více

Výsledky léčby sibutraminem v iniciální šestitýdenní fázi studie SCOUT. MUDr. Igor Karen

Výsledky léčby sibutraminem v iniciální šestitýdenní fázi studie SCOUT. MUDr. Igor Karen Výsledky léčby sibutraminem v iniciální šestitýdenní fázi studie SCOUT MUDr. Igor Karen 1 První výsledky studie SCOUT Všichni lékaři se setkávají ve svých praxích s obézními pacienty Někteří již kardiovaskulární

Více

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM THE ANALYSIS OF OCCUPATIONAL REHABILITATION SERVICES USAGE BY PEOPLE WITH MENTAL HEALTH DISORDERS RŮŽIČKOVÁ Pavlína Abstrakt

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Získejte opět kontrolu nad diabetem 2. typu a zároveň hubněte

Získejte opět kontrolu nad diabetem 2. typu a zároveň hubněte HMOTNOST DIABETES Získejte opět kontrolu nad diabetem 2. typu a zároveň hubněte Přednosti terapie systémem EndoBarrier Máte potíže s regulací hladiny krevního cukru a obtížným snižováním tělesné hmotnosti?

Více

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 2. 2010 3 Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F50.9 - poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních

Více

Časná identifikace a intervence v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže v primární péči

Časná identifikace a intervence v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže v primární péči Časná identifikace a intervence v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže v primární péči Dagmar Schneidrová Ústav zdraví dětí a mládeže Katedra preventivního lékařství 3. LF UK v Praze 40 % respondentů

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Prevence nemocí vyvolaných nadváhou a obezitou prostřednictvím sportu

Prevence nemocí vyvolaných nadváhou a obezitou prostřednictvím sportu Prevence nemocí vyvolaných nadváhou a obezitou prostřednictvím sportu Prezentace závěrů z analytické studie zpracované pro Český olympijský výbor duben 2014 Úvod, cíl prezentace a metodický postup Tento

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D. Publikační činnost: Monografie:

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D. Publikační činnost: Monografie: MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D. Publikační činnost: Monografie: Kastnerová M., Sedláčková, S., Žižková, B. Systém péče o těhotné uživatelky drog, drogově závislé matky a jejich děti. 1. vydání,

Více

Výživa pacientů ve FN Motol. Marieta Baliková Nutriční terapeut

Výživa pacientů ve FN Motol. Marieta Baliková Nutriční terapeut Výživa pacientů ve FN Motol Marieta Baliková Nutriční terapeut Nutriční terapeutky ve FN Motol Oddělení léčebné výživy Stravovací provoz Oddělení léčebné výživy vzniklo v roce 2005 6 nutričních terapeutek

Více

PSYCHIATRIE IV. ročník zimní semestr 2010/2011 Modul IIC-Klinicko patologické základy medicíny

PSYCHIATRIE IV. ročník zimní semestr 2010/2011 Modul IIC-Klinicko patologické základy medicíny IV. ročník zimní semestr 2010/2011 Modul IIC-Klinicko patologické základy medicíny Kurs: Dušnost a bolest na hrudníku (psychiatrie) Zodpovědný pedagog za část psychiatrie: Doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová,

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

WWW.PROYOUTH.EU Papežová, H., Hanusová, J., Přádová, K., Tomanová, J.:

WWW.PROYOUTH.EU Papežová, H., Hanusová, J., Přádová, K., Tomanová, J.: WWW.PROYOUTH.EU Papežová, H., Hanusová, J., Přádová, K., Tomanová, J.: Pro-youth: mezinárodní internetový program zaměřený na prevenci poruch příjmu potravy. Seznámení s programem, první zkušenosti a výsledky

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Základní škola a Střední škola Karla Herforta Josefská 4, Praha 1 Malá Strana Tel.:

Základní škola a Střední škola Karla Herforta Josefská 4, Praha 1 Malá Strana Tel.: Základní škola a Střední škola Karla Herforta Josefská 4, 118 00 Praha 1 Malá Strana Tel.: +420 257 531 250 E-mail: jos4@atlas.cz www.herfort.cz Základní škola a Střední škola Karla Herforta v Josefské

Více

Koloidy v kardioanestezii CON. T. Kotulák Klinika anestezie a resuscitace, IKEM, Praha a 1. LF UK a VFN, Praha

Koloidy v kardioanestezii CON. T. Kotulák Klinika anestezie a resuscitace, IKEM, Praha a 1. LF UK a VFN, Praha Koloidy v kardioanestezii CON T. Kotulák Klinika anestezie a resuscitace, IKEM, Praha a 1. LF UK a VFN, Praha strategie tekutinové terapie cíle tekutinové terapie: udržení adekvátního perfuzního tlaku

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_AJ2 Medical English

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_AJ2 Medical English SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_AJ2 Medical

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Projekt CAMELIA Projekt ALERT Projekt Alert akutní leukemie klinický registr x Web projektu Diskusní klub projektu Management dat Služby IS Help Zpět Analytické nástroje Prohlížeč dat Expertní služby x Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Více

... World Heart Day Czech republic ... Quent s.r.o., Benešovská 24, Praha 10, Tel./Fax: ,

... World Heart Day Czech republic ... Quent s.r.o., Benešovská 24, Praha 10, Tel./Fax: , World Heart Day 2009 Czech republic STEP FOR HEALTHY HEART PROJECT The Czech Society of Cardiology playing the umbrella role in order to emphasize credibility and independence of the event both for participants

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

P R A G U E C H O

P R A G U E C H O PRAGUECHO 2009 PRAGUECHO 2009 VII. pražské mezinárodní setkání o novinkách v echokardiografii, organizované Pracovní skupinou Echokardiografie České kardiologické společnosti a 1. lékařskou fakultou UK,

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY T. Dostálová 1, J. Feberová 2,S. Štípek 3 1 Dětská stomatologická klinika 2.LF UK 2 Ústav lékařské biochemie 1. LF UK 3 Ústav

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Lucie Motlová1,2, Eva Dragomirecká2, Filip Španiel2, Pavla Šelepová2

Lucie Motlová1,2, Eva Dragomirecká2, Filip Španiel2, Pavla Šelepová2 Vliv rodinné psychoedukace u schizofrenie na kvalitu života pacientů a jejich příbuzných Family Psychoeducation in Schizophrenia and Quality of Life in Patients and their Relatives Lucie Motlová1,2, Eva

Více

Rodinná forma kognitivní remediace pro pacientky s mentální anorexí: první zkušenosti

Rodinná forma kognitivní remediace pro pacientky s mentální anorexí: první zkušenosti Originální práce Rodinná forma kognitivní remediace pro pacientky s mentální anorexí: první zkušenosti S. Žuchová, J. Toutonghi, H. Papežová: Rodinná forma kognitivní remediace pro pacientky s mentální

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

MUDr. Milan Cabrnoch. poslanec Evropského parlamentu. 20. října 2005, Kutná Hora

MUDr. Milan Cabrnoch. poslanec Evropského parlamentu. 20. října 2005, Kutná Hora Zdravotní politika MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu 20. října 2005, Kutná Hora 1 motto: zdravotní péče je služba jako každá jiná; má svého zákazníka s jeho očekáváním a svého poskytovatele,

Více

Oddělení applikovaného výzkumu centra neuropsychiatrických studií 2000 2004

Oddělení applikovaného výzkumu centra neuropsychiatrických studií 2000 2004 Oddělení applikovaného výzkumu centra neuropsychiatrických studií 2000 2004 Department of clinical application research, center of neuropsychiatric studies in 2000 2004 Pavel Mohr 1,2,3, Marek Preiss 1,2,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

Vývoj elektronických formulářů pro vyšetření pacientů s poškozením míchy

Vývoj elektronických formulářů pro vyšetření pacientů s poškozením míchy 280 Přehledové články Vývoj elektronických formulářů pro vyšetření pacientů s poškozením míchy MUDr. Jiří Kříž, Ph.D., MUDr. Renata Háková, Mgr. Zuzana Hlinková, Mgr. Barbora Frgalová, MUDr. Veronika Hyšperská,

Více

PROGRAM KONFERENCE. Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav

PROGRAM KONFERENCE. Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav PROGRAM KONFERENCE Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav Středa, 27. listopadu 18.00 20.00 Registrace foyer recepce, Hotel Zámek Vráž 18.00 20.00 Stavba doprovodné

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu

C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu Psychiatrie / P Zkouška Soustavné zapojení do přednáškové a výukové činnosti Zapojení do vědecko-výzkumné činnosti dle zaměření pracoviště Prof. MUDr. Eva Češková, CSc. Prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.

Více

Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice. 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice

Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice. 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice I Inspirace i z konference k f LILAC 2013 aneb Jak nás Alan Carbery namotivoval IVIG 2013: Retrospektivy a perspektivy 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Kamila SYNKOVÁ, Martina POKORNÁ Abstrakt: Práce prezentuje výsledky získané

Více

Mgr. Nikola Brandová. Doléčovací centrum Prevent (Adiktologická poradna Prevent)

Mgr. Nikola Brandová. Doléčovací centrum Prevent (Adiktologická poradna Prevent) Zvládání chutí u abstinujících závislých Mgr. Nikola Brandová Doléčovací centrum Prevent (Adiktologická poradna Prevent) 2013 Teoretická východiska Uvědomění má podíl na zvyšování sebekontroly, poněvadž

Více

* Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital

* Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital Analýza práce setry ve třech státech EU * Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital Renáta Zoubková ARK FN Ostrava, Ústav urgentní medicíny, Lékařská fakulta,

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Projekt UHI Urban Heat Island

Projekt UHI Urban Heat Island Projekt UHI Urban Heat Island Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for counteracting the global Urban Heat Islands phenomenon RULES AND REGUL ATION SET UP (

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více

Přehled základních faktů k tvorbě Národní strategie Zdraví 2020 Pohybová aktivita

Přehled základních faktů k tvorbě Národní strategie Zdraví 2020 Pohybová aktivita Přehled základních faktů k tvorbě Národní strategie Zdraví 2020 Pohybová aktivita Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D. Vedoucí Katedry rekreologie FTK UP v Olomouci Deputy Principal Investigator of HBSC, Czech Republic

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav ošetřovatelství a porodní asistence ZMAPOVÁNÍ EDUKOVANOSTI PACIENTŮ S ANGINOU PECTORIS Z POHLEDU VŠEOBECNÉHO OŠETŘOVATELE Bakalářská práce PAVEL BĚLUNEK

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Možnosti a limity léčby pacientů s poruchami příjmu potravy formou denního stacionáře v České republice a v zahraničí

Možnosti a limity léčby pacientů s poruchami příjmu potravy formou denního stacionáře v České republice a v zahraničí Možnosti a limity léčby pacientů s poruchami příjmu potravy formou denního stacionáře v České republice a v zahraničí Chudobová P. 1,2, Papežová H. 2, Sekot M. 2, Klecanda A. 3 Filozofická fakulta UK,

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Na jeden aspekt problému s dopravou jsme zapomněli. Přestáváme se pohybovat, zapomínáme chodit a jezdit na kole. Zdeněk Hamřík

Na jeden aspekt problému s dopravou jsme zapomněli. Přestáváme se pohybovat, zapomínáme chodit a jezdit na kole. Zdeněk Hamřík Na jeden aspekt problému s dopravou jsme zapomněli. Přestáváme se pohybovat, zapomínáme chodit a jezdit na kole Zdeněk Hamřík Přehled Zdravotní sektor se zajímá o cyklistiku Pohyb a zdraví Epidemie nadváhy

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU PRO-YOUTH

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU PRO-YOUTH WWW.PROYOUTH.EU PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU PRO-YOUTH Dobrý den, dovolte nám představit program PRO-YOUTH. (Zkratka: PRO-YOUTH znamená: Promotion of young people s mental health through technology-enhanced personalization

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) PUBLIKAČNÍ ČINNOST PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) KNIHY, SKRIPTA, KAPITOLA V KNIZE PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014. 256

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA v BRNĚ Lékařská fakulta. Disertační práce

MASARYKOVA UNIVERZITA v BRNĚ Lékařská fakulta. Disertační práce MASARYKOVA UNIVERZITA v BRNĚ Lékařská fakulta Disertační práce Mgr. Alena Mottlová Brno, 2008 MASARYKOVA UNIVERZITA ÚSTAV PREVENTIVNÍHO LÉKAŘSTVÍ Lékařská fakulta Porovnání výživy české a jiné národní/etnické

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 15 Číslo 6, 2004 CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR H. Chládková

Více

Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech

Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech Evidence based přístup v komunální politice a možnosti spolupráce s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Zdeněk Hamřík Vedoucí Katedry

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

Úvod do projektu EUTOPA IP kontext: rozsáhlé mimořádné události cílová skupina: uniformované složky

Úvod do projektu EUTOPA IP kontext: rozsáhlé mimořádné události cílová skupina: uniformované složky Evropská vodítka psychosociální následné péče zaměřené na cílové skupiny implementace Úvod do projektu EUTOPA IP kontext: rozsáhlé mimořádné události cílová skupina: uniformované složky Česká adaptace:

Více

Obesity is a fascinating and destructive thing. It is fascinating in that it is uniquely human or human caused. It doesn t exist in nature.

Obesity is a fascinating and destructive thing. It is fascinating in that it is uniquely human or human caused. It doesn t exist in nature. Lidka Lisá Obesity is a fascinating and destructive thing. It is fascinating in that it is uniquely human or human caused. It doesn t exist in nature. První známkyobezity pravděpodobně při přechodu od

Více

Znovu do školy: jak si vedou děti sólo rodičů?

Znovu do školy: jak si vedou děti sólo rodičů? Znovu do školy: jak si vedou děti sólo rodičů? Tisková konference 4. září 2015 APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Jak si vedou děti sólo rodičů? Výzkum opakovaně zjišťuje rozdíly mezi dětmi z úplných

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

BOLEST PACIENTA S CHRONICKOU RÁNOU

BOLEST PACIENTA S CHRONICKOU RÁNOU BOLEST PACIENTA S CHRONICKOU RÁNOU THE PAIN OF THE PATIENT WITH CHRONIC WOUND JITKA FRICOVÁ, MARKÉTA KOUTNÁ Univerzita Karlova, 1. lékaøská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika anesteziologie,

Více

Program konference Profesionalita v ošetřovatelství II. 21. 5. 2015 Olomouc

Program konference Profesionalita v ošetřovatelství II. 21. 5. 2015 Olomouc Program konference Profesionalita v ošetřovatelství II 21. 5. 2015 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd Ústav ošetřovatelství Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více