2nd INTACT Symposium Innovations in health services for patients with eating disorders & VIII. International Eating Disorders and Obesity Conference

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2nd INTACT Symposium Innovations in health services for patients with eating disorders & VIII. International Eating Disorders and Obesity Conference"

Transkript

1 2nd INTACT Symposium Innovations in health services for patients with eating disorders & VIII. International Eating Disorders and Obesity Conference Psychiatric Clinic of the 1 st Faculty of Medicine at Charles University and General University Hospital Prague March 3-5, 2011 ČTVRTEK, 3. března THURSDAY, March Lunch INTACT (at the hotel Novotel) Registrace/ registration (Vondráčkova síň, Psychiatrická klinika / Vondráček Hall, Psychiatric Clinic) Uvítací a zahajovací ceremoniál (Vondráčkova síň, Psychiatrická klinika) Welcome & Opening Ceremony (Vondráček Hall, Psychiatric Clinic) Ulrike Schmidt A Decade of ihealth: Chasing Technology and Challenges of Dissemination (Desetiletí ihealth: Honba za technologiemi a náročné úkoly v oblasti šíření informací ) Bulik, C Přestávka / Coffee break Tony Lam Panel 1 Internet-based guided self-help for overweight and obese patients with Binge-Eating Disorder: A multi-center, randomized controlled trial ( INTERBED ) (Řízená svépomoc prostřednictvím internetu pro pacienty s nadváhou a pro obézní pacienty s poruchou přejídání: Multicentrické, randomizované, kontrolované klinické hodnocení ( INTERBED )) de Zwaan, M. & Hilbert, A. Adherence in online guided self-help treatment for bulimia nervosa and binge eating disorder (Dodržování zásad při on-line svépomocné léčbě mentální bulimie a poruch přejídání) Carrard, I., Crépin, C., Rouget, P., Van der Linden, M., Golay, A., Lam, T. Do attentional biases predict binge eating symptomatology after an on-line treatment? (Mohou předsudky ohledně pozornosti a péče předpovídat symptomatologii poruchy přejídání po on-line léčbě?) Crépin, C., Carrard, I., Billieux, J., Lam, T., Van der Linden, M., Golay, A. Novel endocrine factors regulating energy homeostatis in patients with anorexia nervosa (Nové endokrinní faktory regulující energetickou homeostázi u pacientů s mentální anorexií) Haluzik, M. Neuropsychology in anorexia nervosa: Decision making, set shifting and central coherence in currently ill and recovered women (Neuropsychologie při mentální anorexii: Rozhodování, distribuce pozornosti a přesouvání pozornosti a centrální koherence u právě nemocných a uzdravených žen) Danner, U.N., Sanders, N., Smeets, P.A.M., van Meer, F., van Elburg, A.A., & Adan, R Prezentace posterů a recepce (Denní stacionář) Poster Session and Reception (Day care for children and adolescents)

2 PÁTEK, 4. března FRIDAY, March Ferenc Tury Panel 2 The therapist as (con)founding factor in the treatment of eating disorders: Do we need new wine or new bottles? (Terapeut jakožto jeden ze základních faktorů v léčbě poruch příjmu potravy: Potřebujeme nové víno nebo nové láhve?) Vandereycken, W. Enhancing Sustainability of Treatment Effects in Eating Disorders: Efficacy and Sufficiency (Zvýšení trvanlivosti účinků léčby poruch příjmu potravy: Účinnost a trvanlivost) Moessner, M. & Bauer, S. The pattern of symptom change during inpatient treatment of AN-Patients: Need for individualisation. (Vzorec změny symptomů v průběhu nemocniční léčby anorektických pacientů: Potřeba individuálního přístupu.) Zuchova, S., Zimmer, B. et al. Preparing patients for inpatient treatment: evaluation of an online pre-treatment counseling program. (Příprava pacientů na nemocniční léčbu: zhodnocení onlinového předléčebného poradenského programu.) Zimmer, B., Dogs, C. & Kordy, H Přestávka / Coffee break Paulo Machado Oběd / Lunch Francois Lang Panel 3 Ecological Momentary Assessment: Momentary Measurement of Psychopathology and Relevance for Treatment (Metoda Ecological Momentary Assessment: Měření psychopatologie a relevantnosti léčby v daný okamžik) Wonderlich, S. Temporal courses of ED risk factors prior to the onset of ED symptoms (Časový průběh rizikových faktorů poruch příjmu potravy před nástupem symptomů těchto poruch) Fassnacht, D., Moessner, M., Szabo, L. & Machado, P. Risk factors for development of ED: contributing factors and their temporal patterns in a French student population (Rizikové faktory pro rozvoj poruchy příjmu potravy: přispívající faktory a jejich časové vzorce u francouzské studentské populace) Szabo, L. & Lang, F. Experimental examination of the exposure to pro-eating disorders and pro-recovery website contents (Experimentální zkouška expozice poruchám příjmu potravy a obsah webových stránek týkajících se rekonvalescence) Theis, F. & Wolf, M. Panel 4 A The Role of Statistics in Eating Disorder Research: The Times They are A-Changin (Postavení statistiky ve výzkumu poruch příjmu potravy: Časy se mění) Crosby, R. Understanding Worry in ED: Process and Content Characteristics (Pochopení úzkosti při poruchách přijmu potravy: typické znaky týkající se postupu a obsahu) Sternheim, L., Startup, H. & Schmidt, U. Trait focused internet-based prevention of common mental health problems in university students (Charakter cílené internetové prevence běžných mentálních zdravotních problémů u univerzitních studentů) Musiat, P., Treasure, J., Tylee, A., Conrod, P., Williams, C. & Schmidt, U. Treatment Outcomes in Bariatric Surgery: the Role of Eating Behaviors and Eating Symptomatology (Výsledky léčby v oblasti bariatrické chirurgie: role jídelních zvyklostí a související symptomatologie ) Conceição, E. & Machado, P. Meta-analyses reveal that BDNF serum plasma levels, but not the BDNF Val66Met variant, are associated with AN (Pomocí metaanalýz bylo zjištěno, že s mentální anorexií souvisejí sérové hladiny BDNF, kromě Val66Met polymorfismu v genu BDNF) Brandys, M., Kas, M., van Elburg, A. et al Libuše Stárková Panel 4 B (v češtině / Czech) v budově děkanátu (at Deanery) Temperament a charakter u pacientok s mentálnou anorexiou neodpovedajúcich na štandardnú terapiu (Disposition and Character of Patients with Anorexia Nervosa Not Responding to the Standard Therapy ) Paulinyova, M., Hradečná, Z., Tiňová, M. & Škodáček, I. Syndrom Prader-Willi : porucha příjmu potravy na genetickém podkladě (Prader-Willi Syndrome: Eating Disorder on a Gene Basis) Nesrstová, M. & Marinov, Z.

3 Výsledky průzkumu jídelních zvyklostí školních dětí preventivního programu Žij zdravě Všeobecné zdravotní pojišťovny (Outcomes of the Research of Eating Behaviours of School Children in the Healthy Life Prevention Program launched by the General Health Insurance Company ) Marinov, Z., Vondruška, D. & Chloubová, J Jak spolu souvisí bariatrická chirurgie a poruchy příjmu potravy? (What Is the Link between Bariatric Surgery and Eating Disorder?) Stárková, L. Komorbidita ADHD, neurastenie a psychogenní zvracení (Comorbidity of ADHD and Eating Disorder) Uhlíková P Přestávka / Coffee break Frantisek David Krch Panel 5 (v češtině / Czech) Multi Family Therapy 6 let zkušeností v léčbě poruch příjmu potravy (Multi Family Therapy 6-Year Experience in the Treatment of Eating Disorders) Tomanová, J., Papežová, H., Mehl, A. Muzikoterapie v léčbě poruch příjmu potravy v pedopsychiatrii (Music Therapy in the Treatment of Eating Disorders in Paedopsychiatry) Stejskalová, M., Následná péče a skupinový program pro rodinné příslušníky a blízké osoby pacientů s PPP (Follow-up care and group programme for family members and close persons of patients with eating disorders) Krch, F.D. Poruchy příjmu potravy a sociální sítě (Eating disorders and social networks) Kulhánek, J. Poruchy příjmu potravy a komorbidní trauma. Nové poznatky a terapeutická doporučení. (Eating Disorders and Comorbid Trauma. New findings and Treatment Recommendations.) Papežová, H Koncert v kostele v kostele sv. Kateřiny / Concert in the Church of St. Catherine

4 SOBOTA, 5. března SATURDAY, March Roger Adan Panel 6 Evaluation of single and multiple family therapy for adolescent anorexia nervosa (Vyhodnocení jednotlivé a vícenásobné rodinné terapie u mentální anorexie adolescentů) Eisler, I. Extending the Reach of Treatment Providers: Experiences with an Online Maintenance Support Program (Zvýšení dosažitelnosti poskytovatelů léčby: Zkušenosti s on-line podpůrným programem) Güleç, H., Bauer, S., Moessner, M., Mezei, A., Kohls, E. & Túry, F. Therapist-guided chat-sessions for primary caregivers of patients with an eating disorder: First experiences and results of our pilot study (Terapeuty řízené on-line diskuse pro primární poskytovatele péče pacientům s poruchami příjmu potravy: První zkušenosti a výsledky naší pilotní studie) Mehl, A., Papezova, H. & Tomanova, J. Is there a relationship between depression, food preference and insulin resistence? (Existuje vztah mezi depresí, preferencí určitých druhů potravin a inzulínovou rezistencí?) Brunerová, L., Potočková, J., Horáček, J. & Anděl, M Workshop 6 A and B (v češtině / Czech) Dlouhá I. Příjem pacientů na Jednotku pro léčbu poruch příjmu potravy, opakované hospitalizace Pro sociální pracovníky (Myslivečkův sál) (Admission of Patients to the Eating Disorders Treatment Unit, repeated hospitalizations For social workers (Mysliveček Hall).) Bartová, K. & Šimůnková, H. Režim na specializovaném lůžkovém oddělení pro poruchy příjmu potravy. Pro specializované sestry (Denní stacionář pro adolescenty) (Regime in the Specialized Inpatient Ward for Patients with Eating Disorders. For specialized nurses (Day care for adolescents)) Workshop 6 C and D (v češtině / Czech) Uhlíková P. Role učitele v prevenci, diagnostice a léčbě poruch příjmu potravy. Pro učitele (Myslivečkův sál).presentation of PRO-YOUTH Program (The role of teacher in prevention, diagnostic and treatment of eating disorder.) For teachers (Mysliveček Hall) Dušková, H. Kinezioterapie při léčbě poruch příjmu potravy (Denní stacionář pro adolescenty) (Kineziotherapy in the treatment of eating disorders) (Day care for adolescents) Přestávka / Coffee break Janet Treasure Panel 7 New Technologies in Guided Self-help for Bulimia nervosa: 1.5 years of follow-up of a RCT (Nové technologie v řízené svépomoci při mentální bulimii: sledování v délce 1,5 roku u randomizovaného kontrolovaného klinického hodnocení) Karwautz, A. & Wagner, G. The internet-delivered eating disorder prevention program YoungEs[s]prit: Results from the 2-year interim analysis (Program prevence poruch příjmů potravy YoungEs[s]prit poskytovaný prostřednictvím internetu. Výsledky z dvouleté předběžné analýzy ) Lindenberg, K., Bauer, S., Moessner, M., Fernandez, S., Theis, F. & Kordy, H. PRO-YOUTH: A European initiative for eating disorder prevention (PRO-YOUTH: Evropská iniciativa zaměřená na prevenci poruch příjmu potravy) Bauer, S., Moessner, M., Özer, F., Lindenberg, K. & Kordy, H Workshop 7A (v češtině / Czech) Štěpánková T. & Spurná I. Poruchy příjmu potravy a mateřství (Myslivečkův sál)

5 (Eating Disorders and Motherhood (Mysliveček Hall) Workshop 7B (v češtině / Czech) Pelková, L. Možné využití katatymně-imaginativní psychoterapie v léčbě poruch příjmu potravy (Denní stacionář pro adolescenty) (Potential Use of Katatym Imaginative Psychotherapy in the Treatment of Eating Disorders) (Day Care for Adolescents ) Hans Kordy Eating Disorders Research: The Past Thirty Years and the Next Ten Years (Výzkum poruch příjmu potravy: Uplynulých třicet let a následujících deset let) Mitchell, J Oběd / Lunch Závěrečný ceremoniál, Univerzitní sál, Velká Aula Karolina Closing Ceremony, University Hall Večeře INTACT/ Conference dinner INTACT

6 POSTERY / POSTER Presentations 1 Food craving: A strong multidimensional psychological trait in bulimic eating disorders (Neodolatelná touha po jídle: Silný multidimesionální psychologický rys u bulimických poruch příjmu potravy) Koskina, A. van den Eynde, F., Kenyon, M., Campbell, I., Schmidt, U. 2 Quality of screening tools for eating disorders among French schoolchildren (Kvalita screeningových nástrojů pro zjišťování poruch příjmu potravy mezi francouzskými školáky) Billard, S. & Lang, F. 3 Body Dissatisfaction and Dysfunctional Eating in Portuguese Children: The role of BMI (Neuspokojování tělesných potřeb a nevhodné stravování u portugalských dětí: Úloha BMI) Silva, C., Fassnacht, D.B., Martins, C., & Machado, P. 4 Promoting Healthy Behaviors in Children via SMS (Propagace zdravých stravovacích návyků u dětí prostřednictvím SMS) Ali, K., Fassnacht, D.B., Silva, C., Gonçalves, S., Machado, P. 5 Antecedent life events in the development of anorexia nervosa: A case control study (Jakou roli hrají předchozí životní události při vzniku a rozvoji mentální anorexie: případová kontrolní studie) Machado, B.C., Gonçalves, S., Martins, C. & Machado, P. 6 Antecedent life events in the development of bulimia nervosa (Jakou roli hrají předchozí životní události při vzniku a rozvoji mentální bulimie) Gonçalves, S., Machado, B.C., Martins, C. & Machado, P. 7 Therapy process and adaptations in eclectic treatment of eating disorders: What therapists think they do? (Proces terapie a adaptace při různorodé léčbě poruch příjmu potravy: Co si terapeuti myslí, že dělají?) Kohls, E., Güleç, H. & Túry, F. 8 Obesity Disordered Eating Questionnaire: a self-report measure for dysfunctional eating in obese patients undergoing bariatric surgery (Dotazník týkající se obezity jako poruchy příjmu potravy: samostatně vykazované měření nevhodného stravování u obézních pacientů podstupujících bariatrický chirurgický zákrok ) Conceição, E. & Machado, P. 9 Long-term follow-up assessment in bariatric surgery: maladaptive eating behaviors and outcomes (Vyhodnocení dlouhodobého sledování v bariatrické chirurgii: obtížně změnitelné stravovací návyky a výsledky) Conceição E., Venâncio, C.,Vaz, A. & Machado, P. 10 Actúa: An Internet based aftercare program for patients with eating disorders (Actúa: Internetový program následné péče o pacienty s poruchami příjmu potravy) Sánchez, M., Moessner, M., Gülec, H. & Bauer, S. 11 Experiences with Chat Communication in Maintenance Treatment for Patients with Bulimic Symptomatology (Zkušenosti s on-line komunikací při udržovací léčbě pacientů s bulimickou symptomatologií) Mezei, A., Güleç, H., Moessner, M., Kohls, E., Túry, F. 12 Promotion and recruitment strategies for Internet-based ED Prevention Programs (Propagační a náborové strategie pro internetové preventivní programy zaměřené na poruchy příjmu potravy) Núñez-Navarro, A., Ramos, I., Fernández, S. & Machado P. 13 The challenges faced on the implementation of an internet-based program for the prevention of eating disorders in France (Problémy při realizaci internetového programu prevence poruch příjmu potravy ve Francii) Ramos, I. & Lang, F. 14 Attitudes towards Help Seeking in Spanish College Students (Postoje k vyhledávání pomoci u španělských univerzitních studentů) Fernández, S. & Núñez-Navarro, A. 15 Muscle dysmorphia, eating disorders and exercise dependence among Hungarian male bodybuilders (Svalová dysmorfie, poruchy příjmu potravy a závislost na cvičení u maďarských kulturistů) Babusa, B. & Túry, F.

7 16 Guided self help CBT treatment for bulimic disorders: end of treatment and 6 months follow up data (Řízená svépomoc při kognitivní behaviorální terapii bulimických poruch příjmu potravy: údaje z doby ukončení léčby a z šestiměsíčního následného sledování) Vaz, A., Conceição, E. & Machado, P. 17 Do Plasma Levels of Leptin and Ghrelin Predict Outcome in Patients with Anorexia Nervosa (Lze z plazmatické hladiny leptinu a ghrelinu předpovědět výsledek u pacientů s mentální anorexií) Bulant, J., van Elburg, A.A., Papežová, H., Adan, R.A.H. 18 Functional MRI during cognitive processing of food stimuli in chronically ill and recovered women with Anorexia Nervosa (Funkční zobrazování pomocí MR během kognitivního zpracování potravinových stimulů u chronicky nemocných a uzdravených žen s mentální anorexií) Sanders, N., Smeets, P., Danner, U., van Elburg, A., Hoek, H. & Adan, R. 19 Epigenetic measurements in a longitudinal process-outcome study in anorexia nervosa. (Epigenetická měření v dlouhodobé studii mentální anorexie zaměřené na průběh a výsledky) Pjetri, E., Mill, J., Woerwag-Mehta, S., Koskina, A., Van den Eynde, F., Collier, D., Campbell, I. & Schmidt, U. 20 Arteterapeutická skupina pro klientky s poruchou příjmu potravy (Artetherapeutic group for female clients with eating disorders) Kubešová, J. 21 Syndrom týrané rodiny dítětem v dětské obezitologické ambulanci (The Syndrome of a Family Mistreated by a Child in the Outpatient Department of Child Obesitology) Marinov, Z. Nesrstová, M, Baraniková, Z: 22 Hodnotenie liečby pacientov s PPP počas štvorročného obdobia rozšíreného terapeutického programu na špecializovanom oddelení pre PPP a adolescentnom oddelení pri PK LF UK a UN Bratislava (Evaluation of the Treatment of Patients with Eating Disorders during the 4-Year Period of Extended Therapeutic Program at the Specialized Eating Disorders Department and Adolescent Department of PC of Medical Faculty of Komensky University and Teaching Hospital Bratislava) Horváthová, V., Havlíčková, E. 23 Fetuin A as a parameter of nutrition in anorexia nervosa (Fetuin A jako parametr výživy u mentální anorexie) Sulek, S., Kalousová, M., Koutek, J., Hrdlička, M., Beláček, J., Bayer, M., Kabíček, P. 24 Psychopatologie u pacientů s třetím stupněm obezity (Psychopathology in Patients with a Third-Grade Obesity) Kravarová, E., Slabá, S. 25 Role of dehydroepiandrosterone and cortisol in nociceptive sensitivity to thermal pain in anorexia nervosa (Role dehydroepiandrosteronu a kortizolu při nocicentivní tepelné bolesti u mentální anorexie) Yamamotová, A., Kmoch, V., Papežová, H. 26 Body and Brain. Pathologic body perception and BDNF polymorphism in patients with eating disorders (Tělo a mozek. Patologické vnímání svého těla a polymorfismus BDNF u pacientu s poruchami příjmu potravy) Šlachtová, L, Martasková, D, Martásek, P, Yamamotová, A., Papežová, H 27 Arteterapie sebereflexe prostřednictvím výtvarného projevu (Artetherapy Self Reflection through Art) Dvořáková, I. 28 Aktivita CYP2D6 při léčbě mentální bulimie paroxetinem ve srovnání s neurotickými pacientkami (Activity of CYP2D6 in paroxetine treatment of famale patients with bulimia nervosa compared to neurotic female patients) Palčíková, I., Žourková, A., Valentová, D., Juřica, J., Flodrová-Pindurová, E.

8 Acknowledgement This symposium is supported by funding from the EU Marie Curie Research Training Network INTACT (Individually tailored stepped care for women with eating disorders; MRTN-CT ; The conference is part of a preventative programme supported by General Health Insurance Company of the Czech Republic (VZP ČR). We would like to thank local partners: ELI LILLY ČR s.r.o. ZENTIVA člen skupiny sanofi aventis BRISTOL - MYERS SQUIBB spol. s.r.o. VIPHARM SLOVAKIA s.r.o. GRADA Publishing, a.s. Mladá fronta a.s. PORTÁL, s.r.o. Psychiatrické centrum Praha

9th International Eating Disorders and Obesity Conference. PRO YOUTH Symposium Innovations in health services for patients with eating disorders

9th International Eating Disorders and Obesity Conference. PRO YOUTH Symposium Innovations in health services for patients with eating disorders 9th International Eating Disorders and Obesity Conference PRO YOUTH Symposium Innovations in health services for patients with eating disorders Charles University Prague, March 21-23, 2013 ČTVRTEK, 21.

Více

Psychiatrie PRO PRAXI

Psychiatrie PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI Suppl. B 2009 Suppl. B ISBN 978-80-87327-02-9 ročník 10 VII. mezioborová konference o poruchách příjmu potravy a obezitě s mezinárodní účastí VII. International and Interdisciplinary

Více

Abstrakta. X. Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě X. International Eating Disorders and Obesity Conference

Abstrakta. X. Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě X. International Eating Disorders and Obesity Conference X. Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě X. International Eating Disorders and Obesity Conference 2015 26. 28. 3. 2015, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Více

Interdisciplinární evropská doporučení metabolické a bariatrické chirurgie

Interdisciplinární evropská doporučení metabolické a bariatrické chirurgie Interdisciplinární evropská doporučení metabolické a bariatrické chirurgie M. Fried 1, 2, V. Yumuk 3, J. M. Oppert 4, N. Scopinaro 5, A. Torres 6, R. Weiner 7, Y. Yashkov 8, G. Frühbeck 9 a v zastoupení

Více

20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ

20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ XVII. Opařanské dny Dětská psychiatrická nemocnice 20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ Dětská psychiatrická nemocnice ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie ČLS J. E. Purkyně

Více

Zdravotní garanti výcvikového programu: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

Zdravotní garanti výcvikového programu: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ VÝCVIKOVÉHO PROGRAMU Název organizace: Rafael Institut, o.s. (dále jen RI) Sídlo organizace: Rafael Institut, Na Dubině 5, Praha 4, 147 00 Korespondenční adresa: Eliška Jírová, Sobotecká

Více

XV. Opařanské dny SOUHRN PŘEDNÁŠEK. Dětská psychiatrická léčebna Opařany 18. 19. 9. 2009

XV. Opařanské dny SOUHRN PŘEDNÁŠEK. Dětská psychiatrická léčebna Opařany 18. 19. 9. 2009 XV. Opařanské dny Dětská psychiatrická léčebna 18. 19. 9. 2009 SOUHRN PŘEDNÁŠEK Dětská psychiatrická léčebna XV. Opařanské dny 18. 19. 9. 2009 konferenci dětské a dorostové psychiatrie s mezinárodní účastí,

Více

PSYCHOMOTORICKÁ TERAPIE V BELGII EVIDENCE BASED PŘÍSTUP A DOPORUČENÍ PRO TERAPII PORUCH NÁLAD A ÚZKOSTNÝCH PORUCH

PSYCHOMOTORICKÁ TERAPIE V BELGII EVIDENCE BASED PŘÍSTUP A DOPORUČENÍ PRO TERAPII PORUCH NÁLAD A ÚZKOSTNÝCH PORUCH PŘEHLEDOVÉ STUDIE PSYCHOMOTORICKÁ TERAPIE V BELGII EVIDENCE BASED PŘÍSTUP A DOPORUČENÍ PRO TERAPII PORUCH NÁLAD A ÚZKOSTNÝCH PORUCH PSYCHOMOTOR THERAPY IN BELGIUM AN EVIDENCE-BASED APPROACH AND RECOMMENDATIONS

Více

Potřebují pacienti trpící diabetem mellitem psychosociální pomoc?

Potřebují pacienti trpící diabetem mellitem psychosociální pomoc? Potřebují pacienti trpící diabetem mellitem psychosociální pomoc? Kitzlerová E. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc. SOUHRN Diabetes mellitus je jedno z psychicky

Více

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí 20. 21. února 2014

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí 20. 21. února 2014 Mezinárodní konference Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí 20. 21. února 2014 Program Konference je pořádána v rámci projektu Společně k dobré správě, který je financován z prostředků

Více

Chýlová, H., Natovová, L., Michálek, P.: Existují specifika volby copingových strategií u vysokoškolských studentů?...30 Natovová, L., Chýlová, H.

Chýlová, H., Natovová, L., Michálek, P.: Existují specifika volby copingových strategií u vysokoškolských studentů?...30 Natovová, L., Chýlová, H. Obsah Plenární přednášky...3 Slezáčková, A.: Pozitivní psychologie inspirace pro výzkum, teorii i praxi...3 Slezáčková, A., Havigerová, J.M.: Vybrané souvislosti prožívaného štěstí u vzorku české populace...3

Více

Psychiatrické centrum Praha

Psychiatrické centrum Praha Psychiatrické centrum Praha 2009 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2009 Klinická základna 3. lékaøské fakulty Univerzity Karlovy Affiliated with 3 rd Faculty of Medicine, Charles University

Více

Psychoaktivní látky a závislostní chování u vysokoškoláků. obsah

Psychoaktivní látky a závislostní chování u vysokoškoláků. obsah NÁRODNĺ ZAOSTŘENO NA DROGY 4 MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Psychoaktivní látky a závislostní chování u vysokoškoláků Prevalence, vzorce užívání, rizika a možnosti intervence obsah

Více

Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav ošetrovateľstva TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE

Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav ošetrovateľstva TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav ošetrovateľstva TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE MARTIN 2014 Editori Mgr. Ivana Bóriková, PhD. Mgr. Ivan Farský,

Více

Stravovací návyky dětí v mladším školním věku: pilotní studie. Eating habits in young school age children: pilot study

Stravovací návyky dětí v mladším školním věku: pilotní studie. Eating habits in young school age children: pilot study Stravovací návyky dětí v mladším školním věku: pilotní studie Eating habits in young school age children: pilot study Ludmila Miklánková 1, Iva Klimešová 2 1 Katedra aplikovaných pohybových aktivit, Fakulta

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2007 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2008 Děkujeme Reprografickému centru

Více

KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care

KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care 31. 5. - 1. 6. 2013 Kulturní dům MKS Letovice, Česká republika Pořadatelé akce: Petřivalského nadace, NMB Letovice, KPS ČCHS, ČAS, Fondazione Rosa Gallo. Organizátor

Více

Program a bulletin abstraktù konference RESTART TEORIE A PRAXE LÉÈBY ZÁVISLOSTÍ. 9. 10. øíjna 2014 Olomouc. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.

Program a bulletin abstraktù konference RESTART TEORIE A PRAXE LÉÈBY ZÁVISLOSTÍ. 9. 10. øíjna 2014 Olomouc. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr. Program a bulletin abstraktù konference RESTART TEORIE A PRAXE LÉÈBY ZÁVISLOSTÍ 9. 10. øíjna 2014 Olomouc PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Konference je pořádána v rámci realizace projektu Restart

Více

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA OBSAH Bláha P et al. Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA Brát J. Význam tuků ve výživě Bronský J, Lisá L, Průša R. Role orexinu A v rozvoji

Více

Interdisciplinární evropská doporučení pro chirurgickou léčbu těžké obezity

Interdisciplinární evropská doporučení pro chirurgickou léčbu těžké obezity Interdisciplinární evropská doporučení pro chirurgickou léčbu těžké obezity Martin Fried 1, Vojtěch Hainer 2, Arnaud Basdevant 3, Henry Buchwald 4, Mervyn Dietel 5, Nicholas Finer 6, Jan Willem M. Greve

Více

SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE

SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE DĚTSKÁ VÝŽIVA A OBEZITA V TEORII A PRAXI 2014 9. ročník konference odborníků zabývajících se výživou a obezitou dětí a dorostu SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE A) DĚTSKÁ VÝŽIVA, POTRAVINY A OBEZITA B) OBEZITA

Více

Psychiatrie PRO PRAXI. z obsahu. psychoterapie. Přehledové Články. sdělení z praxe. www.solen.cz. behaviorální přístupy ke zvládání utrpení a strasti

Psychiatrie PRO PRAXI. z obsahu. psychoterapie. Přehledové Články. sdělení z praxe. www.solen.cz. behaviorální přístupy ke zvládání utrpení a strasti Psychiatrie PRO PRAXI 2e 2015 psychoterapie Kognitivně behaviorální přístupy ke zvládání utrpení a strasti Přehledové Články Komorbidita hraniční poruchy osobnosti a depresivní poruchy www.solen.cz ISSN

Více

ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I

ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I Dialogické jednání s vnitřním partnerem (Acting with the inner partner) Josef Nota, Magdalena

Více

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic MEFANET.2010 4 th conference of Czech and Slovak faculties of medicine with international participation, focused on e-learning and medical informatics in the education of medical disciplines November 24

Více

www.andrologickykongres.cz www.andrologickasekce.cz

www.andrologickykongres.cz www.andrologickasekce.cz www.andrologickykongres.cz www.andrologickasekce.cz ISBN 80-239-6605-7 1. mezinárodní andrologický kongres v České republice Program a sborník abstrakt Editor: MUDr. Jiří Heráček Vydavatel: 3. LF UK, Ruská

Více

SEDAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A PASIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU ČESKÝCH ŠKOLÁKŮ

SEDAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A PASIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU ČESKÝCH ŠKOLÁKŮ Pohybová aktivita populace SEDAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A PASIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU ČESKÝCH ŠKOLÁKŮ Zdeněk Hamřík 1, Michal Kalman 1, Daniela Bobáková 2, Erik Sigmund 1 1 Fakulta tělesné kultury, Univerzita

Více

Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center

Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2012 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2012 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center Klinická základna 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Affiliated with 3rd Faculty

Více

IV. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA

IV. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA IV. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA 23. - 25. dubna 2014 Kongresové centrum Univerzity Karlovy (Karolinum) Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1 ORGANIZÁTOR Neuropsychiatrické fórum o.s. VE SPOLUPRÁCI

Více

Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba

Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba Grafická úprava: Signature s. r. o. Tisk: T.A.Print Počet

Více

Ročník 7 Číslo 3-4 2005. Editorial (Dylevský I.)... Editorial (Dolista J.)... Editorial (Velemínský M.)...

Ročník 7 Číslo 3-4 2005. Editorial (Dylevský I.)... Editorial (Dolista J.)... Editorial (Velemínský M.)... Ročník 7 Číslo 3-4 2005 OBSAH Editorial (Dylevský I.)... Editorial (Dolista J.)... Editorial (Velemínský M.)... 205 207 209 OŠETŘOVATELSTVÍ Klinický význam terapeutického monitorovania liekových hladín

Více