2nd INTACT Symposium Innovations in health services for patients with eating disorders & VIII. International Eating Disorders and Obesity Conference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2nd INTACT Symposium Innovations in health services for patients with eating disorders & VIII. International Eating Disorders and Obesity Conference"

Transkript

1 2nd INTACT Symposium Innovations in health services for patients with eating disorders & VIII. International Eating Disorders and Obesity Conference Psychiatric Clinic of the 1 st Faculty of Medicine at Charles University and General University Hospital Prague March 3-5, 2011 ČTVRTEK, 3. března THURSDAY, March Lunch INTACT (at the hotel Novotel) Registrace/ registration (Vondráčkova síň, Psychiatrická klinika / Vondráček Hall, Psychiatric Clinic) Uvítací a zahajovací ceremoniál (Vondráčkova síň, Psychiatrická klinika) Welcome & Opening Ceremony (Vondráček Hall, Psychiatric Clinic) Ulrike Schmidt A Decade of ihealth: Chasing Technology and Challenges of Dissemination (Desetiletí ihealth: Honba za technologiemi a náročné úkoly v oblasti šíření informací ) Bulik, C Přestávka / Coffee break Tony Lam Panel 1 Internet-based guided self-help for overweight and obese patients with Binge-Eating Disorder: A multi-center, randomized controlled trial ( INTERBED ) (Řízená svépomoc prostřednictvím internetu pro pacienty s nadváhou a pro obézní pacienty s poruchou přejídání: Multicentrické, randomizované, kontrolované klinické hodnocení ( INTERBED )) de Zwaan, M. & Hilbert, A. Adherence in online guided self-help treatment for bulimia nervosa and binge eating disorder (Dodržování zásad při on-line svépomocné léčbě mentální bulimie a poruch přejídání) Carrard, I., Crépin, C., Rouget, P., Van der Linden, M., Golay, A., Lam, T. Do attentional biases predict binge eating symptomatology after an on-line treatment? (Mohou předsudky ohledně pozornosti a péče předpovídat symptomatologii poruchy přejídání po on-line léčbě?) Crépin, C., Carrard, I., Billieux, J., Lam, T., Van der Linden, M., Golay, A. Novel endocrine factors regulating energy homeostatis in patients with anorexia nervosa (Nové endokrinní faktory regulující energetickou homeostázi u pacientů s mentální anorexií) Haluzik, M. Neuropsychology in anorexia nervosa: Decision making, set shifting and central coherence in currently ill and recovered women (Neuropsychologie při mentální anorexii: Rozhodování, distribuce pozornosti a přesouvání pozornosti a centrální koherence u právě nemocných a uzdravených žen) Danner, U.N., Sanders, N., Smeets, P.A.M., van Meer, F., van Elburg, A.A., & Adan, R Prezentace posterů a recepce (Denní stacionář) Poster Session and Reception (Day care for children and adolescents)

2 PÁTEK, 4. března FRIDAY, March Ferenc Tury Panel 2 The therapist as (con)founding factor in the treatment of eating disorders: Do we need new wine or new bottles? (Terapeut jakožto jeden ze základních faktorů v léčbě poruch příjmu potravy: Potřebujeme nové víno nebo nové láhve?) Vandereycken, W. Enhancing Sustainability of Treatment Effects in Eating Disorders: Efficacy and Sufficiency (Zvýšení trvanlivosti účinků léčby poruch příjmu potravy: Účinnost a trvanlivost) Moessner, M. & Bauer, S. The pattern of symptom change during inpatient treatment of AN-Patients: Need for individualisation. (Vzorec změny symptomů v průběhu nemocniční léčby anorektických pacientů: Potřeba individuálního přístupu.) Zuchova, S., Zimmer, B. et al. Preparing patients for inpatient treatment: evaluation of an online pre-treatment counseling program. (Příprava pacientů na nemocniční léčbu: zhodnocení onlinového předléčebného poradenského programu.) Zimmer, B., Dogs, C. & Kordy, H Přestávka / Coffee break Paulo Machado Oběd / Lunch Francois Lang Panel 3 Ecological Momentary Assessment: Momentary Measurement of Psychopathology and Relevance for Treatment (Metoda Ecological Momentary Assessment: Měření psychopatologie a relevantnosti léčby v daný okamžik) Wonderlich, S. Temporal courses of ED risk factors prior to the onset of ED symptoms (Časový průběh rizikových faktorů poruch příjmu potravy před nástupem symptomů těchto poruch) Fassnacht, D., Moessner, M., Szabo, L. & Machado, P. Risk factors for development of ED: contributing factors and their temporal patterns in a French student population (Rizikové faktory pro rozvoj poruchy příjmu potravy: přispívající faktory a jejich časové vzorce u francouzské studentské populace) Szabo, L. & Lang, F. Experimental examination of the exposure to pro-eating disorders and pro-recovery website contents (Experimentální zkouška expozice poruchám příjmu potravy a obsah webových stránek týkajících se rekonvalescence) Theis, F. & Wolf, M. Panel 4 A The Role of Statistics in Eating Disorder Research: The Times They are A-Changin (Postavení statistiky ve výzkumu poruch příjmu potravy: Časy se mění) Crosby, R. Understanding Worry in ED: Process and Content Characteristics (Pochopení úzkosti při poruchách přijmu potravy: typické znaky týkající se postupu a obsahu) Sternheim, L., Startup, H. & Schmidt, U. Trait focused internet-based prevention of common mental health problems in university students (Charakter cílené internetové prevence běžných mentálních zdravotních problémů u univerzitních studentů) Musiat, P., Treasure, J., Tylee, A., Conrod, P., Williams, C. & Schmidt, U. Treatment Outcomes in Bariatric Surgery: the Role of Eating Behaviors and Eating Symptomatology (Výsledky léčby v oblasti bariatrické chirurgie: role jídelních zvyklostí a související symptomatologie ) Conceição, E. & Machado, P. Meta-analyses reveal that BDNF serum plasma levels, but not the BDNF Val66Met variant, are associated with AN (Pomocí metaanalýz bylo zjištěno, že s mentální anorexií souvisejí sérové hladiny BDNF, kromě Val66Met polymorfismu v genu BDNF) Brandys, M., Kas, M., van Elburg, A. et al Libuše Stárková Panel 4 B (v češtině / Czech) v budově děkanátu (at Deanery) Temperament a charakter u pacientok s mentálnou anorexiou neodpovedajúcich na štandardnú terapiu (Disposition and Character of Patients with Anorexia Nervosa Not Responding to the Standard Therapy ) Paulinyova, M., Hradečná, Z., Tiňová, M. & Škodáček, I. Syndrom Prader-Willi : porucha příjmu potravy na genetickém podkladě (Prader-Willi Syndrome: Eating Disorder on a Gene Basis) Nesrstová, M. & Marinov, Z.

3 Výsledky průzkumu jídelních zvyklostí školních dětí preventivního programu Žij zdravě Všeobecné zdravotní pojišťovny (Outcomes of the Research of Eating Behaviours of School Children in the Healthy Life Prevention Program launched by the General Health Insurance Company ) Marinov, Z., Vondruška, D. & Chloubová, J Jak spolu souvisí bariatrická chirurgie a poruchy příjmu potravy? (What Is the Link between Bariatric Surgery and Eating Disorder?) Stárková, L. Komorbidita ADHD, neurastenie a psychogenní zvracení (Comorbidity of ADHD and Eating Disorder) Uhlíková P Přestávka / Coffee break Frantisek David Krch Panel 5 (v češtině / Czech) Multi Family Therapy 6 let zkušeností v léčbě poruch příjmu potravy (Multi Family Therapy 6-Year Experience in the Treatment of Eating Disorders) Tomanová, J., Papežová, H., Mehl, A. Muzikoterapie v léčbě poruch příjmu potravy v pedopsychiatrii (Music Therapy in the Treatment of Eating Disorders in Paedopsychiatry) Stejskalová, M., Následná péče a skupinový program pro rodinné příslušníky a blízké osoby pacientů s PPP (Follow-up care and group programme for family members and close persons of patients with eating disorders) Krch, F.D. Poruchy příjmu potravy a sociální sítě (Eating disorders and social networks) Kulhánek, J. Poruchy příjmu potravy a komorbidní trauma. Nové poznatky a terapeutická doporučení. (Eating Disorders and Comorbid Trauma. New findings and Treatment Recommendations.) Papežová, H Koncert v kostele v kostele sv. Kateřiny / Concert in the Church of St. Catherine

4 SOBOTA, 5. března SATURDAY, March Roger Adan Panel 6 Evaluation of single and multiple family therapy for adolescent anorexia nervosa (Vyhodnocení jednotlivé a vícenásobné rodinné terapie u mentální anorexie adolescentů) Eisler, I. Extending the Reach of Treatment Providers: Experiences with an Online Maintenance Support Program (Zvýšení dosažitelnosti poskytovatelů léčby: Zkušenosti s on-line podpůrným programem) Güleç, H., Bauer, S., Moessner, M., Mezei, A., Kohls, E. & Túry, F. Therapist-guided chat-sessions for primary caregivers of patients with an eating disorder: First experiences and results of our pilot study (Terapeuty řízené on-line diskuse pro primární poskytovatele péče pacientům s poruchami příjmu potravy: První zkušenosti a výsledky naší pilotní studie) Mehl, A., Papezova, H. & Tomanova, J. Is there a relationship between depression, food preference and insulin resistence? (Existuje vztah mezi depresí, preferencí určitých druhů potravin a inzulínovou rezistencí?) Brunerová, L., Potočková, J., Horáček, J. & Anděl, M Workshop 6 A and B (v češtině / Czech) Dlouhá I. Příjem pacientů na Jednotku pro léčbu poruch příjmu potravy, opakované hospitalizace Pro sociální pracovníky (Myslivečkův sál) (Admission of Patients to the Eating Disorders Treatment Unit, repeated hospitalizations For social workers (Mysliveček Hall).) Bartová, K. & Šimůnková, H. Režim na specializovaném lůžkovém oddělení pro poruchy příjmu potravy. Pro specializované sestry (Denní stacionář pro adolescenty) (Regime in the Specialized Inpatient Ward for Patients with Eating Disorders. For specialized nurses (Day care for adolescents)) Workshop 6 C and D (v češtině / Czech) Uhlíková P. Role učitele v prevenci, diagnostice a léčbě poruch příjmu potravy. Pro učitele (Myslivečkův sál).presentation of PRO-YOUTH Program (The role of teacher in prevention, diagnostic and treatment of eating disorder.) For teachers (Mysliveček Hall) Dušková, H. Kinezioterapie při léčbě poruch příjmu potravy (Denní stacionář pro adolescenty) (Kineziotherapy in the treatment of eating disorders) (Day care for adolescents) Přestávka / Coffee break Janet Treasure Panel 7 New Technologies in Guided Self-help for Bulimia nervosa: 1.5 years of follow-up of a RCT (Nové technologie v řízené svépomoci při mentální bulimii: sledování v délce 1,5 roku u randomizovaného kontrolovaného klinického hodnocení) Karwautz, A. & Wagner, G. The internet-delivered eating disorder prevention program YoungEs[s]prit: Results from the 2-year interim analysis (Program prevence poruch příjmů potravy YoungEs[s]prit poskytovaný prostřednictvím internetu. Výsledky z dvouleté předběžné analýzy ) Lindenberg, K., Bauer, S., Moessner, M., Fernandez, S., Theis, F. & Kordy, H. PRO-YOUTH: A European initiative for eating disorder prevention (PRO-YOUTH: Evropská iniciativa zaměřená na prevenci poruch příjmu potravy) Bauer, S., Moessner, M., Özer, F., Lindenberg, K. & Kordy, H Workshop 7A (v češtině / Czech) Štěpánková T. & Spurná I. Poruchy příjmu potravy a mateřství (Myslivečkův sál)

5 (Eating Disorders and Motherhood (Mysliveček Hall) Workshop 7B (v češtině / Czech) Pelková, L. Možné využití katatymně-imaginativní psychoterapie v léčbě poruch příjmu potravy (Denní stacionář pro adolescenty) (Potential Use of Katatym Imaginative Psychotherapy in the Treatment of Eating Disorders) (Day Care for Adolescents ) Hans Kordy Eating Disorders Research: The Past Thirty Years and the Next Ten Years (Výzkum poruch příjmu potravy: Uplynulých třicet let a následujících deset let) Mitchell, J Oběd / Lunch Závěrečný ceremoniál, Univerzitní sál, Velká Aula Karolina Closing Ceremony, University Hall Večeře INTACT/ Conference dinner INTACT

6 POSTERY / POSTER Presentations 1 Food craving: A strong multidimensional psychological trait in bulimic eating disorders (Neodolatelná touha po jídle: Silný multidimesionální psychologický rys u bulimických poruch příjmu potravy) Koskina, A. van den Eynde, F., Kenyon, M., Campbell, I., Schmidt, U. 2 Quality of screening tools for eating disorders among French schoolchildren (Kvalita screeningových nástrojů pro zjišťování poruch příjmu potravy mezi francouzskými školáky) Billard, S. & Lang, F. 3 Body Dissatisfaction and Dysfunctional Eating in Portuguese Children: The role of BMI (Neuspokojování tělesných potřeb a nevhodné stravování u portugalských dětí: Úloha BMI) Silva, C., Fassnacht, D.B., Martins, C., & Machado, P. 4 Promoting Healthy Behaviors in Children via SMS (Propagace zdravých stravovacích návyků u dětí prostřednictvím SMS) Ali, K., Fassnacht, D.B., Silva, C., Gonçalves, S., Machado, P. 5 Antecedent life events in the development of anorexia nervosa: A case control study (Jakou roli hrají předchozí životní události při vzniku a rozvoji mentální anorexie: případová kontrolní studie) Machado, B.C., Gonçalves, S., Martins, C. & Machado, P. 6 Antecedent life events in the development of bulimia nervosa (Jakou roli hrají předchozí životní události při vzniku a rozvoji mentální bulimie) Gonçalves, S., Machado, B.C., Martins, C. & Machado, P. 7 Therapy process and adaptations in eclectic treatment of eating disorders: What therapists think they do? (Proces terapie a adaptace při různorodé léčbě poruch příjmu potravy: Co si terapeuti myslí, že dělají?) Kohls, E., Güleç, H. & Túry, F. 8 Obesity Disordered Eating Questionnaire: a self-report measure for dysfunctional eating in obese patients undergoing bariatric surgery (Dotazník týkající se obezity jako poruchy příjmu potravy: samostatně vykazované měření nevhodného stravování u obézních pacientů podstupujících bariatrický chirurgický zákrok ) Conceição, E. & Machado, P. 9 Long-term follow-up assessment in bariatric surgery: maladaptive eating behaviors and outcomes (Vyhodnocení dlouhodobého sledování v bariatrické chirurgii: obtížně změnitelné stravovací návyky a výsledky) Conceição E., Venâncio, C.,Vaz, A. & Machado, P. 10 Actúa: An Internet based aftercare program for patients with eating disorders (Actúa: Internetový program následné péče o pacienty s poruchami příjmu potravy) Sánchez, M., Moessner, M., Gülec, H. & Bauer, S. 11 Experiences with Chat Communication in Maintenance Treatment for Patients with Bulimic Symptomatology (Zkušenosti s on-line komunikací při udržovací léčbě pacientů s bulimickou symptomatologií) Mezei, A., Güleç, H., Moessner, M., Kohls, E., Túry, F. 12 Promotion and recruitment strategies for Internet-based ED Prevention Programs (Propagační a náborové strategie pro internetové preventivní programy zaměřené na poruchy příjmu potravy) Núñez-Navarro, A., Ramos, I., Fernández, S. & Machado P. 13 The challenges faced on the implementation of an internet-based program for the prevention of eating disorders in France (Problémy při realizaci internetového programu prevence poruch příjmu potravy ve Francii) Ramos, I. & Lang, F. 14 Attitudes towards Help Seeking in Spanish College Students (Postoje k vyhledávání pomoci u španělských univerzitních studentů) Fernández, S. & Núñez-Navarro, A. 15 Muscle dysmorphia, eating disorders and exercise dependence among Hungarian male bodybuilders (Svalová dysmorfie, poruchy příjmu potravy a závislost na cvičení u maďarských kulturistů) Babusa, B. & Túry, F.

7 16 Guided self help CBT treatment for bulimic disorders: end of treatment and 6 months follow up data (Řízená svépomoc při kognitivní behaviorální terapii bulimických poruch příjmu potravy: údaje z doby ukončení léčby a z šestiměsíčního následného sledování) Vaz, A., Conceição, E. & Machado, P. 17 Do Plasma Levels of Leptin and Ghrelin Predict Outcome in Patients with Anorexia Nervosa (Lze z plazmatické hladiny leptinu a ghrelinu předpovědět výsledek u pacientů s mentální anorexií) Bulant, J., van Elburg, A.A., Papežová, H., Adan, R.A.H. 18 Functional MRI during cognitive processing of food stimuli in chronically ill and recovered women with Anorexia Nervosa (Funkční zobrazování pomocí MR během kognitivního zpracování potravinových stimulů u chronicky nemocných a uzdravených žen s mentální anorexií) Sanders, N., Smeets, P., Danner, U., van Elburg, A., Hoek, H. & Adan, R. 19 Epigenetic measurements in a longitudinal process-outcome study in anorexia nervosa. (Epigenetická měření v dlouhodobé studii mentální anorexie zaměřené na průběh a výsledky) Pjetri, E., Mill, J., Woerwag-Mehta, S., Koskina, A., Van den Eynde, F., Collier, D., Campbell, I. & Schmidt, U. 20 Arteterapeutická skupina pro klientky s poruchou příjmu potravy (Artetherapeutic group for female clients with eating disorders) Kubešová, J. 21 Syndrom týrané rodiny dítětem v dětské obezitologické ambulanci (The Syndrome of a Family Mistreated by a Child in the Outpatient Department of Child Obesitology) Marinov, Z. Nesrstová, M, Baraniková, Z: 22 Hodnotenie liečby pacientov s PPP počas štvorročného obdobia rozšíreného terapeutického programu na špecializovanom oddelení pre PPP a adolescentnom oddelení pri PK LF UK a UN Bratislava (Evaluation of the Treatment of Patients with Eating Disorders during the 4-Year Period of Extended Therapeutic Program at the Specialized Eating Disorders Department and Adolescent Department of PC of Medical Faculty of Komensky University and Teaching Hospital Bratislava) Horváthová, V., Havlíčková, E. 23 Fetuin A as a parameter of nutrition in anorexia nervosa (Fetuin A jako parametr výživy u mentální anorexie) Sulek, S., Kalousová, M., Koutek, J., Hrdlička, M., Beláček, J., Bayer, M., Kabíček, P. 24 Psychopatologie u pacientů s třetím stupněm obezity (Psychopathology in Patients with a Third-Grade Obesity) Kravarová, E., Slabá, S. 25 Role of dehydroepiandrosterone and cortisol in nociceptive sensitivity to thermal pain in anorexia nervosa (Role dehydroepiandrosteronu a kortizolu při nocicentivní tepelné bolesti u mentální anorexie) Yamamotová, A., Kmoch, V., Papežová, H. 26 Body and Brain. Pathologic body perception and BDNF polymorphism in patients with eating disorders (Tělo a mozek. Patologické vnímání svého těla a polymorfismus BDNF u pacientu s poruchami příjmu potravy) Šlachtová, L, Martasková, D, Martásek, P, Yamamotová, A., Papežová, H 27 Arteterapie sebereflexe prostřednictvím výtvarného projevu (Artetherapy Self Reflection through Art) Dvořáková, I. 28 Aktivita CYP2D6 při léčbě mentální bulimie paroxetinem ve srovnání s neurotickými pacientkami (Activity of CYP2D6 in paroxetine treatment of famale patients with bulimia nervosa compared to neurotic female patients) Palčíková, I., Žourková, A., Valentová, D., Juřica, J., Flodrová-Pindurová, E.

8 Acknowledgement This symposium is supported by funding from the EU Marie Curie Research Training Network INTACT (Individually tailored stepped care for women with eating disorders; MRTN-CT ; The conference is part of a preventative programme supported by General Health Insurance Company of the Czech Republic (VZP ČR). We would like to thank local partners: ELI LILLY ČR s.r.o. ZENTIVA člen skupiny sanofi aventis BRISTOL - MYERS SQUIBB spol. s.r.o. VIPHARM SLOVAKIA s.r.o. GRADA Publishing, a.s. Mladá fronta a.s. PORTÁL, s.r.o. Psychiatrické centrum Praha

9th International Eating Disorders and Obesity Conference. PRO YOUTH Symposium Innovations in health services for patients with eating disorders

9th International Eating Disorders and Obesity Conference. PRO YOUTH Symposium Innovations in health services for patients with eating disorders 9th International Eating Disorders and Obesity Conference PRO YOUTH Symposium Innovations in health services for patients with eating disorders Charles University Prague, March 21-23, 2013 ČTVRTEK, 21.

Více

9th International Eating Disorders and Obesity Conference. PRO YOUTH Symposium Innovations in health services for patients with eating disorders

9th International Eating Disorders and Obesity Conference. PRO YOUTH Symposium Innovations in health services for patients with eating disorders 9th International Eating Disorders and Obesity Conference PRO YOUTH Symposium Innovations in health services for patients with eating disorders Charles University Prague, March 21-23, 2013 ČTVRTEK, 21.

Více

key words: eating disorder, comparison of men and women, symptoms, quality of life

key words: eating disorder, comparison of men and women, symptoms, quality of life Muži vs. ženy s diagnózou porucha příjmu potravy Monika Víchová Psychologický ústav FFMU, Brno info@psychologon.cz Anorexia nervosa and bulimia nervosa are often nicknamed as disease of models. Number

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze & Centrum sociálních služeb Praha, odd. Pražské centrum primární prevence Jana Hanusová Markéta Čermáková Tereza Štěpánková

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Psychiatrie PRO PRAXI

Psychiatrie PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI Suppl. B 2009 Suppl. B ISBN 978-80-87327-02-9 ročník 10 VII. mezioborová konference o poruchách příjmu potravy a obezitě s mezinárodní účastí VII. International and Interdisciplinary

Více

Získejte opět kontrolu nad diabetem 2. typu a zároveň hubněte

Získejte opět kontrolu nad diabetem 2. typu a zároveň hubněte HMOTNOST DIABETES Získejte opět kontrolu nad diabetem 2. typu a zároveň hubněte Přednosti terapie systémem EndoBarrier Máte potíže s regulací hladiny krevního cukru a obtížným snižováním tělesné hmotnosti?

Více

WWW.PROYOUTH.EU Papežová, H., Hanusová, J., Přádová, K., Tomanová, J.:

WWW.PROYOUTH.EU Papežová, H., Hanusová, J., Přádová, K., Tomanová, J.: WWW.PROYOUTH.EU Papežová, H., Hanusová, J., Přádová, K., Tomanová, J.: Pro-youth: mezinárodní internetový program zaměřený na prevenci poruch příjmu potravy. Seznámení s programem, první zkušenosti a výsledky

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU Souhrn ESA Publication Course 2011 - Visegrád Jak publikovat v zahraničních odborných časopisech

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU PRO-YOUTH

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU PRO-YOUTH WWW.PROYOUTH.EU PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU PRO-YOUTH Dobrý den, dovolte nám představit program PRO-YOUTH. (Zkratka: PRO-YOUTH znamená: Promotion of young people s mental health through technology-enhanced personalization

Více

Možnosti a limity léčby pacientů s poruchami příjmu potravy formou denního stacionáře v České republice a v zahraničí

Možnosti a limity léčby pacientů s poruchami příjmu potravy formou denního stacionáře v České republice a v zahraničí Možnosti a limity léčby pacientů s poruchami příjmu potravy formou denního stacionáře v České republice a v zahraničí Chudobová P. 1,2, Papežová H. 2, Sekot M. 2, Klecanda A. 3 Filozofická fakulta UK,

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

XIV. Opařanské dny. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

XIV. Opařanské dny. Dětská psychiatrická léčebna Opařany XIV. Opařanské dny Dětská psychiatrická léčebna 21. 9. - 22. 9. 2007 Dětská psychiatrická léčebna ve spolupráci se Subsekcí dětské a dorostové psychiatrie ČLS J. E. Purkyně pořádají celostátní odbornou

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

Poruchy autistického spektra. Kateřina Thorová, APLA Poslanecká sněmovna 5.5. 2015

Poruchy autistického spektra. Kateřina Thorová, APLA Poslanecká sněmovna 5.5. 2015 Poruchy autistického spektra Kateřina Thorová, APLA Poslanecká sněmovna 5.5. 2015 Osnova přednášky Co je to autismus, jeho příčiny a četnost výskytu. Deficity a znevýhodnění vyplývající z autismu. Videa.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY T. Dostálová 1, J. Feberová 2,S. Štípek 3 1 Dětská stomatologická klinika 2.LF UK 2 Ústav lékařské biochemie 1. LF UK 3 Ústav

Více

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu zdroj obrázku: dream-wallpaper.com Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu Ondřej Špaček 3. 9. 2014 SPORT!!! Reprezentace, prestiž a propagace Stimul regionálního rozvoje Sport pro

Více

Mendelův odkaz: 150 let génia genetiky (lékařská genetika od Mendela až po současnost)

Mendelův odkaz: 150 let génia genetiky (lékařská genetika od Mendela až po současnost) Společnost lékařské genetiky ČLS JEP Oddělení lékařské genetiky FN Brno Mendelovo muzeum Masarykovy University Brno Mendelův odkaz: 150 let génia genetiky (lékařská genetika od Mendela až po současnost)

Více

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Projekt EUTOPA-IP PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Konference Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek 20.10.2010 Projekt EUTOPA-IP: Evropská

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním

Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním Anna Blabolová, Lucie Bankovská Motlová, Eva Dragomirecká Psychiatrické centrum Praha XXXI. Konference sociální psychiatrie

Více

Poruchy spánku na ICU

Poruchy spánku na ICU Poruchy spánku na ICU Vladimír Černý Centrum pro výzkum a vývoj Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Znovu do školy: jak si vedou děti sólo rodičů?

Znovu do školy: jak si vedou děti sólo rodičů? Znovu do školy: jak si vedou děti sólo rodičů? Tisková konference 4. září 2015 APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Jak si vedou děti sólo rodičů? Výzkum opakovaně zjišťuje rozdíly mezi dětmi z úplných

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

4 Psychiatrická rehabilitace a komunitní péče o duševně nemocné

4 Psychiatrická rehabilitace a komunitní péče o duševně nemocné 4 Psychiatrická rehabilitace a komunitní péče o duševně nemocné Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné MUDr. Ondřej Pěč -

Více

Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech

Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech Evidence based přístup v komunální politice a možnosti spolupráce s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Zdeněk Hamřík Vedoucí Katedry

Více

20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ

20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ XVII. Opařanské dny Dětská psychiatrická nemocnice 20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ Dětská psychiatrická nemocnice ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie ČLS J. E. Purkyně

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Jak vypadá a kam směřuje zdravotnictví ve velké Británii. Prof. R. Hanka

Jak vypadá a kam směřuje zdravotnictví ve velké Británii. Prof. R. Hanka Jak vypadá a kam směřuje zdravotnictví ve velké Británii Prof. R. Hanka Historie NHS (1948 57) National Health Service založena 1948 Obvodní lékař - vstupní brána do NHS Cíl healthcare free at the point

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

CURRENT APPROACH TO THE TREATMENT OF MOVEMENT DISORDERS

CURRENT APPROACH TO THE TREATMENT OF MOVEMENT DISORDERS Univerzita Palackého v Olomouci Sekce extrapyramidových onemocnění České neurologické společnosti a Česká lékařská komora pořádají MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM CURRENT APPROACH TO THE TREATMENT OF MOVEMENT DISORDERS

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi XXII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hradec Králové 24. 25. 10. 2014 Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi Varia Budova A univerzitního kampusu Na Soutoku aula objektu

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu Průběhové budoucí časy Význam anglického slovosledu Říjen 2012 Základní skladebná dvojice 1 Věta je v angličtině tvořena minimálně dvěma členy. Základní skladebná dvojice 2 Věta je v angličtině tvořena

Více

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT JAKUB CHOVANEC - IDG KONFERENCE 3.6.2015 KDO JSME #1 v poskytování datové analytiky a služeb v oblasti Business Analytics a Business Intelligence 39 let na trhu 16

Více

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 32011 www.solen.cz ISSN 1213-0508 Ročník 12. Reprint Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému

Více

Jubilejní MENDEL FORUM 2015

Jubilejní MENDEL FORUM 2015 Jubilejní MENDEL FORUM 2015 150 let od zveřejnění Mendelova objevu ve formě přednášky v Brně 50 let kontinuální činnosti Mendeliana Moravského zemského muzea CENTRUM MENDELIANUM 1 Mendelův rok 2015 Rok

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Imagine you could save one life by writing an article Would you do that? Představte si, že napsáním článku byste mohli zachránit sto životů. Udělali

Více

Poruchy spánku u pacientů v intenzivní péči...

Poruchy spánku u pacientů v intenzivní péči... Poruchy spánku u pacientů v intenzivní péči... Vladimír Černý Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně, Masarykova nemocnice Ústí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Studijní návštěva 2013-2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Studijní návštěva 2013-2014 Jméno účastníka: Název školy/instituce: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Studijní návštěva 2013-2014 Dana Kapitulčinová Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze Výzkumný pracovník Funkce: Adresa

Více

ODYSSEA Mezinárodní institut KBT

ODYSSEA Mezinárodní institut KBT ODYSSEA Mezinárodní institut KBT Základní informace o výcviku Název výcviku: Výcvik je určen: Výcvik v kognitivně behaviorální terapii zdravotnickým pracovníkům (zdravotním sestrám, lékařům, psychologům,

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku FP7-Infrastructures Inforum 2010, 27. 5. 2010, Daniela Tkačíková Projekt OpenAIRE CÍL: Vybudování infrastruktury a podpory pro otevřený přístup

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Česká lékařská komora

Univerzita Palackého v Olomouci Česká lékařská komora Univerzita Palackého v Olomouci Česká lékařská komora Pod záštitou těchto odborných společností Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská spoločnosť pre klinickú neurofyziológiu

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

Abstrakta. X. Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě X. International Eating Disorders and Obesity Conference

Abstrakta. X. Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě X. International Eating Disorders and Obesity Conference X. Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě X. International Eating Disorders and Obesity Conference 2015 26. 28. 3. 2015, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Více

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Metodika a přístup v AML, založený na hodnocení vlastních rizik Praha 17.9.2013 JUDr. Petr Barák, Vedoucí operačních rizik, Air Bank a.s.

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Jarmila Potomková. Dětská klinika LF UP a FN Olomouc. kaře e FN Olomouc. Informační centrum LF UP a FN Olomouc

Jarmila Potomková. Dětská klinika LF UP a FN Olomouc. kaře e FN Olomouc. Informační centrum LF UP a FN Olomouc Zdroje biomedicínských informací a vyhledávání důkazů Jarmila Potomková Informační centrum LF UP a FN Olomouc Vladimír Mihál Dětská klinika LF UP a FN Olomouc Seminář pro lékal kaře e FN Olomouc 1 Evidence-Based

Více

PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE THE MINING CULTURAL LANDSCAPE KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE. The National Technical Museum in Prague www.ntm.

PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE THE MINING CULTURAL LANDSCAPE KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE. The National Technical Museum in Prague www.ntm. PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HORNICKÁ KULTURNÍ KRAJINA KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE K NOMINACI NA SEZNAM SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO Národní technické muzeum v Praze www.ntm.cz PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL

Více

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Klinika dětí a dorostu a Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK a FNKV Honzík ve věku 11,5 let 128 kg, 184 cm, BMI 37,8

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Soutěžní kategorie C: Nejlepší informační kampaň zaměřená na hospodaření s energií. Plán kampaně

Soutěžní kategorie C: Nejlepší informační kampaň zaměřená na hospodaření s energií. Plán kampaně Soutěžní kategorie C: Nejlepší informační kampaň zaměřená na hospodaření s energií Plán kampaně Název kampaně: Ekologové Podrobné údaje o soutěžících a škole: Mgr. Lenka Kučerová, 7.B Základní škola Kladno,

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Systémové (ne)uspořádání první pomoci v ČR

Systémové (ne)uspořádání první pomoci v ČR Systémové (ne)uspořádání první pomoci v ČR Marek Uhlíř Evropský model - "Duty to act" Chrání zájem státu na zdravotním stavu obyvatelstva Ukládá povinnost konat v případě ohrožení jiné osoby Vymahatelné

Více

DLOUHODOBÁ PÉČE O NESOBĚSTAČNÉ SENIORY A KVALITA ŽIVOTA JEJICH PEČUJÍCÍCH LONG-TERM CARE OF DEPENDENT ELDERLY AND QUALITY OF LIFE THEIR CARERS

DLOUHODOBÁ PÉČE O NESOBĚSTAČNÉ SENIORY A KVALITA ŽIVOTA JEJICH PEČUJÍCÍCH LONG-TERM CARE OF DEPENDENT ELDERLY AND QUALITY OF LIFE THEIR CARERS DLOUHODOBÁ PÉČE O NESOBĚSTAČNÉ SENIORY A KVALITA ŽIVOTA JEJICH PEČUJÍCÍCH LONG-TERM CARE OF DEPENDENT ELDERLY AND QUALITY OF LIFE THEIR CARERS Marie Macková Abstract: This article focuses on the issue

Více